GREENSTAR - system. monitorowania zbioru kombajnem. INSTRUKCJA OBSŁUGI GreenStar - system. John Deere Harvester Works. OMZ Wydanie G4 (POLISH)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GREENSTAR - system. monitorowania zbioru kombajnem. INSTRUKCJA OBSŁUGI GreenStar - system. John Deere Harvester Works. OMZ104202 Wydanie G4 (POLISH)"

Transkrypt

1 RNSTR - system monitorowania zbioru kombajnem INSTRUKJ OSŁUI reenstar - system monitorowania zbioru kombajnem OMZ Wydanie 4 (POLISH) John eere Harvester Works Wersja europejska Printed in ermany

2 Wstęp Wstęp WITMY W SYSTMH ROLNITW PRYZYJNO RNSTR oferowanych przez John eere. System monitorowania zbioru RNSTR jest zintegrowanym pakietem rolnictwa precyzyjnego. Przeznaczeniem systemu jest pomoc w zbieraniu informacji na temat plonu i odnośnych danych. John eere stworzył odpowiedni sprzęt, potrzebny do gromadzenia informacji w prosty i efektywny sposób. PRZZYTĆ OKŁNI TĘ INSTRUKJĘ, aby poznać prawidłowe sposoby użytkowania i obsługi serwisowej systemu monitorowania zbioru kombajnem. Zaniechanie tego może doprowadzić do wypadku lub uszkodzenia maszyny. Ta instrukcja i znaki bezpieczeństwa mogą być dostępne również w innych językach. (by zamówić, skontaktować się z dealerem John eere.) T INSTRUKJ POWINN YĆ TRKTOWN jako nieodłączna część systemu reenstar John eere i powinna być przekazana razem z nim w przypadku sprzedaży. N THNIZN w tej instrukcji podane są w jednostkach metrycznych, jak również w ich ekwiwalentach stosowanych w US. Stosować wyłącznie odpowiednie części wymienne oraz elementy złączne. Metryczne lub calowe śruby i nakrętki mogą wymagać stosowania odpowiednio metrycznych lub calowych kluczy. PRW I LW STRON są określane zgodnie z kierunkiem ruchu maszyny do przodu. WPISĆ NUMRY INTYIKYJN WYROU (P.I.N.) w rozdziale Numery identyfikacyjne. okładne zapisanie wszystkich numerów może być pomocne przy poszukiwaniu skradzionej maszyny. Numery te będą również potrzebne dealerowi podczas zamawiania części wymiennych. Numery identyfikacyjne należy przechowywać w bezpiecznym miejscu poza maszyną. WRNJ jest traktowana jako część programu wspierania klientów, którzy eksploatują i obsługują swój sprzęt zgodnie z zaleceniami tej instrukcji obsługi. Warunki gwarancji sprzętu reenstar są wyjaśnione w karcie gwarancyjnej, którą powinno otrzymać się od dealera. warancja ta zapewnia przyjęcie odpowiedzialności John eere za wyrób w razie wystąpienia usterek w okresie trwania gwarancji. W niektórych przypadkach John eere zapewnia też przeprowadzanie ulepszeń bez obciążania kosztami klienta, nawet w przypadku maszyn nie objętych gwarancją. Jeśli system monitorowania zbioru kombajnem jest niewłaściwie użytkowany lub modyfikowany w sposób wykraczający poza fabryczną specyfikację w celu zmiany jego osiągów, gwarancja traci ważność. irma może też odmówić wprowadzania ulepszeń u klienta. WŻN: Ta instrukcja zawiera wszelkie niezbędne informacje, potrzebne do prawidłowego użytkowania kombajnu wyposażonego w system monitorowania zbioru reenstar. Podczas pracy kombajnem z systemem monitorowania zbioru reenstar, zawsze w pierwszej kolejności odnosić się do tej instrukcji, a następnie do podstawowej instrukcji obsługi kombajnu. UŻO ROŚI POZS KORZYSTNI z nowego systemu monitorowania zbioru reenstar od John eere. RNSTR jest nazwą handlową eere & ompany. OUZXM, / PN=2

3 Wstęp Przegląd przed dostawą Przed dostawą maszyny przeprowadzono następujące kontrole, regulacje i prace obsługowe. 1. Sprawdzono funkcje monitora (USTWINI) 3. Jeśli dostarczony kombajn posiada opcję drukarki, i stwierdzono prawidłowe działanie. przeprowadzić instalację drukarki (patrz Instalacja drukarki zintegrowanej w rozdziale unkcje ustawień monitora zbioru ). 2. Ustawienia jednostek wyświetlacza i ustawienia 4. Objaśniono operatorowi wszystkie funkcje systemu jednostek kombajnu są takie same. reenstar i zasady bezpieczeństwa. Podpis dealera/technika obsługi: ata: OUZXM, SP04 1/ PN=3

4 Wstęp PN=4

5 Spis treści Strona Strona ezpieczeństwo unkcje USTWIŃ MONITOR ZIORU Rozpoznawanie informacji dotyczących Tabela USTWINI monitora zbioru bezpieczeństwa Instalacja drukarki zintegrowanej Znaczenie napisów ostrzegawczych USTWINI - Monitor zbioru - Przestrzegać instrukcji dotyczących STRON 1 ( - Harv Mon - P 1) bezpieczeństwa USTWINI - Monitor zbioru Nagłe wypadki ospodarstwo (arm) ezpieczeństwo przy obsłudze Pole (ield) Stosować odzież ochronną Ustawienia nazwy własnej (Setup Obchodzić się w bezpieczny sposób ze ustom Name) środkami chemicznymi Ustawienie Zabezpieczanie maszyny przed standardowego/rozszerzonego uszkodzeniem podczas spawania zestawu znaków nazwy własnej Unikać kontaktu z poruszającymi się USTWINI - Monitor zbioru częściami Ustawienia rośliny Używać pasów bezpieczeństwa Heder Unikać płynów pod wysokim ciśnieniem Kalibracja Prawidłowo podpierać maszynę Standardowa procedura kalibracji Opcjonalna procedura kompensacji Umiejscowienie podzespołów RNSTR niskiego przepływu Wyświetlacz RNSTR Ręczne ustawienie współczynnika zujnik przepływu masy kalibracji zujnik wilgotności USTWINI - Wilgotność rukarka zintegrowana (opcja) Korekcja wilgotności (Moisture orrection) USTWINI - Monitor zbioru - STRON 1 Wyświetlacz i blok przycisków RNSTR ( - Harv Mon - P 1) Informacje ogólne Korekcja wilgotności (Moisture orrection) Przycisk kontrastu larm wilgotności (Moisture larm) Przed uruchomieniem Krzywe wilgotności Kody kalibracji krzywej wilgotności Ustawienia wyświetlacza RNSTR Wysokość zatrzymywania zapisu (Record Ustawienia wyświetlacza RNSTR Stop Height) Wyświetlacz RNSTR USTWINI - Monitor zbioru - STRON 2 Zmiana promienia opon ( - Harv Mon - P 2) Ustawienia wyświetlacza RNSTR Jednostki plonu i jednostki powierzchni Ustawienia systemu (System Settings) Ustawienia stron PR (Setup RUN Kod kraju Pages) Ustawienia systemu Język unkcje PR monitora zbioru Układ Strony Praca Tabela PR monitora zbioru (domyślna) INO - Wyświetlacz RNSTR (INO - RNSTR isplay) iąg dalszy na następnej stronie Wszystkie informacje, ilustracje i dane techniczne w tej instrukcji są oparte na najnowszych informacjach dostępnych w momencie publikacji. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian w dowolnym czasie bez ostrzeżenia. OPYRIHT 2004 R & OMPNY Moline, Illinois ll rights reserved John eere ILLUSTRUTION Manual i PN=1

6 Spis treści Strona unkcje PR monitora zbioru PR - STRON 1 (RUN - P 1) PR - STRON unkcje informacji MONITOR ZIORU Tabela funkcji Info monitora zbioru INO - Monitor zbioru INO - Widok, Podsumowanie pola INO - Widok, Podsumowanie rośliny INO - Widok, Nazwy własne INO - Kasuj INO - Kasuj (lear) INO - Kasuj podsumowanie pola (INO - lear ield Totals) INO - Kasuj INO - Kasuj podsumowanie rośliny INO - Kasuj nazwy własne gospodarstw INO - Kasuj nazwy własne pól INO - iagnostyka (INO - iagnostics) INO - Monitor zbioru INO - iag czujnika wilgotności - STRON 1, zujnik wilgotności INO - iag czujnika wilgotności - STRON 2, zujnik wilgotności INO - iag czujnika wilgotności - STRON 3, zujnik wilgotności INO - iagnostyka INO - iag przepływu masy, zujnik przepływu masy INO - Sieć kombajnu (INO - ombine Network) INO - Ostatnie problemy (INO - Recent Problems) Strona Numery identyfikacyjne maszyny Tabliczki identyfikacyjne Procesor przenośny Wyświetlacz RNSTR zujnik wilgotności zujnik przepływu masy Odbiornik położenia Numer seryjny drukarki Z obsługą John eere podołasz pracy zęści John eere...1 Odpowiednie narzędzia...1 obrze wyszkoleni technicy...1 Natychmiastowa obsługa...2 Wykrywanie i usuwanie usterek MONITOR ZIORU Kody błędów monitora zbioru zujnik wilgotności zujnik przepływu masy Wyświetlacz RNSTR Specyfikacja MONITOR ZIORU Tabela standardowej wilgotności i gęstości Standardowe jednostki miar masy Wartości momentu dokręcania śrub metrycznych Informacje dotyczące bezpieczeństwa przy montażu elektrycznych i elektronicznych przyrządów i/lub zespołów eklaracja zgodności ii PN=2

7 ezpieczeństwo Rozpoznawanie informacji dotyczących bezpieczeństwa To jest symbol niebezpieczeństwa. Ten symbol umieszczony na maszynie lub w tej instrukcji oznacza potencjalne niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała. Stosować zalecane środki ostrożności i robocze procedury bezpieczeństwa. T81389 UN 0788 X,LRT 53 29SP98 1/1 Znaczenie napisów ostrzegawczych Napisy - NIZPIZŃSTWO, OSTRZŻNI lub UW - są używane razem z symbolem niebezpieczeństwa. NIZPIZŃSTWO oznacza zagrożenie najwyższego stopnia. Napisy ostrzegawcze NIZPIZŃSTWO lub OSTRZŻNI są umieszczane w miejscach szczególnych zagrożeń. Ogólne środki ostrożności są wymienione na napisach ostrzegawczych UW. Środki ostrożności opisane w tej instrukcji są oznaczane napisem UW. TS SP88 X,SINL 53 03MR93 1/ PN=7

8 ezpieczeństwo Przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa okładnie przeczytać wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa zamieszczone w tej instrukcji i na znakach bezpieczeństwa na maszynie. Utrzymywać znaki bezpieczeństwa w dobrym stanie. Uzupełniać zagubione znaki bezpieczeństwa lub wymieniać uszkodzone. Upewniać się, że nowe zespoły i części wymienne posiadają aktualne znaki bezpieczeństwa. Wymienne znaki bezpieczeństwa są dostępne u dealera John eere. Zapoznać się z obsługą maszyny i działaniem układów regulacji i kontroli. Nie dopuszczać osób bez odpowiedniego przeszkolenia do obsługi maszyny. TS201 UN 23U88 Utrzymywać maszynę w dobrym stanie technicznym. Nieautoryzowane modyfikacje maszyny mogą pogorszyć jej funkcjonowanie i/lub bezpieczeństwo obsługi oraz wpływać na trwałość maszyny. Jeżeli jakakolwiek część tej instrukcji jest niezrozumiała i potrzebna jest pomoc, skontaktować się z dealerem John eere. X,R 53 03MR93 1/1 Nagłe wypadki yć przygotowanym na wypadek pożaru. Trzymać w poręcznym miejscu zestaw pierwszej pomocy i gaśnicę. Trzymać w pobliżu aparatu telefonicznego numery lekarza, pogotowia ratunkowego, szpitala i straży pożarnej. TS291 UN 23U88 X,IR MR93 1/ PN=8

9 ezpieczeństwo ezpieczeństwo przy obsłudze Przed wykonaniem czynności obsługowych zapoznać się z procedurami obsługowymi. Utrzymywać czyste i suche miejsce pracy. Nigdy nie smarować, nie obsługiwać i nie regulować maszyny będącej w ruchu. hronić ręce, stopy i odzież przed elementami układów napędowych. Wyłączać wszystkie napędy i zmniejszać ciśnienie przy pomocy układów sterowania. Opuszczać wyposażenie na podłoże. Zatrzymywać silnik, wyjmować kluczyk i włączać hamulec postojowy. Poczekać, aż maszyna ostygnie. Podpierać w bezpieczny sposób wszystkie części maszyny, które muszą być podniesione dla przeprowadzenia czynności obsługowych. Utrzymywać wszystkie części w dobrym stanie i dbać, aby były prawidłowo zamontowane. Natychmiast naprawiać uszkodzenia. Wymieniać zużyte lub uszkodzone części. Usuwać nadmiar smaru, oleju lub resztki innych materiałów. Odłączać przewód masowy akumulatora (-) przed regulacją układów elektrycznych lub spawaniem maszyny. TS218 UN 23U88 HX,STSS,K 53 22JUL99 1/1 Stosować odzież ochronną Używać dopasowanej odzieży i wyposażenia ochronnego dostosowanego do rodzaju pracy. ezpieczne użytkowanie sprzętu wymaga pełnej uwagi operatora. Nie słuchać radia lub muzyki przez słuchawki podczas pracy maszyną. TS206 UN 23U88 X,WR MR93 1/ PN=9

10 ezpieczeństwo Obchodzić się w bezpieczny sposób ze środkami chemicznymi ezpośrednia ekspozycja na niebezpieczne środki chemiczne może powodować poważne obrażenia ciała. Potencjalnie niebezpieczne środki chemiczne stosowane w sprzęcie John eere obejmują środki smarne, płyn chłodzący, lakiery i kleje. ezpieczne postępowanie ze środkami chemicznymi (MSS) zawiera ich charakterystykę: zagrożenia fizyczne i zdrowotne, procedury bezpieczeństwa i zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych. TS1132 UN 26NOV90 Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy z niebezpiecznymi środkami chemicznymi, zapoznać się z MSS. W ten sposób można dokładnie poznać zagrożenia i sposoby bezpiecznego wykonania pracy. Następnie stosować procedury i zalecane wyposażenie. (Zasady bezpiecznego postępowania ze środkami chemicznymi (MSS) stosowanymi w sprzęcie John eere można otrzymać od dealera John eere). X,MSS,N 53 03MR93 1/1 Zabezpieczanie maszyny przed uszkodzeniem podczas spawania by zapobiec uszkodzeniu zespołów elektronicznych, przed spawaniem kombajnu upewnić się, że ujemny przewód masowy jest odłączony. OUO6075, MY02 1/1 Unikać kontaktu z poruszającymi się częściami hronić ręce, stopy i odzież przed elementami układów napędowych. Nigdy nie czyścić, smarować ani regulować maszyny będącej w ruchu. TS256 UN 23U88 H01,9000S, 53 15JUN90 1/ PN=10

11 ezpieczeństwo Używać pasów bezpieczeństwa Podczas jazdy operator kombajnu lub obserwator powinien mieć zawsze zapięty pas bezpieczeństwa. H47137 UN 25OT95 HX,STSS,I 53 22JUL99 1/1 Unikać płynów pod wysokim ciśnieniem Płyn wydostający się pod wysokim ciśnieniem może wniknąć w skórę, powodując poważne obrażenia ciała. Unikać niebezpieczeństwa poprzez całkowite obniżenie ciśnienia przed odłączeniem przewodów hydraulicznych lub innych. ociągać wszystkie połączenia przed włączeniem ciśnienia. Sprawdzać przecieki przy pomocy kawałka kartonu. hronić ręce i ciało przed płynami pod wysokim ciśnieniem. X9811 UN 23U88 Jeśli wydarzy się wypadek, natychmiast zgłosić się do lekarza. Każdy płyn wstrzyknięty pod skórę musi być chirurgicznie usunięty w ciągu kilku godzin, w przeciwnym razie może wystąpić zakażenie. Lekarze nie zaznajomieni z tego typu przypadkami powinni odnieść się do źródeł wiedzy medycznej. Informacje takie są dostępne w Ośrodku Medycznym firmy eere & ompany w Moline, Illinois, U.S.. X,LUI 53 03MR93 1/ PN=11

12 ezpieczeństwo Prawidłowo podpierać maszynę Przed wykonywaniem prac przy maszynie opuszczać zawsze osprzęt lub narzędzie na podłoże. Jeśli wykonanie danej pracy wymaga podniesienia maszyny lub jej wyposażenia, podeprzeć je w bezpieczny sposób. Hydrauliczne urządzenia podporowe, pozostawione w podniesionym położeniu, mogą opadać lub przeciekać. Nie podpierać maszyny przy pomocy bloków żużlowych, pustaków lub podpór, które mogą się pokruszyć pod ciągłym obciążeniem. Nie pracować pod maszyną podpartą wyłącznie na podnośniku. Stosować procedury zalecane w niniejszej instrukcji. TS229 UN 23U88 Jeśli razem z maszyną używane są narzędzia lub inne wyposażenie, stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi narzędzia lub wyposażenia. X,LOWR / PN=12

13 Umiejscowienie podzespołów RNSTR Wyświetlacz RNSTR Wyświetlacz RNSTR jest umieszczony w kabinie kombajnu, po prawej stronie z przodu słupka narożnego. Wyświetlacz ten umożliwia operatorowi natychmiastowe odczytanie z siedziska informacji o systemie, podczas obsługi kombajnu. ZX UN 26NOV99 OUZXM, JUL04 1/1 zujnik przepływu masy zujnik przepływu masy () jest umieszczony na górze obudowy przenośnika czystego ziarna w zbiorniku ziarna. Zebrane ziarno wypływa z przenośnika czystego ziarna i jest odchylane na płytkę amortyzującą. zujnik przepływu masy zamienia elektronicznie siłę, z jaką oddziałuje ziarno, na impulsy odpowiadające jednostce uzyskanego plonu/jednostkę powierzchni. zujnik przepływu masy ZX25384 UN 16JUN04 OUZXM, JUL04 1/1 zujnik wilgotności zujnik wilgotności jest umieszczony z przodu obudowy górnego ślimaka załadunku czystego ziarna w zbiorniku ziarna. zujnik mierzy w sposób ciągły wilgotność małej próbki ziarna wchodzącego do ślimaka załadunku zbiornika ziarna. ZX25383 UN 16JUN04 OUZXM, JUL04 1/ PN=13

14 Umiejscowienie podzespołów RNSTR rukarka zintegrowana (opcja) Można wbudować specjalną drukarkę igłową w górny panel sterujący. Podsumowania dotyczące obciążeń, pola, gospodarstwa i roślin wyświetlane na ekranie mogą być teraz drukowane. o zainstalowania drukarki potrzebny jest przenośny procesor i karta identyfikacyjna Keyard z oprogramowaniem użytkowym (przynajmniej wersja KY05N5_0.Y12). H66149 UN 0201 OUZXM, JUL04 1/ PN=14

15 Wyświetlacz i blok przycisków RNSTR Informacje ogólne Wyświetlacz RNSTR jest wyświetlaczem wielofunkcyjnym, łatwym w obsłudze, z poleceniami sterowanymi za pomocą menu. Posiada wyświetlacz z kilkoma komórkami informacyjnymi, siedem przycisków alfabetycznych ( - ) umieszczonych po prawej stronie wyświetlacza, blok klawiszy numerycznych, przycisk STRON (P) i trzy przyciski wyboru trybu: USTWINI, INO i PR (, INO i RUN). Przykład każdego z ekranów przedstawiono na stronach poniżej. Każdy z ekranów zawiera wiele komórek, a każda komórka wyświetla daną część informacji. W nawiasach umieszczono odpowiedniki nazw komórek po angielsku. WŻN: krany wyświetlacza umieszczone na stronach poniżej służą wyłącznie jako przykład. Rzeczywiste ekrany mogą mieć inny wygląd z powodu podłączenia opcjonalnych urządzeń i/lub innej wersji używanego oprogramowania. USTWINI INO lub TRY PR Kolejność stron dla trybu Przycisk kontrastu lok przycisków alfabetycznych Zmiana strony Przycisk trybu USTWINI () Przycisk trybu INO (INO) H Przycisk trybu PR (RUN) I lok przycisków numerycznych J zarna strzałka K Obszar wyświetlacza K I J RUN JOHN R Min 0.00 SRNI POL 0.00 Min 0.00 SRNI POL Szerokosc cieca (m) Zmiana szerokosci 1.5 (m) P 1 Suchy plon (t/ha) LR Maks 0.00 Wilgotnosc (%) 6.5 Zapis jest: WYL Maks P INO RUN H H JN07 OUO6435, JUN04 1/ PN=15

16 Wyświetlacz i blok przycisków RNSTR Przycisk kontrastu Przycisk kontrastu () służy do regulacji poziomu oświetlenia wyświetlacza, aby osiągnąć dobrą widoczność i przejrzystość. Zmienić kontrast przyciskając przycisk kontrastu i przytrzymując przycisk, aż zostanie osiągnięty żądany poziom kontrastu. RUN JOHN R P Suchy plon (t/ha) Min Maks 0.00 SRNI POL 0.00 Wilgotnosc (%) 0.00 Można także zwiększyć natężenie podświetlenia, aby zwiększyć widoczność ekranu. (Patrz Wyświetlacz RNSTR w rozdziale Ustawienia wyświetlacza RNSTR.) Przycisk kontrastu Min 0.00 SRNI POL Szerokosc cieca (m) Zmiana szerokosci 1.5 (m) 6.5 Zapis jest: WYL Maks H JN07 OUO6075, U03 1/1 Przed uruchomieniem WSKZÓWK: Wyświetlacz nie posiada przełącznika WŁĄZNI/WYŁĄZNI zasilania. Zasilanie jest włączone, gdy włączony jest kombajn. Przy pierwszym uruchomieniu, wyświetlacz pokaże ekran PR - STRON 1. by przejść do następnego ekranu i obejrzeć dodatkowe strony, wcisnąć przycisk STRON (P). Każda komórka informacyjna jest albo aktywna, albo nieaktywna. Komórki aktywne wyświetlają informację, która może być zmieniona i są wyróżnione przez czarną strzałkę. Komórki nieaktywne wyświetlają informację, która nie może być zmieniona. RUN JOHN R P Suchy plon (t/ha) Min Maks 0.00 SRNI POL 0.00 Wilgotnosc (%) 0.00 Min 0.00 SRNI POL Szerokosc cieca (Rows) Zmiana szerokosci 1 (Rows) 6.5 Zapis jest: WYL Maks H JN07 Wciśnięcie przycisku litery po prawej stronie komórki aktywnej wywołuje jeden z następujących skutków: ane w komórce mogą być zmienione przy pomocy bloku przycisków numerycznych. Przełączanie statusu odpowiedniego segmentu. Pojawi się nowe menu. Zacznie się lub zakończy pewien proces. iąg dalszy na następnej stronie OUZXM, SP04 1/ PN=16

17 Wyświetlacz i blok przycisków RNSTR WŻN: Potrzebna jest wersja oprogramowania wyświetlacza P303155P lub wyższa. INIJ IKON by zapoznać się z obsługą monitora, patrz definicje następujących ikon: Ikona () wskazuje, że status danej komórki może być przełączany (np. WŁĄZNI/WYŁĄZNI, aktywny/nieaktywny). Ikona () wskazuje, że czynność zdefiniowana w danej komórce może być wybrana i pojawi się nowy ekran. Ikona () jest wyświetlana pod ekranem INO i umożliwia operatorowi wydruk danych. WSKZÓWK: Ikona () pojawia się tylko wtedy, gdy w systemie dostępna jest drukarka. Ikona () oznacza, że wartość wyświetlona w danej komórce może być zwiększona. Ikona () oznacza, że wartość wyświetlona w danej komórce może być zmniejszona. Ikona () jest wyświetlana pod ekranami RUN (PR), (USTWINI) oraz INO i umożliwia operatorowi powrót do poprzedniego ekranu. Ikona () wskazuje wartość, która może być zmieniona za pomocą bloku przycisków numerycznych. Ikona (H) jest wyświetlana pod ekranami RUN (PR) oraz INO i umożliwia operatorowi wyzerowanie/skasowanie wartości komórki. Ikony (I) są wyświetlane pod (USTWINI) i umożliwiają operatorowi wybór znaku podczas wprowadzania nazwy profilu układu strony PR, nazwy gospodarstwa lub nazwy pola. ZX H Przełączanie Wybór rukowanie Zwiększanie Zmniejszanie Powrót Wartość zmienna H Zerowanie/kasowanie I Wybór znaków edytora tekstu (w lewo-w prawo-w dół) I 8.75 ZX JN07 OUZXM, SP04 2/ PN=17

18 Ustawienia wyświetlacza RNSTR Wyświetlacz RNSTR JOHN R Sledzenie JOHN R isplay acklight choice: Y night Monitor zbiorów ay backlight (Key in 0 to 9) 9 Monitor operacji Night backlight (Key in 0 to 9) 5 Ustaw. systemowe isplay address: PRIMRY Wysw. reenstar Uklad strony URUHOM Nacis., aby wlaczyc wyswietlacz. RUN H JN07 H JN07 Wcisnąć przycisk litery obok Wyświetlacz RNSTR ( RNSTR isplay ) na ekranie USTWINI (). Pojawi się ekran USTWINI - Wyświetlacz ( - isplay). o wyboru są następujące opcje: Wybór Podświetlenia (acklight hoice) by wybrać Podświetlanie dzienne (ay backlight) lub Podświetlanie nocne (Night backlight), wcisnąć przycisk litery obok Wybór podświetlenia ( acklight hoice ). zarna strzałka zmienia się pomiędzy NO (NIHT) i ZIŃ (Y). Podświetlanie dzienne (ay acklight) Wcisnąć przycisk litery obok Podświetlanie dzienne ( ay acklight ), aby zmienić poziom podświetlenia. Przy użyciu przycisków numerycznych, wprowadzić dowolną liczbę od 0 do 9 oznaczającą poziom intensywności. Im większa liczba, tym jaśniejszy ekran. Podświetlanie nocne (Night acklight) Wcisnąć przycisk litery obok Podświetlanie nocne ( Night acklight ), aby zmienić poziom podświetlenia. Przy użyciu przycisków numerycznych, wprowadzić dowolną liczbę od 0 do 9 oznaczającą poziom intensywności. Im większa liczba, tym jaśniejszy ekran. dres wyświetlacza (isplay ddress) WŻN: Upewnić się, że adres wyświetlacza jest ustawiony jako łówny (Primary). Wcisnąć przycisk litery obok dres wyświetlacza ( isplay ddress ). Pojawi się ekran USTWINI adresu wyświetlacza, wybrać łówny (Primary). OUO6075, OT03 1/ PN=18

19 Ustawienia wyświetlacza RNSTR Zmiana promienia opon Jeśli opony lub zwolnice kombajnu zostały wymienione na inny typ, niż zamontowane fabrycznie, konieczne będzie ponowne skalibrowanie systemu. Zlecić dealerowi weryfikację, czy wprowadzono poprawny kod opon pod adresem słupka narożnego. WŻN: Przy zmianie kół napędowych może się również zmienić promień opony. Skontaktować się z dealerem John eere w celu otrzymania dalszych informacji. Nie przeprowadzenie ponownej kalibracji systemu spowoduje, że plon i powierzchnia będą zliczone niedokładnie w systemie monitora zbioru. OUO6075, OT03 1/1 Ustawienia systemu WSKZÓWK: Na ekranie ustawień systemu można wybrać: Kod kraju Język Jednostki miar (system angielski lub metryczny) ormat daty ormat czasu ormat liczb Wszystkie z ustawień mogą być ustawione jednocześnie przy użyciu kodu kraju lub oddzielnie. Wcisnąć przycisk litery obok Ustawienia systemu ( System Settings ). Sledzenie JOHN R Monitor zbiorów Monitor operacji Ustaw. systemowe Wysw. reenstar Uklad strony URUHOM Nacis., aby wlaczyc wyswietlacz. RUN H JN07 OUO6075, OT03 1/ PN=19

20 Ustawienia wyświetlacza RNSTR Kod Kraju (ountry ode) Wcisnąć przycisk litery obok Kod kraju ( ountry ode ). JOHN R System Nr kier. kraju: Polska Jezyk: Polski Jednostki miary: ng. MTRYZN ormat daty: mm/dd/rr.mm.rr ormat godziny: rano/pop. 24-OZ ormat liczb: 1, ,56 H JN07 OUZXM, JUL04 1/3 Obecnie dostępne są następujące kraje (z ustawieniami domyślnymi dla kraju): Jeśli żądany kraj nie pojawił się, wcisnąć przycisk STRON (P), aby przejść do następnej strony i przejrzeć następne kraje. Wcisnąć przycisk litery obok żądanego kraju. Na stronie USTWINI - System ( - System) zostaną wyświetlone domyślne ustawienia dla wybranego kraju. N. MRI UK spaña POLSK JOHN R Nry kier. kr. System P LR INO RUN H JN07 iąg dalszy na następnej stronie OUZXM, JUL04 2/ PN=20

21 Ustawienia wyświetlacza RNSTR Kraj Język Jednostki ormat daty ormat czasu ormat liczb US ngielski ngielski MM//RR M/PM 1, Wielka rytania ngielski Metryczne.MM.RR M/PM 1, rancja rancuski Metryczne.MM.RR 24-OZ ,56 Hiszpania Hiszpański Metryczne.MM.RR 24-OZ Niemcy Niemiecki Metryczne.MM.RR 24-OZ ,56 Szwajcaria Niemiecki Metryczne.MM.RR 24-OZ ,56 ustria Niemiecki Metryczne.MM.RR 24-OZ ,56 Włochy Włoski Metryczne.MM.RR 24-OZ ,56 ania uński Metryczne.MM.RR 24-OZ ,56 Węgry Węgierski Metryczne RR.MM. 24-OZ ,56 Szwecja Szwedzki Metryczne.MM.RR 24-OZ ,56 Portugalia Portugalski Metryczne.MM.RR 24-OZ ,56 inlandia iński Metryczne.MM.RR 24-OZ ,56 Holandia Holenderski Metryczne.MM.RR 24-OZ ,56 Polska Polski Metryczne.MM.RR 24-OZ ,56 Słowenia Słoweński Metryczne.MM.RR 24-OZ ,56 Republika zeska zeski Metryczne.MM.RR 24-OZ ,56 Norwegia Norweski Metryczne.MM.RR 24-OZ ,56 elgia Holenderski Metryczne.MM.RR 24-OZ ,56 OUZXM, JUL04 3/ PN=21

22 Ustawienia wyświetlacza RNSTR Język (Language) JOHN R System JOHN R Jezyki Nr kier. kraju: Polska nglish Jezyk: Polski eutsch Jednostki miary: ng. MTRYZN rançais ormat daty: mm/dd/rr.mm.rr Hollandisch ormat godziny: rano/pop. 24-OZ POLSKI ormat liczb: 1, ,56 H JN07 System H JN07 WSKZÓWK: by mieć możliwość wyboru języków, muszą być one załadowane do systemu. Wcisnąć przycisk litery obok żądanego języka. Wcisnąć przycisk litery obok Język ( Language ), a pojawi się ekran USTWINI - Języki ( - Languages). OUO6435, JUN04 1/ PN=22

23 Ustawienia wyświetlacza RNSTR Układ strony PR (RUN Page Layout) Sledzenie JOHN R JOHN R Uklad standardowy Uklad str. URUH. Monitor zbiorów Monitor operacji Ustaw. systemowe Wysw. reenstar Uklad strony URUHOM Nacis., aby wlaczyc wyswietlacz. RUN H JN07 H JN07 kran układu strony PR (RUN Page Layout) umożliwia procesorowi przenośnemu i innym sterownikom urządzeń negocjację o przestrzeń komórki ekranu RNSTR. Może być to konieczne podczas dołączania lub odłączania narzędzi. 1. Wcisnąć przycisk litery obok Układ strony Praca ( Run Page Layout ). 2. Wcisnąć przycisk litery obok Układ standardowy ( Standard Layout ) na ekranie USTWINI - Układ strony Praca. 3. Wcisnąć przycisk litery obok USTWINI ( ), aby powrócić do poprzedniej strony bez uruchamiania układu standardowego. RNSTR jest nazwą handlową eere & ompany. iąg dalszy na następnej stronie OUO6075, U03 1/ PN=23

24 Ustawienia wyświetlacza RNSTR JOHN R Uklad str. URUH. JOHN R Uklad str. URUH. Uklad standardowy w toku Uklad standardowy zakoncz. H JN07 Nacisnij, aby wlaczyc wyswietlacz. RUN H JN07 4. Na ekranie USTWINI - Układ strony PR ( - RUN Page Layout) zostanie zasygnalizowane, że Układ standardowy (Standard Layout) został utworzony (omplete). OUO6075, U03 2/ PN=24

25 Ustawienia wyświetlacza RNSTR INO - Wyświetlacz RNSTR (INO - RNSTR isplay) INO JOHN R INO JOHN R Wyswietlacz Page 1 Sledzenie Sprzet: P80444 Nr ser.: Monitor zbiorów Program: P Progr. lad.: 2.30 Monitor operacji Niedawne problemy Wysw. reenstar iagnostyka wyswietl. odz. pracy: Nacisnij, aby wlaczyc wyswietlacz. RUN H JN07 naliz. magistrali N INO H JN07 kran INO - Wyświetlacz RNSTR pokazuje szczegółową informację o wyświetlaczu RNSTR. Informacja ta będzie pomocna przy wykrywaniu i usuwaniu usterek, jeśli wystąpią. Wcisnąć przycisk litery obok Wyświetlacz RNSTR ( RNSTR isplay ). Pojawi się ekran INO - Wyświetlacz (INO - isplay). Sprzęt (Hardware) Komórka Sprzęt (Hardware) pokazuje numer części wyświetlacza RNSTR. Oprogramowanie (Software) Ta komórka pokazuje numer oprogramowania, które używane jest przez wyświetlacz RNSTR. Ostatnie problemy (Recent Problems) Ta komórka pokazuje Ostatnie problemy, które napotkał wyświetlacz RNSTR. by obejrzeć komórkę Ostatnie problemy ( Recent Problems ): iąg dalszy na następnej stronie OUO6075, OT03 1/ PN=25

26 Ustawienia wyświetlacza RNSTR INO JOHN R Niedawne problemy INO JOHN R Wyswietlacz Page 1 Kody bledów dla wyswietl. reenstar Sprzet: P80444 Nr ser.: Odlaczony mon/sterownik 021 Konflikt wyswietlacza Program: P Progr. lad.: 2.30 Niedawne problemy iagnostyka wyswietl. odz. pracy: Kody bledów INO Wyswietlacz Usun H JN07 naliz. magistrali N INO H JN07 1. Wcisnąć przycisk litery obok Ostatnie problemy ( Recent Problems ), aby obejrzeć listę napotkanych problemów. 2. Wcisnąć przycisk litery obok Skasuj ( lear ), aby skasować wszystkie ostatnio wygenerowane kody błędu. 3. Wcisnąć przycisk litery obok INO, aby powrócić do poprzedniego ekranu. iagnostyka wyświetlacza (isplay iagnostics) Ta komórka jest przeznaczona do użytku wyłącznie przez fabrykę. nalizator magistrali N (N us nalyzer) Ta komórka jest przeznaczona do użytku wyłącznie przez fabrykę. ane S PU (S PU ata) Ta komórka jest przeznaczona do użytku wyłącznie przez fabrykę. ane źródłowe prędkości (Speed Source ata) Ta komórka jest przeznaczona do użytku wyłącznie przez fabrykę. odziny pracy (Run Hours) Ta komórka pokazuje liczbę godzin pracy wyświetlacza. OUO6075, OT03 2/ PN=26

27 unkcje USTWIŃ MONITOR ZIORU Tabela USTWINI monitora zbioru HRVST MONITOR P 1 P 2 OSPORST POL ZIÓR ROZJ LOWKI JN PLONU JNOSTKI OSZRU STRONY PRY RUKRK ZINSTLOWN WILTNOS KLIRJ PLONU WYS ZTRZYMNI ZPISU H JN07 Tabela ta pokazuje ekrany USTWIŃ i dane wyświetlane na każdym z ekranów. OUO6075, OT03 1/ PN=27

Podręcznik użytkownika LOADRITE L-2180. LOADRITE L-2180 Podręcznik użytkownika 1-1

Podręcznik użytkownika LOADRITE L-2180. LOADRITE L-2180 Podręcznik użytkownika 1-1 LOADRITE L-2180 Podręcznik użytkownika Numer oprogramowania: 60364, wersja: 1.90 Numer dokumentu: MAN-XXXXX-$00 Data wydania: Marzec 2012 r. E: info@loadritescales.com W: www.loadritescales.com Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

DrillManager Maistro. Instrukcja obsługi SW 8.50. Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi!

DrillManager Maistro. Instrukcja obsługi SW 8.50. Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi! 11/2011 DrillManager Maistro SW 8.50 Art.: 80720503 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi! - Tłumaczenie źródłowej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji

Seria FP/FR1200/2000. Instrukcja instalacji i konserwacji Seria FP/FR1200/2000 Analogowe, adresowalne centrale, repetytory i emulatory przeciwpożarowe Instrukcja instalacji i konserwacji Wersja 8-0 / Kwiecień 2005 Dotyczy wersji oprogramowania v8.0 lub nowszej

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0 Polska. Leica Rugby 410/420 DG. Instrukcja obsługi

Wersja 1.0 Polska. Leica Rugby 410/420 DG. Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Polska Leica Rugby 410/420 DG Instrukcja obsługi Wstęp Zakup Gratulujemy zakupu instrumentu z serii Rugby. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki istotne dla bezpiecznego użytkowania jak również

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 135 ZAKŁAD RUCHU DROGOWEGO MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Robert Rozenek WIDEOREJESTRATORY POLCAM I VIDEORAPID 2. OBSŁUGA URZĄDZEŃ CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo 2015 1 Zakład Ruchu Drogowego 2 Korekta, skład

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wagosuszarka Excellence HS153. Excellence

Instrukcja obsługi. Wagosuszarka Excellence HS153. Excellence Instrukcja obsługi Wagosuszarka Excellence HS153 Excellence Spis treści 1 Wstęp 7 1.1 Konwencje i symbole użyte w instrukcji 7 2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 8 2.1 Definicje sygnałów ostrzegawczych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wagosuszarka Excellence Plus HX204. Excellence Plus

Instrukcja obsługi. Wagosuszarka Excellence Plus HX204. Excellence Plus Instrukcja obsługi Wagosuszarka Excellence Plus HX204 Excellence Plus Spis treści 1 Wstęp 7 1.1 Konwencje i symbole użyte w instrukcji 7 2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 8 2.1 Definicje sygnałów

Bardziej szczegółowo

Fluke 434 II /435 II /437 II

Fluke 434 II /435 II /437 II Fluke 434 II /435 II /437 II Trójfazowy analizator jakości energii PL Styczeń 2012 2012Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w UE Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE...2 STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA...2 ZASADA OBSŁUGI...2 NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA...5 DANE TECHNICZNE...5

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi montażu i obsługi SECTION-Control Box Stan: V2.20120213 30302670-02-PL Przeczytaj tą instrukcję obsługi i stosuj się do niej. Zachowaj tą instrukcję obsługi do użycia w przyszłości Nota redakcyjna Dokument

Bardziej szczegółowo

Stoneridge Electronics. Tachografy cyfrowe SE5000. Podręcznik użytkownika

Stoneridge Electronics. Tachografy cyfrowe SE5000. Podręcznik użytkownika Stoneridge Electronics Tachografy cyfrowe SE5000 Podręcznik użytkownika PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Strona 1 W A Ż N A I N F O R M A C J A Z uwagi na przepisy bezpieczeństwa kierowcy oraz ruchu drogowego, zaleca

Bardziej szczegółowo

ContiSys Check. Instrukcja obsługi 12/2012 (4.0) - PL

ContiSys Check. Instrukcja obsługi 12/2012 (4.0) - PL ContiSys Check Instrukcja obsługi 12/2012 (4.0) - PL Spis treści Wprowadzenie Informacje ogólne... 3 Zawartość zestawu... 6 Ekran wyświetlacza... 7 Klawiatury... 7 Połączenie... 8 Środki bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

W1300 Projektor cyfrowy Seria Kino domowe Podręcznik użytkownika

W1300 Projektor cyfrowy Seria Kino domowe Podręcznik użytkownika W1300 Projektor cyfrowy Seria Kino domowe Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne zasady bezpieczeństwa... 3 Funkcje projektora... 7 Zawartość opakowania... 8 Widok projektora z zewnątrz... 9 Elementy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna

Dokumentacja Techniczna Dokumentacja Techniczna POBIERAK PRÓB i STACJA MONITORINGU PP 2002+ PP 2002M PP 2002E UWAGA!!! PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY BEZWGLĘDNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z DOKUMENTACJĄ Producent: POL-EKO-APARATURA

Bardziej szczegółowo

380-430-480-530. Druk Nr 87366126

380-430-480-530. Druk Nr 87366126 380-430-480-530 Druk Nr 87366126 1- INFORMACJE OGÓLNE... 1 WOLNOBIEŻNE NOŚNIKI NARZĘDZI STEIGER SERII STX... 3 NUMERY IDENTYFIKACYJNE I SERYJNE... 4 MONTAŻ ZBIORNIKA NA CHEMIKALIA... 7 SYSTEM ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

MC352/MC362/MC562/ES3452 MFP/ES5462 MFP. Instrukcja obsługi

MC352/MC362/MC562/ES3452 MFP/ES5462 MFP. Instrukcja obsługi MC352/MC362/MC562/ES3452 MFP/ES5462 MFP Instrukcja obsługi WSTĘP Autorzy niniejszej publikacji dołożyli wszelkich starań, aby znalazły się w niej wyczerpujące, dokładne i aktualne informacje. Producent

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OPISANO DOSTĘPNE SYSTEMY. WSKAźNIKÓW SMARTCRAFT DO ŁODZI. 2003, Mercury Marine 90-10229Q23 203

Instrukcja obsługi W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OPISANO DOSTĘPNE SYSTEMY. WSKAźNIKÓW SMARTCRAFT DO ŁODZI. 2003, Mercury Marine 90-10229Q23 203 Instrukcja obsługi W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OPISANO DOSTĘPNE SYSTEMY WSKAźNIKÓW SMARTCRAFT DO ŁODZI 2003, Mercury Marine 90-10229Q23 203 IDENTYFIKACJA PRODUKTU W przypadku łodzi wyposażonych w system wskaźników

Bardziej szczegółowo

Becker MAP PILOT Instrukcja obsługi

Becker MAP PILOT Instrukcja obsługi Becker MAP PILOT Instrukcja obsługi PL_ECE_V2.5_A >>PIS TREŚCI K L 2 Spis SPIS treści TREŚCI Spis treści 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Becker MAP PILOT 5 Użytkowanie 5 Rozpakowywanie urządzenia

Bardziej szczegółowo

GPS III Pilot INSTRUKCJA OBSŁUGI EDYCJA POLSKA

GPS III Pilot INSTRUKCJA OBSŁUGI EDYCJA POLSKA GPS III Pilot INSTRUKCJA OBSŁUGI EDYCJA POLSKA Oprogramowanie w wersji 2.5 lub powyżej. GARMIN International, Inc., 1200 E. 151 st Street, Olathe, Kansas 66062 USA Tel: 913-397-8200 Fax: 913-397-8282 GARMIN

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

Lexmark C920. Podręcznik użytkownika. www.lexmark.com. marzec 2005

Lexmark C920. Podręcznik użytkownika. www.lexmark.com. marzec 2005 Lexmark C920 Podręcznik użytkownika marzec 2005 www.lexmark.com Lexmark i logo Lexmark z symbolem diamentu są znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi montażu i obsługi BASIC-Terminal TOP Stan: V3.20111208 30322521-02-PL Przeczytaj tą instrukcję obsługi i stosuj się do niej. Zachowaj tą instrukcję obsługi do użycia w przyszłości Nota redakcyjna Dokument

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

MDS100. Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej

MDS100. Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej MDS100 PL Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej 3 Data wydania: 11.2011 Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej MDS100 Spis treści Spis treści Spis treści...1 Korzystanie

Bardziej szczegółowo