INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW"

Transkrypt

1 INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW Spis treści Wstęp Opis czynności niezbędnych do zainstalowania programu KS-ASW Instalacja programu Tworzenie schematu Oracle aptecznej bazy danych Funkcje zaawansowane w instalatorze Przygotowanie programu do pracy Pierwsze uruchomienie Aktualizacja baz słownikowych Role i uprawnienia Pracownicy Dokumenty Podstawy księgowości Tworzenie struktury firmy Tworzenie listy dostawców Tworzenie bazy towarów Tworzenie klasy towarów Tworzenie miejsca składowania Remanent początkowy Odinstalowanie programu ks-asw Strona 1 z 37

2 WSTĘP Program KS-Apteka Szpitalna Windows jest systemem komputerowym przeznaczonym do wspomagania obsługi aptek szpitalnych. Przeznaczeniem programu jest obsługa aptek posiadających wiele stanowisk pracy, jak i aptek małych, jednostanowiskowych. System jest zgodny z obowiązującymi przepisami związanymi z farmacją. Instrukcja ta ma na celu opisać sposób przygotowania programu do pracy. Poniżej przedstawione zostały podstawowe czynności związane instalacją i konfiguracją środowiska pracy. 1. OPIS CZYNNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO ZAINSTALOWANIA PROGRAMU KS-ASW 1.1. Instalacja programu Przystępując do instalacji należy w pierwszej kolejności wydzielić komputer, który będzie pełnił rolę serwera i od niego rozpocząć instalację. Po włożeniu do napędu CD-ROM płyty instalacyjnej program KS Apteka Szpitalna Windows powinien automatycznie uruchomić się instalator programu (o ile w systemie operacyjnym nie wyłączono możliwości automatycznego uruchomienia programów po włożeniu płyty) witając osobę instalującą oknem widocznym na poniższym rysunku (Rys. 1). W celu kontynuowania instalacji należy nacisnąć przycisk DALEJ. Rys. 1 Okno powitania W kolejnym oknie (Rys. 2) Instalatora należy określić typ instalacji (wersja demo, wersja demo wraz z Oracle XE, nowa instalacja oraz aktualizacja starszej wersji do najnowszej). Strona 2 z 37

3 Rys. 2 Okno wyboru typu instalacji Po wskazaniu typu instalacji należy wybrać przycisk DALEJ, a w wyświetlonym oknie (Rys. 3) określić rodzaj bazy, z którą będzie współpracował program, do wyboru jest Oracle oraz Oracle XE. W przypadku instalacji na pełnej wersji serwera Oracle należy pamiętać, aby uprzednio zainstalować i skonfigurować serwer bazy danych Oracle oraz utworzyć alias do bazy danych. W tym konkretnym przypadku wybrane zostają: Rodzaj bazy danych: OracleXE Rodzaj instalacji: Serwer/jednostanowiskowa Rys. 3 Okno wyboru parametrów instalacji Po wybraniu przycisku DALEJ wyświetli się okno (Rys. 4), w którym należy określić katalog, do którego zostanie zainstalowany program. Domyślnie instalator proponuje katalog C:\KS\KS-ASW\ oraz podaje ilość wymaganego miejsca na pliki programu, ilość dostępnego miejsca na dysku oraz szacunkową ilość wolnego miejsca jaka pozostanie na dysku po zainstalowaniu programu. W przypadku, gdy zaistnieje konieczność instalacji programu w innym katalogu należy posłużyć się funkcją Zmień katalog. Jeżeli wszystkie ustawienia są poprawne należy przycisnąć przycisk DALEJ. Strona 3 z 37

4 Rys. 4 Okno wyboru katalogu instalacyjnego W przypadku zaznaczenia Rodzaju bazy danych Oracle XE wyświetli się dodatkowe okno instalatora (Rys. 5), w którym dostępne są określone parametry zainstalowania Oracle XE (serwer). Określić należy ścieżkę docelową, porty oraz ustalić hasła dostępu na konto SYS i na konto SYSTEM, hasło jest tu domyślnie zdefiniowane, ale można je zmienić według potrzeb. W oknie tym można również zaznaczyć opcję Pomiń instalacje serwera OracleXE, wówczas instalator wychodzi z założenia, że serwer Oracle już jest zainstalowany. Rys. 5 Okno określania parametrów instalacji OracleXE Po zebraniu wszystkich potrzebnych informacji, a przed rozpoczęciem właściwej instalacji, instalator wyświetla podsumowanie widoczne na poniższym rysunku (Rys. 6), gdzie można zweryfikować poprawność podjętych decyzji. Jeśli gdzieś wkradł się błąd można wrócić do odpowiedniego kroku instalacji za pomocą przycisku WSTECZ. Jeżeli wszystko jest w porządku naciśnięcie przycisku DALEJ rozpocznie kopiowanie plików programu. Strona 4 z 37

5 Rys. 6 Okno gotowości rozpoczęcia instalacji Wybór instalacji z Oracle XE spowoduje rozpoczęcie instalacji programu Oracle XE (Rys. 7). Serwer bazodanowy instaluje się przez kilkanaście minut w zależności od wydajności sprzętu komputerowego. Rys. 7 Okno przedstawiające postęp instalacji Oracle XE Po zainstalowaniu następuje proces dostosowania zainstalowanego oprogramowania Oracle XE do pracy z KS-ASW 2014 (Rys. 8), po czym następuje wznowienie instalatora. Strona 5 z 37

6 Rys. 8 Konfiguracji serwera Oracle XE Kolejnym krokiem instalacji jest kopiowanie plików składających się na system KS ASW (Rys. 9). Rys. 9 Instalacja składników pakietu Po zainstalowaniu wszystkich potrzebnych elementów instalator poprosi o wskazanie pliku z licencją. Jeśli takiego nie ma to zaznaczenie opcji Demonstracyjna spowoduje, że instalator skopiuje w odpowiednie miejsce licencję demonstracyjną dostarczoną wraz z programem (Rys. 10). Strona 6 z 37

7 Rys. 10 Okno wyboru rodzaju licencji Skopiowanie licencji kończy proces instalacji plików składających się na oprogramowanie apteczne (Rys. 11). Rys. 11 Okno zakończenia instalacji 1.2. Tworzenie schematu Oracle aptecznej bazy danych Instalując program na świeżym systemie instalator wkracza w kolejny etap, którym jest tworzenie struktury aptecznej bazy danych. Wymagane jest tutaj zalogowanie się do konta SYSTEM przy użyciu domyślnego hasła oraclexe (Rys. 12), lub ustalonego przed etapem instalacji serwera ORACLE (Rys. 5). Następnie należy potwierdzić chęć utworzenia aptecznej bazy danych (Rys. 13). Strona 7 z 37

8 Rys. 12 Logowanie na konto SYSTEM Rys. 13 Pytanie o stworzenie bazy danych Po zatwierdzeniu uruchomiony zostaje program Orarest, tworzy on schemat bazy danych z pliku dostarczonego w programie. Wyświetlone zostaje okno z parametrami tworzonej bazy (Rys. 14), a po kliknięciu przycisku DALEJ uruchomiony zostaje właściwy mechanizm tworzenia (Rys. 15). Rys. 14 Podsumowanie parametrów tworzonej bazy danych Strona 8 z 37

9 Rys. 15 Tworzenie bazy danych Aby zakończyć instalację programu uruchomiony zostaje program ASWPLUS.EXE. W oknie Aplikacja serwisowa (Rys. 16) można sprawdzić zawartość licencji, a w przypadku przejścia z programu KS-AOW (wersja szpitalna) na program KS-ASW należy zaznaczyć opcję Import danych. Rys. 16 Okno aplikacji serwisowej Po upewnieniu się, że wszystkie dane są poprawne należy wybrać przycisk DALEJ, wówczas aplikacja serwisowa wczyta standardowe słowniki danych i wypełni bazę podstawowymi danymi (Rys. 17). Po przygotowaniu pojawi się okno informacyjne (Rys. 18), kończy to główną część instalacji. Strona 9 z 37

10 Rys. 17 Aplikacja serwisowa przygotowuje bazę danych Rys. 18 Okno kończące przygotowanie bazy danych Strona 10 z 37

11 1.3. Funkcje zaawansowane w instalatorze Po uruchomieniu programu instalacyjnego, przed właściwym procesem instalacji, możliwy jest dostęp do ukrytych funkcji (Rys. 19). Dostęp do nich uzyskuje się po naciśnięciu skrótu ALT + F12 w oknie powitalnym instalatora. Do dyspozycji są następujące funkcje: Zainstaluj BDE, Dostosuj parametry BDE, Zainstaluj SQL Links dla Oracle Silnik bazy danych BDE nie jest już wspierany i został zastąpiony nowszym mechanizmem : UNIDAC. Instalacja BDE i dodatków nie jest konieczna do działania systemu KS-ASW. Zainstaluj SQL Links dla Oracle XE Zainstaluj serwer Oracle XE Przekonfiguruj serwer Oracle XE Zainstaluj klienta Oracle XE Zainstalowane zostaną dodatki do BDE pozwalające na utworzenie w tym programie aliasu do bazy Oracle XE Zainstalowany zostanie serwer bazodanowy Dostosowanie serwera bazodanowego do pracy z programem Zainstalowany zostanie klient bazodanowy Rys. 19 Okno funkcji serwisowych Strona 11 z 37

12 2. PRZYGOTOWANIE PROGRAMU DO PRACY 2.1. Pierwsze uruchomienie System KS-ASW został zainstalowany w katalogu wybranym w trakcie instalacji (Rys. 4), w tym przypadku jest to C:\KS\KS-ASW\. W tym folderze zainstalowane zostały elementy niezbędne do działania programu. Struktura katalogu KS-ASW po instalacji wygląda następująco: \AP \BACKUP \EXE \POMOC \RAPORTY \SERWIS \SMIECI \TRANSFER \UPDATE \WYDRUKI \ZASOBY Plik ksasw.ini Plik licencyjny, plik z planem aktualizacji UPGRADE.INI i pliki Pharminedex. Archiwum bazy danych. Pliki *.exe oraz *.dll Pliki systemu pomocy. Raporty, logi z błędami. Programy serwisowe, wybrane bazy słownikowe. Pliki tymczasowe KS-ASW. Pliki odbierane lub wysyłane na zewnątrz, np. faktury, oferty, itp. Pliki pobierane podczas automatycznej aktualizacji. Wydruki zapisane do pliku. Sterowniki drukarek i inne zasoby Plik konfiguracyjny stanowiska KS-ASW, który: - Przechowuje nazwy i ścieżki modułów dostępnych w menu głównym KS-ASW - Przechowuje parametry startowe programu KS-Apteka Szpitalna Windows - Przechowuje ścieżkę do katalogu aktualizacji programu - Przechowuje informacje o parametrach połączenia z bazą danyc Plik ksasw.exe Plik uruchamiający system KS-ASW Po pierwszym uruchomieniu programu na ekranie pojawi się okno menadżera, z którego uruchamiane są wszystkie pozostałem moduły (Rys. 20). Rys. 20 Menadżer KS-ASW Strona 12 z 37

13 Pracę nad konfiguracją programu należy zacząć od modułu ASW41 Administrator (Rys. 21). Tutaj tworzy się profile pracowników, nadaje uprawnienia dostępu do poszczególnych części systemu i definiuje strukturę organizacyjną firmy. Rys. 21 Ikona administratora Pierwsze logowanie jest zawsze na domyślnego użytkownika (Rys. 22), czyli w miejscu Login: wpisać należy ks-adm, a miejsce Hasło - pozostaje puste. Kolejne otwarte okno to pytanie o wpisanie hasła i jego potwierdzenie (Rys. 23), w ten sposób powstaje hasło dla użytkownika Administrator z loginem ks-adm (Rys. 24). Rys. 22 Okno pierwszego logowania Rys. 23 Okno definiowania hasła Strona 13 z 37

14 2.2. Aktualizacja baz słownikowych Rys. 24 Konto Administratora W menu Narzędzia modułu ASW44 Komunikacja dostępna jest funkcja pozwalająca odświeżyć szereg baz słownikowych. W celu aktualizacji, należy rozwinąć menu Aktualizacja baz słownikowych i wybrać jedną z dostępnych funkcji (Rys. 25). Podstawowe bazy wczytywane były w trakcie procesu instalacyjnego po przygotowaniu schematu Oracle (Rys. 17). Rys. 25 Aktualizacja baz słownikowych 2.3. Role i uprawnienia Stworzenie roli ułatwia podział uprawnień na poszczególne stanowiska, co przyśpieszy nadawanie ich nowym pracownikom. Klikając Uprawnienia Role (Rys. 26) otwarte zostaje okno Uprawnienia w rolach (Rys. 27). Rys. 26 Funkcja definiowania roli Strona 14 z 37

15 Rys. 27 Okno uprawnień w rolach Definiowanie ról i nadawanie uprawnień odbywa się w oknie Uprawnienia w rolach (Rys. 27). Zawartość okna podzielona jest na dwie części. Z lewej strony widoczna jest lista ról zdefiniowanych w systemie, zaś z prawej znajduje się lista uprawnień wchodzących w skład wybranej roli. Przez wybór przycisku [F2] Dodaj tworzy się nową role (Rys. 28). Nadanie praw odbywa się przez wybór [F6] Prawa, po przyciśnięciu którego otwiera się okno Zmiana uprawnień w roli (Rys. 29). Pod przyciskiem [F11] Zakres można przełączać widoczność uprawnień w zależności od wybranego rodzaju magazynu (Rys. 30). Rys. 28 Tworzenie nowej roli Rys. 29 Zmiana uprawnień roli Strona 15 z 37

16 2.4. Pracownicy Rys. 30 Okno widoczności uprawnień w rolach Program KS-ASW posiada wbudowane mechanizmy pomagające w identyfikacji pracowników umożliwia przeglądanie i edycję akt personalnych. Definiowanie pracowników odbywa się przez wybór w ASW41 - ADMINISTRATOR Firma Pracownicy (Rys. 31), lub kliknięcie w ikonę Pracownicy znajdującą się w menu narzędziowym. W oknie Pracownicy (Rys. 32), po wyborze przycisku [F2] Dodaj otwarte zostaje okno Nowy Pracownik (Rys. 33), powstałą kartę należy wypełnić podstawowymi danymi personalnymi. Rys. 31 Opcja definiowania pracownika Rys. 32 Okno Pracownicy Strona 16 z 37

17 Rys. 33 Karta pracownika Po wypełnieniu podstawowych informacji można przydzielić pracownikowi role w polu (Rola) oraz przydzielić go do odpowiedniej jednostki organizacyjnej w polu Jednostka (struktura została opisana w osobnym rozdziale). Dodatkowo prawa w roli można uzupełnić klikając przycisk [F5] Prawa Funkcje programu (Rys. 34). Klikając [F5] Prawa Jednostki organizacyjne/magazyny należy dodać do poszczególnych jednostek organizacyjnych i magazynów (Rys. 35). Rys. 34 Funkcje nadawania praw i uprawnień Rys. 35 Uprawnienia do jednostek organizacyjnych i magazynów Strona 17 z 37

18 2.5. Dokumenty Okno definicji dokumentów jest dostępne w menu głównym modułu ASW41 - Administrator po wybraniu funkcji Definicje -> Dokumenty finansowe (Rys. 36). Pierwsze 100 pozycji jest predefiniowane przez producenta systemu i program pozwala użytkownikowi na konfigurację podstawowych parametrów definicji. Oprócz standardowych predefiniowanych typów dokumentów istnieje możliwość tworzenia własnych definicji. Edycja karty dokumentu dostępna jest po wyborze przycisku [F2] Dodaj (Rys. 37). Rys. 36 Okno definicji dokumentów finansowych Rys. 37 Definiowanie nowego Okno zostało podzielone graficznie na trzy zakładki [CTRL+1] Ogólne, [CTRL+2] Numeracja i [CTRL+3] Uprawnienia (dla dokumentów korygujących zakłada trzecia nie jest dostępna, ponieważ korekty dziedziczą uprawnienia po dokumentach pierwotnych). W pierwszej zakładce znajdują się podstawowe parametry definicji takie jak: Numer - numer definicji. Definicje standardowe posiadają numery od 1 do 100, definicje użytkownika - powyżej 100; Nazwa - nazwa definicji używana w oknach przeglądania bazy; Nazwa w nagłówku wydruku - nazwa definicji drukowana w nagłówku wystawianego dokumentu; Generalny typ dokumentu - określa typ dokumentu. Do wyboru: rozchód, przychód, MM (przychód/rozchód), produkcja; Wskaźnik czy korygujący - określa czy dokument jest dokumentem pierwotnym czy korygującym; Dokument pierwotny - określa definicję dokumentu pierwotnego dla definicji korekt indywidulanych; Strona 18 z 37

19 Wskaźnik czy indywidualny - informuje czy dokument danego typu jest dokumentem zbiorowym, odnoszącym się do pozycji z różnych dokumentów, czy indywidualnym, odnoszącym się do pozycji jednego dokumentu; Może istnieć bez pozycji - określa czy dokument danego typu może istnieć jako sam nagłówek bez pozycji, czy też musi zawierać pozycje; Domyślny rodzaj kontrahenta - domyślny rodzaj kontrahenta podczas tworzenia nowej operacji magazynowej. Dla dokumentów przychodu najczęściej będzie to dostawca zaś dla dokumentów rozchodu odbiorca lub jednostka organizacyjna; Rozchód kosztowy - pozwala zadecydować czy dokument danego typu zawiera pozycje określające koszt jednostki, na przykład strata; Symbol - symbol dokumentu; Uwagi - uwagi związane z definicją dokumentu finansowego; Przekazuj do systemu FK - w przypadku integracji z systemem finansowo-księgowym dane księgowe będą automatycznie przekazywane; Aktywna - informacja czy na podstawie definicji można tworzyć nowe dokumenty. Przed wyłączeniem definicji należy się upewnić, czy jakiś dokument na podstawie tej definicji nie znajduje się w buforze! Dokumenty elektroniczne - informacja czy dokument może być przekazywany elektronicznie; Dokument wewnętrzny - informacja o zasięgu dokumentu. Jeżeli wskaźnik zostanie ustawiony na dokumencie typu MM, to będzie można go tworzyć jedynie do magazynów w ramach tej samej jednostki organizacyjnej. Zakładka Numeracja zawiera pola pozwalające na określenie informacji wchodzących w skład numerów generowanych dla nowo wystawianych dokumentów wybranego typu. Należy zwrócić uwagę, że podczas edycji pól związanych z numeracjami, użytkownik może obserwować wprowadzane zmiany na przykładowym numerze. Można ustalić wartość następujących właściwości numeru: Sposób numeracji - w zależności od ustawienia numeracja może być prowadzona niezależnie dla jednostek organizacyjnych, magazynów lub jedna globalna numeracja; Dopisek do numeru - dowolny, wprowadzony przez użytkownika tekst. Zostanie dodany do numeracji po dodaniu opcji "Dopisek do numeru" z listy poniżej; Dostępne dopiski do numeru - pozwala na dodanie dynamicznych parametrów dla definicji. W przypadku dodania parametrów określających daty numeracja może być częściej zerowana, na przykład po dodaniu miesiąca do numeracji, będzie ona zerowana z początkiem każdego miesiąca. Zakładka Uprawnienia pozwala na zdefiniowanie szczegółowych uprawnień na dokumentach. Korekty będą dziedziczyły uprawnienia po dokumentach pierwotnych. W zależności od typu dokumentu niektóre uprawnienia mogą nie być dostępne. Dostępne są podstawowe trzy podstawowe typy uprawnień: Nie kontroluj - dokument nie będzie sprawdzany pod kontem wybranych uprawnień; Wydawaj/Przyjmuj - w zależności od typu dokumentu pozwala na wybranie parametrów, które pozwolą na przykład tworzyć dokumenty na podstawie definicji wybranym pracownikom; Blokuj przyjmowanie/wydawanie - pozwala wybrać te parametry, które na przykład będą blokowane podczas tworzenia dokumentu na podstawie definicji Podstawy księgowości W tym rozdziale przedstawione zostaną podstawy księgowości i opisy kont w systemie KS-ASW. W celu ułatwienia rozliczania się z księgowością ustalamy odpowiednie konta FK w polu Konto w systemie FK. Właściwe przyporządkowanie kont ułatwi rozliczenia z księgowością. Strona 19 z 37

20 W systemie KS-ASW ewidencjonujemy 3 rodzaje kont księgowych: - konta magazynowe, - ośrodki kosztów - konta rodzajowe, Przychody rejestrowane są na konta 300, są to konta magazynowe i wpisywane są na karcie magazynu podpiętego do jednostki organizacyjnej (Rys. 38). W systemie KS-ASW nie wszystkie magazyny muszą mieć przypisane konto magazynowe tzn. mogą funkcjonować magazyny centralne (widoczne po stronie FK) oraz apteczki oddziałowe, których stan nie jest widoczny na kontach magazynowych. Spowodowane jest to tym że rozchód na nie staje się automatycznie kosztem jednostki organizacyjnej związanej z apteczką. Magazyny centralne powinny być wiązane z jednostkami organizacyjnymi o rodzaju centralna, to pozwoli na wykorzystanie pełnej funkcjonalności systemu związanej z obsługą magazynów. Apteczki oddziałowe powinny mieć określany rodzaj jako oddział szpitalny. Należy pamiętać że kilka magazynów w ramach jednej jednostki może mieć to samo konto magazynowe. Pozwala to na jednoczesne odwzorowanie organizacji oraz uprawnień pracowników w ramach magazynu przy zachowaniu spójności w rozliczeniach księgowych magazynu. Rys. 38 Przykład konta FK w karcie magazynu Ośrodki kosztów rejestrowane są na kontach 500 i są zapisywane na kartotekach jednostek organizacyjnych i powinny mieć zawsze określany rodzaj jako oddział szpitalny (Rys. 39). W przypadku magazynów centralnych w strukturze tworzy się zwykle niezależnie kartoteki jednostek wydzielając jednostkę np. Magazyn apteki szpitalnej oraz ośrodek kosztów np. Apteka szpitalna, która jest nośnikiem kosztów, niezależnym od pracy magazynu. W przypadku przesunięć MM na oddziały szpitalny, które nie mają podpiętych magazynów ewidencjonowanych księgowo powstają dwie równoległe informacje: - Powstaje koszt księgowy na oddział szpitalny - Towar jest przesuwany na apteczkę która nie jest widoczna po stronie FK, a wszelki obrót towarem w ramach niej stanowi tylko informację statystyczną. Kilka jednostek wydzielonych w ramach struktury organizacyjnej może mieć przypisane jedno konto kosztowe, co pozwala na odwzorowanie struktury szpitala przy jednoczesnym zachowaniu struktury księgowej. Strona 20 z 37

21 Rys. 39 Przykład konta w karcie jednostki organizacyjnej Rodzaje kosztów są określane na kartotekach klas towarowych w strukturze drzewiastej i przypisywane są im konta 401 (Rys. 40). Struktura ta ma umożliwić stworzenie drzewiastej struktury raportowania przez co konta rodzajowe mogą być przypisywane do dowolnych gałęzi struktury oraz dowolnie powielane. Klasy towarów są następnie wiązane z nowo tworzonymi kartotekami towarowymi w relacji 1:1. Rys. 40 Przykład konta rodzajowego 2.7. Tworzenie struktury firmy Apteka, podobnie jak inne przedsiębiorstwa, może składać się z kilku oddziałów, a każdy z tych oddziałów może posiadać swój magazyn oraz stanowiska, na których odbywa się dystrybucja leków. Oprogramowanie apteczne pozwala na utworzenie wielomagazynowej struktury organizacyjnej apteki według następujących zasad: Strona 21 z 37

22 Na szczycie struktury znajduje się firma reprezentowana w programie za pomocą wizytówki apteki. Drugi poziom tworzą klasy jednostek organizacyjnych pozwalające np. na przygotowywanie zestawień rozchodu leków w określonej grupie jednostek. Na trzeci poziom składają się jednostki organizacyjne, które mogą, ale nie muszą być pogrupowane w klasy. Z każdą jednostką organizacyjną może być powiązany jeden i tylko jeden magazyn. Kolejny poziom to klasy magazynów. Następnie wyświetlane są magazyny. Na najniższym poziomie hierarchii znajdują się stanowiska, które są przypisane do jednostek organizacyjnych. Każda jednostka może zawierać dowolną ich ilość. Wizytówka apteki szpitalnej ułatwia wyświetlanie danych apteki w różnych częściach programu, głównie na wszelkiego rodzaju wydrukach. Aby wprowadzić dane apteki należy z menu głównego modułu ASW41- Administrator Firma Wizytówka (Rys. 41). Wprowadzone i zapisane w tym miejscu dane będą wyświetlane jako dane domyślne w nagłówku tworzonych dokumentów, jeśli nie zostaną one zmienione na dodatkowych szablonach. Dane uzupełniane w wizytówce to między innymi: pełna nazwa podmiotu, dokładny adres, numer telefonu, numer statystyczny REGON czy numer NIP (Rys. 42). Rys. 41 Opcja tworzenia wizytówki Rys. 42 Okno wizytówki apteki W oknie Wizytówka apteki można ustalić domyślny szablon dla wydrukowanych dokumentów korzystając z menu [F6] Wydruki (Rys. 43). Można tu określić wygląd nagłówka i stopki jakimi odtąd będą się charakteryzowały drukowane dokumenty. Rys. 43 Opcje wyboru formatu dokumentu Strona 22 z 37

23 Kolejnym etapem jest stworzenie struktury firmy. Rozpocząć należy od określenia klas jednostek organizacyjnych. Pozwala to uporządkować jednostki organizacyjne, ograniczyć przesyłanie dokumentów pomiędzy oddziałami oraz pozwala na tworzenie zestawień w ramach klas jednostek organizacyjnych. Klasa umożliwia użytkownikowi wprowadzenie własnego podziału elementów niektórych baz danych, można, np. zdefiniować klasę "Opatrunki" dla bazy towarów i zakwalifikować do niej wszystkie towary, które według uznania użytkownika są opatrunkami. Następnie, na tej podstawie, można dokonać analizy wydań leków z podziałem na klasy. W systemie KS-ASW można tworzyć wielopoziomową strukturę klas, co oznacza, że dana klasa może posiadać klasy potomne, zaś każda z tych klas potomnych także może być elementem nadrzędnym w stosunku do innych. Możliwe jest utworzenie struktury klas do trzeciego poziomu w głąb. Przy próbie tworzenia czwartego poziomu, program nie zezwoli na wykonanie operacji i wyświetli stosowny komunikat. System pozwala definiować następujące rodzaje klas: Klasy dostawców - dają użytkownikowi możliwość podzielenia zarejestrowanych w systemie dostawców pomiędzy samodzielnie stworzone grupy. Dzięki takiemu podziałowi możliwe jest, np. nakazanie programowi, aby generował zamówienia tylko do dostawców przypisanych do wybranej klasy; Klasy jednostek organizacyjnych - pozwalają na wprowadzenie podziału jednostek organizacyjnych pomiędzy klasy zdefiniowane według uznania użytkownika. Możliwe jest na tej podstawie stworzenie zestawienia rozchodu leków na poszczególnych jednostkach organizacyjnych z uwzględnieniem podziału na klasy. Klasy lekarzy - pozwalają na pogrupowanie lekarzy w klasy zdefiniowane przez użytkownika. Dzięki takiej klasyfikacji możliwa jest, np. analiza wydań leków dla lekarzy zarejestrowanych w systemie z podziałem na klasy; Klasy pacjentów odbiorców - umożliwiają podział pacjentów zarejestrowanych w systemie na klasy zdefiniowane przez użytkownika. Podobnie jak w przypadku klas lekarzy, podział taki pozwala, między innymi, na analizę wydań leków dla pacjentów z podziałem na klasy; Klasy towarów - możliwość podziału wszystkich wydawanych w aptece leków, parafarmaceutyków i środków ochrony zdrowia na klasy zdefiniowane przez użytkownika. Podobnie jak wcześniej omówione klasy, klasy towarów mają szerokie zastosowanie we wszelkiego rodzaju analizach i zestawieniach. Klasy magazynów - umożliwiają podział magazynów zarejestrowanych w systemie na klasy zdefiniowane przez użytkownika. Klasy jednostek organizacyjne deklarowane są w module ASW41 Administratora Firma Klasy jednostek organizacyjnych (Rys. 44). Rys. 44 Opcja tworzenia klas jednostek organizacyjnych Pojawi się okno gdzie można tworzyć strukturę nowej firmy (Rys. 45). Chcąc dodać nową jednostkę organizacyjną należy wybrać przycisk [F2] Dodaj i wypełnić okno Nowa klasa. W polu Klasa nadrzędna można przyporządkować każdą nową klasę, jako nadrzędną lub przyporządkować już istniejącej klasie. Pole poniżej wypełniamy unikatową nazwą, która będzie charakteryzowała daną klase Strona 23 z 37

24 Rys. 45 Klasy jednostek organizacyjnych Po utworzeniu klas jednostek organizacyjnych, można rozpocząć tworzenie jednostek organizacyjnych firmy. Klikając Firma Jednostki organizacyjne (Rys. 46) otwarte zostaje okno, w którym można dodawać kolejne jednostki (Rys. 47). Pierwsze pole umożliwia nadanie nazwy danej jednostce, ta informacja będzie wyświetlana na tworzonych dokumentach, następnie symbol. Należy wybrać rodzaj jednostki, czyli określić czy ma to być jednostka centralna czy oddział szpitalny. Tę jednostkę można przypisać do powstałej wcześniej klasy jednostek organizacyjnych w polu Klasa, przypisać jej jednostkę nadrzędną (Jednostka nadrzędna) i przypisać magazyn (Domyślny magazyn). Po pierwszym uruchomieniu nie ma jeszcze magazynów, ale po zadeklarowaniu ich w późniejszym czasie można te pole uzupełnić. Rys. 46 Opcja tworzenia jednostki organizacyjnej Strona 24 z 37

25 Rys. 47 Tworzenie nowej jednostki organizacyjnej Tworzenie nowego magazynu uzyskuje się w module ASW41- Administrator Firma Magazyny. Funkcja pozwala na założenie bazy magazynów, w których przechowywane są towary przeznaczone do dystrybucji. Dodanie nowego magazynu odbywa się w oknie Magazyn, służy do tego przycisk [F2] Dodaj (Rys. 48) Tworzenie listy dostawców Rys. 48 Tworzenie nowego magazynu Tworzenie nowego dostawcy odbywa się w module ASW22 - Kartoteki klikając Kartoteki Dostawcy Przeglądanie i edycja (Rys. 49). Informacje w oknie Dostawcy (Rys. 50) uzupełnić można przez dodawanie pozycji przy pomocy przycisku [F5] Z bazy. W otwartym oknie wyświetlona została ogólnopolska baza hurtowni farmaceutycznych oraz firm dostarczających towary dla aptek (Rys. 51). Baza ta jest tworzona przez firmę Kamsoft i nie podlega edycji ze strony użytkownika. Każdy dostawca w bazie posiada unikalny kod, za pomocą którego jest identyfikowany w systemie i poza nim (np. faktury elektroniczne). Jeżeli wyszukiwany dostawca znajduje się na liście dodać go można za pomocą przycisku [Ent] Ok. Strona 25 z 37

26 Rys. 49 Opcja dostępu do okna dostawców Rys. 50 Okno Dostawcy Rys. 51 Ogólnopolska baza hurtowni Karty dostawców można również dodawać ręcznie, należy to zrobić poprzez kliknięcie przycisku [F2] Dodaj w oknie Dostawcy (Rys. 50). Otwarte zostaje okno Nowy dostawca. Wypełnia się je informacjami na temat podstawowych danych firmy, takich jak nazwa, identyfikator nadawany przez firmę Kamsoft, skrót dostawcy. Następnie znajdują się dane lokalizacyjne, miejscowość, kod pocztowy, czy adres strony internetowej (Rys. 52). Strona 26 z 37

27 2.9. Tworzenie bazy towarów Rys. 52 Karta nowego dostawcy Baza BLOZ jest tworzoną przez firmę Kamsoft ogólnopolską bazą leków i środków ochrony zdrowia. Zawiera ona informacje o wszystkich lekach dopuszczonych do obrotu na terenie naszego kraju. Ponadto w bazie zawarte są informacje o parafarmaceutykach, ziołach oraz kosmetykach leczniczych. Uzupełniając własną bazę leków o nowe pozycje można skorzystać z funkcji Dołączenie leków z bazy KS- BLOZ. Dostępna jest ona w module ASW14 Magazyny Operacje Dołączenie leków z bazy KS-BLOZ (Rys. 53). Można tej funkcji skorzystać w dowolnym momencie, najczęściej jednak używa się jej przed wprowadzeniem remanentu początkowego, aby uzupełnić bazę towarów o brakujące pozycje. Otwarte zostaje okno z listą leków przygotowaną na podstawie danych pobranych w czasie aktualizacji bazy KS-BLOZ (Rys. 54). Aby dołączyć wybraną pozycje z listy należy zaznaczyć ją przyciskiem [Ent] Zaznacz. Jeżeli jest potrzeba dołączenia większej ilości leków możliwe jest wykonanie kilku zaznaczeń, po czym należy wybrać przycisk [F5] Dołącz. Rys. 53 Okno dostępu do bazy KS-BLOZ Strona 27 z 37

28 Rys. 54 Lista leków z bazy KS-BLOZ Następnie wyświetlona zostaje informacja z liczbą dołączonych towarów oraz potwierdzeniem wykonanej operacji (Rys. 55). Dodane pozycje można obejrzeć w oknie Towary, w module ASW22 - Kartoteki, wykorzystując kombinacje klawiszy [Ctrl+2] (Rys. 56). Rys. 55 Okno zapytania Rys. 56 Okno Towary Okno Towary (Rys. 56) zawiera wszystkie pozycje towarowe wprowadzane przez użytkowników w trakcie pracy systemu aptecznego. Każdy z towarów posiada swój własny numer, zwany numerem aptecznym, po którym jest rozpoznawany przez system. W przypadku gospodarki magazynowej można każdy towar przyporządkować do odpowiedniego kodu CPV i następnie wykorzystywać przy definiowaniu przetargów. Tworzenie nowej karty towarowej odbywa się przez kliknięcie przycisku [F2] Dodaj (Rys. 57). Rozróżnia się trzy typy kart towarowych: Karta leku Karta preparatu krwi Karta materiału Strona 28 z 37

29 Rys. 57 Opcje zakładania kart towarowych Karta leku jest podstawowym typem karty towaru i powiązana jest z magazynem leków. Utworzyć ją można przez wybór przycisku [F2] Dodaj Lek. Karta leku (Rys. 58) zawiera wszystkie podstawowe dane towaru aptecznego. Jest to szczegółowy podgląd informacji i wskaźników dla danego towaru. Karta towaru została podzielona graficznie na kilka obszarów według rodzaju danych. Rys. 58 Karta leku Kolejnym rodzajem towaru jest materiał (Rys. 59), należy uzupełnić kartę danymi towaru który nie jest lekiem. Taki towar powiązany jest z magazynu typu Materiały. Dostępne są tu dwa mnożniki ułatwiające operacje magazynowe. Rys. 59 Karta materiału medycznego Strona 29 z 37

30 Trzeci podstawowy towar to preparat krwi (Rys. 60). Jest on powiązany z magazynem banku krwi. Posiada pola do określenia grupy i rodzaju krwi, dwa mnożniki oraz słownik usług. Rys. 60 Karta preparatu krwi Ważnym elementem kart towarowych są mnożniki, czyli zależności pomiędzy poszczególnymi jednostkami miary. Definiujemy następujące mnożniki: Mnożnik lekospisowy/mnożnik hurtowy mnożnik ilości z faktury dostawcy (przyjmowanie, zamawianie), ilość jednostek lekospisowych, np. liczba opakowań dostarczonych w kartonie 1 opakowanie. Mnożnik apteczny/mnożnik własny podstawowa jednostka do wydawania na jednostkach organizacyjnych typu oddział. Definiuje ilość w jednej jednostce lekospisowej, np. liczba tabletek (lub innej jednostki miary) w jednym opakowaniu 2 blistry w opakowaniu. Na tej jednostce oparta jest minimalna podzielność. Mnożnik ilość w opakowaniu definiuje ilość w jednej jednostce lekospisowej, np. ilość w jednym opakowaniu 10 tabletek w opakowaniu. Mnożnik najczęściej wykorzystywany w zleceniach, w wydawaniu na pacjenta czy produkcji. Mnożnik ilość w jednostce definiuje ilość w jednej jednostce ilości w opakowaniu, np. miara jednej tabletki 0,3 gram. Wykorzystywany w pracowniach cytostatycznych lub zleceniach. W karcie towaru występują cztery mnożniki (Rys. 61): Mnożnik lekospisowy Mnożnik apteczny Mnożnik ilość w opakowaniu Mnożnik ilość w jednostce Strona 30 z 37

31 Rys. 61 Mnożniki kart towarowych W karcie materiału występują dwa mnożniki (Rys. 62): Mnożnik hurtowy Mnożnik własny Rys. 62 Mnożniki kart materiału Należy pamiętać że nie ma bezpośredniego powiązania pomiędzy mnożnikiem aptecznym a mnożnikiem ilość w opakowaniu. Są powiązane są z mnożnikiem lekospisowym, dobór jednostek miary związany jest miejscem wydania, jak wyżej jest napisane. Na rysunku niżej (Rys. 63) wykazany jest przykład wypełnionej karty: mnożnik lekospisowy należy traktować jako ilość opakowań danego leku w kartonie dostarczonym przez dostawce. Gdy w karcie wpisana zostanie wartość 5 op. (opakowań) oznaczało to będzie że w kartonie dostarczone będzie 5 opakowań leku. Mnożnik apteczny oznacza że w jednym opakowaniu są 2 blistry, ale też w opakowaniu będzie 12 tabletek o czym mówi mnożnik Ilość jednostek w opakowaniu. Mnożnik Ilość w jednostce określa miarę jednej tabletki. Strona 31 z 37

32 Rys. 63 Przykład wypełnionej karty Aby ułatwić pracę podczas wydawania i innych operacji magazynowych należy od razu prawidłowo skonfigurować mnożniki i jednostki miar. Ich definicje powinny być niezmienne dla każdego towaru wprowadzonego do bazy danych Tworzenie klasy towarów Użytkownik może podzielić wszystkie leki i środki ochrony zdrowia na zdefiniowane przez siebie klasy towarowe. Wprowadzenie własnego podziału elementów występujących w systemie aptecznym ułatwia proces wyszukiwania i przydzielania leków do poszczególnych magazynów. Okno dostępu i edycji klas towarowych znaleźć można w module ASW-22 KARTOTEKI Kartoteki Towary Klasy towarowe (Rys. 64). Nową klasę towarową należy utworzyć przez kliknięcie klawisza [F2] Dodaj, następnie uzupełnić dane w oknie Nowa klasa (Rys. 65). Rys. 64 Dostęp do okna edycji klas towarowych. Strona 32 z 37

33 Rys. 65 Tworzenie nowej klasy towarowej Tworzenie miejsca składowania Funkcja Miejsca Składowania pomaga w szybkim odnalezieniu miejsca przechowywania danej dostawy. Po zdefiniowaniu miejsc składowania można je powiązać z kartą towaru (Pole Składowanie na karcie towaru). Jest ono potem podpowiadane na karcie dostawy z możliwością edycji. Miejsce takie może zostać oznaczone za pomocą wybranego koloru tła oraz koloru i stylu czcionki. Tworzenie miejsca składowania można przeprowadzić w module ASW22 Kartoteki Miejsce składowania (Rys. 66). Dodawanie nowego miejsca składowania odbywa w poprzez kliknięcie przycisku [F2] Dodaj i zdefiniowanie go w oknie Miejsce składowania. Rys. 66 Opcje edycji i wyszukiwania miejsca składowania Strona 33 z 37

34 2.12. Remanent początkowy Rys. 67 Okno miejsca składowania Remanent początkowy jest to czynność, którą należy wykonać w celu pierwszego uzupełnienia stanów magazynowych w systemie. Lista towarów do wprowadzenia powinna zostać dostarczona przez szpital. Do początkowego przyjęcia stanów magazynowych służy predefiniowany dokument Remanent początkowy. W tym przypadku należy utworzyć dostawce od którego przyjęty będzie towar (Rys. 68), odbywa się to ASW22 - Kartoteki. Rys. 68 Tworzenie dostawcy Remanent początkowy W module ASW13 Zakupy należy utworzyć fakturę remanentową (Rys. 69). Po wyborze klawisza [F3] Ręcznie, należy wybrać z menu pozycje Remanent początkowy i w celach kontrolnych wpisać zbliżoną wartość brutto dokumentu do porównania z faktyczną wartością towarów (Rys. 70). Strona 34 z 37

35 Rys. 69 Wybór faktury remanentowej Rys. 70 Wartość faktury Okno wprowadzenia dokumentu (Rys. 71) uzupełnione powinno zostać odpowiednimi danymi nagłówkowymi. Pomiędzy kolejnymi polami wygodnie można się przemieszczać klawiszem ENTER. Należy uzupełnić numer wprowadzanego dokumentu, a jako dostawcę wybrać wcześniej utworzoną pozycję Remanent początkowy (Rys. 72). Rys. 71 Okno dokumentu Strona 35 z 37

36 Rys. 72 Wybór dostawcy Wprowadzenie towaru odbywa się w oknie dokumentu przy użyciu klawisza [ENT] Dopisz. W okazanym oknie (Rys. 73) należy wybrać towary, które znajdować się w asortymencie magazynu, dla którego utworzony jest remanent początkowy. Rys. 73 Wybór towaru Wypełniony dokument można pozostawić w buforze za pomocą przycisku [ESC] Zakończ (Rys. 74). Jego przyjęcie do ewidencji odbywa się przez kliknięcie przycisku [F7] Przyjęcie i kończy proces tworzenia remanentu początkowego. Od tego momentu towar jest zarejestrowany już w systemie na magazynie i widoczny dla dalszych procesów obrotu lekami. Strona 36 z 37

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW 1. Opis czynności niezbędnych do zainstalowania programu KS-ASW. Przystępując do instalacji należy w pierwszej kolejności wydzielić komputer, który będzie pełnił rolę serwera i od niego rozpocząć instalację.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW Spis treści Wstęp... 2 1. Instalacja programu... 2 1.1. Tworzenie schematu Oracle aptecznej bazy danych... 7 1.2. System ZSIMED... 10 1.2.1. Instalacja systemu ZSIMED... 10 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 12/2015 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 12/2015 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 12/2015 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-04-13 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI aswzsby.dll [2015.1.2.0] 1. Dodano opisy do nowych opcji. 2. Dodano nowe zasoby graficzne.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu KS-ASW do pracy w trybie wielopodmiotowym

Instrukcja konfiguracji programu KS-ASW do pracy w trybie wielopodmiotowym Instrukcja konfiguracji programu KS-ASW do pracy Strona 1 z 9 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania wielopodmiotowości... 3 3. Uruchamianie trybu wielopodmiotowości... 3 4. Dodawanie nowej firmy...

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

irap Raporty on-line

irap Raporty on-line irap Raporty on-line Moduł raportowania on-line irap jest zbiorem funkcji umożliwiających przesyłanie informacji pomiędzy aptekami oraz udostępnienie strony internetowej dla apteki. Niektóre funkcje realizowane

Bardziej szczegółowo

irap Raporty on-line

irap Raporty on-line irap Raporty on-line Moduł raportowania on-line irap jest zbiorem funkcji umożliwiających przesyłanie informacji pomiędzy aptekami oraz udostępnienie strony internetowej dla apteki. Niektóre funkcje realizowane

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Pobieranie komunikatów GIF

Pobieranie komunikatów GIF Spis treści Wstęp... 2 1. Ustawienia harmonogramu zadań... 3 1.1. Tryby pracy AswPlan... 3 2. System KS-EWD... 4 2.1. Instalacja KS-EWD... 5 3. Inauguracja OSOZ... 6 3.1. Zdefiniowanie zadania pobierania

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

KS-APTEKA Windows. KAMSOFT S.A. Katowice 2013 KS-AOW. (Wielomagazynowość) Instrukcja WIELOMAGAZYNOWOŚĆ Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90

KS-APTEKA Windows. KAMSOFT S.A. Katowice 2013 KS-AOW. (Wielomagazynowość) Instrukcja WIELOMAGAZYNOWOŚĆ Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90 KS-APTEKA Windows (Wielomagazynowość) KAMSOFT S.A. Katowice 2013 Strona 1 z 10 1. Koncepcja wielomagazynowości w System umożliwia zdefiniowanie hierarchicznej struktury przedsiębiorstwa. Elementy struktury

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Integracja KS-ASW i KS-Medis z system CATO

Integracja KS-ASW i KS-Medis z system CATO Integracja KS-ASW i KS-Medis z system CATO 1. WSTĘP... 2 2. ELEMENTY INTEGRACJI... 2 3. SKRÓCONY OBIEG INFORMACJI POMIĘDZY PROGRAMAMI... 2 4. INTEGRACJA Z CATO OD STRONY KS-MEDIS.... 4 4.1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2010 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2011.00.0.0 Data aktualizacji: 25.06.2010

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2013.1.0.0 Wydanie: 2013-01. Podpis cyfrowy

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2013.1.0.0 Wydanie: 2013-01. Podpis cyfrowy Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Przygotowanie certyfiaktów... 2 2.1. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 4 2.2. Dodawanie certyfikatu pracownika... 5 2.3. Informacje dodatkowe... 7 3. Podpisywanie dokumnetów...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA SYSTEMU KS-AOW ISO 9001:2008 Dokument: lipiec 2014 Wydanie: 3 Waga: 90

INSTRUKCJA INSTALACJA SYSTEMU KS-AOW ISO 9001:2008 Dokument: lipiec 2014 Wydanie: 3 Waga: 90 KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice; ul. 1 Maja 133 tel. (0-32) 209-07-05, fax. (0-32) 209-07-15 KS-APTEKA WINDOWS INSTALACJA SYSTEMU Katowice, lipiec 2014 INSTALACJA SYSTEMU KS-APTEKA WINDOWS Strona 1 z 29 Spis

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 33/2015 MODUŁ aswslow.dll SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-08-18 OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Dodano informację o nazwach międzynarodowych na karcie definiowania odpowiedników

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA SYSTEMU KS-AOW Dokument: lipiec 2015 Wydanie: 4 Waga: 90

INSTRUKCJA INSTALACJA SYSTEMU KS-AOW Dokument: lipiec 2015 Wydanie: 4 Waga: 90 Dokument: lipiec 2015 Wydanie: 4 Waga: 90 KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice; ul. 1 Maja 133 tel. (0-32) 209-07-05, fax. (0-32) 209-07-15 KS-APTEKA WINDOWS INSTALACJA SYSTEMU Katowice, sierpień 2015 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Pakiet zmian w systemie KS-AOW - lipiec 2015 r. ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90

INSTRUKCJA Pakiet zmian w systemie KS-AOW - lipiec 2015 r. ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90 Pakiet zmian w systemie KS- - lipiec 2015 r. KS- Pakiet zmian w systemie KS- związany z nowelizacją ustaw - lipiec 2015r. I. Wstęp Stan na dzień 06.07.2015 r. W związku z wejściem w życie, w pierwszej

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Profile GT

Instrukcja obsługi programu Profile GT Instrukcja obsługi programu Profile GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując domyślne

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Dla tego magazynu dodajemy dokument "BO remanent", który definiuje faktyczny, fizyczny stan magazynu:

Dla tego magazynu dodajemy dokument BO remanent, który definiuje faktyczny, fizyczny stan magazynu: Remanent w Aptece Spis treści 1 Omówienie mechanizmu 2 Dokument BO jako remanent 2.1 Dodawanie dokumentu 2.2 Generowanie pozycji remanentu 2.3 Generowanie stanów zerowych 2.4 Raporty remanentowe 3 Raport

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDNIKI PRZETARGOWE - INSTRUKCJA

ODPOWIEDNIKI PRZETARGOWE - INSTRUKCJA ODPOWIEDNIKI PRZETARGOWE - INSTRUKCJA Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Kiedy użyć odpowiedników?... 2 3. Definowanie odowiedników przetargowych w module 22-Kartoteki... 2 3.1. Dodawanie nowego powiązania towar

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2012 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str.

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str. StacjaSQL.2012 / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / str. 1 Minimalne wymagania systemowe/sprzętowe: dysk twardy: min. 3 GB

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Mechanizm centralnego zarządzania rolami

KS-ZSA. Mechanizm centralnego zarządzania rolami KS-ZSA Mechanizm centralnego zarządzania rolami 1. Opis funkcjonalności W KS-ZSA zostaje udostępniona funkcji centralnego zarządzania rolami. W samym programie jest możliwość tworzenia centralnej roli

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 11.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Alians AMReminder Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Do czego służy program Alians AMReminder? Program Alians AMReminder pozwala na automatyczne wysyłanie przypomnień do dłużników,

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Jak wyskoczy okienko z listą miejsc to proszę odznaczyć pierwszą pozycję i poszukać swoją aptekę, zaznaczyć ją i OK.

Jak wyskoczy okienko z listą miejsc to proszę odznaczyć pierwszą pozycję i poszukać swoją aptekę, zaznaczyć ją i OK. Załącznik nr 7 Wgrywanie UMX i realizacja wniosków - ŚRODKI POMOCNICZE KS-AOW 2016 v.10.02.2016 1. Wczytywanie umowy Przed rozpoczęciem sprzedaży środków pomocniczych należy wczytać do programu umowę w

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika

TIME MARKER. Podręcznik Użytkownika TIME MARKER Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. Instalacja programu... 3 III. Opis funkcji programu... 7 Lista skrótów... 7 1.1. Klawisz kontrolny... 7 1.2. Klawisz skrótu... 8

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Spis treści Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus

7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus 7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business

Bardziej szczegółowo

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych.

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych. UONET+ Co zrobić, gdy w związku z reformą oświaty witryny UONET+ dwóch jednostek należy zastąpić jedną witryną UONET+? Reforma oświaty zakłada stopniowe wygaszanie gimnazjów. Od decyzji organu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

EuroFirma. Zintegrowany System Zarządzania Firmą EUROFIRMA START. Sklep Internetowy. Bielsko-Biała, grudzien 2009

EuroFirma. Zintegrowany System Zarządzania Firmą EUROFIRMA START. Sklep Internetowy. Bielsko-Biała, grudzien 2009 EuroFirma Zintegrowany System Zarządzania Firmą EUROFIRMA START Sklep Internetowy Bielsko-Biała, grudzien 2009 Instrukcja modułu Sklep Internetowy do programu EuroFirma Start 4.03 Zestawienie to (moduł)

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

ZMIANY ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ KODU BLOZ12 ORAZ WDROŻENIEM NOWEGO FORMATU OSOZ-EDI OBOWIĄZUJĄCEGO OD 12 GRUDNIA 2012

ZMIANY ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ KODU BLOZ12 ORAZ WDROŻENIEM NOWEGO FORMATU OSOZ-EDI OBOWIĄZUJĄCEGO OD 12 GRUDNIA 2012 ZMIANY ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ KODU BLOZ12 ORAZ WDROŻENIEM NOWEGO FORMATU OSOZ-EDI OBOWIĄZUJĄCEGO OD 12 GRUDNIA 2012 I. ZMIANY W SYSTEMIE Od dnia 12 grudnia 2012 w programie KS - Apteka Ogólna Windows przestanie

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Kraków 2010 Przeznaczenie programu. Program BKP_SQL powstał z myślą ułatwienia procesy archiwizacji baz danych MSSQL. Program umożliwia seryjne wykonanie

Bardziej szczegółowo

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 Podstawowa zmiana to wprowadzenie możliwości pracy na wielu magazynach. Można zdefiniować dowolną ilość filii przedsiębiorstwa, gdzie każda z nich dysponuje własnym

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

ElektronicznA WymianA Danych: instrukcja konfiguracyjna

ElektronicznA WymianA Danych: instrukcja konfiguracyjna ElektronicznA WymianA Danych: instrukcja konfiguracyjna Automatyczna konfiguracja kanału komunikacji KS-EWD (opcja dla aptek korzystających z kanału FTP) Apteki korzystające z kanału FTP mogą skorzystać

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Zandro 1.5.5 1 Metryka dokumentu Autor: Tomasz Krówczyński Liczba stron: 14 Data utworzenia: 21-07-2014 Rewizja: 67 HISTORIA ZMIAN Data Autor Wersja Zmiany 21-07-2014 Tomasz Krówczyński

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

MEDIS_EWUS_AUTOMAT SYSTEM KS MEDIS: AUTOMAT EWUŚ Wydanie: 1.0 Data wydania: Marzec 2013 Strona/stron: 1/5

MEDIS_EWUS_AUTOMAT SYSTEM KS MEDIS: AUTOMAT EWUŚ Wydanie: 1.0 Data wydania: Marzec 2013 Strona/stron: 1/5 Automat ewuś DOKUMENTACJA PROCESU WDROŻENIA SYSTEMU Wydanie: 1.0 Data wydania: Marzec 2013 Strona/stron: 1/5 W systemie dodany został mechanizm automatycznej weryfikacji statusu ubezpieczenie pacjentów

Bardziej szczegółowo