Newsletter 2/2010. interpretacje informacje porady. Każdy z naszych Klientów. może być pewny, że. gdziekolwiek na świecie. postanowi rozwijać swoją

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newsletter 2/2010. interpretacje informacje porady. Każdy z naszych Klientów. może być pewny, że. gdziekolwiek na świecie. postanowi rozwijać swoją"

Transkrypt

1 Każdy z naszych Klientów może być pewny, że gdziekolwiek na świecie Newsletter 2/2010 postanowi rozwijać swoją działalność, będzie mógł skorzystać z pełnego zakresu usług doradczych, zgodnie ze swoimi potrzebami i lokalnymi wymogami. interpretacje informacje porady

2 Drodzy Państwo, wraz z końcem wakacji weszliśmy w gorący okres w biznesie, którego kumulacja następuje zazwyczaj w 4. kwartale każdego roku. Praca na wysokich obrotach w Państwa przedsiębiorstwach to również wielkie wyzwanie dla nas - dzięki naszemu zaangażowaniu nie powinni sobie Państwo zaprzątać głowy księgowością czy podatkami w większym stopniu, niż to absolutnie konieczne. Ponadto bardzo nam zależy na tym, aby byli Państwo jako nasi Klienci najlepiej poinformowani w zakresie wszystkich istotnych tematów z obszaru rachunkowości i opodatkowania. Oddajemy w Państwa ręce kolejny newsletter - i zarazem ostatni w formie prezentowanej poniżej. Od grudnia br. roku planujemy kilka niespodzianek - szereg udoskonaleń, które jeszcze bardziej ułatwią Państwu dotarcie do interesujących tematów i najbardziej odpowiedniego specjalisty. Jak zwykle liczę na Państwa cenne uwagi odnośnie treści i formy newslettera. Serdecznie pozdrawiam i życzę pełnej sukcesów jesieni. Przemysław POWIERZA doradca podatkowy Członek Zarządu

3 Top News Mimo wielokrotnych zapowiedzi, jakoś nie możemy doczekać się uproszczenia i ujednolicenia przepisów z zakresu prawa podatkowego. Poziom komplikacji regulacji podatkowych stale rośnie i trudno dziś sobie wyobrazić ich stosowanie bez urzędowych interpretacji. Czy można je wykorzystać do minimalizacji ryzyka podatkowego? Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej coraz głośniej pukają do drzwi polskich przedsiębiorców. Zdecydowanie lepiej odważnie chwycić byka za rogi, niż dostosowywać własną rachunkowość na ostatnią chwilę. Na co szczególnie należy zwrócić uwagę? Optymalizacja podatkowa Jak zmniejszyć ryzyko podatkowe przy pomocy indywidualnych interpretacji prawa podatkowego? 4 PIT / CIT Opodatkowanie pakietów medycznych - aktualna wykładnia przepisów 5 VAT Przesyłanie faktur VAT do klienta drogą elektroniczną 8 PIT / CIT Prawidłowe rozliczanie podróży służbowych pracowników - część I: podróże krajowe 9 Rachunkowość Moment ujęcia przychodów w aspekcie księgowym 11 Rachunkowość Stosowanie MSSF po raz pierwszy - od czego zacząć? 14 INFORMACJE Kalendarium wydarzeń w KZWS 17 3

4 Optymalizacja podatkowa Jak zmniejszyć ryzyko podatkowe przy pomocy indywidualnych interpretacji przepisów? O tym, że polskie prawo podatkowe jest skomplikowane a wiele przepisów zostało sformułowanych w niejasny sposób, nie trzeba nikogo przekonywać. Poza tym nierzadko zdarza się, że różne organy podatkowe odmiennie rozumieją ten sam przepis lub co gorsza - w pewnym momencie diametralnie zmieniają swoje podejście do, wydawałoby się, ugruntowanych już kwestii. Okoliczności te kreują znaczne ryzyka podatkowe, które często mogą prowadzić do istotnych strat po stronie przedsiębiorcy. Rodzi się zatem pytanie, czy ostrożny i przezorny podatnik może skutecznie zapobiec takim zagrożeniom? Częściowym rozwiązaniem tego problemu mogą być indywidualne interpretacje prawa podatkowego. Indywidualna interpretacja prawa podatkowego wydawana jest przez Ministra Finansów na wniosek podatnika w jego indywidualnej sprawie. W interpretacji organ odpowiada na postawione przez wnioskującego pytania. Bardzo istotne jest to, że udzielona odpowiedź jest dla organów podatkowych wiążąca. W związku z tym w razie ewentualnej kontroli (podatkowej lub skarbowej) podatnik nie może ponieść negatywnych konsekwencji zastosowania się do zaprezentowanego w niej stanowiska. Zwracam jednak uwagę, że ten instrument prawny będzie skuteczny tylko wtedy, jeżeli spełnione zostaną określone wymogi formalne. Po pierwsze, przedstawiony przez podatnika we wniosku stan faktyczny musi w pełni odzwierciedlać rzeczywistość. Jeżeli w razie ewentualnej późniejszej kontroli organ podatkowy stwierdzi, że warunek ten nie był spełniony, to wówczas otrzymana przez podatnika interpretacja nie będzie stanowiła skutecznego zabezpieczenia. W związku z tym warto zadbać o to, żeby stan faktyczny opisany był możliwie jak najbardziej precyzyjnie. Dobrze, jeżeli opisu dokonuje osoba znająca najważniejsze aspekty prawne danej sprawy w ten sposób eliminuje się ryzyko pominięcia istotnych z prawnego punktu widzenia elementów stanu faktycznego. Po drugie, trzeba pamiętać o tym, żeby zachować odpowiednią chronologię działania. Należy bowiem mieć na uwadze, że w 100% zabezpiecza tylko taka interpretacja, która została uzyskana przed wystąpieniem skutków podatkowych wynikających z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego. Oznacza to, że jeżeli podatnik uzyska interpretację, w której MF stwierdzi, że w danej sytuacji obowiązek podatkowy nie powstanie, to wówczas ewentualna zmiana podejścia organów do rozstrzygniętego zagadnienia nie może mu zaszkodzić. Ma to znaczenie w przypadku ewentualnej kontroli, jeżeli organ podatkowy (lub skarbowy) w odniesieniu do zdarzenia podatkowego, które było przedmiotem interpretacji spróbuje zakwestionować przyjęty sposób rozliczeń. Wówczas jego działania będą bezskuteczne. Nie ma on bowiem prawa wyznaczyć podatnikowi zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę ani obciążyć go odpowiedzialnością karno-skarbową. W mniejszym zakresie chroni interpretacja uzyskana po wystąpieniu skutków podatkowych zdarzeni podatkowego przedstawionego we wniosku. W takim przypadku organ dokonujący kontroli ma prawo wyznaczyć podatnikowi zaległość podatkową; nie jest jednak uprawniony do obciążania podatnika odsetkami za zwłokę (liczonych począwszy od dnia uzyskania interpretacji) oraz odpowiedzialnością karnoskarbową. Interpretacja indywidualna chroni podatnika dopóki, dopóty nie otrzyma on pisemnej informacji o jej zmianie. Nie jest jednak tak, że interpretacja traci moc w tym samym dniu, w którym podatnik poświadczy odbiór przesyłki pocztowej. Okres obowiązywania zmienianej interpretacji trwa do czasu zakończenia okresu rozliczeniowego właściwego dla danego rodzaju podatku. I tak, w przypadku podatków dochodowych okres ochronny trwa do końca roku podatkowego, w którym podatnik otrzymał interpretację, a w przypadku podatku od towarów i usług do końca bieżącego okresu rozliczeniowego (miesiąca lub kwartału). Oznacza to, że otrzymanie zmiany interpretacji nie wyłącza możliwości podjęcia szybkich działań. Oczywiście wszystkie te zalety mają znaczenie tylko wtedy, jeżeli interpretacja jest dla wnioskodawcy pomyślna. Nasuwa się zatem pytanie, co można zrobić, żeby MF dokonał wykładni przepisów w sposób przez wnioskodawcę pożądany. Czy można w jakiś sposób nakierować interpretatora? Taką możliwość daje przedstawienie własnego stanowiska w sprawie, które trzeba zawrzeć we wniosku o uzyskanie interpretacji. Istotne jest, że MF, wydając interpretację, ma obowiązek do tego stanowiska się ustosunkować. Oznacza to, że musi odnieść się do argumentacji wnioskodawcy, a jeżeli chce przedstawić stanowisko odmienne przedstawić kontrargumenty przesądzające o błędnym rozumieniu przepisów przez składającego wniosek. Nie ulega zatem wątpliwości, że opisując własny punkt widzenia, warto się do tego przyłożyć. Bardzo pomocne mogą być inne, korzystne dla wnioskodawcy interpretacje lub wyroki sądów administracyjnych oraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (w odniesieniu do dziedzin uregulowanych w dyrektywach i rozporządzeniach unijnych) rozstrzygające podobne sprawy. Warto też przywołać stanowisko doktryny, o ile oczywiście potwierdza ono nasz punkt widzenia. Należy jednak zaznaczyć, że uzyskanie korzystnej interpretacji nie zawsze jest możliwe. Są zagadnienia, w odniesieniu do których organy podatko- 4

5 Optymalizacja podatkowa - c.d. we uparcie prezentują profiskalne stanowisko ignorując przy tym wszelką argumentację. W takim przypadku możliwe są dwa wyjścia kwestionowanie przedstawionego przez organy podatkowe stanowiska przed sądem administracyjnym (szanse na wygrane często są bardzo duże) lub akceptacja niepomyślnej odpowiedzi i dostosowanie się do wymagań władz skarbowych. Niezależnie którą opcję wybierzemy, jedno jest pewne wiemy, jak naszą sprawę z podatkowego punktu widzenia ocenia MF. Podsumowując, kluczem do sukcesu jest odpowiednia argumentacja oraz przestrzeganie wymogów proceduralnych. Warto zatem, żeby wniosek o interpretacje został sporządzony z największą starannością przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę merytoryczną w zakresie obowiązującego prawa podatkowego. Mikołaj PRZYBYŁ doradca podatkowy Starszy Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego PIT / CIT Opodatkowanie pakietów medycznych - aktualna wykładnia przepisów Pozapłacowe formy motywacji pracowników to w dzisiejszych czasach standard. Przykładem może być chociażby wykupywanie pracownikom karnetów bądź pakietów medycznych, uprawniających do korzystania z opieki medycznej w prywatnych przychodniach. Ma to na celu podniesienie morale i zaangażowania pracowników, korzystnie wpływa na wizerunek firmy i świadczy o uwzględnianiu potrzeb pracowników przez pracodawcę. Zastanówmy się jednak, jakie skutki podatkowe, zarówno po stronie pracowników jak i pracodawców, powoduje taka dodatkowa forma motywacji. Powyższa forma gratyfikacji pracowników przez pracodawców funkcjonuje na rynku pracy już od dłuższego czasu i została dość szczegółowo zbadana przez organy podatkowe. Nie budzi wątpliwości kwestia, iż pokrywanie kosztów badań przysługujących pracownikowi wynikających z kodeksu pracy nie podlega opodatkowaniu (m.in. wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie). Jednak wszelkie dodatkowe świadczenia wykupione dla pracowników w prywatnej klinice fiskus nakazał opodatkować tak samo, jak regularną pensję. Początkowo stanowisko prezentowane przez organy odnośnie kwalifikacji i opodatkowania pakietów medycznych w formie zryczałtowanej opłaty, którą pracodawca ponosi na rzecz swoich pracowników, sprowadzało się do braku konieczności opodatkowania takich świadczeń. Uzasadniane było to niemożliwością ustalenia wysokości przysporzenia majątkowego przypadającego na poszczególnego pracownika. Zdaniem organów podatkowych samo udostępnienie pracownikowi możliwości skorzystania z prywatnej opieki medycznej nie jest dla niego przychodem. Staje się nim dopiero, gdy pracownik skorzysta z danego świadczenia i na tej podstawie powinien być obliczany jego przychód. Potwierdzenie powyższego stanowiska znajdujemy w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 7 stycznia 1998 roku, w którym czytamy, że za przychód ze stosunku pracy nie uznaje się świadczeń związanych z innymi usługami leczniczymi, jeśli określenie ich wysokości na poszczególnego pracownika nie jest możliwe np. w przypadku, gdy pracodawca wydatki te pokrywa w formie ryczałtu bez względu na to, czy pracownik korzysta ze świadczeń leczniczych, czy też z nich nie korzysta" (Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 07 stycznia 1998 roku, nr PO / /WK/970). Stanowisko takie uległo jednak zmianie i od 2007 roku wszystkie urzędy przyjęły jednolitą linię orzecznictwa, w której twierdzą, iż już samo umożliwienie skorzystania z prywatnej opieki medycznej traktowane jest jako przychód pracownika. Jak uzasadniają urzędnicy nieodpłatnym świadczeniem Spółki na rzecz jej pracowników w tym przypadku nie jest korzystanie przez tych pracowników z konkretnych usług medycznych, lecz fakt objęcia pracowników opieką medyczną. (postanowienie nr 1472/ DPC/415-24/07/PK). Oczywiście niniejsze interpretacje były zaskarżane do sądów administracyjnych, w ocenie których powyższe zagadnienie budziło wiele wątpliwości. Z jednej strony sądy stwierdzały, że pakiety wykupywane na rzecz pracowników przez pracodawców nie stanowią dla nich przychodów (zob. wyroki sądów wojewódzkich w sprawach o sygn. akt III SA/Wa 1846/09, III SA/Wa 5

6 PIT / CIT - c.d. 1423/09, III SA/Wa 1018/09, I SA/Wr 1556/09, III SA/Wa 225- /09, III SA/Wa 11/09, III SA/Wa 3521/08, I SA/Bk 1/09, I SA/Po 1423/08, I SA/Gd 1/09). Argumentacja opierała się na twierdzeniu, iż aby świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia były uznane za przychód, konieczne jest otrzymanie tych świadczeń (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 sierpnia 2008 roku (sygn. III SA/Wa 625/08). Wykupienie i postawienie do dyspozycji pracowników abonamentów medycznych nie jest jednoznaczne ze skorzystaniem z niniejszej usługi. W przypadku świadczeń nieodpłatnych opodatkowaniu może podlegać tylko przychód rzeczywiście otrzymany, a nie możliwy do otrzymania (wartość otrzymanego świadczenia, a nie możliwość skorzystania z niego). O przychodzie pracownika można by więc mówić, gdyby korzystał z postawionych do dyspozycji świadczeń medycznych (ibidem). Z drugiej strony, pojawiały się także stanowiska przeciwne, według których już samo postawienie do dyspozycji pracownikom możliwości skorzystania z opieki medycznej powinno być kwalifikowane dla nich jako przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia ze stosunku pracy (zob. wyroki sądów wojewódzkich w sprawach o sygn. akt III SA/Wa 1015/09, III SA/Wa 872/09, III SA/Wa 1016/09, I SA/Wr 1146/08, III SA/Wa 1356/08, I SA/Wr 383/08): ( ) pracownik Skarżącej spółki uzyskuje świadczenie nieodpłatne z chwilą, w której nabywa prawo do nieodpłatnych świadczeń medycznych na podstawie nabytego na jego rzecz abonamentu a nie w momencie wyświadczenia na jego rzecz konkretnych usług medycznych w oparciu o wykupiony abonament ( ) gdyż bez uiszczania zapłaty za pakiet medyczny może korzystać ze świadczeń medycznych, które zakład medyczny świadczy innym klientom za odpłatnością. Tak więc nie ulega wątpliwości, że przedmiotowy pakiet ma wartość majątkową i może być przedmiotem obrotu i z chwilą jego wykupienia osoba, której on przysługuje uzyskuje określone prawo majątkowe o określonej wartości (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 listopada 2009 roku (sygn. III SA/Wa 1016/09). W związku z tak rozbieżną linią orzeczniczą zagadnienie powyższe postanowił rozstrzygnąć Naczelny Sąd Administracyjny. Uchwałą z dnia 24 maja 2010 roku stwierdził on mianowicie, że istota abonamentu medycznego nie jest związana wyłącznie z faktem udzielenia konkretnych świadczeń medycznych, lecz obejmuje także gotowość do świadczenia odpowiednich usług. Taka gotowość jest opłacana przez pracodawcę bez względu na to, czy pracownik skorzysta ze świadczeń, czy też nie.( ). W rezultacie pakiety wykupione przez pracodawcę dla pracowników mieszczą się w zakresie pojęcia "nieodpłatne świadczenie". Pomimo, iż uchwała NSA nie stanowi źródła prawa, to jednak może skutkować daleko idącymi konsekwencjami zarówno dla pracodawców jak i pracowników, rozpatrywanymi na płaszczyźnie dodatkowych obciążeń fiskalnych i nakładów techniczno-administracyjnych. Spróbujmy rozważyć, jakie skutki budzi powyższa uchwała NSA zarówno z punktu widzenia pracowników, którzy są bezpośrednimi beneficjentami abonamentów medycznych, oraz pracodawców, którzy niniejsze abonamenty opłacają. Przede wszystkim powyższa uchwała powoduje negatywne skutki po stronie pracodawców, nakładając na nich dodatkowe obciążenia formalne w kwestii rozliczenia kosztów pracowniczych. Poprzez zakwalifikowanie abonamentów medycznych do przychodów pracowników ze stosunku pracy, pracodawca powinien doliczyć do wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi w danym miesiącu wartość wykupionego pakietu usług medycznych i od łącznej kwoty obliczyć, pobrać i wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Z uwagi na to, iż składki na ubezpieczenie wypadkowe, rentowe i emerytalne pokrywane są przynajmniej w części przez pracodawcę, musi on dodatkowo sfinansować ich opłacenie ze środków własnych. Niestety powstaje także obowiązek sporządzenia korekty deklaracji PIT-4R z tytułu zaliczek pobranych na podatek dochodowy, jak i informacji rocznych PIT-11 wysyłanych pracownikom. Ponieważ to pracodawca odpowiedzialny jest za obliczenie, pobranie i wpłacenie składek swoich pracowników, to dodatkowo wraz z korektą deklaracji PIT-4R oraz PIT-11 powinien on, chcąc uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej, złożyć tzw. czynny żal i wpłacić odsetki powstałe z tytułu zaległości podatkowej. Powyższa operacja obejmować powinna zaległości z ostatnich pięciu lat (w przypadku składek ZUS dziesięciu lat), co wiązać się będzie z ogromem dodatkowej pracy administracyjnej. Do tego dochodzi zagrożenie sankcjami z kodeksu karnego skarbowego gdyby zaległość wykryli urzędnicy podczas kontroli. Ponadto, w wyniku powyższych operacji pojawia się po stronie pracodawcy kwestia ściągnięcia od pracowników, którzy korzystali z przedmiotowych pakietów, zaległości z tytułu składek oraz podatku. W tym przypadku największy problem dotyczył będzie tych pracowników, którzy już w danej firmie nie pracują, gdyż egzekwowanie od nich należności może w praktyce okazać się niemożliwe, a na pewno będzie bardzo trudne. Z kolei dla pracowników decyzja NSA ma o tyle negatywne konsekwencje, że niniejsze pakiety będą musiały być zaliczone do ich przychodu, a co za tym idzie opodatkowane. Innymi słowy ich wynagrodzenie zostanie powiększone o wartość pakietu medycznego, a od tej wartości zostanie pobrany podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie. Nie dość, że w wyniku tej operacji zmniejszeniu ulegnie pensja netto pracownika, to na domiar złego będzie on musiał oddać zaległości z tytułu składek ZUS pracodawcy. Nie oznacza to jednak, że pracownik będzie musiał zapłacić odsetki, te bowiem będą obciążały pracodawcę. Będzie się to wiązać zarówno z koniecznością złożenia korekty rozliczeń z tytułu ZUS i NFZ w zakresie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, jak również zeznania podatkowego wraz z informacją wyjaśniającą za każdy rok podatkowy, którego pakiety medyczne dotyczą. Dla podatników (pracowników) dobrą wiadomością jest to, iż od 1 stycznia 2007 roku podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia przez płatnika (pracodawcę) podstawy opodatkowania do wysokości zaliczki, 6

7 PIT / CIT - c.d. do której pobrania płatnik był zobowiązany. Stwierdzić należy, że nie wszystkie firmy, które wykupiły swoim pracownikom abonamenty medyczne, są zobowiązane do wykonania powyższych czynności. W przypadku płatnika, który będzie korzystać z ochrony prawnej związanej z zastosowaniem się do interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, nie będzie on obowiązany do zapłaty należności wynikającej z wydanej wobec niego decyzji, o której mowa w art ustawy Ordynacja podatkowa. Zakres ochrony uzależniony będzie od okoliczności występujących w danej sprawie, w szczególności od momentu wystąpienia skutków podatkowych związanych ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, oraz momentu otrzymania interpretacji przepisów prawa podatkowego. (odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra na zapytanie nr 7325 z dnia 24 czerwca 2010 roku). Z powyższego wynika, że jeśli pracodawca uzyskał pozytywną interpretację indywidualną (stwierdzającą, iż nie należy opodatkowywać pakietów medycznych wykupionych dla pracowników w formie ryczałtu) i nie została ona zmieniona decyzją Ministra Finansów bądź prawomocnym orzeczeniem sądu administracyjnego, to jest on zwolniony z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji. W takim przypadku także pracownicy są chronieni, gdyż, jak już zostało wspomniane, podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania do wysokości zaliczki, do której pobrania zobowiązany jest pracodawca. Podsumowując, stwierdzić należy, iż aby zagwarantować sobie spokój i uniknąć ewentualnego ryzyka oszacowania zaległości podatkowych w wyniku kontroli fiskusa, należałoby dokonać: 1. Korekty deklaracji rocznych w zakresie pobranych zaliczek na podatek dochodowy (PIT-4R) wraz z informacją wyjaśniającą oraz spłacić zaległości podatkowe wraz z odsetkami; 2. Korekty informacji dotyczących odprowadzonych zaliczek (PIT-11) wraz z informacją wyjaśniającą; 3. Korekty zeznań rocznych przez podatników na podstawie informacji otrzymanej od pracodawców (PIT-11); 4. Korekty rozliczeń z ZUS i NFZ w zakresie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz spłacić zaległości wraz z odsetkami; Pobrania z aktualnego wynagrodzenia kwot zaległości w składkach ZUS oraz zwrócić się do byłych pracowników, o zwrot kosztów wynikłych z tytułu korekty kalkulacji podatkowych za poprzednie lata. Korzystnie z punktu widzenia zarówno pracodawców, jak i pracowników byłoby, aby fiskus zaniechał poboru podatku bądź zwrócił się do parlamentu z inicjatywą ustawy abolicyjnej, gdyż, jak przyznają pracodawcy, jest on częściowo winny zaistniałej sytuacji poprzez potwierdzanie we wcześniejszych interpretacjach, że przyznanie pakietów medycznych nie jest opodatkowane. Również wyroki sądów administracyjnych w niniejszej sprawie do tej pory nie były jednoznaczne. Dodatkowo koszty tej operacji będą bardzo duże, gdyż jak obliczyła organizacja Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej (do niedawna Konfederacja Pracodawców Polskich), do poprawienia rozliczeń z fiskusem za ostatnie pięć lat konieczne będzie złożenie blisko 4 mln korekt zeznań rocznych PIT. Jednak organy podatkowe nie są przychylnie nastawione do tego rozwiązania. W odpowiedzi na interpelację poselską nr 16702, Minister Finansów stwierdził, że jeżeli płatnicy mieli wątpliwości co do obowiązku pobierania zaliczek na podatek od przedmiotowych świadczeń, mogli występować z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. ( ) Płatnicy, którzy mimo wątpliwości co do tego, czy powinni pobierać zaliczki na podatek, czy też nie powinni pobierać zaliczek od świadczeń w postaci abonamentów medycznych, nie wystąpili o interpretację indywidualną i zdecydowali się nie pobierać zaliczek od tych świadczeń, ponieśli ryzyko, którego wielkość musieli oszacować. (Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra na interpelację nr z dnia 14 lipca 2010 roku). Dodatkowo Minister Finansów odniósł się do sytuacji, w której podejmujący decyzję skład sędziowski NSA nie podzieliłby stanowiska organów podatkowych. W takiej sytuacji, jak wskazał Minister, podatnicy beneficjenci abonamentów medycznych, którym płatnicy pobrali zaliczki na podatek od tych świadczeń, masowo składaliby korekty zeznań podatkowych z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Wówczas wszelkie konsekwencje finansowe rozstrzygnięcia poniósłby Skarb Państwa. (ibidem). Tę ostatnią wypowiedź wymownie pozostawmy jednak bez komentarza. UWAGA: 5 października Naczelny Sąd Administracyjny ponownie skierował sprawę pakietów medycznych do rozstrzygnięcia w formie uchwały - tym razem w poszerzonym składzie siedmiu sędziów. Będziemy Państwa na bieżąco informować o tej sprawie (rozpatrywana jest pod sygnaturą II FSK 541/09). Adam KOŁODZIEJCZYK Asystent w Dziale Doradztwa Podatkowego 7

8 VAT Przesyłanie faktur VAT do Klienta drogą elektroniczną Już od dłuższego czasu trwa dyskusja o możliwościach dostarczania kontrahentom faktur VAT w inny sposób niż w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub kuriera. Chodzi oczywiście głównie o oszczędność czasu i pieniędzy. Aby wyjść naprzeciw przedsiębiorcom, w roku 2005 weszły w życie przepisy dotyczące wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej. Wtedy to właśnie wyszczególniono dwie formy faktur: elektroniczną i papierową. Co do drugiej formy nie było zastrzeżeń i nieporozumień, lecz w przypadku pierwszym, aby dokument został zaakceptowany, musiał spełniać pewne wymogi, wskazane w rozporządzeniu Ministra Finansów. Przesyłanie i przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej, aby było prawnie skuteczne, odbywać się musi przy użyciu podpisu elektronicznego lub poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI - Electronic Data Interchange). Skorzystanie z pliku PDF (ang. Portable Document Format, przenośny format dokumentu), nie gwarantowało autentyczności pochodzenia dokumentu oraz nienaruszalności zawartej w nim treści. Organy podatkowe stają zatem na stanowisku, iż faktura przesłana np. w formie pliku PDF bez żadnych dodatkowych zabezpieczeń nie uprawnia podatnika do odliczenia podatku VAT. Wielu podatników miało nadzieję, że po 20 maja 2010, kiedy to Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w uzasadnieniu wyroku napisał: Naczelny Sąd Administracyjny podziela argumenty Strony, że posługiwanie się fakturami sporządzanymi i przekazywanymi w formie elektronicznej znacznie przyspiesza obrót gospodarczy oraz pozwala na pewne oszczędności. Posługiwanie się takimi fakturami, drukowanymi przez strony transakcji na papierze i w tej formie przechowywanymi, nie zmniejsza przy tym bezpieczeństwa obrotu prawnego w porównaniu z sytuacją, w której faktury od samego początku mają postać papierową i w takiej formie są przekazywane nabywcy. Z kolei uzasadnione jest takie rozumienie przepisów prawnych, zgodnie z którym faktury przechowywane wyłącznie w formie elektronicznej powinny być dodatkowo zabezpieczone w celu zagwarantowania autentyczności ich pochodzenia oraz integralności ich treści sytuacja ulegnie zmianie. Byłoby to duże udogodnienie dla przedsiębiorcy. Skoro zgodnie z przepisami miesiącem, w którym można odliczyć podatek jest data otrzymania faktury, to przedsiębiorca musi mieć możliwość udowodnienia momentu otrzymania dokumentu. Takim dowodem może być data nadejścia fax-u, która najczęściej drukuje się automatycznie na dokumencie w momencie jego otrzymania. Podobnie w przypadku dokumentu przesłanego mailem. Tutaj dodatkowo pozostaje ślad otrzymania maila w programie pocztowym. Wyrok wydany przez NSA został początkowo uznany za jeden z ważniejszych kroków w stronę ułatwiania życia przedsiębiorcom. Jednakże odmienne zdanie ma fiskus. Uważa on, iż dokumenty przesłane mailem lub fax-em nie spełniają wymogów formalnych. Faktury te nie są opatrzone podpisem elektronicznym, a co za tym idzie nie stanowią pełnowartościowych faktur, na podstawie których można dokonać odliczenia podatku naliczonego. Obecnie problem rozwiązywany jest w sposób absurdalny, gdyż księgowi zginają przesłane mailem dokumenty (np. w formie załącznika - PDF) na pół, co miałoby świadczyć o przesłaniu ich pocztą w kopercie. Tym bardziej, że nie ma obowiązku zatrzymywania kopert, jako dowodów, a podpis wystawcy faktury nie jest wymagany. Należy sobie zadać pytanie: na ile dokumenty przesłane fax-em lub mailem są narażone na sfałszowanie, oraz w jakim stopniu i czy w ogóle są one mniej wiarygodne od tych papierowych, wysłanych pocztą? Pozostańmy przy przykładowym pliku w formacie PDF. Nawet bez podpisu elektronicznego czy skorzystania z EDI taki plik bardzo trudno sfałszować. Na dokumenty takie można zakładać hasła, których zadaniem jest zabezpieczenie pisma przed jego edycją i korygowaniem. Obecnie pliki takie mają zaawansowane możliwości szyfrowania pozwalające twórcy dokumentu na zakładanie blokady na cały dokument lub jego część. Stosowany szyfr w znaczącym stopniu uodparnia pismo na wszelkie próby włamania. Odbiorca takiej faktury nie ma możliwości jej modyfikacji bez podania hasła głównego (będącego w posiadaniu twórcy pliku). Taka blokada uniemożliwia kopiowanie, korygowanie lub usuwanie treści dokumentu. Aby mieć możliwość sfałszowania takiej faktury wymagane jest inne, często specjalne oprogramowanie komputerowe oraz duże umiejętności informatyczne pozwalające na ukrycie ingerencji osób trzecich. Krzysztof HYPKI Młodszy Samodzielny Księgowy w Dziale Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych 8

9 PIT / CIT Prawidłowe rozliczanie podróży służbowych pracowników - część I: podróże krajowe Na polecenie pracodawcy pracownik może zostać oddelegowany w podróż służbową, za którą uznaje się wykonywanie czynności (zadań) służbowych poza miejscem stanowiącym siedzibę pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy. Przykład Firma transportowa mająca siedzibę w Poznaniu wysłała kierowcę z towarem do Warszawy. W umowie o pracę jako miejsce świadczenia pracy podany został teren całej Polski, jednak takie określenie jest bez znaczenia, gdyż pracownik wyjechał poza siedzibę pracodawcy, tak więc był w podróży służbowej. Na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową pracownikowi przysługują określone należności. Dlatego tak ważne jest dokładne ustalenie w umowie o pracę miejsca wykonywania pracy. Mianowicie należności te nie przysługują, jeśli wyjazdy służbowe odbywają się do i w obrębie miejscowości, w której: pracownik ma stałe miejsce pracy, pracodawca ma siedzibę, podczas gdy pracownik ma w umowie o pracę wyznaczoną siedzibę pracodawcy jako miejsce pracy. Nieco inaczej podróże służbowe definiuje ustawa o czasie pracy kierowców. W myśl art. 2 pkt 7 wspomnianej ustawy podróż służbowa rozumiana jest jako każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu na polecenie pracodawcy przewozu drogowego poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy, na rzecz którego kierowca wykonuje swoje obowiązki, oraz inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę, w szczególności filie, przedstawicielstwa i oddziały lub wyjazdu poza tę miejscowość, w celu wykonania przewozu drogowego. Tak więc w przypadku kierowców zatrudnionych w firmie transportowej każdy wyjazd z ładunkiem lub w celu jego podjęcia poza miejscowość, w której znajduje się siedziba bądź oddział pracodawcy jest podróżą służbową i z tego tytułu kierowcy przysługują określone świadczenia. Nieistotne jest zatem miejsce świadczenia pracy przez kierowcę określone w umowie o pracę. Czas podróży nie dłużej niż jedna doba do 8 godzin od 8 do 12 godzin ponad 12 godzin dłużej niż doba pełna doba + rozpoczęta (do 8 godzin) pełna doba + rozpoczęta (ponad 8 godzin) 9 Pracodawcy mogą samodzielnie ustalać warunki wypłacania należności pracownikowi odbywającemu podróż służbową, przy czym ich wysokość nie może być niższa niż wysokość świadczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej: na obszarze kraju (Dz.U.Nr 236, poz ze zm.), poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz ze zm.). Jeżeli pracodawca nie będący państwową lub samorządową jednostką sfery budżetowej nie określił wysokości oraz rodzajów świadczeń przysługujących z tytułu podróży służbowych, wówczas zastosowanie mają przepisy przywołanych powyżej rozporządzeń. Z tytułu podróży służbowych odbywanych na obszarze kraju pracownikowi przysługują takie należności jak: diety, zwrot kosztów: przejazdów, noclegów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, innych udokumentowanych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. Dieta przeznaczona jest na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży służbowych. Rozlicza się ją za czas od rozpoczęcia podróży do jej zakończenia. Obecnie dieta za jedną dobę wynosi 23 zł. Wysokość diet w zależności od czasu trwania podróży przedstawia poniższa tabela: Wysokość diety brak diety ½ diety pełna dieta pełna dieta + ½ diety pełna dieta + pełna dieta

10 PIT / CIT - c.d. Dieta nie przysługuje: jeżeli podróż służbowa trwa krócej niż 8 godzin, jeżeli pracownik miał zapewnione bezpłatne całodzienne wyżywienie, za czas delegowania do miejscowości, w której pracownik zamieszkuje stale lub czasowo, za czas pobytu w miejscowości pobytu stałego lub czasowego, gdy pracownik skorzystał z prawa do przejazdu do tej miejscowości w dniu wolnym od pracy, w okresie przebywania w podróży służbowej trwającej co najmniej 10 dni. Przykład: Pracownik zatrudniony w Poznaniu został wysłany w podróż służbową do Krakowa w celu uczestnictwa w szkoleniu. Podróż rozpoczęła się 7 czerwca 2010 o godz. 15:00 a zakończyła się 11 czerwca 2010 o godz. 17:50. W czasie podróży mieszkał w hotelu, w którym w cenę noclegu wliczone było śniadanie. Pracownikowi z tytułu odbytej podróży służbowej przysługiwały diety w wysokości 103,5 zł (tj. 4,5 diety x 23 zł). Pracownik miał zapewnione jedynie śniadanie, tak więc nie ma podstaw do obniżenia diety. Środek właściwy do odbycia podróży służbowej określa pracodawca. Jeżeli podróż obywa się środkami komunikacji publicznej, wówczas zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, z uwzględnieniem przysługującej pracownikowi ulgi na dany środek transportu, bez względu na to z jakiego tytułu ta ulga przysługuje. Pracodawca na wniosek pracownika może zezwolić na odbycie podróży służbowej własnym pojazdem. Wówczas wysokość kosztów przejazdu podlegająca zwrotowi ustalana jest jako iloczyn liczby przejechanych kilometrów i stawki za 1 kilometr przebiegu. Należy jednak podkreślić, że w takim przypadku pracownikowi nie przysługuje zwrot za faktycznie poniesione wydatki wynikające z posiadanych rachunków (faktur), np. za paliwo. Pracownik wykorzystujący prywatny pojazd do odbycia podróży służbowej zobowiązany jest również do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, która ma na celu ustalenie faktycznie przejechanej liczby kilometrów. Wydatki związane z noclegiem w czasie podróży służbowej mogą zostać zwrócone: w faktycznie poniesionej wysokości na podstawie faktur z hotelu (wystawionych na pracodawcę) bądź z innego obiektu świadczącego usługi hotelarskie albo w formie ryczałtu w przypadku, gdy pracownik nie miał zapewnionego bezpłatnego noclegu i nie przedstawił żadnych faktur za nocleg. Ryczałt za nocleg wynosi 150% diety i obecnie kształtuje się na poziomie 34,50 zł. Ryczałt przysługuje za każdy nocleg, który trwał minimum 6 godzin między godziną 21:00 a 7:00, natomiast nie przysługuje jeżeli pracownik miał zapewniony bezpłatny nocleg lub miał możliwość codziennego powrotu do miejscowości stałego lub czasowego pobytu. Przepisy dopuszczają dwa sposoby rozliczania wydatków poniesionych przez pracownika na dojazdy środkami komunikacji miejscowej. Mogą być one rozliczane w formie ryczałtu, bądź też, o ile pracodawca wyrazi na to zgodę, a pracownik udokumentuje poniesione wydatki, na podstawie faktycznie poniesionych wydatków. Za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety. Pracownikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów dojazdów jeżeli nie korzystał ze środków komunikacji miejskiej. Pracownikowi przysługuje również zwrot innych udokumentowanych wydatków. Rozporządzenie nie określa rodzaju tych wydatków, a ich wysokość pozostawia w gestii pracodawcy. Do najczęściej spotykanych wydatków związanych z wyjazdem służbowym zalicza się opłaty za przejazd płatną autostradą oraz opłaty za parking. O ile opłaty za autostradę i bilety kolejowe traktowane są jak faktury VAT, o tyle bilety parkingowe czy paragony powinny zostać odpowiednio uzupełnione, tak by spełniały wymogi formalne dowodu księgowego, które zostały określone w ustawie o rachunkowości. I tak paragony lub bilety parkingowe powinny zostać opisane przez uprawnioną osobę, poprzez umieszczenie na nich m.in. danych nabywcy (np. pieczątka), opisu operacji gospodarczej, tj. w jakim celu opłata została dokonana, a także - jeśli to konieczne - przeliczenia wartości wykazanej w walucie obcej na walutę polską. Niezbędne będzie także zamieszczenie na paragonie lub bilecie podpisu osoby, która dokonała opłaty. Opisu takiego można dokonać na odrębnym dokumencie, np. w oświadczeniu pracownika, który następnie będzie dołączony do paragonu lub biletu parkingowego. Pracownikowi przebywającemu w podróży trwającej co najmniej 10 dni przysługuje zwrot kosztów przejazdu w dniu wolnym od pracy, środkiem transportu określonym przez pracodawcę, do miejscowości pobytu stałego lub czasowego i z powrotem. Maria MICHALSKA Starszy Asystent w Dziale Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych 10

11 Rachunkowość Moment ujęcia przychodów w aspekcie księgowym Prawidłowe ustalenie momentu ujęcia przychodów często wpływa w istotny sposób na sytuację finansową, majątkową oraz wynik finansowy jednostki. Niestety pomimo znacznej wagi problem ten nie znalazł kompleksowego uregulowania w polskim prawie bilansowym, przez co jest zagadnieniem wysoce kontrowersyjnym w praktyce. Niniejszy artykuł przedstawia wytyczne oraz wskazówki prawidłowego ujęcia przychodów na gruncie polskiego oraz międzynarodowego prawa bilansowego. Ustawa o rachunkowości (dalej: UoR) definiuje przychody jako uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez właścicieli. Niestety UoR nie definiuje momentu powstania przychodów. Z nauki rachunkowości oraz powyżej przytoczonej definicji można wywnioskować, że przychód należy ująć w okresie którego dotyczy (zasada memoriału) pod warunkiem, że płynące z niego korzyści ekonomiczne oraz odnoszące się do niego koszty mogą być wycenione w sposób wiarygodny (zasada współmierności). Powyższe wskazówki mają charakter ogólny i w praktyce mogą okazać się niewystarczające. W związku z tym dla właściwego określenia momentu powstania przychodu jednostki mogą stosować Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (dalej: MSSF - poprzez które rozumie się Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz interpretacje opracowane przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej lub przez istniejący wcześniej Stały Komitet ds. Interpretacji). Zgodnie bowiem z UoR w sprawach nieregulowanych w UoR oraz Krajowych Standardach Rachunkowości (dalej: KSR) jednostki mogą stosować MSSF-y. W myśl MSR-u 18 przychód z tytułu sprzedaży dóbr może być ujęty, jeżeli zostały spełnione następujące warunki: jednostka przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do dóbr, jednostka przestaje być trwale zaangażowana w zarządzanie sprzedanymi dobrami, kwotę przychodów można oszacować w sposób wiarygodny, istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu przeprowadzonej transakcji koszty poniesione oraz te, które zostaną poniesione przez jednostkę w związku z transakcją, można wycenić w wiarygodny sposób. (International Financial Reporting Standard, IAS 18, s. A482, zamieszczone na stronie internetowej ifrs.org, stan na dzień r.) Niektóre z powyższych warunków (wiarygodne ustalenie wartości przychodów i odnoszących się do nich kosztów oraz prawdopodobieństwo uzyskania korzyści) są analogiczne do wymogów UoR. Warto jednak zwrócić uwagę na pierwsze kryterium, w myśl którego przychody można ująć, jeżeli znaczące ryzyko oraz korzyści przeszły na nabywcę. W praktyce ma ono duże znaczenie dla określenia momentu powstania przychodu. Kierując się powyższym kryterium, warto podać kilka przykładów praktycznych, aby ułatwić jego zrozumienie. Przykład 1 Jednostka na dzień bilansowy nie wydała klientowi towaru, przy czym nie występują szczegółowe postanowienia umowne w odniesieniu do przeniesienia ryzyka oraz korzyści, wówczas nie można ująć przychodu, bowiem ryzyko nadal ciążą na sprzedawcy. Przykład 2 Jednostka wydała na dzień bilansowy towary przewoźnikowi, przy czym przewoźnik nie dostarczył towarów do nabywcy. W trakcie transportu nastąpił wypadek i towary zostały całkowicie zniszczone. Rozpoznanie przychodu powinno być poprzedzone szczegółową analizą warunków sprzedaży. Jeśli umowa z kontrahentem przewidywała, że towar miał dostarczyć sprzedawca na własny koszt i ryzyko, wówczas należy przyjąć, że nie doszło do przeniesienia ryzyka i korzyści, bowiem nie dostarczono towaru, a zatem nie powstał przychód. Nawet jeśli umowa z przewoźnikiem przewidywała, że w razie zniszczenia towaru przewoźnik pokrywa wartość towaru, to nie świadczy to o możliwości rozpoznania przychodu ze sprzedaży towarów. Przewoźnik nie jest nabywcą towaru, a niezbędne do ujęcia przychodu jest przeniesienie korzyści oraz ryzyka na nabywcę towaru. Przykład 3 Rozważmy stan faktyczny, w którym towar został wydany przewoźnikowi w dniu bilansowym, a następnie dostarczony do odbiorcy dwa dni po dniu bilansowym. Przy identycznych warunkach umownych jak w poprzednim przykładzie (towar dostarcza sprzedawca na własne ryzyko), także nie należy ujmować przychodu w zakończonym roku obrotowym. Na dzień bilansowy nie doszło bowiem do przeniesienia na nabywcę znaczącego ryzy- 11

12 Rachunkowość - c.d. ka oraz korzyści. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że przewoźnik dostarczył towar, który został zaakceptowany przez odbiorcę, ponieważ na dzień bilansowy jednostka nie znała tych okoliczności. Analizując istotę tej operacji gospodarczej należy stwierdzić, że stanowi ona zdarzenie, które wskazuje na zaistniały stan (dostarczenie towaru) po dniu bilansowym i jako taka, w myśl MSR 10, nie powinna być uwzględniana na dzień bilansowy. Przykład 4 W analizowanych powyżej przypadkach, gdyby warunki umowne były inaczej sformułowane, wówczas miałoby to wpływ na moment powstania przychodu. Rozważmy stan faktyczny, w którym dostawa byłaby opóźniona na życzenie nabywcy przejmującego tytuł własności oraz ryzyko przed otrzymaniem towarów. Jeżeli towary byłyby w wyznaczonym terminie wyodrębnione i przygotowane do dostarczenia nabywcy, który w wyraźny sposób potwierdzałby instrukcje dotyczące opóźnionej dostawy (w celach dowodowych najlepiej ująć dodatkowe warunki w umowie), wówczas pomimo niewydania towaru można ująć przychód. Przychód powstanie także w przypadku dokonanej sprzedaży, jeżeli towary zostały dostarczone i zaakceptowane przez odbiorcę, natomiast tytuł prawny zachowuje strona sprzedająca w celu zabezpieczenia spłaty należności. Zgodnie z treścią ekonomiczną transakcja ma charakter sprzedaży, a zatrzymanie prawa własności wskazuje, że na jednostce ciąży jedynie nieznaczne ryzyko, wobec czego należy ująć przychody. Przykład 5 W praktyce dostarczone towary mogą wymagać instalacji. Jeżeli proces instalacji wymaga wiedzy specjalistycznej oraz stanowi istotną część umowy, wówczas ryzyko oraz korzyści zostaną przeniesione na nabywcę w momencie zakończenia instalacji. Zatem dopiero po zainstalowaniu towaru można ująć przychody. Prawidłowy moment ujęcia przychodów budzi kontrowersje w odniesieniu do niezakończonych usług na dzień bilansowy. Zgodnie z UoR, jeżeli okres realizacji umowy jest dłuższy niż 6 miesięcy, a stopień zaawansowania realizacji umowy jest istotny, wówczas, pod warunkiem wiarygodniej wyceny przychodów oraz odpowiadających im kosztów, jednostka może ująć przychody w oparciu o stopień zaawansowania usługi. UoR nie reguluje bezpośrednio momentu rozpoznania przychodów oraz kosztów z tytułu świadczenia niezakończonych usług, których okres realizacji jest krótszy niż 6 miesięcy. Wydaje się, że w takiej sytuacji KSR 3 dopuszcza możliwość stosowania metody stopnia zaawansowania dla usług o okresie realizacji krótszym niż 6 miesięcy zarówno o charakterze budowlanym, jak i innym (KSR nr 3 Niezakończone usługi budowlane z dnia r., pkt. II). W razie wątpliwości jednostki powinny odwołać się do MSSF-ów, które pozwalają, pod warunkiem prawdopodobieństwa uzyskania korzyści ekonomicznych oraz wiarygodnej wyceny korzyści ekonomicznych i odpowiadających im kosztów, ująć przychody w oparciu o stopień zaawansowania usługi, bez względu na okres realizacji i charakter kontraktu (por. International, op. cit., s. A483). Nie można bowiem dopuścić, żeby istotne przychody oraz koszty z tytułu niezakończonych usług, niezależnie od okresu trwania umowy, pozostały niewycenione na dzień bilansowy. Powyższe rozważania odnosiły się do sytuacji, w których sprzedaż dóbr oraz świadczenie usług były wykonywane oddzielnie. W praktyce zdarza się, że w ramach jednej transakcji mogą wystąpić zarówno sprzedaż dóbr, jak i świadczenie usług. W celu prawidłowego ujęcia przychodów niezbędna jest wówczas pogłębiona analiza danej transakcji. Jeżeli w ramach transakcji poszczególne jej elementy mają odmienną istotę, ich wartości są znaczne i mogą być oszacowane w sposób wiarygodny, wówczas dla każdego zidentyfikowanego w powyższy sposób elementu należy określić odrębnie moment powstania przychodu. Przykład 6 Rozważając transakcję sprzedaży łącznie z usługą późniejszego serwisowania, jeżeli wartość usługi jest istotna i przychód z tego tytułu można oszacować w sposób wiarygodny, usługę serwisową należy potraktować odrębnie od sprzedaży dóbr. Przychód z tytułu usługi serwisowej zostanie ujęty dopiero w okresie, w którym zostanie ona wykonana, natomiast do tego momentu uzyskane bądź należne korzyści ekonomiczne będą stanowić przychody przyszłych okresów i zostaną wykazane w rozliczeniach międzyokresowych. W praktyce możliwa jest także sytuacja, kiedy dane transakcje są powiązane w ten sposób, że nie można zrozumieć ich ekonomicznego sensu, analizując je oddzielnie - wówczas kryteria ujmowania przychodów powinny być odniesione łącznie do zbioru tych transakcji (np. jednostka może sprzedać dobra i jednocześnie zawrzeć umowę o ich późniejszym odkupie). Istotnym (i niemalże zupełnie odrębnym) zagadnieniem z punktu widzenia momentu powstania przychodów są umowy o budowę nieruchomości. Umowy te mogą mieć różny charakter, co wpływa na sposób odzwierciedlania ich skutków w księgach rachunkowych. Dla prawidłowego rozpoznania przychodów oraz kosztów kluczowe jest określenie, czy umowa spełnia przesłanki umowy o usługę budowlaną. Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej wskazał, że usługa ma charakter usługi budowlanej, jeżeli nabywca ma możliwość określenia głównych elementów strukturalnych projektu zanim rozpocznie się budowa i/lub określenia zmian konstrukcyjnych, gdy budowa jest w trakcie realizacji (niezależnie czy nabywca wykorzystuje te możliwości). Jeżeli powyższe warunki są spełnione, wówczas usługa jest usługą o charakterze budowlanym, podlega pod uregulowania MSR-u 11, a przychody są szacowane na podstawie stopnia zaawansowania usługi. Jeżeli jednak usługa nie ma charakteru usługi budowlanej, wówczas przychody szacowane są w oparciu o postanowienia MSR-u 18. W takim przypadku należy rozstrzygnąć, czy transakcja jest sprzedażą dóbr czy świadczeniem 12

13 Rachunkowość - c.d. usług. Jeżeli jednostka nie ma obowiązku nabywania oraz dostarczania materiałów budowlanych, wówczas transakcję taką można uznać za świadczenie usług a przychody ujmuje się także w oparciu o stopień zaawansowania usługi. W sytuacji gdy na jednostce ciąży obowiązek wykonania usługi wraz z nabywaniem materiałów budowlanych, których wartość jest istotna, wówczas umowę taką można potraktować jako sprzedaż dóbr a przychody rozpoznać w momencie przeniesienia znaczącego ryzyka oraz korzyści ekonomicznych na nabywcę. Przeniesienie ryzyka oraz korzyści może następować w trakcie realizacji umowy, co przesądza o ujmowaniu przychodów na podstawie stopnia zaawansowania (analogicznie jak w poprzednich przypadkach). Jeżeli przeniesienie ryzyka oraz korzyści na nabywcę nastąpi po zakończeniu budowy, wówczas dopiero w tym momencie będzie można ująć przychody. W celu prawidłowego określenia momentu powstania przychodu w odniesieniu do umów o budowę nieruchomości jednostki stosujące polskie prawo bilansowe (wobec braku szczegółowego uregulowania w UoR oraz Krajowych Standardach Rachunkowości różnego charakteru tych umów) mogą, naszym zdaniem, zastosować przedstawione powyżej rozumowanie oparte o MSSF. Poniżej przedstawiono algorytm rozpoznania przychodów z tytułu umów o budowę nieruchomości oparty o postanowienia MSSF. TAK Czy nabywca ma możliwość określenia głównych elementów strukturalnych bądź ich zmian w trakcie realizacji? NIE Umowa o budowę nieruchomości jest umową o usługę budowlaną w rozumieniu MSR 11. Ujęcie przychodów winno nastąpić w oparciu o stopień zaawansowania. Ujęcie przychodów następuje w oparciu o postanowienia MSR 18. Czy sprzedawca jest zobowiązany do nabywania i dostarczania, stanowiących istotną wartość umowy, materiałów budowlanych? TAK NIE Umowa ma charakter sprzedaży dóbr. Ujęcie przychodów nastąpi w momencie przekazania nabywcy znaczącego ryzyka oraz korzyści. Umowa ma charakter świadczenia usługi. Ujęcie przychodów nastąpi w oparciu o stopień zaawansowania. Przedstawione w niniejszym artykule rozważania pokazują, jak skomplikowane może być w praktyce prawidłowe określenie momentu powstania przychodów. Wobec braku uregulowań w polskim prawie bilansowym jednostki mogą (a nawet powinny) stosować wytyczne oraz wskazówki zawarte w MSSF-ach. Najważniejszym z praktycznego punktu widzenia kryterium pozwalającym ustalić moment ujęcia przychodów ze sprzedaży dóbr wydaje się przeniesienie ryzyka oraz korzyści na nabywcę. W celu prawidłowego zastosowania powyższego oraz innych wskazówek zawartych w MSSF-ach należy każdorazowo szczegółowo analizować warunki istotnych transakcji. Marek TOMCZYK 13 Młodszy Specjalista w Dziale Audytu

14 Rachunkowość Stosowanie MSSF po raz pierwszy - od czego zacząć? Chociaż liczba podmiotów stosujących MSSF-y (pod pojęciem MSSF-ów (Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej) w myśl Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 1 oraz definicji zamieszczonych w MSSF-ie 1 rozumiane są Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (dalej: MSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, jak i Interpretacje wydane przez Stały Komitet ds. Interpretacji, a później przez Komitet ds. Interpretacji Sprawozdawczości Finansowej) w Polsce jest nadal niewielka, na przestrzeni ostatnich lat zauważyć można jej ciągły wzrost. Ponadto tendencja przechodzenia na MSSF-y m.in. w Chinach, Korei, Indiach czy także w Stanach Zjednoczonych prędzej czy później przełoży się na zwiększenie wymogów stosowania MSSF-ów przez spółki z innych krajów, i to nie tylko te publiczne (czyli te, których akcje są notowane na giełdzie papierów wartościowych). MSSF-y stają się wspólnym językiem komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami na całym świecie. Od lat obserwujemy zachodzące zmiany w europejskiej, a nawet światowej rachunkowości, podejmowanie w celu jej ujednolicenia, uregulowania w taki sposób, by odbiorcy sprawozdań finansowych otrzymali rzetelne, porównywalne, a przede wszystkim jasno i zrozumiale zaprezentowane dane. W głównym stopniu odbiorcami tymi są inwestorzy, którzy dla podjęcia słusznego wyboru muszą mieć możliwość porównania. Także w Polsce podjęto działania, by zasady kreowania sprawozdań finansowych polskich przedsiębiorstw (jako polskie przedsiębiorstwa będą rozumiane przedsiębiorstwa z siedzibą na terenie Polski, bez względu na kraj pochodzenia właściciela tych spółek) nie odbiegały istotnie od panujących w innych krajach europejskich. Tym samym w 2000 roku została znowelizowana Ustawa o rachunkowości, co przybliżyło jej rozwiązania do tych zawartych w standardach międzynarodowych. Dalszym krokiem było wprowadzenie zapisu o obowiązkowym stosowaniu MSSF-ów dla celów sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, których jednostka dominująca jest emitentem papierów wartościowych oraz o możliwości stosowania MSSF-ów przez spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Obecnie w Polsce, na bazie art. 55 Ustawy o rachunkowości, do stosowania MSSF-ów zobligowane zostały spółki publiczne oraz banki sporządzające skonsolidowane sprawozdania finansowe. Spółki ubiegające się lub zamierzające się ubiegać o dopuszczenie do obrotu, a także spółki niższego szczebla wchodzące w skład grupy kapitałowej, w której spółka wyższego szczebla sporządza skonsolidowane sprawozdanie wg MSSF-ów, mogą sporządzić swoje skonsolidowane sprawozdania finansowe wg MSSF-ów. Także jednostkowe sprawozdania tych spółek, spółek wchodzących w skład grupy, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF-ów, oraz oddziałów przedsiębiorcy zagranicznego sporządzającego sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF-ami, mogą być sporządzane wg MSSF-ów. W dalszej części artykułu uwaga zostanie skupiona na istocie księgowych, prezentacyjnych i prawnych aspektach zastosowania MSSF-ów po raz pierwszy. W pierwszej kolejności należy podkreślić wagę formalnego przejścia na MSSF-y i odróżnić od stosowania MSSF-ów bez oficjalnej decyzji organu zatwierdzającego sprawozdania finansowe spółki o takowym przejściu, w myśl art. 45 ust. 1c UoR. Często bowiem mamy do czynienia z sytuacją, w której jedynie skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest sporządzone wg MSSF-ów, natomiast księgi rachunkowe spółek grupy kapitałowej są prowadzone, a ich jednostkowe sprawozdania sporządzane, wg krajowych zasad (UoR). Fakt podjęcia formalnej decyzji o przejściu na MSSF-y skutkuje zmianami w prowadzeniu ksiąg i sporządzaniu także jednostkowych sprawozdań wg MSSF-ów. Ponadto uzmysłowić sobie należy, iż sporządzenie sprawozdania finansowego po raz pierwszy wg MSSF-ów może nastąpić w sytuacji, gdy m.in. do tej pory spółka sporządzała sprawozdania zgodnie z MSSF-ami, ale jedynie do użytku wewnętrznego (a), sporządziła sprawozdanie wg MSSF-ów, ale bez danych porównawczych (b) czy też sporządziła sprawozdanie wg MSSF-ów, ale niezawierające wyraźnego i bezwarunkowego stwierdzenia o zgodności tego sprawozdania z MSSF-ami (c). Powyższe obrazuje, jak dokładnie trzeba analizować proces sporządzania sprawozdania finansowego wg MSSF-ów, aby móc uznać to sprawozdanie za w pełni zgodne z MSSF-ami (Por. MSSF 1, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1136/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L311/8, pkt 3). W szczególności istotnym kryterium uznania sprawozdania za sprawozdanie finansowe sporządzone w oparciu o MSSF-y jest zgodność z wszystkimi MSSF-ami. Wymogi jednego z MSSF-ów nakazują uwzględnienie i szczegółowe opisanie skutków przejścia na odmienne od dotychczasowych zasady. W pierwszej kolejności należy określić, za który rok obrotowy sprawozdanie finansowe ma zostać sporządzone wg MSSF-ów po raz pierwszy oraz ile lat porównawczych dana spółka ma zamiar prezentować w swoim sprawozdaniu finansowym. Jeśli tym rokiem jest przykładowo 2010, a spółka prezentuje 2 lata porównawcze (tj. rok 2009 oraz 2008), to w swoim pierwszym 14

15 Rachunkowość - c.d. sprawozdaniu finansowym wg MSSF-ów powinna zawrzeć 4 sprawozdania z sytuacji finansowej (bilanse) oraz po 3: sprawozdania z przepływów pieniężnych, sprawozdania z całkowitych dochodów (rachunki wyników), sprawozdania zmian w kapitale własnym (i ewentualnie jednostkowe rachunki zysków i strat jeśli są prezentowane). Na marginesie warto podkreślić, iż spółki na podstawie MSR-u 1 mogą zastosować inne nazewnictwo składowych sprawozdania finansowego niż te określone w MSSF-ie 1. Mając ustaloną datę przejścia w opisywanym przypadku będzie to zatem roku należy ustalić wartości składników bilansu na ten dzień wg odpowiednich zasad dotyczących tych składników. Największy problem sprawiało spółkom wdrażającym MSSF-y ustalenie wartości majątku trwałego na dzień przejścia na MSSF-y. MSSF 1 dopuszcza ustalenie wartości majątku w sprawozdaniu otwarcia z sytuacji finansowej jako wartości godziwej oraz późniejsze stosowanie tej wartości jako zakładanego kosztu (zakładany koszt to w rzeczywistości pozycja zastępcza prawdziwego kosztu, powstała celem uproszczenia przekształcenia sprawozdania finansowego) na dzień przejścia na MSSF-y. Majątek trwały może także zostać przeszacowany do poziomu określanego jako zakładany koszt ustalony na dzień przeszacowania, o ile przeszacowanie będzie porównywalne w ogólnym zarysie do wartości godziwej (a) lub kosztu/zamortyzowanego kosztu (b). W praktyce spółki korzystały z wycen rzeczoznawców przeprowadzanych dla bardziej wartościowych składników majątkowych (nieruchomości, hale produkcyjne, budynki, linie technologiczne). Dla składników majątkowych w postaci maszyn, narzędzi, aparatury komputerowej, itp. nierzadko wartość początkowa zostawała ustalona w oparciu o wartość rynkową podobnych aktywów. Skutki powyższego przeszacowania zostały odniesione na kapitały własne, co zostało ujawnione i szeroko opisane w sprawozdaniu finansowym sporządzonym wg MSSF-ów. Z istotniejszych kwestii związanych z przejściem na MSSF-y należy wskazać: odniesienie skutków/różnic z przejścia na MSSF-y na kapitały własne, zakaz stosowania przy wycenie na dzień przejścia na MSSF-y wiedzy, którą jednostka nabyła w okresie późniejszym. Pierwsza zasada nakazuje wartościowe różnice związane z przejściem na MSSF-y odnieść na kapitał własny (zyski zatrzymane lub inną kategorię kapitałów), przy czym nie jest to wynik roku bieżącego. Jest to konsekwencją stosowania podejścia retrospektywnego. Spółka dokonuje takiej korekty na dzień przejścia na MSSF-y, by na roku pokazać swój bilans jak gdyby zawsze MSSF-y były stosowane (czyli poniekąd jak gdyby następowała korekta błędu podstawowego/zmiana polityki rachunkowości, zgodnie z MSR-em 8). Od powyżej wspomnianego podejścia (tzw. podejścia retrospektywnego) są wyjątki, ale polegają one na całkowitym obowiązkowym albo fakultatywnym odstąpieniu od stosowania postanowień pewnych innych MSSF-ów. Mowa o nich w załącznikach B, C, D oraz E do MSSF-u 1. W tym miejscu warto wspomnieć o szacunkach bowiem jest to specyficzny, jeden z wyjątków retrospektywnego zastosowania MSSF-ów. Szacunki powinny być spójne z szacunkami dokonanymi na dzień przejścia na MSSF-y w oparciu o poprzednie zasady rachunkowości. Istotne jest zrozumienie, iż spółka nie może stosować szacunków z wykorzystaniem wiedzy nabytej w okresie późniejszym. Nie może zatem, sporządzając sprawozdanie za 2010 rok, dokonywać szacunków na dzień przejścia na MSSF-y ( roku) z wykorzystaniem wiedzy nabytej w późniejszym okresie; przykładowo wyceniając rezerwy na sprawy sądowe, nagrody jubileuszowe, emerytalne czy podobne należy dokonać takiego szacunku, jaki zostałby poczyniony wg stanu wiedzy i dostępnych parametrów na roku, chociaż spółka dobrze zna istotne późniejsze rozstrzygnięcie sporów, zmiany stopy dyskontowej, zmiany na rynku, zmiany średniego wynagrodzenia czy też skalę rotacji wśród pracowników. Jak zostało powyżej nadmienione jednym z obowiązków jest zaprezentowanie uzgodnienia pomiędzy kapitałem własnym sprzed i po przejściu na MSSF-y. MSSF 1 stawia wymóg uzgodnienia kapitału własnego zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości z kapitałem własnym wykazywanym zgodnie z MSSF. Uzgodnienie to powinno zostać sporządzone na dzień przejścia ( roku w naszym przykładzie) oraz na dzień zakończenia ostatniego okresu prezentowanego w rocznym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości, tj roku. Przy czym, naszym zdaniem, zasadne jest porównanie kapitału własnego także na koniec przedostatniego okresu prezentowanego w rocznym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości, tj. na roku. W przeciwnym razie porównany zostanie kapitał własny na oraz roku. Przy wyborze wariantu z dwoma okresami porównywalnymi celem zachowania ciągłości porównań wskazane byłoby więc porównanie kapitału własnego także na roku (tj. na koniec przedostatniego okresu zaprezentowanego w sprawozdaniu sporządzonym wg poprzednich zasad). Poza powyższym uzgodnione muszą zostać: (a) sprawozdania z całkowitych dochodów za ostatni okres w najnowszym sprawozdaniu finansowym (w naszym przykładzie musi nastąpić porównanie rachunków wyników za 2008 oraz 2009 rok) oraz (b) odpisy aktualizujące, jeżeli przy przejściu na MSSF-y takie odpisy zostały utworzone lub odwrócone. W zakresie uzgodnień oraz modyfikacji księgowych wskutek 15

16 Rachunkowość - c.d. zmian np. wartości majątku trwałego należy zwrócić szczególną uwagę na różnice pomiędzy dotychczasowymi zasadami rachunkowości a MSSF-ami w późniejszej wycenie np. składników majątkowych (na przykład późniejsze ujmowanie i amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych, w tym związanych z badaniami i pracami rozwojowymi, czy też wartości firmy albo nieruchomości inwestycyjnych). Poza powyżej wymienionymi kwestiami dochodzi jeszcze wycena i ujawnienie informacji o odroczonym podatku dochodowym, który może ulec zmianie wskutek przeszacowania innych pozycji majątkowych. Wracając do kwestii odniesienia skutków/różnic z przejścia na MSSF na kapitały własne, nie sposób nie wspomnieć o kwestii możliwości podziału zatrzymanego wyniku z tytułu przejścia na MSSF-y. MSSF-y nie podają konkretnej pozycji kapitału własnego, na którą odniesione powinny zostać skutki przejścia na MSSF-y, w tym z tytułu przeszacowania majątku trwałego. W rzeczywistości do czynienia mamy z dwoma podejściami: zgodnie z pierwszym korektę dotyczącą skutków przejścia na MSSF-y należy odnieść na kapitał z aktualizacji wyceny. Drugie stanowisko zakłada, że korekty te odnosimy na niepodzielony wynik z lat ubiegłych (jedna i druga pozycja może zostać uznana jako zyski zatrzymane). Odnośnie do kwestii dywidendy/ podziału wyniku finansowego, w tym podziału wyniku z lat ubiegłych z tytułu przejścia na MSSF-y, naszym zdaniem skutki przekształcenia sprawozdań powinny zostać wyłączone z podziału. Z pomocą przychodzi art. 8 ust. 3 UoR, wskazujący jednoznacznie, iż przy przejściu z MSSF-ów na UoR skutki przekształcenia sprawozdania finansowego na MSSF-y należy odnieść na niepodzielony wynik lat ubiegłych (jeśli uprzednio skutki przejścia na MSSF-y zostały odniesione na niepodzielony wynik lat ubiegłych), a w wypadku odniesienia skutków przeszacowania aktywów przy przejściu na MSSF-y na kapitał z aktualizacji wyceny należy dokonać korekty kapitału z aktualizacji wyceny. Jakkolwiek jednostka nie postąpiłaby i nie wybrała nawet innej, niewspomnianej powyżej, pozycji kapitałowej służącej ujęciu skutków przejścia na MSSF-y, celem uniknięcia wypłat znacznej wartości kapitału w postaci dywidendy i ponownego w kolejnych latach przejścia na UoR (z negatywnymi skutkami na wartość kapitału własnego) skutki przejścia na MSSF-y powinny zostać wyłączone z wyników podlegających wypłacie, w myśl Kodeksu spółek handlowych. Zyski zatrzymane z tytułu przejścia na MSSF-y mają za zadanie m.in. pokrywać w przyszłości koszty związane chociażby z wyższą okresową amortyzacją majątku trwałego. Zmiana metody prezentacji danych sama w sobie nie powinna skutkować wyprowadzeniem środków obrotowych z jednostki; nie jest to celem przejścia na MSSF-y. Różnic pomiędzy polskimi zasadami rachunkowości a MSSF-ami jest znacznie więcej niż te przedstawione powyżej. Do ciekawszych można zaliczyć chociażby to, że zgodnie z MSSF-ami przyznanie przez spółkę akcji pracowniczych trafia do jej rachunku zysków i strat jako koszt. UoR nie wymaga zaś rozpoznania kosztów świadczeń pracowniczych z tego tytułu. Różnice występują również w ujęciu podziału zysku na cele pracownicze. Zgodnie z MSSF przeznaczenie części zysku na zwiększenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub nagrody z zysku są kosztami operacyjnymi okresu, za który dokonano podziału. Zgodnie z UoR wypłaty ujmowane są zaś w kapitałach własnych. Niemniej celem tego artykułu nie było wymienienie wszystkich czy nawet głównych rozbieżności pomiędzy UoR a MSSF-ami, ani wskazanie różnic w prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych, a jedynie zwrócenie uwagi na występowanie takiego problemu oraz przedstawienie skali trudności wdrożenia MSSF. Chodzi bardziej o zasygnalizowanie, w szczególności kierownictwu oraz służbom finansowoksięgowym spółek przymierzającym się do przejścia na MSSF-y, skali oraz złożoności problemu, zasygnalizowanie odpowiedniego przygotowania się do przekształcenia, odpowiedniego rozpoznania tematu czy też konsultacji z odpowiednio wykwalifikowanymi doradcami, którzy doradzą oraz znacznie uproszczą proces wdrożenia MSSF-ów. Piotr STASZKIEWICZ biegły rewident Starszy Menedżer w Dziale Audytu Grupa Firm Doradczych KZWS jest jedyną w Polsce firmą należącą do RSM International, 6. co do wielkości sieci niezależnych firm doradczych i audytorskich, która posiada ponad 730 biur w ponad 70 krajach. Więcej informacji o RSM International na 16

17 Garść informacji na koniec Dnia 15 czerwca br. Agnieszka Osińska i Przemysław Powierza wzięli udział w gali European Business Awards w hotelu Polonia Palace w Warszawie, jako przedstawiciele jednego z głównych sponsorów - RSM International. Jesteśmy niezwykle dumni, że Polska ma tak silną reprezentację w tej ogólnoeuropejskiej rywalizacji. RSM International bardzo chętnie uczestniczy w takich inicjatywach jak European Business Awards, gdyż profesjonalne, wszechstronne wspieranie dynamicznych przedsiębiorstw przygotowujących się do wymagającej rywalizacji z największymi graczami na globalnym rynku to część naszej filozofii. W dniach czerwca br. Anna Lehmann, Bartosz Miłaszewski, Marcin Kawka, Tomasz Beger, Piotr Liss i Piotr Staszkiewicz wzięli udział w European Regional Conference organizowanej przez RSM International. Zacieśnianie współpracy i wymiana cennych doświadczeń pomiędzy firmami członkowskimi sieci RSM to fundament i punkt wyjścia do stworzenia praktycznie nieograniczonych możliwości dla naszych Klientów. W ramach naszej działalności angażujemy się także w szereg inicjatyw na forum publicznym. Chcemy aktywnie współtworzyć i rozwijać młodą, polską gospodarkę ułatwiając zagranicznym inwestorom bezpieczny i dynamiczny start w polskim biznesie, ale także wspierając rodzimych przedsiębiorców od tych n a j m n i e j s z y c h, indywidualnych, pod duże międzynarodowe koncerny. W dniach czerwca br. Anna Lehmann, Przemysław Powierza i Piotr Staszkiewicz uczestniczyli w międzynarodowych warsztatach RSM Academy - wspólny trening z Koleżankami i Kolegami z firm członkowskich RSM International z całego świata był niepowtarzalną skarbnicą doświadczeń. Chcemy ze sobą jak najlepiej współpracować - oferując naszym Klientom jednakowo wysoki poziom obsługi na całym świecie. 19 sierpnia br. Piotr Liss był gościem programu Pieniądze od rana w telewizji TVN CNBC Biznes i odpowiadał na pytania widzów dotyczące podatku od wynajmu mieszkania. Korzystamy niemalże z każdej okazji aby upowszechniać wiedzę o podatkach i pomóc w uniknięciu problemów z fiskusem. 22 września br. Przemysław Powierza i Piotr Liss byli gośćmi Ambasady RP w Niemczech oraz Izby Przemysłowo-Handlowej w Schwerin (Niemcy) i wzięli udział w konferencji nt. możliwości inwestowania w odnawialne źródła energii w Polsce. Staramy się aktywnie przekonywać potencjalnych Inwestorów do wykorzystywania licznych szans na wciąż młodym i dynamicznym polskim rynku. Miło nam także Państwa poinformować, że mogliśmy w ostatnim czasie wspólnie się cieszyć z sukcesów zawodowych naszych Koleżanek i Kolegów. Anna Kowalczyk uzyskała 24 sierpnia br. wpis na listę biegłych rewidentów, natomiast Mikołaj Przybył od 21 września br. powiększył grono pracujących dla Państwa w KZWS doradców podatkowych. Oboje stanowią ważne ogniwo w swoich Zespołach. W imieniu całego KZWS życzymy im pełnej samorealizacji i bardzo dobrej, owocnej współpracy z naszymi Klientami. Specjaliści z KZWS aktywnie rozpowszechniają wiedzę o finansach, księgowości, opodatkowaniu czy też prawnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej. W ostatnim czasie ukazał się szereg publikacji na łamach tradycyjnie już z nami współpracujących Dziennika Gazety Prawnej oraz Rzeczpospolitej. Ponadto w sierpniu nawiązaliśmy bliższą współpracę z miesięcznikiem Controlling (wydawnictwo Forum), za pośrednictwem którego będziemy intensywnie wymieniać doświadczenia z osobami odpowiedzialnymi za finanse przedsiębiorstw. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy na strony internetowe: 17

18 W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: KZWS Stary Rynek 38-39, Poznań T F Prosimy zwrócić uwagę, że żaden z zaprezentowanych artykułów nie powinien być rozumiany jako porada prawna, gdyż każdy indywidualny przypadek wymaga odrębnej, rzetelnej analizy. Z tego względu KZWS Spółka Doradztwa Podatkowego S.A. oraz KZWS Audyt S.A. nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem informacji, porad i wskazówek zamieszczonych w niniejszej publikacji. KZWS, 2010 KZWS is an independent member firm of RSM International, an affiliation of independent accounting and consulting firms. RSM International is the name given to a network of independent accounting and consulting firms each of which practices in its own right. RSM International does not exist in any jurisdiction as a separate legal entity.

Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników jako przychód ze stosunku pracy

Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników jako przychód ze stosunku pracy Wiele kontrowersji oraz nieporozumień pomiędzy podatnikami a fiskusem wywołuje kwestia opodatkowania nieodpłatnych świadczeń przedsiębiorców na rzecz pracowników. Wiele kontrowersji oraz nieporozumień

Bardziej szczegółowo

Wysokość diet oraz warunków ustalania należności z tytułu podróży służbowych jest ściśle określona w dwóch rozporządzeniach:

Wysokość diet oraz warunków ustalania należności z tytułu podróży służbowych jest ściśle określona w dwóch rozporządzeniach: W praktyce są problemy z prawidłowym udokumentowaniem odbycia przez pracownika podróży służbowej tak, by można było uznać wydatki jako koszty uzyskania przychodu u przedsiębiorcy. Podróże służbowe są konstrukcją

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie należności za krajowe podróże służbowe

Rozliczenie należności za krajowe podróże służbowe Rozliczenie należności za krajowe podróże służbowe Jakie należności za podróże służbowe? Każdemu pracownikowi odbywającemu podróż służbową przysługują określone należności na pokrycie kosztów związanych

Bardziej szczegółowo

Wątpliwości po wyroku NSA w sprawie opodatkowania pakietów medycznych.

Wątpliwości po wyroku NSA w sprawie opodatkowania pakietów medycznych. Wątpliwości po wyroku NSA w sprawie opodatkowania pakietów medycznych. Abonamenty medyczne, które pracodawca wykupuje swoim pracownikom, traktowane są jako nieodpłatne świadczenie i stanowią dla nich przychód

Bardziej szczegółowo

Koszty noclegów w podróży służbowej są kosztem pracodawcy nie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Koszty noclegów w podróży służbowej są kosztem pracodawcy nie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Koszty noclegów w podróży służbowej są kosztem pracodawcy nie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wskazane w umowie o pracę miejsce jej świadczenia determinuje kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/4510-318/15/PC Data 2015.11.16 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Różnice kursowe, powstałe w sytuacjach, które nie mieszczą się w przedmiotowym katalogu,

Bardziej szczegółowo

Pojęcie podróży służbowej

Pojęcie podróży służbowej Podróże służbowe Kodeks Pracy art. 77 Rozporządzenie MPiPS z 19.12.2006 r. w sprawie wysokości należności za podróże służbowe (DU 236 poz.1990) Układ zbiorowy pracy Regulamin wynagradzania Umowa o pracę

Bardziej szczegółowo

Przypomnijmy, że w świetle przepisów odrębnych, diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika:

Przypomnijmy, że w świetle przepisów odrębnych, diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika: Delegacje 2013 uwaga zmiany w podróżach krajowych. 1 marca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Powszechną praktyką jest udostępnianie służbowych samochodów i telefonów pracownikom do celów prywatnych. Takie nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

- tytułu udziału w funduszach kapitałowych, - odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej

- tytułu udziału w funduszach kapitałowych, - odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej Po raz kolejny, w związku z niezwykle istotnym dla podatników wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14 grudnia 2009 r., powraca problem opodatkowania zysków kapitałowych. Po raz kolejny,

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/4512-1067/15-2/MP Data 2015.10.30 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Gdy Wnioskodawca wystawi fakturę korygującą do faktury wewnętrznej, zmniejszającą podstawę

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1175/10-4/EK Data 2011.02.21 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury -->

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13 /2013 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 22 MAJA 2013

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13 /2013 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 22 MAJA 2013 ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13 /2013 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 22 MAJA 2013 W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ROZLICZANIA PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH NA OBSZARZE KRAJU wersja elektroniczna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek

Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek Informacje ogólne Kiedy zwolnienie Organ podatkowy może zwolnić płatnika (czyli naszego pracodawcę) na wniosek podatnika z obowiązku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30.04.2009 r.

Zarządzenie Nr 44/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30.04.2009 r. Zarządzenie Nr 44/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30.04.2009 r. w sprawie: krajowych podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta Milanówka oraz sposobu ich rozliczania. Niniejsze zarządzenie reguluje

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT.

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2009 r. (sygn.

Bardziej szczegółowo

Podatek PIT Ekspert wyjaśnia

Podatek PIT Ekspert wyjaśnia Opodatkowanie zwrotu kosztów delegacji ponad kwotę limitu za nocleg Małgorzata Pełka Podatek PIT Ekspert wyjaśnia Czy zwrot kosztów noclegu podczas delegacji udokumentowanych rachunkiem lub fakturą ponad

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. z dnia 15.02.2013 r.

Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. z dnia 15.02.2013 r. Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. z dnia 15.02.2013 r. w sprawie zasad wydawania poleceń służbowych, ewidencjonowania oraz ustalania należności przysługujących

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ROZLICZANIA KRAJOWYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH W REGIONALNYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU I. Postanowienia ogólne 1. Podróżą służbową jest wykonywanie przez

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1050/09-2/JB Data 2010.01.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie

Bardziej szczegółowo

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl Podróże służbowe krajowe i zagraniczne www.pip.gov.pl Podstawowe zagadnienia Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.05.15 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy o podatku VAT. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla dostawy towarów?

Nowe przepisy o podatku VAT. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla dostawy towarów? Nowe przepisy o podatku VAT. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla dostawy towarów? Autor artykułu: Ewelina Nowakowska Partner oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Audyt, wyróżniona w 2014 r. przez

Bardziej szczegółowo

W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie.

W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie. W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie. Otrzymanie przez podatnika będącego beneficjentem dotacji z funduszy unijnych może mieć dla

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 1 -

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 1 - Załącznik nr 1 do Regulaminu wizyt studyjnych u Partnerów ponadnarodowych oraz wizyt w krajowych ośrodkach akademickich realizowanych przez Zespół Ekspertów Projektu ZEP1 Sporządzony w oparciu o z Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8.

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8. Spis treści A. ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODÓW ZE STOSUNKU PRACY I STOSUNKÓW POKREWNYCH I. Czynniki wpływające na dochód jako przedmiot opodatkowania 1. Przychód 1.1. Moment powstania przychodu

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.05.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury listopadowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

Pracownik samorządowy odbywający delegację, ponosi różnego rodzaju koszty. Należności te pracodawca zwraca na określonych zasadach.

Pracownik samorządowy odbywający delegację, ponosi różnego rodzaju koszty. Należności te pracodawca zwraca na określonych zasadach. Pracownik samorządowy odbywający delegację, ponosi różnego rodzaju koszty. Należności te pracodawca zwraca na określonych zasadach. Obowiązkiem pracownika jest wykonywanie poleceń pracodawcy. Takim poleceniem

Bardziej szczegółowo

Wydawca: ISBN: 978-83-61807-68-1. Projekt okładki: Joanna Kołacz-Śmieja. Skład: Robert Kowal. Druk: Drukarnia Skleniarz. Kraków

Wydawca: ISBN: 978-83-61807-68-1. Projekt okładki: Joanna Kołacz-Śmieja. Skład: Robert Kowal. Druk: Drukarnia Skleniarz. Kraków Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

W celu racjonalnego wykorzystania środków na podróże służbowe zarządzam co następuje: 1

W celu racjonalnego wykorzystania środków na podróże służbowe zarządzam co następuje: 1 Zarządzenie nr 19/2015 Dyrektora Gimnazjum nr 1 z dnia 28.09.2015 r. w sprawie: zasad rozliczania delegacji służbowych oraz ustalenia stawki za l kilometr przebiegu pojazdu stanowiącego własność pracownika

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie Data 2007.08.01

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21.2014. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach. z dnia 14 października 2014r

Zarządzenie Nr 21.2014. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach. z dnia 14 października 2014r GOPS.010.9.2014 Zarządzenie Nr 21.2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 14 października 2014r w sprawie wyjazdów służbowych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB3/423-325/10-2/KS Data 2010.06.30 Referencje ILPB1/415-419/10-4/TW, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek

Bardziej szczegółowo

Z uwagi na powstanie ograniczonego obowiązku podatkowego u pracownika czeskiego w związku z:

Z uwagi na powstanie ograniczonego obowiązku podatkowego u pracownika czeskiego w związku z: Pracownicy oddelegowani do pracy na budowie (placu montażu) na terytorium innego kraju niż państwo j Jakie są zasady dokonywania rozliczeń osób świadczących pracę na terytorium RP w przypadku, gdy powstał

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału.

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorcy, którzy chcą się dalej rozwijać, a potrzebują na ten rozwój

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura IPPB4/4511-53/16-4/MP Data 2016.04.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.02.04 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 902314 Temat: Kompendium zmian w podatkach na 2015 rok - Podatek PIT, CIT, VAT 30 Styczeń Tarnowskie Góry, Hotel Neo, Kod szkolenia: 902314 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Jakie są skutki podatkowe takiego oddelegowania?

Jakie są skutki podatkowe takiego oddelegowania? Jakie są skutki podatkowe takiego oddelegowania? Pojęcie oddelegowania nie zostało zdefiniowane w polskim prawie. Przez oddelegowanie pracownika należy rozumieć przejściowe wykonywanie przez niego pracy

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-311/09-2/MB Data 2009.09.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

Na czym w praktyce polegają te zasady?

Na czym w praktyce polegają te zasady? Na czym w praktyce polegają te zasady? Spółka prowadzi akcje promocyjne, w których dodaje bonusowe nagrody, atrakcyjne towary lub - w przypadku zainteresowania klienta - większą ilość nabywanego towaru.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 CZĘŚĆ I KOMENTARZ Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 1. Uwagi wstępne str. 17 2. Nieodpłatne korzystanie z samochodów służbowych

Bardziej szczegółowo

Delegacje krajowe. Delegacje krajowe Jeżeli podróż służbowa trwa : Mniej niż 8 godzin od 8 do 12 godzinponad

Delegacje krajowe. Delegacje krajowe Jeżeli podróż służbowa trwa : Mniej niż 8 godzin od 8 do 12 godzinponad DELEGACJE SŁUŻBOWE 1 marca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Efektywna stopa podatkowa jest stosunkiem podatku wykazanego w sprawozdaniu finansowym

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 19, 28 maja 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week jest

Bardziej szczegółowo

Pusta faktura to taka, która nie dokumentuje żadnej rzeczywistej transakcji, jednakże została wystawiona.

Pusta faktura to taka, która nie dokumentuje żadnej rzeczywistej transakcji, jednakże została wystawiona. Pusta faktura to taka, która nie dokumentuje żadnej rzeczywistej transakcji, jednakże została wystawiona. PUSTE FAKTURY Pusta faktura to taka, która nie dokumentuje żadnej rzeczywistej transakcji, jednakże

Bardziej szczegółowo

4 1. Pracownik ubiegający się o wydanie polecenia wyjazdu służbowego za granicę na wykonanie zadań określonych w 2, składa do Działu Nauki i Współprac

4 1. Pracownik ubiegający się o wydanie polecenia wyjazdu służbowego za granicę na wykonanie zadań określonych w 2, składa do Działu Nauki i Współprac Zarządzenie Nr 22/13 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 1.03.2013 r. w sprawie zagranicznych podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Na podstawie art. 77

Bardziej szczegółowo

PODRÓŻ SŁUŻBOWA A ODDELEGOWANIE PRACOWNIKA

PODRÓŻ SŁUŻBOWA A ODDELEGOWANIE PRACOWNIKA PODRÓŻ SŁUŻBOWA A ODDELEGOWANIE PRACOWNIKA I. PODSTAWY PRAWNE 1. Podróże służbowe - Art. 77 5 KP - Rozporządzenia MPIPS w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub

Bardziej szczegółowo

Zaliczki nie mogą być kosztem. Maciej Jurczyga

Zaliczki nie mogą być kosztem. Maciej Jurczyga Zaliczki nie mogą być kosztem PIT/Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów mają do wyboru dwie metody ujmowania kosztów - memoriałową i uproszczoną (dawniej zwaną kasową). Ta druga

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Podstawa prawna: Art. 77 5 1 Kodeksu pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych.

Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych. Charakter prawny warrantów subskrypcyjnych oraz konsekwencje podatkowe związane z ich emisją i real Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych.

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/ /12/16-S/MPŁ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/ /12/16-S/MPŁ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/415-949/12/16-S/MPŁ Data 2016.06.23 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Otrzymanie dotacji stanowiącej zwrot wydatków ujętych w kosztach podatkowych nie powoduje

Bardziej szczegółowo

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy?

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Okres przedświąteczny jest okazją do poprawy atmosfery w pracy oraz zintegrowania pracowników z firmą. Takie działania ze strony pracodawcy mają poniekąd

Bardziej szczegółowo

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług?

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Pytanie Zakupiliśmy w marcu prenumeratę wydawnictwa specjalistycznego w USA, które

Bardziej szczegółowo

Terminy przechowywania dokumentacji rachunkowej Podstawowe okresy przechowywania dokumentów określone w ustawie o rachunkowości

Terminy przechowywania dokumentacji rachunkowej Podstawowe okresy przechowywania dokumentów określone w ustawie o rachunkowości Terminy przechowywania dokumentacji rachunkowej Podstawowe okresy przechowywania dokumentów określone w ustawie o rachunkowości Księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski MEMORANDUM Do: Od: Michał Juda SHOWROOM Marcin Radwan Taxpoint Data: 29 września 2015 Temat: Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski Celem niniejszego memorandum jest zwięzłe przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów podróży służbowych

Rozliczanie kosztów podróży służbowych Rozliczanie kosztów podróży służbowych w mikroprojektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów

Bardziej szczegółowo

Jak w opisanej sytuacji powinna wyglądać prawidłowa ewidencja tego czynszu?

Jak w opisanej sytuacji powinna wyglądać prawidłowa ewidencja tego czynszu? Jak w opisanej sytuacji powinna wyglądać prawidłowa ewidencja tego czynszu? Pytanie Spółka z o.o. sprzedaje wybudowane przez siebie domy na rzecz zagranicznych osób fizycznych. Jednocześnie w dniu sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Delegowanie pracowników za granicę. Prowadzący: Paweł Ziółkowski

Delegowanie pracowników za granicę. Prowadzący: Paweł Ziółkowski Delegowanie pracowników za granicę Prowadzący: Paweł Ziółkowski Delegacja a oddelegowanie Żaden przepis polskiego prawa nie ogranicza czasu trwania delegacji. Zazwyczaj delegację i oddelegowanie odróżnia

Bardziej szczegółowo

Podróż służbowa. Paweł Korus radca prawny partner A. Sobczyk i Współpracownicy

Podróż służbowa. Paweł Korus radca prawny partner A. Sobczyk i Współpracownicy Podróż służbowa Paweł Korus radca prawny partner A. Sobczyk i Współpracownicy Art. 77 5. 1 KP Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatki w przypadku zakupienia tych abonamentów przez firmę?

Jak rozliczyć podatki w przypadku zakupienia tych abonamentów przez firmę? Jak rozliczyć podatki w przypadku zakupienia tych abonamentów przez firmę? Nasza firma przekazuje pracownikom nieodpłatne pakiety medyczne. Czy w związku z najnowszymi zmianami ustawy o VAT przekazanie

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dolnośląski Urząd Skarbowy Data 2006.02.02 Rodzaj dokumentu postanowienie

Bardziej szczegółowo

Jak w praktyce - pod względem opodatkowania - wygląda to rozliczenie?

Jak w praktyce - pod względem opodatkowania - wygląda to rozliczenie? Jak w praktyce - pod względem opodatkowania - wygląda to rozliczenie? Pytanie Spółka z o.o., współpracująca z osobą fizyczną na podstawie umowy zlecenia, zleciła jej odbycie podróży służbowej. Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-254/12-2/IR Data 2012.10.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

VAT 2016 jak rozliczać prawidłowo bieżące problemy. Prowadzący: Samir Kayyali Doradca Podatkowy

VAT 2016 jak rozliczać prawidłowo bieżące problemy. Prowadzący: Samir Kayyali Doradca Podatkowy VAT 2016 jak rozliczać prawidłowo bieżące problemy Prowadzący: Samir Kayyali Doradca Podatkowy Odsetki za zwłokę Podstawowa stawka odsetek podatkowych Art. 56. Ordynacji podatkowej 1. Stawka odsetek za

Bardziej szczegółowo

Pracownik dzwoni. RAPORT COMPUTERWORLD Luty 2004. Gdy abonentem jest pracodawca:

Pracownik dzwoni. RAPORT COMPUTERWORLD Luty 2004. Gdy abonentem jest pracodawca: 1 Zasady rozliczeń rozmów prywatnych prowadzonych z telefonów służbowych i na odwrót rodzą określone konsekwencje w zakresie zobowiązań podatkowych. Czy Twoja firma robi to prawidłowo? Oskar Pawłowski

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna z r. Sygnatura IBPP2/ /14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna z r. Sygnatura IBPP2/ /14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna z 12.11.2014 r. Sygnatura IBPP2/443-736/14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Przy usługach najmu zasadą jest, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury

Bardziej szczegółowo

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę?

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? W jakich przypadkach naliczane są odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych? Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2011 r.

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2011 r. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 313711 Temat: AKCJA BILANS. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2011 11-14 Październik Krynica Zdrój, Hotel SPA dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją pana posła Grzegorza Roszaka przesłaną przy piśmie z dnia 6 kwietnia 2011 r.

Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją pana posła Grzegorza Roszaka przesłaną przy piśmie z dnia 6 kwietnia 2011 r. Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją pana posła Grzegorza Roszaka przesłaną przy piśmie z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie opodatkowania przychodu pracownika z tytułu udziału w imprezie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA 5/2015 UZASADNIENIE

DECYZJA 5/2015 UZASADNIENIE znak: Warszawa, dn.17 grudnia 2015 r. Bank Spółka Akcyjna Ul.....- Warszawa DECYZJA 5/2015 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.:

Bardziej szczegółowo

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur.

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Faktury korygujące wystawiane są m.in. w przypadku zwrotu nabywcy zaliczek i przedpłat, podlegających opodatkowaniu. Pojawiają się wątpliwości czy

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1233/10-2/JL Data 2011.01.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 60/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 60/15 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie krajowych podróży służbowych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Największe problemy powstają w związku z dwoma odrębnymi NIP-ami, tj. gminy i urzędu gminy.

Największe problemy powstają w związku z dwoma odrębnymi NIP-ami, tj. gminy i urzędu gminy. Największe problemy powstają w związku z dwoma odrębnymi NIP-ami, tj. gminy i urzędu gminy. Urząd gminy dla potrzeb rozliczania gminy z podatku VAT powinien zawsze stosować NIP nadany gminie. Takie jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 3-4 ROZDZIAŁ II Polecenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 194/2013 WÓJTA GMINY POSTOMINO. z dnia 1 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 194/2013 WÓJTA GMINY POSTOMINO. z dnia 1 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 194/2013 WÓJTA GMINY POSTOMINO z dnia 1 października 2013 r. w sprawie zasad wystawiania, ewidencjonowania i rozliczania delegacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy Postomino oraz

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/ /15-2/IR Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/ /15-2/IR Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/4512-266/15-2/IR Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Korekty krajowe obniżające obroty - kwoty podatku należnego powinny być ujmowane w okresie określonym zgodnie

Bardziej szczegółowo

DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE 28 Czerwiec 2010 r. DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE Projektowane zmiany Marcin Górski, adwokat Źródła prawa Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny marzec 2016

Biuletyn Informacyjny marzec 2016 1 Biuletyn Informacyjny marzec 2016 Podatki i rachunkowość Ryczałt za używanie służbowego samochodu do celów prywatnych obejmuje także wartość paliwa - wyrok WSA W dn. 23 listopada 2015 r. Wojewódzki Sąd

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura 0111-KDIB2-1.4010.66.2017.1.BJ Data 8 czerwca 2017 r. Autor Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 2a, art. 14b 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe po nowelizacji przepisów

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe po nowelizacji przepisów Szkolenie portalu TaxFin.pl Krajowe i zagraniczne podróże służbowe po nowelizacji przepisów 14 maja 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa Partner merytoryczny: Opis spotkania: Z dniem 1 marca 2013 r. wchodzą

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/EK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/EK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/4512-1194/15-2/EK Data 2016.01.25 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Zaliczka tytułem Części 2 Centrum, podlegać będzie opodatkowaniu podstawową stawką VAT w

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PODATKOWY

NEWSLETTER PODATKOWY Nowe prawo NEWSLETTER PODATKOWY 1. PIT/CIT Rabaty będą rozliczane na bieżąco Od 1 stycznia 2016 r. tylko błędy rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki będą musiały być korygowane w miesiącu sprzedaży. Faktury

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia

Rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia Połączenia spółek powiązanych stanowią specyficzny obszar rachunkowości, w którym regulacje prawa bilansowego są nieco odmienne od przepisów dotyczących zasad rozliczania połączeń niezależnych podmiotów.

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z ulgi internetowej w rozliczeniu za 2008 rok

Jak korzystać z ulgi internetowej w rozliczeniu za 2008 rok Jak korzystać z ulgi internetowej w rozliczeniu za 2008 rok Podatnicy, którzy w 2008 roku ponosili wydatki na internet, mogą odliczyć je od dochodu w zeznaniu PIT za 2008 rok. Wszystkie zarobione w roku

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2011.10.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dane porównywalne w śródrocznym sprawozdaniu finansowym. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk

Dane porównywalne w śródrocznym sprawozdaniu finansowym. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk Zarówno Ustawa o rachunkowości, jak i MSR 34 nie określają, które jednostki powinny sporządzać i publikować śródroczne sprawozdania finansowe, ani jak często powinny to czynić. Sprawozdania finansowe sporządzane

Bardziej szczegółowo

echo W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Rzeczpospolita z

echo W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Rzeczpospolita z echo www.roedl.pl Rzeczpospolita z 6.05.2015 W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Przepisy o rachunkowości i o CIT rządzą się swoimi zasadami ustalania momentu uzyskania przychodu

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach umowy uaktywniającej

Bardziej szczegółowo