Instrukcja obsługi. Automatyczna montażownica opon. LIGA C160, C160 TI oraz wersja S

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Automatyczna montażownica opon. LIGA C160, C160 TI oraz wersja S"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Automatyczna montażownica opon LIGA C160, C160 TI oraz wersja S

2 Spis treści 1. WSTĘP DEKLARACJA GRUPA UŻYTKOWNIKÓW OBOWIĄZKI ZAKŁADU OPIS ZNAKÓW OSTRZEGAWCZYCH OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJE OGÓLNE PRZEPISY BHP URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE OPIS URZĄDZENIA ZASADY UŻYTKOWANIA ODRYWANIE OPONY ZAKŁADANIE OPONY ZDEJMOWANIE OPONY ZAKŁADANIE OPONY POMPOWANIE KOŁA AKCESORIA KONSERWACJA PRZECHOWYWANIE ZŁOMOWANIE TABLICZKA ZNAMIONOWA PRZYCZYNY NIEDOMAGAŃ I ICH USUWANIE DANE TECHNICZNE MONTAŻOWNICA C 160 TI ZABEZPIECZENIA INSTALOWANIE MOCOWANIE ZBIORNIKA POWIETRZA MOCOWANIE WSKAŹNIKA OZNAKOWANIE ELEMENTÓW OBSŁUGOWYCH SPRAWDZANIE POPRAWNEGO DZIAŁANIA POMPOWANIE KOŁA POMPOWANIE OPON DĘTKOWYCH POMPOWANIE OPON BEZDĘTKOWYCH

3 1. Wstęp Przed uruchomieniem, podłączeniem i przystąpieniem do obsługi urządzenia jest konieczne dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz szczególnie z zasadami zachowania bezpieczeństwa. W ten sposób uniknie się zagrożenia dla własnego zdrowia oraz zniszczenia urządzenia. Przekazując urządzenie drugiej osobie do użytkowania powinno się ją także zapoznać z zasadami bezpiecznej obsługi. 1.1 Deklaracja Przystępując do eksploatacji urządzenia akceptuję niniejsze postanowienia umowy: Odpowiedzialność Odpowiedzialność firmy ATT GmbH ogranicza się do kwoty, którą klient zapłacił faktycznie za ten produkt. To wyłączenie odpowiedzialności nie obejmuje szkód, które zostały spowodowane świadomie lub przez poważne zaniedbanie ze strony firmy ATT GmbH. Gwarancja Używanie niedopuszczonego osprzętu prowadzi do zmiany naszego produktu i powoduje wyłączenie naszej odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi. Nie wolno dokonywać żadnych zmian w naszych produktach. Nasze produkty mogą być eksploatowane wyłącznie z oryginalnym wyposażeniem / częściami zamiennymi. W przeciwnym razie tracą ważność wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji. 1.2 Grupa użytkowników Urządzenie może być użytkowane tylko przez przeszkolony personel fachowy, jak mechanicy samochodowi, elektrycy, majstrowie, technicy i inżynierowie, w branży samochodowej. 1.3 Obowiązki zakładu Właściciel zakładu ma obowiązek zapewnić wszystkie środki profilaktyczne w celu niedopuszczenia do wypadku przy pracy oraz do powstania chorób zawodowych. Ponadto powinien zadbać, aby regularnie był sprawdzany stan techniczny urządzenia. Należy stosować się w tym zakresie do przepisów obowiązujących w danym kraju. Zasady podstawowe Właściciel zakładu powinien zadbać, aby elektryczne instalacje i środki pracy były wykonywane, modyfikowane i naprawiane tylko przez elektryków lub pod ich kierownictwem, odpowiednio do zasad obowiązujących w tej dziedzinie. Jeżeli w instalacji elektrycznej lub urządzeniu elektrycznym zauważy się usterkę, tzn. nie odpowiadają one zasadom stosowanym w elektrotechnice, to przedsiębiorca powinien zapewnić bezzwłoczne usunięcie usterki oraz środki uniemożliwiające użytkowanie wadliwej instalacji / urządzenia. 1.4 Opis znaków ostrzegawczych Nieczytelne lub zagubione tabliczki ze znakami ostrzegawczymi trzeba natychmiast zastępować nowymi. Nie użytkować montażownicy, jeśli brakuje jednej lub kilku tabliczek. Nie umieszczać żadnych przedmiotów, które zasłoniłyby tabliczki osobie obsługującej montażownicę. Nie przebywać za odchylaną kolumna pionową. Podczas pracy trzymać ręce możliwie najdalej od szczęk. Podczas odciskania opony trzymać nogi z daleka od łopaty odciskającej. 3

4 Uwaga: prąd elektryczny Odłączenie przewodu powoduje wydmuch strumienia powietrza pod wysokim ciśnieniem Podczas odciskania opony nie trzymać nigdy rąk na bokach opony Podczas odciskania opony trzymać ręce możliwie najdalej od ramienia łopaty Podczas zdejmowania i zakładania opony trzymać ręce daleko od krawędzi obręczy Wciśnięcie pedału powoduje zadziałanie urządzenia do napełniania opon i wydmuch powietrza z dysz w szczękach 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa Urządzenie może być obsługiwane tylko przez osobę z odpowiednim doświadczeniem, przyuczoną i uprawnioną do użytkowania. Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku zmian ingerujących w urządzenie, które nie zostały z nim uzgodnione. Jeżeli obsługujący nie stosuje się do zaleceń bhp podanych na oznaczeniach, to mogą powstać zagrożenia dla jego zdrowia W niniejszej instrukcji są stosowane następujące piktogramy: Informacja - podaje wskazówkę Uwaga - zwraca uwagę na niebezpieczeństwa dla obsługującego lub urządzenia Ogólne zagrożenia dla osób lub oznaczenia specjalne: Wysokie napięcie, niebezpieczeństwo zranienia, niebezpieczeństwo pożaru itp. Wszelkie prace, wykonywane przy instalacji elektrycznej, nawet o niewielkim zakresie, mogą być zlecane tylko wykwalifikowanemu personelowi. Urządzenia LIGA C 1 60 / C 1 60 TI są wyposażone w pneumatyczny zawór bezpieczeństwa. Zawór ten ogranicza do 3,5 bar ciśnienie powietrza podawanego do pistoletu lub innego urządzenia do pompowania, podłączonego do montażownicy. Absolutnie zabrania się usuwania lub przeregulowania elementów urządzenia odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niestosowania się z do tego zalecenia. 4

5 3. Informacje ogólne Urządzenie LIGA C1 60 jest przeznaczone do zdejmowania i zakładania opon na obręcze kół o średnicach od 12 do 26 (max 990 mm). Inne stosowanie urządzenia jest zabronione. Urządzenie występuje także w wersji: - LIGA C 1 60 TI z instalacją do szybkiego napełniania opon bezdętkowych, włączaną pedałem, ze zbiornikiem sprężonego powietrza oraz ze wskaźnikiem z przyciskiem do spuszczania powietrza. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy bezwzględnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Firma ATT nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem podanym w niniejszej instrukcji. Starannie przechowywać tę instrukcję, aby można było w każdej chwili z niej skorzystać. 4. Przepisy BHP Urządzenie może być obsługiwane tylko przez osobę przyuczoną i uprawnioną do użytkowania. Każda modyfikacja lub zmiana urządzenia, która nie została uzgodniona z producentem, stwarza niebezpieczeństwo dla obsługującego i powoduje unieważnienie odpowiedzialności producenta za ewentualne szkody. Wszelkie prace, wykonywane przy instalacji elektrycznej, nawet o niewielkim zakresie, mogą być zlecane tylko wykwalifikowanemu personelowi. 5. Urządzenia zabezpieczające Montażownica LIGA C 160 jest wyposażona w szereg urządzeń, które mają zapewnić obsługującemu maksymalne bezpieczeństwo: Pneumatyczny zawór bezpieczeństwa jest ustawiony na 3,5 bar. Zawór ten ogranicza do 3,5 bar ciśnienie powietrza podawanego do pistoletu lub innego urządzenia do pompowania Rys. 1 Dotyczy tylko wersji C 160 TI Zawór nadciśnieniowy (rys. 1) ustawiony na 11 bar, umieszczony na zewnętrznym zbiorniku sprężonego powietrza; nie dopuszcza, aby ciśnienie w zbiorniku wzrosło ponad 11 bar. 5

6 6. Opis urządzenia 1. Pedał sterujący obrotem stołu 2. Stół montażowy 3. Pedał sterujący odrywaczem opony 4. Ramię odchylane łopaty 5. Pedał sterujący zaciskaniem obręczy 6. Szczęki do mocowania koła 7. Pedał sterujący odchylaniem kolumny 8. Kolumna pionowa, odchylana pneumatycznie 9. Uchwyt prowadzący z przyciskiem do pozycjonowania ramienia 10. Ramię głowicy 11. Ramię poziome przesuwane 12. Zestaw przygotowania powietrza 13. Listwa oporowa 14. Łopata do odrywania opony 16. Głowica do demontażu/montażu 17. Naczynie na pastę 18. Łyżka monterska 19. Pokrętło do regulacji wysokości stołu 20. Pedał sterujący pompowaniem (wersja C 160 TI ) 21. Analogowy wskaźnik urządzenia do pompowania (wersja C 160 TI ) Rys. 2 Rys. 3 Rys Zasady użytkowania 7.1 Odrywanie opony Podczas odciskania opony trzymać ręce możliwie najdalej od ruchomych elementów. Utrzymywać z dala od obracających się części montażownicy posiadane łańcuszki na szyi, bransoletki i luźne części garderoby, ponieważ stwarzają one zagrożenie wypadkiem dla osoby obsługującej. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że wszystkie ciężarki są usunięte z obręczy, ew. usuń. 6

7 1) Upewnij się, że w oponie nie ma powietrza. W przeciwnym wypadku spuścić powietrze. Usuń zawór powietrza. 2) Włóż rękę w podcięcie w gumowej listwie oporowej (patrz rys. 5). Pociągnij półkę do góry i ustaw w pozycji odpowiadającej szerokości opony. W ten sposób otrzymuje się różny dystans i nachylenie między listwą oporową a łopatą (patrz rys. 6 i 7). Ułatwia to i przyspiesza proces odrywania opony. Rys. 5 W pozycji pokazanej na rysunku 6 można odrywać opony o szerokości do 325 mm, a w pozycji pokazanej na rysunku 7 do 400 mm 3) Rys. 6 Rys. 7 4) Odsuń ręką ramię łopaty i przystawić oponę do gumowej listwy oporowej. Przystaw łopatę odrywającą do stopki opony, w odległości 1 cm od krawędzi obręczy (patrz rys. 8). Rys. 8 Tak umieść łopatę, aby opierała się o oponę a nie o obręcz. Ta operacja musi być wykonywana bardzo ostrożnie. Wciśnięcie pedału sterującego odrywaczem opony spowoduje nagły i gwałtowny ruch łopaty. Dlatego w jej zasięgu istnieje ryzyko doznana urazu zmiażdżenia. 5) Wciśnij pedał, aby uruchomić łopatę odrywającą. Puścić pedał, kiedy łopata zakończy swój ruch lub kiedy opona zostanie odciśnięta od obręczy. Powtórz operację na całym obwodzie obręczy z obu stron, aż opona zostanie zepchnięta na środek obręczy. 7

8 7.2 Zakładanie opony 1. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że wszystkie ciężarki są usunięte z obręczy. 2. Posmaruj stopki opony przeznaczonym do tego smarem, aby ich nie uszkodzić oraz ułatwić sobie montaż. 3. Pociągnij uchwyt (1, rys. 9) na zewnątrz, aby dostosować wysokość stołu do szerokości opony (patrz rys. 12 i 13). W pozycji stołu pokazanej na rysunku 9 można zakładać opony o szerokości do 290 mm (11,5 ), a w pozycji pokazanej na rysunku 10 do 380 mm (15 ) Rys. 9 Rys Obręcz może być chwytana szczękami od wewnątrz lub od zewnątrz. Podczas zaciskania obręczy nie trzymaj rąk pod oponą. Aby umocować prawidłowo koło, musi ono znajdować się dokładnie po środku stołu (2, rys. 2). Upewnij się, że wszystkie cztery szczęki chwyciły koło. ZACISKANIE OBRĘCZY OD ZEWNĄTRZ (opony calowe) Ustaw pedał (5, rys. 2) w położeniu pośrednim i przy tym tak ustaw cztery szczęki (6), aby punkt odniesienia na stole odpowiadał mniej więcej średnicy koła, która jest podana na przesuwnej szczęce. Połóż koło na stole i dociśnij obręcz do dołu. Wciśnij pedał (5), aby zacisnąć koło. ZACISKANIE OBRĘCZY OD WEWNĄTRZ (opony calowe) Najpierw zamknij cztery szczęki (6, rys. 2), wciskając do końca pedał (5, rys. 2). Połóż koło na stole i wciśnij pedał (5). Szczęki otworzą się wtedy i zacisną obręcz. 7.3 Zdejmowanie opony W przypadku montażownicy wyposażonej w dodatkowe urządzenie PT100, należy zapoznać się w jego instrukcji z prawidłowym sposobem zakładania i zdejmowania opony. 1. Wciśnij pedał (7, rys. 2), aby ustawić kolumnę pionową (8) w położeniu pracy. Nie trzymaj rąk na kole: przechylana w położenie wyjściowe kolumna może spowodować ściśnięcie ręki między obręczą a głowicą. 2. Opuścić głowicę (16, rys. 2) do zetknięcia się z górną krawędzią obręczy, wciskając czerwony przycisk na rączce (9). Nastąpi automatyczne zablokowanie ramienia głowicy (10) i ramienia poziomego (11). Głowica (16) podniesie się samoczynnie na około 2 mm od obręczy. Ramię głowicy można ustawiać automatycznie w stosunku do obręczy ręcznie lub wciskając żółty przycisk (patrz rys. 11). Rys. 11 8

9 3. Za pomocą łyżki monterskiej (1, rys. 12), wprowadzonej między stopkę opony a przednią część głowicy (16, rys. 2), przełóż stopkę ponad klinową część głowicy. Rys. 12 Jeśli w oponie jest dętka, zaleca się podczas tej czynności utrzymywać zawór około 10 cm z prawej strony głowicy, aby nie uszkodzić dętki. Przytrzymaj w tym położeniu łyżkę monterską i obróć stół (2, rys. 2) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, stale wciskając pedał (1), aż opona zejdzie całkowicie z obręczy. Ręce i inne części ciała trzymaj z daleka od głowicy, kiedy stół się obraca, ponieważ istnieje zagrożenie przygnieceniem. Jeżeli guma stopki jest szczególnie sztywna, to stopka ma tendencję do ześlizgiwania się z głowicy. Aby tego uniknąć, powinno się najpierw obrócić stół parę centymetrów przeciwnie do ruchu zegara, przytrzymując łyżkę w pozycji pokazanej na rysunku Usuń ewentualną dętkę. 5. Powtórz całą operację z drugiej strony koła. 6. Wciśnij pedał (7, rys. 2), aby kolumna montażownicy (8, rys. 2) przechyliła się na zewnątrz. Zdejmij oponę z obręczy. 7.4 ZAKŁADANIE OPONY Kontrola opony i obręczy Ta kontrola jest bardzo istotna, aby uniknąć eksplozji opony podczas zakładania i pompowania! Zanim rozpocznie się zakładanie opony na obręcz należy poddać ją następującym oględzinom: - Obejrzyj i manualnie zbadaj oponę, czy nie wykazuje uszkodzeń osnowy. Opony wadliwej nie zakładaj na obręcz. - Sprawdź, czy obręcz nie jest wyszczerbiona i zwichrowana. Szczególnie w przypadku obręczy aluminiowych zwichrowanie powoduje często wewnętrzne mikropęknięcia, które nie są widoczne gołym okiem, ale dyskwalifikują obręcz i podczas pompowania stanowią źródło zagrożenia niebezpieczeństwem wypadku. - Średnica opony musi dokładnie odpowiadać średnicy obręczy. Średnica obręczy jest wybita na obręczy, natomiast średnica opony jest podana na boku opony. NIGDY nie zakładaj opony na obręcz w sytuacji, gdy nie udało się ustalić faktycznych średnic. 9

10 Montaż 1. Posmaruj stopkę opony i obrzeże obręczy przeznaczonym do tego smarem, aby uniknąć ich uszkodzenia oraz ułatwić sobie montaż. 2. Jeżeli koło było zdejmowane ze stołu, to należy je ponownie umocować na stole tak, jak opisano w punkcie Zakładanie opony. 3. Doprowadź kolumnę pionową (8, rys. 2) do położenia pracy, wciskając pedał (7). Nie trzymaj rąk na kole: powracające w położenie wyjściowe ramię pionowe może spowodować ściśnięcie ręki między obręczą a głowicą. 4. Opuść głowicę (16) do zetknięcia się z górną krawędzią obręczy i zablokuj oba ramiona, jak opisano w punkcie 2 rozdziału 7.3. Jeżeli zakłada się zdjętą wcześniej oponę lub pracuje często z obręczami o tej samej średnicy, to do zablokowania i odblokowania głowicy nie trzeba za każdym razem używać przycisku na rączce (9, rys. 2), lecz wystarczy odchylenie i postawienie z powrotem kolumny pionowej (8), do czego wciska się pedał (7). Utrzymuj ręce i inne części ciała z dala od obracającego się stołu, ponieważ istnieje zagrożenie przygnieceniem. 5. Tak poprowadź rękami oponę, aby stopka przechodziła pod przednią częścią głowicy (16, rys. 2) i prześlizgiwała się na krawędzi tylnej części głowicy (patrz rys. 13). Rys. 13 Kiedy jest zakładana opona bezdętkowa, to montaż należy rozpocząć naprzeciwko zaworu powietrza. Wciśnij pedał (1, rys. 2), aby spowoduj obracanie stołu zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wciskaj przy tym stopkę opony pod krawędź obręczy. 6. Włóż dętkę, jeżeli jest przewidziana. 7. W ten sam sposób zamontuj stopkę z drugiej strony koła. Po założeniu opony wciśnij pedał (7), aby odchylić kolumnę (8). 8. Wciśnij pedał (5, rys. 2), aby uwolnić koło ze szczęk. Stół powinien obracać się zgodnie z ruchem wskazówek zegara zarówno podczas zdejmowania opony, jak i jej zakładania. Obracanie w przeciwnym kierunku jest przydatne tylko w celu poprawienia jakiegoś błędu obsługi. 7.5 Pompowanie koła Czynności opisane w tym rozdziale odnoszą się do montażownicy wyposażonej w pistolet do pompowania. Jeżeli zakupiona montażownica (wersja C 160 TI) posiada urządzenie do szybkiego pompowania (tzw. inflator), to należy skorzystać z odpowiedniej instrukcji obsługi. Pompowanie opony jest operacją niebezpieczną! Dlatego należy stosować się do podanych wskazówek. Rozerwanie obręczy lub pęknięcie opony pod działaniem ciśnienia może doprowadzić do eksplozji, przy której następuje wyrzucenie do góry i na boki ciężkich elementów koła i w efekcie spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Niewykluczone zagrożenie dla życia! W naszej montażownicy ciśnienie maksymalne zostało ograniczone do 3,5 bar (50 psi). Brak jest jednak urządzenia zabezpieczającego. Dlatego w żadnym przypadku nie wolno przekraczać podanego przez producenta ciśnienia maksymalnego. 10

11 Koło może eksplodować, gdy: 1. Wymiary opony i obręczy nie są jednakowe 2. Obręcz lub opona są uszkodzone 3. Podczas naciągania stopki przekroczono zalecany docisk 4. Podczas pompowania przekroczono ciśnienie dopuszczone przez producenta opony 5. Obsługujący lekceważy zalecenia bhp. Kolejność czynności podczas pompowania: 1. Odkręć kapturek z zaworu. 2. Podłącz końcówkę pistoletu do zaworu opony. 3. Upewnij się, że średnice podane na obręczy i oponie odpowiadają sobie. 4. Upewnij się, że obręcz i opona zostały wystarczająco nasmarowane, ew. popraw. 5. Naciągnij stopkę opony, wdmuchując porcję sprężonego powietrza i kontrolując ciśnienie powietrze na manometrze pistoletu. Szczególnie ostrożnie wykonywać tę czynność w przypadku obręczy z odsadzeniem chroniącym stopkę opony (HUMP, DOUBLE HUMP etc.). 6. Napompuj oponę krótkimi dawkami sprężonego powietrza, zwracając przy tym uwagę, aby nie przekroczyć ciśnienia podanego przez producenta. Niebezpieczeństwo eksplozji! Podczas pompowania nie wolno przekroczyć ciśnienia 3,5 bar (50 psi). Jeżeli opona wymaga wyższego ciśnienia, należy zdjąć ją z montażownicy i umieścić w specjalnym koszu zabezpieczającym, gdzie można kontynuować pompowanie. Nigdy nie pompować powyżej wartości wskazanej przez producenta. Podczas pompowania trzymać ręce i twarz możliwie daleko od opony. Czynność tę powinna wykonywać tylko osoba przeszkolona. 8. Akcesoria Stosowanie nieoryginalnych akcesoriów może zagrozić bezpieczeństwu użytkowania montażownicy i spowodować utratę gwarancji. W opcji występują następujące elementy wyposażenia montażownicy LIGA C160: - przyrząd do wykręcania zaworków M00A - przyrząd do wyciągania zaworków M43A - 2 zestawy nakładek plastykowych dla szczęk (8szt.) M01A - osłony plastykowe dla głowicy standardowej (10+10 szt.) M03A - łyżka monterska M31A - nakładka plastykowa dla łyżki 1 zestaw = 4szt M02A - 1zestaw = 4 szt. osłona plastykowa dla łopaty M41A - osłona dla koła ze stopu aluminium 1 zestaw = 3 szt M42A - urządzenie ręczne do dociskania stopki M26A - rolka przy głowicy do dociskania stopki M24A - pistolet do pompowania ASTURO wg normy CE M06A - pistolet do pompowania MICHELIN wg CE M07A - urządzenie do szybkiego pompowania z pedałem, wskaźnikiem i przyciskiem M27A - urządzenie do pompowania z pedałem i obręczą, do opon bezdętkowych M28A - urządzenie PT M37A - urządzenie do dociskania stopki opon typu RUN-FLAT, uzup. dla PT M39A - urządzenie do podnoszenia i dociskania stopki, systemu PTX ułatwia montaż opon niskoprofilowych, możliwość rozszerzenia o urządzenie do dociskania stopki opon typu RUN-FLAT i KPX do montażu opon PAX M20A - czopy przedłużające dla PTX M21A - urządzenie do dociskania stopki opon typu RUN-FLAT. uzupełnienie dla PTX M23A - zestaw KPX dla opon PAX (do użycia tylko w połączeniu z PTX) M22A - pneum. urządzenie do podnoszenia koła ze stolikiem przesuwnym M40A - przyrząd do szybkiej wymiany głowicy (z gniazdem stożkowym) M49A - głowica dla obręczy Convex z adapterem M81A - zestaw wkładek plastykowych dla głowicy do obręczy Convex (20 szt.) M89A 11

12 - głowica plastykowa z adapterem M83A - głowica plastykowa kompletna M18A - tylko głowica plastykowa na wymianę M19A - głowica rolkowa z adapterem M85A - głowica dla motocykli i motorowerów, z osłoną plastykową M14A - zestaw wkładek plastykowych dla głowicy rolkowej ( szt.) M13A - przestawiana głowica z adapterem M87A - adapter dla przyrządu do szybkiej wymiany M90A - stolik przesuwny (nie w połączeniu z urządzeniem do podnoszenia koła) M05A - 1 zestaw = 4 szt. adapter dla obręczy motocyklowych M08A - 1 zestaw = 4 szt. adapter dla redukcji zakresu mocowania o 4" M09A - zestaw = 4 szt. osłon plastykowych dla adaptera obręczy motocyklowych i redukcji zakresu mocowania M10A - 1 zestaw = 4 szt. adapter dla obręczy Convex M11A - 1 zestaw = 4 szt. adapter z głowicą i specjalną łopatą odrywającą dla obręczy gokartów (min. średnica obręczy 5") M1 2A - przyrząd do szybkiej wymiany (połączenie bagnetowe) dla głowic M16A - dodatkowe połączenie bagnetowe dla głowicy M17A W opcji występują następujące elementy wyposażenia montażownicy LIGA C 160 TI : - przyrząd do wykręcania zaworków M00A - przyrząd do wyciągania zaworków M43A - 2 zestawy nakładek plastykowych dla szczęk ( = 8 szt.) M01A - osłony plastykowe dla głowicy standardowej ( szt.) M03A - łyżka monterska M31A - nakładka plastykowa dla łyżki 1 zestaw = 4szt M02A - 1 zestaw = 4 szt. osłona plastykowa dla łopaty M41A - osłona dla koła ze stopu aluminium 1 zestaw = 3 szt M42A - urządzenie ręczne do dociskania stopki M26A - rolka przy głowicy do dociskania stopki M24A - urządzenie PT M37A - urządzenie do dociskania stopki opon typu RUN-FLAT, uzup. dla PT M39A - urządzenie do podnoszenia i dociskania stopki, systemu PTX. ułatwia montaż opon niskoprofilowych, możliwość rozszerzenia o urządzenie do dociskania stopki opon typu RUN-FLAT i KPX do montażu opon PAX M20A - czopy przedłużające dla PTX M21A - urządzenie do dociskania stopki opon typu RUN-FLAT. uzupełń. dla PTX M23A - zestaw KPX dla opon PAX (do użycia tylko w połączeniu z PTX) M22A - pneum. urządzenie do podnoszenia koła ze stolikiem przesuwnym M40A - przyrząd do szybkiej wymiany głowicy (z gniazdem stożkowym) M49A - głowica dla obręczy Convex z adapterem M81A - zestaw wkładek plastykowych dla głowicy do obręczy Convex (20 szt.) M89A - głowica plastykowa z adapterem M83A - głowica plastykowa kompletna M18A - tylko głowica plastykowa na wymianę M19A - głowica rolkowa z adapterem M85A - głowica dla motocykli i motorowerów, z osłoną plastykową M14A - zestaw wkładek plastykowych dla głowicy rolkowej (10+10 szt.) M13A - przestawiana głowica z adapterem M87A - adapter dla przyrządu do szybkiej wymiany M90A - stolik przesuwny (nie w połączeniu z urządzeniem do podnoszenia koła) M05A - 1 zestaw = 4 szt. adapter dla obręczy motocyklowych M08A - 1 zestaw = 4 szt. adapter dla redukcji zakresu mocowania 4" M09A - 1 zestaw = 4 szt. osłon plastykowych dla adaptera obręczy motocyklowych i redukcji zakresu mocowania M10A - 1 zestaw = 4 szt. adapter dla obręczy Convex M11A - 1 zestaw = 4 szt. adapter z głowicą i specjalną łopatą odrywającą dla obręczy gokartów (min. średnica obręczy 5") M1 2A - przyrząd do szybkiej wymiany (połączenie bagnetowe) dla głowic M16A - dodatkowe połączenie bagnetowe dla głowicy M17A 12

13 9. Konserwacja Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie elektryczne i pneumatyczne. Do zakresu okresowych prac konserwacyjnych należą: Regularne sprawdzanie (co 2 tygodnie) poziomu oleju w zbiorniczku ze środkiem smarowniczym. Rurka zasysająca nie może nigdy wystawać ponad poziom oleju. Ewentualnie uzupełnić poziom olejem do instalacji pneumatycznych klasy ISO HG o lepkości VG 32 (przykładowo ESSO Febis K 32, MOBIL Vacouline Oil 1405, KLUBER Altpress 32). Wlewać po odkręceniu zbiorniczka. Regularne sprawdzanie (co 2-3 dni), czy po każdych 2-3 wciśnięciach pedału (3 lub 5, rys. 2) jedna kropla oleju spada do przezroczystego zbiorniczka (12). Jeżeli tak nie jest, wyregulować śrubą (patrz rys. 14). Rys. 14 Rys. 15 Codzienne czyszczenie stołu montażowego, aby nie zbierały się zanieczyszczenia. Przesmarowanie prowadnic szczęk mocujących olejem klasy ISO HG o lepkości VG 68 (przykładowo: ESSO Febis K 68, Mobil Vactra 2, Shell Tonna Oil 68). Aby zapewnić długotrwałe funkcjonowanie urządzenia ograniczającego ciśnienie powietrza podawane przez pistolet, należy: 1) Regularnie sprawdzać kondensat w zbiorniczku filtra (1, rys. 15). Jego poziom nie powinien przekraczać kreski (2) na wskaźniku w zbiorniczku. W celu spuszczenia kondensatu obrócić w prawo nakrętkę rowkowaną (3). 2) Co dni odłączyć maszynę od instalacji pneumatycznej i odkręcić zbiorniczek (1, rys. 15), aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia. 10. Przechowywanie Jeżeli montażownica ma być przez długi czas nie użytkowana, to należy: - Wyłączyć wszystkie źródła zasilania; - Posmarować prowadnice ślizgowe szczęk na stole montażowym oraz prowadnicę poziomego ramienia, aby nie zardzewiały. - Opróżnić zbiorniczki. - Osłonić urządzenie folią. 11. Złomowanie Jeżeli urządzenie ma być złomowane, to zalecamy przerwanie wszystkich przewodów zasilających, aby uczynić je niesprawnymi. - Usunąć wszystkie niemetalowe materiały i utylizować zgodnie z przepisami. - Spuścić olej i utylizować zgodnie z przepisami. - Oddać na złom pozostałość jako metal. 13

14 12. Tabliczka znamionowa Z tyłu urządzenia znajduje się tabliczka znamionowa, na której SA umieszczone następujące dane: 1 Dane producenta 2 Model 3 Rok produkcji 4 Numer fabryczny 5 Napięcie 6 Pobór prądu 7 Pobór mocy 8 Częstotliwość 13. Przyczyny niedomagań i ich usuwanie Stół montażowy nie obraca się po wciśnięciu pedału (1, rys. 2) Wtyczka nie jest prawidłowo wciśnięta w gniazdko Brak zasilania Wcisnąć wtyczkę Sprawdzić, czy ewentualnie nie obluzowały się przewody we wtyczce, w silniku lub w gniazdku Brak reakcji na wciskanie pedału (5), pedału odrywacza (3), pedału odchylania kolumny (7), rączki (9) Brak powietrza z instalacji pneumatycznej Zaciśnięty lub zagięty elastyczny przewód instalacji pneumatycznej Sprawdzić instalację pneumatyczną Sprawdzić przewód instalacji pneumatycznej Jeżeli nie uda się usunąć usterki pomimo wykonania powyższych czynności, to należy wezwać serwis. 14. Dane techniczne Silnik elektryczny (prądu 3-fazowego) (1 prędkość) 0,55 kw Silnik elektryczny (prądu 3-fazowego) (2 prędkości) 0,8/1,1 kw Silnik elektryczny (prądu 1-fazowego) 0,75 kw Zakres mocowania zewnętrznego: 12"-24" Zakres mocowania wewnętrznego: 14"-26" Max średnica koła: 990 mm Max otwarcie łopaty odrywającej (pozycja 1) 325 mm Max otwarcie łopaty odrywającej (pozycja 2) 400 mm Max szerokość koła na stole montażowym (górna pozycja) 290 mm (11,5") Max szerokość koła na stole montażowym (dolna pozycja) 380 mm (15") Siła odrywania wywierana przez siłownik (przy 10 bar) N Ciśnienie robocze bar Masa urządzenia (C 160) 250 kg Masa urządzenia (C 160 TI ) 265 kg Poziom hałasu (na stanowisku) LpA < 70 db (A) 14

15 15. Montażownica C 160 TI Urządzenie do szybkiego pompowania stosuje się w montażownicy C 160 TI zamiast pistoletu. Zakres jego użycia został podany w instrukcji i nie wolno go stosować do innych celów. Zanim zacznie się pracę z urządzeniem, należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Firma ATT GmbH nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, które powstaną wskutek nieodpowiedniego obchodzenia się z urządzeniem. Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać, aby można było w każdej chwili z niej skorzystać. 16. Zabezpieczenia Oprócz zabezpieczeń wymienionych w niniejszej instrukcji, wersja C160 TI posiada jeszcze zawór nadciśnieniowy na zewnętrznym zbiorniku powietrza (8, rys. 16), który jest nastawiony na 11 bar. Zadziałanie zaworu ma miejsce w chwili, gdy ciśnienie w zbiorniku przekroczy 11 bar. Usunięcie lub rozregulowanie urządzeń zabezpieczających stanowi naruszenie europejskich przepisów i powoduje wygaśnięcie odpowiedzialności producenta za ewentualne szkody. Rys. 16 Rys Instalowanie Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności przy montażownicy wyłączyć zasilanie elektryczne i pneumatyczne. Jeżeli montażownica jest zapakowana w skrzyni drewnianej, to najpierw zainstalować według instrukcji obsługi, a następnie wykonac poniższe czynności Mocowanie zbiornika powietrza 1. Umieść zbiornik powietrza (1, rys. 16) na korpusie (2) montażownicy, wkładając śruby dwustronne (3) wspornika w otwory. 2. Umocuj zbiornik nakrętkami (4) i dokręć je kluczem inbusowym. 3. Przewód gumowy (5) wystający korpusu montażownicy, podłącz do króćca (6) zbiornika. 4. Umocuj przewód do króćca, dociągając wkrętakiem opaskę (7) Mocowanie wskaźnika 1. Umocuj maszt (1, rys. 17) śrubami (2) w otworach z tyłu montażownicy (3). 2. Przykręć wskaźnik (4) odpowiednimi śrubami (5) do masztu (1). 3. Umocuj przewód elastyczny (7, rys. 3), oznaczony naklejką A, do przyłącza, który jest u dołu wskaźnika (8, rys. 17) i także jest oznaczony naklejką. Następnie podłącz przewód elastyczny (6, rys. 17) do przyłącza (9). 15

16 18. Oznakowanie elementów obsługowych Oprócz elementów obsługowych wymienionych już w niniejszej instrukcji, wersja C160 TI posiada jeszcze: - pedał do napełniania opony (1, rys. 18), do opon dętkowych i bezdętkowych - przycisk do spuszczania powietrza (2, rys. 19), którym redukuje się ciśnienie w oponie, gdy jest za wysokie Rys. 18 Rys Sprawdzanie poprawnego działania Wciśnij pedał do napełniania opony (1, rys. 18) i ustaw w pozycji 1. Z dyszy musi wylatywać sprężone powietrze. Wciśnij pedał do napełniania opony (1, rys. 18) i ustaw w pozycji 2. Z otworów w szczękach musi wylatywać sprężone powietrze. W trakcie wykonywania tych czynności nie wolno trzymać twarzy nad stołem montażowym. Ewentualne zanieczyszczenia ze stołu mogłyby dostać się do oczu obsługującego. Z tego samego powodu należy zwracać uwagę, aby podczas pracy mimowolnie nie nacisnąć pedału do napełniania opony. Podłącz dyszę do napełniania (1, rys. 19) do zaworka opony. Manometr (3, rys. 19) pokaże ciśnienie w oponie. Naciśniecie przycisku (2, rys. 19): ciśnienie musi zacząć opadać. Kiedy puści się przycisk, manometr pokaże obecne ciśnienie w oponie. 20. Pompowanie koła Pompowanie koła jest bardzo niebezpieczne i trzeba przeprowadzać je bardzo starannie. Należy ściśle stosować się do podanych niżej wskazówek, ponieważ może dojść do rozerwania opony. Niewykluczone zagrożenie dla życia! W montażownicy ciśnienie zostało ograniczone do 3,5 bar. Ogranicznik ciśnienia nie chroni jednak przed eksplozją opony. Koło może eksplodować, gdy: 1. Wymiary opony i obręczy nie są jednakowe 2. Obręcz lub opona są uszkodzone 3. Podczas naciągania stopki przekroczono zalecany docisk 4. Podczas pompowania przekroczono ciśnienie dopuszczone przez producenta opony 5. Obsługujący lekceważy zalecenia bhp Pompowanie opon dętkowych 1. Odkręć kapturek z zaworu. 2. Podłącz końcówkę pistoletu do zaworu opony. 3. Upewnij się, że średnice podane na obręczy i oponie odpowiadają sobie. 4. Upewnij się, że obręcz i opona zostały wystarczająco nasmarowane, ew. popraw. 5. Wcisnąć pedał do pompowania w położenie pośrednie (1), aby zacząć proces pompowania. 16

17 6. Puszczaj często pedał, sprawdzając przy tym ciśnienie na manometrze (3, rys. 19). Doprowadzaj powietrze małymi porcjami, aż do osiągnięcia zadanej wartości ciśnienia. W przypadku przekroczenia ciśnienia, można nacisnąć przycisk spuszczania powietrza (2, rys. 19). Przycisk należy zawsze zwalniać, gdy trzeba odczytać na manometrze ciśnienie Pompowanie opon bezdętkowych Aby napompować oponę bez dętki, której stopka ma być naciągnięta przez wdmuchanie sprężonego powietrza, trzeba koło zamocować na stole od wewnątrz. 1. Odkręć kapturek z zaworu. 2. Podłącz końcówkę do zaworu opony. 3. Upewnij się, że średnice podane na obręczy i opnie odpowiadają sobie. 4. Upewnij się, że obręcz i opona zostały wystarczająco nasmarowane, ew. popraw. 5. Ustaw pedał do pompowania w położenie pośrednie (1). 6. Jeżeli stopka nie wślizguje się w obręcz, należy ręką unieść oponę, aż jej górna stopka oprze się o obręcz, a następnie wcisnąć pedał (położenie 2). Otworami ze szczęk wypłynie wtedy silny strumień powietrza, który pomoże naciągnąć oponę. 7. Puść oponę i unieś lekko stopę na pedale, aby mógł on powrócić w położenie 1 i spowodować dalsze pompowanie opony, aż do osiągnięcia wymaganego ciśnienia. Również w tym przypadku skorzystaj z przycisku (2, rys. 19), aby spuścić nadmiar powietrza. NIEBEZPIECZEŃSTWO EKSPLOZJI! Podczas pompowania nie wolno przekroczyć ciśnienia 3,5 bar (50 psi). Jeżeli opona wymaga wyższego ciśnienia, należy zdjąć ją z montażownicy i umieścić w specjalnym koszu zabezpieczającym, gdzie można kontynuować pompowanie. Nigdy nie pompować powyżej wartości wskazanej przez producenta. Podczas pompowania ręce i twarz trzymać możliwie daleko od opony. Czynność tę powinna wykonywać tylko osoba przeszkolona. 17

TCE 4430 / TCE 4435. Notice originale Machine à monter les pneus. de Originalbetriebsanleitung Reifenmontiermaschine

TCE 4430 / TCE 4435. Notice originale Machine à monter les pneus. de Originalbetriebsanleitung Reifenmontiermaschine TCE 4430 / TCE 4435 de Originalbetriebsanleitung Reifenmontiermaschine en Original instructions Tire changer fr Notice originale Machine à monter les pneus es Manual original Máquina para montaje de neumáticos

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MEX 6. Sieczkarnia do kukurydzy. "T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi" nr. 99 476.PL.80P.0. (typ 476 / 477 : +..

Instrukcja obsługi MEX 6. Sieczkarnia do kukurydzy. T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi nr. 99 476.PL.80P.0. (typ 476 / 477 : +.. PL Instrukcja obsługi "T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi" nr. 99 476.PL.80P.0 MEX 6 (typ 476 / 477 : +.. 01001) Sieczkarnia do kukurydzy Sieczkarnia do kukurydzy MEX 6 (Typ 48830071+48830046/7

Bardziej szczegółowo

en Operating instructions Wheel Balancing Machine Istruzioni d uso Equilibratrice per ruote

en Operating instructions Wheel Balancing Machine Istruzioni d uso Equilibratrice per ruote WBE 4220 de Betriebsanleitung Radauswuchtmaschine en Operating instructions Wheel Balancing Machine fr Consignes d utilisation Banc d équilibrage de roues es Instrucciones de Funcionamiento Máquina de

Bardziej szczegółowo

ETX 513/515 łącznie z wersją KH

ETX 513/515 łącznie z wersją KH ETX 513/515 łącznie z wersją KH 10.04 - Instrukcji obsługi p 52034135 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Rozpieracze

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Rozpieracze Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY Rozpieracze Przebadano zgodnie z EN 13204 i NFPA 1936 Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 1/36 Spis treści 1 Informacje ogólne 3 1.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL Instrukcja montażu i obsługi - sprint evolution 467V009-00-0-OCE-Rev.B_PL Spis treści Informacje ogólne... Symbole... Wskazówki bezpieczeństwa... ogólne... dotyczące przechowywania... dotyczące eksploatacji...

Bardziej szczegółowo

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instrukcja obsługi p 52017705 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8

WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8 WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8 INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA 44 Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wiertarka do otworów podłużnych D3

Instrukcja obsługi. Wiertarka do otworów podłużnych D3 Instrukcja obsługi Wiertarka do otworów podłużnych Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać, aby móc zawsze z niej skorzystać! Dok.ID: 500030-901_04 Polnisch 2008-03-28 Wskazówka! Po dostarczeniu

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz 900 PL-SA

Zwalniak hamulca tz 900 PL-SA Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-013110/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz 900 PL-SA 57356 Lennestadt-Saalhausen Postfach 4010 Telefon: +49 (0) 2723/9145-0

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYNY

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYNY WOJCIECH BURY 99-300 Kutno Woźniaków 4b ++ 48 24-254 20 48 ++ 48 24-253 36 32 http: //www.bury.com.pl e-mail: office@bury.com.pl OPRYSKIWACZ POLOWY ZAWIESZANY PERKOZ 400 l 12 m PERKOZ 400 l 15 m PERKOZ

Bardziej szczegółowo

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Profi 400 V

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Profi 400 V ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI Profi 400 V Wydanie 12/2010 COPYRIGHT 2010 PWA HandelsgesmbH [PWA Spółka Handlowa z o.o.] Zmiany i powielanie (także fragmentów) wyłącznie za pisemną zgodą firmy PWA HandelsgesmbH.

Bardziej szczegółowo

Universal II Seria FPO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROTACYJNE POMPY WYPOROWE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI LUB SERWISOWANIA POMPY NALEŻY PRZECZYTAĆ I

Universal II Seria FPO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROTACYJNE POMPY WYPOROWE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI LUB SERWISOWANIA POMPY NALEŻY PRZECZYTAĆ I INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Universal II Seria ROTACYJNE POMPY WYPOROWE PUBLIKACJA:: 95-03015-Pol DATA PUBLIKACJI: 02/2005 PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI LUB SERWISOWANIA POMPY NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZROZUMIEĆ

Bardziej szczegółowo

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM Wydanie 12/2010 COPYRIGHT 2010 PWA HandelsgesmbH [PWA Spółka Handlowa z o. o.] Zmiany i powielanie (także fragmentów) wyłącznie za pisemną zgodą firmy PWA HandelsgesmbH.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika i instrukcja obsługi

Przewodnik użytkownika i instrukcja obsługi Przewodnik użytkownika i instrukcja obsługi Producent rowerów Koncepcja Firma b Twin projektuje i opracowuje pełną gamę produktów, przeznaczonych do wszelkiego rodzaju zastosowania. Pracownicy firmy posiadają

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-012682/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III 57356 Lennestadt-Saalhausen

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GX120 GX160 GX200 WSTĘP. Tłumaczenie instrukcji oryginalnej WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

INSTRUKCJA OBSŁUGI GX120 GX160 GX200 WSTĘP. Tłumaczenie instrukcji oryginalnej WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA WSTĘP Dziękujemy za dokonanie zakupu silnika Honda. Zależy nam, aby nowy silnik służył Państwu jak najlepiej, a przede wszystkim bezpiecznie. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje, dzięki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKA SPALINOWA TOO60C Instrukcja oryginalna Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000

Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 str. 2 SPIS TREŚCI OGÓLNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA MONTAŻU I OBSŁUGI...3 NARZĘDZIA I

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji/ montażu

Instrukcja eksploatacji/ montażu Wysokowydajna pompa grzewcza/do wody pitnej Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio- Eco Therm N Rio-Eco N 25-100, 30-100 do 80-120 Rio-Eco Z N Rio-Eco Therm N 30-100 do 65-120 Instrukcja eksploatacji/ montażu Nota

Bardziej szczegółowo

HO 051140 MINIPRESS P. Proszę przestrzegać zasad pracy umieszczonych w instrukcji obsługi! BA-101/3PL M53.XXXX

HO 051140 MINIPRESS P. Proszę przestrzegać zasad pracy umieszczonych w instrukcji obsługi! BA-101/3PL M53.XXXX HO 051140 MINIPRESS P Proszę przestrzegać zasad pracy umieszczonych w instrukcji obsługi! PL BA-101/3PL M53.XXXX A - Schemat budowy maszyny 1.9 3.10 6.4 3.23 3.21 3.18 3.17 3.19 1.7 1.2 2.4 2.1 2.2 2.3

Bardziej szczegółowo

PRONAR 1523A Typ: P3 PRONAR 1523A Typ: P3.1

PRONAR 1523A Typ: P3 PRONAR 1523A Typ: P3.1 PRODUCENT: PRONAR Sp. z o.o. 17-210 NAREW, woj. podlaskie ul. Mickiewicza 101 A tel./fax 0 85 6816329; 0 85 6816429; 0 85 6816381; 0 85 6816382; 0 85 6816384; fax 0 85 6816383; www.pronar.pl KOŁOWY CIĄGNIK

Bardziej szczegółowo

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości Lodówka Instrukcja obsługi POLAND Urządzenie wolno stojące wyobraź sobie nieograniczone możliwości Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi, prosimy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo