MONITOR LCD 22" Z WBUDOWANYM 8-KANAŁOWYM REJESTRATOREM DVR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITOR LCD 22" Z WBUDOWANYM 8-KANAŁOWYM REJESTRATOREM DVR"

Transkrypt

1 MONITOR LCD 22" Z WBUDOWANYM 8-KANAŁOWYM REJESTRATOREM DVR Instrukcja obsługi SME-2220N/4220N/4221N/4220P/4221P

2 wprowadzenie CHARAKTERYSTYKA Produkt umożliwia współbieżne, 8-kanałowe nagrywanie obrazów z kamer wraz z dźwiękiem. Zapewnia doskonałą jakość obrazu. Umożliwia podgląd na żywo i późniejsze sprawdzanie nagrań. Można również odtwarzać zdalne filmy, wyszukiwać poprzednie nagrania i zmieniać ustawienia rejestratora DVR przez sieć. Produkt umożliwia ominięcie systemu operacyjnego Windows i realizację systemu dedykowanego dla rejestratora DVR, opartego na komponentach sprzętowych tego produktu, co zapewnia stabilne działanie. Przed konwersją filmu analogowego na cyfrowy, produkt dokonuje kompresji 8 kanałów sygnału wejściowego z kamer do formatu H.264. Umożliwia to efektywne wykorzystanie miejsca na twardym dysku. Można używać pilota, myszy i / lub przycisków wyszukiwania na płycie przedniej do zatrzymywania obrazu, odtwarzania w przyspieszonym tempie, odtwarzania wstecz i monitorowania zdarzeń takich jak czas, ruch bądź alarm. Dostępne są różne tryby nagrywania: ciągły, ruchu i alarmowy. Zgodność z DDNS (możliwość używania zarówno dynamicznych, jak i statycznych adresów IP) Wykonywanie kopii zapasowych przez USB Niezależne ustawienia rozdzielczości dla poszczególnych kanałów Niezależne ustawienia strefy ruchu dla poszczególnych kanałów Trójzadaniowość: zapis i zdalny podgląd podczas wyszukiwania Nagrywanie wykrytego ruchu Ochrona przed nieuprawnionym dostępem i utratą danych za pomocą systemu haseł Możliwość obsługi pilotem i myszą Zgodność ze zwykłymi kamerami DIY i kamerami BNC Wysoka jakość i szybkość zmian obrazu nagrywanego w czasie rzeczywistym. - NTSC : do 240 klatek (dla obrazu 352 x 240) - PAL : do 200 klatek (dla obrazu 352 x 288) Wysoka jakość nagrywania i odtwarzania. - NTSC : rozdzielczość 704 x PAL : rozdzielczość 704 x 576 Wyszukiwanie z dużą / małą prędkością (lista wyszukiwania / szybkie wyszukiwanie) Ciągłe nagrywanie w trybie zastępowania zawartości dysku Możliwość równoczesnego wykorzystania w roli monitora LCD i rejestratora DVR. Możliwość wyświetlenia ekranu LCD przez włączenie trybu PIP przy włączonej funkcji DVR lub wyświetlenia ekranu DVR w trybie PIP przy włączonej funkcji LCD. 2_ wprowadzenie

3 WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem urządzenia uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Przestrzegaj wszystkich zamieszczonych poniżej instrukcji dotyczących bezpieczeństwa. Zachowaj tę instrukcję w łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w przyszłości. 1) Przeczytaj niniejszą instrukcję. 2) Zachowaj niniejszą instrukcję. 3) Stosuj się do wszystkich ostrzeżeń. 4) Przestrzegaj wszystkich zaleceń. 5) Nie używaj urządzenia w pobliżu wody. 6) Do czyszczenia używaj tylko suchej ściereczki. 7) Nie zasłaniaj żadnych otworów wentylacyjnych. Zainstaluj urządzenie zgodnie z instrukcją producenta. 8) Nie instaluj urządzenia w pobliżu jakichkolwiek źródeł ciepła, takich jak grzejniki, nawiewy, piece i inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło. 9) Nie usuwaj zabezpieczeń z wtyczki ze spolaryzowanymi biegunami lub z uziemieniem. Wtyczka z polaryzacją ma dwa wtyki o różnej szerokości. Wtyczka z uziemieniem ma dwa wtyki oraz kołek uziemiający. Zadaniem szerokiego wtyku i kołka uziemiającego jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka sieciowego, skontaktuj się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka. 10) Chroń przewód zasilający przed podeptaniem i ściskaniem, zwłaszcza przy wtyczkach, gniazdkach sieciowych oraz miejscach wyjścia przewodu z urządzenia. 11) Używaj tylko akcesoriów wskazanych przez producenta. 12) Używaj tylko wózka, podstawy, statywu, uchwytu lub stolika wskazanego przez producenta lub sprzedanego z urządzeniem. W przypadku użycia wózka, zachowaj ostrożność przy przemieszczeniu zestawu wózek / urządzenie, aby uniknąć obrażeń spowodowanych jego przewróceniem się. 13) Wyłączaj urządzenie z sieci w czasie burzy i przed dłuższą przerwą w eksploatacji. 14) Wszelkie czynności serwisowe należy powierzać specjalistom. Urządzenie należy przekazać do serwisu w razie jego dowolnego uszkodzenia, takiego jak uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostanie się do wnętrza urządzenia płynu lub ciała stałego, narażenia urządzenia na oddziaływanie deszczu lub wilgoci, niewłaściwego działania albo upadku.! WPROWADZENIE Polski _3

4 wprowadzenie OSTRZEŻENIE RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM. NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE : ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY (ANI TYŁU OBUDOWY). WEWNĄTRZ NIE MA CZĘŚCI NADAJĄCYCH SIĘ DO NAPRAWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. WSZELKIE CZYNNOŚCI SERWISOWE NALEŻY POWIERZAĆ SPECJALISTOM. Ten symbol wskazuje, że wewnątrz urządzenia występuje niebezpieczne napięcie, które stwarza ryzyko porażenia prądem. Ten wykrzyknik informuje użytkownika o występowaniu w dokumentacji dostarczonej z urządzeniem ważnych instrukcji dotyczących obsługi i konserwacji. OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią. Dla uniknięcia obrażeń, urządzenie musi być starannie przymocowane do podłogi / ściany, zgodnie z instrukcją instalacji. OSTRZEŻENIE Używać tylko standardowego zasilacza wskazanego w danych technicznych. Użycie innego zasilacza może być przyczyną pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia tego produktu. Niewłaściwe podłączenie zasilania lub wymiana baterii może spowodować wybuch, pożar, porażenie prądem lub uszkodzenie produktu. Nie podłączać wielu kamer do jednego zasilacza. Przekroczenie wydajności może spowodować przegrzanie lub pożar. Starannie włączyć wtyk zasilający do gniazdka sieciowego. Niedokładne podłączenie może spowodować pożar. Starannie i mocno przymocować instalowaną kamerę. Upadek kamery może być przyczyną obrażeń. Nie umieszczać na kamerze przewodników prądu (np. śrubokrętów, monet, metalowych części itp.) ani naczyń wypełnionych wodą. Grozi to powstaniem obrażeń spowodowanych przez pożar, porażenie prądem lub upadek jakiegoś przedmiotu. Nie instalować urządzenia w miejscach wilgotnych, zapylonych ani zadymionych. Grozi to pożarem lub porażeniem prądem. Jeśli urządzenie zacznie wydzielać nietypowy zapach lub dymić, należy przerwać jego użytkowanie. W takim przypadku należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym. Dalsze użytkowanie w takim stanie grozi pożarem lub porażeniem prądem. Jeśli produkt nie działa normalnie, należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym. Nigdy nie rozbierać ani w żaden sposób nie przerabiać tego produktu. (SAMSUNG nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane przez nieuprawnione modyfikacje ani prób napraw.) Podczas czyszczenia nie rozpryskiwać wody bezpośrednio na elementy tego produktu. Grozi to pożarem lub porażeniem prądem. 4_ wprowadzenie

5 1 1 Nie umieszczać produktu w bezpośrednim zasięgu strumienia powietrza z klimatyzatora. Może to spowodować kondensację pary wodnej w przezroczystej kopułce wynikającą z różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz kamery. Jeśli produkt na być zainstalowany w miejscu, w którym panuje niska temperatura, takim jak chłodnia, należy uszczelnić silikonem rurkę z przewodami, tak aby uniemożliwić przedostawanie się powietrza z otoczenia do wnętrza obudowy. W przeciwnym razie do wnętrza obudowy może się przedostawać ciepłe, wilgotne powietrze. Różnica temperatur może wówczas spowodować wytrącanie się wilgoci lub pary wodnej. UWAGA Chronić produkt przed uderzeniem. Unikać miejsc narażonych na nadmierną wibrację i zakłócenia magnetyczne. Nie instalować produktu w miejscach narażonych na wysoką temperaturę (ponad 50 C), niską temperaturę (poniżej -10 C) lub dużą wilgotność. Grozi to pożarem lub porażeniem prądem. Przed przenoszeniem zainstalowanego produktu w inne miejsce należy wyłączyć zasilanie. Podczas burzy wyłączyć wtyczkę z gniazdka sieciowego. Podczas burzy z piorunami należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania. Nieprzestrzeganie tego zalecenia grozi pożarem lub uszkodzeniem produktu. Nie umieszczać produktu w bezpośrednim promieniowaniu słonecznym ani w bezpośrednim zasięgu oddziaływania źródeł ciepła. Grozi to pożarem. Produkt należy zainstalować w dobrze wentylowanym miejscu. Unikać kierowania kamery bezpośrednio na bardzo jasny obiekt, taki jak słońce. Grozi to uszkodzeniem przetwornika CCD. Urządzenie nie może być narażone na kapiącą ani pryskającą wodę. Nie wolno na nim stawiać przedmiotów wypełnionych płynami, na przykład wazonów. Elementem odcinającym zasilanie jest wtyk zasilania, który powinien stale pozostawać łatwo dostępny i gotowy do użytku. Kiedy kamera jest używana poza pomieszczeniami, różnica temperatur wewnątrz i na zewnątrz może powodować skraplanie pary wodnej. Z tego powoduje zaleca się instalowanie kamery w pomieszczeniu. Do użytku zewnętrznego należy używać kamery z wbudowanym wentylatorem i grzejnikiem.! WPROWADZENIE UWAGA Wymiana baterii na baterię niewłaściwego typu grozi wybuchem. Zużyte baterie i akumulatory należy usuwać zgodnie z zaleceniami. Kabla sieciowego Ethernet nie należy wyprowadzać na zewnątrz budynku. Polski _5

6 wprowadzenie PRZED ROZPOCZĘCIEM Niniejsza instrukcja zawiera informacje o posługiwaniu się rejestratorem DVR, jego krótkie przedstawienie, nazwy elementów, funkcje, opis podłączania do innych urządzeń, opis ustawień w menu itp. Prosimy o zwrócenie uwagi na następujące kwestie: Prawa autorskie do niniejszej instrukcji posiada firma SAMSUNG. Zabrania się kopiowania instrukcji bez uprzedniej pisemnej zgody firmy SAMSUNG. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty związane z produktem, które wynikły z użycia niestandardowego produktu lub z nieprzestrzegania instrukcji zawartych w tym dokumencie. Przed otwarciem obudowy systemu w celu diagnozowania problemów należy porozumieć się ze specjalistą ze sklepu, w którym produkt ten został kupiony. Przed instalacją dodatkowego twardego dysku lub podłączaniem zewnętrznego nośnika danych (pamięci USB lub twardego dysku USB) należy sprawdzić zgodność podłączanego urządzenia. Listę współpracujących produktów można uzyskać u dostawcy. Ostrzeżenie Bateria Wymiana baterii w produkcie na niewłaściwy model grozi wybuchem. Z tego powodu należy użyć baterii identycznego typu, co używana w tym produkcie. Bateria używana w produkcie ma następujące parametry: Nominalne napięcie: 3 V Nominalna pojemność: 170 mah Ciągłe, standardowe obciążenie: 0,2 ma Temperatura w środowisku pracy: -20 C ~ +85 C (-4 F ~ +185 F) Wyłączanie systemu Wyłączenie zasilania w czasie pracy produktu i wykonywanie niedozwolonych operacji może spowodować uszkodzenie twardego dysku lub produktu. Może również spowodować niewłaściwe działanie twardego dysku w produkcie. Prosimy o wyłączanie zasilania pilotem lub myszą. Po wprowadzeniu hasła w wyświetlonym menu można wyłączyć urządzenie wyłącznikiem. Dla uniknięcia uszkodzeń spowodowanych niespodziewaną przerwą w zasilaniu należy rozważyć instalację zasilacza UPS. (Pytania dotyczące zasilacza UPS należy kierować do sprzedawcy takich zasilaczy.) Temperatura w środowisku pracy Gwarantowany zakres temperatur w środowisku pracy tego produktu wynosi 0 C 40 C (32 F ~ 104 F). Produkt uruchomiony po dłuższym przechowywaniu w temperaturze niższej niż gwarantowana może nie działać właściwie. Chcąc użyć urządzenia, które przez dłuższy czas było przechowywane w niskiej temperaturze, należy je umieścić na jakiś czas w temperaturze pokojowej, a następnie uruchomić. Gwarantowany zakres temperatur dla twardego dysku wbudowanego w ten produkt wynosi 5 C 55 C (41 F ~ 131 F). Twardy dysk nie może pracować w temperaturze niższej od gwarantowanej. Port Ethernet Urządzenie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach, a całe okablowanie sygnałowe powinno być poprowadzone wewnątrz budynku. 6_ wprowadzenie

7 Zgodność ze standardami M Urządzenie zostało przebadane i uznane za spełniające limity dla urządzenia cyfrowego klasy A, zgodnie z częścią 15 Wytycznych FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami, gdy urządzenie pracuje w środowisku komercyjnym. Ten sprzęt wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwościach radiowych. W przypadku instalacji i użytkowania niezgodnie z instrukcją obsługi może powodować szkodliwe zakłócenia w łączności radiowej. Działanie urządzenia w zabudowie mieszkaniowej może spowodować szkodliwe zakłócenia. W takim przypadku użytkownik jest zobowiązany do ich wyeliminowania na własny koszt. Zawartość zestawu Po otwarciu opakowania z produktem należy umieścić produkt na płaskiej powierzchni lub w miejscu, w którym produkt ma być zainstalowany. Prosimy o sprawdzenie, czy poza głównym urządzeniem dostarczone zostały następujące elementy:! WPROWADZENIE SOC-A100(P)* SOC-A101(P)* Instrukcja obsługi Szybki Start CD Przewód zasilający Kabel VGA Uchwyt na kamerę (4 szt.) Pilot / Baterie (AAA/R03 x 2) Kabel sieci Ethernet Kabel Mini Din (4 szt.) 20 m Mysz SOC-A100(P)* SOC-A101(P)* SME-2220N SOC-A100* 2 szt. SOC-A101* 2EA SME-4220N SOC-A100* 4 szt. SME-4221N SOC-A100* 4 szt. SME-4220P SOC-A100P* 4 szt. SME-4221P SOC-A100P* 4 szt. Polski _7

8 wprowadzenie SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 2 2 Charakterystyka 3 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 6 Przed rozpoczęciem 10 Nazwy i funkcje elementów (przód) 11 Nazwy i funkcje elementów (tył) 12 Pilot 14 Kamera DIY 15 Uchwyt na kamerę PODŁĄCZANIE INNYCH URZĄDZEŃ CZYNNOŚCI WSTĘPNE Podłączanie kamery, dźwięku, głośnika, myszy i przewodu zasilającego 17 Podłączanie do wejścia / wyjścia alarmu 18 Podłączanie do sieci komputerowej Uruchamianie systemu 20 Zaloguj 21 Zaloguj 21 Wyloguj 21 Wył. zasilania PODGLĄD NA ŻYWO Układ ekranu podglądu na żywo 23 Wyświetlanie menu rozruchowego 24 Zawartość ekranu 25 Zoom 25 Nagrywanie 26 Zatrzymanie obrazu 26 Odtwarzanie (natychmiastowe odtwarzanie) 27 Ekran odtwarzania USTAWIENIA REJESTRATORA DVR Przed przystąpieniem do zmieniania ustawień 28 Konfig. systemu 29 System 32 Kamera 35 Wyświetl. 38 Dźwięk 39 Użytk. 41 Sieć 45 Zdarz./Czuj. 49 Zarzadzanie dyskami 50 Konfig. nagryw. 8_ wprowadzenie

9 KOPIE ZAPASOWE Backup WYSZUKIWANIE I ODTWARZANIE USTAWIENIA MONITORA PRZEGLĄDARKA WWW Wyszukiwanie Przed przystąpieniem do zmieniania ustawień Wstęp 67 Przeglądarka obrazu na żywo 71 Wyszukiwarka 72 Search by time (Wyszukiwanie na podstawie czasu) 72 Search by event (Wyszukiwanie na podstawie zdarzeń) 73 Ustawienia 79 Information (Informacje) 80 Korzystanie z telefonu iphone! WPROWADZENIE DODATEK Dane techniczne kamery 82 Dane techniczne produktu 85 Open Source License Report on the Product Polski _9

10 wprowadzenie NAZWY I FUNKCJE ELEMENTÓW (PRZÓD) b c Nazwa MENU/ Opis Wyświetla główne menu. Ponowne naciśnięcie przycisku [MENU] usuwa ekran menu. b c / / Działa tak samo jak przycisk zmniejszania głośności na pilocie. Działa tak samo jak przycisk zwiększania głośności na pilocie. SOURCE/ AUTO Służy do zmieniania źródła sygnału. Pełni też rolę przycisku [ENTER]. Koryguje jakość obrazu na ekranie. SCREEN SAVE Po naciśnięciu tego przycisku monitor przełącza się w tryb wygaszacza ekranu. Ponowne naciśnięcie go w trybie wygaszacza ekranu przywraca normalny tryb pracy. Kontrolki diodowe HDD: wskazuje tryb pracy twardego dysku. REC: sygnalizuje nagrywanie. NETWORK: wskazuje stan połączenia z siecią. 10_ wprowadzenie

11 NAZWY I FUNKCJE ELEMENTÓW (TYŁ) b c! WPROWADZENIE Nazwa Opis USB Zgodność z protokołem USB 0 pozwala na wykonanie kopii zapasowej sygnału wideo z twardego dysku na zewnętrzną pamięć oraz umożliwia podłączenie pamięci USB. b c AUDIO IN AUDIO OUT VIDEO OUT ALARM IN ALARM OUT VIDEO IN (1~8) VIDEO IN (5~8) Gniazdo wejścia sygnału audio (cinch). Gniazdo wyjścia sygnału audio (cinch). Gniazdo wyjścia kompozytowego sygnału wideo (BNC). Gniazdo wejścia sygnału alarmu. Gniazdo wyjścia sygnału alarmu. Gniazda służące do podłączenia kamer z wtykiem DIY (SOC-A100, SOC-A101). Gniazdo wejścia kompozytowego sygnału wideo (BNC). VGA NETWORK Zasilanie Wejście sygnału VGA. Złącze RJ-45 do podłączenia sieci komputerowej. Służy do podłączenia przewodu zasilającego. Polski _11

12 wprowadzenie PILOT DVR Funkcje dostępne po włączeniu trybu DVR przyciskiem [DVR] na pilocie. SEARCH Włącza tryb wyszukiwania obrazu. Konieczne jest wybranie uprawnionego użytkownika i podanie hasła. MODE Zmienia tryb wyświetlania. POWER Włącza / wyłącza zasilanie lub wylogowuje z systemu. Kanał Naciśnięcie przycisku z numerem kanału podczas monitoringu w czasie rzeczywistym lub w trybie wyszukiwania powoduje wyświetlenie na pełnym ekranie sygnału z kamery podłączonej do wybranego kanału. BACKUP Włącza tryb kopii zapasowej. DVR Włącza funkcję DVR. ID Służy do wybierania identyfikatora. Trzymając wciśnięty przycisk ID, wybierz dwie cyfry 0 9. Odtwarzanie Wyświetlają ekran wyszukiwania i regulują prędkość. +/ Powiększają lub zmniejszają obraz w trybie ZOOM. MENU Wyświetla różne elementy menu, w tym ustawienia, funkcje wyszukiwania i funkcje kopii zapasowej. Kierunki Służą do wskazywania wariantów w menu przy wyszukiwaniu lub odtwarzaniu nagranego filmu. RETURN Anuluje wybrane ustawienia i powoduje powrót do poprzedniego ekranu. ENTER Powoduje wybór obecnego ustawienia lub wariantu z menu. ZOOM Włącza tryb powiększenia. FREEZE Zatrzymuje obraz na ekranie. REC Rozpoczyna nagrywanie. 12_ wprowadzenie

13 Monitor Funkcje dostępne po włączeniu trybu monitora przyciskiem [MONITOR] na pilocie. AUTO Służy do automatycznej regulacji stanu ekranu. P.MODE Służy do wybierania trybu pracy ekranu. POWER Włącza funkcję wygaszacza ekranu. CYFRY [0~9] Zmieniają identyfikator systemowy. ID RESET Zmienia wartość identyfikatora na MONITOR Włącza funkcję monitora. ID Służy do wybierania identyfikatora. Trzymając wciśnięty przycisk ID, wybierz jedną cyfrę (0 9).! WPROWADZENIE +/ Reguluje głośność dźwięku. MENU Wyświetla menu ustawień. MUTE Wycisza dźwięk. Kierunki Przemieszczają kursor w górę / w dół / w lewo / w prawo. ENTER Powoduje wybór obecnego ustawienia lub wariantu z menu. UNDER SCAN Zawartość ekranus the video screen within a screen. SOURCE Służy do wybierania sygnału wejściowego. PIP Włącza lub wyłącza funkcję PIP. Zmienianie identyfikatora pilota W systemach z wieloma rejestratorami i jednym pilotem pilot będzie sterował tylko rejestratorem DVR, którego identyfikator jest identyczny z identyfikatorem wprowadzonym przyciskiem ID. Naciśnij przycisk [ID], aby sprawdzić identyfikatory REMOCON ID i SYSTEM ID. Domyślną wartością obu identyfikatorów jest 00. Aby zmienić identyfikator pilota, przytrzymaj wciśnięty przycisk [ID] i wprowadź żądane dwie cyfry (00 do 99). Zmienianie identyfikatora DVR patrz REMOTE CONTROLLER > REMOTE CONTROLLER ID. (Strona 31) Naciśnij przycisk ID na pilocie, aby sprawdzić identyfikator. 4. M Jeśli numer systemowy wprowadzony w grupie REMOTE CONTROLLER różni się od numeru wprowadzonego za pomocą pilota, nie działają żadne przyciski oprócz [ID]. W trybie DVR, przyciskiem [ID] na pilocie można wybrać numer od 00 do 99. W trybie MONITOR, przyciskiem [ID] na pilocie można wybrać numer od 0 do 9. Polski _13

14 wprowadzenie KAMERA DIY Wyposażona w diody podczerwone i czujnik oświetlenia, może służyć do monitoringu w nocy i za dnia. Kamera może być używana zarówno na zewnątrz, jak i w pomieszczeniach. Nazwy elementów SOC-A100 SOC-A101 b c c Nazwa Rowek mocowania kamery b Dioda podczerwona c Obiektyw Czujnik oświetlenia Kabel przyłączeniowy DVR Opis Rowek służący do zamocowania w uchwycie. Jeden rowek znajduje się u góry, a drugi u dołu. Działanie diod podczerwonych steruje czujnik oświetlenia. Ogniskowa wynosząca 3,8 mm umożliwia monitoring stosunkowo długiej strefy. Wykrywa wpadające światło w celu sterowania diodami podczerwonymi. Należy go podłączyć bezpośrednio do rejestratora DVR, bez używania określonego przewodu zasilającego. Do podłączenia zdalnej kamery można użyć kabla mini DIN. Kabel Mini Din c b EKRAN b 12 V c WIDEO 14_ wprowadzenie

15 Instalacja kamery Dostarczony uchwyt umożliwia instalację kamery na ścianie, na suficie, na półce lub w żądanym miejscu. Wybierz miejsce, w którym chcesz zainstalować kamerę. Upewnij się, że wybrane miejsce wytrzyma ciężar kamery. Używając wkrętów z łbem krzyżowym (M4 X L15), zamontuj uchwyt kamery na ścianie lub na suficie. Umieść kamerę w wybranym miejscu i dopasuj otwór u góry lub u dołu kamery do śruby mocującej uchwytu. Obracaj kamerę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wkręty M4 x L15 ściana lub sufit! WPROWADZENIE UCHWYT NA KAMERĘ Do instalacji kamery na ścianie, na suficie lub na półce można użyć uchwytu na kamerę. Uchwyt na kamerę dane techniczne Nazwa Zastosowanie Instalacja Wymiary Waga Temperatura w środowisku pracy Akcesoria W pomieszczeniach Ściana lub sufit Opis 57 (szer.) x 47,2 (wys.) x 100,5 (dł.) mm/ 2,25 (szer.) x 1,86 (wys.) x 3,95 (dł.) cal 130g (0,29 lbs) -10 C ~ 50 C (14 F ~ 122 F) WKRĘT (M4 x L15): 3 szt. Regulacja uchwytu na kamerę Wybierz miejsce instalacji przystosowane do obciążenia instalowanym sprzętem. Używając dostarczonych wkrętów (M4 x L15), przymocuj uchwyt na kamerę do ściany. Polski _15

16 wprowadzenie Ustaw kamerę tak, by była skierowana na monitorowaną strefę. Dokręć zacisk na uchwycie na kamerę. Zainstaluj kamerę na śrubie uchwytu. W tym celu obracaj kamerę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 4. Odkręć nieco zacisk przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wyreguluj 5. pozycję kamery. Dokręć zacisk zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby unieruchomić kamerę. Podłącz kabel kamery do kamery. Zacisk 16_ wprowadzenie

17 podłączanie innych urządzeń PODŁĄCZANIE KAMERY, DŹWIĘKU, GŁOŚNIKA, MYSZY I PRZEWODU ZASILAJĄCEGO! PODŁĄCZANIE INNYCH URZĄDZEŃ PODŁĄCZANIE DO WEJŚCIA / WYJŚCIA ALARMU Podłączanie wejściowego sygnału alarmu Złącze wejścia sygnału alarmu. Podłącz jedną żyłę dwużyłowej linii sygnału z czujnika do złącza wejścia alarmowego, a drugą do złącza [G]. Podłączanie wyjściowego sygnału alarmu Złącze wyjścia sygnału alarmu. Podłącz jedną żyłę dwużyłowej linii czujnika sygnału do złącza wyjścia alarmowego, a drugą do złącza [COM]. Polski _17

18 podłączanie innych urządzeń PODŁĄCZANIE DO SIECI KOMPUTEROWEJ Konfiguracja systemu lokalnego Do połączenia rejestratora DVR z lokalnym komputerem, który ma służyć do sterowania zdalnym rejestratorem DVR lub sprawdzania nagrań z rejestratora, należy użyć routera lub koncentratora znajdujących się w obrębie jednej sieci lokalnej. Router IP lub koncentrator Komputer lokalny 1 Komputer lokalny 2 DVR Podłącz port sieci (z tyłu rejestratora DVR) do routera lub koncentratora. Podłącz port sieci lokalnego komputera do routera lub koncentratora. Wprowadź w lokalnym komputerze ADRES IP:PORT SERWERA WWW przypisane rejestratorowi DVR. Pojawi się ekran przeglądarki sieciowej rejestratora DVR. M Dalszych informacji należy szukać w punkcie Połączenia i ustawienia sieciowe. (Strona 43) 18_ podłączanie innych urządzeń

19 Konfiguracja pełnego systemu Do połączenia produktu z siecią komputerową można wykorzystać złącze Ethernet 10/100 Mb/s. Podłączenie do sieci komputerowej pozwala na korzystanie z różnych funkcji, takich jak zdalny monitoring, zdalne wyszukiwanie i zdalne sterowanie. Router IP lub koncentrator Modem kablowy / ADSL DVR Komputer lokalny 1 Komputer lokalny 2 or Bezpośrednia sieć lokalna (LAN) (stały / statyczny adres IP) INTERNET DVR Serwer DDNS (websamsung.net) Zewnętrzny komputer 1 Zewnętrzny komputer 2! PODŁĄCZANIE INNYCH URZĄDZEŃ 4. Podłącz kabel LAN modemu kablowego / ADSL lub linii LAN ze stałym / statycznym adresem IP do portu WAN routera IP. Podłącz porty LAN routera IP do portu Ethernet konfigurowanego rejestratora DVR i portu Ethernet lokalnego komputera używanego do konfigurowania. Podłącz kabel wideo kamery do monitora. Włącz monitor. W przypadku korzystania z linii ze stałym (statycznym) adresem IP lub linii z dynamicznie przydzielanym adresem IP (modemu kablowego lub modemu ADSL) posiadających jeden adres IP (dynamiczny lub stały) i równoczesnego korzystania z więcej niż jednego urządzenia internetowego (na przykład z komputera i rejestratora DVR bądź z kilku rejestratorów DVR): konieczne jest użycie routera IP (różniącego się od prostego koncentratora sieciowego). Router musi być skonfigurowany do współpracy z rejestratorem DVR. Komputer, który ma być użyty do konfigurowania, musi się znajdować w sieci lokalnej routera. W przypadku korzystania z istniejącego, wcześniej skonfigurowanego routera może być konieczna ponowna konfiguracja podstawowych parametrów routera. Zaleca się jednak zapoznanie się z całą poniższą instrukcją i wykonanie opisanych w niej czynności. Niezależnie od tego, czy używany jest istniejący, czy nowy router, niezbędne będzie skonfigurowanie przekierowania portów. Polski _19

20 czynności wstępne URUCHAMIANIE SYSTEMU Włącz przewód zasilający rejestratora DVR do gniazdka sieciowego. Pojawi się ekran inicjalizacji. ZALOGUJ Aby używać rejestratora DVR, po uruchomieniu systemu trzeba się zalogować. Logowanie jest konieczne do użycia funkcji rejestratora DVR. Wybierz konto użytkownika, na które chcesz się zalogować. Wprowadź hasło. ZALOGUJ ID UŻYTK. admin Domyślnym użytkownikiem jest admin, a hasłem # $ % & * ( ) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R / S T U V W X Y Z _ a WPISZ ANULUJ 20_ czynności wstępne

21 ZALOGUJ Aby wybrać z menu warianty Logout, System setup (ustawienia systemowe), Record Setup, Backup i Search, trzeba się zalogować. Próba uzyskania dostępu do chronionych menu powoduje wyświetlenie okna dialogowego logowania. ZALOGUJ Wybierz konto użytkownika, wprowadź hasło i naciśnij ID UŻYTK. admin HASŁO przycisk <WPISZ>. WYLOGUJ Domyślnym użytkownikiem jest admin, a hasłem Użytkownicy, których dostęp do menu jest ograniczony, nie pojawiają się na liście użytkowników. Pojawi się ekran menu # $ % & * ( ) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R / S T U V W X Y Z _ a Jeśli system nie będzie używany przez dłuższy czas, należy się z niego wylogować, by uniemożliwić dostęp innym użytkownikom. Naciśnij przycisk < > w menu rozruchowym lub naciśnij przycisk [POWER] na pilocie. Naciśnij przycisk <WYLOGUJ>. Nastąpi automatyczne wylogowanie. WPISZ WYLOGUJ ANULUJ! CZYNNOŚCI WSTĘPNE ZASILANIA WYJDŹ ZASILANIA Zamknięcie systemu jest możliwe tylko po zalogowaniu się do rejestratora DVR. Naciśnij przycisk < > w menu rozruchowym lub naciśnij przycisk [POWER] na pilocie. 4. Naciśnij przycisk < ZASILANIA>. Wprowadź hasło i naciśnij przycisk <WPISZ>. Wyłącz zasilanie wyłącznikiem. ZASILANIA ID UŻYTK. admin # $ % & * ( ) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R / S T U V W X Y Z _ a WPISZ ANULUJ Polski _21

22 podgląd na żywo UKŁAD EKRANU PODGLĄDU NA ŻYWO Ikony na ekranie podglądu na żywo b c MENU BACKUP WYSZUK. WYŚW. PTZ ZOOM NAGR. NAD. Nazwa Nazwa kamery Wyświetla nazwę kamery. C : wskazuje nagrywanie ciągłe. Opis b Tryby nagrywania A : wskazuje nagrywanie przy alarmie. M : wskazuje nagrywanie ruchu. I : wskazuje nagrywanie chwilowe. c Zatrzymanie obrazu Menu rozruchowe Wskazuje tryb zatrzymania. Zawiera aktualną godzinę, menu i informacje o stanie. 22_ podgląd na żywo

23 WYŚWIETLANIE MENU ROZRUCHOWEGO Można korzystać z menu rozruchowego, które pojawia się u dołu ekranu podglądu na żywo. Aby wyświetlić menu rozruchowe, przemieść kursor na ekranie podglądu na żywo lub naciśnij przycisk [MENU] na pilocie. Używając przycisków kierunku lub kursora, wybierz żądane menu. M Czas wyświetlania menu rozruchowego można określić, wybierając WYŚWIETL. > INF. EKR. > LIMIT CZASU PASKA STANU. (Strona 35) MENU BACKUP WYSZUK. WYŚW. PTZ ZOOM NAGR. b c MENU BACKUP WYSZUK. WYŚW. PTZ ZOOM NAGR. NAD. NAD.! PODGLĄD NA ŻYWO Nazwa Wylogowanie / wyłączanie b c MENU Data / Godzina BACKUP WYSZUK. WYŚW. ZOOM NAGR. Stan sieci Twardy dysk Opis Powoduje wyświetlenie okna dialogowego wylogowania lub wyłączania. Wskazanie aktualnej godziny. Wyświetla okno konfiguracji ustawień nagrywania. Wyświetla ekran kopii zapasowej. Wyświetla ekran wyszukiwania. Wyświetla okno dialogowe przełączania między trybem dzielonym a sekwencyjnym. Powiększa obraz z wybranego kanału. Rozpoczyna ręczne nagrywanie. Wskazuje stan połączenia z przeglądarką www. Wyświetla tryb zapisu na twardym dysku (z zastępowaniem lub bez). Polski _23

24 podgląd na żywo ZAWARTOŚĆ EKRANU Można wybrać tryb dzielony lub użyć funkcji automatycznej sekwencji. Zmienianie trybu ekranu Do wyboru są następujące tryby: jeden obraz, podział na 4, podział na 6, podział na 8 i podział na 9. Naciśnij przycisk <WYŚW.> w menu rozruchowym lub naciśnij przycisk [MODE] na pilocie. Wybierz z menu opcji podziału jeden z trybów dzielonych. MENU BACKUP WYSZUK. WYŚW. PTZ ZOOM NAGR. NAD. CH1 CH2 CH4 CH5 CH7 CH8 Podział na 9 CH3 CH6 CH9 CH1 CH3 CH5 CH3 CH2 CH4 CH6 CH4 5-8 Podział na CH1 CH2 CH4 CH3 CH4 CH5 CH5 CH2 CH3 CH3 CH3 CH6 CH4 CH3 CH6 CH4 CH5 CH Podział na CH1 CH5 CH6 CH7 Podział na 8 CH2 CH3 CH4 CH8 Automatyczna sekwencja Można użyć funkcji automatycznej sekwencji. Naciśnij przycisk <WYŚW.> w menu rozruchowym lub naciśnij przycisk [MODE] na pilocie. CH8 CH7 CH6 Kiedy pojawi się menu wyboru trybu dzielonego, naciśnij CH5 CH4 CH3 przycisk < >. CH2 CH1 Podczas przejścia ekran przełącza się w tryb jednego obrazu. M Częstość zmian zawartości ekranu można zmieniać w menu KONFIG. SYSTEMU > WYŚWIETL. > MONITOR > WYŚW. OBR. SEKW.. (Strona 35) To samo menu pozwala na dodanie sekwencji. Tryb jednego obrazu _ podgląd na żywo

25 ZOOM Ta funkcja jest dostępna tylko podczas wyświetlania jednego obrazu. W trybie wyświetlania jednego obrazu wybierz żądany fragment obrazu i użyj funkcji Zoom, aby go powiększyć. Naciśnij przycisk <ZOOM> w menu rozruchowym lub naciśnij przycisk [ZOOM] na pilocie. Pojawi się pole powiększania wybranego obszaru. Można także kliknąć w dowolnym miejscu prawym przyciskiem myszy i z wyświetlonego menu kontekstowego wybrać wariant <ZOOM>. 4. Aby powiększyć obraz, naciśnij przycisk [+] na pilocie lub kliknij na ikonie < >. Do wyboru jest 15 ustawień wielkości. Powiększony fragment jest zaznaczony białą ramką, której wielkość można zmieniać przyciskami ( ). Aby zmniejszyć powiększenie obrazu, naciśnij przycisk [ ] na pilocie lub kliknij na ikonie < >. Zmniejszanie powoduje wybór kolejnych powiększeń w odwrotnej kolejności. Aby zakończyć powiększanie obrazu, naciśnij przycisk [RETURN] na pilocie lub kliknij na ikonie wyjścia < > w prawym górnym rogu. X 9! PODGLĄD NA ŻYWO NAGRYWANIE Tryb podglądu na żywo pozwala na bezpośrednie rozpoczęcie nagrywania, niezależnie od innych ustawień nagrywania. Naciśnij przycisk <NAGR.> w menu rozruchowym lub naciśnij przycisk [REC] na pilocie. Można także kliknąć w dowolnym miejscu prawym przyciskiem myszy i z wyświetlonego menu kontekstowego wybrać wariant <ROZP. NAGRYW.>. Po rozpoczęciu nagrywania wariant <ROZP. NAGRYW.> zmienia się na <ZATRZ. NAGRYW.>. Natychmiast rozpocznie się nagrywanie, a w prawym górnym rogu pojawi się znak <I>. MENU BACKUP WYSZUK. WYŚW. PTZ ZOOM NAGR. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk <NAGR.> lub kliknij na wariancie <ZATRZ. NAGRYW.>. NAD. Polski _25

4-KANAŁOWY SYSTEM DVR

4-KANAŁOWY SYSTEM DVR 4-KANAŁOWY SYSTEM DVR Instrukcja obsługi SRD-476D 4-kanałowy system DVR Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2014 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowi zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI 4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI Instrukcja obsługi SRD-480D 4-Kanałowy Rejestrator DVR HD-SDI Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator audio/video DVR

Cyfrowy rejestrator audio/video DVR Cyfrowy rejestrator audio/ video DVR SHR-5040 SHR-5042 Polish Cyfrowy rejestrator audio/video DVR instrukcja obsługi Właściwa utylizacja produktu (Zużyty s przęt elektryczny i elektroniczny) Symbol ten

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi

Nowy Monitor LCD DVR Combo 19 Instrukcja obsługi Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi Wersja polska 1.0 Model: PCS-19/DVR-08 OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10

Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 P/N 1068258 REV B ISS 06JUL09 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Producent Certyfikaty i zgodność Dyrektywy Unii

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN)

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR SIMTEC 916T i 908T i 904T INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 / 8 / 16 KANAŁOWY WERSJA V1.0 Dziękujemy za zakup Cyfrowego Rejestratora Wideo. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Rejestratora Wideo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku.

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V Podręcznik obsługi Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM,

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001 KAMERA SIECIOWA Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001 Kamera Sieciowa Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowi zastrzeżone logo

Bardziej szczegółowo

Kamera sieciowa Instrukcja obsługi

Kamera sieciowa Instrukcja obsługi SNC-B2331(P) Kamera sieciowa Instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. W celu uzyskania pełniejszej obsługi odwiedź naszą witrynę. www.samsungsecurity.com Zgodność

Bardziej szczegółowo

Zanim przystąpisz do użytkowania urządzenia, zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi.

Zanim przystąpisz do użytkowania urządzenia, zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi. Rejestrator cyfrowy DVS 04DR Ver 1.06 Instrukcja obsługi Zanim przystąpisz do użytkowania urządzenia, zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi. UWAGA Rejestrator musi być uziemiony Rejestrator powinien

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04D1-E+(X1) K2 XVR-04D1+(X2) K2 XVR-08D1-E+ K2 XVR-08D1+ K2 XVR-16D1-E+ K2 XVR-16D1+

K2 XVR-04D1-E+(X1) K2 XVR-04D1+(X2) K2 XVR-08D1-E+ K2 XVR-08D1+ K2 XVR-16D1-E+ K2 XVR-16D1+ Rejestrator Cyfrowy SERIE 960H: K2 K2 K2 K2 XVR-08D1+ K2 K2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. 2013.10 Strona 1 / 50

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Cyfrowe Rejestratory Wideo

Podręcznik użytkownika Cyfrowe Rejestratory Wideo Podręcznik użytkownika Cyfrowe Rejestratory Wideo GRI-K1104A 4-kanałowy Cyfrowy Rejestrator IP-Wideo H.264 GRI-K2208A 8-kanałowy Cyfrowy Rejestrator IP-Wideo H.264 GRI-K1104A.74.1.25.10.2012 ASP AG Zawartość:

Bardziej szczegółowo

Kamera sieciowa Instrukcja obsługi

Kamera sieciowa Instrukcja obsługi SNC-B5368(P) Kamera sieciowa Instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. W celu uzyskania pełniejszej obsługi odwiedź naszą witrynę. www.samsungsecurity.com Zgodność

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi

Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi Witamy! Dziękujemy za zakup naszego rejestratora! Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi Niniejszy podręcznik jest przeznaczony do instalacji i eksploatacji na twoim systemie. Znajdziesz tu informacje

Bardziej szczegółowo

RC-4300D RC-4300WD 1

RC-4300D RC-4300WD 1 RC-4300D RC-4300WD 1 WSTĘP. UWAGI BEZPIECZEŃSTWA. WYJAŚNIENIA SYMBOLI Symbol ten oznacza ważną informację dla użytkownika dotyczącą działania lub serwisowania urządzenia zawartą w literaturze dotyczącą

Bardziej szczegółowo

IP kamera serii VIPC. (Kamera sieciowa) Instrukcja użytkownika V1.02

IP kamera serii VIPC. (Kamera sieciowa) Instrukcja użytkownika V1.02 IP kamera serii VIPC (Kamera sieciowa) Instrukcja użytkownika V1.02 VIPC-D02MV VIPC-B02MV Witamy Dziękujemy za zakup naszego urządzenia! Przed przystąpieniem do pracy prosimy o zapoznanie się z zaleceniami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu GE Security Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu P/N DVSR-xU_PL REV2-23 ISS 04MAR09 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Certyfikaty i zgodność z przepisami

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą Rejestrator cyfrowy serii Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA (M_Ver. 1.2_HD(20100914)) Kompresja Video H.264 Rejestrator Cyfrowy HD-SDI O instrukcji Przed zainstalowaniem i użyciem produktu, prosimy uważnie przeczytać poniższą instrukcję.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo