Portable MiniDisc Recorder

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Portable MiniDisc Recorder"

Transkrypt

1 (1) Portable MiniDisc Recorder Instrukcja obsługi Obsługa rekordera strona 10 Obsługa oprogramowania strona 84 WALKMAN jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Sony Corporation oznaczającym urządzenia stereofoniczne wyposażone w słuchawki. jest znakiem handlowym firmy Sony Corporation. MZ-NH Sony Corporation

2 OSTRZEŻENIE Aby nie dopuścić do pożaru lub zagrożenia porażeniem prądem, nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Nie instalować urządzenia w miejscach o ograniczonym dostępie, na przykład w szafce na książki lub gablotce. Aby nie dopuścić do pożaru, nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych urządzenia gazetami, obrusami, zasłonami itp. Nie należy również stawiać na nim zapalonych świec. Aby nie dopuścić do pożaru lub zagrożenia porażeniem prądem, nie należy umieszczać na obudowie urządzenia przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów. NIE NALEŻY PATRZEĆ BEZPOŚREDNIO PRZEZ URZĄDZENIA OPTYCZNE Informacje SPRZEDAWCA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB DODATKOWE USZKODZENIA BĄDź STRATY MATERIALNE I FINANSOWE WYNIKAJĄCE Z WAD LUB UŻYTKOWANIA PRODUKTU. Zastosowanie oznaczenia CE jest ograniczone wyłącznie do krajów, w których oznaczenie to jest wymagane prawem, w przeważającej mierze dotyczy to krajów EEA (Europejska Strefa Ekonomiczna). W niektórych krajach mogą obowiązywać specjalne przepisy dotyczące utylizacji baterii zasilającej ten produkt. Informacje na ten temat można uzyskać u władz lokalnych. UWAGA PRZY OTWARTYM URZĄDZENIU WYSTĘPUJE NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASERA NALEŻY UNIKAĆ KONTAKTU ZWIĄZKĄ LASERA UWAGA PRZY OTWARTYM URZĄDZENIU WYSTĘPUJE NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASERA KLASY 1M 2

3 Uwaga dla użytkowników Dotycząca dostarczonego oprogramowania Prawo autorskie zabrania powielania oprogramowania oraz towarzyszącej mu instrukcji zarówno w całości, jak i w części, a także wypożyczania oprogramowania bez zgody właściciela praw autorskich. Firma SONY nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody finansowe lub utratę zysków, włączając w to roszczenia osób trzecich, wynikające z użytkowania oprogramowania dostarczonego z tym rekorderem. W przypadku wystąpienia problemów z oprogramowaniem wynikających z błędów produkcyjnych, firma SONY wymieni to oprogramowanie na nowe. Firma SONY nie ponosi jednak żadnej innej odpowiedzialności. Oprogramowanie dostarczone z tym rekorderem nie może być używane z żadnym innym urządzeniem niż to, dla którego zostało przeznaczone. Należy pamiętać, że w związku z nieustającymi działaniami mającymi na celu poprawę jakości, dane techniczne oprogramowania mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Obsługa tego rekordera za pomocą oprogramowania innego niż dostarczone nie podlega gwarancji. Możliwość wyświetlania w programie różnych języków zależy od zainstalowanego systemu operacyjnego komputera. W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy sprawdzić, czy zainstalowany system operacyjny jest zgodny z językiem, który ma być wyświetlany. Nie gwarantujemy, że wszystkie języki będą w programie wyświetlane prawidłowo. Znaki utworzone przez użytkownika oraz niektóre znaki specjalne mogą nie być wyświetlane. W zależności od rodzaju tekstu i znaków tekst widoczny w programie może nie być prawidłowo wyświetlany w urządzeniu. Może to wynikać: z możliwości podłączonego urządzenia; z nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia. SonicStage oraz logo SonicStage są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Sony Corporation. MD Simple Burner, OpenMG, Magic Gate, MagicGate Memory Stick, Memory Stick, Hi-MD, Net MD, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus i ich logo są znakami handlowymi firmy Sony Corporation. Microsoft, Windows, Windows NT i Windows Media są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. IBM i PC/AT są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy International Business Machines Corporation. Macintosh jest znakiem handlowym firmy Apple Computer, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Pentium jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Intel Corporation. Wszystkie pozostałe znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe należą do odpowiednich właścicieli. Oznaczenia i zostały pominięte w tej instrukcji. CD and music-related data from Gracenote, Inc., copyright Gracenote. Gracenote CDDB Client Software, copyright Gracenote. This product and service may practice one or more of the following U.S. Patents: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593 and other patents issued or pending. Gracenote and CDDB are registered trademarks of Gracenote. The Gracenote logo and logotype, the Gracenote CDDB logo, and the Powered by Gracenote logo are trademarks of Gracenote. Program 2001, 2002, 2003, 2004 Sony Corporation Dokumentacja 2004 Sony Corporation 3

4 Spis treści Informacje o dostępnych funkcjach i dostarczonych instrukcjach...8 Obsługa rekordera Regulatory...11 Czynności wstępne...13 Nagrywanie płyty...15 Odtwarzanie płyty...19 Korzystanie z menu...21 Jak używać pozycji menu...21 Lista menu...22 Różne sposoby nagrywania...24 Przed rozpoczęciem nagrywania...24 Wyświetlanie różnych informacji...25 Nagrywanie z odbiornika TV lub z radia (Nagrywanie analogowe)...26 Wybór trybu nagrywania...27 Ręczne ustawianie poziomu głośności nagrywania...28 Dodawanie znaczników początku utworu podczas nagrywania...29 Korzystanie z funkcji grup podczas nagrywania...30 Rozpoczęcie/zatrzymanie nagrywania w synchronizacji ze źródłem dźwięku (Nagrywanie zsynchronizowane)...32 Różne sposoby odtwarzania...33 Wyświetlanie różnych informacji...33 Wybór trybu odtwarzania...34 Wyszukiwanie utworu (Wyszukiwanie)...38 Wybór jakości dźwięku (Korektor 6-zakresowy)

5 Edycja nagranych utworów...41 Przed rozpoczęciem edycji...41 Dodawanie tytułów...41 Przypisywanie utworów lub grup do nowej grupy (Ustawienie grupowe)...44 Dezaktywacja ustawienia grupowego (Rozbijanie grupy)...46 Przenoszenie nagranych utworów lub grup (Przesuwanie)...46 Kasowanie utworów i całej płyty (Usuwanie)...48 Dzielenie utworu (Dzielenie)...50 Łączenie utworów (Łączenie)...50 Formatowanie płyty (Formatowanie)...51 Pozostałe czynności...53 Zmiana wyświetlanych pozycji menu (Tryb menu)...53 Ochrona słuchu (AVLS)...53 Wyłączanie sygnału dźwiękowego...54 Zapisywanie ustawień poszczególnych płyt (Disc Memory)...54 Szybkie rozpoczęcie odtwarzania (Tryb Quick)...55 Wybór trybu płyty (Disc Mode)...56 Regulacja kontrastu okienka wyświetlacza (Regulacja kontrastu)...56 Zmiana kierunku przewijania treści wyświetlacza...57 Używanie rekordera z komputerem...58 Co można zrobić dzięki połączeniu z komputerem...58 Podłączanie rekordera do komputera...58 Przechowywanie na płycie danych, które nie są danymi audio...60 Informacje dodatkowe...62 Środki ostrożności...62 Parametry techniczne...64 Rozwiązywanie problemów i objaśnienia...66 Rozwiązywanie problemów...66 Komunikaty...75 Objaśnienia

6 Obsługa oprogramowania Do czego służy program MD Simple Burner/ SonicStage...84 Instalowanie...86 Zapewnienie wymaganego środowiska systemowego...86 Instalowanie oprogramowania na komputerze...87 Korzystanie z MD Simple Burner...88 Przed użyciem oprogramowania MD Simple Burner...88 Nagrywanie przy użyciu funkcji urządzenia MD Walkman (Tryb uproszczony)...89 Nagrywanie przy użyciu funkcji komputera (Tryb standardowy) Korzystanie z SonicStage...92 Importowanie danych audio...92 Przesyłanie danych audio z komputera do urządzenia MD Walkman...94 Przesyłanie danych audio z urządzenia MD Walkman z powrotem do komputera...96 Korzystanie z SonicStage Help...99 Odwoływanie się do SonicStage Help Pozostałe informacje Odinstalowywanie programu SonicStage/MD Simple Burner O ochronie praw autorskich Rozwiązywanie problemów Indeks

7 7

8 Informacje o dostępnych funkcjach i dostarczonych instrukcjach W tej sekcji opisano funkcje przenośnego rekordera MiniDisc oraz dostarczone z nim instrukcje. Prosimy o zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi poszczególnych zastosowań rekordera. Więcej informacji na temat Hi-MD Hi-MD jest nowym formatem płyt MiniDisc oferującym bardziej zaawansowane możliwości niż standardowy format MD. Ulotka Co można zrobić przy użyciu urządzenia Hi-MD Walkman W tej ulotce opisano najważniejsze właściwości urządzenia Hi-MD Walkman oraz różnice w stosunku do standardowego urządzenia MD Walkman. Korzystanie z rekordera Urządzenie umożliwia nagrywanie z odtwarzacza CD, a następnie słuchanie wykonanych nagrań. Obsługa rekordera (strony od 10 do 83) W tej sekcji opisano wszystkie funkcje rekordera. Zawiera ona również szczegółowe informacje na temat problemów, które można napotkać podczas użytkowania rekordera, sposobów ich rozwiązywania, a także informacje na temat postępowania w przypadku pojawienia się komunikatu na wyświetlaczu. 8, Po napotkaniu jakiegokolwiek problemu lub w razie potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień Należy skorzystać z sekcji Rozwiązywanie problemów i objaśnienia (strona 66).

9 Korzystanie z rekordera podłączonego do komputera Dostarczone oprogramowanie SonicStage umożliwia przesyłanie danych audio między rekorderem a komputerem. Dostarczone oprogramowanie MD Simple Burner umożliwia nagrywanie danych audio na rekorderze. Płyty audio CD Internet Pliki muzyczne Obsługa oprogramowania (strony od 84 do 107) W tej sekcji opisano instalację i podstawowe czynności obsługi dostarczonego oprogramowania SonicStage/MD Simple Burner. SonicStage Pomoc Jest to pomoc elektroniczna, którą można wyświetlić na ekranie komputera. Pomoc elektroniczna zawiera szczegółowy opis obsługi oraz informacje na temat oprogramowania SonicStage. Z pomocy elektronicznej można również korzystać po napotkaniu jakichkolwiek problemów podczas korzystania z programu SonicStage. Uwagi dotyczące sekcji Obsługa oprogramowania W sekcji Obsługa oprogramowania oznaczenie Net MD dotyczy rekordera z włożoną płytą standardową, natomiast oznaczenie Hi-MD dotyczy rekordera z włożoną płytą Hi-MD lub płytą standardową w trybie Hi-MD. Elementy wyświetlane na ilustracjach zamieszczonych w tej sekcji mogą różnić się od rzeczywistych elementów wyświetlanych przez oprogramowanie. Opisy zawarte w tej sekcji zakładają znajomość podstawowych czynności obsługi systemu Windows. Szczegółowe informacje na temat korzystania z komputera i systemu operacyjnego można znaleźć w odpowiednich instrukcjach. Opisy w tej sekcji traktują w sposób ogólny o produktach Hi-MD/Net MD. Z tego powodu niektóre opisy (i niektóre ilustracje) mogą nie mieć zastosowania dla tego produktu Hi-MD/Net MD. Należy także skorzystać z instrukcji obsługi tego produktu Hi-MD/Net MD. 9

10 Sprawdzanie dostarczonych akcesoriów Słuchawki (1) Przewód USB (1) Małe filtry zaciskowe zasilacza sieciowego (2) Filtry zaciskowe należy przymocować w przypadku korzystania z opcjonalnego zasilacza sieciowego (patrz strona 65). Duży filtr zaciskowy do opcjonalnego przewodu liniowego (1) Korzystanie z filtrów zaciskowych opisano szczegółowo w instrukcji Korzystanie z dostarczonego dużego filtru zaciskowego, dołączonej do tego urządzenia. Płyta CD-ROM (SonicStage/MD Simple Burner) (1)* *Nie należy odtwarzać płyty CD-ROM za pomocą odtwarzacza płyt audio CD. Uwaga Używając tego urządzenia należy przestrzegać poniższych zaleceń, aby uniknąć wypaczenia obudowy i nieprawidłowego działania. Uważaj, aby nie siadać, gdy urządzenie znajduje się w tylnej kieszeni spodni. 10

11 Regulatory Rekorder A Przycisk x (stop) CANCEL B Przełącznik OPEN C Okienko wyświetlacza D Przycisk T MARK/REC (+N) E Przycisk NAVI/ MENU Naciśnij lekko, aby przejść do trybu ustawień NAVI (nawigacji) (strona 34). Przytrzymaj przez co najmniej 2 sekundy, aby przejść do trybu ustawień MENU (strona 21). F Przycisk GROUP G Gniazdo DC IN 3V W przypadku korzystania z opcjonalnego zasilacza sieciowego należy podłączyć go do tego gniazda. H Przycisk X (pauza) I Pokrętło jog J 5-funkcyjny przycisk sterujący Obsługa Naciśnij NENT 1) Naciśnij w kierunku. Naciśnij w kierunku > Naciśnij w kierunku VOL + 1) lub VOL Funkcja odtwarzanie, wprowadzanie znajdowanie początku poprzedniego utworu, przewijanie do tyłu znajdowanie początku następnego utworu, przewijanie do przodu głośność 1) Obok przycisków NENT i VOL + znajdują się wypukłe punkty. ciąg dalszy Obsługa rekordera 11

12 K Gniazdo podłączania przewodu USB L Gniazdo LINE IN (OPT) M Kieszeń na baterie (pod spodem) N Przełącznik HOLD Przesuń przełącznik w kierunku wskazywanym przez strzałkę, aby wyłączyć przyciski rekordera. Używaj tej funkcji, aby zapobiec przypadkowemu naciśnięciu przycisków podczas przenoszenia rekordera. O Gniazdo i (słuchawki) Okienko wyświetlacza rekordera A Znakowy wyświetlacz informacyjny Wyświetla nazwy płyt i utworów, datę, komunikaty o błędach, numery utworów itp. B Wskaźnik SYNC (nagrywanie zsynchronizowane) C Wskaźnik Hi-MD/MD Wskaźnik Hi-MD świeci, gdy trybem pracy rekordera jest Hi-MD, natomiast wskaźnik MD świeci, gdy trybem pracy jest MD. D Wskaźnik REC Pokazuje się podczas nagrywania lub transferu plików z komputera. Jeżeli miga, rekorder znajduje się w trybie gotowości do nagrywania. E Wskaźnik akumulatora Pokazuje przybliżony stan naładowania akumulatora. Jeśli akumulator jest słaby, wskaźnik staje się pusty i zaczyna migać F Wskaźnik płyty Pokazuje, że płyta obraca się w celu nagrywania lub odtwarzania. G Wskaźnik trybu utworu (PCM, Hi-SP, Hi-LP, SP, LP2, LP4, MONO). H Wskaźniki podrzędnego trybu odtwarzania/odtwarzania wielokrotnego Pokazują wybrany podrzędny tryb odtwarzania (odtwarzanie pojedynczego utworu, odtwarzanie w kolejności losowej itp.) lub tryb odtwarzania wielokrotnego. I Wskaźniki głównego trybu odtwarzania Pokazują wybrany główny tryb odtwarzania (odtwarzanie grupowe, odtwarzanie zakładek itp.).

13 Czynności wstępne 1 Włóż baterię alkaliczną. 1 Przesuń suwak OPEN, aby otworzyć pokrywę kieszeni na baterie. 2 Włóż baterię alkaliczną rozmiaru AA (najpierw biegun ujemny). 3 Zamknij pokrywę. e E 2 Wykonaj połączenia i odblokuj przyciski. 1 Podłącz słuchawki do gniazda i. 2 Przesuń przełącznik HOLD na rekorderze w kierunku przeciwnym do wskazywanego przez strzałkę (.), aby odblokować przyciski. HOLD Do gniazda i Wsuń do oporu Kiedy wymienić baterię Stan naładowania akumulatora (baterii) można sprawdzić w okienku wyświetlacza rekordera. m m Spadek mocy akumulatora Słaby akumulator Akumulator jest wyczerpany. Na wyświetlaczu miga LOW BATTERY, zbliża się koniec zasilania. Wskaźnik baterii wyświetla przybliżony poziom naładowania baterii. W zależności od warunków lub środowiska działania poziom naładowania może być większy lub mniejszy niż wskazywany. 13

14 Czas pracy baterii 1) Tryb Hi-MD (W przypadku użycia płyty Hi-MD o pojemności 1 GB) (Jednostka: godziny w przybliżeniu)(jeita 2) ) Tryb Linear Hi-SP Hi-LP PCM Nagrywanie ciągłe Odtwarzanie ciągłe 2,5 3,5 4,5 11,0 18,5 21,5 1) W przypadku korzystania z nowej baterii alkalicznej Sony LR6 (rozmiar AA) (wyprodukowanej w Japonii). 2) Wartość zmierzona według standardu JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). Tryb Hi-MD (W przypadku użycia 60/74/80-minutowej płyty standardowej) (Jednostka: godziny w przybliżeniu)(jeita) Tryb Linear Hi-SP Hi-LP PCM Nagrywanie ciągłe Odtwarzanie ciągłe 5,0 8,0 9,5 9,5 17,0 20,0 Uwagi Przed wymianą baterii należy zatrzymać rekorder. Podczas nagrywania lub edycji zaleca się korzystanie z zasilania sieciowego w warunkach domowych (za pośrednictwem opcjonalnego zasilacza sieciowego). W przypadku korzystania z zasilania bateryjnego należy upewnić się, że używana jest nowa bateria alkaliczna. W przypadku korzystania z płyty Hi-MD o pojemności 1 GB czas nagrywania ciągłego może ulec skróceniu, jeśli wykonywane są wielkokrotne, krótkie nagrania. Tryb MD (Jednostka: godziny w przybliżeniu)(jeita) Tryb Nagrywanie ciągłe Odtwarzanie ciągłe SP Stereo LP2 Stereo LP4 Stereo 7,5 9,5 11,0 20,5 24,0 26,0 14

15 Nagrywanie płyty W tej sekcji opisano podstawowe czynności umożliwiające wykonywanie cyfrowych nagrań przy użyciu przewodu optycznego podłączonego do odtwarzacza CD, cyfrowego odbiornika TV lub innego urządzenia cyfrowego. Należy się upewnić, że używany jest przewód optyczny. 1 Podłącz przewód optyczny do rekordera i do urządzenia zewnętrznego. (Wsuń do oporu wtyki przewodów do odpowiednich gniazd, aby były pewnie podłączone.) Do gniazda wyjścia cyfrowego (optycznego) Odtwarzacz CD, odtwarzacz MD, odtwarzacz DVD itp. Wtyk optyczny Wtyk optyczny mini Przewód optyczny* Do gniazda LINE IN (OPT) Patrz Akcesoria opcjonalne (strona 65). Uwaga Przed rozpoczęciem nagrywania należy odłączyć przewód USB. ciąg dalszy 15

16 2 Włóż płytę do nagrywania. 1 Przesuń suwak OPEN, aby otworzyć pokrywę. 2 Włóż płytę w taki sposób, aby etykieta była skierowana do przodu i naciśnij pokrywę, aby ją zamknąć. Sprawdź, czy zabezpieczenie przed nagrywaniem jest zamknięte. 3 Potwierdź tryb pracy. Ten rekorder może pracować w jednym z dwóch trybów: Hi-MD i MD. Tryb pracy jest określany automatycznie przy każdorazowym włożeniu płyty. Po włożeniu płyty należy sprawdzić tryb pracy w okienku wyświetlacza rekordera. Wskaźnik Hi-MD pojawia się, gdy trybem pracy jest Hi-MD, natomiast wskaźnik MD pojawia się, gdy trybem pracy jest MD. W przypadku korzystania z płyty Hi-MD ustawionym trybem pracy zawsze będzie Hi-MD. W przypadku korzystania z płyty standardowej (60/74/80 minut) tryb pracy można ustawić w następujący sposób. Stan płyty Czysta płyta Płyta zawiera materiał nagrany w trybie Hi-MD Płyta zawiera materiał nagrany w trybie MD Tryb pracy Tryb jest ustawiony zgodnie z wartością parametru Disc Mode w menu. 1) Parametr Disc Mode jest fabrycznie ustawiony na Hi-MD. Aby używać płyty w innym urządzeniu, które nie obsługuje trybu Hi-MD, należy dla parametru Disc Mode wybrać wartość MD, co pozwoli używać płyty w trybie MD. Hi-MD MD 16 1) Informacje na temat ustawienia Disc Mode można uzyskać w sekcji Wybór trybu płyty (Disc Mode) (strona 56).

17 4 Nagraj płytę. 1 Wybierz i wstrzymaj odtwarzanie (pauza) na urządzeniu, z którego ma się odbywać nagrywanie. PAUSE 2 Upewnij się, że wskaźnik płyty w okienku wyświetlacza rekordera przestał się obracać. Upewnij się, że wskaźnik płyty przestał się obracać. Podłączone urządzenie 3 Gdy rekorder znajduje się w trybie zatrzymania, naciśnij i przytrzymaj przycisk T MARK/REC, a następnie naciśnij przycisk NENT na rekorderze. Pojawi się wskaźnik REC i rozpocznie się nagrywanie. T MARK/REC 4 Włącz odtwarzanie utworu, który ma być nagrywany. Po włożeniu wcześniej nagranej płyty nagrywanie rozpocznie się od miejsca po istniejącej zawartości. Znaczniki początku utworu są dodawane automatycznie w tych samych miejscach, co w podawanych przez źródło dźwięku, a zawartość jest nagrywana razem jako grupa. PAUSE NENT Podłączone urządzenie Do Naciskając przycisk Zatrzymać Naciśnij x. Pauza Naciśnij X 1). Naciśnij X ponownie, aby wznowić nagrywanie. Wyjąć płytę Naciśnij x i otwórz pokrywę. (Pokrywy nie można otworzyć, gdy na wyświetlaczu miga wskaźnik SYSTEM FILE WRITING.) 1) W chwili ponownego naciśnięcia X i wznowienia nagrywania podczas pauzy dodany zostanie znak początku utworu i pozostała część utworu będzie traktowana jako nowy utwór. 17

18 18 Jeżeli nagrywanie nie rozpoczyna się Upewnij się, że rekorder nie jest zablokowany (strony 12, 13). Upewnij się, że płyta nie jest zabezpieczona przed nagrywaniem (strony 16, 63). Nie można dokonywać nagrań na fabrycznie nagranych płytach. Uwagi W przypadku nagrywania na płycie Hi-MD o pojemności 1 GB należy użyć nowej baterii alkalicznej (wskaźnik baterii będzie pokazywał ) lub podłączyć do rekordera opcjonalny zasilacz sieciowy. Podczas próby rozpoczęcia nagrywania na płycie Hi-MD o pojemności 1 GB może pojawić się komunikat NotENOUGH POWER TO REC, a nagrywanie nie zostanie zrealizowane, nawet jeśli wskaźnik poziomu naładowania akumulatora wskazuje wystarczający poziom naładowania, gdy rekorder jest zatrzymany lub w trybie odtwarzania. Dzieje się tak, ponieważ rekorder jest wyposażony w mechanizm, który uniemożliwia nagrywanie, gdy poziom naładowania akumulatora zostaje przezeń oceniony jako niewystarczający z powodu dużego zużycia energii przy nagrywaniu na płycie Hi-MD opojemności 1 GB. Przed przystąpieniem do nagrywania z użyciem opcjonalnego zasilacza sieciowego, należy zawsze wkładać nową baterię alkaliczną do rekordera w celu zapewnienia pozytywnego zakończenia operacji nagrywania. Podczas nagrywania rekorder należy umieścić w stabilnym, pozbawionym drgań miejscu. Jeśli nagrywanie zostanie rozpoczęte w chwili, gdy wskaźnik płyty wciąż obraca się na wyświetlaczu, pierwszych kilka sekund materiału może nie zostać nagranych. Przed rozpoczęciem nagrywania należy upewnić się, że wskaźnik przestał się obracać. W trakcie działania rekordera nie należy wymieniać baterii, nawet jeśli urządzenie jest podłączone do zasilacza sieciowego (nie znajduje się w zestawie). Rekorder może się zatrzymać. Nie należy przesuwać ani potrząsać rekordera czy wyłączać źródła zasilania, kiedy wskaźnik DATA SAVE lub SYSTEM FILE WRITING miga na wyświetlaczu. W przeciwnym wypadku dane nagrywane do tej chwili mogą nie zostać zapisane na płycie lub może dojść do ich uszkodzenia. Nie można wykonać nagrania, gdy na płycie nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca. Jeżeli zasilanie jest przerwane (np. w momencie wyjęcia baterii, lub jej wyczerpania, lub odłączenia zasilacza) podczas nagrywania, edycji lub w momencie, gdy na wyświetlaczu pojawia się DATA SAVE lub SYSTEM FILE WRITING, otworzenie kieszeni możliwe jest dopiero po ponownym podłączeniu zasilania. Podczas nagrywania z przenośnego odtwarzacza CD należy zwrócić uwagę na poniższe zagadnienia: Niektóre przenośne odtwarzacze CD nie dają sygnału na wyjście cyfrowe, gdy odłączony jest zasilacz sieciowy. W takim wypadku należy podłączyć zasilacz sieciowy do przenośnego odtwarzacza CD i jako źródło zasilania zastosować prąd przemienny. W przypadku niektórych przenośnych odtwarzaczy CD nie można uzyskać sygnału na wyjściu optycznym, gdy używana jest funkcja ochrony przed przeskokami (np. ESP* lub G-PROTECTION). W takim wypadku należy wyłączyć funkcję ochrony przed przeskokami. Electronic Shock Protection (Elektroniczne Zabezpieczenie Przeciwwstrząsowe) z Rekorder jest fabrycznie ustawiony na tworzenie nowej grupy przy każdorazowym wykonywaniu nagrania. Jeśli grupa nie ma być tworzona, należy dla parametru :REC wybrać wartość :REC Off (strona 31). Aby rozpocząć nagrywanie od określonego miejsca na płycie, należy wstrzymać działanie rekordera w wybranym miejscu, a następnie rozpocząć nagrywanie. Podczas nagrywania można monitorować dźwięk. W tym celu należy podłączyć słuchawki do gniazda i i wyregulować głośność, naciskając 5-funkcyjny przycisk sterujący na rekorderze w kierunku VOL + lub. Nie wpływa to na poziom głośności nagrania.

19 Odtwarzanie płyty 1 Włóż nagraną płytę. 1 Przesuń suwak OPEN, aby otworzyć pokrywę. 2 Włóż płytę w taki sposób, aby etykieta była skierowana do przodu i naciśnij pokrywę, aby ją zamknąć. 2 Rozpocznij odtwarzanie płyty. 1 Naciśnij 5-funkcyjny przycisk sterujący (NENT) na rekorderze. Podczas obsługi regulatorów, w słuchawkach emitowany jest krótki sygnał dźwiękowy. 2 Naciśnij 5-funkcyjny przycisk sterujący na rekorderze w kierunku VOL + lub, aby wyregulować głośność. Poziom głośności pojawi się na wyświetlaczu. 5-funkcyjny przycisk sterujący (NENT,., >, VOL +, ) Pokrętło jog x Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij x. Podczas obsługi regulatorów, w słuchawkach emitowany jest długi sygnał dźwiękowy. Odtwarzanie rozpocznie się od miejsca ostatniego zatrzymania odtwarzania. Zatrzymany rekorder zostanie automatycznie wyłączony po upływie około 10 sekund (w przypadku korzystania z baterii) lub 3 minut. X GROUP 19

20 Do Obsługa na rekorderze Zatrzymać Naciśnij x. Pauza Naciśnij X. Naciśnij ponownie X, aby wznowić odtwarzanie. Wybrać utwór bezpośrednio, korzystając z numeru lub nazwy utworu Odnaleźć początek aktualnie odtwarzanego utworu Odnaleźć początek następnego utworu Przejść do tyłu lub do przodu podczas odtwarzania Odnaleźć miejsce w utworze, obserwując czas odtwarzania (wyszukiwanie według czasu) Odnaleźć określony utwór, obserwując numery utworów (wyszukiwanie według indeksu) Przejść do następnej lub poprzedniej grupy podczas odtwarzania utworu z grupy 1) Rozpocząć od pierwszego utworu na płycie Obróć pokrętło jog, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij NENT, aby wprowadzić wybór. Naciśnij 5-funkcyjny przycisk sterujący w kierunku.. Naciśnij kilkakrotnie 5-funkcyjny przycisk sterujący w kierunku., aż znajdziesz początek żądanego utworu. Naciśnij 5-funkcyjny przycisk sterujący w kierunku >. Naciśnij i przytrzymaj 5-funkcyjny przycisk sterujący w kierunku. lub >. Gdy rekorder znajduje się w trybie pauzy, naciśnij i przytrzymaj 5-funkcyjny przycisk sterujący w kierunku. lub >. Gdy rekorder znajduje się w trybie zatrzymania, naciśnij i przytrzymaj 5-funkcyjny przycisk sterujący w kierunku. lub >. Naciśnij przycisk GROUP, a następnie naciśnij 5-funkcyjny przycisk sterujący w kierunku. lub >. W momencie gdy rekorder jest w trybie zatrzymania, naciśnij NENT na 2 sekundy lub dłużej. Wyjąć płytę Naciśnij x i otwórz pokrywę. 2) 1) Podczas odtwarzania płyty, która nie zawiera ustawień grupowych powoduje przejście na początek co 10-go utworu. 2) Po otwarciu pokrywy odtwarzanie rozpocznie się od początku pierwszego utworu. 20 Jeżeli nie można rozpocząć odtwarzania Upewnij się, że rekorder nie jest zablokowany (strony 12, 13). Uwaga Dźwięk może przeskakiwać podczas odtwarzania, jeśli: rekorder jest poddawany ciągłym silnym wstrząsom; odtwarzana jest zabrudzona lub porysowana płyta. Podczas używania płyty w trybie Hi-MD może zdarzyć się, że dźwięk zaniknie maksymalnie na 12 sekund.

21 Korzystanie z menu Jak używać pozycji menu Rekorder oferuje wiele menu zawierających przydatne funkcje nagrywania, odtwarzania, edycji itp. Aby określić ustawienia dla pozycji menu, należy wykonać poniższą procedurę. Jeśli obsługa menu odbywa się po raz pierwszy od zakupu rekordera, na wyświetlaczu miga Menu Mode. Przed przystąpieniem do obsługi menu, dla opcji Menu Mode można wybrać ustawienie Simple (pojawiają się tylko najczęściej używane pozycje menu) lub Advanced (pojawiają się wszystkie pozycje menu). Informacje na temat ustawiania trybu menu można znaleźć w sekcji Zmiana wyświetlanych pozycji menu (Tryb menu) (strona 53). 5-funkcyjny przycisk sterujący (NENT) Pokrętło jog x NAVI/MENU 1 Naciśnij i przytrzymaj NAVI/MENU przez co najmniej 2 sekundy, aby wejść do menu. 2 Obróć pokrętło jog, aby wybrać pozycję. 3 Naciśnij 5-funkcyjny przycisk sterujący (NENT), aby wprowadzić wybór. 4 Powtórz czynności 2 i 3. Ustawienie zostanie wprowadzone po naciśnięciu 5-funkcyjnego przycisku sterującego (NENT). Aby wrócić do poprzedniego ustawienia Naciśnij x. Aby anulować czynność podczas ustawiania Naciśnij x przez co najmniej 2 sekundy. 21

22 Lista menu W poniższej tabeli przedstawiono pozycje menu, które można wybrać. Zmiany ustawień pozycji menu można dokonać tylko za pomocą rekordera. Pozycje wymienione w kolumnie Menu 1 są to pozycje, które można wybrać po wejściu do menu, natomiast pozycje wymienione w kolumnie Menu 2 są to pozycje dostępne po wybraniu pozycji w Menu 1. Wszystkie pozycje menu można wyświetlić wyłącznie po wybraniu dla opcji Menu Mode ustawienia Advanced. Pozycje menu oznaczone gwiazdką (*) nie są wyświetlane, gdy dla opcji Menu Mode zostało wybrane ustawienie Simple. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w sekcji Zmiana wyświetlanych pozycji menu (Tryb menu) (strona 53). Uwaga W zależności od warunków działania i ustawień płyty mogą być wyświetlane różne wskaźniki. Menu 1 Menu 2 Funkcja Strona Edit Title* Dodawanie nazwy utworu, nazwy wykonawcy, nazwy albumu, nazwy grupy lub nazwy płyty. strona 41 : Set* Przypisuje nagrane utwory lub grupy do strona 44 nowej grupy. : Release* Dezaktywuje ustawienia grupowe. strona 46 Move* Zmienia kolejność utworów lub grup. strona 46 Erase Kasuje utwory, grupy lub całą zawartość strona 48 płyty. Format* Formatuje płytę i przywraca ją do stanu, w jakim była w chwili zakupu (tylko w trybie Hi-MD). strona 51 Display Lap Time RecRemain Wyświetla w okienku wyświetlacza różne informacje, takie jak stan rekordera itp. (podczas nagrywania, po zatrzymaniu)/ 1 Remain (podczas odtwarzania) AllRemain Title1/Title2 Sound* Codec/ TrackMode* strona 25, strona 33 22

23 Menu 1 Menu 2 Funkcja Strona SubPMode Normal Wybiera typ odtwarzania, taki jak strona 37 1 Track Shuffle A-BRepeat* odtwarzanie pojedynczego utworu lub odtwarzanie w kolejności losowej. Sound Normal Zmienia ustawienia trybu korektora dźwięku. strona 39 Sound EQ Useful* Search* Wyszukuje utwory według nazwy utworu, nazwy grupy, nazwy wykonawcy lub nazwy albumu. strona 38 REC Set REC Mode Wybiera tryb nagrywania (PCM, Hi-SP lub Hi-LP w przypadku trybu Hi-MD/SP, LP2, LP4 lub monofoniczny w przypadku trybu MD). RECVolume* Time Mark* :REC* SYNC REC* Ręczna regulacja poziomu głośności nagrywania. Automatycznie dodaje znaczniki początku utworu w określonych odstępach czasu. Ustawia rekorder, aby tworzył nową grupę przy każdej czynności nagrywania (Nagrywanie grupowe). Upraszcza czynności wykonywane podczas nagrywania cyfrowego (Nagrywanie zsynchronizowane). strona 27 strona 28 strona 29 strona 30 strona 32 Option Menu Mode Zmienia wyświetlane pozycje menu. strona 53 AVLS* Ustawia ograniczenie maksymalnej strona 53 głośności w celu ochrony słuchu. Beep* Włącza lub wyłącza sygnał dźwiękowy. strona 54 Disc Mem* Zapisuje ustawienia rekordera (Disc strona 54 Memory). QuickMode* Ustawia rekorder na szybkie rozpoczęcie strona 55 odtwarzania. Disc Mode Wybór trybu MD lub trybu Hi-MD po strona 56 włożeniu czystej płyty. Contrast* Reguluje kontrast okienka wyświetlacza na strona 56 rekorderze. Jog Dial* Zmienia kierunek przewijania treści wyświetlacza podczas obracania pokrętła jog. strona 57 23

Przenośny odtwarzacz audio z pamięcią flash. Network Walkman NW-E103/E105/E107 2-595-911-12(1) Instrukcja obsługi

Przenośny odtwarzacz audio z pamięcią flash. Network Walkman NW-E103/E105/E107 2-595-911-12(1) Instrukcja obsługi 2-595-911-12(1) NW-E103/E105/E107 Instrukcja obsługi Network Walkman Przenośny odtwarzacz audio z pamięcią flash Aby przejść do żądanego miejsca w tekście, kliknij na tytule w zakładkach pliku PDF, na

Bardziej szczegółowo

LS-3 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM. Rejestrator dźwięku PCM

LS-3 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM. Rejestrator dźwięku PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-3 Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu Olympus. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji w celu uzyskania informacji

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup dyktafonu cyfrowego firmy Olympus. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji obsługi w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup dyktafonu cyfrowego firmy Olympus. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji obsługi w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego

Bardziej szczegółowo

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC DYKTAFON CYFROWY VN-733PC VN-732PC VN-731PC Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu firmy

Bardziej szczegółowo

Personal Component System

Personal Component System 2-318-613-81 (1) Personal Component System CMT-A50/A70 Personal Component System Instrucja obsługi str. 2 PL W niniejszej instrukcji opisano sposób użytkowania odtwarzacza. Informacje na temat dostarczonego

Bardziej szczegółowo

WS-833 WS-832 WS-831 DYKTAFON CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pierwsze kroki. Nagrywanie. Odtwarzanie. Radio FM. Menu. Używanie z komputerem PC

WS-833 WS-832 WS-831 DYKTAFON CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pierwsze kroki. Nagrywanie. Odtwarzanie. Radio FM. Menu. Używanie z komputerem PC DYKTAFON CYFROWY WS-833 WS-832 WS-831 Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Radio FM Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik kamery Handycam HDR-CX360E/CX360VE/PJ10E/ PJ30E/PJ30VE/PJ50E/PJ50VE/XR160E

Podręcznik kamery Handycam HDR-CX360E/CX360VE/PJ10E/ PJ30E/PJ30VE/PJ50E/PJ50VE/XR160E Kliknij Podręcznik kamery Handycam HDR-CX360E/CX360VE/PJ10E/ PJ30E/PJ30VE/PJ50E/PJ50VE/XR160E 2011 Sony Corporation 4-271-166-42(1) Korzystanie z Podręcznik kamery Handycam W niniejszej pozycji Podręcznik

Bardziej szczegółowo

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC PL INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu Olympus. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji obsługi w celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn).

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). CD/USB NETWORK W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego

Bardziej szczegółowo

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System Micro HI-FI Component System Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Obsługa Dodatkowe informacje Rozwiązywanie problemów Środki ostrożności/dane techniczne CMT-G2NiP/G2BNiP

Bardziej szczegółowo

Podręcznik kamery Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E

Podręcznik kamery Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E Kliknij Podręcznik kamery Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E 2009 Sony Corporation 4-124-312-12(1) PL Korzystanie z pozycji Podręcznik kamery Handycam W niniejszej pozycji Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Szybki start NW-A805 / A806 / A808

Szybki start NW-A805 / A806 / A808 Minimalne wymagania systemowe (odtwarzacz) Komputer: IBM PC/AT lub zgodny, z fabrycznie zainstalowanym jednym z następujących systemów Windows: Windows 2000 Professional (Service Pack 4 lub nowszy) / Windows

Bardziej szczegółowo

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System Micro HI-FI Component System Instrukcja obsługi Zaczynamy Połączenia sieci Operacje Dodatkowe informacje Rozwiązywanie problemów Środki ostrożności/dane techniczne CMT-MX700Ni/MX750Ni 2 PL OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika Podręcznik Użytkownika Kamera Cyfrowa www.samsung.com/register SMX- C20BP/SMX- C20RP/SMX- C20LP/SMX- C20UP SMX- C24BP/SMX- C24RP/SMX-C24LP/SMX-C24UP SMX- C200BP/SMX- C200RP/SMX-C200LP/SMX-C200UP kluczowe

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát 4-32-058-93() Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát DSC-HX Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Cyfrowy aparat fotograficzny FE-150/X-730 FE-160/X-735

Instrukcja obsługi. Cyfrowy aparat fotograficzny FE-150/X-730 FE-160/X-735 Cyfrowy aparat fotograficzny FE-50/X-730 FE-60/X-735 Instrukcja obsługi PL Szczegółowo opisuje wszystkie funkcje, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości aparatu fotograficznego. Dziękujemy za zakup cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Copyright 2004 Creative Technology Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2004 Creative Technology Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi Copyright 2004 Creative Technology Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Logo Creative i Creative MediaSource są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Creative Technology

Bardziej szczegółowo

HB354BS (HB354BS-DD / SB34S-F/W)

HB354BS (HB354BS-DD / SB34S-F/W) HB354BS-DD.BHUNLL_POL_6412 4/29/09 9:55 PM Page 1 HB354BS (HB354BS-DD / SB34S-F/W) Jako partner ENERGY STAR, firma LG dokonuje starań, aby produkt ten lub jego modele spełniały wytyczne ENERGY STAR dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości VQT3A11. Nr modelu HM-TA1 1AG6P1P6088--(S)

Instrukcja obsługi. Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości VQT3A11. Nr modelu HM-TA1 1AG6P1P6088--(S) Instrukcja obsługi Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości Nr modelu HM-TA1 Przed pierwszym włączeniem kamery prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi. VQT3A11 1AG6P1P6088--(S) Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY PA-VR0E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI Opisywane urządzenie jest zgodne z dyrektywą 89/336/EWG z uwzględnieniem poprawki 93/68/EWG. Ostrzeżenia Zasady użytkowania Nie używaj słuchawek ani

Bardziej szczegółowo

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System

Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System 4-446-734-13(1) (PL) Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System Instrukcja obsługi BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/BDV-E2100 OSTRZEŻENIE Nie należy instalować urządzenia w miejscach o ograniczonej przestrzeni,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0. Instrukcja obsługi, język polski

Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0. Instrukcja obsługi, język polski 1 ARCHOS 104 Cyfrowy odtwarzacz plików muzycznych MP3 i WMA / przeglądarka zdjęć / twardy dysk USB 2.0 Instrukcja obsługi, język polski Wersja 1.0 - Najnowszą wersję instrukcji obsługi oraz aktualizację

Bardziej szczegółowo

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player INSTRUKCJA OBSŁUGI Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania zestawu i zachować go na przyszłość. BP730/BP730N P/NO : SAC35673404 2

Bardziej szczegółowo

GP10 Projektor LED Ultra Lite Podręcznik użytkownika

GP10 Projektor LED Ultra Lite Podręcznik użytkownika GP10 Projektor LED Ultra Lite Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 6 Funkcje projektora... 6 Zawartość zestawu... 7 Zewnętrzny widok projektora... 8 Elementy

Bardziej szczegółowo

Kino domowe 3D Blu-ray z obsługą sieci

Kino domowe 3D Blu-ray z obsługą sieci INSTRUKCJA OBSŁUGI Kino domowe 3D Blu-ray z obsługą sieci Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania zestawu i zachować go na przyszłość. HX976TZW (HX976TZW, SH96TZ-S/C,

Bardziej szczegółowo

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD)

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Instrukcja obsługi Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Nr modelu HC-V270 HC-V260 Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie przeczytać niniejsze zalecenia i zachować

Bardziej szczegółowo

Zestaw kina domowego Blu-ray Disc /DVD

Zestaw kina domowego Blu-ray Disc /DVD 4-418-860-91(1) (PL) Zestaw kina domowego Blu-ray Disc /DVD Instrukcja obsługi BDV-EF420/BDV-EF220 OSTRZEŻENIE Nie należy instalować urządzenia w miejscach o ograniczonej przestrzeni, takich jak półki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000 PL 2 CHD-3000 SPIS TREŚCI 1. Środki bezpieczeństwa 3 2. Ochrona środowiska 4 3. Uwagi eksploatacyjne 5 3.1. Automatyczne wyłączenie zasilania 5 3.2. Współpraca z zewnętrznym napędem USB (dotyczy odbiorników

Bardziej szczegółowo