PSLAMY DAWIDA w opracowaniach polskich kompozytorów XX w.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PSLAMY DAWIDA w opracowaniach polskich kompozytorów XX w."

Transkrypt

1 Nr ISSN PSLAMY DAWIDA w opracowaniach polskich kompozytorów XX w. To tytuł koncertu, który odbył się 20 listopada 2011 w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Jordanowie. W koncercie wzięły udział chóry Państwowej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Nowym Targu, tj. Chór Dziecięcy Wesołe nutki oraz Żeński Chór Kameralny. Trzecim wykonawcą był Chór Bel Canto z Jordanowa. Chóry wykonały dzieła współczesnych kompozytorów polskich, którzy natchnienie odnaleźli w tych świętych tekstach modlitw, jakimi są psalmy króla Dawida. Koncert rozpoczął się od wykonania dzieła F. Nowowiejskiego pt. Ojczyzna op. 18 nr 4 przez Chór Bel Canto i Żeński Chór Kameralny. Chórom na organach towarzyszył p. Marcin Augustyn, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie. Następnie zaprezentował się chór dziecięcy, który wykonał trzy utwory. Były to dzieła G. Miśkiewicza oraz A. Brejzy. Dzieci z niezwykłym wdziękiem i radością zaśpiewały przygotowane utwory. Chór żeński zaśpiewał utwory T. Trojanowskiego, M. Jasińskiego oraz P. Jańczaka. Słuchając tego zespołu można było zachwycić się ogromną wrażliwością muzyczną chórzystek, pomimo ich młodego wieku. Utwór De profundis szczególnie zachwycił słuchaczy. Na końcu zaprezentował się chór Bel Canto, który wykonał sześć kompozycji. Były to dzieła G. Miśkiewicza, J. Świdra, M. Jasńskiego, M. Sawy. Niezwykłe wykonanie chórzystów psalmu Miserere mei, Deus G. Miśkiewicza oraz Lux et veritas M. Jasińskiego wzruszyło publiczność oraz komisję, która przysłuchiwała się koncertowi. Komisja ta złożona była z profesorów Akademii Muzycznej w Łodzi (prof. A. Domańska) oraz Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (prof. M. Kończal). Na koncercie obecni byli przedstawiciele władz województwa w osobie p. Stanisława Kracika - wojewody małopolskiego, senatora VII kadencji p. Stanisława Bisztygi. Obecny był również p. Aleksander Palczewski - małopolski kurator oświaty oraz przedstawiciele władz samorządowych ościennych gmin. Koncert prowadził p. Jerzy Fedorowicz, który w niezwykły sposób recytował psalmy w tłumaczeniu Czesława Miłosza, oraz p. Magdalena Stankiewicz, która przybliżała obecnym semantykę wykonywanych dzieł. Po koncercie p. Aleksander Palczewski w imieniu Ministra Edukacji Narodowej wręczył Medal Komisji Edukacji Narodowej p. Kseni Miśkiewicz, która dyrygowała wszystkimi zespołami. Na zakończenie koncertu przewodnicząca Rady Miasta, p. Maria Pudo podziękowała obecnym za przybycie, następnie ks. proboszcz Paweł Gunia gratulował wykonawcom, a także słowami psalmu 116 modlił się za burmistrza miasta, p. Zbigniewa Koleckiego, który włożył dużo pracy w przygotowanie tego przedsięwzięcia, ale ze względów zdrowotnych nie mógł w nim osobiście uczestniczyć. Niezwykłe prezentacje zespołów, gra na organach Marcina Augustyna, oświetlenie kościoła, a także licznie zgromadzeni słuchacze złożyły się na to, że koncert ten stał się niezapomnianym wydarzeniem artystycznym w życiu naszej społeczności. Wszystkim Państwu, którzy nieprzerwanie wspierają działalność chóru Bel Canto, pragnę gorąco podziękować za okazaną pomoc, a słuchaczom za obecność na naszych koncertach. Szczególne podziękowania kieruję w stronę Burmistrza p. Zbigniewa Koleckiego, a także do p. Rafała Rapacza, dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie oraz do pracowników tej szkoły. Dzięki Państwu czujemy, że nasz śpiew i wszystko co robimy dla dzieci i młodzieży naszego miasta ma sens. Z podziękowaniami i pozdrowieniami Ksenia Miśkiewicz Boże Narodzenie to Świąteczny czas spokoju, miłości i głębokiej refleksji. Niech każdy z nas przeżyje go w ciepłej, rodzinnej i radosnej atmosferze a nowonarodzony Chrystus błogosławi nam w całym NOWYM 2012 ROKU. Burmistrz Miasta Zbigniew Kolecki Przewodnicząca Rady Miasta Maria Pudo

2 2 MIJA ROK. SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Szanowni Państwo. Mija rok nowej kadencji Rady Miasta i mojej na urzędzie Burmistrza. To właściwy moment aby podsumować to, co zostało w naszym mieście w tym czasie wykonane. Już w poprzedniej, krótkiej bo rocznej kadencji, przyjąłem na siebie obowiązek, ale też i przyjemność, spotykania się z mieszkańcami poszczególnych ulic. Spotkania te kontynuowałem w ostatnim roku i dalej zamierzam je kontynuować. W trakcie ich trwania dzieliłem się z Państwem aktualnymi problemami miasta a także wysłuchiwałem konkretnych problemów dotyczących poszczególnych jego części zgłaszanych przez Państwa. Rok bieżący nie jest i nie był łatwym rokiem budżetowym, co zgłaszałem już w grudniu 2010 roku w trakcie uchwalania budżetu na rok Nie tyle głośny w mediach kryzys ogólnoeuropejski, co zadłużenie miasta, zobowiązania zaciągane wcześniej wobec mieszkańców oraz niezliczona ilość nieuporządkowanych spraw systemowych i własnościowych spowodowały, że sytuacja Jordanowa nie jest łatwa. Ale pomimo tych trudności i problemów wykonanych zostało szereg prac, z których należy się cieszyć i które raz załatwione nie będą już widniały w grafikach prac niezbędnych do wykonania. Wymienię je w kolejności wskazując jednocześnie kwoty przeznaczone na ich zrealizowanie, w podziale na środki własne budżetu miasta i środki pozyskane z zewnątrz. 1. URZĄD MIASTA - STRUKTURA. Uważając, że chcąc oszczędzać należy zaczynać od siebie zmieniłem schemat organizacyjny Urzędu Miasta i godziny jego pracy, tak aby dostosować go ściśle do wykonywania zadań własnych w obrębie 4 nowych Referatów likwidując zbędne dla ich funkcjonowania stanowiska. W chwili obecnej tworząc Spółdzielnię Socjalną, kolejni pracownicy Urzędu przejdą do pracy w jej strukturach. W sumie działania te przyniosą oszczędność wynikającą z likwidacji 6 stanowisk pracy. W dalszym ciągu zamierzam unowocześniać Urząd i ograniczać w nim zatrudnienie. Nie prawdą jest, że do Urzędu przyjęci zostali nowi pracownicy, natomiast prawdą jest to, że wspomagałem się tzw. stażystami i pracownikami publicznymi kierowanymi i opłacanymi w 100 % przez Powiatowy Urząd Pracy. W roku przyszłym dalej z tej formy będę korzystał. Nie prawdą jest, że Urząd Miasta Jordanowa zatrudnia największą ilość urzędników co często podaje lokalna prasa. Prawdą natomiast jest to, że po likwidacji Zakładu Komunalnego w Jordanowie część jego pracowników przeszła do pracy w strukturach Urzędu. Skutkuje to tym, że np. pracownicy oczyszczalni ścieków czy ujęcia wody traktowani są również jako urzędnicy. Nie prawdą jest również przenoszona informacja o wysokich zarobkach pracowników Urzędu. Prawdą jest, że już od ubiegłego roku z uwagi na konieczność oszczędzania pozbawieni są Oni wcześniej przyznawanych wszelkiego rodzaju nagród i gratyfikacji choć uważam, że część pracowników na takie wyróżnienie zasługuje. 1. URZĄD MIASTA - REMONT. We wnętrzu Urzędu prowadzone są prace remontowe, które po renowacji elewacji zewnętrznej Ratusza, stanowią drugi etap jego rewitalizacji. Prace prowadzone są w ramach realizowanego projektu Rozwój usług publicznych opartych na ICT w Gminie Miasto Jordanów dofinansowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Działanie: 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Zakres zadania obejmuje: budowę instalacji elektrycznych i słaboprądowych w zabytkowym budynku Ratusza, wyposażenie sali obrad w monitor i sprzęt nagłaśniający, wraz z wyposażeniem sewerowni oraz dostawę sprzętu komputerowego do Biblioteki Miejskiej oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Jordanowie, infokiosków multimedialnych do Urzędu Miasta Jordanowa. Koszt Projektu to zł z czego kwotę zł. pokrywa dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Bzdurą jest natomiast zakup dwudziestu kilku komputerów dla urzędu o czym informował w sposób nieprawidłowy Tygodnik Podhalański (nr 48/2011). Natomiast w trakcie wykonywania tego zadania podjąłem decyzję o remoncie instalacji elektrycznych silnoprądowych oraz wykonaniu instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz sygnalizacji alarmów pożarowych wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych w budynku Ratusza. Uznałem, że niedopatrzeniem byłoby odnawianie ścian i sufitów bez wykonania wspomnianych wyżej prac. Zadanie to kosztować będzie zł. i są to środki własne. Sala obrad przed i po remoncie 2. SZKOŁA PODSTAWOWA. Oświata należy do jednych z głównych zadań własnych każdej Gminy. Nie inaczej jest i u nas. Zadania te Miasto realizuje na bazie trzech budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola. Od chwili powstania Szko ła Podstawowa nie została nigdy poddana kapitalnemu remontowi a zaniedbania z tego tytułu wynikające spowodować mogły konieczność zaprzestania nauczania w jej murach. Po remoncie sali gimnastycznej i jej zaplecza zapoczątkowanym przez Burmistrza Hajdę kontynuowane były dalsze, niezbędne prace remontowe. I tak w roku bieżącym wymienione zostało całe pokrycie dachowe z usprawnieniem i stworzeniem instalacji wentylacyjnej oraz elewacja zewnętrzna całego budynku z nakryciem gzymsów nad wejściem głównym do budynku, z których zwisały niebezpieczne sople. Całość zadania kosztowała: zł z czego: zł to środki jakie pozyskano w Ministerstwie Edukacji Narodowej a 5000 zł to środki własne. 3. GIMNAZJUM. Nie prowadzono żadnych prac remontowych natomiast udało mi się wynegocjować z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego odstąpienie od konieczności dodatkowego (niepotrzebnego) ocieplenia sali gimnastycznej co dało oszczędności w wysokości blisko 150 tyś zł. 4. PRZEDSZKOLE. Kolejna placówka oświatowa od początku swego istnienia niedoinwestowana i nie remontowana. Wszyscy, którzy mają bądź mieli dzieci czy wnuki w przedszkolu wiedzą w jakim stanie technicznym się ono od lat znajdowało. Zniszczona elewacja, nieszczelne, pozabijane gwoździami i pozakręcane na stałe okna, nierówne i niebezpieczne w komunikacji opaski wokół budynku czy poszycie dachowe to i tak nie wszystkie elementy wymagające natychmiastowej naprawy. Wykonane zostało ocieplenie i nowa elewacja budynku, wymieniona w całości stolarka okienna, Urząd i Rada Miasta opaski wokół budynku, naprawiono komin. Całość prac kosztowała zł. Środki pochodziły w całości z budżetu miasta. Przewiduję, że w roku przyszłym wykonane prace przyniosą oszczędności choćby z tytułu ogrzewania placówki. 5. UJĘCIE WODY NA RZECE SKAWIE. Wyremontowany zbiornik Wybudowane przed ponad trzydziestoma laty jeszcze przez Krakowskie Zakłady Armatur Zakład Nr 3 w Jordanowie. Główne i do niedawna jedyne miejsce pobierania i dostarczania wody pitnej dla mieszkańców. Nigdy wcześniej nie poddane żadnym poważnym pracom modernizacyjnym ani remontowym co spowodowało niebezpieczeństwo wyłączenia go z eksploatacji. Wiem to od pracowników ujęcia, którzy poinformowali mnie o tym w trakcie mojego z nimi spotkania, na początku urzędowania. Ujęcia nie ominęła żadna powódź w Jordanowie a było ich na przełomie ostatnich 10 ciu lat przynajmniej kilka. Toteż szkoda, że nigdy nie starano się o środki zewnętrzne na Ujęcie. Wystarczyłaby odrobina chęci i własnej aktywności, aby je pozyskać gdyż ratowanie jedynego ujęcia wody dla mieszkańców jest oczywiste dla tych, którzy te środki przyznają. Ci z Państwa, którzy zadali sobie trudu przespacerowania się na ujęcie z pewnością widzieli jak szeroki zakres prac został tam wykonany. Dotyczył on remontu budynku Stacji Uzdatniania Wody, remontu zbiornika koagulacyjnego w zakresie robót instalacyjnych i robót remontowo-budowlanych oraz czyszczenia zbiornika koagulacyjnego z naniesionego namułu i czyszczenia zbiorników wody surowej z naniesionych osadów i uzupełnienie złoża filtracyjnego filtrów pośpiesznych wewnątrz SUW. Wymontowana komora wirnikowa ze zbiornika koagulacyjnego Koszt całkowity wymienionych prac wyniósł zł Zadanie to wykonano w całości ze środków zewnętrznych z czego: zł to środki WFOŚiGW w Krakowie i zł z MSWiA w Warszawie.

3 Urząd i Rada Miasta 3 Często w trakcie spotkań z Państwem mówiłem, że w dużej części są to środki dosłownie wyrzucone w błoto, gdyż w ramach tych prac należało m. in. oczyścić z mułu zbiornik koagulacyjny, osuszyć tony tego mułu by potem wywieźć go na wysypisko śmieci. Przygotowana do montażu nowa komora tzw. dzwon Po wyjęciu samego zbiornika trudno było uwierzyć, że z takiego miejsca ludzie mogą, ba muszą pić wodę. Prace zostały zakończone i cieszyć się należy, że sukcesywnie jakość wody podawanej Państwu będzie się poprawiać. Sieć wodociągowa w mieście to oddzielny temat. W jakim ona jest stanie i jakich nakładów wymaga jej wymiana, sami Państwo najlepiej wiecie. To jest problem, którego rozwiązanie pozostaje przed nami. 6. PRZYKIEC - UJĘCIE WODY W roku ubiegłym Członkowie Spółki Wodnej Przykiec dokonali zmiany reprezentującego ich Zarządu. W trakcie kilku spotkań, które odbyliśmy, ustaliliśmy harmonogram niezbędnych do wykonania prac na ujęciu wody. Intensywne opady deszczu w maju 2010 roku poczyniły dalsze szkody na samym ujęciu jak i w jego okolicy. Ujecie tych strat w protokole szkód powodziowych oraz ich pozytywne zaopiniowanie przez Komisję Wojewody Małopolskiego dały podstawę do ubieganie się o środki zewnętrzne na ich usunięcie. Tak też się stało w wyniku czego wykonano remont budynku zbiorników retencyjnych i zasuw, roboty naprawcze w zakresie potoku prowadzącego wodę przed budynkiem zasuw. Koszt zadania wyniósł: zł i pokryty został w całości ze źródeł zewnętrznych tj zł z MSWiA w Warszawie oraz zł z WFOŚiGW w Krakowie. W tym miejscu pragnę podziękować Zarządowi Spółki za współpracę i rzeczowe podejście do problemu. 7. DROGI. Remont ul. Malejowskiej Remont drogi na Hajdówkę Wiem z 20 sto letniego do świadczenia samorządowego, że dobra jakość dróg jest jedną z najważniejszych i priorytetowych spraw dla mieszkańców prawie wszystkich gmin. Nie inaczej jest i u nas. Stwierdzam, że gdyby wszystkie wyżej wymienione zadania były zrealizowane wcześniej a nic, naprawdę nic nie stało na przeszkodzie, aby tak się stało to dziś wyżej wymienione środki zarówno własne jak i pozyskane z zewnątrz moglibyśmy kierować na poprawę jakości dróg a tym samym skutecznie wychodzić naprzeciw wielu Państwa oczekiwaniom. Niestety najpierw naprawić należy zaległości, aby móc myśleć o teraźniejszości i przyszłości. Jednym ze źródeł pozyskiwania środków na poprawę dróg jest fundusz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków powodzi i klęsk żywiołowych. W zatwierdzonym protokolarnie wykazie uszkodzonych dróg w wyniku powodzi z 2007 i 2010 roku mamy kilkanaście dróg lokalnych, na poprawę i remont których możemy pozyskiwać środki ze wskazanego źródła. Różnica pomiędzy szkodami spowodowanymi w tych latach polega m. in. na tym, że na usuwanie szkód z 2007 roku musimy wnieść 20 % kosztów tych remontów jako udział własny a na szkody z 2010 roku uzyskujemy środki w całości. Toteż od początku pełnienia funkcji Burmistrza Miasta nie ustaję w staraniach aby te środki dla miasta pozyskiwać. Wiele bo zł miasto otrzymało w 2010 roku z czego naprawiliśmy szereg dróg lokalnych. W roku bieżącym MSWiA przyznając środki jednocześnie wskazało zadanie, które ma być z tych środków zrealizowane. Wśród tych zadań były: ujęcie wody na Skawie i Przykcu, naprawa mostu na Skawie na Zagrodach Malejowskich oraz remont dwóch dróg: Hajdówka od strony ujęcia wody na Skawie i ulica Malejowska od drogi krajowej Nr 28 do mostu w stronę Naprawy na odcinku 900 metrów. Hajdówka kosztowała: zł z czego zł ze środków własnych (jeszcze szkoda z 2007 roku) i zł z zewnątrz z MSWiA. Ulica Malejowska, jezdnia i chodnik na odcinku pocz ątkowych 200 m szkoda z 2007 roku proporcjonalnie zł własnych i zł z MSWiA. Dalszy odcinek 700 m do mostu to szkoda w całości z 2010 roku na którą pozyskaliśmy zł z MSWiA. Remont mostu na Zagrodach to zł. pozyskanych i tylko 358 zł środków własnych. Nie wiem czy w przyszłym roku będzie można dalej pozyskiwać środki na szkody z 2007 roku toteż tym bardziej się cieszę, że udało mi się to w roku bieżącym. Remont mostu na Zagrodach Malejowskich PONADTO : Na złożone przeze mnie wnioski, jeszcze teraz pod koniec roku Ministerstwo Edukacji Narodowej zwiększyło nam o zł subwencję oświatową, a zł Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przyznał nam na realizację projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie Edukacja ekologiczna Gminy Miasto Jordanów- od malucha do starszaka (prelekcje, pomoce dydaktyczne gry zabawy, sadzonki krzewów i roślin) przyznał nam zł dofinansowania. Rozmawiając osobiście w Warszawie z Wiceministrem MSWiA poprosiłem również o skierowanie środków do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie na regulację brzegów rzeki Skawy na wysokości boiska sportowego. Argumentowałem wtedy swą prośbę tym, że posiadamy gotowy projekt tejże regulacji. Wtedy zgodę słowną uzyskałem a prace są prowadzone w chwili obecnej. Koszt tych prac wynosi zł. Na spotkaniach z Państwem i w godzinach przyjęć w Urzędzie często słyszałem, że na załatwienie swych spraw czekacie po 10, 20, 30 a nawet 40 lat. Rozumiem Wasze rozgoryczenie. Gdybym umiał i przede wszystkim mógł w przeciągu ostatnich dwóch lat te sprawy pozałatwiać, to po dwóch kolejnych musielibyśmy być o te lat do przodu. Nie da się wszystkich zaległości nadrobić tak szybko, ale nadrabiać trzeba. Niekiedy słyszę zarzut, że dużo jeżdżę. Tak, jeżdżę i bywam wszędzie tam, gdzie mogę uzyskać coś dla miasta. Mam odwagę powiedzieć, że dalej będę tak czynił bo tylko w ten sposób można z jednej strony promować nasze miasto z drugiej zaś pozyskiwać środki na realizację jego ważnych zadań. Przez telefon, już nie mówiąc o formie korespondencyjnej, niewiele dzisiaj można załatwić. Rzec można NIC! Zależy mi na rozwoju naszego miasta toteż w dalszym ciągu dokładał będę wszelkich starań aby tam, gdzie to tylko możliwe środki te pozyskiwać. Podsumowując, w roku 2011 wykonaliśmy wszystkie powyższe zadania na łączną kwotę zł. z czego zł. stanowią środki własne a zł. środki pozyskane na zewnątrz. Te środki pozostaną już na zawsze w Jordanowie i nikt ich nam nie zabierze. Państwa ocenie pozostawiam, odpowiedź na pytanie czy warto było się o nie starać i bywać wszędzie tam, gdzie można je pozyskiwać? W tym miejscu chcę podziękować wszystkim tym pracownikom Urzędu, którzy w sposób wzorowy przygotowali wszystkie wnioski i w ten sposób doskonale przygotowali mnie do ubiegania się o dodatkowe środki. Przed nami kolejny, trudny rok budżetowy. Razem z Radą Miasta, z którą dobra i rzeczowa współpraca pozwoliła na zrealizowanie opisywanych tu zadań, dokonywać będziemy dalszych zmian, w tym zmian systemowych aby zacząć spłacać długi miasta (na dalsze nas już nie stać!) oraz dalej realizować założone przez siebie cele i zadania. Powodować to będzie konieczność podejmowania przeze mnie trudnych, często nie popularnych decyzji. Nie mam wyjścia! Kierując się odpowiedzialnością za miasto, a nie patrząc na własna popularność, zmuszony jestem je podejmować. Na koniec. Nie przypuszczałem, że przyjdzie mi pisać i kierować do Państwa te słowa ze szpitala. W ostatnich dniach doświadczyłem jak niewiele potrzeba aby już niczym więcej się nie przejmować. Bogu dziękuję, że pozwolił mi przeżyć. Wszystkim tym z Państwa, którzy trzymaliście za mnie kciuki Serdecznie dziękuję. Tym, którzy modlili się za mnie i moje zdrowie Bóg Zapłać. Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia upłyną Wszystkim Państwu przede wszystkim w ZDROWIU i ciepłej, rodzinnej atmosferze. Zbigniew Kolecki Burmistrz Miasta Jordanowa

4 4 Kultura Na IX sesji Rady Miasta Jordanowa, która odbyła się dnia 29 września 2011 r.: Zapoznano się z informacjami na temat: działalności wychowawczo opiekuńczo dydaktycznej Przedszkola za rok szkolny 2010/2011. działalności Szkoły Podstawowej za rok szkolny 2010/2011. działalności Gimnazjum za rok szkolny 2010/ Zapoznano się ze sprawozdaniem z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta w dniu 26 sierpnia 2011 r. w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami finansowymi w jednostkach oświatowych. 3. Przyjęto sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2011 r. 4. Podjęto uchwały w sprawie: rozpatrzenia skarg złożonych przez Pana Andrzeja Szklarczyka Prezesa Beskidzkiego Stowarzyszenia Oświatowego Solidarności S.O.S. Pracy i inwalidztwa w Jordanowie, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Jordanów na lata zmiany uchwały nr III/10/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Jordanów na 2011 rok, zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Jordanowa na zadania określone w uchwale budżetowej na 2011 rok, ustalenia regulaminu targowiska, ustalenia opłaty targowej, przystąpienia Miasta Jordanowa do projektu pod nazwą Integracja podmiotów środowiska lokalnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Mieście Jordanów, zamiany nieruchomości, zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości, zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jordanowa. 06 listopada 2011 roku POSIADY GAWĘDZIARSKIE W PRZYBĘDZY KOŁO ŻYWCA Ludowych dwa lata dłużej. Nasz Ośrodek Kultury wziął i tym razem udział w góralskim bajaniu wysyłając naszą reprezentantkę, tegoroczną laureatkę I miejsca w Sabałowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej Panią Irenę Stopa. Tym razem Pani Irena w nagrodę za prezentowaną opowieść swojego autorstwa otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy po raz kolejny Pani Irenie sukcesu w twórczości ludowej. J.H. IX sesji Rady Miasta Jordanowa Na X sesji Rady Miasta Jordanowa, która odbyła się dnia 27 października 2011 r.; Zapoznano się ze: sprawozdaniem z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny, informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011, informacją dotycząca analizy oświadczeń majątkowych, sprawozdaniem z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta w dniu 20 października 2011 r. w Miejskim Ośrodku Kultury i Bibliotece, Podjęto uchwały w sprawie: pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu, wyboru ławnika do Sądu Rejowego w Suchej Beskidzkiej na kadencję : Na ławnika została wybrana Pani Iwona Bilska. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Jordanów na lata zmiany uchwały nr III/10/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Jordanów na 2011 rok, zmiany uchwały nr IX/59/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Jordanowa na zadania określone w uchwale budżetowej na 2011 rok, określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jordanowa na rok 2012, określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Jordanowa na rok 2012, zmiany uchwały nr II/10/2002 Rady Miasta Jordanowa z dnia 02 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, założenia Spółdzielni Socjalnej, uchylenia uchwały nr XVIII/165/2008 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 września 2008 roku, uchylenia uchwały nr XVIII/166/2088 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 września 2008 r. Rekordowa liczba osób wzięło udział w dorocznych Posiadach Gawędziarskich i Przeglądzie Instrumentalistów Ludowych w Przybędzy koło Żywca. Zjechali górale z Beskidu Śląskiego, Żywieckiego i z okolic Suchej Beskidzkiej. Dzień wcześniej w przesłuchaniach wzięła udział młodzież i dzieci. Posiady Gawędziarskie organizowane są od dwudziestu lat, a Przeglądy Instrumentalistów Na XI sesji Rady Miasta Jordanowa, która odbyła się dnia 30 listopada 2011 r.; 1. Podjęto uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi z art. 223 i 227 KPA na Burmistrza Miasta, złożonej przez Prezesa Beskidzkiego Stowarzyszenia Oświatowego Solidarności S.O.S. Pracy i Inwalidztwa w Jordanowie. rozpatrzenia skargi na pracę Burmistrza Miasta, złożonej przez Pana Marcina Żądło P.P.H. Mardrew, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Jordanów na lata , zmiany uchwały nr III/10/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jordanów na 2011 rok, zamiany nieruchomości, przedłużenia umowy dzierżawy części działki, zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie, przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok, przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r., przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012, zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego Indywidualizacja nauczania kl. I-III zgłoszonego do dofinansowania w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. WYNIKI KWESTY W wyniku przeprowadzonej kwesty w dniu 1 listopada 2011 roku na jordanowskim cmentarzu parafialnym zebrano kwotę 4.097,80 zł. Trzy przeprowadzone już zbiórki wzbogaciły Jordanowski Komitet Ratowania Zabytkowych Nagrobków i Kapliczek w sumie o ,75 zł. Środki te w całości przeznaczone są na renowacje starych nagrobków na naszym cmentarzu oraz przydrożnych kapliczek. W dniu 31 maja 2011 roku Burmistrz Miasta i Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie podpisali porozumienie o współpracy, która polega m.in. na wykonaniu przez studentów tej uczelni prac konserwatorskich wyżej wymienionych obiektów przy użyciu niezbędnych materiałów zakupionych przez miasto. W chwili obecnej, w ramach pracy dyplomowej jednego ze studentów, odnawiana jest rzeźba tzw. Muzy, z grobu młodego krakowskiego artysty Adama Repetowskiego vel Adamowicza. Ukończenie tej pracy władze uczelni przewidują na maj 2012 roku tak aby rzeźba ta wróciła na nasz cmentarz najdalej przed 1 listopada 2012 roku. Za zrozumienie i poparcie tej inicjatywy a tym samym ofiarność wszystkich, którzy ja wspierają w imieniu Komitetu składam serdeczne podziękowania. Dla osób, które chciałyby wesprzeć naszą inicjatywę podajemy nr konta bankowego BS Jordanów. Zbigniew Kolecki, Przewodniczący Komitetu

5 Kultura 5 06 listopada 2011 roku WYCIECZKA PIESZA NA TRZY KORONY W PIENINACH Niedzielny poranek przywitał nas rześkim powietrzem i rozgwieżdżonym niebem. Tak, tak, po zmianie czasu o 6 rano było jeszcze ciemno... Ale spóźnialskich nie było. Na przystanku wszyscy zjawili się punktualnie, a ciepły autokar pozwolił nam przedłużyć noc, choć na chwilkę. Do Krościenka dotarliśmy już przy wschodzącym słońcu, które srebrzyło się w wodach Dunajca. Nasz spacer rozpoczęliśmy od podejścia na Sokolicę przez Przełęcz Sosnów. Szlak wiedzie przez las bukowo-jodłowy, o tej porze zasłany liśćmi tak gęsto, że brodziliśmy w nich prawie po kostki. Po drodze zatrzymaliśmy się u wylotu jaskini Dziury, której łączna długość korytarzy wynosi ok.95 m. Chętni mogli zaglądnąć do jej wnętrza, ale z powodu braku czołówek skończyło się tylko na kukaniu. Poza tym nie chcieliśmy obudzić ćućmierzy*. Potem ruszyliśmy dalej ku Sokolicy. Sokolica jest niewielkim, ale jakże widokowym szczytem Pienin (747 m n.p.m.). Południowa ściana Sokolicy opada prawie pionowo w dół, aż do przełomu Dunajca, który wije się u jej stóp niczym wstążka. W oddali widać Tatry, w listopadzie już lekko oprószone śniegiem. Sam szczyt Sokolicy porastają sosny reliktowe, z których najsłynniejsza i najczęściej fotografowana pochyla się nad przepaścią. Najstarsze okazy mają nawet po 500 lat! Po krótkiej, ale intensywnej sesji zdjęciowej i szybkiej herbatce ruszyliśmy w stronę Czerteża. Czerteż jest najwyższym szczytem w grani Pieninek (774 m n.p.m...). Jego nazwę zawdzięczamy Łemkom, dawnym mieszkańcom tych terenów, w których języku czerteż oznacza wyrąb. Przez skalisty szczyt i grań Czerteża prowadzi niebieski szlak zwany Sokolą Percią, częściowo ubezpieczony barierkami. Sam Czerteż nie jest tak wyeksponowany i piękny jak Sokolica, ale z jego wierzchołka mogliśmy jeszcze raz podziwiać jej południową pionową ścianę. Z Czerteża ruszyliśmy dalej niebieskim szlakiem w stronę Przełęczy Szopka. Po drodze urządziliśmy sobie odpoczynek na przepięknej polanie. Część z nas wylegiwała się do słońca zakopana w bukowych liściach, inni znaleźli w tych liściach rarytas - bukowe orzeszki! Wiewiórki chyba nie były zbyt zadowolone z intruzów biorąc pod uwagę, że buk owocuje co 5-8 lat. O zgrozo... po powrocie przeczytałam, że przed spożyciem przez człowieka orzeszki bukowe powinny być prażone, gdyż zawierają szkodliwą fagine (trujacy alkaloid) oraz kwas szczawiowy, a ich nadmierne spożycie powoduje bóle głowy, nudności, drgawki i obniżenie temperatury ciała. U nas takich objawów nie stwierdzono, może i dlatego że wyrobów domowej roboty na wycieczce nie brakowało, więc fagina została rozpuszczona :)... Po dotarciu do Przełęczy Szopka udaliśmy się w stronę Masywu Trzech Koron. Trzy Korony to najatrakcyjniejsze turystycznie miejsce w Pieninach. Z platformy widokowej na Okrąglicy (jedna z koron, 982 m n.p.m..) rozciąga się niesamowity widok na przełom Dunajca i obszar Pieniskiego Parku Narodowego, a także na Tatry, Beskid Sądecki, Gorce, Beskid Żywiecki oraz Magurę Spiską. Pięćset metrowa przepaść opadająca na Rówień koło Dunajca oraz wiatr wyzwalają wodze wyobraźni wśród turystów. Na szczycie byłam świadkiem sceny prawie jak z Tytanica... Niewątpliwie można by stwierdzić, że widok z Okrąglicy to jeden z najpiękniejszych w Polsce. Ponieważ kolejka na szczyt Okrąglicy była długa, czekaliśmy na resztę grupy żartując i opróżniając plecaki z resztek smakołyków. Potem udaliśmy się w stronę Zamkowej Góry by zobaczyć ruiny Zamku Pienińskiego oraz Grotę Świętej Kingi. O Zamku niewiele można się dowiedzieć na miejscu. Wiadomo, że został zbudowany w latach i służył jako miejsce obronne. Tutaj znalazła schronienie św. Kinga uciekając z klasztoru w Starym Sączu przed najazdem Tatarów. Jeżeli chodzi o św. Kingę, istnieje kilka legend na jej temat. Jedna z nich głosi, że gdy polski książę krakowsko-sandomierski Bolesław poprosił o rękę węgierskiej królewny Kingi, ta zwróciła się do swego ojca, aby w wianie nie dawano jej złota i kosztowności, gdyż niosą za sobą pot i łzy ludzkie. Nie chciała też roju służby, bo ta jest znamieniem pychy. Życzyła sobie tylko jednego skarbu soli, którą chciała dać swej przyszłej ojczyźnie. Król Węgier podarował jej więc najbogatszą kopalnię Siedmiogrodu w Marmarosz (Prajd). Kinga biorąc ją w posiadanie, wrzuciła do szybu swój zaręczynowy pierścień, zaś w drodze do kraju swego męża zabrała ze sobą doświadczonych górników węgierskich. W Polsce kazała im szukać soli. Gdy ją wreszcie znaleźli (w Bochni i Wieliczce) to jak pisze Ksiądz Piotr Skarga, w pierwszym bałwanie (bryle) soli, który wykopano, pierścień się on jej znalazł, który ujrzawszy Kunegunda i poznawszy, dziękowała Panu Bogu, który dziwy czyni tym, którzy Go miłują. Jedno jest pewne, w ostatnich latach kult św. Kingi bardzo się rozwinął na sądeczczyźnie, a w 1999 roku została ona kanonizowana przez Papieża Jana Pawła II. Nasz dzień powoli dobiegał końca. Z Zamkowej Góry schodziliśmy powoli zielonym szlakiem do Sromowiec. Po drodze zatrzymaliśmy się w schronisku PTTK Korony na krótki odpoczynek i przekąskę. Humory dopisywały... Potem ruszyliśmy w stronę autokaru, który już na nas czekał, a chętni zrobili sobie spacer do położonego po drugiej stronie Dunajca słowackiego Czerwonego Klasztoru. Do domu wracaliśmy o zachodzie słońca, zmęczeni ale zadowoleni! Uczestnik wycieczki Małgorzata Zaremba - Oleksik * Chętni, którzy chcieliby cos więcej się o nich dowiedzieć proszeni są o dołączenie do grupy turystycznej naszego MOK-u. Wesołe rymowanki czyli o spotkaniu z Wiesławem Drabikiem. W listopadzie na zaproszenie Biblioteki Miejskiej w Jordanowie gościliśmy Pana Wiesława Drabika - znanego autora książek, które od lat cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem najmłodszych czytelników. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z jordanowskich przedszkoli i najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się, skąd Autor czerpie inspiracje do pisania bajek i wesołych historyjek. Autor czytał najpopularniejsze fragmenty swoich tekstów oraz opowiadał zabawne historyjki i anegdoty. Czytane wiersze i bajki wywoływały gromki śmiech wśród młodych słuchaczy. Autor błyskotliwego humoru wymyślał na poczekaniu rymowanki kojarzone z imieniem dziecka, np. brawo dla Gabrysi, co widziała stado rysi ; dla Kuby aby nigdy nie był gruby. Zadawał pytania dotyczące znajomości napisanych przez niego bajek. Odgadywanie rymów było frajdą dla najmłodszych. Dzieci aktywnie uczestniczyły w konkursach. Poprawne odpowiedzi były nagradzane przez Autora kolorowymi naklejkami. Po spotkaniu długa kolejka dzieci ustawiła się po książki tegoż autora i autograf. W podziękowaniu za ciekawe i wesołe spotkanie przedszkolaki wręczyły Autorowi kwiaty i własnoręcznie wykonane laurki. Spotkanie przybliżyło dzieciom sylwetkę bardzo popularnego i lubianego Autora. Przebiegało w wesołej atmosferze. Wszyscy świetnie się bawili. Było to już trzecie z rzędu spotkanie organizowane przez Bibliotekę Miejską w Jordanowie ze znanymi autorami książek adresowanych dla najmłodszych. Pierwsze z cyklu spotkań odbyło się rok temu z Panią Dorotą Gellner. Następne spotkanie miało miejsce w roku bieżącym z Panią Renatą Klamerus. Istotą tego typu spotkań jest przybliżenie najmłodszym czytelnikom znanych autorów książek w celu zachęcenia ich do czytania od najmłodszych lat. Bezpośredni kontakt z Kimś kogo czyta się w szkole, w domu, kto pisze pięknie ilustrowane książki mobilizuje do zainteresowania się literaturą dziecięcą i wyrabia nawyk czytania w przyszłości. Ponadto spontaniczny odbiór i zaangażowanie najmłodszych czytelników w swoistym spektaklu odgrywanym przez zapraszanych Autorów stanowi satysfakcję samą w sobie do kontynuowanie tego typu spotkań w przyszłości. Na celowniku naszej Biblioteki są równie popularni autorzy książek, ale z tym musimy poczekać do następnego roku. Póki co zapraszamy wszystkich lubiących literaturę do naszej placówki, która z roku na rok wzbogaca się o nowe, interesujące pozycje adresowane do czytelników w różnych grupach wiekowych.

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Miesiąc Wrzesień PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Chodzimy do szkoły Dbamy o porządek i czystość wokół siebie. Dbamy o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 1 Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci. Jak co roku nasza placówka zorganizowała wiele ciekawych zajęć, które rozpoczęły się już 14 lutego w sobotę. Chętne

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Z życia świetlicy (s.15)

Z życia świetlicy (s.15) Z życia świetlicy (s.15) Listopad 2016 Rozstrzygnięcie konkursu Dary jesieni. 14. 11. 2016 r. odbyło się wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursie i wystawie: Dary jesieni. Pierwsze miejsce zdobyła

Bardziej szczegółowo

20 czerwca 2015 roku. Na czerwca zaplanowaliśmy rajd pieszy do Legionowa szlakiem Armii Krajowej.

20 czerwca 2015 roku. Na czerwca zaplanowaliśmy rajd pieszy do Legionowa szlakiem Armii Krajowej. 1 20 czerwca 2015 roku Na szlaku Polski Walczącej Na 19-20 czerwca zaplanowaliśmy rajd pieszy do Legionowa szlakiem Armii Krajowej. Biwakowaliśmy w Szkole Podstawowej im. AK w Jabłonnie, w której gościliśmy

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 rok szkolny 2016/2017 Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej nr 4/2016 z dnia 30.08.2016r. Cel ogólny: Integracja przedszkola

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PROMUJĄCE POSTAWY PROEKOLOGICZNE W NASZYM PRZEDSZKOLU

DZIAŁANIA PROMUJĄCE POSTAWY PROEKOLOGICZNE W NASZYM PRZEDSZKOLU DZIAŁANIA PROMUJĄCE POSTAWY PROEKOLOGICZNE W NASZYM PRZEDSZKOLU Moja planeta jest całkiem nie z tej ziemi Moja planeta nie ma ceny W swojej pracy dokładamy wszelkich starań, by dzieci uczęszczające do

Bardziej szczegółowo

WITAMY NA STRONIE NASZEGO PRZEDSZKJOLA PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

WITAMY NA STRONIE NASZEGO PRZEDSZKJOLA PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA WITAMY NA STRONIE NASZEGO PRZEDSZKJOLA W naszym przedszkolu dziecko i jego potrzeby są priorytetem. Dzieci w naszej placówce czują się dobrze i bezpiecznie. W odpowiedniej atmosferze łatwo zawierają nowe

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska. Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Informacje z Publicznego Przedszkola

Informacje z Publicznego Przedszkola Informacje z Publicznego Przedszkola *** Bezpieczny przedszkolak *** Dnia 30 października Przedszkole Publiczne w Człopie odwiedziła Pani policjantka st. sierż. Beata Budzyń z Komendy Policji w Wałczu.

Bardziej szczegółowo

XIV AKCJA WYCIECZKOWA WYCIECZKA ZA 1 zł.- LATO 2012

XIV AKCJA WYCIECZKOWA WYCIECZKA ZA 1 zł.- LATO 2012 KONKURS OGÓLNOPOLSKI POLSKIE OSKARY SPORTOWE Poznając Polskę, uczysz się kochać Ojczyznę Jacek Seweryn Miej serce, patrzaj w serce... Adam Mickiewicz Koło Turystyki Górskiej i Krajoznawstwa Kangchendzonga

Bardziej szczegółowo

Zadania priorytetowe:

Zadania priorytetowe: PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zadania priorytetowe: 1 Rodzice są partnerami przedszkola. 2 Pozytywny

Bardziej szczegółowo

A tymczasem w miesiącu maju

A tymczasem w miesiącu maju A tymczasem w miesiącu maju Jak zwykle w naszym przedszkolu dni mijały nam szybko i przyjemnie. Zapachniało wiosną, wszędzie się pięknie zazieleniło, dookoła mogliśmy podziwiać piękne kolorowe kwiaty.

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU Dnia: 07.03.2014r. 8 marca, to wyjątkowy dzień szczególnie dla wszystkich pań, zarówno tych dużych jak i małych. W tym dniu jest obchodzony Dzień Kobiet. Przedszkolaki także

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Miesiąc Wrzesień PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Chodzimy do szkoły Dbamy o porządek i czystość wokół siebie. Dbamy o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4 / 2 0 1 5

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4 / 2 0 1 5 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4 / 2 0 1 5... każda rodzina, bez względu na to, czy zdaje sobie sprawę czy nie, stwarza podstawy przyszłego rozwoju osobowości dziecka,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy opiekuńczo wychowawczo dydaktycznej na rok szkolny 2016/2017 Przedszkola Sióstr Serafitek w ŻYWCU

Plan pracy opiekuńczo wychowawczo dydaktycznej na rok szkolny 2016/2017 Przedszkola Sióstr Serafitek w ŻYWCU Plan pracy opiekuńczo wychowawczo dydaktycznej na rok szkolny 2016/2017 Przedszkola Sióstr Serafitek w ŻYWCU Główne kierunki pracy: 1. Razem z książką wchodzę w świat Cel główny: Rozbudzanie u dzieci zainteresowań

Bardziej szczegółowo

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Tradycyjnie, 2 września młodzież Publicznego Gimnazjum im Papieża Jana Pawła II w Chorzelach rozpoczęła swoją wędrówkę przez kolejny rok szkolny 2013/2014.

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK 2013/2014

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK 2013/2014 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK / Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Termin 2 wrzesień 20-22 wrzesień 30 wrzesień wrzesień/ pażdziernik 14 8 listopad 29 listopad 20 grudnia 21 styczeń

Bardziej szczegółowo

W listopadzie odbyło się w naszym przedszkolu drugie spotkanie z teatrzykiem edukacyjnym.

W listopadzie odbyło się w naszym przedszkolu drugie spotkanie z teatrzykiem edukacyjnym. 1. W Samorządowym Przedszkolu w Zatorze odbywają się cykliczne spotkania z teatrem. We wrześniu, teatr edukacyjny przybliżył przedszkolakom wiadomości o sposobach przygotowania się zwierząt do zimy. W

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 6 IM. BAJKA W WOŁOMINIE

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 6 IM. BAJKA W WOŁOMINIE KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 6 IM. BAJKA W WOŁOMINIE NAJWAŻNIEJSZE W PRACY PRZEDSZKOLA BAJKA JEST: Edukacja zdrowotna (w tym ruchowo muzyczna) Edukacja ekologiczna z edukacją dla bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie 26 lipca 2012 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka "Zbroi"

Bardziej szczegółowo

"Wszędzie jedno słońce świeci"

Wszędzie jedno słońce świeci "Wszędzie jedno słońce świeci" Dzień 6 grudnia jest dniem magicznym nie tylko dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. W owym dniu dzieckiem czuje się każdy z nas i podświadomie oczekuje na jakąś

Bardziej szczegółowo

Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie

Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie Numer 4-2016/2017 Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie maluchy wchodzące do Bajeczki powitała

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid N U M E R V I SZKOLNE M A R Z E C 2 0 1 4 Z ŻYCIA SZKOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły 1 Zuch

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Piękna nasza Polska cała

Piękna nasza Polska cała Piękna nasza Polska cała Zapraszamy Nauczycieli i Dzieci do wspólnej zabawy... mającej na celu nawiązanie współpracy między przedszkolami z różnych stron Polski, wzajemne poznanie kultury i tradycji poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA Z ŚRODOWISKIEM LOKALNYM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA Z ŚRODOWISKIEM LOKALNYM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA Z ŚRODOWISKIEM LOKALNYM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Plan został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 66/13 z dnia 29.08.2013 Plan opracowany został w oparciu o:

Bardziej szczegółowo

TECZKA NIEBIESKA - OPTYMISTYCZNI RODZICE

TECZKA NIEBIESKA - OPTYMISTYCZNI RODZICE TECZKA NIEBIESKA - OPTYMISTYCZNI RODZICE Naszej codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej towarzyszy motto: Nie uda się dobrze wychować dzieci, gdy nie zdobędzie się dla tej sprawy rodziców i nie włączy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zajęć KOŁA REGIONALNEGO w Miejskim Zespole Szkół w Annopolu

Sprawozdanie z realizacji zajęć KOŁA REGIONALNEGO w Miejskim Zespole Szkół w Annopolu Sprawozdanie z realizacji zajęć KOŁA REGIONALNEGO w Miejskim Zespole Szkół w Annopolu Zajęcia koła regionalnego odbywają się w wymiarze trzech godzin w tygodniu zgodnie z ustalonymi wcześniej terminami.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bill Nowak

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bill Nowak PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bill Nowak Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010 ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA Każdej jesieni w naszej szkole odbywa się impreza środowiskowa Święto Pieczonego Ziemniaka z udziałem podopiecznych Domu Pomocy

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem na rok 2010/2011 do realizacji w grupie I -6latki. Tematyka

Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem na rok 2010/2011 do realizacji w grupie I -6latki. Tematyka Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem na rok 2010/2011 do realizacji w grupie I -6latki. Forma Tematyka Termin realizacji Osoba odpowiedzialna Uwagi Zebrania z rodzicami 1.Zebranie organizacyjne:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TRZECH BRACI W HAŻLACHU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TRZECH BRACI W HAŻLACHU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TRZECH BRACI W HAŻLACHU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego powstał w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie.

Bardziej szczegółowo

Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje.

Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

Wieści z Bajkowej Krainy

Wieści z Bajkowej Krainy Wrzesień 2015 Wieści z Bajkowej Krainy 10-lecie przedszkola Bajkowa Kraina W tym roku obchodziliśmy rocznicę 10-lecia przedszkola. W tym uroczystym dniu Dyrekcja i kadra pedagogiczna spotkała się, na mszy

Bardziej szczegółowo

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 76 200 Słupsk, ul. Wiatraczna 10, tel./fax. (059) 841-78-69 Konto: mbank nr 21 1140 1153 0000 2176 8100 1001 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r. Projekt z dnia 19 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na 2017 rok Na podstawie 72 ust. 1 i 101 ust. 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

Wędrówki odbędą się 8-mego i 10-stego listopada (sobota i poniedziałek).

Wędrówki odbędą się 8-mego i 10-stego listopada (sobota i poniedziałek). Plan wędrówek XXI Ogólnopolskiego Zlotu Harcerzy Akademików i Wędrowników Diablak W ramach zlotu przewidzieliśmy dla was wędrówki górskie i nie tylko. Nowy Targ leży na Podhalu, z którego blisko jest do

Bardziej szczegółowo

Nowinki Szkolnej Rodzinki

Nowinki Szkolnej Rodzinki Nowinki Szkolnej Rodzinki ORGANIZATOR PROJEKTU ZGSP im.janusza Korczaka w Pawłowiczkach ul. Korfantego 3 47-2, Pawłowiczki Numer 51 11/15 PARTNER W TYM NUMERZE: - spotkanie z Panią Poprawialską, -spektakl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja )

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja ) Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja 2010-2014) Dobiega końca VI kadencja Rady Gminy, wybranej w dniu 21 listopada 2010 r. w liczbie 15 radnych. Skład Rady Gminy w ciągu kadencji uległ

Bardziej szczegółowo

Każde dziecko jest wyjątkowe

Każde dziecko jest wyjątkowe Z wizytą w... Donata Sulikowska Pierwsze Przedszkole Montessori w Płocku Przedszkole rozpoczęło swoją działalność 1 marca 2006 roku. Początkowo placówka liczyła sześcioro dzieci. Od września 2006 pracowały

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ RADY PEDAGOGICZNEJ ZAGADNIENIA DO REALIZACJI 1,,W zdrowym ciele zdrowy duch - troska o zdrowie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary I. Informacje wstępne W dniu 4 grudnia 2013 roku w Ulanowie odbyły się obchody uroczystość ku czci Świętej Barbary patronki flisaków. Organizatorem obchodów

Bardziej szczegółowo

Co ciekawego wydarzyło się w Niepublicznym Przedszkolu Przy Lesie w Legionowie w roku przedszkolnym 2015/2016

Co ciekawego wydarzyło się w Niepublicznym Przedszkolu Przy Lesie w Legionowie w roku przedszkolnym 2015/2016 Niepubliczne Przedszkole Przy Lesie 05-120 Legionowo, ul. Hetmańska 52 www.przedszkole.info.pl, tel. 661-333-175 Co ciekawego wydarzyło się w Niepublicznym Przedszkolu Przy Lesie w Legionowie w roku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO Rok szkolny 2013/2014 rozpoczął się Mszą Św, którą w naszej szkole odprawił ksiądz proboszcz Andrzej Żur. Pani Dyrektor, Krystyna Lemańczyk, przywitała zebranych

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2014/2015

ROK SZKOLNY 2014/2015 ROK SZKOLNY 2014/2015 Październik - Opowieści z leśnej polany - przedstawienie muzyczne - Fabryka krówek - do Milanówka grupa IV i V - uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka grupa I - wycieczka na pocztę

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ODDZIAŁÓW PZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 356 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY ODDZIAŁÓW PZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 356 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY ODDZIAŁÓW PZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 356 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Główne zadania na rok szkolny 2015/2016: 1. Bezpieczny na co dzień znajomość zasad postępowania warunkującego bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze

Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze Wojewódzki Dom Kultury im.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1 ŚPIEWAM I GRAM

DZIAŁANIE 1 ŚPIEWAM I GRAM FORMATKA SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW Należy opisać przynajmniej trzy różne rodzaje działań/aktywności na rzecz uczniów. UWAGA! Całość uzupełnionej formatki nie może być dłuższa niż trzy strony. METRYCZKA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach VI edycji konkursu Odblaskowa Szkoła

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach VI edycji konkursu Odblaskowa Szkoła Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Marcówce Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach VI edycji konkursu Odblaskowa Szkoła We wrześniu 2015r. nasza szkoła wykazała chęć udziału w konkursie Odblaskowa

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PISZCZACU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PISZCZACU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PISZCZACU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Przedszkole to miejsce, gdzie dziecko odkrywa siebie, rozwija swoje zdolności i talenty. To właśnie tutaj młody człowiek przeżywa

Bardziej szczegółowo

KRS: 0000323713 REGON : 120961844 NIP

KRS: 0000323713 REGON : 120961844 NIP Sprawozdanie merytoryczne z działalności Sądeckiego Stowarzyszenia Przyjaciół dzieci Złota Rybka. za rok 2010 A. Dane Stowarzyszenia. Nazwa: Sądeckie Stowarzyszenie Przyjaciół Złota Rybka Adres: 33-300

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Mistrzostwo swe wprowadzam nie z dzieł, lecz dokonań uczniów" H. Steinhaus Pragniemy być szkołą otwartą na potrzeby uczniów, dlatego nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Relację z imprez można obejrzeć na stronie internetowej Urzędu Gminy Wodzisław pod adresem:

Relację z imprez można obejrzeć na stronie internetowej Urzędu Gminy Wodzisław pod adresem: Minęło pięć lat od chwili, gdy w Przedszkolu Samorządowym w Wodzisławiu rozpoczął swoją działalność Klub Twórczych Rodziców. Jego powstanie zainicjowała dyrektor Barbara Kałka wraz z gronem pedagogicznym.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY NA LATA 2009-2012 DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ANTONIEGO SEWIOŁKA W CZUŁOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY NA LATA 2009-2012 DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ANTONIEGO SEWIOŁKA W CZUŁOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY NA LATA 2009-2012 DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ANTONIEGO SEWIOŁKA W CZUŁOWIE OPRACOWAŁ ZESPÓŁ NAUCZYCIELI: JOANNA WOŁOSZYŃSKA ANNA KUŹNIAR-SOBEK Program został opracowany zgodnie z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012 I SEMESTR Zadzwonił pierwszy dzwonek. Rozpoczął się nowy rok szkolny. Przed nami dużo nauki, ale nie tylko. Zobaczcie co ciekawego dzieje się w klasach 1-3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU

PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU 2015-2018 1 Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy klas III

Plan wychowawczy klas III 1. SFERA INTELEKTUALNA Plan wychowawczy klas III 1. Wspieranie rozwoju uczniów, zapewnienie każdemu uczniowi rozwoju na miarę jego możliwości. Motywowanie i kształtowanie właściwej postawy wobec nauki

Bardziej szczegółowo

" Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne..."

 Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne... " Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne..." Chór szkolny skupia uczniów lubiących łączyć swoje pasje, talent z artystycznym sposobem wyrażania siebie. To bardzo wymierny

Bardziej szczegółowo

Przyjaźnie z przedszkola do szkoły. Jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, by przejście z przedszkola do szkoły było przyjazne.

Przyjaźnie z przedszkola do szkoły. Jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, by przejście z przedszkola do szkoły było przyjazne. Przyjaźnie z przedszkola do szkoły. Jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, by przejście z przedszkola do szkoły było przyjazne. 1 Usytuowanie przedszkola w sąsiedztwie szkoły sprzyja wzajemnej integracji

Bardziej szczegółowo

1. Organizacja Samorządu Uczniowskiego

1. Organizacja Samorządu Uczniowskiego 1. Organizacja Samorządu Uczniowskiego 1. Wybory do zarządu Samorządu Uczniowskiego 1. Przygotowanie kampanii wyborczej. 2. Przeprowadzenie tajnego głosowaniawszyscy uczniowie kl. IV-VI -X 3. Zebranie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH w sprawie planów pracy komisji stałych na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZDROWOTNYCH I DBAŁOŚCI O BEZPIECZEŃSTWO KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWYCH NAWYKÓW POŻĄDANYCH SPOŁECZNIE KSZTAŁTOWANIE POSTAW OBSZAR DZIAŁAŃ

ZDROWOTNYCH I DBAŁOŚCI O BEZPIECZEŃSTWO KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWYCH NAWYKÓW POŻĄDANYCH SPOŁECZNIE KSZTAŁTOWANIE POSTAW OBSZAR DZIAŁAŃ KSZTAŁTOWANIE POSTAW POŻĄDANYCH SPOŁECZNIE KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWYCH NAWYKÓW PLAN WYCHOWAWCZYCH KLASA I CEL GŁÓWNY - Dziecko umie znaleźć się w zespole klasowym, rozumie obowiązujące w nim zasady i prawidłowo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZEŚLINIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZEŚLINIE Zadania Współpraca szkoły z rodzicami Sposoby realizacji 1.Współpraca z domem rodzinnym: - poznanie środowiska rodzinnego dziecka - informowanie rodziców o kryteriach oceniania z poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY Plan pracy Samorządu Szkolnego został opracowany w oparciu o: Statut

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 69 PATRON TADEUSZ KOŚCIUSZKO Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi. 100 lecie powstania szkoły Sportowe

Bardziej szczegółowo

Co ciekawego wydarzyło się w Niepublicznym Przedszkolu Przy Lesie w Jabłonnie w roku przedszkolnym 2015/2016

Co ciekawego wydarzyło się w Niepublicznym Przedszkolu Przy Lesie w Jabłonnie w roku przedszkolnym 2015/2016 Niepubliczne Przedszkole Przy Lesie 05-110 Jabłonna, ul. Przylesie 60 www.przedszkole.info.pl, tel. 661-333-171 Co ciekawego wydarzyło się w Niepublicznym Przedszkolu Przy Lesie w Jabłonnie w roku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP.

Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP. Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP. Małgorzata Pawlik doradca metodyczny PCDZN w Puławach Cele: Spotkania przedszkolaków

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. Wrzesień Zadania i podejmowane działania Osoby odpowiedzialne Uwagi

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. Wrzesień Zadania i podejmowane działania Osoby odpowiedzialne Uwagi PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI w PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU nr 1 w ZŁOTOWIE Plan ogólny współpracy z rodzicami ulega modyfikacji w poszczególnych oddziałach, po uwzględnieniu opinii i wniosków rodziców z danego

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bochnia nauczyciel przyrody, informatyki, techniki Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006 Data zakończenia stażu: 31 maj 2009 Cele:

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM I LOKALNYM Przedszkola Publicznego Nr 14 w Radomiu w roku szkolnym 2014/2015

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM I LOKALNYM Przedszkola Publicznego Nr 14 w Radomiu w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik Nr 4 Do Rocznego Planu Pracy 2014/2015 PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM I LOKALNYM Przedszkola Publicznego Nr 14 w Radomiu w roku szkolnym 2014/2015 Plan opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Działania Zespołu Humanistycznego w roku szkolnym 2014/2015.

Działania Zespołu Humanistycznego w roku szkolnym 2014/2015. Działania Zespołu Humanistycznego w roku szkolnym 2014/2015. 1. Obchody 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej pogadanka okolicznościowa i minuta ciszy w hołdzie ofiar. Udział delegacji Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Dom jest tam, gdzie rodzina

Dom jest tam, gdzie rodzina Dom jest tam, gdzie rodzina Załącznik do Programu Wychowawczego (projekt edukacyjny) Rok szkolny 2016/2017 Projekt edukacyjny Dom jest tam, gdzie rodzina został opracowany na podstawie diagnozy działań

Bardziej szczegółowo

I. Przedszkole dobre dla dziecka

I. Przedszkole dobre dla dziecka ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR1 W LĘDZINACH NA ROK SZKOLNY 2004/2005 I. Przedszkole dobre dla dziecka Cel ogólny: Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/223/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 4 listopada 2003 roku

Uchwała nr XX/223/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 4 listopada 2003 roku Uchwała nr XX/223/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie: utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu. Na podstawie art.9 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE I pięciolatki NA ROK 2007/2008

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE I pięciolatki NA ROK 2007/2008 PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZCAM ŚRODOWSKEM W GRUPE pięciolatki NA ROK 2007/2008 1 FORMA TEMATYKA TERMN REALZACJ OSOBA ODPOWEDZALNA UWAG O REALZACJ ZEBRANA Z RODZCAM.Zebranie organizacyjne 1 Charakterystyka dziecka

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XX sesji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji działań podejmowanych w ramach konkursu Odblaskowa szkoła

Sprawozdanie z realizacji działań podejmowanych w ramach konkursu Odblaskowa szkoła KONKURS ODBLASKOWA SZKOŁA VII EDYCJA Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Chomranicach Sprawozdanie z realizacji działań podejmowanych w ramach konkursu Odblaskowa szkoła wrzesień - październik 2016

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Miasta Świnoujście z dnia. STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Miejski Dom Kultury w Świnoujściu, zwany dalej MDK, jest

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2017 przyjęty na XXVI Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 26 stycznia 2017 r.

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2017 przyjęty na XXVI Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 26 stycznia 2017 r. Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie przyjęty na XXVI Sesji w dniu 26 stycznia 2017 r. I kwartał 1. Inwestycje w gminie - informacja z realizacji oraz planów 2. Informacja o stanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

Gimnazjum im ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Gimnazjum im ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie * Uczniowie i rodzice oraz nauczyciele wspólnie planują i organizują imprezy szkolne * Dyskoteki, bal VIP-a i absolwenta, piknik rodzinny, imprezy sportowe,

Bardziej szczegółowo

Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły

Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły ZAJĘCIA INTEGRACYJNE W SZKOLE Dla naszych dzieci szkoła jest drugim domem. Czują się w niej bezpiecznie, gdyż panuje tam serdeczna atmosfera. Maluchy

Bardziej szczegółowo

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr W dniu 7 stycznia 2012 r. oddział przedszkolny naszej szkoły odwiedził aktor serialu Barwy Szczęścia Jakub Małek. Czytelnicze spotkanie w ramach akcji "Cała Polska

Bardziej szczegółowo

Mali czytelnicy. Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować...

Mali czytelnicy. Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować... Mali czytelnicy. " Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować... Według rozporządzenia MENiS z dn. 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Działanie nr 7 - druga wymiana.

Działanie nr 7 - druga wymiana. Realizacja projektu "MAM PRAWO! Transfer nowoczesnych programów i metod terapii i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Centrum dla dzieci niepełnosprawnych ORIONI w Zestafoni" Działanie nr 7

Bardziej szczegółowo

Postawa obronna w przypadku ataku psa

Postawa obronna w przypadku ataku psa Zadanie 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE VII NA ROK 2014/2015 TERMIN REALIZACJI

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE VII NA ROK 2014/2015 TERMIN REALIZACJI HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE VII NA ROK 2014/2015 FORMA TEMATYKA TERMIN REALIZACJI OSOBA ODPOWIEDZIALNA UWAGI O REALIZACJI ZEBRANIA Z RODZICAMI, PEDAGOGIZACJA 1. Zebranie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla

Bardziej szczegółowo