FRANCZYZA W POLSCE. Franczyza partnerstwo czy ostry reżim? listopada 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FRANCZYZA W POLSCE. Franczyza partnerstwo czy ostry reżim? 14 20 listopada 2014 r."

Transkrypt

1 33 Franczyza partnerstwo czy ostry reżim? Bardzo istotnym i szerokim zagadnieniem jest jakość współpracy pomiędzy dawcami licencji a franczyzobiorcami. Rynek franczyzy jest zbiorem otwartym i obejmuje każdą możliwą branżę, w której działający podmiot stworzył mechanizm pozwalający zarabiać i chce się nim podzielić. Piotr Skopowski Wiele branż, wiele różnych mechanizmów i różnorodność osób zarządzających systemami franczyzowymi nie pozwala na jednoznaczną odpowiedź partnerstwo czy ostry reżim? Były lub nadal są na rynku marki, które prowadzą spory sądowe ze swoimi franczyzobiorcami, a współpraca ta z partnerstwem nie miała nic wspólnego. Z drugiej jednak strony franczyza jest idealnym modelem rozpoczęcia własnego biznesu pod funkcjonującą już w określonej branży marką, z wykorzystaniem sprawdzonych i wypracowanych mechanizmów pozwalających odnieść wymierne korzyści. Należy wobec tego wybrać model franczyzowy, który jest dla nas zrozumiały w branży, która jest nam znana, lub też posiadamy odpowiednie kompetencje i warunki pozwalające nam zrozumieć i poznać mechanizmy funkcjonujące na danym rynku. Każdy model współpracy franczyzowej powinien opierać się na partnerstwie. Posiadamy w naszej sieci osoby, które nie tylko skupiają się na pracy operacyjnej, lecz także wzbogacają nas o nową wiedzę i pomysły na dalsze rozwijanie wspólnego biznesu. Osoby te w konsekwencji otrzymują dodatkowe wartości jako pierwsze uczestniczą w nowych projektach lub też w pierwszej kolejności otrzymują dodatkowe narzędzia i mechanizmy pozwalające na poprawę jakości działalności oddziału franczyzowego. Odpowiednie nastawienie Myślę, że najlepszym słowem obrazującym idealny związek pomiędzy dawcą a biorcą licencji jest synergia. Każda zainteresowana osoba powinna w trakcie spotkania wstępnego ze swoim potencjalnym franczyzodawcą porozmawiać z taką samą wagą o dwóch obszarach współpracy czego oczekuję od franczyzodawcy oraz co mogę dać w zamian. Czasami bywa tak, że są duże oczekiwania ze strony kandydata, a zachowanie związane z przystąpieniem do współpracy bywa utożsamiane z zachowaniem konsumenckim w sytuacji kupna określonego produktu płacę, więc wymagam. Należy podkreślić tutaj słowo współpraca, ma ono istotne znaczenie dla zachowania relacji partnerskich i utrzymywania synergii w działalności. Osobiście uważam, że system franczyzowy, który nie oczekuje od podmiotu przystępującego do współpracy niczego prócz określonej wartości pieniężnej, może być wątpliwej jakości. Oczekiwania franczyzodawcy muszą być jednak na określonym poziomie i o określonej wadze. Na tej płaszczyźnie mamy punkt przegięcia, który powoduje, że współpraca partnerska zmienia się w reżim. Warto więc szczegółowo przeanalizować umowę i w sytuacji niejasności lub możliwej szerokiej interpretacji poprosić o pisemne stanowisko dotyczące określonych jej zapisów. Franczyzobiorcy to samodzielne podmioty biznesowe i należy pozwolić im na daleko posuniętą autonomię w obszarach, które nie są związane bezpośrednio z wizerunkiem marki oraz jakością działalności. Oczekiwania względem biorcy licencji nie powinny być tożsame lub podobne z oczekiwaniami i nakładaniem obowiązków służbowych na pracowników zatrudnionych na podstawie przepisów prawa pracy. W tym miejscu przytoczę po raz kolejny słowo synergia. Synergia to w wielkim uproszczeniu sytuacja, w której dwie strony, współpracując ze sobą, wytworzą większą wspólną wartość niż każda ze stron samodzielnie. Taki system współpracy jest idealny i warto przed podpisaniem umowy zadbać o warunki pozwalające na jego stworzenie. Jeśli mamy przeczucie, że to ktoś na nas przede wszystkim zyskuje wartość, to zastanówmy się dwa razy przed rozpoczęciem takiej działalności. Trzeba się przygotować Niezmiernie ważne dla poznania naszego przyszłego dawcy licencji jest spotkanie oko w oko z osobami zarządzającymi siecią franczyzową. Przygotujmy się do tego spotkania. Rozpoznanie wspólnych oczekiwań i omówienie najważniejszych punktów przyszłej współpracy wraz z analizą umowy franczyzowej jest kluczem pozwalającym na podjęcie właściwej decyzji. Wobec powyższego proponuję każdemu kandydatowi na franczyzobiorcę rozważyć czy jego współpraca z danym podmiotem będzie synergią, czy też mechanizmem, w którym jedna strona osiąga przewagę w otrzymywanych wartościach. Warto być świadomym swoich kompetencji i nie rozpoczynać biznesu na całkowicie nieznanym sobie gruncie, w branży, w której nie jesteśmy w stanie szybko rozpoznać i zrozumieć mechanizmów w niej funkcjonujących. Część franczyzodawców ochoczo ogłasza, że znajomość rynku i branży nie ma żadnego znaczenia. Jednak tak naprawdę nie ma to znaczenia tylko wtedy, gdy kandydat będzie potrafił wejść w daną dziedzinę, ponieważ działał w podobnym otoczeniu lub posiada zasoby, które mu to ułatwią. Nie rzucajmy się na nieznane wody bez dostępu do jakichkolwiek map. Współpraca jest wspaniałym pomysłem na biznes, jeśli będziemy działali w znanym nam otoczeniu i z dawcą licencji, który stworzył warunki do zaistnienia synergii. Wielokrotnie słyszałem, że franczyza była najlepszą decyzją w życiu osób, które zaczęły swą działalność pod istniejącą już marką, i wszystkim życzę, aby mogli wygłosić kiedyś takie właśnie stwierdzenie. Autor jest prezesem F4 B Sp. z o.o.

2 34 Idealny franczyzobiorca to taki, dla którego ten określony rodzaj działalności gospodarczej to po prostu sposób na życie. Jest zmotywowany do działania, zaangażowany i zna model biznesowy, w którym funkcjonuje. Jest świadomy wpływu utrzymania wysokich standardów obsługi na poziom sprzedaży, dlatego potrafi zbudować dobre relacje z lokalną społecznością i zna potrzeby swoich klientów Czy każdy może zostać franczyzobiorcą Każda osoba, która myśli o założeniu własnej firmy, powinna zapoznać się z możliwościami, jakie daje prowadzenie biznesu w ramach sieci franczyzowej. Zwłaszcza jeśli przyszły przedsiębiorca planuje działać w branży wysoce konkurencyjnej i wymagającej, jak na przykład gastronomia. Franczyza to szereg korzyści, ale są też i obowiązki wobec sieci. Nie jest to więc gotowa recepta na sukces dla każdego. Choć franczyzobiorca korzysta ze wspólnego szyldu, nadal jest to przedsiębiorstwo prowadzone na własny koszt i rachunek. Kto zatem może zostać biorcą franczyzy? To zagadnienie ma dwie strony. Z jednej należy rozważyć wymogi formalne, a z drugiej kryteria miękkie. Oba te aspekty są równie ważne. U wielu franczyzobiorców, zwłaszcza w gastronomi zestaw wymogów formalnych przynajmniej na poziomie ogólnym wygląda podobnie. Mateusz Cacek Jedną z kluczowych kwestii jest posiadanie środków do sfinansowania inwestycji. Gotowość zainwestowania własnych pieniędzy w budowę placówki świadczy o wiarygodności franczyzobiorcy. W przypadku sieci zarządzanych przez Sfinksa część z nich jest przeznaczana na opłatę wstępną dla franczyzobiorcy, a pozostała pula na przygotowanie lokalu i zatowarowanie. Innym wymogiem jest posiadanie kilkuletniego doświadczenia zawodowego. Najlepiej jeśli wynika ono z prowadzenia działalności gospodarczej. W niektórych systemach franczyzowych oczekuje się dodatkowo doświadczenia kierunkowego. Własny lokal to duży atut W każdym systemie franczyzowym atutem zazwyczaj jest własny lokal w atrakcyjnym miejscu lub możliwość jego wynajęcia na korzystnych warunkach. Oczywiście jest on poddawany analizie pod kątem potencjału biznesowego i zgodności ze standardami technicznymi w danej sieci. Dodatkowo osoba, która myśli o karierze we franczyzie, musi być gotowa na związanie się z daną siecią kilkuletnią umową to rynkowy standard. Jeśli kandydat na franczyzobiorcę nie jest na takie zobowiązanie gotowy, powinien pomyśleć o alternatywnych sposobach rozwijania działalności. To tylko kilka wymogów formalnych, z którymi można się spotkać w wielu systemach franczyzowych. Obok nich jednak należy brać pod uwagę również sferę predyspozycji i cech osobowości. Otwartość na pracę w sieci Ważnym elementem jest otwartość kandydata na przekazywany know-how oraz gotowość do przestrzegania standardów wyznaczonych przez franczyzodawcę. Dzięki temu wszystkie placówki pracują na jednolity obraz sieci. Jest to szczególnie ważne w restauracjach, gdzie liczy się nie tylko jednakowy wystrój i menu, lecz także dania muszą rzeczywiście smakować i wyglądać tak samo. Pańskie oko konia tuczy Jednocześnie w prowadzeniu placówki, zwłaszcza w gastronomi istotne jest osobiste zaangażowanie franczyzobiorcy w działalność i nadzór. Scedowanie tego na kogoś innego to ryzyko. Ważna może się też okazać sytuacja rodzinna danej osoby. W przedsięwzięciach rodzinnych, gdzie na sukces pracuje małżeństwo lub inni członkowie rodziny, pojawia się szczególna motywacja, by ono się udało. Spełnienie wymogów formalnych i osobowościowych to pierwszy krok na drodze do powodzenia w biznesie franczyzowym. Wszystko to ma bowiem na celu wyeliminowanie słabych punktów, które mogłyby utrudnić lub wręcz uniemożliwić działalność. Sukces franczyzobiorcy, jak w każdym biznesie, zależy jednak także od wielu czynników pojawiających się już po rozpoczęciu działalności. Autor jest dyrektorem rozwoju sieci w Sfinks Polska Partnerskie relacje i zaufanie Przedsiębiorczość jest jedną z najistotniejszych cech idealnego franczyzobiorcy. Warto też podkreślić odpowiedzialność i to już nie tylko za siebie czy swoją rodzinę, ale też za pracowników, którzy ufają nam, podejmując współpracę. Jacek Spychała Bycie przedsiębiorcą oznacza decyzyjność w zakresie planowanych wydatków, organizacji pracy, zarządzania pracownikami, ale także zaangażowanie i codzienną motywację. Franczyzobiorca powinien dokładnie przeanalizować, jaki jest oczekiwany wkład początkowy i co dostaje się w zamian. W przypadku np. sieci Żabka i Freshmarketu to nasza firma kompleksowo pokrywa koszty inwestycji, ale na rynku są też systemy oczekujące wkładu finansowego, przekraczającego nawet milion złotych. Warto więc jasno określić swoje możliwości finansowe i znaleźć partnera, który zapewni nam rozwój i satysfakcję. Partnerskie relacje i zaufanie do franczyzodawcy to klucz do owocnej i długofalowej współpracy. Tylko wzajemny dialog oraz obopólne zrozumienie potrzeb przedsiębiorców spowoduje, że obie strony uzyskają pożądane efekty. Świadomość marki Potencjalny franczyzobiorca powinien dobrze poznać model biznesowy oraz markę sieci, do której chce dołączyć. Musi być do niej przekonany i wiedzieć, na jakich wartościach jest zbudowana, tylko bowiem pełna świadomość tego, co poza produktami i usługami oferuje dana placówka klientom, jest w stanie nawiązać z nimi odpowiednie relacje. Utrzymanie standardów Przystąpienie do współpracy z siecią handlową wiąże się z przestrzeganiem pewnych standardów, dzięki którym możliwe jest utrzymanie we wszystkich placówkach jednakowego poziomu produktów i usług. Praca jednego ajenta wpływa na postrzeganie całej sieci. Idealny franczyzobiorca powinien doskonale znać zakres wsparcia, jaki oferuje franczyzodawca, oraz standardy, jakie powinien w ramach umowy utrzymywać w sklepie. Przede wszystkim powinien dbać o odpowiednie zatowarowanie placówki, a także o prawidłową ekspozycję produktów zgodnie ze wskazaniami franczyzodawcy. Dodatkowo franczyzobiorca powinien znać wszystkie programy wsparcia sprzedaży, jakie obowiązują w sieci, i komunikować je w zalecany przez franczyzodawcę sposób. Buduje to pozytywne relacje z klientami, a także przyczynia się do wzrostu sprzedaży w każdym sklepie. Doświadczenie i otwartość na nowe wyzwania Znajomość branży handlowej jest dodatkowym atutem w rekrutacji na ajenta danego formatu, pozwala bowiem na szybsze opanowanie elementarnych kwestii działalności handlowej oraz wyeliminowanie podstawowych błędów. Niemniej czasem doświadczenie zawodowe związane z pracą np. w sklepie niezrzeszonym może stanowić pewną mentalną przeszkodę. Branża handlowa cały czas się zmienia, zachowania zakupowe klientów ewoluują, dlatego idealny franczyzobiorca powinien interesować się branżą, konkurencją na rynku, szukać możliwości rozwoju dla niego i jego zespołu. Firmy działające z powodzeniem na rynku już od kilkunastu lat mają sprawdzony system szkoleniowy, który w pełni przygotowuje ajentów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Idealny kandydat na franczyzobiorcę powinien przede wszystkim być otwarty na nową wiedzę, zmiany technologiczne, nowe produkty i usługi. Handel to żywy organizm, który zmienia się każdego dnia. Franczyzodawca pogłębia tę wiedzę i przekazuje swoim partnerom, natomiast wdrożenie jej w życie każdej placówki zależy od zaangażowania każdego z przedsiębiorców. Zarządzanie zespołem sprzedawców Sprawne zarządzanie zespołem pracowników w placówce handlowej jest jednym z najistotniejszych aspektów funkcjonowania jako przedsiębiorca sieci franczyzowej. Dlatego warto sprawdzić, czy franczyzodawca przewiduje dla ajentów szkolenia, podczas których franczyzobiorcy otrzymują kompleksową wiedzę z zakresu kadr i płac, prowadzenia rekrutacji pracowników, umiejętności miękkich w komunikacji, delegowania zadań i zarządzania czasem zespołu. Idealny franczyzobiorca powinien być przykładem dla swoich pracowników, motywować ich oraz pomagać im w zdobywaniu wiedzy i umiejętności sprzedażowych. Idealny, czyli jaki? Reasumując, idealny franczyzobiorca to taki, dla którego ten określony rodzaj działalności gospodarczej to po prostu sposób na życie. Jest zmotywowany do działania, zaangażowany i zna model biznesowy, w którym funkcjonuje. Jest świadomy wpływu utrzymania wysokich standardów obsługi na poziom sprzedaży, dlatego potrafi zbudować dobre relacje z lokalną społecznością i zna potrzeby swoich klientów. Korzysta z wiedzy i doświadczenia firmy, z którą współpracuje, i cały czas się rozwija, ambitnie dążąc do celu. Autor jest dyrektorem ds. public relations Żabka Polska

3 35 Z multiagencją łatwiej Podejmując decyzję o uruchomieniu własnego biznesu, coraz więcej osób decyduje się na franczyzę. Jest to bezpieczny i efektywny model prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie w branży ubezpieczeniowej. Rynek ubezpieczeniowy w naszym kraju bardzo się rozwija, a zapotrzebowanie na pośredników ubezpieczeniowych systematycznie wzrasta. ności franczyzowej jest lokal. Multiagencje zazwyczaj określają parametry lokalu, w którym powinna być prowadzona placówka pod ich szyldem. Kluczowa jest również sama lokalizacja takiego punktu oraz jego najbliższe otoczenie. Reklama Każdorazowo oceniamy potencjał proponowanej lokalizacji poprzez analizę zagęszczenia ludności, rozpoznawalności miejsca, dostępności oraz sąsiedztwa punktów handlowo-usługowych. Na oddziały agentów ubezpieczeniowych najlepsze są lokale o wielkości około 30 metrów, umiejscowione na parterze oraz posiadające parking i dużą witrynę. Autorka jest dyrektor Rozwoju Sieci Zewnętrznej CUK Ubezpieczenia Monika Grabowska Klienci przed zakupem polisy chcą porównać kilka ofert i wybrać tę najbardziej atrakcyjną. Poprzez zawarcie współpracy z multiagencją ubezpieczeniową, agent już na starcie ma dostęp do ponad kilkudziesięciu produktów z różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Oznacza to, że nie musi on samodzielnie negocjować kontraktów z poszczególnymi firmami. Agent ma możliwość praktycznie od razu przedstawiać najkorzystniejszą ofertę, a dzięki temu klient nie musi spędzać długich godzin na poszukiwaniu najtańszego ubezpieczyciela. Korzyści z franczyzy Oprócz szerokiej oferty ubezpieczeń i kontraktu z największymi towarzystwami franczyzobiorca może liczyć na wsparcie merytoryczne, logistyczne i marketingowe ze strony agencji. Zwykle oferowane są także specjalistyczne szkolenia, obejmujące wiedzę z zakresu rynku ubezpieczeń, obsługi klienta, sprzedaży i oferowanych produktów. Niewątpliwą korzyścią dla franczyzobiorcy współpracującego z multiagencją jest system rozliczeń z towarzystwami ubezpieczeniowymi, którego cały ciężar leży po stronie franczyzodawcy. Dzięki temu właściciel placówki może w pełni skupić się na rozwoju swojego biznesu. Agencja zapewnia również ochronę ubezpieczeniową pod skrzydłami jednej ze swoich polis OC. Nie bez znaczenia jest także wybór odpowiedniej multiagencji. Ta, która posiada renomę, prestiż i długoletnią tradycję, bez wątpienia pomoże w pozyskaniu klientów. Warunki dla franczyzobiorców Każda multiagencja ubezpieczeniowa, która powierza franczyzobiorcy swoją markę, określa kryteria, jakie musi spełnić potencjalny partner. Niewątpliwie najważniejsze znaczenie ma sama osoba kandydata. Agencje poszukują do współpracy osób przedsiębiorczych, samodzielnych, zorganizowanych i kreatywnych. Mile widziani są kandydaci posiadający doświadczenie w prowadzeniu własnego biznesu oraz wykazujący znajomość branży ubezpieczeniowej. Na uruchomienie własnej placówki franczyzowej, w zależności od jej lokalizacji oraz wielkości, przeznaczyć musimy zwykle minimum kilkanaście tysięcy złotych. Przykładowo otwarcie placówki pod szyldem CUK Ubezpieczenia to koszt około 15 tysięcy złotych. Kapitał ten spokojnie wystarcza na aranżację lokalu, wizualizację zewnętrzną oraz zakup sprzętu biurowego i komputerowego. Franczyzobiorca powinien posiadać także pewne zabezpieczenie finansowe, pozwalające na przetrwanie pierwszych miesięcy funkcjonowania placówki. Wielu początkujących przedsiębiorców pozyskuje środki na franczyzę z dotacji unijnych lub z urzędu pracy. Istotnym czynnikiem w prowadzeniu działal-

4 36 Perspektywy dla rynku są bardzo dobre Aleksandra Urbańska Zyski w branży gastronomicznej to sprawa bardzo indywidualna i zależy przede wszystkim od lokalizacji baru, a także zaangażowania franczyzobiorcy. Najlepszą lokalizacją w centrum handlowym jest strefa food-court. Zwrot inwestycji może nastąpić już po około sześciu miesiącach. Zyski w zależności od lokalizacji sięgają od kilku do ponad 20 tys. zł miesięcznie. Obserwujemy, że przychody w barach wzrastają systematycznie ze względu na coraz większą liczbę stałych klientów i rozpoznawalność. Perspektywy dla rynku gastronomicznego są bardzo dobre. Każdy stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom klienta. Widoczny jest wzrost zainteresowania zdrowym odżywianiem. Klienci coraz częściej szukają zdrowej alternatywy. Wszystkie działalności zwiększające przychody uzależnione są również od miejsca lokalu gastronomicznego. Jednak najważniejszą sprawą bez względu na miejsce jest przede wszystkim utrzymanie najwyższej jakości obsługi klienta oraz produktów. Dobrym rozwiązaniem jest usługa dostaw posiłków do biur. Wiele osób pracuje coraz dłużej, ale nadal chce odżywiać się prawidłowo. Dobrą metodą jest także wprowadzanie nowego asortymentu czy zestawów do oferty uwzględniającej profil klienta czy też dany sezon. Warto wprowadzić różnego rodzaju zniżki dla stałych klientów czy dla wybranej grupy, jak np. studentów czy rodzin. Dobrze sprawdza się także współpraca z klubami fitness. Autorka jest general managerem w firmie Dr Bardadyn Jakie najczęstsze problemy napotykają franczyzobiorcy w sieci gastronomicznej? Opisywanie problemów franczyzobiorców w sieci gastronomicznej można zamknąć w trzech punktach. Można by uznać je za wzór, gdyby nie fakt dużej różnorodności samych lokali, serwowanych dań oraz ogólnej sytuacji na rynku. Jednak jest to zbyt wiele zmiennych, które nie dają się zamknąć w żadnych ramach. Nasza długoletnia obecność na rynku franczyzowym oraz ponad sto uruchomionych lokali pozwala nam na stworzenie swojego rodzaju listy problemów, które najczęściej spotykają franczyzobiorców. Wojciech Goduński Pierwszym i podstawowym problemem jest znalezienie właściwej lokalizacji i odpowiedniego lokalu. Na rynku nieruchomości dużo jest ofert, ale zazwyczaj nie spełniają one wszystkich kryteriów i mogą przysporzyć więcej kłopotów niż korzyści. Podczas rozmów z naszymi klientami zwracamy uwagę, aby szukali miejsc, które wcześniej wykorzystywane były do celów gastronomicznych. Pozwala to zaoszczędzić czas i pieniądze. Istotną rolę ogrywa również lokalizacja samego miejsca. Zazwyczaj trudno znaleźć miejsce przy deptakach, ważnych węzłach komunikacyjnych czy placach przeznaczonych do celów gastronomicznych (np. Off Piotrkowska). Rozwiązaniem takiego problemu są mobilne koncepty, które pozwalają być zawsze tam, gdzie są ludzie. Warto natomiast rozglądać się za miejscami w galeriach i centrach handlowych. Tu natomiast problemem jest skupianie lokali w jednym miejscu, a co za tym idzie zwiększona konkurencja. Czasem problemem jest również ustawienie wystarczającej liczby miejsc siedzących. Jednak przy odpowiedniej motywacji można przezwyciężyć i ten problem. Inne bariery Drugi problem to odpowiedni zespół osób, które pracują na sukces biznesu. Częste rotacje, niekompetencja oraz złe nastawienie do pracy odpychają klientów, co bezpośrednio przekłada się na zyski. Warto pamiętać, że inwestycja w kadry powinna stać się ważnym elementem każdego biznesplanu. Trzecią kategorią problemów jest konkurencja. Bycie w sieci franczyzowej zapewnia wyłączność na dane miasto bądź region, ale w wyścigu o klienta stoją inne biznesy. Taką batalię, poza wysokimi standardami obsługi klienta, wygrywa się głównie poprzez stosowanie produktów najwyższej jakości, co czasami jest problemem dla małych barów i restauracji. Dlatego też warto korzystać ze sprawdzonych dostawców, którzy współpracują z właścicielami sieci franczyzowej. Każda osoba wchodzącą w ten rodzaj partnerskiej działalności gospodarczej stawia sobie pytanie o potencjał rynku, w tym przypadku rynku gastronomicznego. Uważamy, że ten segment oferuje dużo możliwości, o czym może świadczyć chociażby liczba otwieranych lokali oraz nastawienie konsumentów na jedzenie poza domem. Z raportu Rynek HoReCa w Polsce 2012 wynika, że 32 proc. osób wybiera możliwość sięgnięcia po posiłek poza domem z pragmatycznych pobudek, takich jak brak czasu spowodowany pracą lub nauką. Z kolei 34 proc. respondentów wskazało na korzystanie z tej formy w celu celebrowania ważnych wydarzeń czy spotkań towarzyskich. Dobitnie pokazuje to potencjał sektora gastronomicznego. Autor jest właścicielem firmy Wojtex Czy doświadczenie medyczne jest niezbędne, aby otworzyć własny sklep medyczny? Sklep z zaopatrzeniem ortopedycznym posiada produkty wyspecjalizowane, takie jak stabilizatory, wózki, kule ortopedyczne itp. Aby móc realizować zlecenia z NFZ, trzeba mieć wykształcenie medyczne, tzn. dyplom fizjoterapeuty, farmaceuty bądź pielęgniarki z rocznym stażem w zawodzie. Takie wymagania stawia Narodowy Fundusz Zdrowia. Edyta Braszkowska W świetle prawa, jeśli do sklepu przychodzi klient, który nie chce korzystać z refundacji NFZ, może go obsłużyć osoba bez wykształcenia. Często właścicielami sklepu medycznego są właśnie takie osoby. Wiedzę specjalistyczną dotyczącą produktów zdobywają na naszych szkoleniach. Jeżeli osoba bardzo dobrze zna sprzęt, który posiada w sklepie, powinna wiedzieć, co jest komu potrzebne. Jako sieć kładziemy silny nacisk na profesjonalną obsługę klienta. Wychodzę z założenia, że personel w każdej branży musi znać produkt, który sprzedaje, oraz musi lubić to, co robi. Sama wybieram takie sklepy czy usługi, gdzie sprzedawca oraz personel jest uśmiechnięty i umie doradzić. Franczyzobiorca nie musi mieć wykształcenia medycznego. Ważne, aby chciał nauczyć się nowych rzeczy. Jednak musi w swoich sklepach zatrudnić kogoś z wykształceniem, aby móc podpisać umowę z NFZ. Właściciel, po odpowiednim przeszkoleniu, będzie posiadał wiedzę dotyczącą produktu, a pracownik jako osoba po szkole medycznej będzie miał wiedzę dotyczącą danego schorzenia, z jakim przychodzi klient. Jeżeli połączymy te dwie rzeczy, otrzymamy obsługę idealną. Pamiętajmy, że w dzisiejszych czasach, kiedy wszyscy są zabiegani, konieczne jest, aby poinformować klienta o wszelkiego rodzaju dofinansowaniach czy refundacjach. Możemy wskazać, gdzie powinien się udać, aby otrzymać taką pomoc. Dzięki temu sklep może spodziewać się jeszcze lepszej renomy. Podsumowując, każda osoba, która tylko ma chęć zdobywania wiedzy, może zostać właścicielem sklepu medycznego. Autorka jest właścicielką sieci SAMO ZDROWIE

5 Zestawiając koszty, które ponosimy przy zakładaniu biura brokerskiego, z kosztami ponoszonymi przy placówce bankowej oczywiste staję się, że zwrot z inwestycji uzyskamy szybciej przy tej pierwszej opcji, gdyż mamy niższy wkład oraz większe możliwości przeprocesowania klienta niż w jednym banku Czy posiadanie własnej placówki banku jest opłacalne? 37 Franczyza banku opiera się głównie na sprzedawaniu usług, a także produktów bankowych przy wykorzystaniu marki, doświadczenia oraz wsparcia franczyzodawcy. Jeśli wybierzemy odpowiednie miejsce na założenia placówki, przeprowadzimy kalkulację kosztów, w której uwzględnimy koszty stałe, nakłady inwestycyjne, planowane przychody a także wynik finansowy, to nasza placówka ma spore szanse na sukces. Jeśli zaś brakuje nam wiedzy lub nie mamy zaufanego franczyzodawcy, to niestety nie mamy gwarancji zysku. Daniel Gawryczuk Większe możliwości dają nam biura brokerskie, oferujące szeroki wachlarz dostępów do instytucji finansowych, szkoleń, a także możliwość wsparcia w postaci trenerów, analityków i doradców finansowych, którzy pokierują nas przy wyborze instytucji, która przygotuje dla naszego klienta najlepszą ofertę. Opłacalność Opłacalność placówki bankowej zależy od wielu aspektów, o których wspomniałem wcześniej. W głównej mierze opiera się na sprzedaży produktów bankowych, otwieraniu rachunków osobistych i dla firm, udzielaniu kredytów gotówkowych, samochodowych, hipotecznych, firmowych, leasingów, lokat, kart kredytowych, ubezpieczeń, limitów na koncie (debet). Do przychodów ze sprzedaży produktów dochodzą również bonusy za realizację planów sprzedażowych, a także za dobry portfel, uproduktowienie i pozyskiwanie klientów. Oznacza to, że jeśli chcemy mówić o opłacalności, należy na początku zwrócić uwagę na wymagania postawione przez placówkę franczyzową banku i porównać je z wymaganiami placówki brokerskiej. Od czego zacząć? Zakładając placówkę bankową, należy zainwestować środki w projekt i wyposażenie lokalu, zasilenie gotówkowe, wszelkie opłaty licencyjne, szkolenie pracowników. Co więcej, nie można również zapomnieć o kosztach, które ponosi każdy franczyzobiorca, czyli o opłacie franczyzowej zawierającej know-how, opłatę marketingową, użytkowanie sprzętu IT itp. Do kosztów należy również: czynsz za lokal, prąd i energia, usługi telekomunikacyjne, utrzymanie pracowników, księgowość firmy, ZUS, wszelkie usługi kurierskie i pocztowe, materiały promocyjne, artykuły biurowe, samochód służbowy oraz usługi związane z bezpieczeństwem mam tutaj na myśli monitoring, ochronę, konwój, a także ubezpieczenie. Koszt założenia takiej placówki to około 50 tys. zł. W przypadku biura brokerskiego koszt to około tys. zł. Skąd taka niska cena? Przy zakładaniu franczyzy banku należy wziąć pod uwagę to, że placówka będzie prowadziła obsługę gotówką, która generuje wyższe koszty związane również z bezpieczeństwem. W biurze brokerskim nie prowadzimy obrotu gotówką, co wiąże się z niższymi kosztami prowadzenia i obsługi biura, oferujemy również ciekawe prowizje za sprzedaż produktów. Większość szkoleń prowadzimy wewnętrznie, ponieważ posiadamy wykwalifikowaną kadrę, która zna systemy bankowe, ubezpieczeniowe, a także służy pomocą w każdej chwili. Jaki jest okres zwrotu z inwestycji? Na to pytanie ciężko odpowiedzieć wprost. Zestawiając koszty, które ponosimy przy zakładaniu biura brokerskiego, z kosztami ponoszonymi przy placówce bankowej, oczywiste staję się, że zwrot z inwestycji uzyskamy szybciej przy tej pierwszej opcji, gdyż mamy niższy wkład oraz większe możliwości przeprocesowania klienta niż w jednym banku. Okres zwrotu z inwestycji w zależności od wielkości miasta i cech franczyzobiorcy powinien nastąpić już w pierwszym kwartale działalności. Jakie wymogi stawiane są kandydatom? Pracując w branży finansowej, potrzebna jest wysoka kultura osobista oraz odpowiedni strój, który wzbudza zaufanie potencjalnego klienta. Dodatkowo odpowiednie cechy charakteru, jak otwartość, pewność siebie w rozmowie i negocjacjach z klientami. To jest takie minimum, które powinniśmy wynieść z wcześniejszego doświadczenia zawodowego. Jeśli chodzi o produkty i systemy bankowe, damy radę się ich nauczyć, osoby bez doświadczenia również sobie poradzą. Autor jest prezesem zarządu DG INWEST FINANSE Sp. z o.o. Jak franczyza w finansach wpływa na rozwój polskiego sektora bankowego? Odwrócę zależność. Wydaje mi się, że to właśnie zmiany w polskiej bankowości napędzają rozwój firm franczyzowych. Jednak korzyści z tej sytuacji są obopólne. Poszukiwanie oszczędności lub optymalizacji to coraz częstszy trend w polskich bankach. Sprzyja temu postęp technologiczny. Wojciech Jóźwiak Widocznym efektem tych działań jest ograniczanie w bankowych oddziałach funkcji transakcyjnej i zmniejszenie liczby placówek. Oddziały, które wciąż jeszcze funkcjonują, służą przede wszystkim do udzielania rad, do dostarczania wyspecjalizowanych usług. Prowadzą sprzedaż, ale nie służą już jako miejsce zawierania transakcji czy kontroli środków pieniężnych i depozytów, jak miało to miejsce w przeszłości. Wkraczamy w erę cyfryzacji bankowości i automatyzacji kontaktów klientów z bankiem. Tymczasem wciąż jeszcze są osoby przywiązane do okienek bankowych i płatności gotówkowych. W dobie wciąż słabego ubankowienia (tylko 80 proc.) polskie banki nie mogą sobie pozwolić na ich utratę, dlatego ich obsługę zlecają np. agencjom płatniczym. To natomiast pobudza rozwój sieci agencyjnych lub franczyzowych, które zaczynają między sobą konkurować z korzyścią dla końcowego klienta. Możliwości konkurowania ceną są jednak ograniczone. Największe szanse mają agencje, które wyrosły z banków i zatrudniają wykwalifikowanych kasjerów, bo wciąż dużą rolę w tym wrażliwym segmencie odgrywa zaufanie wynikające z długiej obecności na rynku, rozpoznawalność marki, standard placówki, komfort i profesjonalizm obsługi. Istotny będzie także zakres oferty czyli to, co poza opłaceniem rachunku, taki punkt zaoferuje klientowi. Realna pomoc dla banków Wybrane sieci agencyjne te, które posiadają licencję krajowej instytucji płatniczej KNF mogą okazać się dla banków wielce pomocne przy pozyskiwaniu grupy klientów instytucjonalnych, takich jak np. jednostki samorządu terytorialnego. Tutaj rozwiązaniem jest tzw. outsourcing kasowy. JST w ogłoszeniach przetargowych na obsługę bankową stawiają warunek przejęcia od nich lub uruchomienia w ich siedzibie okienka kasowego, które będzie obsługiwać wpłaty gotówkowe interesantów. Uruchomienie dodatkowej placówki nie zawsze jest dla banku opłacalne na tyle, by w ogóle starować w przetargu. Jednak jeśli bank ma zaufanego partnera w postaci agencji płatniczej, sytuacja diametralnie się zmienia. Agencja jako konsorcjant lub podwykonawca przejmuje na siebie prowadzenie takiego okienka. Outsourcing kasowy jest zwykle tańszy od prowadzenia własnej placówki banku czy urzędu nawet o 60 proc. Znikają koszty osobowe i te związane z procesem obsługi gotówki ubezpieczenie, ochrona, transport. Nakłady inwestycyjne ponosi franczyzobiorca. Również kwestia wynagrodzenia osoby obsługującej okienko nie jest już problemem banku. Zwykle to agencja stara się tak budować swoją ofertę, by jej franczyzobiorcy mogli uzyskiwać przychody na poziomie pozwalającym na prowadzenie punktu. Inną, może rzadziej docenianą sprawą, jest obowiązek zapewnienia obsady punktu przez agencję niezależnie od urlopów i zwolnień lekarskich.ważne jest także odpowiednie przygotowanie i kompetencje pracowników franczyzowych, a także posiadanie licencji KNF, która uwiarygodnia partnera zarówno przed samym bankiem, jak i urzędem, dla którego prowadzony jest outsourcing kasowy. Z takiej możliwości korzystają już m.in. DnB Bank i Getin Bank. Podsumowując, rozwój przebiega równolegle w bankach i agencjach franczyzowych. Franczyza finansowa przejmując na siebie część zadań banków, umożliwia realokację nakładów na rozwijanie innych obszarów lub obniżenie kosztów funkcjonowania. Sprzyja też pozyskiwaniu nowych klientów i pozwala utrzymać dotychczasowych. Korzyści po stronie agencji franczyzowych są równie istotne mają możliwość uruchamiania placówek w miejscach, których pozyskanie bez silnego partnera byłoby trudne i żmudne. Docierają do nowych klientów, którzy regularnie opłacają w punktach franczyzowych swoje rachunki, generując przychód. Mogą zaoferować im dodatkowe usługi, dzięki czemu zwiększają liczbę odwiedzin czyli uzyskują dodatkowe źródło przychodów i zwiększają rozpoznawalność marki. Autor jest prezesem Monetia Sp. z o.o.

RYNEK FRANCZYZY W POLSCE

RYNEK FRANCZYZY W POLSCE 28 Od idei do przecięcia wstęgi czyli jak długo trwa otworzenie własnego biznesu w różnych branżach? Rozwój franczyzy w naszym kraju datuje się na ostatnią dekadę XX wieku. To właśnie od tego czasu rynek

Bardziej szczegółowo

Sieci franczyzowe w branży turystycznej w Polsce

Sieci franczyzowe w branży turystycznej w Polsce Małgorzata Stępień Adam Janiszewski Sieci franczyzowe w branży turystycznej w Polsce Wstęp Za główne podmioty rynku franczyzowego uznaje się systemy franczyzowe. Prowadzą one działalność poprzez jednostki

Bardziej szczegółowo

Franchising. Rozdział dziewiąty

Franchising. Rozdział dziewiąty Rozdział dziewiąty Franchising 1. Franchising a przedsiębiorczość Istota biznesowa franczyzy i jej podstawowe odmiany 2. Franchising w Polsce 3. Zostajemy franczyzobiorcą Czy opcja franczyzy jest dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING 2012-2013

OUTSOURCING 2012-2013 18 Klucz do efektywnego outsourcingu IT Outsourcing często jest odrzucany z powodu bądź to obaw o koszty, bądź przekonania, jakoby zewnętrzny wykonawca nie miał takiej wiedzy na temat danego klienta, jaką

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY. 28 ADAM MIELCZAREK DROGA PRZEZ KONSULTACJĘ Firmy konsultingowe w procesie podpisywania umowy outsourcingowej.

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY. 28 ADAM MIELCZAREK DROGA PRZEZ KONSULTACJĘ Firmy konsultingowe w procesie podpisywania umowy outsourcingowej. KOSZYKI WEDŁUG POTRZEB: DYWERSYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI OUTSOURCINGOWEJ RYNEK USŁUG OUTSOURCINGU W OBSZARZE KADROWO PŁACOWYM W POLSCE OUTSOURCING CONTACT CENTER JAKO NARZĘDZIE BUDOWANIA BIZNESU NAJNOWSZE ARTYKUŁY,

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna w praktyce

Ekonomia społeczna w praktyce Spis treści 1. Strategiczne decyzje 5 1.1. Typy działalności NGO 5 1.2. Działalność gospodarcza organizacji 7 2. Planowanie sprzedaży 11 2.1. Określenie profilu działalności biznesowej 11 2.2. Określenie

Bardziej szczegółowo

Pomysł na biznes Kreatywny

Pomysł na biznes Kreatywny Pomysł na biznes Kreatywny przedsiębiorca Pomysł na biznes redakcja naukowa recenzenci dr Sławomir Jarka dr Andrzej Filipowicz dr Anna Marianowska prof. dr hab. Janina Sawicka Kreatywny przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Portalfranczyza.pl. Wiadomości Katalog franczyz. Carrefour Express. Fundusze unijne. e-magazyn. Nr 1. www.portalfranczyza.pl

Portalfranczyza.pl. Wiadomości Katalog franczyz. Carrefour Express. Fundusze unijne. e-magazyn. Nr 1. www.portalfranczyza.pl Portalfranczyza.pl e-magazyn 05/2013 - Nr 1 Wiadomości Katalog franczyz www.portalfranczyza.pl e-magazyn portalfranczyza.pl Nr 1 05/2013 Carrefour Express sprawdzony pomysł, aby przetrwać kryzys Fundusze

Bardziej szczegółowo

Franchising. Sposób na biznes w niepewnych czasach

Franchising. Sposób na biznes w niepewnych czasach NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z GAZETĄ PRAWNĄ 9 LUTEGO 2009 Franchising Sposób na biznes w niepewnych czasach DZIĘKI TEJ PUBLIKACJI ZDOBĘDZIESZ PODSTAWOWE INFORMACJE I POZNASZ CIENIE

Bardziej szczegółowo

13 19 lutego 2015 r. Rynek świadczeń pozapłacowych. czy to w zakresie benefitów, miejsca pracy czy w zakresie obowiązków.

13 19 lutego 2015 r. Rynek świadczeń pozapłacowych. czy to w zakresie benefitów, miejsca pracy czy w zakresie obowiązków. 18 Rynek świadczeń pozapłacowych Które branże najchętniej wykorzystują świadczenia pozapłacowe? Firmy w Polsce bardzo świadomie podchodzą do kwestii benefitów, doskonale zdają sobie sprawę z ich pozytywnego

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym

Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym 16 BIZNES RAPORT 4 10 września 2015 r. PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCY Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym Nowoczesne narzędzia z zakresu automatyki, robotyki i IT dla przemysłu

Bardziej szczegółowo

część 1 część 2 część 3 część 4 część 5 część 6

część 1 część 2 część 3 część 4 część 5 część 6 część 5 część 4 część 6 część 3 część 2 część 1 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 35 FIRMA DOBRA RADA (2013) NUMER IŚĆ W JEDNYM KIERUNKU, CZY W WIELU? REDUKCJA, KTÓRA NIE BOLI OUTSOURCING W BRANŻY E-COMMERCE

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 35 FIRMA DOBRA RADA (2013) NUMER IŚĆ W JEDNYM KIERUNKU, CZY W WIELU? REDUKCJA, KTÓRA NIE BOLI OUTSOURCING W BRANŻY E-COMMERCE NUMER 04 (2013) IŚĆ W JEDNYM KIERUNKU, CZY W WIELU? REDUKCJA, KTÓRA NIE BOLI OUTSOURCING W BRANŻY E-COMMERCE NAJNOWSZE ARTYKUŁY, POGLĄDY I OPINIE DOTYCZĄCE OUTSOURCINGU ISBN 978-83-931740-3-4 NUMER 4 (2013)

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa FAKTORING czym różni się od kredytu obrotowego czy kasy fiskalne napedzą koniunkturę w branży leasingowej profesjonalne zarządzanie flotą optymalizuje firmowe budżety KREDYT TECHNOLOGICZNY FAKTORING LEASING

Bardziej szczegółowo

2014-12-10 1. Strategia Sfinks Polska S.A. na lata 2015-2020

2014-12-10 1. Strategia Sfinks Polska S.A. na lata 2015-2020 2014-12-10 1 Strategia Sfinks Polska S.A. na lata 2015-2020 Spis treści I. Charakterystyka rynku i otoczenie konkurencyjne Sfinks Polska S.A.... 5 1. Nastroje konsumenckie... 5 2. Stan gospodarski i gospodarstw

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 26 MISTRZOWIE 52 OSZCZĘDNOŚCI MILE. OGIEŃ z WODĄ (2012) Outsourcing w sektorze publicznym

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 26 MISTRZOWIE 52 OSZCZĘDNOŚCI MILE. OGIEŃ z WODĄ (2012) Outsourcing w sektorze publicznym Numer 03 (2012) monitoring należności: jak zjeść ciastko i mieć ciastko Raport: Outsourcing w Polsce 2011-2012 NAJNOWSZE ARTYKUŁY, POGLĄDY I OPINIE DOTYCZĄCE OUTSOURCINGU ISBN 978-83-931740-2-7 NUMER 3

Bardziej szczegółowo

Business Growth. Rozwój sektora MSP w czasach kryzysu BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA RÓWNIEŻ DLA MSP NAUCZYĆ SIĘ E-COMMERCE Z ALLEGRO

Business Growth. Rozwój sektora MSP w czasach kryzysu BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA RÓWNIEŻ DLA MSP NAUCZYĆ SIĘ E-COMMERCE Z ALLEGRO Rozwój sektora MSP w czasach kryzysu Business Growth S P E C J A L I S T Y C Z N A P U B L I K A C J A B O S T O N M E D I A MARZEC / KWIECIEŃ 2009 STRONA 11 BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA RÓWNIEŻ DLA MSP STRONA

Bardziej szczegółowo

100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych instytucji finansowych

100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych instytucji finansowych 21-27 czerwca 2013 r. 19 ZŁOTA SETKA 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych instytucji finansowych 20 21-27 czerwca 2013 r. ZŁOTA SETKA RANKING 100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH wg przychodów

Bardziej szczegółowo

Business GROWTH. Jak pozostać dochodowym i produktywnym. multibank. Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4. wspiera małe i średnie

Business GROWTH. Jak pozostać dochodowym i produktywnym. multibank. Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4. wspiera małe i średnie 30 czerwca 2008 Business GROWTH Jak pozostać dochodowym i produktywnym Rynek newconnect - plusy i minusy str. 4 multibank doradza małym i bogatym str. 6 Allegro wspiera małe i średnie firmy str. 8 2 Niezależna

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki KLUCZ DO SUKCESU. www.bcp.org.pl www.owes.bcp.org.pl

Dobre praktyki KLUCZ DO SUKCESU. www.bcp.org.pl www.owes.bcp.org.pl Dobre praktyki KLUCZ DO SUKCESU www.bcp.org.pl www.owes.bcp.org.pl Spis treści: 1. EKONOMIZACJA: 1.1. KSIĘGOWOŚĆ 1.2. WINDYKACJA 1.3. DORADZTWO I SZKOLENIA 2. Proces ekonomizacji 3. nasze USŁUGI I pomoc

Bardziej szczegółowo

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie?

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? www.pwc.pl Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? Raport e-commerce 2011 Raport powstał dzięki współpracy z naszymi

Bardziej szczegółowo

Faktoring z szansą na przyszłość

Faktoring z szansą na przyszłość 28 FAKTORING Faktoring z szansą na przyszłość Faktoring jako jedna z metod kontrolowania płynności finansowej stale zyskuje nowych zwolenników. Obecnie nie jest to już mało znana nowość, z której korzystają

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu?

Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu? l Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu? Praktyczny podręcznik dla szukających finansowania Autorzy: Michał Przybyłowski Piotr Tamowicz Gdańsk, czerwiec 2011 1 Spis treści Anioł Biznesu - inwestor

Bardziej szczegółowo

MODUŁ VII OPERACJE/ZARZĄDZANIE RACHUNKOWOŚCIĄ

MODUŁ VII OPERACJE/ZARZĄDZANIE RACHUNKOWOŚCIĄ MODUŁ VII OPERACJE/ZARZĄDZANIE RACHUNKOWOŚCIĄ AGORA EUROPE II - WSPÓLNY ZINTEGROWANY SYSTEM E- LEARNINGOWY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA WSPOMAGAJĄCY ROZWÓJ ZAWODOWYCH UMIEJĘTNOŚCI KONKURENCYJNYCH W HANDLU MIEJSKIM

Bardziej szczegółowo

www.agora-eu.org MODUŁ VII OPERACJE/ZARZĄDZANIE RACHUNKOWOŚCIĄ 2011-1-DE2-LEO05-07994 AGORA EUROPE II - WSPÓLNY

www.agora-eu.org MODUŁ VII OPERACJE/ZARZĄDZANIE RACHUNKOWOŚCIĄ 2011-1-DE2-LEO05-07994 AGORA EUROPE II - WSPÓLNY MODUŁ VII OPERACJE/ZARZĄDZANIE RACHUNKOWOŚCIĄ AGORA EUROPE II - WSPÓLNY ZINTEGROWANY SYSTEM E- LEARNINGOWY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA WSPOMAGAJĄCY ROZWÓJ ZAWODOWYCH UMIEJĘTNOŚCI KONKURENCYJNYCH W HANDLU MIEJSKIM

Bardziej szczegółowo

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać 30 OPROGRAMOWANIE DLA MSP Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać Oferta rynkowa systemów dostępnych w modelu SaaS jest w Polsce coraz bogatsza, porównywalna do innych krajów Europy Zachodniej, choć

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Badanie. analizy wnioski komentarze

Ogólnopolskie Badanie. analizy wnioski komentarze Ogólnopolskie Badanie Rynku 2012 Outsourcingu analizy wnioski komentarze Randstad Payroll Solutions Rozliczanie wynagrodzeń Prowadzenie teczek osobowych Specjaliści o wysokich kwalifikacjach Randstad Payroll

Bardziej szczegółowo