Podsumowanie Projektu CeSaR 2004/2005

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podsumowanie Projektu CeSaR 2004/2005"

Transkrypt

1 Podsumowanie Projektu CeSaR 2004/2005 Spis treści: Skąd pomysł projektu?... 2 Przebieg projektu... 2 Szczegółowy opis wydarzeń... 3 Dzień Odpowiedzialnego Biznesu 3 listopada 2004 w Szkole Głównej Handlowej... 3 Czysty biznes... czysty zysk! wydarzenie promocyjne (3 marca 2005 SGH w Warszawie)... 5 Studencki Weekend Odpowiedzialnego Biznesu... 9 Graficzne podsumowanie ewaluacji SWOB Raport marketingowy i działań PR Kilka słów na zakończenie... 16

2 Skąd pomysł projektu? Rok 2005 jest Rokiem Odpowiedzialnego Biznesu, ogłoszonym przez Europejską Konwencję Biznesu. Idea odpowiedzialnego biznesu zyskuje stale na popularności także w naszym kraju. Zainteresowani są nią też studenci wyższych uczelni. Wiele wydarzeń, które odbywają się w Polsce nie dociera jednak do nich, gdyż są organizowane i skierowane do firm i instytucji, a uczestnictwo w nich wiąże się z wysokimi kosztami. Chcieliśmy, aby nasz projekt wypełnił tę niszę i dał studentom możliwość zdobycia rzetelnej, przydatnej i praktycznej wiedzy o odpowiedzialnym biznesie. Przyczynić się to miało do zwiększenia ich wrażliwości na palące problemy społeczne, a z drugiej strony wskazać nowe perspektywy na rynku pracy, poprawić ich atrakcyjność w oczach pracodawców i dać możliwości działalności społecznej w ramach sektora NGO i GO, nie jako wolontariuszy, lecz jako stałych, profesjonalnych współpracowników. Ponadto wiedza zdobyta dzięki naszemu projektowi podsunąć miała wiele pomysłów na organizację własnych przedsięwzięć w duchu idei odpowiedzialnego biznesu, zachęcić do działania i obudzić w nich ducha przedsiębiorczości, słowem wykreować nowych inicjatorów społecznych. Przebieg projektu Dzień Odpowiedzialnego Biznesu podczas Dni Wiedzy (3 listopada 2004) - wykłady i warsztaty pokazujące studentom, że odpowiedzialny biznes nie oznacza dobroczynności firm i wydawania pieniędzy, dla których nie ma innego zastosowania, lecz stale zyskująca na znaczeniu poważna strategia biznesowa, uświadomienie studentom, że wiedza o odpowiedzialnym biznesie staje się pożądanym atutem na rynku pracy. Wydarzenie promocyjne (3 marca 2005) - impreza promocyjna w Auli Spadochronowej SGH w Warszawie docierająca do szerokiej grupy studentów, wzbudzająca zainteresowanie tematyką projektu i zachęcająca do udziału w seminarium, wykłady i debata oksfordzka z udziałem znanych osobistości życia publicznego oraz przedstawicieli firm odpowiedzialnych społecznie, Studencki Weekend Odpowiedzialnego Biznesu (9-10 kwietnia 2005) - prezentacja idei odpowiedzialnego biznesu i społeczeństwa jako jednego z jego

3 głównych beneficjentów, przedsiębiorstwo lub instytucja, jako kolejny beneficjent idei odpowiedzialnego biznesu; przedstawienie delegatom problematycznego case study przygotowanego i przeprowadzonego przez partnera merytorycznego (polegającego np. na zarządzaniu sytuacją kryzysową i poprawie społecznego wizerunku firmy, która musi przeprowadzić niezbędne zwolnienia pracowników), prezentacja dokonań delegatów oraz warsztaty (dyskusje) pokazujące wagę zagadnienia odpowiedzialnego biznesu z perspektywy obecnego lub przyszłego pracownika firmy lub instytucji sektora publicznego. Szczegółowy opis wydarzeń Dzień Odpowiedzialnego Biznesu 3 listopada 2004 w Szkole Głównej Handlowej Dzień Odpowiedzialnego Biznesu rozpoczął Dni Wiedzy w Szkole Głównej Handlowej cykl wykładów i spotkań dotyczących nowych technologii i trendów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zdjęcie 1. Stanowisko informacyjne Podczas tego dnia pragnęliśmy zainteresować studentów SGH tematyką Odpowiedzialnego Biznesu oraz Etyką w Biznesie. Kwestie te są coraz bardziej widoczne w SGH, lecz nadal wymagają upowszechnienia na arenie uczelni, a także poza nią. Zdjęcie 2. Warsztat

4 Naszym celem było: pokazanie studentom, że odpowiedzialny biznes nie oznacza dobroczynności firm i wydawania pieniędzy, dla których nie ma innego zastosowania, lecz stale zyskująca na znaczeniu poważna strategia biznesowa, uświadomienie studentom, że wiedza o odpowiedzialnym biznesie staje się pożądanym atutem na rynku pracy. Temat i opis spotkania Wykład: Etyka w polskiej gospodarce puste deklaracje czy prawdziwe zaangażowanie? Kodeks etyczny w firmie odpowiedzialnej społecznie. Prowadzący Prof. W. Gasparski Znajomość CSR Twoim atutem na rynku pracy: Wprowadzenie do CSR. Wpływ Odpowiedzialnego Biznesu na decyzje konsumentów. Jakie znaczenie może mieć dla Ciebie znajomość CSR? Spotkanie z firmami prezentacja odpowiedzialnych społecznie akcji, spotkania i dyskusje z przedstawicielami firm Przedstawiciele Forum Odpowiedzialnego Biznesu Przedstawiciele firm: BP Polska, Spedpol, TP, PriceWaterhouse Coopers Poprzez umożliwienie studentom spotkania z przedstawicielami firm podejmujących działania w duchu CSR pokazaliśmy, że idea ta znalazła już prekursorów oraz podatny grunt w Polsce, nie pozostaje tym samym jedynie w sferze teoretycznych rozważań akademickich. Prezentacja przykładów działań oraz sesja pytań pozwoliła poznać motywy, jakimi kierowały się firmy podejmując poszczególne akcje, problemy oraz efekty i zmiany w Zdjęcie 3. Prezentacja

5 relacjach z interesariuszami, jakie towarzyszyły danej akcji. Kolejną poruszaną kwestią było pytanie, czy przedsiębiorstwa uważają te działania jedynie jako konieczną, niejako wymuszoną inwestycję w poprawę swego wizerunku, czy też poważnie traktują swą rolę w społeczności i zauważają ciążącą na nich odpowiedzialność za środowisko, w jakim działają. Zdjęcie 5. Przedstawiciele Forum Odpowiedzialnego Biznesu podczas warsztatu Czysty biznes... czysty zysk! wydarzenie promocyjne (3 marca 2005 SGH w Warszawie) Pod takim hasłem minął dzień 3 marca 2005 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Celem Komitetu Organizacyjnego Projektu CeSaR było przybliżenie szerokiej grupie studentów tematyki Corporate Social Responsibility oraz zachęcenie ich do udziału w Studenckim Weekendzie Odpowiedzialnego Biznesu. Służyła temu zarówno część merytoryczna, jak i część rozrywkowa, która odbyła się w Auli Spadochronowej w Gmachu Głównym. Zdjęcie 6. Studenci podczas wykładu Od godziny do odbyły się trzy bloki zajęć (prezentacja, warsztat, case study). Przeprowadzone zostały przez przedstawicieli Akademii Zdjęcie 7. Studenci podczas wykładu

6 Rozwoju Filantropii w Polsce, Instytutu Odpowiedzialnego Biznesu oraz VIKAT Edukacja i Rozwój. Poniżej zamieszczony został szczegółowy plan merytoryczny. Godzina Temat i opis spotkania Prowadzący 10:00-11:30 Biznes społecznie zaangażowany - kto na tym zyskuje? Korzyści dla firmy i społeczności wynikające ze społecznego zaangażowania firm oraz praktyka wdrażania strategii społecznego zaangażowania. Paweł Łukasiak prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce 11:40 13:10 Pierwszy krok w CSR - część I Interaktywne wprowadzenie w zagadnienie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Paweł Makowiecki Instytut Odpowiedzialnego Biznesu Adam Gieniusz VIKAT - Edukacja i Rozwój 13:30-15:00 Pierwszy krok w CSR - część II (case study) *W części II wziąć mogą udział także osoby, które nie brały udziału w części I. Paweł Makowiecki Instytut Odpowiedzialnego Biznesu Adam Gieniusz VIKAT - Edukacja i Rozwój

7 Integralną częścią strony merytorycznej była debata przeprowadzona w języku angielskim, zatytułowana Doing good vs. doing well. Dillemmas of doing business in Poland. Gośćmi byli Lionel Hall (departament HR British American Tobacco), Stefan Bulaszewski (departament HR Schenker), Joe Smoczynski (Foundation for Corporate Social Responsibility wice prezydent). Dyskusję moderował Marcin Kaszuba (Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych). Scharakteryzowana została sytuacja przedsiębiorczości w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem konkurencyjności firm oraz ich stosunku do podejmowania inicjatyw w duchu odpowiedzialnego biznesu. Goście podjęli także kwestie powodów, dla których przedsiębiorstwa aktywnie angażują się w działania społeczne, ekologiczne. Dzięki części przeznaczonej na zadawanie pytań, studenci mogli wziąć aktywny udział w debacie. Zdjęcie 8. Studenci podczas debaty Zdjęcie 9. Pokazy walk rycerskich Zdjęcie 10. Zdjęcie pamiątkowe

8 Ważnym elementem przyciągającym uwagę studentów było show, zorganizowane w Auli Spadochronowej. W nawiązaniu do nazwy projektu, obecny był CESAR, który znajdował się na podwyższeniu w centralnym miejscu. Atrakcję stanowiły także rekwizyty kojarzące się ze starożytnością; fontanna, pomniki, popiersia. W czasie przerw odbyły się pokazy walk zaprezentowane przez zaprzyjaźnione bractwo rycerskie. Zainteresowani mieli możliwość uzyskania pamiątkowej fotografii. Nie zabrakło także elementu współczesnego. Wystąpił zespół taneczny Breakaholics. Dużym zainteresowaniem cieszył się także konkurs, sprawdzający wiedzę studentów z zakresu Corporate Social Responsibility. Jego celem było uwrażliwienie studentów na problemy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Rozlosowane zostały atrakcyjne nagrody (książki PR a społeczne zaangażowanie biznesu, czyli jak budować relacje z grupami niezbędnymi do funkcjonowania firmy i realnie zmieniać świat na lepsze", prenumeraty The Warsaw Voice oraz Businessman Magazine, kubki projektowe). Zdjęcie 11. Występ zespołu Zdjęcie 12. Poczęstunek i materiały promocyjne Zdjęcie 13.Stanowisko informacyjne

9 Osoby zainteresowane udziałem w Studenckim Weekendzie Odpowiedzialnego Biznesu mogły zasięgnąć niezbędnych informacji przy specjalnych stanowiskach, przy których przygotowano także poczęstunek. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród studentów oraz zasygnalizowało im problematykę społecznej odpowiedzialności biznesu. Zdjęcie 14. Stand CS Szkolenie i Doradztwo Sp. z o.o. w Warszawie, w tle roll-up y firmy SCHENKER Studencki Weekend Odpowiedzialnego Biznesu W dniach 9-10 kwietnia w Centrum Konferencyjnym "CS Szkolenie i Doradztwo" Sp. z o.o. w Warszawie odbył się Studencki Weekend Odpowiedzialnego Biznesu, seminarium zorganizowane w ramach projektu CeSaR AIESEC SGH. W zajęciach uczestniczyło 45 studentów z całej Polski zainteresowanych tematyką CSR. Delegaci wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez Instytut Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmę szkoleniową Vikat, a także w prezentacjach Foundation for Corporate Social Responsibility, Centrum Wolontariatu, Citibanku Handlowego i British American Tobacco. Instytut Monitorowania Mediów przedstawił przykłady społecznego Zdjęcie 15. Ośrodek CS Szkolenie i Doradztwo Sp. z o.o. w Warszawie Zdjęcie 16. Delegaci podczas warsztatu

10 zaangażowania małych i średnich przedsiębiorstw, prof. WOJCIECH Gasparski przeprowadził wykład na temat kontrowersji wokół CSR. Seminarium było szansą zdobycia wartościowej wiedzy na temat Corporate Social Responsibility, a także okazją do uzyskania praktycznych umiejętności niezbędnych do samodzielnego podejmowania inicjatyw w duchu idei odpowiedzialnego biznesu. Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się krótkim wprowadzeniem delegatów w ideę CSR oraz różne pokrewne tematy. Delegaci poznali się ze sobą i przystąpili do rozwiązywania dwóch case study przygotowanych przez Adama Gieniusza z firmy szkoleniowej Vikat i Pawła Makowieckiego z Instytutu Odpowiedzialnego Biznesu. Dotyczyły one zakładania nowych przedsiębiorstw, które pomogłyby rozwiązywać pewne problemy społeczne. Wieczorem odbyły się prezentacje przedstawicieli Centrum Wolontariatu (Izabela Kubiak) i Citibanku Handlowego (Krzysztof Kaczmarg i Małgorzata Żerel) dotyczące wolontariatu społecznego pracowników. Delegaci mogli zapytać ekspertów o organizację akcji wolontariatu pracowników, poznać możliwości pracy jako wolontariusz. Po prezentacjach przyszedł czas na indywidualne rozmowy osób zainteresowanych tymi tematami. Zdjęcie 17. Delegaci podczas przerwy Zdjęcie18. Studenci podczas warsztatu Zdjęcie 19. Komitet Organizacyjny z prowiantem firmy McDonald s

11 W drugi dzień Studenckiego Weekendu Odpowiedzialnego Biznesu wprowadziła nas prezentacja Foundation for Corporate Social Responsibility. Jej prezes William Chasey wyjaśnił, czym zajmuje się Fundacja i zachęcał uczestników do włączenia się w działalność na rzecz społeczeństwa. Następnie odbył się wykład prof. Wojciecha Gasparskiego dotyczący kontrowersji wokół tematu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Poźniej jedna z delegatek a zarazem przedstawicielka Instytutu Monitorowania Mediów - Agata Szybieniecka - poprowadziła sesję na temat przykładów społecznie zaangażowanych działań małych i średnich przedsiębiorstw. Po obiedzie organizatorzy konferencji zaprezentowali zasady i przebieg procesu dialogu społecznego w firmie British American Tobacco, a następnie miało miejsce oficjalne zakończenie Studenckiego Weekendu Odpowiedzialnego Biznesu. Zdjęcie 20. William Chasey podczas prezentacji Foundation for CSR Zdjęcie 21. Wspólne zdjęcie delegatów

12 Graficzne podsumowanie ewaluacji SWOB Co sądzisz o: a) standardzie ośrodka konferencyjnego b) posiłkach c) coffee breakach Dzień pierw szy - Case Study d) organizatorach konferencji a) jak oceniasz case study? b) w jakim stopniu CS poszerzył w iedzę o CSR? c) jak oceniasz stopień przygotow ania prelegentów? Dzień pierw szy - Etyka w biznesie Dzień pierw szy - w olontariat a) jak oceniasz sesję? 4 5 b) w jakim stopniu w ykład poszerzył w iedzę o CSR? c) jak oceniasz stopień przygotow ania prelegenta? a) jak oceniasz sesję? b) w jakim stopniu sesja poszerzyła w iedzę o CSR? c) jak oceniasz stopień przygotow ania prelegentów? Dzień drugi - Co sądzisz o: Dzień drugi - CSR w MŚP a) pobudce a) jak oceniasz sesję? b) posiłkach c) w spółlokatorze :) d) klimacie konferencji e) organizatorach konferencji b) w jakim stopniu sesja poszerzyła w iedzę o CSR? c) jak oceniasz stopień przygotow ania prelegenta? Dzień drugi - prezentacje FCSR i BAT a) jak oceniasz prezentacje? b) w jakim stopniu poszerzyły one w iedzę o CSR? c) jak oceniasz stopień przygotow ania prelegentów?

13 Raport marketingowy i działań PR Promocja poprzedzająca Dzień Odpowiedzialnego Biznesu (Dni Wiedzy) Materiały promocyjne: Banner: w dniach od 18 października do 4 listopada rozwieszony był na Auli Spadochronowej baner o wielkości 3,4m x 4,2m. Plakat promocyjny Dni Wiedzy Plakaty: format A1, kolor w liczbie wisiało w SGH w dniach od 25 października do 4 listopada oraz w akademikach SGH Ulotki: w liczbie 1200, A6 Telebim na Auli Spadochronowej: od 25 października do 4 listopada Informacja w portalach: kalendarium wydarzeń Centrum Karier Uniwersytetu Warszawskiego Strona internetowa Centrum Wiedzy Stand w Auli Spadochronowej (28-29 października oraz 3-4 listopada) Mailing: na listę kół naukowych SGH, do wykładowców SGH i UW naukowo zwiazanych z tematyka wykładów Inne uczelnie: Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Politechnika Warszawska Wyższa Szkoła Handlu i Prawa Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji

14 Patroni Medialni: Eurologistics LogistykaFirm E-pr Gazeta-IT Promocja Studenckiego Weekendu Odpowiedzialnego Biznesu Kampanię promocyjną projektu rozpoczęliśmy w listopadzie 2004 roku i kontynuowaliśmy aż do seminarium w dniach 9-10 kwietnia. Promocja przeprowadzona została na terenie warszawskich uczelni wyższych (m.in. Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski, Akademia Medyczna, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Prywatna Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji, Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych) oraz w całej Polsce dzięki sieci komitetów lokalnych AIESEC. Obecni byliśmy w każdym większym ośrodku akademickim. W celu nagłośnienia przedsięwzięcia podjęliśmy współpracę z mediami ogólnopolskimi. Uzyskaliśmy patronaty telewizji TVP3, miesięcznika Businessman Magazine, Gazety Studenckiej oraz portali praca.onet.pl i PRoto.pl. Naszą inicjatywę wsparło także Polskie Radio. Plakat promocyjny Projektu CeSaR Ulotka CeSaR strony 1 i 4 Uzyskaliśmy również Patronat Honorowy Instytutu Rozwoju Gospodarczego przy Szkole głównej Handlowej, Cezarego Banasińskiego, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Pana Jacka Piechoty ówczesnego sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy.

15 Do promocji naszego projektu szeroko wykorzystywaliśmy Internet. Strona WWW (www.cesar.edu.pl) była źródłem informacji na temat odpowiedzialnego biznesu, a także narzędziem marketingowym promującym projekt oraz firmy i media wspierające. Współpraca z portalami, agencjami PR oraz wortalami tematycznymi i studenckimi umożliwiła nam dotarcie do studentów w całej Polsce. Ulotka CeSaR strony 2 i 3 Narzędzia promocji projektu CeSaR: 500 plakatów formatu A2 rozwieszonych w uczelniach warszawskich w pierwszym kwartale 2005r płyt CD zawierających informacje o projekcie, partnerach, a także materiały merytoryczne, 4000 kolorowych ulotek promocyjnych dystrybuowanych podczas kampanii promocyjnej; strona www projektu informująca o przebiegu projektu, prezentująca Partnerów projektu (www.cesar.edu.pl) newsletter rozsyłany wśród zainteresowanych tematyką projektu; promocja podczas innych wydarzeń, np. Dni Kariery Wiosna 2005, Case Study Weekend 2005, Liberate Your Mind; bannery promocyjne na terenie SGH o wymiarach 3,4m x 4,2m w dniach 3-21 stycznia 2005 oraz o wymiarach 3,4m x 8,4m w dniach 21 lutego - 21 marca; Banner z dni 3-21 stycznia Projekt magnesu oraz nalepki

16 nagłaśnianie projektu CeSaR w prasie i telewizji (artykuły, reportaże), 2500 magnesów 200 kubków 300 długopisów nalepki promocyjne promotion tour w warszawskich uczelniach wyższych informacja w portalach (m.in. PRoto.pl, praca.onet.pl, Compress.pl, e-pr.pl, ngo.pl, iob.org.pl, info.ae.wroc.pl, pmedia.pl, tvp.pl, undp.org.pl, vikat.pl, economist.pl) artykuły w prasie (Gazeta Studencka, Buzinessman Magazine, Gazeta SGH, Ważniak, Magiel) audycja radiowa (Radio Bis). Zdjęcie 22. Plakat w SGH Zdjęcie 23. Dystrybucja materiałów promocyjnych pod biurem AIESEC Kilka słów na zakończenie Projekt CeSaR zakończył się pełnym sukcesem. Po wielu miesiącach przygotowań odbyło się seminarium, które zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym zostało bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników, czego dowodem są zamieszczone w raporcie ewaluacje. Sukces naszego przedsięwzięcia nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie wielu firm i instytucji. Dlatego korzystając z okazji pragnę serdecznie podziękować za współpracę oraz zachęcić do zaangażowania w kolejne projekty organizowane przez Komitet Lokalny AIESEC przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Z poważaniem, Agnieszka Gajecka

Własność to odpowiedzialność

Własność to odpowiedzialność Własność to odpowiedzialność Działania edukacyjne Ministerstwa Skarbu Państwa Raport za rok 2010 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1 List Ministra Skarbu Państwa Idea Akcjonariatu Obywatelskiego Działania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

6KROKÓW KOMPENDIUM CSR. Strategia Europa 2020 oznacza również odpowiedzialność dla przejmującej prezydencję Polski

6KROKÓW KOMPENDIUM CSR. Strategia Europa 2020 oznacza również odpowiedzialność dla przejmującej prezydencję Polski NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM gazetą prawną Zarządzanie CSR Aktywny udział interesariuszy Łańcuch dostaw Nowy oręż w walce o klientów Konsument W pełni świadomy, czyli

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH za okres od stycznia do grudnia 2012

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH za okres od stycznia do grudnia 2012 Załącznik nr 4 do sprawozdania Dziekana za rok 2012 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH za okres od stycznia do grudnia 2012 1. SKN LOGIN Impreza integracyjna Blue Party 22 marca 2012 SKN Login zorganizowało

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH za okres od stycznia do grudnia 2012

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH za okres od stycznia do grudnia 2012 Załącznik nr 4 do sprawozdania Dziekana za rok 2012 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH za okres od stycznia do grudnia 2012 1. SKN LOGIN Impreza integracyjna Blue Party 22 marca 2012 SKN Login zorganizowało

Bardziej szczegółowo

przyjemnością oddajemy w Państwa ręce materiał edukacyjny powstały w ramach realizacji projektu Współpraca międzysektorowa projekt

przyjemnością oddajemy w Państwa ręce materiał edukacyjny powstały w ramach realizacji projektu Współpraca międzysektorowa projekt Współpraca międzysektorowa projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu 3 przyjemnością oddajemy w Państwa ręce materiał edukacyjny powstały w ramach realizacji projektu Współpraca międzysektorowa projekt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE. Dobre praktyki. Forum Odpowiedzialnego Biznesu

RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE. Dobre praktyki. Forum Odpowiedzialnego Biznesu RAPORT ODPOWIEDZIALNY BIZNES W POLSCE Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu 1% ODPOWIEDZIALNY PODATEK Forum Odpowiedzialnego Biznesu KTO? W IMIĘ CZEGO? CZYJEGO? NR KONTA: Organizacja Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594 Koordynatorka wydania: Justyna Januszewska Nadzór merytoryczny: Bolesław Rok Redakcja: Justyna Januszewska Iwona Kuraszko Współpraca: Ewa Albińska Joanna Bruszewska Przemysław Oczyp Mirella Panek-Owsiańska

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Największy Polski Portal Pracy. przewodnik studenta. praktyki

Największy Polski Portal Pracy. przewodnik studenta. praktyki Największy Polski Portal Pracy praca praktyki staże przewodnik studenta praktyki 2006 Szukasz praktyk na wakacje? A mo e szukasz pracy, ale nie masz doêwiadczenia zawodowego? Przyda by Ci si laptop? Albo

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

BPO. Gospodarka na odległość. Historia sukcesu: AZSoft, Capgemini. Czy ktoś widział innowacje w usługach? Z biznesplanem po dotacje

BPO. Gospodarka na odległość. Historia sukcesu: AZSoft, Capgemini. Czy ktoś widział innowacje w usługach? Z biznesplanem po dotacje nr 2 (5) 2007 CZERWIEC Periodyk wydawany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach środków finansowych z Unii Europejskiej BPO. Gospodarka na odległość Historia sukcesu: AZSoft, Capgemini

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Teraz Polska Promocja

Teraz Polska Promocja FUNDACJA POLSKIEGO GODŁ A PROMOCYJNEGO Teraz Polska Promocja TOM 2 e-book red. Jarosław Górski Teraz Polska Promocja tom 2 e-book wydanie 1 Publikacja zbiorowa pod redakcją Jarosława Górskiego, zawiera

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD MŚP

PROMOCJA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD MŚP PROMOCJA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD MŚP Lada Bauer Katerina Bozhinova Michał Malinowski Kristina Maunaga Natalia Walczak Toruń, lipiec 2013 ORGANIZER BUSINESS PARTNER SPONSOR Sendzimir

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR LIPIEC 2013 PARTNER STRATEGICZNY

ORGANIZATOR LIPIEC 2013 PARTNER STRATEGICZNY ORGANIZATOR LIPIEC 2013 PARTNER STRATEGICZNY Akademia Edukacji Menedżerskiej kafeteria edukacyjna dla licealistów Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Warszawa, lipiec 2013 Copyright

Bardziej szczegółowo

Komunikacja działań CSR w Polsce

Komunikacja działań CSR w Polsce Komunikacja działań CSR w Polsce Raport z badania poświęconego komunikacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu zrealizowanego na grupie przedsiębiorstw oraz konsumentów słuchaczy programu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013 Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce ul. Jasna 14/16a 00-041 Warszawa tel.: +48 22 595 24 70; faks: +48 22 595

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 RAPORT 2014 Raport 2014 Spis treści Wprowadzenie Rok 2014 w PSZK Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 ` Projekty realizowane przez firmy wyróżnione certyfikatem HR Najwyższej Jakości CSR Allianz Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Współpraca biznes NGO:

Współpraca biznes NGO: Współpraca biznes NGO: Ocena zmiany jakości współpracy biznesu i III-go sektora Raport końcowy z badania Szczecin, kwiecień 2014 r. Badanie zrealizowane w ramach projektu pt. Promocja zaangażowania przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA UKRAINIE

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA UKRAINIE RAPORT KOŃCOWY ZBADANIE WYBRANYCH INICJATYW ZREALIZOWANYCH W RAMACH POLSKIEJ WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ UDZIELANEJ ZA POŚREDNICTWEM MSZ RP W LATACH 2011-2013: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e ŁÓDZKI K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Realizacja działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. rok

Sprawozdanie z działalności. Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. rok Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana za 2007 rok Nazwa organizacji: Polska Fundacja im. Roberta Schumana Siedziba i adres: Al. Ujazdowskie 37/5; 00-540 Warszawa Data wpisu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 z działalności Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach. 1 Strona

Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 z działalności Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach. 1 Strona Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 z działalności Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach 1 Strona Rozdział 1 Informacje ogólne 1.1 Dane teleadresowe: Adres: Ul. Mała Kilińskiego 4/3 25-302 Kielce

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... 4 Darczyńca o Konkursie... 6 Informacja o Konkursie... 7 Jak dokonano wyboru laureatów... 8 Statystyki... 8 Audytor o Konkursie... 9 Członkowie Kapituły Konkursu... 10 Przyjęcie u

Bardziej szczegółowo

W numerze. Dzień Akademii Ekonomicznej w Krakowie 4-5 8-9 16-17 28-29. Nr 5 (5) Dzień Akademii Ekonomicznej. MBA a wyzwania współczesnego biznesu

W numerze. Dzień Akademii Ekonomicznej w Krakowie 4-5 8-9 16-17 28-29. Nr 5 (5) Dzień Akademii Ekonomicznej. MBA a wyzwania współczesnego biznesu czerwiec 2006 Nr 5 (5) W numerze 4-5 Dzień Akademii Ekonomicznej 8-9 16-17 28-29 MBA a wyzwania współczesnego biznesu Sprzedaż bezpośrednia w Polsce i na świecie Wielki Brat nie śpi Dzień Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Spis treści Wstęp -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo