Protokół Nr XXVI/12 z XXVI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XXVI/12 z XXVI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r."

Transkrypt

1 Protokół Nr XXVI/12 z XXVI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. Godz. rozpoczęcia sesji: Godz. zamknięcia sesji: Dnia 24 września 2012 r. w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu odbyła się XXVI sesja zwyczajna Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Sesję otworzyła Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta, która powitała radnych województwa (lista obecności zał. nr 1), przybyłych gości: Wicemarszałka Sejmu RP Jerzego Wenderlicha, Wicemarszałka Senatu RP Jana Wyrowińskiego; Posłów na Sejm RP: Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Eugeniusza Kłopotka, Tomasza Lenza, Przewodniczącego Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ Solidarność Jacka śurawskiego, Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego wraz z Zarządem Województwa, dyrektorów jednostek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego, przedstawicieli mediów. W imieniu wszystkich obecnych Przewodnicząca Sejmiku przywitała przebywającą na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego z gościnną wizytą delegację ze Stanu Teksas z Senatorem Stanu Teksas Glennem Hegar Jr i dr Jimem Mazurkiewicz na czele. A takŝe przywitała Dziekana Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy Zbigniewa Pawlaka oraz Dziekana Izby Radców Prawnych w Toruniu Stefana Muchę. Następnie przywitała srebrną medalistą w lekkiejatletyce XIV Letnich Igrzysk Paraolimpijskich Londyn 2012 Arletę Meloch wraz z trenerką BoŜeną Dziubińską. (lista obecności zał. nr 2). Poinformowała, Ŝe dzisiejsza sesja będzie składała się z dwóch części: pierwsza uroczysta, druga merytoryczna realizująca dalszy porządek obrad, w tym zmiany do porządku obrad. Następnie przystąpiono do realizacji części uroczystej sesji. O zabranie głosu został poproszony Senator Stanu Teksas USA Glenn Hegar Jr, jako przewodniczący delegacji, który powiedział (tłumaczenie Denis Dembek): To wielka przyjemność, Ŝe mogę przebywać dzisiaj w takim miejscu, tak gościnnym. Czuję się tym ogromnie zaszczycony. Witam obecnych Parlamentarzystów z tego regionu. Wczoraj miało miejsce równieŝ spotkanie z Parlamentarzystami, co było równieŝ wielkim zaszczytem. Pani Przewodnicząca, panie Marszałku, państwo Radni, to ogromne wyróŝnienie móc w tym miejscu powiedzieć o wszystkich szansach i zaletach, które stoją przed nami na początku XXI wieku. Moi przyjaciele z Teksasu, moi sąsiedzi, moi bliscy, osoby, które takŝe reprezentuję, to są osoby, które bardzo często przybyły z Polski, a takŝe z krajów ościennych. To są osoby, które posiadają wielkie serce do tego, aby kształtować dobrą przyszłość dla swoich dzieci. To są osoby, które mają wiele zalet, o których moŝna by długo mówić. Macie tutaj państwo wiele cennych rzeczy na terenie województwa. Posiadacie złoŝa gazu łubkowego. My posiadamy doświadczenia, którymi chcielibyśmy się z państwem podzielić. Posiadamy wspólnie wiele zalet, zarówno państwo budując swoją demokratyczną przyszłość, a takŝe, my, mając długą tradycję w budowaniu naszej demokracji, chcielibyśmy się podzielić naszymi doświadczeniami i stworzyć płaszczyznę naszej współpracy. Bardzo dziękuję i Ŝyczę państwu dobrej przyszłości. 1

2 Następnie głos zabrał Wicemarszałek Senatu RP Jan Wyrowiński, który powiedział: Szanowna pani Przewodnicząca, panie Marszałku, Państwo Radni Regionalnego Parlamentu, Szanowni Goście, panie Senatorze, wczoraj uświadomiliśmy sobie, Ŝe Teksas jest dwukrotnie większy od Polski, Ŝe senator regionalny z Teksasu ma większy elektorat niŝ senator krajowy z Polski. Oczywiście, to wszystko trzeba widzieć w odpowiednich proporcjach. W czasie wczorajszego spotkania, przywołanego tutaj przez pana Senatora. Mówiłem o tym, Ŝe jedno, co róŝni nasz Senat od Senatu Stanu Teksas i Senatu Stanów Zjednoczonych, to jest to, Ŝe ma znacznie dłuŝszą tradycję. Jak państwo wiecie polski Senat liczy sobie ponad pięć wieków. Tradycja parlamentaryzmu w Polsce siłą rzeczy jest potęŝniejsza niŝ w Stanach Zjednoczonych. Chciałbym, podtrzymując tę sympatyczną atmosferę, jednocześnie wyrazić swoje poparcie dla tych działań, które podejmuje Sejmik naszego województwa, w związku z wizytą delegacji Stanu Teksas, reprezentując polski Senat przekazać na ręce pana Senatora symbol polskiego Senatu w postaci Odznaki Senatu RP. Szanowni państwo, to, o czym mówił pan Senator. To, co nas w sposób szczególny dotyka, czyli kwestia naszej niezaleŝności energetycznej, to sprawa niezwykle waŝna. Na terenie dystryktu, z którego pochodzi pan Senator, gaz łubkowy wydobywa się juŝ od wielu lat i warto o tym wiedzieć. A w dzisiejszym świecie, tyle ma się niezaleŝności i suwerenności, ile się ma gazu, ropy, węgla i surowców energetycznych i dostępu do nich. Następnie dokonano uroczystego wręczenia Odznaczenia. Z kolei o zabranie głosu został poproszony dr Jim Mazurkiewicz, który powiedział (tłumaczenie Denis Dembek): Dziękuję państwu, jestem bardzo szczęśliwy, Ŝe zostałem zaproszony do Torunia, do województwa kujawsko-pomorskiego. Chciałbym króciutko skomentować wypowiedzi panów Senatorów. Cała delegacja czuje zapewne to samo, co ja. Bardzo nam miło tutaj przebywać i chcielibyśmy podziękować ludziom z Polski i z województwa za gościnność i za zaproszenie. Jest to moja piąta wizyta w Polsce. A naszą misją jest wzmocnienie relacji pomiędzy Stanem Teksas a Polską i województwem. Rolnictwo oraz wydobycie surowców to główne gałęzie przemysłu, które czynią nas czternastą gospodarką świata. Rolnictwo jest najwaŝniejsze dla Polski i zapewne wkrótce będzie takŝe gaz łubkowy. Mamy długą wspólną historię: Ameryka i Polska. Pierwszy biznes w Stanach Zjednoczonych w 1608 roku, to był biznes prowadzony przez polskiego szklarza. Dwóch generałów z Polski sprawiło, Ŝe wygraliśmy rewolucję: gen. Puławski i gen. Kościuszko. TakŜe Polacy wzięli czynny udział w walce o niepodległość Teksasu pokonując Meksyk wygrywając decydującą bitwę. Ale najwaŝniejsze dla naszej historii to Księga napisana przez Biskupa znad Wisły. Zapisy z tej Księgi właśnie stworzyły podwaliny dla Konstytucji, dla pierwszej Konstytucji i dla waszej Konstytucji drugiej Konstytucji na świecie. Bazując na utworzeniu demokratycznego kraju, bazując na prawie, postępie i jakości, dla wszystkich mieszkańców zapewnia się polityczną wolność i prawa dla wszystkich. Niech Bóg błogosławi Polskę, dziękuję bardzo za to zaproszenie. Marszałek Piotr Całbecki powiedział: Pani Przewodnicząca, panowie Marszałkowie Sejmu i Senatu, Parlamentarzyści, panie i panowie Radni, wszyscy goście, pozwólcie, Ŝe w sposób szczególny podziękuję dr Jimowi Mazurkiewiczowi. PoniewaŜ, nie tylko, dlatego, Ŝe juŝ po raz piąty odwiedza nasz kraj, ale od zawsze, od dziecka, sercem w dalekim Teksasie, jest Polakiem. Wydawałoby się, Ŝe po sześciu pokoleniach odkąd wyemigrowali przodkowie dr Jima Mazurkiewicza, jest to po prostu juŝ niemoŝliwe. śeby mówić po polsku w swoim domu, myśleć po polsku i śpiewać 2

3 polskie piosenki. Z naszego regionu 130 lat temu wyemigrowali przodkowie dr Jima Mazurkiewicza. Stąd, z naszego województwa, z Torunia i okolic. A po tylu latach jest Jim z nami i myślę, Ŝe odgrywa i będzie jeszcze odgrywał dalej waŝną rolę dla przyszłych pokoleń. Jest, bowiem nie tylko nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Stanowym, ale jest niekwestionowanym liderem Polonii Teksańskiej. Sądzę, Ŝe będzie dobrym gestem z naszej strony, jeśli Jimowi za to jego wielkie serce i zaangaŝowanie zupełnie bezinteresowne, my dziś podziękujemy wręczając medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Trafia on do szczególnych osób i instytucji waŝnych dla naszego województwa - Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis, co znaczy w jedności jest nasza siła. Chciałbym, aby ten medal był symbolem naszej dalszej przyjaźni, aby zaowocowała jeszcze lepszymi relacjami i przyniosła owoce, o których juŝ wcześniej była mowa. Dziękuję Jim za wszystko, co robisz dla nas. Następnie dokonano uroczystego wręczenia odznaczenia. Wręczenia dokonali Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta oraz Marszałek Województwa Piotr Całbecki. Przewodnicząca Sejmiku podziękowała gościom ze Stanu Teksas za udział w sesji Sejmiku. Z kolei przystąpiono do uroczystego wręczenia nagrody srebrnej medalistce w lekkiejatletyce XIV Letnich Igrzysk Paraolimpijskich Londyn 2012 Arlecie Meloch oraz jej trenerce BoŜennie Dziubińskiej. Wręczenia dokonali Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta oraz Marszałek Województwa Piotr Całbecki. Następnie przystąpiono do uroczystego wręczenia Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którą odebrał Dziekan Stefan Mucha. Wręczenia dokonali Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta oraz Marszałek Województwa Piotr Całbecki. Następnie przystąpiono do uroczystego wręczenia Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którą odebrał Dziekan Zbigniew Pawlak. Wręczenia dokonali Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta oraz Marszałek Województwa Piotr Całbecki. Z kolei Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu Stefan Mucha przedstawił prezentację nt. Rola i znaczenie radców prawnych w Ŝyciu społecznym. (zał. nr 3) Z kolei Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy Zbigniew Pawlak przedstawił prezentację nt. Praktyczne aspekty wykonywania zawodu radcy prawnego. (zał. nr 4) Następnie Marszałek Piotr Całbecki wręczył list gratulacyjny Przewodniczącej Sejmiku Dorocie Jakucie, jako Dyrektor Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, przygotowany z okazji Jubileuszu XX-lecia działalności Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. Dodał, serdecznie gratulując, Ŝe Przewodnicząca Sejmiku odebrała podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie odznaczenie Złoty KrzyŜ Zasługi nadany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta podziękowała za wyróŝnienie. Następnie zarządziła 10 min przerwę. Po przerwie, przystąpiono do realizacji spraw proceduralnych. Na podstawie listy obecności, Przewodnicząca Sejmiku stwierdziła quorum udział w sesji potwierdziło 28 radnych, co czyni Sejmik uprawnionym do podejmowania uchwał, przyjmowania stanowisk, zgłaszania wniosków. 3

4 Następnie Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta zapytała, czy są propozycje zmian do porządku obrad. ( zał. nr 5) Następnie Przewodnicząca Sejmiku zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad: - Informacji na temat restrukturyzacji posterunków Policji na terenie województwa kujawskopomorskiego, - projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas III gimnazjum druk nr 5/12, - projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieŝy, których ukończenie umoŝliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego druk nr 6/12. Marszałek Piotr Całbecki zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad: - projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu - druk nr 121/12, uzasadniając, Ŝe jest to korekta Statutu. Przewodniczący Stanisław Pawlak zgłosił zmianę do tytułu punktu 5. porządku obrad, Informacja o sytuacji ekonomicznej, finansowej i kadrowej Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. we Włocławku przedstawia Prezes Zarządu Marek Błaszkiewicz, aby ten punkt brzmiał zgodnie z pisemnym wnioskiem Klubu Radnych SLD złoŝonym na ostatnim posiedzeniu Sejmiku, w którym była prośba o Informację Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o sytuacji ekonomicznej, finansowej i kadrowej Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. we Włocławku. Jest to zasadnicza róŝnica, szczególnie w oparciu o materiał, który radni otrzymali na dzisiejsze posiedzenie. Dodał, Ŝe uwaŝa, Ŝe ten materiał nie spełnia oczekiwań wniosku Klubu Radnych SLD, dlatego zwraca się z prośbą, aby Marszałek Województwa złoŝył w tej sprawie informację osobiście odnosząc się do trzech grup zagadnień wnoszonych we wniosku. Dodatkowo przypomniał, Ŝe na ostatniej sesji Sejmiku równieŝ pytał, czy wiadomo coś więcej na temat reorganizacji sądów rejonowych w województwie kujawsko-pomorskim. Prośba dotyczyła skierowania przez Marszałka Województwa do Ministra Sprawiedliwości pytania. Zapytał, czy wskazane pismo zostało wystosowane? JeŜeli tak, to na jakim etapie jest informacja na ten temat? JeŜeli nie zostało skierowane pismo, to chciałby prosić, aby Sejmik na dzisiejszym posiedzeniu przyjął stanowisko w tej sprawie na wzór stanowiska przyjętego w styczniu br. w obronie Sądów Rejonowych. Z informacji medialnych wynika, Ŝe reforma w sadownictwie ma być wprowadzona od 1 stycznia 2013 r. To, jak ostatecznie będzie wyglądała nie jest obojętne dla Sejmiku i poszczególnych radnych. Dotyczy to równieŝ Sądu Okręgowego we Włocławku, który moŝe stracić swój status, gdyby reforma bardzo drastycznie objęła łączenie Sądów Rejonowych, przez co, liczba Sądów Rejonowych mogłaby spaść do dwóch. Gdyby pozostały trzy Sądy Rejonowe, to jest szansa, Ŝe Sąd Okręgowy we Włocławku będzie nadal pracował. Podkreślił, Ŝe jest to bardzo istotne, w kontekście reorganizacji posterunków policji. W ślad za tym trzeba teŝ zadbać o sądy. Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta zarządziła głosowanie nad zmianami do porządku obrad: - Informację na temat restrukturyzacji posterunków Policji na terenie województwa kujawskopomorskiego, jako pkt 5. Wynik głosowania: 24 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Sejmik 4

5 zmianę przyjął. Radny Ryszard Bober zgłosił, Ŝe aparatura nie zanotowała jego głosu oddanego za. Wynik głosowania: 25 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Sejmik zmianę przyjął. - projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas III gimnazjum druk nr 5/12, jako pkt 22. Wynik głosowania: 26 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Sejmik zmianę przyjął. - projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieŝy, których ukończenie umoŝliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego druk nr 6/12, jako pkt 23. Wynik głosowania: 26 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Sejmik zmianę przyjął. - projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu - druk nr 121/12, jako pkt 21. Wynik głosowania: 22 głosy za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących. Sejmik zmianę przyjął. Porządek obrad po zmianach stanowi załącznik nr 6. Marszałek Piotr Całbecki w uzupełnieniu zadeklarował, Ŝe Zarząd zabierze głos w punkcie dotyczącym Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego i przedstawi, jak ocenia sytuację spółki, jej kondycję i organizację wewnętrzną. Dodał, Ŝe gdyby informacja pochodziła tylko od Marszałka Województwa, to byłaby bardzo uboga, dlatego ten zapis jest właściwy. To Zarząd Spółki i Rada Nadzorcza są najbardziej kompetentne, aby się wypowiadać w jej sprawach. Przewodniczący Stanisław Pawlak podziękował za deklarację, ale powiedział, Ŝe nie moŝe się zgodzić z Marszałkiem Województwa, bo jest on Walnym Zgromadzeniem, jest właścicielem. W związku z tym, Ŝe od dłuŝszego czasu jest szereg spraw, które wymagają udzielenia odpowiedzi, to właściciel byłby najbardziej właściwym do jej udzielenia. Dodał, Ŝe chciałby podkreślić, w kontekście posiedzenia Konwentu jakoby Klub Ŝądał informacji, które stanowią tajemnicę handlową, to wcale nie o to chodzi. Tylko chodzi o informację, która moŝe być udzielona radnym na sesji, a która ma wpływ, albo wynika z sytuacji, które zostały wymienione we wniosku Klubu. Z sytuacji ekonomicznej, finansowej, kadrowej, organizacyjnej, w tym, mniej tabelek z cenami paliwa, a więcej informacji nt. co powinno się w nowej firmie wdroŝyć, w sposób bardzo szybki dla poprawy jej sytuacji. Dodał, Ŝe w tej sprawie powinien zabrać głos Marszałek Województwa, jeśli tak, to będzie to dodatkowa informacja. Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta w sprawie reorganizacji sądów, poinformowała, Ŝe prośba o wystosowanie pytania do Ministra Sprawiedliwości została skierowana do Marszałka Województwa. Uwag do zapisów w protokole z XXV sesji Sejmiku nie zgłoszono, w związku z tym uznaje się go za przyjęty. Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta przystąpiła do realizacji punktu 3 porządku obrad, tj. Informacja z pracy Sejmiku Województwa. (zał. nr 7) Radna Lucyna Andrysiak w związku z udziałem w Jubileuszowych obradach Ogólnego Zgromadzenia Związku Województw RP w dniu września br. powiedziała, Ŝe odbyło się ono z okazji 10-lecia Związku. Pierwszy dzień miał charakter roboczy, drugi dzień miał charakter jubileuszowy i podsumowujący osiągnięcia Związku. Przypomniała, Ŝe kiedy tworzyło się 5

6 stowarzyszenie Związek Województw RP, wtedy była Przewodniczącą Sejmiku i moŝe stwierdzić po 10 latach, Ŝe spełnia ono w sposób bardzo waŝny swoją rolę i jest reprezentantem interesów 16 regionów wobec rządu i wobec takŝe komisji międzynarodowych. W grupie 16 województw ma się silniejszy głos, łatwiej argumentować problemy i nasze propozycje rozwiązań, niŝ gdyby kaŝde z województw indywidualnie zabiegało o rozstrzygnięcia systemowe. W pierwszym dniu obrad udział wzięli Ministrowie i Wiceministrowie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, a takŝe Europosłowie Danuta Hübner i Jan Olbrycht, którzy sugerowali jak samorządy powinny przygotować się do nowej perspektywy finansowej po 2014 r. Z jednej strony Europejski Fundusz Społeczny ma szanse być dla nas dostępny w takiej samej wysokości, jak do tej pory, czyli w granicach 67 mld euro, ale z drugiej strony jest oczekiwanie naszych samorządów, Ŝe ta pula zostanie zwiększona do 80 mld euro. Jeśli Stara Europa w sensie państwa skupione w strefie euro, które w tej chwili debatują bardzo mocno nad tym, jak przetrwać kryzys, nie zbojkotują EFS, jako tego najbardziej dotykającego kraje rozwijające się, do których jeszcze my naleŝymy, to wszystko na to wskazuje, Ŝe powinniśmy w miarę spokojnie patrzeć na przyszłą perspektywę finansową. Ale z drugiej strony samorządowcy z regionów zauwaŝali, Ŝe w gminach i w powiatach i takŝe w samorządach województw brak będzie, być moŝe, moŝliwości skonsumowania tych środków finansowych ze względu na duŝy stopień zadłuŝenia wszystkich samorządów i konieczny udział własny w pozyskiwanych środkach europejskich. Stąd była zarówno sugestia ze strony Europosłów, jak i z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, abyśmy jako samorządy naciskali na rząd, aby szukać tutaj wspólnych rozwiązań. Czy Ministerstwo Finansów, czy teŝ Bank Gospodarki Krajowej moŝe wskaŝą takie narzędzia i takie moŝliwości, aby w przyszłości z tych środków finansowych moŝna było korzystać. Pytań ani uwag nie zgłoszono. Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta przystąpiła do realizacji punktu 4 porządku obrad, tj. Informacja z pracy Zarządu Województwa. (zał. nr 8, zał. nr 9) Przystąpiono do zgłaszania pytań i uwag. Radny Stanisław Pawlak odniósł się do uchwały nr 35/1063/12 Zarządu Województwa w sprawie upowaŝnienia Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Edwarda Hartwicha Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o udzielenie tego kredytu. Zapytał, jakiej wysokości to kredyt? Jeśli długoterminowy, to na ile lat? Jaki będzie stan zadłuŝenia budŝetowego naszego województwa, jeŝeli ten kredyt będzie pobrany? Następnie Radny odniósł się do uchwały nr 36/1112/12 Zarządu Województwa w sprawie zatwierdzenia protokołu Komisji Przetargowej dotyczącego postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozebranie zespołu budynków oraz zaprojektowani i wybudowanie nowego obiektu Budowa siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku oraz dziennych oddziałów psychiatrycznych. Zapytał o ogólny harmonogram tego przedsięwzięcia. W jakim czasie powinien znaleźć siedzibę WOMP w nowych budynkach? 6

7 Radny Jan Wadoń odniósł się do uchwały nr 36/1108/12 Zarządu Województwa o postanowieniu wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie Województwu Kujawsko-Pomorskiemu akcji spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu. Zapytał, czy to jest przejęcie części akcji ministerstwa? Czy ta operacja będzie oznaczała wyjście ministerstwa w całości z akcjonariatu TAAR? Następnie Radny przywołał uchwałę nr 36/1113/12 Zarządu Województwa uchylającą uchwałę Zarządu Województwa nr 34/1054/12 z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie uniewaŝnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badania pt: Analiza spójności i konkurencyjności kształtującego się Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego BTOM. Zapytał, o co chodzi w tym uchyleniu? Marszałek Piotr Całbecki w kwestii przejęcia akcji TARR przez Województwo wyjaśnił, Ŝe chodzi o wyjście z udziałów przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Co do reszty pytań zadeklarował odpowiedź w dalszej części sesji. Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. Przewodniczący obrad Ryszard Bober przystąpił do realizacji punktu 5 porządku obrad, tj. Informacja na temat restrukturyzacji posterunków Policji na terenie województwa kujawskopomorskiego. (zał. nr 10) Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Wiesław Domański powiedział: Pani Przewodnicząca, Państwo Radni, chciałbym pokrótce przedstawić kilka slajdów pokazujących cel tej restrukturyzacji. JeŜeli będą jakieś pytania, to po moim wystąpieniu bardzo bym prosił o ich zadawanie. Chciałbym to maksymalnie skrócić i podzielić się z państwem ewentualnie innymi jeszcze informacjami. Podstawowa rzecz, to. w jakim celu policja tą restrukturyzację chce zrobić. Są cztery podstawowe punkty. Generalnie chodzi nam o bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych sił i środków. A odbyć ma się to poprzez zmniejszenie liczby małych nieefektywnych komórek organizacyjnych mających kierowników. Podkreślam te słowa mających kierowników, w dalszej części tej prezentacji państwo zobaczycie, dlaczego. Kolejny punkt, chcemy ograniczyć biurokrację związaną z pracą policjantów. Bardziej równomiernie obciąŝyć policjantów zadaniami słuŝbowymi i zachować większą ciągłość słuŝby. Dalej, zmniejszenie nakładów na utrzymanie tych małych nieefektywnych posterunków. Odniesienie do pierwszego punktu, czyli zmniejszenie liczby małych nieefektywnych komórek organizacyjnych mających kierowników. Posterunki policji są to takie twory, które przewaŝnie liczą pięć stanowisk policyjnych, chociaŝ są od tego wyjątki. Największy posterunek w naszym województwie jest w Białych Błotach - liczy 20 etatów. Przykładowa struktura takiego posterunku, tj. kierownik; jedna osoba, która zajmuje się sprawami kryminalnymi; w zespole prewencji jest jeden lub dwóch dzielnicowych; jeden referent i jeden policjant. Jeśli chodzi o ograniczenie biurokracji związanej z pracą policjantów, to w kaŝdym z tych małych posterunków prowadzone są: księgi policyjne, które na kaŝdym szczeblu są praktycznie uŝywane. To jest bardzo rozdrobnione, tj. rejestry przydzielonych policjantowi spraw, ksiązki słuŝby w patrolach, w obchodach, ksiąŝka odpraw do słuŝby, grafiki, itd. Chodzi nam o to, aby jak najmniej 7

8 policjantów zajmowało się czynnościami administracyjnymi. Kierownik najmniejszej komórki organizacyjnej musi sporządzić grafik, musi prowadzić plan urlopów, zastępstwa urlopowe. Tego typu sprawy, w Komendzie Powiatowej są prowadzone przez jedną osobę i to w jakiejś części etatu. Kolejny czynnik to, bardziej równomiernie obciąŝyć policjantów zadaniami słuŝbowymi. To są jakby rzeczy oczywiste. W róŝnych kategoriach jednostek róŝne jest obciąŝenie pracą policyjną. RównieŜ, jakość tej pracy czy charakter jest inny. Inne zagroŝenie jest w duŝych miastach. Inne w obszarach wiejskich. Policjanci w większych jednostkach prowadzą takich dochodzeń śledztwa zdecydowanie więcej niŝ w małych jednostkach. Kolejny jak gdyby problem, który się przy okazji rozwiąŝe, to jest kwestia nieobecności i zastępstw. W przypadku, jeŝeli policjant, prowadzi dochodzenie, w momencie jego absencji chorobowej, czy teŝ urlopowej praktycznie cała praca posterunku leŝy. Połączenie w jeden organizm spowoduje to, Ŝe policjantów juŝ będzie kilku. Tak, jak to się odbywa w Komendzie Powiatowej, kolega przejmuje pracę za innego. RównieŜ dyslokacja słuŝby jest bardziej efektywna. Będzie to prezentowane w dalszej części. W niektórych powiatach juŝ nie funkcjonują posterunki i to nie wpływa negatywnie. Łatwiej jest zarządzać słuŝbą. Łatwiej jest zarządzać piętnastoma policjantami. Łatwiej jest stworzyć i zapewnić całodobową pracę policjantów niŝ w małym posterunku na obszarze jednej gminy. Zdajecie sobie państwo sprawę jak to wygląda, w przypadku pięciu czy sześciu etatów, mając na względzie wakaty, które występują w policji, absencję chorobową, która jest powszechnie krytykowana, znana, opisywana przez media. Nie chciałbym się na ten temat dalej rozwodzić. Do tego dochodzą liczne szkolenia, które odbywają się w policji. Często tak jest, Ŝe i tak w danym posterunku nie ma policjanta. Najczęściej wisi kartka w sprawach pilnych prosimy o kontakt z Komendą Powiatową. Ostatni, czwarty czynnik, to są koszty, które równieŝ bierzemy pod uwagę. W ubiegłym roku, te koszty wyniosły tys. zł. To są tylko i wyłącznie koszty związane z utrzymaniem tychŝe jednostek. Z tego 336 tys. zł przypadło na te posterunki, które przewidujemy do reorganizacji. Jakie to są, to za chwilę teŝ pokaŝę w bieŝącym roku. Dla zobrazowania, jaki rząd wielkości w budŝecie policji stanowi 336 tys. zł. To dwie komendy w Nakle i w Aleksandrowie Kujawskim rocznie taką kwotę zuŝywają na paliwo. Ta wartość równowaŝy przebieg kilkuset tysięcy kilometrów, bo równieŝ z licznych pism, które wpływają do Komendanta Wojewódzkiego ten argument jest podnoszony, Ŝe policja nie będzie miała środków na patrolowanie tych gmin. RównieŜ w obszarze kosztów wydatkiem jest prowadzenie tych posterunków, które często znajdują się w bardzo fatalnym stanie. Utrzymanie nieruchomości. Doprowadzenie do standardów XXI wieku. To jest wydatek rzędu tys. zł. Przykłady, jak to wygląda w praktyce. Wcześniej juŝ były połączone posterunki w powiecie włocławskim: posterunek Lubanie i posterunek Brześć Kujawski. Po połączeniu liczba przestępstw jest mniejsza. To jest po prostu przykład, Ŝe połączenie posterunków nie powoduje wzrostu zagroŝenia. Co często równieŝ jest argumentem podnoszonym przez mieszkańców. I podobnie w Aleksandrowie Kujawskim. Komenda Powiatowa w Aleksandrowie Kujawskim, na terenie tego powiatu funkcjonuje tylko ta komenda i komisariat w Ciechocinku. Wszystkie posterunki zostały zlikwidowane. To pokazuje, Ŝe jest równieŝ, jak gdyby, nietrafiony. W chwili obecnej w województwie kujawskopomorskim mamy 58 posterunków. Tak, jak powiedziałem, ten największy jest w Białych Błotach 20etatowy. W 36 posterunkach, co stanowi 62% średnia etatów wynosi 6. Czyli w przewaŝającej 8

9 większości to prawie ⅔, tj. 6 policjantów etatowo. Teraz, jak to wygląda na tle kraju, abyście państwo nie myśleli, Ŝe w naszym województwie próbujemy robić rewolucje, czy wdraŝamy coś nadzwyczajnego, a co, inne województwa, omija. W ubiegłym roku w kraju było 791 posterunków. Do 1 września br. na skutek tych wszystkich przedsięwzięć, które przedstawiałem, w innych województwach, w tej chwili w kraju, jest 645 posterunków. Tak, np. w naszym województwie jest ich 58, co stanowi 9% ogółu tych małych jednostek. Nasz garnizon procentowo do całej wartości polskiej policji, to jest ok. 5%, poniewaŝ cała polska policja w ustawie budŝetowej to jest ok. 100 tys. etatów. W naszym województwie jest to ok. 5 tys. Mamy tu teŝ przykłady innych województw, ale to nie jest wiąŝące. Chciałem uświadomić to, Ŝe posterunków jest mniej, a poziom bezpieczeństwa nie jest mniejszy niŝ u nas. Praktycznie nieproporcjonalnie sporo mamy tych jednostek. W związku z tym biorąc te wszystkie mankamenty, w tych jednostkach, o których mówiłem wcześniej, widzimy potrzebę zrestrukturyzowania i ograniczenia liczby posterunków. Tak to wygląda w poszczególnych jednostkach. Tak Komenda Miejska w Bydgoszczy, w Grudziądzu, we Włocławku. We Włocławku z uwagi na wielkość tego powiatu i przyklejenie Włocławka do Wisły, a cały powiat stanowi taki balonik w kierunku południowym, Komendant Wojewódzki nie wyklucza, Ŝe jeszcze jeden posterunek mógłby pozostać, czyli pozostałyby 4. Jak na dzień dzisiejszy przewidujemy pozostanie Brześcia Kujawskiego, Chocenia, Kowala, i jeszcze któregoś z tych, czterech. Te zmiany polegać mają na łączeniu małych posterunków. Przyłączaniu ich do Komisariatów, czy równieŝ tworzeniu komisariatów policji, czyli tworzeniu większych struktur obejmujących kilka gmin. Odnośnie obaw, które zgłaszają mieszkańcy i nasze kontrargumenty. Większość zgłoszeń w tej chwili policja przyjmuje telefonicznie. Nie muszę państwa przekonywać, Ŝe struktura powiatów praktycznie nie zmieniła się, czy w małym zakresie zmieniła się od czasów wojny. Gdzie, jak wiadomo, policja miała w tamtym czasie zupełnie inne funkcje. Tak, jak 10 lat jestem Zastępcą Komendanta odpowiedzialnym za ten obszar, to mieliśmy posterunki po m² powierzchni i na nich funkcjonowało pięciu policjantów. To moŝe jeszcze wynikało z okresu, kiedy funkcje policji były zupełnie inne. Oczekiwania społeczeństwa zupełnie inne. I ten posterunek musiał spełniać równieŝ zupełnie inne funkcje. Tam były zapasy amunicji, Ŝywności, itd. W tej chwili oczekiwania społeczeństwa są inne i my równieŝ dostosowujemy się, czy próbujemy dostosowywać się do tych oczekiwań. Samych telefonów, z oficjalnych statystyk polskich w tej chwili jest tyle, Ŝe 1,5 telefonu przypada średnio na jednego mieszkańca. Dawno się skończyły te czasy, kiedy telefon był tylko jeden u sołtysa, a nawet nie było we wsi telefonu. Podobnie jest z samochodami. Kiedyś jeden samochód osobowy przypadał na kilkaset osób, a w tej chwili w oficjalnych statystykach, dwie osoby przypadają na jeden samochód. Ustają jakby te przeszkody. Mamy określone tzw. progi satysfakcji. W naszym województwie wynosi 16 minut. To jest czas w obszarze wiejskim, w którym policja powinna dojechać na zgłoszenie. Jest realizowany i wynosi 14 minut. Dzisiaj jest tak, Ŝe obywatel wybiera nr 112 albo 997, włącza stoper i sprawdza, czy policja przyjedzie czy nie przyjedzie w ciągu 16 minut. Jeśli nie przyjedzie, to pisze skargę do Komendanta Wojewódzkiego, Ŝe policja źle funkcjonuje i przyjechała dopiero po 20 minutach, a powinna przyjechać zdecydowanie wcześniej. Tak to wygląda. Kolejne zgłaszane obawy, to jest pogorszenie stanu bezpieczeństwa i zmniejszenie się liczby policjantów. Nasze argumenty na to. Jako policja, mamy pewne doświadczenia. To nie jest tak, Ŝe my to robimy sobie tak na zasadzie 9

10 a spojrzeliśmy w sufit mamy tyle posterunków, to tniemy i restrukturyzujemy. Przyglądamy się, jak to wygląda w innych województwach, gdzie ta ilość posterunków, jak państwu pokazywałem, jest zdecydowanie mniejsza. W naszym województwie pokazywałem przykład Aleksandrowa Kujawskiego, gdzie nie ma posterunków. Takich powiatów jest więcej. W powiecie rypińskim nie będzie posterunków. My teŝ zdajemy sobie sprawę z wagi problemu. Dokonujemy zmiany na podstawie oceny. Powiat rypiński jest centralnie połoŝony. Wszystkie cztery gminy są w niedalekich odległościach. Bierzemy te wszystkie czynniki pod uwagę. Ale jeŝeli, np. wrzucamy google odległość pomiędzy miastem powiatowym, czyli siedzibą Komendy Powiatowej a posterunkiem, i czas dojazdu tam jest 7 minut według oficjalnej mapy, to posterunek tam się nie obroni. W wyniku tej reformy nie zmniejszy się liczba policjantów. Ci policjanci, którzy tam pełnią słuŝbę, oni nie przejdą do Komend Powiatowych, oni będą w dalszym ciągu funkcjonowali. Po prostu nie będą mieli siedziby w danej gminie. Odpadają nam stanowiska kierowników, którzy praktycznie nie poczuwają się do obowiązku świadczenia pracy typowo policyjnej. UwaŜają, Ŝe są kierownikami. Są stworzeni do wypełniania funkcji kierowniczych. Ci policjanci, którzy pełnią te funkcje będą wykonywali zadania patrolowointerwencyjne. Będą ci sami policjanci kierowani do słuŝby. Oczywiście, niekoniecznie ten sam policjant w tej samej gminie. Trzeba sobie zdawać sprawę, Ŝe ten miejscowy policjant czasami nie podejmuje interwencji i robi to powiedzmy celowo. W przypadku, kiedy przyjeŝdŝa policjant z miasta powiatowego, czy z Komendy Wojewódzkiej, zdarza się tak, zupełnie inaczej wygląda respektowanie prawa. I nie trzeba chyba do tego nikogo przekonywać. Inne argumenty, Ŝe przy drodze krajowej są duŝe zagroŝenia, itd. JeŜeli zdarzają się wypadki drogowe, jeŝeli się zdarzają w ogóle jakieś powaŝne przestępstwa, to i tak one obecnie są obsługiwane przez większą jednostkę. Ruch drogowy jest umiejscowiony w Komendzie Powiatowej i jeŝeli jest wypadek ze skutkami śmiertelnymi, czy w ogóle wypadek, nie kolizja, obsługuje to ruch drogowy z Komendy Powiatowej. Absolutnie, to nie ma tak wielkiego znaczenia, jak niektórzy to próbują wyolbrzymiać, Ŝe jak to, przecieŝ my jesteśmy wsią przy drodze krajowej, musi tu być posterunek. Najczęściej to jest tak, jak powiedziałem, Ŝe coś się dzieje, nie ma policjanta, bo akurat jest w innej części i jest odsyłany. Podobnie jest z przestępstwami kryminalnymi. Zresztą, my teŝ Ameryki nie odkrywamy. Na Zachodzie jest tak, Ŝe niektóre komórki policji zamykane są o godz. 22:00, i z drobnym przestępstwem obywatele po prostu czekają do rana. A jeŝeli jest to powaŝne zdarzenie, to obsługuje to laboratorium kryminalistyczne z Komendy Wojewódzkiej, czy policjanci z wydziałów kryminalnych z duŝych jednostek. Myślę, Ŝe obywatele, bo to przede wszystkim mieszkańcy naszego województwa dali impuls swoim radnym do podjęcia tego tematu, chcę ich zapewnić, Ŝe policjanci ze wsi i miast nie znikną i nadal skutecznie będą chronić porządku prawnego. To nie budynek i tablica, czy posterunek w tej czy innej wsi gminnej, zapewnia bezpieczeństwo, tylko policjanci, którzy tam pełnią słuŝbę. Przystąpiono do zgłaszania pytań i uwag. Radny Stanisław Pawlak powiedział, Ŝe cieszy się, Ŝe zostało podanych wiele przykładów z powiatu włocławskiego, z którego jest radnym województwa kujawsko-pomorskiego. Ale nie moŝe się zgodzić z wszystkimi wypowiedziami, które na ten temat Komendant przekazał. Odnosząc się do celów, w świetle celów przez Komendanta wymienionych, oczywiście przyjętych bardzo teoretycznie, bo moŝna by jeszcze wiele tych celów sobie postawić, albo niektóre z nich wyrzucić. Zwrócił uwagę, 10

11 Ŝe w swojej wypowiedzi Komendant, cały czas mówił o jakiejś pracy całodobowej. W innym miejscu uŝywał komisariaty, a gdzie indziej posterunki. Poprosił o wyraźne zdefiniowanie, jak zdaniem Komendanta, ta praca całodobowa wygląda? Jak wygląda praca w komisariacie? A jak wygląda praca posterunku? Według własnej wiedzy samorządowej, z doświadczenia burmistrza i innych odcinków pracy wie, Ŝe są zdecydowane róŝnice. Dlatego chciałby zacząć od komisariatów. Z tego, co mu wiadomo, w kaŝdym duŝym mieście, ale nie tylko w duŝych, bo wiadomo, Ŝe na terenie województwa w innych miejscowościach występują komisariaty. Chciałby uzyskać uzasadnienie, dlaczego w mieście Włocławku, prawie 120 tys. mieście, nie ma Ŝadnego komisariatu, w porównaniu, np. z Mogilnem, ze śninem, z Nakłem. Odniósł się do zakończenia wypowiedzi, Ŝe tablica i budynek nie załatwi sprawy, szczególnie w miejscowości gminnej. Natomiast, naleŝy spojrzeć na miasta i miasteczka. Komendant zaczął od Lubania, które doskonale zna z Brześciem Kujawskim. I to połączenie nastąpiło nie w wyniku decyzji krajowych prowadzonych przez województwo, tylko sami wójtowie gmin razem z komendantem w Brześciu się porozumieli, Ŝe w związku z tym, Ŝe nie moŝe być posterunku w budynku Zakładów Azotowych we Włocławku, i w Lubaniu równieŝ nie spełnia oczekiwań. Jest to jedna z mniejszych gmin, tak jak Boniewo, gdzie była zgoda, Ŝe w takich małych miejscowościach, to posterunki, przy dzisiejszych załoŝeniach, z czym się zgadza, nie mają sensu funkcjonowania. Ale Komendant podaje przykłady, gdzie nie było Ŝadnych sporów. Natomiast, chce wskazać przykłady, gdzie są te spory, gdzie starostowie w tych kwestiach występują, gdzie występują burmistrzowie. Szczególnie chodzi tu o miasta. Była mowa tu o czasie dojazdu, o odległościach, itd. To w przypadku wymienionego Brześcia Kujawskiego ma otrzymać dwie duŝe miasto-gminy: Lubraniec i Izbicę Kujawską. JeŜeli spojrzeć po przekątnej gminy, to właśnie wspomniana przez Komendanta Nieszawa, a tu zaczyna się początek Lubania, a kończy się na granicy województwa wielkopolskiego Gmina Izbica, to moŝna zmierzyć, Ŝe jest to odległość ponad 60km, więc z Lubania, z Brześcia, z Lubrańca jest bliŝej do Torunia nawet, niŝ po przekątnej gminy. Komendant mówił o 16 minutach, itd. Podkreślił, Ŝe się z tym nie zgadza. JeŜeli patrol będzie w Lubaniu, to do granicy gminy Izbica nie dojedzie w ciągu 16 minut, bo to jest niemoŝliwe. Nie dojedzie. Ponadto, funkcjonariusze, którzy pracują w mniejszych placówkach, co nie znaczy, Ŝe w bardzo małych, nie zgadza się, Ŝe jest tam tylko jeden policjant, to jest skrajność. Na przykładzie powiatu włocławskiego nie ma takich posterunków. Są to posterunki z reguły 8+1, 7+1, 9+1. Ci policjanci o mniejszym jak gdyby zakresie działania terytorialnego, oni pracują przez cały czas. Teraz ma być tak, Ŝe patrol będzie pokonywał wymienioną odległość, a przecieŝ, kiedy się policjanci przemieszczają, to w tym czasie nie pracują. Więc nie zgadza się, Ŝe to będzie lepsze wykorzystanie policjantów. Kolejna sprawa, to lokalizacja tych posterunków, które mają zostać. Komendant nie podał, nie podsumował, celowo, z ilu posterunków do ilu będzie zmiana. Była tylko informacja, które będą włączone. Natomiast, w powiecie włocławskim, który naleŝy do jednego z większych powiatów, jest dzisiaj 7 posterunków i bez komisariatu, podkreślił, we Włocławku. Teraz jest taki zamiar, Ŝe mają powstać trzy: Kowal, Choceń i Brześć. Choceń jest to wiejska gmina, ale opodal jest Chodecz, Izbica, Lubraniec, które są miasto-gminami. Pytanie, dlaczego właśnie Choceń, który ma odległość od Kowala 5km, czyli tworzy się z siedmiu trzy. Cztery są likwidowane, wszystkie w miasto-gminach. Natomiast zostawiacie Choceń dołączając mu miasto-gminy. To jakieś kuriozum, Ŝe posterunek 11

12 będzie w wiejskiej gminie, a nie tworzy się posterunku w jednej chociaŝby z tych miasto-gmin. Na koniec podał argument, jego zdaniem, nie do odparcia. Gdyby rozłoŝyć mapę, a Komendant zna geografię województwa, wziąć cyrkiel i jako punkt odniesienia wziąć Włocławek, to wszystkie trzy utrzymane dalej posterunki będą w zasięgu 10km wokół miasta Włocławek. Natomiast następne 35-40km, a Izbica jest ponad 40km od Włocławka, to pozostałe miejscowości pozostają bez Ŝadnego posterunku, czyli odległość wydłuŝa się od Brześcia Kujawskiego do Izbicy Kujawskiej, czy teŝ od Chocenia do Izbicy. (Przewodniczący obrad zwrócił uwagę, aby Radny sformułował pytanie. Poprosił o zakończenie wypowiedzi. Radny Stanisław Pawlak odpowiedział, jeŝeli nie moŝna się tu wypowiedzieć, to gdzie moŝna się wypowiedzieć?) Kontynuując powiedział, Ŝe przyrównywanie powiatów mniejszych i mówienie, Ŝe tam w ogóle nie będzie posterunków, nie wywołuje krytyki wśród mieszkańców, bo to juŝ przerabiano. Ale powiat, który ma do 40 tys. mieszkańców, bo tak się kształtują, a powiat włocławski ma 80 tys. mieszkańców plus 120 tys. mieszkańców miasta Włocławek i jedna powiatowo komenda, bez Ŝadnego komisariatu. To niech zostanie stworzony, chociaŝ jeden komisariat całodobowy na terenie Włocławka, co odciąŝy znacznie policjantów z Włocławka i z terenu. Tego się nie robi. A robi się wokół. Zadał pytanie, czy to jest przemyślane działanie, które jest prezentowane Sejmikowi? Czy się policja liczy z samorządami gminnymi, które kupowały samochody? Które finansują paliwo? Które finansują wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości? A Komendant powiedział, Ŝe trzeba zmniejszyć koszty utrzymania nieruchomości. Dzisiaj ci wójtowie mówią: to od tej pory, jak oni nam zabiorą, to niech się sami finansują. To nie jest przemyślana sprawa do końca. JeŜeli trzeba schodzić do mniejszej liczby, to tak, ale je dobrze rozśrodkować. Dlatego, Ŝe starosta włocławski pochodzi z gminy Choceń, to ma zostać posterunek w Choceniu? A co zrobić z budynkami? Była mowa, Ŝe trzeba je będzie remontować, rozbudowywać. To wybrać naleŝy te siedziby, które mają jak najmniejsze zaplecze powierzchniowe. A wcale nikt tego nie bierze pod uwagę. Nikt nie bierze pod uwagę, Ŝe tam jest granica trzech województw. Nikt nie bierze pod uwagę, Ŝe są tam ośrodki wypoczynkowe, Ŝe są zagroŝenia, itd. Radny Jan Wadoń powiedział: Nasuwa się jedna refleksja, w kontekście tego, co Komendant mówił, przy połączeniu posterunków Lubanie-Brześć Kujawski. Czy to nie jest tak, Ŝe te mniejsze przestępstwa nie są zgłaszane, bo jest za daleko? To jest pytanie, nie twierdzenie. W kontekście powiatu lipnowskiego na Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa, gdy Komendant Wojewódzki Policji prezentując stan bezpieczeństwa w województwie, a potem prezentując na sesji Sejmiku, w trakcie obrad Komisji zadałem pytanie, czy budowa tak duŝego obiektu w Lipnie, co do budowy nie kwestionuję, ale zadałem pytanie tego rodzaju, Ŝe w społeczności powiatu jest odczucie, Ŝe obiekt jest tak duŝy, iŝ moŝe to w podtekście oznaczać przyszłą likwidację posterunków policji w powiecie. Nie wiem, czy ta prezentacja to przedstawiała, czy w powiecie jest przewidziana likwidacja posterunków. Na tamtym etapie uzyskałem odpowiedź Komendanta Wojewódzkiego, Ŝe obiekt jest budowany zgodnie z potrzebami. A w związku z tym, Ŝe nie było woli dalszej dyskusji, to na tym się ona zakończyła. Nasuwa się pytanie, czy w powiecie lipnowskim jest przewidziana dalsza likwidacja, bo juŝ dwa czy trzy lata temu były częściowe likwidacje, jeśli tak, to jak to ma wyglądać? 12

13 Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Wiesław Domański powiedział: Odpowiadając na pierwszy pakiet pytań, być moŝe nie odpowiem na wszystkie, ale odpiszę na nie na piśmie, tylko proszę je skierować. Ja twierdzę, Ŝe w naszym województwie nie ma powiatów specyficznych. KaŜdy z powiatów ma jakąś specyfikę. Jak popatrzymy na mapę, to powiat grudziądzki teŝ graniczy z Wisłą. RównieŜ powiat świecki z bardzo duŝą częścią, moŝe nieporównywalną z Włocławkiem, ale czy dwie gminy więcej w powiecie, to jest argument? Zgadzam się, Ŝe są powiaty słabsze, do których przynaleŝy tylko 4 czy 5 gmin. W powiecie włocławskim tych gmin jest rzeczywiście duŝo, ale nie widziałbym tutaj nadzwyczajnej specyfiki tego powiatu, a zwłaszcza, jeŝeli chodzi o bezpieczeństwo. Odpowiadając na bardziej konkretne pytanie dotyczące powiatu włocławskiego, nie po to, aby się usprawiedliwiać, aby odbijać piłkę. Ta propozycja, została przesłana do nas przez Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku, poniewaŝ wszystkich komendantów zobligowaliśmy do przestawienia koncepcji restrukturyzacji tychŝe posterunków. Powiem Panu dalej, absolutnie nie wiem, gdzie mieszka pan Starosta, gdzie mieszkają panowie Wójtowie. Na pewno pod tym kątem w Komendzie Wojewódzkiej absolutnie nie robimy Ŝadnych analiz i nie odnosimy się do miejsca zamieszkania radnych. To, nie dlatego, Ŝe pani była Przewodnicząca Sejmiku mieszka w Białych Błotach, bo to akurat wiem, to tam jest posterunek. Większe siły policyjne są kierowane do tych gmin podmiejskich. Nie, dlatego, Ŝe tam ktoś mieszka. Pretensje mają mieszkańcy Torunia, Ŝe tu się ogranicza, ale np. mniej dzieci chodzi do szkół, itd. Nie będę tego wątku rozwijał. Z całym przekonaniem wyjaśniam Panu, Ŝe absolutnie miejsce zamieszkania starosty nie ma znaczenia. To jest propozycja Komendanta Miejskiego. Powiem Panu teŝ, Ŝe nie jest tak, jak Pan uwaŝa, Ŝe temat został zamknięty. To są propozycje na razie tylko do rozwaŝenia. Była bardzo silna reprezentacja powiatu włocławskiego, m.in. z panem starostą i dwoma posłami z okręgu włocławskiego i wszyscy prawie wójtowie, bez wójta Kowala. I wszyscy uznali, Ŝe w Kowalu to jest źle, a gdzie indziej? Komendant Ołdyński powiedział, Ŝe do przyjęcia jest na terenie powiatu włocławskiego, z uwagi na jego rzeczywiście, dość duŝą rozległość, ustanowienie jeszcze jednego posterunku. I kończymy na czterech. W jakich to będzie gminach, naprawdę w to nie wnikamy, niech to analizuje Komendant Miejski. On oceni i wie najlepiej, jakie są u niego, na jego terenie, zagroŝenia. Ten temat jest cały czas otwarty. TakŜe, panie Radny, pragnę tutaj Pana uspokoić, temat jeszcze jest dyskutowany. Te argumenty, np. ośrodki wczasowe, to są teŝ inne: Zalew Koronowski, Przyjezierze i parę jeszcze innych miejsc, np. w powiecie radziejowskim jest podobnie, Ŝe tam przyjeŝdŝają z Łodzi, jest tam duŝo działek, Ŝe są one okradane. Naprawdę, w kaŝdym z powiatów znajdzie się coś specyficznego. Odnośnie tradycji, to ten argument teŝ był podnoszony, ale mnie po prostu pewien argument wręcz rozśmieszył, kiedy jeden z wójtów powiatu włocławskiego właśnie powiedział A u nas to posterunek za cara był. Tylko zwróćmy uwagę, Ŝe umiejscowienie naszego województwa geograficzne moŝe się nie zmieniło, ale granice róŝnie przebiegały. Mieliśmy granice kiedyś z zaborem historycznie patrząc, i rosyjskim, i na północy z Niemcami, prawda. Podobnie jest w powiecie tucholskim, tam są podobne obiekty, wręcz takie modelowo, standardowo wyposaŝone, tak samo wyglądają. Te posterunki spełniały o wiele inne funkcje. One przebiegały akurat wzdłuŝ naszej północnej granicy państwa przedwojennego. Dlatego, naprawdę proszę o odrobinę realizmu i rozsądku. JeŜeli chodzi o taktykę pełnienia słuŝby, to nie jest tak, Ŝe ten policjant będzie w tym Lubaniu czy Izbicy, i on będzie czekał. 13

14 ZauwaŜcie państwo, Ŝe np. ratownictwo medyczne równieŝ zmieniło swoje siedziby. Te radiowozy mają jeździć. Policjant wyjeŝdŝając z miejsca pełnienia słuŝby w patrol, bo proszę państwa, chyba macie świadomość, Ŝe my dysponujemy komórkami, środkami łączności bezprzewodowej i przez radiostacje, dyŝurny, czy to komisariatu stworzonego z kilku posterunków, czy komendy powiatowej, jest w stanie przekazać zlecenie działania policjantom. I czy oni będą w tej gminie, czy w tamtej, to praca policjanta patrolowego polega na tym, Ŝe jeŝdŝąc patroluje. Jest interwencja, to jedzie. To nie jest tak panie Radny, Ŝe on tam siedzi i czeka. Komisariat jest to jednostka organizacyjna minimum 15osobowa, komendant komisariatu jest organem, jak komendant miejski i komendant wojewódzki. Trochę inne są jego uprawnienia. W komisariacie moŝe być słuŝba dyŝurna, ale nie musi, np. w Solcu Kujawskim była słuŝba dyŝurna w tym komisariacie, a zgodzi się pan Radny ze mną, Ŝe Solec Kujawski jest to miasteczko trochę większe od Izbicy Kujawskiej mieszkańców, Chodcza mieszkańców, Chocenia mieszkańców. To jest kolejny argument na wyjątkowość tego powiatu. Tam są miasta, ale bardzo malutkie. W komisariacie równieŝ odchodzimy od słuŝby 24 godzinnej. Eliminujemy dyŝurnych. Właśnie po to, tak, jak ostatnio w Solcu Kujawskim, Ŝeby więcej policjantów mogło patrolować ulice, a jak najmniej było zaangaŝowanych w prace biurowe. JeŜeli chodzi o Lipno, to powiem Panu szczerze, Ŝe nie ukrywam tego, Ŝe budowaliśmy to z perspektywą, bo tam chyba 3 posterunki były zlikwidowane. Z tego, co pamiętam, trzy mają pozostać. Na razie jakby to się mieści, bo gmina Lipno teŝ jest dosyć rozległą gminą, z Dobrzyniem. Na chwilę obecną nie przewidujemy jakiś dalszych ograniczeń. Jest to teŝ gmina specyficzna, bo jak państwo pamiętacie, w ubiegłym roku czy dwa lata temu w Rzeczpospolitej, było napisane, Ŝe powiat lipnowski, to jest najbardziej zagroŝony powiat w całej Polsce, poniewaŝ stamtąd pochodzą wszyscy powaŝni przestępcy, którzy funkcjonują w Polsce. Lipno teŝ jest specyficzne. Radny Stanisław Pawlak ad vocem powiedział: Ad vocem chcę powiedzieć, Ŝe Komendant Miejski złoŝył propozycje, jeŝeli złoŝył to ja Panu wierzę, i złoŝył takŝe dymisję, to teŝ o czymś świadczy. A na spotkaniu u starosty zastępca komendanta nie umiał odpowiedzieć, bo powiedział, Ŝe to jest projekt autorski komendanta, który odchodzi, czy odszedł. Sprawa druga, proszę nie odczytać tego tak, Ŝe ja protestuję przeciwko posterunkowi w Choceniu. Natomiast podobała mi się bardzo propozycja plus-1. A ja zakończę swoje wystąpienie wnioskiem wyraŝonym ze spotkania z mieszkańcami, Ŝe w tej sytuacji akceptowany byłby projekt państwa, który by przewidywał te trzy plus-1 i plus-1. Połączenie dwóch miasto-gmin Lubień i Chodecz, to jest ten pierwszy plus-1. I połączenie dwóch miasto-gmin Izbica Kujawska i Lubraniec, to jest ten drugi plus-1. Razem 5. Panie Komendancie na 13 gmin pięć posterunków bez komisariatu, to uwaŝam, Ŝe to jest rozwiązanie jak najwłaściwsze. Będę takŝe o to do państwa jeszcze pisał i mówił, po to, abyśmy osiągnęli ten wspólny cel. Myślę, Ŝe będzie przez wszystkich zaakceptowany pięć posterunków, z siedmiu, które dzisiaj funkcjonują. Dodam, Ŝe wcześniej były zlikwidowane dwa, o których Pan mówił, tzn. w Lubaniu i w Boniewie. Radny Paweł Knapik powiedział: Panie, panowie Radni, panie Komendancie, jedna uwaga do tych danych, które Pan nam przedstawił, w pokazanych wykresach, jako pozytywny przykład połączonych juŝ komisariatów, podał Pan dane dotyczące stwierdzonych przestępstw. Stwierdzone przestępstwa statystyka ma to do siebie, Ŝe róŝnymi cyframi moŝna operować, to są te 14

15 przestępstwa, o których państwo oficjalnie wiedzą. Więc tych, o których mieszkańcy państwa poinformowali, albo te, o których prawo przewiduje ściganie z urzędu, stwierdzonych podczas słuŝby. Myślę, Ŝe duŝo bardziej adekwatnym byłoby operowanie liczbą przestępstw wykrytych, bo mieszkańca tak naprawdę procentowo to interesuje. Natomiast stwierdzone to równie dobrze moŝe świadczyć o tym, Ŝe do policji jest dalej i po prostu mieszkańcy państwa nie informują. Myślę, Ŝe to waŝna uwaga. Nie odpowiedział Pan na pytanie czy uwagę radnego Stanisława Pawlaka dotyczącą dotacji przekazywanych na fundusz wsparcia przez samorządy, głównie gminne, dla policji. Myślę, Ŝe to takie dość konkretne pytanie, czy policja sobie nie podcina finansowej gałęzi, na której siedzi? DuŜo trudniej będzie państwu zabiegać o pieniądze z samorządów gminnych, które rocznie wspierają państwa kwotami rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, jeśli nie będzie posterunku u nich na miejscu. Jeśli nie będzie pewności, Ŝe w radiowozie jeździ Kowalski, który tam mieszka i kiedy jest interwencja, to wie, w którą drogę wjechać. To, Ŝe policjant z miasta przyjeŝdŝa, to czasem jest dobre, ale do szybkiej interwencji na wsi równieŝ znajomość topografii terenu jest bardzo istotna. Zastępca Komendanta insp. Wiesław Domański powiedział: JeŜeli chodzi o to wsparcie finansowe, to cóŝ mam powiedzieć, trudno. Musimy to wkalkulować. JeŜeli wójtowi, burmistrzowi czy staroście nie zaleŝy na poczuciu bezpieczeństwa czy zapewnienia bezpieczeństwa i uwaŝa, Ŝe to jest tylko sprawa policji państwowej i środki powinniśmy otrzymywać z ustawy budŝetowej, rządowej, to cóŝ mam powiedzieć. Dostosujemy się po prostu do tego. Ale myślę, Ŝe i panowie wójtowie, i panie i panowie radni ze zrozumieniem, mimo wszystko, podejdziecie do proponowanych zmian. I nie będzie tak, Ŝe samorządy po prostu zaniechają wsparcia finansowego policji. Wydaje mi się, zresztą jest to teŝ jeden z ich obowiązków ustawowych, równieŝ, zapewnianie swoim mieszkańcom bezpieczeństwa. Przewodniczący obrad Ryszard Bober podziękował za przedstawienie informacji. Dodał, Ŝe radny Stanisław Pawlak zwróci się bezpośrednio do Komendy Wojewódzkiej Policji w sprawie restrukturyzacji i informacji, których nie uzyskał. Kolejnym punktem porządku obrad była Informacja o sytuacji ekonomicznej, finansowej i kadrowej Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. we Włocławku, którą przedstawił prezes zarządu Marek Błaszkiewicz (prezentacja zał. nr 11). Powiedział, iŝ mija 5 miesięcy od momentu konsolidacji czterech PKS-sów i powstania firmy Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. Sejmik, podejmując w roku ubiegłym, decyzję o połączeniu tych czterech przedsiębiorstw postawił zarządowi spółki określone zadania, tzn., Ŝe naleŝy tę firmę skonsolidować i zrestrukturyzować tak, by w przyszłości mogła sobie radzić w warunkach rynkowych i świadczyć usługi na jak najlepszym poziomie, za dobrą cenę, ale równocześnie, aby ta firma była samodzielna. Podkreślił, iŝ naleŝy mieć świadomość, iŝ łączone były spółki, które były w trudnej sytuacji finansowej, tj. w kilku ostatnich latach istnienia kończyły rok stratą, w których nie inwestowano, lub inwestowano bardzo mało w wymianę taboru. Nie inwestowano takŝe w odnowienie infrastruktury technicznej. Niestety, trafiono teraz w trudny moment na rynku usług przewozowych gdyŝ systematycznie, co roku, zmniejsza się liczba osób korzystających z transportu autobusowego na liniach regularnych, ale takŝe na ceny paliw. Wyjaśnił, iŝ jedną z form reakcji na podwyŝkę paliw jest wzrost ceny biletów, co uczyniła spółka. Niestety, podwyŝka ta nie nadąŝa za dynamiką wzrostu ceny paliw. Nie moŝna tych 15

16 wszystkich kosztów przerzucić na klienta, bo przez to moŝna go stracić. Dlatego szuka innych sposobów zarządzania w firmie zmniejszania kosztów, aby sobie tym problemem pogardzić. Poinformował, iŝ zlikwidowano juŝ duŝo nierentownych kursów przez racjonalizację rozkładów jazdy. Pozostają jeszcze do zlikwidowania kursy o łącznej długości do 2 mln km w skali roku, czyli około 8% ogólnej liczby kursów dotąd realizowanych. Z likwidacją stacji paliw wiąŝe się problem zatrudnionych tam pracowników, którzy będą musieli rozstać się z przedsiębiorstwem. Planuje takŝe likwidację niektórych warsztatów naprawczych, tj. w Lipnie, Aleksandrowie Kujawskim i śninie. Jednym z elementów tych działań jest zachęcanie pracowników do zakładania spółek pracowniczych. Poinformował, iŝ w ubiegłym tygodniu odbyły się w tych miejscach spotkania z tą grupą pracowników, gdzie rozpoczęto rozmowy na ten temat. W tym tygodniu zaplanowano ponowne spotkania w tych miejscowościach. Umówiono się z pracownikami, Ŝe w tym tygodniu odpowiedzą na pytanie, czy chcą podjąć ten trud zmiany restrukturyzacji zatrudnienia i tworzenia spółki pracowniczej w tych miejscach, czy teŝ, czego by zarząd spółki bardzo nie chciał, pracownicy nie zachcą się w to włączyć. Powiedział, iŝ apelował do pracowników o to, aby jednak ten trud podjąć, a ostateczną decyzję, czy będzie to realizowane podejmować juŝ po przedyskutowaniu, wynegocjowaniu warunków umów między firmą a tymi pracownikami. UwaŜa, Ŝe utworzenie spółek pracowniczych, jeśli by się udało, byłoby dobrym rozwiązaniem, które pozwoliłoby zmniejszyć koszty funkcjonowania spółki, a z drugiej strony zachować miejsca pracy na niezmienionych stanowiskach. Poinformował, iŝ ma takie doświadczenia, gdyŝ, jako wicestarosta rypiński, powoływał taką spółkę restrukturyzując gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkól Ogrodniczych w NadroŜu. Warunkiem utworzeni takiej spółki jest otwarcie pracowników na taką zmianę, a takŝe wsparcie związków zawodowych, które włączą się w te prace i będą rozmawiały z pracownikami, Ŝe to nie jest Ŝaden chwyt zarządu Ŝeby się ich pozbyć, tylko jest to realne działanie, które pozwoli wspólnie rozwiązać bardzo waŝny problem. W związku z tym uruchomiono procedurę zwolnień grupowych, poniewaŝ określono, jaka grupa pracowników powinna odejść z firmy. W tej chwili jest to 59 osób. Dopełniane są wszelkie procedury prawne z tym związane. Zostało przekazane zgłoszenie do Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku, informacje do urzędów pracy związane z miejscem zamieszkania pracowników. Niestety, nie udało się zawrzeć porozumienia ze związkami zawodowymi mimo prowadzonych negocjacji. Podpisano jedynie protokół rozbieŝności. Związki zawodowe nie chcę w tej chwili przychylić się do propozycji zarządu spółki, który jednak nie zrywa kontaktu, bo być moŝe jest jeszcze szansa, aby w tym zakresie się porozumieć. Podkreślił, iŝ nie chce pozostawić pracowników bez pracy. Stąd projekt outplacement (tzn. zmiany miejsca pracy, a nie utrata miejsca pracy), który jest oferowany odchodzącym pracownikom. Aby to się udało, pracownicy muszą chcieć się włączyć w realizację tego trudnego, ale wartościowego programu. Przeznaczone jest na niego 3,4 mln zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest szansa, Ŝe gdyby pracownicy otworzyli się na tworzenie spółek pracowniczych, to być moŝe zarząd spółki niedługo zwróciłby się do Zarządu Województwa nawet o modyfikację tego programu, aby zwiększyć ilość pieniędzy na zakładanie działalności gospodarczej. Odnośnie świadczenia usług w zakresie przewozów powiedział, Ŝe chce rozpocząć prowadzenie biura turystycznego. Poinformował, iŝ stosowny wniosek czeka juŝ na rozstrzygnięcie. Uzyskano juŝ gwarancję bankową. Bardzo waŝnym źródłem przychodów przedsiębiorstwa w zakresie działalności 16

17 transportowej jest obsługa gmin na dowóz dzieci i młodzieŝy do szkół. Poinformował, iŝ podpisano 26 umów z samorządami na kwotę 5,8 mln zł. W stosunku do roku ubiegłego ten dochód znacznie się poprawił. Powiedział, iŝ trwają prace z jedną z gmin nad modelem partnerstwa publiczno-prywatnego w przewozie dzieci i młodzieŝy. Jeśli udałoby się to zrobić, to osiągnie się bardzo waŝny efekt, gdyŝ to partnerstwo zakłada moŝliwość podpisywania wieloletnich umów z gminą, np. na 5 lat. Oznaczałoby to dla firmy duŝo lepszą wiedzę nt. pieniędzy, które pozyska w najbliŝszych latach, a przez to moŝliwość lepszego korzystania z tych środków, np. poprzez wymianę taboru. Następnie odniósł się do przewozów towarowych realizowanych przez dawny PKS w Brodnicy. Po przeanalizowaniu sytuacji oceniono, Ŝe naleŝy spróbować kontynuować tę działalność. Ale, podjęto trudne decyzje kadrowe polegające na tym, Ŝe rozstano się z osobami, które wcześniej kierowały tym działam. Została powołana nowa osoba z zewnątrz zdolny menager. Zmiana ta nastąpiła 31 lipca br. i juŝ w tej chwili jest zadowolony z jej efektów. Pozyskano nowych kontrahentów, zintensyfikowano współpracę z dotychczasowymi partnerami, Niedługo rozpocznie się działalność spedycyjna, która do tej pory nie była prowadzona. Zamówień jest więcej, niŝ moŝliwości realizacji posiadanym taborem. Postanowiono poŝegnać się z działalnościami niedochodowymi firmy związanymi z obiektami, czy usługami. Wprowadza się nową politykę wobec nieruchomości. Wyodrębniane są teraz działki, które w Ŝaden sposób nie moŝna wykorzystać dla firmy, czy teŝ firma ich nie potrzebuje. Zostaną one zaoferowane rynkowi. Tych nieruchomości, które juŝ zaoferowano na sprzedaŝ jest sporo. Jeśli procedury będą przebiegały w sposób właściwy, to w ciągu kilku miesięcy do kasy firmy powinny wpłynąć znaczące środki z ich sprzedaŝy. Trwają takŝe prace nad zwiększeniem przychodów z tytułu reklamy wizualnej na taborze. Przedsiębiorstwo posiada 450 autobusów. Przygotowywany jest teraz taki system, który pozwoli wykorzystać takŝe ten aspekt. Z jedną z firm promocyjnych trwają nad tym prace. Powiedział, iŝ te wszystkie działania prowadzą do tego, aby poradzić sobie z sytuacją finansową spółki, która nie jest łatwa. Poinformował, iŝ w tej chwili trwają prace nad planem wymiany taboru. Zaznaczył, Ŝe plan ten musi być skorelowany z posiadanymi pieniędzmi. Dodał, iŝ realizowany jest równieŝ program rewitalizacji posiadanych dworców. Trwają juŝ prace nad nowym pomysłem na dworzec w Brodnicy. Znaleziono inwestora, który chce tę nieruchomość kupić. Jest juŝ po umowie przedwstępnej. JeŜeli wszystkie procedury przejdą sprawnie, to Brodnica będzie pierwszym miejscem gdzie pojawi się dworzec z funkcją handlową. Mając do dyspozycji nowoczesny dworzec spółka zarobi pieniądze, a mieszkańcy będą mieć galerię handlową, nowe miejsca pracy. Czyli, jest to sytuacja bardzo pozytywna. Przygotowuje się takŝe do realizacji takich projektów w: Radziejowie, Inowrocławiu, Rypinie i Mogilnie. Poinformował, iŝ jest na rynku coraz więcej firm deweloperskich, które chcą w taką działalność wchodzić. Ponadto poinformował, Ŝe w siedzibie firmy we Włocławku przy ul. Wienieckiej, udało się wygenerować nieruchomość o duŝej powierzchni 3,7 ha, która zostanie wystawiona na sprzedaŝ. Zakłada, iŝ zarobi się na tym znaczące środki finansowe na potrzeby firmy. Odnośnie taboru powiedział, Ŝe jeŝeli program restrukturyzacji zostanie zrealizowany, to na pewno będzie się on poprawiał. Przyjęto załoŝenie, Ŝe remonty generalne wobec pojazdów będą tylko wówczas stosowane, jeśli jest to ewidentnie uzasadnione rachunkiem ekonomicznym. Jeśli nie, to będzie on zbywany. Wymiana taboru będzie następowała z wykorzystaniem lessingu. Zastanawia się 17

18 takŝe nad zmianą paliwa do autobusów. Rozpoczęto prace nad moŝliwością kupowania w przyszłości autobusów zasilanych gazem ziemnym w formie spręŝonej, albo skroplonej. To nie jest jeszcze przesadzone. Podjęto kontakt z firmami, które to oferują, m.in. z zarządem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Aby taki projekt realizować muszą pojawić się w naszym województwie stacje tankowania CNG (gazu ziemnego spręŝonego). Być moŝe będzie tak, Ŝe Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, albo inny partner, w ramach tego projektu zdecyduje się, wykorzystując nieruchomości spółki, zbudować w kilku miejscach stacje tankowania. Mowa jest o Inowrocławiu, Włocławku. Brodnicy. Zarząd PGNiG otwiera się na te rozmowy. Wyraził nadzieje, iŝ będzie tego szczęśliwy finał. To moŝe otworzyć szanse w przyszłości, w kolejnej turze pieniędzy unijnych na pozyskanie dofinansowania unijnego, jeśli tabor będzie na takie paliwo, jak gaz ziemny. Poinformował, iŝ spółka chce równieŝ zakupić więcej busów 20-osobowych. Analizy pokazują, Ŝe jest wiele takich kursów, gdzie przewoŝonych jest kilkanaście osób, i autobus 40-osobowy jest tam niepotrzebny gdyŝ zuŝywa za duŝo paliwa. Będzie to duŝo bardziej ekonomiczne rozwiązanie. Przekazał, iŝ rozpoczęto takŝe ubieganie się o wsparcie finansowe podejmowanych działań. Podjęto kontakt z Agencją Restrukturyzacji Przemysłu S.A.. Jest to państwowa spółka, która jest powołana do realizacji takich działań. W tej chwili przekazywane są agencji informacje o spółce. Zakłada, Ŝe za 1-2 tygodnie odbędzie się spotkanie w Warszawie, gdzie zostanie określone, czy spółka będzie mogła skorzystać z pomocy ARP, poniewaŝ tutaj trzeba spełnić określone kryteria, ale pomoc ta teŝ jest na określonych zasadach. Pomoc moŝna uzyskać w formie poŝyczki, poręczenia, ale takŝe w formie objęcia akcji lub udziałów w podwyŝszonym kapitale. Ta pomoc ma charakter pomocy publicznej, więc, jeśli ma wystąpić, to trzeba uzyskać zgodę Komisji Europejskiej na udzielenie pomocy publicznej spółce. Wyraził nadzieję, Ŝe to wsparcie uzyska. Na koniec powiedział: Zdaje sobie sprawę, Ŝe w ostatnich tygodniach wokół naszej firmy zrobiło się głośno, z czego naleŝałoby się cieszyć, bo jak mawiał Józef Piłsudski: nie waŝne czy mówią dobrze, czy źle, waŝne by nazwiska nie przekręcali. Ale w naszym przypadku z tym nazwiskiem róŝnie bywa, bo przyzwyczajenie do PKS jest znaczące. Natomiast szkoda, Ŝe tych opinii negatywnych, i chyba niezasłuŝonych, o naszej spółce jest troszeczkę za duŝo. Przed rozpoczęciem sesji w rozmowie z radnym Pawlakiem wymieniliśmy kilka opinii. Pan radny zwrócił uwagę, Ŝe być moŝe zarząd trochę za mało rozmawia. Natomiast, my rozmawiamy ze wszystkimi, z którymi powinniśmy rozmawiać. Jeśli naleŝy szerzej rozmawiać, to teŝ będziemy. My rozmawiamy z radą nadzorczą, z naszym właścicielem, ze związkami zawodowymi, czy teŝ pracownikami i grupami pracowniczymi. Ale teŝ jesteśmy ostroŝni w tych rozmowach, jakby w szerszym zakresie, poniewaŝ jesteśmy spółka prawa handlowego. W kodeksie spółek handlowych jest opisane co moŝemy mówić, jakie informacje przekazywać, jak się do nich odnosić. Dlatego wykazujemy tu wstrzemięźliwość Ŝeby nie uchybić przepisom prawnym. Stąd i ta prośba do Państwa radnych, ale takŝe i do dziennikarzy, o wyrozumiałość, Ŝe o wielu rzeczach nie wolno nam mówić ze względu na nasze dobro, na dobro naszych kontrahentów, którzy z nami współpracują. Nie chcielibyśmy, aby odwracali się od tej współpracy. Dlatego, te informacje o naszej firmie, o sytuacji bieŝącej, chronimy. NajwaŜniejsze jest to, Ŝe w tym roku przedłoŝyliśmy naszemu właścicielowi, radzie nadzorczej plan finansowy, który moŝe to za duŝo powiedziane, Ŝe daje jakieś wielkie powody do optymizmu, ale który pokazuje, Ŝe 18

19 funkcjonujemy bezpiecznie, Ŝe rozwiązujemy problemy. Jeśli będziemy realizowali programy, które sobie załoŝyliśmy, jesteśmy wstanie coraz lepiej funkcjonować. Tych problemów nam rzeczywiście nie brakuje, ale musimy teŝ sobie uświadomić, Ŝe jednak mamy kryzys i w gospodarce firmom jest cięŝko. A nasza branŝa, czy teŝ budowlana są w tej chwili takimi szczególnie wraŝliwymi na to, co się dzieje. Po to była ta konsolidacja Ŝeby tę sytuacje poprawić, a nie na odwrót. W tej chwili nasza wiedza jest taka, Ŝe raczej idzie ku dobremu, chociaŝ jest cięŝko, i powinniśmy te problemy rozwiązywać. Oczywiście, waŝny jest pewien spokój społeczny, takŝe w firmie. Dlatego cieszę się, Ŝe dzisiaj na sali mamy przedstawicieli naszych związków zawodowych, bo powtarzam, te rozmowy prowadzimy. Chciałbym, aby byle lepsze efekty tych rozmów. Rozumiem teŝ stronę związkową, bo jeśli mówimy o restrukturyzacji zatrudnienia, to wiem, Ŝe od razu Państwo związkowcy teŝ nie mogą temu przyklasnąć, bo mają swój elektorat w firmie, który by chciał, Ŝeby tych redukcji zatrudnienia nie było. Ale, mam nadzieję, Ŝe po tych rozmowach, po refleksji, po kontakcie z Sejmikiem będzie nam łatwiej rozmawiać i osiągać te cele, bo naprawdę wkładamy wiele wysiłku, Ŝeby tę restrukturyzację zatrudnienia, rozstawanie się z naszymi pracownikami zrealizować tak, aby ci ludzie jak najmniej tej pracy stracili, a być moŝe dzięki projektowi, dzięki zakładaniu spółek pracowniczych, funkcjonowali w przyszłości jeszcze lepiej. Naprawdę, chcemy pokazać, Ŝe los naszego pracownika jest nam drogi, bo to są ludzie, którzy przepracowali w tych firmach często całe swoje zawodowe Ŝycie, i chcemy pomóc im się odnaleźć w tych trudnych warunkach. Nie chcemy ich zostawić samym sobie, Ŝeby byli kłopotem przepraszam dla urzędów pracy. To jest problem dla firmy i chcemy go rozwiązywać. Marszałek Piotr Całbecki: Chciałbym jedynie uzupełnić tę wypowiedź informacją o pewnych wskazaniach ze strony właścicielskiej, które kierujemy poprzez radę nadzorczą, czy teŝ bezpośrednio do zarządu spółki. Chcemy Ŝeby ta firma zarabiała pieniądze poniewaŝ po to zakładamy spółki, jeśli nie są to spółki in house do realizacji zadań własnych samorządu, aby przynosiły nam wymierne efekty zyski. PKS, przepraszam, Ŝe wciąŝ uŝywam tej nazwy, konkuruje z innymi podmiotami gospodarczymi na rynku i to jest dzisiaj jego głównym zadaniem, aby na tym rynku się utrzymać. Jest to bardzo trudne zadanie, ale teŝ niezbędne. KaŜda próba określenia tej spółki, jako spółki, która by miała wypełniać jakieś funkcje związane ze subsydiowaniem transportu, jeśli ktoś uwaŝa, Ŝe ta spółka w ogóle ma prawo uzyskiwać jakieś dokapitalizowanie, które jest niezgodne z prawem, to się po prostu myli. To jest niemoŝliwe z punktu widzenia obowiązującego w Polsce prawa. Dlatego musimy się w tym obszarze poruszać. Zdaję sobie sprawę, Ŝe działamy na otwartym rynku i spółka musi mieć odpowiednie instrumenty do walki, utrzymania się na tym rynku, przynajmniej naszego województwa. Ale, ta działalność spedycyjna, związana z transportem towarów, wykracza poza region. My akceptujemy tę działalność, właśnie tylko dlatego, Ŝeby poprawiać rentowność tej firmy. Naprawdę, nie jest zadaniem samorządu województwa przewoŝenie towarów po Europie. To jest zadanie dla firm, prywatnych. Działalność ta moŝe zasilać spółkę dodatkowymi dochodami i dlatego ją popieramy. Misją jest wciąŝ przewóz pasaŝerów z naszego województwa. Chcemy w tym obszarze odgrywać istotną rolę. Powody, dla których połączyliśmy te 4 spółki, wiele razy podawaliśmy. Cel został osiągnięty. NajwaŜniejszy to ten, Ŝe te spółki przestały ze sobą konkurować. PoniewaŜ jest jeden właściciel, zarządzamy jednym podmiotem. To teŝ dało wymierne efekty w postaci oszczędności uzyskanych po restrukturyzacji, związanych z ograniczeniem kosztów zarządczych, czy 19

20 administracyjnych. To widać wyraźnie w wynikach finansowych, przynajmniej za ten pierwszy okres 4 miesięcy, który mamy za sobą. Misją tej spółki jest równieŝ to, aby aktywnie włączyła się w ZST WK-P, czyli w zintegrowany system transportu województwa kujawsko-pomorskiego. On powstaje i jako jeden z partnerów tego systemu chcielibyśmy, aby nasza spółka odgrywała wiodącą rolę. Obsługuje ona te rejony województwa, które w sposób szczególny wymagają jeszcze tego transportu publicznego. Z całą pewnością będziemy włączać PKS do tego systemu tak, aby zagwarantować mieszkańcom naszego województwa swobodny dostęp do środków komunikacji zbiorowej publicznej. Rolą Zarządu Województwa i Sejmiku będzie zbudowanie takiego programu, co jest od niedawna obowiązkiem ustawowym. Poprzez współpracę ze wszystkimi przewoźnikami będziemy taki plan transportu budować, oczywiście, łącznie z przewozami kolejowymi. Kolejna sprawa, to poprawa jakości. Taki wyznaczyliśmy cel spółce, aby to, co juŝ nie przystaje do XXI wieku, zniknęło. Aby poprzez wymianę taboru i wszystkiego co jest związane z komfortem podróŝowania, aby wdroŝyć jak najszybciej. Nowy tabor związany jest równieŝ z poprawą bezpieczeństwa. Musi on spełniać nasze oczekiwania. Jest to plan długofalowy, ale teŝ nie tak odległy. Na razie musimy spółkę zbilansować. Zamknąć ten rok optymistycznym akcentem, ale od przyszłego przystąpić do wdraŝania programu wymiany taboru, i to nie takiego, który będzie trwał w nieskończoność, tylko takiego, który w sposób zasadniczy spowoduje poprawę jakości usług, które ta firma realizuje w naszym regionie. Kolejna drobna pula zagadnień to ta, która łączy z jednej strony ekonomię a z drugiej ekologię. Była tu juŝ mowa o przymiarkach wymiany taboru tam, gdzie to jest moŝliwe, na taki, który byłby zasilany gazem, tym ciekłym. To jest dobry kierunek i bardzo opłacalny. Pomimo, iŝ w Polsce jest najdroŝszy gaz w Europie, to mimo wszystko duŝo tańszy w eksploatacji niŝ olej napędowy. To wiąŝe się z ekologią i dodatkowymi moŝliwościami pozyskania środków unijnych na realizacje takiego celu. Dlatego tu, mam nadzieję, ten efekt wymiany taboru będzie wsparty środkami zewnętrznymi. Staramy się takie zorganizować dla naszej spółki. Wszyscy, którzy pracują w firmach, które muszą na siebie zarobić wiedzą, Ŝe to nie ma tak, iŝ wprowadza się jakiś plan restrukturyzacyjny, jest on raz zrealizowany i juŝ przez kolejnych 20 lat nic nie trzeba robić. KaŜda firma, a szczególnie tak duŝa, jakimi są PKS-y, wymaga permanentnej polityki zmian, czyli restrukturyzacji wszystkiego tego, co nie słuŝy firmie, a z drugiej strony wprowadzaniu takich nowych rozwiązań, które firmie pomagają. Więc, te plany, zarysy róŝnych działań outplacementowych dla mnie, dla Zarządu są działaniami doraźnymi, które nawet jeśli zostaną zrealizowane w oparciu o ten krótkoterminowy interwał czasowy, nie załatwiają sprawy. Czyli, wprowadzenie do systemu zarządzania tym podmiotem definicji zarządzania zmianą jest, moim zdaniem, niezbędne i to będzie proces permanentny. Czyli, nie będzie takiej sytuacji, Ŝe nagle będziemy się tylko spotykać i dyskutować, jak jest juŝ dobrze. Wiem, Ŝe w takich firmach jest to niemoŝliwe. Trzeba cały czas budować konkurencyjność tej firmy. Polega to na poszukiwaniu wewnątrz swej spółki tych obszarów, które wciąŝ naleŝy modernizować. To są te najwaŝniejsze elementy. Oczywiście, dziś ta restrukturyzacja, to ograniczanie kosztów, to zbycie zbędnych składników majątkowych. O tym wszystkim była mowa. To się powoli zaczyna realizować. Ale, Zarząd Województwa, przez restrukturyzację, rozumie zupełni coś innego, niŝ nam by się wydawało, Ŝe jest to jakiś akt uleczenia tego, co zastaliśmy przejmując tę spółkę. 20

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (858) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (20.) oraz Komisji Ustawodawczej (183.) w dniu 22 kwietnia 2009 r. VII

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/08. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter

Protokół Nr 34/08. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter Protokół Nr 34/08 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 8.02.2008r. o godz.9.00 w sali Nr 32, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul.zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r.

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r.

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. 1 Dz-18.0021.1.2014 Podsumowanie: I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, 2. Ślubowanie członków Rady Dzielnicy, 3. Przedstawienie projektu porządku obrad, 4.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/2014 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ NR II/2014 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ NR II/2014 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 grudnia 2014 roku Obrady pierwszej sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.12 00. Lista obecności radnych stanowi załączniki nr 1 i 2 do

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 38/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r.

Protokół nr 38/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r. Aleksandrów Kuj. 22.05.2009r. Protokół nr 38/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 22.05.2009 r. Ad. 1 Pan Andrzej Cieśla Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał członków Zarządu.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXV/09 XXXV sesji Rady Miasta Szczecinek, odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Szczecinek w dniu 28 lipca 2009r.

PROTOKÓŁ Nr XXXV/09 XXXV sesji Rady Miasta Szczecinek, odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Szczecinek w dniu 28 lipca 2009r. PROTOKÓŁ Nr XXXV/09 XXXV sesji Rady Miasta Szczecinek, odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Szczecinek w dniu 28 lipca 2009r. Stan Radnych 20 Obecnych - 16 radnych. Nieobecni radni: Andrzej Jaszczur,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/2003 z Sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 25 lutego 2003 r.

PROTOKÓŁ NR V/2003 z Sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 25 lutego 2003 r. PROTOKÓŁ NR V/2003 z Sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 25 lutego 2003 r. Przewodniczący - Mirosław Olczak otworzył obrady V sesji Rady Gminy Skąpe. Następnie przywitał obecnych radnych, przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

Po chwili zebrano karty do głosowania i policzono głosy. Karty stanowią załącznik do protokołu.

Po chwili zebrano karty do głosowania i policzono głosy. Karty stanowią załącznik do protokołu. Protokół nr 01/01/2004 Z posiedzenia Komisji Doraźnej do Prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Miasta Gdańska na lata 2005-2009 w dniu 9 listopada 2004 roku o godz. 8.15 w sali 003 Nowego Ratusza w

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R.

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. Protokół nr XVII/08 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 kwietnia 2008 r. O godzinie 16.08 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji 2014-2018 odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Ad.1. Otwarcie sesji przez Radnego najstarszego wiekiem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40 PROTOKÓŁ NR X/11 Z SESJI RADY GMINY W KONECKU z dnia 30 listopada 2011r. Protokołowała: Magdalena Wawrzyniak X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz. 10.00 - Zakończono godz.10:40 Do pkt 1 go porządku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 28/13 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 lutego 2013r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 28/13 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 lutego 2013r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 28/13 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 22 lutego 2013r. Rozpoczęcie godz. 14 30 Lista obecności członków Komisji w załączeniu Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XI/2007 z obrad Nadzwyczajnej XI Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 03 lipca 2007 roku w sali narad Urz

Protokół nr XI/2007 z obrad Nadzwyczajnej XI Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 03 lipca 2007 roku w sali narad Urz Protokół nr XI/2007 z obrad Nadzwyczajnej XI Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 03 lipca 2007 roku w sali narad Urzędu Miasta Leszna, ulica Karasia nr 15, w godzinach od 12 00 do 12

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r.

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Ad.1 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu roku (godz )

Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu roku (godz ) Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM w Sosnowcu w dniu 22.01.2009 roku (godz. 14.10 15.00) Posiedzenie odbyło się w sali 319 Urzędu Miejskiego w przerwie obrad sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r.

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

BR.0041/3/2010 Nowa Sól,

BR.0041/3/2010 Nowa Sól, BR.0041/3/2010 Nowa Sól, 2010-12-22 Protokół Nr III/2010 z III Nadzwyczajnej Sesji IV kadencji Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 grudnia 2010 roku. III - Nadzwyczajna Sesja IV kadencji Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r.

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

LPO P/15/078 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO P/15/078 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO.410.002.07.2015 P/15/078 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I. Dane identyfikacyjne kontroli P/15/078 Reagowanie Policji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI I NADANIE SZTANDARU

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI I NADANIE SZTANDARU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/114750,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-i-nadanie-sztandaru.html Wygenerowano: Niedziela, 8 stycznia 2017, 01:00 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r.

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XIX sesji

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40 Protokół nr 6/11 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki i Promocji, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, które odbyło się w dniu 18 maja 2011 r. w sali nr 8 Starostwa

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

R A D A G M I N Y O Ł A W A

R A D A G M I N Y O Ł A W A R A D A G M I N Y O Ł A W A P R O T O K Ó Ł nr I/2014 I z inauguracyjnej sesji RADY GMINY OŁAWA, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 r. 1 P R O T O K Ó Ł nr I/2014 z inauguracyjnej sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny:

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny: OCENA ZAGADNIENIA Celujący Uczeń opanował następujące pojęcia: uzasadnia znaczenie nadrzędności Konstytucji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Rady Dzielnicy Ochota

P R O T O K Ó Ł. Rady Dzielnicy Ochota P R O T O K Ó Ł obrad XLIII Sesji cz. II Rady Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy która odbyła się w dniu 19 października 2009 r. 1 z 7 W obradach Sesji udział wzięli radni wg listy obecności stanowiącej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice PROTOKÓŁ I/10 z pierwszej sesji VI kadencji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się dnia 1 grudnia 2010 r. w Gimnazjum w Słopnicach. Sesja trwała od godz. 16.00 do godz. 18.10. Szczegółowa lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r.

Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r. Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r. Rozpoczęcie: godz. 9,30 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek obrad: 1. Ustalenie

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r.

Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

RM.0052/8/08 P R O T O K Ó Ł NR XXVI /08 z Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 maja 2008 r.

RM.0052/8/08 P R O T O K Ó Ł NR XXVI /08 z Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 maja 2008 r. RM.0052/8/08 P R O T O K Ó Ł NR XXVI /08 z Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 maja 2008 r. XXVI Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku V kadencji odbyła się w sali posiedzeń

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r.

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1.Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r.

Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r. Aleksandrów Kuj. 10.11.2009r. Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 10.11.2009r. Ad.1 Pan Andrzej Cieśla Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał członków Zarządu. Na

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr /2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2013 r. Projekt Zarządu Województwa Opolskiego UCHWAŁA Nr /2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2013 r. w sprawie likwidacji filii w Krapkowicach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Członkowie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego : (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu)

Członkowie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego : (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) BRM.0012.6.1.2013 Protokół nr 1/2013 z posiedzenia Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 21 stycznia 2013 roku Godzina rozpoczęcia obrad:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. Obrady I inauguracyjnej sesji Rady Gminy otworzył Pan Szymon Tomczyk

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski o godz. 11 00 otworzył

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

- o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 926 Warszawa, 27 czerwca 2008 r. Szanowny Panie Marszałku Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny do godziny 15.30

Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny do godziny 15.30 Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny 14.00 do godziny 15.30 Stan radnych Rady Gminy 15 Obecnych na sesji w trakcie głosowań 14 Sesja Rady

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r.

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2285) 334. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 czerwca 2011 r.

Zapis stenograficzny (2285) 334. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 czerwca 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2285) 334. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 czerwca 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku Porządek sesji: 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Miedziana Góra. 2. Wręczenie przez Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1795) Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (204.) oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych(116.)

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 26/2010 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 10 lutego 2010 roku

P R O T O K Ó Ł NR 26/2010 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 10 lutego 2010 roku P R O T O K Ó Ł NR 26/2010 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w dniu 10 lutego 2010 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik

Bardziej szczegółowo

KOLEJNI NOWI POLICJANCI ZŁOŻYLI ŚLUBOWANIE

KOLEJNI NOWI POLICJANCI ZŁOŻYLI ŚLUBOWANIE POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/139708,kolejni-nowi-policjanci-zlozyli-slubowanie.html Wygenerowano: Niedziela, 17 września 2017, 16:22 Strona znajduje się w archiwum. KOLEJNI

Bardziej szczegółowo

Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego. po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014

Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego. po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014 załącznik do protokołu Nr 2/2014 Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014 PANIE PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY, PANIE I PANOWIE RADNI DRODZY MIESZKANCY GMINY MOGILANY SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r.

PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r. 1 BO.0022.17.2015 PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR3/III/

P R O T O K Ó Ł NR3/III/ P R O T O K Ó Ł NR3/III/2005 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia jakie odbyło się w dniu 14 września 2005 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie przy al. Słowackiego 20 W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Ad. PUNKT 2 W wyniku głosowania Komisja przy 11 głosami za i 1 głosie wstrzymującym przyjęła protokół Nr 13/2009. (12 radnych na sali obrad).

Ad. PUNKT 2 W wyniku głosowania Komisja przy 11 głosami za i 1 głosie wstrzymującym przyjęła protokół Nr 13/2009. (12 radnych na sali obrad). PROTOKÓŁ nr 14/2009 z dnia 12 października 2009r. z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Obradom przewodniczyła P. Małgorzata Szelenbaum - Przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora

Bardziej szczegółowo

Konkurs dla firm Mama w pracy * * * Ankieta dla kobiet

Konkurs dla firm Mama w pracy * * * Ankieta dla kobiet Konkurs dla firm Mama w pracy Organizatorzy i Partnerzy: Rzeczpospolita, Fundacja Świętego Mikołaja, Instytut badawczy MillwardBrown SMG/KRC * * * Ankieta dla kobiet Szanowna Pani, Prosimy o udział w ankiecie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo