euro info Instrument MSP w programie Horyzont 2020 Gruzja, kaukaskie eldorado nabiera kształtów dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "euro info Instrument MSP w programie Horyzont 2020 Gruzja, kaukaskie eldorado nabiera kształtów dla małych i średnich przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 maj (151) 2014 ISSN X euro info Instrument MSP w programie Horyzont 2020 dla małych i średnich przedsiębiorstw Gruzja, kaukaskie eldorado nabiera kształtów Projekt Ekologia w biznesie

2 Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Kolumba Szczecin tel Stowarzyszenie Centrum Transferu Technologii CTT ul. Grunwaldzka Gdańsk tel Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Centrum Innowacji i Transferu Technologii ul. Prawocheńskiego Olsztyn tel Regionalne Centrum Innowacji Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurska Agencja Podlaska Fundacja i Transferu Technologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ul. Janosika Szczecin tel Wolna Przedsiębiorczość al. Niepodległości 797b Sopot tel Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie plac gen. Józefa Bema 3 pok Olsztyn tel Rozwoju Regionalnego ul. Starobojarska Białystok tel Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA ul. Włocławska Toruń tel do 53 Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Syrkiewicza Nowy Kisielin tel Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska ul. Smoluchowskiego Wrocław tel Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA ul. Szczawieńska Szczawno-Zdrój tel Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości w Opolu ul. Damrota Opole tel Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości SA ul. Astrów Katowice tel Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA ul. Powstańców Katowice tel Enterprise Europe Network Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie ul. Zakładowa Konin tel Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Biuro Enterprise Europe Network w Poznaniu ul. Rubież Poznań tel Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości ul. Częstochowska Kalisz tel Politechnika Krakowska Centrum Transferu Technologii ul. Warszawska Kraków tel , Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie ul. Floriańska Kraków tel Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Piotrkowska Łódź tel Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa ul. Sienkiewicza Kielce tel Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii al. Solidarności Kielce tel Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/ Warszawa tel Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/ Warszawa tel Uniwersytet Warszawski, Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii ul. Żwirki i Wigury Warszawa tel Lubelska Fundacja Rozwoju ul. Rynek Lublin tel Politechnika Lubelska Lubelskie Centrum Transferu Technologii ul. Nadbystrzycka 36 pok Lublin tel Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania ul. Sucharskiego Rzeszów tel Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena Rzeszów tel Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza ul. Szopena Rzeszów tel

3 Spis treści 4 COSME cz. II Nowy program KE dla małych i średnich przedsiębiorstw 8 Instrument MSP w programie Horyzont 2020 Dotacje dla pomysłowych Od redakcji W nowej unijnej perspektywie finansowej na lata dla Polski przeznaczono 82,5 mld euro. Głównymi beneficjentami tych środków będą, podobnie jak w poprzednim okresie , przedsiębiorcy z sektora MSP, którzy stanowią zdecydowaną większość firm w naszym państwie. W tym kontekście szczególnie ważne będą środki przeznaczone na inwestycje w badania, rozwój i innowacje oraz na podniesienie konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Zdaniem Komisji Europejskiej do tej pory nakłady firm z sektora MSP na powyższe cele były zbyt skromne. Dzięki regulacjom zawartym w nowej perspektywie finansowej ten stan rzeczy ma ulec zmianie przedsiębiorstwa przeznaczą większe środki na badania i rozwój. Aby zwiększyć zaangażowanie MSP w działania badawczorozwojowe, w ramach programu Horyzont 2020 został stworzony dedykowany instrument dotacyjny dostępny tylko i wyłącznie dla firm z tego sektora Instrument MSP (SME Instrument). Na pytania w jaki sposób przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tego narzędzia, odpowiada artykuł pt. Instrument MSP w programie Horyzont Ponadto zachęcamy do lektury kolejnego tekstu na temat możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w państwach kaukaskich. Tym razem przybliżamy kwestie dotyczące uwarunkowań biznesowych w Gruzji. Przedsiębiorcom zainteresowanym znalezieniem zagranicznych partnerów prezentujemy nowe oferty współpracy międzynarodowej. Z wyrazami szacunku Zespół Redakcyjny Biuletynu Euro Info Komisja Europejska lub osoby występujące w jej imieniu nie są odpowiedzialne za informacje przedstawione w Biuletynie Euro Info. Poglądy wyrażone w tym czasopiśmie są poglądami autorów i nie muszą się pokrywać z działaniami Komisji Europejskiej. Redaktor naczelny: Paweł Sikorski Zespół: dr Michał Polański, Ewa Forowicz Korekta: Agnieszka Malinowska Adres redakcji: Enterprise Europe Network przy PARP ul. Pańska 81/83, Warszawa tel.: , faks: Polska w europejskich programach badawczych Analiza dokonana w ramach projektu MIRRIS 12 Priorytety innowacyjnego rozwoju województwa świętokrzyskiego Nowa perspektywa finansowa UE do 2020 r. 13 Projekt Ekologia w biznesie Przygotowanie do działań proekologicznych 15 Postępowania przyspieszone w procesie cywilnym cz. II Szybkie i skuteczne dochodzenie należności 17 Ochrona danych osobowych Na czym tak naprawdę polega? 20 Gruzja Kaukaskie eldorado nabiera kształtów 23 Europejski rynek kabli i przewodów Kontynuacja wzrostu sprzedaży 27 Aktualności 29 Oferty współpracy gospodarczej Biuletyn Euro Info, który jest wydawany przez ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej oraz ze środków budżetu państwa przekazywanych przez Ministerstwo Gospodarki. Skład, druk i dystrybucja: Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk nakład: 1400 egz. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich zmiany i redagowania. Uwagi i komentarze prosimy kierować na adres: Wszystkie teksty zawarte w Biuletynie Euro Info mogą być przedrukowane wyłącznie po uzyskaniu zgody redakcji. Zainteresowanych prenumeratą prosimy o kontakt z najbliższym punktem Enterprise Europe Network. Publikacja została wydana na papierze przyjaznym dla środowiska naturalnego (wyprodukowany w 100% z makulatury, wybielony w procesie PCF Processed Chlorine Free). Okładka: Bartosz Bartosiński

4 Program COSME COSME cz. II NOWY PROGRAM KE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Paweł Sikorski Konkurencyjność i trwałość przedsiębiorstw Trzecim celem szczegółowym programu COSME jest poprawa warunków konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, w szczególności MSP, w tym w sektorze turystyki. W ramach realizacji tego celu w 2014 r. będzie finansowanych 17 działań. Oto niektóre z nich. 1. E-umiejętności na rzecz konkurencyjności i innowacji Konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw, a także ich potencjał rozwojowy na początku XXI wieku coraz bardziej zależy od innowacyjnego i efektywnego wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Dlatego też Unia Europejska musi stwarzać coraz lepsze warunki ramowe dla innowacji oraz wzrostu ICT, a także zagwarantować, że wiedza, umiejętności, kompetencje i innowacyjność pracowników tego sektora odpowiadają światowym standardom i że zatrudnieni stale podnoszą swoje kwalifikacje w tym zakresie. Zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie ICT wciąż rośnie, a jednocześnie maleje podaż. Dzieje się tak pomimo tego, że bardzo wielu młodych ludzi nie ma stałego zatrudnienia lub wręcz pozostaje trwale bezrobotnymi. Dostosowanie umiejętności pracowników do zapotrzebowania rynko- Zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie ICT wciąż rośnie, a jednocześnie maleje podaż. wego jest jednym z większych wyzwań, przed którymi stoi dzisiaj Unia Europejska. Wdrażanie powyższego działania jest zatem z jednej strony elementem realizacji długoterminowej strategii Unii Europejskiej w zakresie promowania szeroko pojętych e-umiejętności wśród właścicieli i pracowników firm z sektora MSP oraz kreowania e-liderów wśród doświadczonych przedsiębiorców, menedżerów i użytkowników na polu e-biznesu, z drugiej zaś formą aktywnego zwalczania bezrobocia, zwłaszcza wśród osób wchodzących na rynek pracy. Aby UE uzyskała przewagę konkurencyjną nad innymi graczami światowej gospodarki, Komisja Europejska w ramach perspektywy finansowej planuje: zacieśnienie współpracy z większą liczbą podmiotów uczestniczących w e-biznesie w celu dalszego promowania i rozwijania koncepcji i wizji e-przywództwa w społecznościach biznesowych, podjęcie działań w celu wzmocnienia profesjonalizmu pracowników sektora ICT i dalszego promowania zatrudnienia w sektorze ICT w Europie zgodnie z celami wielkiej koalicji na rzecz miejsc pracy w sektorze cyfrowym, które zostały określone w marcu 2013 r. przez przewodniczącego Komisji Europejskiej J. M. Barroso, opracowanie i wdrożenie zasad monitoringu, benchmarkingu i prognozowania podaży, popytu i kierunków rozwoju na rynku ICT, wzmocnienie współpracy ze szkołami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi w zakresie rozwoju e-umiejętności i e-przywództwa, wspieranie e-przywództwa w kontekście rozwoju przedsiębiorczości, w tym także podczas tworzenia nowych przedsiębiorstw, organizowanie ogólnoeuropejskich kampanii informacyjnych pozwalających na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie rozwoju e-przywództwa i e-umiejętności. 2. Internacjonalizacja MSP dzięki klastrom Wdrożenie tego działania ma za zadanie promowanie i wspieranie starań ukierunkowanych na rozwój klastrów na rynkach zagranicznych. Dzięki realizacji programu poszczególne klastry (konsorcja) będą miały możliwość rozwinięcia wspólnej strategii zaistnienia na rynkach międzynarodowych oraz nawiązania współpracy z innymi tego typu podmiotami na Starym Kontynencie w ramach Europejskiej Platformy Współpracy Klastrów, ale także poza krajami Europy. Cele, którym ma służyć wdrażanie tego narzędzia, Komisja Europejska określiła jako: wzmocnienie współpracy pomiędzy klastrami z różnych państw i z odmiennych sektorów gospodarczych, opracowanie przez klastry nowych strategii rozwoju i partnerstwa pozwalających na zaistnienie im na nowych obszarach globalnej gospodarki (Europejskie Strategiczne Partnerstwa Klastrów), wzmocnienie pozycji ekonomicznej MSP należących do klastrów. Działania, które będą służyły realizacji tych celów, to: 1) Cluster Go International Komisja podkreśla konieczność rozwijania współpracy pomiędzy klastrami i innymi organizacjami biznesowymi z różnych państw w ramach Europejskiego Strategicznego Partnerstwa Klastrów. Ma ono pomóc stworzyć klastrom i ich kooperantom zbieżną europejską wizję i wytyczyć 4 Biuletyn euro info (04)

5 Program COSME 4. Europejska Strategia na rzecz Kluczowych Technologii Wspomagających (KET) Szybki rozwój technologiczny wielu nowoczesnych branż przemysłu oraz potrzeba zapewnienia europejskiej gospodarce konkurencyjnej pozycji wobec krajów Dalekiego Wschodu, Indii czy USA, są powodem nadania zaawansowanym technologiom wysokiego priorytetu w rozwoju unijnej gospodarki. Uznając za konieczne przyjęcie nowego podejścia w Unii Europejskiej do kwestii dynamicznego i trwałego wzrostu gospodarczego przy wykorzystaniu najnowszych osiągnieć nauki i niespotykanego dowspólne cele do realizacji w stosunku do rynku wewnętrznego oraz rynków trzecich. Będą to np. identyfikacja i nawiązanie współpracy z organizacjami partnerskimi, rozwój świadomości klastrowej i zaplecza prawnego, przygotowanie wspólnej strategii marketingowej i wzmacniania marki na rynkach, etc. 2) Wsparcie poprzez rozwój Europejskiej Platformy Współpracy Klastrów Od początku swojego funkcjonowania Europejska Platforma Współpracy Klastrów miała za zadanie dostarczanie wyspecjalizowanych informacji oraz organizowanie sieci wsparcia dla klastrów i ich członków. Jej celem jest stymulacja ponadnarodowej współpracy klastrów poprzez wzrost ich konkurencyjności. Do tej pory w ramach platformy odbywały się konferencje, seminaria, spotkania informacyjne; powstawały także sieci współpracy pomiędzy klastrami. W nowej perspektywie działania wspierające rozwój Platformy skorzystają z dotychczasowego dorobku, ale będą także podlegały modyfikacji w zależności od potrzeb powstałych w wyniku wdrażania programu COSME. 3. Cluster Excellence Programme W ramach COSME realizowany będzie Cluster Excellence Programme (CEP), który wesprze benchmarking mający na celu zwiększenie liczby klastrów, które posiadają certyfikaty doskonałości w zakresie zarządzania. Program będzie także wspierał szkolenia, dzięki którym zwiększy się liczba profesjonalnych menedżerów klastrów. Konkursy organizowane w ramach CEP będą adresowane do organizacji zarządzających klastrami, zaangażowanych we wspólne projekty przemysłowe oraz zainteresowanych usprawnieniem procedur zarządzania i podniesieniem swoich umiejętności w tym zakresie. Oczekuje się, że realizacja przez KE działań w ramach strategii wspierania klastrów w nowej perspektywie , zarówno w programach krajowych, jak i regionalnych, pozwoli z jednej strony już istniejącym klastrom w pełni rozwinąć ich potencjał, z drugiej zaś przyczyni się do powstania w Europie większej liczby Celem kolejnego działania jest implementacja Europejskiej Strategii na rzecz Kluczowych Technologii Wspomagających, zgodnie z wytycznymi zawartymi w komunikacie Komisji Euklastrów mogących konkurować na światowych rynkach. tąd postępu technologicznego, Komisja Europejska zidentyfikowała sześć obszarów technologicznych, określonych mianem technologii grupy KET (Key Enabling Technologies). Należą do nich: fotonika, biotechnologia przemysłowa, nanotechnologia, mikro- i nanoelektronika, technologie produkcji zaawansowanych materiałów, zaawansowane systemy produkcyjne. Fot. Bartosz Bartosiński Biuletyn euro info (04) 5

6 Program COSME Fot. Bartosz Bartosiński ropejskiej z 26 czerwca 2012 r. Ma to z jednej strony pomóc odwrócić trend deindustrializacji Europy, z drugiej zaś przyspieszyć wzrost gospodarczy, dzięki rozwojowi nowych technologii i transferowi innowacji pomiędzy przedsiębiorcami i środowiskiem naukowym. Realizacja tego działania ma przyczynić się do: tworzenia na poziomie państwowym i europejskim warunków sprzyjających rozwojowi KET; służyć temu mają np. analizy dotyczące instrumentów finansowych wspomagających rozwój technologii, w tym ocena skuteczności tych instrumentów oraz opracowanie i wdrożenie rekomendacji co do ich dalszego stosowania, wzmocnienia współpracy pomiędzy poszczególnymi centrami doskonalenia technologicznego, rozwoju inteligentnych specjalizacji w obszarze KET, lepszego wykorzystania osiągnięć KET przez przedsiębiorstwa z sektora MSP. 5. Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility CSR) W kwietniu 2014 r. Parlament Europejski przyjął dyrektywę nakładającą na spółki zatrudniające co najmniej 500 osób, szczególnie tzw. spółki zainteresowania publicznego, obowiązek ujawniania danych pozafinansowych oraz informacji związanych z polityką różnorodności organów zarządzających i nadzorczych. Komisja Europejska szacuje, że powyższy obowiązek obejmie ok spółek oraz grup kapitałowych w Unii Europejskiej. Do niedawna mogło wydawać się, że znajomość koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) jest domeną głównie korporacji i dużych firm. W powszechnym odczuciu mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa rzadziej wprowadzały strategię CSR lub stosowały tzw. nieuświadomiony CSR. Tymczasem dla coraz większej liczby MSP koncepcje CSR okazują się istotnym strategicznym narzędziem podnoszenia konkurencyjności. Pomagają budować przewagę konkurencyjną na rynku, pogłębiać relacje Dla coraz większej liczby MSP koncepcje CSR okazują się istotnym strategicznym narzędziem podnoszenia konkurencyjności. z partnerami oraz są impulsem do wzmacniania innowacyjności firm. Wdrażanie rozwiązań CSR, zwłaszcza dla MSP, nie jest jednak zadaniem łatwym. W odróżnieniu od międzynarodowych korporacji, w mniejszych firmach na ogół nie ma pracowników czy działów zajmujących się tematyką CSR. Brakuje także instrumentów, które pomagają w implementacji takiej strategii. Dla wielu małych i średnich przedsiębiorców problemem są także rzeczywiste lub domniemane koszty, które wiążą się z wdrażaniem CSR. Komisja Europejska zwraca jednak uwagę, że wcale nie trzeba być właścicielem dużej firmy, aby stać się liderem odpowiedzialnego biznesu w swoim otoczeniu. Nie zawsze potrzebny jest globalny program CSR; przeciwnie czasem większe korzyści odnoszą działania skierowane do lokalnej społeczności. W ramach realizacji programu COSME zostanie zorganizowane spotkanie plenarne Forum Europejskich Interesariuszy (Multi-Stakeholder Forum MSF) na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. MSF działa od 2002 r. Jest to organizacja afiliowana przy Komisji Europejskiej. Celem MSF jest wypracowanie wspólnych wytycznych odnośnie działań odpowiedzialnych społecznie na terenie całej Unii 6 Biuletyn euro info (04)

7 Program COSME Europejskiej. Jest miejscem dialogu pomiędzy przedstawicielami biznesu, związków zawodowych, organizacji pozarządowych i innych interesariuszy. Stanowi jedno z najważniejszych narzędzi popularyzowania zasad CSR w krajach Wspólnoty Europejskiej. 6. Plan działania Budownictwo 2020 (Construction 2020) Realizacja planu działania Budownictwo 2020 ma na celu rozpoznawanie i wprowadzanie w życie tych przedsięwzięć, które będą sprzyjać zrównoważonej konkurencyjności sektora budowlanego. Działanie ma zdefiniować optymalne warunki służące: rozwojowi inwestycji, pracom badawczym, innowacji, przedsiębiorczości, wydajniejszemu wykorzystaniu surowców, stworzeniu bardziej atrakcyjnego środowiska pracy w sektorze budowlanym. Ponadto Budownictwo 2020 ma za zadanie udzielanie wsparcia wszelkim inicjatywom mającym na celu polepszenie funkcjonowania europejskiego rynku budowlanego. W planie tym na szczególną uwagę zasługują kluczowe zalecenia w następujących obszarach: rozwój inwestycji renowacji budynków, infrastruktury i innowacji, działania w zakresie rozwoju umiejętności i podnoszenia kwalifikacji, zrównoważone wykorzystanie surowców naturalnych, działania w obszarze rynku wewnętrznego, działania w zakresie konkurencyjności międzynarodowej. Podkreślona została także waga efektywniejszego wykorzystania już istniejących instrumentów UE, które służą renowacji istniejących budynków i utrzymaniu infrastruktury. Za istotne zostało uznane wsparcie sektora wyceny nieruchomości. W ramach realizacji programu COSME Komisja Europejska będzie wspierać wszystkie inicjatywy, regionalne lub państwowe, których polityka jest zgodna z założeniami planu działania Budownictwo Będzie to np.: opracowanie analiz rynkowych, promowanie i wymiana dobrych praktyk pomiędzy różnymi uczestnikami rynków budowlanych, inwestycje w rozwój kompetencji pracowniczych i kadry zarządzającej. Inicjatywy te powinny przyciągnąć uwagę kluczowych przedstawicieli sektora budowlanego (np. kontrahentów, specjalistów, pracowników, dostawców, klientów itd.) i zaowocować opracowaniem nowych kierunków rozwoju zrównoważonego budownictwa. 7. Zasady dobrych praktyk w łańcuchu żywnościowym Zdaniem Komisji Europejskiej polepszenie wewnątrzunijnych stosunków handlowych pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w handlu produktami rolnymi powinno stać się znaczącym krokiem w kierunku usprawnienia łańcucha dostaw żywności. Ma to być korzystne zarówno dla wszystkich podmiotów uczestniczących w obrocie, jak i dla konsumentów (obniżenie cen detalicznych żywności w ramach UE). Łańcuch dostaw żywności obejmuje ważne sektory gospodarki: rolnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze i dystrybucję. Tworzą one ponad 7% miejsc pracy w Unii Europejskiej i mają bezpośredni wpływ na wszystkich obywateli, gdyż wydatki na żywność stanowią średnio 16% ogółu wydatków w przeciętnym gospodarstwie domowym. W lipcu 2010 r. Komisja Europejska ustanowiła Forum Wysokiego Szczebla do spraw Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności. W jego skład wchodzą przedsiębiorcy, zrzeszenia i federacje oraz organizacje pozarządowe związane z szeroko rozumianym rynkiem rolnym. Zadaniem Forum jest wspomaganie KE w tworzeniu polityki przemysłowej w sektorze rolno-spożywczym oraz zapewnienie realizacji zasad odpowiedzialnej konkurencyjności całego łańcucha dostaw żywności. 8. Podniesienie konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju turystyki europejskiej W Unii Europejskiej sektor turystyki, czyli biura podróży i dostawcy usług turystycznych, obejmuje około 1,8 mln przedsiębiorstw. W znaczącej mierze są to małe i średnie firmy. Sektor turystyki wypracowuje ok. 5% unijnego PKB i daje zatrudnienie 5,2% osób aktywnych zawodowo (ok. 9,7 mln osób). Jeżeli jednak uwzględni się bliskie powiązania z innymi sektorami gospodarki, to liczby te są jeszcze wyższe (10% PKB i 12% łącznej liczby zatrudnionych). Traktat z Lizbony rozszerzył kompetencje Unii Europejskiej w zakresie promowania turystyki. Komisja Europejska została wyposażona w kompetencje do wspierania państw członkowskich w tym zakresie, w szczególności przez działania na rzecz poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych oraz tworzenie szczególnych środków uzupełniających przeznaczonych na realizację powyższego celu. Działania prowadzone w obszarze turystyki mają służyć realizacji celów gospodarczych UE i zwiększyć konkurencyjność turystyki europejskiej. Szczegółowe propozycje działań zostały przedstawione w 2010 r. w Komunikacie: Europa najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego. Działania te skupiają się wokół czterech filarów: stymulowanie konkurencyjności sektora turystycznego w Europie, wspieranie rozwoju zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki wysokiej jakości, konsolidacja wizerunku i widoczności Europy jako zbioru kierunków turystycznych wysokiej jakości i opartych na zasadach zrównoważonego rozwoju, pełne wykorzystanie potencjału różnych obszarów polityki i instrumentów finansowych UE na rzecz rozwoju turystyki. Paweł Sikorski ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Biuletyn euro info (04) 7

8 Horyzont 2020 Instrument MSP w programie Horyzont 2020 DOTACJE DLA POMYSŁOWYCH Tomasz J. Hoffmann Unia Europejska, jeśli chce wieść prym na gospodarczej mapie świata, musi w najbliższym czasie zainwestować niemałe środki w badania nad innowacjami i komercjalizację wyników tych badań. Powód tego jest oczywisty konkurencyjność gospodarki Starego Kontynentu jest ograniczona stosunkowo niewielkimi zasobami bogactw naturalnych i wysokimi kosztami pracy. Europejskie wydatki na badania i rozwój (B+R) na poziomie 1,9% dochodu narodowego są powodem do niepokoju, zwłaszcza jeśli porówna się je ze środkami przeznaczanymi na ten cel przez Izrael (ponad 4%), Koreę Południową i Japonię (prawie 4%) czy USA (prawie 4%). Nawet Chiny, które do niedawna były uważane za państwo o gospodarce odtwórczej, mogą wykazać się wskaźnikiem wydatków na B+R na poziomie równym Europie, ale za to z dynamiką wzrostu tego wskaźnika rok do roku bliską 40%. Jednym z narzędzi wspierających przemysł Unii Europejskiej w podejmowaniu czasem ryzykownych decyzji o zainwestowaniu środków finansowych w badania nad innowacjami jest Program Ramowy na rzecz Badań i Innowacji Horyzont Jego budżet na lata to blisko 80 mld EUR. Ze względu na stosunkowo niewielki udział firm z sektora MSP w rozwijaniu innowacji w porównaniu do ich znaczącego udziału w tworzeniu PKB i miejsc pracy, Komisja Europejska zdecydowała o ograniczeniu barier wejścia do programu Horyzont 2020 dla małych i średnich przedsiębiorstw. Aby zwiększyć zaangażowanie MSP w działania badawczo-rozwojowe, został stworzony dedykowany instrument dotacyjny dostępny tylko i wyłącznie dla firm z tego sektora Instrument MSP (SME s Instrument). Instrument MSP Jest to system finansowania dla firm, które są zainteresowane rozwojem swojego biznesu poprzez przekucie pomysłów na konkurencyjne na międzynarodowych rynkach produkty, procesy czy usługi. Instrument MSP obejmie wszystkie dziedziny nauki, technologii i innowacji w podejściu oddolnym w ramach danego wyzwania społecznego lub technicznego, zwłaszcza projekty przekrojowe i interdyscyplinarne. Podejście oddolne oznacza pozostawienie bardzo szerokiej przestrzeni na pomysłowość aplikantów. Celem instrumentu MSP jest przede wszystkim: wypełnienie luk w finansowaniu badań na ich wczesnym etapie, a przez to stymulowanie przełomowych innowacji, wspieranie innowacyjnych, ambitnych oraz dążących do rozwoju i umiędzynarodowienia swojej działalności MSP, wspieranie wszystkich rodzajów innowacji, w tym także tych nie-technologicznych, społecznych i w zakresie usług. Jak działa Instrument MSP? Instrument MSP zapewni łatwy dostęp do finansowania rozwoju i wdrożenia innowacji poprzez proste zasady i procedury. W ramach Instrumentu beneficjenci będą mieli dostęp do dodatkowego wsparcia w całym cyklu procesu tworzenia innowacji. Proces ten, również dla ułatwienia aplikowania, podzielono na trzy fazy: analizę wykonalności, realizację badań aż do przedstawienia prototypu, komercjalizację innowacji. Faza 1 Studium wykonalności Celem tej fazy jest ocena potencjału technicznego i komercyjnego projektu. Ma ona za zadanie potwierdzić wykonalność koncepcji, dokonać oceny potencjalnego ryzyka, zagadnień własności intelektualnej, wyszukać partnerów do realizacji projektu, zrealizować badania projektowe, przeprowadzić działania pilotażowe i sformułować wstępny biznesplan. W 2014 r. przewidziano trzy nabory wniosków do fazy pierwszej: do 18 czerwca, 24 września i 17 grudnia. W 2015 r. są planowane dalsze cztery nabory, po jednym w każdym kwartale. Pozytywnie ocenione projekty pierwszej fazy otrzymają dofinansowanie, które będzie udzielane w formie bezzwrotnej dotacji w zryczałtowanej kwocie 50 tys. EUR. Oczekuje się, że działania realizowane w ramach tego etapu powinny trwać około 6 miesięcy. Faza 2 Realizacja Przedmiotem tej fazy jest przeprowadzenie badania planowanej innowacji aż do momentu doprowadzenia pomysłu do etapu demonstracji i gotowości jego komercjalizacji. Szansę na uzyskanie dofinansowania mają projekty, które wykazują wysoki potencjał w zakresie konkurencyjności, odpowiadają na wyzwania, z którymi mierzy się Europa i mają podstawy do szerokiego oddziaływania. W tej fazie od realizatorów projektów oczekuje się w szczególności podjęcia działań związanych z: przygotowaniem badań, przeprowadzeniem badań, prototypowaniem i/lub testowaniem innowacyjnych procesów, produktów czy usług, 8 Biuletyn euro info (04)

9 Horyzont 2020 przygotowaniem zasadniczego biznesplanu dotyczącego komercjalizacji innowacji. Realizacja projektów objętych dofinansowaniem w ramach tej fazy powinna trwać od 12 do 24 miesięcy. Komisja Europejska spodziewa się aplikacji wnioskujących o dotację pomiędzy 0,5 a 2,5 mln EUR. Poziom dofinansowania wyniesie 70% wartości kosztów kwalifikowanych, a w uzasadnionych przypadkach regulamin dopuszcza dofinansowanie do 100% wartości kosztów kwalifikowanych. Warto też podkreślić, że nie została wykluczona możliwość przyjęcia i pozytywnej oceny wniosków aplikujących o inne kwoty. Aktualnie trwa nabór wniosków do omawianej fazy. Zakończy się on 9 października. Kolejny będzie trwał do 17 grudnia. W 2015 r. planowane są dalsze cztery nabory, po jednym w każdym kwartale. Faza 3 Komercjalizacja Projekty zakwalifikowane do tej fazy będą objęte pośrednim (niedotacyjnym) wsparciem polegającym na uproszczonym dostępie MSP do dłużnych i kapitałowych instrumentów finansowych, jak również pośrednich środków, na przykład w zakresie ochrony praw własności intelektualnej. Kwalifikacja projektów do objęcia wsparciem w ramach tej fazy odbywa się w sposób ciągły. Wybranym beneficjentom zostanie zaoferowane wsparcie w zakresie coachingu i mentoringu podczas realizacji fazy 1 i fazy 2. Usługa ta będzie dostępna za pośrednictwem ośrodków Enterprise Europe Network. Za jej realizację będą odpowiadać dedykowani wyselekcjonowani przez Komisję Europejską konsultanci. Dodatkowo we wszystkich trzech fazach Instrumentu MSP, Enterprise Europe Network będzie udzielać wsparcia konsultacyjnego w zakresie innowacji i internacjonalizacji oferty. W zależności od potrzeby przedsiębiorstwa może ono obejmować: pomoc w identyfikacji potencjału wzrostu, opracowanie planu rozwoju czy też maksymalizacji wzrostu poprzez internacjonalizację, wzmocnienie umiejętności zarządzania u kadry zarządzającej i rozwijania wewnętrznych umiejętności coachingu, opracowanie strategii marketingowej, konsulting w zakresie pozyskania zewnętrznego finansowania. Każde MSP z Unii Europejskiej może, samodzielnie lub w konsorcjum z inną firmą bądź z instytucją naukową, występować o dofinansowanie w ramach dowolnej fazy. Oznacza to, że nie ma obowiązku uczestniczenia kolejno we wszystkich fazach. Tym niemniej Komisja Europejska wskazuje, że sekwencyjna realizacja kolejnych faz może najefektywniej przyczynić się do wypracowania strategii międzynarodowego rozwoju firmy poprzez innowacyjne rozwiązanie. Jak wspomniałem, Instrument MSP obejmie wszystkie dziedziny nauki, technologii i innowacji, pozostawiając bardzo szerokie pole na realizację pomysłów potencjalnych beneficjentów. Zdefiniowano jednak dziedziny, które zostały wskazane przez Komisję Europejską jako szczególnie interesujące. Są to: innowacyjne koncepcje produktów i usług teleinformatycznych, uwzględniające przełomowe podejście, wartości i modele, przyspieszenie wdrożenia nanotechnologii, zaawansowanych materiałów i ich wysoko zaawansowanych technologii produkcji i przetwarzania, pobudzanie konkurencyjnych i zrównoważonych procesów przemysłowych opartych na biotechnologii, zwiększenie zaangażowania małych i średnich przedsiębiorstw w dzie- dzinie badań i rozwoju technologii kosmicznych, ekoinnowacyjne i zasobooszczędne metody produkcji i przetwarzania żywności, wdrażanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań dla niebieskiego rozwoju, czyli wykorzystanie potencjału europejskich mórz, oceanów i wybrzeży dla rozwoju ekonomicznego i w tworzeniu miejsc pracy, w dziedzinie biotechnologii morskiej oraz w technologii i usługach akwakultury morskiej, niskoemisyjne i wysokosprawne systemy energetyczne, innowacje small-businessu w dziedzinie rozwiązań transportowych, zwiększenie potencjału małych przedsiębiorstw w dziedzinie ekoinnowacji i zrównoważonych dostaw surowców, mobilne aplikacje dla realizacji e-administracji (zakładane objęcie dofinansowaniem w naborach wniosków w 2015 r., tworzenie nowych modeli biznesowych dopasowanych do potrzeb MSP (zakładane objęcie dofinansowaniem w naborach wniosków w 2015 r.), zapewnienie bezpieczeństwa miejsc dużego skupienia ludzi w miastach i bezpieczeństwa krytycznej infrastruktury (między innymi: instalacji i sieci energetycznych, wodno-kanalizacyjnych, teleinformatycznych, finansowych, ale też zabytków o znaczeniu ponadnarodowym), kliniczna walidacja biomarkerów i/ lub medycznych urządzeń diagnostycznych. Tomasz J. Hoffmann PNO Consultants Sp. z o.o. (www.pnocee.pl) Fot. Bartosz Bartosiński Biuletyn euro info (04) 9

10 Programy badawcze Polska w europejskich programach badawczych ANALIZA DOKONANA W RAMACH PROJEKTU MIRRIS Melania Nieć Nowe państwa Unii Europejskiej (13) 1 w znacznie mniejszym stopniu korzystają z dostępnych środków w ramach Programów Ramowych w porównaniu z tzw. starymi krajami UE (15) 2. Odpowiedzią, a zarazem narzędziem zaradczym na tę sytuację, jest międzynarodowy projekt MIRRIS, współfinansowany przez Komisję Europejską i cieszący się jej silnym poparciem. Jego celem jest zachęcenie nowych krajów UE do lepszego wykorzystania europejskich programów badawczych i innowacyjnych głównie 7. Programu Ramowego (7 PR) oraz Horyzontu 2020, a w efekcie usprawnienie istniejących systemów badań, rozwoju i innowacji w tych państwach. W projekcie, razem z Polską, uczestniczy 13 nowych państw UE: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Rumunia, Słowacja i Słowenia. W artykule przedstawiono oraz omówiono wyniki analizy dla Polski na tle krajów UE w zakresie: udziału Polski w ramach 7. Programu Ramowego, barier i czynników sprzyjających uczestniczeniu w 7 PR, czynników sprzyjających rozwijaniu współpracy w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area, ERA). Nacisk położono w szczególności na porównania Polski do nowych, jak i starych krajów UE. Przedstawiono również obszary problemowe zdiagnozowane podczas pierwszej debaty polskich interesariuszy w ramach projektu MIRRIS. Udział Polski w badaniach i innowacyjność w ramach 7 PR Analiza dotycząca udziału krajów UE w 7. Programie Ramowym pokazała, że stare kraje UE istotnie zdeklasowa- ły nowych członków UE zarówno pod względem absolutnej liczby uczestników 7 PR, uczestników przypadających na 1 mieszkańca, jak również pod kątem wskaźnika sukcesu (liczba złożonych wniosków/liczba zawartych umów). W krajach takich jak Belgia, Niemcy, Dania, Francja, Holandia, Szwecja i Wielka Brytania, wskaźnik sukcesu jest powyżej 23%. Natomiast w nowych krajach członkowskich średni wskaźnik sukcesu jest na poziomie 18%, dla Polski wynosi on 18,5%. Pod względem liczby uczestników w 7 PR wszystkie stare kraje UE, z wyjątkiem Irlandii, Luksemburga i Portugalii, miały wyższe wskaźniki niż Polska. Te różnice w efektywności ubiegania się o środki z 7. Programu Ramowego skłaniają do postawienia dwóch ważnych i wzajemnie powiązanych pytań. Pierwsze z nich brzmi: jak można zwiększyć liczbę wniosków składanych przez nowe państwa członkowskie do programów badawczych i rozwojowych? Drugie natomiast to: jak można poprawić wskaźnik sukcesu tych krajów? Odpowiedzią na powyższe pytania jest w znaczącym stopniu rozwój krajowego systemu innowacji 3. Mając na uwadze wyniki osiągane przez kraje UE (15), dokonano szacowania, jak zmieniłyby się wyniki dla Polski, gdyby efektywność wykorzystania zasobów takich, jak: populacja, zatrudnienie w sektorze badań i rozwoju, liczba publikacji naukowych o charakterze międzynarodowym, wskaźnik sukcesu były na poziomie krajów UE (27). W pierwszym scenariuszu, w którym punktem wyjścia jest populacja, wynik estymacji pokazuje, jak nieefektywnie są wykorzystywane zasoby ludzkie. Gdyby Polska wykorzystywała je optymalnie, wówczas liczba uczestników w 7 PR byłaby na poziomie Holandii (6128) czy Belgii (4553). Tabela 1. Wyniki estymacji liczby uczestników w 7 PR dla Polski przy założeniu optymalnego wykorzystania zasobów [tj. na poziomie UE (27)] FAKTYCZNA LICZBA 1,834 UCZESTNIKÓW w 7 PR: ESTYMACJA 1: Jeśli populacja 6942 zostanie wykorzystana w sposób optymalny, wówczas liczba uczestników w 7 PR będzie: Różnica ESTYMACJA 2: Jeśli poziom 2953 efektywności zasobów pracy w sektorze badań i rozwoju będą na optymalnym poziomie, wówczas liczba uczestników w 7 PR będzie: Różnica ESTYMACJA 3: Jeśli zostanie 3321 w Polsce osiągnięty poziom optymalny w zakresie naukowych publikacji, wówczas liczba uczestników w 7 PR będzie: Różnica ESTYMACJA 4: Jeśli wskaźnik 2151 sukcesu będzie na poziomie 21,7%, wówczas liczba uczestników w 7 PR będzie: Różnica -317 Źródło: Report Policy dialogue input paper: Poland, W drugim scenariuszu, gdzie optymalnie zostałyby wykorzystane zasoby pracy w sektorze badań i rozwoju, liczba uczestników dla Polski w 7 PR byłaby na poziomie 2953, czyli na poziomie wyniku dla Grecji (2910) czy Austrii (2673). W trzecim scenariuszu, zakładając, że liczba uczestników w 7 PR byłaby 10 Biuletyn euro info (04)

11 Programy badawcze proporcjonalna do liczby międzynarodowych publikacji naukowych, wówczas szacuje się, że liczba uczestników w 7 PR byłaby większa o prawie 1,5 tys. Czwarty scenariusz zawiera proste obliczenia dodatkowej liczby uczestników pod warunkiem poprawy wskaźnika sukcesu do poziomu 21,7%, czyli poziomu, jaki osiągają kraje UE (27). Wówczas liczba uczestników 7 PR wzrosłaby o ponad 300. Jest jednak czymś oczywistym, że na poziom uczestnictwa w 7 PR wpływają także inne czynniki, np. jakość i doświadczenie potencjalnych aplikantów, które nie zostały zmierzone w ramach projektu MIRRIS. Nie mniej jednak można wnioskować, że kluczowa poprawa efektywności Polski w zakresie uczestnictwa w 7 PR może nastąpić, jeśli uruchomione zostaną mechanizmy, które poprawiają możliwości i jakość badań oraz rozwoju pracowników. Interesującą kwestią jest tzw. Juste retour ( należyty zwrot, sprawiedliwy zwrot ), tj. zwrot, jaki otrzymują kraje w stosunku do ich wkładu do budżetu UE. Juste retour dla 7 PR waha się maksymalnie od 80% w Holandii do mniej niż 3% w wielu krajach. Polska jest wśród najniższej stawki juste retour 2%. Bariery i czynniki sprzyjające w 7 PR Identyfikację barier i czynników sprzyjających uczestnictwu w 7 PR rozpoczyna analiza względnego znaczenia 7 PR w porównaniu z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego (EFRR), które może być istotne podczas dokonywania wyboru, m.in. z jakich środków finansować projekt. Kraje UE są silnie zróżnicowane jeśli chodzi o doświadczenie w ubieganiu się o środki na działalność B+R z EFRR i z 7 PR w perspektywie Relacja środków pozyskanych w ramach 7PR/EFRR jest w Polsce na poziomie 0,03. Dla porównania w Danii relacja ta wynosi 3,8, w Belgii 3,5, a w Słowenii 0,1. Warto zwrócić uwagę, że w starych krajach UE dostępność EFRR jest znacznie bardziej ograniczona niż w nowych państwach UE, przy czym jak widać na przykładzie Słowenii relacja środków z 7 PR do EFRR może być bardziej korzystna, niż ma to miejsce w Polsce. Instytucje wspierające, w tym uczelnie wyższe, odgrywają ważną rolę jeśli chodzi o wykorzystanie środków z 7 PR. Oddziaływanie poszczególnych uczelni jest bardzo zróżnicowane. Na przykład dwa najlepsze uniwersytety Wielkiej Brytanii Oxford i Cambridge mogą się poszczycić sumaryczną liczbą uczestników 7 PR podobną do Polski. Światowy Ranking Akademicki, znany również jako Shanghai Top 500, pokazuje, że wśród 500 najlepszych uniwersytetów na świecie 182 jest z Unii Europejskiej. Z tych 182 uczelni tylko pięć jest z krajów UE (13), a pozostałe skoncentrowane są w krajach UE (15). Inne rankingi opracowane przez Times Higher Education (2013) 4 lub najlepsze uczelnie wg Europe s top research universities in FP6 5 pokazują podobne wyniki. Na liście Shanghai 500 znajdują się tylko dwie polskie uczelnie: Uniwersytet Jagielloński (miejsce w trzeciej setce) i Uniwersytet Warszawski (miejsce w czwartej setce). Prawdopodobnie niska ocena uczelni krajów UE (13) jest powiązana ze słabymi wynikami w zakresie uczestnictwa w 7 PR. Niemniej jednak na tle krajów UE (13) Uniwersytet Warszawski jest na 6. miejscu pod względem liczby uczestników w 7 PR. Istotne różnice w działalności uniwersytetów widać również w danych dotyczących liczby publikacji. Dane wskazują, że uczelnie z krajów UE (15) mają znacznie więcej publikacji międzynarodowych (51 200) w porównaniu z krajami UE (13) (7600). Takie porównanie również może wskazywać na bezpośredni związek z ubieganiem się o finansowanie projektów badawczych z funduszy UE. W Polsce od 1999 roku działa Krajowy Punkt Kontaktowy, który realizuje działania informacyjno-szkoleniowe w związku z przystąpieniem Polski do kolejnych Programów Ramowych Badań i Rozwoju Technologicznego. W ramach programu Horyzont 2020 działalność KPK będzie wspierana i uzupełniana przez 11 regionalnych punktów kontaktowych zlokalizowanych w głównych ośrodkach akademickich i kilka punktów kontaktowych prowadzonych przez podmioty znajdujące się w polskich platformach technologicznych. Podsumowanie Analiza danych dotycząca zarówno aplikowania, jak i wykorzystania środków w ramach 7 PR przez nowe kraje UE (13) w porównaniu z krajami UE (15) w ramach projektu MIRRIS, dostarczyła informacji, jak jeszcze wiele nowe kraje muszą zrobić, aby osiągnąć poziom starych krajów UE. W ramach projektu MIRRIS oprócz zdiagnozowania sytuacji w zakresie wykorzystania środków w ramach 7 PR, jak również zidentyfikowania kluczowych obszarów problemowych w każdym kraju UE (13), zostaną opracowane rekomendacje do wdrożenia w celu polepszenia obecnej sytuacji. Już dziś wiadomo, że jednym z najważniejszych przesłań dla Polski w kontekście większego i efektywniejszego wykorzystania środków pochodzących zarówno z funduszy strukturalnych, jak i programów ramowych, jest stworzenie synergii miedzy nimi. Jest to istotne dla stabilności systemu innowacji w Polsce. Dzięki funduszom strukturalnym w Polsce powstała nowoczesna infrastruktura badawcza, można więc przyjąć, że fundusze strukturalne to taka linia bazowa, by stworzyć potencjał, kupić sprzęt, postawić na udoskonalenie, z kolei program ramowy miałby na celu wykorzystanie tej doskonałości. Więcej informacji na stronach: index/2596 default.aspx Melania Nieć, Ośrodek Badań nad Przedsiębiorczością Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 1 Chodzi o państwa, które wstąpiły do Unii Europejskiej 1 maja 2014 r. i w późniejszym okresie. 2 Chodzi o państwa, które wstąpiły do Unii Europejskiej (Wspólnot Europejskich) przed 1 stycznia 1995 r. 3 K. Schuch, WP2 Situation Analysis Presentation to the MIRRIS Partner Group meeting (2013) 4 Times Higher Education World University Rankings (2013) co.uk/world-university-rankings/ / world-ranking/region/europe/range/ / order/country asc 5 Henriques, L., Schoen, A., & Pontikakis, D. (2009). Europe s top research universities in FP6: scope and drivers of participation. JRC Technical Notes, Biuletyn euro info (04) 11

12 Innowacje Priorytety innowacyjnego rozwoju województwa świętokrzyskiego NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA UE DO 2020 R. Anna Grzela 24 lutego 2014 r. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwalił Strategię Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego Dokument jest efektem wieloletniej pracy środowisk i instytucji skupionych wokół Świętokrzyskiego Systemu Innowacji, jak również współpracy nawiązanej przez Samorząd Województwa z ekspertami Banku Światowego. Co prawda pierwszy draft regionalnej strategii innowacji przedstawiony został do konsultacji społecznych na początku 2012 r., jednak silna potrzeba ewolucji w kierunku smart specialisation strategy spowodowała konieczność dogłębnej rewizji kierunków rozwoju i specjalizacji wyznaczonych przez Zarząd Województwa jeszcze w lutym Cel Aktualnie postawiony główny cel RIS3 zakłada, że do 2020 r. w województwie świętokrzyskim zapanuje kultura sprzyjająca innowacjom, przedsiębiorczości i konkurencyjności, która pomoże stworzyć nowe i trwałe miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz wesprze wzrost gospodarczy, który będzie szybszy niż średnia krajowa. Strategia Badań i Innowacyjności dla województwa świętokrzyskiego jest dokumentem wskazującym koncentrację wysiłków administracji, zasobów ludzkich i finansowych w nowej perspektywie finansowej UE na obszarach gospodarczych o najwyższym wskaźniku efektywności, czyli tzw. inteligentnych specjalizacjach regionu: budow- Wiąże się to ze ścisłym monitoringiem i ewaluacją realizacji projektów wyninictwie, sektorze metalowo-odlewniczym, rolnictwie i przetwórstwie spożywczym oraz turystyce zdrowotnej i prozdrowotnej, oraz wspierających je specjalizacjach o znaczeniu horyzontalnym: ICT, zrównoważony rozwój energetyczny i branża targowo-kongresowa. Pierwszym wyzwaniem dla administracji będzie badanie i ocena potrzeb przedsiębiorstw w kontekście ich rozwoju oraz możliwości zaspokojenia tych potrzeb z dostępnych źródeł finansowania. U podstaw tego procesu leży regularna i otwarta komunikacja między interesariuszami systemu innowacji, która bazuje na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu potrzeb biznesu. Towarzyszy temu dodatkowo ciągłe budowanie zdolności do realizacji przyjętych założeń, jak również stały monitoring i ewaluacja. Koncentracja środków strukturalnych na kilku branżach jest zgodna z podejściem do inwestowania, a nie absorpcji funduszy strukturalnych w latach i umożliwi egzekwowanie konkretnych rezultatów, poprzez np. zaplanowane porozumienia sektorowe z przedstawicielami tych branż. Na oczekiwane efekty inwestowania środków z UE składają się natomiast bezpośrednio trzy (z czterech) opomiarowanych z góry celów operacyjnych RIS3: 1. Obszary gospodarki województwa wybrane w procesie inteligentnej specjalizacji osiągają roczny wzrost przychodów na poziomie co najmniej 20% wyższym niż średnia w danym obszarze w Polsce. 2. Masa krytyczna jednostek B+R jest nastawiona na transfer wiedzy: minimum 25% przychodów tych jednostek będzie pochodzić z komercjalizacji działalności badawczo- -naukowej. 3. Publiczne i prywatne organizacje otoczenia biznesu są zdolne do udzielania wysokiej klasy wsparcia związanego z rzeczywistymi potrzebami przedsiębiorstw zaangażowanych w realizację strategii na rzecz inteligentnej specjalizacji. Efekty działalności tych organizacji są mierzone za pomocą kluczowych wskaźników realizacji (KPIs), a co najmniej połowa ich budżetów pochodzi z działalności rynkowej. Wytypowane specjalizacje to tzw. lokomotywy wzrostu sektory bogato wyposażone w grupy różnorodnych dostawców i poddostawców oraz odbiorców, których siła oddziaływania jest w stanie przyciągać do siebie inne branże i systematycznie wzmacniać je na rynku. Konsekwentnie, jednostki badawczo-rozwojowe i uczelnie też będą musiały być zgodne z nurtem i odpowiadać na potrzeby rynku, oferując potencjalnym rodzimym firmom usługi potrzebne na rynku. Fazy Wdrażanie RIS3 zostało podzielone na trzy fazy: przygotowanie w 2014 r., testowanie w latach , ulepszanie i przyspieszanie w latach Biuletyn euro info (04)

13 Innowacje kających ze strategii, przy jednoczesnym zagwarantowaniu sobie możliwości wprowadzenia w odpowiednim czasie planów naprawczych. Wyłonionym w Strategii Badań i Innowacyjności inteligentnym specjalizacjom dedykowano koperty finansowe w osiach priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego : 1. Innowacje i nauka, 2. Konkurencyjna gospodarka oraz 10. Otwarty rynek pracy. Najwięcej, bo 100% 2 środków skierowanych na smart specialisation, znalazło się w priorytecie inwestycyjnym 1.1 Udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji i zwiększenie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy, skierowanym do jednostek B+R, uczelni wyższych oraz podmiotów leczniczych. Ponadto z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wzrost konkurencyjności i innowacyjności regio- nalnych przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji skierowanych zostanie ok. 20 mln EUR, zaś na wsparcie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności firm w zakresie wprowadzania na rynek nowych produktów i usług 40% alokacji z części dotacyjnej 3. Budżet ten powiększa dodatkowo 30% alokacja 68 mln EUR skierowanych na promowanie przedsiębiorczości, poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również inkubatory przedsiębiorczości. Mając na uwadze niekorzystną sytuację społeczno-gospodarczą województwa oraz ambitnie postawione cele innowacyjnego rozwoju, region korzysta z zewnętrznego wsparcia doradczego. Przykładem tego jest podpisane 8 kwietnia 2014 r. porozumienie o współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w perspektywie finansowej UE Na jego mocy strony zobowiązały się do wsparcia merytorycznego i finansowego dla osiągania wspólnych celów poprzez udoskonalanie zarządzania i realizację programów regionalnych i krajowych oraz wspólnych inicjatyw, które bezpośrednio przekładają się na podniesienie innowacyjności gospodarki województwa świętokrzyskiego i całego kraju. Anna Grzela Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przy współpracy ośrodka Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach 1 Uchwałą nr 135/11 z 16 lutego 2011 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził wybór specjalizacji innowacyjnego rozwoju gospodarki województwa świętokrzyskiego. Do wyróżnionych specjalizacji należały: efektywne wykorzystanie energii, turystyka zdrowotna/ medyczna, branża około-targowa/kongresowa oraz dwie specjalizacje o charakterze horyzontalnym, tj: transfer wiedzy i wzornictwo ,85 EURO z EFRR 3 Wobec braku procentowego udziału instrumentów zwrotnych w priorytecie inwestycyjnym 3.3 nie ma możliwości podania dokładnej kwoty wsparcia na rozwój inteligentnych specjalizacji. Ochrona środowiska Projekt Ekologia w biznesie PRZYGOTOWANIE DO DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH Iwona Gawęda, Daniel Owczarek Troska Komisji Europejskiej o środowisko naturalne, nacisk ze strony opinii publicznej i konsumentów oczekujących produktów przyjaznych dla środowiska oraz usług świadczonych przez społecznie odpowiedzialne podmioty, a także nowe akty prawne dotyczące ochrony środowiska sprawiają, że zmienia się sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego tym ważniejsze jest, aby w odpowiedzi na zmieniające się przepisy prawa oraz wymagania rynku, przedsiębiorstwa prezentowały nie tylko misję czy wizję, lecz także, a może przede wszystkim, strategie inwestycyjne uwzględniające zasadę zrównoważonego rozwoju. W odpowiedzi na ciągle zmieniające się przepisy ochrony środowiska, nowe obowiązki wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej oraz wymagania konsumentów Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. przystąpiła do realizacji projektu pn. Ekologia w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości, który jest w 100% finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach). Udział przedsiębiorstwa w projekcie jest bezpłatny został on bowiem objęty pomocą de minimis. Biuletyn euro info (04) 13

14 Ochrona środowiska Fot. Bartosz Bartosiński Założenia projektu Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie 160 firm z sektora MSP z terenu całego kraju do wdrożenia programu działań ekologicznych. Ambicją projektu jest podniesienie poziomu aktywności ekologicznej firm objętych wsparciem oraz zwiększenie świadomości ekologicznej ich 200 pracowników. W doradztwie i szkoleniach mogą uczestniczyć zarówno właściciele/ wspólnicy, jak i kadra zarządzająca, kierownicza oraz specjalistyczna firmy. Priorytety projektu Do projektu są zaproszone wszystkie firmy, jednak priorytetowo traktowany jest udział przedsiębiorstw z sektora przetwórstwa przemysłowego, który najsilniej oddziałuje na środowisko. Wsparcie jest zatem szczególnie ukierunkowane na następujące branże: przemysłu opartego na drewnie, wyrobów chemicznych, materiałów budowlanych, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, rolno-spożywczą, motoryzacyjną, szklarską, elektryczną i elektroniczną. W pierwszej kolejności do uczestnictwa w projekcie są przyjmowane także firmy, które nie mają opracowanej strategii ochrony środowiska i które będą tworzyć dokumentację dotyczącą działań proekologicznych przy współudziale doradców ekologicznych. Trzy etapy wsparcia Zaprojektowane wsparcie obejmuje trzy etapy, dzięki którym przedsiębiorstwo uzyska wielowymiarowe korzyści. ETAP 1 Doradztwo I Ten etap będzie realizowany przez doradcę wybranego ze względu na profil działalności firmy. Zadaniem tej formy wsparcia jest: identyfikacja obszarów, w których należy przeprowadzić działania proekologiczne, określenie luk kompetencyjnych kadry w tym zakresie i ścieżki niezbędnych szkoleń. Doradca dokona analizy działalności firmy pod kątem spełniania warunków dotyczących ochrony środowiska oraz ewentualnych kosztów ponoszonych w związku z nieefektywnym gospodarowaniem zasobami. Analizie zostaną poddane takie obszary, jak: wymagania prawne związane z ochroną środowiska, gospodarowanie odpadami, emisja pyłów do powietrza, gospodarka wodno-ściekowa, recykling, inne, związane ze specyfiką działalności firmy. Wyniki przeprowadzonej analizy zostaną zawarte w raporcie określającym stopień spełniania wymogów prawnych dotyczących ochrony środowiska. Raport wskaże także czas i ewentualne koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo w związku z nieefektywną gospodarką zasobami. Zostaną opisane wstępne działania, które należy podjąć, aby spełnić wymagania prawa dotyczące ochrony środowiska. Doradca, w porozumieniu z firmą, określi także ścieżkę niezbędnych szkoleń mających na celu poprawę stanu obecnego. Zakres godzinowy doradztwa uzależniony jest od wielkości firmy: mikroprzedsiębiorstwo skorzysta z 10 godzin doradztwa, małe przedsiębiorstwo z 20 godzin, średnie przedsiębiorstwo z 25 godzin. ETAP 2 Cykl szkoleń Z katalogu 20 dwudniowych szkoleń wybrane zostaną te, które odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby firmy. Tematyka szkoleń została określona następująco: 1) Prawne aspekty działalności przedsiębiorstwa wynikające z przepisów dot. ochrony środowiska oraz odpowiedzialność za szkody w środowisku i ich naprawa, 2) Procedury środowiskowe oraz kwalifikacje przedsiębiorstw mogących oddziaływać na środowisko, 3) Audyt ekologiczny, 4) Ekoinnowacje w przedsiębiorstwie, 5) Zielone zamówienia w przedsiębiorstwie, 6) Marketing ekologiczny, 7) Ekologiczna marka, 8) Ekoznakowanie, 9) Odnawialne źródła energii technologie przyjazne środowisku, 10) Efektywne finansowanie inwestycji ekologicznych, 11) Źródła finansowania inwestycji ekologicznych, 12) Pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje ekologiczne warsztaty, 13) Gospodarowanie odpadami, 14) System zarządzania środowiskiem wg ISO 14001:2004, 15) System zarządzania środowiskiem wg EMAS, 16) System zarządzania energią, 17) Czysta produkcja, 18) Technologia ograniczania emisji zanieczyszczenia do poszczególnych komponentów środowiska (powietrze, woda, gleba), 19) Technologie obniżające poziom hałasu, drgań, wibracji i promieniowania, 20) Zrównoważony transport Eco driving. 14 Biuletyn euro info (04)

15 Ochrona środowiska ETAP 3 Doradztwo II Będzie to doradztwo, w efekcie którego powstanie program działań wdrażających rozwiązania środowiskowe. Program wskaże obszary działalności firmy, w których można zastosować proekologiczne rozwiązania. Zostaną także określone wymierne korzyści finansowe wynikające z proponowanych wdrożeń (np. redukcja kosztów) oraz wskaźniki ekonomiczne świadczące o ich opłacalności (np. wskaźniki efektywności procesów). W programie znajdą się także możliwe źródła finansowania zaproponowanych rozwiązań technologicznych. Zakres godzinowy doradztwa uzależniony jest od wielkości firmy: mikroprzedsiębiorstwo skorzysta z 15 godzin doradztwa, małe przedsiębiorstwo 25 godzin, średnie przedsiębiorstwo 35 godzin. Korzyści dla przedsiębiorstwa Dzięki udziałowi w projekcie przedsiębiorstwo uzyska następujące korzyści: 1. diagnoza spełniania wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska, jakie odnoszą się do konkretnej organizacji oraz wskazanie nieefektywnych ekonomicznie procesów związanych z działalnością firmy, 2. zaprojektowanie ścieżki szkoleń proekologicznych w oparciu o ich przydatność w firmie, 3. przygotowanie programu możliwych do wdrożenia rozwiązań technologicznych i organizacyjnych o charakterze proekologicznym, z naciskiem na rozwiązania ograniczające koszty (zwiększające efektywność kosztową), 4. określenie możliwych źródeł sfinansowania proponowanych działań. Jak przystąpić? Rekrutacja polega na złożeniu kompletu dokumentów zgłoszeniowych, na podstawie których zostanie zweryfikowana możliwość przystąpienia do projektu, tj. przede wszystkim: przynależność przedsiębiorstwa do sektora MSP, posiadanie siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, możliwość otrzymania pomocy de minimis. Udział w projekcie rozpoczyna się wraz z podpisaniem umowy doradczo-szkoleniowej, która określa zakres wsparcia oraz prawa i obowiązki przedsiębiorstwa oraz projektodawcy. Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe na stronie: Iwona Gawęda, Daniel Owczarek Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. Słowniczek pojęć prawnych Postępowania przyspieszone w procesie cywilnym cz. II SZYBKIE I SKUTECZNE DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI Natalia Ogrodniczak Dochodzenie należności na drodze postępowania sądowego często bywa czasochłonne i wymagające dużego nakładu pracy, związanej z dopełnieniem wszelkich procedur. Dążąc do odzyskania należności przedstawiającej dużą wartość, wierzyciel jest skłonny poświęcić czas i ponieść koszty na wstępnym etapie postępowania, licząc na korzystny wyrok i odzyskanie dochodzonej kwoty. Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku drobnych roszczeń. Wierzyciel w takim wypadku często rezygnuje z wszczynania postępowania sądowego, nie chcąc uczestniczyć w skomplikowanym procesie i generować dodatkowych kosztów związanych z dochodzeniem swoich praw. Istotnym udogodnieniem dla podmiotów dochodzących w procesie cywilnym drobnych roszczeń jest wprowadzone ustawą z dnia 24 maja 2000 r. postępowanie uproszczone. Postępowanie uproszczone Postępowanie uproszczone należy do postępowań odrębnych procesu cywilnego. Zaliczane jest do postępowań przyspieszonych, z uwagi na zastosowane w ramach tego postępowania instrumenty prawne służące uproszczeniu i skróceniu czasu rozpoznawania sprawy cywilnej. W postępowaniu uproszczonym rozpoznawane są sprawy mniejszej wagi, należące do właściwości sądów rejonowych. Biuletyn euro info (04) 15

16 Słowniczek pojęć prawnych W postępowaniu uproszczonym rozpoznawane są sprawy mniejszej wagi, należące do właściwości sądów rejonowych. Chodzi przede wszystkim o sprawy, w których powód dochodzi roszczeń wynikających z umów, jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy PLN. W omawianym postępowaniu mogą być ponadto rozpoznawane, bez względu na wartość przedmiotu sporu, sprawy o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej. Pisma procesowe wnoszone przez strony w tym postępowaniu wymagają zachowania kwalifikowanej formy pisemnej. Jeżeli dana sprawa cywilna nadaje się do rozpoznania w postępowaniu uproszczonym, przewodniczący wydaje odpowiednie zarządzenie i proces przebiega według reguł postępowania uproszczonego. Pisma procesowe wnoszone przez strony w tym postępowaniu wymagają zachowania kwalifikowanej formy pisemnej. Pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pisma zawierające wnioski dowodowe muszą być wniesione na właściwym formularzu urzędowym, który można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym/ lub otrzymać w formie papierowej w sekretariacie sądu. Wymóg wnoszenia pism procesowych na formularzach urzędowych, zawierających właściwe pouczenia i wyjaśnienia, upraszcza z pewnością proces sporządzania właściwego pisma przez stronę, zwłaszcza gdy działa ona bez profesjonalnego pełnomocnika. Ustawa zakazuje ponadto kumulacji roszczeń w procesie. Jednym pozwem można dochodzić tylko jednego roszczenia, chyba że roszczenia wynikają z tej samej umowy lub umów tego samego rodzaju. Niedopuszczalna jest również zmiana powództwa w toku postępowania, a także ograniczona została możliwość wytaczania powództwa wzajemnego oraz zgłaszania zarzutu potrącenia. Uproszczone zostało ponadto postępowanie dowodowe. Niedopuszczalne jest przeprowadzanie w postępowaniu uproszonym dowodu z opinii biegłego, z uwagi na nieskomplikowany stan faktyczny sprawy i niewspółmierność kosztów związanych ze sporządzeniem opinii przez biegłego w stosunku do wartości przedmiotu sporu. Co więcej, w postępowaniu uproszczonym sąd uznając, że ścisłe udowodnienie wysokości żądania jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, może bez przeprowadzania dowodów w tym zakresie zasądzić w wyroku odpowiednią sumę według swojej oceny, opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy. Także postępowanie odwoławcze przebiega według uproszczonej i przyspieszonej procedury. Nie tylko postępowanie przed sądem pierwszej instancji, ale także postępowanie odwoławcze przebiega według uproszczonej i przyspieszonej procedury. Strona postępowania może zrzec się doręczenia jej uzasadnienia wyroku, jak również zrzec się prawa do wniesienia apelacji, co znacznie przyspiesza uprawomocnienie się wyroku. Jeżeli jednak dojdzie do wniesienia apelacji, musi ona zostać oparta na ściśle określonych zarzutach, a więc wskazywać naruszenie przepisów prawa materialnego lub naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło mieć ono wpływ na wynik sprawy. Ponadto dopuszczalne jest wniesienie apelacji opartej na później odkrytych faktach lub dowodach, jeśli strona nie mogła z nich skorzystać wcześniej w toku postępowania. Sąd drugiej instancji rozpoznaje apelacje w składzie jednoosobowym i co do zasady na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron. Nie przeprowadza ponadto postępowania dowodowego, poza dowodem z dokumentów, Istotnym udogodnieniem dla stron postępowania jest również odrębne uregulowanie kwestii opłaty sądowej od pozwu oraz apelacji. co powoduje znaczne przyspieszenie i uproszczenie postępowania. Istotnym udogodnieniem dla stron postępowania jest również odrębne uregulowanie kwestii opłaty sądowej od pozwu oraz apelacji. W postępowaniu uproszczonym opłata sądowa ma charakter opłaty stałej, która wynosi, w zależności od wartości przedmiotu sporu, wartości przedmiotu umowy lub wartości przedmiotu zaskarżenie, 30,00 PLN, 100,00 PLN, 250,00 PLN albo 300,00 PLN. Taka regulacja powoduje zmniejszenie kosztów procesu oraz upraszcza procedurę wyliczania właściwej opłaty sądowej. W świetle powyższego omówienia należy stwierdzić, iż postępowanie uproszczone, dzięki zastosowaniu szeregu instrumentów prawnych, umożliwia stosunkowo szybkie i proste rozpoznanie sprawy cywilnej oraz uzyskanie sądowego rozstrzygnięcia. Jest rozwiązaniem ułatwiającym dochodzenie drobnych roszczeń i dzięki uproszczonej oraz sformalizowanej procedurze umożliwia podmiotom realizowanie swoich praw nawet bez konieczności korzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika. Jednocześnie może stanowić pułapkę i w sytuacji niewłaściwego sformułowania żądania pozwu lub wskazania nieprzekonujących faktów i dowodów (w związku z niedopuszczalnością późniejszej zmiany powództwa) powodować wydanie niekorzystnego dla powoda wyroku. Natalia Ogrodniczak studentka V r. Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wolontariuszka ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi 16 Biuletyn euro info (04)

17 Prawo Ochrona danych osobowych NA CZYM TAK NAPRAWDĘ POLEGA? Przemysław Zegarek Na czym tak naprawdę polega ochrona danych osobowych w Polsce?. Co muszę zrobić w mojej firmie, aby w przypadku kontroli GIODO wyjść obronną ręką?. Czy to w ogóle ma sens? Według mnie to kolejny przejaw unijnej biurokracji. Właśnie robimy w firmie audyt, ale norm i wytycznych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest tak dużo, że zupełnie nie wiemy od czego zacząć. Czy naprawdę musimy spełnić je wszystkie?. Podczas konferencji i prowadzonych przeze mnie szkoleń to najczęściej słyszane zestawy pytań. Towarzyszy im często zniecierpliwienie pytających, którzy bardzo chcieliby w końcu uzyskać prostą i jednoznaczną odpowiedź, żeby móc spełnić wszystkie wymogi ustawy i spać spokojnie. Bardzo dobrze rozumiem te pytania i wątpliwości. Sam miałem podobne, kiedy zaczynałem moją przygodę z obszarem ochrony danych osobowych. Kilka lat temu podczas lektury ustawy o ochronie danych osobowych (dalej: Ustawa), zadawałem dokładnie te same pytania mojemu wspólnikowi, który wprowadzał mnie w nowy dla mnie obszar prawa. Najprościej wytłumaczyć zasady, którymi rządzą się przepisy ochrony danych osobowych, za pomocą koncepcji 5 filarów. I filar legalność Po pierwsze, zbierając dane osobowe, musimy się opierać na tzw. przesłankach legalności (art. 23 oraz art. 27 ). Jedną z przesłanek legalności jest np. zgoda dysponenta. Innymi słowy, jeśli nasz hipotetyczny klient powie nam zgadzam się, to z całą pewnością będziemy przetwarzali jego dane osobowe legalnie. Ale nie zawsze musimy opierać się na przesłance zgody. Istnieje bardzo wiele przypadków, kiedy możemy oprzeć legalność procesu przetwarzania danych osobowych na innej przesłance (np. na przepisie innej ustawy, który nam na to zezwala). Dzięki temu, zbierając dane osobowe od naszych pracowników, w zakresie przewidzianym przez przepisy kodeksu pracy, nie potrzebujemy ich zgody! Zbieranie takiej zgody mogłoby zresztą prowadzić do dosyć kuriozalnej sytuacji. Wyobraźmy sobie, że pracownik odmówi wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Jak więc zgłosimy go np. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na jaki numer konta przelejemy jego wynagrodzenie? Zbieranie zgód to dobry pomysł, ale nie można zbierać ich tam, gdzie nie jest to potrzebne. Inna, samodzielna przesłanka legalności to nasz prawnie usprawiedliwiony cel (art. 23 ust. 1 pkt 5). Jeśli na Żródło: opracowanie własne. przykład dyrektor uczelni postanowi zrealizować ankietę, badającą poziom zadowolenia absolwentów po zakończeniu edukacji, to z całą pewnością będzie to jego prawnie usprawiedliwiony cel. Nielegalne przetwarzanie danych osobowych zostało przez ustawodawcę uznane za przestępstwo (art. 49). II filar zgłoszenie zbiorów danych osobowych do GIODO Wiele osób swoją przygodę z ochroną danych osobowych rozpoczyna od dowiedzenia się, że trzeba zgłosić bazę danych do GIODO. Jednakże żeby móc to zrobić, najpierw powinniśmy ją w ogóle wyodrębnić. Zbiór danych osobowych w znaczeniu ustawy nie jest tym samym co baza danych używana w języku informatyków. Klienci, kontrahenci, newsletter, pracownicy, marketing, konkursy, księga korespon- Biuletyn euro info (04) 17

18 Prawo Fot. Bartosz Bartosiński dencji to najczęściej wyodrębniane zbiory danych osobowych. Nie wszystkie zbiory musimy zgłaszać do GIODO art. 43. Ustawy przewiduje tu szereg wyjątków. Jeśli jednak nasz zbiór nie znalazł się na liście zwolnionej z rejestracji wypełniamy stosowny formularz i wysyłamy pocztą, zgłaszamy osobiście w biurze GIODO bądź korzystamy z rejestracji elektronicznej (musimy dysponować e-podpisem). Trzeba pamiętać, że niezgłoszenie bazy danej do GIODO zostało potraktowane jako przestępstwo (art. 53). Na szczęście GIODO w tej materii jest dosyć wyrozumiały i w praktyce przeważnie kończy się na wezwaniu do usunięcia uchybień i wezwaniu do zarejestrowania zbioru. III filar świadomość Tak zwany czynnik ludzki to powód największej liczby wycieków danych osobowych i informacji w ogóle. Nawet jeśli zainwestujemy w najnowocześniejsze i najbardziej skompliko- wane systemy zabezpieczeń, to bez odpowiedniego podejścia naszych pracowników na niewiele się to zda. Dlatego warto inwestować czas w odpowiednie przeszkolenie pracowników przetwarzających dane osobowe. Ukończenie szkolenia jest idealnym momentem na nadanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (wymóg ustawowy). Wysoki poziom świadomości i odpowiedzialności naszych pracowników to zdecydowanie najtańszy i najskuteczniejszy sposób zabezpieczenia cennych informacji znajdujących się w posiadaniu firmy! IV filar zabezpieczenia techniczne i organizacyjne Każda firma przetwarzająca dane osobowe to żywy organizm. Sytuacja jest dynamiczna, przychodzą nowi pracownicy, pojawiają się kolejne pomysły na przetwarzanie danych osobowych. Co zrobić, aby cały czas być na bieżąco i kontrolować procesy przetwarzania danych osobowych? Ustawodawca daje nam tu jasne wytyczne. Po pierwsze art. 36 ust. 3 Ustawy nakazuje nam wyznaczyć Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). ABI to pracownik firmy bądź podmiotu zewnętrznego (outsourcing), który odpowiada między innymi za: 1) przygotowanie i aktualizację dokumentacji ochrony danych osobowych, 2) szkolenia pracowników przetwarzających dane osobowe, 3) nadawanie upoważnień pracownikom, 4) zabezpieczenie fizyczne przetwarzanych danych osobowych. ABI to po prostu menedżer odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych osobowych. Poza wyznaczeniem ABI, Ustawa nakazuje prowadzenie specjalnej dokumentacji ochrony danych osobowych. Jej precyzyjny kształt określa rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (dalej: Rozporządzenie). Na przedmiotową dokumentację składa się: 1) Polityka Bezpieczeństwa, 2) Instrukcja zarządzania systemem informatycznym, 3) Ewidencja upoważnień do przetwarzania danych osobowych, 4) upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Cała wyżej wskazana dokumentacja to nic innego jak dokładne opisanie procesów przetwarzania danych osobowych oraz wskazanie, kto i za co odpowiada przy ich przetwarzaniu. W praktyce kluczowe elementy to nadawanie upoważnień oraz szkolenie nowych pracowników, którzy uzyskają dostęp do naszych zbiorów danych osobowych. A także szczegółowy opis przetwarzanych przez nas zbiorów danych osobowych. Nie możemy też zapominać o środkach zabezpieczeń fizycznych i informatycznych. Jeśli chodzi o te pierwsze przepisy są bardzo lakoniczne. Art. 18 Biuletyn euro info (04)

19 Prawo 36 ust. 1 Ustawy mówi, że dane powinny być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Tutaj warto podać kilka praktycznych przykładów. Jeśli zbieramy dane osobowe (szczególnie dane wrażliwe) od klientów czy interesantów powinno być to zorganizowane w taki sposób, aby nie słyszeli się oni wzajemnie. Wciąż jeszcze zdarza się, że w rejestracji przychodni medycznej jesteśmy proszeni o podanie szczegółowych danych kontaktowych oraz rodzaju schorzenia, z którym przychodzimy do lekarza. A wszystko to przy czekających na swoją kolejkę pacjentach. Również sytuacja, w której nasi klienci czy interesanci zostają sami w pomieszczeniu przeznaczonym na przechowywanie akt osobowych pracowników bądź danych innych klientów, nie powinna mieć miejsca. Ekrany komputerów naszych pracowników powinny być ustawione tak, aby przypadkowy klient nie mógł podejrzeć danych osobowych należących do osób trzecich. Jeśli chodzi o zabezpieczenia informatyczne, to przepisy Rozporządzenia mają już 10 lat! Taki okres dla technologii informatycznych to cała wieczność. Dlatego też większość nowoczesnych systemów informatycznych będzie spełniało ministerialne wytyczne. Gorzej może być ze składnią haseł. Co do zasady hasła do systemów informatycznych powinniśmy zabezpieczyć je 8-znakowym hasłem o skomplikowanej składni. Szczegóły znajdziemy w Rozporządzeniu. V filar prawo do informacji Ostatnim filarem bezpiecznego przetwarzania danych osobowych jest prawo do informacji (tzw. obowiązek informacyjny). Klient wiedząc, co będzie działo się z udostępnianymi przez niego danymi, może podjąć świadomą decyzję. Dlatego musimy pamiętać o tym, aby w momencie zebrania danych nasz klient lub pracownik wiedział, co się z nimi później stanie, w jakim celu są przetwarzane i kto jest ich administratorem (art. 24). Może się też zdarzyć tak, że zgłosi się do nas osoba, której dane już znajdują się w naszej bazie i zapyta np. o podstawy legalności ich przetwarzania (tu wracamy do filaru I). Po naszej stronie powstanie wtedy obowiązek udzielenia odpowiedzi na takie pytanie. Niedopełnienie obowiązku informacyjnego jest przestępstwem (art. 54). Podsumowanie Budując w naszej firmie kolejne filary, nie powinniśmy robić tego dla GIODO czy tylko i wyłącznie z chęci uniknięcia kary. A przynajmniej nie powinien być to jedyny czynnik motywujący nas do działania. Doświadczenie pokazuje, że zadbanie o prawo do prywatności naszych pracowników i klientów przekłada się pozytywnie na jakość pracy oraz na wizerunek firmy. Pracownicy i klienci zyskują świadomość, że współpracując z nimi, respektujemy ich prawa i traktujemy po partnersku. Unikamy wielu niepotrzebnych stresów i sporów wewnątrz firmy na linii: pracownik pracownik, pracownik zarząd. A także na zewnątrz: firma klient. To ogromna oszczędność czasu, a jak powszechnie wiadomo, jest on jedynym zasobem, którego nie da się uzupełnić pieniądzem. Jeśli zbudujemy system ochrony danych osobowych w oparciu o wyżej wymienione filary, to z całą pewnością nie będziemy musieli obawiać się odpowiedzialności karnej bądź kontroli inspektorów GIODO. Co równie istotne przygotujemy przejrzyste procedury, dzięki którym zyskamy pełną kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych w naszej organizacji. Po drodze rozwiążemy problemy, z którymi stykali się nasi pracownicy lub klienci. Będziemy mogli pochwalić się np. na naszej stronie internetowej posiadaniem sprawnie działających procedur dotyczących danych osobowych. Do dzisiaj pamiętam pewną sytuację, która przydarzyła mi się osobiście. W urzędzie dzielnicy, w którym zarejestrowana była moja działalność gospodarcza, czekałem w kolejce po zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Kiedy podawałem swoje dane osobowe, reszta oczekują- cych osób znalazła się tak blisko mnie, że słyszała wszystkie moje słowa. Urzędniczka wstała i powołując się na ochronę danych osobowych, poprosiła kolejkę o cofnięcie się. Jako interesant poczułem, że w tym miejscu ktoś zadbał o stworzenie przyjaznego klimatu do załatwiania moich spraw. Ja rewanżuję się tym, że często opowiadam o tej sytuacji w trakcie prowadzonych przeze mnie szkoleń. Zbudowanie skutecznie działającego systemu to długi proces. Niektórzy poddają się, próbując zbudować system idealny. Inni w ogóle nie zaczynają, obawiając się, że skoro ustawa weszła w życie w 1997 r., to teraz już za późno na jakiekolwiek działania. Tym pierwszym przypomnę, że GIODO w trakcie kontroli przykłada ogromną wagę do tego, czy w ogóle dokumentacja powstała i czy wyznaczyliśmy ABI-ego i przynajmniej próbowaliśmy stworzyć filary bezpieczeństwa. Jeśli dokumentacja nie jest idealna i nie spełnia wszystkich wymogów Rozporządzenia, to prawdopodobnie spotkamy się jedynie z wezwaniem do usunięcia uchybień. Jeśli dokumentacja nie jest idealna i nie spełnia wszystkich wymogów Rozporządzenia, to prawdopodobnie spotkamy się jedynie z wezwaniem do usunięcia uchybień. Znacznie gorzej będzie, jeśli nie będzie jej w ogóle. Z kolei osoby, które uważają, że na zmiany jest za późno, powinien przekonać fakt, że inspektorzy GIODO badają stan faktyczny na dzień kontroli. Nie będą nas pytali, dlaczego procedury nie powstały kilka lat temu. Przemyślana inwestycja w dane osobowe z całą pewnością szybko się zwróci. Przemysław Zegarek Kancelaria Prawnicza Lex Artist Biuletyn euro info (04) 19

20 Nowe rynki Gruzja KAUKASKIE ELDORADO NABIERA KSZTAŁTÓW Przemysław Zegarek Ten mały kaukaski kraj ma długie tradycje w wymianie handlowej. Jeszcze w starożytności i średniowieczu Gruzja (wtedy znana jako Kolchida i Iberia) prowadziła zakrojony na szeroką skalę handel winem. W czasach Związku Radzieckiego ta republika uważana była za enklawę rozwiniętej jak na tamte czasy działalności gospodarczej głównie w zakresie drobnego handlu. Po rozpadzie ZSRR borykał się z licznymi problemami zewnętrznymi i wewnętrznymi: wojna domowa, walki o Abchazję i Osetię Południową, etc. Przełożyło się to na znaczące pogorszenie się sytuacji ekonomicznej Gruzji. W raporcie Banku Światowego Doing Business z 2005 r. Gruzja zajęła 112. miejsce na świecie pod względem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Po tzw. rewolucji róż w 2003 r. kraj wszedł na drogę szybkiej transformacji ustrojowej i gospodarczej. Dzięki konsekwentnym reformom udało się osiągnąć znaczący wzrost produktu narodowego brutto (w latach na poziomie 9 12%) i zwalczyć inflację. W 2006 r. Bank Światowy określił Gruzję jako najlepiej reformowany kraj na świecie. W 2014 r. w raporcie Banku Światowego kraj zajął 8. miejsce na świecie pod względem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej! Bardzo wysoko zostały ocenione także inne aspekty ekonomiczne: w zakresie handlu nieruchomościami Gruzja zajmuje pierwsze miejsce na świecie; w zakresie uzyskiwania pozwoleń na budowę drugie; kredytowanie działalności inwestycyjnej trzecie. Rząd zachęca zagranicznych przedsiębiorców do inwestowania, zwłaszcza w takich sektorach, jak: turystyka, energetyka, rolnictwo, transport. Turystyka W 2013 r. branża turystyczna przyczyniła się do wzrostu PKB o 6,6% w stosunku do roku poprzedniego. Liczba odwiedzających ten kraj w 2011 r. wyniosła 2,8 mln osób, co stanowiło wzrost o 38% w porównaniu do 2010 r. W roku 2012 zanotowano kolejny wzrost o 56%, osiągając 4,4 mln. Wzrastający potencjał organizacyjny w zakresie turystyki potwierdza przywilej organizacji Olimpiady Młodzieżowej (Youth Olympic Game) w 2015 r. Z punktu widzenia branży turystycznej niewątpliwymi atutami Gruzji jest 9 parków narodowych (np. Borjomi-Kharagauli National Park, Kolkheti National Park, Tbilisi National Park, Vashlovani National Park) oraz aż 2400 źródeł wód mineralnych, w tym słynne jeszcze w czasach dynastii Romanowów Borżomi. Zagraniczni przedsiębiorcy związani z branżą turystyczną mogą zainwestować w rozwój kompleksu kasyn (działalność hazardowa w przeciwieństwie do większości ościennych państw jest w Gruzji całkowicie legalna), hoteli i centrów rozrywki rodzinnej. Przeznaczenie środków na te cele może liczyć na wsparcie państwa np. poprzez dostępne zachęty fiskalne (np. ulgi podatkowe), darmowe udostępnienie nieruchomości pod inwestycje, bezpłatne licencje na hazard w kasynach powyżej 80 pokoi. Ważne! Polacy mogą tam dolecieć tanimi liniami lotniczymi na dowód osobisty, czyli żeby odwiedzić Gruzję, nie potrzebujemy nawet paszportu. Energetyka Z analiz rządowych wynika, że w Gruzji stale wzrasta popyt na energię elektryczną; coraz częściej przewyższa on podaż. Strategia władz zakłada, że w najbliższych latach uzupełnianie niedoborów będzie wiązało się z zaangażowaniem coraz większych środków publicznych w rozwój sektora odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza energii wodnej. Do 2020 r. pozyskiwanie z tego źródła ma wzrosnąć o 65% w porównaniu do stanu obecnego. Warto zauważyć, że deficyt energii elektrycznej jest odczuwalny także w wielu państwach sąsiednich, m.in. w Turcji oraz w południowej części Rosji. Trzeba pamiętać, że w tych ostatnich krajach wytwarzanie energii jest droższe niż w Gruzji. W związku z tym rząd w Tbilisi przewiduje, że w ślad za bardziej efektywnym wykorzystaniem naturalnych źródeł energii zwiększy się także eksport gruzińskiej energii do państw sąsiednich. Oczekiwany w najbliższym czasie wzrost zapotrzebowania np. na turbiny elektryczne, jak również szeroko pojętą infrastrukturę związaną z wdrażaniem projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii, jest szansą dla polskich producentów i usługodawców na zaistnienie na rynku gruzińskim. Rolnictwo Gruzja leży w strefie klimatu podzwrotnikowego. Jednak ze względu na zróżnicowane ukształtowanie jej terenu w wielu regionach występuje mikroklimat, dlatego możliwa jest szeroka dywersyfikacja rolnictwa, tzn. można uprawiać tam różne zboża, warzywa, twarde i miękkie owoce, jak również hodować wiele gatunków zwierząt. Obecnie rolnictwo wytwarza 8,4% PKB i daje zatrudnienie ponad 50% obywateli. Tradycja gruzińska to produkcja wina, zbiory orzechów oraz owoców, co razem stanowi ponad 60% eksportu rolnego. Wśród towarów, które mogą być eksportowane, wymienia się mięso, produkty mleczne, warzywa, wspomniane owoce, etc. 20 Biuletyn euro info (04)

info euro Marketing internetowy Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Perspektywy polskiego eksportu na Wschód ISSN 1505-781X

info euro Marketing internetowy Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Perspektywy polskiego eksportu na Wschód ISSN 1505-781X lipiec (153) 2014 ISSN 1505-781X euro info Marketing internetowy Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw www.een.org.pl Perspektywy polskiego eksportu na Wschód Zachodniopomorskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

z dnia 3 lutego 2015 r.

z dnia 3 lutego 2015 r. RM-111-10-15 U C H WA Ł A N R 1 7 / 2 0 1 5 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

euro info 10 trendów rozwoju pracowników w 2014 r. Wzrost adaptacyjności przedsiębiorstw dla małych i średnich przedsiębiorstw

euro info 10 trendów rozwoju pracowników w 2014 r. Wzrost adaptacyjności przedsiębiorstw dla małych i średnich przedsiębiorstw styczeń luty (148) 2014 ISSN 1505-781X euro info 10 trendów rozwoju pracowników w 2014 r. dla małych i średnich przedsiębiorstw www.een.org.pl Wzrost adaptacyjności przedsiębiorstw Projekt Firmy Rodzinne

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa Małgorzata Tobiszewska 1 2 Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK 2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK Plany na przyszłość i biznes bez granic 3/2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK SPIS TREŚCI n s. 3 Internacjonalizacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw Młode

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

Raport przygotował: Korneliusz Pylak. Lublin, 28 listopada 2014 roku

Raport przygotował: Korneliusz Pylak. Lublin, 28 listopada 2014 roku Raport z etapu 5 Implementation Plan w ramach usługi eksperckiej polegającej na moderowaniu procesu tworzenia i wypracowaniu Planu Implementacyjnego, w tym organizacji warsztatów living kitchen na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka Bogdan Kępka Plan Prezentacji 1. Klaster definicja 2. Klaster a Inicjatywa klastrowa 3. Dlaczego klastry? korzyści 4. Bariery tworzenia oraz działalności klastrów 5. Czynniki rozwoju klastrów 6. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013

PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013 PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013 Wstęp...2 Fundusze strukturalne dostępne dla Polski w latach 2004-2006...3 Fundusze strukturalne na lata 2007-2013....7 Regionalne Programy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ON INTERNATIONAL MARKETS opportunities for development

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU

SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU REGIONALNYCH I INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM Opracowanie wykonano na zlecenie Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw

Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw Wanda Karpińska-Mizielińska * Tadeusz Smuga * Magdalena Echaust * Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw Uwagi wstępne Rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11 Spis treści Wykaz skrótów 6 Wprowadzenie 11 1. Metody wyboru dobrych praktyk 13 1.1. Punkt wyjścia do szukania dobrych praktyk 15 1.2. Źródła danych o dobrych praktykach 15 1.2.1. Ogólne założenia 15 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo