SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW. ALKOHOLOWYCH i NARKOMANII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW. ALKOHOLOWYCH i NARKOMANII"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH i NARKOMANII za 2014 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szydłowcu powołana została Zarządzeniem Nr 9/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 7 lutego 2011 r. Pracowała w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęty uchwałą Nr 219/XXXV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2013 r. Zadania swe Komisja realizowała pracując w pełnym 6 osobowym składzie. W roku 2014 odbyły się 34 posiedzenia. Do zadań Komisji należało: I. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Zadanie to realizowano poprzez prowadzenie rozmów interwencyjno-motywacyjnych z osobami nadużywającymi alkohol i ich rodzinami. W minionym półroczu przeprowadzono 83 takich rozmów. Komisja skierowała 29 wniosków do Sądu Rodzinnego, o nałożenie obowiązku przymusowego leczenia odwykowego. Na opłaty Sądowe wydatkowano zł. W ramach realizacji tego zadania udzielono wsparcia finansowego w kwocie zł, osobom pochodzącym z rodzin patologicznych, rodzin z problemem alkoholowym. Kwotę przeznaczono m. in. na obozy terapeutyczne. Podczas takich wyjazdów osoby uzależnione i współuzależnione mają możliwość spotkań indywidualnych z psychologami, terapeutami uzależnień oraz doradcami rodzinnymi. Wyjazdy mają aspekt leczniczo rehabilitacyjny uzależnienia alkoholowego. Interwencja po wystąpieniu uzależnienia alkoholowego ma na celu przeciwdziałanie pogłębiania się procesu chorobowego oraz umożliwienie osobie leczącej się powrotu do społeczeństwa.

2 1. Sołectwo Sadek (Postaw na rodzinę) zł 2. Stowarzyszenie Krwiodawców Ziemi Szydłowieckiej). 518 zł 3. PSP Nr 1 im. Jana III Sobieskiego wspólnie z GKRPAiN w Szydłowcu (Akademia z okazji Dnia Chorego dla dzieci niepełnosprawnych) zł 4. Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy w Szydłowcu - Dzień chorego ) 336 zł 5. Krakowska Akademia Profilaktyki (ulotki dla rodziców i uczniów umiejętność podejmowania decyzji i mówienie NIE 6. Projekt Kom film DVD Lekcja przestrogi, Tajemnice ludzkiego ciała 7. PSP Nr 1 im. Jana III Sobieskiego (Na lodzie i na parkiecie po zdrowie i sprawność fizyczną) zł zł zł 8. Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich (XX rocznica AA Sami swoi 871 zł 9. Niezależny Związek Zawodowy Policjantów (Nasza ojczyzna) zł 10. Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Szydłowcu (Z Tęczowym Misiem bawimy się bezpiecznie) 11. PG Nr 2 w Szydłowcu (Gimnazjalista dążący do sukcesu intelektualnego i fizycznego) 12. Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Wzajemnej Pomocy w Szydłowcu (XII Dni skupienia dla trzeźwiejących alkoholików) 13. Przedszkole Samorządowe nr 2 w Szydłowcu (Samodzielny i sprawny przedszkolak) zł zł zł zł 14. PSP w Wysokiej (Żyje zdrowo i kolorowo) zł 15. ZS im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie (Konkurs profilaktyczny wiedzy o zdrowiu i jego ochronie) 600 zł 16. Klub Seniora Zamek w Szydłowcu zł 17. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Szydłowcu (Moja wolność to ja) zł

3 18. ZS im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie (Sport to zdrowie i radość) zł 19. Miejska Orkiestra Dęta w Szydłowcu (koncert) zł 20. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu 700 zł 21. Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Wzajemnej Pomocy w Szydłowcu (XXVI Spotkania AA) 700 zł 22. ZS im. KOP w Szydłowcu i KPP w Szydłowcu (Profilaktyka a Ty) zł 23. ZS im. Jana Pawła II w Szydłowcu (Stop używkom) zł 24. ZS im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie (Rodzinnie zdrowo i wesoło) zł 25. UM w Szydłowcu Wydz. Informacji i Promocji (Profilaktyka raka piersi) zł 26. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (XI Festiwal Piosenki o Zdrowiu) 200 zł 27. PSP w Sadku (Bezpiecznie, zdrowo, wiosennie i kolorowo) 500 zł 28. Parafialny Zespół Caritas Świetlica Środowiskowa NAZARET w Szydłowcu (Radość z oczach dziecka) 29. Związek Strzelecki O/Szydłowiec (Obchody 10 rocznicy Związku Strzeleckiego) zł 300 zł 30. PSP w Wysokiej (z mamą, z tatą bawmy się) 399 zł 31. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Szydłowcu 400 zł 32. Polski Związek Emerytów i Rencistów (Alkoholizm w rodzinie i jego wpływ na sytuację dzieci i młodzieży) zł 33. PG Nr 2 w Szydłowcu (Zwiedzanie zamiast używania) 750 zł 34. UM w Szydłowcu Wydz. Informacji i Promocji (Gminny Dzień Dziecka) 482 zł 35. Fundacja Inicjatyw Medialno-Kulturowych STREFA JP2 w Szydłowcu 800 zł 36. KPP w Szydłowcu (Ogólnopolski głos profilaktyki) 956 zł

4 37. Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Szydłowcu (Lato z Tęczowym Misiem) zł 38. Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Szydłowcu (O to polska właśnie) zł 39. Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu Zamek (Piękno i Precyzja) zł 40. Klub Emeryta Lokator w Szydłowcu (Sierpień miesiącem trzeźwości) zł 41. Fundacja Inicjatyw Medialno-Kulturowych STREFA JP2 w Szydłowcu (W stronę wolności od alkoholu i narkotyków) zł 42. Sołectwo Majdów (Sport to zdrowie) zł 43. Rada Sołecka Sadek (Spójrz głębiej) zł 44. Ochotnicza Straż Pożarna w Majdowie (Alkohol i narkotyki zagrożenie XXI wieku) zł 45. Sołectwo Wola Korzeniowa (Postaw na tradycję) 500 zł 46. Sołectwo Chustki (Alkohol i Narkotyki NIE Dziękuję) zł 47. Zespół Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu dla PG Majdów 78 zł 48. KPP Szydłowiec (Razem bezpieczniej) zł 49. Zespól Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu (Ślubowanie I klas) 102 zł 50. Szydłowieckie Pasjonatki (Przeciwdziałanie uzależnieniom) 300 zł 51. PG Nr 2 w Szydłowcu (Konkurs wiedzy o AIDS/HIV) 367 zł Ogółem: zł W ramach realizacji tego zadania wspierano działalność profilaktyczną placówek oświatowych, które organizowały czas wolny dzieciom i młodzieży, propagując zdrowy, wolny od wszelkich nałogów tryb życia i pokazując alternatywne formy spędzania czasu. Do Burmistrza Szydłowca ze wszystkich rodzajów szkół i organizacji pozarządowych wpływały wnioski o dofinansowanie programów profilaktycznych takich jak: Z mamą tatą bawmy się, Rodzinnie zdrowo i wesoło, Profilaktyka a Ty, Radość w oczach dziecka,

5 Alkoholizm w rodzinie i jego wpływ na sytuację dzieci i młodzieży, Postaw na rodzinę, Zdrowo, wiosennie i kolorowo, Ogólnopolski Głos Profilaktyki, Alkohol i Narkotyki NIE Dziękuję, Alkohol i narkotyki zagrożenie XXI wieku, W stronę wolności od alkoholu i narkotyków, Przeciwdziałanie uzależnieniom, Alkohol i narkotyki zagrożenie XXI wieku, Alkoholizm w rodzinie i jego wpływ na sytuację dzieci i młodzieży i inne. Na te cele wydatkowano zł., w tym przeznaczono na zakup materiałów i usług z przeciwdziałania narkomanii. II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. Na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja Burmistrz Szydłowca Zarządzeniem Nr 1 z dnia stycznia 2014 r. przeznaczył kwotę: zł., która obowiązuje do grudnia 2014 r. 1. Przedszkole Nr 1 w Szydłowcu 875 zł 875 zł wykorzystano 2. Przedszkole Nr 2 w Szydłowcu 910 zł 910 zł wykorzystano 3. PSP Nr 1 w Szydłowcu zł zł wykorzystano 4. PSP Nr 2 w Szydłowcu zł zł wykorzystano 5. PSP w Majdowie 917 zł 917 zł wykorzystano 6. PSP w Wysokiej 483 zł 483 zł wykorzystano 7. PSP w Zdziechowie 231 zł 231 zł wykorzystano 8. PSP w Sadku 455 zł 455 zł wykorzystano 9. PG Nr 1 w Szydłowcu zł zł wykorzystano

6 10. PG Nr 2 w Szydłowcu zł zł wykorzystano 11. PG w Majdowie 702 zł 702 zł wykorzystano Razem zł zł wykorzystano III. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Zadanie to realizowano poprzez opiniowanie i wspieranie finansowe szeregu programów i przedsięwzięć profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży gminy Szydłowiec. Po uchwaleniu przez Radę Miejską w Szydłowcu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Burmistrz Szydłowca ogłosił konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadania własnego gminy w zakresie w/w programu. Do Burmistrza Szydłowca z organizacji pozarządowych wpłynęło 34 wnioski o dofinansowanie programów profilaktycznych. Komisja dokonała analizy i oceny programów dołączonych do wniosków i sformułowała o każdym z nich opinię oraz zaproponowała ewentualne dofinansowanie ich realizacji. a) 14 wniosków dotyczyło,- organizowania wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży. Oferty złożyli: 1. UKS JUNIOR Majdów zł 2. UKS TĘCZA Wysoka zł 3. Klub Sportowy VIKTORIA Szydłowiec zł 4. UKS REKORD Szydłowiec zł 5. Stowarzyszenie MUSHIN Szydłowiec zł 6. Związek Strzelecki Szydłowiec 800 zł

7 7. Klub Biegacza ENDORFINA w Szydłowcu zł 8. Klub Sportowy AKADEMIA PIŁKARSKA Szydłowiec zł 9. Rodzinna Akademia Sportu w Szydłowcu zł 10. Parafia Rzymsko- Katolicka Św. Zygmunta w Szydłowcu zł 11. UKS SPARTAKUS Szydłowiec zł 12. UKS OLIMPIA Sadek 500 zł 13. Parafialny Zespól Caritas w Szydłowcu zł 14. MKS SZYDŁOWIANKA w Szydłowcu zł Razem zł Burmistrz Szydłowca na ten cel przeznaczył zł, które zostały w całości wykorzystane jako dotacja z przeciwdziałania narkomanii. a) 20 wniosków dotyczyło organizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Oferty złożyli: 1. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży O/Szydłówek zł 2. UKS Spartakus w Szydłowcu zł 3. Stowarzyszenie Sportowego Tańca Towarzyskiego w Szydłowcu zł 4. Parafia Rzymsko- Katolicka Św. Zygmunta w Szydłowcu zł 5. Parafialny Zespół Caritas Parafii p.w. św. Zygmunta zł

8 6. Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy SZYDŁOWIANKA zł 7. Związek Strzelecki Szydłowiec zł 8. UKS OLIMPIA przy PSP w Sadku zł 9. Klub Sportowy VIKTORIA Szydłowiec zł 10. Rodzinna Akademia Sportu w Szydłowcu zł 11. Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe zł 12. UKS JUNIOR przy ZS w Majdowie zł 13. Klub Emeryta LOKATOR w Szydłowcu zł 14. Stowarzyszenie MUSHIN Szydłowiec zł 15. UKS KORONA przy PSP nr 1 w Szydłowcu zł 16. UKS OLIMP w Szydłowcu zł 17. Fundacja Aktywizacji Społecznej KANON w Szydłowcu zł 18. Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie PROJEKTORIAT zł 19. Klub Sportowy Akademia Piłkarska Szydłowiec zł 20. Fundacja Strefa JP2 w Szydłowcu zł Razem zł

9 Burmistrz Szydłowca na ten cel przeznaczył zł, które zostały wykorzystane w okresie wakacji. b) 11 wniosków dotyczyło zorganizowania pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Oferty złożyli: 1. Uczniowski Klub Sportowy Rekord przy PG nr 2 w Szydłowcu zł 2. Uczniowski Klub Sportowy OLIMP' przy ZSP im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu zł 3. Rodzinna Akademia Sportu w Szydłowcu zł 4. Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA przy PSP w Sadku zł 5. Stowarzyszenie Klub Sportowy Kick-Boxingu VIKTORIA w Szydłowcu zł 6. Stowarzyszenie MKS SZYDŁOWIANKA zł 7. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI KARATE KYOKUSHIN W POLSCE MUSHIN w Szydłowcu zł 8. Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe zł 9. Uczniowski Klub Sportowy KORONA przy PSP Nr 1 w Szydłowcu zł 10. Fundacja Inicjatyw Medialno Kulturowych STREFA JP2 w Szydłowcu 11. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przy Parafii św. Zygmunta w Szydłowcu Razem zł zł zł Burmistrz Szydłowca na ten cel przeznaczył zł, które wykorzystano w kwocie zł. Na małe dotacje Burmistrz przeznaczył zł, na które wpłynęło 4 oferty.

10 Kwota w całości została wykorzystana. 1. MKS SZYDŁOWIANKA w Szydłowcu zł 2. Klub Sportowy VIKTORIA zł 3. Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej zł 4. Stowarzyszenie MUSHIN Szydłowiec zł Razem zł IV. Ograniczenie dostępności do alkoholu. Powyższe zadanie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowała poprzez opiniowanie wniosków o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Do 31 grudnia 2014 r. wydano 38 postanowień opisujących lokalizację punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Szydłowiec. Dwóch członków Komisji wzięło udział w szkoleniu Rola i zadania GKRPA w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom koszt zł., delegacje 691 zł. Wynagrodzenia komisji oraz terapeuty wynosiły zł. Zakupiono materiały profilaktyczne ulotki Postaw na rodzinę, Umiejętność podejmowania decyzji i mówienie nie za kwotę zł. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupiła sprzęt komputerowy oraz drukarkę za kwotę 8 324zł, zakupiła usługi telekomunikacyjne za kwotę zł, zakupiła sprzęt akcesoria elektroniczne i kontener biurowy za kwotę zł. Ponadto środki wydatkowano na opłaty administracyjne i czynsz w wysokości zł, oraz dokonano zakupu materiałów eksploatacyjnych i naprawy/konserwacji sprzętu elektronicznego za kwotę zł. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowała swoje zadania zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zgodnie z Ustawą o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem RADA GMINY PANKI 14.113.2011 roku Załącznik do Uchwały nr Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Panki na 2012 rok. Gminny Program

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012 Czeladź, marzec 2013 r. I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

2007 170 27 143 73 97 01.01.2008 r.- 31.10. 2008 r. 145 26 119 60 85

2007 170 27 143 73 97 01.01.2008 r.- 31.10. 2008 r. 145 26 119 60 85 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/226/2008 Rady Miasta Kraśnik z dnia 18 grudnia 2008r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 dla Gminy Miejskiej Kraśnik Wstęp

Bardziej szczegółowo

Trzeźwość a miara, to są najważniejsze stróże zdrowia naszego. Jan Kochanowski

Trzeźwość a miara, to są najważniejsze stróże zdrowia naszego. Jan Kochanowski Trzeźwość a miara, to są najważniejsze stróże zdrowia naszego. Jan Kochanowski SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Białaczów na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r na podstawie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E WOSS-RSS.8141.20.2015 Jarocin, dnia 14.04.2015 r. S P R A W O Z D A N I E z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2014

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr IV/21/2014 r. Rady Gminy Milanów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. GMINNY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Program stanowi podstawę do praktycznej realizacji zadań i priorytetów ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2013 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielsku Podlaskim na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok

SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok Spośród licznych problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju, problemy związane z alkoholem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wojkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014. Załącznik do uchwały Nr XL/337/13 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 16 grudnia 2013r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRZYTOCZNA NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRZYTOCZNA NA 2014 ROK GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRZYTOCZNA NA 2014 ROK CELE STRATEGICZNE PROGRAMU 1. Rozpoznawanie specyfiki problemów alkoholowych na terenie Gminy Przytoczna

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/270 /07 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 19 grudnia 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Poniższe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9.1.1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2004

Załącznik Nr 9.1.1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2004 Załącznik Nr 9.1.1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2004 Wykonany zakres rzeczowy zadania (opis) Zgodnie z art. 4¹ ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A O REALIZACJI W 2013 ROKU MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I PRZEMOCY W RODZINIE

Bardziej szczegółowo

6. Sfinansowanie implantacji Esperalu dla osoby uzależnionej od alkoholu 22 osoby

6. Sfinansowanie implantacji Esperalu dla osoby uzależnionej od alkoholu 22 osoby SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY MIEJSKIEJ HAJNÓWKA ZA 2011 ROK Wstęp Miejski Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku.

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

1. Diagnoza problemów alkoholowych w Katowicach.

1. Diagnoza problemów alkoholowych w Katowicach. 1 Załącznik do uchwały nr XXII/384/04 Rady Miasta Katowice z dnia 29 marca 2004r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok. I. Opis sytuacji. 1. Diagnoza problemów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia.. DRUK NR 9 UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia.. w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo