Podstawowe zasady obsługi programu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowe zasady obsługi programu"

Transkrypt

1 R O Z D Z I A Ł 2 Podstawowe zasady obsługi programu Dowiesz się o: Organizacji zabezpieczenia danych Podstawowych operacjach w oknie systemu Symfonia Archiwizacji i odtwarzaniu danych Charakterystycznych cechach programu Środki Trwałe Zastosowaniu i zasadach tworzenia kryteriów wyszukiwania Zastosowaniu i zasadach tworzenia raportów Klawiszach skrótów w programie Środki Trwałe Obsłudze kalkulatora i kalendarza Wymianie danych z innymi programami

2 18 Rozdział 2 Program ŚRODKI TRWAŁE posiada wygląd okien i sposób obsługi zgodny z ogólnymi zasadami ustalonymi dla środowiska Windows. Występują jednak pewne cechy charakterystyczne jedynie dla tego programu. Zostały one opisane w tym rozdziale. Ponadto przypomnimy tu podstawowe zasady, stosowanie których zapewni bezpieczeństwo wprowadzonych danych. Organizacja zabezpieczenia danych / W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, należy przeprowadzić kilka przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych, pozwalających zminimalizować skutki ewentualnych awarii sprzętu i błędów użytkowników. Omówione poniżej działania mogą być wykonywane w dowolnym zakresie, w zależności od oceny przez firmę kosztów odtworzenia utraconych danych i zaufania do posiadanego sprzętu oraz wykorzystujących go użytkowników. Dla osób doświadczonych w posługiwaniu się komputerem będą to sprawy oczywiste, ale pozostałym powinny pomóc w ochronie swoich danych. Przedstawione propozycje będą przydatne dla firm wykorzystujących program na pojedynczym stanowisku. Firmy wykorzystujące sieć komputerową zazwyczaj zatrudniają osobę posiadającą wystarczającą wiedzę dla samodzielnego zorganizowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych w firmie. Powtórne wprowadzenie utraconych informacji jest zazwyczaj bardziej pracochłonne od pierwotnego, a niektóre dane są niemożliwe do odtworzenia. Należy rozpocząć od wyznaczenia osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za organizację i wykonanie przedsięwzięć zabezpieczania danych. W standardowo zorganizowanej firmie obowiązek zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia danych powinien spoczywać na administratorze programu. W miarę możliwości powinna to być osoba posiadająca większe od innych doświadczenie w posługiwaniu się komputerem. Program ochrony danych możemy podzielić na następujące etapy: Zapewnienie poprawnego zasilania. Zapewnienie higieny pracy komputera. Zabezpieczenie antywirusowe. Regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa. Zapewnienie poprawnego zasilania Komputer, który wykorzystujesz do pracy, jest zasilany z krajowej sieci energetycznej i w związku z tym narażony jest na skutki zmian parametrów prądu w tej sieci. Stopień ryzyka zależy od stanu i obciążenia sieci w rejonie Twojej działalności. Zagrożeniem dla integralności danych może być: nagły zanik zasilania impulsowy wzrost napięcia.

3 Podstawowe zasady obsługi programu 19 Standardowym zabezpieczeniem komputera przed tymi zagrożeniami jest wyposażenie go w zasilacz awaryjny (UPS), pozwalający podtrzymać zasilanie do chwili zapisania danych i zamknięcia systemu oraz w filtr sieciowy, eliminujący zakłócenia w sieci. Urządzenia te są powszechnie dostępne, a dostawca komputera powinien pomóc w prawidłowym ich połączeniu z komputerem. Zapewnienie higieny pracy komputera Pod pojęciem higieny pracy komputera należy rozumieć regularne prowadzenie czynności zapewniających wykrywanie i naprawianie nieprawidłowości w działaniu komputera oraz zachowanie minimum porządku w otoczeniu komputera. Podstawowymi działaniami w zakresie higieny komputera są: skanowanie dysku defragmentacja dysku tworzenie kopii archiwalnych zawartości dysku posiadanie aktualnych awaryjnych dyskietek startowych zachowanie czystości, w tym niepalenie papierosów w pomieszczeniu z komputerami dym jest szkodliwy nie tylko dla płuc. Są to szeroko opisane w literaturze czynności możliwe do wykonania przy pomocy dostępnych na rynku programów narzędziowych. Przypominamy o potrzebie ich stosowania w celu zapewnienia poprawnego wykorzystywania oprogramowania. Zabezpieczenie antywirusowe Wirusy komputerowe są złośliwymi programami utrudniającym pracę lub, w skrajnych przypadkach, niszczącymi zapisane dane. Ich twórcy nie domagają się opłat, a swoje programy starają się ukryć przed użytkownikami komputerów. Jeżeli dotychczas żaden wirus nie uruchomił się na Twoim komputerze, to jeszcze nie dowód, że go nie ma. Może dotychczas nie wystąpiły warunki do jego uruchomienia. W celu zabezpieczenia się przed tym niebezpieczeństwem należy przestrzegać następujących zasad: Regularnie sprawdzać zawartość dysków komputera przy pomocy dobrego, aktualizowanego przynajmniej raz w miesiącu programu antywirusowego. Sprawdzać programem antywirusowym każdy nośnik danych (np. dyskietkę) przed próbą jego odczytu. Nie korzystać z programów nieznanego pochodzenia. Jeżeli istnieje taka możliwość, wykorzystywać komputer i nośniki danych archiwalnych jedynie do prowadzenia ewidencji w systemie SYMFONIA. Problematyka zabezpieczenia antywirusowego jest dokładnie opisywana w literaturze, a dobre programy antywirusowe są dostępne na rynku.

4 20 Rozdział 2 Organizacja wykonywania kopii bezpieczeństwa Program ŚRODKI TRWAŁE zawiera wbudowany mechanizm, umożliwiający wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych. Wykonanie kopii bezpieczeństwa stanowi jeden z poziomów zabezpieczenia danych i polega na zapisaniu kopii danych firmy na innym niż dysk roboczy nośniku. Tak wykonana kopia bezpieczeństwa zawiera tylko informacje o danych rejestrowanych w programie ŚRODKI TRWAŁE. Prawidłowo zorganizowany proces wykonywania kopii bezpieczeństwa powinien wyróżniać się dwiema głównymi cechami: regularnym cyklem tworzenia kolejnych kopii fizyczną odrębnością nośników, na których wykonywane są kopie. Przyczyny tworzenia kopii bezpieczeństwa Przyczynami wykonywania kopii bezpieczeństwa danych jest możliwość fizycznej awarii oraz powstanie błędów w strukturze zapisanych danych. Jeżeli nastąpi uszkodzenie dysku, najprawdopodobniej niedostępne będą dane ze wszystkich fragmentów jego powierzchni. Działają wprawdzie firmy zajmujące się odzyskiwaniem danych, ale nigdy nie ma pewności, że będzie to możliwe w Twoim przypadku. Natomiast koszt takiej usługi jest z pewnością wyższy niż cena dodatkowych nośników przeznaczonych na wykonywanie kopii bezpieczeństwa. Dlatego za kopię bezpieczeństwa będziemy uważać tylko tę, która została wykonana na innym nośniku. Wykonawca kopii bezpieczeństwa Jednym z organizacyjnych warunków pewności działania systemu tworzenia kopii bezpieczeństwa jest wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za ich terminowe i poprawne wykonanie. Ze względu na powiązanie tej czynności z innymi związanymi z bezpieczeństwem danych, wskazane jest, aby był to administrator programu ŚRODKI TRWAŁE lub programów systemu SYMFONIA. Nośnik kopii bezpieczeństwa Aktualny stan technologii pozwala na wybór różnych nośników przeznaczonych do archiwizacji danych w systemie SYMFONIA. Tradycyjne dyskietki mają w zasadzie tylko tę zaletę, że ich napędy montowane są w każdym komputerze. Istnieje wiele bardziej pewnych nośników danych, takich jak dodatkowe dyski twarde, montowane w wyjmowanej kieszeni lub dyski magnetooptyczne. Wybór należy do użytkownika i zależy od oceny ważności danych i posiadanych środków finansowych. Z punktu widzenia zastosowanej w systemie SYMFONIA metody archiwizacji ważne jest tylko to, aby zastosowany napęd był widziany przez system operacyjny jako kolejny dysk. Częstotliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa Zalecanym rozwiązaniem jest posiadanie kilku kompletów nośników danych używanych cyklicznie, zawierających kolejne kopie bezpieczeństwa. Oznacza to, że kolejna kopia tworzona jest na nośniku zawierającym najstarszą wersję archiwum. Dobrym rozwiązaniem jest również zachowywanie w bezpiecznym miejscu nośnika z kopią sporządzoną np. na koniec każdego miesiąca, kwartału lub roku.

5 Podstawowe zasady obsługi programu 21 Częstotliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa może być różna, zależnie od indywidualnej oceny problemów bezpieczeństwa w firmie. Czynnikami, które powinny być brane pod uwagę, są: zaufanie do jakości posiadanego sprzętu komputerowego i umiejętności jego użytkowników ilość i ważność zgromadzonych danych zdolność firmy do odtworzenia danych. Program ŚRODKI TRWAŁE ma możliwość przypominania o potrzebie zachowania danych przed zakończeniem pracy z firmą. Domyślnie ustawione jest wyświetlanie odpowiedniego komunikatu, jeśli od ostatniej archiwizacji minęły 2 lub więcej dni. Sposób zmiany tego ustawienia został opisany w Rozdziale.3 Przygotowanie programu do pracy. Przechowywanie kopii bezpieczeństwa Kopie bezpieczeństwa danych powinny być przechowywane w sposób i w miejscu maksymalnie zmniejszającymi możliwość równoczesnego zniszczenia lub kradzieży komputera z danymi i kopii bezpieczeństwa. Przyzwoitym minimum jest inne pomieszczenie i sejf przystosowany do przechowywania nośników danych (odporny na ogień i ekranujący przed wpływem pól magnetycznych). Dla firm posiadających oddziały w różnych miejscach może to być przesyłanie kopii do innego oddziału. Przygotowanie do wykorzystania kopii bezpieczeństwa Osoba odpowiedzialna za wykonywanie kopii bezpieczeństwa powinna również przygotować się do ich odtworzenia w przypadku wystąpienia awarii oraz regularnie sprawdzać jakość wykonanych kopii. Weryfikacja danych przez program po wykonaniu kopii bezpieczeństwa polega na sprawdzeniu, czy zapisane zostały wszystkie niezbędne pliki. Proponujemy następujący cykl przeprowadzenia treningu w odtwarzaniu danych z kopii bezpieczeństwa: 1. Wykonać kopię bezpieczeństwa danych wybranej firmy. 2. Odłączyć firmę w programie. 3. Założyć nowy katalog testowy na dysku. 4. Odtworzyć dane firmy w utworzonym katalogu testowym. 5. Otworzyć odtworzoną firmę i sprawdzić poprawność ostatnio wprowadzonych danych. 6. Odłączyć odtworzoną firmę w programie. 7. Usunąć katalog testowy wraz z zawartością. 8. Dołączyć firmę w programie. Przed wykonywaniem powyższych czynności należy dokładnie zapoznać się z ich opisem, a zakładanemu katalogowi testowemu nadać nazwę wyraźnie różną od katalogu z danymi i określającą przeznaczenie np. C:\TEST.

6 22 Rozdział 2 Obsługa baz danych w programie Informacje wprowadzane w czasie wykorzystywania programu zapisywane są w plikach o specjalnej organizacji, zwanych bazami danych. Więcej informacji na temat ich organizacji w programach systemu SYMFONIA znajdziesz w pliku pomocy Języka raportów. Obsługa zapisu i wykorzystywania informacji z baz danych jest prowadzona przy pomocy specjalnego programu zwanego motorem bazy danych. W systemie SYMFONIA jest to program firmy BTRIEVE TECHNOLOGIES, INC. Informacja ta jest istotna dla użytkowników ze względu na możliwość wystąpienia nieoczekiwanych trudności w działaniu programu w następujących sytuacjach: 1. Wystąpienie nieprawidłowości w obsłudze baz danych. Powoduje to pojawienie się okna z komunikatem o nieprawidłowości w obsłudze. W przypadku niepewności co do treści komunikatu należy wybrać przycisk polecenia Pomoc i postępować zgodnie z opisem. Ze wszystkimi komunikatami można się zapoznać w pliku pomocy programu ŚRODKI TRWAŁE. 2. Pozostaje aktywny program MICROKERNEL DATABASE ENGINE, po zakończeniu wszystkich programów SYMFONII. Przed ponownym uruchomieniem któregokolwiek z programów należy zamknąć tę aplikację (wybrać polecenie Exit z menu Microkernel lub Alt+F4). Na pytanie (zadane w języku angielskim) o potwierdzenie należy odpowiedzieć twierdząco "Yes". Nie należy wykonywać tej operacji, gdy którykolwiek z programów SYMFONII jest uruchomiony, gdyż spowoduje to zamknięcie wszystkich baz danych programu. Rejestracja programu Przed rozpoczęciem wykorzystywania programu należy przeprowadzić jego rejestrację. Niezarejestrowana kopia programu jest aktywna tylko przez określony czas umożliwiający zapoznanie się jej działaniem. W celu przeprowadzenia rejestracji programu należy w oknie programu ŚRODKI TRWAŁE bez firmy wybrać polecenie Zarejestruj program z menu Rejestracja. Otwarte zostanie okno Aktywacja programu. Należy zanotować numer widoczny w polu Kod programu i skontaktować się z firmą MATRIX.PL telefonicznie lub przy pomocy poczty elektronicznej. Otrzymasz wtedy numer stanowiący kod aktywacji, który należy wprowadzić w pole Kod aktywacji. Poprawne wykonanie tej czynności usuwa ograniczenia czasowe w wykorzystywaniu programu. W razie trudności skorzystaj z pośrednictwa dystrybutora, u którego dokonałeś zakupu.

7 Podstawowe zasady obsługi programu 23 Aktywacja programu Rys. 2-1 Okno Aktywacja programu. Pod nazwą aktywacji programu należy rozumieć informacje o prawach do korzystania z programu. Powinny być zapisane w sposób umożliwiający dostęp do nich programu w czasie jego wykorzystywania. W programie ŚRODKI TRWAŁE miejscem zapisania informacji aktywujących może być dysk twardy komputera lub klucz sprzętowy dołączony do portu drukarkowego. Oprogramowanie sterujące obsługą klucza sprzętowego umożliwia dowolne przenoszenie informacji aktywujących program pomiędzy dyskiem komputera lub kluczem sprzętowym. Klucz sprzętowy / Klucz sprzętowy jest urządzeniem zabezpieczającym program przed nielegalnym użytkowaniem. Klucz wygląda jak wtyczka dołączona do złącza drukarkowego komputera. Jest uniwersalny, pasuje do każdego typu komputera. Drukarka lub inne urządzenia dołączane do tego złącza są przyłączane do klucza. Klucz jest dla nich niewidoczny ( przezroczysty ), w żaden sposób nie utrudniając pracy dołączonych urządzeń. Działanie klucza zostało sprawdzone we wszystkich wersjach środowiska WINDOWS ( /98, NT 4.0, 2000), w których działa program ŚRODKI TRWAŁE. Nie ma potrzeby wymiany klucza wraz ze zmianą komputera lub wersji systemu operacyjnego. Jeden egzemplarz klucza sprzętowego może zawierać informacje o uprawnieniach do wszystkich programów systemów SYMFONIA i SYMFONIA forte. W programie ŚRODKI TRWAŁE klucz jest urządzeniem sprzedawanym niezależnie jako dodatek dla posiadaczy programu. Jego wykorzystywanie nie jest obligatoryjne.

8 24 Rozdział 2 Klucz sprzętowy umożliwia bardziej elastyczne wykorzystywanie programu. Powinien być stosowany, gdy nie chcesz wiązać uprawnień do korzystania z programu z konkretnym komputerem. Przeniesienie uprawnień następuje wtedy przez przyłączenie klucza do aktualnie wykorzystywanego komputera. Dodatkowo klucz wprowadza kolejny poziom zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem do danych. Wystarczy odłączyć i zabrać klucz. Komputer może wtedy być wykorzystywany do innych celów przez osoby nieuprawnione do pracy z programem ŚRODKI TRWAŁE. Sposób zapisywania danych w kluczu umożliwia zapisywanie aktywacji różnych egzemplarzy (o różnych numerach seryjnych) tego samego programu. Jeżeli przyłączysz taki klucz do komputera, dostępna jest tylko aktywacja egzemplarza programu zainstalowanego na tym komputerze. Umożliwia to stosowanie jednego klucza do przenoszenia aktywacji przez różnych użytkowników. Aktywacje zapisywane są oddzielnie i nie mają żadnego wpływu na siebie. Jeden klucz umożliwia jednoczesne przechowywanie informacji o 30 aktywacjach. Instalacja klucza sprzętowego W celu przygotowania komputera do współpracy z kluczem sprzętowym należy dokonać instalacji dodatkowego oprogramowania, dostarczanego na dyskietce wraz z kluczem. Oprogramowanie musi być zainstalowane na każdym komputerze, który ma mieć możliwość współpracy z kluczem sprzętowym. Zainstalowanie tego oprogramowania nie wprowadza żadnych zmian w działaniu programu. W szczególności nie jest konieczne przyłączenie do komputera klucza sprzętowego. Dopiero przeniesienie aktywacji z komputera do klucza sprzętowego powoduje przełączenie programu do trybu pracy wymagającego przyłączonego klucza. Obsługa klucza sprzętowego W celu rozpoczęcia operacji związanych z przenoszeniem aktywacji do klucza sprzętowego, należy przyłączyć klucz do złącza drukarkowego komputera i uruchomić program obsługi przenoszenia aktywacji klikając na skrót AMAKT (32 bit) w menu MATRIX.PL Symfonia. Spowoduje to otworzenie okna programu obsługującego przenoszenie aktywacji. Rys. 2-2 Okno programu obsługi aktywacji.

9 Podstawowe zasady obsługi programu 25 / Z menu Środki Trwałe należy wybrać numer wersji. Otwarte zostanie okno Kody aktywacji, w którym można przeprowadzić wszystkie operacje związane z obsługą aktywacji programu. Jeżeli wybrana z menu wersja programu nigdy nie była zainstalowana na komputerze, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie nr 15 z informacją o potrzebie powtórnej instalacji programu, a następnie komunikat o błędzie nr 18 i nastąpi powrót do okna programu obsługi aktywacji. Rys. 2-3 Okno Kody aktywacji. Aktywuj Ten przycisk polecenia powoduje aktywację programu. Warunkiem jego wykorzystania jest wprowadzenie odpowiedniego kodu w polu Kod aktywacji. Sposób uzyskiwania kodów został opisany powyżej w akapicie opisującym rejestrację programu. Jeżeli wprowadzany kod jest jednoczęściowy, należy go wpisać w całości do jednego pola. Zamknij Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna. Informacje Ten przycisk polecenia powoduje otworzenie okna Monitor aktywacji programu z informacjami opisującymi status programu. Nr seryjny Ten przycisk polecenia otwiera okno Podaj nowy numer seryjny, w którym można wprowadzić nowy numer seryjny zmieniając warunki licencji programu. Klucz Ten przycisk polecenia powoduje otwarcie okna Klucz sprzętowy aktywacje programu, w którym możliwe jest prowadzenie operacji przenoszenia aktywacji pomiędzy komputerem i kluczem.

10 26 Rozdział 2 Rys. 2-4 Okno Monitor aktywacji programu. W kolejnych polach tego okna widoczne są informacje o zainstalowanym egzemplarzu programu, jego użytkowniku oraz typie instalacji i statusie aktywacji. Przenoszenie aktywacji Przenoszenie aktywacji pomiędzy komputerem i kluczem sprzętowym prowadzone jest w oknie Klucz sprzętowy aktywacje programu. Rys. 2-5 Okno Klucz sprzętowy aktywacje programu. W polach Aktywacja w komputerze i Aktywacja w kluczu sprzętowym pokazany jest status aktywacji we wskazanym urządzeniu. Status aktywacji może być następujący: w komputerze jest Program jest aktywowany prawidłowo bez ograniczeń czasowych. nie ma Program nie został jeszcze aktywowany i posiada ograniczenie czasu działania. nie podlega przenoszeniu Zainstalowana wersja programu nie ma możliwości przenoszenia aktywacji przez klucz (np. jest to wersja demonstracyjna).

11 Podstawowe zasady obsługi programu 27 błąd Wystąpił błąd odczytu informacji o aktywacji lub został uszkodzony zapis tej informacji. w kluczu jest W kluczu sprzętowym jest zapisana aktywacja dla zainstalowanego egzemplarza programu. nie ma W kluczu sprzętowym nie ma zapisanej aktywacji dla zainstalowanego egzemplarza programu. brak klucza Nie wykryto klucza sprzętowego (nie został dołączony lub jest dołączony niedokładnie). nie zainstalowany Nie został zainstalowany program obsługi klucza. błąd Wystąpił błąd odczytu informacji z klucza (przyłączony klucz nie jest zaprogramowany lub nie pochodzi z MATRIX.PL) Przeniesienie aktywacji z komputera do klucza Przeniesienie aktywacji z komputera do klucza jest możliwe tylko w przypadku, gdy istnieje prawidłowa aktywacja w komputerze oraz został wykryty prawidłowy klucz sprzętowy (w polu Aktywacja w komputerze - jest, w polu Aktywacja w kluczu sprzętowym - jest lub nie ma). W przypadku prawidłowej zawartości obu pól dostępny jest przycisk polecenia Przenieś aktywację. Jego wybranie powinno spowodować przeniesienie aktywacji, co zostanie potwierdzone komunikatem Aktywacja została przeniesiona. Jeżeli operacja się nie powiedzie, zostanie wyświetlony komunikat o przyczynach niepowodzenia. Przeniesienie aktywacji z klucza do komputera Przeniesienie aktywacji z klucza do komputera jest możliwe tylko w przypadku, gdy nie istnieje aktywacja w komputerze oraz został wykryty klucz sprzętowy z prawidłową aktywacją do programu (w polu Aktywacja w komputerze - nie ma, w polu Aktywacja w kluczu sprzętowym - jest). W przypadku prawidłowej zawartości obu pól dostępny jest przycisk polecenia Przenieś aktywację. Jego wybranie powinno spowodować przeniesienie aktywacji, co zostanie potwierdzone komunikatem Aktywacja została przeniesiona. Jeżeli operacja się nie powiedzie, zostanie wyświetlony komunikat o przyczynach niepowodzenia.

12 28 Rozdział 2 Przeniesienie aktywacji pomiędzy komputerami Aktywacja pomiędzy komputerami przenoszona jest w dwóch krokach, z pierwszego komputera do klucza, a następnie z klucza do drugiego komputera, w sposób opisany powyżej. Aby taka operacja była możliwa muszą być spełnione następujące warunki: na obu komputerach musi być zainstalowana ta sama wersja programu, z tym samym numerem seryjnym; na obu komputerach musi być zainstalowane oprogramowanie obsługujące klucze sprzętowe; na komputerze wyjściowym musi być prawidłowa aktywacja programu (status aktywacji jest), natomiast na komputerze docelowym nie może być aktywacji (status aktywacji nie ma). Użytkowanie programu z kluczem sprzętowym Po przeniesieniu aktywacji do klucza i przyłączeniu go do złącza drukarki użytkowanie programu w niczym nie różni się od użytkowania programu bez klucza / Klucz sprzętowy musi być przyłączony przed uruchomieniem programu i nie może być odłączony do chwili zamknięcia programu. Wyjęcie klucza sprzętowego podczas pracy z programem spowoduje wyświetlenie komunikatu informującego o odłączeniu klucza i zamknięcie programu. Rozpoczęcie pracy z programem W celu rozpoczęcia pracy z programem należy go uruchomić w sposób typowy dla wykorzystywanej wersji Windows, np. dwukrotnie kliknąć ikonę programu. Spowoduje to rozpoczęcie procesu uruchamiania programu. Jeżeli w programie nie została założona żadna firma, otwarte zostanie okno programu bez firmy. W pozostałych przypadkach pojawi się okno dialogu Otwieranie firmy, umożliwiające uzyskanie dostępu do danych firmy. Otwieranie firmy to czynność, którą trzeba wykonać, aby rozpocząć pracę z firmą, uzyskując dostęp do jej danych. W momencie otwierania lub też, mówiąc inaczej, uaktywnienia danych firmy podajesz również nazwę użytkownika i hasło dostępu. Hasło dostępu jest to określony dla użytkownika tajny tekst o długości od kilku do kilkunastu znaków, który służy do ochrony danych firmy przed niepowołanym dostępem. Program sprawdza hasło, umożliwiając dalszą pracę tylko po podaniu właściwego hasła. Wybór użytkownika i zidentyfikowanie go przez program na podstawie hasła jest niezbędne ze względu na zasadę działania programu, który każdą zmianę danych w bazach firmy łączy z wprowadzającym je użytkownikiem. Dialog Otwieranie firmy będzie pojawiać się automatycznie zawsze po uruchomieniu programu.

13 Podstawowe zasady obsługi programu 29 Rys. 2-6 Dialog Otwieranie firmy. Firma Z opuszczanego pola listy wybierz jedną z dołączonych firm, którą chcesz otworzyć. Program domyślnie podpowiada ostatnio otwieraną firmę. Użytkownik W tym polu podaj swoją nazwę użytkownika. Hasło Jeśli dostęp do danych firmy jest zabezpieczony hasłem, to podaj je w tym polu. Litery hasła, dla zabezpieczenia przed podglądaniem, będą wyświetlane w postaci gwiazdek. Jeżeli podasz niepoprawne hasło, pojawi się komunikat informujący o tym fakcie i po potwierdzeniu go przyciskiem OK nastąpi powrót do dialogu Otwieranie firmy. Rys. 2-7 Komunikat o podaniu niepoprawnego hasła. Dla nowo założonej firmy istnieje tylko jeden użytkownik, niemożliwy do usunięcia, o nazwie Admin. Dla nowo założonej firmy nie posiada on hasła. Użytkownik ten posiada uprawnienia do definiowania praw pozostałych użytkowników i jest osobą konfigurującą program do pracy. Szczegółowy opis konfiguracji programu i metod organizacji dostępu użytkowników do danych w czasie pracy z programem znajdziesz w Rozdziale.3 Przygotowanie programu do pracy. Okno programu Środki Trwałe bez firmy Po uruchomieniu programu, jeśli wcześniej nie założyłeś lub nie dołączyłeś do programu żadnej firmy, rozpoczniesz pracę w specjalnym trybie, określanym jako bez firmy. Oznacza to po prostu sytuację, w której pracujesz w programie, a nie masz jeszcze aktywnej żadnej firmy. Może to nastąpić w następujących sytuacjach: Po uruchomieniu programu, jeśli wcześniej nie założyłeś lub nie dołączyłeś do programu żadnej firmy lub wybrałeś przycisk Anuluj w oknie dialogowym Otwieranie firmy. Jeśli wybrałeś polecenie Koniec pracy z firmą z menu Firma.

14 30 Rozdział 2 Podczas wykonywania czynności, które wymagają zakończenia pracy z firmą, takich jak tworzenie lub odtwarzanie kopii bezpieczeństwa. W trakcie pracy bez firmy możesz wykonywać wszystkie podstawowe czynności związane z administrowaniem danymi firmy. Możesz założyć nową firmę, dołączyć, otworzyć lub usunąć istniejącą firmę, a także zapisać i odtworzyć dane firmy z kopii bezpieczeństwa. Rys. 2-8 Okno programu ŚRODKI TRWAŁE bez firmy. Wybierając odpowiedni przycisk polecenia z paska narzędziowego, uruchamiasz proces wykonywania związanej z nim operacji. Aby wybrać przycisk, wystarczy go kliknąć albo przycisnąć kombinację klawiszy Ctrl+numer kolejny przycisku (numery należy wybierać w alfanumerycznej części klawiatury, skrót ten nie działa dla klawiatury numerycznej). Zakładanie nowej firmy Proces zakładania nowej firmy polega na zarejestrowaniu danych firmy w programie. Program zapisuje później te dane we wskazanym folderze (katalogu) na dysku. Aby założyć nową firmę, musisz pracować w trybie bez firmy. Następnie wybierz polecenie Nowa... z menu Firma lub kliknij przycisk na pasku narzędziowym. Pojawi się okno Zakładanie nowej firmy, z otwartym panelem Podstawowe informacje o firmie. W oknie znajdują się przyciski poleceń: Przycisk przełącza do następnego panelu danych. Przycisk przełącza do poprzedniego panelu danych. Przycisk tworzy katalog i bazy danych zakładanej firmy.

15 Podstawowe zasady obsługi programu 31 / Wypełniając pola w kolejnych panelach pamiętaj, że wprowadzone informacje będą widoczne na wydrukach generowanych w programie. Panel Podstawowe informacje o firmie Rys. 2-9 Panel Podstawowe informacje o firmie. / Nazwa pełna W tym polu podaj pełną nazwę firmy w formie, która powinna się pojawiać na wydrukach tworzonych w programie. Nazwa skrócona W tym polu podaj skróconą nazwę firmy, zgodnie z dokumentami rejestracji. Skrót W tym polu wpisz skrót nazwy firmy przeznaczony do wykorzystywania w programie, jednocześnie pojawi się on jako domyślna nazwa folderu (katalogu) w polu Katalog firmy, określającym nazwę katalogu, w którym przechowywane będą bazy danych firmy. Jeżeli chcesz wskazać inny folder, wybierz przycisk i w otwartym oknie Wskaż katalog firmy wybierz właściwy. Wypełnienie tych pól jest wystarczające do utworzenia firmy. Pozostałe pola mogą być wypełnione później w katalogu Dane firmy ustawień programu. NIP W tym polu wpisz posiadany przez firmę numer identyfikacji podatkowej, nadany przez urząd skarbowy. REGON W tym polu wpisz nadany przez Wojewódzki Urząd Statystyczny numer identyfikujący firmę do celów statystyki państwowej. Osoba fizyczna Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że w oknie Zakładanie nowej firmy pojawia się panel zawierający informacje o danych właściciela firmy.

16 32 Rozdział 2 Panel Organ rejestrowy Rys Panel Organ rejestrowy. / Nazwa W tym polu wpisz nazwę organu administracji państwowej, który dokonał rejestracji firmy podczas jej powstawania. Rejestr W tym polu wpisz nazwę rejestru, do którego została wpisana Twoja firma. Numer W tym polu wpisz numer, pod jakim została zarejestrowana firma. Data rejestracji W tym polu wpisz datę rejestracji firmy. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej W tym polu wpisz datę zgodną ze zgłoszeniem w urzędzie skarbowym informacji o rozpoczęciu przez firmę działalności. Pola w tym panelu należy wypełniać na podstawie dokumentów rejestrowych firmy oraz zgłoszenia rozpoczęcia działalności w urzędzie skarbowym.

17 Podstawowe zasady obsługi programu 33 Panel Adres Rys Panel Adres. W kolejnych polach tego panelu wpisz dane adresowe zakładanej firmy. Panel Dane osobowe / Panel Dane osobowe pojawia się tylko w sytuacji, gdy było zaznaczone pole wyboru Osoba fizyczna na panelu Podstawowe informacje o firmie. Rys Panel Dane osobowe. W kolejnych polach tego panelu wpisz dane osobowe właściciela firmy. Po wypełnieniu pól w kolejnych panelach wybierz przycisk polecenia w górnej części okna. Spowoduje to utworzenie folderu (katalogu) o nazwie wskazanej w polu Katalog i wypełnieniu go niezbędnymi plikami bazy danych.

18 34 Rozdział 2 Otwieranie firmy / Usuwanie firmy / Otwieranie firmy to czynność, którą trzeba wykonać, aby rozpocząć pracę z firmą, uzyskując dostęp do jej danych. W momencie otwierania lub też, mówiąc inaczej, uaktywnienia danych firmy podajesz również nazwę użytkownika i hasło dostępu. Hasło dostępu jest to określony dla użytkownika tajny tekst o długości od kilku do kilkunastu znaków, który służy do ochrony danych firmy przed niepowołanym dostępem. Program sprawdza hasło, umożliwiając dalszą pracę tylko po podaniu właściwego dla użytkownika hasła dostępu. Aby otworzyć firmę, musisz ją wcześniej założyć lub dołączyć do systemu. Jeśli utworzyłeś lub dołączyłeś firmę, to aby ją otworzyć, wybierz polecenie Otwórz z menu Firma lub kliknij przycisk na pasku narzędziowym. Pojawi się okno dialogowe Otwieranie firmy, w którym możesz wskazać dołączoną firmę oraz podać nazwę i hasło użytkownika. Usuwanie firmy to czynność, która powoduje wymazanie wszystkich danych firmy z dysku. Aby usunąć firmę, wybierz polecenie Usuń z menu Firma lub kliknij przycisk na pasku narzędziowym. Pojawi się okno dialogowe Usuwanie firmy, w którym możesz wskazać usuwaną firmę oraz podać nazwę i hasło użytkownika. Usuwając firmę tracisz wszystkie jej dane. Możesz je odzyskać tylko wówczas, gdy zostały wcześniej zachowane. Pamiętaj więc o uprzednim wykonaniu kopii bezpieczeństwa, nawet wtedy, gdy uważasz, że dane firmy nigdy nie będą potrzebne. Ponowne wprowadzenie całkowicie usuniętych danych jest bardzo kosztowne, a często niemożliwe. Rys Dialog Usuwanie firmy. Firma Z opuszczanego pola listy wybierz jedną z dołączonych firm, którą chcesz usunąć. Program domyślnie podpowiada ostatnio otwieraną firmę. Użytkownik W tym polu podaj swoją nazwę użytkownika.

Mała Księgowość Pro. System Zarządzania SYMFONIA. dla WINDOWS. Wersja 2.0

Mała Księgowość Pro. System Zarządzania SYMFONIA. dla WINDOWS. Wersja 2.0 System Zarządzania SYMFONIA Mała Księgowość Pro dla WINDOWS Wersja 2.0 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL SA jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

Symfonia Środki Trwałe

Symfonia Środki Trwałe Symfonia Środki Trwałe Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Środki Trwałe

Sage Symfonia Środki Trwałe Sage Symfonia Środki Trwałe Podręcznik użytkownika Wersja 2015.a Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość

Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość

Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start e-dokumenty

Symfonia Start e-dokumenty Symfonia Start e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura

Sage Symfonia Start Faktura Sage Symfonia Start Faktura Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Symfonia Płace. Podręcznik użytkownika. Wersja 2012

Symfonia Płace. Podręcznik użytkownika. Wersja 2012 Symfonia Płace Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura start dla WINDOWS Wersja 1.35 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Finanse i Księgowość dla WINDOWS

Finanse i Księgowość dla WINDOWS System Zarządzania SYMFONIA Finanse i Księgowość dla WINDOWS Wersja 5.1 Copyright 1993-20013MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika

Bardziej szczegółowo

Finanse i Księgowość dla WINDOWS

Finanse i Księgowość dla WINDOWS System Zarządzania SYMFONIA Finanse i Księgowość dla WINDOWS Wersja 5.0 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL SA jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Analizy Finansowe

Sage Symfonia Analizy Finansowe Sage Symfonia Analizy Finansowe Podręcznik Użytkownika Wersja 2015 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Sage Symfonia Finanse i Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Symfonia Kadry i Płace

Symfonia Kadry i Płace Symfonia Kadry i Płace Podręcznik użytkownika Wersja 2010.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Handel premium dla WINDOWS Wersja 3.40 Spis treści II Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL SA jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość

Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM MSM Spółka z o.o., Warszawa 2006 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo