Mój pomysł na. Pracę wykonała. Paulina Kowalczyk. uczennica klasy V LE a. pod kierunkiem. mgr Beaty Janik. Tomaszów Mazowiecki, luty 2004 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mój pomysł na. Pracę wykonała. Paulina Kowalczyk. uczennica klasy V LE a. pod kierunkiem. mgr Beaty Janik. Tomaszów Mazowiecki, luty 2004 r."

Transkrypt

1 Mój pomysł na samozatrudnienie gospodarstwo agroturystyczne AGROBIZNES Pracę wykonała Paulina Kowalczyk uczennica klasy V LE a pod kierunkiem mgr Beaty Janik Tomaszów Mazowiecki, luty 2004 r.

2 Podziękowania Pani mgr Beacie Janik Za cenną pomoc i udzielone wskazówki Składa autorka: Paulina Kowalczyk.

3 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Mój pomysł na działalność gospodarczą... str. 2 ROZDZIAŁ II Samoocena prezentacja słabych i mocnych stron mojej osobowości... str.3 ROZDZIAŁ III Analiza mikro i makroekonomicznych uwarunkowań realizacji mojego pomysłu... str. 5 ROZDZIAŁ IV Biznes plan planowanego przedsięwzięcia... str. 9 ROZDZIAŁ V Harmonogram realizacji przedsięwzięcia... str. 16 BIBLIOGRAFIA... str. 17 ZAŁĄCZNIKI

4 Będąc tegorocznym absolwentem szkoły średniej i wiedząc, że nie mam możliwości dalszej nauki na studiach dziennych muszę podjąć decyzję co chciałabym dalej robić. Oczywiście jedynymi możliwościami są: zdobycie pracy lub stworzenie nowego miejsca pracy czyli tzw. samozatrudnienie. Perspektywa bycia podległym jakiemuś przełożonemu, praca w czterech ścianach od 7 do 15 godziny nie jest tym co by mnie satysfakcjonowało. Uznałam, że zdobycie ciekawej pracy jest bardzo trudne w warunkach panujących obecnie na rynku pracy (20% stopa bezrobocia w kraju, która na terenie gdzie mieszkam wynosi jeszcze więcej24,1%),a perspektywa założenia własnej działalności bardzo mi się spodobała Po głębokich przemyśleniach i wielu rozmowach z rodziną i znajomymi uznałam, że najlepszym z przeróżnych pomysłów, na własny biznes jest gospodarstwo agroturystyczne. W moich marzeniach nieraz przewijała się wizja życia wiejskiego. Biorąc pod uwagę to, że posiadam działkę w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego, który jest miastem o wielu walorach turystycznych. oraz po przeanalizowaniu posiadanych kwalifikacji i cech osobowych uznałam, że jest to pomysł godny uwagi. Moje rozważania koncentrowały się również na tym, jaki charakter będzie miała moja działalność. Miałam dwa pomysły: pierwszy, w którym moimi głównymi klientami byłaby młodzież oraz przeciętne rodziny. Nastawienie na takich klientów nie wymagałoby wysokich standardów, które podnoszą cenę. Drugi pomysł opierał się na wysokiej jakości świadczonych usług, które kierowane byłyby do ludzi o dużych wymaganiach przeważnie z kręgu biznesu, handlu itp. Nie mogłam połączyć tych koncepcji, bo hałaśliwa młodzież niewątpliwie odstraszyłaby drugi segment klientów. Dlatego też zdecydowałam, że moje usługi skieruję do bardziej wymagających klientów. O decyzji tej zaważyły moje preferencje a także to, że mało jest gospodarstw agroturystycznych oferujących swoje usługi tylko dla tego segmentu rynkowego.

5 Na osobowość człowieka składa się wiele elementów: temperament, inteligencja, cechy charakteru. W książce pt. Psychologia decyzji kadrowych jej autor Czesław S. Nosal wyróżnia tzw. WIELKĄ PIĄTKĘ czyli pięć podstawowych wymiarów osobowości: 1. ekstrawersja-introwersja Ekstrawersja to wyższy poziom energii, pozytywne emocje do świata, optymizm; Introwersja charakteryzuje pesymistów i związane są z nią negatywne emocje 2. ugodowość-nieustępliwość Ugodowość to pozytywne nastawienie do świata; nieustępliwość cechuje osobę samolubną, towarzyszy jej brak współpracy i oschłość 3. sumienność-chaotyczność Stwierdzono, że sumienność sprzyja dobrym wynikom w każdym zawodzie, przyczynia się do sukcesu, co jest zrozumiałe gdyż chaos nie ma w tym wypadku żadnych pozytywnych stron. 4. emocjonalna stabilność -labilność Autor podkreśla znaczenie stabilności emocjonalnej. 5. otwartość-zamkniętość na doświadczenie Czyli otwarty/zamknięty typ umysłu. Ten drugi charakteryzuje przede wszystkim dogmatyczność; otwartość natomiast cechuje osobę o szerokich horyzontach, przyjmowanie nawet rozwiązań nieprawdopodobnych i zaskakujących. Następnie autor udowadnia, że poszczególne wymiary osobowości sprzyjają wykonywaniu różnych zawodów. Podejmując własną działalność bardzo ważnym elementem, od którego właściwie powinno rozpocząć się rozmyślania nad rodzajem podejmowanej działalności gospodarczej jest poznanie swych cech osobowości a także kwalifikacji zawodowych i posiadanych umiejętności potrzebnych i sprzyjających założeniu własnego przedsiębiorstwa. W tym roku ukończę Liceum Ekonomiczne. Zdobyte w szkole średniej umiejętności i kwalifikacje niewątpliwie bardzo ułatwią mi prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Wiem bowiem jakie działania należy podjąć aby założyć własne przedsiębiorstwo, znam podstawowe strategie produktu, ceny, dystrybucji i promocji dzięki lekcjom marketingu, nie są mi obce zagadnienia z prawa pracy i prawa cywilnego. Moje umiejętności w tym zakresie potwierdziły się w VIII Turnieju Umiejętności Handlowo - Menadżerskich, których zostałam finalistką. Brałam udział w kursie zorganizowanym przez Tomaszowski Inkubator Przedsiębiorczości dzięki, któremu uczestnicy mogli poznać zasady funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego. Jestem osobą otwartą, żywiołową, wesołą, towarzyską co zapewne jest bardzo ważne w prowadzeniu działalności agroturystycznej, w której moja praca będzie polegała na częstym kontakcie z moimi gośćmi-klientami, zapewnieniu im jak najlepszego komfortu psychicznego, aby to właśnie w moim gospodarstwie czuli się jak najlepiej. Dobra organizacja to wielki plus w tej pracy biorąc pod uwagę że jednym z moich zajęć będzie zaplanowanie wolnego czasu agroturystom. Pewne obawy budzi we mnie to, że jestem czasami za bardzo żywiołowa. Jednak uważam, że prowadzenie własnej działalności jest na tyle wyczerpującym i pracochłonnym zajęciem, że nadmiar mojej energii zostanie właściwie wykorzystany. Wątpliwości budzi we mnie także to, że nigdy nie miałam doświadczenia w

6 prowadzeniu gospodarstwa rolniczego. Życie wiejskie znam z wyjazdów wakacyjnych do dziadków, mieszkających na wsi. Moje obawy budzą zajęcia w gospodarstwie, które mam nadzieję poznać dzięki dziadkom. Wiem, że mogę liczyć na ich pomoc i doradztwo.

7 - PRZEDSTAWIENIE PROBLEMU BEZROBOCIA W KRAJU I NA TERENIE POWIATU TOMASZOWSKIEGO Stopa bezrobocia wyniosła na koniec grudnia 2003 roku w województwie łódzkim 20,8 proc. (średnia krajowa 20 proc.).powiat tomaszowski jest jednym z powiatów o najwyższej stopie bezrobocia, która wyniosła 24,1% w 2002 r. Problemem jest głównie bezrobocie strukturalne, powstałe po transformacji w latach 90-tych. Wiele zakładów włókienniczych zatrudniających większość pracowników upadło. - PRZEDSTAWIENIE ROZWOJU AGROTURYSTYKI W KRAJU I NA TRENIE POWIATU TOMASZOWSKIEGO Szacuje się, że w Polsce jest już kilkanaście tysięcy małych obiektów noclegowych na wsi (z czego ok. 30% mieści się w gospodarstwach rolnych). Zainteresowanie wypoczynkiem jest coraz większe, a oferta coraz bardziej rozbudowana i dostosowana do oczekiwań gości. Natomiast w powiecie tomaszowskim sytuacja przedstawia się następująco: ROZMIESZCZENIE GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH W POWIECIE TOMASZOWSKIM Nazwa Gminy Ilość gospodarstw Ilość miejsc noclegowych Gmina Będków - - Gmina Budziszewice - - Gmina Czerniewice - - Gmina Inowłódz 4 31 Gmina Lubochnia 2 32 Gmina Rokiciny 2 20 Gmina Rzeczyca - - Gmina Tomaszów Maz Gmina Ujazd - - Gmina Żelechlinek - - Miasto Tomaszów Maz. - - Powiat Tomaszowski Źródło: Stowarzyszenie Wsi Agroturystycznych Regionu Doliny Pilicy i Zalewu Sulejowskiego, urzędy gmin w powiecie oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach ILOŚĆ MIEJSC NOCLEGOWYCH W AGROTURYSTYCE Miejscowość Ilość pokoi Ilość miejsc noclegowych Zakościele 3 8 Inowłódz 4 13 Swolszewice Małe 5 20 Karolinów 5 16 Tresta Smardzewice 7 26 Twarda 3 6 Konewka 3 6 Teofilów 2 4 Glinnik 5 20 Małecz 5 12

8 Pogorzałe Ługi 4 10 Łaznowska Wola 3 10 Razem Źródło: Stowarzyszenie W si Agroturystycznych Regionu Doliny Pilicy i Zalewu Sulejowskiego, urzędy gmin w powiecie oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach Ponad połowa bo aż 45 pokoi noclegowych oferowanych jest w okolicach Zalewu Sulejowskiego. Większość gospodarstw jest usytuowanych W Gminie Tomaszów Maz. Ważnym spostrzeżeniem jest również, że tylko 1 gospodarstwo agroturystyczne z naszego powiatu oferuje więcej jak 5 pokoi. Przyczyną tego jest ustawa, która zwalnia z podatku dochodowego te gospodarstwa, które oferują mniej jak pięć pokoi (patrz dalej). W naszym powiecie działa bardzo aktywnie Stowarzyszenie Wsi Aroturystycznych Regionu Doliny Pilicy i Zalewu Sulejowskiego, który wydaje ulotki reklamujące nasze okolice ( Załączniki 1-8). Zajmuje się również organizacją wyjazdów na targi tematyczne naszych gospodarstw, tak by mogły zaistnieć na rynku krajowym, ale także zagranicznym. - PROGRAMY POMOCOWE DLA GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ WŁADZE SAMORZĄDOWE PAŃSTWO I UNIĘ EUROPEJSKĄ Aby zachęcić rolników do podejmowania działalności agroturystycznej, nasz rząd wprowadził bardzo korzystne zwolnienie od podatku dochodowego. Wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich, w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody pochodzące z żywienia tych osób, jeżeli wynajmowanych jest nie więcej niż pięć pokoi. (Dziennik Ustaw nr 5 z 1995, pozycja 25, punkt 43) Zgodnie zatwierdzonym 24 kwietnia 2001 r. dokumentem rządowym Strategia rozwoju turystyki w latach Rządowy program wsparcia rozwoju turystyki w latach celem głównym polityki państwa jest poprawa konkurencyjności polskiej oferty turystycznej na rynku międzynarodowym i krajowym. Z rozwojem turystyki Polska wiąże duże nadzieje na dynamiczny wzrost gospodarczy kraju i wielu regionów. Jest to sektor mogący w istotny sposób wspomóc realizację ważnych programów rządowych, w szczególności przyczyniając się do zapewniania rozwoju gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy, stymulowania przekształceń strukturalnych i nowoczesnych form działalności związanych z formowaniem się społeczeństwa informacyjnego, umożliwiając rozwój i zaspokojenie potrzeb życiowych mieszkańców wszystkich regionów Polski. Według opracowanej w toku prac międzyresortowych koncepcji: Narodowy Plan Rozwoju składa się z pięciu Sektorowych Programów Operacyjnych (SPO) i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Sektorowe programy są integralną częścią Narodowego Planu Rozwoju na lata i służą wdrażaniu Podstaw Wsparcia Wspólnoty na poziomie centralnym. Swoje programy przygotowują:

9 1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich SPO Rybołówstwo i przetwórstwo 2. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej SPO Wzrost konkurencyjności gospodarki SPO Rozwój zasobów ludzkich 3. Ministerstwo Infrastruktury SPO Transport Gospodarka Morska W Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego w priorytecie drugim Wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich znalazły się działania dotyczące Rozwoju turystki. W ramach tego przewiduje się: 1. Rozwój markowych produktów turystycznych. 2. Promocja markowych produktów turystycznych. 3. Specjalistyczne szkolenia pracowników w sektorze usług turystycznych. 4. Rozwój bazy informacyjnej i dystrybucyjnej dotyczącej usług turystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju usług via Internet. 5. Rozwój badań statystycznych i narzędzi badawczych, wspierających procesy zarządzania w turystyce 6. Rozbudowa infrastruktury turystycznej ze szczególnym uwzględnieniem: Infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku Inwestycji na obszarach chronionych i w ich sąsiedztwie, Inwestycji przystosowujących obiekty dziedzictwa kulturowego do potrzeb turystyki. Infrastruktury gmin uzdrowiskowych dla potrzeb turystyki Już w 1990 r. turystyka w Polsce została oceniona przez ekspertów Unii Europejskiej i ekspertów międzynarodowych instytucji finansowych (Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego) jako modelowy sektor gospodarki rynkowej, który najszybciej włączył się w proces przebudowy polskiej gospodarki. Uznano, że przemysł turystyczny w Polsce ma szansę szybkiego wzrostu, stanowiąc koło napędowe rozwoju innych branż gospodarki narodowej. Potwierdzeniem tej oceny było przyznanie Polsce środków pomocowych na realizację programów TOURIN I, TOURIN II TOURIN III. Obejmowały one min. następujące przedsięwzięcia: Wsparcie instytucjonalne, organizacyjne i merytoryczne dla resortu właściwego dla turystyki, Kształcenie i szkolenie kadr dla turystyki, Promocję turystyki przyjazdowej, Rozwój turystyki na terenach wiejskich i zalesionych, Opracowanie Strategii Rozwoju Krajowego Produktu Turystycznego, wyodrębnienie pięciu obszarów markowych produktów turystycznych (turystyka :biznesowa, miejska i kulturowa, na terenach wiejskich, kwalifikowana i specjalistyczna, przygraniczna i tranzytowa) Powołanie Polskiej Organizacji Turystycznej państwowej osoby prawnej, której głównym zadaniem jest promowanie Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie.

10 Od wielu lat, zarówno sieć państwowego doradztwa dla rolników i mieszkańców wsi, jak i wiele organizacji pozarządowych organizowały niezliczone szkolenia, pozwalające nabyć potrzebne umiejętności. To dzięki m.in. aktywnej działalności informacyjno-szkoleniowej ośrodków doradztwa rolniczego, wspomaganej często ze środków pomocowych Unii Europejskiej, możliwy był dotychczasowy rozwój agroturystyki w naszym kraju. Głównym programem wspomagającym rolnictwo i promującym rozwój obszarów wiejskich jest SAPARD. W jego ramach organizuje się szkolenia dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Tematy szkoleniowe dotyczą nabywania umiejętności prowadzenia działalności turystycznej, w tym agroturystycznej oraz innych dziedzin usług. W ramach SAPARDu dotacje mogą otrzymać samorządy terytorialne (gmina, związek międzygminny) oraz organizacje pozarządowe, np. PTTK. Obejmują one następujące kategorie celów inwestycyjnych: budowa lub remont elementów publicznej infrastruktury turystycznej, organizacja i tworzenie infrastruktury komunikacji lokalnej na potrzeby ruchu turystycznego, tworzenie systemów informacji turystycznej w gminach lub związkach międzygminnach oraz promocja walorów gmin w celu zwiększenia ich atrakcyjności turystycznej. W ramach SAPARDu będą realizowane działania: 1. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych. 2. Inwestycje w gospodarstwach rolnych 3. Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich. Należy mieć nadzieję i być dobrej myśli, ze wkrótce Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uzyska akredytację na pozostałe przewidziane działania. Jest to istotne z punktu widzenia dofinansowania infrastruktury i usług z zakresu szeroko pojętej turystyki i rekreacji, bo zwłaszcza w tych działaniach zdefiniowane są cele związane z tym obszarem.

11 BIZNES PLAN DLA GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO AGROBIZNES I Opis przedsięwzięcia 1. Podstawowe cele 2. Możliwości i szanse rynkowe 3. Podstawowe zagrożenia 4. Przewidywane efekty finansowe 5. Przewidywana wielkość nakładów i sposobów finansowania Celem założenia gospodarstwa agroturystycznego jest stworzenie miejsca pracy, a także zaistnienie na nowym rynku prężnie rozwijającym się w Polsce. Dynamicznie rozwijający się rynek agroturystyki jest dużą szansą dla przedsiębiorców na sukces w tej działalności. Agroturystyka cieszy się bowiem coraz większą popularnością wśród ludzi chcących wypocząć na łonie natury. Ponieważ zakładana działalność nie ma dużego wymiaru. Największym problemem może być zdobycie klientów. Gdyż gospodarstwo Agrobiznes nie posiada dużych środków finansowych na swoją promocję. Przewidywany zysk brutto w pierwszym roku działalności z tytułu świadczonych usług i sprzedaży płodów rolnych wynosi zł. Zakładaną działalność mam zamiar sfinansować z własnych środków, które wynoszą zł, a także z pożyczki z Urzędu Pracy w wysokości tys. II Informacje o przedsiębiorstwie 1. Imię i nazwisko właściciela 2. Nazwa i siedziba 3.Przedmiot działalności Paulina Kowalczyk AGROBIZNES Kolonia Zawada 50A 1. Świadczenie usług agroturystycznych: - oferowanie noclegów - oferowanie posiłków 2. Działalność rolnicza: - sprzedaż zboża - sprzedaż owoców (jabłek)

12 4.Opis dotychczasowej działalności Gospodarstwo Agrobiznes jest nowo otwartym przedsiębiorstwem, które będzie prowadziło działalność rolniczą i agroturystyczną. III Analiza marketingowa 1. Analiza konkurencji 2. Oferta rynkowa 3. Analiza rynku zbytu 4. Klienci ich potrzeby Na terenie powiatu Tomaszowskiego znajduje się 17 gospodarstw agroturystycznych oferujących 233 miejsc noclegowych. W gospodarstwach tych znajduje się 74 pokoje. Większość bo aż 150 miejsc noclegowych usytuowana jest w pobliżu sztucznego zbiornika wodnego utworzonego na Rzece Pilicy Zalewu Sulejowskiego. Moje gospodarstwo agroturystyczne będzie oferowało głównie pokoje noclegowe, przejażdżki konne i posiłki. Głównymi klientami moich usług są ludzie o wysokich zarobkach, na co dzień ciężko pracujący w różnego rodzaju firmach. Takich ludzi w Polsce jest coraz więcej. Liczy się dla nich kariera a nie rodzina. Na co dzień na wysokich obrotach, pracujący po kilkanaście godzin na dobę, chcą w czasie wypoczynku znaleźć święty spokój i poddać się błogiemu leniuchowaniu. Aby całkowicie ich nie odizolować od spraw firmy, która jest dla nich najważniejsza będą mieli możliwość dostępu do Internetu. Swych klientów będę poszukiwać głównie w Warszawie Ponieważ znajduje się tam mnóstwo przedsiębiorstw, banków i innych instytucji finansowych, wśród których niewątpliwie znajdę klientów. Swoją ofertę mam zamiar głównie skierować do ludzi biznesu, którzy chcą spędzić swe wakacje na łonie natury a nie w zatłoczonych miastach oferujących co prawda szeroką gamę atrakcji, ale równocześnie pełnych hałaśliwych turystów. W moim gospodarstwie będą oni pragnęli spokoju, ciszy i relaksu, błogiego leniuchowania. Z drugiej strony chciałabym stworzyć ofertę dla firm polegającą na tym, że w moim gospodarstwie mogliby realizować swoje programy. To znaczy z dala od zgiełku, w ciszy i spokoju łącząc pracę z wypoczynkiem mogliby pracownicy omawiać realizację swych planów. Moja rola polegałaby na stworzeniu jak najlepszych warunków dla pracy umysłowej. Mogłyby odbywać się u mnie także spotkania integracyjne pracowników firm.

13 5. Czynniki wpływające na rozwój rynku 6. Analiza rynku dostaw 7. Plan marketingowy 8. Sposoby dystrybucji Myślę, że Polska jest na tyle pięknym i bogatym w atrakcje turystyczne krajem z przepięknymi krajobrazami, że rozwój agroturystyki jest nieunikniony. Jak szybko rynek tych usług będzie się rozwijał będzie zależało od działań jakie podejmie nasz rząd na rzecz tych gospodarstw. Nasze wejście do Unii Europejskiej myślę, że nie pozostaje bez znaczenia, otwarcie granic spowoduje napływ nowych turystów ciekawych Europejczyków, chcących poznać nasz kraj. Mój pierwszy rynek dostaw to rynek mebli. Jest on rozwinięty dobrze na trenie powiatu, są to głównie małe zakłady stolarskie. Rynek ten całkowicie zaspokaja moje potrzeby. W gospodarstwie będę potrzebowała także dostaw żywności. Większość artykułów mam zamiar kupować wśród pobliskich rolników. Będzie to budować pozytywne relacje między nami, ze względu na to, że to właśnie u nich nabywam produkty a nie w supermarketach. Po za tym świadczenie usług agroturystycznych polega m.in. na oferowaniu klientom świeżego wiejskiego jedzenia. Moim celem jest stworzenie takiego gospodarstwa agroturystycznego, które znalazłoby swoich głównych klientów wśród ludzi biznesu, zajmujących się prowadzeniem własnych przedsiębiorstw. Mam zamiar wyposażyć pokoje noclegowe, wybudować saunę i dżakuzji, stworzyć pokój spotkań (coś w rodzaju świetlicy i pokoju konferencyjnego z telewizorem, komputerem podłączonym pod Internet) i zakupić trzy konie dla celów rekreacyjnych. Sprzedaż usług świadczonych przez moje gospodarstwo charakteryzuje bezpośredni kanał dystrybucji (producent konsument) w późniejszej fazie działalności mogę skorzystać z pośrednictwa biur turystycznych (krótki kanał bezpośredni). Kanał dystrybucji moich usług jest także wąski wynika to z wyłącznej strategii dystrybucji charakteryzujący świadczone przeze mnie usługi. Powiązania pomiędzy uczestnikami kanału dystrybucyjnego mają charakter kontraktowy tzn., że wzajemna współpraca pomiędzy uczestnikami kanału oparta jest na zasadach partnerstwa.

14 9. Strategia promocji W warunkach konkurencji do sukcesu przedsiębiorstwa nie wystarcza dobry produkt sprzedawany po akceptowanej cenie, który jest dostarczany przez odpowiednio dobrane i ukształtowane kanały dystrybucji bowiem do osiągnięcia sukcesu rynkowego niezbędne jest również przekazanie informacji o swojej ofercie i przekonanie konsumenta co do jej wyższości nad propozycjami innych firm. Duża ilość informacji, które oddziałują na konsumenta powoduje, że bardzo trudno jest mu podjąć właściwą decyzję o zakupie. Jeżeli moje gospodarstwo nie dostarczy odpowiednich informacji, klienci mogą nawet nie wiedzieć, że moje przedsiębiorstwo istnieje. Dlatego niezbędny jest proces przekazywania informacji. Proces ten przyczyni się do zwiększenia popytu na oferowane usług. Podstawowym zadaniem promocji jest przekazywane informacji i pobudzanie do określonego działania. Realizacja tego planu będzie polegała na informowaniu, przekonywaniu i skłanianiu nabywcy do skorzystania właśnie z moich usług. Wybór wariantu strategii promocji jednocześnie określa narzędzia promocji oraz sposób, czas i obszar ich stosowania. Podstawowe warianty strategii promocji to strategia: push i pull. Odpowiedniejszą dla mojego przedsiębiorstwa będzie strategia pull polegająca głównie na oddziaływaniu narzędziami promocji na ostatecznego nabywcę. Pierwszym z instrumentów promocji jest reklama. Istnieje wiele jej rodzajów. Ja mam nadzieję wykorzystać reklamę w Internecie, ze względu na bardzo łatwy dostęp do wielu potencjalnych klientów. W moim przypadku najbardziej optymalnym rozwiązaniem wydawałoby się umieszczenie reklamy na stronach z zakresu gospodarki, biznesu, bo właśnie z nich korzystają ludzie, do których skierowana jest oferta mojego gospodarstwa. Następny sposób reklamy to ulotki (patrz wzór ulotki Załącznik 9), pozostawione w bankach, przedsiębiorstwach usługowych i handlowych. Uważam również, że o dotychczas pozyskanych klientów też należy dbać. Kartka z życzeniami świątecznymi będzie na pewno miłym gestem biorąc pod uwagę, że w gospodarstwach agroturystycznych bardzo często zamazują się relacje nabywca-sprzedawca, a rodzą się stosunki koleżeńskie. Tak wysłana kartka będzie wspaniałą reklamą i sposobem na przywiązanie klientów do własnego gospodarstwa. Mam zamiar umieścić także szyld reklamowy (wzór szyldu Załącznik 10) przy trasie A-4, która znajduje się w pobliżu mojego gospodarstwa. Będzie to reklama, ale także ułatwienie dla klientów poszukujących drogi do miejsca swego wypoczynku. Promocja sprzedaży to

15 10. Strategia cenowa Strategia cenowa zależy od jakości oferowanych usług. Ponieważ świadczone przeze mnie usługi będą najwyższej jakości przeznaczone dla ludzi o wysokich wymaganiach to i ich cena będzie stosunkowo wysoka. A więc strategia ceny stosowana w moim przedsiębiorstwie to strategia najwyższej jakości charakteryzująca się zarówno wysoką ceną, ale także i jakością. W strategii ceny mam zamiar również zastosować rabaty. Rabat ilościowy czyli zniżka 10% dla klientów, którzy przyjeżdżają w grupie powyżej 6 osób. Ze względu na sezonowość świadczonych przeze mnie usług dużą rolę moje przedsiębiorstwo będzie przywiązywało do rabatu sezonowego czyli 20% procentowej zniżki dla osób chcących skorzystać z wypoczynku w moim gospodarstwie w miesiącach X-IV. Dzięki temu mam nadzieję chociaż po części ograniczyć wahania wielkości sprzedaży, a tym samym ograniczyć wahania w dopływie gotówki do przedsiębiorstwa. Kolejny rabat oferowany będzie dla firm, których pracownicy będą wysyłani do mojego gospodarstwa w celu pracy lub na spotkania integracyjne (10% zniżki). IV Planowane inwestycje W ramach środków finansowych posiadanych przez moje przedsiębiorstwo ( środki własne zł i pożyczka na preferencyjnych warunkach na stworzenie miejsca pracy zł) mam zamiar: Wybudować dżakuzji Wybudować saunę Zakupić trzy konie Przystosować posiadany budynek gospodarczy na stajnię Wyposażyć dom: Zakup telewizorów Zakup radia Zakup komputera Zakup mebli Razem inwestycje pochłoną zł. Pozostałe środki: zł mam zamiar przeznaczyć na sfinansowanie początkowej działalności. V Analiza S.W.O.T. 1. Mocne strony przedsiębiorstwa 2. Słabe strony przedsiębiorstwa Bardzo dobrze wyposażone pokoje noclegowe Nie posiadam rodziny, która mogłaby mnie wspierać w Posiadanie w gospodarstwie sauny i dżakuzji obowiązkach Chęć pracy, życzliwość dla ludzi

16 3. Szanse dla przedsiębiorstwa 4. Zagrożenia dla przedsiębiorstwa Cicha spokojna okolica Wysokie podatki Wejście Polski do Unii Europejskiej Niestabilna sytuacja gospodarcza Polski Bliskość wielkiej aglomeracji Brak sąsiedztwa gór lub morza miejskiej Warszawy Sezonowość oferowanych usług Życzliwość i serdeczność miejscowych ludzi Piękne nadpiliczańskie krajobrazy Liczne zabytki V Analiza finansowo-ekonomiczna

17 Bilans otwarcia przedsiębiorstwa Agrobiznes na dzień r. AKTYWA PASYWA 1. Budynki zł 1. Kapitał podstawowy zł 2. Grunty zł 2. Kredyty zł 3. Kasa zł RAZEM zł RAZEM zł PRZYCHODY Ilość Cena Przychód 1. Działalność rolnicza zł - sprzedaż zboża 7 t 500 zł zł - sprzedaż owoców 5 t 500 zł zł 2. Działalność agroturystyczna zł - wynajem pokoi 70 dni x 7 40 zł zł osób=490 - sprzedaż posiłków zł zł RAZEM zł KOSZTY 1. Koszty reklamy zł 2. Koszty prowadzenia działalności rolniczej zł 3. Koszty zużycia energii zł 4. Koszty prowadzenia działalności zł agroturystycznej 5. Odsetki od kredytu 500 zł 6. Spłata kredytu zł 8. Ubezpieczenia społeczne (bez emerytalnego) * zł RAZEM zł * - Zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz. U. Z dnia 20 lipca 2002 r.) przysługuje mi zwolnienie z ubezpieczenia emerytalnego. ZYSK BRUTTO = zł zł = zł Zgodnie z ustawą działalność agroturystyczna jest zwolniona z podatku dochodowego, ponieważ posiadam tylko 5 pokoi do wynajęcia.

18 VI Wnioski i podsumowanie Do założenia własnej działalności w pierwszej kolejności zmusiły mnie warunki panujące na rynku pracy. Jednak po przeanalizowaniu tego co chciałabym robić po ukończeniu szkoły najodpowiedniejsze wydało mi się właśnie otworzenie własnego przedsiębiorstwa. Mam nadzieje, że planowane przedsięwzięcie powiedzie się. Gdyby tak się stało to chciałabym w przyszłości rozszerzyć swoją działalność: kupić więcej ziemi i zacząć uprawiać ekologiczną żywność. Jednak jest to dość daleka przyszłość. Uważam, że dzięki ukończonej szkole (Liceum Ekonomiczne) poradzę sobie z samodzielnym prowadzeniem przedsiębiorstwa co w warunkach polskich wcale nie jest łatwe. Liczne obowiązki podatkowe, wysokie składki na ubezpieczenia społeczne są wystarczającym hamulcem rozwoju. To wszystko jednak mam nadzieje, że nie przeszkodzi mi w drodze do sukcesu.

19 Harmonogram realizacji przedsięwzięcia Lp. Czynność Termin wykonania 1. Rozpoznanie i analiza rynku lipiec 2004 r. 2. Ustalenie strategii marketingowej wrzesień 2004 r. 3. Rejestracja przedsiębiorstwa a) Zgłoszenie działalności do Urzędu Gminy w Tomaszowie Maz. b) Zgłoszenie do Urzędu Statystycznego o nadanie numeru REGON c) Założenie rachunku bankowego d) Zgłoszenie do Urzędu skarbowego w Tomaszowie Maz. o nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej e) Zgłoszenie płatnika do Zakładu Ubezpieczeń listopad 2004 r. grudzień 2004 r. grudzień 2004 r. styczeń 2005 r. styczeń 2005 r. Społecznych 4. Adaptacja lokalu do działalności luty 2005 r 5. Dostawa i montaż wyposażenia marzec 2005 r. 6. Rozpoczęcie kampanii reklamowej marzec 2005 r. 7. Zawarcie umów z dostawcami kwiecień 2005 r. 8. Przyjęcie pierwszych gości maj 2005 r.

20 BIBLIOGRAFIA 1. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Gordona pt. Turystyka w gminie i powiecie Wydawca: Polska Organizacja Turystyczna, Drukarnia: Wydawnictwo SOWA, Warszawa Jacek Musiałkiewicz Marketing, Ekonomik 2000, Warszawa Ulotki informacyjne o Unii Europejskej 4. Materiały Stowarzyszenia Wsi Agroturystycznych Regionu Doliny Pilicy i Zalewu Sulejowskiego, 5. Internet

Biznes Plan dla Jednoosobowego Przedsiębiorstwa

Biznes Plan dla Jednoosobowego Przedsiębiorstwa Biznes Plan dla Jednoosobowego Przedsiębiorstwa Pracę wykonała Renata Szuwart Uczennica klasy Va Liceum Ekonomicznego pod kierunkiem mgr Beaty Janik Tomaszów Mazowiecki, Marzec 2005r. Spis treści Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Białystok, grudzień 2011 roku

Białystok, grudzień 2011 roku Białystok, grudzień 2011 roku Autorzy: Agnieszka Turbak, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Bogdan Hanas, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Anna Bakierska, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Marzena Polińska-Tkaczuk,

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciech Korfantego w Katowicach BIZNES PLAN GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO ANITA W MSZANIE

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciech Korfantego w Katowicach BIZNES PLAN GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO ANITA W MSZANIE GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciech Korfantego w Katowicach BIZNES PLAN GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO ANITA W MSZANIE Katowice 2008 1 SPIS TREŚCI 1. ROZDZIAŁ I WSTĘP...5 2. ROZDZIAŁ II AGROTURYSTYKA...6

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 Spis treści Wprowadzenie... 2 I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 1. Sytuacja demograficzna powiatu... 4 2. Pracodawcy na lokalnym rynku pracy... 5 3. Społeczno-ekonomiczne aspekty rynku

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz Strategia Rozwoju Powiat Pisz 1. Wstęp Zasadniczą częścią prac realizowanych w zakresie Planowania rozwoju lokalnego Etap C jest opracowanie programów operacyjnych, w których zostaną zapisane działania

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach

Bardziej szczegółowo

2 POMYSŁ NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

2 POMYSŁ NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ SAMOZATRUDNIENIE Opracowała: Aleksandra Morawska IV Liceum Ogólnokształcące Im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie nauczyciel prowadzący: Ewa Banasiuk - Checińska Potrzeba pracy- najogólniej rzecz biorąc-

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU Izabela Borucińska, Irena Krystyna Łukaszewicz Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W

Bardziej szczegółowo

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ON INTERNATIONAL MARKETS opportunities for development

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU Załącznik do Uchwały Nr 968/328/06 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 października 2006 roku REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A Badanie specyfiki bezrobocia w wybranych powiatach województwa mazowieckiego, w zakresie stanu obecnego, perspektyw rozwoju sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz wniosków dla polityki rynku pracy Raport

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

część 1 część 2 część 3 część 4 część 5 część 6

część 1 część 2 część 3 część 4 część 5 część 6 część 5 część 4 część 6 część 3 część 2 część 1 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć agencję turystyczną

ABC Biznesu. Jak założyć agencję turystyczną ABC Biznesu Jak założyć agencję turystyczną Spis treści 2 Pomysł na firmę /3 1. Organizator turystyki, pośrednik czy agent turystyczny?/4 2. Klienci agencji turystycznej /4 3. Cele i zasoby osobiste /5

Bardziej szczegółowo

Błażej Nadobnik. Nowoczesna wieś: po pierwsze. edukacja. (x- 2)= pre ss. en te r

Błażej Nadobnik. Nowoczesna wieś: po pierwsze. edukacja. (x- 2)= pre ss. en te r Błażej Nadobnik Nowoczesna wieś: po pierwsze edukacja (x- 2)= pre ss en te r Błażej Nadobnik ekspert zajmujący się problemami obszarów wiejskich, były wicedyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

Przewodnik metodyczny dla mieszkańców obszarów wiejskich obwodu winnickiego

Przewodnik metodyczny dla mieszkańców obszarów wiejskich obwodu winnickiego Przewodnik metodyczny dla mieszkańców obszarów wiejskich obwodu winnickiego Kielce Winnica 2009 Poradnik został opracowany w ramach projektu: Agroturystyka szansą rozwoju obwodu winnickiego, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TEMAT RAPORTU Dogonić resztę Polski...3 Co dalej, Polsko Wschodnia?...7. WYWIAD Wschód możliwości...9 Pośrednicząc w sukcesie...

SPIS TREŚCI. TEMAT RAPORTU Dogonić resztę Polski...3 Co dalej, Polsko Wschodnia?...7. WYWIAD Wschód możliwości...9 Pośrednicząc w sukcesie... Nr 1/2009 SPIS TREŚCI TEMAT RAPORTU Dogonić resztę Polski................3 Co dalej, Polsko Wschodnia?............7 WYWIAD Wschód możliwości...................9 Pośrednicząc w sukcesie..............21

Bardziej szczegółowo

Analiza przedsiębiorstw które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2009 roku

Analiza przedsiębiorstw które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2009 roku Analiza przedsiębiorstw które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2009 roku Grudziądz, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI Wstęp 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA?

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? str. 13 13 W części VI 6.1. Ocena osobistych warunków do prowadzenia własnej firmy 1 6.2. Pomysł na własne przedsięwzięcie 2 6.3. Poznanie potrzeb rynku 3 6.4. Wybór formy

Bardziej szczegółowo

Projekt "Nowe możliwości " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowe możliwości  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt "Nowe możliwości " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy ul. Gen. Władysława Andersa 2 59-220 Legnica Spis treści

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo Zawodowe w Szkole Perspektywy

Poradnictwo Zawodowe w Szkole Perspektywy Poradnictwo Zawodowe w Szkole Perspektywy Lubelska Wojewódzka Komenda OHP materiały konferencyjne Lublin 2006 Skład i łamanie: Andrzej Famielec Wydawca: Ochotnicze Hufce Pracy Lubelska Wojewódzka Komenda

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo