RYZYKA NATURALNE I KATASTROFICZNE MARSH NEWS 3/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RYZYKA NATURALNE I KATASTROFICZNE MARSH NEWS 3/2013"

Transkrypt

1 RYZYKA NATURALNE I KATASTROFICZNE MARSH NEWS 3/2013

2 Szanowni Państwo, sytuacja powodziowa w Europie Śrdokowo - Wschodniej skłoniła nas do podzielenia się naszą wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie zarządzania ryzykami naturalnymi i katastroficznymi, które mogą dotknąć każde przedsiębiorstwo - niezależnie od branży czy wielkości jego działalności. Odpowiednie podejście i polityka firmy w zakresie zarządzania ryzykiem majątkowym może w znaczny sposób usprawnić i skuteczniej ochronić Państwa firmę przed tego typu zagrożeniami. Szkody wyrządzane przez zjawiska naturalne - takie, jak: powodzie, wichury, czy gradobicia przynoszą co roku straty wielkości setek miliardów dolarów w skali globalnej. W tym roku, w kilku krajach Europy Środkowo-Wschodniej, po tygodniach gwałtownych i ulewnych deszczy wystąpiły powodzie, w wyniku których najbardziej ucierpiały Czechy, Niemcy i Austria, w mniejszym zaś stopniu również Szwajcaria, Słowacja, Węgry oraz Polska. W lipcowym biuletynie prezentujemy informacje na temat powodzi w Europie (dane pochodzą z czerwcowego raportu Guy Carpenter - spółki należącej do Marsh & McLennan Companies), a także kilka praktycznych rozwiązań, które firma może zastosować, by efektywniej zaplanować i działać przed, w trakcie oraz po wystąpieniu powodzi. Praktyka pokazuje, iż niestety najlepiej przygotowane na powódź są przedsiębiorstwa, które już jej doświadczyły. Jednak powódź to żywioł, do którego można się przygotować. Nasi konsultancji ds. zarządzania ryzykiem majątkowym wskażą Państwu kilka istotnych aspektów działalności firmy, które, odpowiednio zarządzane, mogą zminimalizować skutki ewentualnej katastrofy. Ponadto, chcemy także zainteresować Państwa naszymi rozwiązania w zakresie inżynieryjnej oceny ryzyka, które udało nam się z sukcesem opracować i wdrożyć u naszych Klientów. Dlatego w tym wydaniu biuletynu Marsh News prezentujemy wybrane case studies, zrealizowane przez ekspertów Marsh Polska dla 3 przedsiębiorstw (z branży: petrochemicznej, spożywczej oraz motoryzacyjnej). Na zakończenie zachcęcamy do lektury felietonu o produktach finansowych i inwestowaniu, który został przygotowany przez Krzysztofa Nowaka - Partnera Mercer Marsh Benefits (marki, pod którą Marsh i Mercer wspólnie obsługują Klientów w zakresie ubezpieczeń osobowych oraz świadczeń pracowniczych). Jednocześnie, wszystkim Państwu, którzy aktualnie przebywają lub planują urlop, życzymy udanych wakacji. Zarząd Marsh MARSH NEWS 3/2013 LIPIEC 2013

3 NASI EKSPERCI Autorzy opracowania poświęconego zarządzaniu ryzykiem: LESZEK GOLACHOWSKI Konsultant, Lider Praktyki Zarządzania Ryzykiem Majątkowym. Specjalizuje się w technicznej ocenie ryzyka, sporządzaniu raportów ubezpieczeniowych na potrzeby plasowania, doradztwie w zakresie ppoż. ze szczególnym uwzględnieniem stałych urządzeń gaśniczych oraz przeprowadzaniu audytów z zakresu bezpieczeństwa majątku i BHP. RAFAŁ FIRLĄG Konsultant w Zespole Zarządzania Ryzykiem Majątkowym. Jest odpowiedzialny za świadczenie profesjonalnych usług z zakresu kontroli ryzyka majątkowego, w szczególności inspekcji, doradztwa i audytów ubezpieczeniowych. Specjalizuje się w Bezpieczeństwie i Higienie Pracy, ocenie ryzyka zawodowego w zakładach przemysłowych i ochronie mienia. LIPIEC 2013 MARSH NEWS 3/013

4 POWÓDŹ W EUROPIE ŚRODKOWO - WSCHODNIEJ W raporcie Global Risks 2013 zmiany klimatyczne i zjawiska pogodowe znalazły się na liście zagrożeń najwyżej ocenianych przez specjalistów, pod względem prawdopodobieństwa oraz konsekwencji ich wystąpienia. Z ankiety przeprowadzonej wśród tysiąca ekspertów z różnych sektorów gospodarki (biznesu, rządu, środowiska akademickiego) wynika, że wzrastająca emisja gazów cieplarnianych to trzecie, najbardziej istotne ryzyko dla światowej gospodarki. Szkody wyrządzane przez zjawiska naturalne - takie, jak: powodzie, wichury, czy gradobicia przynoszą co roku straty wielkości setek miliardów dolarów w skali globalnej. Przykładem może być niedawny huragan Sandy, który w 2012 roku dotknął wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, powodując szkody o wartości ponad 50mld dolarów (dane szacunkowe). Powódź tysiąclecia w Polsce, która miała miejsce w 1997 roku, według danych zgromadzonych przez Międzynarodową Komisję Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, spowodowała śmierć 54 osób, zalała 47 tysięcy budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz 465 tysięcy hektarów użytków rolnych. Zniszczenia objęły również infrastrukturę techniczną, zakłady przemysłowe, szpitale oraz placówki i instytucje kulturalne, naukowe W 2013 roku powódź dotknęła region Europy Środkowo Wschodniej. Poniżej prezentujemy kilka danych i informacji pochodzących z raportu opracowanego przez Guy Carpenter (data publikacji: r.). W kilku krajach Europy Środkowo-Wschodniej, po tygodniach gwałtownych i ulewnych deszczy wystąpiły powodzie, w wyniku których najbardziej ucierpiały Czechy, Niemcy i Austria. W mniejszym stopniu, powodzie dotknęły również Szwajcarię, Słowację, Węgry oraz Polskę. W obszarach górskich, ulewne deszcze spowodowały osuwanie się ziemi, a na obszarach nizinnych podniosły poziomy rzek, które w niektórych miejscach osiągnęły rekordowe stany. Według różnych źródeł, powódź w 2013 zalicza się do najbardziej dotkliwych wydarzeń, jakie miały miejsce w tym regionie od 2002 roku, a powstałe w jej wyniku szkody szacuje się na około 20 mld euro. W całej Europie Środkowej zamknięto wiele dróg i zawieszono liczne połączenia kolejowe. Tysiące domów pozostawało bez prądu. Powódź wyrządziła najwięcej szkód w Niemczech, Czechach i Austrii. Niemniej jednak, również w Polsce zalanych zostało wiele domów. W kilkudziesięciu regionach naszego kraju poziom wody podniósł się znacząco, powyżej stanów ostrzegawczych (głównie na terenach położonych wzdłuż Odry). MARSH NEWS 3/2013 LIPIEC 2013

5 W kilku krajach Europy Środkowo-Wschodniej, po tygodniach gwałtownych i ulewnych deszczy wystąpiły powodzie, w wyniku których najbardziej ucierpiały Czechy, Niemcy i Austria. W mniejszym stopniu, powodzie dotknęły również Szwajcarię, Słowację, Węgry oraz Polskę. Niemcy opisano jako jeden z krajów najbardziej poszkodowanych w wyniku tej katastrofy. Tu powódź dotkliwie wpłynęła na Bawarię, Saksonię oraz Turyngię. W Passau (Bawaria) poziom wody osiągnął rekordowy stan (pomiary wykonywane od 1501 roku!), w wyniku czego miasto zostało odcięte od prądu, a jego mieszkańcy stracili dostęp do wody pitnej. W Saksonii i Turyngii w kilku miejscach doszło do przerwania wałów przeciwpowodziowych. Kanclerz Angela Merkel obiecała przekazać 100 mln euro na pomoc doraźną dla poszkodowanych miast, z czego połowa (50 mln euro) ma trafić do Bawarii. W Czechach zamknięto kilkadziesiąt dróg, ewakuowano tysiące mieszkańców, w Pradze wzniesiono metalowe bariery przeciwpowodziowe. Z powodu wysokiego poziomu wód Wełtawy, zamknięto metro i system oczyszczalni ścieków miasta, jak również zabytkowy most Karola. Na obrzeżach miasta zakłady produkcyjne, profilaktycznie zawiesiły działalność. Czeski rząd ogłosił stan wyjątkowy, a na udzielenie pomocy przeznaczono około 11,6 mln euro. Ubezpieczyciele szacują, że szkody wyrządzone przez powódź mogą wynieść setki milionów czeskich koron. Jednak są to dane szacunkowe, niektóre źródła podają, że rzeczywisty koszt może być nawet 3-krotnie wyższy. W Austrii, w ciągu dwóch dni miały miejsce opady deszczu o intensywności odpowiadającej normie z dwóch miesięcy. Ponad 300 osób ewakuowano z Salzburga i sąsiedniego Tyrolu, dwie osoby zmarły, a 3 uznano za zaginione. W niektórych regionach zamknięto szkoły. Materiał został opracowany na podstawie: Guy Carpenter Flooding in Central Europe Report. LIPIEC 2013 MARSH NEWS 3/2013

6 RYZYKO POWODZIOWE FIRMY Według danych FEMA (Federal Emergency Management Agency) co czwarta firma zamyka drzwi po powodzi. Nawet, jeśli zniszczenia w firmie po tym żywiole nie są katastrofalne, to uszkodzenia magazynów, produktów, surowców, czy innych istotnych dla jej funkcjonowania elementów mogą spowodować przerwę w ciągłości działalności. Istotne jest, by wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od lokalizacji, wielkości czy branży odpowiednio przygotowały się i zabezpieczyły przed ryzykiem powodziowym. I chociaż nie ma sposobu, by całkowicie wyeliminować zagrożenie powodzią w danej firmie, istnieją techniki ograniczania ryzyka, które firma może stosować zarówno przed, w trakcie, jak i po wystąpieniu zjawiska. Dzięki odpowiedniemu podejściu do zarządzania ryzykiem można zminimalizować wpływ powodzi na działalność przedsiębiorstwa. MARSH NEWS 3/2013 LIPIEC 2013

7 Poniżej prezentujemy kilka praktycznych rozwiązań, które firma może zastosować, by efektywniej zaplanować i działać przed, w trakcie oraz po wystąpieniu powodzi. Przed powodzią Dobór lokalizacji pod inwestycję, z uwzględnieniem zagrożeń naturalnych. Opracowanie planu utrzymania ciągłości działania, który zapewni ciągłość działalności firmy w przypadku wystąpienia powodzi. Powołanie zespołów kryzysowych ( ratowniczych ), które dokonają weryfikacji planów i opracują algorytmy postępowania. Identyfikacja wszystkich dostawców, którzy mogą zostać objęci skutkami powodzi w firmie - przegląd planu utrzymania ciągłości działania oraz zaprojektowanie dodatkowych rozwiązań. Jeśli zostanie podjęta decyzja o zamknięciu obiektu/placówki, należy sprawdzić dostępność kluczowych pracowników i ustalić, w którym momencie należy zamknąć obiekt oraz oszacować czas niezbędny do jego zamknięcia i ewakuacji pracowników. By zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, nikt nie powinien pozostać miejscu zagrożonym obszarze - chyba, że taka decyzja zostanie zatwierdzona przez lokalne władze. Należy również na bieżąco informować pracowników o sytuacji, a także upewnić się, że ich wykazy (aktualnie pracujących) są stale aktualizowane. Przeniesienie/zmiana lokalizacji niebezpiecznych materiałów, które mogą wchodzić w reakcje z wodą. Zidentyfikowanie oraz, w razie potrzeby przeniesienie, wszystkich niezbędnych dokumentów, sprzętu, mebli i innych przedmiotów podatnych na szkodliwe działanie wody. Sprawdzenie wyposażenia awaryjnego i łączności - należy upewnić się, że wszystkie urządzenia ochrony przeciwpożarowej i systemy działają poprawnie. Śledzenie lokalnych raportów i monitorowanie bieżącej sytuacji oraz alarmów powodziowych. Opracowanie planu odtworzenia działalności, który ułatwi sprawne przywrócenie działalności firmy przy ograniczonych zasobach po ustąpieniu powodzi. W trakcie powodzi: Monitorowanie sytuacji - lokalne media, władze, inne organizacje. Jeżeli istnieje taka możliwość, należy przenieść towary, zapasy, surowce, pliki i inne istotne dla działania firmy elementy do miejsca, w którym nie zostaną one narażone na działanie wody. Jeśli procedura tego wymaga, należy wyłączyć wszystkie systemy, przełączniki i narzędzia. Postępowanie zgodnie z zapisami planu utrzymania ciągłości działania i poinformowanie wszystkich pracowników, dostawców oraz innych kontaktów biznesowych o jego obowiązywaniu. Zidentyfikowanie i uwzględnienie wszystkich kosztów ponoszonych w związku z powodzią i mogących być przedmiotem roszczenia do ubezpieczyciela majątkowego. Powiadomienie ubezpieczyciela oraz Marsh - najszybciej, jak jest to możliwe. Po wystąpieniu powodzi: Jeśli powstało poważne uszkodzenie w konstrukcji obiektu/siedziby firmy, należy wyłączyć energię elektryczną i inne urządzenia - bez względu na to, czy zasilanie jest włączone czy wyłączone. Należy zachować ostrożność przy wejściu do budynków, gdyż ich fundamenty mogły ulec znacznemu osłabieniu. Dokonanie oceny zniszczeń i kontakt z ubezpieczycielem najszybciej, jak jest to możliwe. Zgromadzenie dowodów powstałych szkód (w tym fotografie i / lub pliki wideo obrazujące sytuację). Ustalenie przepływu informacji pomiędzy pracownikami, ubezpieczycielem/ami i innymi specjalistami w tym zakresie. Postępowanie zgodnie z ustalonym planem odtworzenia działalności - kierowanie zasobów i skupienie szczególnej uwagi na obszarach działalności kluczowych dla funkcjonowania firmy. LIPIEC 2013 MARSH NEWS 3/2013

8 INŻYNIERYJNA OCENA RYZYKA KOMENTARZ EKSPERCKI MARSH KOMENTARZ EKSPERTA MARSH NEWS 3/2013 LIPIEC 2013

9 INŻYNIERYJNA OCENA RYZYKA Rafał Firląg Praktyka pokazuje, iż niestety najlepiej przygotowane na powódź są przedsiębiorstwa, które już jej doświadczyły. Mimo nasilania się intensywności występowania pogodowych zjawisk ekstremalnych w naszym regionie, a nawet mimo lokalizacji działalności na terenach zagrożonych, problem powodzi czy lokalnych podstopień jest w firmach bagatelizowany. Dopiero, gdy sytuacja taka już miała miejsce, przedsiębiorstwo przestaje rozważać ją jako abstrakcyjną, a zdecydowanie bardziej realną. Najczęściej myśląc o powodzi, postrzega się ją jako żywioł, któremu nie jest się w stanie przeciwdziałać. Przed oczami stają wtedy ogromne połacie zalanych terenów i strażaków heroicznie budujących zapory z worków z piaskiem. Może wtedy zrodzić się pytanie, co my możemy zrobić by przeciwdziałać zjawisku tej skali. Oczywiście, jako przedsiębiorcy nie zatrzymamy powodzi, nie jest to też nasza rola. Za to możemy w znaczący sposób ograniczyć jej skutki dla naszego przedsiębiorstwa. Co więcej, działania w tym zakresie nie zawsze muszą być skomplikowane i kosztowne. Od czego zacząć? Podstawą powinno być planowanie. Powinniśmy przeanalizować, co złego może się stać, jakie zagrożenia czyhają na naszą firmę. Jednym z takich zagrożeń jest właśnie powódź, kolejnym lokalne podtopienie, które może mieć zupełnie inne przyczyny i przebieg niż prawdziwa powódź. Musimy też dowiedzieć się, jakie okoliczności sprzyjają jej wystąpieniu na naszym terenie lub w jaki sposób nasza firmowa infrastruktura może spotęgować jej skutki. Podatnościami tymi będzie np. lokalizacja przedsiębiorstwa na terenach zalewowych lub lokalizacja serwerowi na najniższej kondygnacji, w wyniku czego utracone zostaną dane o klientach, zamówieniach czy parametrach wyrobów. Kiedy już znane będzie ryzyko na które składają się zagrożenia i podatności, możemy planować działania, które należy podjąć celem uniknięcia lub złagodzenia wpływu powodzi lub podtopienia na nasze przedsiębiorstwo. Działania takie określa się w tzw. planie utrzymania ciągłości działania. W nim definiuje się odpowiedzialności, np. za ewakuację serwerowi, przeniesienie archiwum, zabezpieczenie maszyn, zabezpieczenie dostaw surowca czy w końcu zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych. Działania te na pozór wydają się oczywiste, ale w sytuacji realnego zagrożenia brak jest czasu na ich określanie. Wcześniej zdefiniowanie algorytmy postępowania, odpowiedzialności oraz szkolenia znacząco wpływają na skuteczność podejmowanych działań. Nie bez przyczyny plany takie pojawiają się najczęściej w firmach, które już doświadczyły skutków powodzi. Kiedy woda już opadnie lub uda się wznowić działalność w lokalizacji zapasowej, podejmowane działania mają kluczowe znaczenie dla dalszego funkcjonowania firmy. Zasoby, które przeznaczane są do odtworzenia działalności powinny prowadzić przede wszystkim do uruchomienia głównych procesów przedsiębiorstwa i odzyskania niezbędnych danych. Aby działania te były skuteczne, powinny być szczegółowo zaplanowane z wyprzedzeniem, przed zmaterializowaniem się zagrożenia. Jesteśmy w stanie wspomóc naszych Klientów zarówno na etapie doboru lokalizacji dla inwestycji, jak i określenia odpowiednich działań i środków prewencyjnych dla obiektów już funkcjonujących. Na podstawie wizji lokalnej oraz map zagrożeń i modeli z dużym prawdopodobieństwem możemy określić możliwe scenariusze zagrożeń. W oparciu o nie, nasi specjaliści zaproponują rozwiązania optymalne dla danej lokalizacji, infrastruktury, rodzaju działalności i innych uwarunkowań. Przykład takich rozwiązań prezentujemy w pierwszym z poniższych case studies. Podstawą skuteczności rozwiązań profilaktycznych jest ich szczegółowe zaplanowanie i dopasowanie do warunków, w których mają być stosowane. Nasze kolejne case studies dokumentują, iż w przypadku wszelkich zagadnień związanych z bezpieczeństwem najważniejsze jest planowanie, analizowanie i zaangażowanie w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań, możliwych do zastosowania mimo niekorzystnych uwarunkowań. LIPIEC 2013 MARSH NEWS 3/2013

10 NASZE DOŚWIADCZENIE MARSH POLSKA - CASE STUDIES MARSH CASE STUDIES MARSH NEWS 3/2013 LIPIEC 2013

11 KLIENT Firma projektująca instalacje technologiczne (branża petrochemiczna). Zadanie ekspertów oceny ryzyk majątkowych Marsh: Ocena ryzyka na etapie projektu - dobór lokalizacji pod inwestycję (instalacja technologiczna), z uwzględnieniem zagrożeń naturalnych. ROZWIĄZANIA MARSH Nasi konsultanci ds. oceny ryzyka majątkowego dokonali analizy mapy wysokościowej, przeglądu map zagrożenia powodziowego dla terenu, na którym miała zostać postawiona instalacja technologiczna, jak również przeglądu modeli globalnych, modeli reasekuratorów i danych historycznych. Dokonane przez Zespół Marsh analizy dotyczyły oceny pod kątem wszystkich ryzyk naturalnych, przy uwzględnieniu faktycznych danych i informacji dla danego obszaru - nie ograniczono się wyłącznie do danych zawartych w normach (np. dotyczących obciążenia śniegiem i wiatrem). W ramach współpracy sprawdzono również adekwatność przewidzianych zabezpieczeń przeciwpożarowych dla instalacji i obiektu, w którym będzie ona zlokalizowana (stosowanie palnych materiałów, występowanie atmosfery wybuchowej, podwyższona temperatura, urządzenia ciśnieniowe). KORZYŚCI DLA KLIENTA Na podstawie zebranych danych i informacji oraz przeprowadzonych analiz, nasz Zespół dostarczył Klientowi raport podsumowujący i przekonał do wyboru odpowiedniej lokalizacji dla danej instalacji technologicznej. LIPIEC 2013 MARSH NEWS 3/2013

12 KLIENT Firma produkująca napoje alkoholowe (branża spożywcza). Zadanie ekspertów oceny ryzyk majątkowych Marsh: Firma przetwarzająca i składująca znaczne ilości palnych cieczy (ryzyko wybuchu oraz pożaru) oraz posiadająca wiekową infrastrukturę, zdecydowała się na całościową ocenę ryzyka i opracowanie koncepcji zabezpieczenia majątku zakładu produkcyjnego. ROZWIĄZANIA MARSH Ze względu na duże ryzyko i niskie standardy zabezpieczeń, firma nie była dobrze postrzegana przez rynek ubezpieczeniowy, co znacząco wpływało na poziom płaconej składki ubezpieczeniowej. Przedsiębiorstwo wyrażało wolę poprawy bezpieczeństwa na terenie zakładu, jednak problemem był brak wiedzy w tym zakresie i brak określonych priorytetów działań. Marsh przeprowadził kompleksową ocenę ryzyka zakładu i opracował plan działań w tym zakresie, zawierający kolejność wprowadzania poszczególnych rozwiązań. Koncepcja, opracowana przy pomocy uznanych norm z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego, zawierała informację dotyczące m.in.: poziomu ryzyka, znaczenia i wartości danego elementu majątku (np. zbiorników) oraz potencjalnego wpływu na inne elementy majątku i ciągłość działania. KORZYŚCI DLA KLIENTA Projekt w znaczący sposób przyczynił się do poprawy warunków bezpieczeństwa w zakładzie produkcyjnym. Dzięki określeniu priorytetów działań, w krótkim czasie doprowadzono do istotnej redukcji poziomu ryzyka. Działania zostały zoptymalizowane pod kątem poprawy stanu bezpieczeństwa, kosztu i możliwości zastosowania w istniejących obiektach budowlanych. MARSH NEWS 3/2013 LIPIEC 2013

13 KLIENT Firma z branży motoryzacyjnej. Zadanie ekspertów oceny ryzyk majątkowych Marsh: Minimalizacja ryzyka pożarowego poprzez wprowadzenie optymalnych rozwiązań prewencyjnych. ROZWIĄZANIA MARSH Warunkiem objęcia firmy ochroną ubezpieczeniową było spełnienie wysokich wymagań stawianych przez ubezpieczycieli w krótkim czasie. Wśród wymaganych zabezpieczeń były m.in.: system sygnalizacji pożaru, stałe urządzenia gaśnicze, systemy detekcji gazów palnych, a także podział przedsiębiorstwa na strefy pożarowe z zastosowaniem wydzieleń pożarowych. Klient świadomy był znaczenia zagrożeń i rozumiał korzyści wynikające z wprowadzenia poszczególnych rozwiązań, jednak realizacja tych wytycznych w okresie 12 miesięcy nie była możliwa. Decydowały o tym głównie kwestie budżetowe oraz brak możliwości reorganizacji pracy zakładu na potrzeby budowy wydzieleń pożarowych. Nasi eksperci wsparli firmę przy doborze rozwiązań minimalizujących ryzyko. Poprzez określenie odpowiednich działań prewencyjnych i rozwiązań organizacyjnych wskazali rozwiązania alternatywne, które w krótkim czasie pozwoliły na osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu ryzyka. KORZYŚCI DLA KLIENTA Wyszukanie i zaimplementowanie skutecznych działań prewencyjnych i rozwiązań organizacyjnych, które w krótkim czasie doprowadziły do osiągnięcia akceptowalnego poziomu ryzyka. LIPIEC 2013 MARSH NEWS 3/2013

14 AGENT PRAWDĘ CI POWIE... FELIETON KRZYSZTOFA NOWAKA MARSH NEWS 3/2013 FELIETON

15 Felieton został opublikowany na Portalu Moja Emerytura rp.pl AGENT PRAWDĘ CI POWIE (O EMERYTURACH) Krzysztof Nowak - Partner, Mercer Marsh Benefits Szukając przyczyn, dla których Polacy wciąż niechętnie powierzają swoje oszczędności instytucjom finansowym zazwyczaj koncentrujemy się na kwestiach typu: brak środków możliwych do zainwestowania, niska świadomość będąca efektem słabej edukacji, czy obawa przed ryzykiem utraty środków (przypadek Amber Gold oraz innych parabanków). Rzadziej podnoszona jest kwestia wysokości kosztów i generalnie niska efektywność produktów inwestycyjnych - choć oba te problemy pojawiają się co jakiś czas wraz z odkryciem nowej metody na czasami niezbyt uczciwe zarabianie pieniędzy przez instytucje finansowe - ostatni najbardziej znany przypadek dotyczy jednego ze średniej wielkości banków, który - jak donosiły media - sprzedawał polisy inwestycyjne należącego do grupy towarzystwa ubezpieczeniowego, przekonując swoich klientów, że są one doskonałym ekwiwalentem krótkoterminowych lokat bankowych. Niezmiernie rzadko trafić można natomiast na poważną dyskusję o innym, nie wiem, czy nawet nie bardziej istotnym elemencie każdego systemu finansowego, a mianowicie o jakości szeroko rozumianej sieci dystrybucji produktów inwestycyjnych. Pamiętajmy, że to właśnie dystrybutorzy w praktyce często decydują jakie produkty są nam oferowane (czytaj do jakiego stopnia atrakcyjne dla nich i dla inwestorów). Co więcej to właśnie dystrybutorzy stanowią (zazwyczaj) jedną z głównych pozycji kosztów wyprodukowania danego produktu - widać to na przykładzie kilku instytucji finansowych, które z uporem i większymi lub mniejszymi sukcesami próbują budować własną bezpośrednią sieć dystrybucji (najczęściej z wykorzystaniem narzędzi on-line i Internetu). I w końcu to właśnie od jakości szeroko rozumianej dystrybucji zależą: nasza świadomość w zakresie potrzeb oszczędzania, wiedza i informacje jakimi dysponujemy, a w końcu satysfakcja z efektów naszych inwestycji. Niestety, choć każdy z przedstawionych powyżej elementów jest niezwykle ważny dla jakości rynku finansowego to w praktyce rzadko znajduje w mediach należne mu miejsce. Z własnego doświadczenia mogę również potwierdzić, że same instytucje finansowe niezwykle rzadko gotowe są w stopniu wykraczającym poza niezbędne minimum koncentrować się na tym aspekcie ich działania, np. inwestując odpowiednie środki i czas w szkolenia i kształcenie sprzedawców swoich produktów. Można odnieść natomiast wrażenie, że duża część instytucji finansowych przyjmuje po prostu założenie, że skoro ich pracownik skończył studia ekonomiczne (dajmy na to słynny już licencjat z marketingu i zarządzania) to ma wystarczającą wiedzę i kompetencje, by tłumaczyć inwestorom zawiłości rynku finansowego, skutecznie chroniąc ich przez zbędnym ryzykiem i zapewniając optymalne zwroty z inwestycji. Brzmi niezbyt poważnie? Zdecydowanie tak - ale właśnie w ten sposób najłatwiej uświadomić wszystkim, jak wiele mamy do zrobienia w obszarze dystrybucji produktów inwestycyjnych. Bezpośrednio do napisania tego tekstu zmotywował mnie znajomy (sam nieźle zorientowany w kwestiach finansowych), który opisał wizytę agenta ubezpieczeniowego, który członkowi jego rodziny próbował sprzedać polisę inwestycyjną. Pierwszą rzecz, którą usłyszał inwestor było proszę się nie martwić ja Panu doradzę jak najlepiej inwestować w nasze fundusze, w jakim momencie zrezygnować z tych bardziej ryzykownych na rzecz bezpiecznych i odwrotnie. No cóż brzmi odważnie, ale w życiu słyszałem znacznie dziwniejsze obietnice. Jednak druga część tej obietnicy zabrzmiała już zdecydowanie bardziej groźnie. Otóż nasz agent na wydechu zdążył jeszcze dodać (nie wiem, czy pytany, czy nie), że jego klienci dzięki jego poradom właściwie bez problemu już od kilku lat zarabiają po 15% rocznie. LIPIEC 2013 MARSH NEWS 3/2013

16 W tym miejscu opowieści natychmiast się zastanowiłem jakie to produkty inwestycyjne mogły przynieść w ostatnich latach roczną stopę zwrotu w tej wysokości? Nie twierdzę, że takich nie było, jednak zapewnienie systematycznego wieloletniego zysku na tym poziomie wydało mi się jednak wcale nie tak proste. Wniosek - trafiliśmy na niezłego doradcę (który jedynie z lenistwa nie zdał jeszcze egzaminu na doradcę inwestycyjnego i w efekcie nie może jeszcze zarządzać znacznie większymi aktywami niż te nasze polisy ), albo opowiadacza bajek. Przykro mi, ale moje doświadczenie życiowe podpowiada mi, że w tym przypadku mamy jednak do czynienia z tym drugim przypadkiem. I w tym miejscu czas na anegdotę dotyczącą tego samego tematu, choć pochodzącą sprzed wielu lat. Uznałem, że bardziej efektywnym będzie z tej perspektywy ogólny wykład na temat podstawowych parametrów i wskaźników finansowych niż głębsze wchodzenie w świat giełdy, opcji, wyceny spółek itp. Wciąż mam nadzieję, że choć część z moich ówczesnych studentów po zajęciach w miarę spokojnie potrafiła już czytać prasę finansową. Wniosek - już wtedy osoby zawodowo zajmujące się sprzedażą polis inwestycyjnych (przypomnę także, że byli to najlepsi agenci o ponadprzeciętnych wynikach sprzedaży) właściwie nie wiedziały nic o rynku inwestycyjnym. Można oczywiście stwierdzić, że z taką sytuacją mieliśmy do czynienia wiele lat temu i że od tego czasu sytuacja uległa znaczącej poprawie. Niestety moje obserwacje tego w żaden sposób nie potwierdzają. Dowody? Opisany przykład przekonuje jednak, że historia, którą zamierzam opowiedzieć byłaby aktualna również i dzisiaj. Otóż przed ponad 10 laty jedno z największych wówczas na rynku tzw. polis inwestycyjnych towarzystwo ubezpieczeniowe poprosiło mnie o przeprowadzenie szkolenia z zakresu finansów i inwestycji dla swoich wiodących agentów. Wyznaczonego dnia stawiłem się w miejscu szkolenia z kompletem materiałów, które zazwyczaj używałem podczas zajęć ze studentami podyplomowych studiów z zakresu inwestycji kapitałowych. Już po kilku minutach zorientowałem się, że przygotowany materiał jest zdecydowanie za trudny dla słuchaczy. Ostatecznie zdecydowałem się poświęcić cały wykład (coś ok. 4 godzin) na omówienie tzw. zielonych (wówczas) gospodarczych stron Rzeczpospolitej i w ten sposób przedstawić słuchaczom najważniejsze wskaźniki ekonomiczne i dane publikowane przez prasę ekonomiczną. Proponuję, abyśmy przypomnieli sobie znanych nam osobiście sprzedawców otwartych funduszy emerytalnych. Czy rzeczywiście byli to eksperci od inwestycji funduszowych, czy informacje, jakie od nich otrzymywaliśmy oraz sposób opisywania rynku funduszy były wystarczające i profesjonalne. Moje osobiste doświadczenia zdecydowanie temu przeczą. I w końcu przypomnijmy sobie wszystkie prasowe informacje o sprzedawaniu polis przywołanej na wstępie firmy ubezpieczeniowej inwestorom zainteresowanym krótkoterminowym i bezpiecznym inwestowaniem. Czy rzeczywiście umiejętności i zachowania agentów w całym tym procesie możemy uznać za prawidłowe? MARSH NEWS 3/2013 LIPIEC 2013

17 Bezpośrednio do napisania tego tekstu zmotywował mnie znajomy (sam nieźle zorientowany w kwestiach finansowych), który opisał wizytę agenta ubezpieczeniowego, który członkowi jego rodziny próbował sprzedać polisę inwestycyjną. Podsumowując, sądzę, że uprawnionym jest teza, że problem nie sprowadza się jedynie do nieodpowiedniego przygotowania merytorycznego agentów. W praktyce cała sytuacja skutkuje bowiem szeregiem dużo bardziej istotnych efektów. Po pierwsze inwestor nie otrzymuje właściwej i wyczerpującej informacji na temat produktu inwestycyjnego, w który inwestuje. W konsekwencji może się czuć zawiedziony w przypadku, gdy nie osiąga oczekiwanych wyników (lub co gorsza nie rozumie dlaczego traci lub zarabia środki - z doświadczenia wiem, że obie sytuacje są złe). Po drugie dystrybutorzy nie potrafią właściwie dopasować produktu do indywidualnych potrzeb inwestora - skoro sami nie potrafią go właściwie ocenić to jak ma sobie z tym poradzić osoba z zasady o jeszcze mniejszej wiedzy i dużo bardziej ograniczonym dostępie do informacji? Po trzecie agenci często sami nie wiedzą jak mało atrakcyjnie produkty oferują. W ten sposób sprzedaż nie jest w stanie pełnić jednej z ważniejszych funkcji - ocenić odpowiednio jakość produktów i już na tym etapie dokonać wstępnej ich selekcji, eliminując te, którymi rynek i tak nie powinien być zainteresowany. A to właśnie dystrybutorzy powinni informować instytucje finansowe, że dany produkt nie jest atrakcyjny i że w związku z tym nie zamierzając go dystrybuować. W końcu niejako ostateczną konsekwencją całej tej sytuacji bywa brak poprawnych relacji agentów z inwestorami. Najczęściej relację tą traktuje się krótkoterminowo jako jednorazową sprzedaż. Oznacza to w praktyce, że najważniejszym celem z punktu widzenia agenta jest zainkasowanie najlepiej maksymalnej prowizji. W moim przekonaniu wszystkie te elementy są jednymi z ważniejszych powodów wciąż nienajlepszej kondycji sektora finansowego. Bywa, że to one w największym stopniu decydują właśnie o niskim zaufaniu do rynku, a ostatecznie o niskiej skłonności Polaków do oszczędzania i w efekcie o skali gromadzonych przez nas środków, w tym oszczędności w IKE, IKZE i w innych długoterminowych produktach inwestycyjnych. LIPIEC 2013 MARSH NEWS 3/2013

18 KONTAKT W przypadku pytań lub zainteresowania naszymi rozwiązaniami w zakresie zarządzania ryzykiem majątkowym, prosimy o kontakt: LESZEK GOLACHOWSKI Konsultant, Zarządzanie Ryzykiem Majątkowym RAFAŁ FIRLĄG Konsultant, Zarządzanie Ryzykiem Majątkowym Marsh is one of the Marsh & McLennan Companies, together with Guy Carpenter, Mercer, and Oliver Wyman. This document is not intended to be taken as advice regarding any individual situation and should not be relied upon as such. The information contained herein is based on sources we believe reliable, but we make no representation or warranty as to its accuracy. Marsh shall have no obligation to update this publication and shall have no liability to you or any other party arising out of this publication or any matter contained herein. Any statements concerning actuarial, tax, accounting, or legal matters are based solely on our experience as insurance brokers and risk consultants and are not to be relied upon as actuarial, accounting, tax, or legal advice, for which you should consult your own professional advisors. Any modeling, analytics, or projections are subject to inherent uncertainty, and the Marsh Analysis could be materially affected if any underlying assumptions, conditions, information, or factors are inaccurate or incomplete or should change. Marsh makes no representation or warranty concerning the application of policy wordings or the financial condition or solvency of insurers or re-insurers. Marsh makes no assurances regarding the availability, cost, or terms of insurance coverage. Copyright 2012 Marsh Inc. All rights reserved.

UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNE BIULETYN MARSH 4/2013

UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNE BIULETYN MARSH 4/2013 UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNE BIULETYN MARSH 4/2013 Szanowni Państwo, zachęcamy do lektury listopadowego Biuletynu Marsh, którego tematem przewodnim są ubezpieczenia specjalistyczne. Nasi eksperci z Zespołu

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY AFFINITY I ROZWIĄZANIA DLA PRACOWNIKÓW BIULETYN MARSH 2/2014

PROGRAMY AFFINITY I ROZWIĄZANIA DLA PRACOWNIKÓW BIULETYN MARSH 2/2014 PROGRAMY AFFINITY I ROZWIĄZANIA DLA PRACOWNIKÓW BIULETYN MARSH 2/2014 Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury czerwcowego Biuletynu Marsh, którego tematem przewodnim są Programy Affinity oraz rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Suchą stopą przez katastrofę B2B, B2C. od wydawcy. risk risk focus. Szanowni Państwo

Suchą stopą przez katastrofę B2B, B2C. od wydawcy. risk risk focus. Szanowni Państwo od wydawcy Szanowni Państwo Faraon miał sen. Z Nilu wyszło siedem pięknych i tłustych krów, które zaczęły się paść wśród sitowia. Nagle z rzeki wyłoniło się kolejnych siedem krów - tym razem brzydkich

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2011/2012. Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2011/2012. Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2011/2012 Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2011/2012 Autorzy raportu

Bardziej szczegółowo

aktualnego systemu zarządzania organizacją, opracowaniem polityki i celów jakościowych, modelowaniem procesów, projektowaniem, weryfikacją i

aktualnego systemu zarządzania organizacją, opracowaniem polityki i celów jakościowych, modelowaniem procesów, projektowaniem, weryfikacją i SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 2 1. PROCES WDRAŻANIA SYSTEMÓW PROJAKOŚCIOWYCH... 4 1.1. Etapy procesu wdrażania systemów projakościowych... 4 1.1.1. Harmonogram procesu wdrażania systemów projakościowych...

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych 1 1 Wstęp Szanowni Państwo! Raport zawiera: Sławomir Koszołko Dyrektor ds. Strategii i Marketingu GTS Poland Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Niech się mury pną do góry Hubert Rutkowski. Istotna rola transformatora Ryszard Boyke. od wydawcy. risk focus. Szanowni Państwo,

Niech się mury pną do góry Hubert Rutkowski. Istotna rola transformatora Ryszard Boyke. od wydawcy. risk focus. Szanowni Państwo, nr 2 - grudzień 2006 od wydawcy Szanowni Państwo, to już drugi numer RISK FOCUS, pisma przedstawiającego różne oblicza ryzyka. Zainteresowanie premierowym wydaniem przerosło nasze oczekiwania. Konieczny

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym

Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym 16 BIZNES RAPORT 4 10 września 2015 r. PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCY Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym Nowoczesne narzędzia z zakresu automatyki, robotyki i IT dla przemysłu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Raport Aon Polska

Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Raport Aon Polska Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska Autorzy raportu Janusz Słobosz i Radosław Ziomko,

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

nr 5 - czerwiec 2008 ISSN 1897-2861

nr 5 - czerwiec 2008 ISSN 1897-2861 nr 5 - czerwiec 2008 ISSN 1897-2861 od wydawcy Drodzy Czytelnicy, Euro 2008 - to impreza, która obecnie wielu z nas rozpala do czerwoności. Prawdziwe emocje dla kibiców reprezentacji Polski rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i optymalizacja 03/2013 PLUS

Bezpieczeństwo i optymalizacja 03/2013 PLUS Bezpieczeństwo i optymalizacja 03/2013 PLUS Spis treści Bezpieczeństwo podatkowe w bieżącej działalności 04 Bezpieczne podatki każdego dnia 07 Zanim przyjdzie kontrola 10 Zaufany doradca w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Leasing: kapitał dla przedsiębiorczych

Leasing: kapitał dla przedsiębiorczych DBAJ O DOJNE KROWY I WIZERUNEK FIRMY I KRYZYS, CZYLI SZANSA M a g a z y n P r a c o d a w c ó w P o l s k i c h www.gazeta-msp.pl Kwiecień 2009 Nr 4(84)/2009 Indeks 379654 Cena 9 zł (w tym 7 proc. VAT)

Bardziej szczegółowo

Suplement promocyjny do. Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić fuzję lub przejęcie. Partnerzy wydania:

Suplement promocyjny do. Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić fuzję lub przejęcie. Partnerzy wydania: Suplement promocyjny do Harvard Business Review Polska Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić fuzję lub przejęcie Partnerzy wydania: Spis treści Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

zeszyt 5 Firma = środowisko

zeszyt 5 Firma = środowisko zeszyt 5 Firma = środowisko eko biuro eko transport eko zespół Spis treści Wprowadzenie 3 Zrównoważony rozwój 4 1. Zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju 8 Proces wdrażania polityki prośrodowiskowej

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

CE-News ONE. Jedna strategia. Jedna podstawa Jeden zespół. Nr 2, Październik 2012

CE-News ONE. Jedna strategia. Jedna podstawa Jeden zespół. Nr 2, Październik 2012 CE-News Nr 2, Październik 2012 Jedna wizja Jedna strategia ONE Jedna podstawa Jeden zespół Europa Centralna Spis treści Wywiad z Erikiem Clurfainem, Prezesem Regionu Europy Centralnej Europa Centralna

Bardziej szczegółowo

PARTNER RAPORTU RAPORT SPECJALNY ZARZĄDZANIE RYZYKIEM SPONSORZY RAPORTU:

PARTNER RAPORTU RAPORT SPECJALNY ZARZĄDZANIE RYZYKIEM SPONSORZY RAPORTU: PARTNER RAPORTU RAPORT SPECJALNY ZARZĄDZANIE RYZYKIEM SPONSORZY RAPORTU: Podejmijmy ryzyko! Zespół menedżerów ryzyka, członków Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem (POLRISK), podjął ryzyko, którym

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 26 MISTRZOWIE 52 OSZCZĘDNOŚCI MILE. OGIEŃ z WODĄ (2012) Outsourcing w sektorze publicznym

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 26 MISTRZOWIE 52 OSZCZĘDNOŚCI MILE. OGIEŃ z WODĄ (2012) Outsourcing w sektorze publicznym Numer 03 (2012) monitoring należności: jak zjeść ciastko i mieć ciastko Raport: Outsourcing w Polsce 2011-2012 NAJNOWSZE ARTYKUŁY, POGLĄDY I OPINIE DOTYCZĄCE OUTSOURCINGU ISBN 978-83-931740-2-7 NUMER 3

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jarosz w rozmowie ze Stanisławem Bochnakiem oraz Robertem Jesionkiem

Krzysztof Jarosz w rozmowie ze Stanisławem Bochnakiem oraz Robertem Jesionkiem Optymalizacja IT 1 2 Spis treści Optymalizacja jest koniecznością 5 kroków budowania zespołu wg Łukasza Kruczka Barbara Mejssner, it-manager.pl Redukcja kosztów w IT Jak mierzyć efektywność IT Stanisław

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw Zwiększenie przejrzystości i wiarygodności praktyk w zakresie CSR poprzez ustanowienie oceny realizacji CSR oraz wdrożenie systemów monitorowania w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej Społeczna

Bardziej szczegółowo

riskfocusnr 1/2012 (21)

riskfocusnr 1/2012 (21) riskfocusnr 1/2012 (21) oblicza ryzyka O ryzyku przy kawie s.2 Ładunek na celowniku s.12 Przedsiębiorco, uważaj na ryzyka zasadę ryzyka s.16 Veni, Vidi, Vici, czyli warto kontrolować ryzyko OC pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

BYOD. Data Leak Prevention

BYOD. Data Leak Prevention DLP expert Numer 3/2014 (10) ISSN 2299-1336 Data Leak Prevention www.dlp-expert.pl BYOD co warto wiedzieć w kontekście bezpieczeństwa danych? Bezpieczna chmura prywatna Wykorzystanie możliwości CRM w chmurze

Bardziej szczegółowo

5 Planowanie sukcesji 12 Kontroli uczymy się raz jeszcze, 29 Konsorcja 34 Transfer znaków towarowych i nie tylko

5 Planowanie sukcesji 12 Kontroli uczymy się raz jeszcze, 29 Konsorcja 34 Transfer znaków towarowych i nie tylko Audyt 06/2012 PLUS Spis treści 5 Planowanie sukcesji 12 Kontroli uczymy się raz jeszcze, czyli co nowego przynosi MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe 18 Folwark zwierzęcy, czyli jak księgować

Bardziej szczegółowo