Poloneza czas zacząć str. 9

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poloneza czas zacząć str. 9"

Transkrypt

1 ISSN Nr 2 (12) Luty 2010 PKS wkrótce powiatowe str. 4 Medalowe firmy str. 7 Sukces rodzi sukces str. 10 Ekologicznie i po europejsku str. 11 Poloneza czas zacząć str. 9

2 INFORMATOR Telefony alarmowe Z komórkowych i stacjonarnych 112 Pogotowie 999 Straż pożarna 998 Policja 997 Starostwo Powiatowe w Bełchatowie (kier. 044) ul. Pabianicka 17/19 Centrala , fax Sekretariat Wydz. Organizacyjny Wydz. Finansowo-Księgowy Wydz. Zamówień Publicznych i Inwestycji Wydz. Spraw Obywatelskich Wydz. Geodezji, Kartografii i Katastru Wydz. Komunikacji i Dróg ; Wydz. Promocji, Kultury i Współpracy Międzyregionalnej ; Wydz. Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa Zespół ds. Mienia Powiatu Biuro Rady Powiatu Rzecznik Prasowy ul. Czapliniecka 96 Wydz. Edukacji Wydz. Strategii i Rozwoju Powiatu Referat ds. edukacji ekol. i gosp. odpadami , Szczegółowy zakres usług realizowanych przez każdą z komórek organizacyjnych jest dostępny na stronie Szpital Wojewódzki ul. Czapliniecka 123, Izba przyjęć , KP Państwowej Straży Pożarnej ul. Wspólna 7, , fax KP Policji ul. 1 Maja 7, Powiatowy Zarząd Dróg ul. Lipowa 67, tel , fax Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Czapliniecka 66, Bełchatów tel , fax Powiatowy Urząd Pracy ul. Bawełniana 3, tel./fax Dom Pomocy Społecznej w B-wie ul. Dąbrowskiego 2, tel./fax Dom Pomocy Społecznej, Zabłoty Zelów, tel./fax Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Łękawa 9, tel , fax Dom Dziecka Dąbrowa Rusiecka Rusiec, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Czapliniecka 96, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Czapliniecka 66, Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny ul. Czapliniecka 66, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Targowa 20, Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Czapliniecka 96, tel , fax Bursa Szkolna B-w ul. Czapliniecka 66, Szkoły ponadgimnazjalne I Liceum Ogólnokształcące ul. 1 Maja 6, tel./fax II Liceum Ogólnokształcące ul. Czapliniecka 72, tel , fax ZSP Nr 3 im. L. Czyżewskiego ul. Czapliniecka 96, tel , fax ZSP Nr 4 im. R. Traugutta ul. Czapliniecka 98, tel , fax ZSP im. J. Kilińskiego w Zelowie ul. Kilińskiego 5, tel./fax Urzędy Gmin Urząd Miasta Bełchatów, ul. Kościuszki 1 tel , fax Urząd Gminy w Bełchatowie ul. Kościuszki 13, tel , Urząd Gminy w Drużbicach Drużbice 77a, tel Urząd Gminy w Kleszczowie ul. Główna 47, Kleszczów tel./fax Urząd Gminy w Klukach Kluki 88, tel./fax Urząd Gminy w Ruścu ul. Wieluńska 35, Rusiec tel./fax (043) Urząd Gminy w Szczercowie ul. Pułaskiego 8, Szczerców tel./fax Urząd Miejski w Zelowie ul. Żeromskiego 28, Zelów tel./fax Przyjęcia interesantów przez starostę i wicestarostę odbywają się w każdy wtorek od godziny do 18.00, w budynku starostwa przy ul. Pabianickiej 17/19, na III piętrze. ul. Pabianicka 34 Wydz. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Wydz. Architektury i Budownictwa Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ECHO MIESIĘCZNIK POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO Wydawca: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie (www.powiat-belchatowski.pl) Zespół redakcyjny: Agnieszka Zawadzka (AZ) (redaktor naczelna), Krzysztof Borowski (KB), Grzegorz Lorek (GL) Współpraca: Anna Dembska, Kornel Bednarek, Anna Kurzydlak, Katarzyna Marszewska (KM), Piotr Porzeżyński, Justyna Rasowska (JR), Robert Rudnicki (RR), Janusz Tamilla Kontakt z redakcją: tel. (044) ; Przygotowanie do druku i druk: Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, ul. Kutrzeby 15, Stare Babice Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść tekstów dostarczonych przez Urzędy Gmin oraz teksty autoryzowanych wywiadów, nie zwraca ich oraz zastrzega sobie prawo do ich skracania i opracowania redakcyjnego, a także umieszczania artykułów na stronie Na okładce: Studniówka 2010 I Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie. 2

3 TO JEST WAŻNE Szanowni Państwo! W zeszłym roku samorząd powiatowy otrzymał od Ministra Skarbu Państwa propozycję bezpłatnego przejęcia udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie. Zarząd Powiatu i Rada Powiatu, choć nie wszyscy radni głosowali za, pozytywnie odniosła się do tego tematu, co pozwoliło złożyć w ministerstwie wniosek o przekazanie udziałów samorządowi. W odpowiedzi otrzymałem pismo od Aleksandra Grada, Ministra Skarbu Państwa, który podjął pozytywną decyzję w naszej sprawie. W najbliższych tygodniach podpiszemy umowę w formie aktu notarialnego, a bełchatowski PKS stanie się spółką samorządu powiatowego. Dzięki temu otwiera się droga do szukania rozwiązań komunikacyjnych na terenie naszego powiatu. Dwa lata temu, po likwidacji przez Miejski Zakład Komunikacji w Bełchatowie kursów poza granice administracyjne miasta, wiele osób z okolicznych miejscowości zostało praktycznie pozbawionych możliwości dostania się komunikacją zbiorową do stolicy powiatu. Obecnie będziemy mogli podjąć odpowiednie działania, aby rozwiązać ten problem. Wspólnie z przedstawicielami PKS-u opracujemy strategię komunikacyjną powiatu uwzględniającą sytuację spółki i oczekiwania ludności. Mam nadzieję, że również dzięki współpracy z gminami uda się nam stworzyć swego rodzaju powiatową komunikację samochodową. Jako samorządowcy nie możemy zapominać o potrzebach lokalnych społeczności, musimy wsłuchiwać się w ich głos. Mimo, iż żyjemy w XXI wieku, nie każda rodzina ma swój samochód i możliwość dojechania do miasta. Dlatego planujemy przeprowadzić wśród mieszkańców powiatu ankietę, która wykaże, w których rejonach najbardziej doskwiera brak połączeń, w których rejonach mieszka wiele osób zainteresowanych korzystaniem z komunikacji zbiorowej. Należy jednak pamiętać, że autobusy nie dojadą wszędzie i że ekonomia także ma duże znaczenie w firmie świadczącej usługi transportowe. Wyrażam przekonanie, że przejęcie przez Powiat Bełchatowski spółki PKS, przyczyni się do poprawy dostępności kursów i rozwiąże wiele ludzkich problemów, jak choćby z dojazdem do lekarza, szkoły, urzędów czy innych instytucji użyteczności publicznej. Najbliższe lata to pokażą. Jarosław Brózda Starosta Bełchatowski CPR na trzy powiaty Od 2012 roku bełchatowskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego obsługujące numer alarmowy 112 obejmować będzie swoim zasięgiem trzy powiaty województwa łódzkiego: bełchatowski, pajęczański oraz radomszczański. Głównym zadaniem CPR jest koordynowanie działań służb ratowniczych. Na terenie województwa łódzkiego funkcjonować będzie 8 CPR-ów, w tym bełchatowski. Dzięki temu, że od 2002 roku samorząd Powiatu Bełchatowskiego sukcesywnie inwestował w rozbudowę Centrum Powiadamiania Ratunkowego, obecnie musimy jedynie dostosować niektóre rozwiązania do potrzeb obsługi trzech powiatów. Na utworzenie i funkcjonowanie bełchatowskiego CPR przeznaczono dotąd ponad 600 tysięcy złotych. Siedziba mieści się w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie przy ul. Wspólnej. W oddzielnym pomieszczeniu zainstalowano pulpity sterownicze, środki łączności, serwery oraz komputery. CPR dysponuje stanowiskiem dyspozytorskim obsługiwanym przez dyżurnego straży pożarnej, który zawiadamia w razie potrzeby inne służby i rozdysponowuje siły. Podłączenie budynków straży, szpitala, policji i starostwa (Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego) sztywnymi łączami umożliwia szybką komunikację. Na oddzielnym stanowisku dyspozytorskim pracuje również przedstawiciel zespołu medycznego. Centra powiadamiania ratunkowego obsługujące po kilka powiatów mają zacząć działać do 2012 roku mówi kpt. Jerzy Stefanek, Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bełchatowskiej straży. W tym roku otrzymaliśmy ze środków rządowych ponad 84 tysiące złotych. Za te pieniądze wymienimy okna w pomieszczeniach CPR-u i zakupimy niezbędny sprzęt. Od zeszłego roku CPR ma również możliwość namierzania położenia osób proszących o pomoc przez telefon komórkowy czy stacjonarny. Gdy osoba dzwoniąca na numer ratunkowy 112 nie potrafi określić miejsca, w którym się znajduje, dyżurny namierzy ją w ciągu kilku sekund. W celu potwierdzenia lokalizacji wzywającego pomocy skontaktuje się z operatorem telefonicznym. Dostępna technika daje możliwość identyfikowania dow- cipnisiów, którzy zgłaszają fałszywe alarmy. Wkrótce w Centrum Powiadamiania Ratunkowego pojawią się również mapy cyfrowe, dzięki czemu lokalizacja wypadków czy zagrożeń będzie skuteczniejsza, łatwiej będzie wytyczyć najkrótszą trasę dojazdu służb ratowniczych i sprawdzić, gdzie aktualnie dana jednostka ratownicza się znajduje. Jak dodaje kpt. Jerzy Stefanek, ważne jest również uświadomienie społeczeństwa do czego służy numer alarmowy 112. Około 80 procent z ponad 200 telefonów dziennie na ten numer to zgłoszenia niezwiązane z jakąkolwiek sytuacją kryzysową. KB Bartosz Stefanek i Michał Wlazłowski, dyspozytorzy CPR podczas pracy. 3

4 Dzięki staraniom Starosty Bełchatowskiego, Jarosława Brózdy nie ma już żadnego zagrożenia, że mieszkańcy Powiatu Bełchatowskiego nie będą mogli podróżować autobusami PKS. Powiat Bełchatowski otrzyma nieodpłatnie prawa własności 100 procent udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bełchatowie. Bełchatowskie starostwo otrzymało pozytywną odpowiedź z Ministerstwa Skarbu Państwa. Otrzymałem pismo od Aleksandra Grada, Ministra Skarbu Państwa, informujące, ze grudniowy wniosek Powiatu Bełchatowskiego o zgodę na przejęcie PKS został rozpatrzony pozytywnie mówi Jarosław Brózda, Starosta Bełchatowski. Powiat mógł starać się o nieodpłatne przejęcie udziałów, bowiem jest jednostką samorządu, która spełnia wszystkie wymagania ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Przejęcie PKS przez samorząd powiatowy leży w interesie społeczności lokalnej. W ubiegłym roku Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do pisma Ministra Skarbu Państwa dotyczącego przygotowywania PKS Bełchatów Sp. z o.o. do procesu prywatyzacji. Na grudniowej sesji Rady Powiatu w Bełchatowie radni zdecydowali, choć nie jednogłośnie, o wystąpieniu do Ministra Skarbu Państwa z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie udziałów w tej Spółce na rzecz Powiatu Bełchatowskiego. Pieniądze na drogi powiatowe w mieście 420 tys. zł Powiat Bełchatowski przekaże w tym roku Urzędowi Miasta Bełchatowa na bieżące utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie miasta (również utrzymanie dróg w okresie zimowym). Jest to o 20 tys. zł więcej niż w roku Powiat przekazuje miastu pieniądze także pochodzące z opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego na powiatowych drogach będących miejskimi ulicami oraz opłat za umieszczanie urządzeń obcych w pasie drogowym, jak na przykład: reklam, sieci wodociągowych, kabli elektrycznych czy telefonicznych. W 2009 roku starostwo przekazało z tego tytułu ponad 80 tysięcy złotych, co dało łączną kwotę ponad 480 tysięcy złotych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. W tym roku należy się spodziewać, że kwota opłat za zajmowanie pasa drogowego będzie podobna do ubiegłorocznej, co w sumie spowoduje, że kwota na bieżące utrzymanie wzrośnie do około 500 tysięcy złotych. Każdego roku starostwo przekazuje również środki na inwestycje na drogach powiatowych w mieście. KB WYDARZENIA PKS wkrótce powiatowe Zależało nam na przejęciu PKS przede wszystkim z powodu wielu apeli i próśb mieszkańców powiatu żalących się na kłopoty z dojazdem do Bełchatowa, gdyż zostały zlikwidowane linie obsługiwane przez Miejski Zakład Komunikacji w Bełchatowie wyjaśnia starosta J. Brózda. Liczne skargi mieszkańców spowodowały, że w 2008 r. zorganizowałem spotkanie z wójtami, podczas którego analizowaliśmy możliwości rozwiązania problemu komunikacji na terenie poszczególnych gmin. Po pozytywnej decyzji Ministra Skarbu pojawia się zielone światło do szukania rozwiązań tego problemu. Jak mówi Jacek Krata, Prezes PKS w Bełchatowie, przejęcie spółki przez samorząd powiatowy uspokoiło załogę: Dla nas to oznacza, że firma będzie istnieć i będzie robić to, do czego jest powołana. Kolejnym krokiem będzie podpisanie przez Zarząd Powiatu Bełchatowskiego z ministerstwem umowy w formie aktu notarialnego, co nastąpi w ciągu najbliższych tygodni. Następnie zostanie opracowany Akcję zimowego utrzymania dróg powiatowych jest ich 350 km na terenie naszego powiatu, Powiatowy Zarząd Dróg rozpoczął 15 grudnia ub.r. Prowadzona jest ona w systemie ciągłym, tj. 24 godziny na dobę na 2 zmiany. Do pracy skierowano 6 jednostek sprzętu, tj. 2 samochody pługopiaskarki, koparkoładowarkę i 3 ciągniki rolnicze z lemieszami odśnieżnymi. Po mającym miejsce w dniu 3 lutego załamaniu pogody, kiedy nastąpiły intensywne opady śniegu połączone z porywistym wiatrem, konieczne było wynajęcie od podmiotów zewnętrznych dodatkowego ciężkiego sprzętu, tj. równiarki, pługów, koparkoładowarki. W kilku miejscach drogi były całkowicie lub częściowo nieprzejezdne, tj. w Niedyszynie, Dobiecinie, Jastrzębnikach, Sobkach i Bocianisze. Sytuację udało się opanować po 9 godzinach walki ze skutkami żywiołu. Pługopiaskarki PZD pokonały plan rozwoju Spółki w kontekście polityki transportowej powiatu uwzględniającej zapotrzebowanie na świadczenie usług przez Spółkę w tym zakresie. Redakcja Od początku tego roku już dwa razy odbyły się spotkania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym jedno nadzwyczajne. Jarosław Brózda, Starosta Bełchatowski zwołał je przede wszystkim w związku z uciążliwymi warunkami atmosferycznymi i trudną sytuacją na drogach Powiatu Bełchatowskiego. Posiedzenia te służą zebraniu istotnych informacji na temat sytuacji bezpieczeństwa w powiecie i podjęciu decyzji o ewentualnych działaniach antykryzysowych. W spotkaniach PZZK uczestniczą zazwyczaj przedstawiciele służb odpowiedzialnych za drogi publiczne, policji, straży pożarnej oraz Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego, Szpitala Wojewódzkiego oraz Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej w Bełchatowie. Zimowy kryzys pod kontrolą W powiatowym sztabie kryzysowym pracują przedstawiciele m.in. straży pożarnej, policji, sanepidu, służb medycznych i weterynaryjnych oraz starostwa. Jacek Krata, Prezes PKS w Bełchatowie i starosta Jarosław Brózda podczas konferencji prasowej na temat przejęcia PKS przez samorząd powiatowy. do połowy lutego blisko 35 tys. km. W tym czasie zużyto 615 ton materiałów uszorstniających i toplikowych. Jak zapewnia dyrekcja PZD, zapasy tych substancji, które obecnie są w posiadaniu zarządcy, wystarczą na walkę z zimą na powiatowych drogach nawet przez najbliższe dwa miesiące. W granicach administracyjnych miasta Bełchatowa jest 24,5 km dróg powiatowych, na których utrzymanie samorząd powiatowy przeznaczył 420 tys.zł. Jak poinformował magistrat, akcja zimowa kosztowała już 80 tys. zł. Z powodu zalegania na poboczach i chodnikach dużych ilości śniegu podjęto się wywożenia go, m.in. z ulic Czyżewskiego, Wspólnej i Cegielnianej. Zima wciąż trwa, a już w wielu miejscach odsłoniły się jej skutki w postaci uszkodzeń nawierzchni dróg. Pilnych remontów będą wymagać ulice Czyżewskiego, Okrzei, Piotrkowska, Kwiatowa od ronda do 1-go Maja. * * * Na jednym z posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego informację statystyczną o zachorowaniach związanych z wirusem grypy AH1N1 przekazała Elżbieta Świerczyńska-Musiał, dyrektor bełchatowskiego Sanepidu. W województwie łódzkim badania potwierdziły obecność wirusa u 327 osób, z których 17 zmarło. Na terenie naszego powiatu potwierdzono 8 przypadków grypy wywołanej przez AH1N1, nie odnotowano zgonów. Osoby chore objęto nadzorem klinicznym. Pięciu pacjentów to mieszkańcy Bełchatowa, kolejne pochodzą z Gminy Bełchatów, Zelowa i Gminy Kluki. Redakcja 4

5 WYDARZENIA Kwalifikacja zamiast poboru to blisko 1000 osób, w tym 17 pań, 952 mężczyzn z rocznika 91, a z roczników starszych, którzy nie stawili się w latach poprzednich 24. KB 15 lutego rozpoczęła się w Powiecie Bełchatowskim kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1991 roku. Powiatowa Komisja Lekarska z udziałem trzech lekarzy, dwóch pielęgniarek i sekretarza pracować będzie do 30 marca w Bursie Szkolnej przy ul. Czaplinieckiej 66 w Bełchatowie. Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu odpowiada starosta. Jej organizacją zajmuje się wydział spraw obywatelskich starostwa. Nowelizacja ustawy o powszechnym obowiązku obrony wprowadziła kwalifikację wojskową zamiast poboru mówi Jan Wionczyk, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich bełchatowskiego starostwa. Ponieważ armia polska jest w pełni zawodowa, osoby, które nie będą chciały wstępować do wojska, zostaną przeniesione do rezerwy. Jednak obowiązkowo muszą poddać się badaniom komisji lekarskiej, która oceni ich predyspozycje psychofizyczne pod kątem zdolności do czynnej służby wojskowej. Bełchatowska PKL przebada osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, mieszkańców poszczególnych gmin, wg poniższego kalendarza: Miasto Bełchatów Gmina Bełchatów Gmina Rusiec Gmina Szczerców Gmina Kleszczów Gmina Drużbice Gmina Zelów Gmina Kluki Dzień 29 marca jest przeznaczony dla kobiet (rocznik 85 90), które kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych lub na kierunkach psychologicznych. Łączna liczba osób podlegających w tym roku kwalifikacji wojskowej w Powiecie Bełchatowskim Mirosława Urbańska i Rafał Więcek, lekarze PKL podczas wywiadu na potrzeby kwalifikacji wojskowej z Arkadiuszem Kosiarem, bełchatowianinem. Odprawa roczna policji Liczby potwierdziły wysoką skuteczność bełchatowskich stóżów prawa 22 stycznia br. odbyła się odprawa służbowa, podczas której Krzysztof Michalski, Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie przedstawił wyniki osiągnięte przez swoją jednostkę w 2009 roku. W odprawie uczestniczyli m.in. Zdzisław Stopczyk Zastępca KW Policji w Łodzi, Jarosław Brózda Starosta Bełchatowski, przedstawiciele samorządów gminnych, prokuratury i straży pożarnej, kierownicy komórek organizacyjnych i policjanci KP Policji. Nasza służba, realizowana poprzez pracę i zaangażowanie 221 bełchatowskich policjantów jest formą podziękowania za społeczną współpracę i współdziałanie samorządów na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiedział komendant K. Michalski zwracając się do starosty i przedstawicieli gmin. W minionym roku obniżono po raz kolejny liczbę dokonanych na terenie powiatu przestępstw. Odnotowano 2363 czyny, a ich wykrywalność została utrzymana na poziomie 72,9 % (1730 czynów). Wykryto 60,7% przestępstw kryminalnych, co jest poziomem najwyższym od sześciu lat. W 2009 roku policjanci z Bełchatowa zatrzymali 94 osoby, którym przedstawili zarzuty popełnienia 189 przestępstw narkotykowych, ujawniono także 95 sprawców 134 dokonanych przestępstw gospodarczych. Na tzw. gorącym uczynku zatrzymano 805 sprawców przestępstw (rok wcześniej 768), w tej liczbie 296 przestępstw kryminalnych (wzrost wobec roku poprzedniego o 31). Na terenie Powiatu Bełchatowskiego w ub.roku doszło do 177 wypadków drogowych, w których zginęło 13 osób (w 2008 r. 215 wypadków, 23 ofiary śmiertelne). Do największej liczby wypadków przyczyniły się: nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (48) i niedostosowanie prędkości do warunków jazdy (45). Policjanci wyjaśniali okoliczności 930 kolizji (spadek o 2,5%). Zatrzymano 574 nietrzeźwych kierowców. Wobec roku 2008 wzrosła liczba nałożonych mandatów w stosunku do liczby pouczeń (69% do 31% przy 58% do 40% w 2008 r.). W Policyjnej izbie zatrzymań przebywało 1158 osób, w tym 499 zatrzymanych do wytrzeźwienia. W 2009 roku policjanci zrealizowali także 3844 czynności doręczeń, asyst i wywiadów dla innych instytucji, tj. sądów, prokuratur, komorników oraz zabezpieczali 65 imprez sportowych. Jarosław Brózda, Starosta Bełchatowski podziękował funkcjonariuszom za ich codzienną i niełatwa służbę, pogratulował dobrych wyników i zapewnił, że dla samorządu powiatowego bezpieczeństwo mieszkańców było i jest priorytetem, co nadal będzie znajdować potwierdzenie w udzielanym jednostkom policji wsparciu materialnym. W trakcie odprawy miał miejsce miły moment, w którym policjanci: Jarosław Słok i Ewelina Kucharska otrzymali wyróżnienia, natomiast Łukasz Pawełoszek odebrał podziękowanie nadesłane przez kierownictwo portalu Allegro za kompetencję i wysoki profesjonalizm w zwalczaniu przestępczości komputerowej AZ (na podstawie materiałów KP Policji w Bełchatowie) Wyróżnieni policjanci: Jarosław Słok, Ewelina Kucharska i Łukasz Pawełoszek przyjmują gratulacje od komendanta Krzysztofa Michalskiego. Daj sobie szansę na bis Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie organizuje drugą edycję projektu Daj sobie szansę aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na jego realizację starostwo pozyskało 397 tys. zł., w budżecie powiatu przeznaczono zaś 44 tys. zł. Dzięki temu 62 osoby z naszego powiatu zostaną objęte projektem. Zasadniczym celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, usamodzielnianym i niepełnosprawnym. Dzięki udziałowi w projekcie osoby te podniosą swoje kompetencje zawodowe i społeczne, zwiększą szansę na znalezienie pracy, odnajdą wiarę we własne możliwości. Projekt skierowany jest do mieszkańców naszego powiatu w wieku od 15 do 64 lat korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, w tym 15 osób korzystających z zajęć Warsztatów Terapii Zajęciowej z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, 17 usamodzielnianych wychowanków (w tym 6 osób kontynuujących udział w projekcie) objętych indywidualnym programem usamodzielnienia, którzy z racji braku umiejętności zawodowych, doświadczenia zawodowego i niskiego poziomu wykształcenia należą do grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym, 20 osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, 10 osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu umiarkowanym i znacznym. Zgodnie z polityką UE przy naborze obowiązuje zasada równości szans kobiet i mężczyzn. Planowane formy wsparcia to kursy i szkolenia zawodowe, kurs prawa jazdy kat. B i obsługi urządzeń biurowych, poradnictwo zawodowe, ćwiczenia usprawniające psychoruchowo, zabiegi fizjoterapeutyczne, warsztaty kształtowania umiejętności życiowych oraz komunikacji interpersonalnej. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 66, tel KB 5

6 WYDARZENIA Historia przeżyta po raz dziesiąty Marsz Szlakiem Powstania Styczniowego Uczestnicy Marszu Szlakiem Powstania Styczniowego w drodze do krypty Wandy Malczewskiej, patronki Marszu. Nic tak nie uczy historii, jak przeżycie jej w małej cząsteczce samemu, choćby przejście w zimnie paru kilometrów. Łatwiej wtedy wcielić się w rolę powstańca i poczuć, co to mróz i bolące nogi mówi Antoni Owczarek, Prezes Regionalnego Stowarzyszenia Spoleczno-Kulturalnego, organizator i Komendant X Jubileuszowego Marszu Szlakiem Powstania Styczniowego na trasie Kluki Kaszewice Kurnos. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w parznieńskim kościele, miejscu spoczynku Sługi Bożej Wandy Malczewskiej, patronki Marszu od roku 2006, która w czasie Powstania Styczniowego opiekowała się rannymi, pomagała wdowom i sierotom, a łasce bożej polecała w swych modlitwach i Polaków, i Rosjan. Hołd naszej wdzięczności winniśmy oddawać nie tylko Wandzie Malczewskiej, która po nieudanym powstaniu włączyła się w pozytywistyczną walkę o rząd dusz, uczyła czytania i pisania w zakazanym wówczas języku polskim. mówił Jarosław Brózda, Starosta Bełchatowski, przypominając okoliczności wydarzeń sprzed blisko 150 lat. Szacunek i pamięć jesteśmy winni naszym dziadom, którzy nie godzili się z utratą wolności i dla obrony Ojczyzny oddali największą ofiarę, swoje życie. Okrucieństwo armii carskiej przyniosło tysiące zabitych bądź zesłanych na Sybir rodaków. Jak wiemy, historia powtórzyła się niecałe 80 lat później, kiedy tysiące Polaków poległy od kul z radzieckich karabinów. Naszym obowiązkiem i odpowiedzialnością jest dbać o wolność, umacniać ją i nie dopuścić, by historia martyrologii polskiego narodu kiedykolwiek się powtórzyła. Trasa Marszu Szlakiem Powstania Styczniowego z Parzna do Kluk, przez Kaszewice do Kurnosa nie została wytyczona przypadkowo. Wiele źródeł historycznych wymienia Kluki i Kaszewice jako ważne ośrodki powstańcze. W kaszewickich kuźniach reperowano broń powstańców i kuto kosy dla kosynierów. Miejscowości te były miejscem postoju powstańczych oddziałów. Dla dwóch z nich kaszewicki cmentarz stał się wieczną kwaterą. W tegorocznym przedsięwzięciu w dniu 14 lutego uczestniczyło około 120 piechurów, wśród nich uczniowie, politycy, działacze samorządowi, nauczyciele i emeryci. Dowódcami tegorocznego Marszu byli Piotr Gawora, Dariusz Cienkowski, Wioletta Kęsy, Krzysztof Franczyk. Uczestnicy przedsięwzięcia zapisują się w specjalnej księdze, a za udział w co najmniej trzech marszach otrzymują odznaki. W tym roku kilka osób uhonorowano Złotymi Odznakami w uznaniu za uczestnictwo we wszystkich 10. marszach. Wyróżnieni to: Włodzimierz Bykowski, Dariusz Cienkowski, Anna Pudlak, Józef Rutkowski, Józef Ściubeł i Sylwester Ściubeł. AZ Marsz Styczniowy gromadzi w Parznie dziesiątki osób, dorosłych i dzieci. 25 lat kapłańskiej posługi Aktywny rok 2009 przyjaciół miasta Stowarzyszenie Przyjaciół Bełchatowa skupia ponad stu członków i wielu sympatyków. Jubileuszowe gratulacje dla ks. L. Drucha od strażaków. Ks. Leszek Druch, proboszcz parafii w Parznie (gm Kluki), odznaczony w ub. roku tytułem Zasłużony dla Powiatu Bełchatowskiego świętował 25. rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich. W uroczystości uczestniczyły tłumy parafian, strażacy (ks.druch jest kapelanem jednostek straży pożarnej w powiecie), orkiestry dęte OSP, przedstawiciele władz samorządowych wraz z Jarosławem Brózdą, Starostą Bełchatowskim. Były życzenia, kwiaty i prezenty oraz wiele serdecznych słów, zwłaszcza podziękowań za nie tylko duszpasterską działalność proboszcza, ale także jego starania o powielanie, zachowanie i popularyzację dóbr parafialnych Parzna. Jubileusz ks. Leszka Drucha jest wyjątkowy choćby dlatego, że przypada w Roku kapłaństwa. powiedział J. Brózda. Warto w tym momencie zatrzymać się nad dwiema rzeczami: powołaniem i służbą. Nasza społeczność została obdarzona wspaniałym kapłanem, który swoją posługą, misją i zaangażowaniem krzewi wśród wiernych piękne wartości, także patriotyczne. Ks. Druch należy do tzw. budowniczych, któremu Parzno zawdzięcza np.odnowienie świątyni,powstanie muzeum, czy kult W.Malczewskiej. To powołanie jest wielką tajemnicą,dlaczego akurat ten człowiek został obdarzony takim przywilejem. Dziękujemy za tę tajemnicę, za to powołanie i służbę przez człowieka, dla drugiego człowieka. Ks. L. Druch urodził się w Zelowie. Studia teologiczne w łódzkim seminarium ukończył w 1985 r. Po święceniach kapłańskich rozpoczął pracę duszpasterską w parafiach w Chorzęcinie, św. Jacka w Piotrkowie Tryb., Zduńskiej Woli Karsznicach, a od 1999 r. w Parznie. To ostatnie miejsce jubilat uznaje za swoje szczególne szczęście i wyróżnienie z racji znajdowania się tutaj grobu Wandy Malczewskiej, kandydatki na ołtarze. Proboszcz Druch powołał w Parznie Muzeum Polskiego Modlitewnika. Za działalność społeczną odznaczony został Brązowym Krzyżem Zasługi. Ks. Leszek Druch aktywnie uczestniczy w życiu społecznym naszego powiatu, jest m.in. organizatorem corocznych uroczystości upamiętniających Powstanie Styczniowe oraz Zbrodnię Katyńską. AZ Stowarzyszenie Przyjaciół Bełchatowa podsumowało na pierwszym w tym roku spotkaniu działalność ubiegłoroczną, która zgodnie z zasadniczym celem organizacji służyła miastu i jego mieszkańcom. Wśród udanych przedsięwzięć znalazło się wydanie biuletynu publikującego m.in. 10-letnią historię samorządu powiatowego, historię II wojny światowej i opowiadania o zasłużonych rodzinach bełchatowian. Za pieniądze zebrane podczas kwesty w Dzień Wszystkich Świętych Stowarzyszenie odnowiło dwa nagrobki w Bełchatowie i jeden w Grocholicach. Również na bieżący rok planuje się restaurację kolejnych grobowców pochodzących z początku XX wieku, a także wydawnictwa, m.in. drugiej części książki Bełchatowianie miasta i regionu poświęconą postaciom działającym w samorządzie miasta i Powiatu Bełchatowskiego. Jarosław Brózda, Starosta Bełchatowski podziękował Stowarzyszeniu za aktywność, troskę o dziedzictwo kulturowe Bełchatowa, podejmowanie inicjatyw służących mieszkańcom regionu, kształtowanie postaw patriotycznych wśród obywateli. Organizacja liczy obecnie ponad 110 członków, w ubiegłym roku wstąpiło do niej 5 kolejnych osób. Stowarzyszenie Przyjaciół Bełchatowa powstało w 1991 roku, jest inicjatorem wielu przedsięwzięć mających na celu ocalenie pamięci o historii miasta, m.in. Muzeum Regionalnego, odsłonięcia wielu tablic pamiątkowych i obelisków. AZ 6

7 WYDARZENIA 12 lutego odbyło się spotkanie noworoczne władz powiatu z lokalnymi przedsiębiorcami. Podczas spotkania rozstrzygnięty został również konkurs Firma na medal. Starostwo Powiatowe w Bełchatowie wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą w Bełchatowie, Bełchatowsko Kleszczowskim Parkiem Przemysłowo Technologicznym Sp. z o.o., Fundacją Rozwoju Gminy Zelów, Agencją Rozwoju Regionalnego ARREKS S.A., Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kleszczów oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie ogłosiło w ubiegłym roku trzecią już edycję konkursu Firma na medal. Celem konkursu jest promowanie dobrze zarządzanych pod względem finansowym i organizacyjnym różnych form działalności gospodarczej wśród przedsiębiorstw. Medalowe firmy po raz trzeci Tegoroczni laureaci to: kategoria I: przedsiębiorstwa zarejestrowane w okresie ostatnich 2 lat Równorzędne wyróżnienia otrzymali: PHU Rosanna Ryszarda Barasińska Rapofarm Kamil Rupieta kategoria II: przedsiębiorstwa działające powyżej 2 lat i zatrudniające do 50 osób I. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOLMED II. Przedsiębiorstwo Handlowe TEMPO z Chabielic III. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Stivex z Zelowa kategoria III: przedsiębiorstwa działające powyżej 2 lat i zatrudniające powyżej 50 osób I. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. II. ELMEN Sp. z o.o. III. RONDO Kacprzak Sp.j. Przyznano również nagrody specjalne, a otrzymali je: Twoja Telewizja Lokalna Bełchatów (za działania podejmowane na rzecz promocji Powiatu Bełchatowskiego) Energoinż S.A. (za skuteczne zarządzanie firmą w sytuacji zagrożenia upadłością, utrzymanie miejsc pracy, za sukcesy firmy) Cieszy fakt, że coraz więcej firm decyduje się na udział w wyścigu po medale powiedział Jarosław Brózda, Starosta Bełchatowski. W tym roku przedłużyliśmy nawet czas składania ofert w związku z dużym zainteresowaniem konkursem. Już sam w nim udział jest godny pochwały i zauważenia, bowiem firma startująca w tej rywalizacji odkrywa w pewnym sensie swoje karty poprzez przedstawienie dochodów, wskaźników finansowych, stanu zatrudnienia, informacji o sytuacji ekonomicznej. To jasny i czytelny sygnał dla kontrahentów i dla klientów, że firma działa uczciwie i nie ma nic do ukrycia. W kolejnych wydaniach miesięcznika ECHO będziemy przybliżać Państwu działalność i charakterystykę nagrodzonych i wyróżnionych Firm na medal. KB Godnie i wygodnie Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie coraz lepiej wyposażony Nowy minibus moze przewozić osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich. DPS w Bełchatowie wzbogacił się w lutym br. o nowy mikrobus. Powiat Bełchatowski otrzymał ponad 92 tys. zł dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. Wyrównywanie różnic między regionami II na zakup dwóch mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych (drugi samochód trafił do DPS w Zabłotach). Całkowita wartość projektu wynosi ,76 zł. w tym kwota dofinansowania ,92 zł. Mikrobusy przystosowane są do przewozu osób niepełnosprawnych. Wyposażone są w 9 miejsc siedzących, z czego 8 przeznaczonych jest dla osób niepełnosprawnych. Pojazdy posiadają platformę najazdową dla pasażerów poruszających się na wózkach inwalidzkich, a wpodłodze maja zamocowane szyny mocujące dla 2 wózków. Mikrobusy będą służyć do przewozu podopiecznych DPS przede wszystkim do poradni specjalistycznych, zakładów opieki zdrowotnej, ale również posłużą do wyjazdów rehabilitacyjnych i kulturalnych. Zakup mikrobusa to nie jedyne przedsięwzięcie służące poprawie warunków życia mieszkańców bełchatowskiego DPS-u. W budynku pojawił się podjazd ułatwiający przemieszczanie się osób na wózkach inwalidzkich a jest ich ponad 20, np. do stołówki. Do tej pory korzystać trzeba było ze specjalnego Budowa podjazdu wewnątrz budynku ułatwia życie mieszkańcom DPS-u, a personelowi pracę. podnośnika. Koszt budowy podjazdu wyniósł ponad 83 tys. zł. W ubiegłym roku zadbano o najbliższe otoczenie DPS-u. Za ponad 186 tys. zł utwardzono i zmodernizowano plac po wschodniej stronie domu, który służy za parking, a ponadto dzięki niemu samochody z zaopatrzeniem i pracownicy obsługi bez utrudnień i bezpiecznie podjeżdżają do placówki. Należy również wspomnieć o utworzonym terenie zielonym wokół budynku. Za ponad 50 tys. zł dokonano nasadzeń roślin i zamontowano ławeczki. Ma to umożliwić i uprzyjemnić mieszkańcom spędzanie czasu poza budynkiem DPS-u. KB 7

8 WYDARZENIA Robert Górski (przy piłce), reprezentant Powiatu Bełchatowskiego, zdobywca tytułu Króla Strzelców na myślenickim turnieju. Integracyjna choinka Tegoroczna integracyjna zabawa choinkowa zgromadziła w Szkole Podstawowej nr 1 w Bełchatowie uczniów, rodziców i podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży o Niepełnej Sprawności Ruchowej oraz przedstawicieli władz samorządowych i sponsorów. Były pokazy artystyczne, życzenia noworoczne i zabawa na parkiecie. Przedsięwzięcie ma już długoletnią tradycję, w tym roku odbyło się po raz dwudziesty piąty. Od 11 lat choinka jest organizowana w szkole bez barier, tj, SP nr 1 w Bełchatowie. Wcześniej zabawy miały miejsce w Szkołach Podstawowych nr 4 i nr 8, w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, a nawet w hali sportowej. W tym roku bełchatowskie Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży o Niepełnej Sprawności Ruchowej TPD obchodzić będzie 25. jubileusz istnienia. Główne uroczystości zaplanowano na wrzesień. Punktem kulminacyjnym będzie konferencja poświęcona przestępczości wśród niepełnosprawnej młodzieży. Dla osób i podmiotów, które wspierały działalność stowarzyszenia przygotowywane są specjalne podziękowania i wyróżnienia. Za swój największy sukces organizacja ta uważa spowodowanie, iż dzieci niepełnosprawne i ich rodzice odważyli się wyjść z domów, nauczyli się mówić głośno o swoich problemach i potrzebach, potrafią walczyć o swoje prawa do normalnego życia. AZ Puchar z Myślenic Reprezentacja Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na drugim miejscu Starostwo Powiatowe w Myślenicach po raz dziewiąty zorganizowało Turniej Halowy Drużyn Samorządowych o Puchar Starosty Myślenickiego. Powiat Myślenicki jest powiatem partnerskim Powiatu Bełchatowskiego, dlatego reprezentacja naszego powiatu również wzięła udział w sportowych zmaganiach. W ciągu dwóch dni zawodów nasza drużyna rozegrała pięć spotkań: z Zespołem Szkół w Myślenicach, z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, z Urzędem Gminy Pcim, z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym z Myślenic (wszystkie zakończyły się naszym zwycięstwem) oraz w finale z Komendą Straży Pożarnej w Myślenicach, które to spotkanie przegrała, ostatecznie zdobywając drugie miejsce w Turnieju i Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice. Tytuł Króla strzelców Turnieju zdobył zawodnik bełchatowskiej drużyny Robert Górski. KB Jubileuszowa 25. choinka integracyjna odbyła się w SP nr 1 w Bełchatowie. Ferie na basenie Bełchatowskie starostwo udostępniło w okresie ferii zimowych basen w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie, z którego za symboliczną złotówkę za 45 minut pływania korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu. To już piąta edycja organizowanej przez bełchatowskie starostwo akcji Ferie na basenie mówi Jarosław Brózda, Starosta Bełchatowski Wiele dzieci nie ma możliwości wyjechać na ferie poza miejsce zamieszkania, dlatego polecamy spędzanie wolnego czasu na basenie. To z pewnością oferta atrakcyjniejsza od telewizora i komputera. Z propozycji skorzystały setki młodych osób. Wystarczyło pokazać przed wejściem na pływalnię aktualną legitymację szkolną, mieć strój kąpielowy i czepek. Uczestnicy zajęć mieli ponadto obowiązek stosować się do regulaminu basenu i poleceń ratowników. KB Wiktoria Wróblewska z SP nr 4 w Bełchatowie skorzystała z Ferii na basenie i porad Dominika Stępnia, ratownika. Puchary i dyplomy wręcza młodym piłkarzom Iwona Świątek, członek Zarządu Powiatu Bełchatowskiego. Bełchatów Cup zł przekazało Starostwo Powiatowe na puchary i medale dla najlepszych piłkarzy VI Ogólnopolskiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Chłopców rocznik 1995 o puchar Starosty Bełchatowskiego rozegranym 30 stycznia w Bełchatowie. Wzięło w nim udział 10 drużyn z całej Polski: KS Piaseczno, Wisła Puławy, Pogoń- Ekolog Zduńska Wola, Unia Warszawa, Gwarek Zabrze, Piast Gliwice, ŚTS Katowice, Korona Kielce, BKS Chemik Bydgoszcz, PGE GKS Bełchatów. W meczach półfinałowych KS Piaseczno pokonało ŚTS Katowice 2:1, a Wisła Puławy wygrała z Piastem Gliwice 1:0. Na podium stanęły drużyny Wisły Puławy (I), KS Piaseczno (II) i Piasta Gliwice (III). Królem strzelców został Mariusz Stępiński (Pogoń-Ekolog Zduńska Wola) 5 bramek, za najlepszego bramkarza uznano Maksymiliana Schutza (Piast Gliwice), a najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Nazarian Edward (ŚTS Katowice). Dekoracji zwycięzców dokonała Iwona Świątek, członek Zarządu Powiatu Bełchatowskiego. Redakcja 8

9 fotoreportaż Poloneza czas zacząć Bal studniówkowy II LO im. J. Kochanowskiego. Jak na prawdziwy bal przystało ważnym elementem była konsumpcja wykwintnych dań. Na około sto dni przed najważniejszym egzaminem w życiu, jak zwykło się mówić o maturze, przyszli abiturienci bawią się na tzw. studniówkach. Największe bale z uwagi na najliczniejszą liczbę uczniów odbyły się w tym roku w I i II LO oraz w ZSP nr 4. Na jednym z nich Jarosław Brózda, Starosta Bełchatowski przypomniał młodzieży postać Hannibala, starożytnego wodza i męża stanu. Wódz ten zdobywał dla Kartaginy kolejne tereny. Kiedy z Hiszpanii podążał w kierunku Italii, mówił starosta napotkał przeszkodę nie do pokonania, Alpy. Hannibal nie poddał się jednak i nie przestraszył. Przeprowadził przez góry swoją armię. Takiego uporu, wiary w siebie i swoje siły życzę wam na maturze, natomiast z dzisiejszego wieczoru zapamiętajcie wspaniałe chwile zabawy. Z pewnością najmilsze studniówkowe wspomnienia będą dla wielu kojarzyć się z polonezem Ogińskiego pierwszym tańcem na balu, pierwszą w życiu suknią wieczorową lub smokingiem, czy zabawą do białego rana. Przypomnijmy, iż w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bełchatowski deklaracje o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w tym roku złożyło 947 uczniów. AZ Trwający kilkanaście minut polonez w wykonaniu uczniów I LO im. W. Broniewskiego zachwycił rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości. Wśród kreacji wieczorowych na tegorocznych studniówkach królowała ponadczasowa czerń. W ZSP nr 3 pojawiały się też suknie niebieskie, brązowe, a nawet różowe. Studniówka w ZSP nr 4 zapisze się uczniom w pamięci popisami na parkiecie i pełnymi humoru występami artystycznymi. 9

10 talenty Sukces rodzi sukces Szesnaście osób otrzymało Nagrody Starosty Bełchatowskiego w wysokości od 800 zł do 1500 zł brutto w uznaniu za wysokie wyniki w krajowym współzawodnictwie sportowym. Wśród nagrodzonych sportowców są kolarze, lekkoatleci, karatecy, siatkarki, tenisista ziemny i tancerka. Wyróżniono także trenerkę. Kandydatów do nagród zgłaszali rodzice młodych sportowców i kluby sportowe. Zarząd Powiatu Bełchatowskiego zdecydował, iż w gronie nagrodzonych znajdą się: Tomasz Białek, zawodnik LSKK Lityński FAZBUD WORLD Bełchatów; Mateusz Podawca, zawodnik LKS OMEGA Kleszczów; Mateusz Konieczny, zawodnik BTS AS Bełchatów; Adam Kaczmarek, zawodnik LSKK Lityński FA- ZBUD WORLD; Adam Matuszczyk, zawodnik LSKK Lityński FA- ZBUD WORLD Bełchatów, Ariel Kamecki, zawodnik AKK Łódź; Tomasz Jończyk, zawodnik AKK Łódź; Paulina Mamrot, zawodniczka Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego; Nagrodę z rąk radnej J. Przystaś i starostów J. Brózdy i Sz.Chrzęsta odbiera Mariusz Gosławski, artysta malarz. Sumę 15 tys. zł podzielił Zarząd Powiatu w Bełchatowie wśród lokalnych artystów, twórców i działaczy, którzy w zakresie swojej twórczości czy działalności osiągnęli spektakularne sukcesy, a poprzez swoją aktywność przyczyniają się do upowszechniania kultury nie tylko w Powiecie Bełchatowskim. Tegoroczna Nagroda Starosty Bełchatowskiego za osiągnięcia w zakresie kultury wyniosła 1000 zł brutto. Wśród jej laureatów znaleźli się: Barbara Balcerzak, twórczyni rękodzieła artystycznego (nagroda za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej); Ryszard Cieślak, założyciel zespołu Suchcice i okolice oraz zespołu folklorystycznego gminy Drużbice (nagroda za całokształt działalności na rzecz upowszechniania kultury); Krystyna Elminowska, bibliotekarka z 20-letnim stażem, pracuje w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Bełchatowie, współorganizatorka wielu przedsięwzięć o charakterze ponadlokalnym, m.in. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. W. Olszewskiego (nagroda za całokształt działalności na rzecz upowszechniania kultury); Aleksandra Flis, artystka malarka, studentka Edukacji Artystycznej w zakresie Sztuk Plastycznych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu (nagroda za całokształt działalności na rzecz upowszechniania kultury); Mariusz Gosławski, artysta malarz, organizator ponad 20 wystaw indywidualnych, uczestnik ogólnopolskich przedsięwzięć kulturalno-artystycznych, w tym o charakterze charytatywnym (nagroda za całokształt działalności na rzecz upowszechniania kultury); Małgorzata Kaczmarek, bibliotekarka z 20-letnim stażem, od 1993 r. jest pracownikiem działu opracowania zbiorów i bibliografii regionalnej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bełchatowie (nagroda za całokształt działalności na rzecz upowszechniania kultury); Marta Ławska wokalistka, śpiewa od 9 roku życia reprezentując Powiat Bełchatowski w różnego rodzaju konkursach i festiwalach, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, laureatka wielu nagród, m.in. 3 miejsca w kategorii wiekowej lat w 7 edycji Euro Pop Contest für Kinder und Jugendliche Berliner Perle w roku 2008; Karina Marusińska, artystka, projektantka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, studiowała także na Uniwersytecie w Hiszpanii i w Europejskim Instytucie Ceramiki Artystycznej we Francji, zdobywczyni wielu prestiżowych nagród w kraju i za granicą (nagroda za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej); Jarosław Terkalski, społecznik, instruktor Strzelca, odznaczony kilkakrotnie państwowymi medalami za utrwalanie pamięci o ludziach i wydarzeniach historycznych związanych z walką o niepodległość (nagroda za całokształt działalności na rzecz upowszechniania i ochrony kultury); Tomasz Trawiński, społecznik, propagator kultury i historii Bełchatowa (nagroda za całokształt działalności na rzecz upowszechniania i ochrony kultury); Marek Węgrzynek, muzyk, od ponad 20 Karolina Fiszer, zawodniczka Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego; Karolina Majchrzak, zawodniczka Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego; Marta Zimna, zawodniczka klubu Cantinero TM. Zawodniczki Energetycznego Klubu Sportowego SKRA Bełchatów: Magdalena Stasiak, Anna Makowska, Justyna Chmielewska, Agnieszka Sobieraj otrzymały Nagrodę Starosty Bełchatowskiego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w krajowym współzawodnictwie sportowym. Nagrodzona została także Anna Graczyk, trenerka EKS SKRA Bełchatów. Redakcja Kulturalne nagrody lat nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej w Bełchatowie, pomysłodawca i organizator koncertów, konkursów szkolnych (nagroda za całokształt działalności na rzecz upowszechniania kultury); Marian Wójcik, społecznik, działacz Polskiego Związku Filatelistów, Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa, autor licznych publikacji dotyczących historii kapliczek z terenu Powiatu Bełchatowskiego (nagroda za całokształt działalności na rzecz upowszechniania i ochrony kultury); Amatorska Orkiestra Dęta im. Karola Namysłowskiego w Ruścu, laureatka II miejsca w Przeglądzie Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Łódzkiego Uniejów 2009, zwycięzca V Festiwalu Strażackich Orkiestr Dętych Zelów 2009 (nagroda za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej); Zespół folklorystyczny przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Drużbicach, laureat II Przeglądu Pieśni i Tańców Ludowych w Mzurkach oraz III Festiwalu Kultury Ludowej w Reszlu, swoimi występami uświetnia wszystkie lokalne uroczystości (nagroda za całokształt działalności na rzecz upowszechniania kultury); Zespół Z potrzeby serc Stowarzyszenia Serce Gospel w Bełchatowie składający się z 12 osób w wieku lat, w ciągu 3 lat działalności odbył ok. 60 koncertów w kraju i za granicą; zespół jest zdobywcą I i II miejsca na Międzynarodowym Konkursie Chórów Gospel 2007 i 2008 r. (nagroda za całokształt działalności na rzecz upowszechniania kultury). RR 10

11 eko-echo Ekologicznie i po europejsku Jarosław Brózda, Starosta Bełchatowski odebrał dwa prestiżowe wyróżnienia w XI edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego Przyjaźni Środowisku pod honorowym patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Narodowa Rada Ekologiczna (NRE) przyznała Starostwu w Bełchatowie jako jedynemu starostwu w kraju Europejską Nagrodę Ekologiczną za przedsięwzięcia ujęte pod wspólnym tytułem Powiat Bełchatowski zielone możliwości, natomiast za podjęte przez nasz samorząd działania pod hasłem Zielone światło dla zrównoważonego rozwoju Powiat Bełchatowski otrzymał tytuł Samorząd Przyjazny Środowisku. 5 lutego odbyła się w Warszawie uroczysta gala, podczas której zostały wręczone nagrody i wyróżnienia. Gościem honorowym był prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący NRE. W kategorii Europejska Nagroda Ekologiczna nagrodzono jedynie 7 samorządów z całej Polski, w tym Starostwo Powiatowe w Bełchatowie za stosowanie Za co nagrodzono Powiat Bełchatowski? odnawialnych źródeł energii, w szczególności instalacji solarnych. W kategorii Powiat Przyjazny Środowisku wyróżniono jedynie dwa samorządy: Powiat Bełchatowski i Słupski. Podstawowym celem Konkursu jest popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Wyróżnione podmioty, firmy i samorządy muszą angażować się w edukację ekologiczną społeczności lokalnych, promować nowatorskie rozwiązania mające istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. Narodowy Konkurs Ekologiczny Przyjaźni Środowisku organizowany jest od jedenastu lat przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. W Konkursie oceniane są zarówno innowacyjne projekty dotyczące rozwiązań technicznych i inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, jak i przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej, co z roku na rok przyciąga coraz większą rzeszę samorządów, przedsiębiorstw, placówek edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych. KB, AZ Ekologiczne trofea dla Powiatu Bełchatowskiego odebrał podczas gali w Warszawie Jarosław Brózda, Starosta Bełchatowski. Tytuł/laureat konkursu: Samorząd Przyjazny Środowisku Nazwa przedsięwzięcia: Powiat Bełchatowski zielone światło dla zrównoważonego rozwoju Pod tym hasłem kryje się szereg zadań realizowanych przez samorząd powiatowy, u podstaw których leży idea zrównoważonego rozwoju, czyli racjonalne gospodarowanie środowiskiem naturalnym, jego ochrona i dążenie do zachowania jego zasobów dla przyszłych pokoleń. Zadania te grupują się w kilka obszarach działalności samorządu, a są nimi: 1. gospodarka odpadami (np. selektywna zbiórka odpadów, mogilników, monitoring i likwidacja dzikich wysypisk ); 2. ochrona powietrza (stosowanie odnawialnych źródeł energii w systemach grzewczych, np. instalacji solarnych, ti modernizacje, zakładanie terenów zielonych, budowa ścieżek rowerowych, przebudowa i modernizacja dróg powiatowych); 3. gospodarka wodno-ściekowa (budowa i przebudowa sieci sanitarnych, budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej, budowa oczyszczalni ścieków); 4. bezpieczeństwo oraz ochrona życia i zdrowia mieszkańców (współpraca z jednostkami straży pożarnej: zakup sprzętu i osprzętu, sorbentów, organizacja szkoleń dla kadry ratowniczej), 5. edukacja ekologiczna (organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży, akcje, konkursy, imprezy plenerowe, szkolenia warsztaty, wyjazdy edukacyjne, informacja i promocja). Tytuł/laureat konkursu: Europejska Nagroda Ekologiczna Nazwa przedsięwzięcia: Powiat Bełchatowski zielone możliwości Przedsięwzięcia nazwane zielonymi możliwościami realizowane lub współfinansowane przez samorząd Powiatu Bełchatowskiego służą zasadniczo ochronie istniejących zasobów środowiska. Jest wśród nich ograniczanie zanieczyszczenia powietrza (ępowanie nieodnawialnych źródeł energii w systemach grzewczych odnawialnymi źródłami energii, takimi jak: słoneczne, brykiet drzewny., nowych technologii w energetyce cieplnej ących emisje, ędzanie energii modernizacje budynków: i uszczelnianie czy drzwi, instalacji bardziej energooszczędne). Ważnym elementem przyczyniającym się do ograniczenia emisji pyłów i gazów do powietrza oraz poprawy stanu środowiska akustycznego jest szereg inwestycji przeprowadzonych w latach , dotyczących:dróg, ścieżek poprawy bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców oraz promowanie zdrowego i sportowego stylu życia, terenów zieleni celach ochronnych i prozdrowotnych. Do tego dochodzi edukacja ekologiczna, gdyż wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, władz samorządowych, pracowników administracji to do racjonalnego gospodarowania środowiskiem i jego zasobami naturalnymi. XX-lecie Przedszkola Samorządowego nr 4 im. Jana Brzechwy w Zelowie Przedszkole Samorządowe Nr 4 o profilu ekologicznym w Zelowie obchodziło w tym roku 20 urodziny. W dniu obchodów 12 lutego 2010 r. odbyła się część oficjalna jubileuszu, ale świętowanie rozpoczęło się już dzień wcześniej balem karnawałowym. Podczas oficjalnej części dzieci urzekły widownię swoim programem artystycznym. Podczas uroczystości w obecności zaproszonych gości, wicestarosta Szczepan Chrzęst w imieniu Jarosława Brózdy, Starosty Bełchatowskiego przekazał na ręce Marzenny Tokarczyk, Dyrektor Przedszkola list gratulacyjny. Przedszkole od wielu lat współpracuje ze Starostwem Powiatowym w Bełchatowie. Dzięki zaangażowaniu dyrekcji, grona pedagogicznego i rodziców, ale przede wszystkim dzieci chętnych do działania na rzecz ochrony środowiska i przyrody, placówka zainicjowała wiele przedsięwzięć ekologicznych osiągając sukcesy w zbiórce surowców wtórnych. Tę aktywność i efektywność uhonorowano również upominkiem dla placówki oraz wszystkich dzieci. A. Zbrojewska Marecka Inspektor ds. edukacji ekologicznej; WOŚRiL Urodzinowy prezent przekazujeł ekologicznemu przedszkolu wicestarosta Szczepan Chrzęst. 11

12 przyjazny urząd Przejrzysta Polska NA ZDROWIE W trosce o zdrowie mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego, Starosta Bełchatowski przypomina o bezpłatnych badaniach w zakresie: 1) profilaktyki raka piersi (przedział wiekowy od 50 do 69 roku życia), 2) profilaktyki raka szyjki macicy (przedzial wiekowy od 25 do 59 roku życia), 3) świadczeń lekarskich w ramach realizacji profilaktyki chorób układu krążenia (grupy wiekowe 35,40,45,50,55 lat). Szczegółowe informacje uzyskają Państwo na stronie internetowej oraz na stronie internetowej: Zakupy na odległość Coraz częściej korzystamy z dobrodziejstwa tzw. sklepów internetowych. Taki rodzaj sprzedaży określa się jako zakupy na odległość. Przed dokonaniem zakupu w sklepie internetowym zwróćmy uwagę na kilka istotnych dla konsumenta informacji. Upewnijmy się, czy znamy sprzedawcę i wiemy, w jaki sposób do niego dotrzeć, gdyby nabyty produkt bądź usługa okazały się niezgodne z umową, wadliwe. Musimy znać nie tylko adres poczty elektronicznej sprzedawcy ale też adres stacjonarny, bądź nr telefonu. Przed dokonaniem zakupu upewnijmy się, co kupujemy, przeanalizujmy informacje o produkcie przedstawione przez producenta lub sprzedawcę np. zdjęcia, schematy, wymiary itp. Cena artykułu powinna być precyzyjnie określona. Upewnijmy się, czy nie zostaniemy obciążeni dodatkowymi kosztami np. opłaty za dostarczenie przesyłki. Jeśli płatność ma być dokonana kartą debetową (kredytową) trzeba być bardzo ostrożnym podając jej numer przez internet. Zawsze sprawdzajmy, czy znajdujemy się na bezpiecznej stronie internetowej. Przed zapłatą za towar musimy pamiętać o potwierdzeniu zamówienia. Ważne jest zapoznanie się z regulaminem sklepu internetowego, szczegółami dotyczącymi doręczenia przesyłki i warunków ewentualnego odwołania zamówienia. Warto upewnić się, czy sprzedawca zapewnia gwarancję, serwis produktu bądź usługi, które nabywamy, w jakim czasie i zakresie. Zachowujmy wszystkie rachunki i inne dokumenty, które otrzymaliśmy podczas dokonywania zakupu. Warto również wydrukować lub skopiować swoje zamówienie. Tak samo należy postąpić w przypadku zasad i warunków, które przedstawione były na stronie internetowej. Gdyby pojawiły się problemy, musimy bezzwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą, a w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową złożyć pisemną reklamację. Każdy konsument z mocy prawa może złożyć reklamację niezgodności towaru z umową do sprzedawcy w ciągu 2 lat od wydania towaru (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Dz.U. Nr 141, poz ze zm.). Kupując na odległość możemy zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny rezygnacji i ponoszenia dodatkowych kosztów składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki najlepiej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (podstawa prawna: ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Piotr Porzeżyński Powiatowy Rzecznik Konsumentów Bardzo trudne zadanie samoocena W ostatnich dniach ubiegłego roku do Starostwa Powiatowego w Bełchatowie wpłynęło pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) z krótką informacją na temat projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego adresatem miały być samorządy. Projektowi nadano nazwę Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą. Zgodnie z przyjętymi zasadami w projekcie mogły brać udział wszystkie samorządy, ale liczba urzędów objętych tym projektem była limitowana 40 w całej Polsce, w tym tylko cztery (!) dla Starostw. Wspólna Metoda Oceny CAF (ang. Common Assessment Framework) jest nowoczesnym narzędziem przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej mającym na celu poprawę zarządzania. Jest ona wprowadzona w większości starych państw członkowskich UE i rekomendowana do upowszechnienia w nowych. Skupia się ona na przeprowadzeniu tzw. samooceny, której celem jest krytyczna identyfikacja obszarów doskonalenia. Metoda samooceny proponowana w ramach CAF opiera się na założeniu, iż osiągnięcie pożądanych rezultatów działań każdej organizacji (urzędu) zależy od jakości zarządzania nią. Z kolei miarą dojrzałości procesu zarządzania jest umiejętność krytycznej oceny swoich mocnych i słabych stron oraz wskazanie niezbędnych działań usprawniających. Służą temu określone kryteria, które odnoszą się do dwóch podstawowych obszarów działalności każdej organizacji, tj.: posiadanego Potencjału oraz osiąganych Wyników. Zarządzający firmą czy urzędem musi co jakiś czas uczciwie odpowiedzieć sobie na pytania, np. Czy należycie wykorzystuję posiadany potencjał wyrażający się w np. kwalifikacjach pracowników?, Czy osiągane rezultaty są satysfakcjonujące dla ludzi korzystających z urzędu?, Co można jeszcze zrobić?, itp. Model CAF zawiera 9 kryteriów, które odnoszą się do podstawowych obszarów organizacji (urzędu) podlegających każdorazowo analizie jej funkcjonowania: POTENCJAŁ to: 1. Przywództwo; 2. Strategia i planowanie; 3. Pracownicy; 4. Partnerstwo i zasoby; 5. Procesy. Z uśmiechem WYNIKI to: 1. Wyniki działalności w relacjach z obywatelami/ klientami; 2. Wyniki działalności w relacjach z pracownikami; 3. Społeczne wyniki działalności; 4. Kluczowe wyniki działalności. Nie ma organizacji doskonałej, a zarządzającemu urzędem powinna towarzyszyć świadomość ciągłego doskonalenia takie stanowisko zaprezentował Starostwa Bełchatowski Jarosław Brózda po lekturze założeń do powyższego projektu. Jak można było się spodziewać Starosta zobowiązał podległe mu służby do przygotowania wniosku o udział Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w projekcie MSWiA. A konkurencja była bardzo duża. Nasz wniosek rozpatrzono pozytywnie jesteśmy jednym z czterem starostw w Polsce zakwalifikowanych do programu. Starosta podpisał już stosowną umowę z firmą wspomagającą wdrażanie, wybraną przez MSWiA F5 Konsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Co nas czeka w najbliższych miesiącach? Harmonogram działań obejmuje następujące kroki: 1. Upowszechnienie informacji o projekcie samooceny w Starostwie. 2. Utworzenie specjalnych grup samooceny oraz opracowanie narzędzi do samooceny. 3. Udział w warsztatach prowadzonych przez profesjonalistów 4. Przeprowadzenie samooceny i jej weryfikacja przez specjalistów 5. Sporządzenie sprawozdania z wyników samooceny wraz z zaleconymi działaniami. Trudno jest przewidzieć jaki będzie rezultat zastosowania wspólnej Metody dla oceny zarządzania w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie. Może się bowiem okazać, że wyobrażenie o dobrej organizacji pracy w Starostwie nie znajdzie pokrycia w faktach. Czy zatem realizacja projektu jest przedsięwzięciem ryzykownym? Moim zdaniem nie. Każda informacja odbiegająca od naszych przekonań może być źródłem różnych stanów niedowierzania, złości, smutku, ale również i refleksji. Jedno jest pewne warto się doskonalić. Janusz Tamilla Pełnomocnik Starosty Bełchatowskiego ds. Systemu Zarządzania Jakością Czwarta władza, jak zwykło się mówić o środkach masowego przekazu nikomu nie odpuszcza, nawet osobom duchownym. Tu s(wy)powiedź ks. Leszka Drucha dla lokalnej telewizji. 12

13 nasi zasłużeni Z Józefem Wodzińskim, odznaczonym tytułem Zasłużony dla Powiatu Bełchatowskiego rozmawia Agnieszka Zawadzka Józef Wodziński (ur w Białej Podlaskiej), do 1973 r. mieszkał w Lebiedziewie k. Terespola nad Bugiem. W tym 1973 r., skończył szkołę zawodową w Zalutyniu. W Bełchatowie mieszka od 1974 r. W 1980 r. ukończył szkołę średnią. Założyciel NSZZ Solidarność przy PMUE PW Katowice placówka Piaski w 1981 r. i 1990 r. Członek Konfederacji Polski Niepodległej w latach W stanie wojennym zajmował się produkcją i kolportażem ulotek o treści niepodległościowej. Wielokrotny członek władz statutowych NSZZ Solidarność Elektrowni Bełchatów. Radny II i III kadencji Rady Miejskiej w Bełchatowie. Organizator wielu uroczystości patriotycznych w mieście i powiecie. Współzałożyciel Regionalnego Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego i Kapituły Mundurowej wspierającej działaczy niepodległościowych i piłsudczyków. Wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koło Bełchatów. W 1991 r. reaktywował Związek Strzelecki w Bełchatowie. Wieloletni dowódca JS Bełchatów, a następnie dowódca okręgów: warszawskiego, północnego i południowego. Członek władz ZS Strzelec Organizacji Społeczno-Wychowawczej. Przez kilka miesięcy pełnił obowiązki Komendanta Głównego. Aktualnie starszy inspektor ZS, zastępca KG ds. logistycznych. Członek Naczelnej Rady Strzeleckiej i Komendy Głównej. Odznaczony brązowym, srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi oraz brązowym i srebrnym medalem za Zasługi dla obronności kraju. Autor felietonów w prasie lokalnej oraz książek 10 lat Bełchatowskiego Strzelca i Legenda tej Ziemi o żołnierzach wyklętych. AZ: Czy Pan wie, że bełchatowscy dziennikarze nazywają Pana generałem? JW: Tak jest (śmiech). Sympatyczna ksywa. AZ: To w związku z mundurem moro, w którym można Pana najczęściej spotkać i działalnością w Związku Strzeleckim Strzelec. Spełnił Pan w ten sposób chłopięce marzenia o byciu żołnierzem? JW: Myślę, że w pewnym sensie tak, wszak każdy mężczyzna to duży chłopiec. Ale proszę sobie wyobrazić, że w prawdziwym wojsku nie służyłem cza, która jest stowarzyszeniem patriotycznym pod patronatem Ministra Obrony Narodowej hołdującym wartościom i autorytetowi Józefa Piłsudskiego. Nasz najmłodszy strzelec ma 15 lat, najstarszy 90. Cieszę się, że utworzyliśmy Strzelca niezależnego od partii politycznej, działającego prawie od 20 lat. AZ: W tym czasie zwerbowaliście do swoich szeregów setki młodych ludzi. Jakim sposobem? JW: Nigdy nie były stosowane ani konieczne jakieś specjalne zabiegi socjotechniczne. Byliśmy po prostu uczciwi i myślę, że to zostało zauważone i doceniowanym szyku. Ale już poza miastem i bez nadzoru piosenki były inne (śmiech). To są prawa młodego wieku. Ja natomiast lubię patrzeć na moich podopiecznych, którzy chętnie angażują się w wiele przedsięwzięć i którzy godnie reprezentują swoją populację. AZ: Mówi to Pan z niekłamaną dumą. JW: Tak, to prawda. Powodów do zadowolenia mi nie brakuje. Za największy sukces uważam budowę świetlicy. Przedsięwzięcie to wydawało się nierealne, ludzie podśmiewali się z boku, mocno wątpili. Były kłótnie, dyskusje, przepychanki, których wszyscy O przyszłość jestem spokojny AZ: Generałów nie biorą. JW: 0czywiście (śmiech), a mówiąc poważnie, to nie wstąpiłem do Ludowego Wojska Polskiego, gdyż było to wbrew moim poglądom. Nie lubiłem komuny i nie chciałem jej służyć. W takim duchu mnie wychowano. Wartości patriotyczne, miłość do Ojczyzny, historię Polski wpajali mi dziadkowie piłsudczycy i ojciec. Mimo, ze komisja poborowa przyznała mi kategorię A, do wojska nie poszedłem. Pracowałem, jeździłem po kraju, jako jedyny żywiciel rodziny miałem na utrzymaniu żonę i dziecko. Uważam jednak, że swój obywatelski obowiązek spełniłem, choćby przez przygotowanie do służby wojskowej wielu chłopców z Bełchatowa, z których kilkunastu znalazło swoje miejsce w polskiej armii. AZ: Jak Pan trafił do naszego miasta? JW: Przyjechałem tu w 1974 roku na budowę kopalni, czyli tak jak tysiące innych osób. Tu poznałem żonę, która tez nie pochodzi z Bełchatowa. AZ: W którym momencie włączył się Pan w działalność społeczną? JW: Myślę, że był to czas powstania Solidarności. Uczestniczyłem w tworzeniu jej struktur w naszej kopalni. Później ogłoszono stan wojenny. Nie zaciągnąłem się do żadnego układu politycznego, ale działałem w pewnej nieformalnej grupie kilku osób, która drukowała i kolportowała ulotki. Rozrzucaliśmy je w Bełchatowie, Piotrkowie i Radomsku. Kolejne etapy mojej społecznej aktywności dotyczą Konfederacji Polski Niepodległej, NSZZ Solidarność i wreszcie Związku Strzeleckiego Strzelec, w którym jestem do dzisiaj. AZ: Strzelec to Pańska marka, firma, znak rozpoznawczy. JW: W Strzelcu znalazłem się poprzez członkostwo w Konfederacji, która reaktywowała tę organizację na czele z pierwszym komendantem Leszkiem Moczulskim. Jak wiemy, obecnie istnieje kilka organizacji paramilitarnych odwołujących się do tradycji przedwojennego Związku Strzeleckiego. Ten, który jest bliski mojemu sercu to Organizacja Społeczno-Wychowawne. Przez 9 lat mojego dowodzenia jednostką nie było problemów z naborem. Przeciwnie, zgłaszało się zbyt wielu chętnych, a nie wszystkim byliśmy w stanie zapewnić mundur, sprzęt, zajęcie. AZ: Czy pytacie kandydatów na strzelców o poglądy, o wartości, które wyznają? JW: Nie, nie sprawdzamy tego, choć zgłaszają się różni ludzie. Generalnie nas to nie interesuje, kto z jakich rodzin pochodzi i jakie ma poglądy, np. polityczne. Strzelec nigdy nie wypowiadał się o prezydentach państwa. Dla nas prezydent to świętość. Przyjmowaliśmy w Bełchatowie Lecha Wałęsę, mieliśmy kontakty z kancelarią Aleksandra Kwaśniewskiego, wystawiliśmy kompanię reprezentacyjną na urodzinach Ryszarda Kaczorowskiego. Jesteśmy od tego, by młodzież uczyć uporu i konsekwencji oraz wychowywać ją w duchu patriotyzmu i pracy państwowo-twórczej. Jesteśmy piłsudczykami. AZ: Czy te treści są popularne wśród młodego pokolenia? JW: Nie zawsze. Nie wszyscy to czują i bywa, że niektóre osoby opuszczają nasze szeregi. Ci, którzy zostają, uczą się przystosowania do życia w społeczeństwie, umacniają wierność wartościom Strzelca, takim jak przede wszystkim patriotyzm, pracowitość i uczciwość. To procentuje w późniejszym życiu. Z tego co wiem, żaden strzelec nie jest bezrobotny. Zdarza się, że dzwoni ktoś do mnie, bym polecił jakiegoś znanego mi kandydata na pracownika. W większości wypadków, poza może kilkoma niechlubnymi, nikt nie zawiódł się na strzelcu. AZ: Zdarza się Panu westchnąć ach ta dzisiejsza młodzież wyrażając dezaprobatę dla pewnych zachowań? JW: Nie, ponieważ młodzież, z którą ja mam do czynienia jest pracowita i odpowiedzialna. Poza tym trzeba być wyrozumiałym. Przecież i przed wojną tak nie było, że tylko wiara i patriotyzm dyktowały zachowanie. Kiedy strzelcy szli z dowódcą przez miasto śpiewali grzeczne pieśni, maszerowali w uporządkomieli dość. Władze miasta uznały w końcu zasadność wybudowania obiektu służącego bełchatowianom. No i udało się, świetlica powstała i stanowi materialną podstawę dla OSW Strzelec. Powiem więcej, dzięki temu obiektowi nasza działalność na rzecz młodych ludzi nie jest i nie powinna być zagrożona. AZ: Chyba, że dotknie was np. kryzys wartości albo przymus dostosowania się do okoliczności współczesnego świata. JW: Przewartościowania nam nie grożą, wszak Marszałek Piłsudski jest autorytetem ponadczasowym. Jednak pewnych zmian już doświadczyliśmy, a były one związane z postępem technicznym. Dawniej nie było komputerów, gps-ów, podczas zajęć w terenie korzystaliśmy z tradycyjnych map. Teraz też uczymy się czytania map, ale elektronika i informatyzacja wiele ułatwiają. Strzelec musi poznać i przygotować się do nowych warunków logistycznych. Mamy kilku wyspecjalizowanych instruktorów, np. wspinaczki i strzelectwa. Mamy także ostrą broń. Generalnie obecna jest inna, lepsza jakość, której nie było w czasie, kiedy ja zaczynałem. Cieszę się, że wychowankowie nie zbaczają z wytyczonego dobrego kierunku. Jestem spokojny o strzelecką przyszłość. AZ: Jest Pan wciąż aktywny zawodowo i rodzinnie, jeśli można tak powiedzieć np. o kończeniu budowy domu. JW: Po powrocie z pracy w bełchatowskiej elektrowni absorbuje mnie rodzina i zajęcia domowe. Lubię oddawać się czytaniu książek, najchętniej historycznych. Jako członek Światowego Związku Żołnierzy AK spotykam się z kombatantami, którzy dużo przeżyli i dużo wiedzą. Lubię z nimi rozmawiać i poszerzać swoje wiadomości. Co do budowy domu, przedsięwzięcie to niemałe i cieszę się, że wreszcie zbliża się do końca. AZ: Jak Pan znajduje czas i siły na wszystkie zajęcia? JW: Po prostu o tym nie myślę i działam. AZ: Dziękuję za rozmowę. 13

14 Z GMIN Kociszew stawia na e-learning Zelów Mistrzowską Gminą 2009/2010 Gmina Zelów została jednym z 20 laureatów ogólnopolskiego konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010. Ten prestiżowy tytuł przyznawany jest najlepszym, najskuteczniej działającym jednostkom samorządu terytorialnego. Wśród laureatów znalazły się gminy nie tylko duże i zasobne, ale i nieco mniejsze takie jak Zelów, dysponujące skromniejszymi możliwościami finansowymi. Ich osiągnięcia, choć różniące się skalą, dzięki zachowaniu właściwych proporcji w trakcie oceny zgłoszeń konkursowych okazały się jednak w pełni porównywalne. Dokonując oceny osiągnięć jednostek samorządu terytorialnego, Kapituła Konkursu brała pod uwagę takie kryteria jak: aktywność i dokonania gminy w zakresie pozyskiwania środków unijnych, skuteczność podejmowanych przez nią działań, jakość pracy urzędu, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu obsługi interesantów. Ponadto, dodatkowe punkty nasza gmina zdobyła za sukcesy w innych konkursach. Uzyskanie Certyfikatu Mistrzowskiej Gminy 2009/2010 to nie tylko prestiż i wyróżnienie, ale także znakomite wsparcie dla działań promocyjnych i informacyjnych prowadzonych przez gminę. Fakt zdobycia nagrody pozytywnie wpływa na opinię o gminie i jej działaniach wśród potencjalnych inwestorów czy też turystów. Dodatkowo gmina ma możliwość prezentacji w ramach działań podejmowanych przez Organizatora. W skali województwa łódzkiego tytuł Laureata Konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010 przyznano także, oprócz Zelowa, Galewicom. Pozostali laureaci to: Rzeszów, Elbląg, Czerwieńsk, Dębno, Gdów, Janów Lubelski, Jeżowe, Krzeszów, Miedziana Góra, Nadarzyn, Ośno Lubuskie, Ożarów Mazowiecki, Przechlewo, Reńska Wieś, Skarszewy, Tarnowo Podgórne, Tuchów, Wierzchosławice. Olena Krawczuk-Chojnacka Sławomir Malinowski, burmistrz Zelowa z certyfikatem Mistrzowskiej Gminy. Od kilku miesięcy uczniowie i kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Kociszewie posługują się nowym narzędziem służącym do organizacji procesu dydaktycznego platformą e-learningową oferującą szeroki wachlarz możliwości. Przy pomocy jej elementów składowych można przygotowywać, gromadzić i udostępniać materiały dydaktyczne, moderować prowadzone dyskusje, organizować pracę w grupach, a także prowadzić pełną statystykę i kontrolę procesu nauczania. Czy e-learning jest uważany za lepszą technikę uczenia od standardowych wykładów? Ostatnie lata pokazują, że wiele podmiotów, w tym instytucji oraz szkół coraz częściej wprowadza kształcenie oparte na technologii e-learningu. Nie jest to przypadek, ale świadomość większych możliwości, jakie daje kształcenie on-line. Szkolna platforma e-learningowa w Kociszewie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród Kolejne środki unijne zasilą budżet Gminy Zelów Ponad 800 tysięcy złotych zostanie rozdysponowane na wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów zelowskich szkół. Gmina Zelów otrzymała kolejne dofinansowanie z funduszy unijnych. Tym razem projekt pt. Wyrównajmy szanse w ramach konkursu zamkniętego PO KL z działania wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, znalazł się na 15. miejscu na liście rankingowej z 86 projektów rekomendowanych do dofinansowania. Łącznie w konkursie zostało złożonych ponad 240 wniosków. Pomoc dla uczniów niepełnosprawnych uczniów. Świadczy o tym chociażby ilość logowań w ciągu tygodnia. Na platformie działają koła matematyczne, informatyczne i dziennikarskie. Uczniowie mogą korzystać z pomocy dydaktycznych, plików zawierających lekcje, wysyłać rozwiązania do zadań, a przede wszystkim komunikować się pomiędzy sobą i z nauczycielem w celu pokonania trudności w nauce. To tylko niektóre możliwości zastosowania tego narzędzia. Nauka z wykorzystaniem e-learningu przewyższa inne metody nauczania ze względu na przeniesienie środka ciężkości w nauczaniu z nauczyciela na uczącego się, umożliwia samodzielne wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania. Czy ta forma nauczania jest lepsza od nauczania tradycyjnego? Z pewnością jest wartościowym i dobrze rokującym jego uzupełnieniem. O.K.Ch. Zelowski projekt zakłada realizację różnorodnych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Zelów. W ramach projektu planowane są zajęcia dydaktyczno wyrównawcze, logopedyczne, korekcyjno kompensacyjne, rozwijające aktywność poznawczą i twórczą, koła językowe, przyrodnicze, matematyczne, ICT oraz zajęcia sportowe zgodnie z programami rozwojowymi szkół. Jego realizacja przewidziana jest w okresie marzec 2010 czerwiec Wartość projektu to zł. O.K.Ch. Gmina Bełchatów pozyskała w grudniu ubiegłego roku środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w łącznej kwocie ,00 zł na realizację programu UCZEŃ NA WSI stanowiącego pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie Gminy Bełchatów. Jest to program pilotażowy. Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.). Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkujących gminy. Cele operacyjne programu to: a) poprawa warunków kształcenia uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkującymi gminy, b) umożliwienie uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej. Celem programu jest również wzrost udziału osób niepełnosprawnych zamieszkujących gminy w ogólnej liczbie osób pobierających naukę na poziomie ponadgimnazjalnym. W Gminie Bełchatów wnioski o dofinansowanie w ramach w/w programu złożyło 25 uczniów niepełnosprawnych. Dofinansowanie otrzymało 11 uczniów szkół podstawowych, 8 uczniów gimnazjów oraz 5 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kwocie od 1.633,00 zł do 3.022,00 zł. Powyższe dofinansowanie uczniowie mogą przeznaczyć na : zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, na uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy i kolonie), na zajęcia związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament), na opłacenie kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych. W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych dofinansowanie można przeznaczyć na opłaty za naukę (czesne), na pokrycie kosztów zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem zamieszkania) oraz na dojazdy do szkoły. Dofinansowanie wypłacono w lutym. Sławomir Szymański UG Bełchatów 14

15 Nowi inwestorzy w Bogumiłowie Część terenów Kleszczowskiej Strefy Przemysłowej nr 4 (Bogumiłów) została w ubiegłym roku włączona do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Podstrefa Kleszczów, bo taką nazwę nosi 22-hektarowa działka w Bogumiłowie ma już pierwszych inwestorów. 21 stycznia odebrali z rąk wojewody łódzkiego zezwolenia na działalność w ŁSSE. Firma ITG Solar Sp. z o.o. zbuduje za 40 mln zł pierwszy w Polsce zakład produkcji płytek krzemowych do ogniw fotowoltaicznych. Ich wytwarzaniem zajmować się ma ponad 70 pracowników. Uruchomienie produkcji planowane jest pod koniec 2012 r. Kolejny inwestor to Eurometal S.A. z siedzibą w Stalowej Woli. Na 17 hektarach zakupionych w Podstrefie Kleszczów h zbuduje do połowy 2014 r. nowoczesną walcownię aluminium. Wartość inwestycji to ponad 80 mln zł, a planowane zatrudnienie 80 osób. W uroczystości wręczenia zezwoleń nowym inwestorom ŁSSE uczestniczyła wójt gminy Kazimiera Tarkowska. Sieć nowych dróg na terenie strefy w Bogumiłowie liczy 8,6 kilometra. Z GMIN Informacje wprost ze źródła W styczniu Urząd Gminy w Kleszczowie zorganizował spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców. Przedstawiciele firm głównie z Powiatu Bełchatowskiego mogli dowiedzieć się o źródłach unijnego dofinansowania dostępnych dla nich w 2010 roku. Kolejne bezpłatne spotkania szkoleniowe Urząd Gminy organizuje w marcu. Są one adresowane do rolników z gminy Kleszczów. Przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przekażą im informacje dotyczące m.in. zasad wzajemnej zgodności w gospodarstwie rolnym, obowiązku ubezpieczania upraw rolnych, a także wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2010 rok. Takie spotkania szkoleniowe są w naszej gminie tradycją podkreśla wójt Kazimiera Tarkowska. Dzięki temu, że do ich prowadzenia zapraszamy ekspertów, osoby zainteresowane mogą na miejscu wyjaśnić wiele wątpliwości, związanych z wypełnianiem formularzy oraz ze zmianami w przepisach prawnych. JS Pierwsze kroki zmierzające do włączenia części gminnych terenów inwestycyjnych do łódzkiej strefy podjęliśmy wspólnie z zarządem Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów jeszcze w 2006 roku mówi wójt. Korzyści, jakie przynosi współpraca z ŁSSE to dodatkowa możliwość pozyskiwania nowych inwestorów, tworzenie nowych miejsc pracy, a także większa skala promocji terenów inwestycyjnych naszej gminy. W II połowie roku zakończą się prace związane z uzbrajaniem 200-hektarowej strefy przemysłowej w Bogumiłowie. Gotowe są już sieci kanalizacyjne i wodociągowe, a także drogi. JS Na zebraniu w Żłobnicy. Zakończony cykl zebrań Jak co roku przełom stycznia i lutego to w gminie Kleszczów czas zebrań wiejskich. Władze gminy informują mieszkańców poszczególnych sołectw o realizacji wniosków zgłoszonych przez nich oraz przez rady sołeckie na poprzednich zebraniach i omawiają główne kierunki działań gminy, zaplanowane na dany rok. Szczególna uwaga jest zwracana na zadania inwestycyjne dotyczące danego sołectwa. W trakcie dyskusji mieszkańcy zgłaszają wnioski dotyczące potrzeb inwestycyjnych sołectwa, mogą dowiedzieć się więcej szczegółów o dużych inwestycjach gminnych oraz o działaniach podejmowanych na rzecz lokalnej społeczności mówi wójt Kazimiera Tarkowska Po zakończeniu zebrań wnioski związane z dodatkowymi inwestycjami trafiają pod obrady Rady Gminy i jeśli radni je zatwierdzą do realizacji wpisywane są do planów budżetowych. W tym roku cykl dziesięciu zebrań wiejskich rozpoczął się 22 stycznia w Łękińsku, a zakończył 5 lutego w Czyżowie. JS NASI PARTNERZY Niemieckie przygotowania do Wielkanocy Znużeni zimą, która bardzo dała nam się we znaki, z utęsknieniem wypatrujemy pierwszych śladów wiosny. Do topienia Marzanny pozostał jeszcze miesiąc, ale niektórzy z nas już myślą o Wielkanocy. Również nasi sąsiedzi rozpoczynają przygotowania do tych Świąt i właśnie na tę okoliczność w uzdrowiskowej miejscowości Bad Reichenhall w Powiecie Berchtesgadener Land w ostatnich dniach lutego odbył się Jarmark Wielkanocny. W wystawie Wszystko o jajkach i jeszcze więcej uczestniczyło 60 artystów z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Czech i Holandii. Podczas Jarmarku zaprezentowane zostały dekoracje do domu i ogrodu, jak również wielkanocne ozdoby i przysmaki. Jednakże najważniejsze podczas imprezy były pisanki, które artyści ozdobili zgodnie z narodową tradycją. Z gośćmi z naszego regionu partnerskiego będziemy mieli okazję spotkać się jeszcze przed Świętami Wielkiej Nocy. 10 marca zawitają do nas uczniowie wraz z rodzicami, którzy byli zaangażowani we współpracę z bełchatowską młodzieżą organizowaną przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie w latach Niemiecka grupa spędzi w Polsce 3 dni, w trakcie których goście zwiedzą Piotrków Tryb., Łódź, Częstochowę i Kraków oraz największe atrakcje Powiatu Bełchatowskiego. Redakcja 15

16 DO ZOBACZENIA POZNAJ SWÓJ POWIAT Historia dworu w Bukowiu Dolnym Murowany dwór we wsi Bukowie Dolne (gm.drużbice) stoi przy drodze Kącik Mzurki. Jest to budynek parterowy, podpiwniczony, wzniesiony w 1. poł. XIX stulecia, w stylu klasycystycznym. Dwór zbudowano na planie podkowy o prostokątnych częściach składowych. Do głównego korpusu przylegają dwa skrzydła w formie pawilonów. W elewacji frontowej znajduje się portyk podparty sześcioma kolumnami, w tylnej znajduje się opilastrowany ryzalit z pięterkiem. Pierwotnie korpus posiadał sień, salę jadalną z wyjściem na taras oraz salon i pokoje gościnne. W bocznych skrzydłach znajdowały się sypialnie, kuchnia, kredens i kancelaria. Na zabytkowy zespół dworsko-parkowy składają się również: czworak, obora i spichlerz z XIX w. oraz park podworski. Park założono w połowie XIX w., a drzewostan uzupełniano w początkach XX wieku i po 1946 r. (modrzewie europejskie i lipy drobnolistne). Jednym z ostatnich właścicieli majątku był Zdzisław Jelnicki herbu Nowina, ur. 22 kwietnia 1914 r. w Bukowiu Dolnym. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczęszczał do gimnazjum w Krakowie, a następnie rozpoczął studia rolnicze w Cieszynie, które kontynuował w Warszawie, a potem w Poznaniu. W 1938 r. odbył służbę wojskową w 24 Pułku Ułanów im. Batorego w Nieświeżu oraz ukończył Szkołę Podchorążych Kawalerii. Zmobilizowany w sierpniu 1939 r. walczył w 27 Pułku Ułanów, który wchodził w skład Nowogródzkiej Brygady Kawalerii dowodzonej przez gen. Władysława Andersa. Po rozbiciu brygady pod koniec września Jelnickiemu udało się uciec. Wrócił do Smogorzowa, majątku swojej żony. Jednak Jelniccy stracili w lipcu 1940 r. smogorzowski majątek, który podobnie jak ten w Bukowiu przejęli Niemcy. W 1940 r. Jelnicki pod pseudonimem Horski wstąpił w szeregi Organizacji Wojskowej Związku Jaszczurczego związanego z obozem narodowym. Po powstaniu we wrześniu 1942 r. Narodowych Sił Zbrojnych zorganizował pod pseudonimem Babinicz Grupę Zadań Specjalnych w powiecie buskim. W maju 1943 r. Jelnicki utworzył stały oddział Akcji Specjalnej Okręgu Kieleckiego NSZ w lasach suchedniowskich przyjmując pseudonim Nowina. W marcu 1944 r. uczestniczył w koncentracji oddziałów NSZ w powiecie opatowskim dla przepędzenia partyzantki lewicowej, uznawanej przez narodowców za forpocztę Armii Czerwonej. W lipcu 1944 r. został awansowany do stopnia porucznika. W sierpniu 1944 r. powstała Brygada Świętokrzyska, w której skład wchodził 204 Pułk Piechoty im. Ziemi Sandomierskiej, a por. Nowina został dowódcą 2 Kompanii, a następnie dowódcą konnego zwiadu. Z powodu choroby dzieci jesienią 1944 dostał urlop i powrócił do domu. Po wkroczeniu Armii Czerwonej poszukiwany był przez NKWD. Żona wyjechała z czworgiem pociech do Gdańska, natomiast Jelnicki ukrył się na ziemiach odzyskanych, gdzie zmieniając nazwiska, adresy i pracę, żył do lipca 1962 r. Został pochowany w Wambierzycach na ziemi kłodzkiej. Robert Rudnicki

International Bełchatów Cup 2010 pod patronatem Starosty Bełchatowskiego str. 12. Wyjątkowo mokry maj str. 3. Dzień Samorządu Terytorialnego str.

International Bełchatów Cup 2010 pod patronatem Starosty Bełchatowskiego str. 12. Wyjątkowo mokry maj str. 3. Dzień Samorządu Terytorialnego str. ISSN 2080-1831 Nr 5 (15) Maj 2010 Wyjątkowo mokry maj str. 3 Dzień Samorządu Terytorialnego str. 4, 5 Szukanie pracy to także praca str. 8 Złote spinki dla SKRY str. 12 International Bełchatów Cup 2010

Bardziej szczegółowo

Strzały o poranku. Obchody Hubertusa str. 8. Pierwszy mecz na powiatowym lodowisku str. 3. Ostatnie pożegnanie ks. A. Sawickiego str.

Strzały o poranku. Obchody Hubertusa str. 8. Pierwszy mecz na powiatowym lodowisku str. 3. Ostatnie pożegnanie ks. A. Sawickiego str. ISSN 2080-1831 Nr 11 (21) Listopad 2010 Pierwszy mecz na powiatowym lodowisku str. 3 Ostatnie pożegnanie ks. A. Sawickiego str. 4 CAZ na finał 20 lat pośredniaka str. 6 Strzały o poranku. Obchody Hubertusa

Bardziej szczegółowo

Uśmiech dziecka bezcenny str. 6

Uśmiech dziecka bezcenny str. 6 ISSN 2080-1831 Nr 6 (16) Czerwiec 2010 Narodziny tradycji akademickiej str. 8 Parzno dla śp. Prezydentów RP str. 9 Ścieżka w Domiechowicach, Emilinie i Parznie str. 11 Oldboy przy piłce str. 12 Uśmiech

Bardziej szczegółowo

Ścieżki, które łączą str. 5. Moc organizacji str. 6. Zmierzono aktywność "pośredniaka" str. 10. Dożynki powiatowe w Szczercowie str.

Ścieżki, które łączą str. 5. Moc organizacji str. 6. Zmierzono aktywność pośredniaka str. 10. Dożynki powiatowe w Szczercowie str. Nr 4 (50) sierpień- -wrzesień 2014 ISSN 2080-1831 Ścieżki, które łączą str. 5 Moc organizacji str. 6 Zmierzono aktywność "pośredniaka" str. 10 Dożynki powiatowe w Szczercowie str. 12-13 Euro powiat to

Bardziej szczegółowo

Budowa tunelu rozpoczęta!

Budowa tunelu rozpoczęta! INFORMATOR POWIATU LEGIONOWSKIEGO ukazuje się w: Jabłonnie Nieporęcie Wieliszewie Serocku Legionowie www.powiat-legionowski.pl listopad nr 18/2010 Przystań w sercu Mazowsza Budowa tunelu rozpoczęta! W

Bardziej szczegółowo

Finał WOŚP 2014 w Bielawie

Finał WOŚP 2014 w Bielawie INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XXII 2 (393) Bielawa, 1-28 lutego 2014 r. ISSN 1508-1362 Bielawscy radni powiatu dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch i Piotr Łyżwa przeciwko inwestycji w swoim

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Powiatu Poznańskiego. MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012

Biuletyn Powiatu Poznańskiego. MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012 Biuletyn Powiatu Poznańskiego MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012 Biuletyn Powiatu Poznańskiego Redaguje zespół w składzie: Maria Lipska (redaktor naczelna), Hanna Kolanowska-Pogrzebna

Bardziej szczegółowo

Samo życie z Sochaczewa

Samo życie z Sochaczewa Szanowni Państwo, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie przystąpiło do dziewiątej edycji konkursu Stolicy Kulturalnej Mazowsza. Konkurs wygraliśmy i w tym roku to Powiat Sochaczewski będzie Stolicą Mazowsza.

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w powiecie strzeleckim

Rynek pracy w powiecie strzeleckim 25 lat wolności 13 stycznia starosta Józef Swaczyna uczestniczył w Pałacu Prezydenckim w uroczystości podsumowującej obchody 25-lecia odzyskania przez nasz kraj pełnej niezawisłości. Celem obchodów tej

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na ruch. Czapliniecka już przejezdna Bronek jak nowy Przedsiębiorczość mile widziana. Dla Boga, honoru i Ojczyzny. Tematy numeru: Nr 1/2012

Stawiamy na ruch. Czapliniecka już przejezdna Bronek jak nowy Przedsiębiorczość mile widziana. Dla Boga, honoru i Ojczyzny. Tematy numeru: Nr 1/2012 Nr 1/2012 Egzemplarz BEZPŁATNY Zasadniczymi kwestiami, jakie człowiek może rozważać patrząc na swoje lub innych postępowanie, są pytania: Po co to robię? Dlaczego to czynię? Czego dokonałem? Co przede

Bardziej szczegółowo

Szlakiem ginących zawodów. Niezwykła wyprawa uczniów gniewskiego gimnazjum. Nr 2 (201) luty 2012 ISSN 1233-605X Cena 3 zł. Gospel jednak w Gniewie

Szlakiem ginących zawodów. Niezwykła wyprawa uczniów gniewskiego gimnazjum. Nr 2 (201) luty 2012 ISSN 1233-605X Cena 3 zł. Gospel jednak w Gniewie Miesięcznik 4 Mężczyźni zakładają firmy informacyjno-publicystyczny 16 Gospel jednak w Gniewie 22 W zamku praca wre Nr 2 (201) luty 2012 ISSN 1233-605X Cena 3 zł Szlakiem ginących zawodów Niezwykła wyprawa

Bardziej szczegółowo

Na dworcu PKP w Piotrkowie Kujawskim po raz pierwszy w historii Fina³ów WOŒP zatrzyma³ siê specjalny poci¹g TVP. Przywitali go mieszkañcy miasta,

Na dworcu PKP w Piotrkowie Kujawskim po raz pierwszy w historii Fina³ów WOŒP zatrzyma³ siê specjalny poci¹g TVP. Przywitali go mieszkañcy miasta, Na dworcu PKP w Piotrkowie Kujawskim po raz pierwszy w historii Fina³ów WOŒP zatrzyma³ siê specjalny poci¹g TVP. Przywitali go mieszkañcy miasta, wolontariusze ze sztabu Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

POWIAT STRZELECKI. Warto zatrzymać się na dłużej. Przyjazne otoczenie. Gościnni mieszkańcy. Dobry klimat dla inwestycji. www.powiatstrzelecki.

POWIAT STRZELECKI. Warto zatrzymać się na dłużej. Przyjazne otoczenie. Gościnni mieszkańcy. Dobry klimat dla inwestycji. www.powiatstrzelecki. Znowu razem Po raz pierwszy Opole będzie siedzibą tak dużego spotkania przedstawicieli biznesu, samorządowców i naukowców, parlamentarzystów, organizacji pozarządowych, mediów i instytucji finansowych.

Bardziej szczegółowo

- IV Gminna Gala Mistrzów

- IV Gminna Gala Mistrzów Nr 02 (109) luty 2013 Gazeta bezpłatna Chęciny po raz kolejny w gronie najlepszych Świętokrzyska Victoria Wczoraj, podczas uroczystej gali w Międzynarodowy Centrum Kultur w Kielcach już po raz piąty w

Bardziej szczegółowo

Starostwo pomaga straży

Starostwo pomaga straży Starostwo pomaga straży 10 listopada br. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie otrzymała długo oczekiwany samochód - podnośnik SHD25. Pojazd ten został dostarczony do sochaczewskiej

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/107 Grudzień 2012 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. ISSN 1642-8420 W ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę składamy Czytelnikom

Bardziej szczegółowo

Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Kolna

Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Kolna STYCZEŃ 2014/1 (167) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Kolna 1 MIASTO Orszak Trzech Króli w Kolnie Trzej królowie, w których wcielili

Bardziej szczegółowo

MMEIESIRĘCZNIKKINFOURMACRYJNYGIMI W

MMEIESIRĘCZNIKKINFOURMACRYJNYGIMI W MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY GMINY MOSINA MERKURIUSZ MOSIÑSKI MOSINA www.mosina.pl nr 3/90 Marzec 2011 ISSN 1730-668x W numerze Dzień Papieski w Mosinie Niedziela Palmowa zapraszamy V Targi Edukacji i Pracy

Bardziej szczegółowo

miasto uruchomi trzecią linię autobusową

miasto uruchomi trzecią linię autobusową Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 48/ Kwiecień 2013 baśka MURMAŃSKA NA PODIUM! str. 2,7 miasto uruchomi trzecią linię autobusową str. 2,8 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Baśka

Bardziej szczegółowo

sławkowski Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Strażacy zapraszają młodzież! s.

sławkowski Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Strażacy zapraszają młodzież! s. kurier bezpłatny sławkowski NR 3 (265) marzec 2015 ISSN 1 508-7281 egzemplarz Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 PONADTO W NUMERZE: Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II KWIECIEŃ 2014/4 (170) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Uroczystości przed kościołem Św. Anny w Kolnie Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II 1 UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Powiat Leski z najwyższą dotacją!

Powiat Leski z najwyższą dotacją! Bezpłatny kwartalnik Powiatu Leskiego NR 6 Marzec 2013 adres e-mail: poczta@powiat-leski.pl telefon: (13) 469 7124 www.powiat-leski.pl Atrakcyjne działki na sprzedaż! Więcej na str. 6-7 W NUMERZE Powiat

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

GAZETA GMINY CHEŁMŻA GAZETA GMINY CHEŁMŻA Nr 2 (150) Luty 2010 ISSN 1506-1957 Wakacje 1997: -w Ostaszewie -na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym nad jeziorem Hartowiec wypoczywało 22 dzieci z naszej gminy. Organizatorem obozu

Bardziej szczegółowo

BASEN NOWY SAMOCHÓD DLA POLICJI SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI WYBORY PREZYDENCKIE REMONT DROGI

BASEN NOWY SAMOCHÓD DLA POLICJI SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI WYBORY PREZYDENCKIE REMONT DROGI NOWY SAMOCHÓD DLA POLICJI Nowy samochód już jeździ po rumskich drogach Rumski Komisariat Policji wzbogacił się o nowy nabytek. Dzięki współpracy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie oraz Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo