Portable MiniDisc Recorder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Portable MiniDisc Recorder"

Transkrypt

1 (1) Portable MiniDisc Recorder Instrukcja obsługi Obsługa rekordera strona 10 Obsługa oprogramowania strona 84 WALKMAN jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Sony Corporation oznaczającym urządzenia stereofoniczne wyposażone w słuchawki. jest znakiem handlowym firmy Sony Corporation. MZ-NH Sony Corporation

2 OSTRZEŻENIE Aby nie dopuścić do pożaru lub zagrożenia porażeniem prądem, nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Nie instalować urządzenia w miejscach o ograniczonym dostępie, na przykład w szafce na książki lub gablotce. Aby nie dopuścić do pożaru, nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych urządzenia gazetami, obrusami, zasłonami itp. Nie należy również stawiać na nim zapalonych świec. Aby nie dopuścić do pożaru lub zagrożenia porażeniem prądem, nie należy umieszczać na obudowie urządzenia przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów. NIE NALEŻY PATRZEĆ BEZPOŚREDNIO PRZEZ URZĄDZENIA OPTYCZNE Informacje SPRZEDAWCA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB DODATKOWE USZKODZENIA BĄDź STRATY MATERIALNE I FINANSOWE WYNIKAJĄCE Z WAD LUB UŻYTKOWANIA PRODUKTU. Zastosowanie oznaczenia CE jest ograniczone wyłącznie do krajów, w których oznaczenie to jest wymagane prawem, w przeważającej mierze dotyczy to krajów EEA (Europejska Strefa Ekonomiczna). W niektórych krajach mogą obowiązywać specjalne przepisy dotyczące utylizacji baterii zasilającej ten produkt. Informacje na ten temat można uzyskać u władz lokalnych. UWAGA PRZY OTWARTYM URZĄDZENIU WYSTĘPUJE NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASERA NALEŻY UNIKAĆ KONTAKTU ZWIĄZKĄ LASERA UWAGA PRZY OTWARTYM URZĄDZENIU WYSTĘPUJE NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASERA KLASY 1M 2

3 Uwaga dla użytkowników Dotycząca dostarczonego oprogramowania Prawo autorskie zabrania powielania oprogramowania oraz towarzyszącej mu instrukcji zarówno w całości, jak i w części, a także wypożyczania oprogramowania bez zgody właściciela praw autorskich. Firma SONY nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody finansowe lub utratę zysków, włączając w to roszczenia osób trzecich, wynikające z użytkowania oprogramowania dostarczonego z tym rekorderem. W przypadku wystąpienia problemów z oprogramowaniem wynikających z błędów produkcyjnych, firma SONY wymieni to oprogramowanie na nowe. Firma SONY nie ponosi jednak żadnej innej odpowiedzialności. Oprogramowanie dostarczone z tym rekorderem nie może być używane z żadnym innym urządzeniem niż to, dla którego zostało przeznaczone. Należy pamiętać, że w związku z nieustającymi działaniami mającymi na celu poprawę jakości, dane techniczne oprogramowania mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Obsługa tego rekordera za pomocą oprogramowania innego niż dostarczone nie podlega gwarancji. Możliwość wyświetlania w programie różnych języków zależy od zainstalowanego systemu operacyjnego komputera. W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy sprawdzić, czy zainstalowany system operacyjny jest zgodny z językiem, który ma być wyświetlany. Nie gwarantujemy, że wszystkie języki będą w programie wyświetlane prawidłowo. Znaki utworzone przez użytkownika oraz niektóre znaki specjalne mogą nie być wyświetlane. W zależności od rodzaju tekstu i znaków tekst widoczny w programie może nie być prawidłowo wyświetlany w urządzeniu. Może to wynikać: z możliwości podłączonego urządzenia; z nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia. SonicStage oraz logo SonicStage są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Sony Corporation. MD Simple Burner, OpenMG, Magic Gate, MagicGate Memory Stick, Memory Stick, Hi-MD, Net MD, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus i ich logo są znakami handlowymi firmy Sony Corporation. Microsoft, Windows, Windows NT i Windows Media są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. IBM i PC/AT są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy International Business Machines Corporation. Macintosh jest znakiem handlowym firmy Apple Computer, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Pentium jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Intel Corporation. Wszystkie pozostałe znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe należą do odpowiednich właścicieli. Oznaczenia i zostały pominięte w tej instrukcji. CD and music-related data from Gracenote, Inc., copyright Gracenote. Gracenote CDDB Client Software, copyright Gracenote. This product and service may practice one or more of the following U.S. Patents: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593 and other patents issued or pending. Gracenote and CDDB are registered trademarks of Gracenote. The Gracenote logo and logotype, the Gracenote CDDB logo, and the Powered by Gracenote logo are trademarks of Gracenote. Program 2001, 2002, 2003, 2004 Sony Corporation Dokumentacja 2004 Sony Corporation 3

4 Spis treści Informacje o dostępnych funkcjach i dostarczonych instrukcjach...8 Obsługa rekordera Regulatory...11 Czynności wstępne...13 Nagrywanie płyty...15 Odtwarzanie płyty...19 Korzystanie z menu...21 Jak używać pozycji menu...21 Lista menu...22 Różne sposoby nagrywania...24 Przed rozpoczęciem nagrywania...24 Wyświetlanie różnych informacji...25 Nagrywanie z odbiornika TV lub z radia (Nagrywanie analogowe)...26 Wybór trybu nagrywania...27 Ręczne ustawianie poziomu głośności nagrywania...28 Dodawanie znaczników początku utworu podczas nagrywania...29 Korzystanie z funkcji grup podczas nagrywania...30 Rozpoczęcie/zatrzymanie nagrywania w synchronizacji ze źródłem dźwięku (Nagrywanie zsynchronizowane)...32 Różne sposoby odtwarzania...33 Wyświetlanie różnych informacji...33 Wybór trybu odtwarzania...34 Wyszukiwanie utworu (Wyszukiwanie)...38 Wybór jakości dźwięku (Korektor 6-zakresowy)

5 Edycja nagranych utworów...41 Przed rozpoczęciem edycji...41 Dodawanie tytułów...41 Przypisywanie utworów lub grup do nowej grupy (Ustawienie grupowe)...44 Dezaktywacja ustawienia grupowego (Rozbijanie grupy)...46 Przenoszenie nagranych utworów lub grup (Przesuwanie)...46 Kasowanie utworów i całej płyty (Usuwanie)...48 Dzielenie utworu (Dzielenie)...50 Łączenie utworów (Łączenie)...50 Formatowanie płyty (Formatowanie)...51 Pozostałe czynności...53 Zmiana wyświetlanych pozycji menu (Tryb menu)...53 Ochrona słuchu (AVLS)...53 Wyłączanie sygnału dźwiękowego...54 Zapisywanie ustawień poszczególnych płyt (Disc Memory)...54 Szybkie rozpoczęcie odtwarzania (Tryb Quick)...55 Wybór trybu płyty (Disc Mode)...56 Regulacja kontrastu okienka wyświetlacza (Regulacja kontrastu)...56 Zmiana kierunku przewijania treści wyświetlacza...57 Używanie rekordera z komputerem...58 Co można zrobić dzięki połączeniu z komputerem...58 Podłączanie rekordera do komputera...58 Przechowywanie na płycie danych, które nie są danymi audio...60 Informacje dodatkowe...62 Środki ostrożności...62 Parametry techniczne...64 Rozwiązywanie problemów i objaśnienia...66 Rozwiązywanie problemów...66 Komunikaty...75 Objaśnienia

6 Obsługa oprogramowania Do czego służy program MD Simple Burner/ SonicStage...84 Instalowanie...86 Zapewnienie wymaganego środowiska systemowego...86 Instalowanie oprogramowania na komputerze...87 Korzystanie z MD Simple Burner...88 Przed użyciem oprogramowania MD Simple Burner...88 Nagrywanie przy użyciu funkcji urządzenia MD Walkman (Tryb uproszczony)...89 Nagrywanie przy użyciu funkcji komputera (Tryb standardowy) Korzystanie z SonicStage...92 Importowanie danych audio...92 Przesyłanie danych audio z komputera do urządzenia MD Walkman...94 Przesyłanie danych audio z urządzenia MD Walkman z powrotem do komputera...96 Korzystanie z SonicStage Help...99 Odwoływanie się do SonicStage Help Pozostałe informacje Odinstalowywanie programu SonicStage/MD Simple Burner O ochronie praw autorskich Rozwiązywanie problemów Indeks

7 7

8 Informacje o dostępnych funkcjach i dostarczonych instrukcjach W tej sekcji opisano funkcje przenośnego rekordera MiniDisc oraz dostarczone z nim instrukcje. Prosimy o zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi poszczególnych zastosowań rekordera. Więcej informacji na temat Hi-MD Hi-MD jest nowym formatem płyt MiniDisc oferującym bardziej zaawansowane możliwości niż standardowy format MD. Ulotka Co można zrobić przy użyciu urządzenia Hi-MD Walkman W tej ulotce opisano najważniejsze właściwości urządzenia Hi-MD Walkman oraz różnice w stosunku do standardowego urządzenia MD Walkman. Korzystanie z rekordera Urządzenie umożliwia nagrywanie z odtwarzacza CD, a następnie słuchanie wykonanych nagrań. Obsługa rekordera (strony od 10 do 83) W tej sekcji opisano wszystkie funkcje rekordera. Zawiera ona również szczegółowe informacje na temat problemów, które można napotkać podczas użytkowania rekordera, sposobów ich rozwiązywania, a także informacje na temat postępowania w przypadku pojawienia się komunikatu na wyświetlaczu. 8, Po napotkaniu jakiegokolwiek problemu lub w razie potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień Należy skorzystać z sekcji Rozwiązywanie problemów i objaśnienia (strona 66).

9 Korzystanie z rekordera podłączonego do komputera Dostarczone oprogramowanie SonicStage umożliwia przesyłanie danych audio między rekorderem a komputerem. Dostarczone oprogramowanie MD Simple Burner umożliwia nagrywanie danych audio na rekorderze. Płyty audio CD Internet Pliki muzyczne Obsługa oprogramowania (strony od 84 do 107) W tej sekcji opisano instalację i podstawowe czynności obsługi dostarczonego oprogramowania SonicStage/MD Simple Burner. SonicStage Pomoc Jest to pomoc elektroniczna, którą można wyświetlić na ekranie komputera. Pomoc elektroniczna zawiera szczegółowy opis obsługi oraz informacje na temat oprogramowania SonicStage. Z pomocy elektronicznej można również korzystać po napotkaniu jakichkolwiek problemów podczas korzystania z programu SonicStage. Uwagi dotyczące sekcji Obsługa oprogramowania W sekcji Obsługa oprogramowania oznaczenie Net MD dotyczy rekordera z włożoną płytą standardową, natomiast oznaczenie Hi-MD dotyczy rekordera z włożoną płytą Hi-MD lub płytą standardową w trybie Hi-MD. Elementy wyświetlane na ilustracjach zamieszczonych w tej sekcji mogą różnić się od rzeczywistych elementów wyświetlanych przez oprogramowanie. Opisy zawarte w tej sekcji zakładają znajomość podstawowych czynności obsługi systemu Windows. Szczegółowe informacje na temat korzystania z komputera i systemu operacyjnego można znaleźć w odpowiednich instrukcjach. Opisy w tej sekcji traktują w sposób ogólny o produktach Hi-MD/Net MD. Z tego powodu niektóre opisy (i niektóre ilustracje) mogą nie mieć zastosowania dla tego produktu Hi-MD/Net MD. Należy także skorzystać z instrukcji obsługi tego produktu Hi-MD/Net MD. 9

10 Sprawdzanie dostarczonych akcesoriów Słuchawki (1) Przewód USB (1) Małe filtry zaciskowe zasilacza sieciowego (2) Filtry zaciskowe należy przymocować w przypadku korzystania z opcjonalnego zasilacza sieciowego (patrz strona 65). Duży filtr zaciskowy do opcjonalnego przewodu liniowego (1) Korzystanie z filtrów zaciskowych opisano szczegółowo w instrukcji Korzystanie z dostarczonego dużego filtru zaciskowego, dołączonej do tego urządzenia. Płyta CD-ROM (SonicStage/MD Simple Burner) (1)* *Nie należy odtwarzać płyty CD-ROM za pomocą odtwarzacza płyt audio CD. Uwaga Używając tego urządzenia należy przestrzegać poniższych zaleceń, aby uniknąć wypaczenia obudowy i nieprawidłowego działania. Uważaj, aby nie siadać, gdy urządzenie znajduje się w tylnej kieszeni spodni. 10

11 Regulatory Rekorder A Przycisk x (stop) CANCEL B Przełącznik OPEN C Okienko wyświetlacza D Przycisk T MARK/REC (+N) E Przycisk NAVI/ MENU Naciśnij lekko, aby przejść do trybu ustawień NAVI (nawigacji) (strona 34). Przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy, aby przejść do trybu ustawień MENU (strona 21). F Przycisk GROUP G Gniazdo DC IN 3V W przypadku korzystania z opcjonalnego zasilacza sieciowego należy podłączyć go do tego gniazda. H Przycisk X (pauza) I Pokrętło jog J 5-funkcyjny przycisk sterujący Obsługa Naciśnij NENT 1) Naciśnij w kierunku. Naciśnij w kierunku > Naciśnij w kierunku VOL + 1) lub VOL Funkcja odtwarzanie, wprowadzanie znajdowanie początku poprzedniego utworu, przewijanie do tyłu znajdowanie początku następnego utworu, przewijanie do przodu głośność 1) Obok przycisków NENT i VOL + znajdują się wypukłe punkty. ciąg dalszy Obsługa rekordera 11

12 K Gniazdo podłączania przewodu USB L Gniazdo LINE IN (OPT) M Kieszeń na baterie (pod spodem) N Przełącznik HOLD Przesuń przełącznik w kierunku wskazywanym przez strzałkę, aby wyłączyć przyciski rekordera. Używaj tej funkcji, aby zapobiec przypadkowemu naciśnięciu przycisków podczas przenoszenia rekordera. O Gniazdo i (słuchawki) Okienko wyświetlacza rekordera A Znakowy wyświetlacz informacyjny Wyświetla nazwy płyt i utworów, datę, komunikaty o błędach, numery utworów itp. B Wskaźnik SYNC (nagrywanie zsynchronizowane) C Wskaźnik Hi-MD/MD Wskaźnik Hi-MD świeci, gdy trybem pracy rekordera jest Hi-MD, natomiast wskaźnik MD świeci, gdy trybem pracy jest MD. D Wskaźnik REC Pokazuje się podczas nagrywania lub transferu plików z komputera. Jeżeli miga, rekorder znajduje się w trybie gotowości do nagrywania. E Wskaźnik akumulatora Pokazuje przybliżony stan naładowania akumulatora. Jeśli akumulator jest słaby, wskaźnik staje się pusty i zaczyna migać F Wskaźnik płyty Pokazuje, że płyta obraca się w celu nagrywania lub odtwarzania. G Wskaźnik trybu utworu (PCM, Hi-SP, Hi-LP, SP, LP2, LP4, MONO). H Wskaźniki podrzędnego trybu odtwarzania/odtwarzania wielokrotnego Pokazują wybrany podrzędny tryb odtwarzania (odtwarzanie pojedynczego utworu, odtwarzanie w kolejności losowej itp.) lub tryb odtwarzania wielokrotnego. I Wskaźniki głównego trybu odtwarzania Pokazują wybrany główny tryb odtwarzania (odtwarzanie grupowe, odtwarzanie zakładek itp.).

13 Czynności wstępne 1 Włóż baterię alkaliczną. 1 Przesuń suwak OPEN, aby otworzyć pokrywę kieszeni na baterie. 2 Włóż baterię alkaliczną rozmiaru AA (najpierw biegun ujemny). 3 Zamknij pokrywę. e E 2 Wykonaj połączenia i odblokuj przyciski. 1 Podłącz słuchawki do gniazda i. 2 Przesuń przełącznik HOLD na rekorderze w kierunku przeciwnym do wskazywanego przez strzałkę (.), aby odblokować przyciski. HOLD Do gniazda i Wsuń do oporu Kiedy wymienić baterię Stan naładowania akumulatora (baterii) można sprawdzić w okienku wyświetlacza rekordera. m m Spadek mocy akumulatora Słaby akumulator Akumulator jest wyczerpany. Na wyświetlaczu miga LOW BATTERY, zbliża się koniec zasilania. Wskaźnik baterii wyświetla przybliżony poziom naładowania baterii. W zależności od warunków lub środowiska działania poziom naładowania może być większy lub mniejszy niż wskazywany. 13

14 Czas pracy baterii 1) Tryb Hi-MD (W przypadku użycia płyty Hi-MD o pojemności 1 GB) (Jednostka: godziny w przybliżeniu)(jeita 2) ) Tryb Linear Hi-SP Hi-LP PCM Nagrywanie ciągłe Odtwarzanie ciągłe 2,5 3,5 4,5 11,0 18,5 21,5 1) W przypadku korzystania z nowej baterii alkalicznej Sony LR6 (rozmiar AA) (wyprodukowanej w Japonii). 2) Wartość zmierzona według standardu JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). Tryb Hi-MD (W przypadku użycia 60/74/80-minutowej płyty standardowej) (Jednostka: godziny w przybliżeniu)(jeita) Tryb Linear Hi-SP Hi-LP PCM Nagrywanie ciągłe Odtwarzanie ciągłe 5,0 8,0 9,5 9,5 17,0 20,0 Uwagi Przed wymianą baterii należy zatrzymać rekorder. Podczas nagrywania lub edycji zaleca się korzystanie z zasilania sieciowego w warunkach domowych (za pośrednictwem opcjonalnego zasilacza sieciowego). W przypadku korzystania z zasilania bateryjnego należy upewnić się, że używana jest nowa bateria alkaliczna. W przypadku korzystania z płyty Hi-MD o pojemności 1 GB czas nagrywania ciągłego może ulec skróceniu, jeśli wykonywane są wielkokrotne, krótkie nagrania. Tryb MD (Jednostka: godziny w przybliżeniu)(jeita) Tryb Nagrywanie ciągłe Odtwarzanie ciągłe SP Stereo LP2 Stereo LP4 Stereo 7,5 9,5 11,0 20,5 24,0 26,0 14

15 Nagrywanie płyty W tej sekcji opisano podstawowe czynności umożliwiające wykonywanie cyfrowych nagrań przy użyciu przewodu optycznego podłączonego do odtwarzacza CD, cyfrowego odbiornika TV lub innego urządzenia cyfrowego. Należy się upewnić, że używany jest przewód optyczny. 1 Podłącz przewód optyczny do rekordera i do urządzenia zewnętrznego. (Wsuń do oporu wtyki przewodów do odpowiednich gniazd, aby były pewnie podłączone.) Do gniazda wyjścia cyfrowego (optycznego) Odtwarzacz CD, odtwarzacz MD, odtwarzacz DVD itp. Wtyk optyczny Wtyk optyczny mini Przewód optyczny* Do gniazda LINE IN (OPT) Patrz Akcesoria opcjonalne (strona 65). Uwaga Przed rozpoczęciem nagrywania należy odłączyć przewód USB. ciąg dalszy 15

16 2 Włóż płytę do nagrywania. 1 Przesuń suwak OPEN, aby otworzyć pokrywę. 2 Włóż płytę w taki sposób, aby etykieta była skierowana do przodu i naciśnij pokrywę, aby ją zamknąć. Sprawdź, czy zabezpieczenie przed nagrywaniem jest zamknięte. 3 Potwierdź tryb pracy. Ten rekorder może pracować w jednym z dwóch trybów: Hi-MD i MD. Tryb pracy jest określany automatycznie przy każdorazowym włożeniu płyty. Po włożeniu płyty należy sprawdzić tryb pracy w okienku wyświetlacza rekordera. Wskaźnik Hi-MD pojawia się, gdy trybem pracy jest Hi-MD, natomiast wskaźnik MD pojawia się, gdy trybem pracy jest MD. W przypadku korzystania z płyty Hi-MD ustawionym trybem pracy zawsze będzie Hi-MD. W przypadku korzystania z płyty standardowej (60/74/80 minut) tryb pracy można ustawić w następujący sposób. Stan płyty Czysta płyta Płyta zawiera materiał nagrany w trybie Hi-MD Płyta zawiera materiał nagrany w trybie MD Tryb pracy Tryb jest ustawiony zgodnie z wartością parametru Disc Mode w menu. 1) Parametr Disc Mode jest fabrycznie ustawiony na Hi-MD. Aby używać płyty w innym urządzeniu, które nie obsługuje trybu Hi-MD, należy dla parametru Disc Mode wybrać wartość MD, co pozwoli używać płyty w trybie MD. Hi-MD MD 16 1) Informacje na temat ustawienia Disc Mode można uzyskać w sekcji Wybór trybu płyty (Disc Mode) (strona 56).

17 4 Nagraj płytę. 1 Wybierz i wstrzymaj odtwarzanie (pauza) na urządzeniu, z którego ma się odbywać nagrywanie. PAUSE 2 Upewnij się, że wskaźnik płyty w okienku wyświetlacza rekordera przestał się obracać. Upewnij się, że wskaźnik płyty przestał się obracać. Podłączone urządzenie 3 Gdy rekorder znajduje się w trybie zatrzymania, naciśnij i przytrzymaj przycisk T MARK/REC, a następnie naciśnij przycisk NENT na rekorderze. Pojawi się wskaźnik REC i rozpocznie się nagrywanie. T MARK/REC 4 Włącz odtwarzanie utworu, który ma być nagrywany. Po włożeniu wcześniej nagranej płyty nagrywanie rozpocznie się od miejsca po istniejącej zawartości. Znaczniki początku utworu są dodawane automatycznie w tych samych miejscach, co w podawanych przez źródło dźwięku, a zawartość jest nagrywana razem jako grupa. PAUSE NENT Podłączone urządzenie Do Naciskając przycisk Zatrzymać Naciśnij x. Pauza Naciśnij X 1). Naciśnij X ponownie, aby wznowić nagrywanie. Wyjąć płytę Naciśnij x i otwórz pokrywę. (Pokrywy nie można otworzyć, gdy na wyświetlaczu miga wskaźnik SYSTEM FILE WRITING.) 1) W chwili ponownego naciśnięcia X i wznowienia nagrywania podczas pauzy dodany zostanie znak początku utworu i pozostała część utworu będzie traktowana jako nowy utwór. 17

18 18 Jeżeli nagrywanie nie rozpoczyna się Upewnij się, że rekorder nie jest zablokowany (strony 12, 13). Upewnij się, że płyta nie jest zabezpieczona przed nagrywaniem (strony 16, 63). Nie można dokonywać nagrań na fabrycznie nagranych płytach. Uwagi W przypadku nagrywania na płycie Hi-MD o pojemności 1 GB należy użyć nowej baterii alkalicznej (wskaźnik baterii będzie pokazywał ) lub podłączyć do rekordera opcjonalny zasilacz sieciowy. Podczas próby rozpoczęcia nagrywania na płycie Hi-MD o pojemności 1 GB może pojawić się komunikat NotENOUGH POWER TO REC, a nagrywanie nie zostanie zrealizowane, nawet jeśli wskaźnik poziomu naładowania akumulatora wskazuje wystarczający poziom naładowania, gdy rekorder jest zatrzymany lub w trybie odtwarzania. Dzieje się tak, ponieważ rekorder jest wyposażony w mechanizm, który uniemożliwia nagrywanie, gdy poziom naładowania akumulatora zostaje przezeń oceniony jako niewystarczający z powodu dużego zużycia energii przy nagrywaniu na płycie Hi-MD opojemności 1 GB. Przed przystąpieniem do nagrywania z użyciem opcjonalnego zasilacza sieciowego, należy zawsze wkładać nową baterię alkaliczną do rekordera w celu zapewnienia pozytywnego zakończenia operacji nagrywania. Podczas nagrywania rekorder należy umieścić w stabilnym, pozbawionym drgań miejscu. Jeśli nagrywanie zostanie rozpoczęte w chwili, gdy wskaźnik płyty wciąż obraca się na wyświetlaczu, pierwszych kilka sekund materiału może nie zostać nagranych. Przed rozpoczęciem nagrywania należy upewnić się, że wskaźnik przestał się obracać. W trakcie działania rekordera nie należy wymieniać baterii, nawet jeśli urządzenie jest podłączone do zasilacza sieciowego (nie znajduje się w zestawie). Rekorder może się zatrzymać. Nie należy przesuwać ani potrząsać rekordera czy wyłączać źródła zasilania, kiedy wskaźnik DATA SAVE lub SYSTEM FILE WRITING miga na wyświetlaczu. W przeciwnym wypadku dane nagrywane do tej chwili mogą nie zostać zapisane na płycie lub może dojść do ich uszkodzenia. Nie można wykonać nagrania, gdy na płycie nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca. Jeżeli zasilanie jest przerwane (np. w momencie wyjęcia baterii, lub jej wyczerpania, lub odłączenia zasilacza) podczas nagrywania, edycji lub w momencie, gdy na wyświetlaczu pojawia się DATA SAVE lub SYSTEM FILE WRITING, otworzenie kieszeni możliwe jest dopiero po ponownym podłączeniu zasilania. Podczas nagrywania z przenośnego odtwarzacza CD należy zwrócić uwagę na poniższe zagadnienia: Niektóre przenośne odtwarzacze CD nie dają sygnału na wyjście cyfrowe, gdy odłączony jest zasilacz sieciowy. W takim wypadku należy podłączyć zasilacz sieciowy do przenośnego odtwarzacza CD i jako źródło zasilania zastosować prąd przemienny. W przypadku niektórych przenośnych odtwarzaczy CD nie można uzyskać sygnału na wyjściu optycznym, gdy używana jest funkcja ochrony przed przeskokami (np. ESP* lub G-PROTECTION). W takim wypadku należy wyłączyć funkcję ochrony przed przeskokami. Electronic Shock Protection (Elektroniczne Zabezpieczenie Przeciwwstrząsowe) z Rekorder jest fabrycznie ustawiony na tworzenie nowej grupy przy każdorazowym wykonywaniu nagrania. Jeśli grupa nie ma być tworzona, należy dla parametru :REC wybrać wartość :REC Off (strona 31). Aby rozpocząć nagrywanie od określonego miejsca na płycie, należy wstrzymać działanie rekordera w wybranym miejscu, a następnie rozpocząć nagrywanie. Podczas nagrywania można monitorować dźwięk. W tym celu należy podłączyć słuchawki do gniazda i i wyregulować głośność, naciskając 5-funkcyjny przycisk sterujący na rekorderze w kierunku VOL + lub. Nie wpływa to na poziom głośności nagrania.

19 Odtwarzanie płyty 1 Włóż nagraną płytę. 1 Przesuń suwak OPEN, aby otworzyć pokrywę. 2 Włóż płytę w taki sposób, aby etykieta była skierowana do przodu i naciśnij pokrywę, aby ją zamknąć. 2 Rozpocznij odtwarzanie płyty. 1 Naciśnij 5-funkcyjny przycisk sterujący (NENT) na rekorderze. Podczas obsługi regulatorów, w słuchawkach emitowany jest krótki sygnał dźwiękowy. 2 Naciśnij 5-funkcyjny przycisk sterujący na rekorderze w kierunku VOL + lub, aby wyregulować głośność. Poziom głośności pojawi się na wyświetlaczu. 5-funkcyjny przycisk sterujący (NENT,., >, VOL +, ) Pokrętło jog x Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij x. Podczas obsługi regulatorów, w słuchawkach emitowany jest długi sygnał dźwiękowy. Odtwarzanie rozpocznie się od miejsca ostatniego zatrzymania odtwarzania. Zatrzymany rekorder zostanie automatycznie wyłączony po upływie około 10 sekund (w przypadku korzystania z baterii) lub 3 minut. X GROUP 19

20 Do Obsługa na rekorderze Zatrzymać Naciśnij x. Pauza Naciśnij X. Naciśnij ponownie X, aby wznowić odtwarzanie. Wybrać utwór bezpośrednio, korzystając z numeru lub nazwy utworu Odnaleźć początek aktualnie odtwarzanego utworu Odnaleźć początek następnego utworu Przejść do tyłu lub do przodu podczas odtwarzania Odnaleźć miejsce w utworze, obserwując czas odtwarzania (wyszukiwanie według czasu) Odnaleźć określony utwór, obserwując numery utworów (wyszukiwanie według indeksu) Przejść do następnej lub poprzedniej grupy podczas odtwarzania utworu z grupy 1) Rozpocząć od pierwszego utworu na płycie Obróć pokrętło jog, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij NENT, aby wprowadzić wybór. Naciśnij 5-funkcyjny przycisk sterujący w kierunku.. Naciśnij kilkakrotnie 5-funkcyjny przycisk sterujący w kierunku., aż znajdziesz początek żądanego utworu. Naciśnij 5-funkcyjny przycisk sterujący w kierunku >. Naciśnij i przytrzymaj 5-funkcyjny przycisk sterujący w kierunku. lub >. Gdy rekorder znajduje się w trybie pauzy, naciśnij i przytrzymaj 5-funkcyjny przycisk sterujący w kierunku. lub >. Gdy rekorder znajduje się w trybie zatrzymania, naciśnij i przytrzymaj 5-funkcyjny przycisk sterujący w kierunku. lub >. Naciśnij przycisk GROUP, a następnie naciśnij 5-funkcyjny przycisk sterujący w kierunku. lub >. W momencie gdy rekorder jest w trybie zatrzymania, naciśnij NENT na 2 sekundy lub dłużej. Wyjąć płytę Naciśnij x i otwórz pokrywę. 2) 1) Podczas odtwarzania płyty, która nie zawiera ustawień grupowych powoduje przejście na początek co 10-go utworu. 2) Po otwarciu pokrywy odtwarzanie rozpocznie się od początku pierwszego utworu. 20 Jeżeli nie można rozpocząć odtwarzania Upewnij się, że rekorder nie jest zablokowany (strony 12, 13). Uwaga Dźwięk może przeskakiwać podczas odtwarzania, jeśli: rekorder jest poddawany ciągłym silnym wstrząsom; odtwarzana jest zabrudzona lub porysowana płyta. Podczas używania płyty w trybie Hi-MD może zdarzyć się, że dźwięk zaniknie maksymalnie na 12 sekund.

21 Korzystanie z menu Jak używać pozycji menu Rekorder oferuje wiele menu zawierających przydatne funkcje nagrywania, odtwarzania, edycji itp. Aby określić ustawienia dla pozycji menu, należy wykonać poniższą procedurę. Jeśli obsługa menu odbywa się po raz pierwszy od zakupu rekordera, na wyświetlaczu miga Menu Mode. Przed przystąpieniem do obsługi menu, dla opcji Menu Mode można wybrać ustawienie Simple (pojawiają się tylko najczęściej używane pozycje menu) lub Advanced (pojawiają się wszystkie pozycje menu). Informacje na temat ustawiania trybu menu można znaleźć w sekcji Zmiana wyświetlanych pozycji menu (Tryb menu) (strona 53). 5-funkcyjny przycisk sterujący (NENT) Pokrętło jog x NAVI/MENU 1 Naciśnij i przytrzymaj NAVI/MENU przez co najmniej 2 sekundy, aby wejść do menu. 2 Obróć pokrętło jog, aby wybrać pozycję. 3 Naciśnij 5-funkcyjny przycisk sterujący (NENT), aby wprowadzić wybór. 4 Powtórz czynności 2 i 3. Ustawienie zostanie wprowadzone po naciśnięciu 5-funkcyjnego przycisku sterującego (NENT). Aby wrócić do poprzedniego ustawienia Naciśnij x. Aby anulować czynność podczas ustawiania Naciśnij x przez co najmniej 2 sekundy. 21

22 Lista menu W poniższej tabeli przedstawiono pozycje menu, które można wybrać. Zmiany ustawień pozycji menu można dokonać tylko za pomocą rekordera. Pozycje wymienione w kolumnie Menu 1 są to pozycje, które można wybrać po wejściu do menu, natomiast pozycje wymienione w kolumnie Menu 2 są to pozycje dostępne po wybraniu pozycji w Menu 1. Wszystkie pozycje menu można wyświetlić wyłącznie po wybraniu dla opcji Menu Mode ustawienia Advanced. Pozycje menu oznaczone gwiazdką (*) nie są wyświetlane, gdy dla opcji Menu Mode zostało wybrane ustawienie Simple. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w sekcji Zmiana wyświetlanych pozycji menu (Tryb menu) (strona 53). Uwaga W zależności od warunków działania i ustawień płyty mogą być wyświetlane różne wskaźniki. Menu 1 Menu 2 Funkcja Strona Edit Title* Dodawanie nazwy utworu, nazwy wykonawcy, nazwy albumu, nazwy grupy lub nazwy płyty. strona 41 : Set* Przypisuje nagrane utwory lub grupy do strona 44 nowej grupy. : Release* Dezaktywuje ustawienia grupowe. strona 46 Move* Zmienia kolejność utworów lub grup. strona 46 Erase Kasuje utwory, grupy lub całą zawartość strona 48 płyty. Format* Formatuje płytę i przywraca ją do stanu, w jakim była w chwili zakupu (tylko w trybie Hi-MD). strona 51 Display Lap Time RecRemain Wyświetla w okienku wyświetlacza różne informacje, takie jak stan rekordera itp. (podczas nagrywania, po zatrzymaniu)/ 1 Remain (podczas odtwarzania) AllRemain Title1/Title2 Sound* Codec/ TrackMode* strona 25, strona 33 22

23 Menu 1 Menu 2 Funkcja Strona SubPMode Normal Wybiera typ odtwarzania, taki jak strona 37 1 Track Shuffle A-BRepeat* odtwarzanie pojedynczego utworu lub odtwarzanie w kolejności losowej. Sound Normal Zmienia ustawienia trybu korektora dźwięku. strona 39 Sound EQ Useful* Search* Wyszukuje utwory według nazwy utworu, nazwy grupy, nazwy wykonawcy lub nazwy albumu. strona 38 REC Set REC Mode Wybiera tryb nagrywania (PCM, Hi-SP lub Hi-LP w przypadku trybu Hi-MD/SP, LP2, LP4 lub monofoniczny w przypadku trybu MD). RECVolume* Time Mark* :REC* SYNC REC* Ręczna regulacja poziomu głośności nagrywania. Automatycznie dodaje znaczniki początku utworu w określonych odstępach czasu. Ustawia rekorder, aby tworzył nową grupę przy każdej czynności nagrywania (Nagrywanie grupowe). Upraszcza czynności wykonywane podczas nagrywania cyfrowego (Nagrywanie zsynchronizowane). strona 27 strona 28 strona 29 strona 30 strona 32 Option Menu Mode Zmienia wyświetlane pozycje menu. strona 53 AVLS* Ustawia ograniczenie maksymalnej strona 53 głośności w celu ochrony słuchu. Beep* Włącza lub wyłącza sygnał dźwiękowy. strona 54 Disc Mem* Zapisuje ustawienia rekordera (Disc strona 54 Memory). QuickMode* Ustawia rekorder na szybkie rozpoczęcie strona 55 odtwarzania. Disc Mode Wybór trybu MD lub trybu Hi-MD po strona 56 włożeniu czystej płyty. Contrast* Reguluje kontrast okienka wyświetlacza na strona 56 rekorderze. Jog Dial* Zmienia kierunek przewijania treści wyświetlacza podczas obracania pokrętła jog. strona 57 23

Portable MiniDisc Recorder

Portable MiniDisc Recorder 3-266-457-33(1) Portable MiniDisc Recorder Instrukcja obsługi Obsługa rekordera strona 10 Obsługa oprogramowania strona 92 WALKMAN jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Sony Corporation oznaczającym

Bardziej szczegółowo

Hi-MD Walkman Portable MD Recorder

Hi-MD Walkman Portable MD Recorder 2-588-604-31(1) Instrukcja obsługi MZ-RH910 Portable MD Recorder MZ-RH910 Hi-MD Walkman Portable MD Recorder Obsługa strona 12 rekordera Obsługa oprogramowania strona 90 WALKMAN jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Portable MiniDisc Recorder

Portable MiniDisc Recorder 3-266-537-33(1) Portable MiniDisc Recorder MZ-NH900 Portable MiniDisc Recorder Instrukcja obsługi Obsługa rekordera strona 10 Obsługa oprogramowania strona 108 WALKMAN jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

Portable MD Recorder. Portable MD Recorder MZ-RH10 MZ-RH10. Instrukcja obsługi. Obsługa. rekordera Obsługa. oprogramowania Hi-MD Walkman

Portable MD Recorder. Portable MD Recorder MZ-RH10 MZ-RH10. Instrukcja obsługi. Obsługa. rekordera Obsługa. oprogramowania Hi-MD Walkman 2-588-602-31(1) Instrukcja obsługi MZ-RH10 Portable MD Recorder MZ-RH10 Portable MD Recorder Obsługa strona 12 rekordera Obsługa strona 94 oprogramowania Hi-MD Walkman WALKMAN jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera Ostatnie uaktualnienie: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC* 1 : Odbiorniki

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Portable MiniDisc Recorder

Portable MiniDisc Recorder 3-247-014-31(2) Portable MiniDisc Recorder Instrukcje obsługi WALKMAN jest zastrzeżonym znakiem handlowym Sony Corporation dotyczącym przenośnych urządzeń stereofonicznych. jest znakiem handlowym Sony

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Gramofon z wyjściem USB, ION Quickplay LP, konwerter płyt winylowych => MP3

Gramofon z wyjściem USB, ION Quickplay LP, konwerter płyt winylowych => MP3 INSTRUKCJA OBSŁUGI Gramofon z wyjściem USB, ION Quickplay LP, konwerter płyt winylowych => MP3 Nr produktu 311844 Strona 1 z 8 PRZENOSZENIE MUZYKI DO PAMIĘCI KOMPUTERA Po instalacji oprogramowania możliwe

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NDX200 Przewód zasilający Przewód audio RCA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja podłączania i obsługi. HDD Network Audio Component NAC-HD1E. Połączenia Słuchanie płyt CD lub stacji radiowych...

Skrócona instrukcja podłączania i obsługi. HDD Network Audio Component NAC-HD1E. Połączenia Słuchanie płyt CD lub stacji radiowych... 3-213-272-81(1) Skrócona instrukcja podłączania i obsługi Połączenia... 2 Słuchanie płyt CD lub stacji radiowych... 5 HDD Network Audio Component NAC-HD1E Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

670533 Cyfrowy dyktafon 290. Instrukcja obsługi.

670533 Cyfrowy dyktafon 290. Instrukcja obsługi. 670533 Cyfrowy dyktafon 290. Instrukcja obsługi. Wyposażenie i funkcje. Zmienna prędkość odtwarzania (V.P.S.) x0.5, x0.7, x1.0, x1.5, x2.0. Pojemność zapisu do 290 minut. 5 segregatorów- każdy dla maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB

INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB INTEKpolska Sp. J. 33-300 Nowy Sącz ul. Rokitniańczyków 17A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: intek@intekpolska.pl www: http://www.intekpolska.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F. 2007 Sony Corporation 3-093-021-22 (1)

Instrukcja obsługi NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F. 2007 Sony Corporation 3-093-021-22 (1) Instrukcja obsługi NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F 2007 Sony Corporation 3-093-021-22 (1) Informacje o instrukcjach Do odtwarzacza dołączono instrukcję Quick Start Guide, niniejszą Instrukcję

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

LP2GO. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI

LP2GO. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 312643 LP2GO Strona 1 z 5 PREWODNIK QUICKSTART Upewnij się, że pudełko zawiera następujące elementy: Przewodnik Quick Start Instrukcje bezpieczeństwa i książeczka gwarancyjna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam Instrukcja obsługi.

Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam Instrukcja obsługi. Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam. 330089 Instrukcja obsługi. Zastosowanie. System FMH 3080 umożliwia bezprzewodowy przekaz sygnału dźwięku stereo pochodzącego z urządzeń Hi-Fi, odbiornika TV lub innych

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe Sangean DT-250

Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Instrukcja obsługi Nr produktu: 343718 Instrukcja obsługi radia kieszonkowego DT-250 2 pasma AM/FM stereo, tuner PLL Przyciski 1. Wtyk słuchawek/anteny Aby polepszyć odbiór

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Mikrofon stereofoniczny STM10

Mikrofon stereofoniczny STM10 Instrukcja obsługi Mikrofon stereofoniczny STM10 Spis treści Podstawy...3 Omówienie funkcji...3 Omówienie urządzenia...3 Montaż...4 Używanie mikrofonu...5 Nagrywanie dźwięku...5 Tworzenie nagrań wideo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI MTW-756 TWIN NB PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD www.facebook.com/denverelectronics Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją niniejszego urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z całością

Bardziej szczegółowo

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji Przenośny System Nawigacji CN-GP50N Instrukcja Obsługi Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski Przed eksploatacją niniejszego produktu proszę przeczytać Informacje o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Czynności wstępne - mikrowieża

Czynności wstępne - mikrowieża QSG_pol 29/12/04 15:16 Page 73 Polski Czynności wstępne - mikrowieża Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Mamy nadzieję, że

Bardziej szczegółowo

Doładowywanie akumulatora

Doładowywanie akumulatora INSTRUKCJA OBSŁUGI Doładowywanie akumulatora Urządzenie ma wbudowaną litowo-jonową baterię wielokrotnego ładowania DC 3,7V, 330mAh. Należy ją ładować w następujący sposób: Włożyć małą wtyczkę dostarczonego

Bardziej szczegółowo

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi Witaj Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłączanie PL 2 3 Instalowanie Podstawy obsługi Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa Zasilacz stacji bazowej Kabel telefoniczny 2 akumulatory AAA (R03) Tylna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Krótkie wprowadzenie. Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) Konfiguracja. Polski. Wkładanie akumulatora

Krótkie wprowadzenie. Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) Konfiguracja. Polski. Wkładanie akumulatora Pl_JB Zen Xtra.fm Page 1 Wednesday, September 17, 2003 3:38 PM Krótkie wprowadzenie Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) 1. Przycisk zasilania 2. Przycisk przejścia wstecz 3. Przycisk głośności

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem GENERATOR KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH INT-VMG int-vmg_pl 03/12 Moduł INT-VMG umożliwia głośne odtwarzanie nagranych uprzednio komunikatów w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń. Współpracuje z centralami

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Instrukcja obsługi WALKMAN jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sony Corporation oznaczającym urządzenia stereofoniczne współpracujące ze słuchawkami.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672525 Budzik cyfrowy Braun, radio, biały Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Wersja UK/DE/JP (Angielska/Niemiecka/Japońska) Wersja US (Amerykańska) Strona 3 z 7 Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

Witamy. Pierwsze kroki. Podłączenie. Instalacja. Użytkowanie

Witamy. Pierwsze kroki. Podłączenie. Instalacja. Użytkowanie Cyfrowy telefon bezprzewodowy SE 140 Cyfrowy telefon bezprzewodowy z automatem zgłoszeniowym SE 145 Witamy Pierwsze kroki 1 2 3 Podłączenie Instalacja Użytkowanie Zawartość opakowania Słuchawka SE140/SE145

Bardziej szczegółowo

Portable MiniDisc Recorder

Portable MiniDisc Recorder 3-265-976-41(1) Portable MiniDisc Recorder Instrukcja obsługi Obsługa rekordera strona 10 Obsługa oprogramowania strona 72 WALKMAN jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Sony Corporation oznaczającym

Bardziej szczegółowo

Przenośny, nagrywający MiniDisc. Hi-MD Walkman MZ-RH1 MZ-M200 2-669-084-11 (2) Instrukcja obsługi

Przenośny, nagrywający MiniDisc. Hi-MD Walkman MZ-RH1 MZ-M200 2-669-084-11 (2) Instrukcja obsługi 2-669-084-11 (2) Instrukcja obsługi MZ-RH1 MZ-M200 Hi-MD Walkman Przenośny, nagrywający MiniDisc WALKMAN i logo WALKMAN są zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony Corporation. 2006 Sony Corporation OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0

Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0 Pierwsze kroki POLSKI CEL-SV3MA2G0 Zawartość zestawu Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku niektórych elementów należy skontaktować się

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi CD170/CD175

Skrócona instrukcja obsługi CD170/CD175 Skrócona instrukcja obsługi CD170/CD175 Zawartość opakowania Słuchawka * Stacja bazowa (CD175) Stacja bazowa (CD170) Ładowarka * Zasilacz * Przewód telefoniczny ** Instrukcja obsługi Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD

Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD CSU-36 OSTRZEŻENIE ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU I PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ I WILGOĆ. SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w trójkącie równobocznym

Bardziej szczegółowo

W przypadku braku wymienionego wyżej elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą.

W przypadku braku wymienionego wyżej elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą. SC002 Sweex 5.1 PCI Sound Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 5.1 Sound Card. Karta dźwiękowa Sweex zapewnia uzyskanie dźwięku surround. Aby zapewnić poprawne działanie produktu, należy dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Telefon DECT Panasonic KX- TG6461 Instrukcja obsługi Nr produktu: 93480 Przewodnik użytkownika Połączenia Używaj wyłącznie dołączonego zasilacza Panasonic. Mocno wciśnij wtyk. Dobrze Stacja bazowa Klik

Bardziej szczegółowo

PenFriend DL Ogólny opis

PenFriend DL Ogólny opis PenFriend DL76 1. Ogólny opis Poznaj łatwy sposób oznakowania przedmiotów w całym domu za pomocą własnego głosu. Poręczne urządzenie identyfikuje etykiety, którymi możesz oznaczyć przedmioty, takie jak:

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone Instrukcja obsługi Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę

Bardziej szczegółowo

Kamera sportowa Conrad AT18. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Elementy obsługi. 1. Ochrona przyłączeniowa (przykręcona)

Kamera sportowa Conrad AT18. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Elementy obsługi.  1. Ochrona przyłączeniowa (przykręcona) Kamera sportowa Conrad AT18 Instrukcja obsługi Nr produktu: 861800 Elementy obsługi 1. Ochrona przyłączeniowa (przykręcona) 2. Przycisk zwalniania migawki 3. Przycisk ON/OFF w celu włączenia/ wyłączenia

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Zarejestruj produkt i uzyskaj pomoc na stronie www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłącz 2 Zainstaluj 3 Korzystaj Zawartość opakowania Stacja bazowa LUB Słuchawka

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

BeoSound 4. Uzupełnienie

BeoSound 4. Uzupełnienie BeoSound 4 Uzupełnienie Organizacja menu Ten dodatek zawiera poprawki do instrukcji obsługi zestawu BeoSound 4. Dzięki nowemu oprogramowaniu Twój zestaw muzyczny oferuje nowe funkcje. Układ menu zmienił

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini DVR MD-80 Najważniejsze cechy urządzenia: Nagrywanie video i audio Zasilanie z wbudowanego akumulatora lub ze złącza USB Przetwornik o dużej rozdzielczości 2Mpix CMOS Bardzo

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Portable IC Audio Player Network Walkman

Portable IC Audio Player Network Walkman 2-584-128-31(1) Portable IC Audio Player Network Walkman Instrukcja obsługi WALKMAN jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sony Corporation oznaczającym urządzenia stereofoniczne współpracujące ze słuchawkami.

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun Multi XL

Budzik cyfrowy Braun Multi XL INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik cyfrowy Braun Multi XL Nr produktu 672512 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Instrukcje dotyczące baterii. 1. Nie używaj akumulatorów. 2. Używaj tylko baterii alkaicznych AA tego samego

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-99 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail: serwis@genway.pl

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Instalacja software. MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player

Wersja polska. Wstęp. Instalacja software. MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Black Onyx MP4 Player na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne Nr produktu 679286 Strona 1 z 8 Rozpoczęcie pracy Wskazówka Po przejściu do innego regionu gdy chcesz utworzyć nową listę stacji DAB wykonaj ponownie

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczenie elementów sterowania

Rozmieszczenie elementów sterowania Rozmieszczenie elementów sterowania 1. PRZEŁĄCZNIK TRYBU PRACY (CD/KASETA (WYŁ.)/RADIO) 2. PRZEŁĄCZNIK ZAKRESU FAL 3. ANTENA FM 4. POKRYWA ODTWARZACZA CD 5. POKRĘTŁO STROJENIA RADIA 6. PRZYCISK PODBICIA

Bardziej szczegółowo

Endoskop techniczny dnt Findoo 3.6

Endoskop techniczny dnt Findoo 3.6 Endoskop techniczny dnt Findoo 3.6 Instrukcja obsługi Numer produktu: 123313 Strona 1 z 1 Zakłócenia wywołane przez radioodbiorniki Urządzenie działa na częstotliwości często używanej przez inne urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

IC Recorder ICD-P520. Instrukcja obsługi. Czynności wstępne. Czynności podstawowe. Różne tryby nagrywania. Odtwarzanie/Kasowanie.

IC Recorder ICD-P520. Instrukcja obsługi. Czynności wstępne. Czynności podstawowe. Różne tryby nagrywania. Odtwarzanie/Kasowanie. 3-097-347-42 (1) Czynności wstępne IC Recorder Instrukcja obsługi Czynności podstawowe Różne tryby nagrywania Odtwarzanie/Kasowanie Edycja wiadomości Korzystanie z Funkcji menu Używanie dyktafonu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

ROGUE RF. Instrukcja obsługi (wersja poprawiona) Wireless Gamepad PC with headphones MT1503

ROGUE RF. Instrukcja obsługi (wersja poprawiona) Wireless Gamepad PC with headphones MT1503 ROGUE RF Wireless Gamepad PC with headphones MT1503 Instrukcja obsługi (wersja poprawiona) Dziękujemy za wybranie wspaniałego, bezprzewodowego gamepada ROGUE RF MT1503. Urządzenie jest zaawansowanym kontrolerem

Bardziej szczegółowo

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001012222 Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM Strona 1 z 8 1. Środki ostrożności - Nie rzucaj radiem DR 52 i nie narażaj go na działanie cieczy, wilgoci lub

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu Przenośny odtwarzacz DVD 1. Widok z przodu 1. Wyświetlacz LCD 2. Przycisk LCD 3. Przycisk SETUP 4. Przycisk MODE 5. Przycisk MENU 6. Przycisk PAUSE/UP 7. Przycisk F.FWD/RIGHT 8. Przycisk PLAY/SEL. 9. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010 Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD Instrukcja obsługi PY0010 PL Budowa urządzenia 1 Do góry 2 Przycisk potwierdzenia 3 Do dołu 4 Menu 5 łącznik, zmiana trybu 6 Kontrolka pracy 7 Slot HDMI 8 Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz audio z pamięcią flash. Network Walkman NW-E503/E505/E507 2-632-969-11(1) Instrukcja obsługi

Przenośny odtwarzacz audio z pamięcią flash. Network Walkman NW-E503/E505/E507 2-632-969-11(1) Instrukcja obsługi 2-632-969-11(1) NW-E503/E505/E507 Instrukcja obsługi Network Walkman Przenośny odtwarzacz audio z pamięcią flash Aby przejść do żądanego miejsca w tekście, kliknij na tytule w zakładkach pliku PDF, na

Bardziej szczegółowo