Spis treści. epuap co to jest?... 5 Jaka jest polska administracja?... 7 Czym jest epuap?... 8 Profil zaufany Cechy projektu epuap2...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. epuap co to jest?... 5 Jaka jest polska administracja?... 7 Czym jest epuap?... 8 Profil zaufany... 10 Cechy projektu epuap2..."

Transkrypt

1

2

3 epuap. Czas. Start!

4

5 Spis treści epuap co to jest? Jaka jest polska administracja? Czym jest epuap? Profil zaufany Cechy projektu epuap Funkcjonalności epuap Korzyści epuap Co zyskuje obywatel? Co zyskuje przedsiębiorca? Co zyskuje urząd? Jak zacząć współpracę z epuap? Najczęściej zadawane pytania Sprawdź, kto już korzysta z epuap Czy to działa? Tak! Finansowanie Centrum Projektów Informatycznych

6

7 epuap co to jest?

8

9 Jaka jest polska administracja? System administracyjny stanowi w kraju swoisty krwiobieg. Zdrowy i wydajny jest podstawą sprawnie funkcjonującego państwa. Również z punktu widzenia obywatela jest on bardzo ważny. Stanowi bowiem podstawowe narzędzie w relacjach państwo obywatel. Słowo administracja często kojarzy się ze stertą dokumentów, pieczątkami i kolejkami w urzędach. Choć tradycyjny system administracyjny działa w Polsce coraz lepiej, wciąż można znaleźć w nim słabe strony administracji. Podstawowym problemem administracji jest zawiłość procedur, a co się z tym wiąże ich niezrozumiałość i czasochłonność. Obywatele muszą poświęcać dużo czasu na wypełnianie formularzy i składanie ich w urzędach. Pracownicy administracji natomiast spędzają godziny na przyjmowaniu i porządkowaniu dokumentów. Co zatem zrobić, by usprawnić działanie systemu administracyjnego? W dobie powszechnej automatyzacji oraz technologii chmury obliczeniowej (ang. cloud computing) naturalne wydaje się zwracanie w kierunku załatwiania spraw urzędowych on-line. Kiedy 20 lat temu wkraczaliśmy w świat internetu, pojęcie e-administracji było dla nas czymś zupełnie obcym i niewyobrażalnym. Teraz jest nie tylko świetną alternatywą dla tradycyjnych procedur, lecz także nieuchronnie zbliżającą się koniecznością. Szanse i udogodnienia wynikające z uproszczenia i przeniesienia procedur administracyjnych do sieci są bardzo duże. Już dziś warto zapoznać się z dostępnymi na rynku narzędziami administracyjnymi on-line. 7ePUAP co to jest?

10 Czym jest epuap? Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to nowoczesna platforma, umożliwiająca obywatelom załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem internetu, a przedstawicielom podmiotów publicznych bezpłatne udostępnianie swoich usług w postaci elektronicznej. epuap daje możliwość przesyłania dokumentów nie tylko w relacji między obywatelem czy przedsiębiorcą a urzędem, ale także ułatwia elektroniczny przepływ dokumentów pomiędzy poszczególnymi jednostkami administracji publicznej. Wygląd i sposób korzystania z portalu epuap został zaprojektowany tak, aby był przystępny dla wszystkich użytkowników, niemniej wciąż wprowadzane są kolejne modyfikacje i udogodnienia. epuap jest stale rozwijaną i udoskonalaną platformą, która stanowi przyszłość polskiej e-administracji. Sprawne działanie administracji powinno być normą i my do tego dążymy podkreśla Agnieszka Boboli, Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych. Od 4 lat rozwijając platformę epuap, zachęcamy podmioty publiczne do korzystania z tego narzędzia. Jak widać, choćby na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, współpraca przynosi obustronne korzyści. Tworząc coraz sprawniejsze systemy, które potrafią ze sobą współpracować, optymalizujemy koszty ponoszone przez administrację, a obywatele zyskują nowe, lepsze narzędzia komunikacji z urzędem. 8

11 Elektroniczną administrację można porównać do gry zespołowej. Drużyna, w której gramy, to urzędy i instytucje zintegrowane z epuap. Piłka to profil zaufany, zaś przeciwnikiem jest tradycyjna, papierowa administracja, którą wspólnie możemy pokonać. Im więcej urzędów przyłączy się do epuap, tym silniejszą drużyną będziemy. Wspólnie zbudujemy e-administrację! Gracze epuap urzędy gminne, urzędy powiatowe, urzędy marszałkowskie, urzędy administracji centralnej, inne jednostki administracji samorządowej i centralnej. epuap. Czas. Start! 9ePUAP co to jest?

12 Profil zaufany Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelniania obywateli w e-administracji np. w systemach epuap, CEIDG czy PUE ZUS. Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną 24 godziny na dobę z dowolnego miejsca na świecie. Profil zaufany jest bezpłatny i dostępny dla każdego obywatela. Narzędzie to stanowi szansę na dynamiczny rozwój e-administracji w Polsce. Trzy kroki do uzyskania profilu zaufanego: 1. Założyć konto na 2. Złożyć i wysłać wniosek o profil zaufany przez epuap 3. Potwierdzić dane w dowolnym punkcie potwierdzającym (lista punktów potwierdzających jest dostępna na stronie 10

13 Profil zaufany przyczynia się do większego wykorzystania systemu epuap, a tym samym do dynamicznego rozwoju e-administracji w Polsce. Korzyści z profilu zaufanego: niezależność od dodatkowych urządzeń nie wy maga stosowania czytników kart, ani instalacji oprogramowania, jest bezpłatny, pozwala na załatwienie wielu spraw administracyjnych on-line, umożliwia składanie oświadczeń woli. epuap co to jest? Profil zaufany to rozwiązanie polskie, unikalne w skali europejskiej. Jest to innowacyjne podejście do uwierzytelniania obywateli w systemach administracji (nie tylko w systemie epuap, ale także w systemach PUE ZUS czy CEIDG), w szybki i przede wszystkim bezpłatny sposób podkreśla Igor Bednarski, kierownik projektu epuap2. 11

14 epuap to skok w przyszłość polskiej administracji. Dzięki przystępowaniu do projektu kolejnych jednostek budowa e-administracji w Polsce nabiera tempa. Informatyzacja to w naszych czasach proces nieunikniony, więc epuap. Czas. Start! 12

15 Twórcy serwisu skupili się przede wszystkim na tym, by system epuap był platformą, która umożliwia załatwianie spraw administracyjnych w sposób mniej czasochłonny. Pismo wysłane drogą elektroniczną dociera do urzędu błyskawicznie. Jeśli w projekt zaangażuje się wiele urzędów, istnieje szansa na powstanie systemu, który umożliwi obywatelom szybką i sprawną komunikację z urzędami! epuap co to jest? 13

16 BEZPIECZEŃSTWO Wykorzystanie na platformie profilu zaufanego czyni ją znacznie bezpieczniejszą. Profil zaufany to jednoznaczny i pewny sposób weryfikacji tożsamości w sieci. Korzystanie z epuap zwiększa skuteczność i szybkość doręczania dokumentów, a także daje możliwość ich weryfikacji i uzyskania dowodu doręczenia. 14

17 epuap powstał, aby ułatwić pracę zarówno urzędnikom, jak i obywatelom. W tym celu jego twórcy wprowadzili katalog i klasyfikację usług. Portal umożliwia precyzyjne uporządkowanie i opisanie spraw, które można załatwić w jednostkach publicznych. Zarówno urzędnik, jak i obywatel odnajdzie w nim informacje, których potrzebuje. epuap co to jest? PRECYZJA 15

18 Wykorzystanie profilu zaufanego darmowego i dostępnego sposobu weryfikacji tożsamości w internecie, a także kompleksowość epuap sprawia, że udostępniony system jest skuteczną formą komunikacji z administracją publiczną. W styczniu 2013 roku liczba potwierdzonych profili zaufanych przekroczyła System notuje stały wzrost liczby użytkowników oraz profili zaufanych. 16

19 epuap co to jest? Przyrost profili zaufanych II kw 2011 III kw 2011 IV kw 2011 I kw 2012 II kw 2012 III kw 2012 IV kw 2012 styczeń

20 epuap jest pierwszym krokiem do tego, by usprawnić działanie polskich urzędów, a także sposobem, aby polska administracja publiczna stała się systemem na miarę XXI wieku. epuap dynamicznie się rozwija. To coraz bardziej udoskonalana platforma, z którą integrują się kolejne instytucje publiczne. epuap to most, który budują urzędnicy, by sprawnie komunikować się z obywatelami. epuap to szansa dla polskiej administracji. Wykorzystując narzędzia udostępniane przez epuap, gramy w jednej drużynie, aby sprostać wymaganiom przyszłości i ułatwić obywatelom korzystanie z usług administracji publicznej. Administracja z epuap to: wykorzystanie bezpiecznego narzędzia, jakim jest profil zaufany, precyzyjnie wypełnione i odebrane pisma, skuteczny i szybki przepływ dokumentów, dynamiczny rozwój! Zalety epuap : dostęp 24 godziny na dobę, możliwość załatwiania spraw z dowolnego miejsca, oszczędność czasu (brak konieczności spędzania czasu w urzędzie), możliwość załatwienia prostych spraw, w których pomoc i obecność urzędnika nie jest niezbędna, możliwość zmniejszenia liczby koniecznych wizyt w urzędzie (np. jedna wizyta po odbiór dokumentów, zamiast dwóch złożenia wniosku i późniejszego odbioru dokumentów). epuap. Czas. Start! 18

21 Funkcjonalności epuap

22 Platforma umożliwia korzystanie z szeregu bezpłatnych narzędzi do udostępniania usług administracyjnych dostosowanych zarówno do potrzeb urzędów, jak i korzystających z platformy obywateli. Urzędy mają możliwość samodzielnego dodawania usług lub korzystania z formularzy udostępnionych przez inne instytucje. Dodatkowym ułatwieniem są gotowe do instalacji pakiety usług (m.in. elektroniczna skrzynka podawcza, usługi publiczne). przez różne urzędy, tak by nie było potrzeby każdorazowego ich definiowania. Dostęp do Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów jest bezpłatny i umożliwia pobranie dowolnego, opublikowanego tam wzoru dokumentu elektronicznego. Wzór do repozytorium zgłasza organ administracji publicznej właściwy do jego określenia. Jeśli taki organ nie został określony w przepisach prawa, może to zrobić inny podmiot administracji, który na jego podstawie chce stworzyć formularz i rozpocząć udostępnianie usługi. Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów (CRD) Na platformie epuap usługi udostępniać może dowolny podmiot administracji publicznej, który ma założone konto i uzyska uprawnienia instytucji publicznej. Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów zostało stworzone, aby ujednolicić postać elektroniczną dokumentów wykorzystywanych przez urzędy na epuap. Repozytorium pozwala na wielokrotne wykorzystanie poszczególnych wzorów przy tworzeniu usług i formularzy Środowisko Budowy Aplikacji (ŚBA) to narzędzie dedykowane informatykom. Umożliwia tworzenie nowych formularzy i usług elektronicznych na epuap przy wykorzystaniu istniejących wzorów dokumentów elektronicznych. ŚBA daje także możliwość korzystania z edytora formularzy xforms. Pozwala na tworzenie nowych usług i modyfikowanie tych już istniejących na epuap.

23 Elektroniczna skrzyka podawcza (ESP) to bezpłatna skrzynka elektroniczna, która umożliwia wymianę dokumentów pomiędzy obywatelem a urzędem, a także między poszczególnymi urzędami. Za pomocą tego narzędzia jednostka administracyjna udostępnia skrytkę, na którą wpływają dokumenty przesyłane przez osoby zainteresowane realizacją danej sprawy. Sprawy kierowane na ESP mają taką samą moc prawną, jak podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) złożone do urzędu w postaci papierowej. Po przesłaniu dokumentu wysyłający otrzymuje wiadomość elektroniczną (awizo), która stanowi prawny dowód dostarczenia i odebrania dokumentu przez urząd. Na epuap uruchomiony jest mechanizm wystawiania UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru), które dzieli się na: Urzędowe Poświadczenia Przedłożenia (UPP), gdy oby watel/przedsiębiorca wysyła pismo do urzędu, Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD), które wystawiane jest przy przekazywaniu odpowiedzi z urzędu do obywatela/przedsiębiorcy. Funkcjonalności epuap 21

24 Katalog usług (KU) to narzędzie, które umożliwia użytkownikom efektywne wyszukiwanie, nawigowanie, wertowanie i filtrowanie usług dostępnych na epuap. Katalog został stworzony tak, by maksymalnie ułatwić użytkownikowi wyszukanie interesującej go usługi. Stąd domyślne sklasyfikowanie usług według wydarzeń życiowych. Profil zaufany jest jedną z funkcjonalności epuap. To zestaw danych, które identyfikują obywatela w systemach elektronicznej administracji wykorzystujących profil zaufany jako metodę uwierzytelniania. Posiadając nazwę użytkownika (login), hasło oraz konto poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego (na który przesyłany jest jednorazowy kod autoryzacyjny), obywatele mogą załatwić wiele spraw urzędowych 24 godziny na dobę z do wolnego miejsca. 22

25 Korzyści epuap

26 Co zyskuje obywatel? Wygodę. Internetowe załatwianie spraw urzędowych jest nie tylko łatwiejsze, ale przede wszystkim wygodniejsze. Czas. Wizyta w urzędzie jest czasochłonna. Dzięki epuap istnieje możliwość załatwienia wszystkich formalności dużo szybciej. Korzystanie z epuap w kilku krokach: 1. zaloguj się na 2. uzyskaj profil zaufany, 3. odszukaj interesującą Cię sprawę, 4. wypełnij wniosek i wyślij go do urzędu. epuap to łatwe w obsłudze narzędzie, dzięki któremu obywatel może: sprawdzić składki ZUS, sprawdzić dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym samochodu, wystąpić o becikowe i wiele innych. By dojść do urzędu musisz wykonać średnio około 4000 kroków. By załatwić sprawę on-line, wystarczy kilka kliknięć myszką. 24

27 Co zyskuje przedsiębiorca? Czas. Mniej czasochłonne jest nie tylko złożenie dokumentów, lecz także ich odbiór przez jednostkę administracyjną. 1. zaloguj się na Korzystanie z epuap w kilku krokach: 2. uzyskaj profil zaufany, Pieniądze. Dzięki epuap sprawy administracyjne można 3. odszukaj interesującą Cię sprawę, załatwić bez wychodzenia z domu. Oszczędności to nie tylko wykorzystanie bezpłatnego profilu zaufanego, ale także 4. wypełnij wniosek i wyślij go do urzędu. brak wydatków na dojazdy do urzędu, na znaczki, koperty itp. Korzyści epuap Bezpieczeństwo i jakość. epuap jest rozwiązaniem, które zwiększa wiarygodność informacji przetwarzanej przez urzędy. Szybki i intuicyjny w obsłudze portal, dzięki któremu można: uzyskać wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, sprawdzić składki ZUS, uzyskać informacje o niezaleganiu ze składkami, uzyskać pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wiele innych. Urzędy państwowe są otwarte w ściśle określonych godzinach. Dzięki e-administracji wszystkie operacje możesz wykonać w dowolnym miejscu i o każdej porze. 25

28 Co zyskuje urząd? Oszczędności. epuap pozwala na zmniejszenie kosztów zakupu materiałów biurowych (papier, koperty, tonery) oraz opłat za przesyłki pocztowe. Czas. Obieg dokumentów w sieci jest znacznie szybszy, niż tradycyjny. Możliwość korzystania z wirtualnej infrastruktury, która ułatwia współpracę pomiędzy urzędami. Dzięki wykorzystaniu epuap urząd może: odbierać pisma przesłane drogą elektroniczną przez obywateli, przesyłać dokumenty między urzędami. Możliwość skorzystania z bezpłatnej Elektronicznej Skrzynki Podawczej, która pozwala na wypełnienie prawnego obowiązku przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej. Uproszczenie nieuniknionego procesu informatyzacji administracji, a także zwiększenie wachlarza usług dostępnych drogą elektroniczną. Możliwość nawiązania sprawnej komunikacji z obywatelami. Urząd staje się w ten sposób instytucją przyjazną i otwartą na potrzeby obywateli. 26

29 Jak urząd może rozpocząć współpracę z epuap? Korzyści epuap 1. Zarejestruj konto na epuap 2. Złóż wniosek o nadanie uprawnień do MAC 3. Udostępnij swoje usługi 27

30 Najczęściej zadawane pytania PYTANIA OBYWATELI: PYTANIA URZĘDÓW: Ile kosztuje założenie profilu zaufanego? Założenie profilu zaufanego jest bezpłatne. Jakie dokumenty musi mieć obywatel przy potwierdzaniu profilu zaufanego? Należy posiadać przy sobie ważny dowód osobisty lub paszport. Jakie sprawy obywatel będzie mógł załatwić za pomocą epuap? Zakres dokumentów dostępnych na platformie jest ustalany przez instytucję, która z niej korzysta. To od jej pracowników zależy, które dokumenty będą mogły wpłynąć do urzędu drogą internetową. Gdzie można znaleźć informacje na temat epuap? Najlepszym źródłem informacji na temat platformy jest strona Dla kogo przeznaczony jest epuap? epuap umożliwia współpracę wszystkim jednostkom administracji publicznej między sobą, a także załatwienie spraw urzędowych obywatelom i przedsiębiorcom. Czy korzystanie z epuap jest obowiązkowe? Nie, ale platforma daje urzędom możliwość bezpłatnego wywiązania się z obowiązku wynikającego z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wykorzystanie epuap to oszczędność pieniędzy, a także korzystanie ze sprawdzonej i bezpiecznej formuły. W ten sposób urzędy nie powielają działań w zakresie informatyzacji udostępniania usług elektronicznie. Czy korzystanie z epuap jest płatne? Nie. epuap jest bezpłatną platformą przeznaczoną do udostępniania przez jednostki administracyjne usług publicznych drogą elektroniczną. Czy epuap umożliwia urzędowi doręczanie pism do obywatela w postaci elektronicznej? Tak. epuap zapewnia możliwość wysyłania dokumentów w postaci elektronicznej w trybie doręczenia. Taki dokument dociera do obywatela po podpisaniu i odesłaniu przez niego Urzędowego Poświadczenia Doręczenia (UPD). 28

31 Sprawdź, kto już korzysta z epuap

32 Czy to działa? Tak! Urząd Miasta Krakowa od lat umożliwia swoim mieszkańcom załatwianie ponad 100 spraw drogą elektroniczną. Wśród nich są między innymi: przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i dopisanie do spisu wyborców. Dzięki wykorzystaniu epuap można również dokonywać opłat administracyjnych i otrzymywać potwierdzenia ich dokonania. W Krakowie dynamicznie rośnie liczba potwierdzonych profili zaufanych. Mieszkańcy miasta są coraz bardziej przekonani do tej formy kontaktu z urzędem. Jeśli interesująca ich usługa nie jest dostępna na platformie, mogą skorzystać także z Elektronicznej Skrzynki Podawczej i za jej pomocą przesłać dokumenty do urzędu, a także otrzymać niezbędne poświadczenia. Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Z epuap korzysta także Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. Dzięki ograniczeniu tradycyjnego papierowego sposobu załatwiania spraw urzędowych, zaoszczędzono w roku 2012 prawie 40 tys. zł. Dużą część tych osz czędności przyniosło wykorzystanie wewnętrznego systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. Redukcja liczby papierowych dokumentów to dla urzędu nie tylko korzyści finansowe, lecz także znaczna oszczędność czasu. 30

33 Uniwersytet Jagielloński to jedna z pierwszych uczelni, która zdecydowała się na wykorzystanie systemu epuap w procesie rekrutacji. Kandydaci na studia na najstarszym uniwersytecie w kraju mogą odbierać wszelkie pisma, w tym decyzje i postanowienia, w formie elektronicznej. Założone na epuap konto wraz z potwierdzonym profilem zaufanym posłużą im nie tylko do komunikacji z uczelnią, ale również do załatwiania spraw urzędowych, za pośrednictwem internetu, w instytucjach publicznych. Z najnowszego narzędzia administracyjnego z sukcesem skorzystał najstarszy uniwersytet w kraju. Dział Rekrutacji UJ policzył, że wykorzystanie epuap to: 4 tys. skutecznie doręczonych decyzji elektronicznych, 40 tys. zł oszczędności, 3 ocalone drzewa, które nie zostały wykorzystane do produkcji papieru. Sprawdź, kto już korzysta z epuap! 31

34 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej to projekt samorządów gmin i powiatów województwa śląskiego. SEKAP to system regionalny zintegrowany z epuap, dzięki któremu mieszkańcy Śląska posiadający profil zaufany mogą załatwiać sprawy administracyjne o dowolnej porze bez wychodzenia z domu. Dzięki SEKAP mieszkańcy mogą załatwić: formalności meldunkowe, sprawy związane z ewidencją działalności gospodarczej, rozliczenie podatku lokalnego, wsparcie organizacji pozarządowej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych także korzysta z profilu zaufanego. Użytkownik posiadający potwierdzony profil może korzystać z Platformy Usług Elektronicznych ZUS, która pozwala m.in. na: uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu składek, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, opłaty składek przez małych i średnich przedsiębiorców, zwrot nadpłaconych składek na wniosek płatnika. 32

35 Ministerstwo Gospodarki Udostępniony przez ministerstwo system Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej umożliwia założenie własnej działalności przez internet. By to uczynić, trzeba jedynie przesłać wniosek o wpis do ewidencji (przez platformę lub podpisany profilem zaufanym. Dodatkowo system CEIDG nie musi się integrować bezpośrednio z rejestrem PESEL, gdyż taką funkcjonalność zapewnia już integracja z epuap. Sprawdź, kto już korzysta z epuap! 33

36 Finansowanie Elektroniczna Platforma Usług Admi nistracji Publicznej (epuap) to pro jekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Ze względu na finansowanie system epuap budowany jest etapami. Projekt Budowa elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej epuap był realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, w ramach priorytetu 1: Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, działanie 1.5: Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line. Czas realizacji projektu Obecnie Centrum Projektów Informatycznych realizuje projekt epuap2, mający na celu rozbudowę funkcjonalności platformy epuap oraz zwiększenie wachlarza usług świadczonych elektronicznie. Projekt w 85% współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata , priorytet 7 społeczeństwo informacyjne budowa elektronicznej administracji. 34

37 Centrum Projektów Informatycznych Centrum Projektów Informatycznych jest jednostką budżetową podległą Ministrowi Administracji i Cyfryzacji. Podstawą funkcjonowania Centrum Projektów Informatycznych jest Statut nadany Zarządzeniem nr 2 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. z 2013 r., poz. 2), według którego Centrum realizuje zadania w zakresie informatyzacji i teleinformatyki powierzone, w drodze decyzji przez Ministra Administracji i Cyfryzacji i pozostające w jego właściwości lub przekazane do realizacji przez podmioty administracji publicznej, po uzyskaniu, w drodze decyzji, akceptacji Ministra Administracji i Cyfryzacji. Obecnie CPI realizuje projekty IT z obszaru e-administracji i zarządzania kryzysowego. Realizowaliśmy także działania związane z członkostwem Polski w Radzie Unii Europejskiej i budową ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej na potrzebny obsługi numeru alarmowego 112. Celem naszych projektów jest rozwój społeczeństwa informacyjnego, usprawnienie działania administracji, a tak że wsparcie służb ratowniczych w szybkim i skutecznym reagowaniu na zagrożenia życia i zdrowia obywateli. Zależy nam na wprowadzaniu w życie rozwiązań, które usprawnią funkcjonowanie państwa, a także na ich dynamicznym rozwoju. 35

38 Prawny właściciel systemu epuap Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska Warszawa Gdzie szukać dodatkowych informacji? Portal epuap Realizacja projektu epuap2 Centrum Projektów Informatycznych ul. rtm. Witolda Pileckiego Warszawa Strona Instytucji Zarządzającej MRR Strona Instytucji Pośredniczącej MAC Strona Instytucji Wdrażającej WWPE Strona POIG Egzemplarz bezpłatny Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

39

40

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - załatw sprawy administracyjne drogą elektroniczną.

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - załatw sprawy administracyjne drogą elektroniczną. elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - załatw sprawy administracyjne drogą elektroniczną. Co to jest epuap? epuap (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA O PROFILU ZAUFANYM. wersja 1.0

INFORMACJA PRASOWA O PROFILU ZAUFANYM. wersja 1.0 INFORMACJA PRASOWA O PROFILU ZAUFANYM wersja 1.0 3 4 5 7 PROFIL ZAUFANY Czym jest profil zaufany? Korzyści z profilu zaufanego Jak posługiwać się profilem zaufanym? Jak uzyskać profil zaufany? 9 10 11

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej

Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej Tomasz Krzymowski Warszawa, 22 listopada 2013 r. Plan prezentacji Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap)

Bardziej szczegółowo

Systemy administracji publicznej epuap. Robert Sternicki Szczyrk, 02.12.2011 r.

Systemy administracji publicznej epuap. Robert Sternicki Szczyrk, 02.12.2011 r. Systemy administracji publicznej epuap Robert Sternicki Szczyrk, 02.12.2011 r. Agenda 1. epuap ktokolwiek słyszał, ktokolwiek widział 2. Możliwości platformy epuap 3. Jak rozpocząć korzystanie z epuap

Bardziej szczegółowo

epuap kwiecień 2014r. Izba Skarbowa w Poznaniu ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej pl. Cyryla Ratajskiego Poznań

epuap kwiecień 2014r. Izba Skarbowa w Poznaniu ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej pl. Cyryla Ratajskiego Poznań ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej epuap kwiecień 2014r. Podstawowe informacje epuap jest narzędziem, które ma udostępniać obywatelom, przedsiębiorcom usługi administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 18.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 16.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju 15.06.2016 Łysomice Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap 2.Co się zmieniło w epuap 3.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju Czym

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r. Agenda 1. Platforma epuap: główne funkcjonalności 2. Profil zaufany 3. Integracja z systemami zewnętrznymi 2

Bardziej szczegółowo

E- administracja w praktyce - Platforma epuap2

E- administracja w praktyce - Platforma epuap2 E- administracja w praktyce - Platforma epuap2 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, powszechnie znana jako epuap, to internetowy portal umożliwiający obywatelom załatwienie wielu urzędowych

Bardziej szczegółowo

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Międzyzdroje

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Międzyzdroje Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju 29.09.2016 Międzyzdroje Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap, 2.Co się zmieniło w epuap, 3.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Waldemar Ozga Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Projekt współfinansowany Agenda 1. Czym jest epuap 2. Korzyści z zastosowanie epuap 3. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie modelu usługowego na platformie epuap. Przykłady zrealizowanych usług

Praktyczne zastosowanie modelu usługowego na platformie epuap. Przykłady zrealizowanych usług www.comarch.pl Architektura epuap Praktyczne zastosowanie modelu usługowego na platformie epuap. Przykłady zrealizowanych usług Tomasz Matysik XV Forum Teleinformatyki 24-25 września 2009 Architektura

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego

Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego Bartosz Dmochowski admin@mosina.pl 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WPROWADZENIE DO EPUAP U... 3 2.1. CO

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Nowa platforma 06.11.2015

Nowa platforma 06.11.2015 Nowa platforma 06.11.2015 Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap 2.Co się zmieniło w epuap 3.Nowe usługi na epuap 4.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju Czym jest epuap2 elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Wydzielony Profil Zaufany bezpłatne narzędzie do usług administracji publicznej

Wydzielony Profil Zaufany bezpłatne narzędzie do usług administracji publicznej Wydzielony Profil Zaufany bezpłatne narzędzie do usług administracji publicznej Jerzy Goraziński Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych jerzy.gorazinski@cpi.gov.pl Warszawa, 22 października 2015 r.

Bardziej szczegółowo

1.2 Prawa dostępu - Role

1.2 Prawa dostępu - Role Portlet Użytkownik Login Uprawnienie Rola Kontekst podmiotu Okno w serwisie portalu, udostępniające konkretne usługi lub informacje, na przykład kalendarz lub wiadomości Jest to osoba korzystająca z funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Prawa obywatela w Internecie

Prawa obywatela w Internecie W T Y M N U M E R Z E: epuap 2-10 Prawa obywatela w Internecie Newsletter nr 12 luty 2014 Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi

Bardziej szczegółowo

Koordynacja działań administracji rządowej i samorządowej w oparciu o rozwiązania

Koordynacja działań administracji rządowej i samorządowej w oparciu o rozwiązania Koordynacja działań administracji rządowej i samorządowej w oparciu o rozwiązania Jednorodne środowisko testowe Zakończenie projektu epuap2 Zakończenie realizacji planu naprawczego migracja i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SIEWIERZ

BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SIEWIERZ Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2011-04-28 19:17:42 BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SIEWIERZ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap Instrukcja dla oferentów FIO 2015 składających oferty przy wykorzystaniu portalu epuap 1. Wprowadzenie i czynności wstępne Portal epuap jest dostępny w sieci Internet

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Rejestracja konta Użytkownicy rejestrują konta samodzielnie poprzez formularz dostępny na stronie logowania https://lsi.slaskie.pl.

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. 1-3 marca 2011

Platforma epuap. 1-3 marca 2011 Platforma epuap 1-3 marca 2011 Co to jest epuap? elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, na którym instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie platformy epuap

Wykorzystanie platformy epuap Wykorzystanie platformy epuap Emil Walczyk Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 13 marca 2012 r. Akty prawne Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Nowelizacja

Bardziej szczegółowo

Krok 1. Proszę otworzyć stronę główną platformy epuap: a następnie w prawym górnym rogu wybrać odnośnik Zarejestruj się.

Krok 1. Proszę otworzyć stronę główną platformy epuap:  a następnie w prawym górnym rogu wybrać odnośnik Zarejestruj się. ZAKŁADANIE DARMOWEGO KONTA NA PLATFORMIE epuap Krok 1. Proszę otworzyć stronę główną platformy epuap: http://epuap.gov.pl., a następnie w prawym górnym rogu wybrać odnośnik Zarejestruj się. Krok 2. W oknie

Bardziej szczegółowo

Portal Podatkowy. e-deklaracje 2. Portal Podatkowy, jako nowoczesny i funkcjonalny system Ministerstwa Finansów

Portal Podatkowy. e-deklaracje 2. Portal Podatkowy, jako nowoczesny i funkcjonalny system Ministerstwa Finansów e-deklaracje 2, jako nowoczesny i funkcjonalny system Ministerstwa Finansów Podstawa prawna Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 183) o zmianie ustawy o informatyzacji działalności

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie Usług Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

epuap Jak założyć konto i wyszukać usługę?

epuap Jak założyć konto i wyszukać usługę? epuap Jak założyć konto i wyszukać usługę? Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Wejdź

Bardziej szczegółowo

Zmiany na. wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Kraków

Zmiany na. wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Kraków Zmiany na wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju 07.10.2016 Kraków 1 Plan Wystąpienia 1. Co się zmieniło w epuap, 2. Wyodrębnienie Profilu Zaufanego, 3. Kierunki rozwoju Profilu Zaufanego. 2 Czym jest epuap2

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020. Katowice, 15 października 2015r

Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020. Katowice, 15 października 2015r Zarządzanie kontem użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Katowice, 15 października 2015r Rejestracja konta Użytkownicy rejestrują konta samodzielnie poprzez formularz

Bardziej szczegółowo

Rozwój portalu PUE integracja z Systemami Obiegu Dokumentów (SOD) JST

Rozwój portalu PUE integracja z Systemami Obiegu Dokumentów (SOD) JST Rozwój portalu PUE integracja z Systemami Obiegu Dokumentów (SOD) JST 1 PUE wniosek o udostępnienie danych 1. Opracowanie uniwersalnego wniosku o udostępnienie danych, dostępnego dla podmiotów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Można oczekiwać, że jutro na naszym nadgarstku znajdzie się to, co dziś zajmuje biurko, a wczoraj wypełniało cały pokój. Nicolas Negroponte, Being Digital PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA ZADOWOLONY KLIENT Budowa systemu e-administracji w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA ZADOWOLONY KLIENT Budowa systemu e-administracji w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA ZADOWOLONY KLIENT Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Nazwa inwestycji: WND-RPLD.04.02.00-00-022/12

Bardziej szczegółowo

Usprawnianie administracji przy pomocy informatyzacji. Upraszczanie procedur administracyjnych - rola epuap, pl.id, działania MSWiA.

Usprawnianie administracji przy pomocy informatyzacji. Upraszczanie procedur administracyjnych - rola epuap, pl.id, działania MSWiA. Usprawnianie administracji przy pomocy informatyzacji. Upraszczanie procedur administracyjnych - rola epuap, pl.id, działania MSWiA. Linia Demarkacyjna, współpraca i integracja. Mariusz Madejczyk Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

O PORTALU... 3 USŁUGI PUBLICZNE... 4 USŁUGI SPERSONALIZOWANE... 5

O PORTALU... 3 USŁUGI PUBLICZNE... 4 USŁUGI SPERSONALIZOWANE... 5 SPIS TREŚCI O PORTALU... 3 Część Publiczna... 3 Część Spersonalizowana... 3 Autentykacja... 3 USŁUGI PUBLICZNE... 4 Wyszukiwanie informacji podatkowych... 4 Sprawdzenie numeru PESEL swojego nowonarodzonego

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Aplikacja epłatnik ułatwia wypełnianie i przekazywanie

Bardziej szczegółowo

1. Rozporządzenie określa zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej "epuap", w tym:

1. Rozporządzenie określa zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej epuap, w tym: Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dokonywania zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Instrukcja dokonywania zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Instrukcja dokonywania zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą UWAGA: Poniższa procedura nie dotyczy osób, które dokonywały już wcześniej zmian poprzez system teleinformatyczny rejestru

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o wykreślenie z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Instrukcja składania wniosku o wykreślenie z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Instrukcja składania wniosku o wykreślenie z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą UWAGA: Poniższa procedura nie dotyczy osób, które dokonywały już wcześniej zmian poprzez system teleinformatyczny

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie profilu zaufanego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (epuap) Szkolenie informatyczne

Funkcjonowanie profilu zaufanego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (epuap) Szkolenie informatyczne Funkcjonowanie profilu zaufanego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (epuap) Szkolenie informatyczne Agenda 1. Platforma epuap informacje ogólne, założenia, korzyści stosowania

Bardziej szczegółowo

Projekt ZSIN. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I

Projekt ZSIN. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I Projekt ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I Projekt ZSIN - Faza I Jaki jest cel projektu ZSIN Faza I? Administracja publiczna zmienia swoje oblicze z roku na rok.

Bardziej szczegółowo

Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej

Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk, 2011.12.01-02 Interoperacyjność czyli komunikacja FINN8WEB SEKAP epuap. Elektroniczny obieg dokumentów FINN8WEB oraz elektroniczna archiwizacja

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PLATFORMY e-puap we WIOŚ

WYKORZYSTANIE PLATFORMY e-puap we WIOŚ WYKORZYSTANIE PLATFORMY e-puap we WIOŚ Warszawa, 23-24 kwietnia Art. 12 u.u.i.ś. warunkuje udostępnianie informacji o środowisku po złożeniu pisemnego wniosku. Wyjątek od tej zasady przewidziano wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Katowice, października 2015

Katowice, października 2015 Katowice, 29-30 października 2015 Użytkownicy rejestrują konta samodzielnie poprzez formularz dostępny na stronie logowania https://lsi.slaskie.pl. Przed rozpoczęciem pracy w Lokalnym Systemie Informatycznym

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Główne cele konferencji: Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Nowe oblicze epuap Mariusz Madejczyk Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 Główne cele warsztatów

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna komunikacja z wykorzystaniem platformy SEKAP. Dariusz Kowal Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Bezpieczna komunikacja z wykorzystaniem platformy SEKAP. Dariusz Kowal Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Bezpieczna komunikacja z wykorzystaniem platformy SEKAP Dariusz Kowal Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Elektroniczna usługa publiczna to usługa świadczona przez administrację publiczną na rzecz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 1 Spis treści 1. Zakładanie skrzynki kontaktowej

Bardziej szczegółowo

dla mieszkańców Gminy Czernichów

dla mieszkańców Gminy Czernichów eurząd dla mieszkańców Gminy Czernichów strona 1 Budowa społeczeństwa informacyjnego to ważne zadanie lokalnych samorządów a także ich partnerów gospodarczych i społecznych. Telefony komórkowe, komputery

Bardziej szczegółowo

1. Zakładanie konta. Na stronie głównej epuap, w dolnej części, w sekcji Podmioty publiczne kliknąć link Jak rozpocząć pracę z epuap.

1. Zakładanie konta. Na stronie głównej epuap, w dolnej części, w sekcji Podmioty publiczne kliknąć link Jak rozpocząć pracę z epuap. Drogi czytelniku. Poniżej zaprezentowano główne czynności umożliwiające założenie konta oraz udostępnienie elektronicznej skrzynki podawczej przez organy administracji publicznej. Podmioty posiadające

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW COMARCH WORKFLOW. Agenda

Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW COMARCH WORKFLOW. Agenda www.comarch.pl Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW II Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie 29.01.09 Agenda e-urząd

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o wykreślenie z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Instrukcja składania wniosku o wykreślenie z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Instrukcja składania wniosku o wykreślenie z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą UWAGA: Poniższa procedura nie dotyczy osób, które dokonywały już wcześniej zmian poprzez system teleinformatyczny

Bardziej szczegółowo

Rola gminy w obsłudze centralnych ewidencji (na przykładzie CEIDG) Michał Pierzchalski, Marcin Szokalski

Rola gminy w obsłudze centralnych ewidencji (na przykładzie CEIDG) Michał Pierzchalski, Marcin Szokalski Rola gminy w obsłudze centralnych ewidencji (na przykładzie CEIDG) Michał Pierzchalski, Marcin Szokalski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl Konwent Informatyków

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym www.sekap.pl:

Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym www.sekap.pl: Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym www.sekap.pl: 1. Regulamin niniejszy określa zasady oraz zakres świadczenia usług w ramach niekomercyjnego

Bardziej szczegółowo

Małopolska wobec epuap

Małopolska wobec epuap Małopolska wobec epuap Zasady integracji samorządów Małopolski na platformie epap poprzez Cyfrowy Urząd Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Cyfrowy Urząd stan obecny Elektroniczna platforma komunikacyjna umoŝliwiającą

Bardziej szczegółowo

E-Urzędnik, pomysł na bardziej przyjazne strony e-urzędów. Dobra praktyka. Wpisany przez RR Nie, 12 lut 2012

E-Urzędnik, pomysł na bardziej przyjazne strony e-urzędów. Dobra praktyka. Wpisany przez RR Nie, 12 lut 2012 Czy ponad 74 tysiące obywateli zadających co miesiąc pytania dotyczące "becikowego" na stronach e-urzędów znajdzie odpowiedź? Tylko wówczas, kiedy te strony staną się naprawdę przyjazne. Istnieje szereg

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Dowód osobisty on-line. KROK I: uzyskanie Profilu Zaufanego

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Dowód osobisty on-line. KROK I: uzyskanie Profilu Zaufanego Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego KROK I: uzyskanie Profilu Zaufanego Aby skorzystać z możliwości elektronicznego złożenia wniosku o nowy dokument należy posiadać Profil Zaufany 1 ( jeżeli już jesteś

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim 18 lutego 2010, Opole www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych

Bardziej szczegółowo

akcja PIT-11 Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet!

akcja PIT-11 Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! akcja PIT-11 Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! e-deklaracje Dynamiczny rozwój technologii internetowych oraz postępująca komputeryzacja społeczeństwa mają swoje bezpośrednie konsekwencje także w

Bardziej szczegółowo

ZETO Koszalin Sp. z o.o.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. Izabela Wrzeszcz Dział Nowych Usług ZETO Koszalin Sp. z o.o. Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. Firma powstała w 1967 roku Największa firma informatyczna w regionie PomorzaŚrodkowego

Bardziej szczegółowo

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu Źródło: http://bip.zgkikm.wroc.pl/zgk/metody-dostarczania-dok/2842,epuap.html Wygenerowano: Wtorek, 20 września 2016, 00:23 W celu wniesienia

Bardziej szczegółowo

Program e-podatki Studium przypadku

Program e-podatki Studium przypadku www.pwc.com/pl Program e-podatki Studium przypadku Doświadczenia dla e-administracji samorządowej Agenda 1. Informacje o Programie 2. Wyniki Programu 3. Procesy podatkowe w samorządach 2 Informacje o Programie

Bardziej szczegółowo

mcourser platforma edukacyjna z multimedialnymi mlibro Zestaw darmowych aplikacji do zainstalowania

mcourser platforma edukacyjna z multimedialnymi mlibro Zestaw darmowych aplikacji do zainstalowania mcourser platforma edukacyjna z multimedialnymi zasobami edukacyjnymi przygotowanymi przez Wydawnictwo Klett oraz zasobami tworzonymi przy pomocy narzędzia minstructor, dostępna z każdego komputera PC,

Bardziej szczegółowo

Kraków, 2 kwietnia 2004 r.

Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Realizacja projektu Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce w kontekście Wrót Małopolski oraz E-PUAP Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Agenda Podstawowe założenia Miejsce Wrót Małopolski

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI

PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI Załącznik do Zarządzenia Nr 183.195.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 21 grudnia 2015 r. PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI Urząd Gminy Wiązowna 1/7 Spis treści: I. OKREŚLENIA UŻYTE W PROCEDURZE.

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja dla obywateli

Informatyzacja dla obywateli Ministerstwo Finansów Informatyzacja dla obywateli automatyzacja rozliczeń podatków (PIT ów) projekty e-deklaracje i e-podatki Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. eurząd. Profil Interesanta

Instrukcja obsługi. eurząd. Profil Interesanta Instrukcja obsługi eurząd Profil Interesanta 2 Instrukcja obsługi eurząd - Profil Interesanta Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE...3 1.1. Jak korzystać z instrukcji...3 1.2. Podstawowe informacje o systemie

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 04-01 SPIS TREŚCI Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Bariera dla e- administracji Przepisy prawne nie odpowiadające istocie elektronizacji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Bariera dla e- administracji Przepisy prawne nie odpowiadające istocie elektronizacji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Postępowanie z dokumentem elektronicznym w urzędzie w świetle ustawy o zmianie ustawy informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Krzysztof Lange Bariera dla e- administracji

Bardziej szczegółowo

Praktyka stosowania elektronicznych skrzynek podawczych

Praktyka stosowania elektronicznych skrzynek podawczych Praktyka stosowania elektronicznych skrzynek podawczych Jacek Orłowski redaktor naczelny IT w Administracji 2 definicja ustawowa Elektroniczna skrzynka podawcza dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

wzory i e-formularze na USTAWA Z DNIA 10 STYCZNIA 2014 R. O ZMIANIE USTAWY O INFORMATYZACJI DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE

wzory i e-formularze na USTAWA Z DNIA 10 STYCZNIA 2014 R. O ZMIANIE USTAWY O INFORMATYZACJI DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE wzory i e-formularze na USTAWA Z DNIA 10 STYCZNIA 2014 R. O ZMIANIE USTAWY O INFORMATYZACJI DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE Nowelizacja Ustawy o informatyzacji wprowadza szereg rozwiązań,

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim 14 stycznia 2010, Izbicko www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Zakres dalszych wspólnych prac MSWiA i JST, minimalne wymagania portali regionalnych

Zakres dalszych wspólnych prac MSWiA i JST, minimalne wymagania portali regionalnych Zakres dalszych wspólnych prac MSWiA i JST, minimalne wymagania portali regionalnych Grzegorz Fiuk Pełnomocnik Marszałka Zachodniopomorskiego ds. rozwoju SI - usługi i aplikacje elektroniczne Opole 18.02.2010

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, dnia 13 kwietnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI BM-WP.072.143.2015 Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP Szanowny Panie Marszałku, w nawiązaniu do pism z

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie

Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie Trochę historii Posiadane i wykorzystywane główne Systemy Informatyczne do 2012 roku w UM Jaworzno Pakiet RATUSZ firmy REKORD obejmujący między

Bardziej szczegółowo

PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2

PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2 PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2 Krótki opis kolejnych czynności koniecznych do prawidłowego przekazania za pośrednictwem platformy epuap 2 wyciągu z operatu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap Informacja dla oferentów zamierzających składać oferty przy wykorzystaniu portalu epuap 1 Uwagi ogólne 2 Portal epuap jest dostępny w sieci Internet pod adresem http://epuap.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

e-usługi administracji: w jaki sposób pomóc obywatelowi wykorzystując epuap

e-usługi administracji: w jaki sposób pomóc obywatelowi wykorzystując epuap e-usługi administracji: w jaki sposób pomóc obywatelowi wykorzystując epuap Adam Świętojański, Łagów 2011 Agenda 1. Po co e-usługi w administracji publicznej? 2. Jest dobrze czy też jest niedobrze? 3.

Bardziej szczegółowo

Zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o informatyzacji oraz niektórych innych ustaw. XX Forum Teleinformatyki 26 września 2014 r.

Zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o informatyzacji oraz niektórych innych ustaw. XX Forum Teleinformatyki 26 września 2014 r. Zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o informatyzacji oraz niektórych innych ustaw XX Forum Teleinformatyki 26 września 2014 r. E-ADMINISTRACJA PRZEJŚCIE OD DROGI PAPIEROWEJ DO ELEKTRONICZNEJ poprawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dokonywania zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Instrukcja dokonywania zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Instrukcja dokonywania zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą UWAGA: Poniższa procedura nie dotyczy osób, które dokonywały już wcześniej zmian poprzez system teleinformatyczny rejestru

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa: CEIDG, czyli zero okienka co daje przedsiębiorcom? Warszawa, 4 sierpnia 2011r.

Konferencja prasowa: CEIDG, czyli zero okienka co daje przedsiębiorcom? Warszawa, 4 sierpnia 2011r. Konferencja prasowa: CEIDG, czyli zero okienka co daje przedsiębiorcom? Warszawa, 4 sierpnia 2011r. Czy w Polsce łatwo jest założyć biznes? Wg Rankingu Doing Business 2011, przygotowanego przez Bank Światowy

Bardziej szczegółowo

Komunikacja elektroniczna z podmiotami pełniącymi zadania publiczne

Komunikacja elektroniczna z podmiotami pełniącymi zadania publiczne Komunikacja elektroniczna z podmiotami pełniącymi zadania publiczne - architektura referencyjna Wrocław, 29.11.2006 Plan prezentacji I. Uwarunkowania prawne II. Pierwowzory III. Propozycja rozwiązania

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta podmiotu i dodawanie usług

epuap Zakładanie konta podmiotu i dodawanie usług epuap Zakładanie konta podmiotu i dodawanie usług Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto?

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PRZEZ INTERNET

REJESTRACJA PRZEZ INTERNET REJESTRACJA PRZEZ INTERNET Jeśli chcesz zarejestrować się w Sądeckim Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca zatrudnienia, możesz to zrobić za pośrednictwem internetu. Pozwala to na uniknięcie

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu e-puap.

Realizacja projektu e-puap. Realizacja projektu e-puap. Współpraca Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Województwem Małopolskim. Marek Słowikowski Dyrektor Departamentu Informatyzacji 17.02.2006 KONFERENCJA "E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

PORTAL ŁÓDŹ AKTYWNYCH OBYWATELI WYKORZYSTANIE NARZĘDZIA INFORMATYCZNEGO

PORTAL ŁÓDŹ AKTYWNYCH OBYWATELI WYKORZYSTANIE NARZĘDZIA INFORMATYCZNEGO PORTAL ŁÓDŹ AKTYWNYCH OBYWATELI WYKORZYSTANIE NARZĘDZIA INFORMATYCZNEGO W ramach wdrożenia Systemu w Łodzi zaprojektowano portal internetowy zawierający m. in. następujące elementy: 1) moduł informacyjny,

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

w kontaktach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

w kontaktach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych grudzień 2012 PUBLIKACJA BEZPŁATNA w kontaktach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Informacja dla: płatników składek, którzy rozliczają składki za więcej niż 5 osób klientów Zakładu, którzy chcą korzystać

Bardziej szczegółowo

Internetowa Wymiana Dokumentów - wersja demonstracyjna. Integracja Comarch ERP ifaktury24 z Comarch ERP Optima

Internetowa Wymiana Dokumentów - wersja demonstracyjna. Integracja Comarch ERP ifaktury24 z Comarch ERP Optima Internetowa Wymiana Dokumentów - wersja demonstracyjna Integracja Comarch ERP ifaktury24 z Comarch ERP Optima Kraków 2015 Internetowa Wymiana Dokumento w Każdy użytkownik Comarch ERP ifaktury24 może skorzystać

Bardziej szczegółowo