INSTRUKCJA OBSŁUGI SM84A-SM164A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI SM84A-SM164A"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI SM84A-SM164A

2 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE Zawartość opakowania Zawartość niniejszej instrukcji obsługi Konwencje typograficzne Zasady bezpieczeństwa Dane identyfikacyjne 2. Opis Matryc SM84A-SM164A Specyfikacja Urządzenia możliwe do przyłączenia 3. INSTALACJA Podstawowe działanie Otwarcie paczki Kontrola oznakowań Przykłady instalacji Kable Włączanie i wyłączanie Konfiguracja Otwieranie i zamykanie Przełączniki DIP i łącznik Wprowadzanie obciążenia na linii AUX Ustawienie 75 Ohm zakończenia wejścia wideo Przyłącza i połączenia Przyłącze z tyłu matrycy Konfiguracja DB25-stykowego Połączenia do zarządzania alarmem Łączenie matrycy z jednostkami zewnętrznymi 4. CECHY OPERACYJNE MATRYCY Zarządzanie wejściem wideo Automatyczne sekwencje przełączania Automatyczne sekwencje przełączania dzien noc Wybór manualny Używanie klawiszy Inc/Dec Wyjście wideo przeznaczone dla VCR Rodzaj kontaktu alarmu Rodzaje alarmów Nastawienie stanu alarmu Aktywacja uznania alarmu Działania alarmowe Działanie, by wyłączyć wideo Działanie, by odpowiednio umieścić telemetrię Zmiana działań Wykluczanie wejść wideo

3 Ja k wykluczyć wejście wideo Linia pomocnicza Konfiguracja klawiatury sterującej Kontrola multipleksera wideo Kontrola odbiornika telemetrii i kopuł Protokół telemetrii Konfiguracja kopuły Konfiguracja przełącznika/matrycy Konfiguracja klawiatury Transmisja telemetrii przez kabel koncentryczny Połączenie PC 5. PROGRAMOWANIE MENU EKRANOWEGO (OSM) Uruchamianie programowania Ekrany 6. WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK 7. KONSERWACJA 8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 9. ZAŁĄCZNIK Protokół Macro: opis Procedury liczenia sumy kontrolnej Przykład programu testowego Odpowiedź z matrycy Polecenia kontrolne matrycy Komunikaty Producent uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania urządzenia, o którym mowa w niniejszej instrukcji ponadto, producent zastrzega sobie prawo do zmiany jej treści bez wcześniejszego powiadomienia. Dokumentacja zawarta w niniejszej instrukcji została zgromadzona i sprawdzona z należytą dokładnością; producent jednak nie może brać na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej jej użytkowania. Niniejsze oświadczenie również odnosi do wszelkich osób lub firm zaangażowanych w tworzenie i produkcję niniejszej instrukcji.

4 1. Wprowadzenie 1.1. Zawartość opakowania - 1 programowalna matryca wideo SM84A/SM164A - 1 instrukcja obsługi - 1 zasilacz V ~ 47/63Hz, 12V = 1A z kablami - 1 przyłącze DB25-2 puszki telefoniczne RJ-jack - kable telefoniczne RJ11, 6 styków dwupunktowych Przy dostawie produktu upewnij się, że opakowanie jest nienaruszone i nie ma żadnych oznak upuszczenia, zarysowania lub zadrapania. Jeżeli opakowanie jest zniszczone natychmiast skontaktuj się z dostawcą. Zawartość niniejszej instrukcji obsługi Niniejsza instrukcja opisuje przełącznik wideo SM8A/SM164A, ze szczególnymi procedurami dotyczącymi instalacji, konfiguracji i użytkowania. Zanim przystąpisz do instalacji i użytkowania przełącznika wideo, przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję, a szczególnie część dotyczącą zasad bezpieczeństwa. Konwencje typograficzne Niniejsza instrukcja wykorzystuje różne symbole graficzne, których znaczenie przedstawione jest poniżej: Zagrożenie porażeniem prądu; odłącz dopływ prądu przed przystąpieniem do działania, chyba że określono inaczej. Przeczytaj dokładnie opisane procedury lub informacje i, jeśli to konieczne, działaj zgodnie z instrukcją. Nieudane przeprowadzenie procedury może doprowadzić do wadliwego działania systemu albo jego zniszczenia. Przeczytaj dokładnie, żeby zrozumieć działanie systemu.

5 Zasady bezpieczeństwa Przełącznik wideo SM8A/SM164A jest zgodny z prawem i normami, obowiązującymi w czasie, gdy przygotowywano niniejszą instrukcję, w odniesieniu do elektryczności, kompatybilności elektromagnetycznej i wymogów ogólnych. Niemniej jednak dla celów bezpieczeństwa użytkownika (technik instalator i operator) sprecyzowano następujące ostrzeżenia, aby zapewnić pracę w jak najbezpieczniejszych warunkach: podłącz system do linii zasilania odpowiadającej tej linii, która jest pokazana na tabliczce z danymi (zob. w następnej części: 1.5. Dane identyfikacyjne) urządzenie (i kompletny system, do którego należy) musi być zainstalowane przez upoważnionych i wyszkolonych techników korzystaj z usług upoważnionego personelu przy usługach posprzedażnych urządzenie nie powinno być nigdy otwierane, ale jeżeli jest to konieczne, należy skrupulatnie odnosić się do procedur zawartych w niniejszej instrukcji nie odłączaj urzadzenia poprzez wyciąganie kabla zasilania przed przenoszeniem urządzenia lub przeprowadzaniem jakichkolwiek działań technicznych, odłącz zasilanie elektryczne. Urządzenie może być uważane za odłączone tylko wtedy gdy zasilacz został odłączony, a kable łączące je z innymi urządzeniami zostały usunięte. nie używaj kabli ze śladami zużycia lub starości, ponieważ mogą narazić użytkownika na niebezpieczeństwo nie mocz urządzenia żadnymi płynami ani nie dotykaj go mokrymi rękoma kiedy jest właczone. urządzenie nie może być narazone na niekorzystne warunki pogodowe. nie używaj urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych urządzenie powinno być umieszczone na wystarczająco dużej i solidnej podstawie. manipulowanie przy urządzeniu narusza warunki gwarancji. przechowaj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu dla potrzeb przyszłego użycia. Dane identyfikacyjne Na spodzie matrycy wideo SM84A/SM164A znajdują się diwe tabliczki identyfikacyjne zgodne ze specyfikacją WE. Pierwsza tabliczka zawiera: kod identyfikacyjny modelu (kod kreskowy EXT3/9) napięcie zasilania (Volt) częstotliwość (Hertz) maksymalne zużycie energii (Watt) Druga tabliczka zawiera numer seryjny modelu (kod kreskowy EXT3/9) Uwaga! Przy przeprowadzaniu instalacji upewnij się, że zasilanie do matrycy odpowiada wymaganym specyfikacjom. Wykorzystanie niewłaściwego sprzętu może stanowić poważne zagrożenie dla personelu i samego systemu.

6 2. Opis matrycy SM84A/SM164A 2.1. Specyfikacja Matryca SM84A/SM164A jest produktem do profesjonalnego użytkowania w aplikacjach do zabezpieczeń i nadzoru. W systemach bezpieczeństwa jest wykorzystywana do kontroli wejść wideo 8/16 na 4 wyjściach, przy użyciu zdalnych klawiatur: Poniżej znajduje się lista głównych cech urzadzenia: Programowanie wideo Menu w czterech językach (włoskim, angielskim, francuskim i niemieckim) Rożne sekwencje przełączania (dzień i noc) dla każdego wyjścia wideo Datą i czas możliwe do ustawienia przez użytkownika Zarządzanie przerzutnikiem VCR Kontrola telemetrii na linii pomocniczej RS485 i na kablu koncentrycznym Kontrola matrycą przy użyciu 4 seryjnych linii RS485 dla urządzeń zdalnej kontroli Testy identyfikacyjne dla każdego wyjścia W pełni konfigurowalne wejście alarmu dla każdego wejścia wideo Rodzaje resetownia alarmu: manualnie z klawiatury, z zewnątrz, synchronizowane, automatyczne Przekaźnik może być aktywowany przez każdy alarm Brzęczyk ostrzegający o stanie alarmu Maskowanie sygnału wideo na stałych kamerach Linia seryjna RS322 dla kontroli PC Usuwalne zakończenie wejścia wideo 75 Ohm Przełączanie lub umieszczanie wideo w odpowiednim miejscu w przypadku alarmu Wykluczanie wejścia wideo z sekwencji przełączania na monitorach publicznych 2.2. Urządzenia możliwe do przyłączenia klawiatury: Przyłącz maks. 4 klawiatury przy użyciu linii KEYBOARDS: nowe serie DCJ, DCK. DCTEL, DCB, DCT, DCIR: używane do pełnej kontroli matrycy serie Linxs LXRPK12, LXRPK23, LXRPRC36: wyłącznie kontrola przetłaczania wideo poprzednie serie DCMT8, SWC4, SWC8, SWC16, DCS2, DCS3, KEYPLUS: wyłącznie kontrola przełączania wideo. Wymagany jest interfejs, ponieważ komunikacja przez klawiaturę nie używa RS485 (poza modelem DCS3). Odbiorniki telemetrii: Kontrola odbiorników telemetrii przy użyciu linii AUX: Odbiorniki videotec DTMRX1, DTRX3, DTRX1, DTRXDC, MICRIDEC485, DTMRX2 Kopuła z protokołem Pelco D Odbiorniki Eneo Kontrola odbiorników telemetrii przy użyciu linii wideo (Transmisja COAX): Odbiorniki videotec DTRX3 wyposażone w DTCOAX, DTMRX2 Wideo multipleksery Videotec Multiplekser SP16C Multiplekser Javelin/Hitron Multiplekser Eneo

7 3. Instalacja inaczej. Następujące procedury powinny być przeprowadzone przed podłączeniem zasilania, chyba że określono Instalacja powinna być przeprowadzana wyłącznie przez wyszkolonego, upoważnionego technika Niewłaściwe połączenie różnych urządzeń zewnętrznych może prowadzić do izolacji przełącznika wideo od całego systemu Działania wstępne Otwarcie opakowania Jeżeli opakowanie nie ma widocznych usterek spowodowanych upuszczeniem lub zadrapaniem, sprawdź materiały jakie zawiera z listą podaną w części 1.1. Zawartość opakowania. Technik instalator będzie odpowiedzialny za pozbycie się materiałów opakowania poprzez recykling lub zgodnie z obowiązującym prawem w danym kraju Kontrola oznakowań Przed przystąpieniem do instalacji, sprawdź tabliczkę identyfikacyjną, aby upewnić się, że dostarczony materiał odpowiada wymaganej specyfikacji opisanej w części 1.5. Dane identyfikacyjne. Nigdy, w żadnych okolicznościach nie dokonuj żadnych zmian ani połączeń, które nie są opisane w niniejszej instrukcji: wykorzystanie niewłaściwych urządzeń może narazić personel i system na poważne zagrożenie Przykłady instalacji UŻYTE MATERIAŁY: Zarządzanie wideo: Zarządzanie telemetrii: 2 monitory 1 odbiornik DTRX3 z tablicą DTCOAX 2 kamery 1 odbiornik DTMRX1 1 matryca wideo SM164A 1 silniczek pan & tilt PTH910P 1 silniczek pan & tilt PTH910 Klawiatury kontrolne: 1 klawiatura kontrolna DCTEL PC Czujnik alarmowy

8 3.2.1 Kable Kable do transmisji/ odbioru poleceń: niekeekranowana skrętka o minimalnym przekroju 0,22 mm 2 (AWG 24): - para do transmisji RS485 zarówno do linii KEYBOARD jak i AUX (maks. długość połączenia 1200 m) - para do zasilania klawiatury, która może być zasilana zdalnie (maks. długość połaczenia 1200 m) Kable do przyłącza DB25: kabel wielobiegunowy z minimalnym przekrojem 0,22 mm 2 (AWG 24) Kabel wideo: kabel koncentryczny RG59 lub równoważny Oraz wykorzystywany do transmisji wideo może być również używany do transmisji danych telemetrycznych (w tym przypadku maks. Długość połączenia do 350 m). Kabel wielobiegunowy: Każda funkcja pan i tilt jest uaktywniana/dezaktywowana przez przekaźnik wewnątrz odbiornika. - Aby określić ostateczną liczbę przewodów, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. - 7 przewodów do ruchów pan i tilt (230 V ~ o 24 V~) prawo, lewo, góra, dół, autopan, wspólne, uziemienie (tylko dla 230 V~) - 6 przewodów dla kontroli obiektywów odwróconej biegunowości (zoom, focus, iris) - 4 przewody dla kontroli obiektywów o wspólnym przewodzie (zoom, focus, iris) - 7 przewodów do zarządzania: 5 podłączonych do potencjometrów, +5V= i uziemienie - 4 przewody do wycieraczki - 3 przewody do płuczki - 2 przewody do każdego urządzenia pomocniczego - 3 przewody do kabla zasilacza Uwaga: Zalecamy używanie rożnych kabli wielobiegunowych dla niskiego napięcia i dla wysokiego napięcie. Zalecanie minimalne przekroje: 0,56 mm 2 (AWG 20) do przewodów wysokiego napięcia (pan i tilt, wycieraczka, płuczka) 0,34 mm 2 (AWG 22) do przewodów niskiego napięcia (obiektywy, jednostki pomocnicze, ustawinia) 0,75 mm 2 (AWG 18) do przewodów zasilających do odbiornika DTRX1 Kable PC: 9 biegunowy standardowy seryjny przedłużacz (maks. 15 m) 3.3. Wyłączanie i włączanie Przed podłączeniem zasilania: Sprawdź tabliczki identyfikacyjne, aby upewnić się, że dostarczony materiał odpowiada wymaganej specyfikacji opisanej w części 1.5. Dane identyfikacyjne. Upewnij się, że matryca i inne części systemu są zamknięte w sposób uniemożliwiający kontakt z częściami pod napięciem. Matryca i inne urządzenia w systemie powinny być umieszczone na dużej, solidnej podstawie. Kable zasilające nie powinny przeszkadzać technikowi w trakcie wykonywania jego obowiązków. Upewnij się, że gniazdka i przedłużacze, jeżeli są używane, są wystarczające do zużywanej przez system energii. WŁĄCZANIE: podłącz wtyczkę zasilania do gniazdka i połącz odpowiednią wtyczkę do przyłącza oznaczonego 12 V =. Dioda z przodu musi się zaświecić. WYŁĄCZANIE: usuń zewnętrzną wtyczkę zasilającą z gniazdka i odłącz wtyczkę od matrycy.

9 3.4. Konfiguracja Otwieranie i zamykanie Uwaga! Matryca powinna być otwierana przez wykwalifikowanych techników. Odłącz matrycę o głównego zasilania poprzez odłączenie wtyczki. Usuń trzy śruby z tyłu matrycy, za górną przykrywką. Usuń przykrywką, uważając, by nie zostawić odkręconych śrub ani żadnych innych części w środkumatrycy i postępując bardzo ostrożnie z okablowaniem diody LED. Aby zamknąć, wykonaj powyższe procedury w odwrotnej kolejności, pracując zawsze przy odlączonym zasilaniu Przełączniki DIP i łącznik Łącznik JP11 Łącznik 75 om Wejście wideo Funkcje przełącznika DIP Przełącznik DIP SW1 Łącznik JP11 Łącznik 75 om Wejście wideo W matrycy SM84A/SM164A 8-stopniowa konfiguracja przełącznika dip (SW1): DIP FUNKCJA DIP1,2,3,4 Wybór protokołu do konunikacji z klawiaturą; zob. cześć DIP5 Nieużywany: pozostawić wyłączony DIP6 Nieużywany: pozostawić wyłączony DIP7,8 Jeżeli jest na pozycji WŁĄCZONY, pozwalają matrycy na aktualizację oprogramowania, zob. część 4.8 Jeżeli jest na pozycji WYŁĄCZONY, pozwalają na kontrolę PC: normalnie ustawione na WYŁĄCZONY.

10 Wybór protokołu do komunikacji z klawiaturą Wyłącz matrycę przez odłączenie wtyczki zasilającej Usuń śruby mocujące obudowę i otwórz matryce zgodnie z instrukcjami w części 3.4. Znajdź i ustaw przełączniki dip zgodnie z poniższą tabelą Zamknij obudowę i dokręć śruby Podłącz wtyczkę zasilania, by znowu włączyć matrycę. Uwaga: wszsytkie zmiany w matrycy są widocznie po ponownym uruchomieniu matrycy. Przełącznik DIP Protokół i szybkość transmisji Podłączone klawiatury Macro, bod (*) Macro, bod Macro, 9600 bod Nowe serie kalwiatur: DCJ, DCK, DCTEL, DCBD, DCT, DCIR Macro, 1200 bod Linxs, 9600 bod LInxs, 1200 bod Serie kalwiatur LNXS: LXRPK12, LXRPK23, LXRPK36. WYŁ Przełączniki Videotec, 9600 bod Przełączniki Videotec, 1200 bod Poprzednie wersje klawiatur: SWC4, SWC8, DCMT8 z interfejsem OSM Videotec, 9600 bod OSM Videotec, 1200 bod Poprzednie wersje klawiatur: DCS2, KEYPLUS, SWC16 z interfejsem Videotec SW328, 9600 bod Poprzednie wersje klawiatury: WŁ DCS2 Nieprawidłowe konfiguracje - (*) Konfiguracja domyślna Wprowadzanie obciążenia na linii AUX Aby wprowadzić/odłączyć obciążenie 120 Ohm na linię RS485 AUX, ustaw przełącznik JP11 zgodnie z poniższym rysunkiem: Łącznik JP11 z podłączonym obciążeniem (pozycja A) Łącznik JP11 z odłączonym obciążeniem (pozycja B) Ustawienie 75 Om zakończenia wejścia wideo Możliwe jest usunięcie 75 Om zakończenia wejścia wideo poprzez ustawienie odpowiedniego przełącznika na pozycji B. Przykład: wejście bez obciążenia

11 Wtyki i połączenia Wtyk z tyłu matrycy Z tyłu matrycy SM84A/SM164A znajdują się: 1 x 25-stykowe złącze do łączenia kontaktów alarmowych, kontaktów przekaźnika, wyzwalacza VCR i resetowania zewnętrznych alarmów 4 x złącza RJ11 do podłączenia klawiatur 1 x złącze RJ11 do podłączenia odbiorników telemetrycznych lub multiplekserów 1 wtyczka typu jack do zasilania 1 x 9-stykowe złącze do podłączenia PC 4 złącza wyjścia wideo BNC 8/16 złączy wejścia wideo BNC Matryca SM164A widok od tyłu: Zasilanie Linia AUX Klawiatury Wyjścia wideo Wejścia wideo Konfiguracja DB25-stykowego Styk Połączenie Zastosowanie Wejście alarmu 1 Wejście alarmu 2 Wejście alarmu 3 Wejście alarmu 4 Wejście alarmu 5 Wejście alarmu 6 Wejście alarmu 7 Wejście alarmu 8 Wejście alarmu 9 Wejście alarmu 10 Wejście alarmu 11 Wejście alarmu 12 Wejście alarmu 13 Wejście alarmu 14 Wejście alarmu 15 Wejście alarmu 16 Resetowanie alarmu GND Wyzwalacz VCR GND Normalnie obsługiwane przekaźniki Wspólne przekaźniki Wspólne przekaźniki Wspólne przekaźniki Wspólne przekaźniki Resetowanie alarmu Resetowanie alarmu VCR VCR Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne od 9 do 16 są dostępne tylko w modelu matrycy SM/164A.

12 Połączenia do zarządzania alarmem Zob. tabelę konfiguracji styków dla złącza DB Kontakty alarmowe UWAGA! Nie zasilaj kontaktów alarmowych! Czujniki (lub używany system alarmowy) powinny zapewniać styczność bezprzewodową. Aby odpowiednie zarządzać alarmami, baź ostrożny przy konfiguracji parametrów alarmu na etapie programowania matrycy Kontakt pomocniczy (przekaźnik alarmowy) Matryca SM845A/SM164A może być używana do kontroli kontaktu pomocniczego (przekaźnika), który jest aktywowany w trakcie alarmu, jeżeli została wcześniej odpowiednio skonfigurowany na etapie programowania matrycy. Pomocnicze kontakty przekaźnika są na styku 21 i 22 złącza DB Zewnętrzne resetowanie Impuls resetowania jest widoczny na opadającej albo podnoszącej się krawędzi (która może być ustawiana na etapie programowania matrycy). Styk 17 złącza DB25 jest powiązany z Zewnętrznym Resetowaniem stanu alarmu i uziemienie jest w styku Łączenie matrycy z jednostkami zewnętrznymi Klawiatury kontrolne (Linie klawiatur) Wszystkie klawiatury określone w części 2.2. Urządzenia możliwe do przyłączenia i matryca wideo SM845A/SM164A mogą być podłączone do kabla telefonicznego przy użyciu 4 gniazda RJ11 nazwanych KEYBOARDS. Mogą być połączone bezpośrednio przy użyciu kabla 1,5 mm (dostarczanego z klawiaturami) na krótkich odległościach, lub na dłuższych odległościach, przy użyciu skrzynek naściennych z gniazdem RJ (dostarczanych razem z klawiaturami kontrolnymi). Nie ma to zastosowania do poprzednich serii klawiatur, które wymagały interfejsu komunikacyjnego, ponieważ nie miały RS485 (poza modelem DCS3). Ponadto, serie klawiatur DCTEL i DCBD i LINXS mogą być zasilane przez matrycę. Wszsytkie klawiatury powinny mieć ustawienia szybkości transmisji, które są kompatybilne z ustawieniami matrycy wprowadzonymi na etapie jej programowania. Zob. odpowiednie instrukcje obłsługi klawiatur. Podsumowanie: Rodzaj klawiatury Połączenie Maksymalna odległość DCJ, DCK, DCTEL, DCBD, DCT, Bezpośrednie: RS m DCIR RS485 Zasilanie 700m (1) LXRPK12, LXRPK23, LXRPK36 Bezpośrednie: RS m RS485 i zasilanie Zasilanie 700m DCMT8, SWC4, SWC8, SWC16, Interfejs połączenia: Pętla prądowa 1500m DCS2, KEYPLUS, RS485 Pętla prądowa DCS3 Bezpośrednie: RS485 (1) Wyłącznie klawiatury DCTEL, DCBD RS m

13 Połącz kable telefoniczne zgodnie z diagramem: Łączenie linii KALWIATURY RS 485 MATRYCA Wtyczka RJ 1 Wtyczka R1 2 KLAWIATURY RS485-A RS485-B 12 VDC (1) GND (1) Niebieska Czarna Czerwona Zielona Biała Żółta Zielona Czerwona RS485-A RS485-B 12 VDC GND (1) zasilanie klawiatur z matrycy jest możliwe tylko w przypadku klawiatur DCTEL i DCBD i w seriach klawiatur LXRPK12 i LXROPK23 Linxs, i w każdym przypadku dla odległości 700m Odbiorniki telemetrii (linia AUX) Wszystkie odbiorniki określone w części 2.2. Urządzenia możliwe do przyłączenia i matryce SM845A/SM164A mogą być połączone przez kable telefoniczne przy użyciu gniazda RJ11 nazwanego AUX. Mogą być połączone bezpośrednio przy użyciu kabla 1,5 (dostarczonego przez producenta) na próbę, lub na dłuższy dystans, przy użyciu skrzynek ścienny z wtyczką RJ (dostarczonych przez producenta) i w odniesieniu do następującej tabeli: Matryca RS485 (linia AUX) Połączenie odbiornika MATRYCA Wtyczka RJ 1 Wtyczka R1 2 KLAWIATURY RS485-A RS485-B Biała Żółta Niebieska Czarna RS485-A RS485-B Wszsytkie odbiorniki powinny być ustawione w trybie komunikacyjnym RS485 i z szybkością transmisji, która jest kompatybilna z ustawieniami w matrycy wprowadzonymi na etapi programowania. Zob. odpowiednie instrukcje do dla konfiguracji odbiorników. Istnieją dwa możliwe sposoby opłacenia odbiorników do linii AUX: Odbiorniki w ułożeniu kaskadowym (połączenie dwupunktowe) Odbiorniki w ułożeniu liniowym (połączenie wielopunktowe)

14 Połączenie dwupunktowe Ten rodzaj połączenia pozwala na wykorzystanie linii AUX do kontroli jednego lub więcej odbiorników ułożonych kaskadowo (Połączenie dwupunktowe). Linia AUX matrycy powinna mieć wprowadzoną rezystancje obciążeniową (zob. część 3.4.3). Każdy odbiornik powinien mieć wprowadzoną rezystancje obciążeniową. Każdy odbiornik powinien mieć inny adres od wszystkich pozostałych. Skonfiguruj odbiorniki z protokołem komunikacji RS485 i tą samą szybkością transmisji i protokołem (Videotec lub MACRO) co linia AUX Matrycy. Wewnętrznie, odbiorniki mogą regenerować otrzymany sygnał i ponownie transmitować go wzdłuż nowej linii komunikacyjnej do kolejnego odbiornika. Każdy z trzech odcinków linii (L1, L2, L3) jest uważany za niezależny, i łączy miedzy sobą tylko dwa urządzenia, każde z wprowadzonym obciążeniem, na maksymalną długość 1200 m. Odległość pomiędzy Matrycą a odbiornikiem R3 może dosięgać maks m (1200 pomiędzy linią AUX Matrycy a odbiornikiem R1, 1200 m pomiędzy odbiornikiem R2 i kolejne 1200 m pomiędzy R2 a R3, czyli łącznie 3600 m). NB. W przypadku tego połączenia (dwupunktowego) wadliwość jednego urządzenia spowoduje błędy w innych odbiornikach. Połączenie wielopunktowe Ten typ połączenia pozwala, by linia AUX była użyta do kontroli jednego lub więcej odbiorników ustawionych liniowo (połączenie wielopunktowe). Połącz odbiornik na linii komunikacyjnej RS485 z ta samą szybkością transmisji i protokołem co linia AUX Matrycy (Videotec lub MACRO). Dla każdej linii ważne są następujące obserwacje: tylko jedna linia AUX Matrycy powinna mieć wprowadzone obciążenie (zob. część Wprowadzanie obciążenia na linii AUX) tylko jeden odbiornik (na końcu linii) ma wprowadzone obciążenie. ogólna długość linii nie powinna przekraczać 1200 m. każdy odbiornik powinien mieć inny adres. Odbiorniki R1, R2 nie powinny mieć wprowadzonej rezystancji obciążeniowej. Maksymalna długość linii od końca do końca (od linii AUX matrycy do odbiornika R3) to 1200 m. NB.: Dla omawianych połączeń (wielopunktowych), błąd jednego urządzenia nie będzie wpływał na inne odbiorniki.

15 Multiplekser (linia AUX) Odnośnie do rodzaju użytego Multipleksera, zob. poniższą tabelę połączeń. Matryca (linia AUX) Połączenie Multiplekser Javelin/Hitron RS485 MATRYCA Wtyczka RJ 1 Wtyczka R1 2 KLAWIATURY RS485-A RS485-B Biała Żółta Czarna Zielona RS485-A RS485-B Matryca (linia AUX) Połączenie Multiplekser SP16C Videotec RS485 MATRYCA Wtyczka RJ 1 Wtyczka R1 2 KLAWIATURY RS485-A RS485-B Biała Żółta Czarna Żółta RS485-A RS485-B VCR Impuls wyzwalacza jest widoczny poprzez podnoszenie się i opadanie krawędzi, które może być ustawione na etapie programowania matrycy. Podłącz wejść wideo VCR z wyjściem wideo no4 matrycy (dedykowane wyjście VCR). Dla wyzwalacza VCR odnieś się do poniższej tabeli: Matryca Połączenie VCR MATRYCA DB25 Styk 19-Wyzwalacz Styk 20 Uziemienie GND VCR Styk wyzwalacza Styk uziemienia PC Możliwe jest połączenie PC dla zdalnej kontroli matrycy lub aktualizacji oprogramowania przy użyciu 9- stykowego seryjnego przedłużacza (DB9M DB9F) i podłączenie do gniazda matrycy DB9 ( PC ). Jeżeli protokół Macro, podany w załaczniku, jest użyty możliwa jest całkowita kontrola matrycy i zapisywanie znaczących wydarzeń jeśli to konieczne.

16 4. CECHY OPERACYJNE MATRYCY 4.1. Zarządzanie wejściem wideo Automatyczne sekwencje przełączania Automatyczne sekwencje przełączania to grupy wejść wideo, które są wyświetlane po kolei w odpowiednim porządku i czasie określonym przez operatora. Każda sekwencja przełączania składa się z minimum 1 do maksimum 16 kroków programowych (określonych literami od A do P). Każdy krok opisuje: - wejście do wglądu - czas wglądu od 1 do 300 sekund. Nie ma ograniczeń w programowaniu sekwencji przełączania: wejście może być nawet powtarzane jak zostało to przedstawione na poniższym przykładzie: Krok Wejście Długość Komentarz A 1 2 Wejście 1 jest widoczne prze 2 sekundy B 2 4 Wejście 2 na 4 sekundy C 5 7 Wejście 5 na 7 sekund D -- - Krok D jest ignorowany i pominięty E 2 5 Wejście 2 jest ponownie widoczne przez 5 sekund F-P -- - Jeżeli nie ma kolejnych kroków programowych, automatyczna sekwencja zacznie się ponownie od kroku A Automatyczne sekwencje przełączania dzień noc Dwie różne sekwencje przełączania mogą być określone dla każdego wyjścia. To ułatwia kontrolę infrastruktury w ciągu dnia (kiedy zazwyczaj w obiektach znajduje się personel) i w nocy (kiedy kontrola była lepsza na obwodzie zewnętrznym lub w punktach krytycznych wokół instalacji). W takcie konfiguracji, konieczne jest określenie czasu początku i końca dziennej sekwencji przełączenia: sekwencja nocna będzie uaktywniona dla pozostałych godzin w dobie. Uwaga! Jeżeli sekwencja nocna nie jest wykorzystywana (tylko jedna automatyczna sekwencja przeglądania jest określona na cała dobę), czas początkowy i końcowy dziennej sekwencji powinien by określony jako 00:00 i 23:59. Jeżeli wydaje się, że matryca ma błędy w działaniu może to wynikać z błędu w konfiguracji czasu początku i końca sekwencji dziennej Wybór ręczny Przez klawiaturę operator może bezpośrednio wybrać pożądane wejście, przerywając automatyczną sekwencję. Konkretne wejście wideo jest zawsze wybierane w odniesieniu do aktywnego monitora: jezeli klawiatura jest zatwierdzona do kontroli więcej niż jednego monitora tylko aktywny monitor (ostatni do wyboru) będize zaangażowany w wybór wejścia wideo. Lokalna klawiatura i zdalne klawiatury DCTEL i DCBD mogą być użyte do kontroli wszystkich wyjść. Klawiatury DCJ i DCK mogą być skonfigurowane tak by ograniczać dostęp do ustawiń wyjścia wicdeo dedykowany do każdego operatora, tak by nie dopuścić by nieupoważniony personel obsługiwał wszystkie wyjścia Używanie klawiszów Inc/Dec Klawisze Inv/Dec mogą być użyte do zablokowania automatycznej sekwencji przełączania na jednym wejściu i w tedy gdy to konieczne do wyboru kolejnego/poprzedniego wejścia wideo (po przestawieniu kolejności dla sekwencji przełączania będącej w toku) bez konieczności użycia klawiszy numerycznych do wyboru wejścia.

17 Wyjście wideo dedykowane dla VCR Wyjście wideo nr 4 matryc SM84A i SM164A jest dedykowane dla VCR jeśli jest aktywne. W tym przypadku kontrola kanału VCR podlega jedynie impulsowi wyzwalacza. Wszelkie polecenia, które mogą być wysłane z klawiatury, a dotyczące tego kanału będą zatem ignorowane.

18 4.2. Matryca zapewnia złącze alarmowe DB25, do którego może być dołączone 8/16 (w zależności od modelu SM84A/SM164A) styków alarmowych ( wejście alarmu ), jeden dla każdego wejścia wideo z urządzenia wideo. Kiedy alarm jest aktywowany: - klawiatury zdolne do wyświetlania stanu alarmu mogą aktywować brzęczek alarmowy i mogą również pokazać status alarmu z wyświetlanym komunikatem lub migającą diodą LED (ten rodzaj działania jest okrelony przez charakterystykę i konfigurację poszczególnych klawiatur). - każde wyjście, które jest możliwe do rozpoznania pokazuje sygnał wideo odpowiadający ostatniemu rozpoznanemu alarmowi według czasu; jeżeli wyjście nie daje możliwości rozpoznania stanu alarmu, alarm nie zostanie pokazany na wideo - przekaźnik alarmu będzie zamknięty (kontakt dodatkowy) i w niektórych przypadkach ostrzegawczy brzęczyk będzie aktywowany wewnątrz matrycy, jeżeli jest to umożliwione przez konfigurację kontaktu alarmowego - tekst określający odpowiednie wejście towarzyszy słowo ALARM Status alarmu będzie przechowywany wewnętrznie i będzie przetrzymywany nawet w przypadku tymczasowej przerwy w zasilaniu matrycy. Uwaga! musza być konfigurowane ze szczególna ostrożnością, ponieważ błąd w ustawieniach może spowodować błędy w działaniu, które są trudne do określenia Typy styków alarmowych Każdy poszczególnych kontakt alarmowy może być określony jako: - normalnie otwarty (NO): stan alarmowy jest rozpoznany kiedy styk alarmowy jest krótki i jest obwodowym, by być zwykłym stykiem alarmowym - normalnie zamknięty (NC): stan alarmowy jest rozpoznawany kiedy istnieje przerwa w styku pomiędzy alarmem a zwykłym stykiem alarmowym - nieużywany: styk alarmowy jest ignorowany. Uwaga! Styki, które nie są podłączone do styku alarmowego powinny być skonfigurowane jak NIEUŻYWANE. Zob. poniższy przykład, by zrozumieć funkcjonowanie styku alarmowego: normalnie otwarte: styki są rozłączone od wspólnego styku alarmowego. Kiedy styk jest zamkniety rozpoznany jest alarm nr 3. normalnie zamknięte: styki są podłączone do wspólnego styku alarmowego (styk ). Kiedy połączenie jest otwarte, alarmy 1 i 3 s ą rozpoznawane. Ta konfiguracja może również rozpoznać możliwe przerwy: w kablu łączącym czujnik z matrycą Typy alarmów Sygnał alarmowy może być uważany za CIĄGLY lub IMPULSOWY. Różnica polega na tym jak zachowuje się matryca po przerwaniu sygnału alarmowego. - alarm impulsowy: matryca pozostaje w statusie alarmowym, czekając na zresetowanie (z klawiatury, w sopsób zewnętrzny lub synchronizowany) - alarm ciągły: matryca resetuje się automatycznie i powraca do normalnego działania bez czekania na resetowanie.

19 Resetowanie stanu alarmu Alarm może być resetowany na cztery sposoby: - z klawiatury: operator żąda resetowania stanu alarmu, czasem po wprowadzeniu hasałą do resetowania (jęsli jest wymagane przez klawiaturę DCJ lub DCK; inne klawiatury akceptują polecenie resetowania bez hasła) - z zewnętrz: aktywowane przez styk resetowy w złączu alarmowym -synchronizowane: możliwy jest wybór czasu po jakim alarm resetuje się automatycznie (może to być od 2 sekund do 12 godzin) - automatycznie, jeżeli alarm jest określony jako CIĄGŁY i kończy się Umożliwienie rozpoznania alarmu Każde wyjście wideo może być ustawione do rozpoznawania stanu alarmowego lub nie, w zależności od jego faktycznych wymogów operacyjnych. Wyjścia, które nie podlegają stanowi alarmowemu (każdy styk alarmowy może być skonfigurowany indywidualnie) nie pokazują nic na wideo i jedynie klawiatura będzie w stanie zawiadomić o nadzwyczajnej sytuacji jako może mieć miejsce.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą Rejestrator cyfrowy serii Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i

Bardziej szczegółowo

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI 4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI Instrukcja obsługi SRD-480D 4-Kanałowy Rejestrator DVR HD-SDI Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi

Nowy Monitor LCD DVR Combo 19 Instrukcja obsługi Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi Wersja polska 1.0 Model: PCS-19/DVR-08 OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY. Instrukcja obsługi

SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY. Instrukcja obsługi SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY Instrukcja obsługi SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów

modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów WERSJA 5.01PL Dziękujemy za zakup rejestratora APER. Przed dokonaniem instalacji rozpoczęciem użytkowania

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI. KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1

CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI. KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1 CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced

Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced P/N 1069792-GR3 (PL) REV F ISS 04NOV14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Wersja Certyfikaty Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA PC1565-2P wer. 2.2 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrze żone

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA REJESTRATORA... Logowanie, Wylogowanie (wyłączenie) i Menu główne...

OBSŁUGA REJESTRATORA... Logowanie, Wylogowanie (wyłączenie) i Menu główne... Instrukcja obsługi WAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia, niektóre funkcje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KROSOWNICY WIZYJNEJ CM6700 WERSJA 1.0. www.pelco.com

INSTRUKCJA INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KROSOWNICY WIZYJNEJ CM6700 WERSJA 1.0. www.pelco.com INSTRUKCJA INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KROSOWNICY WIZYJNEJ CM6700 WERSJA 1.0 www.pelco.com SPIS TREŚCI Sekcja Strona UWAGI I OSTRZEŻENIA... 3 DOSTĘPNE MODELE... 4 POWIĄZANE PRODUKTY... 4 OPIS... 5

Bardziej szczegółowo

Data tłumaczenia: 3 sierpnia 2008

Data tłumaczenia: 3 sierpnia 2008 239Z REJESTRATOR CYFROWY DIGIGUARD Data tłumaczenia: 3 sierpnia 2008 Proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do późniejszego użytku. Niektóre zdjęcia mogą się różnić od aktualnie

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku.

Bardziej szczegółowo

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji Seria FP/FR1200/2000 Analogowe, adresowalne centrale, repetytory i emulatory przeciwpożarowe Instrukcja instalacji i konserwacji Wersja 8-0 / Kwiecień 2005 Dotyczy wersji oprogramowania v8.0 lub nowszej

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN)

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR SIMTEC 916T i 908T i 904T INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu GE Security Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu P/N DVSR-xU_PL REV2-23 ISS 04MAR09 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Certyfikaty i zgodność z przepisami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

REJESTRATORY CYFROWE MPEG-4 AVC715, AVC 717. Instrukcja użytkownika ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ

REJESTRATORY CYFROWE MPEG-4 AVC715, AVC 717. Instrukcja użytkownika ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ 207Z REJESTRATORY CYFROWE MPEG-4 AVC715, AVC 717 Instrukcja użytkownika ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Proszę zapoznać się z niniejsza

Bardziej szczegółowo

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012)

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Sieciowy Rejestrator Wideo Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania o tym. Copyright 2006-2012, Exacq

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Zanim przystąpisz do użytkowania urządzenia, zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi.

Zanim przystąpisz do użytkowania urządzenia, zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi. Rejestrator cyfrowy DVS 04DR Ver 1.06 Instrukcja obsługi Zanim przystąpisz do użytkowania urządzenia, zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi. UWAGA Rejestrator musi być uziemiony Rejestrator powinien

Bardziej szczegółowo

CTFID VP-CFGSFT. Instrukcja obsługi

CTFID VP-CFGSFT. Instrukcja obsługi CTFID VP-CFGSFT pl Instrukcja obsługi CTFID Spis treści pl 3 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania CTFID 4 2 Połączenia 8 2.1 Dołączanie modułu interfejsu VP-USB Narzędzia konfiguracyjnego 8 2.2 Dołączanie

Bardziej szczegółowo

4-KANAŁOWY SYSTEM DVR

4-KANAŁOWY SYSTEM DVR 4-KANAŁOWY SYSTEM DVR Instrukcja obsługi SRD-476D 4-kanałowy system DVR Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2014 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowi zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Edycja: 01.11.2012 r.

Edycja: 01.11.2012 r. Instrukcja Obsługi Rejestratorów UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia,

Bardziej szczegółowo