PSLAMY DAWIDA w opracowaniach polskich kompozytorów XX w.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PSLAMY DAWIDA w opracowaniach polskich kompozytorów XX w."

Transkrypt

1 Nr ISSN PSLAMY DAWIDA w opracowaniach polskich kompozytorów XX w. To tytuł koncertu, który odbył się 20 listopada 2011 w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Jordanowie. W koncercie wzięły udział chóry Państwowej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Nowym Targu, tj. Chór Dziecięcy Wesołe nutki oraz Żeński Chór Kameralny. Trzecim wykonawcą był Chór Bel Canto z Jordanowa. Chóry wykonały dzieła współczesnych kompozytorów polskich, którzy natchnienie odnaleźli w tych świętych tekstach modlitw, jakimi są psalmy króla Dawida. Koncert rozpoczął się od wykonania dzieła F. Nowowiejskiego pt. Ojczyzna op. 18 nr 4 przez Chór Bel Canto i Żeński Chór Kameralny. Chórom na organach towarzyszył p. Marcin Augustyn, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie. Następnie zaprezentował się chór dziecięcy, który wykonał trzy utwory. Były to dzieła G. Miśkiewicza oraz A. Brejzy. Dzieci z niezwykłym wdziękiem i radością zaśpiewały przygotowane utwory. Chór żeński zaśpiewał utwory T. Trojanowskiego, M. Jasińskiego oraz P. Jańczaka. Słuchając tego zespołu można było zachwycić się ogromną wrażliwością muzyczną chórzystek, pomimo ich młodego wieku. Utwór De profundis szczególnie zachwycił słuchaczy. Na końcu zaprezentował się chór Bel Canto, który wykonał sześć kompozycji. Były to dzieła G. Miśkiewicza, J. Świdra, M. Jasńskiego, M. Sawy. Niezwykłe wykonanie chórzystów psalmu Miserere mei, Deus G. Miśkiewicza oraz Lux et veritas M. Jasińskiego wzruszyło publiczność oraz komisję, która przysłuchiwała się koncertowi. Komisja ta złożona była z profesorów Akademii Muzycznej w Łodzi (prof. A. Domańska) oraz Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (prof. M. Kończal). Na koncercie obecni byli przedstawiciele władz województwa w osobie p. Stanisława Kracika - wojewody małopolskiego, senatora VII kadencji p. Stanisława Bisztygi. Obecny był również p. Aleksander Palczewski - małopolski kurator oświaty oraz przedstawiciele władz samorządowych ościennych gmin. Koncert prowadził p. Jerzy Fedorowicz, który w niezwykły sposób recytował psalmy w tłumaczeniu Czesława Miłosza, oraz p. Magdalena Stankiewicz, która przybliżała obecnym semantykę wykonywanych dzieł. Po koncercie p. Aleksander Palczewski w imieniu Ministra Edukacji Narodowej wręczył Medal Komisji Edukacji Narodowej p. Kseni Miśkiewicz, która dyrygowała wszystkimi zespołami. Na zakończenie koncertu przewodnicząca Rady Miasta, p. Maria Pudo podziękowała obecnym za przybycie, następnie ks. proboszcz Paweł Gunia gratulował wykonawcom, a także słowami psalmu 116 modlił się za burmistrza miasta, p. Zbigniewa Koleckiego, który włożył dużo pracy w przygotowanie tego przedsięwzięcia, ale ze względów zdrowotnych nie mógł w nim osobiście uczestniczyć. Niezwykłe prezentacje zespołów, gra na organach Marcina Augustyna, oświetlenie kościoła, a także licznie zgromadzeni słuchacze złożyły się na to, że koncert ten stał się niezapomnianym wydarzeniem artystycznym w życiu naszej społeczności. Wszystkim Państwu, którzy nieprzerwanie wspierają działalność chóru Bel Canto, pragnę gorąco podziękować za okazaną pomoc, a słuchaczom za obecność na naszych koncertach. Szczególne podziękowania kieruję w stronę Burmistrza p. Zbigniewa Koleckiego, a także do p. Rafała Rapacza, dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie oraz do pracowników tej szkoły. Dzięki Państwu czujemy, że nasz śpiew i wszystko co robimy dla dzieci i młodzieży naszego miasta ma sens. Z podziękowaniami i pozdrowieniami Ksenia Miśkiewicz Boże Narodzenie to Świąteczny czas spokoju, miłości i głębokiej refleksji. Niech każdy z nas przeżyje go w ciepłej, rodzinnej i radosnej atmosferze a nowonarodzony Chrystus błogosławi nam w całym NOWYM 2012 ROKU. Burmistrz Miasta Zbigniew Kolecki Przewodnicząca Rady Miasta Maria Pudo

2 2 MIJA ROK. SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Szanowni Państwo. Mija rok nowej kadencji Rady Miasta i mojej na urzędzie Burmistrza. To właściwy moment aby podsumować to, co zostało w naszym mieście w tym czasie wykonane. Już w poprzedniej, krótkiej bo rocznej kadencji, przyjąłem na siebie obowiązek, ale też i przyjemność, spotykania się z mieszkańcami poszczególnych ulic. Spotkania te kontynuowałem w ostatnim roku i dalej zamierzam je kontynuować. W trakcie ich trwania dzieliłem się z Państwem aktualnymi problemami miasta a także wysłuchiwałem konkretnych problemów dotyczących poszczególnych jego części zgłaszanych przez Państwa. Rok bieżący nie jest i nie był łatwym rokiem budżetowym, co zgłaszałem już w grudniu 2010 roku w trakcie uchwalania budżetu na rok Nie tyle głośny w mediach kryzys ogólnoeuropejski, co zadłużenie miasta, zobowiązania zaciągane wcześniej wobec mieszkańców oraz niezliczona ilość nieuporządkowanych spraw systemowych i własnościowych spowodowały, że sytuacja Jordanowa nie jest łatwa. Ale pomimo tych trudności i problemów wykonanych zostało szereg prac, z których należy się cieszyć i które raz załatwione nie będą już widniały w grafikach prac niezbędnych do wykonania. Wymienię je w kolejności wskazując jednocześnie kwoty przeznaczone na ich zrealizowanie, w podziale na środki własne budżetu miasta i środki pozyskane z zewnątrz. 1. URZĄD MIASTA - STRUKTURA. Uważając, że chcąc oszczędzać należy zaczynać od siebie zmieniłem schemat organizacyjny Urzędu Miasta i godziny jego pracy, tak aby dostosować go ściśle do wykonywania zadań własnych w obrębie 4 nowych Referatów likwidując zbędne dla ich funkcjonowania stanowiska. W chwili obecnej tworząc Spółdzielnię Socjalną, kolejni pracownicy Urzędu przejdą do pracy w jej strukturach. W sumie działania te przyniosą oszczędność wynikającą z likwidacji 6 stanowisk pracy. W dalszym ciągu zamierzam unowocześniać Urząd i ograniczać w nim zatrudnienie. Nie prawdą jest, że do Urzędu przyjęci zostali nowi pracownicy, natomiast prawdą jest to, że wspomagałem się tzw. stażystami i pracownikami publicznymi kierowanymi i opłacanymi w 100 % przez Powiatowy Urząd Pracy. W roku przyszłym dalej z tej formy będę korzystał. Nie prawdą jest, że Urząd Miasta Jordanowa zatrudnia największą ilość urzędników co często podaje lokalna prasa. Prawdą natomiast jest to, że po likwidacji Zakładu Komunalnego w Jordanowie część jego pracowników przeszła do pracy w strukturach Urzędu. Skutkuje to tym, że np. pracownicy oczyszczalni ścieków czy ujęcia wody traktowani są również jako urzędnicy. Nie prawdą jest również przenoszona informacja o wysokich zarobkach pracowników Urzędu. Prawdą jest, że już od ubiegłego roku z uwagi na konieczność oszczędzania pozbawieni są Oni wcześniej przyznawanych wszelkiego rodzaju nagród i gratyfikacji choć uważam, że część pracowników na takie wyróżnienie zasługuje. 1. URZĄD MIASTA - REMONT. We wnętrzu Urzędu prowadzone są prace remontowe, które po renowacji elewacji zewnętrznej Ratusza, stanowią drugi etap jego rewitalizacji. Prace prowadzone są w ramach realizowanego projektu Rozwój usług publicznych opartych na ICT w Gminie Miasto Jordanów dofinansowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Działanie: 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Zakres zadania obejmuje: budowę instalacji elektrycznych i słaboprądowych w zabytkowym budynku Ratusza, wyposażenie sali obrad w monitor i sprzęt nagłaśniający, wraz z wyposażeniem sewerowni oraz dostawę sprzętu komputerowego do Biblioteki Miejskiej oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Jordanowie, infokiosków multimedialnych do Urzędu Miasta Jordanowa. Koszt Projektu to zł z czego kwotę zł. pokrywa dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Bzdurą jest natomiast zakup dwudziestu kilku komputerów dla urzędu o czym informował w sposób nieprawidłowy Tygodnik Podhalański (nr 48/2011). Natomiast w trakcie wykonywania tego zadania podjąłem decyzję o remoncie instalacji elektrycznych silnoprądowych oraz wykonaniu instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz sygnalizacji alarmów pożarowych wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych w budynku Ratusza. Uznałem, że niedopatrzeniem byłoby odnawianie ścian i sufitów bez wykonania wspomnianych wyżej prac. Zadanie to kosztować będzie zł. i są to środki własne. Sala obrad przed i po remoncie 2. SZKOŁA PODSTAWOWA. Oświata należy do jednych z głównych zadań własnych każdej Gminy. Nie inaczej jest i u nas. Zadania te Miasto realizuje na bazie trzech budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola. Od chwili powstania Szko ła Podstawowa nie została nigdy poddana kapitalnemu remontowi a zaniedbania z tego tytułu wynikające spowodować mogły konieczność zaprzestania nauczania w jej murach. Po remoncie sali gimnastycznej i jej zaplecza zapoczątkowanym przez Burmistrza Hajdę kontynuowane były dalsze, niezbędne prace remontowe. I tak w roku bieżącym wymienione zostało całe pokrycie dachowe z usprawnieniem i stworzeniem instalacji wentylacyjnej oraz elewacja zewnętrzna całego budynku z nakryciem gzymsów nad wejściem głównym do budynku, z których zwisały niebezpieczne sople. Całość zadania kosztowała: zł z czego: zł to środki jakie pozyskano w Ministerstwie Edukacji Narodowej a 5000 zł to środki własne. 3. GIMNAZJUM. Nie prowadzono żadnych prac remontowych natomiast udało mi się wynegocjować z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego odstąpienie od konieczności dodatkowego (niepotrzebnego) ocieplenia sali gimnastycznej co dało oszczędności w wysokości blisko 150 tyś zł. 4. PRZEDSZKOLE. Kolejna placówka oświatowa od początku swego istnienia niedoinwestowana i nie remontowana. Wszyscy, którzy mają bądź mieli dzieci czy wnuki w przedszkolu wiedzą w jakim stanie technicznym się ono od lat znajdowało. Zniszczona elewacja, nieszczelne, pozabijane gwoździami i pozakręcane na stałe okna, nierówne i niebezpieczne w komunikacji opaski wokół budynku czy poszycie dachowe to i tak nie wszystkie elementy wymagające natychmiastowej naprawy. Wykonane zostało ocieplenie i nowa elewacja budynku, wymieniona w całości stolarka okienna, Urząd i Rada Miasta opaski wokół budynku, naprawiono komin. Całość prac kosztowała zł. Środki pochodziły w całości z budżetu miasta. Przewiduję, że w roku przyszłym wykonane prace przyniosą oszczędności choćby z tytułu ogrzewania placówki. 5. UJĘCIE WODY NA RZECE SKAWIE. Wyremontowany zbiornik Wybudowane przed ponad trzydziestoma laty jeszcze przez Krakowskie Zakłady Armatur Zakład Nr 3 w Jordanowie. Główne i do niedawna jedyne miejsce pobierania i dostarczania wody pitnej dla mieszkańców. Nigdy wcześniej nie poddane żadnym poważnym pracom modernizacyjnym ani remontowym co spowodowało niebezpieczeństwo wyłączenia go z eksploatacji. Wiem to od pracowników ujęcia, którzy poinformowali mnie o tym w trakcie mojego z nimi spotkania, na początku urzędowania. Ujęcia nie ominęła żadna powódź w Jordanowie a było ich na przełomie ostatnich 10 ciu lat przynajmniej kilka. Toteż szkoda, że nigdy nie starano się o środki zewnętrzne na Ujęcie. Wystarczyłaby odrobina chęci i własnej aktywności, aby je pozyskać gdyż ratowanie jedynego ujęcia wody dla mieszkańców jest oczywiste dla tych, którzy te środki przyznają. Ci z Państwa, którzy zadali sobie trudu przespacerowania się na ujęcie z pewnością widzieli jak szeroki zakres prac został tam wykonany. Dotyczył on remontu budynku Stacji Uzdatniania Wody, remontu zbiornika koagulacyjnego w zakresie robót instalacyjnych i robót remontowo-budowlanych oraz czyszczenia zbiornika koagulacyjnego z naniesionego namułu i czyszczenia zbiorników wody surowej z naniesionych osadów i uzupełnienie złoża filtracyjnego filtrów pośpiesznych wewnątrz SUW. Wymontowana komora wirnikowa ze zbiornika koagulacyjnego Koszt całkowity wymienionych prac wyniósł zł Zadanie to wykonano w całości ze środków zewnętrznych z czego: zł to środki WFOŚiGW w Krakowie i zł z MSWiA w Warszawie.

3 Urząd i Rada Miasta 3 Często w trakcie spotkań z Państwem mówiłem, że w dużej części są to środki dosłownie wyrzucone w błoto, gdyż w ramach tych prac należało m. in. oczyścić z mułu zbiornik koagulacyjny, osuszyć tony tego mułu by potem wywieźć go na wysypisko śmieci. Przygotowana do montażu nowa komora tzw. dzwon Po wyjęciu samego zbiornika trudno było uwierzyć, że z takiego miejsca ludzie mogą, ba muszą pić wodę. Prace zostały zakończone i cieszyć się należy, że sukcesywnie jakość wody podawanej Państwu będzie się poprawiać. Sieć wodociągowa w mieście to oddzielny temat. W jakim ona jest stanie i jakich nakładów wymaga jej wymiana, sami Państwo najlepiej wiecie. To jest problem, którego rozwiązanie pozostaje przed nami. 6. PRZYKIEC - UJĘCIE WODY W roku ubiegłym Członkowie Spółki Wodnej Przykiec dokonali zmiany reprezentującego ich Zarządu. W trakcie kilku spotkań, które odbyliśmy, ustaliliśmy harmonogram niezbędnych do wykonania prac na ujęciu wody. Intensywne opady deszczu w maju 2010 roku poczyniły dalsze szkody na samym ujęciu jak i w jego okolicy. Ujecie tych strat w protokole szkód powodziowych oraz ich pozytywne zaopiniowanie przez Komisję Wojewody Małopolskiego dały podstawę do ubieganie się o środki zewnętrzne na ich usunięcie. Tak też się stało w wyniku czego wykonano remont budynku zbiorników retencyjnych i zasuw, roboty naprawcze w zakresie potoku prowadzącego wodę przed budynkiem zasuw. Koszt zadania wyniósł: zł i pokryty został w całości ze źródeł zewnętrznych tj zł z MSWiA w Warszawie oraz zł z WFOŚiGW w Krakowie. W tym miejscu pragnę podziękować Zarządowi Spółki za współpracę i rzeczowe podejście do problemu. 7. DROGI. Remont ul. Malejowskiej Remont drogi na Hajdówkę Wiem z 20 sto letniego do świadczenia samorządowego, że dobra jakość dróg jest jedną z najważniejszych i priorytetowych spraw dla mieszkańców prawie wszystkich gmin. Nie inaczej jest i u nas. Stwierdzam, że gdyby wszystkie wyżej wymienione zadania były zrealizowane wcześniej a nic, naprawdę nic nie stało na przeszkodzie, aby tak się stało to dziś wyżej wymienione środki zarówno własne jak i pozyskane z zewnątrz moglibyśmy kierować na poprawę jakości dróg a tym samym skutecznie wychodzić naprzeciw wielu Państwa oczekiwaniom. Niestety najpierw naprawić należy zaległości, aby móc myśleć o teraźniejszości i przyszłości. Jednym ze źródeł pozyskiwania środków na poprawę dróg jest fundusz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków powodzi i klęsk żywiołowych. W zatwierdzonym protokolarnie wykazie uszkodzonych dróg w wyniku powodzi z 2007 i 2010 roku mamy kilkanaście dróg lokalnych, na poprawę i remont których możemy pozyskiwać środki ze wskazanego źródła. Różnica pomiędzy szkodami spowodowanymi w tych latach polega m. in. na tym, że na usuwanie szkód z 2007 roku musimy wnieść 20 % kosztów tych remontów jako udział własny a na szkody z 2010 roku uzyskujemy środki w całości. Toteż od początku pełnienia funkcji Burmistrza Miasta nie ustaję w staraniach aby te środki dla miasta pozyskiwać. Wiele bo zł miasto otrzymało w 2010 roku z czego naprawiliśmy szereg dróg lokalnych. W roku bieżącym MSWiA przyznając środki jednocześnie wskazało zadanie, które ma być z tych środków zrealizowane. Wśród tych zadań były: ujęcie wody na Skawie i Przykcu, naprawa mostu na Skawie na Zagrodach Malejowskich oraz remont dwóch dróg: Hajdówka od strony ujęcia wody na Skawie i ulica Malejowska od drogi krajowej Nr 28 do mostu w stronę Naprawy na odcinku 900 metrów. Hajdówka kosztowała: zł z czego zł ze środków własnych (jeszcze szkoda z 2007 roku) i zł z zewnątrz z MSWiA. Ulica Malejowska, jezdnia i chodnik na odcinku pocz ątkowych 200 m szkoda z 2007 roku proporcjonalnie zł własnych i zł z MSWiA. Dalszy odcinek 700 m do mostu to szkoda w całości z 2010 roku na którą pozyskaliśmy zł z MSWiA. Remont mostu na Zagrodach to zł. pozyskanych i tylko 358 zł środków własnych. Nie wiem czy w przyszłym roku będzie można dalej pozyskiwać środki na szkody z 2007 roku toteż tym bardziej się cieszę, że udało mi się to w roku bieżącym. Remont mostu na Zagrodach Malejowskich PONADTO : Na złożone przeze mnie wnioski, jeszcze teraz pod koniec roku Ministerstwo Edukacji Narodowej zwiększyło nam o zł subwencję oświatową, a zł Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przyznał nam na realizację projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie Edukacja ekologiczna Gminy Miasto Jordanów- od malucha do starszaka (prelekcje, pomoce dydaktyczne gry zabawy, sadzonki krzewów i roślin) przyznał nam zł dofinansowania. Rozmawiając osobiście w Warszawie z Wiceministrem MSWiA poprosiłem również o skierowanie środków do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie na regulację brzegów rzeki Skawy na wysokości boiska sportowego. Argumentowałem wtedy swą prośbę tym, że posiadamy gotowy projekt tejże regulacji. Wtedy zgodę słowną uzyskałem a prace są prowadzone w chwili obecnej. Koszt tych prac wynosi zł. Na spotkaniach z Państwem i w godzinach przyjęć w Urzędzie często słyszałem, że na załatwienie swych spraw czekacie po 10, 20, 30 a nawet 40 lat. Rozumiem Wasze rozgoryczenie. Gdybym umiał i przede wszystkim mógł w przeciągu ostatnich dwóch lat te sprawy pozałatwiać, to po dwóch kolejnych musielibyśmy być o te lat do przodu. Nie da się wszystkich zaległości nadrobić tak szybko, ale nadrabiać trzeba. Niekiedy słyszę zarzut, że dużo jeżdżę. Tak, jeżdżę i bywam wszędzie tam, gdzie mogę uzyskać coś dla miasta. Mam odwagę powiedzieć, że dalej będę tak czynił bo tylko w ten sposób można z jednej strony promować nasze miasto z drugiej zaś pozyskiwać środki na realizację jego ważnych zadań. Przez telefon, już nie mówiąc o formie korespondencyjnej, niewiele dzisiaj można załatwić. Rzec można NIC! Zależy mi na rozwoju naszego miasta toteż w dalszym ciągu dokładał będę wszelkich starań aby tam, gdzie to tylko możliwe środki te pozyskiwać. Podsumowując, w roku 2011 wykonaliśmy wszystkie powyższe zadania na łączną kwotę zł. z czego zł. stanowią środki własne a zł. środki pozyskane na zewnątrz. Te środki pozostaną już na zawsze w Jordanowie i nikt ich nam nie zabierze. Państwa ocenie pozostawiam, odpowiedź na pytanie czy warto było się o nie starać i bywać wszędzie tam, gdzie można je pozyskiwać? W tym miejscu chcę podziękować wszystkim tym pracownikom Urzędu, którzy w sposób wzorowy przygotowali wszystkie wnioski i w ten sposób doskonale przygotowali mnie do ubiegania się o dodatkowe środki. Przed nami kolejny, trudny rok budżetowy. Razem z Radą Miasta, z którą dobra i rzeczowa współpraca pozwoliła na zrealizowanie opisywanych tu zadań, dokonywać będziemy dalszych zmian, w tym zmian systemowych aby zacząć spłacać długi miasta (na dalsze nas już nie stać!) oraz dalej realizować założone przez siebie cele i zadania. Powodować to będzie konieczność podejmowania przeze mnie trudnych, często nie popularnych decyzji. Nie mam wyjścia! Kierując się odpowiedzialnością za miasto, a nie patrząc na własna popularność, zmuszony jestem je podejmować. Na koniec. Nie przypuszczałem, że przyjdzie mi pisać i kierować do Państwa te słowa ze szpitala. W ostatnich dniach doświadczyłem jak niewiele potrzeba aby już niczym więcej się nie przejmować. Bogu dziękuję, że pozwolił mi przeżyć. Wszystkim tym z Państwa, którzy trzymaliście za mnie kciuki Serdecznie dziękuję. Tym, którzy modlili się za mnie i moje zdrowie Bóg Zapłać. Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia upłyną Wszystkim Państwu przede wszystkim w ZDROWIU i ciepłej, rodzinnej atmosferze. Zbigniew Kolecki Burmistrz Miasta Jordanowa

4 4 Kultura Na IX sesji Rady Miasta Jordanowa, która odbyła się dnia 29 września 2011 r.: Zapoznano się z informacjami na temat: działalności wychowawczo opiekuńczo dydaktycznej Przedszkola za rok szkolny 2010/2011. działalności Szkoły Podstawowej za rok szkolny 2010/2011. działalności Gimnazjum za rok szkolny 2010/ Zapoznano się ze sprawozdaniem z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta w dniu 26 sierpnia 2011 r. w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami finansowymi w jednostkach oświatowych. 3. Przyjęto sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2011 r. 4. Podjęto uchwały w sprawie: rozpatrzenia skarg złożonych przez Pana Andrzeja Szklarczyka Prezesa Beskidzkiego Stowarzyszenia Oświatowego Solidarności S.O.S. Pracy i inwalidztwa w Jordanowie, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Jordanów na lata zmiany uchwały nr III/10/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Jordanów na 2011 rok, zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Jordanowa na zadania określone w uchwale budżetowej na 2011 rok, ustalenia regulaminu targowiska, ustalenia opłaty targowej, przystąpienia Miasta Jordanowa do projektu pod nazwą Integracja podmiotów środowiska lokalnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Mieście Jordanów, zamiany nieruchomości, zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości, zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jordanowa. 06 listopada 2011 roku POSIADY GAWĘDZIARSKIE W PRZYBĘDZY KOŁO ŻYWCA Ludowych dwa lata dłużej. Nasz Ośrodek Kultury wziął i tym razem udział w góralskim bajaniu wysyłając naszą reprezentantkę, tegoroczną laureatkę I miejsca w Sabałowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej Panią Irenę Stopa. Tym razem Pani Irena w nagrodę za prezentowaną opowieść swojego autorstwa otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy po raz kolejny Pani Irenie sukcesu w twórczości ludowej. J.H. IX sesji Rady Miasta Jordanowa Na X sesji Rady Miasta Jordanowa, która odbyła się dnia 27 października 2011 r.; Zapoznano się ze: sprawozdaniem z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny, informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011, informacją dotycząca analizy oświadczeń majątkowych, sprawozdaniem z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta w dniu 20 października 2011 r. w Miejskim Ośrodku Kultury i Bibliotece, Podjęto uchwały w sprawie: pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu, wyboru ławnika do Sądu Rejowego w Suchej Beskidzkiej na kadencję : Na ławnika została wybrana Pani Iwona Bilska. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Jordanów na lata zmiany uchwały nr III/10/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Jordanów na 2011 rok, zmiany uchwały nr IX/59/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Jordanowa na zadania określone w uchwale budżetowej na 2011 rok, określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jordanowa na rok 2012, określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Jordanowa na rok 2012, zmiany uchwały nr II/10/2002 Rady Miasta Jordanowa z dnia 02 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, założenia Spółdzielni Socjalnej, uchylenia uchwały nr XVIII/165/2008 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 września 2008 roku, uchylenia uchwały nr XVIII/166/2088 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 września 2008 r. Rekordowa liczba osób wzięło udział w dorocznych Posiadach Gawędziarskich i Przeglądzie Instrumentalistów Ludowych w Przybędzy koło Żywca. Zjechali górale z Beskidu Śląskiego, Żywieckiego i z okolic Suchej Beskidzkiej. Dzień wcześniej w przesłuchaniach wzięła udział młodzież i dzieci. Posiady Gawędziarskie organizowane są od dwudziestu lat, a Przeglądy Instrumentalistów Na XI sesji Rady Miasta Jordanowa, która odbyła się dnia 30 listopada 2011 r.; 1. Podjęto uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi z art. 223 i 227 KPA na Burmistrza Miasta, złożonej przez Prezesa Beskidzkiego Stowarzyszenia Oświatowego Solidarności S.O.S. Pracy i Inwalidztwa w Jordanowie. rozpatrzenia skargi na pracę Burmistrza Miasta, złożonej przez Pana Marcina Żądło P.P.H. Mardrew, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Jordanów na lata , zmiany uchwały nr III/10/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jordanów na 2011 rok, zamiany nieruchomości, przedłużenia umowy dzierżawy części działki, zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie, przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok, przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r., przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012, zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego Indywidualizacja nauczania kl. I-III zgłoszonego do dofinansowania w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. WYNIKI KWESTY W wyniku przeprowadzonej kwesty w dniu 1 listopada 2011 roku na jordanowskim cmentarzu parafialnym zebrano kwotę 4.097,80 zł. Trzy przeprowadzone już zbiórki wzbogaciły Jordanowski Komitet Ratowania Zabytkowych Nagrobków i Kapliczek w sumie o ,75 zł. Środki te w całości przeznaczone są na renowacje starych nagrobków na naszym cmentarzu oraz przydrożnych kapliczek. W dniu 31 maja 2011 roku Burmistrz Miasta i Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie podpisali porozumienie o współpracy, która polega m.in. na wykonaniu przez studentów tej uczelni prac konserwatorskich wyżej wymienionych obiektów przy użyciu niezbędnych materiałów zakupionych przez miasto. W chwili obecnej, w ramach pracy dyplomowej jednego ze studentów, odnawiana jest rzeźba tzw. Muzy, z grobu młodego krakowskiego artysty Adama Repetowskiego vel Adamowicza. Ukończenie tej pracy władze uczelni przewidują na maj 2012 roku tak aby rzeźba ta wróciła na nasz cmentarz najdalej przed 1 listopada 2012 roku. Za zrozumienie i poparcie tej inicjatywy a tym samym ofiarność wszystkich, którzy ja wspierają w imieniu Komitetu składam serdeczne podziękowania. Dla osób, które chciałyby wesprzeć naszą inicjatywę podajemy nr konta bankowego BS Jordanów. Zbigniew Kolecki, Przewodniczący Komitetu

5 Kultura 5 06 listopada 2011 roku WYCIECZKA PIESZA NA TRZY KORONY W PIENINACH Niedzielny poranek przywitał nas rześkim powietrzem i rozgwieżdżonym niebem. Tak, tak, po zmianie czasu o 6 rano było jeszcze ciemno... Ale spóźnialskich nie było. Na przystanku wszyscy zjawili się punktualnie, a ciepły autokar pozwolił nam przedłużyć noc, choć na chwilkę. Do Krościenka dotarliśmy już przy wschodzącym słońcu, które srebrzyło się w wodach Dunajca. Nasz spacer rozpoczęliśmy od podejścia na Sokolicę przez Przełęcz Sosnów. Szlak wiedzie przez las bukowo-jodłowy, o tej porze zasłany liśćmi tak gęsto, że brodziliśmy w nich prawie po kostki. Po drodze zatrzymaliśmy się u wylotu jaskini Dziury, której łączna długość korytarzy wynosi ok.95 m. Chętni mogli zaglądnąć do jej wnętrza, ale z powodu braku czołówek skończyło się tylko na kukaniu. Poza tym nie chcieliśmy obudzić ćućmierzy*. Potem ruszyliśmy dalej ku Sokolicy. Sokolica jest niewielkim, ale jakże widokowym szczytem Pienin (747 m n.p.m.). Południowa ściana Sokolicy opada prawie pionowo w dół, aż do przełomu Dunajca, który wije się u jej stóp niczym wstążka. W oddali widać Tatry, w listopadzie już lekko oprószone śniegiem. Sam szczyt Sokolicy porastają sosny reliktowe, z których najsłynniejsza i najczęściej fotografowana pochyla się nad przepaścią. Najstarsze okazy mają nawet po 500 lat! Po krótkiej, ale intensywnej sesji zdjęciowej i szybkiej herbatce ruszyliśmy w stronę Czerteża. Czerteż jest najwyższym szczytem w grani Pieninek (774 m n.p.m...). Jego nazwę zawdzięczamy Łemkom, dawnym mieszkańcom tych terenów, w których języku czerteż oznacza wyrąb. Przez skalisty szczyt i grań Czerteża prowadzi niebieski szlak zwany Sokolą Percią, częściowo ubezpieczony barierkami. Sam Czerteż nie jest tak wyeksponowany i piękny jak Sokolica, ale z jego wierzchołka mogliśmy jeszcze raz podziwiać jej południową pionową ścianę. Z Czerteża ruszyliśmy dalej niebieskim szlakiem w stronę Przełęczy Szopka. Po drodze urządziliśmy sobie odpoczynek na przepięknej polanie. Część z nas wylegiwała się do słońca zakopana w bukowych liściach, inni znaleźli w tych liściach rarytas - bukowe orzeszki! Wiewiórki chyba nie były zbyt zadowolone z intruzów biorąc pod uwagę, że buk owocuje co 5-8 lat. O zgrozo... po powrocie przeczytałam, że przed spożyciem przez człowieka orzeszki bukowe powinny być prażone, gdyż zawierają szkodliwą fagine (trujacy alkaloid) oraz kwas szczawiowy, a ich nadmierne spożycie powoduje bóle głowy, nudności, drgawki i obniżenie temperatury ciała. U nas takich objawów nie stwierdzono, może i dlatego że wyrobów domowej roboty na wycieczce nie brakowało, więc fagina została rozpuszczona :)... Po dotarciu do Przełęczy Szopka udaliśmy się w stronę Masywu Trzech Koron. Trzy Korony to najatrakcyjniejsze turystycznie miejsce w Pieninach. Z platformy widokowej na Okrąglicy (jedna z koron, 982 m n.p.m..) rozciąga się niesamowity widok na przełom Dunajca i obszar Pieniskiego Parku Narodowego, a także na Tatry, Beskid Sądecki, Gorce, Beskid Żywiecki oraz Magurę Spiską. Pięćset metrowa przepaść opadająca na Rówień koło Dunajca oraz wiatr wyzwalają wodze wyobraźni wśród turystów. Na szczycie byłam świadkiem sceny prawie jak z Tytanica... Niewątpliwie można by stwierdzić, że widok z Okrąglicy to jeden z najpiękniejszych w Polsce. Ponieważ kolejka na szczyt Okrąglicy była długa, czekaliśmy na resztę grupy żartując i opróżniając plecaki z resztek smakołyków. Potem udaliśmy się w stronę Zamkowej Góry by zobaczyć ruiny Zamku Pienińskiego oraz Grotę Świętej Kingi. O Zamku niewiele można się dowiedzieć na miejscu. Wiadomo, że został zbudowany w latach i służył jako miejsce obronne. Tutaj znalazła schronienie św. Kinga uciekając z klasztoru w Starym Sączu przed najazdem Tatarów. Jeżeli chodzi o św. Kingę, istnieje kilka legend na jej temat. Jedna z nich głosi, że gdy polski książę krakowsko-sandomierski Bolesław poprosił o rękę węgierskiej królewny Kingi, ta zwróciła się do swego ojca, aby w wianie nie dawano jej złota i kosztowności, gdyż niosą za sobą pot i łzy ludzkie. Nie chciała też roju służby, bo ta jest znamieniem pychy. Życzyła sobie tylko jednego skarbu soli, którą chciała dać swej przyszłej ojczyźnie. Król Węgier podarował jej więc najbogatszą kopalnię Siedmiogrodu w Marmarosz (Prajd). Kinga biorąc ją w posiadanie, wrzuciła do szybu swój zaręczynowy pierścień, zaś w drodze do kraju swego męża zabrała ze sobą doświadczonych górników węgierskich. W Polsce kazała im szukać soli. Gdy ją wreszcie znaleźli (w Bochni i Wieliczce) to jak pisze Ksiądz Piotr Skarga, w pierwszym bałwanie (bryle) soli, który wykopano, pierścień się on jej znalazł, który ujrzawszy Kunegunda i poznawszy, dziękowała Panu Bogu, który dziwy czyni tym, którzy Go miłują. Jedno jest pewne, w ostatnich latach kult św. Kingi bardzo się rozwinął na sądeczczyźnie, a w 1999 roku została ona kanonizowana przez Papieża Jana Pawła II. Nasz dzień powoli dobiegał końca. Z Zamkowej Góry schodziliśmy powoli zielonym szlakiem do Sromowiec. Po drodze zatrzymaliśmy się w schronisku PTTK Korony na krótki odpoczynek i przekąskę. Humory dopisywały... Potem ruszyliśmy w stronę autokaru, który już na nas czekał, a chętni zrobili sobie spacer do położonego po drugiej stronie Dunajca słowackiego Czerwonego Klasztoru. Do domu wracaliśmy o zachodzie słońca, zmęczeni ale zadowoleni! Uczestnik wycieczki Małgorzata Zaremba - Oleksik * Chętni, którzy chcieliby cos więcej się o nich dowiedzieć proszeni są o dołączenie do grupy turystycznej naszego MOK-u. Wesołe rymowanki czyli o spotkaniu z Wiesławem Drabikiem. W listopadzie na zaproszenie Biblioteki Miejskiej w Jordanowie gościliśmy Pana Wiesława Drabika - znanego autora książek, które od lat cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem najmłodszych czytelników. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z jordanowskich przedszkoli i najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się, skąd Autor czerpie inspiracje do pisania bajek i wesołych historyjek. Autor czytał najpopularniejsze fragmenty swoich tekstów oraz opowiadał zabawne historyjki i anegdoty. Czytane wiersze i bajki wywoływały gromki śmiech wśród młodych słuchaczy. Autor błyskotliwego humoru wymyślał na poczekaniu rymowanki kojarzone z imieniem dziecka, np. brawo dla Gabrysi, co widziała stado rysi ; dla Kuby aby nigdy nie był gruby. Zadawał pytania dotyczące znajomości napisanych przez niego bajek. Odgadywanie rymów było frajdą dla najmłodszych. Dzieci aktywnie uczestniczyły w konkursach. Poprawne odpowiedzi były nagradzane przez Autora kolorowymi naklejkami. Po spotkaniu długa kolejka dzieci ustawiła się po książki tegoż autora i autograf. W podziękowaniu za ciekawe i wesołe spotkanie przedszkolaki wręczyły Autorowi kwiaty i własnoręcznie wykonane laurki. Spotkanie przybliżyło dzieciom sylwetkę bardzo popularnego i lubianego Autora. Przebiegało w wesołej atmosferze. Wszyscy świetnie się bawili. Było to już trzecie z rzędu spotkanie organizowane przez Bibliotekę Miejską w Jordanowie ze znanymi autorami książek adresowanych dla najmłodszych. Pierwsze z cyklu spotkań odbyło się rok temu z Panią Dorotą Gellner. Następne spotkanie miało miejsce w roku bieżącym z Panią Renatą Klamerus. Istotą tego typu spotkań jest przybliżenie najmłodszym czytelnikom znanych autorów książek w celu zachęcenia ich do czytania od najmłodszych lat. Bezpośredni kontakt z Kimś kogo czyta się w szkole, w domu, kto pisze pięknie ilustrowane książki mobilizuje do zainteresowania się literaturą dziecięcą i wyrabia nawyk czytania w przyszłości. Ponadto spontaniczny odbiór i zaangażowanie najmłodszych czytelników w swoistym spektaklu odgrywanym przez zapraszanych Autorów stanowi satysfakcję samą w sobie do kontynuowanie tego typu spotkań w przyszłości. Na celowniku naszej Biblioteki są równie popularni autorzy książek, ale z tym musimy poczekać do następnego roku. Póki co zapraszamy wszystkich lubiących literaturę do naszej placówki, która z roku na rok wzbogaca się o nowe, interesujące pozycje adresowane do czytelników w różnych grupach wiekowych.

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA JORDANOWA GRAND PRIX DLA BEL CANTO

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA JORDANOWA GRAND PRIX DLA BEL CANTO Nr 15 2013 ISSN 1507-7020 Drodzy Państwo Na czas ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA przyjmijcie prosimy szczere życzenia zdrowia, ciepła rodzinnego, miłej i serdecznej atmosfery wśród osób Wam najbliższych. Niech

Bardziej szczegółowo

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko str. 3 Szanowni Państwo, W dniu 6 października 2009 roku będziemy obchodzić 730 rocznicę lokacji miasta Nowe Brzesko przez księcia Bolesława Wstydliwego. Ten wielki jubileusz zachęca nie tylko do refleksji

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA JORDANOWA. Zbigniew Kolecki. Burmistrz Miasta Jordanowa. NOWA PRACOWNIA KOMPUTEROWA - prezent od rodziców

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA JORDANOWA. Zbigniew Kolecki. Burmistrz Miasta Jordanowa. NOWA PRACOWNIA KOMPUTEROWA - prezent od rodziców Nr 11 2013 ISSN 1507-7020 Drodzy Mieszkańcy Jordanowa Zdrowych, radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości, obfitych łask i błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego życzą Maria

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Weekend pełen imprez. O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy. Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str.

Weekend pełen imprez. O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy. Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str. CZERWIEC 2013 INFORMATOR PIECHOWICKI W NUMERZE: O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy str. 4 Weekend pełen imprez Zmiana warty w Radzie Rodziców str. 8 Remonty dróg i powodziówka str. 4 Jak segregować?

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232 4930. PAŹDZIERNIK LISTOPAD 2012 Nr 10 11 (231 232); Rok XXI. Cena 1,50 zł. Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku.

ISSN 1232 4930. PAŹDZIERNIK LISTOPAD 2012 Nr 10 11 (231 232); Rok XXI. Cena 1,50 zł. Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku. PAŹDZIERNIK LISTOPAD 2012 Nr 10 11 (231 232); Rok XXI ISSN 1232 4930 Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena 1,50 zł W numerze: o dwóch odcinkach obwodnicy Leżajska o sfinalizowanych inwestycjach

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny

Egzemplarz bezpłatny Egzemplarz bezpłatny Głos Wojkowic nr 2/2013 1 Informacje Z jakiej pomocy społecznej mogą skorzystać mieszkańcy Wojkowic W tym numerze gazety informujemy Państwa o świadczeniach rodzinnych, w tym zasiłku

Bardziej szczegółowo

W numerze także: (więcej na str. 10-11)

W numerze także: (więcej na str. 10-11) Pogórze MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY PLEŚNA ISSN 1641 9006 Nr 5 (180) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2014 CENA: 2,50 ZŁ Tym, których już nie ma i tym, co są pośród nas... - odsłonięcie i poświęcenie tablic ku

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny Wrzesień 7 (202) SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Nasza młodzież

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski grudzień 2009 nr 11 (213) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski grudzień 2009 nr 11 (213) www.puszczykowo.pl ISSN 1231-8493 ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski grudzień 2009 nr 11 (213) OtwarCiE LOdOwiska 2 s. Pięknych Świąt i Dobrego Nowego Roku życzą Małgorzata Ornoch-Tabędzka Burmistrz Puszczykowa oraz Marek

Bardziej szczegółowo

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA MINISTER GRATULOWAŁ DARII Fot. Mirosław Wójtowicz Na zaproszenie dowódcy Sił Powietrznych w sierpniowych obchodach Święta Lotnictwa w Warszawie uczestniczyła Daria Brozińska uczestniczka zajęć plastycznych

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

KierOwniK Krus OdpOwiada

KierOwniK Krus OdpOwiada KierOwniK Krus OdpOwiada Od 6 lat podlegam ubezpieczeniu w KRUS. Moja żona natomiast pracuje w sklepie jako sprzedawca, jest więc ubezpieczona w ZUS. Miesiąc temu żona urodziła dziecko, w związku z czym

Bardziej szczegółowo

Zdrowia, radości, pomyślności, sukcesów w życiu osobistym, rodzinnym i całej gminnej wspólnoty w Nowym Roku 2013!

Zdrowia, radości, pomyślności, sukcesów w życiu osobistym, rodzinnym i całej gminnej wspólnoty w Nowym Roku 2013! MZGK z bliska Nowy dyrektor artystyczny SFMD Styczeń - luty 2013 nr 206 Rok XXIV issn 1508-9290 egzemplarz bezpłatny Dwumiesięcznik informacyjno - kulturalny miasta i gminy Stary Sącz Zdrowia, radości,

Bardziej szczegółowo

Co w Clapiers piszczy? Historia przyjaźni i plany na przyszłość

Co w Clapiers piszczy? Historia przyjaźni i plany na przyszłość Egzemplarz bezpłatny MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY ISSN 1506-395X Celestynów Dąbrówka Dyzin Jatne Glina Lasek Ostrowik Ostrów Podbiel Pogorzel Ponurzyca Regut Stara Wieś Tabor Zabieżki Co w Clapiers piszczy?

Bardziej szczegółowo

W numerze: Inwestycje gminne Wybory sołtysa wsi Rogóżno 50 lat pożycia małżeńskiego

W numerze: Inwestycje gminne Wybory sołtysa wsi Rogóżno 50 lat pożycia małżeńskiego www. gminalancut.pl nr 3 (80)... czerwiec 2014 ISSN 1731-9773 str. 1 ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: Inwestycje gminne Wybory sołtysa wsi Rogóżno

Bardziej szczegółowo

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 11 (15) październik/ listopad 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Ostatnie miesiące pokazują, że nasz region zmienia się nie do poznania. Stara i zniszczona architektura

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 Egzemplarz bezpłatny ISSN 1732-2987 Nr 1 marzec 2013 w w w. m a l e c h o w o. p l W tym numerze... WIZYTA BISKUPA 2 OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 WIĘCEJ INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW... 11 2 WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

NR 10-11 (132-133) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY PAŹDZIERNIK - LISTOPAD 2007. Święto szkoły w Borzęcinie

NR 10-11 (132-133) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY PAŹDZIERNIK - LISTOPAD 2007. Święto szkoły w Borzęcinie NR 10-11 (132-133) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY PAŹDZIERNIK - LISTOPAD 2007 Święto szkoły w Borzęcinie 2 Dziś 24 strony! W numerze Okładka Kwiaty dla kombatantów - Święto ZSP im. AK Grupy Kampinos

Bardziej szczegółowo

Nowe miejsca parkingowe. Św. Jadwiga Patronką Trzebnicy!

Nowe miejsca parkingowe. Św. Jadwiga Patronką Trzebnicy! Św. Jadwiga Patronką Trzebnicy! Nowe miejsca parkingowe Na wniosek Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy Rada Miejska w Trzebnicy 30. czerwca 2009 roku podjęła uchwałę Problemy ze znalezieniem miejsca

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA ISSN 1442-5022 KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA Nr 45 ROK XII STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2012r. Cena 3 PLN Radosnych Świat Zmartychwstania Pańskiego wszystkim naszym Czytelnikom życzy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12. Ziemia Suska 11/2011 Spis treści: Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, s. 2. GJ, XI Sesja Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej, s. 4. Podatki i opłaty na rok 2012, s. 4. Opłaty za

Bardziej szczegółowo

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Numer 2 (211) LUTY 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.waw.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Ekologia przez cały

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE

WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/10 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 stycznia 2010 r. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ C Z E R W I E C 2012 SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Aktywnie

Bardziej szczegółowo

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości i odpoczynku w rodzinnym gronie.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości i odpoczynku w rodzinnym gronie. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości i odpoczynku w rodzinnym gronie. Życzymy, by Nowy 2015 Rok był bogaty w osobiste doznania, by spełnił

Bardziej szczegółowo

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK Historyczny awans Widawii 1 DRODZY CZYTELNICY Z banalnym stwierdzeniem,

Bardziej szczegółowo

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nasza Gazeta Nowiny ISSN 1232-4922 z Gminy Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nr 63 2013 EGZ. BEZPŁATNY Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła

Bardziej szczegółowo