SCENARIUSZE ZAJĘĆ dla klasy VI szkoły podstawowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SCENARIUSZE ZAJĘĆ dla klasy VI szkoły podstawowej"

Transkrypt

1

2 SCENARIUSZE ZAJĘĆ dla klasy VI szkoły podstawowej

3 Spis treści Wstęp Warsztaty komunikacji interpersonalnej Warsztaty współdziałania i współpracy zespołowej, czyli w jedności siła Trening nabywania pewności siebie, czyli jak stać się Herkulesem? Warsztaty kompetencji adaptacyjnych, czyli 8 kroków do zmiany siebie w sytuacji zmiany Trening sprawnego zarządzania sobą, czyli zostań swoim menedżerem Trening rozwijania kompetencji poznawczych, czyli nieznane jako znane słów kilka o konstruowaniu wiedzy i logicznym myśleniu Warsztaty budowania motywacji, czyli chcieć to móc Warsztaty doskonalenia kompetencji kulturowych i aksjologicznych, czyli o istnieniu w kulturze Trening innowacyjności i twórczego myślenia, czyli jak zrobić z igły widły? Warsztaty rozwijające kompetencje związane z budowaniem kapitału ludzkiego, czyli klasa szkolna jako organizacja ucząca się

4 Wstęp O potrzebie dobrze przemyślanego programu wychowawczego w szkole nie trzeba nikogo przekonywać. Jako nauczyciele doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że środowisko szkolne odgrywa kluczową rolę w rozwoju psychospołecznym młodego człowieka, a odpowiednio przez nas realizowana praca wychowawcza może mieć istotny wpływ na wzmocnienie podstawowych kompetencji społecznych uczniów. Kim będą w przyszłości, jak sobie poradzą z wyzwaniami, które postawi przed nimi coraz szybciej modernizujące się otoczenie, czy będą potrafili skutecznie się komunikować z innymi, rozwiązywać konflikty, tworzyć dobrze prosperujące zespoły, kreatywnie rozwiązywać problemy i wreszcie doceniać różnorodność oraz akceptować wielorakość punktów widzenia? Czy będą potrafili rozpoznać swoje mocne i słabe strony, zidentyfikować podstawowy katalog wartości, według których trzeba tworzyć własny kodeks postępowania? I wreszcie, czy będą umieli rozpoznawać i kontrolować swoje emocje, a dzięki temu lepiej funkcjonować w relacjach interpersonalnych? Rozwój osobisty to proces, któremu jako wychowawcy możemy nadać odpowiedni kształt, prowadząc naszych uczniów przez trudny labirynt emocji, relacji i autorefleksji. Zaproponowane w tym rozdziale scenariusze zajęć wychowawczych zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o uczniach klas IV-VI szkoły podstawowej, a więc dzieciach w wieku 9-12 lat. Ich podstawowym walorem jest zastosowanie najbardziej skutecznej metody w pracy z młodym człowiekiem, jaką jest nauka przez działanie i interakcje w grupie. Zawarte tu ćwiczenia nie tylko dają nauczycielom ważne narzędzie metodologiczne, ale także stanowią źródło dobrej zabawy dla dzieci. Warto też podkreślić, że ich selekcja na potrzeby niniejszej publikacji nie była przypadkowa. Jest to owoc wieloletniej pracy wychowawczej i psychologicznej autorów tego skryptu, którzy mogli wykorzystać swoje doświadczenie zdobyte podczas pracy w charakterze trenerów i instruktorów w wielu projektach i programach dla młodzieży. Dzięki temu niniejsze scenariusze mają wymiar bardzo praktyczny, dając nauczycielom proste narzędzie do wykorzystania podczas lekcji wychowawczej. Każdy scenariusz składa się ze wstępu, w którym wskazane są konkretne kompetencje, będące przedmiotem zajęć, oraz opisu ćwiczeń i szacunkowego czasu potrzebnego na ich przeprowadzenie. Dodatkowo podana jest także instrukcja do ćwiczenia wraz z pytaniami podsumowującymi, które są ważnym elementem ewaluacyjnym każdych zajęć. Ponadto wszystkie ćwiczenia są uzupełnione o konieczne załączniki, komentarze oraz uwagi, które mają ułatwić nauczycielom przygotowanie do zajęć. Kolejność zaproponowanych scenariuszy też nie jest przypadkowa. Zajęcia są bowiem tak opracowane, aby w ich toku uczniowie mogli stopniowo rozwijać swoje kompetencje, zaczynając od radzenia sobie z emocjami, 3

5 poprzez umiejętności komunikacji interpersonalnej, współpracy w grupie, organizacji i planowania oraz wspólnego realizowania projektów grupowych, na wykorzystaniu wszystkich kompetencji kluczowych kończąc. Tematyka zajęć oraz poziom trudności ćwiczeń są dostosowane do wieku uczestników. Zdając sobie sprawę z różnych możliwości i ograniczeń czasowych, tak opracowano ćwiczenia, aby każde z nich stanowiło odrębną i kompletną całość. Scenariusze można więc realizować w całości lub dzielić na części, na kolejnych lekcjach wychowawczych realizując poszczególne ćwiczenia. Tworząc scenariusze, założyliśmy elastyczność w doborze i liczbie dzieci w grupach, znając realia i zróżnicowanie szkół, dla których scenariusze zostały stworzone. Założyliśmy też, że wychowawca jako ekspert najlepiej znający dzieci ze swojej klasy będzie umiał rozpoznać, które ćwiczenie można przeprowadzić w jego zespole, a które lepiej na tym etapie rozwoju grupy pominąć i przeprowadzić później. Oddając ten skrypt w ręce nauczycieli i wychowawców, mamy nadzieję, że udostępniamy nie podręcznik, ale raczej przewodnik, który ułatwi przejście przez nierzadko trudną tematykę zajęć oraz będzie stanowił źródło dodatkowej inspiracji do pracy z młodymi ludźmi. 4

6 Ćwiczenie: Co miłego i dobrego? Rozpoczęcie i zakończenie zajęć Wprowadzenie do zajęć Cel: Budowanie otwartości, umiejętności pozytywnego myślenia, zdolności koncentracji na drugim człowieku, przełamanie lodów. Czas trwania: 10 minut. Potrzebne materiały: Brak. Opis ćwiczenia: Uczniowie siedzą w kręgu razem z nauczycielem. Prowadzący wita uczestników zajęć i prosi, aby wszyscy przypomnieli sobie jakieś jedno miłe zdarzenie z poprzedniego tygodnia i opowiedzieli o nim całej klasie. Nauczyciel też bierze udział w zabawie, a opowiadając o swoich pozytywnych wspomnieniach, modeluje sposób mówienia o dobrych sprawach. Po zakończeniu rundki nauczyciel przedstawia tematykę zajęć. Instrukcja: Witam Was bardzo serdecznie na zajęciach. Proszę, abyście teraz przypomnieli sobie jedną miłą chwilę z poprzedniego tygodnia i opowiedzieli nam o niej. Może to być jakieś miłe spotkanie, zabawa, rozmowa, przeczytana książka lub obejrzany film, ocena w szkole, wycieczka, a może zobaczyliście coś ładnego, idąc ze szkoły do domu?ważne, aby dzielić się ze sobą miłymi chwilami. Może zacznę od siebie(prowadzący przedstawia swoje miłe wspomnienie). Inne pytania do rundki wstępnej: 1. Jestem mistrzem 2. W wolnym czasie lubię 3. Bardzo czekam na 4. Moja najlepsza cecha 5. Lubię w sobie 6. W ten weekend chciałbym Załączniki: Niepotrzebne. Uwagi: Konieczne jest zadbanie o skupienie grupy i o to, aby dzieci nie powtarzały po sobie kategorii (często się zdarza, że gdy jedno z dzieci zacznie mówić np. o ocenach, to później już każdy o tym mówi, a w ćwiczeniu chodzi o rozszerzanie punktu widzenia i dostrzeganiu dobra w małych wydarzeniach we wszystkich 5

7 obszarach życia). Nie można również dopuścić do tego, aby dzieci bagatelizowały wypowiedzi kolegów. Zakończenie zajęć Cel: Podsumowanie, informacja zwrotna, utrwalenie zdobytych na zajęciach umiejętności. Czas trwania: 10 minut. Potrzebne materiały: Brak. Opis ćwiczenia: Dzieci siedzą w kręgu. Nauczyciel zadaje im pytania: Co najbardziej podobało Ci się na zajęciach?, Czego się nauczyłeś?, Co mogłoby być inaczej?. Instrukcja: To już koniec naszych zajęć. Proszę Was, abyście odpowiedzieli mi na pytania: Co najbardziej podobało się Wam na zajęciach? (nie muszą odpowiadać wszyscy, wystarczy 7-10 odpowiedzi), Czego nauczyliście się podczas zajęć? (również na to pytanie nie muszą odpowiadać wszyscy), Co, Waszym zdaniem, mogłoby być inaczej? (na to pytanie odpowiedzą prawdopodobnie nieliczni). Alternatywna forma podsumowania: Jeśli zabraknie czasu, uczniowie mogą napisać swoje odpowiedzianonimowo na kartkach. Nauczyciel może również założyć uczniom Zeszyty Rozwoju Osobistego, w których pod koniec zajęć dzieci będą zapisywać odpowiedzi na te pytania i refleksje dotyczące zajęć. 6

8 1. Warsztaty komunikacji interpersonalnej Co utrudnia nam skuteczną komunikację? Dlaczego czasami jest nam tak trudno nawiązać z kimś kontakt? Wszyscy zdajemy sobie sprawę z istnienia barier komunikacyjnych, ale czy potrafimy je zidentyfikować i przezwyciężyć? W rozmowie z drugim człowiekiem istotne jest nie tylko to, co chcemy mu przekazać, ale również sposób, w jaki to robimy. Nikt bowiem nie chce być osądzany, krytykowany czy wręcz obrażany. Nasza postawa wobec rozmówcy ma więc kolosalne znaczenie w kontekście emocji, które towarzyszą każdej relacji międzyludzkiej. Niewłaściwe przekazany komunikat może, niestety, odnieść skutek odwrotny do zamierzonego. Poniższe ćwiczenia uczą, w jaki sposób pewne zachowania i słowa wytwarzają bariery komunikacyjne oraz co powinniśmy robić, aby je przezwyciężać w relacjach z drugim człowiekiem. 7

9 Scenariusz zajęć Temat: Co to są bariery komunikacyjne? Ćwiczenie nr 1:Bariery komunikacyjne (część 1). Cel:Zaobserwowanie, jak pewne zachowania i słowa wytwarzają bariery komunikacyjne. Czas trwania:do 15 minut. Potrzebne materiały: Brak. Opis ćwiczenia:uczniowie dzielą się na 3-osobowe zespoły. W każdym zespole dwie osoby prowadzą ze sobą rozmowę na dowolny temat. Trzecia osoba też chce się włączyć do rozmowy, ale pozostałe dwie jej na to nie pozwalają. Po zakończeniu ćwiczenia prowadzący prosi uczestników o podsumowanie, zadając kilka pytań. Instrukcja:Proszę, abyście podzielili się teraz na 3-osobowe zespoły. Proszę, aby w każdym zespole zgłosiła się jedna osoba, która na chwilę opuści salę. (Instrukcja dla dwóch pozostałych osób) Waszym zadaniem jest prowadzenie krótkiej, mniej więcej trzyminutowej rozmowy na dowolny temat, tak aby nie pozwolić trzeciej osobie z zespołu aktywnie włączyć się do rozmowy. Możecie robić to za pomocą słów i gestów, dając tej osobie do zrozumienia, że nie jest przez Was akceptowana i nie chcecie jej obecności. (Instrukcja dla osób trzecich ) Waszym zadaniem jest próba włączenia się do dyskusji pozostałych dwóch osób z Waszego zespołu przez cały czas trwania ćwiczenia. Pytania do podsumowania: 1. (Do wyłączonych członków zespołu) Jak czuliście się w trakcie ćwiczenia? Co robiliście, aby włączyć się aktywnie do rozmowy? 2. (Do rozmówców) Co robiliście, aby skutecznie zniechęcić trzecich do uczestniczenia w rozmowie? 3. Jaki wpływ nasze zachowanie w trakcie rozmowy ma na innych ludzi? Jakie zachowania mogą ich zachęcić, a jakie zniechęcić do rozmowy z nami? Załączniki: Niepotrzebne. Uwagi: Brak. 8

10 Ćwiczenie nr 2: Bariery komunikacyjne (część 2). Cel:Poznanie barier komunikacyjnych. Czas trwania:do 40 minut. Potrzebne materiały: Kartki, długopisy, flipchart, karta ćwiczenia Bariery komunikacyjne (załącznik). Opis ćwiczenia: Prowadzący, w nawiązaniu do poprzedniego ćwiczenia, rozpoczyna od zadania pytania, czym są bariery komunikacyjne ico utrudnia nam komunikowanie się. Zapoznaje grupę z różnymi typami barier komunikacyjnych. Następnie dzieli klasę na trzy zespoły i prosi, aby w ciągu pięciu minut uczniowie zapisali na flipcharcie przykłady zachowania świadczące o zaistnieniu konkretnych typów barier komunikacyjnych (grupa 1: osądzanie, grupa 2: decydowanie za innych, grupa 3: uciekanie od cudzych problemów). Dla ułatwienia prowadzący może zacząć od podania po jednym przykładzie dla każdej grupy. Każda grupa prezentuje swoje przykłady. Następnie grupy dzielą się na zespoły 3-osobowe i przygotowują krótkie, jednominutowe scenki obrazujące jedną z barier, przydzieloną przez prowadzącego (może być w drodze losowania). Każdy zespół ma na przygotowanie się ok.10 minut. Na zakończenie ćwiczenia zespoły prezentują swoje scenki, a zadaniem pozostałych uczestników jest odgadnięcie, która z barier komunikacyjnych została przedstawiona. Instrukcja: (po zadaniu pytań i zapoznaniu się z typami barier komunikacyjnych) Podzielcie się na trzy grupy. Macie teraz pięć minut, aby w swoich zespołach zapisać na flipcharcie przykłady zachowania świadczące o zaistnieniu konkretnych typów barier komunikacyjnych. Każda grupa będzie pracowała nad innym typem barier. Po przygotowaniu każda grupa zaprezentuje wyniki swojej pracy. A teraz proszę, żebyście w swoich zespołach podzielili się na grupy 3-osobowe. Zadaniem każdego zespołu będzie przygotowanie jednominutowej scenki obrazującej jedną z barier, którą za chwilę wylosujecie. Zadaniem obserwatorów będzie natomiast odgadnięcie, która z barier komunikacyjnych została przedstawiona. Pytania do podsumowania: 1. Co, Waszym zdaniem, było najistotniejsze w tym ćwiczeniu? Czego się nauczyliście? 2. Co czuje człowiek, który napotyka na bariery komunikacyjne? 3. Jak można przezwyciężyć bariery komunikacyjne? Załączniki: Karta ćwiczenia Bariery komunikacyjne. Uwagi: Brak. 9

11 Załączniki 1. Osądzanie: 1. krytykowanie (np. Czy ty naprawdę nic nie rozumiesz ), 1) obrażanie (np. To dlatego, że jesteś słaby z ), 2) orzekanie (np. Ciebie to w ogóle nie dotyczy ), 3) chwalenie połączone z oceną (np. Gdybyś trochę się postarał/był mniej roztargniony, to na pewno wyszłoby Ci to lepiej ). I. Decydowanie za innych: 4) rozkazywanie (np. Masz w tej chwili to zrobić ), 5) grożenie (np. Nie wyjdziesz z pokoju, póki nie zrobisz ), 6) moralizowanie (np. Powinieneś to zrobić jako uczciwy człowiek ), 7) nadmierne (niewłaściwe) wypytywanie (np. Gdzie byłeś/z kim? Co robiłeś? ). II. Uciekanie od cudzych problemów: 8) doradzanie (np. Na Twoim miejscu zrobiłbym /Najlepiej byłoby, gdybyś zrobił ), 9) zmienianie tematu (np. A co tam słychać u Twojego? ), 10) logiczne argumentowanie (np. To, co robisz, jest wbrew logice. Pomyśl tylko, jeśli zrobisz to w ten sposób ), 11) pocieszanie (np. Nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze ). (Na podstawie książki Roberta Boltona People Skills ) 10

12 2. Warsztaty współdziałania i współpracy zespołowej, czyli w jedności siła Bycie członkiem grupy nie zawsze bywa satysfakcjonujące. Dlaczego? Może okazać się, że rola, jaka została mi wyznaczona, nie spełnia moich oczekiwań. Skąd jednak bierze się uczucie rozczarowania, a co za tym idzie, zniechęcenia i wyalienowania? Być może czujemy się niedostatecznie docenieni przez innych, a może nie do końca wysłuchani? Może to być też konsekwencją niewłaściwej komunikacji oraz problemów z identyfikacją z grupą. Jednym z warunków utożsamiania się z grupą jest wspólny język, kod, który nierzadko jest zrozumiały wyłącznie dla członków danej grupy. Doskonałym tego przykładem jest język slangowy, tworzony specjalnie na potrzeby określonych subkultur. Dodatkowym spoiwem cementującym grupę jest współudział w tworzeniu tych specyficznych form komunikacji, które stają się swoistym braterstwem krwi. Innymi słowy, jeśli chcesz czuć się integralną częścią zespołu, musisz znać obowiązujący w nim kod komunikacji lub, jeśli to możliwe, mieć realny wpływ na jego formę i treść. Zaproponowane w niniejszym scenariuszu ćwiczenia uczą współdziałania w grupie w celu pokonywania trudności i osiągania wspólnego celu oraz budowania zaufania w grupie, będącego warunkiem skutecznej komunikacji. 11

13 Ćwiczenie nr 1:Elektryczny płot. Scenariusz zajęć Temat: Razem damy sobie radę Cel: Ćwiczenie współdziałania w grupie w celu pokonywania trudności i osiągania wspólnego celu. Czas trwania:do 20 minut. Potrzebne materiały: Lina lub skakanka o długości minimum 2 m. Opis ćwiczenia: Prowadzący zapoznaje grupę z zasadami gry, która polega na przejściu ponad elektrycznym płotem (liną lub skakanką). Graczom nie wolno przechodzić pod płotem ani go dotykać, ponieważ jest on pod napięciem. Dwie osoby spośród uczestników powinny być wyznaczone do trzymania liny na wysokości około 130 cm (na wysokości klatki piersiowej uczestnika przeciętnego wzrostu). Grupa ma 10 minut na opracowanie strategii, ale w trakcie gry uczestnicy nie mogą ze sobą rozmawiać. Jeśli w trakcie przechodzenia któryś z graczy dotknie płotu (oprócz osób trzymających linę), cała grupa musi zacząć od początku. Po upływie wyznaczonego czasu prowadzący sprawdza, czy grupa jest zdolna do wykonania zadania. W razie niepowodzenia grupa może podjąć drugą próbę. Na koniec ćwiczenia prowadzący gratuluje uczestnikom. Po ćwiczeniu prowadzący zadaje uczestnikom kilka pytań, które nawiązują do celu ćwiczenia. Instrukcja: Grapolega na przechodzeniu ponad elektrycznym płotem, czyli skakanką. Nie wolno Wam przechodzić pod płotem ani go dotykać, ponieważ jest on pod napięciem. Proszę, abyście wybrali spośród siebie dwie osoby, które będą trzymały linę na wysokości około 130 cm. Macie 10 minut na opracowanie strategii, ale w trakcie przechodzenia nad płotem nie będzie Wam wolno ze sobą rozmawiać. Jeśli w trakcie przechodzenia któryś z graczy dotknie płotu (osób trzymających linę), cała grupa musi zacząć od początku. Będziecie mieli dwie próby przejścia. Powodzenia! Pytania do podsumowania: 1. Kto uczestniczył w opracowaniu strategii? Ile osób było zaangażowanych w planowanie strategii? 2. Czy każdy miał szansę na przedstawienie swojego pomysłu? Czy każdy był wysłuchany? 3. Czy wszyscy uzgodnili jeden wspólny sposób realizacji pomysłu? 4. Czy była wśród Was osoba, która przejęła inicjatywę w trakcie zabawy? Kto to 12

14 był? 5. Czy wszyscy zgodnie współpracowali? 6. Co pomagało lub utrudniało Wam wykonanie zadania? 7. Co moglibyście zrobić lepiej następnym razem? Załączniki: Niepotrzebne. Uwagi: W trudniejszej wersji gry uczestnicy przy przechodzeniu nad płotem trzymają się za ręce, więc tylko pierwszy i ostatni gracz mają wolną jedną rękę. 13

15 Ćwiczenie nr 2:Superdrużyna. Cel:Budowanie zaufania w grupie oraz skutecznej komunikacji. Czas trwania:do 25 minut. Potrzebne materiały: Opaski na oczy (po jednej dla każdego uczestnika), flipchart. Opis ćwiczenia: Przed rozpoczęciem gry prowadzący musi się upewnić, że wyznaczona do zabawy przestrzeń jest bezpieczna. Przy sprzyjających warunkach pogodowych można też przeprowadzić grę na zewnątrz. Następnie prowadzący dzieli klasę na 4- lub 5-osobowe zespoły. Zadaniem każdego zespołu jest opracowanie odpowiedniego kodu komunikacji: sygnałów dźwiękowych (ułatwiających lokalizację) oraz dotykowych (umożliwiających identyfikację). Ustalenie unikatowego systemu komunikacji ma ułatwić odnalezienie się wszystkich członków grupy, którzy będą rozproszeni po całej przestrzeni gry i będą mieli zawiązane oczy. Uwaga! W trakcie gry uczestnicy nie mogą ze sobą rozmawiać ani porozumiewać się w żaden inny sposób oprócz ustalonego wcześniej kodu. Prowadzący daje grupom około 10 minut na opracowanie ich kodów i upewnia się, czy wszyscy uczestnicy gry mają zawiązane oczy. Następnie ustawia graczy w różnych miejscach sali tak, aby członkowie jednej grupy nie znajdowali się koło siebie (na tym etapie gracze nie mogą się już porozumiewać). W trakcie zabawy prowadzący upewnia się, czy wszyscy gracze przestrzegają ustalonych zasad. Po zlokalizowaniu się przez wszystkich członków grup prowadzący gratuluje im i rozpoczyna rozmowę podsumowującą ćwiczenie. Instrukcja:Proszę, abyście odliczyli do czterech i podzielili się na zespoły zgodnie z numeracją. Zadaniem każdego zespołu jest opracowanie odpowiedniego kodu komunikacji: sygnałów dźwiękowych (ułatwiających lokalizację) oraz dotykowych (umożliwiających identyfikację). Ustalenie unikatowego systemu komunikacji ma ułatwić odnalezienie się wszystkich członków grupy, którzy będą rozproszeni po całej sali i będą mieli zawiązane oczy. Uwaga! W trakcie gry uczestnicy nie mogą ze sobą rozmawiać ani porozumiewać się w żaden inny sposób oprócz ustalonego wcześniej kodu. Wszystkie grupy mają około 10 minut na opracowanie swoich kodów. Po tym czasie rozdam wszystkim opaski, którymi macie zawiązać sobie oczy. Za chwilę sprawdzę, czy opaski są dobrze zawiązane, i rozstawię Was po sali. Proszę, abyście od tego momentu już nie rozmawiali. Wygrywa grupa, której członkowie najszybciej się odnajdą. Pytania do podsumowania: 1. Jakie kody komunikacji wymyśliliście? 2. Kto uczestniczył w ich opracowaniu? Ile osób było zaangażowanych na tym 14

16 etapie? 3. Czy każdy miał szansę na przedstawienie swojego pomysłu? Czy każdy był wysłuchany? 4. Czy była wśród Was osoba, która przejęła inicjatywę w trakcie zabawy? Kto był liderem w Waszej grupie? 5. Czy wszyscy zgodnie współpracowali? 6. Co moglibyście zrobić lepiej następnym razem? Załączniki: Niepotrzebne. Uwagi:W podsumowaniu prowadzący zadaje uczestnikom dodatkowe pytanie: Co tworzy udaną drużynę/grupę? i zapisuje odpowiedzi uczniów na flipcharcie. W trakcie grupowej burzy mózgów prowadzący odwołuje się do wcześniejszych zabaw. Ważne, aby w toku rozmowy z uczniami udało się ustalić następujące kryteria: 1) wspólny cel, 1. elastyczność w działaniu, 2. równe zaangażowanie wszystkich członków zespołu, poszanowanie dla opinii mniejszości, 3. zaangażowanie wszystkich członków zespołu, 4. dobry lider inspirujący, ale niedominujący, 5. wzajemne wspieranie się, pozytywne nastawienie wszystkich członków zespołu, 6. dobra komunikacja między członkami grupy, aktywne słuchanie się, 7. organizacja i planowanie działań, 8. identyfikacja umiejętności członków zespołu i odpowiedni podział ról/zadań, 9. przestrzeganie ustalonych zasad, 10. wzajemny szacunek, 11. nastawienie na sukces grupy, a nie własny. 15

17 3. Trening nabywania pewności siebie, czyli jak stać się Herkulesem? Na początku swojego życia dziecko uzależnia poczucie pewności siebie od obecności w jego środowisku osób bliskich, dających poczucie bezpieczeństwa, potem następuje pełna identyfikacja z grupą rówieśniczą i przekonanie, że o mojej wartości stanowi bycie podobnym do innych. Na najwyższym szczeblu rozwoju poczucia własnej wartości stoi pewność, że jestem wartościowy w swojej niepowtarzalności i oryginalności. Takie też przesłanie niesie poniższy scenariusz. 16

18 Ćwiczenie nr 1:Ślepe samochody. Scenariusz zajęć Temat: Jesteś wyjątkowy Cel:Przełamanie lodów, ćwiczenie umiejętności opiekowania się inną osobą, wzmacnianie zaufania, umiejętność wypowiadania się o swoich odczuciach i spostrzeżeniach. Czas trwania: 15 minut. Potrzebne materiały:brak. Opis ćwiczenia: Dzieci stoją w parach. Należy je poinformować, że będą odgrywały rolę samochodu i kierowcy. Kierowcy kierują samochodami po całej sali, a samochody całkowicie podporządkowują się kierowcy i słuchają jego poleceń. Samochody nie mogą dotykać innych pojazdów, kierowców i przeszkód. Samochód, który będzie miał kolizję, odpada z gry. Instrukcja: Proszę, abyście dobrali się w pary i ustawili się jeden za drugim w parze. Osoba stojąca z przodu samochód wyciąga ręce do przodu i zamyka oczy. Osoba stojąca z tyłu kierowca będzie prowadzić samochód. Kierowca chwyta samochód za ramiona. Ramiona są kierownicą i nimi kierowca będzie sterował. Podczas kierowania kierowca głośno mówi, czy chce jechać w lewo, czy w prawo. Po pewnym czasie zamienicie się rolami i zabawa zacznie się od nowa. Proszę, aby kierowcy sterowali ostrożnie, dbali o swój samochód. Samochody nie mogą niczego dotykać: ani innych pojazdów, ani innych kierowców, ani przeszkód. Jeśli samochód będzie miał kolizję, odpada z gry. Do dyspozycji macie całą klasę. Proszę, abyście poruszali się powoli. Pytania do podsumowania: 1. W jakiej roli czuliście się najlepiej i dlaczego? 1. Co sprawiło Wam trudność? 2. Co było potrzebne kierowcy, aby dobrze wykonać zadanie? 3. Czego potrzebował samochód? 4. Jakie umiejętności ćwiczyliście w tej zabawie? Załączniki:Niepotrzebne. Uwagi:Należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo usunąć wszelkie potencjalne przeszkody, uważać na to, aby dzieci nie poruszały się zbyt szybko. 17

19 Ćwiczenie nr 2: Jako jedyny w klasie. Cel:Samopoznanie, dowartościowanie, docenienie odrębności zarówno własnej, jak i innych osób. Czas trwania:do 20 minut. Potrzebne materiały:kartki z niedokończonymi zdaniami (tyle, ile jest dzieci w klasie) - załącznik, długopisy. Opis ćwiczenia: Zadaniem dzieci będzie dokończenie zdań, które skupiają się na odrębności dzieci, ich oryginalności i niepowtarzalności. Instrukcja: Za chwilę rozdam Wam kartki ze zdaniami, które będziecie uzupełniać. Dotyczą one Waszej oryginalności i wyjątkowości. Macie na to pięć minut, a potem podzielicie się ze wszystkimi Waszymi odpowiedziami. Pytania do podsumowania: 1. Co jest dobrego w byciu wyjątkowym? 2. Co jest złego w byciu wyjątkowym? 2. Czego dowiedzieliście się o sobie? 3. Co było dla Was trudne w tym ćwiczeniu? Załączniki:Zdania niedokończone. Uwagi: Warto zachęcać dzieci do poszukiwania jak najwięcej odpowiedzi dotyczących własnej wyjątkowości. 18

20 Ćwiczenie nr 3: Miłe listy. Cel:Budowanie pozytywnej samooceny, ćwiczenie udzielania pozytywnej informacji zwrotnej, integracja klasy. Czas trwania:do 25 minut. Potrzebne materiały:kartki, długopisy. Opis ćwiczenia: Zadaniem dzieci jest uzyskanie jak najwięcej informacji zwrotnych o sobie. Dzieci podchodzą do siebie i proszą kolegę/koleżankę, aby napisał/napisała o nich coś miłego, a w rewanżu zostawiają im swój pozytywny wpis na ich kartce. Wpisy powinny zaczynać się od zwrotów (wypisujemy je na tablicy): Jesteś, Lubię w Tobie, Lubię, jak, Podziwiam Cię, Podoba mi się Twój, Doceniam Cię za, Dziękuję Ci za.na zebranie wpisów dajemy dzieciom od 10 do 15 minut, a następnie prosimy, aby każdy wybrał trzy najmilsze dla siebie wpisy i przeczytał je na forum klasy. Instrukcja: Za chwilę będziecie podchodzić do siebie nawzajem i prosić kolegów o wpisanie na kartce jakiejś miłej informacji o Was. Informacje mają się zaczynać od jednego ze zwrotów zapisanych przeze mnie na tablicy. Gdy jedna osoba wpisze drugiej miły zwrot, to ta powinna jej się zrewanżować tym samym. Prośbie kolegi nie można odmówić. Piszcie tylko takie informacje, co do których jesteście pewni, że sprawią koledze/koleżance przyjemność. Waszym zadaniem jest zgromadzenie na kartkach jak największej liczby miłych komunikatów. Macie na to minut. Po tym czasie poproszę, abyście spośród wszystkich zebranych przez siebie informacji wybrali te, które sprawiły Wam najwięcej radości, i przeczytali je na forum klasy. Pytania do podsumowania: 1. Czego dowiedzieliście się o sobie? 2. Co było najmilsze w tym ćwiczeniu? 3. Co sprawiło Wam trudność? 4. Jak się czuliście, kiedy czytaliście swoje listy? Załączniki:Niepotrzebne. Uwagi:Konieczne jest pilnowanie, aby dzieci wpisywały sobie tylko pozytywne informacje. 19

21 Załączniki Zdania niedokończone Myślę, że nikt oprócz mnie w klasie 1) nie jadł, 2) nie był, 3) nie ma, 4) nie lubi, 5) nie oglądał, 6) nie czytał, 7) nie ugotował, 8) nie zrobił, 9) nie interesuje się, 10) nie rozmawiał z, 11) nie grał w 20

22 4. Warsztaty kompetencji adaptacyjnych, czyli 8 kroków do zmiany siebie w sytuacji zmiany Podejmowanie rozsądnych decyzji wymaga wielu umiejętności prospołecznych. Człowiek w procesie decyzyjnym powinien zdawać sobie sprawę z istnienia alternatyw, następnie musi rozważyć konsekwencje poszczególnych rozwiązań. Ważne jest również, aby zdawał sobie sprawę z czynników utrudniających podejmowanie decyzji, takich jak emocje, presja czasu lub wpływ innych osób. Korzystne zmiany są następstwem podejmowania dobrych decyzji. 21

23 Ćwiczenie nr 1:James Bond. Czas trwania:do 20 minut. Scenariusz zajęć Temat: Podejmuję rozważne decyzje Cel: Integracja grupy, współpraca, ćwiczenia koncentracji uwagi, refleksu, spostrzegawczości i podejmowania decyzji. Potrzebne materiały:mała karteczka z zapisaną wiadomością. Opis ćwiczenia: Wszyscy stoją w kręgu. Osoba przeprowadzająca zabawę wybiera dwie osoby jedna wcieli się w rolę Jamesa Bonda, a druga będzie miała do przekazania swoim współpracownikom tajną informację. Na znak osoby prowadzącej zabawę wszyscy zaczynają chodzić po sali. Zadaniem tajniaka (czyli osoby, która ma do przekazania informację) jest włożenie wiadomości w dłoń chociażby jednego swojego współpracownika w taki sposób, aby James Bond nie odkrył, do kogo ona trafiła. Natomiast zadaniem Jamesa jest śledzenie każdego kroku tajniaka w dowolny sposób. Zabawa kończy się na znak prowadzącego wówczas James musi wskazać osobę, która trzyma w dłoni karteczkę z wiadomością. Ma dwie takie próby. Podchodzi do podejrzanej osoby i zadaje pytanie: Czy masz karteczkę w dłoni?. Wskazana osoba odpowiada: Tak, mam lub Nie, nie mam. Odpowiedź nie musi być prawdziwa. James po usłyszeniu odpowiedzi może poprosić o pokazanie dłoni jeśli dana osoba nie ma w niej karteczki, automatycznie zostaje odebrana mu jedna szansa. Natomiast jeżeli usłyszy odpowiedź Nie, nie mam i nie poprosi o ukazanie dłoni, tylko wskaże kolejną osobę, nadal pozostają mu dwie szanse. Instrukcja: W ćwiczeniu tym liczą się spostrzegawczość, koncentracja i współpraca. Stańmy w kręgu. Za chwilę jedno z Was wcieli się w rolę tajniaka, natomiast druga osoba w rolę Jamesa Bonda. Tajniakowi wręczę informację napisaną na małej karteczce. Wybiorę też drugą osobę z kręgu Jamesa Bonda która będzie śledziła ruchy tajniaka. Zadaniem osoby z zapisaną wiadomością będzie przekazanie informacji swoim współpracownikom tak, aby James Bond nie zauważył, do kogo ona trafiła. Natomiast zadaniem Jamesa jest śledzenie każdego kroku tajniaka w dowolny sposób. Gdy dam znak, zabawa zakończy się wówczas James musi wskazać osobę, która trzyma w dłoni karteczkę z wiadomością. Ma dwie takie próby. Musi podejść do podejrzanej osoby i zapytać: Czy masz karteczkę w dłoni?. Wskazana osoba odpowiada: Tak, mam lub Nie, nie mam. Odpowiedź nie musi być prawdziwa. James po usłyszeniu odpowiedzi może poprosić o pokazanie dłoni jeśli dana osoba nie ma w niej karteczki, automatycznie zostaje odebrana mu jedna 22

24 szansa. Natomiast jeżeli usłyszy odpowiedź Nie, nie mam i nie poprosi o ukazanie dłoni, tylko wskaże kolejną osobę, nadal pozostają mu dwie szanse. Pytania do podsumowania: 1) (Pytanie do Jamesa) Co sprawiło Ci trudność w tym zadaniu? Co pomogło w obserwacji? 1. (Pytanie do tajniaka ) Czy łatwo było przekazać wiadomość? Co Ci pomogło/utrudniło wykonanie zadania? 2. (Pytania do pozostałych osób współpracowników tajniaka ) 1. Jak się czuliście podczas wykonywania tego zadania? 2. Jakie umiejętności ćwiczyliście? 3. Co byście zmienili/zrobili, żeby poszło Wam jeszcze lepiej? 4. Czy przekazywanie wiadomości pozostałym osobom było dla Was łatwe, czy trudne? Dlaczego? Załączniki:Niepotrzebne. Uwagi: Należy zwrócić uwagę, aby wiadomość była podawana wyłącznie do rąk, nie może zostać gdzieś odłożona i odebrana przez inną osobę. Ręce możemy trzymać dowolnie, byleby tylko nie było widać, kto ma schowaną wiadomość. 23

PODRĘCZNIK. trenera. przygotowany w ramach projektu. Dobry Trener NGO

PODRĘCZNIK. trenera. przygotowany w ramach projektu. Dobry Trener NGO PODRĘCZNIK trenera przygotowany w ramach projektu Dobry Trener NGO Projekt zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe w szkole

Doradztwo zawodowe w szkole Doradztwo zawodowe w szkole Praktyczny program dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wersja 1.0 Doradztwo zawodowe w szkole Praktyczny program dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy 2 warsztaty-130129.indd 67 29.01.2013 12:42:10 Wstęp Niniejszy podręcznik opracowano

Bardziej szczegółowo

Nie taki komputer straszny jak go malują

Nie taki komputer straszny jak go malują Nie taki komputer straszny jak go malują PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA SZKOLENIE DLA TRENERA Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą

Bardziej szczegółowo

Projekt PwP Nowe Kompetencje

Projekt PwP Nowe Kompetencje Projekt PwP Nowe Kompetencje Modele animacji lokalnej Model 1 TYTUŁ: PwP Nowe Kompetencje; Modele animacji lokalnej; Model 1 AUTORZY: Anna Szałańska, Agata Urbanik, Tomasz Waleczko, Agnieszka Wesołowska,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ZAJĘC PROGRAMU RAZEM DLA WROTKOWA. PROGRAM WSPIERANIA PARTYCYPACJI MŁODZIEŻY

SCENARIUSZE ZAJĘC PROGRAMU RAZEM DLA WROTKOWA. PROGRAM WSPIERANIA PARTYCYPACJI MŁODZIEŻY SCENARIUSZE ZAJĘC PROGRAMU RAZEM DLA WROTKOWA. PROGRAM WSPIERANIA PARTYCYPACJI MŁODZIEŻY SEMESTR PIERWSZY Autor Sylwia Ciołek, Tomasz Peciakowski (warsztat krytycznego myślenia) Konsultacja merytoryczna

Bardziej szczegółowo

Word dla dociekliwych

Word dla dociekliwych Word dla dociekliwych POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY SZKOLENIE DLA TRENERA Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Materiały opracował zespół w składzie:

Materiały opracował zespół w składzie: Materiały opracowane przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17, lok. 4 A, 90 248 Łódź tel. (42) 633 17 19 fax. (42) 209 36 85 Materiały opracował zespół

Bardziej szczegółowo

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3 Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3 Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji BUDOWANIE WIZERUNKU ORGANIZACJI KOMUNIKACJA: JA - ORGANIZACJA - OTOCZENIE WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

* Metodyka wdrożenia innowacyjnego modelu pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci

* Metodyka wdrożenia innowacyjnego modelu pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci * Metodyka wdrożenia innowacyjnego modelu pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci * Metodyka wdrożenia innowacyjnego modelu pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci Gdańsk, 2014 spis

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFE-TUTORNIG PODRĘCZNIK. egzemplarz bezpłatny

PROGRAM LIFE-TUTORNIG PODRĘCZNIK. egzemplarz bezpłatny PROGRAM LIFE-TUTORNIG PODRĘCZNIK egzemplarz bezpłatny Publikacja powstała w ramach projektu PI Nawigator zdobywców przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Autor: Piotr Sienkiewicz Scenariusz dla klas 4-6 Czas realizacji projektu 16 godzin lekcyjnych Cele ogólne projektu: kształtowanie u uczniów

Bardziej szczegółowo

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Zrób to sam Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Zrób to sam Zrób to sam Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Spis treści: Wstęp 7 1. Od

Bardziej szczegółowo

POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ

POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ Ewa Czemierowska-Koruba Hubert Czemierowski POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ PROGRAM SPOŁECZNY SZKOŁA BEZ PRZEMOCY V EDYCJA WARSZTATY MAKROREGIONALNE AGRESJA I PRZEMOC Agresję definiuje się najczęściej

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów

Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów Redakcja: Marzena Lipińska Autorki: Kinga Białek, Anna Kawalska, Ewa Kownacka, Marta Piegat-Kaczmarczyk Warsztaty kompetencji międzykulturowych

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. www.polskapomoc.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MODEL INNOWACYJNYCH METOD DYDAKTYCZNYCH W ZAKRESIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. Praca zbiorowa

PORADNIK MODEL INNOWACYJNYCH METOD DYDAKTYCZNYCH W ZAKRESIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO. Praca zbiorowa PORADNIK MODEL INNOWACYJNYCH METOD DYDAKTYCZNYCH W ZAKRESIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Praca zbiorowa Projekt: Model Innowacyjnych Metod Dydaktycznych w szkolnictwie zawodowym skutecznym elementem procesu

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych.

METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych. METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych. MANUAL Część praktyczna Laura Gastaldi Roberta Marsil LINGUA PIU ASSOCIAZIONE CULTURALE przy współpracy Patryka

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości Raport z badania jakościowego FGI uczniów Agnieszka Otręba-Szklarczyk Wyższa

Bardziej szczegółowo

Tutoring, czyli wzajemne wspieranie się w nauce 8

Tutoring, czyli wzajemne wspieranie się w nauce 8 5 Tutoring, czyli wzajemne wspieranie się w nauce 8 Keith Topping Wstęp 93 1. Realistyczne cele 95 2. Pytanie i podpowiedź 96 3. Sprawdzanie i poprawianie błędów 98 4. Omówienie i pochwała 99 5. Czytanie:

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe dla nauczycieli i pracowników instytucji wsparcia szkoły w zakresie zadań Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji Moduł III: Rola wspomagania na etapie planowania i realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Witolda Klausa Dagmary Woźniakowskiej-Fajst WYZWANIA EDUKACJI PRAWNEJ

pod redakcją Witolda Klausa Dagmary Woźniakowskiej-Fajst WYZWANIA EDUKACJI PRAWNEJ pod redakcją Witolda Klausa Dagmary Woźniakowskiej-Fajst WYZWANIA EDUKACJI PRAWNEJ pod redakcją Witolda Klausa Dagmary Woźniakowskiej-Fajst Spis treści Wprowadzenie 5 7 19 35 57 87 109 123 133 155 177

Bardziej szczegółowo