Dla wyżej zdefiniowanej usługi zapewnienia Portalu Prezydencji przyjęto następujące założenia jakości, poziomu świadczenia usługi:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dla wyżej zdefiniowanej usługi zapewnienia Portalu Prezydencji przyjęto następujące założenia jakości, poziomu świadczenia usługi:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Założenia do projektu: Zapewnienie infrastruktury informatyczno telekomunikacyjnej do przygotowania i obsługi przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. Zapewnienie infrastruktury informatyczno-telekomunikacyjnej do przygotowania i obsługi Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. rozumiane jest jako dostarczenie usług w zakresie: Cześć I (obejmuje zadania nr 1-3) Zapewnienie i utrzymanie portalu informacyjnego Prezydencji w sieci Internet (Zadanie nr 1), Zapewnienie i utrzymanie systemu obsługi akredytacji uczestników spotkań realizowanych w ramach Prezydencji (Zadanie nr 2), Dostosowanie i obsługa infrastruktury obiektów do potrzeb spotkań, w 6 (sześciu) lokalizacjach na terenie RP, oraz dostarczenie sprzętu komputerowego (stacje robocze z peryferiami) oraz łączności telefonicznej na potrzeby uczestników spotkań i organizatorów (Zadanie nr 3), Cześć II (obejmuje Zadanie nr 4) Zapewnienie bezpieczeństwa wykorzystywanej infrastruktury centralnej i lokalnej oraz wytworzonego oprogramowania poprzez opracowanie odpowiednich procedur oraz przeprowadzenie audytów bezpieczeństwa (Zadanie nr 4). Powyższe zadania zostaną zrealizowane poprzez zamówienie następujących usług: 1. Portalu Prezydencji, zdefiniowanej jako: przeprowadzenie szczegółowej analizy potrzeb Zamawiającego i opracowanie na tej podstawie dokumentacji projektowej, w terminie do r. wytworzenie w terminie do r. serwisu internetowego (wykorzystanie CMS do zarządzania treścią), czterojęzyczny interfejs tj. polski, angielski, francuski, niemiecki, wdrożenie serwisu w środowisku testowym w terminie do r., zapewnienie środowiska produkcyjnego gwarantującego wysoki poziom bezpieczeństwa, wdrożenie serwisu w środowisku produkcyjnym w terminie do r., utrzymanie środowiska produkcyjnego w okresie od r. do r. *, zapewnienie asysty technicznej stanowiącej wsparcie dla użytkowników zarządzających treścią oraz zapewniającej niezwłoczne usuwanie błędów i reagowanie na zagrożenia, przeprowadzenie szkoleń dla osób zarządzających serwisem (przeszkolenie do 40 osób). * Zamawiający ma prawo do skrócenia tego terminu do dnia Dla wyżej zdefiniowanej usługi zapewnienia Portalu Prezydencji przyjęto następujące założenia jakości, poziomu świadczenia usługi: Centrum Projektów Informatycznych MSWiA str. 1

2 a) w okresie od r. do r.: Maksymalna łączna przerwa w działaniu w okresie świadczenia usługi w środowisku produkcyjnym 3,6 minuty (dostępność na poziomie 99,999%), Oczekiwanie na odpowiedź systemu na wywołanie użytkownika (czas reakcji systemu liczony z poziomu interfejsu użytkownika) nie może przekraczać 1s dla 80% wywołań. Dla pozostałych przypadków oczekiwanie nie może przekraczać 3s., Wyszukiwanie dowolnej treści w serwisie nie powinno przekroczyć 30s., Możliwość jednoczesnej obsługi do użytkowników, Asysta techniczna dostępna w trybie 24/7, Wykonanie codziennej pełnej kopii bezpieczeństwa. b) w okresie od r. do r.: Maksymalna łączna przerwa w działaniu w okresie świadczenia usługi w środowisku produkcyjnym 72 godziny (dostępność na poziomie 99,1%), Możliwość jednoczesnej obsługi do użytkowników, Asysta techniczna dostępna w dni robocze w godzinach , 2. Systemu Akredytacji zdefiniowanej jako: przeprowadzenie szczegółowej analizy potrzeb i opracowanie na tej podstawie dokumentacji projektowej, w terminie do r. wytworzenie systemu służącego do obsługi logistycznej uczestników spotkań organizowanych w ramach Prezydencji na terenie RP, w terminie do r., utrzymanie środowiska w okresie od r. do r. *, zapewnienie asysty technicznej stanowiącej wsparcie dla użytkowników z biura Organizatora oraz zapewniającej niezwłoczne usuwanie błędów i reagowanie na zagrożenia, wdrożenie systemu w środowisku testowym w terminie do r., zapewnienie produkcyjnego środowiska teleinformatycznego gwarantującego wysoki poziom bezpieczeństwa, wdrożenie produkcyjne systemu w terminie do r., przeprowadzenie szkoleń dla osób zarządzających serwisem (do 90 osób); dla wybranych spotkań stworzenie systemu kontroli dostępu do obiektu złożonego z mechanicznych bramek sterowanych przez system akredytacji. * Zamawiający ma prawo do skrócenia tego terminu do dnia Dla usługi Systemu Akredytacji przyjęto następujące założenia jakości, poziomu świadczenia usługi w okresie od r. do r.: Maksymalna łączna przerwa w działaniu w okresie świadczenia usługi w środowisku produkcyjnym 3,1 minuty (dostępność na poziomie 99,999%), Oczekiwanie na odpowiedź systemu na wywołanie użytkownika (czas reakcji systemu liczony z poziomu interfejsu użytkownika) nie może przekraczać 1s dla 80% wywołań. Dla pozostałych przypadków oczekiwanie nie może przekraczać 3s., Wyszukiwanie dowolnej treści w systemie nie może przekroczyć 30s., Możliwość jednoczesnej obsługi do 500 użytkowników, Asysta techniczna dostępna w trybie 24/7, Wykonanie codziennej pełnej kopii bezpieczeństwa. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA str. 2

3 3. Zapewnienie i utrzymanie infrastruktury informatyczno telekomunikacyjnej w wyznaczonych ośrodkach zdefiniowanej jako: zapewnienie łączy telekomunikacyjnych pomiędzy ośrodkiem centralnym i ośrodkami, w których będą realizowane spotkania, oraz zapewnienie uczestnikom spotkań i organizatorom swobodnego i bezpiecznego dostępu do Internetu, stworzenie wymaganej sieci lokalnej w ośrodkach, w których zlokalizowane będą spotkania na terenie RP, dostarczenie i zapewnienie sprawności działania zestawów komputerowych przeznaczonych dla organizatorów i uczestników spotkań, zapewnienie łączności telefonicznej (przewodowej i bezprzewodowej) dla uczestników i organizatorów spotkań, zapewnienie bezprzerwowego zasilania w czasie trwania spotkań 1 (zasilanie gwarantowane), zapewnienie pomocy technicznej gwarantującej sprawne usuwanie usterek/awarii. Dla usługi zapewnienia i utrzymania infrastruktury przyjęto następujące założenia jakości, poziomu świadczenia usługi: Wymaganie dla infrastruktury informatyczno-telekomunikacyjnej w trakcie spotkań: a) dla spotkań w lokalizacjach z wymaganym wyższym SLA: pojawienie się technika ze znajomością j. angielskiego: do 15 minut od zgłoszenia problemu, rozwiązanie problemu: do 30 minut od zgłoszenia problemu, maksymalny łączny czas awarii zestawów komputerowych dla wszystkich lokalizacji: 90 minut w ciągu 1 miesiąca i spotkania dodatkowego, maksymalny łączny czas awarii sieci wewnętrznej dla wszystkich lokalizacji: 20 minut w ciągu 2 miesięcy. b) dla spotkań w lokalizacjach z wymaganym niższym SLA: pojawienie się technika ze znajomością j. angielskiego: do 10 minut od zgłoszenia problemu, rozwiązanie problemu: do 30 minut od zgłoszenia problemu, maksymalny łączny czas awarii zestawów komputerowych dla wszystkich lokalizacji: 360 minut w ciągu 4 miesięcy, maksymalny łączny czas awarii sieci wewnętrznej: 120 minut w ciągu 4 miesięcy. Wymagania dla zestawów komputerowych w tym: stacje komputerowe, drukarki, telefony itp.: przygotowanie infrastruktury i sprzętu komputerowego w przeciągu 1 do 2 dni przed rozpoczęciem pierwszego spotkania w danej lokalizacji (na tyle czasu przed pierwszym spotkaniem dana lokalizacja będzie dostępna dla Wykonawcy), gotowość do pracy w czasie trwania spotkania 1, zasilanie bezprzerwowe w czasie trwania spotkania 1, możliwość korzystania w czasie trwania spotkania 1 z usług połączenia z Internetem, Systemem Akredytacji oraz dostęp do Portalu Prezydencji. Wymagania dla stanowisk kontroli dostępu: gotowość stanowiska do użytku: 24/7, 1 Przez czas spotkania należy rozumieć okres od 3 godzin przed rozpoczęciem spotkania do 2 godzin po jego zakończeniu Centrum Projektów Informatycznych MSWiA str. 3

4 liczba stanowisk umożliwiająca obsłużenie wszystkich uczestników spotkania w trakcie 1 godziny dla mniejszych spotkań, 2 godzin dla większych spotkań, maksymalny czas niedostępności w czasie trwania wszystkich spotkań 1 : 10 minut, maksymalny czas usunięcia pojedynczej awarii: 5 minut. Wymagania dla sieci komputerowej: wysoki poziom zabezpieczeń zarówno łączy wychodzących, jak i sieci lokalnej, zapewnienie poziomu SLA gwarantującego spełnienie wymagań jakościowych dla pozostałych usług Portalu Prezydencji oraz Systemu Akredytacji, łącze do Internetu musi gwarantować bieżący dostęp do Portalu Prezydencji, Systemu Akredytacji oraz innych serwisów udostępnionych w sieci Internet (dla potrzeb szacowania kosztów oferty należy przyjąć łącze o przepływności minimum 1Gb/s dla lokalizacji z wymaganym wyższym SLA oraz 155Mb/s dla lokalizacji z wymaganym niższym SLA z uwzględnieniem koniecznych łącz zapasowych), TABELA NR. 1 wykaz lokalizacji: Ośrodek Lokalizacja 1 niższe SLA Lokalizacja 1 niższe SLA Lokalizacja 2 niższe SLA Lokalizacja 2 wyższe SLA Lokalizacja 3 niższe SLA Lokalizacja 4 wyższe SLA Lokalizacja 4 wyższe SLA Lokalizacja 5 niższe SLA Lokalizacja 6 wyższe SLA Termin Szacunkowa liczba zestawów komputerowych Szacunkowa liczba punktów dostępowych * 1-31 lipca września września dni w terminie powyżej 1-31 października listopada dni w terminie powyżej grudnia ** Termin nieznany 2-3 dni Szacunkowa liczba osób (delegaci/dziennikarze/org.) 370 (200/100/70) 440 (200/200/40) 620 (300/250/70) 4000 (3000/900/100) 340 (200/100/40) 600 (450/100/50) 7120 (6000/1000/120) 350 (200/100/50) 800 (250/500/50) Wszystkie lokalizacje ośrodków znajdują się na obszarze dużych miast. Szczegóły zostaną udostępnione na etapie wyłonienia oferty dla potrzeb zawarcia umowy wykonawczej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów, liczby zestawów komputerowych, liczby punktów dostępowych, liczby uczestników oraz lokalizacji spotkań. * pod pojęciem punktu dostępowego jest rozumiane gniazdko zasilające oraz gniazdko (z kablem) do sieci LAN. Liczba punktów dostępowych obejmuje podłączenie zestawów komputerowych. ** Zamawiający ma prawo do skrócenia tego terminu do dnia Centrum Projektów Informatycznych MSWiA str. 4

5 UWAGA: Podczas spotkań organizowanych w dn w Lokalizacji 1 dopuszcza się możliwość zlokalizowania centrum prasowego w miejscu zlokalizowanym poza podstawowym ośrodkiem konferencyjnym. 4. Zapewnienie bezpieczeństwa tworzonej infrastruktury poprzez opracowanie odpowiednich procedur oraz przeprowadzenie audytów bezpieczeństwa. Opracowanie procedur (polityk) zawierających dotyczące sposobu tworzenia aplikacji wytwarzanych w ramach zadań 1 i 2, Przeprowadzenie audytu kodu źródłowego aplikacji wytworzonych w ramach zadań 1 i 2, Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa infrastruktury centralnej, Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa infrastruktury w poszczególnych lokalizacjach. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA str. 5

6 Zadanie 1 Portal Prezydencji Zadanie obejmuje dostawę kompleksowej usługi Portalu Prezydencja (zwanego dalej Serwisem). Zakres prac związanych z przedmiotem zamówienia w zakresie zadania 1 obejmuje: 1. Przeprowadzenie szczegółowej analizy potrzeb Zamawiającego i opracowanie dokumentacji projektowej, podlegającej zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 2. Zapewnienie funkcjonalności Serwisu zgodnie z mi zawartymi w dokumentacji projektowej, 3. Zapewnienie usługi hostingu oraz zapewnienie usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, 4. Przeprowadzenie szkoleo w zakresie obsługi i administracji Serwisu, 5. Opracowanie dokumentacji zarządczej i systemowej, 6. Zapewnienie asysty technicznej stanowiącej wsparcie dla użytkowników zarządzających treścią oraz zapewniającej niezwłoczne usuwanie błędów i reagowanie na zagrożenia, 7. Przeprowadzanie cyklicznych archiwizacji danych Serwisu, 8. Usługę asysty technicznej w wymiarze 500 roboczogodzin, związanej z rozbudową lub modyfikacją Serwisu. Wykorzystanie godzin usługi asysty technicznej nie jest dla Zamawiającego obligatoryjne i będzie rozliczane na podstawie rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wymagania wobec przedmiotu zamówienia Podstawowym celem zamówienia jest pozyskanie kompleksowych usług systemu informatycznego Portalu Prezydencji zapewniającego wymagane przez użytkowników funkcjonalności. W celu zapewnienia pożądanej jakości produktów i ich zgodności z oczekiwaniami użytkownika koocowego, wymagane jest wykonanie zamówienia z uwzględnieniem podziału na następujące etapy: Etap I Przeprowadzenie szczegółowej analizy potrzeb i opracowanie dokumentacji projektowej Serwisu, w terminie do Etap II Udostępnienie funkcjonalności Serwisu i wdrożenie testowe w terminie do Etap III Szkolenia w zakresie administrowania i użytkowania Serwisu, w terminie do Etap IV Uruchomienie środowiska produkcyjnego, w terminie do Etap V Eksploatacja Serwisu w środowisku produkcyjnym z wysokimi mi SLA, w terminie od do Etap VI Utrzymanie Serwisu w środowisku produkcyjnym, w terminie od do *, z czego w okresie do Serwis ma byd utrzymywany z zachowaniem Centrum Projektów Informatycznych MSWiA str. 6

7 wysokich wymagao SLA, natomiast po tej dacie obowiązuje obniżony poziom SLA (etap zakooczony archiwizacją danych i ich przekazaniem Zamawiającemu wraz z nośnikami danych Serwisu). * Zamawiający ma prawo do skrócenia tego terminu do dnia Wymagania funkcjonalne Poniższe tabele przedstawiają minimalne wobec przedmiotu zamówienia. Kod WF.01 WF.02 WF.03 WF.03.1 WF.03.2 Opis funkcjonalności Portal Prezydencji będzie serwisem internetowym, obsługującym domenę pl2011.eu (domena zostanie udostępniona Wykonawcy). Serwis ma byd dostępny dla wszystkich osób posiadających dostęp do Internetu i będzie wyświetlany w przeglądarkach internetowych (szczegółowy wykaz przeglądarek został określony w NF.04.5). Użytkownicy Serwisu mają byd podzieleni na następujące kategorie: Administrator Serwisu Redaktor Naczelny Redaktor Zdalny uczestnik spotkania Osoba Zainteresowana Prezydencją (użytkownik anonimowy, nie posiadający konta w systemie) Jednocześnie może byd wielu użytkowników należących do tej samej kategorii. Każdy użytkownik może należed tylko do jednej kategorii. Administrator Serwisu ma mied uprawnienia do: nadawania uprawnieo użytkownikom Serwisu, tworzenia, modyfikowania, blokowania, odblokowywania i usuwania kont użytkowników (ostatni administrator nie może usunąd swojego konta), dostępu do całości Serwisu i wszystkich podstron, tworzenia, publikowania, cofania publikacji, archiwizowania i kasowania treści, publikowania sond i cofania z publikacji sond, dostępu (w trybie do odczytu) do logów Serwisu, dostępu do baz plików Serwisu, generowania raportów z rejestrów zdarzeo prowadzonych w Serwisie. Administrator ma otrzymywad generowane automatycznie informacje o zmianach dokonywanych w Serwisie. Redaktor Naczelny ma mied uprawnienia do: nadawania uprawnieo Redaktorom, tworzenia, modyfikowania, blokowania, odblokowywania i usuwania kont Redaktorów dostępu do całości Serwisu i wszystkich podstron, tworzenia, publikowania, cofania publikacji i archiwizowania treści, tworzenia sond, dostępu do baz plików Serwisu. WF.03.3 WF.03.3.a WF.03.4 Redaktor Naczelny ma otrzymywad generowane automatycznie informacje o zmianach na stronie Redaktor ma mied uprawnienia do: dostępu do jednej lub wielu wyznaczonych części Serwisu (Redaktor Bloga, Redaktor Forum ), tworzenia, publikowania i cofania publikacji treści w ramach wyznaczonej części serwisu, dostępu do jednej lub wielu wyznaczonych części bazy plików Serwisu. Zdalny uczestnik spotkania ma mied uprawnienia do dołączenia się do przygotowywanego lub trwającego spotkania oraz do zabierania głosu w trakcie spotkania. Dostęp do zdalnego uczestnictwa w spotkaniach ma byd zablokowany dla innych użytkowników. Definiowane typy uprawnieo mają określad możliwośd: utworzenia odczytu modyfikacji usunięcia obiektu, którego dotyczą. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA str. 7

8 Kod WF.03.5 WF.03.6 WF.04 WF.05 WF.06 WF.06.1 WF.06.2 WF.06.3 WF.06.4 WF.07 WF.07.1 WF.07.2 WF.08 WF.08.1 WF.08.2 WF.08.3 WF.08.4 WF.08.5 WF.08.6 WF.09 Opis funkcjonalności Musi istnied możliwośd tworzenia grup użytkowników oraz kategorii obiektów. Musi istnied możliwośd definiowania uprawnieo użytkowników (grup użytkowników) do obiektów lub kategorii obiektów. Publikowane informacje mają byd podzielone na sekcje tematyczne: Informacje na temat bieżących wydarzeo Informacje na temat Unii Europejskiej Materiały prasowe (Centrum Prasowe) Materiały audiowizualne Interaktywne mapy, Kalendarz wydarzeo Informacje o Polsce W serwisie mają byd dostępne następujące funkcje dodatkowe: Sonda Forum dyskusyjne Newsletter Formularz kontaktowy Wyszukiwanie tekstu Banner Blog prowadzony przez Redaktorów Sonda ma umożliwiad zbieranie opinii czytelników strony na dany temat, poprzez sumowanie liczby wyborów przygotowanych przez redaktora odpowiedzi. Powinno byd możliwe: oddanie głosu, obejrzenie wyników. Musi byd wdrożony mechanizm zapobiegający wielokrotnemu oddawaniu głosu przez tego samego użytkownika (identyfikacja unikatowego użytkownika). Użytkownik, który oddał głos ma mied wyświetlany tylko wynik głosowania. Musi byd możliwe przeglądanie wyników wszystkich publikowanych wcześniej sond. Sondy będą przygotowywane przez Redaktora lub Redaktora Naczelnego, natomiast do serwisu będzie je wprowadzad Administrator Serwisu. Wyniki sond mają pokazywad sumę głosów z wszystkich wersji językowych Serwisu. Każdy użytkownik ma mied możliwośd zapisania się do usługi newslettera w celu otrzymywania powiadomieo o najnowszych informacjach w serwisie. Zapisanie do usługi powinno polegad na wpisaniu adresu poczty elektronicznej, na który mają byd wysyłane powiadomienia w formie wiadomości pocztowych lub subskrybowanie się do kanału RSS. Użytkownik ma mied możliwośd wyboru języka, w którym będą wysyłane powiadomienia oraz kategorii interesujących go informacji (WF.04). Wysyłane w ramach usługi powiadomienia mają zawierad krótki opis/tytuł (wprowadzany przez Redaktora dla danego artykułu), link do artykułu w Serwisie (w odpowiedniej wersji językowej) oraz link do wyłączenia usługi powiadamiania. Kliknięcie na link wyłączający usługę ma spowodowad usunięcie adresu poczty elektronicznej z bazy Serwisu oraz wysłanie wiadomości potwierdzającej wykonanie operacji. Forum dyskusyjne ma umożliwiad publikowanie komentarzy przez wszystkich użytkowników (bez konieczności logowania). Umieszczenie komentarza powinno wymagad podania pseudonimu oraz treści. Okno dodawania komentarza ma zawierad link do regulaminu forum oraz tekst pomocy opisujący sposób publikowania komentarzy. Powinno byd możliwe wprowadzenie adresu poczty elektronicznej, na który będą wysyłane powiadomienia o pojawieniu się odpowiedzi na wpisany komentarz. Wysyłane powiadomienie ma zawierad link umożliwiający usunięcie adresu poczty (zakooczenie powiadamiania o nowych komentarzach). Komentarze powinny byd wyświetlane tylko w ramach tej wersji językowej Serwisu, w której zostały dodane. Forum musi byd moderowane. Powiadomienie o wprowadzeniu komentarza ma byd wysłane do Redaktora/Redaktorów odpowiedzialnego za treśd forum. Powiadomienie ma zawierad link umożliwiający wycofanie komentarza. Wycofanie komentarza ma skutkowad zastąpieniem jego treści informacją o usunięciu przez moderatora. Dla każdego komentarza ma byd rejestrowany (jeżeli jest dostępny) adres IP komputera, z którego komentarz został dodany. Przed publikacją z treści komentarza powinny byd usunięte wszystkie elementy aktywne (znaczniki HTML, skrypty, linki do stron, itp.). Komentarze mają byd wyświetlane jako nieformatowany tekst. Wyszukiwanie tekstu ma umożliwiad znalezienie wszystkich materiałów (artykułów, tytułów zdjęd, komentarzy, itp.) zawierających wskazaną frazę. Powinien byd dostępny tryb zaawansowany umożliwiający wybór opcji wyszukiwania (artykuły, wiadomości prasowe, informacje o Polsce, informacje o UE, itp.). W celu przyspieszenia wyszukiwania treśd Serwisu ma byd indeksowana. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA str. 8

9 Kod WF.10 WF.11 WF.12 WF.13 WF.14 WF.15 WF.16 WF.17 WF.18 WF.18.1 WF.18.2 WF.18.3 WF.18.4 WF.18.5 Opis funkcjonalności Serwis ma umożliwiad wstawianie banerów. Musi byd możliwe zdefiniowanie: rozmiaru banera, miejsca wyświetlenia banera (lokalizacji na stronie), sposobu wyświetlenia (we wszystkich działach strony lub tylko na wybranej stronie) Powinna istnied możliwośd publikacji bannerów w różnych formatach: GIF, Adobe FLASH, MS Silverlight, JPG, PNG. Formularz kontaktowy ma umożliwiad przesłanie wiadomości do osób odpowiedzialnych za publikację treści w Serwisie. Wiadomośd ma byd dostarczana w formie wiadomości pocztowej na zdefiniowane adresy poczty elektronicznej. Przed wysłaniem z treści wiadomości muszą byd usunięte wszystkie elementy aktywne. W serwisie ma byd dostępny kalendarz umożliwiający przeglądanie harmonogramu zaplanowanych w ramach Prezydencji wydarzeo. W ramach funkcji kalendarza mają byd wyświetlane następujące elementy: widok bieżącego lub wybranego miesiąca z odznaczonymi dniami, w których planowane są wydarzenia związane z Prezydencją lista zdarzeo w najbliższej przyszłości wyszukiwarka zdarzeo, możliwośd filtrowania zdarzeo po: terminie (od-do) rodzaju wydarzenia lokalizacji wydarzenia Serwis ma umożliwiad prezentację treści multimedialnych: transmisji na żywo z bieżących wydarzeo odtwarzania nagrao video z archiwum odtwarzania nagrao audio z archiwum prezentacji galerii zdjęd Serwis ma umożliwiad wyszukiwanie treści multimedialnych (filtrowanie po terminie, słowach kluczowych, wydarzeniach, lokalizacjach) Serwis ma umożliwiad wyświetlanie interaktywnych map ułatwiających lokalizację poszukiwanych obiektów. Dopuszczalne jest wykorzystanie API jednego z dostępnych serwisów (Google Maps, zumi.pl, docelu.pl, Tageo.pl, itp.). Serwis ma umożliwid automatyczny import i publikowanie określonych informacji, pochodzących z Systemu Akredytacyjnego. Serwis ma udostępniad treśd Robotom Indeksującym Wyszukiwarek. Serwis ma współpracowad z serwerami pocztowymi (w zakresie wysyłania poczty). Moduł administracyjny (dostępny dla Administratorów Serwisu oraz Redaktorów Naczelnych) ma umożliwiad: zarządzanie kontami użytkowników Serwisu kontrolę dostępu użytkowników do poszczególnych funkcji Serwisu zarządzanie strukturą szablonów stron, która będzie realizowana za pomocą edytora WYSIWYG zarządzanie wszystkimi modułami Serwisu monitoring zdarzeo, który będzie prowadzony przy pomocy rejestru zdarzeo archiwizację danych. Funkcjonalnośd modułu musi byd uzależniona od poziomu dostępu użytkownika (Administrator Serwisu lub Redaktor Naczelny, dla innych użytkowników moduł ma byd niedostępny). W ramach zarządzania kontami użytkowników ma byd możliwe dodawanie, usuwanie kont, przypisywanie do grupy oraz nadawanie uprawnieo dostępu do funkcjonalności Serwisu. Moduł archiwizacyjny ma posiadad następujące, modyfikowalne parametry: lokalizacja kopii zapasowych częstotliwośd wykonywania kopii rodzaj kopii (pełna, różnicowa, przyrostowa) Z poziomu modułu administracyjnego ma byd realizowane zarządzanie interfejsem graficznym Serwisu poprzez zdefiniowanie jego zawartości. Interfejs powinien byd edytowany za pomocą edytora typu WYSIWYG Rejestr zdarzeo ma zawierad zapisy powiązanych z użytkownikami zdarzeo (logowania, wykonane w Serwisie operacje). Zapisy mają zawierad datę zdarzenia oraz adres IP komputera, z którego był realizowany dostęp do Serwisu. Rejestr zdarzeo ma umożliwiad monitorowanie działao poszczególnych użytkowników systemu oraz wygenerowanie typowych statystyk odwiedzin strony. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA str. 9

10 Kod Opis funkcjonalności WF.19 Moduł zarządzania treścią ma umożliwiad: dodawanie, modyfikowanie i usuwanie informacji na temat zdarzeo w ramach posiadanych uprawnieo, tworzenie, modyfikowanie i usuwanie słów kluczowych zdefiniowanie różnych wersji językowych danego elementu strony tworzenie, modyfikowanie oraz usuwanie grup treści tworzenie, modyfikowanie i usuwanie artykułów, w tym określanie statusu artykułu WF.19.1 Musi byd możliwe ustawienie domyślnych opcji dla publikowanych treści i artykułów tak, by każda opcja dodatkowa nie utrudniała mniej zaawansowanemu redaktorowi użytkownikowi współpracy z programem (np. definiowanie wielkości obrazków wewnątrz-tekstowych, szablonu wyświetlania treści czy opcji praw dostępu do plików). WF.19.2 Serwis ma umożliwiad automatyczne przepływy pracy w ramach publikacji artykułu, w tym wysłanie do poprawy, opublikowanie, wysłanie do kosza, cofnięcie publikacji oraz przesunięcie do archiwum. WF.19.3 Serwis ma umożliwiad określenie czasu automatycznej publikacji i archiwizacji przygotowanego wcześniej materiału w określonym czasie i miejscu serwisu oraz opcjonalne określenie czasu automatycznego wygaśnięcia artykułu. WF.19.4 Serwis musi umożliwiad edycję artykułów za pomocą edytora WYSIWYG. WF.19.5 Tworzone strony mają podlegad automatycznemu wersjonowaniu. Każda zmiana szablonu lub elementu strony musi spowodowad utworzenie nowej wersji (kopii) strony. Ma byd możliwośd przywrócenia wybranej poprzedniej wersji strony. WF.19.6 Serwis musi automatycznie zapisywad treśd roboczą wprowadzanego tekstu oraz umożliwid odtworzenie tej treści. WF.19.7 Musi byd możliwe zdefiniowanie uprawnieo dostępu do każdej z funkcjonalności modułu niezależnie. System kontroli dostępu ma umożliwiad określanie uprawnieo niezależnie na poziomie części składowych modułu (treśd poszczególnych sekcji Serwisu, forum dyskusyjne, sonda). WF.19.8 Serwis ma umożliwiad obróbkę zdjęd z poziomu panelu Redaktora, w tym zmianę rozmiaru, optymalizację, kompresję, zmianę formatu oraz przycięcie fragmentu zdjęcia i dodawanie znaku wodnego WF.20 Dostęp do Serwisu na etapie logowania i po zalogowaniu musi się odbywad przy wykorzystaniu szyfrowanego połączenia SSL. Muszą byd wykorzystywane klucze o długości co najmniej 2048 bitów. WF.21 Serwis musi zapewniad obsługę długich i mocnych haseł. WF.21.1 Serwis musi umożliwiad wybór poziomu bezpieczeostwa haseł poprzez posiadanie opcji: wymuszanie minimalnej długości hasła, wymuszanie używania silnych haseł (hasła odporne na typowe ataki np. atak słownikowy), wymuszanie czasu życia hasła, automatyczne blokowanie konta po zdefiniowanej przez administratora liczbie nieudanych prób logowania. WF.21.2 Serwis musi zapewniad obsługę zarządzania hasłami np. przypadków trzykrotnego podania nieprawidłowego hasła WF.21.3 Uwierzytelnione połączenia/sesje mają byd rozłączane/wygasad po ustalonym okresie bezczynności. Musi byd wdrożony mechanizm wyłączający przechowywanie stron w trakcie uwierzytelnionego połączenia w podręcznej pamięci przeglądarki (Cache Control), we wszystkich wersjach przeglądarek. WF.22 Serwis musi prowadzid rejestr zdarzeo zachodzących w trakcie jego eksploatacji, tak aby możliwa była jednoznaczna i niezaprzeczalna identyfikacja osoby wykonującej czynnośd, obiektów których dotyczyła czynnośd oraz czasu wykonania czynności (z wykorzystaniem mechanizmu znakowania czasem ). WF.22.1 Serwis musi prowadzid rejestr wszystkich prób uwierzytelniania użytkowników. WF.22.2 Serwis musi prowadzid rejestr modyfikacji dowolnego elementu strony (opis typów elementów w NF.01.1). WF.22.3 Serwis musi prowadzid rejestr odwiedzin poszczególnych stron. WF.22.4 Serwis musi prowadzid rejestr wszystkich zmian w uprawnieniach użytkowników. WF.22.5 Serwis musi prowadzid rejestr wykonanych kopii zapasowych, z określeniem czasu wykonania kopii oraz jej rodzaju. WF.22.6 Serwis musi prowadzid rejestr incydentów bezpieczeostwa zgłaszanych przez urządzenia służące do ich wykrywania. WF.22.7 Serwis musi umożliwiad wygenerowanie raportów z prowadzonych rejestrów w rozbiciu na zdarzenia dotyczące (przynajmniej): poszczególnych użytkowników poszczególnych obiektów, kategorii obiektów rodzajów zdarzeo czasu zdarzenia Ma byd możliwe łączenie w jednym raporcie informacji o zdarzeniach pochodzących z różnych rejestrów. WF.23 Serwis musi zapewniad obsługę certyfikatów dostępnych dla przeglądarek (X.509 V3) Centrum Projektów Informatycznych MSWiA str. 10

11 Kod WF.24 WF.25 WF.25.1 WF.25.2 WF.25.3 WF.25.4 WF.25.5 WF.25.6 WF.25.7 WF.25.8 WF.25.9 WF WF WF WF WF WF WF WF Opis funkcjonalności Serwis musi umożliwiad wykonywanie, weryfikację i odtwarzanie pełnej, minimum dziennej, kopii bezpieczeostwa całego systemu (w szczególności wszystkich danych przechowywanych w systemie) Serwis musi udostępniad możliwośd interaktywnej współpracy użytkowników poprzez umożliwienie uczestnictwa w spotkaniach z wykorzystaniem technik wideokonferencyjnych. Serwis musi posiadad możliwośd organizowania wirtualnych pokoi gdzie użytkownicy łączą się z systemem i uczestniczą w spotkaniach z możliwością wykorzystywania kamery oraz mikrofonu Serwis musi posiadad możliwośd dostępu do nagranych spotkao na żądanie przez użytkowników, w dowolnym dla nich czasie. Serwis musi posiadad elementy interaktywne takie jak tablica do rysowania, możliwośd tworzenia ankiet dla użytkowników w trakcie spotkania, możliwośd współdzielenia ekranu przez dowolnego uczestnika spotkania. Serwis musi posiadad możliwośd nie tylko prezentowania materiałów statycznych lecz także płynnie przekazywad obraz zawierający nagrania filmowe oraz animacje wraz z dźwiękiem Serwis musi posiadad możliwośd zarządzania powiadomieniami i zaproszeniami do spotkao. Serwis musi posiadad możliwośd nagrywania spotkao, zarówno obrazu jak i dźwięku oraz informacji tekstowych prowadzonych na chat Serwis musi posiadad możliwośd prowadzenia chatu oraz jego logowania Serwis musi mied możliwośd załączania plików do spotkao do pobrania przez uczestników spotkania w celu łatwego i wiernego ich wydruku w ujednoliconym formacie zgodnym ze standardem ISO32000 Serwis musi mied możliwośd pobierania nagrao ze spotkao do późniejszego odtwarzania offline w formacie co najmniej SWF, FLV, PDF Serwis musi mied możliwośd udostępniania samodzielnej rejestracji dla spotkania zdalnych uczestników spotkao. Użytkownik musi podlegad autentykacji przed przystąpieniem do spotkania także podczas dostępu do określonych treści oraz sama metoda autentykacji musi przebiegad bezpiecznie z wykorzystaniem kanałów do bezpiecznej komunikacji Dostęp do zasobów powinien byd konfigurowalny i system powinien zapewniad możliwośd ustawienia zezwoleo dostępu do spotkao oraz treści dla określonych użytkowników lub ich blokowania Serwis powinien logowad i pozwalad na późniejszy audyt potencjalnie podejrzanych akcji w systemie wraz z datą oraz czasem ich wystąpienia i informacjami o źródle pochodzenia Użytkownik-uczestnik spotkania powinien móc uczestniczyd w spotkaniach poprzez przeglądarkę internetową z wykorzystaniem typowych i powszechnych pluginów jak Flash Player rozszerzających możliwości przeglądarki bez potrzeby instalowania oddzielnych aplikacji klienckich typu desktop na platformie Windows, Mac OSX oraz Linux Serwis powinien mied możliwośd integracji z usługami katalogowymi np. Active Directory przechowującymi informacje o użytkownikach System powinien umożliwiad współdziałanie z systemem SSO (Single Sign On) Wymagania pozafunkcjonalne Poniższa tabela przedstawia minimalne wobec przedmiotu zamówienia. Kod NF.01 Wymagania dotyczące: użyteczności oprogramowania, jego estetyki, spójności w użytkowaniu i wyglądzie interfejsu, pomocy kontekstowej, Centrum Projektów Informatycznych MSWiA str. 11

12 NF.01.1 NF.01.2 NF.01.3 NF.01.4 NF.01.5 NF.01.6 NF.02 NF.02.1 NF.02.2 NF.02.3 NF.02.4 NF.02.5 NF.02.6 NF.03 Musi byd możliwe umieszczenie na stronach Serwisu elementów następującego typu: Forum, z możliwością podziału na wątki (umożliwienie użytkownikom wyrażania swoich opinii i dyskusji) Mapa (odwzorowanie struktury stron Serwisu) Widget (mała aplikacja stosowana, gdy standardowe mechanizmy Serwisu nie wystarczają do pobrania lub zaprezentowania danej treści) Sonda (badanie opinii użytkowników na wybrany temat oraz przeglądanie wyników badania) Blog (możliwośd publikowania przez zarejestrowanych użytkowników artykułów na stronie) Banner (odnośnik z obrazem, animacją lub filmem) Plik pakietu biurowego (plik zapisany w formacie jednego z popularnych pakietów biurowych) Menu hierarchiczne (umożliwienie nawigowania pomiędzy częściami Serwisu, za pomocą hierarchicznych odnośników. Formularz (strona (okno) do zbierania od użytkowników informacji w sformalizowany sposób. Treśd (tekst, materiały multimedialne lub zdjęcia, które mogą byd zgrupowane w galerię) Publikacja materiałów ma ograniczyd się do niewielkiej liczby kliknięd (dwa - potwierdzenie publikacji, trzy - w przypadku usuwania treści). Kasowanie lub archiwizowanie treści ma odbywad się hierarchicznie skasowanie kategorii w hierarchii powoduje usunięcie lub (archiwizację) wszystkich stron z nią powiązanych Serwis ma wyświetlad poszczególnym użytkownikom tylko te dane, które wynikają z roli danego użytkownika w systemie i są niezbędne do wykonania przez tego użytkownika określonego zadania. Uwierzytelnianie użytkowników ma byd realizowane metodą login/hasło lub login/certyfikat. Zmiana języka wyświetlania strony musi następowad po naciśnięciu linku (symbolu) danego języka. Po zmianie języka ma byd wyświetlana ta sama strona co przed zmianą wyboru języka. Wymagania dotyczące: niezawodności systemu, częstości/powagi awarii, możliwości odtworzenia danych, zdolności zapobiegania/ przeciwdziałania awariom, MTBF (mean time between failure). poziomu SLA W okresie od do maksymalny czas niedostępności Serwisu wynosi 3,6 minuty (SLA Serwisu na poziomie 99,999%, przy czym SLA liczone jest jako suma czasu trwania wszystkich Awarii Krytycznych Serwisu rozumianych jako brak działania środowiska produkcyjnego Serwisu (praca użytkowników nie może byd kontynuowana w wyniku uszkodzenia danych lub braku funkcjonalności krytycznej wskazanej w projekcie technicznym)). Okna serwisowe związane z konserwacją/rekonfiguracją Serwisu nie podlegają uwzględnianiu dla wyznaczenia SLA, przy czym termin i zakres prac wymaga uzyskania przez Wykonawcę akceptacji Zamawiającego. Awarie Niekrytyczne (błędy w funkcjonowaniu Serwisu, nie będące Awariami Krytycznymi) muszą zostad usunięte w ciągu 24 godzin (jeżeli Zamawiający nie określi innego terminu). W okresie od do maksymalny czas niedostępności Serwisu wynosi 72 godziny (SLA Serwisu na poziomie 99,1%, przy czym SLA liczone jest jako suma czasu trwania wszystkich Awarii Krytycznych Serwisu rozumianych jako brak działania środowiska produkcyjnego Serwisu (praca użytkowników nie może byd kontynuowana w wyniku uszkodzenia danych lub braku funkcjonalności krytycznej wskazanej w projekcie technicznym)). Okna serwisowe związane z konserwacją/rekonfiguracją Serwisu nie podlegają uwzględnianiu dla wyznaczenia SLA, przy czym termin i zakres prac wymaga uzyskania przez Wykonawcę akceptacji Zamawiającego. Maksymalny czas trwania pojedynczej Awarii Krytycznej nie może przekraczad 24 godzin. Działania konserwacyjne nie mogą wpływad na zmniejszenie dostępności Serwisu. Serwis będzie zapewniał niezbędne zabezpieczenia przed nieuprawnionymi zmianami na stronach, przekierowaniami, atakami oraz zabezpieczał dane znajdujące się na serwerze przed możliwością kradzieży. W skład infrastruktury Serwisu mają wchodzid urządzenia wyposażone w mechanizmy wykrywania zagrożeo IDS/IPS oraz urządzenia typu firewall. Dla podniesienia bezpieczeostwa serwisu zaleca się stosowanie oddzielnych urządzeo różnych producentów. Urządzenia typu IPS/IDS muszą posiadad mechanizm rejestracji incydentów sieciowych i współpracowad z systemem ARAKIS-GOV (wysyłanie logów do analizy oraz pobieranie sygnatur). Wymagania dotyczące parametrów mających wpływ na użytkowanie systemu: prędkośd działania, wydajnośd, dostępnośd, precyzyjnośd, przepustowośd, czas odpowiedzi, czas odtworzenia, zużycie zasobów Centrum Projektów Informatycznych MSWiA str. 12

13 NF.03.1 Oczekiwanie na odpowiedź systemu na wywołanie użytkownika (czas reakcji systemu liczony z poziomu interfejsu użytkownika) nie może przekraczad 1s dla 80% wywołao. Dla pozostałych przypadków oczekiwanie nie może przekraczad 3s. NF.03.2 Serwis będzie przystosowany do jednoczesnej obsługi zgodnej z przyjętym SLA jakościowym do użytkowników. NF.03.3 Elementy Serwisu dostępne po zalogowaniu oraz elementy ogólnie dostępne muszą posiadad mechanizmy cache'ujące przyśpieszające działanie serwisu WWW. Kod strony ma byd zoptymalizowany dla wolnych połączeo internetowych NF.03.4 W Serwisie mają byd zastosowane różne formy optymalizacji jego działania i monitoringu obciążenia. NF.03.5 Wykonawca ma wykonad pozycjonowanie Serwisu w najpopularniejszych wyszukiwarkach internetowych (m.in. Google, Yahoo, Bing, AltaVista). NF.04 Wymagania dotyczące: wielojęzyczności, skalowalności (rozwoju) systemu, kompatybilności, możliwości poddania testom, przystosowania, utrzymania, konfiguracji, serwisowania, instalacji. NF.04.1 Serwis ma byd dostępny w czterech wersjach językowych: polskiej angielskiej francuskiej niemieckiej Materiały w językach obcych będą dostarczane i publikowane przez Zamawiającego. NF.04.2 Serwis ma byd zgodny z wytycznymi organizacji W3C Web Content Accessibility Guidelines 1.0 *W3C Recommendation 5- May na poziomie pojedyncze A NF.04.3 Serwis ma byd przystosowany do obsługi przez osoby niepełnosprawne, ma byd możliwe wykorzystanie syntezatorów mowy oraz zmiany wielkości czcionki dla osób niedowidzących NF.04.4 Serwis ma stosowad kodowanie UTF-8 wersja 3.0, w zgodzie z Polską Normą PN-93 T dotyczącą kodowania polskich znaków, zgodnie z normą ISO , a strony WWW mają byd tworzone i modyfikowane w standardzie języka znaczników formatujących strony WWW: XHTML wersja 1.0 oraz CSS 2.1 NF.04.5 Serwis ma wspierad obsługę przeglądarek WWW: od wersji Microsoft Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 2.0, Safari 3.0, Opera 9.5, Camino 1.0, Chrome i nowszych ich wersji powstałych w czasie trwania umowy (obsługa aktualizacji dla pojawiających się nowych wersji), przeznaczonych dla systemu operacyjnego Windows 98/2000/NT/XP/Vista/7, Mac OS X i Linux oraz dla systemów operacyjnych w telefonach komórkowych NF.04.6 Serwis ma zapewniad poprawne wyświetlanie oraz dostęp do publikowanych informacji multimedialnych za pomocą wszystkich powszechnie dostępnych przeglądarek internetowych przy dostępie poprzez łącza o różnych parametrach transmisyjnych NF.04.7 Serwis ma byd dostosowany do przeglądania za pomocą technologii mobilnych NF.05 Wymagania/ograniczenia dotyczące projektowania systemu. NF.05.1 Serwis ma umożliwiad rozbudowę funkcjonalności o dodatkowe moduły NF.05.2 W zależności od ilości przetwarzanych i gromadzonych danych, Serwis ma umożliwiad łatwą rozbudowę o dodatkowe moduły sprzętowe NF.05.3 Serwis ma umożliwiad konfigurację praw dostępu do poszczególnych funkcjonalności i swoich zasobów NF.06 Wymagania/ograniczenia dotyczące: pisania kodu, konstrukcji systemu, używanych standardów kodowania, wdrażania, standardów określających integralnośd baz, limity zasobów, środowisko pracy. NF.06.1 Serwis powinien posiadad trójwarstwową strukturę (warstwy: danych, aplikacji oraz prezentacji). Centrum Projektów Informatycznych MSWiA str. 13

14 NF.06.2 Poszczególne warstwy Serwisu powinny byd podzielone na samodzielne moduły. Serwis musi umożliwiad synchroniczną i asynchroniczną komunikację pomiędzy samodzielnymi modułami. W warstwie danych powinny byd wydzielone moduły (repozytoria): konfiguracji, treści (informacyjny), multimediów. W warstwie aplikacji powinny byd wydzielone moduły: informacyjny, redakcyjny, administracyjny. NF.06.3 NF.06.4 NF.06.5 NF.06.6 NF.06.7 NF.06.8 NF.06.9 NF NF NF NF.07 NF.07.1 NF.07.2 NF.07.3 NF.07.4 NF.07.5 NF.07.6 NF.08 NF.08.1 NF.09 W warstwie prezentacji powinny byd wydzielone moduły: informacyjny, interakcji z użytkownikiem, administracyjny. Podstawą Serwisu powinien byd system zarządzania treścią (ang. CMS Content Management System) Moduły informacyjne mają prezentowad treści przeznaczone dla osób przeglądających portal. Moduły redakcyjne mają służyd do zarządzania treścią prezentowaną w serwisie. Moduły administracyjne mają służyd do zarządzania uprawnieniami, użytkownikami, modułami oraz realizowad funkcje związane z bezpieczeostwem serwisu (tworzenie kopii bezpieczeostwa, logowanie zdarzeo) Materiały do serwisu mają byd pobierane (kopiowane) z Archiwum Materiałów Multimedialnych. Po wyłączeniu języka Java Script w Serwisie mają byd dostępne wszystkie funkcje witryny Funkcjonalnośd Serwisu ma byd zachowana zarówno przy włączonych jak i wyłączonych ciasteczkach (cookies) Serwis ma umożliwiad pracę z przeglądarką uruchomioną w kontekście zalogowanego użytkownika (użytkownik z ograniczeniami) Dla wszystkich pól wejściowych dostępnych dla użytkownika mają byd zdefiniowane i kontrolowane reguły dotyczące wprowadzanych danych. Serwis ma byd odporny na różne rodzaje ataków, w szczególności na ataki typu SQL Injection i DoS/DDoS, zarówno na poziomie aplikacji jak i bazy danych Serwis ma byd odporny na ataki typu Cross-Site Scripting (XSS) i Cross-Site Request Forgery (CSRF) Wykonawca będzie zarządzał konfiguracją Serwisu, np. zgodnie z normą PN-ISO 10007:2005. W stosunku do źródeł oprogramowania będą stosowane narzędzia wersjonowania kodu źródłowego (SVN, itp.). Wymagania określające: zewnętrzne narzędzia, przy pomocy których prowadzona wymiana danych, format danych, czas wymiany, zasady współdziałania. W przypadku wymiany danych w formacie XML Serwis będzie używad standardu XSD do ich weryfikacji Serwis ma pobierad z Serwisu Akredytacji informacje o planowanych wydarzeniach (spotkaniach), wykorzystując protokół RSS. Zakres i częstotliwośd importowanych z Serwisu Akredytacji danych będzie określany przez Administratora Serwisu. Serwis ma byd wykonany zgodnie ze standardami pozycjonowania stron internetowych w wyszukiwarkach (rozkład na warstwach div, treśd artykułu na początku kodu, tytuły artykułów w adresach URL, itp.). Współpraca z serwerami pocztowymi ma byd realizowana z wykorzystaniem protokołu SMTP. Serwis ma wykorzystywad mechanizm PKI w następującym zakresie: do podpisywania plików, które mogą stanowid dowód w przypadku wystąpienia incydentu bezpieczeostwa, do mechanizmów bezpiecznej komunikacji, na potrzeby wykonywania kopii zapasowych Fizyczne, jakie system musi posiadad, np.: wygląd, kształt, rozmiar, waga, dotyczące sprzętu W Serwisie mają byd zastosowane rozwiązania zapewniające komfortową pracę dla użytkowników używających najpopularniejszych rozdzielczości ( , , , ) Inne, których nie można przyporządkowad do powyższych grup Centrum Projektów Informatycznych MSWiA str. 14

15 NF.09.1 Wykonawca musi zapewnid infrastrukturę IT niezbędną do poprawnego funkcjonowania Serwisu. NF.09.2 Wykonawca musi zapewnid w ramach usługi wykonanie konfiguracji oraz bieżące administrowanie infrastrukturą IT wykorzystywaną przez Serwis. NF.09.3 Wykonawca zapewni świadczenie usługi wsparcia dla użytkowników zarządzających treścią oraz zapewniającego niezwłoczne usuwanie błędów i reagowanie na zagrożenia. W terminie od do usługa musi byd świadczona w trybie ciągłym (24/7), natomiast poza tym okresem (od do i od do ) usługa ma byd świadczona w dni robocze, w godzinach od 09:00 do 17:00. NF.09.4 Dodatkowo Wykonawca zapewni świadczenie usługi asysty technicznej nadzoru autorskiego (maksymalnie 500 osobogodzin) w celu ewentualnego wprowadzania zmian funkcjonalności Serwisu zgłoszonych po zatwierdzeniu Projektu technicznego. NF.09.5 Wykonawca ma przygotowad 3 różne projekty struktury zawartości i wyglądu Serwisu (interfejsu użytkownika GUI). Wybór wersji należy do Zamawiającego. Zamawiający może narzucid szatę graficzną Serwisu. NF.09.6 Wykonawca zobowiązuje się bezzwłocznie informowad Zamawiającego o wszelkich wykrytych incydentach bezpieczeostwa oraz o nowych zidentyfikowanych podatnościach występujących w Serwisie. Przekazywana informacja ma zawierad kompletne informacje na temat incydentu bądź podatności. NF.09.7 Wykonawca przeprowadzi analizę ryzyka dla usługi (szacowanie ryzyka, dobór zabezpieczeo, określenie miar dla zabezpieczeo). Pierwsza analiza ma byd przeprowadzona przed rozpoczęciem prac projektowych, a następnie okresowo oraz w przypadku wykrycia nowych podatności przeglądana (aktualizowana). W wyniku analizy musi powstad plan postępowania z ryzykiem podlegający zatwierdzeniu przez Zamawiającego. NF.09.8 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu informację na temat przyjętych miar dla stosowanych zabezpieczeo, zgodnie z przyjętym planem postępowania z ryzykiem oraz okresowo będzie dostarczał Zamawiającemu zapisy z pomiarów. NF.09.9 Wykonawca zapewni w ramach realizowanych przez siebie działao poufnośd konfiguracji infrastruktury IT oraz oprogramowania. NF Wykonawca do realizacji projektu będzie zatrudniał pracowników przeszkolonych w zakresie tworzenia bezpiecznego kodu. NF Wykonawca dołoży wszelkich starao by zapewnid bezpieczeostwo fragmentów oprogramowania dostawców trzecich (jeżeli takie występują). NF Wykonawca zapewni wskazanemu przez Zamawiającego audytorom dostęp do kodu źródłowego tworzonego w ramach zamówienia oprogramowania i infrastruktury testowej w celu wykonania odbioru jakościowego oraz audytu bezpieczeostwa. Wymagania w zakresie szkoleo Poniższa tabela przedstawia minimalne wobec Wykonawcy związane ze szkoleniami: Identyfikator Wymagania EDU 01 EDU 02 EDU 03 EDU 04 EDU 05 EDU 06 EDU 07 Wykonawca powinien zapewnid przeprowadzenie dedykowanych szkoleo w zakresie umożliwiającym samodzielne użytkowanie i administrację Serwisu Szkolenie dla użytkowników (administratorów) ma obejmowad pełną funkcjonalnośd systemu, gwarantując nabycie umiejętności niezbędnych do prawidłowej jego obsługi. Czas trwania szkolenia - min. 3 dni (po 7 godzin dziennie). Planowane przeszkolenie 5 osób Szkolenie dla użytkowników (redaktorów naczelnych) ma obejmowad funkcjonalnośd powiązaną z zarządzaniem treścią w ramach Serwisu (tworzenie treści, publikowanie oraz wycofywanie z publikacji). Czas szkolenia min. 3 dni (po 7 godzin dziennie). Planowane przeszkolenie 4 osób. Szkolenie dla użytkowników (redaktorów) ma obejmowad funkcjonalnośd powiązaną z zarządzaniem treścią w ramach Serwisu (tworzenie treści, publikowanie oraz wycofywanie z publikacji). Czas szkolenia min. 4 dni (po 7 godzin dziennie). Planowane przeszkolenie 30 osób w dwóch grupach. Wykonawca opracuje harmonogram szkoleo zawierający: cel i projektowany zakres szkoleo, informacje o zakresie tematycznym poszczególnych szkoleo, metodzie i formie szkoleo, czasie trwania poszczególnych szkoleo, pożądanych kwalifikacjach osób skierowanych na szkolenia, ich koszcie jednostkowym oraz miejscu przeprowadzenia poszczególnych szkoleo, Harmonogram, o którym mowa w EDU 5, wykonawca przedstawi do akceptacji zamawiającego w terminach określonych w Umowie. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleo zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem szkoleo Centrum Projektów Informatycznych MSWiA str. 15

16 Identyfikator Wymagania EDU 08 Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim, zapewniając materiały szkoleniowe (w języku polskim) dla uczestników szkoleo EDU 09 EDU 10 EDU 11 EDU 12 EDU 13 Wykonawca dostarczy multimedialne materiały szkoleniowe w postaci zapisu na płycie CD-ROM (lub innym równoważnym nośniku) zawierającego dokumenty w formacie PDF lub DOC (DOCX) Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleo przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przedmiotu zamówienia Przeszkoleni administratorzy i redaktorzy otrzymają potwierdzenie ukooczenia szkolenia stwierdzające, że osiągnęli oni wiedzę niezbędną do pełnienia powierzonych zadao oraz inne dokumenty potwierdzające nabycie określonych umiejętności (certyfikat) Przeprowadzenie szkoleo zostanie potwierdzone protokołem sporządzonym w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy, zawierającym: nazwę i tematykę każdego ze szkoleo, datę i miejsce ich przeprowadzenia, imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach, imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie, czas trwania poszczególnych szkoleo. Protokół z przeprowadzenia szkoleo podlegad będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego Wymagania w zakresie dokumentacji Poniższa tabela przedstawia wobec Wykonawcy związane dostarczeniem dokumentacji (przy tworzeniu dokumentacji zaleca się wykorzystanie notacji UML 2.0): Kod DOC.01 DOC.01.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotował, zgodnie z ogólnie akceptowalnymi standardami w dziedzinie dokumentowania, następujące rodzaje dokumentacji bezpośrednio związanej z przedmiotem zamówienia: Dokumentację projektową zawierającą, co najmniej następujące informacje: Diagram kontekstowy Serwisu realizowanego w ramach przedmiotu zamówienia, Procesy kierujące przedsięwzięciem, Struktura i zawartośd planów projektu, Techniki zarządzania projektem, Zbiór dobrych praktyk, stosowanych przez Wykonawcę, dotyczących wytwarzania bezpiecznego kodu oraz użytkowania oprogramowania, uwzględniając w tym infrastrukturę IT, Zestaw elementów sterujących zarządzaniem i jakością, w tym tworzona dokumentacja obejmująca również działania zarządcze, tj. planowanie, monitorowanie i raportowanie prac w ramach przedsięwzięcia, w sytuacjach normalnych i wyjątkowych, a także działania specjalistyczne determinowane przez zakres i cele przedsięwzięcia, opisujące prace niezbędne do wytworzenia produktów, które mają powstad w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA str. 16

17 Kod DOC.01.2 DOC.02 DOC.03 DOC.04 Dokumentację systemową, zawierającą co najmniej następujące informacje: Wprowadzenie opisujące cele i zakres, Ograniczenia rozwiązania, założenia i zależności, Diagram kontekstowy zaproponowanego rozwiązania i model zachowania (pełny opis przepływów roboczych uwzględniających użytkowników, moduły, dokumenty i operacje), Architektura logiczna systemu (powiązania pomiędzy modułami, wewnętrzna komunikacja, lokalizacja modułów na platformie sprzętowej i używane technologie) Ogólna charakterystyka użytkowników, Opis wymagao funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, Specyfikację wymagao funkcjonalnych, Specyfikację wymagao niefunkcjonalnych, Opis i specyfikację interfejsów do innych systemów, Model i opis architektury bazy danych, Projekt wdrożenia i konfiguracji łącznie z polityką szkoleniową, Specyfikację sprzętu oraz oprogramowania, Wykaz modułów dostarczanych przez innych dostawców (jeżeli występują) oraz opis udzielonej na te moduły licencji. Opis projektu, zależny od zastosowanych metod, tj. metod obiektowych lub strukturalnych, Program przebiegu testów i sposób oszacowania niezawodności zaproponowanego rozwiązania, w tym propozycję raportów z testów, Kody źródłowe Opis infrastruktury, na której zostanie uruchomiony Portal Prezydencji, Opis wdrożonych zabezpieczeo systemu (wykaz sprzętu i przyjętych polityk), Procedura zachowania ciągłości działania zawierająca instrukcję sporządzania kopii zapasowych oraz przywracania danych po awarii. Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji przedsięwzięcia charakteryzowały się wysoką jakością, na którą będą miały wpływ, takie czynniki jak: Struktura dokumentu, rozumiana jako podział danego dokumentu na rozdziały, podrozdziały i sekcje, w czytelny i zrozumiały sposób. Zachowanie standardów, a także sposób pisania, rozumianych jako zachowanie spójnej struktury, formy i sposobu pisania dla poszczególnych dokumentów oraz fragmentów tego samego dokumentu Kompletnośd dokumentu, rozumiana jako pełne, bez wyraźnych, ewidentnych braków przedstawienie omawianego problemu obejmujące całośd z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia. Spójnośd i niesprzecznośd dokumentu, rozumianych jako zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego dokumentu. Zamawiający wymaga, aby cała dokumentacja, o której mowa powyżej, podlegała jego akceptacji, a także, aby została dostarczona w języku polskim, w wersji elektronicznej w formacie Word i PDF (na płycie CD-ROM lub innym równoważnym nośniku danych) i drukowanej, co najmniej w 3 egzemplarzach (dopuszcza się inne formaty zapisu dokumentacji np. diagramy UML lub formaty wektorowe jak DWG,. DXF, należy jednak dołączyd przeglądarkę obsługującą wykorzystane formaty) Zamawiający wymaga, aby w części dokumentacji dotyczącej specyfikacji wymagao: Dla każdego została nadana etykieta. Kolejno, aby w pozostałej części dokumentacji jednoznacznie wskazywad sposób realizacji określonych wymagao. Umieszczona została tabela zgodności przedstawiająca w kolumnach kolejno: numer, etykieta sposobu jego realizacji, strona dokumentacji opisująca sposób realizacji danego. Wymagania w zakresie gwarancji Kod WG.01 WG.02 Opis funkcjonalności Wykonawca gwarantuje, że wytworzone przez niego oprogramowanie nie zawiera kodu nie służącego spełnieniu określonych w projekcie wymagao i zmniejszającego bezpieczeostwo Serwisu, w szczególności: wirusów komputerowych, robaków sieciowych, bomb czasowych, nieudokumentowanych wejśd do systemu (tzw. back-doors), koni trojaoskich i innych postaci złośliwego (szkodliwego) oprogramowania. Wymagany tryb zgłaszania awarii: Centrum Projektów Informatycznych MSWiA str. 17

18 Kod WG.03 WG.04 WG.05 Opis funkcjonalności od do i od do w dni robocze, w godzinach od do 17.00, od do h/dobę, 7 dni w tygodniu. Zgłoszenie następuje w drodze pisemnej faksem lub mailem na numer/adres podany przez Wykonawcę. Gwarancja na dostarczone usługi Serwisu w zakresie dokonywania napraw błędów w działaniu Serwisu w okresie będzie obejmowad usunięcie awarii oraz zapewnid pełną pomoc techniczną w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów. Wykonawca naprawi lub wymieni wadliwe elementy infrastruktury przetwarzania danych, sprzęt lub oprogramowanie, w taki sposób, by spełnione były jakości usługi SLA (działania związane z usuwaniem awarii nie może mied wpływu na świadczenie usługi). W przypadku wykrycia lub podejrzenia występowania problemów związanych z bezpieczeostwem Wykonawca udzieli wsparcia Zamawiającemu w celu określenia charakteru problemu (czy jest objęty mi dot. Serwisu). Wykonawca zobowiązuje się usunąd wszystkie wchodzące w zakres wymagao podatności/problemy bezpieczeostwa w okresie eksploatacji Serwisu w najkrótszym możliwym terminie. Wymagania w zakresie zarządzania projektem Kod MGM.01 MGM.02 Wymaga się od Wykonawcy aby: organizacja przedsięwzięcia związanego z przedmiotem zamówienia, procesy kierujące przedsięwzięciem, struktura i zawartośd planów projektu, techniki zarządzania projektem, zestaw elementów sterujących zarządzaniem i jakością, w tym cała tworzona dokumentacja, zostały oparte o ogólnie znaną metodykę projektową lub własną uwzględniającą konkretne techniki, narzędzia i notacje, a także zapewniającą osiągnięcie zamierzonych celów jakościowych przy jednoczesnej minimalizacji możliwości niepowodzenia przedsięwzięcia. W przypadku wykorzystywania przez Wykonawcę własnej metodyki zarządzania przedsięwzięciem, wymaga się, aby uwzględniała ona co najmniej następujące elementy: sposób zarządzania projektem, w tym proces kontroli postępu prac w zakresie kosztów, pracochłonności i zgodności z harmonogramem, a także częstotliwości punktów kontrolnych, raportowanie o postępach w realizacji projektu oraz sposób zarządzania problemami w realizacji projektu, proces przygotowania planu realizacji przedsięwzięcia w tym planu zapewnienia jakości przedsięwzięcia analizę ryzyka przed rozpoczęciem projektu i zarządzanie ryzykiem w trakcie jego realizacji, sposób zarządzania konfiguracją, w tym identyfikacja elementów konfiguracji, kontrola wersji, informowanie o zmianach, sposób zarządzania zmianami, w tym rodzaje modyfikacji (poprawki, aktualizacje, rozbudowa, udoskonalenia) oraz procedury kontroli zmian. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA str. 18

19 Zadanie 2 System Akredytacji Zadanie obejmuje zapewnienie usługi Systemu Akredytacji, w ramach projektu Zapewnienie infrastruktury informatyczno-telekomunikacyjnej do przygotowania i obsługi Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. Zakres prac związanych z przedmiotem zamówienia w zakresie zadania 2 obejmuje: 1. Przeprowadzenie szczegółowej analizy potrzeb i opracowanie dokumentacji projektowej podlegającej zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 2. Zapewnienie funkcjonalności Systemu Akredytacji, zgodnie z mi zawartymi w dokumentacji projektowej, 3. Zapewnienie usługi hostingu oraz usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Systemu Akredytacji, 4. Przeprowadzenie szkoleo w zakresie administrowania i użytkowania Systemu Akredytacji, 5. Opracowanie dokumentacji zarządczej i systemowej, 6. Wsparcie użytkowników Systemu Akredytacji (Help Desk) z Biura Organizatorów w okresie Prezydencji oraz w okresie poprzedzającym Prezydencję, 7. Usługę asysty technicznej w wymiarze 1000 roboczogodzin, związanej z rozbudową lub modyfikacją Systemu Akredytacji. Wykorzystanie godzin usługi asysty technicznej nie jest dla Zamawiającego obligatoryjne i będzie rozliczane na podstawie rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wymagania wobec przedmiotu zamówienia Podstawowym celem zamówienia jest pozyskanie kompleksowych usług systemu informatycznego Serwisu Akredytacji zapewniających wymagane przez użytkowników funkcjonalności. W celu zapewnienia pożądanej jakości produktów i ich zgodności z oczekiwaniami użytkownika koocowego, wymagane jest wykonanie zamówienia z uwzględnieniem podziału na następujące etapy: Etap I Przeprowadzenie szczegółowej analizy potrzeb i opracowanie dokumentacji projektowej Systemu Akredytacji w terminie do , Etap II Udostępnienie funkcjonalności i wdrożenie testowe Systemu Akredytacji, w terminie do , Etap III Szkolenia w zakresie Systemu Akredytacji, w terminie od do , Etap IV Uruchomienie środowiska produkcyjnego, w terminie do , Centrum Projektów Informatycznych MSWiA str. 19

20 Etap V Eksploatacja Systemu Akredytacji, w terminie od do * (etap zakooczony archiwizacją danych, eksportem danych do formatu wskazanego przez Zamawiającego i przekazaniem Zamawiającemu nośników danych Systemu Akredytacji). * Zamawiający ma prawo do skrócenia tego terminu do dnia Wymagania funkcjonalne Kod WF.01 WF.02 WF.03 WF.04 WF.05 WF.06 System musi umożliwiad między innymi rejestrację uczestników spotkania w oparciu o predefiniowane formularze. W szczególności system musi umożliwiad wprowadzanie kategorii danych dotyczących: delegata środków transportu zakwaterowania wyżywienia wymagao dotyczących tłumaczenia bezpieczeostwa protokołu przyznanego identyfikatora (z historią ewentualnych zmian) przyznanego prezentu System musi m.in. umożliwiad rejestrację użytkowników: przez administratora systemu, za pomocą formularza wyświetlanego na stronie WWW, rejestrację kilku uczestników spotkania przez jednego użytkownika systemu, uwierzytelnionego przy wykorzystaniu informacji uzyskanych od organizatorów. System musi zapewniad przejrzystą prezentację zawartości wszystkich baz danych spełniających podane przez użytkownika kryteria w postaci tabel za pomocą przeglądarki WWW. System musi umożliwiad m.in.: obsługę identyfikatorów RFID (personalizację), wraz z rejestracją w systemie faktu wydania identyfikatora, obsługę identyfikatorów kartonowych (wydruk), wraz z rejestracją w systemie faktu wydania identyfikatora przeglądanie list środków transportu oraz ich szczegółów, przypisywanie oraz wyświetlanie, zmianę i usuwanie przydziału delegatów do hotelu. System musi umożliwiad zarządzanie dostępnością kategorii danych w serwisie przez administratora, w szczególności administrator musi mied możliwośd udostępniania, dodawania lub ukrywania odpowiednich kategorii formularzy serwisu w zależności od wydarzenia administrator uzyska dostęp do szablonów wszystkich stron widocznych w procesie rejestracji. Poszczególne pola danych zgrupowane zostaną w panele tematyczne (np. dane osobowe). Dla każdego panelu powinno byd możliwe ustawienie następujących kategorii: aktywny panel widoczny i wypełniany przez użytkownika zablokowany panel pozostanie widoczny na stronie, jednak dostęp do niego będzie niemożliwy, ukryty panel będzie niewidoczny na stronie, a ewentualne panele następujące po nim zostaną przeniesione tak aby zachowad ciągłośd danych na stronie. Stan panelu będzie automatycznie uwzględniany w wymagalności danych, do których się odnosi dane z panelu zablokowanego lub ukrytego nie będą sprawdzane przy weryfikacji pól na stronie. System musi umożliwiad automatyczne wygenerowanie raportu dla delegata po zakooczeniu Centrum Projektów Informatycznych MSWiA str. 20

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego Zał. nr 2 Wymagania techniczne: 1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie portalu internetowego opartego na systemie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. ( miejscowość, data) Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/BLAU/POKL/2013 Projekt PI-BLAU Badanie Losów Absolwentów Uczelni, nr POKL.04.01.01-00-239/11 jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH załącznik nr 3 do SIWZ pieczęć wykonawcy... OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH Dot.: Dostawa biuletynu informacji publicznej, portalu miejskiego oraz hostingu w ramach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 1 do Część II SIWZ SPIS

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP GOZ-353-221-22/2011 Warszawa, dnia 1 września 2011 r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP Stosownie do postanowień art. 38 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO Zn. spr. ZG-2717-13/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Nadleśnictwo Karnieszewice Adres: 76-004 Sianów, Trawica 8A Regon: 330044097 NIP 669-050-50-33 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej Projektu LIFE+ Carrying out necessary conservation work on a territory of Szachownica Cave designated within Natura 2000 / Wykonanie

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

Główne założenia projektu. Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej. Spis treści

Główne założenia projektu. Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej. Spis treści Załącznik nr 1 do Umowy o wykonanie i wdrożenie programu CMS nr... Założenia projektu wdrożenia systemu CMS do obsługi strony internetowej Spis treści Główne założenia projektu...1 Zakres prac:...2 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r.

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r. Oświęcim, dnia 16.07. 2015 r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-603 Oświęcim Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa

Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa Załącznik nr 2 do Umowy Nr... z dnia. 2012 r. Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa 1. Utworzenie i uruchomienie strony internetowej Projektu (serwisu/systemu zarządzania treścią) Utworzenie i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania i administrowania strony internetowej dla projektu pn. Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania

Bardziej szczegółowo

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu).

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu). Spis treści Informacje ogólne...2 Tryby pracy...3 Wygląd interfejsu...4 Tryb użytkownika...5 Tryb administratora...6 Import kontrahentów z pliku XML...8 2 Informacje ogólne Aplikacja internetowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE)

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) Załącznik nr 1D do Umowy z dnia.2014r. ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 155545-2011; data zamieszczenia: 02.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 155545-2011; data zamieszczenia: 02.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 146995-2011 z dnia 2011-05-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn Przedmiotem zamówienia jest budowa, hosting oraz obsługa techniczna strony internetowej Katedry Rybactwa

Bardziej szczegółowo

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS e-mail: info@essentio.pl System EssentioCMS Profesjonalna strona internetowa stanowi nieocenione źródło informacji o firmie, jej usługach oraz produktach. Jest najnowocześniejszym medium pozyskiwania nowych

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady dotyczące cookies

Nowe zasady dotyczące cookies Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS Łódź, 22.08.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS I. ZAMAWIAJĄCY Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. 94-302 Łódź ul. Wigury 15A, NIP 7282640463 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 )

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 ) Warszawa, 17 sierpnia.2009 Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska ogłasza przetarg na uruchomienie i prowadzenie portalu internetowego w ramach projektu Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu www oraz użytkownikach, którzy przekażą swoje dane

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"

POLITYKA PLIKÓW COOKIES POLITYKA PLIKÓW "COOKIES" Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne,

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Definicje i objaśnienia używanych pojęć Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Administrator Serwisu 1. Właścicielem niniejszego serwisu internetowego zasilenia.faktura.pl, zwanego dalej Serwisem, jest Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, 81-717 Sopot,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel zamówienia... 3 3. Przedmiot zamówienia... 3 4. Etapy realizacji... 3 5. Wymagania... 4 5.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 2 do Zaproszenia Nr zamówienia: MZK/02/2016 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie strony internetowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. 48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z Platformy szkoleniowej i uczestnictwa w szkoleniach elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI CENTRALNEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO SL 2014

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI CENTRALNEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO SL 2014 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI CENTRALNEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO SL 2014 Ilekroć w Instrukcji jest mowa o: Systemie - należy przez to rozumieć aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN Złotoryja, 14.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisu www.aran.com.pl

Polityka prywatności serwisu www.aran.com.pl Przedsiębiorstwo BudowlanoHandlowe Z.Niziński Polityka prywatności serwisu www.aran.com.pl 1. Informacje ogólne. Operatorem Serwisu [adres serwisu, np. www.blink.pl] jest [pełne dane rejestrowe] Serwis

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik składa się z 5 ponumerowanych stron

Niniejszy załącznik składa się z 5 ponumerowanych stron ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SIWZ PROCEDURA PRÓBKI W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 5 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015 r. Strona 1

Bardziej szczegółowo

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 e m a i l : u r z a d @ l w o w e

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy Organizowanego przez HealthThink public relations Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Bardziej szczegółowo

Cookie Policy. 1. Informacje ogólne.

Cookie Policy. 1. Informacje ogólne. Cookie Policy 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem Serwisu jest Artur Kowalski http://inzynieria.pro 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Spis treści 1. Hosting aplikacji... 3 Bezpieczeostwo fizyczne... 3 Wymagania techniczne aplikacji... 3

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Załącznik nr 3 do umowy nr 31/DI/PN/2015 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca zobowiązuje się do administrowania środowiskiem produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców WYDZIAŁ INFORMATYKI ul. Świętokrzyska 14 B, skr. poczt. 411, U.P. Warszawa 1, 00-950 Warszawa tel. (22)5567518, e-mail: anna.przylecka@pkn.pl Warszawa, 2010.04.16 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Polityka Cookies. 1 Definicje. Administrator oznacza przedsiębiorstwo

Polityka Cookies. 1 Definicje. Administrator oznacza przedsiębiorstwo Polityka Cookies 1. Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą

Bardziej szczegółowo

Inżynierski Projekt Zespołowy

Inżynierski Projekt Zespołowy Inżynierski Projekt Zespołowy Projekt Funkcji Systemu 1. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne Prace nad specyfikacją powinny się koncentrowad na funkcjonalnościach, interakcji systemu z użytkownikiem,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS:

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS: POLITYKA PRYWATNOŚCI - SERWIS: WWW.HIPOTEKA-GOTOWKA.PL Polityka Prywatności jest zbiorem reguł, które mają na celu poinformowanie Użytkowników tego Serwisu o wszelkich aspektach pozyskiwania, przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zagadnienia ogólne

Rozdział I Zagadnienia ogólne Załączniki do decyzji nr 2/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 3 stycznia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Instrukcja zarządzania systemem teleinformatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Symbiotic Site. Symbiotic Site. podręcznik użytkownika. Symbiotic Business Solutions 1

Symbiotic Site. Symbiotic Site. podręcznik użytkownika. Symbiotic Business Solutions 1 podręcznik użytkownika Symbiotic Business Solutions 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1. Opis...3 1.2. Użytkownicy...3 1.3. Moduły...4 1.4. Cechy...4 1.5. Słownik...5 2. Rejestracja i logowanie...6 3. Moduł

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r.

BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r. BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r. Wykonawcy (znak postępowania: BDG.WZP.311.16.2015.10.JP) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Przebudowa, unowocześnienie, zwiększenie

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: KZp

Znak sprawy: KZp Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie aktualizacji i wsparcia technicznego dla systemu antywirusowego - 195 licencji. Lp. Parametr Nazwa 1 aktualizowanego

Bardziej szczegółowo

Cemarol Sp. z o.o. Polityka prywatności (pliki cookies) 1. Informacje ogólne.

Cemarol Sp. z o.o. Polityka prywatności (pliki cookies) 1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (pliki cookies) 1. Informacje ogólne. Cemarol Sp. z o.o. 1. Operatorem Serwisu www.powiat-lebork.com jest Cemarol sp. z o.o. z siedzibą w Kobylnicy (76-251), Kobylnica, ul. Główna

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in:

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in: Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty IP. 2611.19.2015 Opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja serwisów internetowych Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz Komisji Standaryzacji

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies POLITYKA COOKIES Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność:

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność: Załącznik 1 Wytyczne dotyczące funkcjonalności platformy komunikacyjnej umożliwiającej wymianę danych o wspólnych beneficjentach powiatowych urzędów pracy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

Stosowanie ciasteczek (cookies)

Stosowanie ciasteczek (cookies) Stosowanie ciasteczek (cookies) Nasza strona używa plików cookies. Informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Istnieje możliwość korzystania ze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

POKL.02.03.03-00-007/12-00

POKL.02.03.03-00-007/12-00 Dotyczy wyjaśnienia treści zapytania ofertowego na wybór wykonawcy do opracowania oraz wdrożenia platformy e-learningowej z funkcjonalnościami portalu internetowego w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym STORK Szymon Małachowski

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym  STORK Szymon Małachowski Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym www.stork3d.pl prowadzonym przez firmę STORK Szymon Małachowski Właścicielem materialnych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza).

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). OP-IV.272.67.2014.NSZ Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). I. Usługa poczty

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Reguły plików cookies witryny i usług internetowych tsop.pl

Reguły plików cookies witryny i usług internetowych tsop.pl Reguły plików cookies witryny i usług internetowych tsop.pl Data publikacji dokumentu: 1 czerwca 2014 Spis treści 1 Wstęp...2 2 Definicje...2 2.1 Administrator...2 2.2 Cookies...2 2.3 Cookies Administratora

Bardziej szczegółowo

Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności

Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności 1 Informacje ogólne 1. Właścicielem strony internetowej działający pod domeną www.pizznawypasie.eu jest Mokobella Sebastian Kasprzak

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Trol InterMedia 2006 Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE OPROGRAMOWANIA... 3 1.1. O autorze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (LSI RPO WP 2014-2020) Status: Wersja zatwierdzona Ostatnia modyfikacja:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej w języku niemieckim

Zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej w języku niemieckim Leszno 02.05.2016 r. Zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej w języku niemieckim Zamawiający: Przedsiębiorstwo TRANS-MAR Katarzyna Marciniak Ul. Poznańska 31 64-100 Leszno 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Gwarancja jakości świadczenia usług (SLA)

Gwarancja jakości świadczenia usług (SLA) Gwarancja jakości świadczenia usług (SLA) Janmedia Interactive Sp. z o.o. Data aktualizacji: 02.11.2015r. / Wersja 2015-02 1. Poziom gwarancji dostępności usług Janmedia gwarantuje dostępność usług na

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Polityka prywatności Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy 7stars.com.pl, prowadzony

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników

Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników B a z a e k s p e r t ó w Projekt techniczny oraz powykonawcza dokumentacja techniczna Narodowy Program Foresight wdrażanie wyników Białystok 2013 Dokument jest poufny i przeznaczony wyłącznie do wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej WORTAL Państwowej Inspekcji Pracy po stronie INTRANETOWEJ powinien posiadać

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Załącznik Nr 1 Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Wersja 1.0 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie:

Bardziej szczegółowo