SPIS TREŚ CI. Szybki start i rozwiązywanie problemów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów"

Transkrypt

1 SPIS TREŚ CI Ważne informacje 2 Podstawowe informacje na temat komputera 3 Bezpieczeństwo i wygoda... 3 Środki ostrożności... 3 Zalecenia zdrowotne... 3 Poznawanie komputera... 4 Klawiatura i tabliczka dotykowa... 4 Napędy komputera... 5 Akumulatory... 7 Porty i złącza... 8 Włączanie/Wyłączanie komputera... 9 Uaktualnianie komputera Pierwsze kroki w Sieci Połączenie z Internetem Wi-Fi Surfowanie po Sieci Korzystanie z systemu Windows i oprogramowania Menu powitalne systemu Windows Konfiguracja komputera Packard Bell Updator Dokumentacja komputera Zainstalowane oprogramowanie Odtwarzanie plików multimedialnych Regulacja głośności Windows Media Center (Opcja) Helpdesk 28 Bezpieczne korzystanie z komputera Konserwacja Bezpieczeństwo Aktualizacje Diagnozowanie i naprawa najczęstszych problemów Rozwiązywanie różnych problemów Program Packard Bell Smart Restore Pomoc zdalna systemu Windows Przywracanie Program przywracania (Recovery Program) Packard Bell Gwarancja Packard Bell 63 Informacje o przepisach 68 Licencja oprogramowania 71 Indeks 72 Szybki start i rozwiązywanie problemów

2 WAżNE INFORMACJE Dziękujemy za zakup komputera Packard Bell! Poniższa instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z właściwościami komputera i pomoc w jego obsłudze. Pomoże również w utrzymaniu komputera i rozwiązaniu ewentualnych problemów. Kreator płyt przywracania DVD Packard Bell Kreator płyt przywracania DVD służy do kopiowania/ przesyłania danych odzyskiwania pierwotnego stanu komputera na płyty DVD. Oddzielne kopie płyt z systemem Windows i narzędziami Microsoft nie są dołączone. Wszystkie programy są zawarte w danych odzyskiwania zapisanych na oddzielnej partycji dysku twardego Packard Bell zaleca utworzenie płyty przywracania DVD przed rozpoczęciem pracy na nowym komputerze (szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie page 27). Konfiguracja komputera Dzięki firmie Packard Bell komputer można skonfigurować za pomocą jednej aplikacji. Konfiguracja komputera rozpocznie się automatycznie po pierwszym uruchomieniu komputera. Procedura ta nie jest skomplikowana i krok po kroku pozwoli skonfigurować dostęp do Internetu, program antywirusowy, kartę identyfikacyjną itd. (szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie page 19). Instrukcja Packard Bell InfoCentre Aby lepiej poznać swój komputer, prosimy zapoznać się z instrukcją Packard Bell InfoCentre. Jest to elektroniczny podręcznik użytkownika zainstalowany na komputerze. Przynajmniej raz należy go uaktualnić w trybie online (szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie page 20). Witryna internetowa Packard Bell Warto często odwiedzać naszą witrynę internetową W sekcji Obsługa można znaleźć aktualne informacje, pomoc, sterowniki i programy do pobrania. Packard Bell - pomoc Prosimy zapisać numer seryjny komputera, datę i miejsce zakupu, a także nazwę modelu znajdującą się na okładce niniejszego podręcznika. Należy też zachować dowód zakupu. Przed zadzwonieniem prosimy zapisać wszelkie komunikaty o błędach powodujących problem i, jeśli to możliwe, usiąść przed włączonym komputerem. Dzięki temu będziemy mogli zapewnić lepszą i szybszą obsługę. Nota o prawach autorskichinstrukcja szybkiego startu i rozwiązywania problemów Packard Bell. Copyright 2007 Packard Bell B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być kopiowana ani rozpowszechniana w żadnej formie i w żaden sposób, elektroniczny, chemiczny, ręczny lub inny, włączając w to kopiowanie, nagrywanie lub zapisywanie informacji i systemy odzyskiwania w jakimkolwiek celu, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Packard Bell B.V. Zrzeczenie się odpowiedzialności Packard Bell B.V. zrzeka się wszelkich gwarancji, zarówno jawnych, jak i domniemanych, w tym domniemanych gwarancji dotyczących przydatności handlowej produktu oraz jego przydatności do określonych celów, w odniesieniu do produktu i dokumentacji. Uaktualnienia elementów oprogramowania i sprzętu komputerowego są wykonywane regularnie. Dlatego też niektóre instrukcje, specyfikacje i ilustracje w poniższej dokumentacji mogą się nieznacznie różnić od tych, które Państwo posiadają. Wszystkie elementy opisane w tym podręczniku są przedstawione wyłącznie w celach ilustracji i nie zawsze mają odniesienie do Państwa konkretnego przypadku. Opisy w tym podręczniku nie dają żadnych praw ani uprawnień. Packard Bell B.V. zastrzega sobie prawo do wglądu i wprowadzania zmian lub poprawek do produktu lub dokumentacji w każdej chwili, bez obowiązku powiadomienia kogokolwiek o tego typu czynnościach. Packard Bell B.V. nie bierze odpowiedzialności za wynikowe lub przypadkowe zniszczenia, w tym utratę zysków w interesach lub jakąkolwiek szkodę handlową, spowodowane użyciem tego produktu. Znak handlowy Microsoft, Outlook i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. FireWire jest znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc. PS/2 jest znakiem towarowym firmy IBM. Google jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Google Inc. Mozilla i Firefox są zastrzeżonymi znakami towarowymi fundacji Mozilla Foundation. Packard Bell jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Packard Bell B.V. Wszystkie inne nazwy spółek i produktów są znakami towarowymi, zastrzeżonymi znakami towarowymi lub serwisowymi należącymi do ich prawnych właścicieli. 2 - Szybki start i rozwiązywanie problemów

3 PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT KOMPUTERA BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA Środki ostrożności Aby wygodnie korzystać z komputera i uniknąć problemów zdrowotnych, należy postępować zgodnie z zaleceniami przedstawionymi poniżej. Środowisko komputera Upewnij się, że komputer: znajduje się z dala od bezpośredniego wpływu słońca i źródeł ciepła; znajduje się z dala od pól magnetycznych lub jakichkolwiek urządzeń wytwarzających elektryczność statyczną: jest oddalony o przynajmniej 30 centymetrów od telefonu komórkowego; nie stoi w zakurzonym lub wilgotnym miejscu; nie stoi na dywanie lub innej powierzchni, która może być naładowana elektrycznie. Kable Nie należy przykrywać zasilacza ani umieszczać na nim żadnych przedmiotów. Zapewni to odpowiednie chłodzenie zasilacza w trakcie pracy. Należy używać tylko zasilacza dostarczonego razem z komputerem. Choć inne zasilacze mogą wyglądać podobnie, korzystanie z nich może uszkodzić komputer. Czyszczenie komputera Nigdy nie należy rozpylać płynu czyszczącego bezpośrednio na ekranie. Jeśli na komputer wyleje się płyn, należy natychmiast wyłączyć urządzenie, odłączyć zasilacz od sieci, wyjąć akumulator i dokładnie wysuszyć przed ponownym uruchomieniem. W razie konieczności należy odczekać jeden dzień. Zalecenia zdrowotne Podczas długotrwałej pracy lub grania należy robić regularne przerwy. Co jakiś czas należy odwracać wzrok od monitora. Nie należy używać komputera, gdy jest się zmęczonym. Notebook należy ułożyć tak, aby możliwa była praca w naturalnej, wygodnej pozycji. Często używane przedmioty należy mieć w zasięgu ręki. Należy umieścić notebook bezpośrednio przed sobą, aby zwiększyć bezpieczeństwo i wygodę. Należy upewnić się, że notebook i tabliczka dotykowa znajdują się na wygodnej wysokości. Ekran powinien znajdować się w odległości cm od oczu użytkownika. Jeśli na spodzie komputera jest umieszczony symbol warmth, oznacza to, że spodnia powierzchnia może się nagrzewać. Należy unikać ciągłego kontaktu komputera z ciałem i nie umieszczać go na kolanach podczas pracy. Problemy z dłońmi, nadgarstkami, rękami, szyją, ramionami, nogami i plecami mogą wystąpić lub nasilić się w wyniku pewnych powtarzalnych czynności. Aby zredukować ryzyko rozwoju tych nieprawidłowości, podczas pisania nadgarstki powinny być wyprostowane i znajdować się nad klawiaturą. W przypadku odczuwalnego bólu, mrowienia, drętwienia lub innych dolegliwości należy skontaktować się z lekarzem. Podstawowe informacje na temat komputera - 3

4 Radzimy, żeby rodzice kontrolowali, w jakie gry grają ich dzieci. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek z poniższych objawów u osoby dorosłej lub dziecka: zawroty głowy, zamglony wzrok, drgania oczu lub mięśni, utrata przytomności, dezorientacja, jakiekolwiek mimowolne ruchy lub konwulsje, należy NATYCHMIAST przerwać pracę i skonsultować się z lekarzem. Mogą one wystąpić, nawet jeśli dana osoba nie chorowała na epilepsję. POZNAWANIE KOMPUTERA Klawiatura i tabliczka dotykowa Tabliczka dotykowa Tabliczka dotykowa umożliwia sterowanie strzałką na ekranie. Ta strzałka jest nazywana wskaźnikiem lub kursorem. Kursor odwzorowuje ruch palca po tabliczce wrażliwej na ruch. Za pomocą jednego z przycisków tabliczki dotykowej można wybrać lub uaktywnić polecenie wskazywane przez kursor. Na tabliczkę dotykową nie należy wywierać dużego nacisku. Kliknięcie lewym przyciskiem powoduje Dwukrotne kliknięcie powoduje uruchomienie programu wskazywanego przez kursor lub zaznaczenie całego akapitu w edytorze tekstu. Dwukrotne szybkie stuknięcie w powierzchnię tabliczki dotykowej odpowiada dwukrotnemu kliknięciu. Kliknięcie prawym przyciskiem powoduje wyświetlenie menu rozwijanego. Do notebooka można podłączyć mysz. Służy do tego port USB lub PS2. Tabliczka dotykowa będzie nadal aktywna. Można poprawić ruchliwość i widoczność wskaźnika! Kliknij Start > Panel sterowania > Mysz > Opcje wskaźnika. 4 - Szybki start i rozwiązywanie problemów

5 Klawiatura Ze względu na ograniczoną wielkość i wagę, w notebookach stosuje się klawiaturę kompaktową. Klawiatura służy do wprowadzania danych lub poleceń. Funkcje klawiszy zależą od programu. Klawiatura przedstawiona w niniejszym podręczniku jest tylko przykładowa. Układ danej klawiatury może być trochę inny. Pełny opis klawiatury znajduje się w instrukcji InfoCenter. ➒ ➊ ➋ ➌ ➑ ➏ ➍ ➐ ➎ 1. Liczby: służą do wprowadzania liczb i znaków specjalnych. Aby wpisać znak u góry, należy nacisnąć jednocześnie klawisz [Shift], a aby wpisać znak po prawej, należy nacisnąć jednocześnie klawisze [Ctrl] + [Alt]. 2. Backspace: służy do cofania o jedno miejsce i usuwania działania ostatniego naciśniętego klawisza. 3. Del: służy do usuwania znaków na prawo od kursora lub jakiegokolwiek podświetlonego elementu. 4. Fn: Naciśnięcie tego przycisku w kombinacji z przyciskami [F1] do [F12] uaktywnia funkcje specjalne. 5. Strzałki: służą do przesuwania kursora do góry, na dół, w lewo i w prawo. 6. Enter: służy do wprowadzania polecenia, wstawiania przerwy między paragrafami w tekście lub akceptowania wybranej opcji. 7. Spacja: służy do wprowadzania pustej przestrzeni w tekście. 8. Shift: służy do wprowadzania wielkich liter w kombinacji z klawiszami liter. 9. Esc: służy do anulowania ostatniego zadania. Napędy komputera Napędy opisane poniżej są powszechnie stosowane w komputerach Packard Bell. Nie oznacza to jednak, że są także obecne w Państwa komputerze lub że mogą w nim być tylko te napędy. Dokumentacja dotycząca zakupionego modelu komputera jest dostępna w instrukcji InfoCentre. Podstawowe informacje na temat komputera - 5

6 Czytnik kart pamięci Karty pamięci są stosowane w szerokiej gamie aparatów cyfrowych, urządzeń PDA, odtwarzaczy MP3 i telefonów komórkowych. Wybrane komputery mają czytnik kart pamięci typu all-in-one, który pozwala odczytywać i zapisywać najbardziej popularne typy, takie jak MMC (Multi Media Card ), CF (Compact Flash ), IBM Microdrive, SM (Smart Media ), SD (Secure Digital) czy MS (Memory Stick ). Formatowanie karty Przed pierwszym użyciem karty należy ją sformatować. 1. Włożyć kartę do odpowiedniego gniazda i kliknąć Start > Komputer. 2. Prawym przyciskiem kliknąć ikonę karty i wybrać polecenie Formatuj. 3. Kliknąć Start w oknie formatowania, a następnie kliknąć OK. Wyjmowanie karty z zewnętrznego czytnika kart 1. Kliknąć ikonę Bezpieczne usuwanie sprzętu w Obszarze powiadomień (obok zegara). 2. Kliknąć opcję Bezpiecznie usuń Masowe urządzenie magazynujące USB. 3. Poczekać, aż zostanie wyświetlony komunikat Sprzęt może być bezpiecznie usunięty. 4. Wyjąć kartę. Napędy optyczne Większość komputerów jest wyposażona w napęd DVD. Napęd DVD może odczytywać płyty audio CD, płyty CD zawierające dane (pliki i programy), płyty video CD i nagrywalne płyty CD oraz DVD, filmy na DVD i większość nagrywalnych płyt DVD. Rodzaje płyt CD i DVD Jeśli komputer jest wyposażony w napęd CD lub napęd CD z nagrywarką, można wtedy odtwarzać wyłącznie płyty CD. Jeśli komputer jest wyposażony w nagrywarkę CD lub DVD, można stosować to urządzenie do powielania płyt CD, tworzenia własnych zbiorów muzycznych, albumów ze zdjęciami lub zachowywania kopii bezpieczeństwa cennych danych. Przed skopiowaniem płyty CD należy sprawdzić, czy jej zawartość nie jest chroniona znakami towarowymi ani prawami autorskimi i czy jej powielanie jest dozwolone. W większości krajów dozwolone jest tworzenie archiwalnych kopii zapasowych oprogramowania lub kopiowanie muzyki na własny użytek. Nagrywarki CD i DVD obsługują dwa główne typy zapisywalnych płyt: "R": Płyty umożliwiające jednokrotny zapis. Po zapisaniu plików nie będzie można ich usunąć ani zapisać nic na płycie ponownie. "RW": Płyty umożliwiające wielokrotne zapisywanie i usuwanie danych. Jest to idealne rozwiązanie dla tworzenia zapasowych kopii ważnych danych. Środki ostrożności Umieścić płytę w napędzie przed uruchomieniem programu. Podczas umieszczania płyty w napędzie nie należy używać siły. Należy upewnić się, że płyta została prawidłowo włożona, a następnie wsunąć szufladę na płyty. 6 - Szybki start i rozwiązywanie problemów

7 Przed wyjęciem płyty z napędu należy zamknąć program, który z niej korzysta. W przeciwnym razie może to doprowadzić do zawieszenia komputera. Jeśli to nastąpi, należy ponownie uruchomić komputer za pomocą Menedżera zadań Windows (zob. strona 37). Jeśli szuflada na płyty nie otwiera się, można spróbować otworzyć ją ręcznie: 1. Należy wyłączyć komputer. 2. Ostrożnie włożyć rozprostowany spinacz do papieru w port otwierania awaryjnego (jeśli jest dostępny). Nie należy używać w tym celu ołówka, ponieważ grafit może się złamać wewnątrz portu i uszkodzić napęd. Szuflada na płyty powinna być zamknięta, gdy napęd nie jest używany. Nie należy dotykać soczewki optycznej wewnątrz napędu. Jeśli soczewka zostanie zabrudzona, napęd optyczny może nie działać prawidłowo. Nie należy wycierać soczewki normalną szmatką. W tym celu należy używać wacika. Napęd optyczny jest sklasyfikowany jako produkt laserowy klasy 1. Ten produkt zawiera technologię chronioną prawem autorskim przez Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych i inne prawa własności intelektualnej. Wykorzystywanie tej technologii chronionej prawem autorskim odbywa się za zgodą Macrovision. Jest ona przeznaczona do zastosowań domowych i innych ograniczonych zastosowań wizyjnych, chyba że Macrovision postanowi inaczej. Stosowanie technik inżynierii wstecznej lub demontaż są zabronione. Akumulatory W przypadku braku dostępu stałego źródła zasilania, komputer korzysta z akumulatora. Jest on wymienny, co pozwala korzystać z kilku akumulatorów podczas dłuższych podróży albo wymienić zużyty akumulator, gdy utraci prawidłową wydajność. Choć akumulator jest fabrycznie naładowany, to podczas transportu i magazynowania może się częściowo rozładować. Przy pierwszym użyciu komputera należy podłączyć zasilacz i całkowicie naładować akumulator. Dodatkowe informacje zawiera instrukcja InfoCentre. Czas eksploatacji akumulatora Czas eksploatacji akumulatora zależy od sposobu użytkowania komputera, wydajności akumulatora i jego układu. Z czasem wydajność akumulatorów spada (osiągnięto 50% maksymalnego czasu użytkowania w warukach laboratoryjnych). Aby zapewnić prawidłową wydajność akumulatora (NiMH), co kilka miesięcy należy go całkowicie rozładować, a następnie całkowicie naładować bez przerw w procesie ładowania. Wymimana akumulatora W niektórych komputerach akumulator litowy jest odpowiedzialny za przechowywanie informacje o konfiguracji systemu. W przypadku awarii tej funkcji akumulatora zalecamy jego wymianę przez wykwalifikowanego serwisanta. Podstawowe informacje na temat komputera - 7

8 Środki ostrożności dotyczące akumulatora Nieprawidłowa wymiana akumulatora grozi wybuchem. Akumulator należy wymienić na taki sam lub jego odpowiednik zalecany przez producenta. Akumulatory należy utylizować zgodnie z instrukcją dołączoną przez producenta. Akumulatory zawierają mieszankę środków chemicznych, z którymi należy się obchodzić ostrożnie. Ostateczna utylizacja akumulatorów powinna odbywać się zgodnie ze wszystkimi prawami i przepisami obowiązującymi w danym kraju. Nie należy wyrzucać zużytych akumulatorów razem ze zwykłymi odpadkami. Nie należy rozbierać akumulatora. Porty i złącza Rodzaje portów i złączy opisane poniżej są zazwyczaj stosowane w komputerach Packard Bell. Nie oznacza to jednak, że są obecne w danym komputerze lub że mogą w nim być tylko te porty. Dokumentacja dotycząca zakupionego modelu komputera jest dostępna w instrukcji InfoCentre. Środki ostrożności Przed przyłączeniem jakiegokolwiek urządzenia należy przeczytać instrukcje instalacji dostarczone wraz z tym urządzeniem. Nie należy usuwać urządzenia, jeśli używa go komputer. Większość urządzeń jest opracowana w technologii hot-pluggable (podłączanie bez przerywania pracy). Oznacza to, że można je dodawać i usuwać bez konieczności wyłączania komputera. Zostaną automatycznie wykryte i zainstalowane. Przed usunięciem należy je jednak wyłączyć (patrz: Wyjmowanie karty na str. strona 6). USB (Universal Serial Bus) Porty USB zapewniają łatwe w użyciu podłączenie w trakcie pracy urządzenia. Złącza USB 2.0 mogą zapewnić większe prędkości dla zatwierdzonych urządzeń USB 2.0 o dużej prędkości (hi-speed). Urządzenia o pełnej prędkości (full speed) i małej prędkości (low speed) będą działały z tą samą prędkością, co w przypadku wcześniejszych wersji USB. IEEE 1394 Port IEEE 1394 (znany też jako FireWire lub i.link) pozwala podłączyć do komputera szybkie urządzenia cyfrowe, takie jak cyfrowe kamery wideo, zewnętrzne napędy dysku twardego czy skanery. Porty tradycyjne Porty tradycyjne są dostępne w większości komputerów, aby stare urządzenia mogły być nadal używane. W przeciwieństwie do urządzeń podłączanych podczas pracy, należy wyłączyć komputer przed dodaniem lub usunięciem urządzenia starego typu. Mysz PS/2: do podłączenia myszy. Klawiatura PS/2: do podłączenia klawiatury. 8 - Szybki start i rozwiązywanie problemów

9 Złącza dźwiękowe Wyjście sygnałowe audio: do podłączania głośników do komputera. Optyczne wyjście sygnałowe audio: do odtwarzania dźwięku w jakości S/ PDIF. Jeśli do wzmacniacza są podłączone głośniki 5.1 z optycznym wejściem, można odtwarzać dźwięk Dolby Digital podczas oglądania filmów DVD na komputerze. Wejście sygnałowe audio: do podłączenia źródła dźwięku do komputera. Mikrofon: do podłączania mikrofonu monofonicznego z wtyczką 3,5 mm. wyjście sygnałowe TV Porty łączności Port wyjście sygnałowe TV pozwala na użycie telewizora (z odpowiednim złączem wejścia wideo) jako zewnętrznego urządzenia do wyświetlania. Do przesyłania dźwięku niezbędne jest podłączenie portu wyjścia sygnałowego audio komputera do telewizora. Sieć (LAN lub port Ethernet): do dzielenia wspólnej linii łączności i zasobów z innymi komputerami. Gdy nadchodzi burza, należy rozłączyć wszystkie kable połączeń; wyciągnąć wtyczkę modemu z gniazda telefonicznego, złącze TV z gniazda anteny i wszelkie inne kable sieciowe. Uderzenie pioruna w pobliżu linii telefonicznych lub anteny może spowodować zniszczenie modemu, sieci, karty TV lub nawet całego komputera. Należy pamiętać, że gwarancja nie obejmuje uszkodzeń związanych z uderzeniem pioruna. Włączanie/Wyłączanie komputera Włączanie komputera 1. Najpierw należy włączyć wszystkie urządzenia podłączone do komputera, naciskając na nich główne przełączniki ON/OFF. 2. Potem należy włączyć komputer, naciskając główny przełącznik ON/OFF. Aby współużytkować komputer z innymi domownikami, zachowując własne ustawienia systemu, można ustanowić osobne konta dla każdego użytkownika. Każdy użytkownik może w każdej chwili uzyskać dostęp do ustawień swojego konta, klikając Start > Panel sterowania > Konta użytkowników. Więcej informacji na temat zarządzania kontem znajduje się w punkcie Kontrola konta użytkownika. Podstawowe informacje na temat komputera - 9

10 Wyłączanie komputera Przed wyłączeniem komputera należy upewnić się, że wszystkie aplikacje są zamknięte. ➊ ➋ Po wyłączeniu komputera należy wyłączyć wszelkie urządzenia zewnętrzne, które mają wyłącznik zasilania. Można także wyłączyć komputer bez pomocy menu Start systemu Windows. Wystarczy zamknąć wszystkie aplikacje i nacisnąć przycisk zasilania. Aby zapisać sesję i przejść do trybu niskiego poboru mocy, należy nacisnąć przycisk Sleep. W ten sposób można szybko wznowić pracę (patrz: Opcje zasilania ). Wymuszone wyłączenie Jeżeli komputer nie odpowiada, należy spróbować użyć Menedżera zadań. Za pomocą tego narzędzia można uzyskać informacje na temat wydajności systemu oraz programów i procesów działających na komputerze. W tym celu należy jednocześnie nacisnąć klawisze [Ctrl]+[Alt]+[Del] i w menu podręcznym kliknąć opcję Menedżer zadań. W Menedżerze zadań należy kliknąć kartę Aplikacje i wybrać zadanie do zakończenia, a następnie kliknąć polecenie Zakończ zadanie. Jeżeli komputer nadal nie odpowiada, należy nacisnąć przycisk zasilania, aby wyłączyć komputer. Przycisk należy przytrzymać aż nie zgasną wszystkie diody LED i odczekać ok. 30 s przed ponownym uruchomieniem komputera. Zasilanie Aby prawidłowo działać, notebook wymaga stałego, stabilnego źródła zasilania. W pomieszczeniu zasilacz może być podłączony do gniazdka ściennego i używany tak długo, jak jest to konieczne. Na zewnątrz lub jeśli zasilanie kablowe jest uciążliwe, komputer jest zasilany z akumulatora Szybki start i rozwiązywanie problemów

11 Zasilacz jednocześnie zapewnia moc potrzebną do pracy komputera i ładowania akumulatora. Opcje zasilania Opcje zasilania systemu Windows mogą monitorować stan zasilania komputera, pozwalając oszczędzać energię. Schemat zasilania można dostosować do potrzeb użytkownika. Dostępne są cztery tryby oszczędzania energii: wyłączenia, gotowości, hibernacji i uśpienia. Stan uśpienia łączy w sobie prędkość stanu gotowości z funkcjami ochrony danych i niskim poziomem poboru mocy stanu hibernacji. Wznowienie pracy na komputerze w stanie uśpienia zajmuje zaledwie kilka sekund. Dzięki temu można rzadziej włączać i wyłączać komputer. Stan uśpienia nie tylko ogranicza poziom poboru mocy, ale także pomaga chronić dane. Aby uzyskać więcej informacji na temat personalizowania ustawień komputera, należy kliknąć Start > Pomoc i obsługa techniczna. Uaktualnianie komputera Packard Bell dokłada wszelkich starań, aby obsługa komputera była jak najłatwiejsza i jak najprzyjemniejsza. Ponieważ potrzeby związane z zastosowaniem komputera mogą się zmienić, Packard Bell jest do dyspozycji, aby pomóc wybrać odpowiednie akcesoria i w pełni wykorzystać możliwości komputera. Pamięć Pamięć (RAM) jest kluczowym elementem komputera. Jeśli często korzystamy z pamięciochłonnych aplikacji, takich jak edycja obrazów lub cyfrowego obrazu wideo czy też gier 3D, dodanie pamięci zwiększy wydajność komputera i przyspieszy jego pracę. Aby możliwie najlepiej dopasować moduł pamięci do swojego komputera Packard Bell, można zastosować konfigurację elektroniczną dostępną w witrynie Najlepiej zastosować konfigurację krok po kroku, żeby szybko i łatwo znaleźć odpowiedni moduł, bez ryzyka błędu, po konkurencyjnej cenie. Przechowywanie Jeśli potrzebujemy dodatkowej przestrzeni pamięci, chcemy utworzyć kopie zapasowe lub potrzebujemy wymiennego nośnika do przenoszenia danych, zewnętrzny dysk twardy będzie wygodnym rozwiązaniem w rozbudowie komputera. Wystarczy podłączyć go do portu FireWire lub USB i przenieść tam dane w kilka sekund za pomocą przeciągania i upuszczania. Jeśli chcemy utworzyć tymczasowe kopie zapasowe, jest to znacznie szybsza metoda niż wypalanie płyt CD czy DVD! Napędy o dużej pojemności także doskonale nadają się do przechowywania ulubionej muzyki, zdjęć i filmów wideo, dzięki czemu można je zabierać ze sobą gdziekolwiek! Zapraszamy do witryny znajdują się tam informacje na temat naszych akcesoriów, sklep internetowy oraz informacje o rozlokowaniu naszych sklepów na całym świecie. Podstawowe informacje na temat komputera - 11

12 Konwergencja Firma Packard Bell chce umożliwić jak najlepsze wykorzystanie możliwości, jakie daje dzisiejsza, coraz bardziej cyfrowa rzeczywistość, oferując produkty idealnie dopasowane do już istniejących i dopiero powstających zadań związanych z cyfrowymi danymi. Nasze produkty stanowią integrację najlepszych technologii i umożliwiają korzystanie z najnowszych udogodnień, jak bezprzewodowy dostęp do Internetu, praca w sieci Wi-Fi czy cyfrowe multimedia. Nasza oferta z zakresu domowej rozrywki zawiera kolekcję odtwarzaczy plików MP3, które umożliwiają zabranie technologii i rozrywki ze sobą w dowolne miejsce! Zapraszamy do odwiedzenia witryny internetowej już dziś tam technologia służy tylko wygodzie użytkownika! Gwarancja Komputery firmy Packard Bell są objęte ograniczoną gwarancją. Aby zapewnić użytkownikom spokojny sen, firma Packard Bell oferuje opcjonalne pakiety PB Care, pozwalające przedłużyć standardowy okres gwarancyjny do trzech lat i poszerzyć obsługę gwarancyjną o serwis z wizytą u klienta dla komputerów stacjonarnych. Więcej informacji znajduje się w witrynie internetowej Jeżeli gwarancja wygaśnie lub jeśli pakiet PB Care nie jest dostępny na jakimś obszarze, nie ma powodu do zmartwień firma Packard Bell ma rozwiązanie i tego problemu. Wyznaczyliśmy autoryzowane punkty serwisowe, które zapewniają użytkownikom najwyższą jakość usług! Zatrudniają one doświadczonych techników, specjalnie przeszkolonych do obsługi produktów Packard Bell. Recykling Właśnie kupili Państwo nowy komputer i zastanawiają się, co zrobić ze starym sprzętem? Nie wyrzucajcie go! Firma Packard Bell zachęca do recyklingu! Większość sprzętu komputerowego zawiera szkodliwe materiały, które najlepiej przechowywać z dala od wysypisk śmieci. Poprzez recykling, wiele materiałów wykorzystywanych w komputerach może być odzyskanych i użytych ponownie. Wiele organizacji charytatywnych prowadzi zbiórkę sprzętu komputerowego, inne firmy naprawiają i sprzedają używane komputery. PIERWSZE KROKI W SIECI Połączenie z Internetem. Korzystanie z Internetu to naturalny element codziennej pracy z komputerem. Aby uprościć życie użytkownikom, firma Packard Bell dołączyła wszystkie narzędzia potrzebne do rozpoczęcia korzystania z Internetu! Operator usług internetowych Aby uzyskać połączenie, trzeba się zarejestrować u Operatora usług internetowych (ISP), który zapewnia fizyczne połączenie między komputerem a Internetem. Niektóre komputery mają fabrycznie zainstalowaną listę Operatorów usług internetowych Szybki start i rozwiązywanie problemów

13 Aby korzystać z własnego ISP, należy zapoznać się z instrukcjami zawartymi w pakiecie instalacyjnym. Nie należy korzystać z usług kilku operatorów. Typy połączeń W zależności od modelu komputera, lokalizacji i wymagań komunikacyjnych, istnieje kilka sposobów połączenia się z Internetem. Telefoniczne Większość komputerów zawiera standardowe łącze telefoniczne. Pozwala to na połączenie z Internetem przy użyciu linii telefonicznej. W połączeniu telefonicznym nie można używać modemu ani telefonu jednocześnie na tej samej linii telefonicznej. Ten typ połączenia jest zalecany tylko wtedy, gdy mamy ograniczony dostęp do Internetu, ponieważ prędkość połączenia jest zbyt mała, a czas połączenia jest zazwyczaj liczony za godzinę. DSL DSL (cyfrowa linia abonencka) to połączenie stałe, które jest uruchamiane przez linię telefoniczną. Ponieważ DSL i telefon nie działają na tych samych częstotliwościach, można używać telefonu w tym samym czasie, kiedy jest podłączony Internet. Aby można było łączyć się przez DSL, trzeba znajdować się w niezbyt dużej odległości od biura operatora telefonii (usługa jest czasami niedostępna na obszarach poza miastem). Prędkość połączenia różni się w zależności od lokalizacji użytkownika, ale łącze DSL zwykle zapewnia bardzo szybką i niezawodną łączność z Internetem. Ponieważ jest to łącze stałe, opłaty są zazwyczaj naliczane miesięcznie. Kablowe Połączenie kablowe zapewnia szybkie i stałe usługi internetowe poprzez łącze telewizji kablowej. Usługa ta jest zazwyczaj dostępna w dużych miastach. Można używać telefonu i oglądać telewizję kablową w tym samym czasie, gdy jesteśmy połączeni z Internetem. Ponieważ jest to połączenie współużytkowane, jego prędkość może spadać, kiedy wielu ludzi w sąsiedztwie korzysta z Internetu. LAN LAN (Local Area Network) to grupa komputerów (na przykład w budynku biurowym lub w domu), które mają wspólną linię komunikacyjną i zasoby. Gdy sieć zostanie skonfigurowana, można wówczas wspólnie korzystać z plików, urządzeń peryferyjnych (takich jak drukarka) i połączenia z Internetem. Można skonfigurować LAN, używając technologii przewodowych (jak Ethernet) lub bezprzewodowych (jak Wi-Fi czy Bluetooth). Podstawowe informacje na temat komputera - 13

14 Wi-Fi Lokalna sieć bezprzewodowa (lub w skrócie WLAN) to połączenie między dwoma lub większą liczbą komputerów bez użycia przewodów. Coraz bardziej popularnym przykładem takiej sieci jest Wi-Fi (ang. wireless fidelity ). Sieć Wi-Fi jest prosta w instalacji i umożliwia udostępnianie plików, urządzeń zewnętrznych i łącz internetowych. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w samouczku Wi-Fi w instrukcji InfoCentre. Jakie korzyści daje sieć bezprzewodowa? Mobilność: Sieci WLAN pozwalają użytkownikom wspólnie korzystać z plików i urządzeń będących elementami sieci, np. drukarek i skanerów. Z połączenia internetowego można korzystać na kilku komputerach. Szybkość i łatwość instalacji: Sieć WLAN instaluje się szybko i łatwo, bez konieczności ciągnięcia kabli przez ściany i sufity. Komponenty sieci WLAN Do utworzenia bezprzewodowej sieci w domu są potrzebne następujące elementy: Punkt dostępowy (router) Punkty dostępowe (routery) są stacjami nadawczo-odbiorczymi emitującymi dane w otaczającą je przestrzeń. Działają one na zasadzie pośredników między siecią przewodową a bezprzewodową. Większość routerów ma wbudowany modem DSL, który umożliwia dostęp do szybkiego łącza internetowego DSL. Modem lub router zazwyczaj dostarcza operator usług internetowych (ISP) po wykupieniu abonamentu. Szczegółowe informacje na temat konfiguracji punktu dostępowego/routera znajdują się w dołączonej do niego dokumentacji. Sieć kablowa (RJ45) Sieć kablowa (zwana także RJ45) służy do łączenia komputerów z punktem dostępowym (patrz: ilustracja poniżej); za pomocą takich samych kabli do punktów dostępowych są podłączane urządzenia peryferyjne. Odbiornik bezprzewodowy Odbiornik bezprzewodowy należy podłączyć do notebooka, który ma zostać podłączony do sieci. Dostępne są dwa typy odbiorników bezprzewodowych; w przypadku notebooków zwykle stosuje się odbiornik WiFi USB lub Dongle. Wystarczy podłączyć urządzenie do jednego z portów USB w komputerze. W niektórych notebookach odbiorniki bezprzewodowe są instalowane fabrycznie Szybki start i rozwiązywanie problemów

15 Schemat działającej sieci ➋ ➏ ➊ ➍ ➏ ➌ 1. Punkt dostępowy/router 2. Notebook 3. Modem 4. Drukarka 5. PDA 6. Sieć kablowa (RJ45) ➎ ➏ ➋ Udostępnianie połączenia internetowego w trybie Ad-Hoc Funkcja udostępniania połączenia internetowego (ICS) w systemie Microsoft Windows Vista pozwala korzystać z jednego łącza internetowego na kilku komputerach. Wbudowana obsługa bezprzewodowych sieci LAN (WLAN) w standardzie IEEE pozwala tworzyć sieci bezprzewodowe w trybie Ad-Hoc. Te dwie funkcje mogą być używane jednocześnie w celu udostępniania połączenia internetowego osobom podłączonym do bezprzewodowej sieci ad-hoc. Jest to doskonały sposób łączenia w przypadku braku punktu dostępowego (routera). Włączanie/wyłączanie połączenia sieci WiFi Aby uzyskać dostęp do opcji zarządzania siecią, należy kliknąć Start > Sieć > Centrum sieci i udostępniania. Można tam włączyć/wyłączyć sieć, określać elementy udostępniane w sieci(ach) itd. Podstawowe informacje na temat komputera - 15

16 Surfowanie po Sieci Do surfowania po Internecie potrzebny jest program zwany przeglądarkąinternetową. Packard Bell wybrała dla Państwa przeglądarkę Firefox. Przeglądarka Mozilla Firefox umożliwia przeglądanie stron internetowych w sposób pewny, skuteczny, łatwy i bezpieczny. Przeglądarka Firefox chroni przed wirusami, spyware em oraz wyskakującymi okienkami. Po podłączeniu komputera do Internetu wystarczy kliknąć skrót Mozilla Firefox na pulpicie, aby zacząć przygodę z Siecią! Funkcje przeglądarki Firefox Tak wygląda strona startowa przeglądarki Firefox. Poniżej opisaliśmy jej podstawowe cechy. ➊ ➋ ➑ ➎ ➏ ➏ ➒ ➌ ➐ 1. Kliknąć menu Pomoc lub nacisnąć klawisz [F1] na klawiaturze, aby otworzyć sekcję Pomoc przeglądarki Firefox i wyszukać informacje o projekcie Mozilla Firefox i uaktualnieniach programu. 2. Przyciski minimalizacji, maksymalizacji i zamykania okna. 3. Hiperłącze: służy do przechodzenia do innego tematu lub strony. 4. Kliknąć lewym przyciskiem myszy w prawym dolnym rogu okna i przytrzymać przycisk, aby zmienić rozmiar okna. 5. Pasek adresu: tu należy wpisać adres internetowy (np.: i nacisnąć klawisz Enter na klawiaturze, aby bezpośrednio przejść do wpisanego adresu. 6. Wyszukiwarka Google (szczegóły poniżej) 7. Pasek stanu 16 - Szybki start i rozwiązywanie problemów ➍

17 8. Przyciski Wstecz i W przód: służą do przechodzenia do następnej lub poprzedniej strony podczas przeglądania Internetu. 9. Jeżeli strona nie jest widoczna w całości na ekranie, można przewinąć ją za pomocą strzałek na pasku przewijania. Można także posłużyć się w tym celu klawiszami strzałek dostępnymi na klawiaturze lub przyciskiem przewijania na tabliczce dotykowej. W witrynie addons.mozilla.com dostępny jest stale rosnący zbiór dodatków, które pozwalają dostosować przeglądarkę Firefox do własnych potrzeb i upodobań. Wyszukiwarka Google Dzięki wyszukiwarce Google przeszukiwanie zasobów Internetu staje się szybkie i skuteczne. ➊ ➋ ➌ ➎ ➍ 1. Wpisać szukane hasło w polu wyszukiwania. 2. Kliknąć przycisk Szukaj w Google, aby wyświetlić nową stronę z wynikami wyszukiwania. 3. Można szukać wpisanego hasła w następujących kategoriach: Grafika, Grupy dyskusyjne lub Katalog. 4. Szukanie zaawansowane pozwala zawęzić zakres wyszukiwania i znaleźć dokładnie to, czego szukasz. 5. Kliknąć Ustawienia, aby dostosować wyszukiwarkę Google do własnych upodobań. Google Desktop Google Desktop jest instalowaną fabrycznie bezpłatną aplikacją, która ułatwia wyszukiwanie danych i personalizację komputera Packard Bell. Google Desktop zapewnia wszechstronne funkcje przeszukiwania wiadomości , plików, muzyki, archiwum czatu, obejrzanych stron internetowych i in. Dzięki Google Desktop wszystkie dane przechowywane na komputerze są pod ręką i nie wymagają porządkowania. Google Desktop pomaga także wyszukiwać informacje w Internecie za pomocą Paska bocznego i rozszerzeń Google Gadgets atrakcyjnych graficznie miniaplikacji, które mogą wyświetlać rozmaite informacje od nowych wiadomości po prognozę pogody i odpowiednio dostosowany wybór wiadomości. Dzięki Google Desktop spersonalizowane informacje trafiają prosto na pulpit dokładnie wtedy, kiedy trzeba. Wystarczy kliknąć ikonę wyszukiwania Google Desktop na pulpicie, aby uruchomić program. Podstawowe informacje na temat komputera - 17

18 Picasa Na komputerze Packard Bell jest zainstalowany także organizator zdjęć Picasa firmy Google, który ułatwia ich wyszukiwanie, edytowanie i udostępnianie. To oprogramowanie powinno być dołączone do cyfrowego aparatu fotograficznego. Przy każdym uruchomieniu Picasa automatycznie lokalizuje wszystkie zdjęcia (nawet te, o których już nie pamiętamy) i sortuje w wizualne albumy zorganizowane wg daty ze znajomymi nazwami folderów. Albumy można dowolnie porządkować, przeciągając je w odpowiednie miejsce, nadawać im nazwy i tworzyć nowe grupy. Picasa umożliwia także zaawansowaną edycję zdjęć. Retuszowanie i nakładanie efektów nigdy nie było takie proste. Picasa znajduje się na liście zainstalowanych programów: aby uruchomić program, należy kliknąć Start > Wszystkie programy, a następnie dwukrotnie kliknąć Picasa. Więcej informacji na temat produktów i funkcji Google znajduje się w witrynie internetowej Witryna internetowa Packard Bell Na dobry początek warto odwiedzić naszą witrynę internetową, (U góry strony należy kliknąć opcję Select your country, aby wybrać swój kraj). Packard Bell chce zapewnić swoim klientom ciągłą obsługę dostosowaną do ich potrzeb. W naszej sekcji Support (obsługa) są dostępne pomocne informacje odpowiednio dopasowane do potrzeb użytkowników: Identyfikator produktów (My Product Identification) pozwala rozpoznać numer seryjny komputera i natychmiast podaje szczegółowe informacje o komputerze. W obszarze rozwiązywania problemów (Diagnosis & Repair ) można znaleźć rozwiązania w przypadku problemu z komputerem (usługa może nie być dostępna we wszystkich krajach). Wystarczy wprowadzić słowa kluczowe w pole Szukaj, aby znaleźć wszystkie możliwe artykuły związane z poszukiwanym tematem. W obszarze pobierania (Downloads) można znaleźć i pobrać aktualizacje sterowników komputera, jak również programy korygujące, uaktualnienia programów i oprogramowania sprzętowego. Na forum użytkowników (User Forum) można podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi użytkownikami Packard Bell i znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania. Można również szukać informacji o produkcie wg zakresu lub kategorii, poczytać o gwarancji i znaleźć informacje kontaktowe. Aby dowiedzieć się więcej o najnowszych technologiach oferowanych przez Packard Bell, zapraszamy do naszej galerii produktów (Product Showroom). W naszym sklepie (Shopping) można również znaleźć najbliższy sklep lub zakupić najnowsze produkty Packard Bell za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Witryna internetowa to przepustka do świata operacji i usług online: Zapraszamy do Prosimy regularnych odwiedzin, aby uzyskiwać najświeższe informacje i pobierać najnowsze materiały! 18 - Szybki start i rozwiązywanie problemów

19 KORZYSTANIE Z SYSTEMU WINDOWS I OPROGRAMOWANIA Menu powitalne systemu Windows Przy pierwszym uruchomieniu komputera wyświetlone zostanie okno System Windows Zapraszamy!. Jest to wprowadzenie użytkownika do nowych funkcji i narzędzi systemu Windows Vista. Składnik System Windows Zapraszamy! można uruchomić w dowolnej chwili, klikając Start > Panel sterowania. Konfiguracja komputera Dzięki firmie Packard Bell komputer można skonfigurować za pomocą jednej aplikacji (Setup my PC). Aplikacja ta uruchomi się automatycznie po pierwszym uruchomieniu komputera. Specjalny kreator prowadzi użytkownika przez kolejne kroki instalacji dostępu do Internetu, oprogramowania antywirusowego, programów do obsługi telefonu i gier, Kreatora płyt przywracania DVD, a także umożliwi wydrukowanie karty identyfikacyjnej komputera. Wystarczy wybrać elementy konfiguracji i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami! W zależności od zakupionego modelu komputera oraz regionu liczba opcji konfiguracji może się różnić. Podstawowe informacje na temat komputera - 19

20 Packard Bell Updator Aby zapewnić aktualność sterowników i oprogramowania komputera, użyj programu Packard Bell Updator zaraz po skonfigurowaniu połączenia internetowego. Kliknij Start > Wszystkie programy > Packard Bell Support > PBUpdator, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. Wybierz opcję Yes (Tak), aby zainstalować aktualizacje. Dokumentacja komputera Instrukcja Packard Bell InfoCentre Niniejszy przewodnik zawiera jedynie orientacyjne informacje o zakupionym komputerze! Podstawowe informacje na jego temat znajdują się w instrukcji InfoCentre podręczniku użytkownika w formie elektronicznej dzięki czemu potrzebne informacje można wyświetlać bezpośrednio na ekranie komputera. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zakupionego komputera, elektroniczny podręcznik użytkownika trzeba najpierw uaktualnić. Aby otworzyć instrukcję InfoCentre, należy dwukrotnie kliknąć ikonę Podręcznik użytkownika (Packard Bell InfoCentre) umieszczoną na pulpicie lub kliknąć Start > Wszystkie programy > Narzędzia Packard Bell > Podręcznik użytkownika (Packard Bell InfoCentre).). Wybrać kategorię Sprawdzić akutalizacje Aby uaktualnić zawartość Podręcznika użytkownika, (potrzebne będzie do tego połączenie z Internetem), wystarczy kliknąć przycisk Sprawdź aktualizacje na stronie powitalnej instrukcji InfoCentre (patrz: ilustracja powyżej) Szybki start i rozwiązywanie problemów

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

W przypadku braku wymienionego wyżej elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą.

W przypadku braku wymienionego wyżej elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą. SC002 Sweex 5.1 PCI Sound Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 5.1 Sound Card. Karta dźwiękowa Sweex zapewnia uzyskanie dźwięku surround. Aby zapewnić poprawne działanie produktu, należy dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 994505 USB 2.0 DVD MAKER Strona 1 z 6 Rozdział 1: Instalacja USB 2.0 DVD MAKER 1.1. Zawartość zestawu Wyjmij USB 2.0 DVD MAKER z opakowania i sprawdź, czy wszystkie elementy

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Początek Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych znakiem towarowym Microsoft Corporation. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego lamp błyskowych firmy Nikon. Jeśli nie

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

PVR-TV 713X Instrukcja instalacji

PVR-TV 713X Instrukcja instalacji PVR-TV 713X Instrukcja instalacji Spis treści V1.1 Rozdział 1: Instalacja karty telewizyjnej PVR-TV 713X...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne. Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Java jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java jest znakiem towarowym w USA firmy Sun Microsystems, Inc. SD Logo jest znakiem towarowym jego prawnego

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 713X

Karta TV PVR-TV 713X Karta TV PVR-TV 713X SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 713X TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

FB portowa karta PCI FireWire firmy Sweex FB portowa karta PCI FireWire firmy Sweex

FB portowa karta PCI FireWire firmy Sweex FB portowa karta PCI FireWire firmy Sweex FB000011 3-portowa karta PCI FireWire firmy Sweex FB000010 4-portowa karta PCI FireWire firmy Sweex Wstęp Dziękujemy za nabycie karty PCI FireWire firmy Sweex. Karta oferuje następujące korzyści: - maksymalna

Bardziej szczegółowo

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem Thomson SpeedTouch 330

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem Thomson SpeedTouch 330 Szybki Internet podręcznik użytkownika Modem Thomson SpeedTouch 330 1 Szanowni Państwo, Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór usługi Szybki Internet. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu,

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu, CZĘŚĆ 3 - INTERNET 3.1 WSTĘP Internet jest globalnym zbiorem połączonych ze sobą komputerów, które przesyłają informacje między sobą za pośrednictwem szybkich połączeń sieciowych oraz linii telefonicznych.

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Drogi Kliencie! Niniejszy dokument zawiera informacje o tym, jak uaktualnić niektóre komputery lub tablety TOSHIBA z preinstalowanym

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2 podręcznik użytkownika

Content Manager 2 podręcznik użytkownika Content Manager 2 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Java jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia GOCLEVER PlayTAB 01 Instrukcja użytkowania Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Mamy nadzieję, że nasz produkt multimedialny spełni Państwa oczekiwania i zapewni satysfakcję z jego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacyjna karty PCI Analog TV Card Lite

Instrukcja instalacyjna karty PCI Analog TV Card Lite Instrukcja instalacyjna karty PCI Analog TV Card Lite Spis treści V2.1 Rozdział 1Instalacja sprzętowa karty PCI Analog TV Card Lite... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Wymagania systemowe... 2 1.3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi

Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Karty zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Początek Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Windows jest znakiem towarowym firm grupy Microsoft. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem ZTE ZXDSL 852

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem ZTE ZXDSL 852 Szybki Internet podręcznik użytkownika Modem ZTE ZXDSL 852 Szanowni Państwo, uprzejmie dziękujemy za okazane zaufanie i wybór usługi Szybki Internet. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW Instrukcja szybkiej instalacji DN-70310 1. Prezentacja produktu Dziękujemy za wybranie urządzenia do bezprzewodowego strumieniowania multimediów

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1 1.1 Wstęp Grand TV USB 2.0 to tuner telewizyjny na magistrali USB 2.0. Umożliwia oglądanie audycji telewizyjnych na ekranie notebooka/monitora, jak również

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, Instalacja

Bardziej szczegółowo