Leica CM1950. Kriostat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Leica CM1950. Kriostat"

Transkrypt

1 Leica CM1950 Kriostat Instrukcja obsługi Leica CM1950, wersja poprawiona B, jęz. polski, 1v2 01/2009 Prosimy o przechowywanie niniejszej instrukcji wraz z urządzeniem. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem.

2

3 1.. UWAGA Zawarte w niniejszej dokumentacji informacje, dane liczbowe, wskazówki i oceny odpowiadają uzyskanemu na podstawie rzetelnych badań, obecnemu stanowi wiedzy i techniki. Firma Leica nie jest zobligowana do okresowego i ciągłego wprowadzania do niniejszej instrukcji opisów najnowszych rozwiązań technicznych, dostarczania klientom dodatkowych egzemplarzy, czy uaktualnień niniejszej instrukcji. Za zawierające błędy dane, szkice, rysunki techniczne, itp. w niniejszej instrukcji nie ponosimy odpowiedzialności w ramach dopuszczalności zgodnej z przepisami prawnymi obowiązującymi w danym kraju. W szczególności nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody majątkowe lub inne szkody następcze związane z wypełnianiem danych i innych informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Dane, szkice, rysunki i pozostałe informacje, zarówno o charakterze treściowym i technicznym, które zawarte są w niniejszej instrukcji obsługi nie mają zastosowania jako gwarantowane właściwości naszych produktów. W tym zakresie miarodajne są wyłącznie postanowienia zawarte w umowie między firmą Leica i klientem. Firma Leica zastrzega sobie prawo dokonania zmian specyfikacji technicznej, jak również procesu produkcyjnego bez uprzedniego poinformowania o tym fakcie. Tylko w ten sposób możliwy jest ciągły techniczny i produkcyjno-techniczny proces ulepszania produktów. Niniejsza instrukcja obsługi urządzenia chroniona jest prawami autorskimi. Wszystkie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji znajdują się w posiadaniu firmy Leica Biosystems Nussloch GmbH. Powielanie tekstów i ilustracji (także ich fragmentów) poprzez drukowanie, fotokopiowanie, mikrofilmowanie, udostępnianie przez kamerę internetową lub za pomocą innych metod łącznie ze wszelkimi systemami i mediami elektronicznymi wymaga uprzedniej, pisemnej zgody firmy Leica Biosystems Nussloch GmbH. Numer seryjny urządzenia oraz rok produkcji prosimy odczytać z tabliczki znamionowej zamocowanej na tylnej ściance urządzenia. Leica Biosystems Nussloch GmbH Wydane przez: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Niemcy Tel.: +49 (62 24) Faks: +49 (62 24) Internet: Leica CM1950 Kriostat 3

4 Spis treści 1. Ważne infor ormacje Symbole stosowane w niniejszej instrukcji i ich znaczenie Kwalifikacje osób obsługujących Zastosowanie Typ urządzenia Bezpieczeńst eństwo i konstr onstrukcja Ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Rozpakowanie i instalacja Funkcje związane z bezpieczeństwem Zabezpieczanie/blokowanie koła zamachowego Czyszczenie, dezynfekcja Ponowne włączanie urządzenia Posługiwanie się preparatami rozmrażanie Wyjmowanie mikrotomu Konserwacja Dane techniczne Dostaw awa a standar andardo dowa Opis ogólny Pola panelu sterowania i komora kriost iostat atu Instalacja Wymagania dotyczące miejsca pracy Transport na miejsce pracy Montaż koła zamachowego Blokowanie/Odblokowywanie koła zamachowego Instalacja zaślepki włącznika nożnego (urządzenia z silnikiem cięcia) Podłączenie do systemu zasilania Instalacja akcesoriów/zakładanie akcesoriów komory Instalacja dodatkowego podnóżka (opcja) Instalacja systemu przechowywania (opcja) Półka, wyjmowana (opcja) Montaż tacy na odpadki Instalacja systemu ekstrakcji ciepła (opcja) Instalacja uchwytu noża/ostrza i regulacja kąta przyłożenia Instalacja/wymiana filtra bakteryjnego Zakładanie torby filtra Instalacja ekstrakcji skrawków (opcja) Tylko w przypadku uchwytu ostrza CE Instrukcja obsługi, wersja poprawiona B, 1v2 01/2009

5 Spis treści 7. Elementy y sterujące ujące Pola panelu sterowania w CM1950 Pole panelu sterowania Pole panelu sterowania 2 Elektryczny przesuw zgrubny, wyświetlacz grubości cięcia i przycinania Panel sterowania 3 Cięcie automatyczne (opcja) Praca z urządz ządzeniem Przygotowanie narzędzi tnących, krążków preparatów i akcesoriów Włączanie urządzenia Konfiguracja parametrów Praca ze wstępnie schłodzonym kriostatem Czynności przygotowawcze Przycinanie i ekstrakcja prowadnica antypoślizgowa zainstalowana Cięcie i ekstrakcja prowadnica antypoślizgowa zainstalowana Usuwanie usterek ek Problemy występujące w trakcie pracy Tabela wyboru temperatur ury (w C poniżej zera) Akcesoria dodatkowe Informacje dotyczące zamawiania Czyszczenie i konser onserwacja Konserwacja ogólna Wymiana bezpieczników Wymiana lampy UVC Wymiana lampy fluorescencyjnej Certyf yfikat dekont ontaminacji (wzór) Declaration of Confor ormit mity Gwarancja i serwis Leica CM1950 Kriostat 5

6 1. Ważne infor ormacje Symbole stosowane w niniejszej ej instrukcji i ich h znaczenie Ostrzeżenia pojawiają się na szarym polu i oznaczone są za pomocą trójkąta ostrzegawczego. Informacje np. informacje istotne dla użytkownika, pojawiają się na szarym polu i oznaczone są za pomocą symbol. Uwaga promieniowanie UVC! (5) Liczby w nawiasach odnoszą się do (Rys. 5) elementów na ilustracjach lub do samych ilustracji. 1.2 Kwalif alifikacje ikacje osób obsługujących x Urządzenie Leica CM1950 może być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolony personel laboratoryjny. Wszyscy pracownicy laboratorium, którzy zostali wyznaczeni do obsługi urządzenia, powinni dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem. Pomimo dezynfekcji chemicznej i/lub światłem ultrafioletowym, należy przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz przepisów laboratoryjnych (np. noszenie okularów ochronnych, rękawiczek, fartucha laboratoryjnego i maski). Tego rodzaju dezynfekcja zmniejsza liczbę zarazków o co najmniej 99,99 % Zastosowanie anie CM1950 jest wysokowydajnym kriostatem z wbudowanym mikrotomem i oddzielnym schładzaniem preparatów. Jest on wyposażony w system dezynfekcji UV, (opcjonalny) zintegrowany system ekstrakcji do odpadków i (opcjonalny) silnik do cięcia automatycznego. Kriostat jest przeznaczony do przygotowywania zamrożonych skrawków do zastosowań biologicznych, medycznych i przemysłowych. Urządzenie CM1950 nadaje się do zastosowań w diagnostyce zapłodnienia in-vitro (IVD). Urządzenie może pracować wyłącznie w ramach przewidzianych zastosowań, które podano powyżej, zgodnie z zasadami wyszczególnionymi w niniejszej instrukcji. Wszelkie inne wykor orzyst zystanie urządz ządzenia uważane jest za niewłaściwe! e! 1.4 Typ urządz ządzenia Wszelkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji odnoszą się wyłącznie do urządzeń typu oznaczonego na stronie tytułowej. Tabliczka znamionowa z numerem seryjnym urządzenia przymocowana jest do tylnej ścianki urządzenia. Rys. 1 6 Instrukcja obsługi, wersja poprawiona B, 1v2 01/2009

7 2.1 Ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeńst eństwa 2.2 Rozpakowanie anie i instalacja 2. Bezpieczeńst eństwo i konstr onstrukcja CM1950 jest kriostatem z wbudowanym mikrotomem i oddzielnym schładzaniem preparatów. Jest on przede wszystkim wykorzystywany do pracy w diagnostyce. Wyświetlacze i elementy sterujące urządzenia są łatwe w obsłudze, dzięki bardzo czytelnym symbolom. Diody LED umożliwiają łatwy odczyt. Komora kriostatu wykonana jest ze spawanej bezszwowo, wysokiej jakości stali i nie posiada trudno dostępnych rogów, dzięki czemu jest łatwa w czyszczeniu i dezynfekcji. Niniejsze urządzenie zostało skonstruowane i przetestowane zgodnie z następującymi zaleceniami dotyczącymi pomiarów elektrycznych, sterowania, regulacji i urządzeń laboratoryjnych. Aby urządzenie pozostawało we właściwym stanie i działało prawidłowo, użytkownik powinien obsługiwać je zgodnie z zawartymi w instrukcji wskazówkami i ostrzeżeniami. Aktualne informacje dotyczące standardów mających zastosowanie znaleźć można w deklaracji zgodności CE opublikowanej na naszej stronie internetowej: Aby zapewnić odpowiednie działanie urządzenia, powinno ono być ustawione z zachowaniem w minimalnej odległości od ścian i mebli ze wszystkich stron (patrz "Wymagania dotyczące miejsca pracy", str. 20). Urządzenie może być transportowane wyłącznie w pozycji pionowej lub lekko pochylonej. Aby zapewnić bezpieczny transport przy użyciu wózka widłowego, konieczna jest pomoc 3 osób: jedna osoba obsługuje wózek, a 2 pozostałe przytrzymują urządzenie z dwóch stron, aby nie dopuścić do spadnięcia. Przed podłączeniem do źródła zasilania prosimy o sprawdzenie, czy napięcie w gniazdku jest takie samo jak napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia (patrz także "Dane techniczne")! Nigdy nie podłączać urządzenia do gniazdka, które nie posiada bolca uziemienia. Długość kabla zasilania: do 3,5m możliwość przedłużenia: nie Po przetranspor etransporto towaniu urządz ządzenia nie wolno włączać przez co najmniej 4 godziny.. Czas ten konieczny jest na to, by olej w kompr ompresor esorze, e, który w czasie transportu u przemieścił się, mógł teraz swobodnie spłynąć do położenia początkowego. Skropliny na częściac ęściach elektrycznyc ycznych, powst wstałe w wyniku różnic temperatur w czasie transportu, u, muszą najpierw całkowicie wyschnąć. Niespełnienie tego wymogu może doprowadzić do poważnego uszkodz odzenia urządz ządzenia. Leica CM1950 Kriostat 7

8 2. Bezpieczeńst eństwo i konstr onstrukcja 1 2 Rys Po dostarczeniu urządzenia należy sprawdzić wskaźniki przechyłu na opakowaniu. Jeśli strzałka jest niebieska, transport odbywał się na płasko, przesyłka była przechylana pod zbyt dużym kątem lub przewróciła się w czasie transportu. Prosimy o zapisanie tego faktu na dokumentach przewozowych i sprawdzenie, czy przesyłka nie jest uszkodzona Otwieranie opakowania ania 1. Odkręcić 3 śruby (1) po obu stronach pudła (7), w górnej części. 2. Odkręcić 2 śruby na każdym z 4 zawiasów (2) z przodu i z tyłu pudła. NIE odkręcać śrub zawiasów w górnej pokrywy! Skrzynia = rampa 3. Odkręcić 1 śrubę (3) znajdującą się między dwoma zawiasami z przodu i z tyłu pudła. 4. Odkręcić 3 śruby (4) znajdujące się na dole, po wszystkich czterech stronach pudła. 5. Z dwóch pionowych rzędów śrub (5) wykręcić całkowicie jeden rząd, po jednej ze stron (nieważne po której). Rys. 3 8 Instrukcja obsługi, wersja poprawiona B, 1v2 01/2009

9 Usuwanie opakowania ania Rys Bezpieczeńst eństwo i konstr onstrukcja 1. Zdjąć osłonę (17) i umieścić ją na podłodze piankowymi elementami do dołu. - Później osłona zostanie wykorzystana jako rampa. 2. Zdjąć 4 części piankowe (6) pociągając je do góry. 3. Otworzyć pudło (7) na bocznych zawiasach, jak akordeon, i usunąć je. 4. Wyjąć karton z akcesoriami (8) i instrukcję obsługi znajdującą się z przodu urządzenia. 5. Ściągnąć osłonę (9) do góry. 6. Wyjąć pasek pianki (10) znajdujący się na dole, z tyłu. Montaż rampy Rys Po wyjęciu paska pianki (10), na płycie podstawnej widać 2 śruby (12). 2. Wychylić zawiasy osłony (2) z przodu i z tyłu. 3. Założyć osłonę (17) z tyłu na paletę transportową (11). Nacięcia (13) zawiasów (2) muszą być skierowane do urządzenia. 4. Przesunąć osłonę w lewo, aby nacięcia (13) zawiasów wsunęły się pod głowy śrub (12). Transpor ransport t w miejsce instalacji Urządzenie może być transportowane w pozycji pionowej Skrzynia (17) tworzy teraz rampę, po której urządzenia można teraz stoczyć z palety transportowej Nie pchać urządzenia za pokrywę (16)! Korzystać z punktów chwytowych (15 )! Rolki (14) muszą przejść przez zawiasy skrzyni (2) z przodu i z tyłu. Niebezpieczeństwo przewrócenia! Rys Ostrożnie stoczyć urządzenie z palety po rampie. 2. Przepchnąć urządzenie na kółkach w miejsce instalacji (14). Leica CM1950 Kriostat 9

10 2. Bezpieczeńst eństwo i konstr onstrukcja 2.3 Funkcje związane z bezpieczeńst eństwem em Noże mikrotomu Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i obsługi urządzenia. Z tego względu instrukcja stanowi integralną część produktu i powinna być uważnie przeczytana przed zainstalowaniem i uruchomieniem urządzenia. Instrukcję należy przechowywać w pobliżu urządzenia. Jeśli w Państwa kraju do podobnych urządzeń stosuje się dodatkowe przepisy BHP, do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji należy dołączyć postanowienia, które zapewnią przestrzeganie takich przepisów. Urządzenie wyposażone jest w następujące elementy bezpieczeństwa: wyłącznik bezpieczeństwa (wyłącznie urządzenia z silnikami), blokada koła zamachowego i system centrowania (wyłącznie urządzenia z silnikami), osłona ostrza na uchwycie ostrza i noża, oraz wyrzutnik ostrza. Dla bezpieczeństwa użytkownika i ochrony przed światłem UV, cykl dezynfekcji ultrafioletem może się rozpocząć dopiero po odpowiednim zamknięciu zasuwanego okna. Zamknięcie okna uruchamia odpowiednie funkcje bezpieczeństwa. Konsekwentne stosowanie powyższych funkcji bezpieczeństwa, jak również dokładne przestrzeganie ostrzeżeń i uwag zawartych w niniejszej instrukcji w znacznym stopniu zabezpieczy użytkownika przed wypadkami i uszkodzeniem ciała. Przy posługiwaniu się nożami do mikrotomu/ostrzami jednorazowymi należy być szczególnie ostrożnym. Krawędź tnąca jest bardzo ostra i może spowodować poważne uszkodzenia ciała! Nigdy nie pozostawiać bez nadzoru noży i zdemontowanych uchwytów ostrza z zainstalowanym nożem/ostrzem! Nigdy nie kłaść noża na stole krawędzią tnącą do góry! Zalecamy stosowanie rękawic bezpieczeństwa dołączonych w ramach dostawy! Nigdy nie próbować chwytać spadającego noża! Przed dotknięciem noża i preparatu lub wymianą preparatu należy zawsze blokować koło zamachowe i zakładać osłonę na krawędź tnącą! Unikać kontaktu zimnych elementów urządzenia ze skórą, ponieważ może to spowodować odmrożenia nosić załączone rękawiczki ochronne! 10 Instrukcja obsługi, wersja poprawiona B, 1v2 01/2009

11 2. Bezpieczeńst eństwo i konstr onstrukcja Osłona noża Przed dotknięciem noża i preparatu, wymianą preparatu lub noża, a także w czasie przerw w pracy należy zawsze blokować koło zamachowe i zakładać osłonę na krawędź tnącą. Uchwyty CE, CN i CN-Z posiadają osłonę noża; szklana płytka antypoślizgowa uchwytu CE również służy jako osłona noża. 2.4 Zabezpieczanie/blokowanie anie koła zamacho howego 1 Ustawienie w pozycji na godzinie 12 Ustawienie w pozycji na godzinie 6 Rys. 7 2 Przed dotknięciem noża lub preparatu, wymianą preparatu, a także w czasie przerw w pracy należy zawsze blokować koło zamachowe. Aby zablokować koło zamachowe, należy przesunąć dźwignię (1) na zewnątrz. Powoli obracać koło zamachowe, aż uchwyt znajdzie się w pozycji górnej lub dolnej, a koło zamachowe zablokuje się. Przesunąć dźwignię całkowicie na zewnątrz; ostrożnie przesuwać koło zamachowe do przodu i do tyłu, aż mechanizm blokujący w sposób wyraźny zatrzaśnie się. Aby zwolnić koło, należy przesunąć dźwignię (2) na kole zamachowym w kierunku obudowy kriostatu. Rys. 8 Centrowanie koła oła zamacho howego (wyłącznie urządz ządzenia automatyczne) Wysunąć uchwyt koła zamachowego i ustawić go na środku koła. W tej pozycji uchwyt automatycznie zaskoczy na swoje miejsce. Ważnym elementem bezpieczeństwa kriostatu jest centrowanie koła zamachowego w urządzeniach automatycznych (z silnikiem). Rys. 9 Kołem zamachowym można obracać tylko wtedy, gdy system chłodzenia jest włączony, a komora kriogeniczna jest zimna. Leica CM1950 Kriostat 11

12 2. Bezpieczeńst eństwo i konstr onstrukcja 2.5 Czyszczenie, dezynfekcja ekcja Pono onowne włączanie urządz ządzenia Wyjmowanie mikrotomu na czas dezynfekcji nie jest konieczne. Urządzenie jest zaprojektowane do dezynfekcji promieniami UV! Dzięki specjalnej izolacji mikrotomu możliwa jest także dezynfekcja natryskowa za pomocą preparatu Leica Cryofect (preparat Cryofect nie jest dostępny we wszystkich krajach!). Po KAŻDYM cięciu preparatu i PRZED wymianą preparatu należy usuwać odpadki z cięcia. Odpady po cięciu najlepiej usuwać przy użyciu papierowego ręcznika nasączonego preparatem Cryofect lub środka dezynfekcyjnego na bazie alkoholu. Można też użyć dyszy ekstrakcyjnej (opcja). Nie wolno rozpoczynać dezynfekcji zanim element rozprostowujący skrawki nie zostanie odsunięty w bok! Każdy nowy preparat stanowi potencjalne źródło skażenia. W czasie dezynfekcji urządzenia prosimy o zachowanie odpowiednich środków ochrony (rękawice, maska, ubranie ochronne, etc.). Przy pracy z detergentami i środkami dezynfekcyjnymi, prosimy o przestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa podanych przez producenta! Zintegrowana szklana płytka antypoślizgowa uchwytu noża CE, CN i CN-Z może być czyszczona acetonem lub alkoholem. Wylewać zlewki zgodnie z przepisami dotyczącymi pozbywania się odpadów. Nie stosować zewnętrznych grzałek do suszenia komory kriogenicznej. Może to spowodować uszkodzenie systemu chłodzenia! Nie włączać urządzenia, dopóki komora kriogeniczna nie jest zupełnie sucha! Oszronienie! Wszystkie elementy wyjęte z kriostatu muszą być dokładnie wysuszone przed ponownym włożeniem do komory kriogenicznej. Przed włączeniem urządzenie należy upewnić się, że panel przedni i osłona mikrotomu są zupełnie suche! Szczegółowe informacje dotyczące dezynfekcji podano na stronie internetowej firmy Leica Biosystems: 12 Instrukcja obsługi, wersja poprawiona B, 1v2 01/2009

13 2.6 Posługiw osługiwanie się preparat eparatami ami rozmrażanie 2. Bezpieczeńst eństwo i konstr onstrukcja W czasie prac ze skażonym lub zainfekowanym materiałem należy stosować ogólne przepisy bezpieczeństwa dla laboratoriów! Przed odszranianiem komory kriogenicznej wyjąć wszystkie preparaty! Przed odszranianiem głowicy preparaty wyjąć wszystkie preparaty! Nie pozostawiać preparatów w komorze kriogenicznej! - Urządzenie nie nadaje się do przechowywania zamrożonych preparatów, ponieważ zamrażanie odwadnia preparaty! Półka szybkiego zamrażania może mocno się nagrzewać w czasie procesu rozmrażania. Dlatego też nie wolno jej dotykać! 2.7 Wyjmo yjmowanie mikrotomu 2.8 Konserwacja Mikrotom jest ukryty i nie wymaga wyjmowania przez użytkownika. Wymiana bezpieczników Przed wymianą bezpieczników należy wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę z gniazdka. Stosować wyłącznie bezpieczniki typu określonego w rozdziale 3, "Dane techniczne". Niespełnienie tego wymogu może doprowadzić do poważnego uszkodzenia urządzenia. Wymiana lampy fluor luorescencyjnej/uv escencyjnej/uvc Przed wymianą lamp należy wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę z gniazdka. W czasie wymiany lampa UVC może pęknąć. W takim przypadku wymiany lampy powinien dokonać serwis techniczny. W przypadku wydostania się metalicznej rtęci, należy ją ostrożnie zebrać i we właściwy sposób zutylizować. Jeśli oba wskaźniki dezynfekcji migają na przemian, konieczna jest wymiana lampy UV! Leica CM1950 Kriostat 13

14 3. Dane techniczne Wszelkie parametry zależne od temperatury spełnione są jedynie w zakresie temperatur 18 do 35 C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 60 %. Typ urządz ządzenia Napięcie nominalne (±10 %): Częstotliwość nominalna: Pobór mocy: Maks. początkowy pobór mocy przez 5 sek.: Klasa ochrony: Wyłącznik obwodu: (MDA firmy Schurter) Stopień zanieczyszczenia 2 Kategoria instalacji: przeciwprzepięciowej: Wydzielanie ciepła (maks.): Certyfikat 2 zgodnie z IEC-1010; UL 3101 Mikrotom Typ: Mikrotom obrotowy wbudowany Zakres grubości skrawków: 1 do 100μm Zakres przycinania: Klinika: μm 3 Badania: μm 3 Całkowity przesuw preparatu: 25mm + 1mm Przesuw pionowy: 59mm ±0,5mm Cofnięcie preparatu: 20μm (funkcję można wyłączyć) Maksymalna wielkość preparatu: 50 x 80 mm Szybkość cięcia: Powoli: 0-50 ruchów/min Szybko: 0-85 ruchów/min Vmax: ruchów/min Ustawienie preparatu: 8 (oś x, y) 3 Dodatkowe informacje - patrz str. 32 Elektryczny przesuw zgrubny Wolny 300μm/s Szybki 900μm/s "Wymagania dotyczące miejsca pracy", opisano w rozdziale 6.1 (strona 20). Lampa Wersja 50/60 Hz: Osram DULUX L 18W/ V prądu zmiennego 120 V prądu zmiennego 230 V prądu zmiennego 50/60 Hz 60 Hz 50 Hz 1900 VA 1900 VA 1900 VA 35A skut. 35 A skut. 25 A skut. I I I 15A M3 15A T1 10A T II II II 1900 J/s 1900 J/s 1900 J/s CE/c_CSA_us CE/c_CSA_us CE/c_CSA_us Kriost iostat Wymiary: Szerokość (bez koła zamachowego) Szerokość (z kołem zamachowym) Głębokość (tylko szafka) Wysokość (całkowita) Wysokość robocza (zatrzymanie) Ciężar: Ciężar (z silnikiem i systemem ekstrakcji) Ciężar (z silnikiem, bez systemu ekstrakcji) Ciężar (bez silnika, z systemem ekstrakcji) Ciężar (bez silnika i systemu ekstrakcji) Ciężar (z chłodzeniem głowicy preparatu) Ciężar (bez chłodzenia głowicy preparatu) Infor ormacje ogólne Zakres temperatury pracy: 18 C do 35 C Zakres temperatury w czasie przechowywania: +5 C do +55 C Wilgotność względna: maks. 60%, bez kondensacji Wilgotność w czasie przechowywania: < 60 % 700mm 835mm 850mm 1215mm 1025mm 193 kg 185 kg 183 kg 175 kg 165 kg 145 kg 14 Instrukcja obsługi, wersja poprawiona B, 1v2 01/2009

15 System chłodniczy Komora kriogeniczna Zakres temperatury: Czas schładzania do -25 C: Czas schładzania do -35 C: Moc chłodnicza 1: Wyłącznik ciśnieniowy: Współczynnik bezpieczeństwa: Czynnik chłodniczy*: Olej do sprężarki*: Odszranianie komor omory kriogenicznej Automatyczne odszranianie Programowanie: Interwały funkcji odszraniania: Czas odszraniania: Automatyczne wyłączenie funkcji odszraniania: Półka szybkiego zamrażania Temperatura minimalna: Liczba stacji zamrażania: Odszranianie: Element Peltiera Liczba stacji zamrażania: Maks. różnica temperatur: Schładzanie preparat eparatu Zakres temperatury: CM , 50 Hz 0 C do -35 C ± 5 K, regulowany w skokach co 1K, przy temperaturze otoczenia 20 C ok. 5 h ok. 8 h 690 W 25 barów 3 300g (± 5 g), czynnik chłodniczy R-404A* 0,6 l EMKARATE RL22S, ICI* Tak (odszranianie), z wyborem czasu 1 odszranianie w 24 h lub ręczne odszranianie 12 minut przy temperaturze komory -5 C - 42 C (+ 5 K), przy temp. komory 15+2 Ręczne odszranianie 2 17 K, przy temp. komory -35 C -10 do -50 C ± 3 K 3. Dane techniczne CM , 60 Hz 0 C do -35 C ± 5 K, regulowany w skokach co 1K, przy temperaturze otoczenia 20 C ok. 5 h ok. 8 h 690 W 25 barów 3 300g (± 5 g), czynnik chłodniczy R-404A* 0,6 l EMKARATE RL22S, ICI* Tak (odszranianie), z wyborem czasu 1 odszranianie w 24 h lub ręczne odszranianie 12 minut przy temperaturze komory -5 C - 42 C (+ 5 K), przy temp. komory 15+2 Ręczne odszranianie 2 17 K, przy temp. komory -35 C -10 do -50 C ± 3 K Moc chłodnicza 1: Wyłącznik ciśnieniowy: Współczynnik bezpieczeństwa: Czynnik chłodniczy i ilość: Olej do sprężarki*: Odszranianie głowicy preparat eparatu Automatyczne odszranianie: Ręczne odszranianie Czas odszraniania: 320 W 25 barów 3 przy 230V/50 Hz 130 g (± 5 g), czynnik chłodniczy R-404A* przy 100 V/50/60 Hz 140 g (± 5 g), czynnik chłodniczy R-404A* 0,4 l alpha 22, Kyodo* Nr 15 min *) Czynnik chłodniczy i olej kompresora mogą być wymieniane jedynie przez przeszkolonych pracowników autoryzowanego serwisu! 1 zgodnie z CECOMAF: temperatura cieczy 45 C, temperatura parowania: -25 C 320 W 25 barów 3 przy 120V/60 Hz 140 g (± 5 g), czynnik chłodniczy R-404A* 0,4 l alpha 22, Kyodo* Nr 15 min Leica CM1950 Kriostat 15

16 4. Dostaw awa a standar andardo dowa Urządz ządzenie bazowe e BEZ silnika/bez systemu ekstrakcji, w zamówionym war ariancie napięcia 1 koło zamachowe, ręczne krążków preparatów, 30mm taca na odpadki uchwyt do półki zamrażania osłona półki zamrażania zestaw narzędzi pędzelek, miękki pędzelek Leica z magnesem klucz sześciokątny, rozmiar 1, klucz sześciokątny, rozmiar 2, klucz sześciokątny, rozmiar 3, klucz sześciokątny, rozmiar 4, klucz sześciokątny z głowicą, rozmiar 4, klucz sześciokątny, rozmiar 5, klucz z uchwytem, rozmiar 5, klucz sześciokątny, rozmiar 6, klucz jednostronny, rozmiar klucz jednostronny, rozmiar przewód zasilania... 1 butelka oleju do kriostatu, typ 407, 50 ml butelka substancji do zamrażania OCT 125 ml para rękawic ochronnych, rozmiar M, * do cięcia w zamrożeniu instrukcja obsługi DE, EN oraz płyta CD z innymi językami * Uwaga: wersja japońska: 100V, 50/60 Hz; 1 para rękawic ochronnych, rozmiar S ( ) załączona. Urządz ządzenie podstaw awowe e BEZ silnika i Z systemem ekstrakcji, Standardowy zakres dostawy, jak wyżej, oraz: 1 zestaw akcesoriów (ekstrakcja) Adapter węża Adapter węża Dysza ssąca Wąż silikonowy Zatyczka silikonowa Dysza ssąca do komory Zestaw filtrów (5 szt.) Prosimy o porównanie listy dostarczonych elementów z listą części i Państwa zamówieniem. W przypadku znalezienia jakichkolwiek niezgodności, prosimy o natychmiastowe skontaktowanie się z miejscowym przedstawicielem firmy Leica. Do urządzenia CM1950 dostępne są różne uchwyty noża. 16 Instrukcja obsługi, wersja poprawiona B, 1v2 01/2009

17 4. Dostaw awa a standar andardo dowa Urządz ządzenie bazowe e Z silnikiem/bez systemu ekstrakcji, w zamówionym war ariancie napięcia 1 koło zamachowe, automatyczne krążków preparatów, 30mm taca na odpadki uchwyt do półki zamrażania osłona półki zamrażania zestaw narzędzi pędzelek, miękki pędzelek Leica z magnesem klucz sześciokątny, rozmiar 1, klucz sześciokątny, rozmiar 2, klucz sześciokątny, rozmiar 3, klucz sześciokątny, rozmiar 4, klucz sześciokątny z głowicą, rozmiar 4, klucz sześciokątny, rozmiar 5, klucz z uchwytem, rozmiar 5, klucz sześciokątny, rozmiar 6, klucz jednostronny, rozmiar klucz jednostronny, rozmiar przewód zasilania... 1 butelka oleju do kriostatu, typ 407, 50 ml zaślepka butelka substancji do zamrażania OCT 125 ml para rękawic ochronnych, rozmiar M, * do cięcia w zamrożeniu instrukcja obsługi DE, EN oraz płyta CD z innymi językami * Uwaga: wersja japońska: 100V, 50/60 Hz; 1 para rękawic ochronnych, rozmiar S ( ) załączona. Urządz ządzenie bazowe e Z silnikiem i Z systemem ekstrakcji, w określonym war ariancie napięcia Standardowy zakres dostawy, jak wyżej, oraz: 1 zestaw akcesoriów (ekstrakcja) Adapter węża Adapter węża Dysza ssąca Wąż silikonowy Zatyczka silikonowa Dysza ssąca do komory Zestaw filtrów (5 szt.) Prosimy o porównanie listy dostarczonych elementów z listą części i Państwa zamówieniem. W przypadku znalezienia jakichkolwiek niezgodności, prosimy o natychmiastowe skontaktowanie się z miejscowym przedstawicielem firmy Leica. Do urządzenia CM1950 dostępne są różne uchwyty noża. Leica CM1950 Kriostat 17

18 5. Opis ogólny Wyłącznik bezpieczeństwa (tylko urządzenia z silnikiem) Wyłącznik, z bezpiecznikiem Komora kriostatu (z aktywowaną dezynfekcją UV) Zaślepka pedału (tylko urządzenia z silnikiem) Koło zamachowe w pozycji na godz. 12 Filtr bakteryjny (opcja, tylko do urządzeń z filtrem) Kondensor Odkręcić i wyrównać nóżki po zakończeniu transportu Zbiornik na skropliny Rolki zapewniające bezpieczny transport na niewielkich odległościach Rys. 10 Wyrównać regulowane nóżki w celu wyrównania pozycji pionowej 18 Instrukcja obsługi, wersja poprawiona B, 1v2 01/2009

19 5.1 Pola ola panelu sterowania i komora kriost iostat atu 5. Opis ogólny 1 - Pole panelu sterowania 1: Sterowanie systemem ekstrakcji, temperaturą i czasem, oświetlenie, dezynfekcja UV 2 - Pole panelu sterowania 2: Elektryczny przesuw zgrubny (regulacja grubości cięcia i przycinania) 3 - Pole panelu sterowania 3: Automatyczne cięcie, opcja (regulacja typu przesuwu, szybkości cięcia itp.) a b c System ekstrakcji ciepła, stacjonarny (opcja) 5 - Element Peltiera (z 2 stacjami) 6 - Półka zamrażania, 15 pozycji 7 - Uchwyt do półki zamrażania 8 - System ekstrakcji ciepła i zimna, ruchomy (opcja) 9 - Półka, wyjmowana (opcja) 10 - Uchwyt noża CE z wyrzutnikiem ostrza (a) 10b 0b- Podpórka palców na uchwycie noża CE Leica CM1950 Kriostat Rys c 0c- Osłona noża na uchwycie ostrza CE 11 - Dysza ekstrakcyjna na wężu ekstrakcyjnym 12 - Wąż ekstrakcyjny na odpadki 13 - Półeczka na pędzelek (opcja) 14 - Adapter do węża ekstrakcyjnego (filtr zgrubny jest za nim) 15 - Głowica obiektu, kierunkowa 16 - Taca na odpadki skrawków 19

20 6. Instalacja 6.1 Wymagania dotyczące miejsca pracy Miejsce instalacji musi spełniać następujące wymagania: Brak bezpośredniego nasłonecznienia. Gniazdko zasilania w odległości nie większej niż ok. 3 m. Brak przeciągów (wylot klimatyzacji itp.). Równa podłoga. Podłoga powinna być wolna od wibracji. Urządzenie zaprojektowane jest wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Łatwy dostęp do koła zamachowego. Włącznik/bezpiecznik musi być łatwo dostępny. Temperatura pomieszczenia zawsze ok. 22 C. Wilgotność względna nie może przekraczać 60%. Aby zapewnić bezproblemowe działanie, urządzenie powinno być ustawione w odpowiedniej odległości od ścian i mebli. Odległość od ścian i mebli, obliczona od szafki: - z tyłu: 15 cm - po prawej stronie: 30 cm - po lewej stronie: 15 cm W pobliżu nie mogą znajdować się urządzenia wydzielające ciepło. Wysoka temperatura w pomieszczeniu i nadmierna wilgotność mają wpływ na wydajność chłodzenia kriostatu, prowadząc do powstawania lodu w urządzeniu! Podłączać urządzenie wyłącznie do gniazdek zaopatrzonych w bolec uziemienia. Długość kabla zasilającego: do 3,5 m Przedłużenie: nie 20 Instrukcja obsługi, wersja poprawiona B, 1v2 01/2009

Uchwyt ostrza premium

Uchwyt ostrza premium Uchwyt ostrza premium Instrukcja obsługi Leica uchwyt ostrza premium W ersja 1.3, polski 10/2012 Nr katalogowy: 14 0491 82111, wersja poprawiona D Prosimy o przechowywanie instrukcji razem z urządzeniem.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1403

Odkurzacz kompaktowy OK-1403 Odkurzacz kompaktowy OK-1403 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1403 OPIS URZĄDZENIA 11 2 1 1. metalowe rury 2. regulator ssania 3. wąż elastyczny 4. pokrywa przednia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

Wentylator stojący z pilotem 4w1

Wentylator stojący z pilotem 4w1 Wentylator stojący z pilotem 4w1 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup stojącego wentylatora. Latem gwarantuje przyjemny klimat w pomieszczeniach mieszkalnych, może posłużyć również jako nawilżacz. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL 04307183) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL 04307665) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte przez

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Charly 1

Instrukcja obsługi Charly 1 ww.inwema.pl www.agregatdofugowania.pl, www.agregatydlabudownictwa.pl Instrukcja obsługi Charly 1 Wskazówki bezpieczeństwa 1. Należy przy wszelkich czynnościach np. wymiana pojemnika na wodę lub wymiana

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Leica CM1850 UV. Kriostat

Leica CM1850 UV. Kriostat Leica CM1850 UV Kriostat Instrukcja obsługi Leica CM1850 UV, V1.2 Polski 10/2006 Prosimy o przechowywanie niniejszej instrukcji wraz z urządzeniem. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup deski automatycznej. Deska sedesowa reaguje na ruch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB 500-28 Właściwości Zwarta konstrukcja Niewielki i zgrabny Duża siła ssania Wiele akcesoriów do różnorodnych zadań. Odkurzacz jest wyposażony w dwa rodzaje przystawek,

Bardziej szczegółowo

Profi Line. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą. instrukcję obsługi.

Profi Line. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą. instrukcję obsługi. Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL 04307522) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

NR 912 Nr produktu 375466

NR 912 Nr produktu 375466 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR 912 Nr produktu 375466 Strona 1 z 9 NR912/ Polska instrukcja obsługi 1 INSTALACJA GŁOŚNIKA (TUBY) Pozycja 1 Połączyć srebrną osłonę z tubą Pozycja 2 Połączyć tubę z uchwytem głośnika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu zasilającego. 3. Tekstylny worek na śmieci o pojemności 2 l. 4.

Bardziej szczegółowo

Tester kolejności faz. Model PRT200

Tester kolejności faz. Model PRT200 Tester kolejności faz Model PRT200 Wstęp Gratulujemy zakupu urządzenia pomiarowego Extech. PRT200 jest używany do szybkiego i precyzyjnego określenia sekwencji trzech faz podczas instalacji i naprawy silników.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Model-Nr. AT PAP

Instrukcja obsługi. Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Model-Nr. AT PAP 76 307 Model-Nr. AT596 Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Instrukcja obsługi Hergestellt für: INTER-UNION Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau Germany www.inter-union.de Stand

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW GRIZZLY AGS 7,2 Lion-Set zestaw Dystrybutor w Polsce i Centralny Serwis: Biuro Handlowo- Usługowe A.Krysiak 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6

Bardziej szczegółowo

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EUB-4119 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. OPIS NARZĘDZIA... 3 III. MOCOWANIE I ZDEJMOWANIE WIERTŁA I BITÓW WKRĘTARKI... 5 IV. ZMIANA

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI

AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. PANEL KONTROLNY 2. BATERIE 3. OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE 3.1 USTAWIENIE ZEGARA 3.2 PROGRAMOWANIE KARMIENIA 3.3 KARMIENIE RĘCZNE 3.4 PODGLĄD USTAWIEŃ 4. UWAGI

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy programator czasowy Nr produktu 000552455 Strona 1 z 9 Instrukcja obsługi cyfrowego programatora czasowego Artykuł: EMT757 A. Funkcje 1. Za pomocą cyfrowego programatora czasowego

Bardziej szczegółowo

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C INSTRUKCJE AKO 14012, AKO 14023, AKO 14031, AKO 14112, AKO 14123 Opis ogólny: Elektroniczne termometry i termostaty do paneli, przeznaczone są do wyświetlania, sterowania i regulacji niskich lub wysokich

Bardziej szczegółowo

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI I. ZASTOSOWANIE... 2 II. WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE... 2 III. KONSTRUKCJA PIŁY... 3 IV. SMAROWANIE... 4 V. PRZEGLĄD I KONSERWACJA... 4 VI.

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris

Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris Rozpakowywanie i instalacja Rozpoczęcie korzystania z lampki LivingColors Po rozpakowaniu lampki LivingColors nie ma potrzeby parowania z nią pilota zdalnego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr

Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr Numer produktu: 105035 Strona 1 z 7 Zastosowanie Zasilany bateriami rejestrator danych pomiarowych DL-151AN dokonuje pomiarów

Bardziej szczegółowo

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08 Nr produktu : 551106 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Reflektor halogenowy jest przeznaczony do oświetlania oczek wodnych i stawów. Produkt

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E Dziękujemy za zakup naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru! Uwaga! Zapoznaj się z instrukcją obsługi tego produktu i zachowaj ją na przyszłość

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV

Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup końcówki do odkurzacza z funkcją sterylizacji UV. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych

Bardziej szczegółowo

SOLARNA POMPA DO OCZEK WODNYCH BP-7963 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOLARNA POMPA DO OCZEK WODNYCH BP-7963 INSTRUKCJA OBSŁUGI SOLARNA POMPA DO OCZEK WODNYCH BP-7963 INSTRUKCJA OBSŁUGI INFORMACJE WSTĘPNE 2 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE... 2 II. OPIS ELEMENTÓW URZĄDZENIA... 2 III. MONTAŻ... 2 IV. WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

Leica CE/ Leica CN. Uchwyt noża

Leica CE/ Leica CN. Uchwyt noża Leica CE/ Leica CN Uchwyt noża Instrukcja obsługi Uchwyt do noża Leica CE / uchwyt do noża CN V2.3 RevC, 01/2017 Polski Nr kat.: 14 0700 82111 Prosimy o przechowywanie niniejszej instrukcji wraz z urządzeniem.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY ELEKTRYCZNEJ ORION-E

INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY ELEKTRYCZNEJ ORION-E INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY ELEKTRYCZNEJ ORION-E Dźwignia do otwierania grzebienia Regulacja marginesu grzbietowego Szczelina na papier Miarka dokumentu Prowadnica krawędziowa Przełącznik nożny Wybór

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od termostatu. - Element grzejny montuje się wyłącznie w dolnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL

Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL Instrukcja montażu Bezszronowe Chłodziarko-zamrażarka NoFrost Strona 12 PL 7083 321-01 ECBN 62 Ustawianie Unikać ustawiania urządzenia w miejscu nasłonecznionym lub w pobliżu kuchenek, grzejników i podobnych

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bindownicy Wire El-Jumbo INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO

Instrukcja obsługi bindownicy Wire El-Jumbo INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO Zasady bezpieczeństwa: Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu Szczegółowa instrukcja do Forda Focusa 2.0 l 16V o kodach silnika EDDB, EDDC, EDDD ContiTech pokazuje, jak uniknąć błędów przy wymianie paska

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

CM1860/CM1860 UV Kriostat

CM1860/CM1860 UV Kriostat Instrukcja obsługi CM1860/CM1860 UV Kriostat Leica CM1860/CM1860 UV, V 1.6 10/2016, Polski Nr kat.: 14 0491 80111 RevI Prosimy o przechowywanie instrukcji razem z urządzeniem. Przed rozpoczęciem pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

LUPA DWUOKULAROWA [ BAP_ doc ]

LUPA DWUOKULAROWA [ BAP_ doc ] LUPA DWUOKULAROWA [ ] Strona 1 z 5 PREZENTACJA PRODUKTU Rysunek Spis części, sprawdzenie zestawu 1. Pierścień regulacji okularu prawego 2. Para obiektywów 2x lub 4x 3. Dysk przezroczysty 4. Podstawa z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REF Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów i wierzymy,

Bardziej szczegółowo

Technical Info. Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie silnika Opel 1,8i 16V C 18 XE

Technical Info. Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie silnika Opel 1,8i 16V C 18 XE Technical Info www contitech de Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie silnika Opel 1,8i 16V C 18 XE Silnik 1,8i 16V C 18 XE w różnych wariantach pojemności montowany jest w dużych

Bardziej szczegółowo

Wygaszasz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Nr produktu

Wygaszasz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wygaszasz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Nr produktu 646746 Strona 1 z 5 Wygaszacz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Numer produktu 646746 Przeznaczenie do użycia Ten bezprzewodowy wbudowany

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LIPSTICK (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LIPSTICK (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LIPSTICK (PL 04308086) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia należy

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH Air Power 1 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Wyposażenie... 6 2.5.

Bardziej szczegółowo

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie,

Licznik rowerowy. Szanowny Kliencie, Licznik rowerowy Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup licznika rowerowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KD 3005D

Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KD 3005D Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KD 3005D Dziękujemy Państwu za zakup zasilacza KORAD Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Nr produktu

Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Mówiący zegar stołowy Nr produktu 000672631 Strona 1 z 8 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.conrad.com Mówiący zegar stołowy Nr zamówienia 672631 Wersja 01/12 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi młynka do kawy UKM1. Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Instrukcja obsługi młynka do kawy UKM1. Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi młynka do kawy UKM1 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla

Bardziej szczegółowo

Laser AL 02. Strona 1 z 5

Laser AL 02. Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 590818 Laser AL 02 Strona 1 z 5 Opis funkcji Laser AL-02 jest wyposażony w czerwony laser, którego promień jest odchylany przez dwa lusterka znajdujące się na obracających

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT Instrukcja obsługi

Wersja polska PROLIGHT Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi - 1 - Haze 400 FT Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Zastrzeżenia do pracy urządzenia... 3 3. Rozpakowanie... 4 4. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 5. Uruchomienie... 4 6. Protokół

Bardziej szczegółowo

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu Szczegółowa instrukcja dla Fiata Doblò wersja furgon/kombi (263) 1.6 D Multijet ContiTech pokazuje, jak uniknąć błędów przy wymianie pasków

Bardziej szczegółowo

JLS 298. Instrukcja obsługi. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058)

JLS 298. Instrukcja obsługi. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058) Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 Gilotyny

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy. Nr produktu

Sterownik czasowy. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857028 Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Strona 3 z 9 1 W zestawie Nr na rys. 1, str. 2 Ilość Nazwa 1. 1 Odkurzacz 2. 1 Wąż odkurzacza 3. 1 Końcówka do

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Łódź podwodna T2M RC Sub Explorer

Łódź podwodna T2M RC Sub Explorer INSTRUKCJA OBSŁUGI Łódź podwodna T2M RC Sub Explorer Numer produktu: 231189 Strona 1 z 9 Zawartość zestawu Uwaga! 1. Zestaw zawiera małe części, które mogą okazać się niebezpieczne w razie przypadkowego

Bardziej szczegółowo

System zasilania 6-w-1 Voltcraft VC 900 A, 6 w 1, 900 A

System zasilania 6-w-1 Voltcraft VC 900 A, 6 w 1, 900 A INSTRUKCJA OBSŁUGI System zasilania 6-w-1 Voltcraft VC 900 A, 6 w 1, 900 A Numer produktu: 857905 Strona 1 z 9 1. Elementy sterowania 1 Wyświetlacz manometru 2 Gumowy uchwyt 3 Woltomierz 4 Kabel z zaciskami

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Tattoo 2 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo