Data założenia 12 marca 1990 r. 25 lat działań na rzecz jakości, nowoczesności i diagnostyki technicznej eksploatowanych urządzeń

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Data założenia 12 marca 1990 r. 25 lat działań na rzecz jakości, nowoczesności i diagnostyki technicznej eksploatowanych urządzeń"

Transkrypt

1 Data założenia 12 marca 1990 r. Spółka z o. o. 25 lat działań na rzecz jakości, nowoczesności i diagnostyki technicznej eksploatowanych urządzeń Tadeusz Jóźwik Kielce, 13 marca 2015 roku

2

3 Data założenia 12 marca 1990 r. Spółka z o. o. Działań na rzecz jakości, nowoczesności i diagnostyki technicznej eksploatowanych urządzeń Początki działalności spółki Pomysłodawcą utworzenia podmiotu gospodarczego pod nazwą TEDSPAW był Tadeusz Jóźwik Dnia roku w Państwowym Biurze Notarialnym w Kielcach przed notariuszemmgr Stanisławem Banasikiem stawili się: Ob. Janusz Arabski, Ob. Jerzy Farbisz, Ob. Tadeusz Jóźwik, Ob. Włodzimierz Kozub, którzy jako Wspólnicy oświadczyli, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie TEDSPAW z siedzibą Kielce, ul. Spacerowa 22. Kapitał zakładowy Spółki wynosił zł (około 4 kg szynki 1 kg kosztował zł) i dzielił się na cztery równe części. 12 marca 1990 roku Sąd Rejonowy w Kielcach - Sąd Gospodarczy na posiedzeniu jawnym któremu przewodniczył sędzia Janusz Putowski dokonał wpisu w rejestr spółek sygnatura akt RHB 786. Wspólnicy uzgodnili, że Dyrektorem został Janusz Arabski, a Zastępcą Dyrektora Tadeusz Jóźwik. 20 maja 2002 roku podniesiono kapitał zakładowy do kwoty ,00 zł 16 marca 2005 roku ustalono kapitał zakładowy na kwotę ,00 zł 19 marca 2003 roku Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał spółkę z o. o. TEDSPAW do KRS Rejestru Przedsiębiorców pod numerem TEDSPAW 25 lat historii firmy 3

4 Tadeusz Jóźwik Janusz Arabski Jerzy Farbisz Włodzimierz Kozub Redaktor Andrzej Orlicz - w początkowym organizacyjnym okresie tworzenia spółki wykazał się bezinteresowną, bardzo merytoryczną pomocą 4 TEDSPAW 25 lat historii firmy

5 Kierownictwo zarządzające spółką 12 marca 1990 roku Janusz Arabski Dyrektor Spółki oraz Tadeusz Jóźwik Zastępca Dyrektora, 11 marca 1993 roku decyzją Zgromadzenia Wspólników, dyrekcja spółki (zarząd) miał składać się z trzech osób, na nowego Zastępcę Dyrektora powołano Józefa Gąsiora, 15 listopada 1994 roku odwołano Józefa Gąsiora, a jego miejsce powołano Witolda Mazura, 3 lutego 1995 roku odwołano Tadeusza Jóźwika, w jego miejsce powołano Lidię Jóźwik, 20 maja 2002 roku zgromadzenie wspólników dokonało zmian w zarządzie Lidia Jóźwik Prezes Zarządu, Jerzy Farbisz i Witold Mazur członkowie Zarządu, Począwszy od listopada 2011 roku do obecnego okresu skład Zarządu jest następujący Lidia Jóźwik Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu Witold Mazur i Tadeusz Jóźwik. Józef Gąsior - były Zastępca Dyrektora Tadeusz Jóźwik Członek Zarządu Od lewej Witold Mazur Członek Zarządu, Lidia Jóźwik Prezes Zarządu, Jerzy Farbisz były Członek Zarządu, Jerzy Gil Pełnomocnik Prawny Zarządu. TEDSPAW 25 lat historii firmy 5

6 Właściciele spółki z o.o. TEDSPAW Początki 1990 rok kapitał zakładowy objęli: Janusz Arabski (5 udziałów), Jerzy Farbisz (5 udziałów), Tadeusz Jóźwik (5 udziałów), Włodzimierz Kozub (5 udziałów), roku odkupiono udziały od Włodzimierza Kozuba: Janusz Arabski (7 udziałów), Jerzy Farbisz (6 udziałów), Tadeusz Jóźwik (7 udziałów), Lidia Jóźwik roku dokonano zmian ilości udziałów i ostatecznie podział był następujący: Janusz Arabski (2 udziały), Jerzy Farbisz (2 udziały), Tadeusz Jóźwik (16 udziałów), 9 września 2008 roku Andrzej Arabski jako spadkobierca nabył udziały Janusza Arabskiego, które 18 stycznia 2009 roku odsprzedał Lidii Jóźwik. W roku 2011 udziały Jerzego Farbisza nabył Piotr Jóźwik, Piotr Jóźwik Od 24 listopada 2011 roku stan właścicielski jest następujący: Lidia Jóźwik Piotr Jóźwik. 6 TEDSPAW 25 lat historii firmy

7 Siedziba spółki TEDSPAW Od 23 lutego 1990 roku - Kielce, ul. Spacerowa 22, 20 lutego 1998 do 27 listopada Kielce, ul. Sandomierska 105, 27 listopada 1998 do 1 marca 2005 roku - Kielce, ul. Kolberga 4, 1 marca 2005 roku - obecnie - Kielce ul. Klembowskiego 4, 1 lipca 2008 roku z inicjatywy Tadeusza Jóźwika utworzono nową spółkę z o.o. Diagnostyka Techniczna Badania w której TEDSPAW posiada 25% udziałów. Jednym z celów powołania nowego podmiotu gospodarczego była realizacja opracowanego przez Tadeusza Jóźwika Biznes Planu, a także próba i nadzieja uaktywnienia osób fizycznych którzy tworzyli pierwotną grupę właścicielską. Innym dodatkowym celem było stworzenie struktury gospodarczej która w uzasadnionych przypadkach mogłaby przejąć wartości niematerialne spółki TED- SPAW wygaszanie działalności spółki TEDSPAW. Fakt ten powodował także nieformalne korzystanie z siedziby spółki z o.o. Diagnostyka Techniczna Badania - Kielce, ul.druckiego Lubeckiego 1. Siedziba spółki przy ul. Kolberga 4 Budynek spółki z o.o. TEDSPAW przy ul. Klembowskiego 4 stan po zakupie w 2005 roku Na lewo budynek przy ul. Klembowskiego 4 stan obecny, na prawo siedziba spółki DT-B przy ul. Druckiego Lubeckiego 1 TEDSPAW 25 lat historii firmy 7

8 Zakres działania spółki Pierwotny zakres oferowanych prac opracowywanie dokumentacji konstrukcyjno technologicznej dla wyrobów spajanych; organizowanie nadzoru i kontrola prac związanych ze spajaniem; doractwo techniczne w zakresie materiałoznawstwa, konstrukcji wyrobów, obróbki cieplnej i spawalnictwa; wykonywanie prac z zakresu remontu, modernizacji, montażu urządzeń podlegających UDT; organizowanie i prowadzenie kursów spawalniczych; wytwarzanie wyrobów z tworzyw metalowych i tworzyw sztucznych; prowadzenie działalności handlowej wyrobami i usługami własnymi oraz obcymi. Ogólny podany w aktualnej Umowie spółki zakres oferowanych prac obróbka metali i nakładanie powłok na metale oraz obróbka mechaniczna elementów metalowych (EKD 28.5); produkcja wytwornicy pary (EDK 28.3); produkcja pozostałych metalowych wyrobów gotowych (EKD 28.7); produkcja urządzeń wytwarzających i wykorzystujących energię mechaniczną (EKD 29.1); Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (EKD 29.2); prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (EKD 73.1); badania i analizy techniczne (EKD 74.3); szkolnictwo dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia (EKD 80.4); handel detaliczny poza siecią sklepową (EKD 52.6) Główne kierunki działania spółki TEDSPAW które aktualnie dominują w realizowanych zleceniach to: Diagnostyka techniczna urządzeń energetycznych pracujących w warunkach pełzania. Badania, remonty oraz modernizacja armatury przemysłowej i zabezpieczającej. Wykonywanie jednostkowej armatury dla przemysłu energetycznego i chemicznego. Opracowanie instrukcji technologicznych i kontroli spawanych konstrukcji spawanych. Badania metodami nieniszczącymi i niszczącymi wyrobów metalowych. Opracowywanie ekspertyz technicznych z zakresu inżynierii materiałowej spajania oraz planów kontroli 8 TEDSPAW 25 lat historii firmy

9 Zakres działania spółki Wyszczególnione wyżej badania realizowane były przez Laboratorium Kontrolno-Badawczego które od 1994 roku działało w ramach spółki z o.o. TEDSPAW. Praktycznie od 2011 roku działalności ta z uwagi na powstanie nowego podmiotu gospodarczego Diagnostyka Techniczna - Badania jest marginalizowana. Do tego okresu spółka posiadała nadane przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego Świadectwo Uznania Laboratorium Badawczego L I 165/10. Laboratorium Badawcze w strukturze organizacyjnej spółki TEDSPAW zostało wyodrębnione w 1999 roku. Na podstawie wymagań podanych w Warunkach Technicznych Dozoru Technicznego Laboratoria DT-L/95, a także zgodnie z Zarządzeniem nr 2/95 Prezesa Dozoru Technicznego z dnia 23 lutego 1995 roku, opracowano wewnętrznie obowiązujący System Jakości Laboratorium. Spółki TEDSPAW współpracowała i współpracuje z uznanymi instytucjami naukowo technicznymi: Instytutem Metalurgii Żelaza w Gliwicach, Instytutem Energetyki w Warszawie, Akademią Górniczo Hutniczą w Krakowie, Politechnikami Śląską, Łódzką i Świętokrzyską, Oddziałami terenowymi Urzędu Dozoru Technicznego. TEDSPAW 25 lat historii firmy 9

10 Wykaz świadectw, certyfikatów i uprawnień 10 TEDSPAW 25 lat historii firmy

11 Wykaz świadectw, certyfikatów i uprawnień TEDSPAW 25 lat historii firmy 11

12 Osoby związane z TEDSPAWEM W minionym okresie zmieniająca się kadra zarządzająca miała decydujący wpływ na zapewnienie spółce bieżącego bezpieczeństwa finansowego, a także kształtowaniu efektywnych ofert dla klientów zewnętrznych. Początkowy okres działania spółki, to bardzo trudne uwarunkowania ekonomiczne i rynkowe, nie pozwalały one na jej stabilizacje finansową. Dzięki Januszowi Arabskiemu i Jego odpowiednią współpracę z Bankiem, Urzędem Skarbowym, a przede wszystkim z Sądem Rejonowym w Kielcach, ten trudny okres, bez przychodów spółka przeżyła, bez urzędowej likwidacji. Później ciężar obowiązków związany z pozyskiwaniem klientów, z przedstawianiem im własnych nowoczesnych ofert oraz organizowanie wykonawczych zespołów pracowniczych spoczywał na Tadeuszu Jóźwiku. Do dzisiaj te obowiązki są realizowane przez Niego można stwierdzić, że jest on inspiratorem działań i gwarantem istnienia spółki z o.o. TEDSPAW. Oprócz wymienionych osób w okresie 25 letniej działalności spółki było z nią związanych wielu kolegów którzy znacząco wpływali na pozytywnie wizerunek. Niezastąpionym w pozytywnym tworzeniu wizerunku spółki, w wypracowywaniu nowych ofert i produktów spółki był Janusz Redlica. Osoba o zdolnościach innowacyjnych, odważna w podejmowaniu się realizacji trudnych zleceń, to właśnie On był głównym autorem uzyskanego przez spółkę certyfikatu zarządzania jakością zgodnego z DIN EN ISO 9001:2000. W obecnym okresie spółka korzysta również z wiedzy i doświadczenia Janusza Redlicy. W historii spółki pozytywnie zapisał się Ryszard Małas, który w pracach realizowanych w Elektrowniach i Elektrociepłowniach, a związanych z armaturą przemysłową i zabezpieczającą, wykazywał się wysoką znajomością problemów i umiejętnością współpracy z klientem. Wiele pozytywnego oddziaływania na rzecz spółki i kształtowania wiedzy pracowników w zakresie badań własności mechanicznych metali i stopów spółka otrzymała od Stanisława Łazarskiego. Jego wiedza metaloznawcza, a także profesjonalne prowadzone badania własności mechanicznych jest na najwyższym poziomie. Do tych osób zaliczyć należy Józefa Gąsiora i Zygmunta Felisa najdłużej i do dzisiaj współpracującymi ze spółką. Stwierdzić należy, że ich wiedza zawodowa, zdolności, odpowiedzialność i pracowitość była i jest na najwyższym poziomie. Od lewej Józef Gąsior, Jerzy Mulik 12 TEDSPAW 25 lat historii firmy

13 Osoby związane z TEDSPAWEM współpracującymi z nimi Edward Molenda oraz Bartosz Salwa. Stanisław Łazarski Od lewej Janusz Redlica, Tadeusz Jóźwik, Ryszard Małas, Lidia Jóźwik, Jan Rudkowski (audytor TUV), Jerzy Farbisz Kolejnym kolegą, a jednocześnie profesorem w zagadnieniach związanych wysokoprężnymi rurociągami energetycznymi i ich zamocowaniami był i jest Józef Dubiński. Kopalnia wiedzy, wspaniały i odpowiedzialny nasz nauczyciel. Oferowanie prac diagnostycznych i remontowych napędów elektromechanicznych eksploatowanych w przedsiębiorstwach energetycznych i chemicznych możliwe było wyłącznie przez posiadanie wybitnie uzdolnionego duetu, a nawet tercetu pracowniczego. Do tego zespołu zaliczają się Józef Gąsior i Ryszard Krzyk oraz okresowo Osobne słowa uznania należy również skierować w stosunku do Edwarda Molendy. Jego wzorowe odpowiedzialne traktowanie pracy i stanowiska pracy, ogromne doświadczenie i wiedza techniczna też przyczynia się do pozytywnego wizerunku spółki. Jednym z głównych sukcesów spółki było i jest niczym nie ograniczona możliwość korzystania z wiedzy i dorobku wymienionych pracowników. Innym pozytywnym osiągnięciem spółki jest autentyczny szacunek do swoich starszych pracowników, którzy zawsze są otwarci w przekazywaniu wiedzy. Obecni pracownicy stanowiący trzon wykonawczy mini przedsiębiorstwa - spółki z o.o. TEDSPAW, korzystając z dorobku swoich poprzedników, w sposób umiejętny i odpowiedzialny realizują obecne zlecenia. Jedną wspólną cechą wszystkich kolegów jest z jednej strony dobre wykształcenie techniczne, różne z racji wieku doświadczenie zawodowe, zrozumienie potrzeby odpowiedzialnego angażowania się w codziennych zadaniach, z drugiej zaś nie wstydzenie się pracy fizycznej, pracy brudnej. Podczas tej fizycznej pracy dobrze weryfikuje się teoretyczne rozważania i techniczne dylematy. TEDSPAW 25 lat historii firmy 13

14 Osoby związane z TEDSPAWEM Edward Molenda Jacek Pala Bartosz Salwa Ł. Wawrzeńczyk, J. Redlica, E. Molenda, T. Jóźwik Łukasz Wawrzeńczyk Od lewej Jacek Pala, Paweł Szydziak, Michał Krzywobok, Łukasz Wawrzeńczyk, Tadeusz Jóźwik, Tadeusz Strąk Paweł Szydziak Tadeusz Jóźwik (w środku) 14 TEDSPAW 25 lat historii firmy

15 Osoby związane z TEDSPAWEM Zygmunt Felis (pierwszy od lewej) Edward Molenda Pątnów Janusz Redlica Paweł Szydziak Marian Wójcik z unikalną maszyną do wykonywania siedlisk w zaworach w miejscach ich eksploatacji Jacek Pala - Jaworzno TEDSPAW 25 lat historii firmy 15

16 Osoby związane z TEDSPAWEM Na zakończenie przedstawiania ludzi związanych ze spółką TEDSPAW wymienię osoby które odpowiedzialne były za prawidłowe jej funkcjonowanie w wymiarze finansowo księgowym. W pierwszym pionierskim okresie na tzw. logiczny rozum sprawy te prowadził Tadeusz Jóźwik. Pomimo braku wiedzy w tym zakresie nie doprowadził do znaczących dla spółki pomyłek. Począwszy od 1996 roku do 2003 roku zagadnieniami księgowymi zajmowała się księgowa Helena Smurzyńska, a po tym okresie do obecnego czasu zagadnienia finansowo księgowe prowadzi biuro Usług F-K, z siedzibą w Kielcach, ul. Zagórska 18A/6. Biuro to kierowane przez Panią Annę Derlatkę w sposób profesjonalny, nie tylko nadzoruje problematykę finansowo-księgową, ale jest jednocześnie strażnikiem przestrzegania zasad panujących w tej dziedzinie, a także służy pomocą w rozwiązywaniu różnych problemów wynikających z bieżącej działalności spółki. Osobą do bezpośrednich kontaktów ze wspomnianym biurem jest Pani Małgorzata Kobiec. Wymienionym osobom składam gorące podziękowania za dotychczasową współpracę. Główne osiągnięcia spółki TEDSPAW Głównym osiągnięciem spółki z o.o. TED- SPAW jest jej długoletnia działalność gospodarcza, podczas której zdobyła ona uznanie wśród dużej ilości klientów. Fakt ten spowodowany został wykonanymi pracami zawsze o wysokiej jakości, solidności i w terminach wymaganych przez klienta. Dodatkowo pracownicy spółki spełniali rolę doradców w rozwiązywaniu trudnych problemów technicznych jakie wielokrotnie występowały u zleceniodawcy. Oto kilka przykładów analizowanych wspólnie z pracownikami elektrowni przyczyn zaistniałych awarii, po których spółka TEDSPAW dokonała oceny przyczyn i zalecenia na przyszłość. Również w wielu przypadkach po takich ocena spółka wykonała nowe części których jakość znacznie przewyższała oryginały. 16 TEDSPAW 25 lat historii firmy

17 Główne osiągnięcia spółki TEDSPAW Elementy gięte wody zasilającej, które w wyniku procesów technologicznych wytwarzania posiadały niezgodny z wymaganiami wskaźnik owalizacji. Głowice schładzaczy pary - zły materiał w stosunku do temperatury pary i wody wtryskowej (chłodzącej) Wrzeciono stacji redukcyjno-schładzającej eksploatowane bez okresowej oceny jego jakości i przy parametrach niezgodnych z projektowymi TEDSPAW 25 lat historii firmy 17

18 Główne osiągnięcia spółki TEDSPAW Inny przykład wrzeciona stacji redukcyjno-schładzającej które w wyniku naszej, na czas przeprowadzonej diagnostyki zostało uratowane i nie doprowadziło do awarii, a przez spółkę zostało naprawione materiałami o znacznie większej odporności na erozję i kawitację. Siedliska zaworów bezpieczeństwa z pęknięciami powstałymi w wyniku naprężeń termicznych na skutek różnej rozszerzalności tradycyjnych napoin - siedlsko spółka napawała nowymi materiałami spawalniczymi. Pełzaniowe, awaryjne zniszczenie kolana φ 323,9 x 38 ze stali 13HMF na skutek niekontrolowanego wzrostu zewnętrznych obciążeń źle funkcjonujące zamocowania spółka przeprowadziła pełne badania materiałowe, dokonała przeliczeń samokompensacyjnych i oceny stanu zamocowań. 18 TEDSPAW 25 lat historii firmy

19 Główne osiągnięcia spółki TEDSPAW Najpoważniejsza awaria w której bezpośrednio uczestniczyli pracownicy spółki TEDSPAW pęknięcie elementu rurociągowego pary świeżej podczas nastaw ciśnień początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa układu walczak para świeża tzw. metodą konserwatywnego inspektora dozoru technicznego, niestety na nierozważne życzenie zleceniodawcy. Awaria ta stworzyła bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia pracowników, na szczęście obyło się bez tragedii. Od tej pory pracownicy spółki TEDSPAW na żadne życzenie w przypadku pracy zaworów i urządzeń zabezpieczanych ponad godzin, nie wykonują i nie będą realizować nastaw metodą konwencjonalną. Spółka już przed tę awaria opracowała relatywnie bezpieczny sposób wykonywania tych czynności. Na ten sposób spółka posiada własny patent o numerze P pt. : Sposób i urządzenie do nastawy ciśnienia początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa. Autorami patentu są Tadeusz Jóźwik, Paweł Szydziak i Łukasz Wawrzeńczyk. Opisany własny sposób nastaw ciśnień początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa zaliczyć należy do jednych z najważniejszych osiągnięć spółki TEDSPAW. TEDSPAW 25 lat historii firmy 19

20 Główne osiągnięcia spółki TEDSPAW Certyfikacja w CLDT z Poznania nowego sposobu kontroli i nastaw ciśnień początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa Inne sukcesy to przede wszystkim: ugruntowana rola TEDSPAW w formalnym i technicznym porządkowaniu w Polsce zagadnień związanych z diagnostyką techniczną urządzeń energetycznych pracujących w warunkach pełzania, w tym głównie ponad projektowy czas eksploatacji, remonty powierzchni uszczelniających armatury zabezpieczającej bez konieczności wycinania jej z instalacji, opracowanie procedur (wytycznych) dotyczących prac spawalniczych w których jeden z materiałów był długotrwale eksploatowany (zdegradowany) próby efektywnego kojarzenia przemysłu z nauka na rzecz bezpieczeństwa eksploatacyjnego w energetyce własne konstrukcyjne opracowanie i wykonanie przyrządów do nowoczesnych nastaw i kontroli działania zaworów bezpieczeństwa efektywne wykorzystanie wiedzy pracowników spółki, związanej z właściwościami metali i ich stopów oraz w szerokim zrozumieniu inżynierii powierzchni do poprawy jakości eksploatowanych w elektrowniach i elektrociepłowniach, a także w przemyśle chemicznym wyrobów i części działalność dydaktyczna związana z zagadnieniami technicznymi poprzez opracowywanie artykułów w krajowych pismach technicznych oraz wygłaszanie referatów na krajowych konferencjach i seminariach. rewitalizacja długotrwale eksploatowanych wyrobów przewracająca im pierwotne cechy użytkowe. 20 TEDSPAW 25 lat historii firmy

21 Główne osiągnięcia spółki TEDSPAW Tadeusz Jóźwik podczas spotkań z pracownikami Elektrowni Opole oraz na międzynarodowej konferencji o tematyce spawalniczej w Jarnołtówku k/głuchołaz Stanisław Łazarski, Tadeusz Jóźwik, Roman Zaborek przy turbinowym zaworze szybkozamykającym który poddany zostanie całkowitej rewitalizacji zawór po tym procesie pracuje dalej w jednej z elektrociepłowni TEDSPAW 25 lat historii firmy 21

22 Przykłady wyrobów wykonywanych lub remontowanych (modernizowanych) przez spółkę TEDSPAW Zawory bezpieczeństwa Si ak-GS Uszczelnienie mieszkowe zaworów bezpieczeństwa Głowice, dyszki oraz wrzeciona z tłoczkami i pierścieniami sprężystymi do schładzaczy pary 22 TEDSPAW 25 lat historii firmy

23 Przykłady wyrobów wykonywanych lub remontowanych (modernizowanych) przez spółkę TEDSPAW Zawory bezpieczeństwa i przykładowe części (zespół sprężyn talerzowych i grzybowrzeciona) Turbinowy zawór regulujący do turbiny angielskiej Allen Grzyb do stacji stacji RH 1-4 bl. 500 MW konstrukcji TEDSPAW TEDSPAW 25 lat historii firmy 23

24 Przykłady wyrobów wykonywanych lub remontowanych (modernizowanych) przez spółkę TEDSPAW Urządzenia sterujące zaworami bezpieczeństwa firmy B&R oraz FIRMY Chemar po modernizacji wykonanej przez TEDSPAW Schładzacze pary w EC Cukrownia Krasnystaw po eksploatacji i nowe konstrukcja własna Napędy firmy ROTORK Napędy firmy Chemar 24 TEDSPAW 25 lat historii firmy

25 Zakończenie Dotychczasowa 25 letnia działalność Spółki z o.o. TEDSPAW, pomimo zaliczania jej do mikro przedsiębiorstw, pozwoliła na wypracowanie szeregu korzystnych dla jej przyszłości cech, przede wszystkim: pozytywny, zewnętrzny wizerunek spółki, rozpoznawalność wśród krajowych przedsiębiorców branże energetycznej, chemicznej i petrochemicznej, znalezienia się w gronie liderów którzy prowadzą odpowiedzialną pracę ze sfery diagnostyki technicznej urządzeń energetycznych pracujących w warunkach pełzania, w tym również przez bardzo długi czas sięgający niekiedy ponad projektowy czas stosowania głównej zasady, że jakość pracy, szacunek do klienta, dbanie o bezpieczeństwo otoczenia tam gdzie wykorzystywane są efekty pracy spółki, mają priorytet, a nie wyłącznie komercja i bezwzględna, nieuczciwa walka z konkurencją, pozytywne efekty wynikające równoprawnego partnerstwa (w sensie merytorycznym) z pracownikami nauki ( uczelnie, instytuty) w rozstrzyganiu problemów które wymagają kontaktu nauka przemysł, innowacyjny stosunek do wykonywanych prac i autentyczne zadowolenie pracownikówz osiąganych efektów, które w wielu przypadkach jest również zadowoleniem klienta. Przykłady z ostatniego okresu świadczące o efektywnym innowacyjnym myśleniu to między innymi niekonwencjonalne traktowanie problemów występujących podczas eksploatacji armatury zabezpieczającej. Wprowadzono nowy opatentowany sposób nastaw ciśnień początku otwarcia (patent nr P ), zaprojektowano i wykonano specjalistyczną mobilną maszynę do wykonywania remontu siedlisk wspomnianej armatury bezpośrednio u klienta. Rozwiązania techniczne tego urządzenia daleko przewyższają oferowane przez zagranicznych producentów, Wspomniane unikalne mobilne urządzenie do innowacyjnego sposobu wykonywania prac remontowych powierzchni uszczelniających głównym wykonawcą urządzenia jest Marian Wójcik, pomysł Tadeusz Jóźwik, Paweł Szydziak. TEDSPAW 25 lat historii firmy 25

26 kontaktu z otoczeniem poprzez wygłaszane referaty na różnego rodzaju konferencjach, seminariach i spotkaniach u klienta, a także artykuły w krajowych czasopismach technicznych posiadania formalnie usankcjonowanej współpracy z utworzonym z inicjatywy spółki TEDSPAW, Laboratorium Badawczym które znajduje się w strukturze wspólnej spółki z o.o. Diagnostyka Techniczna - Badania Wspomniane wyżej niektóre cechy spółki z o.o. TEDSPAW, nakazują wyrazić słowa podziękowania tym wszystkim którzy mieli pozytywny wpływ na ich wypracowanie, a także wyrazić nadzieję, że przyszłość Jubilata może być również korzystna jak i przeszłość. Opracował Tadeusz Jóźwik Kielce, 13 marca 2015 roku 26 TEDSPAW 25 lat historii firmy

27

28

20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989

20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989 20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989 Nowa jakość konstrukcji stalowych Konstrukcje specjalne Quinto Sp. z o.o. 41-922 Radzionków, ul. Objazdowa 5-9 tel. +48 32 289 04 15, fax.: +48 32 289 57 82 Dział

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA maja 2014 r. SANDRA SPA POGORZELICA

KONFERENCJA maja 2014 r. SANDRA SPA POGORZELICA URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W SZCZECINIE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI INSTALACJI URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH. BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE 22-23 maja 2014 r. SANDRA SPA POGORZELICA ZAPROSZENIE

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PROJEKTOWANIE, DIAGNOSTYKA I REMONTY EKSPLOATOWANYCH ELEMENTÓW KOTŁÓW I RUROCIĄGÓW PRACUJĄCYCH W WARUNKACH PEŁZANIA. 5-6 czerwca 2014 r.

KONFERENCJA PROJEKTOWANIE, DIAGNOSTYKA I REMONTY EKSPLOATOWANYCH ELEMENTÓW KOTŁÓW I RUROCIĄGÓW PRACUJĄCYCH W WARUNKACH PEŁZANIA. 5-6 czerwca 2014 r. URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU KONFERENCJA PROJEKTOWANIE, DIAGNOSTYKA I REMONTY EKSPLOATOWANYCH ELEMENTÓW KOTŁÓW I RUROCIĄGÓW PRACUJĄCYCH W WARUNKACH PEŁZANIA 5-6 czerwca 2014 r. HOTEL

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I CHEMIA DLA ENERGETYKI

DIAGNOSTYKA I CHEMIA DLA ENERGETYKI XI Forum Dyskusyjne DIAGNOSTYKA I CHEMIA DLA ENERGETYKI Szczyrk, 24 26 maja 2017 r. Organizator: Zakłady Pomiarowo Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Zakłady Pomiarowo-Badawcze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I 03.00.00 1 1. INSTALACJA GAZOWA 1.2 Wstęp SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.1 Przedmiot robót Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:04:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:04:49 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2013 godz. 12:04:49 Numer KRS: 0000091208 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY nr... /2017 zawarte w dniu.. 2017 roku pomiędzy: POLITECHNIKĄ ŚLĄSKĄ ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, Wydziałem Górnictwa i Geologii, działającą na podstawie ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo techniczne spalarni odpadów. Anna Gerymska Urząd Dozoru Technicznego

Bezpieczeństwo techniczne spalarni odpadów. Anna Gerymska Urząd Dozoru Technicznego Anna Gerymska Urząd Dozoru Technicznego 2 października 2013 1 Urząd Dozoru Technicznego jest polską instytucją działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń i instalacji technicznych od ponad

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:22:48 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:22:48 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.07.2016 godz. 01:22:48 Numer KRS: 0000101854 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.07.2014 godz. 14:39:04 Numer KRS: 0000051868

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.07.2014 godz. 14:39:04 Numer KRS: 0000051868 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.07.2014 godz. 14:39:04 Numer KRS: 0000051868 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2015 godz. 12:28:08 Numer KRS: 0000092068

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2015 godz. 12:28:08 Numer KRS: 0000092068 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.06.2015 godz. 12:28:08 Numer KRS: 0000092068 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta: os. Złotego Wieku 91/3 31-618 Kraków tel/fax. 12 649 12 34 mob. 513 910 705 Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych

Bardziej szczegółowo

Konferencja UDT. Mechanizmy degradacji i ocena stanu technicznego elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania

Konferencja UDT. Mechanizmy degradacji i ocena stanu technicznego elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania Konferencja UDT Mechanizmy degradacji i ocena stanu technicznego elementów kotłów i rurociągów pracujących ZAMEK KSIĄŻ ul. Piastów Śląskich 1 58-306 Wałbrzych ORGANIZATOR: Urząd Dozoru Technicznego Oddział

Bardziej szczegółowo

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta: os. Złotego Wieku 91/3 31-618 Kraków tel/fax. 12 649 12 34 mob. 513 910 705 Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA ILOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:55:06 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:55:06 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.01.2016 godz. 22:55:06 Numer KRS: 0000264307 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:48:53 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:48:53 Numer KRS: Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.10.2016 godz. 16:48:53 Numer KRS: 0000364022 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STATUT. Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie

STATUT. Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie STATUT Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie (tekst jednolity uwzględniający zmiany poczynione uchwałami Rady Naukowej z dnia 27 lutego 2013 roku i z dnia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:17:31 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:17:31 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.02.2014 godz. 14:17:31 Numer KRS: 0000066707 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.04.2016 godz. 04:08:34 Numer KRS: 0000371771 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. /2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. w Katowicach z dnia roku

UCHWAŁA NR. /2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. w Katowicach z dnia roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Działając na podstawie art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:37:02 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:37:02 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.11.2016 godz. 15:37:02 Numer KRS: 0000347627 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:39:08 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:39:08 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.04.2014 godz. 15:39:08 Numer KRS: 0000032499 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej. Zakład Towaroznawstwa

Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej. Zakład Towaroznawstwa Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej Zakład Towaroznawstwa Zasady organizacji i odbywania praktyk w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie na kierunku Towaroznawstwo Z a s a d y o r g a n i

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:15:30 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:15:30 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.07.2017 godz. 07:15:30 Numer KRS: 0000095792 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:20:36 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:20:36 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.01.2017 godz. 20:20:36 Numer KRS: 0000210359 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REMY Sp. z o. o. Głogów ul. Żukowicka 1 67-231 Żukowice

REMY Sp. z o. o. Głogów ul. Żukowicka 1 67-231 Żukowice REMY Sp. z o. o. Głogów ul. Żukowicka 1 67-231 Żukowice REMY Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo wywodzące się ze struktur KGHM Polska Miedź S.A./ Oddział Huta Miedzi Głogów. Nasze usługi, oparte na doświadczeniu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:00:00 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:00:00 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.02.2017 godz. 17:00:00 Numer KRS: 0000051588 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI Tytuł: Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne materiałów konstrukcyjnych i ich połączeń spajanych Opracował: pod redakcją dr. hab. inż. Mirosława Łomozika Rok wydania: 2009 Wydawca: Instytut

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Plasma SYSTEM S.A. Z SIEDZIBĄ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

RAPORT KWARTALNY. Plasma SYSTEM S.A. Z SIEDZIBĄ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH RAPORT KWARTALNY Plasma SYSTEM S.A. Z SIEDZIBĄ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ZA OKRES OD 01.01.2010R. DO 31.03.2010R. Siemianowice Śląskie, dnia 5 maja 2010 roku I INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane podstawowe Spółki

Bardziej szczegółowo

GRUPA REMAK-ROZRUCH S.A. ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY WYZWANIEM NASZYCH CZASÓW. Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o.

GRUPA REMAK-ROZRUCH S.A. ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY WYZWANIEM NASZYCH CZASÓW. Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o. GRUPA REMAK-ROZRUCH S.A. ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY WYZWANIEM NASZYCH CZASÓW PLAN PREZENTACJI 1. INFORMACJE OGÓLNE O REMAK-ROZRUCH S.A. 2. ZMIANY W DZIAŁALNOŚCI 3. ROZWÓJ INFORMACJE OGÓLNE O REMAK-ROZRUCH S.A.

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:05:23 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:05:23 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.05.2016 godz. 07:05:23 Numer KRS: 0000585828 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie Załącznik do Zarządzenia nr 36/2012/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Międzywydziałowego Studium Języków Obcych Akademii Ignatianum w Krakowie. Regulamin Międzywydziałowego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:53:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:53:27 Numer KRS: Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.01.2017 godz. 14:53:27 Numer KRS: 0000077550 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:13:28 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:13:28 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.03.2017 godz. 14:13:28 Numer KRS: 0000153727 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:53:40 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:53:40 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2016 godz. 08:53:40 Numer KRS: 0000134317 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:20:37 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:20:37 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.12.2016 godz. 14:20:37 Numer KRS: 0000056944 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim.

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. Proponowana zmiana: 3.Siedziba Spółki mieści się w Chorzowie, w województwie

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA WYBRANE ZAGADNIENIA Z PROJEKTOWANIA, WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH, PRZEMYSŁOWYCH I CIEPŁOWNICZYCH

KONFERENCJA WYBRANE ZAGADNIENIA Z PROJEKTOWANIA, WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH, PRZEMYSŁOWYCH I CIEPŁOWNICZYCH URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W GLIWICACH KONFERENCJA WYBRANE ZAGADNIENIA Z PROJEKTOWANIA, WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH, PRZEMYSŁOWYCH 16-18 WRZEŚNIA 2015 r. HOTEL STOK**** Jawornik

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM DYSKUSYJNE DOŚWIADCZENIA EKSPLOATACYJNE INSTALACJI OCZYSZCZANIA SPALIN OFERTA PROMOCJI

VIII FORUM DYSKUSYJNE DOŚWIADCZENIA EKSPLOATACYJNE INSTALACJI OCZYSZCZANIA SPALIN OFERTA PROMOCJI VIII FORUM DYSKUSYJNE DOŚWIADCZENIA EKSPLOATACYJNE INSTALACJI OCZYSZCZANIA SPALIN OFERTA PROMOCJI ENERGOPOMIAR ENERGOPOMIAR powstał w 1950 roku jako jednostka zaplecza energetyki, prowadząca pomiary i

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2015 godz. 20:49:47 Numer KRS: 0000537117

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2015 godz. 20:49:47 Numer KRS: 0000537117 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.01.2015 godz. 20:49:47 Numer KRS: 0000537117 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:13:29 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:13:29 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.11.2016 godz. 02:13:29 Numer KRS: 0000066318 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika. UCHWAŁA NR 1 Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:00:12 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:00:12 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.07.2014 godz. 23:00:12 Numer KRS: 0000124826 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Podstawy diagnostyki środków transportu

Podstawy diagnostyki środków transportu Podstawy diagnostyki środków transportu Diagnostyka techniczna Termin "diagnostyka" pochodzi z języka greckiego, gdzie diagnosis rozróżnianie, osądzanie. Ukształtowana już w obrębie nauk eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:17:36 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:17:36 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.12.2016 godz. 08:17:36 Numer KRS: 0000110349 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.08.2015 godz. 19:26:28 Numer KRS: 0000554857

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.08.2015 godz. 19:26:28 Numer KRS: 0000554857 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.08.2015 godz. 19:26:28 Numer KRS: 0000554857 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:42:19 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:42:19 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.10.2016 godz. 22:42:19 Numer KRS: 0000249656 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:04:20 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:04:20 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.09.2016 godz. 14:04:20 Numer KRS: 0000015855 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Jeleniogórskie Elektrownie Wodne Sp. z o.o. powstała

Jeleniogórskie Elektrownie Wodne Sp. z o.o. powstała Jeleniogórskie Elektrownie Wodne Sp. z o.o. powstała 6 stycznia 2004 roku. Została utworzona na bazie Rejonu Elektrowni Wodnych byłego Zakładu Energetycznego Jelenia Góra S.A. (obecnie EnergiaPro Koncern

Bardziej szczegółowo

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI Opracował: Paweł Urbańczyk Zawiercie, marzec 2012 1 Charakterystyka stali stosowanych w energetyce

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o. 1 Nazwa, siedziba i pieczęć Sądu

S T A T U T Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o. 1 Nazwa, siedziba i pieczęć Sądu S T A T U T Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o. 1 Nazwa, siedziba i pieczęć Sądu 1. Sąd Arbitrażowy przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o., zwany

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:11:56 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:11:56 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.05.2013 godz. 08:11:56 Numer KRS: 0000245309 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 07:20:52 Numer KRS: 0000099205

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 07:20:52 Numer KRS: 0000099205 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.07.2014 godz. 07:20:52 Numer KRS: 0000099205 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Materiały do budowy kotłów na parametry nadkrytyczne

Materiały do budowy kotłów na parametry nadkrytyczne Materiały do budowy kotłów na parametry nadkrytyczne Autor: prof. dr hab. inż. Adam Hernas, Instytut Nauki o Materiałach, Politechnika Śląska ( Nowa Energia 5-6/2013) Rozwój krajowej energetyki warunkowany

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:51:00 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:51:00 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.01.2017 godz. 10:51:00 Numer KRS: 0000438004 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:07:13 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:07:13 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.09.2016 godz. 11:07:13 Numer KRS: 0000013838 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:12:28 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:12:28 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.01.2017 godz. 11:12:28 Numer KRS: 0000069009 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:55:46 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:55:46 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.12.2016 godz. 22:55:46 Numer KRS: 0000511508 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.03.2015 godz. 13:42:59 Numer KRS: 0000099205

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.03.2015 godz. 13:42:59 Numer KRS: 0000099205 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.03.2015 godz. 13:42:59 Numer KRS: 0000099205 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:04:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:04:27 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.06.2017 godz. 07:04:27 Numer KRS: 0000510971 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:53:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:53:34 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.01.2016 godz. 21:53:34 Numer KRS: 0000133905 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. 1 2 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Bardziej szczegółowo

5. Szczegółowa tematyka egzaminu 5.1.Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci

5. Szczegółowa tematyka egzaminu 5.1.Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci Komisja kwalifikacyjna PZITS Oddział Katowice Tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI GRUPA 3 wg

Bardziej szczegółowo

Wsparcie regionalnego rynku pracy poprzez szkolenia zawodowe pracowników w dla przemysłu

Wsparcie regionalnego rynku pracy poprzez szkolenia zawodowe pracowników w dla przemysłu Wsparcie regionalnego rynku pracy poprzez szkolenia zawodowe pracowników w dla przemysłu Od kilku lat obserwujemy dynamiczny rozwój Ostrowca Świętokrzyskiego. Region świętokrzyski przyciągnął na swe tereny

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.08.2015 godz. 10:05:47 Numer KRS: 0000096296

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.08.2015 godz. 10:05:47 Numer KRS: 0000096296 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.08.2015 godz. 10:05:47 Numer KRS: 0000096296 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.07.2015 godz. 08:39:00 Numer KRS: 0000211361

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.07.2015 godz. 08:39:00 Numer KRS: 0000211361 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.07.2015 godz. 08:39:00 Numer KRS: 0000211361 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-III-62/04 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU Nr kolejny wpisu.

POLSKA AKADEMIA NAUK Rejestr instytutów naukowych Nr rejestru: RIN-III-62/04 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU Nr kolejny wpisu. rejestru: RIN-III-62/04 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 1 2 3 4 5 Pełna i skrócona Wzmianka o złożeniu do nazwa instytutu, rejestru statutu oraz Przedmiot działania Instytutu siedziba instytutu dokumentów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:40:04 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:40:04 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.11.2016 godz. 10:40:04 Numer KRS: 0000050974 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:20:56 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:20:56 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.11.2016 godz. 12:20:56 Numer KRS: 0000347470 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:47:03 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:47:03 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.01.2017 godz. 13:47:03 Numer KRS: 0000320136 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA

NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA LICZBA OSÓB PRZESZKOLONYCH NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA Anna Sędek, Janusz Czuchryj Instytut Spawalnictwa Wprowadzenie Spawanie jest procesem specjalnym,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:31:15 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:31:15 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.02.2016 godz. 13:31:15 Numer KRS: 0000598795 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:54:38 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:54:38 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.12.2016 godz. 12:54:38 Numer KRS: 0000433982 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:56:36 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:56:36 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.11.2016 godz. 02:56:36 Numer KRS: 0000142203 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika. Rok akademicki 2012/2013

Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika. Rok akademicki 2012/2013 Tematy prac dyplomowych dla III semestru uzupełniających studiów magisterskich kierunek Mechatronika Rok akademicki 2012/2013 Nr Promotor Tytuł / zakres pracy dyplomowej UM/AG1 prof. dr hab. inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:01:39 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:01:39 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.10.2016 godz. 09:01:39 Numer KRS: 0000565357 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ZARZADZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ

ZARZADZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ ZARZADZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ POLITECHNICZNY KODEKS TRANSFERU TECHNOLOGII Z UCZELNI DO BIZNESU - dr inż. Monika Kasieczka-Burnecka Specjalista kierujący Działem Transferu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2015 godz. 14:40:05 Numer KRS: 0000057736

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2015 godz. 14:40:05 Numer KRS: 0000057736 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.07.2015 godz. 14:40:05 Numer KRS: 0000057736 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.06.2015 godz. 07:42:33 Numer KRS: 0000511132

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.06.2015 godz. 07:42:33 Numer KRS: 0000511132 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.06.2015 godz. 07:42:33 Numer KRS: 0000511132 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

1. Przegląd form prowadzenia biznesu. 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie!

1. Przegląd form prowadzenia biznesu. 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie! 1. Przegląd form prowadzenia biznesu - ich korzyści i zobowiązania 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie! 3. Funkcje, jakie możesz pełnić w firmie - czy znasz je wszystkie?.

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Materiałowa

Inżynieria Materiałowa Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia 2 stopnia Specjalność: Inżynieria Kompozytów Przedmiot: Technologie cieplnego nakładania powłok Rodzaj przedmiotu: Obieralny Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:17:23 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:17:23 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.11.2016 godz. 05:17:23 Numer KRS: 0000431310 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA CHECKLISTE

LISTA KONTROLNA CHECKLISTE Nazwa Firmy: Adres Firmy: Zakład produkcyjny / adres zakładu produkcyjnego: Imię i nazwisko osoby nadzorującej ze strony firmy poddanej inspekcji: nr telefonu / mail: I. Pytania dotyczące warunków zakładowych

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK KLUCZOWYM OGNIWEM W SYSTEMOWYM PODEJŚCIU DO BEZPIECZEŃSTWA

CZŁOWIEK KLUCZOWYM OGNIWEM W SYSTEMOWYM PODEJŚCIU DO BEZPIECZEŃSTWA Centrum Szkoleniowo-Informacyjne GIG Kopalnia Doświadczalna "BARBARA" CZŁOWIEK KLUCZOWYM OGNIWEM W SYSTEMOWYM PODEJŚCIU DO BEZPIECZEŃSTWA Małgorzata Zielińska 1 Przyczyny wypadków przy pracy w Polsce w

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:55:39 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:55:39 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.12.2016 godz. 17:55:39 Numer KRS: 0000110005 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:15:07 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 03:15:07 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.05.2016 godz. 03:15:07 Numer KRS: 0000515757 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:00:16 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:00:16 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.11.2016 godz. 20:00:16 Numer KRS: 0000205737 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:33:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:33:49 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.03.2015 godz. 11:33:49 Numer KRS: 0000400317 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:25:36 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:25:36 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2016 godz. 21:25:36 Numer KRS: 0000068611 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

W lutym pojawiły się na rynku NewConnect cztery nowe spółki: Atlantis Energy S.A., GWARANT Agencja Ochrony S.A., SZAR S.A., Plasma System S.A.

W lutym pojawiły się na rynku NewConnect cztery nowe spółki: Atlantis Energy S.A., GWARANT Agencja Ochrony S.A., SZAR S.A., Plasma System S.A. W lutym pojawiły się na rynku NewConnect cztery nowe spółki: Atlantis Energy S.A., GWARANT Agencja Ochrony S.A., SZAR S.A., Plasma System S.A. W dniu 9 lutego br. na rynku NewConnect zadebiutowała Atlantis

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie innowacji na przykładzie Politechniki Warszawskiej. Paweł Zych

Wdrażanie innowacji na przykładzie Politechniki Warszawskiej. Paweł Zych Wdrażanie innowacji na przykładzie Politechniki Warszawskiej Paweł Zych Historia-początki W roku 1996 Senat Politechniki Warszawskiej podjął uchwałę o tworzeniu jednostek pozawydziałowych, które z założenia

Bardziej szczegółowo

Strategia zrównoważonego rozwoju firmy. BIPROSTAL S.A. Firma Inżynieryjno - Konsultingowa

Strategia zrównoważonego rozwoju firmy. BIPROSTAL S.A. Firma Inżynieryjno - Konsultingowa Strategia zrównoważonego rozwoju firmy BIPROSTAL S.A. Firma Inżynieryjno - Konsultingowa Spis Treści: 1. Cel raportu 2. Historia i profil firmy 3. Wizja i misja firmy w oparciu o strategie zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:31:06 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:31:06 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.02.2016 godz. 04:31:06 Numer KRS: 0000109584 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.10.2015 godz. 09:36:32 Numer KRS: 0000564079

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.10.2015 godz. 09:36:32 Numer KRS: 0000564079 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.10.2015 godz. 09:36:32 Numer KRS: 0000564079 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:16:21 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:16:21 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 19:16:21 Numer KRS: 0000081324 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:34:23 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:34:23 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.02.2017 godz. 05:34:23 Numer KRS: 0000135523 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo