MONITOR LCD 22" Z WBUDOWANYM 8-KANAŁOWYM REJESTRATOREM DVR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITOR LCD 22" Z WBUDOWANYM 8-KANAŁOWYM REJESTRATOREM DVR"

Transkrypt

1 MONITOR LCD 22" Z WBUDOWANYM 8-KANAŁOWYM REJESTRATOREM DVR Instrukcja obsługi SME-2220N/4220N/4221N/4220P/4221P

2 wprowadzenie CHARAKTERYSTYKA Produkt umożliwia współbieżne, 8-kanałowe nagrywanie obrazów z kamer wraz z dźwiękiem. Zapewnia doskonałą jakość obrazu. Umożliwia podgląd na żywo i późniejsze sprawdzanie nagrań. Można również odtwarzać zdalne filmy, wyszukiwać poprzednie nagrania i zmieniać ustawienia rejestratora DVR przez sieć. Produkt umożliwia ominięcie systemu operacyjnego Windows i realizację systemu dedykowanego dla rejestratora DVR, opartego na komponentach sprzętowych tego produktu, co zapewnia stabilne działanie. Przed konwersją filmu analogowego na cyfrowy, produkt dokonuje kompresji 8 kanałów sygnału wejściowego z kamer do formatu H.264. Umożliwia to efektywne wykorzystanie miejsca na twardym dysku. Można używać pilota, myszy i / lub przycisków wyszukiwania na płycie przedniej do zatrzymywania obrazu, odtwarzania w przyspieszonym tempie, odtwarzania wstecz i monitorowania zdarzeń takich jak czas, ruch bądź alarm. Dostępne są różne tryby nagrywania: ciągły, ruchu i alarmowy. Zgodność z DDNS (możliwość używania zarówno dynamicznych, jak i statycznych adresów IP) Wykonywanie kopii zapasowych przez USB Niezależne ustawienia rozdzielczości dla poszczególnych kanałów Niezależne ustawienia strefy ruchu dla poszczególnych kanałów Trójzadaniowość: zapis i zdalny podgląd podczas wyszukiwania Nagrywanie wykrytego ruchu Ochrona przed nieuprawnionym dostępem i utratą danych za pomocą systemu haseł Możliwość obsługi pilotem i myszą Zgodność ze zwykłymi kamerami DIY i kamerami BNC Wysoka jakość i szybkość zmian obrazu nagrywanego w czasie rzeczywistym. - NTSC : do 240 klatek (dla obrazu 352 x 240) - PAL : do 200 klatek (dla obrazu 352 x 288) Wysoka jakość nagrywania i odtwarzania. - NTSC : rozdzielczość 704 x PAL : rozdzielczość 704 x 576 Wyszukiwanie z dużą / małą prędkością (lista wyszukiwania / szybkie wyszukiwanie) Ciągłe nagrywanie w trybie zastępowania zawartości dysku Możliwość równoczesnego wykorzystania w roli monitora LCD i rejestratora DVR. Możliwość wyświetlenia ekranu LCD przez włączenie trybu PIP przy włączonej funkcji DVR lub wyświetlenia ekranu DVR w trybie PIP przy włączonej funkcji LCD. 2_ wprowadzenie

3 WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem urządzenia uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Przestrzegaj wszystkich zamieszczonych poniżej instrukcji dotyczących bezpieczeństwa. Zachowaj tę instrukcję w łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w przyszłości. 1) Przeczytaj niniejszą instrukcję. 2) Zachowaj niniejszą instrukcję. 3) Stosuj się do wszystkich ostrzeżeń. 4) Przestrzegaj wszystkich zaleceń. 5) Nie używaj urządzenia w pobliżu wody. 6) Do czyszczenia używaj tylko suchej ściereczki. 7) Nie zasłaniaj żadnych otworów wentylacyjnych. Zainstaluj urządzenie zgodnie z instrukcją producenta. 8) Nie instaluj urządzenia w pobliżu jakichkolwiek źródeł ciepła, takich jak grzejniki, nawiewy, piece i inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło. 9) Nie usuwaj zabezpieczeń z wtyczki ze spolaryzowanymi biegunami lub z uziemieniem. Wtyczka z polaryzacją ma dwa wtyki o różnej szerokości. Wtyczka z uziemieniem ma dwa wtyki oraz kołek uziemiający. Zadaniem szerokiego wtyku i kołka uziemiającego jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka sieciowego, skontaktuj się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka. 10) Chroń przewód zasilający przed podeptaniem i ściskaniem, zwłaszcza przy wtyczkach, gniazdkach sieciowych oraz miejscach wyjścia przewodu z urządzenia. 11) Używaj tylko akcesoriów wskazanych przez producenta. 12) Używaj tylko wózka, podstawy, statywu, uchwytu lub stolika wskazanego przez producenta lub sprzedanego z urządzeniem. W przypadku użycia wózka, zachowaj ostrożność przy przemieszczeniu zestawu wózek / urządzenie, aby uniknąć obrażeń spowodowanych jego przewróceniem się. 13) Wyłączaj urządzenie z sieci w czasie burzy i przed dłuższą przerwą w eksploatacji. 14) Wszelkie czynności serwisowe należy powierzać specjalistom. Urządzenie należy przekazać do serwisu w razie jego dowolnego uszkodzenia, takiego jak uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostanie się do wnętrza urządzenia płynu lub ciała stałego, narażenia urządzenia na oddziaływanie deszczu lub wilgoci, niewłaściwego działania albo upadku.! WPROWADZENIE Polski _3

4 wprowadzenie OSTRZEŻENIE RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM. NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE : ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY (ANI TYŁU OBUDOWY). WEWNĄTRZ NIE MA CZĘŚCI NADAJĄCYCH SIĘ DO NAPRAWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. WSZELKIE CZYNNOŚCI SERWISOWE NALEŻY POWIERZAĆ SPECJALISTOM. Ten symbol wskazuje, że wewnątrz urządzenia występuje niebezpieczne napięcie, które stwarza ryzyko porażenia prądem. Ten wykrzyknik informuje użytkownika o występowaniu w dokumentacji dostarczonej z urządzeniem ważnych instrukcji dotyczących obsługi i konserwacji. OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią. Dla uniknięcia obrażeń, urządzenie musi być starannie przymocowane do podłogi / ściany, zgodnie z instrukcją instalacji. OSTRZEŻENIE Używać tylko standardowego zasilacza wskazanego w danych technicznych. Użycie innego zasilacza może być przyczyną pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia tego produktu. Niewłaściwe podłączenie zasilania lub wymiana baterii może spowodować wybuch, pożar, porażenie prądem lub uszkodzenie produktu. Nie podłączać wielu kamer do jednego zasilacza. Przekroczenie wydajności może spowodować przegrzanie lub pożar. Starannie włączyć wtyk zasilający do gniazdka sieciowego. Niedokładne podłączenie może spowodować pożar. Starannie i mocno przymocować instalowaną kamerę. Upadek kamery może być przyczyną obrażeń. Nie umieszczać na kamerze przewodników prądu (np. śrubokrętów, monet, metalowych części itp.) ani naczyń wypełnionych wodą. Grozi to powstaniem obrażeń spowodowanych przez pożar, porażenie prądem lub upadek jakiegoś przedmiotu. Nie instalować urządzenia w miejscach wilgotnych, zapylonych ani zadymionych. Grozi to pożarem lub porażeniem prądem. Jeśli urządzenie zacznie wydzielać nietypowy zapach lub dymić, należy przerwać jego użytkowanie. W takim przypadku należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym. Dalsze użytkowanie w takim stanie grozi pożarem lub porażeniem prądem. Jeśli produkt nie działa normalnie, należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym. Nigdy nie rozbierać ani w żaden sposób nie przerabiać tego produktu. (SAMSUNG nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane przez nieuprawnione modyfikacje ani prób napraw.) Podczas czyszczenia nie rozpryskiwać wody bezpośrednio na elementy tego produktu. Grozi to pożarem lub porażeniem prądem. 4_ wprowadzenie

5 1 1 Nie umieszczać produktu w bezpośrednim zasięgu strumienia powietrza z klimatyzatora. Może to spowodować kondensację pary wodnej w przezroczystej kopułce wynikającą z różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz kamery. Jeśli produkt na być zainstalowany w miejscu, w którym panuje niska temperatura, takim jak chłodnia, należy uszczelnić silikonem rurkę z przewodami, tak aby uniemożliwić przedostawanie się powietrza z otoczenia do wnętrza obudowy. W przeciwnym razie do wnętrza obudowy może się przedostawać ciepłe, wilgotne powietrze. Różnica temperatur może wówczas spowodować wytrącanie się wilgoci lub pary wodnej. UWAGA Chronić produkt przed uderzeniem. Unikać miejsc narażonych na nadmierną wibrację i zakłócenia magnetyczne. Nie instalować produktu w miejscach narażonych na wysoką temperaturę (ponad 50 C), niską temperaturę (poniżej -10 C) lub dużą wilgotność. Grozi to pożarem lub porażeniem prądem. Przed przenoszeniem zainstalowanego produktu w inne miejsce należy wyłączyć zasilanie. Podczas burzy wyłączyć wtyczkę z gniazdka sieciowego. Podczas burzy z piorunami należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania. Nieprzestrzeganie tego zalecenia grozi pożarem lub uszkodzeniem produktu. Nie umieszczać produktu w bezpośrednim promieniowaniu słonecznym ani w bezpośrednim zasięgu oddziaływania źródeł ciepła. Grozi to pożarem. Produkt należy zainstalować w dobrze wentylowanym miejscu. Unikać kierowania kamery bezpośrednio na bardzo jasny obiekt, taki jak słońce. Grozi to uszkodzeniem przetwornika CCD. Urządzenie nie może być narażone na kapiącą ani pryskającą wodę. Nie wolno na nim stawiać przedmiotów wypełnionych płynami, na przykład wazonów. Elementem odcinającym zasilanie jest wtyk zasilania, który powinien stale pozostawać łatwo dostępny i gotowy do użytku. Kiedy kamera jest używana poza pomieszczeniami, różnica temperatur wewnątrz i na zewnątrz może powodować skraplanie pary wodnej. Z tego powoduje zaleca się instalowanie kamery w pomieszczeniu. Do użytku zewnętrznego należy używać kamery z wbudowanym wentylatorem i grzejnikiem.! WPROWADZENIE UWAGA Wymiana baterii na baterię niewłaściwego typu grozi wybuchem. Zużyte baterie i akumulatory należy usuwać zgodnie z zaleceniami. Kabla sieciowego Ethernet nie należy wyprowadzać na zewnątrz budynku. Polski _5

6 wprowadzenie PRZED ROZPOCZĘCIEM Niniejsza instrukcja zawiera informacje o posługiwaniu się rejestratorem DVR, jego krótkie przedstawienie, nazwy elementów, funkcje, opis podłączania do innych urządzeń, opis ustawień w menu itp. Prosimy o zwrócenie uwagi na następujące kwestie: Prawa autorskie do niniejszej instrukcji posiada firma SAMSUNG. Zabrania się kopiowania instrukcji bez uprzedniej pisemnej zgody firmy SAMSUNG. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty związane z produktem, które wynikły z użycia niestandardowego produktu lub z nieprzestrzegania instrukcji zawartych w tym dokumencie. Przed otwarciem obudowy systemu w celu diagnozowania problemów należy porozumieć się ze specjalistą ze sklepu, w którym produkt ten został kupiony. Przed instalacją dodatkowego twardego dysku lub podłączaniem zewnętrznego nośnika danych (pamięci USB lub twardego dysku USB) należy sprawdzić zgodność podłączanego urządzenia. Listę współpracujących produktów można uzyskać u dostawcy. Ostrzeżenie Bateria Wymiana baterii w produkcie na niewłaściwy model grozi wybuchem. Z tego powodu należy użyć baterii identycznego typu, co używana w tym produkcie. Bateria używana w produkcie ma następujące parametry: Nominalne napięcie: 3 V Nominalna pojemność: 170 mah Ciągłe, standardowe obciążenie: 0,2 ma Temperatura w środowisku pracy: -20 C ~ +85 C (-4 F ~ +185 F) Wyłączanie systemu Wyłączenie zasilania w czasie pracy produktu i wykonywanie niedozwolonych operacji może spowodować uszkodzenie twardego dysku lub produktu. Może również spowodować niewłaściwe działanie twardego dysku w produkcie. Prosimy o wyłączanie zasilania pilotem lub myszą. Po wprowadzeniu hasła w wyświetlonym menu można wyłączyć urządzenie wyłącznikiem. Dla uniknięcia uszkodzeń spowodowanych niespodziewaną przerwą w zasilaniu należy rozważyć instalację zasilacza UPS. (Pytania dotyczące zasilacza UPS należy kierować do sprzedawcy takich zasilaczy.) Temperatura w środowisku pracy Gwarantowany zakres temperatur w środowisku pracy tego produktu wynosi 0 C 40 C (32 F ~ 104 F). Produkt uruchomiony po dłuższym przechowywaniu w temperaturze niższej niż gwarantowana może nie działać właściwie. Chcąc użyć urządzenia, które przez dłuższy czas było przechowywane w niskiej temperaturze, należy je umieścić na jakiś czas w temperaturze pokojowej, a następnie uruchomić. Gwarantowany zakres temperatur dla twardego dysku wbudowanego w ten produkt wynosi 5 C 55 C (41 F ~ 131 F). Twardy dysk nie może pracować w temperaturze niższej od gwarantowanej. Port Ethernet Urządzenie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach, a całe okablowanie sygnałowe powinno być poprowadzone wewnątrz budynku. 6_ wprowadzenie

7 Zgodność ze standardami M Urządzenie zostało przebadane i uznane za spełniające limity dla urządzenia cyfrowego klasy A, zgodnie z częścią 15 Wytycznych FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami, gdy urządzenie pracuje w środowisku komercyjnym. Ten sprzęt wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwościach radiowych. W przypadku instalacji i użytkowania niezgodnie z instrukcją obsługi może powodować szkodliwe zakłócenia w łączności radiowej. Działanie urządzenia w zabudowie mieszkaniowej może spowodować szkodliwe zakłócenia. W takim przypadku użytkownik jest zobowiązany do ich wyeliminowania na własny koszt. Zawartość zestawu Po otwarciu opakowania z produktem należy umieścić produkt na płaskiej powierzchni lub w miejscu, w którym produkt ma być zainstalowany. Prosimy o sprawdzenie, czy poza głównym urządzeniem dostarczone zostały następujące elementy:! WPROWADZENIE SOC-A100(P)* SOC-A101(P)* Instrukcja obsługi Szybki Start CD Przewód zasilający Kabel VGA Uchwyt na kamerę (4 szt.) Pilot / Baterie (AAA/R03 x 2) Kabel sieci Ethernet Kabel Mini Din (4 szt.) 20 m Mysz SOC-A100(P)* SOC-A101(P)* SME-2220N SOC-A100* 2 szt. SOC-A101* 2EA SME-4220N SOC-A100* 4 szt. SME-4221N SOC-A100* 4 szt. SME-4220P SOC-A100P* 4 szt. SME-4221P SOC-A100P* 4 szt. Polski _7

8 wprowadzenie SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 2 2 Charakterystyka 3 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 6 Przed rozpoczęciem 10 Nazwy i funkcje elementów (przód) 11 Nazwy i funkcje elementów (tył) 12 Pilot 14 Kamera DIY 15 Uchwyt na kamerę PODŁĄCZANIE INNYCH URZĄDZEŃ CZYNNOŚCI WSTĘPNE Podłączanie kamery, dźwięku, głośnika, myszy i przewodu zasilającego 17 Podłączanie do wejścia / wyjścia alarmu 18 Podłączanie do sieci komputerowej Uruchamianie systemu 20 Zaloguj 21 Zaloguj 21 Wyloguj 21 Wył. zasilania PODGLĄD NA ŻYWO Układ ekranu podglądu na żywo 23 Wyświetlanie menu rozruchowego 24 Zawartość ekranu 25 Zoom 25 Nagrywanie 26 Zatrzymanie obrazu 26 Odtwarzanie (natychmiastowe odtwarzanie) 27 Ekran odtwarzania USTAWIENIA REJESTRATORA DVR Przed przystąpieniem do zmieniania ustawień 28 Konfig. systemu 29 System 32 Kamera 35 Wyświetl. 38 Dźwięk 39 Użytk. 41 Sieć 45 Zdarz./Czuj. 49 Zarzadzanie dyskami 50 Konfig. nagryw. 8_ wprowadzenie

9 KOPIE ZAPASOWE Backup WYSZUKIWANIE I ODTWARZANIE USTAWIENIA MONITORA PRZEGLĄDARKA WWW Wyszukiwanie Przed przystąpieniem do zmieniania ustawień Wstęp 67 Przeglądarka obrazu na żywo 71 Wyszukiwarka 72 Search by time (Wyszukiwanie na podstawie czasu) 72 Search by event (Wyszukiwanie na podstawie zdarzeń) 73 Ustawienia 79 Information (Informacje) 80 Korzystanie z telefonu iphone! WPROWADZENIE DODATEK Dane techniczne kamery 82 Dane techniczne produktu 85 Open Source License Report on the Product Polski _9

10 wprowadzenie NAZWY I FUNKCJE ELEMENTÓW (PRZÓD) b c Nazwa MENU/ Opis Wyświetla główne menu. Ponowne naciśnięcie przycisku [MENU] usuwa ekran menu. b c / / Działa tak samo jak przycisk zmniejszania głośności na pilocie. Działa tak samo jak przycisk zwiększania głośności na pilocie. SOURCE/ AUTO Służy do zmieniania źródła sygnału. Pełni też rolę przycisku [ENTER]. Koryguje jakość obrazu na ekranie. SCREEN SAVE Po naciśnięciu tego przycisku monitor przełącza się w tryb wygaszacza ekranu. Ponowne naciśnięcie go w trybie wygaszacza ekranu przywraca normalny tryb pracy. Kontrolki diodowe HDD: wskazuje tryb pracy twardego dysku. REC: sygnalizuje nagrywanie. NETWORK: wskazuje stan połączenia z siecią. 10_ wprowadzenie

11 NAZWY I FUNKCJE ELEMENTÓW (TYŁ) b c! WPROWADZENIE Nazwa Opis USB Zgodność z protokołem USB 0 pozwala na wykonanie kopii zapasowej sygnału wideo z twardego dysku na zewnętrzną pamięć oraz umożliwia podłączenie pamięci USB. b c AUDIO IN AUDIO OUT VIDEO OUT ALARM IN ALARM OUT VIDEO IN (1~8) VIDEO IN (5~8) Gniazdo wejścia sygnału audio (cinch). Gniazdo wyjścia sygnału audio (cinch). Gniazdo wyjścia kompozytowego sygnału wideo (BNC). Gniazdo wejścia sygnału alarmu. Gniazdo wyjścia sygnału alarmu. Gniazda służące do podłączenia kamer z wtykiem DIY (SOC-A100, SOC-A101). Gniazdo wejścia kompozytowego sygnału wideo (BNC). VGA NETWORK Zasilanie Wejście sygnału VGA. Złącze RJ-45 do podłączenia sieci komputerowej. Służy do podłączenia przewodu zasilającego. Polski _11

12 wprowadzenie PILOT DVR Funkcje dostępne po włączeniu trybu DVR przyciskiem [DVR] na pilocie. SEARCH Włącza tryb wyszukiwania obrazu. Konieczne jest wybranie uprawnionego użytkownika i podanie hasła. MODE Zmienia tryb wyświetlania. POWER Włącza / wyłącza zasilanie lub wylogowuje z systemu. Kanał Naciśnięcie przycisku z numerem kanału podczas monitoringu w czasie rzeczywistym lub w trybie wyszukiwania powoduje wyświetlenie na pełnym ekranie sygnału z kamery podłączonej do wybranego kanału. BACKUP Włącza tryb kopii zapasowej. DVR Włącza funkcję DVR. ID Służy do wybierania identyfikatora. Trzymając wciśnięty przycisk ID, wybierz dwie cyfry 0 9. Odtwarzanie Wyświetlają ekran wyszukiwania i regulują prędkość. +/ Powiększają lub zmniejszają obraz w trybie ZOOM. MENU Wyświetla różne elementy menu, w tym ustawienia, funkcje wyszukiwania i funkcje kopii zapasowej. Kierunki Służą do wskazywania wariantów w menu przy wyszukiwaniu lub odtwarzaniu nagranego filmu. RETURN Anuluje wybrane ustawienia i powoduje powrót do poprzedniego ekranu. ENTER Powoduje wybór obecnego ustawienia lub wariantu z menu. ZOOM Włącza tryb powiększenia. FREEZE Zatrzymuje obraz na ekranie. REC Rozpoczyna nagrywanie. 12_ wprowadzenie

13 Monitor Funkcje dostępne po włączeniu trybu monitora przyciskiem [MONITOR] na pilocie. AUTO Służy do automatycznej regulacji stanu ekranu. P.MODE Służy do wybierania trybu pracy ekranu. POWER Włącza funkcję wygaszacza ekranu. CYFRY [0~9] Zmieniają identyfikator systemowy. ID RESET Zmienia wartość identyfikatora na MONITOR Włącza funkcję monitora. ID Służy do wybierania identyfikatora. Trzymając wciśnięty przycisk ID, wybierz jedną cyfrę (0 9).! WPROWADZENIE +/ Reguluje głośność dźwięku. MENU Wyświetla menu ustawień. MUTE Wycisza dźwięk. Kierunki Przemieszczają kursor w górę / w dół / w lewo / w prawo. ENTER Powoduje wybór obecnego ustawienia lub wariantu z menu. UNDER SCAN Zawartość ekranus the video screen within a screen. SOURCE Służy do wybierania sygnału wejściowego. PIP Włącza lub wyłącza funkcję PIP. Zmienianie identyfikatora pilota W systemach z wieloma rejestratorami i jednym pilotem pilot będzie sterował tylko rejestratorem DVR, którego identyfikator jest identyczny z identyfikatorem wprowadzonym przyciskiem ID. Naciśnij przycisk [ID], aby sprawdzić identyfikatory REMOCON ID i SYSTEM ID. Domyślną wartością obu identyfikatorów jest 00. Aby zmienić identyfikator pilota, przytrzymaj wciśnięty przycisk [ID] i wprowadź żądane dwie cyfry (00 do 99). Zmienianie identyfikatora DVR patrz REMOTE CONTROLLER > REMOTE CONTROLLER ID. (Strona 31) Naciśnij przycisk ID na pilocie, aby sprawdzić identyfikator. 4. M Jeśli numer systemowy wprowadzony w grupie REMOTE CONTROLLER różni się od numeru wprowadzonego za pomocą pilota, nie działają żadne przyciski oprócz [ID]. W trybie DVR, przyciskiem [ID] na pilocie można wybrać numer od 00 do 99. W trybie MONITOR, przyciskiem [ID] na pilocie można wybrać numer od 0 do 9. Polski _13

14 wprowadzenie KAMERA DIY Wyposażona w diody podczerwone i czujnik oświetlenia, może służyć do monitoringu w nocy i za dnia. Kamera może być używana zarówno na zewnątrz, jak i w pomieszczeniach. Nazwy elementów SOC-A100 SOC-A101 b c c Nazwa Rowek mocowania kamery b Dioda podczerwona c Obiektyw Czujnik oświetlenia Kabel przyłączeniowy DVR Opis Rowek służący do zamocowania w uchwycie. Jeden rowek znajduje się u góry, a drugi u dołu. Działanie diod podczerwonych steruje czujnik oświetlenia. Ogniskowa wynosząca 3,8 mm umożliwia monitoring stosunkowo długiej strefy. Wykrywa wpadające światło w celu sterowania diodami podczerwonymi. Należy go podłączyć bezpośrednio do rejestratora DVR, bez używania określonego przewodu zasilającego. Do podłączenia zdalnej kamery można użyć kabla mini DIN. Kabel Mini Din c b EKRAN b 12 V c WIDEO 14_ wprowadzenie

15 Instalacja kamery Dostarczony uchwyt umożliwia instalację kamery na ścianie, na suficie, na półce lub w żądanym miejscu. Wybierz miejsce, w którym chcesz zainstalować kamerę. Upewnij się, że wybrane miejsce wytrzyma ciężar kamery. Używając wkrętów z łbem krzyżowym (M4 X L15), zamontuj uchwyt kamery na ścianie lub na suficie. Umieść kamerę w wybranym miejscu i dopasuj otwór u góry lub u dołu kamery do śruby mocującej uchwytu. Obracaj kamerę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wkręty M4 x L15 ściana lub sufit! WPROWADZENIE UCHWYT NA KAMERĘ Do instalacji kamery na ścianie, na suficie lub na półce można użyć uchwytu na kamerę. Uchwyt na kamerę dane techniczne Nazwa Zastosowanie Instalacja Wymiary Waga Temperatura w środowisku pracy Akcesoria W pomieszczeniach Ściana lub sufit Opis 57 (szer.) x 47,2 (wys.) x 100,5 (dł.) mm/ 2,25 (szer.) x 1,86 (wys.) x 3,95 (dł.) cal 130g (0,29 lbs) -10 C ~ 50 C (14 F ~ 122 F) WKRĘT (M4 x L15): 3 szt. Regulacja uchwytu na kamerę Wybierz miejsce instalacji przystosowane do obciążenia instalowanym sprzętem. Używając dostarczonych wkrętów (M4 x L15), przymocuj uchwyt na kamerę do ściany. Polski _15

16 wprowadzenie Ustaw kamerę tak, by była skierowana na monitorowaną strefę. Dokręć zacisk na uchwycie na kamerę. Zainstaluj kamerę na śrubie uchwytu. W tym celu obracaj kamerę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 4. Odkręć nieco zacisk przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wyreguluj 5. pozycję kamery. Dokręć zacisk zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby unieruchomić kamerę. Podłącz kabel kamery do kamery. Zacisk 16_ wprowadzenie

17 podłączanie innych urządzeń PODŁĄCZANIE KAMERY, DŹWIĘKU, GŁOŚNIKA, MYSZY I PRZEWODU ZASILAJĄCEGO! PODŁĄCZANIE INNYCH URZĄDZEŃ PODŁĄCZANIE DO WEJŚCIA / WYJŚCIA ALARMU Podłączanie wejściowego sygnału alarmu Złącze wejścia sygnału alarmu. Podłącz jedną żyłę dwużyłowej linii sygnału z czujnika do złącza wejścia alarmowego, a drugą do złącza [G]. Podłączanie wyjściowego sygnału alarmu Złącze wyjścia sygnału alarmu. Podłącz jedną żyłę dwużyłowej linii czujnika sygnału do złącza wyjścia alarmowego, a drugą do złącza [COM]. Polski _17

18 podłączanie innych urządzeń PODŁĄCZANIE DO SIECI KOMPUTEROWEJ Konfiguracja systemu lokalnego Do połączenia rejestratora DVR z lokalnym komputerem, który ma służyć do sterowania zdalnym rejestratorem DVR lub sprawdzania nagrań z rejestratora, należy użyć routera lub koncentratora znajdujących się w obrębie jednej sieci lokalnej. Router IP lub koncentrator Komputer lokalny 1 Komputer lokalny 2 DVR Podłącz port sieci (z tyłu rejestratora DVR) do routera lub koncentratora. Podłącz port sieci lokalnego komputera do routera lub koncentratora. Wprowadź w lokalnym komputerze ADRES IP:PORT SERWERA WWW przypisane rejestratorowi DVR. Pojawi się ekran przeglądarki sieciowej rejestratora DVR. M Dalszych informacji należy szukać w punkcie Połączenia i ustawienia sieciowe. (Strona 43) 18_ podłączanie innych urządzeń

19 Konfiguracja pełnego systemu Do połączenia produktu z siecią komputerową można wykorzystać złącze Ethernet 10/100 Mb/s. Podłączenie do sieci komputerowej pozwala na korzystanie z różnych funkcji, takich jak zdalny monitoring, zdalne wyszukiwanie i zdalne sterowanie. Router IP lub koncentrator Modem kablowy / ADSL DVR Komputer lokalny 1 Komputer lokalny 2 or Bezpośrednia sieć lokalna (LAN) (stały / statyczny adres IP) INTERNET DVR Serwer DDNS (websamsung.net) Zewnętrzny komputer 1 Zewnętrzny komputer 2! PODŁĄCZANIE INNYCH URZĄDZEŃ 4. Podłącz kabel LAN modemu kablowego / ADSL lub linii LAN ze stałym / statycznym adresem IP do portu WAN routera IP. Podłącz porty LAN routera IP do portu Ethernet konfigurowanego rejestratora DVR i portu Ethernet lokalnego komputera używanego do konfigurowania. Podłącz kabel wideo kamery do monitora. Włącz monitor. W przypadku korzystania z linii ze stałym (statycznym) adresem IP lub linii z dynamicznie przydzielanym adresem IP (modemu kablowego lub modemu ADSL) posiadających jeden adres IP (dynamiczny lub stały) i równoczesnego korzystania z więcej niż jednego urządzenia internetowego (na przykład z komputera i rejestratora DVR bądź z kilku rejestratorów DVR): konieczne jest użycie routera IP (różniącego się od prostego koncentratora sieciowego). Router musi być skonfigurowany do współpracy z rejestratorem DVR. Komputer, który ma być użyty do konfigurowania, musi się znajdować w sieci lokalnej routera. W przypadku korzystania z istniejącego, wcześniej skonfigurowanego routera może być konieczna ponowna konfiguracja podstawowych parametrów routera. Zaleca się jednak zapoznanie się z całą poniższą instrukcją i wykonanie opisanych w niej czynności. Niezależnie od tego, czy używany jest istniejący, czy nowy router, niezbędne będzie skonfigurowanie przekierowania portów. Polski _19

20 czynności wstępne URUCHAMIANIE SYSTEMU Włącz przewód zasilający rejestratora DVR do gniazdka sieciowego. Pojawi się ekran inicjalizacji. ZALOGUJ Aby używać rejestratora DVR, po uruchomieniu systemu trzeba się zalogować. Logowanie jest konieczne do użycia funkcji rejestratora DVR. Wybierz konto użytkownika, na które chcesz się zalogować. Wprowadź hasło. ZALOGUJ ID UŻYTK. admin Domyślnym użytkownikiem jest admin, a hasłem # $ % & * ( ) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R / S T U V W X Y Z _ a WPISZ ANULUJ 20_ czynności wstępne

21 ZALOGUJ Aby wybrać z menu warianty Logout, System setup (ustawienia systemowe), Record Setup, Backup i Search, trzeba się zalogować. Próba uzyskania dostępu do chronionych menu powoduje wyświetlenie okna dialogowego logowania. ZALOGUJ Wybierz konto użytkownika, wprowadź hasło i naciśnij ID UŻYTK. admin HASŁO przycisk <WPISZ>. WYLOGUJ Domyślnym użytkownikiem jest admin, a hasłem Użytkownicy, których dostęp do menu jest ograniczony, nie pojawiają się na liście użytkowników. Pojawi się ekran menu # $ % & * ( ) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R / S T U V W X Y Z _ a Jeśli system nie będzie używany przez dłuższy czas, należy się z niego wylogować, by uniemożliwić dostęp innym użytkownikom. Naciśnij przycisk < > w menu rozruchowym lub naciśnij przycisk [POWER] na pilocie. Naciśnij przycisk <WYLOGUJ>. Nastąpi automatyczne wylogowanie. WPISZ WYLOGUJ ANULUJ! CZYNNOŚCI WSTĘPNE ZASILANIA WYJDŹ ZASILANIA Zamknięcie systemu jest możliwe tylko po zalogowaniu się do rejestratora DVR. Naciśnij przycisk < > w menu rozruchowym lub naciśnij przycisk [POWER] na pilocie. 4. Naciśnij przycisk < ZASILANIA>. Wprowadź hasło i naciśnij przycisk <WPISZ>. Wyłącz zasilanie wyłącznikiem. ZASILANIA ID UŻYTK. admin # $ % & * ( ) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R / S T U V W X Y Z _ a WPISZ ANULUJ Polski _21

22 podgląd na żywo UKŁAD EKRANU PODGLĄDU NA ŻYWO Ikony na ekranie podglądu na żywo b c MENU BACKUP WYSZUK. WYŚW. PTZ ZOOM NAGR. NAD. Nazwa Nazwa kamery Wyświetla nazwę kamery. C : wskazuje nagrywanie ciągłe. Opis b Tryby nagrywania A : wskazuje nagrywanie przy alarmie. M : wskazuje nagrywanie ruchu. I : wskazuje nagrywanie chwilowe. c Zatrzymanie obrazu Menu rozruchowe Wskazuje tryb zatrzymania. Zawiera aktualną godzinę, menu i informacje o stanie. 22_ podgląd na żywo

23 WYŚWIETLANIE MENU ROZRUCHOWEGO Można korzystać z menu rozruchowego, które pojawia się u dołu ekranu podglądu na żywo. Aby wyświetlić menu rozruchowe, przemieść kursor na ekranie podglądu na żywo lub naciśnij przycisk [MENU] na pilocie. Używając przycisków kierunku lub kursora, wybierz żądane menu. M Czas wyświetlania menu rozruchowego można określić, wybierając WYŚWIETL. > INF. EKR. > LIMIT CZASU PASKA STANU. (Strona 35) MENU BACKUP WYSZUK. WYŚW. PTZ ZOOM NAGR. b c MENU BACKUP WYSZUK. WYŚW. PTZ ZOOM NAGR. NAD. NAD.! PODGLĄD NA ŻYWO Nazwa Wylogowanie / wyłączanie b c MENU Data / Godzina BACKUP WYSZUK. WYŚW. ZOOM NAGR. Stan sieci Twardy dysk Opis Powoduje wyświetlenie okna dialogowego wylogowania lub wyłączania. Wskazanie aktualnej godziny. Wyświetla okno konfiguracji ustawień nagrywania. Wyświetla ekran kopii zapasowej. Wyświetla ekran wyszukiwania. Wyświetla okno dialogowe przełączania między trybem dzielonym a sekwencyjnym. Powiększa obraz z wybranego kanału. Rozpoczyna ręczne nagrywanie. Wskazuje stan połączenia z przeglądarką www. Wyświetla tryb zapisu na twardym dysku (z zastępowaniem lub bez). Polski _23

24 podgląd na żywo ZAWARTOŚĆ EKRANU Można wybrać tryb dzielony lub użyć funkcji automatycznej sekwencji. Zmienianie trybu ekranu Do wyboru są następujące tryby: jeden obraz, podział na 4, podział na 6, podział na 8 i podział na 9. Naciśnij przycisk <WYŚW.> w menu rozruchowym lub naciśnij przycisk [MODE] na pilocie. Wybierz z menu opcji podziału jeden z trybów dzielonych. MENU BACKUP WYSZUK. WYŚW. PTZ ZOOM NAGR. NAD. CH1 CH2 CH4 CH5 CH7 CH8 Podział na 9 CH3 CH6 CH9 CH1 CH3 CH5 CH3 CH2 CH4 CH6 CH4 5-8 Podział na CH1 CH2 CH4 CH3 CH4 CH5 CH5 CH2 CH3 CH3 CH3 CH6 CH4 CH3 CH6 CH4 CH5 CH Podział na CH1 CH5 CH6 CH7 Podział na 8 CH2 CH3 CH4 CH8 Automatyczna sekwencja Można użyć funkcji automatycznej sekwencji. Naciśnij przycisk <WYŚW.> w menu rozruchowym lub naciśnij przycisk [MODE] na pilocie. CH8 CH7 CH6 Kiedy pojawi się menu wyboru trybu dzielonego, naciśnij CH5 CH4 CH3 przycisk < >. CH2 CH1 Podczas przejścia ekran przełącza się w tryb jednego obrazu. M Częstość zmian zawartości ekranu można zmieniać w menu KONFIG. SYSTEMU > WYŚWIETL. > MONITOR > WYŚW. OBR. SEKW.. (Strona 35) To samo menu pozwala na dodanie sekwencji. Tryb jednego obrazu _ podgląd na żywo

25 ZOOM Ta funkcja jest dostępna tylko podczas wyświetlania jednego obrazu. W trybie wyświetlania jednego obrazu wybierz żądany fragment obrazu i użyj funkcji Zoom, aby go powiększyć. Naciśnij przycisk <ZOOM> w menu rozruchowym lub naciśnij przycisk [ZOOM] na pilocie. Pojawi się pole powiększania wybranego obszaru. Można także kliknąć w dowolnym miejscu prawym przyciskiem myszy i z wyświetlonego menu kontekstowego wybrać wariant <ZOOM>. 4. Aby powiększyć obraz, naciśnij przycisk [+] na pilocie lub kliknij na ikonie < >. Do wyboru jest 15 ustawień wielkości. Powiększony fragment jest zaznaczony białą ramką, której wielkość można zmieniać przyciskami ( ). Aby zmniejszyć powiększenie obrazu, naciśnij przycisk [ ] na pilocie lub kliknij na ikonie < >. Zmniejszanie powoduje wybór kolejnych powiększeń w odwrotnej kolejności. Aby zakończyć powiększanie obrazu, naciśnij przycisk [RETURN] na pilocie lub kliknij na ikonie wyjścia < > w prawym górnym rogu. X 9! PODGLĄD NA ŻYWO NAGRYWANIE Tryb podglądu na żywo pozwala na bezpośrednie rozpoczęcie nagrywania, niezależnie od innych ustawień nagrywania. Naciśnij przycisk <NAGR.> w menu rozruchowym lub naciśnij przycisk [REC] na pilocie. Można także kliknąć w dowolnym miejscu prawym przyciskiem myszy i z wyświetlonego menu kontekstowego wybrać wariant <ROZP. NAGRYW.>. Po rozpoczęciu nagrywania wariant <ROZP. NAGRYW.> zmienia się na <ZATRZ. NAGRYW.>. Natychmiast rozpocznie się nagrywanie, a w prawym górnym rogu pojawi się znak <I>. MENU BACKUP WYSZUK. WYŚW. PTZ ZOOM NAGR. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk <NAGR.> lub kliknij na wariancie <ZATRZ. NAGRYW.>. NAD. Polski _25

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją, prosimy o

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi

Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za korzystanie z naszego produktu, prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed korzystaniem z rejestratora. Urządzenie powinno

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy Gemini Technology UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.2 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi NVR

Krótka instrukcja obsługi NVR Krótka instrukcja obsługi NVR Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże użytkownikowi w krótkim czasie zapoznać

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi

Krótka instrukcja obsługi Seria Mini 1U DVR Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.1 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże użytkownikowi w krótkim czasie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Aktualizacja 16.01.2012r Strona 1 Sterowanie dekoderami przez program TV WALL Kam 1 (FullHD) KAM 1 KAM 2 Strumień

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz do urządzenia RS-232. 2. Podłącz maksymalnie cztery wejścia alarmu. 3. Podłącz jedno wyjście alarmowe. 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 10

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 10 GE Security Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 10 Spis treści Informacje kontaktowe 1 Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Konfiguracja rejestratora TVR 10 1 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP Konfiguracja połączenia z kamerą. Domyślny adres IP kamery jest ustawiony na 192.168.0.120. Porty komunikacyjne kamery to: 80 standardowy port www 30001 video, dane i komunikacja

Bardziej szczegółowo

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże

Bardziej szczegółowo

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Rysunek 1: Złącza na panelu tylnym 1. Zapętl do 16 kamer analogowych (zależy od modelu rejestratora DVR). 2. Podłącz do urządzenia RS-232. 3. Cztery złącza

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do kamer serii EVI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z sieciowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji.

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Instrukcja obsługi Rejestrator DVR 318-B (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel.

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator wideo Instrukcja obsługi

Cyfrowy rejestrator wideo Instrukcja obsługi Cyfrowy rejestrator wideo Instrukcja obsługi Do systemów analogowych i AHD Polski 1. Instalacja twardego dysku 4/8/16-kanałowy cyfrowy rejestrator wideo Punkt 1: Punkt 2: Punkt 3: Poluzuj wkręty i zdejmij

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz cztery wejścia audio do złączy RCA. 2. Można podłączyć głośniki w celu odtwarzania dźwięku. 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 1 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania Tylko na telefony z systemem Android Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje...3 1.3 Obsługiwane wersje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IE LC-750

Instrukcja obsługi IE LC-750 Instrukcja obsługi IE LC-750 SPIS TREŚCI 1. Komponenty... 3 2. Logowanie... 5 3. Opis Menu... 6 3.1 Strona główna... 7 3.2 Powtórka... 7 3.3 Log... 8 3.4 Parametry... 9 3.4.1 Sieć... 9 3.4.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi Polski Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla oprogramowania (dla ipada) dla Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 produkcji JVC KENWOOD. Modele kompatybilne

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 NSA310 + 500 GB HDD 1-wnękowy serwer mediów Domyślne dane logowania Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 4.22 Wydanie 2, 1/2012 Gdzie znaleźć certyfikaty zgodności:

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485 SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH 1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR- 1082D/M, AHDR-1162D/M) 1 Odbiornik IR 2 Dioda sygnalizująca podłączone zasilanie

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia GOCLEVER PlayTAB 01 Instrukcja użytkowania Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Mamy nadzieję, że nasz produkt multimedialny spełni Państwa oczekiwania i zapewni satysfakcję z jego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Model: LV-AL20MT. UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania

Model: LV-AL20MT. UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania Model: LV-AL20MT Kamera Dzień/Noc z diodami IR Obiektyw stały 3.6 mm Zasięg IR 20m UWAGI: Z instrukcją należy zapoznać się PRZED podłączeniem do źródła zasilania Rozkręcanie obudowy wzbronione!!! W przypadku

Bardziej szczegółowo

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND.

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Podłączenie Routera firmy ASUS Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Router ADSL Poniżej (zdjęcie)

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Cube. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Cube. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Cube Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD2412F-I (W), DS-2CD2432F-I (W) UD.6L0201B1273A01EU 1 Kamera sieciowa Cube

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi - wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi - wersja polska Kamera Kamera sieciowa Dome Skrócona instrukcja obsługi - wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD4312F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4312FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4324F-(I)(Z)(H)(S),

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi CARCAM-1080 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika wersja 1.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla programu w wersji 3.0.9 1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 Opis systemu...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia Projektor LED Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1. Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Ukryta kamera sieciowa Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD6412FWD-10, DS-2CD6412FWD-20, DS-2CD6412FWD-30 UD.6L0201B1295A01EU 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.0 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD4212F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4212FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4224F-(I)(Z)(H)(S),

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Dome Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD42F-(I), DS-2CD424F-(I), DS-2CD432F-(I), DS-2CD42FWD-(I), DS-2CD432FWD-(I),

Bardziej szczegółowo

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy BCS-NVR0402 Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy Kanały wideo: 4 Switch PoE: Nie BCS-NVR0402: 4 kanały wideo. Rejestrator może obsługiwać nagrywanie w czasie rzeczywistym D1(25 kl/s) na 4 kanał. Prędkość

Bardziej szczegółowo

Projektor DLP Coolux X6

Projektor DLP Coolux X6 Projektor DLP Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1 Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

Podręcznik szybkiej instalacji ACTi NVR. wersja 3.0

Podręcznik szybkiej instalacji ACTi NVR. wersja 3.0 Podręcznik szybkiej instalacji ACTi NVR wersja 3.0 Poznań 2013 SPIS TREŚCI Zanim rozpoczniesz... 3 Instalacja... 3 Krok1... 3 Dostęp przez przeglądarkę... 5 Krok2... 5 Logowanie... 5 Krok3... 5 Kreator

Bardziej szczegółowo

W przypadku braku wymienionego wyżej elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą.

W przypadku braku wymienionego wyżej elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą. SC002 Sweex 5.1 PCI Sound Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 5.1 Sound Card. Karta dźwiękowa Sweex zapewnia uzyskanie dźwięku surround. Aby zapewnić poprawne działanie produktu, należy dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Podręcznik instalacji Kolorowy monitor LCD SYMBOLE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W tym podręczniku są używane przedstawione poniżej symbole dotyczące bezpieczeństwa. Oznaczają one krytyczne informacje. Należy

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10 P/N 1072767B-PL REV 1.0 ISS 17OCT14 Copyright 2014 United Technologies Corporation. Interlogix jest częścią UTC Building & INdustrial Systems oddziału

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

Disk Station. Przewodnik szybkiej instalacji DS409+, DS409. ID Dokumentu: Synology_QIG_4bay2_

Disk Station. Przewodnik szybkiej instalacji DS409+, DS409. ID Dokumentu: Synology_QIG_4bay2_ Disk Station DS409+, DS409 Przewodnik szybkiej instalacji ID Dokumentu: Synology_QIG_4bay2_20090616 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje bezpieczeństwa, a podręcznik

Bardziej szczegółowo

strona: 2/15 wydrukowano:

strona: 2/15 wydrukowano: Producent systemów zabezpieczeń Rejestrator 16-kanałowy, DVR, Dahua, BCS, 1604LE-A kod produktu: dvr1604le-a kategoria: exquality > ARCHIWUM Producent: Dahua Technology Kod QR: Opis ogólny ex-1604le-a

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Informacje o produkcie Rejestrator DVS-3104E Cena : Chwilowy brak ceny Producent : Dahua Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 03-07-2017 Rejestrator DVS-3104E Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo