Specyfikacje i organizacja Specyfikacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacje i organizacja -------------------------------------------------- 12 Specyfikacje"

Transkrypt

1 1

2 Specyfikacje i organizacja Specyfikacje Wykaz elementów skł adowych Organizacja systemu Opis produktu Opis przedniego panelu (model 8- i 16-kanałowy) Opis tylnego panelu (model 8- i 16-kanał owy) Opis przedniego panelu (model 4-kanał owy) Opis tylnego panelu (model 4-kanał owy) Opis pilota zdalnego sterowania Podłączenie i włączenie zasilania Widok na ż ywo Sterowanie menu Podział ekranu Sekwencja Sterowanie kamerą PTZ Zoom cyfrowy Wyszukiwanie zdarzeń Nagrywanie napadowe Szybkie menu KONFIGURACJA SYSTEMU K a mer y Konfiguracja kamer Regulacja obrazu Konfiguracja PTZ Detekcja ruchu Wyś wietlanie OSD Monitory Sekwencja Wyjś cie SPOT D ź wię k Audio Brzę czyk

3 System Data i czas Zarzą dzanie systemem Urzą dzenia sterują ce U ż ytkownicy Zarzą dzanie uż ytkownikami Uprawnienia uż ytkowników Wylogowanie Sieć Konfiguracja IP DDNS Zdarzenie/Alarm Stan dysku W e j ś cie alarmowe W y j ś cie alarmowe W y j ś cie brzę czyka Powiadomienie Zarzą dzanie dyskami KONFIGURACJA NAGRYWANIA Operacje nagrywania Konfiguracja nagrywania ciągłego/detekcji ruchu Konfiguracja nagrywania alarmowego Konfiguracja nagrywania napadowego WYSZUKIWANIE Wyszukiwanie wg czasu Wyszukiwanie zdarzeń ARCHIWIZACJA Tworzenie nowego archiwum Zarzą dzanie zarezerwowanymi danymi KONFIGURACJA POŁĄCZENIA SIECIOWEGO Czynności wstępne przed wykonaniem połączenia Sposób wykonywania połączenia Tryb na ż ywo Wyszukiwanie wg czasu Wyszukiwanie zdarzeń Konfiguracja zdalna Kamery Wyś wietlanie Dź wię k

4 System Nagrywanie Uż ytkownicy Sieć Czujniki Informacje PROCEDURA ZNAKU WODNEGO POŁĄCZENIE ZE SMARTFONEM

5 Gratulujemy zakupu cyfrowego rejestratora wideo (DVR) GANZ DIGIMASTER. Rejestrator DVR wykorzystuje najnowszą technologię zapisu cyfrowego firmy GANZ. Wysoką jakość tego produktu gwarantuje jego maksymalna niezawodność oraz przeprowadzone testy kompatybilności. Niniejszy podręcznik zawiera informacje potrzebne do poprawnego korzystania z urządzenia, jak również wiele przydatnych wskazówek oraz szczegółowych procedur dotyczących najczęstszych operacji w zakresie obsługi rejestratora DVR. Przed rozpoczęciem korzystania z rejestratora DVR należy się dokładnie zapoznać z niniejszym podręcznikiem w celu uniknięcia awarii spowodowanych niewłaściwą obsługą. Niniejszy podręcznik dotyczy następujących modeli rejestratorów DVR serii DIGIMASTER: DR4H/DR8H/DR16H. Podręcznik zawiera opis zewnętrznych funkcji produktu GANZ DIGIMASTER, nazwy jego części, metody poprawnego podłączenia obsługiwanych kopułek lub głowic uchylno-obrotowych, urządzeń sterujących, sprzętu peryferyjnego, jak również instrukcje dotyczące konfiguracji systemu. Ważne: niektóre funkcje, ilustracje, zdjęcia lub odnośniki mogą dotyczyć tylko jednego modelu. Firma GANZ nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie rejestratora DVR wynikające z użycia niekompatybilnych urządzeń w połączeniu z tym produktem. W przypadku wątpliwości należy sprawdzić obsługiwane urządzenia. Firma GANZ nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia rejestratora DVR wynikające z demontażu lub modyfikacji urządzenia przez użytkownika. Niniejszy produkt został zakwalifikowany do użytku domowego oraz przemysłowego. Niniejszy produkt uzyskał międzynarodowe certyfikaty, m.in. CE (Europa) oraz FCC (USA). Prawa autorskie do niniejszego podręcznika należą do firm CBC (America) Corp., CBC Group i CBC Co., Ltd. Copyright

6 Zabrania się reprodukowania lub ponownej publikacji tego podręcznika w celach komercyjnych. Zabrania się przesyłania niniejszego podręcznika za pośrednictwem mediów online, takich jak np. Internet. Zabrania się również publikowania, dystrybuowania oraz tłumaczenia tego podręcznika bez zezwolenia firmy CBC. Firma CBC nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie rejestratora DVR spowodowane jego niewłaściwą obsługą przez użytkownika, który nieumiejętnie obchodzi się z produktem lub nie zapoznał się z niniejszym podręcznikiem przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia. Firma CBC zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości niniejszego podręcznika bez wcześniejszego powiadomienia. Firma CBC zachowuje prawa autorskie do wszystkich zastrzeżonych znaków towarowych użytych w niniejszym podręczniku. Przed rozpoczęciem instalacji rejestratora DVR należy się zapoznać z następującymi przestrogami dotyczącymi bezpieczeństwa. Rejestratora nie należy ustawiać w miejscu narażonym na działanie wilgoci, kurzu czy sadzy. Rejestratora nie należy ustawiać w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub w pobliżu urządzeń grzewczych. Nie należy narażać urządzenia na wyładowania elektryczne lub działanie substancji magnetycznych. Nie instalować urządzenia w miejscach o skrajnych temperaturach dodatnich lub ujemnych (zalecana temperatura pracy mieści się w zakresie od 0 C do 40 C). Nie wkładać przedmiotów przewodzących prąd przez szczeliny wentylacyjne na urządzeniu. Przed rozpoczęciem instalacji należy wyłączyć zasilanie. Należy zapewnić odpowiednio dużo miejsca na podłączenia kablowe. Urządzenie należy instalować na twardej powierzchni z odpowiednią wentylacją. Należy unikać powierzchni wystawionych na działanie silnych wibracji. Instalacja urządzenia w pobliżu sprzętu RTV może spowodować jego awarię. Nie należy rozmontowywać urządzenia bez konsultacji z dostawcą. Nie ustawiać ciężkich przedmiotów na rejestratorze. Należy czyścić filtr wentylatora panelu przedniego 6

7 Stosowanie się do poniższych ostrzeżeń oraz przestróg umożliwia zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika i uniknięcie uszkodzenia mienia. Użytkownik powinien się dokładnie zapoznać z poniższymi informacjami. 7

8 8

9 9

10 10

11 Ważne instrukcje bezpieczeństwa 1) Zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku. 2) Zachować egzemplarz niniejszego podręcznika do wykorzystania w przyszłości. 3) Zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami. 4) Przestrzegać wszystkich instrukcji. 5) Nie używać urządzenia w pobliżu wody. 6) Czyścić wyłącznie suchą ściereczką. 7) Nie zasłaniać szczelin wentylacyjnych. Instalować zgodnie z instrukcjami producenta. 8) Nie instalować w pobliżu źródeł ciepła, np. kaloryferów, grzejników, piecyków i innych urządzeń wytwarzających ciepło. 9) Nie wolno obchodzić bezpieczeństwa wtyczki spolaryzowanej lub z bolcem uziemiającym. - Wtyczka spolaryzowana ma dwa bolce o różnej szerokości. - Wtyczka uziemiająca jest wyposażona dodatkowo w trzeci bolec uziemiający. - Zadaniem szerszego bolca oraz trzeciego bolca jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa. [UWAGA: Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka, wówczas należy się skonsultować z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka.] 10) Zabezpieczyć kabel zasilania przed stawaniem na nim lub przyciśnięciem go, szczególnie przy wtyczkach, gniazdkach oraz w miejscu wyjścia kabla z urządzenia. 11) Używać tylko takich urządzeń i akcesoriów, które zostały określone przez producenta. 12) Używać wyłącznie wózków, stojaków, statywów, wsporników lub stolików określonych przez producenta lub sprzedawanych wraz z urządzeniem. W przypadku korzystania z wózka, zachować ostrożność podczas przemieszczania urządzenia na wózku w celu uniknięcia obrażeń na skutek przewrócenia się wózka. 13) Odłączyć urządzenie (jeżeli gniazdko nie posiada zabezpieczenia) podczas burz z wyładowaniami oraz kiedy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas. 14) Wszelkie prace serwisowe należy zlecić specjalistom. Urządzenie należy oddać do serwisu po jakimkolwiek uszkodzeniu, np. gdy uszkodzeniu uległy kabel albo wtyczka zasilania, na urządzenie został rozlany płyn lub do środka wpadł jakiś przedmiot, urządzenie było wystawione na działanie deszczu albo wilgoci, nie działa normalnie lub zostało upuszczone. 15) Urządzenie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach, a całość okablowania wejściowego/wyjściowego winna się znajdować wewnątrz budynku. 16) Urządzenie winno zostać umieszczone w pobliżu łatwo dostępnego gniazda zasilania. 17) PRZESTROGA: WYMIANA BATERII NA BATERIĘ NIEODPOWIEDNIEGO TYPU STWARZA RYZYKO WYBUCHU. ZUŻYTE BATERIE UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI. UWAGA: Maksymalna temperatura pracy: 40 C Wyjście zasilania USB: 5 V pr. st. (maks. 500 ma) 11

12 Specyfikacje i organizacja 1. Specyfikacje urządzenia Standard obrazu wideo Audio Wyświetlanie na ekranie monitora Ukryta praca kamery Wyszukiwanie zdarzeń w dzienniku Harmonogram nagrywania Zdalny dostęp Odtwarzanie Bufory pre-/post-alarmu VGA PAL/NTSC Dwukierunkowa transmisja audio W czasie rzeczywistym: 30 kl./s (NTSC) lub 25 kl./s (PAL), dla każdej kamery Programowalna Do zalogowań/wylogowań użytkowników, zmian konfiguracji, zdalnych dostępów, połączeń/odłączeń. Dzienny lub Tygodniowy, z ustawieniem godziny dla każdego kanału Widok na żywo, wyszukiwanie, odtwarzanie, konfiguracja za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub oprogramowania klienta. Jednoczesne odtwarzanie do 16 kanałów Do 5 s (pre-alarm), 3 min (post-alarm), programowalne dla każdej kamery 1280x1024 (60 Hz) (tylko monitory z funkcją zmiennej synchronizacji) Wyjście wideo wysokiej HDMI (1920x1080) rozdzielczości Detekcja ruchu Siatka 20x12 (DR8/16H); Liczba poziomów czułości: 10 (1 - najniższa, 10 - najwyższa) Wielozadaniowość Wejścia wideo Wyjścia monitorowe Wyjście SPOT Wejścia audio Wyjście audio Rozdzielczość Pentaplex 4, 8, 16 x 1Vp-p, CVBS, 75 omów, BNC, wyjścia pętli 1 x CVBS/S-VHS, VGA 4 (DR16H) x 1Vp-p, CVBS, 75 omów, BNC 4 x liniowe, mono, niezbalansowany poziom sygnału, gniazdo RCA 1 x liniowe, mono, niezbalansowany poziom sygnału, gniazdo RCA 352x240, 704x240, 704x480 (NTSC), 352x288, 704x288, 704x576 (PAL) Standard kompresji H.264 Prędkość nagrywania DR16H: 480/400 kl./s CIF, DR8H: 240/200 kl./s CIF, DR4H: 120/100 kl./s CIF Rozmiar obrazu 3-5 kb (352x240, 352x288), 5-10 kb (704x240, 704x288) 6-16 kb (704x480, 704x576) Pojemność dysku Dodatkowa pamięć Wejścia alarmowe Wyjścia alarmowe 4 x dysk twardy; bez limitu pojemności Domyślnie USB (karta pamięci USB, USB HDD, ODD), DVD/CD-RW (opcja) 4, 8, 16 x TTL, programowalne jako NC/NO Model 4-kanałowy: wyjście przekaźnikowe; model 8- i 16-kanałowy: 8/16 x TTL + 4 wyjścia przekaźnikowe 12

13 Formaty archiwizacji/stopklatki Sterowanie szybkością sieci Nagrywanie pre-alarmu Języki OSD Interfejs Ethernet/LAN Funkcje zdalne Cyfrowy znak wodny plików AVI, JPG, BMP 8 poziomów (regulacja w zakresie 56 kb/s - 8 Mb/s) Do 5 s, programowalne dla każdej kamery Angielski, hiszpański, portugalski, francuski, rosyjski, polski, niemiecki, włoski 10/100-Base-TX, RJ-45 Widok na żywo, wyszukiwanie, odtwarzanie, konfiguracja, archiwizacja Obsługa oprogramowania CMS, Web R/A i smartfona Wideo i audio ze znakiem wodnym (w celu weryfikacji integralności i ciągłości danych) Sterowanie PTZ Interfejs szeregowy RS-485 (pełny duplex) (dwużyłowy, +/-) Napięcie zasilania Model 4-kanałowy: 12 V pr. st., 5 A; model 8- i 16-kanałowy: 100 V V pr. przem., 60/50 Hz Zakres temperatury pracy 5 C do 50 C Materiał obudowy Wymiary (wys. x szer. x gł.) Masa Obudowa: stalowa; Przedni panel: formowany plastik Model 4-kanałowy: 36 cm x 39 cm x 7 cm; model 8- i 16-kanałowy: 43 cm x 46 cm x 9 cm Model 4-kanałowy: 3,8 kg; model 8- i 16-kanałowy: 7,3 kg 13

14 Specyfikacje i organizacja 2. Wykaz elementów składowych Po otwarciu opakowania należy sprawdzić, czy znajdują się w nim wszystkie elementy składowe zestawu. 1 Elementy podstawowe Rejestrato r DR4H Zasilacz 12 V pr. st. (tylko DR4H) Rejestrator DR8H lub DR16H Kabel zasilania Podręcznik obsługi Pilot zdalnego Płyta Baterie AAA x 2 sterowania instalacyjna 2 Elementy opcjonalne Wewnętrzny dysk Wewnętrzna nagrywarka Karta pamięci USB twardy DVD-RW Thumbdrive 14

15 Specyfikacje i organizacja 3. Organizacja systemu Czujnik Wyjście alarmowe Komputer klienta Drukarka zdalnego Kamery We/wy TCP/IP SIEĆ Kopia zapasowa (w Wejście wideo Klient Archiwizacja Wyjście Pilot zdalnego sterowania Mag Monitor VGA Monitor AV Nagrywarka CD Napęd USB ` 15

16 Opis produktu 1. Przedni panel (model 8- i 16-kanałowy) 1 POWER : Włączanie i wyłączanie systemu 2 DISPLAY: Wybór trybu podziału ekranu (lub trybu obrotu ekranu) 3 SEQUENCE: Wybór trybu sekwencji 4 PANIC: Aktywacja trybu nagrywania napadowego i napadowego wyjścia przekaźnikowego 5 ZOOM: Zoom cyfrowy obrazu na żywo lub obrazu odtwarzanego 6 LOCK: Włączanie blokady przedniego panelu 7 ARCHIVE: Przejście do menu archiwizacji 8 PTZ: Przejście do menu sterowania kamerą PTZ 9 SETUP: Przejście do głównego menu konfiguracji 10 SEARCH: Przejście do menu wyszukiwania 11 PORT USB: Port(y) USB do podłączenia myszki USB, karty pamięci USB lub dysku twardego USB w celu archiwizacji. 12 RETURN: Anulowanie / Odznaczenie / Powrót do poprzedniego ekranu 13 ENTER: Zatwierdzenie / Wybór / Kolejny ekran 14 Wskaźnik LED: Wskazuje aktualny stan systemu (POWER, REC, NETWORK) 15 Przyciski wyboru kanału (1~8/16): Wybór kanału lub wprowadzanie hasła - Przyciski kierunkowe / nawigacyjne (GÓRA, DÓŁ, LEWO, PRAWO, ENTER) - Odbiornik sygnału pilota zdalnego sterowania (IR) - EJECT: Wysunięcie płyty CD-ROM (opcja) - / : Regulacja ostrości (blisko/daleko) lub odtwarzanie/przewijanie do tyłu - Ⅱ : Wstrzymanie odtwarzania - / : Regulacja przysłony (otwarta/zamknięta) lub odtwarzanie/przewijanie do przodu - Pokrętło JOG/SHUTTLE: Zewnętrzne pokrętło zmienna prędkość przewijania do tyłu lub do przodu; Wewnętrzne pokrętło przewijanie poklatkowe w trybie wstrzymania odtwarzania. - HOLD: Zatrzymanie aktualnego położenia pokrętła JOG/SHUTTLE Jeżeli odbiornik sygnału pilota zdalnego sterowania jest zasłonięty, pilot NIE będzie działał prawidłowo. Naciśnięcie przycisku na przednim panelu lub pilocie zdalnego sterowania powoduje, że rejestrator emituje sygnał dźwiękowy, chyba że funkcja ta została wyłączona w menu głównym: Konfiguracja systemu Audio Buzzer. 16

17 Opis produktu 2. Tylny panel (model 8- i 16-kanałowy) G A B C D H E F G I J K L A. WEJŚCIA KAMER i WYJŚCIA PĘTLI: Możliwość podłączenia maksymalnie 16 wejść kamer BNC. 16 wyjść pętli Hi-Z umożliwia podłączenie do innych urządzeń. B. ZŁĄCZA KOMPOZYTOWE I S-VIDEO MONITORA GŁÓWNEGO: Wszystkie złącza monitora głównego mogą być używane jednocześnie, jeżeli wymagany jest więcej niż jeden monitor główny. C. WYJŚCIA MONITORA SPOT: Można podłączyć i indywidualnie skonfigurować maksymalnie 4 monitory Spot stosownie do potrzeb. D. WEJŚCIA ALARMOWE: Można podłączyć i skonfigurować maksymalnie 16 wejść alarmowych jako wejścia o wysokim lub niskim poziomie ze wspólnym uziemieniem. E. WYJŚCIA ALARMOWE: Można podłączyć i skonfigurować maksymalnie 16 wyjść alarmowych jako wyjścia o wysokim lub niskim poziomie ze wspólnym uziemieniem. F. WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE: Można podłączyć i skonfigurować maksymalnie 4 wyjścia przekaźnikowe jako wyjścia o wysokim lub niskim poziomie ze wspólnym uziemieniem. G. RS-485: Możliwość podłączenia kamery PTZ i sterownika do dwóch złączy RS-485. H. WEJŚCIA I WYJŚCIA AUDIO : Można podłączyć maksymalnie 4 wejścia audio i 1 wyjście audio stosownie do potrzeb. I. PRZEŁĄCZNIK SYGNAŁU WIDEO : Można zmieniać format sygnału wejścia wideo z NTSC na PAL (lub odwrotnie). PORT USB : Można podłączyć myszkę USB lub inne urządzenie USB w celu archiwizacji. J. HDMI: Można przesyłać wideo o wysokiej rozdzielczości do dowolnego monitora obsługującego HDMI. VGA: Można przesyłać sygnał do dowolnego monitora VGA. K. RS-232: Port szeregowy (używany wyłącznie do początkowego programowania fabrycznego). LAN: Możliwość podłączenia do węzła, przełącznika lub routera z dostępem do sieci lokalnej (LAN) lub internetu. L. ZASILANIE: Gniazdo zasilania prądem przemiennym, służące do podłączenia dostarczonego kabla zasilania. Urządzenie należy instalować przy odłączonym zasilaniu. W przypadku podłączania jednego lub więcej mikrofonów do wejść audio, należy używać systemu mikrofonowego lub innego wzmocnienia. Bez wzmocnienia, wejście liniowe z mikrofonu zapewnia zbyt niski poziom. 17

18 Opis produktu 3. Przedni panel (model 4-kanałowy) 1 CD/DVD-RW: Nagrywarka CD/DVD-RW do archiwizacji. 2 Przycisk wyboru kanału: Wybór kanału (1-4) lub wprowadzanie hasła. 3 Wskaźnik LED: Wskazuje aktualny stan systemu. (PWR: Zasilanie systemu Wł/Wył, REC: Nagrywanie Wł/Wył, ALARM: Stan czujnika alarmowego, NET: Stan połączenia klienta sieciowego) 4 Sterowanie wyszukiwaniem: Wyszukiwanie nagranych danych lub menu sterowania PTZ/ostrością. 5 HOLD: Zatrzymanie aktualnego położenia pokrętła JOG/SHUTTLE. 6 JOG: Przewijanie poklatkowe w trybie wstrzymania odtwarzania. 7 Wysunięcie: Wysunięcie płyty CD/DVD. 8 DISPLAY: Wybór trybu podziału ekranu (lub trybu obrotu ekranu). 9 SEARCH: Przejście do menu wyszukiwania. 10 SETUP: Przejście do menu systemu. 11 PTZ/FOCUS: Przejście do sterowania kamerą PTZ. 12 RETURN: Anulowanie / Odznaczenie / Powrót do poprzedniego ekranu. 13 ENTER: Zatwierdzenie / Wybór /Przejście do kolejnego ekranu. 14 Odbiornik sygnału pilota zdalnego sterowania 15 Port USB: Port USB do podłączenia myszki USB, karty pamięci USB lub dysku twardego USB w celu archiwizacji. Przycisk zasilania wykorzystuje funkcję wyłączania programowego z użyciem hasła w celu zapobiegania przypadkowemu wyłączeniu. Przyciski wyboru kanału mogą być używane w większości trybów podziału ekranu. Jeżeli odbiornik sygnału pilota zdalnego sterowania jest zasłonięty, pilot NIE będzie działał prawidłowo. Naciśnięciu dowolnego przycisku na przednim panelu towarzyszy sygnał dźwiękowy. W zależności od zainstalowanego modelu nagrywarki CD/DVD-RW, rzeczywisty wygląd rejestratora DVR może się różnić od przedstawionego powyżej. 18

19 Opis produktu 4. Tylny panel (model 4-kanałowy) C A B D E F A. Wejścia wideo: Możliwość podłączenia maksymalnie 4 wejść kamer BNC. Wyjścia pętli: 4 wyjścia pętli Hi-Z umożliwiają podłączenie do innych urządzeń. B. Wyjście głównego monitora: Wyjście głównego monitora BNC do monitora AV. Wyjście monitora SPOT: Wyjście głównego monitora Spot BNC do monitora AV. C. NTSC/PAL: Wybór standardu wideo NTSC lub PAL. D. Wyjście audio: Mono, liniowe, niezbalansowany poziom sygnału, wyjście audio RCA. Wejście audio: Mono, liniowe, niezbalansowany poziom sygnału, wejścia audio RCA. E. WYJŚCIE DVI: Wyjście wideo DVI głównego monitora do monitora komputerowego. F. Alarm/Przekaźnik/RS-485: Złącze dla wejść czujników alarmowych, wyjść przekaźnikowych i RS-485 PTZ. G. Port USB: Do podłączenia myszki USB, karty pamięci USB lub dysku twardego USB w celu archiwizacji. Ethernet (TCP/IP): Złącze RJ-45 10/100 Base Ethernet/LAN. Gniazdo zasilania prądem stałym: Do podłączenia dostarczonego zasilacza 12 V pr. st. Urządzenie należy instalować przy odłączonym zasilaniu. W przypadku podłączania jednego lub więcej mikrofonów do wejść audio, należy używać systemu mikrofonowego lub innego wzmocnienia. Bez wzmocnienia, wejście liniowe z mikrofonu zapewnia zbyt niski poziom. 19

20 KONFIGURACJA SYSTEMU Pilot zdalnego sterowania 3. Ręczny pilot zdalnego sterowania ZASILANI E WŁ./WYŁ. SETUP : Przejście do głównego menu konfiguracji Przyciski wyboru kanału (służą również do wprowadzania hasła) Przycisk identyfikatora Wybór identyfikatora rejestratora RETURN Anulowanie / Odznaczenie Poprzedni ekran ENTER: Zatwierdzenie / Wybór / Kolejny ekran Przyciski nawigacyjne Służą do sterowania odtwarzaniem, nawigacją menu i sterowania PTZ DISP: Zmiana trybu podziału ekranu. SEARCH: Przejście do menu wyszukiwania. PTZ: Przejście do menu PTZ. PANIC : Włączanie trybu nagrywania napadowego. KEYLOCK: Włączanie blokady przycisków (panel i pilot) SEQUENCE: Włączanie trybu sekwencji. ZOOM: Przejście do trybu zoomu cyfrowego. ARCHIVE: Przejście do menu archiwizacji. Jeżeli używanych jest kilka rejestratorów ustawionych jeden na drugim lub montowanych w stelażu, każdy z nich musi mieć unikalny identyfikator dla potrzeb sterowania przy użyciu jednego pilota zdalnego sterowania. Wybieranie identyfikatora na pilocie: - Nacisnąć przycisk identyfikatora. System wyświetli komunikat WPROWADŹ ID. - Wprowadzić identyfikator rejestratora, a następnie nacisnąć przycisk ENTER. (Domyślny identyfikator rejestratora to 01 ). - Aby powrócić do normalnego sterowania rejestratorem, należy nacisnąć przycisk RETURN. - Ustawienie fabryczne: Wprowadzić identyfikator rejestratora 255, a następnie nacisnąć przycisk ENTER i RETURN. 20

21 PODŁĄCZENIE I WŁĄCZENIE ZASILANIA Podłączyć maksymalnie 16 WEJŚĆ KAMER, zgodnie z wymaganiami. Rejestrator ma również WYJŚCIA PĘTLI, w związku z czym sygnały wideo mogą być przekazywane do innych urządzeń, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Zakończenie BNC jest automatycznie ustawiane przez rejestrator, stosownie do rodzaju połączenia. Podłączyć jeden lub więcej monitorów do rejestratora za pośrednictwem złącza KOMPOZYTOWEGO, VGA, S-VIDEO lub HDMI. Podłączyć rejestrator do źródła zasilania przy użyciu dostarczonego kabla zasilania lub zasilacza 12 V pr. st. (w zależności od modelu). Rejestrator sprawdza prawidłowość podłączenia zasilania i emituje dwa sygnały dźwiękowe, jeżeli test wypadnie pomyślnie. Nacisnąć PRZYCISK ZASILANIA na przednim panelu rejestratora w celu włączenia urządzenia. - Ekran początkowy wykrywa i sprawdza stan wszystkich wewnętrznych dysków twardych oraz nagrywarki CD/DVR-RW. - Po zakończeniu diagnostyki, operator musi się zalogować w systemie. Domyślna nazwa użytkownika to ADMIN. - Za pomocą przycisków WYBORU KANAŁU, wprowadzić domyślne hasło ( 1234 ) i nacisnąć przycisk ENTER. - Po uruchomieniu rejestratora, wyświetlony zostanie domyślny widok wszystkich 16 kanałów w standardowym trybie podziału ekranu 4x4. - Pasek stanu u dołu ekranu przedstawia bieżącą datę i czas oraz procent zajętości używanego dysku twardego. - Wyświetlana jest nazwa każdego z kanałów. - Czerwona ikona nagrywania i litera T w prawym górnym rogu każdego z kanałów wskazuje, że kanał jest nagrywany w trybie nagrywania z timerem (wg harmonogramu/ciągłe). 21

22 WIDOK NA ŻYWO STEROWANIE MENU Wszystkimi menu można sterować za pośrednictwem tego paska stanu przy użyciu myszki USB lub przycisków na przednim panelu. PODZIAŁ EKRANU Wybranie przycisku DISPLAY powoduje wyświetlenie menu podziału ekranu. Wybrać rodzaj ekranu (1, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 16 kanałów lub sekwencja). TRYB SEKWENCJI (Użytkownik może wybrać sekwencję jako jedną z opcji w menu podziału ekranu.) Nacisnąć przycisk SEQ. Każdy z kanałów jest wyświetlany na pełnym ekranie przez regulowany czas przed przełączeniem na kolejny kanał. Aby zatrzymać sekwencję na danym kanale, należy ponownie nacisnąć przycisk SEQ. Bardziej złożone sekwencje można zaprogramować za pośrednictwem opcji WYŚWIETLANIE w menu konfiguracji.. 22

23 WIDOK NA ŻYWO PTZ wstępnego. użyciu przycisku + lub -. 1) KAM: Wybór kanału sterowanej kamery PTZ. 2) Preset: Wybór numeru używanego ustawienia wstępnego (1-254). 3) Ustaw: Ustawienie bieżącego położenia PTZ jako wybranego numeru ustawienia 4) Idź do: Polecenie przesunięcia kamery PTZ w położenie odpowiadające wybranemu ustawieniu wstępnemu. 5) Strzałki kierunku: Przesunięcie urządzenia PTZ w określonym kierunku. 6) Zoom / Focus / Przysłona: Użytkownik może kontrolować każdy z elementów przy 7) Parametr: Naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie innego okna. Użytkownik może wybrać pozycję z menu parametrów PTZ oraz edytować ustawienia w celu precyzyjnego wyregulowania prędkości obrotu/pochylenia/zoomu lub włączenia zaawansowanych funkcji, np. autofocus i automatyczna przysłona (tylko w przypadku obsługiwanych kamer PTZ). ZOOM CYFROWY Kliknąć prawym przyciskiem myszki w trybie widoku na żywo i wybrać ZOOM. Lub wybrać funkcję ZOOM na pasku stanu. Podczas wyświetlania kanału na pełnym ekranie, użytkownik może dokonać cyfrowego zbliżenia określonej części obrazu do 8 razy. Okienko PIP w prawym dolnym rogu pokazuje pełny obraz, a główny widok przedstawia przybliżony fragment. 23

24 WIDOK NA ŻYWO WYSZUKIWANIE W DZIENNIKU Użytkownik może wyświetlić okno dziennika zdarzeń na żywo, pokazujące każde nowe zdarzenie w momencie jego wystąpienia. Kliknięcie zdarzenia w oknie dziennika zdarzeń na żywo powoduje rozpoczęcie odtwarzania od wybranego zdarzenia. (Jest to możliwe wyłącznie po wybraniu opcji PODGLĄD w oknie dziennika zdarzeń na żywo.) NAGRYWANIE NAPADOWE - Funkcja ta służy do włączania/wyłączania trybu nagrywania napadowego. - Po włączeniu trybu nagrywania napadowego wyświetlona zostaje czerwona ikona nagrywania z literą P. - Po włączeniu trybu nagrywania napadowego system będzie nagrywał wszystkie kanały, zgodnie z ustawieniami nagrywania napadowego. - Wszystkie ustawienia rozdzielczości i prędkości wyświetlania obrazów związane z nagrywaniem napadowym są konfigurowane w menu nagrywania. 24

25 WIDOK NA ŻYWO SZYBKIE MENU Szybkie menu można wyświetlić, klikając prawym przyciskiem myszki dowolny kanał do sterowania. 1. Zatrzymanie Wł./Wył.: Użytkownik może zatrzymać widok na żywo dowolnego kanału. Pozostałe kanały będą nadal pokazywać widok na żywo. Ponowne kliknięcie powoduje przywrócenie widoku na żywo. 2. PTZ Patrz menu PTZ na stronie Zoom Patrz menu ZOOM na stronie Szybkie odtwarzanie Użytkownik może szybko odtworzyć zarejestrowane wideo z wybranego czasu (10, 20, 30 sekund lub 1 minuta). odtwarzanie od tego miejsca. W przypadku wybrania opcji idź do wyświetlone zostanie inne menu. Po wprowadzeniu żądanej daty i czasu nacisnąć OK, aby rozpocząć 5. Rozpoczęcie (zakończenie) nagrywania Patrz menu Nagrywanie napadowe na stronie

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

4-KANAŁOWY SYSTEM DVR

4-KANAŁOWY SYSTEM DVR 4-KANAŁOWY SYSTEM DVR Instrukcja obsługi SRD-476D 4-kanałowy system DVR Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2014 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowi zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN)

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR SIMTEC 916T i 908T i 904T INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI 4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI Instrukcja obsługi SRD-480D 4-Kanałowy Rejestrator DVR HD-SDI Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku.

Bardziej szczegółowo

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760 i AVC-761 Instrukcja użytkownika Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

IP kamera serii VIPC. (Kamera sieciowa) Instrukcja użytkownika V1.02

IP kamera serii VIPC. (Kamera sieciowa) Instrukcja użytkownika V1.02 IP kamera serii VIPC (Kamera sieciowa) Instrukcja użytkownika V1.02 VIPC-D02MV VIPC-B02MV Witamy Dziękujemy za zakup naszego urządzenia! Przed przystąpieniem do pracy prosimy o zapoznanie się z zaleceniami

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi

Nowy Monitor LCD DVR Combo 19 Instrukcja obsługi Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi Wersja polska 1.0 Model: PCS-19/DVR-08 OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM

Bardziej szczegółowo

kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Rejestratory 4-kana4 kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 Instrukcja użytkownikau ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Proszę zapoznać się z niniejsza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

FALCON DD 16200 HDV. Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC. Instrukcja obsługi. Modele: DD 09200 HDV

FALCON DD 16200 HDV. Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC. Instrukcja obsługi. Modele: DD 09200 HDV FALCON Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC Instrukcja obsługi Modele: DD 09200 HDV Data: I 2009 wersja firmware 06.04.95 UWAGA ABY ZAPOBIEC POŻAROWI LUB ZWARCIU NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04D1-E+(X1) K2 XVR-04D1+(X2) K2 XVR-08D1-E+ K2 XVR-08D1+ K2 XVR-16D1-E+ K2 XVR-16D1+

K2 XVR-04D1-E+(X1) K2 XVR-04D1+(X2) K2 XVR-08D1-E+ K2 XVR-08D1+ K2 XVR-16D1-E+ K2 XVR-16D1+ Rejestrator Cyfrowy SERIE 960H: K2 K2 K2 K2 XVR-08D1+ K2 K2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. 2013.10 Strona 1 / 50

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA (M_Ver. 1.2_HD(20100914)) Kompresja Video H.264 Rejestrator Cyfrowy HD-SDI O instrukcji Przed zainstalowaniem i użyciem produktu, prosimy uważnie przeczytać poniższą instrukcję.

Bardziej szczegółowo

REJESTRATORY CYFROWE MPEG-4 AVC715, AVC 717. Instrukcja użytkownika ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ

REJESTRATORY CYFROWE MPEG-4 AVC715, AVC 717. Instrukcja użytkownika ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ 207Z REJESTRATORY CYFROWE MPEG-4 AVC715, AVC 717 Instrukcja użytkownika ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Proszę zapoznać się z niniejsza

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą Rejestrator cyfrowy serii Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu GE Security Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu P/N DVSR-xU_PL REV2-23 ISS 04MAR09 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Certyfikaty i zgodność z przepisami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10

Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 P/N 1068258 REV B ISS 06JUL09 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Producent Certyfikaty i zgodność Dyrektywy Unii

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 / 8 / 16 KANAŁOWY WERSJA V1.0 Dziękujemy za zakup Cyfrowego Rejestratora Wideo. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Rejestratora Wideo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Edycja: 01.11.2012 r.

Edycja: 01.11.2012 r. Instrukcja Obsługi Rejestratorów UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia,

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY. Instrukcja obsługi

SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY. Instrukcja obsługi SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY Instrukcja obsługi SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V

Podręcznik obsługi. Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V Podręcznik obsługi Cyfrowy rejestrator wideo, 4-kanałowego, H.264 DLR-1004/500V OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM,

Bardziej szczegółowo

RC-4300D RC-4300WD 1

RC-4300D RC-4300WD 1 RC-4300D RC-4300WD 1 WSTĘP. UWAGI BEZPIECZEŃSTWA. WYJAŚNIENIA SYMBOLI Symbol ten oznacza ważną informację dla użytkownika dotyczącą działania lub serwisowania urządzenia zawartą w literaturze dotyczącą

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi ER-401 ER-801

instrukcja obsługi ER-401 ER-801 instrukcja obsługi ER-401 ER-801 Dyrektywy EMC (2004/108/EC) i VD (2006/95/EC) Oznakowanie CE UWAGI I OSTRZEŻENIA Nasze produkty spełniają wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych wprowadzających

Bardziej szczegółowo

UWAGA Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą

UWAGA Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą Av Tech Rejestratory 4 kanałowe z kompresją MPEG4 serii: AVC 760 AVC 761 Instrukcja obsługi UWAGA Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania.

Bardziej szczegółowo