SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE MODERNIZACJI PODCZAS NAPRAWY GŁÓWNEJ (WYMAGANIA TECHNICZNE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE MODERNIZACJI PODCZAS NAPRAWY GŁÓWNEJ (WYMAGANIA TECHNICZNE)"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE MODERNIZACJI PODCZAS NAPRAWY GŁÓWNEJ (WYMAGANIA TECHNICZNE) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy głównej wraz z modernizacją elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 nr 1544 i 1555 przeznaczonych do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym zwane dalej ezt lub pojazdami. 1. Układ mechaniczny. 1.1 Wykonać modernizację sprzęgów czołowych i międzywagonowych: - modernizacja sprzęgów wg rys. nr , zgodnie z dopuszczeniem UTK z dnia 6 kwietnia 2006 roku, nr T/2006/0815/EL, uzupełnionym pismem 19 maja 2009 roku (TTZ /JO/09) w sprawie skorygowania numeru rysunku i nazwy typu, podpisanym przez prezesa Wiesława Jarosiewicza, z wnioskiem o modyfikację części elektrycznej w celu umożliwienia zastosowania styków typu męski/żeński, - sprzęg elektryczny poruszający się liniowo po prowadnicach, - styki męski / żeński Ø4 złocone dla sygnałów w przewodach ekranowanych, - styki męski / żeński Ø4 srebrzone dla sygnałów w przewodach pojedynczych, - styki męski / żeński współosiowe (ekranowane) do transmisji danych 100 Mbits/s, - wszystkie styki z możliwością wymiany od frontu bez konieczności ingerencji w sprzęg elektryczny, - okablowanie przewody jednożyłowe Huber+Suhner Radox 3GKW, - przewody Ethernet CAT5 Huber+Suhner Radox, - przewody WTB/MVB Huber+Suhner Radox, - system z redundancją, - sprzęgi międzywagonowe winny posiadać zabezpieczenie chroniące przed rozłączeniem się wagonów, nawet w wypadku awarii/pęknięcia cięgła głównego, - modernizacja sprzęgów międzywagonowych winna uwzględniać odtworzenie ich pierwotnych wymiarów i kształtów konstrukcyjnych. - sprzęgi musza posiadać zewnętrzne zabezpieczenia na okres zimy, chroniące przed zaśnieżeniem i zalodzeniem (łacznie z zabezpieczeniem klawiatury) - zmodernizowane sprzęgi muszą umożliwiać przeniesienie sterowanie ezt w trakcji wielokrotnej 3 pojazdów. 1.2 Modernizacja czoła i kabiny maszynisty: - unowocześnienie czoła jednostki poprzez nadanie kształtu według tego samego projektu, który został zastosowany w zmodernizowanych EN57 z likwidacją drzwi zewnętrznych bezpośrednich do kabiny maszynisty, - spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy i ergonomii określonej w PN-K-11001:1990 i UIC 651, - zabudowa klimatyzacji kabiny maszynisty, - wewnętrzne drzwi wejściowe do kabiny maszynisty wykonane w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych do wnętrza kabiny, wyposażone w zamki 1

2 patentowe z blokadą bolcową umożliwiające otwarcie drzwi obu kabin jednym kluczem, drzwi wyposażone w blokadę otwarcia drzwi, drzwi wyposażone w uchwyt antypoślizgowy, zastosować zamek typu panika od wewnątrz kabiny maszynisty - drzwi zewnętrzne do kabiny maszynisty wykonane w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych do wnętrza kabiny, konstrukcja progu drzwi wykonana w sposób zapobiegający pozostawaniu wody i powstawaniu korozji, - zamontowane rolety przeciwsłoneczne w oknach czołowych i bocznych kabin maszynisty. - zastosowanie elektrogrzejnych szyb w kabinie maszynisty. Wymagania dla klimatyzacji kabiny maszynisty: - klimatyzacja musi zapewniać utrzymanie temperatury kabinie maszynisty w zakresie regulacji +18 C do +24 C przy temperaturach zewnętrznych -30 C do +30 C. utrzymanie temperatury realizowane w sposób automatyczny - zasilanie ma być realizowane z sieci 3x 400V AC, - każda kabina ma posiadać indywidualną klimatyzację. Zamawiający wymaga, aby rolety: - wykonane były z tkaniny ekranującej, przeznaczonej na zasłony przeciwsłoneczne, - spełniały wymagania normy PN-K-02511: 2000, - kolor uzgodniony z Zamawiającym, Zamawiający wymaga, aby fotel maszynisty spełniał: - wymagania palnościowe wg Norm: PN-K-02511, - konstrukcja fotela musi zapewniać obrót o 360º oraz regulację wysokości, - konstrukcja fotela musi zapewniać regulację przód tył, - ergonomiczną konstrukcję oraz gabaryty pozwalające zainstalować w kabinie maszynisty, - posiadał podłokietniki podnoszone z tworzywa elastycznego, - posiadał budowę modułową pozwalająca na pełną regulację fotela, - konstrukcja musi zapewniać możliwość szybkiej ewakuacji w wypadku zagrożenia, Wyposażenie dodatkowe kabiny maszynisty: - modernizacja pulpitu maszynisty (rozmieszczenie urządzeń na pulpicie i kształt pulpitu musi być uzgodnione z Zamawiającym), - w kabinie winny być zamontowane dodatkowe dwa siedzenia uchylne, - z prawej strony pulpitu maszynisty winno być zainstalowane gniazdo 230 V 16A AC oraz stolik uchylny dla maszynisty, - likwidacja grupy grzejników w kabinie maszynisty, zastosować dodatkową nagrzewnicę strefy nóg maszynisty, - w każdej kabinie zabudować radio dwusystemowe do łączności pociągowej o mocy znamionowej nadajnika od 1W(dBm) do 25 W (44dBm). Uzgodnić parametry częstotliwości poszczególnych kanałów z PKP Telekomunikacją Kolejową, Radiotelefon powinien mieć możliwość rejestracji rozmów /wyposażenie w oprogramowanie umożliwiające odczyt danych/ - zainstalować w pulpicie maszynisty system umożliwiający transmisję w czasie rzeczywistym danych z centrum nadzoru do jednostki i odwrotnie, umożliwiający 2

3 odbiór informacji czasowych i nawigacyjnych oraz wyświetlenie rozkładu jazdy w formacie pdf wyposażenie w oprogramowanie umożliwiające modyfikacje danych. - pulpit maszynisty wyposażony w osłonę przeciwsłoneczną tzw. nos w celu ograniczenia odbijania światła słonecznego w przyrządach na pulpicie, zastosowane oświetlenie diodowe pulpitu osadzone w tej osłonie, - na ścianach kabiny maszynisty zainstalować dwa wieszaki na ubranie. 1.3 Wymagania do modernizacji wózków: - modernizacja wózków napędowych i tocznych jednostki wg dokumentacji konstrukcyjnej (RL-4781 oraz RL-4780) opracowanej przez Instytut Pojazdów szynowych "TABOR" w Poznaniu, - sworznie i tuleje w układzie hamulcowym utwardzone metodą azoto-nasiarczania, - zestawy kołowe wymienić na nowe, - zastosować nowe koła zębate duże na zestawach, - zabudowa zmodernizowanej osłony przekładni zębatej posiadającej dwie klapy inspekcyjne (po jednej dla dużego i małego koła zębatego), oraz duży otwór wlewowy o średnicy co najmniej 60 mm umożliwiający łatwe uzupełnienie, wymianę i kontrolę poziomu materiału smarnego. Klapa inspekcyjna małego koła zębatego musi zostać zabudowano od spodu osłony przekładni w celu umożliwienia kontroli z kanału technologicznego podtorowego. Otwór wlewowy należy wykonać w taki sposób, aby po zabudowie osłony na przekładni znajdował się on w pozycji równoległej do główki szyny. 1.4 Wymagania dla wycieraczek: - zamontowane wycieraczki z napędem elektrycznym z regulacją prędkości i spryskiwaczem, po dwie na każdą szybę czołową. 1.5 Wymagania dla szybkościomierza: - zabudowa nowego elektronicznego (cyfrowego) tachografu posiadającego dopuszczenie do eksploatacji wydane przez UTK. 1.6 Przemieszczenie rur osłonowych przewodów elektrycznych biegnących wzdłuż całego ezt z dachu wagonów do wnętrza - rury osłonowe "ułożone" pod sufitem przykryte panelami sufitowymi. 2. Wyposażenie elektryczne. 2.1 Silniki trakcyjne - modernizacja napędu pojazdu obejmująca zastosowanie silników trakcyjnych typu LK Wymagania dla przetwornic statycznych: - napięcie wejściowe 3000VDC - zakres zmian według PN-EN 50163, - ilość na pojeździe 2 sztuki, - moc wyjściowa min. 76 kw każda, - zakres napięć wyjściowych 3x400V AC, 110V DC, 24V DC, - niezawodna praca w temp. otoczenia 30 C +40 C. 3

4 2.3 Wymagania dla wyłącznika szybkiego: - prawidłowa praca w zakresie napięcia zasilającego wg normy PN-EN 50163, - minimalny prąd znamionowy roboczy I [A] = 800, - prąd zwarciowy 50 ka, - czas wyłączania do 5 [ms], - zakres temperatur bezawaryjnej pracy - 30 C + 40 C. 2.4Wymagania dla odbieraków prądu: - nowe niesymetryczne 2 sztuki - zgodne z PN-EN 50206, PN-EN oraz PN-K (wyposażone w nakładki węglowe). 2.5 Wymagania dodatkowe: - zabudować elektroniczne przekaźniki nadprądowe obwodów WN - zamontować odłącznik silników trakcyjnych elektronicznych szafie NN - zamontować zmodernizowane płytki sterujące wałem kułakowym 2.6 Montaż licznika energii elektrycznej Wymagania montażu licznika energii elektrycznej: - licznik energii oraz system transmisji danych powinien spełniać wymagania określone w załączniku do Decyzji Nr 219/ET Członka Zarządu, Dyrektora Technicznego PKP Energetyka S.A z dnia 27 października 2008 roku pt. Wymagania PKP Energetyka spółka z o.o. dla urządzeń do pomiaru energii elektrycznej prądu stałego, - licznik energii powinien udostępniać informacje o zmianach parametrów pracy (dotyczy między innymi zmian dokonywanych oprogramowaniem określonym w 12 pkt 2 załącznika do Decyzji Nr 219/ET Członka Zarządu Dyrektora Technicznego PKP Energetyka spółka z o.o. z dnia 27 października 2008, kod identyfikacyjny przewoźnika, lokalizację pojazdu trakcyjnego (miejsca odbioru energii), umożliwiać pomiar i rejestrację energii pobranej i oddawanej do sieci trakcyjnej rekuperacja energii (oddzielnie), podział zużycia energii na dowolne strefy czasowe, - wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do dostarczenia licencji na uruchomienie i korzystanie przez Województwo Podlaskie z odpowiedniego oprogramowania do obsługi i analizowania danych wykorzystywanego licznika, - lokalizacja pojazdu trakcyjnego (miejsca poboru energii) ma być zrealizowana przy pomocy systemu GPS, - transmisja danych z licznika ma odbywać się równolegle - jednocześnie do PKP Energetyka S.A. oraz do Województwa Podlaskiego, - moduł wysyłający dane z licznika ma posiadać możliwość podłączenia minimum 3 dodatkowych, cyfrowych źródeł danych. 2.7 Wymagania dla urządzeń systemu informacji pasażerskiej: System informacji wizualnej sprzężony z systemem instalacji rozgłoszeniowej sterowany z kabiny maszynisty przy trakcji wielokrotnej złożonej z 3 ezt. W skład systemu informacji wizualnej ma wchodzić na każdy ezt: 4

5 - dwie informacyjne tablice czołowe umieszczone nad szybami czołowymi ezt, - dwie informacyjne tablice boczne umieszczone w wagonie po obu stronach, w środkowej części na krzywiźnie dachu (montaż od wewnątrz wagonu), - dziewięć monitorów LCD min. 22 zabudowanych w ściany przedziałowe. Instalacja rozgłoszeniowa musi zapewniać: - automatyczne wygłaszanie komunikatu o najbliższym przystanku, - możliwość wygłaszania komunikatów przez mikrofon z pulpity maszynistę. - zapewnienie stosownego oprogramowania umożliwiające modyfikacje oraz wgrywanie tras Wymagania dla tablic czołowych i bocznych: - tablica elektroniczna diodowa LED, - jasność świecenia minimum 4500 cd/m 2, - możliwość przewijania tekstu, - możliwość wyświetlania tekstu w dwóch wierszach, - napisy muszą być czytelne z odległości min. 75 m. Wymagania dla instalacji rozgłoszeniowej: - wykonana wg. UIC 440 i UIC 568, - sterownik o budowie modułowej, - klawiatura odporna na zalanie wodą, - cztery głośniki w wagonie rozrządczym ra i rb, pięć głośników w wagonie silnikowym s, - po jednym mikrofonie w każdej kabinie maszynisty. Wymagania dla systemu urządzeń audio-video: - System kompatybilny z systemem informacji wizualno-dzwiekowej, winien zawierać odtwarzacz DVD z zapętleniem, czytnika kart pamięci wraz z gniazdem USB, 6 monitorów (2 w jednym członie),: - zalecana rozdzielczość min. 1680x1050, matryca TFT/TN, kontrast 1200:1, kąt widzenie 178 odporne na odbicia świetlne (refleksy) - monitory zabezpieczone szybą pancerną typu P4, 2.8 Wymagania dla monitoringu: - monitoringiem ma być objęte wnętrze każdego wagonu z takim rozlokowaniem kamer, aby nie było martwych pól 9 kamer kolorowych, wykonanych jako tzw. rybie oczka, - rozmieszczenie kamer wewnętrznych powinno umożliwiać podgląd całego ezt, - 2 kamery obserwujące boki ezt z każdej kabiny maszynisty, Zamontowanie kamer szlakowych w każdej kabinie - obraz z każdej kamery winien być zapisywany i archiwizowany co najmniej przez okres 120 godzin, 240godz 5

6 - system powinien być wyposażony w 2 klawiatury wyniesione (operator powinien mieć możliwość wyboru obrazu z dowolnej kamery oraz poglądu obrazu ze wszystkich kamer w podziale obrazu na 4, 9 lub 16 kamer), - 2 monitory LCD (minimalna wymagana wielkość - 17 ), - stanowiska obserwacji powinny być umieszczone w każdej z kabin maszynisty ezt, - stanowisko ma umożliwiać ciągły podgląd zdarzeń na monitorach LCD umieszczonych w każdej z kabin, monitory muszą znajdować się w zasięgu wzroku maszynisty prowadzącego pojazd i nie powodować konieczności odwracania wzroku z obserwowanego szlaku, - do podstawowej obsługi systemu powinny służyć klawiatury wyniesione, umieszczone w każdej z kabin, w miejscu łatwo dostępnym dla obsługi pociągu, - każdy ezt powinien być przystosowany do podłączenia następnego ezt, także wyposażonego w system monitoringu, w sposób nie ograniczający łączenia ich ze sobą (łączenie dowolnymi kabinami), - system monitoringu musi umożliwiać samoczynne przełączanie obrazu na monitorach LCD z wnętrza pojazdu na kamery zewnętrzne w momencie dojazdu ezt do peronu (stacji). Minimalne wymagania techniczne. Kamera: - kolorowa, 550 linii TV, czułość 0.3 Lux, zasilanie 12VDC Rejestrator cyfrowy: - duplex, nagrywarka CD, dostęp przez sieć LAN, zapis 50kl/sek, wyjścia monitorowe, detekcja ruchu, sterowanie z klawiatury, pliki kompatybilne z Windows, obsługa typowych dysków twardych, wyświetlanie obrazów w kilku różnych podziałach, hasło zabezpieczające wejście do ustawień oraz podglądu, - rozdzielczość podglądu: system NTSC - 720x480, system PAL - 720x576, - rozdzielczość nagrywania: system NTSC - 720x240, system PAL - 720x288. Monitor: - LCD, min 17, max. rozdzielczość 1280x1024, kąt widzenia poziom 170º, pion 170º, częstotliwość: pozioma: 30kHz 80kHz, pionowa: 50Hz 75Hz, wejścia cyfrowe, S-Video, CVBS, 2.9 Wymagania dla złącz międzywagonowych: - zamontowanie złącz międzywagonowych ułatwiających łączenie i rozłączanie wagonów jednostki, w miejsce dotychczasowych skrzynek połączenia przewodów WN i nn, - gniazda i mufy łączeniowe w wykonaniu wodoodpornym Zainstalować baterię o zwiększonej pojemności: - bateria o pojemności min. 100 Ah (zasadowe), 6

7 - zainstalować prostownik umożliwiający doładowanie baterii ze źródła zewnętrznego. zasilacz buforowy 3. Układ hamowania i pneumatyka. 3.1 Wymagania dla układu hamulca ezt po modernizacji: Układ sterowania: Układ sterowania hamulcem ezt w wykonaniu krajowego producenta (ze względu na łatwą dostępność i niskie koszty części zamiennych, serwisu, obsługi i przyszłych napraw), a aparaty tego układu powinny być zintegrowane na tablicach pneumatycznych wagonowych (mocowanych na podwoziu wagonów), natomiast aparaty sterowania hamulcem pociągu, wymagające obsługi przez maszynistę, powinny być zintegrowane na tablicach pneumatycznych montowanych w kabinach maszynisty lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Układ ten powinien umożliwiać sterowanie: - hamulcem podstawowym: pneumatycznym zgodnym z kartą UIC 540 (za wyjątkiem wymagań dotyczących czasów napełnień i luzowań cylindrów), - hamulcem eksploatacyjnym: elektropneumatycznym typu bezpośredniego współpracującym w sposób automatyczny z hamulcem elektrodynamicznym, który wówczas będzie miał priorytet w działaniu, zapewniający maksymalne wykorzystanie hamulca elektrodynamicznego w ezt, - układem współpracy hamulców elektrodynamicznego i elektropneumatycznego opartego na sterowniku tego samego producenta, co sterownik pojazdu, czy sterownik hamulca elektrodynamicznego, - hamulcem bezpieczeństwa uruchamianym przez pasażera z możliwością blokady jego działania przez maszynistę ( mostkowanie hamulca bezpieczeństwa) w przypadkach uznanych przez niego za uzasadnione, - sprężynowym hamulcem postojowym ezt, uruchamianym z kabiny maszynisty, - układem hamowania nagłego, które musi być możliwe do wdrożenia manipulatorem hamulca i niezależnie od niego poprzez bezpośrednie otwarcie przewodu głównego do atmosfery zaworem bezpieczeństwa zamontowanym w pulpicie, dostępnym z pozycji maszynisty prowadzącego pojazd, oraz przez pasażera z każdej zamkniętej przestrzeni dla pasażerów, - dwoma układami hamowania nagłego sterowanymi elektrycznie (stosowanymi na PKP), jeden sterowany przez SHP i czuwak, drugi uruchamiany przez Radiostop, Ogólne wymagania dla układu sterowania: - sterowanie trzema rodzajami hamulców (pneumatycznym, elektropneumatycznym i elektrodynamicznym), musi odbywać się jednym i tym samym manipulatorem hamulca; manipulator ten nie może służyć do sterowania napędem, - manipulator hamulca musi zapewniać możliwość ergonomicznego rozwiązania pulpitu maszynisty (przemieszczenie rękojeści manipulatora powinno odbywać się w płaszczyźnie pionowej, równoległej do osi wzdłużnej pojazdu), oraz zapewniać możliwość akcentowanego zwiększania siły hamowania ezt w funkcji jej przemieszczania do kolejnych pozycji hamowania, - na pulpicie musi być dostępny przez maszynistę nastawnik hamowania, umożliwiający maszyniście w każdej sytuacji w czasie jazdy, przełączenie hamulca 7

8 z pozycji - hamulec pneumatyczny na pozycję - hamulec elektropneumatyczny i odwrotnie, oraz możliwość wyłączenia hamulca elektrodynamicznego ezt, - układ sterowania hamulcami umożliwiać musi wykonanie z pulpitu przez maszynistę próby szczelności hamulca i próby sprawności jego działania w nastawieniu hamulca pneumatycznego i hamulca elektropneumatycznego, - zachowana musi być możliwość sterowania hamulcem podstawowym pociągu (pneumatycznym) w sytuacji połączenia zmodernizowanej ezt typu EN57 lub równoważnej z ezt nie zmodernizowanym w sytuacjach awaryjnego zjazdu uszkodzonego ezt. Skuteczność hamowania modernizowanej ezt: - maksymalna droga hamowania z prędkości (100 km/h): 600 m, - maksymalne pochylenie toru na którym pociąg powinien być utrzymany w spoczynku: Wymagania dla agregatu sprężarkowego: - wydajność min.: 55m 3 /h umożliwiająca zasilenie instalacji pneumatycznej w trakcji wielokrotnej w przypadku awarii agregatu sprężarkowego na jednym z pojazdów, - maksymalne nadciśnienie tłoczeni: 1MPa, - moc silnika napędzającego: ok. 10 kw, - napięcia zasilania: 3X400V AC, 50Hz, - praca w temperaturze otoczenia: od -30 C do +50 C, 4. Wyposażenie przedziałów pasażerskich. 4.1 Wymagania dotyczące wymiany drzwi wejściowych automatycznych. Zabudować w jednostce nowoczesny system drzwi bocznych zgodny aktualną normą CEN (EN 14752). Drzwi winny składać się z 2 płatów, które po zainicjowaniu wspólnym sygnałem poruszają się niezależnie, a każdy płat posiada niezależny napęd pneumatyczny. Płaty drzwi posiadać powinny wytłoczenie w płatach drzwi umożliwiające ich otwarcie siłą mięśni w sytuacjach awaryjnych. Prowadnice płatów winny być stalowe niezależne od napędów. W stanie zamknięcia i otwarcia płaty drzwiowe winny być odciążone przy zachowaniu pełnego docisku napędów. Praca drzwi powinna być możliwa w sposób automatyczny gdy sygnał otwarcia i zamknięcia pochodzi tylko z kabiny maszynisty oraz po zainicjowaniu otwarcia przez pasażera (przyciski na zewnątrz lub wewnątrz wagonu) po uprzednim wydaniu zezwolenia na otwarcie/zamknięcie przez maszynistę (zezwolenie winno być sygnalizowane podświetleniem przycisków). Przed otwarciem lub zamknięciem winien być generowany sygnał ostrzegawczy, otwarcie drzwi tylko przy v <5km/h, wybór strony otwarcia przez maszynistę. W przypadku przeszkody siła zamykania lub otwierania ograniczona automatycznie do 150N z możliwością przesunięcia płata silą mięśni w kierunku przeciwnym. W przypadku awarii, braku zasilania pneumatycznego lub elektrycznego drzwi pozostają w stanie zamkniętym i są ryglowane mechanicznie wraz z generowaniem sygnału ostrzegawczego w kabinie maszynisty i przedsionku. Sterowanie modułem napędowym drzwi odbywać się powinno za pomocą sterownika programowalnego wyposażonego w moduł transmisji CAN. Płaty drzwi wykonane winny być jako konstrukcja warstwowa w celu zapewnienia izolacji cieplnej, akustycznej i ogniowej, posiadać winny szybę zespoloną mocowaną na uszczelkę z progiem zabezpieczającym przed wypchnięciem na zewnątrz wagonu, użyte materiały winny być lekkie, nierdzewne i zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi. Szczegóły rozwiązania drzwi bocznych winny być uzgodnione między Dostawcą i Zamawiającym 8

9 oraz zgodne z normą CEN (EN 14752). Należy przewidzieć możliwość ręcznego awaryjnego odryglowywania i ryglowania drzwi (wytyczne norma CEN EN 14752). Otwierane awaryjne drzwi winno być sygnalizowane na pulpicie maszynisty. Każdorazowe otwarcie drzwi winno być sygnalizowane na panelu wyświetlacza wraz z podaniem lokalizacji otwartych drzwi. Niezamknięte drzwi w momencie podania rozkazu jazdy przez maszynistę winny uniemożliwić ruszenie ezt. Wymagania dla systemu indywidualnego otwierania drzwi: - system winien zapewniać centralne zamykanie drzwi przez maszynistę, indywidualnie dla każdej strony ezt, - blokadę indywidualnego otwarcia drzwi przy prędkości powyżej 5 km/h, - możliwość centralnego otwarcia drzwi przez maszynistę, - możliwość odblokowania przez maszynistę indywidualnego otwierania drzwi, - samoczynne zamknięcie drzwi otwartych z przycisku indywidualnego otwarcia po czasie 10 sekund od chwili zaniku ruchu w drzwiach, - sygnalizację świetlną i dźwiękową podczas zamykania drzwi, - sygnalizację podświetleniem drzwi na pomostach z podanymi uprawnieniami do indywidualnego otwierania drzwi, - sygnalizacja otwarcia drzwi na pulpicie m-sty. 4.2 Wymagania dla układu klimatyzacji i ogrzewania przedziałów pasażerskich: - wykonać instalację układu klimatyzacji i ogrzewania przestrzeni pasażerskiej, - funkcja klimatyzacji realizowana przez urządzenia zabudowane na dachu pojazdu, - wydajność wentylatorów powyżej 4000 m 3 /h, - dopływ świeżego powietrza ok m 3 /h, - czynnik chłodzący R407C, - hermetycznie zabudowane sprężarki typu scroll, - funkcja grzania realizowana dwutorowo, z układu urządzeń dachowych oraz za pomocą nagrzewnic nadmuchowych umieszczonych pod siedzeniami dla pasażerów, - moc ogrzewania powyżej 30 kw na wagon, - sterowanie temperaturą za pomocą termostatów o zakresie regulacji 17 C - 24 C, ustalanych w kabinie maszynisty 4.3 Wymagania dla drzwi przejściowych czołowych: - należy zainstalować przeszklone drzwi z napędem elektrycznym, spełniające wymagania odnośnie rozprzestrzeniania się ognia, - otwieranie drzwi poprzez klamkę i przycisk, - system wyposażony w czujnik ruchu, realizujący samoczynne zamykanie drzwi, - na ścianie zewnętrznej wagonu w przestrzeni przejścia umieścić oprawę oświetleniową oświetlającą przejście przy zapalonym oświetleniu w ezt w czasie, gdy są otwarte drzwi przejściowe, - zastosować uszczelkę wciskaną (nie klejoną). 4.4 Wymagania dla stojaków na rowery: - zlokalizowane w przedziale za kabiną maszynisty w wagonie rozrządczym ra, - zainstalować stojaki do przewozu sześciu rowerów, - stojak ma umożliwiać przewóz roweru w pozycji pionowej, - pomost wejściowy sąsiadujący z miejsce przeznaczonym do przewozu rowerów pozbawić ścianek działowych. 4.5 Stoliki i śmietniczki: - w przedziałach pasażerskich zastosować śmietniczki uchylne zespolone ze stolikiem, 9

10 - stoliki wykonane z drewna lub materiału drewnopodobnego, w kolorze zastosowanych drewnianych podłokietników foteli pasażerskich. Wzór i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, - przy drzwiach wejściowych zamontować po 1 śmietniczce uchylnej o pojemności 16 litrów, konstrukcja śmietniczki umożliwiająca swobodne umieszczenie 1,5 litrowej butelki PET. Wzór i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 4.6 Wymagania dla podłogi, ścian i oświetlenia: Wymagania dla podłogi: - podłoga wykonana z wykładziny trudnościeralnej zgrzewanej na łączeniach, - wykładzina winna być wywinięta na ściany na wysokość 10 cm, - kolorystyka podłogi ma być uzgodniona z Zamawiającym, - zastosowana wykładzina musi posiadać stosowne atesty niepalności, wykładzina wg normy PN K Wymagania dla ścian wewnętrznych i sufitu: - ściany wewnętrzne i panele sufitowe wykonane z laminatu poliestrowo szklanego, kolorystyka musi być uzgodniona z Zamawiającym, - listwy galanteryjne kolorystyka musi być uzgodniona z Zamawiającym, - panele sufitowe wykonane z wzdłużnym przetłoczeniem wzmacniającym. Wymagania dla oświetlenia sufitowego: - wg karty UIC 555 oraz normy PN- EN 13272, - zamontowane oprawy oświetleniowe wpuszczone w panel sufitowy z kloszem typu rastrowego lub z kloszem z poliwęglanu (policarbonat PC) uzgodnione z Zamawiającym, - stateczniki zastosowane w oprawach zgodne z PN-EN powinny posiadać mały prąd rozruchu (startu), startować niezawodnie w temperaturach ujemnych i nie powodować zakłóceń w innej aparaturze elektroniczne, - układ oświetlenia ma realizować oświetlenie awaryjne z baterii akumulatorów, - zamontowane oprawy oświetleniowe winny tworzyć linię świetlną. 4.7 Wymagania dla foteli w przedziałach pasażerskich: - fotel powinien spełniać wymagania wytrzymałościowe wg Karty UIC Obciążenia statyczne, - preferowany układ naprzeciwległy dopuszczony rzędowy do uzgodnienia z Zamawiającym, - siedzenia winny być wykonane w wersji wandaloodpornej, elastycznej (na siatce stalowej, wg norm NF F ; BN T 3.8), wandaloodporna część elastyczna siedziska powinna być wymienna, montowana na rzepy, - siedzenia winny zapewniać personifikację miejsca, - siedzenia winny zapewniać strzałkę ugięcia siedziska od mm, oparcia w odcinku lędźwiowym od mm, - siedzenia winny posiadać warstwę elastomerową o grubości min. 3mm, uniemożliwiającą przemakanie podczas zabiegów czyszczących, - siedzenia winny spełniać wymagania normy PN-K-02511, PN 92/K-02502, 10

11 - siedzenia powinny być wyposażone w wymienną, elastyczną nakładkę zagłówka, pokrytą skórą lub materiałem skóropodobnym w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, - tylna ściana fotela winna być: pokryta materiałem obiciowym lub osłoną wykonaną z tworzywa sztucznego typu ABS lub poliwęglan, - siedzenia szczytowe (przy ściankach działowych przy pomostach) wyposażone w maskownicę, - fotele wyposażyć w gniazdka 230 V (zasilanie laptopa). Gniazda zabudować pomiędzy siedziskami, po jednym na 2 pary foteli w układzie naprzeciwległym, - fotele wyposażyć w podłokietniki: nieruchomy: od strony okna wagonu, ruchome: środkowy i boczny od strony przejścia, - przed przystąpieniem do montażu wzór siedzeń dostarczyć do Zamawiającego w celu akceptacji, - fotel powinien być wyposażony w uchwyt zamocowany na wysokości zagłówka od strony przejścia: metalowy (malowany proszkowo struktura i stopień połysku do uzgodnienia z Zamawiającym) lub z tworzywa, barwiony w masie, - mocowanie fotela cantila stopa mocowana tylko do ściany bocznej, - fotele winny być pokryte materiałem w kolorystyce i wzornictwie zgodnym z akcentami Województwa Łódzkiego, wskazanym przez Zamawiającego, przy czym zamawiający zastrzega sobie możliwość ostatecznego wyboru fotela pod względem parametrów ergonomicznych, estetycznych i kolorystyczno-wzorniczych, - fotele i użyte w nich materiały powinny spełniać wymagania normy NF F , BN T 3.8 (cięcie), PN-K-02511:2000, PN-K-02502, Karta UIC Wymagania dla okien pakietowych: - wg wymagań karty UIC 564-1, - okna pakietowe z otwieraniem uchylnym do wnętrza wagonu, część uchylna 40%, zabezpieczone przed otwarciem kluczem konduktorskim, - osadzenie okna w uszczelce silikonowej, - każde okno wyposażyć w roletę przeciwsłoneczną szczegóły rozwiązania technicznego, materiały oraz kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym, - w każdym wagonie po dwa okna bezpieczeństwa Wymagania dotyczące kabin WC: - 2 toalety systemu zamkniętego (wykonanych z laminatu poliestrowo-szklanego), w tym: - jedna toaleta na pociąg wg karty UIC 563, - jedna dla osób na wózkach inwalidzkich i z możliwością przewijania niemowląt wg TSI PRM, - zbiorniki na nieczystości oraz instalacja wodna sterowaną elektrozaworami. Zbiornik wody podgrzewany elektrycznie, instalacja doprowadzająca wodę do muszli ustępowej i umywalki tzw. "sucha". Jedna z kabin w pobliżu zainstalowanego 11

12 pomostu umożliwiającego wjazd do pojazdu osobie niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim przystosowana do korzystania przez te osoby, - odprowadzenie wody z umywalki poprowadzić poza zbiornik na nieczystości, - w kabinach WC zastosować wentylację wymuszoną, - napęd do drzwi w toalecie dla niepełnosprawnych pneumatyczny lub elektryczny sterowany poprzez programowalny sterownik, - obok kabiny WC wykonać przedział dla niepełnosprawnych z możliwością unieruchomienia wózka, - zbiorniki na wodę zabudować nad kabinami WC, - w przejściu obok kabiny WC dla niepełnosprawnych zastosować oświetlenie punktowe. zastosować podgrzewanie zbiornika fekalii +5 C 4.11 Urządzenia ułatwiające wsiadanie osobom niepełnosprawnym: - na pomoście sąsiadującym z WC zainstalować lekki pomost (wykonanego w zasadniczej części z niepalnego tworzywa) lub windy umożliwiającej wjazd z obu stron wagonu osobie niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, - urządzenie winno posiadać udźwig nie mniejszy niż 250 kg Wymagania dla ścianek przedziałowych: - przestrzenie przy drzwiach wejściowych oddzielone od przedziału pasażerskiego zamkniętym przedsionkiem ze szkła bezpiecznego uniemożliwiającym swobodny przepływ powietrza z zewnątrz pojazdu, - drzwi do przedziału pasażerskiego wykonać jako suwane ze szkła bezpiecznego z wypiaskowanym logo i nazwą Zamawiającego Wymagania przestrzenne dla rozbudowy ezt o instalację sieci Internet: Zapewnienie możliwości późniejszej instalacji systemu sieci bezprzewodowej i zintegrowanego z nią systemu GSM wewnątrz pojazdu, docelowo umożliwiającego podróżującym połączenie z siecią Internet. 12

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa naprawy rewizyjnej wg 4 poziomu utrzymania (PU4) wraz z

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa naprawy rewizyjnej wg 4 poziomu utrzymania (PU4) wraz z Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa naprawy rewizyjnej wg 4 poziomu utrzymania (PU4) wraz z modernizacją dwóch pojazdów szynowych typu 218Mc o oznaczeniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla modernizacji.

Wymagania techniczne dla modernizacji. Wymagania techniczne dla modernizacji. Załącznik nr 4 do SIWZ 1. System klimatyzacji (dotyczy SA132-008, SA132-009 i SA132-011): 1) Zastosować po jednym komplecie systemu klimatyzacji na człon (jeden komplet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2014 Załącznik Nr 6 do SIWZ Z SPECYFIKACJA TECHNICZNA Oferowany samochód ciężarowy: - marka: - model:. OPIS/Minimalny wymagany parametr Parametr techniczny oferowany przez

Bardziej szczegółowo

MPK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim Załącznik Nr 2 FORMULARZ OFERTOWY

MPK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim Załącznik Nr 2 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY na dostawę 2 sztuk używanych autobusów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w Ostrowcu Świętokrzyskim 1.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna autobusów

Specyfikacja techniczna autobusów Załącznik nr 6 do SIWZ Specyfikacja techniczna autobusów Niepodzielone fragmenty tabeli należy uznać za wspólne dla obydwu typów autobusów 1. Pojemność autobusu - ilość pasażerskich miejsc siedzących od

Bardziej szczegółowo

SKM t 6 INSTRUKCJA OGRZEWANIA I SCHŁADZANIA POCIAGÓW ZŁOŻONYCH Z ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH ORAZ SPALINOWYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH

SKM t 6 INSTRUKCJA OGRZEWANIA I SCHŁADZANIA POCIAGÓW ZŁOŻONYCH Z ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH ORAZ SPALINOWYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH SKM t 6 INSTRUKCJA OGRZEWANIA I SCHŁADZANIA POCIAGÓW ZŁOŻONYCH Z ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH ORAZ SPALINOWYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH Gdynia 2016 1 Uchwała nr 151/2016 Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczno-użytkowe zamawianych pojazdów dopuszczonych do eksploatacji w okresie przejściowym

Parametry techniczno-użytkowe zamawianych pojazdów dopuszczonych do eksploatacji w okresie przejściowym Załącznik nr 3a do umowy nr... z dnia.. Parametry techniczno-użytkowe zamawianych pojazdów dopuszczonych do eksploatacji w okresie przejściowym 1. Wymagania ogólne dla wszystkich typów (Mn, Sn, Pn): 1.1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wymagań technicznych dla autobusu podmiejskiego

Szczegółowy opis wymagań technicznych dla autobusu podmiejskiego Załącznik Nr B do SIWZ Szczegółowy opis wymagań technicznych dla autobusu podmiejskiego Parametr Opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego 1. Podstawowe wymiary 1.1.Wymiary zewnętrzne 10,5-12,0 m

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE cen jednostkowych modernizacji autobusu szynowego SA

ZESTAWIENIE cen jednostkowych modernizacji autobusu szynowego SA Załącznik nr 6e do SIWZ ZESTAWIENIE cen jednostkowych modernizacji autobusu szynowego SA132-012 Lp. Szczegółowy opis zakresu modernizacji Oferowana cena jednostkowa danego zakresu modernizacji w zł netto

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl znak sprawy: DP.VIII.3321-1/10 Zielona Góra, 2010-02-12 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Elektryczne zespoły trakcyjne

Elektryczne zespoły trakcyjne Elektryczne zespoły trakcyjne Naszą misją jest spełnianie obecnych i przyszłych oczekiwań krajowych i zagranicznych właścicieli taboru szynowego poprzez budowę, unowocześnianie oraz naprawę taboru, przy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 31 grudnia 2015 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

OFERTA AMBULANS TYPU B

OFERTA AMBULANS TYPU B OFERTA AMBULANS TYPU B Volkswagen Transporter L2H2 2,0 TDI (rok produkcji 2014), 140 KM Zabudowa rok 2015 używany (tylko pokazy), na liczniku 3,5 tys. km Zabudowa przedziału medycznego: 1. Ogrzewanie i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 12 grudnia 2016 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem Załącznik nr 3 do zaproszenia Specyfikacja techniczna samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Spalinowe zespoły trakcyjne

Spalinowe zespoły trakcyjne Spalinowe zespoły trakcyjne Naszą misją jest spełnianie obecnych i przyszłych oczekiwań krajowych i zagranicznych właścicieli taboru szynowego poprzez budowę, unowocześnianie oraz naprawę taboru, przy

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 /pieczęć / PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Silnik wysokoprężny spełniający normę emisji spalin min. EURO 5 2. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczno-eksploatacyjne autobusów klasy mega

Warunki techniczno-eksploatacyjne autobusów klasy mega Nr sprawy DZ.381-1-3/14 Warunki techniczno-eksploatacyjne autobusów klasy mega Lp. Cecha, parametr, zespół, instalacja 1.1. Wymagania Zamawiającego Autobusy powinny spełniać warunki określone w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dla autobusów miejskich niskowejściowych

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dla autobusów miejskich niskowejściowych Załącznik Nr A do SIWZ Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dla autobusów miejskich niskowejściowych Kryterium Opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego 1. Podstawowe wymiary 1.1.Wymiary zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Oferowane 15 autobusów, posiadających co najmniej 40 miejsc siedzących dla podróżnych, o których mowa w pkt 1 lit. b) rozdziału III SIWZ.

Oferowane 15 autobusów, posiadających co najmniej 40 miejsc siedzących dla podróżnych, o których mowa w pkt 1 lit. b) rozdziału III SIWZ. Załącznik nr 2a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data WYMAGANIA I OPIS TECHNICZNY DO OFERTY (każda ze stron powinna być podpisana) Dane wykonawcy (firma, adres korespondencyjny,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA $#guid{ B4F776BA-BD28-43 9F-A3E1-7 167EDED F221}# $ Załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia PREK-251/02/2008 1 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Załącznik Nr 5 do SIWZ utrzymania w czystości wagonów

Bardziej szczegółowo

Układ napędu asynchronicznego ENI-ZNAP/3C przeznaczony do tramwajów MODERUS BETA MF02AC

Układ napędu asynchronicznego ENI-ZNAP/3C przeznaczony do tramwajów MODERUS BETA MF02AC Układ napędu asynchronicznego ENI-ZNAP/3C przeznaczony do tramwajów MODERUS BETA MF02AC Układ napędu asynchronicznego ENI-ZNAP/3C Informacje ogólne Układ ENI-ZNAP/3C przeznaczony jest do stosowania w tramwajach

Bardziej szczegółowo

spełnia) lub NIE (gdy silnik nie spełnia wymagań SIWZ) 2. Moc maksymalna [kw] min. 140

spełnia) lub NIE (gdy silnik nie spełnia wymagań SIWZ) 2. Moc maksymalna [kw] min. 140 /pieczęć / Parametry techniczne samochodu Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE Wpisać TAK (gdy silnik 1. Silnik z zapłonem samoczynnym ZS, spełniający normę co najmniej EURO 5 spełnia) lub NIE (gdy

Bardziej szczegółowo

Opel Vivaro 2.5 CDTI 146KM Van L2H1 2.9t. Cena (brutto): zł. Komfort. Bezpieczeństwo. Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie

Opel Vivaro 2.5 CDTI 146KM Van L2H1 2.9t. Cena (brutto): zł. Komfort. Bezpieczeństwo. Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie Opel Vivaro 2.5 CDTI 146KM Van L2H1 2.9t Cena (brutto): 102 450 zł Typ nadwozia dostawcze Pojemność silnika (ccm) 2464 Moc silnika 146 Rodzaj paliwa diesel Typ silnika 2.5 CDTI 146KM Pojemność bagażnika

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zał. nr 1 do formularza oferty CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. Z o.o. www.mzk.krotoszyn.pl Kryterium

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Samochód i wyposażenie fabrycznie nowe MARKA I MODEL OFEROWANEGO POJAZDU

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Samochód i wyposażenie fabrycznie nowe MARKA I MODEL OFEROWANEGO POJAZDU Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Samochód i wyposażenie fabrycznie nowe MARKA I MODEL OFEROWANEGO POJAZDU. Rok produkcji. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 2 osób na wózku inwalidzkim

Specyfikacja techniczna samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 2 osób na wózku inwalidzkim Zał. Nr 1A do SIWZ Specyfikacja techniczna samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 2 osób na wózku inwalidzkim Parametry techniczne pojazdu wymagane

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczno-eksploatacyjne autobusów klasy maxi i mega. Długość autobusu: a) klasy maxi - minimum 11,50 m, b) klasy mega od 17,50 do 18,75 m.

Warunki techniczno-eksploatacyjne autobusów klasy maxi i mega. Długość autobusu: a) klasy maxi - minimum 11,50 m, b) klasy mega od 17,50 do 18,75 m. Nr sprawy DZ.381-1-3/15 klasy maxi i mega Lp. Cecha, parametr, zespół, instalacja 1.1. Wymagania Zamawiającego Autobusy powinny spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO POJAZDU. Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO POJAZDU. Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego Załącznik nr 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO POJAZDU Lp. 1 Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego Rok produkcji 2012 lub 2013, fabrycznie nowy, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (WYMAGANIA TECHNICZNE)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (WYMAGANIA TECHNICZNE) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ nr KS/ZP/9/2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (WYMAGANIA TECHNICZNE) UWAGA! Użyte w Opisie przedmiotu zamówienia sformułowania powinien, powinny, powinno, winny, należy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 20 Specyfikacja techniczna zakupu taboru dla SKA_5pojazdow_pesa

Załącznik nr 20 Specyfikacja techniczna zakupu taboru dla SKA_5pojazdow_pesa Załącznik nr 20 Specyfikacja techniczna zakupu taboru dla SKA_5pojazdow_pesa Strona 1 z 5 Wymagania techniczne dla lekkich pojazdów pasażerskich do obsługi kolejowego ruchu regionalnego. 1. Uwagi wstępne.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AUTOBUSU TURYSTYCZNEGO - ZAŁ. NR 1. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

CHARAKTERYSTYKA AUTOBUSU TURYSTYCZNEGO - ZAŁ. NR 1. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna CHARAKTERYSTYKA AUTOBUSU TURYSTYCZNEGO - ZAŁ. NR 1 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Cena Wiek Kryterium Do 280 000,00 zł. (netto) Opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego Fabrycznie nowy ( 2012

Bardziej szczegółowo

Modernizacja 7 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57.

Modernizacja 7 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57. Modernizacja 7 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 www.pesa.pl Modernizacja 7 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 dla Województwa Zachodniopomorskiego PESA Bydgoszcz SA 1851 - Wraz

Bardziej szczegółowo

Wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7

Wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 Załącznik nr... Wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 I. Zestawienie parametrów technicznych dla nowych dźwigów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy pojazdów drogowo szynowych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy pojazdów drogowo szynowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy pojazdów drogowo szynowych 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, jednego typu, 5 pojazdów drogowo-szynowych.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowych samochodów dla jednostek organizacyjnych podległych Ministerstwu Sprawiedliwości. CZĘŚĆ 1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla modernizacji.

Wymagania techniczne dla modernizacji. Wymagania techniczne dla modernizacji. Załącznik nr 4 do SIWZ 1. Zespół uzdatniania powietrza (osuszacz): - montaŝ dwóch zespołów uzdatniania powietrza (kaŝdy człon obsługiwany przez oddzielny zespół),

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119289 (22) Data zgłoszenia: 27.08.2010 (19) PL (11) 66241 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT Cena brutto

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT Cena brutto Załącznik nr 1, znak sprawy DG-2501/8573/1142/11 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 wirówka mikrolitowa szt.1 Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT

Bardziej szczegółowo

Umowy na modernizację 91 EZT podpisane [1]

Umowy na modernizację 91 EZT podpisane [1] Umowy na modernizację 91 EZT podpisane [1] czw., 17/12/2015-14:40 17 grudnia w siedzibie KM zostały podpisane umowy na modernizacje 91 EZT. Ze strony Kolei Mazowieckich dokumenty podpisali członkowie zarządu:

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczno-eksploatacyjne autobusów klasy maxi i mega. Cecha, parametr, zespół, instalacja. Wymagania Zamawiającego. Lp.

Warunki techniczno-eksploatacyjne autobusów klasy maxi i mega. Cecha, parametr, zespół, instalacja. Wymagania Zamawiającego. Lp. Warunki techniczno-eksploatacyjne autobusów klasy maxi i mega Lp. Cecha, parametr, zespół, instalacja 1.1. 1.2. 1.3. Wymagania Zamawiającego Autobusy powinny spełniać warunki określone w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ [Znak sprawy: PFRON - samochód/2014]

Załącznik nr 4 do SIWZ [Znak sprawy: PFRON - samochód/2014] Pieczęć Wykonawcy ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO UŻYTKOWYCH I WARUNKÓW GWARANCJI Przedmiot zamówienia: fabrycznie nowy samochód - autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia SPÓŁKA AKCYJNA 00-848 Warszawa ul. Żelazna 59a tel.: (022) 47 34 372 fax: (022) 47 34 333 e-mail: magdalena.czajka@intercity.pl BFZ4-073-1135/2013 Warszawa, 2013-10-21 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

REKOBA Polska Specyfikacja systemu sterowania Kontakt: Telefon: Nazwa inwestycji: Oferta Zamówienie Termin wykonania:

REKOBA Polska Specyfikacja systemu sterowania Kontakt: Telefon: Nazwa inwestycji: Oferta Zamówienie   Termin wykonania: Informacje kliejenta Nazwa firmy: Data: Kontakt: Telefon: Nazwa inwestycji: Fax: Oferta Zamówienie E-Mail: Termin wykonania: Dane podstawowe Forma sieci: 3x400VAC z przewodem neutralnym Dźwig indiwidualny

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

peron H L wysoki 0,55 m albo 0,76 m 1,725 m - wg PKP 1,650 m - wg UIC niski 0,3 m albo 0,38 m 1,6 m

peron H L wysoki 0,55 m albo 0,76 m 1,725 m - wg PKP 1,650 m - wg UIC niski 0,3 m albo 0,38 m 1,6 m URZĄDZENIA DO OBSŁUGI RUCHU PASAŻERSKIEGO 1. Perony a) rodzaje jedno albo dwukrawędziowe wysokie albo niskie w układzie: o poprzecznym o podłużnym z dostępem: o bez przekraczania torów (peron zewnętrzny)

Bardziej szczegółowo

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie S A M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax

Bardziej szczegółowo

*poniższa oferta dotyczy wyłącznie 2 sztuk

*poniższa oferta dotyczy wyłącznie 2 sztuk d e a l e r Informacja techniczna wraz z ofertą handlową dla 2sztuk autobusów miejskich marki KAPENA / IVECO typ Iveco 65 C Urby dostępnych w terminie 7 dni od uzyskania pierwszego zamówienia. *poniższa

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Numer ogłoszenia: 8932-2015; data zamieszczenia: 14.01.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 7004-2015 data 12.01.2015 r.

Bardziej szczegółowo

Naprawy i modernizacje wagonów pasażerskich i lokomotyw

Naprawy i modernizacje wagonów pasażerskich i lokomotyw Naprawy i modernizacje wagonów pasażerskich i lokomotyw Naszą misją jest spełnianie obecnych i przyszłych oczekiwań krajowych i zagranicznych właścicieli taboru szynowego poprzez budowę, unowocześnianie

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla modernizacji.

Wymagania techniczne dla modernizacji. Wymagania techniczne dla modernizacji. Załącznik nr 4 do SIWZ 1. Układ mechaniczny 1.1 Wymagania do modernizacji wózków: - modernizacja wózków napędowych i tocznych jednostki wg dokumentacji konstrukcyjnej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE ELEKTRYCZNEGO ZESPOŁU TRAKCYJNEGO

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE ELEKTRYCZNEGO ZESPOŁU TRAKCYJNEGO WKD10b-0241P-22/2009 Załącznik nr 5 do SIWZ PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE ELEKTRYCZNEGO ZESPOŁU TRAKCYJNEGO Lp. Opis parametru EZT Wymagane parametry Oferowane parametry / Deklaracje Wykonawcy 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna Falownik FP 400 IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: Falownik FP 400 Strona 2 z 6 A - PRZEZNACZENIE WYROBU Falownik FP 400 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V

Bardziej szczegółowo

Załącznik do wzoru umowy. Wykonawca/Producent... Nazwa-model/typ... Numer katalogowy... Kraj pochodzenia... Rok produkcji: 2016/2017

Załącznik do wzoru umowy. Wykonawca/Producent... Nazwa-model/typ... Numer katalogowy... Kraj pochodzenia... Rok produkcji: 2016/2017 Wykonawca/Producent... Nazwa-model/typ... Numer katalogowy... Kraj pochodzenia... Rok produkcji: 2016/2017 Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych Lp. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Wymagane

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE Program Funkcjonalno - Użytkowy dobudowy windy do istniejącego budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zawidowie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 6 należącego do WS-SPZOZ w Zgorzelcu SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 3

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 3 Prezentacja wyposażenia samochodu marki: SKODA FABIA I Część: 3 Niniejsza prezentacja powstała na podstawie materiałów dostępnych w salonach sprzedaży oraz na stronie internetowej Skoda Auto Poland. Tabele

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania techniczne dla jednego trójczłonowego EZT po naprawie głównej wraz z modernizacją

Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania techniczne dla jednego trójczłonowego EZT po naprawie głównej wraz z modernizacją Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Wymagania techniczne dla jednego trójczłonowego EZT po naprawie głównej wraz z modernizacją SPIS TREŚCI 1. Postanowienia ogólne... 4 2. Wymagania techniczne dla

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy ZP/1/ZOW/2013 Załącznik nr 1f) do SIWZ

Numer sprawy ZP/1/ZOW/2013 Załącznik nr 1f) do SIWZ Numer sprawy ZP/1/ZOW/2013 Załącznik nr 1f) do SIWZ Wymagania minimalne dla sześciu lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych Samochody fabrycznie nowe nie rejestrowane Pojazdy 1 i 2 z 6 OSP NIEMCE OSP

Bardziej szczegółowo

ElektrycznE Zespoły TrakcyjnE

ElektrycznE Zespoły TrakcyjnE ElektrycznE Zespoły TrakcyjnE nowoczesne rozwiązania dla transportu kolejowego ElektrycznE ZespÓłY TrakcyjnE Impuls nowoczesność i komfort Najnowsze produkty Spółki NEWAG S.A. - Elektryczne Zespoły Trakcyjne

Bardziej szczegółowo

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 1

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 1 Prezentacja wyposażenia samochodu marki: SKODA FABIA I Część: 1 Niniejsza prezentacja powstała na podstawie materiałów dostępnych w salonach sprzedaży oraz na stronie internetowej Skoda Auto Poland. Tabele

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na

FORMULARZ OFERTOWY na ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY na Dostawę fabrycznie nowego, 9 osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym

Bardziej szczegółowo

2. Oferujemy czas reakcji serwisu..od zgłoszenia usterki/awarii. Minimalne wymagania Zamawiającego

2. Oferujemy czas reakcji serwisu..od zgłoszenia usterki/awarii. Minimalne wymagania Zamawiającego Załącznik nr 1.1 do SIWZ Deklaracja spełnienia wymagań i oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - Opis parametrów oferowanego urządzenia Opis przedmiotu zamówienia. Część 1 - PNEUMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

Dostawa 1 szt. samochodu typu KOMBIVAN dla Straży Miejskiej w Nidzicy

Dostawa 1 szt. samochodu typu KOMBIVAN dla Straży Miejskiej w Nidzicy Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagania minimalne Zamawiającego) Dostawa 1 szt. samochodu typu KOMBIVAN dla Straży Miejskiej w Nidzicy L.P 1. Pojazd powinien spełniad wymagania

Bardziej szczegółowo

Potencjał modernizacyjny lokomotyw spalinowych NEWAG S.A.

Potencjał modernizacyjny lokomotyw spalinowych NEWAG S.A. Potencjał modernizacyjny lokomotyw spalinowych NEWAG S.A. Krystian Kiercz Kierownik projektu Nowe strategie i technologie w transporcie, spedycji i logistyce Sosnowiec, 17 Kwiecień 2012 r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2. Wymagania techniczno eksploatacyjne 18 pojazdów autosegmentu B

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2. Wymagania techniczno eksploatacyjne 18 pojazdów autosegmentu B Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wymagania ogólne 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 19 samochodów osobowych przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1a do SIWZ. 8/2011/ZP Strona 1. /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO 5 MIEJSCOWEGO (Typu SUV)

Załącznik Nr 1a do SIWZ. 8/2011/ZP Strona 1. /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO 5 MIEJSCOWEGO (Typu SUV) /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO 5 MIEJSCOWEGO (Typu SUV) DANE TECHNICZNE 1. Silnik z zapłonem iskrowym ZI 2. Maksymalna moc [ KW ] min. 220 3. Długość pojazdu [mm] 4850-5110

Bardziej szczegółowo

FIAT PUNTO II Instalacja elektryczna (wersja robocza)

FIAT PUNTO II Instalacja elektryczna (wersja robocza) Zapraszamy na Forum Fiata Punto Spis treści: Wprowadzenie 1. Wiadomości wstępne 1.1. Rozmieszczenie bezpieczników 2. Oświetlenie i sygnalizacja 2.1. Wykaz żarówek Aktualizacja: 2012-09-04 Strona 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

nr spr. 16/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1

nr spr. 16/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 nr spr. 16/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego dla potrzeb Straży Miejskiej w Opocznie Przedmiot zamówienia zgodnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. (pieczęć firmowa Wykonawcy) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa brutto [zł] Jednostka miary

Załącznik nr 1. (pieczęć firmowa Wykonawcy) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa brutto [zł] Jednostka miary .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Lp. Nazwa/parametry techniczne Jednostka miary Ilość Cena jednostkowa brutto [zł] Wartość brutto [zł] [kol. 4 x 5] 1 2 3 4 5 6 1. Dygestorium

Bardziej szczegółowo

SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH

SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH Załącznik nr 3.5 do ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego WARUNKI ZABUDOWY SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH 1 1. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Samochód ciężarowy TYP A - szt. 19

Samochód ciężarowy TYP A - szt. 19 CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA SAMOCHÓD CIĘŻAROWY TYP A 19 SZTUK Samochód marki:., model. za cenę za sztukę: netto: złotych brutto:.. złotych L.p. 1. Dane ogólne Samochód ciężarowy TYP A - szt. 19 Minimalne wymagania

Bardziej szczegółowo

Kolorystyka wagonów Zamawiającego OPIS SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PKP INTERCITY S.A. KOLORYSTYKA WAGONÓW 2 KLASY

Kolorystyka wagonów Zamawiającego OPIS SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PKP INTERCITY S.A. KOLORYSTYKA WAGONÓW 2 KLASY Kolorystyka wagonów Zamawiającego OPIS SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PKP INTERCITY S.A. KOLORYSTYKA WAGONÓW 2 KLASY Zastosowano kolory wagonów według przyjętej przez Zamawiającego kolorystyki: dwa rodzaje

Bardziej szczegółowo

PL-Gdynia: Usługi w zakresie transportu drogowego 2013/S 039-060531

PL-Gdynia: Usługi w zakresie transportu drogowego 2013/S 039-060531 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:60531-2013:text:pl:html PL-Gdynia: Usługi w zakresie transportu drogowego 2013/S 039-060531 Zarząd Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Dane Wykonawcy:... Adres (siedziba) Wykonawcy:... Tel... Fax... NIP:... REGON:...

FORMULARZ OFERTY. Dane Wykonawcy:... Adres (siedziba) Wykonawcy:... Tel... Fax... NIP:... REGON:... Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć firmowa Wykonawcy)..., dnia... (miejscowość) FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy:... Adres (siedziba) Wykonawcy:.... Tel.... Fax.... NIP:... REGON:.... Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia wymagania techniczne dla modernizacji ezt serii EN57

Opis przedmiotu zamówienia wymagania techniczne dla modernizacji ezt serii EN57 DT-II.272.3.2016 Załącznik nr 4 do SIWZ Lp. Parametr Opis przedmiotu zamówienia wymagania techniczne dla modernizacji ezt serii EN57 Norma/karta UIC Wymagania Zamawiającego 1. Wymagania ogólne 1.1 Szerokość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Strzegomska 42b, Wrocław Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

Strzegomska 42b, Wrocław Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu OCENA TECHNICZNA nr: z dnia: 2016/10/27 Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK RS 001232 Zleceniodawca: Idea Leasing SA Adres: Strzegomska 42b, 53-611 Wrocław Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie

Bardziej szczegółowo

81C BEZPIECZNIKI. Skrzynka bezpieczników i przekaźników kabiny: Identyfikacja F G H I J K L M N O 81C-1

81C BEZPIECZNIKI. Skrzynka bezpieczników i przekaźników kabiny: Identyfikacja F G H I J K L M N O 81C-1 Skrzynka bezpieczników i przekaźników kabiny: Identyfikacja Skrzynka ta znajduje się w kabinie, po stronie kierowcy. Skrzynka znajduje się za klapą (2). KIEROWNICA Z LEWEJ STRONY A B 1 Skrzynka znajduje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Wymagane warunki techniczne samochodu:

Załącznik nr Wymagane warunki techniczne samochodu: Załącznik nr 3 Parametry techniczno jakościowe oferowanego 9 cio (8+1) osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim Marka samochodu: Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, dn. 16.08.2016r WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Dostawa do siedziby Zamawiającego SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z URZĄDZENIEM BRAMOWYM I ŻURAWIEM o następujących parametrach technicznych :

Dostawa do siedziby Zamawiającego SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z URZĄDZENIEM BRAMOWYM I ŻURAWIEM o następujących parametrach technicznych : Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 6 do SIWZ Dostawa do siedziby Zamawiającego SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Z URZĄDZENIEM BRAMOWYM I ŻURAWIEM o następujących parametrach technicznych : I. DANE POJAZDU 1.

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK SZKOLENIA I EGZAMINOWANIA MASZYNISTÓW ORAZ KANDYDATÓW NA MASZYNISTÓW KOLEJE MAZOWIECKIE KM SP. Z O.O. DĄBROWA GÓRNICZA,

OŚRODEK SZKOLENIA I EGZAMINOWANIA MASZYNISTÓW ORAZ KANDYDATÓW NA MASZYNISTÓW KOLEJE MAZOWIECKIE KM SP. Z O.O. DĄBROWA GÓRNICZA, OŚRODEK SZKOLENIA I EGZAMINOWANIA MASZYNISTÓW ORAZ KANDYDATÓW NA MASZYNISTÓW KOLEJE MAZOWIECKIE KM SP. Z O.O. DĄBROWA GÓRNICZA, 11.05.2017 DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE SZKOLENIA MASZYNISTÓW NA ZE POJAZDU TRAKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Układ napędowy tramwaju niskopodłogowego na przykładzie układu ENI-ZNAP/RT6N1

Układ napędowy tramwaju niskopodłogowego na przykładzie układu ENI-ZNAP/RT6N1 Układ napędowy tramwaju niskopodłogowego na przykładzie układu ENI-ZNAP/RT6N1 1 ZAKRES PROJEKTU ENIKI dla RT6N1 PROJEKT ELEKTRYCZNY OPROGRAMOWANIE URUCHOMIENIE Falownik dachowy ENI-FT600/200RT6N1 2 szt.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W RZESZOWIE UL. MIEDZIANA 4A

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W RZESZOWIE UL. MIEDZIANA 4A PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYMIANY WINDY W BUDYNKU PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W RZESZOWIE UL. MIEDZIANA 4A Rodzaj robót : roboty rozbiórkowo montaŝowe CPV 45313100-5 Instalowanie wind 42416100-6

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wymagania dla wagonów pasażerskich dla zapewnienia dostępności kolei dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych

Podstawowe wymagania dla wagonów pasażerskich dla zapewnienia dostępności kolei dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych Podstawowe wymagania dla wagonów pasażerskich dla zapewnienia dostępności kolei dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych Opracował: mgr inż. Marceli Lalik Zakład Pojazdów Szynowych CNTK 2008-01-30

Bardziej szczegółowo

(73) Uprawniony z patentu:

(73) Uprawniony z patentu: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182357 (13) B1 (21 ) Numer zgłoszenia: 318667 (51) IntCl7 A61G 3/06 (22) Data zgłoszenia: 26.02.1997 A61G

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. AUTOBUS SZYNOWY 212M serii SA 109

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. AUTOBUS SZYNOWY 212M serii SA 109 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego AUTOBUS SZYNOWY 212M serii SA 109 Pojazdy typu 212 M oznaczenie kolejowe SA109. Kolejowe Zakłady Maszyn Kolzam S.A. producent omawianego pojazdu szynowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI. maj 2012 r.

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI. maj 2012 r. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN STADIUM: WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI maj 2012 r. - 2 - SPIS TREŚCI 1.OPIS INSTALACJI 1.1 Instalacje siły, sterowania i oświetlenia przepompowni 3 1.2

Bardziej szczegółowo

ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa FCA Leasing Polska Sp. z o.o. Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa FCA Leasing Polska Sp. z o.o. Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu Ekspertyza numer: z dnia: 2015/12/03 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: FCA Leasing Polska Sp. z o.o. Adres: ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa Właściciel: FCA Leasing Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: Zakup i montaż dźwigu osobowego windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku ŚDS. WYKONAŁ:... - 1 - ROBOTY PODSTAWOWE: DOSTAWA I MONTAŻ

Bardziej szczegółowo

Podstawowy zakres badań technicznych

Podstawowy zakres badań technicznych Podstawowy zakres badań technicznych dla typów budowli o badanie zgodności z wymaganiami określonymi we właściwych, dla danego typu budowli, specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych;

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika.

Dokumentacja użytkownika. P L U S Spółka z o.o. Dokumentacja użytkownika. Panel sterujący SRG3100P - skrócony opis obsługi. Opracował: Grzegorz Żmuda R&G PLUS Spółka z o.o. Dział Konstrukcyjny 39-300 Mielec, ul.traugutta 7 tel.

Bardziej szczegółowo

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa Wykonawcy. Siedziba Wykonawcy. Oferowany przedmiot zamówienia /marka, typ/

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa Wykonawcy. Siedziba Wykonawcy. Oferowany przedmiot zamówienia /marka, typ/ Zał. Nr 4 OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Oferowany przedmiot zamówienia /marka, typ/ cena brutto zł (słownie złotych) Oferujemy dostawę fabrycznie

Bardziej szczegółowo