FRANCZYZA W POLSCE. Franczyza partnerstwo czy ostry reżim? listopada 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FRANCZYZA W POLSCE. Franczyza partnerstwo czy ostry reżim? 14 20 listopada 2014 r."

Transkrypt

1 33 Franczyza partnerstwo czy ostry reżim? Bardzo istotnym i szerokim zagadnieniem jest jakość współpracy pomiędzy dawcami licencji a franczyzobiorcami. Rynek franczyzy jest zbiorem otwartym i obejmuje każdą możliwą branżę, w której działający podmiot stworzył mechanizm pozwalający zarabiać i chce się nim podzielić. Piotr Skopowski Wiele branż, wiele różnych mechanizmów i różnorodność osób zarządzających systemami franczyzowymi nie pozwala na jednoznaczną odpowiedź partnerstwo czy ostry reżim? Były lub nadal są na rynku marki, które prowadzą spory sądowe ze swoimi franczyzobiorcami, a współpraca ta z partnerstwem nie miała nic wspólnego. Z drugiej jednak strony franczyza jest idealnym modelem rozpoczęcia własnego biznesu pod funkcjonującą już w określonej branży marką, z wykorzystaniem sprawdzonych i wypracowanych mechanizmów pozwalających odnieść wymierne korzyści. Należy wobec tego wybrać model franczyzowy, który jest dla nas zrozumiały w branży, która jest nam znana, lub też posiadamy odpowiednie kompetencje i warunki pozwalające nam zrozumieć i poznać mechanizmy funkcjonujące na danym rynku. Każdy model współpracy franczyzowej powinien opierać się na partnerstwie. Posiadamy w naszej sieci osoby, które nie tylko skupiają się na pracy operacyjnej, lecz także wzbogacają nas o nową wiedzę i pomysły na dalsze rozwijanie wspólnego biznesu. Osoby te w konsekwencji otrzymują dodatkowe wartości jako pierwsze uczestniczą w nowych projektach lub też w pierwszej kolejności otrzymują dodatkowe narzędzia i mechanizmy pozwalające na poprawę jakości działalności oddziału franczyzowego. Odpowiednie nastawienie Myślę, że najlepszym słowem obrazującym idealny związek pomiędzy dawcą a biorcą licencji jest synergia. Każda zainteresowana osoba powinna w trakcie spotkania wstępnego ze swoim potencjalnym franczyzodawcą porozmawiać z taką samą wagą o dwóch obszarach współpracy czego oczekuję od franczyzodawcy oraz co mogę dać w zamian. Czasami bywa tak, że są duże oczekiwania ze strony kandydata, a zachowanie związane z przystąpieniem do współpracy bywa utożsamiane z zachowaniem konsumenckim w sytuacji kupna określonego produktu płacę, więc wymagam. Należy podkreślić tutaj słowo współpraca, ma ono istotne znaczenie dla zachowania relacji partnerskich i utrzymywania synergii w działalności. Osobiście uważam, że system franczyzowy, który nie oczekuje od podmiotu przystępującego do współpracy niczego prócz określonej wartości pieniężnej, może być wątpliwej jakości. Oczekiwania franczyzodawcy muszą być jednak na określonym poziomie i o określonej wadze. Na tej płaszczyźnie mamy punkt przegięcia, który powoduje, że współpraca partnerska zmienia się w reżim. Warto więc szczegółowo przeanalizować umowę i w sytuacji niejasności lub możliwej szerokiej interpretacji poprosić o pisemne stanowisko dotyczące określonych jej zapisów. Franczyzobiorcy to samodzielne podmioty biznesowe i należy pozwolić im na daleko posuniętą autonomię w obszarach, które nie są związane bezpośrednio z wizerunkiem marki oraz jakością działalności. Oczekiwania względem biorcy licencji nie powinny być tożsame lub podobne z oczekiwaniami i nakładaniem obowiązków służbowych na pracowników zatrudnionych na podstawie przepisów prawa pracy. W tym miejscu przytoczę po raz kolejny słowo synergia. Synergia to w wielkim uproszczeniu sytuacja, w której dwie strony, współpracując ze sobą, wytworzą większą wspólną wartość niż każda ze stron samodzielnie. Taki system współpracy jest idealny i warto przed podpisaniem umowy zadbać o warunki pozwalające na jego stworzenie. Jeśli mamy przeczucie, że to ktoś na nas przede wszystkim zyskuje wartość, to zastanówmy się dwa razy przed rozpoczęciem takiej działalności. Trzeba się przygotować Niezmiernie ważne dla poznania naszego przyszłego dawcy licencji jest spotkanie oko w oko z osobami zarządzającymi siecią franczyzową. Przygotujmy się do tego spotkania. Rozpoznanie wspólnych oczekiwań i omówienie najważniejszych punktów przyszłej współpracy wraz z analizą umowy franczyzowej jest kluczem pozwalającym na podjęcie właściwej decyzji. Wobec powyższego proponuję każdemu kandydatowi na franczyzobiorcę rozważyć czy jego współpraca z danym podmiotem będzie synergią, czy też mechanizmem, w którym jedna strona osiąga przewagę w otrzymywanych wartościach. Warto być świadomym swoich kompetencji i nie rozpoczynać biznesu na całkowicie nieznanym sobie gruncie, w branży, w której nie jesteśmy w stanie szybko rozpoznać i zrozumieć mechanizmów w niej funkcjonujących. Część franczyzodawców ochoczo ogłasza, że znajomość rynku i branży nie ma żadnego znaczenia. Jednak tak naprawdę nie ma to znaczenia tylko wtedy, gdy kandydat będzie potrafił wejść w daną dziedzinę, ponieważ działał w podobnym otoczeniu lub posiada zasoby, które mu to ułatwią. Nie rzucajmy się na nieznane wody bez dostępu do jakichkolwiek map. Współpraca jest wspaniałym pomysłem na biznes, jeśli będziemy działali w znanym nam otoczeniu i z dawcą licencji, który stworzył warunki do zaistnienia synergii. Wielokrotnie słyszałem, że franczyza była najlepszą decyzją w życiu osób, które zaczęły swą działalność pod istniejącą już marką, i wszystkim życzę, aby mogli wygłosić kiedyś takie właśnie stwierdzenie. Autor jest prezesem F4 B Sp. z o.o.

2 34 Idealny franczyzobiorca to taki, dla którego ten określony rodzaj działalności gospodarczej to po prostu sposób na życie. Jest zmotywowany do działania, zaangażowany i zna model biznesowy, w którym funkcjonuje. Jest świadomy wpływu utrzymania wysokich standardów obsługi na poziom sprzedaży, dlatego potrafi zbudować dobre relacje z lokalną społecznością i zna potrzeby swoich klientów Czy każdy może zostać franczyzobiorcą Każda osoba, która myśli o założeniu własnej firmy, powinna zapoznać się z możliwościami, jakie daje prowadzenie biznesu w ramach sieci franczyzowej. Zwłaszcza jeśli przyszły przedsiębiorca planuje działać w branży wysoce konkurencyjnej i wymagającej, jak na przykład gastronomia. Franczyza to szereg korzyści, ale są też i obowiązki wobec sieci. Nie jest to więc gotowa recepta na sukces dla każdego. Choć franczyzobiorca korzysta ze wspólnego szyldu, nadal jest to przedsiębiorstwo prowadzone na własny koszt i rachunek. Kto zatem może zostać biorcą franczyzy? To zagadnienie ma dwie strony. Z jednej należy rozważyć wymogi formalne, a z drugiej kryteria miękkie. Oba te aspekty są równie ważne. U wielu franczyzobiorców, zwłaszcza w gastronomi zestaw wymogów formalnych przynajmniej na poziomie ogólnym wygląda podobnie. Mateusz Cacek Jedną z kluczowych kwestii jest posiadanie środków do sfinansowania inwestycji. Gotowość zainwestowania własnych pieniędzy w budowę placówki świadczy o wiarygodności franczyzobiorcy. W przypadku sieci zarządzanych przez Sfinksa część z nich jest przeznaczana na opłatę wstępną dla franczyzobiorcy, a pozostała pula na przygotowanie lokalu i zatowarowanie. Innym wymogiem jest posiadanie kilkuletniego doświadczenia zawodowego. Najlepiej jeśli wynika ono z prowadzenia działalności gospodarczej. W niektórych systemach franczyzowych oczekuje się dodatkowo doświadczenia kierunkowego. Własny lokal to duży atut W każdym systemie franczyzowym atutem zazwyczaj jest własny lokal w atrakcyjnym miejscu lub możliwość jego wynajęcia na korzystnych warunkach. Oczywiście jest on poddawany analizie pod kątem potencjału biznesowego i zgodności ze standardami technicznymi w danej sieci. Dodatkowo osoba, która myśli o karierze we franczyzie, musi być gotowa na związanie się z daną siecią kilkuletnią umową to rynkowy standard. Jeśli kandydat na franczyzobiorcę nie jest na takie zobowiązanie gotowy, powinien pomyśleć o alternatywnych sposobach rozwijania działalności. To tylko kilka wymogów formalnych, z którymi można się spotkać w wielu systemach franczyzowych. Obok nich jednak należy brać pod uwagę również sferę predyspozycji i cech osobowości. Otwartość na pracę w sieci Ważnym elementem jest otwartość kandydata na przekazywany know-how oraz gotowość do przestrzegania standardów wyznaczonych przez franczyzodawcę. Dzięki temu wszystkie placówki pracują na jednolity obraz sieci. Jest to szczególnie ważne w restauracjach, gdzie liczy się nie tylko jednakowy wystrój i menu, lecz także dania muszą rzeczywiście smakować i wyglądać tak samo. Pańskie oko konia tuczy Jednocześnie w prowadzeniu placówki, zwłaszcza w gastronomi istotne jest osobiste zaangażowanie franczyzobiorcy w działalność i nadzór. Scedowanie tego na kogoś innego to ryzyko. Ważna może się też okazać sytuacja rodzinna danej osoby. W przedsięwzięciach rodzinnych, gdzie na sukces pracuje małżeństwo lub inni członkowie rodziny, pojawia się szczególna motywacja, by ono się udało. Spełnienie wymogów formalnych i osobowościowych to pierwszy krok na drodze do powodzenia w biznesie franczyzowym. Wszystko to ma bowiem na celu wyeliminowanie słabych punktów, które mogłyby utrudnić lub wręcz uniemożliwić działalność. Sukces franczyzobiorcy, jak w każdym biznesie, zależy jednak także od wielu czynników pojawiających się już po rozpoczęciu działalności. Autor jest dyrektorem rozwoju sieci w Sfinks Polska Partnerskie relacje i zaufanie Przedsiębiorczość jest jedną z najistotniejszych cech idealnego franczyzobiorcy. Warto też podkreślić odpowiedzialność i to już nie tylko za siebie czy swoją rodzinę, ale też za pracowników, którzy ufają nam, podejmując współpracę. Jacek Spychała Bycie przedsiębiorcą oznacza decyzyjność w zakresie planowanych wydatków, organizacji pracy, zarządzania pracownikami, ale także zaangażowanie i codzienną motywację. Franczyzobiorca powinien dokładnie przeanalizować, jaki jest oczekiwany wkład początkowy i co dostaje się w zamian. W przypadku np. sieci Żabka i Freshmarketu to nasza firma kompleksowo pokrywa koszty inwestycji, ale na rynku są też systemy oczekujące wkładu finansowego, przekraczającego nawet milion złotych. Warto więc jasno określić swoje możliwości finansowe i znaleźć partnera, który zapewni nam rozwój i satysfakcję. Partnerskie relacje i zaufanie do franczyzodawcy to klucz do owocnej i długofalowej współpracy. Tylko wzajemny dialog oraz obopólne zrozumienie potrzeb przedsiębiorców spowoduje, że obie strony uzyskają pożądane efekty. Świadomość marki Potencjalny franczyzobiorca powinien dobrze poznać model biznesowy oraz markę sieci, do której chce dołączyć. Musi być do niej przekonany i wiedzieć, na jakich wartościach jest zbudowana, tylko bowiem pełna świadomość tego, co poza produktami i usługami oferuje dana placówka klientom, jest w stanie nawiązać z nimi odpowiednie relacje. Utrzymanie standardów Przystąpienie do współpracy z siecią handlową wiąże się z przestrzeganiem pewnych standardów, dzięki którym możliwe jest utrzymanie we wszystkich placówkach jednakowego poziomu produktów i usług. Praca jednego ajenta wpływa na postrzeganie całej sieci. Idealny franczyzobiorca powinien doskonale znać zakres wsparcia, jaki oferuje franczyzodawca, oraz standardy, jakie powinien w ramach umowy utrzymywać w sklepie. Przede wszystkim powinien dbać o odpowiednie zatowarowanie placówki, a także o prawidłową ekspozycję produktów zgodnie ze wskazaniami franczyzodawcy. Dodatkowo franczyzobiorca powinien znać wszystkie programy wsparcia sprzedaży, jakie obowiązują w sieci, i komunikować je w zalecany przez franczyzodawcę sposób. Buduje to pozytywne relacje z klientami, a także przyczynia się do wzrostu sprzedaży w każdym sklepie. Doświadczenie i otwartość na nowe wyzwania Znajomość branży handlowej jest dodatkowym atutem w rekrutacji na ajenta danego formatu, pozwala bowiem na szybsze opanowanie elementarnych kwestii działalności handlowej oraz wyeliminowanie podstawowych błędów. Niemniej czasem doświadczenie zawodowe związane z pracą np. w sklepie niezrzeszonym może stanowić pewną mentalną przeszkodę. Branża handlowa cały czas się zmienia, zachowania zakupowe klientów ewoluują, dlatego idealny franczyzobiorca powinien interesować się branżą, konkurencją na rynku, szukać możliwości rozwoju dla niego i jego zespołu. Firmy działające z powodzeniem na rynku już od kilkunastu lat mają sprawdzony system szkoleniowy, który w pełni przygotowuje ajentów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Idealny kandydat na franczyzobiorcę powinien przede wszystkim być otwarty na nową wiedzę, zmiany technologiczne, nowe produkty i usługi. Handel to żywy organizm, który zmienia się każdego dnia. Franczyzodawca pogłębia tę wiedzę i przekazuje swoim partnerom, natomiast wdrożenie jej w życie każdej placówki zależy od zaangażowania każdego z przedsiębiorców. Zarządzanie zespołem sprzedawców Sprawne zarządzanie zespołem pracowników w placówce handlowej jest jednym z najistotniejszych aspektów funkcjonowania jako przedsiębiorca sieci franczyzowej. Dlatego warto sprawdzić, czy franczyzodawca przewiduje dla ajentów szkolenia, podczas których franczyzobiorcy otrzymują kompleksową wiedzę z zakresu kadr i płac, prowadzenia rekrutacji pracowników, umiejętności miękkich w komunikacji, delegowania zadań i zarządzania czasem zespołu. Idealny franczyzobiorca powinien być przykładem dla swoich pracowników, motywować ich oraz pomagać im w zdobywaniu wiedzy i umiejętności sprzedażowych. Idealny, czyli jaki? Reasumując, idealny franczyzobiorca to taki, dla którego ten określony rodzaj działalności gospodarczej to po prostu sposób na życie. Jest zmotywowany do działania, zaangażowany i zna model biznesowy, w którym funkcjonuje. Jest świadomy wpływu utrzymania wysokich standardów obsługi na poziom sprzedaży, dlatego potrafi zbudować dobre relacje z lokalną społecznością i zna potrzeby swoich klientów. Korzysta z wiedzy i doświadczenia firmy, z którą współpracuje, i cały czas się rozwija, ambitnie dążąc do celu. Autor jest dyrektorem ds. public relations Żabka Polska

3 35 Z multiagencją łatwiej Podejmując decyzję o uruchomieniu własnego biznesu, coraz więcej osób decyduje się na franczyzę. Jest to bezpieczny i efektywny model prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie w branży ubezpieczeniowej. Rynek ubezpieczeniowy w naszym kraju bardzo się rozwija, a zapotrzebowanie na pośredników ubezpieczeniowych systematycznie wzrasta. ności franczyzowej jest lokal. Multiagencje zazwyczaj określają parametry lokalu, w którym powinna być prowadzona placówka pod ich szyldem. Kluczowa jest również sama lokalizacja takiego punktu oraz jego najbliższe otoczenie. Reklama Każdorazowo oceniamy potencjał proponowanej lokalizacji poprzez analizę zagęszczenia ludności, rozpoznawalności miejsca, dostępności oraz sąsiedztwa punktów handlowo-usługowych. Na oddziały agentów ubezpieczeniowych najlepsze są lokale o wielkości około 30 metrów, umiejscowione na parterze oraz posiadające parking i dużą witrynę. Autorka jest dyrektor Rozwoju Sieci Zewnętrznej CUK Ubezpieczenia Monika Grabowska Klienci przed zakupem polisy chcą porównać kilka ofert i wybrać tę najbardziej atrakcyjną. Poprzez zawarcie współpracy z multiagencją ubezpieczeniową, agent już na starcie ma dostęp do ponad kilkudziesięciu produktów z różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Oznacza to, że nie musi on samodzielnie negocjować kontraktów z poszczególnymi firmami. Agent ma możliwość praktycznie od razu przedstawiać najkorzystniejszą ofertę, a dzięki temu klient nie musi spędzać długich godzin na poszukiwaniu najtańszego ubezpieczyciela. Korzyści z franczyzy Oprócz szerokiej oferty ubezpieczeń i kontraktu z największymi towarzystwami franczyzobiorca może liczyć na wsparcie merytoryczne, logistyczne i marketingowe ze strony agencji. Zwykle oferowane są także specjalistyczne szkolenia, obejmujące wiedzę z zakresu rynku ubezpieczeń, obsługi klienta, sprzedaży i oferowanych produktów. Niewątpliwą korzyścią dla franczyzobiorcy współpracującego z multiagencją jest system rozliczeń z towarzystwami ubezpieczeniowymi, którego cały ciężar leży po stronie franczyzodawcy. Dzięki temu właściciel placówki może w pełni skupić się na rozwoju swojego biznesu. Agencja zapewnia również ochronę ubezpieczeniową pod skrzydłami jednej ze swoich polis OC. Nie bez znaczenia jest także wybór odpowiedniej multiagencji. Ta, która posiada renomę, prestiż i długoletnią tradycję, bez wątpienia pomoże w pozyskaniu klientów. Warunki dla franczyzobiorców Każda multiagencja ubezpieczeniowa, która powierza franczyzobiorcy swoją markę, określa kryteria, jakie musi spełnić potencjalny partner. Niewątpliwie najważniejsze znaczenie ma sama osoba kandydata. Agencje poszukują do współpracy osób przedsiębiorczych, samodzielnych, zorganizowanych i kreatywnych. Mile widziani są kandydaci posiadający doświadczenie w prowadzeniu własnego biznesu oraz wykazujący znajomość branży ubezpieczeniowej. Na uruchomienie własnej placówki franczyzowej, w zależności od jej lokalizacji oraz wielkości, przeznaczyć musimy zwykle minimum kilkanaście tysięcy złotych. Przykładowo otwarcie placówki pod szyldem CUK Ubezpieczenia to koszt około 15 tysięcy złotych. Kapitał ten spokojnie wystarcza na aranżację lokalu, wizualizację zewnętrzną oraz zakup sprzętu biurowego i komputerowego. Franczyzobiorca powinien posiadać także pewne zabezpieczenie finansowe, pozwalające na przetrwanie pierwszych miesięcy funkcjonowania placówki. Wielu początkujących przedsiębiorców pozyskuje środki na franczyzę z dotacji unijnych lub z urzędu pracy. Istotnym czynnikiem w prowadzeniu działal-

4 36 Perspektywy dla rynku są bardzo dobre Aleksandra Urbańska Zyski w branży gastronomicznej to sprawa bardzo indywidualna i zależy przede wszystkim od lokalizacji baru, a także zaangażowania franczyzobiorcy. Najlepszą lokalizacją w centrum handlowym jest strefa food-court. Zwrot inwestycji może nastąpić już po około sześciu miesiącach. Zyski w zależności od lokalizacji sięgają od kilku do ponad 20 tys. zł miesięcznie. Obserwujemy, że przychody w barach wzrastają systematycznie ze względu na coraz większą liczbę stałych klientów i rozpoznawalność. Perspektywy dla rynku gastronomicznego są bardzo dobre. Każdy stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom klienta. Widoczny jest wzrost zainteresowania zdrowym odżywianiem. Klienci coraz częściej szukają zdrowej alternatywy. Wszystkie działalności zwiększające przychody uzależnione są również od miejsca lokalu gastronomicznego. Jednak najważniejszą sprawą bez względu na miejsce jest przede wszystkim utrzymanie najwyższej jakości obsługi klienta oraz produktów. Dobrym rozwiązaniem jest usługa dostaw posiłków do biur. Wiele osób pracuje coraz dłużej, ale nadal chce odżywiać się prawidłowo. Dobrą metodą jest także wprowadzanie nowego asortymentu czy zestawów do oferty uwzględniającej profil klienta czy też dany sezon. Warto wprowadzić różnego rodzaju zniżki dla stałych klientów czy dla wybranej grupy, jak np. studentów czy rodzin. Dobrze sprawdza się także współpraca z klubami fitness. Autorka jest general managerem w firmie Dr Bardadyn Jakie najczęstsze problemy napotykają franczyzobiorcy w sieci gastronomicznej? Opisywanie problemów franczyzobiorców w sieci gastronomicznej można zamknąć w trzech punktach. Można by uznać je za wzór, gdyby nie fakt dużej różnorodności samych lokali, serwowanych dań oraz ogólnej sytuacji na rynku. Jednak jest to zbyt wiele zmiennych, które nie dają się zamknąć w żadnych ramach. Nasza długoletnia obecność na rynku franczyzowym oraz ponad sto uruchomionych lokali pozwala nam na stworzenie swojego rodzaju listy problemów, które najczęściej spotykają franczyzobiorców. Wojciech Goduński Pierwszym i podstawowym problemem jest znalezienie właściwej lokalizacji i odpowiedniego lokalu. Na rynku nieruchomości dużo jest ofert, ale zazwyczaj nie spełniają one wszystkich kryteriów i mogą przysporzyć więcej kłopotów niż korzyści. Podczas rozmów z naszymi klientami zwracamy uwagę, aby szukali miejsc, które wcześniej wykorzystywane były do celów gastronomicznych. Pozwala to zaoszczędzić czas i pieniądze. Istotną rolę ogrywa również lokalizacja samego miejsca. Zazwyczaj trudno znaleźć miejsce przy deptakach, ważnych węzłach komunikacyjnych czy placach przeznaczonych do celów gastronomicznych (np. Off Piotrkowska). Rozwiązaniem takiego problemu są mobilne koncepty, które pozwalają być zawsze tam, gdzie są ludzie. Warto natomiast rozglądać się za miejscami w galeriach i centrach handlowych. Tu natomiast problemem jest skupianie lokali w jednym miejscu, a co za tym idzie zwiększona konkurencja. Czasem problemem jest również ustawienie wystarczającej liczby miejsc siedzących. Jednak przy odpowiedniej motywacji można przezwyciężyć i ten problem. Inne bariery Drugi problem to odpowiedni zespół osób, które pracują na sukces biznesu. Częste rotacje, niekompetencja oraz złe nastawienie do pracy odpychają klientów, co bezpośrednio przekłada się na zyski. Warto pamiętać, że inwestycja w kadry powinna stać się ważnym elementem każdego biznesplanu. Trzecią kategorią problemów jest konkurencja. Bycie w sieci franczyzowej zapewnia wyłączność na dane miasto bądź region, ale w wyścigu o klienta stoją inne biznesy. Taką batalię, poza wysokimi standardami obsługi klienta, wygrywa się głównie poprzez stosowanie produktów najwyższej jakości, co czasami jest problemem dla małych barów i restauracji. Dlatego też warto korzystać ze sprawdzonych dostawców, którzy współpracują z właścicielami sieci franczyzowej. Każda osoba wchodzącą w ten rodzaj partnerskiej działalności gospodarczej stawia sobie pytanie o potencjał rynku, w tym przypadku rynku gastronomicznego. Uważamy, że ten segment oferuje dużo możliwości, o czym może świadczyć chociażby liczba otwieranych lokali oraz nastawienie konsumentów na jedzenie poza domem. Z raportu Rynek HoReCa w Polsce 2012 wynika, że 32 proc. osób wybiera możliwość sięgnięcia po posiłek poza domem z pragmatycznych pobudek, takich jak brak czasu spowodowany pracą lub nauką. Z kolei 34 proc. respondentów wskazało na korzystanie z tej formy w celu celebrowania ważnych wydarzeń czy spotkań towarzyskich. Dobitnie pokazuje to potencjał sektora gastronomicznego. Autor jest właścicielem firmy Wojtex Czy doświadczenie medyczne jest niezbędne, aby otworzyć własny sklep medyczny? Sklep z zaopatrzeniem ortopedycznym posiada produkty wyspecjalizowane, takie jak stabilizatory, wózki, kule ortopedyczne itp. Aby móc realizować zlecenia z NFZ, trzeba mieć wykształcenie medyczne, tzn. dyplom fizjoterapeuty, farmaceuty bądź pielęgniarki z rocznym stażem w zawodzie. Takie wymagania stawia Narodowy Fundusz Zdrowia. Edyta Braszkowska W świetle prawa, jeśli do sklepu przychodzi klient, który nie chce korzystać z refundacji NFZ, może go obsłużyć osoba bez wykształcenia. Często właścicielami sklepu medycznego są właśnie takie osoby. Wiedzę specjalistyczną dotyczącą produktów zdobywają na naszych szkoleniach. Jeżeli osoba bardzo dobrze zna sprzęt, który posiada w sklepie, powinna wiedzieć, co jest komu potrzebne. Jako sieć kładziemy silny nacisk na profesjonalną obsługę klienta. Wychodzę z założenia, że personel w każdej branży musi znać produkt, który sprzedaje, oraz musi lubić to, co robi. Sama wybieram takie sklepy czy usługi, gdzie sprzedawca oraz personel jest uśmiechnięty i umie doradzić. Franczyzobiorca nie musi mieć wykształcenia medycznego. Ważne, aby chciał nauczyć się nowych rzeczy. Jednak musi w swoich sklepach zatrudnić kogoś z wykształceniem, aby móc podpisać umowę z NFZ. Właściciel, po odpowiednim przeszkoleniu, będzie posiadał wiedzę dotyczącą produktu, a pracownik jako osoba po szkole medycznej będzie miał wiedzę dotyczącą danego schorzenia, z jakim przychodzi klient. Jeżeli połączymy te dwie rzeczy, otrzymamy obsługę idealną. Pamiętajmy, że w dzisiejszych czasach, kiedy wszyscy są zabiegani, konieczne jest, aby poinformować klienta o wszelkiego rodzaju dofinansowaniach czy refundacjach. Możemy wskazać, gdzie powinien się udać, aby otrzymać taką pomoc. Dzięki temu sklep może spodziewać się jeszcze lepszej renomy. Podsumowując, każda osoba, która tylko ma chęć zdobywania wiedzy, może zostać właścicielem sklepu medycznego. Autorka jest właścicielką sieci SAMO ZDROWIE

5 Zestawiając koszty, które ponosimy przy zakładaniu biura brokerskiego, z kosztami ponoszonymi przy placówce bankowej oczywiste staję się, że zwrot z inwestycji uzyskamy szybciej przy tej pierwszej opcji, gdyż mamy niższy wkład oraz większe możliwości przeprocesowania klienta niż w jednym banku Czy posiadanie własnej placówki banku jest opłacalne? 37 Franczyza banku opiera się głównie na sprzedawaniu usług, a także produktów bankowych przy wykorzystaniu marki, doświadczenia oraz wsparcia franczyzodawcy. Jeśli wybierzemy odpowiednie miejsce na założenia placówki, przeprowadzimy kalkulację kosztów, w której uwzględnimy koszty stałe, nakłady inwestycyjne, planowane przychody a także wynik finansowy, to nasza placówka ma spore szanse na sukces. Jeśli zaś brakuje nam wiedzy lub nie mamy zaufanego franczyzodawcy, to niestety nie mamy gwarancji zysku. Daniel Gawryczuk Większe możliwości dają nam biura brokerskie, oferujące szeroki wachlarz dostępów do instytucji finansowych, szkoleń, a także możliwość wsparcia w postaci trenerów, analityków i doradców finansowych, którzy pokierują nas przy wyborze instytucji, która przygotuje dla naszego klienta najlepszą ofertę. Opłacalność Opłacalność placówki bankowej zależy od wielu aspektów, o których wspomniałem wcześniej. W głównej mierze opiera się na sprzedaży produktów bankowych, otwieraniu rachunków osobistych i dla firm, udzielaniu kredytów gotówkowych, samochodowych, hipotecznych, firmowych, leasingów, lokat, kart kredytowych, ubezpieczeń, limitów na koncie (debet). Do przychodów ze sprzedaży produktów dochodzą również bonusy za realizację planów sprzedażowych, a także za dobry portfel, uproduktowienie i pozyskiwanie klientów. Oznacza to, że jeśli chcemy mówić o opłacalności, należy na początku zwrócić uwagę na wymagania postawione przez placówkę franczyzową banku i porównać je z wymaganiami placówki brokerskiej. Od czego zacząć? Zakładając placówkę bankową, należy zainwestować środki w projekt i wyposażenie lokalu, zasilenie gotówkowe, wszelkie opłaty licencyjne, szkolenie pracowników. Co więcej, nie można również zapomnieć o kosztach, które ponosi każdy franczyzobiorca, czyli o opłacie franczyzowej zawierającej know-how, opłatę marketingową, użytkowanie sprzętu IT itp. Do kosztów należy również: czynsz za lokal, prąd i energia, usługi telekomunikacyjne, utrzymanie pracowników, księgowość firmy, ZUS, wszelkie usługi kurierskie i pocztowe, materiały promocyjne, artykuły biurowe, samochód służbowy oraz usługi związane z bezpieczeństwem mam tutaj na myśli monitoring, ochronę, konwój, a także ubezpieczenie. Koszt założenia takiej placówki to około 50 tys. zł. W przypadku biura brokerskiego koszt to około tys. zł. Skąd taka niska cena? Przy zakładaniu franczyzy banku należy wziąć pod uwagę to, że placówka będzie prowadziła obsługę gotówką, która generuje wyższe koszty związane również z bezpieczeństwem. W biurze brokerskim nie prowadzimy obrotu gotówką, co wiąże się z niższymi kosztami prowadzenia i obsługi biura, oferujemy również ciekawe prowizje za sprzedaż produktów. Większość szkoleń prowadzimy wewnętrznie, ponieważ posiadamy wykwalifikowaną kadrę, która zna systemy bankowe, ubezpieczeniowe, a także służy pomocą w każdej chwili. Jaki jest okres zwrotu z inwestycji? Na to pytanie ciężko odpowiedzieć wprost. Zestawiając koszty, które ponosimy przy zakładaniu biura brokerskiego, z kosztami ponoszonymi przy placówce bankowej, oczywiste staję się, że zwrot z inwestycji uzyskamy szybciej przy tej pierwszej opcji, gdyż mamy niższy wkład oraz większe możliwości przeprocesowania klienta niż w jednym banku. Okres zwrotu z inwestycji w zależności od wielkości miasta i cech franczyzobiorcy powinien nastąpić już w pierwszym kwartale działalności. Jakie wymogi stawiane są kandydatom? Pracując w branży finansowej, potrzebna jest wysoka kultura osobista oraz odpowiedni strój, który wzbudza zaufanie potencjalnego klienta. Dodatkowo odpowiednie cechy charakteru, jak otwartość, pewność siebie w rozmowie i negocjacjach z klientami. To jest takie minimum, które powinniśmy wynieść z wcześniejszego doświadczenia zawodowego. Jeśli chodzi o produkty i systemy bankowe, damy radę się ich nauczyć, osoby bez doświadczenia również sobie poradzą. Autor jest prezesem zarządu DG INWEST FINANSE Sp. z o.o. Jak franczyza w finansach wpływa na rozwój polskiego sektora bankowego? Odwrócę zależność. Wydaje mi się, że to właśnie zmiany w polskiej bankowości napędzają rozwój firm franczyzowych. Jednak korzyści z tej sytuacji są obopólne. Poszukiwanie oszczędności lub optymalizacji to coraz częstszy trend w polskich bankach. Sprzyja temu postęp technologiczny. Wojciech Jóźwiak Widocznym efektem tych działań jest ograniczanie w bankowych oddziałach funkcji transakcyjnej i zmniejszenie liczby placówek. Oddziały, które wciąż jeszcze funkcjonują, służą przede wszystkim do udzielania rad, do dostarczania wyspecjalizowanych usług. Prowadzą sprzedaż, ale nie służą już jako miejsce zawierania transakcji czy kontroli środków pieniężnych i depozytów, jak miało to miejsce w przeszłości. Wkraczamy w erę cyfryzacji bankowości i automatyzacji kontaktów klientów z bankiem. Tymczasem wciąż jeszcze są osoby przywiązane do okienek bankowych i płatności gotówkowych. W dobie wciąż słabego ubankowienia (tylko 80 proc.) polskie banki nie mogą sobie pozwolić na ich utratę, dlatego ich obsługę zlecają np. agencjom płatniczym. To natomiast pobudza rozwój sieci agencyjnych lub franczyzowych, które zaczynają między sobą konkurować z korzyścią dla końcowego klienta. Możliwości konkurowania ceną są jednak ograniczone. Największe szanse mają agencje, które wyrosły z banków i zatrudniają wykwalifikowanych kasjerów, bo wciąż dużą rolę w tym wrażliwym segmencie odgrywa zaufanie wynikające z długiej obecności na rynku, rozpoznawalność marki, standard placówki, komfort i profesjonalizm obsługi. Istotny będzie także zakres oferty czyli to, co poza opłaceniem rachunku, taki punkt zaoferuje klientowi. Realna pomoc dla banków Wybrane sieci agencyjne te, które posiadają licencję krajowej instytucji płatniczej KNF mogą okazać się dla banków wielce pomocne przy pozyskiwaniu grupy klientów instytucjonalnych, takich jak np. jednostki samorządu terytorialnego. Tutaj rozwiązaniem jest tzw. outsourcing kasowy. JST w ogłoszeniach przetargowych na obsługę bankową stawiają warunek przejęcia od nich lub uruchomienia w ich siedzibie okienka kasowego, które będzie obsługiwać wpłaty gotówkowe interesantów. Uruchomienie dodatkowej placówki nie zawsze jest dla banku opłacalne na tyle, by w ogóle starować w przetargu. Jednak jeśli bank ma zaufanego partnera w postaci agencji płatniczej, sytuacja diametralnie się zmienia. Agencja jako konsorcjant lub podwykonawca przejmuje na siebie prowadzenie takiego okienka. Outsourcing kasowy jest zwykle tańszy od prowadzenia własnej placówki banku czy urzędu nawet o 60 proc. Znikają koszty osobowe i te związane z procesem obsługi gotówki ubezpieczenie, ochrona, transport. Nakłady inwestycyjne ponosi franczyzobiorca. Również kwestia wynagrodzenia osoby obsługującej okienko nie jest już problemem banku. Zwykle to agencja stara się tak budować swoją ofertę, by jej franczyzobiorcy mogli uzyskiwać przychody na poziomie pozwalającym na prowadzenie punktu. Inną, może rzadziej docenianą sprawą, jest obowiązek zapewnienia obsady punktu przez agencję niezależnie od urlopów i zwolnień lekarskich.ważne jest także odpowiednie przygotowanie i kompetencje pracowników franczyzowych, a także posiadanie licencji KNF, która uwiarygodnia partnera zarówno przed samym bankiem, jak i urzędem, dla którego prowadzony jest outsourcing kasowy. Z takiej możliwości korzystają już m.in. DnB Bank i Getin Bank. Podsumowując, rozwój przebiega równolegle w bankach i agencjach franczyzowych. Franczyza finansowa przejmując na siebie część zadań banków, umożliwia realokację nakładów na rozwijanie innych obszarów lub obniżenie kosztów funkcjonowania. Sprzyja też pozyskiwaniu nowych klientów i pozwala utrzymać dotychczasowych. Korzyści po stronie agencji franczyzowych są równie istotne mają możliwość uruchamiania placówek w miejscach, których pozyskanie bez silnego partnera byłoby trudne i żmudne. Docierają do nowych klientów, którzy regularnie opłacają w punktach franczyzowych swoje rachunki, generując przychód. Mogą zaoferować im dodatkowe usługi, dzięki czemu zwiększają liczbę odwiedzin czyli uzyskują dodatkowe źródło przychodów i zwiększają rozpoznawalność marki. Autor jest prezesem Monetia Sp. z o.o.

Przedstawiam Państwu największą sieć aptek w Polsce i zachęcam do współpracy z nami na zasadach franczyzy.

Przedstawiam Państwu największą sieć aptek w Polsce i zachęcam do współpracy z nami na zasadach franczyzy. Przedstawiam Państwu największą sieć aptek w Polsce i zachęcam do współpracy z nami na zasadach franczyzy. Obecnie pod marką Dbam o Zdrowie działa ponad 400 aptek franczyzowych i 600 własnych. "Pomarańczowe"

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

KALKULACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW KALKULACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Poznań, luty 2015 r. Opisywany system dotyczy wdrożenia współpracy na zasadzie : 1. FRANCZYZY- poprzez wykorzystanie wiedzy, doświadczenia naszych doradców i Państwa zaangażowania

Bardziej szczegółowo

Panda na polskim rynku

Panda na polskim rynku PANDA FRANCZYZA Panda na polskim rynku PANDA to ogólnopolska sieć pralni chemicznych i wodnych, która funkcjonuje jako podmiot w dużej grupie firm związanych z szeroko rozumianym pralnictwem - Vector S.A.

Bardziej szczegółowo

System franczyzy. Dziękujemy za zainteresowanie systemem współpracy z marką Mąż i Żona do wynajęcia.

System franczyzy. Dziękujemy za zainteresowanie systemem współpracy z marką Mąż i Żona do wynajęcia. Dziękujemy za zainteresowanie systemem współpracy z marką Mąż i Żona do wynajęcia. System franczyzy Franczyzobiorca marki Mąż i Żona do wynajęcia jest indywidualnym i niezależnym przedsiębiorcą, wyłącznie

Bardziej szczegółowo

FRANCZYZA. Pralnie Panda. na polskim rynku. www.pralniepanda.pl

FRANCZYZA. Pralnie Panda. na polskim rynku. www.pralniepanda.pl FRANCZYZA Pralnie Panda na polskim rynku www.pralniepanda.pl anda na polskim rynku 2 www.pralniepanda.pl e-mail: franczyza@pralniepanda.pl telefon: 0501 449 444 Panda na polskim rynku PANDA to ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Franczyza z Carrefour. ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes

Franczyza z Carrefour. ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes Franczyza z ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes Franczyza z Szanowni Państwo! Właściciele sklepów spożywczych coraz chętniej korzystają z możliwości działania pod znaną marką. Obecnie na terenie kraju

Bardziej szczegółowo

Zostań Agentem PKO Banku Polskiego

Zostań Agentem PKO Banku Polskiego PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA Zostań Agentem PKO Banku Polskiego Jeśli: prowadzisz działalność gospodarczą, szukasz pomysłu na własny biznes, interesuje Cię działalność w sferze bankowości i finansów,

Bardziej szczegółowo

Jeśli uważasz, że franczyza jest dla Ciebie szansą na udany biznes i chcesz zostać franczyzobiorcą, przeczytaj informacje w artykule.

Jeśli uważasz, że franczyza jest dla Ciebie szansą na udany biznes i chcesz zostać franczyzobiorcą, przeczytaj informacje w artykule. Jeśli uważasz, że franczyza jest dla Ciebie szansą na udany biznes i chcesz zostać franczyzobiorcą, przeczytaj informacje w artykule. Europejskie statystyki dowodzą, że prowadzenie działalności w ramach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN. Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN. Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo) Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu na Najlepszy Biznes Plan FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN Imię Nazwisko PESEL Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość,

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU WSPÓŁPRACY

OPIS SYSTEMU WSPÓŁPRACY OPIS SYSTEMU WSPÓŁPRACY Poznań, luty 2015 r. I. WPROWADZENIE Zwracamy się z propozycją biznesową skierowaną do różnych osób oraz podmiotówzwiązaną z wprowadzeniem nowych lub rozszerzeniem oferowanych aktualnie

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny dla kandydatów na franczyzobiorców

Prospekt informacyjny dla kandydatów na franczyzobiorców Prospekt informacyjny dla kandydatów na franczyzobiorców WŁĄCZ SIĘ DO ŚWIATA PIĘKNA Szanowni Państwo! Firma Golden Rose Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem kosmetyków kolorowych produkowanych przez

Bardziej szczegółowo

POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM

POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM POŚREDNICTWO W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Zostań właścicielem oddziału Szkoły Umiejętności Miękkich!

Zostań właścicielem oddziału Szkoły Umiejętności Miękkich! Zostań właścicielem oddziału Szkoły Umiejętności Miękkich! Rozwijaj z Nami innowacyjny biznes! Pierwsza w Polsce szkoła tego rodzaju! Zostań właścicielem oddziału Szkoły Umiejętności Miękkich! Rozpoczynając

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Ruda Śląska

BIZNESPLAN. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Ruda Śląska BIZNESPLAN Pełna nazwa szkoły Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Miejscowość Ruda Śląska 1. Krótki opis celu i charakteru przyszłej działalności a. czego dotyczy przedsięwzięcie Firma PASJONACI SMAKÓW

Bardziej szczegółowo

Organizator systemu HYDROPRESS

Organizator systemu HYDROPRESS Organizator systemu HYDROPRESS Organizatorem systemu HYDROPRESS jest firma Hydropress Wojciech Górzny z siedzibą przy ul. Rawskiej 19B w Elblągu, działający od 1997 roku na rynku krajowym i zagranicznym.

Bardziej szczegółowo

Jerzy Szkolnicki- Prezes Zarządu. Spotkanie Seminaryjne ze Studentami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 6 Listopada 2009 roku

Jerzy Szkolnicki- Prezes Zarządu. Spotkanie Seminaryjne ze Studentami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 6 Listopada 2009 roku Green WayS.A. Jerzy Szkolnicki- Prezes Zarządu Spotkanie Seminaryjne ze Studentami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 6 Listopada 2009 roku GREEN WAY Green Way to międzynarodowa marka, pod

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RYNEK FRANCZYZY W POLSCE WWW.ADVICERO.EU

ADVICERO TAX RYNEK FRANCZYZY W POLSCE WWW.ADVICERO.EU ADVICERO TAX RYNEK FRANCZYZY W POLSCE WWW.ADVICERO.EU 2014 W 2014 ROKU W POLSCE ZADEBIUTUJE 1000 MARKA FRANCZYZOWA! Rynek franczyzowy w Polsce odnotowuje w ostatnich latach wzrost i według prognoz tendencja

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Franczyza dla Ciebie. Sprawdzony model biznesu

Franczyza dla Ciebie. Sprawdzony model biznesu Sprawdzony model biznesu O FORNETTI Fornetti jest największą i najdłużej funkcjonującą w Polsce siecią minipiekarni i kawiarenek, specjalizującą się w wypieku w punkcie sprzedaży ciastek oraz przekąsek

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Outsourcing usług

Oferta handlowa Outsourcing usług Oferta handlowa Outsourcing usług Informacja o firmie Towarzystwo Zarządzające SKOK oferuje nowoczesne produkty i usługi przede wszystkim Kasom Stefczyka oraz podmiotom systemu SKOK w Polsce. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe Koncepcja to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu. Powinny one dotyczyć genezy pomysłu, oceny pojemności potencjalnych rynków zbytu wraz z identyfikacją potencjalnych konkurentów,

Bardziej szczegółowo

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego Siła Santander Consumer Banku lider w sprzedaży ratalnej współpracujący z 17 000 punktów sprzedaży, w tym ze sklepami

Bardziej szczegółowo

FRANCZYZA Z DIVERSE 1. O FIRMIE I MARCE

FRANCZYZA Z DIVERSE 1. O FIRMIE I MARCE FRANCZYZA Z DIVERSE Dziękujemy za zainteresowanie współpracą franczyzową z firmą ETOS S.A. Poniżej przedstawiamy warunki, które przybliżą Państwu zasady współpracy. 1. O FIRMIE I MARCE ETOS S.A. to jeden

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Twój plan na lepszą przyszłość

Twój plan na lepszą przyszłość Twój plan na lepszą przyszłość Drogi Agencie / Multiagencjo Jest nam niezmiernie miło, że właśnie do Pani/a kierujemy ten krótki list. Nasza oferta jest skierowana zarówno do tych, którzy prowadzą Firmy,

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy data aktualizacji: 2017.01.05 Zdecydowana większość firm planuje wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku, rozbudować swoje struktury

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Znak: Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej BIZNESPLAN (nazwa firmy) (adres) (miejscowość, rok) Wersja nr 1 z 11.01.2016

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz Czynniki sukcesu w e-biznesie dr Mirosław Moroz Plan wystąpienia Sukces niejedno ma imię Czynniki sukcesu w e-biznesie ujęcie modelowe Składowe modelu Podsumowanie Sukces niejedno ma imię Tym, co wiąże

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SPRZEDAŻ PRALNI PANDA NA ZASADACH FRANCZYZY

OFERTA NA SPRZEDAŻ PRALNI PANDA NA ZASADACH FRANCZYZY OFERTA NA SPRZEDAŻ PRALNI PANDA NA ZASADACH FRANCZYZY Szanowni Państwo, Dziękujemy za zainteresowanie Systemem Pandy i oferowanymi przez nas możliwościami franczyzy - pralni chemicznej Panda. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

wyznaczamy kierunek Jesteśmy obecni na rynku finansowym od 1999 roku. TWÓJ SUKCES

wyznaczamy kierunek Jesteśmy obecni na rynku finansowym od 1999 roku. TWÓJ SUKCES wyznaczamy kierunek Jesteśmy obecni na rynku finansowym od 1999 roku. TWÓJ SUKCES Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

Program MDM - co to jest i które banki udzielają takiego kredytu mieszkaniowego

Program MDM - co to jest i które banki udzielają takiego kredytu mieszkaniowego W programie MDM trzeba mieć mniej niż 35 lat, jak również i kupić mieszkanie od dewelopera, którego cena nie jest wyższa, niż limit wyliczony przez wojewodę. Co więcej, osoby starające się o dostanie do

Bardziej szczegółowo

Spółka Blue Tax Group

Spółka Blue Tax Group Prospekt informacyjny dla kandydatów na Franczyzobiorców systemu Blue Tax Group Blue Tax Group S.A. ul. Szewska 8, IVp. tel. (071) 341 86 18-19 NIP: 895-17-40-551 info@bluetax.pl 50-122 Wrocław fax (071)

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 1 maj 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 lok. 515 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

RODZINA JEST NAJWAŻNIEJSZA

RODZINA JEST NAJWAŻNIEJSZA JESTEŚMY RODZINNĄ FIRMĄ Z WIELOMA TRADYCJAMI RODZINA JEST NAJWAŻNIEJSZA 15 lat działalności na polskim rynku. Wieloletnie doświadczenie i wiedza to nasza przewaga konkurencyjna. Otwartość na nowe rynki

Bardziej szczegółowo

NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA. na codziennych zakupach w oparciu o familo.com. Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu!

NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA. na codziennych zakupach w oparciu o familo.com. Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu! NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA na codziennych zakupach w oparciu o familo.com Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu! Karty rabatowo - lojalnościowe Zakupy w Internecie TRENDY XXI WIEKU

Bardziej szczegółowo

Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji

Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji Outsourcing, czyli skrót angielskich wyrazów outsideresource-ing oznacza nie mniej, nie więcej, jak wykorzystywanie zasobów z zewnątrz. Coraz

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA KANDYDATÓW NA FRANCZYZOBIORCÓW BOBBY BURGER

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA KANDYDATÓW NA FRANCZYZOBIORCÓW BOBBY BURGER PROSPEKT INFORMACYJNY DLA KANDYDATÓW NA FRANCZYZOBIORCÓW BOBBY BURGER pomożemy ci otworzyć najlepszy BURGER BAR w twoim mieście Szanowni Państwo, Spółka Bobby Burger jest pomysłodawcą i właścicielem restauracji,

Bardziej szczegółowo

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji.

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. Sesje coachingu współpracy połączonych zespołów Klient-Agencja. SZKOLENIA EKSPERCKIE KLIENT - AGENCJA System

Bardziej szczegółowo

Rynek HVAC w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2015

Rynek HVAC w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 1700 Sprawdź w raporcie Jaką część polskiego rynku HVAC stanowią obecnie nowe inwestycje? Jak kształtuje się całkowita liczba projektów

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów. Perfect Niezależne Doradztwo Finansowe SA

Oferta dla Klientów. Perfect Niezależne Doradztwo Finansowe SA Oferta dla Klientów Perfect Niezależne Doradztwo Finansowe SA Kilka słów o Perfect NDF SA: Firma Perfect NDF powstała 22 lipca 1994r. Od samego początku strategia Spółki ukierunkowana jest na kompleksową

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca?

Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca? Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca? Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania

Bardziej szczegółowo

Badanie rynku franczyzowego w Polsce w roku 2006

Badanie rynku franczyzowego w Polsce w roku 2006 Badanie rynku franczyzowego w Polsce w roku 2006 Autor: www.franczyzawpolsce.pl 04.12.2007. Portal finansowy IPO.pl I. Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła badanie rynku systemów sieciowych

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE Czym się zajmiemy? I II III IV pomysły na własną firmę przedmiot przedsięwzięcia budowanie oferty dla klienta podmiot przedsięwzięcia rynek planowanej działalności aspekty

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym Zarządzanie ryzykiem operacyjnym Opis Obecnie w naszym kraju istnieje na rynku ogromna ilość różnego rodzaju instytucji finansowych oferujących klientom instytucjonalnym jak i osobom fizycznym szeroką

Bardziej szczegółowo

Liczy się tu i teraz!

Liczy się tu i teraz! Liczy się tu i teraz! 1. Musimy kupować, ale nie musimy sprzedawać. 2. Wszyscy chcemy żyć lepiej tzn. mieć więcej wolnego czasu i więcej pieniędzy. 3. Co powoduje, że nasz pomysł jest lepszy niż? a) brak

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

System Franczyzowy 7th Street

System Franczyzowy 7th Street System Franczyzowy 7th Street Propozycja współpracy w ramach systemu franczyzowego Meat & Fit W odpowiedzi na zapotrzebowanie przedsiębiorców decydujących się uruchomić swój własny biznes gastronomiczny

Bardziej szczegółowo

Twój partner. w gastronomii! www.mmgastro.pl

Twój partner. w gastronomii! www.mmgastro.pl Twój partner w gastronomii! www.mmgastro.pl FIRMA M&M Gastro to lider sprzedaży profesjonalnego sprzętu dla gastronomii, firma gwarantująca każdemu klientowi profesjonalną i kompleksową obsługę od projektu

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

Pierogarnia Stary Młyn Pierogarni Stary Młyn Pierogarni Pierogarnię Stary Stary Młyn Młyn

Pierogarnia Stary Młyn Pierogarni Stary Młyn Pierogarni Pierogarnię Stary Stary Młyn Młyn Szanowni Państwo! Pierogarnia Stary Młyn to miejsce wyjątkowe. Tradycyjny wystrój oraz ciepło tego miejsca zaskoczą każdego, kto tylko przekroczy jego próg. Pierwszą restaurację otworzyliśmy w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.

Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Bankowa jakość obsługi sektora MSP. Badania benchmarkingowe w ramach IX edycji konkursu Bank Przyjazny dla. Ewa Jakubowska-Krajewska, Członek Zarządu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych

Bardziej szczegółowo

Od Wciskania do Sprzedawania. Mistrzem Etycznej Sprzedaży

Od Wciskania do Sprzedawania. Mistrzem Etycznej Sprzedaży Szkolenie Od Wciskania do Sprzedawania czyli jak zostać Mistrzem Etycznej Sprzedaży Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak zmieniłoby się Twoje życie zawodowe, gdyby każdy klient z otwartymi rękoma brał

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39 68-100 Żagań. Konkurs Młody Przedsiębiorca

Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39 68-100 Żagań. Konkurs Młody Przedsiębiorca Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39 68-100 Żagań Konkurs Młody Przedsiębiorca Żagań 2010 I. POJĘCIE BIZNESPLANU Biznes plan (ang business plan, corporate plan) jest dokumentem planistycznym związanym

Bardziej szczegółowo

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Sprzedaż online: e-commerce. tel: ; fax: ;

SZKOLENIE. Sprzedaż online: e-commerce. tel: ; fax: ; SZKOLENIE Sprzedaż online: e-commerce tel: +48 22 100-48-96; fax:+48 22 300-52-79; e-mail: biuro@akademiaasap.pl TRENERZY DORADCY TRENERZY i KONSULTANCI NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI POZWALAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

Jaki sposób płatności wybrać dla swojego sklepu internetowego? biznes

Jaki sposób płatności wybrać dla swojego sklepu internetowego? biznes biznes www.pigulkiwiedzy.tv 9. Przelew bankowy Zalety: 3. 4. Wpłaty przekazywane są bezpośrednio na rachunek bankowy sklepu. Za przyjmowanie wpłat nie są pobierane opłaty od właściciela sklepu. Wpłata

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Załącznik nr 2 : Wzór biznesplanu na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału internetu

Wykorzystanie potencjału internetu Wykorzystanie potencjału internetu Blok 11 Internet a przedsiębiorczość podejście holistyczne Internet właściwie ICT information and telecommunication technologies połączenie technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Otwórz własny punk Ship Center. 4 Szkolenie. Lokal. Otwarcie. Reklama 2 3

Otwórz własny punk Ship Center. 4 Szkolenie. Lokal. Otwarcie. Reklama 2 3 Otwórz własny punk Ship Center 1 Lokal Otwarcie 4 Szkolenie Reklama 2 3 Kilka słów o Ship Center Szanowni Państwo, Dziękujemy za zainteresowanie ofertą współpracy na zasadzie franczyzy. Ship Center Poland

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Bank walczy o bazę klientów. Internauta szuka rozwiązań finansowych. Umożliwiamy instytucjom finansowym pozyskiwanie klientów

Bank walczy o bazę klientów. Internauta szuka rozwiązań finansowych. Umożliwiamy instytucjom finansowym pozyskiwanie klientów Co robimy? Internauta szuka rozwiązań finansowych Bank walczy o bazę klientów Udostępniamy narzędzia do porównania oferty banków Umożliwiamy instytucjom finansowym pozyskiwanie klientów Nasza idea Comperia.plto

Bardziej szczegółowo

Jak założyć agencję ubezpieczeniową

Jak założyć agencję ubezpieczeniową Poradnik przedsiębiorcy Jak założyć agencję ubezpieczeniową Strona 1 Poradnik opracowany przez: eharmonogram.pl Stan na dzień: 08.01.2014 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. 3 kroki do własnej agencji ubezpieczeniowej...

Bardziej szczegółowo

Co ja będę robił w tej firmie na początku? Marek, 23 lata, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Od kiedy firma jest na rynku?

Co ja będę robił w tej firmie na początku? Marek, 23 lata, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Od kiedy firma jest na rynku? Pytania Odpowiedzi Co ja będę robił w tej firmie na początku? Marek, 23 lata, Uniwersytet W trakcie praktyk zajmiemy się pełnym wdrożeniem pracownika do firmy. Poznacie firmę, nauczycie się wykonywać analizę

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka biur podróży w Polsce agenci turystyczni

Charakterystyka biur podróży w Polsce agenci turystyczni Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Dr Izabela Michalska-Dudek PODMIOTY PODAŻY W TURYSTYCE I Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 1. Dlaczego franczyza. 2. O franczyzie. 3. O nas. 4. Korzyści. 5. Do kogo kierowana jest nasza oferta. 6. Opłaty i inwestycja. 7. Wsparcie. 8. Etapy współpracy. 9. Dokumenty. 1. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem

Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Wszystkie prawa zastrzeżone Na celowniku sprzedawcy muszą znaleźć się cele biznesowe klienta, a jego działania muszą koncentrować się wokół tego,

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

Dołącz do sieci polskich sklepów. Zostań właścicielem polskiego sklepu w Irlandii! Oferta współpracy Franchising

Dołącz do sieci polskich sklepów. Zostań właścicielem polskiego sklepu w Irlandii! Oferta współpracy Franchising Dołącz do sieci polskich sklepów Zostań właścicielem polskiego sklepu w Irlandii! Oferta współpracy Franchising KRÓTKO O NASZEJ SIECI SKLEPÓW Sklepy Sami Swoi to sieć polskich sklepów w Irlandii. Nasz

Bardziej szczegółowo

1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje:

1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje: I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 2 1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje: - przedmiot

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci!

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Szkolenie Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! O nas Współautorzy jednego z największych sukcesów na polskim

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Sprawdzony pomysł na biznes prof. UE dr hab. Wojciech Dyduch Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 24 września 2012 1 1 Przedsiębiorczość Proces Przedsiebiorca Szansa Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja długookresowej strategii rozwoju Sfinks Polska SA na lata 2010-2014 WARSZAWA, 13 KWIETNIA 2010 R.

Prezentacja długookresowej strategii rozwoju Sfinks Polska SA na lata 2010-2014 WARSZAWA, 13 KWIETNIA 2010 R. Prezentacja długookresowej strategii rozwoju Sfinks Polska SA na lata 2010-2014 WARSZAWA, 13 KWIETNIA 2010 R. AGENDA Cel strategiczny Kierunki długoterminowego rozwoju Rozwój marek zarządzanych przez Sfinks

Bardziej szczegółowo

Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik

Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik Inwestycja w system ERP to decyzja wiążąca na lata, generująca w pierwszym momencie koszty, ale przede wszystkim mająca decydujący wpływ na przebieg

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu perspektywa małego i średniego biznesu Czy to tylko kwestia pieniędzy? Jak jest rozumiany

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Zostań naszym Partnerem. Informator franczyzowy sieci Hutchinson Institute

Zostań naszym Partnerem. Informator franczyzowy sieci Hutchinson Institute Zostań naszym Partnerem Informator franczyzowy sieci Hutchinson Institute Można próbować wymyślić koło na nowo, ale może zamiast tego oszczędzając czas i pieniądze współpracować z najlepszymi? YOURLOGO

Bardziej szczegółowo

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać?

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać? WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA ROZWÓJ ORGANIZACJI SPRZEDAŻY NA RYNKU PRODUKTÓW FMCG Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu poniższą ofertę dotyczącą wsparcia pracowników działu sprzedaży w Państwa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Stanowisko UKNF w sprawie dobrych praktyk w zakresie walutowych transakcji pochodnych - podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Zgromadzony w toku czynności nadzorczych

Bardziej szczegółowo

E-konto bankowe bankowość elektroniczna

E-konto bankowe bankowość elektroniczna E-konto bankowe bankowość elektroniczna Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna

Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna Źródło: www.uniwersytet-dzieciecy.pl W pierwszym etapie Konkursu przygotowaliście bardzo ciekawe propozycje nowych biznesów, oferujących zarówno towary, jak i usługi.

Bardziej szczegółowo

Franczyza z Carrefour

Franczyza z Carrefour Franczyza z Carrefour Niech Twój biznes nabierze kolorów BROSZURA A4 v4b.indd 1 2012-09-19 08:10:13 Szanowni Państwo, zapraszam Państwa do współpracy z firmą Carrefour na zasadach franczyzy. Ten rodzaj

Bardziej szczegółowo