PISMO MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PISMO MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI"

Transkrypt

1 PISMO MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI Nr 7 (207) 2013 r Olsztyn, ul. Wańkowicza 9, tel ISSN Spółdzielcze spotkania Druga połowa ubiegłego roku stanowiła istny wysyp poselskich (6) i senatorskich (2) projektów ustaw o spółdzielniach mających albo zastąpić dotychczasową ustawę Prawo spółdzielcze albo ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych. Aktywnością wykazały się w tym względzie kluby poselskie: PO, PiS, PSL, SLD i RP, czyli prawie cały Sejm i Senat. Niektóre z tych projektów czytano, a inne nie. Ostatecznie w dniu 25 stycznia 2013 r. zdecydowano o powołaniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego. W skład komisji weszło 26 posłów, z tego dwie osoby z województwa warmińsko-mazurskiego (posłowie Lidia Staroń i Jerzy Szmit). Spotkanie olsztyńskie W dniu 17 czerwca 2013 r. w sali Hotelu Park w Olsztynie Krajowa Rada Spółdzielcza zorganizowała konferencję poświęconą projektom ustaw spółdzielczych. Według Franciszka Pawłowskiego, pełnomocnika terenowego Krajowej Rady Spółdzielczej na teren województwa warmińsko-mazurskiego, w spotkaniu powinni wziąć udział spółdzielcy, społecznicy i ludzie żywo zainteresowani proponowanymi zmianami (chodziło o 8 projektów ustaw zgłoszonych do Sejmu i Senatu). Oprócz przedstawicieli spółdzielni różnych branż w spotkaniu wzięli udział także trzej posłowie, tj. Tomasz Makowski (RP), Jerzy Szmit (PiS) i Zbigniew Włodkowski (PSL). Jak na 18 posłów z dwóch okręgów wyborczych naszego województwa taką reprezentację nie można uznać za zbyt imponującą, ale jak ocenić nieobecność Pani Poseł Lidii Staroń? A mogła chociaż przysłać pozdrowienia dla zebranych i tak jak obecni na konferencji posłowie potwierdzić wolę obrony spółdzielczości przed zgubnymi skutkami niektórych projektów. Prawdopodobnie nie zakwalifikowała siebie do żadnej z trzech grup potencjalnych uczestników konferencji wymienionych wyżej przez Franciszka Pawłowskiego. W opinii Jerzego Jankowskiego (przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej) oczekiwania środowiska spółdzielczego najlepiej wyrażone zostały w projektach zgłoszonych przez dokończenie na str. 3 Sprawozdanie z działalności Administracji Osiedla Jaroty za rok 2012 W zasobach Administracji Osiedla Jaroty na 31 grudnia 2012 roku w obsłudze znajdowało się 227 budynków mieszkalnych o łącznej liczbie mieszkań 5844 i powierzchni użytkowej ,02 m 2 oraz 188 lokali użytkowych o powierzchni użytkowej ,31 m 2 oraz garaży o powierzchni 2.309,93 m 2. Zadaniem administracji jest zajmowanie się gospodarką zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi prowadząc ich bieżącą konserwację, remonty i usuwanie awarii. Na mocy zawartej przez Spółdzielnie umowy Administracja Osiedla Jaroty administrowała budynkami położonymi przy ul. Boenigka 21, 23, 25, 27 i Wilczyńskiego 6 stanowiącymi własność SM Sami Swoi oraz zarządzała dwiema wspólnotami mieszkaniowymi przy ul. Flisa 5 i 7, Kanta 40D. Zadania realizowane były w 2012 roku przez 12 pracowników administracji, 11 konserwatorów, 2 gospodarzy oraz magazyniera. Prace ogólnoadministracyjne 1. W 2012 r. zarejestrowano 2811 spraw (wychodzącej i przychodzącej korespondencji), z tego 2282 pism od członków Spółdzielni, pozostałe z różnych instytucji. 2. Przekazano protokołami zdawczo-odbiorczymi na podstawie umów najmu 12 lokali użytkowych, w tym 6 na oświadczenia najemców, 4 lokale przyjęto do administracji. Zajmowano stanowisko w sprawach wnioskowanych przez najemców lokali użytkowych. 3. Sporządzono 10 nowych umów dzierżaw terenu, w tym 2 na dzierżawę ściany szczytowej. Sporządzono 2 aneksy do obowiązujących umów, 7 umów zostało rozwiązanych. Prowadzono korespondencję w sprawach dotyczących dzierżaw terenów oraz ścian budynków pod reklamy, odpłatnego korzystania z terenu pod handel sezonowy 51 pism. 4. Podejmowano interwencje na zgłoszenia osobiste i telefoniczne mieszkańców, dotyczące porządku w budynkach, pomieszczeniach administracyjnych i ogólnego użytku na terenie osiedla, a także w sprawach konfliktów sąsiedzkich; zarejestrowano 293 zgłoszenia w rejestrze zgłoszeń. 5. Załatwiano skargi w sprawach sąsiedzkich konfliktów, podnoszone w pismach do Spółdzielni 52 pisma, w tym 12 skarg wyjaśnianych było Nowe budynki SM Jaroty, przy ul. Kanta 40 A i B oddane do zasiedlenia w lutym br. z udziałem przedstawicieli komisji porządkowej Rady Osiedla Jaroty i funkcjonariuszy Policji. 6. Prowadzono bieżącą kontrolę jakości usług świadczonych przez firmy zewnętrzne w zakresie utrzymania porządku i czystości, pielęgnacji zieleni terenów będących w bieżącej eksploatacji, jak również kontrolę zimowego utrzymania uliczek, chodników (także miejskich) oraz wywozu nieczystości, sprzątania klatek schodowych w budynkach, w których obowiązują umowy. Prowadzono kontrolę wywozu odpadów wielkogabarytowych z części wspólnych budynków i pomieszczeń ogólnego użytku, przeprowadzano deratyzację oraz utrzymywano czystość gablot w budynkach. ciąg dalszy na str. 5

2 2 Jaroty nr 7/2013 Pomysłów mi nie brakuje Z przewodniczącym Rady Osiedla Jaroty JERZYM KRASOWSKIM rozmawiała Danuta Jamiołkowska 25 kwietnia br. na Walnym Zebraniu członków Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty został Pan wybrany do Rady Osiedla Jaroty, a tydzień później, po jej ukonstytuowaniu, wybrano Pana ponownie na jej przewodniczącego. Mieszkańcy Spółdzielni Jaroty są zapewne ciekawi, jakie pomysły ma Rada Osiedla w nowej kadencji? Przed laty mówiono w Olsztynie, że Jaroty są wielką sypialnią Olsztyna i że praktycznie nic się tutaj nie dzieje. Postanowiliśmy wówczas, że zmienimy tę opinię. Aby tego dokonać należało pomyśleć o imprezach, które zintegrowałyby mieszkańców naszej Spółdzielni, aby chcieli włączyć się do wspólnego działania. Od czego Rada Osiedla zaczęła tę integrację? Pierwszą zainicjowaną przez nas akcją był konkurs Balkony w kwiatach. W tym roku odbędzie się już jego XVII edycja. Jakie są zasady udziału w tym konkursie? Może do niego przystąpić każdy, komu zależy na pięknie ukwieconym balkonie. Członkowie komisji konkursowej mają przydzielone ulice i dwa razy w roku późną wiosną i latem fotografują najpiękniejsze balkony i ogródki przydomowe. Następnie z ok. 600 zdjęć wybieramy finalistów, którzy otrzymują nagrody. Chcę powiedzieć, że mamy takie osoby, które od 20 lat są wybierane do finału, a ich balkony to prawdziwe wiszące ogrody. Co jeszcze swoim mieszkańcom proponuje Rada Osiedla? Na terenie naszej Spółdzielni działają 3 szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 30, Szkoła Podstawowa Nr 32 i Szkoła Podstawowa Nr 34. Zależy nam, aby do działań integrujących mieszkańców włączyć uczniów i rodziców. W ten sposób narodził się pomysł Samochodowego Rajdu Rodzinnego. O, to ciekawe! Jak taki rajd wygląda? Założeniem rajdu jest zwiedzanie naszej pięknej ziemi warmińskiej. Jako pierwszy zwiedzamy zawsze obiekt sakralny. Kto może być uczestnikiem Samochodowego Rajdu Rodzinnego? W rajdzie bierze udział samochodów. W każdym samochodzie jadą 2 osoby dorosłe + 3 uczniów wskazanych przez pedagogów z naszych trzech szkół. Trasa rajdu liczy ok. 60 km. Od 15 lat przewodnikiem po obiektach sakralnych jest ks. kanonik Romuald Zapadka. Jakie są zasady rajdu? Wszystkie załogi otrzymują Kartę załogi jak w prawdziwym rajdzie i zestaw pytań, na które należy odpowiedzieć. Po zameldowaniu się na poszczególnych etapach oddaje się zestaw rozwiązanych zadań i otrzymuje następny (są 4 etapy). Po zakończeniu rajdu wracamy do szkoły, gdzie załogi otrzymują posiłek ufundowany przez sponsorów (w tym roku były to firma Bolero i Chłodnia Olsztyn), a następnie są rozgrywane różne konkurencje sportowe z nagrodami (tegoroczne ufundowała firma Michelin). Co jest największym przeżyciem dla dzieci podczas takiego rajdu? Myślę, że przejazd kolumny samochodów (wymaga to uzyskania wielu pozwoleń i tu chciałbym podkreślić rolę Policji, która aktywnie z nami współpracuje przy organizacji rajdu, który jest dużym przedsięwzięciem logistycznym). Czy w tym roku rajd się już odbył? Tak, 11 maja. Rajd organizujemy w ramach obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, w tym roku była to już 15. edycja. Do jakich wspólnych imprez chciałby Pan nas jeszcze zachęcić? Myślę, że przede wszystkim do udziału w corocznie organizowanym Święcie ulicy Wilczyńskiego. Atrakcji nigdy nie brakuje. Widzę, że Radzie Osiedla Jaroty nie brakuje pomysłów. Rzeczywiście nie brakuje. Nowym pomysłem był Rajd Szlakiem Przyszłej Obwodnicy, która jest tak bardzo Olsztynowi potrzebna. Chcieliśmy przypomnieć i władzom, i naszym posłom, aby skuteczniej zabiegali o pieniądze na ten cel, bo wszyscy mamy już dość tirów na drogach naszego miasta. Po rajdzie do władz wojewódzkich, posłów i senatorów został wysłany protest z podpisami ponad czterdziestu uczestników imprezy. Na dwudziestu trzech adresatów odezwały się jedynie trzy osoby. Fakt ten świadczy o ignorancji naszych posłów i senatorów, którzy nie zajmują się skutecznie codziennymi problemami komunikacyjnymi mieszkańców Olsztyna i województwa. A ja czekać będę na reakcję pozostałych adresatów i przypominać o zajęciu stanowiska w tak ważnej i pilnej sprawie. I na koniec jeszcze pytanie o Pana pasje i zainteresowania. Moją największą pasją jest praca społeczna, a zainteresowania to żeglarstwo, sporty samochodowe i majsterkowanie. Dziękuję za rozmowę. Wyjazd na jagody 2013 Sobota, r. Piękny ciepły, słoneczny poranek, na parkingu koło budynku SM Jaroty, przy ul. Wańkowicza, zbierają się mieszkańcy Nagórek udający się do Waplewa. Wyjazd zorganizowała Rada Osiedla Nagórki wspólnie z Kołem Emerytów i Rencistów Nr 10 Nagórki. Pogoda dopisała, więc wspaniały spacer po lesie, zbieranie jagód lub odpoczynek nad wodą każdego zadowolił. Następnie wspólne grillowanie, słodkości, zdjęcie i powrót do Olsztyna. Za mile spędzony czas dziękujemy, zapraszamy za rok. Organizatorzy

3 dokończenie ze str. 1 PSL i RP, chociaż i tu nie wszystkie szczegółowe propozycje zasługują na pełne poparcie. Z kolei poseł Zbigniew Włodkowski (PSL) oświadczył, że jego stronnictwo nigdy w Sejmie nie będzie głosować za unicestwieniem spółdzielczości, a poseł Tomasz Makowski (RP) stwierdził nawet, że niektóre ze zgłaszanych projektów są po prostu przejawem arogancji władzy. Spotkanie warszawskie Niebawem po spotkaniu olsztyńskim zorganizowane zostało kolejne, ale w zupełnie innej formule. Otóż na wniosek posła Mularczyka w sprawach projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego uruchomiona została instytucja wysłuchania publicznego opisana w ośmiu artykułach Regulaminu Sejmu. Prawo wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym mają zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Warunkiem jest wypełnienie sejmowego druku, w którym należy wskazać, które z artykułów konkretnego projektu kwestionuje się i podać rozwiązania zamienne. W obydwu przypadkach każdą propozycję należy uzasadnić. Oficjalnie zgłoszone zostały 1343 osoby reprezentujące siebie lub osoby prawne. Tak wielkie zainteresowanie przerosło chyba wyobrażenia organizatorów, choćby tylko dlatego, że Sejm nie dysponuje tak dużymi salami. Ostatecznie wysłuchanie publiczne, w niezmienionym terminie, tj. w dniu 24 czerwca 2013 r., odbyło się wprawdzie w Warszawie, ale daleko poza Sejmem. Prezydium Komisji w składzie: przewodniczący Marek Gos (PSL) i troje zastępców przewodniczącego, tj. Lidia Staroń (PO), Paweł Sajak (RP) i Romuald Ajchler (SLD) podało zasady obradowania, z których wynikało, iż każdy mówca będzie miał do dyspozycji 3 minuty. Już na samym początku doszło do wyraźnego zgrzytu między członkami komisji, bowiem Pani Poseł Lidia Staroń podjęła rozpaczliwą próbę wyeliminowania sporej części uczestników obrad (wyglądało na to, że nie będzie to dotyczyć nikogo z kilkudziesięcioosobowej klaki popierającej jej dwa, jedynie słuszne projekty), ale pozostali członkowie komisji dali temu zdecydowany odpór, który śmiało można określić jako ostry. Nie wzięli przy tym pod uwagę, że Pani Poseł całą noc odbierała sms-y od spółdzielców z całej Polski, którzy zwietrzyli nieprawidłowości w kwalifikacji uprawnionych do udziału w wysłuchaniu, a i sama oddawała się przy tym różnego rodzaju działaniom arytmetycznym. Uznali widać, że w nocy ludziom chodzą po głowie różne pomysły, a ranek je weryfikuje. Potem szło już gładko, gdyż Pani Poseł poddawana była przez wiele godzin krytyce, z którą się jednak dzielnie do końca nie zgadzała. Większość mówców szarpała się o różne artykuły, głównie pomysłu Pani Poseł, a i my dorzuciliśmy swoje trzy grosze. A wyglądało to tak: U podstaw projektów poselskich nr 515 i 819 leżą liczne kłamstwa. Ich adresatami są zarówno spółdzielcy, jak i posłowie. Przykładem może być poseł Tomasz Makowski, który na spotkaniu zorganizowanym przez KRS w dniu 17 czerwca br. w Olsztynie publicznie przyznał, iż w sprawie poparcia projektów PO był namawiany przez poseł Lidię Staroń i przyjmował jej wyjaśnienia w dobrej wierze. Dopiero lektura projektów spowodowała, że poczuł się przez nią oszukany. Oszustwem jest bowiem twierdzenie przez nią, iż rozdanie majątku wspólnotom nie spowoduje likwidacji spółdzielni. Oszustwem jest twierdzenie, że czynsze we wspólnotach są dwa razy niższe niż w spółdzielniach. Oszustwem jest, iż powodem kolejnych zmian przepisów są liczne, rzekomo słuszne skargi spółdzielców kierowane do posłów DYŻURY J aroty nr 7/ Spółdzielcze spotkania i ministerstw. Dane Ministerstwa Infrastruktury wyraźnie temu przeczą. Na 3150 zgłoszonych spraw w okresie jedna tylko skończyła się postępowaniem sądowym. Oszustwem jest twierdzenie, że Pani Poseł chce tylko stworzenia możliwości wyboru między wspólnotą a spółdzielnią, bowiem powołanie wspólnoty z mocy prawa, prawa wyboru właśnie pozbawia. Oszustwem jest, że wspólnoty stanowią panaceum na problemy spółdzielczości. Z jednej strony bowiem nie sygnalizowała ona potrzeby poszukiwania panaceum na problemy wspólnot, a z drugiej strony praktyka potwierdza skuteczność innych rozwiązań. To właśnie siostra Pani Poseł, także mieszkająca w Olsztynie, zamiast wspólnoty wybrała jednak podział spółdzielni, by sięgnąć po jej majątek (chodzi o utworzenie SM Jasna przyp. red.). Towarzyszyło temu karygodne łączenie funkcji w organach nowej spółdzielni. Siostra Pani Poseł jest tam bowiem członkiem rady nadzorczej, a jej mąż prezesem. Tak wygląda prawda o rzekomym zwalczaniu patologii w spółdzielczości przez Panią Lidię Staroń. Propozycje Pani Lidii Staroń stanowią w istocie zdradę interesów spółdzielców. Mieszkańców mieszkań lokatorskich namawia ona bowiem, by rezygnowali z parasola ochronnego ustaw o spółdzielniach mieszkaniowych i ochronie praw lokatorów. A tych ze spółdzielczych mieszkań własnościowych, nieskorych do wyodrębniania własności, chce z dnia na dzień zapędzić do wspólnot i to wbrew ich woli. Chciałbym na koniec zadać pytanie: cui bono, czyli na czyje dobro naprawdę działa Pani Poseł Lidia Staroń? Czy przypadkiem nie na dobro deweloperów, dla których spółdzielnie są ostatnią przeszkodą przed nieskrępowanym windowaniem cen mieszkań? Jasne, że w trzyminutowym wystąpieniu nie było szansy na omówienie choćby jednego artykułu. Zrobiliśmy to na 10 stronach sejmowego druku, zgłaszając zastrzeżenia do 29 artykułów i podając 21 propozycji zastępczych, łącznie w odniesieniu do druku nr 515 (ustawa o spółdzielniach) i druku nr 819 (ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych). Ciekawe, czym się to wszystko zakończy? Oby nie było tak, że dziad swoje, a baba swoje, gdyż zwłaszcza w tym przypadku powiedzenie to brzmiałoby aż nazbyt dosłownie. Chociaż racji w tym sporo jest, bo z tego, co mogłem zaobserwować, Pani Poseł w trakcie wysłuchania publicznego odebrała lub sama dzwoniła (z dwóch telefonów) 38 razy, więc zbyt dużego skupienia nie wykazywała. Z drugiej jednak strony może to publika miała słuchać, jak na wysłuchanie publiczne przystało? A w końcu, czy lepiej by było, gdyby udawała, że słucha? Zwłaszcza że w jej przypadku słowo kompromis i tak należy do słów nieużywanych? A tak zupełnie na marginesie, to ciekawe, za ile też złotych Lidia Staroń jest w stanie wydzwonić dziennie? A jeszcze ciekawsze jest to, czy zwykły obywatel, jako pracodawca Pani Poseł, może takie dane uzyskać? Bo z tego, co pamiętam jednemu młodemu prawnikowi udało się od obecnego Premiera wyciągnąć jakiś dokument, choć ten mocno się opierał, no więc, kto wie? W każdym bądź razie, wracając do głównego tematu, nie można już po tym wysłuchaniu powiedzieć, że projekty Pani Poseł mają stuprocentowe poparcie społeczeństwa, a nawet od posłów docierały sygnały, że z udzieleniem poparcia projektom PO, mówiąc delikatnie, będą bardzo wstrzemięźliwi. Pożyjemy, zobaczymy. dr Roman Przedwojski Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty RADY NADZORCZEJ W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Iwulski. Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy trzeci poniedziałek miesiąca (za wyjątkiem świąt) w biurze Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9, w godz Najbliższy dyżur: 19 sierpnia 2013 r. pełni Olga Łozowska ZARZĄDU Członkowie Zarządu Spółdzielni: prezes dr Roman Przedwojski, wiceprezes ds. ekonomicznych mgr Jolanta Piechocka i wiceprezes ds. technicznych inż. Piotr Wałecki przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy poniedziałek (oprócz świąt) w godz w biurze Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9.

4 4 Jaroty nr 7/2013 POŁKOLONIE W KLUBACH KULTURY SM JAROTY NA GÓRCE i AKANT Prezentujemy zdjęcia z trzech pierwszych dni półkolonii: Nie zgubimy się w kamizelkach z napisem SM Jaroty Z bajką przez życie W dniu 13 czerwca 2013 r. w Klubie Akant odbyło się wręczenie nagród i dyplomów w konkursie Z bajką przez życie. W ocenie prac konkursowych komisja brała pod uwagę: ciekawy i oryginalny pomysł na fabułę bajki lub baśni, poprawność stylistyczną wypowiedzi i oprawę graficzną. Wśród nadesłanych na konkurs prac wyłoniono laureatów i przyznano następujące miejsca: Letni pejzaż pracujemy pod kierunkiem artysty plastyka Mirosławy Smerek- -Bieleckiej Zanurzamy się w piłeczkach Budujemy fortece na plaży miejskiej Czekamy na lody w cukierni I miejsce za umiejętność tworzenia ciekawej narracji polegającej na odwróceniu typowego (archetypicznego) podziału ról w baśni (smoka poskramia dziewczyna, by uzyskać rękę księcia), feministycznie zacięcie i humor otrzymała Maja Kociela kl. IVa, SP 34. II miejsce za optymistyczną wersję zdarzeń, która potwierdza znaną, ale niedocenianą formułę życiową, że marzenia spełniają się, jeśli odważnie stawia się czoła rzeczywistości i jest się zawsze uczciwym oraz prawym, otrzymał Paweł Kwiatkowski kl. IVa, SP 34. III miejsce za wyobraźnię przy wykreowaniu owocowej mitologii, humor i projekt plastyczny otrzymali Julia Biedulska i Radek Jóźwiak kl. III a, SP 33. dr Joanna Chłosta-Zielonka przewodnicząca jury

5 J aroty nr 7/ TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA Klub Na Górce wspólnie z Radą Osiedla Nagórki SM Jaroty zorganizował po raz XVI konkurs recytatorski. Do udziału zaproszono dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Eliminacje trwały trzy dni. Do finału jury zakwalifikowało 34 osoby, kierując się w ocenie uczestników wrażliwością poetycką i właściwym doborem wiersza do wieku uczestnika. 8 czerwca br. komisja konkursowa w składzie: Iwona Łazicka-Pawlak przewodnicząca, Edyta Jurkowska członek, Małgorzata Pietrzak członek przyznała następujące nagrody i wyróżnienia: Kat. I klasy I III szkoły podstawowe: I miejsce Antoni Kisielewski, Niepubliczna Szkoła Absolwent ; II miejsce Julia Wróblewska, Szkoła Podstawowa Nr 25; III miejsce Aleksandra Remiszewska, Społeczny Zespół Przedszkolno-Szkolny 101. Wyróżnienie: Bartosz Sycik, Szkoła Podstawowa Nr 25, Julia Osmólska, Szkoła Podstawowa Nr 33, Dominika Czajkowska, Społeczny Zespół Przedszkolno-Szkolny 101. Kat. II klasy IV VI szkoły podstawowe: I miejsce Aleksandra Rydel, Szkola Podstawowa Nr 25; Kat. III gimnazjum: I miejsce Jędrzej Suszek, Gimnazjum Nr 9; II miejsce Patrycja Grzywińska, Gimnazjum Nr 23; III miejsce Hanna Mojska, Gimnazjum Nr 23. Wyróżnienie: Michał Dramiński, Gimnazjum Nr 23. Kat. IV liceum: I miejsce Michalina Rokicka, Liceum Ogólnokształcące Nr 5. Laureaci pierwszych miejsc otrzymali statuetki ufundowane przez Radę Osiedla Nagórki SM Jaroty. Finalistom wręczono nagrody książkowe ufundowane przez SM Jaroty. Krystyna Licznerska kierownik ODK ciąg dalszy ze str. 1 Sprawozdanie z działalności Administracji Osiedla Jaroty za rok Prowadzono korespondencję i współpracę w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z firmą ZGOK Sp. z o.o. oraz zbiórki odzieży używanej z firmą TESSO z Gdyni. 8. Na wniosek mieszkańców Spółdzielnia przejęła sprzątanie klatek schodowych i korytarzy piwnicznych w nieruchomościach budynkowych przy ul. Boenigka 34A i 34B; Herdera 19 i 21 oraz Wiecherta Na zgłoszenia mieszkańców wykonano wycinki drzew i krzewów przy budynkach ul. Wiecherta 12, 16, 35 kl. VII, Kanta 30, 38, 54 kl. I, Herdera 1, 6, 16, 24 po uzyskaniu pozytywnych decyzji z Wydziału Środowiska Urzędu Miasta w Olsztynie. Zgodnie z decyzjami wykonano nasadzenia zastępcze. 10. Dokonano przeglądu istniejącej zieleni na osiedlu, prowadzono cięcia korekcyjne i sanitarne drzew i krzewów w uzgodnieniu z pracownikiem do spraw zieleni. 11. Współpracowano na bieżąco oraz prowadzono korespondencję z organami Policji i dzielnicowymi, Strażą Miejską, MZDiM. 12. Przyjęto do dyspozycji Spółdzielni 2 mieszkania (w tym jedno po zmarłej i jedno przekazane do dyspozycji Spółdzielni przez użytkownika). 13. Prowadzono korespondencję z firmami ubezpieczeniowymi; przeprowadzono 11 postępowań roszczeniowych w sprawach należnych odszkodowań dla użytkowników lokali i Spółdzielni z tytułu zalań, pożarów i innych zdarzeń losowych, 11 postępowań w sprawie wypłaty dla Spółdzielni odszkodowań z tytułu zbitych szyb w drzwiach wejściowych do budynku. Prowadzono korespondencję w sprawach udzielania informacji o przyczynach szkód w lokalach mieszkalnych i użytkowych takich spraw odnotowano W 2012 roku załatwiono 830 wniosków użytkowników lokali w budynkach Spółdzielni w zakresie zmian opłat czynszowych związanych z liczbą zamieszkałych osób. 15. Dokonywano zmian na podstawie aktów notarialnych lub umów w księgach ewidencji mieszkańców w związku z kupnem, darowizną, zamianą, spadkiem lub przepisaniem lokali mieszkalnych na inne osoby. W zasobach osiedla mieszkania wyposażone są w szt. wodomierzy c.w. i z.w. W 2012 roku przeprowadzono kontrolę sprawności wodomierzy w mieszkaniach oraz sporządzono 261 notatek. Oplombowano 339 szt. wodomierzy po wymianie na nowe z powodu uszkodzeń. W 146 lokalach użytkowych wyposażonych w wodomierze dokonywane są kwartalnie odczyty zużycia wody i rozliczenia oraz fakturowania zużycia wody zimnej i ciepłej. Comiesięcznie pracownicy administracji wraz z przedstawicielami PWiK dokonują odczytu wodomierzy głównych w 135 budynkach mieszkalnych, 14 hydroforniach i 9 wymiennikowniach oraz prowadzą kontrole prawidłowości odczytów, jak i rachunków za zużycie wody i odprowadzanie ścieków. W sezonie grzewczym wraz z przedstawicielami MPEC dokonywane są comiesięczne odczyty c.o. w 136 budynkach mieszkalnych. Poza sezonem grzewczym dokonywane są comiesięczne odczyty w węzłach kompaktowych w 28 budynkach. Prowadzona jest comiesięczna kontrola prawidłowości odczytów i obciążeń rachunków za energię cieplną i energię elektryczną oraz zużycie gazu wystawianych przez MPEC, Zakład Energetyczny i Zakład Gazowniczy. W 2012 r. wystawiono 903 faktury VAT dla lokali użytkowych za energię cieplną, energię elektryczną, zużycie wody i odprowadzanie ścieków. Roboty ogólnobudowlane (malarskie, dekarskie, stolarskie, ślusarskie, hydrauliczne) Ogółem w 2012 r. przyjęto zgłoszenia usług i napraw, w tym: dokończenie na str. 6

6 6 dokończenie ze str. 5 Jaroty nr 7/2013 Sprawozdanie z działalności Administracji Osiedla Jaroty za rok lokatorskich różnego rodzaju, ogólnobudowlanych i administracyjnych, 592 stolarskich, hydraulicznych, elektrycznych. Poza bieżącymi pracami konserwacyjnymi wykonano: wymieniono pochwyty PCV na poręcze drewniane w 7 budynkach przy ul. Leyka 3, Hanowskiego 8, Mroza 29, Wiecherta 19, Herdera 9, 24, 26, wykonano i zamontowano 7 wyłazów dachowych na budynkach Boenigka 13, 15, 6A, 30; Leyka 11, Herdera 16, Mroza 31, wymieniono 51 szt. zaworów Oventrop i STAD w budynkach przy ul. Malewskiego 5, 2, 4, 6, Leyka 11, Wiecherta 1, 3, Janowicza 4, Boenigka 4, 6A, 11, 16, 18, 22, 54, Burskiego 2, 4, 10, 16, 12, 18, 20, 22, 32, Jaroszyka 20, Herdera 9, 11,15, 17, 19, Kanta 3, 5, 7, Janowicza 10, 24, 26, Mroza 22, 24, 27, Kanta 42, 3, Leyka 30, Piotrowskiego 11, wykonano remont studni drenażowej przy ul. Kanta 26, odeskowano 2 szt. piaskownic na placach zabaw przy ul. Leyka 6 i Kanta 42, wykonano remont urządzeń na 22 placach zabaw, wykonano barierki zabezpieczające schody terenowe i skarpę oraz parking przy ul. Wilczyńskiego 6B, wykonano i zamontowano bramy w osłonach śmietnikowych przy ul. Pieczewska 4, Mroza 12, wykonano bieżącą naprawę, malowanie i uzupełnienie listew w 68 ławkach oraz wykonano 2 nowe ławki przy budynku Janowicza 4, wykonano częściową wymianę kabli instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Leyka 19, Malewskiego 7, Kanta 1, Leyka 2, dokonano naprawy chodników i schodów terenowych w rejonach budynków Kanta 9, 12, Janowicza 4, Mroza 14, wykonano uzupełnienie warstw docieplenia stropodachu, mansard w budynkach Malewskiego 10, Janowicza 4, Burskiego 2, 12, Janowicza 24, wykonano odpływy z daszków wiatrołapów oraz częściowo lub całkowicie wymieniono orynnowanie: Wiecherta 6, Mroza 12, 14, Wilczyńskiego 6B, 17, Malewskiego 8, 10, wykonano drzwi do korytarza piwnicznego w budynku Boenigka 34A i kraty w korytarzu piwnicznym Jaroszyka 10, zamontowano drzwi do lokalu socjalnego przy ul. Boenigka 30A/2, wykonano remont posadzek w garażach przy ul. Kanta 12/1, 40, wykonano remont rampy na zapleczu lokalu użytkowego przy ul. Jaroszyka 8, wykonano miejscową (częściową) naprawę pokrycia dachowego) w budynkach przy ul. Wilczyńskiego 6F, Kanta 12, Jaroszyka 10, Janowicza 34, Wiecherta 27, odtworzono instalacje c.w. w lokalu przy ul. Boenigka 12A, wymieniono grzejniki w lokalu przy ul. Wiecherta 15 oraz zlikwidowano i zmieniono miejsce usytuowania grzejników w budynku przy ul. Boenigka 54 (I i II klatka), wykonano ogrodzenia terenów zielonych przy budynku Malewskiego 10, wykonano remonty płyt balkonowych i loggii w 7 mieszkaniach, zamontowano 17 szt. samozamykaczy w drzwiach zewnętrznych i wewnętrznych budynków mieszkalnych, dokonano przełożenia poziomów sieci kanalizacji sanitarnej w poziomie piwnic w budynkach Jaroszyka 1, Leyka 14, 22, Burskiego 6, Boenigka 52, wymieniono 10 szt. regulatorów PM Regler w 2 budynkach (Kanta 22A i 22B), dokonano naprawy posadzek z terakoty na podestach wejściowych do pawilonów Wiecherta 15, Wiecherta 33, budynku Boenigka 40, wymieniono 13 opraw oświetlenia zewnętrznego przy budynkach Kanta 9, Herdera 7, Burskiego 14 16, Boenigka 2 4, 12, 38, Kanta 22A, Mroza 10 16, Malewskiego 16, Boenigka 7, zlokalizowano i usunięto awarię kabla oświetlenia ulicznego przy ul. Kanta 9 i 12, na bieżąco dokonywano sprzątnięcia zadaszeń wiatrołapów przy budynkach, na bieżąco zamalowywano różnego rodzaju graffiti na ścianach budynków oraz klatek schodowych, wydano 135 pisemnych decyzji dotyczących wymiany grzejników, wymieniono szt. żarówek 220V i 110V na klatkach schodowych i przed klatkami oraz w korytarzach piwnicznych, wymieniono 17 szt. szyb bezpiecznych w drzwiach domofonowych i wewnętrznych, namalowano 7 znaków poziomych miejsc parkowania dla osób niepełnosprawnych oraz ustawiono znaki stojące, według kolejności usuwano usterki zgłaszane po przeglądach przez gospodarzy osiedla, wystawiono 698 faktur za usługi wykonane przez zespół konserwatorów, na bieżąco przekazywano zgłoszenia o awarii domofonów do firmy,,wit- -CZAR. W 2012 r. inspektorzy prowadzili stały nadzór nad realizacją umów na roboty wykonywane w drodze przetargów zgodnie z planem remontów: wykonanie ogrodzeń 4 placów zabaw przy ul. Leyka 26 32, Janowicza Mroza 16, Janowicza 22 24, malowanie 91 szt. klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej na klatkach wykonywało 6 firm w budynkach przy ul. Burskiego 8, 10, 32, Malewskiego 7, Jaroszyka 2, 4, 6, Leyka 1, 2, 3, 13, 16, 19, 28, Hanowskiego 1, 2, 3, 4, 7, Jaroszyka 20, Pieczewska 6, 8, Wiecherta 29, Herdera 9, 14, Kanta 26, 38, 44, Mroza 29, remont biegów i podestów w 109 klatkach schodowych budynków mieszkalnych ułożenie terakoty wykonywało 5 firm w budynkach przy ul. Boenigka 1A, 2, 3, 8, 14, 19, 13, Malewskiego 2, 4, 18, 20, 22, 26, 24A, 30, 32, 34A, 34B, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 52, Burskiego 22, Hanowskiego 3, 8, 12, Jaroszyka 16, 18, 22, Leyka 9, 4, 12, Wiecherta 1, 3, 8, 25, Herdera 1, 4, 6, 8, remont 4 szt. osłon śmietnikowych wykonywała 1 firma przy ul. Boenigka 11A, Wiecherta 19, Janowicza 32, Wilczyńskiego 6B, przełożenie istniejących chodników na kostkę polbruk wykonywały 2 firmy, naprawa i wykonanie nawierzchni asfaltowej o pow. 310 m 2 wykonywała jedna firma przy ul. Boenigka 7 i Wilczyńskiego 17, uzupełnienie urządzeń na 2 placach zabaw - wykonywała jedna firma przy ul. Leyka 26 32, Wiecherta 8, wykonanie modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach przy ul. Jaroszyka 3 wykonywała 1 firma, wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku Burskiego 10 wykonywała jedna firma wykonanie docieplenia mansard o powierzchni 135 m 2 wykonywała 1 firma, wykonanie nasadzeń przy budynkach wykonywała jedna firma, wykonanie przeglądów instalacji gazowej, wentylacji oraz elektrycznych w obiektach należących do Spółdzielni, jak i będących w zarządzaniu, wykonanie remontu 84 szt. balkonów i loggii wykonywały 3 firmy, wymiana stolarki drzwiowej w lokalach usługowych budynków przy ul. Boenigka 12A, Jaroszyka 8 oraz witryny okiennej w lokalu przy ul. Burskiego 18 wykonywała 1 firma. Prowadzono również nadzór nad robotami w systemie zleconym: wykonanie opasek betonowych przy ul. Mroza 10 i 12, wykonanie wymiany 2 szt. okienek w suszarni w budynku Leyka 28, wymiana stolarki drzwiowej Hanowskiego 14, Leyka 15, Burskiego 2, Wiecherta 1 oraz witryny okiennej Jaroszyka 8, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Wiecherta 1, wymiana stolarki okiennej w pawilonie Boenigka 12A oraz Boenigka 6A, wymiana przewodów instalacji domofonowej w jednym pionie mieszkań w budynku Hanowskiego 1, wymiana odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Boenigka 7, przełożenie chodników dojść do budynków przy ul. Wiecherta 23 oraz chodnika przy ul. Wiecherta 29, wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych przy ul. Wiecherta 8 i 13, wymiana stolarki drzwiowej (szt. 3) w budynkach przy ul. Malewskiego 16 i Hanowskiego 12, remont schodów przy budynku ul. Mroza 14, remont loggii w budynku przy u. Wiecherta 8/29, Wilczyńskiego 6A/19 oraz balkonu przy u. Leyka 22/19. Ponadto: dokonywano przeglądu mieszkań w związku z interwencjami lokatorów dotyczącymi m.in. zacieków, zawilgoceń, nieprawidłowej wentylacji, remontów, przygotowywano dane do planu remontów na rok 2013, prowadzono na bieżąco ewidencję robót remontowych w książkach obiektów budowlanych. Pracownicy administracji uczestniczyli w pracach komisji przetargowych dotyczących między innymi: prac objętych planem remontów, sprzedażą mieszkań po eksmisji, lokalami pod najem. Eleonora Zdrojewska-Rawłuszko Kierownik Administracji Osiedla Jaroty

7 J aroty nr 7/ Bezpieczne lato, czyli kilka porad na udane wakacje Lato, a miejmy nadzieję, że po chimerycznej zimie i kapryśnej wiośnie będzie piękne i w miarę unormowane i oby było bezpieczne. Te letnie miesiące są z reguły okresem urlopów i zwiększonej aktywności, zarówno nas dorosłych, a przede wszystkim dzieci, które prawie całe dni przebywają na świeżym powietrzu. Aby zapewnić dziecku bezpieczną zabawę, trzeba zachować pewne środki ostrożności. Lato sprawia, że mamy więcej okazji do wypoczynku, ale i do wypadków, zatruć czy chorób zakaźnych. Większości można łatwo uniknąć. I tak, promieniowanie słoneczne jest największym zagrożeniem dla dziecka, powinniśmy traktować to poważnie i stosować odpowiednie kremy przeznaczone dla dzieci z bardzo wysokim filtrem UV+30. Zaleca się smarować ciało dziecka na kilkanaście minut przed wyjściem na słońce, nie zapominając, aby dziecko miało nakrycie osłaniające głowę i czoło. Dzieci nie powinny być narażone na bezpośrednie słońce, gdyż ich skóra jest delikatna i może dojść do poparzenia, a w godzinach nie pozwalajmy dziecku w ogóle przebywać bezpośrednio na słońcu, gdyż wtedy promieniowanie jest najsilniejsze. Pamiętajmy też, że niektóre leki mogą zwiększać wrażliwość na słońce jeśli dziecko jest leczone, zasięgnijmy porady u lekarza lub farmaceuty. Ważne jest właściwe ubieranie dziecka: lekko i przewiewnie, najlepiej jasne kolory ubrań. Istotną sprawą jest też, aby dziecko bardzo dużo piło wody. Raczej nie powinno pić soków, coli itp. słodkich, a modnych specyfików, bo po takim napoju dziecku szybciej będzie chciało się pić najlepsza jest naturalna niegazowana woda. Piszę powyżej porady w stosunku do dzieci, ale i nam dorosłym, a zwłaszcza ludziom w podeszłym wieku, te same zasady powinny przyświecać w letnie słoneczne dni na spacerach, podczas pracy lub wypoczynku na świeżym powietrzu. Jeśli chodzi o dorosłych ważne są też okulary przeciwsłoneczne z UV, które chronią oczy przed szkodliwym promieniowaniem. Dobrze jeśli noszą je również dzieci, chociaż często nie chcą, bo przeszkadzają im podczas zabawy. Na powietrzu dzieci spalają dużo energii, którą należy uzupełniać częstymi lekkimi posiłkami (np. jogurtem, owocami lub małą kanapką). Jeżeli jesteśmy nad morzem, jeziorem, basenem czy rzeką nie pozwólmy, aby dziecko pozostawało bez opieki wystarczy chwila nieuwagi i może dojść do tragedii. Podobnie nigdy nie zostawiajmy dziecka samego w samochodzie nawet na krótko, bo robimy w tym czasie np. drobne zakupy. Samochód bardzo szybko się nagrzewa i może dojść u dziecka do przegrzania czy udaru cieplnego. Ważny apel do nas wszystkich, w okresie letnim bardzo ważne jest przestrzeganie higieny i to zarówno osobistej, jak i w kwestii jedzenia owoców, kupowanych na straganach posiłków czy przekąsek. Mycie rąk, owoców, rozsądne korzystanie z toalet i łazienek publicznych czy też ulicznej gastronomii może nas ustrzec od wielu zatruć pokarmowych. Co roku, a nawet kilka razy w czasie sezonu letniego wszystkie służby ostrzegają: zabawy nad wodą mogą doprowadzić do trwałego kalectwa lub utonięcia zwłaszcza gdy wchodzimy do nieznanej wody w niestrzeżonym miejscu, rozgrzani słońcem, z pełnym żołądkiem albo, co gorsza, dorośli po alkoholu. Lato, urlopy i wycieczki, często jazda czy to samochodem, czy też autokarem itp. aby uniknąć choroby lokomocyjnej w autobusie i pociągu lepiej siadać przodem do kierunku jazdy, na statku pośrodku, a w samolocie przy prawym skrzydle. Warto wiedzieć, że oprócz odpowiednich leków często pomaga ssanie kwaśnego cukierka lub żucie gumy. Rozbawieni i rozleniwieni letnią kanikułą często zapuszczamy się na wycieczki, w tzw. dzikie tereny i tu uwaga lepiej zostawić w spokoju napotkane dzikie zwierzęta, a nawet nieznane obce psy czy przymilające się koty mogą być agresywne, a nawet wściekłe. W Polsce tylko żmija zygzakowata jest jadowita, niebezpieczne też są szerszenie, a w przypadku osób uczulonych na jad nawet pojedyncze użądlenia pszczół czy os. Latem bywamy też w cieplejszych krajach, tam istnieje wiele innych zagrożeń: węże, wije, pająki, parzące meduzy, rurkopławy, jadowite ślimaki morskie, ryby itp... Sporą uciążliwością w czasie lata są różne owady: muchy i meszki, komary itp. Starajmy się zabezpieczyć przed ukąszeniami, miejmy ze sobą specjalne środki odstraszające, jak i na ukąszenia, a jest ich teraz wiele. Uważajmy nie należy rozpylać środka na owady bezpośrednio na twarz dziecka, lepiej spryskajmy swoją dłoń środkiem i natrzyjmy twarz dziecka, tak będzie bezpieczniej. Komary, muchy, meszki i kleszcze można odstraszyć specjalnymi preparatami, dodatkowo zabezpieczy nas ubiór długie rękawy i nogawki oraz czapka. Większość z nas zna pospolite zatrucia pokarmowe turystów, kończące się często wymiotami czy biegunką wybierajmy i przewidujmy, nie korzystając raczej z oferty ulicznych handlarzy i podejrzanych jadłodajni. Bywa bowiem, że nawet lód w drinkach przygotowany ze zwykłej kranówy czy innej brudnej wody może być zdradliwy. Lepiej pić wodę i napoje chłodzące znanych wytwórni z butelek, które sami otworzyliśmy (stara kelnerska sztuczka to podawanie wody z kranu w otwartej butelce po wodzie mineralnej). Z doświadczenia powiem, że w tropikach nawet zęby lepiej myć wodą butelkowaną. Kiedy już mowa o tropikach, pamiętajmy, że wielu chorobom można zapobiec dzięki wcześniejszemu zaszczepieniu. Dotyczy to m.in. żółtej febry oraz występujących także u nas wirusowych zapaleń wątroby typu A i B i wielu innych zalecanych przez SANEPID można tam również uzyskać szczegółową informację dotyczącą szczepień. Dodam, że w przypadku niektórych krajów szczepienie jest obowiązkowe dwa miesiące (a często i wcześniej) przed wyjazdem powinno się zgłosić do wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Specjalnych porad wymagają osoby starsze bądź cierpiące na cukrzycę, nadciśnienie czy inne choroby przewlekłe. Powinny one skonsultować swoje plany wakacyjne z lekarzem i zabrać odpowiedni zapas leków, właściwe ubranie, które zapewni ochronę przed słońcem i jest odpowiednio dopasowane. Przecież choćby niewygodne buty mogą być przyczyną otarć, które w klimacie tropikalnym łatwo prowadzą do poważniejszych zakażeń. Żyjemy w zintegrowanej Europie, prosty i łatwy jest obecnie dostęp do wyjazdów w rozmaite zakątki świata, ale musimy bacznie przyglądać się co, gdzie się dzieje i jakie ma tendencje. Nie narażajmy się na niebezpieczeństwa wyjeżdżając do rejonów objętych konfliktami, nawet jeśli są one lokalne, a oficjalne komunikaty uspokajają potencjalnych turystów. Sprawdzajmy wiarygodność firm przewozowych i biur podróży, a przed wyborem miejsca, zapoznajmy się z jego historią, kulturą i zwyczajami, ba geografią i występującymi zagrożeniami. Przewidujmy i bezpiecznie wypoczywajmy. cdn. St. Inspektor OC Marek Krysiewicz Ogłoszenia mieszkaniowe Kupię kawalerkę o pow m² zł gotówka od ręki. Tel Sprzedam M-4 o pow. 60,4 m ² (parter) w Olsztynie na Nagórkach, ul. Wańkowicza 14. Tel M-4 w Olsztynku o pow. 62,5 m² (IV piętro) słoneczne, niezadłużone zamienię BEZ DOPŁAT na mniejsze (około 36 m²) w Olsztynku lub Olsztynie (parter, I piętro) lub tanio sprzedam 2 tys. zł/m². Tel Sprzedam M-3 o pow. 49,6 m², ul. Piotrowskiego 11 (SM Jaroty ), spółdzielcze, własnościowe. Tel lub Mieszkanie 3-pokojowe o pow. 70 m² na wsi (40 km od Olsztyna), I piętro, balkon, działka 5 a, budynki gospodarcze, ogrzewanie etażowe sprzedam lub zamienię na min. 3-pokojowe do III piętra (spłacę zadłużenie). Tel Łobez, zachodniopomorskie, mieszkanie własnościowe o pow. 26 m², stare budownictwo, II piętro zamienię na mieszkanie o zbliżonym metrażu do 30 m² (budownictwo bez znaczenia), w Olsztynie lub innym mieście do 20 km (nie musi być własnościowe). Tel Sprzedam M-5 o pow. 72,3 m². Tel M-3 o pow. 48 m², parter, balkon zamienię na mieszkanie o podobnym metrażu lub M-3 mniejsze. Tel Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe o pow. 72,5 m² na Nagórkach, z miejscem garażowym zadaszonym. Tel Sprzedam mieszkanie do remontu o pow. 48 m², na Jarotach. Tel Osoby starające się o zamianę mieszkania mogą umieścić bezpłatne ogłoszenie w naszym miesięczniku. Zgłoszenia pisemne przyjmuje sekretariat SM Jaroty, ul. Wańkowicza 9. Ogłoszenia zamieszczamy również na naszej stronie internetowej: Gazeta bezpłatna Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty, Olsztyn, ul. ul. Wańkowicza 9, tel. 9, tel ; 55 Rada 00; Redaguje Programowa: Rada Danuta Programowa: Jamiołkowska, Danuta Jamiołkowska, Jesionowska, Jadwiga Zbigniew Pilarek, Karpiński, Tamara Andrzej Jesionowska, Rzempołuch; Zbigniew Redaktor Karpiński, naczelny: Andrzej Małgorzata Rzempołuch; Gieczewska, Redaktor tel. 663 naczelny: , Małgorzata Gieczewska, Tamara Skład, tel. 663 przygotowalnia , offsetowa i druk: Skład, Studio przygotowalnia Poligrafii Komputerowej offsetowa SQL i druk: s.c., Studio Poligrafii Olsztyn, Komputerowej ul. Wańkowicza SQL 24, s.c., tel./fax Olsztyn, 87 66, ul. 542 Wańkowicza 24, tel./fax nie publikuje i 87 nie 66, zwraca niezamówionych 39. Redakcja nie tekstów odpowiada oraz zastrzega treść i nie sobie zwraca dokonywanie nie zamówionych skrótów w tekstów publikowanych oraz zastrzega listach sobie i nadesłanych dokonywanie ma Redakcja teriałach. skrótów w Nakład publikowanych 6000 egz. listach i nadesłanych materiałach. Nakład 8000 egz.

8 8 Jaroty nr 7/2013 Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej Budujemy most przyjaźni między Olsztynem i Melle to tytuł projektu, jaki Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera w Olsztynie realizowało wraz z partnerską szkołą z Niemiec. W dniach czerwca br. gościliśmy 50 uczniów z opiekunami z Melle. W imieniu społeczności szkolnej naszych gości serdecznie przywitała dyrektor Jadwiga Kaczmarczyk. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców, nauczycieli oraz dzięki dofinansowaniu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży uczestnikom wymiany udało się zorganizować wiele ciekawych atrakcji. Każdy gimnazjalista miał swego partnera z Niemiec, z którym nawiązał już wcześniej kontakt mailowy. Uczniowie wzięli udział w warsztatach animacji językowej i grach integracyjnych, które pozwoliły przełamać pierwsze lody. Pod koniec dnia partnerzy z wielkim zaangażowaniem przygotowywali cegiełki do naszego symbolicznego mostu przyjaźni. W czwartek polsko- -niemiecka grupa została gorąco powitana w miejskim Ratuszu. Następnie udaliśmy się do Olsztynka, gdzie w Muzeum Budownictwa Ludowego uczniowie bawili się w artystów i przygotowali przepiękne rysunki na szkle, kwiaty z bibuły lub wycinanki ludowe. Mieliśmy możliwość zgłębienia tajników wytapiania szklanych arcydzieł w Hucie Szkła Artystycznego. Nie tylko niemieccy, ale i polscy uczniowie podziwiali budowle światowego dziedzictwa UNESCO, jakim jest zamek w Malborku. Po lekcji historii średniowiecznej przenieśliśmy się w czasy prehistoryczne do Parku Dinozaurów. Chcieliśmy przybliżyć gościom z Niemiec nasze tradycje, dlatego zaprosiliśmy ich do udziału w zorganizowanym przez naszą szkołę festynie rodzinnym. Uczniowie i nauczyciele z Melle podziwiali wszystkie przygotowane stoiska i atrakcje. Chętnie brali udział w konkursach i delektowali się naszymi regionalnymi potrawami. Do pogłębienia relacji między partnerami przyczynił się najbardziej dzień spędzony w domach polskich rodzin, które stanęły na wysokości zadania i pokazały gościom z zagranicy naszą polską gościnność. Podczas podsumowania ostatniego dnia właśnie te chwile w polskich domach wywarły na wszystkich największe i niezapomnianie wrażenie. Naszym gościom z Melle pokazaliśmy również Sanktuarium Matki Bożej w Świętej Lipce, gdzie wsłuchiwaliśmy się w przepiękny koncert organowy. Niemieccy uczniowie podziwiali piękno naszej przyrody podczas spływu łodziami po Krutyni. Ostatniego dnia wizyty uczniowie udali się do Parku Rozrywki Aktywnej Bartbo w Butrynach, gdzie dzielnie walczyli w różnych konkursach sportowych. Polsko-niemiecka współpraca przydała się w takich konkurencjach, jak bieg w spodniach z trzema nogawkami lub grze w piłkarzyki. Po tym wysiłku przyszedł czas na relaks na basenie Aquasfera w Olszynie. Wieczorem odbyło się przyjęcie pożegnalne z grillem, zabawami sportowymi i dyskoteką. Każdy z uczestników wymiany otrzymał na pamiątkę zaprojektowany przez naszych uczniów kubek z wymownym napisem Best friends forever. Podczas tygodniowego spotkania uczniowie z Polski i Niemiec nawiązali ze sobą szczere przyjaźnie, czego dowodem były łzy płynące przy pożegnaniu oraz długie i ciepłe uściski. Z żalem żegnaliśmy naszych gości, ale też z nadzieją i ufnością na następne spotkanie w przyszłym roku w Melle. Monika Rozmierska Mistrzowie Województwa w lekkoatletyce z SP 25 W dniu 4 czerwca 2013 r., na stadionie lekkoatletycznym w Pasłęku, odbyły się Mistrzostwa Województwa Szkolnego Związku Sportowego w indywidualnych zawodach lekkoatletycznych chłopców i dziewcząt szkół podstawowych. W zawodach wystartowali uczniowie z 22 miejscowości z całego naszego województwa. Lekkoatleci startowali w takich konkurencjach, jak: bieg na 60 m, bieg na 300 m, bieg na 600 m dziewczęta, bieg na 1000 m chłopcy, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową, pchnięcie kulą oraz sztafeta m. Każdy z zawodników mógł startować maksymalnie w 2 konkurencjach i sztafecie. Równolegle na stadionie odbywały się podobne zawody dla gimnazjalistów z całego województwa. W Mistrzostwach Województwa doskonale spisali się uczniowie klas VI z SP 25 w Olsztynie, reprezentowani przez 5 zawodników. Była to jedyna reprezentacja Olsztyna w kategorii szkół podstawowych. Młodzi lekkoatleci z SP 25 zdobyli w imprezie aż 5 medali (3 złote i 2 srebrne). Mistrzami Województwa zostali: Damian Szymański w biegu na 300 m (z czasem 41,85 s) oraz Michał Błaszczyk w biegu na 600 m (z czasem 1,45,03). Złoty medal zdobyła również olsztyńska sztafeta m, która biegła w składzie: Bartek Kocenko, Damian Szymański, Michał Błaszczyk i Arkadiusz Kuciński (z czasem 54,51 s). Dwa srebrne medale przypadły również w udziale Arkadiuszowi Kucińskiemu w biegu na 60 m (z czasem 7,89 s) oraz w skoku w dal (z wynikiem 5.00 m). Warto w tym miejscu nadmienić, że na odbywających się w dniach czerwca 2013 r. w Łodzi Mistrzostwach Polski Czwartków lekkoatletycznych, uczeń klasy VI naszej szkoły Damian Szymański, z rekordem życiowym (41,58 s) w biegu na 300 m, zajął doskonałe VI miejsce w Polsce, na kilkuset zawodników startujących na tym dystansie, począwszy od zawodów powiatowych, a kończąc na finale ogólnopolskim. Opiekunem reprezentacji chłopców był nauczyciel wf w SP 25 Jerzy Andronowski. Wyjazd na zawody był możliwy dzięki Stowarzyszeniu Sportu Szkolnego Juvenia w Olsztynie. Skład reprezentacji SP 25 Olsztyn: Damian Szymański, Arkadiusz Kuciński, Michał Błaszczyk, Bartek Kocenko i Mateusz Dziadko. Jerzy Andronowski

Realizacja wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2013 roku

Realizacja wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2013 roku wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2013 roku. W głosowaniu jawnym do realizacji przyjętych zostało 34 wnioski. Zgodnie z protokołem komisji wnioskowej do realizacji przyjęto

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty w Olsztynie za 2012 rok

SPRAWOZDANIE z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty w Olsztynie za 2012 rok SPRAWOZDANIE z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty w Olsztynie za 2012 rok I. Informacje ogólne W roku 2012 Zarząd Spółdzielni działał w niezmienionym składzie i w jego skład wchodzili: dr Roman

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE W 2014 ROKU I PRZEDSTAWIENIE ZADAŃ I PLANÓW REMONTOWO-INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY

POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY PLAN REMONTÓW NA ROK 2014 Tabelaryczny wykaz robót POZ. RODZAJ ROBÓT KOSZT PLANOWANY I. Roboty instalacyjne 295 000,00 II. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody oraz 50 000,00 instalacji wodociągowej

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2014 roku AO-2

S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2014 roku AO-2 S P R A W O Z D A N I E z wykonania robót remontowych w 2014 roku AO-2 Nieruchomość Planowana Wykonanie Roboty Ogółem Wysokość odpisu Saldo na Lp. (wysokość odpisu Zakres robót wartość robót robót planowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 Zarząd S.M. Gwarek w Wołominie w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Antoni Harlej - Prezes Zarządu Bożena Sikorska

Bardziej szczegółowo

Budynek gminny a budynek wspólnoty mieszkaniowej

Budynek gminny a budynek wspólnoty mieszkaniowej Budynek gminny a budynek wspólnoty mieszkaniowej BUDYNKI Z LOKALAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ SPÓŁKĘ WROCŁAWSKIE MIESZKANIA Spółka WM zarządza budynkami gminnymi oraz lokalami w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Bardziej szczegółowo

od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r.

od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej z działalności od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r. Rada Nadzorcza działająca na zasadach kolegialności przedkłada swoje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Książ Wlkp. na lata 2014 2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013.

Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013. Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013. W okresie sprawozdawczym działalnością Spółdzielni kierował 3 osobowy Zarząd w składzie : Franciszek

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15 UCHWAŁA NR XLVII/362/13 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuszyn na lata 2013 2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 63/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR 63/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR 63/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 24 października 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 44/2013 Rady Nadzorczej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych OFERTA NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Firma Lokus Nieruchomości od 2008 roku dynamicznie działa na lokalnym rynku

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu Załącznik do uchwały nr 4 Rady Nadzorczej SM Michałów z dnia 27.02.2007r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu Regulamin korzystania z lokali użytkowych i garaży 2 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW BUDYNKU GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GNIEŹNIE TEKST JEDNOLITY

REGULAMIN SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW BUDYNKU GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GNIEŹNIE TEKST JEDNOLITY Samorząd Mieszkańców Budynku REGULAMIN SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW BUDYNKU GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GNIEŹNIE TEKST JEDNOLITY 1 1. Na podstawie 5 i 6 Statutu Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 42/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 18 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR 42/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 18 lipca 2014 r. Druk nr 3 UCHWAŁA NR 42/2014 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 44/2013 Rady Nadzorczej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL. 11 LISTOPADA 81D/15 58-302 WAŁBRZYCHU PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna:

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna: 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU Na podstawie 177 Statutu Spółdzielni i w związku z artykułem 6 ust.

Bardziej szczegółowo

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych.

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Chorzów z dnia...2014 r. I Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy 1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia:

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia: ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 16/2012 RADY NADZORCZEJ Z DNIA 26.03.2012 R. REGULAMIN rozliczania kosztów i opłat z tytułu zużycia wody, ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania wody z użytkownikami lokali w

Bardziej szczegółowo

PLAN REMONTÓW 2015R.

PLAN REMONTÓW 2015R. PLAN REMONTÓW 2015R. A. OSIEDLE MONIUSZKI RODZAJ ROBÓT / ADRES I. DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 1. Moniuszki 9 - spłata kredytu i odsetek 2. Pionierska 1 - spłata kredytu i odsetek 3. Moniuszki 3 A -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/189/2001 RADY GMINY PĘPOWO. z dnia 26 listopada 2001 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/189/2001 RADY GMINY PĘPOWO. z dnia 26 listopada 2001 r. Wielk.02.6.235 UCHWAŁA Nr XXXIII/189/2001 RADY GMINY PĘPOWO z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Pępowo (Poznań, dnia 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH, GARAŻY, DZIERŻAWY GRUNTU ORAZ GOSPODAROWANIA DODATKOWYMI POMIESZCZENIAMI W SM NA SKARPIE W TORUNIU ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ

Bardziej szczegółowo

Regulamin. tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym. w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin. tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym. w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty własnych zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku I. PODSTAWA PRAWNA 1. Podstawę tworzenia funduszy stanowi Statut Spółdzielni ( 144) oraz rzeczowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO I. Postanowienia ogólne 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną własność na podstawie przepisów art. 6 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. UCHWAŁA NR 16/2009 Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 18 lutego 2009 r. (tekst ujednolicony) w sprawie: ustalenia wysokości opłat za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu.

REGULAMIN. TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu. REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu. 1 Niniejszy Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy:

W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy: W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy: POMOC W ORGANIZACJI WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ: prowadzenie pierwszego zebrania ogółu właścicieli lokali, przygotowanie odpowiednich zawiadomień,

Bardziej szczegółowo

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Wybór odpowiedniego zarządcy nieruchomości jest niezwykle trudną decyzją, w znacznej mierze decydującą o walorach nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

Dział I Postanowienia ogólne

Dział I Postanowienia ogólne REGULAMIN WYMIANY ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ I ZASADY JEJ FINANSOWANIA w lokalach mieszkalnych w zasobach Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Dział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.

R E G U L A M I N. tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. R E G U L A M I N tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. 2 Postanowienia ogólne Na podstawie 83 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU 2 I. WPROWADZENIE 1. Przedmiot, cel i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r.

UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r. UCHWAŁA NR VI/77/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Budynków Komunalnych w Białej oraz nadania jej statutu Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 26 luty 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 26 luty 2014 r. UCHWAŁA NR XLV..2014 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 26 luty 2014 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2014-2020 Na podstawie art. 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki w Ostrowcu Św.

REGULAMIN. gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki w Ostrowcu Św. REGULAMIN gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki w Ostrowcu Św. 1. Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy, na który składają się: 1 1) wyodrębnione ewidencyjnie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R.

PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R. PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R. W zebraniu udział wzięli: - Członkowie Rady Nadzorczej 5 osób zgodnie z listą obecności - Prezes Zarządu Wojciech

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice-Północ Os.Boh.Września 26 Nr. ewid.r/rn/09 Strona/stron 1/6 Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni.

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI UL. OLBRACHTOWSKA 44, 46, 48 WE WROCŁAWIU

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI UL. OLBRACHTOWSKA 44, 46, 48 WE WROCŁAWIU Poznań, 2013-05-06 r. Wielkopolscy Zarządcy Nieruchomości Sp. z o.o. ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU UL. OLBRACHTOWSKA 44, 46, 48 WE WROCŁAWIU Działając jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Właścicieli Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

GOSPODARSTWO POMOCNICZE

GOSPODARSTWO POMOCNICZE F. GOSPODARSTWO POMOCNICZE W skład jednostek organizacyjnych miasta wchodzi równieŝ Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, ul. Mostowa 1. Działalność gospodarstwa pomocniczego

Bardziej szczegółowo

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie. Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowo Budowlanej Ziemowit w Ciechanowie Niniejszy regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Kościerzynie

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Kościerzynie Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Kościerzynie I Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE Rozdział I PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E G U L A M I N finansowania budowy i użytkowania garaży w Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmża na lata 2014-2018 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N tworzenia funduszy remontowych oraz zasad gospodarowania ich środkami

R E G U L A M I N tworzenia funduszy remontowych oraz zasad gospodarowania ich środkami R E G U L A M I N tworzenia funduszy remontowych oraz zasad gospodarowania ich środkami PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4 poz. 27) z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kolsko na lata 2015-2019 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PRZYKONA NA LATA 2015 2019

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PRZYKONA NA LATA 2015 2019 Załącznik do Uchwały Nr 0007.314. 2014 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PRZYKONA NA LATA 2015 2019 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³ R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz wody zimnej i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 27 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 27 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Podegrodzie na lata 2013-2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PISMO MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI

PISMO MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI PISMO MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI Nr 8 (232) 2015 r. 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 00 ISSN 1429-4389 Sprawozdanie z działalności Administracji Osiedla Jaroty za rok 2014 W zasobach Administracji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej FENIX z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z działalności w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej FENIX z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z działalności w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej FENIX z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z działalności w 2013 r. Stosownie do zapisu 28 i 29 Statutu Zarząd S.M. FENIX działał w 2013 r., w następującym, niezmienionym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl. Szanowni Państwo

ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl. Szanowni Państwo ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Grójecka 66 w Warszawie NIP : 526 22 41 167 REGON : 013231784 grojecka66.waw.pl Warszawa 02.02.2010 r. Właściciele lokali Wspólnoty Mieszkaniowej Grójecka 66 Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ

OFERTA NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ www.pknfm.pl OFERTA NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ www.pknfm.pl UWAGA!: nastąpiła zmiana adresu Biura Obsługi Klienta

Bardziej szczegółowo

Plan remontów na 2016 rok (obmiary oraz ceny przyjęto szacunkowo) Al. Zwycięstwa 79

Plan remontów na 2016 rok (obmiary oraz ceny przyjęto szacunkowo) Al. Zwycięstwa 79 Al. Zwycięstwa 79 1. Ocieplanie balkonów kl. I mieszkanie 101, 301 szt 2 2. Wymiana okien mieszkanie 19 i komórka (2x okno+2x drzwi kpl 1 balkonowe) 3. Docieplenie ściany parteru poniżej balkonów w kl.

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZU REMONTOWEGO

FUNDUSZU REMONTOWEGO REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO WE WROCŁAWIU. Strona 1 z 6 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin normuje działalność obejmującą utrzymanie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr 19/2011

U C H W A Ł A nr 19/2011 Zgodnie z uprawnieniami zawartymi w 27 pkt. 1 ust. 1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" w Białymstoku p o s t a n a w i a : Zatwierdzić na 2012r : a) zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali. I. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali. I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N zasad ustalania i rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali Na podstawie Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim, w związku z art. 4

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczeń i ustalania opłat za wywóz nieczystości stałych. w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Prabutach

Regulamin rozliczeń i ustalania opłat za wywóz nieczystości stałych. w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Prabutach Regulamin rozliczeń i ustalania opłat za wywóz nieczystości stałych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Prabutach Prabuty 2011 Podstawa prawna: Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego

Regulamin Funduszu Remontowego Regulamin Funduszu Remontowego Tworzenie i wydatkowanie środków na remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie ul. Sportowa 3 1 1. Stosownie do przepisu art.6 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

JAWNY Rejestr Zbiorów Danych Osobowych przetwarzanych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach ( uodo Art.36 ust.2)

JAWNY Rejestr Zbiorów Danych Osobowych przetwarzanych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach ( uodo Art.36 ust.2) JAWNY Rejestr Zbiorów Danych Osobowych przetwarzanych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach ( uodo Art.36 ust.2) Lp. Nazwa zbioru danych osobowych Administrator Danych /siedziba/regon data zgłoszenia zbioru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze tekst jednolity Dz. U. nr 188 z 2003 r., poz. 1848 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY PRZEDSTAWICIELI NIERUCHOMOŚCI GDAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

R E G U L A M I N RADY PRZEDSTAWICIELI NIERUCHOMOŚCI GDAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ R E G U L A M I N RADY PRZEDSTAWICIELI NIERUCHOMOŚCI GDAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. Podstawa działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości 1. 1. Rada Przedstawicieli Nieruchomości działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta Marki na lata 2004-2008 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

1 Uchwala się Program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta Marki na lata 2004-2008 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała Nr XV/119/2004 Rady Miasta Marki z dnia 12 maja 2004 roku w sprawie Programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta Marki na lata 2004-2008 Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali.

5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali. 5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali. I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielców

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzonych ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej Zachodnia w Gliwicach

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzonych ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej Zachodnia w Gliwicach Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzonych ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej Zachodnia w Gliwicach Gliwice, 2014-10-15 Tekst jednolity obowiązujący od 01.01.2015r. zgodnie z aneksem nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA Załącznik nr 4 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z WŁAŚCICIELAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KWIDZYNIE

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Porządek obrad obejmował:

PROTOKÓŁ. Porządek obrad obejmował: PROTOKÓŁ z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej MEDYK w Lublinie, odbytego w dniu 10 czerwca 2011 r. w Lubelskiej Szkole Biznesu Wydział Matematyczno-Przyrodniczy w Lublinie przy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOMBATANTÓW W GDAŃSKU ZA 2011 ROK. 1. Rok 2011 Rada Nadzorcza rozpoczęła pracując w składzie:

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOMBATANTÓW W GDAŃSKU ZA 2011 ROK. 1. Rok 2011 Rada Nadzorcza rozpoczęła pracując w składzie: Gdańsk 30 kwietnia 2012 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOMBATANTÓW W GDAŃSKU ZA 2011 ROK 1. Rok 2011 Rada Nadzorcza rozpoczęła pracując w składzie: Danuta Hanula -przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Obrońców Pokoju w Gliwicach. I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N MONTAŻU, KONSERWACJI WRAZ Z NAPRAWAMI BIEŻĄCYMI INSTALACJI DOMOFONOWEJ W ZASOBACH OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

R E G U L A M I N MONTAŻU, KONSERWACJI WRAZ Z NAPRAWAMI BIEŻĄCYMI INSTALACJI DOMOFONOWEJ W ZASOBACH OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ R E G U L A M I N MONTAŻU, KONSERWACJI WRAZ Z NAPRAWAMI BIEŻĄCYMI INSTALACJI DOMOFONOWEJ W ZASOBACH OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. Podstawy prawne 1 1. Podstawowe akty prawne przyjęte za podstawę

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalenia opłat za używanie lokali w RSM ''Motor''

Zasady rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalenia opłat za używanie lokali w RSM ''Motor'' Zasady rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalenia opłat za używanie lokali w RSM ''Motor'' 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Celem rozliczenia kosztów eksploatacji i utrzymania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY DZWOLA. z dnia 20 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY DZWOLA. z dnia 20 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY DZWOLA z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dzwola na lata 2015-2019 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE JELENIOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W JELENIEJ GÓRZE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała: Protokół nr 80/2014 z Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, które odbyło się 7 lipca 2014 r. (wizja miejsc, w których

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI. Wymiana polsko-niemiecka

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI. Wymiana polsko-niemiecka Sulechów 23.09.2014 ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI NAZWA SZKOŁY Gimnazjum nr 3 im. Janusza Kusocińskiego DANE SZKOŁY ( adres, telefon, e-mail) 66-100 Sulechów ul. Piaskowa 52 tel. 68 385 27 69 e-mail: zs_sul@op.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK.

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI CZĘŚĆ OGÓLNA. MIESZKANIOWEJ ENERGETYK. 1 Koszt zużycia ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków obliczany jest w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW. z dnia 15 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW. z dnia 15 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kłoczew na lata 2015 2019. Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali.

REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali. REGULAMIN Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali. 1 Naprawami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są roboty konserwacyjne i remontowe. 2 Do obowiązków Spółdzielni w zakresie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 24.09.2013r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 24.09.2013r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 24.09.2013r. PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW UTRZYMANIA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA w Konstancinie-Jeziornie, ul. Sobieskiego 6, 05-520 Konstancin-Jeziorna Załącznik nr 1 do Uchwały 96/2013 RADY NADZORCZEJ SML-W z dnia 27.11.2013 roku

Bardziej szczegółowo

... Elbląg, dnia... ( nazwisko i imię wnioskodawcy)... ( adres zamieszkania ) W n i o s e k o zamianę lokalu

... Elbląg, dnia... ( nazwisko i imię wnioskodawcy)... ( adres zamieszkania ) W n i o s e k o zamianę lokalu ... Elbląg, dnia... ( nazwisko i imię wnioskodawcy)... ( adres zamieszkania ) W n i o s e k o zamianę lokalu CZĘŚĆ A wypełnia wnioskodawca ( najemca/lokator) ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH 1. Nazwisko i imię

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE! ZA CENĘ PROMOCYJNĄ!!! PROMOCJA CENOWA OBOWIĄZUJE DO 30.06.2011 R.

OGŁOSZENIE! ZA CENĘ PROMOCYJNĄ!!! PROMOCJA CENOWA OBOWIĄZUJE DO 30.06.2011 R. OGŁOSZENIE! Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. ul. Cieślaka 6B w Szczecinku informuje, że przystępuje do budowy budynku mieszkalnego w Szczecinku przy ul.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 24 września 2014 r.

Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 24 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie remontów oraz robót konserwacyjnych w obrębie budynków i lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Radziejowie Rozdział

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R.

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE - 1-1 1. Rozliczeń kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY TRZCIEL UL. POZNAŃSKA 2 (gmina Trzciel, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie) Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 84,32m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Firma APOLLO PROPERTY od ponad 20 lat zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi. Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana i otwarta na nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Zakończenie prac modernizacji obiektów Instytutu w Warszawie, Szczecinie, Igołomi i Łodzi dotacje inwestycyjne MNiSW na lata 2012 2013

Zakończenie prac modernizacji obiektów Instytutu w Warszawie, Szczecinie, Igołomi i Łodzi dotacje inwestycyjne MNiSW na lata 2012 2013 Zakończenie prac modernizacji obiektów Instytutu w Warszawie, Szczecinie, Igołomi i Łodzi dotacje inwestycyjne MNiSW na lata 2012 2013 Szanowni Państwo, Z ogromną przyjemnością i satysfakcją informuję,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE W 2015 ROKU I PRZEDSTAWIENIE ZADAŃ I PLANÓW REMONTOWO-INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

P L A N ZAMIERZEŃ REMONTOWYCH ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE W 2011 ROKU

P L A N ZAMIERZEŃ REMONTOWYCH ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JAŚLE W 2011 ROKU 1 Załącznik do uchwały nr 87/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. P L A N ZAMERZEŃ REMONTOWYCH ZASOBÓW MESZKANOWYCH JASELSKEJ SPÓŁDZELN MESZKANOWEJ W JAŚLE W 2011 ROKU ZAŁOŻENA Plan zamierzeń remontowych zasobów

Bardziej szczegółowo

Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną.

Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną. zawarta w dniu 17.11.2015 r. roku w Krakowie pomiędzy: Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną. Wspólnotą Mieszkaniową Czarnogórska 10, 10B, 10C w Krakowie, zwaną dalej Zleceniodawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo