Najpopularniejsi w województwie łódzkim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najpopularniejsi w województwie łódzkim"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY Nr16 /101 CZERWIEC 2009 ISSN Najpopularniejsi w województwie łódzkim Podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego, która odbyła się 26 maja b.r. w Teatrze im. Jaracza w Łodzi z okazji Dnia Samorządowca 2009, nasz wójt Henryk Sęk odebrał gratulacje od Marszałka Województwa Łódzkiego Włodzimierza Fisiaka za zajęcie 5 miejsca w województwie, a 1 w powiecie piotrkowskim w Plebiscycie na najpopularniejszego samorządowca Województwa Łódzkiego, organizowanego przez gazetę Polska Dziennik Łódzki pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego. To wyróżnienie cieszy tym bardziej, że w głosowaniu wzięli udział czytelnicy Dziennika Łódzkiego wśród których było także wielu mieszkańców naszej gminy. Wśród popularnych w naszym województwie samorządowców znaleźli się także radni Gminy Wolbórz zajmując odpowiednio miejsca na liście rankingowej: Bogdan Szulc 21, Piotr Duda 57, Danuta Gwóźdź 61, Ryszard Mazurkiewicz 72, Jolanta Latocha 80, Grzegorz Gonciarz 82, Janusz Swarbuła 82. Dobrze wypadła w plebiscycie Anna Mizgalska-Dąbrowska nasza radna do Sejmiku Wojewódzkiego zajmując 73 pozycję. Jest to duży sukces reprezentantów naszej gminy, zważywszy, że w woj. łódzkim jest ponad 170 gmin i ok. 3 tys. radnych. Wójtowi i pozostałym laureatom serdecznie gratulujemy. Dobra wiosna Choć pogoda nas nie rozpieszczała tej wiosny, to jednak była ona dobra dla naszych samorządowców. Od ubiegłego roku grupa pracowników naszego urzędu sukcesywnie pracowała nad przygotowaniem projektów inwestycyjnych, z myślą o pozyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, czyli środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata W okresie od lutego do maja złożono wnioski na zadania: 1) Program ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego budowa kanalizacji sanitarnej południowo-wschodniej części gminy Wolbórz. Projekt obejmuje swym zakresem budowę oczyszczalni ścieków Żarnowica oraz sieć kanalizacji sanitarnej w sołectwach : Polichno, Żarnowica Duża, Golesze, Adamów, Bronisławów, Leonów, Dębsko, Swolszewice Duże, Lubiaszów, Apolonka, Janów, Kaleń, Młoszów, Stanisławów. W wyniku realizacji projektu powstanie około 77, 12 km sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, 49 przepompowni, 1280 szt. przyłączy kanalizacyjnych z oczyszczalnią ścieków o przepustowości 420 m 3/dobę. Szacunkowy koszt tej inwestycji to około 30 mln, zł z czego 18 mln będą to środki unijne. Okres realizacji inwestycji trwać będzie od jesieni 2009 r. do końca 2012 r. 2) Wymiana sieci wodociągowej w Polichnie i Żarnowicy. W 2010 r. złożony został wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Koszt inwestycji planowany jest na kwotę około 882 tys. zł, z czego ok.353 tys. pochodziło będzie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 3) Przebudowa drogi Polichno Żarnowica wraz z budową chodnika na odcinku 5,25 km realizowana będzie w latach , za kwotę około tys. zł, z czego tys. zł otrzymamy dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 4) Na dofinansowanie ze środków europejskich zakwalifikowana została również przebudowa drogi Psary Lechawa Proszenie o długości 1,8 km. w roku Jednak w związku z dużą ilością wniosków złożonych na infrastrukturę transportową wniosek nasz, choć uzyskał wymaganą ilość punktów w ocenie, został umieszczony na liście rezerwowej projektów do dofinansowania. W chwili obecnej wszystkie zakwalifikowane do dofinansowania przez Urząd Marszałkowski wnioski opiewają na kwoty szacunkowe, kosztorysowe. Po przeprowadzonych procedurach przetargowych zostanie zapewne znacznie mniej wydatkowanych środków, co pozwoli na przesunięcie ich na dofinansowanie projektów zamieszczonych na liście rezerwowej, w tym również naszej drogi. DOKOŃCZENIE NA STR. 6

2 KULTURA i EDUKACJA Demokracja według młodych Już po raz drugi gimnazjum w Wolborzu gościło nauczycieli i młodzież z partnerskiej Gminy Jabłonka, którzy przybyli na doroczny Sejmik Uczniowski organizowany z okazji Dnia Dziecka. Pierwszego dnia Samorząd Szkolny zaprosił przedstawicieli szkół podstawowych z Wolborza, Golesz, Proszenia i Komornik, a przede wszystkim przyjaciół z Jabłonki na debatę, w czasie której zostały wymienione doświadczenia związane z demokratyczną samorządnością we własnych szkołach. Młodzież udała się także do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie zwiedzano miejsca związane z kształtowaniem się Trybunału Koronnego oraz poznawano historię miasta. Wieczorem kolejną okazją do bliższego poznania się była dyskoteka. Drugiego dnia goście uczestniczyli w IX Sejmiku Uczniowskim, którego temat brzmiał: Współczesne media szanse i zagrożenia wynikające z ko- rzystania z Internetu, telewizji i radia. Dyskusja, którą podjęli młodzi posłowie i zaproszeni goście była bardzo dojrzała. Wykazała, że młodzież doskonale radzi sobie z korzystaniem ze współczesnych mediów, jak również świadoma jest zarówno korzyści jak i problemów wynikających z nieprawidłowego ich wykorzystania. Uczniowie podjęli również uchwałę w sprawie Bezpiecznego korzystania przez młodzież z środków masowego przekazu: Internetu, radia, telewizji i prasy. Śpiewali dla Maryi Za nami drugi już Gminny Przegląd Pieśni Maryjnej, który miał miejsce 30 maja b.r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wolborzu. Cieszył się on dużą popu- larnością, ponieważ wzięło w nim udział aż 14 grup: Koła Gospodyń Wiejskich, dzieci z Przedszkola Samorządowego w Wolborzu, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Komornikach i Proszeniu oraz chór Fermata z GOK w Wolborzu. Gościnnie wystąpił zespół z Ośrodka Kultury Tkacz z Tomaszowa Maz. oraz dzieci ze Szkoły Muzycznej także z Tomaszowa Maz. Biorące udział w Przeglądzie dzieci otrzymały słodycze ufundowane i wręczone przez Wójta Gminy Wolbórz Henryka Sęka. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Organizatorem Przeglądu była Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wolborzu, natomiast patronat honorowy nad imprezą objął ksiądz dziekan Grzegorz Gogol proboszcz wolborskiej parafii. Przegląd miał przypominać, że pieśni śpiewane ku czci Matki Boskiej to nieodzowny element kultury i tradycji ludowej nie tylko regionu wolborskiego, ale i regionów całej Polski. Już wiadomo, że za rok odbędzie się kolejny Przegląd, na który już teraz wszystkich serdecznie zapraszamy. 2

3 KULTURA i EDUKACJA Udany festiwal 7 czerwca b.r. w Proszeniu odbył się kolejny Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych Województwa Łódzkiego Tacy Patroni zobowiązują pod Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Włodzimierza Fisiaka oraz Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze. Impreza rozpoczęła się z kilkudziesięciominutowym opóźnieniem z powodu ulewnego deszczu, a pierwszym zespołem, który wystąpił było Małe Podhale z partnerskiej gminy Jabłonka na Orawie. Wcześniej uświetnił on swym śpiewem i grą mszę św. w kolegiacie oraz dał krótki występ przed kościołem. Podczas Festiwalu zaprezentowało się aż 25 zespołów. To zdecydowanie więcej niż w poprzednim roku. Ten fakt z pewnością świadczy o rosnącej popularności tej imprezy również wśród publiczności, która nie zawiodła mimo zmiennej pogody. Wśród wszystkich zespołów, które zaprezentowały się na scenie kilka otrzymało wyróżnienia. Nagrodę główną czyli 2 tys. zł. otrzymał zespół Marysie i Jaśki z Łyncyckigo, natomiast Puchar Wójta Gminy Wolbórz powędrował do dziecięcego zespołu ludowego z Łodzi Harnam. Puchar Starosty Piotrkowskiego został przyznany Rzgowianom, a Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego zespołowi Sami Swoi z Tomaszowa Maz. Nagrodę rzeczową ufundowaną przez Starostwo Piotrkowskie otrzymał zespół Koniczynki ze szkoły podstawowej w Sokołowie, gm. Paradyż. Najmłodszym zaś uczestnikom Festiwalu zostały wręczone pluszaki ufundowane przez panią minister Elżbietę Radziszewską. Organizatorem imprezy była Szkoła Podstawowa w Proszeniu, Polskie Stowarzyszenie Pomoc z siedzibą w Piotrkowie Tryb., natomiast partnerami wspierającymi organizację Festiwalu było Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. oraz Urząd Gminy Wolbórz. Akademia Bezpieczeństwa po raz czwarty 18 maja 2009 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Wolborzu wzięli udział w szkolnych eliminacjach konkursu sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie w ramach IV Edycji Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa. 46 pierwszoklasistów z 23 szkół powiatu piotrkowskiego rywalizowało rozwiązując test teoretyczny oraz pokonując sprawnościowy tor przeszkód. Wolborscy uczniowie: Iga Stefańska kl.1a oraz Bartłomiej Nowak kl.1b zajmując I miejsce reprezentowali powiat w zawodach wojewódzkich, które odbyły się 1 czerwca b.r. w Łodzi. Nasi uczniowie godnie reprezentowali szkołę i choć nie zajęli pierwszych miejsc to jednak dzielnie walczyli do końca. Serdecznie im gratulujemy. Organizatorami akcji był Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Łódzka Chorągiew ZHP oraz Łódzka Grupa Wojewódzka IPA. Konkurs na Dyrektora rozstrzygnięty Ha, Ha, Ha Humor z zeszytów szkolnych Wybuchły zamieszki, Mieszko je stłumił i koronował się na króla. Na wesele Wyspiańskiego poproszono pana młodego. Zarówno Hugo jak i Kołłątaj domagali się reform. Już wiadomo kto będzie nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej w Komornikach i Szkoły Podstawowej w Goleszach. Te funkcje będą pełnić kobiety pani Dorota Gieszcz oraz pani Anna Drozdowska, które zostały wyłonione w drodze konkursu. Obie są mieszkankami naszej gminy. Pani Dorota Gieszcz jest nauczycielką podstawówki w Komornikach, natomiast pani Anna Drozdowska w latach uczyła w szkole podstawowej w Goleszach, a od 2005 roku w Komornikach. Od września powróci do Golesz, w swoje rodzinne strony. Obu paniom gratulujemy i życzymy samych sukcesów na tak ważnym i odpowiedzialnym stanowisku. 3

4 Szansa dla bezrobotnych Już po raz drugi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczyna realizację projektu Moja szansa, który jest skierowany do 10 osób mieszkańców Gminy Wolbórz nie pracujących za- Eurogłosowanie w Wolborzu Gmina Wolbórz w wyborach do Parlamentu Europejskiego uzyskała najwyższą frekwencję ze wszystkich gmin powiatu piotrkowskiego, która wyniosła 24,73%. W poszczególnych obwodach wyborczych była ona następująca: Wolbórz 33,3%, Polichno 21,4%, Golesze 19,6%, Komorniki 19,2%, Kuznocin 17,9%. Najwięcej głosów zebrali: Janusz Wojciechowski (PiS) 299, Jacek Saryusz-Wolski (PO) 227, Urszula Krupa (PiS) 218, Krystyna Ozga (PSL) 154, Jolanta Szymanek-Deresz (SLD) 83. W naszej gminie zwyciężył PIS uzyskując 37,84% wszystkich głosów, na drugim miejscu uplasowało się PO zyskując 24,79% głosów, trzecią lokatę otrzymało PSL 19,58 %, dalej SLD 6,86, Samoobrona 4,48. Pozostałe partie otrzymały około 1 procenta poparcia. Camping znów czynny Zbliża się lato, a z nim rozpoczyna sezon camping Kiełbikowa Strzecha w Leonowie, który otwarty będzie od czerwca do końca sierpnia. Do dyspozycji klientów są parking, gastronomia na 200 miejsc, pole namiotowe oraz pokoje. W każdą sobotę od godz odbywać się będą koncerty na które wstęp jest wolny. Ponadto można skorzystać z plaży największej po tej stronie zalewu oraz z boiska do piłki siatkowej plażowej, gdzie odbywać się będą turnieje tej dyscypliny. Zapraszamy. wodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem głównym projektu jest zwiększenie mobilności zawodowej uczestników projektu poprzez przygotowanie ich do pełnienia ról zawodowych podjęcie pracy, podwyższenie kwalifikacji oraz rozwój umiejętności interpersonalnych. Projekt przewiduje szkolenia z zakresu: warsztatów psychologicznych ( indywidualnych i grupowych), warsztatów z doradcą zawodowym ( indywidualnych i grupowych), szkoleń z Techniki komputerowej obsługi komputera i urządzeń biurowych, szkoleń z Gospodarki magazynowej z obsługą wózków jezdniowych ( w tym: kurs kierowca-operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz Ekologiczne potyczki Szkoła Podstawowa w Proszeniu 20 maja b.r. zorganizowała po raz piąty Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla uczniów klas IV VI. Celem konkursu było kształtowanie postaw ekologicznych oraz integracja młodzieży ze szkół podstawowych w obrębie gminy Wolbórz. Z podwórka na stadion... Reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Komornikach wzięła udział w IX edycji Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Tymbarku. W zawodach uczestniczyły klasy II i III. Pierwszym etapem rozgrywek były eliminacje powiatowe, które odbyły się 12 maja b.r. w Sulejowie. Wzięły w niej udział reprezentacje SP nr 12 w Piotrkowie Tryb., SP nr 2 w Piotrkowie Tryb., SP w Łęcznie oraz drużyna SP w Komornikach. Młodzi piłkarze z naszej gminy wygrali wszystkie mecze i zakwalifikowali się do rozgrywek wojewódzkich. Mistrzostwa województwa łódzkiego miały miejsce 19 maja w Łasku. Brało w z wymianą butli gazowej, seminarium Prawo spożywcze, seminarium Obsługa kas fiskalnych i wag elektronicznych. Dzięki środkom finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności z zakresu uzyskania i utrzymania zatrudnienia oraz zmiany dotychczasowych postaw utrudniających im znalezienie pracy. Projekt Moja szansa współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instytucją pośredniczącą 2 stopnia jest Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Dwa pierwsze miejsca zdobyli uczniowie ze szkoły podstawowej w Komornikach, pierwsze Bartłomiej Miksa, drugie Artur Goworek, trzecie zdobyła Gabriela Wojciechowska ze szkoły w Wolborzu. Gościem honorowym był Pan Paweł Kowalski leśniczy z Koła, który przeprowadził z uczniami pogadankę o ekologii. Atrakcyjne nagrody książkowe zostały zakupione ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Organizatorem konkursu była Pani Jadwiga Lekan. nich udział 20 zespołów podzielonych na 4 grupy. Nasi mali piłkarze w rozgrywkach grupowych odnieśli komplet zwycięstw, pokonując kolejno SP nr 2 Biała 2:0, PTC Pabianice 3:1, UKS Sokół Regnów 6:0 oraz SP Kłódno 6:2. W półfinale drużyna z Komornik po zaciętym boju uległa gospodarzom turnieju MUKS Łask 5:3, a w meczu o trzecie miejsce nie sprostała faworytowi drużynie SMS Łódź, kończąc mistrzostwa województwa na czwartym miejscu. Jednak królem strzelców w turnieju został reprezentant Komornik Piotr Żerek, który w sześciu meczach zdobył siedemnaście bramek. Drużyna Komornik grała w składzie: Artur Link, Hubert Link, Jakub Link, Piotr Żerek, Patryk Szadkowski, Adrian Maciaszczyk, Sebastian Bąk. Opiekunami zespołu były panie Monika Link i Lena Świech, a trenerem Krzysztof Wnukiewicz. 4

5 NA SPORTOWO To były zmagania! W sobotę 30 maja w Wolborzu odbyły się po raz pierwszy Powiatowe Zmagania Gmin. Imprezę zorganizowało Starostwo Piotrkowskie, które przygotowało dla mieszkańców powiatu wiele atrakcji. Najważniejszym i wywołującym największe emocje wśród widzów oraz poszczególnych drużyn punktem imprezy były konkurencje, w których startowało sześć ekip z Gorzkowic, Woli Krzysztoporskiej, Sulejowa, Czarnocina oraz Wolborza i Starostwa Piotrkowskiego. Choć impre- za miała charakter czysto rozrywkowy, to prawdziwej rywalizacji nie zabrakło. Wszystkie drużyny składające się głównie z radnych i sołtysów dzielnie walczyły nie zważając na krew, pot i łzy. Najwięcej emocji wzbudził Przewóz furmanką na czas belek słomy oraz Przeciąganie liny. W tych niezwykle widowiskowych konkurencjach Wolbórz nie był liderem, jednak ostatecznie uplasował się na zaszczytnym drugim miejscu, tuż za Czarnocinem. Bardzo dobrze wypadliśmy w takich konkurencjach jak: konkurs drwali (piłowali radni Tomasz Smejda i Paweł Swarbuła), malowanie karykatury Wójta (rysowała Marianna Łysy), a także w programie artystycznym (wystąpił kabaret Ssak z GOK). Punktów przysporzył nam dobrze prezentujący się stół z potrawami regionalnymi, przygotowany przez KGW ze Świątnik, Młoszowa i Lubiaszowa. Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy reprezentowali naszą gminę! Poza emocjami jakie budziły zmagania gmin, widzowie mogli obserwować walki rycerskie, pokazy lekkoatletyczne AKS Piotrków Tryb., a także posmakować potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu naszego powiatu. Podczas imprezy odbył się również Przegląd Orkiestr Strażackich w którym pierwsze miejsce zajęła orkiestra z Wolborza. Puchar za udział w Przeglądzie otrzymała również orkiestra z Żarnowicy. Gratulujemy! Kulminacyjnym punktem imprezy był występ zespołu Babska Biesiada, który roztańczył wolborską publiczność i bawił do późnych godzin wieczornych. Pogoda, która w ostatnim czasie nie sprzyjała takim imprezom tym razem okazała się łaskawa, pozwalając wszystkim dobrze się bawić. Oto ogólna klasyfikacja drużyn: I miejsce Czarnocin 444 pkt., II miejsce Wolbórz 421pkt., III miejsce Sulejów 414 pkt., IV miejsce Wola Krzysztoporska 402 pkt., V miejsce Starostwo Piotrkowskie 274 pkt., VI miejsce Gorzkowice 208 pkt. Rowerem nad morze O tym, że rower to doskonały środek lokomocji wie najlepiej Wolborskie Towarzystwo Kultury i Turystyki, które postanowiło w dniach od 1 do 10 maja b.r. zorganizować wyprawę rowerową od Szczecina do Łeby. Przejechali 357 km zaczynając od przepięknego, starego Szczecina poprzez niemiecki Ahlbeck, Świnoujście, Międzyzdroje. Trasa wiodła często przez piaszczyste plaże, gdzie cykliści mogli podziwiać piękne klifowe brzegi, stare lasy bukowo-dębowe, zwiedzając stare forty, twierdze, lotniska, a nawet pozostałości wyrzutni V1, V2 i V3. Rowerzyści zwiedzili również pełne uroku miasta Kamień Pomorski, Trzebiatów, Kołobrzeg, Koszalin i Słupsk. Zachwyciły także ruchome wydmy koło Łeby, stada wiatraków koło Darłówka i jezioro Turkusowe w Wapnicy. Większość odcinków turyści pokonali międzynarodowym Nadbałtyckim Szlakiem Rowerowym R-10, który jest dobrze przygotowany i oznakowany. Za rok wolborscy cykliści planują dalszy ciąg szlaku R-10 od Łeby do Gdańska. 5

6 OSP Wolbórz z nowym sztandarem Jedna z najstarszych jednostek w Polsce wolborska Ochotnicza Straż Pożarna ma wreszcie nowy sztandar. Uroczystości odbyły się 24 maja, a rozpoczęła je msza św. w naszej kolegiacie, po której przy wtórze orkiestry strażackiej druhowie oraz zaproszeni goście przemaszerowali na plac przed strażnicą. Tu odbyła się oficjalna część poświęcenia i nadania nowego sztandaru. Ponadto wyróżnieni druhowie OSP otrzymali medale za zasługi dla pożarnictwa i odznaczenia wzorowego strażaka. Natomiast sponsorzy sztandaru otrzymali pamiątkowe medale. Imprezę zakończyły pokazy Państwowej Straży Pożarnej z Piotrkowa Tryb. oraz prezentacja zabytkowego sprzętu strażackiego. Uroczystość uświetnili swoją osobą m.in.: Marek Mazur Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkie- go, Posłanka Elżbieta Radziszewska oraz Wicewojewoda Łódzki Krystyna Ozga. Wolbórz bez Dni Wolborza W tym roku Wolbórz musi obejść się bez dorocznej imprezy jaką są Dni Wolborza. Decyzja władz gminy podyktowana jest kilkoma powodami, m.in. panującym kryzysem finansowym w Polsce i na świecie. W budżecie gminy zabezpieczone było na tę imprezę 15 tys. zł., które starczyłyby jedynie na pokrycie niektórych kosztów. A Dni Wolborza to wydatek rzędu co najmniej 40 tys. zł. Znaczna część kosztów pozyskiwana była od sponsorów. Ich również obecny kryzys nie oszczędza. Formaplan musiał zwolnić część osób, więc niezręcznie byłoby starać się tam o wsparcie finansowe imprezy. Rezygnujemy z Dni Wolborza również dlatego, że na terenie naszej gminy odbywały się inne uroczystości o podobnym charakterze, w których mogli uczestniczyć wszyscy mieszkańcy, m.in.: 30 maja I Powiatowe Zmagania Gmin czy też Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych, który miał miejsce 7 czerwca w Proszeniu. Jeśli okaże się, że Wolbórz odzyska prawa miejskie, to z pewnością ten fakt będzie godnie uczczony, np. ulicznym Sylwestrem czy uroczystym koncertem. Natomiast zaoszczędzona kwota 15 tys. zasili przyszłoroczny budżet przeznaczony na Jubileusz 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem, który odbędzie się właśnie w ramach Dni Wolborza. W 2010 roku nasza gmina przyłączy się do ogólnopolskich obchodów, jako że właśnie tutaj miały miejsce przegrupowanie i koncentracja wojsk, które 26 czerwca 1410r. pod wodzą króla Władysława Jagiełły wyruszyły z Wolborza pod Grunwald. DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 Również dzięki pomocy finansowej jakiej udzieliliśmy powiatowi piotrkowskiemu, mógł on złożyć wniosek na przebudowę drogi Baby Wolbórz. Wniosek zakwalifikował się na listę projektów, które będą współfinansowane ze środków unijnych i w roku 2010 będziemy mieć już możliwość bezpiecznego poruszania się po tej drodze. Tą niezwykle ważną dla nas inwestycję Powiat rozpocznie już w bieżącym roku. Należy także podkreślić, iż najbliższa inwestycja w Wolborzu to remont pokrycia dachowego, elewacji i ogrodzenia Kościoła Św. Mikołaja Bpa w Wolborzu, która realizowana będzie przez wolborską parafię w ramach działania Odnowa i rozwój wsi z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata W chwili obecnej trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót. Po jej zakończeniu w miesiącu lipcu br. możliwe już będzie rozpoczęcie prac. Pozytywne rozpatrzenie tak dużej ilości wniosków z gminy Wolbórz na dofinansowania z funduszy europejskich to wynik ogromu pracy i kompetencji zespołu pracowników Urzędu Gminy. Składane przez nas wnioski przechodzą każdorazowo szczegółową weryfikację formalną i merytoryczną. Następnie każdy z nich otrzymuje odpowiednią ocenę punktową i dopiero te, które otrzymają ponad 60 punktów (na 100), brane są pod uwagę. Należy więc życzyć pracownikom odpowiedzialnym za realizację tych projektów dalszych sukcesów na kolejne 5 lat, w ciągu których będą musieli rozliczyć się z tych przedsięwzięć tak, aby żadna otrzymana złotówka nie musiała być zwrócona do unijnej kasy wraz z odsetkami. Wydawca: Urząd Gminy Wolbórz, pl. Wł. Jagiełły 28, tel Druk: AB DRUK, Tomaszów Maz., Kolonia Zawada, ul. Główna 90, tel Listy prosimy kierować na adres: Urząd Gminy Wolbórz, pl. Wł. Jagiełły 28, Wolbórz, z dopiskiem: Biuletyn,

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie:

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie: W Lipuszu odbył się II Pomorski Festiwal Orkiestr Dętych Lipusz 2012. Tłumnie zebrana publiczność 22 lipca na stadionie sportowym w Lipuszu przez prawie trzy godziny mogła wysłuchać sześciu orkiestr, a

Bardziej szczegółowo

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE IMPREZA SPORTOWO KULTURALNA IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE Nowy Dwór Mazowiecki 7 maja 2011. PATRONAT NAD IV EDYCJĄ IMPREZY W ROKU 2011 OBJĘLI: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Starosta

Bardziej szczegółowo

Turniej Orlik Basketmania 2013

Turniej Orlik Basketmania 2013 Turniej Orlik Basketmania 2013 O TURNIEJU PO RAZ trzeci, w 8 województwach, na obiektach wybudowanych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 zagramy w koszykówkę na szeroką skalę w turnieju Orlik Basketmania.

Bardziej szczegółowo

1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy TYTAN przy Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska

1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy TYTAN przy Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki 32, 97-371 Wola Krzysztoporska Wola Krzysztoporska, dn. 02.03.2015 r. Wójt Gminy Wola Krzysztoporska Informuję, że niżej wymienione kluby sportowe objęte umowami o wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ Powiat Pabianicki ORGANIZATOR: Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 Pabianice tel. 42 225 40 00 REGULAMIN IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ pod Patronatem Starosty Pabianickiego

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻ UKRAIŃSKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻOŁYNI

MŁODZIEŻ UKRAIŃSKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻOŁYNI MŁODZIEŻ UKRAIŃSKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻOŁYNI W dniach 4 7 grudnia 2011 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Żołyni gościła już po raz kolejny młodzież z Ukrainy. Wizyta przebiegała

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

2 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 3 4 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 5 6 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 7 8 EDUKACJA ROZMAITOŚCI 9 10 ROZMAITOŚCI 800-lecie i dożynki w Domasławiu Nowy obiekt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi Gminy Urzędów za 2011 rok.

Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi Gminy Urzędów za 2011 rok. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi Gminy Urzędów za 2011 rok. Na sesji Rady Gminy w dniu 10 listopada 2010 roku podjęta została uchwała Nr XLV-329/2010 Rady Gminy Urzędów w sprawie

Bardziej szczegółowo

Gmina Lądek-Zdrój zdobywcą prestiżowego wyróżnienia

Gmina Lądek-Zdrój zdobywcą prestiżowego wyróżnienia nr VI/VII (149) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 r. - Gmina Lądek-Zdrój zdobywcą prestiżowego wyróżnienia str. 1 - Okiem Burmistrza str. 2 - Dzieci ze Szkoły Podstawowej z wizytą w Holandii str. 3 - Młodzi piłkarze

Bardziej szczegółowo

Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka

Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca obchodziliśmy najpiękniejsze święto na ziemi Dzień Dziecka. Z tej okazji zorganizowaliśmy na naszym boisku Festiwal Sportowy. Imprezę rozpoczęła Pani Dyrektor

Bardziej szczegółowo

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Powitanie Nowego Roku IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Plac Targowy Rynek Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Przegląd Zespołów Jasełkowych Koncert

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Zostań gwiazdą z podwórka na stadion 18 maja 2009 r. na stadionie klubu Victoria 16 drużyn chłopięcych i 4 dziewczęce z województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I

A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I M Ł O D Z IEŻ U K R A IŃSK I A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I W dniach 19 22 października 2010 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Żołyni gościła już po raz kolejny

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Rady Sołeckie

Młodzieżowe Rady Sołeckie Młodzieżowe Rady Sołeckie Projekt Nic o nas bez nas, nasz udział w demokracji Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego

Bardziej szczegółowo

Informator dla drużyn

Informator dla drużyn V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla drużyn I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są PZU i PKN ORLEN. 2. Turniej jest

Bardziej szczegółowo

Dni Bezpieczeństwa. Program "Dni Bezpieczeństwa"

Dni Bezpieczeństwa. Program Dni Bezpieczeństwa Dni Bezpieczeństwa Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej wspólnie z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej organizuje w dniach 30 31 maja "XVI Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

Igrzyska Przedszkolaków z komisarzem Błyskiem i bełchatowskimi policjantami

Igrzyska Przedszkolaków z komisarzem Błyskiem i bełchatowskimi policjantami Igrzyska Przedszkolaków z komisarzem Błyskiem i bełchatowskimi policjantami Bełchatowscy policjanci oraz uczniowie klas policyjnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3 w Bełchatowie włączyli się w

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA

R E G U L A M I N REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA R E G U L A M I N XVII REGIONALNA SPARTAKIADA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH SPORT UŚMIECH ZABAWA Impreza jest dofinansowana ze środków Urząd Marszałkowski w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

IV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW ELIMINACJE POWIATU KŁOBUCKIEGO. 19.05-21.05.2014r.

IV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW ELIMINACJE POWIATU KŁOBUCKIEGO. 19.05-21.05.2014r. IV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW ELIMINACJE POWIATU KŁOBUCKIEGO 19.05-21.05.2014r. I) TERMIN I MIEJSCE 19.05.2014r. I Turniej Eliminacyjny Powiatu Kłobuckiego Panki 19.05.2014r. II Turniej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z FESTIWALU TWÓRCZOŚCI MUZYCZNO-RUCHOWEJ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH "WIOSENNE RYTMY I RYMY"

SPRAWOZDANIE Z FESTIWALU TWÓRCZOŚCI MUZYCZNO-RUCHOWEJ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH WIOSENNE RYTMY I RYMY SPRAWOZDANIE Z FESTIWALU TWÓRCZOŚCI MUZYCZNO-RUCHOWEJ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH "WIOSENNE RYTMY I RYMY" Jednym z wielu przedsięwzięć zorganizowanych przez Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie oraz Grupę

Bardziej szczegółowo

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2014 r.

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2014 r. Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2014 r. W dniu 9 i 11 grudnia 2014 r. odbyły się uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

XXXIV Wojewódzki Finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

XXXIV Wojewódzki Finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym XXXIV Wojewódzki Finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym W sobotę 14 maja w Miejskim Zespole Szkół w Czeladzi odbył się XXXIV Wojewódzki Finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka"

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka Komunikat końcowy Finału Centralnego 4 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" Finał Ogólnopolski 4 Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" odbył się w dniach od 3 do 8 sierpnia 04r. na boiskach

Bardziej szczegółowo

Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM

Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Klas czwartych Cel imprezy: Zainteresowanie dzieci klas czwartych piłką nożną oraz pogłębienie ich zainteresowań i umiejętności już

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP Informator dla Animatorów /ów turniejów eliminacyjnych na Orlikach VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są

Bardziej szczegółowo

Trochę historii. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce

Trochę historii. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce Nagoszewka Druga 89, 07-300 Ostrów Mazowiecka www.pspnagoszewka.szkolnastrona.pl, pspnagoszewka@onet.poczta.pl Do Publicznej Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Idea zorganizowania turnieju powstała w okresie likwidacji legionowskiego garnizonu i jest elementem kultywowania wojskowych tradycji miasta.

Idea zorganizowania turnieju powstała w okresie likwidacji legionowskiego garnizonu i jest elementem kultywowania wojskowych tradycji miasta. i Strona znajduje się w archiwum. TURNIEJ NA PIASKACH 20 września br. na Zespole Boisk Orlik na Piaskach w Legionowie odbył się V Legionowski Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych. W sportowych zmaganiach

Bardziej szczegółowo

rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Świat malowany kolorami wiosny" I miejsce - Jakub Wójcik klasa II

rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Świat malowany kolorami wiosny I miejsce - Jakub Wójcik klasa II rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Świat malowany kolorami wiosny" I miejsce - Jakub Wójcik klasa II SZCZĘŚLIWY MAŁY OKR DLA ÓSEMKI 8 maja 2014 roku w Domu Kultury "Śnieżka" odbyły się eliminacje

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA OBSZARZE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PRZYMIERZE JEZIORSKO. Nazwa imprezy Termin Gmina Miejscowość

KALENDARZ IMPREZ NA OBSZARZE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PRZYMIERZE JEZIORSKO. Nazwa imprezy Termin Gmina Miejscowość ul. T. Kościuszki 9/11 98-290 tel. +48 (043) 829 48 79 KALENDARZ IMPREZ NA OBSZARZE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PRZYMIERZE JEZIORSKO Nazwa imprezy Termin Gmina Miejscowość XVIII Finał

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ Czerwiec/Lipiec/Sierpień/Wrzesień 2009

KALENDARZ IMPREZ Czerwiec/Lipiec/Sierpień/Wrzesień 2009 KALENDARZ IMPREZ Czerwiec/Lipiec/Sierpień/Wrzesień 2009 DATA GODZINA NAZWA IMPREZY MIEJSCE ORGANIZATOR 20.06 11:00 Maszerujemy razem Nordic Walking 20.06 19:00 Spływ kajakowy wokół J. Swarzędzkiego Przystań

Bardziej szczegółowo

Komunikat Końcowy. Finału Centralnego 15 Ogólnopolskiego Turnieju LZS Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka

Komunikat Końcowy. Finału Centralnego 15 Ogólnopolskiego Turnieju LZS Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka Komunikat Końcowy Finału Centralnego 15 Ogólnopolskiego Turnieju LZS Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka Finał Centralny dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki Finał odbył się w terminie

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO W dniu 29 lipca 2012 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Królewicach

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

GRUNT TO ZDROWIE. wojewódzka kampania profilaktyczna. podsumowanie edycji pilotażowej / 2008r.

GRUNT TO ZDROWIE. wojewódzka kampania profilaktyczna. podsumowanie edycji pilotażowej / 2008r. Wicewojewoda Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi GRUNT TO ZDROWIE wojewódzka kampania profilaktyczna podsumowanie edycji pilotażowej / 2008r. W dniach od 17 do 21 listopada 2008r. w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz.

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-05-04 11:38:37 Majówka w Siewierzu Tegoroczna majówka w Siewierzu po raz pierwszy odbyła się na dziedzińcu siewierskiego

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

OFERTA KULTURALNA GMINY WOLBÓRZ NA 2010r. MIESI C NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR

OFERTA KULTURALNA GMINY WOLBÓRZ NA 2010r. MIESI C NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR OFERTA KULTURALNA GMINY WOLBÓRZ NA 2010r. MIESI C NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR STYCZEÑ - Spotkanie Noworoczne - Dzieñ Babci i Dziadka LUTY - 7.02. Przegl¹d Dorobku Kulturalnego Gmin Powiatu Piotrkowskiego

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ państwowych, lokalnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych w GMINIE MICHAŁOWICE na 2011 rok organizowanych przez Urząd Gminy, Kluby, Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

20 lat samorządu wolborskiego

20 lat samorządu wolborskiego BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY CZERWIEC 2010 Nr6/116 ISSN 1507-4048 20 lat samorządu wolborskiego XX lecie samorządności w Wolborzu świętowali 27 maja wszyscy radni i sołtysi z terenu gminy Wolbórz,

Bardziej szczegółowo

VII Mistrzostwa Polski Branży Spożywczej w halowej piłce nożnej Częstochowa 2013

VII Mistrzostwa Polski Branży Spożywczej w halowej piłce nożnej Częstochowa 2013 VII Mistrzostwa Polski Branży Spożywczej w halowej piłce nożnej Częstochowa 2013 W dniach 09-10 lutego 2013r. w Mstowie k/częstochowy, odbyły się VII Mistrzostwa Polski Branży Spożywczej w halowej piłce

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

TURNIEJ O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI 19-20 listopada 2011 Z A P R O S Z E N I E

TURNIEJ O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI 19-20 listopada 2011 Z A P R O S Z E N I E TURNIEJ O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI 19-20 listopada 2011 Z A P R O S Z E N I E Akademia Sportowa POMORZE ma zaszczyt zaprosić na: II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI rocznika 2002 i 2003 pod patronatem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM JUBILEUSZU 650-LECIA LOKACJI MIASTA KOŁA

PROGRAM JUBILEUSZU 650-LECIA LOKACJI MIASTA KOŁA PROGRAM JUBILEUSZU 650-LECIA LOKACJI MIASTA KOŁA Lp Przedsięwzięcie Opis Planowany termin realizacji Miejsce Jednostka koordynująca 1 Zawody Mistrzostwa Wielkopolski Oyama Karate w Kata 17.03. r. MOSiR

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Szczypiorniak na Orlikach 2015 rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 Lp. Nazwa imprezy Organizator Planowany termin Miejsce 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka Zespół

Bardziej szczegółowo

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz 10 lat Polski w Unii Europejskiej Z perspektywy Gminy Zgierz W latach 2006-2014 Urząd Gminy Zgierz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespoły Szkolno-Gimnazjalne w Słowiku i

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie - Lasy - Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2015 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w

Bardziej szczegółowo

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają W dniach 6 7 listopada 2015 roku w Kompleksie Hotelowym Borowianka w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Koncert w Jurajskiej

Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Koncert w Jurajskiej Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym Koncert w Jurajskiej Kobiety Roku 2011 Prezentacja Stołów Wielkanocnych Lelów 2012 Zespół Walentynki Warsztaty rękodzielnictwa ludowego Gmina w obiektywie MARZEC

Bardziej szczegółowo

GRA W SZACHY TO OGROMNA INWESTYCJA W UMYSŁY DZIECI

GRA W SZACHY TO OGROMNA INWESTYCJA W UMYSŁY DZIECI GRA W SZACHY TO OGROMNA INWESTYCJA W UMYSŁY DZIECI Pod opieką trenera T. Tymrakiewicza dwudziestu młodych adeptów PSP nr 2 z klas I-V uczy się królewskiej gry w szachy. Spotkania szachistów odbywają się

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z FINAŁÓW WOJEWÓDZKICH XV EDYCJI TURNIEJU "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" w kategorii U-8, U-10 i U-12 chłopców oraz dziewcząt.

SPRAWOZDANIE Z FINAŁÓW WOJEWÓDZKICH XV EDYCJI TURNIEJU Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU w kategorii U-8, U-10 i U-12 chłopców oraz dziewcząt. SPRAWOZDANIE Z FINAŁÓW WOJEWÓDZKICH XV EDYCJI TURNIEJU "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" w kategorii U-8, U-10 i U-12 chłopców oraz dziewcząt. Finały Wojewódzkie odbyły się w dniach 17-18.04.2015r.

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK IMPREZA TERMIN MIEJSCE CHARAKTERSYTYKA ZADANIA Styczeń Rozgrywki ligowe dla rozgrywek- soboty, pasjonatów piłki halowej. IV Nidzicka Liga Piłki Ferie z od 27.01.2015 IV Nidzicka Liga Piłki Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY SŁOPNICE NA 2014 ROK

BUDŻET GMINY SŁOPNICE NA 2014 ROK BUDŻET GMINY SŁOPNICE NA 2014 ROK BUDŻET GMINY SŁOPNICE NA 2014 DOCHODY 22 185 000 zł WYDATKI 23 130 000 zł DEFICYT - 945 000 zł INWESTYCJE 5 104 000 zł REZERWA - 260 000 zł WYBRANE WYDATKI W 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych I. O TURNIEJU Celem organizacji IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska jest

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej

Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej Komunikat końcowy Sezon 2014-2015 Zakończyła się 8 edycja Elbląskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Awangarda Volley Liga. Poniżej prezentujemy komplet wyników.

Bardziej szczegółowo

III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA I PRODUCENTA MEBLI SIMEX PATRONAT HONOROWY:

III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA I PRODUCENTA MEBLI SIMEX PATRONAT HONOROWY: III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA I PRODUCENTA MEBLI SIMEX PATRONAT HONOROWY: CUP Wójt Gminy Zduńska Wola Henryk Staniucha PATRONAT SPORTOWY: Jarosław Szewczyk

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

"Razem w Unii 2013" w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska

Razem w Unii 2013 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska "Razem w Unii 2013" w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska Dnia 22 marca 2013 r. w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu odbył się finał XII edycji Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej Razem w Unii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo

III Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP GĄSAWA 2012 O PUCHAR PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO OSP RP WALDEMARA PAWLAKA

III Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP GĄSAWA 2012 O PUCHAR PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO OSP RP WALDEMARA PAWLAKA III Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP GĄSAWA 2012 O PUCHAR PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO OSP RP WALDEMARA PAWLAKA DRUŻYNA OSP CHELMEK OSP Chełmek (województwo małopolskie): Szymon Zamarlik,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/260/10 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/260/10 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 28 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVI/260/10 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie gminy Żagań Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

Relacja z Festiwalu Projektów.

Relacja z Festiwalu Projektów. Relacja z Festiwalu Projektów. 17 czerwca 2011 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie uczestniczyłam w ogólnopolskich targach TIK-owych projektów, w czasie których odbyła się prezentacja najciekawszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa).

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Sport to zdrowie mówił Herkules

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny realizowany w formie konkursu pod nazwą. Liga BRD. adresowany do uczniów klas czwartych pabianickich szkół podstawowych.

Projekt edukacyjny realizowany w formie konkursu pod nazwą. Liga BRD. adresowany do uczniów klas czwartych pabianickich szkół podstawowych. Jacek Jaśkiewicz nauczyciel SP nr 8 Projekt edukacyjny realizowany w formie konkursu pod nazwą Liga BRD adresowany do uczniów klas czwartych pabianickich szkół podstawowych. Pabianice 2009 r. REGULAMINI

Bardziej szczegółowo

I TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT KAJA OPOCZNO CUP 2014 (rocznik 2002 i młodsze)

I TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT KAJA OPOCZNO CUP 2014 (rocznik 2002 i młodsze) Regulamin I TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT KAJA OPOCZNO CUP 2014 (rocznik 2002 i młodsze) I. ORGANIZATOR: Organizatorem turnieju jest Ludowy Zespół Sportowy Kaja Opoczno. II. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK:

Bardziej szczegółowo

DARŁOWO FOOTBALL CUP. 30.09-02.10.2011r

DARŁOWO FOOTBALL CUP. 30.09-02.10.2011r DARŁOWO FOOTBALL CUP 30.09-02.10.2011r Mamy zaszczyt zaprosić na Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Rocznika 2002 i młodszych PATRONAT ORGANIZACYJNY: Arkadiusz Klimowicz - Burmistrz Miasta Darłowo Wojciech

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2007/2008

ROK SZKOLNY 2007/2008 KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2007/2008 WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ Dnia 27.11.2007 r. uczniowie klas gimnazjalnych Zespołu Szkół Publicznych w Czerniejewie

Bardziej szczegółowo

Projekt "GALERIA ZMIAN" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt GALERIA ZMIAN współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 169166-2012 z dnia 2012-05-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnio Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie szkoleń i kursów zawodowych w ramach projektu Galeria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU BIZNESCUP ZABIERZÓW PIŁKARSKIE MISTZROSTWA FIRM O PUCHAR WÓJTA GMINY ZABIERZÓW

REGULAMIN TURNIEJU BIZNESCUP ZABIERZÓW PIŁKARSKIE MISTZROSTWA FIRM O PUCHAR WÓJTA GMINY ZABIERZÓW REGULAMIN TURNIEJU BIZNESCUP ZABIERZÓW PIŁKARSKIE MISTZROSTWA FIRM O PUCHAR WÓJTA GMINY ZABIERZÓW I. O turnieju BiznesCup Zabierzów Piłkarskie Mistrzostwa Firm o Puchar Wójta gminy Zabierzów - BiznesCup

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe W Ostrowi Mazowieckiej

Starostwo Powiatowe W Ostrowi Mazowieckiej Starostwo Powiatowe W Ostrowi Mazowieckiej 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 68, tel/fax 029/645 71 04 ZK.4041.8.2013 ZATWIERDZAM STAROSTA /-/ Zbigniew KAMIŃSKI dnia 11 września 2013 roku REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 14 kwietnia 2008 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. 1. 11 marca 2008 r. spotkanie z Dyrektorem Banku

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Turniej piłki nożnej juniorów młodszych 1997 i młodsi

Międzynarodowy Turniej piłki nożnej juniorów młodszych 1997 i młodsi Opracował Andrzej Oksztul Gliwice ul. Sokoła 23-24.VI.2012r. Międzynarodowy Turniej piłki nożnej juniorów młodszych 1997 i młodsi W turnieju wystąpiło osiem zespołów trampkarzy z rocznika 1997 i młodsi

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum

Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum Historia zespołu regionalnego NIEZABôTKI Regionalny zespół NIEZABôTKI działa już od 12 lat pod kierunkiem Teresy Jelińskiej.

Bardziej szczegółowo

str. 16 Poniedziałek, 20 stycznia 2014 r. www.waszdzienpodniu.pl GM. PRZEMĘT. MOCHY PODSUMOWALI MINIONY ROK Spotkanie Noworoczne w Sali Wiejskiej w Mochach rozpoczęło się od toastu i życzeń, po których

Bardziej szczegółowo

KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015

KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015 KONKURS WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH EDYCJA VI 2014/2015 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE I REJONU

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gminne Koło Suszec. KGW Rudziczka i Rada Sołecka Rudziczka. GBP w Suszcu

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gminne Koło Suszec. KGW Rudziczka i Rada Sołecka Rudziczka. GBP w Suszcu Miesiąc Lp. Data Nazwa imprezy Organizator Miejsce 9 1 marca Gminne Zawody Narciarskie w Slalomie Gigancie GZOiS Wisła 10 2 marca Wiosenne spotkanie sprawozdawczo-wyborcze połączone z Dniem Kobiet Rencistów

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r.

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XVI POWIATOWEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2014/2015

REGULAMIN XVI POWIATOWEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2014/2015 REGULAMIN XVI POWIATOWEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2014/2015 I. CEL: - propagowanie sportu w środowisku szkolnym, - zabezpieczenie cyklu imprez sportowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. FESTIWALI PIŁKI RĘCZNEJ PGNiG DZIECIOM

REGULAMIN. FESTIWALI PIŁKI RĘCZNEJ PGNiG DZIECIOM REGULAMIN FESTIWALI PIŁKI RĘCZNEJ PGNiG DZIECIOM 1. ORGANIZATOR 1. Organizatorem Festiwali Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Sponsorem

Bardziej szczegółowo