Specyfikacje i organizacja Specyfikacje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacje i organizacja -------------------------------------------------- 12 Specyfikacje"

Transkrypt

1 1

2 Specyfikacje i organizacja Specyfikacje Wykaz elementów skł adowych Organizacja systemu Opis produktu Opis przedniego panelu (model 8- i 16-kanałowy) Opis tylnego panelu (model 8- i 16-kanał owy) Opis przedniego panelu (model 4-kanał owy) Opis tylnego panelu (model 4-kanał owy) Opis pilota zdalnego sterowania Podłączenie i włączenie zasilania Widok na ż ywo Sterowanie menu Podział ekranu Sekwencja Sterowanie kamerą PTZ Zoom cyfrowy Wyszukiwanie zdarzeń Nagrywanie napadowe Szybkie menu KONFIGURACJA SYSTEMU K a mer y Konfiguracja kamer Regulacja obrazu Konfiguracja PTZ Detekcja ruchu Wyś wietlanie OSD Monitory Sekwencja Wyjś cie SPOT D ź wię k Audio Brzę czyk

3 System Data i czas Zarzą dzanie systemem Urzą dzenia sterują ce U ż ytkownicy Zarzą dzanie uż ytkownikami Uprawnienia uż ytkowników Wylogowanie Sieć Konfiguracja IP DDNS Zdarzenie/Alarm Stan dysku W e j ś cie alarmowe W y j ś cie alarmowe W y j ś cie brzę czyka Powiadomienie Zarzą dzanie dyskami KONFIGURACJA NAGRYWANIA Operacje nagrywania Konfiguracja nagrywania ciągłego/detekcji ruchu Konfiguracja nagrywania alarmowego Konfiguracja nagrywania napadowego WYSZUKIWANIE Wyszukiwanie wg czasu Wyszukiwanie zdarzeń ARCHIWIZACJA Tworzenie nowego archiwum Zarzą dzanie zarezerwowanymi danymi KONFIGURACJA POŁĄCZENIA SIECIOWEGO Czynności wstępne przed wykonaniem połączenia Sposób wykonywania połączenia Tryb na ż ywo Wyszukiwanie wg czasu Wyszukiwanie zdarzeń Konfiguracja zdalna Kamery Wyś wietlanie Dź wię k

4 System Nagrywanie Uż ytkownicy Sieć Czujniki Informacje PROCEDURA ZNAKU WODNEGO POŁĄCZENIE ZE SMARTFONEM

5 Gratulujemy zakupu cyfrowego rejestratora wideo (DVR) GANZ DIGIMASTER. Rejestrator DVR wykorzystuje najnowszą technologię zapisu cyfrowego firmy GANZ. Wysoką jakość tego produktu gwarantuje jego maksymalna niezawodność oraz przeprowadzone testy kompatybilności. Niniejszy podręcznik zawiera informacje potrzebne do poprawnego korzystania z urządzenia, jak również wiele przydatnych wskazówek oraz szczegółowych procedur dotyczących najczęstszych operacji w zakresie obsługi rejestratora DVR. Przed rozpoczęciem korzystania z rejestratora DVR należy się dokładnie zapoznać z niniejszym podręcznikiem w celu uniknięcia awarii spowodowanych niewłaściwą obsługą. Niniejszy podręcznik dotyczy następujących modeli rejestratorów DVR serii DIGIMASTER: DR4H/DR8H/DR16H. Podręcznik zawiera opis zewnętrznych funkcji produktu GANZ DIGIMASTER, nazwy jego części, metody poprawnego podłączenia obsługiwanych kopułek lub głowic uchylno-obrotowych, urządzeń sterujących, sprzętu peryferyjnego, jak również instrukcje dotyczące konfiguracji systemu. Ważne: niektóre funkcje, ilustracje, zdjęcia lub odnośniki mogą dotyczyć tylko jednego modelu. Firma GANZ nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie rejestratora DVR wynikające z użycia niekompatybilnych urządzeń w połączeniu z tym produktem. W przypadku wątpliwości należy sprawdzić obsługiwane urządzenia. Firma GANZ nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia rejestratora DVR wynikające z demontażu lub modyfikacji urządzenia przez użytkownika. Niniejszy produkt został zakwalifikowany do użytku domowego oraz przemysłowego. Niniejszy produkt uzyskał międzynarodowe certyfikaty, m.in. CE (Europa) oraz FCC (USA). Prawa autorskie do niniejszego podręcznika należą do firm CBC (America) Corp., CBC Group i CBC Co., Ltd. Copyright

6 Zabrania się reprodukowania lub ponownej publikacji tego podręcznika w celach komercyjnych. Zabrania się przesyłania niniejszego podręcznika za pośrednictwem mediów online, takich jak np. Internet. Zabrania się również publikowania, dystrybuowania oraz tłumaczenia tego podręcznika bez zezwolenia firmy CBC. Firma CBC nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie rejestratora DVR spowodowane jego niewłaściwą obsługą przez użytkownika, który nieumiejętnie obchodzi się z produktem lub nie zapoznał się z niniejszym podręcznikiem przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia. Firma CBC zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości niniejszego podręcznika bez wcześniejszego powiadomienia. Firma CBC zachowuje prawa autorskie do wszystkich zastrzeżonych znaków towarowych użytych w niniejszym podręczniku. Przed rozpoczęciem instalacji rejestratora DVR należy się zapoznać z następującymi przestrogami dotyczącymi bezpieczeństwa. Rejestratora nie należy ustawiać w miejscu narażonym na działanie wilgoci, kurzu czy sadzy. Rejestratora nie należy ustawiać w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub w pobliżu urządzeń grzewczych. Nie należy narażać urządzenia na wyładowania elektryczne lub działanie substancji magnetycznych. Nie instalować urządzenia w miejscach o skrajnych temperaturach dodatnich lub ujemnych (zalecana temperatura pracy mieści się w zakresie od 0 C do 40 C). Nie wkładać przedmiotów przewodzących prąd przez szczeliny wentylacyjne na urządzeniu. Przed rozpoczęciem instalacji należy wyłączyć zasilanie. Należy zapewnić odpowiednio dużo miejsca na podłączenia kablowe. Urządzenie należy instalować na twardej powierzchni z odpowiednią wentylacją. Należy unikać powierzchni wystawionych na działanie silnych wibracji. Instalacja urządzenia w pobliżu sprzętu RTV może spowodować jego awarię. Nie należy rozmontowywać urządzenia bez konsultacji z dostawcą. Nie ustawiać ciężkich przedmiotów na rejestratorze. Należy czyścić filtr wentylatora panelu przedniego 6

7 Stosowanie się do poniższych ostrzeżeń oraz przestróg umożliwia zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika i uniknięcie uszkodzenia mienia. Użytkownik powinien się dokładnie zapoznać z poniższymi informacjami. 7

8 8

9 9

10 10

11 Ważne instrukcje bezpieczeństwa 1) Zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku. 2) Zachować egzemplarz niniejszego podręcznika do wykorzystania w przyszłości. 3) Zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami. 4) Przestrzegać wszystkich instrukcji. 5) Nie używać urządzenia w pobliżu wody. 6) Czyścić wyłącznie suchą ściereczką. 7) Nie zasłaniać szczelin wentylacyjnych. Instalować zgodnie z instrukcjami producenta. 8) Nie instalować w pobliżu źródeł ciepła, np. kaloryferów, grzejników, piecyków i innych urządzeń wytwarzających ciepło. 9) Nie wolno obchodzić bezpieczeństwa wtyczki spolaryzowanej lub z bolcem uziemiającym. - Wtyczka spolaryzowana ma dwa bolce o różnej szerokości. - Wtyczka uziemiająca jest wyposażona dodatkowo w trzeci bolec uziemiający. - Zadaniem szerszego bolca oraz trzeciego bolca jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa. [UWAGA: Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka, wówczas należy się skonsultować z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka.] 10) Zabezpieczyć kabel zasilania przed stawaniem na nim lub przyciśnięciem go, szczególnie przy wtyczkach, gniazdkach oraz w miejscu wyjścia kabla z urządzenia. 11) Używać tylko takich urządzeń i akcesoriów, które zostały określone przez producenta. 12) Używać wyłącznie wózków, stojaków, statywów, wsporników lub stolików określonych przez producenta lub sprzedawanych wraz z urządzeniem. W przypadku korzystania z wózka, zachować ostrożność podczas przemieszczania urządzenia na wózku w celu uniknięcia obrażeń na skutek przewrócenia się wózka. 13) Odłączyć urządzenie (jeżeli gniazdko nie posiada zabezpieczenia) podczas burz z wyładowaniami oraz kiedy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas. 14) Wszelkie prace serwisowe należy zlecić specjalistom. Urządzenie należy oddać do serwisu po jakimkolwiek uszkodzeniu, np. gdy uszkodzeniu uległy kabel albo wtyczka zasilania, na urządzenie został rozlany płyn lub do środka wpadł jakiś przedmiot, urządzenie było wystawione na działanie deszczu albo wilgoci, nie działa normalnie lub zostało upuszczone. 15) Urządzenie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach, a całość okablowania wejściowego/wyjściowego winna się znajdować wewnątrz budynku. 16) Urządzenie winno zostać umieszczone w pobliżu łatwo dostępnego gniazda zasilania. 17) PRZESTROGA: WYMIANA BATERII NA BATERIĘ NIEODPOWIEDNIEGO TYPU STWARZA RYZYKO WYBUCHU. ZUŻYTE BATERIE UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI. UWAGA: Maksymalna temperatura pracy: 40 C Wyjście zasilania USB: 5 V pr. st. (maks. 500 ma) 11

12 Specyfikacje i organizacja 1. Specyfikacje urządzenia Standard obrazu wideo Audio Wyświetlanie na ekranie monitora Ukryta praca kamery Wyszukiwanie zdarzeń w dzienniku Harmonogram nagrywania Zdalny dostęp Odtwarzanie Bufory pre-/post-alarmu VGA PAL/NTSC Dwukierunkowa transmisja audio W czasie rzeczywistym: 30 kl./s (NTSC) lub 25 kl./s (PAL), dla każdej kamery Programowalna Do zalogowań/wylogowań użytkowników, zmian konfiguracji, zdalnych dostępów, połączeń/odłączeń. Dzienny lub Tygodniowy, z ustawieniem godziny dla każdego kanału Widok na żywo, wyszukiwanie, odtwarzanie, konfiguracja za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub oprogramowania klienta. Jednoczesne odtwarzanie do 16 kanałów Do 5 s (pre-alarm), 3 min (post-alarm), programowalne dla każdej kamery 1280x1024 (60 Hz) (tylko monitory z funkcją zmiennej synchronizacji) Wyjście wideo wysokiej HDMI (1920x1080) rozdzielczości Detekcja ruchu Siatka 20x12 (DR8/16H); Liczba poziomów czułości: 10 (1 - najniższa, 10 - najwyższa) Wielozadaniowość Wejścia wideo Wyjścia monitorowe Wyjście SPOT Wejścia audio Wyjście audio Rozdzielczość Pentaplex 4, 8, 16 x 1Vp-p, CVBS, 75 omów, BNC, wyjścia pętli 1 x CVBS/S-VHS, VGA 4 (DR16H) x 1Vp-p, CVBS, 75 omów, BNC 4 x liniowe, mono, niezbalansowany poziom sygnału, gniazdo RCA 1 x liniowe, mono, niezbalansowany poziom sygnału, gniazdo RCA 352x240, 704x240, 704x480 (NTSC), 352x288, 704x288, 704x576 (PAL) Standard kompresji H.264 Prędkość nagrywania DR16H: 480/400 kl./s CIF, DR8H: 240/200 kl./s CIF, DR4H: 120/100 kl./s CIF Rozmiar obrazu 3-5 kb (352x240, 352x288), 5-10 kb (704x240, 704x288) 6-16 kb (704x480, 704x576) Pojemność dysku Dodatkowa pamięć Wejścia alarmowe Wyjścia alarmowe 4 x dysk twardy; bez limitu pojemności Domyślnie USB (karta pamięci USB, USB HDD, ODD), DVD/CD-RW (opcja) 4, 8, 16 x TTL, programowalne jako NC/NO Model 4-kanałowy: wyjście przekaźnikowe; model 8- i 16-kanałowy: 8/16 x TTL + 4 wyjścia przekaźnikowe 12

13 Formaty archiwizacji/stopklatki Sterowanie szybkością sieci Nagrywanie pre-alarmu Języki OSD Interfejs Ethernet/LAN Funkcje zdalne Cyfrowy znak wodny plików AVI, JPG, BMP 8 poziomów (regulacja w zakresie 56 kb/s - 8 Mb/s) Do 5 s, programowalne dla każdej kamery Angielski, hiszpański, portugalski, francuski, rosyjski, polski, niemiecki, włoski 10/100-Base-TX, RJ-45 Widok na żywo, wyszukiwanie, odtwarzanie, konfiguracja, archiwizacja Obsługa oprogramowania CMS, Web R/A i smartfona Wideo i audio ze znakiem wodnym (w celu weryfikacji integralności i ciągłości danych) Sterowanie PTZ Interfejs szeregowy RS-485 (pełny duplex) (dwużyłowy, +/-) Napięcie zasilania Model 4-kanałowy: 12 V pr. st., 5 A; model 8- i 16-kanałowy: 100 V V pr. przem., 60/50 Hz Zakres temperatury pracy 5 C do 50 C Materiał obudowy Wymiary (wys. x szer. x gł.) Masa Obudowa: stalowa; Przedni panel: formowany plastik Model 4-kanałowy: 36 cm x 39 cm x 7 cm; model 8- i 16-kanałowy: 43 cm x 46 cm x 9 cm Model 4-kanałowy: 3,8 kg; model 8- i 16-kanałowy: 7,3 kg 13

14 Specyfikacje i organizacja 2. Wykaz elementów składowych Po otwarciu opakowania należy sprawdzić, czy znajdują się w nim wszystkie elementy składowe zestawu. 1 Elementy podstawowe Rejestrato r DR4H Zasilacz 12 V pr. st. (tylko DR4H) Rejestrator DR8H lub DR16H Kabel zasilania Podręcznik obsługi Pilot zdalnego Płyta Baterie AAA x 2 sterowania instalacyjna 2 Elementy opcjonalne Wewnętrzny dysk Wewnętrzna nagrywarka Karta pamięci USB twardy DVD-RW Thumbdrive 14

15 Specyfikacje i organizacja 3. Organizacja systemu Czujnik Wyjście alarmowe Komputer klienta Drukarka zdalnego Kamery We/wy TCP/IP SIEĆ Kopia zapasowa (w Wejście wideo Klient Archiwizacja Wyjście Pilot zdalnego sterowania Mag Monitor VGA Monitor AV Nagrywarka CD Napęd USB ` 15

16 Opis produktu 1. Przedni panel (model 8- i 16-kanałowy) 1 POWER : Włączanie i wyłączanie systemu 2 DISPLAY: Wybór trybu podziału ekranu (lub trybu obrotu ekranu) 3 SEQUENCE: Wybór trybu sekwencji 4 PANIC: Aktywacja trybu nagrywania napadowego i napadowego wyjścia przekaźnikowego 5 ZOOM: Zoom cyfrowy obrazu na żywo lub obrazu odtwarzanego 6 LOCK: Włączanie blokady przedniego panelu 7 ARCHIVE: Przejście do menu archiwizacji 8 PTZ: Przejście do menu sterowania kamerą PTZ 9 SETUP: Przejście do głównego menu konfiguracji 10 SEARCH: Przejście do menu wyszukiwania 11 PORT USB: Port(y) USB do podłączenia myszki USB, karty pamięci USB lub dysku twardego USB w celu archiwizacji. 12 RETURN: Anulowanie / Odznaczenie / Powrót do poprzedniego ekranu 13 ENTER: Zatwierdzenie / Wybór / Kolejny ekran 14 Wskaźnik LED: Wskazuje aktualny stan systemu (POWER, REC, NETWORK) 15 Przyciski wyboru kanału (1~8/16): Wybór kanału lub wprowadzanie hasła - Przyciski kierunkowe / nawigacyjne (GÓRA, DÓŁ, LEWO, PRAWO, ENTER) - Odbiornik sygnału pilota zdalnego sterowania (IR) - EJECT: Wysunięcie płyty CD-ROM (opcja) - / : Regulacja ostrości (blisko/daleko) lub odtwarzanie/przewijanie do tyłu - Ⅱ : Wstrzymanie odtwarzania - / : Regulacja przysłony (otwarta/zamknięta) lub odtwarzanie/przewijanie do przodu - Pokrętło JOG/SHUTTLE: Zewnętrzne pokrętło zmienna prędkość przewijania do tyłu lub do przodu; Wewnętrzne pokrętło przewijanie poklatkowe w trybie wstrzymania odtwarzania. - HOLD: Zatrzymanie aktualnego położenia pokrętła JOG/SHUTTLE Jeżeli odbiornik sygnału pilota zdalnego sterowania jest zasłonięty, pilot NIE będzie działał prawidłowo. Naciśnięcie przycisku na przednim panelu lub pilocie zdalnego sterowania powoduje, że rejestrator emituje sygnał dźwiękowy, chyba że funkcja ta została wyłączona w menu głównym: Konfiguracja systemu Audio Buzzer. 16

17 Opis produktu 2. Tylny panel (model 8- i 16-kanałowy) G A B C D H E F G I J K L A. WEJŚCIA KAMER i WYJŚCIA PĘTLI: Możliwość podłączenia maksymalnie 16 wejść kamer BNC. 16 wyjść pętli Hi-Z umożliwia podłączenie do innych urządzeń. B. ZŁĄCZA KOMPOZYTOWE I S-VIDEO MONITORA GŁÓWNEGO: Wszystkie złącza monitora głównego mogą być używane jednocześnie, jeżeli wymagany jest więcej niż jeden monitor główny. C. WYJŚCIA MONITORA SPOT: Można podłączyć i indywidualnie skonfigurować maksymalnie 4 monitory Spot stosownie do potrzeb. D. WEJŚCIA ALARMOWE: Można podłączyć i skonfigurować maksymalnie 16 wejść alarmowych jako wejścia o wysokim lub niskim poziomie ze wspólnym uziemieniem. E. WYJŚCIA ALARMOWE: Można podłączyć i skonfigurować maksymalnie 16 wyjść alarmowych jako wyjścia o wysokim lub niskim poziomie ze wspólnym uziemieniem. F. WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE: Można podłączyć i skonfigurować maksymalnie 4 wyjścia przekaźnikowe jako wyjścia o wysokim lub niskim poziomie ze wspólnym uziemieniem. G. RS-485: Możliwość podłączenia kamery PTZ i sterownika do dwóch złączy RS-485. H. WEJŚCIA I WYJŚCIA AUDIO : Można podłączyć maksymalnie 4 wejścia audio i 1 wyjście audio stosownie do potrzeb. I. PRZEŁĄCZNIK SYGNAŁU WIDEO : Można zmieniać format sygnału wejścia wideo z NTSC na PAL (lub odwrotnie). PORT USB : Można podłączyć myszkę USB lub inne urządzenie USB w celu archiwizacji. J. HDMI: Można przesyłać wideo o wysokiej rozdzielczości do dowolnego monitora obsługującego HDMI. VGA: Można przesyłać sygnał do dowolnego monitora VGA. K. RS-232: Port szeregowy (używany wyłącznie do początkowego programowania fabrycznego). LAN: Możliwość podłączenia do węzła, przełącznika lub routera z dostępem do sieci lokalnej (LAN) lub internetu. L. ZASILANIE: Gniazdo zasilania prądem przemiennym, służące do podłączenia dostarczonego kabla zasilania. Urządzenie należy instalować przy odłączonym zasilaniu. W przypadku podłączania jednego lub więcej mikrofonów do wejść audio, należy używać systemu mikrofonowego lub innego wzmocnienia. Bez wzmocnienia, wejście liniowe z mikrofonu zapewnia zbyt niski poziom. 17

18 Opis produktu 3. Przedni panel (model 4-kanałowy) 1 CD/DVD-RW: Nagrywarka CD/DVD-RW do archiwizacji. 2 Przycisk wyboru kanału: Wybór kanału (1-4) lub wprowadzanie hasła. 3 Wskaźnik LED: Wskazuje aktualny stan systemu. (PWR: Zasilanie systemu Wł/Wył, REC: Nagrywanie Wł/Wył, ALARM: Stan czujnika alarmowego, NET: Stan połączenia klienta sieciowego) 4 Sterowanie wyszukiwaniem: Wyszukiwanie nagranych danych lub menu sterowania PTZ/ostrością. 5 HOLD: Zatrzymanie aktualnego położenia pokrętła JOG/SHUTTLE. 6 JOG: Przewijanie poklatkowe w trybie wstrzymania odtwarzania. 7 Wysunięcie: Wysunięcie płyty CD/DVD. 8 DISPLAY: Wybór trybu podziału ekranu (lub trybu obrotu ekranu). 9 SEARCH: Przejście do menu wyszukiwania. 10 SETUP: Przejście do menu systemu. 11 PTZ/FOCUS: Przejście do sterowania kamerą PTZ. 12 RETURN: Anulowanie / Odznaczenie / Powrót do poprzedniego ekranu. 13 ENTER: Zatwierdzenie / Wybór /Przejście do kolejnego ekranu. 14 Odbiornik sygnału pilota zdalnego sterowania 15 Port USB: Port USB do podłączenia myszki USB, karty pamięci USB lub dysku twardego USB w celu archiwizacji. Przycisk zasilania wykorzystuje funkcję wyłączania programowego z użyciem hasła w celu zapobiegania przypadkowemu wyłączeniu. Przyciski wyboru kanału mogą być używane w większości trybów podziału ekranu. Jeżeli odbiornik sygnału pilota zdalnego sterowania jest zasłonięty, pilot NIE będzie działał prawidłowo. Naciśnięciu dowolnego przycisku na przednim panelu towarzyszy sygnał dźwiękowy. W zależności od zainstalowanego modelu nagrywarki CD/DVD-RW, rzeczywisty wygląd rejestratora DVR może się różnić od przedstawionego powyżej. 18

19 Opis produktu 4. Tylny panel (model 4-kanałowy) C A B D E F A. Wejścia wideo: Możliwość podłączenia maksymalnie 4 wejść kamer BNC. Wyjścia pętli: 4 wyjścia pętli Hi-Z umożliwiają podłączenie do innych urządzeń. B. Wyjście głównego monitora: Wyjście głównego monitora BNC do monitora AV. Wyjście monitora SPOT: Wyjście głównego monitora Spot BNC do monitora AV. C. NTSC/PAL: Wybór standardu wideo NTSC lub PAL. D. Wyjście audio: Mono, liniowe, niezbalansowany poziom sygnału, wyjście audio RCA. Wejście audio: Mono, liniowe, niezbalansowany poziom sygnału, wejścia audio RCA. E. WYJŚCIE DVI: Wyjście wideo DVI głównego monitora do monitora komputerowego. F. Alarm/Przekaźnik/RS-485: Złącze dla wejść czujników alarmowych, wyjść przekaźnikowych i RS-485 PTZ. G. Port USB: Do podłączenia myszki USB, karty pamięci USB lub dysku twardego USB w celu archiwizacji. Ethernet (TCP/IP): Złącze RJ-45 10/100 Base Ethernet/LAN. Gniazdo zasilania prądem stałym: Do podłączenia dostarczonego zasilacza 12 V pr. st. Urządzenie należy instalować przy odłączonym zasilaniu. W przypadku podłączania jednego lub więcej mikrofonów do wejść audio, należy używać systemu mikrofonowego lub innego wzmocnienia. Bez wzmocnienia, wejście liniowe z mikrofonu zapewnia zbyt niski poziom. 19

20 KONFIGURACJA SYSTEMU Pilot zdalnego sterowania 3. Ręczny pilot zdalnego sterowania ZASILANI E WŁ./WYŁ. SETUP : Przejście do głównego menu konfiguracji Przyciski wyboru kanału (służą również do wprowadzania hasła) Przycisk identyfikatora Wybór identyfikatora rejestratora RETURN Anulowanie / Odznaczenie Poprzedni ekran ENTER: Zatwierdzenie / Wybór / Kolejny ekran Przyciski nawigacyjne Służą do sterowania odtwarzaniem, nawigacją menu i sterowania PTZ DISP: Zmiana trybu podziału ekranu. SEARCH: Przejście do menu wyszukiwania. PTZ: Przejście do menu PTZ. PANIC : Włączanie trybu nagrywania napadowego. KEYLOCK: Włączanie blokady przycisków (panel i pilot) SEQUENCE: Włączanie trybu sekwencji. ZOOM: Przejście do trybu zoomu cyfrowego. ARCHIVE: Przejście do menu archiwizacji. Jeżeli używanych jest kilka rejestratorów ustawionych jeden na drugim lub montowanych w stelażu, każdy z nich musi mieć unikalny identyfikator dla potrzeb sterowania przy użyciu jednego pilota zdalnego sterowania. Wybieranie identyfikatora na pilocie: - Nacisnąć przycisk identyfikatora. System wyświetli komunikat WPROWADŹ ID. - Wprowadzić identyfikator rejestratora, a następnie nacisnąć przycisk ENTER. (Domyślny identyfikator rejestratora to 01 ). - Aby powrócić do normalnego sterowania rejestratorem, należy nacisnąć przycisk RETURN. - Ustawienie fabryczne: Wprowadzić identyfikator rejestratora 255, a następnie nacisnąć przycisk ENTER i RETURN. 20

21 PODŁĄCZENIE I WŁĄCZENIE ZASILANIA Podłączyć maksymalnie 16 WEJŚĆ KAMER, zgodnie z wymaganiami. Rejestrator ma również WYJŚCIA PĘTLI, w związku z czym sygnały wideo mogą być przekazywane do innych urządzeń, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Zakończenie BNC jest automatycznie ustawiane przez rejestrator, stosownie do rodzaju połączenia. Podłączyć jeden lub więcej monitorów do rejestratora za pośrednictwem złącza KOMPOZYTOWEGO, VGA, S-VIDEO lub HDMI. Podłączyć rejestrator do źródła zasilania przy użyciu dostarczonego kabla zasilania lub zasilacza 12 V pr. st. (w zależności od modelu). Rejestrator sprawdza prawidłowość podłączenia zasilania i emituje dwa sygnały dźwiękowe, jeżeli test wypadnie pomyślnie. Nacisnąć PRZYCISK ZASILANIA na przednim panelu rejestratora w celu włączenia urządzenia. - Ekran początkowy wykrywa i sprawdza stan wszystkich wewnętrznych dysków twardych oraz nagrywarki CD/DVR-RW. - Po zakończeniu diagnostyki, operator musi się zalogować w systemie. Domyślna nazwa użytkownika to ADMIN. - Za pomocą przycisków WYBORU KANAŁU, wprowadzić domyślne hasło ( 1234 ) i nacisnąć przycisk ENTER. - Po uruchomieniu rejestratora, wyświetlony zostanie domyślny widok wszystkich 16 kanałów w standardowym trybie podziału ekranu 4x4. - Pasek stanu u dołu ekranu przedstawia bieżącą datę i czas oraz procent zajętości używanego dysku twardego. - Wyświetlana jest nazwa każdego z kanałów. - Czerwona ikona nagrywania i litera T w prawym górnym rogu każdego z kanałów wskazuje, że kanał jest nagrywany w trybie nagrywania z timerem (wg harmonogramu/ciągłe). 21

22 WIDOK NA ŻYWO STEROWANIE MENU Wszystkimi menu można sterować za pośrednictwem tego paska stanu przy użyciu myszki USB lub przycisków na przednim panelu. PODZIAŁ EKRANU Wybranie przycisku DISPLAY powoduje wyświetlenie menu podziału ekranu. Wybrać rodzaj ekranu (1, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 16 kanałów lub sekwencja). TRYB SEKWENCJI (Użytkownik może wybrać sekwencję jako jedną z opcji w menu podziału ekranu.) Nacisnąć przycisk SEQ. Każdy z kanałów jest wyświetlany na pełnym ekranie przez regulowany czas przed przełączeniem na kolejny kanał. Aby zatrzymać sekwencję na danym kanale, należy ponownie nacisnąć przycisk SEQ. Bardziej złożone sekwencje można zaprogramować za pośrednictwem opcji WYŚWIETLANIE w menu konfiguracji.. 22

23 WIDOK NA ŻYWO PTZ wstępnego. użyciu przycisku + lub -. 1) KAM: Wybór kanału sterowanej kamery PTZ. 2) Preset: Wybór numeru używanego ustawienia wstępnego (1-254). 3) Ustaw: Ustawienie bieżącego położenia PTZ jako wybranego numeru ustawienia 4) Idź do: Polecenie przesunięcia kamery PTZ w położenie odpowiadające wybranemu ustawieniu wstępnemu. 5) Strzałki kierunku: Przesunięcie urządzenia PTZ w określonym kierunku. 6) Zoom / Focus / Przysłona: Użytkownik może kontrolować każdy z elementów przy 7) Parametr: Naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie innego okna. Użytkownik może wybrać pozycję z menu parametrów PTZ oraz edytować ustawienia w celu precyzyjnego wyregulowania prędkości obrotu/pochylenia/zoomu lub włączenia zaawansowanych funkcji, np. autofocus i automatyczna przysłona (tylko w przypadku obsługiwanych kamer PTZ). ZOOM CYFROWY Kliknąć prawym przyciskiem myszki w trybie widoku na żywo i wybrać ZOOM. Lub wybrać funkcję ZOOM na pasku stanu. Podczas wyświetlania kanału na pełnym ekranie, użytkownik może dokonać cyfrowego zbliżenia określonej części obrazu do 8 razy. Okienko PIP w prawym dolnym rogu pokazuje pełny obraz, a główny widok przedstawia przybliżony fragment. 23

24 WIDOK NA ŻYWO WYSZUKIWANIE W DZIENNIKU Użytkownik może wyświetlić okno dziennika zdarzeń na żywo, pokazujące każde nowe zdarzenie w momencie jego wystąpienia. Kliknięcie zdarzenia w oknie dziennika zdarzeń na żywo powoduje rozpoczęcie odtwarzania od wybranego zdarzenia. (Jest to możliwe wyłącznie po wybraniu opcji PODGLĄD w oknie dziennika zdarzeń na żywo.) NAGRYWANIE NAPADOWE - Funkcja ta służy do włączania/wyłączania trybu nagrywania napadowego. - Po włączeniu trybu nagrywania napadowego wyświetlona zostaje czerwona ikona nagrywania z literą P. - Po włączeniu trybu nagrywania napadowego system będzie nagrywał wszystkie kanały, zgodnie z ustawieniami nagrywania napadowego. - Wszystkie ustawienia rozdzielczości i prędkości wyświetlania obrazów związane z nagrywaniem napadowym są konfigurowane w menu nagrywania. 24

25 WIDOK NA ŻYWO SZYBKIE MENU Szybkie menu można wyświetlić, klikając prawym przyciskiem myszki dowolny kanał do sterowania. 1. Zatrzymanie Wł./Wył.: Użytkownik może zatrzymać widok na żywo dowolnego kanału. Pozostałe kanały będą nadal pokazywać widok na żywo. Ponowne kliknięcie powoduje przywrócenie widoku na żywo. 2. PTZ Patrz menu PTZ na stronie Zoom Patrz menu ZOOM na stronie Szybkie odtwarzanie Użytkownik może szybko odtworzyć zarejestrowane wideo z wybranego czasu (10, 20, 30 sekund lub 1 minuta). odtwarzanie od tego miejsca. W przypadku wybrania opcji idź do wyświetlone zostanie inne menu. Po wprowadzeniu żądanej daty i czasu nacisnąć OK, aby rozpocząć 5. Rozpoczęcie (zakończenie) nagrywania Patrz menu Nagrywanie napadowe na stronie

Instrukcja obsługi. Digital Video Recorder BLR-3004, BLR-3008 and BLR-3016

Instrukcja obsługi. Digital Video Recorder BLR-3004, BLR-3008 and BLR-3016 Instrukcja obsługi Digital Video Recorder BLR-3004, BLR-3008 and BLR-3016 1 Stosowanie się do poniższych ostrzeżeń oraz przestróg umożliwia zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika i uniknięcie uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

DR4N-DVD / DR8N-DVD / DR16N-DVD / DR8N2-DVD / DR16N2-DVD

DR4N-DVD / DR8N-DVD / DR16N-DVD / DR8N2-DVD / DR16N2-DVD DR4N-DVD / DR8N-DVD / DR16N-DVD / DR8N2-DVD / DR16N2-DVD 1 Specyfikacje i organizacja -------------------------------------------------- 12 Specyfikacje ---------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

O p i s t yl n e g o p a n e l u ( m o d e l 8 - i 1 6 - k a n a ł o w y) ------------------------------------------ 17

O p i s t yl n e g o p a n e l u ( m o d e l 8 - i 1 6 - k a n a ł o w y) ------------------------------------------ 17 DR8H-LITE / DR16H-LITE Przed podłączeniem i rozpoczęciem użytkowania urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi. UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD 1 S p e c y f i k a c j a i z a w a r t o ś ć z e s t a w u ---------------------------------------------- 10 S p e c y f i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy Gemini Technology UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Aktualizacja 16.01.2012r Strona 1 Sterowanie dekoderami przez program TV WALL Kam 1 (FullHD) KAM 1 KAM 2 Strumień

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

DR4N-DVD / DR8N-DVD / DR16N-DVD

DR4N-DVD / DR8N-DVD / DR16N-DVD DR4N-DVD / DR8N-DVD / DR16N-DVD 1 Specyfikacje i organizacja -------------------------------------------------- 12 Specyfikacje --------------------------------------------------------- 12 Wykaz elementów

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 32 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 (BNC) + 1 x VGA + 2 x HDMI + 1 x SPOT liczba

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Rysunek 1: Złącza na panelu tylnym 1. Zapętl do 16 kamer analogowych (zależy od modelu rejestratora DVR). 2. Podłącz do urządzenia RS-232. 3. Cztery złącza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji.

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Instrukcja obsługi Rejestrator DVR 318-B (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją, prosimy o

Bardziej szczegółowo

strona: 2/15 wydrukowano:

strona: 2/15 wydrukowano: Producent systemów zabezpieczeń Rejestrator 16-kanałowy, DVR, Dahua, BCS, 1604LE-A kod produktu: dvr1604le-a kategoria: exquality > ARCHIWUM Producent: Dahua Technology Kod QR: Opis ogólny ex-1604le-a

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator HQ-NVR6408 Cena : Chwilowy brak ceny Producent : HQVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 07-02-2017 Rejestrator HQ-NVR6408

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR04025ME :Ilość kanałów video : do 4, Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P, D1, Bitrate :

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP Konfiguracja połączenia z kamerą. Domyślny adres IP kamery jest ustawiony na 192.168.0.120. Porty komunikacyjne kamery to: 80 standardowy port www 30001 video, dane i komunikacja

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz do urządzenia RS-232. 2. Podłącz maksymalnie cztery wejścia alarmu. 3. Podłącz jedno wyjście alarmowe. 4.

Bardziej szczegółowo

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485 SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH 1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR- 1082D/M, AHDR-1162D/M) 1 Odbiornik IR 2 Dioda sygnalizująca podłączone zasilanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10 P/N 1072767B-PL REV 1.0 ISS 17OCT14 Copyright 2014 United Technologies Corporation. Interlogix jest częścią UTC Building & INdustrial Systems oddziału

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR32082M-RH : Ilość kanałów video : do 32, Bitrate : wej./wyj. 192/192 Mbits, Ilość dysków: 8 szt (max. 32TB), RAID 0, RAID

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz cztery wejścia audio do złączy RCA. 2. Można podłączyć głośniki w celu odtwarzania dźwięku. 3.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy BCS-NVR0402 Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy Kanały wideo: 4 Switch PoE: Nie BCS-NVR0402: 4 kanały wideo. Rejestrator może obsługiwać nagrywanie w czasie rzeczywistym D1(25 kl/s) na 4 kanał. Prędkość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI REJESTRATORA CYFROWEGO IT-8604 OSTROŻNIE ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY. W ŚRODKU NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW WYMAGAJĄCYCH INGERENCJI UŻYTKOWNIKA.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IE LC-750

Instrukcja obsługi IE LC-750 Instrukcja obsługi IE LC-750 SPIS TREŚCI 1. Komponenty... 3 2. Logowanie... 5 3. Opis Menu... 6 3.1 Strona główna... 7 3.2 Powtórka... 7 3.3 Log... 8 3.4 Parametry... 9 3.4.1 Sieć... 9 3.4.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

Rejestrator i7-h0816vh

Rejestrator i7-h0816vh Informacje ogólne 32-kamerowy rejestrator hybrydowy łączy obsługę kamer analogowych oraz kamer IP. Bazuje na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-h0816vh jest zbudowany na dedykowanej platformie

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania Tylko na telefony z systemem Android Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje...3 1.3 Obsługiwane wersje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 1. Dostęp przez stronę www. Podpiąć zasilacz wchodzący w skład zestawu - DC 12V DC Podpiąć szeregowo lub za pośrednictwem switcha rejestartor do komputera PC (karta

Bardziej szczegółowo

Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > VTV-H-16D FULL D1. VTV-H-16D: 400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy

Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > VTV-H-16D FULL D1. VTV-H-16D: 400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > Model : - Producent : Vtvision VTV-H-16D:400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy 16 kanałów odtwarzanych jednocześnie Specyfikacja: Język

Bardziej szczegółowo

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.2 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania

TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania GE Security TVR 40 instrukcja szybkiego uruchamiania Spis treści Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Pierwsza konfiguracja rejestratora TVR 40 1 Podłączanie urządzeń 1 Podłączanie zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do kamer serii EVI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże

Bardziej szczegółowo

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.0 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015 MONITORING IP > rejestratory IP > 64 kanałowe > Model : - Producent : BCS Ilość kanałów video: do 64 Bitrate: wej. / wyj. 192 / 192 Mb/s Ilość dysków: 8 szt. (max. 32 TB), RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR0401X5ME: Rejestrator sieciowy IP - 4 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, Nagrywanie max. do 4 kamer IP@5Mpx,

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 16 kanałowe > Model : Producent : BCS Specyfikacja: tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 16 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 x BNC + VGA, HDMI liczba wejść/wyjść

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Informacje o produkcie Rejestrator DVS-3104E Cena : Chwilowy brak ceny Producent : Dahua Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 03-07-2017 Rejestrator DVS-3104E Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis:

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis: Cechy: REJESTRATOR KAMERY FULL D1-4 x 100FPS Wodoodporna obudowa 4 wejścia sygnałowe do podłączenia kamer 2 kamery kopułkowe + 2 kamery tubowe w zestawie Możliwość komunikacji ze Smartfonem Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi NVR

Krótka instrukcja obsługi NVR Krótka instrukcja obsługi NVR Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże użytkownikowi w krótkim czasie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Kamery IP

Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Kamery IP NIP-20 1 Kamera nowej generacji P2P IP NIP-20 Technologia nowej generacji. Łatwa instalacja, wysokiej jakości soczewka Glass Lens umożliwiająca nadzór wideo ze smartfona, tabletu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD P-X18 PTZ-AHD P-X18

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD P-X18 PTZ-AHD P-X18 INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD120-1080P-X18 PTZ-AHD60-1080P-X18 1 Spis treści 1. Informacje ogólne: str.3 1.1 O produkcie str.3 1.2 Opis złączy str.3 2. Podłączanie: str.3 3. Menu OSD str.4 3.1 Główne menu

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD ELEKTRONIKOM

Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD ELEKTRONIKOM Utworzono 22-12-2016 Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD Cena : 2.201,70 zł Nr katalogowy : M75216 Producent : Hikvision Dostępność

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

DVR KEYB v1.4. Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR

DVR KEYB v1.4. Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR DVR KEYB v14 Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR DVR-KEYB jest prostym urządzeniem, umożliwiającym podłączenie dowolnej klawiatury komputerowej (PS-2) do cyfrowych rejestratorów wideo Konstrukcja oparta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 1 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028

DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028 DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028 1. Wprowadzenie: Seria kamer IP firmy DIGITUS Plug & View oferuje P2P, które umożliwiają uniknięcie skomplikowanych ustawień sieciowych wymaganych

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 23 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 23 luty 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 16 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR16015ME : Ilość kanałów video : 16 Ilość dysków : 1 szt esata : BRAK Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5MPx, 3Mpx, 1080p,

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Instrukcja obsługi Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi

Krótka instrukcja obsługi Seria Mini 1U DVR Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.1 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże użytkownikowi w krótkim czasie

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator Samsung SRD-1670D Cena : 7.960,00 zł (netto) 9.790,80 zł (brutto) Producent : Samsung Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 10-07-2016

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile UWAGI I OSTRZEŻENIA Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne dla NMS Serwer UWAGA! POWIELANIE

Bardziej szczegółowo

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora AHD model: HSDVR8016AHD 16-kanałowy

Instrukcja obsługi rejestratora AHD model: HSDVR8016AHD 16-kanałowy model: HSDVR8016AHD 16-kanałowy Instrukcja obsługi DVR AHD Spis treści 1. Ostrzeżenia...2 2. Zawartość opakowania...4 3. Budowa rejestratora...4 a) Przedni panel rejestratora...4 b) Tylny panel rejestratora...5

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Rejestrator INTERNEC: i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T-IRM (2.8mm)

Rejestrator INTERNEC: i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T-IRM (2.8mm) Zestaw promocyjny nr 2 1080 PIKSELI Rejestrator INTERNEC i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH + 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T- IRM W skład zestawu promocyjnego wchodzi: Rejestrator

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR SIECIOWY "EURA PRO" NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732

REJESTRATOR SIECIOWY EURA PRO NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732 Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl REJESTRATOR SIECIOWY "EURA PRO" NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732 Produkt z kategorii:

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

2 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 45HD

2 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 45HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 45HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz cztery wejścia audio do złączy RCA. 2. Podłącz do głośników w celu odtwarzania dźwięku. 3. Wejście liniowe

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator K2 XVR-08D1-X2 Cena : 499,00 zł (netto) 613,77 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 11-01-2017 Rejestrator

Bardziej szczegółowo

Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP

Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP Instrukcja opisuje sposób ustawienia oraz wykorzystania funkcji inteligentnej analizy obrazu. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje operacji adresacji urządzeń

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo