Spis treści. epuap co to jest?... 5 Jaka jest polska administracja?... 7 Czym jest epuap?... 8 Profil zaufany Cechy projektu epuap2...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. epuap co to jest?... 5 Jaka jest polska administracja?... 7 Czym jest epuap?... 8 Profil zaufany... 10 Cechy projektu epuap2..."

Transkrypt

1

2

3 epuap. Czas. Start!

4

5 Spis treści epuap co to jest? Jaka jest polska administracja? Czym jest epuap? Profil zaufany Cechy projektu epuap Funkcjonalności epuap Korzyści epuap Co zyskuje obywatel? Co zyskuje przedsiębiorca? Co zyskuje urząd? Jak zacząć współpracę z epuap? Najczęściej zadawane pytania Sprawdź, kto już korzysta z epuap Czy to działa? Tak! Finansowanie Centrum Projektów Informatycznych

6

7 epuap co to jest?

8

9 Jaka jest polska administracja? System administracyjny stanowi w kraju swoisty krwiobieg. Zdrowy i wydajny jest podstawą sprawnie funkcjonującego państwa. Również z punktu widzenia obywatela jest on bardzo ważny. Stanowi bowiem podstawowe narzędzie w relacjach państwo obywatel. Słowo administracja często kojarzy się ze stertą dokumentów, pieczątkami i kolejkami w urzędach. Choć tradycyjny system administracyjny działa w Polsce coraz lepiej, wciąż można znaleźć w nim słabe strony administracji. Podstawowym problemem administracji jest zawiłość procedur, a co się z tym wiąże ich niezrozumiałość i czasochłonność. Obywatele muszą poświęcać dużo czasu na wypełnianie formularzy i składanie ich w urzędach. Pracownicy administracji natomiast spędzają godziny na przyjmowaniu i porządkowaniu dokumentów. Co zatem zrobić, by usprawnić działanie systemu administracyjnego? W dobie powszechnej automatyzacji oraz technologii chmury obliczeniowej (ang. cloud computing) naturalne wydaje się zwracanie w kierunku załatwiania spraw urzędowych on-line. Kiedy 20 lat temu wkraczaliśmy w świat internetu, pojęcie e-administracji było dla nas czymś zupełnie obcym i niewyobrażalnym. Teraz jest nie tylko świetną alternatywą dla tradycyjnych procedur, lecz także nieuchronnie zbliżającą się koniecznością. Szanse i udogodnienia wynikające z uproszczenia i przeniesienia procedur administracyjnych do sieci są bardzo duże. Już dziś warto zapoznać się z dostępnymi na rynku narzędziami administracyjnymi on-line. 7ePUAP co to jest?

10 Czym jest epuap? Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to nowoczesna platforma, umożliwiająca obywatelom załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem internetu, a przedstawicielom podmiotów publicznych bezpłatne udostępnianie swoich usług w postaci elektronicznej. epuap daje możliwość przesyłania dokumentów nie tylko w relacji między obywatelem czy przedsiębiorcą a urzędem, ale także ułatwia elektroniczny przepływ dokumentów pomiędzy poszczególnymi jednostkami administracji publicznej. Wygląd i sposób korzystania z portalu epuap został zaprojektowany tak, aby był przystępny dla wszystkich użytkowników, niemniej wciąż wprowadzane są kolejne modyfikacje i udogodnienia. epuap jest stale rozwijaną i udoskonalaną platformą, która stanowi przyszłość polskiej e-administracji. Sprawne działanie administracji powinno być normą i my do tego dążymy podkreśla Agnieszka Boboli, Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych. Od 4 lat rozwijając platformę epuap, zachęcamy podmioty publiczne do korzystania z tego narzędzia. Jak widać, choćby na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, współpraca przynosi obustronne korzyści. Tworząc coraz sprawniejsze systemy, które potrafią ze sobą współpracować, optymalizujemy koszty ponoszone przez administrację, a obywatele zyskują nowe, lepsze narzędzia komunikacji z urzędem. 8

11 Elektroniczną administrację można porównać do gry zespołowej. Drużyna, w której gramy, to urzędy i instytucje zintegrowane z epuap. Piłka to profil zaufany, zaś przeciwnikiem jest tradycyjna, papierowa administracja, którą wspólnie możemy pokonać. Im więcej urzędów przyłączy się do epuap, tym silniejszą drużyną będziemy. Wspólnie zbudujemy e-administrację! Gracze epuap urzędy gminne, urzędy powiatowe, urzędy marszałkowskie, urzędy administracji centralnej, inne jednostki administracji samorządowej i centralnej. epuap. Czas. Start! 9ePUAP co to jest?

12 Profil zaufany Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelniania obywateli w e-administracji np. w systemach epuap, CEIDG czy PUE ZUS. Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną 24 godziny na dobę z dowolnego miejsca na świecie. Profil zaufany jest bezpłatny i dostępny dla każdego obywatela. Narzędzie to stanowi szansę na dynamiczny rozwój e-administracji w Polsce. Trzy kroki do uzyskania profilu zaufanego: 1. Założyć konto na 2. Złożyć i wysłać wniosek o profil zaufany przez epuap 3. Potwierdzić dane w dowolnym punkcie potwierdzającym (lista punktów potwierdzających jest dostępna na stronie 10

13 Profil zaufany przyczynia się do większego wykorzystania systemu epuap, a tym samym do dynamicznego rozwoju e-administracji w Polsce. Korzyści z profilu zaufanego: niezależność od dodatkowych urządzeń nie wy maga stosowania czytników kart, ani instalacji oprogramowania, jest bezpłatny, pozwala na załatwienie wielu spraw administracyjnych on-line, umożliwia składanie oświadczeń woli. epuap co to jest? Profil zaufany to rozwiązanie polskie, unikalne w skali europejskiej. Jest to innowacyjne podejście do uwierzytelniania obywateli w systemach administracji (nie tylko w systemie epuap, ale także w systemach PUE ZUS czy CEIDG), w szybki i przede wszystkim bezpłatny sposób podkreśla Igor Bednarski, kierownik projektu epuap2. 11

14 epuap to skok w przyszłość polskiej administracji. Dzięki przystępowaniu do projektu kolejnych jednostek budowa e-administracji w Polsce nabiera tempa. Informatyzacja to w naszych czasach proces nieunikniony, więc epuap. Czas. Start! 12

15 Twórcy serwisu skupili się przede wszystkim na tym, by system epuap był platformą, która umożliwia załatwianie spraw administracyjnych w sposób mniej czasochłonny. Pismo wysłane drogą elektroniczną dociera do urzędu błyskawicznie. Jeśli w projekt zaangażuje się wiele urzędów, istnieje szansa na powstanie systemu, który umożliwi obywatelom szybką i sprawną komunikację z urzędami! epuap co to jest? 13

16 BEZPIECZEŃSTWO Wykorzystanie na platformie profilu zaufanego czyni ją znacznie bezpieczniejszą. Profil zaufany to jednoznaczny i pewny sposób weryfikacji tożsamości w sieci. Korzystanie z epuap zwiększa skuteczność i szybkość doręczania dokumentów, a także daje możliwość ich weryfikacji i uzyskania dowodu doręczenia. 14

17 epuap powstał, aby ułatwić pracę zarówno urzędnikom, jak i obywatelom. W tym celu jego twórcy wprowadzili katalog i klasyfikację usług. Portal umożliwia precyzyjne uporządkowanie i opisanie spraw, które można załatwić w jednostkach publicznych. Zarówno urzędnik, jak i obywatel odnajdzie w nim informacje, których potrzebuje. epuap co to jest? PRECYZJA 15

18 Wykorzystanie profilu zaufanego darmowego i dostępnego sposobu weryfikacji tożsamości w internecie, a także kompleksowość epuap sprawia, że udostępniony system jest skuteczną formą komunikacji z administracją publiczną. W styczniu 2013 roku liczba potwierdzonych profili zaufanych przekroczyła System notuje stały wzrost liczby użytkowników oraz profili zaufanych. 16

19 epuap co to jest? Przyrost profili zaufanych II kw 2011 III kw 2011 IV kw 2011 I kw 2012 II kw 2012 III kw 2012 IV kw 2012 styczeń

20 epuap jest pierwszym krokiem do tego, by usprawnić działanie polskich urzędów, a także sposobem, aby polska administracja publiczna stała się systemem na miarę XXI wieku. epuap dynamicznie się rozwija. To coraz bardziej udoskonalana platforma, z którą integrują się kolejne instytucje publiczne. epuap to most, który budują urzędnicy, by sprawnie komunikować się z obywatelami. epuap to szansa dla polskiej administracji. Wykorzystując narzędzia udostępniane przez epuap, gramy w jednej drużynie, aby sprostać wymaganiom przyszłości i ułatwić obywatelom korzystanie z usług administracji publicznej. Administracja z epuap to: wykorzystanie bezpiecznego narzędzia, jakim jest profil zaufany, precyzyjnie wypełnione i odebrane pisma, skuteczny i szybki przepływ dokumentów, dynamiczny rozwój! Zalety epuap : dostęp 24 godziny na dobę, możliwość załatwiania spraw z dowolnego miejsca, oszczędność czasu (brak konieczności spędzania czasu w urzędzie), możliwość załatwienia prostych spraw, w których pomoc i obecność urzędnika nie jest niezbędna, możliwość zmniejszenia liczby koniecznych wizyt w urzędzie (np. jedna wizyta po odbiór dokumentów, zamiast dwóch złożenia wniosku i późniejszego odbioru dokumentów). epuap. Czas. Start! 18

21 Funkcjonalności epuap

22 Platforma umożliwia korzystanie z szeregu bezpłatnych narzędzi do udostępniania usług administracyjnych dostosowanych zarówno do potrzeb urzędów, jak i korzystających z platformy obywateli. Urzędy mają możliwość samodzielnego dodawania usług lub korzystania z formularzy udostępnionych przez inne instytucje. Dodatkowym ułatwieniem są gotowe do instalacji pakiety usług (m.in. elektroniczna skrzynka podawcza, usługi publiczne). przez różne urzędy, tak by nie było potrzeby każdorazowego ich definiowania. Dostęp do Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów jest bezpłatny i umożliwia pobranie dowolnego, opublikowanego tam wzoru dokumentu elektronicznego. Wzór do repozytorium zgłasza organ administracji publicznej właściwy do jego określenia. Jeśli taki organ nie został określony w przepisach prawa, może to zrobić inny podmiot administracji, który na jego podstawie chce stworzyć formularz i rozpocząć udostępnianie usługi. Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów (CRD) Na platformie epuap usługi udostępniać może dowolny podmiot administracji publicznej, który ma założone konto i uzyska uprawnienia instytucji publicznej. Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów zostało stworzone, aby ujednolicić postać elektroniczną dokumentów wykorzystywanych przez urzędy na epuap. Repozytorium pozwala na wielokrotne wykorzystanie poszczególnych wzorów przy tworzeniu usług i formularzy Środowisko Budowy Aplikacji (ŚBA) to narzędzie dedykowane informatykom. Umożliwia tworzenie nowych formularzy i usług elektronicznych na epuap przy wykorzystaniu istniejących wzorów dokumentów elektronicznych. ŚBA daje także możliwość korzystania z edytora formularzy xforms. Pozwala na tworzenie nowych usług i modyfikowanie tych już istniejących na epuap.

23 Elektroniczna skrzyka podawcza (ESP) to bezpłatna skrzynka elektroniczna, która umożliwia wymianę dokumentów pomiędzy obywatelem a urzędem, a także między poszczególnymi urzędami. Za pomocą tego narzędzia jednostka administracyjna udostępnia skrytkę, na którą wpływają dokumenty przesyłane przez osoby zainteresowane realizacją danej sprawy. Sprawy kierowane na ESP mają taką samą moc prawną, jak podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) złożone do urzędu w postaci papierowej. Po przesłaniu dokumentu wysyłający otrzymuje wiadomość elektroniczną (awizo), która stanowi prawny dowód dostarczenia i odebrania dokumentu przez urząd. Na epuap uruchomiony jest mechanizm wystawiania UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru), które dzieli się na: Urzędowe Poświadczenia Przedłożenia (UPP), gdy oby watel/przedsiębiorca wysyła pismo do urzędu, Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD), które wystawiane jest przy przekazywaniu odpowiedzi z urzędu do obywatela/przedsiębiorcy. Funkcjonalności epuap 21

24 Katalog usług (KU) to narzędzie, które umożliwia użytkownikom efektywne wyszukiwanie, nawigowanie, wertowanie i filtrowanie usług dostępnych na epuap. Katalog został stworzony tak, by maksymalnie ułatwić użytkownikowi wyszukanie interesującej go usługi. Stąd domyślne sklasyfikowanie usług według wydarzeń życiowych. Profil zaufany jest jedną z funkcjonalności epuap. To zestaw danych, które identyfikują obywatela w systemach elektronicznej administracji wykorzystujących profil zaufany jako metodę uwierzytelniania. Posiadając nazwę użytkownika (login), hasło oraz konto poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego (na który przesyłany jest jednorazowy kod autoryzacyjny), obywatele mogą załatwić wiele spraw urzędowych 24 godziny na dobę z do wolnego miejsca. 22

25 Korzyści epuap

26 Co zyskuje obywatel? Wygodę. Internetowe załatwianie spraw urzędowych jest nie tylko łatwiejsze, ale przede wszystkim wygodniejsze. Czas. Wizyta w urzędzie jest czasochłonna. Dzięki epuap istnieje możliwość załatwienia wszystkich formalności dużo szybciej. Korzystanie z epuap w kilku krokach: 1. zaloguj się na 2. uzyskaj profil zaufany, 3. odszukaj interesującą Cię sprawę, 4. wypełnij wniosek i wyślij go do urzędu. epuap to łatwe w obsłudze narzędzie, dzięki któremu obywatel może: sprawdzić składki ZUS, sprawdzić dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym samochodu, wystąpić o becikowe i wiele innych. By dojść do urzędu musisz wykonać średnio około 4000 kroków. By załatwić sprawę on-line, wystarczy kilka kliknięć myszką. 24

27 Co zyskuje przedsiębiorca? Czas. Mniej czasochłonne jest nie tylko złożenie dokumentów, lecz także ich odbiór przez jednostkę administracyjną. 1. zaloguj się na Korzystanie z epuap w kilku krokach: 2. uzyskaj profil zaufany, Pieniądze. Dzięki epuap sprawy administracyjne można 3. odszukaj interesującą Cię sprawę, załatwić bez wychodzenia z domu. Oszczędności to nie tylko wykorzystanie bezpłatnego profilu zaufanego, ale także 4. wypełnij wniosek i wyślij go do urzędu. brak wydatków na dojazdy do urzędu, na znaczki, koperty itp. Korzyści epuap Bezpieczeństwo i jakość. epuap jest rozwiązaniem, które zwiększa wiarygodność informacji przetwarzanej przez urzędy. Szybki i intuicyjny w obsłudze portal, dzięki któremu można: uzyskać wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, sprawdzić składki ZUS, uzyskać informacje o niezaleganiu ze składkami, uzyskać pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wiele innych. Urzędy państwowe są otwarte w ściśle określonych godzinach. Dzięki e-administracji wszystkie operacje możesz wykonać w dowolnym miejscu i o każdej porze. 25

28 Co zyskuje urząd? Oszczędności. epuap pozwala na zmniejszenie kosztów zakupu materiałów biurowych (papier, koperty, tonery) oraz opłat za przesyłki pocztowe. Czas. Obieg dokumentów w sieci jest znacznie szybszy, niż tradycyjny. Możliwość korzystania z wirtualnej infrastruktury, która ułatwia współpracę pomiędzy urzędami. Dzięki wykorzystaniu epuap urząd może: odbierać pisma przesłane drogą elektroniczną przez obywateli, przesyłać dokumenty między urzędami. Możliwość skorzystania z bezpłatnej Elektronicznej Skrzynki Podawczej, która pozwala na wypełnienie prawnego obowiązku przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej. Uproszczenie nieuniknionego procesu informatyzacji administracji, a także zwiększenie wachlarza usług dostępnych drogą elektroniczną. Możliwość nawiązania sprawnej komunikacji z obywatelami. Urząd staje się w ten sposób instytucją przyjazną i otwartą na potrzeby obywateli. 26

29 Jak urząd może rozpocząć współpracę z epuap? Korzyści epuap 1. Zarejestruj konto na epuap 2. Złóż wniosek o nadanie uprawnień do MAC 3. Udostępnij swoje usługi 27

30 Najczęściej zadawane pytania PYTANIA OBYWATELI: PYTANIA URZĘDÓW: Ile kosztuje założenie profilu zaufanego? Założenie profilu zaufanego jest bezpłatne. Jakie dokumenty musi mieć obywatel przy potwierdzaniu profilu zaufanego? Należy posiadać przy sobie ważny dowód osobisty lub paszport. Jakie sprawy obywatel będzie mógł załatwić za pomocą epuap? Zakres dokumentów dostępnych na platformie jest ustalany przez instytucję, która z niej korzysta. To od jej pracowników zależy, które dokumenty będą mogły wpłynąć do urzędu drogą internetową. Gdzie można znaleźć informacje na temat epuap? Najlepszym źródłem informacji na temat platformy jest strona Dla kogo przeznaczony jest epuap? epuap umożliwia współpracę wszystkim jednostkom administracji publicznej między sobą, a także załatwienie spraw urzędowych obywatelom i przedsiębiorcom. Czy korzystanie z epuap jest obowiązkowe? Nie, ale platforma daje urzędom możliwość bezpłatnego wywiązania się z obowiązku wynikającego z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wykorzystanie epuap to oszczędność pieniędzy, a także korzystanie ze sprawdzonej i bezpiecznej formuły. W ten sposób urzędy nie powielają działań w zakresie informatyzacji udostępniania usług elektronicznie. Czy korzystanie z epuap jest płatne? Nie. epuap jest bezpłatną platformą przeznaczoną do udostępniania przez jednostki administracyjne usług publicznych drogą elektroniczną. Czy epuap umożliwia urzędowi doręczanie pism do obywatela w postaci elektronicznej? Tak. epuap zapewnia możliwość wysyłania dokumentów w postaci elektronicznej w trybie doręczenia. Taki dokument dociera do obywatela po podpisaniu i odesłaniu przez niego Urzędowego Poświadczenia Doręczenia (UPD). 28

31 Sprawdź, kto już korzysta z epuap

32 Czy to działa? Tak! Urząd Miasta Krakowa od lat umożliwia swoim mieszkańcom załatwianie ponad 100 spraw drogą elektroniczną. Wśród nich są między innymi: przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i dopisanie do spisu wyborców. Dzięki wykorzystaniu epuap można również dokonywać opłat administracyjnych i otrzymywać potwierdzenia ich dokonania. W Krakowie dynamicznie rośnie liczba potwierdzonych profili zaufanych. Mieszkańcy miasta są coraz bardziej przekonani do tej formy kontaktu z urzędem. Jeśli interesująca ich usługa nie jest dostępna na platformie, mogą skorzystać także z Elektronicznej Skrzynki Podawczej i za jej pomocą przesłać dokumenty do urzędu, a także otrzymać niezbędne poświadczenia. Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Z epuap korzysta także Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. Dzięki ograniczeniu tradycyjnego papierowego sposobu załatwiania spraw urzędowych, zaoszczędzono w roku 2012 prawie 40 tys. zł. Dużą część tych osz czędności przyniosło wykorzystanie wewnętrznego systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. Redukcja liczby papierowych dokumentów to dla urzędu nie tylko korzyści finansowe, lecz także znaczna oszczędność czasu. 30

33 Uniwersytet Jagielloński to jedna z pierwszych uczelni, która zdecydowała się na wykorzystanie systemu epuap w procesie rekrutacji. Kandydaci na studia na najstarszym uniwersytecie w kraju mogą odbierać wszelkie pisma, w tym decyzje i postanowienia, w formie elektronicznej. Założone na epuap konto wraz z potwierdzonym profilem zaufanym posłużą im nie tylko do komunikacji z uczelnią, ale również do załatwiania spraw urzędowych, za pośrednictwem internetu, w instytucjach publicznych. Z najnowszego narzędzia administracyjnego z sukcesem skorzystał najstarszy uniwersytet w kraju. Dział Rekrutacji UJ policzył, że wykorzystanie epuap to: 4 tys. skutecznie doręczonych decyzji elektronicznych, 40 tys. zł oszczędności, 3 ocalone drzewa, które nie zostały wykorzystane do produkcji papieru. Sprawdź, kto już korzysta z epuap! 31

34 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej to projekt samorządów gmin i powiatów województwa śląskiego. SEKAP to system regionalny zintegrowany z epuap, dzięki któremu mieszkańcy Śląska posiadający profil zaufany mogą załatwiać sprawy administracyjne o dowolnej porze bez wychodzenia z domu. Dzięki SEKAP mieszkańcy mogą załatwić: formalności meldunkowe, sprawy związane z ewidencją działalności gospodarczej, rozliczenie podatku lokalnego, wsparcie organizacji pozarządowej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych także korzysta z profilu zaufanego. Użytkownik posiadający potwierdzony profil może korzystać z Platformy Usług Elektronicznych ZUS, która pozwala m.in. na: uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu składek, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, opłaty składek przez małych i średnich przedsiębiorców, zwrot nadpłaconych składek na wniosek płatnika. 32

35 Ministerstwo Gospodarki Udostępniony przez ministerstwo system Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej umożliwia założenie własnej działalności przez internet. By to uczynić, trzeba jedynie przesłać wniosek o wpis do ewidencji (przez platformę lub podpisany profilem zaufanym. Dodatkowo system CEIDG nie musi się integrować bezpośrednio z rejestrem PESEL, gdyż taką funkcjonalność zapewnia już integracja z epuap. Sprawdź, kto już korzysta z epuap! 33

36 Finansowanie Elektroniczna Platforma Usług Admi nistracji Publicznej (epuap) to pro jekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Ze względu na finansowanie system epuap budowany jest etapami. Projekt Budowa elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej epuap był realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, w ramach priorytetu 1: Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, działanie 1.5: Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line. Czas realizacji projektu Obecnie Centrum Projektów Informatycznych realizuje projekt epuap2, mający na celu rozbudowę funkcjonalności platformy epuap oraz zwiększenie wachlarza usług świadczonych elektronicznie. Projekt w 85% współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata , priorytet 7 społeczeństwo informacyjne budowa elektronicznej administracji. 34

37 Centrum Projektów Informatycznych Centrum Projektów Informatycznych jest jednostką budżetową podległą Ministrowi Administracji i Cyfryzacji. Podstawą funkcjonowania Centrum Projektów Informatycznych jest Statut nadany Zarządzeniem nr 2 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. z 2013 r., poz. 2), według którego Centrum realizuje zadania w zakresie informatyzacji i teleinformatyki powierzone, w drodze decyzji przez Ministra Administracji i Cyfryzacji i pozostające w jego właściwości lub przekazane do realizacji przez podmioty administracji publicznej, po uzyskaniu, w drodze decyzji, akceptacji Ministra Administracji i Cyfryzacji. Obecnie CPI realizuje projekty IT z obszaru e-administracji i zarządzania kryzysowego. Realizowaliśmy także działania związane z członkostwem Polski w Radzie Unii Europejskiej i budową ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej na potrzebny obsługi numeru alarmowego 112. Celem naszych projektów jest rozwój społeczeństwa informacyjnego, usprawnienie działania administracji, a tak że wsparcie służb ratowniczych w szybkim i skutecznym reagowaniu na zagrożenia życia i zdrowia obywateli. Zależy nam na wprowadzaniu w życie rozwiązań, które usprawnią funkcjonowanie państwa, a także na ich dynamicznym rozwoju. 35

38 Prawny właściciel systemu epuap Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska Warszawa Gdzie szukać dodatkowych informacji? Portal epuap Realizacja projektu epuap2 Centrum Projektów Informatycznych ul. rtm. Witolda Pileckiego Warszawa Strona Instytucji Zarządzającej MRR Strona Instytucji Pośredniczącej MAC Strona Instytucji Wdrażającej WWPE Strona POIG Egzemplarz bezpłatny Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

39

40

INFORMACJA PRASOWA O PROFILU ZAUFANYM. wersja 1.0

INFORMACJA PRASOWA O PROFILU ZAUFANYM. wersja 1.0 INFORMACJA PRASOWA O PROFILU ZAUFANYM wersja 1.0 3 4 5 7 PROFIL ZAUFANY Czym jest profil zaufany? Korzyści z profilu zaufanego Jak posługiwać się profilem zaufanym? Jak uzyskać profil zaufany? 9 10 11

Bardziej szczegółowo

PLAN PROMOCJI I KOMUNIKACJI E-USŁUG I PROFILU ZAUFANEGO dla GMINY RYJEWO

PLAN PROMOCJI I KOMUNIKACJI E-USŁUG I PROFILU ZAUFANEGO dla GMINY RYJEWO 2015 PLAN PROMOCJI I KOMUNIKACJI E-USŁUG I PROFILU ZAUFANEGO dla GMINY RYJEWO 1 S t r o n a Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 3 2. Profil zaufany... 3 1.1. W jaki sposób można założyć profil zaufany?...

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - załatw sprawy administracyjne drogą elektroniczną.

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - załatw sprawy administracyjne drogą elektroniczną. elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - załatw sprawy administracyjne drogą elektroniczną. Co to jest epuap? epuap (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego

w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego epuap w praktyce epuap w praktyce Renata Adamczyk Izabela Adamska Igor Bednarski

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej

Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej Tomasz Krzymowski Warszawa, 22 listopada 2013 r. Plan prezentacji Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap)

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI NA PRZYKŁADZIE EPUAP

FUNKCJONOWANIE ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI NA PRZYKŁADZIE EPUAP Dorota Fleszer* FUNKCJONOWANIE ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI NA PRZYKŁADZIE EPUAP Wzrastająca rola i ilość informacji w społeczeństwie generuje konieczność wykorzystywania narzędzi pozwalających na ich

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Wkwietniu 2012 r. Ministerstwo

Wkwietniu 2012 r. Ministerstwo Jaki pułap osiągnie epuap w 2013 roku E-USŁUGI W roku 2012 nie nastąpiły żadne zauważalne zmiany w funkcjonowaniu epuap i profilu zaufanego. Trwały natomiast liczne prace organizacyjne, które mają przyczynić

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI Technologie informacyjne i komunikacyjne w e-administracji 1 2 Autor raportu Dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE. uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r.

PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE. uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r. PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r. Oznaczenie podmiotu Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

PODPIS ELEKTRONICZNY W BIZNESIE

PODPIS ELEKTRONICZNY W BIZNESIE ROCZNIKI EKONOMII I ZARZĄDZANIA Tom 6(42), numer 2 2014 JUDYTA PRZYŁUSKA-SCHMITT PODPIS ELEKTRONICZNY W BIZNESIE WSTĘP Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą lub kontaktuje się z urzędami administracji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dn. 26.01.2007 r. Uzgodniony międzyresortowo w dn. 17.01.32007r. bez rozbieżności i jednomyślnie zaakceptowany w dn. 25.01.2007r. przez Międzyresortowy Zespół do spraw Informatyzacji ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE POTRZEBY, ROZWIĄZANIA, PERSPEKTYWY

PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE POTRZEBY, ROZWIĄZANIA, PERSPEKTYWY Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE STRATEGII ROZWOJU NARZĘDZI INTERNETOWYCH W GMINACH. Michał Brennek

TWORZENIE STRATEGII ROZWOJU NARZĘDZI INTERNETOWYCH W GMINACH. Michał Brennek TWORZENIE STRATEGII ROZWOJU NARZĘDZI INTERNETOWYCH W GMINACH Michał Brennek 1 Spis treści Wstęp 3 Cele rozwoju technologii internetowych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich 5 Cele rozwoju technologii

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie platformy epuap

Wykorzystanie platformy epuap Wykorzystanie platformy epuap Emil Walczyk Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 13 marca 2012 r. Akty prawne Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Nowelizacja

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów regionalnych z epuap. MSWIA, 11 12 grudnia 2008 r.

Integracja systemów regionalnych z epuap. MSWIA, 11 12 grudnia 2008 r. Integracja systemów regionalnych z epuap MSWIA, 11 12 grudnia 2008 r. 1 2 DZIEŃ 1 12:00 12:15 Powitanie gości Agenda warsztatów 12:15 13:30 Model komunikacyjny integracji portali regionalnych z epuap (30

Bardziej szczegółowo

C4.1. Zamierzenia i cele ustawodawstwa w zakresie e-gospodarki na przykładzie Narodowego Planu Rozwoju 2004 2006

C4.1. Zamierzenia i cele ustawodawstwa w zakresie e-gospodarki na przykładzie Narodowego Planu Rozwoju 2004 2006 C4. Prawo Niniejszy rozdział ma na celu przedstawienie najistotniejszych zmian prawnych dotyczących e-gospodarki, które miały i mieć będą największy wpływ na jej funkcjonowanie i rozwój; poprzez omówienie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY DOWÓD OSOBISTY JAKO ELEMENT INFORMATYZACJI SŁUŻBY ZDROWIA

ELEKTRONICZNY DOWÓD OSOBISTY JAKO ELEMENT INFORMATYZACJI SŁUŻBY ZDROWIA STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2013, vol. 1, no. 2(251) Bartosz Perkowski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Katedra Informatyki Ekonomicznej b.perkowski@kie.ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

w kontaktach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

w kontaktach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych grudzień 2012 PUBLIKACJA BEZPŁATNA w kontaktach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Informacja dla: płatników składek, którzy rozliczają składki za więcej niż 5 osób klientów Zakładu, którzy chcą korzystać

Bardziej szczegółowo

e-government services, platforms, projects the best in Poland Wiedza, której nie znajdziesz w internecie 34-61 www.itwadministracji.

e-government services, platforms, projects the best in Poland Wiedza, której nie znajdziesz w internecie 34-61 www.itwadministracji. Wiedza, której nie znajdziesz w internecie Technologia i praktyka WYDANIE SPECJALNE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1898-3227 special edition special edition www.itwadministracji.pl e-government the best in

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015

Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 1. Ogólne uwagi do dokumentu 1.1 Zawyżone statystyki rozwoju

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

Opis Dokumentacji technicznej platformy ELA-enT

Opis Dokumentacji technicznej platformy ELA-enT Doc. dr hab. Stanisław Ambroszkiewicz - kierownik Projektu Opis Dokumentacji technicznej platformy ELA-enT zrealizowanej w ramach projektu rozwojowego MNiSzW nr R02 036 02 Instytut Podstaw Informatyki

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE

ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE ANEKS DO PROGRAMU INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 DIAGNOZA STANU ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE Kraków, maj 2004 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004 2006

Bardziej szczegółowo

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny CZERWIEC 2013, WYDANIE DZIESIĄTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

Informatyka w administracji

Informatyka w administracji Polskie Towarzystwo Informatyczne :::: Sas :::: iiiłłiaa :::: \ Informatyka w administracji Redakcja naukowa: \ Jerzy S. Nowak / Zbigniew Olejniczak Janusz K.Grabara Informatyka w administracji Informatyka

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo