Badania ankietowe zrealizowane w ramach grantu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badania ankietowe zrealizowane w ramach grantu 2008-2009."

Transkrypt

1 Elżbieta Nieroba, Anna Czerner, Marek S. Szczepański Między nostalgią a nadzieją. Dziedzictwo kulturowe jako dyskursywny obszar rzeczywistości społecznej w: Między nostalgią a nadzieją. Dziedzictwo kulturowe w ujęciu interdyscyplinarnym. Red. Elżbieta Nieroba, Anna Czerner, Marek S. Szczepański, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, s Każde miejsce to żywe muzeum, dynamiczne i pieczołowicie wypełnione swoimi małymi bogactwami, symboliką i wartością, przypisanymi do pozornie zwykłych budynków, drzew i rzeczy (Clifford i King 1993). Dziedzictwo kulturowe poza iluzjami Tekst, który przedstawiamy poświęcony został roli dziedzictwa kulturowego i poszczególnych jego elementów w budowaniu tożsamości regionalnej. Empirycznym układem odniesienia uczynili autorzy Opolszczyznę, obszar pogranicza kulturowego o mozaikowym układzie etnicznym i społecznym. Dziedzictwo kulturowe nie jest na ogół kojarzone z gorączkowymi dysputami rozgrzewającymi adwersarzy i publikę do czerwoności. Powszechne asocjacje to nobliwość i elitaryzm muzeum, chłód kościelnej nawy, zacisze biblioteki. I nie jest to wyłącznie kwestia wiązanego ze spuścizną kulturową planu czasowego spokojnego, gdyż rozpościerającego się z dala od bieżących problemów życia codziennego (jest to dystans pozorny, co zostanie wykazane w dalszej części tekstu). Wszak bez trudu przytoczyć można niejeden przykład sporu wynikającego z odmiennych interpretacji wydarzeń historycznych. Natomiast dziedzictwo kulturowe choć też zakorzenione w przeszłości jawi się raczej jako przedmiot eleganckiej, neutralnej ideologicznie i politycznie dyskusji akademickiej niźli przestrzeń żywiołowego stawania się społeczeństwa. Czy tak jest w istocie? Ta prosta wątpliwość stała się zalążkiem bardziej precyzyjnie sformułowanych pytań badawczych, na które poszukiwano odpowiedzi w trakcie szeroko zakrojonych badań socjologicznych nad dziedzictwem kulturowym Śląska Opolskiego 1. Nie sposób zaprzeczyć, że dziedzictwo kulturowe Opolszczyzny jest dyskutowane przez elity regionu naukowców, dziennikarzy, polityków. Niemniej jednak to zainteresowanie nie zaowocowało ukierunkowaną na teoremat późnej 1 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt badawczy pt. Dyskursywny charakter dziedzictwa kulturowego wizja opolskich elit a perspektywa społeczności regionu. Szersze informacje zamieszczone zostały we Wprowadzeniu do tomu. 1

2 nowoczesności analizą. Przykładowo, na płaszczyźnie naukowej zdecydowana większość prac socjologicznych eksplorujących problematykę kultury i życia społecznego na Śląsku Opolskim eksponuje wymiar etniczny, teoretyczne inspiracje czerpiąc z socjologii narodu i stosunków etnicznych. Konkretne problemy podejmowane przez badaczy to między innymi: migracja, przemoc symboliczna (zwłaszcza w kontekście tzw. wojen pomnikowych ), więzi społeczne w regionie, przemiany pokoleniowe, problemy edukacji, mobilizacja społeczna (społeczność regionu w obliczu klęski żywiołowej, integracja społeczna ukierunkowana na obronę województwa opolskiego). Ten bogaty dorobek może zostać uzupełniony perspektywą przyjętą w toku badań nad dyskursywnym charakterem dziedzictwa kulturowego Opolszczyzny. Główny akcent kładzie się w tym wypadku na różnorodne - zindywidualizowane i stale negocjowane - sposoby definiowania dziedzictwa kulturowego prezentowane przez mieszkańców Opolszczyzny a pochodzenie etniczne jest tylko jednym z czynników kształtujących tę różnorodność. Przy czym proces definiowania nie jest zawieszonym w próżni społecznej teoretyzowaniem prowadzącym do wykreowania konglomeratu elementów kulturowych arbitralnie uznanych za istotne i cenne - z punktu widzenia historii, estetyki czy ideologii narodowej / regionalnej, lecz wyłania się w praktykach społecznych a nade wszystko w interakcjach. Dziedzictwo kulturowe jest zmiennym w czasie plastycznym konstruktem uzależnionym od pozycji społecznej, pochodzenia i biografii podmiotu, a także koniunktury politycznej czy momentu historycznego. Refleksyjne ja i odczytywanie znaczeń Pieczenie chleba, wodzenie niedźwiedzia, zabudowa Paczkowa, drewniane kościółki, gwara, darcie pierza, skansen, przywiązanie do religii, Wieża Piastowska, dożynki, kołocz Oto skromny wycinek z szerokiego spektrum odpowiedzi mieszkańców województwa opolskiego na otwarte pytanie Co Pan/i uważa za szczególnie warte przekazania przyszłym pokoleniom z dziedzictwa kulturowego Opolszczyzny? 2 Przytoczone odpowiedzi sprawiają wrażenie chaotycznego zbioru elementów o bardzo różnej proweniencji. Najogólniej wskazania respondentów podzielić można na dwie kategorie: dobra materialne oraz niematerialne. Poza tą podstawową klasyfikacją, trudno o wprowadzenie jakiekolwiek ładu przy próbie 2 Badania ankietowe zrealizowane w ramach grantu

3 rekonstrukcji społecznej definicji dziedzictwa kulturowego. Co więcej, nie ma takiej potrzeby - na tym bowiem zasadza się istota dyskursywnego, zindywidualizowanego ujęcia tego fenomenu. Rzec można, że określaniu tego, co należy do dziedzictwa kulturowego towarzyszą wybory autonomicznych jednostek, kierujących się bardzo różnymi kluczami selekcyjnymi, które mogą być natury ekonomicznej, sentymentalnej, kommemoratywnej, aksjologicznej czy wreszcie pragmatycznej. Filtrując przeszłość pod kątem wydobycia tego, co cenne i bliskie, możemy się odwoływać do prawdy historycznej, szacunku dla przodków, przywiązania do ziemi ojczystej, ważnych wydarzeń z naszego życia, pamięci zbiorowej, kapitału symbolicznego ale i też ekonomicznego. Dla porządku, nadmienić należy, że owa selekcja nie jest niczym nieskrępowana, co ujawnia chociażby analiza mechanizmu przemocy symbolicznej kształtującego sposoby czytania historii. Dziedzictwo kulturowe nie jest martwym zespołem znaczeń, przeciwnie ewoluuje a zarazem w ogromnym stopniu wpływa na tożsamość regionalną. Procesy tworzenia tożsamości społecznej oraz konstruowania semantycznego zbioru nacechowanych emocjonalnie elementów zwanego dziedzictwem kulturowym są ze sobą sprzężone. Refleksyjne poszukiwania ja wiodą współczesnego człowieka ku przeszłości nie tylko w perspektywie indywidualnej biografii ale także w wymiarze losów całej zbiorowości. Postawa retrospektywna nie musi być bynajmniej oznaką skostniałego, uporczywego odwracania się od tego, co nowe a co za tym idzie potencjalnie zagrażające. Wynika to z umowności granic pomiędzy ukierunkowaniem na przeszłość, teraźniejszością oraz orientacją prospektywną: Nic, co minione nie jest przeszłością ostatecznie zamkniętą. Przeszłość trwa w teraźniejszości, uczestniczy też w kształtowaniu przyszłości (Kapuściński 2007: 76). Pozostając w kręgu literackiej przenośni, spojrzenie w przeszłość ująć można jako nostalgię, zaś postawy i działania ukierunkowane na przyszłość wpisać w kategorię nadziei. Nostalgia wyraża się poprzez tęsknotę za tym, co bliskie, bezpieczne, znajome, swojskie, za domem rodzinnym. Nadzieja natomiast nakazuje śmiało wykraczać poza miejsca oswojone, nawet jeśli miałoby się to wiązać z podjęciem ryzyka. Oba te nurty nie są wobec siebie antagonistyczne nadzieja czerpie z przeszłości, tradycji, stwarzając możliwości do tworzenia nowej jakości - zasobów wyrastających z zakorzenionych lokalnie dóbr kulturowych. Tak wygenerowane zasoby są atrakcyjne w dwójnasób. Stanowią cenny materiał do wykorzystania w promocji regionu a zatem pozostają w związku z rozwojem ekonomicznym a jednocześnie funkcjonują jako zaplecze tradycjonalnych 3

4 zrębów tożsamości regionalnej. Współistnienie nostalgii i nadziei ujmując rzecz metaforycznie prowadzi do sytuacji, gdy:...tożsamość regionalna znajduje schronienie w butelkach wina i kawałkach sera (za: Wieczorkiewicz 2008: 279). W dobie globalizacji regiony potrzebują wyrazistych emblematów ikon będących nośnikami prostych skojarzeń. Wiele z tych symboli pochodzi ze świata smaku i zapachu (Szczepański, Ślęzak-Tazbir 2008). Część z nich jest wyjątkowo silnie zinternalizowana z Kanadą pachnącą żywicą na czele. Powszechnie funkcjonujące skojarzenia kulinarne z konkretnymi regionami europejskimi, to między innymi: Toskania chianti, Bawaria piwo, Burgundia burgund, Szkocja whisky, Andaluzja paella, Normandia camembert. Dziedzictwo kulinarne uważane jest za szczególnie plastyczne, łatwo poddające się wpływom pochodzącym z innych kręgów kulturowych, stąd też trudno mówić o czystej kuchni narodowej i regionalnej. Jak docieka Ludwik Stomma - do narodowej kuchni polskiej zaliczane są: niemieckie ogórki kiszone i kapuśniak, ukraiński barszcz, francuskie ziemniaki w mundurkach, żydowskie śledziki, litewski chłodnik, czy na deser wiedeńskie wuzetki (za: Burszta, Kuligowski 2005: 114). Interesujące jest to, że o ile wcześniej w procesie historycznym kuchnia narodowa powstawała w wyniku fuzji potraw regionalnych (oraz jak wyżej zaznaczono w efekcie zapożyczeń od bliższych i dalszych sąsiadów), o tyle obecnie obserwuje się przeciwstawny trend dowartościowujący kulinarne tradycje regionalne. Powody tego są dość prozaiczne: dzisiaj owe regionalizmy domniemane bądź rzeczywiste stanowią kolejny haczyk zarzucany na turystę, są jeszcze jedną marketingową marchewką mającą znęcić turystycznego osiołka do odwiedzenia konkretnego regionu i wysupłania pieniędzy na jego oryginalne specjały (Burszta, Kuligowski 2005: 112). Region opolski również podąża tą drogą, starając się o wykrystalizowanie pakietu tak zwanych potraw regionalnych. Istotnym rysem kuchni opolskiej jest jej wielokulturowy charakter, co może być rozegrane zarówno jako atut, jak i stanowić źródło potencjalnych problemów w sytuacji, gdy jedna z lokalnie występujących, niszowych potraw aspirowałaby bez powodzenia do statusu produktu regionalnego. Wydaje się, iż jak dotąd na Opolszczyźnie mamy raczej do czynienia z sytuacją pokojowego współistnienia różnych tradycji kulinarnych niż z agresywną rywalizacją. Obok imprez typu Oktoberfest organizowanych między innymi w podopolskich Górkach, leżącym w okolicach Kluczborka Kuniowie i Centawie w gminie Jemielnica, obchodzone jest na przykład Święto Pieroga w Starych Kolniach (powiat opolski). 4

5 Warto zauważyć, że mimo tradycyjnego sztafażu, przysmaki serwowane przy takich okazjach czasami dość znacznie odbiegają od pierwowzorów. Podczas drugiej edycji wspomnianego Święta Pieroga goście degustowali między innymi pierogi nadziewane aronią, dziką różą, kaszą, serem żółtym i szpinakiem z dodatkiem sosu czosnkowego a nawet bananami. Rzecz jasna, prym i tak wiodły poczciwe ruskie, choć nie wszyscy byli przekonani co do ich wschodniego pochodzenia: Jakie one tam ruskie! To są nasze, tradycyjne polskie zaoponowała jedna z gospodyń ze Skorogoszczy (Jagiełło 2008). Wariacje na temat pieroga to efekt spontanicznie rodzących się pomysłów. Z drugiej strony takie kolaże kulinarne bywają zaplanowane, czego przykładem jest organizowany przez gminę Lubrza (w powiecie prudnicki) Wielkanocny Stół, do którego zaprasza się gminy partnerskie. Jest to okazja, by: spróbować smakołyków wywodzących się z tradycji śląskich, niemieckich, kresowych i czeskich ( Tygodnik Prudnicki z dn r.). Celem imprezy nie jest wyłącznie konsumpcja potraw z multikulturowego menu, to również kultywowanie tradycji chrześcijańskiej, prezentacja strojów ludowych różnych grup etnicznych, zacieśnianie współpracy z mieszkańcami pogranicza ( Tygodnik Prudnicki z dn r.). Trawestując znane przysłowie, można więc podsumować: przez żołądek do poznania. A co za tym idzie być może zrozumienia i akceptacji różnic międzykulturowych. Probabilistyczny ton jest tu niezbędny, trudno bowiem optymistycznie (acz naiwnie) zakładać, że jednorazowa wspólna zabawa na opolskim Oktoberfest spowoduje, że nagle zniknie podszyty etnocentryzmem wandalizm, którego ofiarą padają na przykład dwujęzyczne tablice miejscowości. Potencjał tkwiący w dziedzictwie kulinarnym dostrzegli nie tylko lokalni liderzy z powiatu prudnickiego ale także elity polityczne działające na poziomie regionu. W trakcie obrad Sejmiku Województwa Opolskiego zgłoszono wniosek o utworzenie specjalnego sklepu z potrawami regionalnymi (protokół nr 28/XVIII/08 XXVII sesji Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia r.). Pomysł spotkał się z ogólną aprobatą a założenia i sens jego realizacji wyłożono następująco: na zorganizowanie takiego przedsięwzięcia pierwsze środki finansowe powinny pochodzić od samorządu województwa. Możliwe, że później taki sklep będzie się samofinansował i gdy to się sprawdzi to podobne sklepy mogłyby powstać w każdym mieście powiatowym. Chodzi o to, żeby te produkty regionalne były w stałej sprzedaży. ( ) można uruchomić pierwszy sklep (punkt), gdzie będą oferowane 5

6 produkty regionalne. ( ) myślę, że każda zagraniczna wizyta rozpoczynałaby zwiedzanie naszego województwa od takiego»punktu«(protokół nr 28/XVIII/08 XXVII sesji Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia r.). Obecnie Śląsk Opolski może poszczycić się ponad czterdziestoma produktami regionalnymi ale palma pierwszeństwa zdaje się należeć do śląskiego kołocza. Staropolska tradycja przygotowywania tego obrzędowego wypieku przetrwała tylko na Śląsku, zatem faktycznie kołocz predestynowany jest do tego, aby stać się regionalnym emblematem 3. Od pewnego czasu to drożdżowe ciasto z serową, makową bądź jabłkową masą i posypką jest pomysłowo wykorzystywane w promocji regionu opolskiego. Dlaczego pomysłowo? Najbardziej spektakularnym działaniem w tym zakresie była podjęta w sierpniu 2008 roku próba bicia rekordu Guinnesa w długości kołocza śląskiego. Próba ta była częścią obchodów 10-lecia obrony województwa opolskiego i została zwieńczona sukcesem. Przygotowane przez 16 cukierników z całej Opolszczyzny ciasto miało 136,6 metrów, poza przyjemnością dla opolskich podniebień, przynosząc finansowe wsparcie dla Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu, bowiem cały dochód ze sprzedaży kołocza został przeznaczony na ten właśnie cel. Dziedzictwo kulturowe i jego depozytariusze Obok tego typu działań - inspirowanych odgórnie i prowadzonych na dużą skalę, istnieje szereg pozainstytucjonalnych inicjatyw ukierunkowanych na ochronę dziedzictwa kulturowego Opolszczyzny oraz upowszechnianie wiedzy o nim. Szczególną rolę odgrywają tu lokalne autorytety, na ogół nie związane profesjonalnie z systemem władzy czy nauki. Jako depozytariusze wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego najbliższej okolicy spełniają ważną społecznie rolę archiwistów i kronikarzy dokumentujących trajektorie losów wybranych postaci i całych społeczności. Kolekcjonowanie okruchów przeszłości jest dla nich rodzajem introspektywnej podróży, albowiem wędrówka w przeszłość jest jednocześnie formą określania własnej tożsamości. Te prywatne peregrynacje w czasie i przestrzeni tworzą swoisty drugi obieg nieoficjalny, amatorski dyskurs pasjonatów na własną rękę zajmujących się opisem, zachowaniem i społecznym ożywianiem dziedzictwa kulturowego. Amatorski nie oznacza mniej wartościowy od eksperckiego, o czym świadczy chociażby fragment prywatnej recenzji Romana Sękowskiego zamieszczonej 3 ModuleID=1317&TabOrgID=1528&LangId=0&AnnouncementId=7303&ModulePositionId=1795 6

7 w monografii Rozmierz autorstwa Piotra Smykały (2006: 143): Tego rodzaju książki nie jest w stanie napisać ktoś z zewnątrz. Nawet profesjonalny historyk. Autor musi być członkiem społeczności, znać każdą rodzinę, dom, budynki, znać ich życie i żyć ich problemami. Dziedzictwo kulturowe jest o tyle wdzięcznym obszarem do takich indywidualnych, amatorskich poszukiwań, iż nie wymaga dostępu do profesjonalnego, specjalistycznego instrumentarium ani ogromnych nakładów finansowych. W tym wypadku największe znaczenie ma nie zaplecze instytucjonalne, technikalia i logistyka, lecz czynnik wolicjonalny. Z czego więc wynika ta tak silnie przejawiana przez pasjonatów-amatorów wola eksplorowania dziedzictwa kulturowego? Istotną przesłanką są niewątpliwie względy sentymentalne, gdyż jak podkreśla Smykała: Dzisiejsza Rozmierz ma 750 lat. Ta mała wioska leżąca na Ziemi Strzeleckiej bliska jest mojemu sercu. Tutaj są korzenie mojej rodziny. Nazwisko Smykała widnieje w księgach parafialnych już w XVIII wieku. Ja sam w tutejszej parafii przyjmowałem Pierwszą Komunię Świętą, przez wiele, wiele lat byłem też ministrantem (Smykała 2006: 5). Emocjonalnym motywacjom towarzyszą bardzo racjonalne uzasadnienia. Jednym z nich jest pragnienie utrwalenia wydarzeń i postaci w pamięci zbiorowej: Chcąc ocalić od zapomnienia wszystko to, co tworzyło i nadal tworzy historię Rozmierzy podjąłem trud napisania niniejszej publikacji (Smykała 2006: 5). Inną racjonalną przesłanką jest dążenie do usystematyzowania i upowszechnienia wiedzy na temat małej ojczyzny, o czym pisze autor wstępu do Kroniki parafii Dobrzenia Wielkiego : Ukazano w niej historyczne dzieje parafii, przez to przybliża ona dzisiejszym czytelnikom jej przeszłość i pozwala zrozumieć jej złożone losy oraz teraźniejszość (Scheitza 1994: 7). Przytoczony cytat pochodzi z publikacji będącej wznowieniem kroniki, która pod tytułem Kronika parafii Wielko Dobrzyńskiej w zarysie po raz pierwszy ukazała się w 1934 roku we Wrocławiu. Jeszcze starszą pracą, również na nowo obecnie odkrywaną, jest pochodzące z 1877 roku dzieło księdza Augustyna Weltzla Pomniki pobożności po ślachetnej rodzinie hrabiów z Gaszyna w Górnym Śląsku (2003). Jak widać, pełną pasji pracę dzisiejszych badaczy-amatorów można uznać za kontynuację zainteresowań zacnych prekursorów oddolnie rodzącego się dyskursu dotyczącego dziedzictwa kulturowego. Lokalny, wewnętrzny ekspert oprócz roli dokumentalisty - kolekcjonera faktów, może w inny jeszcze sposób zajmować się dziedzictwem kulturowym zbierając materialne ślady historii. Jednym ze znanych na Opolszczyźnie pasjonatów 7

8 gromadzących zmaterializowane świadectwa przeszłości jest Konrad Mientus od ponad trzydziestu lat prowadzący z własnej inicjatywy a nie w ramach zawodowych obowiązków Izbę Muzealną w Dańcu (w powiecie opolskim). Izbę, której jest także założycielem. Rzeczywistość wykreowana przez Mientusa stanowi frapujący przykład na to, jak tożsamość narracyjna kolekcjonera splata się z narracją opowiadaną przez samą ekspozycję. To nie przypadek, że w Izbie podziwiać można pokaźny zbiór strażackich mundurów i ekwipunku pasjonat z Dańca pracował przez dużą część swojego życia jako strażak. Z kolei, obecność licznych krucyfiksów, figur i obrazów o religijnej symbolice, zdjęć upamiętniających pielgrzymki Jana Pawła II a także pamiątek z dalekich misji uzasadnić można wskazując na charakterystyczne dla społeczności regionu silne przywiązanie do wiary katolickiej ale równie istotne są tu osobiste przeżycia, przemyślenia i wartości wyznawane przez Mientusa, które współdeterminują dobór eksponatów w Izbie. Paralelność biografii i uchwyconych przez ekspozycję zmian historycznych i społeczno kulturowych (zwłaszcza tych dotyczących społeczności lokalnej) wynika także z otwartej, interaktywnej postawy założyciela Izby, który zarówno chętnie włącza do swojej kolekcji pamiątki oferowane mu przez osoby z zewnątrz, jak i wypożycza obiekty ze swojego bogatego zbioru. Jest to jednocześnie przykład społecznego procesu definiowania dziedzictwa kulturowego, o czym wspomniano na początku niniejszego tekstu. Inkluzja bądź wykluczenie danego elementu z dziedzictwa rozstrzyga się dyskursywnie i in vivo jako proces zakotwiczony w konkretnej rzeczywistości społecznej i biografii twórcy definicji. Ponadto, działalność Mientusa jest interesującą egzemplifikacją tego, jak ściśle mogą się splatać dyskursy oficjalny i amatorski - treści dystrybuowane przez danieckiego kronikarza stają się elementem zinstytucjonalizowanego procesu dydaktycznego, bowiem jak on sam zaznacza: Szczególnie przychodzą tu nauczyciele i dzieci z całego regionu. I tak ma być (Mientus 1997: 39). Nie tylko Mientus dostrzega wagę międzypokoleniowej transmisji wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego. Świat oswojony i reguły jego poznawania Popularną formą socjalizacji w duchu tradycji jest edukacja regionalna. Jej istotą jest wspomaganie procesu tworzenia tożsamości regionalnej, odkrywanie przed dziećmi (i przez dzieci) historycznych, kulturowych i przyrodniczych atrybutów regionu. Efektem zaś powinien być kompleks kompetencji społecznych ułatwiających 8

9 określenie siebie oraz funkcjonowanie w relacjach z Innym w sytuacji kontaktu międzykulturowego. Jerzy Nikitorowicz (2006: 104) cele edukacji regionalnej ujmuje następująco: W edukacji regionalnej mamy więc do czynienia z treściami»świata oswojonego«, czyli specyficznymi dla danego regionu. Istotne w tym procesie edukacyjnym jest zauważenie tych treści i nadanie im wartości, co umożliwia dialog ze sobą i z innymi w kontekście szacunku dla rdzennych wartości. Mając na uwadze kapitał kulturowy współczesnego, mobilnego człowieka, podkreśla się, iż: Związanie z charakterystycznym regionem powoduje wzmocnienie osobistego bezpieczeństwa posiadania czegoś szczególnego, do czego można się odwoływać. To pewnego typu oparcie na solidnym i trwałym fundamencie nawet wtedy, gdy podróżując, zmieniając miejsca zamieszkania tracimy fizyczny kontakt z rodzimym terytorium (Przewoźny 2006: 153). Perspektywa interpretacyjna w odniesieniu do dziedzictwa kulturowego zasadza się na trzech podstawowych aspektach: przedmiotowym - przekazywane treści, czynnościowym - forma transmisji dziedzictwa oraz podmiotowym - stosunek wobec treści przekazywanych, zarówno w wymiarze grupowym, jak i jednostkowym (Szacki 1971: 97-98). Instytucje i osoby bezpośrednio odpowiedzialne za edukację regionalną kształtują swoje działania w oparciu o te trzy wymiary. Przekaz konkretnej wiedzy na temat regionu może przybierać różnorodne, często bardzo atrakcyjne dla młodego pokolenia formy. Zwornikiem tych działań jest finalny cel ścieżki edukacyjnej w postaci zespołu pożądanych wartości poczucia zakorzenia, przywiązania do małej ojczyzny, bezpieczeństwa, świadomości swojego pochodzenia, szacunku dla przodków oraz dumy z ich osiągnięć cywilizacyjnych i kultury. Jedną z możliwości zaszczepienia u dziecka żywego zainteresowania jego prywatnym dziedzictwem, jest praca nad drzewem genealogicznym, koordynowana przez nauczyciela prowadzącego lekcje regionalizmu. Tego rodzaju działania edukacyjne dają młodym Ślązakom okazję do odkrywania swojej prawdziwej tożsamości i identyfikowanie się z przodkami, których rodowód ma początek na tej ziemi, na której ludzie posługują się gwarą (Młynarska 2008: 17). Fundamentalnej wiedzy na temat antenatów i posagu kulturowego przez nich pozostawionego, faktycznie brakuje Teresa Sołdra-Gwiżdż opowiadając niegdyś o badaniach prowadzonych na Opolszczyźnie wśród młodzieży szkolnej, z rozbawieniem wspominała, że dzieci proszone o podanie pochodzenia swojej rodziny, gremialnie sięgały po telefony komórkowe, aby zapytać rodziców skąd tu się wzięliśmy?. Na 9

10 marginesie warto odnotować, że zabawa w genealoga, obok cennych informacji może także dostarczać dodatkowych gratyfikacji, tak jak miało to miejsce wówczas, gdy jeden z uczniów głogóweckiego gimnazjum przyniósł do szkoły pamiątki świadczące o pracy jego pradziadka inżyniera w Egipcie (Młynarska 2008: 17). Poznawcza wartość tego przerzuconego przez chłopca pomostu pomiędzy egzotyką Egiptu, szkolną rzeczywistością (rzecz działa się na lekcji poświęconej lekturze Faraona ) oraz biografią podróżującego po Egipcie Ślązaka, jest ogromna. Przy odwołaniu się do standardowych narzędzi dydaktycznych trudno jest chyba osiągnąć podobny efekt, przekonując dzieci, że otaczający ich Umwelt korzeniami tkwi głęboko w dorobku cywilizacyjnym i kulturowym poprzednich pokoleń a liczne ścieżki łączące teraźniejszość z przeszłością nie są wbrew pozorom zatarte. Należy przy tym podkreślić, że generalnie edukacja regionalna jako zinstytucjonalizowany proces dydaktyczny szuka oparcia w logice koniunkcji czasowej. Istnieje tu zasada uczenia o przeszłości w stałym nawiązaniu do obecnych realiów, co pozwoli odbiorcy uruchomić wyobraźnię i umożliwi mu uczestniczenie w opowiadanych historiach. Przekładając tę regułę na praktykę dydaktyczną, można liczyć na to, że młody człowiek zrozumie, dlaczego uczestniczymy w dorocznych obrzędach i tak dziwacznie się zachowujemy w trakcie Wigilii, Świąt Wielkanocnych, wesela i pogrzebu (Przewoźny 2006: 155). Zatem, i na polu edukacji spojrzenie wstecz mocno osadzone jest w ramach świata codzienności. Wzruszenie, podziw i często zaskoczenie towarzyszące pochyleniu się nad światem minionym nie oznacza negacji wartości i norm kształtujących współczesne życie społeczne. Z drugiej zaś strony trudno zakładać, że zupełnie zaniknie zjawisko idealizacji i sentymentalizacji przeszłości - symbolizowane przez nostalgiczne westchnienie za moich czasów. Atrakcyjną, dynamiczną i wykorzystującą potrzebę rywalizacji formą edukacji regionalnej są wszelkiego autoramentu konkursy i turnieje wiedzy o miejscowości, okolicy, województwie, historii regionu. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują konkursy prezentujące oratorskie umiejętności uczestników, przy czym pozwólmy sobie na użycie adekwatnego w tym miejscu zwrotu cały wic, polega na tym, że dzieci przedstawiając swoje opowieści posługują się gwarą śląską. Często posługują się nader sprawnie, tak jak uczestnicy zorganizowanego w 2008 roku konkursu Godki Śląskie, których zmagania krasomówcze zrelacjonowano następująco: Wszystkie prezentowane prace to autorskie teksty występującej młodzieży, pełne dowcipu i ciekawych spostrzeżeń. Od razu można zauważyć, że gwara śląska to dla 10

11 nich także język codzienny, a nie tylko w czasie okazjonalnych występów (Wiszniewski 2008: 10). Aby panorama etniczna, która wyłania się z przytaczanych przykładów, nie była zbyt jednowymiarowa, dodać należy, że obok konkursów kultywujących gwarę śląską, organizowane są podobne imprezy mające na celu popularyzację języka niemieckiego. Do tego typu przedsięwzięć należą między innymi Przegląd Powiatowych Teatrzyków Niemieckojęzycznych w Kolonowskiem w powiecie strzeleckim ( Schlesisches Wochenblatt z dn r.) oraz Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach w powiecie krapkowickim ( Schlesisches Wochenblatt z dn r.). Obydwa wyżej przywołane przykłady choć dotyczące regionu opolskiego, warto wzbogacić o myśl wyrażoną przez Angela Hugueta w odniesieniu do dualizmu językowego w Hiszpanii: Na płaszczyźnie edukacji istniejące języki powinny być efektywnie nauczane, tak aby ludzie mieli wolność używania wybranego przez siebie języka i nie byli dyskryminowani z powodu kryterium językowego. Takie założenie prowadzi nas jednak do utopijnej idei, że język może przetrwać wyłącznie dzięki szkolnictwu, nawet jeśli nie jest funkcjonalny i nie posiada prestiżu w życiu społecznym (w potocznym odbiorze taką funkcjonalną i prestiżową słabość przypisuje się gwarze śląskiej w opozycji do przydatnego języka niemieckiego przyp. aut.). Trzeba stwierdzić, że jeśli język nie funkcjonuje w realnym kontekście, to niezależnie od tego, jakie kompetencje językowe zdobywają w szkołach dzieci, to i tak straci on swoje naturalne uzasadnienie dla istnienia (za: Melosik 2007: 289). Uwagę tę można przenieść poza obszar lingwistyczny - na cały proces socjalizacji ukierunkowanej na poznanie dziedzictwa kulturowego regionu oraz internalizację jego niematerialnych elementów. Trudno uznać tę socjalizację za efektywną, jeśli o czym była już wcześniej mowa młody człowiek nie dostrzeże głębokich relacji wiążących przeszłość z teraźniejszością i przyszłością, czy innymi słowy nie uzna, że nostalgia i nadzieja to dwa komplementarne względem siebie nurty mentalne a nie konkurencyjne orientacje. Muzeum ziemi ojczystej - transgresje To właśnie osobliwe wrażenie przenikania się nostalgii i podziwu dla futurologicznych niemal technik towarzyszyło Agnieszce Morawińskiej (2003) uczestniczącej ponad dekadę temu w londyńskim seminarium poświęconym zarządzaniu muzeami. To, co stanowiło podówczas nowinkę technologiczną (m.in. 11

12 multimedialne, wirtualne maksymalnie aktywizujące widza instalacje) jedenaście lat później należy do standardów nowoczesnego muzealnictwa. Na Opolszczyźnie również, o czym łatwo się przekonać podczas wizyty na przykład w Muzeum Czynu Powstańczego na Górze św. Anny, gdzie widz konfrontowany jest z poruszającą prezentacją multimedialną przywołującą dramatyczne wydarzenia historyczne. Morawińska po raz pierwszy stykając się z tymi imponującymi przemianami w muzealnictwie, odnotowała: Oglądając ( ) muzea londyńskie po przekształceniach ulega się na przemian poczuciu podziwu i nostalgii. Podziwu przede wszystkim dla nowych technik muzealnych pozwalających pokazać każde zagadnienie, nawet takie, które nie zawiera się w materialnych formach i przedmiotach ( ). Skąd wobec tego nostalgia? W tych zalecających się widzowi muzeach zatraca się sens samotnej wędrówki, indywidualnych odkryć ( ). Pojawia się tęsknota za elitarnym muzeum dla dorosłego amatora zdecydowanego poświęcić czas na dociekanie i oglądanie, a nie muzeum dla masowego widza, któremu trzeba pokazać»rzeczy najważniejsze«w określonym czasie i porządku (Morawińska 2003: 55-56). Misternie zaplanowane przez twórców ekspozycji prowadzenie za rękę może czasami dorosłego bywalca muzeów drażnić, ale ta sama kuratela roztaczana nad młodszymi widzami, sprawdza się znakomicie, co przyznaje sama autorka, pisząc o specjalnych działach muzealnych przeznaczonych dla dzieci, sklepach z pamiątkami, programach edukacyjnych oraz wysiłkach muzealników, aby zachęcić dzieci do współtworzenia wystaw (Morawińska 2003: 56). W opolskich placówkach muzealnych powszechnie organizowane są lekcje muzealne a sposób ich realizacji niejednokrotnie dalece odbiega od wyobrażeń na temat tradycyjnej lekcji. Posiadające bogatą kolekcję związaną z pszczelarstwem Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku organizuje plenery rzeźbiarskie, podczas których twórcy ludowi wykonują ule figuralne, równocześnie prowadząc warsztaty dla dzieci i młodzieży. Plenery rzeźbiarskie wykorzystuje się także jako pretekst do przeprowadzenia lekcji muzealnych dzieci przychodzą z nauczycielami podpatrzeć twórców przy pracy, dydaktycy opowiadają im o historii i technice rzeźbienia uli, a następnie dzieci samodzielnie wykonują z plasteliny ich miniaturowe modele. To samo muzeum organizuje lekcje regionalne w formie pokazu zdobienia pisanek techniką batikową, po którym dzieci same próbują swych sił w tej trudnej sztuce pod okiem etnografa oraz gospodyni od ponad 40 lat zajmującej się wykonywaniem 12

Fot. Tomasz Tołłoczko na zlecenie Narodowego Centrum Kultury

Fot. Tomasz Tołłoczko na zlecenie Narodowego Centrum Kultury animacj istorie animacj istorie Fot. Tomasz Tołłoczko na zlecenie Narodowego Centrum Kultury 1 Od redakcji i słowo wstępne str. 6 2 Historia, pamięć, animacja dorota sieroń-galusek str. 10 3 Ocalić od

Bardziej szczegółowo

KULTURALNI BEŁCHATÓW BADANIE PREFERENCJI KULTURALNYCH MIESZKAŃCÓW BEŁCHATOWA DIAGNOZA SPOŁECZNA ETAP I. Autorki: FRĄCZKOWSKA KAROLINA

KULTURALNI BEŁCHATÓW BADANIE PREFERENCJI KULTURALNYCH MIESZKAŃCÓW BEŁCHATOWA DIAGNOZA SPOŁECZNA ETAP I. Autorki: FRĄCZKOWSKA KAROLINA KULTURALNI BEŁCHATÓW BADANIE PREFERENCJI KULTURALNYCH MIESZKAŃCÓW BEŁCHATOWA DIAGNOZA SPOŁECZNA ETAP I Autorki: FRĄCZKOWSKA KAROLINA GASZEWSKA KATARZYNA LONT ALEKSANDRA WODO MALWINA Bełchatów 2011/ 2012

Bardziej szczegółowo

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI AKTUALNOŚCI S p i s t r e, s c i Szkoły promujące zdrowie, Bezpieczne ferie zimowe 4 Otwarta szkoła, Spotkanie ministrów, European Language Label 5 WYWIAD Sławomir Iwasiów Inności można nie zauważyć. Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Wizyty edukacyjne w Państwowym Muzeum na Majdanku. Poradnik dla nauczycieli

Wizyty edukacyjne w Państwowym Muzeum na Majdanku. Poradnik dla nauczycieli Wizyty edukacyjne w Państwowym Muzeum na Majdanku Poradnik dla nauczycieli Wizyty edukacyjne w Państwowym Muzeum na Majdanku Poradnik dla nauczycieli Redakcja Tomasz Kranz Lublin 2012 Redakcja i korekta:

Bardziej szczegółowo

Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana

Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana Edukacja teatralna w szkołach podstawowych Raport z badań Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana Edukacja teatralna w szkołach podstawowych. Raport z badań Autorka koncepcji

Bardziej szczegółowo

DOM KULTURY W XXI WIEKU

DOM KULTURY W XXI WIEKU DOM KULTURY W XXI WIEKU wizje, niepokoje, rozwiązania Redakcja naukowa: Barbara Jedlewska, Bohdan Skrzypczak Olsztyn, 2009 Publikacja została wydana w ramach projektu Dom kultury w środowisku lokalnym

Bardziej szczegółowo

PATRIOTYZM JUTRA RÓŻNORODNA JEDNOŚĆ PROGRAM WSPÓLNOTY DRUŻYN GRUNWALDZKICH NA LATA. Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich

PATRIOTYZM JUTRA RÓŻNORODNA JEDNOŚĆ PROGRAM WSPÓLNOTY DRUŻYN GRUNWALDZKICH NA LATA. Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich Ogólnopolski Ruch Programowo - Metodyczny Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich przy Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP PATRIOTYZM JUTRA RÓŻNORODNA JEDNOŚĆ PROGRAM WSPÓLNOTY DRUŻYN GRUNWALDZKICH NA LATA 2010-2013

Bardziej szczegółowo

Nowe obszary i drogi rozwoju edukacji muzycznej w Polsce

Nowe obszary i drogi rozwoju edukacji muzycznej w Polsce Nowe obszary i drogi rozwoju edukacji muzycznej w Polsce Nowe obszary i drogi rozwoju edukacji muzycznej w Polsce Pod redakcją Andrzeja Białkowskiego Warszawa 2012 Instytut Muzyki i Tańca WYDAWCA Instytut

Bardziej szczegółowo

Zobaczyć to, czego nie ma Księga pamięci Michałowa

Zobaczyć to, czego nie ma Księga pamięci Michałowa Zobaczyć to, czego nie ma Księga pamięci Michałowa Opracowanie: Magdalena Anchimowicz Ewa Dąbrowska Anna Drabiuk Katarzyna Niziołek Magdalena Otoka Radosław Poczykowski Katarzyna Sztop-Rutkowska Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Miasta znaczeń: wizerunki polskich miast oraz społeczna recepcja ich promocji

Miasta znaczeń: wizerunki polskich miast oraz społeczna recepcja ich promocji Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii ALEKSANDRA WYCISK Miasta znaczeń: wizerunki polskich miast oraz społeczna recepcja ich promocji PRACA DOKTORSKA Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

KULTURA LUDOWA. POD REDAKCJ BARBARY FATYGI i RYSZARDA MICHALSKIEGO

KULTURA LUDOWA. POD REDAKCJ BARBARY FATYGI i RYSZARDA MICHALSKIEGO KULTURA LUDOWA TEORIE PRAKTYKI POLITYKI POD REDAKCJ BARBARY FATYGI i RYSZARDA MICHALSKIEGO KULTURA LUDOWA TEORIE PRAKTYKI POLITYKI KULTURA LUDOWA TEORIE PRAKTYKI POLITYKI POD REDAKCJĄ BARBARY FATYGI i

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE 3 2. WSTĘP METODOLOGICZNY 5

1. WPROWADZENIE 3 2. WSTĘP METODOLOGICZNY 5 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WSTĘP METODOLOGICZNY 5 3. GŁÓWNE WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ. Karol Wittels 10 4. SKLEP POTRZEB KULTURALNYCH. TEATR W WARSZAWIE NA MAPIE INNYCH PRAKTYK KONSUMENCKICH.

Bardziej szczegółowo

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny Agnieszka Topolska Nr albumu: 199 887 Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Praca

Bardziej szczegółowo

Joanna Hajduk, Łucja Piekarska-Duraj, Piotr Idziak, Sebastian Wacięga LOKALNE MUZEUM W GLOBALNYM ŚWIECIE. poradnik praktyczny

Joanna Hajduk, Łucja Piekarska-Duraj, Piotr Idziak, Sebastian Wacięga LOKALNE MUZEUM W GLOBALNYM ŚWIECIE. poradnik praktyczny Joanna Hajduk, Łucja Piekarska-Duraj, Piotr Idziak, Sebastian Wacięga LOKALNE MUZEUM W GLOBALNYM ŚWIECIE poradnik praktyczny W tej książce prezentujemy metodę interpretacji dziedzictwa. Może ona być wykorzystana

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY INSTYTUT HISTORYCZNY MAREK OLKUŚNIK PODRÓŻ, TURYSTYKA I WYPOCZYNEK POZAMIEJSKI

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY INSTYTUT HISTORYCZNY MAREK OLKUŚNIK PODRÓŻ, TURYSTYKA I WYPOCZYNEK POZAMIEJSKI UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY INSTYTUT HISTORYCZNY MAREK OLKUŚNIK PODRÓŻ, TURYSTYKA I WYPOCZYNEK POZAMIEJSKI W ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZEŃSTWA WARSZAWY NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Nauki społeczne. a komercjaliacja

Nauki społeczne. a komercjaliacja a- Nauki społeczne a komercjaliacja wiedzy Nauki społeczne a komercjalizacja wiedzy Jak humaniści tworzą innowacje dla gospodarki i społeczeństwa Nauki społeczne a komercjalizacja wiedzy Nauki społeczne

Bardziej szczegółowo

Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką

Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA PRAWO I PRAKTYKA NR 10 Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką Inspiracje Warszawa, 2013 BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 2013, nr 8 ŹRÓDŁA Zasada równego traktowania.

Bardziej szczegółowo

Medialne aspekty wielokulturowości Wrocławia

Medialne aspekty wielokulturowości Wrocławia Uniwersytet Wrocławski, Wrocław. MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO... MEDIOZNAWSTWO KOMUNIKOLOGIA SEMIOLOGIA SOCJOLOGIA MEDIÓW MEDIA A PEDAGOGIKA nr 3/2013 Medialne aspekty wielokulturowości Wrocławia Dla socjologa

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM

EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły Etap III w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

EVENT JAKO PONOWOCZESNA FORMA UCZESTNICTWA WŻYCIU SPOŁECZNYM

EVENT JAKO PONOWOCZESNA FORMA UCZESTNICTWA WŻYCIU SPOŁECZNYM ROCZNIKI NAUK SPOŁECZNYCH Tom 2(38) 2010 AGNIESZKA ZDUNIAK EVENT JAKO PONOWOCZESNA FORMA UCZESTNICTWA WŻYCIU SPOŁECZNYM WSTĘP W krajach Europy Zachodniej zjawiska określane anglojęzycznym terminem event

Bardziej szczegółowo

Dialog Międzykulturowy

Dialog Międzykulturowy M i ę d z y k u l t u r o w o ś ć w p r o j e k t a c h p r o g r a m u MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU Dialog Międzykulturowy Program Młodzież w działaniu Program Młodzież w działaniu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Studia Regionalne

Małopolskie Studia Regionalne Małopolskie Studia Regionalne nr 1/21/2011 Departament Polityki Regionalnej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, październik 2011 Raport opracowany w Urzędzie Marszałkowskim Województwa

Bardziej szczegółowo

O festiwalu w kontekście turystyki kulturowej, czyli turystyka eventową raz jeszcze.

O festiwalu w kontekście turystyki kulturowej, czyli turystyka eventową raz jeszcze. Paulina Ratkowska O festiwalu w kontekście turystyki kulturowej, czyli turystyka eventową raz jeszcze. Słowa kluczowe: event, turystyka eventowa, festiwal Wstęp W Polsce z roku na rok rośnie liczba najróżniejszych

Bardziej szczegółowo

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA Redakcja i opracowanie nadesłanych materiałów: Agnieszka Krajewska Projekt graficzny katalogu:

Bardziej szczegółowo

Turystyka dziedzictwa

Turystyka dziedzictwa Turystyka dziedzictwa Poradnik dla organizacji pozarządowych Nina Gałuszka Pod redakcją: Barbary Kazior, Dominiki Zaręby Turystyka dziedzictwa Turystyka dziedzictwa Poradnik dla organizacji pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Natalia Gajecka ABC bankowości etycznej

Natalia Gajecka ABC bankowości etycznej W NUMERZE M.IN.: GRUDZIEŃ 2013 5 Elżbieta Cegła Znaleźli pracę i swoje miejsce w życiu Natalia Gajecka ABC bankowości etycznej III edycje Festiwali i Targów Ekonomii Społecznej 7 numer Półrocznika Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Jestem optymistą! Krzysztof Przybył

Jestem optymistą! Krzysztof Przybył Jestem optymistą! Polscy ekonomiści i analitycy rynku malują najbliższą przyszłość w czarnych barwach. Wskaźniki spadają, więc spadają także nastroje, a przedsiębiorcy i inwestorzy tracą zimną krew. Takie

Bardziej szczegółowo

Prospołecznie, prokulturowo. Promocja miejsca a cepelizacja kultury

Prospołecznie, prokulturowo. Promocja miejsca a cepelizacja kultury SŁOWA-KLUCZE marketing terytorialny, folkloryzm, komercjalizacja, kultura Promocja miejsca promocją kultury? Aleksandra Wycisk Prospołecznie, prokulturowo. Promocja miejsca a cepelizacja kultury ABSTRAKT

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW

PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW PRAKTYKI KULTURALNE POLAKÓW Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Inne instytucje, które wsparły druk publikacji: Public Profits Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo