SCENARIUSZE ZAJĘĆ dla klasy VI szkoły podstawowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SCENARIUSZE ZAJĘĆ dla klasy VI szkoły podstawowej"

Transkrypt

1

2 SCENARIUSZE ZAJĘĆ dla klasy VI szkoły podstawowej

3 Spis treści Wstęp Warsztaty komunikacji interpersonalnej Warsztaty współdziałania i współpracy zespołowej, czyli w jedności siła Trening nabywania pewności siebie, czyli jak stać się Herkulesem? Warsztaty kompetencji adaptacyjnych, czyli 8 kroków do zmiany siebie w sytuacji zmiany Trening sprawnego zarządzania sobą, czyli zostań swoim menedżerem Trening rozwijania kompetencji poznawczych, czyli nieznane jako znane słów kilka o konstruowaniu wiedzy i logicznym myśleniu Warsztaty budowania motywacji, czyli chcieć to móc Warsztaty doskonalenia kompetencji kulturowych i aksjologicznych, czyli o istnieniu w kulturze Trening innowacyjności i twórczego myślenia, czyli jak zrobić z igły widły? Warsztaty rozwijające kompetencje związane z budowaniem kapitału ludzkiego, czyli klasa szkolna jako organizacja ucząca się

4 Wstęp O potrzebie dobrze przemyślanego programu wychowawczego w szkole nie trzeba nikogo przekonywać. Jako nauczyciele doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że środowisko szkolne odgrywa kluczową rolę w rozwoju psychospołecznym młodego człowieka, a odpowiednio przez nas realizowana praca wychowawcza może mieć istotny wpływ na wzmocnienie podstawowych kompetencji społecznych uczniów. Kim będą w przyszłości, jak sobie poradzą z wyzwaniami, które postawi przed nimi coraz szybciej modernizujące się otoczenie, czy będą potrafili skutecznie się komunikować z innymi, rozwiązywać konflikty, tworzyć dobrze prosperujące zespoły, kreatywnie rozwiązywać problemy i wreszcie doceniać różnorodność oraz akceptować wielorakość punktów widzenia? Czy będą potrafili rozpoznać swoje mocne i słabe strony, zidentyfikować podstawowy katalog wartości, według których trzeba tworzyć własny kodeks postępowania? I wreszcie, czy będą umieli rozpoznawać i kontrolować swoje emocje, a dzięki temu lepiej funkcjonować w relacjach interpersonalnych? Rozwój osobisty to proces, któremu jako wychowawcy możemy nadać odpowiedni kształt, prowadząc naszych uczniów przez trudny labirynt emocji, relacji i autorefleksji. Zaproponowane w tym rozdziale scenariusze zajęć wychowawczych zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o uczniach klas IV-VI szkoły podstawowej, a więc dzieciach w wieku 9-12 lat. Ich podstawowym walorem jest zastosowanie najbardziej skutecznej metody w pracy z młodym człowiekiem, jaką jest nauka przez działanie i interakcje w grupie. Zawarte tu ćwiczenia nie tylko dają nauczycielom ważne narzędzie metodologiczne, ale także stanowią źródło dobrej zabawy dla dzieci. Warto też podkreślić, że ich selekcja na potrzeby niniejszej publikacji nie była przypadkowa. Jest to owoc wieloletniej pracy wychowawczej i psychologicznej autorów tego skryptu, którzy mogli wykorzystać swoje doświadczenie zdobyte podczas pracy w charakterze trenerów i instruktorów w wielu projektach i programach dla młodzieży. Dzięki temu niniejsze scenariusze mają wymiar bardzo praktyczny, dając nauczycielom proste narzędzie do wykorzystania podczas lekcji wychowawczej. Każdy scenariusz składa się ze wstępu, w którym wskazane są konkretne kompetencje, będące przedmiotem zajęć, oraz opisu ćwiczeń i szacunkowego czasu potrzebnego na ich przeprowadzenie. Dodatkowo podana jest także instrukcja do ćwiczenia wraz z pytaniami podsumowującymi, które są ważnym elementem ewaluacyjnym każdych zajęć. Ponadto wszystkie ćwiczenia są uzupełnione o konieczne załączniki, komentarze oraz uwagi, które mają ułatwić nauczycielom przygotowanie do zajęć. Kolejność zaproponowanych scenariuszy też nie jest przypadkowa. Zajęcia są bowiem tak opracowane, aby w ich toku uczniowie mogli stopniowo rozwijać swoje kompetencje, zaczynając od radzenia sobie z emocjami, 3

5 poprzez umiejętności komunikacji interpersonalnej, współpracy w grupie, organizacji i planowania oraz wspólnego realizowania projektów grupowych, na wykorzystaniu wszystkich kompetencji kluczowych kończąc. Tematyka zajęć oraz poziom trudności ćwiczeń są dostosowane do wieku uczestników. Zdając sobie sprawę z różnych możliwości i ograniczeń czasowych, tak opracowano ćwiczenia, aby każde z nich stanowiło odrębną i kompletną całość. Scenariusze można więc realizować w całości lub dzielić na części, na kolejnych lekcjach wychowawczych realizując poszczególne ćwiczenia. Tworząc scenariusze, założyliśmy elastyczność w doborze i liczbie dzieci w grupach, znając realia i zróżnicowanie szkół, dla których scenariusze zostały stworzone. Założyliśmy też, że wychowawca jako ekspert najlepiej znający dzieci ze swojej klasy będzie umiał rozpoznać, które ćwiczenie można przeprowadzić w jego zespole, a które lepiej na tym etapie rozwoju grupy pominąć i przeprowadzić później. Oddając ten skrypt w ręce nauczycieli i wychowawców, mamy nadzieję, że udostępniamy nie podręcznik, ale raczej przewodnik, który ułatwi przejście przez nierzadko trudną tematykę zajęć oraz będzie stanowił źródło dodatkowej inspiracji do pracy z młodymi ludźmi. 4

6 Ćwiczenie: Co miłego i dobrego? Rozpoczęcie i zakończenie zajęć Wprowadzenie do zajęć Cel: Budowanie otwartości, umiejętności pozytywnego myślenia, zdolności koncentracji na drugim człowieku, przełamanie lodów. Czas trwania: 10 minut. Potrzebne materiały: Brak. Opis ćwiczenia: Uczniowie siedzą w kręgu razem z nauczycielem. Prowadzący wita uczestników zajęć i prosi, aby wszyscy przypomnieli sobie jakieś jedno miłe zdarzenie z poprzedniego tygodnia i opowiedzieli o nim całej klasie. Nauczyciel też bierze udział w zabawie, a opowiadając o swoich pozytywnych wspomnieniach, modeluje sposób mówienia o dobrych sprawach. Po zakończeniu rundki nauczyciel przedstawia tematykę zajęć. Instrukcja: Witam Was bardzo serdecznie na zajęciach. Proszę, abyście teraz przypomnieli sobie jedną miłą chwilę z poprzedniego tygodnia i opowiedzieli nam o niej. Może to być jakieś miłe spotkanie, zabawa, rozmowa, przeczytana książka lub obejrzany film, ocena w szkole, wycieczka, a może zobaczyliście coś ładnego, idąc ze szkoły do domu?ważne, aby dzielić się ze sobą miłymi chwilami. Może zacznę od siebie(prowadzący przedstawia swoje miłe wspomnienie). Inne pytania do rundki wstępnej: 1. Jestem mistrzem 2. W wolnym czasie lubię 3. Bardzo czekam na 4. Moja najlepsza cecha 5. Lubię w sobie 6. W ten weekend chciałbym Załączniki: Niepotrzebne. Uwagi: Konieczne jest zadbanie o skupienie grupy i o to, aby dzieci nie powtarzały po sobie kategorii (często się zdarza, że gdy jedno z dzieci zacznie mówić np. o ocenach, to później już każdy o tym mówi, a w ćwiczeniu chodzi o rozszerzanie punktu widzenia i dostrzeganiu dobra w małych wydarzeniach we wszystkich 5

7 obszarach życia). Nie można również dopuścić do tego, aby dzieci bagatelizowały wypowiedzi kolegów. Zakończenie zajęć Cel: Podsumowanie, informacja zwrotna, utrwalenie zdobytych na zajęciach umiejętności. Czas trwania: 10 minut. Potrzebne materiały: Brak. Opis ćwiczenia: Dzieci siedzą w kręgu. Nauczyciel zadaje im pytania: Co najbardziej podobało Ci się na zajęciach?, Czego się nauczyłeś?, Co mogłoby być inaczej?. Instrukcja: To już koniec naszych zajęć. Proszę Was, abyście odpowiedzieli mi na pytania: Co najbardziej podobało się Wam na zajęciach? (nie muszą odpowiadać wszyscy, wystarczy 7-10 odpowiedzi), Czego nauczyliście się podczas zajęć? (również na to pytanie nie muszą odpowiadać wszyscy), Co, Waszym zdaniem, mogłoby być inaczej? (na to pytanie odpowiedzą prawdopodobnie nieliczni). Alternatywna forma podsumowania: Jeśli zabraknie czasu, uczniowie mogą napisać swoje odpowiedzianonimowo na kartkach. Nauczyciel może również założyć uczniom Zeszyty Rozwoju Osobistego, w których pod koniec zajęć dzieci będą zapisywać odpowiedzi na te pytania i refleksje dotyczące zajęć. 6

8 1. Warsztaty komunikacji interpersonalnej Co utrudnia nam skuteczną komunikację? Dlaczego czasami jest nam tak trudno nawiązać z kimś kontakt? Wszyscy zdajemy sobie sprawę z istnienia barier komunikacyjnych, ale czy potrafimy je zidentyfikować i przezwyciężyć? W rozmowie z drugim człowiekiem istotne jest nie tylko to, co chcemy mu przekazać, ale również sposób, w jaki to robimy. Nikt bowiem nie chce być osądzany, krytykowany czy wręcz obrażany. Nasza postawa wobec rozmówcy ma więc kolosalne znaczenie w kontekście emocji, które towarzyszą każdej relacji międzyludzkiej. Niewłaściwe przekazany komunikat może, niestety, odnieść skutek odwrotny do zamierzonego. Poniższe ćwiczenia uczą, w jaki sposób pewne zachowania i słowa wytwarzają bariery komunikacyjne oraz co powinniśmy robić, aby je przezwyciężać w relacjach z drugim człowiekiem. 7

9 Scenariusz zajęć Temat: Co to są bariery komunikacyjne? Ćwiczenie nr 1:Bariery komunikacyjne (część 1). Cel:Zaobserwowanie, jak pewne zachowania i słowa wytwarzają bariery komunikacyjne. Czas trwania:do 15 minut. Potrzebne materiały: Brak. Opis ćwiczenia:uczniowie dzielą się na 3-osobowe zespoły. W każdym zespole dwie osoby prowadzą ze sobą rozmowę na dowolny temat. Trzecia osoba też chce się włączyć do rozmowy, ale pozostałe dwie jej na to nie pozwalają. Po zakończeniu ćwiczenia prowadzący prosi uczestników o podsumowanie, zadając kilka pytań. Instrukcja:Proszę, abyście podzielili się teraz na 3-osobowe zespoły. Proszę, aby w każdym zespole zgłosiła się jedna osoba, która na chwilę opuści salę. (Instrukcja dla dwóch pozostałych osób) Waszym zadaniem jest prowadzenie krótkiej, mniej więcej trzyminutowej rozmowy na dowolny temat, tak aby nie pozwolić trzeciej osobie z zespołu aktywnie włączyć się do rozmowy. Możecie robić to za pomocą słów i gestów, dając tej osobie do zrozumienia, że nie jest przez Was akceptowana i nie chcecie jej obecności. (Instrukcja dla osób trzecich ) Waszym zadaniem jest próba włączenia się do dyskusji pozostałych dwóch osób z Waszego zespołu przez cały czas trwania ćwiczenia. Pytania do podsumowania: 1. (Do wyłączonych członków zespołu) Jak czuliście się w trakcie ćwiczenia? Co robiliście, aby włączyć się aktywnie do rozmowy? 2. (Do rozmówców) Co robiliście, aby skutecznie zniechęcić trzecich do uczestniczenia w rozmowie? 3. Jaki wpływ nasze zachowanie w trakcie rozmowy ma na innych ludzi? Jakie zachowania mogą ich zachęcić, a jakie zniechęcić do rozmowy z nami? Załączniki: Niepotrzebne. Uwagi: Brak. 8

10 Ćwiczenie nr 2: Bariery komunikacyjne (część 2). Cel:Poznanie barier komunikacyjnych. Czas trwania:do 40 minut. Potrzebne materiały: Kartki, długopisy, flipchart, karta ćwiczenia Bariery komunikacyjne (załącznik). Opis ćwiczenia: Prowadzący, w nawiązaniu do poprzedniego ćwiczenia, rozpoczyna od zadania pytania, czym są bariery komunikacyjne ico utrudnia nam komunikowanie się. Zapoznaje grupę z różnymi typami barier komunikacyjnych. Następnie dzieli klasę na trzy zespoły i prosi, aby w ciągu pięciu minut uczniowie zapisali na flipcharcie przykłady zachowania świadczące o zaistnieniu konkretnych typów barier komunikacyjnych (grupa 1: osądzanie, grupa 2: decydowanie za innych, grupa 3: uciekanie od cudzych problemów). Dla ułatwienia prowadzący może zacząć od podania po jednym przykładzie dla każdej grupy. Każda grupa prezentuje swoje przykłady. Następnie grupy dzielą się na zespoły 3-osobowe i przygotowują krótkie, jednominutowe scenki obrazujące jedną z barier, przydzieloną przez prowadzącego (może być w drodze losowania). Każdy zespół ma na przygotowanie się ok.10 minut. Na zakończenie ćwiczenia zespoły prezentują swoje scenki, a zadaniem pozostałych uczestników jest odgadnięcie, która z barier komunikacyjnych została przedstawiona. Instrukcja: (po zadaniu pytań i zapoznaniu się z typami barier komunikacyjnych) Podzielcie się na trzy grupy. Macie teraz pięć minut, aby w swoich zespołach zapisać na flipcharcie przykłady zachowania świadczące o zaistnieniu konkretnych typów barier komunikacyjnych. Każda grupa będzie pracowała nad innym typem barier. Po przygotowaniu każda grupa zaprezentuje wyniki swojej pracy. A teraz proszę, żebyście w swoich zespołach podzielili się na grupy 3-osobowe. Zadaniem każdego zespołu będzie przygotowanie jednominutowej scenki obrazującej jedną z barier, którą za chwilę wylosujecie. Zadaniem obserwatorów będzie natomiast odgadnięcie, która z barier komunikacyjnych została przedstawiona. Pytania do podsumowania: 1. Co, Waszym zdaniem, było najistotniejsze w tym ćwiczeniu? Czego się nauczyliście? 2. Co czuje człowiek, który napotyka na bariery komunikacyjne? 3. Jak można przezwyciężyć bariery komunikacyjne? Załączniki: Karta ćwiczenia Bariery komunikacyjne. Uwagi: Brak. 9

11 Załączniki 1. Osądzanie: 1. krytykowanie (np. Czy ty naprawdę nic nie rozumiesz ), 1) obrażanie (np. To dlatego, że jesteś słaby z ), 2) orzekanie (np. Ciebie to w ogóle nie dotyczy ), 3) chwalenie połączone z oceną (np. Gdybyś trochę się postarał/był mniej roztargniony, to na pewno wyszłoby Ci to lepiej ). I. Decydowanie za innych: 4) rozkazywanie (np. Masz w tej chwili to zrobić ), 5) grożenie (np. Nie wyjdziesz z pokoju, póki nie zrobisz ), 6) moralizowanie (np. Powinieneś to zrobić jako uczciwy człowiek ), 7) nadmierne (niewłaściwe) wypytywanie (np. Gdzie byłeś/z kim? Co robiłeś? ). II. Uciekanie od cudzych problemów: 8) doradzanie (np. Na Twoim miejscu zrobiłbym /Najlepiej byłoby, gdybyś zrobił ), 9) zmienianie tematu (np. A co tam słychać u Twojego? ), 10) logiczne argumentowanie (np. To, co robisz, jest wbrew logice. Pomyśl tylko, jeśli zrobisz to w ten sposób ), 11) pocieszanie (np. Nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze ). (Na podstawie książki Roberta Boltona People Skills ) 10

12 2. Warsztaty współdziałania i współpracy zespołowej, czyli w jedności siła Bycie członkiem grupy nie zawsze bywa satysfakcjonujące. Dlaczego? Może okazać się, że rola, jaka została mi wyznaczona, nie spełnia moich oczekiwań. Skąd jednak bierze się uczucie rozczarowania, a co za tym idzie, zniechęcenia i wyalienowania? Być może czujemy się niedostatecznie docenieni przez innych, a może nie do końca wysłuchani? Może to być też konsekwencją niewłaściwej komunikacji oraz problemów z identyfikacją z grupą. Jednym z warunków utożsamiania się z grupą jest wspólny język, kod, który nierzadko jest zrozumiały wyłącznie dla członków danej grupy. Doskonałym tego przykładem jest język slangowy, tworzony specjalnie na potrzeby określonych subkultur. Dodatkowym spoiwem cementującym grupę jest współudział w tworzeniu tych specyficznych form komunikacji, które stają się swoistym braterstwem krwi. Innymi słowy, jeśli chcesz czuć się integralną częścią zespołu, musisz znać obowiązujący w nim kod komunikacji lub, jeśli to możliwe, mieć realny wpływ na jego formę i treść. Zaproponowane w niniejszym scenariuszu ćwiczenia uczą współdziałania w grupie w celu pokonywania trudności i osiągania wspólnego celu oraz budowania zaufania w grupie, będącego warunkiem skutecznej komunikacji. 11

13 Ćwiczenie nr 1:Elektryczny płot. Scenariusz zajęć Temat: Razem damy sobie radę Cel: Ćwiczenie współdziałania w grupie w celu pokonywania trudności i osiągania wspólnego celu. Czas trwania:do 20 minut. Potrzebne materiały: Lina lub skakanka o długości minimum 2 m. Opis ćwiczenia: Prowadzący zapoznaje grupę z zasadami gry, która polega na przejściu ponad elektrycznym płotem (liną lub skakanką). Graczom nie wolno przechodzić pod płotem ani go dotykać, ponieważ jest on pod napięciem. Dwie osoby spośród uczestników powinny być wyznaczone do trzymania liny na wysokości około 130 cm (na wysokości klatki piersiowej uczestnika przeciętnego wzrostu). Grupa ma 10 minut na opracowanie strategii, ale w trakcie gry uczestnicy nie mogą ze sobą rozmawiać. Jeśli w trakcie przechodzenia któryś z graczy dotknie płotu (oprócz osób trzymających linę), cała grupa musi zacząć od początku. Po upływie wyznaczonego czasu prowadzący sprawdza, czy grupa jest zdolna do wykonania zadania. W razie niepowodzenia grupa może podjąć drugą próbę. Na koniec ćwiczenia prowadzący gratuluje uczestnikom. Po ćwiczeniu prowadzący zadaje uczestnikom kilka pytań, które nawiązują do celu ćwiczenia. Instrukcja: Grapolega na przechodzeniu ponad elektrycznym płotem, czyli skakanką. Nie wolno Wam przechodzić pod płotem ani go dotykać, ponieważ jest on pod napięciem. Proszę, abyście wybrali spośród siebie dwie osoby, które będą trzymały linę na wysokości około 130 cm. Macie 10 minut na opracowanie strategii, ale w trakcie przechodzenia nad płotem nie będzie Wam wolno ze sobą rozmawiać. Jeśli w trakcie przechodzenia któryś z graczy dotknie płotu (osób trzymających linę), cała grupa musi zacząć od początku. Będziecie mieli dwie próby przejścia. Powodzenia! Pytania do podsumowania: 1. Kto uczestniczył w opracowaniu strategii? Ile osób było zaangażowanych w planowanie strategii? 2. Czy każdy miał szansę na przedstawienie swojego pomysłu? Czy każdy był wysłuchany? 3. Czy wszyscy uzgodnili jeden wspólny sposób realizacji pomysłu? 4. Czy była wśród Was osoba, która przejęła inicjatywę w trakcie zabawy? Kto to 12

14 był? 5. Czy wszyscy zgodnie współpracowali? 6. Co pomagało lub utrudniało Wam wykonanie zadania? 7. Co moglibyście zrobić lepiej następnym razem? Załączniki: Niepotrzebne. Uwagi: W trudniejszej wersji gry uczestnicy przy przechodzeniu nad płotem trzymają się za ręce, więc tylko pierwszy i ostatni gracz mają wolną jedną rękę. 13

15 Ćwiczenie nr 2:Superdrużyna. Cel:Budowanie zaufania w grupie oraz skutecznej komunikacji. Czas trwania:do 25 minut. Potrzebne materiały: Opaski na oczy (po jednej dla każdego uczestnika), flipchart. Opis ćwiczenia: Przed rozpoczęciem gry prowadzący musi się upewnić, że wyznaczona do zabawy przestrzeń jest bezpieczna. Przy sprzyjających warunkach pogodowych można też przeprowadzić grę na zewnątrz. Następnie prowadzący dzieli klasę na 4- lub 5-osobowe zespoły. Zadaniem każdego zespołu jest opracowanie odpowiedniego kodu komunikacji: sygnałów dźwiękowych (ułatwiających lokalizację) oraz dotykowych (umożliwiających identyfikację). Ustalenie unikatowego systemu komunikacji ma ułatwić odnalezienie się wszystkich członków grupy, którzy będą rozproszeni po całej przestrzeni gry i będą mieli zawiązane oczy. Uwaga! W trakcie gry uczestnicy nie mogą ze sobą rozmawiać ani porozumiewać się w żaden inny sposób oprócz ustalonego wcześniej kodu. Prowadzący daje grupom około 10 minut na opracowanie ich kodów i upewnia się, czy wszyscy uczestnicy gry mają zawiązane oczy. Następnie ustawia graczy w różnych miejscach sali tak, aby członkowie jednej grupy nie znajdowali się koło siebie (na tym etapie gracze nie mogą się już porozumiewać). W trakcie zabawy prowadzący upewnia się, czy wszyscy gracze przestrzegają ustalonych zasad. Po zlokalizowaniu się przez wszystkich członków grup prowadzący gratuluje im i rozpoczyna rozmowę podsumowującą ćwiczenie. Instrukcja:Proszę, abyście odliczyli do czterech i podzielili się na zespoły zgodnie z numeracją. Zadaniem każdego zespołu jest opracowanie odpowiedniego kodu komunikacji: sygnałów dźwiękowych (ułatwiających lokalizację) oraz dotykowych (umożliwiających identyfikację). Ustalenie unikatowego systemu komunikacji ma ułatwić odnalezienie się wszystkich członków grupy, którzy będą rozproszeni po całej sali i będą mieli zawiązane oczy. Uwaga! W trakcie gry uczestnicy nie mogą ze sobą rozmawiać ani porozumiewać się w żaden inny sposób oprócz ustalonego wcześniej kodu. Wszystkie grupy mają około 10 minut na opracowanie swoich kodów. Po tym czasie rozdam wszystkim opaski, którymi macie zawiązać sobie oczy. Za chwilę sprawdzę, czy opaski są dobrze zawiązane, i rozstawię Was po sali. Proszę, abyście od tego momentu już nie rozmawiali. Wygrywa grupa, której członkowie najszybciej się odnajdą. Pytania do podsumowania: 1. Jakie kody komunikacji wymyśliliście? 2. Kto uczestniczył w ich opracowaniu? Ile osób było zaangażowanych na tym 14

16 etapie? 3. Czy każdy miał szansę na przedstawienie swojego pomysłu? Czy każdy był wysłuchany? 4. Czy była wśród Was osoba, która przejęła inicjatywę w trakcie zabawy? Kto był liderem w Waszej grupie? 5. Czy wszyscy zgodnie współpracowali? 6. Co moglibyście zrobić lepiej następnym razem? Załączniki: Niepotrzebne. Uwagi:W podsumowaniu prowadzący zadaje uczestnikom dodatkowe pytanie: Co tworzy udaną drużynę/grupę? i zapisuje odpowiedzi uczniów na flipcharcie. W trakcie grupowej burzy mózgów prowadzący odwołuje się do wcześniejszych zabaw. Ważne, aby w toku rozmowy z uczniami udało się ustalić następujące kryteria: 1) wspólny cel, 1. elastyczność w działaniu, 2. równe zaangażowanie wszystkich członków zespołu, poszanowanie dla opinii mniejszości, 3. zaangażowanie wszystkich członków zespołu, 4. dobry lider inspirujący, ale niedominujący, 5. wzajemne wspieranie się, pozytywne nastawienie wszystkich członków zespołu, 6. dobra komunikacja między członkami grupy, aktywne słuchanie się, 7. organizacja i planowanie działań, 8. identyfikacja umiejętności członków zespołu i odpowiedni podział ról/zadań, 9. przestrzeganie ustalonych zasad, 10. wzajemny szacunek, 11. nastawienie na sukces grupy, a nie własny. 15

17 3. Trening nabywania pewności siebie, czyli jak stać się Herkulesem? Na początku swojego życia dziecko uzależnia poczucie pewności siebie od obecności w jego środowisku osób bliskich, dających poczucie bezpieczeństwa, potem następuje pełna identyfikacja z grupą rówieśniczą i przekonanie, że o mojej wartości stanowi bycie podobnym do innych. Na najwyższym szczeblu rozwoju poczucia własnej wartości stoi pewność, że jestem wartościowy w swojej niepowtarzalności i oryginalności. Takie też przesłanie niesie poniższy scenariusz. 16

18 Ćwiczenie nr 1:Ślepe samochody. Scenariusz zajęć Temat: Jesteś wyjątkowy Cel:Przełamanie lodów, ćwiczenie umiejętności opiekowania się inną osobą, wzmacnianie zaufania, umiejętność wypowiadania się o swoich odczuciach i spostrzeżeniach. Czas trwania: 15 minut. Potrzebne materiały:brak. Opis ćwiczenia: Dzieci stoją w parach. Należy je poinformować, że będą odgrywały rolę samochodu i kierowcy. Kierowcy kierują samochodami po całej sali, a samochody całkowicie podporządkowują się kierowcy i słuchają jego poleceń. Samochody nie mogą dotykać innych pojazdów, kierowców i przeszkód. Samochód, który będzie miał kolizję, odpada z gry. Instrukcja: Proszę, abyście dobrali się w pary i ustawili się jeden za drugim w parze. Osoba stojąca z przodu samochód wyciąga ręce do przodu i zamyka oczy. Osoba stojąca z tyłu kierowca będzie prowadzić samochód. Kierowca chwyta samochód za ramiona. Ramiona są kierownicą i nimi kierowca będzie sterował. Podczas kierowania kierowca głośno mówi, czy chce jechać w lewo, czy w prawo. Po pewnym czasie zamienicie się rolami i zabawa zacznie się od nowa. Proszę, aby kierowcy sterowali ostrożnie, dbali o swój samochód. Samochody nie mogą niczego dotykać: ani innych pojazdów, ani innych kierowców, ani przeszkód. Jeśli samochód będzie miał kolizję, odpada z gry. Do dyspozycji macie całą klasę. Proszę, abyście poruszali się powoli. Pytania do podsumowania: 1. W jakiej roli czuliście się najlepiej i dlaczego? 1. Co sprawiło Wam trudność? 2. Co było potrzebne kierowcy, aby dobrze wykonać zadanie? 3. Czego potrzebował samochód? 4. Jakie umiejętności ćwiczyliście w tej zabawie? Załączniki:Niepotrzebne. Uwagi:Należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo usunąć wszelkie potencjalne przeszkody, uważać na to, aby dzieci nie poruszały się zbyt szybko. 17

19 Ćwiczenie nr 2: Jako jedyny w klasie. Cel:Samopoznanie, dowartościowanie, docenienie odrębności zarówno własnej, jak i innych osób. Czas trwania:do 20 minut. Potrzebne materiały:kartki z niedokończonymi zdaniami (tyle, ile jest dzieci w klasie) - załącznik, długopisy. Opis ćwiczenia: Zadaniem dzieci będzie dokończenie zdań, które skupiają się na odrębności dzieci, ich oryginalności i niepowtarzalności. Instrukcja: Za chwilę rozdam Wam kartki ze zdaniami, które będziecie uzupełniać. Dotyczą one Waszej oryginalności i wyjątkowości. Macie na to pięć minut, a potem podzielicie się ze wszystkimi Waszymi odpowiedziami. Pytania do podsumowania: 1. Co jest dobrego w byciu wyjątkowym? 2. Co jest złego w byciu wyjątkowym? 2. Czego dowiedzieliście się o sobie? 3. Co było dla Was trudne w tym ćwiczeniu? Załączniki:Zdania niedokończone. Uwagi: Warto zachęcać dzieci do poszukiwania jak najwięcej odpowiedzi dotyczących własnej wyjątkowości. 18

20 Ćwiczenie nr 3: Miłe listy. Cel:Budowanie pozytywnej samooceny, ćwiczenie udzielania pozytywnej informacji zwrotnej, integracja klasy. Czas trwania:do 25 minut. Potrzebne materiały:kartki, długopisy. Opis ćwiczenia: Zadaniem dzieci jest uzyskanie jak najwięcej informacji zwrotnych o sobie. Dzieci podchodzą do siebie i proszą kolegę/koleżankę, aby napisał/napisała o nich coś miłego, a w rewanżu zostawiają im swój pozytywny wpis na ich kartce. Wpisy powinny zaczynać się od zwrotów (wypisujemy je na tablicy): Jesteś, Lubię w Tobie, Lubię, jak, Podziwiam Cię, Podoba mi się Twój, Doceniam Cię za, Dziękuję Ci za.na zebranie wpisów dajemy dzieciom od 10 do 15 minut, a następnie prosimy, aby każdy wybrał trzy najmilsze dla siebie wpisy i przeczytał je na forum klasy. Instrukcja: Za chwilę będziecie podchodzić do siebie nawzajem i prosić kolegów o wpisanie na kartce jakiejś miłej informacji o Was. Informacje mają się zaczynać od jednego ze zwrotów zapisanych przeze mnie na tablicy. Gdy jedna osoba wpisze drugiej miły zwrot, to ta powinna jej się zrewanżować tym samym. Prośbie kolegi nie można odmówić. Piszcie tylko takie informacje, co do których jesteście pewni, że sprawią koledze/koleżance przyjemność. Waszym zadaniem jest zgromadzenie na kartkach jak największej liczby miłych komunikatów. Macie na to minut. Po tym czasie poproszę, abyście spośród wszystkich zebranych przez siebie informacji wybrali te, które sprawiły Wam najwięcej radości, i przeczytali je na forum klasy. Pytania do podsumowania: 1. Czego dowiedzieliście się o sobie? 2. Co było najmilsze w tym ćwiczeniu? 3. Co sprawiło Wam trudność? 4. Jak się czuliście, kiedy czytaliście swoje listy? Załączniki:Niepotrzebne. Uwagi:Konieczne jest pilnowanie, aby dzieci wpisywały sobie tylko pozytywne informacje. 19

21 Załączniki Zdania niedokończone Myślę, że nikt oprócz mnie w klasie 1) nie jadł, 2) nie był, 3) nie ma, 4) nie lubi, 5) nie oglądał, 6) nie czytał, 7) nie ugotował, 8) nie zrobił, 9) nie interesuje się, 10) nie rozmawiał z, 11) nie grał w 20

22 4. Warsztaty kompetencji adaptacyjnych, czyli 8 kroków do zmiany siebie w sytuacji zmiany Podejmowanie rozsądnych decyzji wymaga wielu umiejętności prospołecznych. Człowiek w procesie decyzyjnym powinien zdawać sobie sprawę z istnienia alternatyw, następnie musi rozważyć konsekwencje poszczególnych rozwiązań. Ważne jest również, aby zdawał sobie sprawę z czynników utrudniających podejmowanie decyzji, takich jak emocje, presja czasu lub wpływ innych osób. Korzystne zmiany są następstwem podejmowania dobrych decyzji. 21

23 Ćwiczenie nr 1:James Bond. Czas trwania:do 20 minut. Scenariusz zajęć Temat: Podejmuję rozważne decyzje Cel: Integracja grupy, współpraca, ćwiczenia koncentracji uwagi, refleksu, spostrzegawczości i podejmowania decyzji. Potrzebne materiały:mała karteczka z zapisaną wiadomością. Opis ćwiczenia: Wszyscy stoją w kręgu. Osoba przeprowadzająca zabawę wybiera dwie osoby jedna wcieli się w rolę Jamesa Bonda, a druga będzie miała do przekazania swoim współpracownikom tajną informację. Na znak osoby prowadzącej zabawę wszyscy zaczynają chodzić po sali. Zadaniem tajniaka (czyli osoby, która ma do przekazania informację) jest włożenie wiadomości w dłoń chociażby jednego swojego współpracownika w taki sposób, aby James Bond nie odkrył, do kogo ona trafiła. Natomiast zadaniem Jamesa jest śledzenie każdego kroku tajniaka w dowolny sposób. Zabawa kończy się na znak prowadzącego wówczas James musi wskazać osobę, która trzyma w dłoni karteczkę z wiadomością. Ma dwie takie próby. Podchodzi do podejrzanej osoby i zadaje pytanie: Czy masz karteczkę w dłoni?. Wskazana osoba odpowiada: Tak, mam lub Nie, nie mam. Odpowiedź nie musi być prawdziwa. James po usłyszeniu odpowiedzi może poprosić o pokazanie dłoni jeśli dana osoba nie ma w niej karteczki, automatycznie zostaje odebrana mu jedna szansa. Natomiast jeżeli usłyszy odpowiedź Nie, nie mam i nie poprosi o ukazanie dłoni, tylko wskaże kolejną osobę, nadal pozostają mu dwie szanse. Instrukcja: W ćwiczeniu tym liczą się spostrzegawczość, koncentracja i współpraca. Stańmy w kręgu. Za chwilę jedno z Was wcieli się w rolę tajniaka, natomiast druga osoba w rolę Jamesa Bonda. Tajniakowi wręczę informację napisaną na małej karteczce. Wybiorę też drugą osobę z kręgu Jamesa Bonda która będzie śledziła ruchy tajniaka. Zadaniem osoby z zapisaną wiadomością będzie przekazanie informacji swoim współpracownikom tak, aby James Bond nie zauważył, do kogo ona trafiła. Natomiast zadaniem Jamesa jest śledzenie każdego kroku tajniaka w dowolny sposób. Gdy dam znak, zabawa zakończy się wówczas James musi wskazać osobę, która trzyma w dłoni karteczkę z wiadomością. Ma dwie takie próby. Musi podejść do podejrzanej osoby i zapytać: Czy masz karteczkę w dłoni?. Wskazana osoba odpowiada: Tak, mam lub Nie, nie mam. Odpowiedź nie musi być prawdziwa. James po usłyszeniu odpowiedzi może poprosić o pokazanie dłoni jeśli dana osoba nie ma w niej karteczki, automatycznie zostaje odebrana mu jedna 22

24 szansa. Natomiast jeżeli usłyszy odpowiedź Nie, nie mam i nie poprosi o ukazanie dłoni, tylko wskaże kolejną osobę, nadal pozostają mu dwie szanse. Pytania do podsumowania: 1) (Pytanie do Jamesa) Co sprawiło Ci trudność w tym zadaniu? Co pomogło w obserwacji? 1. (Pytanie do tajniaka ) Czy łatwo było przekazać wiadomość? Co Ci pomogło/utrudniło wykonanie zadania? 2. (Pytania do pozostałych osób współpracowników tajniaka ) 1. Jak się czuliście podczas wykonywania tego zadania? 2. Jakie umiejętności ćwiczyliście? 3. Co byście zmienili/zrobili, żeby poszło Wam jeszcze lepiej? 4. Czy przekazywanie wiadomości pozostałym osobom było dla Was łatwe, czy trudne? Dlaczego? Załączniki:Niepotrzebne. Uwagi: Należy zwrócić uwagę, aby wiadomość była podawana wyłącznie do rąk, nie może zostać gdzieś odłożona i odebrana przez inną osobę. Ręce możemy trzymać dowolnie, byleby tylko nie było widać, kto ma schowaną wiadomość. 23

SCENARIUSZE ZAJĘĆ dla klasy VI szkoły podstawowej

SCENARIUSZE ZAJĘĆ dla klasy VI szkoły podstawowej SCENARIUSZE ZAJĘĆ dla klasy VI szkoły podstawowej Spis treści Wstęp 1. Warsztaty komunikacji interpersonalnej 2. Warsztaty współdziałania i współpracy zespołowej, czyli w jedności siła 3. Trening nabywania

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: 30 godziny. Miejsce szkolenia:

Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: 30 godziny. Miejsce szkolenia: Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: godziny Miejsce szkolenia: Cel główny szkolenia: a) Zdobycie wiedzy i umiejętności: - komunikacji z klientem - etapów schematów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ OPS MODUŁ 2 -s WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH SPOTKANIE 1 PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ

KONSPEKT ZAJĘĆ OPS MODUŁ 2 -s WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH SPOTKANIE 1 PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ KONSPEKT ZAJĘĆ OPS MODUŁ 2 -s WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH SPOTKANIE 1 PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ zwiększenie umiejętności efektywnego komunikowania się rozwijanie technik

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Cel szkolenia: Komunikacja społeczna jest podstawą dla wielu innych umiejętności: zarządzania, przewodzenia, efektywnej pracy w zespole, a można jej się nauczyć jedynie w praktyce

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne: wiek uczestników szkoła ponadpodstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, miejsce zajęć szkoła, czas trwania zajęć 90 minut.

Warunki techniczne: wiek uczestników szkoła ponadpodstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, miejsce zajęć szkoła, czas trwania zajęć 90 minut. Scenariusz zajęć Temat: Spotkanie z Innym. Tolerancja Cele: uświadomienie uczniom obecności w społeczeństwie osób z problemami komunikacyjnymi, nabycie umiejętności posługiwania się metodami komunikacji

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Zabawki i prezenty Wspomnienia tygodniowy Temat dnia Jeśli nie potrafimy mówić... Jeśli nie potrafimy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Komunikację międzyludzką możemy podzielić na werbalną oraz niewerbalną. Komunikacja werbalna to inaczej słowa, które wypowiadamy, a niewerbalna to kanał wizualny, czyli nasze

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ. Temat ośrodka tygodniowego: Zawody dawniej i dziś. Temat ośrodka dziennego: Kim chcę zostać?

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ. Temat ośrodka tygodniowego: Zawody dawniej i dziś. Temat ośrodka dziennego: Kim chcę zostać? PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ Temat ośrodka tygodniowego: Zawody dawniej i dziś. Temat ośrodka dziennego: Kim chcę zostać? Kształtowane umiejętności ucznia w zakresie poszczególnych

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat POZNAJEMY SIEBIE I KOLEGÓW CO NAS ŁACZY? tygodniowy Temat dnia CO BĘDZIEMY ROBIC W SZKOLE. MOJA

Bardziej szczegółowo

Gdzie jest moje miejsce w szkole?

Gdzie jest moje miejsce w szkole? LEKCJA 5 Gdzie jest moje miejsce w szkole? Co przygotować na lekcję Nauczyciel: kartę pracy dla każdego ucznia (załącznik 1), arkusze szarego papieru, flamastry, małe karteczki, arkusz papieru z narysowaną

Bardziej szczegółowo

Program wyjazdów integracyjnych dla klas IV

Program wyjazdów integracyjnych dla klas IV Program wyjazdów integracyjnych dla klas IV W naszej szkole realizowane są wyjazdy integracyjne dla uczniów klasy IV. Najczęściej wyjazdy te trwają trzy dni i uczestniczy w nim jeden zespół klasowy. Wyjazd

Bardziej szczegółowo

Nazwijmy go Siedem B (prezentujemy bowiem siedem punktów, jakim BYĆ ) :)

Nazwijmy go Siedem B (prezentujemy bowiem siedem punktów, jakim BYĆ ) :) Czy potrafimy rozmawiać z dziećmi o niepełnosprawności? Czy sprawia nam to trudność? Czujemy się zakłopotani tematem? Sami nie wiemy, jak go ugryźć? A może unikamy go całkiem, skoro nas bezpośrednio nie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy drugiej gimnazjalnej

Scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy drugiej gimnazjalnej 1 Scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy drugiej gimnazjalnej Blok tematyczny: Rozwijanie własnej osobowości Temat: Jak chronić swoje prawa w grupie? Wprowadzenie do postaw asertywnych. Cele: Uświadomienie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Moduł VI. Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby

Scenariusz zajęć. Moduł VI. Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby Scenariusz zajęć Moduł VI Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby Moduł VI Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby Cele ogólne: przypomnienie i utrwalenie poznanych wcześniej poleceń i konstrukcji języka

Bardziej szczegółowo

PRACA Z GRUPĄ. Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego

PRACA Z GRUPĄ. Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego PRACA Z GRUPĄ Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego Cele pracy grupowej: - zaspokajanie potrzeb rozwojowych związanych z różnymi rodzajami aktywności,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Nasze zmysły Jakie to wszystko ciekawe tygodniowy Temat dnia Zabawy pięciu zmysłów Matematyka jest

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

Scenariusz warsztatów edukacyjnych Moja szkoła szkoła otwarta na ucznia realizowanych w ramach ogólnopolskiego konkursu Bezpieczna Szkoła -

Scenariusz warsztatów edukacyjnych Moja szkoła szkoła otwarta na ucznia realizowanych w ramach ogólnopolskiego konkursu Bezpieczna Szkoła - Scenariusz warsztatów edukacyjnych Moja szkoła szkoła otwarta na ucznia realizowanych w ramach ogólnopolskiego konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń I. Cele ogólne: Dostrzeganie różnorodności postaw

Bardziej szczegółowo

Autor: Małgorzata Urbańska. Temat lekcji: Pieszy i znaki

Autor: Małgorzata Urbańska. Temat lekcji: Pieszy i znaki Autor: Małgorzata Urbańska Klasa I Edukacja: techniczna, społeczna, matematyczna, plastyczna, Cel zajęć: - zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze, - kształtowanie umiejętności dbania

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat JESTEŚMY UCZNIAMI I KOLEGAMI ZGODA BUDUJE. tygodniowy Temat dnia MOJA DROGA DO SZKOŁY. JESTEM BEZPIECZNY

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w okresie adaptacji w klasie I?

Jak pomóc dziecku w okresie adaptacji w klasie I? Jak pomóc dziecku w okresie adaptacji w klasie I? Magdalena Czub Zespół Wczesnej Edukacji Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie Uczelnie dla szkół Adaptacja w szkole Nauczyciel Dziecko Rodzic Rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ADAPTACYJNY OPRACOWANY DLA DZIECI Z KLASY 0 I Z KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KAMIENICY

PROGRAM ADAPTACYJNY OPRACOWANY DLA DZIECI Z KLASY 0 I Z KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KAMIENICY PROGRAM ADAPTACYJNY OPRACOWANY DLA DZIECI Z KLASY 0 I Z KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KAMIENICY Rozpoczęcie nauki szkolnej przez dziecko to wkroczenie w nowy etap życia. Spotyka się ono z sytuacją

Bardziej szczegółowo

zajęcia socjoterapeutyczne

zajęcia socjoterapeutyczne zajęcia socjoterapeutyczne SP 2 dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie Podstawa prawna Istota socjoterapii Program zajęć socjoterapeutycznych Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji: Poznajemy prawa i obowiązki ucznia.

Scenariusz lekcji: Poznajemy prawa i obowiązki ucznia. Scenariusz lekcji: Poznajemy prawa i obowiązki ucznia. Autor: Katarzyna Karwacka Przedmiot: Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej Podstawa programowa: Treści nauczania wymagania szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ GRY NR 5. DLA OSÓB W WIEKU 16+

SCENARIUSZ GRY NR 5. DLA OSÓB W WIEKU 16+ SCENARIUSZ GRY NR 5. DLA OSÓB W WIEKU 16+ Gra symulacyjna nr 5: AUTOPREZENTACJA pt. Moja kariera zawodowa Cel gry: obserwacja i rozpoznanie świadomości obrazu samego siebie (autorefleksji), a także przedstawiania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAWADCE OSIECKIEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAWADCE OSIECKIEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAWADCE OSIECKIEJ Tematy i zagadnienia (cele edukacyjne) 1. Wybór samorządu klasowego prawa i obowiązki ucznia -kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości

Bardziej szczegółowo

I etap edukacyjny, uczeń kończący klasę III, edukacja matematyczna

I etap edukacyjny, uczeń kończący klasę III, edukacja matematyczna Scenariusz zajęć I etap edukacyjny, uczeń kończący klasę III, edukacja matematyczna Temat: Telefony Treści kształcenia: 8) uczeń wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji: Ty też możesz być Dobrym Obywatelem!

Temat lekcji: Ty też możesz być Dobrym Obywatelem! Temat lekcji: Ty też możesz być Dobrym Obywatelem! Scenariusz lekcji wychowawczej stanowi kontynuację projektu Ja- Młody Obywatel realizowanego przez Stowarzyszenie Q Zmianom. 1. Cele dydaktyczno wychowawcze:

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ Rok szkolny 2013/2014 Pracownia SENSOS przeprowadza ambitne i bezpieczne programy szkoleniowe dla dziec i i młodzieży. Program każdego warsztatu jest dostosowany

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Osiąganie moduł 3 Temat 3, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 3 Temat 3 Poziom 1 Zarządzanie czasem Przewodnik prowadzącego Cele szkolenia Efektywność osobista pozwala Uczestnikom

Bardziej szczegółowo

Bezdomność- przeciwko stereotypom

Bezdomność- przeciwko stereotypom Bezdomność- przeciwko stereotypom Scenariusz zajęć z zakresu przełamywania stereotypów dotyczących osoby bezdomnej. Autor: Barbara Ruksztełło- Kowalewska Scenariusz przygotowany w ramach projektu Agenda

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZLEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (dla IV etapu edukacyjnego)

SCENARIUSZLEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (dla IV etapu edukacyjnego) SCENARIUSZLEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (dla IV etapu edukacyjnego) Temat zajęć: Lekcja organizacyjna czyli co powinienem wiedzieć o wychowaniu fizycznym w nowej szkole? Zadania (cele szczegółowe): 1. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Autorka: Katarzyna Rożek Copyright by Literat

Autorka: Katarzyna Rożek Copyright by Literat Dziwne pytania...2 Spółdzielnia mieszkaniowa 4 Pif-paf!...6 Świstaki i świetliki 8 Bar mleczny...10 Karteczki 12 Tylko pytania...14 Bitwa o proporce 16 KIM...18 Wyścigi konne 20 Układanie liny...22 Balony

Bardziej szczegółowo

1.1a- uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji; 1.1c-wyszukuje w tekście potrzebne informacje;

1.1a- uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji; 1.1c-wyszukuje w tekście potrzebne informacje; SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat NASZ ŚWIAT. PODRÓŻE PO ŚWIECIE. tygodniowy Temat dnia Poznajemy Wietnam. Hoan opowiada o Wietnamie.

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ. Temat ośrodka tygodniowego: Witajcie po wakacjach! Temat ośrodka dziennego: Odgłosy wakacji.

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ. Temat ośrodka tygodniowego: Witajcie po wakacjach! Temat ośrodka dziennego: Odgłosy wakacji. Klasa III / Scenariusz nr 1 PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ Temat ośrodka tygodniowego: Witajcie po wakacjach! Temat ośrodka dziennego: Odgłosy wakacji. Kształtowane umiejętności ucznia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ADAPTACYJNY DLA KLASY I " JUŻ JESTEM UCZNIEM"

PROGRAM ADAPTACYJNY DLA KLASY I  JUŻ JESTEM UCZNIEM PROGRAM ADAPTACYJNY DLA KLASY I " JUŻ JESTEM UCZNIEM" OPRACOWANY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIESZKOWIE rok szkolny 2014/2015 I. CEL OGÓLNY PROGRAMU I JEGO ZAŁOŻENIA Celem ogólnym programu jest włączenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ADAPTACYJNY OPRACOWANY DLA DZIECI Z KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KAMIENICY

PROGRAM ADAPTACYJNY OPRACOWANY DLA DZIECI Z KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KAMIENICY PROGRAM ADAPTACYJNY OPRACOWANY DLA DZIECI Z KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KAMIENICY Rozpoczęcie nauki szkolnej przez dziecko to wkroczenie w nowy etap życia. Spotyka się ono z sytuacją wymagającą zmian

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ SPOTKANIA Z UCZNIAMI WOLSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA TEMAT PROBLEMÓW MŁODZIEŻY I KOMUNIKACJI

SCENARIUSZ SPOTKANIA Z UCZNIAMI WOLSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA TEMAT PROBLEMÓW MŁODZIEŻY I KOMUNIKACJI SCENARIUSZ SPOTKANIA Z UCZNIAMI WOLSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA TEMAT PROBLEMÓW MŁODZIEŻY I KOMUNIKACJI [czas trwania wywiadu do 120 minut] Ogólne wskazówki odnośnie przeprowadzania wywiadu: Pytania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KLASĄ I MOTYWOWANIE UCZNIÓW DO NAUKI

ZARZĄDZANIE KLASĄ I MOTYWOWANIE UCZNIÓW DO NAUKI ZARZĄDZANIE KLASĄ I MOTYWOWANIE UCZNIÓW DO NAUKI Na podstawie: Clare Heaney: przetłumaczyła Joanna Ciupik- Molińska CZYM JEST ZARZĄDZANIE KLASĄ??? ZARZĄDZANIE KLASĄ TO : Skuteczna dyscyplina Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Program adaptacyjny Witaj w szkole

Program adaptacyjny Witaj w szkole Program adaptacyjny Witaj w szkole dla uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej. Łososina Dolna, luty 2014 rok CELE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki. Zespół Szkół w Rycerce Górnej

Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki. Zespół Szkół w Rycerce Górnej Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki Zespół Szkół w Rycerce Górnej CO TO JEST MOTYWACJA? Na słowo MOTYWACJA składają się dwa słówka: Motyw i Akcja. Czyli aby podjąć jakieś określone działanie

Bardziej szczegółowo

Konspekt udostępniamy na zasadach: zachowania informacji o autorstwie tylko niekomercyjnego wykorzystania

Konspekt udostępniamy na zasadach: zachowania informacji o autorstwie tylko niekomercyjnego wykorzystania Konspekt udostępniamy na zasadach: zachowania informacji o autorstwie tylko niekomercyjnego wykorzystania Licencja CC BY-NC http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ Konspekt: prowadzenie zajęć Metazajęcia

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej w klasach I-III w roku szkolnym 2014-2015.

Program profilaktyczny Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej w klasach I-III w roku szkolnym 2014-2015. Program profilaktyczny Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej w klasach I-III w roku szkolnym 2014-2015. Program jest integralną częścią programu wychowawczego szkoły.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ZAJĘĆ EDUKACJI GLOBALNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

SCENARIUSZE ZAJĘĆ EDUKACJI GLOBALNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ NA ROWERY Dziewczyny na rowery! SCENARIUSZE ZAJĘĆ EDUKACJI GLOBALNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Czas trwania zajęć: 90 minut CELE LEKCJI Po zajęciach uczniowie będą potrafili:

Bardziej szczegółowo

METODA REALIZACJI TERMIN ŚRODKI REALIZACJI SPOSÓB EWALUACJI Numer efektu ZADANIE- CO JEST DO ZROBIENIA

METODA REALIZACJI TERMIN ŚRODKI REALIZACJI SPOSÓB EWALUACJI Numer efektu ZADANIE- CO JEST DO ZROBIENIA Lp. ZADANIE- CO JEST DO ZROBIENIA METODA REALIZACJI TERMIN ŚRODKI REALIZACJI SPOSÓB EWALUACJI Numer efektu 1. Zapoznanie uczniów z obowiązującym w szkole Regulaminem Bezpieczeństwa. Przypomnienie zasad

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ. Temat ośrodka tygodniowego: Magia kina. Temat ośrodka dziennego: Nasza klasa w kinie.

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ. Temat ośrodka tygodniowego: Magia kina. Temat ośrodka dziennego: Nasza klasa w kinie. Klasa III/ Scenariusz nr 23 PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ Temat ośrodka tygodniowego: Magia kina. Temat ośrodka dziennego: Nasza klasa w kinie. Kształtowane umiejętności ucznia w

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Ewa Sprawka

SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Ewa Sprawka Ewa Sprawka SCENARIUSZ ZAJĘĆ Typ szkoły: podstawowa Etap kształcenia: II, klasa V (dziewczęta) Rodzaj zajęć: lekcja wychowania fizycznego Temat zajęć: Fryderyk Chopin w pierwszej klasie Metody kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu NOWE TECHNOLOGIE NA USŁUGACH EDUKACJI Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM NAUCZYCIEL PROWADZĄCY ZAJĘCIA Elżbieta Rychlik

Bardziej szczegółowo

Najwspanialszy dzień to ten, w którym się urodziłeś MOJE URODZINY NASZE ŚWIĘTO

Najwspanialszy dzień to ten, w którym się urodziłeś MOJE URODZINY NASZE ŚWIĘTO Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ustrzykach Dolnych Najwspanialszy dzień to ten, w którym się urodziłeś MOJE URODZINY NASZE ŚWIĘTO program integrujący klasę. Autor programu mgr Ewa Lejowska Ustrzyki

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla Rodziców prowadzone przez nauczycieli wychowawców

Warsztaty dla Rodziców prowadzone przez nauczycieli wychowawców 1 Anna Jurek Warszawa- 10-02-2004 nauczycielka języka polskiego Szkoła Podstawowa nr 166 01 198 Warszawa Żytnia 40 Warsztaty dla Rodziców prowadzone przez nauczycieli wychowawców Pedagogizacja rodziców

Bardziej szczegółowo

20 sposobów na wspieranie dziecka - w nauce i emocjach. Opracowała: Katarzyna Maszkowska- pedagog szkolny

20 sposobów na wspieranie dziecka - w nauce i emocjach. Opracowała: Katarzyna Maszkowska- pedagog szkolny 20 sposobów na wspieranie dziecka - w nauce i emocjach Opracowała: Katarzyna Maszkowska- pedagog szkolny Kiedy się uczymy, emocje są niezwykle ważne. Gdybyśmy uczyli się tylko biorąc suche fakty, które

Bardziej szczegółowo

Mówić, nie mówić, czyli o różnych sposobach komunikacji

Mówić, nie mówić, czyli o różnych sposobach komunikacji Autor: Magdalena Warszowska Ptak Mówić, nie mówić, czyli o różnych sposobach komunikacji Tytuł cyklu WSiP: Historia i społeczeństwo Przedmiot: Historia i społeczeństwo (klasa IV szkoły podstawowej) Czas

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE DZIECKO PRZYJACIEL SZNUPKA. Scenariusz zajęć dla uczniów dotyczący przemocy ze strony dorosłych

BEZPIECZNE DZIECKO PRZYJACIEL SZNUPKA. Scenariusz zajęć dla uczniów dotyczący przemocy ze strony dorosłych BEZPIECZNE DZIECKO PRZYJACIEL SZNUPKA Scenariusz zajęć dla uczniów dotyczący przemocy ze strony dorosłych Temat: Niebezpieczeństwo w Internecie. Adresat: Uczniowie klas VI. Cele: 1) kształtowanie świadomości,

Bardziej szczegółowo

Konferencja "Nowa jakość w kształceniu zawodowym i ustawicznym" Warszawa, 23.10.2013r

Konferencja Nowa jakość w kształceniu zawodowym i ustawicznym Warszawa, 23.10.2013r Konferencja "Nowa jakość w kształceniu zawodowym i ustawicznym" Warszawa, 23.10.2013r E W A K O S U N I W E R S Y T E T Ł Ó D Z K I K W E S T I O N A R I U S Z P R E D Y S P O Z Y C J I Z A W O D O W Y

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ KAŻDY Z NAS JEST WYJĄTKOWY

TYTUŁ KAŻDY Z NAS JEST WYJĄTKOWY Autor scenariusza: Anna Walczak TYTUŁ KAŻDY Z NAS JEST WYJĄTKOWY Warsztat dla klas II Scenariusz możliwy do wykorzystania także w klasie I i III. Podtytuł: warsztat poświęcony rozwojowi kompetencji kulturowych

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna Warsztat ewaluacyjny zespołu

Edukacja kulturalna Warsztat ewaluacyjny zespołu Edukacja kulturalna Warsztat ewaluacyjny zespołu Program warsztatu powstał jako element projektu Jak dobrze ewaluować projekty kulturalne?. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Szkolenie finansowane ze środków Wojewody Kujawsko - Pomorskiego

SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Szkolenie finansowane ze środków Wojewody Kujawsko - Pomorskiego SCENARIUSZ ZAJĘĆ 1. Temat zajęć: Sztuka komunikacji i negocjacji 2. Czas trwania warsztatów/zajęć: 5godzin (2 h wykład + 2h warsztaty + 1 h dyskusja) 3. Cel główny: Zrozumienie znaczenia komunikacji 4.

Bardziej szczegółowo

Temat: Jak odnosić się do innych? Iwona Lesiak nauczyciel religii i języka polskiego

Temat: Jak odnosić się do innych? Iwona Lesiak nauczyciel religii i języka polskiego Iwona Lesiak nauczyciel religii i języka polskiego Konspekt lekcji wychowawczej przeznaczony do realizacji w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Wieluniu, w klasie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Poznajemy siebie i kolegów Co nas łączy? tygodniowy Temat dnia Wspominamy lato Moja wakacyjna przygoda

Bardziej szczegółowo

klasa I- grudzień- blok 2- dzień 1 Scenariusz zajęć Blok tygodnowy: Myślimy o najbliższych. Temat dnia: Mówimy "sercem". Cele zajęć: Uczeń:

klasa I- grudzień- blok 2- dzień 1 Scenariusz zajęć Blok tygodnowy: Myślimy o najbliższych. Temat dnia: Mówimy sercem. Cele zajęć: Uczeń: Scenariusz zajęć klasa I Grudzień - blok 2 dzień 1 - Strona1 klasa I- grudzień- blok 2- dzień 1 Scenariusz zajęć Blok tygodnowy: Myślimy o najbliższych. Temat dnia: Mówimy "sercem". Cele zajęć: Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Centrum Aktywizacji Zawodowej Klub Pracy. Umiejętności interpersonalne

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Centrum Aktywizacji Zawodowej Klub Pracy. Umiejętności interpersonalne Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Centrum Aktywizacji Zawodowej Klub Pracy Program zajęć aktywizacyjnych opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r.

Bardziej szczegółowo

Opowieści nocy reż. Michel Ocelot

Opowieści nocy reż. Michel Ocelot Opowieści nocy reż. Michel Ocelot 1. Scenariusz lekcji. (str. 2) Temat: Jak powstaje film? 2. Karta pracy. (str. 5) MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELI SPIS TREŚCI SCENARIUSZ LEKCJI Opracowała: Paulina

Bardziej szczegółowo

Metryczka Justyna Płonka Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Kozach

Metryczka Justyna Płonka Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Kozach Metryczka Justyna Płonka Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Kozach Temat: Dzielenie z resztą Dział: Liczby i działania Klasa: IV szkoły podstawowej Czas realizacji:

Bardziej szczegółowo

Metody: rozmowa, obserwacja, opowieść ruchowa, gra

Metody: rozmowa, obserwacja, opowieść ruchowa, gra SCENARIUSZ 1 Temat zajęć: Zawody w zawody kobiety i mężczyźni w pracy - eliminowanie stereotypów związanych z płcią - zainteresowanie własną przyszłością w kontekście wyboru zawodu - kształcenie spostrzegawczości

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Lubimy zimę. Zimo, baw się z nami! tygodniowy Temat dnia Bezpieczne zabawy zimowe Bezpieczni zimą.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz godziny wychowawczej. Temat: Pojęcie konfliktu, sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowej

Scenariusz godziny wychowawczej. Temat: Pojęcie konfliktu, sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowej Scenariusz godziny wychowawczej Temat: Pojęcie konfliktu, sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowej Cele: umiejętność określenia pojęcia konfliktu, sytuacji konfliktowej rozumienie zalet i wad pięciu

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

Sztuka pozyskania i utrzymania klienta

Sztuka pozyskania i utrzymania klienta Sztuka pozyskania i utrzymania klienta Psychologiczne typy zachowań klienta Istotne różnice między markami Niewielkie różnice między markami Silne zaangażowanie Kompleksowe Zmniejszające dysonans Słabe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. Wstęp... Jak wspierać rozwój przedszkolaka?... Jak ćwiczyć dziecięcy umysł?...

Spis treści. Spis treści. Wstęp... Jak wspierać rozwój przedszkolaka?... Jak ćwiczyć dziecięcy umysł?... Spis treści Spis treści Wstęp... Jak wspierać rozwój przedszkolaka?... Jak ćwiczyć dziecięcy umysł?... Koncentracja i spostrzeganie... Pamięć i wiedza... Myślenie... Kreatywność... Zadania, które pomogą

Bardziej szczegółowo

NOWA JAKOŚĆ DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

NOWA JAKOŚĆ DOSKONALENIA NAUCZYCIELI NOWA JAKOŚĆ DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POWIECIE M Szkoła Podstawowa w Damicach Obszar do wsparcia w roku szkolnym 2013/2014 PRACA Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Wybór zakresu szkolenia

Bardziej szczegółowo

zdecydowanie tak do większości zajęć do wszystkich zajęć zdecydowanie tak do większości do wszystkich do wszystkich do większości zdecydowanie tak

zdecydowanie tak do większości zajęć do wszystkich zajęć zdecydowanie tak do większości do wszystkich do wszystkich do większości zdecydowanie tak Kwestioriusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła" Dzień bry, Odpowiedz, proszę, pytania temat Twojej szkoły. Odpowiedzi udzielone przez Ciebie i Twoje koleżanki i kolegów pomogą rosłym zobaczyć szkołę Waszymi

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny Matematyka w banku. Opis projektu

Projekt edukacyjny Matematyka w banku. Opis projektu Opis projektu 1.Tytuł projektu: Matematyka w banku. 2.Czas: 14.grudnia 2010 roku 30 kwietnia 2011roku 3.Uzasadnienie wyboru tematu: - pokazanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym, -

Bardziej szczegółowo

Teambuilding budowanie zespołu

Teambuilding budowanie zespołu Teambuilding budowanie zespołu Opis szkolenia: Praca zespołowa jest to jedna z najbardziej cenionych i potrzebnych umiejętności pracowników w większości firm. Zgrany i zaangażowany zespół nie może pracować

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

Komunikacja - przykładowy scenariusz zajęć

Komunikacja - przykładowy scenariusz zajęć Komunikacja - przykładowy scenariusz zajęć Wprowadzenie: Porozumiewanie się polega na słownym lub bezsłownym przesyłaniu informacji i kształtuje relacje między ludźmi. Umiejętności porozumiewania się określają

Bardziej szczegółowo

Kim chcę zostać w przyszłości? Autor: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Kim chcę zostać w przyszłości? Autor: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Kim chcę zostać w przyszłości? Autor: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Treści nauczania Czynniki warunkujące wybór zawodu, droga kształcenia kwalifikacje niezbędne do wykonywania wybranego zawodu,

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

kilka definicji i refleksji na temat działań wychowawczych oraz ich efektów Irena Wojciechowska

kilka definicji i refleksji na temat działań wychowawczych oraz ich efektów Irena Wojciechowska kilka definicji i refleksji na temat działań wychowawczych oraz ich efektów Irena Wojciechowska Nasza ziemia jest zdegenerowana, dzieci przestały być posłuszne rodzicom Tekst przypisywany egipskiemu kapłanowi

Bardziej szczegółowo

Rozdział I INTEGRACJA

Rozdział I INTEGRACJA Rozdział I INTEGRACJA INTEGRACJA: gry i zabawy na zapoznanie się, budujące empatię, zamykające i otwierające pracę w grupie, na rozgrzewkę przed trudniejszymi ćwiczeniami. Ćwiczenia integracyjne są zawsze

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Autor/ka / Autorzy: JUSTYNA BRZOZOWSKA Trenerka wiodąca: ANNA CIEŚLUK. Tytuł lekcji Uczymy się wyrażać emocje i uczucia.

Scenariusz lekcji. Autor/ka / Autorzy: JUSTYNA BRZOZOWSKA Trenerka wiodąca: ANNA CIEŚLUK. Tytuł lekcji Uczymy się wyrażać emocje i uczucia. Scenariusz lekcji Autor/ka / Autorzy: JUSTYNA BRZOZOWSKA Trenerka wiodąca: ANNA CIEŚLUK Tytuł lekcji Uczymy się wyrażać emocje i uczucia. Data i miejsce realizacji 12.03.2014r., Szkoła Podstawowa im. ks.

Bardziej szczegółowo

Akademia Pozytywnej Profilaktyki. Programy pozytywnego rozwoju dla uczniów kl. I-III SP 2015/2016

Akademia Pozytywnej Profilaktyki. Programy pozytywnego rozwoju dla uczniów kl. I-III SP 2015/2016 Programy pozytywnego rozwoju dla uczniów kl. I-III SP 2015/2016 Drodzy Rodzice, Szanowni Pedagodzy, Nauczyciele oraz Wychowawcy! Pozytywny rozwój jest elementem tzw. pozytywnej profilaktyki. Idea ta nie

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych

Program zajęć językowych Załącznik nr 6 Program zajęć językowych I. Wstęp A. Ogólna charakterystyka programu Nauczanie języka angielskiego jest ściśle związane z edukacyjnymi zadaniami szkoły w każdym zakresie, tj. w zakresie

Bardziej szczegółowo

ROLA TRENERA W SZKOLENIU I WYCHOWANIU MŁODYCH PIŁKARZY ORAZ WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

ROLA TRENERA W SZKOLENIU I WYCHOWANIU MŁODYCH PIŁKARZY ORAZ WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI ROLA TRENERA W SZKOLENIU I WYCHOWANIU MŁODYCH PIŁKARZY ORAZ WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI Paweł Podgórski Trener EDUKATOR ZZPN E-mail: kontakt@sport-edukacja.pl CEL GŁÓWNY w pracy z najmłodszymi CEL SZKOLENIOWY

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ Temat: O sztuce chodzenia po drabinie Cele Wiadomości Umiejętności Metody, techniki, formy pracy Środki dydaktyczne Faza lekcji wprowadzająca - rozpoznanie cech osobowości,

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Wzrok i słuch Wzrok i słuch Zagadnienia z podstawy programowej

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Wzrok i słuch Wzrok i słuch Zagadnienia z podstawy programowej SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Nasze zmysly Jakie to wszystko ciekawe tygodniowy Temat dnia Wzrok i słuch Wzrok i słuch Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Warsztat 1 Odwaga cywilna dla młodzieży w wieku 15-18 lat (10-15 osób w grupie)

Warsztat 1 Odwaga cywilna dla młodzieży w wieku 15-18 lat (10-15 osób w grupie) Warsztat 1 Odwaga cywilna dla młodzieży w wieku 15-18 lat (10-15 osób w grupie) Cel warsztatu: Umożliwienie uczniom i uczennicom porozmawianie na temat odwagi cywilnej oraz poznanie kobiet polskich i indyjskich,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Rok szkolny 2015/2016 Opracowała: mgr Justyna Oleksy Wałbrzych, 1 września 2015r. Przedmiotowy System

Bardziej szczegółowo

Komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna Komunikacja interpersonalna Prowadzenie: Katarzyna Murawska Konrad Pluciński Zasady Mówimy sobie po imieniu Słuchamy siebie nawzajem Nie krytykujemy, nie oceniamy Tu i teraz Dyskrecja Punktualność Na zajęciach

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Wokół choinki W świątecznym nastroju tygodniowy Temat dnia Wyprawa na świąteczne zakupy. Wyprawa

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM W PRZYSTAJNI Załącznik do Statutu nr 12

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM W PRZYSTAJNI Załącznik do Statutu nr 12 ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM W PRZYSTAJNI Załącznik do Statutu nr 12 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ RUCH TO ZDROWIE

SCENARIUSZ RUCH TO ZDROWIE SCENARIUSZ RUCH TO ZDROWIE CELE: 1. Uświadomienie dzieciom wpływu aktywności fizycznej na stan zdrowia, prawidłowy rozwój i samopoczucie. 2. Ćwiczenie umiejętności dodawania i odejmowania w przedziale

Bardziej szczegółowo

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Co to są prawa?....3 Co to jest dobro dziecka?....4 Co to jest ochrona przed dyskryminacją?....5 Co to jest ochrona?....6 Co to jest sąd?...7 Co to jest

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15 1 Przedmiot ewaluacji: Formy i metodyka procesu dydaktycznego. Zespół ewaluacyjny: Urszula Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

Grupa wsparcia dla młodzieży. trudnej

Grupa wsparcia dla młodzieży. trudnej Grupa wsparcia dla młodzieży trudnej 1.Tytuł projektu GRUPA WSPARCIA DLA MŁODZIEŻY TRUDNEJ 2. Beneficjenci projektu Projekt skierowany jest do młodzieży trudnej w wieku od 11 do 17 lat przebywających w

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

JAK RADZIĆ SOBIE Z NASTOLATKIEM W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH?

JAK RADZIĆ SOBIE Z NASTOLATKIEM W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH? JAK RADZIĆ SOBIE Z NASTOLATKIEM W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH? Podstawowa zasada radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych:,,nie reaguj, tylko działaj Rodzice rzadko starają się dojść do tego, dlaczego ich

Bardziej szczegółowo

Jak zintegrować grupę? Łamacze lodów

Jak zintegrować grupę? Łamacze lodów ROZDZIAŁ II Jak zintegrować grupę? Łamacze lodów Nr ćwiczenia Tytuł ćwiczenia Czas trwania ćwiczenia 3 Mam na imię i lubię 15 minut 4 Drzewo podobieństwa i różnice 20 minut 5 Rymowanka 10 15 minut 6 Sherlock

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Imię i nazwisko Klasa III Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Zestaw humanistyczny Kurs fotografii Instrukcja dla ucznia 1. Wpisz swoje imię i nazwisko oraz klasę. 2. Bardzo uważnie czytaj tekst

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Węch Dbamy o zwierzęta w zimie. Zagadnienia z podstawy programowej

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Węch Dbamy o zwierzęta w zimie. Zagadnienia z podstawy programowej SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Nasze zmysły Jakie to wszystko ciekawe tygodniowy Temat dnia Węch Dbamy o zwierzęta w zimie. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo