Sejmiki od jutra! ...w numerze. Na co Fundusz Sołecki? strona 3. Chodniki oddane strona 4. Świecąca fontanna strona 5. Po pożarze kamienicy strona 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sejmiki od jutra! ...w numerze. Na co Fundusz Sołecki? strona 3. Chodniki oddane strona 4. Świecąca fontanna strona 5. Po pożarze kamienicy strona 6"

Transkrypt

1 ŚRODA WIELKOPOLSKA MIASTO LUDZI AKTYWNYCH 31 MAJA 2011 NR 3 (60) ISSN Sejmiki od jutra! Już jutro startują tegoroczne Średzkie Sejmiki Kultury. Rozpoczną się w środę 1 czerwca obchodami Dnia Dziecka, a zakończą 5 czerwca koncertem tegorocznej gwiazdy Budki Suflera. Poniżej przedstawimy szczegółowy program. W Dzień Dziecka planty przy ul. Koś - ciuszki będą należały do najmłodszych średzian. W godzinach pomiędzy a odbędzie się tam festyn Podróż dookoła świata z wesołymi Piratami dzieci będą mogły odbyć podróż po kontynen tach jak również wziąć udział w konkurencjach pirackich czy sprawnościowych. Pojawią się także stanowiska plastyczne. W dniach od 2 do 5 czerwca nad Jeziorem Średzkim odbędą się również VI Karpiowe Mistrzostwa Okręgu PZW Poznań Zalew w Środzie Wielkopolskiej. Zawody rozpoczną się w południe oficjalnym otwarciem. Łowienie rozpocznie się o godz zaraz po rozlosowaniu stanowisk i potrwa do 5 czerw ca do godz W zawodach mogą uczestni czyć tylko i wyłącznie członkowie PZW Okręgu Poznań skiego z aktu alnie opłaconymi składkami w druży nach dwuosobowych łowiąc na 4 węd ki tylko metodą włosową. Zawodnicy będą rywalizować w dwóch klasyfi kacjach: drużynowej suma kilo gramów złowionych przez drużynę oraz indywidualnej: o największą rybę zawodów. 2 czerwca zakończy się także kolejna edycja Średzkiej Szkoły Cukrzycy, której zwieńczeniem będzie koncert muzyki irlandzkiej, w wykonaniu zespołu Duan, który swoje celtyckie brzmienia uzyskuje łącząc skrzypce, gitarę, akordeon i irlandzki flet poprzeczny. Koncert odbędzie się na Dzie dzińcu Ośrodka Kultury o godz Opera Mandragora Piątek czyli 3 czerwca rozpocznie się o godz studiem letnim progra - mu Kawa czy herbata nadawanym na żywo ze Starego Rynku w Śro - dzie. Dla miesz kańców, którzy będą chcieli zobaczyć jak wygląda produkcja programu te lewizyjnego przy - gotowano szneki z glancem oraz oczywiście kawę i her batę. Podczas programu będą gotowa ne przez restaurację Grzegorza Buda sza ślepe ryby, których oczywiś cie będzie można również skosztować. Tego samego dnia również rozpocz nie się konferencja popularno-naukowa Współpraca organizacji pozarządowych z jednostkami samo rządu tery torialnego organizowana przez Średz kie Towarzystwo Kultu ralne Seminarium, która potrwa aż dwa dni. O kulturze opowiadać będą nie tylko członkowie Średzkiego To - warzystwa Kulturalnego, ale i podob nych towarzystw ze Środy Śląskiej, całej wielkopolski oraz liczne organizacje pozarządowe z naszej gminy. O godz rozpoczną się wystąpienia zaproszonych gości. Wieczorem w parku przy Dworze w Koszutach odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której zostanie wręczony Bożennie Urbańskiej medal Ad Valorem. Sesję zakończy koncert chóru Ama La Musica. Zwieńczeniem tego dnia, będzie przedstawienie operowe Mandragora w reżyserii Piotra Znanieckiego i wykonaniu artystów Teatru Wielkiego w Poznaniu. Pomimo, że twórcą tej opery jest Karol Szymanowski, uchodzący za kompozytora po ważnego, jest ona przyjemną i lekką zabawą teatralną na motywach komedii Moliera Mieszczanin szlachcicem, w której wystąpi m.in. znany aktor Wojciech Malajkat. dalszy ciąg na stronie 9...w numerze Na co Fundusz Sołecki? strona 3 Chodniki oddane strona 4 Świecąca fontanna strona 5 Po pożarze kamienicy strona 6 Ile wyprawek dla uczniów? strona 7 Teatr OSOBNO wygrał Próby strona 8

2 2 nr 3 (60) Burmistrz podziękował za obywatelską postawę 17 maja burmistrz Wojciech Ziętkowski zaprosił do Urzędu Miejskiego Michała Ratajczaka mieszkańca Środy, który w nocy 26 na 27 kwietnia o godz powiadomił Straż Pożarną o pożarze, który wybuchł na poddaszu kamienicy przy ul. Kilińskiego w Środzie. Burmistrz wręczył M. Ratajczakowi list gratulacyjny oraz drobny prezent i podziękował za obywatelską postawę. Szedłem akurat o tej godzinie przez miasto, zauważyłem dym na dachu kamienicy i od razu zawiadomiłem jednostkę straży Pożarnej mówi M. Ratajczak. Można sobie wyobrazić, że gdyby nie tak wczesna reakcja przechodnia ogień mógł strawić nie tylko poddasze budynku ale i jego niższe kondygnacje, na których w tym czasie spali ludzie. Pożegnanie Wandy Grześkowiak 11 maja tego roku zmarła Wanda Grześkowiak była wice przewodnicząca Rady Miejskiej w Środzie, działaczka społeczna, wieloletni pracownik COBORU i mieszkanka Słupi Wielkiej. Wanda Grześkowiak urodziła się 17 lipca 1932 r. w małej miejscowości Zaułek. Studia ukończyła na Akademii Rolniczej w Poznaniu, następnie przez 32 lata pracowała w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roś lin Uprawnych w Słupi Wielkiej. W 1994 r. została radną Rady Miejskiej oraz jej wiceprzewodniczącą. Startowała również w ostatnich wyborach samorządowych z listy obecnego burmistrza Wojciecha Ziętkowskiego. Wanda Grześkowiak spoczęła na cmentarzu parafialnym w Koszutach. Sołtys pod telefonem Wraz z początkiem czerwca sołtysi gminy Środa otrzymają telefony służ - bowe. Gmina przekaże aparaty komórkowe wszystkim 37 sołtysom. Będą oni mieli co miesiąc do wykorzystania 200 minut na rozmowy. W razie przekroczenia tego limitu włączy się blokada, która będzie zezwalała na połączenia tylko i wyłącznie z telefonami pracowników Urzędu Miejskiego oraz wszystkich jednostek podległych korzystających z usług sie - ci Plus. Jeden abonament to koszt pra - wie 40 zł. Burmistrz Wojciech Ziętkowski zdecydował się na zakup telefonów i abonamentu aby ułatwić sołtysom kontakt z mieszkańcami swoich sołectw a także pracownikom Urzędu Miejskiego oraz wszystkich jednostek podległych z sołtysami w gminie Środa. Festyn na koniec maja 29 maja, w godzinach od do na płycie targowiska miejskiego odbył się festyn majowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Każdy miał okazję zobaczyć m.in. wys - tęp karateków ze średzkiego klubu karate Dragon. Zostało również zaprezentowane widowisko muzycz - no-aktorskie uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 ze Środy. Festyn PCK to nie tylko zabawa ale również nauka ratownicy medyczni przypomnieli zasady udzielania pierwszej pomocy i mierzyli za darmo ciśnienie wszystkim chętnym. Dzieci bę dą mogły pobawić się w zamku dmuchanym, który stanął na placu targowym w czasie trwania festynu. Na koniec na teren targowiska wjechali licznie na swoich głośnych maszynach Etyliniarze czyli średzcy motocykliści. W czasie trwania festynu została również zorganizowana loteria fantowa, w której każdy mógł wziąć udział. Burmistrz Wojciech Ziętkowski Z-ca Burmistrza Ernest Iwańczuk Sekretariat ; Fax Punkt Obsługi Klienta Biuro Obsługi Burmistrza ; Wydział Organizacyjno-Prawny ; Sekretarz Miasta ; Biuro Rady ; Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej: Wydział Inwestycji i Zamówień /32; /36/37 Wydział Gospodarki Finansowej: Skarbnik Miasta Księgowość budżetowa /57 Księgowość podatkowa Podatek od środków transportu ; Podatek rolny, pod. od nieruchomości /64 Referat Działalności Gospodarczej /41 Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska /26, Referat Spraw Mieszkaniowych /44 Wydział Oświaty, Kultury i Sportu /47; INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO Straż Miejska / ; Monitoring Miasta Wydział Spraw Obywatelskich /76 Urząd Stanu Cywilnego /72 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO Ośrodek Pomocy Społecznej , Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach Miejska Biblioteka Publiczna im. R.W. Berwińskiego Usługi Komunalne sp. z o.o Składowisko Odpadów Komunalnych MPECWiK sp. z o.o , (czynny całą dobę) Ośrodek Kultury /06 Ośrodek Sportu i Rekreacji , Pływalnia Miejska Gimnazjum nr Gimnazjum nr Szkoła Podstawowa nr , Szkoła Podstawowa nr , Szkoła Podstawowa w Słupii Wielkiej Szkoła Podstawowa w Jarosławcu Szkoła Podstawowa w Pławcach Szkoła Podstawowa w Starkówcu Piątkowskim Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr Średzki Biuletyn Samorządowy nr 3 (60) Redaktor naczelny: Marcin Bednarz Zespół Redakcyjny: tel. redakcja Wydawca: Gmina Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5, Środa Wlkp. Druk: Polskapresse Oddział Poligrafia, Drukarnia Poznań Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i popra wek w tekstach oraz listach. Materiałów nie zamówio nych nie zwracamy. Zabrania się kopiowania i wykorzys - tywania tekstów publiko wanych w Średzkim Biuletynie Samorządowym, za wyjątkiem przypadków określonych w ustawie O prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez zgody autora. WAŻNE TELEFONY Straż Pożarna 112, 998, Pogotowie ratunkowe 999, Policja 997, centrala Policja telefon zaufania Pogotowie wod. kan. 994 Pogotowie energetyczne Rozdzielnia Gazu Starostwo Powiatowe sekretariat Urząd Miejski sekretariat Straż Miejska , Powiatowa Biblioteka Publiczna Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Filia w Środzie Urzędy Gmin: Dominowo Krzykosy Nowe Miasto Zaniemyśl Powiatowy Urząd Pracy Sąd Rejonowy Urząd Skarbowy MPECWIK Usługi Komunalne Zarząd Dróg Powiatowych Ośrodek Kultury Miejska Biblioteka Publiczna Muzeum Ziemi Średzkiej Dwór w Koszutach OSiR Urząd Pocztowy: ul. Dąbrowskiego ul. Poselska PKP PCK Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ośr. Pomocy Społ Dom Pogodnej Jesieni Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenie Abstynentów,,Nowe Życie Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Sanepid tel. alarmowy Przychodnia Lekarza Rodzinnego,,Astra Med Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego LEKMED Lekmed Bis NSZOZ MEDICUS Przychodnia Lekarza Rodzinnego Krzykosy Przychodni Zespołu Lekarza Rodzinnego PROXIMUS Towarzystwo Średzkich Amazonek Postój Taxi

3 maj Na co Fundusz Sołecki? Mieszkańcy wsi na pewno zastanawiają się na co wydawane są środki z funduszu sołeckiego, który co roku przyznawany jest uchwałą Rady Miejskiej. W tym roku prawdopodobnie najwięcej z funduszu sołeckiego zostanie przeznaczone na budowę placów zabaw na kilku wsiach. Rada Miejska decyduje o wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego, może się ona jednak również nie zgodzić na jego uruchomienie. W ustawie o funduszu sołeckim zawarto wzór, za pomocą które go oblicza się wysokość środków przypadających na dane sołectwo, który opiera się na liczbie mieszkańców. Pieniądze z funduszu sołeckiego moż - na przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectwa, a także usuwania skutków klęsk żywiołowych. Jeżeli mieszkańcy danej wsi na zebraniu sołeckim uznają to za stosowne i niezbędne można np. zbudować lub wyremontować plac zabaw dla dzieci, naprawić chodniki, zadbać o porządek we wsi (np. postawić kosze na śmieci), posadzić drzewa, krzewy czy wyremontować wiatę przystankową. W 2011 r. wykonano już wiele zadań za środki pochodzące z funduszu so łeckiego. W Babinie zakupiono część wyposażenia świetlicy wiejs kiej meble kuchenne oraz kuchenkę gazową za kwotę około 3000 zł. W Bieganowie za prawie 9400 zł zakupiono kosiarkę, kosę spalinową oraz nożyce do cięcia krzewów. W Brzeziu natomiast trwają przygotowania do remontu drogi gminnej również za pieniądze pochodzące z funduszu. W Chwałkowie 1800 zł przezna czo - no na kosiarkę spalinową. Czarne Piątkowo przeznaczyło ponad 2500 zł na zakup ław, stołów, pergoli oraz altany, które staną na terenie sołectwa i będą służyć wszystkim mieszkańcom. Ponad to, zakupili rów nież deski, z których mieszkań cy sami zbudują piaskownice dla dzieci. W Chociczy powstanie plac zabaw łącznie z małą architekturą i ogrodzeniem za blisko 7000 zł. Dębiczek organizuje przyjęcie z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka w Domu Ludowym w Janowie, na które z funduszu sołeckiego przeznaczyli prawie 6700 zł. W Dębiczu prawie wszystkie środki z tego roku przeznaczono na budowę placu zabaw za blisko 8000 zł. W Januszewie planuje się wydać prawie 7000 zł na przebudowę drogi gminnej. Janowo również wyda pieniądze na remont tyle, że chodnika. W Jarosławcu 8000 zł wydano na traktor do koszenia trawy a resztę funduszu na plac zabaw, który obecnie jest w trakcie realizacji. W Lorence właśnie trwa naprawa drogi gminnej, która będzie kosztowała ponad 5000 zł, środki na ten cel zostaną również wyodrębnione z funduszu. W Nadziejewie planuje się zorganizować festyn z okazji Dnia Dziecka, na który przeznaczono blisko 3000 zł. W Pętkowie natomiast ogrodzenie boiska oraz zakup huśtawki kosztowały również prawie 3000 zł. Fundusz sołecki w Połażejewie został przekazany na remont chodnika, który będzie kosztował 8000 zł. Pławce zakupiły kosiarkę za 700 zł. Wykonano również drobny remont w świetlicy wiejskiej za około 2000 zł. W Pierzchnicy za 1700 zł wycięto krzewy przy drodze gminnej. Fundusz Sołecki w Szlachcinie wydał blisko tys. zł na wybudowanie placu zabaw. W Starkówcu Piątkowskim za 2000 zł zakupiono stoły do świetlicy wiejskiej oraz również za 2000 zł zakupiono tabliczki z numerami posesji. Będą to tabliczki na zasadzie znaku drogowego, które będą informować w jakiej części wsi znajdują się jakie numery posesji. W Topoli zakupiono za 1700 zł kosę spalinową. W Żabikowie fundusz sołecki został przeznaczony na zakup drewnianej altany, która stanęła prze zespole Szkół w Słupi Wielkiej jej koszt to blisko 3000 zł. Rada Nadzorcza Spółki Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wlkp., ul. Wiosny Ludów 3, Środa Wlkp. ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu I. Wymagania niezbędne: 1) ukończone wyższe studia, preferowane wykształcenie techniczne, ekonomiczne, prawnicze; 2) co najmniej 5 lat pracy, w tym 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym; 3) korzystanie z pełni praw publicznych; 4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych; 5) niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego; 6) niekaralność; 7) dobry stan zdrowia. II. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać: 1) życiorys wraz przebiegiem pracy zawodowej; 2) list motywacyjny zawierający między innymi koncepcję funkcjonowania Spółki; 3) kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych; 4) świadectwa pracy lub zaświadczenie o niezakończonych okresach zatrudnienia, potwierdzające co najmniej 5 letni staż pracy, w tym 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych; 5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych; 6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; 7) oświadczenie o niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa lub umowy ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych; 8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 9) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia kandydatury; 10) inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i osiągnięcia zawodowe np.: zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń oraz o nagrodach i wyróżnieniach; 11) oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie będą podlegały dalszemu rozpatrzeniu. O wynikach weryfikacji złożonych ofert każdy z kandydatów zostanie zawiadomiony pisemnie. Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać do dnia 13 czerwca 2011 roku w siedzibie Spółki w dni powszednie w godzinach 8.oo-15.oo. III. Termin i miejsce składania dokumentów: Pisemne zgłoszenia do konkursu należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją Konkurs na Prezesa Zarządu. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 13 czerwca 2011 roku do godz w siedzibie Spółki na adres: Rada Nadzorcza Spółki Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Wiosny Ludów 3, Środa Wlkp., lub listownie (decyduje data wpływu). Przewodniczący Rady Nadzorczej /-/ Mariusz Mielcarek Usługi komunalne będą miały nowego prezesa Na końcu marca prezes średz - kich Usług Komunalnych Włodzimierz Głowiński złożył do burmistrza zawiadomienie, że odchodzi na emeryturę. Burmistrz Wojciech Ziętkowski spodziewał się takiej sytuacji ponieważ prawo do emerytury przysługuje pre - zesowi już od 2009 r. Włodzimierz Głowiński został prezesem spółki Usługi Komunalne dokładnie 12 lipca 2006 r. Łącznie przepracował w tej firmie ponad 23 lata. Współpraca z Włodzimierzem Głowińskim, zarówno w czasie kiedy był prezesem, jak i wcześniej kiedy był zastępcą prezesa wtedy Jerzego Małeckiego układała się bardzo dobrze. Rada nadzorcza spółki już ogłosiła konkurs na nowego prezesa. Będzie to konkurs dwuetapowy, w którym najpierw po złożeniu dokumentów przez kandydatów rada wybierze kandydatury, które spełniają wymagania formalne, następnie w drugim etapie rada nadzorcza przeprowadzi rozmowy z pozostałymi kandydatami, zapozna się z przedstawionymi przez nich koncepcjami dalszego prowadzenia spółki, po czym poprzez głosowanie wybierze najlepszego kandydata. Oferty na konkurs można składać do 13 czerwca 2011 r. Ogłoszenie o tym konkursie na prezesa Usług Komunalnych prezentujemy obok.

4 4 nr 3 (60) Chodniki oddane 28 kwietnia tego roku wykonawca, czyli firma Trans-Masz Beton Dróg ze Środy Wielkopolskiej zgłosił zakończenie robót związanych z przebudową chodników na terenie miasta, które tego samego dnia zostały odebrane przez Urząd Miejski. Półgodzinna sesja Na majowej sesji radni mieli do rozpatrzenia 18 uchwał, co udało się im zrobić w nieco ponad pół godziny. Wszystkie zostały podjęte. Pierwsze zadanie przetargu obejmowało remont ul. Kilińskiego, na skwe - rze przy pomniku 700-lecia (70 m 2 ), na ul. Kutrzeby (321,4 m 2 ), na ul. Wiosny Ludów (561 m 2 ) i na ul. Lipowej (138 m 2 ) oraz na Skwerze Kościuszki gdzie został położony tzw. starobruk (270 m 2 ). Drugie zadanie obejmowało wymianę chodników na ul. Kochanowskiego (231,5 m 2 ), na ul. Jackowskiego (cała prawa strona), na ul. Staszica (493 m 2 ), na ul. Norwida (73 m 2 ), na ul. Krucz - kowskiego (517 m 2 ) oraz na ul. Estkowskiego (307 m 2 ). Całkowity koszt przebudowy tych odcinków to blisko 280 tys. zł. Za tę kwotę właśnie udało się łącznie wymienić prawie 3000 m 2 nawierzchni chodników. W toku postępowań przetargowych związanych z przebudową chodników pojawiły się również oszczędności, za które gmina przewiduje remont dodatkowych odcinków chod - nika w mieście. Planuje się wykonać nowe chodniki na ul. Kolegiackiej obustronnie, w rejonie ul. Nekielskiej i ul. Cichej oraz w Koszutach. Roboty mają się rozpocząć na przełomie maja i czerwca tego roku. Pojawiły się dwie uchwały dotyczące nowych nazw ulic Ignacego Krasickiego oraz Józefa Mackiewicza, uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania Jeziora Średz kiego, w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Tadeuszewie, w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych a także opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola gminne. 25 maja na sesji pojawiła się również uchwała zmieniająca, która wniosła poprawki do podjętej w kwietniu uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na realizacje projektu inwes - tycyjnego Przebudowa ulic Bro - dowskiej Żwirki i Wigury Wrze - sińskiej w ciągu dróg powiatowych 3718 P, 3719 P, 3726 P, 2410 P w Środzie Wielkopolskiej. Zmiana dotyczyła podzielenia całego zadania inwestycyjnego na dwa, które będą realizowane w dwóch latach. Radni wyrazili również zgodę na przedłużenie umów dzierżaw nieru - chomości w Słupii Wielkiej, Włostowie i Środzie na ul. Spichrzowej. Podjęli także uchwałę dotyczącą częściowego rozwiąza nia umów z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego gruntu w Czar nym Piątkowie. Dwie uchwały doty czyły również wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Kilińskiego oraz przy ul. Sza - rych Szeregów. Radni zajęli się także uchwałą dotyczącą zmian w budżecie gminy, a także wieloletniej prognozy finansowej. Rada Miejska wyraziła również zgodę na zaciągnięcie przez gminę długoterminowego kredytu. Kanalizację wybuduje Spochacz Chipy dla naszych pupili Jeśli jeszcze nie zarejestrowaliśmy naszego pupila do gminnej bazy danych to czas najwyższy to zrobić. Jest to obowiązek każdego mieszkańca, który posiada psa. Gmina Środa od kilku już lat prowadzi akcję oznakowywania psów. Oznakowanie takie polega na wszcze pieniu zwierzętom zupełnie bezpiecznego chipu, dzięki któremu psa można zarejestrować w elektronicznej bazie danych. Jest to przydatne nie tylko w przypadkach zaginięcia zwierząt ale przede wszystkim pozwala na zliczenie psów w gminie i utożsamienia ich z właścicielami. W razie znalezienia bezpańskiego psa zarówno Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Kijewie jak i Straż Miejska posiadają specjalne czytniki, dzięki którym można dowiedzieć się do kogo należy pies. Gminna baza danych działa nie tylko w gminie ale również poza jej terenem ponieważ jest zintegrowana z Europejską Bazą Danych Zwierząt Oznakowanych. Oznakowanie psa jest całkowicie bez - płatne, a to dzięki umowie podpisanej pomiędzy gminą Środa a Polskim Towarzystwem Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt, które zapewnia darmowy zabieg wszczepienia Chipu w czterech gabinetach weteryna - ryjnych na terenie Środy. Na bieżąco przyjmowane są zgłoszenia telefoniczne i listowne dotyczące aktualizacji danych w bazie. Można zmienić informacje dotyczące zmiany adresu, telefonu, czy właściciela. Więcej szczegółów dotyczących akcji można znaleźć na stronie internetowej wpisując w odpowiednią rubrykę nazwę miasta Środa Wielkopolska. Poniżej przed - stawiamy dane gabinetów weterynaryjnych, w których można bezpłatnie zachipować psa. Gabinety wszczepiające chipy na terenie Środy Wielkopolskiej 1. Gabinet Weterynaryjny, lek. wet. Maria Bielawska, ul. Paderewskiego 62, Środa Wlkp., tel Przychodnia dla Małych Zwierząt, lek. wet. Paweł Skarżyński, ul. Akacjowa 1, Środa Wlkp., tel Weterynaria s.c, lek. wet. Krzysztof Waligóra, Lek. Wet. Zbigniew Waszak, ul. Suchar skiego 27, Środa Wlkp., tel Natur-Vet, lek. wet. Artur Kubiak, ul. Rejtana 4a, Środa Wlkp. tel Odnawianie kamienic na Starym Rynku 27 kwietnia w Urzędzie Miejskim odbyło się z inicjatywy bur mistrza Wojciecha Ziętkow skiego spotkanie z właścicielami kamienic stojących przy Starym Rynku. Burmistrz zwołał to spotkanie w celu przedstawienia pomysłu dotyczącego przedsięwzięcia w zakresie odnowienia elewacji stojących tam kamienic. Podczas rozmowy ustalono, że zostanie wkrótce opracowana stosowna dokumentacja oraz określona wartość przedsięwzięcia, niezbędna do przeprowadzenia prac remontowych. Kolejne spotkanie planuje się na czerwiec tego roku, na którym to rozmawiać się będzie już o harmonogramie robót. Pomysł odnowienia kamienic otaczających Stary Rynek zrodził się wraz z pomysłem odnowienia samej płyty Rynku. Niewątpliwe jest, że po zakończeniu prac remontowych na Starym Rynku zys ka on nowy, korzystniejszy wizerunek. Jednak dopiero po odnowieniu całego otoczenia Rynku osiągniemy pożądany efekt. Oferty na przetarg dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej i desz czowej w ul. Mickiewicza i ul. Kór nickiej można było składać do 11 maja tego roku. Swoje propozycje złożyło łącznie 7 firm. Najlepszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz z Ruszkowa. Oferta ta otrzymała maksymalną ilość punktów w procedurze przetargowej. Wykonawca wycenił łącznie 4 zadania na ,47 zł brutto. Prace mają się zacząć zaraz po podpisaniu umowy z wykonawcą czyli prawdopodobnie w połowie czerwca. Termin zakończenia całej inwestycji to 18 listopada tego roku. Kanalizacja zostanie wykonana wraz z przyłączami do poszczególnych posesji. Jej budowa obejmować będzie nie tylko samą kanalizację ale i wymianę chodników po obydwu stronach jezdni wraz z krawężnikami a przede wszystkim nową nawierzchnię asfaltową. Tożsame prace kanalizacyjne zostaną wykonane na ul. Kórnickiej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do ul. Sienkiewicza. Na wszystkich przebudowywanych odcinkach zostanie również wymieniona sieć wodociągowa. Łączna długość budowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej to ponad 1200 m z 74 przykanalikami. Powierzchnia wymienianych nawierzchni asfaltowych będzie wynosiła około 7435 m 2 oraz ponad 900 m 2 chodnika. Do nowowybudowanej kanalizacji na ul. Mickiewicza zostaną podłączone także kanalizacje z ul. Żeromskiego, ul. Tuwima, ul. Fredry, ul. Gałczyńskiego oraz z ul. Kasprowicza do sieci zostanie także włączona część ulicy Kosynierów. Do kanalizacji na ul. Kórnickiej natomiast zostaną podłączone; ul. Przemysłowa, ul. Wys - piańskiego oraz część ul. Sienkiewicza. Prawie 600 mieszkańców tych terenów na zasadzie istniejącej kanalizacji ogólnospławnej będzie miało możliwość odprowadzenia ścieków do nowego kolektora sanitarnego. Zawartość tego kolektora będzie odprowadzana do oczyszczalni ścieków w Chwałkowie dzięki wybudowanemu w ubiegłym roku odcinkowi kanalizacji na ul. Prądzyńskiego. To zadanie inwestycyjne jest częścią projektu Rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska, które ma być dofinansowywane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata r. Ponadto gmina otrzymała już umarzalną w 20% niskooprocentowaną pożyczkę z Wojewódz kiego Funduszu Ochrony Śro - dowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości zł, która może pokryć tylko koszty budowy kanalizacji sanitarnej.

5 maj Świecąca fontanna W ramach rewitalizacji parku Łabędzi, o której pisaliśmy w poprzednim numerze biu - letynu, Usługi Komu nalne za - kupiły i zamontowały tam imponującą fontannę świetlną. Fontanna ta, posiada m.in. możliwość sterowania strumieniem wody. Może ona wyrzucać wodę na wysokość aż do 9 metrów, w 12 różnych kombinacjach. Został w niej również zamontowany hermetyczny system świateł zsynchronizowany z systemem wyrzutu wody, który posiada 6 programów czyli możliwości dowolnego ustawienia barw. Dzięki temu miejsce wokół oczka wodnego będzie nie tylko ładniejsze ale i lepiej oświetlone. Istotą zamontowania ta - kiej fontanny nie są wbrew pozorom jedynie aspekty estetyczne. Spełnia ona również inną, bardzo ważną funkcję, mianowicie natlenia wodę. Dzięki temu w oczku wodnym, na którym jest zamontowana w o wiele mniejszym stopniu będą się rozwijać glony i zanieczyszczać wodę. Ponadto nad taflą wody została również zamontowana dla ptactwa nowa budka lęgowa. Przypomnijmy, że w ramach rewitalizacji całego parku odnowiono istniejące urządze - nia zabawowe, par kan ogrodzeniowy otaczający zbiornik wodny, a także wykonano nowe nawierzchnie ciągów pieszych wysypu jąc je drobnym kruszywem. Na tere nie Parku Łabędzie pojawiło się również no we oświetlenie w postaci czterech lamp parkowych, dzięki któ remu korzystać z uroku tego miejsca będzie można również po zmroku. 5 Zapraszamy na otwarcie 4 czerwca odbędzie się uroczyste otwarcie placu zabaw ufundowane przez Fundację Muszkieterowie, który stanął przy ul. Sportowej. Na ten dzień, na placu zostały prze - widziane liczne atrakcje i niespodzianki dla najmłodszych. Przypomnijmy, że gmina podpisała umowę z Fundacją Muszkieterów na budowę placu zabaw na terenie naszego miasta. Do zadania gminy należało jedynie wskazanie miejsca, w którym miałby powstań nowy plac, częściowe jego ogrodzenie oraz przygotowanie podłoża. W zamian za to, fundacja bezpłatnie zamontowała i wkrótce przekaże na rzecz gminy urządzenia zabawowe. Projektowany plac zlokalizowany został na pla cu pomiędzy blokiem przy ul. Spor to - wej 3 a ul. Poselską i będzie miał wymiary 18 m 18 m. Plac ten jest wyposażony w zestaw zabawowy, dwie huśtawki wahadłowe, huśtawkę waszkę, piaskownicę oraz kiwak. Łączna wartość urządzeń zamontowanych przez Fundację Musz kieterowie to około 28 tys. zł. Przetarg na budowę orlika rozstrzygnięty Mieszkania socjalne jednak na Harcerskiej Orlik, który ma powstać przy ul. Lipowej wybuduje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gretasport Ilona Stańczyk z Dąbrowy Górniczej. Firma wyceniła wykonanie kompleksu sportowego na zł. Do przetargu stanęło łącznie 10 firm. Różnica pomiędzy ofertą najtańszej fir - my czyli Gretasport z Dąbrowy Górniczej a firmą Panorama z Gdańska, która zaoferowała najwyższą cenę wynosiła ponad 400 tys. zł. Na początku czerwca gmina podpisze z wykonawcą umowę, od której ten ma 126 dni na oddanie inwestycji. Oznacza to, że orlik powinien zostać zakończony we wrześniu tego roku. Projekt Orlika zakłada budowę boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej o wymiarach m. oraz boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z poli uretanu potocznie zwanego tartanem o wymiarach m. Większe bois ko ma być przystosowane do gry w piłkę nożną. Mniejsze ma służyć do gry koszykówkę i siatkówkę. Ponadto w kompleksie znajdzie się skocznia w dal. Na terenie orlika powstanie również budynek socjalno-techniczny. Całość zostanie otoczona nowym stalowym ogrodzeniem w wysokości od 1,5 do 4 m. Dookoła boisk zostanie rozstawionych 9 masztów oświetleniowych. Przypomnijmy, że budowa tego kompleksu sportowego w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 jest dofinansowywana przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Każda z tych instytucji będzie miała 33% udział w kosztach kwali fi - kowalnych tej inwestycji, lecz nie więcej niż zł. Oznacza to, że gmina będzie musiała z własnych środków wyłożyć około zł. Będzie to drugi Orlik w naszej gminie. Pierwszy przy zbiegu ul. Witosa i Bora Komorowskiego gmina wybudowała pod koniec 2009 roku. Na terenie Gimnazjum nr 1 gmina planuje w ramach programu Biały Orlik wybudować także lodowisko. W 2010 roku miało miejsce wdrożenie pilotażowe tego programu, w którym powstało w całym kraju kilkanaście lodowisk w miejscach wskazanych przez poszczególne Urzędy Marszałkowskie. Na początku czerwca Urząd Marszałkowski w Poznaniu organizuje seminarium w sprawie budowy lodowisk, na którym być może poznamy terminy rozpoczęcia tego programu. Nowe mieszkania socjalne powstaną na ul. Harcerskiej, a nie jak wcześniej zostało to zaproponowane na ul. Prądzyńskiego. W marcowym biuletynie pisaliśmy o możliwości zagospodarowania części budynku, który dawniej należał do Stomilu na ul. Prądzyńskiego na mieszkania socjalne. Firma Energopiec z Miłosławia, która obecnie jest właścicielem tego budynku wycofała się z wcześniejszych propozycji i zaproponowała zdecydowanie mniej korzystne warunki, na które gmina nie mogła przystać. Dlatego też powróciła koncepcja budowy zespołu parterowych budynków socjalnych na terenie parku przy Źrenicy. W tej chwili zlecono już opracowanie do kumentacji technicznej. W każdym segmencie ma powstać po 6 mieszkań czyli łącznie 36 lokali. W zakresie tworzonego projektu znalazło się również uzbrojenie w instalację elektryczną, sanitarną, deszczową oraz gaz. Rozpoczęcie budowy pierwsze - go budynku planuje się po otrzymaniu pozwolenia na budowę. Obecnie trwają prace nad dokumentacją pierw szego segmentu czyli 6 mieszkań. Kolejne segmenty planowane są do realizacji w kolejnych latach. Burmistrz Wojciech Ziętkow ski zdecydował się na tę inwestycję ze względu na dużą liczbę rodzin, które nie mają dachu nad głową lub mieszkają w tragicznych warunkach. 36 mieszkań na pewno nie zaspokoi potrzeb całej gminy ale pozwoli pomóc tym najbardziej po - trzebującym. Na chwilę obecną inwestycja zostanie sfinansowana w całości ze środków pochodzących z budżetu gminy. W wrześniu br. gmina planuje jednak wystąpić o dofinansowanie tego projektu z rządowego programu wsparcia tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

6 6 nr 3 (60) Po pożarze kamienicy 27 kwietnia br. kilkanaście minut po godz dyżurny średz kiej Straży Pożarnej odebrał zgłoszenie o pożarze kamienicy na ul. Kilińskiego w Środzie. Na miejsce przybyło łącznie 13 zas - tępów strażackich nie tylko ze Środy, ale również z Zaniemyśla, Domi nowa, Brodowa a nawet Śremu. Ogień pojawił się na niezamieszkałym pod - daszu i bardzo szybko strawił drewniane elementy dachu. Pożar udało się opanować dopiero po 3 godzinach, dogaszanie jednak trwało do rana. Nikt z 17 mieszkańców kamienicy nie ucierpiał. Mimo, że spłonęło jedynie poddasze, mieszkania na niższych kondygnacjach nie nadają się do zamieszkania z powodu zala nia. Podobnie jak sklepy, które znaj do wa - ły się na samym dole zostały zamk nięte lub przeniesione. Budynek został wyłączony z użytkowania. Po dokonaniu ekspertyz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zdecyduje czy kamienica ta zostanie rozebrana. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane, przypuszcza się że było to zwarcie instalacji elektrycznej. Już w nocy na miejscu pojawili się pra - cownicy Ośrodka Pomocy Społecz - nej. Poszkodowani otrzymali pomoc i możliwość przeniesienia się do mieszkań zastępczych, mimo to, większość osób znalazła schronienie u swoich rodzin. Jedna z rodzin wielodzietna została przygarnięta przez życzliwych sąsiadów państwa Leńkowskich. Podziękowania za pomoc należą się również państwu Grześkowiak, również z ul. Kiliń skie - go. Część rodzin trafiła do Domu Po - godnej Jesieni, a część do mieszkań zastępczych z Zespole Szkół Rolniczych. Jedna z rodzin również otrzymała mieszkanie służbowe od Średzkiej Spółdzielni Mleczarskiej Jana. Gmina cały czas stara się o lokale, w których pogorzelcy będą mogli zamieszkać na stałe. W połowie maja wróciła z Anglii rodzina, która zamieszkiwała pomieszczenia na poddaszu kamienicy na ul. Ki lińskiego. Stracili wszystko gdyż pomieszczenia te spłonęły doszczętnie. Rodzina ta otrzymała już od gminy mieszkanie na zastępcze w ramach dwuletniej umowy. Pomoc pogo - rzelcom zaoferowało wiele życzliwych osób. M.in. proboszcz Kole gia ty ks. Janusz Śmigiel, który przekazał datki z niedzielnej mszy na pomoc poszkodowanym w pożarze, jak również etyliniarze, którzy zorganizowali zbiórkę podczas otwarcia sezonu 30 kwietnia. Będzie kanalizacja na Dąbrowskiego Gmina przygotowuje się do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami na ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Wiosny Ludów do budynku Poczty czyli na odcinku około 220 m oraz na ul. Lipowej do wysokości drugiej studzienki kanalizacyjnej licząc od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego. Przy okazji budowy kanalizacji zostaną tam również wykonane prace związane z wymianą całej nawierzchni jezdni oraz przebudową chodników. Wybudowanie tej kanalizacji pozwoli na podłączenie kolejnych miesz - kańców starego miasta. Ścieki z przy - łączy do kanalizacji sanitarnej i deszczowej na tych ulicach będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Chwałkowie. Przy okazji budowy kanalizacji części ul. Dąbrowskiego zostanie nadany nowy, bardziej reprezentacyjny charakter. Na odcinku od ul. Wiosny Ludów do ul. Lipowej jezdnia zostanie przekształcona w więk szym stopniu niż dotychczas w deptak, który będzie przedłużeniem ciągu pieszego aż do Starego Rynku. Naturalnie ten odcinek ul. Dąbrowskiego nadal będzie dostępny dla ruchu kołowego. Na wniosek burmistrza Wojciecha Ziętkowskiego rad - ni wpisali to zadanie inwestycyjne do tegorocznego budżetu.. Umożliwi to przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu, który wyłoni wykonawcę tego zadania. O szczegółach przedsięwzięcia będziemy informować na stronie internetowej Urzędu pl oraz w następnych numerach biuletynu. Audyt wewnętrzny W dniach kwietnia tego roku w Urzędzie Miejskim została przeprowadzona kontrola wewnętrzna mająca sprawdzić funkcjonowanie w praktyce wszystkich założeń, które są zawarte w zało żeniach certyfikatu ISO. W 2010 r. Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej uzyskał taki certyfikat. Dlatego też, przynajmniej raz do roku musi się odbyć audyt wewnętrzny. W urzędzie 9 pracowników po odbyciu odpowiednich szkoleń zostało uprawnionych do przeprowadzania tego typu audytów i powołanych na tę funkcję zarządzeniem burmistrza. Audytorzy podczas takiej kontroli weryfikują karty usług poszczególnych wydziałów i referatów, sprawdzają punkty normy ISO oraz wiedzę pracowników z zakresu polityki jakości. Nadzór nad kontrolami sprawuje konsultant do spraw zarządzania systemami czyli osoba niebędąca pracownikiem urzędu a firmy wdrażającej czyli PMC Doradztwo Gospodarcze z Poznania. Spółka oficjalnie działa Jak pisaliśmy w poprzednim numerze biuletynu 12 kwietnia tego roku burmistrz Wojciech Ziętkowski jako reprezentant gminy Środa podpisał akt notarialny, który oficjalnie powołał Spółkę Środa XXI. Prezesem spółki został Jerzy Kwintkiewicz, który przygotowywał dla Środy Lokalny Program Rewitalizacji. W skład Rady Nadzorczej natomiast weszli; Piotr Nowak przewodniczący oraz Lubomiła Zandrowicz Konsultant sprawuje nadzór nad audytorami wewnętrznymi, weryfikuje wyniki pracy audytorów oraz opracowuje plany audytów. Koordynatorem wdrażania tego systemu w Urzędzie Miejskim jest Naczelnik Biura Obsługi Burmistrza Marcin Bednarz natomiast pełnomocnikiem Sekretarz Miasta Maria Mieszczak. Przypomnijmy, że ISO to systemy zarządzania jakością i międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w danej organizacji. Normę tę mogą stosować wszystkie organizacje, niezależnie od ich wiel kości i rodzaju. Ukierunkowana jest ona na zrozumienie i spełnienie wy magań klienta, a więc określonych potrzeb względem wyrobów i Przemysław Barczyński radcy prawni w Urzędzie Miejskim. Przypomnijmy, że spółka Środa XXI została powołana, aby pozyskać środki finansowe z programu JESSICA na rewitalizację targowiska miejskiego przy ul. Czerwonego Krzyża. Spółka opatentowała już swój znak firmowy, który prezentujemy obok. danej organizacji, przyjęcie podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe doskonalenie, w oparciu o obiektywne pomiary. Standard ten zaleca objęcie procesów organizacji cyklem PDCA, znanym również jako Cykl Deminga. Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu oraz dokonywanie systematycznych pomiarów czym są właśnie audyty wewnętrzne.

7 maj Wybór dyrektorów W kwietniu burmistrz ogłosił dwa konkursy na stanowiska dyrektorów w nowopowstałych spółkach ZEASiP oraz Stołówki Gminne. Konkurs na dyrektora Stołówek gminnych został powtórzony ponieważ obydwie kandydatki otrzymały zbyt niską liczbę punktów. Dyrektorem Zespołu Ekonimiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w gminie Środa została wybrana Ewa Harłożyńska, która obejmuje funkcje od 1 września br. Na konkurs na dyrektora Zeasip-u wpłynęły 4 oferty. Po przesłuchaniu kandydatów przez komisję rekru ta - cyjną, burmistrz Wojciech Ziętkowski zaprosił na rozmowę kandydatkę, która uzyskała największą ilość punktów w postępowaniu rekrutacyjnym Ewę Harłożyńską ze Środy, która zostanie powołana na sta no - wisko dyrektora z nowym rokiem szkolnym. Pozostali trzej kandy daci to; Marzena Nowik ze Swarzędza, Bernadetta Korcz ze Środy oraz Sławomir Dudziak z Czarnotek. Do zadań dyrektora należeć będzie m.in.: obsługa ekonomiczno-admi - nistracyjna placówek oświato wych, dla których organem prowadzą cym jest Gmina Środa Wielkopolska, tworzenie warunków do przestrze gania dyscypliny finansów publicznych i efektywnego gospodarowania środ - kami finansowymi i składnikami majątkowymi placówek oświato wych, nadzór nad realizacją zadań niezbędnych dla funkcjonowania Zespołu tj. prowadzenie spraw organizacyjnych, kadrowych, administracyjnych, oraz rachunkowości ZEASiP, nadzór nad racjonalną i terminową realizacja wydatków Zespołu, opracowywanie propozycji zmian w budżecie gminy związanych z funkcjonowaniem pla - cówek oświatowych oraz nadzór nad obsługą finansowo-księgową działalności socjalnej pracowników pla cówek oświatowych. Na konkurs na dyrektora Stołówek Gminnych wpłynęły 2 oferty Marzena Nowik oraz Justyna Tamborska. Podobnie jak w konkursie dotyczącym szefa ZEASiP-u kan - dydatki zaprezentowały się przed komisją konkursową, która przyznała każdej z nich punkty. Wyniki przesłuchań komisji zostały prze kazane burmistrzowi, który ze względu na zbyt niską liczbę uzyskanych punktów przez obie panie zdecydował się ogłosić konkurs ponownie. Na ponowny konkurs wpłynęło 5 ofert. Przesłuchania kandydatów maja się odbyć w drugim tygodniu czerwca. Znamy zwycięzców konkursu informatycznego Patryk Kozak, uczeń Gimnazjum nr 3 w Środzie zwyciężył w tegorocznym X Powiatowym Konkursie Informatycznym Szkół Gimnazjalnych organizowanym przez Gimnazjum nr 2 w Środzie. Konkurs odbywał się na bardzo wy - so kim poziomie. Patryk wygrał uzys - kując 84,92 %, na drugim miejscu uplasował się Karol Robak z Gim na z - jum nr 2 uzyskując 84,17 %, trzecie miejsce natomiast przypadło Tomaszowi Pelińskimu z Gimnazjum w Zaniemyślu, który zdobył 83,25 %. W konkursie wyłoniono także zwy - cięzców grupowych, którymi bezsprzecznie okazali się uczniowie Gimnazjum nr 3 w Środzie. Drugie miejsce zajęła grupa z Gimnazjum z Zaniemyśla, trzecie Gimnazjum nr 2. I etap konkursu szkolny od - był się on-line w każdej ze szkół 28 marca. W tym etapie wzięło udział 7 gimnazjów z Powiatu Średzkiego; Gimnazjum nr 3, Gimnazjum w Za - niemyślu, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum w Krzykosach, Gimnazjum w Pigłowicach, Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum w Sulęcinku. Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce 5 maja w Gimnazjum nr 2. Jak mówią organizatorzy, celem konkursu jest inspiracja uczniów do doskonalenia i kształtowania umiejętności infor - matycznych w zakresie wykracza ją - cym poza podstawę programową gimnazjum oraz zachęcenie uczestników konkursu do zgłębienia wiedzy teleinformatycznej. Sponsorami konkursu to; Wydawnictwo Librus, Edukacja Helion, firma Gdata, firma Arcabit, Rada Ro - dziców przy Gimnazjum nr 2 oraz Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej. Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej skiego w Środzie Wielkopolskiej wywieszone zostały wykazy niżej opisanych nieruchomości: położonej w Koszutach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela przyległej działki, lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców. Wymienione wykazy wywieszone będę do dnia 31 maja 2011r. nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Powiatu Średzkiego, wywieszony do dnia 1 czerwca 2011r. Bliższych informacji na temat wy kazów udzielają pracownicy Wydzia łu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej, po kój nr 205, I pięt ro, tel /19. Burmistrz Miasta Wojciech Ziętkowski Ile wyprawek dla uczniów? Jak co roku w naszej gminie najbardziej potrzebujący uczniowie szkół podstawowych w klasach od I do III oraz uczniowie III klas gimnazjów otrzymają wyprawkę szkolną. Pod koniec kwietnia Wielkopolski Kurator Oświaty wystosował pismo do burmistrza, w którym zawarł prośbę o przekazanie szacunkowych danych dotyczących liczby uczniów uprawnionych właśnie do objęcia rządowym programem Wyprawka szkolna. Według szacunków wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miej skiego w gminie Środa Wielko polska do otrzymania wyprawki uprawnionych jest łącznie 1309 uczniów czyli uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz III klas gimnazjów. Takie właśnie dane zos - tały przekazane obecnie do Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty, któ re przyzna odpowiednio wysoką do - tację na ten cel. Po wydaniu rozporządzenia przez ministra i przyznaniu dotacji dla gminy na ten cel przez kuratora dyrektorzy szkół powołają odpowiednie komisje, które będą przyznawać wyprawki. Wypłacanie dotacji dla poszczególnych uczniów rozpocznie się na przełomie sierpnia i września tego roku czyli wraz z nowym rokiem szkolnym. Środki na wyprawki szkolne dla uczniów będą pochodzić częściowo z ministerstwa a częściowo z budżetu gminy. Uczeń poza tym, że w roku szkolnym 2011/2012 musi być uczę - szczać do I, II lub III klasy szkoły podstawowej lub też III klasy gimnazjum, aby otrzymać pomoc w for - mie dofinansowania zakupu podręcz ników musi spełniać również przynajmniej jedno z trzech kryteriów. O wyprawkę mogą ubiegać się uczniowie pochodzący z ro dzin spełniających kryterium dochodowe czyli dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć 351 zł. w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub uczniowie, którzy pochodzą z rodzin, w których panuje bezrobocie, nie - pełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych czy alkoholizm. Z racji, tego że jest to kryterium dość otwarte i niejasno określone, wniosek takiego ucznia zostanie rozpatrzony na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko. Ostatnim kryterium branym pod uwagę przy przyznawaniu wyprawki jest posiadanie orzeczenia o po t rzebie kształcenia specjalnego, czyli dla uczniów słabo widzących, niesły szą - cych czy też z upośledzeniem umysło - wym. Wysokość dofinansowania z pro g- ramu Wyprawka szkolna jest różna w zależności od wieku dziecka. Uczniowie klas szkół podstawowych mogą liczyć na dofinansowanie w wy - sokości maksymalnie 180 zł natomiast uczniowie III klas gimnazjów na kwotę maksymalną 325 zł. Trwają zebrania Komitetów Osiedlowych Wraz z połową maja ruszył cykl zebrań sprawozdawczo-wyborczych we wszystkich ośmiu komitetach osiedlowych w Środzie Wielkopolskiej, na których mieszkańcy wybiorą nowych prze wodniczących. Zebrania odbyły się już w pięciu ko mitetach. W komitecie nr 3 przewod niczącym została wybrana Elżbieta Małgowska obecna radna. W komitecie nr 4 przewodniczącym został również radny Paweł Dopierała. W komitecie nr 7 natomiast funkcję przewodniczącego objął Daniel Rydian. W komitecie nr 5 przewodniczącym został, podobnie jak w poprzedniej kadencji, Jerzy Surdyk. Natomiast w komitetach nr 1 i nr 8 wybory przewodniczące go nie zostały przeprowadzone ze wzglę - du na zbyt małą liczbę zebranych. Ponowne zebranie komitetu nr 1 od - będzie się 6 czerwca o godz w Bibliotece Miejskiej natomiast zebranie komitetu nr 8 odbędzie się dzień później czyli 7 czerwca o godz również w Bibliotece. Pozostałe komitety czyli nr 2 zebranie odbędzie się 30 maja o godz na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego oraz komitet nr 6 zebranie odbędzie się również o godz w Urzędzie Miejskim ale dzień później czyli 31 maja.

8 8 nr 3 (60) Pelargonie, róże i rododendrony W ramach corocznych nasadzeń, zakupiono sadzonki kwiatów i krzewów przeznaczonych do wysadzenia na terenie gminy. Stypendium dla Kasi Kasia wierzy, że kurs ten pomógłby jej w pracy z młodymi aktorami i pozwolił prowadzić zajęcia teatralne na jeszcze wyższym poziomie. Każdy kto popiera działalność Kasi Kicińskiej może na nią zagłosować na stronie i tym samym pomóc jej w uzyskaniu upragnionego stypendium. Stypendium z Wyboru to inicjatywa Fundacji Absolvent.pl. Umożliwia spełnienie marzeń związanych z edukacją i rozwojem kariery studentów i absolwentów, którzy mają głowę pełną pomysłów, jednak brakuje im środków do ich realizacji. O tym, komu zostanie przyznane nawet do Zapotrzebowanie na nowe rośliny zło żyły wszystkie szkoły gminne oraz mieszkańcy bloku socjalnego położo - nego przy ul. Brodowskiej. Między innymi pelargonie, róże i rododendrony zostały już wysadzone na tych terenach. Odbiór ma nastąpić 29 kwietnia br. Koszt wszystkich zakupionych roślin to blisko 7 tys. zł. Z racji tego, że rośliny lepiej się przyjmują na jesień, większe krzewy i drzewa gmina zakupi i wysadzi na przełomie września i października tego roku. Katarzyna Kicinska instruktor teatralny w Ośrodku Kultury, opiekun średzkiego teatru Osobno, dzięki fundacji Absolvent. pl ma szanse otrzymać stypendium w wysokości 4000 zł, które chciałaby przeznaczyć na ukończenie instruktorskiego kursu kwalifikacyjnego dla instruktorów amatorskich grup teatralnych zł decyduje otwarte głosowanie. O Stypendium z Wyboru może ubiegać się każdy bez względu na poglądy polityczne, sytuację materialną, wyniki w nauce, pochodzenie. Jedynym kryterium, jakie jest brane pod uwagę jest wykonanie pracy aplikacyjnej. Pieniądze przeznaczane na te stypendia pochodzą od tzw. Mecenasów czyli firm, które inwestują w studentów i absolwentów. Im więcej pieniędzy znajdzie się w puli zasilanej przez Mecenasów, tym więcej osób otrzyma stypendium i będzie mogło zrealizować swój cel. Po raz kolejny dyrektor Skowrońska 15 maja br. Wielkopolskie Kuratorium Oświaty wydało ostateczną opinię i zgodę na przeję - cie posady dyrektora Szkoły Podstawowej w Pławcach po raz kolejny przez Barbarę Skowrońską. 23 marca tego roku w związku z kończącą się w sierpniu kadencją obecnego dyrektora szkoły burmistrz ogłosił konkurs na kolejną kadencję. Oferty można było składać do 29 kwietnia. Do Urzędu Miejskiego wpłynęła tylko jedna oferta obecnej dyrektor Barbary Skowrońskiej. Nie było to jednak jednoznaczne z przekazaniem jej tej posady na kolejne lata. W ciągu 7 dni od zakończenia naboru ofert konkursowych czyli 12 maja zebrała się komisja, która przeprowadziła rozmowę z je - dyną kandydatką i zarekomendowała jej osobę burmistrzowi, do którego należy decyzja. Po wydaniu zgody przez burmistrza kandydatura musiała jeszcze zostać zatwierdzona przez Wielkopolskie Kuratorium Oświaty wydało ostateczną zgodę na przejęcie przez kandydatkę posady dyrektora szkoły. Teraz burmistrz będzie mógł wydać odpowiednie zarządzenie, któ - rym oficjalnie powoła dyrektor Skowrońską na kolejną kadencję, która rozpocznie się wraz z 1 wrześ nia tego roku. Przypomnijmy, że Barbara Skowrońska nauczycielka matematyki jest dyrektorem Szkoły Podstawowej w Pławcach już od 9 lat. Za - rządza ponad dwudziestoosobowym personelem nauczycieli i pracowników administracji. Obecnie w Pławcach jest ponad 120 uczniów, 6 klasach szkoły podstawowej oraz w klasie 0. XIV Średzki Festiwal Piłki Koszykowej Ulicznej 15 maja br. Wielkopolskie Kuratorium Oświaty wydało ostateczną opinię i zgodę na przeję - cie posady dyrektora Szkoły Podstawowej w Pławcach po raz kolejny przez Barbarę Skowrońską. Podczas Średzkich Sejmików Kultury, które odbędą się od 1 do 5 czerwca tego roku, na stadionie miejskim zos - tanie zorganizowany po raz czternasty już Średzki Festiwal Piłki Koszykowej Ulicznej. 4 czerwca od godz ruszą rozgrywki grupy młodszej, czyli młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimanzjalnych, natomiast 5 czerwca również o godz grupy starszej czyli dorosłych. Zgłoszenia na Festiwal przyjmowane będą do 31 maja br. Zgłoszenia te, należy składać na kartkach z podaniem nazwy zespołu i 4 osobowego składu drużyny, które przyjmuje organizator mistrzostw Zbigniew Cichowlas w środy od godz do 15.00, w czwartki od godz do i piątki od godz do w hali w Liceum Ogólnokształ cą - cym w Środzie Wielkopolskiej. Przy zgłoszeniu należy również wpłacić wpisowe w wysokości 20 zł od drużyny. Przypominamy, że każda drużyna powinna posiadać dwa komplety koszulek jasny i ciemny. W kategorii kobiet i mężczyzn mogą wystartować zawodnicy bez ograniczeń wiekowych. W kategorii gimnazjów prawo startu mają dziewczęta i chłop - cy urodzeni w 1995 roku i młodsi. W kategorii szkół ponadgimnazjal - nych chłopcy z roczników Zgłoszone zespoły zostaną podzielone na grupy eliminacyjne w których rozegrają mecze systemem każdy z każdym. Zwycięzcy grup zagrają w finale, pozostali rozegrają mecze o dalsze miejsca. Losowanie grup eliminacyjnych odbędzie się r. o godz w hali liceum na ul. Kegla. Zwycięzcom poszczególnych kategorii organizatorzy wręczą medale, dla pozostałych zawodników przewiduje się pamiątkowe znaczki. Jak mówią organizatorzy Festiwalu czyli Średzkie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Relaks oraz Powiatowy Szkolny Ośrodek Sportowo Turystyczny celem zorganizowania rozgrywek jest propagowanie zarówno aktywności ruchowej jak i samej dyscypliny. Więcej szczegółów dotyczących festiwalu oraz regulamin jego rozgrywania dostępny jest na stronie internetowej: Teatr OSOBNO wygrał Próby Teatr Osobno działający przy Ośrodku Kultury zdobył 1. nagrodę i nagrodę specjalną podczas 2. Wielkopolskich Spotkań Teatralnych Próby w Koninie. Teatr Osobno do udziału w Próbach przygotowywał się kilka miesięcy. Ponieważ regulamin konkursu określał maksymalny czas trwania na 20 minut, musieliśmy stworzyć coś zupełnie nowego, a spektaklu, nad którym wówczas pracowaliśmy nie dało się aż tak skrócić. Powstał więc nowy scenariusz na podstawie opowiadania Terrego Pratchetta Hollywoodzkie Kurczaki. Do udziału w Próbach zgłosiło się 15 zespołów, 8 ze szkół podstawowych i 7 z gimnazjów. 5 maja odbył się pokaz spektakli grup ze szkól podstawowych, dzień później prezentowały się gimnazja. Teatr Osobno występował jako ostatni. Zabawny i absurdalny klimat przedstawienia przypadł do gustu zarówno widowni jak i jury w składzie Magdalena Płaneta aktorka Teatru Polskiego w Poznaniu, instruktor teatralny, prowadzi autorską grupę Teatr Na- Fundamentach, Maria Witczak instruktor ds. teatru CKiS Konin, Krystian Weber instruktor ds. muzyki CKiS Konin. Po prezentacjach odbyły się konsultacje z jury, podczas których instruktorzy mogli dowiedzieć się co można poprawić w ich spektaklach. Już wtedy instruktorki Osobno Agata Jasińska i Katarzyna Kicinska miały dobre przeczucia, ponieważ uwag do ich spektaklu było niewiele a jury kilkakrotnie pochwaliło ich pracę. Następnie odbyło się oficjalne zakończenie konkursu. Przewodnicząca jury odczytała werdykt trzy równorzędne Nagrody dla Koła Teatralnego w Zagórowie, grupy Debiut z Przykony oraz dla Teatru OSOBNO z Ośrodka Kultury w Środzie Wielkopolskiej. Dla młodych aktorów Próby były pierwszym konkursem teatralnym poza Środą, więc bardzo ucieszyli się z takiego werdyktu, tym bardziej, że chwilę później okazało się że to nie koniec! Przewodnicząca Jury Magdalena Płaneta poinformowała wszyst - kich o nagrodzie specjalnej jeden z teatrów został zaproszony do udziału w prowadzonych przez nią warsztatach teatralnych. Tym teatrem okazał się Teatr Osobno, a warsztat Magdaleny Płanety odbędzie się w Środzie Wielkopolskiej! Hoolywodzkie Kurczaki najnowszy spektakl Teatru Osobno będzie można wkrótce zobaczyć w Ośrodku Kultury. Zespół wystąpił w składzie: Paulina Szymanek, Julia Urbańska, Natalia Korcz, Wiktoria Michalak, Adrianna Rybka, Katarzyna Żurawska, Diana Duszyńska, Taida Wojciechowska, Marta Klepacka, Joanna Pankau i Maciej Brambor. Instruktorkami są Agata Jasińska i Katarzyna Kicinska.

9 maj 2011 Sejmiki od jutra ciąg dalszy ze strony 1 Skaner w Łazienkach Następnego dnia tj. w sobotę 4 czerw - ca, od godz Dorota Brzozowska poprowadzi w parku Łazienki 2 godziny wspaniałej zabawy dla najmłodszych, następnie wystąpi Kabaret Masztalscy czyli śląska grupa kabaretowa, założona w latach 80. przez redaktorów Polskiego Radia w Katowicach Aleksandra Trzaskę (Masztalskiego) i Jerzego Ciurloka (Ecika). Zaraz po nich zespół Dorado Band grający największe polskie i zagraniczne przeboje muzyczne. Miłośnicy muzycznej zabawy będą mogli posłuchać aż do północy specjalnego wydania Listy Przebojów Radia Merkury, która właśnie w Środzie będzie obchodzić swoje oficjalne 20-lecie. Listę poprowadzi Sławek Bajew człowiek, który jest z Listą od samego początku. Główną atrakcją tego wieczoru będzie koncert polskiego zespołu disco polo Skaner, który rozpocznie się o godz Liderem zespołu jest Robert Sasinowski jeden z założycieli znanej grupy Boys. Muzycy wykonają swoje największe przeboje czyli; Moja wol - ność, American Boy czy Lato w Ko łobrzegu. Organizatorzy nie zapomnieli także o miłośnikach zdrowego spędzania czasu. O godz na stadionie rozpocznie się XIV Średzki Festiwal Piłki Koszykowej Ulicznej. Tego właś nie dnia odbędą się rozgrywki dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Budka Suflera Ostatni dzień sejmików czyli finałowa niedziela (5 czerwca) odbędzie się na stadionie miejskim i zapowiada się naprawdę gorąco. 5 czerwca rozpocznie się konkursem plastycznym dla dzieci. Następnie Teatr z Głową w Chmurach czyli grupa szczudlarzy oraz średzka orkiestra dęta poprowadzą Żakinadę, która stała się już swego rodzaju symbolem Średzkich Sejmików. Następnie będziemy mieli przyjemność obejrzeć przedstawienie Pali się w wykonaniu właśnie Teatru z Głową w Chmurach. O godz odbędą się rozgrywki XIV Średzkiego Festiwalu Piłki Koszykowej Ulicz - nej, tym razem dla dorosłych zawodników. Miłośnicy wokalnych talentów będą mieli możliwość wysłuchania koncertu Finalistów znanego programu Szansa na Sukces, podczas, którego zaśpiewają Joanna Dolata i Rafał Sekulak. Następnie przyjdzie czas na gwiazdę tegorocznych Sejmików Budkę Suflera. Rozpoczęcie prawie półtorej godzinnego koncertu, planuje się na godzinę Zespół w składzie; Krzysztof Cugowski, Romuald Lipko, Tomasz Zeliszewski, Łukasz Plich, Mirosław Stępień, Piotr Kominek oraz Anna Patynek, Małgorzata Orczyk i Tatiana Rupik zagrają swoje największe przeboje takie jak; Bal wszystkich Świętych, Takie tango oraz Jolka, Jolka pamiętasz. Właśnie piosenka Jolka, Jolka pamiętasz zostanie wykonana wraz z Felicjanem Andrzejczakiem byłym członkiem zespołu, który przyjedzie wyjątkowo specjalnie na tę okazję. Sejmiki zakończą się oficjalnie po zmroku widowiskowym pokazem pirotechnicznym. Zorganizowanie tak wielu atrakcji jest możliwe dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, które gmina otrzymała z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Ope racyjnego na lata z wniosku Promocja dziedzictwa kulturowego wraz z poprawą dostępności do przedsięwzięć kulturalnych w regionie Średzkim. Międzynarodowi Sami Swoi W sobotę 14 maja odbyła się w Środzie kolejna edycja im prezy tanecznej Sami Swoi, tym razem pod nazwą Sami Swoi 5TH Anniversary. Piąta edycja zawodów była już edycją międzynarodową. Do środy zjechały trójki taneczne z Włoch, Austrii i Ukrainy. Zawody rozpoczęły się już o godz na Sali Ośrodka Kultury, gdzie stawiło się 30 zespółów trzyosobowych. Całą niezbędną do ro zegrania zawodów oprawą muzyczną zajął się DJ Domel. W jury natomiast zasiedli doskonale znani w świecie tancerzy: Amor, Ucho oraz Boj. Po drugiej rundzie na zasadzie przegrany odpada liczba zawodników zmniejszyła się już o połowę. Wed ług jury zawodnicy w drugiej rundzie zaprezentowali bardzo wysoki poziom. W godzinach popołudniowych sala wypełniła się publicznością, która żywiołowo dopingowała tancerzy. Całą imprezę prowadził energiczny konferansjer Cet, który w przerwach wyjaśniał, niektóre kwestie dotyczące bboyingu. Poza główną klasyfikacją odbyły się również spontanicznie zorganizowane rozgrywki. Każda kolejna runda ujawniała coraz wyższy poziom prezentujących się tancerzy. W ćwierćfinałach najlepsze okazały się drużyny z Polski ze Słupska, Kołobrzegu, Zielonej Góry oraz Wrocławia. Do głównego finału dostały się dwie drużyny: Enklawa Rytmu oraz Kicking Terror Cru. Ostatecznie zwycięzcą została Enklawa Rytmu. Przypomnijmy, że zarówno Sami Swoi 5TH Anniversary jak i eliminacje europejskie zostały zorganizowane przez młodego średzianina Macieja Mielcarka bboy Mardok1. Współorganizatorem całej imprezy była gmina Środa Wielkopolska. Nowe oblicze średzkich parków Gmina kontynuuje w tym roku zadania związane z rewitalizacją i uatrakcyjnianiem średzkich skwerów i parków. Swoje oblicze zmienia już od ubiegłego roku park przy ul. Działkowej i ul. Spacerowej czyli tzw. Łazienki. Obecnie trwają tam roboty w trakcie, których zamontowana została już mała architektura, zamontowano tak - że dodatkowe oświetlone przy głównych traktach spacerowych. Warto dodać, że teren ten już w tym sezonie letnim zostanie wykorzystany podczas imprez kulturalnych, m.in. w cza - sie Sejmików Kultury 4 czerwca odbędzie się tam koncert zespołu Skaner. Duża zmiana zaszła także w parku przy ul. Daszyńskiego tzw. Łabędziach, gdzie już odnowiono ławki i urządzenia zabawowe, które doposażono w ramach tegorocznych prze - targów. Na stawku pojawiła się już nowa budka dla zwierząt. Teren dookoła został oświetlony lampami parkowymi, a całość alejek została także utwardzona nową nawierzchnią z odpowiedniego kruszywa. Pojawiła się tam również nowa fontanna, o której szerzej piszemy na stronie 5. W związku z planowaną budową orlika przy Gimnazjum nr 1 swoje 9 oblicze zmieni także część parku przy ul. Lipowej od strony Skweru Olimpijczyków. Część ta, stworzy formę parkowo-komunikacyjną oraz pieszo -rowerową dla korzystających z nowo powstałego obiektu sportowego. Wy cięte zostaną niektóre stare, uschnięte drzewa i krzewy, pojawi się nowy chodnik oraz ogrodzenie z miejscami postojowymi dla rowerów. Pod koniec kwietnia zakończyła się również przebudowa II etapu chodników na terenie miasta w skład, którego wchodziło m.in. odnowienie istniejącego pomnika 700-lecia przeniesionego ze Starego Rynku. Pomnik został dokładnie wyczyszczony, a teren wokół niego wyłożony kamiennymi płytami, które wcześniej otaczały pomnik na Starym Rynku. Memoriał im. Andrzeja Pieścickiego Od 17 do 19 czerwca 2011 r. będzie się w Środzie odbywał XI Międzynarodowy Memoriał im. Andrzeja Pieścickiego. Jest to największy turniej tego typu w Polsce. W turnieju hokejowym swój udział w tym roku zgłosiła rekordowa liczba drużyn. Będzie to ponad 30 zespołów nie tylko z Polski ale i innych części Europy. Do Środy przyjadą zawodnicy z Czech, Słowacji, Niemiec oraz Ukrainy. Wszystkie zespoły zostaną podzielone na trzy kategorie: , 1999 oraz młodsi, podział taki będzie funkcjonował zarówno u chłop ców jak i u dziewcząt. Wszystkie mecze zostaną rozegrane na obiektach OSiR-u w Środzie. 18 czercwa odbędzie się również mecz Żonaci vs Kawalerowie, w którym wezmą udział starsi zawodnicy Polonii oraz opiekunowie i trenerzy zespołów, które wezmą udział w Memoriale. Uroczyste zamknięcie turnieju odbędzie się 19 czerwca. Memoriał został objęty Patronatem Honorowym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Sta ros - tę Powiatu Średzkiego Tomasza Paw - lickiego, Burmistrza Środy Wielkopolskiej Wojciecha Ziętkowskiego, Prezesa Polskiego Związku Hokeja na Trawie Andrzeja Grzelaka, Preze sa Fundacji Edukacja prof. dr hab. Ireneusza Kubiaczyka oraz przez Wielkopolską Wyższą Szkołę Społeczno- Ekonomiczną w Środzie Wielkopolskiej. Organizatorami XI Międzynarodowego Memoriału im. Andrzeja Pieścickiego są: KS Polonia Środa Wielkopolska, Wielkopolski Związek Hokeja na Trawie, Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji.

10 10 nr 3 (60) Pojechali do Konstantynowa po raz drugi Na wyjazd do Konstantynowa Łódzkiego na uroczyste spot kanie poświęcone upamiętnieniu ofiar niemieckiego obozu w Konstantynowie Łódzkim w latach , które odbyło się 21 maja zgłosiło się 20 osób. Wyjazd po raz drugi organizowany był przez Urząd Miejski w Środzie. Przypomnijmy, że 21 maja 2011 r. w Konstantynowie odbyły się uroczyste obchody poświęcone upamiętnieniu ofiar niemieckiego obozu w Konstantynowie Łódzkim w la - tach Lager In Konstan - tinov. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji ofiar obozu o godzinie 12:00 w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Konstantynowie Łódzkim, po mszy natomiast nastąpiło złożenie kwiatów pod pomnikiem na cmentarzu. Organizatorami tych uroczys tości byli: Burmistrz Miasta Konstantynów Łódzki Henryk Brzyszcz, Społeczny Komitet ds. Budowy Pomnika Polskich Ofiar Niemieckiego Obozu w Konstantynowie oraz Stowa rzy - szenie Spadkobierców Pol skich Kombatantów II Wojny Światowej. Uroczystości w Konstantynowie są szczególnie ważne dla mieszkańców naszego miasta ponieważ w czasie wojny zgi nęło tam wielu średzian. W 1940 r. Niemcy założyli tam obóz Lager In Konstantinow, w którym więzieni byli Polacy szczególnie Wielkopolanie. Funkcjonował do 1943 r. i był jednym z cięższych obozów II wojny światowej. W obozie w Konstantynowie przebywało i zginęło także wielu mieszkańców powiatu średzkiego. Dokładnej liczby i danych tych osób niestety nie da się ustalić. Licznie rozpoczęli kolejny sezon 30 kwietnia średzcy motocykliści Etyliniarze rozpoczęli swój kolejny sezon. Na imprezę, która rozpoczęła się na placu Pachura Moto Center na ul. Brodowskiej ku uciesze organizatorów przybyło prawie 1000 dwukołowców z całej Polski. Inauguracją całej imprezy była msza św., którą poprowadził ks. Eda Jaworski. Następnie odbył się pokaz jazdy ekstremalnej wykonany przez wielokrotnego mistrza Polski w tej dyscyplinie. Po pokazie cała im pre - za przeniosła się nad jezioro średzkie, gdzie odbyła się muzyczna uczta. Zagrali: młody zespół Blindsight, znany już Indianer oraz Dżemka. Stowarzyszenie Motocyklowe Etyliniarze powstali nie tylko po to by razem rozwijać swoją pasję, ale także by pomagać innym. Właśnie dlatego też w sobotnie popołudnie zorganizowano również zbiórkę pieniędzy i licytację, z których cały dochód zos - tał przeznaczony na Dom Dziecka w Bninie jak również dla mieszkańców kamienicy na ul. Kilińskiego, w której wybuchł pożar 2 dni wcześ - niej. Organizację całej imprezy wspie rało wiele firm i osób pry watnych, jak również Burmistrz Miasta Wojciech Zięt kowski. Patronat medialny nad rozpoczęciem Sezonu Motocyklowego 2011 w Środzie Wielkopolskiej objęła Gazeta Średzka. Burmistrz Działdowa w Środzie 14 maja do Środy przyjechał burmistrz Działdowa podobnego rozmiarom Środy miasta w województwie warmińsko-mazurskim. Burmistrz Bronisław Mazurkiewicz przyjechał specjalnie z wizytą do mieszkanki Środy, działaczki społecznej Haliny Pawłowskiej, która kilka lat temu przekazała dla Działdowa bardzo cenny album z wycinkami prasowymi i zdjęciami dotyczącymi właśnie tego miasta i jego okolic pochodzącymi z czasów przed wo - jennych. Album ten Halina Pawłowska znalazła na strychu domu swojej ciotki i postanowiła nieodpłatnie przekazać go władzom miasta Działdowa. Burmistrz Mazurkiewicz zdecydował się przyjechać do Środy żeby osobiście podziękować za przekazany dar. Nie była to jednak pierwsza wizy ta przedstawicieli tego miasta w Środzie ponieważ wcześniej Halinę Pawłowską odwiedził również radny Rady Miejskiej oraz Dyrektor Ośrodka Kultury z Działdowa. Halina Pawłowska otrzymała od burmistrza Mazurkiewicza zaproszenie do Działdowa, by mogła zobaczyć miasto dla, którego tak bardzo się zasłużyła. Burmistrz Bronisław Ma zurkiewicz wręczył jej również okoli cznościowe pamiątki związane z Działdowem. Gmina wybrała wykonawcę nakładek asfaltowych 10 maja br. burmistrz ogłosił przetarg na przebudowę nakładek asfaltowych na terenie gminy i powiatu średzkiego, który wygrała firma COLAS Polska Sp. z o.o. z Palędzia. Przebudowa nakładek na terenie powiatu jest wynikiem porozumienia pomiędzy gminą w powiatem, które zostało zatwierdzone przez radnych na kwietniowej sesji Rady Miejskiej. Przebudowa będzie polegała na wykonaniu nakładek asfaltowych dla bardzo cienkich warstw na gorąco. Na przetarg wpłynęły dwie oferty. Oferta firmy COLAS opiewała na blisko 750 tys. zł. Przetarg ten został podzielony na dwa zadania. Pierwsze z nich obejmowało przebudowę dróg gminnych w mieście i gminie Środa Wielkopolska w technologii asfaltowej w tym: ul. Poselska (od ul. Sportowej do ronda J.P.II) m 2 ul. Prądzyńskiego (od ul. Chudoby do ul. Jackowskiego) m 2 ul. Plantaża m 2 oraz ul. Szlafroka m 2. Drugie zadanie natomiast obejmowało przebudowę dróg powiatowych na terenie miasta Środa Wielkopolska w tym ul. Hallera (od ul. Kochanowskiego do ul Okrzei) m 2, ul. Kościuszki (od ul. Poselskiej do PKP) m 2 oraz ul. Harcerska (na dł. 160 m) 960 m 2. W zakresie robót przewiduje się fre - zowanie profilujące, regulacja pionowa studzienek i kratek kanalizacyjnych, oczyszczanie nawierzchni, skro pienie nawierzchni emulsją asfaltową warstwa ścieralna cienki dywanik na gorąco o grubości do 2 cm. Planowany termin zakończenia prac to połowa lipca tego roku. Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Środzie Wiel kopolskiej ul. Da szyńskiego 5, do dnia 6 czerwca 2011 r. wywieszone są wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, wynajęcia i oddania w użyczenie, tj.: położonej w Środzie Wielko pol skiej przy ul. Rejtana, zabudo wanej garażami blasza - nymi w zabudowie szeregowej w obrębie której przeznacza się do wy dzierża - wienia udział wyno szący 1/149 cz., w działce oznczonej nr geod. 2621/1, położonej w Środzie Wielkopol skiej przy ul. Dąbrowskiego, oz naczonej nr geod. 2902/16, na której przeznacza się do wy dzierżawienia teren o powierz chni 26m 2, zabudowany garażem, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej w Środzie Wielkopol skiej przy ul. Olimpijskiej, ozna czonej nr geod. 2677/24, na któ rej przeznacza się do wydzier żawienia teren o powierzchni 922 m 2, pod parking strzeżony, położonej w Środzie Wielkopol skiej przy ul. Olimpijskiej, ozna czonej nr geod. 2677/21, na której przeznacza się do wydzierża wienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, teren o powierzchni 2279 m 2, pod parking strzeżony, położonej w Nadziejewie, oznaczonej nr geod. 27/6, zabudowa nej obiektem użytkowym w któ rym przeznacza się do wyna ję cia lokal o powierzchni 49,80 m 2, przeznaczony pod działalność gospodarczą, położonej w Środzie Wielkopol skiej przy ul.brodowskiej, oznaczonej nr geod. 3238/2 o powie rzchni 1,9466 ha, przeznaczonej na cele rolne, położonej w Słupi Wielkiej, oz naczonej nr geod. 96/32 o powierzchni 0,0345 ha, przez naczonej na cele rolne, położonej w Słupi Wielkiej, oznaczonej nr geod. 110/23 o powierzchni 0,0384 ha, przezna czonej na cele rolne, położonej w Słupi Wielkiej, oz naczonej nr geod. 110/47 o powierzchni 0,0285 ha, przez naczonej na cele rolne, położonej w Słupi Wielkiej, oz naczonej nr geod. 110/51 o powierzchni 0,0279 ha, przeznaczonej na cele rolne, położonej w Słupi Wielkiej, oznaczonej nr geod. 110/44 o po wierzchni 0,0496 ha, przeznaczonej na cele rolne, położonej w Słupi Wielkiej, oznaczonej nr geod. 110/62 o powierzchni 0,0392 ha, przez naczonej na cele rolne, Burmistrz Miasta Wojciech Ziętkowski położonej w Słupi Wielkiej, oznaczonej nr geod. 110/43 o powierzchni 0,0305 ha, przeznaczonej na cele rolne, położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Działyńskich, oznaczonej nr geod. 2546/11 o powierzchni 0,0075 ha, przeznaczonej na cele rolne, położonej w Środzie Wielkopol skiej przy ul. Działyńskich, ozna czonej nr geod. 2546/11 o powierzchni 0,0070 ha, przeznaczonej na cele rolne, położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Działyńskich, oznaczonej nr geod. 2546/11 o powierzchni 0,0130 ha, przeznaczonej na cele rolne, położonej w Szlachcinie, ozna czonej nr geod. 70/2 o powierz chni 3191 m 2, przez - na czonej do oddania w użyczenie, na cele rekreacyjne sołectwa położonej w Środzie Wielkopol skiej przy ul. 20 Października, oznaczonej nr geod. 2776, na której przeznacza się do wy - dzier żawienia teren o powierz chni 18 m 2, zabudowany garażem, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej w Słupi Wielkiej, oznaczonej nr geod. 83/22 o powierzchni 0,0289 ha, przez naczonej na cele rolne, Bliższych informacji na temat wykazów udzielają pracownicy Wydziału Geodezji Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej, pokój nr 205, tel /19.

11 maj 2011 MAJÓWKA Podniosłe uroczystości Podobnie jak w wielu innych miejscach tak i w Środzie można było wziąć udział w uroczystych obchodach dnia beatyfikacji Papieża Jana Pawła II, które rozpoczęły się 1 maja o godz dziękczynną mszą św., na której burmistrz Wojciech Ziętkowski odczytał fragment kazania jakie 30 czerwca 1968 r. kardynał Karol Wojtyła wygłosił w Kolegiacie. Program wokalno-instrumentalny w wykonaniu artystów z Poznania. Tuż przed startem Biegu z Flagą. Stowarzyszenie Zawsze dla Średzian, które reprezentowane było przez radną Rady Powiatu Ewę Kusik oraz radną Rady Miejskiej Różę Frąckowiak wręczyło natomiast pa rafii kolegiackiej okolicznościowy ornat i stułę. Bezpośrednio po tej mszy od - był się wspaniały koncert Salve Bene - dictus czyli Witaj wśród Błogosławionych. Artyści poznańskich scen operowych w programie wokalno-instrumentalnym zaprezentowali mu - zykę oraz teksty papieskie nawiązujące do niezwykłej relacji Papieża z Matką Boską. Bardzo podniosły i uroczysty charakter temu przedstawieniu nadały nie tylko muzyka i czytania, ale i klimatyczna gra świateł. W czasie godzinnego koncertu kwartet Aulos w składzie; Karolina Porwich flet; Mariusz Dziedziniewicz obój; Krzysztof Mayer klarnet; Dariusz Rybacki fagot wraz z solistami; Natalia Puczniewska sopran; Tomasz Raczkiewicz kontratenor; Piotr Grabowski recytacje, wykonali najpiękniejsze utwory wiel - kich kompozytorów, m.in. Ave Maria w pięciu różnych aranżacjach, Salve Regina i Stabat Mater Vivaldiego oraz na koniec ulubioną pieśń Jana Pawła II Barkę. Tuż po godz przed budynkiem kolegiaty w zupełnej ciemności rozpoczęło się widowisko muzyczno-laserowo -pirotechniczne, na którym można było zobaczyć niespotykane efekty świetlne i posłuchać energicznej muzyki klasycznej. Indianie, Poligrodzianie i Vox O godz odbyła się msza św. w Kolegiacie, po której przemaszerowano ulicami miasta pod pomnik Jana Henryka Dąbrowskiego gdzie delegacje złożyły kwiaty. O godz rozpoczęły się atrakcje dla dzie - ci, na stadionie pojawiła się wioska indiańska gdzie najmłodsi mieli okazję pod okiem Indian wydoić krowę czy postrzelać z łuku. Równo o godz na stadion wjechał na swojej łodzi lądowej Andy Seery o czym szerzej mowa w tekście Andy po raz drugi w Środzie. Półtorej godziny później na scenie pojawił się Kulfon i Monika znani z telewizyjnego programu Ciuchcia, którzy poprowadzili prawie godzinne przedstawienie dla dzieci. W międzyczasie na drugiej płycie stadionu Polonia Środa rozegrała mecz piłki nożnej z klubem 1920 Mosina, z którym wygrała 5:1. Kulfon i Monika ustąpili miejsca na scenie grupie tańca folklorystycznego Poligrodzianie z Politechniki Poznańskiej. Studenci już w słonecznej aurze zaprezentowali tańce narodowe oraz małą inscenizację walki Kosynierów z Moskalami. Na koniec Poligrodzianie zaprosili publiczność do wspólnego zatańczenia Poloneza. O przyszedł czas na gwóźdź programu czyli koncert zespołu Vox. Pobiegli z flagą Ponad 100 średzian w białych i czer - wonych koszulkach stanęło do biegu, który rozpoczął równo o godz na stadionie miejskim i prowadził przez os. Jagiellońskie i z powrotem na stadion. Długość dystansu to ponad 2 km. Przed biegiem średzki olimpijczyk Rafał Wieruszewski poprowadził dla wszystkich rozgrzewkę. W przedsięwzięciu wzięli udział mieszkańcy w różnym wieku każdy z nich otrzymał przed biegiem flagę narodową. Na czele z największą flagą biegli wspólnie Rafał Wieruszewski oraz radna Rady Miejskiej Elżbieta Małgowska. Bieg z Flagą został zorganizowany wspólnie przez Urząd Miejski w Środzie oraz Stowarzyszenia Zawsze dla Średzian. 11 Mimo niezbyt sprzyjającej aury zarówno uroczyste obchody jak i atrakcje na stadionie miejskim związane ze Świętem Konstytucji 3 maja przyciągnęły wielu średzian. Andy na swojej łodzi lądowej. Koncert zespołu VOX. 2 maja czyli w Dzień Flagi Narodowej i w ramach średzkiej majówki odbył się Bieg z Flagą. Witold Paszt, Dariusz Tokarzewski oraz Jerzy Słota zagrali swoje największe przeboje takie jak np. Bananowy song czy O Magdaleno. Andy w Środzie po raz drugi 3 maja przywitaliśmy w Śro - dzie Andy ego Seery zaprzyjaźnionego z naszym miastem angielskiego policjanta. Andy tym razem przybył z Londynu, na łodzi lądowej. W godzinach południowych w eskorcie kilkudziesięciu etyliniarzy czyli średzkich motocyklistów wyposażonych w flagi Polski i Anglii Andy przekroczył granice miasta. Na sta dio nie miejskim znajdowała się meta jego wyprawy, został tam gorąco przywi tany przez burmis trza Wojciecha Ziętkowskiego oraz wszystkich przy jaciół. Niewątpliwą niespodzianką dla Andy ego było przybycie na metę do Środy jego ojca i wujka. Wyczerpany podróżą Andy podziękował średzianom za przybycie mówiąc kilka słów na scenie po polsku. Przypomnijmy, że wyprawy Andy ego, zarówno tego roczna jak i ta, którą odbył w zeszłym roku mają charakter charytatywny. Andy zbiera środki dla fundacji Help for Heros, która pomaga angielskim weteranom wojennym.

12 12 nr 3 (60)

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA Środa Wielkopolska, dnia 26 kwietnia 2010 roku BB.0055-3/10 SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA W dniu 07.04.2010 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę placu postojowego

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 177/2013 Burmistrza Miasta Środa z dnia 14 listopada 2013 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 200 000,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Wójta Gminy Podedwórze z dnia 28 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr Wójta Gminy Podedwórze z dnia 28 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 0050.29.2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Podedwórzu, powołania komisji konkursowej oraz określenia regulaminu konkursu w celu wyłonienia kandydata

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 12 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 12 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA GIMNAZJUM NR 1 IM. OBROŃCÓW POCZTY POLSKIEJ W GDAŃSKU W RABCE-ZDROJU

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA GIMNAZJUM NR 1 IM. OBROŃCÓW POCZTY POLSKIEJ W GDAŃSKU W RABCE-ZDROJU Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju, Przedszkola Nr 2 w Rabce-Zdroju, Zespołu Przedszkoli Specjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych w Rabce-Zdroju - konkurs rozstrzygnięty

Bardziej szczegółowo

Są to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Są to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Co to jest fundusz sołecki? Są to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Jaka jest wysokość funduszu sołeckiego?

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚRODA WIELKOPOLSKA za I półrocze 2016 roku

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚRODA WIELKOPOLSKA za I półrocze 2016 roku INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚRODA WIELKOPOLSKA za I półrocze 2016 roku Rada Miejska w Środzie w dniu 17 grudnia 2015 roku podjęła Uchwałę Nr XVIII/341/2015 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowie

Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowie Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowie 1 Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie zasad wyboru Prezesa Zarządu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Konkursu na Prezesa Zarządu Unia Bracka Spółka z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

R E G U L A M I N Konkursu na Prezesa Zarządu Unia Bracka Spółka z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej R E G U L A M I N Konkursu na Prezesa Zarządu Unia Bracka Spółka z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1 Regulamin określa zasady i tryb konkursu oraz warunki jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko

Bardziej szczegółowo

6. 1. Kandydat może do dnia upływu terminu do składania zgłoszeń uzyskać w siedzibie Zarządu

6. 1. Kandydat może do dnia upływu terminu do składania zgłoszeń uzyskać w siedzibie Zarządu Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 /2012 Rady Nadzorczej Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kiełczowie z dnia 2 lutego 2012 r. R E G U L A M I N Konkursu na Prezesa

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R.

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJE??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 178/2012 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 14 listopda 2012 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 178/2012 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 14 listopda 2012 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 178/2012 Burmistrza Miasta Środa z dnia 14 listopda 2012 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 175 000,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/2016 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW

ZARZĄDZENIE NR 38/2016 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW BR.0050.39.2016 ZARZĄDZENIE NR 38/2016 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza MPWiK S.A. z siedzibą w Krakowie ogłasza publiczny konkurs na stanowiska członków Zarządu

Rada Nadzorcza MPWiK S.A. z siedzibą w Krakowie ogłasza publiczny konkurs na stanowiska członków Zarządu KOMUNIKAT Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu na stanowiska członków Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie przyjętego uchwałą Nr 56/VII/2014 Rady Nadzorczej z dnia

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

Część opisowa do zmian wprowadzonych w projekcie uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2007 rok

Część opisowa do zmian wprowadzonych w projekcie uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2007 rok Legionowo, dnia 24 stycznia 2007 roku Część opisowa do zmian wprowadzonych w projekcie uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2007 rok 1.Zwiększono dochody budżetu z tytułu:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza. w okresie 4 stycznia 2010 roku do 8 marca 2010 roku

Sprawozdanie z działalności Burmistrza. w okresie 4 stycznia 2010 roku do 8 marca 2010 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie 4 stycznia 2010 roku do 8 marca 2010 roku 1. 4 stycznia 2010r. udział w spotkaniu noworocznym gminy Brodnica. 2. 5 stycznia 2010r. udział w spotkaniu noworocznym

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY RAWICZ o g ł a s z a nabór na stanowisko urzędnicze

BURMISTRZ GMINY RAWICZ o g ł a s z a nabór na stanowisko urzędnicze BURMISTRZ GMINY RAWICZ o g ł a s z a nabór na stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy Rawicz Naczelnik Wydziału Organizacyjno- Prawnego I. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom: a) wymagania niezbędne:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 89 UCHWAŁA NR XL/318/2013 RADY MIASTA I GMINY W PILICY w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, Melioracje wodne ,00. Modernizacja rowów ,00 0, ,00

010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, Melioracje wodne ,00. Modernizacja rowów ,00 0, ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/552/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/527/2012 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 13 grudnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

SYLWESTER W MIEŚCIE. 31 grudnia 2007 r. w godz. 22.00-1.00 BIULETYN RADY I BURMISTRZA BURMISTRZ MIASTA SIERPCA DOM KULTURY W SIERPCU

SYLWESTER W MIEŚCIE. 31 grudnia 2007 r. w godz. 22.00-1.00 BIULETYN RADY I BURMISTRZA BURMISTRZ MIASTA SIERPCA DOM KULTURY W SIERPCU Nr 6/2007 (79) 21 GRUDNIA 2007 r. SIERPC BIULETYN RADY I BURMISTRZA Jest taka noc, na którą człowiek czeka i za którą tęskni Jest taki wyjątkowy wieczór w roku, Gdy wszyscy gromadzą się przy wspólnym stole

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju Urząd Miejski w Rabce-Zdroju http://www.gmina.rabka.pl/komunikaty/index/burmistrz-rabki-zdroju-oglasza-konkurs-na-ka ndydata-na-stanowisko-dyrektora-przedszkola-w-chabowce/idn:1760/printpdf Komunikaty

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Zał. Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 8/2011 z dnia 29 marca 2011r Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r. Gmina Koźmin Wlkp. posiada majątek

Bardziej szczegółowo

PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ KOLEJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ KOLEJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH Katowice, dn. 22 lipca 2015 r. RADA NADZORCZA SPÓŁKI POD FIRMĄ KOLEJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. WITA STWOSZA 7 40-040 KATOWICE OGŁOSZENIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ KOLEJE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 33/2013 Wójta Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 13 listopada 2013 roku

Zarządzenie nr 33/2013 Wójta Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 13 listopada 2013 roku Zarządzenie nr 33/2013 Wójta Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 39/11 Burmistrza Miasta Augustowa. z dnia 29 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39/11 Burmistrza Miasta Augustowa. z dnia 29 kwietnia 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 39/11 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, Przedszkola

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008. UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Stypendia Gminy Pawłowice

Stypendia Gminy Pawłowice Stypendia Gminy Pawłowice Program pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja 1. Stypendystą może zostać: a) ( ) uczeń /absolwent szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, który kontynuuje naukę b)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 593/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 października 2016 r.

Zarządzenie Nr 593/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 października 2016 r. Zarządzenie Nr 593/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 października 2016 r. w sprawie naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Na

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Naboru na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Bolesław Spółka z o.o. w Bolesławiu 1 1.

R E G U L A M I N Naboru na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Bolesław Spółka z o.o. w Bolesławiu 1 1. R E G U L A M I N Naboru na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Bolesław Spółka z o.o. w Bolesławiu 1 1. Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania naboru na stanowisko Prezesa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2014 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Wydano w 2012r. Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2011 r. oraz plan budżetu na 2012r. uchwalony przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 74/2015 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 9 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 74/2015 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 9 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 74/2015 BURMISTRZA BARCINA z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie Na podstawie art. 5c pkt 2 oraz art.36a ust.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU PREZESA ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W WISZNI MAŁEJ

REGULAMIN WYBORU PREZESA ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W WISZNI MAŁEJ Załącznik do Uchwały RN nr 12/2015 z dnia 30.09.2015 r. REGULAMIN WYBORU PREZESA ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W WISZNI MAŁEJ 1. Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/116/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

UCHWAŁA NR XV/116/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków UCHWAŁA NR XV/116/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

Regulamin. konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna

Regulamin. konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Komunikacji Samochodowej Jarosław Spółka Akcyjna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 12/2010 z IV posiedzenia Rady Nadzorczej PKS Jarosław S.A. V kadencji z dnia 20.11.2010 r. Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Komunikacji Samochodowej Jarosław

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI POD FIRMĄ KOLEJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. WITA STWOSZA KATOWICE

RADA NADZORCZA SPÓŁKI POD FIRMĄ KOLEJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. WITA STWOSZA KATOWICE RADA NADZORCZA SPÓŁKI POD FIRMĄ KOLEJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. WITA STWOSZA 7 40-040 KATOWICE Katowice, dn. 29.07.2014r. OGŁOSZENIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ KOLEJE ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu 1. 1. Celem postępowania kwalifikacyjnego jest wyłonienie kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu. 2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 60/2014. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 28 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 60/2014. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 28 lutego 2014 r. 0E350F906F3DD475E8D657451AD98B87EE06EBD7 identyfikator 60/2014/6 ZARZĄDZENIE NR 60/2014 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół

Bardziej szczegółowo

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska i rolnictwa

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska i rolnictwa Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska i rolnictwa data publikacji: 17 czerwca 2016 r. WÓJT GMINY MSZANA OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok 2016.01.05Aktualizacja: 2016.01.07, 09:10 Dokładnie 2 622 641, 35 mln złotych to suma jaką Gmina Janów Lubelski przeznaczy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Wydano, maj 2014r. 1 z 16 Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2013 r. oraz plan budżetu na 2014r. uchwalony

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r.

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2000 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20/13. Burmistrza Żabna. z dnia 10 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 20/13. Burmistrza Żabna. z dnia 10 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 20/13 Burmistrza Żabna z dnia 10 kwietnia 2013 r.w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Niedomicach oraz

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2015 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BANINIE 2015/2016

ZESPÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BANINIE 2015/2016 PROCEDURA REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM O PROFILU LEKKOATLETYKA w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Baninie na rok szkolny 2016/17 PODSTAWA PRAWNA: 1. UCHWAŁA NR XXI/221/2016

Bardziej szczegółowo

1. Formy zatrudnienia i liczba godzin: a) w przypadku 1 osoby na obiekcie Orlika - umowa zlecenia obejmująca realizację min.

1. Formy zatrudnienia i liczba godzin: a) w przypadku 1 osoby na obiekcie Orlika - umowa zlecenia obejmująca realizację min. Załącznik nr 1 do zarządzenia. Nr 1/2016 Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim z dnia 12 lutego 2016 roku DYREKTOR ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W MIĘDZYRZECU PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013 w zł

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013 w zł Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/168/12 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia z dnia 13 grudnia 2012. Dział- Rozdział 900-90017 Nazwa samorządowego zakładu budżetowego PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 14 kwietnia 2008 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. 1. 11 marca 2008 r. spotkanie z Dyrektorem Banku

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1. IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ZAKRZEWIE ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze :

DYREKTOR PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1. IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ZAKRZEWIE ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze : DYREKTOR PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ZAKRZEWIE ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze : SEKRETARZ SZKOŁY w wymiarze ½ etatu na czas określony w Publicznym Gimnazjum nr 1

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 5 705 222,00 zł - przychody z tytułu kredytów w kwocie 5 561 613,00 zł

- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 5 705 222,00 zł - przychody z tytułu kredytów w kwocie 5 561 613,00 zł INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA OKRES PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2011 ROKU Wieloletnia prognoza finansowa gminy Ząbkowice Śląskie została

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2011

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY POŁANIEC

BURMISTRZ MIASTA I GMINY POŁANIEC BURMISTRZ miasta i g m in y POŁANIEC Załącznik do Zarządzenia Nr 15 Burmistrza Miasta I Gminy Połaniec z dnia.6. Ilpca 2017r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY POŁANIEC ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY NASIELSK NA PRZESTRZENI LAT

BUDŻET GMINY NASIELSK NA PRZESTRZENI LAT BUDŻET GMINY NASIELSK NA PRZESTRZENI LAT W wielu środowiskach lokalnych panuje przekonanie, że budżet gminny to wielka tajemnica, rządki cyferek i liczb, o których pojęcie mają tylko finansiści, a które

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17 tel. 0-68 477 10 40 fax 0-68 477 10 17, e-mail: info@um.zagan.pl, S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ z działalności między sesjami Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU,,SPOŁEM POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W BOCHNI

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU,,SPOŁEM POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W BOCHNI REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU,,SPOŁEM POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW W BOCHNI Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu,,Społem

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY MIEŚCISKO UCHWALA CO NASTĘPUJE :

RADA GMINY MIEŚCISKO UCHWALA CO NASTĘPUJE : U C H W A Ł A Nr VII/46/211 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 czerwca 211 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 211 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samo rządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy

Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy 1.1. Regulamin określa zasady i tryb konkursu oraz warunki, jakie powinien spełniać kandydat

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19.2015 Dyrektora Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku z dnia 09 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 19.2015 Dyrektora Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku z dnia 09 września 2015 r. Zarządzenie Nr 19.2015 Dyrektora Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku z dnia 09 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko informatyka Zespołu Szkół Powszechnych

Bardziej szczegółowo