PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji elektrycznej budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Sierakowicach przy ul.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji elektrycznej budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Sierakowicach przy ul."

Transkrypt

1 Biuro Studiów i Projektów ELPO Gliwice, ul. Gwiazdy Polarnej 16/10 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont instalacji elektrycznej budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Sierakowicach przy ul. Wiejskiej 1 ADRES INWESTYCJI : Sierakowice, ul. Wiejska INWESTOR : Szkoła Podstawowa w Sierakowicach ADRES INWESTORA : ul. Wiejska 1, Sierakowice WYKONAWCA ROBÓT : ADRES WYKONAWCY : BRANA : elektryczna SPORZDZIŁ KALKULACJE : gr in. Jacek Maka SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : DATA OPRACOWANIA : grudzie 2009r. Stawka roboczogodziny : Pozio cen : NARZUTY Koszty porednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Ogółe warto kosztorysowa robót : zł Słownie: Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu: Cennik ateriałów wg cen dostawców i rozporzdzenia MRRiB z dnia 26 wrzenia 2000r. Cennik sprztu wg rozporzdzenia MRRiB z dnia 26 wrzenia 2000r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania grudzie 2009r. Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

2 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa J Ilo Cena jedn. Warto 1. robocizna r-g RAZEM Słownie: Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

3 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa J Ilo 1. złczki do rur szt złcza kontrolne szt Zabezpieczenie tablic, rozdzielnic elektrycznych przed wtargnicie lub dotknicie szt osób uczestniczcych w procesie budowlany, ale nie bdcych wykwalifikowanyi elektroonterai z aktualnyi uprawnieniai SEP. 4. wyłczniki nadprdowe CLS6-C63/3 szt wyłczniki nadprdowe CLS6-C25/3 szt wykucie wnki w cegle pod tablice wsporniki cienne do bednarki szt wazelina techniczna kg uchwyty szt TRIO 2x49W OPAL 2xT5 49W IP40 AW - kopletna szt TRIO 2x49W OPAL 2xT5 49W IP40 - kopletna szt TRIO 2x28W OPAL 2xT5 28W IP40 AW - kopletna szt TRIO 2x28W OPAL 2xT5 28W IP40 - kopletna szt TRIO 2x14W OPAL 2xT5 14W IP40 - kopletna szt taa uzieiajca OBO szt taa izolacyjna Denso ruby stalowe z nakrtkai i podkładkai kg sznur azbestowy pleciony suchy r. 10 kg Stosowanie rozdzielaczy elektrycznych przystosowanych do warunków panujcych na szt terenie budowy. Nie wolno stosowa rozdzielaczy do zastosowa doowych i "saoróbek" 20. Stosowanie fabrycznych osłon do puszek kocowych, rozgał nych przed tynkowanie. szt SRN 258 PA EVG 2xT8 58W IP20 - kopletna szt SRN 236 PA EVG 2xT8 36W IP20 - kopletna szt SR 158-A 1xT8 58W IP20 - kopletna szt spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40 kg rury winidurowe rozłczniki FRX A + WW szt Rozkładanie i składanie drabin, rusztowa, podestów posiadajcych wane certyfikaty. szt rozdzielnica RKK typ BF-U-3/72-P z wyposaenie szt rozdzielnica RG typ BF-U-4/96-P z wyposaenie (szkoła) szt rozdzielnica RG typ BF-U-4/96-P z wyposaenie (przedszkole) szt rozdzielnica R3 typ BF-U-3/72-P z wyposaenie szt rozdzielnica R2 typ BF-U-4/96-P z wyposaenie szt rozdzielnica R1 typ BF-U-4/96-P z wyposaenie szt puszki izolacyjne podtynkowe szt przycisk w obudowie ppo ST22 SPAMEL szt Przy zianie producenta opraw naley uwzgldni koszty wykonania ponownych oblicze szt natenia owietlenia dla tych poieszcze, w których dokonano zian, przez pro- jektanta odpowiedzialnego za projekt. 37. przewód kabelkowy YDYo 5x przewód kabelkowy LgY przewody kabelkowe YDYo 5x przewody kabelkowe YDYo 5x2, przewody kabelkowe YDYo 4x1, przewody kabelkowe YDYo 3x2, przewody kabelkowe YDYo 3x1, przewody kabelkowe LgYo przewody kabelkowe LgYo przewody kabelkowe LgY przewody HDGs 2x1, prty stalowe ocynkowane Poiary obcie wszystkich WLZ-tów przy ax. obcieniu prdowy. szt piasek do betonów zwykłych Opracowanie dokuentacji powykonawczej instalacji elektrycznych. szt Opłaty za wyłczenie i dopuszczenie RE szt opaski kablowe OKi szt Ochrona - osłonicie, zabezpieczenie tablic, rozdzielnic, opraw, osprztu elektrycznego szt przed robotai budowlanyi (alarskii). Sao ycie bez zabezpiecze nie jest dopuszczalne. 55. MULTIPLA 1xT8 18W IP65 - kopletna szt łczniki instalacyjne wiecznikowe 10A 230V p/t szt łczniki instalacyjne schodowe 10A 230V p/t szt łczniki instalacyjne 1-biegunowe 10A 230V p/t szt łczniki instalacyjne 1-biegunowe 10A 230V n/t schodowe podwietlane szt łczniki instalacyjne 1-biegunowe 10A 230V n/t podwietlane szt łczniki instalacyjne "wiatło" 10A 230V p/t szt lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny d kołki rozporowe plastykowe szt kierunkowa Monitor 2 - kopletna szt kierunkowa Monitor 1 - kopletna szt gniazdo w obudowie 3 faz. 400V 16A szt gniazdo podtynkowe 2P+Z 16A szt Cena jedn. Warto Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

4 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa J Ilo 68. gniazdo natynkowe 2P+Z 16A szt czujnik zierzchowy szt CO x58W IP65 - kopletna szt CO x36W IP65 - kopletna szt ceent portlandzki zwykły bez dodatków 35 t blok dwóch gniazd podtynkowych w race podwójnej [2x 2P+Z] 16A kopletne szt blok dwóch gniazd podtynkowych w race podwójnej [2x 2P+Z] 16A IP44 kopletne szt blok dwóch gniazd natynkowych w race podwójnej [2x 2P+Z] 16A kopletne szt benzyna do ekstrakcji d bednarka ocynkowana 30x ateriały poocnicze zł Słownie: Cena jedn. RAZEM Warto Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

5 ZESTAWIENIE SPRZTU Lp. Nazwa J Ilo Cena jedn. Warto 1. uraw saochodowy 4 t -g wibrołot -g spawarka -g saochód dostawczy 0.9 t -g przyczepa do przewoenia kabli do 4t -g cignik kołowy kw (75-85 KM) -g RAZEM Słownie: Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

6 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Wewntrzne instalacje elektryczne szkoły. CPV , CPV , CPV , , CPV , CPV , CPV , SPECYFIKACJA pkt. 2 1 d.1 WYCENA WŁASNA 2 KNR 4-03 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d Wykucie wnki pod tablic rozdzielcz (RG,R1,R2,R3 i RKK). 5 szt RAZEM Rczne przygotowanie zaprawy ceentowej RAZEM Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o asie do 20 kg wraz z konstrukcj ocowan do podłoa przez zabetonowanie - rozdzielica p/t RG wyposaona wg wi- doków i scheatów Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o asie do 20 kg wraz z konstrukcj ocowan do podłoa przez zabetonowanie - rozdzielica p/t R1 wyposaona wg wi- doków i scheatów Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o asie do 20 kg wraz z konstrukcj ocowan do podłoa przez zabetonowanie - rozdzielica p/t R2 wyposaona wg wi- doków i scheatów Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o asie do 20 kg wraz z konstrukcj ocowan do podłoa przez zabetonowanie - rozdzielica p/t RKK wyposaona wg widoków i scheatów Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o asie do 20 kg wraz z konstrukcj ocowan do podłoa przez zabetonowanie - rozdzielica p/t R3 wyposaona wg wi- doków i scheatów Rozłcznik izolacyjny 3-biegunowy w rozdzielnicach z wyzwalacze: FRX A + WW Wyłcznik nadprdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach - tablica TL CLS6-C63/ Wyłcznik nadprdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach - tablica TL CLS6-C25/ Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle RAZEM Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie RAZEM Zaprawianie bruzd - rczne przygotowanie zaprawy ceentowej RAZEM Zaprawianie bruzd o szerokoci do RAZEM Zaprawianie bruzd o szerokoci do RAZEM Przewody kabelkowe o łczny przekroju ył do układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie YDYo 3x1, RAZEM Przewody kabelkowe o łczny przekroju ył do układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie YDYo 4x1, szt Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

7 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM KNNR 5 Przewody kabelkowe o łczny przekroju ył do układane w listwach d i kanałach elektroinstalacyjnych YDYo 3x2,52 (istn. sala kop.) RAZEM KNNR 5 Przewody kabelkowe o łczny przekroju ył do układane p.t. w gotowych d bruzdach w podłou inny ni betonowe YDYo 3x2, RAZEM KNNR 5 Przewody kabelkowe o łczny przekroju ył do układane p.t. w gotowych d bruzdach w podłou inny ni betonowe YDYo 5x2, RAZEM KNNR 5 Przewody kabelkowe o łczny przekroju ył do 30 2 układane p.t. w gotowych d bruzdach w podłou inny ni betonowe YDYo 5x RAZEM KNNR 5 Przewody kabelkowe o łczny przekroju ył do 30 2 układane p.t. w gotowych d bruzdach w podłou inny ni betonowe LgY RAZEM KNNR 5 Przewody kabelkowe o łczny przekroju ył do 30 2 układane p.t. w gotowych d bruzdach w podłou inny ni betonowe LgYo RAZEM KNNR 5 Przewody kabelkowe o łczny przekroju ył do układane p.t. w gotowych d bruzdach w podłou inny ni betonowe HDGs 2x1, RAZEM KNR 5-10 Układanie kabli jednoyłowych o asie do 0.5 kg/ na nap. znaionowe poni- d ej 110 kv w budynkach, budowlach lub na estakadach z ocowanie: przewód LgY252 - analogia KNR 5-10 d Układanie kabli wieloyłowych o asie do 1.0 kg/ na nap. znaionowe poni- ej 110 kv w budynkach, budowlach lub na estakadach z ocowanie: YDY 5x102 - analogia PRZEWÓD Przewód elektroenergetyczny typu YDYo 5x102 d PRZEWÓD Przewód elektroenergetyczny typu LgY 252 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM Przebijanie otworów r. 25 o długoci do 30 c w cianach lub stropach z otw. betonu SPECYFIKACJA ST 00.00/E pkt otw RAZEM Przygotowanie podłoa pod osprzt instalacyjny ocowany na zaprawie ceentowej lub gipsowej - wykonanie lepych otworów w podłou ceglany RAZEM Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o r.do 60 głbokie RAZEM Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o r.do RAZEM Monta głównego wyłcznika prdu - przycisk ST22 SPAMEL Aparaty elektryczne o asie do 2.5 kg - czujnik zierzchowy Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykie ochronny podtynkowe 2-biegunowe 2P+Z 16A Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

8 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 36 KNNR 5 Układ dwóch gniazd podtynkowych w race podwójnej [2x 2P+Z] 16A kopletne d RAZEM KNNR 5 Układ dwóch gniazd natynkowych w race podwójnej [2x 2P+Z] 16A kopletne d RAZEM KNNR 5 Gniazdo w obudowie 3 faz. 400V 16A d KNNR 5 Podłczanie istniejcych wentylatorów łazienkowych d KNNR 5 Podłczanie istniejcej centralki alarowej d KNNR 5 Podłczanie istniejcej "wo nej" d KNNR 5 Łczniki instalacyjne w wersji "wiatło" 10A 230V p/t d RAZEM KNNR 5 Łczniki instalacyjne 1-biegunowe 10A 230V p/t d RAZEM KNNR 5 Łczniki instalacyjne schodowe 10A 230V p/t d RAZEM KNNR 5 Łczniki instalacyjne 1-biegunowe 10A 230V n/t podwietlane d KNNR 5 Osadzenie w podłou kołków plastikowych rozporowych SPECYFIKACJA ST d /E pkt RAZEM KNNR 5 Oprawy owietleniowe przykrcane - wietlówkowa ES-SYSTEM oprawa SRN d PA EVG 2xT8 58W IP20 - kopletna RAZEM KNNR 5 Oprawy owietleniowe przykrcane - wietlówkowa ES-SYSTEM oprawa SRN d PA EVG 2xT8 36W IP20 - kopletna RAZEM KNNR 5 Oprawy owietleniowe przykrcane - wietlówkowa ES-SYSTEM oprawa SR d A 1xT8 58W IP20 - kopletna RAZEM KNNR 5 Oprawy owietleniowe przykrcane - wietlówkowa ES-SYSTEM oprawa TRIO d x14W OPAL 2xT5 14W IP40 - kopletna KNNR 5 Oprawy owietleniowe przykrcane - wietlówkowa ES-SYSTEM oprawa TRIO d x28W OPAL 2xT5 28W IP40 - kopletna RAZEM KNNR 5 Oprawy owietleniowe przykrcane - wietlówkowa ES-SYSTEM oprawa TRIO d x28W OPAL 2xT5 28W IP40 awaryjna - kopletna RAZEM KNNR 5 Oprawy owietleniowe przykrcane - wietlówkowa ES-SYSTEM oprawa TRIO d x49W OPAL 2xT5 49W IP40 - kopletna RAZEM Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

9 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 54 KNNR 5 Oprawy owietleniowe przykrcane - wietlówkowa ES-SYSTEM oprawa TRIO d x49W OPAL 2xT5 49W IP40 awaryjna - kopletna RAZEM KNNR 5 Oprawy owietleniowe przykrcane - wietlówkowa ES-SYSTEM oprawa CO1 d x36W IP65- kopletna KNNR 5 Oprawy owietleniowe przykrcane - wietlówkowa ES-SYSTEM oprawa CO1 d x58W IP65- kopletna RAZEM KNNR 5 Oprawy owietleniowe przykrcane - wietlówkowa ES-SYSTEM oprawa MUL- d TIPLA 1xT8 18W IP65 - kopletna KNNR 5 Oprawy owietleniowe przykrcane - wietlówkowa ES-SYSTEM oprawa kierunkowa d Monitor 1 - kopletna RAZEM KNNR 5 Oprawy owietleniowe przykrcane - wietlówkowa ES-SYSTEM oprawa kierunkowa d Monitor 2 - kopletna RAZEM KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-yłowy odc. d odc KNNR 5 Sprawdzenie i poiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napicia poiar d SPECYFIKACJA ST 00.00/E pkt poiar RAZEM KNNR 5 Sprawdzenie i poiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napicia poiar d SPECYFIKACJA ST 00.00/E pkt. 2 7 poiar RAZEM KNNR 5 Sprawdzenie saoczynnego wyłczania zasilania działanie wyłcznika rónicowoprdowego prób. d (pierwsza próba) SPECYFIKACJA ST 00.00/E pkt prób RAZEM KNNR 5 Sprawdzenie saoczynnego wyłczania zasilania działanie wyłcznika rónicowoprdowego prób. d (nastpna próba) SPECYFIKACJA ST 00.00/E pkt prób RAZEM KNNR 5 Badania i poiary instalacji skutecznoci ochrony przeciwporaeniowej (pierwszy d poiar) SPECYFIKACJA ST 00.00/E pkt RAZEM KNNR-W 9 Poiar natenia owietlenia wntrz na wyznaczonych punktach poiarowych punkt d płaszczyzny roboczej - poiar pierwszy 20 punkt RAZEM Wewntrzne instalacje elektryczne przedszkola. CPV , CPV , CPV , , CPV , CPV , CPV , SPECYFIKACJA pkt WYCENA Wykucie wnki pod tablic rozdzielcz (RG). szt d.2 WŁASNA 1 szt KNR 4-03 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d Rczne przygotowanie zaprawy ceentowej RAZEM Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o asie do 20 kg wraz z konstrukcj ocowan do podłoa przez zabetonowanie - rozdzielica p/t RG wyposaona wg wi- doków i scheatów Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle RAZEM Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

10 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM KNNR 5 Zaprawianie bruzd - rczne przygotowanie zaprawy ceentowej 3 d KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokoci do 50 d RAZEM KNNR 5 Rury winidurowe o r.do 20 układane n.t. na betonie d RAZEM KNNR 5 Przewody kabelkowe o łczny przekroju ył do układane p.t. w gotowych d bruzdach w betonie YDYo 3x1, RAZEM KNNR 5 Przewody kabelkowe o łczny przekroju ył do układane p.t. w gotowych d bruzdach w betonie YDYo 4x1, RAZEM KNNR 5 Przewody kabelkowe o łczny przekroju ył do wcigane do rur d YDYo 4x1, RAZEM KNNR 5 Przewody kabelkowe o łczny przekroju ył do układane p.t. w gotowych d bruzdach w podłou inny ni betonowe YDYo 3x2, RAZEM KNNR 5 Przewody kabelkowe o łczny przekroju ył do układane n.t. na betonie d LgYo RAZEM KNNR 5 Przewody kabelkowe o łczny przekroju ył do 30 2 układane p.t. w gotowych d bruzdach w podłou inny ni betonowe LgY RAZEM KNR 5-10 Układanie kabli wieloyłowych o asie do 1.0 kg/ na nap. znaionowe poni- d ej 110 kv w budynkach, budowlach lub na estakadach z ocowanie YDY 5x102 - analogia PRZEWÓD Przewód elektroenergetyczny typu YDYo 5x102 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d RAZEM RAZEM Przebijanie otworów r. 25 o długoci do 30 c w cianach lub stropach z otw. betonu SPECYFIKACJA ST 00.00/E pkt otw RAZEM Przygotowanie podłoa pod osprzt instalacyjny ocowany na zaprawie ceentowej lub gipsowej - wykonanie lepych otworów w podłou ceglany RAZEM Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o r.do 60 głbokie RAZEM Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o r.do RAZEM Aparaty elektryczne o asie do 2.5 kg - czujnik zierzchowy Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykie ochronny podtynkowe 2-biegunowe 2P+Z 16A Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykie ochronny natynkowe 2-biegunowe 2P+Z 16A Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

11 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 90 KNNR 5 Układ dwóch gniazd podtynkowych w race podwójnej [2x 2P+Z] 16A IP44 d kopletne RAZEM KNNR 5 Układ dwóch gniazd podtynkowych w race podwójnej [2x 2P+Z] 16A kopletne d RAZEM KNNR 5 Podłczanie istniejcych wentylatorów łazienkowych d KNNR 5 Podłczanie istniejcego dzwonka d KNNR 5 Łczniki instalacyjne w wersji "wiatło" 10A 230V p/t d KNNR 5 Łczniki instalacyjne 1-biegunowe 10A 230V p/t d RAZEM KNNR 5 Łczniki instalacyjne wiecznikowe 10A 230V p/t d KNNR 5 Łczniki instalacyjne schodowe 10A 230V p/t d KNNR 5 Łczniki instalacyjne 1-biegunowe 10A 230V n/t podwietlane d RAZEM KNNR 5 Łczniki instalacyjne 1-biegunowe 10A 230V n/t schodowe podwietlane d RAZEM KNNR 5 Osadzenie w podłou kołków plastikowych rozporowych d RAZEM KNNR 5 Oprawy owietleniowe przykrcane - wietlówkowa ES-SYSTEM oprawa SRN d PA EVG 2xT8 58W IP20 - kopletna KNNR 5 Oprawy owietleniowe przykrcane - wietlówkowa ES-SYSTEM oprawa TRIO d x14W OPAL 2xT5 14W IP40 - kopletna KNNR 5 Oprawy owietleniowe przykrcane - wietlówkowa ES-SYSTEM oprawa TRIO d x28W OPAL 2xT5 28W IP40 - kopletna RAZEM KNNR 5 Oprawy owietleniowe przykrcane - wietlówkowa ES-SYSTEM oprawa TRIO d x28W OPAL 2xT5 28W IP40 awaryjna - kopletna RAZEM KNNR 5 Oprawy owietleniowe przykrcane - wietlówkowa ES-SYSTEM oprawa TRIO d x49W OPAL 2xT5 49W IP40 - kopletna KNNR 5 Oprawy owietleniowe przykrcane - wietlówkowa ES-SYSTEM oprawa CO1 d x36W IP65- kopletna RAZEM KNNR 5 Oprawy owietleniowe przykrcane - wietlówkowa ES-SYSTEM oprawa CO1 d x58W IP65- kopletna RAZEM Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

12 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 108 KNNR 5 Oprawy owietleniowe przykrcane - wietlówkowa ES-SYSTEM oprawa MUL- d TIPLA 1xT8 18W IP65 - kopletna KNNR 5 Oprawy owietleniowe przykrcane - wietlówkowa ES-SYSTEM oprawa kierunkowa d Monitor 1 - kopletna RAZEM KNNR 5 Oprawy owietleniowe przykrcane - wietlówkowa ES-SYSTEM oprawa kierunkowa d Monitor 2 - kopletna KNNR 5 Uchwyty uzieiajce skrcane na rurach o r.do 30 d RAZEM KNNR 5 Przewody uzieiajce i wyrównawcze w budynkach ocowane na wspornikach d do ciany RAZEM KNNR 5 Monta uzioów pozioych w wykopie o głbokoci do 0.6 ; kat.gruntu III d (bednarka 30x4) RAZEM KNNR 5 Mechaniczne pogranie uzioów pionowych prtowych w gruncie kat.iii d RAZEM KNNR 5 Łczenie przewodów instalacji odgroowej lub przewodów wyrównawczych z d bednarki o przekroju do w wykopie KNNR 5 Badania i poiary instalacji uzieiajcej (pierwszy poiar) d KNNR 5 Sprawdzenie i poiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napicia poiar d poiar RAZEM KNNR 5 Sprawdzenie i poiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napicia poiar d poiar KNNR 5 Sprawdzenie saoczynnego wyłczania zasilania działanie wyłcznika rónicowoprdowego prób. d (pierwsza próba) 4 prób RAZEM KNNR 5 Sprawdzenie saoczynnego wyłczania zasilania działanie wyłcznika rónicowoprdowego prób. d (nastpna próba) 4 prób RAZEM KNNR 5 Badania i poiary instalacji skutecznoci ochrony przeciwporaeniowej (pierwszy d poiar) RAZEM Roboty tyczasowe i prace towarzyszce SPECYFIKACJA ST 00.00/E pkt WYCENA Zabezpieczenie tablic, rozdzielnic elektrycznych przed wtargnicie lub dotknicie osób uczestniczcych w procesie budowlany, ale nie bdcych wy- kwalifikowanyi elektroonterai z aktualnyi uprawnieniai SEP WYCENA 124 WYCENA 125 WYCENA Rozkładanie i składanie drabin, rusztowa, podestów posiadajcych wane certyfikaty Stosowanie fabrycznych osłon do puszek kocowych, rozgał nych przed tynkowanie Ochrona - osłonicie, zabezpieczenie tablic, rozdzielnic, opraw, osprztu elektrycznego przed robotai budowlanyi (alarskii). Sao ycie bez zabez- piecze nie jest dopuszczalne Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

13 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 126 WYCENA Stosowanie rozdzielaczy elektrycznych przystosowanych do warunków panujcych na terenie budowy. Nie wolno stosowa rozdzielaczy do zastosowa do- owych i "saoróbek" WYCENA 128 WYCENA 129 WYCENA Opracowanie dokuentacji powykonawczej instalacji elektrycznych Opłaty za wyłczenie i dopuszczenie VDP S.A Poiary obcie wszystkich WLZ-tów przy ax. obcieniu prdowy WYCENA Przy zianie producenta opraw naley uwzgldni koszty wykonania ponownych oblicze natenia owietlenia dla tych poieszcze, w których dokona- no zian, przez projektanta odpowiedzialnego za projekt Roboty deontaowe 131 KNNR 9 d Deonta skrzynek i rozdzielni skrzynkowych kg szt 132 KNNR 9 d KNNR 9 d KNNR 9 d KNNR 9 d KNNR 9 d KNNR 5 d szt RAZEM Deonta nieuszczelnionego łcznika podtynkowego, natynkowego RAZEM Deonta gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych RAZEM Deonta gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 biegunowych Deonta opraw owietleniowych arowych RAZEM Deonta opraw owietleniowych wietlówkowych-belka ontaowa RAZEM Deonta i ponowny onta opraw owietleniowych wietlówkowych RAZEM Nora PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45314320-0 Instalowanie okablowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja wewnętrznych linii zasilających i instalacji elektrycznych administracyjnych

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja wewnętrznych linii zasilających i instalacji elektrycznych administracyjnych PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych 45317300-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa en-em Projekt, projektowanie architektoniczne - Norbert Sawicki ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowlano-wykonawczy odbudowy Zamku w Stopnicy\Sieć RTV/SAT

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11.

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. Inwestor: ASP Katowice ul. Raciborska 37 40-074 Katowice Wykonawca: Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. CPV: 45311100-1, 45311200-2, 45315500-3, 45315600-4, 45315700-5, 45317200-4, 45317300-5. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 14.08.2012. Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 14.08.2012. Stawka roboczogodziny : ELZIT SP. Z O.O. UL. BUDOWLANYCH 4C 84-200 WEJHERO- WO PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana elektroenergetycznych linii kablowych SN 15kV poiędzy stacjai PG-1, MW, WO, WŁ w kapusie Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

20-882 Lublin ul. Organowa 11/19. Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe Instalacji i Urządzeń Elektrycznych EL-PRO

20-882 Lublin ul. Organowa 11/19. Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe Instalacji i Urządzeń Elektrycznych EL-PRO Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe Instalacji i Urządzeń Elektrycznych EL-PRO 20-882 Lublin ul. Organowa 11/19 Uowa nr 56/2012 PRZEDMIAR ROBÓT SIEĆ STRUKTURALNA I TELEFONICZNA Z CCTV W BUD. LUW W LUBLINIE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ELEKTRYCZNY

KOSZTORYS ELEKTRYCZNY KOSZTORYS ELEKTRYCZNY Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Ilość Cena jedn. Wartość 1 WĘZEŁ CIEPLNY 1.1 ZASILENIE WĘZŁA 1 d.1.1 KNNR 5 0114-08 Przepusty rurowe hermetyczne w ścianie z rur o śr.do 36 mm szt. 1

Bardziej szczegółowo

KosztBud 15-756 Białystok ul. Swobofna 58/24 tel./fax 85 654 38 44; 506 110 199 Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania,

Bardziej szczegółowo

Serwerownia - instalacje elektryczne

Serwerownia - instalacje elektryczne Serwerownia - instalacje elektryczne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systeów alarowych 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 45312200-9

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU KONTRASTY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU U

PRZEBUDOWA BUDYNKU KONTRASTY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU U generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 NIP 851 1 1 9 21 05 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 695426810 E atelier_xxi@wp.pl Część

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Instalacje elektryczne wewnętrzne

Przedmiar. Instalacje elektryczne wewnętrzne Przedmiar Instalacje elektryczne wewnętrzne Data: 2009-01-18 Budowa: Kraków Al. 29-go Listopada Kody CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Obiekt: Sale audytoryjne Zamawiający: Akademia

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZED- SZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BUDYNEK "A" PRZY ULICY CHO- CIMSKIEJ 17 NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY MONTAŻU DEPOZYTORÓW KLUCZY I SYSTEMU MASTER KEY

KOSZTORYS NAKŁADCZY MONTAŻU DEPOZYTORÓW KLUCZY I SYSTEMU MASTER KEY NAKŁADCZY MONTAŻU DEPOZYTORÓW KLUCZY I SYSTEMU MASTER KEY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 51212000-1 Usługi instalowania urządzeń do rejestrowania obecności 45311100-1 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach. Nazwa zadania: Inwestor:

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach. Nazwa zadania: Inwestor: Załącznik Nr 2 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zadania: Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach Inwestor: Zespół Szkół w Dziaduszycach Dziaduszyce

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów BPBM BIMOR Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 67/68, 70-382 Szczecin

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów BPBM BIMOR Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 67/68, 70-382 Szczecin Biuro Projektów BPBM BIMOR Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 67/68, 70-382 Szczecin PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne i słaboprądowe wewnętrzne

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne i słaboprądowe wewnętrzne Przedmiar robót Data: 2008-10-30 Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym w Tychach przy ul. Grota Roweckiego na działce nr 526/13 Zamawiający: Tyskie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO - SOCJALNĄ

BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO - SOCJALNĄ Niniejszy kosztorys jest integralną częścią Projektu Wykonawczego i nie może być bez niego rozpatrywany Podstawa prawna : Dziennik Ustaw Nr130, Poz.1389 z 2004r. Przedmiar robót BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNO

Bardziej szczegółowo

EL-INWEST RADZISZEWSKI PIOTR 96-321 Musuły ul. Pogodna 1

EL-INWEST RADZISZEWSKI PIOTR 96-321 Musuły ul. Pogodna 1 EL-INWEST RADZISZEWSKI PIOTR 96-321 Musuły ul. Pogodna 1 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45316110-9 Słupy i oprawy oświetleniowe 45315700-5 Rozdzielnice wolnostojące 45231400-8

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KSP 1.1 KSP( okablowanie strukturalne, okablowanie do KD, CCTV, elektryka) 1.1.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KSP 1.1 KSP( okablowanie strukturalne, okablowanie do KD, CCTV, elektryka) 1.1. Monitoring iasta Warszawy Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze KSP KSP( okablowanie strukturalne, okablowanie do KD, CCTV, elektryka). Okablowanie i trasy kablowe d.. KNNR 00-0 KNNR d.. 00-0

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Walkiewicz DATA OPRACOWANIA : 10.07.2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Walkiewicz DATA OPRACOWANIA : 10.07.2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLIGII ADRES INWESTYCJI : OLSZTYN UL.. OCZAPOWSKIEGO 7 INWESTOR : UNIWERSYSTET WARMIŃSKO MAZURSKI BRANśA : TELETECHNICZNA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX'

PRZEDMIAR ROBÓT MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX' BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX' MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. S.P. "Inwestprojekt Świętokrzyski" 25-520 Kielce ul. Targowa 18

PRZEDMIAR ROBÓT. S.P. Inwestprojekt Świętokrzyski 25-520 Kielce ul. Targowa 18 S.P. "Inwestprojekt Świętokrzyski" 25-520 Kielce ul. Targowa 18 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 45233120-6

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Projekt zagospodarowania terenu CENTRALNEGO MUZEUM POŻARNICTWA w Mysłowicach - Aneks: oświetlenie terenu

Przedmiar robót. Projekt zagospodarowania terenu CENTRALNEGO MUZEUM POŻARNICTWA w Mysłowicach - Aneks: oświetlenie terenu Przedmiar robót Mysłowicach - Aneks: oświetlenie terenu Budowa: Centralne Muzeum Pożarnictwa ul. Stadionowa 7A, Mysłowice Obiekt lub rodzaj robót: elektryczne Lokalizacja: j.w. Inwestor: Centralne Muzeum

Bardziej szczegółowo

Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki

Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki TOM 3 Specyfikacje techniczne S 05.00 Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki 108 Tom 3 S 05.01 Specyfikacje Techniczne Sieci, instalacje i urzdzenia elektroenergetyczne. System automatyki 109

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Inwestorski. Budowa sieci teletechnicznej i okablowania strukturalnego

Kosztorys Inwestorski. Budowa sieci teletechnicznej i okablowania strukturalnego Kosztorys Inwestorski Data: 2011-07-11 Budowa: Zakaład Karny Dubliny Gmina Korsze Obiekt: Kompleks Szkolno - Sportowy w Cekcynie Zamawiający: Okręgowy Inspektorat SłuŜby Więziennej ul. Piłsudskiego 3 10-575

Bardziej szczegółowo

Przedmiar instalacji c.o. i kotłowni

Przedmiar instalacji c.o. i kotłowni Przediar instalacji c.o. i kotłowni Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45331110-0 Instalowanie kotłów NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja szkoły

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Rozbudowa i nadbudowa parterowego łącznika budynku mieszkalnego wielorodzinnego w

Bardziej szczegółowo

"IZOTOP SERVICE" Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tadeusz Piotrowski DATA OPRACOWANIA : 02.

IZOTOP SERVICE Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tadeusz Piotrowski DATA OPRACOWANIA : 02. "IZOTOP SERVICE" Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Instalacja onitoringu CCTV IP - odernizacja systeu ADRES INWESTYCJI : Budynek PKP S.A. przy ul. Dyrekcyjnej

Bardziej szczegółowo