Leica CM1950. Kriostat

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Leica CM1950. Kriostat"

Transkrypt

1 Leica CM1950 Kriostat Instrukcja obsługi Leica CM1950, wersja poprawiona B, jęz. polski, 1v2 01/2009 Prosimy o przechowywanie niniejszej instrukcji wraz z urządzeniem. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem.

2

3 1.. UWAGA Zawarte w niniejszej dokumentacji informacje, dane liczbowe, wskazówki i oceny odpowiadają uzyskanemu na podstawie rzetelnych badań, obecnemu stanowi wiedzy i techniki. Firma Leica nie jest zobligowana do okresowego i ciągłego wprowadzania do niniejszej instrukcji opisów najnowszych rozwiązań technicznych, dostarczania klientom dodatkowych egzemplarzy, czy uaktualnień niniejszej instrukcji. Za zawierające błędy dane, szkice, rysunki techniczne, itp. w niniejszej instrukcji nie ponosimy odpowiedzialności w ramach dopuszczalności zgodnej z przepisami prawnymi obowiązującymi w danym kraju. W szczególności nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody majątkowe lub inne szkody następcze związane z wypełnianiem danych i innych informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Dane, szkice, rysunki i pozostałe informacje, zarówno o charakterze treściowym i technicznym, które zawarte są w niniejszej instrukcji obsługi nie mają zastosowania jako gwarantowane właściwości naszych produktów. W tym zakresie miarodajne są wyłącznie postanowienia zawarte w umowie między firmą Leica i klientem. Firma Leica zastrzega sobie prawo dokonania zmian specyfikacji technicznej, jak również procesu produkcyjnego bez uprzedniego poinformowania o tym fakcie. Tylko w ten sposób możliwy jest ciągły techniczny i produkcyjno-techniczny proces ulepszania produktów. Niniejsza instrukcja obsługi urządzenia chroniona jest prawami autorskimi. Wszystkie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji znajdują się w posiadaniu firmy Leica Biosystems Nussloch GmbH. Powielanie tekstów i ilustracji (także ich fragmentów) poprzez drukowanie, fotokopiowanie, mikrofilmowanie, udostępnianie przez kamerę internetową lub za pomocą innych metod łącznie ze wszelkimi systemami i mediami elektronicznymi wymaga uprzedniej, pisemnej zgody firmy Leica Biosystems Nussloch GmbH. Numer seryjny urządzenia oraz rok produkcji prosimy odczytać z tabliczki znamionowej zamocowanej na tylnej ściance urządzenia. Leica Biosystems Nussloch GmbH Wydane przez: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Niemcy Tel.: +49 (62 24) Faks: +49 (62 24) Internet: Leica CM1950 Kriostat 3

4 Spis treści 1. Ważne infor ormacje Symbole stosowane w niniejszej instrukcji i ich znaczenie Kwalifikacje osób obsługujących Zastosowanie Typ urządzenia Bezpieczeńst eństwo i konstr onstrukcja Ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Rozpakowanie i instalacja Funkcje związane z bezpieczeństwem Zabezpieczanie/blokowanie koła zamachowego Czyszczenie, dezynfekcja Ponowne włączanie urządzenia Posługiwanie się preparatami rozmrażanie Wyjmowanie mikrotomu Konserwacja Dane techniczne Dostaw awa a standar andardo dowa Opis ogólny Pola panelu sterowania i komora kriost iostat atu Instalacja Wymagania dotyczące miejsca pracy Transport na miejsce pracy Montaż koła zamachowego Blokowanie/Odblokowywanie koła zamachowego Instalacja zaślepki włącznika nożnego (urządzenia z silnikiem cięcia) Podłączenie do systemu zasilania Instalacja akcesoriów/zakładanie akcesoriów komory Instalacja dodatkowego podnóżka (opcja) Instalacja systemu przechowywania (opcja) Półka, wyjmowana (opcja) Montaż tacy na odpadki Instalacja systemu ekstrakcji ciepła (opcja) Instalacja uchwytu noża/ostrza i regulacja kąta przyłożenia Instalacja/wymiana filtra bakteryjnego Zakładanie torby filtra Instalacja ekstrakcji skrawków (opcja) Tylko w przypadku uchwytu ostrza CE Instrukcja obsługi, wersja poprawiona B, 1v2 01/2009

5 Spis treści 7. Elementy y sterujące ujące Pola panelu sterowania w CM1950 Pole panelu sterowania Pole panelu sterowania 2 Elektryczny przesuw zgrubny, wyświetlacz grubości cięcia i przycinania Panel sterowania 3 Cięcie automatyczne (opcja) Praca z urządz ządzeniem Przygotowanie narzędzi tnących, krążków preparatów i akcesoriów Włączanie urządzenia Konfiguracja parametrów Praca ze wstępnie schłodzonym kriostatem Czynności przygotowawcze Przycinanie i ekstrakcja prowadnica antypoślizgowa zainstalowana Cięcie i ekstrakcja prowadnica antypoślizgowa zainstalowana Usuwanie usterek ek Problemy występujące w trakcie pracy Tabela wyboru temperatur ury (w C poniżej zera) Akcesoria dodatkowe Informacje dotyczące zamawiania Czyszczenie i konser onserwacja Konserwacja ogólna Wymiana bezpieczników Wymiana lampy UVC Wymiana lampy fluorescencyjnej Certyf yfikat dekont ontaminacji (wzór) Declaration of Confor ormit mity Gwarancja i serwis Leica CM1950 Kriostat 5

6 1. Ważne infor ormacje Symbole stosowane w niniejszej ej instrukcji i ich h znaczenie Ostrzeżenia pojawiają się na szarym polu i oznaczone są za pomocą trójkąta ostrzegawczego. Informacje np. informacje istotne dla użytkownika, pojawiają się na szarym polu i oznaczone są za pomocą symbol. Uwaga promieniowanie UVC! (5) Liczby w nawiasach odnoszą się do (Rys. 5) elementów na ilustracjach lub do samych ilustracji. 1.2 Kwalif alifikacje ikacje osób obsługujących x Urządzenie Leica CM1950 może być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolony personel laboratoryjny. Wszyscy pracownicy laboratorium, którzy zostali wyznaczeni do obsługi urządzenia, powinni dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem. Pomimo dezynfekcji chemicznej i/lub światłem ultrafioletowym, należy przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz przepisów laboratoryjnych (np. noszenie okularów ochronnych, rękawiczek, fartucha laboratoryjnego i maski). Tego rodzaju dezynfekcja zmniejsza liczbę zarazków o co najmniej 99,99 % Zastosowanie anie CM1950 jest wysokowydajnym kriostatem z wbudowanym mikrotomem i oddzielnym schładzaniem preparatów. Jest on wyposażony w system dezynfekcji UV, (opcjonalny) zintegrowany system ekstrakcji do odpadków i (opcjonalny) silnik do cięcia automatycznego. Kriostat jest przeznaczony do przygotowywania zamrożonych skrawków do zastosowań biologicznych, medycznych i przemysłowych. Urządzenie CM1950 nadaje się do zastosowań w diagnostyce zapłodnienia in-vitro (IVD). Urządzenie może pracować wyłącznie w ramach przewidzianych zastosowań, które podano powyżej, zgodnie z zasadami wyszczególnionymi w niniejszej instrukcji. Wszelkie inne wykor orzyst zystanie urządz ządzenia uważane jest za niewłaściwe! e! 1.4 Typ urządz ządzenia Wszelkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji odnoszą się wyłącznie do urządzeń typu oznaczonego na stronie tytułowej. Tabliczka znamionowa z numerem seryjnym urządzenia przymocowana jest do tylnej ścianki urządzenia. Rys. 1 6 Instrukcja obsługi, wersja poprawiona B, 1v2 01/2009

7 2.1 Ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeńst eństwa 2.2 Rozpakowanie anie i instalacja 2. Bezpieczeńst eństwo i konstr onstrukcja CM1950 jest kriostatem z wbudowanym mikrotomem i oddzielnym schładzaniem preparatów. Jest on przede wszystkim wykorzystywany do pracy w diagnostyce. Wyświetlacze i elementy sterujące urządzenia są łatwe w obsłudze, dzięki bardzo czytelnym symbolom. Diody LED umożliwiają łatwy odczyt. Komora kriostatu wykonana jest ze spawanej bezszwowo, wysokiej jakości stali i nie posiada trudno dostępnych rogów, dzięki czemu jest łatwa w czyszczeniu i dezynfekcji. Niniejsze urządzenie zostało skonstruowane i przetestowane zgodnie z następującymi zaleceniami dotyczącymi pomiarów elektrycznych, sterowania, regulacji i urządzeń laboratoryjnych. Aby urządzenie pozostawało we właściwym stanie i działało prawidłowo, użytkownik powinien obsługiwać je zgodnie z zawartymi w instrukcji wskazówkami i ostrzeżeniami. Aktualne informacje dotyczące standardów mających zastosowanie znaleźć można w deklaracji zgodności CE opublikowanej na naszej stronie internetowej: Aby zapewnić odpowiednie działanie urządzenia, powinno ono być ustawione z zachowaniem w minimalnej odległości od ścian i mebli ze wszystkich stron (patrz "Wymagania dotyczące miejsca pracy", str. 20). Urządzenie może być transportowane wyłącznie w pozycji pionowej lub lekko pochylonej. Aby zapewnić bezpieczny transport przy użyciu wózka widłowego, konieczna jest pomoc 3 osób: jedna osoba obsługuje wózek, a 2 pozostałe przytrzymują urządzenie z dwóch stron, aby nie dopuścić do spadnięcia. Przed podłączeniem do źródła zasilania prosimy o sprawdzenie, czy napięcie w gniazdku jest takie samo jak napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia (patrz także "Dane techniczne")! Nigdy nie podłączać urządzenia do gniazdka, które nie posiada bolca uziemienia. Długość kabla zasilania: do 3,5m możliwość przedłużenia: nie Po przetranspor etransporto towaniu urządz ządzenia nie wolno włączać przez co najmniej 4 godziny.. Czas ten konieczny jest na to, by olej w kompr ompresor esorze, e, który w czasie transportu u przemieścił się, mógł teraz swobodnie spłynąć do położenia początkowego. Skropliny na częściac ęściach elektrycznyc ycznych, powst wstałe w wyniku różnic temperatur w czasie transportu, u, muszą najpierw całkowicie wyschnąć. Niespełnienie tego wymogu może doprowadzić do poważnego uszkodz odzenia urządz ządzenia. Leica CM1950 Kriostat 7

8 2. Bezpieczeńst eństwo i konstr onstrukcja 1 2 Rys Po dostarczeniu urządzenia należy sprawdzić wskaźniki przechyłu na opakowaniu. Jeśli strzałka jest niebieska, transport odbywał się na płasko, przesyłka była przechylana pod zbyt dużym kątem lub przewróciła się w czasie transportu. Prosimy o zapisanie tego faktu na dokumentach przewozowych i sprawdzenie, czy przesyłka nie jest uszkodzona Otwieranie opakowania ania 1. Odkręcić 3 śruby (1) po obu stronach pudła (7), w górnej części. 2. Odkręcić 2 śruby na każdym z 4 zawiasów (2) z przodu i z tyłu pudła. NIE odkręcać śrub zawiasów w górnej pokrywy! Skrzynia = rampa 3. Odkręcić 1 śrubę (3) znajdującą się między dwoma zawiasami z przodu i z tyłu pudła. 4. Odkręcić 3 śruby (4) znajdujące się na dole, po wszystkich czterech stronach pudła. 5. Z dwóch pionowych rzędów śrub (5) wykręcić całkowicie jeden rząd, po jednej ze stron (nieważne po której). Rys. 3 8 Instrukcja obsługi, wersja poprawiona B, 1v2 01/2009

9 Usuwanie opakowania ania Rys Bezpieczeńst eństwo i konstr onstrukcja 1. Zdjąć osłonę (17) i umieścić ją na podłodze piankowymi elementami do dołu. - Później osłona zostanie wykorzystana jako rampa. 2. Zdjąć 4 części piankowe (6) pociągając je do góry. 3. Otworzyć pudło (7) na bocznych zawiasach, jak akordeon, i usunąć je. 4. Wyjąć karton z akcesoriami (8) i instrukcję obsługi znajdującą się z przodu urządzenia. 5. Ściągnąć osłonę (9) do góry. 6. Wyjąć pasek pianki (10) znajdujący się na dole, z tyłu. Montaż rampy Rys Po wyjęciu paska pianki (10), na płycie podstawnej widać 2 śruby (12). 2. Wychylić zawiasy osłony (2) z przodu i z tyłu. 3. Założyć osłonę (17) z tyłu na paletę transportową (11). Nacięcia (13) zawiasów (2) muszą być skierowane do urządzenia. 4. Przesunąć osłonę w lewo, aby nacięcia (13) zawiasów wsunęły się pod głowy śrub (12). Transpor ransport t w miejsce instalacji Urządzenie może być transportowane w pozycji pionowej Skrzynia (17) tworzy teraz rampę, po której urządzenia można teraz stoczyć z palety transportowej Nie pchać urządzenia za pokrywę (16)! Korzystać z punktów chwytowych (15 )! Rolki (14) muszą przejść przez zawiasy skrzyni (2) z przodu i z tyłu. Niebezpieczeństwo przewrócenia! Rys Ostrożnie stoczyć urządzenie z palety po rampie. 2. Przepchnąć urządzenie na kółkach w miejsce instalacji (14). Leica CM1950 Kriostat 9

10 2. Bezpieczeńst eństwo i konstr onstrukcja 2.3 Funkcje związane z bezpieczeńst eństwem em Noże mikrotomu Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i obsługi urządzenia. Z tego względu instrukcja stanowi integralną część produktu i powinna być uważnie przeczytana przed zainstalowaniem i uruchomieniem urządzenia. Instrukcję należy przechowywać w pobliżu urządzenia. Jeśli w Państwa kraju do podobnych urządzeń stosuje się dodatkowe przepisy BHP, do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji należy dołączyć postanowienia, które zapewnią przestrzeganie takich przepisów. Urządzenie wyposażone jest w następujące elementy bezpieczeństwa: wyłącznik bezpieczeństwa (wyłącznie urządzenia z silnikami), blokada koła zamachowego i system centrowania (wyłącznie urządzenia z silnikami), osłona ostrza na uchwycie ostrza i noża, oraz wyrzutnik ostrza. Dla bezpieczeństwa użytkownika i ochrony przed światłem UV, cykl dezynfekcji ultrafioletem może się rozpocząć dopiero po odpowiednim zamknięciu zasuwanego okna. Zamknięcie okna uruchamia odpowiednie funkcje bezpieczeństwa. Konsekwentne stosowanie powyższych funkcji bezpieczeństwa, jak również dokładne przestrzeganie ostrzeżeń i uwag zawartych w niniejszej instrukcji w znacznym stopniu zabezpieczy użytkownika przed wypadkami i uszkodzeniem ciała. Przy posługiwaniu się nożami do mikrotomu/ostrzami jednorazowymi należy być szczególnie ostrożnym. Krawędź tnąca jest bardzo ostra i może spowodować poważne uszkodzenia ciała! Nigdy nie pozostawiać bez nadzoru noży i zdemontowanych uchwytów ostrza z zainstalowanym nożem/ostrzem! Nigdy nie kłaść noża na stole krawędzią tnącą do góry! Zalecamy stosowanie rękawic bezpieczeństwa dołączonych w ramach dostawy! Nigdy nie próbować chwytać spadającego noża! Przed dotknięciem noża i preparatu lub wymianą preparatu należy zawsze blokować koło zamachowe i zakładać osłonę na krawędź tnącą! Unikać kontaktu zimnych elementów urządzenia ze skórą, ponieważ może to spowodować odmrożenia nosić załączone rękawiczki ochronne! 10 Instrukcja obsługi, wersja poprawiona B, 1v2 01/2009

11 2. Bezpieczeńst eństwo i konstr onstrukcja Osłona noża Przed dotknięciem noża i preparatu, wymianą preparatu lub noża, a także w czasie przerw w pracy należy zawsze blokować koło zamachowe i zakładać osłonę na krawędź tnącą. Uchwyty CE, CN i CN-Z posiadają osłonę noża; szklana płytka antypoślizgowa uchwytu CE również służy jako osłona noża. 2.4 Zabezpieczanie/blokowanie anie koła zamacho howego 1 Ustawienie w pozycji na godzinie 12 Ustawienie w pozycji na godzinie 6 Rys. 7 2 Przed dotknięciem noża lub preparatu, wymianą preparatu, a także w czasie przerw w pracy należy zawsze blokować koło zamachowe. Aby zablokować koło zamachowe, należy przesunąć dźwignię (1) na zewnątrz. Powoli obracać koło zamachowe, aż uchwyt znajdzie się w pozycji górnej lub dolnej, a koło zamachowe zablokuje się. Przesunąć dźwignię całkowicie na zewnątrz; ostrożnie przesuwać koło zamachowe do przodu i do tyłu, aż mechanizm blokujący w sposób wyraźny zatrzaśnie się. Aby zwolnić koło, należy przesunąć dźwignię (2) na kole zamachowym w kierunku obudowy kriostatu. Rys. 8 Centrowanie koła oła zamacho howego (wyłącznie urządz ządzenia automatyczne) Wysunąć uchwyt koła zamachowego i ustawić go na środku koła. W tej pozycji uchwyt automatycznie zaskoczy na swoje miejsce. Ważnym elementem bezpieczeństwa kriostatu jest centrowanie koła zamachowego w urządzeniach automatycznych (z silnikiem). Rys. 9 Kołem zamachowym można obracać tylko wtedy, gdy system chłodzenia jest włączony, a komora kriogeniczna jest zimna. Leica CM1950 Kriostat 11

12 2. Bezpieczeńst eństwo i konstr onstrukcja 2.5 Czyszczenie, dezynfekcja ekcja Pono onowne włączanie urządz ządzenia Wyjmowanie mikrotomu na czas dezynfekcji nie jest konieczne. Urządzenie jest zaprojektowane do dezynfekcji promieniami UV! Dzięki specjalnej izolacji mikrotomu możliwa jest także dezynfekcja natryskowa za pomocą preparatu Leica Cryofect (preparat Cryofect nie jest dostępny we wszystkich krajach!). Po KAŻDYM cięciu preparatu i PRZED wymianą preparatu należy usuwać odpadki z cięcia. Odpady po cięciu najlepiej usuwać przy użyciu papierowego ręcznika nasączonego preparatem Cryofect lub środka dezynfekcyjnego na bazie alkoholu. Można też użyć dyszy ekstrakcyjnej (opcja). Nie wolno rozpoczynać dezynfekcji zanim element rozprostowujący skrawki nie zostanie odsunięty w bok! Każdy nowy preparat stanowi potencjalne źródło skażenia. W czasie dezynfekcji urządzenia prosimy o zachowanie odpowiednich środków ochrony (rękawice, maska, ubranie ochronne, etc.). Przy pracy z detergentami i środkami dezynfekcyjnymi, prosimy o przestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa podanych przez producenta! Zintegrowana szklana płytka antypoślizgowa uchwytu noża CE, CN i CN-Z może być czyszczona acetonem lub alkoholem. Wylewać zlewki zgodnie z przepisami dotyczącymi pozbywania się odpadów. Nie stosować zewnętrznych grzałek do suszenia komory kriogenicznej. Może to spowodować uszkodzenie systemu chłodzenia! Nie włączać urządzenia, dopóki komora kriogeniczna nie jest zupełnie sucha! Oszronienie! Wszystkie elementy wyjęte z kriostatu muszą być dokładnie wysuszone przed ponownym włożeniem do komory kriogenicznej. Przed włączeniem urządzenie należy upewnić się, że panel przedni i osłona mikrotomu są zupełnie suche! Szczegółowe informacje dotyczące dezynfekcji podano na stronie internetowej firmy Leica Biosystems: 12 Instrukcja obsługi, wersja poprawiona B, 1v2 01/2009

13 2.6 Posługiw osługiwanie się preparat eparatami ami rozmrażanie 2. Bezpieczeńst eństwo i konstr onstrukcja W czasie prac ze skażonym lub zainfekowanym materiałem należy stosować ogólne przepisy bezpieczeństwa dla laboratoriów! Przed odszranianiem komory kriogenicznej wyjąć wszystkie preparaty! Przed odszranianiem głowicy preparaty wyjąć wszystkie preparaty! Nie pozostawiać preparatów w komorze kriogenicznej! - Urządzenie nie nadaje się do przechowywania zamrożonych preparatów, ponieważ zamrażanie odwadnia preparaty! Półka szybkiego zamrażania może mocno się nagrzewać w czasie procesu rozmrażania. Dlatego też nie wolno jej dotykać! 2.7 Wyjmo yjmowanie mikrotomu 2.8 Konserwacja Mikrotom jest ukryty i nie wymaga wyjmowania przez użytkownika. Wymiana bezpieczników Przed wymianą bezpieczników należy wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę z gniazdka. Stosować wyłącznie bezpieczniki typu określonego w rozdziale 3, "Dane techniczne". Niespełnienie tego wymogu może doprowadzić do poważnego uszkodzenia urządzenia. Wymiana lampy fluor luorescencyjnej/uv escencyjnej/uvc Przed wymianą lamp należy wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę z gniazdka. W czasie wymiany lampa UVC może pęknąć. W takim przypadku wymiany lampy powinien dokonać serwis techniczny. W przypadku wydostania się metalicznej rtęci, należy ją ostrożnie zebrać i we właściwy sposób zutylizować. Jeśli oba wskaźniki dezynfekcji migają na przemian, konieczna jest wymiana lampy UV! Leica CM1950 Kriostat 13

14 3. Dane techniczne Wszelkie parametry zależne od temperatury spełnione są jedynie w zakresie temperatur 18 do 35 C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 60 %. Typ urządz ządzenia Napięcie nominalne (±10 %): Częstotliwość nominalna: Pobór mocy: Maks. początkowy pobór mocy przez 5 sek.: Klasa ochrony: Wyłącznik obwodu: (MDA firmy Schurter) Stopień zanieczyszczenia 2 Kategoria instalacji: przeciwprzepięciowej: Wydzielanie ciepła (maks.): Certyfikat 2 zgodnie z IEC-1010; UL 3101 Mikrotom Typ: Mikrotom obrotowy wbudowany Zakres grubości skrawków: 1 do 100μm Zakres przycinania: Klinika: μm 3 Badania: μm 3 Całkowity przesuw preparatu: 25mm + 1mm Przesuw pionowy: 59mm ±0,5mm Cofnięcie preparatu: 20μm (funkcję można wyłączyć) Maksymalna wielkość preparatu: 50 x 80 mm Szybkość cięcia: Powoli: 0-50 ruchów/min Szybko: 0-85 ruchów/min Vmax: ruchów/min Ustawienie preparatu: 8 (oś x, y) 3 Dodatkowe informacje - patrz str. 32 Elektryczny przesuw zgrubny Wolny 300μm/s Szybki 900μm/s "Wymagania dotyczące miejsca pracy", opisano w rozdziale 6.1 (strona 20). Lampa Wersja 50/60 Hz: Osram DULUX L 18W/ V prądu zmiennego 120 V prądu zmiennego 230 V prądu zmiennego 50/60 Hz 60 Hz 50 Hz 1900 VA 1900 VA 1900 VA 35A skut. 35 A skut. 25 A skut. I I I 15A M3 15A T1 10A T II II II 1900 J/s 1900 J/s 1900 J/s CE/c_CSA_us CE/c_CSA_us CE/c_CSA_us Kriost iostat Wymiary: Szerokość (bez koła zamachowego) Szerokość (z kołem zamachowym) Głębokość (tylko szafka) Wysokość (całkowita) Wysokość robocza (zatrzymanie) Ciężar: Ciężar (z silnikiem i systemem ekstrakcji) Ciężar (z silnikiem, bez systemu ekstrakcji) Ciężar (bez silnika, z systemem ekstrakcji) Ciężar (bez silnika i systemu ekstrakcji) Ciężar (z chłodzeniem głowicy preparatu) Ciężar (bez chłodzenia głowicy preparatu) Infor ormacje ogólne Zakres temperatury pracy: 18 C do 35 C Zakres temperatury w czasie przechowywania: +5 C do +55 C Wilgotność względna: maks. 60%, bez kondensacji Wilgotność w czasie przechowywania: < 60 % 700mm 835mm 850mm 1215mm 1025mm 193 kg 185 kg 183 kg 175 kg 165 kg 145 kg 14 Instrukcja obsługi, wersja poprawiona B, 1v2 01/2009

15 System chłodniczy Komora kriogeniczna Zakres temperatury: Czas schładzania do -25 C: Czas schładzania do -35 C: Moc chłodnicza 1: Wyłącznik ciśnieniowy: Współczynnik bezpieczeństwa: Czynnik chłodniczy*: Olej do sprężarki*: Odszranianie komor omory kriogenicznej Automatyczne odszranianie Programowanie: Interwały funkcji odszraniania: Czas odszraniania: Automatyczne wyłączenie funkcji odszraniania: Półka szybkiego zamrażania Temperatura minimalna: Liczba stacji zamrażania: Odszranianie: Element Peltiera Liczba stacji zamrażania: Maks. różnica temperatur: Schładzanie preparat eparatu Zakres temperatury: CM , 50 Hz 0 C do -35 C ± 5 K, regulowany w skokach co 1K, przy temperaturze otoczenia 20 C ok. 5 h ok. 8 h 690 W 25 barów 3 300g (± 5 g), czynnik chłodniczy R-404A* 0,6 l EMKARATE RL22S, ICI* Tak (odszranianie), z wyborem czasu 1 odszranianie w 24 h lub ręczne odszranianie 12 minut przy temperaturze komory -5 C - 42 C (+ 5 K), przy temp. komory 15+2 Ręczne odszranianie 2 17 K, przy temp. komory -35 C -10 do -50 C ± 3 K 3. Dane techniczne CM , 60 Hz 0 C do -35 C ± 5 K, regulowany w skokach co 1K, przy temperaturze otoczenia 20 C ok. 5 h ok. 8 h 690 W 25 barów 3 300g (± 5 g), czynnik chłodniczy R-404A* 0,6 l EMKARATE RL22S, ICI* Tak (odszranianie), z wyborem czasu 1 odszranianie w 24 h lub ręczne odszranianie 12 minut przy temperaturze komory -5 C - 42 C (+ 5 K), przy temp. komory 15+2 Ręczne odszranianie 2 17 K, przy temp. komory -35 C -10 do -50 C ± 3 K Moc chłodnicza 1: Wyłącznik ciśnieniowy: Współczynnik bezpieczeństwa: Czynnik chłodniczy i ilość: Olej do sprężarki*: Odszranianie głowicy preparat eparatu Automatyczne odszranianie: Ręczne odszranianie Czas odszraniania: 320 W 25 barów 3 przy 230V/50 Hz 130 g (± 5 g), czynnik chłodniczy R-404A* przy 100 V/50/60 Hz 140 g (± 5 g), czynnik chłodniczy R-404A* 0,4 l alpha 22, Kyodo* Nr 15 min *) Czynnik chłodniczy i olej kompresora mogą być wymieniane jedynie przez przeszkolonych pracowników autoryzowanego serwisu! 1 zgodnie z CECOMAF: temperatura cieczy 45 C, temperatura parowania: -25 C 320 W 25 barów 3 przy 120V/60 Hz 140 g (± 5 g), czynnik chłodniczy R-404A* 0,4 l alpha 22, Kyodo* Nr 15 min Leica CM1950 Kriostat 15

16 4. Dostaw awa a standar andardo dowa Urządz ządzenie bazowe e BEZ silnika/bez systemu ekstrakcji, w zamówionym war ariancie napięcia 1 koło zamachowe, ręczne krążków preparatów, 30mm taca na odpadki uchwyt do półki zamrażania osłona półki zamrażania zestaw narzędzi pędzelek, miękki pędzelek Leica z magnesem klucz sześciokątny, rozmiar 1, klucz sześciokątny, rozmiar 2, klucz sześciokątny, rozmiar 3, klucz sześciokątny, rozmiar 4, klucz sześciokątny z głowicą, rozmiar 4, klucz sześciokątny, rozmiar 5, klucz z uchwytem, rozmiar 5, klucz sześciokątny, rozmiar 6, klucz jednostronny, rozmiar klucz jednostronny, rozmiar przewód zasilania... 1 butelka oleju do kriostatu, typ 407, 50 ml butelka substancji do zamrażania OCT 125 ml para rękawic ochronnych, rozmiar M, * do cięcia w zamrożeniu instrukcja obsługi DE, EN oraz płyta CD z innymi językami * Uwaga: wersja japońska: 100V, 50/60 Hz; 1 para rękawic ochronnych, rozmiar S ( ) załączona. Urządz ządzenie podstaw awowe e BEZ silnika i Z systemem ekstrakcji, Standardowy zakres dostawy, jak wyżej, oraz: 1 zestaw akcesoriów (ekstrakcja) Adapter węża Adapter węża Dysza ssąca Wąż silikonowy Zatyczka silikonowa Dysza ssąca do komory Zestaw filtrów (5 szt.) Prosimy o porównanie listy dostarczonych elementów z listą części i Państwa zamówieniem. W przypadku znalezienia jakichkolwiek niezgodności, prosimy o natychmiastowe skontaktowanie się z miejscowym przedstawicielem firmy Leica. Do urządzenia CM1950 dostępne są różne uchwyty noża. 16 Instrukcja obsługi, wersja poprawiona B, 1v2 01/2009

17 4. Dostaw awa a standar andardo dowa Urządz ządzenie bazowe e Z silnikiem/bez systemu ekstrakcji, w zamówionym war ariancie napięcia 1 koło zamachowe, automatyczne krążków preparatów, 30mm taca na odpadki uchwyt do półki zamrażania osłona półki zamrażania zestaw narzędzi pędzelek, miękki pędzelek Leica z magnesem klucz sześciokątny, rozmiar 1, klucz sześciokątny, rozmiar 2, klucz sześciokątny, rozmiar 3, klucz sześciokątny, rozmiar 4, klucz sześciokątny z głowicą, rozmiar 4, klucz sześciokątny, rozmiar 5, klucz z uchwytem, rozmiar 5, klucz sześciokątny, rozmiar 6, klucz jednostronny, rozmiar klucz jednostronny, rozmiar przewód zasilania... 1 butelka oleju do kriostatu, typ 407, 50 ml zaślepka butelka substancji do zamrażania OCT 125 ml para rękawic ochronnych, rozmiar M, * do cięcia w zamrożeniu instrukcja obsługi DE, EN oraz płyta CD z innymi językami * Uwaga: wersja japońska: 100V, 50/60 Hz; 1 para rękawic ochronnych, rozmiar S ( ) załączona. Urządz ządzenie bazowe e Z silnikiem i Z systemem ekstrakcji, w określonym war ariancie napięcia Standardowy zakres dostawy, jak wyżej, oraz: 1 zestaw akcesoriów (ekstrakcja) Adapter węża Adapter węża Dysza ssąca Wąż silikonowy Zatyczka silikonowa Dysza ssąca do komory Zestaw filtrów (5 szt.) Prosimy o porównanie listy dostarczonych elementów z listą części i Państwa zamówieniem. W przypadku znalezienia jakichkolwiek niezgodności, prosimy o natychmiastowe skontaktowanie się z miejscowym przedstawicielem firmy Leica. Do urządzenia CM1950 dostępne są różne uchwyty noża. Leica CM1950 Kriostat 17

18 5. Opis ogólny Wyłącznik bezpieczeństwa (tylko urządzenia z silnikiem) Wyłącznik, z bezpiecznikiem Komora kriostatu (z aktywowaną dezynfekcją UV) Zaślepka pedału (tylko urządzenia z silnikiem) Koło zamachowe w pozycji na godz. 12 Filtr bakteryjny (opcja, tylko do urządzeń z filtrem) Kondensor Odkręcić i wyrównać nóżki po zakończeniu transportu Zbiornik na skropliny Rolki zapewniające bezpieczny transport na niewielkich odległościach Rys. 10 Wyrównać regulowane nóżki w celu wyrównania pozycji pionowej 18 Instrukcja obsługi, wersja poprawiona B, 1v2 01/2009

19 5.1 Pola ola panelu sterowania i komora kriost iostat atu 5. Opis ogólny 1 - Pole panelu sterowania 1: Sterowanie systemem ekstrakcji, temperaturą i czasem, oświetlenie, dezynfekcja UV 2 - Pole panelu sterowania 2: Elektryczny przesuw zgrubny (regulacja grubości cięcia i przycinania) 3 - Pole panelu sterowania 3: Automatyczne cięcie, opcja (regulacja typu przesuwu, szybkości cięcia itp.) a b c System ekstrakcji ciepła, stacjonarny (opcja) 5 - Element Peltiera (z 2 stacjami) 6 - Półka zamrażania, 15 pozycji 7 - Uchwyt do półki zamrażania 8 - System ekstrakcji ciepła i zimna, ruchomy (opcja) 9 - Półka, wyjmowana (opcja) 10 - Uchwyt noża CE z wyrzutnikiem ostrza (a) 10b 0b- Podpórka palców na uchwycie noża CE Leica CM1950 Kriostat Rys c 0c- Osłona noża na uchwycie ostrza CE 11 - Dysza ekstrakcyjna na wężu ekstrakcyjnym 12 - Wąż ekstrakcyjny na odpadki 13 - Półeczka na pędzelek (opcja) 14 - Adapter do węża ekstrakcyjnego (filtr zgrubny jest za nim) 15 - Głowica obiektu, kierunkowa 16 - Taca na odpadki skrawków 19

20 6. Instalacja 6.1 Wymagania dotyczące miejsca pracy Miejsce instalacji musi spełniać następujące wymagania: Brak bezpośredniego nasłonecznienia. Gniazdko zasilania w odległości nie większej niż ok. 3 m. Brak przeciągów (wylot klimatyzacji itp.). Równa podłoga. Podłoga powinna być wolna od wibracji. Urządzenie zaprojektowane jest wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Łatwy dostęp do koła zamachowego. Włącznik/bezpiecznik musi być łatwo dostępny. Temperatura pomieszczenia zawsze ok. 22 C. Wilgotność względna nie może przekraczać 60%. Aby zapewnić bezproblemowe działanie, urządzenie powinno być ustawione w odpowiedniej odległości od ścian i mebli. Odległość od ścian i mebli, obliczona od szafki: - z tyłu: 15 cm - po prawej stronie: 30 cm - po lewej stronie: 15 cm W pobliżu nie mogą znajdować się urządzenia wydzielające ciepło. Wysoka temperatura w pomieszczeniu i nadmierna wilgotność mają wpływ na wydajność chłodzenia kriostatu, prowadząc do powstawania lodu w urządzeniu! Podłączać urządzenie wyłącznie do gniazdek zaopatrzonych w bolec uziemienia. Długość kabla zasilającego: do 3,5 m Przedłużenie: nie 20 Instrukcja obsługi, wersja poprawiona B, 1v2 01/2009

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL Instrukcja montażu i obsługi - sprint evolution 467V009-00-0-OCE-Rev.B_PL Spis treści Informacje ogólne... Symbole... Wskazówki bezpieczeństwa... ogólne... dotyczące przechowywania... dotyczące eksploatacji...

Bardziej szczegółowo

Thermomix TM5 ID: 20698-2105 PL V1 ID: 20698-2105 PL V1

Thermomix TM5 ID: 20698-2105 PL V1 ID: 20698-2105 PL V1 Thermomix TM5 INSTRUKCJA OBSŁUGI ID: 20698-2105 PL V1 ID: 20698-2105 PL V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wskazówki bezpieczeństwa... 5 Dane techniczne... 10 Wprowadzenie... 11 Twoje urządzenie Thermomix TM5... 12

Bardziej szczegółowo

ETX 513/515 łącznie z wersją KH

ETX 513/515 łącznie z wersją KH ETX 513/515 łącznie z wersją KH 10.04 - Instrukcji obsługi p 52034135 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Leica DM750 P Instrukcja obsługi

Leica DM750 P Instrukcja obsługi Leica DM750 P Instrukcja obsługi Wprowadzenie do rozdziału Przepisy bezpieczeństwa 4 Leica DM750 P 15 Zaczynamy! 18 Do dzieła! 25 Start! 36 Czyszenie mikroskopu 38 Wymiary 42 Instrukcja obsługi Leica DM

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Wytwarzanie ciepłej wody metodą fotowoltaiczną Instrukcja obsługi i instalacji Wersja 02.6 Zwrot Rodzaj dokumentacji Cel dokumentacji Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MEX 6. Sieczkarnia do kukurydzy. "T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi" nr. 99 476.PL.80P.0. (typ 476 / 477 : +..

Instrukcja obsługi MEX 6. Sieczkarnia do kukurydzy. T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi nr. 99 476.PL.80P.0. (typ 476 / 477 : +.. PL Instrukcja obsługi "T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi" nr. 99 476.PL.80P.0 MEX 6 (typ 476 / 477 : +.. 01001) Sieczkarnia do kukurydzy Sieczkarnia do kukurydzy MEX 6 (Typ 48830071+48830046/7

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT Suszarka kondensacyjna 1 SPIS TREŚCI strona Wprowadzenie..3 Informacja o dostarczonym zestawie 3 Rozpakowywanie produktu..3 Bezpieczeństwo...4 Używanie.4 Instalacja...4 Pranie

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF0604N WF0602N WF0600N WF0608N WF0504N WF0502N WF0500N WF0508N Pralka automatyczna instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby otrzymać kompletną pomoc

Bardziej szczegółowo

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości Lodówka Instrukcja obsługi POLAND Urządzenie wolno stojące wyobraź sobie nieograniczone możliwości Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi, prosimy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

Thermomix TM31. Instrukcja obsługi Prosimy zachować instrukcję obsługi!

Thermomix TM31. Instrukcja obsługi Prosimy zachować instrukcję obsługi! Thermomix TM31 Instrukcja obsługi Prosimy zachować instrukcję obsługi! Spis treści Wskazówki bezpieczeństwa... 5 Dane techniczne... 8 Wprowadzenie/Serwis... 9 Twój Thermomix TM31... 10 Przed uruchomieniem...

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instrukcja obsługi p 52017705 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

ZIM 689E INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMYWARKI DO NACZYŃ. Zmywarkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji!

ZIM 689E INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMYWARKI DO NACZYŃ. Zmywarkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji! ZIM 689E INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMYWARKI DO NACZYŃ PL Zmywarkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji! GRATULUJEMY WYBORU SPRZĘTU MARKI AMICA SZANOWNY KLIENCIE! Przed podłączeniem wtyczki zmywarki

Bardziej szczegółowo

B 60 W Bp. Register and win! www.kaercher.com 59645740 01/15

B 60 W Bp. Register and win! www.kaercher.com 59645740 01/15 B 60 W Bp Register and win! www.kaercher.com 59645740 01/15 2 Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź sobie możliwości ARNO-WIFI_F900E-03285A_PL_130508.indd 1 2013-05-08 1:59:23 WF12F9E6P4* Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź

Bardziej szczegółowo

PR 35. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070236 / 000 / 01

PR 35. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070236 / 000 / 01 PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Instrukcja obsługi de en fr it es pt nl pl cn Printed: 08.07.2013

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo