Wprowadzenie. Co decyduje o sukcesie? Przedsiębiorczość XXI wieku. KROK 1. Inspiracja do założenia firmy. KROK 2. Poszukiwanie informacji o wsparciu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie. Co decyduje o sukcesie? Przedsiębiorczość XXI wieku. KROK 1. Inspiracja do założenia firmy. KROK 2. Poszukiwanie informacji o wsparciu"

Transkrypt

1 1

2 2

3 Wprowadzenie Co decyduje o sukcesie? Przedsiębiorczość XXI wieku KROK 1. Inspiracja do założenia firmy KROK 2. Poszukiwanie informacji o wsparciu KROK 3. Udział w szkoleniach KROK 4. Biznesplan KROK 5. Zakładanie własnej firmy KROK 6. Realizacja projektu KROK 7. Zagrożenia KROK 8. Praca SWOT Tabela SWOT Gdzie szukać informacji?

4 stopka redakcyjna WYDAWCA: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym ul. Wspólna 2/4, Warszawa tel.: fax: Współpraca: Małgorzata Makowska-Madaj REALIZACJA: Redakcja PURPOSE / ECC-CF / ul. Więckowskiego 16/200, Łódź tel.: , Redaktor publikacji: Maciej Mazerant Wywiady: Maja Ruszkowska-Mazerant i Justyna Muszyńska-Szkodzik Korekta: Justyna Muszyńska-Szkodzik Ilustracje: Tomasz Kaczkowski Layout i zdjęcia: Michał Justyna Skład: Maja Ruszkowska-Mazerant ISBN Publikacja bezpłatna, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Fundusze Europejskie zmieniły znacząco sytuację młodych ludzi poszukujących swojej drogi w życiu zawodowym. Szkoła, studia, pierwsza praca, etat wszędzie tam pojawia się Europejski Fundusz Społeczny pod postacią dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, praktyk i staży czy szkoleń zawodowych. Niewątpliwy przełom w rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych Polaków nastąpił również w procesie tworzenia nowych firm, często nowatorskich, projektów biznesowych, które bez wsparcia z EFS nie miałyby szans na zaistnienie. Około dwa miliony młodych ludzi w wieku lat przekonało się na własnej skórze, jak działają fundusze, korzystając z nich każdego dnia przez ostatnie kilka lat. To 35% ogółu wszystkich ludzi, objętych pomocą w ramach Programu Kapitał Ludzki, którego głównym celem jest zwiększenie zatrudnienia i spójności społecznej, a dokładniej wzrost liczby osób posiadających dobre wykształcenie, pracę i dzięki temu możliwość założenia rodziny oraz spokojnego życia z perspektywami na przyszłość. W 2013 roku pojawiły się kolejne możliwości oferowane w ramach POKL. Dzięki dodatkowym pieniądzom w kwocie około 500 mln zł, zrealizowane zostaną projekty, umożliwiające udział około 83 tys. młodych osób w szkoleniach, stażach i praktykach zawodowych, które przygotują ich do znalezienia pracy bądź założenia firmy. Z pewnością ucieszą się ci, którzy do tej pory nie zdecydowali się na uruchomienie własnego biznesu. Większość z puli dodatkowych środków będzie można przeznaczyć na start swojej firmy, po wcześniejszym przygotowaniu się do tego kroku w ramach profesjonalnych szkoleń z obszaru marketingu, promocji, księgowości, planowania, zarządzania, a także doradztwa, dzięki któremu łatwiej będzie można przejść etap wstępny, a później poruszać się w niełatwym świecie biznesu. Dobrym przykładem dla wszystkich niezdecydowanych do tej pory potencjalnych przedsiębiorców może być 27 tys. młodych osób, które założyły własne firmy. Nie wszystkie z nich oczywiście przetrwały próbę czasu i sprostały wymaganiom rynku, ale te którym się udało tworzą atrakcyjne i trwałe miejsca pracy, przynoszące niezależność i ogromną satysfakcję. 5

6 co decyduje o sukcesie? Przedsiębiorczość w XXI wieku 6

7 1. Wstęp Żyjemy w czasach gospodarki opartej na wiedzy, okresie społeczeństwa informacyjnego, rewolucji informatycznej, wieku cyfryzacji. Największe nagrody zbiera się dziś i będzie w przyszłości za potęgę umysłu, spostrzegawczość, kreatywność, innowacyjność i umiejętność budowy sieci kontaktów. Dzisiejsza rzeczywistość to czasy szybkich zmian, kiedy zmiana staje się jedynym stałym elementem otoczenia i naszej codzienności. Osoby nieprzygotowane do zmian będą ofiarami zachodzących procesów. Ale czasy wielkich przemian to także czasy wielkich szans i możliwości. Wszyscy ci, którzy są spostrzegawczy, mają odpowiednie umiejętności i są zdolni do uchwycenia tych ważnych chwil i nadarzających się okazji, będą największymi beneficjentami. 2. Sytuacja rynkowa W naszym otoczeniu mają dziś miejsce zupełnie nowe zjawiska. Nowe segmenty rynku, nowe technologie, produkty i usługi, które jeszcze kilka lat temu trudno było sobie wyobrazić, pojawiają się i stają się elementami codziennego krajobrazu. Na rynku definiowane są nowe zasady, Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią w krajach Unii Europejskiej 99,8% wszystkich istniejących firm. Kreują one prawie 67% miejsc pracy w sektorze prywatnym, tworzą niemal 60% wartości dodanej przemysłu i są bardzo ważnym ogniwem gospodarki. jeżeli jeszcze jakiekolwiek ogólne kanony obowiązują. Biznes nie musi już dziś być wielki, aby przynosić znaczące efekty i silnie oddziaływać na otoczenie. Coraz większe zainteresowanie przedsiębiorczością wynika z kilku przyczyn. Utrzymanie miejsca pracy przez długi czas w tej samej firmie jest dziś rzeczą niepewną, a praca przez całe życie dla jednego pracodawcy przeszła do historii. Firmy ukierunkowane są na zmniejszanie zatrudnienia i outsourcing. Praca dla korporacji, która czasem wyznaje inną skalę wartości, albo która nie ceni pomysłów i zaangażowania swoich pracowników, powoduje często frustracje. Rozwój nowych technologii i gospodarki opartej na wiedzy stwarza zupełnie nowe możliwości i przyciąga odważnych do samodzielnej działalności. 3. Mikroprzedsiębiorstwa Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią w krajach Unii Europejskiej 7

8 99,8% wszystkich istniejących firm. Kreują one prawie 67% miejsc pracy w sektorze prywatnym, tworzą niemal 60% wartości dodanej przemysłu i są bardzo ważnym ogniwem gospodarki. Zdecydowanie dominują tu mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające do 9 osób, gdyż stanowią one aż 92,1% funkcjonujących w Europie biznesów. 12 Ich podstawą jest przedsiębiorcze myślenie i działalność. Każdy, kto ma chęć, determinację, jest osobą pracowitą, sumienną i konsekwentną, może taką firmę stworzyć dla siebie, realizując swoje aspiracje i marzenia, i dla innych, dając im pracę i szansę realizacji kariery zawodowej. 4. Czynniki sukcesu Powodzenie przedsięwzięcia zależy od bardzo wielu czynników. Jest jednak pewna grupa czynników wpływająca na powodzenie podejmowanych działań w większym stopniu niż inne. Poniżej omówione zostały czynniki, które powinny być szczególnie uważnie analizowane przy podejmowaniu decyzji o wyborze rodzaju działalności przedsiębiorczej, aby od samego początku zrobić wszystko, co możliwe dla zbudowania firmy odnoszącej na rynku sukcesy. Doświadczenie to nauka płynąca z sukcesów i porażek, ze stosowania różnych rozwiązań organizacyjnych, praktycznych relacji z klientami i zespołem firmy. Orientacja na klienta Klienci to najważniejsze osoby dla każdego przedsięwzięcia. To od nich jest całkowicie uzależniony sukces firmy. Bez klientów istnienie przedsiębiorstwa nie ma w ogóle sensu, gdyż celem przedsięwzięcia jest zaspokajanie potrzeb klientów, za które ci gotowi są płacić. Aby firma mogła jak najlepiej trafiać w potrzeby odbiorców, powinna jak najwięcej wiedzieć o nich, ich oczekiwaniach i preferencjach, zbierać na ten temat informacje, monitorować zachodzące zmiany, a całą pozyskaną wiedzę wkładać do oferowanych towarów i usług, aby tym sposobem wyjść potrzebom i oczekiwaniom klientów naprzeciw, a nawet je przewyższać. Doświadczenie przedsiębiorcy Doświadczenie to nauka płynąca z sukcesów i porażek, ze stosowania różnych rozwiązań organizacyjnych, praktycznych relacji z klientami i zespołem firmy. Porażki uczą więcej niż sukcesy. Zdobyte doświadczenie tworzy zaś dobrą bazę do oceny tego, co w nowo zaistniałej sytuacji może działać, a co nie, co jest bardziej skuteczne i przynosi oczekiwane efekty. Doświadczenie pozwala też dostrzec i rozpoznać wczesne znaki ostrzegawcze zbliżających się problemów. Dla osób nieposiadających wcześniejszego doświadczenia w prowadzeniu biznesu cenne jest jakiekolwiek doświadczenie pracy. Jeżeli 8

9 przyszły przedsiębiorca nie ma w ogóle doświadczenia pracy, należy bardzo poważnie podejść do identyfikacji własnych braków, być ich świadomym i nie wypierać się ich przed samym sobą, a wszelkie zaległości uzupełniać przez zapraszanie do współpracy odpowiednich osób, które luki te wypełnią. Skalowalność biznesu Skalowalność odgrywa bardzo istotną rolę przy podejmowaniu decyzji, jakiego rodzaju przedsięwzięcie powinno się rozpoczynać. Jeżeli ma być ono zapoczątkowane na małą skalę, można wtedy minimalizować ryzyko finansowe. Warto rozpocząć od działania na małą skalę, przeprowadzić testy rynkowe, sprawdzić czy rzeczywiście rynek dobrze ocenia produkt lub usługę, dokonać niezbędnych modyfikacji i dopiero wtedy rozszerzyć zakres działalności, kiedy jest się lepiej przygotowanym do przedsięwzięcia, a być może firma ma już wtedy początkowe przychody ze sprzedaży produktów lub usług. W procesie adaptacji wygrywają ci, którzy stosują strategię proaktywną, tj. przewidują, co może się wkrótce wydarzyć i pozycjonują się tak, aby ze zmian, które nastąpią mieć jak największe korzyści. Planowanie i adaptacja Planowanie jest bardzo ważne dla sukcesu przedsięwzięcia. Zmusza przedsiębiorcę do odbycia podróży mentalnej, zanim rozpocznie on rzeczywiste działania i zmniejsza prawdopodobieństwo popełnienia błędów, kiedy działa się już na żywym organizmie i wydaje pieniądze. Czasem już na etapie planowania trzeba wprowadzać modyfikacje i błyskawicznie adaptować się do zmian na rynku, odnaleźć się w preferencjach klientów, aby jak najlepiej wykorzystać pojawiające się nowe możliwości. W procesie adaptacji wygrywają ci, którzy stosują strategię proaktywną, tj. przewidują, co może się wkrótce wydarzyć i pozycjonują się tak, aby ze zmian, które nastąpią mieć jak największe korzyści. Najdalej chyba w tej strategii poszedł Apple, który sformułował motto swoich działań w taki oto sposób: Jeżeli nie możesz przewidzieć przyszłości, wykreuj ją. Przewaga konkurencyjna i bariery wejścia Bariery wejścia dla firm konkurujących z danym przedsięwzięciem, które są jednocześnie przewagą konkurencyjną dla firmy, to różnego rodzaju unikatowe zasoby, w tym surowce i materiały, unikatowe zdolności i umiejętności, prawa własności intelektualnej, dostęp do cennych kanałów dystrybucji, lokalizacja, która stawia firmę w uprzywilejowanej 9

10 Mark Twain powiedział: Za dwadzieścia lat będziesz bardziej rozczarowany rzeczami, których nie zrobiłeś, niż tymi, które zrobiłeś. Dlatego warto próbować, najpierw przygotowując się do tego w odpowiedni sposób, aby szansa zwycięstwa była jak największa. sytuacji, zasoby finansowe, kontakt z utalentowanymi osobami, które są istotne dla dobrego funkcjonowania firmy, i inne, specyficzne dla danego rodzaju biznesu. Środki finansowe Środki finansowe to bardzo ważny element wpływający na sukces nowego przedsięwzięcia. Pieniądze potrzebne są, aby firmę założyć a później wspierać jej rozwój w pierwszym okresie funkcjonowania. Zasoby finansowe mają też wpływ na decyzję, jakiego rodzaju przedsięwzięcie można zapoczątkować. Jak wspomniano wyżej, zasobność finansowa może także stanowić barierę wejścia. Jeżeli na przedsięwzięcie potrzeba więcej środków finansowych niż sam przedsiębiorca może na nie przeznaczyć, będzie prawdopodobnie konieczność szukania dodatkowego finansowania na rynku, a jest to szczególnie trudne dla firm w fazie start-up. Często głównym źródłem finansowania w tym stadium, poza środkami przedsiębiorcy, są pieniądze rodziny i znajomych. Nowo powstające firmy mogą także starać się o dofinansowanie z różnych programów publicznych, w tym środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Zdolność do innowacji i ich wdrażania Firma zdobędzie, utrzyma klientów i będzie miała z tego korzyści tylko wtedy, gdy będzie lepsza od innych pod względem cech, które są dla klientów istotne. Aby być lepszym, trzeba się wyróżniać. Można to osiągnąć przez innowacyjność. Ale bycie innowacyjnym nie wystarczy. Trzeba przez innowacyjność kreować trwałą przewagę konkurencyjną, cenioną przez rynek. Należy pamiętać, że innowacyjność to nie jest idea, ale jej realizacja. Innowacja ma miejsce dopiero wtedy, kiedy fizycznie istnieje. Dlatego niezwykle ważne jest wdrożenie innowacji i jakość tego wdrożenia, dzięki czemu klienci odnoszą rzeczywiste korzyści. Znanych jest wiele przypadków, kiedy to doskonałość na etapie realizacji zadecydowała o przewadze jednych firm nad drugimi. Przykładem może być działalność biznesowa Richarda Bransona, 10

11 właściciela firm grupy Virgin, który przez połączenie innowacji, stałego udoskonalania oferty i perfekcyjnej realizacji swoich idei, dostarcza rynkowi zupełnie nowych jakości. 5. Podsumowanie Należy mieć na uwadze, że rozpoczęcie działalności przedsiębiorczej jest raczej biegiem maratońskim niż sprintem. Przedsiębiorca powinien być odpowiednio przygotowany do drogi, mieć potrzebny zapas sił i środków, dobre zdrowie i pieniądze, być gotowym na ponoszenie kosztów zanim dotrze do celu i odniesie upragniony sukces. Jako istoty ludzkie mamy jednak ogromne, zwykle nieuświadomione pokłady wewnętrznych sił, które odpowiednio zaktywizowane pomagają nam w osiąganiu wyżyn naszych możliwości. Mark Twain powiedział: Za dwadzieścia lat będziesz bardziej rozczarowany rzeczami, których nie zrobiłeś, niż tymi, które zrobiłeś. Dlatego warto próbować, najpierw przygotowując się do tego w odpowiedni sposób, aby szansa zwycięstwa była jak największa. Przypisy: 1 Putting Small Business First. Europe is good for SMEs, SMEs are good for Europe, Komisja Europejska, P. Wymenga, at al., Are EU SMEs recovering from crisis? Annual Report on EU Small and Medium sized Enterprises, 2010/2011, Ecorys for European Commission, Rotterdam, Cambridge, Janusz Marszalec (dr inż., MBA) przedsiębiorca, naukowiec, doradca, inwestor, juror European Business Awards. Prowadzi kilka własnych przedsięwzięć, m.in. firmę JMC.pl i Centrum Edisona. Wykłada przedsiębiorczość na wyższych uczelniach, a także prowadzi szkolenia i seminaria, zwłaszcza skierowane do ludzi młodych. Jest autorem książki pt. Jak zostać przedsiębiorcą. Zbuduj własną firmę i odnieś sukces! Janusz marszalec EKSPERT 11

12 KROK 1. Inspiracja do założenia firmy Każdy biznes zaczyna się od dobrego pomysłu i inspiracji, która pomoże rozwinąć skrzydła. Dla młodych ludzi założenie własnej firmy jest prawdziwym wyzwaniem. Nieocenioną pomoc w tym względzie stanowi Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w ramach którego można wziąć udział w projekcie unijnym i wystartować z własną działalnością gospodarczą. Wielu już to zrobiło. I wielu udało się z powodzeniem zaistnieć na wymagającym, konkurencyjnym rynku. Od czego zaczynali? Pierwszy krok Na początku zawsze jest pomysł. Potrzeba i chęć realizowania swojego projektu, pragnienie niezależności finansowej? To częste motywacje do poszukiwania własnej drogi w biznesie. Jestem przede wszystkim leniwy i szukam prostych rozwiązań, a własna firma to najfajniejszy sposób na pracę. Jak już coś muszę robić, to robię to dla siebie, a nie dla pracodawcy wyznaje Dominik Stępniak, właściciel Galaktika Film. Oczywiście zanim ruszy się ze swoim pomysłem, ważne jest, aby sprawdzić rynek, konkurencję oraz zapotrzebowanie wśród potencjalnych odbiorców. 12

13 Z dobrej szkoły do biznesu Liczy się też odpowiednie wykształcenie, zwłaszcza związane z kierunkiem działalności, którą chce się prowadzić. W tym roku kończę studia z zakresu produkcji filmowej i telewizyjnej z tym też wiąże się moja działalność. W moim przypadku wykształcenie jest istotne i powinno być ono wymagane przy zakładaniu tego typu firm, żeby uniknąć psucia rynku. Po skończeniu szkoły jesteśmy jej wizytówką, a jakość produkcji, które robimy, świadczy też o wartości naszej uczelni dodaje Dominik Stępniak. Jego zdaniem szkoły artystyczne muszą dobrze przygotowywać studentów do wyzwań rynku. Dzięki pracy w małych grupach łatwiej jest już na studiach zdobyć kontakty, poznać branżę i środowisko. Często inspiracją do nowego biznesu są pasje i marzenia, a także hobby. Czy jednak każdy powinien myśleć o założeniu własnej firmy? Jakie predyspozycje ma przyszły przedsiębiorca? Złapać wiatr w żagle Przygoda z biznesem zaczyna się od ustalenia konkretnego biznesplanu, którego założenia muszą zostać zrealizowane w ciągu 5 lat. Pierwsza działalność gospodarcza staje się niekiedy wstępem do urzeczywistnienia większych oczekiwań i planów. Już teraz systematycznie rozwijam Galaktika film Dominik Stępniak tel.: Warszawa Nazwa projektu POKL: Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych Priorytet VI, Działanie 6.2 Realizator projektu: Akademia Leona Koźmińskiego firmę, którą prowadzę i czekam na moment, kiedy będzie można dzięki niej inwestować w kolejne projekty. Cały czas próbuję podnosić poprzeczkę, brać udział w większych przetargach. Z konkurencją można wygrać tylko jakością zarówno produktu, jak i relacji z klientami wyjaśnia Dominik. Przedsiębiorca zachęca wszystkich młodych szanujcie swoją pracę i czas. Nie róbcie nic za darmo, po kosztach, bo to psuje cały rynek i nagle kiedyś nie będziemy mieć pieniędzy na nic. Już dziś przez taką sytuację nie można kupić za średnią pensję krajową mieszkania, domu, samochodu, a to podstawowe rzeczy. Nie dajcie sobie wmówić żadnego kryzysu. 13

14 KROK 2. Poszukiwanie informacji o wsparciu Wielu młodych ludzi decyduje się na założenie firmy tylko dzięki możliwości skorzystania ze środków unijnych. Nie ma się czemu dziwić. Po ukończeniu studiów budżet absolwenta zazwyczaj nie pozwala na biznesowe szaleństwa. Nie każdy ma zamożnych rodziców, a o komercyjnych kredytach na starcie ścieżki zawodowej można sobie tylko pomarzyć. Na szczęście pojawia się także możliwość wzięcia preferencyjnej pożyczki lub otrzymania bezzwrotnej dotacji z EFS. Czy mnie na to stać? Nie ma co ukrywać, fundusze unijne ułatwiły drogę do biznesu niejednemu przedsiębiorcy. Wsparcie udzielone podczas projektu pomogło w zdobyciu potrzebnej wiedzy dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej. Środki były spożytkowane na realizację niezbędnych szkoleń i zakup podstawowego dla nowej firmy sprzętu. Uczestnicy projektu mieli możliwość poznania innych osób uczestniczących w projekcie. Był to czas wymiany obaw i doświadczeń. Podczas studiów planowałam już otworzenie własnej firmy. Wstępne wiadomości znalazłam w Internecie, a o szczegółach opowiedział i wszystko wyjaśnił mi znajomy. Później 14

15 wyczerpujące informacje uzyskałam od instytucji realizującej projekt opowiada Anna Łatkowska właścicielka salonu strzyżenia psów z Łodzi. Gdzie szukać informacji o projektach? Przygoda z projektem zazwyczaj zaczyna się od przeszukiwania Internetu. Podstawowym źródłem informacji o podmiotach realizujących projekty są strony Wojewódzkich Urzędów Pracy oraz Urzędów Marszałkowskich. Natomiast o szczegółach rekrutacji i warunkach udziału dowiadujemy się bezpośrednio w jednostce realizującej projekt. Komunikacja pomiędzy mną a instytucją realizującą projekt przebiegała naprawdę wzorowo. Bezproblemowo można było uzyskać informacje telefonicznie, mailowo czy bezpośrednio w siedzibie. Zachęcać do kontaktu szczególnie nie było trzeba, bo warunki były świetne wspomina Anna. Zgłoszenie do projektu jest związane z rozmowami kwalifikacyjnymi. Podczas spotkania rekrutacyjnego padają pytania dotyczące głównie planowanej działalności i jej innowacyjności. Uczestnicy wspominają, że przygotowanie do rozmowy było czymś naturalnym i nie wymagało szczególnych zabiegów. Wsparcie na wagę złota Właściwie nie mogę jednoznacznie stwierdzić, który obszar wsparcia był najważniejszy. Każdy poruszał Elegancki pies Anna Łatkowska tel.: Łódź Nazwa projektu POKL: Biznes na obcasach Priorytet VI, Działanie 6.2 Realizator projektu: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego inny, równie ważny aspekt. Jeżeli jednak miałabym wskazać rzecz, która najbardziej ułatwiła realizowanie biznesplanu, było to wsparcie finansowe wspomina Anna. Podjęcie decyzji o założeniu własnej firmy to kluczowy moment w życiu wielu młodych ludzi. Na szczęście na tej drodze nie są oni pozostawieni sami sobie. Okazje się, że jednostka realizująca projekt jest w tym względzie dobrym wsparciem. Instytucja wspomaga finansowo na początku przygody z własną firmą, a szkolenia zdecydowanie pomogły nastawić się psychicznie na zderzenie z działalnościową codziennością dodaje Anna. Nawet po zakończeniu projektu kontakt z zaprzyjaźnioną instytucją się nie kończy. Jej pracownicy nadal dbają o swoich beneficjentów. Regularnie odbywają się rozmowy telefoniczne na temat prowadzonej działalności, płynnie przebiega też korespondencja mailowa. 15

16 KROK 3. Udział w szkoleniach Ważną częścią każdego projektu są szkolenia prowadzone przez instytucję realizującą projekt unijny. Zakres tematyczny zajęć jest bardzo szeroki i obejmuje zarówno zagadnienia dotyczące automotywacji, jak i biznesu, marketingu, finansów oraz prawa. Zazwyczaj szkolenia prowadzone są w dwóch etapach. Pierwszy blok kursów odbywa się przed założeniem działalności gospodarczej i trwa około 3 miesiące, natomiast drugi zaczyna się 6 miesięcy po starcie firmy. Wiedza na start Młodzi ludzie bardzo cenią sobie czas szkoleń, bo uzyskują wtedy konkretną pomoc i wszelkie niezbędne informacje. Mają miliony pytań, które mogą zadać w rozmowach z profesjonalistami. Współpraca z jednostką szkoleniową nawet często ich pozytywnie zaskakuje Spodziewałam się oschłych, urzędowych procedur, a zostałam mile zaskoczona. Pracownicy biura projektu w miarę możliwości odpowiadali na moje pytania, prośby i wątpliwości. Nie było łatwo, bo wniosek składałam w ostatniej chwili. Ale opłacało się! Przystąpiłam do projektu w czerwcu 2012 r., a już 16

17 w listopadzie założyłam działalność wspomina Maria Staniszewska. Od automotywacji do kruczków prawnych Znaczną część szkoleń zajmują warsztaty z automotywacji. Uczestnicy bardzo lubią te kreatywne zajęcia, jednak podkreślają, że dla przyszłego, głodnego wiedzy przedsiębiorcy, który w perspektywie kilku miesięcy ma założyć własną działalność, okazują się one w pewnym momencie po prostu stratą czasu. Zabawy w grupach, prowadzenie dyskusji czy sposób organizowania swojej pracy są na pewno ważne, ale na tle problemów prawnych lub finansowych automotywacja staje się trochę abstrakcyjna wyjaśnia Maria. Zdaniem uczestniczki projektu najbardziej przydatne okazały się zajęcia poświęcone zagadnieniom prawnym. Dla osoby, która na co dzień nie ma do czynienia z przepisami, kodeksami i kruczkami prawnymi, tego typu warsztaty są studnią bez dna. Między teorią a praktyką Na spotkaniach prowadzący skupiają się na przekazywaniu teorii. Brakuje trochę czasu na praktykę, która mogłaby pomóc młodemu przedsiębiorcy w prawdziwych zmaganiach z urzędami, dokumentami lub rozliczeniem środków finansowych itp. Dopiero drugi etap zajęć zapewnia Ekoland Maria Staniszewska tel.: Węgrzce Nazwa projektu POKL: Czas na biznes! Priorytet VI, Działanie 6.2 Realizator projektu: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie 17 większą liczbę godzin, na przykład dotyczących praktycznych zagadnień prawnych. Wiedza zdobyta na szkoleniach przydaje się szczególnie podczas stawiania pierwszych kroków w roli przedsiębiorcy. Niezbędne wtedy okazują się informacje na temat rejestrowania działalności, kontaktu z urzędem skarbowym i ZUS-em czy tworzenia umów najmu itd. Szczególnie nieoceniona jest praca z doradcą w ramach konsultacji indywidualnych. Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży EKOLAND ma to szczęście, że jest opatrzony doradztwem przez cały czas trwania projektu, a dzięki pomocy Pani Małgorzaty Baś-Mazur mogę spać spokojnie podkreśla Maria.

18 KROK 4. Biznesplan Każdy biznes powinien być dobrze przemyślany i zaczynać się od jakiegoś planu. Nawet jeśli pomysł na firmę jest genialny w swojej wizji i prostocie, warto przelać ideę na papier. Takie sformalizowanie koncepcji w postaci biznesplanu jest świetnym pierwszym krokiem od marzeń w stronę rzeczywistości. Plan na biznes Podczas szkoleń pomysł na biznes jest wielokrotnie oceniany i poddawany wszelkiego rodzaju wątpliwościom przez prowadzących i innych uczestników projektu. Jest to fantastyczny test na to, czy biznesplan sprawdzi się w praktyce. Prawdę mówiąc, dosyć dobrze wiedzieliśmy, co chcemy zawrzeć w biznesplanie przed przystąpieniem do szkoleń. Oczywiście część zajęć dotycząca bezpośrednio pisania biznesplanu pomogła nam wyeliminować kilka drobnych błędów w dokumencie, ale nie wpłynęła znacząco na jego treść opowiada Martyna Borkowska, założycielka Blue Brick. Co bywa najtrudniejsze w przygotowywaniu dobrego biznesplanu? W naszym przypadku jest to ustalenie, ile powinny kosztować nasze usługi. Do dzisiaj jeszcze dopracowujemy 18

19 modele rozliczeń tak, żeby jak najuczciwiej zachowywać się względem naszych partnerów i jednocześnie wychodzić na swoje wyjaśnia Tomasz Kaczmarczyk, współzałożyciel firmy. Od czego zacząć? Martyna tak wspomina czas tworzenia firmy: Zaczynaliśmy z niezłym rozpędem. Już na początku mieliśmy wystarczająco dużo klientów, żeby się skutecznie utrzymać. Trochę momentami błądziliśmy we mgle straciliśmy mnóstwo czasu i nerwów na błędy popełniane podczas pierwszych projektów. Przetrzymaliśmy turbulentne początki i teraz już mamy niezłe pojęcie o tym, co robimy, a praca sprawia nam mnóstwo przyjemności. Natomiast Tomasz podkreśla znaczenie pracy zespołowej: Byliśmy trochę szaleni i głodni tworzenia wielkich, własnych rzeczy posiadania widocznego wpływu na świat. Od początku działalności w coraz większym gronie twórczych, młodych ludzi, w Blue Bricku budujemy aplikacje dla dużych firm ze Skandynawii, pomagamy start-upom w realizacji własnych wizji, wspieramy instytucje edukacyjne w Polsce i robimy dziesiątki innych odlotowych rzeczy, o których w pracy etatowej nigdy byśmy nawet nie usłyszeli. Od pojedynczych pomysłów zawartych w biznesplanie trochę odeszliśmy, ale większość z założeń biznesplanowych realizujemy do tej pory. BLue brick Martyna Borkowska tel.: Łódź Nazwa projektu POKL: BiznesKa Priorytet VI, Działanie 6.2 Realizator projektu: Biuro Funduszy Europejskich Urząd Miasta Łodzi 19 Nielimitowany czas W działalności na własny rachunek trzeba się przygotować na to, że pracy i odpowiedzialności będzie dwa razy więcej niż na etacie, bo prowadzenie swojej firmy nie kończy się po godz Jeżeli natomiast godzimy się na to, jeżeli akceptujemy ten ogrom ciężkiej pracy bez odpoczynku, w zamian za możliwość tworzenia czegoś własnego, budowania i zmieniania świata, to dobry znak, że pora zaczynać. Dla nowoczesnej i rozwojowej firmy kluczowy jest udział w wielu projektach. Każdy konkurs to przyjemny i pozbawiony ryzyka sposób na próbowanie zupełnie nowych technologii. Dzięki konkursom wiemy, np. że jesteśmy w stanie spłodzić 7 gier w 48 godzin, czy nawet montować filmy wyjaśnia Marek Bączyński, pierwszy współpracownik firmy.

20 KROK 5. Zakładanie własnej firmy Samo założenie firmy nie jest procesem skomplikowanym. Wszystkie informacje są dostępne na stronach internetowych, poświęconych tej tematyce. Wystarczy dobrze poszukać tego, co nas interesuje. Najtrudniej jednak znaleźć odpowiedni projekt unijny i przejść przez wszystkie jego etapy. Procedury, formularze, dokumenty Otrzymanie dotacji unijnej to już bardziej skomplikowana procedura. Na początku trzeba wypełnić formularz, dzięki któremu zostanie się zakwalifikowanym do grupy osób ubiegających się o dotację. Kolejnym etapem są kilkumiesięczne szkolenia, m.in. z marketingu i przedsiębiorczości. Na koniec oddaje się biznesplan i czeka z niecierpliwością na wyniki. Po 5 latach pracy na stanowiskach biurowych odczułam potrzebę tworzenia (skończyłam przecież artystyczne studia!) oraz robienia tego, co sprawia mi przyjemność na co dzień. Postanowiłam otworzyć własną pracownię ceramiczną. Odszukałam w tym celu właściwy projekt unijny, który pozwoliłby sfinansować pomysł wspomina Iwona Łysoń, właścicielka Lukarna Studio. 20

21 Droga przez urzędy Przygotowanie wszelkich dokumentów, związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej, należy do osoby ubiegającej się o dotację. W moim przypadku zakładanie firmy trwało dość długo. Sam proces starania się o dotację wyniósł około roku. Jednak wychodzę z założenia, że na tak ważne rzeczy trzeba poświęcić swój czas. Cierpliwość przynosi zamierzony efekt komentuje Iwona. Przy zakładaniu firmy trzeba zgłosić się do Urzędu Dzielnicy Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy, w którym składa się wniosek CEIDG. Przed złożeniem takiego wniosku trzeba zastanowić się i precyzyjnie wybrać odpowiedni obszar działalności, który określają kody PKD. Ponadto należy podjąć decyzję, w jaki sposób będziemy rozliczać się z Urzędem Skarbowym. Jeśli chce się zostać VAT-owcem w Urzędzie Skarbowym powinno się złożyć deklarację VAT-R. Jeśli jest to pierwsza działalność, przez początkowe dwa lata płaci się preferencyjne składki ZUS. W tym przypadku należy wypełnić druk ZUS ZUA. Nie taki urzędnik straszny Okazuje się, że kontakt z urzędami, który obrósł już strasznymi opowieściami i mitami, wcale nie musi być traumatycznym przeżyciem. Zawsze przy konieczności lukarna studio Iwona łysoń tel.: Warszawa Nazwa projektu POKL: Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych Priorytet VI, Działanie 6.2 Realizator projektu: Akademia Leona Koźmińskiego zgłoszenia się do urzędu, bardzo się stresowałam. Jednak, wbrew obiegowym opiniom, spotykałam tam przemiłe panie, które były bardzo pomocne opowiada Iwona. Właścicielka firmy Lukarna Studio zaznacza, że dotacja, jaką otrzymała w projekcie Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych, pomogła jej w zakupie pieców ceramicznych, koła garncarskiego, gliny, szkliw oraz narzędzi niezbędnych do wyposażenia pracowni. Oczywiście są dni, w których pojawiają się wątpliwości. Czy zarobię tyle, aby pokryć koszty związane z prowadzeniem działalności? Czy nie lepiej pracować na bezpiecznym etacie? Wątpliwości znikają za każdym razem, kiedy myślę o tym, że właśnie teraz robię to, co najbardziej lubię! Realizuję siebie, korzystając ze swoich najlepszych umiejętności dodaje Iwona. 21

Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości

Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości 1 Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (API) są odpowiedzią na potrzeby rynku dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Wiele osób marzy o własnym biznesie... Ale często brak im odwagi na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt.: Dotacja na założenie firmy oraz studia dofinansowane z Funduszy Europejskich, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

Szkolenie pt.: Dotacja na założenie firmy oraz studia dofinansowane z Funduszy Europejskich, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach Akademia Biznesu - III edycja (23-26.04.2012) Harmonogram: Dotacja na założenie firmy oraz studia dofinansowane z Funduszy Europejskich, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach: 23.04.2012

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZYM JEST PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (BIZNES-PLAN), I DO CZEGO JEST ON NAM POTRZEBNY? Plan działalności gospodarczej jest pisemnym dokumentem,

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. dla lektorów

Propozycja współpracy. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. dla lektorów Propozycja współpracy Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości dla lektorów O Inkubatorach Inkubatory są fundacją, skupiającą przedsiębiorcze osoby, posiadające pasję i motywację do stworzenia własnej

Bardziej szczegółowo

Janusz A. Marszalec Jak zostać przedsiębiorcą Zbuduj własną firmę i odnieś sukces!

Janusz A. Marszalec Jak zostać przedsiębiorcą Zbuduj własną firmę i odnieś sukces! Janusz A. Marszalec Jak zostać przedsiębiorcą Zbuduj własną firmę i odnieś sukces! Obecnym i przyszłym przedsiębiorcom, którzy codziennie walczą o lepszy byt dla siebie i rodziny, i o lepszy świat. W książce

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Klinika Biznesu. rozwój i innowacja. biznesu. Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny. Virtual spot. Menadżer finansowy

Klinika Biznesu. rozwój i innowacja. biznesu. Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny. Virtual spot. Menadżer finansowy KLINIKA biznesu pl Menadżer finansowy Virtual spot Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny Klinika Biznesu rozwój i innowacja rozwój i innowacja Czy projekt jest dla Ciebie? Tak, jeżeli jesteś MIKRO

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze Potrzebujesz wsparcia eksperckiego w pierwszym okresie funkcjonowania firmy? Chciałbyś rozwiać wątpliwości dotyczące prawa,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

prezentacja wyników badanie studentów edycja III

prezentacja wyników badanie studentów edycja III prezentacja wyników badanie studentów edycja III Nic nie wzbudza we mnie takiego podziwu, jak praca ludzka. Mogę się jej przyglądać godzinami. J.K.Jerome Niniejsze badanie od początku jego istnienia ma

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 KWIECIEŃ Jak efektywnie zarządzać czasem i skutecznie realizować swoje cele Termin: 8-9. 4. 2015 r., godz. 9.00 14.00

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010

Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010 Jak zdobyćpierwszy milion w Internecie i dobrze sięprzy tym bawić? V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 14 maja 2010 JAK TO SIĘDZIEJE? 2005 potrzeba zakupu analiza możliwości pomysł potrzeba działania

Bardziej szczegółowo

Wzór wstępnego Business Planu

Wzór wstępnego Business Planu Wzór wstępnego Business Planu Informacje niżej zawarte należy traktować jako przykładowe. Podobieństwo informacji zawartych w złożonych pracach nie będzie świadczyła za zasadnością wyboru business planu.

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Znak: Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej BIZNESPLAN (nazwa firmy) (adres) (miejscowość, rok) Wersja nr 1 z 11.01.2016

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE Magdalena Nowak - Siwińska wewnętrzne zewnętrzne Kredyt inwestycyjny Leasing Dotacja/Dofinansowanie Krajowe np. Dotacja z Urzędu

Bardziej szczegółowo

Od Wciskania do Sprzedawania. Mistrzem Etycznej Sprzedaży

Od Wciskania do Sprzedawania. Mistrzem Etycznej Sprzedaży Szkolenie Od Wciskania do Sprzedawania czyli jak zostać Mistrzem Etycznej Sprzedaży Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak zmieniłoby się Twoje życie zawodowe, gdyby każdy klient z otwartymi rękoma brał

Bardziej szczegółowo

czyli jak miasto wspiera młodą przedsiębiorczość

czyli jak miasto wspiera młodą przedsiębiorczość czyli jak miasto wspiera młodą przedsiębiorczość Miejsca, do których warto się udać po wsparcie Centrum Kreatywności Targowa 56 Centrum Przedsiębiorczości Smolna Centrum Przedsiębiorczości Smolna Inkubator

Bardziej szczegółowo

Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna

Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna Źródło: www.uniwersytet-dzieciecy.pl W pierwszym etapie Konkursu przygotowaliście bardzo ciekawe propozycje nowych biznesów, oferujących zarówno towary, jak i usługi.

Bardziej szczegółowo

VC? Aniołem Biznesu. Przedsiębiorcą. Kim jestem? Marketingowcem

VC? Aniołem Biznesu. Przedsiębiorcą. Kim jestem? Marketingowcem Aniołem Biznesu VC? Przedsiębiorcą Kim jestem? Marketingowcem Dlaczego tutaj jestem? Fakty: 1997 30m2 powierzchni, brak wynagrodzenia, trzech cofounderów 1999 pierwsza ogólnoplska nagroda 2000 pierwsza

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKŁADÓW PILSKIEJ AKADEMII BIZNESU

PLAN WYKŁADÓW PILSKIEJ AKADEMII BIZNESU PLAN WYKŁADÓW PILSKIEJ AKADEMII BIZNESU TEMAT WYKŁADU TERMIN Prowadzący / Partner 1 2 Czy nadaję się na przedsiębiorcę? 1. Kształcenie przedsiębiorczości jako cechy i postawy, pobudzanie uczestników do

Bardziej szczegółowo

PNO Consultants i KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny zapraszają na seminarium:

PNO Consultants i KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny zapraszają na seminarium: PNO Consultants i KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny zapraszają na seminarium: 2015 początkiem ogromnej fali dotacji! czyli jak i gdzie szukać pieniędzy na rozwój biznesu. Przegląd wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Oferta KSU oraz PK dla nowopowstałych firm Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Iwona Pietruszewska-Cetkowska Czym jest Krajowy System Usług? Krajowy System

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1 WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1 Miasto stołeczne Warszawa oraz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie rozpoczynają rekrutację do projektu Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu, dofinansowanego z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą

Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą Celem badania ewaluacyjnego było zgromadzenie wiedzy na temat efektywności i skuteczności instrumentów wspierania

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Powinieneś wiedzieć. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw

Powinieneś wiedzieć. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw Powinieneś wiedzieć Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw Fundusze dla przedsiębiorców zapewniają przede wszystkim krajowe programy: Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia oraz programy regionalne poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyć atrakcyjną pracę?

Jak zdobyć atrakcyjną pracę? Jak zdobyć atrakcyjną pracę? Cena szkolenia: za darmo Często spotykam kobiety, które mają swoje marzenia, mnóstwo pomysłów, energii i chęci realizacji swoich aspiracji w życiu zawodowym. Niestety w zderzeniu

Bardziej szczegółowo

Copyright by Złote Myśli & Elizabeth Gnocco, rok 2011

Copyright by Złote Myśli & Elizabeth Gnocco, rok 2011 Copyright by Złote Myśli & Elizabeth Gnocco, rok 2011 Autor: Elizaberh Gnocco Tytuł: Gotowa na sukces Wydanie I Data: 17.11.2011 ISBN: 978 83 7701 294 9 Projekt okładki: Piotr Łabuz Redakcja: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca?

Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca? Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca? Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania

Bardziej szczegółowo

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

Cechy i predyspozycje liderów nowych przedsięwzięć

Cechy i predyspozycje liderów nowych przedsięwzięć Cechy i predyspozycje liderów nowych przedsięwzięć Blok 2 Dlaczego kwestie osobowości są tak istotne na starcie? Przedsiębiorca głównym i jedynym motorem działania w odróżnieniu od dużych korporacji Zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie celów. Rozdział I. - Wyznaczanie celów - Cel SMART - Przykłady dobrze i źle wyznaczonych celów

Wyznaczenie celów. Rozdział I. - Wyznaczanie celów - Cel SMART - Przykłady dobrze i źle wyznaczonych celów Wyznaczenie celów - Wyznaczanie celów - Cel SMART - Przykłady dobrze i źle wyznaczonych celów Kurs Dydaktyka zarządzania czasem. 11 Wyznaczanie celów Jeżeli dobrze się zastanowimy nad naszym działaniem,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie profilu zawodowego, przygotowanie i przystosowanie

Opracowanie profilu zawodowego, przygotowanie i przystosowanie Strona 1 z 7 Opracowanie profilu zawodowego, przygotowanie i przystosowanie A. Opracowanie profilu zawodowego Wstęp Aby zapewnić osobom niepełnosprawnym lub pochodzącym z grup w niekorzystnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność a konkurencyjność firmy

Innowacyjność a konkurencyjność firmy 3.3.3 Innowacyjność a konkurencyjność firmy A co jeśli nie startup? Zacznijmy od tego, że interes rozkręcony z pasji to jeden z najtrwalszych rodzajów przedsiębiorstw. Dlaczego? Po pierwsze angażując się

Bardziej szczegółowo

OD MARZEŃ DO REALIZACJI - DZIAŁAJ, ROZWIJAJ, ZDOBYWAJ! Consulting Coaching Business STAWIAMY NA ROZWÓJ BIZNESU

OD MARZEŃ DO REALIZACJI - DZIAŁAJ, ROZWIJAJ, ZDOBYWAJ! Consulting Coaching Business  STAWIAMY NA ROZWÓJ BIZNESU Consulting Coaching Business www.ccb.com.pl ccb@ccb.com.pl ZAPLANUJ SUKCES WŁASNEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ OD POMYSŁU DO WŁASNEGO BIZNESU Aktywność człowieka jako warunek jego przetrwania Skąd wziąć

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START Możliwości finansowania nowych podmiotów gospodarczych Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów

Bardziej szczegółowo

Czy studenci i absolwenci są gotowi stawiać pierwsze kroki na wymagającym rynku pracy? Prezentacja wyników ogólnopolskiego badania

Czy studenci i absolwenci są gotowi stawiać pierwsze kroki na wymagającym rynku pracy? Prezentacja wyników ogólnopolskiego badania Czy studenci i absolwenci są gotowi stawiać pierwsze kroki na wymagającym rynku pracy? Prezentacja wyników ogólnopolskiego badania Warszawa, 19 maja 2010 2 Badanie ogólnopolskie O badaniu Współpraca Deloitte

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych

człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych człowiek najlepsza inwestycja Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych OCENA EX-ANTE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W ZAKRESIE WSPARCIA PODMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

AIESEC. Rekrutacja Wewnętrzna TMP Q1 2014. Łódź. Booklet

AIESEC. Rekrutacja Wewnętrzna TMP Q1 2014. Łódź. Booklet AIESEC Łódź Rekrutacja Wewnętrzna TMP Q1 2014 Booklet Hej, AIESEC! Tym bookletem i jeszcze kilkoma długimi mailami mam przyjemność ogłosić początek rekrutacji wewnętrznej TMP (czyli na pozycje OC) w naszym

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

Jeśli uważasz, że franczyza jest dla Ciebie szansą na udany biznes i chcesz zostać franczyzobiorcą, przeczytaj informacje w artykule.

Jeśli uważasz, że franczyza jest dla Ciebie szansą na udany biznes i chcesz zostać franczyzobiorcą, przeczytaj informacje w artykule. Jeśli uważasz, że franczyza jest dla Ciebie szansą na udany biznes i chcesz zostać franczyzobiorcą, przeczytaj informacje w artykule. Europejskie statystyki dowodzą, że prowadzenie działalności w ramach

Bardziej szczegółowo

Autor: Przemysław Jóskowiak. Wydawca: Stratego24 Przemysław Jóskowiak ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa. Kontakt: kontakt@stratego24.

Autor: Przemysław Jóskowiak. Wydawca: Stratego24 Przemysław Jóskowiak ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa. Kontakt: kontakt@stratego24. Autor: Przemysław Jóskowiak 2 Wydawca: Stratego24 Przemysław Jóskowiak ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa Kontakt: kontakt@stratego24.pl Treści prezentowane w ramach tej publikacji są subiektywną oceną autora

Bardziej szczegółowo

ELME PRIMUS www.elme.pl info@elme.pl tel. 602 433 228 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020

ELME PRIMUS www.elme.pl info@elme.pl tel. 602 433 228 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020 Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Od wstępnej koncepcji do biznesplanu. Blok 3

Od wstępnej koncepcji do biznesplanu. Blok 3 Od wstępnej koncepcji do biznesplanu Blok 3 1 Od wstępnej koncepcji do biznes planu Agenda - zakres pojęcia biznes plan Definicje - co to jest biznes plan Funkcje - zastosowania i odbiorcy biznes planu

Bardziej szczegółowo

Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą

Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą Iwona Jaraczewska Konsultant Punktu Konsultacyjnego KSU prowadzonego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Postawy przedsiębiorcze młodych Polaków. Michał Polański Warszawa,

Postawy przedsiębiorcze młodych Polaków. Michał Polański Warszawa, 2010 Postawy przedsiębiorcze młodych Polaków Michał Polański Warszawa, 02.12.2010 Warszawa, 02.12.2010 Tematyka prezentacji 1. Przedsiębiorczość młodych Polaków na tle społeczeństwa; 2. Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Już jutro ruszają zapisy na szkolenia organizowane w ramach naszego projektu "Akademia Biznesu"

Już jutro ruszają zapisy na szkolenia organizowane w ramach naszego projektu Akademia Biznesu Już jutro ruszają zapisy na szkolenia organizowane w ramach naszego projektu "Akademia Biznesu" "Akademia Biznesu" to cykl spotkań, szkoleń i warsztatów promujących i wspierających przedsiębiorczość wśród

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna Przedsiębiorczość

Odpowiedzialna Przedsiębiorczość Odpowiedzialna Przedsiębiorczość Czym są warsztaty: Odpowiedzialna Przedsiębiorczość To cykl spotkań, które skupione wokół zagadnień związanych z przedsiębiorstwem, pokazują młodym osobom, w jaki sposób

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć własną działalność gospodarczą?

Jak rozpocząć własną działalność gospodarczą? Jak rozpocząć własną działalność gospodarczą? Polish ND40 Start your own Business p.2 &3 Czy chciałbyś rozpocząć własną działalność gospodarczą? Wielu ludzi rozważa otworzenie własnego biznesu. Znają historię

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MSPEI

Koncepcja pracy MSPEI Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi to Szkoła Kompetencji Kluczowych posiadająca i rozwijająca nowatorskie spojrzenie na kształtowanie postaw i umiejętności zgodnie z Europejskimi

Bardziej szczegółowo

Priorytety RZECZY WAŻNE

Priorytety RZECZY WAŻNE Projekt Prosumenta Priorytety RZECZY WAŻNE Jakie opinie wyrażają ludzie na temat swoich priorytetów? Czy dla Ciebie są równie ważne? Zastanów się i odpowiedz sobie na przedstawione poniżej kwestie Co jest

Bardziej szczegółowo

ROZWIJANIE SWOICH POMYSŁÓW

ROZWIJANIE SWOICH POMYSŁÓW ROZWIJANIE SWOICH POMYSŁÓW Jeżeli decydujemy się na założenie nowego biznesu, powinniśmy poświęcić trochę czasu na rozwinięcie naszych pomysłów z tym związanych. Jedną z największych zalet bycia przedsiębiorcą

Bardziej szczegółowo

Co umieścić na stronie www, by klienci zostawiali nam swoje adresy email i numery telefonów

Co umieścić na stronie www, by klienci zostawiali nam swoje adresy email i numery telefonów Co umieścić na stronie www, by klienci zostawiali nam swoje adresy email i numery telefonów 5 krytycznych punktów strony www, w których klient decyduje: zostawiam im swój email i numer telefonu, lub zamykam

Bardziej szczegółowo

Co ja będę robił w tej firmie na początku? Marek, 23 lata, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Od kiedy firma jest na rynku?

Co ja będę robił w tej firmie na początku? Marek, 23 lata, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Od kiedy firma jest na rynku? Pytania Odpowiedzi Co ja będę robił w tej firmie na początku? Marek, 23 lata, Uniwersytet W trakcie praktyk zajmiemy się pełnym wdrożeniem pracownika do firmy. Poznacie firmę, nauczycie się wykonywać analizę

Bardziej szczegółowo

Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą

Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą Karina Grygiel Konsultant Punktu Konsultacyjnego KSU prowadzonego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Kapitałowe

Inwestycje Kapitałowe Inwestycje Kapitałowe Twoje pomysły i nasz kapitał 27 mln na innowacje 1 Nie wystarczy być we właściwym miejscu we właściwym czasie. Musisz być z właściwą osobą we właściwym miejscu we właściwym czasie.

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ZARZĄDZANIE Specjalność PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROZWÓJ WŁASNEJ FIRMY

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ZARZĄDZANIE Specjalność PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROZWÓJ WŁASNEJ FIRMY Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ZARZĄDZANIE Specjalność PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROZWÓJ WŁASNEJ FIRMY Profil Absolwenta Studenci są przygotowywani do prowadzenia własnej firmy i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie. Co to takiego?

Pozycjonowanie. Co to takiego? Pozycjonowanie Co to takiego? WSTĘP SEO to akronim angielskiej nazwy Search Engine Optimization, czyli optymalizacja witryn internetowych pod kątem wyszukiwarek. Pozycjonowanie w uproszczeniu skupia się

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie: 1 SPIS TREŚCI: KSU usługi dla firmy i osób pragnących je założyć O KSU 3 Rodzaje usług 4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy

Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy Ogólnopolski projekt wsparcia przedsiębiorstw w walce ze skutkami spowolnienia gospodarczego Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy Założenia projektu Gospodarka szybko się zmienia

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność INNOWACJE W BIZNESIE projektowanie i wdrażanie

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność INNOWACJE W BIZNESIE projektowanie i wdrażanie Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność INNOWACJE W BIZNESIE projektowanie i wdrażanie Istota specjalności ODPOWIEDŹ na pytanie: Jak tworzyć i skutecznie wdrażać

Bardziej szczegółowo

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w Przez: Karolina Kłobucka Partner Zarządzający T. +48 507 106 807 E. inkubator@ecdf.pl Dotyczy: wynajmu przestrzeni biurowej w, usługi doradztwa biznesowego i prawnego,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Data / Godzina Dla kogo Forma Opis Miejsce. Uczniowie Wykład *Przedsiębiorczość w pigułce Sebastian Kolisz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Data / Godzina Dla kogo Forma Opis Miejsce. Uczniowie Wykład *Przedsiębiorczość w pigułce Sebastian Kolisz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Data / Godzina Dla kogo Forma Opis Miejsce 12.11.2012 9:00-10:30 Wykład *Przedsiębiorczość w pigułce Sebastian Kolisz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 12.11.2012 11:30-14:30 Warsztat/Gra (liczba

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?

Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Jaworzno, 20 października 2014r. Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? Profil pracownika banku Marta Gałecka Dyrektor Placówki Bankowej Credit Agricole Bank Polska SA w Jaworznie Tel. 512 191 559 CA BP

Bardziej szczegółowo

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego 1 INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Branding to strategia wykorzystania wizerunku do budowania

Bardziej szczegółowo

www.kpt.krakow.pl Idealny start

www.kpt.krakow.pl Idealny start www.kpt.krakow.pl» Idealny start Inkubator Technologiczny KPT Jeżeli myślisz o założeniu własnej działalności, albo prowadzisz firmę nie dłużej niż dwa lata, działasz w branży informatycznej, telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

bdiscounts Informacje o Partnerze: Korzyści dla startupów AIP:

bdiscounts Informacje o Partnerze: Korzyści dla startupów AIP: Informacje o Partnerze: Zapisz się na weekendowy program Startup Academy, a otrzymasz praktyczną wiedzę i narzędzia pozwalające na dopracowanie i przetestowanie pomysłu na biznes bez budżetu. Poznaj startupowe

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA Projektu systemowego z komponentem ponadnarodowym pn. Wsparcie kompetencji na starcie realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Priorytetu VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Osiąganie moduł 3 Temat 3, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 3 Temat 3 Poziom 1 Zarządzanie czasem Przewodnik prowadzącego Cele szkolenia Efektywność osobista pozwala Uczestnikom

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu. Pozytywy i negatywy.

Podsumowanie realizacji projektu. Pozytywy i negatywy. Podsumowanie realizacji projektu. Pozytywy i negatywy. Pozytywy Przystąpienie do projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ!

I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ! R O K 2 0 0 9 LIDER I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ! P O K L / 6. 2 / 1 / 0 8 W PORADNIKU: BIZNESPLAN REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYMOGI FORMALNO- PRAWNE PRIORYTET VI RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowe perspektywy zatrudnienia -outplacement na Mazowszu Szanowni Państwo, informacja zawarta w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo