Podstawowym problemem amerykańskich przedsiębiorstw jest obawa pracowników przed mówieniem o swoich problemach związanych z pracą.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowym problemem amerykańskich przedsiębiorstw jest obawa pracowników przed mówieniem o swoich problemach związanych z pracą."

Transkrypt

1 USUŃ STRACH Prezentacja i książka Doktryna jakości dostępne na Andrzej Blikle 21 lutego 2013 Niniejszy materiał by Andrzej Blikle is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych 3.0 Unported License. Copyright by Andrzej Blikle. W ramach moich praw autorskich chronionych ustawą z dnia 4 lutego 1994 (z późniejszymi zmianami) Prawo autorskie i prawa pokrewne wyrażam zgodę na niekomercyjne rozpowszechnianie niniejszego materiału przez jego zwielokrotnianie bez ograniczeń co do liczby egzemplarzy (w formie elektronicznej), a także umieszczanie go na stronach internetowych, jednakże bez dokonywania jakichkolwiek zmian i skrótów. Wszelkie inne rozpowszechnianie niniejszego materiału, w tym w części, wymaga mojej zgody wyrażonej na piśmie. Dozwolone jest natomiast cytowanie materiału zgodnie z zasadami ustanowionym przez w.w. ustawę.

2 Podstawowym problemem amerykańskich przedsiębiorstw jest obawa pracowników przed mówieniem o swoich problemach związanych z pracą. Edwards Deming Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

3 Źródło Kathleen D. Rayan, Daniel K. Oestreich, Driving Fear out of the Workplace (How to Overcome the Invisible Barriers to Quality, Productivity, and Innovation), Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1991, ISBN Kathleen D. Rayan Jeden z szefów firmy konsultingowej Cultures for Quality z siedzibą w Seatle, USA. Dyrektor w American Society for Training and Development. Daniel K. Oestreich Jeden z szefów firmy konsultingowej Cultures for Quality z siedzibą w Seatle, USA. Członek American Society for Training and Development oraz American Society for Quality Control. Autorzy przeprowadzili w USA wywiady z 260 pracownikami w 22 firmach produkcyjnych i usługowych, a także w organizacjach rządowych. Wywiady objęły osoby na wszystkich szczeblach zatrudnienia. Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

4 O czym będziemy mówić OPIS ZJAWISKA Czym jest strach Koszty jakie niesie strach Zachowania kreujące strach DZIAŁANIA NAPRAWCZE Uznaj, że strach istnieje, Przyjmij pozytywne normy zachowania Współpracuj Eliminuj czarnowidztwo Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

5 OPIS ZJAWISKA Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

6 Rodzaje strachu biologiczny konieczny i konstruktywny psychiczny wewnętrzny (własny) konieczny i konstruktywny psychiczny zewnętrzny (narzucony) niekonieczny i destruktywny Strach biologiczny i strach psychiczny wewnętrzny stanowią naturalne mechanizmy ochrony żywego organizmu. Są konieczne do przeżycia, ale mogą być destruktywne gdy zbyt silne. Przykłady: strach przed wypadkiem, chorobą, konsekwencjami własnej niekompetencji. Strach psychiczny narzucony jest zawsze destruktywny i jest destruktywny w każdej dawce. Przykłady: strach przed wyrażeniem swoich myśli, poglądów itp. ze względu na możliwe represje. Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

7 O jakim strachu będziemy mówić Będziemy mówić o strachu naszych podopiecznych przed konsekwencjami mówienia prawdy o problemach związanych z pracą. Jest to strach destruktywny, strach na który mamy wpływ i który możemy usunąć. Typowe źródła tego strachu: doświadczenia własne, zasłyszane doświadczenia innych, własna interpretacja zachowań innych osób, negatywne stereotypy na temat osób mających władzę Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

8 O jakim strachu nie będziemy mówić W ramach tego wykładu nie będziemy zajmowali się strachem, na który -- jako przełożeni -- nie mamy wpływu (choć nie jest to strach nieważny!) Typowe źródła i przykłady: naturalne napięcie wynikające z wykonywanej pracy związane z koniecznością dotrzymania terminów, opanowaniem nowych technologii, trudnymi spotkaniami z klientami, itp. obawa przed niektórymi zadaniami, np. publicznym wystąpieniem, obawa przed tym co mogłoby się zdarzyć, stres wywołany nierealistycznymi oczekiwaniami wobec siebie, obawa przed prawidłowymi konsekwencjami dyscyplinarnymi wynikającymi z regulaminów, Kodeksu Pracy, itp. Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

9 Koszty strachu przykłady Katastrofa samolotu w stanie Wirginia (1982) W czasie kołowania na pas startowy drugi pilot obawiał się powiedzieć pierwszemu o narastającym oblodzeniu skrzydeł. Mówił jedynie O sporo tego lodu lub Kurczę, ciężko będzie roztopić ten lód. Katastrofa Challengera (1986) Na kilka miesięcy przed startem grupa inżynierów nieśmiało wyrażała obawę, że uszczelki, które później spowodowały katastrofę, mogą zawieźć. Nie domagali się jednak ich wymiany, by nie opóźnić terminu startu. Badanie reakcji pielęgniarek na polecenia lekarzy (USA lata W jednym z dużych szpitali amerykańskich eksperymentator telefonicznie przedstawiał się jako lekarz i wydawał pielęgniarkom polecenie podania leku, o którym pielęgniarki wiedziały, że stanowi zagrożenie dla życia pacjenta. Ogromna liczba pielęgniarek wykonywała polecenie, nie wiedząc, że podaje placebo. Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

10 Koszty strachu statystyka Koszt Proc. odp. Negatywne odczucia wobec firmy 29% Destruktywny wpływ na jakość i produktywność 27% Negatywna ocena własna 19% Negatywne emocje 12% Inne negatywne skutki 11% Skutki pozytywne 2% Ci, którzy utracili wiarę w lojalność firmy wobec nich, poszukują alternatywnych dróg zapewnienia sobie bezpieczeństwa i sukcesu. UKŁADY lojalność wobec grupy wspólnych interesów cynizm wobec wszystkich spoza grupy Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

11 Koszty cynizmu dlaczego mam się przejmować, mniej błędów ujawnionych, choć więcej powstałych, uśmiechaj się we właściwych momentach i do właściwych osób, fałszywe priorytety, lokalna optymalizacja Cynizm należy do najbardziej destruktywnych postaw wobec ludzi i organizacji Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

12 Dlaczego nie chcemy mówić? Powód Procent odp. Obawa przed konsekwencjam i 44% I tak nic się nie zmieni 17% Unikanie konfliktu 7% Nie chcemy narazić innych na konsekwencje 5% Inne 27% Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

13 Jakich konsekwencji się boimy? Konsekwencja Proc. odp. Utrata wiarygodności i reputacji 27% Zagrożenie kariery i awansu 16% Popsucie stosunków z szefem 13% Utrata pracy 11% Popsucie stosunków z kolegami 9% Utrata pozycji (roli) w pracy 6% Publiczne upokorzenie 5% Przeniesienie na inne stanowisko 4% Inne 9% Strach jest szkodliwy bez względu na to czy jest racjonalny, czy też nie! Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

14 Problemy niedyskutowalne sekrety, które wszyscy znają Kategoria Proc. odp. Metody stosowane przez kierowników 49% Wydajność pracy współpracowników 10% Wynagrodzenie i przywileje 6% Metody stosowane przez dyrekcję 6% Wprowadzane zmiany 4% Sprawy osobowe inne niż wynagrodzenie 2% Odczucia indywidualne 2% Co inni sądzą o mojej wydajności 2% Złe wiadomości 2% Konflikty 2% Problemy osobiste 2% Sugestie poprawy 2% Inne 9% Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

15 Okoliczności kreujące strach 1. Niemiły (obelżywy) sposób bycia przełożonych -- nie wiadomo, co nas czeka; upokorzenie 2. Dwuznaczne zachowanie przełożonych -- nie wiadomo, co jest grane. 3. Nieprawidłowa kultura korporacyjna firmy -- toksyczne normy i zasady Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

16 Niemiły sposób bycia przełożonych milczenie paraliżujące spojrzenie szorstkość i lakoniczność ofuknięcie lub ignorowanie upokarzanie oskarżanie, dyskredytowanie, nie dawanie wiary agresywny, nadzorczy sposób bycia krzyk, utrata panowania nad sobą Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

17 Dwuznaczne zachowanie przełożonych brak informacji o decyzjach i powodach ich podejmowania brak odpowiedzi na sugestie podopiecznych (utwierdza w przekonaniu, że i tak nic się nie da zmienić) niekonsekwentne zasady podejmowania decyzji Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

18 Toksyczna kultura korporacyjna współzawodnictwo wydziałów i kierowników układy, grupy interesów nagradzanie agresywności kontrola, kary i nagrody nieetyczne zasady, np. nakazywanie ukrywania prawdy przed klientem Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

19 Relacja przełożony-podwładny prowadzi do negatywnego sposobu myślenia wg. zasady wygrał-przegrał i braku zaufania do przełożonych Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

20 Błędne koło biurokracji menedżerowie czerpią satysfakcję z faktu, że mogą rozkazywać i wywoływać strach podwładni godzą się na tę sytuację bo w zamian uzyskują zwolnienie z odpowiedzialności Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

21 przełożony Błędne koło podejrzliwości negatywne założenie zachowanie obronne obserwowana agresja obserwowana agresja zachowanie obronne negatywne założenie Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

22 Negatywne założenia przełożonych PRZEŁOŻENI UWAŻAJĄ, ŻE PODOPIECZNI: nie poczuwają się do żadnej odpowiedzialności, nie dbają o pracę, interesuje ich tylko kasa, nie interesuje ich szersza perspektywa rozwoju firmy, poszukują wymówek i wykrętów, starają się uniknąć stosowania zasad i reguł, nie będą pracować efektywnie inaczej jak pod przymusem, nie chcą rozumieć realnej sytuacji firmy, np. jej założeń budżetowych, interesują się głównie swoimi prawami, przywilejami, wynagrodzeniem i bonusami, są zdolni do nieuczciwości i sabotażu Samosprawdzające się przepowiednie Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

23 Działania obronne przełożonych wprowadzają ręczne sterowanie pracą podopiecznych, tj. nakazy, zakazy i kontrola ograniczają udział podopiecznych w podejmowaniu decyzji wprowadzają służbową drogę dla zażaleń i sugestii wprowadzają restryktywne regulaminy pracy ograniczają dostęp podopiecznych do informacji prowadzą działania dyscyplinarne spotkania i dyskusje ograniczają dla wyższego kierownictwa tłumią sprzeciwu w zarodku stosują ciężka rękę jako nauczkę i ostrzeżenie dla innych krytykują i ośmieszają publicznie podopiecznych koncentrują się na prawach przełożonego Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

24 Negatywne założenia podwładnych JAK DZIAŁANIA OBRONNE PRZEŁOŻONYCH WIDZĄ PODWŁADNI: inne zasady dla kierownictwa, inne dla podwładnych pracownicy mogą być przenoszeni lub zwalniani bez powodu nigdy nie wiadomo co nas czeka -- powstają plotki na temat zamierzonych zmian reorganizacyjnych kierownictwo spiskuje przeciwko pracownikom kierownictwo działa sprzecznie z zasadami gry fair play, np. akceptuje wyśmiewanie, nękanie i karanie podopiecznych istnieje zakaz przekazywania uwag krytycznych i zażaleń, a także wniosków naprawczych powyżej poziomu bezpośredniego przełożonego, Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

25 Negatywne wnioski podwładnych PODWŁADNI UWAŻAJĄ, ŻE PRZEŁOŻENI: są nieczuli na problemy życiowe, potrzeby i prawa podopiecznych prowadzą sekretne działania za plecami podopiecznych interesuje ich głównie władza i interes własny działają jak zamknięty klub uprzywilejowanej elity (kasta) stale dodają obowiązków podwładnym bez rekompensaty zajmują się wewnętrzną grą polityczną są stronniczy, faworyzują swoich są wrogo nastawieni do pomysłów innych niż własne konsultacje z podopiecznymi traktują jako zabieg polityczny, nie interesuje ich jednak zdanie podopiecznych obawiają się zagrożenia ze strony kompetentnych podopiecznych są nieuczciwi i zdolni do ukrytej zemsty Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

26 Działania obronne podwładnych otwarcie sugerują, że przełożeni są niekompetentni utrudniają przepływ informacji i danych podpuszczają przełożonych do popełnienia błędów na oczach innych przełożonych, również wyższego szczebla winą za niską wydajność obarczają innych lub okoliczności żądają więcej pieniędzy lub lepszych warunków pracy nie oferując w zamian lepszej pracy wyśmiewają się z przełożonych wobec kolegów poddają w wątpliwość wszystkie decyzje przełożonych skarżą się dostawcom i konkurentom na stosunki w firmie niczego nie wnoszą na spotkaniach organizacyjnych, a prywatnie kontynuują narzekanie odmawiają wykonania dodatkowej pracy w nagłych sytuacjach nie chcą uznać swojej współodpowiedzialności za problemy Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

27 DOSWIADCZENIA JEDNEJ Z FIRM: Zwolnienia z pracy wrażenie, że celem zwolnień było osiągnięcia krótkoterminowych zysków kosztem długoterminowego interesu firmy. Brakowało działań wspierających tych, którzy pozostali. Zwolnienia były dokonywane w atmosferze tajności. Zwalniani byli nierzadko długoletni i cieszący się poważaniem pracownicy. Fala zwolnień biegła przez różne wydziały, a ludzie nie wiedzieli, ani kiedy do nich dotrze, ani kiedy się zakończy. Zwalnianych nie uprzedzano o tym wcześniej, nie pozostawiano im czasu na zaadaptowanie się do nowej sytuacji zanim odejdą. Nie było działań, aby osobom zwalnianym pomóc znaleźć inne miejsce pracy w firmie. Nazwiska kandydatów do zwolnień rozchodziły się pocztą pantoflową zanim zainteresowani się o tym dowiadywali oficjalnie. Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

28 DZIAŁANIA NAPRAWCZE Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

29 Na początek dwie prawdy Ludzie nie działają źle dla samego czynienia zła. Jest to zwykle forma obrony przed rzeczywistym lub urojonym niebezpieczeństwem. Usuwanie strachu nie jest łatwe i wymaga długiego czasu, ale pozytywne skutki takiego działania zawsze przekraczają nasze oczekiwania Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

30 Od czego zacząć Będziemy otwarcie mówić o tym co się u nas dzieje, co czujemy, czego się obawiamy. Nie będziemy dłużej ignorować tego co ludzie naprawdę czują. Pierwsi powinni to powiedzieć przełożeni Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

31 Uznaj, że strach istnieje Zaprzeczanie istnienia zjawiska strachu jest typowe dla grup społecznych, gdzie strach jest silny i wszechobecny. To nie my! To nie u nas! Najpierw wyeliminuj strach mówienia o strachu. Zacznij od siebie: 1. opowiedz o swoim strachu, podaj przykłady, 2. pokaż gotowość mówienia na tematy trudne i delikatne, 3. zidentyfikuj w swoim myśleniu negatywne założenia i usuń je, 4. zadawaj pytania na temat istnienia i źródeł strachu, 5. zaakceptuj wątpliwości, sceptycyzm, inne opinie, 6. daj czas na przyzwyczajenie się do myśli o istnieniu strachu Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

32 Zwracaj uwagę na sposób bycia SKALA POCZUCIA ZAGROŻENIA PRZEZ PODWŁADNEGO: 1 milczenie 2 przeszywający wzrok 3 szorstkość i lakoniczność 4 ofuknięcia i ignorowanie 5 obrażanie i upokarzanie 6 oskarżanie i dyskredytowanie 7 agresywny kontrolujący sposób bycia 8 grożenie konsekwencjami służbowymi 9 podniesiony głos, krzyk 10 wybuchy złości, utrata panowania nad sobą 11 grożenie użyciem siły fizycznej WSPÓLNIE Z PODWŁADNYMI ZASTANÓW SIĘ: 1. co w waszym zespole jest najczęstsze i najprzykrzejsze 2. jakie mogą być pozytywne przeciwieństwa zachowań negatywnych Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

33 Przykłady pozytywnej normy 1. słuchaj i daj czas na przedstawienie problemu 2. oferuj dobrodziejstwo wątpliwości -- gdy sprawy idą źle, sprawdź jak jest zanim wyciągniesz negatywne wnioski 3. dotrzymuj zobowiązań i obietnic 4. zauważ każdy sukces, nawet mały -- pogratuluj 5. buduj mosty zamiast budować ściany 6. nie siedź stale w biurze, przejdź się wśród podopiecznych 7. pomagaj rosnąć i dojrzewać swoim podopiecznym Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

34 Nie strzelaj do zwiastuna złej wiadomości GDY OTRZYMUJESZ ZŁĄ WIADOMOŚĆ pamiętaj, że zła wiadomość przychodzi zwykle wtedy, gdy jest najmniej potrzebna nie oczekuj, że ludzie będą zawsze uprzejmi, zrelaksowani, konstruktywni i że będą przychodzili z gotowym rozwiązaniem po otrzymaniu złej wiadomości w pierwszym rzędzie staraj się obniżyć poziom napięcia u ciebie i rozmówcy unikaj zakładania złej woli twojego rozmówcy nie czekaj pasywnie na złe wiadomości -- szukaj ich GDY PRZYNOSISZ ZŁĄ WIADOMOŚĆ reakcja na twoją wiadomość może w większym stopniu zależeć od tego jak mówisz i jak się zachowujesz, niż od tego co mówisz bądź konstruktywny, operuj danymi i faktami przyjrzyj się, kto stoi obok Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

35 Eliminuj wieloznaczne zachowanie Wieloznaczne zachowanie to sprzeczne ze sobą polecenia, czyny przeczące deklaracjom oraz wszelkie inne zachowanie, które może mieć wieloraką interpretację SPOSOBY UNIKANIA WIELOZNACZNOŚCI: 1. bądź otwarty i spraw, aby ludzie czuli się mile widziani 2. oferuj tyle jasnej informacji, ile tylko możesz 3. nie stawiaj ludzi wobec sytuacji bez wyjścia 4. wysłuchuj sugestii działania i reaguj na nie 5. wciągaj ludzi w podejmowanie decyzji prostota tych zaleceń zupełnie nie odzwierciedla złożoności zadania wprowadzenia ich w życie Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

36 Dyskutuj niedyskutowalne Dyskutowanie niedyskutowalnych przypomina obieranie cebuli: odkrywamy warstwę za warstwą i zdarza nam się popłakać. PLAN DYSKUSJI W ZESPOLE: 1. wyjaśnienie czym są niedyskutowalne 2. klasyfikacja naszych niedyskutowalnych 3. znalezienie i przyjęcie środków zaradczych z kim niedyskutowalne temat dlaczego niedyskutowalne skutki niedyskutowalności z przełożonym w zespole z podopiecznymi w całej firmie Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

37 Zasady prowadzenia dyskusji stwórz bezpieczną i wolną od oskarżeń atmosferę dyskusji akceptuj nawet najtrudniejsze niedyskutowanle, ale pamiętaj, że: nie każde niedyskutowanle wskazane przez zespół może być omawiane publicznie (bywają problemy osobiste), omawiamy jedynie te niedyskutowalne, które mają wpływ na naszą pracę (nie omawiamy poglądów politycznych, religijnych, światopoglądowych, itp.) Im więcej będziesz rozmawiał o niedyskutowalnych, tym mniej będziesz miał tematów do takich rozmów. Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

38 Pięć poziomów współpracy 1. brak współpracy decyzję podejmuje przełożony 2. współpraca przypadkowa 3. współpraca planowa decyzję podejmuje przełożony po nieplanowanej i nieformalnej konsultacji decyzję podejmuje przełożony po planowej konsultacji w formie spotkania, ekspertyz, opinii, konsensus decyzję podejmuje zespół z udziałem przełożonego 5. delegacja decyzji decyzję podejmuje zespół bez udziału przełożonego Żaden z poziomów nie jest jedynie słuszny -- każdy ma swój obszar zastosowania. Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

39 Czarnowidztwo Czarnowidztwo to tendencja do zakładania, że stanie się to co najgorsze. TYPOWE SYMPTOMY CZARNOWIDZTWA: Nie jestem pewien, czy to się sprawdzi. Chyba nie wzięliśmy wszystkich zagrożeń pod uwagę. Zaczynam się zastanawiać, do czego to wszystko prowadzi. Jeżeli nie skończymy z tym wszystkim, będziemy mieli poważne kłopoty. Nie rozumiem o co tu tak naprawdę chodzi. Co tu jest grane? Pamiętaj, że jakkolwiek nierealne wydają ci się czyjeś obawy, one dla tej osoby są bardzo ważne. Na wyrażone obawy nie reaguj więc nigdy słowami w rodzaju: Nie bądź śmieszny, to się nie może zdarzyć. Och, to jest bardzo proste. Należy tylko... No, sam w to wlazłeś. Teraz musisz sam się z tego wydobyć. Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

40 Jak zaradzić czarnowidztwu? Zaradzenie czarnowidztwu to pomoc tym, którzy je wyrażają. To oni czują strach i niepewność. To im należy podać rękę. TERAPIA INDYWIDUALNA: 1. najpierw słuchaj, skup się na emocjonalnej stronie wypowiedzi i okaż zrozumienie dla czyjegoś problemu, 2. później przedyskutuj dokładnie najgorszy przypadek widziany oczami twojego rozmówcy, 3. następnie zastanówcie się razem co można zrobić, aby uniknąć najgorszego przypadku oraz co można by uczynić, gdyby się zdarzył, 4. wreszcie, gdy już skończyliście z najgorszym przypadkiem, zastanówcie się, jaki przypadek jest najbardziej prawdopodobny. Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

41 Jak zaradzić czarnowidztwu? TERAPIA ZBIOROWA 1. Co można zrobić, aby zapobiec najgorszemu przypadkowi? 2. Na jakie zdarzenia mamy wpływ? 3. Jakie zdarzenia będziemy musieli zaakceptować? 4. Jak przygotować ludzi, aby potrafili poradzić sobie w najgorszym przypadku, jeżeli już się zdarzy? 5. Gdy najgorszy przypadek zdarzy się, co należy zrobić, aby w powstałej sytuacji maksymalnie obniżyć poziom problemów, strachu, nieporozumienia i frustracji. 6. Co możemy zaoferować ludziom, którzy w najgorszym przypadku nie potrafią sobie poradzić? Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

42 Pamiętaj o pułapkach Polityka eliminacji strachu prowadzi to podobnych pułapek jak eliminacja kar: Kierownicy przestają zwracać uwagę na błędy i wykroczenia PAMIĘTAJ: błędy wykroczenia poszukuj przyczyny, nie winnego eliminuj przyczyny stosuj dyscyplinarne konsekwencje Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

43 Dziękuję za uwagę Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Dylemat lidera: przemoc czy partnerstwo

Dylemat lidera: przemoc czy partnerstwo andrzej.blikle@blikle.pl Dylemat lidera: przemoc Andrzej Blikle wykład w ramach kursu Przywództwo i Innowacyjne Zarządzanie Firmą Rodzinną Niniejszy materiał by Andrzej Blikle is licensed under a Creative

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie.

Kodeks Postępowania BP. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. Nasz kodeks Mówimy prawdę. Postępujemy właściwie. 1 Spis treści Wstęp 5 Istota naszego kodeksu 7 Cztery fundamentalne zasady, na których opiera się nasz kodeks 9 Zasada braku tolerancji dla działań odwetowych

Bardziej szczegółowo

DOKTRYNA JAKOŚCI Rzecz o skutecznym zarządzaniu

DOKTRYNA JAKOŚCI Rzecz o skutecznym zarządzaniu DOKTRYNA JAKOŚCI Rzecz o skutecznym zarządzaniu Książka in statu nascendi udostępniana w kolejnych edycjach w domenie publicznej Aktualna wersja zawsze do pobrania na www.moznainaczej.com.pl Andrzej Jacek

Bardziej szczegółowo

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego.

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego. Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego Bartosz Ledzion 1 Spis treści 1 SEKTOR PRYWATNY W KONTEKŚCIE ORGANIZACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Euro-Concret

Stowarzyszenie Euro-Concret Stowarzyszenie Euro-Concret UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

DOKTRYNA JAKOŚCI Rzecz o skutecznym zarządzaniu

DOKTRYNA JAKOŚCI Rzecz o skutecznym zarządzaniu DOKTRYNA JAKOŚCI Rzecz o skutecznym zarządzaniu Książka in statu nascendi udostępniana w kolejnych edycjach w domenie publicznej Aktualna wersja zawsze do pobrania na www.moznainaczej.com.pl Andrzej Jacek

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 1 Program szkolenia NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Dzień I 09.45-10.00 rejestracja uczestników (kawa,

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Fundamentami naszej działalności są etyka, prawdomówność i niezawodność. Na

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach. Zdaniem uznanych specjalistów

SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach. Zdaniem uznanych specjalistów SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach Zdaniem uznanych specjalistów ORGANIZACJA SZKOLEŃ Z ZAKRESU BHP. Jak analizować potrzeby szkoleniowe w firmie? Razem z Wami, specjalistami z zakresu bhp, opracowaniem

Bardziej szczegółowo

Primum non prodigere. Recepta na sukces organizacji

Primum non prodigere. Recepta na sukces organizacji Primum non prodigere Recepta na sukces organizacji Wojtek Luciejewski Marzec, 2010 Wstęp Zmiany stały się dominującą częścią rzeczywistości a więc umiejętność wprowadzania zmian w organizacji i naszego

Bardziej szczegółowo

Zwycięstwo. motywacji. Raport specjalny Harvard Business Review Polska

Zwycięstwo. motywacji. Raport specjalny Harvard Business Review Polska Zwycięstwo motywacji Raport specjalny Harvard Business Review Polska Szanowni Państwo! Z radością przekazuję Państwu raport specjalny Harvard Business Review Polska Zwycięstwo motywacji. W biznesie jak

Bardziej szczegółowo

Wiadomość od zarządu firmy tenneco

Wiadomość od zarządu firmy tenneco KODEKS POSTĘPOWANIA Wiadomość od zarządu firmy tenneco Wiadomość od Gregga Sherrilla, prezesa i dyrektora wykonawczego Drodzy Pracownicy firmy Tenneco! W ciągu całej historii naszej firmy dzięki ogromnemu

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA. Łukasz Śmierciak. Mobbing. Jak się bronić? Jak zapobiegać?

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA. Łukasz Śmierciak. Mobbing. Jak się bronić? Jak zapobiegać? CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Łukasz Śmierciak Mobbing. Jak się bronić? Jak zapobiegać? 1. Wstęp Zjawisko mobbingu istniało w naszym kraju od dawna, ale dopiero w roku 2003 znalazło swoje odzwierciedlenie

Bardziej szczegółowo

Naszej Reputacji. PRZYSŁOWIE FUNKCJONUJĄCE W FIRMIE FLUOR

Naszej Reputacji. PRZYSŁOWIE FUNKCJONUJĄCE W FIRMIE FLUOR Kodeks Postępowania i Etyki Zawodowej 100 lat temu rozpoczęliśmy realizację naszego najważniejszego projektu. Naszej Reputacji. PRZYSŁOWIE FUNKCJONUJĄCE W FIRMIE FLUOR 1 Uczciwość polega na robieniu tego,

Bardziej szczegółowo

Globalny kodeks etyczny

Globalny kodeks etyczny Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Zadaj pytanie lub zgłoś wątpliwości w każdej chwili, korzystając z linii Rolls Royce Ethics Line. Wiadomość od Dyrektora Naczelnego Postanowiłem zmienić i ponownie

Bardziej szczegółowo

Wolontariat pracowniczy między emocjami a racjonalnością. Raport z badań jakościowych poświęconych pracowniczemu wolontariatowi kompetencji

Wolontariat pracowniczy między emocjami a racjonalnością. Raport z badań jakościowych poświęconych pracowniczemu wolontariatowi kompetencji Wolontariat pracowniczy między emocjami a racjonalnością Raport z badań jakościowych poświęconych pracowniczemu wolontariatowi kompetencji Wolontariat pracowniczy między emocjami a racjonalnością Raport

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International

Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Kodeks postępowania w firmie Philip Morris International Etyka Słuszne postępowanie Zanim zaczniesz działać, najpierw zapytaj Czy to działanie jest

Bardziej szczegółowo

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków

Zbiór Zasad Etyki Zawodowej. Obietnica Złotych Łuków Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Obietnica Złotych Łuków Fundamentami naszej całej działalności są nasza etyka, prawdomówność i niezawodność. Na dobrą reputację pracuje się latami. Nie jesteśmy orędownikami

Bardziej szczegółowo

Projekt PwP Nowe Kompetencje

Projekt PwP Nowe Kompetencje Projekt PwP Nowe Kompetencje Modele animacji lokalnej Model 1 TYTUŁ: PwP Nowe Kompetencje; Modele animacji lokalnej; Model 1 AUTORZY: Anna Szałańska, Agata Urbanik, Tomasz Waleczko, Agnieszka Wesołowska,

Bardziej szczegółowo

KAŻDEGO DNIA. W KAŻDYM MIEJSCU.

KAŻDEGO DNIA. W KAŻDYM MIEJSCU. KAŻDEGO DNIA. W KAŻDYM MIEJSCU. Kluczowe wartości Kodeks etyki i postępowania w biznesie Wiadomość od Richarda Reese a, dyrektora generalnego W firmie Iron Mountain cenimy sobie naszą reputację uzyskaną

Bardziej szczegółowo

Fundacja Ekspert Kujawy

Fundacja Ekspert Kujawy Publikacja zawiera materiały motywujące do utrzymania dalszej aktywności w wieku powyżej 50 lat, praktyczne wskazówki dotyczące zarówno możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej, jak i możliwości

Bardziej szczegółowo

DOKTRYNA JAKOŚCI Rzecz o skutecznym zarządzaniu

DOKTRYNA JAKOŚCI Rzecz o skutecznym zarządzaniu DOKTRYNA JAKOŚCI Rzecz o skutecznym zarządzaniu Książka in statu nascendi udostępniana w kolejnych edycjach w domenie publicznej Aktualna wersja zawsze do pobrania na www.moznainaczej.com.pl Andrzej Jacek

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Watts Water Technologies Kodeks postępowania w biznesie Efektywność z zachowaniem pryncypiów na sposób Watts Watts Way Nasza misja (główny cel naszej firmy) Zwiększać komfort, bezpieczeństwo i jakość życia

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik EFEKTYWNE NEGOCJACJE W BIZNESIE

Przewodnik EFEKTYWNE NEGOCJACJE W BIZNESIE Przewodnik EFEKTYWNE NEGOCJACJE W BIZNESIE Opracowanie przewodnika: Wioletta Wasilewska Przewodnik wydany w ramach projektu Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM

Bardziej szczegółowo

PDF Compressor Pro UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE PRZYCZYNY UZALEŻNIEŃ, SPOSOBY ZARADCZE I POMOC. Kompendium wiedzy dla Rodziców

PDF Compressor Pro UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE PRZYCZYNY UZALEŻNIEŃ, SPOSOBY ZARADCZE I POMOC. Kompendium wiedzy dla Rodziców UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE PRZYCZYNY UZALEŻNIEŃ, SPOSOBY ZARADCZE I POMOC 1 Kompendium wiedzy dla Rodziców Opracowanie: Janina Węgrzecka-Giluń Konsultacja naukowa: dr Krzysztof Ostaszewski Korekta: Aneta

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi uruchamianie i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Przedsiębiorczość na wsi uruchamianie i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W POZNANIU Przedsiębiorczość na wsi uruchamianie i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na

Bardziej szczegółowo

POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ

POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ Ewa Czemierowska-Koruba Hubert Czemierowski POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ PROGRAM SPOŁECZNY SZKOŁA BEZ PRZEMOCY V EDYCJA WARSZTATY MAKROREGIONALNE AGRESJA I PRZEMOC Agresję definiuje się najczęściej

Bardziej szczegółowo