nasz region Nowa fala Światowe Dni Innowacji FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nasz region Nowa fala Światowe Dni Innowacji FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI"

Transkrypt

1 Biu le tyn In for ma cyj ny Wiel ko pol skie go Regionalnego Programu Operacyjnego na lata nasz region Nr 4 /2009 ISSN EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Nowa fala Światowe Dni Innowacji FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI» Debata nad Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego» Rewitalizację czas zacząć» Wielkopolscy Liderzy Innowacji 2009

2 W liczbach Projekty drogowe zgłoszone przez beneficjentów w 2009 r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , priorytet II Infrastruktura komunikacyjna - - r W tym roku wielkopolska mapa inwestycji drogowych wzbogaciła się o kolejne projekty. Na pierwszej pozycji lokują się 3 projekty kluczowe: droga nr 434, odcinek od drogi nr 36 do Śremu przebudowa drogi na odcinku o dł. 38,5 km (wartość projektu: 33,284 mln euro); droga nr 434 budowa II etapu obwodnicy Śremu i Zbrudzewa o dł. 3,12 km (4,414 mln euro); droga nr 196, obwodnica Murowanej Gośliny budowa obwodnicy o dł. 9,3 km (31,992 mln euro). Spora pula pieniędzy łącznie 11,2 mln euro została także zarezerwowana na dofinansowanie projektów zgłoszonych w konkursie na działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne). Nabór zakończony 5 listopada 2009 r. przeprowadzono w ramach Schematu I Drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców oraz Schematu II Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich. W Schemacie I, dla którego przewidziano alokację na poziomie 1,2 mln euro, przyjęto 5 wniosków o łącznej wartości całkowitej projektów ,36 zł, z czego łączna wnioskowana kwota o dofinansowanie wynosi ,89 zł. Z kolei w Schemacie II (alokacja 10 mln euro) przyjęto 52 wnioski o łącznej wartości całkowitej projektów ,97 zł, z czego łączna wnioskowana kwota o dofinansowanie to ,17 zł. Na początku grudnia poznamy liczbę i wartość wniosków zgłoszonych na konkurs w ramach działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2010 roku; do rozdysponowania przewidziano 30 mln euro. r M.MAMET/MAC MAP projekty kluczowe projekty w ramach Schematu I Drogi w granicach administracyjnych projekty w ramach Schematu II Drogi w granicach administracyjnych r

3 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO W numerze: 4 Nowa fala Światowe Dni Innowacji Już po raz trzeci dyskutowano w Poznaniu o nowatorskich sposobach rozwiązywania problemów w gospodarce, nowoczesnych instrumentach finansowych, o roli designu i sztuki w biznesie 6 Dalekowzroczna trójka Laureaci konkursu Wielkopolski Lider Innowacji 7 Nowy zastrzyk nergii Blisko 47 milionów zł przeznaczono w działaniach 1.2 i 1.4 na rozwój MSP oraz budowanie sieci innowacji 8 Wczoraj, dzisiaj, jutro Wielkopolska debata nad Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 9 Rewitalizację czas zacząć Konkurs na działanie 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych 12 Po szynach i drogach 7 wielkopolskich miast wzbogaci się o nowy tabor komunikacyjny; wystartują też 2 duże prokekty modernizacji regionalnych linii kolejowych 13 Wczesne ostrzeganie W 2010 r. poprawi się bezpieczeństwo środowiskowe i ekologiczne w regionie 14 Aktualności Miliony euro na ochronę Puszczy Zielonka Kluczowe innowacje w wielkopolskiej policji Rezonans za 6,3 miliona złotych Sza now ni Pań stwo NASZ REGION Biuletyn Informacyjny WRPO Województwa Wielkopolskiego wydawany jest na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 18, Poznań Departament Polityki Regionalnej, ul. Przemysłowa 46, Poznań tel.: faks: Departament Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Strzelecka 49, Poznań tel.: faks: FOT. MACIEJ ZAKRZEWSKI/EWA BIELAŃCZYK W 2000 r. polskie instytucje i samorządy dopiero rozpoczynały przygotowania do korzystania z funduszy strukturalnych na lata Wówczas wskakiwaliśmy do rozpędzonego pociągu. Kraje starej piętnastki były już w trakcie realizacji programów z perspektywy Polska miała zacząć korzystać z tych funduszy w 2004 r. Musieliśmy się uczyć wszystkiego: na czym polega polityka spójności Unii Europejskiej, w jakim celu utworzono fundusze, jak powinny być przygotowane programy operacyjne, jakie cele powinniśmy sobie stawiać i jak je osiągać, jak realizować i rozliczać projekty. To tylko niektóre punkty z długiej listy zaległości do nadrobienia. Na lata Unia Europejska przeznaczyła dla nas 12,8 mld euro, co stanowiło ponad połowę puli środków zarezerwowanych dla ówczesnych 10 nowych państw członkowskich. Samorządy województw wzięły odpowiedzialność za wdrażanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zasilanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkie powierzone nam środki wykorzystaliśmy. Nie byłoby to możliwe bez ogromnej aktywności samorządów lokalnych, przedsiębiorstw, instytucji rynku pracy i innych beneficjentów jak szkoły, szpitale czy instytucje kultury. Doświadczenia z korzystania funduszy unijnych na lata nauczyły nas, jak być skutecznym, usprawniły pracę całej administracji i przekonały do działania zgodnie z wyznaczonymi celami. Teraz jesteśmy już prawie na półmetku wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Można tylko podziwiać coraz większą sprawność projektodawców. Można też śmiało powiedzieć, że nie będzie kłopotu z wydatkowaniem 1,3 mld euro z EFRR. Dobrych projektów jest aż nadto. 9 lat temu dopiero zaczynaliśmy się uczyć, a dziś mamy już bagaż bogatych doświadczeń i pracujemy nad nową strategią rozwoju regionalnego na lata Wspieranie konkurencyjności regionów poprzez inwestycje w kapitał ludzki oraz innowacje, wsparcie obszarów problemowych, a także ukierunkowanie na potrzeby samorządów to najważniejsze założenia projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, który Ministerstwo Rozwoju Regionalnego konsultowało ze wszystkimi województwami. Ponieważ Wielkopolska jest wewnętrznie dość zróżnicowanym regionem, chcemy wszystkim mieszkańcom województwa zapewnić wyrównany dostęp do edukacji i służby zdrowia. Potrzebna jest także poprawa dostępności komunikacyjnej ośrodków subregionalnych. Mamy nadzieję, że dzięki nowej strategii będzie to możliwe. Integracja Unii Europejskiej przynosi nam same korzyści i możliwość współdecydowania o kształcie polityki rozwoju, toteż nie muszę specjalnie przekonywać do optymistycznego patrzenia w przyszłość. W tym grudniowym wydaniu biuletynu życzę naszym Czytelnikom spokojnych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego sukcesów Nowego Roku! Biuletyn NASZ REGION jest wydawany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata FOT. ARCHIWUM UMWW Leszek Wojtasiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wydawca: Smartlink Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 3/10, Poznań Redakcja: Jerzy Gontarz, Julia Hoffmann, Grzegorz Kmita Koordynacja: Piotr Ratajczak Projekt i skład: Alina Merha Druk: Poligrafia Janusz Nowak 3

4 Nowa fala Prawie tydzień, od 28 września do 2 października, rytm życia w Wielkopolsce wyznaczały Światowe Dni Innowacji. Podczas imprezy zorganizowanej już po raz trzeci przez Urząd Marszałkowski dyskutowano o nowatorskich sposobach rozwiązywania problemów w gospodarce, wzmacnianiu konkurencyjności przedsiębiorstw, nowoczesnych instrumentach finansowych, a także o roli designu i sztuki w biznesie. 4 Wtegorocznej edycji SDI udział wzięło ok osób. Uczestnicy wysłuchali 50 wykładów wygłoszonych przez ekspertów z Polski i z Europy, ale też z Brazylii i Japonii. Prezentacjom towarzyszyły imprezy artystyczne i edukacyjne, które odbywały się w Poznaniu oraz w innych miastach regionu. Lasery i kontenery Pierwszego dnia imprezy przygotowano na Placu Wolności niespodziankę dla mieszkańców miasta: widowisko świetlnomuzyczne pt. Innowacyjna Wieczorynka. Laserowy show był tylko wstępem do kolejnych spotkań ze sztuką przyszłości. Można było ją znaleźć na terenie Starej Drukarni, gdzie prezentowano wystawy o wspólnej nazwie Wielkopolska Aleja Kreacji. W świat artystycznych wizji inspirowanych tradycją i nowoczesnością wprowadzała interaktywna przestrzeń Daana Roosegarda Dune. Obejrzeć można było także m.in. ekspozycję Dizajn w Przestrzeni Publicznej Megapolis, czyli totalna wioska Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie oraz projekt Kobasa Laksy i Nicolasa Grospierre The Afterlife of Buildings ( Budynków życie po życiu ). Sztuka wyszła z galerii na ulice i prowokacyjnie zamieszkała na kilka dni w przeszklonych kontenerach budowlanych ustawionych w różnych punktach Poznania oraz w Pile, Kaliszu i Lesznie. Wspólne działanie artystów pod hasłem Moduł Publiczny przygotowała Galeria Miejska Arsenał według koncepcji Ewy Łowżył. Pod znakiem piękna i nowoczesności Podczas Dnia Designu przedstawiono 10 prezentacji ukazujących rolę wzornictwa w przestrzeni publicznej oraz w tworzeniu i promocji produktów. Anna Krenz, architekt i publicystka mieszkająca obecnie w Berlinie, przedstawiła inicjatywy ożywiania miasta na przykładzie rozwiązań zastosowanych w stolicy Niemiec. Jedną z nich była akcja przekazywania opustoszałych lokali użytkowych ludziom, którzy mają pomysł na ich niekonwencjonalne wykorzystanie. Bengt Sandstrom ze Szwecji przekonywał, że design przyczynia się do poprawy jakości naszego otoczenia poprzez łączenie funkcji estetycznych i społecznych. Na przykładzie Sztokholmu, realizującego politykę dostępnego miasta, opisał eliminację barier architektonicznych w mieście. Szwedzi doceniają rolę wzornictwa nie tylko w kształtowaniu środowiska, ale także w rozwoju przedsiębiorstw: design jest narzędziem innowacji przyczyniającym się do wzrostu konkurencyjności firm na rynku. Z badań wynika, że wśród firm, które od początku zwracały uwagę na design własnego wizerunku i produktu, aż 81% osiągnęło sukces. Claudia Kuechen, design manager firmy Schattdecor, mówiła o najnowszych trendach we współczesnym wzornictwie. Podkreślała, że inspiracją dla projektantów jest obecnie natura. Przedstawiciele firm Hansgrohe (armatura łazienkowa) i Vitra (meble) opowiadali o historii designu i współpracy ze światowej klasy projektantami. To ludzie tworzą sukces Na zakończenie SDI dyskutowano o roli lidera w rozwoju regionu. Prelegenci, m.in. prof. Peter Tyler z Uniwersytetu w Cambridge, podkreślali, iż o sukcesie regionów decydują przede wszystkim ludzie. Ich współpraca, wzajemne zaufanie oraz wspólne działania składają się na ogólny sukces. Szczególne zadanie przypada tu lokalnym liderom: ich rolą jest umiejętne zarządzanie relacjami między różnymi partnerami w procesie integracji regionalnych systemów wiedzy, biznesu, samorządu oraz środowiska. Jak przyciągnąć do Polski japońskich inwestorów, tłumaczyła radczyni Ambasady Japonii. Prof. Grzegorz Gorzelak z EURO- FOT. MACIEJ ZAKRZEWSKI (4x) REG przedstawił natomiast wizję miasta kreatywnego oraz jego znaczenie w rozwoju regionu. Wykłady zwieńczyła telekonferencja na temat roli lidera oraz sposobów podnoszenia konkurencyjności regionu. W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele subregionów z Kalisza, Konina, Ostrowa Wielkopolskiego, Leszna i Piły. Drzwi otwarte Tradycyjnie już dla młodzieży przygotowano Drzwi otwarte. W tym roku 19 wiodących firm z całego regionu zaprosiło do siebie uczniów szkół średnich, by pokazać im praktyczną stronę innowacji oraz zaprezentować nowoczesne technologie. Wizyty w przedsiębiorstwach (m.in. Inter Groclin, Schattdecor, Stomil Poznań, Volkswagen Poznań, Nivea Poland czy Kompania Piwowarska) zachęcić mają młodzież do podejmowania studiów na kierunkach technicznych. Iwona Połoz Niemcy i Szwedzi doceniają rolę wzornictwa nie tylko w kształtowaniu środowiska, ale także w rozwoju przedsiębiorstw

5 Pieniądze na innowacje Innowacyjna Wieczorynka Podczas Dnia Instrumentów Finansowych SDI (30 września br.) goście i eksperci dyskutowali o finansowaniu innowacji dla samorządów i firm. Przedstawiono też inicjatywy JESSICA i JEREMIE. Moduł Publiczny Noam Braslavsky Intymacy Pierwszą część spotkania rozpoczęła dr Anna Matysek-Jędrych z Uniwersytetu Ekonomicznego, wyjaśniając podstawowe zagadnienia związane z instrumentami finansowymi. Dyrektor Halina Wiśniewska z banku BGK omówiła możliwości finansowania nowych technologii: kredyt i premię technologiczną oraz gwarancje i poręczenia. FOT. EWA BIELAŃCZYK JESSICA = rewitalizacja Inicjatywa JESSICA ma wspierać inwestycje w rewitalizację tkanki miejskiej, stanowiące część zintegrowanych planów trwałego rozwoju obszarów miejskich. Zakłada się realizację projektów z zakresu infrastruktury miejskiej, m.in. transportu, gospodarki wodno-ściekowej, energii oraz dziedzictwa kulturowego na potrzeby turystyki, rozwoju nieużytków poprzemysłowych, przestrzeni biurowych dla sektora MSP, IT i sfery R&D (badania i rozwój) oraz budynków uniwersyteckich. W odróżnieniu od systemu bezzwrotnych dotacji, wsparcie projektów będzie miało formę zwrotnych pożyczek. Dyrektor Radosław Krawczykowski, Agata Matusiak i Kamila Hałupka z Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego UMWW omówili harmonogram wdrażania inicjatywy, kwestie pomocy publicznej oraz wytyczne do konkursów. Manager projektu w Wielkopolsce, Wojciech Ławniczak z PricewaterhouseCoopers, zaprezentował przykładowe typy projektów i formy inwestowania, Kenroy Quellence- Reid z Londynu opisał swoje doświadczenia w tym zakresie, a Eugenio Leanza z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaprezentował projekt URBAN NETWORK program dla sieci miast w ramach inicjatyw wspólnotowych. Od lewej: Radosław Krawczykowski, Eugenio Leanza i Kenroy Quellence-Reid Gwarancje i pożyczki dla firm Inicjatywa JEREMIE polega na pożyczkach, gwarancjach i systemie poręczeń, które w czasach kryzysu są trudno dostępne dla firm (zaostrzone kryteria udzielania kredytów bankowych). Wojciech Marcinkiewicz, dyrektor banku BGK, przedstawił proces wdrażania JEREMIE w Wielkopolsce: już w 2010 r. do przedsiębiorstw trafiłyby pierwsze pieniądze. Swoje doświadczenia związane ze wspieraniem innowacyjnych firm zaprezentowali Włosi z regionu Emilia Romana, natomiast bankowcy Arkadiusz Lewicki i Jakub Fulara omówili rolę banków jako doradców dla nowoczesnych i dobrze zarządzanych firm. Anna Forin z PARP zachęcała do korzystania z placówek Krajowego Systemu Usług, a dla ambitnych przedsięwzięć pomocą ma być również działalność sieci Aniołów Biznesu Amber. Piotr Ratajczak Inicjatywa JESSICA ma wspierać inwestycje w rewitalizację tkanki miejskiej, a inicjatywa JEREMIE to system gwarancji i pożyczek dla firm Wystawy Dizajn w Przestrzeni Publicznej Megapolis, czyli totalna wioska (z lewej) oraz Design Produktu 5

6 Innowacje Dalekowzroczna trójka Odważyli się pomyśleć o młodym przedsiębiorcy jak o wygranym, o mieście średniej wielkości jak o aglomeracji, a także wyobrazić sobie unię naukowców i biznesmenów. Za to nietypowe podejście zostali obwołani Wielkopolskimi Liderami Innowacji. Własna firma bez ryzyka Preinkubator to próba sił młodego przedsiębiorcy w biznesie. Osoba, która ma pomysł na biznes, może prowadzić działalność gospodarczą korzystając z osobowości prawnej Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (PAIP), a także liczyć na pomoc opiekuna oraz lokal na terenie kampusu Politechniki Poznańskiej. Pomysłodawca prowadzi firmę, buduje swoją markę, ale nie musi zakładać własnej działalności gospodarczej i ponosić związanego z nią ryzyka. Młodzi ludzie najczęściej nie otwierają własnej firmy właśnie ze strachu przed porażką tłumaczy Wojciech Gilewski, prezes PAIP. Najbardziej wspieramy te przedsięwzięcia, które oparte są na nowatorskich pomysłach. Chcemy także przekonać przedstawicieli środowiska akademickiego do wykorzystania ich wiedzy w celach biznesowych dodaje. PAIP to prężna instytucja, która energicznie działa w dziedzinie propagowania przedsiębiorczości. Naszym ostatnim sukcesem jest pozyskanie środków z projektu Startuj z biznesem z działania 6.2, który zakłada wsparcie finansowe i merytoryczne osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą. To dopełnienie oferty PAIP-u dla młodych przedsiębiorców podkreśla prezes Gilewski. Pracownicy Inkubatora nie kryją zadowolenia z uzyskania tytułu Wielkopolskiego Lidera Innowacji i nagrody. Dzięki nagrodzie będą mogli zorganizować 4 spotkania, zlecić 4 ekspertyzy, 2 opracowania i zatrudnić osobę, która będzie pomagała im we wdrażaniu preinkubacji. Od lewej: Katarzyna Piekarska, wiceprezes PAIP, Wojciech Gilewski, prezes PAIP; Ewa Marciniak, członek zarządu RWIRP; Alicja Szczepińska, naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta Leszna 6 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, miasto Leszno oraz Regionalna Wielkopolska Izba Rolno-Przemysłowa to laureaci konkursu Wielkopolski Lider Innowacji. Organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, a konkurs współfinansuje Europejski Fundusz Społeczny. Konkurs ma wesprzeć nowoczesne pomysły, które wpisują się w Regionalną Strategię Innowacji dla województwa wielkopolskiego, umacniają środowisko przyjazne innowacjom oraz wykorzystują zasoby regionu. Pomysły trójki laureatów (wybranych z 12 zgłoszeń) najpełniej odpowiadały wymaganiom konkursowym i dostały najwięcej punktów od kapituły. Nagrodzone projekty to: Preinkubator, Innowacyjne Leszno oraz FINET Food Industry NETwork. Nie tylko aglomeracje Kapituła konkursu nagrodziła także Miasto Leszno. W dzisiejszym świecie zglobalizowanej gospodarki motorami wzrostu są metropolie. Czy miasta takie jak Leszno, średniej wielkości, mają się godzić z rolą centrów mieszkaniowych czy ośrodków wypoczynkowych? pyta Alicja Szczepińska, naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta Leszna. My mamy większe ambicje. Chcemy być ośrodkiem dyfuzji: chodzi o to, by innowacje wytwarzane w dużych miastach mogły przepływać do Leszna i dalej być rozpowszechniane wśród naszych przedsiębiorców dodaje. Projekt Innowacyjne Leszno ma pomóc zrealizować te ambitne plany. Miasto powołało Lokalną Grupę Wsparcia (LGW), w której pracują przedstawiciele tzw. potrójnej spirali (szkoły wyższe, biznes, władze). Grupa ta przeprowadziła analizę potrzeb lokalnej gospodarki oraz ofert szkół wyższych i instytucji okołobiznesowych. Badania pokazały problemy: rozproszenie dość ograniczonych usług wsparcia dla prestarterów i istniejących firm, brak oferty dla studentów i absolwentów uczelni oraz osób pracujących, pragnących rozpocząć działalność gospodarczą, a także

7 Dlaczego tak ważny jest ten konkurs? Europejski Raport o Innowacyjności 2008 stawia Polskę na szarym końcu listy. Również sama Wielkopolska nie ma się czym pochwalić. Nie zaliczamy się niestety do liderów innowacyjności w Polsce. Poziom wydatków na badania i rozwój w odniesieniu do produktu brutto wynosi w naszym regionie 0,48%, dla Polski to 0,56%. Średnia w krajach UE to 1,92%. Według danych GUS, odsetek małych firm innowacyjnych w latach wynosił w Wielkopolsce 11,4%, przy średniej krajowej 16,9%. W grupie średnich firm w woj. mazowieckim działalność innowacyjną prowadziło 46% przedsiębiorstw, w Wielkopolsce 32,8%. Dzisiaj Wielkopolska lokuje się poniżej średniej krajowej, stąd duży nacisk władz samorządowych na innowacyjność. niską innowacyjność lokalnej gospodarki. Zdecydowaliśmy, że konieczne jest zjednoczenie sił i skoncentrowanie się na wsparciu dla kluczowych branż, które wyłoniliśmy: metalowo-maszynowej, przetwórstwa spożywczego oraz budownictwa wymienia naczelnik Szczepińska. Po zbadaniu potrzeb danej branży, zostaną do nich dostosowane instrumenty wsparcia, m.in.: wizyty studyjne, szkolenia, doradztwo, spotkania branżowe biznesu i przedstawicieli nauki, tworzenie platform współpracy, inicjatywy klastrowe, praktyki studenckie i uczniowskie, programy stażowe pracowników uczelni, współpraca biznesu i szkół wyższych nad wspólną promocją i rozwojem oraz utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości, który będzie wspierał przedsiębiorców oraz oferował konkretną pomoc prestarterom. Nauka i biznes ramię w ramię Uznanie kapituły konkursu znalazł też projekt FINET (Food Industry NETwork), który jest wspólną inicjatywą Regionalnej Wielkopolskiej Izby Rolno-Przemysłowej, Wielkopolskiej Giełdy Rolno- Ogrodniczej, Instytutu Logistyki i Magazynowania, oraz DB Dobry Biznes Grupa Doradcza. Pomysłodawcy chcą połączyć biznes z nauką oraz pomóc finansować tę unię. Chcemy stworzyć innowacyjną platformę dla sektora rolno-spożywczego, która ma służyć transferowi wiedzy, nowych technologii i systemu zarządzania do firm. Ma też wspierać współpracę miedzy ośrodkami badawczo-rozwojowymi a gospodarką w tym sektorze mówi Ewa Marciniak, członek zarządu RWIRP. Podobne platformy współpracy od lat działają z sukcesem w wielu krajach UE. Przy tworzeniu swojej Wielkopolanie oparli Młodzi ludzie z nowatorskimi pomysłami najczęściej nie otwierają własnej firmy ze strachu przed porażką się na modelu szwedzkim. Jego funkcjonowanie obrazuje przykład z tego kraju: Grupa producentów jęczmienia dla browarów miała problem z grzybem, który znacznie obniżał jakość ziarna. Przyszli z tym do platformy szwedzkiej. Ta znalazła naukowców-specjalistów oraz opracowała koszty badań i produkcji środka zwalczającego grzyb opowiada Ewa Marciniak. Połowę kosztów zapłacili przedsiębiorcy, a drugą, w ramach grantu, naukowcy. Producenci rozwiązali swój problem i otrzymali patent na środek do walki z grzybem. W dodatku na patencie też mogą zarabiać! A naukowcy przeprowadzili ciekawe badania i zdobyli materiał do publikacji, którym mogli się pochwalić w środowisku dodaje. Małgorzata Słabosz Nowy zastrzyk nergii Rozpoczął się nabór wniosków do dwóch kolejnych konkursów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Na finansowanie innowacji przeznaczono 47 mln euro. Przyjmowanie wniosków rozpoczęto 29 października 2009 r. Pomoc dla MSP W ramach konkursu na działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP przewidziano do rozdysponowania 19 mln euro w ramach trzech schematów. W schemacie I Projekty inwestycyjne na projekty przeznaczono 9 mln euro. Na dofinansowanie mogą liczyć inwestycje w środki trwałe oraz w wartości niematerialne i prawne, np. w transfer technologii. W schemacie II Specjalistyczne projekty doradcze z puli 500 tys. euro zostaną dofinansowane projekty doradcze z zakresu m.in.: wykorzystania zaawansowanych technologii, wprowadzania produktów na nowe rynki, opracowania strategii rozwoju firmy. W schemacie III Projekty inwestycyjne zakładające nabycie i zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych (stosowanych na świecie nie wcześniej niż od 3 lat) kwotę 9,5 mln euro przeznaczono na projekty związane z nowymi technologiami i rozwiązaniami organizacyjnymi. Maksymalne kwoty dofinansowania wynoszą: w schemacie I 1,2 mln zł, w II 200 tys. zł, w III 4 mln zł (dla przedsiębiorstw działających w sektorze transportu 3,2 mln zł). Wnioski można składać do 8 grudnia br. Na rzecz Regionalnych Sieci Innowacji W konkursie na działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji do rozdysponowania jest 28 mln euro w dwóch schematach. Schemat I Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw to kwota 25 mln euro, przewidziana na rozwój instytucji otoczenia biznesu oraz instytucji pośredniczących między nauką a biznesem. W schemacie II Infrastruktura badawczo-rozwojowa łączna kwota 3 mln euro ma służyć wsparciu budowy obiektów i zakupu urządzeń związanych z pracami badawczymi i rozwojowymi. W schemacie I maksymalne dofinansowanie może wynosić prawie 24 mln zł, w II niemal 700 tys. złotych. Przyjmowanie wniosków zakończy się 29 stycznia 2010 r. Warto pamiętać, że to m.in. działania 1.2 oraz 1.4 pozwalają stopniowo nadrabiać wieloletnie polskie zaległości w zakresie inwestowania w nowe technologie oraz współpracę nauki i biznesu. Paweł Grzybowski 7

8 Debata Wczoraj, dzisiaj, jutro Strategia ma wspomagać wzrost konkurencyjności regionów, a także wesprzeć rozwój słabszych obszarów, by zapobiec ich marginalizacji. Chcemy poznać problemy konkretnych województw oraz ustalić, w jaki sposób można im pomóc powiedziała Hanna Jahns, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, podczas poznańskiej konsultacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. 8 Zbliżająca się nowa perspektywa finansowa w Unii Europejskiej (prawdopodobnie na lata ) wywołała szeroką dyskusję na temat polityki rozwoju. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zamierza poprawić efektywność i spójność prowadzonej polityki, dlatego Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego konsultuje z przedstawicielami wszystkich województw. 7 października br. w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu nad projektem dokumentu dyskutowało blisko 400 gości: wielkopolskich samorządowców, przedstawicieli nauki i organizacji pozarządowych. Większa rola samorządów Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego zawiera zestaw najważniejszych wyzwań Wiceminister Hanna Jahns, marszałek Marek Woźniak i wicemarszałek Leszek Wojtasiak podczas konferencji prasowej. W poznańskim spotkaniu wzięło udział kilkuset gości. Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odwiedzili już 16 województw, by przedyskutować zapisy dokumentu. zidentyfikowanych dla polityki regionalnej do roku Zgodnie z założeniami, każdy region ma efektywnie wykorzystywać swój potencjał rozwojowy. Chcemy zwiększyć rolę samorządu jako podmiotu realizującego politykę regionalną. Nasza propozycja zakłada stworzenie wszystkim regionom szans na unijne wsparcie, bez względu na to, czy są słabiej czy lepiej rozwinięte zapewniała Hanna Janhs. Zadanie ma ułatwić zastosowanie czterech rodzajów instrumentów: krajowego programu operacyjnego rozwoju regionalnego, regionalnych programów operacyjnych, programów ponadregionalnych oraz kontraktów wojewódzkich. Pani wiceminister wymieniła trzy najważniejsze cele, przyświecające wdrażaniu strategii: wspieranie konkurencyjności regionów, wsparcie obszarów proble- FOT. PIOTR RATAJCZAK mowych, a także ukierunkowanie na potrzeby samorządów. Nową strategię ma charakteryzować odejście od sektorowych programów krajowych, a około 70% pomocy unijnej skierowane zostanie bezpośrednio do województw wyjaśniła H. Janhs. Różne oblicza Wielkopolski Przyjmujemy ten dokument z zadowoleniem i popieramy jego powstanie stwierdził marszałek Marek Woźniak, zgłaszając przy tym szereg spostrzeżeń istotnych dla samorządu i mieszkańców Wielkopolski. Zwracał uwagę, że Wielkopolska nie jest obszarem jednolitym. Chcemy wszystkim mieszkańcom Wielkopolski zapewnić zbliżony start do lepszego życia: wyrównany dostęp do szkół, służby zdrowia, komunikacji miejskiej podkreślał marszałek, dodając, że Wielkopolska stawia jednocześnie na rozwój Poznania, który ma przyciągnąć inwestorów i zwiększyć konkurencyjność całego regionu. Wojewoda Piotr Florek przyznał, że zapisy strategii zwiększą rolę samorządów wojewódzkich, ale ważna jest w konsekwencji decentralizacja finansów. Głos w dyskusji zabrało też kilku samorządowców, omawiając problemy lokalne. Ważnym elementem dyskusji o KSRR była informacja o stanie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Zgodnie z zasadą, iż wiedza o teraźniejszości jest najlepszym punktem wyjścia do dyskusji o przyszłości, wicemarszałek Leszek Wojtasiak poinformował o aktualnym stanie wdrażania WRPO. Przedstawione dane dotyczące ogłoszonych konkursów i złożonych wniosków stawiają Wielkopolskę wśród krajowych liderów. Piotr Ratajczak Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego zawiera zestaw najważniejszych wyzwań dla polityki regionalnej do roku 2020, w tym zwiększenie roli samorządów

9 Rewitalizacja Rewitalizację czas zacząć Centrum kulturalno-biznesowe to jeden z pomysłów na rewitalizację Starej Gazowni w Poznaniu FOT. LECH PODBREZ Tętniące niegdyś życiem fabryki czy koszary wojskowe, dziś opustoszałe straszą swoim wyglądem i przysparzają problemów lokalnym społecznościom. Na te obiekty-widma można jednak znaleźć radę: wystarczy pomysł na zmianę ich dotychczasowych funkcji i nadanie im nowych społecznych, gospodarczych i kulturowych ról. W ten sposób udało się przywrócić do życia wiele martwych obiektów i obszarów w Europie, a także w Polsce. Szansę dokonania tego na własnym podwórku będą mieli beneficjenci trwającego właśnie konkursu na działanie 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych. Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach WRPO na lata ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla działania 4.2. Projekty składać można od 30 września br. do końca marca przyszłego roku. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano w lipcu 2010 r. Kwota przewidziana do podziału między beneficjentów wynosi 2 mln euro. Zamiast czarodziejskiej różdżki Życie po życiu tak zwykło się metaforycznie określać efekty rewitalizacji zdegradowanych obiektów czy też całych obszarów. I rzeczywiście, istotę rewitalizacji stanowi tchnięcie nowego życia, w sensie nadania nowych funkcji, czasem diametralnie różnych od pierwotnego przeznaczenia budynków lub terenów. Jest to bowiem proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych, mający na celu wyprowadzenie terenu ze stanu kryzysowego i prowadzący do rozwoju, w tym do poprawy jakości życia lokalnej wspólnoty. Aby to osiągnąć, potrzebne są działania społeczne, kulturalne i gospodarcze aktywizujące lokalną społeczność oraz infrastrukturalne i przestrzenne rewaloryzacja, modernizacja, renowacja, konserwacja i adaptacja. Spektakularne przykłady powodzenia tego typu przedsięwzięć prowadzonych na 9

10 Rewitalizacje z lat Nieużywany od lat pokopalniany hotel robotniczy, został wykorzystany na siedzibę warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z gmin Wapno, Damasławek i Gołańcz W Gnieźnie 25 budynków koszarowych i administracyjnych w stylu pruskim, pochodzących z przełomu XIX i XX w., przeznaczono na cele oświatowo-edukacyjne, a pierwszym działaniem w tym zakresie było utworzenie w dwóch budynkach brakującego w tej części miasta przedszkola. Poznań zamierza przywrócić miastu Śródkę z całym jej historyczno-kulturowym potencjałem. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest wybudowanie Mostu Cybińskiego. Przy jego budowie wykorzystano istniejącą konstrukcję stalową mostu św. Rocha, zachowano stare fortyfikacje na przyczółku od strony Katedry, a nowe dostosowano do charakteru miejsca. Przywrócono też do świetności zabytkowe poklasztorne budynki Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących. Dawny klasztor znajduje się na początku Traktu Królewsko-Cesarskiego, który staje się głównym produktem turystycznym Poznania. 10

11 dużą skalę stanowią rewitalizacja krakowskiego Kazimierza czy warszawskiej Pragi. Poznań zamierza w podobny sposób przywrócić miastu Śródkę z całym jej historyczno-kulturowym potencjałem. W Gnieźnie natomiast realizowany jest obecnie projekt Adaptacja obiektów pokoszarowych na potrzeby dydaktyczno-naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie. Inwestycja polegająca na adaptacji budynków powojskowych dla potrzeb uczelni kosztować będzie zł. Ze środków UE pokrytych zostanie ponad 64% wartości inwestycji. Rewitalizacja może mieć jednak także bardziej kameralny aspekt. Przykłady tego typu działań znaleźć można m.in. w Berlinie. Zrealizowana tam kilka lat temu akcja użytkowania przejściowego opustoszałych lokali sklepowych zapobiec miała degradacji pustostanów. Do czasu ponownego wynajęcia ich na cele handlowe pomieszczenia te przekazywano ludziom, którzy mieli ciekawe pomysły na niekonwencjonalne, lecz skierowane do ogółu wykorzystanie przestrzeni. Dzięki takim zabiegom udało się nadać nowy charakter zaniedbanym i cieszącym się złą sławą zakątkom miasta. Pomysły i możliwości W Wielkopolsce znajduje się wiele obszarów oraz budynków, które utraciły pierwotne funkcje na skutek przemian zapoczątkowanych w latach dziewięćdziesiątych XX w. Często są to nieczynne zakłady przemysłowe lub tereny i budynki opuszczone przez wojsko. Projekty rewitalizacji Rewitalizacja z JESSICĄ Europejski Inicjatywa JESSICA finansuje inwestycje w partnerstwa publiczno-prywatne oraz inne projekty miejskie objęte Zintegrowanymi Planami Rozwoju Obszarów Miejskich, natomiast gminy/powiaty, w obrębie których znajdują się obszary poprzemysłowe lub powojskowe wymagające rewitalizacji i które będą chciały uzyskać wsparcie w ramach Działania 4.2, muszą posiadać programy rewitalizacji pozwalające na identyfikację kompleksowych projektów rewitalizacyjnych. Informacje szczegółowe dostępne na stronie: tego typu obszarów i obiektów przewidywać powinny nie tylko przywrócenie im walorów użytkowych, ale także nadanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych. Na wsparcie w ramach działania 4.2 szanse mają przede wszystkim projekty kompleksowe, których celem będzie wykształcenie lub wzmocnienie potencjału rozwojowego danego obszaru. Miasta, gminy lub powiaty starające się o wsparcie rewitalizacji obiektów poprzemysłowych lub powojskowych na swoim terenie muszą posiadać własne programy rewitalizacji. Programy te powinny zawierać wyznaczone granice obszarów dysfunkcyjnych wraz z uzasadnieniem, a także opis niezbędnych działań potrzebnych do rozwoju gospodarczego rewitalizowanych terenów oraz sposobów rozwiązywania problemów społecznych. Dla kogo i na co? O dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.2 ubiegać mogą się bardzo różne instytucje i organizacje: samorządy terytorialne oraz ich związki i stowarzyszenia, szkoły wyższe, placówki naukowe i kulturalne, a także osoby prawne i fizyczne prowadzące szkoły lub placówki finansowe. O wsparcie starać się mogą również organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz instytucje otoczenia biznesu i podmioty działające na zasadzie umowy o partnerstwie publicznoprawnym. Także zakres tematyczny projektów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie z unijnych środków, jest bardzo szeroki. Może to być np. renowacja, remont, przebudowa, modernizacja oraz adaptacja zabudowy poprzemysłowej i powojskowej na cele edukacyjne, kulturalne, sportowe, gospodarcze, rekreacyjne oraz inne cele społeczne, ale też budowa czy remont instalacji grzewczych, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych lub ich rozbiórka na rewitalizowanym terenie. Można także otrzymać środki na zagospodarowanie przyległego do zabudowy poprzemysłowej lub powojskowej terenu, w tym na budowę i rozbudowę dróg, remont lub budowę małej architektury, ogrodzeń, zakładanie parków, organizowanie terenów zielonych i parkingów. Iwona Połoz Słowniczek pojęć związanych z rewitalizacją Adaptacja przebudowa budynku lub zespołu obiektów w celu nadania innych niż dotąd funkcji użytkowych lub przystosowanie istniejącego obiektu do nowych wymagań, bez zmiany jego funkcji. Interes publiczny oznacza ogólny cel przedsięwzięć i działań, zmierzający do zaspokojenia obiektywnych potrzeb ludności lub społeczności lokalnych, poprzez przywrócenie dawnych funkcji obszarom zdegradowanym i stworzenie warunków ich dalszego rozwoju. Konserwacja zespół stałych i systematycznych działań mających na celu utrzymanie zabytkowego obiektu w dobrym stanie technicznym. Polega to na zabezpieczaniu całych obiektów architektonicznych, zespołów urbanistycznych i zabytkowych parków po to, by zachować ich wartości historyczne i architektoniczne. Konserwację przeprowadza się po dokładnym zinwentaryzowaniu obiektu oraz przeprowadzeniu badań techniczno-naukowych. Modernizacja remonty uzupełnione wprowadzeniem nowych, lepszych, sprawniejszych lub dodatkowych elementów wyposażenia, podnoszących komfort użytkowania. Obszar dysfunkcyjny (problemowy) teren występowania stanów kryzysowych w sferze społeczno-gospodarczej i ekologiczno-przestrzennej miasta, gminy lub powiatu. Stany kryzysowe przejawiają się degradacją substancji materialnej, a także degradacją funkcji i przestrzeni. Renowacja proces odnowienia, przywrócenia poprzedniej świetności obiektu. Rewaloryzacja przywrócenie wartości obejmujące remont lub modernizację obiektów o szczególnej wartości zabytkowej, wymagające dodatkowych prac badawczych i realizacyjnych, w celu wyeksponowania wartości zabytkowych obiektu. Stan kryzysowy zespół niepożądanych, destrukcyjnych procesów w sferze przestrzennej, społecznej i ekonomicznej, który spowodował trwałą degradację danego obszaru. Tereny poprzemysłowe zdegradowane, nieużytkowane lub nie w pełni wykorzystane tereny przeznaczone pierwotnie pod działalność gospodarczą, która została zakończona. Tereny powojskowe zdegradowane, nieużytkowane lub nie w pełni wykorzystane tereny pierwotnie przeznaczone na cele wojskowe i stacjonowania sił zbrojnych, na których działalność wojskowa została zakończona. 11

12 Komunikacja Po szynach i drogach W dobie zwiększającej się mobilności społeczeństwa szczególnego znaczenia nabierają inwestycje w rozwój sieci komunikacyjnej, zwłaszcza w dziedzinie transportu publicznego. Dlatego warto odnotować działania na rzecz poprawy funkcjonowania wielkopolskiej kolei i komunikacji miejskiej. FOT. JERZY GONTARZ/SMARTLINK Kolej na kolej Już w przyszłym roku rozpoczną się prace przy modernizacji dwóch ważnych linii kolejowych: nr 357 na odcinku Wolsztyn Luboń oraz nr 356 na odcinku Poznań Wschód Gołańcz. To jedne z największych w kraju projektów modernizacji linii kolejowych realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych. Na początku października podpisano umowy dotyczące realizacji tych inwestycji. Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego oba projekty zostały uznane za kluczowe i dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.3 Modernizacja regionalnego układu kolejowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Modernizacja tych linii kolejowych stała się koniecznością, gdyż w ostatnich latach uległy one pogłębiającej się degradacji, czego skutki dotkliwie odczuwali podróżni. Pociągi jeździły coraz wolniej, wydłużał się więc czas podróży, a jednocześnie obniżał poziom bezpieczeństwa pasażerów. Przebudowa linii do Wolsztyna ma kosztować ponad 118 mln zł (przy dofinansowaniu z EFRR w wysokości 74,4 milionów złotych), a linii do Gołańczy ponad 175 mln zł (przy dofinansowaniu 109,9 mln zł). Zmodernizowanych zostanie ponad 120 km torów, kilkanaście mostów i wiaduktów, powstaną nowe urządzenia rogatkowe, przystanki dla podróżnych, bezpieczne przejścia i przejazdy przez tory; zlikwidowane zostaną przy tym bariery dla niepełnosprawnych. Już w tym roku rozpoczną się pierwsze procedury przetargowe dla obu inwestycji, które wystartują w 2010 r. i potrwają dwa lata. Po zakończeniu modernizacji linie kolejowe będą przystosowane do wyższych prędkości pociągów: 70 km/h dla pociągów towarowych oraz 120 km/h dla osobowych. Dzięki temu podróż na trasie z Poznania do Gołańczy skróci się o ponad 30 minut, a z Lubonia do Wolsztyna o około 17 minut. Nie trzeba dodawać, jak duże ma to znaczenie dla osób codziennie dojeżdżających do pracy czy do szkoły. Autobusy i tramwaje W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy aż siedem wielkopolskich miast wzbogaci się o nowy tabor komunikacyjny. W ramach działania 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego, schemat II Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego dotacje popłyną do Poznania (58,88 mln zł), Leszna (8,01 mln zł), Piły (8,29 mln zł), Jarocina (2,43 mln zł), Kalisza (3,48 mln zł), Ostrowa Wlkp. (3,21 mln zł) oraz Swarzędza (5 mln zł). To nie wszystko: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne z Poznania, największa firma komunikacji miejskiej w Wielkopolsce, wyłoniło właśnie zwycięzcę przetargu na dostawę 40 niskopodłogowych tramwajów. Cały kontrakt jest wart 342 mln zł. Z europejskiego Funduszu Spójności MPK otrzyma na ten cel ponad 156 mln zł. To dobra wiadomość dla mieszkańców Poznania, który jak większość aglomeracji boryka się z problemami komunikacyjnymi. Paweł Grzybowski Lista projektów wyłonionych do dofinansowania w konkursie Nr 03/II/2009 dla działania 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego, schemat II Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Kwota dofinansowania 12 Miasto Leszno Zakup nowych autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie ,00 zł Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Pile Zakup nowoczesnych, przyjaznych środowisku autobusów niskopodłogowych Zakup 14 fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych dla potrzeb komunikacji autobusowej w mieście Piła ,00 zł ,40 zł Jarocinskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. Zakup 5 autobusów komunikacji miejskiej w Jarocinie ,00 zł Miasto Kalisz Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu ,00 zł Miejski Zakład Komunikacji SA w Ostrowie Wielkopolskim Gmina Swarzędz Zakup 5 autobusów niskopodłogowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Zakup nowego taboru w ramach systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Swarzędz ,00 zł ,00 zł Źródło: UMWW

13 Środowisko Wczesne ostrzeganie Będzie bezpieczniej w Wielkopolsce: strażacy i ratownicy wcześniej dowiedzą się o zagrożeniach i będą mieć lepszy sprzęt. To wszystko dzięki funduszom z konkursu na działanie 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego. Na ten cel przeznaczono 7 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wsierpniu został ogłoszony konkurs na działanie 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego, priorytet III Środowisko przyrodnicze Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Jego realizacją zajął się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Celem jest diagnozowanie stanu środowiska oraz jego monitorowanie i analiza. FOT. ARCHIWUM (2x) Więcej sprzętu dla strażaków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ma spore doświadczenie w realizacji tego typu projektów, gdyż przeprowadził już pierwszą edycję konkursu. W ramach pierwszego naboru, trwającego od 22 grudnia 2008 r. do 23 lutego br., wpłynęło 13 wniosków. Wszystkie otrzymały dofinansowanie mówi Krzysztof Mączkowski, wiceprezes WFOŚiGW. Beneficjentami pierwszego konkursu były samorządy oraz jednostki Państwowej Straży Pożarnej, które zakupią przede wszystkim pojazdy ratowniczo-gaśnicze oraz specjalistyczny sprzęt chemiczno-ekologiczny. Komisja konkursu miała do rozdysponowania ok. 8 mln zł. Większość projektów zostanie zrealizowana do końca 2010 roku. Beneficjentem została m.in. Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, która przygotowała projekt Poprawa bezpieczeństwa środowiska przyrodniczego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno-ekologicznego. Zostały też nagrodzone m.in. projekty Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie Podgórnym przez zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego oraz Zakup przyczepy sprzętowej wraz z wyposażeniem dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego na bazie Komendy Powiatowej PSP w Pile wymienia wiceprezes Mączkowski. Z policjantami na autostradę Jeszcze nim zakończono realizację projektów z pierwszej edycji konkursu, ogłoszono następny. Nabór drugi trwał od 31 sierpnia do 2 października tego roku. Ciągły monitoring i systematyczna analiza to punkt wyjścia dla odpowiedniego diagnozowania stanu środowiska i wczesnego wykrywania zagrożeń Wpłynęło 10 wniosków, które aktualnie są weryfikowane na etapie oceny formalnej. Projekty złożyły m.in. gmina i miasto Witkowo ( Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego ) oraz Ochotnicza Straż Pożarna we Wronkach ( Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Wronki ) mówi Krzysztof Mączkowski. Tym razem oprócz samorządów i jednostek Państwowej Straży Pożarnej w konkursie wzięła także udział Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, zgłaszając projekt Budowa systemu monitorowania zagrożeń środowiskowych i transportowych na odcinku wielkopolskiej autostrady A2 w oparciu o łączność radiową Policji. Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania to ok. 7 mln zł; zgłaszający projekty mogą otrzymać maksymalnie 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Zakończenie oceny merytorycznej drugiego konkursu dla działania 3.6 planowane jest na początek lutego 2010 roku komisja konkursowa ma więc sporo pracy. Małgorzata Słabosz 13

14 Aktualności Rezonans za 6,3 miliona Poznański szpital im. Przemienienia Pańskiego przy ul. Długiej otrzymał nowy rezonans magnetyczny. Będzie on wykorzystywany w diagnostyce chorób serca i układu naczyniowego. FOT. ARCHIWUM UMWW Rezonans, który trafił do szpitala klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, to najnowocześniejsze tego typu urządzenie w Wielkopolsce. Poznańska klinika należy do najlepszych w kraju pod względem leczenia chorób serca oraz naczyń krwionośnych. A dzięki rezonansowi diagnostyka stanie się jeszcze dokładniejsza. Badanie rezonansem trwa od 30 do 60 minut. Tyle czasu zajmuje też obróbka obrazu w komputerze. Na razie urządzenie ma służyć pacjentom szpitala, niemniej po podpisaniu dodatkowego kontraktu z NFZ, ze sprzętu skorzysta więcej osób. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał szpitalowi pieniądze na rezonans w ramach programu leczenia ostrych pęknięć tętniaków aorty i ostrej zatorowości płucnej. Wartość tego projektu kluczowego WRPO przekracza 6,3 mln zł, z tego 4,7 mln zł to dofinansowanie z UE. (PR) Rezonans to najnowocześniejsze urządzenie tego typu w Wielkopolsce 14 Miliony euro na ochronę Puszczy Zielonka O podpisaniu umowy poinformowali podczas konferencji prasowej w Poznaniu (od lewej): Krzysztof Mączkowski, wiceprezes WFOŚiGW, Przemysław Gonera, prezes zarządu WFOŚiGW oraz Tomasz Łęcki, przewodniczący Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka Ponad 369 km sieci kanalizacyjnej i 151 przepompowni ścieków powstanie w najbliższych latach w ramach projektu Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. 15 października WFOŚiGW podpisał w Warszawie umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko FOT. ARCHIWUM WFOŚiGW Pięć gmin: Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki i Swarzędz chcą wspólnie realizować przedsięwzięcie o łącznej wartości 292 mln zł; stopa dofinansowania z UE wynosi 73%. W ramach projektu przewiduje się budowę 369 km sieci kanalizacyjnej, w tym grawitacyjnej (ok. 250 km) i rurociągów tłocznych (ok. 119 km) oraz 151 przepompowni ścieków. Dzięki temu stanie się możliwa likwidacja dwóch gminnych oczyszczalni ścieków w Pobiedziskach i Skokach, które nie spełniają obowiązujących norm. Zastąpią je nowoczesne obiekty w Szlachęcinie oraz Koziegłowach. Związek Międzygminny Puszcza Zielonka oraz poszczególne gminy są dobrze przygotowane do realizacji wielkiej inwestycji. Opracowana jest dokumentacja projektowa i posiadamy prawie 100% pozwoleń na budowę. Wkrótce zostaną ogłoszone pierwsze przetargi, a wiosną ruszą roboty. Ich zakończenie sprawi, że dostęp do kanalizacji uzyska 40 tysięcy mieszkańców oraz liczni w tym rejonie posiadacze działek letniskowych. Zmniejszą się także koszty odprowadzania ścieków zapewnia Tomasz Łęcki, przewodniczący Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka. Przede wszystkim skorzysta jednak środowisko. Obszar Puszczy Zielonka jest niezwykle ciekawy przyrodniczo i krajobrazowo, realizacja tej inwestycji umożliwi zachowanie jego bogactwa dla przyszłych pokoleń podkreśla Przemysław Gonera, prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu, i zapewnia, że WFOŚiGW będzie wspierał samorządy w realizacji tego ważnego projektu. W ramach POIiŚ są już prowadzone w Wielkopolsce cztery projekty. WFOŚiGW w Poznaniu podpisał umowy na dofinansowanie ze środków unijnych rozbudowy sieci kanalizacyjnych w Krotoszynie i Rawiczu. Trwają przygotowania do zawarcia umów na projekty porządkowania gospodarki ściekowej w Obornikach i Pleszewie. Walerian Ignasiak

15 FOT. ARCHIWUM UMWW Kluczowe innowacje w policji Wielkopolska Policja otrzyma prawie 15 mln zł na informatyczny system wspomagania dowodzenia. Pieniądze wesprą m.in. budowę sieci światłowodowej, doposażenie jednostek w rejestratory rozmów telefonicznych i korespondencji radiowej, a także utworzenie 31 publicznych punktów dostępu do Internetu. To pierwszy w Polsce tak nowoczesny i zaplanowany na taką skalę system informatyzacji w policji. Centrum wspomagania dowodzenia będzie rozbudowane o szerokopasmową sieć transmisyjną. Światłowody zostaną rozpięte pomiędzy wszystkimi komendami policji w regionie, co usprawni kontakt z każdą, nawet najmniejszą jednostką w województwie. System pozwoli efektywniej działać policji, bo informacje będą szybciej docierać do funkcjonariuszy. Jednostki zostaną też odpowiednio doposażone, m.in. w rejestratory rozmów telefonicznych, faksów i korespondencji radiowej. Dzięki dotacji policja zbuduje również system wizualizacji wielkoformatowej, który umożliwi podgląd wielu strumieni informacji na dużych ekranach: obrazu z kamer monitoringu, wizualizacji pozycji patroli, map, analiz i innych danych. W każdej komendzie powiatowej policji powstaną też stanowiska do bezpłatnego korzystania z Internetu dla mieszkańców. Łączna wartość tego projektu kluczowego WRPO to 14,7 mln zł, a 12,5 mln zł stanowi dotacja UE. Jeszcze w tym roku rozpoczną się procedury przetargowe, a system ma być gotowy w 2011 r. Piotr Ratajczak Komendant wielkopolskiej policji Wojciech Olbryś podpisuje umowę o dofinansowanie projektu Zostań liderem w regionie Kluczem do sukcesu jest dobra strategia oparta na gruntownym badaniu rynku. Na terenie Wielkopolski przeprowadzimy badanie, którego celem jest analiza trendów rozwojowych i zmian gospodarczych zachodzących w regionie. Projekt realizują Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Jeśli chcesz mieć wpływ na rozwój swojego regionu, weź udział w projekcie Wyprzedzić zmianę wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Wielkopolsce. Co jest celem badania? Badanie pozwoli określić trendy rozwojowe w Wielkopolsce oraz zmiany w środowisku gospodarczym, które zachodzą w regionie w wyniku jego rozwoju. Wskaże również działania, które powinny być podjęte w subregionach, wspólnie, przez przedstawicieli różnych środowisk. Dzięki tej współpracy wykorzystane zostaną szanse subregionów oraz zawarte partnerstwa lokalne. Co weźmiemy pod uwagę w czasie badania? potencjał gospodarczy oraz trendy rozwojowe poszczególnych subregionów zmiany gospodarcze zachodzące w regionie oraz w subregionach bariery uniemożliwiające wykorzystanie potencjału oraz rozwój trendów w regionie i subregionach działania realizowane w województwie, związane z przewidywaniem i zarządzaniem zmianą gospodarczą. W jaki sposób zostanie przeprowadzone badanie? Uczestnicy badania wypełnią specjalnie opracowany kwestionariusz (bezpośrednio lub telefonicznie), dystrybuowany do 200 pracodawców oraz 400 pracowników zatrudnionych w badanych przedsiębiorstwach. Oprócz tego przeprowadzone zostaną wywiady grupowe (focus group interview), w których wezmą udział przedstawiciele organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy oraz organizacji pozarządowych. Co będzie efektem przeprowadzonego badania? Na podstawie zebranych informacji zostanie opracowany raport dla każdego z pięciu subregionów (poznańskiego, kaliskiego, pilskiego, konińskiego i miasta Poznań) oraz dodatkowo wspólna strategia dla całego regionu. Wszystkie te działania mają przyczynić się do szybszego rozwoju Wielkopolski, przyciągnięcia inwestorów oraz realizacji przedsięwzięć biznesowych. Liczne jednostki naukowo-badawcze oraz nowopowstające firmy są dowodem na istnienie ogromnego potencjału tkwiącego w regionie. Należy go wykorzystać. Projekt WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Wielkopolsce ma na celu opracowanie kompleksowego programu wspierającego wielkopolskie przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania zmianą gospodarczą. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Patronat prasowy nad akcją AIP Wyprzedzić zmianę sprawuje Biuletyn WRPO Nasz Region. Więcej na temat projektu na stronie internetowej 15

16 Dokąd po informacje Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat Funduszy Europejskich zapraszamy do skorzystania z oferty jednego z 12 Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PI FE) działających w województwie wielkopolskim. Konsultanci PI FE udzielają bezpłatnych informacji z zakresu Funduszy Europejskich: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (WRPO) oraz krajowych programów operacyjnych funkcjonujących w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata W PI FE dowiesz się jak skorzystać ze wsparcia finansowego dostępnego w ramach Funduszy Europejskich, otrzymasz odpowiedzi na pytania dotyczące poszczególnych programów operacyjnych oraz materiały informacyjne w wersji drukowanej i elektronicznej, a także poznasz tryb i wymagane terminy złożenia wniosków aplikacyjnych. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich: l Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ul. Strzelecka 49, Poznań hol budynku Victoria Center tel i mail: Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich l Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. ul. Rynek 10/1, Gniezno tel , faks mail: l Starostwo Powiatowe w Jarocinie al. Niepodległości 10-12, Jarocin pokój nr 5A tel , faks mail: l Starostwo Powiatowe w Kaliszu pl. św. Józefa 5, Kalisz pokój 7 tel./ faks mail: l Starostwo Powiatowe w Kole ul. Sienkiewicza 21/23, Koło pokój nr 304 tel mail: l Starostwo Powiatowe w Koninie al. 1 Maja 9, Konin pokój nr 167 tel , faks l Starostwo Powiatowe w Lesznie pl. Kościuszki 4b, Leszno pokój nr 114 tel , mail: l Starostwo Powiatowe w Międzychodzie ul. 17 stycznia 143, Międzychód tel mail: l Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, Nowy Tomyśl budynek B, pokój nr 6 tel , faks mail: l Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie ul. Zamkowa 31, Ostrzeszów tel mail: l Starostwo Powiatowe w Pile al. Niepodległości 33/35, Piła parter, pokój nr 11 tel./faks mail: l Starostwo Powiatowe w Wągrowcu ul. Kościuszki 15, Wągrowiec pokój 101 tel , faks mail:

z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 Open Days 2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013

z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 Open Days 2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 4/2009 wydarzenia Open Days 2009 str. 6 wywiad z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 wydarzenia Open Days

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Gorąco zachęcam do lektury! Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Szanowni Państwo! Gorąco zachęcam do lektury! Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Szanowni Państwo! Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer biuletynu Fundusze Europejskie w Polsce. Jest on w całości poświęcony wykorzystaniu unijnych funduszy przez dwa polskie regiony: województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

silesia region >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52 >> Pływalnia w Bielsku-Białej NR 1/2012

silesia region >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52 >> Pływalnia w Bielsku-Białej NR 1/2012 silesia region NR 1/2012 BIULETYN INFORMACYJNY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ISSN 18-492X EGZEMPLARZ BEZPŁATNY >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52

Bardziej szczegółowo

nasz region e-biuletyn Ważny podpis dla Wielkopolski Kościan pięknieje w plebiscycie Dotacje europejskie gotowe do wzięcia nr 7 2015

nasz region e-biuletyn Ważny podpis dla Wielkopolski Kościan pięknieje w plebiscycie Dotacje europejskie gotowe do wzięcia nr 7 2015 nasz region e-biuletyn Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Ważny podpis dla Wielkopolski Kościan pięknieje w plebiscycie Dotacje europejskie gotowe

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

w rozwój RPO dla firm www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Fundusze Europejskie w województwie podkarpackim Jak przygotować dobry projekt

w rozwój RPO dla firm www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Fundusze Europejskie w województwie podkarpackim Jak przygotować dobry projekt www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy w rozwój xxx Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr 1/2010 egzemplarz bezpłatny ISSN 2081-3643 RPO

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

wywiad z W. Raboszukiem Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 3/2009

wywiad z W. Raboszukiem Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 3/2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 3/2009 wywiad z W. Raboszukiem Dyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych str. 4-5 Dyrektorem Mazowieckiej Jednostki

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie. w Polsce. Fundusze na rozwój przedsiębiorczości Patenty, e-biznes, B2B Jak wdrażaliśmy fundusze w 2011 roku?

Fundusze Europejskie. w Polsce. Fundusze na rozwój przedsiębiorczości Patenty, e-biznes, B2B Jak wdrażaliśmy fundusze w 2011 roku? Fundusze Europejskie Biuletyn Informacyjny nr 25 marzec 2012 w Polsce ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny www.funduszeeuropejskie.gov.pl Fundusze na rozwój przedsiębiorczości Patenty, e-biznes, B2B Jak

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA AKTYWIZACJA lokalnych społeczności. regionplus.pl 1

REWITALIZACJA AKTYWIZACJA lokalnych społeczności. regionplus.pl 1 REWITALIZACJA AKTYWIZACJA lokalnych społeczności 1 SŁOWO REDAKTORA Rewitalizacja szansą na zmianę... 4 REWITALIZACJA AKTYWIZACJA lokalnych społeczności...6 Gmina Wielka Nieszawka...8 Europejski Kongres

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmienia Mazowsze

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmienia Mazowsze F1 Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 zmienia Mazowsze Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 F2 Mazowsze przyspiesza podsumowanie 2009 roku Regionalny Program Operacyjny to ok. 7,5 mld zł unijnego

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.8

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187 Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich ZE ZWIĄZKU ZE ZWIĄZKU W NUMERZE IV Podczas posiedzenia w Brzezinach 15 listopada

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e ŁÓDZKI K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Realizacja działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim w

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO INFORMATOR REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Nr 4 (6) wrzesień 2010 www.rpowp.wrotapodlasia.pl Przyjemny powrót do szkoły nowa hala w Białaszewie Znajdź projekt RPOWP na Google

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią Przegląd wybranych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej PARP, Warszawa 2011 Szybki rozwój wschodnich regionów Polski

Bardziej szczegółowo

innowacyjni Pomost znaczy początek 1(11)/2011 str. 10

innowacyjni Pomost znaczy początek 1(11)/2011 str. 10 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni Pomost znaczy początek str. 10 1(11)/2011 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny 6 O znaczeniu zasady równych szans i zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Cel jest jeden - rynek pracy. informacyjny

BIULETYN. Cel jest jeden - rynek pracy. informacyjny BIULETYN informacyjny WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W ZIELONEJ GÓRZE ISSN 1734-5375 kwartalnik wydawnictwo bezpłatne Nr 3/2014 Cel jest jeden - rynek pracy KARTON PAK z Nowej Soli to jeden z największych

Bardziej szczegółowo

Lp Pytania i wątpliwości

Lp Pytania i wątpliwości Lp Pytania i wątpliwości 1 Prośba o dookreślenie ostatecznego podejścia do OSI. Odpowiedzi Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w oparciu o wewnętrzne analizy sytuacji społeczno ekonomicznej oraz

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

www.ingmina.pl Redaktor odpowiedzialny Mikołaj Niedek Współpraca redakcyjna Włodzimierz Kaleta

www.ingmina.pl Redaktor odpowiedzialny Mikołaj Niedek Współpraca redakcyjna Włodzimierz Kaleta W NUMERZE: Rozmowy 2 z Tadeuszem Glazerem, Boimy się nieznanego Dokumenty 4 Bank przyjazny samorządom 6 Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych - samorządowy laureat konkursu EUROPRODUKT 7 Finansowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI nr 3 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI EKOLOGICZNY NOWY DWÓR MAZOWIECKI KOLEKTORY SŁONECZNE DLA MIESZKAŃCÓW WYWIAD Z PANEM

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH

BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH ISSN 1507-2010 BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH CZERWIEC 2008 NR 0017/08 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA największy w historii Unii Europejskiej Program współfi nansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

innowacyjni 4(14)/2011

innowacyjni 4(14)/2011 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni 4(14)/2011 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny Wyboista droga do sukcesu str. 8 14 W realizacji projektu WROVASC bierze udział około 200

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013

PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013 PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013 Wstęp...2 Fundusze strukturalne dostępne dla Polski w latach 2004-2006...3 Fundusze strukturalne na lata 2007-2013....7 Regionalne Programy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TEMAT RAPORTU Dogonić resztę Polski...3 Co dalej, Polsko Wschodnia?...7. WYWIAD Wschód możliwości...9 Pośrednicząc w sukcesie...

SPIS TREŚCI. TEMAT RAPORTU Dogonić resztę Polski...3 Co dalej, Polsko Wschodnia?...7. WYWIAD Wschód możliwości...9 Pośrednicząc w sukcesie... Nr 1/2009 SPIS TREŚCI TEMAT RAPORTU Dogonić resztę Polski................3 Co dalej, Polsko Wschodnia?............7 WYWIAD Wschód możliwości...................9 Pośrednicząc w sukcesie..............21

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie dotacje to co?

Jeśli nie dotacje to co? Jeśli nie dotacje to co? pożyczki i doradztwo kluczem do rozwoju firmy Poradnik dla przedsiębiorców WYDAWCA: Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa www.cpe.gov.pl REDAKCJA:

Bardziej szczegółowo