Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Zp /14 Załącznik Nr 1 do SIWZ (załącznik Nr 1 do umowy) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia POZYCJA A Nr specyfikacji Nazwa urządzenia Ilość Specyfikacja 1.1 Wokanda elektroniczna 11 naścienna 19 Specyfikacja 1.2 Wokanda zbiorcza 46 2 Specyfikacja 1.3 Oprogramowanie do 1 zarządzania wokandami POZYCJA B Specyfikacja 1.4 Montaż 12 szt. wokand oraz instalacja aplikacji zarządzającej i przeszkolenie pracowników Specyfikacja 1.1: Wokanda elektroniczna naścienna 19 Łącznie: 11 szt. Oferowany model... Producent... Parametr Opis wokandy naściennej Opis monitora użytego w wokandzie naściennej Typ ekranu LCD przekątna 19 Kontrast dynamiczny 1000:1 Kąt widzenia poziomo 160, pionowo 160 Czas reakcji max. 5 ms Jaskrawość 250 cd/m 2 Liczba kolorów Rozdzielczość Parametr Procesor Pamięć RAM Dysk 16,7 mln. 1024x1280 Opis jednostki centralnej użytej w wokandzie naściennej (terminal) Zgodny z architekturą x86 o częstotliwos ci min. 1,6 GHz procesor dedykowany do zastosowan wbudowanych. 1 GB Pamięc typu CF min. 4 GB str. 1

2 Karta grafiki Karta sieciowa Złącza Zintegrowana z procesorem lub płytą gło wną, umoz liwiająca wys wietlanie obrazu w rozdzielczos ci 1600x1200 Zintegrowana, 10/100 Base-T RJ45 10/100 Base-T 2 x USB 2.0 CF II D-SUB 9 pin IDE System operacyjny System operacyjny oparty o dystrybucję Linux live, uruchamiany z karty pamięci. Instalacja systemu na karcie powinna polegac na przekopiowaniu na nią za pomocą dowolnego czytnika kart odpowiednich katalogo w i pliko w i uruchomieniu jednego skryptu. Operacje te powinny byc moz liwe do wykonania zaro wno na komputerze pracującym pod kontrolą systemu Windows jak i Linux. W trakcie działania wokandy system operacyjny powinien byc umieszczony w pamięci operacyjnej komputera, niedopuszczalne jest by system zapisywał jakiekolwiek dane na karcie. Wszystkie sterowniki i zmiany w dystrybucji specyficzne dla urządzenia powinny byc umieszczone w spakowanych plikach, tak by moz na było je łatwo podmienic lub zaktualizowac. Gło wne ustawienia urządzenia powinny znajdowac się w jednym pliku konfiguracyjnym dostępnym bezpos rednio z karty pamięci. Jądro systemu w wersji co najmniej , s rodowisko graficzne X.Org w wersji co najmniej Oprogramowanie Po uruchomieniu systemu powinna automatycznie załączyć się przeglądarka internetowa w trybie pełnoekranowym ze stroną internetową określoną w pliku konfiguracyjnym. Niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek elementów menu, pasków przewijania itp. Kursor myszy musi być ukryty. Przeglądarka powinna mieć zablokowane wszystkie skróty klawiaturowe i menu kontekstowe. Przeglądarka powinna w 100 % przechodzić test Acid 3. Oprogramowanie urządzenia powinno umożliwiać: - wybór aktywnego interfejsu Ethernet w przypadku gdy dostępnych jest więcej niż jeden - pobieranie ustawień sieci poprzez DHCP lub ich ręcznego zdefiniowania (adres IP, maska, brama, dwa serwery DNS) - synchronizowanie zegara czasu rzeczywistego z dowolnym serwerem czasu za pomocą protokołu NTP - ustawienie godziny załączania i wyłączania monitora na każdy dzień tygodnia, lub wymuszenie całkowitego załączenia lub wyłączenia monitora w danym dniu - wyłączanie komputera o ustalonej w harmonogramie godzinie - resetowanie komputera o wybranej godzinie - poprawna współpraca z komputerami opartymi o procesor AMD Geode, Intel Atom serii N i D - automatyczne dostosowanie rozdzielczości monitora poprzez protokół DDC - ustawienie dowolnej orientacji ekranu z krokiem co 90 stopni - ustalenie głośności dźwięku w pliku konfiguracyjnym - zdalny podgląd ekranu za pomocą protokołu VNC - zdalny dostęp do oprogramowania za pomocą protokołów SSH i SCP - zdalny dostęp do oprogramowania za pomocą dedykowanego str. 2

3 Parametr Wygląd i materiał Wymiary w orientacji pionowej Funkcjonalność Zasilanie Normy oprogramowania narzędziowego - zdalne załączanie urządzenia dzięki funkcjonalności Wake On Lan oraz zdalne wyłączanie poprzez dedykowany zewnętrzny program Opis obudowy wokandy naściennej Obudowa przystosowana do powieszenia na s cianie natynkowa. Monitor umieszczony w orientacji pionowej. Obudowa złoz ona z dwo ch częs ci: - przednia częs ci wykonana z jednolitej tafli szkła bezpiecznego (hartowanego lub klejonego) o grubos ci min. 4 mm, malowanego na czarno od wewnętrznej strony, poza obszarem widocznos ci monitora. - tylna częs c wykonana z blachy stalowej o grubos ci min. 1,5 mm. Wszystkie elementy metalowe zewnętrzne powinny byc pomalowane farbą proszkową na kolor czarny. - na go rnej s ciance powinien byc umieszczony wyłącznik zasilania ukryty za wąską szczeliną, tak aby niemoz liwe było jego przełączenie za pomocą palca. - oznaczenie producenta tylko i wyłącznie na tylnej s cianie urządzenia. Nie przekraczające : 450mm x 550mm x 110mm (szer. x wys. x gł.) - Obudowa w częs ci tylnej zaopatrzona w otwo r umoz liwiający schowanie w obudowie gniazda PEL o wymiarach 155mm x 850mm x 300mm (szer. x wys. x gł.). Gniazda PEL umieszczone są na s cianach na wysokos ci 1500 mm (mierzonej od podłoz a do dolnej krawędzi gniazda PEL) oraz odległos ci 140 mm (mierzonej od zewnętrznej krawędzi os ciez nicy drzwi do krawędzi gniazdka PEL). - Dostęp do wnętrza panelu musi byc zabezpieczony za pomocą min. jednego zamka w systemie jednego klucza z opcją Master Key. - Przednia (otwierana) częs c musi byc zamocowana na zaczepie, z moz liwos cią łatwego rozdzielenia obydwu częs ci (s ciągnięcia z zaczepu) bez uz ycia z adnych narzędzi. ~230V 50Hz; pobo r mocy max 150 W Zgodnos c z Normami Europejskimi (Znak CE). Certyfikaty ISO9001 i ISO14001 dla producenta wokandy. str. 3

4 Specyfikacja 1.2: Wokanda zbiorcza 46 Łącznie 2 szt. Oferowany model... Producent... Parametr Typ ekranu Przekątna ekranu Ilos c wys wietlanych koloro w Czas odpowiedzi Wymagane parametry monitora 46 AMVA3 z krawędziowym pods wietleniem LED 46'' 16,7 mln. Wspo łczynnik kontrastu 4000:1 Jasnos c 350 cd/m 2 Kąt widzenia poziomy / pionowy przy CR > 10 Format obrazu 16:9 max.8 ms (grey to grey) 178 / 178 Rozdzielczos c matrycy 1920 x 1080 Wymagane funkcje Monitor powinien posiadac następujące funkcje: Automatyczny system wentylacji, Moz liwos c sterowania funkcjami monitora za pomocą interfejsu RS232 Moz liwos c sterowania funkcjami monitora poprzez LAN Sterowanie za pomocą pilota Wymagane złącza Gniazda wejs ciowe Sterowanie Wymagania eksploatacyjne Pobo r mocy w trakcie pracy Pozostałe wymagania Wykonanie Kolor obudowy Zgodnos c z normami Wymiary z odłączoną podstawką / no z kami Uchwyt mocujący HDMI, DVI, D-Sub 15 pin 2 x RS-232C (wejs cie i wyjs cie), RJ-45 Max. 150 W Monitor specjalnie zaprojektowany do pracy w miejscach publicznych Czarny Deklaracja zgodnos ci CE Max. 1100mm x 650mm x 80mm ( szer. x wys. x gł.). Monitory muszą byc dostarczone z uchwytami, kto re spełniają następujące wymagania: str. 4

5 Monitor 1 (orientacja pozioma). - Umoz liwia przymocowanie monitora do s ciany w orientacji poziomej (za pomocą dodatkowego adaptera). - Umoz liwia regulacja nachylenia monitora w zakresie w pionie oraz w poziomie. - Posiada specjalnie zaprojektowane miejsce na przykręcenie terminala komputerowego sterującego monitorem. - Wykonany jest ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny. Parametr Procesor Pamięc RAM Dysk Karta graficzna Płyta gło wna Obudowa komputera Monitor 2 (orientacja pionowa). - Umoz liwia przymocowanie monitora do s ciany w orientacji pionowej (za pomocą dodatkowego adaptera). - Posiada specjalnie zaprojektowane miejsce na przykręcenie terminala komputerowego sterującego monitorem. - Wykonany jest ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny. Wymagane parametry techniczne terminala Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Osiągający w tes cie wydajnos ci PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: co najmniej wynik 2830 punkto w Passmark CPU Mark. 2 GB (1 x 2048 MB) 1600 MHz moz liwos c rozbudowy do min 16 GB Min. 250 GB SATA, 7200 obr./min. Zintegrowana z procesorem lub płytą gło wną, umoz liwiająca pracę dwumonitorową ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Shader 4.1 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode o max rozdzielczos ci 60Hz (cyfrowo) i 75Hz (analogowo) Wbudowane porty: 1 x RS232, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 6 porto w USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 4 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilos c i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) porto w USB nie moz e byc osiągnięta w wyniku stosowania konwertero w, przejs cio wek itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą gło wną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez uz ytkownika), PXE 2.1. Płyta gło wna z wbudowanymi 1 złączem mini PCIe; 2 złącza DIMM z obsługą do 16 GB DDR3 pamięci RAM; min. 2 złącza SATA w tym 1 szt. SATA 3.0. Małogabarytowa typu Ultra Small Form Factor, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym, umoz liwiająca montaz 1 szt. napędu optycznego 5,25 typu slim oraz wewnątrz obudowy 1 szt. 2,5 dysku twardego. Maksymalna suma wymiaro w obudowy nie moz e przekraczac : 545 mm; (240 x 65 x 240 mm), waga max 3,5 kg Zasilacz o mocy max 200 W pracujący w sieci 230V 50/60Hz, W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi byc wbudowany wizualny system diagnostyczny, słuz ący do sygnalizowania i diagnozowania problemo w z komputerem i jego komponentami; a w szczego lnos ci musi sygnalizowac : str. 5

6 System operacyjny Oprogramowanie Zgodnos c z normami awarię BIOS-u, awarię procesora, uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCIe, kontrolera Video, płyty gło wnej, dysku twardego. System operacyjny oparty o dystrybucję Linux live, uruchamianą z dysku twardego. Instalacja systemu na karcie powinna polegac na przekopiowaniu na nią za pomocą dowolnego czytnika kart odpowiednich katalogo w i pliko w i uruchomieniu jednego skryptu. Operacje te powinny byc moz liwe do wykonania zaro wno na komputerze pracującym pod kontrolą systemu Windows jak i Linux. W trakcie działania system operacyjny powinien byc umieszczony w pamięci operacyjnej komputera, niedopuszczalne jest by system zapisywał jakiekolwiek dane na karcie. Wszystkie sterowniki i zmiany w dystrybucji specyficzne dla urządzenia powinny byc umieszczone w spakowanych plikach, tak by moz na było je łatwo podmienic lub zaktualizowac. Gło wne ustawienia urządzenia powinny znajdowac się w jednym pliku konfiguracyjnym dostępnym bezpos rednio z karty pamięci. Jądro systemu w wersji co najmniej , s rodowisko graficzne X.Org w wersji co najmniej Po uruchomieniu systemu powinna automatycznie załączyć się przeglądarka internetowa w trybie pełnoekranowym ze stroną internetową określoną w pliku konfiguracyjnym. Niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek elementów menu, pasków przewijania itp. Kursor myszy musi być ukryty. Przeglądarka powinna mieć zablokowane wszystkie skróty klawiaturowe i menu kontekstowe. Przeglądarka powinna w 100 % przechodzić test Acid 3. Oprogramowanie urządzenia powinno umożliwiać: - wybór aktywnego interfejsu Ethernet w przypadku gdy dostępnych jest więcej niż jeden - pobieranie ustawień sieci poprzez DHCP lub ich ręcznego zdefiniowania (adres IP, maska, brama, dwa serwery DNS) - synchronizowanie zegara czasu rzeczywistego z dowolnym serwerem czasu za pomocą protokołu NTP - ustawienie godziny załączania i wyłączania monitora na każdy dzień tygodnia, lub wymuszenie całkowitego załączenia lub wyłączenia monitora w danym dniu - wyłączanie komputera o ustalonej w harmonogramie godzinie - resetowanie komputera o wybranej godzinie - poprawna współpraca z komputerami opartymi o procesor AMD Geode, Intel Atom serii N i D - automatyczne dostosowanie rozdzielczości monitora poprzez protokół DDC - ustawienie dowolnej orientacji ekranu z krokiem co 90 stopni - ustalenie głośności dźwięku w pliku konfiguracyjnym - zdalny podgląd ekranu za pomocą protokołu VNC - zdalny dostęp do oprogramowania za pomocą protokołów SSH i SCP - zdalny dostęp do oprogramowania za pomocą dedykowanego oprogramowania narzędziowego - zdalne załączanie urządzenia dzięki funkcjonalności Wake On Lan oraz zdalne wyłączanie poprzez dedykowany zewnętrzny program Deklaracja zgodności CE str. 6

7 Specyfikacja 1.3: Oprogramowanie do zarządzania wokandami Łącznie 1 licencja. Oferowane oprogramowanie:... Producent... Aplikacja serwerowo/kliencka służąca do konfiguracji poprzez zdalne zarządzania wokandami. Aplikacja do zdalnego zarządzania wokandami z poziomu serwera. Funkcje aplikacji: Aplikacja powinna posiadać następujące funkcje: a) zdalne resetowanie wokand, b) zdalna konfiguracja parametrów wokand, c) zdalna aktualizacja modułów oprogramowania wokand, d) edycja harmonogramu działania wokand, e) monitorowanie pracy wokand, f) monitorowanie połączenia z aplikacją do zdalnego załączania i wyłączania wokand. Panel konfiguracyjny musi umożliwiać wpisanie następujących parametrów: 1.pole opisu, pozwalające na jednoznaczną identyfikację wokandy, 2. parametry sieci: interfejs, DHCP, DNS, adres IP v4 i IP v6 wokandy, maska, brama 3. pole wyboru automatycznego wyłączania wokand o tej samej godzinie co ustawiony w harmonogramie czas wygaszania monitora, 4. Sprawdzanie dostępności serwera SWOR (dowolność protokołu), w przypadku braku połączenia z serwerem wyświetlić komunikat w logach oraz w programie. Panel harmonogramu musi umożliwiać: 1. ustawienie dowolnej godziny załączania i wyłączania wokand na każdy dzień tygodnia, 2. ustawienie wokandy stale załączonej lub wyłączonej w danym dniu tygodnia, 3. natychmiastowe załączenie lub wyłączenie wybranej wokandy. Panel z logami informującymi o przebiegu przeprowadzanych na wokandach operacji. str. 7

8 Specyfikacja 1.4: pracowników Montaż wokand elektronicznych oraz instalacja i szkolenie Łącznie 12 punktów montażu. Zamawiający wymaga by Wykonawca zamontował dostarczony sprzęt w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, że posiada w budynku przygotowaną sieć komputerową z gniazdami PEL przeznaczonymi do obsługi systemu SWOR. Gniazda PEL o wymiarach 155 mm x 850 mm x 300 mm (szer. x wys. x gł.) umieszczone są na ścianach na wysokości 1500 mm (mierzonej od podłoża do dolnej krawędzi gniazda PEL) oraz odległości 140 mm (mierzonej od zewnętrznej krawędzi ościeżnicy drzwi do krawędzi gniazdka PEL). Zamawiający wymaga by po zamontowaniu elektronicznej wokandy dolna jej krawędź znajdowała się na wysokości min mm od poziomu podłogi. Zamawiający informuje, że instalacja będzie dotyczyła 10 szt. wokand elektronicznych naściennych 19 oraz 2 szt. wokand zbiorczych 46. Jedna wokanda 19 pozostanie bez montażu do dyspozycji Zamawiającego. Instalacja aplikacji zarządzającej i szkolenie pracowników. Zamawiający wymaga także zainstalowania oprogramowania do zarządzania wokandami elektronicznymi i przeprowadzenia szkolenia dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie instalacji oprogramowania zarządzającego oraz jego obsługi w wymiarze 4 godz. str. 8

Załącznik do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I. Serwer (2szt.) SERWER - wymagania minimalne - 1 sztuka typ/model oferowany. zgodności z wymogami minimalnym nie Różnice /uwagi Oferowany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Sygn. Sprawy: (Zam. Publ.5/2012) Załącznik nr 2 (do formularza ofertowego) (pieczęć firmowa Oferenta) SPECYFIKACJA TECHNICZNA L.p. 1 Zamówienie obejmuje dostawę do Sądu Rejonowego w Siedlcach pięciu zestawów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ DAT-2151-4/2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Urządzenia powinny być: dostarczone do siedziby uŝytkowników tj.: Karkonoska Państwowa Szkoła WyŜsza w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Okręgowy w Gliwicach ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Okręgowy w Gliwicach ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice ZAMAWIAJĄCY: Sąd Okręgowy w Gliwicach ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ================================================================ Zakup sprzętu

Bardziej szczegółowo

Parametr oferowany. p. 1 Stacja robocza. Producent... Model

Parametr oferowany. p. 1 Stacja robocza. Producent... Model L Nazwa p. 1 Stacja robocza Parametry Ilość Konfiguracja sprzętowa i programowa / wymagania minimalne / 9 szt. Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Specyfikacja 2.1 Stacja Robocza Łącznie 68 szt. Oferowany model... Producent... LP. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne monitora 1 Typ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU Poz. 1 Serwer bazodanowy szt. 4 Element składowy dostawy Parametry wymagane Obudowa -Typu Rack, wysokość max. 4U; -Dostarczona wraz z szynami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy.. Załącznik nr 1 do SIWZ Adres wykonawcy.. Miejscowośd.. Data

Nazwa wykonawcy.. Załącznik nr 1 do SIWZ Adres wykonawcy.. Miejscowośd.. Data Nazwa wykonawcy.. Załącznik nr 1 do SIWZ Adres wykonawcy.. Miejscowośd.. Data PAKIET nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W celu uniknięcia błędów w ocenie ofert do oferowanego sprzętu lub oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Techniczna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Techniczna OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ Część 1 Pełnomocnik Rektora ds. planowania strategicznego i zamówień publicznych Laptop 1 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne

Wymagane parametry techniczne Załącznik Nr 6 do SIWZ Wymagane parametry techniczne 1. Serwer 2 sztuki Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Wymagane minimalne parametry techniczne serwera

Bardziej szczegółowo

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Nazwa komponentu Typ / model / symbol / producent Wymagane minimalne parametry techniczne komputera Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Nr postępowania przetargowego: PN/02/14 Opis wymagań technicznych: KOMPUTER

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu: 1. Komputer stacjonarny - 40 szt. Nazwa komponentu Typ Zastosowanie Procesor Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Charakterystyka oferowanego sprzętu

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Charakterystyka oferowanego sprzętu Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Załącznik nr 2 do formularza oferty Nr postępowania przetargowego: PN/02/14

Bardziej szczegółowo

podać w ofercie. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc moŝliwość rozbudowy do min 32GB, dwa sloty wolne. Dysk min min. 500 GB SATA III 7200 obr./min.

podać w ofercie. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc moŝliwość rozbudowy do min 32GB, dwa sloty wolne. Dysk min min. 500 GB SATA III 7200 obr./min. Komputer stacjonarny typ A 12 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dostawy sprzętu

Specyfikacja dostawy sprzętu 1. Projektor multimedialny szt. 1 Specyfikacja dostawy sprzętu Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Jasność 3500 lumenów (wg standardu ANSI) 2. Współczynnik Kontrast

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DAT-2151-2/2013 Załącznik nr 2 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1). Urządzenia powinny być: dostarczone do siedziby użytkownika tj.: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 17 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Stacja robocza typ I szt. 1 Nazwa komponentu Typ Płyta główna Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Parametry masowej Wydajność grafiki Wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień w zakresie równowartości powyżej 10 000 do 30 000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień w zakresie równowartości powyżej 10 000 do 30 000 euro Radom, dnia 27.05.2014 r. (pieczątka jednostki uprawnionej zamawiającego) Nr sprawy RI-018/ZP/1/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień w zakresie równowartości powyżej 10 000 do 30 000 euro 1. NAZWA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Sprzętu

Specyfikacja techniczna Sprzętu Specyfikacja techniczna Sprzętu Załącznik nr 6 do SIWZ. Komputer stacjonarny typ1 92 szt. STACJA ROBOCZA, Nazwa producenta i model (*). Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnymi (**) (TAK / NIE)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. 1 Typ: Komputer stacjonarny wersja 1. 6... zł... zł

FORMULARZ CENOWY. 1 Typ: Komputer stacjonarny wersja 1. 6... zł... zł (pieczęć Wykonawcy [ów]) FORMULARZ CENOWY dotyczy: dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zarządzanych przełączników sieciowych, sieciowej pamięci dyskowej SAN/NAS dla Stołecznego Zarządu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia UWAGA: 1. Termin dostawy przedmiotu do 21 dni od podpisania umowy. 2. Przedmiot umowy dostawca dostarczy do

DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia UWAGA: 1. Termin dostawy przedmiotu do 21 dni od podpisania umowy. 2. Przedmiot umowy dostawca dostarczy do DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia UWAGA: 1. Termin dostawy przedmiotu do 21 dni od podpisania umowy. 2. Przedmiot umowy dostawca dostarczy do miejsc wskazanych przez zamawiającego. 3. Zamawiający dokona

Bardziej szczegółowo

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack.

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5 HotPlug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack. Załącznik nr 1. 1. Serwer 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Chipset Procesor Chipset Pamięć RAM Minimalne wymagania Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Załącznik nr 1B POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe Zamówienie obejmuje dostawę komputerów i akcesorii komputerowych dla Prokuratury Apelacyjnej,

Bardziej szczegółowo