Instrukcja obsługi. Automatyczna montażownica opon. LIGA C160, C160 TI oraz wersja S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Automatyczna montażownica opon. LIGA C160, C160 TI oraz wersja S"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Automatyczna montażownica opon LIGA C160, C160 TI oraz wersja S

2 Spis treści 1. WSTĘP DEKLARACJA GRUPA UŻYTKOWNIKÓW OBOWIĄZKI ZAKŁADU OPIS ZNAKÓW OSTRZEGAWCZYCH OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJE OGÓLNE PRZEPISY BHP URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE OPIS URZĄDZENIA ZASADY UŻYTKOWANIA ODRYWANIE OPONY ZAKŁADANIE OPONY ZDEJMOWANIE OPONY ZAKŁADANIE OPONY POMPOWANIE KOŁA AKCESORIA KONSERWACJA PRZECHOWYWANIE ZŁOMOWANIE TABLICZKA ZNAMIONOWA PRZYCZYNY NIEDOMAGAŃ I ICH USUWANIE DANE TECHNICZNE MONTAŻOWNICA C 160 TI ZABEZPIECZENIA INSTALOWANIE MOCOWANIE ZBIORNIKA POWIETRZA MOCOWANIE WSKAŹNIKA OZNAKOWANIE ELEMENTÓW OBSŁUGOWYCH SPRAWDZANIE POPRAWNEGO DZIAŁANIA POMPOWANIE KOŁA POMPOWANIE OPON DĘTKOWYCH POMPOWANIE OPON BEZDĘTKOWYCH

3 1. Wstęp Przed uruchomieniem, podłączeniem i przystąpieniem do obsługi urządzenia jest konieczne dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz szczególnie z zasadami zachowania bezpieczeństwa. W ten sposób uniknie się zagrożenia dla własnego zdrowia oraz zniszczenia urządzenia. Przekazując urządzenie drugiej osobie do użytkowania powinno się ją także zapoznać z zasadami bezpiecznej obsługi. 1.1 Deklaracja Przystępując do eksploatacji urządzenia akceptuję niniejsze postanowienia umowy: Odpowiedzialność Odpowiedzialność firmy ATT GmbH ogranicza się do kwoty, którą klient zapłacił faktycznie za ten produkt. To wyłączenie odpowiedzialności nie obejmuje szkód, które zostały spowodowane świadomie lub przez poważne zaniedbanie ze strony firmy ATT GmbH. Gwarancja Używanie niedopuszczonego osprzętu prowadzi do zmiany naszego produktu i powoduje wyłączenie naszej odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi. Nie wolno dokonywać żadnych zmian w naszych produktach. Nasze produkty mogą być eksploatowane wyłącznie z oryginalnym wyposażeniem / częściami zamiennymi. W przeciwnym razie tracą ważność wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji. 1.2 Grupa użytkowników Urządzenie może być użytkowane tylko przez przeszkolony personel fachowy, jak mechanicy samochodowi, elektrycy, majstrowie, technicy i inżynierowie, w branży samochodowej. 1.3 Obowiązki zakładu Właściciel zakładu ma obowiązek zapewnić wszystkie środki profilaktyczne w celu niedopuszczenia do wypadku przy pracy oraz do powstania chorób zawodowych. Ponadto powinien zadbać, aby regularnie był sprawdzany stan techniczny urządzenia. Należy stosować się w tym zakresie do przepisów obowiązujących w danym kraju. Zasady podstawowe Właściciel zakładu powinien zadbać, aby elektryczne instalacje i środki pracy były wykonywane, modyfikowane i naprawiane tylko przez elektryków lub pod ich kierownictwem, odpowiednio do zasad obowiązujących w tej dziedzinie. Jeżeli w instalacji elektrycznej lub urządzeniu elektrycznym zauważy się usterkę, tzn. nie odpowiadają one zasadom stosowanym w elektrotechnice, to przedsiębiorca powinien zapewnić bezzwłoczne usunięcie usterki oraz środki uniemożliwiające użytkowanie wadliwej instalacji / urządzenia. 1.4 Opis znaków ostrzegawczych Nieczytelne lub zagubione tabliczki ze znakami ostrzegawczymi trzeba natychmiast zastępować nowymi. Nie użytkować montażownicy, jeśli brakuje jednej lub kilku tabliczek. Nie umieszczać żadnych przedmiotów, które zasłoniłyby tabliczki osobie obsługującej montażownicę. Nie przebywać za odchylaną kolumna pionową. Podczas pracy trzymać ręce możliwie najdalej od szczęk. Podczas odciskania opony trzymać nogi z daleka od łopaty odciskającej. 3

4 Uwaga: prąd elektryczny Odłączenie przewodu powoduje wydmuch strumienia powietrza pod wysokim ciśnieniem Podczas odciskania opony nie trzymać nigdy rąk na bokach opony Podczas odciskania opony trzymać ręce możliwie najdalej od ramienia łopaty Podczas zdejmowania i zakładania opony trzymać ręce daleko od krawędzi obręczy Wciśnięcie pedału powoduje zadziałanie urządzenia do napełniania opon i wydmuch powietrza z dysz w szczękach 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa Urządzenie może być obsługiwane tylko przez osobę z odpowiednim doświadczeniem, przyuczoną i uprawnioną do użytkowania. Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku zmian ingerujących w urządzenie, które nie zostały z nim uzgodnione. Jeżeli obsługujący nie stosuje się do zaleceń bhp podanych na oznaczeniach, to mogą powstać zagrożenia dla jego zdrowia W niniejszej instrukcji są stosowane następujące piktogramy: Informacja - podaje wskazówkę Uwaga - zwraca uwagę na niebezpieczeństwa dla obsługującego lub urządzenia Ogólne zagrożenia dla osób lub oznaczenia specjalne: Wysokie napięcie, niebezpieczeństwo zranienia, niebezpieczeństwo pożaru itp. Wszelkie prace, wykonywane przy instalacji elektrycznej, nawet o niewielkim zakresie, mogą być zlecane tylko wykwalifikowanemu personelowi. Urządzenia LIGA C 1 60 / C 1 60 TI są wyposażone w pneumatyczny zawór bezpieczeństwa. Zawór ten ogranicza do 3,5 bar ciśnienie powietrza podawanego do pistoletu lub innego urządzenia do pompowania, podłączonego do montażownicy. Absolutnie zabrania się usuwania lub przeregulowania elementów urządzenia odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niestosowania się z do tego zalecenia. 4

5 3. Informacje ogólne Urządzenie LIGA C1 60 jest przeznaczone do zdejmowania i zakładania opon na obręcze kół o średnicach od 12 do 26 (max 990 mm). Inne stosowanie urządzenia jest zabronione. Urządzenie występuje także w wersji: - LIGA C 1 60 TI z instalacją do szybkiego napełniania opon bezdętkowych, włączaną pedałem, ze zbiornikiem sprężonego powietrza oraz ze wskaźnikiem z przyciskiem do spuszczania powietrza. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy bezwzględnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Firma ATT nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem podanym w niniejszej instrukcji. Starannie przechowywać tę instrukcję, aby można było w każdej chwili z niej skorzystać. 4. Przepisy BHP Urządzenie może być obsługiwane tylko przez osobę przyuczoną i uprawnioną do użytkowania. Każda modyfikacja lub zmiana urządzenia, która nie została uzgodniona z producentem, stwarza niebezpieczeństwo dla obsługującego i powoduje unieważnienie odpowiedzialności producenta za ewentualne szkody. Wszelkie prace, wykonywane przy instalacji elektrycznej, nawet o niewielkim zakresie, mogą być zlecane tylko wykwalifikowanemu personelowi. 5. Urządzenia zabezpieczające Montażownica LIGA C 160 jest wyposażona w szereg urządzeń, które mają zapewnić obsługującemu maksymalne bezpieczeństwo: Pneumatyczny zawór bezpieczeństwa jest ustawiony na 3,5 bar. Zawór ten ogranicza do 3,5 bar ciśnienie powietrza podawanego do pistoletu lub innego urządzenia do pompowania Rys. 1 Dotyczy tylko wersji C 160 TI Zawór nadciśnieniowy (rys. 1) ustawiony na 11 bar, umieszczony na zewnętrznym zbiorniku sprężonego powietrza; nie dopuszcza, aby ciśnienie w zbiorniku wzrosło ponad 11 bar. 5

6 6. Opis urządzenia 1. Pedał sterujący obrotem stołu 2. Stół montażowy 3. Pedał sterujący odrywaczem opony 4. Ramię odchylane łopaty 5. Pedał sterujący zaciskaniem obręczy 6. Szczęki do mocowania koła 7. Pedał sterujący odchylaniem kolumny 8. Kolumna pionowa, odchylana pneumatycznie 9. Uchwyt prowadzący z przyciskiem do pozycjonowania ramienia 10. Ramię głowicy 11. Ramię poziome przesuwane 12. Zestaw przygotowania powietrza 13. Listwa oporowa 14. Łopata do odrywania opony 16. Głowica do demontażu/montażu 17. Naczynie na pastę 18. Łyżka monterska 19. Pokrętło do regulacji wysokości stołu 20. Pedał sterujący pompowaniem (wersja C 160 TI ) 21. Analogowy wskaźnik urządzenia do pompowania (wersja C 160 TI ) Rys. 2 Rys. 3 Rys Zasady użytkowania 7.1 Odrywanie opony Podczas odciskania opony trzymać ręce możliwie najdalej od ruchomych elementów. Utrzymywać z dala od obracających się części montażownicy posiadane łańcuszki na szyi, bransoletki i luźne części garderoby, ponieważ stwarzają one zagrożenie wypadkiem dla osoby obsługującej. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że wszystkie ciężarki są usunięte z obręczy, ew. usuń. 6

7 1) Upewnij się, że w oponie nie ma powietrza. W przeciwnym wypadku spuścić powietrze. Usuń zawór powietrza. 2) Włóż rękę w podcięcie w gumowej listwie oporowej (patrz rys. 5). Pociągnij półkę do góry i ustaw w pozycji odpowiadającej szerokości opony. W ten sposób otrzymuje się różny dystans i nachylenie między listwą oporową a łopatą (patrz rys. 6 i 7). Ułatwia to i przyspiesza proces odrywania opony. Rys. 5 W pozycji pokazanej na rysunku 6 można odrywać opony o szerokości do 325 mm, a w pozycji pokazanej na rysunku 7 do 400 mm 3) Rys. 6 Rys. 7 4) Odsuń ręką ramię łopaty i przystawić oponę do gumowej listwy oporowej. Przystaw łopatę odrywającą do stopki opony, w odległości 1 cm od krawędzi obręczy (patrz rys. 8). Rys. 8 Tak umieść łopatę, aby opierała się o oponę a nie o obręcz. Ta operacja musi być wykonywana bardzo ostrożnie. Wciśnięcie pedału sterującego odrywaczem opony spowoduje nagły i gwałtowny ruch łopaty. Dlatego w jej zasięgu istnieje ryzyko doznana urazu zmiażdżenia. 5) Wciśnij pedał, aby uruchomić łopatę odrywającą. Puścić pedał, kiedy łopata zakończy swój ruch lub kiedy opona zostanie odciśnięta od obręczy. Powtórz operację na całym obwodzie obręczy z obu stron, aż opona zostanie zepchnięta na środek obręczy. 7

8 7.2 Zakładanie opony 1. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że wszystkie ciężarki są usunięte z obręczy. 2. Posmaruj stopki opony przeznaczonym do tego smarem, aby ich nie uszkodzić oraz ułatwić sobie montaż. 3. Pociągnij uchwyt (1, rys. 9) na zewnątrz, aby dostosować wysokość stołu do szerokości opony (patrz rys. 12 i 13). W pozycji stołu pokazanej na rysunku 9 można zakładać opony o szerokości do 290 mm (11,5 ), a w pozycji pokazanej na rysunku 10 do 380 mm (15 ) Rys. 9 Rys Obręcz może być chwytana szczękami od wewnątrz lub od zewnątrz. Podczas zaciskania obręczy nie trzymaj rąk pod oponą. Aby umocować prawidłowo koło, musi ono znajdować się dokładnie po środku stołu (2, rys. 2). Upewnij się, że wszystkie cztery szczęki chwyciły koło. ZACISKANIE OBRĘCZY OD ZEWNĄTRZ (opony calowe) Ustaw pedał (5, rys. 2) w położeniu pośrednim i przy tym tak ustaw cztery szczęki (6), aby punkt odniesienia na stole odpowiadał mniej więcej średnicy koła, która jest podana na przesuwnej szczęce. Połóż koło na stole i dociśnij obręcz do dołu. Wciśnij pedał (5), aby zacisnąć koło. ZACISKANIE OBRĘCZY OD WEWNĄTRZ (opony calowe) Najpierw zamknij cztery szczęki (6, rys. 2), wciskając do końca pedał (5, rys. 2). Połóż koło na stole i wciśnij pedał (5). Szczęki otworzą się wtedy i zacisną obręcz. 7.3 Zdejmowanie opony W przypadku montażownicy wyposażonej w dodatkowe urządzenie PT100, należy zapoznać się w jego instrukcji z prawidłowym sposobem zakładania i zdejmowania opony. 1. Wciśnij pedał (7, rys. 2), aby ustawić kolumnę pionową (8) w położeniu pracy. Nie trzymaj rąk na kole: przechylana w położenie wyjściowe kolumna może spowodować ściśnięcie ręki między obręczą a głowicą. 2. Opuścić głowicę (16, rys. 2) do zetknięcia się z górną krawędzią obręczy, wciskając czerwony przycisk na rączce (9). Nastąpi automatyczne zablokowanie ramienia głowicy (10) i ramienia poziomego (11). Głowica (16) podniesie się samoczynnie na około 2 mm od obręczy. Ramię głowicy można ustawiać automatycznie w stosunku do obręczy ręcznie lub wciskając żółty przycisk (patrz rys. 11). Rys. 11 8

9 3. Za pomocą łyżki monterskiej (1, rys. 12), wprowadzonej między stopkę opony a przednią część głowicy (16, rys. 2), przełóż stopkę ponad klinową część głowicy. Rys. 12 Jeśli w oponie jest dętka, zaleca się podczas tej czynności utrzymywać zawór około 10 cm z prawej strony głowicy, aby nie uszkodzić dętki. Przytrzymaj w tym położeniu łyżkę monterską i obróć stół (2, rys. 2) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, stale wciskając pedał (1), aż opona zejdzie całkowicie z obręczy. Ręce i inne części ciała trzymaj z daleka od głowicy, kiedy stół się obraca, ponieważ istnieje zagrożenie przygnieceniem. Jeżeli guma stopki jest szczególnie sztywna, to stopka ma tendencję do ześlizgiwania się z głowicy. Aby tego uniknąć, powinno się najpierw obrócić stół parę centymetrów przeciwnie do ruchu zegara, przytrzymując łyżkę w pozycji pokazanej na rysunku Usuń ewentualną dętkę. 5. Powtórz całą operację z drugiej strony koła. 6. Wciśnij pedał (7, rys. 2), aby kolumna montażownicy (8, rys. 2) przechyliła się na zewnątrz. Zdejmij oponę z obręczy. 7.4 ZAKŁADANIE OPONY Kontrola opony i obręczy Ta kontrola jest bardzo istotna, aby uniknąć eksplozji opony podczas zakładania i pompowania! Zanim rozpocznie się zakładanie opony na obręcz należy poddać ją następującym oględzinom: - Obejrzyj i manualnie zbadaj oponę, czy nie wykazuje uszkodzeń osnowy. Opony wadliwej nie zakładaj na obręcz. - Sprawdź, czy obręcz nie jest wyszczerbiona i zwichrowana. Szczególnie w przypadku obręczy aluminiowych zwichrowanie powoduje często wewnętrzne mikropęknięcia, które nie są widoczne gołym okiem, ale dyskwalifikują obręcz i podczas pompowania stanowią źródło zagrożenia niebezpieczeństwem wypadku. - Średnica opony musi dokładnie odpowiadać średnicy obręczy. Średnica obręczy jest wybita na obręczy, natomiast średnica opony jest podana na boku opony. NIGDY nie zakładaj opony na obręcz w sytuacji, gdy nie udało się ustalić faktycznych średnic. 9

10 Montaż 1. Posmaruj stopkę opony i obrzeże obręczy przeznaczonym do tego smarem, aby uniknąć ich uszkodzenia oraz ułatwić sobie montaż. 2. Jeżeli koło było zdejmowane ze stołu, to należy je ponownie umocować na stole tak, jak opisano w punkcie Zakładanie opony. 3. Doprowadź kolumnę pionową (8, rys. 2) do położenia pracy, wciskając pedał (7). Nie trzymaj rąk na kole: powracające w położenie wyjściowe ramię pionowe może spowodować ściśnięcie ręki między obręczą a głowicą. 4. Opuść głowicę (16) do zetknięcia się z górną krawędzią obręczy i zablokuj oba ramiona, jak opisano w punkcie 2 rozdziału 7.3. Jeżeli zakłada się zdjętą wcześniej oponę lub pracuje często z obręczami o tej samej średnicy, to do zablokowania i odblokowania głowicy nie trzeba za każdym razem używać przycisku na rączce (9, rys. 2), lecz wystarczy odchylenie i postawienie z powrotem kolumny pionowej (8), do czego wciska się pedał (7). Utrzymuj ręce i inne części ciała z dala od obracającego się stołu, ponieważ istnieje zagrożenie przygnieceniem. 5. Tak poprowadź rękami oponę, aby stopka przechodziła pod przednią częścią głowicy (16, rys. 2) i prześlizgiwała się na krawędzi tylnej części głowicy (patrz rys. 13). Rys. 13 Kiedy jest zakładana opona bezdętkowa, to montaż należy rozpocząć naprzeciwko zaworu powietrza. Wciśnij pedał (1, rys. 2), aby spowoduj obracanie stołu zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wciskaj przy tym stopkę opony pod krawędź obręczy. 6. Włóż dętkę, jeżeli jest przewidziana. 7. W ten sam sposób zamontuj stopkę z drugiej strony koła. Po założeniu opony wciśnij pedał (7), aby odchylić kolumnę (8). 8. Wciśnij pedał (5, rys. 2), aby uwolnić koło ze szczęk. Stół powinien obracać się zgodnie z ruchem wskazówek zegara zarówno podczas zdejmowania opony, jak i jej zakładania. Obracanie w przeciwnym kierunku jest przydatne tylko w celu poprawienia jakiegoś błędu obsługi. 7.5 Pompowanie koła Czynności opisane w tym rozdziale odnoszą się do montażownicy wyposażonej w pistolet do pompowania. Jeżeli zakupiona montażownica (wersja C 160 TI) posiada urządzenie do szybkiego pompowania (tzw. inflator), to należy skorzystać z odpowiedniej instrukcji obsługi. Pompowanie opony jest operacją niebezpieczną! Dlatego należy stosować się do podanych wskazówek. Rozerwanie obręczy lub pęknięcie opony pod działaniem ciśnienia może doprowadzić do eksplozji, przy której następuje wyrzucenie do góry i na boki ciężkich elementów koła i w efekcie spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Niewykluczone zagrożenie dla życia! W naszej montażownicy ciśnienie maksymalne zostało ograniczone do 3,5 bar (50 psi). Brak jest jednak urządzenia zabezpieczającego. Dlatego w żadnym przypadku nie wolno przekraczać podanego przez producenta ciśnienia maksymalnego. 10

11 Koło może eksplodować, gdy: 1. Wymiary opony i obręczy nie są jednakowe 2. Obręcz lub opona są uszkodzone 3. Podczas naciągania stopki przekroczono zalecany docisk 4. Podczas pompowania przekroczono ciśnienie dopuszczone przez producenta opony 5. Obsługujący lekceważy zalecenia bhp. Kolejność czynności podczas pompowania: 1. Odkręć kapturek z zaworu. 2. Podłącz końcówkę pistoletu do zaworu opony. 3. Upewnij się, że średnice podane na obręczy i oponie odpowiadają sobie. 4. Upewnij się, że obręcz i opona zostały wystarczająco nasmarowane, ew. popraw. 5. Naciągnij stopkę opony, wdmuchując porcję sprężonego powietrza i kontrolując ciśnienie powietrze na manometrze pistoletu. Szczególnie ostrożnie wykonywać tę czynność w przypadku obręczy z odsadzeniem chroniącym stopkę opony (HUMP, DOUBLE HUMP etc.). 6. Napompuj oponę krótkimi dawkami sprężonego powietrza, zwracając przy tym uwagę, aby nie przekroczyć ciśnienia podanego przez producenta. Niebezpieczeństwo eksplozji! Podczas pompowania nie wolno przekroczyć ciśnienia 3,5 bar (50 psi). Jeżeli opona wymaga wyższego ciśnienia, należy zdjąć ją z montażownicy i umieścić w specjalnym koszu zabezpieczającym, gdzie można kontynuować pompowanie. Nigdy nie pompować powyżej wartości wskazanej przez producenta. Podczas pompowania trzymać ręce i twarz możliwie daleko od opony. Czynność tę powinna wykonywać tylko osoba przeszkolona. 8. Akcesoria Stosowanie nieoryginalnych akcesoriów może zagrozić bezpieczeństwu użytkowania montażownicy i spowodować utratę gwarancji. W opcji występują następujące elementy wyposażenia montażownicy LIGA C160: - przyrząd do wykręcania zaworków M00A - przyrząd do wyciągania zaworków M43A - 2 zestawy nakładek plastykowych dla szczęk (8szt.) M01A - osłony plastykowe dla głowicy standardowej (10+10 szt.) M03A - łyżka monterska M31A - nakładka plastykowa dla łyżki 1 zestaw = 4szt M02A - 1zestaw = 4 szt. osłona plastykowa dla łopaty M41A - osłona dla koła ze stopu aluminium 1 zestaw = 3 szt M42A - urządzenie ręczne do dociskania stopki M26A - rolka przy głowicy do dociskania stopki M24A - pistolet do pompowania ASTURO wg normy CE M06A - pistolet do pompowania MICHELIN wg CE M07A - urządzenie do szybkiego pompowania z pedałem, wskaźnikiem i przyciskiem M27A - urządzenie do pompowania z pedałem i obręczą, do opon bezdętkowych M28A - urządzenie PT M37A - urządzenie do dociskania stopki opon typu RUN-FLAT, uzup. dla PT M39A - urządzenie do podnoszenia i dociskania stopki, systemu PTX ułatwia montaż opon niskoprofilowych, możliwość rozszerzenia o urządzenie do dociskania stopki opon typu RUN-FLAT i KPX do montażu opon PAX M20A - czopy przedłużające dla PTX M21A - urządzenie do dociskania stopki opon typu RUN-FLAT. uzupełnienie dla PTX M23A - zestaw KPX dla opon PAX (do użycia tylko w połączeniu z PTX) M22A - pneum. urządzenie do podnoszenia koła ze stolikiem przesuwnym M40A - przyrząd do szybkiej wymiany głowicy (z gniazdem stożkowym) M49A - głowica dla obręczy Convex z adapterem M81A - zestaw wkładek plastykowych dla głowicy do obręczy Convex (20 szt.) M89A 11

12 - głowica plastykowa z adapterem M83A - głowica plastykowa kompletna M18A - tylko głowica plastykowa na wymianę M19A - głowica rolkowa z adapterem M85A - głowica dla motocykli i motorowerów, z osłoną plastykową M14A - zestaw wkładek plastykowych dla głowicy rolkowej ( szt.) M13A - przestawiana głowica z adapterem M87A - adapter dla przyrządu do szybkiej wymiany M90A - stolik przesuwny (nie w połączeniu z urządzeniem do podnoszenia koła) M05A - 1 zestaw = 4 szt. adapter dla obręczy motocyklowych M08A - 1 zestaw = 4 szt. adapter dla redukcji zakresu mocowania o 4" M09A - zestaw = 4 szt. osłon plastykowych dla adaptera obręczy motocyklowych i redukcji zakresu mocowania M10A - 1 zestaw = 4 szt. adapter dla obręczy Convex M11A - 1 zestaw = 4 szt. adapter z głowicą i specjalną łopatą odrywającą dla obręczy gokartów (min. średnica obręczy 5") M1 2A - przyrząd do szybkiej wymiany (połączenie bagnetowe) dla głowic M16A - dodatkowe połączenie bagnetowe dla głowicy M17A W opcji występują następujące elementy wyposażenia montażownicy LIGA C 160 TI : - przyrząd do wykręcania zaworków M00A - przyrząd do wyciągania zaworków M43A - 2 zestawy nakładek plastykowych dla szczęk ( = 8 szt.) M01A - osłony plastykowe dla głowicy standardowej ( szt.) M03A - łyżka monterska M31A - nakładka plastykowa dla łyżki 1 zestaw = 4szt M02A - 1 zestaw = 4 szt. osłona plastykowa dla łopaty M41A - osłona dla koła ze stopu aluminium 1 zestaw = 3 szt M42A - urządzenie ręczne do dociskania stopki M26A - rolka przy głowicy do dociskania stopki M24A - urządzenie PT M37A - urządzenie do dociskania stopki opon typu RUN-FLAT, uzup. dla PT M39A - urządzenie do podnoszenia i dociskania stopki, systemu PTX. ułatwia montaż opon niskoprofilowych, możliwość rozszerzenia o urządzenie do dociskania stopki opon typu RUN-FLAT i KPX do montażu opon PAX M20A - czopy przedłużające dla PTX M21A - urządzenie do dociskania stopki opon typu RUN-FLAT. uzupełń. dla PTX M23A - zestaw KPX dla opon PAX (do użycia tylko w połączeniu z PTX) M22A - pneum. urządzenie do podnoszenia koła ze stolikiem przesuwnym M40A - przyrząd do szybkiej wymiany głowicy (z gniazdem stożkowym) M49A - głowica dla obręczy Convex z adapterem M81A - zestaw wkładek plastykowych dla głowicy do obręczy Convex (20 szt.) M89A - głowica plastykowa z adapterem M83A - głowica plastykowa kompletna M18A - tylko głowica plastykowa na wymianę M19A - głowica rolkowa z adapterem M85A - głowica dla motocykli i motorowerów, z osłoną plastykową M14A - zestaw wkładek plastykowych dla głowicy rolkowej (10+10 szt.) M13A - przestawiana głowica z adapterem M87A - adapter dla przyrządu do szybkiej wymiany M90A - stolik przesuwny (nie w połączeniu z urządzeniem do podnoszenia koła) M05A - 1 zestaw = 4 szt. adapter dla obręczy motocyklowych M08A - 1 zestaw = 4 szt. adapter dla redukcji zakresu mocowania 4" M09A - 1 zestaw = 4 szt. osłon plastykowych dla adaptera obręczy motocyklowych i redukcji zakresu mocowania M10A - 1 zestaw = 4 szt. adapter dla obręczy Convex M11A - 1 zestaw = 4 szt. adapter z głowicą i specjalną łopatą odrywającą dla obręczy gokartów (min. średnica obręczy 5") M1 2A - przyrząd do szybkiej wymiany (połączenie bagnetowe) dla głowic M16A - dodatkowe połączenie bagnetowe dla głowicy M17A 12

13 9. Konserwacja Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie elektryczne i pneumatyczne. Do zakresu okresowych prac konserwacyjnych należą: Regularne sprawdzanie (co 2 tygodnie) poziomu oleju w zbiorniczku ze środkiem smarowniczym. Rurka zasysająca nie może nigdy wystawać ponad poziom oleju. Ewentualnie uzupełnić poziom olejem do instalacji pneumatycznych klasy ISO HG o lepkości VG 32 (przykładowo ESSO Febis K 32, MOBIL Vacouline Oil 1405, KLUBER Altpress 32). Wlewać po odkręceniu zbiorniczka. Regularne sprawdzanie (co 2-3 dni), czy po każdych 2-3 wciśnięciach pedału (3 lub 5, rys. 2) jedna kropla oleju spada do przezroczystego zbiorniczka (12). Jeżeli tak nie jest, wyregulować śrubą (patrz rys. 14). Rys. 14 Rys. 15 Codzienne czyszczenie stołu montażowego, aby nie zbierały się zanieczyszczenia. Przesmarowanie prowadnic szczęk mocujących olejem klasy ISO HG o lepkości VG 68 (przykładowo: ESSO Febis K 68, Mobil Vactra 2, Shell Tonna Oil 68). Aby zapewnić długotrwałe funkcjonowanie urządzenia ograniczającego ciśnienie powietrza podawane przez pistolet, należy: 1) Regularnie sprawdzać kondensat w zbiorniczku filtra (1, rys. 15). Jego poziom nie powinien przekraczać kreski (2) na wskaźniku w zbiorniczku. W celu spuszczenia kondensatu obrócić w prawo nakrętkę rowkowaną (3). 2) Co dni odłączyć maszynę od instalacji pneumatycznej i odkręcić zbiorniczek (1, rys. 15), aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia. 10. Przechowywanie Jeżeli montażownica ma być przez długi czas nie użytkowana, to należy: - Wyłączyć wszystkie źródła zasilania; - Posmarować prowadnice ślizgowe szczęk na stole montażowym oraz prowadnicę poziomego ramienia, aby nie zardzewiały. - Opróżnić zbiorniczki. - Osłonić urządzenie folią. 11. Złomowanie Jeżeli urządzenie ma być złomowane, to zalecamy przerwanie wszystkich przewodów zasilających, aby uczynić je niesprawnymi. - Usunąć wszystkie niemetalowe materiały i utylizować zgodnie z przepisami. - Spuścić olej i utylizować zgodnie z przepisami. - Oddać na złom pozostałość jako metal. 13

14 12. Tabliczka znamionowa Z tyłu urządzenia znajduje się tabliczka znamionowa, na której SA umieszczone następujące dane: 1 Dane producenta 2 Model 3 Rok produkcji 4 Numer fabryczny 5 Napięcie 6 Pobór prądu 7 Pobór mocy 8 Częstotliwość 13. Przyczyny niedomagań i ich usuwanie Stół montażowy nie obraca się po wciśnięciu pedału (1, rys. 2) Wtyczka nie jest prawidłowo wciśnięta w gniazdko Brak zasilania Wcisnąć wtyczkę Sprawdzić, czy ewentualnie nie obluzowały się przewody we wtyczce, w silniku lub w gniazdku Brak reakcji na wciskanie pedału (5), pedału odrywacza (3), pedału odchylania kolumny (7), rączki (9) Brak powietrza z instalacji pneumatycznej Zaciśnięty lub zagięty elastyczny przewód instalacji pneumatycznej Sprawdzić instalację pneumatyczną Sprawdzić przewód instalacji pneumatycznej Jeżeli nie uda się usunąć usterki pomimo wykonania powyższych czynności, to należy wezwać serwis. 14. Dane techniczne Silnik elektryczny (prądu 3-fazowego) (1 prędkość) 0,55 kw Silnik elektryczny (prądu 3-fazowego) (2 prędkości) 0,8/1,1 kw Silnik elektryczny (prądu 1-fazowego) 0,75 kw Zakres mocowania zewnętrznego: 12"-24" Zakres mocowania wewnętrznego: 14"-26" Max średnica koła: 990 mm Max otwarcie łopaty odrywającej (pozycja 1) 325 mm Max otwarcie łopaty odrywającej (pozycja 2) 400 mm Max szerokość koła na stole montażowym (górna pozycja) 290 mm (11,5") Max szerokość koła na stole montażowym (dolna pozycja) 380 mm (15") Siła odrywania wywierana przez siłownik (przy 10 bar) N Ciśnienie robocze bar Masa urządzenia (C 160) 250 kg Masa urządzenia (C 160 TI ) 265 kg Poziom hałasu (na stanowisku) LpA < 70 db (A) 14

15 15. Montażownica C 160 TI Urządzenie do szybkiego pompowania stosuje się w montażownicy C 160 TI zamiast pistoletu. Zakres jego użycia został podany w instrukcji i nie wolno go stosować do innych celów. Zanim zacznie się pracę z urządzeniem, należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Firma ATT GmbH nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, które powstaną wskutek nieodpowiedniego obchodzenia się z urządzeniem. Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać, aby można było w każdej chwili z niej skorzystać. 16. Zabezpieczenia Oprócz zabezpieczeń wymienionych w niniejszej instrukcji, wersja C160 TI posiada jeszcze zawór nadciśnieniowy na zewnętrznym zbiorniku powietrza (8, rys. 16), który jest nastawiony na 11 bar. Zadziałanie zaworu ma miejsce w chwili, gdy ciśnienie w zbiorniku przekroczy 11 bar. Usunięcie lub rozregulowanie urządzeń zabezpieczających stanowi naruszenie europejskich przepisów i powoduje wygaśnięcie odpowiedzialności producenta za ewentualne szkody. Rys. 16 Rys Instalowanie Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności przy montażownicy wyłączyć zasilanie elektryczne i pneumatyczne. Jeżeli montażownica jest zapakowana w skrzyni drewnianej, to najpierw zainstalować według instrukcji obsługi, a następnie wykonac poniższe czynności Mocowanie zbiornika powietrza 1. Umieść zbiornik powietrza (1, rys. 16) na korpusie (2) montażownicy, wkładając śruby dwustronne (3) wspornika w otwory. 2. Umocuj zbiornik nakrętkami (4) i dokręć je kluczem inbusowym. 3. Przewód gumowy (5) wystający korpusu montażownicy, podłącz do króćca (6) zbiornika. 4. Umocuj przewód do króćca, dociągając wkrętakiem opaskę (7) Mocowanie wskaźnika 1. Umocuj maszt (1, rys. 17) śrubami (2) w otworach z tyłu montażownicy (3). 2. Przykręć wskaźnik (4) odpowiednimi śrubami (5) do masztu (1). 3. Umocuj przewód elastyczny (7, rys. 3), oznaczony naklejką A, do przyłącza, który jest u dołu wskaźnika (8, rys. 17) i także jest oznaczony naklejką. Następnie podłącz przewód elastyczny (6, rys. 17) do przyłącza (9). 15

16 18. Oznakowanie elementów obsługowych Oprócz elementów obsługowych wymienionych już w niniejszej instrukcji, wersja C160 TI posiada jeszcze: - pedał do napełniania opony (1, rys. 18), do opon dętkowych i bezdętkowych - przycisk do spuszczania powietrza (2, rys. 19), którym redukuje się ciśnienie w oponie, gdy jest za wysokie Rys. 18 Rys Sprawdzanie poprawnego działania Wciśnij pedał do napełniania opony (1, rys. 18) i ustaw w pozycji 1. Z dyszy musi wylatywać sprężone powietrze. Wciśnij pedał do napełniania opony (1, rys. 18) i ustaw w pozycji 2. Z otworów w szczękach musi wylatywać sprężone powietrze. W trakcie wykonywania tych czynności nie wolno trzymać twarzy nad stołem montażowym. Ewentualne zanieczyszczenia ze stołu mogłyby dostać się do oczu obsługującego. Z tego samego powodu należy zwracać uwagę, aby podczas pracy mimowolnie nie nacisnąć pedału do napełniania opony. Podłącz dyszę do napełniania (1, rys. 19) do zaworka opony. Manometr (3, rys. 19) pokaże ciśnienie w oponie. Naciśniecie przycisku (2, rys. 19): ciśnienie musi zacząć opadać. Kiedy puści się przycisk, manometr pokaże obecne ciśnienie w oponie. 20. Pompowanie koła Pompowanie koła jest bardzo niebezpieczne i trzeba przeprowadzać je bardzo starannie. Należy ściśle stosować się do podanych niżej wskazówek, ponieważ może dojść do rozerwania opony. Niewykluczone zagrożenie dla życia! W montażownicy ciśnienie zostało ograniczone do 3,5 bar. Ogranicznik ciśnienia nie chroni jednak przed eksplozją opony. Koło może eksplodować, gdy: 1. Wymiary opony i obręczy nie są jednakowe 2. Obręcz lub opona są uszkodzone 3. Podczas naciągania stopki przekroczono zalecany docisk 4. Podczas pompowania przekroczono ciśnienie dopuszczone przez producenta opony 5. Obsługujący lekceważy zalecenia bhp Pompowanie opon dętkowych 1. Odkręć kapturek z zaworu. 2. Podłącz końcówkę pistoletu do zaworu opony. 3. Upewnij się, że średnice podane na obręczy i oponie odpowiadają sobie. 4. Upewnij się, że obręcz i opona zostały wystarczająco nasmarowane, ew. popraw. 5. Wcisnąć pedał do pompowania w położenie pośrednie (1), aby zacząć proces pompowania. 16

17 6. Puszczaj często pedał, sprawdzając przy tym ciśnienie na manometrze (3, rys. 19). Doprowadzaj powietrze małymi porcjami, aż do osiągnięcia zadanej wartości ciśnienia. W przypadku przekroczenia ciśnienia, można nacisnąć przycisk spuszczania powietrza (2, rys. 19). Przycisk należy zawsze zwalniać, gdy trzeba odczytać na manometrze ciśnienie Pompowanie opon bezdętkowych Aby napompować oponę bez dętki, której stopka ma być naciągnięta przez wdmuchanie sprężonego powietrza, trzeba koło zamocować na stole od wewnątrz. 1. Odkręć kapturek z zaworu. 2. Podłącz końcówkę do zaworu opony. 3. Upewnij się, że średnice podane na obręczy i opnie odpowiadają sobie. 4. Upewnij się, że obręcz i opona zostały wystarczająco nasmarowane, ew. popraw. 5. Ustaw pedał do pompowania w położenie pośrednie (1). 6. Jeżeli stopka nie wślizguje się w obręcz, należy ręką unieść oponę, aż jej górna stopka oprze się o obręcz, a następnie wcisnąć pedał (położenie 2). Otworami ze szczęk wypłynie wtedy silny strumień powietrza, który pomoże naciągnąć oponę. 7. Puść oponę i unieś lekko stopę na pedale, aby mógł on powrócić w położenie 1 i spowodować dalsze pompowanie opony, aż do osiągnięcia wymaganego ciśnienia. Również w tym przypadku skorzystaj z przycisku (2, rys. 19), aby spuścić nadmiar powietrza. NIEBEZPIECZEŃSTWO EKSPLOZJI! Podczas pompowania nie wolno przekroczyć ciśnienia 3,5 bar (50 psi). Jeżeli opona wymaga wyższego ciśnienia, należy zdjąć ją z montażownicy i umieścić w specjalnym koszu zabezpieczającym, gdzie można kontynuować pompowanie. Nigdy nie pompować powyżej wartości wskazanej przez producenta. Podczas pompowania ręce i twarz trzymać możliwie daleko od opony. Czynność tę powinna wykonywać tylko osoba przeszkolona. 17

Instrukcja obsługi. Automatyczna montażownica opon BRS 250, 251

Instrukcja obsługi. Automatyczna montażownica opon BRS 250, 251 Instrukcja obsługi Automatyczna montażownica opon BRS 250, 251 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Dane techniczne...3 3. Ogólne zasady bezpieczeństwa...3 4. Urządzenia zabezpieczające...3 5. Opis urządzenia...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Półautomatyczna montaŝownica opon LIGA C 100

Instrukcja obsługi. Półautomatyczna montaŝownica opon LIGA C 100 Instrukcja obsługi Półautomatyczna montaŝownica opon LIGA C 100 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Ogólne zasady bezpieczeństwa... 3 4. Urządzenia zabezpieczające... 3 5. Opis urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Automatyczna montażownica opon LIGA C150, C150 TI

Instrukcja obsługi. Automatyczna montażownica opon LIGA C150, C150 TI Instrukcja obsługi Automatyczna montażownica opon LIGA C150, C150 TI Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Dane techniczne urządzenia... 3 3. Ogólne zasady bezpieczeństwa... 3 4. Urządzenia zabezpieczające...

Bardziej szczegółowo

CM 330, CM 330 GT INSTRUKCJA OBSŁUGI

CM 330, CM 330 GT INSTRUKCJA OBSŁUGI Automatyczna montażownica opon CM 330, CM 330 GT INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści WSTĘP...3 DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA...3 DANE NA TABLICZCE IDENTYFIKACYJNEJ...3 TRANSPORT...4 OPIS URZĄDZENIA...4 ROZPAKOWANIE

Bardziej szczegółowo

CT 21 oraz w wersjach specjalnych IT - ITAS

CT 21 oraz w wersjach specjalnych IT - ITAS Montażownica opon CT 21 oraz w wersjach specjalnych IT - ITAS Instrukcja obsługi SPIS TEŚCI WSKAZÓWKI... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 OPIS URZĄDZENIA... 7 WYPOSAŻENIE - Wyposażenie standardowe... 5 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Montażownica osobowa Butler Kendo.30 LIGHT

Montażownica osobowa Butler Kendo.30 LIGHT Montażownica osobowa Butler Kendo.30 LIGHT Maszyna BUTLER KENDO.30 LIGHT stanowi połączenie wydajności urządzenia AIKIDO z prostą obsługą i niską ceną. Podobnie do AIKIDO montażownica KENDO posiada opatentowaną

Bardziej szczegółowo

Montażownica osobowa Butler Aikido.34

Montażownica osobowa Butler Aikido.34 Montażownica osobowa Butler Aikido.34 Montażownica AIKIDO firmy Butler jest automatyczną montażownicą do opon samochodów osobowych. Pracuje bez użycia łyżek. Opatentowana przez firmę Butler stopka montażowa

Bardziej szczegółowo

CT 23 oraz w wersji specjalnej IT

CT 23 oraz w wersji specjalnej IT Montażownica opon CT 23 oraz w wersji specjalnej IT Instrukcja obsługi SPIS TEŚCI WSKAZÓWKI... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 OPIS URZĄDZENIA... 4 WYPOSAŻENIE STANDARDOWE... 5 WYPOSAŻENIE DODATKOWE W OPCJI...

Bardziej szczegółowo

WYWAŻARKI DO KÓŁ WYWAŻARKI DO KÓŁ

WYWAŻARKI DO KÓŁ WYWAŻARKI DO KÓŁ WYWAŻARKI DO KÓŁ WIMAD W WYWAŻARKI DO KÓŁ 10 820W 10 314W 10 214W WIMAD Wyposażanie serwisów samochodowych Wyważarki do kół WIMAD Wyważarki do kół serii W przeznaczone są do wyważania kół z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna: Średnica felgi 12 30 Max. szerokość felgi 13

Specyfikacja techniczna: Średnica felgi 12 30 Max. szerokość felgi 13 MONTY 8600 Monty 8600 to wysokiej jakości montażownica do kół samochodów osobowych i dostawczych. Dzięki zastosowaniu takich rozwiązań jak automatyczne narzędzie montażowe, dwa dyski odbijające do odparzania

Bardziej szczegółowo

Montażownica osobowa Butler A.CONCERT3

Montażownica osobowa Butler A.CONCERT3 Montażownica osobowa Butler A.CONCERT3 Montażownica A.Concert3 firmy Butler jest w pełni automatyczną montażownicą do opon samochodów osobowych.. A.Concert3 to pierwsza na rynku montazownica wyposażona

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

S 48 FPI. Automatyczna montażownica S48

S 48 FPI. Automatyczna montażownica S48 Automatyczna montażownica S48 S 48 S48 to montażownica przeznaczona dla wymagających, profesjonalnych serwisów oponiarskich. Jedno z najbardziej zaawansowanych technologicznie i wszechstronnych tego typu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE MONTAŻOWNICE DO KÓŁ

AUTOMATYCZNE MONTAŻOWNICE DO KÓŁ od 1958 roku (0) 32-352-40-33, fax (0) 32-254-86-63 (0) 501-567-447, (0) 509-815-919 biuro@autotechnika.net www.autotechnika.net ul. 1-go Maja 79 41-706 Ruda Śląska AUTOMATYCZNE MONTAŻOWNICE DO KÓŁ G 870E

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH Air Power 1 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Wyposażenie... 6 2.5.

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust FLUIDRAIN-COMBO jest zintegrowanym spustem kondensatu

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

BASIC 240-8/24 BASIC 240-8/50

BASIC 240-8/24 BASIC 240-8/50 SUPLEMENT Do oryginalnej instrukcji obsługi sprężarek tłokowych BASIC 240-8/24 BASIC 240-8/50 Producent: ABAC Aria Compressa S.p.A., Via Einaudi 6 10070 Robassomero (TO) - Italy Niniejszy suplement jest

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

Montażownica do kół RASE 2002 Automatic

Montażownica do kół RASE 2002 Automatic Montażownica do kół RASE 2002 Automatic Montażownica RASE 2002 jest automatyczną maszyną przystosowaną do pracy z kołami samochodów osobowych i motocykli o rozmiarach do 20". Opcjonalnie może zostać wyposażona

Bardziej szczegółowo

FX 4000 INSTRUKCJA OBSŁUGI

FX 4000 INSTRUKCJA OBSŁUGI FX 4000 INSTRUKCJA OBSŁUGI Gratulujemy dobrego wyboru. Wybrali Państwo infrazon o bardzo wysokiej jakości, zaprojektowany tak, aby spełniał wszelkie wymogi stawiane przez użytkowników, łączący zgodność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy. Modele: FM-1210SA1 FM-1212SA1 FM-1215SA1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy. Modele: FM-1210SA1 FM-1212SA1 FM-1215SA1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy Modele: FM-1210SA1 FM-1212SA1 FM-1215SA1 www.ferono.com info@ferono.com 1. INFORMACJA O PRODUKCIE Jako jeden z produktów do urządzenia nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

MONTAŻOWNICA JANKA K + WYWAŻARKA ATS GRATIS!!!!

MONTAŻOWNICA JANKA K + WYWAŻARKA ATS GRATIS!!!! ELKUR SP J A.Kuryło i K.Kuryło, ul.3-go Maja 98B, 37-500 Jarosław, nr tel 16 621 68 82 wew. 21 lub 26 www.elkur.pl, sklep@elkur.pl, 883 324 856, biuro@elkur.pl przedstawiciele handlowi: Arkadiusz Tomaszewski

Bardziej szczegółowo

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800 Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800 Instrukcja obsługi instrukcja obsługi Niniejsza waga firmy ADE jest urządzeniem precyzyjnym i musi być odpowiednio traktowana. Dlatego należy dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax:

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax: Art. nr. 593672 Instrukcja obsługi wykaz części Spis Treści Charakterystyka urządzenia 4 Instrukcja montażu 4 Czyszczenie urządzenia 5 Gwarancja 5 Instrukcja bezpieczeństwa 6 Objaśnienie piktogramów 6

Bardziej szczegółowo

Zbijak z pojedynczym ramieniem przestawnym o 180 stopni (patent Corghi). Szybkie, dokładne, powtarzalne zbijanie po obydwu stronach opony.

Zbijak z pojedynczym ramieniem przestawnym o 180 stopni (patent Corghi). Szybkie, dokładne, powtarzalne zbijanie po obydwu stronach opony. ARTIGLIO 50 oraz ARTIGLIO 55 to montażownice przeznaczone do kół samochodów osobowych, typu SUV, dostawczych oraz lekkich ciężarówek z kołami o średnicy do 30". Niewątpliwie urządzenia te przywołują tradycję,

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy. Modele: FK100Z FK120Z FK150Z

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy. Modele: FK100Z FK120Z FK150Z INSTRUKCJA OBSŁUGI Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy Modele: FK100Z FK120Z FK150Z www.ferono.com info@ferono.com 1. INFORMACJA O PRODUKCIE Jako jeden z produktów do urządzenia nowoczesnego wnętrza najwyższej

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL 04307183) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

CENA netto. CENA netto G58 / G88. CENA netto. CENA netto 23 000 / 26 000

CENA netto. CENA netto G58 / G88. CENA netto. CENA netto 23 000 / 26 000 2013 2 E58 G18 14 900 21 000 G58 / G88 T18 23 000 / 26 000 35 000 3 E58 G18 G58 G88 T18 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE Ilość czujników CCD 4 8 8 8 6 Ilość głowic 2 głowice pomiarowe przednie oraz 2 tylne elektroniczne

Bardziej szczegółowo

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania TECHNO Siłownik elektromechaniczny do bram skrzydłowych Instrukcja montażu i użytkowania Wymiary: Dane techniczne: W komplecie: 1. Siłownik lewy lub prawy 2. Uchwyt montażowy do słupka 3. Uchwyt montażowy

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012 Instrukcja oryginalna Zestaw holowniczy CX T Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka holowniczego CX T 1050 51048070060 PL - 02/2012 Spis treści g 1 Wprowadzenie Informacje o dokumentacji... 2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Návod k použití. Instrukcja obsługi. Návod k použitiu. Instruction Leaflet PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM PŘEČTĚTE DŮKLADNĚ NÁVOD A USCHOVEJTE HO!

Návod k použití. Instrukcja obsługi. Návod k použitiu. Instruction Leaflet PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM PŘEČTĚTE DŮKLADNĚ NÁVOD A USCHOVEJTE HO! CZ Instrukcja obsługi Návod k použití PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ SZCZEGÓŁY I ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM PŘEČTĚTE DŮKLADNĚ NÁVOD A USCHOVEJTE HO! SK Instruction Leaflet Návod k použitiu

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE I.L.2C12860H01. Instrukcja montażu blokady mechanicznej dla 2 wyłączników wysuwnych IZM typ IZM-MIL2C-W

OSTRZEŻENIE I.L.2C12860H01. Instrukcja montażu blokady mechanicznej dla 2 wyłączników wysuwnych IZM typ IZM-MIL2C-W REV. 3 DATA: 11/10/02 Strona 1 z 6 Instrukcja montażu blokady mechanicznej dla 2 wyłączników wysuwnych IZM typ IZM-MIL2C-W OSTRZEŻENIE Nie należy instalować ani przeprowadzać konserwacji akcesoriów podłączonych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Zbiorniki ciśnieniowe Zbiornik ciśnieniowy poziomy 200Ltr 283 Spis treści 1. Bezpieczeństwo 1 2. Zastosowanie 3 3. Projektowanie 3 4. Montaż 6 5. Uruchamianie 10 6. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769 WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje. Należy

Bardziej szczegółowo

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI I. ZASTOSOWANIE... 2 II. WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE... 2 III. KONSTRUKCJA PIŁY... 3 IV. SMAROWANIE... 4 V. PRZEGLĄD I KONSERWACJA... 4 VI.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS Instrukcja obsługi klejarki taśmowej HASHIMA model: HP-450C/CS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed przystąpieniem do uŝytkowania urządzenia naleŝy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

J5 HTM Instrukcja

J5 HTM Instrukcja www.somfy.pl J5 HTM Instrukcja 1 Informacje podstawowe Proszę przeczytać uważnie instrukcję w całości w celu poznania wszystkich funkcji. Somfy nie odpowiada za szkody i usterki wynikające z nieznajomości

Bardziej szczegółowo

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Uwaga: Siłowniki powinny być montowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje Instalację elektryczną powinien podłączać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO INSTRUKCJA OBSŁUGI BLITZ OZONO Gratulujemy dobrego wyboru. Wybrali Państwo nawilżacz o bardzo wysokiej jakości, zaprojektowany tak, aby spełniał wszelkie wymogi stawiane przez użytkowników, łączący zgodność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA 2 IN 1 STEAM & SWEEPER MODEL NO. XY-201 Prosimy o zachowanie tej instrukcji na przyszłość. Ten dokument będzie też potwierdzał gwarancję produktu. SPIS TREŚCI WAŻNE WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użycia hydraulicznego wyciągacza wtryskiwaczy PSA w silnikach DW10ATED4 i DW12TED4, 30- częściowy Numer kat.:

Instrukcja użycia hydraulicznego wyciągacza wtryskiwaczy PSA w silnikach DW10ATED4 i DW12TED4, 30- częściowy Numer kat.: strona 1 / 8 Instrukcja użycia hydraulicznego wyciągacza wtryskiwaczy PSA w silnikach DW10ATED4 i DW12TED4, 30- częściowy Numer kat.:60383305 Nr. Kod Nazwa 60383305 1 6038311 Siłownik hydrauliczny 20 ton

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do obierania i krojenia jabłek MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do obierania i krojenia jabłek MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI v1.0-11.2008 Urządzenie do obierania i krojenia jabłek MODEL: 331010 Stalgast sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a 03-878 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email:

Bardziej szczegółowo

Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300

Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300 Spis treści 1. Wstęp 2. Przeznaczenie 3. Opis techniczny 4. Dane techniczne 5. Przygotowanie żurawia do pracy 6. Warunki pracy 7. Przepisy

Bardziej szczegółowo

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu Szczegółowa instrukcja dla Fiata Doblò wersja furgon/kombi (263) 1.6 D Multijet ContiTech pokazuje, jak uniknąć błędów przy wymianie pasków

Bardziej szczegółowo

POMPA HYDRAULICZNA TYP H_800

POMPA HYDRAULICZNA TYP H_800 INSTRUKCJA OBSŁUGI H_800 H_800-A H_800-M H_800-AM POMPA HYDRAULICZNA TYP H_800 #VH800050913 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji użytkowania oraz zaleceń eksploatacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i użytkowania

Instrukcja instalacji i użytkowania Instrukcja instalacji i użytkowania Szatkownica do warzyw Model: PSP - 100 i PSP - 300 PSP 300 PSP 100 1 Opis: Deklaracja zgodności z normami 3 Dane techniczne urządzenia 3 Kontrola opakowania i urządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZECIWPRĄD STP STREAM ELEGANCE 70

PRZECIWPRĄD STP STREAM ELEGANCE 70 PRZECIWPRĄD STP STREAM ELEGANCE 70 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Przeczytaj instrukcję! 1. Montaż systemu Gratulujemy zakupu urządzenia przeciwprądowego, które umili Wam czas spędzany w Waszym basenie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bindownicy Wire El-Jumbo INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO

Instrukcja obsługi bindownicy Wire El-Jumbo INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO Zasady bezpieczeństwa: Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

JLS 298. Instrukcja obsługi. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058)

JLS 298. Instrukcja obsługi. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058) Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 Gilotyny

Bardziej szczegółowo

SOLARNA POMPA DO OCZEK WODNYCH BP-7963 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOLARNA POMPA DO OCZEK WODNYCH BP-7963 INSTRUKCJA OBSŁUGI SOLARNA POMPA DO OCZEK WODNYCH BP-7963 INSTRUKCJA OBSŁUGI INFORMACJE WSTĘPNE 2 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE... 2 II. OPIS ELEMENTÓW URZĄDZENIA... 2 III. MONTAŻ... 2 IV. WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PISTOLETU LAKIERNICZEGO L-897

INSTRUKCJA OBSŁUGI PISTOLETU LAKIERNICZEGO L-897 INSTRUKCJA OBSŁUGI PISTOLETU LAKIERNICZEGO L-897 MODEL POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA H-891 125ml 250ml LM-891 125ml 250ml RODZAJ ZASILANIA GWINT WEWN. ZUZYCIE POWIETRZA Górny pobór 1/4' 4.5-8.0cfm (128-230l/min)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJE DLA SERWISANTA Dziękujemy Państwu za zakup jednego z produktów firmy UNOX. Poniższe instrukcje i zalecenia dotyczą prawidłowej instalacji jak

Bardziej szczegółowo

Szanowni Klienci, . Dziękujemy za zakup naszej montażownicy do opon.

Szanowni Klienci, . Dziękujemy za zakup naszej montażownicy do opon. Szanowni Klienci,. Dziękujemy za zakup naszej montażownicy do opon. OSTRZEŻENIE Niniejsza instrukcja stanowi istotną część wyrobu. Prosimy o jej uważne przeczytanie i należyte przechowywanie, aby zapewnić

Bardziej szczegółowo

Montażownica do kół HUNTER TCR

Montażownica do kół HUNTER TCR Montażownica do kół HUNTER TCR Pełna automatyzacja Ekran dotykowy Jedna procedura dla wszystkich rodzajów opon i obręczy Doświadczenie operatora nie jest bezwzględnie konieczne Samoczynne ramiona robocze

Bardziej szczegółowo

Bosch TCE 4470 oraz TCE 4475 Nowy standard w profesionalnej wymianie opon

Bosch TCE 4470 oraz TCE 4475 Nowy standard w profesionalnej wymianie opon Bosch TCE 4470 oraz TCE 4475 Nowy standard w profesionalnej wymianie opon TCE 4470 oraz TCE 4475 Maksymalna wydajność i trwałość TCE 4470 S44 Ergo Control TCE 4475 S44 TCE 4470 oraz TCE 4475 mają pneumatycznie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia przeznaczone do pracy w pomieszczeniach!!!

Urządzenia przeznaczone do pracy w pomieszczeniach!!! Instrukcja obsługi Rok 2015 Kompresory EYK-30 EYK-35 EYK-50 EYK-65 Urządzenia przeznaczone do pracy w pomieszczeniach!!! 1 Przed rozpoczęciem użytkowania uważnie przeczytaj poniższą instrukcję!!! WSTĘP

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC

Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 3140006 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul.

Bardziej szczegółowo

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA Prosimy dokładnie przeczytać informacje zamieszczone poniżej. Zawierają one ważne zalecenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

Głowica do nitów zrywalnych E95H

Głowica do nitów zrywalnych E95H Głowica do nitów zrywalnych E95H 1. OBSZAR ZASTOSOWANIA Głowica do montażu nitów zrywalnych z dowolnego materiału. Nity aluminiowe średnica [mm] Nity stalowe średnica [mm] Nity nierdzewne średnica [mm]

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 BD

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 BD Dane techniczne Napędy typu BD przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet zewnętrznych lub bram rolowanych. Posiadają mechanizm detekcji przeszkód, dzięki któremu silnik wyczuwając opór na swojej

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY z podświetleniem LED

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY z podświetleniem LED Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione WENTYLATOR ŁAZIENKOWY z podświetleniem LED BFS100L Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi przed przystąpieniem do montażu i obsługi

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 70/100/130/150/ 150 SE/200/200 SE 250 SE/ 250 ELECTRO TRYMER

Instrukcja obsługi 70/100/130/150/ 150 SE/200/200 SE 250 SE/ 250 ELECTRO TRYMER Instrukcja obsługi 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁY: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 tel.kom.: 0501 946

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44 Zawór kulowy z napędem 02/14 OGÓLNE INFORMACJE O OBSŁUDZE TEC-44 to zawór kulowy sterowany mikroprocesorem, zaprojektowany do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nóż do kebaba

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nóż do kebaba INSTRUKCJA OBSŁUGI Nóż do kebaba v1.0-05.2008 MODEL: 774900 Stalgast sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a 03-878 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Wspornik HSTA-2 do statywów Slide Kamera serii HST przeznaczony jest do stabilnego mocowania urządzeń Slide Kamera pod różnym kątem, w poziomie jak i w pionie za pomocą jednego statywu.

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu 000561364 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Uwaga Dokładnie zapoznaj się z przepisami i wskazówkami bezpieczeństwa. Brak przestrzegania poniższych

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Charly 1

Instrukcja obsługi Charly 1 ww.inwema.pl www.agregatdofugowania.pl, www.agregatydlabudownictwa.pl Instrukcja obsługi Charly 1 Wskazówki bezpieczeństwa 1. Należy przy wszelkich czynnościach np. wymiana pojemnika na wodę lub wymiana

Bardziej szczegółowo

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08 Nr produktu : 551106 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Reflektor halogenowy jest przeznaczony do oświetlania oczek wodnych i stawów. Produkt

Bardziej szczegółowo

WERTHER International POLSKA Sp. z o.o.

WERTHER International POLSKA Sp. z o.o. OKAZJA urządzenia profesjonalne 1 2015-10-05 lista nr 30 GALAXY 1277 wyważ. automatyczna 3D Producent: WERTHER S.p.A. Wyważarka do kół 10-26 3D - automatyczne wprowadzanie wszystkich wymiarów, - automatyczny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH ORYGINALNA AT-2, AT-5, AT-10, AT-20, AT-50

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH ORYGINALNA AT-2, AT-5, AT-10, AT-20, AT-50 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH ORYGINALNA AT-2, AT-5, AT-10, AT-20, AT-50 2015 Przed przystąpieniem do eksploatacji niniejszego urządzenia przeczytaj całą instrukcję i zachowaj ją do przyszłego

Bardziej szczegółowo

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Használati, szerelési és beüzemelési útmutató 336 Instrukcja instalacji Szerelési és üzemeltetési útmutató Pompa do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnej Töltőszivattyú PL Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo

Wymontowywanie skrzyni biegów. Ogólne. Specyfikacje. Narzędzia. Dotyczy skrzyń biegów GA750/751/752 i GA851/852 z wariantami

Wymontowywanie skrzyni biegów. Ogólne. Specyfikacje. Narzędzia. Dotyczy skrzyń biegów GA750/751/752 i GA851/852 z wariantami Ogólne Ogólne Dotyczy skrzyń biegów GA750/751/752 i GA851/852 z wariantami Specyfikacje Podana masa odnosi się do skrzyni biegów bez płynów. Środek ciężkości skrzyni biegów znajduje się mniej więcej na

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ściany wentylacyjne do malowania natryskowego FPS-1, FPS-2

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ściany wentylacyjne do malowania natryskowego FPS-1, FPS-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Ściany wentylacyjne do malowania natryskowego FPS-1, FPS-2 - 2 - Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 6.

Bardziej szczegółowo

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu Szczegółowa instrukcja do Audi A3 1.8 l T o kodzie silnika ARZ ContiTech pokazuje, jak uniknąć błędów przy wymianie paska W trakcie wymiany

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA ZAKŁAD DOKONUJĄCY NAPRAWY. Data wyk. Zakres naprawy. Data zgł. Pieczęć serwisu INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA UWAGI:

WYPEŁNIA ZAKŁAD DOKONUJĄCY NAPRAWY. Data wyk. Zakres naprawy. Data zgł. Pieczęć serwisu INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA UWAGI: Lp 1 WYPEŁNIA ZAKŁAD DOKONUJĄCY NAPRAWY Data zgł. Data wyk. Zakres naprawy Pieczęć serwisu Uwagi DELTA - TECHNIKA Sp. z o.o. 20-445 Lublin, ul. Zemborzycka 112G tel: (081) 444-41-41 fax: (081) 444-42-22

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA ZESPOŁY PRZYGOTOWANIA POWIETRZA

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA ZESPOŁY PRZYGOTOWANIA POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA ZESPOŁY PRZYGOTOWANIA POWIETRZA Z SERII FACH INSTRUKCJA ORYGINALNA Copyright 2015 SPIS TREŚCI: I. Przeznaczenie... 3 II. Zasady bezpiecznego użytkowania... 3 III. Budowa

Bardziej szczegółowo