5. Podsumowanie: Proces tworzenia przedsiębiorstwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. Podsumowanie: Proces tworzenia przedsiębiorstwa"

Transkrypt

1 Przewodnik techniczny do opracowania Poradnika do Biznes Planu 0. Prezentacja 1. Informacje ogólne 2. Zawartość 3. Struktura Biznes Planu 4. Informacja 5. Podsumowanie: Proces tworzenia przedsiębiorstwa

2 0. PREZENTACJA European Business & Innovation Centres (EBN-BIC) są organizacjami promowanymi przez Komisję Europejską w prowadzeniu współpracy z lokalnymi instytucjami i agencjami ekonomicznymi, których głównym celem jest pomoc w tworzeniu innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (SME) oraz modernizacji już istniejących. W tym celu dostarczają przedsiębiorcom i spółkom technicznych, logistycznych i finansowych zasobów, a także prowadzą szkolenia, doradztwo i udzielanie informacji. Od chwili narodzenia się pomysłu na biznes do momentu jego planowania na przyszłość, oferują zasoby i usługi konieczne do przekształcenia innowacyjnego pomysłu w przyszłościowe przedsiębiorstwo, bądź poprawiają rentowność już istniejącego małego lub średniego przedsiębiorstwa. Świadczą o tym liczby: w ciągu dziesięciu lat European Business & Innovation Centres of Castilla y León(EBN-BIC CASTILLA Y LEÓN) przyczyniło się do utworzenia/modernizacji 370 spółek; ponadto 60 % z nowoutworzonych w Unii Europejskiej było zmuszonych do zamknięcia przed upływem 5 lat, podczas gdy z projektów promowanych przez BIC upadło jedynie 20 %. Zgodnie z metodologią BIC wcześniej otrzymane wskazówki o tym, jak tworzyć lub modernizować przedsiębiorstwo są odzwierciedlone w Biznes Planie lub analizie przewidującej odnoszącej się do różnych obszarów przedsiębiorstwa: marketing, technologia, zasoby ludzkie, ekonomiczno-finansowe i prawno-ustawodawcze. Biznes Plan jest konieczny, by utworzyć nowe przedsiębiorstwo, ale również wtedy, gdy celem jest modernizacja lub zwiększenie zysków już istniejącego przedsiębiorstwa. W obu przypadkach efekt końcowy kompletny Biznes Plan i procedura pośrednictwa konieczna do opracowania Planu są użyteczne: ci, którzy pracują nad opracowaniem Planu korzystają z głębszej wiedzy na temat obszarów działalności przedsiębiorstwa i mają większą motywację do przygotowania Planu.

3 Niniejszy Przewodnik udziela odpowiedzi tym, którzy zadają sobie pytanie: Czym jest Biznes Plan? Do czego służy? Jak jest napisany? Przez kogo? Jaką powinien mieć strukturę? Plan jest skierowany głównie do przedsiębiorców: tych, którzy chcą rozpocząć prowadzenie działalności, planując wszystko od początku, pozbywając się niejasności, analizując i organizując własne przedsiębiorstwo: mówiąc wprost, znając każdy detal przedsiębiorstwa i jego środowisko. Niniejszy materiał nie może nauczyć, jak powinny być podejmowane decyzje dotyczące każdego projektu biznesowego, lecz przedstawia pierwszy krok w kierunku uruchomienia procesu decyzyjnego przedsiębiorstwa. Ponadto Przewodnik opisuje najważniejsze aspekty formy i zawartości Biznes Planu, i udziela pewnych porad dotyczących procesu jego przygotowania. Umożliwi to użytkownikom osiągnąć końcowy dokument bardziej pasujący do celów ich tworzącego się przedsiębiorstwa. Przewodnik Biznes Plan uwzględnia doświadczenie BIC w planowaniu i ocenianiu działalności przedsiębiorstwa oraz jest częścią szerszego projektu doradztwa prowadzonego online: internetowa wersja Przedsiębiorczość (Ceei emprender ) i CD-ROM rozprowadzany przez EBN-BIC CASTILLA Y LEÓN. Rozumiemy, że treści zawarte w Przewodniku uzupełniają proces szkoleniowy i doradczy proponowany przez wyżej wskazany system. 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Wprowadzenie: Czym jest Przewodnik Biznesowy? Koncepcja Znaczenie terminów Różne projekty Zastosowanie

4 Charakterystyka 1.2. Wzór Biznes Planu Historia i odniesienia: różni autorzy Biznes Plan w EBN Ogólny wzór Biznes Planu: EBN-BIC Castilla y León Cechy charakterystyczne Biznes Planu 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.0 Wprowadzenie: Czym jest Przewodnik Biznesowy? Wyobraźmy sobie następującą sytuację: Juan Hidalgo Perez ma 27 lat. Jest ekonomistą i przez ostatnie trzy lata pracuje w jako urzędnik cywilny niższego stopnia w jakimś samorządowym departamencie. Niedawno spotkał Pedro Sancheza i był pod wrażeniem emanującej od niego energii, radości i przedsiębiorczej osobowości. Pedro zasugerował wspólne rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Pedro pracuje w sektorze turystycznym i zawsze marzył o rozpoczęciu własnej działalności. Obecnie po raz pierwszy nadarza mu się okazja na biznes i w końcu ma świetny pomysł. Jest przekonany, że dzięki swemu dobrze rozwiniętemu pomysłowi, będzie w stanie wejść w atrakcyjny sektor działalności i stworzy dobre przedsiębiorstwo, które umożliwi mu osiągnąć zyski w krótkim czasie. Dlatego przez ostatnie kilka tygodni Pedro ciągle opowiadał Juanowi o swoich planach, namawiając go do partnerstwa i wykorzystania nowej szansy. Juanowi podoba się pomysł, ale jest kilka punktów, które nie wydają mu się jasne. Pewnego dnia zdeterminowany Pedro prosi Juana, aby poszedł z nim do banku, ponieważ ma tam umówione spotkanie z Menadżerem Handlowym swojego oddziału w celu

5 wytłumaczenia mu, czym chciałby zajmować się w swoim przyszłym biznesie i zapytać o możliwość zewnętrznego finansowania, którego potrzebuje na rozpoczęcie prowadzenia firmy. Fernando Ortega jest Menadżerem Handlowym banku, do którego udali się Juan i Pedro i jest członkiem Komisji ds. Ryzyka Oddziału, gdzie są rozpatrywane wnioski klientów o przyznanie kredytów lub pożyczek. Menadżer ma 15-letnie doświadczenie w pracy dla tego banku i jest uważany za osobę otwartą i wyrozumiałą, entuzjastę prywatnych inicjatyw, jednak niezapominającym o tym, co jest rozsądne i logiczne. Fernando wita gości i zaprasza ich do swojego biura, gdzie zasiadają przy małym stoliku. Po krótkiej prezentacji Pedro przejmuje inicjatywę i zaczyna wyjaśniać sytuację. W momencie, gdy Pedro zaczyna zagłębiać się w problem, Fernando zastanawia się i zaczyna zadawać sobie pytania. Opisując swój biznes, Pedro określa, co i dlaczego chciałby robić, lecz nie jest to szczegółowy opis, a Fernando chciałby wiedzieć więcej. Chciałby ponadto wiedzieć, kto będzie zajmował się tym i w jaki sposób, gdzie jest okazja dla działalności i jakie są jej główne korzyści konkurencyjne. Pedro zapewnia, że jest to dobry obszar działania, ale nie podaje żadnych informacji w uzasadnieniu, takich jak rozmiar rynku czy jego tempo wzrostu, jak wielu jest konkurentów i co lubią, w jaki sposób rywalizują, czy jakakolwiek firma może wejść na rynek pod tymi samymi warunkami co poprzednie, czy przeciwnie - istnieją czynniki, które utrudniają wejście nowej firmie z tym samym gwarantowanym sukcesem, i czy dany sektor generuje zyski. Pedro zapewnia, że jego pomysł na biznes jest dobry, ale czy ma właściwy rozmiar i organizację? Jakie są jego zasoby ludzkie i zespół kierowniczy? Jakie są zasoby materiałowe, których potrzebuje? Pedro potwierdza, że jego pomysł na biznes jest do zrealizowania; jednak dlaczego nie przygotował możliwej do zrealizowania prognozy ekonomicznej projektu? Rachunku strat i zysków, bilansu, stanu środków płynnych?

6 Pedro twierdzi, że jego inwestycja wyniesie 180,000 ; lecz na co wyda te pieniądze? Czy to wystarczająca inwestycja, czy jest wyliczona zgodnie z jego strategią? Wreszcie Pedro oznajmia, że na początek potrzebuje 180,000, z których ,54 musiałyby być zapewnione przez bank; czy rzeczywiście potrzebuje tych pieniędzy? Czy wziął pod uwagę wydatki na początkowe operacje takie, jak opłacenie pracowników, dostawców, surowców lub dostaw? Gdy skończył wyjaśniać, Pedro zapytał Fernanda: Co o tym myślisz? Uważasz, że bank mógłby pożyczyć nam te pieniądze? Fernando powiedział po chwili zastanowienia: Pedro, znam cię od lat i znam twój przedsiębiorczy zmysł, co do którego nie mam wątpliwości. Tym niemniej i mimo wyjaśnień, o które cię pytałem, ciągle jeszcze jest dużo pytań i kwestii do przedyskutowania. Podoba mi się pomysł, który tu przedstawiłeś, ale jest wiele kwestii do zdecydowania i uściślenia. Masz zamiar poprosić bank o pieniądze, a bank musi wiedzieć, w co te pieniądze będą zainwestowane. Proponuję, żebyś popracował nad zestawieniem i podsumowaniem wszystkich twoich pomysłów dotyczących tego biznesu i spróbował przedstawić je w pisemnym dokumencie, łącznie z ekonomiczną wydolnością. Gdy to przeanalizujemy i sprawdzimy jego wykonalność, przedyskutujemy warunki i gwarancję pożyczki. Gdy Pedro i Juan opuścili bank, Juan powiedział: Fernando ma rację, powinniśmy przygotować Biznes Plan. Opracowując go, ja również będę lepiej wiedział, czy chcę wejść w ten projekt z tobą. Ta prosta sytuacja może posłużyć jako przykład i określić, czym jest Biznes Plan i jakie niektóre korzyści z niego płyną. Biznes Plan definiuje każdą z kwestii i koncepcji wynikających z poprzedniego przykładu. Przedstawiamy ten Przewodnik Biznes Plan, by pomóc przedsiębiorcom założycielom. W tym dokumencie udzielamy przedsiębiorcom metodologicznych i praktycznych rad do napisania planu.

7 Aby go właściwie wykorzystać, jest konieczne rozważenie dwóch znaczeń terminu Biznes Plan jako dokument i jako proces przygotowania planu. Ponadto Przewodnik Biznes Plan może być wykorzystany jednocześnie jako: - narzędzie pracy, które pomaga przedsiębiorcom zebrać konieczne informacje, przeanalizować i podejmować różne decyzje oraz zająć się zaprogramowaniem koniecznych działań w celu urzeczywistnienia projektu. - przewodnik służący do przedstawienia i napisania Biznes Planu, który pozwoli udzielić odpowiedzi, na które czekają czytelnicy. Przewodnik opisuje aspekty struktury i zawartości, które muszą być rozważone przy pisaniu Biznes Planu. Główne cechy tego przewodnika to: - Wyjaśnia powody, dla których każdy punkt Biznes Planu jest ważny i powody, dla których musi być przestudiowany. - Dostarcza pewien zasób wiedzy i informacji o każdym aspekcie poprzez teoretyczne i praktyczne wyjaśnienia, definicje, przykłady, etc. - Zwraca uwagę na niektóre pytania, które przedsiębiorcy muszą zadać samym sobie lub, które czytelnik Biznes Planu prawdopodobnie zada. - Przedstawia metodologiczne elementy w celu odpowiedzi na te pytania (metody kalkulacji, źródła informacji ). 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Biznes Plan Pojęcie Znaczenia terminów Różne projekty Zastosowanie Charakterystyka

8 Pojęcie W szeroko pojętym znaczeniu Biznes Plan jest analizą zapobiegawczą i opisem różnych obszarów działalności marketing, operacje i/lub produkcja, zasoby ludzkie, aspekty finansowe, prawne i instytucjonalne aspekty wszystko dotyczące obecnych i przyszłych strategii i planów interwencji Znaczenie terminów Jedną z pierwszych trudności, które może napotkać przedsiębiorca jest poznanie prawdziwego wykorzystania Biznes Planu i nauczenie się, jak wyciągnąć z niego korzyść. Zatem, na początku należy zdefiniować dwa znaczenia terminu: sam dokument i proces jego przygotowania. Biznes Plan jest po pierwsze dokumentem adresowanym do różnych czytelników, którzy będą go czytać i analizować w różnych celach. Plan powinien być przygotowany i napisany przez założycieli biznesu lub we współpracy z nimi i pod ich nadzorem. Jednak termin Biznes Plan odnosi się również do procesu jego tworzenia jako wyznaczenia zadań do wykonania w celu zrealizowania ich według dobrze przygotowanego dokumentu. Ten proces ma dwie fazy. - Pierwsza, to zbieranie wszystkich informacji i opisanie zawartości Planu, zgodnie z poszukiwaniem, doradztwem, analizą i podjęciem decyzji na temat metodologii. - Druga, to proces pisania, równoległy do pierwszej fazy. Najważniejsza jest pierwsza faza, chociaż na ogół przedsiębiorcy myślą, że przygotowanie Biznes Planu, to wziąć pióro i papier, i zacząć pisać. Różnica jest tak ważna, że dla EBN-BIC CASTILLA Y LEÓN tworzenie Biznes Planu stało się metodologią zastosowaną w szerszym projekcie pod nazwą Program dla przedsiębiorcy.

9 Program obejmuje serię działań umieszczonych w czterech fazach, poprzez które prosty pomysł staje się możliwym do realizacji biznesem: - Wybór przedsiębiorczych pomysłów. Zawiera promocję, porady i motywację do podejmowania działań w odkrywaniu pomysłów, projektów i założycieli biznesu. - Zdefiniowanie pomysłu i kształtowanie Biznes Planu. Zawiera analizę i procedurę wzajemnej współpracy, w której założyciele opisują swój pomysł, zdobywają na jego temat wiedzę i przygotowanie do zarządzania przyszłym przedsiębiorstwem. Pociąga to za sobą następujące działania: a) Doskonalenie w wielu technicznych i zarządczych obszarach przedsiębiorstwa. b) Informacje: dostęp do bazy danych; udział w konferencjach, forach i seminariach; wizyty studyjne lub praktyki w przedsiębiorstwach; działania między regionami lub krajami w celu wymiany doświadczeń. c) Poradnictwo w opracowywaniu Biznes Planu. - Tworzenie przedsiębiorstwa a) Doradztwo dotyczące formalnego konstytuowania przedsiębiorstwa. b) Zarządzanie źródłami finansowania. c) Doradztwo dotyczące zakładania firmy: rejestracja, sprawy podatkowe, pracownicze procedury. d) Zapewnienie lokalu w BIC lub innych możliwych miejscach. - Rozwój przedsiębiorstwa

10 Doradztwo prowadzone przez pierwsze miesiące funkcjonowania przedsiębiorstwa i dalsza obserwacja Różne projekty Drugim problemem do rozważenia jest rozróżnienie jakościowe między implementacją Biznes Planu w istniejących małych lub średnich firmach rozwój ich projektów a jego implementacją na starcie. Jeśli Biznes Plan ma być urzeczywistniany w istniejącej firmie, będzie wzorcowym planowaniem. W tym przypadku jest bardzo ważne zdiagnozowanie aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa, oszacowanie przyszłych możliwych alternatyw i podjęcie decyzji zgodnie z najbardziej korzystną i zyskowną opcją. W tej sytuacji Plan jest dwukrotnie użyteczny, ponieważ od wewnątrz będzie stosowany jako narzędzie obserwacji i kontroli, a z drugiej strony, będzie stosowany jako źródło informacji do raportów i budżetów. Jeśli Biznes Plan jest wykonywany z myślą o starcie firmy, najważniejsza rzeczą jest zbadanie rynku i analiza obszaru działalności wraz ze zdolnością przetrwania biznesu. W niniejszym Przewodniku mamy zamiar skupić się na tym drugim celu, to znaczy, potraktować Biznes Plan jako narzędzie do stworzenia nowego przedsiębiorstwa. Na początku Biznes Plan jest sposobem ustalenia własnych intencji, od czego będą analizowane główne punkty biznesowej inicjatywy. Zatem Biznes Plan, z jednej strony powinien gromadzić informacje, a z drugiej analizować i ustalać decyzje, które firma musi podjąć, uwzględniając wszystkie konieczne elementy (produkt, klientelę, rynek, konkurencję, technologię, finansowanie ), by przedsiębiorstwo dobrze wystartowało na wszystkich polach: Marketing, Operacje i/lub Produkcja, Zasoby Ludzkie, na polu Ekonomiczno-Finansowym i Prawno-Instytucjonalnym. Pisząc Biznes Plan, przedsiębiorcy powinni wziąć pod uwagę, że dokument ten będzie czytany przez inwestorów, klientów, dostawców, współpracowników, personel, banki, doradców i instytucje publiczne.

11 Z punktu widzenia osoby, która pisze Biznes Plan, to znaczy założycieli, musza oni uwzględnić odpowiedni zakres i oszacowanie konieczne do procesu jego pisania. Posiadanie końcowej wersji dokumentu jest ważne, lecz droga, która do tego prowadzi, może być nawet bardziej istotna. Powinien to być proces poszukiwania informacji, studiowania, analizy i oceny ich własnego projektu biznesowego. Trzecim problemem, z którym mogą zetknąć się założyciele, są różne sposoby tytułowania rozmaitych aspektów Biznes Planu w zależności od tego, czy dotyczy on przemysłowej czy usługowej sfery działalności. W niniejszym Przewodniku przedstawiamy różnice między tymi dwiema sytuacjami oraz powód, dla którego konieczne jest traktowanie tych problemów w różny sposób Zastosowanie Różny sposób wykorzystania Biznes Planu może być rozważany zgodnie z dwiema ważnymi fazami zakładania przedsiębiorstwa: przed i po rozpoczęciu działalności. Z praktycznego punktu widzenia przed rozpoczęciem działalności Biznes Plan ma trzy podstawowe zastosowania: 1. Poradnik o tym, jak planować i prowadzić przedsiębiorstwo. 2. Narzędzie służące do poszukiwania trzeciej strony finansowania; Plan stanie się kartą biznesową używaną do współpracy, pomocy lub finansowego wsparcia ze strony publicznych lub prywatnych instytucji. 3. Rozwój nowych strategii i nowych działalności. Te trzy zastosowania lub cele są użyteczne jedynie, gdy podczas pisania Biznes Planu przedsiębiorcy są zmuszeni ujrzeć wszystkie ważne punkty wraz z wadami i błędami swoich pomysłów i celów, pomagając w ustaleniu zdolności realizacji projektu przedsiębiorczego i w obronie swoich pomysłów przed stroną trzecią.

12 Po utworzeniu przedsiębiorstwa, Biznes Plan powinien być również użyteczny jako poradnik dla czynności, które mają być wykonywane od chwili utworzenia firmy. W dalszej kolejności przedsiębiorcy będą musieli mierzyć się z wieloma problemami i będą bardzo zajęci umawianiem się z klientami, dostawcami, bankierami, personelem, doradcami etc. Dlatego całe planowanie musi być przygotowane przed tym, jak firma zostanie założona. Przedsiębiorcom będzie bardzo pomocne posiadanie właściwego dokumentu, do którego będą mogli odnosić się jako do listy czynności do wykonania w każdym miesiącu, gdy już przedsiębiorstwo zacznie swoją działalność. Biznes Plan spełni swoją rolę, jeśli będzie postrzegany z tego punktu widzenia i powinien zawierać program czynności możliwie najbardziej szczegółowy Charakterystyka: Plan będzie użyteczny tylko, gdy będzie spełniał następujące wymagania: 1. Jakość informacji: informacje i styl dokumentu muszą być jasne i zwięzłe, prawdziwe i możliwe do sprawdzenia. 2. Aktualność informacji: Plan musi być dokumentem aktualnym. 3. Wszechstronność informacji: aby Plan był kompletny, powinien zawierać wszystkie pola działalności biznesowej. 4. Zbieżność punktów widzenia: powinien być prywatnym produktem założycieli. To sprawi, że czytanie i zrozumienie będzie łatwiejsze. W większości przypadków Plan będzie czytany przez ludzi, którzy mają zazwyczaj mało czasu (zaleca się, aby nie przekraczał 80 stron). 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.2. Przykładowy Biznes Plan Historia i odniesienia: różni autorzy Biznes Plan w EBN

13 Ogólny wzór Biznes Planu: EBN-BIC Castilla y León Charakterystyka Biznes Planu Historia i odniesienia: różni autorzy Oryginalny termin Biznes Plan pochodzi z amerykańskiej literatury biznesu. Jest wielu autorów, którzy mówią na ten temat, przedstawiając różne metodologie dotyczące jego zawartości i struktury. Jednak wszyscy wskazują na obecność dwóch podstawowych części Planu: - Część pierwsza, w której są analizowane szczegóły działalności gospodarczej. - Część druga, w której znajduje się szczegółowy Plan Finansowy wraz z celem oszacowania zysku lub aktywów, które przedsiębiorstwo ma generować, a także kalkulacji potrzeb pieniężnych. Ten prosty i podstawowy szkic powinien być zaakceptowany przez autorów. Chociaż to oni rozwijają i wyszczególniają każdy jego aspekt, zgodnie wyliczają podstawowe punkty, które muszą być ujęte w Biznes Planie. Załączamy tabele obrazujące strukturę elementów Biznes Planu według trzech północnoamerykańskich autorów (Bryan: Kredytowa mapa, King: Rozwijanie Biznes Planu i Burch: Przedsiębiorczość ) oraz dwóch hiszpańskich autorów (Manuel Ludevid i Monserrat Ollet: Jak utworzyć własne przedsiębiorstwo ). KREDYTOWA MAPA ROZWIJANIE BIZNES PLANU PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - Opis - Streszczenie - Zabezpieczenie: - Plan produkcji lub plan usług - Studiowanie rynku - Produkt Założyciele Nazwa Firmy

14 - Plan marketingowy - Plan marketingowy - Deklaracja planowania - Plan operacyjny - Organizacja i zarządzanie - Firma: - Organizacja - Plan finansowy Opis - Finanse Rynek Konkurencja Lokalizacja Administracja Personel Aplikacje Streszczenie - Informacja Finansowa: Pochodzenie i wykorzystanie funduszy Kapitał i saldo Rachunek strat i zysków Próg rentowności Przepływ gotówki Suplement: JAK UTWORZYĆ WŁASNE PRZEDSIĘBIORSTWO - Środowisko nowego przedsiębiorcy: edukacja, doświadczenie zawodowe i kierownicze

15 - Definicja produktu lub usługi - Plan marketingowy a. Biznesowa ograniczenie b. Analiza rynku c. Polityka komercyjna - Plan operacyjny a. Lokalizacja przedsiębiorstwa b. Opis Planu operacyjnego c. Zarządzanie magazynami d. Inwestycyjne środki trwałe - Plan organizacyjny - Plan finansowy - Status prawny - Podsumowanie Biznes Plan w EBN Biznes Europejski i Centrum Innowacji (EBN-BIC) były postrzegane w Zarządzie Głównym Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej jako sieć, która zapewnia wymianę informacji i doświadczeń wśród przedstawicieli BIC. W 1984 roku pierwsze przedsiębiorstwa BIC utworzyły specjalną sieć stowarzyszeń pod nazwą Biznes Europejski i Sieć Innowacji (EBN).

16 Chociaż to prawda, że niemożliwe jest utworzenie przedsiębiorstwa lub nowej działalności gospodarczej bez podejmowania ryzyka, dowiedziono, że prawdopodobieństwo sukcesu może być osiągalne dzięki ustaleniu rygorystycznego Biznes Planu. Bark jakości lub nieadekwatność Biznes Planu są prawdopodobnie dwiema z najważniejszych przyczyn odpowiedzialnych za spadek tempa w tworzeniu nowych przedsiębiorstw lub działalności gospodarczej. Celem BIC jest zmniejszenie tego spadku poprzez udostępnienie efektywnego poradnictwa dotyczącego przygotowania Biznes Planu przedsiębiorcom, którzy o to proszą. Wśród zasobów udostępnionych BIC przez EBN możemy znaleźć wzór ich Biznes Planu, który jest opisany w poniższej tabeli: Biznes Plan dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Biznes Plan dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Działy Planu Ważne punkty lub aspekty 1. Produkt lub usługa Aktualna sytuacja i perspektywy ewolucji technologicznej na polu występowania specyficznego produktu. - Analiza porównawcza lansowanego produktu wobec produktu konkurencyjnego istniejącego na rynku. * jakościowe zalety i wady * potrzeby potencjalnych klientów * perspektywa ewolucji (uniwersalność, możliwość postępu, etc ) potencjalny czas funkcjonowania. - W razie konieczności, ważna licencja i/lub know how wykorzystania umów oraz ochrona prawna (patenty). - Ewaluacja wysiłków i kosztów badań i prognoz rozwoju w celu pozostania na czele postępu.

17 - Koszty: * prognozowanie kosztów * wpływ na koszt następujących czynników: wyprodukowane lub zebrane (odpowiednio) ilości: ewolucja kosztów elementów, które podnoszą cenę (surowiec i/lub składowanie części; umowy podwykonawcze, amortyzacja, finansowe obciążenia, ogólne wydatki). - Ogólnie ujmując, ustalenie obecnego i przyszłego stopnia adaptacji idei/produktu i samego produktu z uwzględnieniem obecnej i przyszłej konkurencji. - Ustalenie stopnia słabości nowej firmy ze względu na produkt. 2. Środowisko Czynniki środowiskowe, które mogą wpłynąć na możliwości i postęp firmy (przepisy, przestrzeganie ustawodawstwa sektorowego, preferencyjne traktowanie, etc.). - Dostępność wykwalifikowanego personelu. - Wrażliwość na wpływ czynników środowiskowych. 3. Rynek - Identyfikacja rynku globalnego (uwzględnienie celu geograficznego) w ilości i jakości, ze względu na potrzeby i potencjalny popyt u każdego typu klientów. - Ustalenie poziomów stosowanych cen i/lub i/lub cen, które mogą być stosowane ze względu na charakterystykę produktów. - Badanie obecnej i potencjalnej konkurencji:

18 * ewolucja potrzeb i popytu (w jakości i ilości); * ewolucja oferty (w ilości i jakości); * wpływ na wykorzystanie w handlu i na poziom cen (prowizje, zniżki, warunki płatności). - Oszacowanie ryzyka dla nowego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem ewolucji rynku i konkurencji. 4. Produkt/ Rynek - Definicja dwoistości produktu/rynku 5. Cele i strategia - Definicja polityki przedsiębiorstwa. - Wytyczenie celów do osiągnięcia w ciągu pięciu lat oraz ogólnej polityki i stosowanych strategii po dokonaniu analizy wielu alternatywnych możliwości. 6. Komercjalizacja - Polityka komercyjna i strategia/strategie nowego przedsiębiorstwa. - Polityka cenowa. - Jakościowe i ilościowe cele do osiągnięcia w ciągu trzech lat: * udział rynkowy w ilości i wartości * przewidywany dochód dla każdego typu klienta i jeśli możliwe dla każdego regionu - Strategia i plan promocji /komunikacji. - Techniki sprzedaży, organizacja sprzedaży, majątek własny (ilość, jakość). Jeśli możliwe, kanały dystrybucji, budżety.

19 - Oszacowanie ryzyka dla nowej firmy w związku z przyjętą polityką oraz komercyjnymi strategiami i osiągalnymi budżetami z uwzględnieniem badań i przewidywanych reakcji konkurencji. 7. Kupno - Produkcja - Magazynowanie - Spedycja - Polityka kupna (w tym umowy podwykonawcze), organizacja działań dotyczących nabywania (kontrola odbioru i jakości dóbr włączonych), budżet. - Istnienie lub brak wielu źródeł dostawczych (słabe punkty). - Lokale / sklepy, wyposażenie, technologie produkcyjne, organizacja i kontrola produkcji (bieg wydarzeń, planowanie pracy, produkcja, czas, kontrola wyników i jakości etc.) budżet. - System magazynowania i zarządzanie towarami; budżet. - Techniki i usługi spedycyjne; budżet. - budżet amortyzacyjny (z lub bez wewnętrznych usług amortyzacyjnych) - Prognozowanie wzrostu cen w ciągu 3 lat, z uwzględnieniem celów komercyjnych. - Ogólnie, ewaluacja ryzyka związanego z produkcją (lub częścią produkcji) wykonywaną wewnątrz firmy. 8. Zarządzanie - Główne działy - Korporacyjne przepisy prawne. - Organizacja zarządzania personelem (w tym kontynuacja szkoleń); budżet. - Pomoc prawna: budżet.

20 -Sekretariat i główne wydziały: budżet. - Ubezpieczenia; budżet. 9. Finanse - Kontrola zarządzania - Zarządzanie finansami i kontrola zarządzania: * Organizacja i techniki realizacji (księgowości, kosztów prowadzenia księgowości i kosztów rachunków bankowych: zarządzania skarbem państwa; planowania i kontroli budżetu; zastosowania technologii informacyjnych; zarządzania podatkami). * Budżet na wszystko. - Zasoby i wyniki finansowe: *cele osiągnięcia wyników finansowych w ciągu trzech lat * własne fundusze i wymagany kapitał obrotowy; * pożyczki inwestycyjne i operacyjne (krótko- i długoterminowe); * planowany na trzy lata zysk ze szczegółową analizą dochodów i wydatków, ustalenie progu rentowności i zwrotów, ustalenie wskaźników finansowych; * budżet skarbu państwa. - Ryzyko finansowe - wskaźnik wrażliwości na poziomie skarbu państwa - wskaźnik wrażliwości na poziomie wyników finansowych 10. Organizacja - - Wykres/personel organizacyjny dla każdego działu Struktura

21 - Definicja zadań i odpowiedzialności oraz profil kierownika - Zwierzchnicy. 11. podsumowanie i ogólne wnioski - Klucz do sukcesu. - Zalety i wady w związku z głównymi czynnikami - Ogólny plan działań.- Plany ewentualne Ogólny przykład Biznes Planu: EBN-BIC Castilla y León. EBN-BIC Castilla y León zgadza się z wyszczególnieniem tych podstawowych punktów. Jednak przedstawia własną strukturę i metodologię, formułując swój własny Wzór Biznes Planu. Propozycja EBN-BIC Castilla y León może być podsumowana w następujących dziewięciu podstawowych punktach, które są specyficzne wewnątrz ogólnego wzoru planu. Biznes Plan (EBN-BIC Castilla y León) 0. Wprowadzenie 1. Plan marketingowy 2. Plan operacyjny / Produkcyjny 3. Plan zarządzania zasobami ludzkimi 4. Plan inwestycyjny i lokalizacyjny 5. Plan ekonomiczno-finansowy 6. Struktura prawna 7. Schemat realizacji projektu

22 8. Podsumowanie i ocena Ważne, aby mieć świadomość tego, że w każdym przypadku, każdy projekt przedsiębiorczy jest inny i występuje konieczność dostosowania kontekstu do jego specyficznych potrzeb. Dlatego staramy się zaoferować plastyczną strukturę i rygorystyczną metodologię, która poprowadzi do specyficznego celu: napisania Biznes Planu na podstawie głębokiej wiedzy o biznesie, rynku i firmie Cechy charakterystyczne Biznes Planu Względne znaczenie każdego działu Biznes Planu i każdego rozpatrywanego problemu będzie zmieniało się odpowiednio do różnych projektów i nie zaleca się narzucania pojedynczego wzoru planu do wyznaczenia zakresu dla każdego problemu (tyle stron dla produktów, tyle dla rynku, etc.). Następnie proponujemy tabelę z głównymi aspektami do rozważenia w Biznes Planie, łącznie z ich znaczeniem, biorąc pod uwagę różnice między projektem przemysłowym a projektem usługowym. Studium realizowane przez trzy europejskie szkoły biznesu wyspecjalizowane w przedsiębiorczości (Cranfield, Esade, Esc Lyon), które włączyły ponad stu inwestorów, przekazało więcej informacji, uwzględniając znaczenie każdego z elementów, które biorą udział w procesie tworzenia biznesu. Po pierwsze większość inwestorów oświadczyło konieczność posiadania specyficznej metodologii dla ewaluacji projektu (69 % w Hiszpanii). Metodologia ta zawiera cztery główne narzędzia: - Biznes plan. - Wywiad z przedsiębiorcą. - Radę eksperta.

23 - Poszukiwanie informacji na temat przedsiębiorcy. Opierając się na sześciu podstawowych aspektach Biznes Planu zdefiniowanych w sondażu, poprosiliśmy inwestorów o zdefiniowanie kluczowych czynników ewaluacji, a następnie, o to, które czynniki były najtrudniejsze do oceny. Oto rezultaty: Najważniejsze Francja Wielka Brytania Hiszpania Przedsiębiorca 53 % 38 % 59 % Zespół 37 % 48 % 23 % Produkt 8 % 3 % 4 % Rynek 25 % 8 % 10 % Prognozy 0 % 1 % 9 % Finansowe Impas /Zastój 0 % 1 % 0 % NAJTRUDNIEJSZE CZYNNIKI DO Francja Wielka Hiszpania OCENY Brytania Przedsiębiorca 26 % 22 % 27 % Zespół 25 % 21 % 4 % Produkt 8 % 10 % 4 % Rynek 17 % 34 % 43 % Prognozy finansowe 9 % 4 % 12 % Impas / Zastój 10 % 9 % 0 %

24 Te dwie tabele pokazują znaczenie ról przedsiębiorcy i zespołu w decyzjach inwestorów. Jest też nieco zaskakujące ograniczone znaczenie produktu, rynku i prognoz finansowych. Niemniej, to są czynniki, które inwestorzy uważają za trudne do oceny, dlatego tak ważnym jest właściwe ich wytyczenie w Biznes Planie. 2. ZAWARTOŚC PLANU PRZEDSIĘBIORSTWA 2.0. Wprowadzenie: Czym jest Poradnik Biznesowy? Firma: Identyfikacja Przedsiębiorca Środowisko 2.1. Plan marketingowy Opis i wytyczenie biznesu Informacja i analiza Cele i strategia Plan czynności komercyjnych 2.2. Plan działań/produkcji 2.3. Plan Zasobów Ludzkich /HR/ 2.4. Plan inwestycyjny i lokalizacyjny 2.5. Plan finansowy i ekonomiczny Wprowadzenie Plan ekonomiczny: prognozowanie bieżącego zysku Plan finansowy: Bilans. Pozycja finansowa Ekonomiczna i finansowa analiza 2.6. Struktura prawna 2.7. Plan realizacji projektu 2.8. Ocena i podsumowanie biznesu 2.9. Wprowadzenie: Czym jest Poradnik Biznesowy? Firma: identyfikacja.

APEE. INNOVACREAWORK PRZEWODNIK EUROPEJSKI Wytyczne biznesowe: treœæ, struktura i stadium przypadku. Program Uczenie siæ Przez caùe ýycie

APEE. INNOVACREAWORK PRZEWODNIK EUROPEJSKI Wytyczne biznesowe: treœæ, struktura i stadium przypadku. Program Uczenie siæ Przez caùe ýycie INNOVACREAWORK PRZEWODNIK EUROPEJSKI Wytyczne biznesowe: treœæ, struktura i stadium przypadku. Program Uczenie siæ Przez caùe ýycie Leonardo Transfer of Innovation Project "Enterprise as innovation to

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Materiały dla studentów. Przedmiot: Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej Moduł biznesowy. Autor. Michał Janas

Materiały dla studentów. Przedmiot: Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej Moduł biznesowy. Autor. Michał Janas Materiały dla studentów Przedmiot: Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej Moduł biznesowy Autor Michał Janas Rzeszów, kwiecień 2007 Michał Janas Consulting 2 1 Wprowadzenie... 4 2 Co to

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna w praktyce

Ekonomia społeczna w praktyce Spis treści 1. Strategiczne decyzje 5 1.1. Typy działalności NGO 5 1.2. Działalność gospodarcza organizacji 7 2. Planowanie sprzedaży 11 2.1. Określenie profilu działalności biznesowej 11 2.2. Określenie

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych Spis treści Wstęp 5 1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych 6 2. Rola przedsiębiorcy w procesie komercjalizacji 10 Podsumowanie 12 3. Zasady oceny technologii w celu jej komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Dokument realizowany w ramach Projektu pn. Wprowadzenie do oferty INVEST - PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. kompleksowej usługi doradczej świadczonej na rzecz podmiotów sektora

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu?

Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu? l Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu? Praktyczny podręcznik dla szukających finansowania Autorzy: Michał Przybyłowski Piotr Tamowicz Gdańsk, czerwiec 2011 1 Spis treści Anioł Biznesu - inwestor

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01

Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Małgorzata Bartosiak Małgorzata Redlicka Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

Analiza SWAT Analiza SWOT Strengths mocne strony Weaknesses słabe strony Opportunities szanse Threats zagrożenia

Analiza SWAT Analiza SWOT Strengths mocne strony Weaknesses słabe strony Opportunities szanse Threats zagrożenia Analiza SWAT Analiza SWOT jest narzędziem służącym do wewnętrznej analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia w celu zoptymalizowania strategii zarządzania firmą bądź zbudowania nowego planu strategicznego..

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

AUTOR: KRZYSZTOF B. MATUSIAK. Moduł: Etapy tworzenia przedsiębiorstwa MATERIAŁY POWSTAŁY W RAMACH PROJEKTU EFS E-EKONOMIA STUDIA BEZ BARIER,

AUTOR: KRZYSZTOF B. MATUSIAK. Moduł: Etapy tworzenia przedsiębiorstwa MATERIAŁY POWSTAŁY W RAMACH PROJEKTU EFS E-EKONOMIA STUDIA BEZ BARIER, MATERIAŁY POWSTAŁY W RAMACH PROJEKTU EFS E-EKONOMIA STUDIA BEZ BARIER, ZREALIZOWANEGO W 2006 R. NA UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM AUTOR: KRZYSZTOF B. MATUSIAK Moduł: Etapy tworzenia przedsiębiorstwa 1. Drogi do

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Witold Szwebs Olsztyn 2006 Niniejsza publikacja została przygotowana przez projekt Budujmy Razem finansowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 322[01].O1.05

Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 322[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Elżbieta Zagożdżon-Kuśmirek Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 322[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Drogi do sukcesu. Komisja Europejska Gospodarka Morska i Rybołówstwo

Drogi do sukcesu. Komisja Europejska Gospodarka Morska i Rybołówstwo P r z e w o d n i k # 4 Drogi do sukcesu Komisja Europejska Gospodarka Morska i Rybołówstwo PL Spis treści Wstęp.... 3 1. Skuteczne zarządzanie partnerstwem... 4 1.1 Wprowadzenie... 4 1.2 Praca w partnerstwie...

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Jakość i benchmarking w TZ 1

Jakość i benchmarking w TZ 1 Jakość i benchmarking w TZ 1 Informacja dla czytelników niniejszego materiału: Celem programu PORTAL jest przyspieszenie przyswojenia wyników programów naukowych UE w dziedzinie transportu lokalnego i

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi managerskich

Zestaw narzędzi managerskich Wzmocnienie zarządzania aktywnością biznesową w sieciach gospodarczych Projekt Leonardo da Vinci numer. 2011-1-PL1-LEO05-19900 Zestaw narzędzi managerskich dla kierujących sieciami biznesowymi Philip Ammerman

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Dodaj do koszyka. Cennik i informacje

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Dodaj do koszyka. Cennik i informacje Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo