Regulamin. Amatorskich rozgrywek ligowych w siatkówce halowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin. Amatorskich rozgrywek ligowych w siatkówce halowej"

Transkrypt

1 Regulamin Amatorskich rozgrywek ligowych w siatkówce halowej

2

3 AMATORSKA PLUSLIGA - REGULAMIN 1. Organizator Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej S.A. ul. Grażyny 13, Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla s. st. Warszawy, XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , kapitał zakładowy ,00 zł (kapitał wpłacony ,00 zł), NIP , REGON tel. (022) , fax. (022) Termin rozgrywek: 2.1. Faza eliminacyjna będzie rozgrywana w następujących terminach: maj 2010 r.; maj 2010 r.; 5 6 czerwiec 2010 r. w pięciu miastach: Poznaniu, Warszawie, Katowicach, Wejherowie i we Wrocławiu. Załącznik nr 1 zawiera spis adresów hal sportowych, miejsc rozgrywek eliminacyjnych Faza ligowa będzie rozgrywana w terminie od r. do r. W pięciu miastach rozgrywek eliminacyjnych (p.2.pp.2.1). Załącznik nr 1 zawiera spis adresów hal sportowych, miejsc rozgrywek ligowych Finał krajowy zostanie rozegrany r. w Katowicach: faza grupowa w Hali OS Szopienice, mecz finałowy w Hali Widowiskowo Sportowej Spodek przed meczem Ligi Światowej Polska-Niemcy. 3. Uczestnictwo: 3.1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć drużyny męskie, żeńskie oraz mieszane Do rozgrywek mogą zgłaszać się Osoby, które są Abonentami 1 lub Użytkownikami (Simplus, MixPlus, 36i6, Sami Swoi) sieci Plus lub sieci Sami Swoi 2, których operatorem jest Polkomtel S.A. 3, którzy nie zalegają z 1 w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów, 2 w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Użytkowników, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Użytkowników MixPlus, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Użytkowników 36.6, 3 Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 20908, kapitał zakładowy zł (w pełni wpłacony), NIP , REGON , 1

4 płatnościami na rzecz Polkomtel S.A./znajdują się w okresie ważności konta dla usług i połączeń wychodzących W Amatorskiej PlusLidze nie mogą brać udziału zawodnicy posiadający aktualną licencję WZPS i/lub PZPS w sezonach 2008/2009 oraz 2009/ Wszyscy członkowie drużyny muszą mieć ukończone 18 lat Dopuszczamy możliwość zgłaszania się kompletnych dziewięcio-osobowych drużyn oraz pojedynczych zawodników. Zawodnicy, którzy zgłoszą się indywidualnie będą kompletowani przez Organizatora w dziewięcioosobowe drużyny W przypadku zgłoszeń kompletnych drużyn każdy z jej Członków musi być Abonentem lub Użytkownikiem sieci Plus lub sieci Sami Swoi Zawodnicy grający w turnieju w fazie eliminacyjnej muszą posiadać jednakowe, ponumerowane (zgodnie z przepisami) stroje sportowe. Na strojach nie mogą być umieszczone logotypy firm konkurencyjnych branżowo dla firmy Polkomtel S.A., operatora sieci Plus. Przez firmy konkurencyjne branżowo wobec Polkomtel S.A. uznaje się wszelkie podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne na terenie Polski Organizator zapewnia: po dwa komplety koszulek sportowych, w dwóch kolorach, dla każdego zawodnika trzydziestu drużyn zakwalifikowanych do fazy rozgrywek ligowych po dwa stroje sportowe (spodenki i koszulka) w dwóch wersjach kolorystycznych dla każadego zawodnika sześciu drużyn zakwalifikowanych do fazy rozgrywek finałowych Zawodnicy podpisują oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym im udział w rozgrywkach. 4. Rekrutacja drużyn 4.1. Rekrutacja drużyn odbywa się w terminie od do roku. 2

5 4.2. Zgłoszenia do rozgrywek w postaci kompletu dokumentów składajacego się z formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia zawodnika (wzory dokumentów zgłoszeniowych załącznik nr 2), należy wypełnić i dostarczyć do wybranego punktu sprzedaży sieci Plus umieszczając go w specjalnie do tego celu przygotowanej urnie. Listy punktów sprzedaży sieci Plus, które przyjmują zgłoszenia oraz wzory dokumentów zgłoszeniowych umieszczone są na oficjalnej stronie internetowej Amatorskiej PlusLigi pod adresem Są dwa rodzaje formularzy zgłoszeniowych, dla drużyny i dla zawodnika indywidualnego. Formularz zgłoszeniowy do turnieju powinien być czytelnie wypełniony (drukowane litery) oraz powinien zawierać: nazwę drużyny, imienną listę zawodników z adresem zamieszkania, numerem telefonu i datą urodzenia, adres, telefon osoby,,kontaktowej (kapitana zespołu), pesel każdego Zawodnika Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 ust. 4 ustawy o ochronie danych osobowych, jest Organizator Wszystkie dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rozgrywek oraz wyłonienia jego zwycięzców, a po zakończeniu rozgrywek zostaną niezwłocznie usunięte. Uczestnik ma prawo do wglądu, sprostowania oraz żądania usunięcia przechowywanych danych osobowych w siedzibie Organizatora. 5. System rozgrywek i sposób wyłonienia zwycięzcy: Amatorska PlusLiga będzie rozgrywana w trzech etapach: 5.1. Etap pierwszy eliminacje do ligi ( r.) Przez 3 kolejne weekendy w pięciu miastach (Poznań, Warszawa, Katowice, Wejherowo, Wrocław) rozgrywane będą mecze eliminacyjne. Szczegółowy system rozgrywek sportowych wraz z listami drużyn zostanie ogłoszony przez Organizatora na oficjalnej stronie internetowej Amatorskiej PlusLigi, po zakończeniu procesu rekrutacji tj. do dnia r. Organizator dokona podziału wszystkich zgłoszonych drużyn na grupy eliminacyjne. 3

6 Do drugiego etapu awans uzyska po sześć najlepszych drużyn z pięciu miast, w których rozgrywane będą eliminacje, razem trzydzieści drużyn Etap drugi rozgrywki ligowe ( r.) Drużyny utworzą pięć sześciodrużynowych grup/lig w pięciu miastach Polski, w których rywalizować będą systemem każdy z każdym. Mecze będą trwały do trzech wygranych setów Każda drużyna rozegra pięć spotkań w swojej grupie/lidze Kolejność zespołów w poszczególnych grupach ustala się wg następujących zasad: ilość zdobytych punktów, lepszy stosunek setów wygranych do przegranych, lepszy stosunek małych punktów zdobytych do straconych, za zwycięstwo w meczu zespół otrzymuje: 2 pkty, za przegranie meczu zespół otrzymuje: 1 pkt, za walkower 0 pkt Do finałowego etapu awansują zwycięzcy grup oraz najlepsza z pozostałych drużyn, której Organizator przydzieli dziką kartę, razem sześć drużyn W finale krajowym rozgrywek znajdzie się sześć drużyn, które zostaną podzielone na dwie grupy po trzy zespoły każda. Zwycięzcy grup rozegrają mecz o 1 miejsce, drużyny, które zajmą drugie miejsce w grupach zagrają mecz o 3 miejsce. Zespoły z trzecich miejsc zmierzą się w spotkaniu o 5 miejsce. 6. Mecze będą rozgrywane zgodnie z Oficjalnymi przepisami gry w piłkę siatkową wydanymi przez Polski Związek Piłki Siatkowej. 7. Ubezpieczenie: 7.1. Organizator obejmie ubezpieczeniem wszystkich uczestników rozgrywek. 8. Nagrody: 8.1. W fazie ligowej i finałowej Organizator zapewnia zwycięskim drużynom puchary, medale. 4

7 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Informacja o zmianie zostanie ogłoszona na oficjalnej stronie Amatorskiej PlusLigi pod adresem: ze stosownym wyprzedzeniem. 5

8 Załącznik nr 1 Hale sportowe, w których rozgrywane będą mecze Amatorskiej PlusLigi w fazie eliminacyjnej oraz ligowej: Miasto Miejsce Rozgrywek Warszawa MOSiR Targówek, ul. Ossowskiego 25 Poznań GOS Suchy Las, ul. Szkolna 20 Wejherowo GOPSiR Bolszewo, ul.leśna 35A Katowice Ośrodek Sportowy Szopienice, ul. 11 Listopada 16 Wrocław Hala Redeco, ul. Rogowska 52a 6

9 Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE A W związku z moim uczestnictwem w rozgrywkach Amatorskiej PlusLigi Siatkówki w 2010 roku ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na filmowanie, fotografowanie oraz rejestrowanie na taśmie video wizerunku mojej osoby (imienia i nazwiska, wizualnej prezentacji) dla celów publikacji, promocji i reklamy Ligi we wszystkich mediach oraz materiałach, które Organizator Ligi uzna za odpowiednie dla celu popularyzacji idei Ligi oraz upubliczniania informacji o niej. Fotografie i obrazy będą mogły być kopiowane, eksponowane i pokazywane publicznie lub zaadoptowane wszelkimi sposobami do wszelkiego rodzaju środków przekazu, szczególnie do albumów prasowych i na potrzeby wszelkich mediów: prasy, telewizji, kina, video, Internetu, Intranetu, prospektów, materiałów reklamowych do wysyłki, katalogów, plakatów, artykułów promocyjnych, kampanii reklamowych, itd. Oświadczam, że znajduję się w doskonałej kondycji fizycznej i psychicznej i nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do mojego uczestnictwa w rozgrywkach Amatorskiej PlusLigi Siatkówki W przeciwnym razie ponoszę całkowitą odpowiedzialność za ich skutki. Przyjmując do wiadomości ryzyko uszkodzenia ciała, uprawniam Organizatorów Ligi w razie takiej konieczności do udzielenia mi świadczeń zdrowotnych celem zachowania, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Amatorskiej PlusLigi 2010 i akceptuję zasady w nim zawarte. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia oraz promocji Amatorskiej PlusLigi Administratorem danych jest Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej SA ul. Grażyny 13, Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Oświadczam, że w związku z powyższym nie będę występować z żadnymi roszczeniami finansowymi do Organizatora Ligi lub osób trzecich. Upoważnienie moje jest ważne od daty jego podpisania. Powyższe oświadczenie podpisuję na zasadzie dobrowolności, z pełną świadomością konsekwencji zrzeczenia się określonych wyżej roszczeń. Zgłaszam do udziału w Amatorskiej PlusLidze 2010 drużynę: do rozgrywek w nazwa drużyny miejscowość w następującym składzie: Imię i nazwisko zawodnika Data urodzenia Numer telefonu Adres mailowy PESEL KAPITAN DRUŻYNY Imię i nazwisko zawodników rezerwowych Data urodzenia Numer telefonu Adres mailowy PESEL 1. IMIĘ I NAZWISKO A MIEJSCOWOŚĆ I DATA PODPIS Data i podpis kapitana drużyny lub osoby zgłaszającej drużynę Formularz należy złożyć w wybranym punkcie sprzedaży Plusa do dnia 10 maja 2010 roku Lista wybranych punktów sprzedaży Plusa uprawnionych do przyjmowania formularzy zgłoszeniowych znajduje się na oficjalnej stronie Amatorskiej PlusLigi OŚWIADCZENIE ÓW FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA A INDYWIDUALNEGO W Amatorskiej PlusLidze 2010 mogą brać udział wyłącznie zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat W związku z moim uczestnictwem w rozgrywkach Amatorskiej PlusLigi Siatkówki w 2010 roku ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na filmowanie, fotografowanie oraz rejestrowanie na taśmie video wizerunku mojej osoby (imienia i nazwiska, wizualnej prezentacji) dla celów publikacji, promocji i reklamy Ligi we wszystkich mediach oraz materiałach, które Organizator Ligi uzna za odpowiednie dla celu popularyzacji idei Ligi oraz upubliczniania informacji o niej. Fotografie i obrazy będą mogły być kopiowane, eksponowane i pokazywane publicznie lub zaadoptowane wszelkimi sposobami do wszelkiego rodzaju środków przekazu, szczególnie do albumów prasowych i na potrzeby wszelkich mediów: prasy, telewizji, kina, video, Internetu, Intranetu, prospektów, materiałów reklamowych do wysyłki, katalogów, plakatów, artykułów promocyjnych, kampanii reklamowych, itd. Oświadczam, że znajduję się w doskonałej kondycji fizycznej i psychicznej i nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do mojego uczestnictwa w rozgrywkach Amatorskiej PlusLigi Siatkówki W przeciwnym razie ponoszę całkowitą odpowiedzialność za ich skutki. Przyjmując do wiadomości ryzyko uszkodzenia ciała, uprawniam Organizatorów Ligi w razie takiej konieczności do udzielenia mi świadczeń zdrowotnych celem zachowania, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Amatorskiej PlusLigi 2010 i akceptuję zasady w nim zawarte. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia oraz promocji Amatorskiej PlusLigi Administratorem danych jest Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej SA ul. Grażyny 13, Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Zgłaszam swój udział w Amatorskiej PlusLidze 2010 do rozgrywek w: miejscowość Imię i nazwisko zawodnika Data urodzenia Numer telefonu Adres mailowy PESEL 1. Zawodnicy, którzy zgłaszają się indywidualnie do Amatorskiej PlusLigi 2010 będą kompletowani przez Organizatora w dziewięcioosobowe drużyny. Lista zawodników z przydziałem do poszczególnych drużyn zostanie opublikowana na stronie internetowej w terminie od 11 do 14 maja 2010 r. Oświadczam, że w związku z powyższym nie będę występować z żadnymi roszczeniami finansowymi do Organizatora Ligi lub osób trzecich. Upoważnienie moje jest ważne od daty jego podpisania. Powyższe oświadczenie podpisuję na zasadzie dobrowolności, z pełną świadomością konsekwencji zrzeczenia się określonych wyżej roszczeń. IMIĘ I NAZWISKO A DATA PODPIS Data i podpis

10 8 NOTATKI:

11

12

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydarzenia edukacyjnego pn. Mistrzostwa Polski evolutio! organizowanego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Regulamin wydarzenia edukacyjnego pn. Mistrzostwa Polski evolutio! organizowanego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju Regulamin wydarzenia edukacyjnego pn. Mistrzostwa Polski evolutio! organizowanego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju (aktualizacja z dnia 14.02.2014 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Audioteksowej pod nazwą: Wielka Loteria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Pod nazwą Najlepsza Loteria w ESKA TV 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH III LIGI LUBELSKO - PODKARPACKIEJ sezon 2015/2016

R E G U L A M I N ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH III LIGI LUBELSKO - PODKARPACKIEJ sezon 2015/2016 LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 20-609 LUBLIN ul. Filaretów 44 www.lzpn.pl e-mail: lubelski@zpn.pl Kontakt: SEKRETARIAT tel. 81-528 05 68 BIURO tel. 81-525 99 03, fax.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem 1. Organizator i czas trwania Konkursu 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest SOLARIS

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SMS MT BE ACTIVE EWA CHODAKOWSKA

Regulamin usługi SMS MT BE ACTIVE EWA CHODAKOWSKA Regulamin usługi SMS MT BE ACTIVE EWA CHODAKOWSKA 1. Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki korzystania z płatnej usługi serwisu pod nazwą: BE ACTIVE EWA CHODAKOWSKA,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Samsung App Cup I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Samsung AppCup (zwanym dalej: Konkursem ) jest SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Kulinarnego

Regulamin Konkursu Kulinarnego Regulamin Konkursu Kulinarnego PRIMERBA CUP 2014 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Primerba Cup 2014 (dalej Konkurs ) jest Unilever Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MAŁY BIZNES W MAŁEJ MIEJSCOWOŚCI organizowanego w ramach Akcji Rzeczpospolita Powiatowa 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU MAŁY BIZNES W MAŁEJ MIEJSCOWOŚCI organizowanego w ramach Akcji Rzeczpospolita Powiatowa 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MAŁY BIZNES W MAŁEJ MIEJSCOWOŚCI organizowanego w ramach Akcji Rzeczpospolita Powiatowa 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie Mały biznes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Wypieki idealne (dalej również: Konkurs ) oraz przyrzekającym nagrodę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules

Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Łam zasady-bend the rules rozgrywanego na antenie Radia ESKA, na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo