INSTRUKCJA OBSŁUGI SM84A-SM164A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI SM84A-SM164A"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI SM84A-SM164A

2 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE Zawartość opakowania Zawartość niniejszej instrukcji obsługi Konwencje typograficzne Zasady bezpieczeństwa Dane identyfikacyjne 2. Opis Matryc SM84A-SM164A Specyfikacja Urządzenia możliwe do przyłączenia 3. INSTALACJA Podstawowe działanie Otwarcie paczki Kontrola oznakowań Przykłady instalacji Kable Włączanie i wyłączanie Konfiguracja Otwieranie i zamykanie Przełączniki DIP i łącznik Wprowadzanie obciążenia na linii AUX Ustawienie 75 Ohm zakończenia wejścia wideo Przyłącza i połączenia Przyłącze z tyłu matrycy Konfiguracja DB25-stykowego Połączenia do zarządzania alarmem Łączenie matrycy z jednostkami zewnętrznymi 4. CECHY OPERACYJNE MATRYCY Zarządzanie wejściem wideo Automatyczne sekwencje przełączania Automatyczne sekwencje przełączania dzien noc Wybór manualny Używanie klawiszy Inc/Dec Wyjście wideo przeznaczone dla VCR Rodzaj kontaktu alarmu Rodzaje alarmów Nastawienie stanu alarmu Aktywacja uznania alarmu Działania alarmowe Działanie, by wyłączyć wideo Działanie, by odpowiednio umieścić telemetrię Zmiana działań Wykluczanie wejść wideo

3 Ja k wykluczyć wejście wideo Linia pomocnicza Konfiguracja klawiatury sterującej Kontrola multipleksera wideo Kontrola odbiornika telemetrii i kopuł Protokół telemetrii Konfiguracja kopuły Konfiguracja przełącznika/matrycy Konfiguracja klawiatury Transmisja telemetrii przez kabel koncentryczny Połączenie PC 5. PROGRAMOWANIE MENU EKRANOWEGO (OSM) Uruchamianie programowania Ekrany 6. WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK 7. KONSERWACJA 8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 9. ZAŁĄCZNIK Protokół Macro: opis Procedury liczenia sumy kontrolnej Przykład programu testowego Odpowiedź z matrycy Polecenia kontrolne matrycy Komunikaty Producent uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania urządzenia, o którym mowa w niniejszej instrukcji ponadto, producent zastrzega sobie prawo do zmiany jej treści bez wcześniejszego powiadomienia. Dokumentacja zawarta w niniejszej instrukcji została zgromadzona i sprawdzona z należytą dokładnością; producent jednak nie może brać na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej jej użytkowania. Niniejsze oświadczenie również odnosi do wszelkich osób lub firm zaangażowanych w tworzenie i produkcję niniejszej instrukcji.

4 1. Wprowadzenie 1.1. Zawartość opakowania - 1 programowalna matryca wideo SM84A/SM164A - 1 instrukcja obsługi - 1 zasilacz V ~ 47/63Hz, 12V = 1A z kablami - 1 przyłącze DB25-2 puszki telefoniczne RJ-jack - kable telefoniczne RJ11, 6 styków dwupunktowych Przy dostawie produktu upewnij się, że opakowanie jest nienaruszone i nie ma żadnych oznak upuszczenia, zarysowania lub zadrapania. Jeżeli opakowanie jest zniszczone natychmiast skontaktuj się z dostawcą. Zawartość niniejszej instrukcji obsługi Niniejsza instrukcja opisuje przełącznik wideo SM8A/SM164A, ze szczególnymi procedurami dotyczącymi instalacji, konfiguracji i użytkowania. Zanim przystąpisz do instalacji i użytkowania przełącznika wideo, przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję, a szczególnie część dotyczącą zasad bezpieczeństwa. Konwencje typograficzne Niniejsza instrukcja wykorzystuje różne symbole graficzne, których znaczenie przedstawione jest poniżej: Zagrożenie porażeniem prądu; odłącz dopływ prądu przed przystąpieniem do działania, chyba że określono inaczej. Przeczytaj dokładnie opisane procedury lub informacje i, jeśli to konieczne, działaj zgodnie z instrukcją. Nieudane przeprowadzenie procedury może doprowadzić do wadliwego działania systemu albo jego zniszczenia. Przeczytaj dokładnie, żeby zrozumieć działanie systemu.

5 Zasady bezpieczeństwa Przełącznik wideo SM8A/SM164A jest zgodny z prawem i normami, obowiązującymi w czasie, gdy przygotowywano niniejszą instrukcję, w odniesieniu do elektryczności, kompatybilności elektromagnetycznej i wymogów ogólnych. Niemniej jednak dla celów bezpieczeństwa użytkownika (technik instalator i operator) sprecyzowano następujące ostrzeżenia, aby zapewnić pracę w jak najbezpieczniejszych warunkach: podłącz system do linii zasilania odpowiadającej tej linii, która jest pokazana na tabliczce z danymi (zob. w następnej części: 1.5. Dane identyfikacyjne) urządzenie (i kompletny system, do którego należy) musi być zainstalowane przez upoważnionych i wyszkolonych techników korzystaj z usług upoważnionego personelu przy usługach posprzedażnych urządzenie nie powinno być nigdy otwierane, ale jeżeli jest to konieczne, należy skrupulatnie odnosić się do procedur zawartych w niniejszej instrukcji nie odłączaj urzadzenia poprzez wyciąganie kabla zasilania przed przenoszeniem urządzenia lub przeprowadzaniem jakichkolwiek działań technicznych, odłącz zasilanie elektryczne. Urządzenie może być uważane za odłączone tylko wtedy gdy zasilacz został odłączony, a kable łączące je z innymi urządzeniami zostały usunięte. nie używaj kabli ze śladami zużycia lub starości, ponieważ mogą narazić użytkownika na niebezpieczeństwo nie mocz urządzenia żadnymi płynami ani nie dotykaj go mokrymi rękoma kiedy jest właczone. urządzenie nie może być narazone na niekorzystne warunki pogodowe. nie używaj urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych urządzenie powinno być umieszczone na wystarczająco dużej i solidnej podstawie. manipulowanie przy urządzeniu narusza warunki gwarancji. przechowaj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu dla potrzeb przyszłego użycia. Dane identyfikacyjne Na spodzie matrycy wideo SM84A/SM164A znajdują się diwe tabliczki identyfikacyjne zgodne ze specyfikacją WE. Pierwsza tabliczka zawiera: kod identyfikacyjny modelu (kod kreskowy EXT3/9) napięcie zasilania (Volt) częstotliwość (Hertz) maksymalne zużycie energii (Watt) Druga tabliczka zawiera numer seryjny modelu (kod kreskowy EXT3/9) Uwaga! Przy przeprowadzaniu instalacji upewnij się, że zasilanie do matrycy odpowiada wymaganym specyfikacjom. Wykorzystanie niewłaściwego sprzętu może stanowić poważne zagrożenie dla personelu i samego systemu.

6 2. Opis matrycy SM84A/SM164A 2.1. Specyfikacja Matryca SM84A/SM164A jest produktem do profesjonalnego użytkowania w aplikacjach do zabezpieczeń i nadzoru. W systemach bezpieczeństwa jest wykorzystywana do kontroli wejść wideo 8/16 na 4 wyjściach, przy użyciu zdalnych klawiatur: Poniżej znajduje się lista głównych cech urzadzenia: Programowanie wideo Menu w czterech językach (włoskim, angielskim, francuskim i niemieckim) Rożne sekwencje przełączania (dzień i noc) dla każdego wyjścia wideo Datą i czas możliwe do ustawienia przez użytkownika Zarządzanie przerzutnikiem VCR Kontrola telemetrii na linii pomocniczej RS485 i na kablu koncentrycznym Kontrola matrycą przy użyciu 4 seryjnych linii RS485 dla urządzeń zdalnej kontroli Testy identyfikacyjne dla każdego wyjścia W pełni konfigurowalne wejście alarmu dla każdego wejścia wideo Rodzaje resetownia alarmu: manualnie z klawiatury, z zewnątrz, synchronizowane, automatyczne Przekaźnik może być aktywowany przez każdy alarm Brzęczyk ostrzegający o stanie alarmu Maskowanie sygnału wideo na stałych kamerach Linia seryjna RS322 dla kontroli PC Usuwalne zakończenie wejścia wideo 75 Ohm Przełączanie lub umieszczanie wideo w odpowiednim miejscu w przypadku alarmu Wykluczanie wejścia wideo z sekwencji przełączania na monitorach publicznych 2.2. Urządzenia możliwe do przyłączenia klawiatury: Przyłącz maks. 4 klawiatury przy użyciu linii KEYBOARDS: nowe serie DCJ, DCK. DCTEL, DCB, DCT, DCIR: używane do pełnej kontroli matrycy serie Linxs LXRPK12, LXRPK23, LXRPRC36: wyłącznie kontrola przetłaczania wideo poprzednie serie DCMT8, SWC4, SWC8, SWC16, DCS2, DCS3, KEYPLUS: wyłącznie kontrola przełączania wideo. Wymagany jest interfejs, ponieważ komunikacja przez klawiaturę nie używa RS485 (poza modelem DCS3). Odbiorniki telemetrii: Kontrola odbiorników telemetrii przy użyciu linii AUX: Odbiorniki videotec DTMRX1, DTRX3, DTRX1, DTRXDC, MICRIDEC485, DTMRX2 Kopuła z protokołem Pelco D Odbiorniki Eneo Kontrola odbiorników telemetrii przy użyciu linii wideo (Transmisja COAX): Odbiorniki videotec DTRX3 wyposażone w DTCOAX, DTMRX2 Wideo multipleksery Videotec Multiplekser SP16C Multiplekser Javelin/Hitron Multiplekser Eneo

7 3. Instalacja inaczej. Następujące procedury powinny być przeprowadzone przed podłączeniem zasilania, chyba że określono Instalacja powinna być przeprowadzana wyłącznie przez wyszkolonego, upoważnionego technika Niewłaściwe połączenie różnych urządzeń zewnętrznych może prowadzić do izolacji przełącznika wideo od całego systemu Działania wstępne Otwarcie opakowania Jeżeli opakowanie nie ma widocznych usterek spowodowanych upuszczeniem lub zadrapaniem, sprawdź materiały jakie zawiera z listą podaną w części 1.1. Zawartość opakowania. Technik instalator będzie odpowiedzialny za pozbycie się materiałów opakowania poprzez recykling lub zgodnie z obowiązującym prawem w danym kraju Kontrola oznakowań Przed przystąpieniem do instalacji, sprawdź tabliczkę identyfikacyjną, aby upewnić się, że dostarczony materiał odpowiada wymaganej specyfikacji opisanej w części 1.5. Dane identyfikacyjne. Nigdy, w żadnych okolicznościach nie dokonuj żadnych zmian ani połączeń, które nie są opisane w niniejszej instrukcji: wykorzystanie niewłaściwych urządzeń może narazić personel i system na poważne zagrożenie Przykłady instalacji UŻYTE MATERIAŁY: Zarządzanie wideo: Zarządzanie telemetrii: 2 monitory 1 odbiornik DTRX3 z tablicą DTCOAX 2 kamery 1 odbiornik DTMRX1 1 matryca wideo SM164A 1 silniczek pan & tilt PTH910P 1 silniczek pan & tilt PTH910 Klawiatury kontrolne: 1 klawiatura kontrolna DCTEL PC Czujnik alarmowy

8 3.2.1 Kable Kable do transmisji/ odbioru poleceń: niekeekranowana skrętka o minimalnym przekroju 0,22 mm 2 (AWG 24): - para do transmisji RS485 zarówno do linii KEYBOARD jak i AUX (maks. długość połączenia 1200 m) - para do zasilania klawiatury, która może być zasilana zdalnie (maks. długość połaczenia 1200 m) Kable do przyłącza DB25: kabel wielobiegunowy z minimalnym przekrojem 0,22 mm 2 (AWG 24) Kabel wideo: kabel koncentryczny RG59 lub równoważny Oraz wykorzystywany do transmisji wideo może być również używany do transmisji danych telemetrycznych (w tym przypadku maks. Długość połączenia do 350 m). Kabel wielobiegunowy: Każda funkcja pan i tilt jest uaktywniana/dezaktywowana przez przekaźnik wewnątrz odbiornika. - Aby określić ostateczną liczbę przewodów, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. - 7 przewodów do ruchów pan i tilt (230 V ~ o 24 V~) prawo, lewo, góra, dół, autopan, wspólne, uziemienie (tylko dla 230 V~) - 6 przewodów dla kontroli obiektywów odwróconej biegunowości (zoom, focus, iris) - 4 przewody dla kontroli obiektywów o wspólnym przewodzie (zoom, focus, iris) - 7 przewodów do zarządzania: 5 podłączonych do potencjometrów, +5V= i uziemienie - 4 przewody do wycieraczki - 3 przewody do płuczki - 2 przewody do każdego urządzenia pomocniczego - 3 przewody do kabla zasilacza Uwaga: Zalecamy używanie rożnych kabli wielobiegunowych dla niskiego napięcia i dla wysokiego napięcie. Zalecanie minimalne przekroje: 0,56 mm 2 (AWG 20) do przewodów wysokiego napięcia (pan i tilt, wycieraczka, płuczka) 0,34 mm 2 (AWG 22) do przewodów niskiego napięcia (obiektywy, jednostki pomocnicze, ustawinia) 0,75 mm 2 (AWG 18) do przewodów zasilających do odbiornika DTRX1 Kable PC: 9 biegunowy standardowy seryjny przedłużacz (maks. 15 m) 3.3. Wyłączanie i włączanie Przed podłączeniem zasilania: Sprawdź tabliczki identyfikacyjne, aby upewnić się, że dostarczony materiał odpowiada wymaganej specyfikacji opisanej w części 1.5. Dane identyfikacyjne. Upewnij się, że matryca i inne części systemu są zamknięte w sposób uniemożliwiający kontakt z częściami pod napięciem. Matryca i inne urządzenia w systemie powinny być umieszczone na dużej, solidnej podstawie. Kable zasilające nie powinny przeszkadzać technikowi w trakcie wykonywania jego obowiązków. Upewnij się, że gniazdka i przedłużacze, jeżeli są używane, są wystarczające do zużywanej przez system energii. WŁĄCZANIE: podłącz wtyczkę zasilania do gniazdka i połącz odpowiednią wtyczkę do przyłącza oznaczonego 12 V =. Dioda z przodu musi się zaświecić. WYŁĄCZANIE: usuń zewnętrzną wtyczkę zasilającą z gniazdka i odłącz wtyczkę od matrycy.

9 3.4. Konfiguracja Otwieranie i zamykanie Uwaga! Matryca powinna być otwierana przez wykwalifikowanych techników. Odłącz matrycę o głównego zasilania poprzez odłączenie wtyczki. Usuń trzy śruby z tyłu matrycy, za górną przykrywką. Usuń przykrywką, uważając, by nie zostawić odkręconych śrub ani żadnych innych części w środkumatrycy i postępując bardzo ostrożnie z okablowaniem diody LED. Aby zamknąć, wykonaj powyższe procedury w odwrotnej kolejności, pracując zawsze przy odlączonym zasilaniu Przełączniki DIP i łącznik Łącznik JP11 Łącznik 75 om Wejście wideo Funkcje przełącznika DIP Przełącznik DIP SW1 Łącznik JP11 Łącznik 75 om Wejście wideo W matrycy SM84A/SM164A 8-stopniowa konfiguracja przełącznika dip (SW1): DIP FUNKCJA DIP1,2,3,4 Wybór protokołu do konunikacji z klawiaturą; zob. cześć DIP5 Nieużywany: pozostawić wyłączony DIP6 Nieużywany: pozostawić wyłączony DIP7,8 Jeżeli jest na pozycji WŁĄCZONY, pozwalają matrycy na aktualizację oprogramowania, zob. część 4.8 Jeżeli jest na pozycji WYŁĄCZONY, pozwalają na kontrolę PC: normalnie ustawione na WYŁĄCZONY.

10 Wybór protokołu do komunikacji z klawiaturą Wyłącz matrycę przez odłączenie wtyczki zasilającej Usuń śruby mocujące obudowę i otwórz matryce zgodnie z instrukcjami w części 3.4. Znajdź i ustaw przełączniki dip zgodnie z poniższą tabelą Zamknij obudowę i dokręć śruby Podłącz wtyczkę zasilania, by znowu włączyć matrycę. Uwaga: wszsytkie zmiany w matrycy są widocznie po ponownym uruchomieniu matrycy. Przełącznik DIP Protokół i szybkość transmisji Podłączone klawiatury Macro, bod (*) Macro, bod Macro, 9600 bod Nowe serie kalwiatur: DCJ, DCK, DCTEL, DCBD, DCT, DCIR Macro, 1200 bod Linxs, 9600 bod LInxs, 1200 bod Serie kalwiatur LNXS: LXRPK12, LXRPK23, LXRPK36. WYŁ Przełączniki Videotec, 9600 bod Przełączniki Videotec, 1200 bod Poprzednie wersje klawiatur: SWC4, SWC8, DCMT8 z interfejsem OSM Videotec, 9600 bod OSM Videotec, 1200 bod Poprzednie wersje klawiatur: DCS2, KEYPLUS, SWC16 z interfejsem Videotec SW328, 9600 bod Poprzednie wersje klawiatury: WŁ DCS2 Nieprawidłowe konfiguracje - (*) Konfiguracja domyślna Wprowadzanie obciążenia na linii AUX Aby wprowadzić/odłączyć obciążenie 120 Ohm na linię RS485 AUX, ustaw przełącznik JP11 zgodnie z poniższym rysunkiem: Łącznik JP11 z podłączonym obciążeniem (pozycja A) Łącznik JP11 z odłączonym obciążeniem (pozycja B) Ustawienie 75 Om zakończenia wejścia wideo Możliwe jest usunięcie 75 Om zakończenia wejścia wideo poprzez ustawienie odpowiedniego przełącznika na pozycji B. Przykład: wejście bez obciążenia

11 Wtyki i połączenia Wtyk z tyłu matrycy Z tyłu matrycy SM84A/SM164A znajdują się: 1 x 25-stykowe złącze do łączenia kontaktów alarmowych, kontaktów przekaźnika, wyzwalacza VCR i resetowania zewnętrznych alarmów 4 x złącza RJ11 do podłączenia klawiatur 1 x złącze RJ11 do podłączenia odbiorników telemetrycznych lub multiplekserów 1 wtyczka typu jack do zasilania 1 x 9-stykowe złącze do podłączenia PC 4 złącza wyjścia wideo BNC 8/16 złączy wejścia wideo BNC Matryca SM164A widok od tyłu: Zasilanie Linia AUX Klawiatury Wyjścia wideo Wejścia wideo Konfiguracja DB25-stykowego Styk Połączenie Zastosowanie Wejście alarmu 1 Wejście alarmu 2 Wejście alarmu 3 Wejście alarmu 4 Wejście alarmu 5 Wejście alarmu 6 Wejście alarmu 7 Wejście alarmu 8 Wejście alarmu 9 Wejście alarmu 10 Wejście alarmu 11 Wejście alarmu 12 Wejście alarmu 13 Wejście alarmu 14 Wejście alarmu 15 Wejście alarmu 16 Resetowanie alarmu GND Wyzwalacz VCR GND Normalnie obsługiwane przekaźniki Wspólne przekaźniki Wspólne przekaźniki Wspólne przekaźniki Wspólne przekaźniki Resetowanie alarmu Resetowanie alarmu VCR VCR Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne od 9 do 16 są dostępne tylko w modelu matrycy SM/164A.

12 Połączenia do zarządzania alarmem Zob. tabelę konfiguracji styków dla złącza DB Kontakty alarmowe UWAGA! Nie zasilaj kontaktów alarmowych! Czujniki (lub używany system alarmowy) powinny zapewniać styczność bezprzewodową. Aby odpowiednie zarządzać alarmami, baź ostrożny przy konfiguracji parametrów alarmu na etapie programowania matrycy Kontakt pomocniczy (przekaźnik alarmowy) Matryca SM845A/SM164A może być używana do kontroli kontaktu pomocniczego (przekaźnika), który jest aktywowany w trakcie alarmu, jeżeli została wcześniej odpowiednio skonfigurowany na etapie programowania matrycy. Pomocnicze kontakty przekaźnika są na styku 21 i 22 złącza DB Zewnętrzne resetowanie Impuls resetowania jest widoczny na opadającej albo podnoszącej się krawędzi (która może być ustawiana na etapie programowania matrycy). Styk 17 złącza DB25 jest powiązany z Zewnętrznym Resetowaniem stanu alarmu i uziemienie jest w styku Łączenie matrycy z jednostkami zewnętrznymi Klawiatury kontrolne (Linie klawiatur) Wszystkie klawiatury określone w części 2.2. Urządzenia możliwe do przyłączenia i matryca wideo SM845A/SM164A mogą być podłączone do kabla telefonicznego przy użyciu 4 gniazda RJ11 nazwanych KEYBOARDS. Mogą być połączone bezpośrednio przy użyciu kabla 1,5 mm (dostarczanego z klawiaturami) na krótkich odległościach, lub na dłuższych odległościach, przy użyciu skrzynek naściennych z gniazdem RJ (dostarczanych razem z klawiaturami kontrolnymi). Nie ma to zastosowania do poprzednich serii klawiatur, które wymagały interfejsu komunikacyjnego, ponieważ nie miały RS485 (poza modelem DCS3). Ponadto, serie klawiatur DCTEL i DCBD i LINXS mogą być zasilane przez matrycę. Wszsytkie klawiatury powinny mieć ustawienia szybkości transmisji, które są kompatybilne z ustawieniami matrycy wprowadzonymi na etapie jej programowania. Zob. odpowiednie instrukcje obłsługi klawiatur. Podsumowanie: Rodzaj klawiatury Połączenie Maksymalna odległość DCJ, DCK, DCTEL, DCBD, DCT, Bezpośrednie: RS m DCIR RS485 Zasilanie 700m (1) LXRPK12, LXRPK23, LXRPK36 Bezpośrednie: RS m RS485 i zasilanie Zasilanie 700m DCMT8, SWC4, SWC8, SWC16, Interfejs połączenia: Pętla prądowa 1500m DCS2, KEYPLUS, RS485 Pętla prądowa DCS3 Bezpośrednie: RS485 (1) Wyłącznie klawiatury DCTEL, DCBD RS m

13 Połącz kable telefoniczne zgodnie z diagramem: Łączenie linii KALWIATURY RS 485 MATRYCA Wtyczka RJ 1 Wtyczka R1 2 KLAWIATURY RS485-A RS485-B 12 VDC (1) GND (1) Niebieska Czarna Czerwona Zielona Biała Żółta Zielona Czerwona RS485-A RS485-B 12 VDC GND (1) zasilanie klawiatur z matrycy jest możliwe tylko w przypadku klawiatur DCTEL i DCBD i w seriach klawiatur LXRPK12 i LXROPK23 Linxs, i w każdym przypadku dla odległości 700m Odbiorniki telemetrii (linia AUX) Wszystkie odbiorniki określone w części 2.2. Urządzenia możliwe do przyłączenia i matryce SM845A/SM164A mogą być połączone przez kable telefoniczne przy użyciu gniazda RJ11 nazwanego AUX. Mogą być połączone bezpośrednio przy użyciu kabla 1,5 (dostarczonego przez producenta) na próbę, lub na dłuższy dystans, przy użyciu skrzynek ścienny z wtyczką RJ (dostarczonych przez producenta) i w odniesieniu do następującej tabeli: Matryca RS485 (linia AUX) Połączenie odbiornika MATRYCA Wtyczka RJ 1 Wtyczka R1 2 KLAWIATURY RS485-A RS485-B Biała Żółta Niebieska Czarna RS485-A RS485-B Wszsytkie odbiorniki powinny być ustawione w trybie komunikacyjnym RS485 i z szybkością transmisji, która jest kompatybilna z ustawieniami w matrycy wprowadzonymi na etapi programowania. Zob. odpowiednie instrukcje do dla konfiguracji odbiorników. Istnieją dwa możliwe sposoby opłacenia odbiorników do linii AUX: Odbiorniki w ułożeniu kaskadowym (połączenie dwupunktowe) Odbiorniki w ułożeniu liniowym (połączenie wielopunktowe)

14 Połączenie dwupunktowe Ten rodzaj połączenia pozwala na wykorzystanie linii AUX do kontroli jednego lub więcej odbiorników ułożonych kaskadowo (Połączenie dwupunktowe). Linia AUX matrycy powinna mieć wprowadzoną rezystancje obciążeniową (zob. część 3.4.3). Każdy odbiornik powinien mieć wprowadzoną rezystancje obciążeniową. Każdy odbiornik powinien mieć inny adres od wszystkich pozostałych. Skonfiguruj odbiorniki z protokołem komunikacji RS485 i tą samą szybkością transmisji i protokołem (Videotec lub MACRO) co linia AUX Matrycy. Wewnętrznie, odbiorniki mogą regenerować otrzymany sygnał i ponownie transmitować go wzdłuż nowej linii komunikacyjnej do kolejnego odbiornika. Każdy z trzech odcinków linii (L1, L2, L3) jest uważany za niezależny, i łączy miedzy sobą tylko dwa urządzenia, każde z wprowadzonym obciążeniem, na maksymalną długość 1200 m. Odległość pomiędzy Matrycą a odbiornikiem R3 może dosięgać maks m (1200 pomiędzy linią AUX Matrycy a odbiornikiem R1, 1200 m pomiędzy odbiornikiem R2 i kolejne 1200 m pomiędzy R2 a R3, czyli łącznie 3600 m). NB. W przypadku tego połączenia (dwupunktowego) wadliwość jednego urządzenia spowoduje błędy w innych odbiornikach. Połączenie wielopunktowe Ten typ połączenia pozwala, by linia AUX była użyta do kontroli jednego lub więcej odbiorników ustawionych liniowo (połączenie wielopunktowe). Połącz odbiornik na linii komunikacyjnej RS485 z ta samą szybkością transmisji i protokołem co linia AUX Matrycy (Videotec lub MACRO). Dla każdej linii ważne są następujące obserwacje: tylko jedna linia AUX Matrycy powinna mieć wprowadzone obciążenie (zob. część Wprowadzanie obciążenia na linii AUX) tylko jeden odbiornik (na końcu linii) ma wprowadzone obciążenie. ogólna długość linii nie powinna przekraczać 1200 m. każdy odbiornik powinien mieć inny adres. Odbiorniki R1, R2 nie powinny mieć wprowadzonej rezystancji obciążeniowej. Maksymalna długość linii od końca do końca (od linii AUX matrycy do odbiornika R3) to 1200 m. NB.: Dla omawianych połączeń (wielopunktowych), błąd jednego urządzenia nie będzie wpływał na inne odbiorniki.

15 Multiplekser (linia AUX) Odnośnie do rodzaju użytego Multipleksera, zob. poniższą tabelę połączeń. Matryca (linia AUX) Połączenie Multiplekser Javelin/Hitron RS485 MATRYCA Wtyczka RJ 1 Wtyczka R1 2 KLAWIATURY RS485-A RS485-B Biała Żółta Czarna Zielona RS485-A RS485-B Matryca (linia AUX) Połączenie Multiplekser SP16C Videotec RS485 MATRYCA Wtyczka RJ 1 Wtyczka R1 2 KLAWIATURY RS485-A RS485-B Biała Żółta Czarna Żółta RS485-A RS485-B VCR Impuls wyzwalacza jest widoczny poprzez podnoszenie się i opadanie krawędzi, które może być ustawione na etapie programowania matrycy. Podłącz wejść wideo VCR z wyjściem wideo no4 matrycy (dedykowane wyjście VCR). Dla wyzwalacza VCR odnieś się do poniższej tabeli: Matryca Połączenie VCR MATRYCA DB25 Styk 19-Wyzwalacz Styk 20 Uziemienie GND VCR Styk wyzwalacza Styk uziemienia PC Możliwe jest połączenie PC dla zdalnej kontroli matrycy lub aktualizacji oprogramowania przy użyciu 9- stykowego seryjnego przedłużacza (DB9M DB9F) i podłączenie do gniazda matrycy DB9 ( PC ). Jeżeli protokół Macro, podany w załaczniku, jest użyty możliwa jest całkowita kontrola matrycy i zapisywanie znaczących wydarzeń jeśli to konieczne.

16 4. CECHY OPERACYJNE MATRYCY 4.1. Zarządzanie wejściem wideo Automatyczne sekwencje przełączania Automatyczne sekwencje przełączania to grupy wejść wideo, które są wyświetlane po kolei w odpowiednim porządku i czasie określonym przez operatora. Każda sekwencja przełączania składa się z minimum 1 do maksimum 16 kroków programowych (określonych literami od A do P). Każdy krok opisuje: - wejście do wglądu - czas wglądu od 1 do 300 sekund. Nie ma ograniczeń w programowaniu sekwencji przełączania: wejście może być nawet powtarzane jak zostało to przedstawione na poniższym przykładzie: Krok Wejście Długość Komentarz A 1 2 Wejście 1 jest widoczne prze 2 sekundy B 2 4 Wejście 2 na 4 sekundy C 5 7 Wejście 5 na 7 sekund D -- - Krok D jest ignorowany i pominięty E 2 5 Wejście 2 jest ponownie widoczne przez 5 sekund F-P -- - Jeżeli nie ma kolejnych kroków programowych, automatyczna sekwencja zacznie się ponownie od kroku A Automatyczne sekwencje przełączania dzień noc Dwie różne sekwencje przełączania mogą być określone dla każdego wyjścia. To ułatwia kontrolę infrastruktury w ciągu dnia (kiedy zazwyczaj w obiektach znajduje się personel) i w nocy (kiedy kontrola była lepsza na obwodzie zewnętrznym lub w punktach krytycznych wokół instalacji). W takcie konfiguracji, konieczne jest określenie czasu początku i końca dziennej sekwencji przełączenia: sekwencja nocna będzie uaktywniona dla pozostałych godzin w dobie. Uwaga! Jeżeli sekwencja nocna nie jest wykorzystywana (tylko jedna automatyczna sekwencja przeglądania jest określona na cała dobę), czas początkowy i końcowy dziennej sekwencji powinien by określony jako 00:00 i 23:59. Jeżeli wydaje się, że matryca ma błędy w działaniu może to wynikać z błędu w konfiguracji czasu początku i końca sekwencji dziennej Wybór ręczny Przez klawiaturę operator może bezpośrednio wybrać pożądane wejście, przerywając automatyczną sekwencję. Konkretne wejście wideo jest zawsze wybierane w odniesieniu do aktywnego monitora: jezeli klawiatura jest zatwierdzona do kontroli więcej niż jednego monitora tylko aktywny monitor (ostatni do wyboru) będize zaangażowany w wybór wejścia wideo. Lokalna klawiatura i zdalne klawiatury DCTEL i DCBD mogą być użyte do kontroli wszystkich wyjść. Klawiatury DCJ i DCK mogą być skonfigurowane tak by ograniczać dostęp do ustawiń wyjścia wicdeo dedykowany do każdego operatora, tak by nie dopuścić by nieupoważniony personel obsługiwał wszystkie wyjścia Używanie klawiszów Inc/Dec Klawisze Inv/Dec mogą być użyte do zablokowania automatycznej sekwencji przełączania na jednym wejściu i w tedy gdy to konieczne do wyboru kolejnego/poprzedniego wejścia wideo (po przestawieniu kolejności dla sekwencji przełączania będącej w toku) bez konieczności użycia klawiszy numerycznych do wyboru wejścia.

17 Wyjście wideo dedykowane dla VCR Wyjście wideo nr 4 matryc SM84A i SM164A jest dedykowane dla VCR jeśli jest aktywne. W tym przypadku kontrola kanału VCR podlega jedynie impulsowi wyzwalacza. Wszelkie polecenia, które mogą być wysłane z klawiatury, a dotyczące tego kanału będą zatem ignorowane.

18 4.2. Matryca zapewnia złącze alarmowe DB25, do którego może być dołączone 8/16 (w zależności od modelu SM84A/SM164A) styków alarmowych ( wejście alarmu ), jeden dla każdego wejścia wideo z urządzenia wideo. Kiedy alarm jest aktywowany: - klawiatury zdolne do wyświetlania stanu alarmu mogą aktywować brzęczek alarmowy i mogą również pokazać status alarmu z wyświetlanym komunikatem lub migającą diodą LED (ten rodzaj działania jest okrelony przez charakterystykę i konfigurację poszczególnych klawiatur). - każde wyjście, które jest możliwe do rozpoznania pokazuje sygnał wideo odpowiadający ostatniemu rozpoznanemu alarmowi według czasu; jeżeli wyjście nie daje możliwości rozpoznania stanu alarmu, alarm nie zostanie pokazany na wideo - przekaźnik alarmu będzie zamknięty (kontakt dodatkowy) i w niektórych przypadkach ostrzegawczy brzęczyk będzie aktywowany wewnątrz matrycy, jeżeli jest to umożliwione przez konfigurację kontaktu alarmowego - tekst określający odpowiednie wejście towarzyszy słowo ALARM Status alarmu będzie przechowywany wewnętrznie i będzie przetrzymywany nawet w przypadku tymczasowej przerwy w zasilaniu matrycy. Uwaga! musza być konfigurowane ze szczególna ostrożnością, ponieważ błąd w ustawieniach może spowodować błędy w działaniu, które są trudne do określenia Typy styków alarmowych Każdy poszczególnych kontakt alarmowy może być określony jako: - normalnie otwarty (NO): stan alarmowy jest rozpoznany kiedy styk alarmowy jest krótki i jest obwodowym, by być zwykłym stykiem alarmowym - normalnie zamknięty (NC): stan alarmowy jest rozpoznawany kiedy istnieje przerwa w styku pomiędzy alarmem a zwykłym stykiem alarmowym - nieużywany: styk alarmowy jest ignorowany. Uwaga! Styki, które nie są podłączone do styku alarmowego powinny być skonfigurowane jak NIEUŻYWANE. Zob. poniższy przykład, by zrozumieć funkcjonowanie styku alarmowego: normalnie otwarte: styki są rozłączone od wspólnego styku alarmowego. Kiedy styk jest zamkniety rozpoznany jest alarm nr 3. normalnie zamknięte: styki są podłączone do wspólnego styku alarmowego (styk ). Kiedy połączenie jest otwarte, alarmy 1 i 3 s ą rozpoznawane. Ta konfiguracja może również rozpoznać możliwe przerwy: w kablu łączącym czujnik z matrycą Typy alarmów Sygnał alarmowy może być uważany za CIĄGLY lub IMPULSOWY. Różnica polega na tym jak zachowuje się matryca po przerwaniu sygnału alarmowego. - alarm impulsowy: matryca pozostaje w statusie alarmowym, czekając na zresetowanie (z klawiatury, w sopsób zewnętrzny lub synchronizowany) - alarm ciągły: matryca resetuje się automatycznie i powraca do normalnego działania bez czekania na resetowanie.

19 Resetowanie stanu alarmu Alarm może być resetowany na cztery sposoby: - z klawiatury: operator żąda resetowania stanu alarmu, czasem po wprowadzeniu hasałą do resetowania (jęsli jest wymagane przez klawiaturę DCJ lub DCK; inne klawiatury akceptują polecenie resetowania bez hasła) - z zewnętrz: aktywowane przez styk resetowy w złączu alarmowym -synchronizowane: możliwy jest wybór czasu po jakim alarm resetuje się automatycznie (może to być od 2 sekund do 12 godzin) - automatycznie, jeżeli alarm jest określony jako CIĄGŁY i kończy się Umożliwienie rozpoznania alarmu Każde wyjście wideo może być ustawione do rozpoznawania stanu alarmowego lub nie, w zależności od jego faktycznych wymogów operacyjnych. Wyjścia, które nie podlegają stanowi alarmowemu (każdy styk alarmowy może być skonfigurowany indywidualnie) nie pokazują nic na wideo i jedynie klawiatura będzie w stanie zawiadomić o nadzwyczajnej sytuacji jako może mieć miejsce.

20 4.3. Działania związane z alarmem Dla każdego alarmu określono parę działań, aby w bardziej elastyczny sposób zarządzać alarmem: - działanie mające na celu wyłączenie wideo - działanie mające na celu przestawienie telemetrii Działanie mające na celu wyłączenie wideo W przypadku zaistnienia alarmu, kamera odpowiadająca aktywnemu numerowi alarmu jest zazwyczaj oferowana wszystkim monitorom uaktywnionym do reakcji: kamera 1 odpowiada alarmowi 1, kamera 2 alarmowi 2 itd. Konieczne jest wyłączenie wejść wideo innych od standardowych, możliwe jest zażądanie zróżnicowanego wyłączania korzystając z działania związane z alarmem. Ekran do konfigurowania każdego alarmu pokazuje podsumowanie odpowiednich działań: C04:M02 oznacza, iż w przypadku alarmu 1, kamera 4 jest przekazywana na monitor 2. Zapis C--:M-- oznacza, że operacja przełączania sygnału nie jest używana i oczekiwana jest standardowa operacja Działania mające na celu przestawienie telemetrii Jeżeli kontrola linii telemetrii na linii Aux jest zapewniona, możliwe jest przestawienie pan i tilt lub kopuły na konkretną pozycję ustawienia w przypadku alarmu: R01:P03 oznacza, iż w przypadku alarmu 1,kamera 1typu pan & tilt powraca do zdefiniowanej presetu 3. Zapis R--:P-- oznacza, iż operacja przywracania ustawień telemetrycznych nie jest używana Zmiana działania W menu alarmu naciśnij [ 6 ] aby wejść w zakładkę Działania Naciśnij [1][2][3][4] aby zmienić odpowiednią pozycję. [CLEAR] usuwa ustawienia działania. W takcie modyfikacji dana pozycja miga; naciśnij [INC]/[DEC] aby zmienić wartości i potwierdź wciskając enter, lub wprowadź liczbę bezpośrednio kiedy jest to możliwe (np. naciśnij [3], aby wprowadzić liczbę 3)

Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja)

Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja) Instrukcja obsługi pulpitu operatorskiego DCK (skrócona wersja) Opis urządzenia Pulpit DCK jest profesjonalnym urządzeniem do sterowania systemami CCTV. Umożliwia sterowanie urządzeniami zarządzającymi

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a Seria 400 (R42x, N42x) Wskaźnik Cyfrowy Instrukcja operatora do użycia z wersjami oprogramowania 1.0 i wyżej 1. WSTĘP... 4 WŁAŚCIWOŚCI... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 OPTYMALNE ŚRODOWISKO POPRAWNEGO DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

EH9160CWDG. Mi Mi

EH9160CWDG. Mi Mi Art. EH9160CTDG EH9160CWDG Mi 2349 Mi2349-1 - Instalacja 1. Zamontuj w ścianie uchwyt ścienny 9083 na wysokości około 1,5m od podłogi. 2. Odłącz złącza blokowe z wideomonitora. 3. Wykonaj połączenia zgodnie

Bardziej szczegółowo

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE)

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) Szybki przewodnik instalacji Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl;

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Quick News Sprzedaż. Krótki przewodnik dla sterowania SC 30

Quick News Sprzedaż. Krótki przewodnik dla sterowania SC 30 Quick News Sprzedaż SCHWING GmbH Heerstraße 9 27 44653 Herne, Germany Phone +49 23 25 / 987-0 Fax +49 23 25 / 72922 info@schwing.de www.schwing.de Krótki przewodnik dla sterowania SC 30 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI

dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI Manometr cyfrowy z programowalnymi stykami i wyjściem RS485 1. Diody LED statusu styków 2. Aktualna wartość ciśnienia 3. Przyłacze elektyczne 4. Przyłącze procesowe dv-2ps jest

Bardziej szczegółowo

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH NR REF. 1083/80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie dekodera: 36 48 Vdc Pobór prądu w stanie spoczynku: max 3,0 ma Pobór prądu w czasie pracy: max 30mA Obciążalność styków przekaźnika

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3 Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis, funkcje i specyfikacja 1.1 Opis K3-3 to autonomiczny, czytnik kart

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12 2.11 MODUŁY WYJŚĆ ANALOGOWYCH IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe, rozdzielczość 12 bitów IC200ALG321 4 wyjścia analogowe napięciowe (0 10 VDC), rozdzielczość 12 bitów IC200ALG322 4 wyjścia analogowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KLAWIATUR STERUJĄCYCH DCBD / DCTEL

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KLAWIATUR STERUJĄCYCH DCBD / DCTEL INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KLAWIATUR STERUJĄCYCH DCBD / DCTEL WERSJA 1.0 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 619 e-mail:aat.warszawa@aat.pl;

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna Uwagi wstępne Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD

Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD I N S T R U K C J A I N S T A L A T O R A S C H E M A T Y P O Ł Ą C Z E Ń Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD Strona 1 z 9 1. Konfiguracja systemu 1.1 Schemat ogólny systemu rys. 1 1.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 Strona 1 z 6 4.2 Widok z przodu Ekran 4.3 Lokalizacja elementów sterowania, funkcje i ekrany 1 Zasobnik baterii Zasobnik baterii znajduje się

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 COTAG Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 IN 016PL Montaż Kontroler jest wyposażony w trzy otwory montażowe z tyłu obudowy. Kontroler powinien być zainstalowany wewnątrz strzeżonej części obiektu, to

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy - instrukcja obsługi SEM 05.2006 Str. 1/6 LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Ri-Co informacje techniczne

Ri-Co informacje techniczne Ri-Co informacje techniczne DIODA sygnalizacyjna WEJŚCIA sygnałowe 3-24VAC/DC ZŁĄCZE diagnostyczne WYJŚCIA Sterujące 20mA ZASILANIE 12-24 VAC/DC Ri-Co podłączenie Sterownik należy podłączyć do napędu zgodnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Sterownik źródła zasilania STR-Z01

Sterownik źródła zasilania STR-Z01 Sterownik źródła zasilania STR-Z01 Instrukcja obsługi i instalacji v1.0 1 Instrukcja obsługi sterownika źródła zasilania STR-Z01 Spis treści 1. Parametry urządzenia... 2 2. Zasada działania sterownika...

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-KRM Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania

Bardziej szczegółowo

CONV TEB <-> BIPHASE Konwerter TEB na Bosch Bi-Phase Konwerter Bosch Bi-Phase na TEB

CONV TEB <-> BIPHASE Konwerter TEB na Bosch Bi-Phase Konwerter Bosch Bi-Phase na TEB INSTRUKCJA OBSŁUGI CONV TEB BIPHASE Konwerter TEB na Bosch Bi-Phase Konwerter Bosch Bi-Phase na TEB Konwerter jest urządzeniem mikroprocesorowym, przeznaczonym do integracji urządzeń telewizji przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s

Elpro 10 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH. F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie dodatkowe do 2 do 255s F3=8A F2=8A F1=8A Wył. krańcowy otwierania Wył. krańcowy wspólny Wył. krańcowy zamykania RADIO STOP ZAMKNIJ OTWÓRZ ELEKTROZAMEK LUB PRZEKAŹNIK 12VAC DO OŚWIETLENIA DODATKOWEGO 230V WYJŚCIE 24V max obciążenie

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

www.conrad.pl Tester kabli Voltcraft CT-5, RJ-45, BNC, RJ-11, IEE 1394, USB Nr produktu: 121925 Wersja: 19/08 Strona 1 z 5

www.conrad.pl Tester kabli Voltcraft CT-5, RJ-45, BNC, RJ-11, IEE 1394, USB Nr produktu: 121925 Wersja: 19/08 Strona 1 z 5 Tester kabli Voltcraft CT-5, RJ-45, BNC, RJ-11, IEE 1394, USB Nr produktu: 121925 Wersja: 19/08 Strona 1 z 5 Opis produktu Tester kabli CT- 5 został stworzony do testów sieci i przewodów pomiarowych w

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Działanie sterownika GSM-44 zależy od konfiguracji. 1. Kartę SIM należy aktywować w telefonie komórkowym. Należy ustawić załączanie (logowanie)

Bardziej szczegółowo

ACMR-VR ACMR-P. www.bpt.it. Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14

ACMR-VR ACMR-P. www.bpt.it. Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14 ACMR-VR ACMR-P 24810000 www.bpt.it PL Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14 A ACMR-VR ACMR-P 2 1 2 1 3 123 120 4 21 79 4 3 22 76 Opis urządzenia 1 Wskaźnik stanu 2 Klawiatura 3 Antena 4 Śruba mocująca

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Instrukcja opisuje sposoby podłączania kamer IP oraz metody dodawania kamer IP dla rejestratorów posiadających porty PoE. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524 Model 524 Model 524 jest urządzeniem wielozadaniowym i zależnie od zaprogramowanej funkcji podstawowej urządzenie pracuje jako: licznik sumujący i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny do wyświetlaczy SEM 04.2010 Str. 1/5 MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN W wyświetlaczach LDN protokół MODBUS RTU wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1

Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1 Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1 System CTK-LS1 jest rozbudowanym systemem posiadającym możliwość podpięcia dwóch paneli: 1) PANEL UŻYTKOWNIKA Jest to panel posiadający

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C6

Wyświetlacz funkcyjny C6 Wyświetlacz funkcyjny C6 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak prędkość jazdy,

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym urządzeniem

Bardziej szczegółowo

STHR-6610 Naścienny przetwornik temperatury i wilgotności

STHR-6610 Naścienny przetwornik temperatury i wilgotności STHR-6610 Naścienny przetwornik temperatury i wilgotności AN-STHR-6610v1_01 Data aktualizacji: 05/2011r. 05/2011 AN-STHR-6610v1_01 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI CZYTNIKA KART ZBLIŻENIOWYCH - AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA DO MARKIZ I ROLET REMC0 MODEL TDS GOLD INSTRUKCJA POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE Podłączenie centralki mogą wykonywać jedynie przeszkoleni instalatorzy a instalacja musi odbywać się

Bardziej szczegółowo

EV3 X21 instrukcja uproszczona

EV3 X21 instrukcja uproszczona EV3 X21 instrukcja uproszczona Sterownik zastosowany w chillerach: -B2000/B/2.0 -B2000/B/3.0 -B2000/B/4.0/WRT - B300/B/5.5 -Piccolo 1. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 2. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 2.1 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

PDR-KBD. Pulpit Sterujący SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Informacje o tej instrukcji

PDR-KBD. Pulpit Sterujący SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Informacje o tej instrukcji SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI PDR-KBD Pulpit Sterujący Informacje o tej instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji pulpitu zapoznaj się wnikliwie z niniejszą instrukcją. Zachowaj ją w bezpiecznym

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

APARAT TELEFONICZNY. Derby100B. Instrukcja obsługi

APARAT TELEFONICZNY. Derby100B. Instrukcja obsługi APARAT TELEFONICZNY Derby00B Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI. FUNKCJE APARATU.... PODŁĄCZENIE APARATU.... USTAWIANIE ODPOWIEDNIEGO TRYBU WYBIERANIA NUMERU.. 4. MONTAŻ APARATU NA ŚCIANIE... 5. USTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

Sterownik napędów 4AC

Sterownik napędów 4AC Instrukcja instalacji Sterownik napędów 4AC Sterownik do montażu natynkowego Sterownik do montażu na szynie DIN ref. 1860049 ref. 1860081 Przed wykonaniem instalacji urządzenia prosimy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy. Nr produktu

Sterownik czasowy. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Video Serwer ACD-2100 Ver. 070206 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA ACD-2100 Zasilacz sieciowy (Opcjonalnie) CD produktu Blok złączy i wkręty Karta gwarancyjna 1.2 OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Zarejestruj produkt i uzyskaj pomoc na stronie www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłącz 2 Zainstaluj 3 Korzystaj Zawartość opakowania Stacja bazowa LUB Słuchawka

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść cyfrowy moduł wejść/wyjść W systemie automatyki DDC4000 zadaniem modułów wejść/wyjść z 32 cyfrowymi wejściami lub wyjściami jest odbieranie binarnych sygnałów i aktywowanie binarnych funkcji sterujących.

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica.

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi www.nelectrica.com strona 1 Spis Treści 1. Informacje ogólne 2. Instalacja 2.1 Panel przedni... 5 2.2 Panel tylny... 6 2.3 Schemat podłączenia...

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

Konwerter DAN485-MDIP

Konwerter DAN485-MDIP Konwerter DAN485-MDIP KONWERTER DAN485-MDIP służy do zamiany standardu komunikacyjnego z RS232 na RS485 (lub RS422). Dzięki niemu możliwe jest transmitowanie danych na większe odległości (do 1200m) niż

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OTWIERANIE I SPRAWDZANIE OPAKOWANIA ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA OTWIERANIE OPAKOWANIA SPRAWDZANIE OZNACZEŃ

SPIS TREŚCI 1. OTWIERANIE I SPRAWDZANIE OPAKOWANIA ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA OTWIERANIE OPAKOWANIA SPRAWDZANIE OZNACZEŃ INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. OTWIERANIE I SPRAWDZANIE OPAKOWANIA...5 1.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA...5 1.2 OTWIERANIE OPAKOWANIA...5 1.3 SPRAWDZANIE OZNACZEŃ...5 1.4 OZNACZENIA...5 2. OPIS...6 2.1 SPECYFIKACJA...6

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

TESTER KABLI Do sprawdzania kabli: UTP, STP, koncentrycznych i modularnych

TESTER KABLI Do sprawdzania kabli: UTP, STP, koncentrycznych i modularnych TESTER KABLI Do sprawdzania kabli: UTP, STP, koncentrycznych i modularnych PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Spis treści: Model Strona 256550 LANtest (tylko jednostka główna) oraz 256551 LANtest Kit (zestaw zawierający

Bardziej szczegółowo

Kamera. Nr produktu

Kamera. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera Nr produktu 000401987 Strona 1 z 7 Instrukcja obsługi Opis kamery 1. LCD 2,5 cala 2. Slot USB i HDMI 3. Przycisk wł./wył. ze wskaźnikiem stanu naładowania (czerwony) 4. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo