P P n n sr to c A e r f C o s k r o tw e N 1 2 Éducation et culture

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "7 3 1 1 5 1 P P n 400 2 n sr to c A e r f C o s k r o tw e N 1 2 Éducation et culture"

Transkrypt

1 Éducation et culture

2

3 Spis tresci WSTĘP PROFIL KRE AKTORÓW Potencjalna grupa docelowa młodych Kre aktorów Charakterystyka Kre aktorów ORYGINALNA METODOLOGIA SIECIOWEGO WSPARCIA MŁODZIEŻY Tworzenie sieci Wspólne opracowanie metodologii Wsparcie młodzieży przed założeniem firmy podzielone na etapy, jest uzupełnieniem każdego kroku tworzenia firmy, zgodnie z potrzebami Kre aktorów ; zawiera dobre praktyki Oś pierwsza: Ukształtowanie lub wzmocnienie Kre aktora Wola (energia) i motywacja Młodego Kre aktora (Dokument podsumowujący nr 1) Zachowania uaktywniające i rozwój kultury przedsiębiorczości (Dokument podsumowujący nr2) Oś druga: opracowanie i studium wykonalności projektu założenia firmy Opracowanie projektu i weryfikacja jego wykonalności (Dokument podsumowujący nr 3) Rozwój projektu, zaprezentowanie go partnerom i klientom oraz jego skonkretyzowanie (Dokument podsumowujący nr 4) Wsparcie po założeniu firmy zgodnie z oczekiwaniami nowych Kre aktorów : Doradztwo ze strony Sieci i wzmacnianie swoich kompetencji: W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (Dokument podsumowujący nr 5); W zakresie aspektów finansowych (Dokument podsumowujący nr 6); Związanych z zarządzaniem (Dokument podsumowujący nr 7); Umiejętności przezwyciężania trudności administracyjnych (Dokument podsumowujący nr 8); Związanych ze sferą biznesu i marketingu (Dokument podsumowujący nr 9); Związanych z problemami technicznymi (Dokument podsumowujący nr 10). WNIOSKI: OSIĄGNIĘCIA, SŁABE PUNKTY I PERSPEKTYW Osiągnięcia Dobre praktyki Słabe punkty Perspektywy Sieć Partnerów wspierających Kre aktorów

4 WSTĘP We współpracy z francuskimi, hiszpańskimi, szwajcarskimi i polskimi ekspertami, francuska organizacja pracodawców MEDEF Franche-Comté zainicjowała europejski projekt pilotażowy KRE AKTOR w ramach unijnego programu Leonardo da Vinci. Celem projektu było wspieranie tworzenia firm przez młodych ludzi z problemami adaptacji na rynku pracy. Zgodnie z kryteriami przyjętymi przez francuskich partnerów społecznych, grupą docelową byli młodzi ludzie do 26 roku życia z wykształceniem co najwyżej średnim. Podsumowanie badań przeprowadzonych na początku projektu przez europejskich partnerów ( State of affairs ) jasno sprecyzowało następujące kwestie: >Grupa docelowa młodych ludzi do 26 roku życia nie jest dobrze znana potencjalnym partnerom, za wyjątkiem instytucji szkoleniowych i instytucji rynku pracy, które jednak też niezbyt często mają do czynienia z potencjalnymi kreatorami w tym wieku; >Badane organizacje zgadzają się z faktem, że założenie własnej firmy może być sposobem na wejście na rynek pracy młodych ludzi (wobec braku innych możliwości lub dzięki ich motywacji, a nawet dzięki dobremu pomysłowi lub czasem po prostu dzięki dobrej nadarzającej się okazji); >Decydując się na bycie kreatorem, młodzi ludzie zdobywają niezbędne kompetencje i opierają się na własnej motywacji; >Uzyskują pomoc od sieci wielu podmiotów (ekspertów, mentorów, trenerów itp.) w środowisku społecznym, ekonomicznym i rodzinnym, które jest przychylne i stymulujące ich działania. Wychodząc na przeciw istniejącym wyzwaniom, projekt miał na celu: >Stworzenie i uruchomienie sieci wsparcia kreowania firm przez młodych ludzi w każdym kraju partnerskim, >Opracowanie metodologii wsparcia młodzieży, opartej na działających sieciach i doświadczeniach zdobytych przez młodych ludzi w każdym kraju, które pozwoliły im na założenie i rozwój firmy z sukcesem. To wyzwanie było ważne z powodu istniejących barier i ograniczeń, na jakie wskazywali eksperci w odniesieniu do tworzenia firm przez młodych ludzi mających trudności ze znalezieniem się na rynku pracy. Partnerzy podjęli to wyzwanie i odnieśli sukces: w każdym kraju minimum dwóch młodych Kre aktorów skonkretyzowało i wdrożyło projekt własnej firmy. Dzięki swego rodzaju przygodzie, jaką był projekt Kre- aktor dla młodych ludzi, Partnerzy projektu angażując własnych trenerów i korzystając z utworzonych silnych i różnorodnych Sieci, mogli przetestować opracowywaną metodologię, wspierając tych młodych ludzi i ich projekty, uwzględniając przy tym posiadane przez młodzież zasoby i wyrażane potrzeby. Partnerzy zidentyfikowali i ocenili niektóre dobre praktyki, które można odnieść do grupy docelowej projektu. Te dobre praktyki zawarte są w niniejszym Przewodniku, w celu umożliwienia ich przeniesienia na inne regiony i kraje Europy - w duchu projektów Leonardo da Vinci. Tym samym, nasz projekt zawiera aspekt innowacyjny i... daje nadzieję na rozwój w obszarze kreowania firm, co jest obecnie tak bardzo promowane. WSTĘP I 124

5 PROFIL Profil Kre aktorów Europejskie Podsumowanie Badań ( State of affairs ), będące pierwszym rezultatem projektu jasno pokazało, że grupa docelowa - młodzież bez wyższego wykształcenia do 26 roku życia, nie jest postrzegana jako potencjalni kreatorzy własnych firm, przynajmniej na razie. POTENCJALNA GRUPA DOCELOWA MŁODYCH KRE AKTORÓW Obecnie przedstawiciele naszej grupy docelowej stanowią margines wszystkich kreatorów własnych firm i potencjalnych założycieli firm, którzy kontaktują się np. z instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość. Analizując liczbę młodych kandydatów na przedsiębiorców, z którymi mieli do czynienia respondenci naszych badań (od 10 do 2398 rocznie), wydaje się, że nasza potencjalna grupa docelowa jest jednak wyraźnie poza strukturami wsparcia dla tworzenia nowych firm. Liczba odpowiedzi uzyskanych w trakcie badań od instytucji zajmujących się zatrudnieniem (jak również od instytucji szkoleniowych) jest najmniejsza spośród wszystkich badanych podmiotów. Liczba młodych ludzi, z którymi miały do czynienia te instytucje i którzy mogliby potencjalnie wziąć udział w naszym projekcie, też jest niska (od 5 do 133 młodych ludzi w ciągu roku, w zależności od kraju). Z drugiej strony instytucje szkoleniowe, które wzięły udział w badaniach mogłyby zapewnić kandydatów na Kre aktorów (miały do czynienia z młodymi potencjalnymi kreatorami w ciągu roku w zależności od kraju). Instytucje finansowe miały natomiast od 20 do 105 takich potencjalnych kandydatów. CHARAKTERYSTYKA KRE AKTORÓW >Wiek poniżej 26 lat, wykształcenie najwyżej średnie >Różnorodność wykształcenia i doświadczenia >Często znajdujący się w sytuacji przegranej, z brakiem poczucia pewności siebie, strachem przed ryzykiem, który nie pobudza motywacji, ale z wytrwałością do rozwoju ducha przedsiębiorczości >Czasem mała kreatywność, ale z drugiej strony wiele iluzji >Brak wiedzy ekonomicznej lub brak dostępu do informacji o otoczeniu ekonomicznym i rynku >Niewiele kontaktów z partnerami mogącymi pomóc w założeniu firmy, nieznajomość tych partnerów >Brak wsparcia ze strony rodziny, znajomych... z wyjątkiem rodzin, które miały wcześniej ducha przedsiębiorczości (firmy rodzinne) >I co być może najbardziej istotne - brak środków finansowych lub brak dostępu do źródeł finansowania i instytucji finansowych (brak zdolności kredytowej) Podkreślana była następująca problematyka: >Trudność w określeniu szans na zweryfikowanie wartości i możliwości realizacji własnego pomysłu >Złe lub błędne wyobrażenie przedsiębiorcy >Brak szkoleń/kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego, brak niezbędnych kompetencji, szczególnie komunikacyjnych, organizacyjnych (np. zarządzanie) >Fakt bycia niewiarygodnymi dla instytucji finansowych >Silna potrzeba bycia wspomaganym, pobudzanym i otoczonym opieką. PROFIL I 125

6 METODOLOGIA Stając przed tą problematyką, wydaje się, że klasyczne metody i narzędzia wsparcia młodzieży o niskich kwalifikacjach w zakresie kreowania firm są nieodpowiednie i nieefektywne. W związku z tym, Partnerzy projektu Kre aktor zdecydowali się przetestować inną metodę, która polega na spersonalizowanym i komplementarnym wsparciu ze strony Sieci i na dużej roli indywidualnego śledzenia poczynań potencjalnego kreatora przez osobistego doradcę/tutora razem z przedsiębiorcą mentorem. TWORZENIE SIECI Badania dotyczące obecnego stanu rzeczy, (których wyniki jako Europejskie podsumowanie badań zamieszczone zostały w wydawnictwie projektu Pobudzanie energii ), prowadzone na początku projektu, pozwoliły wszystkim Partnerom z poszczególnych krajów na dotarcie do organizacji, firm i instytucji mogących włączyć się do uczestnictwa w projekcie, w następującym zakresie: >Identyfikacji, uwrażliwienia na problemy oraz pobudzania do działania młodych ludzi z naszej grupy docelowej >Dodatkowych szkoleń, celem nabycia niezbędnych kompetencji >Specyficznego doradztwa w zakresie tworzenia ich projektów (realizacji pomysłów) >Wsparcia na etapie realizacji projektów: ocena, ekspertyzy, rozwiązania >Dzielenia się doświadczeniem, kontaktów, tutoringu, mentoringu, pracy sieciowej >Wsparcia finansowego i in. Te podmioty (aktorzy w procesie wparcia młodych Kre aktorów ) wykazały duże zainteresowanie projektem, co pozwoliło partnerom na utworzenie całkiem dużej wstępnej bazy do tworzenia Sieci Wsparcia. (304 instytucje, organizacje i firmy - średnio ok. 60 w każdym kraju!) Idealna Sieć Kre aktorów może być przedstawiona w następujący sposób graficzny (młodzi ludzie ze swoimi projektami własnych firm znajdują się w centrum tej sieci). 126

7 Instytucje te zostały zaproszone do zaangażowania się i oceny metodologicznych aspektów wsparcia młodych ludzi w realizacji ich projektów tworzenia własnych firm. Istotnie część tych instytucji i organizacji wykonała konkretne działania, stając się dodatkowym źródłem zasobów dla Kre aktorów, lub też uczestniczyły one w rozwiązaniu ich niektórych problemów, na różnych etapach realizacji projektów. WSPÓLNE OPRACOWANIE METODOLOGII Równolegle z działaniami praktycznymi w zakresie wsparcia młodych ludzi, którzy zostali wybrani do udziału w projekcie, partnerzy Leonardo da Vinci pracowali nad sformalizowaniem ścieżki, jaką powinni podążać młodzi ludzie: >Etap przed założeniem firmy - od momentu pojawienia się pomysłu do pierwszego dnia po rejestracji firmy >Etap po założeniu firmy - rozwój jej działalności Przedstawia to poniższy rysunek: W każdym kraju partnerskim projektu odbyło się po kilka warsztatów na temat metodologii wsparcia młodzieży i niektóre z nich zgromadziły razem ponad 50 przedstawicieli 7 typów aktorów, idealnie wpisujących się w tworzoną Sieć Wsparcia (patrz poprzedni schemat, str. 9) Pierwszym, bowiem celem było zebranie razem potencjalnych członków tworzonych sieci, którzy mogli się wymieniać w sposób owocny i konstruktywny swoimi doświadczeniami, ponieważ posiadali bardzo różnorodne kompetencje. Wspólnym celem było określenie procesu indywidualnego wsparcia, który mógłby być wdrożony i zaadaptowany dla naszej grupy docelowej. Cztery warsztaty, jakie odbyły się w krajach partnerskich, obejmowały proces przygotowania i tworzenia własnej firmy. WARSZTAT 1 ETAPY PROCESU WSPARCIA TWO- RZENIA FIRMY (Jakie są główne etapy, które młodzi ludzie muszą przejść, aby stworzyć własną firmę od zamiaru do pierwszego dnia jej działalności?) >Np. Zrobienie własnych badań rynku WARSZTAT 2 ZADANIA I DZIAŁANIA NA KAŻDYM ETAPIE (W ODNIESIENIU DO POTENCJALNYCH PROBLEMÓW) (Biorąc pod uwagę wszystkie etapy zidentyfikowane w czasie pierwszego warsztatu, szczegółowe określenie nieodłącznych zadań, jakie się pojawiają - używając poleceń) >Np. Określ swoich konkurentów, klientów WARSZTAT 3 ROZWIĄZANIA, NARZĘDZIA I ZASO- BY DO WYKORZYSTANIA (Co zrobić, co zastosować - aby zrealizować określone zadania i rozwiązać pojawiające się problemy? Jakie zasoby ludzkie, finansowe, techniczne można wykorzystać?) >Np. Problem Nie mogę zdobyć informacji na temat moich konkurentów Rozwiązanie skontaktuj się z doradcą lub organizacją branżową, wejdź na odpowiednią stronę internetową itp. WARSZTAT 4 NASZE PODEJŚCIE PEDAGOGICZNE (Jak uatrakcyjnić ten proces dla młodych ludzi? Jak sprawić, by był on przyswajalny dla naszego specyficznego odbiorcy? Jak zbudować naszą stronę internetową, by była efektywna?) Warto podkreślić, że wszyscy europejscy partnerzy włączyli się do tych działań w oparciu o powyższą metodę pracy. Jedyne różnice wynikały z różnorodności aktorów lub narzędzi, które mogą być stosowane i są specyficzne dla danego kraju, ale które w niektórych przypadkach mogą być używane przez większość (np. szwajcarskie narzędzia informatyczne). 127

8 WSPARCIE MŁODZIEŻY PRZED ZAŁOŻENIEM FIRMY PODZIELONE NA ETAPY, JEST UZUPEŁNIENIEM KAŻDEGO KROKU TWORZENIA FIRMY, ZGODNIE Z POTRZEBAMI KRE AKTORÓW ; ZAWIERA DOBRE PRAKTYKI Jeśli nawet kultura każdego kraju uwypukla trochę inną problematykę, interesujące jest przedstawienie dobrych praktyk, jakie wynikają z doświadczeń zebranych w ramach realizacji projektu. Reasumując - dobre praktyki wiążące się ze wsparciem młodych kreatorów w procesie tworzenia przez nich firm (konieczne działania) zawarte są w 4 dokumentach podsumowujących, ukazujących 4 najważniejsze etapy, jakie trzeba przejść przed założeniem firmy (wiążące się z dwoma głównymi celami projektu): Oś pierwsza: Ukształtowanie lub wzmocnienie Kre aktora >Wola (energia) i motywacja Młodego Kre aktora (dokument podsumowujący nr 1) >Zachowania uaktywniające i rozwój kultury przedsiębiorczości (dokument podsumowujący nr2) Oś druga: opracowanie i studium wykonalności projektu założenia firmy >Opracowanie projektu i weryfikacja jego wykonalności (dokument podsumowujący nr 3) >Rozwój projektu, jego prezentacja partnerom i klientom i jego skonkretyzowanie (dokument podsumowujący nr 4) Każde z czterech podsumowań ma następującą strukturę: >Najpierw określony jest ostateczny rezultat i główny cel danego etapu i niezbędne warunki wstępne, jakie musi spełniać młody człowiek. >Następnie ten główny cel jest podzielony na pewne cele specyficzne, co umożliwia proces ich progresywnego osiągania, przeważnie w odniesieniu do istniejących potrzeb. W tej części wymieniane są specyficzne formy wsparcia. >Dalej są wymienione metody i narzędzia, które były zaproponowane przez uczestników warsztatów oraz określeni są aktorzy (uczestnicy procesu) kompetentne instytucje, organizacje i firmy, które mogą towarzyszyć Kre aktorom na ich drodze. Te podsumowania określają nie tylko rezultaty warsztatów dot. metodologii, ale także doświadczenia, jakie zdobyli i przekazali Kre aktorzy. Pierwsze 2 dokumenty podsumowujące formalizują pracę, jaka miała być wykonana lub, jaka była wykonana w kierunku założenia własnej działalności gospodarczej przez- i z- młodymi ludźmi w odniesieniu do ich możliwości i motywacji do kreowania firmy. W tym wieku jest to niezwykła przygoda, co wydaje się być paradoksalne, jeśli weźmiemy pod uwagę wizerunek tych młodych ludzi, którzy nie mają wysokich kwalifikacji i uważa się często, że mają problemy z nauką. Dla kogokolwiek, kto jest pełen iluzji na temat bycia przedsiębiorcą lub jest mu to jeszcze obojętne, ten etap jest ważny, gdyż może wzmocnić jego zasoby, podnieść jego wartość, pomóc mu stać się realistą i zaakceptować istniejące ograniczenia, a także zrozumieć, jakie są potrzebne inwestycje i jak się poddać konstruktywnej samoocenie. W dokumentach podsumowujących nr 3 i 4 zawarte są klasyczne praktyki dla tworzenia firm. Te etapy muszą być uzupełniane, w kontekście doświadczeń z pracy z kilkoma młodymi ludźmi, którzy byli włączeni do naszych pilotażowych działań w tym obszarze. Musi się to odbywać w porozumieniu z Partnerami projektu. Jest to więc duże wyzwanie, do realizacji którego zachęcamy i które powinno być regularnie wspierane. 128

9 DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY NR 1 KRE AKTOR : OD ZAZDROŚCI DO MOTYWACJI Ostateczny rezultat: Planowanie bycia przyszłym przedsiębiorcą i umiejscowienie siebie w roli aktora, Kre aktora z potrzebną energią i motywacją. Cel główny: Pozwolić uczestnikom ujawnić ich motywację, odkryć zalety ich osobowości i umiejscowić ich na aktywnej drodze realizacji własnego projektu założenia firmy. Specyficzne warunki: Posiadanie pomysłu i chęci do założenia firmy. Specyfika grupy docelowej młodych ludzi o niskich kwalifikacjach : Inaczej niż w przypadku starszych kreatorów, młodym ludziom często brakuje: >Doświadczenia zawodowego i realistycznej wizji firmy lub przedsiębiorcy >Poczucia własnej wartości, wiary we własne umiejętności, czy nawet brak własnych planów życiowych Z drugiej jednak strony mają oni zwykle mniej ograniczeń rodzinnych Ten etap jest ważny, gdyż pozwala młodym ludziom stać się aktorami - świadomymi posiadanych zasobów i kompetencji. Etap ów powinien być wcześniej doceniany w ramach rozwoju kultury przedsiębiorczości w sferze edukacji (szkoły i instytucje szkoleniowe). W niektórych krajach, środowiska polityczne i gospodarcze odcisnęły tu swój ślad w sensie przeciwnym: bezrobocie wśród rodziców tych młodych ludzi, kultura braku inicjatywy, bariery administracyjne, dżungla organizacyjna, złożoność form pomocy, porozumień, pozwoleń, itp. Obecnie funkcjonuje w niektórych krajach wiele kursów i szkoleń dla młodych ludzi, ale są one zbyt teoretyczne. Kształcenie ustawiczne, postawy proaktywnościowe, pojęcie ścieżek rozwoju zawodowego itp. są nadal pojęciami nowymi, szczególnie dla młodych ludzi, postrzeganych jako osoby w złej sytuacji. Jest to więc kluczowy etap dla naszej grupy docelowej, gdyż pomaga w rozwoju profesjonalnej postawy i zachowań oraz w zdobyciu większej dojrzałości do podejmowania decyzji, które mają wpływ na ich przyszłość i czasem wymagają zainwestowania dużych pieniędzy! Pozwala także na potwierdzenie ukierunkowania wyborów życiowych i głównej motywacji dla włączenia się w ryzykowną przygodę, jaką jest kreowanie firmy. Specyficzne cele: Podczas przechodzenia tego etapu, młody kreator powinien być w stanie precyzyjnie: >Określić własną motywację; >Określić swoje usposobienie i cechy charakteru, żeby lepiej poznać samego siebie; >Odkryć wszystkie aspekty własnej osobowości, aby łatwiej osiągnąć cele tego etapu; >Dostrzec te aspekty swojej osobowości, które go ograniczają i które powodują konieczność pracy nad sobą; >Postawić siebie w roli przedsiębiorcy i odkrywać w sobie przedsiębiorczą postawę; >Ocenić własną zdolność do ponoszenia ryzyka >określić ograniczenia wynikające z własnego życia osobistego i ograniczenia, które wiążą się z byciem przedsiębiorcą, porównać je i zdobyć wiedzę potrzebną do wyboru swojego dalszego życia >zdobyć pewność co do swojej postawy >zważyć wszystkie za i przeciw >mieć śmiałość do kontynuowania swojego projektu Proponowane działania: 1. Aby wzmacniać pewność siebie (w tym etapie i w ciągu całego procesu kreowania firmy), młody człowiek powinien: >Śmiało wyrażać swoje intencji >Pracować nad poczuciem własnej wartości >Skupić się na tworzeniu czegoś >Spotkać się z instytucjami i partnerami, pomocnymi w kreowaniu własnej firmy >Wybrać tutora :, np. przedsiębiorcę, który pokieruje nim w trakcie procesu >Śmiało prezentować własny projekt 2. Aby zbadać własną osobowość i wzmocnić swój potencjał, młody człowiek powinien: >Określić profil nowego przedsiębiorcy z psychologicznego i technicznego punktu widzenia >Zanalizować mocne i słabe strony swojej osobowości >Pracować nad swoimi słabym i stronami >Podnieść wartość silnych stron swojej osobowości >Zaakceptować zastrzeżenia i krytyczne opinie wobec siebie, ale robić coś żeby to zmienić i czynić postępy w rozwoju 3. Aby zmienić nastawienie, kształtować się jako przyszły przedsiębiorca, młody człowiek powinien: >Ustalić genezę swojego pomysłu na firmę >Zrozumieć i zaakceptować fakt, że aby pomysł dojrzał będzie trzeba przejść pewne niezbędne etapy >Nie spieszyć się, aby unikać błędów >Postawić się w sytuacji przedsiębiorcy, obserwować innych przedsiębiorców i zdać sobie sprawę z ograniczeń, jakie niesie za sobą praca we własnej firmie >Zweryfikować, czy jest się zdolnym do podejmowania decyzji i ryzyka >Wziąć na siebie odpowiedzialność i zacząć działać! 4. Aby rzeczywiście opracować projekt własnej firmy, młody człowiek powinien: >Sprecyzować swoje oczekiwania i motywacje, własną wizję bycia młodym przedsiębiorcą, swoje cele, szczególnie w zakresie spodziewanych zysków >Zweryfikować swoje możliwości wobec wykonywania przyszłej pracy (zdrowie np. alergie, prawo jazdy, posiadane uprawnienia, pozwolenia itp.) >Zdefiniować wszelkie ograniczenia czasowe (plan pracy) >Ocenić ograniczenia finansowe (czy np. lepiej kupić samochód, czy wynajmować transport, itp.) >Zweryfikować własne możliwości finansowe i/lub wsparcie zewnętrzne >Zweryfikować, czy swoje plany życiowe i wizja własnej firmy są adekwatne do posiadanych mocnych stron (motywacja, know-how, kapitał, kompetencje, itp.) 129

10 >Rozmawiać o powodzeniu swojego projektu z rodziną >Ocenić swój projekt wspólnie z rodziną (np. porozumieć się z małżonkiem) i otrzymać od niej wsparcie Rekomendowane metody: Mówiąc ogólnie zaleca się: >Organizowanie kursów, warsztatów i konferencji na temat tworzenia firm i zarządzania dla uczniów i studentów w celu rozwoju ich wiedzy ekonomicznej i przedsiębiorczej oraz przedstawienia im nowych perspektyw >Propagowanie możliwości regularnego poznawania zawodów i miejsc pracy w działających firmach (np. raz na miesiąc lub raz na 3 miesiące). >Organizowanie warsztatów wzmacniających pewność siebie i aktywną postawę młodzieży >Promowanie kontaktów międzynarodowych i nauki języków obcych >Analizę sytuacji młodzieży rok po zakończeniu nauki W czasie tego etapu, a nawet później biorąc pod uwagę cechy osobowości młodych ludzi, ich zainteresowania zawodowe, życiowe wybory należałoby zapewnić im pomoc i wsparcie ekspertów (głównie w formie indywidualnych konsultacji) w następujących formach: >Przeprowadzanie testów psychologicznych, osobowościowych i zawodowych >Napisanie dobrego CV i opracowanie portfolio kompetencji >Zastosowanie narzędzi oceny kompetencji zawodowych (np. bilans kompetencji) >Ocena zachowań i postaw pro przedsiębiorczych, umiejętności podejmowania ryzyka i ponoszenia odpowiedzialności >Opracowania budżetu rodzinnego >Uświadomienia, jak ważne jest porozumienie z małżonkiem, rodziną i bycie przez nich utwierdzanym w swoich zamierzeniach W czasie tego etapu, a nawet później biorąc pod uwagę cechy osobowości młodych ludzi, ich zainteresowania zawodowe, życiowe wybory należałoby zapewnić im pomoc i wsparcie ekspertów (głównie w formie indywidualnych konsultacji) w następujących formach: >Przeprowadzanie testów psychologicznych, osobowościowych i zawodowych >Napisanie dobrego CV i opracowanie portfolio kompetencji >Zastosowanie narzędzi oceny kompetencji zawodowych (np. bilans kompetencji) >Ocena zachowań i postaw pro-przedsiębiorczych, umiejętności podejmowania ryzyka i ponoszenia odpowiedzialności >Opracowania budżetu rodzinnego >Uświadomienia, jak ważne jest porozumienie z małżonkiem, rodziną i bycie przez nich utwierdzanym w swoich zamierzeniach Biorąc pod uwagę pomysł i wyobrażenie swojej przyszłej firmy, jaką mają młodzi ludzie, w celu zweryfikowania, czy pasują one do ich życiowych wyborów, powinni oni: >Spotykać się z innymi przedsiębiorcami >Mieć stały kontakt z zawodem/branżą, pracować w danym zawodzie (nabierać doświadczenia zawodowego) >Organizować dyskusje, fora internetowe, brać udział w chatach, gorących liniach itp. >Mieć dostęp do informacji na temat tworzenia firm: być w kontakcie z organizacjami wspierającymi przedsiębiorczość, wchodzić na odpowiednie strony internetowe, mieć dostęp do baz danych i niezbędnych dla przedsiębiorcy dokumentów oraz poradników praktycznych dla osób zakładających firmy >Organizować spotkania i wymieniać informacje z pracodawcami, bankami, organizacjami zajmującymi się wspieraniem tworzenia firm (np. raz na miesiąc, raz na 3 miesiące). Pośredniczenie w kontaktach młodych ludzi z innymi podmiotami i wsparcie od działających społecznie ekspertów i trenerów byłaby na tym pierwszym etapie najlepszym rozwiązaniem szczególnie, aby nabrać przez przyszłych kreatorów pewności siebie, umieć prezentować swój pomysł/projekt, utwierdzić się co do kroków, jakie trzeba przejść wybraną przez siebie drogą. Aktorzy (uczestnicy tego procesu) Niezależnie od tego, kim są wymienieni przez poszczególne kraje aktorzy instytucje, organizacje i firmy uczestniczące w tym procesie (patrz tabela poniżej), cechą specyficzną tej grupy jest komplementarne i zorganizowane wsparcie, jakiego udziela większość podmiotów z tej sieci. Jest wielu aktorów, którzy uzupełniają się w działaniach na rzecz: wzmocnienia motywacji i poczucia własnej wartości młodych ludzi oraz zweryfikowania ich możliwości (mocnych stron) do opracowania własnego projektu założenia firmy. 130

11 DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY NR 2 KRE AKTOR I PRZYSZŁY PRZEDSIĘBIORCA: INTEGROWANIE SIĘ Z KULTURĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Ostateczny rezultat: Zintegrowanie się z kulturą przedsiębiorczości i nabycie potrzebnej i niezbędnej wiedzy, kompetencji i zachowań, żeby odnieść sukces w przyszłości jako kreator przedsiębiorca w wybranym przez siebie polu aktywności gospodarczej. Główny cel tego etapu: Pozwolić młodym ludziom lepiej poznać wybrane pole aktywności zawód, branżę, aby bardziej precyzyjnie mogli zidentyfikować swoje potrzeby i konsekwentnie rozwijać swoje kompetencje: wiedzę, know-how, zachowania i postawy, które po pierwsze są potrzebne do oceny własnego potencjału, a po drugie - dla rozwoju własnego projektu kreowania firmy. Specyficzne warunki to: Posiadanie projektu i rzeczywista chęć założenia firmy w konkretnym polu aktywności gospodarczej. Specyfika grupy docelowej młodych ludzi o niskich kwalifikacjach Podobnie jak w poprzednim etapie, celem jest wspieranie ukształtowania młodego człowieka jako kreatora i przyszłego przedsiębiorcy. Należy rozwijać jego kreatywność, pragmatyzm, ukierunkowanie na klienta i zrekompensować jego brak doświadczenia w danej dziedzinie/branży i na stanowisku pracy w firmie. Ten etap powinien być właściwie rozwijany w ciągu całego procesu. Może być także wcześniej rozwijany poprzez rozwój kultury przedsiębiorczej, np. przez szkoły, instytucje szkoleniowe, poprzez warsztaty i kontakty z zakładami pracy. Na przykład dzięki praktykom, spotkaniom szkół z firmami, pracom sezonowym w czasie wakacji młodzi ludzie umieją lepiej identyfikować i rozwijać profesjonalne zachowania i postawy, takie jak: respektowanie harmonogramów pracy, rozumienie pojęcia inwestowanie, ograniczenia i możliwości, jakie mają przedsiębiorcy. Ta wiedza może pozbawić niektórych młodych ludzi złudzeń, że bycie przedsiębiorcą to tylko swoboda i wysokie zarobki, a z drugiej strony może wzmocnić projekt założenia własnej firmy i zdopingować do działania innych. Specyficzne cele: W czasie tego etapu młody kreator praktykant powinien umieć precyzyjnie: Ustalić, jakie są wymagane kompetencje dotyczące jego przyszłego zajęcia, przyszłej działalności, jako szefa własnej firmy: >Uświadomić sobie, jakie jest miejsce przedsiębiorcy w społeczeństwie oraz nauczyć się, jak pełnić funkcję właściciela firmy w konkretnym polu aktywności gospodarczej. >Ocenić własne zdolności/możliwości w zakresie zidentyfikowanych i sprecyzowanych postaw i kompetencji i pracować nad ich rozwojem >Ocenić własne kompetencje zawodowe w wybranym przez siebie polu aktywności Aby rozwijać swoje kompetencje, młodzi ludzie powinni poszukiwać informacji oraz szkolić się: >Rozumieć podstawy: organizacji i zarządzania, funkcjonowania firmy oraz poznać specyfikę otoczenia gospodarczego przyszłej firmy >Poznać niezbędne metody prowadzenia firmy >Rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne >Słuchać, poznawać i rozumieć różnych partnerów biznesowych Proponowane działania: 1. Aby zidentyfikować, jakie kompetencje są potrzebne do przyszłej samodzielnej pracy, młody człowiek powinien: >Wiedzieć, jakie będzie jego miejsce w społeczeństwie jako przedsiębiorcy >Określić swoje zalety i mocne strony, ocenić wszystkie posiadane kompetencje zawodowe >Ocenić swoje mocne i słabe strony w odniesieniu do wybranej działalności/zawodu, zaakceptować swoje potrzeby i braki >Poznać ludzi, którzy są ekspertami w danym zawodzie/branży >Sprawdzić się konkretnie w danym zawodzie dzięki np. praktykom, pracy sezonowej/tymczasowej itp. >Sporządzić swoje CV, aby zaprezentować własną ścieżkę rozwoju (będzie to narzędzie oceny i przeglądu wszystkich etapów na tej drodze) Powinien też być odpowiednio przeszkolony w zależności od zidentyfikowanych potrzeb szkoleniowych, np. znać: >Kompetencje zawodowe potrzebne w danej profesji, na danym stanowisku >Środki komunikacji, techniki publicznej prezentacji projektu >Pojęcie autorytetu i zdolności przywódcze >Sposoby lepszej samoorganizacji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących >Metody i techniki biznesowe do budowania i rozwoju portfolio klientów >Zasady negocjacji biznesowych na etapie zakładania firmy >Księgowość i finanse w firmie, utrzymanie płynności finansowej >Sposoby reagowania na zmiany w środowisku pracy >Jak zmieniać planowany profil i status firmy w zależności od potrzeb, na etapie przygotowywania się do podjęcia działalności gospodarczej Aby wzmocnić swoją wiedzę w wybranej dziedzinie, młody człowiek powinien: >Zdobywać wiedzę używając np. specyficznych stron internetowych i kontaktując się z ekspertami (np. związki zawodowe, organizacje branżowe) 131

12 >Uczyć się i monitorować podaż i popyt w swojej branży jak również śledzić konkurencję, perspektywy rozwoju technologicznego, przepisy itp. >Zidentyfikować głównych aktorów w swojej branży i spotykać się z nimi Rekomendowane metody: >Organizowanie kursów, warsztatów i konferencji na temat kreowania firm i zarządzania nimi - dla uczniów i studentów, w celu wzmocnienia ich wiedzy ekonomicznej i przedsiębiorczej i pokazania nowych perspektyw >Organizacja warsztatów rozwijających kompetencje komunikacyjne, w celu ćwiczeń praktycznych i przygotowania się do profesjonalnych wywiadów (badań ankietowych) Biorąc pod uwagę projekt założenia własnej firmy i konieczność zweryfikowania możliwości jego wdrożenia, zaleca się, aby młodzi ludzie: >Poznali przedsiębiorców i wybrali swojego tutora >Byli w stałym kontakcie ze swoim zawodem/branżą, aby zdobywać doświadczenie oraz być może uczyć się praktycznie zawodu >Byli w kontakcie z instytucjami zajmującymi się wsparciem młodych ludzi, mieli dostęp do stron internetowych, baz danych i niezbędnych dla przedsiębiorcy dokumentów, praktycznych przewodników dla osób zakładających własne firmy, itp. >Zdobywali informacje na temat pola aktywności gospodarczej, w którym chcą działać, rynku, możliwości rozwoju, innowacji i głównych aktorów w branży, aby poznawali statystyki, dokumentację techniczną i biznesową w danej branży, odwiedzali targi i wystawy, spotykali się z ekspertami. >Spotykali się i wymieniali doświadczeniami i informacjami z innymi przedsiębiorcami, doradcami finansowymi i instytucjami zajmującymi się wsparciem przedsiębiorczości Wsparcie od A do Z przez społecznego doradcę i trenera przedsiębiorczości to kluczowa korzyść wynikająca z regularnego śledzenia poczynań młodego człowieka, a szczególnie cenne jest: >Zmuszenie przyszłego przedsiębiorcy do myślenia nie tylko o know-how firmy, ale o jej różnorodnych celach >Zaszczepienie potrzeby zdobywania kompetencji, aby być coraz bardziej konkurencyjnym w dłuższym okresie funkcjonowania firmy >Zrozumienie przez niego, jak należy działać w sposób innowacyjny, aby odróżnić się od innych podmiotów funkcjonujących na rynku Aktorzy: 132

13 DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY NR 3 KRE AKTOR : BUDOWA WŁASNEGO PROJEKTU Ostateczny rezultat: Aktywne przygotowanie, opracowanie i sformalizowanie projektu założenia własnej firmy. Główny cel tego etapu: Pozwolenie uczestnikom na wyklarowanie swojego pomysłu na firmę, odkrycie możliwości rozwoju biznesu, analiza silnych stron, ale też ograniczeń, różnych możliwych wariantów własnej działalności i sformalizowanie (opracowanie pisemne) projektu i jego prezentacja. Specyficzne warunki: Posiadanie projektu założenia firmy (nawet jeśli nie jest jeszcze całkiem ukształtowany). Specyfika naszej grupy docelowej młodych ludzi o niskich kwalifikacjach W czasie tego etapu młody kreator konfrontuje swój pomysł z rzeczywistością rynkową i konkurencją. Od idei aż do jej konkretyzacji, etap ten wymaga głębokiej refleksji, badań, uzupełnień i nawet zmian w projekcie, co czasem może być bolesne dla młodego człowieka. Zorganizować się, zarządzać własnym czasem, zacząć formalizować swój pomysł, zmusić się do poukładania wszystkiego... te zadania są nowymi doświadczeniami i są raczej trudne dla młodego człowieka, który nie skończył studiów, a czasem wypadł nawet z systemu szkolnego (przerwał naukę). Tak więc młodzi ludzie bardziej potrzebują wsparcia i pomocy w nabywaniu nowych, niezbędnych kompetencji wobec konfrontacji z niebezpieczeństwami, jakie są przed nim. Potrzebują też motywacji. Specyficzne cele: Podczas tego etapu młody kreator praktykant powinien umieć precyzyjnie: Określić swój pomysł i poznać możliwe opcje oraz szanse jego realizacji Opracować konkretny projekt: określić strategię i cele, nakreślić kilka możliwych scenariuszy działania Umiejscowić swoją przyszłą firmę na rynku Zidentyfikować istniejące nisze rynkowe Poszukiwać pierwszych klientów Ocenić zakładane scenariusze po ocenie ryzyka Potwierdzić zgodę swojego środowiska/rodziny na własną działalność gospodarczą Proponowane działania: 1. Aby opracować swój projekt, młody człowiek powinien: >Zrobić pierwszy opis swojego pomysłu: od początkowej wizji aż do technicznej i finansowej analizy wykonalności. Spisanie tego pomoże sprecyzować własne myśli >Zaprezentować ten projekt doradcy w zakresie wsparcia tworzenia firm lub swojemu mentorowi, którzy pomogą mu zastanowić się nad odpowiednimi pytaniami oceniającymi mocne i słabe strony projektu oraz ocenić istniejące ryzyko. 2. Aby pogłębić swoją wiedzę na temat wybranego pola aktywności gospodarczej i zbadać rynek, młody człowiek powinien: >Zdobyć odpowiednie informacje, które pozwolą na rozeznanie rynku: dokumentacja, strony internetowe, poznanie aktorów na rynku >Sprawdzić, czy podobny pomysł już funkcjonuje na rynku >Zbadać rynek i dokonać analizy: potencjalnych klientów i ich potrzeb, sposobów dokonywania zakupu, postrzegania produktu, itp. >Dokonać analizy konkurencji i głównych aktorów na rynku Aby obronić swój projekt, Kre aktor powinien go przedstawić w swoim środowisku rodzinnym i zawodowym, a tym celu: >Aby doskonalić projekt, pokazać jego innowację, zróżnicowanie, uwzględnić ewentualne uwagi krytyczne >Zidentyfikować najważniejszych dla projektu aktorów >Przygotować własne wywiady (badania): pytania, odpowiedzi, obiekcje >Uzasadniać (argumentować) założenia własnego projektu, słuchać i akceptować uwagi krytyczne, identyfikować newralgiczne punkty, aby mieć kontrolę nad całością (ograniczenia, zagrożenia, słabe strony) >Skorygować popełnione błędy i wzbogacić projekt Rekomendowane metody: W czasie procesu należy: >Ułatwiać pisanie, formalizowanie projektu poprzez regularne rozmowy >Pracować w grupie z rodziną i znajomymi (ludźmi, którym ufają młodzi ludzie) >Stymulować zmiany z innymi Kre aktorami >Dbać o samorozwój, szkolić w zakresie lepszego wykorzystywania technologii informatycznej (oprogramowanie, narzędzia komputerowe, wyszukiwarki itp.) Biorąc pod uwagę projekt założenia firmy, chcąc zweryfikować możliwość jego realizacji, młody człowiek powinien: >Pozyskiwać informacje o polu aktywności gospodarczej, na którym chce działać, o rynku i istniejących na nim możliwościach, innowacjach i głównych aktorach na nim funkcjonujących: dane statystyczne, dokumentacja techniczna i biznesowa, wizyty na targach, wystawach, spotkania z ekspertami >W przypadku projektu innowacyjnego, zweryfikować jego zgodność z przepisami prawnymi i sprawdzić możliwości uzyskania specjalistycznego wsparcia, >Wykonać badania rynkowe i jeśli to możliwe dokonać pewnych testów/symulacji poprzez badania w branży: zrobić np. badania ankietowe wśród osób, które będą potencjalnie zainteresowane ofertą >Wykorzystać Internet dla pierwszej analizy konkurencji i zbadać, jaka jest jej oferta i jakie są oferowane ceny 133

14 >Wykonaną pracę poddać ocenie profesjonalistów, regularnie spotykać się ze swoim tutorem, czyli przedsiębiorcą, który udzieli rad, wygłosi opinie i wspomoże >Nawiązywać kontakty i przygotować wywiady -badania (np. wideo-warsztaty, i in.) Tu również kompleksowe wsparcie od A do Z przez społecznego doradcę i trenera przedsiębiorczości to kluczowa korzyść wynikająca z regularnego śledzenia poczynań młodego człowieka. Szczególnie cenne jest: >Pokierowanie Kre aktorem w opracowaniu jego projektu >Uświadomienie, w jaki sposób innowacja może stworzyć szansę wejścia na rynek i odróżnić nowego przedsiębiorcę od innych podmiotów działających na rynku >Ocena dynamiki zakładanego biznesu i poprawa strategii działania >Rozwój relacji i powiązań z kompetentnymi instytucjami działającymi w sieci powiązań biznesowych Aktorzy: 134

15 DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY NR 4 KRE AKTOR : FINALIZOWANIE PROJEKTU Ostateczny rezultat: Ocena własnego projektu szczególnie na poziomie ekonomiczno-finansowym i jego sfinalizowanie w celu rozpoczęcia działalności, w oparciu o jak najlepsze założenia. Główny cel tego etapu to: Umożliwienie Kre aktorom analizy wykonalności swoich projektów, biorąc pod uwagę czynniki ekonomiczne, techniczne, prawne, biznesowe - aby mogli wybrać formę i czas założenia firmy, skutecznie znaleźć środki finansowe i wszcząć procedurę formalnej rejestracji firmy, jednocześnie zaczynając kampanię promocyjną. Specyficzne warunki: Mieć udoskonalony projekt założenia firmy (wynik etapu 3 i poprzednich). Specyfika grupy docelowej młodych ludzi o niskich kwalifikacjach W czasie tego ostatniego etapu przed założeniem firmy, młody kreator musi poznać swoich przyszłych partnerów w biznesie, szczególnie swojego doradcę bankowego. Musi być postrzegany jako wypłacalny i dlatego też powinien starannie przygotować swój biznesplan. Żeby go dobrze opracować, przyszły biznesmen musi m.in. określić statut swojej firmy i sposób zainwestowania środków, co w młodym wieku nie jest łatwe. Biznesplan może się więc okazać bardzo trudnym zadaniem. Przedsiębiorcy, którzy doradzają młodym ludziom, jak również inni członkowie Sieci Wsparcia, powinni więc zwrócić wielką uwagę na ten element. Będą często proszeni o pomoc i radę, aby ułatwić młodym ludziom to zadanie. Często też będą musieli wzmocnić ich morale. Specyficzne cele: W czasie tego etapu młody kreator praktykant powinien także precyzyjnie: Poszukać i analizować różne niezbędne zasoby potrzebne w swojej działalności Wziąć pod uwagę różne aspekty prawne działalności (w zakresie technicznym, bezpieczeństwa, społecznym, przepisów kodeksu pracy, itp.) Określić i przemyśleć najlepszą lokalizację/siedzibę dla swojej firmy, biorąc pod uwagę niezbędne usługi, jakie muszą być do dyspozycji i ostatecznie dokonać wyboru miejsca dla firmy Określić status prawny firmy Opracować biznes plan Znaleźć potrzebne środki finansowe i/lub różne możliwości ich pozyskania Ocenić wykonalność projektu i podjąć decyzję o rejestracji firmy (lub zmienić strategię, jeśli to konieczne) Zakończyć wszystkie sprawy związane z przygotowaniem założenia firmy: promocja, zakupy, itp. Proponowane działania : 1. Aby skonkretyzować swój projekt i zorganizować firmę, młody człowiek powinien: >Dokonać analizy zasobów niezbędnych do wytwarzania produktów lub świadczenia usług zgodnie z wymogami, biorąc pod uwagę aktualne przepisy prawne; Znać wymogi dotyczące ludzi: warunki zatrudnienia, szkolenia, uprawnienia, usługi, podwykonawstwo Znać wymagania techniczne: pozwolenia, wyposażenie, sprzęt komputerowy i oprogramowanie Znać potrzeby finansowe: kapitał początkowy, bieżące przepływy gotówkowe >Opracować kilka scenariuszy dla rozwoju swojej organizacji >Rozwijać swoje relacje z profesjonalistami z tej samej branży, aby zbudować wokół siebie własną sieć powiązań >Wybrać swoich głównych dostawców >Wystąpić o potrzebne zezwolenia >Zweryfikować czas założenia firmy i lokalizację z odniesieniu do zgromadzonych środków finansowych >Przeanalizować możliwe formy prawne prowadzenia działalności i dokonać odpowiedniego wyboru (prawnego, podatkowego) 2. Aby znaleźć niezbędne zasoby dla założenia firmy, młody człowiek powinien: >Przeprowadzić ekonomiczne i finansowe analizy swojej przyszłej działalności, zawierające elementy planowania strategicznego: Określić stałe i zmienne koszty działalności, określić przewidywane działania, przychody, próg rentowności, wymagania odnośnie zaangażowanego kapitału, Ustalić swoje ceny zgodnie z oczekiwaną marżą, ale też w odniesieniu do cen u konkurencji Poszukiwać możliwych źródeł finansowania (pożyczki, dotacje, fundusze gwarancyjne, ) >Napisać biznesplan 3. Aby obronić swój projekt i być postrzeganym jako wiarygodny podmiot wobec swoich partnerów (szczególnie np. księgowego, doradcy bankowego itp.), młody człowiek powinien: >Otaczać się ekspertami, którzy w tym etapie swoimi profesjonalnymi opiniami i radami pomogą w sfinalizowaniu i ostatecznej ocenie strategii w zakresie: marketingu, finansów, spraw technicznych, zasobów ludzkich, itp. >Zidentyfikować najbardziej odpowiednich partnerów biznesowych dla swojego projektu >Przygotować własne wywiady (badania) >Argumentować i przekonywać! 4. Jednocześnie, aby zapewnić firmie promocję i reklamę, młody człowiek powinien: >Wybrać dla firmy nazwę (sprawdzić wcześniej, czy taka firma już nie istnieje na rynku) >Wybrać logo, które będzie adekwatne do branży i rodzaju działalności 135

16 >Przewidzieć pierwsze działania reklamowe i promocyjne (druk wizytówek, ulotek, itp.) 5. Następnie należy podjąć decyzję o formalnym rozpoczęciu działalności, pod warunkiem posiadania niezbędnych informacji, zebrania potrzebnych funduszy, wstępnych uzgodnień i ustaleń z przyszłymi kontrahentami i otoczeniem firmy. Wtedy trzeba już przejść niezbędną procedurę rejestracyjną firmy, wybrać odpowiedni kod (kody) działalności gospodarczej (PKD, EKD) i uzyskać wszystkie niezbędne wpisy, rejestracje, pozwolenia, które są niezbędne do oficjalnej działalności! Rekomendowane metody: W czasie całego procesu należy proponować szkolenia odpowiadające potrzebom młodych ludzi: >Organizować moduły szkoleniowe i warsztaty zadaniowe na temat prawnych aspektów funkcjonowania firmy, zarządzania, opracowania biznesplanu, itp. >Dawać możliwość uzupełnienia potrzebnych kompetencji technicznych w specjalistycznych organizacjach działających w tym obszarze >Przekazać do dyspozycji kreatorów pewne wzory, modele (np. biznesplanu), komputerowe programy symulacyjne, wzory dokumentacji biznesowej >Dzielić się wiedzą i doświadczeniami innych Kre- aktorów Biorąc pod uwagę projekt firmy i chcąc zweryfikować jego wykonalność, młody Kre aktor powinien: >Spotykać się z przedsiębiorcami, regularnie otrzymywać porady od swojego przedsiębiorcy-tutora ( ojca chrzestnego ) >Wykorzystywać dostęp do niezbędnych informacji: strony internetowe, bazy danych, wyniki badań, targi i wystawy, zdobywać doświadczenie techniczne (praktyki, szkolenia, praca) >Zapisać się do organizacji pracodawców, klubu przedsiębiorców itp. >Prowadzić swoje własne badania biznesowe >Organizować spotkania i wymianę wiedzy i doświadczeń z ekspertami i przyszłymi partnerami gospodarczymi: np. prawnicy, doradcy bankowi, księgowi, kontrahenci itp. >Przygotować prezentację swojego biznesplanu dla potencjalnych partnerów, szczególnie dla partnerów finansowych >Zintegrować się i współpracować z siecią wsparcia, budować wokół siebie własną profesjonalną sieć biznesową Wsparcie ze strony odpowiedniego doradcy w zakresie tworzenia firmy, będzie kluczowym elementem śledzenia poczynań młodego kreatora na ostatnim etapie przed założeniem firmy. Większość młodych Kre aktorów potrzebuje stałego wsparcia w zakresie ekonomicznym, prawnym, organizacyjnym i technicznym, jak również w aspektach informacyjnych. Aby to zrobić, potrzebne jest ustanowienie stałej współpracy wszystkich instytucji/organizacji, które zapewniają pomoc młodym ludziom zakładającym własne firmy, polegającą na: >Pomocy Kre aktorom w zorganizowaniu się, w przeszkoleniu się w zakresie kompetencji niezbędnych do rozpoczęcia działalności, w rozwiązywaniu krok po kroku pojawiających się problemów >Wyjaśnieniu młodym ludziom zawiłości związanych z przepływem środków finansowych/rozliczeń w czasie tworzenia i rozwoju firmy >Uświadomieniu im, że międzynarodowy rynek to mit, kiedy się dopiero zaczyna działalność; pomocy w ustaleniu kolejności poszukiwania klientów, ukierunkowaniu najpierw na klientów, którym będzie można coś sprzedać w krótkim czasie, a dopiero potem na innych potencjalnych klientów (którym będzie można coś oferować w dłuższym czasie) >Mierzeniu dynamiki rozwoju firmy; zidentyfikowaniu poczynań, które powodują osłabienie rozwoju (wyrażone np. stratą klientów) i poprawę poziomu działania firmy >Szkoleniu do realizacji profesjonalnych wywiadów (badań), argumentowania swojego projektu, realizacji biznesplanu, zapewnienia wyciągnięcia wniosków z przeprowadzonych wywiadów Aktorzy: 136

17 WSPARCIE PO ZAŁOŻENIU FIRMY ZGODNIE Z POTRZEBAMI NOWYCH KRE AKTORÓW: DORADZTWO ZE STRONY SIECI I WZMACNIANIE SWOICH KOMPETENCJI Według Partnerów niniejszego projektu Leonardo da Vinci, wsparcie udzielane młodzieży po założeniu firmy jest logiczną kontynuacją całego procesu, nawet jeśli to wsparcie nie jest już tak intensywne lub nawet czasem nie istnieje w takim wymiarze czasowym i nie dotyczy wszystkich sytuacji, z jakimi mają do czynienia Kre aktorzy. Im bardziej Kre aktor przemyślał założenie i rozwój swojej firmy i zaplanował strategię, tym mniej będzie potrzebował wsparcia i pomocy, gdy już zacznie działać. Jak zostało to wcześniej pokazane, proces wsparcia przed założeniem firmy składa się z kilku etapów, które są mniej więcej wspólne dla każdego młodego kreatora, niezależnie od rodzaju działalności, jaką chce prowadzić. Metodologia wsparcia po założeniu firmy jest bardziej spersonalizowana, w zależności od sytuacji, w jakiej znajduje się młody przedsiębiorca i od potrzeb, które zależą w dużej mierze od jego profilu i kompetencji. Ta droga po rozpoczęciu działalności była przedmiotem międzynarodowego spotkania we Włoszech, w którym udział wzięli wszyscy Partnerzy Projektu, jak również Młodzi Kre aktorzy, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami. Wspólnie poddali ocenie metody wsparcia, które wykorzystali, aby uzyskać niezbędną pomoc w założeniu własnej firmy i które to metody pozwoliły im nabrać pewności siebie na tej drodze wobec statystyk, które mówią, że wiele firm upada między 3 a 5 rokiem działania. Wsparcie zaraz po założeniu firmy polega głównie na: >Zapewnieniu Nowego Przedsiębiorcy, że nie jest sam i nie musi się samotnie borykać z nowymi obowiązkami i zadaniami, >Pomocy w podejmowaniu trudnych decyzji, ale tez zachęcania go do coraz większej samodzielności w działaniu >Pomocy w nabywaniu kompetencji poprzez doświadczenie, ale też rozwój świadomości, że bardzo ważne jest kształcenie ustawiczne >Wspomaganiu młodego przedsiębiorcy w budowaniu wokół siebie własnej profesjonalnej sieci powiązań biznesowych, w jej utrzymaniu i rozwoju >Przygotowywaniu go do bycia świadomym obywatelem, który także może przekazywać swoje doświadczenia, być mentorem czy ojcem chrzestnym innych przedsięwzięć; uświadomieniu mu, że on także ma do odegrania swoją ważną rolę w społeczeństwie (np. może się angażować w działania na styku edukacji i biznesu) Tak więc, zamiast identyfikować etapy, jak to miało miejsce poprzednio, Partnerzy wylistowali sporą liczbę problemów, z którymi młodzi ludzie mogą mieć do czynienia po rozpoczęciu działalności i podzielili je na kilka głównych grup: (handlowe, techniczne, dot. zasobów ludzkich, administracyjne, finansowe, organizacyjne). To stanowiło podstawę dla przeprowadzenia w każdym kraju partnerskim warsztatów zgodnie z poniższym scenariuszem: WARSZTAT 5 W STOSUNKU DO TRUDNOŚCI, NA JA- KIE NAPOTYKAJĄ MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY, NA- LEŻY ODPOWIEDZIEĆ NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA: >Jakie instytucje można zmobilizować, aby aktywnie działały w Sieci Wsparcia? >Jakie SPECYFICZNE wsparcie mogą one zapewnić dla tej SPECYFICZNEJ grupy? >Jakie środki techniczne są w ich dyspozycji? >Jakie rady mogą dać młodym ludziom? Wszyscy Partnerzy Projektu przeprowadzili te warsztaty, zapraszając na nie zarówno członków Sieci Wsparcia, jak również młodych ludzi, którzy ze wsparcia korzystali i chcieli się podzielić własnymi doświadczeniami. Rezultatem tej wspólnej pracy było stworzenie 6 opracowań tematycznych, które zawierają wszystkie formy wsparcia, jakich mogą udzielić przedstawiciele 7 typów zaangażowanych w proces instytucji - w odniesieniu do zidentyfikowanych problemów. Celem doradztwa ze strony tych instytucji jest wzmocnienie kompetencji młodego przedsiębiorcy: >W zakresie zasobów ludzkich >W zagadnieniach finansowych >W obszarze zarządzania >W odniesieniu do trudności administracyjnych (biurokracji) >W zmierzeniu się z problemami handlowymi, biznesowymi >W odniesieniu do problemów dotyczących aspektów technicznych Wszystkie organizacje/instytucje zaprezentowały to w ten sam sposób: >Najpierw określiły, jaki ma być ostateczny rezultat pomocy, którą zapewniają młodym ludziom, zmagającym się z napotkanymi trudnościami i problemami >Następnie zwięźle sprecyzowały ogólny cel doradztwa >Został zaprezentowany kontekst, w jakim pojawiają się trudności, z którymi muszą się zmierzyć nowi młodzi przedsiębiorcy >Zostały przedstawione wszystkie metody wsparcia, które mogą być udzielane i które zostały wymienione w czasie warsztatów, także dzięki doświadczeniom, jakimi podzielili się młodzi Kre aktorzy >Na koniec Partnerzy i przedstawiciele Sieci Wsparcia rekomendowali niektóre specyficzne metody i narzędzia pomocy dla młodych ludzi, wymieniając podmioty posiadające odpowiednie kompetencje, które mogą taką pomoc zapewnić. 137

18 DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY NR 5 NOWY PRZEDSIĘBIORCA: ZARZĄDZANIE WŁASNĄ FIRMĄ ZASOBY LUDZKIE Ostateczny rezultat: Pozwolenie młodemu nowemu przedsiębiorcy na lepsze zrozumienie własnego otoczenia i zoptymalizowania swoich relacji osobistych i zawodowych, jak również poprawę jakości własnych zachowań. Główny cel: Pomóc młodemu nowemu przedsiębiorcy w nabyciu kompetencji związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, zaczynając od siebie i analizując kontakty z innymi, zarówno z otoczeniem zewnętrznym (krąg zawodowy i osobisty), jak i wewnętrznym (współpracownicy, koledzy, pracownicy). Problem, z którym trzeba się zmierzyć: Po rozpoczęciu działania firmy, mogą się pojawić pewne problemy w kontaktach z partnerami przy realizacji określonych przedsięwzięć. Aby się przyzwyczaić do swojej nowej roli przedsiębiorcy, młody człowiek powinien analizować wszelkie ograniczenia i trudności, jakie napotyka w relacjach z innymi, poddając krytycznej analizie swoje zachowanie wobec innych, jak również zastanawiając się nad przyczynami niepowodzeń. Młody przedsiębiorca powinien cały czas mieć na uwadze to, że jest właśnie przedsiębiorcą, pamiętać, dlaczego założył firmę, pamiętać jakie są jego oczekiwania i cele. Powinien zastanawiać się nad swoją osobowością, motywacją, możliwościami, swoim potencjałem i poddać je samo-ocenie. Musi też oceniać posiadane kompetencje (dot. aspektów technicznych, biznesowych, zarządzania), doświadczenie oraz wiedzę na temat pola aktywności gospodarczej, w którym działa. Powinien też zidentyfikować istniejące ograniczenia (związane z brakiem środków finansowych, zobowiązaniami rodzinnymi, środowiskiem w którym żyje, czasem którym dysponuje, itp.). Bycie przedsiębiorcą oznacza umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, co obejmuje wszystkie relacje, niezbędne dla funkcjonowania firmy: z partnerami, z którymi trzeba budować sieć powiązań w dłuższym czasie, z pracownikami, którymi trzeba kierować i przydzielać odpowiedzialność w zależności od posiadanych kompetencji, jak również kreować ich lojalność. Jest to również zarządzanie samym sobą aby być aktywnym aktorem tego działania. Można tu dodać uwagę od polskich członków Sieci Wsparcia, że przedsiębiorca nie może liczyć na owocny rozwój i sukces firmy bez dobrych relacji z otoczeniem i dobrej komunikacji interpersonalnej. Rady dla nowego przedsiębiorcy odnośnie zarządzania samym sobą: >Pracować nad własnym image i sposobem argumentacji, aby rozwijać się wykorzystując posiadane kompetencje >Korzystać z doświadczeń i rad przedsiębiorców, zdać sobie sprawę, że zajmowana pozycja nie jest kwestią wieku, ale dojrzałości >Zwracać się o poradę do związków zawodowych, instytucji wspierających przedsiębiorców oraz instytucji szkoleniowych, które specjalizują się w promocji i zarządzaniu zasobami ludzkimi >Nie zapominać, że najważniejsze dla nowego przedsiębiorcy jest bycie konkurencyjnym, że trzeba być dobrze przygotowanym do swojej pracy zawodowej, ale że nie koniecznie zna się wszystkie zagadnienia, jakie się wiążą z byciem przedsiębiorcą (biznesman, księgowy, dyrektor personalny, kierownik administracyjny itp.), ważne jest więc, aby znaleźć czas na nauczenie się niezbędnych rzeczy i na szkolenie swoich pracowników >Znaleźć czas na poznanie dostępnych form pomocy, szczególnie możliwych środków na finansowanie działań szkoleniowych >Znaleźć czas na szkolenie i planowanie, traktując je jako ważne czynniki rozwoju >Zidentyfikować nowe potrzeby i braki w firmie, obserwować potrzeby pracowników i klientów w celu 138

19 określenia, w jakim obszarze wymagane jest dalsze szkolenie >Mieć świadomość, że bycie przedsiębiorcą oznacza ciągłe doskonalenie i uczenie się przez całe życie; ważnym jest, aby podnosić poziom konkurencyjności firmy Rekomendowane narzędzia i metody : >Programy szkoleniowe w zakresie komunikacji, zarządzania społecznego, negocjacji, komunikacji społecznej >Informacje i szkolenia praktyczne on-line >Sieci dla wymiany doświadczeń >Tworzenie portfolio kompetencji >Wywiady z rodziną i krewnymi >Testowanie własnej osobowości (postrzeganie siebie przez siebie i innych), testowanie cech przedsiębiorczych, testowanie metod zarządzania, np. szwajcarski portal >Ogólne i specjalistyczne szkolenia - w zależności od potrzeb przedsiębiorcy, w celu zapewnienia rozwoju firmy >Stworzenie systemu wsparcia, który zawierałby elementy testowania nowych firm, analizy i możliwości doradztwa i szkoleń ze strony studentów uniwersytetu (np. zarządzania, ekonomii), emerytowanych ekspertów - wolontariuszy >Przeznaczenie środków na nagrody dla młodych przedsiębiorców osiągających sukces (nawet w sposób symboliczny, poprzez ufundowanie komputera) Aktorzy: 139

20 Rady dla Kre aktora jak pozyskać partnerów: Bycie otoczonym przez dobrych partnerów - daje dodatkową szansę na odniesienie sukcesu firmy. Pozwala wzbogacić pomysł młodego Kre aktora i pobudzić jego kreatywność. Nie czuje się on sam w czasie realizacji przedsięwzięcia, którego się podjął. Zorganizowanie i zarządzanie siecią wsparcia oznacza zidentyfikowanie kompetentnych aktorów (organizacji, instytucji, firm), możliwość poznania doświadczonych ludzi z branży, rozwoju kompetencji społecznych i zwiększenia możliwości kontaktów i wymiany doświadczeń. >Znajdź odpowiednich partnerów dla Kre aktorów, włącz do sieci także przedsiębiorców i managerów >Utrzymuj dobre relacje z przedsiębiorcą, który może być mentorem, tutorem dla młodego przedsiębiorcy, będzie jak ojciec chrzestny, który udziela rad odnośnie dokonywanych wyborów i który udostępni swoją sieć powiązań zawodowych i partnerskich >Upewnij się, że firma jest postrzegana jako wiarygodna finansowo (przejrzystość i jakość zarządzania), co wzbudzi zaufanie u partnerów >Polegaj na instytucjach wspieranych przez władze publiczne (np. inkubatorach przedsiębiorczości), organizacjach wspierających przedsiębiorczość i organizacjach branżowych, które pomogą w wejściu do sieci profesjonalnych powiązań biznesowych >Regularnie działaj w tej sieci, nie bądź onieśmielony, bądź otwarty na rady i aktywny Rekomendowane narzędzia i metody: >Profesjonalne targi i wystawy >Wsparcie przedsiębiorców i różnych działających sieci (formalnych i nieformalnych), np. Krajowa Sieć Usług w Polsce >Bazy danych i specjalistyczne strony internetowe dla MSP, np. w Szwajcarii Aktorzy: 140

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 KWIECIEŃ Jak efektywnie zarządzać czasem i skutecznie realizować swoje cele Termin: 8-9. 4. 2015 r., godz. 9.00 14.00

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

YOUTH BUSINESS POLAND

YOUTH BUSINESS POLAND YOUTH BUSINESS POLAND OPIS IV EDYCJI PROGRAMU MENTORINGOWO- SZKOLENIOWEGO Organizatorzy i Współorganizatorzy: Patroni honorowi: PROGRAM YOUTH BUSINESS POLAND Youth Business Poland jest częścią The Prince

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Kompetencje społeczne na plus na przykładzie programu Wolontariusz + Ewa Zadykowicz asystent prorektora ds. studenckich i kształcenia

Kompetencje społeczne na plus na przykładzie programu Wolontariusz + Ewa Zadykowicz asystent prorektora ds. studenckich i kształcenia Kompetencje społeczne na plus na przykładzie programu Wolontariusz + Ewa Zadykowicz asystent prorektora ds. studenckich i kształcenia Ogólnopolskie Seminarium Projakościowe "INSPIRACJE" Uniwersytet Jagielloński,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Podnoszę swoje kwalifikacje

Podnoszę swoje kwalifikacje Podnoszę swoje kwalifikacje Dorota Marszałek Podejmując działania edukacyjne musisz brać pod uwagę fakt, iż współczesny rynek pracy wymaga ciągłego dokształcania i rozwoju od wszystkich poszukujących pracy,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie to ma na celu zarysowanie tego problemu i postawienie uczniów w sytuacji podejmowania decyzji, która zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem.

Ćwiczenie to ma na celu zarysowanie tego problemu i postawienie uczniów w sytuacji podejmowania decyzji, która zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Opis ćwiczenia ĆWICZENIE Czy biznes jest opłacalny? Ent-teach Rozdział 3 Analiza Rynku To ćwiczenie skierowane jest do studentów wszystkich obszarów kształcenia zawodowego, którzy biorą udział w projekcie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym!

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym! Szkoła Trenerów STO Jeśli chcesz: zdobyć nowy, prestiżowy zawód doskonalić swoje umiejętności rozwijać się pomożemy Ci w tym! Dzięki udziałowi w naszym projekcie możesz: zrealizować swoje życiowe cele

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Program szkolenia dla Tutorów i Asesorów Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Walidacja efektów wcześniejszego uczenia się w wolontariacie 1.1 Wstęp Walidacja i badanie wcześniej nabytej

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsiębiorczości osób 50+

Wspieranie przedsiębiorczości osób 50+ Wspieranie przedsiębiorczości osób 50+ Elżbieta Wojciszke Sopot, 10.06.2014 IV kwartał 2012 r. -GUS Bezrobotni 50+ Największy udział to osoby, które utraciły pracę 159 tys. osób (w tym 67 tys. kobiet)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE GRY STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne gry decyzyjne

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKŁADÓW PILSKIEJ AKADEMII BIZNESU

PLAN WYKŁADÓW PILSKIEJ AKADEMII BIZNESU PLAN WYKŁADÓW PILSKIEJ AKADEMII BIZNESU TEMAT WYKŁADU TERMIN Prowadzący / Partner 1 2 Czy nadaję się na przedsiębiorcę? 1. Kształcenie przedsiębiorczości jako cechy i postawy, pobudzanie uczestników do

Bardziej szczegółowo

YOUTH BUSINESS POLAND

YOUTH BUSINESS POLAND YOUTH BUSINESS POLAND OPIS IV EDYCJI PROGRAMU MENTORINGOWO-SZKOLENIOWEGO Organizatorzy: Patroni honorowi: PROGRAM YOUTH BUSINESS POLAND Youth Business Poland jest częścią The Prince s Youth Business International,

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZYM JEST PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (BIZNES-PLAN), I DO CZEGO JEST ON NAM POTRZEBNY? Plan działalności gospodarczej jest pisemnym dokumentem,

Bardziej szczegółowo

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS Na bazie symulacji EASY BUSINESS może być prowadzone szkolenie lub cykl szkoleń z tematyki

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami

ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami Opis ćwiczenia W poniższym zadaniu, uczestnicy muszą zaplanować tydzień sprzedaży lodów na ulicy w ich rodzinnym mieście (centrum).

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej.

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej. Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w projekcie organizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości POWIĄZANIA KOOPERACYJNE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, skierowanym

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

CAZ-531-2/12 Pajęczno, 29.02.2012r. WYKAZ PORAD GRUPOWYCH PLANOWANYCH W II KWARTALE 2012R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PAJĘCZNIE

CAZ-531-2/12 Pajęczno, 29.02.2012r. WYKAZ PORAD GRUPOWYCH PLANOWANYCH W II KWARTALE 2012R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PAJĘCZNIE CAZ-531-2/12 Pajęczno, 29.02.2012r. WYKAZ PORAD GRUPOWYCH PLANOWANYCH W II KWARTALE 2012R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PAJĘCZNIE Nazwa i zakres tematyczny porady Termin porady Godzina Termin przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Wiatr w Ŝagle efektywny program doradztwa dla szkół zawodowych

Wiatr w Ŝagle efektywny program doradztwa dla szkół zawodowych Wiatr w Ŝagle efektywny program doradztwa dla szkół zawodowych Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE Czym się zajmiemy? I II III IV pomysły na własną firmę przedmiot przedsięwzięcia budowanie oferty dla klienta podmiot przedsięwzięcia rynek planowanej działalności aspekty

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO EDUKACYJNO ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I LICEALNYCH

DORADZTWO EDUKACYJNO ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I LICEALNYCH DORADZTWO EDUKACYJNO ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I LICEALNYCH Warszawa, 2012 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU (1) We współczesnym świecie najwyższe kwalifikacje oraz poziom zaangażowania w coraz

Bardziej szczegółowo

Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą

Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą Celem badania ewaluacyjnego było zgromadzenie wiedzy na temat efektywności i skuteczności instrumentów wspierania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ZARZĄDZANIE Specjalność PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROZWÓJ WŁASNEJ FIRMY

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ZARZĄDZANIE Specjalność PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROZWÓJ WŁASNEJ FIRMY Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ZARZĄDZANIE Specjalność PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROZWÓJ WŁASNEJ FIRMY Profil Absolwenta Studenci są przygotowywani do prowadzenia własnej firmy i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Poznaj swojego doradcę zawodowego

Poznaj swojego doradcę zawodowego Poznaj swojego doradcę zawodowego wywiad z doradcą zawodowym Gimnazjum nr 56 w Poznaniu mgr Anielą Kobusińską Luty przeprowadziła Oliwia Rataj uczennica klasy II 4 Oliwia Rataj: Dlaczego zajmujemy się

Bardziej szczegółowo

WYBÓR ZAWODOWY GIMNAZJALISTY. wyboru szkoły i zawodu?

WYBÓR ZAWODOWY GIMNAZJALISTY. wyboru szkoły i zawodu? WYBÓR ZAWODOWY GIMNAZJALISTY Jak przygotować dziecko do właściwego Jak przygotować dziecko do właściwego wyboru szkoły i zawodu? RYNEK PRACY XXI WIEKU Wymagania rynku pracy: Kształtowanie u uczniów umiejętności

Bardziej szczegółowo

Opracowanie profilu zawodowego, przygotowanie i przystosowanie

Opracowanie profilu zawodowego, przygotowanie i przystosowanie Strona 1 z 7 Opracowanie profilu zawodowego, przygotowanie i przystosowanie A. Opracowanie profilu zawodowego Wstęp Aby zapewnić osobom niepełnosprawnym lub pochodzącym z grup w niekorzystnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie wie na czym polega metoda projektu? wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Czy stosowanie tradycyjnego podejścia do metody 360 stopni jest jedynym rozwiązaniem? Poznaj dwa podejścia do przeprowadzania procesu oceny

Bardziej szczegółowo

Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego

Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego Psycholog biznesu, menadżer, coach, asesor, trener. W latach 2012-1013 Członek zarządu IIC Polska (International Institute of Coaching).

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK)

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK) (SOK) Zyskaj trwałą przewagę na konkurencyjnym rynku dzięki doskonałej obsłudze Klienta Oferta procesu wdrożenia SOK Kłopoty, koszty, utrata Klientów Brak standardów obsługi powoduje kłopoty, a potem dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Proces budowania strategii Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Strategia nie jest badaniem obecnej sytuacji, ale ćwiczeniem polegającym na wyobrażaniu

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na kolejne warsztaty w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na kolejne warsztaty w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Warsztaty dla bezrobotnych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na kolejne warsztaty w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Suwałki 14.03.2007 Pisanie dokumentów

Bardziej szczegółowo

Jeśli uważasz, że franczyza jest dla Ciebie szansą na udany biznes i chcesz zostać franczyzobiorcą, przeczytaj informacje w artykule.

Jeśli uważasz, że franczyza jest dla Ciebie szansą na udany biznes i chcesz zostać franczyzobiorcą, przeczytaj informacje w artykule. Jeśli uważasz, że franczyza jest dla Ciebie szansą na udany biznes i chcesz zostać franczyzobiorcą, przeczytaj informacje w artykule. Europejskie statystyki dowodzą, że prowadzenie działalności w ramach

Bardziej szczegółowo

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Katarzyna Duda Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 2012 Dotacje na innowacje Spis treści: Czego oczekuje inwestor i jakich pomysłów szuka Biznesplan jak

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej Szkolenie otwarte: Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB SPRZEDAWANIE skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU Szacowanie wartości zamówienia

ROZEZNANIE RYNKU Szacowanie wartości zamówienia Szczecin, 10 styczeń 2017r. ROZEZNANIE RYNKU Szacowanie wartości zamówienia I. INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. Al. Powstańców Wielkopolskich 33 70 111 Szczecin

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Temat (rozumiany jako lekcja) 1. Etapy projektu 2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) wie na

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości 1. Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi: Dokonać trafnej samooceny oraz autoprezentacji. Zastosować w praktyce podstawowe zasady pracy

Bardziej szczegółowo

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu . Załącznik nr 4 do Regulaminu oceny wniosków o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Od wstępnej koncepcji do biznesplanu. Blok 3

Od wstępnej koncepcji do biznesplanu. Blok 3 Od wstępnej koncepcji do biznesplanu Blok 3 1 Od wstępnej koncepcji do biznes planu Agenda - zakres pojęcia biznes plan Definicje - co to jest biznes plan Funkcje - zastosowania i odbiorcy biznes planu

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi?

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? AKTYWNA SPRZEDAŻ Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? Potrzebna jest odpowiednia baza, polegająca na odpowiednim nastawieniu sprzedawcy do swojego zawodu, oraz nabyciu i skorygowaniu

Bardziej szczegółowo

1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości?

1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości? Moduł 1 Materiały dla uczniów szkół gimnazjalnych I. Scenariusze lekcji wychowawczych 1. Ja, czyli kim jestem, co mogę i w jak mogę liczyć na swoje predyspozycje i możliwości? 2. Ja wobec innych 3. My,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska ROK SZKOLNY 2014/15 (klasa II d) Temat (rozumiany

Bardziej szczegółowo

Iwona Zaborowska Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku

Iwona Zaborowska Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku innowacyjny program ZAWODOWY NAWIGATOR receptą na planowanie ścieżek karier uczniów Iwona Zaborowska Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku LIST INTENCYJNY Prezydent Miasta Białegostoku dr

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Załącznik 1a. Biznesplan BIZNESPLAN Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Chełm, 2014 rok. Bank programów

Chełm, 2014 rok. Bank programów Bank programów Podstawa prawna: 60 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy ( Dz. U. z 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Efektem umiejętności zdobytych w trakcie warsztatów będzie:

Efektem umiejętności zdobytych w trakcie warsztatów będzie: W pracy z Pacjentami bardzo istotna jest komunikacja interpersonalna z elementami asertywności. Wzrost skuteczności obsługi Pacjenta jest ściśle związany z budowaniem dobrych relacji i efektywną komunikacją,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Klinika Biznesu. rozwój i innowacja. biznesu. Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny. Virtual spot. Menadżer finansowy

Klinika Biznesu. rozwój i innowacja. biznesu. Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny. Virtual spot. Menadżer finansowy KLINIKA biznesu pl Menadżer finansowy Virtual spot Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny Klinika Biznesu rozwój i innowacja rozwój i innowacja Czy projekt jest dla Ciebie? Tak, jeżeli jesteś MIKRO

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

Od Wciskania do Sprzedawania. Mistrzem Etycznej Sprzedaży

Od Wciskania do Sprzedawania. Mistrzem Etycznej Sprzedaży Szkolenie Od Wciskania do Sprzedawania czyli jak zostać Mistrzem Etycznej Sprzedaży Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak zmieniłoby się Twoje życie zawodowe, gdyby każdy klient z otwartymi rękoma brał

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA NAJWIĘKSZYCH ŚWIATOWYCH WYZWAŃ SPOŁECZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH. MOŻLWOŚĆ BYCIA LIDEREM OD WCZESNEGO WIEKU

ROZWIĄZANIA NAJWIĘKSZYCH ŚWIATOWYCH WYZWAŃ SPOŁECZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH. MOŻLWOŚĆ BYCIA LIDEREM OD WCZESNEGO WIEKU Szkoły z mocą zmieniania świata, nowy program mający na celu identyfikowanie, łączenie oraz wspieranie zespołów szkół, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w Polsce, które pomagają dzieciom stawać

Bardziej szczegółowo

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe Koncepcja to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu. Powinny one dotyczyć genezy pomysłu, oceny pojemności potencjalnych rynków zbytu wraz z identyfikacją potencjalnych konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model aktywizacji

Innowacyjny model aktywizacji Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ Temat innowacyjny: "Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wewnątrzszkolny system doradztwa - jest to ogół działań podejmowanych szkołę w celu przygotowania

Wstęp. Wewnątrzszkolny system doradztwa - jest to ogół działań podejmowanych szkołę w celu przygotowania Wstęp Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), zobowiązuje placówki oświatowe do przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia

Bardziej szczegółowo

Co to jest tutoring?

Co to jest tutoring? + Co to jest tutoring? + Co to jest tutoring? Tutoring to praca z drugim człowiekiem, która pomaga mu w pełni zrealizować swój potencjał potrzebny do wprowadzenia zmiany. W trakcie cyklicznych spotkań

Bardziej szczegółowo

Formularz aplikacyjny NESsT. Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne

Formularz aplikacyjny NESsT. Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne Formularz aplikacyjny NESsT Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne Str. 1 z 5 Poniższy formularz aplikacyjny przeznaczony jest dla osób indywidualnych o zdolnościach przedsiębiorczych, które są zmotywowane

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze Potrzebujesz wsparcia eksperckiego w pierwszym okresie funkcjonowania firmy? Chciałbyś rozwiać wątpliwości dotyczące prawa,

Bardziej szczegółowo

Młodzież owa przedsiębi orczość

Młodzież owa przedsiębi orczość Młodzież owa przedsiębi orczość UE o przedsiębiorczości Inicjatywność i przedsiębiorczość to umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym i gospodarczym. Najlepiej kształtuje

Bardziej szczegółowo

"Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO

Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO "Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP / LdV VETPRO Nr projektu: 2011-1-PL1-LEO03-18834 Okres realizacji projektu: 01.11.2011

Bardziej szczegółowo

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres)

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres) Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź Brief klienta tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl.......................................... (Nazwa firmy).............................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie. Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku

Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie. Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku Agenda_ Kim jesteśmy Nasza filozofia beyond capital_ Specyfika projektów na wczesnych etapach rozwoju Jak

Bardziej szczegółowo

Dzień przedsiębiorczości

Dzień przedsiębiorczości Program edukacyjny Dzień przedsiębiorczości XI edycja 2 kwietnia 2014 r. O Fundacji Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości to pozarządowa organizacja pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

KLUB MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY

KLUB MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY KLUB MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Nasza szkoła, jako nowoczesna szkoła zawodowa, stara się wyposażyć swoich uczniów nie tylko w wiedzę i umiejętności pozwalające na uzyskanie pozytywnych wyników w egzaminach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 67 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku logistyka na poziomie pierwszego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo