nia poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nia poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego;"

Transkrypt

1

2 Trzeci na Mazowszu Dobiegła końca tegoroczna edycja Rankingu Powiatów i Gmin prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich. Powiat sochaczewski w kategorii powiaty w rankingu ogólnopolskim na 269 powiatów zajął 44 miejsce uzyskując pkt. Należy również dodać, że w skali województwa mazowieckiego na 34 powiaty zajęliśmy 3 miejsce. Ogólnopolski Ranking ZPP to jedyny w Polsce tego rodzaju ranking samorządów zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Mogą w nim uczestniczyć bezpłatnie wszystkie gminy, powiaty i miasta na prawach powiatu z całej Polski. Ranking trwa cały czas, natomiast na koniec każdego roku następuje podsumowanie, wszyscy laureaci otrzymują stosowne puchary i dyplomy. Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według kilkudziesięciu kryteriów zgrupowanych w 9 grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiąza- Poprawa wizerunku pracodawców W hotelu Chopin odbyło się spotkanie pt. Poprawa Wizerunku Przedsiębiorców zorganizowane przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych LEWIATAN. Na spotkaniu władze powiatu reprezentował wicestarosta Janusz Ciura. Obecny był również m.in. poseł Wojciech Jasiński, senator Marek Martynowski. Omawiano obecny wizerunek polskiego biznesu, pozycje lokalnych przedsiębiorców na rynku, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie wraz z Akademią Leona Koźmińskiego zorganizowały 21 listopada br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie spotkanie informacyjne dotyczące projektu Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych. Podczas spotkania przedstawiono informacje na temat projektu, jego kryteriów naboru oraz wszelkie procedury rekrutacyjne. Projekt skierowany jest do osób, które chcą uruchomić działalność gospodarczą w jednym z tzw. sektorów kreatywnych, nia poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz społecznej gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne. Kolejność w Rankingu uzależniona jest od osiąganych i zgłaszanych na bieżąco zrealizowanych projektów i uzyskanych wyników w ocenianych jak również stosunek pracowników do prywatnych przedsiębiorców-pracodawców. Ocena jest podzielona, z jednej strony udaje się dostrzec obraz pozytywny, czyli pracodawca jako dobry fachowiec, sprawiedliwy, umiejący właściwie docenić pracownika - jest to najczęściej używana ocena pracodawców przez pracowników. Z drugiej zaś strony dostrzegany jest również stereotyp Przedsiębiorczość w sektorach zagranicznych do których zalicza się m.in. architekturę, antyki, rynek sztuki, gry komputerowe, rękodzieło, wzornictwo przemysłowe, projektowanie mody, film i wideo, fotografię, muzykę, sztukę teatralną, publikację i działalność wydawniczą. Dzięki temu programowi uczestnicy mają szansę otrzymać dotację w wys. 40 tys. zł na rozwój firmy oraz przez 6 lub 12 miesięcy na wsparcie pomostowe w wysokości 1300 zł miesięcznie. O udział w projekcie mogą ubiegać się pełnoletni mieszkańcy Metropolitarnego Obszaru Warszawy, o każdym statucie na rynku pracy. Starosta Tadeusz Koryś nie kryje zadowolenia z tak wysokiej pozycji naszego powiatu w rankingu ZPP obszarach działalności. To efekty pracy naszego urzędu i jednostek mu podległych. Cieszę się, że powiat sochaczewski jest w pierwszej pięćdziesiątce najlepszych powiatów w Polsce a trzeci na Mazowszu. To dla nas ogromny awans i powód do satysfakcji. Tak wysoka pozycja to motywacja do dalszego wprowadzania działań na rzecz rozwiniętego, nowoczesnego i skutecznie zarządzanego powiatu mówi starosta Tadeusz Koryś. - Zapraszamy wszystkich do systematycznego śledzenia postępów poszczególnych samorządów w rankingu ZPP i w miarę możliwości włączenia się do podnoszenia klasyfikacji punktowej naszego powiatu, co niewątpliwie zwiększy jego atrakcyjność - dodaje starosta. negatywny, który charakteryzuje się bogactwem, nierzetelnością i wyzyskujący pracowników, jednak występuje zdecydowanie rzadziej. Podczas spotkania analizowano m.in. zadowolenie pracowników zatrudnionych w lokalnych przedsiębiorstwach wraz z oceną zadowolenia z pracy i ich analizą. Podobnie oceniano administrację lokalną i urzędy skarbowe. Podsumowano stereotypowy wizerunek przedsiębiorcy-pracodawcy, metody marketingowe lub organizacyjne oraz analizę wskaźników. W projekcie przewidziana pula miejsc dla kobiet (50%) i osób w wieku 45+ (25%) oraz osób niepełnosprawnych (10%). Niestety, frekwencja na tym spotkaniu nie była zadowalająca, stawiło się niespełna 10 osób zainteresowanych prezentacją a szkoda, bo środki unijne przeznaczone są dla każdego chcącego się rozwijać mającego, pomysł i business plan na swoją działalność. Czyżby w naszym powiecie nie brakowało przedsiębiorcom dodatkowych funduszy? Regulamin, formularz rekrutacyjny i szczegółowe informacje o projekcie dostępne na Wydawca: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie Redagują: Marcin Podsędek - koordynator z ramienia Wydawcy, Anna Syperek - redaktor naczelny, Małgorzata Jaworska, Ryszard Kłonowski Redakcja: Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, ul. M.J. Piłsudskiego 69, Sochaczew, tel , , Drukarnia: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów, Paprotnia ul. M. Kolbego 5, Teresin, tel , fax , Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo skracania i redakcyjnego opracowania tekstów. 2 grudzień 2011

3 Drogi powiatowe - podsumowanie 2011 roku W 2011 r. powiat pozyskały znaczne środki z przeznaczeniem na poprawę swych dróg. Środki finansowe spożytkowane zostały zgodnie z wymogami priorytetowymi i rozdysponowane tak, by możliwie jak najwięcej zostało naprawionych oraz przygotowanych do okresu zimowego. - Powiat systematycznie inwestuje w remonty dróg z pieniędzy własnych, jak i pozyskanych, bo bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas najważniejsze. Każdą inwestycję dokładnie analizujemy, oceniając skalę potrzeb oraz możliwości finansowe powiatu, a także pozyskania środków zewnętrznych na dany cel mówi wicestarosta Janusz Ciura. - Zdajemy sobie sprawę z ogromnych potrzeb oraz ograniczonych finansów jakie powiat posiada, jednak nieustannie dokładamy starań w pozyskiwaniu i umiejętnym rozdysponowywaniu pieniędzy dla jak najlepszego ich al. XX-lecia, Teresin wykorzystania dodaje starosta Tadeusz al. Kasztanowa, Rybno Koryś. W tym roku prace naprawcze wykonane zostały na drogach wymagających napraw po ubiegłorocznej zimie, powodzi czy wzmożonym ruchu. W mijającym roku wykonano szereg kluczowych inwestycji drogowych, m.in.: 1. Odbudowa drogi powiatowej - odcinek Suchodół Władysławów, na długości 780 m 2, której wartość inwestycji wyniosła ,39 zł, środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz środków własnych powiatu. 2. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Antoniew Sochaczew, na długości 65m 2, o wartości inwestycji 8 954,81 zł pochodzących ze środków własnych powiatu. 3. Budowa kładki pieszo rowerowej oraz przebudowa mostu na rzece Pisia w Szymanowie w ciągu drogi powiatowej Paprotnia Aleksandrów. W zakresie robót wykonano przebudowę istniejącego obiektu mostowego o długości całkowitej 29,00 m i szerokości całkowitej łącznie ze skrzydełkami przyczółków 10,50 m, z zachowaniem na nim jezdni dla ruchu pojazdów o szerokości min. 6,00 m oraz wykonano obustronne opaski bezpieczeństwa z zamocowaniem w nich stalowych barier ochronnych. Wybudowano po prawej stronie mostu samodzielną trzyprzęsłową kładkę dla pieszych i ruchu rowerowego o długości ustroju nośnego 29,00 m i szerokości całkowitej 2,86 m, co zapewni uzyskanie szerokości użytkowej ciągu pieszo-rowerowego 2,50 m, oraz zbudowano dojazdy do kładki pieszo-rowerowej na długości 787,00 m. Wartość tej inwestycji wyniosła ,52 zł ze środków pochodzących z Suchodół, gm. Iłów rezerwy subwencji ogólnej, środków gminy Teresin oraz środków własnych powiatu. 4. Wykonanie prac pilęgnacyjno konserwatorskich na drzewach zabytkowej alei w ciągu drogi powiatowej Ruszki Rybno. Wartość inwestycji to ,76 zł. Środki finansowe pochodziły z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych powiatu. 5. Przebudowa drogi powiatowej Seroki Gągolina Baranów Jaktorów II etap. Wartość inwestycji: ,66 zł ze środków gminy Teresin oraz środków własnych powiatu. 6. Przebudowa drogi powiatowej - odcinek Budki Piaseckie Skotniki na długości 800 m 2 o wartości inwestycji ,88 zł ze środków z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych oraz środki własne powiatu. 7. Inwentaryzacja i prace przygotowawcze do wykonania koncepcji budowy mostu stałego w Kozłowie Szlacheckim. 31 października odebrano dokumentację świadczącą o zakończeniu prac zgodnie z planem. 8. Remont drogi powiatowej w Witkowicach. Zadanie wykonane na odcinku o długości 830 m 2. Wartość inwestycji to ,67 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz środków własnych powiatu. 9. Remont skrzyżowania drogi powiatowej z gminną w miejscowości Seroki, Kaski. Wartość inwestycji to ,30 zł ze środków finansowych gminy Teresin oraz środków własnych powiatu. 10. Remont mostu we Władysławowie w ciągu drogi powiatowej - odcinek Władysławów/Kanał Łasica. Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie inwestycji to grudzień br. Wartość inwestycji ,12 zł, finansowanej z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz środki własne powiatu. 11. Przebudowa drogi powiatowej Topołowa Teresin, aleja XX lecia w Teresinie na odcinku 2 108,67 m 2 o wartości inwestycji ,71 zł. Obecnie inwestycja, dla której rozpoczęto procedury odbioru końcowego robót. 12. Przebudowa drogi powiatowej w Mikołajewie. Inwestycja w trakcie realizacji na odcinku 414 m 2. Wartość inwestycji wynosić będzie ,56 zł, finansowana ze środków własnych powiatu. 13. Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi powiatowej ul. Gawłowska w Sochaczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Odnośnie tej inwestycji złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. Po zakończeniu i analizie inwestycja otrzymała pozycję 27 w kolejności ocen wniosków, na co złożono odwołanie. 29 listopada 2011 roku komisja oceniająca wnioski, uwzględniając 17 zastrzeżeń uwzględnionych w odwołaniu, zaprezentowała ostateczną listę rankingową. Powiat sochaczewski z tą inwestycją znalazł się na 29 pozycji listy rankingowej. grudzień

4 Nowa Rada Społeczna ds. Osób Niepełnosprawnych 30 listopada w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie dokonano wręczenia powołań do składu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych prawo do zgłaszania kandydatów mają przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych. Czas na samodzielność podsumowany Czas na samodzielność to już czwarta edycja projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, którego celem jest zwiększenie szans, przygotowanie do życia społecznego i zawodowego 20 osób niepełnosprawnych i 30 opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze do 31 grudnia 2011 r. Projekt został podzielony na 5 zadań realizowanych w okresie styczeń grudzień br. Cele projektu Celem projektu było: przygotowanie 50 uczestników projektu do samodzielnego życia poprzez wyposażenie ich w umiejętności społeczno-zawodowe; zdiagnozowanie stanu zdrowia 10 uczestników projektu w kontekście zatrudnienia; podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 50 uczestników projektu poprzez kursy, szkolenia zawodowe oraz zwiększenie możliwości na reintegracje z rynkiem pracy; poprawa stanu psychofizycznego uczestników projektu poprzez zwiększenie możliwości dostępu osobom niepełnosprawnym do rehabilitacji a także zwiększenie integracji społecznej uczestników projektu z otoczeniem poprzez zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, nawiązanie nowych znajomości. Grupę docelową w projekcie stanowiło, zgodnie z jego założeniami: 30 wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych; 20 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności i zdolność do podjęcia pracy zawodowej (objętych kontraktem socjalnym, z wyjątkiem osób chorych psychicznie, które objęte będą umową na zasadach analogicznych do kontraktu). 4 Rezultaty Podczas projektu 50 klientów pomocy społecznej ukończyło projekt w ramach aktywnej integracji, 20 osób niepełnosprawnych uzyskało wsparcie w ramach działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, 49 ukończyło kursy zawodowe z wynikiem pozytywnym, 50 uzyskało wsparcie doradcy zawodowego, 10 objęto kompleksowymi profilaktycznymi badaniami lekarskimi, 13 osób skorzystało z pozalekcyjnych zajęć wyrównawczych, 30 usamodzielniających otrzymało wsparcie w formie zasiłków zgodnie z art. 88 ustawy o pomocy społecznej, 20 osób niepełnosprawnych skorzystało z zajęć rehabilitacyjnych w ramach turnusu rehabilitacyjnego, 23 osoby ukończyły warsztaty filmowe i uzyskały zaświadczenia. Uczestnictwo w warsztatach w ramach przedsięwzięcia realizowanego przez PCPR to również podniesienie pozytywnej samooceny, zwiększenie aspiracji zawodowych oraz zaradności życiowej, nabycie umiejętności korzystania z technologii informatycznych a także zwiększenie pozytywnej oceny swoich możliwości i kompetencji. Kadencja Rady trwa 4 lata a jej skład liczy 5 osób. Praca w Radzie Społecznej jest nieodpłatna. Członków powołuje starosta. Do jej głównych zadań należy opiniowanie uchwał Rady Powiatu dotyczących podziału środków z PFRON-u. jest też ciałem doradczym oraz inicjatywnym w obszarze osób niepełnosprawnych. Do obecnej Rady starosta sochaczewski Tadeusz Koryś powołał: Zbigniewa Madeja, Justynę Nowak-Sobbotę, Magdalenę Osińską, Joannę Kamińską i Reginę Sołtysiak. Są to reprezentanci zarówno samorządów lokalnych, jak i organizacji pozarządowych. Powołania wręczał w imieniu starosty jego zastępca - wicestarosta Janusz Ciura, który podkreślił ogrom odpowiedzialności, jaki spoczywać będzie w realizacji procesu integracji osób niepełnosprawnych w sferze aktywności społeczno-zawodowej. Życzył wielu sukcesów i satysfakcji w rozwiązywaniu problemów tychże osób. Na pierwszym posiedzeniu, które odbyło się tego samego dnia wybrano przewodniczącego oraz jego zastępcę. Zostali nimi Zbigniew Madej jako przewodniczący i Magdalena Osińska - zastępca. Szkolenia i warsztaty IV edycja projektu Czas na samodzielność to: 50 szkoleń zawodowych, 100 godz. warsztatów psychologicznych indywidualnych, 30 godz. warsztatów psychologicznych grupowych, 100 godz. warsztatów indywidualnych z doradztwa zawodowego, 50 godz. warsztatów grupowych z doradztwa zawodowego, turnus rehabilitacyjny, 480 zabiegów rehabilitacyjnych, 10 pakietów kompleksowych badań profilaktycznych, nowy etat utworzony w ramach EFS zatrudnienie pracownika socjalnego, 70 godz. warsztatów filmowych z elementami fotografii, 50 kontraktów socjalnych (lub umów w formie kontraktu socjalnego, zawieranych z osobami chorymi psychicznie), spotkanie kończące projekt. Podsumowanie projektu Uroczyste podsumowanie projektu z udziałem wicestarosty Janusza Ciury, wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Jolanty Popiołek, dyrektor PCPR Barbary Bogiel, radnego powiatowego Tadeusza Przywoźnego i skarbnik Powiatu Teresy Pawelak odbyło się w 6 grudnia w sali konferencyjnej Starostwa. Podczas spotkania uczestnikom wręczono certyfikaty potwierdzające uczestnictwo, wszyscy obejrzeli też film, będący kwintesencją tego, co działo się w ramach projektu. Cieszę się, że nasze jednostki podległe wykorzystują projekty unijne na pomoc społeczną. To już czwarta jego edycja, podczas której uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną, ale i praktyczną mówił podczas spotkania wicestarosta. Koszt całego projektu to tys. zł, w tym wkład własny ze środków Powiatu zł. grudzień 2011

5 Powiatowe obchody Dnia Pracownika Socjalnego Mniej niż rodzina, ale więcej niż urzędnik - takim porównaniem można określić wszystkich pracowników socjalnych powiatu sochaczewskiego. Na powiatowej uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 22 listopada br. spotkało się w DPS Młodzieszyn grono ludzi dobrego serca, pracujących dla ludzi potrzebujących pomocy i wsparcia, ludzi których działania na polu pomocy społecznej są wzorem do naśladowania. Dyrekcja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie i Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie zorganizowała uroczystość obchodów Dnia Pracownika Socjalnego. Na uroczystości zagościli przedstawiciele władz powiatu. - Z okazji tego święta składam wszystkim pracownikom socjalnym serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek, trud pracy wkładanej w pomoc osobom potrzebującym. Życzę Państwu satysfakcji z pracy na rzecz rozwoju pomocy społecznej, ludzkiej wdzięczności oraz pomyślności w życiu osobistym - dziękowała wszystkim pracownikom socjalnym przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska. - Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim, którzy pracują w tym jakże potrzebnym społecznie zawodzie. Pragnę życzyć Państwu dużo sił i radości na dalsze lata pracy - mówił obecny na uroczystości wicestarosta Janusz Ciura. Na uroczystość zaproszono wiele ludzi dobrej woli. Swoją obecnością zaszczycili Parlamentarzyści w DPS-ie Jak efektywnie wykorzystywać sprzęt i miejsca w Domach Pomocy Społecznej, skąd lokalne samorządowy powinny czerpać środki finansowe na zadania wynikające z nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która z początkiem 2012 roku wchodzi w życie. Na te i wiele innych pytań próbowali wspólnie odpowiedzieć parlamentarzyści, samorządowcy z powiatu sochaczewskiego oraz pracownicy jednostek pomocy społecznej podczas spotkania, które odbyło się 5 grudnia w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie. m.in. dyrektor PCPR Barbara Bogiel, dyrektor Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Marcin Podsędek, przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Jerzy Żelichowski, pracownicy DPS-u na czele z dyrektor Justyną Nowak-Sobotta oraz pracownicy PCPR-u oraz inni zaproszeni goście. Podczas imprezy zaprezentowano przekrój działalności powiatu na rzecz ludzi niepełnosprawnych i ludzi potrzebujących pomocy, w szczególności prezentację projektu Czas na samodzielność. Na uroczystości zagościła również z wystepem artystycznym grupa młodzieży z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chodakowie. Zaproszenie na spotkanie przyjęli parlamentarzyści z naszego regionu: Mirosław Koźlakiewicz, Elżbieta Gapińska, Wojciech Jasiński i Maciej Małecki a także władze powiatu: starosta Tadeusz Koryś, wicestarosta Janusz Ciura, członek Zarządu Powiatu Ryszard Ambroziak oraz przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska, lokalni samorządowcy, pracownicy MOPS-ów, GOPSów, dyrekcja sochaczewskiego szpitala. Spotkanie poprowadziła gospodarz obiektu dyrektor DPS-u Justyna Nowak-Sobotta a wprowadzenia do tematu dokonała dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Barbara Bogiel. Parlamentarzystom wręczono petycję z 6 postulatami, przygotowaną przez pracowników placówek pomocy społecznej i samorządowców z Mazowsza. Jej stworzenie poprzedzone zostało licznymi spotkaniami, które odbywały się w ostatnim czasie z inicjatywy dyrekcji DPS-u w Młodzieszynie. Oddany w marcu br. nowy obiekt w Młodzieszynie obecnie zamieszkuje 64 podopiecznych na 90 miejsc. Niestety, jak podkreśla dyrektor J. Nowak-Sobotta chętnych, którzy chcieliby przebywać w placówce i płacić w 100% za pobyt jest wielu, lecz zabrania tego ustawa. Na domiar tego przepisy jednoznacznie mówią, że DPS-y, które zostały wybudowane ze środków unijnych przez 5 lat nie mogą być wykorzystywane przez osoby z zewnątrz. A tymczasem placówka jest bardzo dobrze wyposażona w sprzęt rehabilitacyjny, który mógłby być wykorzystywany przez chociażby mieszkańców naszego powiatu, którzy czekają po kilka miesięcy na kolejne wizyty. - Nowa ustawa, wokół której dyskutowaliśmy, pozostawia wiele niejasności, ogranicza zadania samorządów a ponadto jedno zadanie wyklucza drugie mówił wicestarosta Janusz Ciura. Nasza placówka posiada doskonale wyposażone sale do rehabilitacji, wyspecjalizowany personel, który w całości nie może być wykorzystywany dodaje. Obecni na spotkaniu posłowie zgodzili się, że nowa ustawa nie jest do końca spójna i wymaga poprawek, należy ją uelastycznić. Zadeklarowali, że temat nowej ustawy zostanie przedstawiony na posiedzeniu właściwej komisji sejmowej. Będziemy się zastanawiać, czy nie wnieść poprawek do tej ustawy komentował poseł Koźlakiewicz. Na samorządy nałożono kolejny obowiązek a nie dano pieniędzy argumentował z kolei poseł Jasiński. - Mam nadzieję, że spotkanie w Młodzieszynie nie było bezowocne, zapoznaliśmy naszych parlamentarzystów z problemami jednostek pomocy społecznej. Liczę, że podejmą odpowiednie kroki, które wpłyną na poprawę ich funkcjonowania - reasumuje starosta Tadeusz Koryś. grudzień

6 Nowe okna dla Domu Dziecka w Giżycach Od 2000 roku Dom Dziecka w Giżycach nadzorowany jest przez samorząd powiatowy jako jedyna tego rodzaju placówka w promilu kilkudziesięciu kilometrów. Obecne władze powiatu dostrzegają pilną potrzebę poprawy warunków bytowych dzieci, szczególnie na wymiany stolarki okiennej oraz drzwiowej. Na ten cel uzyskano dotację z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dom Dziecka w Giżycach to schronienie i namiastka prawdziwego domu w którym mieszka wiele dzieci i młodzieży. Nie od dziś wiadomo, iż placówka boryka się z problemami. W ubiegłym roku zrealizowano program naprawczy, którego celem było przystosowanie placówki do obowiązujących norm m.in. mówiącego o ilości dzieci które mogą przebywać jednocześnie. Normy te określają nie większą ilość niż 30 dzieci, a były lata, gdzie znajdowało się tu ich 70. W latach 80. zabytkowy XVII-wieczny pałac znajdujący się na terenie rozległego urokliwego parku przeszedł gruntowny remont, dobudowano brakującą część oraz przebudowano wnętrza na potrzeby Domu Dziecka. - Podopieczni Domu Dziecka w Giżycach mieszkają w dobrych warunkach. Wraz z kadrą pedagogiczną staramy się, Posiedzenie Zespołu Koordynującego Odbyły się już pierwsze posiedzenia Zespołu Koordynującego realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, który został powołany uchwałą Zarządu Powiatu pod koniec września. Jego skład liczy 8 osób. Do zadań Zespołu należy m.in. opracowanie i realizacja Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego uwzględniającego potrzeby mieszkańców naszego powiatu w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej, jak również dostosowanie do nich działalności różnych form wsparcia społecznego i aktywizacji zawodowej. Obecny na posiedzeniu wicestarosta Janusz Ciura wskazał na potrzebę usprawniania i ochrony pracy na rzecz zdrowia psychicznego. - Żyjemy w trudnych czasach, narażeni jesteśmy na wiele nowych czynników. Mówi się coraz częściej o depresji, stanach lękowych, nawet u ludzi młodych. Należy temu przeciwdziałać, a ten Program ma w tym pomóc - mówił m.in. wicestarosta. - Mimo iż powiat spełnia wymogi Programu, bo posiadamy przy Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie oddział psychiatryczny zależy nam na skutecznym działaniu i leczeniu przebywających tam pacjentów. A warto nadmienić, że sochaczewski oddział psychiatryczny ma 100-procentowe obłożenie, jeśli chodzi o pacjentów i to nie tylko z terenu powiatu sochaczewskiego, ale również z powiatów ościennych - podkreślał J. Ciura. aby przebywająca tu, nawet latami młodzież miała zapewnione jak najlepsze warunki do życia i nauki. Obecny Zarząd Powiatu postawił sobie za cel, by w miarę możliwości finansowych poprawiać warunki bytowe podopiecznym Domu Dziecka a potrzeb jest wiele. Udało się nam otrzymać dotację z Samorządu Województwa Mazowieckiego na tą bardzo istotną dla polepszenia warunków bytowych inwestycję. Dzieciaki będą miały nowe okna i drzwi, co zdecydowanie poprawi komfort w Domu - mówi wicestarosta Janusz Ciura. Z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego mogą być udzielane dotacje celowe na prace lub roboty budowlane przy zabytku dostępnym publicznie, posiadającym istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe. O taką dotację ubiegać się może każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku z uwzględnieniem pewnych wskazań. Obecnie na wniosek władz samorządowych oraz Rady Pedagogicznej Domu Dziecka, Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył 70 tys. złotych na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Domu Dziecka. 30 listopada Zarząd Powiatu zatwierdził rozstrzygnięcie przetargu na wymianę stolarki okiennej w Domu Dziecka. Wybrano najtańszą ofertę firmy Forest z Włocławka. Przypomnijmy. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Program ten nakłada obowiązek na siedem ministerstw, samorządy lokalne wszystkich szczebli opracowania lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego na lata Jak mówi Zbigniew Madej koordynujący działaniami powołanego Zespołu celem Programu jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnej dostępności do opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, jak np. edukacja młodzieży (aktywizacja zawodowa tych osób, zapobieganie przemocy). Na kolejnym posiedzeniu Zespołu zgodnie z zapowiedzią jego członkowie wnieśli poprawki i uwagi do ww. Programu. Gotowy Program został przyjęty w formie uchwały do realizacji na sesji Rady Powiatu. Przewodniczącym Zespołu Koordynującego jest Zbigniew Madej - główny specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej Starostwa Powiatowego. Pozostali członkowie to: Elżbieta Świderska - ordynator, lekarz psychiatra Szpitala Powiatowego; Elżbieta Bolimowska - zastępca dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; Magdalena Osińska - prezes Stowarzyszenia Sportowo Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych; Marcin Podsędek - dyrektor Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego; Krzysztof Wasilewski - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy; Bogusław Deperas - konsultant ds. osób Niepełnosprawnych w PCPR, Sylwia Kowalczyk - interwent-psycholog POIK. 6 grudzień 2011

7 Nowa ustawa a zmiany w PCPR-ach Bezpieczeństwo i poprawa warunków życia dzieci stanowią najwyższą wartość, a troska o ich przyszłość i o to, co je otacza wpisane jest głęboko w ludzką naturę, a żeby to codzienne działanie pozwalało im w rzeczywisty sposób dobrze się rozwijać i w pełni wykorzystać drzemiące w nich potencjalne możliwości konieczne są właściwe uregulowania prawne, co niesie wchodząca w życie Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. O zmianach wynikających z nowej ustawy informowała radnych dyrektor PCPR-u B. Bogiel W nowej ustawie Powiatowe Centra Pomocy Rodziny zobligowane są do reorganizacji dotychczasowych struktur nowych regulacji prawnych. Intencją ustawodawcy są zmiany, które mają służyć dobru dzieci oraz trosce o harmonijny ich rozwój i przyszłą samodzielność życiową. Chodzi również o to, by pomoc rodzinie odbywała się przez współpracę instytucji pomocowych, organizacji oraz rodziny wspierającej i asystenta. Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, promowaniu dobrych praktyk wychowawczych, terapii, usług opiekuńczych i specjalistycznych oraz pomocy prawnej a także organizowaniu spotkań zwanych grupami wsparcia lub grupami samopomocowymi. Nakierowanie działań, w zakresie wsparcia w środowisku rodziny w jej gminie, miejscowości, dzielnicy, powiecie, stanowi proces obecnych zmian systemowych. Są to zmiany rozłożone w czasie w celu doskonalenia systemu pomocowego dla osiągnięcia jak najlepszej sprawności i efektywności. Za zmianami idą również wydatki, jakimi obarczane są samorządy, które będą musiały znaleźć w budżetach pieniądze. Może to jednak stanowić pewien problem dla niektórych gmin oraz przeszkodę we wdrażaniu nowych rozwiązań. Z pewnością zamiany w ustawie mają służyć zdecydowanie lepszemu zogniskowaniu systemu pomocy społecznej, w celu efektywnej pomocy osobom sprawującym opiekę lub mogącym sprawować opiekę zastępczą. Istotną również zmianą jest przydzielenie rodzinie przez gminę GOPS asystenta, który będzie pracował z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub wskazanym przez rodzinę. Obecnie, wprowadzona w ustawie zmiana, dotyczy również podmiotów, które udzielają asystentowi rodziny odpowiedniej pomocy w wykonywaniu czynności zawodowych. Plan pracy asystenta z rodziną obejmuje przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, nabywania pewnych umiejętności i sposobów ich osiągania, realizacji i przewidywania efektów. Piecza zastępcza obecnie będzie sprawowana w formie rodzinnej oraz instytucjonalnej. W formie rodzinnej głównie przez osoby spokrewnione, które tworzą małżonkowie lub osoby będące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, a także w formie niezawodowej oraz jako zawodowa, którą tworzą małżonkowie lub osoby nie będące wstępnymi bądź rodzeństwem dziecka a także w formie instytucjonalnej jako rodzinny dom dziecka. Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka będą współpracować z ośrodkami adopcyjnymi, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, w celu stworzenia bliższej relacji opiekuna z rodziną, a także skupienia większej uwagi na problemach i pomocy w ich rozwiązywaniu. Na poziomie samorządu powiatowego zmiany czekają i PCPR-y, m.in., rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka ze stażem do 3 lat obejmuje się opieką, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z nową ustawą. Koordynator ma na celu udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka, w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej. Koordynator zobligowany jest do corocznego sprawozdania z efektów swojej pracy do organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Przedstawione tu ramowo, ustawowe zmiany mają stanowić nową jakość w systemie pomocy społecznej. Obecnie koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nie może mieć pod opieką łącznie więcej niż 15 rodzin, a nie tak jak dotychczas 20. Ulegają również zmianie wysokości świadczeń finansowych, przysługujących na pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Obecnie od 660 zł do 1000 zł miesięcznie w zależności od m.in. formy rodziny zastępczej a także dochodów dziecka. Powstała również możliwość wykorzystania środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego, pokrycia kosztów remontu itp. a także innych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka. Ulega także zmianie odpowiedzialność finansowa gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej i będzie odpowiedzialna za wydatki w określonej w ustawie wysokości. Nowe regulacje prawne i zmiany w systemie pomocy społecznej nie obędą się bez korekt, czy nawet kolejnych zmian, co wymusi z pewnością praktyka życiowa i zmieniające się pod względem społecznym i prawnym otoczenie podlegających opiece rodzin. Podejmowanie jednak zmiany, które dyktuje ustawodawca nawet gdy są trudne i wiążą się z wysiłkiem oraz wydatkami, bywają często koniecznością, a wówczas są lepsze niż brak reakcji na potrzeby rodzin. Współpraca i szkolenia Z uwagi na duże zainteresowanie rozpoczętymi w ubiegłym roku szkolnym przesiewowymi badaniami,,wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu, wzroku i mowy dzieci 5-6-letnich ta forma pomocy została wznowiona i trwać będzie przez cały rok. Badaniu poddane mogą być dzieci z powiatu sochaczewskiego za zgodą rodziców w szkole/ przedszkolu, które wyrazi chęć współpracy w tym obszarze. Poradnia Psychologiczno Pedagogicznej wprowadza również nowe formy pracy z dziećmi i młodzieżą. Od września 2011 r. rozpoczęła się terapia metodą EEG Biofeedback. Do udziału w zajęciach kwalifikowane są dzieci mające objawy nadpobudliwości psychoruchowej, trudności w koncentracji uwagi lub zaburzeń zachowania, które posiadają opinię Poradni lub innej specjalistycznej z zaleceniem takiej formy terapii. Mogą to być również dzieci, które po konsultacji u psychologa lub pedagoga z Poradni otrzymały takie zalecenie. Poradnia współpracuje też z konsultantami metodycznymi dla szkół i placówek naszego powiatu. Ustalono zasady współpracy oraz organizacji szkoleń dla zainteresowanych nauczycieli nt. Dostosowania wymagań edukacyjnych dla ucznia z dysleksją rozwojową. Szkolenia realizowane będą w 4 modułach adekwatnie do danego etapu edukacyjnego: dla nauczycieli uczniów klas I-III, IV-VI, dla nauczycieli uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Szkolenia odbędą się w lutym 2012 r. mgr Elżbieta Bolimowska grudzień

8 Wywiad z Maciejem Małeckim posłem RP De k l a r u j e w o l ę w s p ó ł p r a c y na rzecz małej Ojczyzny Wchodzi pan po raz pierwszy do polityki przez duże P. Jakie są pana ambicje? Jaki będzie pański priorytet? W jakiej komisji będzie chciał pan pracować, czym się zajmować? - Moim celem jest praca dla Polski i dla Polaków, a ambicją jak najlepsze sprawowanie mandatu, który powierzyli mi wyborcy. Takie stanowisko reprezentuję zawsze, niezależnie od tego gdzie jestem i co robię. Obecnie najważniejszym działaniem będzie przeciwstawienie się kryzysowi. Trzeba zrobić wszystko, aby Polacy jak najmniej odczuli jego skutki. Rozmawiamy już po expose premiera Tuska, kiedy Polacy dowiedzieli się o tym, jaką cenę przyjdzie zapłacić za 4 lata rządu PO-PSL. Myślę tu np. o rolnikach, w których plany rządu uderzają najbardziej. A przecież trzeba wiedzieć, że polscy rolnicy dostają zdecydowanie mniej wsparcia unijnego niż rolnicy niemieccy, francuscy, czy w bankrutującej Grecji. Fundamentalną sprawą jest pozostanie przy polskiej złotówce i nie wchodzenie do strefy euro. Z wystąpienia premiera Tuska wynika właśnie dążenie do wprowadzenia euro. Ten krok byłby zgubny dla Polski, a korzystny dla Niemiec, które już bez ogródek narzucają swoją wolę słabszym krajom Europy np. Grecji. Zdecydowanie pogorszy się sytuacja polskich kobiet, które właśnie dowiedziały się, że będą pracować coraz dłużej aż do 67 roku życia. Należy też przeciwstawić się wykorzystywaniu pracowników przez pracodawców. Mam na myśli przede wszystkim zatrudnianie ludzi na tzw. umowy śmieciowe. Zagrożone jest bezpieczeństwo energetyczne Polski, dlatego trzeba dbać o nasz sektor energetyczny. W tej kwestii np. nie wolno dopuścić do prywatyzacji Lotosu. Konieczne są szybkie i zdecydowane działania zapewniające Polsce korzyści z wydobycia gazu łupkowego. I nie chodzi tu jedynie o wyprzedaż koncesji, ale zabezpieczenie polskich interesów. Priorytetem będzie oczywiście przywrócenie Polsce należnej pozycji w Europie. Niestety, obecnie nasz kraj zupełnie nie liczy się w relacjach międzynarodowych, a bez tego nie można skutecznie zabiegać o rozwój gospodarczy i poprawę bytu mieszkańców. Dla naszego regionu zaś bardzo ważne będzie, aby rząd prowadził politykę zrównoważonego rozwoju, czyli kierowania środków finansowych także do mniejszych miast i wsi, zamiast skupiania się na dużych metropoliach. Jeszcze kilka lat temu trudno byłoby uwierzyć, że jednym z najważniejszych działań posłów prawicy będzie obrona tak oczywistej prawdy, że rodzina jest oparta na związku kobiety i mężczyzny, a nie na dwóch homoseksualistach. Niestety, dożyliśmy czasów, kiedy homoseksualiści domagają się takich praw, jak normalne rodziny oraz promowania swoich postaw np. wśród dzieci w szkołach. Na to nie może być zgody. Składy komisji uchwala Sejm, na podstawie propozycji klubów, które zgłaszają swoich przedstawicieli. Jeden poseł może pracować maksymalnie w dwóch komisjach. Ja znalazłem się w Komisji Skarbu Państwa oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, która będzie zajmować się m.in. sprawami gazu łupkowego. Te dwie komisje są bardzo istotne ze względu na wspomniane wyżej bezpieczeństwo energetyczne Polski. Oprócz pracy sejmowej będę poświęcał swój czas na działalność w terenie, w tym wsparcie i pomoc w problemach lokalnych i indywidualnych. Szczególne miejsce będzie tu zajmować ziemia sochaczewska. Mamy kryzys gospodarczy. Jakie reformy pana zdaniem są najbardziej potrzebne Polsce, w tym trudnym dla Europy okresie? - To bardzo szeroki temat, a ja nie aspiruję do wchodzenia w kompetencje specjalistów od ekonomii. Chcę jednak zwrócić uwagę, że oprócz działań ekonomicznych w Polsce potrzebne jest uwolnienie potencjału przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Warunkiem niezbędnym do tej zmiany jest uproszczenie przepisów oraz równe prawo dla wszystkich. Jednym z priorytetowych działań rządu powinno być otworzenie dostępu do zawodów regulowanych. Takich zawodów mamy dziś w Polsce ok. 380, czyli najwięcej w Europie. Prawie każdy wie o problemach z wejściem do zawodu adwokata, radcy prawnego, lekarza, architekta, ale w Polsce tak samo jest np. z przewodnikami turystycznymi, zarządcami nieruchomości, czy pośrednikami w obrocie nieruchomościami. Osoby chcące pracować w tych zawodach muszą kończyć studia podyplomowe, odbywać praktyki w zawodzie i zdać egzamin, często przed ludźmi, dla których stanowią konkurencję. Premier, co prawda zapowiedział otwarcie połowy tych zawodów, ale kiedy w debacie po expose pytałem, jakie konkretnie będą to zawody oraz który minister będzie odpowiedzialny za realizację obietnicy, nie uzyskałem odpowiedzi. Podobnie jak w przypadku pytania o skalę ograniczenia zatrudnienia w administracji rządowej. Dla przykładu podam, że mała Irlandia redukuje administrację o 23 tysiące etatów. Równolegle powinny być też prowadzone działania długofalowe, takie jak choćby rozwój polskich uczelni, które muszą stać się cenionymi ośrodkami nauki. Nie może być tak, żeby do zdania egzaminu wystarczyła umiejętność kopiowania plików z Internetu, bo wtedy Polska szkoła przygotuje młodzież jedynie do pracy na zmywaku w Londynie. Wspomniałem wcześniej o konieczności wyrównania dopłat dla polskich rolników. Ten problem dotyczy nie tylko polskiej wsi. Przecież, jeśli rolnik będzie miał więcej pieniędzy to wyda je w mieście. Na pewno receptą na kryzys nie jest planowane obcią- 8 grudzień 2011

9 żenie polskich rolników podatkiem dochodowym. Raczej będzie to powód do kolejnego rozrostu aparatu urzędniczego. Tymczasem rząd Donalda Tuska nadal nie ma odwagi opodatkować hipermarketów, a przecież właściciele sieci wielkich sklepów lwią część zysków wysyłają do swoich krajów. Hipermarkety nie inwestują w Polsce. Ich inwestycje to hala sklepowa, magazyny, parking, ewentualnie droga dojazdowa do sklepu. Nie sprowadzają innowacyjnych technologii, nie unowocześniają produkcji. Dlaczego mają być traktowane inaczej niż polscy przedsiębiorcy? Powtórzę, że koło zamachowe polskiej gospodarki to uproszczenie przepisów i likwidacja barier dla przedsiębiorców. Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zmniejszenie lub likwidacja barier dla naszych przedsiębiorców dałaby wzrost PKB o blisko 15 procent. Posłowie powinni współpracować z miejscowymi władzami, z samorządem lokalnym. Jak pan wyobraża sobie tą współpracę w naszym - powiecie sochaczewskim? - Podczas wielu spotkań, także w wywiadach deklarowałem wolę współpracy z miastem, gminami, Starostwem, z całą ziemią sochaczewską. Oczywistym jest, że jeden poseł nie przegłosuje jakiejś ważnej dla miasta ustawy. Mogę jednak z bliska przedstawiać sprawy, z którymi nie można się przebić z pozycji lokalnego samorządu. Liczę na współpracę, bo w sprawach rozwoju naszej małej Ojczyzny wszyscy powinniśmy mówić jednym głosem. Gdzie pana znajdą wyborcy? Jak mogą się kontaktować, gdzie w Sochaczewie będzie mieściło się pana biuro poselskie i czy już wiadomo kto nim będzie kierował? - Moje podstawowe biuro poselskie będzie mieściło się przy ul. Narutowicza 1a, na drugim piętrze. Tam będziemy spotykać się z mieszkańcami. Mówiąc będziemy, mam na myśli siebie i moich współpracowników, gdyż biuro będzie czynne także podczas mojej pracy w Sejmie. Zależy mi na tym, aby mieszkańcy znaleźli u nas pomoc i poradę. I chociaż po latach pracy w samorządzie mam świadomość, że będą sprawy, których nie uda się rozwiązać, to uważam, że każdy pozytywnie wyjaśniony ludzki problem jest sukcesem i motywacją do dalszej pracy. Mimo, że oficjalnie biuro rozpocznie działalność na początku grudnia, to już prowadzimy kilka spraw, z którymi zwrócili się do mnie mieszkańcy. Oczywiście o dacie oficjalnego otwarcia biura oraz dniach i godzinach jego funkcjonowania będę informował mieszkańców m.in. za pośrednictwem lokalnych mediów. Dziękuję za rozmowę. Anna Syperek Powiat dba o Dom Dziecka Od 2000 roku Dom Dziecka w Giżycach jest placówką opiekuńczowychowawczą nadzorowaną przez samorząd powiatowy, który wraz z personelem Domu stara się wspólnie tworzyć godne warunki do prawidłowego rozwoju dzieci oraz atmosferę opartą na zrozumieniu, życzliwości i poszanowaniu godności osobistej dzieci. Wiedząc jak ważne są dziecinne lata, praca w Domu Dziecka nie opiera się wyłącznie na zaspakajaniu podstawowych potrzeb wychowanków. Zatrudniony personel, zajmuje się pielęgnacją wychowanków, dbaniem o ich stan zdrowia a także poziom ich rozwoju. Obecnym władzom powiatu zależy na zapewnieniu jak najlepszych warunków do życia i rozwoju. Dom Dziecka znajduje się w zabytkowym pałacu, w którym mieszka 44 dzieci i młodzieży, w tym 30 to mieszkańcy powiatu sochaczewskiego. Schronienie mogą uzyskać dzieci już od 3 roku życia, które czasowo lub stale zostały pozbawione opieki rodzicielskiej i mogą przebywać w nim do momentu uzyskania przez nie pełnoletności, tj. do ukończenia szkoły. Placówka prowadzi również mieszkania usamodzielniania, które stanowią aktywną formę przygotowującą do samodzielnego i odpowiedzialnego życia młodzieży. Podsumowując rok w Giżycach przeprowadzono szereg remontów i modernizacji na łączną wartość tys. zł., z czego tys. zł., to środki budżetowe przekazane z samorządu powiatowego z przeznaczeniem na poprawę warunków oraz stanowiące tys. zł środki własne placówki. Z zakresu remontów, jakie wykonano na przełomie mijającego roku to adaptacja nowego pomieszczenia z przeznaczeniem na kotłownię dla budynku grupy usamodzielniającej się. W budynku głównym w holu dolnym i górnymi oraz świetlicy położono terakotę, zainwestowano środki finansowe na wymianę 18 drzwi wewnętrznych. Kolejną ważną inwestycją dla polepszenia warunków bezpieczeństwa wychowanków była renowacja schodów wewnętrznych, ich cyklinowanie Automatyczne powiadomienie i malowanie. Niezbędne było również ułożenie boazerii w budynku głównym na górnym i dolnym holu oraz paneli w jednej z sal wychowanków, co zdecydowanie poprawiło estetykę. Niebawem nastąpi cyklinowanie i malowanie kolejnych 2 sal wychowanków. Najważniejsza z inwestycji to wymiana stolarki okiennej w południowej stronie budynku na którą przeznaczono zł., z czego zł to środki własne powiatu. - Podopieczni Domu Dziecka w Giżycach mieszkają w dobrych warunkach o co sukcesywnie wspólnie z kadrą pedagogiczną dbamy. Staramy się, aby jego wychowankowie mieli zapewnione jak najlepsze warunki do życia i nauki, a cel jaki sobie stawiamy jako Zarząd Powiatu to zapewnienie dzieciom godnych warunków bytowych, by czuły się w nim jak we własnym, rodzinnym domu komentuje wicestarosta Janusz Ciura. - Ostatnio władzom powiatu udało się otrzymać dotację z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 70 tys. zł. z przeznaczeniem właśnie na wymianę stolarki okiennej w budynku Domu Dziecka i jeszcze w tym roku, dzieciaki będą miały nowe okna i zdecydowanie cieplejsze Święta Bożego Narodzenia dodaje wicestarosta. Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie informuje, że przy składaniu wniosku o rejestrację pojazdu wnioskodawca może podać adres , co pozwoli na przekazanie automatycznego powiadomienia z systemu pojazd o stałym dowodzie rejestracyjnym, który będzie do odbioru w tutejszym urzędzie. Dodatkowo można sprawdzić status złożonego zamówienia na stały dowód rejestracyjny na stronie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych pod adresem: grudzień

10 Rozmowa z Przemysławem Gaikiem, członkiem Zarządu Powiatu Wymagające i odpowiedzialne zajęcie Pełni pan funkcję członka Zarządu Powiatu obecnej kadencji Rady Powiatu. Jak postrzega pan pracę w samorządzie powiatowym? - Zarząd jako władza wykonawcza, odpowiada za realizację uchwał Rady Powiatu zatem zakres odpowiedzialności tego organu jest bardzo szeroki. Sprawia to, że praca w Zarządzie Powiatu to wymagające i odpowiedzialne zajęcie. Cieszę się, że mogę aktywnie uczestniczyć w bieżących sprawach naszego powiatu i wnosić swój wkład w rozwój powiatu sochaczewskiego i rozwiązywanie jego bieżących problemów. Dzięki temu nasi mieszkańcy otrzymują wysokiej jakości usługę świadczoną przez poszczególne jednostki samorządu powiatowego wynikające z nałożonych na nie zadań. Nowy tor wizyjny w szpitalu Jakie wyzwania i zadania stoją przed powiatem sochaczewskim w najbliższych latach? - Za najistotniejszą obecnie uważam kwestię ratownictwa medycznego. Wkraczamy w nowy stan prawny, w ramach którego musimy zadbać o to, by na terenie Sochaczewa utrzymany został. Dokładamy starań jako samorząd powiatowy, by ruszyć z miejsca z budową nowej Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. Ta kwestia była również poruszana podczas niedawnej sesji Rady Powiatu, ponieważ ma istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Kolejną kwestią jest znajdująca się w centrum Sochaczewa ulica Staszica, która wymaga przeprowadzenia prac remontowych. Koszt całkowity tej inwestycji przekracza nasze możliwości, zatem niezbędne będzie pozyskanie na ten cel środków z zewnątrz, jak również finansowy udział miasta Sochaczew. Warto wspomnieć o konieczności przebudowy skrzyżowania ulic Wyszogrodzkiej, Kolejowej, Mostowej i Chodakowskiej, jest to połączenie dróg wojewódzkich, powiatowej i gminnej, zatem decyzje należą do marszałka województwa niemniej jednak powiat podejmuje starania, by ten problem został rozwiązany, ponieważ stan tego odcinka od dawna prosi się o naprawę. Podobnie ze stanem nawierzchni jest na odcinku ulicy Trojanowskiej, który od torów kolejowych łączy się z ulicą Młynarską. Tą W listopadzie oddział chirurgii urazowej sochaczewskiego szpitala wzbogacił się o tor wizyjny do artroskopii. Artroskopia, czyli operacja endoskopowa stawów kolanowych, jest jednym z najczęściej wykonywanych na oddziale zabiegów średnio w miesiącu. Nowy sprzęt zastąpił przestarzałe urządzenie, które nie odpowiadało już normom. Dzięki niemu możliwe jest nowoczesne zaopatrywanie stawów kolanowych i szybszy powrót pacjenta do zdrowia. Koszt nowego urządzenia wyniósł 216 tysięcy złotych. Artroskopia jest badaniem i jednocześnie leczeniem chorób stawu kolanowego. Badanie artroskopowe dzięki możliwości oceny struktur stawowych od środka, pozwala sprecyzować rozpoznanie i ustalić właściwe postępowanie lecznicze. Artroskopia umożliwia jednocześnie przeprowadzenie wewnątrzstawowo operacji naprawczych np. usunięcie uszkodzonej części łąkotki czy wycięcie przerośniętej błony maziowej. Może trwać od 30 minut do godziny. Wykonuje się dwa małe nacięcia, aby można było włożyć do stawu artroskop (cienką rurkę z lampką i kamerką na końcu) oraz przyrządy chirurgiczne. Chirurg patrzy na ekran telewizyjny, na którym widoczny jest staw i w miarę możliwości naprawia lub usuwa wszelkie uszkodzone obszary. - Koszt urządzenia może wydawać się duży, jednak mając na uwadze dobro naszych pacjentów oraz to, że wykonujemy dużo tego typu zabiegów, zakup był konieczny. Wpłynie też na zwiększenie przychodu dla szpitala - powiedział dyrektor sochaczewskiego szpitala Franciszek Pasiak. kwestię jednak powinniśmy rozwiązać. Co według pana w obecnym czasie jest największym atutem a co bolączką naszego powiatu? - Nasz powiat jest atrakcyjnym miejscem do lokowania inwestycji. Uważam, że poszczególne samorządy powiatu powinny koncentrować się na pozyskiwaniu potencjalnych inwestorów, gdyż ze względu na położenie geograficzne jesteśmy atrakcyjnym miejscem do prowadzenia działalności również o zasięgu ogólnopolskim. Rozwój przedsiębiorczości przekłada się bezpośrednio na poprawę warunków życia ludności a o to przecież chodzi. Przez miniony rok pełnienia przeze mnie funkcji w Zarządzie Powiatu widzę, że w obszarze władz wykonawczych poszczególnych samorządów jest wola wzajemnej współpracy przy realizacji poszczególnych przedsięwzięć na terenie powiatu. Ostatnim przykładem może być wspólna deklaracja zarówno władz powiatu, miasta Sochaczew, jak i w poszczególnych gmin dotycząca wsparcia finansowego poważnego przedsięwzięcia jakim jest budowa nowej Komendy Powiatowej Policji czy planowane wspólne przedsięwzięcia przez władze powiatu i miasta Sochaczew w zakresie remontu ulicy Staszica czy rozwiązania problemu organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Gawłowskiej i Płockiej. W związku z czym, w mojej ocenie, współpraca pomiędzy samorządami układa się dobrze. rozm. A. Syperek Działania wspierające Od początku roku szkolnego 2011/2012 sochaczewska Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna współpracując z przedszkolami i szkołami uczestniczy w pracach zespołów specjalistów i nauczycieli w konstruowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET) oraz planów działań wspierających (PDW). Wielospecjalistyczna ocena ucznia oraz zintegrowane oddziaływania stwarzają szansę na optymalną pomoc dzieciom i młodzieży. więcej informacji Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Sochaczew ul. Kusocińskiego 11 Tel./ Faks mgr Elżbieta Bolimowska 10 grudzień 2011

11 Najlepsi w sporcie nagrodzeni Powiat sochaczewski jest doskonałym przykładem integrowania społeczności lokalnej poprzez sport. 18 listopada w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie podsumowano rok w sporcie i zainaugurowano nowy Gościem specjalnym uroczystości był Dariusz Goździak, pięcioboista, złoty medalista olimpijski z 1992 roku z Barcelony. W ciągu ostatniego roku szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne rywalizowały w wielu kategoriach osiągając wspaniałe wyniki. Puchary i statuetki najlepszym zawodnikom, opiekunom i szkołom w ramach przeprowadzonych rozgrywek Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego wręczali m.in. obecni na uroczystości: wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Jolanta Popiołek, wicestarosta Janusz Ciura a także dyrektor Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Marcin Podsędek oraz Dariusz Goździak. - Jestem ogromnym zwolennikiem sportu, bo sport to zdrowie, bardzo cieszy mnie rywalizacja dzieci i młodzieży oraz to, że tak wielu z nich ma w tym pasję, staram się zawsze uczestniczyć w wydarzeniach, które propagują sport i zdrowy styl życia - komentował po spotkaniu wicestarosta. - Uwielbiam pięciobój, od młodych lat jest moją pasją. Strzelałem z wiatrówki, pływałem w jeziorze jako mały chłopak, później gdy przyszło mi uprawiać te dyscypliny w gronie złotych medalistów za wszelką cenę i uczciwą grą fair play, dążyłem do tego, aby być jednym z nich. I tylko wytężona praca i ogromne chęci dają nam wszystkim możliwość osiągnięcia celu - mówił m.in. w rozmowie z Sylwestrem Roźdzestwieńskim mistrz olimpijski. Puchary Mistrzostw Powiatu Sochaczewskiego w rywalizacji Szkół Ponadgimnazjalnych Koszykówka dziewcząt - ZS RCKU w Sochaczewie Koszykówka chłopców - ZS RCKU w Sochaczewie Piłka ręczna dziewcząt - ZS RCKU Sochaczew Piłka ręczna chłopców - ZS RCKU w Sochaczewie Piłka siatkowa dziewcząt - ZS w Teresinie Piłka siatkowa chłopców- ZS w Teresinie Piłka nożna dziewcząt - ZS w Teresinie Piłka nożna chłopców - ZS w Teresinie Halowa piłka nożna dziewcząt - ZS w Teresinie Halowa piłka nożna chłopców- ZSO w Sochaczewie Tenis stołowy dziewcząt - ZSO w Sochaczewie Tenis stołowy chłopców - ZS CKP w Sochaczewie Wyróżnienia za współzawodnictwo w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Szkoły Podstawowe VI miejsce - SP w Paprotni V miejsce - SP w Iłowie V miejsce - SP w Kozłowie Biskupim III miejsce - SP w Teresinie II miejsce - SP nr 4 w Sochaczewie I miejsce - SP Nr 3 w Sochaczewie Gimnazja VI miejsce - Gimnazjum w Teresinie V miejsce - Gimnazjum w Rybnie IV miejsce - Gimnazjum Powiatowe III miejsce - Gimnazjum Iłowie II miejsce - Gimnazjum w Młodzieszynie I miejsce - Gimnazjum Nr 2 w Sochaczewie Szkoły Ponadgimnazjalne VI miejsce - LO Sióstr w Szymanowie V miejsce - ZS im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie IV miejsce - ZS CKP w Sochaczewie III miejsce - ZS w Teresinie II miejsce - ZSO w Sochaczewie I miejsce - ZSR CKU w Sochaczewie Wyróżnienia dla nauczycieli i opiekunów Szkoły Ponadgimnazjalne - Mistrzowie Międzypowiatu Artur Bednarski - ZSO w Sochaczewie - piłka ręczna chłopców Marcin Odolczyk - ZS w Teresinie - halowa piłka nożna dziewcząt Gimnazja - XIII Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej Szkoły Podstawowe - XIII Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej Anna Misiak - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sochaczewie - IV miejsce w Drużynowej Klasyfikacji Indywidualnych Biegów Przełajowych dziewcząt Dariusz Górski - ZS w Kozłowie Biskupim - IX miejsce - mini piłka ręczna chłopców Piotr Maciągowski SP Nr 4 w Sochaczewie - IX miejsce w sztafetowych biegach przełajowych chłopców Mariusz Pakuła - SP w Iłowie - XII miejsce - piłka ręczna dziewcząt Medaliści XIII Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Krzysztof Dałkiewicz - trener, opiekun Piotr Piotrowski - Gimnazjum w Iłowie - II miejsce w biegu na 400 m. klas III Łukasz Duplicki - trener, opiekun Marzena Cichy - Gimnazjum w Młodzieszynie - III miejsce pchnięcie kulą klas III Wyróżnienia dla współorganizatorów Zawodów Powiatowych i Między Powiatowych rejonu Sochaczew Dyrekcje szkół: ZS RCKU w Sochaczewie, ZS w Teresinie, ZS im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, LO Sióstr Niepokalanek w Szymanowie, ZS CKP w Sochaczewie, Szkoły Podstawowej w Kamionie, Szkoły Podstawowej w Paprotni, Szkoły Podstawowej w Teresinie, Szkoły Podstawowej w Wyczółkach, Szkoły Podstawowej w Budkach Piaseckich, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kątach, Gimnazjum w Kozłowie Biskupim, Gimnazjum Nr 1 w Sochaczewie, Gimnazjum w Kozłowie, Gimnazjum Lasocinie, Gimnazjum Nr 1 w Rybnie, Gimnazjum w Iłowie, Gimnazjum w Młodzieszynie, Gimnazjum w Teresinie a także dyrektorom MOSiR-u w Sochaczewie Mieczysławowi Głuchowskiemu, GOSiR-u w Iłowie Robertowi Orzeszkowi, GOSiR-u w Teresinie - Krzysztofowi Walencik oraz wójt Gminy Młodzieszyn Joannie Szymańskiej. grudzień

12 Oliwia Adamczyk stypendystką starosty Międzynarodowe jury, wybitni młodzi pianiści z Polski, Europy a nawet zza oceanu, najlepsze wykonania utworów Bacha i Chopina - to wszystko podczas trwającego w październiku br. XIX Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego na Mazowszu, który odbywał się w sochaczewskiej Szkole Muzycznej. Jury pod przewodnictwem prof. Jana Kadłubiskiego wręczyło 23 wyróżnienia i nagrody. Jak co roku przyznano także stypendium starosty sochaczewskiego dla najlepszego uczestnika z terenu powiatu sochaczewskiego. Starosta Tadeusz Koryś wręczył je w tym roku Oliwi Adamczyk. Oliwia to niepozorna dziewczynka wśród poważnie brzmiących nazw typu Menuet, B-dur itp. Nieco nieśmiała, z pasją muzyczną, po raz pierwszy uczestnicząca w Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim na Mazowszu, uczennica II klasy Szkoły Podstawowej w Kątach. Rozmawia z nią Małgorzata Jaworska. Jakie utwory konkursowe wykonałaś podczas przesłuchań i dlaczego właśnie te? - Polonez B-dur F.Chopina i Menuet G-dur J.S.Bacha, Były to utwory zgodnie z regulaminem wybrane dla mnie przez moją panią od muzyki, ulubioną - Agnieszkę Hejduk- Domańską. Jeśli chodzi o szkołę, czym różni się nauka w niej od nauki w - podstawówce, i jak Ci idzie nauka, czy pasję bez problemu godzisz z nauką? - W szkole podstawowej uczymy się np. matematyki czy języka polskiego, a w szkole muzycznej uczę się kształcenia słuchu, rytmiki i nauki gry na fortepianie. Jeśli chodzi o naukę w szkole, to idzie mi bardzo dobrze, bez problemu godzę pasję muzyczną z nauką w szkole podstawowej i nie mam problemu z ocenami, a ewentualne nieobecności pomaga mi nadrabiać moja wychowawczyni Kasia Gołaszewska, za co jestem jej bardzo wdzięczna. Czy masz jakieś plany na przyszłość związane z tym co robisz teraz, chodzi mi oczywiście o muzykę? - Tak. Uwielbiam grę na fortepianie i chciałabym uczyć innych, zarażać tą pasją, dlatego bardzo chciałabym zostać nauczycielką gry na fortepianie, taką jak pani Agnieszka. Czy masz jakieś inne zainteresowania i zajęcia dodatkowe oraz osiągnięcia w innych dziedzinach? - Chodzę na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, ale muzyka pochłania prawie cały mój wolny czas, bo gram nie tylko ćwicząc na zajęciach, ale też dla własnej przyjemności. Bardzo to lubię. A jeśli chodzi o osiągnięcia to w I klasie szkoły muzycznej otrzymałam wyróżnienie w konkursie miniatur fortepianowych w Warszawie. To był mój pierwszy sukces. Na jakim instrumencie obecnie grasz? - Uwielbiam grać na fortepianie i on jest moim ulubionym instrumentem, w domu ćwiczę na pianinie. I odkąd zaczęłam na nim grać, mogę powiedzieć, że się zakochałam. Na co dzień lubię słuchać muzyki szczególnie wykonywanej na tym instrumencie. Jakie masz największe osiągnięcia muzyczne? - Największym jest wyróżnienie na tegorocznym XIX Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim na Mazowszu. Bardzo się starałam, dużo ćwiczyłam i udało się. Przygotowanie do tego Festiwalu pochłonęło prawie cały mój wolny czas a na zabawę niestety już mi go brakowało, ale warto było. Czy jesteś jedyną osobą w rodzinie z zamiłowaniem muzycznym? - Nie, cała moja rodzina chętnie słucha koncertów muzyki klasycznej, a tata czasami pogrywa też na pianinie, to chyba w jego ślady poszłam z tym zamiłowaniem. Kto pierwszy dowiedział się o przyznanym stypendium starosty i jaka była twoja reakcja na tą wiadomość? - Moja profesor od fortepianu Agnieszka Hejduk-Domańska zadzwoniła do mojej mamy i powiedziała, że dostałam stypendium od starosty sochaczewskiego Tadeusza Korysia. To była niesamowita chwila. Bardzo się ucieszyłam i o mało nie udusiłabym mojej mamy z tej radości. Wcześniej wcale nie spodziewałam się takiego wyróżnienia, tym bardziej, że rywalizowałam z dziećmi starszymi ode mnie. Bardzo chciałam wygrać i udało się. Jak na twój sukces zareagowali koledzy, koleżanki i nauczyciele ze szkoły? - Wychowawczyni, koledzy i koleżanki bardzo mi gratulowali, cieszyli się razem ze mną. Byłam wtedy szczęśliwa i jestem z siebie bardzo dumna, bo przecież mam się czym pochwalić, prawda? Jak odbierałaś nagrodę, którą wręczał ci starosta jakie to uczucie? - Bardzo się cieszyłam, chociaż trochę się denerwowałam i z wrażenia nawet nie pamiętam co do mnie powiedział, ale to bardzo miły pan. Czy rodzice zwykle nagradzają cię jakoś za tego typu osiągnięcia? - Rodzice zawsze robią mi jakąś niespodziankę np. przyjęcie z tortem czy wyjątkowy obiad w restauracji specjalnie na moją cześć, są z moich osiągnięć dumni, cieszą się razem ze mną. Komu głównie zawdzięczasz ten sukces? - Przede wszystkim rodzinie, mamie, tacie i bratu. To oni mnie wspierają w moim muzykowaniu, a także mojej wspaniałej pani Agnieszce, która na różne sposoby próbuje mi wpoić miłość do fortepianu. Najfajniej jest, gdy wymyśla mi historyjki do niezbyt lubianego utworu, który potem staje się opowieścią np. o księżniczce, która raz była smutna i wtedy muszę grać wolnym, smutnym tempem, potem zaczyna się rozweselać i mam jej grać bardziej rytmicznie. Fajnie jest się uczyć u pani Agnieszki Domańskiej, bo ona umie sprawić, że coś czego nie lubię staje się przyjemne. Dlatego bardzo gorąco chciałabym podziękować właśnie pani Agnieszce, dzięki której rozwijam swoją pasję. Gorące podziękowania należą się też Kasi Orlińskiej. To pani od rytmiki z Miejskiego Ośrodka Kultury w Boryszewie, która 3 lata temu zachęciła mnie do nauki gry na fortepianie, gdy chodziłam na zajęcia umuzykalniające, to ona właśnie zaproponowała mi naukę w Szkole Muzycznej, zachęciła i pokazała jak piękna może być muzyka klasyczna. Czy masz już jakiś cel, na który przeznaczysz stypendium? - Jeszcze nie wiem na co wydam te pieniążki ale na pewno na coś związanego z muzyką. g 12 grudzień 2011

13 Dzień Tolerancji w Iwaszkiewiczu Z połączenia Międzynarodowego Dnia Tolerancji i potrzeby niesienia pomocy, Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza zorganizował Dni Tolerancji trwające od 16 listopada 2011 do końca miesiąca, pod hasłem Każdy inny, wszyscy równi. Organizacja przebiegała wieloetapowo. Plakaty promujące akcję zaprojektowali i wykonali uczniowie II klasy Technikum Organizacji Reklamy. Już na tym etapie młodzież wykazała zrozumienie tematu. Dostrzegła, że człowiek w swej istocie jest różnorodny. Dlatego w plakatach widoczna jest właśnie różnorodność kulturowa, rasowa, wyznaniowa, obyczajowa, ale również wrażliwość na ograniczenia i uprzedzenia, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne. Warsztaty z Tolerancji odbyły się w kameralnych grupach, w których uczestniczyli uczniowie Technikum i ZSZ. Inicjatorkami tych działań były nauczycielki szkoły panie Dyskusja przedstawicieli poszczególnych instytucji samorządowych, organizacji społecznych, przedsiębiorstw i mieszkańców służyć ma wymianie doświadczeń oraz wyznaczeniu kierunków działań w najważniejszych kwestiach dotyczących rozwoju turystyki na terenie województwa mazowieckiego. W tym roku tematem przewodnim Samorząd na Sejmiku Turystycznym 16 listopada w Warszawie odbył się V Sejmik Turystyczny Województwa Mazowieckiego. Uczestniczyli w niej przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, świata nauki oraz branży turystycznej z Mazowsza. W Sejmiku udział wzięli również przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Sejmiku była Budowa i komercjalizacja produktów turystycznych na Mazowszu. Zaprezentowane zostały m.in. najlepsze praktyki w zakresie marketingu terytorialnego z Polski i Europy. Sejmik poprowadził Grzegorz Kiszluk redaktor naczelny magazynu BRIEF, szef projektu Brief for Poland oraz programu Wolontariat w słowie i rysunku IV edycja konkursu plastyczno-literackiego Moje spotkanie z wolontariatem za nami. Jury spośród 75 prac plastycznych i 15 literackich wyłoniło najlepszych, którzy nagrodzeni zostali cennymi nagrodami podczas finału konkursu połączonego z wystawą prac. Konkurs organizowany jest przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Starostwo Powiatowe w Sochaczewie a jego celem było przybliżenie idei wolontariatu, pokazanie kim jest wolontariusz, dlaczego warto pracować na rzecz innych, co zysku- Elżbieta Sobczyńska i Dorota Marcinkowska. Symulowane przez prowadzące działania były pretekstem do dyskusji i wymiany poglądów na temat jak żyjemy z kulturami, które są dla nas obce, ale również z osobami niepełnosprawnymi, które spotykają się z wieloma formami nietolerancji i dyskryminacji. Warsztaty pomogły uczniom zdobyć umiejętność dostrzegania nierówności, niesprawiedliwości, stereotypów i uprzedzeń. Dostarczyły im również wiedzy, która pomoże podjąć wyzwania zmieniania tych mechanizmów, kiedy się z nimi zetkną w społeczeństwie. Zwieńczeniem Dni Tolerancji był koncert charytatywny zespołu The Rootless dla Karoliny, uczennicy Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Jarosław Iwaszkiewicza. Zespół tworzą uczniowie sochaczewskich szkól ponadgimnazjalnych: Patryk Malinowski, Maciej Pakoca, Bartek Orliński i Paweł Zadrożny. W organizacji koncertu aktywny udział wzięli uczniowie II klasy Technikum Hotelarstwa i klasy IIID Liceum Ogólnokształcącego pod opieką wychowawców Artura Biszczana i Agnieszki Piątkiewicz. Koncert był jedynie cegiełką, dzięki której cała społeczność szkoły okazała swą pomoc a Karolina mogła poczuć, że nie jest sama, że wokół niej są osoby, które nie tylko wykazują zrozumienie ale również mądrość i serce. 5xPolska, który został zaprezentowany podczas listopadowego wydarzenia. W trakcie Sejmiku podsumowano również kampanię promocyjną Mazowsze. Weekend dwa kroki stad, a Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna podsumowała stronę internetową Mazowsze travel, wręczono też certyfikaty najlepszym punktom informacji turystycznej. Ciekawa okazała się prezentacja Muzeum Powstania Warszawskiego jako produktu turystycznego Warszawy, ale i Mazowsza, bowiem jest to najliczniej odwiedzane Muzeum w stolicy. jemy pomagając nie oczekując w zamian zapłaty. Zadaniem uczestników było przedstawienie swojego spostrzegania wolontariuszy oraz pokazanie spostrzeżeń za pomocą długopisu i kredki na temat wolontariatu w dowolnej formie (praca plastyczna technika dowolna lub praca literacka - np. opowiadanie, wiersz, bajka, fragment pamiętnika). Nagrody ufundowane m.in. przez Starostwo Powiatowe wręczali przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pedziejewska i wicestarosta Janusz Ciura. grudzień

14 Uszczelniony wał w Kamionie Ubiegłoroczna powódź oraz lokalne podtopienia zmieniły oblicze Wisły stała się ona większym zagrożeniem dla osób mieszkających w jej pobliżu. Pokazała po raz kolejny jak niebezpieczny potrafi być żywioł, a walka z naturą nie jest łatwa. Przeciekający wał przeciwpowodziowy zwiększał rangę ewentualnego zagrożenia okolicznych mieszkańców. którzy żyli nie raz w strachu o swoje bezpieczeństwo i dobytek. Koniecznym się stało, aby powziąć działania zapobiegawcze, dzięki którym, mimo wzmożonych opadów deszczu lub szybko postępujących roztopów śniegu, zagrożenie będzie zminimalizowane lub wyeliminowane. Przy ogromnym zainteresowaniu władz samorządowych i licznych apelach m.in. starosty sochaczewskiego Tadeusza Korysia oraz wójta gminy Młodzieszyn Joanny Szymańskiej w sprawie poważnego zagrożenia, jakim są przecieki wału na rzece Bzura, priorytetem Oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Płocku stały się inwestycje związane z likwidacją skutków ubiegłorocznej powodzi w infrastrukturze przeciwpowodziowej, wałów przeciwpowodziowych, kanałów i pompowni w szczególności projekt naprawczy wału rzeki Bzury w miejscowości Kamion. Odbiór inwestycji przypadł na 30 listopada br. Zakres prac wykonanych obejmował likwidację przecieków wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego, lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Bzury w miejscowości Kamion na odcinkach uszkodzeń powstałych podczas powodzi w 2010 r. Zakres robót obejmował również wykonanie przesłony przeciw filtracyjnej metodą wgłębnego mieszania gruntu z twardniejącą zawiesiną bentonitowo-cementową, wykonaniu nasypu przy wałowego obciążającego przy stopie skarpy odpowietrznej. Badania specjalistyczne w Sochaczewie Gmina Nowa Sucha Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem 5 grudnia 2011 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Suchej gościła Wiesława Drabika, autora książek dla dzieci. Zorganizowano spotkania autorskie w 4 szkołach podstawowych: w Kurdwanowie, Nowej Suchej, Kozłowie Szlacheckim i Kozłowie Biskupim. W. Drabik przedstawił swoją drogę pisarską, która zaczęła się od czasu, gdy jego córka była w III klasie szkoły podstawowej i napisał jej wierszyk o wiośnie. Podczas spotkania opowiadał dzieciom o tym jak powstaje książka, od pomysłu, po drukarnię. Oczywiście, czytał też najśmieszniejsze fragmenty ze swoich bajek i bawił 14 Nie trzeba jeździć do Warszawy na badania specjalistyczne. Sochaczewski szpital, dobrze wyposażony w najnowszy sprzęt, oferuje możliwość wykonania zleconych przez lekarzy badań diagnostycznych między innymi przewodu pokarmowego, takich jak kolonoskopia, gastroskopia czy rektoskopia, tomografii komputerowej, USG narządów wewnętrznych, rentgena klasycznego, zębów i badań kontrastowych. W pełnym zakresie wykonywane są także badania kardiologiczne EKG i Holter. W szpitalu działa również laboratorium ALAB, które wykonuje badania na zlecenie szpitala i poradni oraz na indywidualne zapotrzebowanie pacjentów, zgodnie z cennikiem. Pełne Wieści z gmin Gmina Sochaczew Budujemy oczyszczalnie przydomowe W ostatnim czasie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym 2 grudnia 2011 r. w Urzędzie Gminy Sochaczew odbyło się spotkanie dotyczące dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków. Wójt Mirosław Orliński powitał licznie przybyłych mieszkańców gminy Sochaczew informacje o poradniach, prowadzonych badaniach, przygotowaniu do nich i zasadach udzielania świadczeń można znaleźć na stronie w zakładce pracownie diagnostyczne. Zapisy na badania prowadzą poszczególne poradnie, terminy można ustalać telefonicznie się z dziećmi w odgadywanie rymów, a odpowiedzi na zagadki nagradzał naklejkami i zakładkami. W swoim dorobku literackim pisarz ma około 170 książek dla dzieci. Najbardziej znane książeczki to: Bajka o Smoku i Kraku i o tym jak powstał Kraków, Awantura na podwórku, Łakomczucha, Kocie łakocie, MAŁa mysz skacze czyli myszomania. Niektóre z książek były prezentowane w programie telewizyjnym pt. Książki z górnej półki, pokazano je również na Międzynarodowych Targach Książki w Bolonii w 2003 roku. Dużym powodzeniem wśród dzieci cieszy się seria Zostań Mistrzem opisująca drogę do medali naszych najlepszych sportowców (występujących pod postaciami sympatycznych zwierzątek). Podczas spotkań autorskich dzieci miały okazją zakupić książki z autografem i rymowanką do swojego imienia. Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Suchej serdecznie dziękuje dzieciom za udział a ich opiekunom za przygotowanie spotkań autorskich w każdej ze szkół w naszej gminie. E. Sławek oraz zaproszonych gości: profesora Mikołaja Sikorskiego z Politechniki Świętokrzyskiej, który przedstawił aspekty formalno prawne niezbędne do zakładania oczyszczalni przydomowych oraz prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo- grudzień 2011

15 darki Wodnej w Warszawie, pana Andrzeja Nocoń, który przedstawił program i zasady dofinansowania oczyszczalni. Celem programu jest ochrona wód gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami oraz stworzenie możliwości zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których budowa zbiorczej kanalizacji jest niemożliwa. W świetle programów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla jednostek samorządu terytorialnego i osób fizycznych ww. inwestycje mogą być dofinansowane w formie dotacji w wysokości do 45% kosztu całkowitego zadania, nie więcej niż 7500 Gmina iłów Gminny Konkurs rozstrzygnięty 29 listopada w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie odbył się Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej i Legionowej. Honorowy patronat nad konkursem objęli wójt Gminy Iłów - Roman Kujawa oraz Mariusz Ambroziak. Celem konkursu - jak wyjaśnia jedna z jego organizatorek Kataryna Domańska było rozbudzanie i pielęgnowanie patriotyzmu, ocalenie od zapomnienia pieśni patriotycznych, uczczenie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz Święta szkoły, a także wspieranie najzdolniejszych wokalnie dzieci i umożliwienie im prezentacji własnych umiejętności oraz rozbudzenie i rozwijanie aktywności muzycznej młodzieży. Konkurs o charakterze gminnym skierowany był do wszystkich podstawowych szkół i przedszkoli z gminy Iłów. Poprzedzające go eliminacje szkolne wyłoniły 32 uczestników w 3 kategoriach wiekowych: przedszkola, klasy I-III, klasy IV-VI. Śpiewające dzieci i młodzież oceniało jury w składzie Joanna Rolewska, Zbigniew Jóźwik oraz Tomasz Romanowski. Jurorzy oceniali wykonawców biorąc pod uwagę: warunki głosowe, 10 km nowych dróg w gminie interpretację, ogólny wyraz artystyczny oraz dobór repertuaru odpowiedni do wieku uczestnika. Zdaniem jurorów ocena nie była łatwa, gdyż poziom wielu wykonań był bardzo wysoki, zaś wszystkie wykonywane piosenki dostarczyły ich odbiorcom dużo wzruszeń. W kategorii przedszkola - I miejsce zajęli Oliwier Dutkiewicz ze SP w Iłowie i Patrycja Bogiel ze SP w Giżycach, II miejsce Anna Karpińska i Adrian Tomala ze SP w Iłowie, III - Patrycja Wosińska ze SP w Kapturach. Wyróżnienie w tej kategorii przypadło Damianowi Grzywacz i Wiktorii Łęckiej z Leśnego Ludka. W kategorii klas I III - I miejsce jury przyznało Natalii Kuźmińskiej (SP Iłów), Aleksandrze Tomczak (SP Brzozów) oraz Krzysztofowi Januszewskiemu (SP Giżyce). II miejsce - Patrycji Sobieckiej i Natalii Filanowskiej (SP w Kapturach), III zajęła Julia Molak (SP Iłów). W kategorii klas IV-VI - I miejsce wyśpiewała Zuzanna Kurowska (SP Iłów), II miejsce Ewelina Meckier (SP Brzozów), III - Beata Arkuszewska i Bartłomiej Ambroziak (SP w Giżycach). Wyróżnienie otrzymali Paulina Pietrzak (SP Iłów) oraz 19 listopada w gminie Iłów odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanych dróg gminnych na odcinkach: Łady - Pieczyska Łowickie, Łady - Pieczyska Łowickie - Pieczyska Iłowskie, ul. Klonowej w miejscowości Iłów oraz drogi powiatowej Iłów - Piotrkówek. Przebudowano łącznie ok. 10 km dróg. Uroczyste przecięcie wstęgi odbyło się w terenie z udziałem zaproszonych gości. W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz gminy Iłów - przewodniczący Rady Gminy Ryszard Zientara, wójt Gminy Roman Kujawa oraz władz powiatu - starosta powiatu sochaczewskiego Tadeusz Koryś, wicestarosta Janusz Ciura, członek Zarządu Powiatu Ryszard Ambroziak, radny powiatowy Andrzej Grabarek a także komendant PPSP Paweł Kubiak oraz wykonawcy inwestycji: Bogdan i Marcin Głuchowscy. Środki na sfinansowanie inwestycji pochodziły z trzech źródeł: dotacji Wojewody Mazowieckiego w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dotacji Urzędu Marszałkowskiego oraz środków własnych gminy Iłów. - Mam nadzieję, że te drogi, które dzisiaj oddajemy będą służyły przez wiele, wiele lat. Będziemy się starali, aby tych dróg i nowych nakładek zrobić jak najwięcej. Dziękuję wykonawcom, którzy byli z nami przez cały rok i potrafią współpracować z samorządem - powiedział wójt gminy Iłów podczas uroczystości. Zdaniem starosty Tadeusza Korysia wybudowanie 10 km dróg w ciągu roku - to wielki sukces i dlatego władzom gminy należą się zł. dla oczyszczalni o przepustowości do 5 m 3 /d i nie więcej niż zł. dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5 m 3 /d. Pozostałe koszty stanowić powinny środki własne jednostki samorządu terytorialnego oraz mieszkańców. Więcej informacji na temat ww. programów można znaleźć na stronie internetowej pod adresem w zakładkach: nabory wniosków w ramach programów i nabory wniosków w ramach konkursów, oraz w Urzędzie Gminy Sochaczew. Pamiętajmy, że budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, a co za tym idzie likwidacja często nieszczelnych szamb wpływa na poprawę stanu wód gruntowych, a co najważniejsze poprawia standard życia mieszkańców i chroni środowisko, w którym wszyscy mieszkamy i pracujemy. Aneta Ćwiklińska Karolina Tomczak (SP Brzozów) Jak podkreślają organizatorzy konkursu, tj. dyrekcja szkoły w osobach Ewy Ryfa i Renaty Majewskiej oraz nauczyciele Katarzyna Domańska, Urszula Karazja i Łukasz Bartosiak konkurs nie doszedłby do skutku, gdyby nie jego sponsorzy: Mariusz Ambroziak, Marek Nowakowski, Bank Spółdzielczy w Iłowie, Nadwiślański Bank Spółdzielczy, GOPS w Iłowie, Rada Rodziców przy SP w Iłowie oraz Agnieszka Pytkowska opiekunka szkolnego sklepiku. Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują sponsorom oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania gminnego konkursu. J. Kudarewko gratulacje. Droga powiatowa Iłów - Piotrkówek była budowana w trzech etapach. Środki na jej sfinansowanie pochodziły z tzw. powodziówki. Obecnie, jak podkreślił starosta - do remontu wytypowano 5 kolejnych odcinków dróg powiatowych leżących w gminie Iłów. Powiat ubiega się o dotacje na ich przebudowę. J. Kudarewko grudzień

16 Byliśmy, zobaczyliśmy, uwieczniliśmy Piłka siatkowa dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych Szymanów (29.11) Tenis stołowy dziewcząt szkół podstawowych i gimnazjów Budki Piaseckie (1.12) Piłka siatkowa chłopców szkół ponadgimnazjalnych - Sochaczew (30.11) Tenis stołowy chłopców szkół podstawowych i gimnazjów Wyczółki (2.12) Mini koszykówka chłopców szkół podstawowych Kąty (7.11) Koszykówka dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych Chodaków (21.11) Koszykówka dziewcząt szkół gimnazjalnych Kozłów Biskupi (8.11) Mini koszykówka dziewcząt szkół podstawowych Kąty (4.11.) Koszykówka chłopców szkół ponadgimnazjalnych Sochaczew (28.11)

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z realizacji zadań w zakresie organizacji pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z realizacji zadań w zakresie organizacji pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/21/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego 2015 r.

Uchwała Nr IV/21/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego 2015 r. Uchwała Nr IV/21/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego na lata 2015-2017. Na podstawie art. 12 pkt

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDY W OBLICZU WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

SAMORZĄDY W OBLICZU WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ SAMORZĄDY W OBLICZU WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ PODZIAŁ KOMPETENCJI MIĘDZY SAMORZĄDAMI GMINA POWIAT WOJEWÓDZTWO Wspieranie rodziny Piecza zastępcza Piecza zastępcza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Załącznik do Uchwały nr / /2013 Zarząd Powiatu Zgierskiego z dnia. maja 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok Realizacja uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIII/1267/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna Tabela nr 1 Zakres działania w obszarze integracji społecznej osób Lp Cel działania Nazwa zadania Źródło finansowania Koordynator Partnerzy Termin realizacji w latach I Poprawa warunków jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program. rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego. na lata

Powiatowy program. rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego. na lata Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu opolskiego na lata 2015 2017 I. Wprowadzenie Zgodnie z art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/109/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr XVI/109/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 marca 2012 r. Uchwała Nr XVI/109/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju pieczy zastępczej powiatu opolskiego na lata 2012-2014. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska tel. (0-83) 343-70-66 tel./fax (0-83) 343-29-82 www.pcpr.powiatbialski.pl pcprbp@wp.pl

ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska tel. (0-83) 343-70-66 tel./fax (0-83) 343-29-82 www.pcpr.powiatbialski.pl pcprbp@wp.pl POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska tel. (0-83) 343-70-66 tel./fax (0-83) 343-29-82 www.pcpr.powiatbialski.pl pcprbp@wp.pl Sprawozdanie z efektów pracy koordynatorów

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalna piecza zastępcza to system pieczy zastępczej sprawowany w formie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych.

Instytucjonalna piecza zastępcza to system pieczy zastępczej sprawowany w formie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych. Załącznik. Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2013 Realizacja zapisów uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIII/1267/13 z dnia 25 września 2013r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XVI-157/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23.03.2012 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2014 GŁUCHOŁAZY, 2015r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ - DEFINICJA...4 2. ZADANIA GMINY...4 3. PODSUMOWANIE. 9

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE Załącznik do Uchwały Nr XIV/114/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012 S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE KĘTRZYN, 2012 R. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM KURSY I SZKOLENIA DLA MAM Mama może wszystko możliwości, jakie dają fundusze europejskie kobietom powracającym na rynek pracy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Chojnice, 19

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Załącznik Nr... do Uchwały Nr... Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia... Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 584/09 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 16.03.2009 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Podstawy prawne strategii

Załącznik nr 1. Podstawy prawne strategii Załącznik nr 1 Podstawy prawne strategii Podstawy prawne strategii Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych to dokument szczególny. Jej kształt stanowi odpowiedź na zmiany społeczno-ekonomiczne dokonujące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI 2008-2013 W roku 2008 w ramach Umowy Ramowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim. Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/167/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 marca 2009 r. POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 OŁAWA, marzec 2009 rok Podstawa prawna: 1. art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników projektu pn. W aktywności siła na lata

Regulamin rekrutacji uczestników projektu pn. W aktywności siła na lata Załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie z dn.14.05.2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie Regulamin rekrutacji uczestników projektu pn.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015

Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr. Rady Powiatu Kościańskiego z dnia Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Opatowie. z dnia 15 marca 2013 r.

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Opatowie. z dnia 15 marca 2013 r. Uchwała Nr 75. 11. 2013 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania kierownika z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie za rok 2012 wraz z zestawieniem

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie, zwane dalej Centrum działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać. Podstawa prawna: Koncepcja pracy poradni oparta jest na celach i zadaniach

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 193/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012r. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie W Rozdziale I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XIII/103/08 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO Z DNIA 27 marca 2008 r. STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH 1 Statut Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, zwany dalej Statutem,

Bardziej szczegółowo

Kisielice,

Kisielice, SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJW KISIELICACH ZA 2015 ROK ORAZ PRZEDSTAWIENIE POTRZEB ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program. Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Program. Osób Niepełnosprawnych Załącznik do uchwały Nr XIX/88/2004 Rady Powiatu w Legnicy z dnia 01 lipca 2004r. Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2003-2007 Legnica, marzec 2003r. 2 Powiatowy Program Działań

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej USTAWA z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ustawa obowiązuje od 1.01.2012r. Ustawa określa : zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009 Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009 str. 1 Szanowni Państwo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w 2009 roku po

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój Oddział Nadzoru Komunikacyjnego i Obsługi Budżetowej w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KROK W DOROSŁOŚĆ

PROJEKT KROK W DOROSŁOŚĆ KROK W DOROSŁOŚĆ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ POWIAT KWIDZYŃSKI, POPRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KWIDZYNIE, WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ, W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Bardziej szczegółowo

Samorząd Równych Szans

Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans jest organizowany rokrocznie od 2009 r. Dotychczas zrealizowano: -7 edycji ogólnopolskich konkursu, -5 regionalnych edycji małopolskich,

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM METODY KRAKOWSKIEJ

STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM METODY KRAKOWSKIEJ STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM METODY KRAKOWSKIEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty - tekst jednolity (Dz. U. Nr 67

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r.

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/297/06 Rady Powiatu Pisz z 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/198/2013 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/198/2013 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/198/2013 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. Sprawozdanie dyrektora z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie z efektów pracy

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY. Nowe Szanse w MOPS

SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY. Nowe Szanse w MOPS SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY Nowe Szanse w MOPS REALIZOWANY PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRIORYTET VII, DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 Wprowadzenie Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 został opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zamość na 2014 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI /392/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 30 grudnia 2013r. Dział Ogółem gmina 18 131 975 Dotacje dla jednostek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI Opole, 21 lipca 2015 r. PS.II.431.29.2015.AC WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 47-303 Krapkowice ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZAP ZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1* z d n ia...2013 r.

ROZPORZAP ZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1* z d n ia...2013 r. PROJEKT z dnia 17 grudnia 2012 r. ROZPORZAP ZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1* z d n ia...2013 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Ń ę ę ą ę ą Ę ę ą ż Ą Ą ó Zaącznik do Uchway Nr XLVII/314/2013 Rady Powiatu owickiego z dnia 27 grudnia 2013 roku STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w owiczu Misją Powiatowego Centrum Pomocy w

Bardziej szczegółowo

Efekty pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2013 rok. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

Efekty pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2013 rok. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie Efekty pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2013 rok Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej W Zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2013

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Myślenicach ul. J. Piłsudskiego 20 a

S T A T U T. NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Myślenicach ul. J. Piłsudskiego 20 a S T A T U T NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Myślenicach ul. J. Piłsudskiego 20 a Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

M I S J A I W I Z J A

M I S J A I W I Z J A M I S J A I W I Z J A PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ WZROKU, SŁUCHU I AUTYZMEM W BIELSKU-BIAŁEJ. MISJA Jesteśmy publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu w Lublińcu z dnia.2010 roku Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą Programu

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/182/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Inwestuj w siebie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Inwestuj w siebie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Inwestuj w siebie 1 INFORMACJE O PROJEKCIE Projekt nr WND-POKL.09.02.00-26-009/10 pt. "Inwestuj w siebie" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Dz.U.2005.189.1598 2006.08.09 zm. Dz.U.2006.134.943 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR../../2012 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia 2012

UCHWAŁA NR../../2012 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia 2012 Projekt Burmistrza UCHWAŁA NR../../2012 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia 2012 w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej pt.: Programu Aktywności Lokalnej AKADEMIA MĄDREGO RODZICA Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego współpraca jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Dorota Łuczyńska Dyrektor Departamentu Polityki

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania Małgorzata Spendel ROME Metis 1 Nowe regulacje prawne - rozporządzenia w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

ISSO Instytucjonalne Standardy Społecznej Opieki. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach Stowarzyszenie SOS dla Rodziny

ISSO Instytucjonalne Standardy Społecznej Opieki. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach Stowarzyszenie SOS dla Rodziny ISSO Instytucjonalne Standardy Społecznej Opieki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach Stowarzyszenie SOS dla Rodziny POWIAT POLICKI Liczba mieszkańców 72.326 tyś. GMINA Liczba w tys. % Police 42

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/160/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XVIII/160/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. Uchwała Nr XVIII/160/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: przekształcenia Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Nowym Sączu w Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/ 808/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 lipca 2014r.

UCHWAŁA NR XLV/ 808/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 lipca 2014r. UCHWAŁA NR XLV/ 808/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XLI/723/14 z dnia 20 marca 2014r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Załącznik do uchwały Nr XXXVII/156/2006 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 2006 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne i Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej Organizator rodzinnej pieczy zastępczej Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania na podstawie art. 190 ustawy.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich pod Kierownictwem Pani Marianny Wus pozyskał w roku 2011 dodatkowe środki finansowe na realizację projektu Mam szansę być aktywnym współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku Projekt z dnia 12 kwietnia 2016 r. Zatwierdzony przez... Działając na podstawie : Uchwała Nr... Rady Miasta Rybnika z dnia... 2016 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku - art.

Bardziej szczegółowo

Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej

Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej 1 SPIS TREŚCI: Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia' ^ sierpnia2015 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia' ^ sierpnia2015 r. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia' ^ sierpnia2015 r. PS-KNPS.431.3.4.2015.GZ Pan Jacek Kubicki Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 22-24 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW - UCZNIOWIE

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW - UCZNIOWIE REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW - UCZNIOWIE w ramach projektu "Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy" współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata 2016-2018 Krzykosy, 2015 I. WSTĘP Rodzina jako podstawowa komórka społeczna spełnia istotne funkcje zaspokajające potrzeby społeczne, psychiczne

Bardziej szczegółowo

1. Przedsięwzięcia zrealizowane na rzecz uczestników projektu

1. Przedsięwzięcia zrealizowane na rzecz uczestników projektu Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach z realizowanych w 2013r. zadań w ramach projektu systemowego Upowszechnianie integracji społecznej w Powiecie kozienickim Od 2008 roku w ramach

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. w Działdowie.

S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. w Działdowie. S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Załącznik do Uchwały Nr XXIII/202/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 marca 2013 roku. I. Postanowienia ogólne: 1 1. Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Malborskim

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Malborskim Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Malborskim Malbork, kwiecień 2013 roku WPROWADZENIE Przedstawiane zasoby pomocy społecznej obejmują zgodnie z zapisem art. 16 a

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKOWIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKOWIE PIECZY ZASTĘPCZEJ USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKOWIE PIECZY ZASTĘPCZEJ Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, osobie opuszczającej po osiągnięciu pełnoletności rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka,

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 127/321/10 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 4 sierpnia 2010 r.

Uchwała Nr 127/321/10 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 4 sierpnia 2010 r. Uchwała Nr 127/321/10 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian i uzupełnień w Regulaminie Organizacyjnym Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Nieskurzowie

Bardziej szczegółowo