nasz region Nowa fala Światowe Dni Innowacji FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nasz region Nowa fala Światowe Dni Innowacji FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI"

Transkrypt

1 Biu le tyn In for ma cyj ny Wiel ko pol skie go Regionalnego Programu Operacyjnego na lata nasz region Nr 4 /2009 ISSN EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Nowa fala Światowe Dni Innowacji FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI» Debata nad Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego» Rewitalizację czas zacząć» Wielkopolscy Liderzy Innowacji 2009

2 W liczbach Projekty drogowe zgłoszone przez beneficjentów w 2009 r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , priorytet II Infrastruktura komunikacyjna - - r W tym roku wielkopolska mapa inwestycji drogowych wzbogaciła się o kolejne projekty. Na pierwszej pozycji lokują się 3 projekty kluczowe: droga nr 434, odcinek od drogi nr 36 do Śremu przebudowa drogi na odcinku o dł. 38,5 km (wartość projektu: 33,284 mln euro); droga nr 434 budowa II etapu obwodnicy Śremu i Zbrudzewa o dł. 3,12 km (4,414 mln euro); droga nr 196, obwodnica Murowanej Gośliny budowa obwodnicy o dł. 9,3 km (31,992 mln euro). Spora pula pieniędzy łącznie 11,2 mln euro została także zarezerwowana na dofinansowanie projektów zgłoszonych w konkursie na działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne). Nabór zakończony 5 listopada 2009 r. przeprowadzono w ramach Schematu I Drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców oraz Schematu II Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich. W Schemacie I, dla którego przewidziano alokację na poziomie 1,2 mln euro, przyjęto 5 wniosków o łącznej wartości całkowitej projektów ,36 zł, z czego łączna wnioskowana kwota o dofinansowanie wynosi ,89 zł. Z kolei w Schemacie II (alokacja 10 mln euro) przyjęto 52 wnioski o łącznej wartości całkowitej projektów ,97 zł, z czego łączna wnioskowana kwota o dofinansowanie to ,17 zł. Na początku grudnia poznamy liczbę i wartość wniosków zgłoszonych na konkurs w ramach działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2010 roku; do rozdysponowania przewidziano 30 mln euro. r M.MAMET/MAC MAP projekty kluczowe projekty w ramach Schematu I Drogi w granicach administracyjnych projekty w ramach Schematu II Drogi w granicach administracyjnych r

3 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO W numerze: 4 Nowa fala Światowe Dni Innowacji Już po raz trzeci dyskutowano w Poznaniu o nowatorskich sposobach rozwiązywania problemów w gospodarce, nowoczesnych instrumentach finansowych, o roli designu i sztuki w biznesie 6 Dalekowzroczna trójka Laureaci konkursu Wielkopolski Lider Innowacji 7 Nowy zastrzyk nergii Blisko 47 milionów zł przeznaczono w działaniach 1.2 i 1.4 na rozwój MSP oraz budowanie sieci innowacji 8 Wczoraj, dzisiaj, jutro Wielkopolska debata nad Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 9 Rewitalizację czas zacząć Konkurs na działanie 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych 12 Po szynach i drogach 7 wielkopolskich miast wzbogaci się o nowy tabor komunikacyjny; wystartują też 2 duże prokekty modernizacji regionalnych linii kolejowych 13 Wczesne ostrzeganie W 2010 r. poprawi się bezpieczeństwo środowiskowe i ekologiczne w regionie 14 Aktualności Miliony euro na ochronę Puszczy Zielonka Kluczowe innowacje w wielkopolskiej policji Rezonans za 6,3 miliona złotych Sza now ni Pań stwo NASZ REGION Biuletyn Informacyjny WRPO Województwa Wielkopolskiego wydawany jest na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 18, Poznań Departament Polityki Regionalnej, ul. Przemysłowa 46, Poznań tel.: faks: Departament Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Strzelecka 49, Poznań tel.: faks: FOT. MACIEJ ZAKRZEWSKI/EWA BIELAŃCZYK W 2000 r. polskie instytucje i samorządy dopiero rozpoczynały przygotowania do korzystania z funduszy strukturalnych na lata Wówczas wskakiwaliśmy do rozpędzonego pociągu. Kraje starej piętnastki były już w trakcie realizacji programów z perspektywy Polska miała zacząć korzystać z tych funduszy w 2004 r. Musieliśmy się uczyć wszystkiego: na czym polega polityka spójności Unii Europejskiej, w jakim celu utworzono fundusze, jak powinny być przygotowane programy operacyjne, jakie cele powinniśmy sobie stawiać i jak je osiągać, jak realizować i rozliczać projekty. To tylko niektóre punkty z długiej listy zaległości do nadrobienia. Na lata Unia Europejska przeznaczyła dla nas 12,8 mld euro, co stanowiło ponad połowę puli środków zarezerwowanych dla ówczesnych 10 nowych państw członkowskich. Samorządy województw wzięły odpowiedzialność za wdrażanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zasilanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkie powierzone nam środki wykorzystaliśmy. Nie byłoby to możliwe bez ogromnej aktywności samorządów lokalnych, przedsiębiorstw, instytucji rynku pracy i innych beneficjentów jak szkoły, szpitale czy instytucje kultury. Doświadczenia z korzystania funduszy unijnych na lata nauczyły nas, jak być skutecznym, usprawniły pracę całej administracji i przekonały do działania zgodnie z wyznaczonymi celami. Teraz jesteśmy już prawie na półmetku wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Można tylko podziwiać coraz większą sprawność projektodawców. Można też śmiało powiedzieć, że nie będzie kłopotu z wydatkowaniem 1,3 mld euro z EFRR. Dobrych projektów jest aż nadto. 9 lat temu dopiero zaczynaliśmy się uczyć, a dziś mamy już bagaż bogatych doświadczeń i pracujemy nad nową strategią rozwoju regionalnego na lata Wspieranie konkurencyjności regionów poprzez inwestycje w kapitał ludzki oraz innowacje, wsparcie obszarów problemowych, a także ukierunkowanie na potrzeby samorządów to najważniejsze założenia projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, który Ministerstwo Rozwoju Regionalnego konsultowało ze wszystkimi województwami. Ponieważ Wielkopolska jest wewnętrznie dość zróżnicowanym regionem, chcemy wszystkim mieszkańcom województwa zapewnić wyrównany dostęp do edukacji i służby zdrowia. Potrzebna jest także poprawa dostępności komunikacyjnej ośrodków subregionalnych. Mamy nadzieję, że dzięki nowej strategii będzie to możliwe. Integracja Unii Europejskiej przynosi nam same korzyści i możliwość współdecydowania o kształcie polityki rozwoju, toteż nie muszę specjalnie przekonywać do optymistycznego patrzenia w przyszłość. W tym grudniowym wydaniu biuletynu życzę naszym Czytelnikom spokojnych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego sukcesów Nowego Roku! Biuletyn NASZ REGION jest wydawany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata FOT. ARCHIWUM UMWW Leszek Wojtasiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wydawca: Smartlink Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 3/10, Poznań Redakcja: Jerzy Gontarz, Julia Hoffmann, Grzegorz Kmita Koordynacja: Piotr Ratajczak Projekt i skład: Alina Merha Druk: Poligrafia Janusz Nowak 3

4 Nowa fala Prawie tydzień, od 28 września do 2 października, rytm życia w Wielkopolsce wyznaczały Światowe Dni Innowacji. Podczas imprezy zorganizowanej już po raz trzeci przez Urząd Marszałkowski dyskutowano o nowatorskich sposobach rozwiązywania problemów w gospodarce, wzmacnianiu konkurencyjności przedsiębiorstw, nowoczesnych instrumentach finansowych, a także o roli designu i sztuki w biznesie. 4 Wtegorocznej edycji SDI udział wzięło ok osób. Uczestnicy wysłuchali 50 wykładów wygłoszonych przez ekspertów z Polski i z Europy, ale też z Brazylii i Japonii. Prezentacjom towarzyszyły imprezy artystyczne i edukacyjne, które odbywały się w Poznaniu oraz w innych miastach regionu. Lasery i kontenery Pierwszego dnia imprezy przygotowano na Placu Wolności niespodziankę dla mieszkańców miasta: widowisko świetlnomuzyczne pt. Innowacyjna Wieczorynka. Laserowy show był tylko wstępem do kolejnych spotkań ze sztuką przyszłości. Można było ją znaleźć na terenie Starej Drukarni, gdzie prezentowano wystawy o wspólnej nazwie Wielkopolska Aleja Kreacji. W świat artystycznych wizji inspirowanych tradycją i nowoczesnością wprowadzała interaktywna przestrzeń Daana Roosegarda Dune. Obejrzeć można było także m.in. ekspozycję Dizajn w Przestrzeni Publicznej Megapolis, czyli totalna wioska Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie oraz projekt Kobasa Laksy i Nicolasa Grospierre The Afterlife of Buildings ( Budynków życie po życiu ). Sztuka wyszła z galerii na ulice i prowokacyjnie zamieszkała na kilka dni w przeszklonych kontenerach budowlanych ustawionych w różnych punktach Poznania oraz w Pile, Kaliszu i Lesznie. Wspólne działanie artystów pod hasłem Moduł Publiczny przygotowała Galeria Miejska Arsenał według koncepcji Ewy Łowżył. Pod znakiem piękna i nowoczesności Podczas Dnia Designu przedstawiono 10 prezentacji ukazujących rolę wzornictwa w przestrzeni publicznej oraz w tworzeniu i promocji produktów. Anna Krenz, architekt i publicystka mieszkająca obecnie w Berlinie, przedstawiła inicjatywy ożywiania miasta na przykładzie rozwiązań zastosowanych w stolicy Niemiec. Jedną z nich była akcja przekazywania opustoszałych lokali użytkowych ludziom, którzy mają pomysł na ich niekonwencjonalne wykorzystanie. Bengt Sandstrom ze Szwecji przekonywał, że design przyczynia się do poprawy jakości naszego otoczenia poprzez łączenie funkcji estetycznych i społecznych. Na przykładzie Sztokholmu, realizującego politykę dostępnego miasta, opisał eliminację barier architektonicznych w mieście. Szwedzi doceniają rolę wzornictwa nie tylko w kształtowaniu środowiska, ale także w rozwoju przedsiębiorstw: design jest narzędziem innowacji przyczyniającym się do wzrostu konkurencyjności firm na rynku. Z badań wynika, że wśród firm, które od początku zwracały uwagę na design własnego wizerunku i produktu, aż 81% osiągnęło sukces. Claudia Kuechen, design manager firmy Schattdecor, mówiła o najnowszych trendach we współczesnym wzornictwie. Podkreślała, że inspiracją dla projektantów jest obecnie natura. Przedstawiciele firm Hansgrohe (armatura łazienkowa) i Vitra (meble) opowiadali o historii designu i współpracy ze światowej klasy projektantami. To ludzie tworzą sukces Na zakończenie SDI dyskutowano o roli lidera w rozwoju regionu. Prelegenci, m.in. prof. Peter Tyler z Uniwersytetu w Cambridge, podkreślali, iż o sukcesie regionów decydują przede wszystkim ludzie. Ich współpraca, wzajemne zaufanie oraz wspólne działania składają się na ogólny sukces. Szczególne zadanie przypada tu lokalnym liderom: ich rolą jest umiejętne zarządzanie relacjami między różnymi partnerami w procesie integracji regionalnych systemów wiedzy, biznesu, samorządu oraz środowiska. Jak przyciągnąć do Polski japońskich inwestorów, tłumaczyła radczyni Ambasady Japonii. Prof. Grzegorz Gorzelak z EURO- FOT. MACIEJ ZAKRZEWSKI (4x) REG przedstawił natomiast wizję miasta kreatywnego oraz jego znaczenie w rozwoju regionu. Wykłady zwieńczyła telekonferencja na temat roli lidera oraz sposobów podnoszenia konkurencyjności regionu. W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele subregionów z Kalisza, Konina, Ostrowa Wielkopolskiego, Leszna i Piły. Drzwi otwarte Tradycyjnie już dla młodzieży przygotowano Drzwi otwarte. W tym roku 19 wiodących firm z całego regionu zaprosiło do siebie uczniów szkół średnich, by pokazać im praktyczną stronę innowacji oraz zaprezentować nowoczesne technologie. Wizyty w przedsiębiorstwach (m.in. Inter Groclin, Schattdecor, Stomil Poznań, Volkswagen Poznań, Nivea Poland czy Kompania Piwowarska) zachęcić mają młodzież do podejmowania studiów na kierunkach technicznych. Iwona Połoz Niemcy i Szwedzi doceniają rolę wzornictwa nie tylko w kształtowaniu środowiska, ale także w rozwoju przedsiębiorstw

5 Pieniądze na innowacje Innowacyjna Wieczorynka Podczas Dnia Instrumentów Finansowych SDI (30 września br.) goście i eksperci dyskutowali o finansowaniu innowacji dla samorządów i firm. Przedstawiono też inicjatywy JESSICA i JEREMIE. Moduł Publiczny Noam Braslavsky Intymacy Pierwszą część spotkania rozpoczęła dr Anna Matysek-Jędrych z Uniwersytetu Ekonomicznego, wyjaśniając podstawowe zagadnienia związane z instrumentami finansowymi. Dyrektor Halina Wiśniewska z banku BGK omówiła możliwości finansowania nowych technologii: kredyt i premię technologiczną oraz gwarancje i poręczenia. FOT. EWA BIELAŃCZYK JESSICA = rewitalizacja Inicjatywa JESSICA ma wspierać inwestycje w rewitalizację tkanki miejskiej, stanowiące część zintegrowanych planów trwałego rozwoju obszarów miejskich. Zakłada się realizację projektów z zakresu infrastruktury miejskiej, m.in. transportu, gospodarki wodno-ściekowej, energii oraz dziedzictwa kulturowego na potrzeby turystyki, rozwoju nieużytków poprzemysłowych, przestrzeni biurowych dla sektora MSP, IT i sfery R&D (badania i rozwój) oraz budynków uniwersyteckich. W odróżnieniu od systemu bezzwrotnych dotacji, wsparcie projektów będzie miało formę zwrotnych pożyczek. Dyrektor Radosław Krawczykowski, Agata Matusiak i Kamila Hałupka z Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego UMWW omówili harmonogram wdrażania inicjatywy, kwestie pomocy publicznej oraz wytyczne do konkursów. Manager projektu w Wielkopolsce, Wojciech Ławniczak z PricewaterhouseCoopers, zaprezentował przykładowe typy projektów i formy inwestowania, Kenroy Quellence- Reid z Londynu opisał swoje doświadczenia w tym zakresie, a Eugenio Leanza z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaprezentował projekt URBAN NETWORK program dla sieci miast w ramach inicjatyw wspólnotowych. Od lewej: Radosław Krawczykowski, Eugenio Leanza i Kenroy Quellence-Reid Gwarancje i pożyczki dla firm Inicjatywa JEREMIE polega na pożyczkach, gwarancjach i systemie poręczeń, które w czasach kryzysu są trudno dostępne dla firm (zaostrzone kryteria udzielania kredytów bankowych). Wojciech Marcinkiewicz, dyrektor banku BGK, przedstawił proces wdrażania JEREMIE w Wielkopolsce: już w 2010 r. do przedsiębiorstw trafiłyby pierwsze pieniądze. Swoje doświadczenia związane ze wspieraniem innowacyjnych firm zaprezentowali Włosi z regionu Emilia Romana, natomiast bankowcy Arkadiusz Lewicki i Jakub Fulara omówili rolę banków jako doradców dla nowoczesnych i dobrze zarządzanych firm. Anna Forin z PARP zachęcała do korzystania z placówek Krajowego Systemu Usług, a dla ambitnych przedsięwzięć pomocą ma być również działalność sieci Aniołów Biznesu Amber. Piotr Ratajczak Inicjatywa JESSICA ma wspierać inwestycje w rewitalizację tkanki miejskiej, a inicjatywa JEREMIE to system gwarancji i pożyczek dla firm Wystawy Dizajn w Przestrzeni Publicznej Megapolis, czyli totalna wioska (z lewej) oraz Design Produktu 5

6 Innowacje Dalekowzroczna trójka Odważyli się pomyśleć o młodym przedsiębiorcy jak o wygranym, o mieście średniej wielkości jak o aglomeracji, a także wyobrazić sobie unię naukowców i biznesmenów. Za to nietypowe podejście zostali obwołani Wielkopolskimi Liderami Innowacji. Własna firma bez ryzyka Preinkubator to próba sił młodego przedsiębiorcy w biznesie. Osoba, która ma pomysł na biznes, może prowadzić działalność gospodarczą korzystając z osobowości prawnej Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (PAIP), a także liczyć na pomoc opiekuna oraz lokal na terenie kampusu Politechniki Poznańskiej. Pomysłodawca prowadzi firmę, buduje swoją markę, ale nie musi zakładać własnej działalności gospodarczej i ponosić związanego z nią ryzyka. Młodzi ludzie najczęściej nie otwierają własnej firmy właśnie ze strachu przed porażką tłumaczy Wojciech Gilewski, prezes PAIP. Najbardziej wspieramy te przedsięwzięcia, które oparte są na nowatorskich pomysłach. Chcemy także przekonać przedstawicieli środowiska akademickiego do wykorzystania ich wiedzy w celach biznesowych dodaje. PAIP to prężna instytucja, która energicznie działa w dziedzinie propagowania przedsiębiorczości. Naszym ostatnim sukcesem jest pozyskanie środków z projektu Startuj z biznesem z działania 6.2, który zakłada wsparcie finansowe i merytoryczne osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą. To dopełnienie oferty PAIP-u dla młodych przedsiębiorców podkreśla prezes Gilewski. Pracownicy Inkubatora nie kryją zadowolenia z uzyskania tytułu Wielkopolskiego Lidera Innowacji i nagrody. Dzięki nagrodzie będą mogli zorganizować 4 spotkania, zlecić 4 ekspertyzy, 2 opracowania i zatrudnić osobę, która będzie pomagała im we wdrażaniu preinkubacji. Od lewej: Katarzyna Piekarska, wiceprezes PAIP, Wojciech Gilewski, prezes PAIP; Ewa Marciniak, członek zarządu RWIRP; Alicja Szczepińska, naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta Leszna 6 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, miasto Leszno oraz Regionalna Wielkopolska Izba Rolno-Przemysłowa to laureaci konkursu Wielkopolski Lider Innowacji. Organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, a konkurs współfinansuje Europejski Fundusz Społeczny. Konkurs ma wesprzeć nowoczesne pomysły, które wpisują się w Regionalną Strategię Innowacji dla województwa wielkopolskiego, umacniają środowisko przyjazne innowacjom oraz wykorzystują zasoby regionu. Pomysły trójki laureatów (wybranych z 12 zgłoszeń) najpełniej odpowiadały wymaganiom konkursowym i dostały najwięcej punktów od kapituły. Nagrodzone projekty to: Preinkubator, Innowacyjne Leszno oraz FINET Food Industry NETwork. Nie tylko aglomeracje Kapituła konkursu nagrodziła także Miasto Leszno. W dzisiejszym świecie zglobalizowanej gospodarki motorami wzrostu są metropolie. Czy miasta takie jak Leszno, średniej wielkości, mają się godzić z rolą centrów mieszkaniowych czy ośrodków wypoczynkowych? pyta Alicja Szczepińska, naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta Leszna. My mamy większe ambicje. Chcemy być ośrodkiem dyfuzji: chodzi o to, by innowacje wytwarzane w dużych miastach mogły przepływać do Leszna i dalej być rozpowszechniane wśród naszych przedsiębiorców dodaje. Projekt Innowacyjne Leszno ma pomóc zrealizować te ambitne plany. Miasto powołało Lokalną Grupę Wsparcia (LGW), w której pracują przedstawiciele tzw. potrójnej spirali (szkoły wyższe, biznes, władze). Grupa ta przeprowadziła analizę potrzeb lokalnej gospodarki oraz ofert szkół wyższych i instytucji okołobiznesowych. Badania pokazały problemy: rozproszenie dość ograniczonych usług wsparcia dla prestarterów i istniejących firm, brak oferty dla studentów i absolwentów uczelni oraz osób pracujących, pragnących rozpocząć działalność gospodarczą, a także

7 Dlaczego tak ważny jest ten konkurs? Europejski Raport o Innowacyjności 2008 stawia Polskę na szarym końcu listy. Również sama Wielkopolska nie ma się czym pochwalić. Nie zaliczamy się niestety do liderów innowacyjności w Polsce. Poziom wydatków na badania i rozwój w odniesieniu do produktu brutto wynosi w naszym regionie 0,48%, dla Polski to 0,56%. Średnia w krajach UE to 1,92%. Według danych GUS, odsetek małych firm innowacyjnych w latach wynosił w Wielkopolsce 11,4%, przy średniej krajowej 16,9%. W grupie średnich firm w woj. mazowieckim działalność innowacyjną prowadziło 46% przedsiębiorstw, w Wielkopolsce 32,8%. Dzisiaj Wielkopolska lokuje się poniżej średniej krajowej, stąd duży nacisk władz samorządowych na innowacyjność. niską innowacyjność lokalnej gospodarki. Zdecydowaliśmy, że konieczne jest zjednoczenie sił i skoncentrowanie się na wsparciu dla kluczowych branż, które wyłoniliśmy: metalowo-maszynowej, przetwórstwa spożywczego oraz budownictwa wymienia naczelnik Szczepińska. Po zbadaniu potrzeb danej branży, zostaną do nich dostosowane instrumenty wsparcia, m.in.: wizyty studyjne, szkolenia, doradztwo, spotkania branżowe biznesu i przedstawicieli nauki, tworzenie platform współpracy, inicjatywy klastrowe, praktyki studenckie i uczniowskie, programy stażowe pracowników uczelni, współpraca biznesu i szkół wyższych nad wspólną promocją i rozwojem oraz utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości, który będzie wspierał przedsiębiorców oraz oferował konkretną pomoc prestarterom. Nauka i biznes ramię w ramię Uznanie kapituły konkursu znalazł też projekt FINET (Food Industry NETwork), który jest wspólną inicjatywą Regionalnej Wielkopolskiej Izby Rolno-Przemysłowej, Wielkopolskiej Giełdy Rolno- Ogrodniczej, Instytutu Logistyki i Magazynowania, oraz DB Dobry Biznes Grupa Doradcza. Pomysłodawcy chcą połączyć biznes z nauką oraz pomóc finansować tę unię. Chcemy stworzyć innowacyjną platformę dla sektora rolno-spożywczego, która ma służyć transferowi wiedzy, nowych technologii i systemu zarządzania do firm. Ma też wspierać współpracę miedzy ośrodkami badawczo-rozwojowymi a gospodarką w tym sektorze mówi Ewa Marciniak, członek zarządu RWIRP. Podobne platformy współpracy od lat działają z sukcesem w wielu krajach UE. Przy tworzeniu swojej Wielkopolanie oparli Młodzi ludzie z nowatorskimi pomysłami najczęściej nie otwierają własnej firmy ze strachu przed porażką się na modelu szwedzkim. Jego funkcjonowanie obrazuje przykład z tego kraju: Grupa producentów jęczmienia dla browarów miała problem z grzybem, który znacznie obniżał jakość ziarna. Przyszli z tym do platformy szwedzkiej. Ta znalazła naukowców-specjalistów oraz opracowała koszty badań i produkcji środka zwalczającego grzyb opowiada Ewa Marciniak. Połowę kosztów zapłacili przedsiębiorcy, a drugą, w ramach grantu, naukowcy. Producenci rozwiązali swój problem i otrzymali patent na środek do walki z grzybem. W dodatku na patencie też mogą zarabiać! A naukowcy przeprowadzili ciekawe badania i zdobyli materiał do publikacji, którym mogli się pochwalić w środowisku dodaje. Małgorzata Słabosz Nowy zastrzyk nergii Rozpoczął się nabór wniosków do dwóch kolejnych konkursów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Na finansowanie innowacji przeznaczono 47 mln euro. Przyjmowanie wniosków rozpoczęto 29 października 2009 r. Pomoc dla MSP W ramach konkursu na działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP przewidziano do rozdysponowania 19 mln euro w ramach trzech schematów. W schemacie I Projekty inwestycyjne na projekty przeznaczono 9 mln euro. Na dofinansowanie mogą liczyć inwestycje w środki trwałe oraz w wartości niematerialne i prawne, np. w transfer technologii. W schemacie II Specjalistyczne projekty doradcze z puli 500 tys. euro zostaną dofinansowane projekty doradcze z zakresu m.in.: wykorzystania zaawansowanych technologii, wprowadzania produktów na nowe rynki, opracowania strategii rozwoju firmy. W schemacie III Projekty inwestycyjne zakładające nabycie i zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych (stosowanych na świecie nie wcześniej niż od 3 lat) kwotę 9,5 mln euro przeznaczono na projekty związane z nowymi technologiami i rozwiązaniami organizacyjnymi. Maksymalne kwoty dofinansowania wynoszą: w schemacie I 1,2 mln zł, w II 200 tys. zł, w III 4 mln zł (dla przedsiębiorstw działających w sektorze transportu 3,2 mln zł). Wnioski można składać do 8 grudnia br. Na rzecz Regionalnych Sieci Innowacji W konkursie na działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji do rozdysponowania jest 28 mln euro w dwóch schematach. Schemat I Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw to kwota 25 mln euro, przewidziana na rozwój instytucji otoczenia biznesu oraz instytucji pośredniczących między nauką a biznesem. W schemacie II Infrastruktura badawczo-rozwojowa łączna kwota 3 mln euro ma służyć wsparciu budowy obiektów i zakupu urządzeń związanych z pracami badawczymi i rozwojowymi. W schemacie I maksymalne dofinansowanie może wynosić prawie 24 mln zł, w II niemal 700 tys. złotych. Przyjmowanie wniosków zakończy się 29 stycznia 2010 r. Warto pamiętać, że to m.in. działania 1.2 oraz 1.4 pozwalają stopniowo nadrabiać wieloletnie polskie zaległości w zakresie inwestowania w nowe technologie oraz współpracę nauki i biznesu. Paweł Grzybowski 7

8 Debata Wczoraj, dzisiaj, jutro Strategia ma wspomagać wzrost konkurencyjności regionów, a także wesprzeć rozwój słabszych obszarów, by zapobiec ich marginalizacji. Chcemy poznać problemy konkretnych województw oraz ustalić, w jaki sposób można im pomóc powiedziała Hanna Jahns, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, podczas poznańskiej konsultacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. 8 Zbliżająca się nowa perspektywa finansowa w Unii Europejskiej (prawdopodobnie na lata ) wywołała szeroką dyskusję na temat polityki rozwoju. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zamierza poprawić efektywność i spójność prowadzonej polityki, dlatego Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego konsultuje z przedstawicielami wszystkich województw. 7 października br. w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu nad projektem dokumentu dyskutowało blisko 400 gości: wielkopolskich samorządowców, przedstawicieli nauki i organizacji pozarządowych. Większa rola samorządów Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego zawiera zestaw najważniejszych wyzwań Wiceminister Hanna Jahns, marszałek Marek Woźniak i wicemarszałek Leszek Wojtasiak podczas konferencji prasowej. W poznańskim spotkaniu wzięło udział kilkuset gości. Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odwiedzili już 16 województw, by przedyskutować zapisy dokumentu. zidentyfikowanych dla polityki regionalnej do roku Zgodnie z założeniami, każdy region ma efektywnie wykorzystywać swój potencjał rozwojowy. Chcemy zwiększyć rolę samorządu jako podmiotu realizującego politykę regionalną. Nasza propozycja zakłada stworzenie wszystkim regionom szans na unijne wsparcie, bez względu na to, czy są słabiej czy lepiej rozwinięte zapewniała Hanna Janhs. Zadanie ma ułatwić zastosowanie czterech rodzajów instrumentów: krajowego programu operacyjnego rozwoju regionalnego, regionalnych programów operacyjnych, programów ponadregionalnych oraz kontraktów wojewódzkich. Pani wiceminister wymieniła trzy najważniejsze cele, przyświecające wdrażaniu strategii: wspieranie konkurencyjności regionów, wsparcie obszarów proble- FOT. PIOTR RATAJCZAK mowych, a także ukierunkowanie na potrzeby samorządów. Nową strategię ma charakteryzować odejście od sektorowych programów krajowych, a około 70% pomocy unijnej skierowane zostanie bezpośrednio do województw wyjaśniła H. Janhs. Różne oblicza Wielkopolski Przyjmujemy ten dokument z zadowoleniem i popieramy jego powstanie stwierdził marszałek Marek Woźniak, zgłaszając przy tym szereg spostrzeżeń istotnych dla samorządu i mieszkańców Wielkopolski. Zwracał uwagę, że Wielkopolska nie jest obszarem jednolitym. Chcemy wszystkim mieszkańcom Wielkopolski zapewnić zbliżony start do lepszego życia: wyrównany dostęp do szkół, służby zdrowia, komunikacji miejskiej podkreślał marszałek, dodając, że Wielkopolska stawia jednocześnie na rozwój Poznania, który ma przyciągnąć inwestorów i zwiększyć konkurencyjność całego regionu. Wojewoda Piotr Florek przyznał, że zapisy strategii zwiększą rolę samorządów wojewódzkich, ale ważna jest w konsekwencji decentralizacja finansów. Głos w dyskusji zabrało też kilku samorządowców, omawiając problemy lokalne. Ważnym elementem dyskusji o KSRR była informacja o stanie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Zgodnie z zasadą, iż wiedza o teraźniejszości jest najlepszym punktem wyjścia do dyskusji o przyszłości, wicemarszałek Leszek Wojtasiak poinformował o aktualnym stanie wdrażania WRPO. Przedstawione dane dotyczące ogłoszonych konkursów i złożonych wniosków stawiają Wielkopolskę wśród krajowych liderów. Piotr Ratajczak Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego zawiera zestaw najważniejszych wyzwań dla polityki regionalnej do roku 2020, w tym zwiększenie roli samorządów

9 Rewitalizacja Rewitalizację czas zacząć Centrum kulturalno-biznesowe to jeden z pomysłów na rewitalizację Starej Gazowni w Poznaniu FOT. LECH PODBREZ Tętniące niegdyś życiem fabryki czy koszary wojskowe, dziś opustoszałe straszą swoim wyglądem i przysparzają problemów lokalnym społecznościom. Na te obiekty-widma można jednak znaleźć radę: wystarczy pomysł na zmianę ich dotychczasowych funkcji i nadanie im nowych społecznych, gospodarczych i kulturowych ról. W ten sposób udało się przywrócić do życia wiele martwych obiektów i obszarów w Europie, a także w Polsce. Szansę dokonania tego na własnym podwórku będą mieli beneficjenci trwającego właśnie konkursu na działanie 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych. Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach WRPO na lata ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla działania 4.2. Projekty składać można od 30 września br. do końca marca przyszłego roku. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano w lipcu 2010 r. Kwota przewidziana do podziału między beneficjentów wynosi 2 mln euro. Zamiast czarodziejskiej różdżki Życie po życiu tak zwykło się metaforycznie określać efekty rewitalizacji zdegradowanych obiektów czy też całych obszarów. I rzeczywiście, istotę rewitalizacji stanowi tchnięcie nowego życia, w sensie nadania nowych funkcji, czasem diametralnie różnych od pierwotnego przeznaczenia budynków lub terenów. Jest to bowiem proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych, mający na celu wyprowadzenie terenu ze stanu kryzysowego i prowadzący do rozwoju, w tym do poprawy jakości życia lokalnej wspólnoty. Aby to osiągnąć, potrzebne są działania społeczne, kulturalne i gospodarcze aktywizujące lokalną społeczność oraz infrastrukturalne i przestrzenne rewaloryzacja, modernizacja, renowacja, konserwacja i adaptacja. Spektakularne przykłady powodzenia tego typu przedsięwzięć prowadzonych na 9

10 Rewitalizacje z lat Nieużywany od lat pokopalniany hotel robotniczy, został wykorzystany na siedzibę warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z gmin Wapno, Damasławek i Gołańcz W Gnieźnie 25 budynków koszarowych i administracyjnych w stylu pruskim, pochodzących z przełomu XIX i XX w., przeznaczono na cele oświatowo-edukacyjne, a pierwszym działaniem w tym zakresie było utworzenie w dwóch budynkach brakującego w tej części miasta przedszkola. Poznań zamierza przywrócić miastu Śródkę z całym jej historyczno-kulturowym potencjałem. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest wybudowanie Mostu Cybińskiego. Przy jego budowie wykorzystano istniejącą konstrukcję stalową mostu św. Rocha, zachowano stare fortyfikacje na przyczółku od strony Katedry, a nowe dostosowano do charakteru miejsca. Przywrócono też do świetności zabytkowe poklasztorne budynki Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących. Dawny klasztor znajduje się na początku Traktu Królewsko-Cesarskiego, który staje się głównym produktem turystycznym Poznania. 10

11 dużą skalę stanowią rewitalizacja krakowskiego Kazimierza czy warszawskiej Pragi. Poznań zamierza w podobny sposób przywrócić miastu Śródkę z całym jej historyczno-kulturowym potencjałem. W Gnieźnie natomiast realizowany jest obecnie projekt Adaptacja obiektów pokoszarowych na potrzeby dydaktyczno-naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie. Inwestycja polegająca na adaptacji budynków powojskowych dla potrzeb uczelni kosztować będzie zł. Ze środków UE pokrytych zostanie ponad 64% wartości inwestycji. Rewitalizacja może mieć jednak także bardziej kameralny aspekt. Przykłady tego typu działań znaleźć można m.in. w Berlinie. Zrealizowana tam kilka lat temu akcja użytkowania przejściowego opustoszałych lokali sklepowych zapobiec miała degradacji pustostanów. Do czasu ponownego wynajęcia ich na cele handlowe pomieszczenia te przekazywano ludziom, którzy mieli ciekawe pomysły na niekonwencjonalne, lecz skierowane do ogółu wykorzystanie przestrzeni. Dzięki takim zabiegom udało się nadać nowy charakter zaniedbanym i cieszącym się złą sławą zakątkom miasta. Pomysły i możliwości W Wielkopolsce znajduje się wiele obszarów oraz budynków, które utraciły pierwotne funkcje na skutek przemian zapoczątkowanych w latach dziewięćdziesiątych XX w. Często są to nieczynne zakłady przemysłowe lub tereny i budynki opuszczone przez wojsko. Projekty rewitalizacji Rewitalizacja z JESSICĄ Europejski Inicjatywa JESSICA finansuje inwestycje w partnerstwa publiczno-prywatne oraz inne projekty miejskie objęte Zintegrowanymi Planami Rozwoju Obszarów Miejskich, natomiast gminy/powiaty, w obrębie których znajdują się obszary poprzemysłowe lub powojskowe wymagające rewitalizacji i które będą chciały uzyskać wsparcie w ramach Działania 4.2, muszą posiadać programy rewitalizacji pozwalające na identyfikację kompleksowych projektów rewitalizacyjnych. Informacje szczegółowe dostępne na stronie: tego typu obszarów i obiektów przewidywać powinny nie tylko przywrócenie im walorów użytkowych, ale także nadanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych. Na wsparcie w ramach działania 4.2 szanse mają przede wszystkim projekty kompleksowe, których celem będzie wykształcenie lub wzmocnienie potencjału rozwojowego danego obszaru. Miasta, gminy lub powiaty starające się o wsparcie rewitalizacji obiektów poprzemysłowych lub powojskowych na swoim terenie muszą posiadać własne programy rewitalizacji. Programy te powinny zawierać wyznaczone granice obszarów dysfunkcyjnych wraz z uzasadnieniem, a także opis niezbędnych działań potrzebnych do rozwoju gospodarczego rewitalizowanych terenów oraz sposobów rozwiązywania problemów społecznych. Dla kogo i na co? O dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.2 ubiegać mogą się bardzo różne instytucje i organizacje: samorządy terytorialne oraz ich związki i stowarzyszenia, szkoły wyższe, placówki naukowe i kulturalne, a także osoby prawne i fizyczne prowadzące szkoły lub placówki finansowe. O wsparcie starać się mogą również organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz instytucje otoczenia biznesu i podmioty działające na zasadzie umowy o partnerstwie publicznoprawnym. Także zakres tematyczny projektów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie z unijnych środków, jest bardzo szeroki. Może to być np. renowacja, remont, przebudowa, modernizacja oraz adaptacja zabudowy poprzemysłowej i powojskowej na cele edukacyjne, kulturalne, sportowe, gospodarcze, rekreacyjne oraz inne cele społeczne, ale też budowa czy remont instalacji grzewczych, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych lub ich rozbiórka na rewitalizowanym terenie. Można także otrzymać środki na zagospodarowanie przyległego do zabudowy poprzemysłowej lub powojskowej terenu, w tym na budowę i rozbudowę dróg, remont lub budowę małej architektury, ogrodzeń, zakładanie parków, organizowanie terenów zielonych i parkingów. Iwona Połoz Słowniczek pojęć związanych z rewitalizacją Adaptacja przebudowa budynku lub zespołu obiektów w celu nadania innych niż dotąd funkcji użytkowych lub przystosowanie istniejącego obiektu do nowych wymagań, bez zmiany jego funkcji. Interes publiczny oznacza ogólny cel przedsięwzięć i działań, zmierzający do zaspokojenia obiektywnych potrzeb ludności lub społeczności lokalnych, poprzez przywrócenie dawnych funkcji obszarom zdegradowanym i stworzenie warunków ich dalszego rozwoju. Konserwacja zespół stałych i systematycznych działań mających na celu utrzymanie zabytkowego obiektu w dobrym stanie technicznym. Polega to na zabezpieczaniu całych obiektów architektonicznych, zespołów urbanistycznych i zabytkowych parków po to, by zachować ich wartości historyczne i architektoniczne. Konserwację przeprowadza się po dokładnym zinwentaryzowaniu obiektu oraz przeprowadzeniu badań techniczno-naukowych. Modernizacja remonty uzupełnione wprowadzeniem nowych, lepszych, sprawniejszych lub dodatkowych elementów wyposażenia, podnoszących komfort użytkowania. Obszar dysfunkcyjny (problemowy) teren występowania stanów kryzysowych w sferze społeczno-gospodarczej i ekologiczno-przestrzennej miasta, gminy lub powiatu. Stany kryzysowe przejawiają się degradacją substancji materialnej, a także degradacją funkcji i przestrzeni. Renowacja proces odnowienia, przywrócenia poprzedniej świetności obiektu. Rewaloryzacja przywrócenie wartości obejmujące remont lub modernizację obiektów o szczególnej wartości zabytkowej, wymagające dodatkowych prac badawczych i realizacyjnych, w celu wyeksponowania wartości zabytkowych obiektu. Stan kryzysowy zespół niepożądanych, destrukcyjnych procesów w sferze przestrzennej, społecznej i ekonomicznej, który spowodował trwałą degradację danego obszaru. Tereny poprzemysłowe zdegradowane, nieużytkowane lub nie w pełni wykorzystane tereny przeznaczone pierwotnie pod działalność gospodarczą, która została zakończona. Tereny powojskowe zdegradowane, nieużytkowane lub nie w pełni wykorzystane tereny pierwotnie przeznaczone na cele wojskowe i stacjonowania sił zbrojnych, na których działalność wojskowa została zakończona. 11

12 Komunikacja Po szynach i drogach W dobie zwiększającej się mobilności społeczeństwa szczególnego znaczenia nabierają inwestycje w rozwój sieci komunikacyjnej, zwłaszcza w dziedzinie transportu publicznego. Dlatego warto odnotować działania na rzecz poprawy funkcjonowania wielkopolskiej kolei i komunikacji miejskiej. FOT. JERZY GONTARZ/SMARTLINK Kolej na kolej Już w przyszłym roku rozpoczną się prace przy modernizacji dwóch ważnych linii kolejowych: nr 357 na odcinku Wolsztyn Luboń oraz nr 356 na odcinku Poznań Wschód Gołańcz. To jedne z największych w kraju projektów modernizacji linii kolejowych realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych. Na początku października podpisano umowy dotyczące realizacji tych inwestycji. Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego oba projekty zostały uznane za kluczowe i dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.3 Modernizacja regionalnego układu kolejowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Modernizacja tych linii kolejowych stała się koniecznością, gdyż w ostatnich latach uległy one pogłębiającej się degradacji, czego skutki dotkliwie odczuwali podróżni. Pociągi jeździły coraz wolniej, wydłużał się więc czas podróży, a jednocześnie obniżał poziom bezpieczeństwa pasażerów. Przebudowa linii do Wolsztyna ma kosztować ponad 118 mln zł (przy dofinansowaniu z EFRR w wysokości 74,4 milionów złotych), a linii do Gołańczy ponad 175 mln zł (przy dofinansowaniu 109,9 mln zł). Zmodernizowanych zostanie ponad 120 km torów, kilkanaście mostów i wiaduktów, powstaną nowe urządzenia rogatkowe, przystanki dla podróżnych, bezpieczne przejścia i przejazdy przez tory; zlikwidowane zostaną przy tym bariery dla niepełnosprawnych. Już w tym roku rozpoczną się pierwsze procedury przetargowe dla obu inwestycji, które wystartują w 2010 r. i potrwają dwa lata. Po zakończeniu modernizacji linie kolejowe będą przystosowane do wyższych prędkości pociągów: 70 km/h dla pociągów towarowych oraz 120 km/h dla osobowych. Dzięki temu podróż na trasie z Poznania do Gołańczy skróci się o ponad 30 minut, a z Lubonia do Wolsztyna o około 17 minut. Nie trzeba dodawać, jak duże ma to znaczenie dla osób codziennie dojeżdżających do pracy czy do szkoły. Autobusy i tramwaje W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy aż siedem wielkopolskich miast wzbogaci się o nowy tabor komunikacyjny. W ramach działania 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego, schemat II Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego dotacje popłyną do Poznania (58,88 mln zł), Leszna (8,01 mln zł), Piły (8,29 mln zł), Jarocina (2,43 mln zł), Kalisza (3,48 mln zł), Ostrowa Wlkp. (3,21 mln zł) oraz Swarzędza (5 mln zł). To nie wszystko: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne z Poznania, największa firma komunikacji miejskiej w Wielkopolsce, wyłoniło właśnie zwycięzcę przetargu na dostawę 40 niskopodłogowych tramwajów. Cały kontrakt jest wart 342 mln zł. Z europejskiego Funduszu Spójności MPK otrzyma na ten cel ponad 156 mln zł. To dobra wiadomość dla mieszkańców Poznania, który jak większość aglomeracji boryka się z problemami komunikacyjnymi. Paweł Grzybowski Lista projektów wyłonionych do dofinansowania w konkursie Nr 03/II/2009 dla działania 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego, schemat II Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Kwota dofinansowania 12 Miasto Leszno Zakup nowych autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie ,00 zł Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Pile Zakup nowoczesnych, przyjaznych środowisku autobusów niskopodłogowych Zakup 14 fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych dla potrzeb komunikacji autobusowej w mieście Piła ,00 zł ,40 zł Jarocinskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. Zakup 5 autobusów komunikacji miejskiej w Jarocinie ,00 zł Miasto Kalisz Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu ,00 zł Miejski Zakład Komunikacji SA w Ostrowie Wielkopolskim Gmina Swarzędz Zakup 5 autobusów niskopodłogowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Zakup nowego taboru w ramach systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Swarzędz ,00 zł ,00 zł Źródło: UMWW

13 Środowisko Wczesne ostrzeganie Będzie bezpieczniej w Wielkopolsce: strażacy i ratownicy wcześniej dowiedzą się o zagrożeniach i będą mieć lepszy sprzęt. To wszystko dzięki funduszom z konkursu na działanie 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego. Na ten cel przeznaczono 7 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wsierpniu został ogłoszony konkurs na działanie 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego, priorytet III Środowisko przyrodnicze Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Jego realizacją zajął się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Celem jest diagnozowanie stanu środowiska oraz jego monitorowanie i analiza. FOT. ARCHIWUM (2x) Więcej sprzętu dla strażaków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ma spore doświadczenie w realizacji tego typu projektów, gdyż przeprowadził już pierwszą edycję konkursu. W ramach pierwszego naboru, trwającego od 22 grudnia 2008 r. do 23 lutego br., wpłynęło 13 wniosków. Wszystkie otrzymały dofinansowanie mówi Krzysztof Mączkowski, wiceprezes WFOŚiGW. Beneficjentami pierwszego konkursu były samorządy oraz jednostki Państwowej Straży Pożarnej, które zakupią przede wszystkim pojazdy ratowniczo-gaśnicze oraz specjalistyczny sprzęt chemiczno-ekologiczny. Komisja konkursu miała do rozdysponowania ok. 8 mln zł. Większość projektów zostanie zrealizowana do końca 2010 roku. Beneficjentem została m.in. Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, która przygotowała projekt Poprawa bezpieczeństwa środowiska przyrodniczego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno-ekologicznego. Zostały też nagrodzone m.in. projekty Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie Podgórnym przez zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego oraz Zakup przyczepy sprzętowej wraz z wyposażeniem dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego na bazie Komendy Powiatowej PSP w Pile wymienia wiceprezes Mączkowski. Z policjantami na autostradę Jeszcze nim zakończono realizację projektów z pierwszej edycji konkursu, ogłoszono następny. Nabór drugi trwał od 31 sierpnia do 2 października tego roku. Ciągły monitoring i systematyczna analiza to punkt wyjścia dla odpowiedniego diagnozowania stanu środowiska i wczesnego wykrywania zagrożeń Wpłynęło 10 wniosków, które aktualnie są weryfikowane na etapie oceny formalnej. Projekty złożyły m.in. gmina i miasto Witkowo ( Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego ) oraz Ochotnicza Straż Pożarna we Wronkach ( Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Wronki ) mówi Krzysztof Mączkowski. Tym razem oprócz samorządów i jednostek Państwowej Straży Pożarnej w konkursie wzięła także udział Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, zgłaszając projekt Budowa systemu monitorowania zagrożeń środowiskowych i transportowych na odcinku wielkopolskiej autostrady A2 w oparciu o łączność radiową Policji. Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania to ok. 7 mln zł; zgłaszający projekty mogą otrzymać maksymalnie 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Zakończenie oceny merytorycznej drugiego konkursu dla działania 3.6 planowane jest na początek lutego 2010 roku komisja konkursowa ma więc sporo pracy. Małgorzata Słabosz 13

14 Aktualności Rezonans za 6,3 miliona Poznański szpital im. Przemienienia Pańskiego przy ul. Długiej otrzymał nowy rezonans magnetyczny. Będzie on wykorzystywany w diagnostyce chorób serca i układu naczyniowego. FOT. ARCHIWUM UMWW Rezonans, który trafił do szpitala klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, to najnowocześniejsze tego typu urządzenie w Wielkopolsce. Poznańska klinika należy do najlepszych w kraju pod względem leczenia chorób serca oraz naczyń krwionośnych. A dzięki rezonansowi diagnostyka stanie się jeszcze dokładniejsza. Badanie rezonansem trwa od 30 do 60 minut. Tyle czasu zajmuje też obróbka obrazu w komputerze. Na razie urządzenie ma służyć pacjentom szpitala, niemniej po podpisaniu dodatkowego kontraktu z NFZ, ze sprzętu skorzysta więcej osób. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał szpitalowi pieniądze na rezonans w ramach programu leczenia ostrych pęknięć tętniaków aorty i ostrej zatorowości płucnej. Wartość tego projektu kluczowego WRPO przekracza 6,3 mln zł, z tego 4,7 mln zł to dofinansowanie z UE. (PR) Rezonans to najnowocześniejsze urządzenie tego typu w Wielkopolsce 14 Miliony euro na ochronę Puszczy Zielonka O podpisaniu umowy poinformowali podczas konferencji prasowej w Poznaniu (od lewej): Krzysztof Mączkowski, wiceprezes WFOŚiGW, Przemysław Gonera, prezes zarządu WFOŚiGW oraz Tomasz Łęcki, przewodniczący Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka Ponad 369 km sieci kanalizacyjnej i 151 przepompowni ścieków powstanie w najbliższych latach w ramach projektu Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. 15 października WFOŚiGW podpisał w Warszawie umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko FOT. ARCHIWUM WFOŚiGW Pięć gmin: Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki i Swarzędz chcą wspólnie realizować przedsięwzięcie o łącznej wartości 292 mln zł; stopa dofinansowania z UE wynosi 73%. W ramach projektu przewiduje się budowę 369 km sieci kanalizacyjnej, w tym grawitacyjnej (ok. 250 km) i rurociągów tłocznych (ok. 119 km) oraz 151 przepompowni ścieków. Dzięki temu stanie się możliwa likwidacja dwóch gminnych oczyszczalni ścieków w Pobiedziskach i Skokach, które nie spełniają obowiązujących norm. Zastąpią je nowoczesne obiekty w Szlachęcinie oraz Koziegłowach. Związek Międzygminny Puszcza Zielonka oraz poszczególne gminy są dobrze przygotowane do realizacji wielkiej inwestycji. Opracowana jest dokumentacja projektowa i posiadamy prawie 100% pozwoleń na budowę. Wkrótce zostaną ogłoszone pierwsze przetargi, a wiosną ruszą roboty. Ich zakończenie sprawi, że dostęp do kanalizacji uzyska 40 tysięcy mieszkańców oraz liczni w tym rejonie posiadacze działek letniskowych. Zmniejszą się także koszty odprowadzania ścieków zapewnia Tomasz Łęcki, przewodniczący Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka. Przede wszystkim skorzysta jednak środowisko. Obszar Puszczy Zielonka jest niezwykle ciekawy przyrodniczo i krajobrazowo, realizacja tej inwestycji umożliwi zachowanie jego bogactwa dla przyszłych pokoleń podkreśla Przemysław Gonera, prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu, i zapewnia, że WFOŚiGW będzie wspierał samorządy w realizacji tego ważnego projektu. W ramach POIiŚ są już prowadzone w Wielkopolsce cztery projekty. WFOŚiGW w Poznaniu podpisał umowy na dofinansowanie ze środków unijnych rozbudowy sieci kanalizacyjnych w Krotoszynie i Rawiczu. Trwają przygotowania do zawarcia umów na projekty porządkowania gospodarki ściekowej w Obornikach i Pleszewie. Walerian Ignasiak

15 FOT. ARCHIWUM UMWW Kluczowe innowacje w policji Wielkopolska Policja otrzyma prawie 15 mln zł na informatyczny system wspomagania dowodzenia. Pieniądze wesprą m.in. budowę sieci światłowodowej, doposażenie jednostek w rejestratory rozmów telefonicznych i korespondencji radiowej, a także utworzenie 31 publicznych punktów dostępu do Internetu. To pierwszy w Polsce tak nowoczesny i zaplanowany na taką skalę system informatyzacji w policji. Centrum wspomagania dowodzenia będzie rozbudowane o szerokopasmową sieć transmisyjną. Światłowody zostaną rozpięte pomiędzy wszystkimi komendami policji w regionie, co usprawni kontakt z każdą, nawet najmniejszą jednostką w województwie. System pozwoli efektywniej działać policji, bo informacje będą szybciej docierać do funkcjonariuszy. Jednostki zostaną też odpowiednio doposażone, m.in. w rejestratory rozmów telefonicznych, faksów i korespondencji radiowej. Dzięki dotacji policja zbuduje również system wizualizacji wielkoformatowej, który umożliwi podgląd wielu strumieni informacji na dużych ekranach: obrazu z kamer monitoringu, wizualizacji pozycji patroli, map, analiz i innych danych. W każdej komendzie powiatowej policji powstaną też stanowiska do bezpłatnego korzystania z Internetu dla mieszkańców. Łączna wartość tego projektu kluczowego WRPO to 14,7 mln zł, a 12,5 mln zł stanowi dotacja UE. Jeszcze w tym roku rozpoczną się procedury przetargowe, a system ma być gotowy w 2011 r. Piotr Ratajczak Komendant wielkopolskiej policji Wojciech Olbryś podpisuje umowę o dofinansowanie projektu Zostań liderem w regionie Kluczem do sukcesu jest dobra strategia oparta na gruntownym badaniu rynku. Na terenie Wielkopolski przeprowadzimy badanie, którego celem jest analiza trendów rozwojowych i zmian gospodarczych zachodzących w regionie. Projekt realizują Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Jeśli chcesz mieć wpływ na rozwój swojego regionu, weź udział w projekcie Wyprzedzić zmianę wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Wielkopolsce. Co jest celem badania? Badanie pozwoli określić trendy rozwojowe w Wielkopolsce oraz zmiany w środowisku gospodarczym, które zachodzą w regionie w wyniku jego rozwoju. Wskaże również działania, które powinny być podjęte w subregionach, wspólnie, przez przedstawicieli różnych środowisk. Dzięki tej współpracy wykorzystane zostaną szanse subregionów oraz zawarte partnerstwa lokalne. Co weźmiemy pod uwagę w czasie badania? potencjał gospodarczy oraz trendy rozwojowe poszczególnych subregionów zmiany gospodarcze zachodzące w regionie oraz w subregionach bariery uniemożliwiające wykorzystanie potencjału oraz rozwój trendów w regionie i subregionach działania realizowane w województwie, związane z przewidywaniem i zarządzaniem zmianą gospodarczą. W jaki sposób zostanie przeprowadzone badanie? Uczestnicy badania wypełnią specjalnie opracowany kwestionariusz (bezpośrednio lub telefonicznie), dystrybuowany do 200 pracodawców oraz 400 pracowników zatrudnionych w badanych przedsiębiorstwach. Oprócz tego przeprowadzone zostaną wywiady grupowe (focus group interview), w których wezmą udział przedstawiciele organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy oraz organizacji pozarządowych. Co będzie efektem przeprowadzonego badania? Na podstawie zebranych informacji zostanie opracowany raport dla każdego z pięciu subregionów (poznańskiego, kaliskiego, pilskiego, konińskiego i miasta Poznań) oraz dodatkowo wspólna strategia dla całego regionu. Wszystkie te działania mają przyczynić się do szybszego rozwoju Wielkopolski, przyciągnięcia inwestorów oraz realizacji przedsięwzięć biznesowych. Liczne jednostki naukowo-badawcze oraz nowopowstające firmy są dowodem na istnienie ogromnego potencjału tkwiącego w regionie. Należy go wykorzystać. Projekt WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Wielkopolsce ma na celu opracowanie kompleksowego programu wspierającego wielkopolskie przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania zmianą gospodarczą. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Patronat prasowy nad akcją AIP Wyprzedzić zmianę sprawuje Biuletyn WRPO Nasz Region. Więcej na temat projektu na stronie internetowej 15

16 Dokąd po informacje Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat Funduszy Europejskich zapraszamy do skorzystania z oferty jednego z 12 Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PI FE) działających w województwie wielkopolskim. Konsultanci PI FE udzielają bezpłatnych informacji z zakresu Funduszy Europejskich: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (WRPO) oraz krajowych programów operacyjnych funkcjonujących w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata W PI FE dowiesz się jak skorzystać ze wsparcia finansowego dostępnego w ramach Funduszy Europejskich, otrzymasz odpowiedzi na pytania dotyczące poszczególnych programów operacyjnych oraz materiały informacyjne w wersji drukowanej i elektronicznej, a także poznasz tryb i wymagane terminy złożenia wniosków aplikacyjnych. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich: l Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ul. Strzelecka 49, Poznań hol budynku Victoria Center tel i mail: Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich l Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. ul. Rynek 10/1, Gniezno tel , faks mail: l Starostwo Powiatowe w Jarocinie al. Niepodległości 10-12, Jarocin pokój nr 5A tel , faks mail: l Starostwo Powiatowe w Kaliszu pl. św. Józefa 5, Kalisz pokój 7 tel./ faks mail: l Starostwo Powiatowe w Kole ul. Sienkiewicza 21/23, Koło pokój nr 304 tel mail: l Starostwo Powiatowe w Koninie al. 1 Maja 9, Konin pokój nr 167 tel , faks l Starostwo Powiatowe w Lesznie pl. Kościuszki 4b, Leszno pokój nr 114 tel , mail: l Starostwo Powiatowe w Międzychodzie ul. 17 stycznia 143, Międzychód tel mail: l Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, Nowy Tomyśl budynek B, pokój nr 6 tel , faks mail: l Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie ul. Zamkowa 31, Ostrzeszów tel mail: l Starostwo Powiatowe w Pile al. Niepodległości 33/35, Piła parter, pokój nr 11 tel./faks mail: l Starostwo Powiatowe w Wągrowcu ul. Kościuszki 15, Wągrowiec pokój 101 tel , faks mail:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Krok po kroku do sukcesu. Dorota Szkudlarek

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Krok po kroku do sukcesu. Dorota Szkudlarek Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Krok po kroku do sukcesu Dorota Szkudlarek Sieć Punktów Funduszy Europejskich w całej Polsce Projekt System informacji o Funduszach Europejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. DOKUMENTY (1) Umowa Partnerstwa Działania rewitalizacyjne realizowane z EFRR mają na celu włączenie społeczności zamieszkujących

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie.

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania 2014-2020. Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 13 marca 2014.

Warszawa, 13 marca 2014. . Większe zróżnicowanie zakresu projektów niż w systemie dotacyjnym. Wdrażanie inicjatywy JESSICA może się przyczynić do poprawy współpracy inwestorów prywatnych z władzami miast. Wdrażanie inicjatywy

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Udane przykłady rewitalizacji zrealizowane przy wsparciu instrumentu finansowego JESSICA

Udane przykłady rewitalizacji zrealizowane przy wsparciu instrumentu finansowego JESSICA Udane przykłady rewitalizacji zrealizowane przy wsparciu instrumentu finansowego JESSICA Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Plan prezentacji: Mechanizm inicjatywy JESSICA; typy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku Wsparcie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz gospodarki odpadami w Projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Konwentu Burmistrzów

Bardziej szczegółowo

Knurów, dn. 17.10.2014 r.

Knurów, dn. 17.10.2014 r. Informacja nt. możliwości dofinansowania projektów dedykowanych małym i średnim gminom województwa śląskiego w ramach procedury konkursowej w RPO WSL 2014-2020 Knurów, dn. 17.10.2014 r. Alokacja RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Jak ubiegać się o fundusze unijne?

Jak ubiegać się o fundusze unijne? BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Strona 1 Jak ubiegać się o fundusze unijne? Spis treści Strona 2 Można mądrze finansować inwestycje w miastach..3 Rozwój lokalny możliwy dzięki Unii Europejskiej.11 Są alternatywy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Kryteria zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 1 do uchwały nr 1140/246/09 Pomorskiego z dnia 10 września 2009 r. REJESTR ZMIAN w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3934/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 października 2013 roku

Uchwała Nr 3934/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 października 2013 roku Uchwała Nr 3934/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 października 2013 roku w sprawie przyjęcia XXIV części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1823/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 19 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 1823/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 19 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 1823/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu świadczenia usług brokerskich, realizowanych w ramach zadań projektu systemowego pn. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2008 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Hanna Grunt Prezes Zarządu WFOŚiGW 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją, powołaną na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Wymiar miejski w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata oraz w perspektywie Katowice, 12 lutego 2009 r.

Wymiar miejski w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata oraz w perspektywie Katowice, 12 lutego 2009 r. Wymiar miejski w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz w perspektywie 2013+ Katowice, 12 lutego 2009 r. Charakterystyka województwa śląskiego najwyŝsza w kraju

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. CCI 2014PL16M2OP002 Wieloaspektowe ujęcie obszaru kultury w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA OŚ PRIORYTETOWA I Innowacyjna Polska Wschodnia Priorytet Inwestycyjny 1.2 Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R. Przykładowe typy projektów: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r.

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r. Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej Poznań, 09.05.2017 r. Plan prezentacji: I. Źródła informacji o Funduszach Europejskich. II. Zasady

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na innowacyjne projekty

Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotychczas głównym źródłem finansowania działalności B+R były środki własne przedsiębiorców. Jednak z upływem czasu potencjał innowacyjnych projektów badawczych został

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Konferencja Rewitalizacja szansą rozwoju miasta Warszawy 30 czerwca 2006r Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 1. Czy Państwa zdaniem Warszawa

Bardziej szczegółowo

Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania

Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania Małopolskie samorządy w nowej perspektywie finansowej. Szanse i wyzwania Debata w Gorlicach Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Perspektywa finansowa 2014-2020 Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GMINY JEDLNIA- LETNISKO W RAMACH MARKI GMINY FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE dr Ewa Ferensztajn-Galardos ZAKŁAD LOGISTYKI

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

BOŚ S.A. BOŚ S.A. jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich w województwie zachodniopomorskim

BOŚ S.A. BOŚ S.A. jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich w województwie zachodniopomorskim 1 BOŚ S.A. BOŚ S.A. jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich w województwie zachodniopomorskim Dlaczego JESSICA w BOŚ S.A.? Misja i strategia Banku wspieranie - poprzez świadczenie wyspecjalizowanych usług

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Pierwszy Obszar Rewitalizacji Warsztat 2 1 Opr. Dr hab. Piotr Lorens na bazie materiałów Urzędu Miasta Płocka Program spotkania Krótkie przypomnienie celów warsztatów

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego 01 02 03 Wielkopolska Rada Trzydziestu (WR 30) Organ opiniotwórczo-doradczy powołany w maju 2009 r. w ramach projektu PO KL Budowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej RPO WZ 2014-2020 Osie priorytetowe 1. Gospodarka Innowacje Technologie 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 4. Dostosowanie do zmian klimatu 5. Rozwój naturalnego

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Michał Kopeć Departament Programów Europejskich. II Kongres Rewitalizacji Miast, Kraków, 14 września 2012 r.

Michał Kopeć Departament Programów Europejskich. II Kongres Rewitalizacji Miast, Kraków, 14 września 2012 r. Michał Kopeć Departament Programów Europejskich II Kongres Rewitalizacji Miast, Kraków, 14 września 2012 r. 1 Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas wspólne europejskie wsparcie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Zadania wdrożeniowe EFRR WYDZIAŁ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET II Infrastruktura i Środowisko

PRIORYTET II Infrastruktura i Środowisko PRIORYTET II Infrastruktura i Środowisko OBSZAR TEMATYCZNY 2.2 Bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych Konferencja współfinansowana przez Szwajcarię

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie projektów NGO w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Dofinansowanie projektów NGO w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią Dofinansowanie projektów NGO w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wydział Rozwoju Regionalnego Kraków, dn. 10.02.2015 r. Alokacja RPO WSL 2014 2020 projekt v. 7 EFS 978 mln EFRR 2 498,9 mln w sumie

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo