230x100 mm (poziom) 1/2 strony (pion, poziom) 82x300 mm (pion) 230x210 mm. 146x150 mm (pozycja naro na) 1/3 strony (pion, poziom, pozycja naro na)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "230x100 mm (poziom) 1/2 strony (pion, poziom) 82x300 mm (pion) 230x210 mm. 146x150 mm (pozycja naro na) 1/3 strony (pion, poziom, pozycja naro na)"

Transkrypt

1 MediaInfo 2014 Papierniczy Âwiat jest niezale nym, fachowym magazynem polskiej bran y materiałów papierniczych, biurowych i szkolnych. Skierowany jest do menad erów, kadry kierowniczej, personelu oraz handlowców firm zajmujàcych si produkcjà, dystrybucjà, importem, hurtem i sprzeda à detalicznà. Na łamach poruszane sà najwa niejsze tematy z bran y PBS, poczàwszy od aktualnoêci w kraju i na Êwiecie, poprzez tematy dotyczàce problemów rynku a skoƒczywszy na najciekawszych wydarzeniach bran owych. Na łamach ka dego wydania szczegółowo przedstawiamy prezentacje ró nych grup produktowych oraz poêwi camy du o miejsca nowym produktom. Szczegółowo opisane tematy poszczególnych wydaƒ znajdujà si w dalszej cz Êci oferty. Papierniczy Âwiat jest bezpłatnie dost pny w punktach partnerskich najwi kszych hurtowniach biurowo-szkolnych w Polsce. Magazyn Papierniczy Âwiat jako jedyny z Polski jest członkiem mi dzynarodowej organizacji ISPA zrzeszajàcej pras bran y biurowo-szkolnej z ponad dwudziestu krajów Êwiata.

2 Wymiary i ceny Format Rozmiar Cena (szerokoêç x wysokoêç) (czarno-bia y + 5 mm spad lub kolor) 1/2 strony (pion, poziom) 113x300 mm (pion) 230x150 mm (poziom) z O magazynie: Cz stotliwoêç: 8 wydaƒ w roku Nak ad: 4500 egz. Wymiar: I ok adka 230x210 mm z 1/3 strony (pion, poziom, pozycja naro na) 82x300 mm (pion) 230x100 mm (poziom) 146x150 mm (pozycja naro na) z Kana y dystrybucji: Prenumerata, sprzeda w salonach prasowych, kwalifikowana wysy ka rotacyjna, dystrybucja na targach krajowych i zagranicznych. Magazyn dost pny w najwi kszych hurtowniach biurowo-szkolnych. Pełna lista hurtowni dost pna na 2 strony 460x300 mm 9 000z 1/4 strony (poziom, pozycja naro na) 230x75 mm (poziom) 113x150 mm (pozycja naro na) z Dane techniczne: Format pliku: pdf, tiff, eps Kolor: CMYK Fonty zamienione na krzywe. Bitmapy w rozdzielczoêci 300 dpi. Za àczony wydruk kolorowy: proof, cromalin, matchprint 1 strona z 1/6 strony (pozycja naro na) 75x150 mm (pozycja naro na) z Materia y nale y przes aç na adres: lub ftp.tradebizz.pl, login: qwerty, has o:12345 Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialnoêci za niedok adne odwzorowanie kolorów w momencie niedostarczenia proofu wydruku. 2x 1/2 strony (poziom) II ok adka III ok adka IV ok adka 460x150 mm z z z z Moduł 90x100 mm z Do cen nale y doliczyç 23% VAT UNIT Wydawnictwo Informacje Bran owe Sp. z o.o. ul. Kierbedzia 4, Warszawa Koordynacja Ewa Kowalska tel , faks

3 Terminarz wydawniczy Terminarz wydawniczy 2014 Data wydania Zamówienia Materia y Tematy główne wydaƒ Numer dzieƒ/miesiàc dzieƒ/miesiàc dzieƒ/miesiàc Temat główny: akcesoria na biurko. Artykuł przeglàdowy: luksusowe zestawy dla menad era na biurko. Artykuły stemplarskie: Pieczàtki, tusze, poduszki. Materiały eksploatacyjne: wkłady do drukarek atramentowych i laserowych, faksów i kopiarek. Katalog marek. Temat główny: zszywacze, dziurkacze... Akcesoria komputerowe i biurowe: filtry, podkładki pod myszy, podajniki, gara e na myszy, wszystko do czyszczenia, noêniki danych. Artykuł przeglàdowy: druki akcydensowe.zapowiedzi targów bran owych. Artykuły biurowe: gumki, korektory, taêmy korekcyjne; kleje, taêmy klejàce, karteczki indeksujàce i samoprzylepne, papierowa kostka biurowa, no yczki, kalkulatory. Automatyka biurowa: niszczarki, obcinarki, gilotyny, trymery. Dodatek targowy: hity szkolne Wszystko do szkoły: kreda, w giel, flamastry, markery, kredki, pastele, farby i p dzelki; plastelina, modelina, ciastolina; temperówki, gumki, cyrkle, linijki, szablony, szkolne zestawy kreêlarskie, no yczki szkolne; plecaki, torby, tornistry, piórniki, zeszyty, notesy, kołonotatniki... Artykuły piêmienne: pióra wieczne i kulkowe, długopisy, el... Wyprawka dla ucznia przeglàd kolekcji szkolnych. Artykuł przeglàdowy: artykuły pod nadruk reklamowy, artykuły POS. Automatyka biurowa: urzàdzenia biurowe dla segmentu SoHo. Artykuły specjalistyczne: profesjonalne farby, utrwalacze, Êrodki wià àce i gruntujàce, glina rzeêbiarska, p dzle artystyczne... Biuro: kalendarze, terminarze, organizatory, wkłady do organizatorów, wizytowniki. Automatyka biurowa: drukarki. Przeglàd rynku: artykuły BHP Papiery poligraficzne i biurowe: do drukarek, kopiarek, faksów i dalekopisów, składanka komputerowa, rolki do kas fiskalnych... Artykuł przeglàdowy: Êwiàteczne opakowania i papiery ozdobne... Automatyka biurowa: bindownice, termobindownice, laminatory. Nowoczesna szkoła. Temat główny: materiały korespondencyjne, wysyłkowe: koperty, papeterie... Systemy archiwizacji dokumentów: segregatory, teczki, pudełka archiwizacyjne, ofertówki... Automatyka biurowa: urzàdzenia multi-funkcyjne. Artykuł przeglàdowy: Walentynki. Dodatek targowy na PaperWorld Kontakt: Redakcja: Daria Kostera tel , fax Dzia reklamy: Agnieszka Federowska tel , fax Prenumerata: tel , fax

4 Si gnij równie po: Świat Zabawek Magazyn skoncentrowany na komunikacji biznesowej w branży zabawkarskiej. Zespół Świata Zabawek podpatruje trendy, tendencje, zmiany w prawie oraz kierunki rozwoju rynku zabawek. Cenne źródło informacji dla i o branży dla każdego profesjonalisty. Świat Zabawek to więcej niż magazyn, to medium wokół którego podejmowane są liczne inicjatywy, które budują i integrują społeczność branży zabawkarskiej. Kids Shop Branżowy katalog, który prezentuje modę dziecięcą, oraz artykuły i akcesoria dla niemowląt i dzieci. Niezbędnik przy planowaniu zatowarowania sklepu na kolejny sezon. Ważne informacje biznesowe oraz trendy na rynku. Pokaźna baza teleadresowa prenumeratorów oraz wysyłki rotacyjnej sprawia, iż jest to optymalny kanał informacyjny dla tego sektora. Dziecko w Warszawie Co z dzieckiem i dla dziecka można zrobić w Wielkich Miastach. Dziecko w Warszawie to unikalne kompendium porad i wskazówek o wychowaniu, nauce, zdrowiu, zabawie, rozwijaniu pasji i spędzaniu czasu dzieci i z dziećmi. Cykl fachowych artykułów uzupełnia baza teleadresowa niezbędna dla każdego rodzica, opiekuna i pedagoga. Na bieżąco informacje aktualizowane są na na stroniach www.

5 Papierniczy Świat to nie tylko magazyn branżowy to misja! W tym roku byliśmy na 64 imprezach targowych Rozdaliśmy 167 nagród naszym Czytelnikom Każdego miesiąca trafialiśmy z informacją do ponad tysiąca branżystów* Jako jedyni w branży PBS promujemy Polskę za granicą** Jesteśmy pomysłodawcą i organizatorem ogólnopolskiego konkursu na branżową stronę www * za pośrednictwem prasy drukowanej, mailingów i portali społecznościowych ** jako członek zrzeszenia ISPA i współorganizator konkursu na produkt roku, którego finał odbywa się podczas targów Paperworld we Frankfurcie Redakcja: tel.kom.: Reklama: tel.:

Media Info. Dziecko w magazyny, portale, szkolenia dla dbających o zdrowie, edukację i dobrą zabawę dzieci do lat 13

Media Info. Dziecko w magazyny, portale, szkolenia dla dbających o zdrowie, edukację i dobrą zabawę dzieci do lat 13 Dziecko w magazyny, portale, szkolenia dla dbających o zdrowie, edukację i dobrą zabawę dzieci do lat 13 dziecko w......to innowacyjny projekt składający się z produktów, usług i inicjatyw. Trochę historii

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. body LIFE Fachowy Magazyn Bran y Fitness. bodylife.com.pl oraz forum body LIFE. body LIFE WEB TV

Informacje ogólne. body LIFE Fachowy Magazyn Bran y Fitness. bodylife.com.pl oraz forum body LIFE. body LIFE WEB TV INFORMATOR WYDAWNICZY 2013 Informacje ogólne body LIFE Fachowy Magazyn Bran y Fitness n zawsze aktualny: publikujemy 6 wydaƒ drukowanych + 6 razy w roku wysy amy newsletter n innowacyjny: przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Media Info. Regionalny niezbędnik. Harmonogram wydawniczy: dla każdego rodzica, opiekuna, pedagoga. www.dziec kow war sza wie.pl

Media Info. Regionalny niezbędnik. Harmonogram wydawniczy: dla każdego rodzica, opiekuna, pedagoga. www.dziec kow war sza wie.pl Regionalny niezbędnik dla każdego rodzica, opiekuna, pedagoga www.dziec kow war sza wie.pl Za sięg: ogól no pol ski For mat: 190x240 mm Na kład: 35 000 egz. Czę sto tli wość uka zy wa nia się: raz w ro

Bardziej szczegółowo

5 lat na polskim rynku

5 lat na polskim rynku 5 lat na polskim rynku PREZENTACJA 2011 ESTETICA INTERNATIONAL 26 Estetica EDITIONS uznany autorytet, synonim jakości i stylu, odkrywa i wyznacza najnowsze trendy we fryzjerstwie obecna na światowym rynku

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne czasopismo branży zabezpieczeń. Media kit 2015. www.zabezpieczenia.com.pl

Bezpłatne czasopismo branży zabezpieczeń. Media kit 2015. www.zabezpieczenia.com.pl Bezpłatne czasopismo branży zabezpieczeń Media kit 2015 O czasopiśmie Zabezpieczenia spełniają funkcję pisma edukacyjno-informacyjnego branży zabezpieczeń. Czasopismo ukazuje się co dwa miesiące i jest

Bardziej szczegółowo

Niezastąpiony kwartalny magazyn

Niezastąpiony kwartalny magazyn Niezastąpiony kwartalny magazyn dla osób zarządzających sklepami we wszystkich formatach: sieciami super- i hipermarketów, sklepami zlokalizowanymi przy ulicach i w galeriach handlowych, sklepami typu

Bardziej szczegółowo

www.outsourcingandmore.pl Media Info 2013 WYDAWCA: GRUPA Riposta ul. Dolna 21b lok. 40 00-773 Warszawa www.riposta.pl

www.outsourcingandmore.pl Media Info 2013 WYDAWCA: GRUPA Riposta ul. Dolna 21b lok. 40 00-773 Warszawa www.riposta.pl www.outsourcingandmore.pl Media Info 2013 WYDAWCA: GRUPA Riposta ul. Dolna 21b lok. 40 00-773 Warszawa www.riposta.pl Charakterystyka pisma Outsourcing&More to bezpłatny, polsko-angielski magazyn wydawany

Bardziej szczegółowo

W W I E L K I M M I E Ś C I E

W W I E L K I M M I E Ś C I E BEZPŁATNY MAGAZYN DLA KOBIET W CIĄŻY I MAM MALUSZKÓW 0-3 SUPERMAMA W W I E L K I M M I E Ś C I E PREZENTACJA OFERTOWA MAGAZYNU 2013 OGÓLNOPOLSKI OGÓLNOPOLSKI NOWY WWW.MAGAZYNSUPERMAMA.PL 03 PROFIL MAGAZYNU

Bardziej szczegółowo

zmieniać realia a nawet na te realia wpływać.

zmieniać realia a nawet na te realia wpływać. 1 Szanowni Państwo, Branża artykułów promocyjnych od lat kilkunastu przeżywa okres ciągłego rozwoju zarówno pod względem obrotów jak zwiększania rynku pracy. Każda z firm na własny mniej lub bardziej skuteczny

Bardziej szczegółowo

Media Info 2014 www.outsourcingandmore.pl

Media Info 2014 www.outsourcingandmore.pl Media Info 2014 www.outsourcingandmore.pl Wydawca: GRUPA Riposta ul. Dolna 21b lok. 40, 00-773 Warszawa www.riposta.pl Charakterystyka pisma Outsourcing&More to bezpłatny, polsko-angielski magazyn wydawany

Bardziej szczegółowo

I Kongres Biznesu. Wystarczy się tylko dobrze rozejrzeć... października 2013

I Kongres Biznesu. Wystarczy się tylko dobrze rozejrzeć... października 2013 I Kongres Biznesu Cięcia kosztów, zwolnienia, bankructwa... Osoby zarządzające na codzień stykają się z problemami, których rozwiązanie nie jest oczywiste. Wiedza, doświadczenie dziś teoria zarządcza wystawiona

Bardziej szczegółowo

Niezastąpiony kwartalny magazyn

Niezastąpiony kwartalny magazyn Wydanie 3/2012 STR. 7 MODELOWY SKLEP na targach retailshow 2012 Niezastąpiony kwartalny magazyn dla osób zarządzających sklepami we wszystkich formatach: sieciami super- i hipermarketów, sklepami zlokalizowanymi

Bardziej szczegółowo

docieramy do architektów mediaplan_z:a_2010

docieramy do architektów mediaplan_z:a_2010 docieramy do architektów mediaplan_z:a_2010 Oferta_Z:A_2010 W ciągu ostatnich trzech lat dynamicznie rozwinęliśmy magazyn Izby Architektów RP, tworząc markę rozpoznawalną w środowisku architektów oraz

Bardziej szczegółowo

E-PROFIL... 32 GIFT STAR... 33 GEMINI MEDIA... 34-35 GM ELECTRONICS WORLD LTD... 36-37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION POLSKA...

E-PROFIL... 32 GIFT STAR... 33 GEMINI MEDIA... 34-35 GM ELECTRONICS WORLD LTD... 36-37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION POLSKA... 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PIAP - INFORMACJE O IZBIE... 3 3LINE PROMOTION... 4-5 1STOCK... 6-7 AML / ROM 88... 8 ARUAL GADŻETY... 9 ART CLIP... 10-11 ARTMEDAL... 12 A.S.S.3... 13 AWIH... 14-15 AXPOL...

Bardziej szczegółowo

Informator wydawniczy 2013

Informator wydawniczy 2013 Zawsze w czołówce Informator wydawniczy 2013 Na licencji Wydawca USA www.utrzymanieruchu.pl 1 Kalendarz wydawniczy 2013 STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC Zamknięcie numeru 10.01 18.01 15.02 14.03

Bardziej szczegółowo

benchmark magazyn edia Media Plan

benchmark magazyn edia Media Plan BIZNES benchmark magazyn edia Media Plan Spis treści Informacje o tytule s. 3 Dystrybucja i czytelnictwo s. 6 Harmonogram wydawniczy s. 7 Kontakt s. 11 Informacje o tytule Charakterystyka tytułu: Biznes

Bardziej szczegółowo

prasa konferencje internet wydawnictwa

prasa konferencje internet wydawnictwa str. 1 Informator dla Klientów RK Wydawnictwo prasa media konferencje internet wydawnictwa 2012 Informator dla Klientów str. 2 Informator dla Klientów RK Wydawnictwo prasa internet RYNEK-KOLEJOWY.PL custom

Bardziej szczegółowo

Oferta korporacyjna 2010

Oferta korporacyjna 2010 Oferta korporacyjna 2010 grupa mediowa ZPR prasa magazyny wydania ukraińskie miesięczniki numery specjalne prasa codzienna katalogi i informatory wydania zagraniczne dziennika Nasz głos w Irlandii Super

Bardziej szczegółowo

MEDIAKIT. Wydawca: IDG Poland SA 02-092 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 18a, Business Garden bud.2. Biuro Reklamy:

MEDIAKIT. Wydawca: IDG Poland SA 02-092 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 18a, Business Garden bud.2. Biuro Reklamy: MEDIAKIT Wydawca: IDG Poland SA 02-092 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 18a, Business Garden bud.2 Biuro Reklamy: Marcin Renduda Dyrektor Biura Reklamy IDG Poland, +48 22 321 79 15/ +48 606 792 773 Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z katalogu?

Jak korzystać z katalogu? Jak korzystać z katalogu? W katalogu, który od dajemy w Państwa ręce, towary zgru powane są w 16 kategorii. W obrębie każdej kategorii występują podgrupy skupiające produkty o podobnych cechach. Każda

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z katalogu?

Jak korzystać z katalogu? Jak korzystać z katalogu? W katalogu, który od dajemy w Państwa ręce, towary zgru powane są w 14 kategoriach. W obrębie każdej kategorii występują podgrupy skupiające produkty o podobnych cechach. Każda

Bardziej szczegółowo

Magazyn skierowany zarówno do wędkarskich profesjonalistów, jak i okazjonalnych pasjonatów łowienia ryb. Na tle konkurencji

Magazyn skierowany zarówno do wędkarskich profesjonalistów, jak i okazjonalnych pasjonatów łowienia ryb. Na tle konkurencji Magazyn skierowany zarówno do wędkarskich profesjonalistów, jak i okazjonalnych pasjonatów łowienia ryb. Na tle konkurencji wyróżnia się wysokim poziomem merytorycznym, edytorskim, ale przede wszystkim,

Bardziej szczegółowo

WŁADZE CZŁONKOWIE ZARZĄDU: KOMISJA REWIZYJNA: PREZES ZARZĄDU TOMASZ BARUDIN TEXET POLAND. V-CE PREZES ZARZĄDU MAGDALENA OWCZARSKA CiTRON

WŁADZE CZŁONKOWIE ZARZĄDU: KOMISJA REWIZYJNA: PREZES ZARZĄDU TOMASZ BARUDIN TEXET POLAND. V-CE PREZES ZARZĄDU MAGDALENA OWCZARSKA CiTRON WŁADZE PREZES ZARZĄDU TOMASZ BARUDIN TEXET POLAND V-CE PREZES ZARZĄDU MAGDALENA OWCZARSKA CiTRON CZŁONKOWIE ZARZĄDU: IWONA DULIŃSKA PUH KUNSZT ZBIGNIEW KACZOR MAXIM ZBIGNIEW GRZESZCZUK MID OCEAN BRANDS

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA BROG MARKETING

PREZENTACJA BROG MARKETING PREZENTACJA BROG MARKETING OFERTA KOMUNIKACJI B2B DLA RYNKU STACJI BENZYNOWYCH I PALIW PŁYNNYCH PORTAL MIESIĘCZNIK KONFERENCJE Warszawa, styczeń 2012 O NAS BROG Marketing Sp. z o.o. S.K. jest wiodącą firmą

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA BROG MARKETING

PREZENTACJA BROG MARKETING PREZENTACJA BROG MARKETING OFERTA KOMUNIKACJI B2B DLA RYNKU STACJI BENZYNOWYCH I PALIW PŁYNNYCH PORTAL MIESIĘCZNIK KONFERENCJE Warszawa, maj 2012 O NAS BROG Marketing Sp. z o.o. S.K. jest wiodącą firmą

Bardziej szczegółowo

Godna zaufania i pewna KBA Rapida 105

Godna zaufania i pewna KBA Rapida 105 KBA Technologia offsetowych maszyn arkuszowych Godna zaufania i pewna KBA Rapida 105 Czy cenicie Państwo elastyczność, pewność i wydajność? Czy chcielibyście szybciej przezbrajać maszynę do nowych zleceń

Bardziej szczegółowo

prasa konferencje internet wydawnictwa

prasa konferencje internet wydawnictwa str. 1 Informator dla Klientów RK Wydawnictwo prasa media konferencje internet wydawnictwa 2011 Informator dla Klientów str. 2 Informator dla Klientów RK Wydawnictwo prasa internet www.rynek-kolejowy.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMY w miesięczniku dla młodzieży

OFERTA REKLAMY w miesięczniku dla młodzieży OFERTA REKLAMY w miesięczniku dla młodzieży Brzesko 2013 Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z możliwością reklamy Państwa produktów i usług w miesięczniku dla młodzieży WZRASTANIE. Ze względu

Bardziej szczegółowo

» PORTAL INTERNETOWY WWW.MSIPOLSKA.PL» SEMINARIA BRANŻOWE» NEWSLETTERY» RAPORTY BRANŻOWE» KATALOG DOSTAWCY ROZWIĄZAŃ I USŁUG IT DLA SEKTORA

» PORTAL INTERNETOWY WWW.MSIPOLSKA.PL» SEMINARIA BRANŻOWE» NEWSLETTERY» RAPORTY BRANŻOWE» KATALOG DOSTAWCY ROZWIĄZAŃ I USŁUG IT DLA SEKTORA » PORTAL INTERNETOWY WWW.MSIPOLSKA.PL» SEMINARIA BRANŻOWE» NEWSLETTERY» RAPORTY BRANŻOWE» KATALOG DOSTAWCY ROZWIĄZAŃ I USŁUG IT DLA SEKTORA PRZEMYSŁOWEGO» NAGRODA NAJLEPSZY DOSTAWCA IT DLA PRZEMYSŁU» ALMANACH

Bardziej szczegółowo

folie finansowanie poligrafii temat numeru: Festiwal Marketingu Druku & Opakowań

folie finansowanie poligrafii temat numeru: Festiwal Marketingu Druku & Opakowań RAPORT Dostawców Mediów i Maszyn październik - grudzień 2014 cena: 15 PLN (w tym 8% vat) wersja online: www.dostawcy.oohmagazine.pl finansowanie poligrafii temat numeru: folie WEB2PRINT ZESTAWIENIA MEDIÓW,

Bardziej szczegółowo