Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa Uniwersytet Warszawski Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Włodzimierz Gogołek wg@id.uw.edu.pl Instytut Dziennikarstwa Uniwersytet Warszawski Warszawa"

Transkrypt

1 Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa Uniwersytet Warszawski Warszawa Dominacja komunikacyjna maszyn? Wstęp Do niedawna każda działalność ludzka wiązała się wyłącznie z realnym otoczeniem stworzonym przez naturę. Stanowiła hybrydę mocy intelektu i ludzkich mięśni, z czasem wspomaganych siłą mięśni zwierząt, narzędzi i bardziej złożonych urządzeń mechanicznych. Przestrzeń funkcjonowania ludzi tworzyły wymiary świata realnego czas i przestrzeń. Gwarantowało to niezakłóconą symbiozę myśli z dziełem ludzkich rąk. Społeczny wymiar owej symbiozy zawsze gwarantuje wymiana informacji komunikacja. Początkowo przebiegała w swojej podstawowej formie komunikacji bezpośredniej synchronicznej. Jej dystans i szybkość wynikały z naturalnych właściwości bezpośredniej rozmowy. Wraz z pojawieniem się pośredników informacji, głównie pisma, komunikacja przekroczyła bariery odległości i czasu. Jej asynchroniczny charakter umożliwił wierną wymianę informacji bez względu na odległość i czas, w jakim owa informacja została stworzona w przeszłości. Aktywność komunikacyjna maszyn Okres, w którym nastąpiło wspomaganie ludzkiej aktywności intelektualnej, można określić jako początek nowego etapu komunikacji komunikacji aktywnej, w której maszyny wpływają na treść przekazu. Etap ten poprzedził obecnie powstającą, dotychczas najwyższą formę komunikacji sieciowej komunikacji autonomicznych maszyn [Gogołek, 2009]. Ów etap wypełnia każda działalność ludzka wspomagana siłą maszyn, która wcześniej była zarezerwowana wyłącznie dla ludzkiego umysłu. Chodzi tu o systemy początkowo wspomagające proste obliczenia rachunkowe, potem przetwarzające multimedia i symulujące świat realny, umożliwiając manipulowanie czasem i przestrzenią w świecie, który jest tylko tworem wyobraźni, np. serwisy społecznościowe (Second Life) czy onlinowe gry komputerowe, a także systemy wspomagające zdalną naukę. Obserwuje się początek ograniczania czynnika ludzkiego w procesie gromadzenia, tworzenia i wymiany informacji z udziałem maszyn. Wynika to z przewagi komputerów nad człowiekiem ilości dostępnej im informacji i trwałości ich przechowywania, a nade wszystko z szybkości przetwarzania i wymiany informacji przez maszyny. W coraz większej liczbie sytuacji człowiek okazuje się zbyt wolny w swoich działaniach wobec współczesnych oczekiwań szybkości przetwarzania informacji. Maszyny samodzielnie tworzą komunikaty, które przekazują między sobą, a dopiero po odpowiedniej obróbce przekazują ludziom. Coraz częściej bywa, iż w tworzeniu 11

2 informacji źródłowej człowiek nie bierze udziału. Te formy komunikowania przyjęto określać terminem diginetmedia [Gogołek, 2006, s. 75]. Przykłady Powszechność wymiany informacji za pośrednictwem Internetu, także pomiędzy urządzeniami (bez udziału człowieka), stwarza nowe wyzwania będące pochodną pozornie oczywistego założenia, iż w świecie realnym co najmniej jedną stroną wymiany informacji jest człowiek. Tymczasem wymiana informacji pomiędzy maszynami, znacznie intensywniejsza od przebiegającej między ludźmi, przybiera formę bardzo zbliżoną do tego, co jest traktowane jako komunikacja. W rzeczywistości przesyłane pomiędzy urządzeniami informacje, podobnie jak ma to miejsce w świecie realnym między ludźmi, podlegają automatycznej ocenie, klasyfikacji, wartościowaniu, a także wpływają na pełnione funkcje uczestniczących w tym procesie maszyn. Przykładami takich procesów są: epidemie wirusów komputerowych, które poza ludzką kontrolą uruchamiają funkcje autonomicznej, celowej wymiany informacji (np. umożliwiające uodpornianie się na programy antywirusowe) i kształtują niektóre zachowania komputerów; przestępcze przejmowanie zdalnej kontroli nad milionami komputerów (zombi, boty); automatyczne rozsyłanie aktualizacji oprogramowania instalowanego na firmowych i domowych komputerach; samodzielne uczenie się przez routery obsługi dynamicznie zmieniających się sieci (m.in. omijanie niesprawnych lub przeciążonych pośredników ruchu informacyjnego) do poziomu złożoności, który pozostaje poza ludzką kontrolą; rosnąca liczba funkcji powierzanych cloud computingowi czy komputerowe wspomaganie nauczania, w którym maszyna, nie nauczyciel, dobiera kolejne porcje i formę przekazywanej uczniowi wiedzy. Przejmowanie inicjatywy przez maszyny następuje niezauważalnie, pozostawiając jednak znaczące ślady jednym z nich jest podszywanie się robotów (specjalnych programów komputerowych) pod człowieka. Chodzi tu np. o masowe zakładanie przez roboty kont pocztowych, blogów i innych postaci aktywności informacyjnej w Sieci, które zarezerwowane były i są wyłącznie dla ludzi. Celem takiej działalności robotów jest różnie pojmowana komercja najczęściej reklama 1. Aby uniknąć takich zagrożeń, świat ludzi, prawdopodobnie po raz pierwszy, zmuszony jest bronić się przed automatami, stawiając im coraz bardziej wyrafinowane przeszkody. Na przykład podszywający się pod człowieka robot, który chce samodzielnie założyć konto pocztowe, musi udowodnić, że jest człowiekiem. Służy temu m.in. procedura captcha odpowiada za tego rodzaju identyfikację 2. Szczególnie znacząca rola autonomii maszyn jawi się w funkcjonowaniu wyszukiwarek, w których funkcje indeksowania i wartościowania informacji oraz jej 1 Na przykład roboty tworząc mechanicznie tysiące blogów, wpisują w nich teksty zawierające słowa kluczowe w sąsiedztwie promowanej nazwy firmy. Słowa te, ze względu na częste ich powtarzanie, sprawiają, iż wyszukiwarki (w wyniku automatycznego indeksowania zasobów blogów) po ich wpisaniu podają linki do promowanej firmy. Inny sposób wykorzystania tych robotów to zakładanie kont pocztowych w celu rozsyłania spamu. 2 Polega ona na wymuszaniu odczytania zamazanego tekstu (zazwyczaj kilka znaków) i wpisania go w określone pole na ekranie monitora. 12

3 dystrybucji niemal w pełni wykonują komputery. Powstaje nowy wymiar komunikowania się maszyn bez udziału ludzi świat diginetmediów. Potencjał autonomii maszyn w zakresie operowania informacjami wykorzystują systemy komputerowe samodzielnie monitorujące media publikowane w postaci cyfrowej. Przykładem tego jest system wykrywający negatywne opinie o USA i liderach tego kraju oraz komputerowy monitoring informacyjny wspomagający wykrywanie potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa [Lipton, 2006]. Podobną autonomię uzyskały maszyny na giełdach papierów wartościowych. Ostatecznie decyzje o kupnie i sprzedaży podejmują nie ludzie, ale programy komputerowe. Doświadczenia wskazują, iż komputerowi maklerzy uzyskują lepsze rezultaty od ludzi [The March, 2005; Sikorski, 2008]. Obecnie (maj 2009 r.) w centrach finansowych City i Wall Street przeprowadza się automatycznie aż do 80% wszystkich transakcji. Nie są one w żadnym momencie objęte ludzką kontrolą [Czapelski, 2009]. Zapewne ma to niemały związek z głośną aferą finansową B. Madoffa. Autonomia maszyn to także narzędzia samodzielnie klasyfikujące pocztę elektroniczną (m.in. uczące się filtry antyspamowe), programy antywirusowe, które bez wiedzy użytkownika aktualizują procedury wykonywanych przez siebie czynności polegających na samodzielnym nadzorowaniu bezpieczeństwa komputerów. Zakres wykorzystania zasobów sieciowych zwraca uwagę na krytyczny, dotychczas nierozstrzygnięty problem kryteriów gromadzenia i doboru/selekcji informacji dostarczanych ludziom przez maszyny. Dobór tych informacji jest obciążony m.in. specyficznymi miarami ich wagi (tagowanie, PageRank), zastosowaniami komercyjnymi, propagandowymi i kulturowymi (np. dominacja językowa). Inne kryteria zazwyczaj kształtują dalekie od doskonałości i odmienne w różnych krajach prawo dotyczące Sieci oraz w niektórych państwach religie. Przykładami darzenia maszyn wielkim zaufaniem są również komputery, którym powierzane jest życie pacjentów na OIOM-ach w szpitalach, autopiloty samolotów, statków kosmicznych czy urządzenia komputerowe wspomagające kierowanie samochodem 3. Wykorzystywanie autonomicznego potencjału maszyn przybiera skrajne formy. Ilustracją tego jest efektywna procedura tworzenia książek będących kompilacją fragmentów tysięcy różnych dzieł zgromadzonych w pamięciach komputerów podłączonych do Sieci 4. Korzystając z tej procedury, Philip M. Parker napisał 200 tys. książek. Miarami ich wartości rynkowej są cena i imponująca liczba sprzedanych egzemplarzy 5. Przykład ten 3 Przewiduje się, iż do 2015 roku co trzeci wojskowy pojazd w USA będzie kierowany przez maszynę. [Za:] J. Markoff: No Drivers, but a Lot of Drive. The New York Times 2007, Nov. 11. W 2006 roku powstała inicjatywa Komisji Unii Europejskiej o inteligentnym pojeździe, który np. uprzedza inne samochody o śliskiej jezdni na określonym odcinku. [Za:] Komputery w samochodach, PCWorld 2008, grudzień 4 Polega ona na odpowiednim wyborze tytułu, stosownego ISBN-u, okładki i specyficznego tworzenia treści książki. Oryginalny algorytm odczytuje odpowiednie fragmenty książek zgromadzonych w pamięciach komputerów Amazona, a następnie łączy je, by w efekcie uzyskać nową pozycję. 5 N. Cohen: He Wrote 200,000 Books (but Computers Did Some of the Work). The New York Times 2008, Apr. 14. Przykłady książek: The Official Patient s Sourcebook on Acne Rosacea (24,95 USD, 168 stron); Stickler Syndrome: A Bibliography and Dictionary for Physicians, Patients and Genome 13

4 ilustruje zjawisko kopiuj wklej, gdzie rolę podmiotu wykorzystującego zasoby Sieci przejmują maszyny. Odbiorcami najczęściej nieświadomymi autorstwa czytanej kompilacji są ludzie. Ekstremalnym współcześnie przykładem autonomii maszyn jest próba komputerowej twórczości prozy. Ilustracją tego jest program Brutus.1. Za jego pomocą stworzono m.in. opowiadanie zaczynające się od słów: Dave Striver lubił uniwersytet jego porośniętą bluszczem wieżę zegarową z mocnej starej cegły, jego zalaną promieniami słonecznymi zieleń i pełną entuzjazmu młodzież... [Akst, 2004]. Konsekwencje Zasygnalizowane funkcje maszyn ilustrują szybko rosnący zakres zadań związanych z szeroko rozumianą komunikacją, które są powierzane autonomicznej pracy komputerów. Odnosząc tak interpretowaną aktywność maszyn do funkcji ich komunikowania się z ludźmi, łatwo dostrzec szybko powiększający się obszar samodzielności maszyn w tworzeniu informacji i ich przekazywaniu między sobą i między nimi a ludźmi, poza kontrolą tych ostatnich. Podane wcześniej przykłady autonomii komputerów pokazują, jak ogromny potencjał tkwi w branży technologii informacyjnych. Te niewątpliwie imponujące osiągnięcie budzą jednak również obawy. Oto komputery szybko wkraczają w sferę, która do tej pory wydawała się zarezerwowana wyłącznie dla człowieka i zupełnie nieosiągalna dla pozbawionych inteligencji oraz uczuć maszyn. W sposób nieuzasadniony upowszechniane informacje, jakoby maszyny mogły robić tylko to, co przewidział programista, od dawna są nieprawdziwe. Ich potencjał obliczeniowy, dysponowanie potężnymi zasobami informacyjnymi sprawia, że są one bardziej autonomiczne niż wyobrażają to sobie przeciętni użytkownicy komputerów. Chodzi tu przede wszystkim o systemy samouczące się, które zmieniają swoje funkcje wraz z samodzielnym wzbogacaniem informacji o otoczeniu (np. problem personalizacji, inteligentnych antywirusów). Zauważalne jest upodobnianie funkcji maszyn do uczącego się dziecka. Stan ten stanowi o nowych wyzwaniach, nadziejach, ale także jest swoistym ostrzeżeniem przed zbyt pochopnym oddawaniem inicjatywy intelektu ludzkiego maszynom. Na widoczną autonomię maszyn zwrócił uwagę Tadeusz Miczka, nazywając ją cyberciałem, które stanowi doskonalące uzupełnienie człowieka. Stwierdził, iż poważna dyskusja dotycząca kształtowania tożsamości człowieka w cyberprzestrzeni dopiero się zaczyna. Wagi nabiera już nie tylko połączenie ludzkiej świadomości z cyberprzestrzenią, ale stworzenie post-człowieka, autonomicznie funkcjonujących mądrych maszyn, które przewyższą ludzi inteligencją i będą obdarzone wyłącznie dotąd ludzkimi przymiotami, emocjami i walorami duchowymi [Miczka, 2004, s. 25]. Już dzisiaj maszyny z powodzeniem odbierają i poprawnie interpretują bodźce wzrokowe i dźwiękowe, odpowiadają na zadawane pytania, uczą się, wyciągają wnioski, a nawet rozwiązują niektóre problemy. Przewiduje się, iż komputery osiągną poziom inteligencji dającej im samoświadomość oraz umiejętność samodzielnego konstruowania Researchers (28,95 USD, 126 stron); The Outlook for Tufted Washable Scatter Rugs, Bathmats and Sets That Measure 6-Feet by 9-Feet or Smaller in India (495 USD, 144 strony). 14

5 lepszych i szybszych maszyn i robotów od tych, które są budowane obecnie przez ludzi. Etap ten zapewne będzie ostatnim wynalazkiem, jakiego dokona człowiek [Vinge, 1993]. Uzależnienie od maszyn przekroczyło umowny próg samodzielnego funkcjonowania instytucji, grup społecznych i całych organizmów państwowych, które uległy dominacji szeroko rozumianej technologii. Nieco później podobny kierunek zmian następuje w odniesieniu do bardziej złożonych bytów indywidualnych jednostek. Człowiek coraz bardziej jest zależny od technologii wspomagających jego funkcjonowanie, a nawet życie (np. urządzenia wspomagające pracę serca i innych organów). Technologie stają się niezbędnym wzmocnieniem ludzkich zmysłów, uzupełniają naszą pamięć i tymczasem tylko niektóre funkcje związane ze zdolnościami intelektualnymi 6. Komunikacyjne funkcje Sieci umożliwiają powszechne korzystanie z zasobów wirtualnego świata. Jego bogactwo (mimo, iż ograniczane) dzięki ułatwionemu dostępowi często jest traktowane jako autorytet twór, który sprawnie i spolegliwie informując, decyduje o zachowaniach wielu osób. Część z nich w sposób naturalny ograniczając wysiłek niezbędny do samodzielnego korzystania z innych źródeł informacji, uznaje Sieć za podstawowe, wystarczające, wiarygodne źródło informacji uniwersum wiedzy. Jest to zapowiedzią przekraczania progu uzależnienia od technologii w odniesieniu do ludzi. Proces rosnącego zakresu technologicznego wspomagania funkcjonowania grup społecznych i pojedynczych osób trwa i przebiega na wzór przewracających się kostek domina. Szybkość jego jest pochodną postępu naukowego oraz miarą tempa postdarwinowskich zmian cywilizacji początku XXI wieku. Następuje intensywne, krótkowzroczne dostosowywanie otoczenia, przyrody do ludzi, a nie hołdowanie w pełni uzasadnionej harmonijnej koegzystencji człowieka z naturą. Fundamentalną odpowiedzią na wynikające z intelektualnego i fizycznego potencjału maszyn wyzwania jest stosowna edukacja. Chodzi tu o przygotowanie do umiejętnego wykorzystania potencjału inteligentnych maszyn w celu uniknięcia wynikających z tego potencjału zagrożeń [http://singularityu.org/overview, 2009]. Dotyczy to przede wszystkim kompetencji komunikacyjnych, które są dotychczas zaniedbywanym obszarem nauczania na wszystkich etapach edukacji. Zakończenie Symbioza technologii z człowiekiem zwraca uwagę na problem zagrożeń wynikających już nie tylko z manipulacyjnej roli Sieci, ale z utraty samodzielności, niebezpiecznego uzależnienia intelektualnych i fizycznych funkcji człowieka od maszyn. Tymczasem owo zagrożenie nie tkwi w wirtualnym świecie, a w technologiach, które służebnie pośredniczą w łatwym sięganiu do zasobów Sieci. Pokusa korzystania z bogactwa tych zasobów, stwarzana przez spolegliwe pomostowe technologie komunikację sieciową często okazuje się wystarczająca, by zrezygnować 6 Służą także wielokrotnemu wzmacnianiu ludzkich mięśni. Przenoszenie kilkusetkilogramowego ciężaru przez osobę korzystającą ze specjalnego kombinezonu, wyposażonego w silniczki elektryczne (HAL-5), nie wymaga szczególnego wysiłku, a chorzy z ograniczeniami ruchowymi dzięki kombinezonowi mogą się swobodnie poruszać. Kontrolowanie sztucznych mięśni obywa się intuicyjnie tak, jak prawdziwych. 15

6 z samodzielności w wykonywaniu niektórych czynności związanych z wysiłkiem intelektualnym, a nawet z samodzielnej pracy koncepcyjnej prowadzącej do osiągnięcia istotnego celu. Już dzisiaj w wielu rozwiązaniach wykluczono możliwości awaryjnego działania polegającego na zastępowaniu automatów przez świadome, merytorycznie uzasadnione manualne sterowanie. Wskazuje to nie na potrzebę rezygnacji z potencjału wirtualnego świata (na wzór luddystów niszczących 200 lat temu parowe maszyny), ale na zrównanie szans wykorzystywania ludzkiej kreatywności z dostępnością do jej cyfrowych substytutów oferowanych przez Sieć i tworzące ją komputery. Chodzi o świadome postawienie intelektualnej bariery pomiędzy tym, co należy zarezerwować dla naturalnej potęgi ludzkiego umysłu, a potencjałem wirtualnego świata. Bywa, iż jeden własny pomysł jest więcej wart od efektów ciężkiej pracy całego ludzkiego życia według sprawdzonych (także dostępnych w Sieci) wzorów. Tymczasem obserwujemy objawy totalitaryzmu nowych technologii. Konformizm i zachowania algorytmiczne sprzyjają tworzeniu ludzi-automatów w sferze mentalnej i biologicznej. Cechy te jest łatwo przyswoić. Będąca w opozycji konstruktywność, którą charakteryzują nonkonformizm i zachowania heurystyczne, po pierwsze występuje rzadziej, a po drugie jest znacznie trudniejsza do kształtowania. Między innymi z tych powodów zagrożenie jest duże. Bibliografia Akst D.: An Essay, Literary Luddites Unite! Computers as Authors? The New York Times 2004, Nov. 22 Czapelski M.: Szybszych procesorów nie będzie? PCWorld 2009, czerwiec Gogołek W.: Kategorie komunikacji sieciowej. [W:] Informatyka w dobie XXI wieku. Technologie informatyczne w nauce, technice i edukacji. Pod red. A. Jastriebowa. Wydaw. Politechnika Radomska, Radom 2009 Gogołek W.: Technologie informacyjne mediów. Wyd. II. Oficyna Wydaw. Aspra J-R, Warszawa [dostęp, maj 2009] Lipton E.: Software Being Developed to Monitor Opinions of U.S. The New York Times 2006, Oct. 4 Miczka T.: Globalizacja Internet Kultura Tożsamość. [W:] Oblicza Internetu. Pod red. M. Sokołowskiego. Wydaw. PWSZ, Elbląg 2004 The March of the Robo-Traders. The Economist 2005, Sept. 17; Sikorski M.: Od internauty do milionera. Chip 2008, wrzesień Vinge V.: Technological Singularity Whole Earth Review 1993, Winter 16

Komunikacja sieciowa. Włodzimierz Gogołek

Komunikacja sieciowa. Włodzimierz Gogołek Komunikacja sieciowa Włodzimierz Gogołek Jesień 2014 Komunikacja obejmuje społeczne relacje w wymiarach przestrzeni i czasu Ruch informacji w Sieci Globalny ruch IP 2009 15 exabajtów, 2014-64 exabajtów

Bardziej szczegółowo

(NIE)BEZPIECZEŃSTWO SIECI

(NIE)BEZPIECZEŃSTWO SIECI (NIE)BEZPIECZEŃSTWO SIECI Walka o bezpieczeństwo Sieci (Internetu) będzie główną częścią ceny, jaką zapłaci usieciowiona cywilizacja. Złożoność tego problemu uwypuklają fakty, iż Internet nie ma właściciela,

Bardziej szczegółowo

Gorąca potęga mediów on-line

Gorąca potęga mediów on-line Włodzimierz Gogołek wg@id.uw.edu.pl Instytut Dziennikarstwa Uniwersytet Warszawski Warszawa Gorąca potęga mediów on-line Wstęp Potencjał informacyjny Internetu, a szczególnie dostępnych tam mediów on-line

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii Tomasz Huk KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWYCH UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Rozprawa przygotowana pod opieką naukową:

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Wiesław Przybyła, Magdalena Ratalewska PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wiesław Przybyła, Magdalena

Bardziej szczegółowo

CYFROWA GOSPODARKA. Kluczowe trendy rewolucji cyfrowej. Diagnoza, prognozy, strategie reakcji

CYFROWA GOSPODARKA. Kluczowe trendy rewolucji cyfrowej. Diagnoza, prognozy, strategie reakcji CYFROWA GOSPODARKA Kluczowe trendy rewolucji cyfrowej Diagnoza, prognozy, strategie reakcji CYFROWA GOSPODARKA KLUCZOWE TRENDY REWOLUCJI CYFROWEJ pod redakcją Dominika Batorskiego PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY

Bardziej szczegółowo

Administrator sieci Osoba o odpowiednich kwalifikacjach IT zarządzająca siecią komputerową i jej zasobami w ramach instytucji/firmy.

Administrator sieci Osoba o odpowiednich kwalifikacjach IT zarządzająca siecią komputerową i jej zasobami w ramach instytucji/firmy. Włodzimierz Gogołek Lato 2010 Administrator sieci Osoba o odpowiednich kwalifikacjach IT zarządzająca siecią komputerową i jej zasobami w ramach instytucji/firmy. Adres mailowy Jednoznaczny, sformalizowany

Bardziej szczegółowo

MEDIA W EDUKACJI WYKŁD 1

MEDIA W EDUKACJI WYKŁD 1 dr Jacek Jędryczkowski MEDIA W EDUKACJI WYKŁD 1 Media, media edukacyjne, multimedia Na podstawie książki: Jędryczkowski J. (2008) Prezentacje multimedialne w pracy nauczyciela, Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

INTERNET NAUKA HISTORIA

INTERNET NAUKA HISTORIA Andrzej Radomski INTERNET NAUKA HISTORIA WIEDZA I EDUKACJA LUBLIN 2012 Recenzja naukowa Prof. Krzysztof Zamorski Korekta Katarzyna Łęk Projekt okładki Agnieszka Korfanty Skład i łamanie Piotr Niewęgłowski

Bardziej szczegółowo

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej MALUCH Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej Program przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

Internet moja przyszłość

Internet moja przyszłość Internet moja przyszłość Wykorzystanie technologii informatycznych we własnym rozwoju Andrzej Wodecki E-learning szansą na dobrą edukację dla mieszkańców wsi Krzysztof Markiewicz Internet a niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

Aktywność młodzieży w cyberprzestrzeni

Aktywność młodzieży w cyberprzestrzeni Anna Andrzejewska an.andrzejewska@o2.pl Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa Aktywność młodzieży w cyberprzestrzeni Wstęp Ubiegłe stulecie, zwłaszcza początek XXI w., to bardzo gwałtowny rozwój mediów

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok a wyzwania społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.

Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok a wyzwania społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. dr hab. Zbigniew Osiński UMCS w Lublinie Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok a wyzwania społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Celem artykułu jest analiza założeń przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Edustacja.pl Sp. z o.o.

PORADNIK. Edustacja.pl Sp. z o.o. PORADNIK Edustacja.pl Sp. z o.o. Łódź 2010 Redaktor naczelny Katarzyna Razik Redaktorzy Marcin Felkiewicz, Katarzyna Kaszyńska, Magdalena Korczyk-Waszak, Karolina Kotkowska, Ewa Mlostoń, Ryszard Naskręcki,

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Bożena Żurawska Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bożena Żurawska Olsztyn 2010 Drodzy

Bardziej szczegółowo

Andrzej Radomski INTERNET NAUKA HISTORIA

Andrzej Radomski INTERNET NAUKA HISTORIA Andrzej Radomski INTERNET NAUKA HISTORIA Lublin 2010 Tagi Web 2.0, Kultura 2.0, kultura hakerska, społeczności sieciowe...9 Informacjonalizm, Inteligentna Rzeczywistość, konsumpcjonizm, komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

Informacyjny potencjał rafinacji zasobów sieciowych

Informacyjny potencjał rafinacji zasobów sieciowych Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy tom 6/17 Kielce 2014 Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa, Uniwersytet Warszawski Słowa kluczowe: informacja, Internet, Big Data, rafinacja informacji, wybory

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ZASTOSOWANIA ROZWIĄZAŃ I NARZĘDZI CYFROWYCH W KSZTAŁCENIU. Raport z badań

INNOWACYJNE ZASTOSOWANIA ROZWIĄZAŃ I NARZĘDZI CYFROWYCH W KSZTAŁCENIU. Raport z badań INNOWACYJNE ZASTOSOWANIA ROZWIĄZAŃ I NARZĘDZI CYFROWYCH W KSZTAŁCENIU na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w województwie małopolskim Raport z badań INNOWACYJNE ZASTOSOWANIA ROZWIĄZAŃ I NARZĘDZI

Bardziej szczegółowo

Źródła informacji w INTERNECIE podręcznik studenta

Źródła informacji w INTERNECIE podręcznik studenta Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa i Europejskiego Fundusz Społecznego Źródła informacji w INTERNECIE podręcznik studenta Bożena Bednarek-Michalska UMK, Toruń 2007 1 Spis treści Wykłady

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM

EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły Etap III realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

NOWE SFERY BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO

NOWE SFERY BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO Nowe sfery bezpieczeństwa międzynarodowego 121 Joanna Kwiecień Szymon Chojnowski NOWE SFERY BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO Wprowadzenie Poniższe opracowanie przedstawia problematykę komunikowania i mediów

Bardziej szczegółowo

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis FOLIA 137 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Sociologica V (2013), vol. 1, p. 15 28 ARTICLES Marta Juza Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska Punkty węzłowe w internetowej sieci

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Jacek Jędryczkowski DZIECKO W ŚWIECIE MULTIMEDIÓW SZANSE I ZAGROŻENIA

Jacek Jędryczkowski DZIECKO W ŚWIECIE MULTIMEDIÓW SZANSE I ZAGROŻENIA Jacek Jędryczkowski DZIECKO W ŚWIECIE MULTIMEDIÓW SZANSE I ZAGROŻENIA Współczesna młodzież funkcjonuje w świecie multimediów. Technologie informacyjno-komunikacyjne towarzyszą jej w szkole i w czasie wolnym.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie procesu zarządzania organizacjami

Doskonalenie procesu zarządzania organizacjami Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego, jedna z najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce (zał. 1993), jest członkiem Konsorcjum Uczelni Futurus. W skład Konsorcjum wchodzą

Bardziej szczegółowo

Autorzy. dr Dominik Batorski. dr Adam Płoszaj. Współpraca. dr Justyna Jasiewicz. Dominika Czerniawska. Klaudia Peszat

Autorzy. dr Dominik Batorski. dr Adam Płoszaj. Współpraca. dr Justyna Jasiewicz. Dominika Czerniawska. Klaudia Peszat Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparcia w latach 2014-2020 Autorzy dr Dominik Batorski dr Adam

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa. Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska

Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa. Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska 1 Autor: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Grzywa Projekt okładki: Grażyna Dobromilska Korekta, skład: Grażyna Dobromilska Copyright Wydawnictwo Psychologia Sukcesu Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część

Bardziej szczegółowo