MARSZ MILCZENIA. oława Nr 4 [70] Kwiecień Serwis Społeczno Samorządowy. HotSpot Internet za darmo [s. 5] Tu się buduje [s.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARSZ MILCZENIA. oława Nr 4 [70] Kwiecień 2010. Serwis Społeczno Samorządowy. HotSpot Internet za darmo [s. 5] Tu się buduje [s."

Transkrypt

1 oława Nr 4 [70] Kwiecień 2010 Egzemplarz bezpłatny Serwis Społeczno Samorządowy MARSZ MILCZENIA Aby skorzystać z usługi należy się zalogować wykorzystując następujący login i hasło: login: olawa hasło: olawa HotSpot Internet za darmo [s. 5] Tu się buduje [s. 6-7]

2 Serwis Społeczno Samorządowy Nr 4 [70] Kwiecień 2010 Serwis Społeczno-Samorządowy Wydawca: Urząd Miejski w Oławie Oława Plac Zamkowy 15 tel fax Zespół redakcyjny: Ewa Szczepanik Jerzy Witkowski Andrzej Łabowski Adres redakcji Oława, Rynek 25 tel Zdjęcie na okładce: Andrzej Łabowski Druk: Drukarnia Euro-Druk ul. Zawadzkiego Strzelin ISSN Kiedy 10 kwietnia media podały wiadomość o tragicznej katastrofie polskiego samolotu pod Smoleńskiem, wielu z nas wróciło pamięcią do 29 maja ubiegłego roku, kiedy to Oławę odwiedził Prezydent RP Lech Kaczyński. Wspomnienie tej wizyty, a także relacja z Marszu Milczenia, którym mieszkańcy powiatu oławskiego oddali hołd ofiarom katastrofy - na stronach 8-9. Szacunek dla tragicznie zmarłych można wyrazić również, pamiętając o państwowych świętach i aktywnie w nich uczestnicząc. Najbliższe są obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców. Jeszcze długo smutek i żal będą nam towarzyszyły, ale życie toczy się dalej i musimy wrócić do swoich obowiązków. Trwają rozpoczęte wcześniej prace inwestycyjne, w wyniku których nasze miasto z miesiąca na miesiąc pięknieje. Informacje o tym znajdziecie Państwo w kwietniowym numerze biuletynu 3S. A już dziś zapraszam do lektury majowego biuletynu, w którym przedstawimy harmonogram prac związanych z realizacją projektu Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława. Z wyrazami szacunku Pytajcie o nasz serwis w sklepach PSS: Jakub na Os. Sobieskiego, Kwadraciak przy ul. B. Chrobrego, Stodoła na pl. Gimnazjalnym, Sezam przy ul. Dąbrowskiego i DH Na Brzeskiej oraz w Intermarche, kiosk w supermarkecie Kaufland, Eco przy ul. Kasprowicza; w następujących instytucjach: Urząd Miejski (punkt informacyjny na parterze), Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy, jednostki podległe Urzędowi Miejskiemu, wszystkie szkoły w mieście, biblioteki, większe zakłady pracy oraz kilka kiosków gazetowych. W numerze RADNI O TOWARZYSTWIE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO [ES] 3 OŁAWA LIDEREM INTERNETU [ES] 3 WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ZA 2009 ROK [F. PAŹDZIERNIK] 4 REMONTY DRÓG GRUNTOWYCH [T. CEGLAREK] 5 HOTSPOT_UM_OLAWA [MP] 5 TU SIĘ BUDUJE 6-7 JA TUTAJ WRÓCĘ, CHYBA ŻE STANIE SIĘ COŚ NADZWYCZAJNEGO 8-9 RYNEK PRACY W OŁAWIE W PIERWSZYM KWARTALE 2010 r. [ŁMW] 10 ZIEMIA OŁAWSKA OD ŚREDNIOWIECZA DO WSPÓŁCZESNOŚCI 10 OŚRODEK KULTURY ZAPRASZA 11 SPRZĄTAJ PO SWOIM PSIE! 12 POD SKRZYDŁAMI KOGUTA [AT] 13 Z ARCHIWUM PRASOWEGO 14 POZNAJ OŁAWĘ I FOTOKTOTO 15 PRZEDWOJENNA I WSPÓŁCZESNA OŁAWA 16 2

3 Kwiecień 2010 Nr 4 [70] Serwis Społeczno Samorządowy Radni o Towarzystwie Budownictwa Społecznego Marcowa sesja Rady Miejskiej w części informacyjnej poświęcona była comiesięcznemu sprawozdaniu burmistrza z działalności w okresie pomiędzy plenarnymi sesjami oraz sprawozdaniu prezesa TBS o działalności spółki w naszym mieście. Duże zainteresowanie radnych wywołała informacja prezesa TBS Władysława Niemasa, który musiał odpowiedzieć na wiele bardzo szczegółowych pytań. Dotyczyły one przede wszystkim usuwania usterek w budynkach TBS i opłat za wynajem mieszkania. Radni zastanawiali się nad usprawnieniem procedur związanych z naprawami, a także nad zmianą sposobu zarządzania lokalami. Rada przyjęła zarówno sprawozdanie burmistrza, jak też informację prezesa TBS. Radni rozpatrzyli cztery projekty uchwał w następujących sprawach: nadania Gimnazjum nr 2 imienia Orląt Lwowskich uzasadnienie uchwały przedstawił dyrektor szkoły Ireneusz Pętal; zmiany miejscowego planu zagospodarowania Oława liderem internetu przestrzennego południowej części osiedla Nowy Otok w uzasadnieniu burmistrz Franciszek Październik poinformował, że celem zmiany jest dopuszczenie na terenie o przeznaczeniu usługowym lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (o pow. powyżej 2000 m 2 ); wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej najemcy przy zakupie mieszkania od miasta uzasadniając projekt burmistrz poinformował, że środki uzyskane ze sprzedaży lokalu, właściciel przeznaczy na poprawę warunków mieszkaniowych, tj. zakup większego mieszkania; przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. ks. Kutrowskiego w uzasadnieniu burmistrz podał, że właściciel działki wystąpił z wnioskiem o dokonanie zmiany przeznaczenia terenu z funkcji usługowej na usługowo mieszkalną wielorodzinną. Sesję zakończyły pytania i interpelacje radnych, na które odpowiedział burmistrz Franciszek Październik. [ES] Stowarzyszenie na rzecz promocji Dolnego Śląska w ramach projektu Interaktywny Samorząd - Lider Internetu 2010 stworzyło ranking jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wizerunku gmin w przestrzeni internetowej. Celem projektu jest zachęta do budowy atrakcyjnego i bogatego merytorycznie serwisu internetowego. Oława w kategorii gmin miejskich zajęła II miejsce, o czym organizatorzy poinformowali burmistrza Franciszka Października, przekazując stosowny dyplom i gratulacje. [ES] 3

4 Serwis Społeczno Samorządowy Nr 4 [70] Kwiecień 2010 Wykonanie budżetu miasta za 2009 rok Mimo trudnej sytuacji gospodarczej w Europie ubiegłoroczny budżet Oławy zamknął się dobrym wynikiem finansowym. Dochody wykonano w wysokości zł, co stanowi 96,56% w porównaniu z planowanymi zł. Nie wykonano planu dochodów tylko w pozycji udział budżetu miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych, co naturalnie wyniknęło z zaistniałej sytuacji gospodarczej. W tej pozycji planowano tys. zł, a wykonano tys. zł. Z analizy wydatków w zakresie inwestycji wynika, że wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne rozpoczęto bądź już zakończono. Największe wydatki w budżecie miasta w roku 2009 stanowiły głównie wydatki na: drogi ponad 6 mln zł w skali roku, gospodarkę mieszkaniową ponad 6,9 mln zł, oświatę 21,7 mln zł. Analizując wykonanie budżetu za rok 2009 można stwierdzić, że zrealizowano go w sposób prawidłowy i zgodny z ustawą o finansach publicznych, a procentowy wskaźnik wykonania w porównaniu z planem jest bardzo dobry. Po rozliczeniu dochodów i wydatków, budżet zamknął się kwotą dodatnią w wysokości 6,4 mln zł, która będzie rozdysponowana przy korekcie budżetu w kwietniu bieżącego roku. Franciszek Październik burmistrz Oławy 4

5 Kwiecień 2010 Nr 4 [70] Serwis Społeczno Samorządowy Remonty dróg gruntowych HotSpot_UM_Olawa HotSpot_UM_Olawa to nazwa sieci bezprzewodowej, do której od 21 kwietnia br., może podłączyć się każdy, kto chce skorzystać z darmowego dostępu do Internetu. Sieć obejmuje Skwer Jana Pawła II (przed budynkiem Urzędu Miejskiego i przed kościołem św. Piotra i Pawła) oraz teren przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego. Aby skorzystać z Internetu wystarczy komputer lub telefon komórkowy z funkcją WiFi. Po wyszukaniu sieci bezprzewodowych należy wybrać HotSpot_UM_Olawa, a następnie uruchomić przeglądarkę internetową. Pierwszą stroną, jaka wyświetli się w oknie przeglądarki, będzie strona logowania. Tu należy wpisać login: olawa i hasło: olawa. Ani loginu ani hasła nie trzeba pamiętać, gdyż są one podane na stronie logowania. Bezpłatny dostęp do Internetu ma kilka ograniczeń. W celu uniemożliwienia pobierania nielegalnych treści z Internetu, zablokowany przede wszystkim jest ruch typu p2p. Poza tym sesja połączenia trwa godzinę. Po tym czasie użytkownik zostanie wylogowany. Wystarczy się jednak ponownie zalogować, aby móc dalej bezpłatnie surfować po Internecie. Kilka miesięcy temu taki HotSpot uruchomiło Starostwo Powiatowe w Oławie i można z niego korzystać przed budynkiem Starostwa przy ul. 3 Maja. Obydwa publiczne punkty dostępu do Internetu uruchomiła firma Ronus z Oławy. Koszt naszej inwestycji wyniósł zł. Jeśli mieszkańcy i goście Oławy będą zainteresowani korzystaniem z tej usługi, uruchomione będą kolejne punkty dostępu. Jeszcze w tym roku przewidywane Surowa tegoroczna zima spowodowała wiele zniszczeń na drogach utwardzonych oraz na drogach gruntowych. Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych masą bitumiczną na zimno rozpoczęto natychmiast po ustąpieniu mrozów, natomiast masą na gorąco rozpoczęto 9 kwietnia. Wykonawcą jest firma ALMAR wyłoniona w postępowaniu przetargowym. Trwają również prace przy utrzymaniu przejezdności na drogach gruntowych. Prowadzone są siłami własnymi (ZDMiZ) z wykorzystaniem zakupionego kamienia naturalnego. Na drogach osiedla Nowy Otok, jeszcze przy zalegającej pokrywie śniegowo-lodowej i przy ujemnych temperaturach zewnętrznych, spływająca woda podskórna i powierzchniowa powodowała lokalne podmycia. Przeszkody te usuwano, montując robocze przepusty z rur PCV ø160 na skrzyżowaniach ulic: Radosnej, Pogodnej, Letniej, Błękitnej i Południowej. Po ustąpieniu śniegu w miejscach przełomów zimowych rozpoczęto wbudowywanie mieszanki kamiennej. Wykonano wzmocnienia na ulicach: Radosnej, Pogodnej, Błękitnej, gdzie łącznie wbudowano około 400 ton materiału, oraz na Świerkowej, Cedrowej i za nią, na ulicy bez nazwy. Tam wykorzystano około 350 ton materiału. Obecnie na ulicy bez nazwy wykorzystuje się szlakę z ciepłowni, jako dolną warstwę dużego zagłębienia. Potrzeba około 200 ton szlaki. Warstwę górną buduje się z mieszanki kamiennej lub frezowiny. Samo profilowanie pozostałych dróg gruntowych wymaga sprzyjających warunków pogodowych, m.in. właściwej wilgotności podłoża. 8 kwietnia rozpoczęto również remont chodnika na ul. Kościelnej. Tadeusz Ceglarek jest uruchomienie HotSpota na terenach rekreacyjnych przy Ośrodku Kultury. Mam nadzieję, że dzięki temu nasze miasto stanie się bardziej atrakcyjne dla turystów, a mieszkańcy będą mieli większe możliwości załatwiania spraw przez Internet. Do końca kwietnia planuje się również uruchomienie kamery internetowej, transmitującej na żywo obraz części oławskiego Rynku. Oławę on-line będzie można zobaczyć na naszej stronie internetowej. Zachęcam do korzystania z HotSpot_UM_Olawa i zapraszam do odwiedzenia naszej strony [MP] 5

6 Serwis Społeczno Samorządowy Nr 4 [70] Kwiecień 2010 Tu się buduje Remont ulicy Sportowej na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Żeromskiego. Budowa zielonego targowiska przy ulicy Sportowej, przeniesionego z terenu stadionu miejskiego. Budowa ronda u zbiegu ulic 3 Maja i Sikorskiego. 6

7 Kwiecień 2010 Nr 4 [70] Serwis Społeczno Samorządowy 21 kwietnia uroczyście wmurowano akt erekcyjny budowy pawilonu TESCO na terenie byłego tartaku przy ulicy 3 Maja. Roboty drogowe na osiedlu Zwierzyniec - w pobliżu śluzy i na ulicy Niedźwiedziej. Trwają prace przy budowie łącznika drogi krajowej nr 94 do ulicy Zacisznej. Kasa Urzędu Miejskiego Kasa Urzędu Miejskiego jest otwarta dla interesantów w następujących godzinach: w poniedziałki, wtorki i czwartki od 9 00 do w środy od 9 00 do w piątki od 9 00 do Przypominamy, że w kasach Banku Spółdzielczego w Oławie można bez prowizji dokonywać opłat należnych Urzędowi Miejskiemu. [DR] 7

8 Serwis Społeczno Samorządowy Nr 4 [70] Kwiecień 2010 Wspominamy wizytę Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Oławie Ja tutaj wrócę, chyba że stanie się coś nadzwyczajnego To był piątek, 29 maja ubiegłego roku, kiedy prezydent Lech Kaczyński przybył do Oławy z wizytą, aby zachęcić nas do udziału w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. Była fatalna pogoda, zimno, padał deszcz. Mimo to pod Pomnikiem Losów Ojczyzny licznie zgromadzili się samorządowcy, przedstawiciele organizacji społecznych, kombatanci i mieszkańcy a mało znaczące wówczas zastrzeżenie okazało się prorocze: 8 miasta oraz powiatu. Burmistrz Franciszek Październik witając znakomitego gościa powiedział: Jestem przekonany, że w pamięci, i samorządowców, i mieszkańców, zostanie to (spotkanie) na długo, tym bardziej, że po raz pierwszy mamy ten zaszczyt gościć głowę państwa w Oławie. Serdecznie witamy. Prezydent Lech Kaczyński rozpoczynając przemówienie natychmiast nawiązał do tych słów: Pan burmistrz powiedział, że głowa państwa pierwszy raz jest w Oławie, no ale syn głowy państwa polskiego był tutaj przez 43 lata, idzie o księcia Jakuba, syna ostatniego wielkiego króla Polski Jana III Sobieskiego. No, niestety, plan związania tych ziem ponownie z Polską wtedy się nie udał, tak jak i nie udało się Jakubowi dotrzeć do Polski wtedy, gdy sytuacja Augusta Mocnego Sasa się w wyniku zdarzeń wojennych pogorszyła, ale przecież był tu przez dziesiątki lat, i o tym ci, którzy lubią polską historię, a ja lubię, pamiętają. Na koniec wystąpienia Prezydent złożył zapewnienia, które dzisiaj nabrały nowego znaczenia Chciałbym żebyście drodzy, szanowni państwo zapamiętali, i raz jeszcze powtarzam, ja tutaj, nie kiedyś tam, tylko w tej kadencji - chyba, że stanie się coś nadzwyczajnego - tej, która potrwa jeszcze rok i siedem miesięcy, wrócę, wrócę pewnie na cały dzień albo i na nieco dłużej. Po to żeby porozmawiać o sprawach Polski, ale także i tutejszych. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję panu burmistrzowi, dziękuję władzom, dziękuję kombatantom, którym chcę przesłać wyrazy swojego uznania, i przepraszam, dziś wieczorem, a pogoda fatalna, mam w Warszawie jeszcze drugie spotkanie. Stąd taki pośpiech. I przyjechałem też trochę za późno tu na Dolny Śląsk. Ale nie dlatego, że się spóźniłem na samolot, tylko że samolot nie mógł wylądować we Wrocławiu. Dziękuję serdecznie.

9 Kwiecień 2010 Nr 4 [70] Serwis Społeczno Samorządowy 10 kwietnia tego roku o godz stało się to coś nadzwyczajnego. Prezydent Lech Kaczyński przeszedł do polskiej historii, którą tak lubił i o której mówił w Oławie, podkreślając swoje szczególne zainteresowanie. Burmistrz Franciszek Październik w księdze kondolencyjnej wyłożonej w Urzędzie Miejskim napisał: Wiadomość o tragicznej śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz polskiej Delegacji w katastrofie rządowego samolotu pod Smoleńskiem przyjąłem z głębokim żalem i smutkiem. Żałuję, że prezydent niestety już nie spełni swojej obietnicy i nie odwiedzi ponownie naszego miasta. W jednej chwili Polska straciła tak wielu wybitnych ludzi. Za każdym nazwiskiem wymienionym na liście ofiar stoi wielka ludzka tragedia bliskich pozostawionych w żalu i przerażeniu. Trudno znaleźć słowa, które oddałyby wszystkie uczucia w tych trudnych chwilach. Możemy jedynie współczuć i modlić się o siłę przetrwania dla nich. Oława Aby uczcić pamięć wszystkich ofiar katastrofy pod Smoleńskiem samorządy Powiatu Oławskiego zorganizowały Marsz Milczenia. Pochód ruszył w czwartek 15 kwietnia o godzinie spod Urzędu Miejskiego i przeszedł ulicami Oławy na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Widok ten, przypominający kondukt żałobny, wywoływał zarówno smutek, wzruszenie, ale też poczucie jedności z wszystkimi Polakami, którzy głęboko przeżyli żałobę. Pochód zakończył się minutą ciszy oraz złożeniem kwiatów i zniczy pod Pomnikiem Losów Ojczyzny. 9

10 Serwis Społeczno Samorządowy Nr 4 [70] Kwiecień 2010 Rynek pracy w Oławie w pierwszym kwartale 2010 r. Pierwszy kwartał 2010 roku to stabilizacja na rynku pracy w mieście. Po wzroście do ponad 1600 bezrobotnych na początku roku, ich liczba, utrzymuje się na stałym poziomie, z nieznacznymi wahaniami. Dokładne dane ilustruje wykres. W pierwszym kwartale zgłoszono 594 oferty pracy, w tym 414 ofert na staż. Pracę podjęło 218 osób, w tym 123 kobiety. 137 osób skorzystało z instrumentów rynku pracy szkolenia, dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, staże, prace interwencyjne. Na koniec lutego w kraju stopa bezrobocia wyniosła 13%, w województwie dolnośląskim 13,9%, w powiecie oławskim 12,6%. Dane pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego i Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie. [ŁMW] ZIEMIA OŁAWSKA OD ŚREDNIOWIECZA DO WSPÓŁCZESNOŚCI Tak zatytułowano konferencję naukową dotyczącą historii Oławy, która odbędzie się 14 maja w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego. Głównym organizatorem przedsięwzięcia, podobnie jak w roku ubiegłym, jest dr Tomasz Gałwiaczek Otwarcie konferencji Anna Gorazd Powojenne wspomnienia z Ziemi Oławskiej 9.30 Dr Robert Heś (Muzeum Narodowe we Wrocławiu) Krzyżowcy pod Oławą. Komandoria templariuszy i joannitów w Oleśnicy Małej w średniowieczu Dariusz Misiejuk (IPN we Wrocławiu) Działalność opactwa św. Wincentego na Ołbinie w zagospodarowywaniu ziemi oławskiej w XII-XV wieku Dr Stanisław Jujeczka (Uniwersytet Wrocławski) Kościół w Oławie w epoce średniowiecza Zbigniew Jakubowicz Freiherr Georg Friedrich von Kietlitz doradca i marszałek na dworze książęcym w Brzegu oraz pan na Miechowicach Oławskich Sobiesław Nowotny (Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy) Wojna trzydziestoletnia na ziemi oławskiej Ks. dr hab. Andrzej Szafulski (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu) Gen. Fryderyk Wilhelm von Seydlitz. Dowódca 8 Pułku Kirasjerów Pruskich w Oławie Maria Izabela Babecka Ziemia Oławska we wspomnieniach ojca ppłk Bolesława Babeckiego Dr Witold Musiał (Akademia Medyczna We Wrocławiu) Carl Traugott Beilschmied i dawna apteka miejska w Oławie Bartosz Kruk (IPN we Wrocławiu) Zapomniana linia kolejowa z Oławy do Boreczka Dr Tomasz Gałwiaczek (IPN we Wrocławiu) Ppłk art. Bolesław Stefan Babecki żołnierz i pionier polskości na ziemi oławskiej Dyskusja i zakończenie konferencji. Wszystkim hodowcom kogutów z Oławy i okolic przypominamy o możliwości wzięcia udziału w trójboju kogucim, który odbędzie się w ramach tegorocznych Dni Koguta w sobotę 12 czerwca około godziny na stadionie miejskim. Na znaną już wszystkim Gallustriadę, podobnie jak w latach ubiegłych, złożą się konkursy piania i piękności oraz wyścig kogutów. Nagrodą dla właściciela zwycięskiego ptaka będzie pralka automatyczna, a wszyscy uczestnicy otrzymają okolicznościowe upominki. Zgłoszenia do konkursu przyjmuje do 31 maja wydział promocji Urzędu Miejskiego w budynku USC, pok. nr 9 tel Organizatorzy zapewniają pierwszym zgłaszającym się hodowcom transport oraz klatki dla ptaków. [US] 10

11 Kwiecień 2010 Nr 4 [70] Serwis Społeczno Samorządowy Ośrodek Kultury zaprasza 1 Maja Rozpoczęcie imprez Studio Piosenki Gwiazdy Polskiej Estrady cz. 1 show kabaretowy Występy rockowych zespołów muzycznych działających przy Ośrodku Kultury Gwiazdy Polskiej Estrady cz. 2 show kabaretowy Występy rockowych zespołów muzycznych działających przy Ośrodku Kultury Gwiazdy Polskiej Estrady cz. 3 show kabaretowy Zebra koncert reggae zespól działający przy Ośrodku Kultury Gwiazdy Polskiej Estrady cz. 4 show kabaretowy Gwiazda Wieczoru Mrozu Koncert 2 Maja Otwarcie drugiego dnia imprezy Marek i Jarek program dla dzieci Paranienormalni kabaret Konkurs sponsorski OK Band koncert Gwiazda Wieczoru Feel Koncert 3 Maja uroczystości pod Pomnikiem Losów Ojczyzny Piknik rodzinny na terenach zielonych za Ośrodkiem Kultury 11

12 Serwis Społeczno Samorządowy Nr 4 [70] Kwiecień 2010 Sprzątaj po swoim psie! Pod takim hasłem Urząd Miejski w Oławie prowadzi kampanię społeczno-edukacyjną, skierowaną do mieszkańców Oławy W ramach akcji Straż Miejska prowadzi zintensyfikowane partole. Na zdjęciu inspektor Artur Teuchmann i wolontariuszka Dagmara Zwardoń, która rozdaje mieszkańcom bezpłatne zestawy higieniczne. 12 -Ta akcja ma uczyć dobrych przyzwyczajeń, ale też uświadamiać, że ten, kto nie sprząta, zostanie ukarany, bo zgodnie z prawem sprzątnie po psie to obowiązek jego właściciela podkreśla Ewa Szczepanik z Urzędu Miejskiego w Oławie. Dlatego mieszkańców Oławy czekają zarówno akcje edukacyjne, w tym kierowane do dzieci i młodzieży, ale także wzmożone kontrole Straży Miejskiej. Na terenie miasta będą rozdawane ulotki oraz bezpłatne zestawy higieniczne do sprzątania po swoim pupilu. Na zakończenie akcji planowany jest happening pod hasłem KUPA to nasz wspólny problem. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problem niesprzątania po swoich psach oraz związane z tym zagrożenia. Chodzi o uświadamianie mieszkańców miasta, że sprzątanie po psie to przede wszystkim obowiązek, ale też włączenie się w walkę o zagrożenie dla zdrowia dzieci, dbałość o środowisko i okolicę, a także świadectwo prawidłowej postawy obywatelskiej. Nakłanianie do sprzątania po swoim psie ma jednocześnie prowadzić do obalania społecznych stereotypów, że sprzątanie to wstyd, że sprzątanie to obowiązek zarządców terenu albo że psia kupa użyźnia glebę. W trakcie trwania kampanii do udziału w walce z psią kupą zaproszono szkoły, przedszkola oraz parafie. Kampania trwa od kwietnia do końca maja Więcej informacji na stronie pl. Znajdziesz tam m.in. regulaminy konkursów, plakaty, zdjęcia oraz ulotki Urzędu Miejskiego i Sanepidu. Nie przegap konkursów! Dla przedszkolaków pod hasłem Mamo! W piaskownicy jest kupa oraz dla dzieci i młodzieży na prezentację multimedialną pod hasłem Pies to KUPA obowiązków Partnerzy akcji: Straż Miejska w Oławie, Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Oławie, Spółdzielnia Mieszkaniowa Odra w Oławie, firma sprzątająca miasto AKME- BIS z Oławy, Bank Spółdzielczy w Oławie oraz Studio Reklamy WENA. W ramach akcji w trzech punktach miasta będzie można bezpłatnie pobrać zestaw higieniczny do sprzątania po swoim pupilu: kiosk na ulicy Iwaszkiewicza 27, sklepie przy skrzyżowaniu ulic Zielnej i Dzierżonia oraz w sklepie-kiosku przy ul. Chrobrego.

13 Kwiecień 2010 Nr 4 [70] Serwis Społeczno Samorządowy Pod skrzydłami koguta Calvi Risorta (ok mieszkańców) to miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Kampania (region), w prowincji Caserta. Znajduje się ok. 40 km na północny-zachód od Neapolu i ok. 25 km od Caserta. Gmina Calvi Risorta składa się z trzech wiosek: Petrulo, Visciano i Zuni. Dziedzictwo kulturowe gminy obfituje we wspaniałe zabytki archeologiczne. Na jej terenie znajdują się m.in. ruiny starożytnego rzymskiego miasta Cales. Do ważniejszych zabytków gminy należy romańska katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia, ufundowana przez św. Casto, biskupa i męczennika. Katedra powstała najprawdopodobniej około XI w. Starożytny amfiteatr prawdopodobnie był niegdyś miejscem walk gladiatorów. Zamek aragoński znajduje się na obrzeżach. Konstrukcja zamku opiera się na bazie kwadratu, z czterema okrągłymi basztami na rogach. W niedaleko położonej wiosce Petrulo, znajduje się średniowieczny stary kościół. Kościół ten został założony w 1106 r. przez zakonników bazylianów. Pochodzenie Petrulo nie jest do końca znane, lecz wielu historyków uważa, że pierwszymi mieszkańcami byli potomkowie starożytnych Rzymian, którzy po walkach z Hannibalem osiedlili się w Cales. Należy również wspomnieć o jaskini świętych, prostokątnej grocie, w której znajdują się pozostałości starożytnego ołtarza i obrazy świętych. W późniejszych wiekach jaskinia uległa zdewastowaniu, większość fresków została zniszczona lub skradziona. Castellina in Chianti (ok mieszkańców) miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Toskania, w północnej części prowincji Siena. Położona jest około 50 km od Florencji i 18 km od Sieny. Początki miasta datuje się na czasy etruskie. We wczesnym średniowieczu miasto było znane jako Salingolpe. W wiekach średnich strategiczne położenie miasta, pozwalające na kontrolowanie wszystkich otaczających dróg, dało miastu ważną pozycję wojskową. W XIV w. wzniesiono masywny zamek twierdzę, a miasto otoczono murami obronnymi. Do innych ważnych dla miasta budowli należą: kościół San Salvatore z pocz. XV w. i nekropolia Pollino znajdująca się w okolicy. Innym ciekawym zabytkiem jest imponujące łukowate przejście Via delle Volte prowadzące wzdłuż wschodniej ściany. Jednym z ciekawszych odkryć archeologicznych Chianti jest etruski grób na górze Kalwarii. Grobowiec pochodzi z VI w. p.n.e. i posiada cztery komory grobowe skierowane w cztery strony świata. Miasto słynie m.in. z produkcji wina Chianti, produkowanego od XIV w. Ważnym źródłem dochodu tego obszaru są gaje oliwne. Cechy okolicznej gleby sprawiają, że oliwa jest najwyższej jakości. Auronzo di Cadore (ok mieszkańców) miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Wenecja Euganejska, w prowincji Belluno. Ta mała miejscowość jest dobrym miejscem dla amatorów sportów zimowych. Początki istnienia miasta datuje się na okres XII w., a pierwsze ustawodawstwa na ok. XIV w. W mieście znajduje się popularny ośrodek narciarski Misurina. Znajduje się on ok metrów nad poziomem morza. W tym rejonie najpopularniejsze są trzy masywy górskie: Cadini, Sorapis, Marmarole. Ośrodek znajduje się w niedalekiej odległości od miasta i można tam uprawiać niemal wszystkie rodzaje dyscyplin narciarskich: narciarstwo biegowe, zjazdowe, snowboard, itp. W mieście można również jeździć na łyżwach i wędrować wzdłuż oznakowanych szlaków, przystosowanych zarówno dla osób początkujących, jak i dla profesjonalistów. Ze względu na wyjątkowo czyste środowisko, jest to także kurort uzdrowiskowy. Dla osób chcących po prostu spędzić miło czas przygotowana jest bogata oferta gastronomiczna i noclegowa. Turyści mogą cieszyć się spokojnym wypoczynkiem i smakować lokalnej kuchni. [AT] 13

14 Serwis Społeczno Samorządowy Nr 4 [70] Kwiecień 2010 Z archiwum prasowego Gazeta Robotnicza i Słowo Polskie rok 1969 Ze zbiorów Zbigniewa Mazura przekazanych do Biblioteki Miejskiej w Oławie 14

15 Kwiecień 2010 Nr 4 [70] Serwis Społeczno Samorządowy Fotoktoto Kogo rozpoznajesz na tej fotografii? Poznaj Oławę Gdzie znajduje się ten detal architektoniczny? Rozwiązanie z poprzedniego numeru Na zdjęciu z wycieczki do Zakopanego (połowa lat 60.) rozpoznano: 1. od prawej Zofia Karaś, 3. od prawej Teresa Komorowska, 4. Roman Witkowski, 5. Edward Terlecki, 6. Stanisław Horwacki Detal znajduje się na kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia 15

16 Foto: W. Witkowski Plac Starozamkowy przed 1945 rokiem i dzisiaj

Remont stacji i odcinka PKP

Remont stacji i odcinka PKP SERWIS SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWY Nr 7-8 (49-50) Oława lipiec - sierpień 08 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Remont stacji i odcinka PKP Serwis Społeczno-Samorządowy Wydawca: Urząd Miejski w Oławie 55-200 Oława Plac Zamkowy

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

OŁAWA Nr 10 [112] Październik 2013 SERWIS SPOŁECZNO SAMORZĄDOWY. Dzień Edukacji Narodowej [s. 8-9] Goście z Oberasbach [s. 4] Egzemplarz bezpłatny

OŁAWA Nr 10 [112] Październik 2013 SERWIS SPOŁECZNO SAMORZĄDOWY. Dzień Edukacji Narodowej [s. 8-9] Goście z Oberasbach [s. 4] Egzemplarz bezpłatny OŁAWA Nr 10 [112] Październik 2013 Egzemplarz bezpłatny SERWIS SPOŁECZNO SAMORZĄDOWY foto: osi-olawa.info Dzień Edukacji Narodowej [s. 8-9] Goście z Oberasbach [s. 4] Serwis Społeczno Samorządowy Nr 10

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Bardzo ważną inwestycją była przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Szarych Szeregów, Wesołej i Reja. Miliony na inwestycje!

Strzegom. Bardzo ważną inwestycją była przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Szarych Szeregów, Wesołej i Reja. Miliony na inwestycje! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 35, 25.02.2014 r. Rok IiI ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 11.03.2014 r. STRZEGOM Była dyskusja o ul. Olszowej Bardzo ważną inwestycją była przebudowa

Bardziej szczegółowo

Co to jest rewitalizacja Kęt

Co to jest rewitalizacja Kęt Ważne informacje przed listopadowym świętem www.info.kety.pl NR NR 611 (199) (204) maj listopad 2008 2008 cena 2,00 zł cena 2,00 zł Nr indeksu 363928 Nr indeksu 363928 ISSN ISSN 1425-6975 1425-6975 Co

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2015

PROTOKÓŁ Nr VII/2015 1 PROTOKÓŁ Nr VII/2015 z obrad VII Sesji Rady Miejskiej Leszna VII kadencji, odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 roku w sali obrad Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia nr 15 w Lesznie, w godzinach od

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek!

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 24, 10.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 24.09.2013 r. w numerze: STRZEGOM Inwestycje dla naszych sołectw Jak zmieniają się strzegomskie

Bardziej szczegółowo

Bezpłatny Internet dzięki 2, 5 mln zł unijnego dofinansowania

Bezpłatny Internet dzięki 2, 5 mln zł unijnego dofinansowania ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 7/218 LIPIEC-SIERPIEŃ 2010 W numerze: Miasto zapłaciło za naprawę policyjnego fotoradaru Prezydent nagrodził najlepszych uczniów Można już korzystać z 44

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Maj 2009 nr 4 (206) www.puszczykowo.pl ISSN 1231-8493. 5 lat EUROPEJSKIEJ. 35 lat Muzeum s.11

ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Maj 2009 nr 4 (206) www.puszczykowo.pl ISSN 1231-8493. 5 lat EUROPEJSKIEJ. 35 lat Muzeum s.11 ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Maj 2009 nr 4 (206) ISSN 1231-8493 5 lat W UNII EUROPEJSKIEJ s.13 Absolutorium s.4 udzielone Konserwator zabytków s.9 odpowiada 35 lat Muzeum s.11 im. Arkadego Fiedlera

Bardziej szczegółowo

Strzegom. W mieście powstanie restauracja, na którą czekają strzegomianie McDonald s w Strzegomiu

Strzegom. W mieście powstanie restauracja, na którą czekają strzegomianie McDonald s w Strzegomiu Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 17, 04.06.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 18.06.2013 r w numerze: STRZEGOM Super prezent dla grafficiarzy Jest kolejne kilkadziesiąt

Bardziej szczegółowo

Złożyliśmy wniosek na schetynówkę

Złożyliśmy wniosek na schetynówkę ISSN 1426-770X Nakład 5000 egz. MIESIĘCZNIK NR 10/197 LISTOPAD 2008 W numerze: O dobrodziejstwach specustawy drogowej Zmienił się regulamin strefy płatnego parkowania Rada Miasta uchwaliła Program Ochrony

Bardziej szczegółowo

Strzegomia. Powstanie dom opieki!

Strzegomia. Powstanie dom opieki! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 36, 11.03.2014 r. Rok IiI ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 25.03.2014 r. STRZEGOM Rusza remont, będą objazdy Wiele działań gmina kieruje w stronę

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę!

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 62; 14.04.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 28.04.2015 r. w numerze: STRZEGOM Goczałkowianka ma 100 lat!!! Mieszkanka gminy Strzegom

Bardziej szczegółowo

Nowa siedziba Temidy. Dziedziniec sądu; z lewej część budynku, gdzie będą się mieścić księgi wieczyste. Południowa fasada budynku.

Nowa siedziba Temidy. Dziedziniec sądu; z lewej część budynku, gdzie będą się mieścić księgi wieczyste. Południowa fasada budynku. Nr 2/476; luty 2011 Południowa fasada budynku. Nowa siedziba Temidy czytaj na str. 10-11. Dziedziniec sądu; z lewej część budynku, gdzie będą się mieścić księgi wieczyste. Przed salami rozpraw elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Powołanie samorządu można uznać za jeden z największych sukcesów okresu transformacji. Srebrne gody samorządu

Strzegom. Powołanie samorządu można uznać za jeden z największych sukcesów okresu transformacji. Srebrne gody samorządu Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 65; 26.05.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 09.06.2015 r. w numerze: STRZEGOM Remonty dróg i chodników Jakie inwestycje drogowe przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Bezpłatny Informator Gminy Jarocin. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY, nr 2/2013, 10 kwietnia 2013

Bezpłatny Informator Gminy Jarocin. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY, nr 2/2013, 10 kwietnia 2013 Bezpłatny Informator Gminy Jarocin EGZEMPLARZ BEZPŁATNY, nr 2/2013, 10 kwietnia 2013 2 Bibliotekarki w USA Reprezentantki dziesięciu bibliotek publicznych z całej Polski zostały zaproszone na wizytę studyjną

Bardziej szczegółowo

Nr 11/437; listopad 2007

Nr 11/437; listopad 2007 Nr 11/437; listopad 2007 Święto Niepodległości... Czytaj na stronie 10 11 Drodzy Rybniczanie! Okładka: Jeszcze do niedawna charakterystyczne drzewo w Orzepowicach miało jesienne barwy... Zdj.: Dominika

Bardziej szczegółowo

Gliwiccy Kresowianie. Utrudnienia mają swoje granice. Czekamy na wielki finał. 50-52/2009 (460-462) czwartek, 17 grudnia 2009 r.

Gliwiccy Kresowianie. Utrudnienia mają swoje granice. Czekamy na wielki finał. 50-52/2009 (460-462) czwartek, 17 grudnia 2009 r. Następne wydanie MSI 7 stycznia 2010 r. 4 Utrudnienia mają swoje granice Zanim przejedziemy nowymi drogami, musimy zwykle tolerować utrudnienia na ulicach. To normalne nic nie powstaje z dnia na dzień.

Bardziej szczegółowo

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania!

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! WYDAWCA ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS. 8 lipca (środa) 2015 r. numer 27/1179 BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY KREDYTY GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE

Bardziej szczegółowo

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA MINISTER GRATULOWAŁ DARII Fot. Mirosław Wójtowicz Na zaproszenie dowódcy Sił Powietrznych w sierpniowych obchodach Święta Lotnictwa w Warszawie uczestniczyła Daria Brozińska uczestniczka zajęć plastycznych

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Gminne Wiadomości. To sposób na uciążliwych! Koszarowa w remoncie. Pilnie potrzebna jest krew! Wielka nagroda dla Strzegomia

Strzegom. Gminne Wiadomości. To sposób na uciążliwych! Koszarowa w remoncie. Pilnie potrzebna jest krew! Wielka nagroda dla Strzegomia Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 16, 21.05.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 04.06.2013 r w numerze: STRZEGOM Wielka nagroda dla Strzegomia Wyróżnienie marszałka

Bardziej szczegółowo

Pomoc powodzianom. Jawor - STR. 2-12 Dla dobra wspólnego, dobre wspólne budować... Jawor uczcił 20. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego w RP

Pomoc powodzianom. Jawor - STR. 2-12 Dla dobra wspólnego, dobre wspólne budować... Jawor uczcił 20. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego w RP Pomoc powodzianom Burmistrz Miasta Jawora informuje, że codziennie - w godz. od 9. do 18. - w siedzibie Banku Żywności w Jaworze przy ul. Poniatowskiego 22, na rzecz powodzian, prowadzona jest zbiórka

Bardziej szczegółowo

Środki przyznane, a płacimy sami

Środki przyznane, a płacimy sami Miejskie lato co weekend to atrakcja Sierpień był bogaty w wydarzenia kulturalne, historyczne i sportowe. Można o nich przeczytać na kolejnych stronach Gazety Samorządu Miasta Ciechanów. ISSN 1426-770X

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

NR 11/238 ISSN: 1234-5911

NR 11/238 ISSN: 1234-5911 www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 11/238 Grudzień NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 Wszystkim Tczewianom, ich bliskim i gościom, którzy zgromadzą się w naszych domach przy

Bardziej szczegółowo

Potrójna radość. na osiedlu Zasole. Pomagać innym. Co słychać w oświęcimskiej PWSZ. Przybędzie mieszkań. Festiwal donosów

Potrójna radość. na osiedlu Zasole. Pomagać innym. Co słychać w oświęcimskiej PWSZ. Przybędzie mieszkań. Festiwal donosów Nakład 20.000 egz. ANKIETA Zapraszamy do wypełnienia ankiety na ostatniej stronie MY Ty,, ja i wszyscy Mieszkańcy Ziemi Oświęcimskiej, którym nie są obce jej sprawy Potrójna radość na osiedlu Zasole Pomagać

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Dni Gminy str. 10 www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj Dni Gminy str. 10 www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ czerwiec 2010 ~ nr 6 (231) ~ rok XXI ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl Dni Gminy str. 10 Baranowo ~ Batorowo ~ Ceradz Kościelny ~ Chyby ~

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA NR 4/286 TCZEW KWIECIEŃ 2015 r. ISSN 1234 5911 24 INWESTYCJE OBYWATELSKIE

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA NR 4/286 TCZEW KWIECIEŃ 2015 r. ISSN 1234 5911 24 INWESTYCJE OBYWATELSKIE TCZEW 1 PANORAMA MIASTA www.wrotatczewa.pl www.bip.tczew.pl Kwiecień 2015 PANORAMA MIASTA BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU MIASTA TCZEWA NR 4/286 TCZEW KWIECIEŃ 2015 r. ISSN 1234 5911 24 INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

2 Z ŻYCIA MIASTA. Raz jeszcze życzymy mieszkańcom Milanówka wszystkiego co najlepsze w Nowym 2013 Roku!

2 Z ŻYCIA MIASTA. Raz jeszcze życzymy mieszkańcom Milanówka wszystkiego co najlepsze w Nowym 2013 Roku! nr 1/2 /201 3 lu ty Egz zemp plar larz zb ezp łat ny W NUMERZE: Z ŻYCIA MIASTA: Spotkania z Mieszkańcami Możliwy kompromis w sprawie ekranów SAMORZĄD: Pożegnaliśmy radną Barbarę Wiśniewską Przygotowania

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo