ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH. Adam Hara ul.chodkiewicza STALOWA WOLA NIP tel.(0-15) PROJEKT BUDOWLANY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH. Adam Hara ul.chodkiewicza 7 37-450 STALOWA WOLA NIP 865-117-81-63 tel.(0-15) 842-57-65 PROJEKT BUDOWLANY"

Transkrypt

1 ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH ЄLFORTIS. Adam Hara ul.chodkiewicza STALOWA WOLA NIP tel.(0-15) PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ZAPLECZE I ŁĄCZNIK POMIĘDZY SALĄ GIMNASTYCZNĄ A BUDYNKIEM ZESPOŁU SZKÓŁ W JEŻOWEM INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE BRANŻA: ELEKTRYCZNA INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE NISKO PL. WOLNOŚCI NISKO ADRES BUDOWY: JEŻOWE dz. nr 4324/4; 4329/2 OPRACOWAŁ: inż. ADAM HARA upr. proj. 230/TBG/94 SPRAWDZIŁ: inż IGNACY RADLIŃSKI upr. proj. E- 114/02 STALOWA WOLA r.

2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : Rys. 1 Plan instalacji oświetlenie. Rys. 2 Plan instalacji - gniazda wtyczkowe. Rys. 3 Plan instalacji - wentylacja. Rys. 4 Plan instalacji przyzewowej i dzwonkowej. Rys. 5 Plan instalacji odgromowej. Rys. 6 Tablica TB-21- schemat. Rys. 7 Tablica TB-21 zabudowa. Rys. 8 Schemat instalacji przyzewowej. Rys. 9 Schemat sterowania wentylacją. 2

3 1. WSTĘP. 1.1 Temat opracowania. Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej wewnętrznej w łączniku i zapleczu pomiędzy salą gimnastyczną, a budynkiem Zespołu Szkół w Jeżowem. 1.2 Podstawa opracowania. -zlecenie inwestora, -projekt techniczny część budowlana, -wytyczne i uzgodnienia z przedstawicielem inwestora, -inwentaryzacja własna, -obowiązujące normy i przepisy, 1.3 Zakres opracowania. -zasilanie WLZ y -rozdzielnie elektryczne -instalacja elektryczna oświetleniowa, -instalacja elektryczna obwodów gniazd, -instalacja wentylacji, -instalacja przyzewowa, -instalacja odgromowa, 3

4 2. OPIS TECHNICZNY 2.1 Zasilanie WLZ, tablice rozdzielcze. Nowo projektowane pomieszczenia łącznika i zaplecza sali gimnastycznej zasilone będą zalicznikowo z istniejącej rozdzielni głównej RG usytuowanej w budynku Zespołu Szkół. W rozdzielni RG należy dobudowć rozłącznik bezpiecznikowy R 303/ 25A i wyprowadzić WLZ przewodem YDYżo 5 x 10 układanym p/t do projektowanej tablicy TB-21. Do rozdziału energii na potrzeby zaplecza projektuje się tablicę TB- 21w obudowie p/t typ Ekinoxe TX 4 x 18 prod. Fael- Legrand. Tablicę wykonać wg. rys. 6 i 7 i zabudować p/t w miejscu jak na rys Instalacja oświetlenia ogólnego. Instalację oświetlenia ogólnego wykonać jako p/t przewodem YDYpżo3/4 x 1,5, obwody wyprowadzić z tablicy TB- 21. Do oświetlenia dobrano oprawy jarzeniowe f-y ES-System i żarowe prod. Lena Lighting. Rodzaje i ilości opraw podano na rysunkach 1. Wyłączniki, przełączniki przyciski f- y POLO instalować na wysokości 1,4m od podłoża. W łazienkach, WC i pomieszczeniach o ścianach wyłożonych płytkami glazurowymi instalować osprzęt bryzgoszczelny. W pomieszczeniu dla niepełnosprawnych wyłączniki, przyciski instalować na wysokości 0,8 m od podłoża. 2.3 Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Do oświetlenia awaryjnego przy zaniku napięcia wykorzystane będą oprawy jak do oświetlenia podstawowego z wbudowanym modułem awaryjnym o czasie świecenia 2 h. Oprawy na rys. 1 oznaczono wyróżnikiem AWAR. Zasilanie opraw wykonać przewodem YDYp żo 4 x 1,5 przewód zasilający układ inwertora z przed wyłącznika, przełącznika obwodu oświetleniowego. Do oświetlenia drogi ewakuacji przy wyjściu na klatkę schodową, wyjściu z budynku projektuje się ewakuacyjne oprawy Es- System Monitor-2o czasie autonomii 2 godzin o typie jak na rys. 1. Zasilanie oprawy wykonać przewodem YDYżo 3 x 1,5, oprawa pracuje tylko wyłącznie po zaniku napięcia podstawowego. 4

5 2.4 Instalacja gniazd użytku ogólnego. Instalację gniazd użytku ogólnego projektuje się jako p/t przewodem YDYpżo 3 x 2,5, obwody wyprowadzić z tablicy poprzez zabezpieczenia różnicowo prądowe jak w schemacie rys. 6. Rodzaje gniazd podano w opisie na rys. 2, wszystkie gniazda instalować z bolcem ochronnym w pomieszczeniach takich jak, łazienki i pomieszczeniach o ścianach wyłożonych płytkami glazurowymi instalować gniazda w wykonaniu bryzgoszczelnym. Gniazda instalować na wysokości 1,0-1,2 m od podłoża, a na korytarzach gniazda instalować na wysokości 0,3m od podłoża. W łazienkach łączniki i gniazda instalować w trzeciej strefie. Przy wykonaniu instalacji w łazienkach zachować wymagania normy PN-IEC Instalacja lokalnej wentylacji. Zasilanie obwodów lokalnej wentylacji wykonać z tablicy TB- 21. W pomieszczeniach szatni, umywalni zaplecza sali gimnastycznej sterowanie wentylatorami dachowymi i VTS Clima odbywać się będzie poprzez kasety sterownicze KS1 - KS6. Kasety KS1 - KS6 przypisane są do odpowiedniego wentylatora jak na rys. 3 i schemacie sterowania rys. 9. Jako kasety sterownicze należy wykorzystać typowe kasety sterownicze K3 z przyciskiem zał. wył. i lampką sygnalizacyjną prod SN Promet. Kasety sterowania wentylatorami dachowymi instalować na wysokości 1,8m od podłoża. Do wentylatorów ułożyć przewody YDY żo 5 x 2,5 w pomieszczeniach przewody układać p/t na zewnątrz budynku w rurce instalacyjnej RVS 22 mocowanej do kanału wentylacyjnego. 2.6 Instalacja przyzewowa. Instalacja w swoim zakresie obejmuje pomieszczenie WC dla niepełnosprawnych przy łączniku. Obwód systemu przyzewowego zasilić z tablicy TB-21. Instalację zaprojektowano w oparciu o system przyzewowy f- y ENSTO, typy zastosowanych aparatów podano na planie rys. 4 i schemacie rys. 8. Przyciski instalować na wysokości max. 0,8 m od podłogi, na korytarzu lampkę sygnalizacyjną z buczkiem nad drzwiami wejściowymi do WC. W pomieszczeniu nauczyciela WF, również nad drzwiami wejściowymi. 5

6 2.7 Instalacja dzwonka szkolnego. Instalację dzwonka wykonać przewodem YDY p żo 3 x 1,5 p/t wg. rys 4 jako nawiązanie do istniejącej instalacji dzwonka szkolnego na parterze w budynku Zespołu Szkół. 2.8 Instalacja odgromowa. Projektowaną instalację odgromową wykonać na uchwytach klejonych i uchwytach mocowanych do obróbek blacharskich. Do zwodu poziomego łączyć wszystkie wystające części ponad dachem budynku ti. kominy, wyciągi wentylacyjne. Połączenia wykonać drutem FeZn Ø6 za pomocą uchwytów i złączek stosowanych w instalacjach odgromowych. Zwody pionowe wykonać jako naprężne drutem FeZn Ø6do zacisków złącz kontrolnych. Wysokości złącz 1,6-1,8 m od poziomu gruntu. Przewody odprowadzające z płaskownika FeZn 25 x 4 układanego p/t. Przewody uziemiające jak i uziom otokowy wykonać z płaskownika FeZn 25 x 4. Uziom otokowy układać na głębokości 0,6m i w odległości co najmniej 1m od krawędzi obiektu.przy wejściach do budynku oraz bramach wjazdowych bednarkę należy układać na głębokości 1,5m i w odległości 1,5m od krawędzi obiektu lub w rurach PCV. Wszystkie połączenia wykonać jako spawane i zabezpieczyć przed korozją. Wykonać połączenia projektowanej instalacji z istniejącą instalacją odgromową i istniejącym uziomem otokowym. Wypadkowa rezystancja uziemienia nie może przekroczyć wartości 30om. Całość prac wykonać wg. rys. 5 zgodnie z obowiązującą norma PN-IEC Ochrona przepięciowa. Zgodnie z PN-93-E-05009/443 jak i DU 10/95 obowiązuje stosowanie ochrony przepięciowej w wewnętrznych instalacjach elektrycznych. Dla układu sieci wewnętrznej TN- S ochrona została zaprojektowana w tablicy TB- 21 w oparciu o ograniczniki klasy C DEHNguard TNS 230/400. 6

7 Ochrona przeciwporażeniowa. Sieć zasilająca pracuje w układzie TN-C, rozdziału przewodu PEN dokonać w rozdzielni RG. Dla instalacji odbiorczej przyjęto system ochrony od porażeń szybkie wyłączanie w układzie TN-S. Zastosowano system ochrony przed porażeniem poprzez: ochronę podstawową (izolację części czynnych urządzeń i przewodów oraz osłon i obudów); ochronę dodatkową przed dotykiem pośrednim (samoczynne wyłączenie prądu rażeniowego, uziemienie ochronne, uziemienie robocze punktu zerowego transformatora); ochronę uzupełniającą (połączenia wyrównawcze, wyłączniki różnicowoprądowe, wyłączniki instalacyjne, wkładki topikowe o działaniu szybkim); -wszystkie obwody instalacji elektrycznej jednofazowe wykonać jako trójprzewodowe (L1,N,PE ),obwody trójfazowe wykonać jako pięcioprzewodowe (L1-3,N,PE), -do żyły PE podłączyć wszystkie dostępne części metalowe urządzeń i maszyn oraz bolce gniazd wtyczkowych, -dla obwodów wtyczkowych gniazd jednofazowych zastosowano wyłączniki różnicowo prądowe o ΔI = 0,03A. UWAGA KOŃCOWA Całość prac wykonać zgodnie z normą PN- IEC i przepisami. Po wykonaniu przeprowadzić niezbędne próby i prace pomiarowe celem przekazania obiektu do odbioru. Instalowane urządzenia elektrotechniczne i materiały winny posiadać świadectwa i atesty techniczne. 7

8 I. Zestawienie mocy OBLICZENIA TECHNICZNE TABLICA Pi kj Psz Isz - kw - kw A TB-21 16,7 0, RAZEM 16,7 0, Spadek napięcia w WLZ a ) - WLZ do TB-21 TB-21 u = 10000x60x100 =0,65% < 2% 57x10x Obliczenie natężenia oświetlenia w pomieszczeniach przeprowadzono w oparciu o program DIALux wyniki załączono do projektu. 8

9 I. WLZ- y, tablice. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW. 1. Rozłącznik bezpiecznikowy R 303 /25A kpl Przewód YDY żo 5 x 10 mb Rurka karbowana peszel RKP 28 mb Płaskownik FeZn 25 x 4 mb Przewód LY żo 6 mb Tablica TB-21 wg. rys. 6 i 7 kpl. 1 II. Instalacja oświetlenia ogólnego. 1. Oprawa jarzeniowa SNTX 236 EVG prod. ES - System kpl Oprawa jarzeniowa SNTX 236 EVG prod. ES - System + moduł awaryjny czas 2h doj/w kpl Oprawa jarzeniowa CO1 236 EVG IP65 prod. ES - System kpl Oprawa jarzeniowa CO1 136 EVG IP65 prod. ES - System kpl Oprawa jarzeniowa SRE 236 EVG prod. ES - System kpl Oprawa jarzeniowa SNTX 218 EVG prod. ES - System kpl Źródło światła do j/ w świetlówka L36W/830 Osram szt Źródło światła do j/ w świetlówka L18W/830 Osram szt Oprawa żarowa Rondo 100 W prod. Lena Lighting kpl Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego seria Monitor 2-DS1-A8TA2N - czas 2h prod. ES - System kpl Wyłącznik p/t 16 A POLO szt Wyłącznik p/t bryzgoszczelny 16 A POLO szt Przełącznik świecznikowy p/t 16 A POLO szt Przełącznik świecznikowy p/t 16 A POLO szt. 5 bryzgoszczelny 15. Wyłącznik schodowy p/t 16 A POLO szt Przewód YDYp 2 x 1,5 mb Przewód YDYp żo 3 x 1,5 mb Przewód YDYp żo 4 x 1,5 mb Przewód YDYp żo 5 x 1,5 mb. 80 III. Instalacja gniazd użytku ogólnego. 1. Gniazdo p/t 16 A/Z POLO szt Gniazdo p/t bryzgoszczelne 16 A/Z POLO szt Przewód YDYp żo 3 x 2,5 mb

10 IV. Instalacja wentylacji 1. Kaseta sterownicza K3 prod. SN Promet (NEF 30 przycisk zał, wył, lampka ) kpl Przewód YDY żo 5 x 2,5 mb Przewód YDY 5 x 1,5 mb. 100 V. Instalacja przyzewowa system ENSTO 1. Transformator FLM / 15 mont. p/t. kpl.1 2. Przycisk z lampką FAP 2001 kpl. 2 4.Kasownik FEH 1001 kpl Moduł alarmowy FIM 1210 kpl Przewód YDYp 3 x 1,5 mb Przewód YDYp 2 x 1,5 mb. 50 VI. Instalacja dzwonka szkolnego 1. Dzwonek szkolny 230V prod. Zamel szt Przewód YDYp 3 x 1,5 mb. 50 VII. Instalacja odgromowa 1. Drut Ø 6 FeZn mb Płaskownik FeZn 25 x 4 mb Złącza kontrolne szt Złącze krzyżowe szt Złącze rynnowe szt Rura ochronna Arota DVK 75 mb Elementy łączeniowe do j/w kpl. 1 10

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412 E-PROJEKT Wiesław Baluta --------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : Budowa publicznego budynku

Bardziej szczegółowo

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R11 NN >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R12 NN >schemat instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 28 NIP 712-23-25-439 Regon 430892451 E-mail sanit.gaz@poczta.onet.pl Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

5 Część 2.5. - Instalacje i urządzenia energetyczne

5 Część 2.5. - Instalacje i urządzenia energetyczne SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Karta tytułowa 2. Spis zawartości opracowania 3. Części dokumentacji Niniejsza dokumentacja dotyczy: 2Tomu L.p. CZĘŚCI DOKUMENTACJI: 1 Część 2.1. - Architektura 2 Część 2.2.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Dane energetyczne 1.4 Zasilanie 1.5 Instalacja odbiorcza 1.6 Rozdział energii elektrycznej w obiekcie 1.7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Rozwiązania techniczne 4. Ochrona przepięciowa 5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 6. Uwagi końcowe 7. Obliczenia 8.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY - RYS. NR E1Z/a - PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY RG1-400/230V - SCHEMAT. - RYS. NR E2Z - WYMIANA WYŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO W ROZDZIELNICY RG2-400/230V ORAZ ROZBUDOWA TABLICY

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

Adres: Al. Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki

Adres: Al. Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki DAMEX Damian Wójcicki 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Białostocka 2 tel./fax.: (86) 275-21-91, kom. 602-503-928 NIP 722-147-42-66, e-mail: damexdw@o2.pl D O K U M E N T A C J A P R O J E K T O W O W Y

Bardziej szczegółowo

1. SPIS ZAWARTOŚCI. 8. Zestawienia podstawowych materiałów

1. SPIS ZAWARTOŚCI. 8. Zestawienia podstawowych materiałów 1. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego 4. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 5. Opis techniczny instalacje elektryczne 6. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD 1. Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD mgr inż. Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20, 86-300 Grudziądz, tel.(0-56) 46233-31 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STADIUM : Projekt budowlany BRANŻA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 Temat opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Instalacje elektryczne Obiekt: Inwestor: Branża: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY

WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY DKT PROJEKT DOROTA WACHOWSKA ul. Koniczynowa 19, 91-356 Łódź tel. 503-091-137 fax. (42) 658-57-13 dktprojekt@gmail.com WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy z termomodernizacją Międzyzakładowego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

E L T E L METRYKA PROJEKTU

E L T E L METRYKA PROJEKTU E L T E L PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH mgr inż. Ryszard Ciupek Czarnowąsy ul. Basztowa 4, Opole ul. Skromna 1/3 tel. (077) 4411904 NIP 754-115-51-14 METRYKA PROJEKTU Temat: Projekt

Bardziej szczegółowo

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4.

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4. SPIS TREŚCI 1.0.WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Charakterystyka energetyczna... 3.0. OPIS TECHNICZNY...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT : BUDYNEK GŁÓWNY ODDZIAŁU LECZNICZO REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEśY JAWORZE, UL. WAPIENICKA 143 DZIAŁKA NR EWID. 504/3 TEMAT : ADAPTACJA, MODERNIZACJA I DOSTOSOWANIE ODDZIAŁU LECZNICZO

Bardziej szczegółowo

O p i s t e c h n i c z n y 1. Podstawa opracowania - wizja lokalna oraz uzgodnienia z Inwestorem - projekt architektoniczno - budowlany - projekt instalacji sanitarnych - inwentaryzacja stanu istniejącego

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania niniejszego projektu w zakresie instalacji elektrycznych są:

3. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania niniejszego projektu w zakresie instalacji elektrycznych są: OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi Inwestora realizacja inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na oddział chirurgii i ortopedii, blok

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Podstawę prawną opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Pracownią Projektową w Szczecinie.

Podstawę prawną opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Pracownią Projektową w Szczecinie. 1. Spis treści. 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 2.1. Podstawa prawna opracowania. 2.2. Podstawa techniczna opracowania. 2.3. Przedmiot opracowania. 3. Rozwiązania projektowe. 3.1. Zasilanie energetyczne.

Bardziej szczegółowo

2. Spis zawartości. 1. Strona tytułowa

2. Spis zawartości. 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 3.1 podstawa opracowania 3.2 zakres opracowania 3.3 demontaŝ istniejącej instalacji 3.4 wewnętrzne linie zasilające z rozdzielnicami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Projektowe MAKSPROJEKT Adam Maksymiuk 21-040 Świdnik, ul. Ratajczaka 10, PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OZNACZENIE NAZWA INWESTYCJI EGZ. Remont sanitariatów w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ GOSZCZYŃSKI 93-035 Łódź ul.wólczańska 251a /17 tel/fax 0-42- 645 05 84 PROGO1@poczta.onet.pl NIP 729 149 98 40

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ GOSZCZYŃSKI 93-035 Łódź ul.wólczańska 251a /17 tel/fax 0-42- 645 05 84 PROGO1@poczta.onet.pl NIP 729 149 98 40 PROGO PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ GOSZCZYŃSKI 93-035 Łódź ul.wólczańska 251a /17 tel/fax 0-42- 645 05 84 PROGO1@poczta.onet.pl NIP 729 149 98 40 Inwestor Tytuł inwestycji Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

OPIS do projektu budowlanego instalacji elektrycznych związanych z budową sali sportowej z zapleczem w Belęcinie Nowym przy Szkole Podstawowej

OPIS do projektu budowlanego instalacji elektrycznych związanych z budową sali sportowej z zapleczem w Belęcinie Nowym przy Szkole Podstawowej OPIS do projektu budowlanego instalacji elektrycznych związanych z budową sali sportowej z zapleczem w Belęcinie Nowym przy Szkole Podstawowej 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Niniejsze opracowanie wykonano w

Bardziej szczegółowo