Optymalizacja systemu AIX pod zastosowania Oracle

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Optymalizacja systemu AIX pod zastosowania Oracle"

Transkrypt

1 XV Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2009 Optymalizacja systemu AIX pod zastosowania Oracle Mariusz Czopiński, Maciej Przepiórka IBM Polska Sp. z o.o Abstrakt. Tematyka optymalizacji wydajności systemów bazodanowych jest ciągle aktualna a wiedza na ten temat jest bardzo poszukiwana. Większość DBA, przy strojeniu, ogranicza się do obszaru bazy danych i tam szuka miejsc na ewentualne usprawnienia. Zapominają oni o tym, że prawidłowe zestrojenie środowiska bazodanowego wymaga dobrej współpracy administratora systemu operacyjnego z administratorem bazy danych. DBA powinien poznać funkcjonalności systemu operacyjnego, na którym ma działać baza tak by móc rozmawiać z SA wspólnym językiem. Niniejszy referat prezentuje jak wykorzystać specyficzne funkcjonalności systemu operacyjnego AIX na serwerach IBM Power Systems pod zastosowania ORACLE. Słuchacz zapozna się z takimi technologiami jak simultaneous multithreading, micro-partitioning, DLPAR. Dowie się, w jaki sposób kontrolować zużycie pamięci, w jaki sposób konfigurować podsystemy I/O i wiele innych przydatnych informacji dotyczących zestrojenia AIX z ORACLE.

2 Optymalizacja systemu AIX pod zastosowania Oracle Optymalizacja pamięci i CPU 1.1. Simultaneous Multi Threading SMT to technologia pozwalająca na wykonywanie, przez procesor, instrukcji pochodzących z dwóch wątków w jednym cyklu zegara. Instrukcje dostarczane są dwiema niezależnymi ścieżkami. Każda z nich jest widziana przez system operacyjny, jako oddzielna jednostka przetwarzająca. Przykład, AIX uruchomiony na serwer z 4 fizycznymi procesorami z włączonym SMT będzie widział 8 logicznych procesorów. Funkcjonalność, o której mowa jest dostępna na serwerach POWER 5 i POWER 6 z systemem AIX 5.3 i wyższym. Włączanie i wyłączanie tej funkcjonalności odbywa się w sposób dynamiczny i jest konfigurowana niezależnie per LPAR. Do kontroli zachowania SMT służy komenda smtctl. smtctl [ -m off on [ -w boot w now ] ] -m off: wyłączenie trybu SMT -m on: włączenie trybu SMT -w boot: efektywne od następnego restartu partycji -w now: efektywne od razu, ale tylko do restartu partycji Wzrost wydajności przetwarzania dla systemu OLTP dla Power 5 nawet do 30% dla Power 6 do 50%. Rodzi się pytanie, dlaczego, przy tak imponującym wzroście nie zdecydowano się włączyć tej funkcjonalności na stałe? Odpowiedzią są aplikacje jednowątkowe i systemy HPC, dla których włączenie SMT może skutkować degradacją wydajności Powyższa funkcjonalność jest domyślnie włączona i nie ma wpływu na licencjonowanie baz danych. Poniżej przedstawione są diagramy wygenerowane z NMON ilustrujące wpływ SMT na wydajność systemu POWER z uruchomioną aplikacją ORACLE przy obciążeniu ruchem typu OLTP. Testy były wykonane na identycznej platformie sprzętowej. Rys. 1. Wykorzystanie CPU w systemie z AIX 5.2 (no SMT)

3 124 Mariusz Czopiński, Maciej Przepiórka Rys. 2. Wykorzystanie CPU w systemie z AIX 5.3(włączone SMT) 1.2. Dynamiczne partycjonowanie (DLPAR) Partycja logiczna w systemach IBM Power to wydzielony zasób sprzętowy, na którym można osadzić system operacyjny. Od modelu POWER4, systemy IBM Power wspierają dynamiczny przydział zasobów dla partycji logicznej w ramach całego sprzętu. Ta funkcjonalność daje wielkie możliwości dla użytkownika pozwalając na przegrupowanie zasobów do partycji, które ich najbardziej potrzebują bez wpływu na dostępność partycji. Baza danych Oracle, począwszy od wersji 9i jest wyposażony w funkcjonalność dynamicznego zarządzania pamięcią, która w połączeniu z funkcjonalnością DLPAR znacznie rozszerza możliwości rekonfiguracyjne bazy. Dynamiczne zarządzanie pamięcią w Oracle konfiguruje się w oparciu o następujące parametry: SGA_MAX_SIZE (parametr statyczny) SGA_TARGET (parametr dyanmiczy) MEMORY_TARGER (11g parametr statyczny) MEMORY_MAX_TARGET (11g parametr dynamiczny) DLPAR zezwala na rekonfigurację dostępnej pamięci w obszarze zdefiniowanym podczas tworzenia logicznej partycji. Administrator może przydzielić dowolną wartość RAM z zakresu ograniczonego parametrami MAXIMUM_MEMORY, DESIRED_MEMORY i MINIMUM_MEMORY. Aby zilustrować możliwości drzemiące w tej technologii prześledźmy poniższy przypadek. Baza danych działa na partycji z ustawieniami: MAXIMUM_MEMORY=16 GB DESIRED_MEMORY=9 GB MINIMUM_MEMORY=1 GB Na partycji zainstalowany jest AIX wersja 5.3 i baza danych Oracle wersja 10g z ustawieniami pamięci jak na poniższym listingu

4 Optymalizacja systemu AIX pod zastosowania Oracle 125 NAME TYPE VALUE lock_sga boolean FALSE pre_page_sga boolean FALSE sga_max_size big integer 12000M sga_target big integer 6000M System operacyjny uruchomił się z wartością pamięci na poziomie zdefiniowanym przez DE- SIRED_MEMORY czyli 9 GB. Jak widać z powyższego listingu SGA_MAX_SIZE jest ustawiony znacznie poza wartość dostępną w systemie operacyjnym. Taki manewr może być wykonany tylko przy LOCK_SGA ustawionym na FALSE. Nie musimy się obawiać o prawidłowe działanie bazy jak długo sga_target jest ustawiony poniżej 9 GB. Mamy już naszkicowany obraz naszej konfiguracji. Przyjmijmy, że z jakiś powodów Oracle tuning advisory rekomenduje zwiększenie SGA do 10 GB, czyli poza obszar aktualnie dostępny w systemie operacyjnym. Korzystając z DLPAR zwiększamy pamięć dla systemu operacyjnego do 15 GB. Możemy tę operację wykonać, gdyż poruszamy się we wcześniej zdefiniowanym dopuszczalnym zakresie zmian. Po upewnieniu się, że zmiany zostały zaakceptowane przez system, komendą: $ prtconf grep "Memory Size" Memory Size: MB Good Memory Size: MB I teraz możemy spokojnie zmienić wartość SGA_TARGET na proponowaną, czyli 10GB. alter system set sga_target=10000m scope=both; Funkcjonalność DLPAR również steruje dynamicznym przydziałem CPU do partycji. Gdy partycji zaczyna brakować mocy obliczeniowej to w prosty sposób, o ile mamy jeszcze niewykorzystane zasoby sprzętowe, można zaspokoić jej potrzeby. Oracle począwszy od wersji 10g jest w stanie rozpoznać zmianę ilości CPU i wykorzystać tę informację na przykład przy optymalizacji wykonywania zapytań. Zmienna CPU_COUNT odzwierciedla, widzianą przez Oracle liczbę procesorów. Jest to zmienna dynamiczna, która ulega modyfikacji wraz ze zmianą liczby CPU w systemie. Oracle przy zarejestrowaniu zmiany w konfiguracji CPU umieszcza następujący komunikat w alert logu: Wed Jul 15 06:11: Detected change in CPU count to 3 i ustawia CPU_COUNT na prawidłową, nową wartość. 1.3 Virtual Memory Manager (VMM) Virtual Memory Manager obsługuje żądania dostępu do pamięci pochodzące z systemu operacyjnego bądź różnego typu aplikacji. Segmenty pamięci wirtualne są podzielone na jednostki o stałym rozmiarze zwane stronami. Od wersji 5.3 AIX może zaadresować strony w rozmiarach 4KB, 64KB, 16MB i 16GB. Strony mogą się znajdować w dwóch miejscach. W fizycznej pamięci RAM bądź też na dysku fizycznym. AIX używa pamięci wirtualnej, aby móc zaadresować większy obszar pamięci niż ma fizycznie dostępne w RAM. Pozostały obszar adresowy znajduje się na dysku. Czas dostępu do stron, które znajdują się na dysku jest milion razy większy niż czas dostępu do stron w pamięci fizycznej. Gdyby strony z SGA z jakiś powodów były przetrzymywane na dysku spowodowałoby to znaczący spadek wydajności bazy. Z powyższego powodu optymalizacja VMM będzie polegała na zminimalizowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia takiego przypadku.

5 126 Mariusz Czopiński, Maciej Przepiórka Pamięć w systemie AIX możemy podzielić na cztery obszary, tak jak to przedstawiono na rys. 3. Pierwszy z nich to file cache, który służy, jako pamięć podręczna dla plików. AIX po przeczytaniu pliku z dysku przetrzymuje go przez jakiś czas w pamięci by móc go dostarczyć bardzo szybko, gdy znów będzie potrzebny. Kolejny obszar tzw. computational memory zawiera strony, które są wykorzystywane przez pliki wykonywalne, czy też przez procesy, jako pamięć tymczasowa. Trzeci obszar aix kernel przeznaczony na potrzeby kernela. No i na koniec obszar ze stronami, które nie zostały jeszcze przydzielone. File cache Free memory Computational memory Aix kernel Rys. 3. Struktura pamięci w AIX Przy intensywnym ruchu I/O cześć określona, jako pamięć podręczna dla plików zaczyna się rozrastać, konsumując wolną pamięć. Po skonsumowaniu wolnego obszaru dochodzi do walki z obszarem zajmowanym przez kod wykonywalny ( computational pages ) o strony pamięci. W tym obszarze rezyduje SGA i PGA. Chcemy, więc chronić ten obszar przed wywłaszczeniem. Wykorzystamy VMM w tym celu. Sparametryzujemy go tak, aby algorytm, który odpowiada za przydział stron pamięci zwalniał strony z obszaru przeznaczonego na pamięć podręczną systemu plików. Sugerowane ustawienia parametrów VMM dla systemu, na którym działa baza danych Oracle wyglądają tak: lru_file_repage = 0 (domyślnie jest ustawione na 1 dla AIX 5.2/5.3 i 0 dla AIX 6.1) ten parametr mówi o tym czy ilość odwołań do strony pamięci będzie brana pod uwagę przy wyborze typu strony pamięci do zwolnienia. minperm%=3 jeżeli obszar zajmowany przez pamięć podręczną plików spadnie poniżej MINPERM to zarówno computational pages jak i file pages będą umieszczane w obszarze stronicowania. W tym wypadku będzie to 3% całej dostępnej pamięci. maxperm%=90 jeżeli obszar zajmowanej przez pamięć podręczną plików wzrośnie powyżej MAXPERM to do obszaru stronicowania będą przerzucane tylko file pages maxclient%=90 parametr o działaniu takim jak MAXPERM tyle, że dla plików udostępnianych przez SMB lub NFS. Komendy systemowe, które ustawią nam powyższe parametry na oczekiwane wartości wyglądają tak: vmo -p -o maxclient%=90 vmo -p -o maxperm%=90 vmo -p -o minperm%=3 vmo -p -o lru_file_repage= Pinning SGA Shared Memory AIX wspólnie z Oracle dostarcza mechanizm pozwalający na przypięcie obszaru SGA, by żadna jego strona nie została umieszczona w obszarze stronicowania. W dobrze zestrojonych środowiskach nie ma potrzeby sięgania po ten mechanizm, gdyż będzie nikła szansa, że SGA zostanie przerzucone do obszaru stronicowania. Ten mechanizm jest środkiem doraźnym łagodzącym błędy konfiguracyjne. Włączenie tej funkcjonalności odbywa się w następujący sposób: Po stronie AIX: vmo p o v_pinshm = 1

6 Optymalizacja systemu AIX pod zastosowania Oracle 127 utrzymujemy maxpin% na poziomie domyślnym, czyli 80 Po stronie Oracle: ALTER SYSTEM SET LOCK_SGA=TRUE; i startujemy bazę 2. Optymalizacja I/O 2.1. AIX LVM Podsystem dyskowy to obszar, który najbardziej wpływa na wydajność Oracle. Przy niewłaściwej konfiguracji nasza aplikacja będzie marnowała czas CPU oczekując na I/O. Żadne strojenie parametrów Oracle nie pomogą w uzyskaniu znaczącego wzrostu wydajności. Podstawową zasadą i jednocześnie najbardziej ogólną jest planowanie konfiguracji dyskowej tak by ruch I/O był równomiernie rozłożony na wszystkie dostępne dyski. Im jest ich więcej tym lepiej. Dostęp do danych będzie realizowany przez większą ilość ramion dyskowych minimalizując czas dostępu do miejsca na dysku. Zarządzanie rozmiarem woluminu i poziomem zabezpieczenia danych, w warstwie sprzętowej, dokonujemy wybierając odpowiedni poziom RAID. Od strony softwarowej, czyli AIX-a, Zarządzania przestrzenią dyskową odbywa się przy pomocy LVM ( Logical Volume Manager). Przy pierwszym kontakcie z tą technologią, może się ona wydawać bardziej skomplikowana niż klasyczne partycje dyskowe. Jednakże przy odrobinie treningu okaże się, że jest to rozwiązanie bardzo elastyczne i łatwe w zarządzaniu. Z LVM łączy się kilka pojęć. Najważniejsze z nich to: PV (physical volumes) fizyczne woluminy widziane pod AIX jako hdisk-i, mogą to być dyski fizyczne bądź też LUN-y (Logical Unit Number) wystawione z macierzy VG (volume groups) grupy woluminów tworzą PV, wielkość grupy woluminów jest określona sumą wszystkich woluminów wchodzących w skład grupy LV (logical volumes) woluminy logiczne są obszarami wydzielonymi z VG, w których tworzone są systemy plików Rys. 4. Struktura LVM LVM ma możliwość wykonania software-owego złączenia dysków (tzw. stripe). Dzięki czemu, z poziomu AIX, mamy możliwość rozrzucenia ruchu I/O po wszystkich hdisk-ach.

7 128 Mariusz Czopiński, Maciej Przepiórka Rys. 5. Striping sprzętowy i softwarowy AIX LVM wspiera dwie techniki złączeń dyskowych: PP Spreading LVM Striping PP Spreading jest definiowany przy tworzeniu logicznego wolumenu. Przy tej technice partycje logiczne są rozrzucone po wszystkich dyskach zdefiniowanych w grupie woluminów (VG). Przy czym pierwsza partycja logiczna na pierwszym hdisk-u, druga na drugim hdisk-u, trzecia na trzecim hdisk-u itp. Taki logiczny wolumin możemy stworzyć wykonując poniższe polecenie. mklv y datalv e x datavg Ponieważ ta technika daje najlepsze rezultaty to nie będę opisywał LVM Striping-u. Zaznaczę tylko, że polega on na umieszczeniu części każdej partycji w wszystkich PP dostępnych w ramach grupy wolumenów. Poniżej możemy zobaczyć jak rozkłada się obciążenie na dyskach przy PP spreading kontra system bez LVM Striping Asynchroniczne I/O Rys. 6. Wykorzystanie dysków z opcją PP Spreading i bez niej Asynchroniczne I/O znacznie przyspiesza komunikację aplikacji z podsystemem dyskowym zdejmując z aplikacji obowiązek oczekiwania na potwierdzenie zapisu danych na dysk. W systemie z wyłączonym AIO każda operacja zapisu musi zostać potwierdzona. Proces oczekujący na potwierdzenie zużywa czas procesora, który może zostać wykorzystany do bardziej produktywnych operacji. W procesie asynchronicznym (rys. 7) aplikacja przekazuje dane do kolejki AIO, po

8 Optymalizacja systemu AIX pod zastosowania Oracle 129 czym przechodzi do innych operacji. W tym czasie serwery AIO pobierają dane z kolejki i zapisują je na dysk. Dzięki takiemu podejściu zostaje wyeliminowana najwolniejsza część procesu zapisu danych, czyli dostęp do dysku przez aplikację. Aplikacja 1 2 kolejka AIO 3 4 serwery AIO Rys. 7. Proces asynchronicznego zapisu danych Aix zezwala na sterowanie rozmiarem kolejki (parametr MAXREQS) i liczbą serwerów AIO (parametry MINSERVER i MAXSERVER), które obsługują żądania. Zmiany wartości parametrów wykonujemy poleceniem: #chdev l aio0 P a nazwa_parametru=wartość Zaleca się ustawienie następujących wartości: AIX 5.1 i wcześniejszy: MAXSERVERS = (logical_disk * 10) AIX 5.2 i nowszy: MAXSERVERS = (logical_disk * 10 / CPU) Te zalecenia dotyczą ustawień początkowych, które prawdopodobnie ulegną zmianie po obserwacji zachowania produkcyjnego systemu Direct I/O i Concurrent I/O W rozdziale opisującym VMM wymieniony został obszar przeznaczony na pamięć podręczną systemu plików. Bazy danych w tym także Oracle nie potrzebują tego obszaru, gdyż same decydują, jakie dane umieścić w pamięci i kiedy je stamtąd usunąć. Równoległe przetrzymywanie tych samych danych w buforze podręcznym systemu i bazy danych jest bezcelowe i wnosi jedynie dodatkowy narzut i dodatkową konsumpcję CPU. Przy każdym dostępie do pliku, jest on czytany najpierw z dysku do bufora podręcznego systemu a później kopiowane z bufora systemowego do bufora aplikacji. Używając direct I/O omijamy pamięć podręczną systemu plików pompując dane bezpośrednio z dysku do bufora aplikacji. Direct I/O jest dostępny zarówno w JFS jak i JFS2. Aby skorzystać z tej funkcjonalności wystarczy podmontować zasób w trybie dio komendą: #mount o dio /oradata Direct I/O nie zapobiega dostępu sekwencyjnego do pliku. Dopiero funkcjonalność concurrent I/O która jest rozszerzeniem direct I/O zezwala na dostęp do tego samego pliku przez wiele procesów piszących. Funkcjonalność concurrent I/O dostępna jest tylko w JFS2. Jej włączenie następuje przy zamontowaniu systemu plików z opcjo cio. Wydajność tak podmontowanego systemu plików jest porównywalna z wydajnością woluminów surowych.

9 130 Mariusz Czopiński, Maciej Przepiórka Rys. 8. Wydajność systemów przy montowaniu różnym trybie dostępu do danych Bibliografia [HJL+05] Hayashi K., Jl K., Lascu O., Plenaar H., Schreitmuller S., Tarquinio T., Thompson J.: AIX 5L Practical Performance Tools and Tuning Guide redbook 2005 [R08] Rubic D.: Oracle Architecture and Tuning on AIX IBM Oracle technical brief 2008 [DGI+03] Darmawan B, Groenewald G., Irwing A. :Database Performance Tuning on AIX redbook (SG245511, 2003)

Notatki Techniczne IBM Oracle. Strojenie i Architektura Oracle w AIX. Damir Rubic. IBM SAP & Oracle Solution Advanced Technical Support

Notatki Techniczne IBM Oracle. Strojenie i Architektura Oracle w AIX. Damir Rubic. IBM SAP & Oracle Solution Advanced Technical Support Notatki Techniczne IBM Oracle Strojenie i Architektura Oracle w AIX Damir Rubic IBM SAP & Oracle Solution Advanced Technical Support Version 1.31 Date:01 July 2009 Tłumaczenie: Waldemar Mark Duszyk @ http://wmduszyk.com

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE IV kwartał 2005 nr 7

IIC MAGAZINE IV kwartał 2005 nr 7 IBM Newsletter.qxd 1/10/06 1:01 PM Page 1 IIC MAGAZINE IV kwartał 2005 nr 7 ENTERPRISE LINUX & IBM TOTALSTORAGE MULTIPATH NMON I NMON ANALYSER JAVA EMITTER TEMPLATES (JET) GENEROWANIE KODU JAVA IBM Newsletter.qxd

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST Spis Treści 1. Charakterystyka DataEdge...3 1.1. HotSwap... 3 1.2. HotSpair... 3 1.3. Snapshot... 3 2. Podłączenie...4 2.1. Przyłączenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Oracle Database 10g. Administracja bazy danych w Linuksie Autor: Edward Whalen T³umaczenie: Maciej Jezierski,

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. I kwartał 2006 nr 8

IIC MAGAZINE. I kwartał 2006 nr 8 IIC MAGAZINE I kwartał 2006 nr 8 Virtual I/O Server Migrowanie maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami VMware ESX Nowinki technologiczne Serwer dla Klienta Integracja danych na poziomie SQL OD REDAKCJI Drodzy

Bardziej szczegółowo

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04 JSystems Administracja Oracle Kompendium wiedzy 2010-01-04 1 2 Globalny obszar systemowy - SGA Serwer Oracle składa się z plików bazy danych oraz instancji Oracle, której budowa jest przedstawiona na powyższym

Bardziej szczegółowo

Uruchamianie programu SQL Server 2008 w środowisku Hyper-V

Uruchamianie programu SQL Server 2008 w środowisku Hyper-V Uruchamianie programu SQL Server 2008 w środowisku Hyper-V Najlepsze rozwiązania i omówienie czynników wpływających na wydajność Artykuł techniczny dotyczący programu SQL Server Autorzy: Lindsey Allen,

Bardziej szczegółowo

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH...gdyż jak wiadomo, najtrudniej odpowiedzieć na najprostsze pytania... 1. ADRESOWANIE W SIECI INTERNET. Jest to sposób ustalania

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku 1 z 11 04-08-2006 19:14 PC WORLD KOMPUTER Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna Duszą serwera jest sieciowy system operacyjny. Najnowszy produkt

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. IBM SysBack. Start serwerów blade z sieci SAN. Nowinki technologiczne. WebSphere Business Integration. I kwartał 2007 nr 12

IIC MAGAZINE. IBM SysBack. Start serwerów blade z sieci SAN. Nowinki technologiczne. WebSphere Business Integration. I kwartał 2007 nr 12 IIC MAGAZINE I kwartał 2007 nr 12 IBM SysBack Start serwerów blade z sieci SAN Nowinki technologiczne WebSphere Business Integration OD REDAKCJI Drodzy Deweloperzy, zgodnie z powiedzeniem: Jaki początek

Bardziej szczegółowo

Virtualization Manager 12 Professional

Virtualization Manager 12 Professional PARAGON Software GmbH ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Virtualization Manager 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne. Sem. Zimowy 2007/2008 Dr Piotr Smejda E-mail: piotr@wshe.lodz.pl. htttp://piotrsmejda.wshe.lodz.pl student

Systemy Operacyjne. Sem. Zimowy 2007/2008 Dr Piotr Smejda E-mail: piotr@wshe.lodz.pl. htttp://piotrsmejda.wshe.lodz.pl student Systemy Operacyjne Sem. Zimowy 2007/2008 Dr Piotr Smejda E-mail: piotr@wshe.lodz.pl htttp://piotrsmejda.wshe.lodz.pl student 1 Literatura: A. Silberschatz, P.B. Galvin, G. Gagne, Podstawy systemów operacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0 Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor ii Instalowanie Spis treści Rozdział 1. Instalowanie produktu IBM Business Monitor........... 1 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor

Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0 IBM Business Monitor Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0 ii Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja wspomagana sprzętowo - zalety, wady i zagrożenia

Wirtualizacja wspomagana sprzętowo - zalety, wady i zagrożenia Wirtualizacja wspomagana sprzętowo - zalety, wady i zagrożenia Julia Romanowska, Andrzej Pragacz, Marcin Pawłowski 27 listopada 2008 1 Spis treści 1 Wirtualizacja bez wsparcia sprzętowego 4 1.1 System

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 10 Suite. Podręcznik użytkownika

Backup & Recovery 10 Suite. Podręcznik użytkownika Backup & Recovery 10 Suite Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp...4 Główne funkcje...4 Składniki produktu...5 Pierwsze kroki...5 Dystrybucja...5 Kontakt z Paragon Software...7 Wymagania systemowe...7

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr

Przewodnik po Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr Zespół Ubuntu.pl Przewodnik po Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr wersja 1.0 16 maja 2014 Spis treści Spis treści Spis treści 1 Wstęp.................... 2 1.1 O Ubuntu................ 2 1.2 Dlaczego warto zmienić

Bardziej szczegółowo

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym.

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. 42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. Proces - to jedno z najbardziej podstawowych pojęć w informatyce. Z definicji jest to po prostu egzemplarz wykonywanego

Bardziej szczegółowo

Autorskie rozwiązanie klastrowego systemu bazodanowego MySQL w środowisku OpenSSI

Autorskie rozwiązanie klastrowego systemu bazodanowego MySQL w środowisku OpenSSI Autorskie rozwiązanie klastrowego systemu bazodanowego MySQL w środowisku OpenSSI RSO - Rozproszone Systemy Informacyjne Zespół RSO1 w składzie: Krzysztof Fabjański (kfabjans@elka.pw.edu.pl) Janusz Nowacki

Bardziej szczegółowo

Drive Backup 11 Small Business Server. Podręcznik użytkownika

Drive Backup 11 Small Business Server. Podręcznik użytkownika Drive Backup 11 Small Business Server Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp...6 Co nowego w Drive Backup 11...6 Składniki produktu...7 Omówienie funkcji...7 Główne funkcje...7 Przyjazny użytkownikowi

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KIERUNEK: Informatyka SPECJALNOŚĆ: Inżynieria systemów informatycznych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Analiza własności nierelacyjnych systemów baz danych. Analysis

Bardziej szczegółowo

Drive Backup 10.0 Professional. Podręcznik użytkownika

Drive Backup 10.0 Professional. Podręcznik użytkownika Drive Backup 10.0 Professional Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp...6 Co nowego w Drive Backup 10.0...6 Składniki produktu...7 Omówienie funkcji...7 Główne funkcje...7 Przyjazny użytkownikowi interfejs,

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Inżynierii Oprogramowania Imię i nazwisko dyplomanta: Nr albumu: Rodzaj studiów: Kierunek studiów: Wojciech Basałaj 78421/ETI

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Przygotowanie do instalacji systemu 4.1.1. Materiał nauczania Struktura fizyczna dysku Dwa pojęcia ściśle związane z budową dysku to zapis magnetyczny i technika realizacji dostępu

Bardziej szczegółowo