Protokół Nr XXVI/12 z XXVI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XXVI/12 z XXVI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r."

Transkrypt

1 Protokół Nr XXVI/12 z XXVI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. Godz. rozpoczęcia sesji: Godz. zamknięcia sesji: Dnia 24 września 2012 r. w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu odbyła się XXVI sesja zwyczajna Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Sesję otworzyła Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta, która powitała radnych województwa (lista obecności zał. nr 1), przybyłych gości: Wicemarszałka Sejmu RP Jerzego Wenderlicha, Wicemarszałka Senatu RP Jana Wyrowińskiego; Posłów na Sejm RP: Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Eugeniusza Kłopotka, Tomasza Lenza, Przewodniczącego Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ Solidarność Jacka śurawskiego, Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego wraz z Zarządem Województwa, dyrektorów jednostek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego, przedstawicieli mediów. W imieniu wszystkich obecnych Przewodnicząca Sejmiku przywitała przebywającą na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego z gościnną wizytą delegację ze Stanu Teksas z Senatorem Stanu Teksas Glennem Hegar Jr i dr Jimem Mazurkiewicz na czele. A takŝe przywitała Dziekana Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy Zbigniewa Pawlaka oraz Dziekana Izby Radców Prawnych w Toruniu Stefana Muchę. Następnie przywitała srebrną medalistą w lekkiejatletyce XIV Letnich Igrzysk Paraolimpijskich Londyn 2012 Arletę Meloch wraz z trenerką BoŜeną Dziubińską. (lista obecności zał. nr 2). Poinformowała, Ŝe dzisiejsza sesja będzie składała się z dwóch części: pierwsza uroczysta, druga merytoryczna realizująca dalszy porządek obrad, w tym zmiany do porządku obrad. Następnie przystąpiono do realizacji części uroczystej sesji. O zabranie głosu został poproszony Senator Stanu Teksas USA Glenn Hegar Jr, jako przewodniczący delegacji, który powiedział (tłumaczenie Denis Dembek): To wielka przyjemność, Ŝe mogę przebywać dzisiaj w takim miejscu, tak gościnnym. Czuję się tym ogromnie zaszczycony. Witam obecnych Parlamentarzystów z tego regionu. Wczoraj miało miejsce równieŝ spotkanie z Parlamentarzystami, co było równieŝ wielkim zaszczytem. Pani Przewodnicząca, panie Marszałku, państwo Radni, to ogromne wyróŝnienie móc w tym miejscu powiedzieć o wszystkich szansach i zaletach, które stoją przed nami na początku XXI wieku. Moi przyjaciele z Teksasu, moi sąsiedzi, moi bliscy, osoby, które takŝe reprezentuję, to są osoby, które bardzo często przybyły z Polski, a takŝe z krajów ościennych. To są osoby, które posiadają wielkie serce do tego, aby kształtować dobrą przyszłość dla swoich dzieci. To są osoby, które mają wiele zalet, o których moŝna by długo mówić. Macie tutaj państwo wiele cennych rzeczy na terenie województwa. Posiadacie złoŝa gazu łubkowego. My posiadamy doświadczenia, którymi chcielibyśmy się z państwem podzielić. Posiadamy wspólnie wiele zalet, zarówno państwo budując swoją demokratyczną przyszłość, a takŝe, my, mając długą tradycję w budowaniu naszej demokracji, chcielibyśmy się podzielić naszymi doświadczeniami i stworzyć płaszczyznę naszej współpracy. Bardzo dziękuję i Ŝyczę państwu dobrej przyszłości. 1

2 Następnie głos zabrał Wicemarszałek Senatu RP Jan Wyrowiński, który powiedział: Szanowna pani Przewodnicząca, panie Marszałku, Państwo Radni Regionalnego Parlamentu, Szanowni Goście, panie Senatorze, wczoraj uświadomiliśmy sobie, Ŝe Teksas jest dwukrotnie większy od Polski, Ŝe senator regionalny z Teksasu ma większy elektorat niŝ senator krajowy z Polski. Oczywiście, to wszystko trzeba widzieć w odpowiednich proporcjach. W czasie wczorajszego spotkania, przywołanego tutaj przez pana Senatora. Mówiłem o tym, Ŝe jedno, co róŝni nasz Senat od Senatu Stanu Teksas i Senatu Stanów Zjednoczonych, to jest to, Ŝe ma znacznie dłuŝszą tradycję. Jak państwo wiecie polski Senat liczy sobie ponad pięć wieków. Tradycja parlamentaryzmu w Polsce siłą rzeczy jest potęŝniejsza niŝ w Stanach Zjednoczonych. Chciałbym, podtrzymując tę sympatyczną atmosferę, jednocześnie wyrazić swoje poparcie dla tych działań, które podejmuje Sejmik naszego województwa, w związku z wizytą delegacji Stanu Teksas, reprezentując polski Senat przekazać na ręce pana Senatora symbol polskiego Senatu w postaci Odznaki Senatu RP. Szanowni państwo, to, o czym mówił pan Senator. To, co nas w sposób szczególny dotyka, czyli kwestia naszej niezaleŝności energetycznej, to sprawa niezwykle waŝna. Na terenie dystryktu, z którego pochodzi pan Senator, gaz łubkowy wydobywa się juŝ od wielu lat i warto o tym wiedzieć. A w dzisiejszym świecie, tyle ma się niezaleŝności i suwerenności, ile się ma gazu, ropy, węgla i surowców energetycznych i dostępu do nich. Następnie dokonano uroczystego wręczenia Odznaczenia. Z kolei o zabranie głosu został poproszony dr Jim Mazurkiewicz, który powiedział (tłumaczenie Denis Dembek): Dziękuję państwu, jestem bardzo szczęśliwy, Ŝe zostałem zaproszony do Torunia, do województwa kujawsko-pomorskiego. Chciałbym króciutko skomentować wypowiedzi panów Senatorów. Cała delegacja czuje zapewne to samo, co ja. Bardzo nam miło tutaj przebywać i chcielibyśmy podziękować ludziom z Polski i z województwa za gościnność i za zaproszenie. Jest to moja piąta wizyta w Polsce. A naszą misją jest wzmocnienie relacji pomiędzy Stanem Teksas a Polską i województwem. Rolnictwo oraz wydobycie surowców to główne gałęzie przemysłu, które czynią nas czternastą gospodarką świata. Rolnictwo jest najwaŝniejsze dla Polski i zapewne wkrótce będzie takŝe gaz łubkowy. Mamy długą wspólną historię: Ameryka i Polska. Pierwszy biznes w Stanach Zjednoczonych w 1608 roku, to był biznes prowadzony przez polskiego szklarza. Dwóch generałów z Polski sprawiło, Ŝe wygraliśmy rewolucję: gen. Puławski i gen. Kościuszko. TakŜe Polacy wzięli czynny udział w walce o niepodległość Teksasu pokonując Meksyk wygrywając decydującą bitwę. Ale najwaŝniejsze dla naszej historii to Księga napisana przez Biskupa znad Wisły. Zapisy z tej Księgi właśnie stworzyły podwaliny dla Konstytucji, dla pierwszej Konstytucji i dla waszej Konstytucji drugiej Konstytucji na świecie. Bazując na utworzeniu demokratycznego kraju, bazując na prawie, postępie i jakości, dla wszystkich mieszkańców zapewnia się polityczną wolność i prawa dla wszystkich. Niech Bóg błogosławi Polskę, dziękuję bardzo za to zaproszenie. Marszałek Piotr Całbecki powiedział: Pani Przewodnicząca, panowie Marszałkowie Sejmu i Senatu, Parlamentarzyści, panie i panowie Radni, wszyscy goście, pozwólcie, Ŝe w sposób szczególny podziękuję dr Jimowi Mazurkiewiczowi. PoniewaŜ, nie tylko, dlatego, Ŝe juŝ po raz piąty odwiedza nasz kraj, ale od zawsze, od dziecka, sercem w dalekim Teksasie, jest Polakiem. Wydawałoby się, Ŝe po sześciu pokoleniach odkąd wyemigrowali przodkowie dr Jima Mazurkiewicza, jest to po prostu juŝ niemoŝliwe. śeby mówić po polsku w swoim domu, myśleć po polsku i śpiewać 2

3 polskie piosenki. Z naszego regionu 130 lat temu wyemigrowali przodkowie dr Jima Mazurkiewicza. Stąd, z naszego województwa, z Torunia i okolic. A po tylu latach jest Jim z nami i myślę, Ŝe odgrywa i będzie jeszcze odgrywał dalej waŝną rolę dla przyszłych pokoleń. Jest, bowiem nie tylko nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Stanowym, ale jest niekwestionowanym liderem Polonii Teksańskiej. Sądzę, Ŝe będzie dobrym gestem z naszej strony, jeśli Jimowi za to jego wielkie serce i zaangaŝowanie zupełnie bezinteresowne, my dziś podziękujemy wręczając medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Trafia on do szczególnych osób i instytucji waŝnych dla naszego województwa - Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis, co znaczy w jedności jest nasza siła. Chciałbym, aby ten medal był symbolem naszej dalszej przyjaźni, aby zaowocowała jeszcze lepszymi relacjami i przyniosła owoce, o których juŝ wcześniej była mowa. Dziękuję Jim za wszystko, co robisz dla nas. Następnie dokonano uroczystego wręczenia odznaczenia. Wręczenia dokonali Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta oraz Marszałek Województwa Piotr Całbecki. Przewodnicząca Sejmiku podziękowała gościom ze Stanu Teksas za udział w sesji Sejmiku. Z kolei przystąpiono do uroczystego wręczenia nagrody srebrnej medalistce w lekkiejatletyce XIV Letnich Igrzysk Paraolimpijskich Londyn 2012 Arlecie Meloch oraz jej trenerce BoŜennie Dziubińskiej. Wręczenia dokonali Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta oraz Marszałek Województwa Piotr Całbecki. Następnie przystąpiono do uroczystego wręczenia Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którą odebrał Dziekan Stefan Mucha. Wręczenia dokonali Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta oraz Marszałek Województwa Piotr Całbecki. Następnie przystąpiono do uroczystego wręczenia Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którą odebrał Dziekan Zbigniew Pawlak. Wręczenia dokonali Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta oraz Marszałek Województwa Piotr Całbecki. Z kolei Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu Stefan Mucha przedstawił prezentację nt. Rola i znaczenie radców prawnych w Ŝyciu społecznym. (zał. nr 3) Z kolei Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy Zbigniew Pawlak przedstawił prezentację nt. Praktyczne aspekty wykonywania zawodu radcy prawnego. (zał. nr 4) Następnie Marszałek Piotr Całbecki wręczył list gratulacyjny Przewodniczącej Sejmiku Dorocie Jakucie, jako Dyrektor Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, przygotowany z okazji Jubileuszu XX-lecia działalności Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. Dodał, serdecznie gratulując, Ŝe Przewodnicząca Sejmiku odebrała podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie odznaczenie Złoty KrzyŜ Zasługi nadany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta podziękowała za wyróŝnienie. Następnie zarządziła 10 min przerwę. Po przerwie, przystąpiono do realizacji spraw proceduralnych. Na podstawie listy obecności, Przewodnicząca Sejmiku stwierdziła quorum udział w sesji potwierdziło 28 radnych, co czyni Sejmik uprawnionym do podejmowania uchwał, przyjmowania stanowisk, zgłaszania wniosków. 3

4 Następnie Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta zapytała, czy są propozycje zmian do porządku obrad. ( zał. nr 5) Następnie Przewodnicząca Sejmiku zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad: - Informacji na temat restrukturyzacji posterunków Policji na terenie województwa kujawskopomorskiego, - projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas III gimnazjum druk nr 5/12, - projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieŝy, których ukończenie umoŝliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego druk nr 6/12. Marszałek Piotr Całbecki zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad: - projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu - druk nr 121/12, uzasadniając, Ŝe jest to korekta Statutu. Przewodniczący Stanisław Pawlak zgłosił zmianę do tytułu punktu 5. porządku obrad, Informacja o sytuacji ekonomicznej, finansowej i kadrowej Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. we Włocławku przedstawia Prezes Zarządu Marek Błaszkiewicz, aby ten punkt brzmiał zgodnie z pisemnym wnioskiem Klubu Radnych SLD złoŝonym na ostatnim posiedzeniu Sejmiku, w którym była prośba o Informację Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o sytuacji ekonomicznej, finansowej i kadrowej Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. we Włocławku. Jest to zasadnicza róŝnica, szczególnie w oparciu o materiał, który radni otrzymali na dzisiejsze posiedzenie. Dodał, Ŝe uwaŝa, Ŝe ten materiał nie spełnia oczekiwań wniosku Klubu Radnych SLD, dlatego zwraca się z prośbą, aby Marszałek Województwa złoŝył w tej sprawie informację osobiście odnosząc się do trzech grup zagadnień wnoszonych we wniosku. Dodatkowo przypomniał, Ŝe na ostatniej sesji Sejmiku równieŝ pytał, czy wiadomo coś więcej na temat reorganizacji sądów rejonowych w województwie kujawsko-pomorskim. Prośba dotyczyła skierowania przez Marszałka Województwa do Ministra Sprawiedliwości pytania. Zapytał, czy wskazane pismo zostało wystosowane? JeŜeli tak, to na jakim etapie jest informacja na ten temat? JeŜeli nie zostało skierowane pismo, to chciałby prosić, aby Sejmik na dzisiejszym posiedzeniu przyjął stanowisko w tej sprawie na wzór stanowiska przyjętego w styczniu br. w obronie Sądów Rejonowych. Z informacji medialnych wynika, Ŝe reforma w sadownictwie ma być wprowadzona od 1 stycznia 2013 r. To, jak ostatecznie będzie wyglądała nie jest obojętne dla Sejmiku i poszczególnych radnych. Dotyczy to równieŝ Sądu Okręgowego we Włocławku, który moŝe stracić swój status, gdyby reforma bardzo drastycznie objęła łączenie Sądów Rejonowych, przez co, liczba Sądów Rejonowych mogłaby spaść do dwóch. Gdyby pozostały trzy Sądy Rejonowe, to jest szansa, Ŝe Sąd Okręgowy we Włocławku będzie nadal pracował. Podkreślił, Ŝe jest to bardzo istotne, w kontekście reorganizacji posterunków policji. W ślad za tym trzeba teŝ zadbać o sądy. Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta zarządziła głosowanie nad zmianami do porządku obrad: - Informację na temat restrukturyzacji posterunków Policji na terenie województwa kujawskopomorskiego, jako pkt 5. Wynik głosowania: 24 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Sejmik 4

5 zmianę przyjął. Radny Ryszard Bober zgłosił, Ŝe aparatura nie zanotowała jego głosu oddanego za. Wynik głosowania: 25 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Sejmik zmianę przyjął. - projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas III gimnazjum druk nr 5/12, jako pkt 22. Wynik głosowania: 26 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Sejmik zmianę przyjął. - projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieŝy, których ukończenie umoŝliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego druk nr 6/12, jako pkt 23. Wynik głosowania: 26 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Sejmik zmianę przyjął. - projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu - druk nr 121/12, jako pkt 21. Wynik głosowania: 22 głosy za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących. Sejmik zmianę przyjął. Porządek obrad po zmianach stanowi załącznik nr 6. Marszałek Piotr Całbecki w uzupełnieniu zadeklarował, Ŝe Zarząd zabierze głos w punkcie dotyczącym Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego i przedstawi, jak ocenia sytuację spółki, jej kondycję i organizację wewnętrzną. Dodał, Ŝe gdyby informacja pochodziła tylko od Marszałka Województwa, to byłaby bardzo uboga, dlatego ten zapis jest właściwy. To Zarząd Spółki i Rada Nadzorcza są najbardziej kompetentne, aby się wypowiadać w jej sprawach. Przewodniczący Stanisław Pawlak podziękował za deklarację, ale powiedział, Ŝe nie moŝe się zgodzić z Marszałkiem Województwa, bo jest on Walnym Zgromadzeniem, jest właścicielem. W związku z tym, Ŝe od dłuŝszego czasu jest szereg spraw, które wymagają udzielenia odpowiedzi, to właściciel byłby najbardziej właściwym do jej udzielenia. Dodał, Ŝe chciałby podkreślić, w kontekście posiedzenia Konwentu jakoby Klub Ŝądał informacji, które stanowią tajemnicę handlową, to wcale nie o to chodzi. Tylko chodzi o informację, która moŝe być udzielona radnym na sesji, a która ma wpływ, albo wynika z sytuacji, które zostały wymienione we wniosku Klubu. Z sytuacji ekonomicznej, finansowej, kadrowej, organizacyjnej, w tym, mniej tabelek z cenami paliwa, a więcej informacji nt. co powinno się w nowej firmie wdroŝyć, w sposób bardzo szybki dla poprawy jej sytuacji. Dodał, Ŝe w tej sprawie powinien zabrać głos Marszałek Województwa, jeśli tak, to będzie to dodatkowa informacja. Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta w sprawie reorganizacji sądów, poinformowała, Ŝe prośba o wystosowanie pytania do Ministra Sprawiedliwości została skierowana do Marszałka Województwa. Uwag do zapisów w protokole z XXV sesji Sejmiku nie zgłoszono, w związku z tym uznaje się go za przyjęty. Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta przystąpiła do realizacji punktu 3 porządku obrad, tj. Informacja z pracy Sejmiku Województwa. (zał. nr 7) Radna Lucyna Andrysiak w związku z udziałem w Jubileuszowych obradach Ogólnego Zgromadzenia Związku Województw RP w dniu września br. powiedziała, Ŝe odbyło się ono z okazji 10-lecia Związku. Pierwszy dzień miał charakter roboczy, drugi dzień miał charakter jubileuszowy i podsumowujący osiągnięcia Związku. Przypomniała, Ŝe kiedy tworzyło się 5

6 stowarzyszenie Związek Województw RP, wtedy była Przewodniczącą Sejmiku i moŝe stwierdzić po 10 latach, Ŝe spełnia ono w sposób bardzo waŝny swoją rolę i jest reprezentantem interesów 16 regionów wobec rządu i wobec takŝe komisji międzynarodowych. W grupie 16 województw ma się silniejszy głos, łatwiej argumentować problemy i nasze propozycje rozwiązań, niŝ gdyby kaŝde z województw indywidualnie zabiegało o rozstrzygnięcia systemowe. W pierwszym dniu obrad udział wzięli Ministrowie i Wiceministrowie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, a takŝe Europosłowie Danuta Hübner i Jan Olbrycht, którzy sugerowali jak samorządy powinny przygotować się do nowej perspektywy finansowej po 2014 r. Z jednej strony Europejski Fundusz Społeczny ma szanse być dla nas dostępny w takiej samej wysokości, jak do tej pory, czyli w granicach 67 mld euro, ale z drugiej strony jest oczekiwanie naszych samorządów, Ŝe ta pula zostanie zwiększona do 80 mld euro. Jeśli Stara Europa w sensie państwa skupione w strefie euro, które w tej chwili debatują bardzo mocno nad tym, jak przetrwać kryzys, nie zbojkotują EFS, jako tego najbardziej dotykającego kraje rozwijające się, do których jeszcze my naleŝymy, to wszystko na to wskazuje, Ŝe powinniśmy w miarę spokojnie patrzeć na przyszłą perspektywę finansową. Ale z drugiej strony samorządowcy z regionów zauwaŝali, Ŝe w gminach i w powiatach i takŝe w samorządach województw brak będzie, być moŝe, moŝliwości skonsumowania tych środków finansowych ze względu na duŝy stopień zadłuŝenia wszystkich samorządów i konieczny udział własny w pozyskiwanych środkach europejskich. Stąd była zarówno sugestia ze strony Europosłów, jak i z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, abyśmy jako samorządy naciskali na rząd, aby szukać tutaj wspólnych rozwiązań. Czy Ministerstwo Finansów, czy teŝ Bank Gospodarki Krajowej moŝe wskaŝą takie narzędzia i takie moŝliwości, aby w przyszłości z tych środków finansowych moŝna było korzystać. Pytań ani uwag nie zgłoszono. Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta przystąpiła do realizacji punktu 4 porządku obrad, tj. Informacja z pracy Zarządu Województwa. (zał. nr 8, zał. nr 9) Przystąpiono do zgłaszania pytań i uwag. Radny Stanisław Pawlak odniósł się do uchwały nr 35/1063/12 Zarządu Województwa w sprawie upowaŝnienia Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Edwarda Hartwicha Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o udzielenie tego kredytu. Zapytał, jakiej wysokości to kredyt? Jeśli długoterminowy, to na ile lat? Jaki będzie stan zadłuŝenia budŝetowego naszego województwa, jeŝeli ten kredyt będzie pobrany? Następnie Radny odniósł się do uchwały nr 36/1112/12 Zarządu Województwa w sprawie zatwierdzenia protokołu Komisji Przetargowej dotyczącego postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozebranie zespołu budynków oraz zaprojektowani i wybudowanie nowego obiektu Budowa siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku oraz dziennych oddziałów psychiatrycznych. Zapytał o ogólny harmonogram tego przedsięwzięcia. W jakim czasie powinien znaleźć siedzibę WOMP w nowych budynkach? 6

7 Radny Jan Wadoń odniósł się do uchwały nr 36/1108/12 Zarządu Województwa o postanowieniu wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie Województwu Kujawsko-Pomorskiemu akcji spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu. Zapytał, czy to jest przejęcie części akcji ministerstwa? Czy ta operacja będzie oznaczała wyjście ministerstwa w całości z akcjonariatu TAAR? Następnie Radny przywołał uchwałę nr 36/1113/12 Zarządu Województwa uchylającą uchwałę Zarządu Województwa nr 34/1054/12 z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie uniewaŝnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badania pt: Analiza spójności i konkurencyjności kształtującego się Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego BTOM. Zapytał, o co chodzi w tym uchyleniu? Marszałek Piotr Całbecki w kwestii przejęcia akcji TARR przez Województwo wyjaśnił, Ŝe chodzi o wyjście z udziałów przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Co do reszty pytań zadeklarował odpowiedź w dalszej części sesji. Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. Przewodniczący obrad Ryszard Bober przystąpił do realizacji punktu 5 porządku obrad, tj. Informacja na temat restrukturyzacji posterunków Policji na terenie województwa kujawskopomorskiego. (zał. nr 10) Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Wiesław Domański powiedział: Pani Przewodnicząca, Państwo Radni, chciałbym pokrótce przedstawić kilka slajdów pokazujących cel tej restrukturyzacji. JeŜeli będą jakieś pytania, to po moim wystąpieniu bardzo bym prosił o ich zadawanie. Chciałbym to maksymalnie skrócić i podzielić się z państwem ewentualnie innymi jeszcze informacjami. Podstawowa rzecz, to. w jakim celu policja tą restrukturyzację chce zrobić. Są cztery podstawowe punkty. Generalnie chodzi nam o bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych sił i środków. A odbyć ma się to poprzez zmniejszenie liczby małych nieefektywnych komórek organizacyjnych mających kierowników. Podkreślam te słowa mających kierowników, w dalszej części tej prezentacji państwo zobaczycie, dlaczego. Kolejny punkt, chcemy ograniczyć biurokrację związaną z pracą policjantów. Bardziej równomiernie obciąŝyć policjantów zadaniami słuŝbowymi i zachować większą ciągłość słuŝby. Dalej, zmniejszenie nakładów na utrzymanie tych małych nieefektywnych posterunków. Odniesienie do pierwszego punktu, czyli zmniejszenie liczby małych nieefektywnych komórek organizacyjnych mających kierowników. Posterunki policji są to takie twory, które przewaŝnie liczą pięć stanowisk policyjnych, chociaŝ są od tego wyjątki. Największy posterunek w naszym województwie jest w Białych Błotach - liczy 20 etatów. Przykładowa struktura takiego posterunku, tj. kierownik; jedna osoba, która zajmuje się sprawami kryminalnymi; w zespole prewencji jest jeden lub dwóch dzielnicowych; jeden referent i jeden policjant. Jeśli chodzi o ograniczenie biurokracji związanej z pracą policjantów, to w kaŝdym z tych małych posterunków prowadzone są: księgi policyjne, które na kaŝdym szczeblu są praktycznie uŝywane. To jest bardzo rozdrobnione, tj. rejestry przydzielonych policjantowi spraw, ksiązki słuŝby w patrolach, w obchodach, ksiąŝka odpraw do słuŝby, grafiki, itd. Chodzi nam o to, aby jak najmniej 7

8 policjantów zajmowało się czynnościami administracyjnymi. Kierownik najmniejszej komórki organizacyjnej musi sporządzić grafik, musi prowadzić plan urlopów, zastępstwa urlopowe. Tego typu sprawy, w Komendzie Powiatowej są prowadzone przez jedną osobę i to w jakiejś części etatu. Kolejny czynnik to, bardziej równomiernie obciąŝyć policjantów zadaniami słuŝbowymi. To są jakby rzeczy oczywiste. W róŝnych kategoriach jednostek róŝne jest obciąŝenie pracą policyjną. RównieŜ, jakość tej pracy czy charakter jest inny. Inne zagroŝenie jest w duŝych miastach. Inne w obszarach wiejskich. Policjanci w większych jednostkach prowadzą takich dochodzeń śledztwa zdecydowanie więcej niŝ w małych jednostkach. Kolejny jak gdyby problem, który się przy okazji rozwiąŝe, to jest kwestia nieobecności i zastępstw. W przypadku, jeŝeli policjant, prowadzi dochodzenie, w momencie jego absencji chorobowej, czy teŝ urlopowej praktycznie cała praca posterunku leŝy. Połączenie w jeden organizm spowoduje to, Ŝe policjantów juŝ będzie kilku. Tak, jak to się odbywa w Komendzie Powiatowej, kolega przejmuje pracę za innego. RównieŜ dyslokacja słuŝby jest bardziej efektywna. Będzie to prezentowane w dalszej części. W niektórych powiatach juŝ nie funkcjonują posterunki i to nie wpływa negatywnie. Łatwiej jest zarządzać słuŝbą. Łatwiej jest zarządzać piętnastoma policjantami. Łatwiej jest stworzyć i zapewnić całodobową pracę policjantów niŝ w małym posterunku na obszarze jednej gminy. Zdajecie sobie państwo sprawę jak to wygląda, w przypadku pięciu czy sześciu etatów, mając na względzie wakaty, które występują w policji, absencję chorobową, która jest powszechnie krytykowana, znana, opisywana przez media. Nie chciałbym się na ten temat dalej rozwodzić. Do tego dochodzą liczne szkolenia, które odbywają się w policji. Często tak jest, Ŝe i tak w danym posterunku nie ma policjanta. Najczęściej wisi kartka w sprawach pilnych prosimy o kontakt z Komendą Powiatową. Ostatni, czwarty czynnik, to są koszty, które równieŝ bierzemy pod uwagę. W ubiegłym roku, te koszty wyniosły tys. zł. To są tylko i wyłącznie koszty związane z utrzymaniem tychŝe jednostek. Z tego 336 tys. zł przypadło na te posterunki, które przewidujemy do reorganizacji. Jakie to są, to za chwilę teŝ pokaŝę w bieŝącym roku. Dla zobrazowania, jaki rząd wielkości w budŝecie policji stanowi 336 tys. zł. To dwie komendy w Nakle i w Aleksandrowie Kujawskim rocznie taką kwotę zuŝywają na paliwo. Ta wartość równowaŝy przebieg kilkuset tysięcy kilometrów, bo równieŝ z licznych pism, które wpływają do Komendanta Wojewódzkiego ten argument jest podnoszony, Ŝe policja nie będzie miała środków na patrolowanie tych gmin. RównieŜ w obszarze kosztów wydatkiem jest prowadzenie tych posterunków, które często znajdują się w bardzo fatalnym stanie. Utrzymanie nieruchomości. Doprowadzenie do standardów XXI wieku. To jest wydatek rzędu tys. zł. Przykłady, jak to wygląda w praktyce. Wcześniej juŝ były połączone posterunki w powiecie włocławskim: posterunek Lubanie i posterunek Brześć Kujawski. Po połączeniu liczba przestępstw jest mniejsza. To jest po prostu przykład, Ŝe połączenie posterunków nie powoduje wzrostu zagroŝenia. Co często równieŝ jest argumentem podnoszonym przez mieszkańców. I podobnie w Aleksandrowie Kujawskim. Komenda Powiatowa w Aleksandrowie Kujawskim, na terenie tego powiatu funkcjonuje tylko ta komenda i komisariat w Ciechocinku. Wszystkie posterunki zostały zlikwidowane. To pokazuje, Ŝe jest równieŝ, jak gdyby, nietrafiony. W chwili obecnej w województwie kujawskopomorskim mamy 58 posterunków. Tak, jak powiedziałem, ten największy jest w Białych Błotach 20etatowy. W 36 posterunkach, co stanowi 62% średnia etatów wynosi 6. Czyli w przewaŝającej 8

9 większości to prawie ⅔, tj. 6 policjantów etatowo. Teraz, jak to wygląda na tle kraju, abyście państwo nie myśleli, Ŝe w naszym województwie próbujemy robić rewolucje, czy wdraŝamy coś nadzwyczajnego, a co, inne województwa, omija. W ubiegłym roku w kraju było 791 posterunków. Do 1 września br. na skutek tych wszystkich przedsięwzięć, które przedstawiałem, w innych województwach, w tej chwili w kraju, jest 645 posterunków. Tak, np. w naszym województwie jest ich 58, co stanowi 9% ogółu tych małych jednostek. Nasz garnizon procentowo do całej wartości polskiej policji, to jest ok. 5%, poniewaŝ cała polska policja w ustawie budŝetowej to jest ok. 100 tys. etatów. W naszym województwie jest to ok. 5 tys. Mamy tu teŝ przykłady innych województw, ale to nie jest wiąŝące. Chciałem uświadomić to, Ŝe posterunków jest mniej, a poziom bezpieczeństwa nie jest mniejszy niŝ u nas. Praktycznie nieproporcjonalnie sporo mamy tych jednostek. W związku z tym biorąc te wszystkie mankamenty, w tych jednostkach, o których mówiłem wcześniej, widzimy potrzebę zrestrukturyzowania i ograniczenia liczby posterunków. Tak to wygląda w poszczególnych jednostkach. Tak Komenda Miejska w Bydgoszczy, w Grudziądzu, we Włocławku. We Włocławku z uwagi na wielkość tego powiatu i przyklejenie Włocławka do Wisły, a cały powiat stanowi taki balonik w kierunku południowym, Komendant Wojewódzki nie wyklucza, Ŝe jeszcze jeden posterunek mógłby pozostać, czyli pozostałyby 4. Jak na dzień dzisiejszy przewidujemy pozostanie Brześcia Kujawskiego, Chocenia, Kowala, i jeszcze któregoś z tych, czterech. Te zmiany polegać mają na łączeniu małych posterunków. Przyłączaniu ich do Komisariatów, czy równieŝ tworzeniu komisariatów policji, czyli tworzeniu większych struktur obejmujących kilka gmin. Odnośnie obaw, które zgłaszają mieszkańcy i nasze kontrargumenty. Większość zgłoszeń w tej chwili policja przyjmuje telefonicznie. Nie muszę państwa przekonywać, Ŝe struktura powiatów praktycznie nie zmieniła się, czy w małym zakresie zmieniła się od czasów wojny. Gdzie, jak wiadomo, policja miała w tamtym czasie zupełnie inne funkcje. Tak, jak 10 lat jestem Zastępcą Komendanta odpowiedzialnym za ten obszar, to mieliśmy posterunki po m² powierzchni i na nich funkcjonowało pięciu policjantów. To moŝe jeszcze wynikało z okresu, kiedy funkcje policji były zupełnie inne. Oczekiwania społeczeństwa zupełnie inne. I ten posterunek musiał spełniać równieŝ zupełnie inne funkcje. Tam były zapasy amunicji, Ŝywności, itd. W tej chwili oczekiwania społeczeństwa są inne i my równieŝ dostosowujemy się, czy próbujemy dostosowywać się do tych oczekiwań. Samych telefonów, z oficjalnych statystyk polskich w tej chwili jest tyle, Ŝe 1,5 telefonu przypada średnio na jednego mieszkańca. Dawno się skończyły te czasy, kiedy telefon był tylko jeden u sołtysa, a nawet nie było we wsi telefonu. Podobnie jest z samochodami. Kiedyś jeden samochód osobowy przypadał na kilkaset osób, a w tej chwili w oficjalnych statystykach, dwie osoby przypadają na jeden samochód. Ustają jakby te przeszkody. Mamy określone tzw. progi satysfakcji. W naszym województwie wynosi 16 minut. To jest czas w obszarze wiejskim, w którym policja powinna dojechać na zgłoszenie. Jest realizowany i wynosi 14 minut. Dzisiaj jest tak, Ŝe obywatel wybiera nr 112 albo 997, włącza stoper i sprawdza, czy policja przyjedzie czy nie przyjedzie w ciągu 16 minut. Jeśli nie przyjedzie, to pisze skargę do Komendanta Wojewódzkiego, Ŝe policja źle funkcjonuje i przyjechała dopiero po 20 minutach, a powinna przyjechać zdecydowanie wcześniej. Tak to wygląda. Kolejne zgłaszane obawy, to jest pogorszenie stanu bezpieczeństwa i zmniejszenie się liczby policjantów. Nasze argumenty na to. Jako policja, mamy pewne doświadczenia. To nie jest tak, Ŝe my to robimy sobie tak na zasadzie 9

Protokół Nr XXIV/12 z XXIV sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 23 lipca 2012 r.

Protokół Nr XXIV/12 z XXIV sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 23 lipca 2012 r. Protokół Nr XXIV/12 z XXIV sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 23 lipca 2012 r. Godz. rozpoczęcia sesji: 11.30 Godz. zamknięcia sesji: 13.10 Dnia 23 lipca 2012 r. w sali sesyjnej

Bardziej szczegółowo

4) przedstawienie stanowiska Prezydenta w sprawie złoŝonych wniosków,

4) przedstawienie stanowiska Prezydenta w sprawie złoŝonych wniosków, P R O T O K Ó Ł N R IV/2010 z czwartej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 30 grudnia 2010 roku w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (88) 7. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 21 stycznia 2002 r.

Zapis stenograficzny (88) 7. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 21 stycznia 2002 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (88) 7. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 21 stycznia 2002 r. V kadencja Porządek obrad: 1. Informacja o realizacji

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 28 radnych. Wszyscy obecni. Pkt. 1

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 28 radnych. Wszyscy obecni. Pkt. 1 Protokół Nr X/2007 z sesji Rady Miejskiej w Kielcach która odbyła się w dniu 21 czerwca 2007 roku, w godz. 9.00-00.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kielcach, Rynek 1 W posiedzeniu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVIII/2011 z sesji Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 24 listopada 2011 roku

Protokół Nr XVIII/2011 z sesji Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 24 listopada 2011 roku Protokół Nr XVIII/2011 z sesji Rady Miasta Ostrołęki Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki przy Placu Bema 1 w dniu 24 listopada 2011 r. Radni nieobecni na XVIII sesji Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVII/2009 z sesji Rady Miasta Ostrołęki 13 listopad 2009 rok

Protokół Nr LVII/2009 z sesji Rady Miasta Ostrołęki 13 listopad 2009 rok Protokół Nr LVII/2009 z sesji Rady Miasta Ostrołęki 13 listopad 2009 rok Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki przy Placu Bema 1 w dniu 13 listopada 2009 r. Na sesji w dniu 13

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU P U N K T 1

PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU P U N K T 1 1 PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. P U N K T 1 Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXV/04 Z OBRAD XXV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 KWIETNIA 2004 ROKU (Sesja wspólna z Radą Powiatu w Płocku)

PROTOKÓŁ Nr XXV/04 Z OBRAD XXV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 KWIETNIA 2004 ROKU (Sesja wspólna z Radą Powiatu w Płocku) PROTOKÓŁ Nr XXV/04 Z OBRAD XXV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 KWIETNIA 2004 ROKU (Sesja wspólna z Radą Powiatu w Płocku) Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00, zakończyła o godz. 13.40. Obrady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży 1 P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży XXI sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 29 listopada 2012 roku w godzinach od 12,00 do 13,40. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r.

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Rozpoczęcie Sesji: godz. 9.00 Zakończenie Sesji: godz. 12.40 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu

Bardziej szczegółowo

Radni jednomyślnie głosowali za przyjęciem protokołu z XXV sesji. obrady prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego

Radni jednomyślnie głosowali za przyjęciem protokołu z XXV sesji. obrady prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego Protokół Nr XXVl/2013 z XXVI sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego odbytej w dniu 31 stycznia 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej o godz. to.oo, a zakończonej o godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI (16.04.2008 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Piotr Zienc,

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLVIII/06 XLV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO II KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XLVIII/06 XLV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO II KADENCJI PROTOKÓŁ NR XLVIII/06 XLV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO II KADENCJI (20.02.2006 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 14 05 Zbigniew Wieczorek, Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik.

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik. P R O T O K Ó Ł N R XLV/2008 z czterdziestej piątej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 27 października 2008 roku w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 Posiedzenie otworzył

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r.

Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (145.) w dniu 29 grudnia 2014 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (145.) w dniu 29 grudnia 2014 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (145.) w dniu 29 grudnia 2014 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2015 w częściach właściwych przedmiotowemu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU Porządek obrad: 1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności sesji Rady Gminy Reńska Wieś. 2. Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013

P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013 1 P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013 z XLIV sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 lutego 2013r. o godz.12.00 w sali audytoryjnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.kos.gdyńskich

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. Nieobecni radni Krzysztof Gnacy, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik.

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik. Protokół nr LXXV/2014 z siedemdziesiątej piątej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 6 października 2014r. w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 oraz w siedzibie Portu Lotniczego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r.

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Data utworzenia 2012-06-29 Numer aktu 24 Kadencja Kadencja 2010-2014 Miejsce sesji: Urząd Gminy Zabierzów, sala obrad. Sesja

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r.

Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r. Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r. Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r. BR.0041-9/2002 Protokół Nr XXXVIII/ 2002 z obrad XXXVIIII sesji Rady Powiatu odbytej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny Forum Debaty Publicznej Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju Samorząd terytorialny dla polski. 30 listopada 2011 roku

Zapis stenograficzny Forum Debaty Publicznej Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju Samorząd terytorialny dla polski. 30 listopada 2011 roku Zapis stenograficzny Forum Debaty Publicznej Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju Samorząd terytorialny dla polski 30 listopada 2011 roku Temat Forum: Miejsce: Gospodarka wodna Rola samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU.

PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. Miejsce posiedzenia - sala narad urzędu Miasta. Rozpoczęcie posiedzenia - godzina 15.00. Zakończenie posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Praca na Konkurs. Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej. w roku szkolnym 2009/2010

Praca na Konkurs. Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej. w roku szkolnym 2009/2010 Gminny Zespół Szkół w Czerwińsku nad Wisłą Gimnazjum im. Władysława Jagiełły Praca na Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej w roku szkolnym 2009/2010 Temat projektu: Jak samorząd lokalny zmienił

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 62-1/2014. z posiedzenia Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 9 stycznia 2014r.

PROTOKÓŁ NR 62-1/2014. z posiedzenia Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 9 stycznia 2014r. PROTOKÓŁ NR 62-1/2014 z posiedzenia Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 9 stycznia 2014r. Komisja rozpoczęła posiedzenie o godzinie 16:00, zakończyła

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo