PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne"

Transkrypt

1 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA ELEKTRYCZNA. BUDYNEK WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU USŁUGOWEGO INFRAS- TUKURY SPOŁECZNEJ-PRZEDSZKOLA, SALI GIMNASTYCZNEJI HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPO- LE SZKÓŁ W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ. CZĘŚĆ HALI SPORTOWEJ ADRES INWESTYCJI : BUKOWINA TATRZAŃSKA, DZ. NR EWID. 3449/1, 3449/7, 3449/14,3449/17, 3449/18, 3452/13, 3452/ 15, 3511/3, 564, 5609, 5953,3386/31, 3386/30, 2286/26, 3389/25, 3386/24, 3386/23 INWESTOR : URZĄD GMINY W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ ADRES INWESTORA : UL. DŁUGA 144, BUKOWINA TATRZAŃSKA BRANśA : ELEKTRYCZNA DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Pozio cen : 0.00 zł NARZUTY Ogółe wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

2 PRZEDMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Instalacja elektyczna stan surowy 1 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości otw. d przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do otw RAZEM KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości otw. d przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do otw RAZEM KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości otw. d przebicia do 20 c - śr.rury do otw RAZEM KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości otw. d przebicia do 20 c - śr. rury do otw RAZEM KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle d RAZEM KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie d RAZEM KNR 5-08 Przewody kabelkowe o łączny przekroju Ŝył do Cu-6/Al-12 2 układane w d gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŝu nie-beton RAZEM KNR 5-08 Przewody kabelkowe o łączny przekroju Ŝył do Cu-6/Al-12 2 układane w d gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŝu betonowy RAZEM KNR 5-08 Przewody kabelkowe o łączny przekroju Ŝył do Cu-12/Al-20 2 układane w d gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŝu nie-beton RAZEM KNR 5-08 Przewody kabelkowe o łączny przekroju Ŝył do Cu-24/Al-40 2 układane w d gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŝu nie-betonowy RAZEM KNR 5-08 Przewody kabelkowe o łączny przekroju Ŝył do Cu-24/Al-40 2 układane w d gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŝu nie-betonowy RAZEM KNR 5-08 Rury winidurowe o śr. do 28 układane p.t. w podłoŝu róŝny od betonowego d w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd RAZEM KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.ŝył Cu-6/Al-12 d ) wciągane do rur RAZEM KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój Ŝył Cu-12/Al-20 d ) wciągane do rur RAZEM KNR 5-08 Przewody izolowane jednoŝyłowe o przekroju Ŝyły do 4 2 wciągane do rur d RAZEM KNR 5-08 Przygotowanie podłoŝa pod ocowanie osprzętu na zaprawie ceentowej lub d gipsowej z wykonanie ślepych otworów echanicznie w cegle RAZEM KNR 5-08 MontaŜ na gotowy podłoŝu puszek bakelitowych o śr.do 60 d RAZEM KNR 5-08 MontaŜ na gotowy podłoŝu puszek bakelitowych o śr.do 80; il. wylotów 4, d przekrój przewodu RAZEM Tablice rozdzielcze - 2 -

3 PRZEDMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 19 KNR 4-01 Wykucie wnęk o głębok.do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ceentowej 2 d RAZEM KNNR 5 Obudowy o powierzchni do d RAZEM KNNR 5 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŝeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach d RAZEM KNNR 5 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŝeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach d RAZEM KNNR 5 Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach d RAZEM KNNR 5 Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach d RAZEM kalkulacja Stycznik w rozdzielnicach d.2 własna RAZEM KNNR 5 Dodatkowe wyposaŝenie rozdzielnic odułowych - szyna łączeniowa 1-biegunowa d RAZEM KNNR 5 Dodatkowe wyposaŝenie rozdzielnic odułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa d RAZEM kalkulacja Złącza kablowe typu Z-1 kpl. d.2 własna 2 kpl RAZEM KNNR 5 Aparaty elektryczne o asie do 30 kg d RAZEM KNR 5-08 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub d bolce (przekrój Ŝył do 2.5 2) RAZEM KNR 5-08 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub d bolce (przekrój Ŝył do 4 2) RAZEM KNR 5-08 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub d bolce (przekrój Ŝył do 6 2) RAZEM KNR 5-08 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub d bolce (przekrój Ŝył do 16 2) RAZEM Oprawy 34 KNNR 5 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W kpl. d kpl KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W kpl. RAZEM kpl RAZEM Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W kpl. 24 kpl RAZEM Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W kpl

4 PRZEDMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 15 kpl RAZEM KNNR 5 d Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 3x40 W 21 kpl RAZEM Osprzęt 39 KNR 5-08 MontaŜ na gotowy podłoŝu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, d przycisków w puszce instalacyjnej z podłączenie RAZEM KNR 5-08 MontaŜ na gotowy podłoŝu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, d przycisków w puszce instalacyjnej z podłączenie RAZEM KNR 5-08 MontaŜ na gotowy podłoŝu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, d przycisków ocowanych przez przykręcenie z podłączenie RAZEM KNR 5-08 MontaŜ na gotowy podłoŝu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych d w puszce instalacyjnej z podłączenie RAZEM KNR 5-08 MontaŜ na gotowy podłoŝu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych d świecznikowych ocowanych przez przykręcenie z podłączenie RAZEM KNR 5-08 MontaŜ na gotowy podłoŝu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyŝowych, d dwubiegunowych do przygotowanego podłoŝa z podłączenie RAZEM KNR 5-08 MontaŜ na gotowy podłoŝu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych krzyŝowych, d dwubiegunowych ocowanych przez przykręcenie z podłączenie RAZEM KNR 5-08 MontaŜ do gotowego podłoŝa gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z d uzieienie w puszkach z podłączenie RAZEM KNR 5-08 MontaŜ do gotowego podłoŝa gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z d uzieienie przykręcanych 16A/2.52 z podłączenie RAZEM KNR 5-08 Przygotowanie podłoŝa pod ocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków d plast.w podłoŝu z cegły RAZEM KNR AL-01 MontaŜ ręcznych ostrzegaczy poŝaru - przycisk typu konwencjonalnego d RAZEM Instalacja odgroowa 50 KNR 5-08 MontaŜ przewodów odprowadzających instalacji odgroowej na budynkach na d cegle z wykonanie otworu echanicznie - pręt o śr.do RAZEM KNR 5-08 MontaŜ zwodów pozioych nienapręŝanych z pręta o śr.do 10 na dachu d stroy pokryty blachą RAZEM KNR 5-08 Łączenie pręta o śr.do 10 na dachu za pooca złączy skręcanych uniwersalnych d krzyŝowych RAZEM KNR 5-08 MontaŜ złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uzieiającej i odgroowej d RAZEM KNR 5-08 MontaŜ puszek uzieiających pod złącze kontrolne d RAZEM KNR 5-08 MontaŜ złączy kontrolnych z połączenie drut-płaskownik w instalacji uzieiającej d i odgroowej kpl.

5 PRZEDMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM KNR 5-08 Łączenie przewodów uzieiających przez spawanie w wykopie - bednarka d RAZEM Poiary elektryczne 57 KNR 4-03 Sprawdzenie i poiar kopletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego poiar. d napięcia 40 poiar RAZEM KNR 4-03 Sprawdzenie i poiar kopletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego poiar. d napięcia 3 poiar RAZEM KNR 4-03 Pierwszy poiar skutecznosci zerowania poiar. d poiar RAZEM KNR 4-03 Następny poiar skutecznosci zerowania poiar. d poiar RAZEM KNR-W 4-03 Sprawdzenie saoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania prób. d wyłącznika róŝnicowoprądowego 1 prób RAZEM KNR-W 4-03 Sprawdzenie saoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania prób. d wyłącznika róŝnicowoprądowego 11 prób RAZEM KNR 4-03 Pierwszy poiar instalacji odgroowej poiar. d poiar RAZEM KNR 4-03 Następny poiar instalacji odgroowej poiar. d poiar RAZEM

6 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 1 Instalacja elektyczna stan surowy 1 KNR 4-03 d Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 25 obiar = 44 otw. otw r-g/otw. r-g KNR 4-03 otw. d r-g/otw. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 40 obiar = 17 otw. r-g KNR 4-03 otw. d r-g/otw. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 c - śr.rury do 25 obiar = 21 otw. r-g KNR 4-03 otw. d r-g/otw. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 c - śr. rury do 40 obiar = 18 otw. r-g KNR 4-03 d r-g/ Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle obiar = 1327 r-g KNR 4-03 d r-g/ Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie obiar = 700 r-g KNR 5-08 d Przewody kabelkowe o łączny przekroju Ŝył do Cu-6/Al-12 2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŝu nie-beton. obiar = *0.955= r-g/ 2* przewód YDYŜo 3x1,52 450/ *410=426.4 r-g

7 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 3* przewód YDY 2x1,52 450/ *120= * przewód YDYŜo 4x1,52 450/ *70=72.8 5* ateriały poocnicze 8 KNR 5-08 d Przewody kabelkowe o łączny przekroju Ŝył do Cu-6/Al-12 2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŝu betonowy obiar = *0.955= r-g/ r-g * przewód YDYŜo 4x1,52 450/ *310= * przewód YDYŜo 3x1,52 450/ *260= * ateriały poocnicze KNR 5-08 d Przewody kabelkowe o łączny przekroju Ŝył do Cu-12/Al-20 2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŝu nie-beton. obiar = *0.955= r-g/ r-g * przewód YDYŜo 3x2,52 450/ *610= * przewód HDGs 3x2, *95=98.8 4* ateriały poocnicze KNR 5-08 d Przewody kabelkowe o łączny przekroju Ŝył do Cu-24/Al-40 2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŝu nie-betonowy obiar = *0.955= r-g/ r-g * przewód YDYŜo 5x42 450/ *10=10.4 3* przewód YDYŜo 5x / *22= * ateriały poocnicze KNR 5-08 d Przewody kabelkowe o łączny przekroju Ŝył do Cu-24/Al-40 2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŝu nie-betonowy obiar = *0.955= r-g/ r-g

8 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 2* przewód YKYŜo 5x252 0,6/1kV / 3* ateriały poocnicze 12 KNR 5-08 d Rury winidurowe o śr. do 28 układane p.t. w podłoŝu róŝny od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd obiar = *0.955=0.104r-g/ r-g * kołki rozporowe plastikowe 1.5szt/ 3* rura karbowana giętka RKGL / 4* uchwyty rury RKGL szt/ 5* ateriały poocnicze szt szt KNR 5-08 d Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.ŝył Cu-6/Al-12 2) wciągane do rur obiar = *0.955= r-g/ r-g * przewód YDYŜo 3x1,52 450/ *350=364 3* przewód YDYŜo 4x1,52 450/ *100=104 4* ateriały poocnicze KNR 5-08 d Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój Ŝył Cu-12/Al- 20 2) wciągane do rur obiar = *0.955= r-g/ r-g * przewód YDYŜo 3x2,52 450/ / 3* ateriały poocnicze KNR 5-08 d Przewody izolowane jednoŝyłowe o przekroju Ŝyły do 4 2 wciągane do rur obiar = *0.955= r-g/ r-g * przewód DYŜo / 3* ateriały poocnicze - 8 -

9 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 16 KNR 5-08 d Przygotowanie podłoŝa pod ocowanie osprzętu na zaprawie ceentowej lub gipsowej z wykonanie ślepych otworów echanicznie w cegle obiar = *0.955= r-g/ r-g KNR 5-08 d MontaŜ na gotowy podłoŝu puszek bakelitowych o śr.do 60 obiar = *0.955= r-g/ r-g * puszka fi 60 łączeniowa głęboka 1.02szt/ 3* ateriały poocnicze szt KNR 5-08 d MontaŜ na gotowy podłoŝu puszek bakelitowych o śr.do 80; il. wylotów 4, przekrój przewodu obiar = *0.955= r-g/ r-g * puszka fi 80 z pierścienie szt szt/ 3* ateriały poocnicze Słownie: zero i 00/100 zł PODSUMOWANIE RAZEM Instalacja elektyczna stan surowy RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM - 9 -

10 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 2 Tablice rozdzielcze 19 KNR 4-01 d Wykucie wnęk o głębok.do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ceentowej obiar = r-g r-g/ 2 20 d.2 KNNR Obudowy o powierzchni do obiar = r-g/ r-g * rozdzielnica XL x24 1szt/ 3* drzwi do rozdzielnicy XL 4x24 1szt/ 4* zaek do rozdzielni XL 1szt/ szt szt szt KNNR 5 d Rozłącznik lub wyłącznik przeciwpora- Ŝeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach obiar = r-g/ r-g * wył. róŝ. prąd. P312 C10 30A AC 3szt szt KNNR 5 d Rozłącznik lub wyłącznik przeciwpora- Ŝeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach obiar = r-g/ r-g * wył. róŝ. prąd. P304 40A 30A AC 6szt 3* rozłącznik FR A 2szt 4* rozłącznik SPX 00 1szt 5* wkładki WTN-00 35A 3szt szt szt szt szt KNNR 5 d Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach obiar = r-g/ 2* wył. nadprąd. S301 B10A 6kA 18szt 3* wył. nadprąd. S301 B16A 6kA 22szt 4* lapka L V 6szt r-g szt szt szt

11 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 24 KNNR 5 d Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach obiar = r-g/ r-g * wył. nadprąd. S303 C25A 6kA szt szt 25 kalkulacja d.2 własna Stycznik w rozdzielnicach obiar = r-g/ r-g * stycznik SM320/230 2z 1szt/ szt KNNR 5 d Dodatkowe wyposaŝenie rozdzielnic odułowych - szyna łączeniowa 1-biegunowa obiar = r-g/ r-g * szyna łączeniowa 1-biegunowa BI1/ 16x12 1szt/ szt KNNR 5 d Dodatkowe wyposaŝenie rozdzielnic odułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa obiar = r-g/ r-g * szyna łączeniowa 3-biegunowa BI3/ szt x12 1szt/ 28 kalkulacja d.2 własna Złącza kablowe typu Z-1 obiar = 2 kpl. kpl. 4.06r-g/kpl. r-g * złącze typu Z-1 p.poŝ. kpl kpl/kpl. 3* złącze typu Z-1 kpl kpl/kpl. 29 KNNR 5 d Aparaty elektryczne o asie do 30 kg obiar = r-g/ r-g

12 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 2* rozłącznik typu DPX 250 1szt 3* wyzwalacz napięciowy wzrostowy 230V 1szt szt szt KNR 5-08 d Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój Ŝył do 2.5 2) obiar = *0.955= r-g/ r-g KNR 5-08 d Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój Ŝył do 4 2) obiar = *0.955= r-g/ r-g KNR 5-08 d Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój Ŝył do 6 2) obiar = *0.955= r-g/ r-g KNR 5-08 d Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój Ŝył do 16 2) obiar = 25 r-g *0.955= r-g/ Słownie: zero i 00/100 zł PODSUMOWANIE RAZEM Tablice rozdzielcze RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

13 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 3 Oprawy 34 KNNR 5 d Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W obiar = 53 kpl. kpl. 0.62r-g/kpl. r-g * oprawa Es-syste typu BASE/N 2xTC-S 9W ze źródłe światła 35szt 3* oprawa ewakuacyjna Es-syste Monitor 1 OP1-A8TC3N nk ze źródłe światła+ siatka ochronna 2szt 4* oprawa ewakuacyjna Es-syste Monitor 2 DS1-A8TA3N nk ze źródłe światła 4szt 5* oprawa ewakuacyjna Es-syste Monitor 1 OP1-A8TC3N nk ze źródłe światła 12szt 6* kołki rozporowe plastikowe 2szt/kpl. 7* ateriały poocnicze szt szt szt szt szt KNNR 5 kpl. d Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W obiar = 28 kpl. 0.74r-g/kpl. r-g * oprawa świetlówkowa Es-syste CO2 254 nk ze źródłe światła 24szt 3* oprawa świetlówkowa Es-syste Ovalix 254 nk ze źródłe światła 4szt 4* kołki rozporowe plastikowe 4szt/kpl. 5* ateriały poocnicze szt szt szt KNNR 5 kpl. d Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W obiar = 24 kpl. 0.74r-g/kpl. 2* oprawa świetlówkowa Es-syste SD 418 nk ze źródłe światła 1szt 3* oprawa świetlówkowa Es-syste SD 418 AW 3H nk z odułe awaryjny ze źródłe światła 3szt 4* oprawa świetlówkowa Es-syste SR 418 P-A nk ze źródłe światła 8szt 5* oprawa świetlówkowa Es-syste SR 418 P-A AW nk ze źródłe światła 12szt r-g szt szt szt szt

14 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 6* kołki rozporowe plastikowe szt szt/kpl. 7* ateriały poocnicze 37 KNNR 5 d Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W obiar = 15 kpl. kpl. 0.92r-g/kpl. r-g * oprawa świetlówkowa Es-syste SG 358 nk ze źródłe światła 9szt 3* oprawa świetlówkowa Es-syste SG 358 AW 3H nk ze źródłe światła z iwerere awaryjny 3h 6szt 4* ateriały poocnicze szt szt KNNR 5 kpl. d Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 3x40 W obiar = 21 kpl. 0.63r-g/kpl. r-g * oprawa świetlówkowa Es-syste K szt EVG nk ze źródłe światła 14szt 3* oprawa świetlówkowa Es-syste K szt EVG AW nk ze źródłe światła 7szt 4* ateriały poocnicze Słownie: zero i 00/100 zł PODSUMOWANIE RAZEM Oprawy RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

15 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 4 Osprzęt 39 KNR 5-08 d MontaŜ na gotowy podłoŝu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączenie obiar = *0.955= r-g/ r-g * łącznik p/t (uniwersany) schodowy PO- LO 1.02szt/ 3* raka 1x 1.02szt/ 4* ateriały poocnicze szt szt KNR 5-08 d MontaŜ na gotowy podłoŝu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączenie obiar = *0.955= r-g/ r-g * łącznik p/t w wersji światło POLO 1.02szt/ 3* raka 1x 1.02szt/ 4* ateriały poocnicze szt szt KNR 5-08 d MontaŜ na gotowy podłoŝu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków ocowanych przez przykręcenie z podłączenie obiar = *0.955= r-g/ r-g * łącznik p/t (uniwersany) schodowy PO- LO 1.02szt/ 3* koplet uszczelniający IP44 do łączników pojedyńczych 1.02szt/ 4* raka 1x 1.02*17=17.34szt 5* raka 5x 1.02*1=1.02szt 6* ateriały poocnicze szt szt szt szt KNR 5-08 d MontaŜ na gotowy podłoŝu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączenie obiar = *0.955= r-g/ r-g

16 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 2* łącznik p/t świecznikowy POLO szt szt/ 3* raka 1x szt szt/ 4* ateriały poocnicze 43 KNR 5-08 d MontaŜ na gotowy podłoŝu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych świecznikowych ocowanych przez przykręcenie z podłączenie obiar = *0.955= r-g/ r-g * łącznik p/t świecznikowy POLO 1.02szt/ 3* raka 1x 1.02szt/ 4* koplet uszczelniający IP44 do łączników świecznikowych 1.02szt/ 5* ateriały poocnicze szt szt szt KNR 5-08 d MontaŜ na gotowy podłoŝu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyŝowych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoŝa z podłączenie obiar = *0.955= r-g/ r-g * łącznik p/t (uniwersany) schodowy PO- LO 1.02*11=11.22szt 3* raka 1x 1.02*10=10.2szt 4* raka 2x 1.02*2=2.04szt 5* raka 3x 1.02*1=1.02szt 6* ateriały poocnicze szt szt szt szt KNR 5-08 d MontaŜ na gotowy podłoŝu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych krzyŝowych, dwubiegunowych ocowanych przez przykręcenie z podłączenie obiar = *0.955= r-g/ 2* łącznik p/t (uniwersany) schodowy PO- LO 1.02*7=7.14szt 3* łącznik p/t krzyŝowy POLO 1.02*1=1.02szt 4* raka 1x 1.02szt/ 5* koplet uszczelniający IP44 do łączników świecznikowych 1.02szt/ 6* ateriały poocnicze r-g szt szt szt szt

17 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 46 d.4 KNR MontaŜ do gotowego podłoŝa gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzieienie w puszkach z podłączenie obiar = *0.955= r-g/ r-g * gniazdo podwójne p/t 16A+Z POLO 1.02szt/ 3* ateriały poocnicze szt KNR 5-08 d MontaŜ do gotowego podłoŝa gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2- bieg.z uzieienie przykręcanych 16A/2.52 z podłączenie obiar = *0.955= r-g/ r-g * gniazdo p/t 16A+Z POLO IP szt/ 3* raka 1x 1.02*5=5.1szt 4* raka 2x 1.02*21=21.42szt 5* ateriały poocnicze szt szt szt KNR 5-08 d Przygotowanie podłoŝa pod ocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłoŝu z cegły obiar = *0.955= r-g/ r-g * kołki rozporowe plastikowe 2szt/ 3* ateriały poocnicze szt KNR AL-01 d MontaŜ ręcznych ostrzegaczy poŝaru - przycisk typu konwencjonalnego obiar = 3 0.6r-g/ r-g * przycisk wyłącznika p.poŝ szt szt/

18 PODSUMOWANIE RAZEM Osprzęt RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł

19 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 5 Instalacja odgroowa 50 KNR 5-08 d MontaŜ przewodów odprowadzających instalacji odgroowej na budynkach na cegle z wykonanie otworu echanicznie - pręt o śr.do 10 obiar = *0.955= r-g/ r-g * pręt DFe/Zn fi / 3* uchwyt wbijany z kołkie 1.04szt/ 4* ateriały poocnicze szt KNR 5-08 d MontaŜ zwodów pozioych nienaprę- Ŝanych z pręta o śr.do 10 na dachu stroy pokryty blachą obiar = *0.955= r-g/ r-g * pręt DFe/Zn fi / 3* uchwyt prosty 1.25szt/ 4* ateriały poocnicze szt KNR 5-08 d Łączenie pręta o śr.do 10 na dachu za pooca złączy skręcanych uniwersalnych krzyŝowych obiar = *0.955= r-g/ r-g * złącze krzyŝowe 1szt/ 3* ateriały poocnicze szt KNR 5-08 d MontaŜ złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uzieiającej i odgroowej obiar = *0.955= r-g/ r-g * złącze rynnowe 1szt/ 3* ateriały poocnicze szt KNR 5-08 d MontaŜ puszek uzieiających pod złącze kontrolne obiar = *0.955= r-g/ r-g

20 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 2* puszka uzieiajaca 1szt/ szt KNR 5-08 d MontaŜ złączy kontrolnych z połączenie drut-płaskownik w instalacji uzieiającej i odgroowej obiar = *0.955= r-g/ r-g * złącze kontrolne 1szt/ 3* ateriały poocnicze szt KNR 5-08 d Łączenie przewodów uzieiających przez spawanie w wykopie - bednarka 1202 obiar = *0.955= r-g/ 2* bednarka ocynkowana 1.04/ r-g S -- 3* spawarka elektryczna transforatorowa -g do 500 A g/ Słownie: zero i 00/100 zł PODSUMOWANIE RAZEM Instalacja odgroowa RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

21 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 6 Poiary elektryczne 57 KNR 4-03 d Sprawdzenie i poiar kopletnego 1- fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia obiar = 40 poiar. poiar. 1.3r-g/poiar. r-g KNR 4-03 poiar. d r-g/poiar. Sprawdzenie i poiar kopletnego 2, 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia obiar = 3 poiar. r-g KNR 4-03 poiar. d r-g/poiar. Pierwszy poiar skutecznosci zerowania obiar = 1 poiar. r-g KNR 4-03 poiar. d r-g/poiar. Następny poiar skutecznosci zerowania obiar = 52 poiar. r-g KNR-W 4- prób. d r-g/prób. Sprawdzenie saoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika róŝnicowoprądowego obiar = 1 prób. r-g KNR-W 4- prób. d Sprawdzenie saoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika róŝnicowoprądowego obiar = 11 prób. r-g r-g/prób. 63 KNR 4-03 d Pierwszy poiar instalacji odgroowej obiar = 1 poiar. poiar. r-g r-g/poiar. 64 KNR 4-03 d Następny poiar instalacji odgroowej poiar. obiar = 6 poiar. r-g r-g/poiar

22 PODSUMOWANIE RAZEM Poiary elektryczne RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł PODSUMOWANIE RAZEM CAŁY KOSZTORYS RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł

23 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM 1 Instalacja elektyczna stan surowy Tablice rozdzielcze Oprawy Osprzęt Instalacja odgroowa Poiary elektryczne 0.00 RAZEM 0.00 Słownie: zero i 00/100 zł ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa J Ilość Cena jedn. Wartość 1. robocizna r-g RAZEM Słownie: zero i 00/100 zł ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa J Ilość Cena jedn. Wartość 1. bednarka ocynkowana drzwi do rozdzielnicy XL 4x24 szt gniazdo p/t 16A+Z POLO IP44 szt gniazdo podwójne p/t 16A+Z POLO szt kołki rozporowe plastikowe szt koplet uszczelniający IP44 do łączników pojedyńczych szt koplet uszczelniający IP44 do łączników świecznikowych szt lapka L V szt łącznik p/t (uniwersany) schodowy POLO szt łącznik p/t krzyŝowy POLO szt łącznik p/t świecznikowy POLO szt łącznik p/t w wersji światło POLO szt oprawa Es-syste typu BASE/N 2xTC-S 9W ze źródłe światła szt oprawa ewakuacyjna Es-syste Monitor 1 OP1-A8TC3N nk ze źródłe szt światła 15. oprawa ewakuacyjna Es-syste Monitor 1 OP1-A8TC3N nk ze źródłe szt światła+ siatka ochronna 16. oprawa ewakuacyjna Es-syste Monitor 2 DS1-A8TA3N nk ze źródłe szt światła 17. oprawa świetlówkowa Es-syste CO2 254 nk ze źródłe światła szt oprawa świetlówkowa Es-syste K 258 EVG AW nk ze źródłe światła szt oprawa świetlówkowa Es-syste K 258 EVG nk ze źródłe światła szt oprawa świetlówkowa Es-syste Ovalix 254 nk ze źródłe światła szt oprawa świetlówkowa Es-syste SD 418 AW 3H nk z odułe awaryjny szt ze źródłe światła 22. oprawa świetlówkowa Es-syste SG 358 nk ze źródłe światła szt oprawa świetlówkowa Es-syste SG 358 AW 3H nk ze źródłe światła szt z iwerere awaryjny 3h 24. oprawa świetlówkowa Es-syste SR 418 P-A AW nk ze źródłe światła szt oprawa świetlówkowa Es-syste SR 418 P-A nk ze źródłe światła szt oprawa świetlówkowa Es-syste SD 418 nk ze źródłe światła szt pręt DFe/Zn fi przewód DYŜo przewód HDGs 3x2, przewód YDY 2x1,52 450/ przewód YDYŜo 3x1,52 450/ przewód YDYŜo 3x2,52 450/ przewód YDYŜo 4x1,52 450/ przewód YDYŜo 5x / przewód YDYŜo 5x42 450/ przewód YKYŜo 5x252 0,6/1kV przycisk wyłącznika p.poŝ szt puszka fi 60 łączeniowa głęboka szt puszka fi 80 z pierścienie szt puszka uzieiajaca szt raka 1x szt raka 2x szt raka 3x szt raka 5x szt rozdzielnica XL x24 szt rozłącznik FR A szt

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja wewnętrznych linii zasilających i instalacji elektrycznych administracyjnych

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja wewnętrznych linii zasilających i instalacji elektrycznych administracyjnych PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych 45317300-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa en-em Projekt, projektowanie architektoniczne - Norbert Sawicki ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45314320-0 Instalowanie okablowania

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO - SOCJALNĄ

BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO - SOCJALNĄ Niniejszy kosztorys jest integralną częścią Projektu Wykonawczego i nie może być bez niego rozpatrywany Podstawa prawna : Dziennik Ustaw Nr130, Poz.1389 z 2004r. Przedmiar robót BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNO

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ELEKTRYCZNY

KOSZTORYS ELEKTRYCZNY KOSZTORYS ELEKTRYCZNY Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Ilość Cena jedn. Wartość 1 WĘZEŁ CIEPLNY 1.1 ZASILENIE WĘZŁA 1 d.1.1 KNNR 5 0114-08 Przepusty rurowe hermetyczne w ścianie z rur o śr.do 36 mm szt. 1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Instalacje elektryczne wewnętrzne

Przedmiar. Instalacje elektryczne wewnętrzne Przedmiar Instalacje elektryczne wewnętrzne Data: 2009-01-18 Budowa: Kraków Al. 29-go Listopada Kody CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Obiekt: Sale audytoryjne Zamawiający: Akademia

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZED- SZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BUDYNEK "A" PRZY ULICY CHO- CIMSKIEJ 17 NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR

Bardziej szczegółowo

KosztBud 15-756 Białystok ul. Swobofna 58/24 tel./fax 85 654 38 44; 506 110 199 Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania,

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU KONTRASTY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU U

PRZEBUDOWA BUDYNKU KONTRASTY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU U generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 NIP 851 1 1 9 21 05 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 695426810 E atelier_xxi@wp.pl Część

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY MONTAŻU DEPOZYTORÓW KLUCZY I SYSTEMU MASTER KEY

KOSZTORYS NAKŁADCZY MONTAŻU DEPOZYTORÓW KLUCZY I SYSTEMU MASTER KEY NAKŁADCZY MONTAŻU DEPOZYTORÓW KLUCZY I SYSTEMU MASTER KEY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 51212000-1 Usługi instalowania urządzeń do rejestrowania obecności 45311100-1 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach. Nazwa zadania: Inwestor:

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach. Nazwa zadania: Inwestor: Załącznik Nr 2 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zadania: Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach Inwestor: Zespół Szkół w Dziaduszycach Dziaduszyce

Bardziej szczegółowo

Serwerownia - instalacje elektryczne

Serwerownia - instalacje elektryczne Serwerownia - instalacje elektryczne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systeów alarowych 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 45312200-9

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Budynek parterowy agazynowy pochodzenia rolniczego,usytuowany na działce 1190/16 w Biechowie,g.Pacanów Zestawienie powierzchni: Powierzchnia zabudowy 385,602 Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowlano-wykonawczy odbudowy Zamku w Stopnicy\Sieć RTV/SAT

Bardziej szczegółowo

20-882 Lublin ul. Organowa 11/19. Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe Instalacji i Urządzeń Elektrycznych EL-PRO

20-882 Lublin ul. Organowa 11/19. Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe Instalacji i Urządzeń Elektrycznych EL-PRO Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe Instalacji i Urządzeń Elektrycznych EL-PRO 20-882 Lublin ul. Organowa 11/19 Uowa nr 56/2012 PRZEDMIAR ROBÓT SIEĆ STRUKTURALNA I TELEFONICZNA Z CCTV W BUD. LUW W LUBLINIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne i słaboprądowe wewnętrzne

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne i słaboprądowe wewnętrzne Przedmiar robót Data: 2008-10-30 Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym w Tychach przy ul. Grota Roweckiego na działce nr 526/13 Zamawiający: Tyskie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Walkiewicz DATA OPRACOWANIA : 10.07.2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Walkiewicz DATA OPRACOWANIA : 10.07.2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLIGII ADRES INWESTYCJI : OLSZTYN UL.. OCZAPOWSKIEGO 7 INWESTOR : UNIWERSYSTET WARMIŃSKO MAZURSKI BRANśA : TELETECHNICZNA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11.

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. Inwestor: ASP Katowice ul. Raciborska 37 40-074 Katowice Wykonawca: Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. CPV: 45311100-1, 45311200-2, 45315500-3, 45315600-4, 45315700-5, 45317200-4, 45317300-5. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Projekt zagospodarowania terenu CENTRALNEGO MUZEUM POŻARNICTWA w Mysłowicach - Aneks: oświetlenie terenu

Przedmiar robót. Projekt zagospodarowania terenu CENTRALNEGO MUZEUM POŻARNICTWA w Mysłowicach - Aneks: oświetlenie terenu Przedmiar robót Mysłowicach - Aneks: oświetlenie terenu Budowa: Centralne Muzeum Pożarnictwa ul. Stadionowa 7A, Mysłowice Obiekt lub rodzaj robót: elektryczne Lokalizacja: j.w. Inwestor: Centralne Muzeum

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX'

PRZEDMIAR ROBÓT MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX' BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX' MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Instalacja agregatu prądotwórczego i redundantnych UPS w obiekcie Warszawa ul. Taborowa 33

Kosztorys. Instalacja agregatu prądotwórczego i redundantnych UPS w obiekcie Warszawa ul. Taborowa 33 Kosztorys Data:20-06-2011 Budowa: Nr STWiOR:E 1 Kody CPV:45223810-7 Konstrukcje gotowe 45262212-0 Kopanie rowów 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45315600-4 Instalacje

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KSP 1.1 KSP( okablowanie strukturalne, okablowanie do KD, CCTV, elektryka) 1.1.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KSP 1.1 KSP( okablowanie strukturalne, okablowanie do KD, CCTV, elektryka) 1.1. Monitoring iasta Warszawy Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze KSP KSP( okablowanie strukturalne, okablowanie do KD, CCTV, elektryka). Okablowanie i trasy kablowe d.. KNNR 00-0 KNNR d.. 00-0

Bardziej szczegółowo

"IZOTOP SERVICE" Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tadeusz Piotrowski DATA OPRACOWANIA : 02.

IZOTOP SERVICE Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tadeusz Piotrowski DATA OPRACOWANIA : 02. "IZOTOP SERVICE" Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Instalacja onitoringu CCTV IP - odernizacja systeu ADRES INWESTYCJI : Budynek PKP S.A. przy ul. Dyrekcyjnej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. S.P. "Inwestprojekt Świętokrzyski" 25-520 Kielce ul. Targowa 18

PRZEDMIAR ROBÓT. S.P. Inwestprojekt Świętokrzyski 25-520 Kielce ul. Targowa 18 S.P. "Inwestprojekt Świętokrzyski" 25-520 Kielce ul. Targowa 18 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 45233120-6

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót na budowę monitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming

Przedmiar robót na budowę monitoringu podwórka kulturalnego przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming Przediar robót na budowę onitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podzienego pod ul.anny Łajing w Słupsku NAZWA ROBÓT BUDOWLANYCH : Budowa onitoringu "podwórka kulturalnego"

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów BPBM BIMOR Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 67/68, 70-382 Szczecin

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów BPBM BIMOR Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 67/68, 70-382 Szczecin Biuro Projektów BPBM BIMOR Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 67/68, 70-382 Szczecin PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm.

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK 5-66 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 0/ tel. 7 478406; 790486944; email:akor@ mm.pl PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000- Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. Brazylijska 14a/6, 03-946 Warszawa. SOLARIS Engineering Group Polska Sp. z o.o.

PRZEDMIAR. ul. Brazylijska 14a/6, 03-946 Warszawa. SOLARIS Engineering Group Polska Sp. z o.o. SOLARIS Engineering Group Polska Sp. z o.o. ul. Brazylijska 4a/6, 03-946 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300-8 Instalowanie przeciwpożarowych systeów alarowych 453430-0

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Inwestorski. Budowa sieci teletechnicznej i okablowania strukturalnego

Kosztorys Inwestorski. Budowa sieci teletechnicznej i okablowania strukturalnego Kosztorys Inwestorski Data: 2011-07-11 Budowa: Zakaład Karny Dubliny Gmina Korsze Obiekt: Kompleks Szkolno - Sportowy w Cekcynie Zamawiający: Okręgowy Inspektorat SłuŜby Więziennej ul. Piłsudskiego 3 10-575

Bardziej szczegółowo