GREENSTAR - system. monitorowania zbioru kombajnem. INSTRUKCJA OBSŁUGI GreenStar - system. John Deere Harvester Works. OMZ Wydanie G4 (POLISH)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GREENSTAR - system. monitorowania zbioru kombajnem. INSTRUKCJA OBSŁUGI GreenStar - system. John Deere Harvester Works. OMZ104202 Wydanie G4 (POLISH)"

Transkrypt

1 RNSTR - system monitorowania zbioru kombajnem INSTRUKJ OSŁUI reenstar - system monitorowania zbioru kombajnem OMZ Wydanie 4 (POLISH) John eere Harvester Works Wersja europejska Printed in ermany

2 Wstęp Wstęp WITMY W SYSTMH ROLNITW PRYZYJNO RNSTR oferowanych przez John eere. System monitorowania zbioru RNSTR jest zintegrowanym pakietem rolnictwa precyzyjnego. Przeznaczeniem systemu jest pomoc w zbieraniu informacji na temat plonu i odnośnych danych. John eere stworzył odpowiedni sprzęt, potrzebny do gromadzenia informacji w prosty i efektywny sposób. PRZZYTĆ OKŁNI TĘ INSTRUKJĘ, aby poznać prawidłowe sposoby użytkowania i obsługi serwisowej systemu monitorowania zbioru kombajnem. Zaniechanie tego może doprowadzić do wypadku lub uszkodzenia maszyny. Ta instrukcja i znaki bezpieczeństwa mogą być dostępne również w innych językach. (by zamówić, skontaktować się z dealerem John eere.) T INSTRUKJ POWINN YĆ TRKTOWN jako nieodłączna część systemu reenstar John eere i powinna być przekazana razem z nim w przypadku sprzedaży. N THNIZN w tej instrukcji podane są w jednostkach metrycznych, jak również w ich ekwiwalentach stosowanych w US. Stosować wyłącznie odpowiednie części wymienne oraz elementy złączne. Metryczne lub calowe śruby i nakrętki mogą wymagać stosowania odpowiednio metrycznych lub calowych kluczy. PRW I LW STRON są określane zgodnie z kierunkiem ruchu maszyny do przodu. WPISĆ NUMRY INTYIKYJN WYROU (P.I.N.) w rozdziale Numery identyfikacyjne. okładne zapisanie wszystkich numerów może być pomocne przy poszukiwaniu skradzionej maszyny. Numery te będą również potrzebne dealerowi podczas zamawiania części wymiennych. Numery identyfikacyjne należy przechowywać w bezpiecznym miejscu poza maszyną. WRNJ jest traktowana jako część programu wspierania klientów, którzy eksploatują i obsługują swój sprzęt zgodnie z zaleceniami tej instrukcji obsługi. Warunki gwarancji sprzętu reenstar są wyjaśnione w karcie gwarancyjnej, którą powinno otrzymać się od dealera. warancja ta zapewnia przyjęcie odpowiedzialności John eere za wyrób w razie wystąpienia usterek w okresie trwania gwarancji. W niektórych przypadkach John eere zapewnia też przeprowadzanie ulepszeń bez obciążania kosztami klienta, nawet w przypadku maszyn nie objętych gwarancją. Jeśli system monitorowania zbioru kombajnem jest niewłaściwie użytkowany lub modyfikowany w sposób wykraczający poza fabryczną specyfikację w celu zmiany jego osiągów, gwarancja traci ważność. irma może też odmówić wprowadzania ulepszeń u klienta. WŻN: Ta instrukcja zawiera wszelkie niezbędne informacje, potrzebne do prawidłowego użytkowania kombajnu wyposażonego w system monitorowania zbioru reenstar. Podczas pracy kombajnem z systemem monitorowania zbioru reenstar, zawsze w pierwszej kolejności odnosić się do tej instrukcji, a następnie do podstawowej instrukcji obsługi kombajnu. UŻO ROŚI POZS KORZYSTNI z nowego systemu monitorowania zbioru reenstar od John eere. RNSTR jest nazwą handlową eere & ompany. OUZXM, / PN=2

3 Wstęp Przegląd przed dostawą Przed dostawą maszyny przeprowadzono następujące kontrole, regulacje i prace obsługowe. 1. Sprawdzono funkcje monitora (USTWINI) 3. Jeśli dostarczony kombajn posiada opcję drukarki, i stwierdzono prawidłowe działanie. przeprowadzić instalację drukarki (patrz Instalacja drukarki zintegrowanej w rozdziale unkcje ustawień monitora zbioru ). 2. Ustawienia jednostek wyświetlacza i ustawienia 4. Objaśniono operatorowi wszystkie funkcje systemu jednostek kombajnu są takie same. reenstar i zasady bezpieczeństwa. Podpis dealera/technika obsługi: ata: OUZXM, SP04 1/ PN=3

4 Wstęp PN=4

5 Spis treści Strona Strona ezpieczeństwo unkcje USTWIŃ MONITOR ZIORU Rozpoznawanie informacji dotyczących Tabela USTWINI monitora zbioru bezpieczeństwa Instalacja drukarki zintegrowanej Znaczenie napisów ostrzegawczych USTWINI - Monitor zbioru - Przestrzegać instrukcji dotyczących STRON 1 ( - Harv Mon - P 1) bezpieczeństwa USTWINI - Monitor zbioru Nagłe wypadki ospodarstwo (arm) ezpieczeństwo przy obsłudze Pole (ield) Stosować odzież ochronną Ustawienia nazwy własnej (Setup Obchodzić się w bezpieczny sposób ze ustom Name) środkami chemicznymi Ustawienie Zabezpieczanie maszyny przed standardowego/rozszerzonego uszkodzeniem podczas spawania zestawu znaków nazwy własnej Unikać kontaktu z poruszającymi się USTWINI - Monitor zbioru częściami Ustawienia rośliny Używać pasów bezpieczeństwa Heder Unikać płynów pod wysokim ciśnieniem Kalibracja Prawidłowo podpierać maszynę Standardowa procedura kalibracji Opcjonalna procedura kompensacji Umiejscowienie podzespołów RNSTR niskiego przepływu Wyświetlacz RNSTR Ręczne ustawienie współczynnika zujnik przepływu masy kalibracji zujnik wilgotności USTWINI - Wilgotność rukarka zintegrowana (opcja) Korekcja wilgotności (Moisture orrection) USTWINI - Monitor zbioru - STRON 1 Wyświetlacz i blok przycisków RNSTR ( - Harv Mon - P 1) Informacje ogólne Korekcja wilgotności (Moisture orrection) Przycisk kontrastu larm wilgotności (Moisture larm) Przed uruchomieniem Krzywe wilgotności Kody kalibracji krzywej wilgotności Ustawienia wyświetlacza RNSTR Wysokość zatrzymywania zapisu (Record Ustawienia wyświetlacza RNSTR Stop Height) Wyświetlacz RNSTR USTWINI - Monitor zbioru - STRON 2 Zmiana promienia opon ( - Harv Mon - P 2) Ustawienia wyświetlacza RNSTR Jednostki plonu i jednostki powierzchni Ustawienia systemu (System Settings) Ustawienia stron PR (Setup RUN Kod kraju Pages) Ustawienia systemu Język unkcje PR monitora zbioru Układ Strony Praca Tabela PR monitora zbioru (domyślna) INO - Wyświetlacz RNSTR (INO - RNSTR isplay) iąg dalszy na następnej stronie Wszystkie informacje, ilustracje i dane techniczne w tej instrukcji są oparte na najnowszych informacjach dostępnych w momencie publikacji. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian w dowolnym czasie bez ostrzeżenia. OPYRIHT 2004 R & OMPNY Moline, Illinois ll rights reserved John eere ILLUSTRUTION Manual i PN=1

6 Spis treści Strona unkcje PR monitora zbioru PR - STRON 1 (RUN - P 1) PR - STRON unkcje informacji MONITOR ZIORU Tabela funkcji Info monitora zbioru INO - Monitor zbioru INO - Widok, Podsumowanie pola INO - Widok, Podsumowanie rośliny INO - Widok, Nazwy własne INO - Kasuj INO - Kasuj (lear) INO - Kasuj podsumowanie pola (INO - lear ield Totals) INO - Kasuj INO - Kasuj podsumowanie rośliny INO - Kasuj nazwy własne gospodarstw INO - Kasuj nazwy własne pól INO - iagnostyka (INO - iagnostics) INO - Monitor zbioru INO - iag czujnika wilgotności - STRON 1, zujnik wilgotności INO - iag czujnika wilgotności - STRON 2, zujnik wilgotności INO - iag czujnika wilgotności - STRON 3, zujnik wilgotności INO - iagnostyka INO - iag przepływu masy, zujnik przepływu masy INO - Sieć kombajnu (INO - ombine Network) INO - Ostatnie problemy (INO - Recent Problems) Strona Numery identyfikacyjne maszyny Tabliczki identyfikacyjne Procesor przenośny Wyświetlacz RNSTR zujnik wilgotności zujnik przepływu masy Odbiornik położenia Numer seryjny drukarki Z obsługą John eere podołasz pracy zęści John eere...1 Odpowiednie narzędzia...1 obrze wyszkoleni technicy...1 Natychmiastowa obsługa...2 Wykrywanie i usuwanie usterek MONITOR ZIORU Kody błędów monitora zbioru zujnik wilgotności zujnik przepływu masy Wyświetlacz RNSTR Specyfikacja MONITOR ZIORU Tabela standardowej wilgotności i gęstości Standardowe jednostki miar masy Wartości momentu dokręcania śrub metrycznych Informacje dotyczące bezpieczeństwa przy montażu elektrycznych i elektronicznych przyrządów i/lub zespołów eklaracja zgodności ii PN=2

7 ezpieczeństwo Rozpoznawanie informacji dotyczących bezpieczeństwa To jest symbol niebezpieczeństwa. Ten symbol umieszczony na maszynie lub w tej instrukcji oznacza potencjalne niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała. Stosować zalecane środki ostrożności i robocze procedury bezpieczeństwa. T81389 UN 0788 X,LRT 53 29SP98 1/1 Znaczenie napisów ostrzegawczych Napisy - NIZPIZŃSTWO, OSTRZŻNI lub UW - są używane razem z symbolem niebezpieczeństwa. NIZPIZŃSTWO oznacza zagrożenie najwyższego stopnia. Napisy ostrzegawcze NIZPIZŃSTWO lub OSTRZŻNI są umieszczane w miejscach szczególnych zagrożeń. Ogólne środki ostrożności są wymienione na napisach ostrzegawczych UW. Środki ostrożności opisane w tej instrukcji są oznaczane napisem UW. TS SP88 X,SINL 53 03MR93 1/ PN=7

8 ezpieczeństwo Przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa okładnie przeczytać wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa zamieszczone w tej instrukcji i na znakach bezpieczeństwa na maszynie. Utrzymywać znaki bezpieczeństwa w dobrym stanie. Uzupełniać zagubione znaki bezpieczeństwa lub wymieniać uszkodzone. Upewniać się, że nowe zespoły i części wymienne posiadają aktualne znaki bezpieczeństwa. Wymienne znaki bezpieczeństwa są dostępne u dealera John eere. Zapoznać się z obsługą maszyny i działaniem układów regulacji i kontroli. Nie dopuszczać osób bez odpowiedniego przeszkolenia do obsługi maszyny. TS201 UN 23U88 Utrzymywać maszynę w dobrym stanie technicznym. Nieautoryzowane modyfikacje maszyny mogą pogorszyć jej funkcjonowanie i/lub bezpieczeństwo obsługi oraz wpływać na trwałość maszyny. Jeżeli jakakolwiek część tej instrukcji jest niezrozumiała i potrzebna jest pomoc, skontaktować się z dealerem John eere. X,R 53 03MR93 1/1 Nagłe wypadki yć przygotowanym na wypadek pożaru. Trzymać w poręcznym miejscu zestaw pierwszej pomocy i gaśnicę. Trzymać w pobliżu aparatu telefonicznego numery lekarza, pogotowia ratunkowego, szpitala i straży pożarnej. TS291 UN 23U88 X,IR MR93 1/ PN=8

9 ezpieczeństwo ezpieczeństwo przy obsłudze Przed wykonaniem czynności obsługowych zapoznać się z procedurami obsługowymi. Utrzymywać czyste i suche miejsce pracy. Nigdy nie smarować, nie obsługiwać i nie regulować maszyny będącej w ruchu. hronić ręce, stopy i odzież przed elementami układów napędowych. Wyłączać wszystkie napędy i zmniejszać ciśnienie przy pomocy układów sterowania. Opuszczać wyposażenie na podłoże. Zatrzymywać silnik, wyjmować kluczyk i włączać hamulec postojowy. Poczekać, aż maszyna ostygnie. Podpierać w bezpieczny sposób wszystkie części maszyny, które muszą być podniesione dla przeprowadzenia czynności obsługowych. Utrzymywać wszystkie części w dobrym stanie i dbać, aby były prawidłowo zamontowane. Natychmiast naprawiać uszkodzenia. Wymieniać zużyte lub uszkodzone części. Usuwać nadmiar smaru, oleju lub resztki innych materiałów. Odłączać przewód masowy akumulatora (-) przed regulacją układów elektrycznych lub spawaniem maszyny. TS218 UN 23U88 HX,STSS,K 53 22JUL99 1/1 Stosować odzież ochronną Używać dopasowanej odzieży i wyposażenia ochronnego dostosowanego do rodzaju pracy. ezpieczne użytkowanie sprzętu wymaga pełnej uwagi operatora. Nie słuchać radia lub muzyki przez słuchawki podczas pracy maszyną. TS206 UN 23U88 X,WR MR93 1/ PN=9

10 ezpieczeństwo Obchodzić się w bezpieczny sposób ze środkami chemicznymi ezpośrednia ekspozycja na niebezpieczne środki chemiczne może powodować poważne obrażenia ciała. Potencjalnie niebezpieczne środki chemiczne stosowane w sprzęcie John eere obejmują środki smarne, płyn chłodzący, lakiery i kleje. ezpieczne postępowanie ze środkami chemicznymi (MSS) zawiera ich charakterystykę: zagrożenia fizyczne i zdrowotne, procedury bezpieczeństwa i zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych. TS1132 UN 26NOV90 Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy z niebezpiecznymi środkami chemicznymi, zapoznać się z MSS. W ten sposób można dokładnie poznać zagrożenia i sposoby bezpiecznego wykonania pracy. Następnie stosować procedury i zalecane wyposażenie. (Zasady bezpiecznego postępowania ze środkami chemicznymi (MSS) stosowanymi w sprzęcie John eere można otrzymać od dealera John eere). X,MSS,N 53 03MR93 1/1 Zabezpieczanie maszyny przed uszkodzeniem podczas spawania by zapobiec uszkodzeniu zespołów elektronicznych, przed spawaniem kombajnu upewnić się, że ujemny przewód masowy jest odłączony. OUO6075, MY02 1/1 Unikać kontaktu z poruszającymi się częściami hronić ręce, stopy i odzież przed elementami układów napędowych. Nigdy nie czyścić, smarować ani regulować maszyny będącej w ruchu. TS256 UN 23U88 H01,9000S, 53 15JUN90 1/ PN=10

11 ezpieczeństwo Używać pasów bezpieczeństwa Podczas jazdy operator kombajnu lub obserwator powinien mieć zawsze zapięty pas bezpieczeństwa. H47137 UN 25OT95 HX,STSS,I 53 22JUL99 1/1 Unikać płynów pod wysokim ciśnieniem Płyn wydostający się pod wysokim ciśnieniem może wniknąć w skórę, powodując poważne obrażenia ciała. Unikać niebezpieczeństwa poprzez całkowite obniżenie ciśnienia przed odłączeniem przewodów hydraulicznych lub innych. ociągać wszystkie połączenia przed włączeniem ciśnienia. Sprawdzać przecieki przy pomocy kawałka kartonu. hronić ręce i ciało przed płynami pod wysokim ciśnieniem. X9811 UN 23U88 Jeśli wydarzy się wypadek, natychmiast zgłosić się do lekarza. Każdy płyn wstrzyknięty pod skórę musi być chirurgicznie usunięty w ciągu kilku godzin, w przeciwnym razie może wystąpić zakażenie. Lekarze nie zaznajomieni z tego typu przypadkami powinni odnieść się do źródeł wiedzy medycznej. Informacje takie są dostępne w Ośrodku Medycznym firmy eere & ompany w Moline, Illinois, U.S.. X,LUI 53 03MR93 1/ PN=11

12 ezpieczeństwo Prawidłowo podpierać maszynę Przed wykonywaniem prac przy maszynie opuszczać zawsze osprzęt lub narzędzie na podłoże. Jeśli wykonanie danej pracy wymaga podniesienia maszyny lub jej wyposażenia, podeprzeć je w bezpieczny sposób. Hydrauliczne urządzenia podporowe, pozostawione w podniesionym położeniu, mogą opadać lub przeciekać. Nie podpierać maszyny przy pomocy bloków żużlowych, pustaków lub podpór, które mogą się pokruszyć pod ciągłym obciążeniem. Nie pracować pod maszyną podpartą wyłącznie na podnośniku. Stosować procedury zalecane w niniejszej instrukcji. TS229 UN 23U88 Jeśli razem z maszyną używane są narzędzia lub inne wyposażenie, stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi narzędzia lub wyposażenia. X,LOWR / PN=12

13 Umiejscowienie podzespołów RNSTR Wyświetlacz RNSTR Wyświetlacz RNSTR jest umieszczony w kabinie kombajnu, po prawej stronie z przodu słupka narożnego. Wyświetlacz ten umożliwia operatorowi natychmiastowe odczytanie z siedziska informacji o systemie, podczas obsługi kombajnu. ZX UN 26NOV99 OUZXM, JUL04 1/1 zujnik przepływu masy zujnik przepływu masy () jest umieszczony na górze obudowy przenośnika czystego ziarna w zbiorniku ziarna. Zebrane ziarno wypływa z przenośnika czystego ziarna i jest odchylane na płytkę amortyzującą. zujnik przepływu masy zamienia elektronicznie siłę, z jaką oddziałuje ziarno, na impulsy odpowiadające jednostce uzyskanego plonu/jednostkę powierzchni. zujnik przepływu masy ZX25384 UN 16JUN04 OUZXM, JUL04 1/1 zujnik wilgotności zujnik wilgotności jest umieszczony z przodu obudowy górnego ślimaka załadunku czystego ziarna w zbiorniku ziarna. zujnik mierzy w sposób ciągły wilgotność małej próbki ziarna wchodzącego do ślimaka załadunku zbiornika ziarna. ZX25383 UN 16JUN04 OUZXM, JUL04 1/ PN=13

14 Umiejscowienie podzespołów RNSTR rukarka zintegrowana (opcja) Można wbudować specjalną drukarkę igłową w górny panel sterujący. Podsumowania dotyczące obciążeń, pola, gospodarstwa i roślin wyświetlane na ekranie mogą być teraz drukowane. o zainstalowania drukarki potrzebny jest przenośny procesor i karta identyfikacyjna Keyard z oprogramowaniem użytkowym (przynajmniej wersja KY05N5_0.Y12). H66149 UN 0201 OUZXM, JUL04 1/ PN=14

15 Wyświetlacz i blok przycisków RNSTR Informacje ogólne Wyświetlacz RNSTR jest wyświetlaczem wielofunkcyjnym, łatwym w obsłudze, z poleceniami sterowanymi za pomocą menu. Posiada wyświetlacz z kilkoma komórkami informacyjnymi, siedem przycisków alfabetycznych ( - ) umieszczonych po prawej stronie wyświetlacza, blok klawiszy numerycznych, przycisk STRON (P) i trzy przyciski wyboru trybu: USTWINI, INO i PR (, INO i RUN). Przykład każdego z ekranów przedstawiono na stronach poniżej. Każdy z ekranów zawiera wiele komórek, a każda komórka wyświetla daną część informacji. W nawiasach umieszczono odpowiedniki nazw komórek po angielsku. WŻN: krany wyświetlacza umieszczone na stronach poniżej służą wyłącznie jako przykład. Rzeczywiste ekrany mogą mieć inny wygląd z powodu podłączenia opcjonalnych urządzeń i/lub innej wersji używanego oprogramowania. USTWINI INO lub TRY PR Kolejność stron dla trybu Przycisk kontrastu lok przycisków alfabetycznych Zmiana strony Przycisk trybu USTWINI () Przycisk trybu INO (INO) H Przycisk trybu PR (RUN) I lok przycisków numerycznych J zarna strzałka K Obszar wyświetlacza K I J RUN JOHN R Min 0.00 SRNI POL 0.00 Min 0.00 SRNI POL Szerokosc cieca (m) Zmiana szerokosci 1.5 (m) P 1 Suchy plon (t/ha) LR Maks 0.00 Wilgotnosc (%) 6.5 Zapis jest: WYL Maks P INO RUN H H JN07 OUO6435, JUN04 1/ PN=15

16 Wyświetlacz i blok przycisków RNSTR Przycisk kontrastu Przycisk kontrastu () służy do regulacji poziomu oświetlenia wyświetlacza, aby osiągnąć dobrą widoczność i przejrzystość. Zmienić kontrast przyciskając przycisk kontrastu i przytrzymując przycisk, aż zostanie osiągnięty żądany poziom kontrastu. RUN JOHN R P Suchy plon (t/ha) Min Maks 0.00 SRNI POL 0.00 Wilgotnosc (%) 0.00 Można także zwiększyć natężenie podświetlenia, aby zwiększyć widoczność ekranu. (Patrz Wyświetlacz RNSTR w rozdziale Ustawienia wyświetlacza RNSTR.) Przycisk kontrastu Min 0.00 SRNI POL Szerokosc cieca (m) Zmiana szerokosci 1.5 (m) 6.5 Zapis jest: WYL Maks H JN07 OUO6075, U03 1/1 Przed uruchomieniem WSKZÓWK: Wyświetlacz nie posiada przełącznika WŁĄZNI/WYŁĄZNI zasilania. Zasilanie jest włączone, gdy włączony jest kombajn. Przy pierwszym uruchomieniu, wyświetlacz pokaże ekran PR - STRON 1. by przejść do następnego ekranu i obejrzeć dodatkowe strony, wcisnąć przycisk STRON (P). Każda komórka informacyjna jest albo aktywna, albo nieaktywna. Komórki aktywne wyświetlają informację, która może być zmieniona i są wyróżnione przez czarną strzałkę. Komórki nieaktywne wyświetlają informację, która nie może być zmieniona. RUN JOHN R P Suchy plon (t/ha) Min Maks 0.00 SRNI POL 0.00 Wilgotnosc (%) 0.00 Min 0.00 SRNI POL Szerokosc cieca (Rows) Zmiana szerokosci 1 (Rows) 6.5 Zapis jest: WYL Maks H JN07 Wciśnięcie przycisku litery po prawej stronie komórki aktywnej wywołuje jeden z następujących skutków: ane w komórce mogą być zmienione przy pomocy bloku przycisków numerycznych. Przełączanie statusu odpowiedniego segmentu. Pojawi się nowe menu. Zacznie się lub zakończy pewien proces. iąg dalszy na następnej stronie OUZXM, SP04 1/ PN=16

17 Wyświetlacz i blok przycisków RNSTR WŻN: Potrzebna jest wersja oprogramowania wyświetlacza P303155P lub wyższa. INIJ IKON by zapoznać się z obsługą monitora, patrz definicje następujących ikon: Ikona () wskazuje, że status danej komórki może być przełączany (np. WŁĄZNI/WYŁĄZNI, aktywny/nieaktywny). Ikona () wskazuje, że czynność zdefiniowana w danej komórce może być wybrana i pojawi się nowy ekran. Ikona () jest wyświetlana pod ekranem INO i umożliwia operatorowi wydruk danych. WSKZÓWK: Ikona () pojawia się tylko wtedy, gdy w systemie dostępna jest drukarka. Ikona () oznacza, że wartość wyświetlona w danej komórce może być zwiększona. Ikona () oznacza, że wartość wyświetlona w danej komórce może być zmniejszona. Ikona () jest wyświetlana pod ekranami RUN (PR), (USTWINI) oraz INO i umożliwia operatorowi powrót do poprzedniego ekranu. Ikona () wskazuje wartość, która może być zmieniona za pomocą bloku przycisków numerycznych. Ikona (H) jest wyświetlana pod ekranami RUN (PR) oraz INO i umożliwia operatorowi wyzerowanie/skasowanie wartości komórki. Ikony (I) są wyświetlane pod (USTWINI) i umożliwiają operatorowi wybór znaku podczas wprowadzania nazwy profilu układu strony PR, nazwy gospodarstwa lub nazwy pola. ZX H Przełączanie Wybór rukowanie Zwiększanie Zmniejszanie Powrót Wartość zmienna H Zerowanie/kasowanie I Wybór znaków edytora tekstu (w lewo-w prawo-w dół) I 8.75 ZX JN07 OUZXM, SP04 2/ PN=17

18 Ustawienia wyświetlacza RNSTR Wyświetlacz RNSTR JOHN R Sledzenie JOHN R isplay acklight choice: Y night Monitor zbiorów ay backlight (Key in 0 to 9) 9 Monitor operacji Night backlight (Key in 0 to 9) 5 Ustaw. systemowe isplay address: PRIMRY Wysw. reenstar Uklad strony URUHOM Nacis., aby wlaczyc wyswietlacz. RUN H JN07 H JN07 Wcisnąć przycisk litery obok Wyświetlacz RNSTR ( RNSTR isplay ) na ekranie USTWINI (). Pojawi się ekran USTWINI - Wyświetlacz ( - isplay). o wyboru są następujące opcje: Wybór Podświetlenia (acklight hoice) by wybrać Podświetlanie dzienne (ay backlight) lub Podświetlanie nocne (Night backlight), wcisnąć przycisk litery obok Wybór podświetlenia ( acklight hoice ). zarna strzałka zmienia się pomiędzy NO (NIHT) i ZIŃ (Y). Podświetlanie dzienne (ay acklight) Wcisnąć przycisk litery obok Podświetlanie dzienne ( ay acklight ), aby zmienić poziom podświetlenia. Przy użyciu przycisków numerycznych, wprowadzić dowolną liczbę od 0 do 9 oznaczającą poziom intensywności. Im większa liczba, tym jaśniejszy ekran. Podświetlanie nocne (Night acklight) Wcisnąć przycisk litery obok Podświetlanie nocne ( Night acklight ), aby zmienić poziom podświetlenia. Przy użyciu przycisków numerycznych, wprowadzić dowolną liczbę od 0 do 9 oznaczającą poziom intensywności. Im większa liczba, tym jaśniejszy ekran. dres wyświetlacza (isplay ddress) WŻN: Upewnić się, że adres wyświetlacza jest ustawiony jako łówny (Primary). Wcisnąć przycisk litery obok dres wyświetlacza ( isplay ddress ). Pojawi się ekran USTWINI adresu wyświetlacza, wybrać łówny (Primary). OUO6075, OT03 1/ PN=18

19 Ustawienia wyświetlacza RNSTR Zmiana promienia opon Jeśli opony lub zwolnice kombajnu zostały wymienione na inny typ, niż zamontowane fabrycznie, konieczne będzie ponowne skalibrowanie systemu. Zlecić dealerowi weryfikację, czy wprowadzono poprawny kod opon pod adresem słupka narożnego. WŻN: Przy zmianie kół napędowych może się również zmienić promień opony. Skontaktować się z dealerem John eere w celu otrzymania dalszych informacji. Nie przeprowadzenie ponownej kalibracji systemu spowoduje, że plon i powierzchnia będą zliczone niedokładnie w systemie monitora zbioru. OUO6075, OT03 1/1 Ustawienia systemu WSKZÓWK: Na ekranie ustawień systemu można wybrać: Kod kraju Język Jednostki miar (system angielski lub metryczny) ormat daty ormat czasu ormat liczb Wszystkie z ustawień mogą być ustawione jednocześnie przy użyciu kodu kraju lub oddzielnie. Wcisnąć przycisk litery obok Ustawienia systemu ( System Settings ). Sledzenie JOHN R Monitor zbiorów Monitor operacji Ustaw. systemowe Wysw. reenstar Uklad strony URUHOM Nacis., aby wlaczyc wyswietlacz. RUN H JN07 OUO6075, OT03 1/ PN=19

20 Ustawienia wyświetlacza RNSTR Kod Kraju (ountry ode) Wcisnąć przycisk litery obok Kod kraju ( ountry ode ). JOHN R System Nr kier. kraju: Polska Jezyk: Polski Jednostki miary: ng. MTRYZN ormat daty: mm/dd/rr.mm.rr ormat godziny: rano/pop. 24-OZ ormat liczb: 1, ,56 H JN07 OUZXM, JUL04 1/3 Obecnie dostępne są następujące kraje (z ustawieniami domyślnymi dla kraju): Jeśli żądany kraj nie pojawił się, wcisnąć przycisk STRON (P), aby przejść do następnej strony i przejrzeć następne kraje. Wcisnąć przycisk litery obok żądanego kraju. Na stronie USTWINI - System ( - System) zostaną wyświetlone domyślne ustawienia dla wybranego kraju. N. MRI UK spaña POLSK JOHN R Nry kier. kr. System P LR INO RUN H JN07 iąg dalszy na następnej stronie OUZXM, JUL04 2/ PN=20

21 Ustawienia wyświetlacza RNSTR Kraj Język Jednostki ormat daty ormat czasu ormat liczb US ngielski ngielski MM//RR M/PM 1, Wielka rytania ngielski Metryczne.MM.RR M/PM 1, rancja rancuski Metryczne.MM.RR 24-OZ ,56 Hiszpania Hiszpański Metryczne.MM.RR 24-OZ Niemcy Niemiecki Metryczne.MM.RR 24-OZ ,56 Szwajcaria Niemiecki Metryczne.MM.RR 24-OZ ,56 ustria Niemiecki Metryczne.MM.RR 24-OZ ,56 Włochy Włoski Metryczne.MM.RR 24-OZ ,56 ania uński Metryczne.MM.RR 24-OZ ,56 Węgry Węgierski Metryczne RR.MM. 24-OZ ,56 Szwecja Szwedzki Metryczne.MM.RR 24-OZ ,56 Portugalia Portugalski Metryczne.MM.RR 24-OZ ,56 inlandia iński Metryczne.MM.RR 24-OZ ,56 Holandia Holenderski Metryczne.MM.RR 24-OZ ,56 Polska Polski Metryczne.MM.RR 24-OZ ,56 Słowenia Słoweński Metryczne.MM.RR 24-OZ ,56 Republika zeska zeski Metryczne.MM.RR 24-OZ ,56 Norwegia Norweski Metryczne.MM.RR 24-OZ ,56 elgia Holenderski Metryczne.MM.RR 24-OZ ,56 OUZXM, JUL04 3/ PN=21

22 Ustawienia wyświetlacza RNSTR Język (Language) JOHN R System JOHN R Jezyki Nr kier. kraju: Polska nglish Jezyk: Polski eutsch Jednostki miary: ng. MTRYZN rançais ormat daty: mm/dd/rr.mm.rr Hollandisch ormat godziny: rano/pop. 24-OZ POLSKI ormat liczb: 1, ,56 H JN07 System H JN07 WSKZÓWK: by mieć możliwość wyboru języków, muszą być one załadowane do systemu. Wcisnąć przycisk litery obok żądanego języka. Wcisnąć przycisk litery obok Język ( Language ), a pojawi się ekran USTWINI - Języki ( - Languages). OUO6435, JUN04 1/ PN=22

23 Ustawienia wyświetlacza RNSTR Układ strony PR (RUN Page Layout) Sledzenie JOHN R JOHN R Uklad standardowy Uklad str. URUH. Monitor zbiorów Monitor operacji Ustaw. systemowe Wysw. reenstar Uklad strony URUHOM Nacis., aby wlaczyc wyswietlacz. RUN H JN07 H JN07 kran układu strony PR (RUN Page Layout) umożliwia procesorowi przenośnemu i innym sterownikom urządzeń negocjację o przestrzeń komórki ekranu RNSTR. Może być to konieczne podczas dołączania lub odłączania narzędzi. 1. Wcisnąć przycisk litery obok Układ strony Praca ( Run Page Layout ). 2. Wcisnąć przycisk litery obok Układ standardowy ( Standard Layout ) na ekranie USTWINI - Układ strony Praca. 3. Wcisnąć przycisk litery obok USTWINI ( ), aby powrócić do poprzedniej strony bez uruchamiania układu standardowego. RNSTR jest nazwą handlową eere & ompany. iąg dalszy na następnej stronie OUO6075, U03 1/ PN=23

24 Ustawienia wyświetlacza RNSTR JOHN R Uklad str. URUH. JOHN R Uklad str. URUH. Uklad standardowy w toku Uklad standardowy zakoncz. H JN07 Nacisnij, aby wlaczyc wyswietlacz. RUN H JN07 4. Na ekranie USTWINI - Układ strony PR ( - RUN Page Layout) zostanie zasygnalizowane, że Układ standardowy (Standard Layout) został utworzony (omplete). OUO6075, U03 2/ PN=24

25 Ustawienia wyświetlacza RNSTR INO - Wyświetlacz RNSTR (INO - RNSTR isplay) INO JOHN R INO JOHN R Wyswietlacz Page 1 Sledzenie Sprzet: P80444 Nr ser.: Monitor zbiorów Program: P Progr. lad.: 2.30 Monitor operacji Niedawne problemy Wysw. reenstar iagnostyka wyswietl. odz. pracy: Nacisnij, aby wlaczyc wyswietlacz. RUN H JN07 naliz. magistrali N INO H JN07 kran INO - Wyświetlacz RNSTR pokazuje szczegółową informację o wyświetlaczu RNSTR. Informacja ta będzie pomocna przy wykrywaniu i usuwaniu usterek, jeśli wystąpią. Wcisnąć przycisk litery obok Wyświetlacz RNSTR ( RNSTR isplay ). Pojawi się ekran INO - Wyświetlacz (INO - isplay). Sprzęt (Hardware) Komórka Sprzęt (Hardware) pokazuje numer części wyświetlacza RNSTR. Oprogramowanie (Software) Ta komórka pokazuje numer oprogramowania, które używane jest przez wyświetlacz RNSTR. Ostatnie problemy (Recent Problems) Ta komórka pokazuje Ostatnie problemy, które napotkał wyświetlacz RNSTR. by obejrzeć komórkę Ostatnie problemy ( Recent Problems ): iąg dalszy na następnej stronie OUO6075, OT03 1/ PN=25

26 Ustawienia wyświetlacza RNSTR INO JOHN R Niedawne problemy INO JOHN R Wyswietlacz Page 1 Kody bledów dla wyswietl. reenstar Sprzet: P80444 Nr ser.: Odlaczony mon/sterownik 021 Konflikt wyswietlacza Program: P Progr. lad.: 2.30 Niedawne problemy iagnostyka wyswietl. odz. pracy: Kody bledów INO Wyswietlacz Usun H JN07 naliz. magistrali N INO H JN07 1. Wcisnąć przycisk litery obok Ostatnie problemy ( Recent Problems ), aby obejrzeć listę napotkanych problemów. 2. Wcisnąć przycisk litery obok Skasuj ( lear ), aby skasować wszystkie ostatnio wygenerowane kody błędu. 3. Wcisnąć przycisk litery obok INO, aby powrócić do poprzedniego ekranu. iagnostyka wyświetlacza (isplay iagnostics) Ta komórka jest przeznaczona do użytku wyłącznie przez fabrykę. nalizator magistrali N (N us nalyzer) Ta komórka jest przeznaczona do użytku wyłącznie przez fabrykę. ane S PU (S PU ata) Ta komórka jest przeznaczona do użytku wyłącznie przez fabrykę. ane źródłowe prędkości (Speed Source ata) Ta komórka jest przeznaczona do użytku wyłącznie przez fabrykę. odziny pracy (Run Hours) Ta komórka pokazuje liczbę godzin pracy wyświetlacza. OUO6075, OT03 2/ PN=26

27 unkcje USTWIŃ MONITOR ZIORU Tabela USTWINI monitora zbioru HRVST MONITOR P 1 P 2 OSPORST POL ZIÓR ROZJ LOWKI JN PLONU JNOSTKI OSZRU STRONY PRY RUKRK ZINSTLOWN WILTNOS KLIRJ PLONU WYS ZTRZYMNI ZPISU H JN07 Tabela ta pokazuje ekrany USTWIŃ i dane wyświetlane na każdym z ekranów. OUO6075, OT03 1/ PN=27

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI Szanowny Użytkowniku Dziękujemy za wybranie produktu marki VALUE. Dla uzyskania najlepszych wyników i właściwego korzystania

Bardziej szczegółowo

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, 150-450 C Nr produktu 588900 Strona 1 z 7 Pierwsze uruchomienie Rozpakować stację lutowniczą i sprawdzić, czy żadna z części nie

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrany ze strony: sklep.e-szop.pl. Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B

Dokument pobrany ze strony: sklep.e-szop.pl. Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B Instrukcja obsługi Szanowny Użytkowniku Dziękujemy za wybranie produktu marki. Dla uzyskania najlepszych wyników i właściwego korzystania

Bardziej szczegółowo

Luksomierz Extech HD-400, Lux, USB

Luksomierz Extech HD-400, Lux, USB Luksomierz Extech HD-400, 40-400 000 Lux, USB Instrukcja obsługi Numer produktu: 123232 Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 Opis Opis miernika 1. Wtyczka przewodu czujnika, pokazana gdy podłączona do wtyku miernika.

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Licznik rowerowy COCKPIT 2 FC 525. Instrukcja obsługi. Nr produktu: ZAKRES DOSTAWY 1.1 FC 525.

Licznik rowerowy COCKPIT 2 FC 525. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: ZAKRES DOSTAWY 1.1 FC 525. Licznik rowerowy COCKPIT 2 FC 525 Instrukcja obsługi Nr produktu: 860724 1. ZAKRES DOSTAWY 1.1 FC 525 Strona 1 z 16 2. WKŁADANIE BATERII W momencie zakupu bateria jest już włożona do komputera rowerowego.

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 1. UWAGI Proszę przeczytać instrukcję przed użyciem urządzenia. Węże sprzętu powinny być przechowywane

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg Instalacja 1) Wypakuj wagę 1) Usuń pas zabezpieczający 2) Usuń czerwoną zaślepkę 3) Wyjmij wagę z opakowania Dla modeli z odczytem 1mg i 0.1mg : - Osłona przeciwpodmuchowa - Szalka (Ø 90mm) dla modeli

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

PROVA 100 Kalibrator zadajnik

PROVA 100 Kalibrator zadajnik INSTRUKCJA OBSŁUGI PROVA 100 Kalibrator zadajnik Spis treści I. OPIS PANELU... 3 II. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA... 9 1.Wyjście ma... 9 a. Praca w zakresie 4-20mA... 9 b. Zakres 0 20mA lub 0-24mA... 10 c. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne.

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne. Zegarek, krokomierz Instrukcja obsługi Nr produktu:860399 1.0 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup tego zegarka. Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Specyfikacje pilota Model RM02A/BGE-A; RM02A/BGE (T)-A Napięcie znamionowe 3.0

Bardziej szczegółowo

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Strona 1 z 19 1. Obsługa Przycisk LIGHT MODE START/STOP LAP/RESET Znaczenie! Obsługa Włączanie podświetlania tarczy (5 sekund)

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl.danfoss.com/ ECL Comfort

Bardziej szczegółowo

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku

ABCDE ABCDE ABCDE. Jakość wydruku. Identyfikacja problemów z jakością druku. Nieregularności wydruku Strona 1 z 8 Jakość wydruku Wiele problemów z jakością wydruku można rozwiązać, wymieniając zużyte materiały eksploatacyjne lub elementy zestawu konserwacyjnego. Sprawdź, czy na panelu operacyjnym drukarki

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi STRONA 1 Alkomat / Instrukcja Obsługi Dziękujemy za zakup alkomatu Vordon. Przed pierwszym użyciem proszę się dokładnie zapoznać z instrukcją obsługi, szczególnie z informacją zawartą w sekcji Informacje

Bardziej szczegółowo

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG EasyStart T Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (centrala) 00 49 (0)711 939-00

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SAUTER GmbH Schmiechastr. 147-151, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 irmi.russo@sauter.eu www.sauter.eu Instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy grubościomierz Sauter TD 225-0.1 US Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012 Instrukcja oryginalna Zestaw holowniczy CX T Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka holowniczego CX T 1050 51048070060 PL - 02/2012 Spis treści g 1 Wprowadzenie Informacje o dokumentacji... 2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Instrukcja użytkownika Danfoss District Energy Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane

Bardziej szczegółowo

Krokomierz Ion Audio Health

Krokomierz Ion Audio Health INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz Ion Audio Health Nr produktu 396268 Strona 1 z 6 Zawartość opakowania: Krokomierz USB, kabel mini USB, pasek na rękę, Mini CD, Przewodnik szybkiego startu Uwaga: - Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

PROSTY PILOT PRZEWODOWY

PROSTY PILOT PRZEWODOWY PODRĘCZNIK OBSŁUGI PROSTY PILOT PRZEWODOWY UTY-RSNYM ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9374142170 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...PL-1 NAZWY ELEMENTÓW...PL-2 PRACA...PL-3 PREZENTACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Funkcje podstawowe... 4 7. Wybór regulacji temperatury pomieszczenia albo regulacji

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Napędu robotów

Laboratorium Napędu robotów WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Napędu robotów INS 5 Ploter frezująco grawerujący Lynx 6090F 1. OPIS PRZYCISKÓW NA PANELU STEROWANIA. Rys. 1. Przyciski

Bardziej szczegółowo

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a Seria 400 (R42x, N42x) Wskaźnik Cyfrowy Instrukcja operatora do użycia z wersjami oprogramowania 1.0 i wyżej 1. WSTĘP... 4 WŁAŚCIWOŚCI... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 OPTYMALNE ŚRODOWISKO POPRAWNEGO DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

SORTER DO BILONU. Glover HCS-31 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SORTER DO BILONU. Glover HCS-31 INSTRUKCJA OBSŁUGI SORTER DO BILONU Glover HCS-31 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Urządzenie Glover HCS-31 moŝe sortować jednocześnie sześć rodzajów monet oraz realizuje zliczanie, przechowywanie i drukowanie wyników zliczania,

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3610B / DT-3630

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3610B / DT-3630 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI temperatury DT-3610B / DT-3630 Wydanie LS 13/07 Proszę przeczytać instrukcję przed włączeniem urządzenia. Instrukcja zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowej

Bardziej szczegółowo

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz Nr produktu 674117 Strona 1 z 10 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór krokomierza Oregon Scientific Slimfit

Bardziej szczegółowo

E W górę (Up) Służy do wybierania trybu treningu i zwiększaniu wyświetlanych wartości

E W górę (Up) Służy do wybierania trybu treningu i zwiększaniu wyświetlanych wartości W górę (Up) Służy do wybierania trybu treningu i zwiększaniu wyświetlanych wartości Reset Służy do resetowania wybranych funkcji w dowolnym momencie. Przed zresetowaniem musi zostać naciśnięty przycisk

Bardziej szczegółowo

LICZARKA WARTOŚCIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

LICZARKA WARTOŚCIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZARKA WARTOŚCIOWA DO BILONU Glover HCS-20 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 Glover HCS-20 Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Zasady bezpieczeństwa 3. Specyfikacja 4. Opis funkcji zasada działania 4.1 Opis przycisków

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY REJESTRATOR

SAMOCHODOWY REJESTRATOR SAMOCHODOWY REJESTRATOR v.1.6 MIKSTER Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 tel. 32 763 77 77 fax. 32 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl Spis treści: Przeznaczenie...2 Dane techniczne......2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNY PIROMETR SCAN TEMP 440

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNY PIROMETR SCAN TEMP 440 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNY PIROMETR SCAN TEMP 440 Wydanie LS 13/07 OPIS Pirometr przenośny typu ScanTemp 440 służy do bezdotykowego pomiaru temperatury, obsługa urządzenia jest bardzo prosta, wystarczy

Bardziej szczegółowo

STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X530 INSTRUKCJA OBSŁUGI

STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X530 INSTRUKCJA OBSŁUGI STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X530 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-530 Strona 1 1. UWAGI Proszę przeczytać instrukcję przed użyciem urządzenia. Węże sprzętu powinny być przechowywane

Bardziej szczegółowo

Włączanie przystawki odbioru mocy EK. Działanie

Włączanie przystawki odbioru mocy EK. Działanie Funkcja służy do włączania przystawki odbioru mocy z miejsca kierowcy i spoza kabiny. Przystawką odbioru mocy steruje jednostka sterująca BCI. Przystawkę odbioru mocy napędzaną kołem zamachowym można odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 1 Wyświetlacz 2 Ekran LCD 0 : Waga znajduje się w położeniu zerowym STABLE : Waga znajduje się w położeniu spoczynkowym (bez zmiany wskazań

Bardziej szczegółowo

Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki.

Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki. Rys. 4. Panel dotykowy Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki. Rys. 5. Widok tylnej strony Vibstand 2 Panel w części napędowej zawiera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C)

Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C) Instrukcja programowania wieratko-frezarki BFKO, sterowanej odcinkowo (Sinumerik 802C) Stan na dzień Gliwice 10.12.2002 1.Przestrzeń robocza maszyny Rys. Układ współrzędnych Maksymalne przemieszczenia

Bardziej szczegółowo

1. O INSTRUKCJI OBSŁUGI. 2. WYGLĄD I ROZMIAR Materiał oraz kolor

1. O INSTRUKCJI OBSŁUGI. 2. WYGLĄD I ROZMIAR Materiał oraz kolor Spis treści 1. O INSTRUKCJI OBSŁUGI 2 2. WYGLĄD I ROZMIAR 2 3. ZESTAWIENIE FUNKCJI I OPIS PRZYCISKÓW 3 Zestawienie funkcji urządzenia 3 Wyświetlacz zaawansowany 4 Wyświetlacz podstawowy 4 4. OPIS PRZYCISKÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

Waga kieszonkowa Voltcraft PS-200HTP

Waga kieszonkowa Voltcraft PS-200HTP INSTRUKCJA OBSŁUGI Waga kieszonkowa Voltcraft PS-200HTP Nr produktu 123095 Strona 1 z 5 PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA Produkt przeznaczony jest do ważenia przedmiotów o maksymalnej wadze 200g. Waga może być

Bardziej szczegółowo

Obsługa i Programowanie

Obsługa i Programowanie Obsługa i rogramowanie TeeJet 844-E Obsługa i rogramowanie (Soft 5.E9) age 1 of 8 Wyświetlacze robocze: Gęstość = 1.00 (woda) Gęstość 1.00 (płynny nawóz sztuczny) Ciśnienie rędkość Ilość docelowa Ilość

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY

PROGRAMATOR TYGODNIOWY PROGRAMATOR TYGODNIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI DTWT IHXR OSTRZEŻENIE! PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ. Spis treści ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Producent: Saunatec Ltd, Hanko Importer: Novitek, Bydgoszcz

Producent: Saunatec Ltd, Hanko Importer: Novitek, Bydgoszcz Sterownik elektroniczny DIGI 2 (1601-12) Dedykowany do puszek przyłączeniowych: WE-3 (2005-3) moc od 3 do 9 kw WE-4 (2005-4) moc od 9 do 15 kw Producent: Saunatec Ltd, Hanko Importer: Novitek, Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM Strona 1 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Bardziej szczegółowo

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) ,

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) , Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91)484-21-55, fax (91)484-09-86, e-mail: handel@meraserw5.pl, www.meraserw.szczecin.pl Termo-anemometr INSTRUKCJA OBSŁUGI PL -135 Anemometr HOT AIR

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Instrukcję tę należy

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni.

EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. EasyStart T Instrukcja obsługi. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Spis treści Wstęp Proszę najpierw przeczytać... 3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3 Wskazówki ogólne...

Bardziej szczegółowo

THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania

THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania Spis treści Konfiguracja programu...3 Odczyt pomiarów...4 Wzorcowanie...6 Edycja ręczna...7 Edycja automatyczna...7 Konfiguracja...10 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Opis produktu: Kompaktowy termohigrometr LVT 15 służy do pomiaru temperatury powietrza oraz względnej wilgotności powietrza (RH). Na podstawie tych pomiarów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera

SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera Polski UWAGA: 1. Zaleca się aktualizowanie oprogramowania diagnostycznego, zawartego na karcie pamięci, przynajmniej raz w miesiącu!!!!!! 2. Funkcje POKAYOKE są

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000 PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000 1. Dane techniczne Zakresy pomiarowe: Dynamika: Rozdzielczość: Dokładność pomiaru mocy: 0.5 3000 MHz, gniazdo N 60 db (-50dBm do +10dBm) dla zakresu 0.5 3000 MHz 0.1 dbm

Bardziej szczegółowo

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL POLISH Rozpoczynanie pracy Gdy uruchamiasz program nawigacyjny po raz pierwszy, zostanie automatycznie uruchomiony początkowy proces konfiguracji. Wykonaj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania dla serii modeli Secura, Quintix i Practum

Instrukcja użytkowania dla serii modeli Secura, Quintix i Practum Instrukcja użytkowania dla serii modeli Secura, Quintix i Practum Szybki start Gęstość Kontrola Zliczanie Statystyka Ważenie Elementy Mieszanie Ważenie procentowe Wartość maks. Przeliczanie Ważenie w ruchu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w wersji 2 hafciarki PR-650

Nowe funkcje w wersji 2 hafciarki PR-650 Nowe funkcje w wersji 2 hafciarki PR-650 PL W wersji 2 dodano następujące nowe funkcje. Przed użyciem tej maszyny należy dokładnie przeczytać zarówno niniejszą instrukcję, jak i instrukcję obsługi, dołączoną

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej uu Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu oraz tryb ad-hoc do nawiązywania

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Wiatromierz ręczny Conrad MR330, 0-30 m/s, różne skale

Wiatromierz ręczny Conrad MR330, 0-30 m/s, różne skale INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiatromierz ręczny Conrad MR330, 0-30 m/s, różne skale Nr produktu 646445 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Wiatromierz ręczny dostarcza istotnych informacji o sile wiatru, czynniku chłodzącym

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi sterownika dotykowego Wygląd i przyciski sterownika Rys.1 Sterownik dotykowy 1 Przycisk włączania/wyłączania Naciśnij przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA,

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu... 3 1.1 Ekran powitalny... 3 1.2 Obsługa menu startowego... 3 1.3 Ekran łączenia z drukarką... 3 1.4 Zezwolenie na dostęp

Bardziej szczegółowo