Podstawowym problemem amerykańskich przedsiębiorstw jest obawa pracowników przed mówieniem o swoich problemach związanych z pracą.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowym problemem amerykańskich przedsiębiorstw jest obawa pracowników przed mówieniem o swoich problemach związanych z pracą."

Transkrypt

1 USUŃ STRACH Prezentacja i książka Doktryna jakości dostępne na Andrzej Blikle 21 lutego 2013 Niniejszy materiał by Andrzej Blikle is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych 3.0 Unported License. Copyright by Andrzej Blikle. W ramach moich praw autorskich chronionych ustawą z dnia 4 lutego 1994 (z późniejszymi zmianami) Prawo autorskie i prawa pokrewne wyrażam zgodę na niekomercyjne rozpowszechnianie niniejszego materiału przez jego zwielokrotnianie bez ograniczeń co do liczby egzemplarzy (w formie elektronicznej), a także umieszczanie go na stronach internetowych, jednakże bez dokonywania jakichkolwiek zmian i skrótów. Wszelkie inne rozpowszechnianie niniejszego materiału, w tym w części, wymaga mojej zgody wyrażonej na piśmie. Dozwolone jest natomiast cytowanie materiału zgodnie z zasadami ustanowionym przez w.w. ustawę.

2 Podstawowym problemem amerykańskich przedsiębiorstw jest obawa pracowników przed mówieniem o swoich problemach związanych z pracą. Edwards Deming Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

3 Źródło Kathleen D. Rayan, Daniel K. Oestreich, Driving Fear out of the Workplace (How to Overcome the Invisible Barriers to Quality, Productivity, and Innovation), Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1991, ISBN Kathleen D. Rayan Jeden z szefów firmy konsultingowej Cultures for Quality z siedzibą w Seatle, USA. Dyrektor w American Society for Training and Development. Daniel K. Oestreich Jeden z szefów firmy konsultingowej Cultures for Quality z siedzibą w Seatle, USA. Członek American Society for Training and Development oraz American Society for Quality Control. Autorzy przeprowadzili w USA wywiady z 260 pracownikami w 22 firmach produkcyjnych i usługowych, a także w organizacjach rządowych. Wywiady objęły osoby na wszystkich szczeblach zatrudnienia. Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

4 O czym będziemy mówić OPIS ZJAWISKA Czym jest strach Koszty jakie niesie strach Zachowania kreujące strach DZIAŁANIA NAPRAWCZE Uznaj, że strach istnieje, Przyjmij pozytywne normy zachowania Współpracuj Eliminuj czarnowidztwo Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

5 OPIS ZJAWISKA Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

6 Rodzaje strachu biologiczny konieczny i konstruktywny psychiczny wewnętrzny (własny) konieczny i konstruktywny psychiczny zewnętrzny (narzucony) niekonieczny i destruktywny Strach biologiczny i strach psychiczny wewnętrzny stanowią naturalne mechanizmy ochrony żywego organizmu. Są konieczne do przeżycia, ale mogą być destruktywne gdy zbyt silne. Przykłady: strach przed wypadkiem, chorobą, konsekwencjami własnej niekompetencji. Strach psychiczny narzucony jest zawsze destruktywny i jest destruktywny w każdej dawce. Przykłady: strach przed wyrażeniem swoich myśli, poglądów itp. ze względu na możliwe represje. Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

7 O jakim strachu będziemy mówić Będziemy mówić o strachu naszych podopiecznych przed konsekwencjami mówienia prawdy o problemach związanych z pracą. Jest to strach destruktywny, strach na który mamy wpływ i który możemy usunąć. Typowe źródła tego strachu: doświadczenia własne, zasłyszane doświadczenia innych, własna interpretacja zachowań innych osób, negatywne stereotypy na temat osób mających władzę Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

8 O jakim strachu nie będziemy mówić W ramach tego wykładu nie będziemy zajmowali się strachem, na który -- jako przełożeni -- nie mamy wpływu (choć nie jest to strach nieważny!) Typowe źródła i przykłady: naturalne napięcie wynikające z wykonywanej pracy związane z koniecznością dotrzymania terminów, opanowaniem nowych technologii, trudnymi spotkaniami z klientami, itp. obawa przed niektórymi zadaniami, np. publicznym wystąpieniem, obawa przed tym co mogłoby się zdarzyć, stres wywołany nierealistycznymi oczekiwaniami wobec siebie, obawa przed prawidłowymi konsekwencjami dyscyplinarnymi wynikającymi z regulaminów, Kodeksu Pracy, itp. Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

9 Koszty strachu przykłady Katastrofa samolotu w stanie Wirginia (1982) W czasie kołowania na pas startowy drugi pilot obawiał się powiedzieć pierwszemu o narastającym oblodzeniu skrzydeł. Mówił jedynie O sporo tego lodu lub Kurczę, ciężko będzie roztopić ten lód. Katastrofa Challengera (1986) Na kilka miesięcy przed startem grupa inżynierów nieśmiało wyrażała obawę, że uszczelki, które później spowodowały katastrofę, mogą zawieźć. Nie domagali się jednak ich wymiany, by nie opóźnić terminu startu. Badanie reakcji pielęgniarek na polecenia lekarzy (USA lata W jednym z dużych szpitali amerykańskich eksperymentator telefonicznie przedstawiał się jako lekarz i wydawał pielęgniarkom polecenie podania leku, o którym pielęgniarki wiedziały, że stanowi zagrożenie dla życia pacjenta. Ogromna liczba pielęgniarek wykonywała polecenie, nie wiedząc, że podaje placebo. Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

10 Koszty strachu statystyka Koszt Proc. odp. Negatywne odczucia wobec firmy 29% Destruktywny wpływ na jakość i produktywność 27% Negatywna ocena własna 19% Negatywne emocje 12% Inne negatywne skutki 11% Skutki pozytywne 2% Ci, którzy utracili wiarę w lojalność firmy wobec nich, poszukują alternatywnych dróg zapewnienia sobie bezpieczeństwa i sukcesu. UKŁADY lojalność wobec grupy wspólnych interesów cynizm wobec wszystkich spoza grupy Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

11 Koszty cynizmu dlaczego mam się przejmować, mniej błędów ujawnionych, choć więcej powstałych, uśmiechaj się we właściwych momentach i do właściwych osób, fałszywe priorytety, lokalna optymalizacja Cynizm należy do najbardziej destruktywnych postaw wobec ludzi i organizacji Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

12 Dlaczego nie chcemy mówić? Powód Procent odp. Obawa przed konsekwencjam i 44% I tak nic się nie zmieni 17% Unikanie konfliktu 7% Nie chcemy narazić innych na konsekwencje 5% Inne 27% Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

13 Jakich konsekwencji się boimy? Konsekwencja Proc. odp. Utrata wiarygodności i reputacji 27% Zagrożenie kariery i awansu 16% Popsucie stosunków z szefem 13% Utrata pracy 11% Popsucie stosunków z kolegami 9% Utrata pozycji (roli) w pracy 6% Publiczne upokorzenie 5% Przeniesienie na inne stanowisko 4% Inne 9% Strach jest szkodliwy bez względu na to czy jest racjonalny, czy też nie! Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

14 Problemy niedyskutowalne sekrety, które wszyscy znają Kategoria Proc. odp. Metody stosowane przez kierowników 49% Wydajność pracy współpracowników 10% Wynagrodzenie i przywileje 6% Metody stosowane przez dyrekcję 6% Wprowadzane zmiany 4% Sprawy osobowe inne niż wynagrodzenie 2% Odczucia indywidualne 2% Co inni sądzą o mojej wydajności 2% Złe wiadomości 2% Konflikty 2% Problemy osobiste 2% Sugestie poprawy 2% Inne 9% Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

15 Okoliczności kreujące strach 1. Niemiły (obelżywy) sposób bycia przełożonych -- nie wiadomo, co nas czeka; upokorzenie 2. Dwuznaczne zachowanie przełożonych -- nie wiadomo, co jest grane. 3. Nieprawidłowa kultura korporacyjna firmy -- toksyczne normy i zasady Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

16 Niemiły sposób bycia przełożonych milczenie paraliżujące spojrzenie szorstkość i lakoniczność ofuknięcie lub ignorowanie upokarzanie oskarżanie, dyskredytowanie, nie dawanie wiary agresywny, nadzorczy sposób bycia krzyk, utrata panowania nad sobą Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

17 Dwuznaczne zachowanie przełożonych brak informacji o decyzjach i powodach ich podejmowania brak odpowiedzi na sugestie podopiecznych (utwierdza w przekonaniu, że i tak nic się nie da zmienić) niekonsekwentne zasady podejmowania decyzji Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

18 Toksyczna kultura korporacyjna współzawodnictwo wydziałów i kierowników układy, grupy interesów nagradzanie agresywności kontrola, kary i nagrody nieetyczne zasady, np. nakazywanie ukrywania prawdy przed klientem Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

19 Relacja przełożony-podwładny prowadzi do negatywnego sposobu myślenia wg. zasady wygrał-przegrał i braku zaufania do przełożonych Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

20 Błędne koło biurokracji menedżerowie czerpią satysfakcję z faktu, że mogą rozkazywać i wywoływać strach podwładni godzą się na tę sytuację bo w zamian uzyskują zwolnienie z odpowiedzialności Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

21 przełożony Błędne koło podejrzliwości negatywne założenie zachowanie obronne obserwowana agresja obserwowana agresja zachowanie obronne negatywne założenie Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

22 Negatywne założenia przełożonych PRZEŁOŻENI UWAŻAJĄ, ŻE PODOPIECZNI: nie poczuwają się do żadnej odpowiedzialności, nie dbają o pracę, interesuje ich tylko kasa, nie interesuje ich szersza perspektywa rozwoju firmy, poszukują wymówek i wykrętów, starają się uniknąć stosowania zasad i reguł, nie będą pracować efektywnie inaczej jak pod przymusem, nie chcą rozumieć realnej sytuacji firmy, np. jej założeń budżetowych, interesują się głównie swoimi prawami, przywilejami, wynagrodzeniem i bonusami, są zdolni do nieuczciwości i sabotażu Samosprawdzające się przepowiednie Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

23 Działania obronne przełożonych wprowadzają ręczne sterowanie pracą podopiecznych, tj. nakazy, zakazy i kontrola ograniczają udział podopiecznych w podejmowaniu decyzji wprowadzają służbową drogę dla zażaleń i sugestii wprowadzają restryktywne regulaminy pracy ograniczają dostęp podopiecznych do informacji prowadzą działania dyscyplinarne spotkania i dyskusje ograniczają dla wyższego kierownictwa tłumią sprzeciwu w zarodku stosują ciężka rękę jako nauczkę i ostrzeżenie dla innych krytykują i ośmieszają publicznie podopiecznych koncentrują się na prawach przełożonego Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

24 Negatywne założenia podwładnych JAK DZIAŁANIA OBRONNE PRZEŁOŻONYCH WIDZĄ PODWŁADNI: inne zasady dla kierownictwa, inne dla podwładnych pracownicy mogą być przenoszeni lub zwalniani bez powodu nigdy nie wiadomo co nas czeka -- powstają plotki na temat zamierzonych zmian reorganizacyjnych kierownictwo spiskuje przeciwko pracownikom kierownictwo działa sprzecznie z zasadami gry fair play, np. akceptuje wyśmiewanie, nękanie i karanie podopiecznych istnieje zakaz przekazywania uwag krytycznych i zażaleń, a także wniosków naprawczych powyżej poziomu bezpośredniego przełożonego, Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

25 Negatywne wnioski podwładnych PODWŁADNI UWAŻAJĄ, ŻE PRZEŁOŻENI: są nieczuli na problemy życiowe, potrzeby i prawa podopiecznych prowadzą sekretne działania za plecami podopiecznych interesuje ich głównie władza i interes własny działają jak zamknięty klub uprzywilejowanej elity (kasta) stale dodają obowiązków podwładnym bez rekompensaty zajmują się wewnętrzną grą polityczną są stronniczy, faworyzują swoich są wrogo nastawieni do pomysłów innych niż własne konsultacje z podopiecznymi traktują jako zabieg polityczny, nie interesuje ich jednak zdanie podopiecznych obawiają się zagrożenia ze strony kompetentnych podopiecznych są nieuczciwi i zdolni do ukrytej zemsty Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

26 Działania obronne podwładnych otwarcie sugerują, że przełożeni są niekompetentni utrudniają przepływ informacji i danych podpuszczają przełożonych do popełnienia błędów na oczach innych przełożonych, również wyższego szczebla winą za niską wydajność obarczają innych lub okoliczności żądają więcej pieniędzy lub lepszych warunków pracy nie oferując w zamian lepszej pracy wyśmiewają się z przełożonych wobec kolegów poddają w wątpliwość wszystkie decyzje przełożonych skarżą się dostawcom i konkurentom na stosunki w firmie niczego nie wnoszą na spotkaniach organizacyjnych, a prywatnie kontynuują narzekanie odmawiają wykonania dodatkowej pracy w nagłych sytuacjach nie chcą uznać swojej współodpowiedzialności za problemy Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

27 DOSWIADCZENIA JEDNEJ Z FIRM: Zwolnienia z pracy wrażenie, że celem zwolnień było osiągnięcia krótkoterminowych zysków kosztem długoterminowego interesu firmy. Brakowało działań wspierających tych, którzy pozostali. Zwolnienia były dokonywane w atmosferze tajności. Zwalniani byli nierzadko długoletni i cieszący się poważaniem pracownicy. Fala zwolnień biegła przez różne wydziały, a ludzie nie wiedzieli, ani kiedy do nich dotrze, ani kiedy się zakończy. Zwalnianych nie uprzedzano o tym wcześniej, nie pozostawiano im czasu na zaadaptowanie się do nowej sytuacji zanim odejdą. Nie było działań, aby osobom zwalnianym pomóc znaleźć inne miejsce pracy w firmie. Nazwiska kandydatów do zwolnień rozchodziły się pocztą pantoflową zanim zainteresowani się o tym dowiadywali oficjalnie. Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

28 DZIAŁANIA NAPRAWCZE Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

29 Na początek dwie prawdy Ludzie nie działają źle dla samego czynienia zła. Jest to zwykle forma obrony przed rzeczywistym lub urojonym niebezpieczeństwem. Usuwanie strachu nie jest łatwe i wymaga długiego czasu, ale pozytywne skutki takiego działania zawsze przekraczają nasze oczekiwania Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

30 Od czego zacząć Będziemy otwarcie mówić o tym co się u nas dzieje, co czujemy, czego się obawiamy. Nie będziemy dłużej ignorować tego co ludzie naprawdę czują. Pierwsi powinni to powiedzieć przełożeni Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

31 Uznaj, że strach istnieje Zaprzeczanie istnienia zjawiska strachu jest typowe dla grup społecznych, gdzie strach jest silny i wszechobecny. To nie my! To nie u nas! Najpierw wyeliminuj strach mówienia o strachu. Zacznij od siebie: 1. opowiedz o swoim strachu, podaj przykłady, 2. pokaż gotowość mówienia na tematy trudne i delikatne, 3. zidentyfikuj w swoim myśleniu negatywne założenia i usuń je, 4. zadawaj pytania na temat istnienia i źródeł strachu, 5. zaakceptuj wątpliwości, sceptycyzm, inne opinie, 6. daj czas na przyzwyczajenie się do myśli o istnieniu strachu Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

32 Zwracaj uwagę na sposób bycia SKALA POCZUCIA ZAGROŻENIA PRZEZ PODWŁADNEGO: 1 milczenie 2 przeszywający wzrok 3 szorstkość i lakoniczność 4 ofuknięcia i ignorowanie 5 obrażanie i upokarzanie 6 oskarżanie i dyskredytowanie 7 agresywny kontrolujący sposób bycia 8 grożenie konsekwencjami służbowymi 9 podniesiony głos, krzyk 10 wybuchy złości, utrata panowania nad sobą 11 grożenie użyciem siły fizycznej WSPÓLNIE Z PODWŁADNYMI ZASTANÓW SIĘ: 1. co w waszym zespole jest najczęstsze i najprzykrzejsze 2. jakie mogą być pozytywne przeciwieństwa zachowań negatywnych Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

33 Przykłady pozytywnej normy 1. słuchaj i daj czas na przedstawienie problemu 2. oferuj dobrodziejstwo wątpliwości -- gdy sprawy idą źle, sprawdź jak jest zanim wyciągniesz negatywne wnioski 3. dotrzymuj zobowiązań i obietnic 4. zauważ każdy sukces, nawet mały -- pogratuluj 5. buduj mosty zamiast budować ściany 6. nie siedź stale w biurze, przejdź się wśród podopiecznych 7. pomagaj rosnąć i dojrzewać swoim podopiecznym Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

34 Nie strzelaj do zwiastuna złej wiadomości GDY OTRZYMUJESZ ZŁĄ WIADOMOŚĆ pamiętaj, że zła wiadomość przychodzi zwykle wtedy, gdy jest najmniej potrzebna nie oczekuj, że ludzie będą zawsze uprzejmi, zrelaksowani, konstruktywni i że będą przychodzili z gotowym rozwiązaniem po otrzymaniu złej wiadomości w pierwszym rzędzie staraj się obniżyć poziom napięcia u ciebie i rozmówcy unikaj zakładania złej woli twojego rozmówcy nie czekaj pasywnie na złe wiadomości -- szukaj ich GDY PRZYNOSISZ ZŁĄ WIADOMOŚĆ reakcja na twoją wiadomość może w większym stopniu zależeć od tego jak mówisz i jak się zachowujesz, niż od tego co mówisz bądź konstruktywny, operuj danymi i faktami przyjrzyj się, kto stoi obok Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

35 Eliminuj wieloznaczne zachowanie Wieloznaczne zachowanie to sprzeczne ze sobą polecenia, czyny przeczące deklaracjom oraz wszelkie inne zachowanie, które może mieć wieloraką interpretację SPOSOBY UNIKANIA WIELOZNACZNOŚCI: 1. bądź otwarty i spraw, aby ludzie czuli się mile widziani 2. oferuj tyle jasnej informacji, ile tylko możesz 3. nie stawiaj ludzi wobec sytuacji bez wyjścia 4. wysłuchuj sugestii działania i reaguj na nie 5. wciągaj ludzi w podejmowanie decyzji prostota tych zaleceń zupełnie nie odzwierciedla złożoności zadania wprowadzenia ich w życie Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

36 Dyskutuj niedyskutowalne Dyskutowanie niedyskutowalnych przypomina obieranie cebuli: odkrywamy warstwę za warstwą i zdarza nam się popłakać. PLAN DYSKUSJI W ZESPOLE: 1. wyjaśnienie czym są niedyskutowalne 2. klasyfikacja naszych niedyskutowalnych 3. znalezienie i przyjęcie środków zaradczych z kim niedyskutowalne temat dlaczego niedyskutowalne skutki niedyskutowalności z przełożonym w zespole z podopiecznymi w całej firmie Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

37 Zasady prowadzenia dyskusji stwórz bezpieczną i wolną od oskarżeń atmosferę dyskusji akceptuj nawet najtrudniejsze niedyskutowanle, ale pamiętaj, że: nie każde niedyskutowanle wskazane przez zespół może być omawiane publicznie (bywają problemy osobiste), omawiamy jedynie te niedyskutowalne, które mają wpływ na naszą pracę (nie omawiamy poglądów politycznych, religijnych, światopoglądowych, itp.) Im więcej będziesz rozmawiał o niedyskutowalnych, tym mniej będziesz miał tematów do takich rozmów. Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

38 Pięć poziomów współpracy 1. brak współpracy decyzję podejmuje przełożony 2. współpraca przypadkowa 3. współpraca planowa decyzję podejmuje przełożony po nieplanowanej i nieformalnej konsultacji decyzję podejmuje przełożony po planowej konsultacji w formie spotkania, ekspertyz, opinii, konsensus decyzję podejmuje zespół z udziałem przełożonego 5. delegacja decyzji decyzję podejmuje zespół bez udziału przełożonego Żaden z poziomów nie jest jedynie słuszny -- każdy ma swój obszar zastosowania. Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

39 Czarnowidztwo Czarnowidztwo to tendencja do zakładania, że stanie się to co najgorsze. TYPOWE SYMPTOMY CZARNOWIDZTWA: Nie jestem pewien, czy to się sprawdzi. Chyba nie wzięliśmy wszystkich zagrożeń pod uwagę. Zaczynam się zastanawiać, do czego to wszystko prowadzi. Jeżeli nie skończymy z tym wszystkim, będziemy mieli poważne kłopoty. Nie rozumiem o co tu tak naprawdę chodzi. Co tu jest grane? Pamiętaj, że jakkolwiek nierealne wydają ci się czyjeś obawy, one dla tej osoby są bardzo ważne. Na wyrażone obawy nie reaguj więc nigdy słowami w rodzaju: Nie bądź śmieszny, to się nie może zdarzyć. Och, to jest bardzo proste. Należy tylko... No, sam w to wlazłeś. Teraz musisz sam się z tego wydobyć. Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

40 Jak zaradzić czarnowidztwu? Zaradzenie czarnowidztwu to pomoc tym, którzy je wyrażają. To oni czują strach i niepewność. To im należy podać rękę. TERAPIA INDYWIDUALNA: 1. najpierw słuchaj, skup się na emocjonalnej stronie wypowiedzi i okaż zrozumienie dla czyjegoś problemu, 2. później przedyskutuj dokładnie najgorszy przypadek widziany oczami twojego rozmówcy, 3. następnie zastanówcie się razem co można zrobić, aby uniknąć najgorszego przypadku oraz co można by uczynić, gdyby się zdarzył, 4. wreszcie, gdy już skończyliście z najgorszym przypadkiem, zastanówcie się, jaki przypadek jest najbardziej prawdopodobny. Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

41 Jak zaradzić czarnowidztwu? TERAPIA ZBIOROWA 1. Co można zrobić, aby zapobiec najgorszemu przypadkowi? 2. Na jakie zdarzenia mamy wpływ? 3. Jakie zdarzenia będziemy musieli zaakceptować? 4. Jak przygotować ludzi, aby potrafili poradzić sobie w najgorszym przypadku, jeżeli już się zdarzy? 5. Gdy najgorszy przypadek zdarzy się, co należy zrobić, aby w powstałej sytuacji maksymalnie obniżyć poziom problemów, strachu, nieporozumienia i frustracji. 6. Co możemy zaoferować ludziom, którzy w najgorszym przypadku nie potrafią sobie poradzić? Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

42 Pamiętaj o pułapkach Polityka eliminacji strachu prowadzi to podobnych pułapek jak eliminacja kar: Kierownicy przestają zwracać uwagę na błędy i wykroczenia PAMIĘTAJ: błędy wykroczenia poszukuj przyczyny, nie winnego eliminuj przyczyny stosuj dyscyplinarne konsekwencje Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

43 Dziękuję za uwagę Andrzej Blikle, Usuń strach; 21 lut

Turkusowa firma XXI wieku

Turkusowa firma XXI wieku Turkusowa firma XXI wieku Andrzej Blikle 10 listopada 2016 Prezentacja i książka Doktryna jakości do pobrania na www.moznainaczej.com.pl Niniejszy materiał by Andrzej Blikle is licensed under a Creative

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ I SPRZEDAŻ. Andrzej Blikle 22 kwietnia 2013

JAKOŚĆ I SPRZEDAŻ. Andrzej Blikle 22 kwietnia 2013 JAKOŚĆ I SPRZEDAŻ Andrzej Blikle 22 kwietnia 2013 rozwinięcie materiału o zarządzaniu jakością w książce Doktryna jakości do pobrania na www.moznainaczej.com.pl Niniejszy materiał by Andrzej Blikle is

Bardziej szczegółowo

SZTUKA SPRZEDAŻY. Andrzej Blikle 20 lutego 2010

SZTUKA SPRZEDAŻY. Andrzej Blikle 20 lutego 2010 SZTUKA SPRZEDAŻY Andrzej Blikle 20 lutego 2010 Niniejszy materiał by Andrzej Blikle is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych 3.0 Unported License.

Bardziej szczegółowo

4th International Recruitment Congress Andrzej Blikle Doradca Dylemat lidera

4th International Recruitment Congress Andrzej Blikle Doradca Dylemat lidera 4th International Recruitment Congress 2016 Andrzej Blikle Doradca Dylemat lidera andrzej.blikle@moznainaczej.com.pl Dylemat lidera: przemoc czy partnerstwo Andrzej Blikle 27 października 2016 Pełna wersja

Bardziej szczegółowo

Budujmy pozytywne relacje

Budujmy pozytywne relacje Budujmy pozytywne relacje andrzej.blikle@blikle.pl Andrzej Blikle 13 października 2011 niniejsza prezentacja i książka Doktryna jakości do pobrania na www.firmyrodzinne.pl Copyright by Andrzej Blikle.

Bardziej szczegółowo

Biznes to relacje zarządzanie bez porażek

Biznes to relacje zarządzanie bez porażek Biznes to relacje zarządzanie bez porażek Andrzej Blikle wystąpienie na konferencji Coach, Trener, Doradca zawodami XXI wieku Lublin, 23 kwietnia 2016 Niniejszy materiał by Andrzej Blikle is licensed under

Bardziej szczegółowo

ZWYCIĘŻYĆ STRES WYZWANIE EPOKI PRZEMIAN

ZWYCIĘŻYĆ STRES WYZWANIE EPOKI PRZEMIAN ZWYCIĘŻYĆ STRES WYZWANIE EPOKI PRZEMIAN Prezentacja i książka Doktryna jakości dostępne na www.moznainaczej.com.pl Andrzej Blikle 28 maja 2009 Niniejszy materiał by Andrzej Blikle is licensed under a Creative

Bardziej szczegółowo

KARTY KONTROLNE SHEWHARTA przykłady zastosowań nieprodukcyjnych

KARTY KONTROLNE SHEWHARTA przykłady zastosowań nieprodukcyjnych KARTY KONTROLNE SHEWHARTA przykłady zastosowań nieprodukcyjnych Andrzej Blikle 19 marca 2012 Niniejszy materiał by Andrzej Blikle is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez

Bardziej szczegółowo

Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy

Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy II ETAP AKTYWIZACJI MATERIAŁY DLA BENEFICJENTÓW/BENEFICJENTEK CO TO SĄ EMOCJE? EMOCJE

Bardziej szczegółowo

Zasługujesz na szacunek! Bądź pewny siebie i asertywny.

Zasługujesz na szacunek! Bądź pewny siebie i asertywny. Zasługujesz na szacunek! Bądź pewny siebie i asertywny. Obudź w sobie lwa Czy potrafisz domagać się tego, co Ci się należy? Czy umiesz powiedzieć "nie", kiedy masz do tego prawo? Czy Twoje opinie i pomysły

Bardziej szczegółowo

Czy firma musi wyglądać jak armia pruska?

Czy firma musi wyglądać jak armia pruska? Czy firma musi wyglądać jak armia pruska? Andrzej Blikle 9 maja 2013 prezentacja wykładu i książka Doktryna jakości do pobrania na www.moznainaczej.com.pl Niniejszy materiał by Andrzej Blikle is licensed

Bardziej szczegółowo

JAK RADZIĆ SOBIE Z NASTOLATKIEM W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH?

JAK RADZIĆ SOBIE Z NASTOLATKIEM W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH? JAK RADZIĆ SOBIE Z NASTOLATKIEM W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH? Podstawowa zasada radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych:,,nie reaguj, tylko działaj Rodzice rzadko starają się dojść do tego, dlaczego ich

Bardziej szczegółowo

Cechy dobrego negocjatora NEGOCJACJE

Cechy dobrego negocjatora NEGOCJACJE NEGOCJACJE AGENDA 1. Istota negocjacji wprowadzenie 2. Konflikty i ich uwarunkowania 3. Style i strategie negocjacyjne 4. Proces i reguły negocjacji 5. Komunikacja w negocjacjach 6. Trudne sytuacje negocjacyjne

Bardziej szczegółowo

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie.

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod determinuje sposób, w jaki realizujemy powyższy cel określa

Bardziej szczegółowo

ROZMOWY Z ODCHODZĄCYMI PRACOWNIKAMI. Białobrzegi, lutego 2013 r.

ROZMOWY Z ODCHODZĄCYMI PRACOWNIKAMI. Białobrzegi, lutego 2013 r. ROZMOWY Z ODCHODZĄCYMI PRACOWNIKAMI 1 EXIT INTERVIEW I ROZMOWA DEREKRUTACYJNA Białobrzegi, 25-26 lutego 2013 r. PRZYCZYNY ODEJŚCIA PRACOWNIKA (członka korpusu służby cywilnej) 2 tzw. naturalne tzw. przymusowe

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Zachowania organizacyjne. Ćwiczenia V

Zachowania organizacyjne. Ćwiczenia V Zachowania organizacyjne Ćwiczenia V Skuteczna komunikacja Język prosty, zrozumiały, pozbawiony wieloznaczności Zsynchronizowanie mowy werbalnej i niewerbalnej Pozytywny wydźwięk wypowiedzi: Gorzej: Nie

Bardziej szczegółowo

SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU. A n n a K o w a l

SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU. A n n a K o w a l SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU K r a k ó w, 1 7 l i s t o p a d a 2 0 1 4 r. P r z y g o t o w a ł a : A n n a K o w a l KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI COACHINGOWE: umiejętność budowania zaufania,

Bardziej szczegółowo

INTELIGENCJA EMOCJONALNA

INTELIGENCJA EMOCJONALNA INTELIGENCJA EMOCJONALNA JAKO KLUCZOWA KOMPETENCJA WSPÓŁCZESNEGO DYREKTORA Wiesława Krysa Nauczyciel dyplomowany Coach Trener w edukacji Lilianna Kupaj Coach Master Trainer ICI, Trener Transforming Comunication

Bardziej szczegółowo

ŻYWIOŁ WODY - ĆWICZENIA

ŻYWIOŁ WODY - ĆWICZENIA Strona1 ŻYWIOŁ WODY - ĆWICZENIA Cz. III Aby uzyskać namacalny efekt oddziaływania energii Żywiołu Wody w Twoim życiu - jednocześnie korzystaj i z przygotowanych tu ćwiczeń i z opisu procesów nagranych

Bardziej szczegółowo

Kary i nagrody w wychowaniu dziecka

Kary i nagrody w wychowaniu dziecka Kary i nagrody w wychowaniu dziecka W dzisiejszych czasach, w których wszystko jest tak względne, trudne i skomplikowane, co może być oparciem dla dzieci? Pozostali jedynie rodzice. W żadnej innej epoce

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW Cel szkolenia: Przekazanie wiedzy na temat kompleksowego zarządzania jakością w tym modelowania procesów. Podnoszenie kompetencji i umiejętności związanych

Bardziej szczegółowo

Zmiana przekonań ograniczających. Opracowała Grażyna Gregorczyk

Zmiana przekonań ograniczających. Opracowała Grażyna Gregorczyk Zmiana przekonań ograniczających Opracowała Grażyna Gregorczyk Główny wpływ na nasze emocje mają nasze przekonania na temat zaistniałych faktów (np. przekonania na temat uprzedzenia do swojej osoby ze

Bardziej szczegółowo

Początek jest zawsze trudny

Początek jest zawsze trudny Początek jest zawsze trudny Pierwsze dni w przedszkolu są przeżyciem zarówno dla dziecka jak i jego rodziców. Dziecko prawie na cały dzień musi się rozstać z rodzicami, pozostając samo w nowym miejscu,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KOMUNIKACJI NEGOCJACJE

WPROWADZENIE DO KOMUNIKACJI NEGOCJACJE WPROWADZENIE DO KOMUNIKACJI NEGOCJACJE DLA ZAINTERESOWANYCH NEGOCJACJE http://www.uwm.edu.pl/pa/fileadmin/pliki_do_pobrania/przewodnik_negocjacje.pdf Zbigniew Nęcki Negocjacje w biznesie Fisher, Ury, Patton

Bardziej szczegółowo

OPANUJ NIEPŁODNOŚĆ W 5 KROKACH

OPANUJ NIEPŁODNOŚĆ W 5 KROKACH OPANUJ NIEPŁODNOŚĆ W 5 KROKACH Niepłodność jest chorobą. Jest bardzo stresogenną chorobą. Jest długotrwała, może prowadzić do depresji. Wprowadza w życie pary starającej się o dziecko chaos i lęk. Niepłodność

Bardziej szczegółowo

Tytuł ebooka Przyjmowanie nowego wpisujesz i zadajesz styl

Tytuł ebooka Przyjmowanie nowego wpisujesz i zadajesz styl Tytuł ebooka Przyjmowanie nowego wpisujesz i zadajesz styl pracownika Tytuł do pracy ebooka Jak prowadzić rozmowę kwalifikacyjną Jak powinny brzmieć pytania rekrutacyjne w razie potrzeby podtytuł Jak zorganizować

Bardziej szczegółowo

Wykres 27. Często rozmawiasz z rodzicami na temat agresji, autoagresji lub innych problemów?

Wykres 27. Często rozmawiasz z rodzicami na temat agresji, autoagresji lub innych problemów? 1. Wpływ środowiska rodzinnego na zachowania autoagresywne Do czynników środowiskowych wskazujących na źródła agresji zalicza się rodzinę, także jej dalszy wpływ na wielopokoleniowe rodziny, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Współpraca w zespole i z klientem w sytuacjach stanowiących wyzwanie

Współpraca w zespole i z klientem w sytuacjach stanowiących wyzwanie Strona 1 Dwudniowy program szkoleniowy dla kadry zarządzającej Współpraca w zespole i z klientem w sytuacjach stanowiących wyzwanie inspirowany Porozumieniem Bez Przemocy wg Marshalla Rosenberga Co wpływa

Bardziej szczegółowo

MANIPULACJA W COACHINGU

MANIPULACJA W COACHINGU MANIPULACJA W COACHINGU Arkadiusz Siechowicz Krzysztof Filarski SŁOWNICZEK, A JEDNOCZEŚNIE PLAN SPOTKANIA COACHING OSOBISTY COACHING W BIZNESIE MANIPULACJA I PODATNOŚĆ PRZYKŁADY SYTUACJI MANIPULACJI W

Bardziej szczegółowo

Specyfika pracy z osobami bezrobotnym perspektywa psychologiczna

Specyfika pracy z osobami bezrobotnym perspektywa psychologiczna Specyfika pracy z osobami bezrobotnym perspektywa psychologiczna Anna Skuzińska Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Elblągu Plan wystąpienia Charakterystyka psychologiczna sytuacji bez

Bardziej szczegółowo

Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole A D E L E F A B E R E L A I N E M A Z L I S H

Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole A D E L E F A B E R E L A I N E M A Z L I S H Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole A D E L E F A B E R E L A I N E M A Z L I S H ZAMIAST ZAPRZECZAĆ UCZUCIOM NAZWIJ JE ZAMIAST -Tu jest za dużo słów. -Bzdura. Wszystkie słowa są łatwe.

Bardziej szczegółowo

kilka definicji i refleksji na temat działań wychowawczych oraz ich efektów Irena Wojciechowska

kilka definicji i refleksji na temat działań wychowawczych oraz ich efektów Irena Wojciechowska kilka definicji i refleksji na temat działań wychowawczych oraz ich efektów Irena Wojciechowska Nasza ziemia jest zdegenerowana, dzieci przestały być posłuszne rodzicom Tekst przypisywany egipskiemu kapłanowi

Bardziej szczegółowo

ROLA TRENERA W SZKOLENIU I WYCHOWANIU MŁODYCH PIŁKARZY ORAZ WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

ROLA TRENERA W SZKOLENIU I WYCHOWANIU MŁODYCH PIŁKARZY ORAZ WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI ROLA TRENERA W SZKOLENIU I WYCHOWANIU MŁODYCH PIŁKARZY ORAZ WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI Paweł Podgórski Trener EDUKATOR ZZPN E-mail: kontakt@sport-edukacja.pl CEL GŁÓWNY w pracy z najmłodszymi CEL SZKOLENIOWY

Bardziej szczegółowo

Dorota Sosulska pedagog szkolny

Dorota Sosulska pedagog szkolny Czasem zapominamy o prostych potrzebach, które dzieci komunikują nam na co dzień. Zapraszam więc wszystkich dorosłych do zatrzymania się w biegu, pochylenia się nad swoimi pociechami i usłyszenia, co mają

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Szkoła realizuje cele i zadania wychowawcze na podstawie Ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel.

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel. KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ Nasza wizja: Ulepszamy bezpieczną przyszłośd. Nasza misja: Potrzeba sprawiania, aby każdy klient, który trafia do firmy, otrzymał najwyższą

Bardziej szczegółowo

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Wiele osób marzy o własnym biznesie... Ale często brak im odwagi na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

1.6.2 Reakcje na zachowania manipulacyjne

1.6.2 Reakcje na zachowania manipulacyjne 1.6.2 Reakcje na zachowania manipulacyjne Rodzaje zachowań Definiując zachowania asertywne, bardzo często posługujemy się użytecznym rozróżnieniem trzech typów reakcji na zachowania manipulacyjne: reakcji

Bardziej szczegółowo

NAGRODY I KARY CO ZROBIĆ, ABY WYCHOWANIE NIE STAŁO SIĘ TRESURĄ?

NAGRODY I KARY CO ZROBIĆ, ABY WYCHOWANIE NIE STAŁO SIĘ TRESURĄ? NAGRODY I KARY CO ZROBIĆ, ABY WYCHOWANIE NIE STAŁO SIĘ TRESURĄ? Kary i nagrody to powszechnie stosowane metody wychowawcze. Nie zawsze jednak wiemy, kiedy i jak nagradzać i karać nasze dzieci, aby nasze

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Idealny lider grupy to ja Dr Marcin Stencel Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 20 maja 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Skala Postaw Twórczych i Odtwórczych dla gimnazjum

Skala Postaw Twórczych i Odtwórczych dla gimnazjum Krakowska kademia im. ndrzeja Frycza Modrzewskiego Skala Postaw Twórczych i Odtwórczych dla gimnazjum utor: gnieszka Guzik, Patrycja Huget Instrukcja: Poniżej przedstawione zostały do wyboru po dwa stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu.

Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu. Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu. Zależy jej na Twoim sukcesie, w każdej sferze życia. Im więcej szczęśliwych ludzi na świecie,

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz stylu komunikacji

Kwestionariusz stylu komunikacji Kwestionariusz stylu komunikacji Z każdego stwierdzenia wybierz jedno, które uważasz, że lepiej pasuje do twojej osobowości i zaznacz jego numer. Stwierdzenia w parach nie są przeciwstawne, przy wyborze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA. przy III LO im. Gen. Sowińskiego w Warszawie. Jan Paweł II.

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA. przy III LO im. Gen. Sowińskiego w Warszawie. Jan Paweł II. REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA przy III LO im. Gen. Sowińskiego w Warszawie Motto: Człowiek jest wielkim nie przez to co posiada lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma lecz przez to, czym

Bardziej szczegółowo

Iwona Wesołowska. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Iwona Wesołowska. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Iwona Wesołowska Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Przeciw: władze samorządu pielęgniarskiego (utrudnianie zakładania indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Pewnym krokiem do szkoły, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć na temat gotowości szkolnej.

Pewnym krokiem do szkoły, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć na temat gotowości szkolnej. Pewnym krokiem do szkoły, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć na temat gotowości szkolnej. Gotowość szkolna- sylwetka dziecka dojrzałego i niedojrzałego do rozpoczęcia nauki w szkole Edukacja szkolna jest

Bardziej szczegółowo

METODY WYCHOWANIA. Metody i techniki pedagogiczne. mgr Lidia Dąbrowa

METODY WYCHOWANIA. Metody i techniki pedagogiczne. mgr Lidia Dąbrowa METODY WYCHOWANIA Metoda wychowania wg H. Muszyńskiego: Każdy wyodrębniony sposób postępowania wychowawcy polegający na wywieraniu określonego wpływu na aktywność wychowanka, związany zawsze z dokonywaniem

Bardziej szczegółowo

Toksyczni ludzie. Jak z nimi współpracować.

Toksyczni ludzie. Jak z nimi współpracować. Toksyczni ludzie. Jak z nimi współpracować. Autor: Roy H. Lubit Jak radzić sobie z trudnymi przełożonymi? Skąd u szefów biorą się potrzeba kontroli i mania prześladowcza? Co robić, gdy szef nie rozumie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać

Bardziej szczegółowo

Różnice interkulturowe w korporacji międzynarodowej

Różnice interkulturowe w korporacji międzynarodowej Różnice interkulturowe w korporacji międzynarodowej Mikołaj Woźniak VW Bank Polska, Prezes Zarządu Różnice interkulturowe w korporacji wielonarodowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 20/05/2014 Mikołaj

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO SPZOZ W ZIELONEJ GÓRZE PREAMBUŁA Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych pracownikom Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ

Bardziej szczegółowo

Jak zapobiegać przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży.

Jak zapobiegać przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży. Jak zapobiegać przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży. (Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu) Kontakt tel.: +48 600779294 e-mail: iwona@gabinetterapeutyczny.eu Iwona Czerwoniuk psychoterapeuta

Bardziej szczegółowo

Co to jest asertywność

Co to jest asertywność ASERTYWNOŚĆ Co to jest asertywność To umiejętność, dzięki której ludzie otwarcie wyrażają swoje myśli, preferencje, uczucia, przekonania, poglądy, wartości, bez odczuwania wewnętrznego dyskomfortu i nie

Bardziej szczegółowo

UZALEŻNIENIE jako choroba całej rodziny

UZALEŻNIENIE jako choroba całej rodziny UZALEŻNIENIE jako choroba całej rodziny Uzależnienie jest chorobą całej rodziny Relacje w rodzinie, której ktoś pije nadmiernie, zazwyczaj ulegają dużym zmianom. Każdy na swój sposób próbując poradzić

Bardziej szczegółowo

Praca ze sprawcą przemocy

Praca ze sprawcą przemocy Praca ze sprawcą przemocy stawianie granic w stosowaniu przemocy motywowanie do korzystania z pomocy Anna Wojciechowska Plan pracy Ogólne informacje nt przemocy w rodzinie Psychologiczna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi Jan Paweł II

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi Jan Paweł II Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi Jan Paweł II Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Kreatywny dialog czy istnieje potrzeba negocjacji? Anna Resler-Maj Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 20 maja 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi:

1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi: DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE: 1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi: 1. Integracja zespołu klasowego 2. Poznawanie prawidłowych zasad współżycia społecznego -uświadomienie uczniom, co to znaczy być

Bardziej szczegółowo

Jaki jest poziom Twojej skuteczności i gotowości do życia z pasją?

Jaki jest poziom Twojej skuteczności i gotowości do życia z pasją? Jaki jest poziom Twojej skuteczności i gotowości do życia z pasją? test, BONUS SPECJALNY dla czytelniczek i klientek Inkubatora Kobiecych Pasji Autorka testu: Grażyna Białopiotrowicz Jaki jest poziom Twojej

Bardziej szczegółowo

Rozmowa rekrutacyjna. Joanna Kozarzewska

Rozmowa rekrutacyjna. Joanna Kozarzewska Rozmowa rekrutacyjna Joanna Kozarzewska Podstawowe zagadnienia Przygotowanie profilu poszukiwanego pracownika Analiza dokumentów aplikacyjnych Pre-screening telefoniczny Wywiad biograficzny vs wywiad oparty

Bardziej szczegółowo

Komputer i my Nie można cofnąć czasu i poprawić naszych błędów! Nauczmy się im zapobiegać!!! Bartosz Dulski

Komputer i my Nie można cofnąć czasu i poprawić naszych błędów! Nauczmy się im zapobiegać!!! Bartosz Dulski Komputer sam w sobie nie jest zły. To ludzie czynią go niebezpiecznym! Komputer i my Nie można cofnąć czasu i poprawić naszych błędów! Nauczmy się im zapobiegać!!! Bartosz Dulski Nie wysyłaj swoich zdjęć

Bardziej szczegółowo

Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw

Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw Raport z badania ilościowego i jakościowego zrealizowanego w ramach projektu Forum Współpracy Małego i Dużego Biznesu Związku Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI KLIENTA

PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI KLIENTA VAL Gee JEFF Gee PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI KLIENTA Ćwiczenia, formularze, wskazówki dla prowadzącego Zestaw z CD WARSZAWA 2011 Spis treści Zestawienie sesji szkoleniowych według celu szkolenia...............

Bardziej szczegółowo

Pokochaj i przytul dziecko z ADHD. ADHD to zespół zaburzeń polegający na występowaniu wzmożonej pobudliwości i problemów z koncentracją uwagi.

Pokochaj i przytul dziecko z ADHD. ADHD to zespół zaburzeń polegający na występowaniu wzmożonej pobudliwości i problemów z koncentracją uwagi. Pokochaj i przytul dziecko z ADHD ADHD to zespół zaburzeń polegający na występowaniu wzmożonej pobudliwości i problemów z koncentracją uwagi. TYPOWE ZACHOWANIA DZIECI Z ADHD: stale wierci się na krześle,

Bardziej szczegółowo

. MOBBING (ang.): - mob tłum, motłoch, banda - to mob napastować, oblegać

. MOBBING (ang.): - mob tłum, motłoch, banda - to mob napastować, oblegać MOBBING W PRACY Środowisko związane z edukacją jest jednym z najbardziej dotkniętych przez działania mobbingowe.. MOBBING (ang.): - mob tłum, motłoch, banda - to mob napastować, oblegać INNE OKREŚLENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 07 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 9 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 07 września 2015 roku Zarządzenie Nr 9 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 07 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad

Bardziej szczegółowo

DZIECKO W SYTUACJI ROZWODU RODZICÓW

DZIECKO W SYTUACJI ROZWODU RODZICÓW DZIECKO W SYTUACJI ROZWODU RODZICÓW Rozwód to jedno z najtrudniejszych doświadczeń w każdej rodzinie. O tym jakie skutki będzie miał on dla dziecka w dużej mierze zależy od postawy rodziców. Decyzja o

Bardziej szczegółowo

Turkusowa organizacja XXI wieku

Turkusowa organizacja XXI wieku Turkusowa organizacja XXI wieku Andrzej Blikle 25 maja 2017 Prezentacja w pełnej wersji i książka Doktryna jakości do pobrania na www.moznainaczej.com.pl Niniejszy materiał by Andrzej Blikle is licensed

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP KODEKS ETYCZNY Wykonując swój stały nadzór nad działalnością Spółki oraz mając na celu jej jak najefektywniejsze działanie, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje Kodeks Etyczny dla Spółki o następującym

Bardziej szczegółowo

USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ

USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ Administracja systemu wynagrodzeń jest ważnym elementem prowadzenia biznesu. Gdy mamy działający formalny system płac, pomaga to w kontrolowaniu kosztów personelu, podnosi

Bardziej szczegółowo

Szkolny Klub Wolontariusza Promyk w SP nr 1 w Dobrym Mieście. Regulamin

Szkolny Klub Wolontariusza Promyk w SP nr 1 w Dobrym Mieście. Regulamin Szkolny Klub Wolontariusza Promyk w SP nr 1 w Dobrym Mieście Regulamin I. Postanowienia ogólne Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych. Wolontariusz osoba pracująca na

Bardziej szczegółowo

zdecydowanie tak do większości zajęć do wszystkich zajęć zdecydowanie tak do większości do wszystkich do wszystkich do większości zdecydowanie tak

zdecydowanie tak do większości zajęć do wszystkich zajęć zdecydowanie tak do większości do wszystkich do wszystkich do większości zdecydowanie tak Kwestioriusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła" Dzień bry, Odpowiedz, proszę, pytania temat Twojej szkoły. Odpowiedzi udzielone przez Ciebie i Twoje koleżanki i kolegów pomogą rosłym zobaczyć szkołę Waszymi

Bardziej szczegółowo

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT Czy zawód Interim Managera jest dla mnie?

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT Czy zawód Interim Managera jest dla mnie? III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 Czy zawód Interim Managera jest dla mnie? Prowadząca: Beata Bukowska, Partner, Inwenta Sp. z. o.o., Coach ICC, Coach LMI Warszawa, 02 grudnia 2011 r. AGENDA WIEM

Bardziej szczegółowo

Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym Opis przypadku We wrześniu naukę w IV klasie szkoły podstawowej rozpoczął Eryk.

Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym Opis przypadku We wrześniu naukę w IV klasie szkoły podstawowej rozpoczął Eryk. Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym Opis przypadku We wrześniu naukę w IV klasie szkoły podstawowej rozpoczął Eryk. Wkrótce wszyscy nauczyciele uczący w tej klasie mówili tylko o nim i o jego zachowaniach.

Bardziej szczegółowo

Przygotuj kredki lub flamastry, długopis lub ołówek oraz kilka kartek.

Przygotuj kredki lub flamastry, długopis lub ołówek oraz kilka kartek. Pamiętaj! Ø Poniższa praca jest do wykonania przez Ciebie, nie przez dziecko/dzieci. Ø Jej wykonanie nie jest warunkiem czytania, rozmowy z dzieckiem, ale wydaje nam się, że to może Ci pomóc. Ø Znajdź

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia psychospołeczne

Zagrożenia psychospołeczne Zagrożenia psychospołeczne 1. Wstęp Zarządzanie stresem nie jest dla pracodawców jedynie obowiązkiem moralnym i dobrą inwestycją, jest to wymóg prawny określony w dyrektywie ramowej 89 /391/EWG 3 2. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

KARTA WOLONTARIUSZA Wolontariusz powinien: Organizacje zatrudniające wolontariuszy powinny:

KARTA WOLONTARIUSZA Wolontariusz powinien: Organizacje zatrudniające wolontariuszy powinny: KARTA WOLONTARIUSZA Wolontariat jest szansą dla każdego,niezleżenie od płci, rasy, narodowości, wyznania, przekonań politycznych, wieku czy stanu zdrowa; każdy ma prawo być wolontariuszem. Wolontariat

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCEGO W GIMNAZJUM NR 10 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RZESZOWIE

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCEGO W GIMNAZJUM NR 10 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCEGO W GIMNAZJUM NR 10 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RZESZOWIE Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w rodzinie jako środek rozwoju kompetencji emocjonalnych i społecznych dzieci

Komunikacja w rodzinie jako środek rozwoju kompetencji emocjonalnych i społecznych dzieci Komunikacja w rodzinie jako środek rozwoju kompetencji emocjonalnych i społecznych dzieci dr Julia Kaleńska-Rodzaj Katedra Psychologii UP Krakowski Ośrodek Doradztwa dla Artystów KODA kalenska@up.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH

SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH Temat: BYĆ ASERTYWNYM Cel ogólny: - kształtowanie postaw asertywnych; Cele szczegółowe: - kształcenie umiejętności odróżniania zachowań asertywnych od agresywnych i uległych

Bardziej szczegółowo

Przemoc narusza podstawowe prawo każdego człowieka prawo do życia w poczuciu bezpieczeństwa.

Przemoc narusza podstawowe prawo każdego człowieka prawo do życia w poczuciu bezpieczeństwa. PRZEMOC I AGRESJA Przemoc narusza podstawowe prawo każdego człowieka prawo do życia w poczuciu bezpieczeństwa. Agresję definiuje się najczęściej jako świadome, zamierzone działanie, mające na celu wyrządzenie

Bardziej szczegółowo

Trudne rozmowy z rodziną o stanie pacjenta z podejrzeniem śmierci pnia mózgu

Trudne rozmowy z rodziną o stanie pacjenta z podejrzeniem śmierci pnia mózgu Trudne rozmowy z rodziną o stanie pacjenta z podejrzeniem śmierci pnia mózgu Na sposobie rozmowy o krytycznym, nie rokującym żadnej poprawy stanie pacjenta z jego rodziną odciska swoje piętno nasz osobisty

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Agata Ladra piątek, 19 października :19 - Poprawiony piątek, 19 października :23

Wpisany przez Agata Ladra piątek, 19 października :19 - Poprawiony piątek, 19 października :23 NAGRODY I KARY W WYCHOWANIU Zagadnienie stosowania nagród i kar w wychowaniu w rodzinie i placówkach, takich jak przedszkole i szkoła, ciągle budzi ciekawość i wiele kontrowersji. Nieomal codziennie zadajemy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY. Bezpieczna szkoła

SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY. Bezpieczna szkoła SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY na rok szkolny 2013/2014 oraz 2014/2015 Bezpieczna szkoła Szkoła Podstawowa nr 7 im. A. Mickiewicza w Świeciu Świecie, wrzesień 2013r 1 CELE PROGRAMU:

Bardziej szczegółowo

ZWYCIĘŻYĆ STRES WYZWANIE EPOKI PRZEMIAN. Andrzej Blikle 28 maja 2009

ZWYCIĘŻYĆ STRES WYZWANIE EPOKI PRZEMIAN. Andrzej Blikle 28 maja 2009 ZWYCIĘŻYĆ STRES WYZWANIE EPOKI PRZEMIAN Andrzej Blikle 28 maja 2009 Źródło Derek Roger, Managing Stress: The Challenge of Change, Skills in Action Series, Published by the Chartered Institute of Marketing,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 wstępnej wersji produktu finalnego. Program zajęć szkoleniowych i superwizji dla Asystentów Osoby Niepełnosprawnej w CAS

Załącznik nr 3 wstępnej wersji produktu finalnego. Program zajęć szkoleniowych i superwizji dla Asystentów Osoby Niepełnosprawnej w CAS Załącznik nr 3 wstępnej wersji produktu finalnego Program zajęć szkoleniowych i superwizji dla Asystentów Osoby Niepełnosprawnej w CAS I. Założenia podstawowego modułu szkoleniowego dla AON 2 II. Warsztat

Bardziej szczegółowo

Koszmar Zdrady. Jak sprawdzić czy to już zdrada, czy jeszcze niewinny flirt? Odkryj szybki i potwierdzony sposób na sprawdzenie swoich obaw.

Koszmar Zdrady. Jak sprawdzić czy to już zdrada, czy jeszcze niewinny flirt? Odkryj szybki i potwierdzony sposób na sprawdzenie swoich obaw. Koszmar Zdrady Jak sprawdzić czy to już zdrada, czy jeszcze niewinny flirt? Odkryj szybki i potwierdzony sposób na sprawdzenie swoich obaw. Przejmij stery swojego życia. 1 Czy mój partner jest mi wierny?

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Funkcjonariusza Publicznego (KEFP) materiał do dyskusji. Zasady etyki poselskiej 2

Kodeks Etyki Funkcjonariusza Publicznego (KEFP) materiał do dyskusji. Zasady etyki poselskiej 2 Kodeks Etyki Funkcjonariusza Publicznego (KEFP) materiał do dyskusji Wartości uniwersalne i szczególne Kodeks Etyki Służby Cywilnej 1 Zasady etyki poselskiej 2 Kodeks Etyki Funkcjonariusza Służby Cywilnej

Bardziej szczegółowo

OFERTA FILMÓW SZKOLENIOWYCH NA PŁYTACH DVD. MYŚL POZYTYWNIE czyli jak zostać optymistą

OFERTA FILMÓW SZKOLENIOWYCH NA PŁYTACH DVD. MYŚL POZYTYWNIE czyli jak zostać optymistą OFERTA FILMÓW SZKOLENIOWYCH NA PŁYTACH DVD NOWOŚĆ MYŚL POZYTYWNIE czyli jak zostać optymistą Tematyka filmu: Pesymista i optymista... Obydwu w życiu spotyka tyle samo porażek i niepowodzeń, ale optymista

Bardziej szczegółowo

Dyrektor szkoły, a naciski zewnętrzne

Dyrektor szkoły, a naciski zewnętrzne 2.2.2. Dyrektor szkoły, a naciski zewnętrzne Niezwykle trudno mówić jest o wpływie dyrektora szkoły na funkcjonowanie i rozwój placówki bez zwrócenia uwagi na czynniki zewnętrzne. Uzależnienie od szefa

Bardziej szczegółowo

Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych

Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych Data wejścia w życie: Styczeń 2017 Jaki cel ma niniejsza Polityka? Zachęcamy Współpracowników do zgłaszania

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

Zachowania organizacyjne

Zachowania organizacyjne Zachowania organizacyjne Sprawy organizacyjne Mail: weronika.wegielnik@wsl.com.pl Literatura: S. P. Robbins Zasady zachowania w organizacjach S. P. Robbins Zachowania w organizacji B. Kożusznik Zachowania

Bardziej szczegółowo

Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi

Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi W tej jednostce dydaktycznej dowiesz się jak się zachowywać z osobą niepełnosprawną, aby poprawić jej komunikację i kwestie relacji

Bardziej szczegółowo

HRS ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu

HRS ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu HRS 402 + ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu 1. Analiza i planowanie zasobów ludzkich Zarządzanie zasobami

Bardziej szczegółowo

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH

RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W GŁOGÓWKU RAPORT EWALUACYJNY RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH Autorzy: Grażyna Nalepa Beata Janecko Sabina Duda-Duma Elżbieta Kisielewicz Tomasz Węglarczyk obsługa informatyczna Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Co to są prawa?....3 Co to jest dobro dziecka?....4 Co to jest ochrona przed dyskryminacją?....5 Co to jest ochrona?....6 Co to jest sąd?...7 Co to jest

Bardziej szczegółowo