MARSZ MILCZENIA. oława Nr 4 [70] Kwiecień Serwis Społeczno Samorządowy. HotSpot Internet za darmo [s. 5] Tu się buduje [s.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARSZ MILCZENIA. oława Nr 4 [70] Kwiecień 2010. Serwis Społeczno Samorządowy. HotSpot Internet za darmo [s. 5] Tu się buduje [s."

Transkrypt

1 oława Nr 4 [70] Kwiecień 2010 Egzemplarz bezpłatny Serwis Społeczno Samorządowy MARSZ MILCZENIA Aby skorzystać z usługi należy się zalogować wykorzystując następujący login i hasło: login: olawa hasło: olawa HotSpot Internet za darmo [s. 5] Tu się buduje [s. 6-7]

2 Serwis Społeczno Samorządowy Nr 4 [70] Kwiecień 2010 Serwis Społeczno-Samorządowy Wydawca: Urząd Miejski w Oławie Oława Plac Zamkowy 15 tel fax Zespół redakcyjny: Ewa Szczepanik Jerzy Witkowski Andrzej Łabowski Adres redakcji Oława, Rynek 25 tel Zdjęcie na okładce: Andrzej Łabowski Druk: Drukarnia Euro-Druk ul. Zawadzkiego Strzelin ISSN Kiedy 10 kwietnia media podały wiadomość o tragicznej katastrofie polskiego samolotu pod Smoleńskiem, wielu z nas wróciło pamięcią do 29 maja ubiegłego roku, kiedy to Oławę odwiedził Prezydent RP Lech Kaczyński. Wspomnienie tej wizyty, a także relacja z Marszu Milczenia, którym mieszkańcy powiatu oławskiego oddali hołd ofiarom katastrofy - na stronach 8-9. Szacunek dla tragicznie zmarłych można wyrazić również, pamiętając o państwowych świętach i aktywnie w nich uczestnicząc. Najbliższe są obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców. Jeszcze długo smutek i żal będą nam towarzyszyły, ale życie toczy się dalej i musimy wrócić do swoich obowiązków. Trwają rozpoczęte wcześniej prace inwestycyjne, w wyniku których nasze miasto z miesiąca na miesiąc pięknieje. Informacje o tym znajdziecie Państwo w kwietniowym numerze biuletynu 3S. A już dziś zapraszam do lektury majowego biuletynu, w którym przedstawimy harmonogram prac związanych z realizacją projektu Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława. Z wyrazami szacunku Pytajcie o nasz serwis w sklepach PSS: Jakub na Os. Sobieskiego, Kwadraciak przy ul. B. Chrobrego, Stodoła na pl. Gimnazjalnym, Sezam przy ul. Dąbrowskiego i DH Na Brzeskiej oraz w Intermarche, kiosk w supermarkecie Kaufland, Eco przy ul. Kasprowicza; w następujących instytucjach: Urząd Miejski (punkt informacyjny na parterze), Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy, jednostki podległe Urzędowi Miejskiemu, wszystkie szkoły w mieście, biblioteki, większe zakłady pracy oraz kilka kiosków gazetowych. W numerze RADNI O TOWARZYSTWIE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO [ES] 3 OŁAWA LIDEREM INTERNETU [ES] 3 WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA 2009 ROK [F. PAŹDZIERNIK] 4 REMONTY DRÓG GRUNTOWYCH [T. CEGLAREK] 5 HOTSPOT_UM_OLAWA [MP] 5 TU SIĘ BUDUJE 6-7 JA TUTAJ WRÓCĘ, CHYBA ŻE STANIE SIĘ COŚ NADZWYCZAJNEGO 8-9 RYNEK PRACY W OŁAWIE W PIERWSZYM KWARTALE 2010 r. [ŁMW] 10 ZIEMIA OŁAWSKA OD ŚREDNIOWIECZA DO WSPÓŁCZESNOŚCI 10 OŚRODEK KULTURY ZAPRASZA 11 SPRZĄTAJ PO SWOIM PSIE! 12 POD SKRZYDŁAMI KOGUTA [AT] 13 Z ARCHIWUM PRASOWEGO 14 POZNAJ OŁAWĘ I FOTOKTOTO 15 PRZEDWOJENNA I WSPÓŁCZESNA OŁAWA 16 2

