Bielsko-Biała kultura culture

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bielsko-Biała kultura 2010-2012 culture 2010-2012"

Transkrypt

1 Bielsko-Biała kultura culture

2 Ikary Icaruses Najwybitniejsi bielszczanie niezwykli, znakomici, niepowtarzalni artyści, a także charyzmatyczni animatorzy życia kulturalnego, co roku odbierają statuetkę Ikara Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie Kultury i Sztuki. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest w dwóch kategoriach: za szczególne osiągnięcia w minionym roku kalendarzowym oraz za wybitną dotychczasową działalność. W ramach nagrody prezydent przyznaje również honorowe dyplomy Dobrodzieja Kultury mecenasom kultury i sztuki oraz sponsorom wydarzeń artystycznych. Organizator: Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej The most eminent Bielsko-Biała citizens outstanding, unique as well as charismatic animators of cultural life are presented with the statue of Icarus, the Award of Bielsko-Biała Mayor in the field of Culture and Art. This prestigious distinction is awarded in two categories: for exceptional achievements in the past calendar year and for remarkable activities undertaken so far. As part of the award, the Mayor also confers honourable diplomas of Culture Benefactors upon patrons of culture and art and upon sponsors of artistic events. Organizer: Department of Culture and Art of the City Hall in Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Statuetka IKAR proj. art. rzeźb. Bronisław Krzysztof styczeń

3 LOTOS Jazz Festival Bielska Zadymka Jazzowa LOTOS Jazz Festival - Bielska Zadymka Jazzowa Plejada gwiazd światowego i europejskiego jazzu gości w lutym w Bielsku-Białej. Publiczność przyciąga idea festiwalu połączenie brzmienia muzyki renomowanych artystów ze świeżością pomysłów i inspiracji młodego pokolenia jazzmanów. Klimaty jazzu to cykl koncertów, który prezentuje różnorodne nurty i stylistyki muzyki jazzowej, przedstawia projekty wywodzące się z różnych kultur i krajów, przybliża klimaty, ukazuje tradycje, a także tendencje rozwojowe gatunku. Organizator: Stowarzyszenie Sztuka Teatr A galaxy of stars of European and world jazz will appear in Bielsko-Biała in February. Audiences are attracted to the idea of festival combining the sound of music performed by renowned artists with the freshness of ideas and inspirations of jazzmen of young generation. Jazz Climates is the cycle of concerts which presents diversified trends and styles in jazz music and introduces projects deriving from different cultures and countries. The cycle brings closer the climates, shows traditions and trends in the development of the genre. Organizer: Stowarzyszenie Sztuka Teatr (Art Theatre Association) Stowarzyszenie Sztuka Teatr, Bielsko-Biała, ul. Wzgórze 16, tel , luty

4 Sacrum In Musica Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej na Podbeskidziu Sacrum in Musica international Festival of Sacred Music in Podbeskidzie Przepych dzieł oratoryjnych, surowość chorałów gregoriańskich, nabrzmiałe emocjami pieśni gospel, żarliwość starocerkiewnych śpiewów, poruszające pieśni chasydzkie składają się na niezwykłą atmosferę bielskiego festiwalu muzyki sakralnej. Każda z corocznych edycji oddaje bogactwo ludzkiego ducha zainspirowanego sferą sacrum. Wielkie święto muzyki z niepowtarzalną, ekumeniczną atmosferą. Organizator: Bielskie Centrum Kultury The splendour of oratorian music, the austerity of Gregorian chants, gospels bursting with emotions, fervent Orthodox singing or moving Hasidic songs contribute to an unparalleled atmosphere of the Bielsko festival of sacred music. Every single annual edition of the festival conveys the richness of human spirit inspired by sacrum. It is a great festival of music marked by unique, ecumenical atmosphere. Organizer: Bielsko Cultural Centre Bielskie Centrum Kultury, tel , kwiecień

5 Festiwal Sztuki Lalkarskiej The International Festival of Puppetry Jedno z ważniejszych spotkań lalkarzy w Europie. Festiwal legenda, co dwa lata zapraszający publiczność na najciekawsze spektakle teatrów lalek i ożywiające materię widowiska plastyczne. Artyści z całego świata prezentują tradycyjne techniki oraz nowe trendy w sztuce animacji. Przedstawienia dla dorosłych i dla dzieci, wystawy, seminaria, warsztaty i dyskusje tworzą bogaty program. Prezentacje uliczne i widowiska plenerowe oddają miejskie place we władanie wyobraźni, mocno zaznaczając swą obecność w przestrzeni miasta. Organizator: Teatr Lalek Banialuka One of the most significant meetings of puppet artists in Europe. Every two years the festival, which has already become a legend, invites audiences to the most interesting performances of puppet theatres, as well as artistic shows enlivening inanimate matter. Artists from every corner of the world present traditional techniques and new trends in the art of animation. Performances addressed to adults and children, exhibitions, seminars, workshops and discussions create a rich programme. Street performances and open-air events hand the city squares over to the realm of imagination, strongly marking their presence in the space of the city. Organizer: Teatr Lalek Banialuka (Banialuka Puppet Theatre) Teatr Lalek Banialuka, tel , maj

6 Majówka May Festival Rodzina, wiosna, świętowanie, muzyka, maj. Majowy Festyn Rodzinny na bielskich Błoniach otwiera coroczny cykl plenerowych koncertów. Występy popularnych zespołów muzycznych oraz interesujące programy estradowe towarzyszą obchodom Święta Konstytucji 3 Maja. Odbywają się tuż obok ulubionych przez bielszczan miejsc rodzinnej rekreacji, na terenie Akademii Techniczno- Humanistycznej. Organizator: Bielskie Centrum Kultury Family, spring, festivities, music and the month of May. An annual cycle of open-air concerts opens this May Family Fair on the Bielsko Błonia (Bielsko Commons). Performances of popular music groups and interesting stage performances accompany celebrations in honour of the Constitution of May 3. The venue for these festivities are the grounds of the School of Technology and Humanities, being among favourite recreational locations for Bielsko families. Organizer: Bielsko Cultural Centre Bielskie Centrum Kultury, tel , maj

7 Dni Bielska-Białej The Bielsko-Biała Days Sztandarowa miejska impreza, adresowana przede wszystkim do mieszkańców dwumiasta. Odbywające się zwykle w czerwcu święto miasta gromadzi wielotysięczną publiczność. Dni Bielska- Białej otwiera spotkanie z muzyką klasyczną graną w sercu miasta, na placu Ratuszowym. Drugiego dnia koncerty przenoszą się na Błonia, gdzie na scenie ustawionej na terenie Akademii Techniczno- Humanistycznej występują polscy artyści. Stałe miejsce w programie zajmuje kabareton, prezentujący lubianych, popularnych artystów sceny kabaretowej. Organizator: Bielskie Centrum Kultury A flagship event of the city, addressed above all to the residents of the bi-city. Usually held in June, the festival attracts thousands of people. The Bielsko-Biała Days opens with an encounter with classical music played in the heart of the city in Plac Ratuszowy (City Hall Square). On the second day of the festivities the concerts move to Błonia (Commons), where Polish artists give performances on the stage put up on the grounds of the School of Technology and Humanities. A fixed position of the programme is taken up by cabaret performances staged by favourite and popular cabaret artists. Organizer: Bielsko Cultural Centre Bielskie Centrum Kultury, tel , czerwiec

8 Festiwal Miast Partnerskich Poznajmy się Let s Meet - The Festival of Twin Towns Znakomita okazja do poznania atrakcji partnerskich miejscowości Bielska-Białej. Kolejne, tak lubiane przez bielszczan plenerowe spotkanie, tym razem w samym centrum, na bielskim Rynku Starego Miasta. Przedstawiciele miast z całej Europy przywożą to, co mają najlepszego w dziedzinie kultury i turystyki. Barwne święto międzynarodowej sympatii. Festiwalowi towarzyszy promocyjna impreza bliźniaczego grodu znad Bałtyku Cała naprzód, czyli Ustka w Bielsku-Białej. Organizator: Wydział Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej A splendid opportunity to learn about attractions of Bielsko-Biała twin towns. It is yet another popular with Bielsko-Biała residents open-air event, this time held right in the city centre in Old Town Market Square. Representatives from the whole Europe bring whatever is the best to offer in the field of culture and tourism. It is a colourful festival of international sympathy. The festival is accompanied by a promotional event of twin stronghold in Ustka located on the Baltic coast, called Full Speed Ahead, i.e. Ustka in Bielsko-Biała. Organizer: City Promotion Department of the Bielsko- Biała Municipal Council Urząd Miejski w Bielsku-Białej, czerwiec

9 Wiosenny Festiwal Teatralny Spring Theatre Festival Prezentacja najciekawszych polskich spektakli teatralnych. Na festiwal zapraszane są przedstawienia wcześniej dostrzeżone i nagradzane, ale przede wszystkim szeroko dyskutowane nie tylko w teatralnym środowisku. Jaki jest nasz świat, jacy jesteśmy my, współcześni? Co nas wzrusza, a co bawi? Festiwalowa publiczność wystawia ocenę poszczególnym spektaklom ten, który zdobędzie najwięcej wysokich not, otrzymuje nagrodę Anioła Publiczności. Organizator: Teatr Polski Presentation of the most interesting Polish theatre performances. Apart from already noticed and awarded theatre performances the festival invites the ones which have been widely discussed not only among theatre circles. What is our world like, what are we, contemporary people like? What moves us and what entertains us? The festival audience assess particular performances and the one with the highest score is granted an award called The Angel of the Audience. Organizer: Teatr Polski (The Polish Theatre) Teatr Polski, tel , czerwiec

10 Jarmark Świętojański Midsummer Fair Festyn rekreacyjno-rodzinny nawiązujący do średniowiecznego bielskiego zwyczaju jarmarku w dniu św. Jana, czyli 24 czerwca. Historyczna zabawa przed bielskim zamkiem obejmuje: turnieje rycerskie, rekonstrukcje scen historycznych, występy jarmarcznej trupy teatralnej, pokazy średniowiecznych tańców, występy zespołów muzyki dawnej, pokazy pracy dawnych rzemieślników. W atmosferę wieków średnich przenoszą uczestników przymierzalnie dawnych strojów oraz uzbrojenia, a także średniowieczne gry i zabawy. Organizator: Muzeum w Bielsku-Białej Recreational and family fair drawing on the Bielsko Medieval tradition of fairs held on St John s day, i.e. June 24. It is history-related fun in front of the Bielsko castle, including tournaments of knights, reconstructions of historical scenes, performances of fair troupe, shows of Medieval dances, performances given by musicians playing early music and demonstrations of what work of the craftsmen of those old times looked like. You can sense the atmosphere of the Middle Ages by trying on outfits of that epoch or watching medieval games and plays. Organizer: Museum in Bielsko-Biała Muzeum w Bielsku-Białej, ul. Wzgórze 16, Bielsko-Biała, tel , fax: , czerwiec

11 Święto Ulicy 11 Listopada Święto ulicy 11 Listopada Doroczne święto głównego traktu handlowego Bielska-Białej. Na dwa dni ulica 11 Listopada zamienia się w eleganckie XIX-wieczne corso, wypełnione gwarem przechodniów postaci z epoki, w które wcielają się bielscy aktorzy. Gazeciarze sprzedają nadzwyczajne wydanie Gazety Bielskiej, jeżdżą dorożki i zabytkowe samochody. Most na Białej zdobią wartownicze budki, przypominające o nieistniejącej granicy między Białą i Bielskiem, a nad wszystkim unosi się duch Najjaśniejszego Pana. Do sklepów wabią specjalnie przystrojone witryny, smakołykami kuszą kawiarnie i restauracje, a do zabawy zapraszają zespoły estradowe. Organizator: gmina Bielsko-Biała, Biuro Wystaw i Promocji Astra The annual event of the main shopping arcade in Bielsko-Biała. For two days 11 Listopada Street transforms into an elegant 19th century corso, filled with the hubbub of passers-by characacters of the epoch, personated by Bielsko actors. Newsboys sell the special edition of Gazeta Bielska (Bielsko News), horse-drawn carriages and vintage cars roll along the street. The bridge on the Biała river is adorned with sentry boxes, recalling now non-existent border between Bielsko and Biała and above all there lingers the spirit of His Majesty Franz Joseph I. Shops entice with specially decorated shop windows, cafés and restaurants tempt with dainties, while stage bands invite to join in the fun. Organizer: Biuro Wystaw i Promocji Astra (Astra Exhibition and Promotion Office), Bielsko-Biała Municipality Biuro Promocji i Wystaw Astra, ul. Sixta 5, tel , , czerwiec

12 Konkurs Wzornictwa Przemysłowego ARTING Industrial Design Competition Project ARTING Otaczające nas rzeczy mogą być funkcjonalne i piękne. Konkurs dla designerów z Polski, Czech i Słowacji na nowatorski projekt lub modernizację istniejących produktów wytwarzanych w Bielsku- Białej i powiecie bielskim. Zachęta do współpracy projektantów i producentów. Jednym z ważnych założeń konkursu jest przestrzeganie przez jego uczestników zasad ochrony klimatu i oszczędności energii. Odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Organizator: Galeria Bielska BWA Things surrounding us may be functional and beautiful. It is a competition for designers from Poland, the Czech Republic and Slovakia for an innovative project or reworking of existing products manufactured in Bielsko-Biała and the Bielsko Poviat (district). It encourages cooperation between designers and manufacturers. One of the crucial rules laid down for the competition entrants is adherence to the principles regarding climate protection and energy saving. The competition is organized under the patronage of the Mayor of Bielsko-Biała City. Organizer: Galeria Bielska BWA (BWA Bielsko Gallery) Galeria Bielska Bwa, tel , czerwiec

13 Lato z Kulturą Summer with Culture W czasie wakacji w Bielsku-Białej nie sposób się nudzić. Po upalnym tygodniu, w sobotnie wieczory na spragnionych wytchnienia czekają koncerty w letniej kawiarni BCK-u w parku Słowackiego. Szlagiery muzyki klasycznej i popularnej sprzyjają relaksowi. Co niedzielę można bawić się wieczorem na Rynku Starego Miasta wraz z czołowymi artystami polskiej sceny muzycznej i teatralnej. Organizator: Bielskie Centrum Kultury (gmina Bielsko-Biała?) No one is ever bored during summer spent in Bielsko- Biała. After a scorching week, on Saturday evenings those who are longing for relaxation are invited to concerts in summer BCK (Bielsko Cultural Centre) café located in Słowacki Park. Greatest classical and pop music hits create favourable conditions to relax and unwind. Every Sunday you may enjoy yourself in the company of the leading artists of the Polish music and theatre stage. Organizer: Bielsko Cultural Centre (Bielsko-Biała Municipality) Bielskie Centrum Kultury, tel , lipiec

14 Zlot Pojazdów Zabytkowych The International Beskid Rally of Old Vehicles Na kilka dni na Podbeskidzie zjeżdżają piękne, stare samochody. Można je podziwiać, gdy mkną w rajdzie beskidzkimi drogami albo podczas konkursu elegancji zabytkowych pojazdów, który tradycyjnie odbywa się na placu przed bielskim ratuszem. Panie i panowie w strojach z epoki, lśniące, wypolerowane, wspaniałe maszyny sprzed lat, zachwycające linią nadwozi oraz sprawnością tego, co pod maską takich wrażeń nie można przegapić. Organizator: Automobilklub Beskidzki Old beautiful cars come to Podbeskidzie for two days. They can be admired while hurtling along Beskid roads or during the competition of elegance of old cars, which traditionally takes place in the square in front of the Bielsko City Hall. Man and women attired in costumes of the epoch, wonderful, gleaming and perfectly polished machines from the past enrapture with their body line and the efficiency of what is under the bonnet such impressions must not be missed. Organizer: Automobilklub Beskidzki (Beskid Automobile Club) Automobilklub Beskidzki, Bielsko-Biała, ul. Kazimierza Wielkiego 1, tel./fax lipiec

15 Operacja Południe The International Rally of Military Vehicles Operation South Kolekcjonerzy militariów, miłośnicy pojazdów wojskowych z całej Europy spotykają się na przełomie lipca i sierpnia w Bielsku-Białej. Stałe punkty programu, jak parada pojazdów militarnych w centrum miasta, gromadzą wielotysięczną publiczność. Pozytywne emocje, nie tylko zagorzałych fanów, wzbudzają pokazy działania sprzętu wojskowego zabytkowego i współczesnego na bielskich Błoniach. Prezentacje historycznego wyposażenia wojska i rekonstrukcje wydarzeń z czasów II wojny światowej dobrze służą promocji wizerunku sił zbrojnych. Organizator: Muzeum Broni Pancernej i Militariów im. Franciszka Biera w Bielsku-Białej, gmina Bielsko-Biała Militaria collectors and lovers of military vehicles from the whole Europe meet in Bielsko-Biała at the turn of July and August. The parade of military vehicles in the city centre - the highlight of the event - attracts thousands of spectators. Positive emotions, not only among ardent fans, are aroused by displays held on Bielsko Błonia (Commons), demonstrating how old and modern military equipment operates. Displays of historical equipment of armed forces combined with reconstruction of WWII events have a good share in promoting the image of armed forces. Organizer: The Franciszek Bier Museum of Armour Weapons and Militaria in Bielsko-Biała, Bielsko-Biała Municipalit Fundacja Ochrony Zabytków Techniki Militarnej, ul. Pasterska 18, Bielsko-Biała lipiec

16 Pożegnanie Lata Farewell to Summer W ostatni weekend sierpnia żegnamy wakacje i lato w rytm polskich oraz światowych przebojów. Z letnim luzem i beztroską pomagają rozstać się bielszczanom popularni polscy wokaliści czy topowe zespoły muzyczne podczas koncertów przygotowanych na bielskich Błoniach, na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej. Nieodłącznym elementem imprezy są pokazy mody z cyklu Cztery pory roku, podczas których jesienne kolekcje prezentują znane bielskie postaci świata biznesu i polityki. Organizator: Bielskie Centrum Kultury During the last weekend of August we say farewell to holidays and summer to the rhythm of Polish and world hits. Popular Polish singers or top of the charts music bands help Bielsko residents to part with summer happy-go-lucky days during concerts organized on Bielsko Błonia (Commons) on the grounds of the School of Technology and Humanities. The event is inseparably assisted by fashion shows forming a part of the cycle The Four Seasons, during which autumn collections are presented by people from the Bielsko world of business and politics. Organizer: Bielsko Cultural Centre Bielskie Centrum Kultury, tel , sierpień

17 Piknik Lotniczy Aerial Picnic Święto skrzydeł w Bielsku-Białej. Mistrzowie świata i międzynarodowe lotnicze gwiazdy, pokazy skoków spadochronowych i paralotni, konkursy wiedzy lotniczej oraz wystawy modeli i sprzętu lotniczego. Na niebie nad miastem pojawiają się szybowce i samoloty najnowszych modeli i konstrukcji. Wspaniali piloci akrobaci wykonują niezwykłe podniebne ewolucje. Latające maszyny można też obejrzeć z bliska, a nawet odbyć nimi lot spacerowy. Organizator: Aeroklub Bielsko-Bialski, gmina Bielsko-Biała A holiday of wings in Bielsko-Biała. World champions and international stars, parachute jumps and paragliding shows, aviation knowledge competitions and displays of aerial models and equipment. In the sky over the city there appear gliders and planes of the latest models and construction. Splendid acrobatic pilots perform unusual aerial acrobatics. Flying machines can also be examined from close-up or you may even take a few-minutes ride. Organizer: Aeroklub Bielsko-Bialski (Bielsko-Biała Aeroclub), Bielsko-Biała Municipality Aeroklub Bielsko-Bialski, Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 321, tel , wrzesień

18 Festiwal Kompozytorów Polskich The Festival of Polish Composers Flagowy okręt wśród muzycznych imprez Bielska- Białej. Jedyny w Polsce i na świecie festiwal w całości poświęcony twórczości polskich kompozytorów. Każda kolejna jego edycja staje się prawdziwym wydarzeniem muzycznym, obfitującym w prawykonania i niepowtarzalne koncerty o najwyższej randze artystycznej. Jedno z najbardziej prestiżowych przedsięwzięć muzycznych w kraju. Organizator: Bielskie Centrum Kultury A flagship among Bielsko-Biała events. The only festival in Poland and in the world fully devoted to Polish composers. Each subsequent edition of this festival becomes a real event in the world of music, abundant in premieres and unrepeatable concerts of the highest artistic quality. It is one of the most prestigious music events in Poland. Organizer: Bielsko Cultural Centre Bielskie Centrum Kultury, tel , październik

19 Foto Art Festival Foto Art Festival Międzynarodowe forum wymiany myśli o fotografii artystycznej. Organizowany co dwa lata festiwal promuje w Polsce wybitne nazwiska światowej fotografii, nowe zjawiska, jak również przybliża dokonania luminarzy tej dziedziny sztuki. Prezentuje wszystko to, co najciekawsze we współczesnym świecie obrazu, a spotkania z autorami oraz wykłady, pozwalają poczuć się w centrum fotograficznych zmagań z rzeczywistością. Możliwość prezentacji własnego portfolio inspiruje do refleksji na temat relacji fotografii i realnego życia. Organizator: gmina Bielsko-Biała, Fundacja Centrum Fotografii International forum for thought exchange about fine art photography. Organized every two years, the festival promotes in Poland prominent names of world photography, new phenomena, as well as enables taking a closer look at luminaries in this field of art. The festival presents the most interesting issues in the contemporary world of image, whereas meetings with artists and lectures allow you to feel in the centre of photographic struggle with reality. A possibility of presentation your own portfolio inspires reflection on relations between photography and real life. Organizer: Bielsko-Biała Municipality, Fundacja Centrum Fotografii (Photography Centre Foundation) Galeria Fotografii B&B, siedziba w Miejskim Domu Kultury Włókniarzy, ul. 1 Maja 12, Bielsko-Biała. Poland. Tel./fax , październik

20 Międzynarodowy Konkurs Chórów Gaude Cantem International Choir Competition Gaude Cantem Przegląd umiejętności polskich i zagranicznych zespołów śpiewaczych. Promuje interpretacje utworów współczesnych kompozytorów, ale również tradycyjnych pieśni sakralnych. Na program imprezy składają się konkursowe występy chórów, a także koncerty organizowane w Bielsku-Białej oraz innych miejscowościach regionu. Znakomite forum wymiany doświadczeń i konfrontacji zespołów chóralnych, ukazujące różnorodność kultury śpiewaczej. Organizator: Polski Związek Chórów i Orkiestr oddział w Bielsku-Białej A review of skills of Polish and foreign singing groups. The competition promotes renditions of works created by contemporary composers as well as traditional sacred songs. The programme of the event comprises choir performances and concerts held in Bielsko-Biała and other locations of the region. It is a splendid platform for an exchange of experience and confrontation of choirs, revealing a wide diversity within singing culture. Organizer: Polski Związek Chórów i Or kiestr (Polish Association of Choirs and Orchestras) the Bielsko- Biała Branch Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Bielsko-Biała, tel , fax , listopad

21 Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej Jazz Autumn in Bielsko-Biała Jeden z najciekawszych i najważniejszych festiwali jazzowych w kraju. Wielka w tym zasługa dyrektora artystycznego imprezy, znakomitego trębacza Tomasza Stańki, który w sposób autorski komponuje program każdej festiwalowej edycji. Ich niepowtarzalność tkwi w łączeniu niezwykłej wyobraźni muzycznej słynnych gwiazd jazzu z propozycjami artystów realizujących oryginalne projekty zwane niszowym. Jazzowa Jesień w Bielsku- Białej odbywa się pod patronatem legendarnej monachijskiej wytwórni płytowej ECM. Organizator: Bielskie Centrum Kultury One of the most interesting and important jazz festivals in Poland. Such stature of the event is greatly attributable to an artistic director and an excellent trumpeter Tomasz Stańko, who is the creator of the programme of each festival edition. The uniqueness of every single edition is rooted in combining extraordinary musical imagination of famous jazz stars with proposals of artists realizing original, so-called niche projects. Jazz Autumn in Bielsko- Biała is supervised by ECM - a legendary record company from Munich. Organizer: Bielsko Cultural Centre Bielskie Centrum Kultury, tel , listopad

22 Biennale Malarstwa Bielska Jesień (październik listopad 2011) Biennale of Painting Bielska Jesień (Bielsko autumn) (October November 2011) Jubileuszowa edycja najstarszego i największego w Polsce konkursu współczesnego malarstwa, pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ciągu 50. lat konkurs ewoluował, zmieniały się jego priorytety i zasady, ale jedno pozostało niezmienne: otwartość formuły, dowolność tematu i techniki, brak ograniczeń wiekowych. Bielska Jesień odkrywa nowe talenty, pokazuje wartościowe malarstwo, promując najstarszą i ciągle najważniejszą gałąź sztuk pięknych. Organizator: Galeria Bielska BWA A jubilee edition of the oldest and largest in Poland competition of contemporary painting under the patronage of the Minister of Culture and National Heritage. Over a span of the last fifty years the competition has evolved, its priorities and rules have changed but one aspect has remained unaltered: openness of form, freedom of themes and technique, no age restrictions. Bielska Jesień discovers new talents and shows quality painting, thus promoting the oldest and still the most important field of fine arts. Organizer: Galeria Bielska BWA (BWA Bielsko Gallery) Galeria Bielska Bwa, tel , listopad/grudzień

23 Międzynarodowy Festiwal Muzyki J. S. Bacha International Johann Sebastian Bach Festival Twórczość wielkiego lipskiego kantora nie wymaga rekomendacji. Podobnie jak muzycy światowej sławy, recitale i koncerty, klasyczne wykonania oraz improwizacje na temat utworów Jana Sebastiana Bacha. Festiwal promuje piękno muzyki organowej tworzonej nie tylko przez jego uczniów i następców, ale także kompozytorów wiodących z Bachem artystyczne spory. Impreza kontynuuje tradycje Międzynarodowego Festiwalu Organowego, który Bielskie Centrum Kultury organizowało w latach 90. ubiegłego wieku w Domu Muzyki oraz w bielskich świątyniach. Organizator: Bielskie Centrum Kultury The musical output of this great cantor from Leipzig does not require recommendation, neither do world-famous musicians, recitals, concerts, classical performances and improvisations on works of Johann Sebastian Bach. The festival promotes the beauty of organ music created not only by his students and followers but also by composers engaged in artistic disputes with Bach. The event carries on the tradition of the International Organ Festival, organized by Bielsko Cultural Centre in the 90s of the previous century, held in Dom Muzyki (The House of Music) and Bielsko-Biała churches. Organizer: Bielsko Cultural Centre Bielskie Centrum Kultury, tel , grudzień

24 Święta na Starówce Christmas in the Old Town Kiermasz nawiązujący do staropolskiej tradycji przygotowań do nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Stoiska na Rynku Starego Miasta oferują świąteczne wypieki, wędliny, sery i pieczywo regionalne. Podpowiadają, jakie kupić prezenty wyroby rękodzieła, ceramiki i szkła artystycznego. Zachęcają do zaopatrzenia się w bożonarodzeniowe akcesoria i ozdoby. Prawdziwą atmosferę świątecznego oczekiwania tworzą pięknie przystrojone, oświetlone choinki oraz rozbrzmiewające z estrady kolędy i pastorałki. Organizator: Wydział Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, BCK, Agencja Reklamowa Promix The fair goes back to the Old Polish tradition of preparations for approaching Christmas. The stalls put up on Old Market Square offer regional Christmas baking, cured meats, cheeses and breads. The stalls help to make a decision what presents to buy, perhaps handicraft products, pottery or artistic glass. They encourage to supply yourself with Christmas accessories and decorations. Beautifully decorated and lit Christmas trees combined with Christmas carols resounding from the stage create a splendid atmosphere of waiting for Christmas. Organizer: City Promotion Department of the Bielsko- Biała Municipal Council, BCK (Bielsko Cultural Centre), Promix Advertising Agency Urząd Miejski W Bielsku-Białej, Agencja Reklamowa Promix, tel , grudzień

25 Wydawca / Publisher: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Projekt graficzny / Graphic Design: Jacek Grabowski Przygotowanie do druku / Processing: A.R. Promix Zdjęcia / Photos: Marek Dusza, Jacek Grabowski, Krzysztof Morcinek, Tomasz Wójcik Tekst / Text: Druk: xxx Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved

MAŁOPOLSKA. Kalendarium imprez Events

MAŁOPOLSKA. Kalendarium imprez Events MAŁOPOLSKA Kalendarium imprez Events fot. A. Rubiś O d Karnawału Góralskiego aż po huczną zabawę sylwestrową na krakowskim Rynku Głównym w Małopolsce przez cały rok dzieje się coś ciekawego! Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Szyte na miarę. Marka rozpoznawalna. A recognizable brand

Szyte na miarę. Marka rozpoznawalna. A recognizable brand 2014 Szyte na miarę W Centrum Kongresowym Targów Kielce organizowane są nie tylko spotkania biznesowe Custom-made The Targi Kielce s Congress Centre - more than a business venue Marka rozpoznawalna A recognizable

Bardziej szczegółowo

Do Powiatu. Zaproszenie. 2 Powiat Wołomiński

Do Powiatu. Zaproszenie. 2 Powiat Wołomiński Powiat Wołomiński Zaproszenie Do Powiatu Prezentacja Powiatu Wołomińskiego podczas Festiwalu Kultur KULMIXTURA w Wilanowie. Prezentacja Powiatu Wołomińskiego podczas Festiwalu Kultur KULMIXTURA w Wilanowie.

Bardziej szczegółowo

Biznesowa Turystyka. Pozwól się. oczarować... be enchanted... » Business Tourism. » Temat numeru Miasto po godzinach

Biznesowa Turystyka. Pozwól się. oczarować... be enchanted... » Business Tourism. » Temat numeru Miasto po godzinach Biznesowa Turystyka» Business Tourism magazyn nowych potrzeb the magazine of new needs KWARTALNIK nr 2/2012 QUARTERLY no. 2/2012 ISSN: 2084-7416» Temat numeru Miasto po godzinach» Cover story City after

Bardziej szczegółowo

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU FESTIWAL ZREALIZOWANO Z BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU FESTIWAL ZREALIZOWANO Z BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU Pierwotnie DSW były prezentacją teatru alternatywnego i kontestującego z nurtu teatrów studenckich lat osiemdziesiątych XX wieku. Ewolucja myśli społecznej i rozwój demokracji przyczyniły się do tego,

Bardziej szczegółowo

wersja polska / english version

wersja polska / english version 2011 wersja polska / english version Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00 926 Warszawa www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl Departament Informacji, Promocji i Szkoleń

Bardziej szczegółowo

PER MUSICAM AD ASTRA

PER MUSICAM AD ASTRA I Międzynarodowy Konkurs i Festiwal Chóralny im M. Kopernika 1st International Copernicus Choir Festival & Competition PER MUSICAM AD ASTRA Toruń, 11-15.09.2013 Organizatorzy Organisers Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. maj 2012 (06) The Royal Lazienki Museum. zeskanuj!

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. maj 2012 (06) The Royal Lazienki Museum. zeskanuj! m a g a z i n e maj 2012 (06) Miesięcznik Pasażerów eurolot.com / eurolot.com Passengers monthly Egzemplarz bezpłatny / Free copy zeskanuj! Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie The Royal Lazienki Museum

Bardziej szczegółowo

20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury. Kulturalny Tarnów

20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury. Kulturalny Tarnów 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Kulturalny Tarnów Kulturalny Tarnów Tarnów 2012 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Kulturalny Tarnów 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Tarnów 2012 Spis treści Redakcja

Bardziej szczegółowo

scena ulica carnavakmistrzów Spektakle buskerzy 10-15 16-23 24-33 37-41 42-49

scena ulica carnavakmistrzów Spektakle buskerzy 10-15 16-23 24-33 37-41 42-49 Pobierz program i bądź na bieżaco Download the program and stay up to date l carnavakmistrzów sztu scena ulica m u z y ka a t ra k c j e 10-15 s p e k t a k le buskerzy 20 15 płatne amiotach, w salach/n

Bardziej szczegółowo

ETNOKRAKÓW ON RADIO 2 ETNOKRAKÓW NA ANTENIE DWÓJKI

ETNOKRAKÓW ON RADIO 2 ETNOKRAKÓW NA ANTENIE DWÓJKI ETNOKRAKÓW NA ANTENIE DWÓJKI ETNOKRAKÓW ON RADIO 2 Poza bezpośrednimi transmisjami wybranych koncertów (szczegóły w programie festiwalu na stronie 20), Program Drugi Polskiego Radia zaprasza też na specjalne

Bardziej szczegółowo

Dziesięć lat później Ten Years After

Dziesięć lat później Ten Years After Dziesięć lat później Ten Years After Jubileusz 10-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 10 th Aniversary of The Academy of Fine Arts in Katowice 2001 2011 1 2 Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

Opolskie świętuje Polską Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej

Opolskie świętuje Polską Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej Opolskie świętuje Polską Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej Raport z działań promujących Polskie Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej na terenie województwa opolskiego The Opole Voivodeship: celebrations

Bardziej szczegółowo

Centrum z widokiem na przyszłość. jesień/autumn. 1500 m 2 nowych sal konferencyjnych

Centrum z widokiem na przyszłość. jesień/autumn. 1500 m 2 nowych sal konferencyjnych Centrum z widokiem na przyszłość 1500 m 2 nowych sal konferencyjnych The Centre with a view over the future 1500 square metres of new conference rooms 2 011 jesień/autumn Spis treści Coraz szybsze tempo

Bardziej szczegółowo

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych 1 22. dokumentart European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych Neubrandenburg, GERMANY / Szczecin, POLAND 15 22.10.2013 The project is co-financed by the European

Bardziej szczegółowo

International Conferencing & Entertainment

International Conferencing & Entertainment International Conferencing & Entertainment Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Szanowni Państwo DEAR LADIES AND GENTLEMEN

Bardziej szczegółowo

Let s travel. Let s do business. Let s look around. 1 No 1. CHARTER MIX Prawdziwa gratka dla amatorów podróżowania

Let s travel. Let s do business. Let s look around. 1 No 1. CHARTER MIX Prawdziwa gratka dla amatorów podróżowania KWARTALNIK PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA 1 No 1 2010 Port lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego www.airport-poznan.com.pl POZNAN AIRPORT MAGAZINE Let s travel CHARTER MIX Prawdziwa gratka dla

Bardziej szczegółowo

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki Dla studentów, projektantów 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki 2 3 We środku Table of Contents Spis treści 6 Organizatorzy: Design Silesia, ASP Katowice, Koło Naukowe Projektowania Graficznego

Bardziej szczegółowo

SILESIA. Częstochowa Miasto, które trzeba odwiedzić! Częstochowa A city that has to be visited!

SILESIA. Częstochowa Miasto, które trzeba odwiedzić! Częstochowa A city that has to be visited! SILESIA 5 (13) 2007 Magazyn Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Katowice International Airport Magazine Częstochowa Miasto, które trzeba odwiedzić! www.katowice-airport.com Częstochowa A city that

Bardziej szczegółowo

GAZETA POKŁADOWA RODZINNA PRZYGODA / A FAMILY ADVENTURE RAJ NA ZIEMI / HEAVEN ON EARTH DLA ZDROWIA I URODY / EGIPT FOR HEALTH AND BEAUTY

GAZETA POKŁADOWA RODZINNA PRZYGODA / A FAMILY ADVENTURE RAJ NA ZIEMI / HEAVEN ON EARTH DLA ZDROWIA I URODY / EGIPT FOR HEALTH AND BEAUTY ISSN 1644-4183 WAKACJE / HOLIDAY(32) 2013 Hansa Park RODZINNA PRZYGODA / A FAMILY ADVENTURE Sardynia RAJ NA ZIEMI / HEAVEN ON EARTH GAZETA POKŁADOWA WWW.PKSPOLONUS.PL DLA ZDROWIA I URODY / EGIPT FOR HEALTH

Bardziej szczegółowo

ISSN 1689-457X. jesień/zima 2010, nr 11

ISSN 1689-457X. jesień/zima 2010, nr 11 ISSN 1689-457X jesień/zima 2010, nr 11 Z A P R A S Z A RZESZÓW ZAPRASZA/VISIT RZESZÓW Zapraszamy do Rzeszowa We invite you to Rzeszów Rzeszów miasto innowacji Rzeszów a city of innovation Nowe inwestycje

Bardziej szczegółowo

International Conferencing & Entertainment

International Conferencing & Entertainment International Conferencing & Entertainment Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Szanowni Państwo DEAR LADIES AND GENTLEMEN

Bardziej szczegółowo

Meeting planner s guide. Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań

Meeting planner s guide. Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań Meeting planner s guide Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań Basic information Informacje ogólne 1 Old Market Square Stary Rynek Contents Spis treści 1 Basic information Informacje ogólne 1A

Bardziej szczegółowo

European Language Label

European Language Label European Language Label Laureaci konkursu 2008 i 2009 Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych www.ell.org.pl Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania

Bardziej szczegółowo

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki to gmina godna zaufania, otwarta na nowe inicjatywy gospodarczo-inwestycyjne, zapewniająca inwestorom przyjazny klimat oraz profesjonalną obsługę.

Bardziej szczegółowo

01. RAPORT ROCZNY 2007 ANNUAL REPORT

01. RAPORT ROCZNY 2007 ANNUAL REPORT 01. RAORT ROCZNY 2007 ANNUAL RORT RAORT ROCZNY 2007 ANNUAL ORT 01. List Fundatora / Founder s word 5 Misja Fundacji / The Mission 6 O Fundacji / About the Foundation 7 rogram Wystawienniczy / xhibitions

Bardziej szczegółowo

Galeria Sztuki ArtBrut Projekt plastyczny - organizacja cyklu wystaw promujących twórczość osób niepełnosprawnych w 2011 roku

Galeria Sztuki ArtBrut Projekt plastyczny - organizacja cyklu wystaw promujących twórczość osób niepełnosprawnych w 2011 roku Galeria Sztuki Projekt plastyczny - organizacja cyklu wystaw promujących twórczość osób niepełnosprawnych w 2011 roku Galeria Sztuki i Pracownia Aktywizacji Społecznej we Wrocławiu Zadaniem Galerii i Pracowni

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES Anna Martyka mgr inż. arch. Politechnika Krakowska Wydział Architektury STRESZCZENIE Instytucja muzeum może stwarzać zwiedzającym

Bardziej szczegółowo