Najpopularniejsi w województwie łódzkim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najpopularniejsi w województwie łódzkim"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY Nr16 /101 CZERWIEC 2009 ISSN Najpopularniejsi w województwie łódzkim Podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego, która odbyła się 26 maja b.r. w Teatrze im. Jaracza w Łodzi z okazji Dnia Samorządowca 2009, nasz wójt Henryk Sęk odebrał gratulacje od Marszałka Województwa Łódzkiego Włodzimierza Fisiaka za zajęcie 5 miejsca w województwie, a 1 w powiecie piotrkowskim w Plebiscycie na najpopularniejszego samorządowca Województwa Łódzkiego, organizowanego przez gazetę Polska Dziennik Łódzki pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego. To wyróżnienie cieszy tym bardziej, że w głosowaniu wzięli udział czytelnicy Dziennika Łódzkiego wśród których było także wielu mieszkańców naszej gminy. Wśród popularnych w naszym województwie samorządowców znaleźli się także radni Gminy Wolbórz zajmując odpowiednio miejsca na liście rankingowej: Bogdan Szulc 21, Piotr Duda 57, Danuta Gwóźdź 61, Ryszard Mazurkiewicz 72, Jolanta Latocha 80, Grzegorz Gonciarz 82, Janusz Swarbuła 82. Dobrze wypadła w plebiscycie Anna Mizgalska-Dąbrowska nasza radna do Sejmiku Wojewódzkiego zajmując 73 pozycję. Jest to duży sukces reprezentantów naszej gminy, zważywszy, że w woj. łódzkim jest ponad 170 gmin i ok. 3 tys. radnych. Wójtowi i pozostałym laureatom serdecznie gratulujemy. Dobra wiosna Choć pogoda nas nie rozpieszczała tej wiosny, to jednak była ona dobra dla naszych samorządowców. Od ubiegłego roku grupa pracowników naszego urzędu sukcesywnie pracowała nad przygotowaniem projektów inwestycyjnych, z myślą o pozyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, czyli środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata W okresie od lutego do maja złożono wnioski na zadania: 1) Program ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego budowa kanalizacji sanitarnej południowo-wschodniej części gminy Wolbórz. Projekt obejmuje swym zakresem budowę oczyszczalni ścieków Żarnowica oraz sieć kanalizacji sanitarnej w sołectwach : Polichno, Żarnowica Duża, Golesze, Adamów, Bronisławów, Leonów, Dębsko, Swolszewice Duże, Lubiaszów, Apolonka, Janów, Kaleń, Młoszów, Stanisławów. W wyniku realizacji projektu powstanie około 77, 12 km sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, 49 przepompowni, 1280 szt. przyłączy kanalizacyjnych z oczyszczalnią ścieków o przepustowości 420 m 3/dobę. Szacunkowy koszt tej inwestycji to około 30 mln, zł z czego 18 mln będą to środki unijne. Okres realizacji inwestycji trwać będzie od jesieni 2009 r. do końca 2012 r. 2) Wymiana sieci wodociągowej w Polichnie i Żarnowicy. W 2010 r. złożony został wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Koszt inwestycji planowany jest na kwotę około 882 tys. zł, z czego ok.353 tys. pochodziło będzie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 3) Przebudowa drogi Polichno Żarnowica wraz z budową chodnika na odcinku 5,25 km realizowana będzie w latach , za kwotę około tys. zł, z czego tys. zł otrzymamy dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 4) Na dofinansowanie ze środków europejskich zakwalifikowana została również przebudowa drogi Psary Lechawa Proszenie o długości 1,8 km. w roku Jednak w związku z dużą ilością wniosków złożonych na infrastrukturę transportową wniosek nasz, choć uzyskał wymaganą ilość punktów w ocenie, został umieszczony na liście rezerwowej projektów do dofinansowania. W chwili obecnej wszystkie zakwalifikowane do dofinansowania przez Urząd Marszałkowski wnioski opiewają na kwoty szacunkowe, kosztorysowe. Po przeprowadzonych procedurach przetargowych zostanie zapewne znacznie mniej wydatkowanych środków, co pozwoli na przesunięcie ich na dofinansowanie projektów zamieszczonych na liście rezerwowej, w tym również naszej drogi. DOKOŃCZENIE NA STR. 6

2 KULTURA i EDUKACJA Demokracja według młodych Już po raz drugi gimnazjum w Wolborzu gościło nauczycieli i młodzież z partnerskiej Gminy Jabłonka, którzy przybyli na doroczny Sejmik Uczniowski organizowany z okazji Dnia Dziecka. Pierwszego dnia Samorząd Szkolny zaprosił przedstawicieli szkół podstawowych z Wolborza, Golesz, Proszenia i Komornik, a przede wszystkim przyjaciół z Jabłonki na debatę, w czasie której zostały wymienione doświadczenia związane z demokratyczną samorządnością we własnych szkołach. Młodzież udała się także do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie zwiedzano miejsca związane z kształtowaniem się Trybunału Koronnego oraz poznawano historię miasta. Wieczorem kolejną okazją do bliższego poznania się była dyskoteka. Drugiego dnia goście uczestniczyli w IX Sejmiku Uczniowskim, którego temat brzmiał: Współczesne media szanse i zagrożenia wynikające z ko- rzystania z Internetu, telewizji i radia. Dyskusja, którą podjęli młodzi posłowie i zaproszeni goście była bardzo dojrzała. Wykazała, że młodzież doskonale radzi sobie z korzystaniem ze współczesnych mediów, jak również świadoma jest zarówno korzyści jak i problemów wynikających z nieprawidłowego ich wykorzystania. Uczniowie podjęli również uchwałę w sprawie Bezpiecznego korzystania przez młodzież z środków masowego przekazu: Internetu, radia, telewizji i prasy. Śpiewali dla Maryi Za nami drugi już Gminny Przegląd Pieśni Maryjnej, który miał miejsce 30 maja b.r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wolborzu. Cieszył się on dużą popu- larnością, ponieważ wzięło w nim udział aż 14 grup: Koła Gospodyń Wiejskich, dzieci z Przedszkola Samorządowego w Wolborzu, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Komornikach i Proszeniu oraz chór Fermata z GOK w Wolborzu. Gościnnie wystąpił zespół z Ośrodka Kultury Tkacz z Tomaszowa Maz. oraz dzieci ze Szkoły Muzycznej także z Tomaszowa Maz. Biorące udział w Przeglądzie dzieci otrzymały słodycze ufundowane i wręczone przez Wójta Gminy Wolbórz Henryka Sęka. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Organizatorem Przeglądu była Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wolborzu, natomiast patronat honorowy nad imprezą objął ksiądz dziekan Grzegorz Gogol proboszcz wolborskiej parafii. Przegląd miał przypominać, że pieśni śpiewane ku czci Matki Boskiej to nieodzowny element kultury i tradycji ludowej nie tylko regionu wolborskiego, ale i regionów całej Polski. Już wiadomo, że za rok odbędzie się kolejny Przegląd, na który już teraz wszystkich serdecznie zapraszamy. 2

3 KULTURA i EDUKACJA Udany festiwal 7 czerwca b.r. w Proszeniu odbył się kolejny Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych Województwa Łódzkiego Tacy Patroni zobowiązują pod Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Włodzimierza Fisiaka oraz Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze. Impreza rozpoczęła się z kilkudziesięciominutowym opóźnieniem z powodu ulewnego deszczu, a pierwszym zespołem, który wystąpił było Małe Podhale z partnerskiej gminy Jabłonka na Orawie. Wcześniej uświetnił on swym śpiewem i grą mszę św. w kolegiacie oraz dał krótki występ przed kościołem. Podczas Festiwalu zaprezentowało się aż 25 zespołów. To zdecydowanie więcej niż w poprzednim roku. Ten fakt z pewnością świadczy o rosnącej popularności tej imprezy również wśród publiczności, która nie zawiodła mimo zmiennej pogody. Wśród wszystkich zespołów, które zaprezentowały się na scenie kilka otrzymało wyróżnienia. Nagrodę główną czyli 2 tys. zł. otrzymał zespół Marysie i Jaśki z Łyncyckigo, natomiast Puchar Wójta Gminy Wolbórz powędrował do dziecięcego zespołu ludowego z Łodzi Harnam. Puchar Starosty Piotrkowskiego został przyznany Rzgowianom, a Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego zespołowi Sami Swoi z Tomaszowa Maz. Nagrodę rzeczową ufundowaną przez Starostwo Piotrkowskie otrzymał zespół Koniczynki ze szkoły podstawowej w Sokołowie, gm. Paradyż. Najmłodszym zaś uczestnikom Festiwalu zostały wręczone pluszaki ufundowane przez panią minister Elżbietę Radziszewską. Organizatorem imprezy była Szkoła Podstawowa w Proszeniu, Polskie Stowarzyszenie Pomoc z siedzibą w Piotrkowie Tryb., natomiast partnerami wspierającymi organizację Festiwalu było Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. oraz Urząd Gminy Wolbórz. Akademia Bezpieczeństwa po raz czwarty 18 maja 2009 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Wolborzu wzięli udział w szkolnych eliminacjach konkursu sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie w ramach IV Edycji Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa. 46 pierwszoklasistów z 23 szkół powiatu piotrkowskiego rywalizowało rozwiązując test teoretyczny oraz pokonując sprawnościowy tor przeszkód. Wolborscy uczniowie: Iga Stefańska kl.1a oraz Bartłomiej Nowak kl.1b zajmując I miejsce reprezentowali powiat w zawodach wojewódzkich, które odbyły się 1 czerwca b.r. w Łodzi. Nasi uczniowie godnie reprezentowali szkołę i choć nie zajęli pierwszych miejsc to jednak dzielnie walczyli do końca. Serdecznie im gratulujemy. Organizatorami akcji był Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Łódzka Chorągiew ZHP oraz Łódzka Grupa Wojewódzka IPA. Konkurs na Dyrektora rozstrzygnięty Ha, Ha, Ha Humor z zeszytów szkolnych Wybuchły zamieszki, Mieszko je stłumił i koronował się na króla. Na wesele Wyspiańskiego poproszono pana młodego. Zarówno Hugo jak i Kołłątaj domagali się reform. Już wiadomo kto będzie nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej w Komornikach i Szkoły Podstawowej w Goleszach. Te funkcje będą pełnić kobiety pani Dorota Gieszcz oraz pani Anna Drozdowska, które zostały wyłonione w drodze konkursu. Obie są mieszkankami naszej gminy. Pani Dorota Gieszcz jest nauczycielką podstawówki w Komornikach, natomiast pani Anna Drozdowska w latach uczyła w szkole podstawowej w Goleszach, a od 2005 roku w Komornikach. Od września powróci do Golesz, w swoje rodzinne strony. Obu paniom gratulujemy i życzymy samych sukcesów na tak ważnym i odpowiedzialnym stanowisku. 3

4 Szansa dla bezrobotnych Już po raz drugi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczyna realizację projektu Moja szansa, który jest skierowany do 10 osób mieszkańców Gminy Wolbórz nie pracujących za- Eurogłosowanie w Wolborzu Gmina Wolbórz w wyborach do Parlamentu Europejskiego uzyskała najwyższą frekwencję ze wszystkich gmin powiatu piotrkowskiego, która wyniosła 24,73%. W poszczególnych obwodach wyborczych była ona następująca: Wolbórz 33,3%, Polichno 21,4%, Golesze 19,6%, Komorniki 19,2%, Kuznocin 17,9%. Najwięcej głosów zebrali: Janusz Wojciechowski (PiS) 299, Jacek Saryusz-Wolski (PO) 227, Urszula Krupa (PiS) 218, Krystyna Ozga (PSL) 154, Jolanta Szymanek-Deresz (SLD) 83. W naszej gminie zwyciężył PIS uzyskując 37,84% wszystkich głosów, na drugim miejscu uplasowało się PO zyskując 24,79% głosów, trzecią lokatę otrzymało PSL 19,58 %, dalej SLD 6,86, Samoobrona 4,48. Pozostałe partie otrzymały około 1 procenta poparcia. Camping znów czynny Zbliża się lato, a z nim rozpoczyna sezon camping Kiełbikowa Strzecha w Leonowie, który otwarty będzie od czerwca do końca sierpnia. Do dyspozycji klientów są parking, gastronomia na 200 miejsc, pole namiotowe oraz pokoje. W każdą sobotę od godz odbywać się będą koncerty na które wstęp jest wolny. Ponadto można skorzystać z plaży największej po tej stronie zalewu oraz z boiska do piłki siatkowej plażowej, gdzie odbywać się będą turnieje tej dyscypliny. Zapraszamy. wodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem głównym projektu jest zwiększenie mobilności zawodowej uczestników projektu poprzez przygotowanie ich do pełnienia ról zawodowych podjęcie pracy, podwyższenie kwalifikacji oraz rozwój umiejętności interpersonalnych. Projekt przewiduje szkolenia z zakresu: warsztatów psychologicznych ( indywidualnych i grupowych), warsztatów z doradcą zawodowym ( indywidualnych i grupowych), szkoleń z Techniki komputerowej obsługi komputera i urządzeń biurowych, szkoleń z Gospodarki magazynowej z obsługą wózków jezdniowych ( w tym: kurs kierowca-operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz Ekologiczne potyczki Szkoła Podstawowa w Proszeniu 20 maja b.r. zorganizowała po raz piąty Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla uczniów klas IV VI. Celem konkursu było kształtowanie postaw ekologicznych oraz integracja młodzieży ze szkół podstawowych w obrębie gminy Wolbórz. Z podwórka na stadion... Reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Komornikach wzięła udział w IX edycji Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Tymbarku. W zawodach uczestniczyły klasy II i III. Pierwszym etapem rozgrywek były eliminacje powiatowe, które odbyły się 12 maja b.r. w Sulejowie. Wzięły w niej udział reprezentacje SP nr 12 w Piotrkowie Tryb., SP nr 2 w Piotrkowie Tryb., SP w Łęcznie oraz drużyna SP w Komornikach. Młodzi piłkarze z naszej gminy wygrali wszystkie mecze i zakwalifikowali się do rozgrywek wojewódzkich. Mistrzostwa województwa łódzkiego miały miejsce 19 maja w Łasku. Brało w z wymianą butli gazowej, seminarium Prawo spożywcze, seminarium Obsługa kas fiskalnych i wag elektronicznych. Dzięki środkom finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności z zakresu uzyskania i utrzymania zatrudnienia oraz zmiany dotychczasowych postaw utrudniających im znalezienie pracy. Projekt Moja szansa współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instytucją pośredniczącą 2 stopnia jest Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Dwa pierwsze miejsca zdobyli uczniowie ze szkoły podstawowej w Komornikach, pierwsze Bartłomiej Miksa, drugie Artur Goworek, trzecie zdobyła Gabriela Wojciechowska ze szkoły w Wolborzu. Gościem honorowym był Pan Paweł Kowalski leśniczy z Koła, który przeprowadził z uczniami pogadankę o ekologii. Atrakcyjne nagrody książkowe zostały zakupione ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Organizatorem konkursu była Pani Jadwiga Lekan. nich udział 20 zespołów podzielonych na 4 grupy. Nasi mali piłkarze w rozgrywkach grupowych odnieśli komplet zwycięstw, pokonując kolejno SP nr 2 Biała 2:0, PTC Pabianice 3:1, UKS Sokół Regnów 6:0 oraz SP Kłódno 6:2. W półfinale drużyna z Komornik po zaciętym boju uległa gospodarzom turnieju MUKS Łask 5:3, a w meczu o trzecie miejsce nie sprostała faworytowi drużynie SMS Łódź, kończąc mistrzostwa województwa na czwartym miejscu. Jednak królem strzelców w turnieju został reprezentant Komornik Piotr Żerek, który w sześciu meczach zdobył siedemnaście bramek. Drużyna Komornik grała w składzie: Artur Link, Hubert Link, Jakub Link, Piotr Żerek, Patryk Szadkowski, Adrian Maciaszczyk, Sebastian Bąk. Opiekunami zespołu były panie Monika Link i Lena Świech, a trenerem Krzysztof Wnukiewicz. 4

5 NA SPORTOWO To były zmagania! W sobotę 30 maja w Wolborzu odbyły się po raz pierwszy Powiatowe Zmagania Gmin. Imprezę zorganizowało Starostwo Piotrkowskie, które przygotowało dla mieszkańców powiatu wiele atrakcji. Najważniejszym i wywołującym największe emocje wśród widzów oraz poszczególnych drużyn punktem imprezy były konkurencje, w których startowało sześć ekip z Gorzkowic, Woli Krzysztoporskiej, Sulejowa, Czarnocina oraz Wolborza i Starostwa Piotrkowskiego. Choć impre- za miała charakter czysto rozrywkowy, to prawdziwej rywalizacji nie zabrakło. Wszystkie drużyny składające się głównie z radnych i sołtysów dzielnie walczyły nie zważając na krew, pot i łzy. Najwięcej emocji wzbudził Przewóz furmanką na czas belek słomy oraz Przeciąganie liny. W tych niezwykle widowiskowych konkurencjach Wolbórz nie był liderem, jednak ostatecznie uplasował się na zaszczytnym drugim miejscu, tuż za Czarnocinem. Bardzo dobrze wypadliśmy w takich konkurencjach jak: konkurs drwali (piłowali radni Tomasz Smejda i Paweł Swarbuła), malowanie karykatury Wójta (rysowała Marianna Łysy), a także w programie artystycznym (wystąpił kabaret Ssak z GOK). Punktów przysporzył nam dobrze prezentujący się stół z potrawami regionalnymi, przygotowany przez KGW ze Świątnik, Młoszowa i Lubiaszowa. Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy reprezentowali naszą gminę! Poza emocjami jakie budziły zmagania gmin, widzowie mogli obserwować walki rycerskie, pokazy lekkoatletyczne AKS Piotrków Tryb., a także posmakować potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu naszego powiatu. Podczas imprezy odbył się również Przegląd Orkiestr Strażackich w którym pierwsze miejsce zajęła orkiestra z Wolborza. Puchar za udział w Przeglądzie otrzymała również orkiestra z Żarnowicy. Gratulujemy! Kulminacyjnym punktem imprezy był występ zespołu Babska Biesiada, który roztańczył wolborską publiczność i bawił do późnych godzin wieczornych. Pogoda, która w ostatnim czasie nie sprzyjała takim imprezom tym razem okazała się łaskawa, pozwalając wszystkim dobrze się bawić. Oto ogólna klasyfikacja drużyn: I miejsce Czarnocin 444 pkt., II miejsce Wolbórz 421pkt., III miejsce Sulejów 414 pkt., IV miejsce Wola Krzysztoporska 402 pkt., V miejsce Starostwo Piotrkowskie 274 pkt., VI miejsce Gorzkowice 208 pkt. Rowerem nad morze O tym, że rower to doskonały środek lokomocji wie najlepiej Wolborskie Towarzystwo Kultury i Turystyki, które postanowiło w dniach od 1 do 10 maja b.r. zorganizować wyprawę rowerową od Szczecina do Łeby. Przejechali 357 km zaczynając od przepięknego, starego Szczecina poprzez niemiecki Ahlbeck, Świnoujście, Międzyzdroje. Trasa wiodła często przez piaszczyste plaże, gdzie cykliści mogli podziwiać piękne klifowe brzegi, stare lasy bukowo-dębowe, zwiedzając stare forty, twierdze, lotniska, a nawet pozostałości wyrzutni V1, V2 i V3. Rowerzyści zwiedzili również pełne uroku miasta Kamień Pomorski, Trzebiatów, Kołobrzeg, Koszalin i Słupsk. Zachwyciły także ruchome wydmy koło Łeby, stada wiatraków koło Darłówka i jezioro Turkusowe w Wapnicy. Większość odcinków turyści pokonali międzynarodowym Nadbałtyckim Szlakiem Rowerowym R-10, który jest dobrze przygotowany i oznakowany. Za rok wolborscy cykliści planują dalszy ciąg szlaku R-10 od Łeby do Gdańska. 5

6 OSP Wolbórz z nowym sztandarem Jedna z najstarszych jednostek w Polsce wolborska Ochotnicza Straż Pożarna ma wreszcie nowy sztandar. Uroczystości odbyły się 24 maja, a rozpoczęła je msza św. w naszej kolegiacie, po której przy wtórze orkiestry strażackiej druhowie oraz zaproszeni goście przemaszerowali na plac przed strażnicą. Tu odbyła się oficjalna część poświęcenia i nadania nowego sztandaru. Ponadto wyróżnieni druhowie OSP otrzymali medale za zasługi dla pożarnictwa i odznaczenia wzorowego strażaka. Natomiast sponsorzy sztandaru otrzymali pamiątkowe medale. Imprezę zakończyły pokazy Państwowej Straży Pożarnej z Piotrkowa Tryb. oraz prezentacja zabytkowego sprzętu strażackiego. Uroczystość uświetnili swoją osobą m.in.: Marek Mazur Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkie- go, Posłanka Elżbieta Radziszewska oraz Wicewojewoda Łódzki Krystyna Ozga. Wolbórz bez Dni Wolborza W tym roku Wolbórz musi obejść się bez dorocznej imprezy jaką są Dni Wolborza. Decyzja władz gminy podyktowana jest kilkoma powodami, m.in. panującym kryzysem finansowym w Polsce i na świecie. W budżecie gminy zabezpieczone było na tę imprezę 15 tys. zł., które starczyłyby jedynie na pokrycie niektórych kosztów. A Dni Wolborza to wydatek rzędu co najmniej 40 tys. zł. Znaczna część kosztów pozyskiwana była od sponsorów. Ich również obecny kryzys nie oszczędza. Formaplan musiał zwolnić część osób, więc niezręcznie byłoby starać się tam o wsparcie finansowe imprezy. Rezygnujemy z Dni Wolborza również dlatego, że na terenie naszej gminy odbywały się inne uroczystości o podobnym charakterze, w których mogli uczestniczyć wszyscy mieszkańcy, m.in.: 30 maja I Powiatowe Zmagania Gmin czy też Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych, który miał miejsce 7 czerwca w Proszeniu. Jeśli okaże się, że Wolbórz odzyska prawa miejskie, to z pewnością ten fakt będzie godnie uczczony, np. ulicznym Sylwestrem czy uroczystym koncertem. Natomiast zaoszczędzona kwota 15 tys. zasili przyszłoroczny budżet przeznaczony na Jubileusz 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem, który odbędzie się właśnie w ramach Dni Wolborza. W 2010 roku nasza gmina przyłączy się do ogólnopolskich obchodów, jako że właśnie tutaj miały miejsce przegrupowanie i koncentracja wojsk, które 26 czerwca 1410r. pod wodzą króla Władysława Jagiełły wyruszyły z Wolborza pod Grunwald. DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 Również dzięki pomocy finansowej jakiej udzieliliśmy powiatowi piotrkowskiemu, mógł on złożyć wniosek na przebudowę drogi Baby Wolbórz. Wniosek zakwalifikował się na listę projektów, które będą współfinansowane ze środków unijnych i w roku 2010 będziemy mieć już możliwość bezpiecznego poruszania się po tej drodze. Tą niezwykle ważną dla nas inwestycję Powiat rozpocznie już w bieżącym roku. Należy także podkreślić, iż najbliższa inwestycja w Wolborzu to remont pokrycia dachowego, elewacji i ogrodzenia Kościoła Św. Mikołaja Bpa w Wolborzu, która realizowana będzie przez wolborską parafię w ramach działania Odnowa i rozwój wsi z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata W chwili obecnej trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót. Po jej zakończeniu w miesiącu lipcu br. możliwe już będzie rozpoczęcie prac. Pozytywne rozpatrzenie tak dużej ilości wniosków z gminy Wolbórz na dofinansowania z funduszy europejskich to wynik ogromu pracy i kompetencji zespołu pracowników Urzędu Gminy. Składane przez nas wnioski przechodzą każdorazowo szczegółową weryfikację formalną i merytoryczną. Następnie każdy z nich otrzymuje odpowiednią ocenę punktową i dopiero te, które otrzymają ponad 60 punktów (na 100), brane są pod uwagę. Należy więc życzyć pracownikom odpowiedzialnym za realizację tych projektów dalszych sukcesów na kolejne 5 lat, w ciągu których będą musieli rozliczyć się z tych przedsięwzięć tak, aby żadna otrzymana złotówka nie musiała być zwrócona do unijnej kasy wraz z odsetkami. Wydawca: Urząd Gminy Wolbórz, pl. Wł. Jagiełły 28, tel Druk: AB DRUK, Tomaszów Maz., Kolonia Zawada, ul. Główna 90, tel Listy prosimy kierować na adres: Urząd Gminy Wolbórz, pl. Wł. Jagiełły 28, Wolbórz, z dopiskiem: Biuletyn,

Informacje z sesji Rady Gminy Wolbórz

Informacje z sesji Rady Gminy Wolbórz BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY MAJ 2010 Nr5/112 ISSN 1507-4048 Informacje z sesji Rady Gminy Wolbórz Kwietniowa sesja Rady Gminy Wolbórz była najważniejszą sesją w bieżącym roku, bowiem udzielono wójtowi

Bardziej szczegółowo

Informacje z sesji Rady Gminy Wolbórz

Informacje z sesji Rady Gminy Wolbórz BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY Nr10 /120 PAŹDZIERNIK 2010 ISSN 1507-4048 Informacje z sesji Rady Gminy Wolbórz Na XLIV sesji Rady Gminy, która odbyła się 29 września przedstawione zostały sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Z prac Rady Gminy. Maj 2009

Z prac Rady Gminy. Maj 2009 Maj 2009 Z prac Rady Gminy W okresie od grudnia 2008r. do kwietnia 2009r. odbyło się 5 Sesji Rady Gminy, które dotyczyły następujących spraw: - 30 grudnia 2008 r. odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy, na której

Bardziej szczegółowo

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK Historyczny awans Widawii 1 DRODZY CZYTELNICY Z banalnym stwierdzeniem,

Bardziej szczegółowo

Wieści aniżowskie. W numerze między innymi: Nr 149-150 q lipiec - sierpień 2009 q Cena 2,50 zł. q ISSN 1509-6025

Wieści aniżowskie. W numerze między innymi: Nr 149-150 q lipiec - sierpień 2009 q Cena 2,50 zł. q ISSN 1509-6025 Wieści aniżowskie Nr 149-150 q lipiec - sierpień 2009 q Cena 2,50 zł. q ISSN 1509-6025 W numerze między innymi: Rzut gumofilcem do kosza, cięcie i rąbanie drewna, toczenie opony oraz młocka cepami były

Bardziej szczegółowo

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15 BRUSIEK STRZEBIŃ KOSZĘCIN CIESZOWA RUSINOWICE SADÓW WIERZBIE ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny WSPOMNIENIA CZAR Skończył się kolejny rok szkolny. Dla uczniów i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA MINISTER GRATULOWAŁ DARII Fot. Mirosław Wójtowicz Na zaproszenie dowódcy Sił Powietrznych w sierpniowych obchodach Święta Lotnictwa w Warszawie uczestniczyła Daria Brozińska uczestniczka zajęć plastycznych

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

Nowe mieszkania w Wierzbinku

Nowe mieszkania w Wierzbinku Grudzień 2009 Nowe mieszkania w Wierzbinku Wobec objęcia działalnością górniczą nieruchomości stanowiących Państwa własność jak również i dla wszystkich osób zainteresowanych kupnem mieszkania, Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

Grunt na Medal 2008!

Grunt na Medal 2008! Numer 10/2008 TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY ISSN 1509-9814 egzemplarz bezpłatny GMINA TERESIN LAUREATEM KONKURSU Grunt na Medal 2008! czytaj strona 4 Gmina TERESIN na żywo w POLSAT News Sobota, 29

Bardziej szczegółowo

cd.- str. 4 Kalendarium

cd.- str. 4 Kalendarium 3 4 Kalendarium T r z y m i e s i ą c e MAJ 8 maja pod obeliskiem na cmentarzu komunalnym uczczono pamięć tych, którzy polegli na frontach II wojny światowej. W Dniu Zwycięstwa spotkali się kombatanci,

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy zimowiska zorganizowanego w Piotrkowie Kujawskim Nicola i Sara w czasie zabaw w Kinder Parku w Toruniu. Foto: Anna Olejniczak

Uczestnicy zimowiska zorganizowanego w Piotrkowie Kujawskim Nicola i Sara w czasie zabaw w Kinder Parku w Toruniu. Foto: Anna Olejniczak Ferie 2014 Organizatorzy zimowego wypoczynku przygotowali ciekawy i atrakcyjny program, w którym każdy znalazł dla siebie coś ciekawego. Aktywne zabawy, pełne ruchu i radości, zrekompensowały brak śniegu.

Bardziej szczegółowo

Z prac Rady Gminy. Otwarcie stadionu sportowego w Chlebowie. Wrzesień 2011

Z prac Rady Gminy. Otwarcie stadionu sportowego w Chlebowie. Wrzesień 2011 Otwarcie stadionu sportowego w Chlebowie 18 września uroczyście otwarto nowy stadion w Chlebowie. W styczniu wójt Paweł Szczepankiewicz podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie jego budowy

Bardziej szczegółowo

Nr 2/82/2011 ISSN 1428-9830 Nakład 1000 szt. Dni Gminy Niemce 2011 600-lecie Niemiec

Nr 2/82/2011 ISSN 1428-9830 Nakład 1000 szt. Dni Gminy Niemce 2011 600-lecie Niemiec Nr 2/82/2011 ISSN 1428-9830 Nakład 1000 szt. Dni Gminy Niemce 2011 600-lecie Niemiec Legenda głosi, że nazwa miejscowości Niemce pochodzi z 1410 roku, gdy Władysław Jagiełło osiedlił część jeńców spod

Bardziej szczegółowo

Miliony dla Poddębic

Miliony dla Poddębic wokół miasto słońca PISMO SAMORZĄDOWE GMINY PODDĘBICE ISSN 1730-2269 egzemplarz bezpłatny rok 8 nr 1 (23) marzec 2009 Miliony dla Poddębic Wojewoda wsparła budowę dróg Dofinansowanie w kwocie 700 tysięcy

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

GAZETA GMINY CHEŁMŻA GAZETA GMINY CHEŁMŻA Nr 2 (150) Luty 2010 ISSN 1506-1957 Wakacje 1997: -w Ostaszewie -na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym nad jeziorem Hartowiec wypoczywało 22 dzieci z naszej gminy. Organizatorem obozu

Bardziej szczegółowo

70-lecie. Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Wsi NOWINY SZASTARSKIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Lipiec 2015

70-lecie. Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Wsi NOWINY SZASTARSKIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Lipiec 2015 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NOWINY SZASTARSKIE SZASTARSKIE NOWINY NR 2 (3) ISNN 2449-8106 Lipiec 2015 Blinów Pierwszy Blinów Drugi Brzozówka Brzozówka-Kolonia Cieślanki Huta Józefów Majdan-Obleszcze Podlesie

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami

Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami nr 6/(200) CZERWIEC 2015 GŁOS NOWIN G A Z E T A S A M O R Z Ą D O W A G M I N Y S I T K Ó W K A - N O W I N Y I S S N 1 7 3 1-5 3 5 2 Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami Koncert zespołów muzycznych,

Bardziej szczegółowo

AKBart projektowanie, wykonawstwo i serwis instalacji alarmowych, monitoringu, ppoż. Pomiary instalacji elektrycznych, odgromowych.

AKBart projektowanie, wykonawstwo i serwis instalacji alarmowych, monitoringu, ppoż. Pomiary instalacji elektrycznych, odgromowych. FHU Access Control Libiąż, ul. Paderewskiego 4/68(2) tel: 509 453 818 tel/fax: 32 627 46 10 e-mail: biuro@accesscontrol.pl www.accesscontrol.pl www.accesscontrol.com.pl ALARMY*MONITORING-CCTV-KAMERY AUTOMATYKA-BRAMY

Bardziej szczegółowo

Kuchnia regionalna Kujawy

Kuchnia regionalna Kujawy Kuchnia regionalna Kujawy Foto: LGD Razem dla Powiatu Radziejowskiego O kujawskiej kuchni i nie tylko czytaj w artykule pt. Z kujawskim smakiem, na kujawską nutę z Lokalną Grupą Działania (str. 4) Wieści

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 Egzemplarz bezpłatny ISSN 1732-2987 Nr 1 marzec 2013 w w w. m a l e c h o w o. p l W tym numerze... WIZYTA BISKUPA 2 OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 WIĘCEJ INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW... 11 2 WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566 Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice! Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego proszę przyjąć serdeczne życzenia wielu głębokich

Bardziej szczegółowo

GMINA TERESIN W RADIO NIEPOKALANÓW 102.7 FM. Prezydent Komorowski odwiedził Niepokalanów. Promocja Gminy Teresin na CHEŁMONALIACH

GMINA TERESIN W RADIO NIEPOKALANÓW 102.7 FM. Prezydent Komorowski odwiedził Niepokalanów. Promocja Gminy Teresin na CHEŁMONALIACH Prezydent Komorowski odwiedził Niepokalanów To była spora niespodzianka zarówno dla duchownych jak i wiernych, którzy 8 lipca uczestniczyli w Mszy św. w niepokalanowskiej Bazylice. W uroczystościach Jubileuszu

Bardziej szczegółowo

Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim. Nr IX/06 wrzesień 3

Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim. Nr IX/06 wrzesień 3 Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim Kontynuując rozpoczętą w poprzednim numerze Kompresu rozmowę z Panem chciałbym, w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych,

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na basen! Stadion na miarę Europy Trzebnica staje się czarnym koniem. Jesteśmy w pierwszej lidze polskich samorządów

Zapraszamy na basen! Stadion na miarę Europy Trzebnica staje się czarnym koniem. Jesteśmy w pierwszej lidze polskich samorządów Zapraszamy na basen! W numerze: Z wizytą w Kitzingen Inwestycje nie mają wakacji - przegląd realizowanych zadań inwestycyjnych str. 2 str. 4-5 Trzebnica promowana w Belgradzie Szkolne orły pofrunęły do

Bardziej szczegółowo

v Nasza gmina świętowała! v Bronią nie tylko przed pożarem

v Nasza gmina świętowała! v Bronią nie tylko przed pożarem Wieści Gminy Przeciszów (nr 3/2012) ISSN 1895-7498 1 3(27) lipiec-wrzesień 2012 Cena 2,50 zł z VAT W numerze m.in.: v Nasza gmina świętowała! v Bronią nie tylko przed pożarem - rozmowa z Mieczysławem Frączkiem,

Bardziej szczegółowo

Boże Narodzenie 2013 Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Wójcinie

Boże Narodzenie 2013 Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Wójcinie Boże Narodzenie 2013 Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Wójcinie Egzemplarz bezpłatny Nr 22 (2/2014) Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru przyniesie Wszystkim mieszkańcom naszej gminy oraz ich bliskim

Bardziej szczegółowo

100 lat. pietrzykowickiej OSP. Modernizacja Szkoły Specjalnej W NUMERZE:

100 lat. pietrzykowickiej OSP. Modernizacja Szkoły Specjalnej W NUMERZE: LIPIEC 2012 NR 80 W NUMERZE: Absolutorium dla Wójta Radni Gminy jednomyślnie podjęli uchwałę o udzieleniu Wójtowi Gminy absolutorium za 2011 rok. Więcej na str. 2. 100 lat pietrzykowickiej OSP Inwestujemy

Bardziej szczegółowo

SESJA ABSOLUTORYJNA INWESTYCJE W GMINIE STYPENDIA

SESJA ABSOLUTORYJNA INWESTYCJE W GMINIE STYPENDIA WIADOMOŚCI GMINNE **** SESJA ABSOLUTORYJNA INWESTYCJE W GMINIE STYPENDIA Biuletyn Informacyjny OTWARCIE "ORLIKA" WIOSENNE TARGI "PAMIĘTAJCIE O OGRODACH" TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ RAJD MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN

Bardziej szczegółowo

Łętowskie wianki 2015

Łętowskie wianki 2015 Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (12) lipiec 2015 Łętowskie wianki 2015 W dniu 27 czerwca 2015 r. na boisku sportowym w Łętowie po raz kolejny odbył się gminny festyn na powitanie

Bardziej szczegółowo