3 Kwiecień 2010 Nr 4 [70] Serwis Społeczno Samorządowy Radni o Towarzystwie Budownictwa Społecznego Marcowa sesja Rady Miejskiej w części informacyjnej poświęcona była comiesięcznemu sprawozdaniu burmistrza z działalności w okresie pomiędzy plenarnymi sesjami oraz sprawozdaniu prezesa TBS o działalności spółki w naszym mieście. Duże zainteresowanie radnych wywołała informacja prezesa TBS Władysława Niemasa, który musiał odpowiedzieć na wiele bardzo szczegółowych pytań. Dotyczyły one przede wszystkim usuwania usterek w budynkach TBS i opłat za wynajem mieszkania. Radni zastanawiali się nad usprawnieniem procedur związanych z naprawami, a także nad zmianą sposobu zarządzania lokalami. Rada przyjęła zarówno sprawozdanie burmistrza, jak też informację prezesa TBS. Radni rozpatrzyli cztery projekty uchwał w następujących sprawach: nadania Gimnazjum nr 2 imienia Orląt Lwowskich uzasadnienie uchwały przedstawił dyrektor szkoły Ireneusz Pętal; zmiany miejscowego planu zagospodarowania Oława liderem internetu przestrzennego południowej części osiedla Nowy Otok w uzasadnieniu burmistrz Franciszek Październik poinformował, że celem zmiany jest dopuszczenie na terenie o przeznaczeniu usługowym lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (o pow. powyżej 2000 m 2 ); wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej najemcy przy zakupie mieszkania od miasta uzasadniając projekt burmistrz poinformował, że środki uzyskane ze sprzedaży lokalu, właściciel przeznaczy na poprawę warunków mieszkaniowych, tj. zakup większego mieszkania; przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. ks. Kutrowskiego w uzasadnieniu burmistrz podał, że właściciel działki wystąpił z wnioskiem o dokonanie zmiany przeznaczenia terenu z funkcji usługowej na usługowo mieszkalną wielorodzinną. Sesję zakończyły pytania i interpelacje radnych, na które odpowiedział burmistrz Franciszek Październik. [ES] Stowarzyszenie na rzecz promocji Dolnego Śląska w ramach projektu Interaktywny Samorząd - Lider Internetu 2010 stworzyło ranking jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wizerunku gmin w przestrzeni internetowej. Celem projektu jest zachęta do budowy atrakcyjnego i bogatego merytorycznie serwisu internetowego. Oława w kategorii gmin miejskich zajęła II miejsce, o czym organizatorzy poinformowali burmistrza Franciszka Października, przekazując stosowny dyplom i gratulacje. [ES] 3

4 Serwis Społeczno Samorządowy Nr 4 [70] Kwiecień 2010 Wykonanie budżetu miasta za 2009 rok Mimo trudnej sytuacji gospodarczej w Europie ubiegłoroczny budżet Oławy zamknął się dobrym wynikiem finansowym. Dochody wykonano w wysokości zł, co stanowi 96,56% w porównaniu z planowanymi zł. Nie wykonano planu dochodów tylko w pozycji udział budżetu miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych, co naturalnie wyniknęło z zaistniałej sytuacji gospodarczej. W tej pozycji planowano tys. zł, a wykonano tys. zł. Z analizy wydatków w zakresie inwestycji wynika, że wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne rozpoczęto bądź już zakończono. Największe wydatki w budżecie miasta w roku 2009 stanowiły głównie wydatki na: drogi ponad 6 mln zł w skali roku, gospodarkę mieszkaniową ponad 6,9 mln zł, oświatę 21,7 mln zł. Analizując wykonanie budżetu za rok 2009 można stwierdzić, że zrealizowano go w sposób prawidłowy i zgodny z ustawą o finansach publicznych, a procentowy wskaźnik wykonania w porównaniu z planem jest bardzo dobry. Po rozliczeniu dochodów i wydatków, budżet zamknął się kwotą dodatnią w wysokości 6,4 mln zł, która będzie rozdysponowana przy korekcie budżetu w kwietniu bieżącego roku. Franciszek Październik burmistrz Oławy 4

5 Kwiecień 2010 Nr 4 [70] Serwis Społeczno Samorządowy Remonty dróg gruntowych HotSpot_UM_Olawa HotSpot_UM_Olawa to nazwa sieci bezprzewodowej, do której od 21 kwietnia br., może podłączyć się każdy, kto chce skorzystać z darmowego dostępu do Internetu. Sieć obejmuje Skwer Jana Pawła II (przed budynkiem Urzędu Miejskiego i przed kościołem św. Piotra i Pawła) oraz teren przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego. Aby skorzystać z Internetu wystarczy komputer lub telefon komórkowy z funkcją WiFi. Po wyszukaniu sieci bezprzewodowych należy wybrać HotSpot_UM_Olawa, a następnie uruchomić przeglądarkę internetową. Pierwszą stroną, jaka wyświetli się w oknie przeglądarki, będzie strona logowania. Tu należy wpisać login: olawa i hasło: olawa. Ani loginu ani hasła nie trzeba pamiętać, gdyż są one podane na stronie logowania. Bezpłatny dostęp do Internetu ma kilka ograniczeń. W celu uniemożliwienia pobierania nielegalnych treści z Internetu, zablokowany przede wszystkim jest ruch typu p2p. Poza tym sesja połączenia trwa godzinę. Po tym czasie użytkownik zostanie wylogowany. Wystarczy się jednak ponownie zalogować, aby móc dalej bezpłatnie surfować po Internecie. Kilka miesięcy temu taki HotSpot uruchomiło Starostwo Powiatowe w Oławie i można z niego korzystać przed budynkiem Starostwa przy ul. 3 Maja. Obydwa publiczne punkty dostępu do Internetu uruchomiła firma Ronus z Oławy. Koszt naszej inwestycji wyniósł zł. Jeśli mieszkańcy i goście Oławy będą zainteresowani korzystaniem z tej usługi, uruchomione będą kolejne punkty dostępu. Jeszcze w tym roku przewidywane Surowa tegoroczna zima spowodowała wiele zniszczeń na drogach utwardzonych oraz na drogach gruntowych. Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych masą bitumiczną na zimno rozpoczęto natychmiast po ustąpieniu mrozów, natomiast masą na gorąco rozpoczęto 9 kwietnia. Wykonawcą jest firma ALMAR wyłoniona w postępowaniu przetargowym. Trwają również prace przy utrzymaniu przejezdności na drogach gruntowych. Prowadzone są siłami własnymi (ZDMiZ) z wykorzystaniem zakupionego kamienia naturalnego. Na drogach osiedla Nowy Otok, jeszcze przy zalegającej pokrywie śniegowo-lodowej i przy ujemnych temperaturach zewnętrznych, spływająca woda podskórna i powierzchniowa powodowała lokalne podmycia. Przeszkody te usuwano, montując robocze przepusty z rur PCV ø160 na skrzyżowaniach ulic: Radosnej, Pogodnej, Letniej, Błękitnej i Południowej. Po ustąpieniu śniegu w miejscach przełomów zimowych rozpoczęto wbudowywanie mieszanki kamiennej. Wykonano wzmocnienia na ulicach: Radosnej, Pogodnej, Błękitnej, gdzie łącznie wbudowano około 400 ton materiału, oraz na Świerkowej, Cedrowej i za nią, na ulicy bez nazwy. Tam wykorzystano około 350 ton materiału. Obecnie na ulicy bez nazwy wykorzystuje się szlakę z ciepłowni, jako dolną warstwę dużego zagłębienia. Potrzeba około 200 ton szlaki. Warstwę górną buduje się z mieszanki kamiennej lub frezowiny. Samo profilowanie pozostałych dróg gruntowych wymaga sprzyjających warunków pogodowych, m.in. właściwej wilgotności podłoża. 8 kwietnia rozpoczęto również remont chodnika na ul. Kościelnej. Tadeusz Ceglarek jest uruchomienie HotSpota na terenach rekreacyjnych przy Ośrodku Kultury. Mam nadzieję, że dzięki temu nasze miasto stanie się bardziej atrakcyjne dla turystów, a mieszkańcy będą mieli większe możliwości załatwiania spraw przez Internet. Do końca kwietnia planuje się również uruchomienie kamery internetowej, transmitującej na żywo obraz części oławskiego Rynku. Oławę on-line będzie można zobaczyć na naszej stronie internetowej. Zachęcam do korzystania z HotSpot_UM_Olawa i zapraszam do odwiedzenia naszej strony [MP] 5

6 Serwis Społeczno Samorządowy Nr 4 [70] Kwiecień 2010 Tu się buduje Remont ulicy Sportowej na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Żeromskiego. Budowa zielonego targowiska przy ulicy Sportowej, przeniesionego z terenu stadionu miejskiego. Budowa ronda u zbiegu ulic 3 Maja i Sikorskiego. 6

7 Kwiecień 2010 Nr 4 [70] Serwis Społeczno Samorządowy 21 kwietnia uroczyście wmurowano akt erekcyjny budowy pawilonu TESCO na terenie byłego tartaku przy ulicy 3 Maja. Roboty drogowe na osiedlu Zwierzyniec - w pobliżu śluzy i na ulicy Niedźwiedziej. Trwają prace przy budowie łącznika drogi krajowej nr 94 do ulicy Zacisznej. Kasa Urzędu Miejskiego Kasa Urzędu Miejskiego jest otwarta dla interesantów w następujących godzinach: w poniedziałki, wtorki i czwartki od 9 00 do w środy od 9 00 do w piątki od 9 00 do Przypominamy, że w kasach Banku Spółdzielczego w Oławie można bez prowizji dokonywać opłat należnych Urzędowi Miejskiemu. [DR] 7

8 Serwis Społeczno Samorządowy Nr 4 [70] Kwiecień 2010 Wspominamy wizytę Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Oławie Ja tutaj wrócę, chyba że stanie się coś nadzwyczajnego To był piątek, 29 maja ubiegłego roku, kiedy prezydent Lech Kaczyński przybył do Oławy z wizytą, aby zachęcić nas do udziału w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. Była fatalna pogoda, zimno, padał deszcz. Mimo to pod Pomnikiem Losów Ojczyzny licznie zgromadzili się samorządowcy, przedstawiciele organizacji społecznych, kombatanci i mieszkańcy a mało znaczące wówczas zastrzeżenie okazało się prorocze: 8 miasta oraz powiatu. Burmistrz Franciszek Październik witając znakomitego gościa powiedział: Jestem przekonany, że w pamięci, i samorządowców, i mieszkańców, zostanie to (spotkanie) na długo, tym bardziej, że po raz pierwszy mamy ten zaszczyt gościć głowę państwa w Oławie. Serdecznie witamy. Prezydent Lech Kaczyński rozpoczynając przemówienie natychmiast nawiązał do tych słów: Pan burmistrz powiedział, że głowa państwa pierwszy raz jest w Oławie, no ale syn głowy państwa polskiego był tutaj przez 43 lata, idzie o księcia Jakuba, syna ostatniego wielkiego króla Polski Jana III Sobieskiego. No, niestety, plan związania tych ziem ponownie z Polską wtedy się nie udał, tak jak i nie udało się Jakubowi dotrzeć do Polski wtedy, gdy sytuacja Augusta Mocnego Sasa się w wyniku zdarzeń wojennych pogorszyła, ale przecież był tu przez dziesiątki lat, i o tym ci, którzy lubią polską historię, a ja lubię, pamiętają. Na koniec wystąpienia Prezydent złożył zapewnienia, które dzisiaj nabrały nowego znaczenia Chciałbym żebyście drodzy, szanowni państwo zapamiętali, i raz jeszcze powtarzam, ja tutaj, nie kiedyś tam, tylko w tej kadencji - chyba, że stanie się coś nadzwyczajnego - tej, która potrwa jeszcze rok i siedem miesięcy, wrócę, wrócę pewnie na cały dzień albo i na nieco dłużej. Po to żeby porozmawiać o sprawach Polski, ale także i tutejszych. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję panu burmistrzowi, dziękuję władzom, dziękuję kombatantom, którym chcę przesłać wyrazy swojego uznania, i przepraszam, dziś wieczorem, a pogoda fatalna, mam w Warszawie jeszcze drugie spotkanie. Stąd taki pośpiech. I przyjechałem też trochę za późno tu na Dolny Śląsk. Ale nie dlatego, że się spóźniłem na samolot, tylko że samolot nie mógł wylądować we Wrocławiu. Dziękuję serdecznie.

9 Kwiecień 2010 Nr 4 [70] Serwis Społeczno Samorządowy 10 kwietnia tego roku o godz stało się to coś nadzwyczajnego. Prezydent Lech Kaczyński przeszedł do polskiej historii, którą tak lubił i o której mówił w Oławie, podkreślając swoje szczególne zainteresowanie. Burmistrz Franciszek Październik w księdze kondolencyjnej wyłożonej w Urzędzie Miejskim napisał: Wiadomość o tragicznej śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz polskiej Delegacji w katastrofie rządowego samolotu pod Smoleńskiem przyjąłem z głębokim żalem i smutkiem. Żałuję, że prezydent niestety już nie spełni swojej obietnicy i nie odwiedzi ponownie naszego miasta. W jednej chwili Polska straciła tak wielu wybitnych ludzi. Za każdym nazwiskiem wymienionym na liście ofiar stoi wielka ludzka tragedia bliskich pozostawionych w żalu i przerażeniu. Trudno znaleźć słowa, które oddałyby wszystkie uczucia w tych trudnych chwilach. Możemy jedynie współczuć i modlić się o siłę przetrwania dla nich. Oława Aby uczcić pamięć wszystkich ofiar katastrofy pod Smoleńskiem samorządy Powiatu Oławskiego zorganizowały Marsz Milczenia. Pochód ruszył w czwartek 15 kwietnia o godzinie spod Urzędu Miejskiego i przeszedł ulicami Oławy na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Widok ten, przypominający kondukt żałobny, wywoływał zarówno smutek, wzruszenie, ale też poczucie jedności z wszystkimi Polakami, którzy głęboko przeżyli żałobę. Pochód zakończył się minutą ciszy oraz złożeniem kwiatów i zniczy pod Pomnikiem Losów Ojczyzny. 9

10 Serwis Społeczno Samorządowy Nr 4 [70] Kwiecień 2010 Rynek pracy w Oławie w pierwszym kwartale 2010 r. Pierwszy kwartał 2010 roku to stabilizacja na rynku pracy w mieście. Po wzroście do ponad 1600 bezrobotnych na początku roku, ich liczba, utrzymuje się na stałym poziomie, z nieznacznymi wahaniami. Dokładne dane ilustruje wykres. W pierwszym kwartale zgłoszono 594 oferty pracy, w tym 414 ofert na staż. Pracę podjęło 218 osób, w tym 123 kobiety. 137 osób skorzystało z instrumentów rynku pracy szkolenia, dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, staże, prace interwencyjne. Na koniec lutego w kraju stopa bezrobocia wyniosła 13%, w województwie dolnośląskim 13,9%, w powiecie oławskim 12,6%. Dane pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego i Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie. [ŁMW] ZIEMIA OŁAWSKA OD ŚREDNIOWIECZA DO WSPÓŁCZESNOŚCI Tak zatytułowano konferencję naukową dotyczącą historii Oławy, która odbędzie się 14 maja w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego. Głównym organizatorem przedsięwzięcia, podobnie jak w roku ubiegłym, jest dr Tomasz Gałwiaczek Otwarcie konferencji Anna Gorazd Powojenne wspomnienia z Ziemi Oławskiej 9.30 Dr Robert Heś (Muzeum Narodowe we Wrocławiu) Krzyżowcy pod Oławą. Komandoria templariuszy i joannitów w Oleśnicy Małej w średniowieczu Dariusz Misiejuk (IPN we Wrocławiu) Działalność opactwa św. Wincentego na Ołbinie w zagospodarowywaniu ziemi oławskiej w XII-XV wieku Dr Stanisław Jujeczka (Uniwersytet Wrocławski) Kościół w Oławie w epoce średniowiecza Zbigniew Jakubowicz Freiherr Georg Friedrich von Kietlitz doradca i marszałek na dworze książęcym w Brzegu oraz pan na Miechowicach Oławskich Sobiesław Nowotny (Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy) Wojna trzydziestoletnia na ziemi oławskiej Ks. dr hab. Andrzej Szafulski (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu) Gen. Fryderyk Wilhelm von Seydlitz. Dowódca 8 Pułku Kirasjerów Pruskich w Oławie Maria Izabela Babecka Ziemia Oławska we wspomnieniach ojca ppłk Bolesława Babeckiego Dr Witold Musiał (Akademia Medyczna We Wrocławiu) Carl Traugott Beilschmied i dawna apteka miejska w Oławie Bartosz Kruk (IPN we Wrocławiu) Zapomniana linia kolejowa z Oławy do Boreczka Dr Tomasz Gałwiaczek (IPN we Wrocławiu) Ppłk art. Bolesław Stefan Babecki żołnierz i pionier polskości na ziemi oławskiej Dyskusja i zakończenie konferencji. Wszystkim hodowcom kogutów z Oławy i okolic przypominamy o możliwości wzięcia udziału w trójboju kogucim, który odbędzie się w ramach tegorocznych Dni Koguta w sobotę 12 czerwca około godziny na stadionie miejskim. Na znaną już wszystkim Gallustriadę, podobnie jak w latach ubiegłych, złożą się konkursy piania i piękności oraz wyścig kogutów. Nagrodą dla właściciela zwycięskiego ptaka będzie pralka automatyczna, a wszyscy uczestnicy otrzymają okolicznościowe upominki. Zgłoszenia do konkursu przyjmuje do 31 maja wydział promocji Urzędu Miejskiego w budynku USC, pok. nr 9 tel Organizatorzy zapewniają pierwszym zgłaszającym się hodowcom transport oraz klatki dla ptaków. [US] 10

11 Kwiecień 2010 Nr 4 [70] Serwis Społeczno Samorządowy Ośrodek Kultury zaprasza 1 Maja Rozpoczęcie imprez Studio Piosenki Gwiazdy Polskiej Estrady cz. 1 show kabaretowy Występy rockowych zespołów muzycznych działających przy Ośrodku Kultury Gwiazdy Polskiej Estrady cz. 2 show kabaretowy Występy rockowych zespołów muzycznych działających przy Ośrodku Kultury Gwiazdy Polskiej Estrady cz. 3 show kabaretowy Zebra koncert reggae zespól działający przy Ośrodku Kultury Gwiazdy Polskiej Estrady cz. 4 show kabaretowy Gwiazda Wieczoru Mrozu Koncert 2 Maja Otwarcie drugiego dnia imprezy Marek i Jarek program dla dzieci Paranienormalni kabaret Konkurs sponsorski OK Band koncert Gwiazda Wieczoru Feel Koncert 3 Maja uroczystości pod Pomnikiem Losów Ojczyzny Piknik rodzinny na terenach zielonych za Ośrodkiem Kultury 11

12 Serwis Społeczno Samorządowy Nr 4 [70] Kwiecień 2010 Sprzątaj po swoim psie! Pod takim hasłem Urząd Miejski w Oławie prowadzi kampanię społeczno-edukacyjną, skierowaną do mieszkańców Oławy W ramach akcji Straż Miejska prowadzi zintensyfikowane partole. Na zdjęciu inspektor Artur Teuchmann i wolontariuszka Dagmara Zwardoń, która rozdaje mieszkańcom bezpłatne zestawy higieniczne. 12 -Ta akcja ma uczyć dobrych przyzwyczajeń, ale też uświadamiać, że ten, kto nie sprząta, zostanie ukarany, bo zgodnie z prawem sprzątnie po psie to obowiązek jego właściciela podkreśla Ewa Szczepanik z Urzędu Miejskiego w Oławie. Dlatego mieszkańców Oławy czekają zarówno akcje edukacyjne, w tym kierowane do dzieci i młodzieży, ale także wzmożone kontrole Straży Miejskiej. Na terenie miasta będą rozdawane ulotki oraz bezpłatne zestawy higieniczne do sprzątania po swoim pupilu. Na zakończenie akcji planowany jest happening pod hasłem KUPA to nasz wspólny problem. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problem niesprzątania po swoich psach oraz związane z tym zagrożenia. Chodzi o uświadamianie mieszkańców miasta, że sprzątanie po psie to przede wszystkim obowiązek, ale też włączenie się w walkę o zagrożenie dla zdrowia dzieci, dbałość o środowisko i okolicę, a także świadectwo prawidłowej postawy obywatelskiej. Nakłanianie do sprzątania po swoim psie ma jednocześnie prowadzić do obalania społecznych stereotypów, że sprzątanie to wstyd, że sprzątanie to obowiązek zarządców terenu albo że psia kupa użyźnia glebę. W trakcie trwania kampanii do udziału w walce z psią kupą zaproszono szkoły, przedszkola oraz parafie. Kampania trwa od kwietnia do końca maja Więcej informacji na stronie pl. Znajdziesz tam m.in. regulaminy konkursów, plakaty, zdjęcia oraz ulotki Urzędu Miejskiego i Sanepidu. Nie przegap konkursów! Dla przedszkolaków pod hasłem Mamo! W piaskownicy jest kupa oraz dla dzieci i młodzieży na prezentację multimedialną pod hasłem Pies to KUPA obowiązków Partnerzy akcji: Straż Miejska w Oławie, Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Oławie, Spółdzielnia Mieszkaniowa Odra w Oławie, firma sprzątająca miasto AKME- BIS z Oławy, Bank Spółdzielczy w Oławie oraz Studio Reklamy WENA. W ramach akcji w trzech punktach miasta będzie można bezpłatnie pobrać zestaw higieniczny do sprzątania po swoim pupilu: kiosk na ulicy Iwaszkiewicza 27, sklepie przy skrzyżowaniu ulic Zielnej i Dzierżonia oraz w sklepie-kiosku przy ul. Chrobrego.

13 Kwiecień 2010 Nr 4 [70] Serwis Społeczno Samorządowy Pod skrzydłami koguta Calvi Risorta (ok mieszkańców) to miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Kampania (region), w prowincji Caserta. Znajduje się ok. 40 km na północny-zachód od Neapolu i ok. 25 km od Caserta. Gmina Calvi Risorta składa się z trzech wiosek: Petrulo, Visciano i Zuni. Dziedzictwo kulturowe gminy obfituje we wspaniałe zabytki archeologiczne. Na jej terenie znajdują się m.in. ruiny starożytnego rzymskiego miasta Cales. Do ważniejszych zabytków gminy należy romańska katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia, ufundowana przez św. Casto, biskupa i męczennika. Katedra powstała najprawdopodobniej około XI w. Starożytny amfiteatr prawdopodobnie był niegdyś miejscem walk gladiatorów. Zamek aragoński znajduje się na obrzeżach. Konstrukcja zamku opiera się na bazie kwadratu, z czterema okrągłymi basztami na rogach. W niedaleko położonej wiosce Petrulo, znajduje się średniowieczny stary kościół. Kościół ten został założony w 1106 r. przez zakonników bazylianów. Pochodzenie Petrulo nie jest do końca znane, lecz wielu historyków uważa, że pierwszymi mieszkańcami byli potomkowie starożytnych Rzymian, którzy po walkach z Hannibalem osiedlili się w Cales. Należy również wspomnieć o jaskini świętych, prostokątnej grocie, w której znajdują się pozostałości starożytnego ołtarza i obrazy świętych. W późniejszych wiekach jaskinia uległa zdewastowaniu, większość fresków została zniszczona lub skradziona. Castellina in Chianti (ok mieszkańców) miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Toskania, w północnej części prowincji Siena. Położona jest około 50 km od Florencji i 18 km od Sieny. Początki miasta datuje się na czasy etruskie. We wczesnym średniowieczu miasto było znane jako Salingolpe. W wiekach średnich strategiczne położenie miasta, pozwalające na kontrolowanie wszystkich otaczających dróg, dało miastu ważną pozycję wojskową. W XIV w. wzniesiono masywny zamek twierdzę, a miasto otoczono murami obronnymi. Do innych ważnych dla miasta budowli należą: kościół San Salvatore z pocz. XV w. i nekropolia Pollino znajdująca się w okolicy. Innym ciekawym zabytkiem jest imponujące łukowate przejście Via delle Volte prowadzące wzdłuż wschodniej ściany. Jednym z ciekawszych odkryć archeologicznych Chianti jest etruski grób na górze Kalwarii. Grobowiec pochodzi z VI w. p.n.e. i posiada cztery komory grobowe skierowane w cztery strony świata. Miasto słynie m.in. z produkcji wina Chianti, produkowanego od XIV w. Ważnym źródłem dochodu tego obszaru są gaje oliwne. Cechy okolicznej gleby sprawiają, że oliwa jest najwyższej jakości. Auronzo di Cadore (ok mieszkańców) miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Wenecja Euganejska, w prowincji Belluno. Ta mała miejscowość jest dobrym miejscem dla amatorów sportów zimowych. Początki istnienia miasta datuje się na okres XII w., a pierwsze ustawodawstwa na ok. XIV w. W mieście znajduje się popularny ośrodek narciarski Misurina. Znajduje się on ok metrów nad poziomem morza. W tym rejonie najpopularniejsze są trzy masywy górskie: Cadini, Sorapis, Marmarole. Ośrodek znajduje się w niedalekiej odległości od miasta i można tam uprawiać niemal wszystkie rodzaje dyscyplin narciarskich: narciarstwo biegowe, zjazdowe, snowboard, itp. W mieście można również jeździć na łyżwach i wędrować wzdłuż oznakowanych szlaków, przystosowanych zarówno dla osób początkujących, jak i dla profesjonalistów. Ze względu na wyjątkowo czyste środowisko, jest to także kurort uzdrowiskowy. Dla osób chcących po prostu spędzić miło czas przygotowana jest bogata oferta gastronomiczna i noclegowa. Turyści mogą cieszyć się spokojnym wypoczynkiem i smakować lokalnej kuchni. [AT] 13

14 Serwis Społeczno Samorządowy Nr 4 [70] Kwiecień 2010 Z archiwum prasowego Gazeta Robotnicza i Słowo Polskie rok 1969 Ze zbiorów Zbigniewa Mazura przekazanych do Biblioteki Miejskiej w Oławie 14

15 Kwiecień 2010 Nr 4 [70] Serwis Społeczno Samorządowy Fotoktoto Kogo rozpoznajesz na tej fotografii? Poznaj Oławę Gdzie znajduje się ten detal architektoniczny? Rozwiązanie z poprzedniego numeru Na zdjęciu z wycieczki do Zakopanego (połowa lat 60.) rozpoznano: 1. od prawej Zofia Karaś, 3. od prawej Teresa Komorowska, 4. Roman Witkowski, 5. Edward Terlecki, 6. Stanisław Horwacki Detal znajduje się na kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia 15

16 Foto: W. Witkowski Plac Starozamkowy przed 1945 rokiem i dzisiaj

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO Nr XVII im. A. OSIECKIEJ we WROCŁAWIU, 13 grudnia 2010 r. 13 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r.

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W sprawozdaniu przedstawionym na dzisiejszej Sesji

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję Szanowni Państwo, Dzisiejsze przywitanie Nowego Roku wykorzystujemy nie tylko jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję do podsumowania

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

via sacra PODRÓŻOWANIE BEZ GRANIC.PRZEZ WIEKI. W ZADUMIE.

via sacra PODRÓŻOWANIE BEZ GRANIC.PRZEZ WIEKI. W ZADUMIE. via sacra PODRÓŻOWANIE BEZ GRANIC.PRZEZ WIEKI. W ZADUMIE. W dniach od 23.08.2014 roku do 28.09.2014 roku, w Bazylice Mniejszej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu trwać będzie wystawa, pt. Spotkania,

Bardziej szczegółowo

Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012

Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012 Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012 PROPONOWANE FORMY PROMOCJI FIRMY W ramach współpracy przy organizacji Dożynek Powiatowych Włoszczowa 2012 proponujemy naszym sponsorom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/350/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLI/350/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r. UCHWAŁA Nr XLI/35/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 1 września 214 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 214 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze W dniach 09-11 kwietnia 2014 r. gościliśmy w naszej szkole delegację z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w składzie: płk dr inż.

Bardziej szczegółowo

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra! Miedziana Góra, 30 czerwca 2014r. Z dniem 19 maja 2014r. Gmina Miedziana Góra przystąpiła do prac nad dokumentem pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra

Bardziej szczegółowo

czwartek, 14 marca 13

czwartek, 14 marca 13 Sprawdź co się zmieni www.czystemiasto.gdansk.pl Infolinia: 58 731 64 64 (pn-pt 9:00-17:00), koszt jak za połączenie lokalne e-mail: bok@czystemiasto.gdansk.pl Biuro Obsługi Klienta ZDiZ: Wrzeszcz Górny,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIV/451/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXIV/451/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXIV/451/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r. w sprawie upamiętnienia postaci gen. Kazimierza Sosnkowskiego poprzez wzniesienie poświęconego mu pomnika popiersia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 14 kwietnia 2008 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. 1. 11 marca 2008 r. spotkanie z Dyrektorem Banku

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 25 maja 2015 97/15

poniedziałek, 25 maja 2015 97/15 poniedziałek, 25 maja 2015 97/15 AKTUALNOŚCI: PLANY, PROGRAM OSŁONOWY, EGZEKUCJA KOMORNICZA 27 maja (w środę) o godz. 13:00 rozpocznie się 14. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazło się 57

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Droga 786 kontrolowana

Droga 786 kontrolowana ISSN 1429-8589 IO IP IN P R I N C Nr 7/2012 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Akcja Dar szpiku darem życia Organizatorzy akcji "Dar szpiku darem życia" składają serdeczne podziękowania osobom i instytucjom, które przyczyniły

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 1049/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 listopada 2012 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 1049/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 listopada 2012 r. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 1049/PM/2012 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 listopada 2012 r. Informacja dotycząca potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 35/13 Nr 30/13 Nr 28/13

Protokół Nr 35/13 Nr 30/13 Nr 28/13 BR.0012.4.3.2013 BR.0012.5.3.2013 BR.0012.7.3.2013 Protokół Nr 35/13 Nr 30/13 Nr 28/13 wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury, Komisji Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki oraz Spraw Młodzieży,

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Krzczonowic!

Szanowni Mieszkańcy Krzczonowic! Szanowni Mieszkańcy Krzczonowic! W związku ze zbliżającą się 70. rocznicą wybuchu II wojny światowej ( 1 września 2009 r. ) grupa byłych i obecnych mieszkańców naszej wsi w składzie: 1. Krzysztof Granat

Bardziej szczegółowo

czwartek, 18 lipca 2013 130/13

czwartek, 18 lipca 2013 130/13 czwartek, 18 lipca 2013 130/13 AKTUALNOŚCI: Z 36 metrów na 16 Mieszkańcy Płaszowa zwrócili się do Biura Planowania Przestrzennego z wnioskiem o zmianę dotychczasowej maksymalnej wysokości obiektów zabudowy

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nazwa i opis przedmiotu

Nazwa i opis przedmiotu Przedwojenna fotografia przedstawiające płytę żorskiego rynku. 1. przedwojenna przedstawiająca portret zbiorowy komendantów żorskiej policji. 2. z ok XIX/XX wieku. Portret, sepia. 3. z ok XIX/XX wieku.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

Plany realizacji dolnośląskiej polityki rowerowej

Plany realizacji dolnośląskiej polityki rowerowej Plany realizacji dolnośląskiej polityki rowerowej dr Maciej Zathey Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Znakowane szlaki rowerowe PTTK (w km) Źródło:

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu Tatrzańskiego na lata 2008-2012.

w sprawie: zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu Tatrzańskiego na lata 2008-2012. w sprawie: zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Powiatu Tatrzańskiego na lata 2008-2012. Data utworzenia 2008-06-16 Numer aktu 135 Kadencja Kadencja 2002-2006 UCHWAŁA NR XVIII/135/08 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? Działalność Powiatu, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Bardziej szczegółowo

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40 Protokół nr 6/11 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki i Promocji, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, które odbyło się w dniu 18 maja 2011 r. w sali nr 8 Starostwa

Bardziej szczegółowo

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych dr Alina Muzioł-Węcławowicz Politechnika Warszawska Forum Rewitalizacji 1 PLAN PREZENTACJI projekty mieszkaniowe a kompleksowość

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY BARLINEK NA LATA 2008-2015

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY BARLINEK NA LATA 2008-2015 INWESTYCJE Zaopatrzenie w wodę pitną 1. mieszkańców gminy Barlinek - Spółka Wodna wg. planu rozwoju sieci Spólki PŁONIA 2004 2011 Wodnej "Płonia". Budowa i przebudowa dróg 2. łączących północną część Miasta

Bardziej szczegółowo

X Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej

X Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej X Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej W dniu 28 kwietnia 2016 r. w Klubie 4.Regionalnej Bazy Logistycznej odbyła się Gala Finałowa X Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej,

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr LX/509/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25 września 2014 roku

Uzasadnienie do Uchwały Nr LX/509/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25 września 2014 roku Uzasadnienie do Uchwały Nr LX/509/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25 września 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2014 rok DOCHODY BUDŻETOWE Dział 700 Rozdział 70005 Zmniejsza

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

Odkłamywacz PO - Kultura się liczy

Odkłamywacz PO - Kultura się liczy Odkłamywacz PO - Kultura się liczy PAKT DLA KULTURY Co najmniej 1% wszystkich wydatków budżetowych Uczestnictwo w kulturze i twórcza aktywność obywateli jako priorytety polityki rządu i samorządów Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CZEMIERNIKI na dzień 31.12.2014 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CZEMIERNIKI na dzień 31.12.2014 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 5/2015 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 23 marca 2015 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CZEMIERNIKI na dzień 31.12.2014 r. Grunty i lasy Stan gruntów skomunalizowanych

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Dla rozwoju infrastruktury i środowiska INFORMATOR - lipiec 2009 17 milionów dla Środy Śląskiej Unijne pieniądze na eko-inwestycje 39 milionów dla Strzegomia Szkolenie JRP Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 25 września 2015 r. Poz. 2034 UCHWAŁA NR XV/66/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 17 września 2015 r.

Opole, dnia 25 września 2015 r. Poz. 2034 UCHWAŁA NR XV/66/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 17 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 25 września 2015 r. Poz. 2034 UCHWAŁA NR XV/66/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na

Bardziej szczegółowo