Portable MiniDisc Recorder

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Portable MiniDisc Recorder"

Transkrypt

1 (1) Portable MiniDisc Recorder Instrukcja obsługi Obsługa rekordera strona 10 Obsługa oprogramowania strona 84 WALKMAN jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Sony Corporation oznaczającym urządzenia stereofoniczne wyposażone w słuchawki. jest znakiem handlowym firmy Sony Corporation. MZ-NH Sony Corporation

2 OSTRZEŻENIE Aby nie dopuścić do pożaru lub zagrożenia porażeniem prądem, nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Nie instalować urządzenia w miejscach o ograniczonym dostępie, na przykład w szafce na książki lub gablotce. Aby nie dopuścić do pożaru, nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych urządzenia gazetami, obrusami, zasłonami itp. Nie należy również stawiać na nim zapalonych świec. Aby nie dopuścić do pożaru lub zagrożenia porażeniem prądem, nie należy umieszczać na obudowie urządzenia przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów. NIE NALEŻY PATRZEĆ BEZPOŚREDNIO PRZEZ URZĄDZENIA OPTYCZNE Informacje SPRZEDAWCA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB DODATKOWE USZKODZENIA BĄDź STRATY MATERIALNE I FINANSOWE WYNIKAJĄCE Z WAD LUB UŻYTKOWANIA PRODUKTU. Zastosowanie oznaczenia CE jest ograniczone wyłącznie do krajów, w których oznaczenie to jest wymagane prawem, w przeważającej mierze dotyczy to krajów EEA (Europejska Strefa Ekonomiczna). W niektórych krajach mogą obowiązywać specjalne przepisy dotyczące utylizacji baterii zasilającej ten produkt. Informacje na ten temat można uzyskać u władz lokalnych. UWAGA PRZY OTWARTYM URZĄDZENIU WYSTĘPUJE NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASERA NALEŻY UNIKAĆ KONTAKTU ZWIĄZKĄ LASERA UWAGA PRZY OTWARTYM URZĄDZENIU WYSTĘPUJE NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASERA KLASY 1M 2

3 Uwaga dla użytkowników Dotycząca dostarczonego oprogramowania Prawo autorskie zabrania powielania oprogramowania oraz towarzyszącej mu instrukcji zarówno w całości, jak i w części, a także wypożyczania oprogramowania bez zgody właściciela praw autorskich. Firma SONY nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody finansowe lub utratę zysków, włączając w to roszczenia osób trzecich, wynikające z użytkowania oprogramowania dostarczonego z tym rekorderem. W przypadku wystąpienia problemów z oprogramowaniem wynikających z błędów produkcyjnych, firma SONY wymieni to oprogramowanie na nowe. Firma SONY nie ponosi jednak żadnej innej odpowiedzialności. Oprogramowanie dostarczone z tym rekorderem nie może być używane z żadnym innym urządzeniem niż to, dla którego zostało przeznaczone. Należy pamiętać, że w związku z nieustającymi działaniami mającymi na celu poprawę jakości, dane techniczne oprogramowania mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Obsługa tego rekordera za pomocą oprogramowania innego niż dostarczone nie podlega gwarancji. Możliwość wyświetlania w programie różnych języków zależy od zainstalowanego systemu operacyjnego komputera. W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy sprawdzić, czy zainstalowany system operacyjny jest zgodny z językiem, który ma być wyświetlany. Nie gwarantujemy, że wszystkie języki będą w programie wyświetlane prawidłowo. Znaki utworzone przez użytkownika oraz niektóre znaki specjalne mogą nie być wyświetlane. W zależności od rodzaju tekstu i znaków tekst widoczny w programie może nie być prawidłowo wyświetlany w urządzeniu. Może to wynikać: z możliwości podłączonego urządzenia; z nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia. SonicStage oraz logo SonicStage są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Sony Corporation. MD Simple Burner, OpenMG, Magic Gate, MagicGate Memory Stick, Memory Stick, Hi-MD, Net MD, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus i ich logo są znakami handlowymi firmy Sony Corporation. Microsoft, Windows, Windows NT i Windows Media są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. IBM i PC/AT są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy International Business Machines Corporation. Macintosh jest znakiem handlowym firmy Apple Computer, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Pentium jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Intel Corporation. Wszystkie pozostałe znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe należą do odpowiednich właścicieli. Oznaczenia i zostały pominięte w tej instrukcji. CD and music-related data from Gracenote, Inc., copyright Gracenote. Gracenote CDDB Client Software, copyright Gracenote. This product and service may practice one or more of the following U.S. Patents: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593 and other patents issued or pending. Gracenote and CDDB are registered trademarks of Gracenote. The Gracenote logo and logotype, the Gracenote CDDB logo, and the Powered by Gracenote logo are trademarks of Gracenote. Program 2001, 2002, 2003, 2004 Sony Corporation Dokumentacja 2004 Sony Corporation 3

4 Spis treści Informacje o dostępnych funkcjach i dostarczonych instrukcjach...8 Obsługa rekordera Regulatory...11 Czynności wstępne...13 Nagrywanie płyty...15 Odtwarzanie płyty...19 Korzystanie z menu...21 Jak używać pozycji menu...21 Lista menu...22 Różne sposoby nagrywania...24 Przed rozpoczęciem nagrywania...24 Wyświetlanie różnych informacji...25 Nagrywanie z odbiornika TV lub z radia (Nagrywanie analogowe)...26 Wybór trybu nagrywania...27 Ręczne ustawianie poziomu głośności nagrywania...28 Dodawanie znaczników początku utworu podczas nagrywania...29 Korzystanie z funkcji grup podczas nagrywania...30 Rozpoczęcie/zatrzymanie nagrywania w synchronizacji ze źródłem dźwięku (Nagrywanie zsynchronizowane)...32 Różne sposoby odtwarzania...33 Wyświetlanie różnych informacji...33 Wybór trybu odtwarzania...34 Wyszukiwanie utworu (Wyszukiwanie)...38 Wybór jakości dźwięku (Korektor 6-zakresowy)

5 Edycja nagranych utworów...41 Przed rozpoczęciem edycji...41 Dodawanie tytułów...41 Przypisywanie utworów lub grup do nowej grupy (Ustawienie grupowe)...44 Dezaktywacja ustawienia grupowego (Rozbijanie grupy)...46 Przenoszenie nagranych utworów lub grup (Przesuwanie)...46 Kasowanie utworów i całej płyty (Usuwanie)...48 Dzielenie utworu (Dzielenie)...50 Łączenie utworów (Łączenie)...50 Formatowanie płyty (Formatowanie)...51 Pozostałe czynności...53 Zmiana wyświetlanych pozycji menu (Tryb menu)...53 Ochrona słuchu (AVLS)...53 Wyłączanie sygnału dźwiękowego...54 Zapisywanie ustawień poszczególnych płyt (Disc Memory)...54 Szybkie rozpoczęcie odtwarzania (Tryb Quick)...55 Wybór trybu płyty (Disc Mode)...56 Regulacja kontrastu okienka wyświetlacza (Regulacja kontrastu)...56 Zmiana kierunku przewijania treści wyświetlacza...57 Używanie rekordera z komputerem...58 Co można zrobić dzięki połączeniu z komputerem...58 Podłączanie rekordera do komputera...58 Przechowywanie na płycie danych, które nie są danymi audio...60 Informacje dodatkowe...62 Środki ostrożności...62 Parametry techniczne...64 Rozwiązywanie problemów i objaśnienia...66 Rozwiązywanie problemów...66 Komunikaty...75 Objaśnienia

6 Obsługa oprogramowania Do czego służy program MD Simple Burner/ SonicStage...84 Instalowanie...86 Zapewnienie wymaganego środowiska systemowego...86 Instalowanie oprogramowania na komputerze...87 Korzystanie z MD Simple Burner...88 Przed użyciem oprogramowania MD Simple Burner...88 Nagrywanie przy użyciu funkcji urządzenia MD Walkman (Tryb uproszczony)...89 Nagrywanie przy użyciu funkcji komputera (Tryb standardowy) Korzystanie z SonicStage...92 Importowanie danych audio...92 Przesyłanie danych audio z komputera do urządzenia MD Walkman...94 Przesyłanie danych audio z urządzenia MD Walkman z powrotem do komputera...96 Korzystanie z SonicStage Help...99 Odwoływanie się do SonicStage Help Pozostałe informacje Odinstalowywanie programu SonicStage/MD Simple Burner O ochronie praw autorskich Rozwiązywanie problemów Indeks

7 7

8 Informacje o dostępnych funkcjach i dostarczonych instrukcjach W tej sekcji opisano funkcje przenośnego rekordera MiniDisc oraz dostarczone z nim instrukcje. Prosimy o zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi poszczególnych zastosowań rekordera. Więcej informacji na temat Hi-MD Hi-MD jest nowym formatem płyt MiniDisc oferującym bardziej zaawansowane możliwości niż standardowy format MD. Ulotka Co można zrobić przy użyciu urządzenia Hi-MD Walkman W tej ulotce opisano najważniejsze właściwości urządzenia Hi-MD Walkman oraz różnice w stosunku do standardowego urządzenia MD Walkman. Korzystanie z rekordera Urządzenie umożliwia nagrywanie z odtwarzacza CD, a następnie słuchanie wykonanych nagrań. Obsługa rekordera (strony od 10 do 83) W tej sekcji opisano wszystkie funkcje rekordera. Zawiera ona również szczegółowe informacje na temat problemów, które można napotkać podczas użytkowania rekordera, sposobów ich rozwiązywania, a także informacje na temat postępowania w przypadku pojawienia się komunikatu na wyświetlaczu. 8, Po napotkaniu jakiegokolwiek problemu lub w razie potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień Należy skorzystać z sekcji Rozwiązywanie problemów i objaśnienia (strona 66).

9 Korzystanie z rekordera podłączonego do komputera Dostarczone oprogramowanie SonicStage umożliwia przesyłanie danych audio między rekorderem a komputerem. Dostarczone oprogramowanie MD Simple Burner umożliwia nagrywanie danych audio na rekorderze. Płyty audio CD Internet Pliki muzyczne Obsługa oprogramowania (strony od 84 do 107) W tej sekcji opisano instalację i podstawowe czynności obsługi dostarczonego oprogramowania SonicStage/MD Simple Burner. SonicStage Pomoc Jest to pomoc elektroniczna, którą można wyświetlić na ekranie komputera. Pomoc elektroniczna zawiera szczegółowy opis obsługi oraz informacje na temat oprogramowania SonicStage. Z pomocy elektronicznej można również korzystać po napotkaniu jakichkolwiek problemów podczas korzystania z programu SonicStage. Uwagi dotyczące sekcji Obsługa oprogramowania W sekcji Obsługa oprogramowania oznaczenie Net MD dotyczy rekordera z włożoną płytą standardową, natomiast oznaczenie Hi-MD dotyczy rekordera z włożoną płytą Hi-MD lub płytą standardową w trybie Hi-MD. Elementy wyświetlane na ilustracjach zamieszczonych w tej sekcji mogą różnić się od rzeczywistych elementów wyświetlanych przez oprogramowanie. Opisy zawarte w tej sekcji zakładają znajomość podstawowych czynności obsługi systemu Windows. Szczegółowe informacje na temat korzystania z komputera i systemu operacyjnego można znaleźć w odpowiednich instrukcjach. Opisy w tej sekcji traktują w sposób ogólny o produktach Hi-MD/Net MD. Z tego powodu niektóre opisy (i niektóre ilustracje) mogą nie mieć zastosowania dla tego produktu Hi-MD/Net MD. Należy także skorzystać z instrukcji obsługi tego produktu Hi-MD/Net MD. 9

10 Sprawdzanie dostarczonych akcesoriów Słuchawki (1) Przewód USB (1) Małe filtry zaciskowe zasilacza sieciowego (2) Filtry zaciskowe należy przymocować w przypadku korzystania z opcjonalnego zasilacza sieciowego (patrz strona 65). Duży filtr zaciskowy do opcjonalnego przewodu liniowego (1) Korzystanie z filtrów zaciskowych opisano szczegółowo w instrukcji Korzystanie z dostarczonego dużego filtru zaciskowego, dołączonej do tego urządzenia. Płyta CD-ROM (SonicStage/MD Simple Burner) (1)* *Nie należy odtwarzać płyty CD-ROM za pomocą odtwarzacza płyt audio CD. Uwaga Używając tego urządzenia należy przestrzegać poniższych zaleceń, aby uniknąć wypaczenia obudowy i nieprawidłowego działania. Uważaj, aby nie siadać, gdy urządzenie znajduje się w tylnej kieszeni spodni. 10

11 Regulatory Rekorder A Przycisk x (stop) CANCEL B Przełącznik OPEN C Okienko wyświetlacza D Przycisk T MARK/REC (+N) E Przycisk NAVI/ MENU Naciśnij lekko, aby przejść do trybu ustawień NAVI (nawigacji) (strona 34). Przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy, aby przejść do trybu ustawień MENU (strona 21). F Przycisk GROUP G Gniazdo DC IN 3V W przypadku korzystania z opcjonalnego zasilacza sieciowego należy podłączyć go do tego gniazda. H Przycisk X (pauza) I Pokrętło jog J 5-funkcyjny przycisk sterujący Obsługa Naciśnij NENT 1) Naciśnij w kierunku. Naciśnij w kierunku > Naciśnij w kierunku VOL + 1) lub VOL Funkcja odtwarzanie, wprowadzanie znajdowanie początku poprzedniego utworu, przewijanie do tyłu znajdowanie początku następnego utworu, przewijanie do przodu głośność 1) Obok przycisków NENT i VOL + znajdują się wypukłe punkty. ciąg dalszy Obsługa rekordera 11

12 K Gniazdo podłączania przewodu USB L Gniazdo LINE IN (OPT) M Kieszeń na baterie (pod spodem) N Przełącznik HOLD Przesuń przełącznik w kierunku wskazywanym przez strzałkę, aby wyłączyć przyciski rekordera. Używaj tej funkcji, aby zapobiec przypadkowemu naciśnięciu przycisków podczas przenoszenia rekordera. O Gniazdo i (słuchawki) Okienko wyświetlacza rekordera A Znakowy wyświetlacz informacyjny Wyświetla nazwy płyt i utworów, datę, komunikaty o błędach, numery utworów itp. B Wskaźnik SYNC (nagrywanie zsynchronizowane) C Wskaźnik Hi-MD/MD Wskaźnik Hi-MD świeci, gdy trybem pracy rekordera jest Hi-MD, natomiast wskaźnik MD świeci, gdy trybem pracy jest MD. D Wskaźnik REC Pokazuje się podczas nagrywania lub transferu plików z komputera. Jeżeli miga, rekorder znajduje się w trybie gotowości do nagrywania. E Wskaźnik akumulatora Pokazuje przybliżony stan naładowania akumulatora. Jeśli akumulator jest słaby, wskaźnik staje się pusty i zaczyna migać F Wskaźnik płyty Pokazuje, że płyta obraca się w celu nagrywania lub odtwarzania. G Wskaźnik trybu utworu (PCM, Hi-SP, Hi-LP, SP, LP2, LP4, MONO). H Wskaźniki podrzędnego trybu odtwarzania/odtwarzania wielokrotnego Pokazują wybrany podrzędny tryb odtwarzania (odtwarzanie pojedynczego utworu, odtwarzanie w kolejności losowej itp.) lub tryb odtwarzania wielokrotnego. I Wskaźniki głównego trybu odtwarzania Pokazują wybrany główny tryb odtwarzania (odtwarzanie grupowe, odtwarzanie zakładek itp.).

13 Czynności wstępne 1 Włóż baterię alkaliczną. 1 Przesuń suwak OPEN, aby otworzyć pokrywę kieszeni na baterie. 2 Włóż baterię alkaliczną rozmiaru AA (najpierw biegun ujemny). 3 Zamknij pokrywę. e E 2 Wykonaj połączenia i odblokuj przyciski. 1 Podłącz słuchawki do gniazda i. 2 Przesuń przełącznik HOLD na rekorderze w kierunku przeciwnym do wskazywanego przez strzałkę (.), aby odblokować przyciski. HOLD Do gniazda i Wsuń do oporu Kiedy wymienić baterię Stan naładowania akumulatora (baterii) można sprawdzić w okienku wyświetlacza rekordera. m m Spadek mocy akumulatora Słaby akumulator Akumulator jest wyczerpany. Na wyświetlaczu miga LOW BATTERY, zbliża się koniec zasilania. Wskaźnik baterii wyświetla przybliżony poziom naładowania baterii. W zależności od warunków lub środowiska działania poziom naładowania może być większy lub mniejszy niż wskazywany. 13

14 Czas pracy baterii 1) Tryb Hi-MD (W przypadku użycia płyty Hi-MD o pojemności 1 GB) (Jednostka: godziny w przybliżeniu)(jeita 2) ) Tryb Linear Hi-SP Hi-LP PCM Nagrywanie ciągłe Odtwarzanie ciągłe 2,5 3,5 4,5 11,0 18,5 21,5 1) W przypadku korzystania z nowej baterii alkalicznej Sony LR6 (rozmiar AA) (wyprodukowanej w Japonii). 2) Wartość zmierzona według standardu JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). Tryb Hi-MD (W przypadku użycia 60/74/80-minutowej płyty standardowej) (Jednostka: godziny w przybliżeniu)(jeita) Tryb Linear Hi-SP Hi-LP PCM Nagrywanie ciągłe Odtwarzanie ciągłe 5,0 8,0 9,5 9,5 17,0 20,0 Uwagi Przed wymianą baterii należy zatrzymać rekorder. Podczas nagrywania lub edycji zaleca się korzystanie z zasilania sieciowego w warunkach domowych (za pośrednictwem opcjonalnego zasilacza sieciowego). W przypadku korzystania z zasilania bateryjnego należy upewnić się, że używana jest nowa bateria alkaliczna. W przypadku korzystania z płyty Hi-MD o pojemności 1 GB czas nagrywania ciągłego może ulec skróceniu, jeśli wykonywane są wielkokrotne, krótkie nagrania. Tryb MD (Jednostka: godziny w przybliżeniu)(jeita) Tryb Nagrywanie ciągłe Odtwarzanie ciągłe SP Stereo LP2 Stereo LP4 Stereo 7,5 9,5 11,0 20,5 24,0 26,0 14

15 Nagrywanie płyty W tej sekcji opisano podstawowe czynności umożliwiające wykonywanie cyfrowych nagrań przy użyciu przewodu optycznego podłączonego do odtwarzacza CD, cyfrowego odbiornika TV lub innego urządzenia cyfrowego. Należy się upewnić, że używany jest przewód optyczny. 1 Podłącz przewód optyczny do rekordera i do urządzenia zewnętrznego. (Wsuń do oporu wtyki przewodów do odpowiednich gniazd, aby były pewnie podłączone.) Do gniazda wyjścia cyfrowego (optycznego) Odtwarzacz CD, odtwarzacz MD, odtwarzacz DVD itp. Wtyk optyczny Wtyk optyczny mini Przewód optyczny* Do gniazda LINE IN (OPT) Patrz Akcesoria opcjonalne (strona 65). Uwaga Przed rozpoczęciem nagrywania należy odłączyć przewód USB. ciąg dalszy 15

16 2 Włóż płytę do nagrywania. 1 Przesuń suwak OPEN, aby otworzyć pokrywę. 2 Włóż płytę w taki sposób, aby etykieta była skierowana do przodu i naciśnij pokrywę, aby ją zamknąć. Sprawdź, czy zabezpieczenie przed nagrywaniem jest zamknięte. 3 Potwierdź tryb pracy. Ten rekorder może pracować w jednym z dwóch trybów: Hi-MD i MD. Tryb pracy jest określany automatycznie przy każdorazowym włożeniu płyty. Po włożeniu płyty należy sprawdzić tryb pracy w okienku wyświetlacza rekordera. Wskaźnik Hi-MD pojawia się, gdy trybem pracy jest Hi-MD, natomiast wskaźnik MD pojawia się, gdy trybem pracy jest MD. W przypadku korzystania z płyty Hi-MD ustawionym trybem pracy zawsze będzie Hi-MD. W przypadku korzystania z płyty standardowej (60/74/80 minut) tryb pracy można ustawić w następujący sposób. Stan płyty Czysta płyta Płyta zawiera materiał nagrany w trybie Hi-MD Płyta zawiera materiał nagrany w trybie MD Tryb pracy Tryb jest ustawiony zgodnie z wartością parametru Disc Mode w menu. 1) Parametr Disc Mode jest fabrycznie ustawiony na Hi-MD. Aby używać płyty w innym urządzeniu, które nie obsługuje trybu Hi-MD, należy dla parametru Disc Mode wybrać wartość MD, co pozwoli używać płyty w trybie MD. Hi-MD MD 16 1) Informacje na temat ustawienia Disc Mode można uzyskać w sekcji Wybór trybu płyty (Disc Mode) (strona 56).

17 4 Nagraj płytę. 1 Wybierz i wstrzymaj odtwarzanie (pauza) na urządzeniu, z którego ma się odbywać nagrywanie. PAUSE 2 Upewnij się, że wskaźnik płyty w okienku wyświetlacza rekordera przestał się obracać. Upewnij się, że wskaźnik płyty przestał się obracać. Podłączone urządzenie 3 Gdy rekorder znajduje się w trybie zatrzymania, naciśnij i przytrzymaj przycisk T MARK/REC, a następnie naciśnij przycisk NENT na rekorderze. Pojawi się wskaźnik REC i rozpocznie się nagrywanie. T MARK/REC 4 Włącz odtwarzanie utworu, który ma być nagrywany. Po włożeniu wcześniej nagranej płyty nagrywanie rozpocznie się od miejsca po istniejącej zawartości. Znaczniki początku utworu są dodawane automatycznie w tych samych miejscach, co w podawanych przez źródło dźwięku, a zawartość jest nagrywana razem jako grupa. PAUSE NENT Podłączone urządzenie Do Naciskając przycisk Zatrzymać Naciśnij x. Pauza Naciśnij X 1). Naciśnij X ponownie, aby wznowić nagrywanie. Wyjąć płytę Naciśnij x i otwórz pokrywę. (Pokrywy nie można otworzyć, gdy na wyświetlaczu miga wskaźnik SYSTEM FILE WRITING.) 1) W chwili ponownego naciśnięcia X i wznowienia nagrywania podczas pauzy dodany zostanie znak początku utworu i pozostała część utworu będzie traktowana jako nowy utwór. 17

18 18 Jeżeli nagrywanie nie rozpoczyna się Upewnij się, że rekorder nie jest zablokowany (strony 12, 13). Upewnij się, że płyta nie jest zabezpieczona przed nagrywaniem (strony 16, 63). Nie można dokonywać nagrań na fabrycznie nagranych płytach. Uwagi W przypadku nagrywania na płycie Hi-MD o pojemności 1 GB należy użyć nowej baterii alkalicznej (wskaźnik baterii będzie pokazywał ) lub podłączyć do rekordera opcjonalny zasilacz sieciowy. Podczas próby rozpoczęcia nagrywania na płycie Hi-MD o pojemności 1 GB może pojawić się komunikat NotENOUGH POWER TO REC, a nagrywanie nie zostanie zrealizowane, nawet jeśli wskaźnik poziomu naładowania akumulatora wskazuje wystarczający poziom naładowania, gdy rekorder jest zatrzymany lub w trybie odtwarzania. Dzieje się tak, ponieważ rekorder jest wyposażony w mechanizm, który uniemożliwia nagrywanie, gdy poziom naładowania akumulatora zostaje przezeń oceniony jako niewystarczający z powodu dużego zużycia energii przy nagrywaniu na płycie Hi-MD opojemności 1 GB. Przed przystąpieniem do nagrywania z użyciem opcjonalnego zasilacza sieciowego, należy zawsze wkładać nową baterię alkaliczną do rekordera w celu zapewnienia pozytywnego zakończenia operacji nagrywania. Podczas nagrywania rekorder należy umieścić w stabilnym, pozbawionym drgań miejscu. Jeśli nagrywanie zostanie rozpoczęte w chwili, gdy wskaźnik płyty wciąż obraca się na wyświetlaczu, pierwszych kilka sekund materiału może nie zostać nagranych. Przed rozpoczęciem nagrywania należy upewnić się, że wskaźnik przestał się obracać. W trakcie działania rekordera nie należy wymieniać baterii, nawet jeśli urządzenie jest podłączone do zasilacza sieciowego (nie znajduje się w zestawie). Rekorder może się zatrzymać. Nie należy przesuwać ani potrząsać rekordera czy wyłączać źródła zasilania, kiedy wskaźnik DATA SAVE lub SYSTEM FILE WRITING miga na wyświetlaczu. W przeciwnym wypadku dane nagrywane do tej chwili mogą nie zostać zapisane na płycie lub może dojść do ich uszkodzenia. Nie można wykonać nagrania, gdy na płycie nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca. Jeżeli zasilanie jest przerwane (np. w momencie wyjęcia baterii, lub jej wyczerpania, lub odłączenia zasilacza) podczas nagrywania, edycji lub w momencie, gdy na wyświetlaczu pojawia się DATA SAVE lub SYSTEM FILE WRITING, otworzenie kieszeni możliwe jest dopiero po ponownym podłączeniu zasilania. Podczas nagrywania z przenośnego odtwarzacza CD należy zwrócić uwagę na poniższe zagadnienia: Niektóre przenośne odtwarzacze CD nie dają sygnału na wyjście cyfrowe, gdy odłączony jest zasilacz sieciowy. W takim wypadku należy podłączyć zasilacz sieciowy do przenośnego odtwarzacza CD i jako źródło zasilania zastosować prąd przemienny. W przypadku niektórych przenośnych odtwarzaczy CD nie można uzyskać sygnału na wyjściu optycznym, gdy używana jest funkcja ochrony przed przeskokami (np. ESP* lub G-PROTECTION). W takim wypadku należy wyłączyć funkcję ochrony przed przeskokami. Electronic Shock Protection (Elektroniczne Zabezpieczenie Przeciwwstrząsowe) z Rekorder jest fabrycznie ustawiony na tworzenie nowej grupy przy każdorazowym wykonywaniu nagrania. Jeśli grupa nie ma być tworzona, należy dla parametru :REC wybrać wartość :REC Off (strona 31). Aby rozpocząć nagrywanie od określonego miejsca na płycie, należy wstrzymać działanie rekordera w wybranym miejscu, a następnie rozpocząć nagrywanie. Podczas nagrywania można monitorować dźwięk. W tym celu należy podłączyć słuchawki do gniazda i i wyregulować głośność, naciskając 5-funkcyjny przycisk sterujący na rekorderze w kierunku VOL + lub. Nie wpływa to na poziom głośności nagrania.

19 Odtwarzanie płyty 1 Włóż nagraną płytę. 1 Przesuń suwak OPEN, aby otworzyć pokrywę. 2 Włóż płytę w taki sposób, aby etykieta była skierowana do przodu i naciśnij pokrywę, aby ją zamknąć. 2 Rozpocznij odtwarzanie płyty. 1 Naciśnij 5-funkcyjny przycisk sterujący (NENT) na rekorderze. Podczas obsługi regulatorów, w słuchawkach emitowany jest krótki sygnał dźwiękowy. 2 Naciśnij 5-funkcyjny przycisk sterujący na rekorderze w kierunku VOL + lub, aby wyregulować głośność. Poziom głośności pojawi się na wyświetlaczu. 5-funkcyjny przycisk sterujący (NENT,., >, VOL +, ) Pokrętło jog x Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij x. Podczas obsługi regulatorów, w słuchawkach emitowany jest długi sygnał dźwiękowy. Odtwarzanie rozpocznie się od miejsca ostatniego zatrzymania odtwarzania. Zatrzymany rekorder zostanie automatycznie wyłączony po upływie około 10 sekund (w przypadku korzystania z baterii) lub 3 minut. X GROUP 19

20 Do Obsługa na rekorderze Zatrzymać Naciśnij x. Pauza Naciśnij X. Naciśnij ponownie X, aby wznowić odtwarzanie. Wybrać utwór bezpośrednio, korzystając z numeru lub nazwy utworu Odnaleźć początek aktualnie odtwarzanego utworu Odnaleźć początek następnego utworu Przejść do tyłu lub do przodu podczas odtwarzania Odnaleźć miejsce w utworze, obserwując czas odtwarzania (wyszukiwanie według czasu) Odnaleźć określony utwór, obserwując numery utworów (wyszukiwanie według indeksu) Przejść do następnej lub poprzedniej grupy podczas odtwarzania utworu z grupy 1) Rozpocząć od pierwszego utworu na płycie Obróć pokrętło jog, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij NENT, aby wprowadzić wybór. Naciśnij 5-funkcyjny przycisk sterujący w kierunku.. Naciśnij kilkakrotnie 5-funkcyjny przycisk sterujący w kierunku., aż znajdziesz początek żądanego utworu. Naciśnij 5-funkcyjny przycisk sterujący w kierunku >. Naciśnij i przytrzymaj 5-funkcyjny przycisk sterujący w kierunku. lub >. Gdy rekorder znajduje się w trybie pauzy, naciśnij i przytrzymaj 5-funkcyjny przycisk sterujący w kierunku. lub >. Gdy rekorder znajduje się w trybie zatrzymania, naciśnij i przytrzymaj 5-funkcyjny przycisk sterujący w kierunku. lub >. Naciśnij przycisk GROUP, a następnie naciśnij 5-funkcyjny przycisk sterujący w kierunku. lub >. W momencie gdy rekorder jest w trybie zatrzymania, naciśnij NENT na 2 sekundy lub dłużej. Wyjąć płytę Naciśnij x i otwórz pokrywę. 2) 1) Podczas odtwarzania płyty, która nie zawiera ustawień grupowych powoduje przejście na początek co 10-go utworu. 2) Po otwarciu pokrywy odtwarzanie rozpocznie się od początku pierwszego utworu. 20 Jeżeli nie można rozpocząć odtwarzania Upewnij się, że rekorder nie jest zablokowany (strony 12, 13). Uwaga Dźwięk może przeskakiwać podczas odtwarzania, jeśli: rekorder jest poddawany ciągłym silnym wstrząsom; odtwarzana jest zabrudzona lub porysowana płyta. Podczas używania płyty w trybie Hi-MD może zdarzyć się, że dźwięk zaniknie maksymalnie na 12 sekund.

21 Korzystanie z menu Jak używać pozycji menu Rekorder oferuje wiele menu zawierających przydatne funkcje nagrywania, odtwarzania, edycji itp. Aby określić ustawienia dla pozycji menu, należy wykonać poniższą procedurę. Jeśli obsługa menu odbywa się po raz pierwszy od zakupu rekordera, na wyświetlaczu miga Menu Mode. Przed przystąpieniem do obsługi menu, dla opcji Menu Mode można wybrać ustawienie Simple (pojawiają się tylko najczęściej używane pozycje menu) lub Advanced (pojawiają się wszystkie pozycje menu). Informacje na temat ustawiania trybu menu można znaleźć w sekcji Zmiana wyświetlanych pozycji menu (Tryb menu) (strona 53). 5-funkcyjny przycisk sterujący (NENT) Pokrętło jog x NAVI/MENU 1 Naciśnij i przytrzymaj NAVI/MENU przez co najmniej 2 sekundy, aby wejść do menu. 2 Obróć pokrętło jog, aby wybrać pozycję. 3 Naciśnij 5-funkcyjny przycisk sterujący (NENT), aby wprowadzić wybór. 4 Powtórz czynności 2 i 3. Ustawienie zostanie wprowadzone po naciśnięciu 5-funkcyjnego przycisku sterującego (NENT). Aby wrócić do poprzedniego ustawienia Naciśnij x. Aby anulować czynność podczas ustawiania Naciśnij x przez co najmniej 2 sekundy. 21

22 Lista menu W poniższej tabeli przedstawiono pozycje menu, które można wybrać. Zmiany ustawień pozycji menu można dokonać tylko za pomocą rekordera. Pozycje wymienione w kolumnie Menu 1 są to pozycje, które można wybrać po wejściu do menu, natomiast pozycje wymienione w kolumnie Menu 2 są to pozycje dostępne po wybraniu pozycji w Menu 1. Wszystkie pozycje menu można wyświetlić wyłącznie po wybraniu dla opcji Menu Mode ustawienia Advanced. Pozycje menu oznaczone gwiazdką (*) nie są wyświetlane, gdy dla opcji Menu Mode zostało wybrane ustawienie Simple. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w sekcji Zmiana wyświetlanych pozycji menu (Tryb menu) (strona 53). Uwaga W zależności od warunków działania i ustawień płyty mogą być wyświetlane różne wskaźniki. Menu 1 Menu 2 Funkcja Strona Edit Title* Dodawanie nazwy utworu, nazwy wykonawcy, nazwy albumu, nazwy grupy lub nazwy płyty. strona 41 : Set* Przypisuje nagrane utwory lub grupy do strona 44 nowej grupy. : Release* Dezaktywuje ustawienia grupowe. strona 46 Move* Zmienia kolejność utworów lub grup. strona 46 Erase Kasuje utwory, grupy lub całą zawartość strona 48 płyty. Format* Formatuje płytę i przywraca ją do stanu, w jakim była w chwili zakupu (tylko w trybie Hi-MD). strona 51 Display Lap Time RecRemain Wyświetla w okienku wyświetlacza różne informacje, takie jak stan rekordera itp. (podczas nagrywania, po zatrzymaniu)/ 1 Remain (podczas odtwarzania) AllRemain Title1/Title2 Sound* Codec/ TrackMode* strona 25, strona 33 22

23 Menu 1 Menu 2 Funkcja Strona SubPMode Normal Wybiera typ odtwarzania, taki jak strona 37 1 Track Shuffle A-BRepeat* odtwarzanie pojedynczego utworu lub odtwarzanie w kolejności losowej. Sound Normal Zmienia ustawienia trybu korektora dźwięku. strona 39 Sound EQ Useful* Search* Wyszukuje utwory według nazwy utworu, nazwy grupy, nazwy wykonawcy lub nazwy albumu. strona 38 REC Set REC Mode Wybiera tryb nagrywania (PCM, Hi-SP lub Hi-LP w przypadku trybu Hi-MD/SP, LP2, LP4 lub monofoniczny w przypadku trybu MD). RECVolume* Time Mark* :REC* SYNC REC* Ręczna regulacja poziomu głośności nagrywania. Automatycznie dodaje znaczniki początku utworu w określonych odstępach czasu. Ustawia rekorder, aby tworzył nową grupę przy każdej czynności nagrywania (Nagrywanie grupowe). Upraszcza czynności wykonywane podczas nagrywania cyfrowego (Nagrywanie zsynchronizowane). strona 27 strona 28 strona 29 strona 30 strona 32 Option Menu Mode Zmienia wyświetlane pozycje menu. strona 53 AVLS* Ustawia ograniczenie maksymalnej strona 53 głośności w celu ochrony słuchu. Beep* Włącza lub wyłącza sygnał dźwiękowy. strona 54 Disc Mem* Zapisuje ustawienia rekordera (Disc strona 54 Memory). QuickMode* Ustawia rekorder na szybkie rozpoczęcie strona 55 odtwarzania. Disc Mode Wybór trybu MD lub trybu Hi-MD po strona 56 włożeniu czystej płyty. Contrast* Reguluje kontrast okienka wyświetlacza na strona 56 rekorderze. Jog Dial* Zmienia kierunek przewijania treści wyświetlacza podczas obracania pokrętła jog. strona 57 23

Hi-MD Walkman Portable MD Recorder

Hi-MD Walkman Portable MD Recorder 2-588-604-31(1) Instrukcja obsługi MZ-RH910 Portable MD Recorder MZ-RH910 Hi-MD Walkman Portable MD Recorder Obsługa strona 12 rekordera Obsługa oprogramowania strona 90 WALKMAN jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Gramofon z wyjściem USB, ION Quickplay LP, konwerter płyt winylowych => MP3

Gramofon z wyjściem USB, ION Quickplay LP, konwerter płyt winylowych => MP3 INSTRUKCJA OBSŁUGI Gramofon z wyjściem USB, ION Quickplay LP, konwerter płyt winylowych => MP3 Nr produktu 311844 Strona 1 z 8 PRZENOSZENIE MUZYKI DO PAMIĘCI KOMPUTERA Po instalacji oprogramowania możliwe

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NDX200 Przewód zasilający Przewód audio RCA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F. 2007 Sony Corporation 3-093-021-22 (1)

Instrukcja obsługi NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F. 2007 Sony Corporation 3-093-021-22 (1) Instrukcja obsługi NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F 2007 Sony Corporation 3-093-021-22 (1) Informacje o instrukcjach Do odtwarzacza dołączono instrukcję Quick Start Guide, niniejszą Instrukcję

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB

INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB INTEKpolska Sp. J. 33-300 Nowy Sącz ul. Rokitniańczyków 17A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: intek@intekpolska.pl www: http://www.intekpolska.pl

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

670533 Cyfrowy dyktafon 290. Instrukcja obsługi.

670533 Cyfrowy dyktafon 290. Instrukcja obsługi. 670533 Cyfrowy dyktafon 290. Instrukcja obsługi. Wyposażenie i funkcje. Zmienna prędkość odtwarzania (V.P.S.) x0.5, x0.7, x1.0, x1.5, x2.0. Pojemność zapisu do 290 minut. 5 segregatorów- każdy dla maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Portable MiniDisc Recorder

Portable MiniDisc Recorder 3-265-976-41(1) Portable MiniDisc Recorder Instrukcja obsługi Obsługa rekordera strona 10 Obsługa oprogramowania strona 72 WALKMAN jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Sony Corporation oznaczającym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

Mikrofon stereofoniczny STM10

Mikrofon stereofoniczny STM10 Instrukcja obsługi Mikrofon stereofoniczny STM10 Spis treści Podstawy...3 Omówienie funkcji...3 Omówienie urządzenia...3 Montaż...4 Używanie mikrofonu...5 Nagrywanie dźwięku...5 Tworzenie nagrań wideo

Bardziej szczegółowo

Krótkie wprowadzenie. Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) Konfiguracja. Polski. Wkładanie akumulatora

Krótkie wprowadzenie. Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) Konfiguracja. Polski. Wkładanie akumulatora Pl_JB Zen Xtra.fm Page 1 Wednesday, September 17, 2003 3:38 PM Krótkie wprowadzenie Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) 1. Przycisk zasilania 2. Przycisk przejścia wstecz 3. Przycisk głośności

Bardziej szczegółowo

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Instrukcja obsługi WALKMAN jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sony Corporation oznaczającym urządzenia stereofoniczne współpracujące ze słuchawkami.

Bardziej szczegółowo

Przenośny, nagrywający MiniDisc. Hi-MD Walkman MZ-RH1 MZ-M200 2-669-084-11 (2) Instrukcja obsługi

Przenośny, nagrywający MiniDisc. Hi-MD Walkman MZ-RH1 MZ-M200 2-669-084-11 (2) Instrukcja obsługi 2-669-084-11 (2) Instrukcja obsługi MZ-RH1 MZ-M200 Hi-MD Walkman Przenośny, nagrywający MiniDisc WALKMAN i logo WALKMAN są zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony Corporation. 2006 Sony Corporation OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD

Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD CSU-36 OSTRZEŻENIE ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU I PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ I WILGOĆ. SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w trójkącie równobocznym

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

IC Recorder ICD-P520. Instrukcja obsługi. Czynności wstępne. Czynności podstawowe. Różne tryby nagrywania. Odtwarzanie/Kasowanie.

IC Recorder ICD-P520. Instrukcja obsługi. Czynności wstępne. Czynności podstawowe. Różne tryby nagrywania. Odtwarzanie/Kasowanie. 3-097-347-42 (1) Czynności wstępne IC Recorder Instrukcja obsługi Czynności podstawowe Różne tryby nagrywania Odtwarzanie/Kasowanie Edycja wiadomości Korzystanie z Funkcji menu Używanie dyktafonu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczenie elementów sterowania

Rozmieszczenie elementów sterowania Rozmieszczenie elementów sterowania 1. PRZEŁĄCZNIK TRYBU PRACY (CD/KASETA (WYŁ.)/RADIO) 2. PRZEŁĄCZNIK ZAKRESU FAL 3. ANTENA FM 4. POKRYWA ODTWARZACZA CD 5. POKRĘTŁO STROJENIA RADIA 6. PRZYCISK PODBICIA

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz audio z pamięcią flash. Network Walkman NW-E503/E505/E507 2-632-969-11(1) Instrukcja obsługi

Przenośny odtwarzacz audio z pamięcią flash. Network Walkman NW-E503/E505/E507 2-632-969-11(1) Instrukcja obsługi 2-632-969-11(1) NW-E503/E505/E507 Instrukcja obsługi Network Walkman Przenośny odtwarzacz audio z pamięcią flash Aby przejść do żądanego miejsca w tekście, kliknij na tytule w zakładkach pliku PDF, na

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

TG6411_6421PD(pd-pd)_QG.fm Page 1 Tuesday, February 24, 2009 7:35 PM. Model KX-TG6411PD/KX-TG6412PD KX-TG6421PD Skrócona instrukcja obsługi

TG6411_6421PD(pd-pd)_QG.fm Page 1 Tuesday, February 24, 2009 7:35 PM. Model KX-TG6411PD/KX-TG6412PD KX-TG6421PD Skrócona instrukcja obsługi TG6411_6421PD(pd-pd)_QG.fm Page 1 Tuesday, February 24, 2009 7:35 PM Model KX-TG6411PD/KX-TG6412PD KX-TG6421PD Skrócona instrukcja obsługi Podłączenia Baza Kliknięcie Używaj wyłącznie dołączonego przewodu

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini DVR MD-80 Najważniejsze cechy urządzenia: Nagrywanie video i audio Zasilanie z wbudowanego akumulatora lub ze złącza USB Przetwornik o dużej rozdzielczości 2Mpix CMOS Bardzo

Bardziej szczegółowo

ROGUE RF. Instrukcja obsługi (wersja poprawiona) Wireless Gamepad PC with headphones MT1503

ROGUE RF. Instrukcja obsługi (wersja poprawiona) Wireless Gamepad PC with headphones MT1503 ROGUE RF Wireless Gamepad PC with headphones MT1503 Instrukcja obsługi (wersja poprawiona) Dziękujemy za wybranie wspaniałego, bezprzewodowego gamepada ROGUE RF MT1503. Urządzenie jest zaawansowanym kontrolerem

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz audio z pamięcią flash. Network Walkman NW-E103/E105/E107 2-595-911-12(1) Instrukcja obsługi

Przenośny odtwarzacz audio z pamięcią flash. Network Walkman NW-E103/E105/E107 2-595-911-12(1) Instrukcja obsługi 2-595-911-12(1) NW-E103/E105/E107 Instrukcja obsługi Network Walkman Przenośny odtwarzacz audio z pamięcią flash Aby przejść do żądanego miejsca w tekście, kliknij na tytule w zakładkach pliku PDF, na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU 13-100 Nidzica ul. Olsztyńska 24 Elom 7204 Wersja dla KONSMETALU - Zasady systemu - ichy alarm Informacje podstawowe W oparciu o standardowy zamek elektroniczny awi 7202 została opracowana specjalna wersja

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

Matrix mini-i 2 kanałowy 24 bit / 192 khz procesor audio

Matrix mini-i 2 kanałowy 24 bit / 192 khz procesor audio Matrix mini-i 2 kanałowy 24 bit / 192 khz procesor audio Dziękujemy za zakup cyfrowego procesora audio firmy MATRIX. Ta instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące audio procesora. Prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com DIGITAL MUSIC PLAYER MP3&WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM www.mpmaneurope.com Dziękujemy za wybór naszego odtwarzacza MP3! Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia

Bardziej szczegółowo

Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth. Skrócona instrukcja

Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth. Skrócona instrukcja Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth Skrócona instrukcja Skrócona instrukcja 1. Upewnij się, że wszystkie wymienione w tabelce obok pozycje znajdują się w zestawie. 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM

Bardziej szczegółowo

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu

2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony. Przycisk zasilania / trybu 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator 4. Kabel USB wideo 2. Przyssawka montażowa 5. Akumulator 3. Ładowarka samochodowa 6. Podręcznik skrócony 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 7 Obiektyw Głośnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Urządzenie Sound-Shuffle należy

Bardziej szczegółowo

SENSUS Web edition. Infotainment guide WITAMY W SYSTEMIE SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide WITAMY W SYSTEMIE SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition WITAMY W SYSTEMIE SENSUS INFOTAINMENT Celem tego suplementu jest przedstawienie krótkiego przeglądu najczęściej używanych funkcji systemu Sensus Infotainment i umożliwienie

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

JABRA solemate mini. Instrukcja obsługi. jabra.com/solemate

JABRA solemate mini. Instrukcja obsługi. jabra.com/solemate JABRA solemate mini Instrukcja obsługi jabra.com/solemate 2013 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Karty zewnętrzne Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Ford SYNC z AppLink UZUPEŁNIENIE

Ford SYNC z AppLink UZUPEŁNIENIE UZUPEŁNIENIE Zanim zaczniesz korzystać z systemu Ford SYNC z AppLink Parowanie smartfonu z samochodem Aby móc skorzystać z systemu, należy w pierwszej kolejności sparować telefon z pojazdem. Czynności,

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA! Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych zasad, zwiększa ryzyko

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 icdmix 2 Przewód zasilający Przewód RCA Instrukcja obsługi Gwarancja

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny

Cyfrowy aparat fotograficzny masterpage:right PL DSC-V1.book Page 1 Thursday, May 22, 2003 7:34 PM 3-082-311-11(1) Cyfrowy aparat fotograficzny Instrukcja obsługi Przed rozpoczęciem eksploatacji aparatu prosimy o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

NR 912 Nr produktu 375466

NR 912 Nr produktu 375466 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR 912 Nr produktu 375466 Strona 1 z 9 NR912/ Polska instrukcja obsługi 1 INSTALACJA GŁOŚNIKA (TUBY) Pozycja 1 Połączyć srebrną osłonę z tubą Pozycja 2 Połączyć tubę z uchwytem głośnika

Bardziej szczegółowo

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0. Uwaga! Przed podłączeniem Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2. należy zainstalować sterownik!

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0. Uwaga! Przed podłączeniem Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2. należy zainstalować sterownik! WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2. na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na działanie bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KAMERA LC-S989

Instrukcja obsługi KAMERA LC-S989 Instrukcja obsługi KAMERA LC-S989 1. Budowa( opis) 1: Dziura na smycz 2: Włączanie 3: Tryby(Mode) 4: Klips 5: Karta Micro SD 6: Obręcz 7: Mini USB 8: Kamera 9: Operacje STOP/NAGRYWAJ 10: Wskaźnik stanu

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi CARCAM-1080 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Akumulatorki Zestaw zawiera Słuchawki HDR 120 II/HDR 119 II Nadajnik TR 120 II/TR 119 II z przewodem audio Zasilacz SA103K-09G/NT9-3A (EU) (tylko na rynek EU) Akumulatorki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Gramofon z wyjściem USB ION

Gramofon z wyjściem USB ION INSTRUKCJA OBSŁUGI Gramofon z wyjściem USB ION Nr produktu 304494 Strona 1 z 8 Krótki przewodnik Upewnij się czy wszystkie elementy znajdują się w opakowaniu - Gramofon CD - Slipmata - Zasilacz sieciowy

Bardziej szczegółowo

Hafciarka Dodatek do instrukcji obsługi

Hafciarka Dodatek do instrukcji obsługi Hafciarka Dodatek do instrukcji obsługi Product Code (Kod produktu): 884-T07 0 Dodatkowe funkcje hafciarki PR650e W wersjach 2 i dodano następujące funkcje. Przed użyciem tej maszyny należy dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672557 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 6 Użycie zgodne z zaleceniami producenta Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

IC Recorder ICD-UX60/UX70/UX80. Instrukcja obsługi. Czynności wstępne. Czynności podstawowe. Różne tryby nagrywania. Odtwarzanie/Kasowanie

IC Recorder ICD-UX60/UX70/UX80. Instrukcja obsługi. Czynności wstępne. Czynności podstawowe. Różne tryby nagrywania. Odtwarzanie/Kasowanie 3-283-659-12(1) Czynności wstępne IC Recorder Instrukcja obsługi Czynności podstawowe Różne tryby nagrywania Odtwarzanie/Kasowanie Edycja wiadomości Korzystanie z funkcji menu Korzystanie z komputera Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO KAMERY SAMOCHODOWEJ -REJSTRATOR JAZDY 1080P FULL HD

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO KAMERY SAMOCHODOWEJ -REJSTRATOR JAZDY 1080P FULL HD Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

Dell Display Manager podręcznik użytkownika

Dell Display Manager podręcznik użytkownika Dell Display Manager podręcznik użytkownika Przegląd Korzystanie z okna dialogowego szybkich ustawień Ustawianie podstawowych funkcji wyświetlania Przypisywanie trybów ustawień wstępnych do aplikacji Stosowanie

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY CZYTNIK E-BOOK'ÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI

ELEKTRONICZNY CZYTNIK E-BOOK'ÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY CZYTNIK E-BOOK'ÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI CECHY URZĄDZENIA 1. CECHY URZĄDZENIA Ekran LCD z przekątna 7" (TFT) Rozdzielczość ekranu 800x480 pikseli Pamięć RAM: 256MB Wbudowana pamięć flash 2GB

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Easi-Listener. Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne

Easi-Listener. Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność Easi-Listener lub otwarcia ich obudowy.

Bardziej szczegółowo

NEO X5 Nr produktu 394380

NEO X5 Nr produktu 394380 INSTRUKCJA OBSŁUGI NEO X5 Nr produktu 394380 Strona 1 z 7 Zawartość opakowania - MINIX NEO X5 x 1 - Pilot MINIX x 1 - Przejściówka zasilania 5V x 1 - Kabel mikro USB OTG x 1 - Kabel HDMI x 1 - Przewodnik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKANER NASŁUCHOWY UNIDEN USC230

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKANER NASŁUCHOWY UNIDEN USC230 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKANER NASŁUCHOWY UNIDEN USC230 UWAGA : Uniden nie reklamuje tego urządzenia jako odporne na wodę, dlatego celem uniknięcia ryzyka związanego z jakimś elektronicznym zwarciem należy

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo