SPIS TREŚ CI. Szybki start i rozwiązywanie problemów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów"

Transkrypt

1 SPIS TREŚ CI Ważne informacje 2 Podstawowe informacje na temat komputera 3 Bezpieczeństwo i wygoda... 3 Środki ostrożności... 3 Zalecenia zdrowotne... 3 Poznawanie komputera... 4 Klawiatura i tabliczka dotykowa... 4 Napędy komputera... 5 Akumulatory... 7 Porty i złącza... 8 Włączanie/Wyłączanie komputera... 9 Uaktualnianie komputera Pierwsze kroki w Sieci Połączenie z Internetem Wi-Fi Surfowanie po Sieci Korzystanie z systemu Windows i oprogramowania Menu powitalne systemu Windows Konfiguracja komputera Packard Bell Updator Dokumentacja komputera Zainstalowane oprogramowanie Odtwarzanie plików multimedialnych Regulacja głośności Windows Media Center (Opcja) Helpdesk 28 Bezpieczne korzystanie z komputera Konserwacja Bezpieczeństwo Aktualizacje Diagnozowanie i naprawa najczęstszych problemów Rozwiązywanie różnych problemów Program Packard Bell Smart Restore Pomoc zdalna systemu Windows Przywracanie Program przywracania (Recovery Program) Packard Bell Gwarancja Packard Bell 63 Informacje o przepisach 68 Licencja oprogramowania 71 Indeks 72 Szybki start i rozwiązywanie problemów

2 WAżNE INFORMACJE Dziękujemy za zakup komputera Packard Bell! Poniższa instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z właściwościami komputera i pomoc w jego obsłudze. Pomoże również w utrzymaniu komputera i rozwiązaniu ewentualnych problemów. Kreator płyt przywracania DVD Packard Bell Kreator płyt przywracania DVD służy do kopiowania/ przesyłania danych odzyskiwania pierwotnego stanu komputera na płyty DVD. Oddzielne kopie płyt z systemem Windows i narzędziami Microsoft nie są dołączone. Wszystkie programy są zawarte w danych odzyskiwania zapisanych na oddzielnej partycji dysku twardego Packard Bell zaleca utworzenie płyty przywracania DVD przed rozpoczęciem pracy na nowym komputerze (szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie page 27). Konfiguracja komputera Dzięki firmie Packard Bell komputer można skonfigurować za pomocą jednej aplikacji. Konfiguracja komputera rozpocznie się automatycznie po pierwszym uruchomieniu komputera. Procedura ta nie jest skomplikowana i krok po kroku pozwoli skonfigurować dostęp do Internetu, program antywirusowy, kartę identyfikacyjną itd. (szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie page 19). Instrukcja Packard Bell InfoCentre Aby lepiej poznać swój komputer, prosimy zapoznać się z instrukcją Packard Bell InfoCentre. Jest to elektroniczny podręcznik użytkownika zainstalowany na komputerze. Przynajmniej raz należy go uaktualnić w trybie online (szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie page 20). Witryna internetowa Packard Bell Warto często odwiedzać naszą witrynę internetową W sekcji Obsługa można znaleźć aktualne informacje, pomoc, sterowniki i programy do pobrania. Packard Bell - pomoc Prosimy zapisać numer seryjny komputera, datę i miejsce zakupu, a także nazwę modelu znajdującą się na okładce niniejszego podręcznika. Należy też zachować dowód zakupu. Przed zadzwonieniem prosimy zapisać wszelkie komunikaty o błędach powodujących problem i, jeśli to możliwe, usiąść przed włączonym komputerem. Dzięki temu będziemy mogli zapewnić lepszą i szybszą obsługę. Nota o prawach autorskichinstrukcja szybkiego startu i rozwiązywania problemów Packard Bell. Copyright 2007 Packard Bell B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być kopiowana ani rozpowszechniana w żadnej formie i w żaden sposób, elektroniczny, chemiczny, ręczny lub inny, włączając w to kopiowanie, nagrywanie lub zapisywanie informacji i systemy odzyskiwania w jakimkolwiek celu, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Packard Bell B.V. Zrzeczenie się odpowiedzialności Packard Bell B.V. zrzeka się wszelkich gwarancji, zarówno jawnych, jak i domniemanych, w tym domniemanych gwarancji dotyczących przydatności handlowej produktu oraz jego przydatności do określonych celów, w odniesieniu do produktu i dokumentacji. Uaktualnienia elementów oprogramowania i sprzętu komputerowego są wykonywane regularnie. Dlatego też niektóre instrukcje, specyfikacje i ilustracje w poniższej dokumentacji mogą się nieznacznie różnić od tych, które Państwo posiadają. Wszystkie elementy opisane w tym podręczniku są przedstawione wyłącznie w celach ilustracji i nie zawsze mają odniesienie do Państwa konkretnego przypadku. Opisy w tym podręczniku nie dają żadnych praw ani uprawnień. Packard Bell B.V. zastrzega sobie prawo do wglądu i wprowadzania zmian lub poprawek do produktu lub dokumentacji w każdej chwili, bez obowiązku powiadomienia kogokolwiek o tego typu czynnościach. Packard Bell B.V. nie bierze odpowiedzialności za wynikowe lub przypadkowe zniszczenia, w tym utratę zysków w interesach lub jakąkolwiek szkodę handlową, spowodowane użyciem tego produktu. Znak handlowy Microsoft, Outlook i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. FireWire jest znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc. PS/2 jest znakiem towarowym firmy IBM. Google jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Google Inc. Mozilla i Firefox są zastrzeżonymi znakami towarowymi fundacji Mozilla Foundation. Packard Bell jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Packard Bell B.V. Wszystkie inne nazwy spółek i produktów są znakami towarowymi, zastrzeżonymi znakami towarowymi lub serwisowymi należącymi do ich prawnych właścicieli. 2 - Szybki start i rozwiązywanie problemów

3 PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT KOMPUTERA BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA Środki ostrożności Aby wygodnie korzystać z komputera i uniknąć problemów zdrowotnych, należy postępować zgodnie z zaleceniami przedstawionymi poniżej. Środowisko komputera Upewnij się, że komputer: znajduje się z dala od bezpośredniego wpływu słońca i źródeł ciepła; znajduje się z dala od pól magnetycznych lub jakichkolwiek urządzeń wytwarzających elektryczność statyczną: jest oddalony o przynajmniej 30 centymetrów od telefonu komórkowego; nie stoi w zakurzonym lub wilgotnym miejscu; nie stoi na dywanie lub innej powierzchni, która może być naładowana elektrycznie. Kable Nie należy przykrywać zasilacza ani umieszczać na nim żadnych przedmiotów. Zapewni to odpowiednie chłodzenie zasilacza w trakcie pracy. Należy używać tylko zasilacza dostarczonego razem z komputerem. Choć inne zasilacze mogą wyglądać podobnie, korzystanie z nich może uszkodzić komputer. Czyszczenie komputera Nigdy nie należy rozpylać płynu czyszczącego bezpośrednio na ekranie. Jeśli na komputer wyleje się płyn, należy natychmiast wyłączyć urządzenie, odłączyć zasilacz od sieci, wyjąć akumulator i dokładnie wysuszyć przed ponownym uruchomieniem. W razie konieczności należy odczekać jeden dzień. Zalecenia zdrowotne Podczas długotrwałej pracy lub grania należy robić regularne przerwy. Co jakiś czas należy odwracać wzrok od monitora. Nie należy używać komputera, gdy jest się zmęczonym. Notebook należy ułożyć tak, aby możliwa była praca w naturalnej, wygodnej pozycji. Często używane przedmioty należy mieć w zasięgu ręki. Należy umieścić notebook bezpośrednio przed sobą, aby zwiększyć bezpieczeństwo i wygodę. Należy upewnić się, że notebook i tabliczka dotykowa znajdują się na wygodnej wysokości. Ekran powinien znajdować się w odległości cm od oczu użytkownika. Jeśli na spodzie komputera jest umieszczony symbol warmth, oznacza to, że spodnia powierzchnia może się nagrzewać. Należy unikać ciągłego kontaktu komputera z ciałem i nie umieszczać go na kolanach podczas pracy. Problemy z dłońmi, nadgarstkami, rękami, szyją, ramionami, nogami i plecami mogą wystąpić lub nasilić się w wyniku pewnych powtarzalnych czynności. Aby zredukować ryzyko rozwoju tych nieprawidłowości, podczas pisania nadgarstki powinny być wyprostowane i znajdować się nad klawiaturą. W przypadku odczuwalnego bólu, mrowienia, drętwienia lub innych dolegliwości należy skontaktować się z lekarzem. Podstawowe informacje na temat komputera - 3

4 Radzimy, żeby rodzice kontrolowali, w jakie gry grają ich dzieci. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek z poniższych objawów u osoby dorosłej lub dziecka: zawroty głowy, zamglony wzrok, drgania oczu lub mięśni, utrata przytomności, dezorientacja, jakiekolwiek mimowolne ruchy lub konwulsje, należy NATYCHMIAST przerwać pracę i skonsultować się z lekarzem. Mogą one wystąpić, nawet jeśli dana osoba nie chorowała na epilepsję. POZNAWANIE KOMPUTERA Klawiatura i tabliczka dotykowa Tabliczka dotykowa Tabliczka dotykowa umożliwia sterowanie strzałką na ekranie. Ta strzałka jest nazywana wskaźnikiem lub kursorem. Kursor odwzorowuje ruch palca po tabliczce wrażliwej na ruch. Za pomocą jednego z przycisków tabliczki dotykowej można wybrać lub uaktywnić polecenie wskazywane przez kursor. Na tabliczkę dotykową nie należy wywierać dużego nacisku. Kliknięcie lewym przyciskiem powoduje Dwukrotne kliknięcie powoduje uruchomienie programu wskazywanego przez kursor lub zaznaczenie całego akapitu w edytorze tekstu. Dwukrotne szybkie stuknięcie w powierzchnię tabliczki dotykowej odpowiada dwukrotnemu kliknięciu. Kliknięcie prawym przyciskiem powoduje wyświetlenie menu rozwijanego. Do notebooka można podłączyć mysz. Służy do tego port USB lub PS2. Tabliczka dotykowa będzie nadal aktywna. Można poprawić ruchliwość i widoczność wskaźnika! Kliknij Start > Panel sterowania > Mysz > Opcje wskaźnika. 4 - Szybki start i rozwiązywanie problemów

5 Klawiatura Ze względu na ograniczoną wielkość i wagę, w notebookach stosuje się klawiaturę kompaktową. Klawiatura służy do wprowadzania danych lub poleceń. Funkcje klawiszy zależą od programu. Klawiatura przedstawiona w niniejszym podręczniku jest tylko przykładowa. Układ danej klawiatury może być trochę inny. Pełny opis klawiatury znajduje się w instrukcji InfoCenter. ➒ ➊ ➋ ➌ ➑ ➏ ➍ ➐ ➎ 1. Liczby: służą do wprowadzania liczb i znaków specjalnych. Aby wpisać znak u góry, należy nacisnąć jednocześnie klawisz [Shift], a aby wpisać znak po prawej, należy nacisnąć jednocześnie klawisze [Ctrl] + [Alt]. 2. Backspace: służy do cofania o jedno miejsce i usuwania działania ostatniego naciśniętego klawisza. 3. Del: służy do usuwania znaków na prawo od kursora lub jakiegokolwiek podświetlonego elementu. 4. Fn: Naciśnięcie tego przycisku w kombinacji z przyciskami [F1] do [F12] uaktywnia funkcje specjalne. 5. Strzałki: służą do przesuwania kursora do góry, na dół, w lewo i w prawo. 6. Enter: służy do wprowadzania polecenia, wstawiania przerwy między paragrafami w tekście lub akceptowania wybranej opcji. 7. Spacja: służy do wprowadzania pustej przestrzeni w tekście. 8. Shift: służy do wprowadzania wielkich liter w kombinacji z klawiszami liter. 9. Esc: służy do anulowania ostatniego zadania. Napędy komputera Napędy opisane poniżej są powszechnie stosowane w komputerach Packard Bell. Nie oznacza to jednak, że są także obecne w Państwa komputerze lub że mogą w nim być tylko te napędy. Dokumentacja dotycząca zakupionego modelu komputera jest dostępna w instrukcji InfoCentre. Podstawowe informacje na temat komputera - 5

6 Czytnik kart pamięci Karty pamięci są stosowane w szerokiej gamie aparatów cyfrowych, urządzeń PDA, odtwarzaczy MP3 i telefonów komórkowych. Wybrane komputery mają czytnik kart pamięci typu all-in-one, który pozwala odczytywać i zapisywać najbardziej popularne typy, takie jak MMC (Multi Media Card ), CF (Compact Flash ), IBM Microdrive, SM (Smart Media ), SD (Secure Digital) czy MS (Memory Stick ). Formatowanie karty Przed pierwszym użyciem karty należy ją sformatować. 1. Włożyć kartę do odpowiedniego gniazda i kliknąć Start > Komputer. 2. Prawym przyciskiem kliknąć ikonę karty i wybrać polecenie Formatuj. 3. Kliknąć Start w oknie formatowania, a następnie kliknąć OK. Wyjmowanie karty z zewnętrznego czytnika kart 1. Kliknąć ikonę Bezpieczne usuwanie sprzętu w Obszarze powiadomień (obok zegara). 2. Kliknąć opcję Bezpiecznie usuń Masowe urządzenie magazynujące USB. 3. Poczekać, aż zostanie wyświetlony komunikat Sprzęt może być bezpiecznie usunięty. 4. Wyjąć kartę. Napędy optyczne Większość komputerów jest wyposażona w napęd DVD. Napęd DVD może odczytywać płyty audio CD, płyty CD zawierające dane (pliki i programy), płyty video CD i nagrywalne płyty CD oraz DVD, filmy na DVD i większość nagrywalnych płyt DVD. Rodzaje płyt CD i DVD Jeśli komputer jest wyposażony w napęd CD lub napęd CD z nagrywarką, można wtedy odtwarzać wyłącznie płyty CD. Jeśli komputer jest wyposażony w nagrywarkę CD lub DVD, można stosować to urządzenie do powielania płyt CD, tworzenia własnych zbiorów muzycznych, albumów ze zdjęciami lub zachowywania kopii bezpieczeństwa cennych danych. Przed skopiowaniem płyty CD należy sprawdzić, czy jej zawartość nie jest chroniona znakami towarowymi ani prawami autorskimi i czy jej powielanie jest dozwolone. W większości krajów dozwolone jest tworzenie archiwalnych kopii zapasowych oprogramowania lub kopiowanie muzyki na własny użytek. Nagrywarki CD i DVD obsługują dwa główne typy zapisywalnych płyt: "R": Płyty umożliwiające jednokrotny zapis. Po zapisaniu plików nie będzie można ich usunąć ani zapisać nic na płycie ponownie. "RW": Płyty umożliwiające wielokrotne zapisywanie i usuwanie danych. Jest to idealne rozwiązanie dla tworzenia zapasowych kopii ważnych danych. Środki ostrożności Umieścić płytę w napędzie przed uruchomieniem programu. Podczas umieszczania płyty w napędzie nie należy używać siły. Należy upewnić się, że płyta została prawidłowo włożona, a następnie wsunąć szufladę na płyty. 6 - Szybki start i rozwiązywanie problemów

7 Przed wyjęciem płyty z napędu należy zamknąć program, który z niej korzysta. W przeciwnym razie może to doprowadzić do zawieszenia komputera. Jeśli to nastąpi, należy ponownie uruchomić komputer za pomocą Menedżera zadań Windows (zob. strona 37). Jeśli szuflada na płyty nie otwiera się, można spróbować otworzyć ją ręcznie: 1. Należy wyłączyć komputer. 2. Ostrożnie włożyć rozprostowany spinacz do papieru w port otwierania awaryjnego (jeśli jest dostępny). Nie należy używać w tym celu ołówka, ponieważ grafit może się złamać wewnątrz portu i uszkodzić napęd. Szuflada na płyty powinna być zamknięta, gdy napęd nie jest używany. Nie należy dotykać soczewki optycznej wewnątrz napędu. Jeśli soczewka zostanie zabrudzona, napęd optyczny może nie działać prawidłowo. Nie należy wycierać soczewki normalną szmatką. W tym celu należy używać wacika. Napęd optyczny jest sklasyfikowany jako produkt laserowy klasy 1. Ten produkt zawiera technologię chronioną prawem autorskim przez Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych i inne prawa własności intelektualnej. Wykorzystywanie tej technologii chronionej prawem autorskim odbywa się za zgodą Macrovision. Jest ona przeznaczona do zastosowań domowych i innych ograniczonych zastosowań wizyjnych, chyba że Macrovision postanowi inaczej. Stosowanie technik inżynierii wstecznej lub demontaż są zabronione. Akumulatory W przypadku braku dostępu stałego źródła zasilania, komputer korzysta z akumulatora. Jest on wymienny, co pozwala korzystać z kilku akumulatorów podczas dłuższych podróży albo wymienić zużyty akumulator, gdy utraci prawidłową wydajność. Choć akumulator jest fabrycznie naładowany, to podczas transportu i magazynowania może się częściowo rozładować. Przy pierwszym użyciu komputera należy podłączyć zasilacz i całkowicie naładować akumulator. Dodatkowe informacje zawiera instrukcja InfoCentre. Czas eksploatacji akumulatora Czas eksploatacji akumulatora zależy od sposobu użytkowania komputera, wydajności akumulatora i jego układu. Z czasem wydajność akumulatorów spada (osiągnięto 50% maksymalnego czasu użytkowania w warukach laboratoryjnych). Aby zapewnić prawidłową wydajność akumulatora (NiMH), co kilka miesięcy należy go całkowicie rozładować, a następnie całkowicie naładować bez przerw w procesie ładowania. Wymimana akumulatora W niektórych komputerach akumulator litowy jest odpowiedzialny za przechowywanie informacje o konfiguracji systemu. W przypadku awarii tej funkcji akumulatora zalecamy jego wymianę przez wykwalifikowanego serwisanta. Podstawowe informacje na temat komputera - 7

8 Środki ostrożności dotyczące akumulatora Nieprawidłowa wymiana akumulatora grozi wybuchem. Akumulator należy wymienić na taki sam lub jego odpowiednik zalecany przez producenta. Akumulatory należy utylizować zgodnie z instrukcją dołączoną przez producenta. Akumulatory zawierają mieszankę środków chemicznych, z którymi należy się obchodzić ostrożnie. Ostateczna utylizacja akumulatorów powinna odbywać się zgodnie ze wszystkimi prawami i przepisami obowiązującymi w danym kraju. Nie należy wyrzucać zużytych akumulatorów razem ze zwykłymi odpadkami. Nie należy rozbierać akumulatora. Porty i złącza Rodzaje portów i złączy opisane poniżej są zazwyczaj stosowane w komputerach Packard Bell. Nie oznacza to jednak, że są obecne w danym komputerze lub że mogą w nim być tylko te porty. Dokumentacja dotycząca zakupionego modelu komputera jest dostępna w instrukcji InfoCentre. Środki ostrożności Przed przyłączeniem jakiegokolwiek urządzenia należy przeczytać instrukcje instalacji dostarczone wraz z tym urządzeniem. Nie należy usuwać urządzenia, jeśli używa go komputer. Większość urządzeń jest opracowana w technologii hot-pluggable (podłączanie bez przerywania pracy). Oznacza to, że można je dodawać i usuwać bez konieczności wyłączania komputera. Zostaną automatycznie wykryte i zainstalowane. Przed usunięciem należy je jednak wyłączyć (patrz: Wyjmowanie karty na str. strona 6). USB (Universal Serial Bus) Porty USB zapewniają łatwe w użyciu podłączenie w trakcie pracy urządzenia. Złącza USB 2.0 mogą zapewnić większe prędkości dla zatwierdzonych urządzeń USB 2.0 o dużej prędkości (hi-speed). Urządzenia o pełnej prędkości (full speed) i małej prędkości (low speed) będą działały z tą samą prędkością, co w przypadku wcześniejszych wersji USB. IEEE 1394 Port IEEE 1394 (znany też jako FireWire lub i.link) pozwala podłączyć do komputera szybkie urządzenia cyfrowe, takie jak cyfrowe kamery wideo, zewnętrzne napędy dysku twardego czy skanery. Porty tradycyjne Porty tradycyjne są dostępne w większości komputerów, aby stare urządzenia mogły być nadal używane. W przeciwieństwie do urządzeń podłączanych podczas pracy, należy wyłączyć komputer przed dodaniem lub usunięciem urządzenia starego typu. Mysz PS/2: do podłączenia myszy. Klawiatura PS/2: do podłączenia klawiatury. 8 - Szybki start i rozwiązywanie problemów

9 Złącza dźwiękowe Wyjście sygnałowe audio: do podłączania głośników do komputera. Optyczne wyjście sygnałowe audio: do odtwarzania dźwięku w jakości S/ PDIF. Jeśli do wzmacniacza są podłączone głośniki 5.1 z optycznym wejściem, można odtwarzać dźwięk Dolby Digital podczas oglądania filmów DVD na komputerze. Wejście sygnałowe audio: do podłączenia źródła dźwięku do komputera. Mikrofon: do podłączania mikrofonu monofonicznego z wtyczką 3,5 mm. wyjście sygnałowe TV Porty łączności Port wyjście sygnałowe TV pozwala na użycie telewizora (z odpowiednim złączem wejścia wideo) jako zewnętrznego urządzenia do wyświetlania. Do przesyłania dźwięku niezbędne jest podłączenie portu wyjścia sygnałowego audio komputera do telewizora. Sieć (LAN lub port Ethernet): do dzielenia wspólnej linii łączności i zasobów z innymi komputerami. Gdy nadchodzi burza, należy rozłączyć wszystkie kable połączeń; wyciągnąć wtyczkę modemu z gniazda telefonicznego, złącze TV z gniazda anteny i wszelkie inne kable sieciowe. Uderzenie pioruna w pobliżu linii telefonicznych lub anteny może spowodować zniszczenie modemu, sieci, karty TV lub nawet całego komputera. Należy pamiętać, że gwarancja nie obejmuje uszkodzeń związanych z uderzeniem pioruna. Włączanie/Wyłączanie komputera Włączanie komputera 1. Najpierw należy włączyć wszystkie urządzenia podłączone do komputera, naciskając na nich główne przełączniki ON/OFF. 2. Potem należy włączyć komputer, naciskając główny przełącznik ON/OFF. Aby współużytkować komputer z innymi domownikami, zachowując własne ustawienia systemu, można ustanowić osobne konta dla każdego użytkownika. Każdy użytkownik może w każdej chwili uzyskać dostęp do ustawień swojego konta, klikając Start > Panel sterowania > Konta użytkowników. Więcej informacji na temat zarządzania kontem znajduje się w punkcie Kontrola konta użytkownika. Podstawowe informacje na temat komputera - 9

10 Wyłączanie komputera Przed wyłączeniem komputera należy upewnić się, że wszystkie aplikacje są zamknięte. ➊ ➋ Po wyłączeniu komputera należy wyłączyć wszelkie urządzenia zewnętrzne, które mają wyłącznik zasilania. Można także wyłączyć komputer bez pomocy menu Start systemu Windows. Wystarczy zamknąć wszystkie aplikacje i nacisnąć przycisk zasilania. Aby zapisać sesję i przejść do trybu niskiego poboru mocy, należy nacisnąć przycisk Sleep. W ten sposób można szybko wznowić pracę (patrz: Opcje zasilania ). Wymuszone wyłączenie Jeżeli komputer nie odpowiada, należy spróbować użyć Menedżera zadań. Za pomocą tego narzędzia można uzyskać informacje na temat wydajności systemu oraz programów i procesów działających na komputerze. W tym celu należy jednocześnie nacisnąć klawisze [Ctrl]+[Alt]+[Del] i w menu podręcznym kliknąć opcję Menedżer zadań. W Menedżerze zadań należy kliknąć kartę Aplikacje i wybrać zadanie do zakończenia, a następnie kliknąć polecenie Zakończ zadanie. Jeżeli komputer nadal nie odpowiada, należy nacisnąć przycisk zasilania, aby wyłączyć komputer. Przycisk należy przytrzymać aż nie zgasną wszystkie diody LED i odczekać ok. 30 s przed ponownym uruchomieniem komputera. Zasilanie Aby prawidłowo działać, notebook wymaga stałego, stabilnego źródła zasilania. W pomieszczeniu zasilacz może być podłączony do gniazdka ściennego i używany tak długo, jak jest to konieczne. Na zewnątrz lub jeśli zasilanie kablowe jest uciążliwe, komputer jest zasilany z akumulatora Szybki start i rozwiązywanie problemów

11 Zasilacz jednocześnie zapewnia moc potrzebną do pracy komputera i ładowania akumulatora. Opcje zasilania Opcje zasilania systemu Windows mogą monitorować stan zasilania komputera, pozwalając oszczędzać energię. Schemat zasilania można dostosować do potrzeb użytkownika. Dostępne są cztery tryby oszczędzania energii: wyłączenia, gotowości, hibernacji i uśpienia. Stan uśpienia łączy w sobie prędkość stanu gotowości z funkcjami ochrony danych i niskim poziomem poboru mocy stanu hibernacji. Wznowienie pracy na komputerze w stanie uśpienia zajmuje zaledwie kilka sekund. Dzięki temu można rzadziej włączać i wyłączać komputer. Stan uśpienia nie tylko ogranicza poziom poboru mocy, ale także pomaga chronić dane. Aby uzyskać więcej informacji na temat personalizowania ustawień komputera, należy kliknąć Start > Pomoc i obsługa techniczna. Uaktualnianie komputera Packard Bell dokłada wszelkich starań, aby obsługa komputera była jak najłatwiejsza i jak najprzyjemniejsza. Ponieważ potrzeby związane z zastosowaniem komputera mogą się zmienić, Packard Bell jest do dyspozycji, aby pomóc wybrać odpowiednie akcesoria i w pełni wykorzystać możliwości komputera. Pamięć Pamięć (RAM) jest kluczowym elementem komputera. Jeśli często korzystamy z pamięciochłonnych aplikacji, takich jak edycja obrazów lub cyfrowego obrazu wideo czy też gier 3D, dodanie pamięci zwiększy wydajność komputera i przyspieszy jego pracę. Aby możliwie najlepiej dopasować moduł pamięci do swojego komputera Packard Bell, można zastosować konfigurację elektroniczną dostępną w witrynie Najlepiej zastosować konfigurację krok po kroku, żeby szybko i łatwo znaleźć odpowiedni moduł, bez ryzyka błędu, po konkurencyjnej cenie. Przechowywanie Jeśli potrzebujemy dodatkowej przestrzeni pamięci, chcemy utworzyć kopie zapasowe lub potrzebujemy wymiennego nośnika do przenoszenia danych, zewnętrzny dysk twardy będzie wygodnym rozwiązaniem w rozbudowie komputera. Wystarczy podłączyć go do portu FireWire lub USB i przenieść tam dane w kilka sekund za pomocą przeciągania i upuszczania. Jeśli chcemy utworzyć tymczasowe kopie zapasowe, jest to znacznie szybsza metoda niż wypalanie płyt CD czy DVD! Napędy o dużej pojemności także doskonale nadają się do przechowywania ulubionej muzyki, zdjęć i filmów wideo, dzięki czemu można je zabierać ze sobą gdziekolwiek! Zapraszamy do witryny znajdują się tam informacje na temat naszych akcesoriów, sklep internetowy oraz informacje o rozlokowaniu naszych sklepów na całym świecie. Podstawowe informacje na temat komputera - 11

12 Konwergencja Firma Packard Bell chce umożliwić jak najlepsze wykorzystanie możliwości, jakie daje dzisiejsza, coraz bardziej cyfrowa rzeczywistość, oferując produkty idealnie dopasowane do już istniejących i dopiero powstających zadań związanych z cyfrowymi danymi. Nasze produkty stanowią integrację najlepszych technologii i umożliwiają korzystanie z najnowszych udogodnień, jak bezprzewodowy dostęp do Internetu, praca w sieci Wi-Fi czy cyfrowe multimedia. Nasza oferta z zakresu domowej rozrywki zawiera kolekcję odtwarzaczy plików MP3, które umożliwiają zabranie technologii i rozrywki ze sobą w dowolne miejsce! Zapraszamy do odwiedzenia witryny internetowej już dziś tam technologia służy tylko wygodzie użytkownika! Gwarancja Komputery firmy Packard Bell są objęte ograniczoną gwarancją. Aby zapewnić użytkownikom spokojny sen, firma Packard Bell oferuje opcjonalne pakiety PB Care, pozwalające przedłużyć standardowy okres gwarancyjny do trzech lat i poszerzyć obsługę gwarancyjną o serwis z wizytą u klienta dla komputerów stacjonarnych. Więcej informacji znajduje się w witrynie internetowej Jeżeli gwarancja wygaśnie lub jeśli pakiet PB Care nie jest dostępny na jakimś obszarze, nie ma powodu do zmartwień firma Packard Bell ma rozwiązanie i tego problemu. Wyznaczyliśmy autoryzowane punkty serwisowe, które zapewniają użytkownikom najwyższą jakość usług! Zatrudniają one doświadczonych techników, specjalnie przeszkolonych do obsługi produktów Packard Bell. Recykling Właśnie kupili Państwo nowy komputer i zastanawiają się, co zrobić ze starym sprzętem? Nie wyrzucajcie go! Firma Packard Bell zachęca do recyklingu! Większość sprzętu komputerowego zawiera szkodliwe materiały, które najlepiej przechowywać z dala od wysypisk śmieci. Poprzez recykling, wiele materiałów wykorzystywanych w komputerach może być odzyskanych i użytych ponownie. Wiele organizacji charytatywnych prowadzi zbiórkę sprzętu komputerowego, inne firmy naprawiają i sprzedają używane komputery. PIERWSZE KROKI W SIECI Połączenie z Internetem. Korzystanie z Internetu to naturalny element codziennej pracy z komputerem. Aby uprościć życie użytkownikom, firma Packard Bell dołączyła wszystkie narzędzia potrzebne do rozpoczęcia korzystania z Internetu! Operator usług internetowych Aby uzyskać połączenie, trzeba się zarejestrować u Operatora usług internetowych (ISP), który zapewnia fizyczne połączenie między komputerem a Internetem. Niektóre komputery mają fabrycznie zainstalowaną listę Operatorów usług internetowych Szybki start i rozwiązywanie problemów

13 Aby korzystać z własnego ISP, należy zapoznać się z instrukcjami zawartymi w pakiecie instalacyjnym. Nie należy korzystać z usług kilku operatorów. Typy połączeń W zależności od modelu komputera, lokalizacji i wymagań komunikacyjnych, istnieje kilka sposobów połączenia się z Internetem. Telefoniczne Większość komputerów zawiera standardowe łącze telefoniczne. Pozwala to na połączenie z Internetem przy użyciu linii telefonicznej. W połączeniu telefonicznym nie można używać modemu ani telefonu jednocześnie na tej samej linii telefonicznej. Ten typ połączenia jest zalecany tylko wtedy, gdy mamy ograniczony dostęp do Internetu, ponieważ prędkość połączenia jest zbyt mała, a czas połączenia jest zazwyczaj liczony za godzinę. DSL DSL (cyfrowa linia abonencka) to połączenie stałe, które jest uruchamiane przez linię telefoniczną. Ponieważ DSL i telefon nie działają na tych samych częstotliwościach, można używać telefonu w tym samym czasie, kiedy jest podłączony Internet. Aby można było łączyć się przez DSL, trzeba znajdować się w niezbyt dużej odległości od biura operatora telefonii (usługa jest czasami niedostępna na obszarach poza miastem). Prędkość połączenia różni się w zależności od lokalizacji użytkownika, ale łącze DSL zwykle zapewnia bardzo szybką i niezawodną łączność z Internetem. Ponieważ jest to łącze stałe, opłaty są zazwyczaj naliczane miesięcznie. Kablowe Połączenie kablowe zapewnia szybkie i stałe usługi internetowe poprzez łącze telewizji kablowej. Usługa ta jest zazwyczaj dostępna w dużych miastach. Można używać telefonu i oglądać telewizję kablową w tym samym czasie, gdy jesteśmy połączeni z Internetem. Ponieważ jest to połączenie współużytkowane, jego prędkość może spadać, kiedy wielu ludzi w sąsiedztwie korzysta z Internetu. LAN LAN (Local Area Network) to grupa komputerów (na przykład w budynku biurowym lub w domu), które mają wspólną linię komunikacyjną i zasoby. Gdy sieć zostanie skonfigurowana, można wówczas wspólnie korzystać z plików, urządzeń peryferyjnych (takich jak drukarka) i połączenia z Internetem. Można skonfigurować LAN, używając technologii przewodowych (jak Ethernet) lub bezprzewodowych (jak Wi-Fi czy Bluetooth). Podstawowe informacje na temat komputera - 13

14 Wi-Fi Lokalna sieć bezprzewodowa (lub w skrócie WLAN) to połączenie między dwoma lub większą liczbą komputerów bez użycia przewodów. Coraz bardziej popularnym przykładem takiej sieci jest Wi-Fi (ang. wireless fidelity ). Sieć Wi-Fi jest prosta w instalacji i umożliwia udostępnianie plików, urządzeń zewnętrznych i łącz internetowych. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w samouczku Wi-Fi w instrukcji InfoCentre. Jakie korzyści daje sieć bezprzewodowa? Mobilność: Sieci WLAN pozwalają użytkownikom wspólnie korzystać z plików i urządzeń będących elementami sieci, np. drukarek i skanerów. Z połączenia internetowego można korzystać na kilku komputerach. Szybkość i łatwość instalacji: Sieć WLAN instaluje się szybko i łatwo, bez konieczności ciągnięcia kabli przez ściany i sufity. Komponenty sieci WLAN Do utworzenia bezprzewodowej sieci w domu są potrzebne następujące elementy: Punkt dostępowy (router) Punkty dostępowe (routery) są stacjami nadawczo-odbiorczymi emitującymi dane w otaczającą je przestrzeń. Działają one na zasadzie pośredników między siecią przewodową a bezprzewodową. Większość routerów ma wbudowany modem DSL, który umożliwia dostęp do szybkiego łącza internetowego DSL. Modem lub router zazwyczaj dostarcza operator usług internetowych (ISP) po wykupieniu abonamentu. Szczegółowe informacje na temat konfiguracji punktu dostępowego/routera znajdują się w dołączonej do niego dokumentacji. Sieć kablowa (RJ45) Sieć kablowa (zwana także RJ45) służy do łączenia komputerów z punktem dostępowym (patrz: ilustracja poniżej); za pomocą takich samych kabli do punktów dostępowych są podłączane urządzenia peryferyjne. Odbiornik bezprzewodowy Odbiornik bezprzewodowy należy podłączyć do notebooka, który ma zostać podłączony do sieci. Dostępne są dwa typy odbiorników bezprzewodowych; w przypadku notebooków zwykle stosuje się odbiornik WiFi USB lub Dongle. Wystarczy podłączyć urządzenie do jednego z portów USB w komputerze. W niektórych notebookach odbiorniki bezprzewodowe są instalowane fabrycznie Szybki start i rozwiązywanie problemów

15 Schemat działającej sieci ➋ ➏ ➊ ➍ ➏ ➌ 1. Punkt dostępowy/router 2. Notebook 3. Modem 4. Drukarka 5. PDA 6. Sieć kablowa (RJ45) ➎ ➏ ➋ Udostępnianie połączenia internetowego w trybie Ad-Hoc Funkcja udostępniania połączenia internetowego (ICS) w systemie Microsoft Windows Vista pozwala korzystać z jednego łącza internetowego na kilku komputerach. Wbudowana obsługa bezprzewodowych sieci LAN (WLAN) w standardzie IEEE pozwala tworzyć sieci bezprzewodowe w trybie Ad-Hoc. Te dwie funkcje mogą być używane jednocześnie w celu udostępniania połączenia internetowego osobom podłączonym do bezprzewodowej sieci ad-hoc. Jest to doskonały sposób łączenia w przypadku braku punktu dostępowego (routera). Włączanie/wyłączanie połączenia sieci WiFi Aby uzyskać dostęp do opcji zarządzania siecią, należy kliknąć Start > Sieć > Centrum sieci i udostępniania. Można tam włączyć/wyłączyć sieć, określać elementy udostępniane w sieci(ach) itd. Podstawowe informacje na temat komputera - 15

16 Surfowanie po Sieci Do surfowania po Internecie potrzebny jest program zwany przeglądarkąinternetową. Packard Bell wybrała dla Państwa przeglądarkę Firefox. Przeglądarka Mozilla Firefox umożliwia przeglądanie stron internetowych w sposób pewny, skuteczny, łatwy i bezpieczny. Przeglądarka Firefox chroni przed wirusami, spyware em oraz wyskakującymi okienkami. Po podłączeniu komputera do Internetu wystarczy kliknąć skrót Mozilla Firefox na pulpicie, aby zacząć przygodę z Siecią! Funkcje przeglądarki Firefox Tak wygląda strona startowa przeglądarki Firefox. Poniżej opisaliśmy jej podstawowe cechy. ➊ ➋ ➑ ➎ ➏ ➏ ➒ ➌ ➐ 1. Kliknąć menu Pomoc lub nacisnąć klawisz [F1] na klawiaturze, aby otworzyć sekcję Pomoc przeglądarki Firefox i wyszukać informacje o projekcie Mozilla Firefox i uaktualnieniach programu. 2. Przyciski minimalizacji, maksymalizacji i zamykania okna. 3. Hiperłącze: służy do przechodzenia do innego tematu lub strony. 4. Kliknąć lewym przyciskiem myszy w prawym dolnym rogu okna i przytrzymać przycisk, aby zmienić rozmiar okna. 5. Pasek adresu: tu należy wpisać adres internetowy (np.: i nacisnąć klawisz Enter na klawiaturze, aby bezpośrednio przejść do wpisanego adresu. 6. Wyszukiwarka Google (szczegóły poniżej) 7. Pasek stanu 16 - Szybki start i rozwiązywanie problemów ➍

17 8. Przyciski Wstecz i W przód: służą do przechodzenia do następnej lub poprzedniej strony podczas przeglądania Internetu. 9. Jeżeli strona nie jest widoczna w całości na ekranie, można przewinąć ją za pomocą strzałek na pasku przewijania. Można także posłużyć się w tym celu klawiszami strzałek dostępnymi na klawiaturze lub przyciskiem przewijania na tabliczce dotykowej. W witrynie addons.mozilla.com dostępny jest stale rosnący zbiór dodatków, które pozwalają dostosować przeglądarkę Firefox do własnych potrzeb i upodobań. Wyszukiwarka Google Dzięki wyszukiwarce Google przeszukiwanie zasobów Internetu staje się szybkie i skuteczne. ➊ ➋ ➌ ➎ ➍ 1. Wpisać szukane hasło w polu wyszukiwania. 2. Kliknąć przycisk Szukaj w Google, aby wyświetlić nową stronę z wynikami wyszukiwania. 3. Można szukać wpisanego hasła w następujących kategoriach: Grafika, Grupy dyskusyjne lub Katalog. 4. Szukanie zaawansowane pozwala zawęzić zakres wyszukiwania i znaleźć dokładnie to, czego szukasz. 5. Kliknąć Ustawienia, aby dostosować wyszukiwarkę Google do własnych upodobań. Google Desktop Google Desktop jest instalowaną fabrycznie bezpłatną aplikacją, która ułatwia wyszukiwanie danych i personalizację komputera Packard Bell. Google Desktop zapewnia wszechstronne funkcje przeszukiwania wiadomości , plików, muzyki, archiwum czatu, obejrzanych stron internetowych i in. Dzięki Google Desktop wszystkie dane przechowywane na komputerze są pod ręką i nie wymagają porządkowania. Google Desktop pomaga także wyszukiwać informacje w Internecie za pomocą Paska bocznego i rozszerzeń Google Gadgets atrakcyjnych graficznie miniaplikacji, które mogą wyświetlać rozmaite informacje od nowych wiadomości po prognozę pogody i odpowiednio dostosowany wybór wiadomości. Dzięki Google Desktop spersonalizowane informacje trafiają prosto na pulpit dokładnie wtedy, kiedy trzeba. Wystarczy kliknąć ikonę wyszukiwania Google Desktop na pulpicie, aby uruchomić program. Podstawowe informacje na temat komputera - 17

18 Picasa Na komputerze Packard Bell jest zainstalowany także organizator zdjęć Picasa firmy Google, który ułatwia ich wyszukiwanie, edytowanie i udostępnianie. To oprogramowanie powinno być dołączone do cyfrowego aparatu fotograficznego. Przy każdym uruchomieniu Picasa automatycznie lokalizuje wszystkie zdjęcia (nawet te, o których już nie pamiętamy) i sortuje w wizualne albumy zorganizowane wg daty ze znajomymi nazwami folderów. Albumy można dowolnie porządkować, przeciągając je w odpowiednie miejsce, nadawać im nazwy i tworzyć nowe grupy. Picasa umożliwia także zaawansowaną edycję zdjęć. Retuszowanie i nakładanie efektów nigdy nie było takie proste. Picasa znajduje się na liście zainstalowanych programów: aby uruchomić program, należy kliknąć Start > Wszystkie programy, a następnie dwukrotnie kliknąć Picasa. Więcej informacji na temat produktów i funkcji Google znajduje się w witrynie internetowej Witryna internetowa Packard Bell Na dobry początek warto odwiedzić naszą witrynę internetową, (U góry strony należy kliknąć opcję Select your country, aby wybrać swój kraj). Packard Bell chce zapewnić swoim klientom ciągłą obsługę dostosowaną do ich potrzeb. W naszej sekcji Support (obsługa) są dostępne pomocne informacje odpowiednio dopasowane do potrzeb użytkowników: Identyfikator produktów (My Product Identification) pozwala rozpoznać numer seryjny komputera i natychmiast podaje szczegółowe informacje o komputerze. W obszarze rozwiązywania problemów (Diagnosis & Repair ) można znaleźć rozwiązania w przypadku problemu z komputerem (usługa może nie być dostępna we wszystkich krajach). Wystarczy wprowadzić słowa kluczowe w pole Szukaj, aby znaleźć wszystkie możliwe artykuły związane z poszukiwanym tematem. W obszarze pobierania (Downloads) można znaleźć i pobrać aktualizacje sterowników komputera, jak również programy korygujące, uaktualnienia programów i oprogramowania sprzętowego. Na forum użytkowników (User Forum) można podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi użytkownikami Packard Bell i znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania. Można również szukać informacji o produkcie wg zakresu lub kategorii, poczytać o gwarancji i znaleźć informacje kontaktowe. Aby dowiedzieć się więcej o najnowszych technologiach oferowanych przez Packard Bell, zapraszamy do naszej galerii produktów (Product Showroom). W naszym sklepie (Shopping) można również znaleźć najbliższy sklep lub zakupić najnowsze produkty Packard Bell za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Witryna internetowa to przepustka do świata operacji i usług online: Zapraszamy do Prosimy regularnych odwiedzin, aby uzyskiwać najświeższe informacje i pobierać najnowsze materiały! 18 - Szybki start i rozwiązywanie problemów

19 KORZYSTANIE Z SYSTEMU WINDOWS I OPROGRAMOWANIA Menu powitalne systemu Windows Przy pierwszym uruchomieniu komputera wyświetlone zostanie okno System Windows Zapraszamy!. Jest to wprowadzenie użytkownika do nowych funkcji i narzędzi systemu Windows Vista. Składnik System Windows Zapraszamy! można uruchomić w dowolnej chwili, klikając Start > Panel sterowania. Konfiguracja komputera Dzięki firmie Packard Bell komputer można skonfigurować za pomocą jednej aplikacji (Setup my PC). Aplikacja ta uruchomi się automatycznie po pierwszym uruchomieniu komputera. Specjalny kreator prowadzi użytkownika przez kolejne kroki instalacji dostępu do Internetu, oprogramowania antywirusowego, programów do obsługi telefonu i gier, Kreatora płyt przywracania DVD, a także umożliwi wydrukowanie karty identyfikacyjnej komputera. Wystarczy wybrać elementy konfiguracji i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami! W zależności od zakupionego modelu komputera oraz regionu liczba opcji konfiguracji może się różnić. Podstawowe informacje na temat komputera - 19

20 Packard Bell Updator Aby zapewnić aktualność sterowników i oprogramowania komputera, użyj programu Packard Bell Updator zaraz po skonfigurowaniu połączenia internetowego. Kliknij Start > Wszystkie programy > Packard Bell Support > PBUpdator, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. Wybierz opcję Yes (Tak), aby zainstalować aktualizacje. Dokumentacja komputera Instrukcja Packard Bell InfoCentre Niniejszy przewodnik zawiera jedynie orientacyjne informacje o zakupionym komputerze! Podstawowe informacje na jego temat znajdują się w instrukcji InfoCentre podręczniku użytkownika w formie elektronicznej dzięki czemu potrzebne informacje można wyświetlać bezpośrednio na ekranie komputera. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zakupionego komputera, elektroniczny podręcznik użytkownika trzeba najpierw uaktualnić. Aby otworzyć instrukcję InfoCentre, należy dwukrotnie kliknąć ikonę Podręcznik użytkownika (Packard Bell InfoCentre) umieszczoną na pulpicie lub kliknąć Start > Wszystkie programy > Narzędzia Packard Bell > Podręcznik użytkownika (Packard Bell InfoCentre).). Wybrać kategorię Sprawdzić akutalizacje Aby uaktualnić zawartość Podręcznika użytkownika, (potrzebne będzie do tego połączenie z Internetem), wystarczy kliknąć przycisk Sprawdź aktualizacje na stronie powitalnej instrukcji InfoCentre (patrz: ilustracja powyżej) Szybki start i rozwiązywanie problemów

SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów

SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 3 Bezpieczeństwo i wygoda... 3 Środki ostrożności... 3 Zalecenia zdrowotne... 3 Poznawanie komputera... 4 Klawiatura i mysz... 4 Napędy komputera...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚCI Rejestracja produktu 2 Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 4 Bezpieczeństwo i wygoda... 4 Środki ostrożności... 4 Zalecenia zdrowotne...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Packard Bell EasyNote TE - 1 Spis Treści Uruchamianie komputera 4 Połączenie bezprzewodowe... 4 Rejestracja... 5 Instalacja oprogramowania... 6 Odzyskiwanie... 6 Masz problemy?...

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika 2-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E 15 Dotyczy: E5-571 / E5-531 / E5-551 / E5-521 / E5-511 Ta zmiana: 04/2014 Zarejestruj się,

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Instrukcja obsługi Copyright 2013, 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach licencji.

Bardziej szczegółowo

Uwagi odnośnie niniejszej instrukcji obsługi

Uwagi odnośnie niniejszej instrukcji obsługi Uwagi odnośnie niniejszej instrukcji obsługi Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w pobliżu peceta i mieć ją stale w zasięgu ręki. Zachować należy zarówno instrukcję obsługi jak i opakowanie

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Instrukcja obsługi Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach licencji.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty Seria VGN-SZ

Podręcznik użytkownika. Komputer osobisty Seria VGN-SZ Podręcznik użytkownika Komputer osobisty Seria VG-SZ n 2 Spis treści Przed użyciem...6 Uwaga...7 Dokumentacja...8 Kwestie związane z ergonomią...12 Podstawy obsługi...14 Umiejscowienie elementów sterujacych

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 9500. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 9500. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 9500 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 9500 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja ta

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 1690. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 1690. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 1690 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 1690 Wydanie oryginalne: Maj 2005 Publikacja ta podlega

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 1650. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 1650. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 1650 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 1650 Wydanie oryginalne: Wrzesień 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4150/4650. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4150/4650. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4150/4650 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4150/4650 Wydanie oryginalne: Styczeń

Bardziej szczegółowo

IdeaPad Z370/ Z470/ Z570

IdeaPad Z370/ Z470/ Z570 IdeaPad Z370/ Z470/ Z570 Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych do

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2310 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2310 Wydanie oryginalne: Marzec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

HP Pavilion dm3 Entertainment PC Instrukcja obsługi

HP Pavilion dm3 Entertainment PC Instrukcja obsługi HP Pavilion dm3 Entertainment PC Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ATI jest znakiem towarowym firmy Micro Devices, Inc. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika PORTÉGÉ R600 PORTÉGÉ A600 computers.toshiba-europe.com PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Spis treści Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Wprowadzenie Lista kontrolna wyposażenia................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi komputera notebook HP

Instrukcja obsługi komputera notebook HP Instrukcja obsługi komputera notebook HP Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company

Bardziej szczegółowo

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6792 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wrzesień 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6177. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6177 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Grudzień 2010 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

MYTAB 0 DUAL CORE PL. 2013 myphone. All rights reserved. INSTRUKCJA OBSŁUGI

MYTAB 0 DUAL CORE PL. 2013 myphone. All rights reserved. INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 0 DUAL CORE PL 2013 myphone. All rights reserved. INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi ARISTO R100

Instrukcja Obsługi ARISTO R100 Instrukcja Obsługi ARISTO R100 (Kwiecień 2008) OSTRZEŻENIE Prosimy nie demontować komputera. Każda ingerencja własna użytkownika może spowodować utratę gwarancji. Komputer jest integralną całością i wewnątrz

Bardziej szczegółowo

imac G5 Instrukcja obsługi Zawiera opis ustawienia i sposobu używania oraz informacje o rozwiazywaniu problemów dla komputera imac G5

imac G5 Instrukcja obsługi Zawiera opis ustawienia i sposobu używania oraz informacje o rozwiazywaniu problemów dla komputera imac G5 imac G5 Instrukcja obsługi Zawiera opis ustawienia i sposobu używania oraz informacje o rozwiazywaniu problemów dla komputera imac G5 apple Apple Computer, Inc. 2005 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

PL8979 Wydanie pierwsze Marzec 2014 Notebook ASUS

PL8979 Wydanie pierwsze Marzec 2014 Notebook ASUS PL8979 Wydanie pierwsze Marzec 2014 Notebook ASUS Podręcznik w wersji elektronicznej do komputera Chromebook Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów

Bardziej szczegółowo