BUDOWANIE ZESPOŁU Autor: Małgorzata Starkiewicz Szczecin 16 marca 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDOWANIE ZESPOŁU Autor: Małgorzata Starkiewicz Szczecin 16 marca 2013"

Transkrypt

1 BUDOWANIE ZESPOŁU Autor: Małgorzata Starkiewicz Szczecin 16 marca 2013

2 1. Grupa a Zespół Pracowniczy GRUPA-TO 3 OS. LUB WIĘCEJ PRZEBYWAJĄCE ZE SOBĄ W TYM SAMYM MIEJSCU I CZASIE-KTÓRE WIĄŻE JEDEN CEL-ORAZ WSPÓŁZALEŻNOŚĆ ZESPÓŁ- GENERUJE DODATNI EFEKT SYNERGII, NIE WYSTEPUJE TU TZW. PRÓZNIACTWO GRUPOWE, WSZYSCY SĄ NIEZBĘDNI W DZIAŁANIU TYPY ZESPOŁÓW: SAMOZARZADZAJĄCY- składa się niewielkiej liczby osób i zajmuje się wykonywaniem powtarzających się zadań PROJEKTOWY- powoływany jest w celu wykonania niestandardowego zadania w określonym czasie TYPY ZADAŃ: ADDYTYWNE- zadanie, którego wykonanie jest uzależnione od wysiłku wszystkich osób wszyscy członkowie wykonują ten sam rodzaj pracy KONIUNKTYWNE- wynik zależy od tego jak dobrze pracuje najsłabszy jej członek DYSJUNKTYWNE- poziom rozwiązania zależy od pracy najsprawniejszego członka grupy ABY ZESPÓŁ ODNIÓSŁ SUKCES MUSI DYSPONOWAĆ: 1.TALENTEM, 2.WIEDZĄ, 3. CELAMI, 4. DOŚWIADCZENIEM 5. ORAZ ZNAJOMOŚCIĄ ODPOWIEDNICH ZAGADNIEŃ ZAWODOWYCH NARODZINY ZESPOŁU- plan zbudowania zespołu 1. OKREŚL CELE co chcemy uzyskać tworząc zespół, jakie oczekiwania, priorytety 2. OKREŚL ZASOBY- Należy zastanowić się czy dysponuje się ludźmi, kapitałem, infrastrukturą, czasem i informacjami 3. OKREŚL SPOSÓB PRACY ZESPOŁU- Czy działalność zespołu ma być ciągła czy czasowa? Czy praca w zespole będzie jedynym zajęciem dla osób stanowiących zespół czy dodatkowym? Jakie zadania stoją przed grupą i od czego powinna zacząć? 4. OKREŚL SPOSOBY MOTYWOWANIA 5. OKREŚL SPOSOBY OCENY PRACY 6. OKREŚL SKŁAD GRUPY 7. WYBIERZ LIDERA Wyniki badań psychologicznych wykazują, że obecność innych ludzi wpływa bardzo dobrze na efektywność pracy członków grupy. Rozwój więzi grupowych w organizacji zwiększa pozytywne oddziaływanie grupy na pracownika, praca zespołowa zmniejsza stres pracownika i pozwala na bogatsze kontakty społeczne.

3 Grupa Silny, wyraźnie określony lider Odpowiedzialność indywidualna Cel grupy tożsamy z szerszą misją organizacji Indywidualne produkty pracy Odbywanie efektywnych spotkań Pośredni pomiar efektywności przez wpływ na innych (np. dokonania finansowe) Dyskutuje, decyduje i deleguje uprawnienia Rola lidera podzielona Zespół Odpowiedzialność indywidualna i zbiorowa Cel zespołu specyficzny dla danego zespołu Zespołowe produkty pracy Zachęcanie do otwartych dyskusji i aktywnego zespołowego rozwiązywania problemów Bezpośredni pomiar dokonań przez ocenę zespołowych produktów pracy Wspólnie dyskutuje, decyduje i wykonuje pracę Zespół to grupa ludzi mających wspólny cel oraz wspólne normy i wartości, za które wszyscy czują się odpowiedzialni. Wspólny cel wyznacza kierunek pracy i nadaje sens działalności Normy określają sposoby i warunki działania członków zespołu Wartości pozwalają koncentrować się na rzeczach ważnych, a pomijać nieistotne To właśnie te dokładnie określone elementy odróżniają zespół od grupy zwłaszcza grupy, w której cele nie są specyficzne i konkretne, a wartości nie są wypracowywane przez jej członków, ale przejmowane z otoczenia. Ludzie przebywają wtedy obok siebie, ale nie współpracują i nie potrafią w pełni wykorzystać możliwości płynących z bycia razem. Rozprasza to potencjał energii i uniemożliwia ścisłą orientację na zadanie.

4 Skuteczne zespoły charakteryzują następujące cechy: Wspólny cel (lub zadanie), który zna i akceptuje każdy członek zespołu i w którego osiągnięcie jest zaangażowany. Członkowie zespołu rozumieją jego cele, bo sami zwykle uczestniczą w ich ustalaniu. Wiedzą, jakie zadania trzeba wykonać, i akceptują je, bo zwykle dyskutują, jak wykonać je najlepiej. Każdy czuje się więc w pełni zaangażowany. Ma też poczucie, że naprawdę wpływa na efekt końcowy wykonywanej pracy. Atmosfera zaufania i otwartości. Zespół tworzy atmosferę, w której jego członkowie czują się komfortowo i swobodnie, co sprzyja kreatywności i wzmacnia chęć działania. W atmosferze zaufania ludzie są zdolni do podejmowania ryzyka i robią to chętnie. W takiej atmosferze możliwe jest też uczenie się i rozwijanie, zarówno indywidualne, jak i grupowe. Otwarta i szczera wymiana informacji, myśli i idei. Członkowie zespołu mogą swobodnie wyrażać swoje opinie, odczucia i pomysły. Ludzie słuchają się nawzajem i każdy wie, że będzie wysłuchany, a żaden pomysł nie zostanie poddany bezpodstawnej krytyce. Konflikty i nieporozumienia uważa się za naturalne i możliwe do rozwiązania. Zespół sam koryguje swoje błędy, dzięki temu że jego członkowie wzajemnie informują się o pozytywnych i negatywnych skutkach podejmowanych działań. Poczucie przynależności do zespołu. W zespole wszyscy mają poczucie współuczestnictwa i odpowiedzialności za wspólną sprawę. Każdy czuje się ważną częścią zespołu i wie, jakie znaczenie ma jego praca. To rodzi zaangażowanie i dumę z osiągnięć zespołu. 2. Etapy rozwoju zespołu: Etap 1. Orientacja Chęć działania Duże nadzieje Podniecenie, niepewność znaczenia swojej roli Przyglądanie się sytuacji i osobom (liderowi) Poleganie na autorytecie i hierarchii zależności Potrzeba znalezienie miejsca dla siebie i ustabilizowania swojej pozycji Etap 2. Niezadowolenie Dostrzeżenie sprzeczności między nadziejami a rzeczywistością Niezadowolenie z zależności i władzy innych Poczucie frustracji: złość w związku z celami, zadaniami i planami Poczucie niekompetencji i zagubienia Reagowanie negatywnie na liderów i inne osoby Współzawodniczenie o władzę Chęć zwrócenia na siebie uwagi

5 Doświadczenie przeciwności: zależność/niezależność Etap 3. Nabywanie śmiałości Zmniejszające się niezadowolenie Znalezienie różnic między rzeczywistością a nadziejami Rozwiązywanie przeciwności i niechęci Rozwijanie harmonii, zaufania, popieranie się, uznanie dla innych Rozwijanie pewności siebie i zaufania do swoich umiejętności Większe otwarcie, udzielanie informacji zwrotnych Dzielenie się odpowiedzialnością i funkcjami kontrolnymi Używanie języka zespołu Etap 4. Efektywność Poczucie podekscytowania w związku z pracą w zespole Praca wspólna i niezależna w całej grupie i podzespołach Poczucie siły zespołu Pokazywanie wzajemnego zaufania przy wykonywaniu prac Dzielenie się rolą kierowniczą Poczucie dumy z sukcesów Działanie na wysokim poziomie 3. Role w Zespole Role w zespołach nie mają wiele wspólnego z przydziałem funkcji (stanowiskami) w firmie i jej strukturą. Ludzie pracujący w zespołach preferują różne typy zachowań i dlatego preferują pewne role. Jeżeli zespół użytkowników funkcjonuje opierając się na modelu mniej scentralizowanym to wówczas, aby działał sprawnie, jego członkowie muszą podjąć się następujących ról (jeden pracownik może realizować więcej niż jedną rolę). Jeżeli w zespole zabraknie kogoś, kto będzie wykonywał jedną z pięciu poniższych ról, zespół będzie działał mniej wydajnie: Mózg zespołu wymyśla nowe pomysły, pokazuje ścieżki rozwiązań, jest twórczy. Pracownik taki widzi obraz całości. Jest dobrym organizatorem, dodaje wigoru zespołowi. Pracownicy spełniający role mózgów zespołów mają także swoje słabe strony: często nie wsłuchują się w głosy innych, zapominają, że oprócz entuzjazmu ważna jest też kontrola wykonania, pomijają drobne, lecz ważne detale Planista szacuje potrzeby, planuje strategie, budżet i harmonogram. Planiści myślą logicznie, sprawiają wrażenie dobrze zorganizowanych i rzeczywiście tacy są, lepiej czują się, gdy pracują w stabilnym środowisku, dlatego często są przeciwnikami zmian. Patrzą w przyszłość, są otwarci na potrzeby i poglądy innych. Zawsze szukają

6 słabych punktów w planowanych przedsięwzięciach. Stawiają wysoko poprzeczkę sobie i oczekują tego samego od innych. Planiści nie są ideałami mają także swoje słabe strony: mają tendencję do zapominania o ustaleniach z własnych planów, są mało skłonni do ustępstw ustalają czasami nierealistyczne cele i oczekują ich realizacji, są nadmiernie ostrożni szukają hipotetycznych zagrożeń i są przesadnie ostrożni Koń pociągowy/lokomotywa zarządza zasobami, ma dobre kontakty z kierownictwem, któremu próbuje sprzedać pomysły powstałe w zespole, jest rzecznikiem prasowym zespołu i jego negocjatorem. Ludzie tacy to urodzeni sprzedawcy, zadają sobie zawsze wiele trudu, aby przekonać wątpiących. Są przyjacielscy, otwarci na wszelkie nowości, nie mają oporów przed nawiązywaniem nowych znajomości. Do wad pracowników, którzy w zespole pełnią rolę lokomotywy, zaliczamy to, że mają oni tendencję do myślenia o zbyt wielu rzeczach jednocześnie ( sto pomysłów na godzinę ). Często zakładają, że druga strona potrzebuje tego, co oni mają właśnie teraz do zaoferowania, a nie zawsze jest to zgodne z prawdą Koordynator utrzymuje spójność zespołu, zajmuje się realizacją końcowych etapów wdrożenia. Koordynator odnajduje wąskie gardła w pracy zespołu. Często jest tym, który jako pierwszy odważa się na krytykę pewnych działań. Koordynatorzy powinni nieustannie doskonalić swoje umiejętności współpracy z innymi członkami zespołu Kontroler zapisuje, audytuje i ocenia pracę zespołu, jest jego kronikarzem, sprawozdawcą i policjantem. Kontroler jest często osamotniony, ale nie oznacza to, że jest powszechnie nielubianym członkiem zespołu. Kontrolerzy potrafią odkryć subtelne zmiany i potencjalne niebezpieczeństwa po to, by ostrzec o nich innych członków zespołu Wszystkie dobre zespoły mają wśród swoich członków kogoś, kto wypełnia powyższe role nawet zespoły dwuosobowe!

7 PRÓBA OKREŚLENIA WAD I ZALET PRACY W ZESPOLE NA PRZYKŁADZIE ĆWICZEŃ I PATRZĄC NA DOŚWIADCZENIA OGÓLNIE..- BURZA MÓZGÓW, FLIPCZART, DYSKUSJA PLUSY: Zaletą pracy zespołowej jest nie tylko ułatwienie realizacji zadań poprzez ich podział i odciążenie jednostki, lecz także zwiększenie wydajności, wynikające z tego, że zintegrowana grupa jest bardziej efektywna w działaniu niż poszczególne osoby wchodzące w jej skład. ZASPÓŁ WIE WIĘCEJ MOBILIZUJE ŁAGODZI NAPIĘCIA EMOCJONALNE MINUSY: Do wad możemy zaliczyć niezadowolenie z podziału odniesionego sukcesu, zarobków między członkami grupy, niedopasowanie, niezgranie zespołu, co prowadzi do częstych konfliktów. Zły wybór przewodnika pracy, niekonsekwentne wypełnianie obowiązków, nie przestrzeganie zasad obowiązujących w kontaktach międzyludzkich oraz reguł ustalonych przez grupę to kolejne powody, które obniżają wartość pracy zespołowej. Dodatkowo rywalizacja, która przekracza dopuszczalne normy utrudnia, a nawet uniemożliwia działanie. Współpraca międzynarodowa młodzieży Jedną z form poznawania innych kultur i obyczajów panujących w innych krajach, jest wymiana młodzieży. Jest to jedna z form edukacji, która wspiera rozwój i edukację młodych ludzi. Międzynarodowa wymiana młodzieży jest bardzo popularnym sposobem na nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami w rożnych krajach. W takich akcjach ukryty jest ogromny potencjał. I choć głównym celem wymiany młodzieży jest poznawanie języków obcych oraz obyczajów innych państw, to jednak te korzyści są dużo większe. Organizacją wymiany młodzieży może zając się każdy, kto pracuje z młodymi ludźmi i ma jakiś plan do zrealizowania, a także posiada partnera do wymiany. Bo podstawą jest właśnie spotykanie się z młodzieżą z innych krajów i wspólna realizacja jednego projektu. Do realizacji takiej wymiany potrzebne są także środki. Jeśli nie dysponujemy własnymi środkami, możemy zwrócić się o pomoc do różnych instytucji. Jeśli władze lokalne nie chcą nam pomóc, możemy także zwrócić się o pomoc do innych organizacji. Środkami na wyjazdy młodzieży dysponuje Unia Europejska. PAMIETAJMY ABY ZAWSZE PRZED KAZDYM SPOTKANIEM, WYJAZDEM MIĘDZYNARODOWYM UPEWNIĆ SIĘ JAKIE PANUJĄ ZASADY ETYKIETY W DANYM KRAJU!!!!

8 AKTYWNA KOMINIKACJA 4 Płaszczyzny kontaktów międzyludzkich JA Sfera produktywna Ja mam problem Problem rzeczowy Sam sobie pomogę Komunikat JA Proces rozwiązania problemu Informacja zwrotna Komunikat asertywny i komunikat o sobie Druga osoba posiada problem Problem pomiędzy stronami Pomagam Zarządzanie konfliktem Aktywne słuchanie Parafraza, Klaryfikacja, Werbalizacja, Zadawanie pytań A. KOD JĘZYKOWY: KOD nie jest tożsamy z KOMUNIKATEM. KOD to jedynie symbole, za pomocą których komunikat został wyrażony TRZY KODY KOMUNIKACYJNE: 1/ język, czyli kod werbalny słowa mówione i pisane, wykorzystywane do komunikowania

9 myśli i emocji 2/ parajęzyk, czyli kod wokalny ton głosu, wysokość, tempo, głośność i akcentowanie 3/ wskazówki niewerbalne, czyli kod wizualny wyraz twarzy, kontakt wzrokowy, gesty, wygląd, postawa, wielkość i lokalizacja biura, punktualność KANAŁ SUKCES Twojego komunikatu może zależeć od spójności kodów, jak również od wybranego kanału. Kanał to medium wybrane w celu przekazania komunikatu. Do kanałów komunikacyjnych należą: - spotkania bezpośrednie - rozmowy telefoniczne - notatki służbowe - komunikatory internetowe - blogi - newslettery - czasopisma - radio i telewizję B. SZTUKA ZADAWANIA WŁAŚCIWYCH PYTAŃ Badanie wykazują, że dzieci od dwóch do dwunastu lat są w stanie zadać aż 80 pytań w ciągu dnia. W okresie nauki w szkole średniej liczba pytań spada do 30 dziennie. Natomiast ludzie dorośli, pracujący stawiają od 10 do 15 pytań w ciągu dnia. Uczmy się od dzieci zadawać pytania, to usprawnia komunikację i ułatwia życie W efektywnej komunikacji bardzo ważne jest zadawanie pytań, umożliwiają one bowiem zdobycie potrzebnych informacji i dają sygnał rozmówcy, że jest uważnie słuchany Trudno przy tym nie zauważyć, iż sposób sformułowania pytania często wpływa na treść udzielanej odpowiedzi. Prawidłowość tę ilustruje następująca anegdota:

10 Pewien człowiek zapytał swojego spowiednika: Ojcze, czy mogę palić papierosa w czasie modlitwy? Odpowiedź brzmiała: Oczywiście, nie! Chyba sam rozumiesz niestosowność takiego postępowania. Inny człowiek zapytał tego samego duchownego: Ojcze, czy mogę modlić się, gdy palę papierosa? W odpowiedzi usłyszał: No cóż, każda sytuacja jest dobra na modlitwę... Rodzaje pytań: TYP PYTANIA Pytania otwarte wymuszają na rozmówcy udzielenie obszernej odpowiedzi, pozwalając na uzyskanie dużej ilości informacji PRZYKŁADY Dlaczego sądzi Pan, że przedstawiony projekt nie ma szans realizacji? W jaki sposób powinniśmy promować nasz nowy produkt? Jak można wykorzystać ten pomysł w przyszłości? Pytania zamknięte to pytania, na które rozmówca odpowiada tak lub nie bądź udziela krótkiej odpowiedzi dotyczącej faktów Pytania sugerujące alternatywne rozwiązania - wskazują określone możliwości, proponują różne metody rozwiązania określonego problemu, często nakłaniają rozmówcę do podjęcia pożądanej decyzji. Pytania służące uspokojeniu rozmówcy - przykładem może być sytuacja, gdy zdenerwowany klient składa reklamację. Wypowiedziane uprzejmym tonem pytanie typu: Pytania skłaniające do zastanowienia się - stanowią jednoznaczny komunikat dla rozmówcy, że jest uważnie słuchany, zachęcają do rozszerzenia wypowiedzianych opinii Czy możemy spotkać się w środę? Czy podjął Pan już decyzję? Ile osób pracuje w Państwa firmie? Co powiedziałby Pan na propozycję 15-procentowej bonifikaty? Woli Pan zapłacić gotówką czy przelewem? Co moglibyśmy zrobić, aby naprawić nasz błąd? Na ogół łagodzi złość klienta i kieruje rozmowę na spokojne tory. A więc, Pańskim zdaniem, warunkiem powodzenia tego projektu jest zatrudnienie nowych pracowników? Powiada Pan zatem, że należy zmienić obowiązujące procedury?

11 Pytanie dlaczego ma najczęściej destrukcyjną moc, chociaż jeśli posiada się odpowiednią wiedzę można tę moc wykorzystać na własną korzyść DESTRUKCYJNY PRZYKŁAD: A; Chce pan kupić telefon? B: Nie A: Dlaczego? B: tu uwaga B jest kierowana na szukanie powodów, dla których na pewno nie kupi telefonu, czyli tak naprawdę utwierdzanie klienta w podjętym zamiarze KONSTRUKTYWNY PRZYKŁAD: A: Który z telefonów najbardziej się panu podoba? B: hmm.. ten A: Dlaczego właśnie ten telefon najbardziej się panu podoba? B: kieruje swoją uwagę na szukanie powodów, dla których wybrał ten, a nie inny Telefon A: A co musiałoby się stać, żeby zechciał pan go kupić dla siebie, a może dla kogoś w prezencie? C. TECHNIKI LINGWISTYCZNE 1. ALE 1. Jesteś bardzo inteligentnym i kreatywnym człowiekiem, ale Ja chcę być lojalnym pracownikiem, ale Nasza firma jest bardzo skuteczna, ale... słowo ale" kasuje i unieważnia na poziomie nieświadomym tę część zadania, która się przed nim znajduje na poziomie świadomym informacja została zauważona oraz zaakceptowana i jednocześnie wykasowana na poziomie nieświadomym, co oznacza, że w ten sposób zostało przygotowane miejsce na wprowadzenie innej informacji, którą może być także sugestia tę zależność możesz wykorzystać w wielu różnych kontekstach, pamiętając wszakże

12 o jeszcze jednej niezwykle ważnej rzeczy. Treść obu części zdania, przed i po ale", NIE MOŻE pozostawać w związku przyczynowo - skutkowym. Jest to bardzo ważne i kluczowe dla skuteczności wykorzystania tej struktury lingwistycznej. Tak to prawda, inne salony samochodowe również dysponują bardzo dobrymi warunkami zakupu, ale nasz salon ma najlepsze warunki." Tak to prawda, inne salony samochodowe również dysponują bardzo dobrymi warunkami zakupu, ale ponieważ już tu jestem, to chciałbym zaprezentować pani warunki zakupu, które nasz salon ma do zaoferowania" Nasza firma jest bardzo skuteczna i natychmiast rozwiązuje problemy zgłaszane przez klienta, ale pobiera wysokie opłaty za swoje usługi Nasza firma pobiera wysokie opłaty za swoje usługi, ale jest bardzo skuteczna i natychmiast rozwiązuje problemy zgłaszane przez klienta 2. POMIMO, ŻE odwracanie kota ogonem - mimo, że, nawet jeśli ma dokładnie odwrotne działanie do ale - wyciąga na główny plan pierwszą cześć zdania i jest genialne do odwracania kota ogonem, np.: Te kozaki są ładne ale za wysokie Cieszę się, że podobają Ci się moje kozaki, mimo, że są wysokie Cieszę się, że jesteś ale się spóźniłaś Też jestem zadowolona, że Cię widzę, pomimo, że powinnaś być wcześniej Jestem usatysfakcjonowany ze zrealizowania przez Ciebie planów ale musisz utrzymywać większy porządek na biurku Cieszę się, że docenia Pan moje zaangażowanie i wkład, jaki wnoszę w podnoszenie zysków, nawet jeśli moje biurko nie jest w idealnym porządku 3. SIŁA I - ale i pomimo, że wyciągają jedną z części zdania na główny plan - i daje równą moc obu powyższym

13 Przykład: 1. Mam nową pracę i jest bardzo sympatyczna atmosfera, i mam dobrą pensję, i mogę rozwijać swój potencjał ale..wszyscy pracownicy są starsi ode mnie i czuję się trochę zestresowana 2. Było super na tym wakacyjnym wyjeździe urokliwe miejsca, fajni ludzie, miła obsługa ale zdecydowanie za gorąco Kontra: Było super na tym wakacyjnym wyjeździe urokliwe miejsca, fajni ludzie, miła obsługa i zdecydowanie za gorąco 4. PONIEWAŻ, BO, DLATEGO, ŻE czyli zasłona dymna - ludzie lubią mieć solidne podstawy i dawanie im powodów jest dobrym tego przykładem Proszę pomóż mi przygotować wyliczenia do raportu ponieważ nie zdążę tego zrobić sama - wyjaśnienia mają większą siłę niż sobie wyobrażamy bo uprzedzamy ewentualne wątpliwości, podając powód Przykład: Spóźniłam się bo za późno wyszłam z biura. Przepraszam Podniosłam głos na klienta bo on też na mnie krzyczał 5. NIE Proszę Cię, abyś w tej chwili nie zwracał uwagi na swoją lewą rękę. I nie myśl o tym, jak jest Ci w tej chwili wygodnie. I absolutnie nie zaczynaj ruszać tą ręką. Niech nawet nie drgnie. Dlatego nie myśl o lewej ręce i nie miej ochoty ruszyć nią w jakikolwiek sposób. Kochanie, muszę Ci powiedzieć coś ważnego, ale proszę, tylko się nie denerwuj REGUŁA Żeby o czymś nie myśleć, trzeba o tym pomyśleć, o czym świadomie chcemy nie myśleć, żeby o tym nie myśleć! Nie denerwuj się Nie możesz mieć takiego bałaganu na biurku Nie potknij się przechodząc przez ulicę

14 Nie popsuj tego nowego komputera Nie wpadnij pod samochód W rozmowie z klientem nie poddawaj się emocjom 6. SPRÓBUJ, POSTARAJ SIĘ Spróbuj nie czytać tego, co jest napisane poniżej! - polecenia takie, jak spróbuj, postaraj się oznaczają zawsze pewną trudność i są uzasadnieniem dla ewentualnego niepowodzenia związanego z podjęciem określonego w zdaniu działania - spróbuj zakłada porażkę - Przecież nie mówiłem, że zrobię, tylko, że spróbuję, no i próbowałem - spróbuj może też działać na naszą korzyść, np. żeby kogoś do czegoś zniechęcić, odwieść od jakiejś decyzji, np.: Kochanie, spróbuj nie myśleć o mnie choć przez jeden dzień na tej tygodniowej wycieczce Proszę spróbować znaleźć lepszą ofertę u konkurencji Spróbuj powstrzymać się przed realizowaniem swoich wakacyjnych planów Spróbuję się powstrzymać przed powaleniem wszystkich na kolana na najbliższym zebraniu działu 1. TRYB WARUNKOWY - jakby to było, gdybyś w tej chwili znalazł się w jakimś pięknym miejscu? - jakie byłoby to miejsce? - co byś tam robił/robiła? - i jak pięknie by tam było? - co najbardziej zwróciłoby Twoją uwagę? - i będąc w tym pięknym miejscu, zwracając uwagę na to, co najbardziej Cię przyciąga, wsłuchany w dźwięki bądź otulony ciszą jak dobrze byś się tam czuł? I co teraz sobie wyobrażasz? Jak się czujesz? Co sobie myślisz? Jakie jest Twoje samopoczucie?

15 Tryb warunkowy pomaga także omijać mechanizmy oporu u rozmówców przecież nie mówię, że to zrobimy, tylko mówię, że gdybyśmy pojechali to i dużo łatwiej kierować wówczas ich myśli na inny tor: A: Nie, wykluczone, nie pojedziemy w góry B: No dobrze, a gdybyśmy pojechali, to co zabrałbyś ze sobą w pierwszej kolejności? A: No jakbyśmy jechali, to wziąłbym dobre buty i kurtkę przeciwdeszczową B: Acha, to gdybyś już spakował te buty, kurtkę przeciwdeszczową i inne niezbędne rzeczy, to wolałbyś pojechać w góry Izerskie czy w Tatry? EFEKTYWNE SŁUCHANIE WSKAZÓWKI DO EFEKTYWNEGO SŁUCHANIA Jak zostać ekspertem skutecznego porozumiewania się? 1. Skoncentruj się na mówiącym 2. Nawiąż kontakt wzrokowy przez około 30% - 60% rozmowy: - ogranicz obserwację do twarzy - znajdź punkt neutralny twarzy, czyli punkt na czole, u nasady nosa - unikać wpatrywania się - nie zakładać ciemnych okularów 3. Pamiętaj o postawie otwartej 4. Pracuj nad empatią i pozytywnym nastawieniem: - pozwól rozmówcy czuć się swobodnie - pomóż mu wypowiedzieć wszystko, co chce - staraj się zrozumieć odmienny punkt widzenia - bądź wnikliwy w dociekaniu do zrozumienia zdania rozmówcy: z jakiego powodu ma taką opinię, co wpłynęło na przyjęcie takiego zdania/ - bądź otwarty i wrażliwy na odczucia rozmówcy - okazuj empatię, np. przez odzwierciedlanie niewerbalne lub klaryfikację Widzę, że jesteś smutny, Wygląda na to, że ta propozycja jest dla pana satysfakcjonująca - pamiętaj, że nie musisz zgadzać się z opinią drugiej strony, żeby ją zrozumieć - bądź oszczędny w wyrażaniu swojej niezgody czy niechęci poprzez mowę ciała lub intonację głosu - pamiętaj, że nie zawsze twoja opinia jest tą najlepszą 5. Upewnij się, że dobrze zrozumiałeś używając:

16 - parafrazy - odpowiednich pytań 6. Stosuj potwierdzenia niewerbalne 7. Uśmiechaj się 8. Stwarzaj dobry klimat 9. Bądź cierpliwy i opanowany 10. Rób notatki 11. Zawsze możesz mieć własne zdanie: - wysłuchaj najpierw, co ma do powiedzenia - zapoznaj się ze wszystkimi jego argumentami - upewnij się, że właściwie je zrozumiałeś - dopiero wówczas możesz powiedzieć: Mój pogląd różni się od twojego. Jeśli pozwolisz, spróbuję go przedstawić (przedstawię go) TECHNIKI AKTYWNEGO SŁUCHANIA PARAFRAZA to potwierdzanie własnymi słowami tego, co się usłyszało Jeżeli dobrze rozumiem? A więc chodzi o to, że? Czy tak? Z tego, co pani powiedziała, zrozumiałem, że? Czy o to chodziło? Twierdzisz, że? Innymi słowy, zależy panu na? Rozumiem, że jest pani przekonana, iż? Chciałbym wiedzieć, czy mówiąc to, masz na myśli? KLARYFIKACJA to prośba o wyjaśnienie elementów niezrozumiałych Czy mogłaby mi pani jeszcze raz to wyjaśnić? Mógłbyś powiedzieć coś więcej na ten temat? Co skłania cię do wyrażania takiej opinii? Czy mógłby pan powiedzieć mi to prostszymi słowami? Chciałbym to usłyszeć jeszcze raz Jeżeli mógłbyś to przedstawić w innym kontekście, to jak by to brzmiało? Nie zrozumiałem ostatniej części pana wypowiedzi, proszę podać jakiś przykład.

17 ODZWIERCIEDLANIE - to dostrojenie się do partnera, jego tempa wypowiedzi, głosu, emocji, poglądów, przekonań, itp. Rozumiem, co pani czuje Też bym się tak poczuł na pana miejscu Ma pan prawo tak myśleć W tym przypadku to prawda Zgadzam się z panią Masz całkowitą rację Myślę podobnie DOWARTOŚCIOWANIE to przekazanie rozmówcy, że to, co zrobił, o czym mówi, jakie ma zamiary, itp.; jest czymś godnym podziwu, czymś wartym docenienia, a przynajmniej dostrzeżenia Podziwiam, ja bym tak nie potrafił Jak pan to zrobił? Trzeba mieć odwagę, zazdroszczę Też chciałbym być tak asertywny jak pan Nic dodać, nic ująć doskonale pani to przedstawiła Zrobiłbym tak samo, chociaż trochę bym się bał Ma pan rzadką umiejętność ujmowania trudnych zagadnień w proste słowa To nie jest łatwe, jak pani to robi? PODSUMOWANIE to rodzaj parafrazy, która służy do podsumowania i zamknięcia jakiegoś tematu lub zagadnienia. Najczęściej jest stosowana przy rozwiewaniu zastrzeżeń klienta i zamykaniu sprzedaży Czyli podsumowując to, co pani powiedziała, chodzi o to, że Czyli zbierając to wszystko, co tu powiedzieliśmy, zależy panu na Biorąc pod uwagę wszystkie pana wypowiedzi, dochodzimy do tego, że Zatem całą kwestię możemy podsumować w ten sposób, że chce pani uzyskać Pozwoli pan, że podsumuję to, co do tej pory ustaliliśmy Zostawmy zatem wszystkie informacje Podsumowując: chce pani mieć

18 KOMUNIKACJA NIEWERBALNA Filtr pięciu K : I. kontekstu II. klasterów III. kongruencji IV. konsekwencji V. kultury I kontekst: - w kontaktach międzyludzkich kontekst jest określony przez zachodzącą między osobami relację, np. inną mowę ciała stosujemy w obecności szefa, a inną w obecności kolegi II klastery: - klaster jest to grupa ruchów, póz i działań, które wspólnie podkreślają przekazywaną treść - pojedynczy gest może być zupełnie inaczej odczytany niż grupa gestów z nim połączonych - zawsze szukaj w zachowaniu klasterów - gdy gesty przeczą słowom, staje się widoczna inkongruencja, czyli niezgodność (wewnętrzny konflikt między myślami a wypowiadanymi słowami) - zgodność między myślami i słowami, odzwierciedla mowa ciała (kongruencja) IV konsekwencja: - dobrze jest poznać drugiego człowieka w różnych sytuacjach, np. zrelaksowania, spokoju, jak również zdenerwowania, stresu - jak patrzy, stoi, siedzi w różnych sytuacjach życiowych? - następnie łatwo będzie wychwycić nawet najdrobniejsze zmiany w mowie ciała V kultura: - im więcej wiesz o czyimś pochodzeniu, hobby, zainteresowaniach, tym lepiej rozumiesz przyczyny, dla których pewne gesty i miny występują u tej osoby - czasami ludzie zmieniają pozycję wraz ze zmianą tematu bądź nastawienia do osoby, o której opowiadają CZYTANIE CAŁEGO CIAŁA KINETYKA to określenie odnoszące się do ruchów ciała i kryjących się za nimi znaczeń. Jeżeli uważnie obserwujesz ruchy ciała drugiej osoby zmiany postawy, pochylenia, tempo oddechu - i nagle zauważysz zmianę, to z dużym prawdopodobieństwem będziesz mógł przypuszczać, że zmienił się nastrój tej osoby bądź jej nastawienie.

19 1/ EMOCJONALNA MOWA CIAŁA: kiedyś uważano, że emocje wyrażamy tylko za pomocą wyrazu twarzy, jednak najnowsze badania neurologii kognitywnej i afektywnej sugerują, że w komunikacji emocjonalnej i podejmowaniu decyzji biorą udział sygnały wysyłane przez całe ciało neurony lustrzane odczytują stany innej osoby i reagują na nie klatka piersiowa zdradza, czy kogoś rozpiera duma wypięta pierś, czy jest przygnębionygarbi się oddychanie ma również ogromne znaczenie; kiedy ktoś zamierza powiedzieć nieprawdęwstrzymuje oddech; płytki oddech świadczy o braku pewności siebie, taka osoba przemawiając może wywołać zaniepokojenia u rozmówców 2/ OTWARTA I ZAMKNIĘTA MOWA CIAŁA: zamknięta postawa ciała charakteryzuje się rękami założonymi na piersiach, nogą założoną na nogę i lekkim odwróceniem całego ciała w bok o niższej pozycji w hierarchii świadczy pochylenie głowy (gest służalczości) i kurczenie ciała, żeby sprawiało wrażenie mniejszego (i mniej groźnego) garbienie się i chowanie dłoni może być również interpretowane jako objawy zamkniętej postawy ciała, słabej; jednak może to być zupełnie mylące Otwarta postawa ciała: nogi są rozstawione, ręce rozłożone, dłonie otwarte ręce luźno zwisają wzdłuż ciała chęć nawiązywania kontaktów, otwartość człowiek w pozycji otwartej jest odbierany pozytywniej niż ten, który przyjmuje postawę zamkniętą człowiek w pozycji otwartej jest bardziej przekonujący, wywiera wpływ na innych 3/ POCHYLANIE: odchylenie do tyłu w pozycji zamkniętej jest wyrazem niezgody lub braku zainteresowania odchylenie do tyłu w pozycji otwartej może świadczyć o zastanawianiu się pochylenie do przodu w pozycji zamkniętej pokazuje wrogość pochylenie do przodu w pozycji otwartej może być wyrazem zgody lub zainteresowania przechylenie w bok (i lekko do tyłu), niesymetryczne ułożenie rąk i nóg oraz swobodne położenie dłoni może być oznaką zrelaksowania. Występuje tu jeszcze jedno ciekawe zjawisko, tzn. ludzie chętniej odchylają się na boki w kontaktach z osobami o niższym statusie

20 WSKAZÓWKA: Widząc jakąś osobę w kontaktach biznesowych, wyobraź sobie, że symbolizuje znak drogowy. Jeżeli pozą i gestami pokazuje otwartość, możemy to potraktować jako zielone światło do dalszych kontaktów. Jeśli komunikacja niewerbalna wysyła sygnały niedowierzania żółte światło- zwolnij, zwiększ czujność i zachowaj ostrożność. Natomiast postawy wyraźnie zamknięte plus naburmuszona mina to światło czerwone. Wówczas należy się wycofać i spróbować innego podejścia 4/ CIAŁO W STRESIE: kłamstwu zawsze towarzyszy stres, co można zaobserwować w mowie ciała pozycja zamknięta, zaciśnięte ręce, odchylanie się, itp. nadmierna ruchliwość przeważnie świadczy o zdenerwowaniu lub podekscytowaniu, zarówno pozytywnym, jak i negatywnym podekscytowanym ludziom trudno ustać w jednej pozycji: czasami trzęsą im się ręce, nadmiernie się pocą (zwłaszcza nad górną wargą), a na stojąco przestępują z nogi na nogę 5/ RĘCE NA BIODRACH: oznacza agresywność, niezależność i nadmiar pewności siebie pamiętaj, aby patrzeć na ten gest przez klaster 6/ GOTOWOŚĆ NA SIEDZĄCO: często ludzie sygnalizują chęć zakończenia rozmowy poprzez zsunięcie się na brzeg krzesła albo pochylenie się do przodu z dłońmi na podłokietnikach lub kolanach zakończ wówczas jak najszybciej rozmowę 7/ UKŁAD CIAŁA: kąt, pod którym układamy nogi i ramiona względem rozmówcy pokazuje nasz poziom sympatii do niego lub świadczy o jego statusie im bardziej stajemy naprzeciwko siebie, tym większe prawdopodobieństwo, ze mamy wobec siebie pozytywne zamiary gdy ludzie odwracają się od siebie, prawdopodobnie tracą zainteresowanie (znudzenie, obojętność) w przypadku mężczyzn ustawienie bardziej na ukos jest podświadomie odbierane jako pozycja bardziej otwarta i przyjazna kobiety wolą stawać naprzeciwko siebie

KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA. mjr Danuta Jodłowska

KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA. mjr Danuta Jodłowska KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA mjr Danuta Jodłowska KOMUNIKACJA WERBALNA Komunikacja werbalna to przekazywanie informacji za pomocą wyrazów. Dużą rolę odgrywają tu takie czynniki, jak: akcent (badania dowiodły,

Bardziej szczegółowo

Rola wspomagania na etapie. i ewaluacji potrzeb szkoły/placówki.

Rola wspomagania na etapie. i ewaluacji potrzeb szkoły/placówki. Rola wspomagania na etapie diagnozowania, planowania, monitorowania i ewaluacji potrzeb szkoły/placówki. Inicjowanie pracy zespołu Organizacyjnie Cel cyklu szkoleniowego LAS Zasady pracy Poznajmy się Kontrakt

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Talent autoprezentacji Sztuka zaprezentowania własnej osoby Katarzyna Lipska Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach 26

Bardziej szczegółowo

SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU. A n n a K o w a l

SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU. A n n a K o w a l SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU K r a k ó w, 1 7 l i s t o p a d a 2 0 1 4 r. P r z y g o t o w a ł a : A n n a K o w a l KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI COACHINGOWE: umiejętność budowania zaufania,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Budowanie zespołu

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Budowanie zespołu Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Budowanie zespołu Program Wprowadzenie do pracy w zespole Przemiana grupy w zespół Porozumiewanie

Bardziej szczegółowo

Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy

Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy II ETAP AKTYWIZACJI MATERIAŁY DLA BENEFICJENTÓW/BENEFICJENTEK CO TO SĄ EMOCJE? EMOCJE

Bardziej szczegółowo

1.4.1 Pierwsze wrażenie

1.4.1 Pierwsze wrażenie 1.4.1 Pierwsze wrażenie Nastawienie. Pierwsze wrażenie Mówisz cześć, uśmiechasz się i podajesz rękę. Przywitanie się z drugim człowiekiem to stąpanie po kruchym lodzie łatwo można zrobić coś, co postawi

Bardziej szczegółowo

Rodzaje percepcji wzrokowej:

Rodzaje percepcji wzrokowej: 1.3.4 Oczy Kontakt wzrokowy Oczy stanowią najważniejszy obszar wizualnej uwagi - w czasie rozmowy uwaga koncentruje się na oczach przez ok. 43% czasu. Zasadnicza funkcja kontaktu wzrokowego jest przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Autoprezentacja sztuka dobrych wystąpień Jak dobrze wypaść przed innymi? Dr Magdalena Daszkiewicz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 21 listopada 2016 r. Autoprezentacja to

Bardziej szczegółowo

Arkusz ćwiczeń. z różnymi. osobowościami. typy osobowości mocne strony. Obszary do rozwoju

Arkusz ćwiczeń. z różnymi. osobowościami. typy osobowości mocne strony. Obszary do rozwoju współpraca typy osobowości mocne strony i obszary do rozwoju Mój typ osobowości: Analityczny Kierujący Ekspresywny Przyjacielski Zakreśl swój typ osobowości zacznij od posiadanych informacji na temat swojego

Bardziej szczegółowo

3. Czy ciało może przekazywać informacje? Wprowadzenie do komunikacji niewerbalnej

3. Czy ciało może przekazywać informacje? Wprowadzenie do komunikacji niewerbalnej 3. Czy ciało może przekazywać informacje? Wprowadzenie do komunikacji niewerbalnej Kraków, 19 listopada 2016 roku grudnia Warsztaty z komunikacji interpersonalnej mgr Dominik Borowski www.dominikborowski.eu

Bardziej szczegółowo

Temat 3: Czy ciało może przekazywać informacje? Wprowadzenie do komunikacji niewerbalnej

Temat 3: Czy ciało może przekazywać informacje? Wprowadzenie do komunikacji niewerbalnej Temat 3: Czy ciało może przekazywać informacje? Wprowadzenie do komunikacji niewerbalnej Kraków, 27 listopada 2015 Warsztaty z komunikacji społecznej: Język ciała z elementami komunikacji interpersonalnej

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu.

Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu. Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu. Zależy jej na Twoim sukcesie, w każdej sferze życia. Im więcej szczęśliwych ludzi na świecie,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKOWANIE SIĘ sztuka i umiejętność

KOMUNIKOWANIE SIĘ sztuka i umiejętność KOMUNIKOWANIE SIĘ sztuka i umiejętność 1. ISTOTA I ZNACZENIE KOMUNIKOWANIA SIĘ 2. PROCES KOMUNIKOWANIA SIĘ 3. STYLE KOMUNIKOWANIA SIĘ 4. PRZESZKODY W KOMUNIKOWANIU SIĘ 1.ISTOTA I ZNACZENIE KOMUNIKOWANIA

Bardziej szczegółowo

pozycja i ruchy ciała

pozycja i ruchy ciała 1.3.2 Pozycje pozycja i ruchy ciała - zwróć się twarzą i stopami w stronę rozmówcy. Wskazana jest swoboda, naturalność. Nie kul się (co oznacza lęk), nie stój nad kimś jak kat nad dobra duszą (agresja).

Bardziej szczegółowo

Magia komunikacji. - Arkusz ćwiczeń - Mapa nie jest terenem. Magia prostego przekazu

Magia komunikacji. - Arkusz ćwiczeń - Mapa nie jest terenem. Magia prostego przekazu Magia komunikacji - Arkusz ćwiczeń - Mapa nie jest terenem Twoja percepcja rzeczywistości opiera się o uogólnionieniach i zniekształceniach. Oznacza to, że to, jak widzisz rzeczywistość różni się od rzeczywistości,

Bardziej szczegółowo

1.1.4 Zasady skutecznego porozumiewania się

1.1.4 Zasady skutecznego porozumiewania się 1.1.4 Zasady skutecznego porozumiewania się Treść: to co chcemy przekazać musi być krótko i precyzyjnie określone. Wtedy łatwiej będzie to przedstawić, a dla naszego słuchacza zrozumieć. Zainteresowanie:

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz stylu komunikacji

Kwestionariusz stylu komunikacji Kwestionariusz stylu komunikacji Z każdego stwierdzenia wybierz jedno, które uważasz, że lepiej pasuje do twojej osobowości i zaznacz jego numer. Stwierdzenia w parach nie są przeciwstawne, przy wyborze

Bardziej szczegółowo

Zachowania organizacyjne. Ćwiczenia V

Zachowania organizacyjne. Ćwiczenia V Zachowania organizacyjne Ćwiczenia V Skuteczna komunikacja Język prosty, zrozumiały, pozbawiony wieloznaczności Zsynchronizowanie mowy werbalnej i niewerbalnej Pozytywny wydźwięk wypowiedzi: Gorzej: Nie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Komunikację międzyludzką możemy podzielić na werbalną oraz niewerbalną. Komunikacja werbalna to inaczej słowa, które wypowiadamy, a niewerbalna to kanał wizualny, czyli nasze

Bardziej szczegółowo

Umiejętności psychologiczne w pracy doradcy cz 2. komunikacja interpersonalna. dr Małgorzata Artymiak

Umiejętności psychologiczne w pracy doradcy cz 2. komunikacja interpersonalna. dr Małgorzata Artymiak Umiejętności psychologiczne w pracy doradcy cz 2. komunikacja interpersonalna dr Małgorzata Artymiak Komunikacja Komunikacja jest procesem ukierunkowanym na przekazywanie informacji i/lub wywoływanie określonych

Bardziej szczegółowo

TEST TKK TWÓJ KAPITAŁ KARIERY

TEST TKK TWÓJ KAPITAŁ KARIERY 0 Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych i zainteresowań - życiowym drogowskazem dla młodzieży TEST TKK TWÓJ KAPITAŁ KARIERY KLASA III 1 Zestaw testów powstał w wyniku realizacji projektu: Rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

Temat: Jak odnosić się do innych? Iwona Lesiak nauczyciel religii i języka polskiego

Temat: Jak odnosić się do innych? Iwona Lesiak nauczyciel religii i języka polskiego Iwona Lesiak nauczyciel religii i języka polskiego Konspekt lekcji wychowawczej przeznaczony do realizacji w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Wieluniu, w klasie

Bardziej szczegółowo

Wystąpienia publiczne i prezentacje? To lubię lub polubię!

Wystąpienia publiczne i prezentacje? To lubię lub polubię! Wystąpienia publiczne i prezentacje? To lubię lub polubię! CEL PREZENTACJI: Przekazanie wskazówek, jak przygotować się do wystąpienia publicznego PLAN PREZENTACJI: 1. Jak myślimy o wystąpieniach publicznych?

Bardziej szczegółowo

Plan części drugiej: PARAFRAZOWANIE KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA CZĘŚĆ II BUDOWANIE POZYTYWNYCH RELACJI Z PRACOWNIKIEM

Plan części drugiej: PARAFRAZOWANIE KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA CZĘŚĆ II BUDOWANIE POZYTYWNYCH RELACJI Z PRACOWNIKIEM KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA CZĘŚĆ II BUDOWANIE POZYTYWNYCH RELACJI Z PRACOWNIKIEM Workshop dla Kierowników: kształtowanie kompetencji miękkich Plan części drugiej: Parafrazowanie Precyzowanie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi

Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi W tej jednostce dydaktycznej dowiesz się jak się zachowywać z osobą niepełnosprawną, aby poprawić jej komunikację i kwestie relacji

Bardziej szczegółowo

Komunikacja niewerbalna

Komunikacja niewerbalna Komunikacja niewerbalna Wierzyć słowom czy gestom? Po czym rozpoznać czy klient kupi produkt? To, co mówimy nie zawsze odpowiada temu, co czujemy i temu, co mamy na myśli. Klient mówi: Właściwie nie jestem

Bardziej szczegółowo

Komunikacja. mgr Jolanta Stec-Rusiecka

Komunikacja. mgr Jolanta Stec-Rusiecka Komunikacja Przedstaw się imię w wersji jaką najbardziej lubisz; Doświadczenia w pracy zespołowej; Czym chciałbyś się zająć po ukończeniu studiów? Komunikacja obejmuje przekazywanie i rozumienie znaczeń

Bardziej szczegółowo

Co to jest asertywność

Co to jest asertywność ASERTYWNOŚĆ Co to jest asertywność To umiejętność, dzięki której ludzie otwarcie wyrażają swoje myśli, preferencje, uczucia, przekonania, poglądy, wartości, bez odczuwania wewnętrznego dyskomfortu i nie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA SZUKAJ POROZUMIENIA Z DZIECKIEM

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA SZUKAJ POROZUMIENIA Z DZIECKIEM KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA SZUKAJ POROZUMIENIA Z DZIECKIEM Dlaczego trudno być rodzicami nastolatka? W okresie wczesnej dorosłości następuje: budowanie własnego systemu wartości (uwalnianie się od wpływu

Bardziej szczegółowo

WOS - KLASA I. umieć wyrażać (wypowiadać) własne zdanie w prosty sposób oraz je uzasadniać (chociaż dwoma argumentem)

WOS - KLASA I. umieć wyrażać (wypowiadać) własne zdanie w prosty sposób oraz je uzasadniać (chociaż dwoma argumentem) WOS - KLASA I Ocena dopuszczający wskazać chociaż jeden przykład cech, które mogą świadczyć o tym, że osoba jest dobrym obywatelem wymienić chociaż jeden przykład osób, które są dobrymi obywatelami podać

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Lp Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczna dni szkoleniowych Proponowany termin szkolenia 1. Nowoczesne standardy obsługi klienta 1. Profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Zmiana przekonań ograniczających. Opracowała Grażyna Gregorczyk

Zmiana przekonań ograniczających. Opracowała Grażyna Gregorczyk Zmiana przekonań ograniczających Opracowała Grażyna Gregorczyk Główny wpływ na nasze emocje mają nasze przekonania na temat zaistniałych faktów (np. przekonania na temat uprzedzenia do swojej osoby ze

Bardziej szczegółowo

Kurs z technik sprzedaży

Kurs z technik sprzedaży Kurs z technik sprzedaży Część I 1. Rola handlowca w firmie * przygotowanie do sprzedaży: wyznaczanie indywidualnych celów, analiza własnych nastawień, planowanie sprzedaży * zdefiniowanie procesu sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

Nogi i stopy. Rysunek. Wymowa nóg Źródło: Collins A., Język ciała gestów i zachowań, Klub dla Ciebie, Warszawa 2003, s

Nogi i stopy. Rysunek. Wymowa nóg Źródło: Collins A., Język ciała gestów i zachowań, Klub dla Ciebie, Warszawa 2003, s 1.3.6 Nogi i stopy Nogi i stopy powinny spoczywać swobodnie, w żadnym wypadku nie skrzyżowane i cofnięte, co w zestawieniu ze skrzyżowanymi, podniesionymi ramionami oznacza nieufność, rezerwę, lęk lub

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUGA SZKOLENIOWA I.A. Założenia szkoleniowe: Szkolenia będą prowadzone dla 5 grup szkoleniowych 1. GRUPA I Szkolenie z obsługi pacjenta: Komunikacja Pacjent Personel Medyczny

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Talent autoprezentacji Sztuka zaprezentowania własnej osoby Dr Magdalena Daszkiewicz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 18 listopada 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Przedmiot: etyka Klasy: II/III Rok szkolny: 2015/2016 Szkoła: Szkoła Podstawowa im. Batalionów AK Gustaw i Harnaś w Warszawie ul. Cyrklowa 1 Nauczyciel prowadzący: mgr Piotr

Bardziej szczegółowo

Sztuka autoprezentacji i prowadzenia spotkań

Sztuka autoprezentacji i prowadzenia spotkań Sztuka autoprezentacji i prowadzenia spotkań Terminy szkolenia 6-7 czerwiec 2016r., Kraków - Hotel Atrium 29-30 wrzesień 2016r., Wrocław - Hotel Novotel*** 21-22 listopad 2016r., Poznań - Mercure Poznań

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Komunikacja interpersonalna kluczem do sukcesu w biznesie Na czym polega skuteczna komunikacja Magdalena Wilman Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 5 grudnia 2012 r. Termin

Bardziej szczegółowo

Kto to zrobi? Co jest do tego potrzebne?

Kto to zrobi? Co jest do tego potrzebne? USTALANIE ZASAD PRACY W ZESPOLE 1. Kto będzie naszym liderem/przewodniczącym zespołu?... 2. Jak podzielimy odpowiedzialność za realizację zadań?... 3. jak będziemy podejmować decyzje?... 4. W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

akceptuję siebie, choć widzę też własne akceptuję innych, choć widzę ich wady jestem tak samo ważny jak inni ludzie Copyright by Danuta Anna

akceptuję siebie, choć widzę też własne akceptuję innych, choć widzę ich wady jestem tak samo ważny jak inni ludzie Copyright by Danuta Anna akceptuję siebie, choć widzę też własne wady akceptuję innych, choć widzę ich wady jestem tak samo ważny jak inni ludzie 1 1. Uległy (wycofany): Druga osoba jest ważniejsza niż ja 2. Agresywny (intruzywny):

Bardziej szczegółowo

Jak zapobiegać przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży.

Jak zapobiegać przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży. Jak zapobiegać przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży. (Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu) Kontakt tel.: +48 600779294 e-mail: iwona@gabinetterapeutyczny.eu Iwona Czerwoniuk psychoterapeuta

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Sztuka przekonywania

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Sztuka przekonywania Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Sztuka przekonywania Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 17 marca 2016 r. O czym dzisiaj będziemy mówić i co będziemy robić Istota przekonywania. Podstawy konstruktywnej

Bardziej szczegółowo

INTELIGENCJA EMOCJONALNA

INTELIGENCJA EMOCJONALNA INTELIGENCJA EMOCJONALNA JAKO KLUCZOWA KOMPETENCJA WSPÓŁCZESNEGO DYREKTORA Wiesława Krysa Nauczyciel dyplomowany Coach Trener w edukacji Lilianna Kupaj Coach Master Trainer ICI, Trener Transforming Comunication

Bardziej szczegółowo

Jakie kompetencje należy uznać jako kluczowe dla dziecka z autyzmem? Joanna Grochowska Skarżysko Kamienna 29.11.2012r.

Jakie kompetencje należy uznać jako kluczowe dla dziecka z autyzmem? Joanna Grochowska Skarżysko Kamienna 29.11.2012r. Jakie kompetencje należy uznać jako kluczowe dla dziecka z autyzmem? Joanna Grochowska Skarżysko Kamienna 29.11.2012r. Kompetencje kluczowe Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują

Bardziej szczegółowo

(na podstawie książki Elżbiety Sujak Małżeństwo pielęgnowane )

(na podstawie książki Elżbiety Sujak Małżeństwo pielęgnowane ) (na podstawie książki Elżbiety Sujak Małżeństwo pielęgnowane ) Przeżywanie rozmowy Uzupełnij zdania zgodnie z tym, co czujesz. Wyobraź sobie opisaną sytuację, przeżyj ją i zanotuj swoje przeżycie. 1. Gdy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Mowa ciała w pracy polonisty

Prezentacja Mowa ciała w pracy polonisty Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja Mowa ciała w pracy polonisty dr hab. Aneta Grodecka współfinansowana przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Szkoła realizuje cele i zadania wychowawcze na podstawie Ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

JAK RADZIĆ SOBIE Z NASTOLATKIEM W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH?

JAK RADZIĆ SOBIE Z NASTOLATKIEM W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH? JAK RADZIĆ SOBIE Z NASTOLATKIEM W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH? Podstawowa zasada radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych:,,nie reaguj, tylko działaj Rodzice rzadko starają się dojść do tego, dlaczego ich

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA ŻYWIOŁ ZIEMI ŻYWIOŁ ZIEMI. Cz. III

ĆWICZENIA ŻYWIOŁ ZIEMI ŻYWIOŁ ZIEMI. Cz. III Strona1 ŻYWIOŁ ZIEMI Cz. III Aby uzyskać namacalny efekt oddziaływania energii Żywiołu Ziemi w Twoim życiu - jednocześnie korzystaj i z przygotowanych tu ćwiczeń i z opisu procesów nagranych w części I.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. 1. Skala ocen : GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 6 Uczeń bardzo swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi

Bardziej szczegółowo

Zasługujesz na szacunek! Bądź pewny siebie i asertywny.

Zasługujesz na szacunek! Bądź pewny siebie i asertywny. Zasługujesz na szacunek! Bądź pewny siebie i asertywny. Obudź w sobie lwa Czy potrafisz domagać się tego, co Ci się należy? Czy umiesz powiedzieć "nie", kiedy masz do tego prawo? Czy Twoje opinie i pomysły

Bardziej szczegółowo

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Wiele osób marzy o własnym biznesie... Ale często brak im odwagi na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna Komunikacja interpersonalna Prowadzenie: Katarzyna Murawska Konrad Pluciński Zasady Mówimy sobie po imieniu Słuchamy siebie nawzajem Nie krytykujemy, nie oceniamy Tu i teraz Dyskrecja Punktualność Na zajęciach

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Pewność siebie w komunikacji. moduł 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Pewność siebie w komunikacji. moduł 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Pewność siebie w komunikacji moduł 2 Temat 2, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 2 Temat 2 Poziom 1 Pewność siebie w komunikacji Podręcznik prowadzącego Cele szkolenia Kiedy już

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Cel szkolenia: Komunikacja społeczna jest podstawą dla wielu innych umiejętności: zarządzania, przewodzenia, efektywnej pracy w zespole, a można jej się nauczyć jedynie w praktyce

Bardziej szczegółowo

Ja- inni- Nawiązywanie relacji z otoczeniem

Ja- inni- Nawiązywanie relacji z otoczeniem Ja- inni- Nawiązywanie relacji z otoczeniem Irena Krukowska Szopa Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja Kurs jest realizowany w ramach projektu pn.: Liderzy Natury ogólnopolska kampania promująca dobre praktyki

Bardziej szczegółowo

Współpraca w zespole i z klientem w sytuacjach stanowiących wyzwanie

Współpraca w zespole i z klientem w sytuacjach stanowiących wyzwanie Strona 1 Dwudniowy program szkoleniowy dla kadry zarządzającej Współpraca w zespole i z klientem w sytuacjach stanowiących wyzwanie inspirowany Porozumieniem Bez Przemocy wg Marshalla Rosenberga Co wpływa

Bardziej szczegółowo

PROCES GRUPOWY , Łódź Iwona Kania

PROCES GRUPOWY , Łódź Iwona Kania PROCES GRUPOWY 19.0.2011, Łódź Iwona Kania Człowiek jest istotą nastawioną na bycie z innymi i jego życie w większości wiąże się z grupami. Pierwszą grupą, z jaką się styka, i w której się rozwija, jest

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego edycja 2 Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI Ocena celująca: uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału z łatwością buduje spójne zdania proste i

Bardziej szczegółowo

O czym będziemy mówić?

O czym będziemy mówić? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Człowiek w firmie czyli kto i jak tu rządzi? Sztuka zaprezentowania własnej osoby Anna Śleszyńska-Świderska Uniwersytet w Białymstoku 17 października 2013 r. EKONOMICZNY

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Idealny lider grupy to ja Dr Marcin Stencel Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 20 maja 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB REALIZACJI METODY

SPOSÓB REALIZACJI METODY HASŁO PROGRAMOWE Wprowadzenie do tematu interpersonalnej Zdefiniowanie najważniejszych pojęć Komunikacja niewerbalna 3 godziny TREŚCI KSZTAŁCENIA ZAGADNIENIA I PROBLEMY Co to jest komunikacja interpersonalna

Bardziej szczegółowo

Podstawy komunikacji interpersonalnej. Poznań 2013 Copyright by Danuta Anna Michałowska

Podstawy komunikacji interpersonalnej. Poznań 2013 Copyright by Danuta Anna Michałowska Podstawy komunikacji interpersonalnej 1 Podstawy komunikacji interpersonalnej Umiejętności interpersonalne: otwartość i zaufanie Informacje zwrotne kontakt 2 abc 3 Umiejętności interpersonalne zainicjowanie

Bardziej szczegółowo

DOBRE MANIERY. DOBRE MANIERY: zachowanie społecznie właściwe. ETYKIETA: powszechnie przyjęte zasady właściwego zachowania.

DOBRE MANIERY. DOBRE MANIERY: zachowanie społecznie właściwe. ETYKIETA: powszechnie przyjęte zasady właściwego zachowania. DOBRE MANIERY DOBRE MANIERY: zachowanie społecznie właściwe. ETYKIETA: powszechnie przyjęte zasady właściwego zachowania. GRZECZNOŚĆ: dobre maniery i taktowne zachowanie. Dobre maniery świadczą o szacunku

Bardziej szczegółowo

ŻYWIOŁ WODY - ĆWICZENIA

ŻYWIOŁ WODY - ĆWICZENIA Strona1 ŻYWIOŁ WODY - ĆWICZENIA Cz. III Aby uzyskać namacalny efekt oddziaływania energii Żywiołu Wody w Twoim życiu - jednocześnie korzystaj i z przygotowanych tu ćwiczeń i z opisu procesów nagranych

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ OPS MODUŁ 2 -s WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH SPOTKANIE 1 PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ

KONSPEKT ZAJĘĆ OPS MODUŁ 2 -s WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH SPOTKANIE 1 PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ KONSPEKT ZAJĘĆ OPS MODUŁ 2 -s WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH SPOTKANIE 1 PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ zwiększenie umiejętności efektywnego komunikowania się rozwijanie technik

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNA OCENA PRACOWNIKÓW, UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ W KONTEKŚCIE REDUKCJI ETATÓW ORAZ ELEMENTY ZARZĄDZANIA EMOCJAMI

EFEKTYWNA OCENA PRACOWNIKÓW, UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ W KONTEKŚCIE REDUKCJI ETATÓW ORAZ ELEMENTY ZARZĄDZANIA EMOCJAMI EFEKTYWNA OCENA PRACOWNIKÓW, UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ W KONTEKŚCIE REDUKCJI ETATÓW ORAZ ELEMENTY ZARZĄDZANIA EMOCJAMI Prowadzący - dr Sylwia Szymańska - trener FPL Każda sytuacja wywołuje emocje

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

Marzena Targońska, Agnieszka Banasik

Marzena Targońska, Agnieszka Banasik Marzena Targońska, Agnieszka Banasik SZUKASZ PRACY I CHCESZ DOBRZE WYPAŚĆ PRZED PRACODAWCĄ? Nie wiesz, jak zaprezentować swoje zalety i pokazać się z jak najlepszej strony? Przeczytaj nasz poradnik! 2

Bardziej szczegółowo

Proces komunikacji - materiały szkoleniowe

Proces komunikacji - materiały szkoleniowe Proces komunikacji - materiały szkoleniowe Profesjonalna komunikacja Profesjonalna komunikacja to umiejętność odbierania informacji płynących od rozmówcy i przekazywania treści jakie chcemy podać, przy

Bardziej szczegółowo

nauczyciele, doceniając wartość programu i widząc jego efekty, realizują zajęcia z kolejnymi grupami dzieci.

nauczyciele, doceniając wartość programu i widząc jego efekty, realizują zajęcia z kolejnymi grupami dzieci. Program Przyjaciele Zippiego to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów

Bardziej szczegółowo

kilka definicji i refleksji na temat działań wychowawczych oraz ich efektów Irena Wojciechowska

kilka definicji i refleksji na temat działań wychowawczych oraz ich efektów Irena Wojciechowska kilka definicji i refleksji na temat działań wychowawczych oraz ich efektów Irena Wojciechowska Nasza ziemia jest zdegenerowana, dzieci przestały być posłuszne rodzicom Tekst przypisywany egipskiemu kapłanowi

Bardziej szczegółowo

Tytuł ebooka Przyjmowanie nowego wpisujesz i zadajesz styl

Tytuł ebooka Przyjmowanie nowego wpisujesz i zadajesz styl Tytuł ebooka Przyjmowanie nowego wpisujesz i zadajesz styl pracownika Tytuł do pracy ebooka Jak prowadzić rozmowę kwalifikacyjną Jak powinny brzmieć pytania rekrutacyjne w razie potrzeby podtytuł Jak zorganizować

Bardziej szczegółowo

Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki. Zespół Szkół w Rycerce Górnej

Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki. Zespół Szkół w Rycerce Górnej Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki Zespół Szkół w Rycerce Górnej CO TO JEST MOTYWACJA? Na słowo MOTYWACJA składają się dwa słówka: Motyw i Akcja. Czyli aby podjąć jakieś określone działanie

Bardziej szczegółowo

Pewność siebie w komunikacji. moduł 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności

Pewność siebie w komunikacji. moduł 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności Pewność siebie w komunikacji moduł 2 Temat 2, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Materiały dla uczestników i prezentacje znajdziesz na stronie www.akademiadlamlodych.pl w zakładce nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Skala Postaw Twórczych i Odtwórczych dla gimnazjum

Skala Postaw Twórczych i Odtwórczych dla gimnazjum Krakowska kademia im. ndrzeja Frycza Modrzewskiego Skala Postaw Twórczych i Odtwórczych dla gimnazjum utor: gnieszka Guzik, Patrycja Huget Instrukcja: Poniżej przedstawione zostały do wyboru po dwa stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Ja i inni, czyli komunikacja interpersonalna

Temat 1: Ja i inni, czyli komunikacja interpersonalna Temat 1: Ja i inni, czyli komunikacja interpersonalna Kraków, 30 października 2015 Warsztaty z komunikacji społecznej: Język ciała z elementami komunikacji interpersonalnej mgr Dominik Borowski www.dominikborowski.eu

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 7

Strona 1 z 7 1 z 7 www.fitnessmozgu.pl WSTĘP Czy zdarza Ci się, że kiedy spotykasz na swojej drodze nową wiedzę która Cię zaciekawi na początku masz duży entuzjazm ale kiedy Wchodzisz głębiej okazuje się, że z różnych

Bardziej szczegółowo

Mówić, nie mówić, czyli o różnych sposobach komunikacji

Mówić, nie mówić, czyli o różnych sposobach komunikacji Autor: Magdalena Warszowska Ptak Mówić, nie mówić, czyli o różnych sposobach komunikacji Tytuł cyklu WSiP: Historia i społeczeństwo Przedmiot: Historia i społeczeństwo (klasa IV szkoły podstawowej) Czas

Bardziej szczegółowo

SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015

SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015 SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015 INSTRUKCJA Poniżej znajdują się twierdzenia dotyczące pewnych cech, zachowań, umiejętności i zdolności,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6 klasy - Ocena Gramatyka i słownictwo uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie z łatwością buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

Bardziej szczegółowo

Szablon diagnostyczny numer 12: Autoprezentacja i radzenie sobie z lękiem społecznym (nieśmiałością)

Szablon diagnostyczny numer 12: Autoprezentacja i radzenie sobie z lękiem społecznym (nieśmiałością) Euro-Forum Marek Gudków Szablon diagnostyczny numer 12: Autoprezentacja i radzenie sobie z lękiem społecznym (nieśmiałością) Innowacyjny Program Nauczania Wczesnoszkolnego Autoprezentacja i radzenie sobie

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uczniów klas 1 3 w Szkole Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uczniów klas 1 3 w Szkole Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uczniów klas 1 3 w Szkole Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie A. Cele i zasady oceniania w klasach 1 3 I. Ocenianie to proces gromadzenia informacji o uczniach.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KOMUNIKACJI JĘZYK

WPROWADZENIE DO KOMUNIKACJI JĘZYK WPROWADZENIE DO KOMUNIKACJI JĘZYK JĘZYK -TEMATY CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA 1. Czym jest język? 2. Jak nasze myśli wpływają na język? 3. Zasady jak się porozumiewać by być zrozumianym. 4. Jak język wpływa na nasze

Bardziej szczegółowo

W ramach Komponentu II realizowane są:

W ramach Komponentu II realizowane są: O PROJEKCIE Ogólnopolski projekt szkoleniowo-doradczy Z wiekiem na plus szkolenia dla przedsiębiorstw to kompleksowy program wsparcia przedsiębiorstw w tworzeniu i wdrażaniu STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEKIEM,

Bardziej szczegółowo

Raport z testu osobowościowego SOFTSkill

Raport z testu osobowościowego SOFTSkill Raport z testu osobowościowego SOFTSkill Sporządzony dla: HR 24 SP. Z O.O. / ŚCIŚLE POUFNE / Osoba badana: Jan Kowalski Data wykonania testu: 2012-07-20 Data sporządzenia raportu: 2012-07-25 i Informacje

Bardziej szczegółowo

Pytania (zagadnienia) pomocnicze do scenariusza rozmowy nr 2

Pytania (zagadnienia) pomocnicze do scenariusza rozmowy nr 2 Pytania (zagadnienia) pomocnicze do scenariusza rozmowy nr 2 Etap I Przygotowanie doradcy zawodowego do przeprowadzenia rozmowy Pytania, które doradca powinien sobie zadać przed podjęciem pracy z klientem/klientką.

Bardziej szczegółowo

Cechy dobrego negocjatora NEGOCJACJE

Cechy dobrego negocjatora NEGOCJACJE NEGOCJACJE AGENDA 1. Istota negocjacji wprowadzenie 2. Konflikty i ich uwarunkowania 3. Style i strategie negocjacyjne 4. Proces i reguły negocjacji 5. Komunikacja w negocjacjach 6. Trudne sytuacje negocjacyjne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI KLIENTA

PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI KLIENTA VAL Gee JEFF Gee PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI KLIENTA Ćwiczenia, formularze, wskazówki dla prowadzącego Zestaw z CD WARSZAWA 2011 Spis treści Zestawienie sesji szkoleniowych według celu szkolenia...............

Bardziej szczegółowo

ROLA TRENERA W SZKOLENIU I WYCHOWANIU MŁODYCH PIŁKARZY ORAZ WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

ROLA TRENERA W SZKOLENIU I WYCHOWANIU MŁODYCH PIŁKARZY ORAZ WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI ROLA TRENERA W SZKOLENIU I WYCHOWANIU MŁODYCH PIŁKARZY ORAZ WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI Paweł Podgórski Trener EDUKATOR ZZPN E-mail: kontakt@sport-edukacja.pl CEL GŁÓWNY w pracy z najmłodszymi CEL SZKOLENIOWY

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Termin komunikacja wywodzi się z łaciny od słowa communicatio oznaczającego łączność, wymianę, rozmowę. Komunikacja interpersonalna to proces psychologiczny, dzięki któremu

Bardziej szczegółowo

Przygotuj kredki lub flamastry, długopis lub ołówek oraz kilka kartek.

Przygotuj kredki lub flamastry, długopis lub ołówek oraz kilka kartek. Pamiętaj! Ø Poniższa praca jest do wykonania przez Ciebie, nie przez dziecko/dzieci. Ø Jej wykonanie nie jest warunkiem czytania, rozmowy z dzieckiem, ale wydaje nam się, że to może Ci pomóc. Ø Znajdź

Bardziej szczegółowo