SaeboStretch. Instrukcja. A Dynamic Solution for a Dynamic Problem. No Plateau In Sight. (Produkt chroniony patentem)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SaeboStretch. Instrukcja. A Dynamic Solution for a Dynamic Problem. No Plateau In Sight. (Produkt chroniony patentem)"

Transkrypt

1 SaebStretch (Prdukt chrniny patentem) Instrukcja A Dynamic Slutin fr a Dynamic Prblem N Plateau In Sight

2

3 Wprwadzenie Saeb Inc. Przedstawia aktualnie najbardziej innwacyjną rtezę przeznaczną d prfilaktyki raz wspierania efektów rehabilitacji ręki u chrych z niedwładem. Oferwaną rtezę wyróżnia kilka unikalnych zalet nie sptykanych w innych teg typu rtezach: Opatentwany elastyczny element pdpierający palce trzech różnych wariantach giętkści z mżliwścią wymiany w celu indywidualneg dpaswania. Oddychający i antypślizgwy materiał pkrywający rtezę raz system taśm zapbiegający jej zsuwaniu. Specjalnie pracwane zamcwania taśm dla zapewnienia właściweg kntaktu z palcami i dłnią. Taśmy stabilizujące przedramię zaprjektwane tak aby maksymalizwać łatwść zakładania właściwe zakładanie System umżliwiający regulację ustawienia kciuka w kierunku dwiedzenia i przywiedzenia. Mżliwść plastyczneg dpaswania elementu pdpierająceg nadgarstek i kciuk. Pelta pdpierająca łuki dłni. Materiał pkrywający wypsażny w zamek umżlwiający jeg łatwe ściąganie i zakładanie.. Niniejsza instrukcja zawiera ważne infrmacje zarówn dla sby, która będzie nsić SaebStretch jak i persnelu medyczneg pmagająceg dpaswać i załżyć rtezę. Prsimy uwżane przeczytanie wszyskich infrmacji. Wskazania Pzycjnwanie niedwładnej ręki w następujących chrbach neurlgicznych (udar mózgu, uraz czaszkw-mózgwy, mózgwe prażenie dziecięce, uraz rdzenia kręgweg). Prfilaktyka napięcia mięśniweg (d minimalneg d umiarkwaneg) raz zakresów ruchu w stawach palców i dłni. Przeciwwskazania Duża spastycznść. Znaczneg stpnia przykurcze w nadgarstku i stawach palców. Otwarte rany, wrzdzenia I zmiany skórne pdłżu infekcji Umiarkwaneg I dużeg stpnia puchlizna. Ostrzeżenia Orteza SaebStretch musi być dbierana przez fizjterapeutę lub terapeutę zajęciweg. Osba ta jest dpwiedzialna za cenę stanu skóry pacjenta raz jeg edukację w zakresie właściweg czasu nszenia, pprawneg zakładania i zdejmwania raz prawidłweg użytkwania rtezy wraz z utrzymaniem należyteg stanu higieniczneg sprzętu. Należy przerwać używanie rtezy w sytuacji zabserwwania: miejsc ucisku, przerwania ciągłści skóry, bólu i/lub drętwienia w palcach. Klejne próby zakładania mgą nastąpić dpier p knsultacji z prfesjnalną pieką medyczną. Należy zachwać właściwą strżnść przy zakładaniu systemu taśm aby nie zaburzyć właściwej cyrkulacji płynów ustrjwych w kńczynie, c mże mieć miejsce przy zbyt mcnym ściśnięciu taśm. Innwacyjnść zastswaneg w SaebStretch systemu taśm pwduje, że nie trzeba ich tak mcn ściskać jak t ma miejsce w tradycyjnych rtezach aby utrzymać dłń i palce we właściwym ułżeni P zdjęciu rtezy należy cenić skórę w miejscach płżenia taśm. W przypadku widcznych śladów na skórze w tych miejscach, które utrzymują się dłużej niż 30 min. należy przerwać używanie rtezy d czasu knsultacji z prfesjnalną pieką medyczną. 1 SaebStretch Prduct Manual

4 Prcedura zakładania Neutralne lub w niewielkim zgięciu ustawienie nadgarstka jest częstą sytuacją dla pacjentów przewlekle chrujących p udarze. Należy kresw ceniać napięcie zginaczy nadgarstka raz palców i dpaswywać kształt rtezy d zachdzących zmian. Idealna pzycja ustawienia nadgarstka w rtezie t 35 wyprstu. Jeśli u pacjenta pzycja pczątkwa nadgarstka wynsi mniej niż 35 wyprstu celem używania SaebStretch będzie stpniwe zwiększanie zakresu wyprstu w nadgarstku d 35. Zdjęcie 1:Pzycja pczątkwa Jak cenić ustawienie kąta dla nadgarstka w rtezie : 1. Zaczynamy d bierneg ustawienia nadgarstka w zgięciu z równczesnym utrzymaniem wyprstu w stawach śródręczn-paliczkwych i międzypaliczkwych palców (zdjęcie 1). 2. Pwli wyknujemy ruch wyprstu w nadgarstku d mmentu pjawienia się pierwszeg pru (zdjęcie 2). Zapamiętujemy ten kąt. Tę pzycję nadgarstka nazywamy (R-1) I jest na uważana za pczątkwą dla stswania SaebStretch. Zdjęcie 2:pzycja kńcwa R-1 3. Kładziemy rtezę na brzegu stłu i uginamy d uzyskania właściweg kąta w nadgarstku (R-1) (zdjęcie 3). Ważne: Kąt ustawienia rtezy w nadgarstku nie pwinien przekraczać wartści 35 zarówn zgięcia jak i wyprstu. Orteza pwinna utrzymywać palce chreg w wyprście pdczas jej używania. Stabilizacja przedramienia Zagiąć bczne stabilizatry tak aby zapewniały właściwe ułżenie przedramienia w rtezie. (zdjęcie 4-5). Zdjęcie 3: Ustawienie rtezy d ugięcia w nadgarstku Zdjęcie 4: Zaginanie stabilizatrów Zdjęcie 5: Właściwa pzycja stabilizatrów 2 SaebStretch Prduct Manual

5 Ustawienie kciuka SaebStretch psiada unikalny system pzwalający na indywidualne dpaswanie ustawienia elementu dla kciuka w pzycji jeg przywiedzenia lub dwiedzenia. (zdjęcia 6-9). Zdjęcie 6: Przywiedzenie prmieniwe Zdjęcie 7: Odwiedzenie prmieniwe Zdjęcie 8:Przywiedzenie dłniwe zdjęcie 9: Odwiedzenie dłniwe Przed ustawieniem kciuka w rtezie należy sprawdzić czy nie ma graniczeń zakresu ruchu w wyniku przykurczu mięśni kłębu kciuka. Idealna pzycją ustawienia kciuka przedstawina jest n zdjęciu. Jeśli występuje graniczenie ruchów kciuka w wyniku przykurczu mięśni jeg kłębu należy przejąć pzycję pczątkwą w większy przywiedzeniu dprmieniwym i dłniwym raz stpniw zwiększać zakres dwiedzenia prmieniweg dłniweg aż d uzyskania pzycji właściwej. Zdjęcie 10: Optymalne ustawienie kciuka 3 SaebStretch Prduct Manual

6 Dwa krki dla prawidłweg ustawienia elementu dla kciuka. Krk 1: Ustawienie prmieniweg przywiedzenia i dwiedzenia. Chcąc właściwie ustawić kciuk należy pluzwać śrubki mcujące ten element i ustawić g pd pżądanym kątem a następnie ustabilizwać zakręcając śrubki (zdjęcia 11-12). Ważne : Element metalwy rtezy jest uniwersalny (prawy lub lewy). Rzpznać strnę mżna p widcznych 2 śrubkach. Figure 11 Figure 12 Krk 2: Ustawienie dłniweg przywiedzenia i dwiedzenia. Chcąc właściwie ustawić kciuk w kierunku dłniwym należy zgiąć d w pniższy spsób. Aby ustawić właściwą pzycję elementu dla kciuka należy tak ułżyć SaebStretch na stle żeby element kciuka znalazł się pza krawędzią stłu krawędzi stłu i następnie delikatnie g zgiąć naciskając g ręką w dół. (zdjęcia 13-14). Należy uważać aby nie ustawić kciuka za bardz w dwiedzeniu dłniwym. Idealna pzycja dla kciuka t pzycja rzciągnięcia przestrzeni między palcem wskazującym a kciukiem. Zdjęcie 13: Ustawienie rtezy dla zgięcia elementu kciuka Zdjęcie 14: Zginanie elementu kciuka 4 SaebStretch Prduct Manual

7 P ustawieniu element kciuka we właściwej pzycji należy zagiąć część g pdpierającą d kata 90. Pdkładka pd kciuk ma za zadanie utrzymywać g miejscu i zapbiegać jeg przemieszczaniu. (Zdjęcia 15-16). Zdjęcie 15: Zginanie pdkładki pd kciuk Zdjęcie 16: Właściwe ustawienie pdkładki Umiejscwienie i zakładanie taśm Taśmy SaebStretch są przyszyte taka by pmagać w ich zakładaniu i prawidłwym płżeniu. (Zdjęcie 17). Dwie taśmy na przedramieniu służą d przymcwania rtezy d przedramienia. Jedna z taśm stabilizuje przedramię na kńcu rtezy natmiast druga stabilizuje rtezę tuż przy nadgarstku. Taśma dla kciuka pwinna stabilizwać g na wyskści paliczka bliższeg. Taśma z lg SaebStretch ustabilizwuje śródręcze tuż przy stawach śródręcznpaliczkwych Dwie taśmy przeznaczne dla palców II-V stabilizują je prksymalnie dpwiedni pzy stawach śródręczn-paliczkwych i międzypaliczkwych bliższych Osbna taśma dla palca piąteg służy d właściwej jeg stabilizacji na tezy. Ważne : Nie przecinać taśm. Przecinanie taśm mże pwdwać słabienie stabilizacji rtezy. Zdjęcie 17: Taśmy 5 SaebStretch Prduct Manual

8 Elemeny dynamiczne rtezy Orteza psiada trzy wymienne dynamiczne element rtezy różnym stpniu giętkści. (Zdjęcie 18). Orteza SaebStretch dzięki dynamicznej części pzwala na zginanie palców gdy napięcie mięśniwe wzrasta prstuje je gdy napięcie się zmniejsza. Celem zastswania dynamicznej części pd palce jest zmniejszenie pru dla palców w mmencie wzrastania napięcia/spastycznści. Żółty = największa giętkść Czerwny = średnia giętkść Figure 18: Element na przedramię raz dynamiczne części pd palce Niebieski = najmniejsza giętkść Kiedy należy zmienić dynamiczny element rtezy: Orginalnie SaebStretch psiada element dynamiczny w klrze czerwnym. P załżeniu rtezy pacjent pwinien wyknać takie czynnści jak: chód, lub przesiadanie aby zabserwwać zachwanie się napięcia mięśniweg i działanie rtezy. P tych czynnściach należy dknać pnwnej ceny ułżenia palców. Jeżeli nie dchdzi d bczneg przemieszczenia lub zginania palców należy kntynuwać używanie rtezy z czerwnym elementem. W przypadku wystąpienia, którejś z pniższych sytuacji należy wymienić element dynamiczny na żółty: W stawach międzypaliczkwych dchdzi d zgięcia i wysuwania z taśm raz gdy dchdzi d przeprstu w stawach międzypaliczkwych dalszych. Przeprst w stawach międzypaliczkwych bliższych i zgięcia w stawach międzypaliczkwych dalszych (ustawienie łabędziej szyjki) Bczne lub przyśrdkwe przesuwanie palców. W każdym z pwyższych przypadków należy wymienić element dynamiczny na bardziej giętki zapewniając mżliwść zginania się palów c jest bardz ważne dla chrny stawów śródręczn-paliczkwych. Wraz ze zwiększaniem się regulacji napięcia mięśniweg mżna rzważać zmianę element dynamiczneg na bardziej sztywny. Ważne 1: Należy pamiętać, że czasami knieczne jest zwiększenie kąta zgięcia rtezy na wyskści nadgarstka aby rzwiązać istniejący prblem jeżeli pwyższe rzwiązania nie przynisły czekiwaneg efektu. Ważne 2: Jeżeli w sytuacji ustawienia kąta w nadgarstka w wyprście dchdzi d zginania lub przesuwania się palców t należy rzważyć skrygwanie ustawienia rtezy w nadgarstku d płżenia neutralneg przed decyzją wymianie elementu dynamiczneg. Gdy d dchdzi d przesuwania się d zginania lub palców w płżeniu zgięcia dłniweg rtezy t w pierwszej klejnści należy wymienić element dynamiczny niż zwieszać jeszcze kąt zgięcia. 6 SaebStretch Prduct Manual

9 Jak wymienić dynamiczny element rtezy? 1. Rzpiąć zamek i zdjąć pkrycie rtezy. 2. Pluzwać śrubki (nie dkręcać całkwicie) używając załączneg śrubkrętu (zdjęcie19). 3. Usunąć bieżący element i zamntwać właściwy element. 4. Dkręcić śrubki. Zdjęcie 19: Używając śrubkrętu wyienić dynamiczny element Używanie rtezy Ważne jest aby stpniw wydłużać czas nszenia SaebStretch. wraz ze zwiększaniem się tlerancji pacjenta na rtezę. Pczątkw zaleca się nszenie rtezy w czasie dnia i nie pleca się zakładania rtezy na nc. Gdy kazuje się, że nszenie SaebStretch w ciągu dnia przez 6-8 gdzin nie ma żadneg niekrzystneg wpływu na pacjenta t mże n zacząć zakładać rtezę na nc. Ważne jest aby nszenie rtezy i prces wydłużania czasu jej używania dbywał się pd kntrlą prfesjnalnej pieki medycznej. Pmcne wskazówki Zginanie w stawie międzypaliczkwym kciuka Jeśli dchdzi d zginania w stawie międzypaliczkwym kciuka należy skntaktwać się z Habilis i pprścić właściwy naparstek na kciuk. Należy stpniw zwiększać czas używania naparstka raz ważne jest aby pdkleić gąbkę na wewnętrznej jeg pwierzchni p strnie grzbietwej. (zdjęcia 20-21). Przeprst w stawach międzypalczkwych bliższych Zdjęcie 20 Zdjęcie 21 W prypadku gdy dchdzi d przeprstu wstawach międzypaliczkwych bliższych pdczas używania SaebStretch (zdjęcie 22), trzeba rzważyć pdłżenie pdkładki pd te stawy (zdjęcie 23). T rzwiązanie pmże ustawić palce w prawidłwym ustawieniu z tendencją d ruchu w kierunku zgięcia. Zdjęcie 22 Zdjęcie 23 Ważne: zdjęcie 23 przedstawią krekcję wyknaną dla przedstawienia mżliwści rzwiazania prblemu 7 SaebStretch Prduct Manual

10 Używanie i czyszczenie Orteza SaebStretch pwinna być cyklicznie czyszczna i w tym celu należy ściągać materiał ją prywający. P ściągnięciu materiału należy dczepić peltę (zdjęcie 24). Należy wyczyścić zarówn materiał jak i peltę w letniej wdzie I delikatnym detergencie. Pzstawić d wyschnięcia. Chcąc utrzymać SaebStretch dług w dbrym stanie należy każdrazw przed jeg zakładaniem dkładnie umyć i wytrzeć niedwładną rękę. Zdjęcie 24 Zakładanie materiału na SaebStretch Chcąc pnwnie nałżyć materiał pkrywający SaebStretch należy zacząć jeg zakładanie d elementu dynamiczneg (zdjęcie 25). Następnie należy włżyć kciuk a ptem element przeznaczny dla przedramienia (zdjęcie 26). P nałżeniu materiału należy zasunąć zamek. Zdjęcie 25 Zdjęcie 26 8 SaebStretch Prduct Manual

11 Kliencie : W przypadku jakichklwiek dczuć dyskmfrtu lub baw w trakcie używania SaebStretch należy skntaktwać się z przedstawicielem pieki medycznej, u któreg rteza zstała zakupina. Terapeut: Jeśli masz jakieklwiek trudnści z zakładaniem i SaebSteretch i ptrzebujesz technicznej pmcy dpaswywaniem tprsimy kntakt pd tel Referencje: 1. Brandt P, Hllister A: Clinical Mechanics f the Hand. C.V. Msby, 3rd Ed. 1999, ISBN Kamper DG, Cruz EG, Siegel MP: Steretypical fingertip trajectries during grasp. J Neurphysil 90: , Kamper DG, Rymer WZ: Quantitative features f the stretch respnse f extrinsic finger muscle in hemiparetic strke. Muscle Nerve 23(6):954-61, Lannin NA, Hrsley SA, Herbert R, McCluskey A, Cusick A: Splinting the hand in the functinal psitin after brain impairment: a randmized, cntrlled trial. Arch Phys Med Rehabil 84: , O Driscll SW, Hrii E, Ness R, Cahalan TD, Richards RR, An KN: The relatinship between wrist psitin, grasp size, and grip strength. The Jurnal f Hand Surgery 17A:169-77, Pitts DG, O Brien SP: Splinting the hand t enhance mtr cntrl and brain plasticity. Tp Strke Rehabil: (5): , SaebStretch Prduct Manual

12 Dystrybutr na terenie Plski firma: Habilis kntakt: tel

Contessa 1000 A190.041. Bedienungsanleitung Kaffeemaschine. Instruction manual Coffee machine. Mode d emploi. Gebruiksaanwijzing Koffiemachine

Contessa 1000 A190.041. Bedienungsanleitung Kaffeemaschine. Instruction manual Coffee machine. Mode d emploi. Gebruiksaanwijzing Koffiemachine Cntessa 1000 A190.041 Bedienungsanleitung Kaffeemaschine D/A/CH Instructin manual Cffee machine GB/UK Mde d empli Machine à café F/B/CH Gebruiksaanwijzing Kffiemachine NL/B V8/0412 Instrukcja bsługi Ekspres

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

Parowy mop. Instrukcja obsługi.

Parowy mop. Instrukcja obsługi. Parwy mp. Instrukcja bsługi. Szanwni Państw, Dziękujemy i gratulujemy wybru H2O Steam Mp. Urządzenie t stanwi nwą, bardziej efektywną i higieniczną metdę czyszczenia, niż knwencjnalne metdy. H2O Stam Mp

Bardziej szczegółowo

Nowości w Solid Edge

Nowości w Solid Edge Nwści w Slid Edge Numer publikacji MU29005 Infrmacje prawach własnści i graniczeniach praw Oprgramwanie i pwiązana dkumentacja są własnścią firmy Siemens Prduct Lifecycle Management Sftware Inc. 2012 Siemens

Bardziej szczegółowo

System wizyjny sterujący zrobotyzowanym stanowiskiem spawania wymienników ciepła

System wizyjny sterujący zrobotyzowanym stanowiskiem spawania wymienników ciepła System wizyjny sterujący zrbtyzwanym stanwiskiem spawania wymienników ciepła Pitr Fiertek 1 Streszczenie Systemy wizyjne są craz częściej stswane w różneg rdzaju zrbtyzwanych stanwiskach prdukcyjnych d

Bardziej szczegółowo

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor Przegląd funkcjnalnści w klejnych wersjach systemu taryfikacyjneg (3.60 4.04), pis systemu Biling-Online, pis prgramu Klektr Katwice, 2009 Wydanie 1.0 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rewizja 1 CPV 45314320-0 INWESTOR: Świętkrzyski Urząd Wjewódzki w Kielcach 25-516Kielce Opracwał: Tarnów, luty 2015 1.CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1.Przedmit

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego elektryczne systemy grzejne rzwiązania dla każdeg elektryczne systemy grzejne Spis Treści Wstęp... 1. Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń pmieszczeń 1.1 Infrmacje gólne...... 5 10 10 1.1.1 Kmfrt cieplny... 10

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO KOMISJI MEDYCZNEJ FEDERACJI ZWIĄZKÓW ALPINISTYCZNYCH

STANOWISKO KOMISJI MEDYCZNEJ FEDERACJI ZWIĄZKÓW ALPINISTYCZNYCH THE INTERNATIONAL MOUNTAINEERING AND CLIMBING FEDERATION UNION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS D ALPINISME Office: Mnbijustrasse 6 Pstfach CH- Berne SWITZERLAND Tel.: +4 () 788 Fax: +4 () 788 e-mail: ffice@uiaa.ch

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2 Prgram Erasmus+ Przewdnik Długterminwe Wyjazdy Uczniów Sektr Edukacji Szklnej Prjekty Strategiczne Akcja 2 Spis treści Wstęp... 4 Część 1: Ogólne infrmacje na temat długterminwych wyjazdów uczniów w ramach

Bardziej szczegółowo

ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA

ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA 1 ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA 2 O autrze:... 4 Pdziękwania... 4 Wprwadzenie... 5 I. ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN -- WAZEKTOMIA... 7 I.1. Jakie krzyści

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MODELU TOTAL COST OF OWNERSHIP [*] W LICZENIU KOSZTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIBLIOTEKACH Andrzej Koziara

ZASTOSOWANIE MODELU TOTAL COST OF OWNERSHIP [*] W LICZENIU KOSZTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIBLIOTEKACH Andrzej Koziara 1 ZASTOSOWANIE MODELU TOTAL COST OF OWNERSHIP [*] W LICZENIU KOSZTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIBLIOTEKACH Andrzej Kziara Przełm wieków dwudziesteg i dwudziesteg pierwszeg t czas gwałtwneg rzwju zastswań

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA.. 2 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA... 4 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility Guide t Cmenius Individual Pupil Mbility Cmeniusa Przewdnik 1 2 Cmeniusa Przewdnik 2011 3 4 Przewdnik d akcji Cmeniusa Spis treści/układ prezentacji dkumentów n-line Wstęp Część 1. Ogólne infrmacje na

Bardziej szczegółowo

Kolektory w domu jednorodzinnym

Kolektory w domu jednorodzinnym Pradnik dla klienta Klektry w dmu jednrdzinnym Wydanie 1 / 013 źkryteria wybru klektra słneczneg źklektr płaski, czy próżniwy? źdbór instalacji slarnej źefekty pracy instalacji slarnej źopłacalnść inwestycji

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU

PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU KONCEPCJE, DZIAŁANIA Agata Kaczanwska, Aleksandra Wójtwicz Uniwersytet Eknmiczny we Wrcławiu Streszczenie Wprwadzenie na rynek nwych prduktów wiąże się z szeregiem

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NIEBIESKA LINIA Instytutu Psychlgii Zdrwia PTP ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE RAPORT Z PROJEKTU BADAWCZEGO Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdręcznik dla nauczycieli i szkleniwców Prjekt ten jest realizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej w ramach prjektu Lenard da Vinci. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo