Leica CM1950. Kriostat

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Leica CM1950. Kriostat"

Transkrypt

1 Leica CM1950 Kriostat Instrukcja obsługi Leica CM1950, wersja poprawiona B, jęz. polski, 1v2 01/2009 Prosimy o przechowywanie niniejszej instrukcji wraz z urządzeniem. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem.

2

3 1.. UWAGA Zawarte w niniejszej dokumentacji informacje, dane liczbowe, wskazówki i oceny odpowiadają uzyskanemu na podstawie rzetelnych badań, obecnemu stanowi wiedzy i techniki. Firma Leica nie jest zobligowana do okresowego i ciągłego wprowadzania do niniejszej instrukcji opisów najnowszych rozwiązań technicznych, dostarczania klientom dodatkowych egzemplarzy, czy uaktualnień niniejszej instrukcji. Za zawierające błędy dane, szkice, rysunki techniczne, itp. w niniejszej instrukcji nie ponosimy odpowiedzialności w ramach dopuszczalności zgodnej z przepisami prawnymi obowiązującymi w danym kraju. W szczególności nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody majątkowe lub inne szkody następcze związane z wypełnianiem danych i innych informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Dane, szkice, rysunki i pozostałe informacje, zarówno o charakterze treściowym i technicznym, które zawarte są w niniejszej instrukcji obsługi nie mają zastosowania jako gwarantowane właściwości naszych produktów. W tym zakresie miarodajne są wyłącznie postanowienia zawarte w umowie między firmą Leica i klientem. Firma Leica zastrzega sobie prawo dokonania zmian specyfikacji technicznej, jak również procesu produkcyjnego bez uprzedniego poinformowania o tym fakcie. Tylko w ten sposób możliwy jest ciągły techniczny i produkcyjno-techniczny proces ulepszania produktów. Niniejsza instrukcja obsługi urządzenia chroniona jest prawami autorskimi. Wszystkie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji znajdują się w posiadaniu firmy Leica Biosystems Nussloch GmbH. Powielanie tekstów i ilustracji (także ich fragmentów) poprzez drukowanie, fotokopiowanie, mikrofilmowanie, udostępnianie przez kamerę internetową lub za pomocą innych metod łącznie ze wszelkimi systemami i mediami elektronicznymi wymaga uprzedniej, pisemnej zgody firmy Leica Biosystems Nussloch GmbH. Numer seryjny urządzenia oraz rok produkcji prosimy odczytać z tabliczki znamionowej zamocowanej na tylnej ściance urządzenia. Leica Biosystems Nussloch GmbH Wydane przez: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Niemcy Tel.: +49 (62 24) Faks: +49 (62 24) Internet: Leica CM1950 Kriostat 3

4 Spis treści 1. Ważne infor ormacje Symbole stosowane w niniejszej instrukcji i ich znaczenie Kwalifikacje osób obsługujących Zastosowanie Typ urządzenia Bezpieczeńst eństwo i konstr onstrukcja Ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Rozpakowanie i instalacja Funkcje związane z bezpieczeństwem Zabezpieczanie/blokowanie koła zamachowego Czyszczenie, dezynfekcja Ponowne włączanie urządzenia Posługiwanie się preparatami rozmrażanie Wyjmowanie mikrotomu Konserwacja Dane techniczne Dostaw awa a standar andardo dowa Opis ogólny Pola panelu sterowania i komora kriost iostat atu Instalacja Wymagania dotyczące miejsca pracy Transport na miejsce pracy Montaż koła zamachowego Blokowanie/Odblokowywanie koła zamachowego Instalacja zaślepki włącznika nożnego (urządzenia z silnikiem cięcia) Podłączenie do systemu zasilania Instalacja akcesoriów/zakładanie akcesoriów komory Instalacja dodatkowego podnóżka (opcja) Instalacja systemu przechowywania (opcja) Półka, wyjmowana (opcja) Montaż tacy na odpadki Instalacja systemu ekstrakcji ciepła (opcja) Instalacja uchwytu noża/ostrza i regulacja kąta przyłożenia Instalacja/wymiana filtra bakteryjnego Zakładanie torby filtra Instalacja ekstrakcji skrawków (opcja) Tylko w przypadku uchwytu ostrza CE Instrukcja obsługi, wersja poprawiona B, 1v2 01/2009

5 Spis treści 7. Elementy y sterujące ujące Pola panelu sterowania w CM1950 Pole panelu sterowania Pole panelu sterowania 2 Elektryczny przesuw zgrubny, wyświetlacz grubości cięcia i przycinania Panel sterowania 3 Cięcie automatyczne (opcja) Praca z urządz ządzeniem Przygotowanie narzędzi tnących, krążków preparatów i akcesoriów Włączanie urządzenia Konfiguracja parametrów Praca ze wstępnie schłodzonym kriostatem Czynności przygotowawcze Przycinanie i ekstrakcja prowadnica antypoślizgowa zainstalowana Cięcie i ekstrakcja prowadnica antypoślizgowa zainstalowana Usuwanie usterek ek Problemy występujące w trakcie pracy Tabela wyboru temperatur ury (w C poniżej zera) Akcesoria dodatkowe Informacje dotyczące zamawiania Czyszczenie i konser onserwacja Konserwacja ogólna Wymiana bezpieczników Wymiana lampy UVC Wymiana lampy fluorescencyjnej Certyf yfikat dekont ontaminacji (wzór) Declaration of Confor ormit mity Gwarancja i serwis Leica CM1950 Kriostat 5

6 1. Ważne infor ormacje Symbole stosowane w niniejszej ej instrukcji i ich h znaczenie Ostrzeżenia pojawiają się na szarym polu i oznaczone są za pomocą trójkąta ostrzegawczego. Informacje np. informacje istotne dla użytkownika, pojawiają się na szarym polu i oznaczone są za pomocą symbol. Uwaga promieniowanie UVC! (5) Liczby w nawiasach odnoszą się do (Rys. 5) elementów na ilustracjach lub do samych ilustracji. 1.2 Kwalif alifikacje ikacje osób obsługujących x Urządzenie Leica CM1950 może być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolony personel laboratoryjny. Wszyscy pracownicy laboratorium, którzy zostali wyznaczeni do obsługi urządzenia, powinni dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem. Pomimo dezynfekcji chemicznej i/lub światłem ultrafioletowym, należy przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz przepisów laboratoryjnych (np. noszenie okularów ochronnych, rękawiczek, fartucha laboratoryjnego i maski). Tego rodzaju dezynfekcja zmniejsza liczbę zarazków o co najmniej 99,99 % Zastosowanie anie CM1950 jest wysokowydajnym kriostatem z wbudowanym mikrotomem i oddzielnym schładzaniem preparatów. Jest on wyposażony w system dezynfekcji UV, (opcjonalny) zintegrowany system ekstrakcji do odpadków i (opcjonalny) silnik do cięcia automatycznego. Kriostat jest przeznaczony do przygotowywania zamrożonych skrawków do zastosowań biologicznych, medycznych i przemysłowych. Urządzenie CM1950 nadaje się do zastosowań w diagnostyce zapłodnienia in-vitro (IVD). Urządzenie może pracować wyłącznie w ramach przewidzianych zastosowań, które podano powyżej, zgodnie z zasadami wyszczególnionymi w niniejszej instrukcji. Wszelkie inne wykor orzyst zystanie urządz ządzenia uważane jest za niewłaściwe! e! 1.4 Typ urządz ządzenia Wszelkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji odnoszą się wyłącznie do urządzeń typu oznaczonego na stronie tytułowej. Tabliczka znamionowa z numerem seryjnym urządzenia przymocowana jest do tylnej ścianki urządzenia. Rys. 1 6 Instrukcja obsługi, wersja poprawiona B, 1v2 01/2009

7 2.1 Ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeńst eństwa 2.2 Rozpakowanie anie i instalacja 2. Bezpieczeńst eństwo i konstr onstrukcja CM1950 jest kriostatem z wbudowanym mikrotomem i oddzielnym schładzaniem preparatów. Jest on przede wszystkim wykorzystywany do pracy w diagnostyce. Wyświetlacze i elementy sterujące urządzenia są łatwe w obsłudze, dzięki bardzo czytelnym symbolom. Diody LED umożliwiają łatwy odczyt. Komora kriostatu wykonana jest ze spawanej bezszwowo, wysokiej jakości stali i nie posiada trudno dostępnych rogów, dzięki czemu jest łatwa w czyszczeniu i dezynfekcji. Niniejsze urządzenie zostało skonstruowane i przetestowane zgodnie z następującymi zaleceniami dotyczącymi pomiarów elektrycznych, sterowania, regulacji i urządzeń laboratoryjnych. Aby urządzenie pozostawało we właściwym stanie i działało prawidłowo, użytkownik powinien obsługiwać je zgodnie z zawartymi w instrukcji wskazówkami i ostrzeżeniami. Aktualne informacje dotyczące standardów mających zastosowanie znaleźć można w deklaracji zgodności CE opublikowanej na naszej stronie internetowej: Aby zapewnić odpowiednie działanie urządzenia, powinno ono być ustawione z zachowaniem w minimalnej odległości od ścian i mebli ze wszystkich stron (patrz "Wymagania dotyczące miejsca pracy", str. 20). Urządzenie może być transportowane wyłącznie w pozycji pionowej lub lekko pochylonej. Aby zapewnić bezpieczny transport przy użyciu wózka widłowego, konieczna jest pomoc 3 osób: jedna osoba obsługuje wózek, a 2 pozostałe przytrzymują urządzenie z dwóch stron, aby nie dopuścić do spadnięcia. Przed podłączeniem do źródła zasilania prosimy o sprawdzenie, czy napięcie w gniazdku jest takie samo jak napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia (patrz także "Dane techniczne")! Nigdy nie podłączać urządzenia do gniazdka, które nie posiada bolca uziemienia. Długość kabla zasilania: do 3,5m możliwość przedłużenia: nie Po przetranspor etransporto towaniu urządz ządzenia nie wolno włączać przez co najmniej 4 godziny.. Czas ten konieczny jest na to, by olej w kompr ompresor esorze, e, który w czasie transportu u przemieścił się, mógł teraz swobodnie spłynąć do położenia początkowego. Skropliny na częściac ęściach elektrycznyc ycznych, powst wstałe w wyniku różnic temperatur w czasie transportu, u, muszą najpierw całkowicie wyschnąć. Niespełnienie tego wymogu może doprowadzić do poważnego uszkodz odzenia urządz ządzenia. Leica CM1950 Kriostat 7

8 2. Bezpieczeńst eństwo i konstr onstrukcja 1 2 Rys Po dostarczeniu urządzenia należy sprawdzić wskaźniki przechyłu na opakowaniu. Jeśli strzałka jest niebieska, transport odbywał się na płasko, przesyłka była przechylana pod zbyt dużym kątem lub przewróciła się w czasie transportu. Prosimy o zapisanie tego faktu na dokumentach przewozowych i sprawdzenie, czy przesyłka nie jest uszkodzona Otwieranie opakowania ania 1. Odkręcić 3 śruby (1) po obu stronach pudła (7), w górnej części. 2. Odkręcić 2 śruby na każdym z 4 zawiasów (2) z przodu i z tyłu pudła. NIE odkręcać śrub zawiasów w górnej pokrywy! Skrzynia = rampa 3. Odkręcić 1 śrubę (3) znajdującą się między dwoma zawiasami z przodu i z tyłu pudła. 4. Odkręcić 3 śruby (4) znajdujące się na dole, po wszystkich czterech stronach pudła. 5. Z dwóch pionowych rzędów śrub (5) wykręcić całkowicie jeden rząd, po jednej ze stron (nieważne po której). Rys. 3 8 Instrukcja obsługi, wersja poprawiona B, 1v2 01/2009

9 Usuwanie opakowania ania Rys Bezpieczeńst eństwo i konstr onstrukcja 1. Zdjąć osłonę (17) i umieścić ją na podłodze piankowymi elementami do dołu. - Później osłona zostanie wykorzystana jako rampa. 2. Zdjąć 4 części piankowe (6) pociągając je do góry. 3. Otworzyć pudło (7) na bocznych zawiasach, jak akordeon, i usunąć je. 4. Wyjąć karton z akcesoriami (8) i instrukcję obsługi znajdującą się z przodu urządzenia. 5. Ściągnąć osłonę (9) do góry. 6. Wyjąć pasek pianki (10) znajdujący się na dole, z tyłu. Montaż rampy Rys Po wyjęciu paska pianki (10), na płycie podstawnej widać 2 śruby (12). 2. Wychylić zawiasy osłony (2) z przodu i z tyłu. 3. Założyć osłonę (17) z tyłu na paletę transportową (11). Nacięcia (13) zawiasów (2) muszą być skierowane do urządzenia. 4. Przesunąć osłonę w lewo, aby nacięcia (13) zawiasów wsunęły się pod głowy śrub (12). Transpor ransport t w miejsce instalacji Urządzenie może być transportowane w pozycji pionowej Skrzynia (17) tworzy teraz rampę, po której urządzenia można teraz stoczyć z palety transportowej Nie pchać urządzenia za pokrywę (16)! Korzystać z punktów chwytowych (15 )! Rolki (14) muszą przejść przez zawiasy skrzyni (2) z przodu i z tyłu. Niebezpieczeństwo przewrócenia! Rys Ostrożnie stoczyć urządzenie z palety po rampie. 2. Przepchnąć urządzenie na kółkach w miejsce instalacji (14). Leica CM1950 Kriostat 9

10 2. Bezpieczeńst eństwo i konstr onstrukcja 2.3 Funkcje związane z bezpieczeńst eństwem em Noże mikrotomu Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i obsługi urządzenia. Z tego względu instrukcja stanowi integralną część produktu i powinna być uważnie przeczytana przed zainstalowaniem i uruchomieniem urządzenia. Instrukcję należy przechowywać w pobliżu urządzenia. Jeśli w Państwa kraju do podobnych urządzeń stosuje się dodatkowe przepisy BHP, do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji należy dołączyć postanowienia, które zapewnią przestrzeganie takich przepisów. Urządzenie wyposażone jest w następujące elementy bezpieczeństwa: wyłącznik bezpieczeństwa (wyłącznie urządzenia z silnikami), blokada koła zamachowego i system centrowania (wyłącznie urządzenia z silnikami), osłona ostrza na uchwycie ostrza i noża, oraz wyrzutnik ostrza. Dla bezpieczeństwa użytkownika i ochrony przed światłem UV, cykl dezynfekcji ultrafioletem może się rozpocząć dopiero po odpowiednim zamknięciu zasuwanego okna. Zamknięcie okna uruchamia odpowiednie funkcje bezpieczeństwa. Konsekwentne stosowanie powyższych funkcji bezpieczeństwa, jak również dokładne przestrzeganie ostrzeżeń i uwag zawartych w niniejszej instrukcji w znacznym stopniu zabezpieczy użytkownika przed wypadkami i uszkodzeniem ciała. Przy posługiwaniu się nożami do mikrotomu/ostrzami jednorazowymi należy być szczególnie ostrożnym. Krawędź tnąca jest bardzo ostra i może spowodować poważne uszkodzenia ciała! Nigdy nie pozostawiać bez nadzoru noży i zdemontowanych uchwytów ostrza z zainstalowanym nożem/ostrzem! Nigdy nie kłaść noża na stole krawędzią tnącą do góry! Zalecamy stosowanie rękawic bezpieczeństwa dołączonych w ramach dostawy! Nigdy nie próbować chwytać spadającego noża! Przed dotknięciem noża i preparatu lub wymianą preparatu należy zawsze blokować koło zamachowe i zakładać osłonę na krawędź tnącą! Unikać kontaktu zimnych elementów urządzenia ze skórą, ponieważ może to spowodować odmrożenia nosić załączone rękawiczki ochronne! 10 Instrukcja obsługi, wersja poprawiona B, 1v2 01/2009

11 2. Bezpieczeńst eństwo i konstr onstrukcja Osłona noża Przed dotknięciem noża i preparatu, wymianą preparatu lub noża, a także w czasie przerw w pracy należy zawsze blokować koło zamachowe i zakładać osłonę na krawędź tnącą. Uchwyty CE, CN i CN-Z posiadają osłonę noża; szklana płytka antypoślizgowa uchwytu CE również służy jako osłona noża. 2.4 Zabezpieczanie/blokowanie anie koła zamacho howego 1 Ustawienie w pozycji na godzinie 12 Ustawienie w pozycji na godzinie 6 Rys. 7 2 Przed dotknięciem noża lub preparatu, wymianą preparatu, a także w czasie przerw w pracy należy zawsze blokować koło zamachowe. Aby zablokować koło zamachowe, należy przesunąć dźwignię (1) na zewnątrz. Powoli obracać koło zamachowe, aż uchwyt znajdzie się w pozycji górnej lub dolnej, a koło zamachowe zablokuje się. Przesunąć dźwignię całkowicie na zewnątrz; ostrożnie przesuwać koło zamachowe do przodu i do tyłu, aż mechanizm blokujący w sposób wyraźny zatrzaśnie się. Aby zwolnić koło, należy przesunąć dźwignię (2) na kole zamachowym w kierunku obudowy kriostatu. Rys. 8 Centrowanie koła oła zamacho howego (wyłącznie urządz ządzenia automatyczne) Wysunąć uchwyt koła zamachowego i ustawić go na środku koła. W tej pozycji uchwyt automatycznie zaskoczy na swoje miejsce. Ważnym elementem bezpieczeństwa kriostatu jest centrowanie koła zamachowego w urządzeniach automatycznych (z silnikiem). Rys. 9 Kołem zamachowym można obracać tylko wtedy, gdy system chłodzenia jest włączony, a komora kriogeniczna jest zimna. Leica CM1950 Kriostat 11

12 2. Bezpieczeńst eństwo i konstr onstrukcja 2.5 Czyszczenie, dezynfekcja ekcja Pono onowne włączanie urządz ządzenia Wyjmowanie mikrotomu na czas dezynfekcji nie jest konieczne. Urządzenie jest zaprojektowane do dezynfekcji promieniami UV! Dzięki specjalnej izolacji mikrotomu możliwa jest także dezynfekcja natryskowa za pomocą preparatu Leica Cryofect (preparat Cryofect nie jest dostępny we wszystkich krajach!). Po KAŻDYM cięciu preparatu i PRZED wymianą preparatu należy usuwać odpadki z cięcia. Odpady po cięciu najlepiej usuwać przy użyciu papierowego ręcznika nasączonego preparatem Cryofect lub środka dezynfekcyjnego na bazie alkoholu. Można też użyć dyszy ekstrakcyjnej (opcja). Nie wolno rozpoczynać dezynfekcji zanim element rozprostowujący skrawki nie zostanie odsunięty w bok! Każdy nowy preparat stanowi potencjalne źródło skażenia. W czasie dezynfekcji urządzenia prosimy o zachowanie odpowiednich środków ochrony (rękawice, maska, ubranie ochronne, etc.). Przy pracy z detergentami i środkami dezynfekcyjnymi, prosimy o przestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa podanych przez producenta! Zintegrowana szklana płytka antypoślizgowa uchwytu noża CE, CN i CN-Z może być czyszczona acetonem lub alkoholem. Wylewać zlewki zgodnie z przepisami dotyczącymi pozbywania się odpadów. Nie stosować zewnętrznych grzałek do suszenia komory kriogenicznej. Może to spowodować uszkodzenie systemu chłodzenia! Nie włączać urządzenia, dopóki komora kriogeniczna nie jest zupełnie sucha! Oszronienie! Wszystkie elementy wyjęte z kriostatu muszą być dokładnie wysuszone przed ponownym włożeniem do komory kriogenicznej. Przed włączeniem urządzenie należy upewnić się, że panel przedni i osłona mikrotomu są zupełnie suche! Szczegółowe informacje dotyczące dezynfekcji podano na stronie internetowej firmy Leica Biosystems: 12 Instrukcja obsługi, wersja poprawiona B, 1v2 01/2009

13 2.6 Posługiw osługiwanie się preparat eparatami ami rozmrażanie 2. Bezpieczeńst eństwo i konstr onstrukcja W czasie prac ze skażonym lub zainfekowanym materiałem należy stosować ogólne przepisy bezpieczeństwa dla laboratoriów! Przed odszranianiem komory kriogenicznej wyjąć wszystkie preparaty! Przed odszranianiem głowicy preparaty wyjąć wszystkie preparaty! Nie pozostawiać preparatów w komorze kriogenicznej! - Urządzenie nie nadaje się do przechowywania zamrożonych preparatów, ponieważ zamrażanie odwadnia preparaty! Półka szybkiego zamrażania może mocno się nagrzewać w czasie procesu rozmrażania. Dlatego też nie wolno jej dotykać! 2.7 Wyjmo yjmowanie mikrotomu 2.8 Konserwacja Mikrotom jest ukryty i nie wymaga wyjmowania przez użytkownika. Wymiana bezpieczników Przed wymianą bezpieczników należy wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę z gniazdka. Stosować wyłącznie bezpieczniki typu określonego w rozdziale 3, "Dane techniczne". Niespełnienie tego wymogu może doprowadzić do poważnego uszkodzenia urządzenia. Wymiana lampy fluor luorescencyjnej/uv escencyjnej/uvc Przed wymianą lamp należy wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę z gniazdka. W czasie wymiany lampa UVC może pęknąć. W takim przypadku wymiany lampy powinien dokonać serwis techniczny. W przypadku wydostania się metalicznej rtęci, należy ją ostrożnie zebrać i we właściwy sposób zutylizować. Jeśli oba wskaźniki dezynfekcji migają na przemian, konieczna jest wymiana lampy UV! Leica CM1950 Kriostat 13

14 3. Dane techniczne Wszelkie parametry zależne od temperatury spełnione są jedynie w zakresie temperatur 18 do 35 C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 60 %. Typ urządz ządzenia Napięcie nominalne (±10 %): Częstotliwość nominalna: Pobór mocy: Maks. początkowy pobór mocy przez 5 sek.: Klasa ochrony: Wyłącznik obwodu: (MDA firmy Schurter) Stopień zanieczyszczenia 2 Kategoria instalacji: przeciwprzepięciowej: Wydzielanie ciepła (maks.): Certyfikat 2 zgodnie z IEC-1010; UL 3101 Mikrotom Typ: Mikrotom obrotowy wbudowany Zakres grubości skrawków: 1 do 100μm Zakres przycinania: Klinika: μm 3 Badania: μm 3 Całkowity przesuw preparatu: 25mm + 1mm Przesuw pionowy: 59mm ±0,5mm Cofnięcie preparatu: 20μm (funkcję można wyłączyć) Maksymalna wielkość preparatu: 50 x 80 mm Szybkość cięcia: Powoli: 0-50 ruchów/min Szybko: 0-85 ruchów/min Vmax: ruchów/min Ustawienie preparatu: 8 (oś x, y) 3 Dodatkowe informacje - patrz str. 32 Elektryczny przesuw zgrubny Wolny 300μm/s Szybki 900μm/s "Wymagania dotyczące miejsca pracy", opisano w rozdziale 6.1 (strona 20). Lampa Wersja 50/60 Hz: Osram DULUX L 18W/ V prądu zmiennego 120 V prądu zmiennego 230 V prądu zmiennego 50/60 Hz 60 Hz 50 Hz 1900 VA 1900 VA 1900 VA 35A skut. 35 A skut. 25 A skut. I I I 15A M3 15A T1 10A T II II II 1900 J/s 1900 J/s 1900 J/s CE/c_CSA_us CE/c_CSA_us CE/c_CSA_us Kriost iostat Wymiary: Szerokość (bez koła zamachowego) Szerokość (z kołem zamachowym) Głębokość (tylko szafka) Wysokość (całkowita) Wysokość robocza (zatrzymanie) Ciężar: Ciężar (z silnikiem i systemem ekstrakcji) Ciężar (z silnikiem, bez systemu ekstrakcji) Ciężar (bez silnika, z systemem ekstrakcji) Ciężar (bez silnika i systemu ekstrakcji) Ciężar (z chłodzeniem głowicy preparatu) Ciężar (bez chłodzenia głowicy preparatu) Infor ormacje ogólne Zakres temperatury pracy: 18 C do 35 C Zakres temperatury w czasie przechowywania: +5 C do +55 C Wilgotność względna: maks. 60%, bez kondensacji Wilgotność w czasie przechowywania: < 60 % 700mm 835mm 850mm 1215mm 1025mm 193 kg 185 kg 183 kg 175 kg 165 kg 145 kg 14 Instrukcja obsługi, wersja poprawiona B, 1v2 01/2009

15 System chłodniczy Komora kriogeniczna Zakres temperatury: Czas schładzania do -25 C: Czas schładzania do -35 C: Moc chłodnicza 1: Wyłącznik ciśnieniowy: Współczynnik bezpieczeństwa: Czynnik chłodniczy*: Olej do sprężarki*: Odszranianie komor omory kriogenicznej Automatyczne odszranianie Programowanie: Interwały funkcji odszraniania: Czas odszraniania: Automatyczne wyłączenie funkcji odszraniania: Półka szybkiego zamrażania Temperatura minimalna: Liczba stacji zamrażania: Odszranianie: Element Peltiera Liczba stacji zamrażania: Maks. różnica temperatur: Schładzanie preparat eparatu Zakres temperatury: CM , 50 Hz 0 C do -35 C ± 5 K, regulowany w skokach co 1K, przy temperaturze otoczenia 20 C ok. 5 h ok. 8 h 690 W 25 barów 3 300g (± 5 g), czynnik chłodniczy R-404A* 0,6 l EMKARATE RL22S, ICI* Tak (odszranianie), z wyborem czasu 1 odszranianie w 24 h lub ręczne odszranianie 12 minut przy temperaturze komory -5 C - 42 C (+ 5 K), przy temp. komory 15+2 Ręczne odszranianie 2 17 K, przy temp. komory -35 C -10 do -50 C ± 3 K 3. Dane techniczne CM , 60 Hz 0 C do -35 C ± 5 K, regulowany w skokach co 1K, przy temperaturze otoczenia 20 C ok. 5 h ok. 8 h 690 W 25 barów 3 300g (± 5 g), czynnik chłodniczy R-404A* 0,6 l EMKARATE RL22S, ICI* Tak (odszranianie), z wyborem czasu 1 odszranianie w 24 h lub ręczne odszranianie 12 minut przy temperaturze komory -5 C - 42 C (+ 5 K), przy temp. komory 15+2 Ręczne odszranianie 2 17 K, przy temp. komory -35 C -10 do -50 C ± 3 K Moc chłodnicza 1: Wyłącznik ciśnieniowy: Współczynnik bezpieczeństwa: Czynnik chłodniczy i ilość: Olej do sprężarki*: Odszranianie głowicy preparat eparatu Automatyczne odszranianie: Ręczne odszranianie Czas odszraniania: 320 W 25 barów 3 przy 230V/50 Hz 130 g (± 5 g), czynnik chłodniczy R-404A* przy 100 V/50/60 Hz 140 g (± 5 g), czynnik chłodniczy R-404A* 0,4 l alpha 22, Kyodo* Nr 15 min *) Czynnik chłodniczy i olej kompresora mogą być wymieniane jedynie przez przeszkolonych pracowników autoryzowanego serwisu! 1 zgodnie z CECOMAF: temperatura cieczy 45 C, temperatura parowania: -25 C 320 W 25 barów 3 przy 120V/60 Hz 140 g (± 5 g), czynnik chłodniczy R-404A* 0,4 l alpha 22, Kyodo* Nr 15 min Leica CM1950 Kriostat 15

16 4. Dostaw awa a standar andardo dowa Urządz ządzenie bazowe e BEZ silnika/bez systemu ekstrakcji, w zamówionym war ariancie napięcia 1 koło zamachowe, ręczne krążków preparatów, 30mm taca na odpadki uchwyt do półki zamrażania osłona półki zamrażania zestaw narzędzi pędzelek, miękki pędzelek Leica z magnesem klucz sześciokątny, rozmiar 1, klucz sześciokątny, rozmiar 2, klucz sześciokątny, rozmiar 3, klucz sześciokątny, rozmiar 4, klucz sześciokątny z głowicą, rozmiar 4, klucz sześciokątny, rozmiar 5, klucz z uchwytem, rozmiar 5, klucz sześciokątny, rozmiar 6, klucz jednostronny, rozmiar klucz jednostronny, rozmiar przewód zasilania... 1 butelka oleju do kriostatu, typ 407, 50 ml butelka substancji do zamrażania OCT 125 ml para rękawic ochronnych, rozmiar M, * do cięcia w zamrożeniu instrukcja obsługi DE, EN oraz płyta CD z innymi językami * Uwaga: wersja japońska: 100V, 50/60 Hz; 1 para rękawic ochronnych, rozmiar S ( ) załączona. Urządz ządzenie podstaw awowe e BEZ silnika i Z systemem ekstrakcji, Standardowy zakres dostawy, jak wyżej, oraz: 1 zestaw akcesoriów (ekstrakcja) Adapter węża Adapter węża Dysza ssąca Wąż silikonowy Zatyczka silikonowa Dysza ssąca do komory Zestaw filtrów (5 szt.) Prosimy o porównanie listy dostarczonych elementów z listą części i Państwa zamówieniem. W przypadku znalezienia jakichkolwiek niezgodności, prosimy o natychmiastowe skontaktowanie się z miejscowym przedstawicielem firmy Leica. Do urządzenia CM1950 dostępne są różne uchwyty noża. 16 Instrukcja obsługi, wersja poprawiona B, 1v2 01/2009

17 4. Dostaw awa a standar andardo dowa Urządz ządzenie bazowe e Z silnikiem/bez systemu ekstrakcji, w zamówionym war ariancie napięcia 1 koło zamachowe, automatyczne krążków preparatów, 30mm taca na odpadki uchwyt do półki zamrażania osłona półki zamrażania zestaw narzędzi pędzelek, miękki pędzelek Leica z magnesem klucz sześciokątny, rozmiar 1, klucz sześciokątny, rozmiar 2, klucz sześciokątny, rozmiar 3, klucz sześciokątny, rozmiar 4, klucz sześciokątny z głowicą, rozmiar 4, klucz sześciokątny, rozmiar 5, klucz z uchwytem, rozmiar 5, klucz sześciokątny, rozmiar 6, klucz jednostronny, rozmiar klucz jednostronny, rozmiar przewód zasilania... 1 butelka oleju do kriostatu, typ 407, 50 ml zaślepka butelka substancji do zamrażania OCT 125 ml para rękawic ochronnych, rozmiar M, * do cięcia w zamrożeniu instrukcja obsługi DE, EN oraz płyta CD z innymi językami * Uwaga: wersja japońska: 100V, 50/60 Hz; 1 para rękawic ochronnych, rozmiar S ( ) załączona. Urządz ządzenie bazowe e Z silnikiem i Z systemem ekstrakcji, w określonym war ariancie napięcia Standardowy zakres dostawy, jak wyżej, oraz: 1 zestaw akcesoriów (ekstrakcja) Adapter węża Adapter węża Dysza ssąca Wąż silikonowy Zatyczka silikonowa Dysza ssąca do komory Zestaw filtrów (5 szt.) Prosimy o porównanie listy dostarczonych elementów z listą części i Państwa zamówieniem. W przypadku znalezienia jakichkolwiek niezgodności, prosimy o natychmiastowe skontaktowanie się z miejscowym przedstawicielem firmy Leica. Do urządzenia CM1950 dostępne są różne uchwyty noża. Leica CM1950 Kriostat 17

18 5. Opis ogólny Wyłącznik bezpieczeństwa (tylko urządzenia z silnikiem) Wyłącznik, z bezpiecznikiem Komora kriostatu (z aktywowaną dezynfekcją UV) Zaślepka pedału (tylko urządzenia z silnikiem) Koło zamachowe w pozycji na godz. 12 Filtr bakteryjny (opcja, tylko do urządzeń z filtrem) Kondensor Odkręcić i wyrównać nóżki po zakończeniu transportu Zbiornik na skropliny Rolki zapewniające bezpieczny transport na niewielkich odległościach Rys. 10 Wyrównać regulowane nóżki w celu wyrównania pozycji pionowej 18 Instrukcja obsługi, wersja poprawiona B, 1v2 01/2009

19 5.1 Pola ola panelu sterowania i komora kriost iostat atu 5. Opis ogólny 1 - Pole panelu sterowania 1: Sterowanie systemem ekstrakcji, temperaturą i czasem, oświetlenie, dezynfekcja UV 2 - Pole panelu sterowania 2: Elektryczny przesuw zgrubny (regulacja grubości cięcia i przycinania) 3 - Pole panelu sterowania 3: Automatyczne cięcie, opcja (regulacja typu przesuwu, szybkości cięcia itp.) a b c System ekstrakcji ciepła, stacjonarny (opcja) 5 - Element Peltiera (z 2 stacjami) 6 - Półka zamrażania, 15 pozycji 7 - Uchwyt do półki zamrażania 8 - System ekstrakcji ciepła i zimna, ruchomy (opcja) 9 - Półka, wyjmowana (opcja) 10 - Uchwyt noża CE z wyrzutnikiem ostrza (a) 10b 0b- Podpórka palców na uchwycie noża CE Leica CM1950 Kriostat Rys c 0c- Osłona noża na uchwycie ostrza CE 11 - Dysza ekstrakcyjna na wężu ekstrakcyjnym 12 - Wąż ekstrakcyjny na odpadki 13 - Półeczka na pędzelek (opcja) 14 - Adapter do węża ekstrakcyjnego (filtr zgrubny jest za nim) 15 - Głowica obiektu, kierunkowa 16 - Taca na odpadki skrawków 19

20 6. Instalacja 6.1 Wymagania dotyczące miejsca pracy Miejsce instalacji musi spełniać następujące wymagania: Brak bezpośredniego nasłonecznienia. Gniazdko zasilania w odległości nie większej niż ok. 3 m. Brak przeciągów (wylot klimatyzacji itp.). Równa podłoga. Podłoga powinna być wolna od wibracji. Urządzenie zaprojektowane jest wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Łatwy dostęp do koła zamachowego. Włącznik/bezpiecznik musi być łatwo dostępny. Temperatura pomieszczenia zawsze ok. 22 C. Wilgotność względna nie może przekraczać 60%. Aby zapewnić bezproblemowe działanie, urządzenie powinno być ustawione w odpowiedniej odległości od ścian i mebli. Odległość od ścian i mebli, obliczona od szafki: - z tyłu: 15 cm - po prawej stronie: 30 cm - po lewej stronie: 15 cm W pobliżu nie mogą znajdować się urządzenia wydzielające ciepło. Wysoka temperatura w pomieszczeniu i nadmierna wilgotność mają wpływ na wydajność chłodzenia kriostatu, prowadząc do powstawania lodu w urządzeniu! Podłączać urządzenie wyłącznie do gniazdek zaopatrzonych w bolec uziemienia. Długość kabla zasilającego: do 3,5 m Przedłużenie: nie 20 Instrukcja obsługi, wersja poprawiona B, 1v2 01/2009

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Charly 1

Instrukcja obsługi Charly 1 ww.inwema.pl www.agregatdofugowania.pl, www.agregatydlabudownictwa.pl Instrukcja obsługi Charly 1 Wskazówki bezpieczeństwa 1. Należy przy wszelkich czynnościach np. wymiana pojemnika na wodę lub wymiana

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

Leica CM1850 UV. Kriostat

Leica CM1850 UV. Kriostat Leica CM1850 UV Kriostat Instrukcja obsługi Leica CM1850 UV, V1.2 Polski 10/2006 Prosimy o przechowywanie niniejszej instrukcji wraz z urządzeniem. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr

Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr Numer produktu: 105035 Strona 1 z 7 Zastosowanie Zasilany bateriami rejestrator danych pomiarowych DL-151AN dokonuje pomiarów

Bardziej szczegółowo

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI I. ZASTOSOWANIE... 2 II. WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE... 2 III. KONSTRUKCJA PIŁY... 3 IV. SMAROWANIE... 4 V. PRZEGLĄD I KONSERWACJA... 4 VI.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW GRIZZLY AGS 7,2 Lion-Set zestaw Dystrybutor w Polsce i Centralny Serwis: Biuro Handlowo- Usługowe A.Krysiak 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

NR 912 Nr produktu 375466

NR 912 Nr produktu 375466 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR 912 Nr produktu 375466 Strona 1 z 9 NR912/ Polska instrukcja obsługi 1 INSTALACJA GŁOŚNIKA (TUBY) Pozycja 1 Połączyć srebrną osłonę z tubą Pozycja 2 Połączyć tubę z uchwytem głośnika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie,

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie, Licznik rowerowy Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup licznika rowerowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bindownicy Wire El-Jumbo INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO

Instrukcja obsługi bindownicy Wire El-Jumbo INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO Zasady bezpieczeństwa: Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

Technical Info. Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie silnika Opel 1,8i 16V C 18 XE

Technical Info. Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie silnika Opel 1,8i 16V C 18 XE Technical Info www contitech de Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie silnika Opel 1,8i 16V C 18 XE Silnik 1,8i 16V C 18 XE w różnych wariantach pojemności montowany jest w dużych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL

Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL 7083 321-01 ECBN 62 Ustawianie Unikać ustawiania urządzenia w miejscu nasłonecznionym lub w pobliżu kuchenek, grzejników i podobnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

OBUDOWY Z SERII COBRA

OBUDOWY Z SERII COBRA Instrukcja obsługi OBUDOWY Z SERII COBRA IMPET COMPUTERS SP. Z O.O. Odrowąża 7 03-310 Warszawa tel.:+48 (22) 811 25 76 fax:+48 (22) 841 12 23 e-mail: ibox@home.pl http://ibox.home.pl 1 1. Wstęp Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA 2 IN 1 STEAM & SWEEPER MODEL NO. XY-201 Prosimy o zachowanie tej instrukcji na przyszłość. Ten dokument będzie też potwierdzał gwarancję produktu. SPIS TREŚCI WAŻNE WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Łódź podwodna T2M RC Sub Explorer

Łódź podwodna T2M RC Sub Explorer INSTRUKCJA OBSŁUGI Łódź podwodna T2M RC Sub Explorer Numer produktu: 231189 Strona 1 z 9 Zawartość zestawu Uwaga! 1. Zestaw zawiera małe części, które mogą okazać się niebezpieczne w razie przypadkowego

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Leica Biosystems Nussloch GmbH. Wydane przez: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str. 17-19 D-69226 Nussloch Niemcy

Leica Biosystems Nussloch GmbH. Wydane przez: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str. 17-19 D-69226 Nussloch Niemcy Kriostat Instrukcja obsługi Leica CM1510 S Kriostat V1.4 Polski 04/2010 Prosimy o przechowywanie niniejszej instrukcji wraz z urządzeniem. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857028 Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Strona 3 z 9 1 W zestawie Nr na rys. 1, str. 2 Ilość Nazwa 1. 1 Odkurzacz 2. 1 Wąż odkurzacza 3. 1 Końcówka do

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zajrzeć do Podręcznika operatora dostępnego na naszej stronie internetowej (www.monarch.averydennison.com).

Bardziej szczegółowo

DORMA ComfortDrive. DORMA ComfortDrive. Instrukcja obsługi

DORMA ComfortDrive. DORMA ComfortDrive. Instrukcja obsługi DORMA Informacje o instrukcji Instrukcje BHP Systemy DORMA powinny obsługiwać i konserwować osoby, które zapoznały się z instrukcją ich obsługi oraz opisanymi tutaj metodami. Po otwarciu i zamknięciu ściany

Bardziej szczegółowo

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 Strona 1 z 5 Odwilżacz powietrza, 20 litrów, wersja 04/09 Nr produktu 56 05 01 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu

Bardziej szczegółowo

Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221

Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221 Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221 Przed przystąpieniem do montażu prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi i montażu ponieważ bezpieczne użytkowanie zależy od poprawnego zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Art. nr 25139 Instrukcja obsługi Nr. Obr. Nr. części Opis części: 1 2506252 Przełącznik główny 2 6687202 Uchwyt pokrywy, czarny 3 3000123 Uszczelka gumowa do uchwytu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD

Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi Zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika DATECS POLSKA spółka z o.o. ul. Ruchliwa 17 lok.15, 02-182 WARSZAWA tel./fax +48 22 8681051, 8681052 www.datecs-polska.pl e-mail: datecs@datecs-polska.pl Drukarka Termiczna DATECS EP-50 Wersja 1.2 Marzec

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638 Model No.: T638 WSTĘP INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiek: powyżej 8 lat Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. 1. Wbudowany moduł

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz powietrza Oczyszczacz powietrza Lavender 1224 BAP-HC-I1224-U16X Instrukcja obsługi 21 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W trakcie korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe środki ostrożności, aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

Pedometr (licznik kroków) 3D

Pedometr (licznik kroków) 3D Pedometr (licznik kroków) 3D Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup urządzenia pomiarowego z czujnikiem 3D. Dzięki temu krokomierzowi bez problemu sprawdzisz, ile spalono kalorii podczas spaceru, czy wysiłku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

1. INSTRUKCJA MONTAŻU

1. INSTRUKCJA MONTAŻU 1. INSTRUKCJA MONTAŻU 1.1. JEDNOSTKA UWAGA! Rys. 1. Uchwyt montażowy Dodatkowo można użyć płyty ze sklejki (40cm x 25cm x 2cm); WAŻNE! Zawsze należy używać właściwych śrub/kołków przeznaczonych specjalnie

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

Bardziej szczegółowo

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego sejfu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Laser LightSheer DESIRE

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Laser LightSheer DESIRE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Laser LightSheer DESIRE Lim Studio Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Elementy lasera LightSheer DESIRE 2. Typy głowic roboczych 3. Uruchomienie urządzenia 4. Ekran zabiegowy 5. Wymiana głowicy

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Akumulatorki Zestaw zawiera Słuchawki HDR 120 II/HDR 119 II Nadajnik TR 120 II/TR 119 II z przewodem audio Zasilacz SA103K-09G/NT9-3A (EU) (tylko na rynek EU) Akumulatorki

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

RM2255. Mikrotom obrotowy. Instrukcja obsługi

RM2255. Mikrotom obrotowy. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi RM2255 Mikrotom obrotowy Leica RM2255 V 2.1, polski 11/2015 Nr kat.: 14 0502 80111 RevF Prosimy przechowywać niniejszą instrukcję wraz z urządzeniem. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O.

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O. INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM 1 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Siłownik obrotowy serii COSMO służy do automatycznej obsługi zasłon

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: BINDOWNICA RBX-100 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 BINDOWNICA

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

NWA1300-NJ. Skrócona instrukcja obsługi. Punkt dostępowy 802.11 b/g/n PoE do montażu w ścianie

NWA1300-NJ. Skrócona instrukcja obsługi. Punkt dostępowy 802.11 b/g/n PoE do montażu w ścianie NWA1300-NJ Punkt dostępowy 802.11 b/g/n PoE do montażu w ścianie Domyślne dane logowania: Nazwa użytkownika: admin Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Firmware v1.00 Wydanie 1, 03/2011 Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Typ: ZN23-3D oraz ZN23-3W ZN40-3D oraz ZN40-3W ZN45-3D oraz ZN45-3W PERROT TD025_pl.doc Strona 1 / 13 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy mop parowy 1500 W

Kompaktowy mop parowy 1500 W Kompaktowy mop parowy 1500 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kompaktowego mopa parowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo