PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne"

Transkrypt

1 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA ELEKTRYCZNA. BUDYNEK WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU USŁUGOWEGO INFRAS- TUKURY SPOŁECZNEJ-PRZEDSZKOLA, SALI GIMNASTYCZNEJI HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPO- LE SZKÓŁ W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ. CZĘŚĆ HALI SPORTOWEJ ADRES INWESTYCJI : BUKOWINA TATRZAŃSKA, DZ. NR EWID. 3449/1, 3449/7, 3449/14,3449/17, 3449/18, 3452/13, 3452/ 15, 3511/3, 564, 5609, 5953,3386/31, 3386/30, 2286/26, 3389/25, 3386/24, 3386/23 INWESTOR : URZĄD GMINY W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ ADRES INWESTORA : UL. DŁUGA 144, BUKOWINA TATRZAŃSKA BRANśA : ELEKTRYCZNA DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Pozio cen : 0.00 zł NARZUTY Ogółe wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

2 PRZEDMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Instalacja elektyczna stan surowy 1 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości otw. d przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do otw RAZEM KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości otw. d przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do otw RAZEM KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości otw. d przebicia do 20 c - śr.rury do otw RAZEM KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości otw. d przebicia do 20 c - śr. rury do otw RAZEM KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle d RAZEM KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie d RAZEM KNR 5-08 Przewody kabelkowe o łączny przekroju Ŝył do Cu-6/Al-12 2 układane w d gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŝu nie-beton RAZEM KNR 5-08 Przewody kabelkowe o łączny przekroju Ŝył do Cu-6/Al-12 2 układane w d gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŝu betonowy RAZEM KNR 5-08 Przewody kabelkowe o łączny przekroju Ŝył do Cu-12/Al-20 2 układane w d gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŝu nie-beton RAZEM KNR 5-08 Przewody kabelkowe o łączny przekroju Ŝył do Cu-24/Al-40 2 układane w d gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŝu nie-betonowy RAZEM KNR 5-08 Przewody kabelkowe o łączny przekroju Ŝył do Cu-24/Al-40 2 układane w d gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŝu nie-betonowy RAZEM KNR 5-08 Rury winidurowe o śr. do 28 układane p.t. w podłoŝu róŝny od betonowego d w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd RAZEM KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.ŝył Cu-6/Al-12 d ) wciągane do rur RAZEM KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój Ŝył Cu-12/Al-20 d ) wciągane do rur RAZEM KNR 5-08 Przewody izolowane jednoŝyłowe o przekroju Ŝyły do 4 2 wciągane do rur d RAZEM KNR 5-08 Przygotowanie podłoŝa pod ocowanie osprzętu na zaprawie ceentowej lub d gipsowej z wykonanie ślepych otworów echanicznie w cegle RAZEM KNR 5-08 MontaŜ na gotowy podłoŝu puszek bakelitowych o śr.do 60 d RAZEM KNR 5-08 MontaŜ na gotowy podłoŝu puszek bakelitowych o śr.do 80; il. wylotów 4, d przekrój przewodu RAZEM Tablice rozdzielcze - 2 -

3 PRZEDMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 19 KNR 4-01 Wykucie wnęk o głębok.do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ceentowej 2 d RAZEM KNNR 5 Obudowy o powierzchni do d RAZEM KNNR 5 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŝeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach d RAZEM KNNR 5 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŝeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach d RAZEM KNNR 5 Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach d RAZEM KNNR 5 Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach d RAZEM kalkulacja Stycznik w rozdzielnicach d.2 własna RAZEM KNNR 5 Dodatkowe wyposaŝenie rozdzielnic odułowych - szyna łączeniowa 1-biegunowa d RAZEM KNNR 5 Dodatkowe wyposaŝenie rozdzielnic odułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa d RAZEM kalkulacja Złącza kablowe typu Z-1 kpl. d.2 własna 2 kpl RAZEM KNNR 5 Aparaty elektryczne o asie do 30 kg d RAZEM KNR 5-08 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub d bolce (przekrój Ŝył do 2.5 2) RAZEM KNR 5-08 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub d bolce (przekrój Ŝył do 4 2) RAZEM KNR 5-08 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub d bolce (przekrój Ŝył do 6 2) RAZEM KNR 5-08 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub d bolce (przekrój Ŝył do 16 2) RAZEM Oprawy 34 KNNR 5 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W kpl. d kpl KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W kpl. RAZEM kpl RAZEM Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W kpl. 24 kpl RAZEM Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W kpl

4 PRZEDMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 15 kpl RAZEM KNNR 5 d Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 3x40 W 21 kpl RAZEM Osprzęt 39 KNR 5-08 MontaŜ na gotowy podłoŝu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, d przycisków w puszce instalacyjnej z podłączenie RAZEM KNR 5-08 MontaŜ na gotowy podłoŝu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, d przycisków w puszce instalacyjnej z podłączenie RAZEM KNR 5-08 MontaŜ na gotowy podłoŝu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, d przycisków ocowanych przez przykręcenie z podłączenie RAZEM KNR 5-08 MontaŜ na gotowy podłoŝu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych d w puszce instalacyjnej z podłączenie RAZEM KNR 5-08 MontaŜ na gotowy podłoŝu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych d świecznikowych ocowanych przez przykręcenie z podłączenie RAZEM KNR 5-08 MontaŜ na gotowy podłoŝu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyŝowych, d dwubiegunowych do przygotowanego podłoŝa z podłączenie RAZEM KNR 5-08 MontaŜ na gotowy podłoŝu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych krzyŝowych, d dwubiegunowych ocowanych przez przykręcenie z podłączenie RAZEM KNR 5-08 MontaŜ do gotowego podłoŝa gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z d uzieienie w puszkach z podłączenie RAZEM KNR 5-08 MontaŜ do gotowego podłoŝa gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z d uzieienie przykręcanych 16A/2.52 z podłączenie RAZEM KNR 5-08 Przygotowanie podłoŝa pod ocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków d plast.w podłoŝu z cegły RAZEM KNR AL-01 MontaŜ ręcznych ostrzegaczy poŝaru - przycisk typu konwencjonalnego d RAZEM Instalacja odgroowa 50 KNR 5-08 MontaŜ przewodów odprowadzających instalacji odgroowej na budynkach na d cegle z wykonanie otworu echanicznie - pręt o śr.do RAZEM KNR 5-08 MontaŜ zwodów pozioych nienapręŝanych z pręta o śr.do 10 na dachu d stroy pokryty blachą RAZEM KNR 5-08 Łączenie pręta o śr.do 10 na dachu za pooca złączy skręcanych uniwersalnych d krzyŝowych RAZEM KNR 5-08 MontaŜ złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uzieiającej i odgroowej d RAZEM KNR 5-08 MontaŜ puszek uzieiających pod złącze kontrolne d RAZEM KNR 5-08 MontaŜ złączy kontrolnych z połączenie drut-płaskownik w instalacji uzieiającej d i odgroowej kpl.

5 PRZEDMIAR Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM KNR 5-08 Łączenie przewodów uzieiających przez spawanie w wykopie - bednarka d RAZEM Poiary elektryczne 57 KNR 4-03 Sprawdzenie i poiar kopletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego poiar. d napięcia 40 poiar RAZEM KNR 4-03 Sprawdzenie i poiar kopletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego poiar. d napięcia 3 poiar RAZEM KNR 4-03 Pierwszy poiar skutecznosci zerowania poiar. d poiar RAZEM KNR 4-03 Następny poiar skutecznosci zerowania poiar. d poiar RAZEM KNR-W 4-03 Sprawdzenie saoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania prób. d wyłącznika róŝnicowoprądowego 1 prób RAZEM KNR-W 4-03 Sprawdzenie saoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania prób. d wyłącznika róŝnicowoprądowego 11 prób RAZEM KNR 4-03 Pierwszy poiar instalacji odgroowej poiar. d poiar RAZEM KNR 4-03 Następny poiar instalacji odgroowej poiar. d poiar RAZEM

6 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 1 Instalacja elektyczna stan surowy 1 KNR 4-03 d Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 25 obiar = 44 otw. otw r-g/otw. r-g KNR 4-03 otw. d r-g/otw. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 40 obiar = 17 otw. r-g KNR 4-03 otw. d r-g/otw. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 c - śr.rury do 25 obiar = 21 otw. r-g KNR 4-03 otw. d r-g/otw. Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 c - śr. rury do 40 obiar = 18 otw. r-g KNR 4-03 d r-g/ Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle obiar = 1327 r-g KNR 4-03 d r-g/ Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w betonie obiar = 700 r-g KNR 5-08 d Przewody kabelkowe o łączny przekroju Ŝył do Cu-6/Al-12 2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŝu nie-beton. obiar = *0.955= r-g/ 2* przewód YDYŜo 3x1,52 450/ *410=426.4 r-g

7 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 3* przewód YDY 2x1,52 450/ *120= * przewód YDYŜo 4x1,52 450/ *70=72.8 5* ateriały poocnicze 8 KNR 5-08 d Przewody kabelkowe o łączny przekroju Ŝył do Cu-6/Al-12 2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŝu betonowy obiar = *0.955= r-g/ r-g * przewód YDYŜo 4x1,52 450/ *310= * przewód YDYŜo 3x1,52 450/ *260= * ateriały poocnicze KNR 5-08 d Przewody kabelkowe o łączny przekroju Ŝył do Cu-12/Al-20 2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŝu nie-beton. obiar = *0.955= r-g/ r-g * przewód YDYŜo 3x2,52 450/ *610= * przewód HDGs 3x2, *95=98.8 4* ateriały poocnicze KNR 5-08 d Przewody kabelkowe o łączny przekroju Ŝył do Cu-24/Al-40 2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŝu nie-betonowy obiar = *0.955= r-g/ r-g * przewód YDYŜo 5x42 450/ *10=10.4 3* przewód YDYŜo 5x / *22= * ateriały poocnicze KNR 5-08 d Przewody kabelkowe o łączny przekroju Ŝył do Cu-24/Al-40 2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłoŝu nie-betonowy obiar = *0.955= r-g/ r-g

8 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 2* przewód YKYŜo 5x252 0,6/1kV / 3* ateriały poocnicze 12 KNR 5-08 d Rury winidurowe o śr. do 28 układane p.t. w podłoŝu róŝny od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd obiar = *0.955=0.104r-g/ r-g * kołki rozporowe plastikowe 1.5szt/ 3* rura karbowana giętka RKGL / 4* uchwyty rury RKGL szt/ 5* ateriały poocnicze szt szt KNR 5-08 d Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.ŝył Cu-6/Al-12 2) wciągane do rur obiar = *0.955= r-g/ r-g * przewód YDYŜo 3x1,52 450/ *350=364 3* przewód YDYŜo 4x1,52 450/ *100=104 4* ateriały poocnicze KNR 5-08 d Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój Ŝył Cu-12/Al- 20 2) wciągane do rur obiar = *0.955= r-g/ r-g * przewód YDYŜo 3x2,52 450/ / 3* ateriały poocnicze KNR 5-08 d Przewody izolowane jednoŝyłowe o przekroju Ŝyły do 4 2 wciągane do rur obiar = *0.955= r-g/ r-g * przewód DYŜo / 3* ateriały poocnicze - 8 -

9 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 16 KNR 5-08 d Przygotowanie podłoŝa pod ocowanie osprzętu na zaprawie ceentowej lub gipsowej z wykonanie ślepych otworów echanicznie w cegle obiar = *0.955= r-g/ r-g KNR 5-08 d MontaŜ na gotowy podłoŝu puszek bakelitowych o śr.do 60 obiar = *0.955= r-g/ r-g * puszka fi 60 łączeniowa głęboka 1.02szt/ 3* ateriały poocnicze szt KNR 5-08 d MontaŜ na gotowy podłoŝu puszek bakelitowych o śr.do 80; il. wylotów 4, przekrój przewodu obiar = *0.955= r-g/ r-g * puszka fi 80 z pierścienie szt szt/ 3* ateriały poocnicze Słownie: zero i 00/100 zł PODSUMOWANIE RAZEM Instalacja elektyczna stan surowy RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM - 9 -

10 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 2 Tablice rozdzielcze 19 KNR 4-01 d Wykucie wnęk o głębok.do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ceentowej obiar = r-g r-g/ 2 20 d.2 KNNR Obudowy o powierzchni do obiar = r-g/ r-g * rozdzielnica XL x24 1szt/ 3* drzwi do rozdzielnicy XL 4x24 1szt/ 4* zaek do rozdzielni XL 1szt/ szt szt szt KNNR 5 d Rozłącznik lub wyłącznik przeciwpora- Ŝeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach obiar = r-g/ r-g * wył. róŝ. prąd. P312 C10 30A AC 3szt szt KNNR 5 d Rozłącznik lub wyłącznik przeciwpora- Ŝeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach obiar = r-g/ r-g * wył. róŝ. prąd. P304 40A 30A AC 6szt 3* rozłącznik FR A 2szt 4* rozłącznik SPX 00 1szt 5* wkładki WTN-00 35A 3szt szt szt szt szt KNNR 5 d Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach obiar = r-g/ 2* wył. nadprąd. S301 B10A 6kA 18szt 3* wył. nadprąd. S301 B16A 6kA 22szt 4* lapka L V 6szt r-g szt szt szt

11 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 24 KNNR 5 d Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach obiar = r-g/ r-g * wył. nadprąd. S303 C25A 6kA szt szt 25 kalkulacja d.2 własna Stycznik w rozdzielnicach obiar = r-g/ r-g * stycznik SM320/230 2z 1szt/ szt KNNR 5 d Dodatkowe wyposaŝenie rozdzielnic odułowych - szyna łączeniowa 1-biegunowa obiar = r-g/ r-g * szyna łączeniowa 1-biegunowa BI1/ 16x12 1szt/ szt KNNR 5 d Dodatkowe wyposaŝenie rozdzielnic odułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa obiar = r-g/ r-g * szyna łączeniowa 3-biegunowa BI3/ szt x12 1szt/ 28 kalkulacja d.2 własna Złącza kablowe typu Z-1 obiar = 2 kpl. kpl. 4.06r-g/kpl. r-g * złącze typu Z-1 p.poŝ. kpl kpl/kpl. 3* złącze typu Z-1 kpl kpl/kpl. 29 KNNR 5 d Aparaty elektryczne o asie do 30 kg obiar = r-g/ r-g

12 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 2* rozłącznik typu DPX 250 1szt 3* wyzwalacz napięciowy wzrostowy 230V 1szt szt szt KNR 5-08 d Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój Ŝył do 2.5 2) obiar = *0.955= r-g/ r-g KNR 5-08 d Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój Ŝył do 4 2) obiar = *0.955= r-g/ r-g KNR 5-08 d Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój Ŝył do 6 2) obiar = *0.955= r-g/ r-g KNR 5-08 d Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój Ŝył do 16 2) obiar = 25 r-g *0.955= r-g/ Słownie: zero i 00/100 zł PODSUMOWANIE RAZEM Tablice rozdzielcze RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

13 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 3 Oprawy 34 KNNR 5 d Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W obiar = 53 kpl. kpl. 0.62r-g/kpl. r-g * oprawa Es-syste typu BASE/N 2xTC-S 9W ze źródłe światła 35szt 3* oprawa ewakuacyjna Es-syste Monitor 1 OP1-A8TC3N nk ze źródłe światła+ siatka ochronna 2szt 4* oprawa ewakuacyjna Es-syste Monitor 2 DS1-A8TA3N nk ze źródłe światła 4szt 5* oprawa ewakuacyjna Es-syste Monitor 1 OP1-A8TC3N nk ze źródłe światła 12szt 6* kołki rozporowe plastikowe 2szt/kpl. 7* ateriały poocnicze szt szt szt szt szt KNNR 5 kpl. d Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W obiar = 28 kpl. 0.74r-g/kpl. r-g * oprawa świetlówkowa Es-syste CO2 254 nk ze źródłe światła 24szt 3* oprawa świetlówkowa Es-syste Ovalix 254 nk ze źródłe światła 4szt 4* kołki rozporowe plastikowe 4szt/kpl. 5* ateriały poocnicze szt szt szt KNNR 5 kpl. d Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W obiar = 24 kpl. 0.74r-g/kpl. 2* oprawa świetlówkowa Es-syste SD 418 nk ze źródłe światła 1szt 3* oprawa świetlówkowa Es-syste SD 418 AW 3H nk z odułe awaryjny ze źródłe światła 3szt 4* oprawa świetlówkowa Es-syste SR 418 P-A nk ze źródłe światła 8szt 5* oprawa świetlówkowa Es-syste SR 418 P-A AW nk ze źródłe światła 12szt r-g szt szt szt szt

14 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 6* kołki rozporowe plastikowe szt szt/kpl. 7* ateriały poocnicze 37 KNNR 5 d Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W obiar = 15 kpl. kpl. 0.92r-g/kpl. r-g * oprawa świetlówkowa Es-syste SG 358 nk ze źródłe światła 9szt 3* oprawa świetlówkowa Es-syste SG 358 AW 3H nk ze źródłe światła z iwerere awaryjny 3h 6szt 4* ateriały poocnicze szt szt KNNR 5 kpl. d Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 3x40 W obiar = 21 kpl. 0.63r-g/kpl. r-g * oprawa świetlówkowa Es-syste K szt EVG nk ze źródłe światła 14szt 3* oprawa świetlówkowa Es-syste K szt EVG AW nk ze źródłe światła 7szt 4* ateriały poocnicze Słownie: zero i 00/100 zł PODSUMOWANIE RAZEM Oprawy RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

15 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 4 Osprzęt 39 KNR 5-08 d MontaŜ na gotowy podłoŝu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączenie obiar = *0.955= r-g/ r-g * łącznik p/t (uniwersany) schodowy PO- LO 1.02szt/ 3* raka 1x 1.02szt/ 4* ateriały poocnicze szt szt KNR 5-08 d MontaŜ na gotowy podłoŝu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączenie obiar = *0.955= r-g/ r-g * łącznik p/t w wersji światło POLO 1.02szt/ 3* raka 1x 1.02szt/ 4* ateriały poocnicze szt szt KNR 5-08 d MontaŜ na gotowy podłoŝu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków ocowanych przez przykręcenie z podłączenie obiar = *0.955= r-g/ r-g * łącznik p/t (uniwersany) schodowy PO- LO 1.02szt/ 3* koplet uszczelniający IP44 do łączników pojedyńczych 1.02szt/ 4* raka 1x 1.02*17=17.34szt 5* raka 5x 1.02*1=1.02szt 6* ateriały poocnicze szt szt szt szt KNR 5-08 d MontaŜ na gotowy podłoŝu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączenie obiar = *0.955= r-g/ r-g

16 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 2* łącznik p/t świecznikowy POLO szt szt/ 3* raka 1x szt szt/ 4* ateriały poocnicze 43 KNR 5-08 d MontaŜ na gotowy podłoŝu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych świecznikowych ocowanych przez przykręcenie z podłączenie obiar = *0.955= r-g/ r-g * łącznik p/t świecznikowy POLO 1.02szt/ 3* raka 1x 1.02szt/ 4* koplet uszczelniający IP44 do łączników świecznikowych 1.02szt/ 5* ateriały poocnicze szt szt szt KNR 5-08 d MontaŜ na gotowy podłoŝu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyŝowych, dwubiegunowych do przygotowanego podłoŝa z podłączenie obiar = *0.955= r-g/ r-g * łącznik p/t (uniwersany) schodowy PO- LO 1.02*11=11.22szt 3* raka 1x 1.02*10=10.2szt 4* raka 2x 1.02*2=2.04szt 5* raka 3x 1.02*1=1.02szt 6* ateriały poocnicze szt szt szt szt KNR 5-08 d MontaŜ na gotowy podłoŝu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych krzyŝowych, dwubiegunowych ocowanych przez przykręcenie z podłączenie obiar = *0.955= r-g/ 2* łącznik p/t (uniwersany) schodowy PO- LO 1.02*7=7.14szt 3* łącznik p/t krzyŝowy POLO 1.02*1=1.02szt 4* raka 1x 1.02szt/ 5* koplet uszczelniający IP44 do łączników świecznikowych 1.02szt/ 6* ateriały poocnicze r-g szt szt szt szt

17 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 46 d.4 KNR MontaŜ do gotowego podłoŝa gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzieienie w puszkach z podłączenie obiar = *0.955= r-g/ r-g * gniazdo podwójne p/t 16A+Z POLO 1.02szt/ 3* ateriały poocnicze szt KNR 5-08 d MontaŜ do gotowego podłoŝa gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2- bieg.z uzieienie przykręcanych 16A/2.52 z podłączenie obiar = *0.955= r-g/ r-g * gniazdo p/t 16A+Z POLO IP szt/ 3* raka 1x 1.02*5=5.1szt 4* raka 2x 1.02*21=21.42szt 5* ateriały poocnicze szt szt szt KNR 5-08 d Przygotowanie podłoŝa pod ocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłoŝu z cegły obiar = *0.955= r-g/ r-g * kołki rozporowe plastikowe 2szt/ 3* ateriały poocnicze szt KNR AL-01 d MontaŜ ręcznych ostrzegaczy poŝaru - przycisk typu konwencjonalnego obiar = 3 0.6r-g/ r-g * przycisk wyłącznika p.poŝ szt szt/

18 PODSUMOWANIE RAZEM Osprzęt RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł

19 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 5 Instalacja odgroowa 50 KNR 5-08 d MontaŜ przewodów odprowadzających instalacji odgroowej na budynkach na cegle z wykonanie otworu echanicznie - pręt o śr.do 10 obiar = *0.955= r-g/ r-g * pręt DFe/Zn fi / 3* uchwyt wbijany z kołkie 1.04szt/ 4* ateriały poocnicze szt KNR 5-08 d MontaŜ zwodów pozioych nienaprę- Ŝanych z pręta o śr.do 10 na dachu stroy pokryty blachą obiar = *0.955= r-g/ r-g * pręt DFe/Zn fi / 3* uchwyt prosty 1.25szt/ 4* ateriały poocnicze szt KNR 5-08 d Łączenie pręta o śr.do 10 na dachu za pooca złączy skręcanych uniwersalnych krzyŝowych obiar = *0.955= r-g/ r-g * złącze krzyŝowe 1szt/ 3* ateriały poocnicze szt KNR 5-08 d MontaŜ złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uzieiającej i odgroowej obiar = *0.955= r-g/ r-g * złącze rynnowe 1szt/ 3* ateriały poocnicze szt KNR 5-08 d MontaŜ puszek uzieiających pod złącze kontrolne obiar = *0.955= r-g/ r-g

20 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 2* puszka uzieiajaca 1szt/ szt KNR 5-08 d MontaŜ złączy kontrolnych z połączenie drut-płaskownik w instalacji uzieiającej i odgroowej obiar = *0.955= r-g/ r-g * złącze kontrolne 1szt/ 3* ateriały poocnicze szt KNR 5-08 d Łączenie przewodów uzieiających przez spawanie w wykopie - bednarka 1202 obiar = *0.955= r-g/ 2* bednarka ocynkowana 1.04/ r-g S -- 3* spawarka elektryczna transforatorowa -g do 500 A g/ Słownie: zero i 00/100 zł PODSUMOWANIE RAZEM Instalacja odgroowa RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

21 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt jedn. R M S 6 Poiary elektryczne 57 KNR 4-03 d Sprawdzenie i poiar kopletnego 1- fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia obiar = 40 poiar. poiar. 1.3r-g/poiar. r-g KNR 4-03 poiar. d r-g/poiar. Sprawdzenie i poiar kopletnego 2, 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia obiar = 3 poiar. r-g KNR 4-03 poiar. d r-g/poiar. Pierwszy poiar skutecznosci zerowania obiar = 1 poiar. r-g KNR 4-03 poiar. d r-g/poiar. Następny poiar skutecznosci zerowania obiar = 52 poiar. r-g KNR-W 4- prób. d r-g/prób. Sprawdzenie saoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika róŝnicowoprądowego obiar = 1 prób. r-g KNR-W 4- prób. d Sprawdzenie saoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika róŝnicowoprądowego obiar = 11 prób. r-g r-g/prób. 63 KNR 4-03 d Pierwszy poiar instalacji odgroowej obiar = 1 poiar. poiar. r-g r-g/poiar. 64 KNR 4-03 d Następny poiar instalacji odgroowej poiar. obiar = 6 poiar. r-g r-g/poiar

22 PODSUMOWANIE RAZEM Poiary elektryczne RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł PODSUMOWANIE RAZEM CAŁY KOSZTORYS RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł

23 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM 1 Instalacja elektyczna stan surowy Tablice rozdzielcze Oprawy Osprzęt Instalacja odgroowa Poiary elektryczne 0.00 RAZEM 0.00 Słownie: zero i 00/100 zł ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa J Ilość Cena jedn. Wartość 1. robocizna r-g RAZEM Słownie: zero i 00/100 zł ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa J Ilość Cena jedn. Wartość 1. bednarka ocynkowana drzwi do rozdzielnicy XL 4x24 szt gniazdo p/t 16A+Z POLO IP44 szt gniazdo podwójne p/t 16A+Z POLO szt kołki rozporowe plastikowe szt koplet uszczelniający IP44 do łączników pojedyńczych szt koplet uszczelniający IP44 do łączników świecznikowych szt lapka L V szt łącznik p/t (uniwersany) schodowy POLO szt łącznik p/t krzyŝowy POLO szt łącznik p/t świecznikowy POLO szt łącznik p/t w wersji światło POLO szt oprawa Es-syste typu BASE/N 2xTC-S 9W ze źródłe światła szt oprawa ewakuacyjna Es-syste Monitor 1 OP1-A8TC3N nk ze źródłe szt światła 15. oprawa ewakuacyjna Es-syste Monitor 1 OP1-A8TC3N nk ze źródłe szt światła+ siatka ochronna 16. oprawa ewakuacyjna Es-syste Monitor 2 DS1-A8TA3N nk ze źródłe szt światła 17. oprawa świetlówkowa Es-syste CO2 254 nk ze źródłe światła szt oprawa świetlówkowa Es-syste K 258 EVG AW nk ze źródłe światła szt oprawa świetlówkowa Es-syste K 258 EVG nk ze źródłe światła szt oprawa świetlówkowa Es-syste Ovalix 254 nk ze źródłe światła szt oprawa świetlówkowa Es-syste SD 418 AW 3H nk z odułe awaryjny szt ze źródłe światła 22. oprawa świetlówkowa Es-syste SG 358 nk ze źródłe światła szt oprawa świetlówkowa Es-syste SG 358 AW 3H nk ze źródłe światła szt z iwerere awaryjny 3h 24. oprawa świetlówkowa Es-syste SR 418 P-A AW nk ze źródłe światła szt oprawa świetlówkowa Es-syste SR 418 P-A nk ze źródłe światła szt oprawa świetlówkowa Es-syste SD 418 nk ze źródłe światła szt pręt DFe/Zn fi przewód DYŜo przewód HDGs 3x2, przewód YDY 2x1,52 450/ przewód YDYŜo 3x1,52 450/ przewód YDYŜo 3x2,52 450/ przewód YDYŜo 4x1,52 450/ przewód YDYŜo 5x / przewód YDYŜo 5x42 450/ przewód YKYŜo 5x252 0,6/1kV przycisk wyłącznika p.poŝ szt puszka fi 60 łączeniowa głęboka szt puszka fi 80 z pierścienie szt puszka uzieiajaca szt raka 1x szt raka 2x szt raka 3x szt raka 5x szt rozdzielnica XL x24 szt rozłącznik FR A szt

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA ELEKTRYCZNA. BUDYNEK WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU USŁUGOWEGO INFRAS-

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54 89-604 Chojnice

Przedmiar robót. Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54 89-604 Chojnice Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul Gdańska 54 89-604 Chojnice Przediar robót NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i ziana sposobu uŝytkowania poieszczeń bibliotecznych z przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA : 21.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA : 21.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Instalacje elektryczne wewnętrzne ADRES INWESTYCJI : Bodzanów, dz. nr ewid. 1106/9 gm. Biskupice INWESTOR : Gmina Biskupice SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DEMONTAśE DemontaŜ tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DEMONTAśE DemontaŜ tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 Lp Podst Opis i wyliczenia j Poszcz Raze 1 DEMONTAśE 1 KNNR 9 d1 0201-05 DeontaŜ tablic rozdzielczych o powierzchni do 05 2 1 1000 2 KNNR 9 d1 0402-05 DeontaŜ gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bystra 7, Poznań. SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Bystra 7, Poznań. SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego w Poznaniu ul. Bystra 7, Poznań PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek Laboratoryjno-Warsztatowo-Biurowy "H", segent III. ADRES INWESTYCJI : 60-963 Poznań,

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Roozbudowa budynku szkoły o szyb windy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Instalacje elektryczne. ADRES INWESTYCJI : 63-300 Pleszew, ul.poznańska 38, dz.nr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE "FILAR-NIERUCHOMOŚCI" Sp. z o.o. NIP 692-22-75-837 59-300 LUBIN ul.kościuszki 7 tel. 785/177-880, ail: anaarzec@vp.pl NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJE ELEKTRYCZNE ADRES INWESTYCJI : 59-300 LUBIN ul.1-go Maja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DĘBICA, ul. Raczyńskich 3 PROINWEST PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI S.C. A. BAUER, W. CEBULA

PRZEDMIAR DĘBICA, ul. Raczyńskich 3 PROINWEST PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI S.C. A. BAUER, W. CEBULA PROINWEST PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI S.C. A. BAUER, W. CEBULA 39-200 DĘBICA, ul. Raczyńskich 3 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Budynku OSP w Nagoszynie o windę i pochylnię dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE DATA OPRACOWANIA : 11.2008 WYKONAWCA : INWESTOR : Data

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

KOSZTORYS OFERTOWY- INSTALACJE ELEKTRYCZNE KOSZTORYS OFERTOWY- INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA INWESTYCJI : Modrnizacja instalacji wewnętrznych Archiwu Państwowego w Lublinie ADRES INWESTYCJI : Lublin, ul. Jezuicka 13 INWESTOR : Archiwu Państwowe

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DemontaŜ instalacji elektrycznej istniejącej (kod CPV: ; )

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DemontaŜ instalacji elektrycznej istniejącej (kod CPV: ; ) instalacje elektryczne-izba tradycji bez oddyiania Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 DeontaŜ instalacji elektrycznej istniejącej (kod CPV:45311100-1;453115200-2) 1 kalk. własna DeontaŜ tablic

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : ZABUDOWA TARASU W BUDYNKU CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KRUS "NIWA" ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Witold Ciepluch DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Witold Ciepluch DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja poieszczeń budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 wkielcach ADRES INWESTYCJI : 25-344 Kielce, ul. Kujawska 18 INWESTOR : Zespół Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Projektowanie Instalacji Elektrycznych Maria Ślusarek 62-800 Kalisz ul. Radwana 7 45310000-3 45310000-3 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Instalacje elektryczne DemontaŜ opraw oświetleniowych Ŝarowych

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Instalacje elektryczne DemontaŜ opraw oświetleniowych Ŝarowych Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Instalacje elektryczne 1 KNNR 9 d.1 0501-05 DeontaŜ opraw oświetleniowych Ŝarowych 30 30.000 2 KNNR 9 d.1 0501-06 DeontaŜ opraw oświetleniowych świetlówkowych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ślepy

KOSZTORYS OFERTOWY ślepy Załącznik B KOSZTORYS OFERTOWY ślepy Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4530000-3 Roboty instalacyjne elektryczne TYTUŁ PROJEKTU: MODERNIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH W LINOWIE I W ŻYTKIEJMACH

Bardziej szczegółowo

Lp. Kod wg Nazwa działu

Lp. Kod wg Nazwa działu Kod klasyfikacji robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV 1 Lp. Kod wg Nazwa działu Od Do CPV Remont Pomieszczeń Laboratorium Analitycznego Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rechabilitacyjnego w Ustroniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT 2012-03-40 Obiekt Remont pomieszczeń biblioteki w skwierzyńskim domu kultury przy ul. Teatralnej 5 w Skwierzynieinstalacje elektryczne i teletechniczne Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Baluta DATA OPRACOWANIA : 26.03.2013r WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 26.03.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Baluta DATA OPRACOWANIA : 26.03.2013r WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 26.03. NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia - instalacje elektryczne wnętrzowe ADRES INWESTYCJI : Liszno, g. Rejowiec Fabryczny, dz. nr 338, 1630, 329, 303, 71 INWESTOR : Gina Rejowiec Fabryczny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne na potrzeby serwerowni V piętra

PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne na potrzeby serwerowni V piętra ARCHITEKCI TOAGI 15-258 BIAŁYSTOK ul.pod Krzywą 33/1A PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne na potrzeby serwerowni V piętra Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT- ROBOTY ELEKTRYCZNE II ETAP BEZ SIECI TELEMETRYCZNYCH

PRZEDMIAR ROBÓT- ROBOTY ELEKTRYCZNE II ETAP BEZ SIECI TELEMETRYCZNYCH "DORBUD" Projektowanie,nadzorowanie i doradztwo techniczne w budownictwie gr.inŝ.z.kapłun 58-200 DzierŜoniów,.ul.Modrzewiowa 34 ROBÓT- ROBOTY ELEKTRYCZNE II ETAP BEZ SIECI TELEMETRYCZNYCH Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przebudowa (odernizacja) budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej - instalacje elektryczne Deontaż. Rozdzielnice d.. KNNR 9 0202-07

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ELEKTRYCZNY - OFERTOWY

KOSZTORYS ELEKTRYCZNY - OFERTOWY KOSZTORYS EEKTRYCZNY - OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Instalacja elektryczna wewnętrzna oraz odgoowa - adaptacja budynku na poieszczenia Zakładu Aktywności Zawodowej ADRES INWESTYCJI : Koźin Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

28/30 PRZEDMIAR ROBÓT

28/30 PRZEDMIAR ROBÓT Adinistrcja Ogrodowa Warszawa ul. Ogrodowa 28/30 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacje elektryczne w węźle cieplny ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul..grzybowska 88 INWESTOR : ZGN Warszawa -

Bardziej szczegółowo

REMONT SANITARIATÓW W TEATRZE DRAMATYCZNYM - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

REMONT SANITARIATÓW W TEATRZE DRAMATYCZNYM - INSTALACJE ELEKTRYCZNE A Creative Design 0-87 Warszawa ul. Pancera 0/ PRZEDMIAR ROBÓT - ETAP II NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI WNĘTRZ TOALET DLA WIDZÓW W TEATRZE DRAMATYCZ- NYM W WARSZAWIE - ŁAZIENKA DAMSKA,

Bardziej szczegółowo

Pracownia Elseco Sp z o.o Szczecin ul. Okrzei 5A tel SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Patry Dominiak DATA OPRACOWANIA : 06.

Pracownia Elseco Sp z o.o Szczecin ul. Okrzei 5A tel SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Patry Dominiak DATA OPRACOWANIA : 06. Pracownia Elseco Sp z o.o. 71-272 Szczecin ul. Okrzei 5A tel. 091 4896487 PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA INWESTYCJI : REMONT TOALET W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 10 PRZY UL. SIEMIRADZKIEGO 2 W SZCZECINIE

Bardziej szczegółowo

Radomsko ul. Piastowska 41/17. "PRO-OVER" Jarosław Zarębski Projektowanie i Nadzory Elektroenergetyczne

Radomsko ul. Piastowska 41/17. PRO-OVER Jarosław Zarębski Projektowanie i Nadzory Elektroenergetyczne "PRO-OVER" Jarosław Zarębski Projektowanie i Nadzory Elektroenergetyczne 97-500 Radomsko ul. Piastowska 41/17 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2009-03-16 str. 1 Nr Nazwa Jednostka Ilość

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2009-03-16 str. 1 Nr Nazwa Jednostka Ilość Reiza OSP w Bobrowej Woli - reont instalacji elektrycznej Identyfikator koorysu: UGZ01-Reiza OSP w Bobrowej Woli-reont inst-elektrycznej Koorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK W1

Bardziej szczegółowo

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Data opracowania

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Data opracowania KSIĄśKA PRZEDMIARÓW NAZWA INWESTYCJI : Katedra Epizootiologii Adinistracji Wetyrynaryjnejz Kliniką - 07.2008-wersja2 ADRES INWESTYCJI : Wrocław pl.grunwaldzki 45 INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY "ŚLEPY"

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Instalacja telefoniczna i telewizyjna. ADRES INWESTYCJI : Leśniczówka Moczkowo INWESTOR : Nadleśnictwo Barlinek ADRES INWESTORA : 74-320 Barlinek ul. Tunelowa 56 a KOSZTORYS OFERTOWY

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem. Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym (do 5 dm3)

Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem. Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym (do 5 dm3) z koplekse zabiegowy OPAL PRZEDMIAR ROBÓT Str. 1 Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Raze Instalacje elektryczne w łączniku z koplekse zabiegowy OPAL 1 45311000-0 Instalacja elektryczna 1.1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 79 1. 1. 1. Obiekt: Zasilanie główne i tablicy rozdzielczej TK 1. 1. 1. KNNR 05-0103-040 Element: Zasilanie główne i tablicy rozdzielczej TK Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na betonie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT Zakład Gospodarowania Nieruchoościai w Dzielnicy Wola. st. Warszawy SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT ul. Bea 70 KOD CPV NAZWA INWESTYCJI : reont pustostanu ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Okopowa 7 24 SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNNR Konstrukcje wsporcze przykręcane pod korytka kablowe Jednostka: szt 106,0000

Przedmiar robót. 1. KNNR Konstrukcje wsporcze przykręcane pod korytka kablowe Jednostka: szt 106,0000 Data utworzenia: 2012-08-27 Remont budynku wielofunkcyjnego w Drozdowie - ROBOTY ELEKTRYCZNE Przedmiar robót Dział nr 1. Sala weselna 1. KNNR 5 1101-0200 Konstrukcje wsporcze przykręcane pod korytka kablowe

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. NAZWA INWESTYCJI : Montaż tablicy bezpiecznikowej T2-3W BRANŻA : Instalacje Elektryczne

Kosztorys. NAZWA INWESTYCJI : Montaż tablicy bezpiecznikowej T2-3W BRANŻA : Instalacje Elektryczne Kosztorys NAZWA INWESTYCJI : Montaż tablicy bezpiecznikowej T2-3W BRANŻA : Instalacje Elektryczne SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : gr inż. Mariusz Maciaszczyk DATA OPRACOWANIA : 04.2010 Ogółe wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKLADCZY (PRZEDMIAR)

KOSZTORYS NAKLADCZY (PRZEDMIAR) KOSZTORYS NAKLADCZY (PRZEDMIAR) NAZWA INWESTYCJI : Przeniesienie "Sali doznań światła" na hol główny ADRES INWESTYCJI : ORDN Toaszów Maz. ul. Jana Pawła II INWESTOR : Gina Miasto Toaszów Maz. ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 70-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA

PRZEDMIAR ROBÓT 70-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA 70-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ARCHIWUM ( w budynku kina ) ADRES INWESTYCJI : 70-891 SZCZECIN - ZDUNOWO ul. Sokołowskiego 11 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Jerzy Kubacki SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :... DATA OPRACOWANIA : 08.02.2009

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Jerzy Kubacki SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :... DATA OPRACOWANIA : 08.02.2009 Projektowanie i Nadzór w Branży Elektrycznej inż. Jerzy Kubacki 84-3 Lębork ul. Piotra skargi 51 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyina instalacji w poieszczeniach biurowych ADRES INWESTYCJI : 84-3 Lębork

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja hotelu GEM ADRES INWESTYCJI : Wroclaw, ul. Mianowskiego 2b BRANśA : Elektryczna

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja hotelu GEM ADRES INWESTYCJI : Wroclaw, ul. Mianowskiego 2b BRANśA : Elektryczna NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja hotelu GEM ADRES INWESTYCJI : Wroclaw, ul Mianowskiego 2b BRANśA : Elektryczna PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ Halina Szczepaniak DATA OPRACOWANIA : wrzesień

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZEDMIAR INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDMIAR INSTALACJE ELEKTRYCZNE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4530000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 453000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 4535000-8

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne w granicach ogrodzenia

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne w granicach ogrodzenia GEOKART - INTERNATIONAL Sp z o.o. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne w granicach ogrodzenia NAZWA INWESTYCJI : OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWINIARY INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza IIIptr, Dziekanaty, główna klatka schodowa w budynku D

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza IIIptr, Dziekanaty, główna klatka schodowa w budynku D PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont korytarza IIIptr, Dziekanaty, główna klatka schodowa w budynku D ADRES INWESTYCJI : Poznań, Szaarzewskiego 89 INWESTOR : Uniwersytet i. A. Mickiewicza ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

17/U4 PRZEDMIAR ROBÓT

17/U4 PRZEDMIAR ROBÓT Doino Grupa Architektoniczna 71-417 Szczecin, ul. Felczaka 17/U4 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 31625300-6 Alary antywłaaniowe 45314320-0 Instalowanie okablowania koputerowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych DEMIURG Kopleksowa Obsługa Inwestycji ul.czechosłowacka 71/3, 61-425 Poznań PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Sporządził : Maciej Kuś Data opracowania : 02.2012r. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : IV kwartał 2011r.

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Sporządził : Maciej Kuś Data opracowania : 02.2012r. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : IV kwartał 2011r. KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA DeCADa Pracownia Projektowa 83-400 Kościerzyna, ul. Wodna 14 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA Budowa remizy strażackiej Płotowo, Gmina Bytów dz.nr 203 Gmina Bytów ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 50000- Roboty instalacyjne elektryczne Nazwa inwestycji : Modernizacja oświetlenia sal wykładowych Collegium Biomedicum GUMed - sala nr im. Mozołowskiego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY ELEKTRYCZNE

KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY ELEKTRYCZNE KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY ELEKTRYCZNE NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja poieszczeń sanitarnych na łazienki dla osób niepełnosprawnych ADRES INWESTYCJI : 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 139 INWESTOR : Do Lekarza

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót Strona 2/7. Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Tabela przedmiaru robót Strona 2/7. Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Przedmiar robót Obiekt Budowa RZEBUDOWA i ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA Nr 28 piwnica-etap II, Gdynia ul. Narcyzowa 3 Inwestor PRZEDSZKOLE Nr 28 GDYNIA ul. Narcyzowa 3 Biuro kosztorysowe ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHO- MOŚCIAMI w DZIELNICY WOLA M. ST. WAR- SZAWY UL. bema 70 ADMINISTRACJA MŁYNÓW SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : reont pustostanu ADRES INWESTYCJI : ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne Przedmiar robót Instalacje elektryczne Data: 2012-05-15 Budowa: Internat Międzyszkolny - remont pomieszczeń kuchennych - remont instalacji elektrycznych wewnętrznych Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn. m 160,000 o głębokości do 1,1 m; kat.gruntu IV - sztuczny uziom fundamentowy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn. m 160,000 o głębokości do 1,1 m; kat.gruntu IV - sztuczny uziom fundamentowy 1SZTUCZNY UZIOM FUNDAMENTOWY I UZIEMIENIA 1KNNR 5 0605- MontaŜ uziomów poziomych w wykopie m 160,000 d.106 o głębokości do 1,1 m; kat.gruntu IV - sztuczny uziom fundamentowy 999 r-g 2,1600 1121099 bednarka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Kabaciński DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2010r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania wrzesień 2010r.

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Kabaciński DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2010r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania wrzesień 2010r. PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont budynku ieszkalnego - Roboty dodatkowe ADRES INWESTYCJI : 00-987 Warszawa, ul Ząbkowska 3 INWESTOR : Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Praga Północ ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

ZP 16 - ATR23-10 ZAŁĄCZNIK NR 7C

ZP 16 - ATR23-10 ZAŁĄCZNIK NR 7C ZP 16 - ATR23-10 ZAŁĄCZNIK NR 7C PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont Dou Studenckiego Aicus ADRES INWESTYCJI : ul. Chopina 55, 71-450 Szczecin INWESTOR : ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS INWESTORSKI SZCZEGÓŁOWY NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu uŝytkowania pomieszczeń w Przedszkolu w Ruszczy na bibliotekę waraz z ich przebudową. ADRES INWESTYCJI : Ruszcza działka nr 389, 388/4

Bardziej szczegółowo

ARCHIPLUS RADOM UL. SOBIESKIEGO 1/39. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INś. PIOTR GRALEWSKI DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót :

ARCHIPLUS RADOM UL. SOBIESKIEGO 1/39. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INś. PIOTR GRALEWSKI DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : ARCHIPLUS RADOM UL. SOBIESKIEGO 1/39 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ " POD FILARAMI" NA PORADNIE OKULISTYCZNĄ ADRES INWESTYCJI : RADOM UL. TOCHTERMANA 1 INWESTOR : RADOMSKI SZPITAL

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń Łódzkiej Galerii Sztuki ADRES INWESTYCJI : Łódx, ul. Piotrkowska 113

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR- ELEKTRYCZNY

PRZEDMIAR- ELEKTRYCZNY Poorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Dział Techniczny Szczecin ul. Rybacka 1 PRZEDMIAR- ELEKTRYCZNY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS - NAKŁADY RZECZOWE

KOSZTORYS - NAKŁADY RZECZOWE KOSZTORYS - NAKŁADY RZECZOWE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Rury winidurowe o średnicy do 63mm układane pod tynkiem w podłoŝu nie betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

Rury winidurowe o średnicy do 63mm układane pod tynkiem w podłoŝu nie betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1001/05 1006/12 1006/11 1001/29 1001/29 0107/04 0107/04 1012/02 1012/ 1012/04 0201/ MONTAś RUR INSTALACYJNYCH UCHWYTÓW, KUCIE BRUZD, PRZEBICIA Ręczne kucie bruzd

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA ELKTRYCZNA

Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA ELKTRYCZNA Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA ELKTRYCZNA Data: 2010-01-18 Budowa: Przedszkole m. Kąclowa Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Obiekt: Przedszkole m.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWSTORSKI - Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach piwnic w części południowozachodniej

KOSZTORYS INWSTORSKI - Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach piwnic w części południowozachodniej KOSZTORYS INWSTORSKI - Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w poieszczeniach piwnic w części południowozachodniej Zaku Ujazdowskigo NAZWA INWESTYCJI : Centru Sztuki Współczesnej - Zaek

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala - Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem przy ul.

Przedmiar robót. Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala - Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem przy ul. Przedmiar robót Rehabilitacyjnego w Zakopanem Data: 2013-02-03 Budowa: Przebudowa części ciągów komunikacyjnych na parterze (Dział Rehabilitacji) i na I piętrze budynku Szpitala poprzez dostosowanie do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Przebudowa łazienek w Internacie ZSS - łazienki męskie Instalacje elektryczne Zespołu Szkół SpoŜywczych im. Tadeusza Rylskiego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ślepy. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Kosztorys Ślepy. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Kosztorys Ślepy Budowa: ROBOTY REMONTOWE OBIETU SŁUśĄCEGO REHABILITACJI - REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Z WYMIANA OSPRZĘTU Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNO-ADMINISTRACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ - POKOJE 6,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR robót zał do siwz nr 8-3

PRZEDMIAR robót zał do siwz nr 8-3 Biuro Studiów i Projektów SłuŜby Zdrowia SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A robót zał do siwz nr 8-3 NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA PODDASZA SKRZYDŁO WSZCHODNIE I ZACHODNIE BUDYNKU GŁÓWNEGO ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jan Skwarczyński DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł 2 kw : II kwartał 2015 r.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jan Skwarczyński DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł 2 kw : II kwartał 2015 r. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji elektrycznej w lokalu ieszkalny ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. 5 Lipca 29.14 INWESTOR : Zarząd Budynków i Lokali Kounalnych Rejon Zachód ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa en-em Projekt, projektowanie architektoniczne - Norbert Sawicki ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne wewnętrzne strona nr: 2 PRZEDMIAR ROBÓT

Instalacje elektryczne wewnętrzne strona nr: 2 PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne wewnętrzne strona nr: 2 PRZEDMIAR ROBÓT 1 Nr STWiOR: ST pkt 1-10 DemontaŜe instalacji elektrycznej 1.1 Kalk. ind. demontaŝ instalacji elektrycznej przyjąć szacunkowo 10% robót montaŝowych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ELEKTRYCZNY OFERTOWY

KOSZTORYS ELEKTRYCZNY OFERTOWY ZBiLK Rejon 13 70-227 Szczecin ul. Kaszubska 30 KOSZTORYS ELEKTRYCZNY OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji elektrycznej ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Kaszubska 39 3 INWESTOR : Zarząd Budynków

Bardziej szczegółowo

ELPRO Warszawa ul. Ząbkowska 38a lok 17. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Jaroń DATA OPRACOWANIA : grudzień.2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

ELPRO Warszawa ul. Ząbkowska 38a lok 17. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Jaroń DATA OPRACOWANIA : grudzień.2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : ELPRO Warszawa ul. Ząbkowska 38a lok 17 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : POMIESZCZENIA CENTRUM DYSPOZYTORSKIEGO -INSTALACJE ELEKTRYCZNE ADRES INWESTYCJI : 00-685 WARSZAWA.UL.POZNAŃSKA 22/HOŻA 56 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BOGUSŁAW KLIŚ - PROJEKTOWANIE, KOSZTY INWESTYCYJNE

PRZEDMIAR ROBÓT BOGUSŁAW KLIŚ - PROJEKTOWANIE, KOSZTY INWESTYCYJNE BOGUSŁAW KLIŚ - PROJEKTOWANIE, KOSZTY INWESTYCYJNE 4-03 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, AL. MŁO- DYCH /7, Tel./fax 03/8-9-44, NIP 643-0-87-69 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300000-0 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. "INWEST-SAN" INŻYNIERIA SANITARNA Zbigniew Łojewski. Sieroczyn 36D 77-300 Człuchów

PRZEDMIAR ROBÓT. INWEST-SAN INŻYNIERIA SANITARNA Zbigniew Łojewski. Sieroczyn 36D 77-300 Człuchów "INWEST-SAN" INŻYNIERIA SANITARNA Zbigniew Łojewski Sieroczyn 36D 77-300 Człuchów PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4530000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45300- Roboty

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301B16A. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303C16A

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301B16A. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303C16A Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 45311000-0 INSTALACA ELEKTRYCZNA 1 KNNR 5 d.1 1209-06 Przebijanie otworów śr. 40 o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 32 32.000 2 KNNR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Okniński (elektryczna) DATA OPRACOWANIA : lipiec 2012. Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Okniński (elektryczna) DATA OPRACOWANIA : lipiec 2012. Stawka roboczogodziny : ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4500- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 455000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacje elektryczne świetlicy wiejskiej. Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Ożarki-Olszanka gm. Rutki

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacje elektryczne świetlicy wiejskiej. Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Ożarki-Olszanka gm. Rutki PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zaówienia: Instalacje elektryczne świetlicy wiejskiej Adres inwestycji: Ożki-Olszanka g. Rutki Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zaówień Dokuent opracowano przy poocy prograu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

PRZEDMIAR ROBÓT. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453- Roboty instalacyjne w budynkach 4531-3 Roboty instalacyjne elektryczne 453111-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego NAZWA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY "SOWA" BOGDAN SOWIŃSKI ŁÓDŹ, UL. STRUMYKOWA 10A

KOSZTORYS NAKŁADCZY SOWA BOGDAN SOWIŃSKI ŁÓDŹ, UL. STRUMYKOWA 10A "SOWA" BOGDAN SOWIŃSKI 91-487 ŁÓDŹ, U STRUMYKOWA 10A NAZWA INWESTYCJI : EEKTR ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, U WÓCZAŃSKA 167 INWESTOR : AN ŁÓDŹ-POESIE "RADWAŃSKA" ADRES INWESTORA : ŁÓDŹ, U RADWAŃSKA 31 Stawka

Bardziej szczegółowo

PP-U BISPROL Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 51. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mirosław Komorowski DATA OPRACOWANIA :

PP-U BISPROL Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 51. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mirosław Komorowski DATA OPRACOWANIA : PP-U BISPROL 04-026 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 51 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek przedszkola ADRES INWESTYCJI : Glinojeck, ul. Płocka/Ciechanowska, dz. nr 642/1 INWESTOR : Gina Glinojeck

Bardziej szczegółowo

strona 1 z 11 ABAK - Program Kosztorysujący. Licencja nr 358-023-11 dla: KS

strona 1 z 11 ABAK - Program Kosztorysujący. Licencja nr 358-023-11 dla: KS Element : INSTALACJE 1 KNR 403 1001 /32 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średn.do 47 mm dla rur RIP36,RIS36,RL47 wykuwane ręcznie -na podłożu ceglanym 89.00 * 1.00 mb Robocizna R R-G 0.6993

Bardziej szczegółowo

. AKADEMIA MORSKA Szczecin ul. Wały Chrobrego 1-2

. AKADEMIA MORSKA Szczecin ul. Wały Chrobrego 1-2 . AKADEMIA MORSKA 70-500 Szczecin ul. Wały Chrobrego 1-2 PRZEDMIAR ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 12-2 do SIWZ Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45315000-8

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Mieczysław Ruszała DATA OPRACOWANIA : r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Słownie: INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Mieczysław Ruszała DATA OPRACOWANIA : r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Słownie: INWESTOR : Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR" ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reontj klatki schodowej w budynku Niejskiego Dou Kultury ADRES INWESTYCJI : ul. Wolności13,

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAW LOREK. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć i 16/100 zł

MIROSŁAW LOREK. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć i 16/100 zł MIROSŁAW LOREK NAZWA INWESTYCJI : REMONT PODDASZA BUDYNKU GOPS W CZERWONAKU, PLAC ZIELONY 1 dz.nr. 123/6 ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK GOPS W CZERWONAKU, PLAC ZIELONY 1 INWESTOR : URZĄD GMINY CZERWONAK ul.śródlana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR (ETAP I) WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR (ETAP I) WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO (ETAP I) NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ INTERNATU (CZĘŚĆ D) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W MAKOWIE MAZO- WIECKIM ADRES INWESTYCJI : MAKÓW MAZOWIECKI UL. MICKIEWICZA 7A INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ŻOŁNIERZY

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne dla kotłowni Zgierz Sadowa 6a TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Instalacje elektryczne dla kotłowni Zgierz Sadowa 6a TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Kz 1 INSTALACJA AKTYWNEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI GAZOWEJ 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNII 3 UZIEMIENIE OCHRONNE KOT- ŁOWNII

Bardziej szczegółowo

2 KNR 5-14. szt. 0103-05

2 KNR 5-14. szt. 0103-05 Projekty Instalacji Elektrycznych inŝ. Krzyof Chłopek ul. Połowniaka 15/23, 25-634 KIelce Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2

Bardziej szczegółowo

B.U.B.S.S. Licencja 2368. Kosztorys nakładczy

B.U.B.S.S. Licencja 2368. Kosztorys nakładczy B.U.B.S.S. Licencja 2368 Kosztorys nakładczy Centrum kulturalno- oświatowo rekraacyjne Płonczyn gm Wielgie dz nr 96/3, 96/4, 96/6, 96/7 Instalacje elektryczne z przyłączem Data: 2009-02-07 Budowa: Centrum

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Słownie: Instalacja elektryczna wewnętrzna

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Słownie: Instalacja elektryczna wewnętrzna Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy Instalacja elektryczna wewnętrzna Obiekt Budowa Działka nr 1232/5, 1232/6, 1232/8 obr. 0014 Ujkowice Inwestor Urząd Gminy Przemyśl ul. Borelowskiego 1 "Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) BIURO PROJEKTÓW VOLT s.c. Marcin Górski Paweł Danilczuk 82-300 Elblag ul. Płk. Dabka 82/II/9 Przedmiar ADRES INWESTYCJI : Tolkmicko dz. nr 137/2 INWESTOR : Zakład Gospodarki Wodno Sciekowej Tolkmicko ADRES

Bardziej szczegółowo

K S I Ą Ż K A P R Z E D M I A R Ó W

K S I Ą Ż K A P R Z E D M I A R Ó W K S I Ą Ż K A P R Z E D M I A R Ó W NAZWA INWESTYCJI : Pralnia DPS w Zdórsku k/kielc Instalacja elektryczna ADRES INWESTYCJI : Zgórsko 58 g. Sitkówka Nowiny INWESTOR : Do Poocy Społecznej w Zgórsku ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR) NAZWA INWESTYCJI : Sala gimnastyczna ze stołówką dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących

KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR) NAZWA INWESTYCJI : Sala gimnastyczna ze stołówką dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących RODAK & JAŻDŻYK 26-600 RADOM Pracownia Projektowa ul. Szwarlikowska 17 KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Brodnica Październik 2016

Przedmiar robót. Brodnica Październik 2016 Przedmiar robót Obiekt REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W BRODNICY PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY Kod CPV 4510000- - Roboty instalacyjne elektryczne Budowa 87-00 Brodnica

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1. POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W Szczecinie

PRZEDMIAR. 70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1. POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W Szczecinie POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W Szczecinie 70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45315100-9 Instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/9 Modernizacja pomieszczeń w budynku straŝnicyjrg i KP Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/9 Modernizacja pomieszczeń w budynku straŝnicyjrg i KP Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/9 1 KNNR 9 0201/05 2 KNNR 9 0202/05 3 KNNR 9 0301/03 4 KNNR 9 0302/05 5 KNNR 9 0304/03 6 KNNR 9 0401/07 7 KNNR 9 0402/05 8 KNNR 9 0402/06 9 KNNR 9 0402/07 10 KNNR 9 0403/06 11 KNNR 9

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS -PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

KOSZTORYS -PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych ... KOSZTORYS -PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA WIATROŁAPU I MODERNIZACJA POMIESZCEŃ PIW- NICZNYCH

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620 87-100 TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU NR 43 - W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIE- GO W TORUNIU ADRES INWESTYCJI : 87-100

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : KONTENER SZATNIOWO-SANITARNY - OBIEKT MODUŁOWY INSTAACJE EEKTRYCZNE ADRES

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Przebudowa sali widowiskowo-kinowej Koźmin WLKP -roboty elektryczne

Kosztorys ofertowy. Przebudowa sali widowiskowo-kinowej Koźmin WLKP -roboty elektryczne Kosztorys ofertowy Przebudowa sali widowiskowo-kinowej Koźmin WLKP -roboty elektryczne Data: 2009-10-10 Budowa: Przebudowa sali widowiskowo-kinowej Koźmin WLKP -roboty elektryczne Obiekt: Przebudowa sali

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Zakład Gospodarowania Nieruchoościai w Dzielnicy Wola st Warszawy 01-225 Warszawa ul Bea 70 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR ROBÓT. : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - PAWILON XI - CYTADELA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA - CYTADELA INWESTOR : Muzeu Niepodległości ADRES INWESTORA : Warszawa al Solidarności 62 WYKONAWCA

Bardziej szczegółowo