MODERNIZACJA SALI SESYJNEJ WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODERNIZACJA SALI SESYJNEJ WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU"

Transkrypt

1 INTRONIK ul.wergiliusza 7/, Poznań Krzysztof Pacholczyk Strona z 48 ZLECENIODAWCA: Załącznik nr 4 do SIWZ/Załącznik nr do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU al. Niepodległości 6/ Poznań ZLECENIOBIORCA: INTRONIK ul.wergiliusza 7/, Poznań Krzysztof Pacholczyk TYTUŁ OPRACOWANIA : MODERNIZACJA SALI SESYJNEJ WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU STADIUM PROJEKTU PROJEKT wykonawczy CZĘŚĆ / BRANśA : Systemy AV NUMER DOKUMENTACJI : 0-WUWSS-00 Przedstawione w niniejszym projekcie rozwiązania mogą być stosowane, powielane i/lub udostępniane innym firmom albo osobom trzecim wyłącznie za pisemną zgodą właściciela praw autorskich. Wykorzystywanie przedstawionych rozwiązań niezgodnie z ich przeznaczeniem będzie powodować cywilne a takŝe karne skutki prawne. Podstawa: ustawa z dn. 4 lutego 994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. nr 4 poz. 83) AUTOR : Krzysztof Pacholczyk Podpis : Poznań, lipiec 00 MODERNIZACJA SALI SESYJNEJ - WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU Strona z 48 al. Niepodległości 6/86-73 Poznań

2 INTRONIK ul.wergiliusza 7/, Poznań Krzysztof Pacholczyk Strona z 48 SPIS TREŚCI Podstawa wykonania... 3 Zakres opracowania... 3 Opis funkcjonalności i wyposaŝenie... 4 Funkcje...4 Zastosowane systemy...4 Opis funkcji...4 System prezentacyjny...4 System nagłośnienia...6 System sterowania...6 System Tłumaczeń symultanicznych...7 System podglądu...7 Szczegółowy wykaz urządzeń, elementów instalacyjnych i prac... 8 Wykaz połączeń... 5 Specyfikacje techniczne Przyłącza AV Przyłącze AV stołowe x...37 Przyłącze podgląd na scenie 5x...37 Przyłącza AV podłoga mównice x...38 Przyłącza AV podłoga scena podgląd 5x...39 Przyłącza AV podłoga widownia x...40 Specyfikacja połączeń... 4 Połączenia... 4 Gniazda XLR...4 Gniazda JACK...4 SPEAKON...4 Gniazda JACK typ INSERT...4 Połączenia JACK STEREO - XLR...4 Połączenia JACK MONO - XLR...4 Połączenia JACK MONO - CINCH...4 Połączenia XLR - XLR...4 Połączenia sterujące Skaler /Matryca połączenie RS Projektor...43 Wizualizer...44 Sygnały wizyjne komputerowe DB - HD ZastrzeŜenia Zalecenia projektowe dla pozostałych branŝ Instalacja elektryczna...47 Instalacja telefoniczna, komputerowa...47 Oprogramowanie Spis rysunków Dokumentacja MODERNIZACJA SALI SESYJNEJ - WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU Strona z 48 al. Niepodległości 6/86-73 Poznań

3 INTRONIK ul.wergiliusza 7/, Poznań Krzysztof Pacholczyk Strona 3 z 48 Podstawa wykonania. Dostarczona dokumentacja w wersji elektronicznej. ZałoŜenia funkcjonalne Zakres opracowania Dokumentacja obejmuje w swoim zakresie - wykaz urządzeń systemu projekcyjnego - wykaz urządzeń systemu nagłośnienia - wykaz urządzeń systemu tłumaczeń symultanicznych - wykaz urządzeń systemu podglądu - wykaz urządzeń systemu sterowania MODERNIZACJA SALI SESYJNEJ - WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU Strona 3 z 48 al. Niepodległości 6/86-73 Poznań

4 INTRONIK ul.wergiliusza 7/, Poznań Krzysztof Pacholczyk Strona 4 z 48 Opis funkcjonalności i wyposaŝenie Funkcje - Sala konferencyjna, szkoleniowa, wielofunkcyjna. Zastosowane systemy - System prezentacyjny - System nagłośnienia - System sterowania - Systemu tłumaczeń symultanicznych - Systemu podglądu Opis funkcji System prezentacyjny Oparty o wyświetlanie w projekcji przedniej z projektorem i instalacyjnymi Sony VPL- FW300L WXGA 7000ANSI, format panorama 6:9. Obraz jest wyświetlany na ekran elektryczny o podstawie 3,8 m zabudowany systemowo w sufit wyposaŝony w boczne napinacze Kauber KT 6:9 380x4 6:9 380x4 inceiling TENSIONED Przewidziano moŝliwość podpięcia się z urządzeniami źródłowymi w dwóch miejscach na widowni, poprzez dwie mównice rozstawiane wg potrzeb: - mównica interaktywna i AV - mównica AV Do odłączalnej mównicy interaktywnej-av moŝna podłączyć: x VGA + - przyłącze zewnętrzne / Laptop wizualizer / x VGA + komputer stacjonarny x + z transmisją optyczną poprzez Gefen CAB-X.3-50MM Automatyczne przełączanie sygnałów na mównicy interaktywnej zapewnia selektor automatyczny Kramer VpK Mównica interaktywna posiada wbudowany monitor interaktywny Smart Podium ID4w podłączony do wbudowanego w mównicę komputera stacjonarnego / komputer poza dostawą / Mównica interaktywna posiada przyłączę Kindermann wyposaŝone w wejścia: x VGA + x x RJ 45 x RS-3 podłączenie sterowania wizualizera x XLR podłączenie mikrofonu stacjonarnego Shure MX 48D/C x zasilanie 30V Do odłączalnej mównicy AV moŝna podłączyć: x VGA + - przyłącze zewnętrzne / Laptop wizualizer / x + z transmisją optyczną poprzez Gefen CAB-X.3-50MM Mównica AV posiada przyłączę Kindermann wyposaŝone w wejścia: x VGA + x x RJ 45 x RS-3 podłączenie sterowania wizualizera x XLR podłączenie mikrofonu stacjonarnego Shure MX 48D/C MODERNIZACJA SALI SESYJNEJ - WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU Strona 4 z 48 al. Niepodległości 6/86-73 Poznań

5 INTRONIK ul.wergiliusza 7/, Poznań Krzysztof Pacholczyk Strona 5 z 48 x zasilanie 30V Dodatkowo moŝna podłączyć się w dwóch miejscach na widowni z sygnałami: x VGA + x x RJ 45 x XLR 4 x zasilanie 30V We wszystkich wypadach podłączenia zasilań i AV są realizowane poprzez floorbox -y Ackermann 8 modułów 4x 30V, x GB. Modułu GB są wyposaŝone w odpowiednie moduły AV FOIRMY Kindermann. Przewidziano 3 typy wyposaŝeń dla floor box-ów. TYP A podłączenie multimedialne mównice x VGA + wejście x x RJ 45 x RS-3 podłączenie sterowania wizualizera x RS-3 podłączenie panela Crestron TPS 6L zabudowanego w mównicę x XLR 4 x zasilanie 30V TYP B podłączenie podglądu + mikrofony x VGA wyjście do podłączenia monitora podglądowego NEC AccuSync AS9WM x RJ 45 x XLR 4 x zasilanie 30V TYP C podłączenie multimedialne widownia x VGA + wejście x x RJ 45 x XLR 4 x zasilanie 30V Na scenie przewidziano pięć miejsc do podłączenia: - monitora podglądowego NEC AccuSync AS9WM - mikrofonu Shure MX 48D/C W kaŝdym z tych miejsc został umieszczone przyłącze do którego moŝna podpiąć zasilanie 30V i sieć LAN. Całość sygnałów analogowych VGA jest przełączana poprzez COMM-TEC SIGNALMANAGEMENT SW-4VA-, sygnały cyfrowe są przełączane poprzez matrycę 4x4 Gefen EXT Na potrzeby podglądu dla osób na scenie i dla tłumaczy wysokie sygnały trafiają do skalera Kramer VP-437 skąd poprzez sygnał VGA są dystrybuowane za pomocą wzmacniaczy dystrybucyjnych COMM-TEC SIGNALMANAGEMENT DA-8V. Ze względu na moŝliwą konieczność wysłania sygnału z podglądu w sieć LAN, przewidziano zainstalowanie transmitera sieciowego AVIT ProNET -338A. Poprzez sieć LAN sygnał trafia do 4 monitorów podglądowych dla widów Sali i monitorów na zewnątrz Sali przy wjećiach. Podgląd poprzez sieć LAN jest moŝliwy poprzez odbiornik AVIT ProNET -08A który zasila sygnałem monitory Samsung. Dodatkowo w reŝyserce zainstalowano odtwarzacz BlueRay DVD Samsung BD-C7500 MODERNIZACJA SALI SESYJNEJ - WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU Strona 5 z 48 al. Niepodległości 6/86-73 Poznań

6 INTRONIK ul.wergiliusza 7/, Poznań Krzysztof Pacholczyk Strona 6 z 48 System nagłośnienia Składa się z dwóch rodzajów głośników: - matryce głośnikowe 4 szt. Bose Panaray MA, które dzięki swojej unikalnej budowie i szerokiemu kątowi promieniowania zapewniają równomierne rozprowadzenie dźwięku po całej sali - dla uzupełnienia pasma zastosowano moduły basowe Bose Panaray MB4 W zastosowanych wzmacniaczach: Bose wzmacniacz ENTERO 400 Bose wzmacniacz ENTERO 4400 odpowiednio dla głośników MA i MB4 umieszczono karty korekcji Bose kontroler EQ-Card-II S MA single Bose kontroler EQ-Card-II S Panaray MB/0 Źródłami dźwięku dla system nagłośnieniowego są: - mikrofony stołowe na gęsiej szyi Shure MX 48D/C zarządzane przez mikser automatyczny mikser Shure SCM 80E - mikrofony bezprzewodowe - doręczne Shure SLX4/Beta58 - nagłowny Shure PGX4/PG30 Wejścia liniowe: - sygnały Komputerowe cyfrowe i analogowe - sygnał z DVD Całość systemu audio spina zarządzalny matrycowy procesor dźwięku DBX Zone Pro60m. System sterowania Zawiera zestaw dwóch paneli przewodowych Crestron TPS-6L umieszczonych na mównicach, bezprzewodowego panela z komunikacją radiową w paśmie WiFi Crestron TPSI-6X- i przewodowy sterowników klawiszowych Crestron CNX-B umieszczonych przy wejściach do sali. Sterowniki klawiszowe będą miały wykonane przez producenta specjalnie dedykowane opisy. Systemem zarządza jednostka Crestron CPE System zapewnia sterowanie - projektorem - oświetleniem poprzez / moduł Crestron DIN-4DIMFLV4 / zakres 0-0 V ściemnianie - oświetleniem sceny poprzez / moduł Crestron DIN-8SW8 / włącz-wyłącz - ekranem / moduł Crestron DIN-MC / - systemem nagłośnienia, sterowanie toru liniowego i mikrofonowego poprzez procesor dźwięku DBX Zone Pro 60m. - systemem dystrybucji sygnału wizyjnych poprzez - analogowe COMM-TEC SIGNALMANAGEMENT SW-4VA-, - sygnały cyfrowe Gefen EXT skaler Kramer VP-437 System zawiera równieŝ aplikacją X-Panel do zdalnego zarządzania poprzez sieć. Aplikacja nie wymaga instalacji jest niezaleŝna od przeglądarek internetowych i umoŝliwia kilka równoczesnych uruchomień. W oprogramowaniu będą wgrane makra sytuacyjne, wykonujące sekwencje zdarzeń dla wybranych urządzeń i systemów, zakres będzie określony przez inwestora. MODERNIZACJA SALI SESYJNEJ - WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU Strona 6 z 48 al. Niepodległości 6/86-73 Poznań

7 INTRONIK ul.wergiliusza 7/, Poznań Krzysztof Pacholczyk Strona 7 z 48 System Tłumaczeń symultanicznych Zawiera zestaw 00 odbiorników AKG CS 5 IRR 7 ze słuchawkami pracujących w systemie dystrybucji sygnału w podczerwieni. Sygnał jest dystrybuowany poprzez dwa typy promienników o mocy 0 W AKG CS 5 IRT i o mocy 40 W AKG CS 5 IRT. System umoŝliwia przekaŝ czterech niezaleŝnych torów audio poprzez jednostkę centralna 4 kanałowa AKG CS 5 BU. Podłączenie pulpitów tłumaczy AKG CS 5 IU jest realizowane w pętli co pozwala na uniknięcie awarii systemu Nawe przy przerwani magistrali w jednym miejscu. Pulpity tłumaczy SA łączone skrętką która przekazuje sygnał jak równieŝ zasilanie. Dla wygody uŝytkownika jest moŝliwy dobór róŝnych kapsuł mikrofonowych dla pulpitów tłumaczy. System podglądu Zawiera zestaw podglądowy opiera się na przekazie w dwa typy miejsc: - dla tłumaczy / 4 monitory NEC AccuSync AS9WM / - dla osób siedzących na scenie / 5 monitorów NEC AccuSync AS9WM / sygnału wyświetlanego na ekranie głównym. Wszystkie rodzaje sygnałów są skalowane przez skaler Kramer VP 437 do sygnał VGA i przez dystrybutory sygnału VGA COMM-TEC SIGNALMANAGEMENT DA-8V są rozprowadzane do wszystkich monitorów 9-ciu AccuSync AS9WM. MODERNIZACJA SALI SESYJNEJ - WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU Strona 7 z 48 al. Niepodległości 6/86-73 Poznań

8 INTRONIK ul.wergiliusza 7/, Poznań Krzysztof Pacholczyk Strona 8 z 48 Szczegółowy wykaz urządzeń, elementów instalacyjnych i prac System projekcji Producent Symbol Nazwa ilość Sony VPL-FW300L WXGA 7000ANSI Installation Projector Sony VPLL-Z4045 Long Focus Zoom Lens for FH300L / FW300L Chief KITMD008 Projector Mount Kit (Includes RSMAU, CMS008 column, CMS5 ceiling plate) Kauber Smart NEC KT 6:9 380x4 ID4w AccuSync AS9WM KAUBER TENSIONED - ekran elekryczny z napinaczami 6:9 380x4 inceiling TENSIONED Monitor interaktywny Smart Podium ID4w Wielkość ekranu: 9 ", TN + film TFT 440 x 60 Hz 9 COMM-TEC SAMSUNG 4UF30DX Wizualizer UF-30DX Wizualizer oraz komputer PC w jednym, kamera HD o rozdzielczości 80 x 70p, 4x zoom optyczny, Przeglądarki Microsoft Office dla okumentów PowerPoint, Word oraz Excel, Windows Mediaplayer, przeglądarka internetowa oraz praca w sieci, funkcja Picture-In-Picture Samsung LED TV 46" RWXXH 6 Samsung BD-C7500 ODTWARZACZ DVD BlueRay Chief Chief Chief PIWRFU PDRU LSAU Kindermann "-7" In wall Swing arm Wall Mount. Weight capacity 90 Kg 4"-7" Swing arm Wall Mount. Weight capacity 90 Kg Universal 4"-7" Wall mount. Weight cap 90 Kg Tabletop Interconnect Box x Schuko AC power outlet 4 sectional plates w/ AV connectors. Finish RAL9006 Kindermann x 50 mm, Neutrik XLR Kindermann x 50 mm, / CAT 5 (), Gender Changer (:) Kindermann x 50 mm, / Adapter plates with plug connection VGA, ca. 5-0 cm length MODERNIZACJA SALI SESYJNEJ - WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU Strona 8 z 48 al. Niepodległości 6/86-73 Poznań

9 INTRONIK ul.wergiliusza 7/, Poznań Krzysztof Pacholczyk Strona 9 z 48 Kindermann Kindermann Kindermann x 50 mm, / Adapter plates with plug connection Mini Jack ( Stereo) ca. 5-0 cm length 50 x 50 mm, / Adapter plates with plug connection 50 x 50 mm, / Adapter plates with plug connection RS-3 Kindermann x 50 mm, / Blind cover Kindermann Module holder GB, with space for 4 half plates No xxx Kindermann x 50 mm, Neutrik XLR 3 Kindermann Kindermann Kindermann Kindermann Kindermann Kindermann x 50 mm, / Adapter plates with plug connection VGA, ca. 5-0 cm length 50 x 50 mm, / Adapter plates with plug connection Mini Jack ( Stereo) ca. 5-0 cm length 50 x 50 mm, / Adapter plates with plug connection 50 x 50 mm, / Adapter plates with plug connection RS-3 50 x 50 mm, / CAT 5 (), Gender Changer (:) 50 x 50 mm, / Adapter plates with plug connection RS-3 Kindermann Tabletop Interconnect Box x Schuko AC power outlet sectional plates w/ AV connectors. Finish 5 RAL9006 Kindermann x 50 mm, / CAT 5 (), Gender Changer 5 (:) Kindermann x 50 mm, Neutrik XLR 5 Kindermann Kindermann x 50 mm, / Adapter plates with plug connection VGA, ca. 5-0 cm length Module holder GB3, with space for 6 half plates No xxx Kindermann x 50 mm, Neutrik XLR 5 Kindermann x 50 mm, / CAT 5 (), Gender Changer 5 (:) Kindermann x 50 mm, / Adapter plates with plug connection VGA, ca. 5-0 cm length 5 Kindermann Module holder GB, with space for 4 half plates No xxx 0 Kindermann x 50 mm, Neutrik XLR 5 Kindermann x 50 mm, / CAT 5 (), Gender Changer (:) 5 MODERNIZACJA SALI SESYJNEJ - WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU Strona 9 z 48 al. Niepodległości 6/86-73 Poznań

10 INTRONIK ul.wergiliusza 7/, Poznań Krzysztof Pacholczyk Strona 0 z 48 Kindermann x 50 mm, / Adapter plates with plug connection VGA, ca. 5-0 cm length Kindermann x 50 mm, / Blind cover 0 Kindermann Module holder GB, with space for 4 half plates No xxx Kindermann x 50 mm, Neutrik XLR Kindermann x 50 mm, / CAT 5 (), Gender Changer (:) Kindermann x 50 mm, / Adapter plates with plug connection VGA, ca. 5-0 cm length Kindermann Kindermann x 50 mm, / Adapter plates with plug connection Mini Jack ( Stereo) ca. 5-0 cm length 50 x 50 mm, / Adapter plates with plug connection Kindermann x 50 mm, / Blind cover 8 Kindermann Kramer Electronics AVIT AVIT COMM-TEC Gefen COMM-TEC SIGNALMANAGEMENT Floor box Ackermann GESR Vp- ProNET -338A Tx ProNET -08A Rx EXT SW-4VA- 8 modułów 4x 30V, x GB 0 Automatyczny przełącznik x VGA + LOOP over IP tripple Encoder and Transmitter. Fully HDCP and EDID compatible. over IP receiver and decoder. Fully HDCP and EDID compatible, integrated scaler. 4x4 Matrix for.3 4x.3 inputs and 4x.3 outputs w/ Discrete IR Remote Control, EXT to VGA and unbalanced Stereo Switcher: 400 MHz bandwidth, cascadable, Autosequencing, Autoswitching, RGB Mute, Tally outputs. Control: Front Panel, RS-3, Contact Closure. Connectors: 5pin HD inputs female/output female, RCA-outlet. Inclusive 30V/9VAC power adapter MODERNIZACJA SALI SESYJNEJ - WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU Strona 0 z 48 al. Niepodległości 6/86-73 Poznań

11 INTRONIK ul.wergiliusza 7/, Poznań Krzysztof Pacholczyk Strona z 48 COMM-TEC SIGNALMANAGEMENT Kramer Electronics COOM-TEC Gefen COOM-TEC Gefen COOM-TEC Gefen COOM-TEC Gefen CISCO COOM-TEC Gefen DA-8V VP-437 CAB-X.3-50MM CAB-X.3-60MM CAB-DVI- BLK- 30MM CAB--LCK- 5MM Cisco SR04CT SG0 to 8 VGA Distribution Amplifier: 400 MHz bandwidth, local monitor output, cascadable, MAC/SUN/SGI compatible, Input/Outputs 5pin HD female, internal 30 V power supply, RU, 9" rack mount, incl..5 meter VGA cable (male/male) 7-Input Analog & ProScale Presentation Digital Scaler/Switcher with Ethernet Control CAB-X.3-60MM.3 FIBER OPTIC CABLE 50 FT CAB-X.3-60MM.3 FIBER OPTIC CABLE 60 FT DVI to Cable 30ft Black Gefen Cable 5ft. M-M Compact 4-port Gigabit Switch CAB-CAT6AB-50 CAT6A 50ft cable Belden type 7 Kramer Electronics BC-5x5s Kabel RGBHV Wykonawca MN- MontaŜ projektora Wykonawca Wykonawca Wykonawca MN-3 MN-5 MN-3 MontaŜ monitora plazmowego /LCD powyŝej 30" MontaŜ ekranu elektrycznego o szerokości pow. 40 cm do 400 cm PołoŜenie instalacji + elementy instalacyjne / mb Wykonawca MN-4 Przygotowanie pod montaŝ przyłącza 8 Wykonawca MN-5 MontaŜ przyłącza 8 Wykonawca MN-6 Obszycie szafy elementy połaczeniowe i montaŝowe Wykonawca MN-7 Końcówki HD 5 F/M (+robocizna) 36 Wykonawca MN-9 Końcówki cinch (+robocizna) 0 Wykonawca MN-4 Końcówki mini jack stereo (+robocizna) 0 Wykonawca IN- Integracja systemu projekcyjnego Wykonawca DK- Dokumentacja - system projekcji i urządzeń źródłowych System nagłośnienia Producent Symbol Nazwa ilość Bose 4088 Bose głośnik Panaray MA white (ROHS) 4 MODERNIZACJA SALI SESYJNEJ - WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU Strona z 48 al. Niepodległości 6/86-73 Poznań

12 INTRONIK ul.wergiliusza 7/, Poznań Krzysztof Pacholczyk Strona z 48 Bose Bose kontroler EQ-Card-II S MA single 4 Bose 4093 Bose głośnik Panaray MB4 modular bass white (ROHS) Bose Bose kontroler EQ-Card-II S Panaray MB/0 Bose WB-MA WB-MA wall bracket 4 Bose 7057 Bose MB4 wall bracket - White Bose 3570 Bose 357 Bose wzmacniacz ENTERO 400 power amplifier Bose wzmacniacz ENTERO 4400 power amplifier DBX 60m ZonePRO Proceosor Mikrofon pojemnościowy z podstawką Shure MX 48D/C stołową, programowalny przycisk, przewód XLR o dł. 3m, szyjka 45cm, z wkładką 7 kardioidalną Shure SCM 80E Mikser instalacyjny 8 kanałów - automatyczny Shure PGX4/PG30 System z mikr.nagłownym PG30TQG Shure SLX4/Beta58 System wokalowy z Beta 58 BKT V BKT BKT BKT 30. Szafa ramowa stojąca, 4U, 600/800/980, szer./gł./wys. mm. drzwi blacha/szkło 9" listwa zasilająca 8-portowa, z wyłącznikiem Panel wentylacyjny -wentylatorowy dachowo-podłogowy z termostatem Półka stała 9" o gł. 300 mm., U, z uszami na przesuwalnym rastrze BKT PDN 9" Panel dystrybucji napięć 3 Marantz PMD 580 Nagrywarka CF + 3 katy min 4 Gb Belden 9398 Kabel mikrofonowy 5 Technokabel TLYp x 4 mm Kabel głośnikowy 300 Wykonawca MN-8 MontaŜ głośników 6 Wykonawca Wykonawca MN-3 MN-6 PołoŜenie instalacji + elementy instalacyjne / mb Obszycie szafy elementy połaczeniowe i montaŝowe Wykonawca MN-5 Końcówki XLR (+robocizna) 0 Wykonawca OP- Oprogramowanie procesora Wykonawca IN- Integracja systemu audio Wykonawca DK- Dokumentacja - system nagłośnienia Wykonawca AN-AK- Analiza akustyczna - program Modelr 6,5 System sterowania Producent Symbol Nazwa ilość MODERNIZACJA SALI SESYJNEJ - WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU Strona z 48 al. Niepodległości 6/86-73 Poznań

13 INTRONIK ul.wergiliusza 7/, Poznań Krzysztof Pacholczyk Strona 3 z 48 Crestron PSI-CPEPAK-6X KIT Isys Wireless Control Package w/cpe - International Version, 30V - Includes TPSI- 6X (w/tps-6x-btp, TPSI-6X-DS, TPS-6X- IMCW, TPS-6X-FP, TPS-6X-FP-NB, & PWI- 5), CENI-HPRFGW, CPE, PW-40RU, and (4) IRP Crestron DIN-MC DIN Rail Motor Control, feeds, channels Crestron DIN-8SW8 he DIN-8SW8 is an 8-channel lighting control module designed to support switching of non-dimmable lighting and fans. A single model supports both 0 and 0-40 Volt applications Crestron DIN-4DIMFLV4 DIN Rail 0-0V Fluorescent Dimmer, 4 feeds, 4 channels Isys 5.7" Wall Mount Touchpanel - Featuring a high-contrast 5.7" color Crestron TPS-6LA-T [LB-T, touchscreen with 6-bit Isys graphics, 640 x LW-T] 480 resolution, and single video window display with optional "softkey" pushbuttons. Mountable version with buttons, for One Crestron CNX-B Gang Box, LED s and WAV-files to indicate feedbacks incl. Temperature sensor (A = Almond / B = black / W = white) Crestron CNDB singel button engraving 4 Crestron DIN-BLOCK DIN Rail Cresnet Distribution Block Global Caché itach WiFi IR Global Caché itach WiFi IR - Network connection - WiFi 80.b/g with.5" antenna - 3 independent user selectable IR outputs or sensor inputs mm mono jack - 3 IR emitters, IR blaster included - integrated IR Learner - included power supply \ Linksys WRT350N Router WiFi Linksys WRT350N COOM-TEC Gefen CAB-CAT6AB-50 CAT6A 50ft cable Belden type Technokabel YKSLYEKW-4X,0 Kabel sterowniczy 4 Technokabel YKSLYEKW-4X,5 Kabel sterowniczy 50 Technokabel Wykonawca YKSLYEKW x,5 mm MN-3 Kabel sterowniczy 4 PołoŜenie instalacji + elementy instalacyjne / mb Wykonawca OP- Oprogramowanie jednostki centralnej Wykonawca OP-3 Oprogramowanie aplikacji EXE sterowanie poprzez sieć Wykonawca OP-4 Oprogramowanie panela 3 MODERNIZACJA SALI SESYJNEJ - WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU Strona 3 z 48 al. Niepodległości 6/86-73 Poznań 6 350

14 INTRONIK ul.wergiliusza 7/, Poznań Krzysztof Pacholczyk Strona 4 z 48 Wykonawca OP-5 Oprogramowanie panela przyciskowego Wykonawca IN-3 Integracja systemu sterowania Wykonawca DK-3 Dokumentacja - system sterowania System tłumaczeń AKG Producent Symbol Nazwa ilość AKG CS 5 BU moduł sterujący centralny AKG CS 5 PS zasilacz AKG CS 5 IU pulpit tłumacza (do kompletnego pulpitu potrzebna gęsia szyja i kapsuła) AKG GN 50 CS gęsia szyja do pulpitu i kapsuł dł. 50cm 8 AKG CK 3 kapsuła - kardioida 8 AKG CS 5 IRR 7 odbiornik bezprzewodowy podczerwieni 00 AKG CS 5 IRT promiennik podczerwieni 0W AKG CS 5 IRT promiennik podczerwieni 40W AKG CS 5 CU 50 walizko-ładowarka do 50 odbiorników IRR7 4 COOM-TEC Gefen AKG AKG CAB-CAT6AB-50 CAT6A 50ft cable Belden type słuchawki do odbiorników AKG HSD7 słuchawki z mikrofonem dynamicznym ("zbiera" mniej niŝ mik z pulpitu) mogą pracować jako zamiast mikrofonu z pulpitu tłumacza, jako opcja Technokabel RG 058 Kabel sterowniczy 00 Wykonawca MN-8 MontaŜ promienników 4 Wykonawca Wykonawca Wykonawca MN-3 IN-3 DK-3 PołoŜenie instalacji + elementy instalacyjne / mb Integracja systemu tłumaczeń symultanicznych Dokumentacja - system tłumaczeń symultanicznych MODERNIZACJA SALI SESYJNEJ - WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU Strona 4 z 48 al. Niepodległości 6/86-73 Poznań

15 INTRONIK ul.wergiliusza 7/, Poznań Krzysztof Pacholczyk Strona 5 z 48 Wykaz połączeń Okablowanie wizyjne Nr Skąd Dokąd Typ Uwagi Typ Typ przewodu Urządzenie Złącze Urządzenie Złącze przewodu złącza złącza KV-0 Komputer stacjonarny mównica VGA DB-5 HD Selektor automatyczny Kramer VP K RGB DB-5 HD Kramer BC5x5s Percon VK 50 KV-0 Przyłącze stołowe VGA VGA DB-5 HD Selektor automatyczny Kramer VP K RGB DB-5 HD Kramer BC5x5s Percon VK 50 KV-03 Selektor automatyczny Kramer VP K VGA DB-5 HD Przyłacze podłogowe 6 TYP A VGA lub zamiennie Przyłacze podłogowe 7 TYP A VGA VGA DB-5 HD Kramer BC5x5s Percon VK 50 KV-04 Przyłacze podłogowe 6 TYP A VGA VGA DB-5 HD SELEKTOR Comm Tec SW-4VA- RGB DB-5 HD Kramer BC5x5s Percon VK 50 KV-05 Przyłacze podłogowe 7 TYP A VGA VGA DB-5 HD SELEKTOR Comm Tec SW-4VA- RGB DB-5 HD Kramer BC5x5s Percon VK 50 KV-06 Przyłacze podłogowe 8 TYP C VGA VGA HD-5 SELEKTOR Comm Tec SW-4VA- RGB 3 DB-5 HD Kramer BC5x5s Percon VK 50 MODERNIZACJA SALI SESYJNEJ - WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU Strona 5 z 48 al. Niepodległości 6/ Poznań

16 INTRONIK ul.wergiliusza 7/, Poznań Krzysztof Pacholczyk Strona 6 z 48 KV-07 Przyłacze podłogowe 9 TYP A VGA VGA HD-5 SELEKTOR Comm Tec SW-4VA- RGB 4 DB-5 HD Kramer BC5x5s Percon VK 50 KV-08 Przyłacze podłogowe 6 TYP A Gefen 4x4 Matrix for.3 IN CAB-X.3-50MM KV-09 Przyłacze podłogowe 7 TYP A Gefen 4x4 Matrix for.3 IN CAB-X.3-50MM KV-0 Przyłacze podłogowe 8 TYP C Gefen 4x4 Matrix for.3 IN 3 CAB-X.3-60MM KV- Przyłacze podłogowe 9 TYP C Gefen 4x4 Matrix for.3 IN 4 CAB-X.3-60MM KV- Gefen 4x4 Matrix for.3 SKALER Kramer Electronics VP-437 IN Konfekcjonowany CAB--LCK-5MM KV-3 SELEKTOR Comm Tec SW- 4VA- VGA HD-5 SKALER Kramer Electronics VP-437 VGA HD-5 Kramer BC5x5s Percon VK 50 KV-4 SKALER Kramer Electronics VP-437 Avit - Transmiter ProNET -338A Tx IN Konfekcjonowany CAB--LCK-5MM KV-5 SKALER Kramer Electronics VP-437 VGA HD-5 COMM-TEC Rozdzielacz DA-8V VGA IN HD-5 Kramer BC5x5s Percon VK 50 MODERNIZACJA SALI SESYJNEJ - WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU Strona 6 z 48 al. Niepodległości 6/ Poznań

17 INTRONIK ul.wergiliusza 7/, Poznań Krzysztof Pacholczyk Strona 7 z 48 KV-6 COMM-TEC Rozdzielacz DA-8V VGA HD-5 Przyłacze podłogowe TYP B Wyjście VGA VGA IN HD-5 Kramer BC5x5s Percon VK 50 KV-7 COMM-TEC Rozdzielacz DA-8V VGA HD-5 Przyłacze podłogowe TYP B Wyjście VGA VGA IN HD-5 Kramer BC5x5s Percon VK 50 KV-8 COMM-TEC Rozdzielacz DA-8V VGA 3 HD-5 Przyłacze podłogowe 3 TYP B Wyjście VGA VGA IN HD-5 Kramer BC5x5s Percon VK 50 KV-9 COMM-TEC Rozdzielacz DA-8V VGA 4 HD-5 Przyłacze podłogowe 4 TYP B Wyjście VGA VGA IN HD-5 Kramer BC5x5s Percon VK 50 KV-0 COMM-TEC Rozdzielacz DA-8V VGA 5 HD-5 Przyłacze podłogowe 5 TYP B Wyjście VGA VGA IN HD-5 Kramer BC5x5s Percon VK 50 KV- COMM-TEC Rozdzielacz DA-8V VGA 5 HD-5 PROJEKTOR Sony VPL- FW300L widownia VGA IN HD-5 Kramer BC5x5s Percon VK 50 KV- COMM-TEC Rozdzielacz DA-8V VGA 6 HD-5 COMM-TEC Rozdzielacz DA-8V VGA IN HD-5 Kramer BC5x5s Percon VK 50 KV-3 ODTWARZACZ DVD BlueRay SKALER Kramer Electronics VP-437 IN Konfekcjonowany CAB--LCK-5MM KV-4 Gefen 4x4 Matrix for.3 PROJEKTOR Sony VPL- FW300L widownia /DVI DVI CAB-DVI-BLK- 30MM KV-5 Avit - Transmiter ProNET -338A Tx LAN SWITCH Cisco SR04CT LAN CAB-CAT6AB-50 MODERNIZACJA SALI SESYJNEJ - WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU Strona 7 z 48 al. Niepodległości 6/ Poznań

18 INTRONIK ul.wergiliusza 7/, Poznań Krzysztof Pacholczyk Strona 8 z 48 KV-6 SWITCH Cisco SR04CT LAN AVIT ODBIORNIK ProNET -08A MONITOR WIDOWNIA LAN CAB-CAT6AB-50 KV-7 SWITCH Cisco SR04CT LAN AVIT ODBIORNIK ProNET -08A MONITOR WIDOWNIA LAN CAB-CAT6AB-50 KV-8 SWITCH Cisco SR04CT LAN AVIT ODBIORNIK ProNET -08A MONITOR 3 WIDOWNIA LAN CAB-CAT6AB-50 KV-9 SWITCH Cisco SR04CT LAN AVIT ODBIORNIK ProNET -08A MONITOR 4 WIDOWNIA LAN CAB-CAT6AB-50 KV-30 SWITCH Cisco SR04CT LAN AVIT ODBIORNIK ProNET -08A MONITOR 5 PRZED WEJŚCIEM LAN CAB-CAT6AB-50 KV-3 SWITCH Cisco SR04CT LAN AVIT ODBIORNIK ProNET -08A MONITOR 6 PRZED WEJŚCIEM LAN CAB-CAT6AB-50 KV-3 AVIT ODBIORNIK ProNET -08A MONITOR WIDOWNIA MONITOR WIDOWNIA IN Konfekcjonowany CAB--LCK-5MM KV-33 AVIT ODBIORNIK ProNET -08A MONITOR WIDOWNIA MONITOR WIDOWNIA IN Konfekcjonowany CAB--LCK-5MM MODERNIZACJA SALI SESYJNEJ - WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU Strona 8 z 48 al. Niepodległości 6/ Poznań

19 INTRONIK ul.wergiliusza 7/, Poznań Krzysztof Pacholczyk Strona 9 z 48 KV-34 AVIT ODBIORNIK ProNET -08A MONITOR 3 WIDOWNIA MONITOR 3 WIDOWNIA IN Konfekcjonowany CAB--LCK-5MM KV-35 AVIT ODBIORNIK ProNET -08A MONITOR 4 WIDOWNIA MONITOR 4 WIDOWNIA IN Konfekcjonowany CAB--LCK-5MM KV-36 AVIT ODBIORNIK ProNET -08A MONITOR 5 PRZED WEJŚCIEM MONITOR 5 PRZED WEJŚCIEM IN Konfekcjonowany CAB--LCK-5MM KV-37 AVIT ODBIORNIK ProNET -08A MONITOR 6 PRZED WEJŚCIEM MONITOR 6 PRZED WEJŚCIEM IN Konfekcjonowany CAB--LCK-5MM Okablowanie audio Nr Skąd Dokąd Typ Uwagi przewodu Urządzenie Złącze Typ złącza Urządzenie Złącze Typ złącza przewodu KA-0 Komputer stacjonarny mównica MiniJack Selektor automatyczny Kramer VP K in MiniJack Belden 9398 KA-0 Przyłącze stołowe LINIA-VGA MiniJack Selektor automatyczny Kramer VP K in MiniJack Belden 9398 MODERNIZACJA SALI SESYJNEJ - WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU Strona 9 z 48 al. Niepodległości 6/ Poznań

20 INTRONIK ul.wergiliusza 7/, Poznań Krzysztof Pacholczyk Strona 0 z 48 KA-03 Selektor automatyczny Kramer VP K MiniJack Przyłacze podłogowe 6 TYP A LINIA-VGA lub zamiennie Przyłacze podłogowe 7 TYP A LINIA-VGA IN MiniJack Belden 9398 KA-04 Mikrofon Shure MX 48D/C XLR Przyłacze podłogowe TYP B XLR MIK Konfekcjonowany KA-05 Mikrofon Shure MX 48D/C XLR Przyłacze podłogowe TYP B XLR MIK Konfekcjonowany KA-06 Mikrofon Shure MX 48D/C XLR Przyłacze podłogowe 3 TYP B XLR MIK Konfekcjonowany KA-07 Mikrofon Shure MX 48D/C XLR Przyłacze podłogowe 4 TYP B XLR MIK Konfekcjonowany KA-08 Mikrofon Shure MX 48D/C XLR Przyłacze podłogowe 5 TYP B XLR MIK Konfekcjonowany KA-09 Mikrofon Shure MX 48D/C XLR Przyłacze podłogowe 6 TYP A XLR MIK Konfekcjonowany KA-0 Mikrofon Shure MX 48D/C XLR Przyłacze podłogowe 7 TYP A XLR MIK Konfekcjonowany KA- Przyłacze podłogowe TYP B XLR XLR Mikser instalacyjny Shure SCM 80E Szafa Rack Rezyserka MIK MODERNIZACJA SALI SESYJNEJ - WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU Strona 0 z 48 al. Niepodległości 6/ Poznań Belden 9398

21 INTRONIK ul.wergiliusza 7/, Poznań Krzysztof Pacholczyk Strona z 48 KA- Przyłacze podłogowe TYP B XLR XLR Mikser instalacyjny Shure SCM 80E Szafa Rack Rezyserka MIK Belden 9398 KA-3 Przyłacze podłogowe 3 TYP B XLR XLR Mikser instalacyjny Shure SCM 80E Szafa Rack Rezyserka MIK 3 Belden 9398 KA-4 Przyłacze podłogowe 4 TYP B XLR XLR Mikser instalacyjny Shure SCM 80E Szafa Rack Rezyserka MIK 4 Belden 9398 KA-5 Przyłacze podłogowe 5 TYP B XLR XLR Mikser instalacyjny Shure SCM 80E Szafa Rack Rezyserka MIK 5 Belden 9398 KA-6 Przyłacze podłogowe 6 TYP A XLR XLR Mikser instalacyjny Shure SCM 80E Szafa Rack Rezyserka MIK 6 Belden 9398 KA-7 Przyłacze podłogowe 7 TYP A XLR XLR Mikser instalacyjny Shure SCM 80E Szafa Rack Rezyserka MIK 7 Belden 9398 KA-8 Przyłacze podłogowe 8 TYP C XLR XLR Proceosor 60m ZonePRO MIK Belden 9398 KA-9 Przyłacze podłogowe 9 TYP C XLR XLR Proceosor 60m ZonePRO MIK Belden 9398 KA-0 PGX4/PG30 XLR Proceosor 60m ZonePRO MIK 3 Belden 9398 KA- SLX4/Beta58 XLR Proceosor 60m ZonePRO MIK 4 Belden 9398 MODERNIZACJA SALI SESYJNEJ - WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU Strona z 48 al. Niepodległości 6/ Poznań

Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy 26/BA/PN/2013 Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia I. Cel zamówienia i opis funkcjonalności systemów audio-video. Celem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

w Warszawie -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

w Warszawie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI AUDIO WIZUALNYCH SAL KONFERENCYJNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE BUDYNKU A MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. Inwestor: Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. SYSTEMY AUDIOWIZULANE DLA SAL WIELOFUNKCYJNYCH i SAL KONFERENCYJNYCH SYSTEM TŁUMACZEŃ SYMULTANICZNYCH DLA SALI GŁÓWNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY. SYSTEMY AUDIOWIZULANE DLA SAL WIELOFUNKCYJNYCH i SAL KONFERENCYJNYCH SYSTEM TŁUMACZEŃ SYMULTANICZNYCH DLA SALI GŁÓWNEJ Sound & Space Robert Lebioda TEMAT: PROJEKT PRZEBUDOWY SALI KONGRESOWEJ PKIN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ADRES: ul. W. Biegańskiego 61A 60-682 Poznań OBIEKT: Sala Kongresowa Pałacu Kultury

Bardziej szczegółowo

Zmieniony Załącznik nr 6B UJEDNOLICONY

Zmieniony Załącznik nr 6B UJEDNOLICONY Strona 1 z 52 Zmieniony Załącznik nr 6B UJEDNOLICONY PROJEKT SYSTEMU WIDEOKONFERENCJI, TRANSMISJI I REJESTRACJ OBRAZU Z SAL OPERACYJNYCH - rozszerzenie i modyfikacja ZESTAWIENIE RYSUNKÓW: RYS 1. Sale Operacyjne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA AVT

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA AVT FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA AVT Załącznik nr 5 do SIWZ WYPOSAŻENIE AV: Sala 100-osobowa (1.1 - I Piętro) - 1 szt., Sala 80-osobowa (2.21 - II Piętro) -

Bardziej szczegółowo

Załącznik A Projekt Wykonawczy: WAT tabela z parametrami urządzeń

Załącznik A Projekt Wykonawczy: WAT tabela z parametrami urządzeń Załącznik A Projekt Wykonawczy: WAT tabela z parametrami urządzeń WAT SALA SENATU tabela z parametrami maj 2012 Lp. Nazwa / rodzaj urządzenia Opis J.m. Ilość 1 System wizyjny System wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacja Zakres dostawy systemu Audio Video w Sali Narad Biblioteki Głównej AGH

Dotyczy: Specyfikacja Zakres dostawy systemu Audio Video w Sali Narad Biblioteki Głównej AGH Dotyczy: Specyfikacja Zakres dostawy systemu Audio Video w Sali Narad Biblioteki Głównej AGH Poniższa tabela zawiera zakres sprzętowy dostawy sprzętu AV. W zakres dostawy wchodzi przygotowanie projektu

Bardziej szczegółowo

dr inŝ. Piotr Z. Kozłowski mgr inŝ. Wojciech Grządziel mgr inŝ. Michał Więdłocha dr inŝ. Paweł Dziechciński

dr inŝ. Piotr Z. Kozłowski mgr inŝ. Wojciech Grządziel mgr inŝ. Michał Więdłocha dr inŝ. Paweł Dziechciński Projektant Opracowanie Sprawdzenie dr inŝ. Piotr Z. Kozłowski mgr inŝ. Wojciech Grządziel mgr inŝ. Michał Więdłocha mgr inŝ. Wojciech Grządziel dr inŝ. Paweł Dziechciński Zadanie Temat Utworzenie Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowa Specyfikacja Elementów Zamówienia na sprzedaż, dostarczenie i montaż wraz z konfiguracją wyposażenia Audytorium, A/V do kawiarni i sal konferencyjnych,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna / Formularz cenowy

Specyfikacja techniczna / Formularz cenowy Specyfikacja techniczna / Formularz cenowy Załącznik nr 5 l.p. TABELA 4.. ETAP II TYP, NAZWA PROJEKTOWA MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE ILOŚĆ Proponowany model, nazwa producenta oraz parametry

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AUDIOWIZUALNE - WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AUDIOWIZUALNE - WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot specyfikacji 1.2 Zakres robót 1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 1.4 Wspólny Słownik Zamówień 2. Urządzenia i okablowanie 2.1 Urządzenia 2.2 Przewody i kable 2.3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA: Wyposażenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

INWESTYCJA: Wyposażenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną TRIAS AVI Sp. z o.o. INWESTYCJA: Wyposażenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Wyposażenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego

Bardziej szczegółowo

WyposaŜenie audiowizualne Muzeum Poznańskiego Czerwca 1956r.

WyposaŜenie audiowizualne Muzeum Poznańskiego Czerwca 1956r. Egzemplarz nr: 1 WyposaŜenie audiowizualne Muzeum Czerwca 1956r. w Poznaniu Inwestor: Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu, ul. ul. Woźna 12 Tytuł: WyposaŜenie audiowizualne Muzeum

Bardziej szczegółowo

Ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań Zlecający: Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań Temat Sala Narad System audiowizualny

Ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań Zlecający: Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań Temat Sala Narad System audiowizualny Psary Małe, ul. Ustronie 4 62-300 Września 061 4388440 061 4388441 508 056696 NIP 789-109-26-67 e-mail:info@avprojekt.pl www.avprojekt.pl Niniejszy projekt został przygotowany przez firmę AV Projekt wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Nazwa Opis Jednostka miary

Nazwa Opis Jednostka miary Załącznik nr 1 do SIWZ Część 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- - dostawa i montaŝ urządzeń komputerowych, sprzętu multimedialnego i sprzętu elektronicznego do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia - budynek biurowo- laboratoryjny

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia - budynek biurowo- laboratoryjny Parametry techniczne przedmiotu zamówienia - budynek biurowo- laboratoryjny Załacznik nr 6.1. do siwz SALE MAŁE (18,87m2-32,58 m2) L.p. Nazwa sprzętu Ilość Jedn miary Nazwa Producenta (PLN) 1 System wizyjny

Bardziej szczegółowo

Sala wykładowa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Sala wykładowa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Sala wykładowa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Projekt aranżacji i remontu wnętrza Projekt aranżacji i remontu wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSTKA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Św.Rocha 11/1 lok. 706 15-879 Białystok. Pracownia Projektowa,,Chrząszcz arch. Grzegorz Móżdżyński

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Św.Rocha 11/1 lok. 706 15-879 Białystok. Pracownia Projektowa,,Chrząszcz arch. Grzegorz Móżdżyński Pracownia Projektowa,,Chrząszcz arch. Grzegorz Móżdżyński ul. Św.Rocha 11/1 lok. 706 15-879 Białystok PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: BRANŻA: OPRACOWAŁ: DATA

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr 135/A120/2010 Załącznik nr 9. Szczegółowy opis urządzeń, wyposażenia i montażu:

Postępowanie nr 135/A120/2010 Załącznik nr 9. Szczegółowy opis urządzeń, wyposażenia i montażu: Postępowanie nr 135/A120/2010 Załącznik nr 9 Szczegółowy opis urządzeń, wyposażenia i montażu: A. Stanowisko nauczyciela z audio-panelem, oprzyrządowaniem i oprogramowaniem systemu, słuchawkami, sprzętem

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja 4 punktów kamerowych przewidzianych do montaŝu w 1 etapie jest następująca:

Lokalizacja 4 punktów kamerowych przewidzianych do montaŝu w 1 etapie jest następująca: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. ZAKRES ROBÓT 1.1. UWAGI OGÓLNE System monitoringu wizyjnego miasta Słupcy naleŝy wykonać w oparciu o zintegrowane kamery szybkoobrotowe z wbudowanymi wideoserwerami

Bardziej szczegółowo

Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu, wielofunkcyjny obiekt koncertowy w Toruniu będzie przygotowany do pełnienia najróżniejszych funkcji:

Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu, wielofunkcyjny obiekt koncertowy w Toruniu będzie przygotowany do pełnienia najróżniejszych funkcji: AN ALI ZA I OPTYM ALI ZACJA PROJEKTU WY KON AWCZEGO SCENOTECHNI KI WI ELOFUNKCY JNEJ SALI KONCERTOWEJ TORUN JORDANKI ANALIZA I OPTYMALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO SCENOTECHNIKI WIELOFUNKCYJNEJ SALI KONCERTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZP/6/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ KARTY PRODUKTOWE ZESTAWIENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA OBIEKTU GALERIA EUROPA- DALEKI WSCHÓD

Nr sprawy ZP/6/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ KARTY PRODUKTOWE ZESTAWIENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA OBIEKTU GALERIA EUROPA- DALEKI WSCHÓD Nr sprawy ZP/6/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ KARTY PRODUKTOWE ZESTAWIENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA OBIEKTU GALERIA EUROPA- DALEKI WSCHÓD Nr Karty 1 Opis elementu Ilość J. miary Nr i nazwa pomieszczenia "Artwall"

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Dostawa zestawów komputerowych, komputerów przenośnych typu laptop, drukarek, skanerów i innych akcesoriów komputerowych 2. Instalacja 2 kontrolerów domeny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ - Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 6 do SIWZ - Specyfikacja techniczna I. Laptop typ I: 25 szt. Procesor Porty Karta dźwiękowa Pamięć RAM Dyski twarde Napędy Karty sieciowe Karta graficzna Touch pad Matryca Kamera internetowa Bateria Procesor zgodny z architekturą x86, 64

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Projekt wykonawczy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04-02 Radzymin, ul. 11go

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dostawy sprzętu

Specyfikacja dostawy sprzętu 1. Projektor multimedialny szt. 1 Specyfikacja dostawy sprzętu Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Jasność 3500 lumenów (wg standardu ANSI) 2. Współczynnik Kontrast

Bardziej szczegółowo

I. Inkubator Technologiczny - sprzęt do SALI KONFERENCYJNEJ

I. Inkubator Technologiczny - sprzęt do SALI KONFERENCYJNEJ Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiot zamówienia: dostawa Nazwa: Dostawa sprzętu multimedialnego do Inkubatora Technologicznego i Hali 1 w ramach projektu pn.: Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny dla ucznia 23 szt. UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu

Komputer przenośny dla ucznia 23 szt. UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu załącznik nr 2 - opis zamawianego sprzętu, pomocy naukowych i oprogramowania Komputer przenośny dla ucznia 23 szt. Oznaczenie modelu Producent... L.p. 1 Zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych,

Bardziej szczegółowo