Wprowadzenie. Co decyduje o sukcesie? Przedsiębiorczość XXI wieku. KROK 1. Inspiracja do założenia firmy. KROK 2. Poszukiwanie informacji o wsparciu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie. Co decyduje o sukcesie? Przedsiębiorczość XXI wieku. KROK 1. Inspiracja do założenia firmy. KROK 2. Poszukiwanie informacji o wsparciu"

Transkrypt

1 1

2 2

3 Wprowadzenie Co decyduje o sukcesie? Przedsiębiorczość XXI wieku KROK 1. Inspiracja do założenia firmy KROK 2. Poszukiwanie informacji o wsparciu KROK 3. Udział w szkoleniach KROK 4. Biznesplan KROK 5. Zakładanie własnej firmy KROK 6. Realizacja projektu KROK 7. Zagrożenia KROK 8. Praca SWOT Tabela SWOT Gdzie szukać informacji?

4 stopka redakcyjna WYDAWCA: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym ul. Wspólna 2/4, Warszawa tel.: fax: Współpraca: Małgorzata Makowska-Madaj REALIZACJA: Redakcja PURPOSE / ECC-CF / ul. Więckowskiego 16/200, Łódź tel.: , Redaktor publikacji: Maciej Mazerant Wywiady: Maja Ruszkowska-Mazerant i Justyna Muszyńska-Szkodzik Korekta: Justyna Muszyńska-Szkodzik Ilustracje: Tomasz Kaczkowski Layout i zdjęcia: Michał Justyna Skład: Maja Ruszkowska-Mazerant ISBN Publikacja bezpłatna, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Fundusze Europejskie zmieniły znacząco sytuację młodych ludzi poszukujących swojej drogi w życiu zawodowym. Szkoła, studia, pierwsza praca, etat wszędzie tam pojawia się Europejski Fundusz Społeczny pod postacią dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, praktyk i staży czy szkoleń zawodowych. Niewątpliwy przełom w rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych Polaków nastąpił również w procesie tworzenia nowych firm, często nowatorskich, projektów biznesowych, które bez wsparcia z EFS nie miałyby szans na zaistnienie. Około dwa miliony młodych ludzi w wieku lat przekonało się na własnej skórze, jak działają fundusze, korzystając z nich każdego dnia przez ostatnie kilka lat. To 35% ogółu wszystkich ludzi, objętych pomocą w ramach Programu Kapitał Ludzki, którego głównym celem jest zwiększenie zatrudnienia i spójności społecznej, a dokładniej wzrost liczby osób posiadających dobre wykształcenie, pracę i dzięki temu możliwość założenia rodziny oraz spokojnego życia z perspektywami na przyszłość. W 2013 roku pojawiły się kolejne możliwości oferowane w ramach POKL. Dzięki dodatkowym pieniądzom w kwocie około 500 mln zł, zrealizowane zostaną projekty, umożliwiające udział około 83 tys. młodych osób w szkoleniach, stażach i praktykach zawodowych, które przygotują ich do znalezienia pracy bądź założenia firmy. Z pewnością ucieszą się ci, którzy do tej pory nie zdecydowali się na uruchomienie własnego biznesu. Większość z puli dodatkowych środków będzie można przeznaczyć na start swojej firmy, po wcześniejszym przygotowaniu się do tego kroku w ramach profesjonalnych szkoleń z obszaru marketingu, promocji, księgowości, planowania, zarządzania, a także doradztwa, dzięki któremu łatwiej będzie można przejść etap wstępny, a później poruszać się w niełatwym świecie biznesu. Dobrym przykładem dla wszystkich niezdecydowanych do tej pory potencjalnych przedsiębiorców może być 27 tys. młodych osób, które założyły własne firmy. Nie wszystkie z nich oczywiście przetrwały próbę czasu i sprostały wymaganiom rynku, ale te którym się udało tworzą atrakcyjne i trwałe miejsca pracy, przynoszące niezależność i ogromną satysfakcję. 5

6 co decyduje o sukcesie? Przedsiębiorczość w XXI wieku 6

7 1. Wstęp Żyjemy w czasach gospodarki opartej na wiedzy, okresie społeczeństwa informacyjnego, rewolucji informatycznej, wieku cyfryzacji. Największe nagrody zbiera się dziś i będzie w przyszłości za potęgę umysłu, spostrzegawczość, kreatywność, innowacyjność i umiejętność budowy sieci kontaktów. Dzisiejsza rzeczywistość to czasy szybkich zmian, kiedy zmiana staje się jedynym stałym elementem otoczenia i naszej codzienności. Osoby nieprzygotowane do zmian będą ofiarami zachodzących procesów. Ale czasy wielkich przemian to także czasy wielkich szans i możliwości. Wszyscy ci, którzy są spostrzegawczy, mają odpowiednie umiejętności i są zdolni do uchwycenia tych ważnych chwil i nadarzających się okazji, będą największymi beneficjentami. 2. Sytuacja rynkowa W naszym otoczeniu mają dziś miejsce zupełnie nowe zjawiska. Nowe segmenty rynku, nowe technologie, produkty i usługi, które jeszcze kilka lat temu trudno było sobie wyobrazić, pojawiają się i stają się elementami codziennego krajobrazu. Na rynku definiowane są nowe zasady, Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią w krajach Unii Europejskiej 99,8% wszystkich istniejących firm. Kreują one prawie 67% miejsc pracy w sektorze prywatnym, tworzą niemal 60% wartości dodanej przemysłu i są bardzo ważnym ogniwem gospodarki. jeżeli jeszcze jakiekolwiek ogólne kanony obowiązują. Biznes nie musi już dziś być wielki, aby przynosić znaczące efekty i silnie oddziaływać na otoczenie. Coraz większe zainteresowanie przedsiębiorczością wynika z kilku przyczyn. Utrzymanie miejsca pracy przez długi czas w tej samej firmie jest dziś rzeczą niepewną, a praca przez całe życie dla jednego pracodawcy przeszła do historii. Firmy ukierunkowane są na zmniejszanie zatrudnienia i outsourcing. Praca dla korporacji, która czasem wyznaje inną skalę wartości, albo która nie ceni pomysłów i zaangażowania swoich pracowników, powoduje często frustracje. Rozwój nowych technologii i gospodarki opartej na wiedzy stwarza zupełnie nowe możliwości i przyciąga odważnych do samodzielnej działalności. 3. Mikroprzedsiębiorstwa Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią w krajach Unii Europejskiej 7

8 99,8% wszystkich istniejących firm. Kreują one prawie 67% miejsc pracy w sektorze prywatnym, tworzą niemal 60% wartości dodanej przemysłu i są bardzo ważnym ogniwem gospodarki. Zdecydowanie dominują tu mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające do 9 osób, gdyż stanowią one aż 92,1% funkcjonujących w Europie biznesów. 12 Ich podstawą jest przedsiębiorcze myślenie i działalność. Każdy, kto ma chęć, determinację, jest osobą pracowitą, sumienną i konsekwentną, może taką firmę stworzyć dla siebie, realizując swoje aspiracje i marzenia, i dla innych, dając im pracę i szansę realizacji kariery zawodowej. 4. Czynniki sukcesu Powodzenie przedsięwzięcia zależy od bardzo wielu czynników. Jest jednak pewna grupa czynników wpływająca na powodzenie podejmowanych działań w większym stopniu niż inne. Poniżej omówione zostały czynniki, które powinny być szczególnie uważnie analizowane przy podejmowaniu decyzji o wyborze rodzaju działalności przedsiębiorczej, aby od samego początku zrobić wszystko, co możliwe dla zbudowania firmy odnoszącej na rynku sukcesy. Doświadczenie to nauka płynąca z sukcesów i porażek, ze stosowania różnych rozwiązań organizacyjnych, praktycznych relacji z klientami i zespołem firmy. Orientacja na klienta Klienci to najważniejsze osoby dla każdego przedsięwzięcia. To od nich jest całkowicie uzależniony sukces firmy. Bez klientów istnienie przedsiębiorstwa nie ma w ogóle sensu, gdyż celem przedsięwzięcia jest zaspokajanie potrzeb klientów, za które ci gotowi są płacić. Aby firma mogła jak najlepiej trafiać w potrzeby odbiorców, powinna jak najwięcej wiedzieć o nich, ich oczekiwaniach i preferencjach, zbierać na ten temat informacje, monitorować zachodzące zmiany, a całą pozyskaną wiedzę wkładać do oferowanych towarów i usług, aby tym sposobem wyjść potrzebom i oczekiwaniom klientów naprzeciw, a nawet je przewyższać. Doświadczenie przedsiębiorcy Doświadczenie to nauka płynąca z sukcesów i porażek, ze stosowania różnych rozwiązań organizacyjnych, praktycznych relacji z klientami i zespołem firmy. Porażki uczą więcej niż sukcesy. Zdobyte doświadczenie tworzy zaś dobrą bazę do oceny tego, co w nowo zaistniałej sytuacji może działać, a co nie, co jest bardziej skuteczne i przynosi oczekiwane efekty. Doświadczenie pozwala też dostrzec i rozpoznać wczesne znaki ostrzegawcze zbliżających się problemów. Dla osób nieposiadających wcześniejszego doświadczenia w prowadzeniu biznesu cenne jest jakiekolwiek doświadczenie pracy. Jeżeli 8

9 przyszły przedsiębiorca nie ma w ogóle doświadczenia pracy, należy bardzo poważnie podejść do identyfikacji własnych braków, być ich świadomym i nie wypierać się ich przed samym sobą, a wszelkie zaległości uzupełniać przez zapraszanie do współpracy odpowiednich osób, które luki te wypełnią. Skalowalność biznesu Skalowalność odgrywa bardzo istotną rolę przy podejmowaniu decyzji, jakiego rodzaju przedsięwzięcie powinno się rozpoczynać. Jeżeli ma być ono zapoczątkowane na małą skalę, można wtedy minimalizować ryzyko finansowe. Warto rozpocząć od działania na małą skalę, przeprowadzić testy rynkowe, sprawdzić czy rzeczywiście rynek dobrze ocenia produkt lub usługę, dokonać niezbędnych modyfikacji i dopiero wtedy rozszerzyć zakres działalności, kiedy jest się lepiej przygotowanym do przedsięwzięcia, a być może firma ma już wtedy początkowe przychody ze sprzedaży produktów lub usług. W procesie adaptacji wygrywają ci, którzy stosują strategię proaktywną, tj. przewidują, co może się wkrótce wydarzyć i pozycjonują się tak, aby ze zmian, które nastąpią mieć jak największe korzyści. Planowanie i adaptacja Planowanie jest bardzo ważne dla sukcesu przedsięwzięcia. Zmusza przedsiębiorcę do odbycia podróży mentalnej, zanim rozpocznie on rzeczywiste działania i zmniejsza prawdopodobieństwo popełnienia błędów, kiedy działa się już na żywym organizmie i wydaje pieniądze. Czasem już na etapie planowania trzeba wprowadzać modyfikacje i błyskawicznie adaptować się do zmian na rynku, odnaleźć się w preferencjach klientów, aby jak najlepiej wykorzystać pojawiające się nowe możliwości. W procesie adaptacji wygrywają ci, którzy stosują strategię proaktywną, tj. przewidują, co może się wkrótce wydarzyć i pozycjonują się tak, aby ze zmian, które nastąpią mieć jak największe korzyści. Najdalej chyba w tej strategii poszedł Apple, który sformułował motto swoich działań w taki oto sposób: Jeżeli nie możesz przewidzieć przyszłości, wykreuj ją. Przewaga konkurencyjna i bariery wejścia Bariery wejścia dla firm konkurujących z danym przedsięwzięciem, które są jednocześnie przewagą konkurencyjną dla firmy, to różnego rodzaju unikatowe zasoby, w tym surowce i materiały, unikatowe zdolności i umiejętności, prawa własności intelektualnej, dostęp do cennych kanałów dystrybucji, lokalizacja, która stawia firmę w uprzywilejowanej 9

10 Mark Twain powiedział: Za dwadzieścia lat będziesz bardziej rozczarowany rzeczami, których nie zrobiłeś, niż tymi, które zrobiłeś. Dlatego warto próbować, najpierw przygotowując się do tego w odpowiedni sposób, aby szansa zwycięstwa była jak największa. sytuacji, zasoby finansowe, kontakt z utalentowanymi osobami, które są istotne dla dobrego funkcjonowania firmy, i inne, specyficzne dla danego rodzaju biznesu. Środki finansowe Środki finansowe to bardzo ważny element wpływający na sukces nowego przedsięwzięcia. Pieniądze potrzebne są, aby firmę założyć a później wspierać jej rozwój w pierwszym okresie funkcjonowania. Zasoby finansowe mają też wpływ na decyzję, jakiego rodzaju przedsięwzięcie można zapoczątkować. Jak wspomniano wyżej, zasobność finansowa może także stanowić barierę wejścia. Jeżeli na przedsięwzięcie potrzeba więcej środków finansowych niż sam przedsiębiorca może na nie przeznaczyć, będzie prawdopodobnie konieczność szukania dodatkowego finansowania na rynku, a jest to szczególnie trudne dla firm w fazie start-up. Często głównym źródłem finansowania w tym stadium, poza środkami przedsiębiorcy, są pieniądze rodziny i znajomych. Nowo powstające firmy mogą także starać się o dofinansowanie z różnych programów publicznych, w tym środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Zdolność do innowacji i ich wdrażania Firma zdobędzie, utrzyma klientów i będzie miała z tego korzyści tylko wtedy, gdy będzie lepsza od innych pod względem cech, które są dla klientów istotne. Aby być lepszym, trzeba się wyróżniać. Można to osiągnąć przez innowacyjność. Ale bycie innowacyjnym nie wystarczy. Trzeba przez innowacyjność kreować trwałą przewagę konkurencyjną, cenioną przez rynek. Należy pamiętać, że innowacyjność to nie jest idea, ale jej realizacja. Innowacja ma miejsce dopiero wtedy, kiedy fizycznie istnieje. Dlatego niezwykle ważne jest wdrożenie innowacji i jakość tego wdrożenia, dzięki czemu klienci odnoszą rzeczywiste korzyści. Znanych jest wiele przypadków, kiedy to doskonałość na etapie realizacji zadecydowała o przewadze jednych firm nad drugimi. Przykładem może być działalność biznesowa Richarda Bransona, 10

11 właściciela firm grupy Virgin, który przez połączenie innowacji, stałego udoskonalania oferty i perfekcyjnej realizacji swoich idei, dostarcza rynkowi zupełnie nowych jakości. 5. Podsumowanie Należy mieć na uwadze, że rozpoczęcie działalności przedsiębiorczej jest raczej biegiem maratońskim niż sprintem. Przedsiębiorca powinien być odpowiednio przygotowany do drogi, mieć potrzebny zapas sił i środków, dobre zdrowie i pieniądze, być gotowym na ponoszenie kosztów zanim dotrze do celu i odniesie upragniony sukces. Jako istoty ludzkie mamy jednak ogromne, zwykle nieuświadomione pokłady wewnętrznych sił, które odpowiednio zaktywizowane pomagają nam w osiąganiu wyżyn naszych możliwości. Mark Twain powiedział: Za dwadzieścia lat będziesz bardziej rozczarowany rzeczami, których nie zrobiłeś, niż tymi, które zrobiłeś. Dlatego warto próbować, najpierw przygotowując się do tego w odpowiedni sposób, aby szansa zwycięstwa była jak największa. Przypisy: 1 Putting Small Business First. Europe is good for SMEs, SMEs are good for Europe, Komisja Europejska, P. Wymenga, at al., Are EU SMEs recovering from crisis? Annual Report on EU Small and Medium sized Enterprises, 2010/2011, Ecorys for European Commission, Rotterdam, Cambridge, Janusz Marszalec (dr inż., MBA) przedsiębiorca, naukowiec, doradca, inwestor, juror European Business Awards. Prowadzi kilka własnych przedsięwzięć, m.in. firmę JMC.pl i Centrum Edisona. Wykłada przedsiębiorczość na wyższych uczelniach, a także prowadzi szkolenia i seminaria, zwłaszcza skierowane do ludzi młodych. Jest autorem książki pt. Jak zostać przedsiębiorcą. Zbuduj własną firmę i odnieś sukces! Janusz marszalec EKSPERT 11

12 KROK 1. Inspiracja do założenia firmy Każdy biznes zaczyna się od dobrego pomysłu i inspiracji, która pomoże rozwinąć skrzydła. Dla młodych ludzi założenie własnej firmy jest prawdziwym wyzwaniem. Nieocenioną pomoc w tym względzie stanowi Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w ramach którego można wziąć udział w projekcie unijnym i wystartować z własną działalnością gospodarczą. Wielu już to zrobiło. I wielu udało się z powodzeniem zaistnieć na wymagającym, konkurencyjnym rynku. Od czego zaczynali? Pierwszy krok Na początku zawsze jest pomysł. Potrzeba i chęć realizowania swojego projektu, pragnienie niezależności finansowej? To częste motywacje do poszukiwania własnej drogi w biznesie. Jestem przede wszystkim leniwy i szukam prostych rozwiązań, a własna firma to najfajniejszy sposób na pracę. Jak już coś muszę robić, to robię to dla siebie, a nie dla pracodawcy wyznaje Dominik Stępniak, właściciel Galaktika Film. Oczywiście zanim ruszy się ze swoim pomysłem, ważne jest, aby sprawdzić rynek, konkurencję oraz zapotrzebowanie wśród potencjalnych odbiorców. 12

13 Z dobrej szkoły do biznesu Liczy się też odpowiednie wykształcenie, zwłaszcza związane z kierunkiem działalności, którą chce się prowadzić. W tym roku kończę studia z zakresu produkcji filmowej i telewizyjnej z tym też wiąże się moja działalność. W moim przypadku wykształcenie jest istotne i powinno być ono wymagane przy zakładaniu tego typu firm, żeby uniknąć psucia rynku. Po skończeniu szkoły jesteśmy jej wizytówką, a jakość produkcji, które robimy, świadczy też o wartości naszej uczelni dodaje Dominik Stępniak. Jego zdaniem szkoły artystyczne muszą dobrze przygotowywać studentów do wyzwań rynku. Dzięki pracy w małych grupach łatwiej jest już na studiach zdobyć kontakty, poznać branżę i środowisko. Często inspiracją do nowego biznesu są pasje i marzenia, a także hobby. Czy jednak każdy powinien myśleć o założeniu własnej firmy? Jakie predyspozycje ma przyszły przedsiębiorca? Złapać wiatr w żagle Przygoda z biznesem zaczyna się od ustalenia konkretnego biznesplanu, którego założenia muszą zostać zrealizowane w ciągu 5 lat. Pierwsza działalność gospodarcza staje się niekiedy wstępem do urzeczywistnienia większych oczekiwań i planów. Już teraz systematycznie rozwijam Galaktika film Dominik Stępniak tel.: Warszawa Nazwa projektu POKL: Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych Priorytet VI, Działanie 6.2 Realizator projektu: Akademia Leona Koźmińskiego firmę, którą prowadzę i czekam na moment, kiedy będzie można dzięki niej inwestować w kolejne projekty. Cały czas próbuję podnosić poprzeczkę, brać udział w większych przetargach. Z konkurencją można wygrać tylko jakością zarówno produktu, jak i relacji z klientami wyjaśnia Dominik. Przedsiębiorca zachęca wszystkich młodych szanujcie swoją pracę i czas. Nie róbcie nic za darmo, po kosztach, bo to psuje cały rynek i nagle kiedyś nie będziemy mieć pieniędzy na nic. Już dziś przez taką sytuację nie można kupić za średnią pensję krajową mieszkania, domu, samochodu, a to podstawowe rzeczy. Nie dajcie sobie wmówić żadnego kryzysu. 13

14 KROK 2. Poszukiwanie informacji o wsparciu Wielu młodych ludzi decyduje się na założenie firmy tylko dzięki możliwości skorzystania ze środków unijnych. Nie ma się czemu dziwić. Po ukończeniu studiów budżet absolwenta zazwyczaj nie pozwala na biznesowe szaleństwa. Nie każdy ma zamożnych rodziców, a o komercyjnych kredytach na starcie ścieżki zawodowej można sobie tylko pomarzyć. Na szczęście pojawia się także możliwość wzięcia preferencyjnej pożyczki lub otrzymania bezzwrotnej dotacji z EFS. Czy mnie na to stać? Nie ma co ukrywać, fundusze unijne ułatwiły drogę do biznesu niejednemu przedsiębiorcy. Wsparcie udzielone podczas projektu pomogło w zdobyciu potrzebnej wiedzy dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej. Środki były spożytkowane na realizację niezbędnych szkoleń i zakup podstawowego dla nowej firmy sprzętu. Uczestnicy projektu mieli możliwość poznania innych osób uczestniczących w projekcie. Był to czas wymiany obaw i doświadczeń. Podczas studiów planowałam już otworzenie własnej firmy. Wstępne wiadomości znalazłam w Internecie, a o szczegółach opowiedział i wszystko wyjaśnił mi znajomy. Później 14

15 wyczerpujące informacje uzyskałam od instytucji realizującej projekt opowiada Anna Łatkowska właścicielka salonu strzyżenia psów z Łodzi. Gdzie szukać informacji o projektach? Przygoda z projektem zazwyczaj zaczyna się od przeszukiwania Internetu. Podstawowym źródłem informacji o podmiotach realizujących projekty są strony Wojewódzkich Urzędów Pracy oraz Urzędów Marszałkowskich. Natomiast o szczegółach rekrutacji i warunkach udziału dowiadujemy się bezpośrednio w jednostce realizującej projekt. Komunikacja pomiędzy mną a instytucją realizującą projekt przebiegała naprawdę wzorowo. Bezproblemowo można było uzyskać informacje telefonicznie, mailowo czy bezpośrednio w siedzibie. Zachęcać do kontaktu szczególnie nie było trzeba, bo warunki były świetne wspomina Anna. Zgłoszenie do projektu jest związane z rozmowami kwalifikacyjnymi. Podczas spotkania rekrutacyjnego padają pytania dotyczące głównie planowanej działalności i jej innowacyjności. Uczestnicy wspominają, że przygotowanie do rozmowy było czymś naturalnym i nie wymagało szczególnych zabiegów. Wsparcie na wagę złota Właściwie nie mogę jednoznacznie stwierdzić, który obszar wsparcia był najważniejszy. Każdy poruszał Elegancki pies Anna Łatkowska tel.: Łódź Nazwa projektu POKL: Biznes na obcasach Priorytet VI, Działanie 6.2 Realizator projektu: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego inny, równie ważny aspekt. Jeżeli jednak miałabym wskazać rzecz, która najbardziej ułatwiła realizowanie biznesplanu, było to wsparcie finansowe wspomina Anna. Podjęcie decyzji o założeniu własnej firmy to kluczowy moment w życiu wielu młodych ludzi. Na szczęście na tej drodze nie są oni pozostawieni sami sobie. Okazje się, że jednostka realizująca projekt jest w tym względzie dobrym wsparciem. Instytucja wspomaga finansowo na początku przygody z własną firmą, a szkolenia zdecydowanie pomogły nastawić się psychicznie na zderzenie z działalnościową codziennością dodaje Anna. Nawet po zakończeniu projektu kontakt z zaprzyjaźnioną instytucją się nie kończy. Jej pracownicy nadal dbają o swoich beneficjentów. Regularnie odbywają się rozmowy telefoniczne na temat prowadzonej działalności, płynnie przebiega też korespondencja mailowa. 15

16 KROK 3. Udział w szkoleniach Ważną częścią każdego projektu są szkolenia prowadzone przez instytucję realizującą projekt unijny. Zakres tematyczny zajęć jest bardzo szeroki i obejmuje zarówno zagadnienia dotyczące automotywacji, jak i biznesu, marketingu, finansów oraz prawa. Zazwyczaj szkolenia prowadzone są w dwóch etapach. Pierwszy blok kursów odbywa się przed założeniem działalności gospodarczej i trwa około 3 miesiące, natomiast drugi zaczyna się 6 miesięcy po starcie firmy. Wiedza na start Młodzi ludzie bardzo cenią sobie czas szkoleń, bo uzyskują wtedy konkretną pomoc i wszelkie niezbędne informacje. Mają miliony pytań, które mogą zadać w rozmowach z profesjonalistami. Współpraca z jednostką szkoleniową nawet często ich pozytywnie zaskakuje Spodziewałam się oschłych, urzędowych procedur, a zostałam mile zaskoczona. Pracownicy biura projektu w miarę możliwości odpowiadali na moje pytania, prośby i wątpliwości. Nie było łatwo, bo wniosek składałam w ostatniej chwili. Ale opłacało się! Przystąpiłam do projektu w czerwcu 2012 r., a już 16

17 w listopadzie założyłam działalność wspomina Maria Staniszewska. Od automotywacji do kruczków prawnych Znaczną część szkoleń zajmują warsztaty z automotywacji. Uczestnicy bardzo lubią te kreatywne zajęcia, jednak podkreślają, że dla przyszłego, głodnego wiedzy przedsiębiorcy, który w perspektywie kilku miesięcy ma założyć własną działalność, okazują się one w pewnym momencie po prostu stratą czasu. Zabawy w grupach, prowadzenie dyskusji czy sposób organizowania swojej pracy są na pewno ważne, ale na tle problemów prawnych lub finansowych automotywacja staje się trochę abstrakcyjna wyjaśnia Maria. Zdaniem uczestniczki projektu najbardziej przydatne okazały się zajęcia poświęcone zagadnieniom prawnym. Dla osoby, która na co dzień nie ma do czynienia z przepisami, kodeksami i kruczkami prawnymi, tego typu warsztaty są studnią bez dna. Między teorią a praktyką Na spotkaniach prowadzący skupiają się na przekazywaniu teorii. Brakuje trochę czasu na praktykę, która mogłaby pomóc młodemu przedsiębiorcy w prawdziwych zmaganiach z urzędami, dokumentami lub rozliczeniem środków finansowych itp. Dopiero drugi etap zajęć zapewnia Ekoland Maria Staniszewska tel.: Węgrzce Nazwa projektu POKL: Czas na biznes! Priorytet VI, Działanie 6.2 Realizator projektu: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie 17 większą liczbę godzin, na przykład dotyczących praktycznych zagadnień prawnych. Wiedza zdobyta na szkoleniach przydaje się szczególnie podczas stawiania pierwszych kroków w roli przedsiębiorcy. Niezbędne wtedy okazują się informacje na temat rejestrowania działalności, kontaktu z urzędem skarbowym i ZUS-em czy tworzenia umów najmu itd. Szczególnie nieoceniona jest praca z doradcą w ramach konsultacji indywidualnych. Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży EKOLAND ma to szczęście, że jest opatrzony doradztwem przez cały czas trwania projektu, a dzięki pomocy Pani Małgorzaty Baś-Mazur mogę spać spokojnie podkreśla Maria.

18 KROK 4. Biznesplan Każdy biznes powinien być dobrze przemyślany i zaczynać się od jakiegoś planu. Nawet jeśli pomysł na firmę jest genialny w swojej wizji i prostocie, warto przelać ideę na papier. Takie sformalizowanie koncepcji w postaci biznesplanu jest świetnym pierwszym krokiem od marzeń w stronę rzeczywistości. Plan na biznes Podczas szkoleń pomysł na biznes jest wielokrotnie oceniany i poddawany wszelkiego rodzaju wątpliwościom przez prowadzących i innych uczestników projektu. Jest to fantastyczny test na to, czy biznesplan sprawdzi się w praktyce. Prawdę mówiąc, dosyć dobrze wiedzieliśmy, co chcemy zawrzeć w biznesplanie przed przystąpieniem do szkoleń. Oczywiście część zajęć dotycząca bezpośrednio pisania biznesplanu pomogła nam wyeliminować kilka drobnych błędów w dokumencie, ale nie wpłynęła znacząco na jego treść opowiada Martyna Borkowska, założycielka Blue Brick. Co bywa najtrudniejsze w przygotowywaniu dobrego biznesplanu? W naszym przypadku jest to ustalenie, ile powinny kosztować nasze usługi. Do dzisiaj jeszcze dopracowujemy 18

19 modele rozliczeń tak, żeby jak najuczciwiej zachowywać się względem naszych partnerów i jednocześnie wychodzić na swoje wyjaśnia Tomasz Kaczmarczyk, współzałożyciel firmy. Od czego zacząć? Martyna tak wspomina czas tworzenia firmy: Zaczynaliśmy z niezłym rozpędem. Już na początku mieliśmy wystarczająco dużo klientów, żeby się skutecznie utrzymać. Trochę momentami błądziliśmy we mgle straciliśmy mnóstwo czasu i nerwów na błędy popełniane podczas pierwszych projektów. Przetrzymaliśmy turbulentne początki i teraz już mamy niezłe pojęcie o tym, co robimy, a praca sprawia nam mnóstwo przyjemności. Natomiast Tomasz podkreśla znaczenie pracy zespołowej: Byliśmy trochę szaleni i głodni tworzenia wielkich, własnych rzeczy posiadania widocznego wpływu na świat. Od początku działalności w coraz większym gronie twórczych, młodych ludzi, w Blue Bricku budujemy aplikacje dla dużych firm ze Skandynawii, pomagamy start-upom w realizacji własnych wizji, wspieramy instytucje edukacyjne w Polsce i robimy dziesiątki innych odlotowych rzeczy, o których w pracy etatowej nigdy byśmy nawet nie usłyszeli. Od pojedynczych pomysłów zawartych w biznesplanie trochę odeszliśmy, ale większość z założeń biznesplanowych realizujemy do tej pory. BLue brick Martyna Borkowska tel.: Łódź Nazwa projektu POKL: BiznesKa Priorytet VI, Działanie 6.2 Realizator projektu: Biuro Funduszy Europejskich Urząd Miasta Łodzi 19 Nielimitowany czas W działalności na własny rachunek trzeba się przygotować na to, że pracy i odpowiedzialności będzie dwa razy więcej niż na etacie, bo prowadzenie swojej firmy nie kończy się po godz Jeżeli natomiast godzimy się na to, jeżeli akceptujemy ten ogrom ciężkiej pracy bez odpoczynku, w zamian za możliwość tworzenia czegoś własnego, budowania i zmieniania świata, to dobry znak, że pora zaczynać. Dla nowoczesnej i rozwojowej firmy kluczowy jest udział w wielu projektach. Każdy konkurs to przyjemny i pozbawiony ryzyka sposób na próbowanie zupełnie nowych technologii. Dzięki konkursom wiemy, np. że jesteśmy w stanie spłodzić 7 gier w 48 godzin, czy nawet montować filmy wyjaśnia Marek Bączyński, pierwszy współpracownik firmy.

20 KROK 5. Zakładanie własnej firmy Samo założenie firmy nie jest procesem skomplikowanym. Wszystkie informacje są dostępne na stronach internetowych, poświęconych tej tematyce. Wystarczy dobrze poszukać tego, co nas interesuje. Najtrudniej jednak znaleźć odpowiedni projekt unijny i przejść przez wszystkie jego etapy. Procedury, formularze, dokumenty Otrzymanie dotacji unijnej to już bardziej skomplikowana procedura. Na początku trzeba wypełnić formularz, dzięki któremu zostanie się zakwalifikowanym do grupy osób ubiegających się o dotację. Kolejnym etapem są kilkumiesięczne szkolenia, m.in. z marketingu i przedsiębiorczości. Na koniec oddaje się biznesplan i czeka z niecierpliwością na wyniki. Po 5 latach pracy na stanowiskach biurowych odczułam potrzebę tworzenia (skończyłam przecież artystyczne studia!) oraz robienia tego, co sprawia mi przyjemność na co dzień. Postanowiłam otworzyć własną pracownię ceramiczną. Odszukałam w tym celu właściwy projekt unijny, który pozwoliłby sfinansować pomysł wspomina Iwona Łysoń, właścicielka Lukarna Studio. 20

21 Droga przez urzędy Przygotowanie wszelkich dokumentów, związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej, należy do osoby ubiegającej się o dotację. W moim przypadku zakładanie firmy trwało dość długo. Sam proces starania się o dotację wyniósł około roku. Jednak wychodzę z założenia, że na tak ważne rzeczy trzeba poświęcić swój czas. Cierpliwość przynosi zamierzony efekt komentuje Iwona. Przy zakładaniu firmy trzeba zgłosić się do Urzędu Dzielnicy Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy, w którym składa się wniosek CEIDG. Przed złożeniem takiego wniosku trzeba zastanowić się i precyzyjnie wybrać odpowiedni obszar działalności, który określają kody PKD. Ponadto należy podjąć decyzję, w jaki sposób będziemy rozliczać się z Urzędem Skarbowym. Jeśli chce się zostać VAT-owcem w Urzędzie Skarbowym powinno się złożyć deklarację VAT-R. Jeśli jest to pierwsza działalność, przez początkowe dwa lata płaci się preferencyjne składki ZUS. W tym przypadku należy wypełnić druk ZUS ZUA. Nie taki urzędnik straszny Okazuje się, że kontakt z urzędami, który obrósł już strasznymi opowieściami i mitami, wcale nie musi być traumatycznym przeżyciem. Zawsze przy konieczności lukarna studio Iwona łysoń tel.: Warszawa Nazwa projektu POKL: Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych Priorytet VI, Działanie 6.2 Realizator projektu: Akademia Leona Koźmińskiego zgłoszenia się do urzędu, bardzo się stresowałam. Jednak, wbrew obiegowym opiniom, spotykałam tam przemiłe panie, które były bardzo pomocne opowiada Iwona. Właścicielka firmy Lukarna Studio zaznacza, że dotacja, jaką otrzymała w projekcie Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych, pomogła jej w zakupie pieców ceramicznych, koła garncarskiego, gliny, szkliw oraz narzędzi niezbędnych do wyposażenia pracowni. Oczywiście są dni, w których pojawiają się wątpliwości. Czy zarobię tyle, aby pokryć koszty związane z prowadzeniem działalności? Czy nie lepiej pracować na bezpiecznym etacie? Wątpliwości znikają za każdym razem, kiedy myślę o tym, że właśnie teraz robię to, co najbardziej lubię! Realizuję siebie, korzystając ze swoich najlepszych umiejętności dodaje Iwona. 21

Obecnym i przyszłym przedsiębiorcom, którzy codziennie walczą o lepszy byt dla siebie i rodziny, i o lepszy świat.

Obecnym i przyszłym przedsiębiorcom, którzy codziennie walczą o lepszy byt dla siebie i rodziny, i o lepszy świat. Obecnym i przyszłym przedsiębiorcom, którzy codziennie walczą o lepszy byt dla siebie i rodziny, i o lepszy świat. Spis treści 1. Wstęp..................................... 9 2. Przedsiębiorczość co to

Bardziej szczegółowo

Kapitalni ludzie. Wybrane projekty realizowane w wojwództwie kujawsko-pomorskim w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitalni ludzie. Wybrane projekty realizowane w wojwództwie kujawsko-pomorskim w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU Kapitalni ludzie Wybrane projekty realizowane w wojwództwie kujawsko-pomorskim w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, grudzień 2013 Skład, druk

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Ekspert Kujawy

Fundacja Ekspert Kujawy Publikacja zawiera materiały motywujące do utrzymania dalszej aktywności w wieku powyżej 50 lat, praktyczne wskazówki dotyczące zarówno możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej, jak i możliwości

Bardziej szczegółowo

Założenie i prowadzenie innowacyjnej firmy

Założenie i prowadzenie innowacyjnej firmy Założenie i prowadzenie innowacyjnej firmy Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie Założenie i prowadzenie innowacyjnej firmy Publikacja powstała w ramach projektu Start dla innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK

NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK NR 3/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIZNES RODZI SIĘ NA UCZELNII BAZY PATENTOWE ENTERPRISE EUROPE NETWORK PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ:

Bardziej szczegółowo

część 1 część 2 część 3 część 4 część 5 część 6

część 1 część 2 część 3 część 4 część 5 część 6 część 5 część 4 część 6 część 3 część 2 część 1 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Komunikacja niewerbalna

Komunikacja niewerbalna AKADEMIK-MŁODYPRZEDSIĘBIORCA Magaz yn projektu nr 06/2009 (8) listopad - grudzień Komunikacja niewerbalna 4 Jak zdobyć sukces na dłuższą metę 8 Finanse na dobry początek 10 12 CITTRFUŚ Wywiady Robert Okulski

Bardziej szczegółowo

Twoja przyszłość w Twoich rękach

Twoja przyszłość w Twoich rękach Twoja przyszłość w Twoich rękach Strona 1 Spis treści Wstęp 3 Przedsiębiorczość Akademicka na START 6 Animek 9 CNGair 15 Maldik Media 18 Melanowicz.pl 22 Wooldream 26 Stage Art. 29 Gr8 32 Strzelecki Jacek

Bardziej szczegółowo

Polskie bizneswoman. Raport. Wywiad Grażyna Piotrowska-Oliwa: Rządzi korporacją. Kasa Euro dla firm. Mixer Akcja kreacja: Patent na nazwę

Polskie bizneswoman. Raport. Wywiad Grażyna Piotrowska-Oliwa: Rządzi korporacją. Kasa Euro dla firm. Mixer Akcja kreacja: Patent na nazwę Nr 3 ISSN 1898-732X styczeń - luty 2008 MAGAZYN POLSKI PRZEDSIĘBIORCZEJ Wywiad Grażyna Piotrowska-Oliwa: Rządzi korporacją Kasa Euro dla firm Mixer Akcja kreacja: Patent na nazwę Raport Polskie bizneswoman

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

Program Kapitał Ludzki 46 mld zł do wydania 2007-2015. Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl. Milion $ W co zainwestować w 2008 roku

Program Kapitał Ludzki 46 mld zł do wydania 2007-2015. Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl. Milion $ W co zainwestować w 2008 roku 01_cover.qxd 2008-01-28 19:37 Page 1 Nr 2 ISSN 1898-732X listopad - grudzień 2007 MAGAZYN POLSKI PRZEDSIĘBIORCZEJ Wywiad Mariusz Gralewski: jak stworzyłem GoldenLine.pl Milion $ W co zainwestować w 2008

Bardziej szczegółowo

Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi

Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi Podręcznik dobrych praktyk Toruń 2012 Świadoma Przedsiębiorczość Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Wydanie IV Stan na grudzień 2013 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nr 4/2013 kurs na pracę Własny biznes szansą na sukces Pomorski Ośrodek Kompetencji IDG ma już 4 lata Issn 2082-0275 fot.

Bardziej szczegółowo

Firma w rodzinie czy rodzina w firmie METODOLOGIA WSPARCIA FIRM RODZINNYCH

Firma w rodzinie czy rodzina w firmie METODOLOGIA WSPARCIA FIRM RODZINNYCH Firma w rodzinie czy rodzina w firmie METODOLOGIA WSPARCIA FIRM RODZINNYCH Firma w rodzinie czy rodzina w firmie METODOLOGIA WSPARCIA FIRM RODZINNYCH Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa

Bardziej szczegółowo

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 1/2013 ISSN 1897-1539 W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Wywiad z Markiem Borzestowskim, partnerem w Giza Polish Ventures Projekt Łowcy Biznesu zakończony

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 2/2011 ISSN 1897-1539 Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Na styku nauki z biznesem Selvita S.A. Warszawska Giełda atrakcyjna dla krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

AUTOR: KRZYSZTOF B. MATUSIAK. Moduł: Etapy tworzenia przedsiębiorstwa MATERIAŁY POWSTAŁY W RAMACH PROJEKTU EFS E-EKONOMIA STUDIA BEZ BARIER,

AUTOR: KRZYSZTOF B. MATUSIAK. Moduł: Etapy tworzenia przedsiębiorstwa MATERIAŁY POWSTAŁY W RAMACH PROJEKTU EFS E-EKONOMIA STUDIA BEZ BARIER, MATERIAŁY POWSTAŁY W RAMACH PROJEKTU EFS E-EKONOMIA STUDIA BEZ BARIER, ZREALIZOWANEGO W 2006 R. NA UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM AUTOR: KRZYSZTOF B. MATUSIAK Moduł: Etapy tworzenia przedsiębiorstwa 1. Drogi do

Bardziej szczegółowo

do 30. roku życia bezrobotnych W jaki sposób czytać ogłoszenia o pracę? str. 6 str. 17

do 30. roku życia bezrobotnych W jaki sposób czytać ogłoszenia o pracę? str. 6 str. 17 lipiec 2010 6 Projekt Promocja Rynku Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W jaki sposób czytać ogłoszenia o pracę? str. 6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Pomysł na biznes Kreatywny

Pomysł na biznes Kreatywny Pomysł na biznes Kreatywny przedsiębiorca Pomysł na biznes redakcja naukowa recenzenci dr Sławomir Jarka dr Andrzej Filipowicz dr Anna Marianowska prof. dr hab. Janina Sawicka Kreatywny przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

raport Przestrzeń innowacyjności: najlepszy ekosystem dla projektów high-tech

raport Przestrzeń innowacyjności: najlepszy ekosystem dla projektów high-tech raport wrzesień 2010 Przestrzeń innowacyjności: najlepszy ekosystem dla projektów high-tech Kreatywność w branży multimedialnej wymaga specjalnie zaprojektowanej przestrzeni. W jaki sposób tworzyć tam

Bardziej szczegółowo

STAWIAM NA ROZWÓJ. w finansach. raport 2014. Czego oczekują młodzi finansiści? 4str. Co jest ważne w pracy? 16str. Skąd czerpać inspiracje? 26str.

STAWIAM NA ROZWÓJ. w finansach. raport 2014. Czego oczekują młodzi finansiści? 4str. Co jest ważne w pracy? 16str. Skąd czerpać inspiracje? 26str. STAWIAM wydawca NA ROZWÓJ w finansach raport 2014 4str. Czego oczekują młodzi finansiści? 16str. Co jest ważne w pracy? 26str. Skąd czerpać inspiracje? 35str. O czym marzą młodzi finansiści? Wstęp Życie

Bardziej szczegółowo

Giełda: dołącz do biznesowej elity. Raport. Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów. Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania

Giełda: dołącz do biznesowej elity. Raport. Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów. Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania Nr 5 ISSN 1898-732X czerwiec 2008 MAGAZYN POLSKI PRZEDSIĘBIORCZEJ Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania Mixer Zarządzaj sobą w czasie Raport Giełda: dołącz

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze Pomorze na kryzys

Przedsiębiorcze Pomorze na kryzys KURS NA PRACĘ 1 2 KURS NA PRACĘ KURS NA PRACĘ 3 Przedsiębiorcze Pomorze na kryzys 3 Działania w zakresie przedsiębiorczości 5 Przedsiębiorczość w cenie 8 Przedsiębiorcze Pomorze na kryzys Z rodziną najlepiej

Bardziej szczegółowo

AtlAs Dobrych PrAktyk

AtlAs Dobrych PrAktyk Atlas Dobrych Praktyk zespół REDAKCYJNY: Halina Obel i Andrzej Zbroja Publikacja Atlas Dobrych Praktyk przygotowana w ramach projektu Unia Przedsiębiorczych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

BIULETYN nr 3/2010 (6)

BIULETYN nr 3/2010 (6) BIULETYN nr 3/2010 (6) Słowo wstępne... 3 Jednorazowa dotacja z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej... 4 Dotacja na start biznesu w ramach Działania 6.2 POKL... 5 Dotacja na utworzenie i

Bardziej szczegółowo

Najbliższe miesiące będą stabilne

Najbliższe miesiące będą stabilne 30 NAJLEPSZY PRACODAWCA 2015 Najbliższe miesiące będą stabilne dla pracowników Rok 2015 rozpoczął się w atmosferze bardzo dynamicznego tempa zmian na rynku pracy oraz wzrostem publikowanych ofert zatrudnienia.

Bardziej szczegółowo