PARLAMENT EUROPEJSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PARLAMENT EUROPEJSKI"

Transkrypt

1 PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Budżetowa KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Wykonania budżetu Parlamentu Europejskiego na rok 2008 W załączniku projekt przesunięcia środków C 8 rok budżetowy 2008 CM\ doc PE

2 Pan Reimer BÖGE Przewodniczący Komisji Budżetowej Dotyczy: Wniosku o przesunięcie środków C8 rok budżetowy 2008 Szanowny Panie Przewodniczący, Zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporządzenia finansowego z dnia 25 czerwca 2002 r. przesyłam w załączeniu wniosek o przesunięcie środków, który zamierzam zatwierdzić w ciągu trzech tygodni. Z wyrazami szacunku, Hans-Gert Pöttering Załącznik: Wniosek o przesunięcie środków C8/2008 PE /8 CM\ doc

3 OPIS Przesunięcie środków C8/2008 z: artykułu 1200 Urzędnicy i pracownicy czasowi: wynagrodzenia i zwroty kosztów do: podpozycji 2102/07 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: usługi zewnętrzne związane z oprogramowaniem Streamline i współfinansowaniem serwisu NAP STAN ŚRODKÓW: na podstawie stanu Finics na dzień 17 kwietnia 2008 r. środki początkowe ± BK ± przesunięcia zaciągnięte zobowiązania dokonane płatności środki dostępne przed proponowanym przesunięciem wysokość proponowanego przesunięcia środków środki dostępne po proponowanym przesunięciu Z 1200 Urzędnicy i pracownicy czasowi: wynagrodzenia i zwroty kosztów DO Przesunięcie C ŁĄCZNA KWOTA DO PRZESUNIĘCIA Z TEJ POZYCJI /07 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: usługi zewnętrzne związane z oprogramowaniem Streamline i współfinansowaniem serwisu NAP UZASADNIENIE ŁĄCZNA KWOTA DO PRZESUNIĘCIA DO TEJ POZYCJI /07 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: usługi zewnętrzne związane z oprogramowaniem Streamline i współfinansowaniem serwisu NAP Środki te mają zostać przeznaczone na pokrycie kosztów usług świadczonych przez firmy usługowe i doradztwa informatycznego, związanych z eksploatacją centrum przetwarzania danych oraz sieci komputerowej, instalacją i konserwacją oprogramowania, pomocą dla użytkowników, przeprowadzaniem badań oraz sporządzaniem i udostępnianiem dokumentacji technicznej. 2. Kwota przeznaczona na tę podpozycję w budżecie na 2008 r. wynosi Celem niniejszego wniosku jest zwrócenie się o dofinansowanie podpozycji 2102/07 Usługi zewnętrzne związane z projektem STREAMLINE o kwotę , wymaganą do pokrycia CM\ doc 3/8 PE

4 dodatkowych wydatków na usługi zewnętrznych konsultantów oraz do współfinansowania aplikacji NAP służącej do obliczania wynagrodzeń. STREAMLINE: Cele i omówienie projektu 3. Projekt STREAMLINE (STaff REsources And Management on-line) ma na celu zintegrowanie, uproszczenie i automatyzację procesów administracyjnych stosowanych w administracji i zarządzaniu kadrami, a także ma on na celu, w ramach procesu, zintegrowanie kluczowych funkcji, które są obecnie rozproszone w różnych aplikacjach IT. 4. Projekt ten, oprócz zapewnienia istotnej jakościowej poprawy samych procesów zarządzania, umożliwia ograniczenie liczby pracowników w różnych jednostkach administracyjnych w Dyrekcji Generalnej ds. Personelu. 5. STREAMLINE nie jest oparty na całkowicie nowym indywidualnym projekcie, lecz polega na nabyciu i dostosowaniu istniejącego pakietu przeznaczonego dla kadr (ORACLE). Pakiet ten składa się z kilku odrębnych elementów, które należy zintegrować i dostosować do konkretnych warunków i wymogów PE. Są one następujące: moduły Oracle ebusiness Suite do zarządzania danymi kadrowymi oraz do automatyzacji procesów administracyjnych; Oracle Portal do utworzenia portalu internetowego, który będzie stanowił uniwersalny punkt dostępu dla wszystkich użytkowników tej aplikacji; Oracle CM-SDK, narzędzie do zarządzania dokumentami, służące zarządzaniu decyzjami oraz dokumentacją towarzyszącą, która stanowi elektroniczną teczkę każdego pracownika; Oracle Discoverer do sporządzania sprawozdań i statystyk; Oracle Single Sign On, aplikacja umożliwiająca wszystkim użytkownikom dostęp do całego pakietu poprzez proste zalogowanie. 6. W środowisku Streamline działa jeż szereg kluczowych procesów, takich jak: rekrutacja pracowników i przedłużenia umów; awanse i promocje na kolejne szczeble urzędnicze; sprawozdania z okresu próbnego i powoływanie nowych urzędników; praca w niepełnym wymiarze godzin i urlopy rodzicielskie. 7. Do powyższego zostaną w ciągu kolejnych tygodni dodane wszystkie procesy związane z zarządzaniem urlopami i nieobecnościami pracowników. Nowe wymogi L PE /8 CM\ doc

5 8. Ponadto na drugą połowę 2008 r. i pierwszą połowę roku 2009 planowany jest szereg nowych rozwiązań: stworzenie bezpośredniego powiązania pomiędzy Streamline a aplikacją do obliczania wynagrodzeń NAP; opracowanie modułu Streamline służącego zarządzaniu wypłatami kosztów delegacji pracowników; stworzenie bezpośredniego powiązania z aplikacją ASSMAL, z której korzysta biuro rozliczeń w ramach systemu zwolnień chorobowych dla pracowników UE; wstępna analiza techniczna mająca na celu dodanie modułu Streamline, który służy zarządzaniu szkoleniami zawodowymi. 9. Należy zauważyć, że rozwiązania zastosowane dotychczas umożliwiły DG ds. Personelu przesunięcie 15 stałych etatów, a także znaczne ograniczenie w 2008 r. korzystania z pracowników kontraktowych. Na skutek wdrożenia rozwiązań wymienionych powyżej, zwolnione zostaną kolejne 4 etaty, co również wpłynie na ograniczenie kosztów utrzymania aplikacji MISS. 10. Projekt Streamline polega zasadniczo na adaptacji istniejącej (gotowej) technologii. Podczas gdy główne prace rozwojowe muszą być wykonywane przez zewnętrznych konsultantów, na podstawie umowy z firmą Oracle, w projekcie uczestniczy również szereg pracowników wewnętrznych, czy to ze względu na przekazywanie know-how, na charakter zadań (na przykład pomoc dla użytkowników), czy też na czynniki ekonomiczne (tam, gdzie to możliwe, wyraźnie bardziej opłaca się skorzystać z usług wykwalifikowanych pracowników kontraktowych, a nie konsultantów firmy Oracle). 11. Jednakże szczegółowe zestawienie personelu wewnętrznego i konsultantów zewnętrznych musi zostać określone zarówno w świetle ewoluujących czynników technicznych, jak też trudności związanych z rekrutacją pracowników kontraktowych mających wymaganą wiedzę fachową. Przedmiotowy wniosek o przesunięcie środków wynika z konieczności niewielkiego zwiększenia zatrudnienia konsultantów zewnętrznych w stosunku do początkowo zakładanej liczby trzech pracowników kontraktowych. Dokładne wymagania oraz związane z nimi dodatkowe koszty zawarto w poniżej: 1 starszy konsultant Logica w pełnym wymiarze godzin: młodszy konsultant Logica w pełnym wymiarze godzin (6 miesięcy): konsultant Oracle w niepełnym wymiarze godzin: Ogółem Dlatego wnioskuje się o przesunięcie kwoty do podpozycji Współfinansowanie aplikacji NAP służącej do obliczania wynagrodzeń 13. Aplikacja NAP służąca do obliczania wynagrodzeń jest obsługiwana przez Komisję (PMO) w imieniu wszystkich instytucji. Jedną z kluczowych usług świadczonych w tym CM\ doc 5/8 PE

6 kontekście jest funkcja serwisu, która, jak uzgodniono, powinna być finansowana proporcjonalnie przez wszystkie korzystające z niej instytucje. 14. Przed rokiem 2008 była ona finansowana przez Dyrekcję ds. Technologii Informacyjnych, ponieważ DG ds. Personelu nie miała linii budżetowej, z której można byłoby odpowiednio opłacić te wkłady. Od początku 2008 r. dostosowano definicję podpozycji tak, aby umożliwić sfinansowanie takich płatności z tej podpozycji. Niestety podczas ustalania szacunkowych wartości finansowych dla tej podpozycji nie przewidziano jednak odpowiednich środków. 15. Szacunkowe koszty na rok 2008 wynoszą A zatem dla powyższych dwóch projektów potrzebna jest łączna kwota (= ). Pozycja, z której pochodzą środki 17. Ostatnie prognozy dla pozycji 1200 Urzędnicy i pracownicy czasowi: wynagrodzenia i zwroty kosztów na podstawie wyniku z pierwszego kwartału bieżącego roku finansowego wskazują na nadwyżkę wystarczającą na pokrycie przedmiotowego przesunięcia środków. 18. W powyższych okolicznościach wnioskuje się o przesunięcie kwoty z pozycji 1200 Urzędnicy i pracownicy czasowi: wynagrodzenia i zwroty kosztów do podpozycji 2102/07 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: usługi zewnętrzne związane z oprogramowaniem Streamline i współfinansowaniem serwisu NAP. WNIOSEK INTENDENTA PRZEZ DELEGACJĘ OTRZYMUJĄCEGO ŚRODKI Barrington WILSON Podpis: Data: L PE /8 CM\ doc

7 ZGODA INTENDENTA PRZEZ DELEGACJĘ PRZEKAZUJĄCEGO ŚRODKI Barrington WILSON Podpis: Data: CM\ doc 7/8 PE

8 DECYZJA PRZEWODNICZĄCEGO Podjęta w terminie trzech tygodni od powiadomienia Komisji Budżetowej lub po podjęciu decyzji przez Komisję Budżetową Zatwierdzam przesunięcie środków C8 Przewodniczący Podpis: Data: CM\ doc PE

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 16 kwietnia 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA PODRĘCZNIK WDRAŻANIA Polska wersja dokumentu ma charakter pomocniczy. Oryginał w języku angielskim na stronie*: www.central2013.eu *W przypadku rozbieŝności pomiędzy wersją w języku polskim i wersją w

Bardziej szczegółowo

2002R1605 PL 01.01.2007 001.002 1

2002R1605 PL 01.01.2007 001.002 1 2002R1605 PL 01.01.2007 001.002 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE RADY (WE, EURATOM) NR 1605/2002

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/209

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/209 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/209 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1294/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program działania dla ceł w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Warszawa, 10 września 2007 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 3 1.1. ZASADY OGÓLNE... 3 1.1.1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI RADA KOMISJA EUROPEJSKA

PARLAMENT EUROPEJSKI RADA KOMISJA EUROPEJSKA 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 373/1 II (Komunikaty) POROZUMIENIA MIĘDZYINSTYTUCJONALNE PARLAMENT EUROPEJSKI RADA KOMISJA EUROPEJSKA POROZUMIENIE MIĘDZYINSTYTUCJONALNE z dnia 2 grudnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.5.2014 r. COM(2014) 255 final Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PRZEMYSŁOWO- AKADEMICKIE MARIE CURIE

PARTNERSTWO PRZEMYSŁOWO- AKADEMICKIE MARIE CURIE ZAŁĄCZNIK III POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE PARTNERSTWO PRZEMYSŁOWO- AKADEMICKIE MARIE CURIE [WERSJA DLA WIELU BENEFICJENTÓW] III.1 Definicje Oprócz definicji zawartych w art. II.1, do niniejszej umowy w sprawie

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.2.2015 L 38/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa N 200/2010 Polska dla spółki Global e-business Operations Sp. z o.o.

pomocy państwa N 200/2010 Polska dla spółki Global e-business Operations Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.7.2010 r. K(2010)5199 Dotyczy: pomocy państwa N 200/2010 Polska dla spółki Global e-business Operations Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA 1. W dniu

Bardziej szczegółowo

Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości

Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Program prac na 2013 r. 1. STRESZCZENIE... 4 1.1. Cele

Bardziej szczegółowo

KREATYWNA EUROPA. Komponent Kultura WSPARCIE PROJEKTÓW TŁUMACZEŃ LITERACKICH PRZEWODNIK

KREATYWNA EUROPA. Komponent Kultura WSPARCIE PROJEKTÓW TŁUMACZEŃ LITERACKICH PRZEWODNIK KREATYWNA EUROPA Komponent Kultura WSPARCIE PROJEKTÓW TŁUMACZEŃ LITERACKICH PRZEWODNIK W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy oryginalnym tekstem w języku angielskim a jego tłumaczeniem na dowolny

Bardziej szczegółowo

Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej

Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej Halina Kocek, PK, IChPW, Zabrze Barbara Trammer, KPK, Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Warszawa, 2010, wydanie

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE

Zamówienia publiczne związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województa Lubelskiego na lata 2007-2013 TWÓJ POMYSŁ, EUROPEJSKIE PIENIĄDZE Szkolenie

Bardziej szczegółowo

L 85/22 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.3.2006

L 85/22 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.3.2006 L 85/22 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.3.2006 DECYZJA KOMISJI z dnia 5 lipca 2005 r. dotycząca programu pomocy, jaki Włochy zamierzają wprowadzić w życie w celu ochrony bergamot i ich produktów

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne z dnia 02.01.2007

UZASADNIENIE. projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne z dnia 02.01.2007 UZASADNIENIE projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne z dnia 02.01.2007 Dwuletni okres obowiązywania ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne wskazał

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.3.2013 COM(2013) 120 final C7-0060/2013 Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 82/ZP/2013 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo