nia poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego;

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nia poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego;"

Transkrypt

1

2 Trzeci na Mazowszu Dobiegła końca tegoroczna edycja Rankingu Powiatów i Gmin prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich. Powiat sochaczewski w kategorii powiaty w rankingu ogólnopolskim na 269 powiatów zajął 44 miejsce uzyskując pkt. Należy również dodać, że w skali województwa mazowieckiego na 34 powiaty zajęliśmy 3 miejsce. Ogólnopolski Ranking ZPP to jedyny w Polsce tego rodzaju ranking samorządów zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Mogą w nim uczestniczyć bezpłatnie wszystkie gminy, powiaty i miasta na prawach powiatu z całej Polski. Ranking trwa cały czas, natomiast na koniec każdego roku następuje podsumowanie, wszyscy laureaci otrzymują stosowne puchary i dyplomy. Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według kilkudziesięciu kryteriów zgrupowanych w 9 grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiąza- Poprawa wizerunku pracodawców W hotelu Chopin odbyło się spotkanie pt. Poprawa Wizerunku Przedsiębiorców zorganizowane przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych LEWIATAN. Na spotkaniu władze powiatu reprezentował wicestarosta Janusz Ciura. Obecny był również m.in. poseł Wojciech Jasiński, senator Marek Martynowski. Omawiano obecny wizerunek polskiego biznesu, pozycje lokalnych przedsiębiorców na rynku, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie wraz z Akademią Leona Koźmińskiego zorganizowały 21 listopada br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie spotkanie informacyjne dotyczące projektu Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych. Podczas spotkania przedstawiono informacje na temat projektu, jego kryteriów naboru oraz wszelkie procedury rekrutacyjne. Projekt skierowany jest do osób, które chcą uruchomić działalność gospodarczą w jednym z tzw. sektorów kreatywnych, nia poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz społecznej gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne. Kolejność w Rankingu uzależniona jest od osiąganych i zgłaszanych na bieżąco zrealizowanych projektów i uzyskanych wyników w ocenianych jak również stosunek pracowników do prywatnych przedsiębiorców-pracodawców. Ocena jest podzielona, z jednej strony udaje się dostrzec obraz pozytywny, czyli pracodawca jako dobry fachowiec, sprawiedliwy, umiejący właściwie docenić pracownika - jest to najczęściej używana ocena pracodawców przez pracowników. Z drugiej zaś strony dostrzegany jest również stereotyp Przedsiębiorczość w sektorach zagranicznych do których zalicza się m.in. architekturę, antyki, rynek sztuki, gry komputerowe, rękodzieło, wzornictwo przemysłowe, projektowanie mody, film i wideo, fotografię, muzykę, sztukę teatralną, publikację i działalność wydawniczą. Dzięki temu programowi uczestnicy mają szansę otrzymać dotację w wys. 40 tys. zł na rozwój firmy oraz przez 6 lub 12 miesięcy na wsparcie pomostowe w wysokości 1300 zł miesięcznie. O udział w projekcie mogą ubiegać się pełnoletni mieszkańcy Metropolitarnego Obszaru Warszawy, o każdym statucie na rynku pracy. Starosta Tadeusz Koryś nie kryje zadowolenia z tak wysokiej pozycji naszego powiatu w rankingu ZPP obszarach działalności. To efekty pracy naszego urzędu i jednostek mu podległych. Cieszę się, że powiat sochaczewski jest w pierwszej pięćdziesiątce najlepszych powiatów w Polsce a trzeci na Mazowszu. To dla nas ogromny awans i powód do satysfakcji. Tak wysoka pozycja to motywacja do dalszego wprowadzania działań na rzecz rozwiniętego, nowoczesnego i skutecznie zarządzanego powiatu mówi starosta Tadeusz Koryś. - Zapraszamy wszystkich do systematycznego śledzenia postępów poszczególnych samorządów w rankingu ZPP i w miarę możliwości włączenia się do podnoszenia klasyfikacji punktowej naszego powiatu, co niewątpliwie zwiększy jego atrakcyjność - dodaje starosta. negatywny, który charakteryzuje się bogactwem, nierzetelnością i wyzyskujący pracowników, jednak występuje zdecydowanie rzadziej. Podczas spotkania analizowano m.in. zadowolenie pracowników zatrudnionych w lokalnych przedsiębiorstwach wraz z oceną zadowolenia z pracy i ich analizą. Podobnie oceniano administrację lokalną i urzędy skarbowe. Podsumowano stereotypowy wizerunek przedsiębiorcy-pracodawcy, metody marketingowe lub organizacyjne oraz analizę wskaźników. W projekcie przewidziana pula miejsc dla kobiet (50%) i osób w wieku 45+ (25%) oraz osób niepełnosprawnych (10%). Niestety, frekwencja na tym spotkaniu nie była zadowalająca, stawiło się niespełna 10 osób zainteresowanych prezentacją a szkoda, bo środki unijne przeznaczone są dla każdego chcącego się rozwijać mającego, pomysł i business plan na swoją działalność. Czyżby w naszym powiecie nie brakowało przedsiębiorcom dodatkowych funduszy? Regulamin, formularz rekrutacyjny i szczegółowe informacje o projekcie dostępne na Wydawca: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie Redagują: Marcin Podsędek - koordynator z ramienia Wydawcy, Anna Syperek - redaktor naczelny, Małgorzata Jaworska, Ryszard Kłonowski Redakcja: Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, ul. M.J. Piłsudskiego 69, Sochaczew, tel , , Drukarnia: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów, Paprotnia ul. M. Kolbego 5, Teresin, tel , fax , Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo skracania i redakcyjnego opracowania tekstów. 2 grudzień 2011

3 Drogi powiatowe - podsumowanie 2011 roku W 2011 r. powiat pozyskały znaczne środki z przeznaczeniem na poprawę swych dróg. Środki finansowe spożytkowane zostały zgodnie z wymogami priorytetowymi i rozdysponowane tak, by możliwie jak najwięcej zostało naprawionych oraz przygotowanych do okresu zimowego. - Powiat systematycznie inwestuje w remonty dróg z pieniędzy własnych, jak i pozyskanych, bo bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas najważniejsze. Każdą inwestycję dokładnie analizujemy, oceniając skalę potrzeb oraz możliwości finansowe powiatu, a także pozyskania środków zewnętrznych na dany cel mówi wicestarosta Janusz Ciura. - Zdajemy sobie sprawę z ogromnych potrzeb oraz ograniczonych finansów jakie powiat posiada, jednak nieustannie dokładamy starań w pozyskiwaniu i umiejętnym rozdysponowywaniu pieniędzy dla jak najlepszego ich al. XX-lecia, Teresin wykorzystania dodaje starosta Tadeusz al. Kasztanowa, Rybno Koryś. W tym roku prace naprawcze wykonane zostały na drogach wymagających napraw po ubiegłorocznej zimie, powodzi czy wzmożonym ruchu. W mijającym roku wykonano szereg kluczowych inwestycji drogowych, m.in.: 1. Odbudowa drogi powiatowej - odcinek Suchodół Władysławów, na długości 780 m 2, której wartość inwestycji wyniosła ,39 zł, środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz środków własnych powiatu. 2. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Antoniew Sochaczew, na długości 65m 2, o wartości inwestycji 8 954,81 zł pochodzących ze środków własnych powiatu. 3. Budowa kładki pieszo rowerowej oraz przebudowa mostu na rzece Pisia w Szymanowie w ciągu drogi powiatowej Paprotnia Aleksandrów. W zakresie robót wykonano przebudowę istniejącego obiektu mostowego o długości całkowitej 29,00 m i szerokości całkowitej łącznie ze skrzydełkami przyczółków 10,50 m, z zachowaniem na nim jezdni dla ruchu pojazdów o szerokości min. 6,00 m oraz wykonano obustronne opaski bezpieczeństwa z zamocowaniem w nich stalowych barier ochronnych. Wybudowano po prawej stronie mostu samodzielną trzyprzęsłową kładkę dla pieszych i ruchu rowerowego o długości ustroju nośnego 29,00 m i szerokości całkowitej 2,86 m, co zapewni uzyskanie szerokości użytkowej ciągu pieszo-rowerowego 2,50 m, oraz zbudowano dojazdy do kładki pieszo-rowerowej na długości 787,00 m. Wartość tej inwestycji wyniosła ,52 zł ze środków pochodzących z Suchodół, gm. Iłów rezerwy subwencji ogólnej, środków gminy Teresin oraz środków własnych powiatu. 4. Wykonanie prac pilęgnacyjno konserwatorskich na drzewach zabytkowej alei w ciągu drogi powiatowej Ruszki Rybno. Wartość inwestycji to ,76 zł. Środki finansowe pochodziły z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych powiatu. 5. Przebudowa drogi powiatowej Seroki Gągolina Baranów Jaktorów II etap. Wartość inwestycji: ,66 zł ze środków gminy Teresin oraz środków własnych powiatu. 6. Przebudowa drogi powiatowej - odcinek Budki Piaseckie Skotniki na długości 800 m 2 o wartości inwestycji ,88 zł ze środków z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych oraz środki własne powiatu. 7. Inwentaryzacja i prace przygotowawcze do wykonania koncepcji budowy mostu stałego w Kozłowie Szlacheckim. 31 października odebrano dokumentację świadczącą o zakończeniu prac zgodnie z planem. 8. Remont drogi powiatowej w Witkowicach. Zadanie wykonane na odcinku o długości 830 m 2. Wartość inwestycji to ,67 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz środków własnych powiatu. 9. Remont skrzyżowania drogi powiatowej z gminną w miejscowości Seroki, Kaski. Wartość inwestycji to ,30 zł ze środków finansowych gminy Teresin oraz środków własnych powiatu. 10. Remont mostu we Władysławowie w ciągu drogi powiatowej - odcinek Władysławów/Kanał Łasica. Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie inwestycji to grudzień br. Wartość inwestycji ,12 zł, finansowanej z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz środki własne powiatu. 11. Przebudowa drogi powiatowej Topołowa Teresin, aleja XX lecia w Teresinie na odcinku 2 108,67 m 2 o wartości inwestycji ,71 zł. Obecnie inwestycja, dla której rozpoczęto procedury odbioru końcowego robót. 12. Przebudowa drogi powiatowej w Mikołajewie. Inwestycja w trakcie realizacji na odcinku 414 m 2. Wartość inwestycji wynosić będzie ,56 zł, finansowana ze środków własnych powiatu. 13. Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi powiatowej ul. Gawłowska w Sochaczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Odnośnie tej inwestycji złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. Po zakończeniu i analizie inwestycja otrzymała pozycję 27 w kolejności ocen wniosków, na co złożono odwołanie. 29 listopada 2011 roku komisja oceniająca wnioski, uwzględniając 17 zastrzeżeń uwzględnionych w odwołaniu, zaprezentowała ostateczną listę rankingową. Powiat sochaczewski z tą inwestycją znalazł się na 29 pozycji listy rankingowej. grudzień

4 Nowa Rada Społeczna ds. Osób Niepełnosprawnych 30 listopada w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie dokonano wręczenia powołań do składu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych prawo do zgłaszania kandydatów mają przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych. Czas na samodzielność podsumowany Czas na samodzielność to już czwarta edycja projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, którego celem jest zwiększenie szans, przygotowanie do życia społecznego i zawodowego 20 osób niepełnosprawnych i 30 opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze do 31 grudnia 2011 r. Projekt został podzielony na 5 zadań realizowanych w okresie styczeń grudzień br. Cele projektu Celem projektu było: przygotowanie 50 uczestników projektu do samodzielnego życia poprzez wyposażenie ich w umiejętności społeczno-zawodowe; zdiagnozowanie stanu zdrowia 10 uczestników projektu w kontekście zatrudnienia; podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 50 uczestników projektu poprzez kursy, szkolenia zawodowe oraz zwiększenie możliwości na reintegracje z rynkiem pracy; poprawa stanu psychofizycznego uczestników projektu poprzez zwiększenie możliwości dostępu osobom niepełnosprawnym do rehabilitacji a także zwiększenie integracji społecznej uczestników projektu z otoczeniem poprzez zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, nawiązanie nowych znajomości. Grupę docelową w projekcie stanowiło, zgodnie z jego założeniami: 30 wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych; 20 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności i zdolność do podjęcia pracy zawodowej (objętych kontraktem socjalnym, z wyjątkiem osób chorych psychicznie, które objęte będą umową na zasadach analogicznych do kontraktu). 4 Rezultaty Podczas projektu 50 klientów pomocy społecznej ukończyło projekt w ramach aktywnej integracji, 20 osób niepełnosprawnych uzyskało wsparcie w ramach działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, 49 ukończyło kursy zawodowe z wynikiem pozytywnym, 50 uzyskało wsparcie doradcy zawodowego, 10 objęto kompleksowymi profilaktycznymi badaniami lekarskimi, 13 osób skorzystało z pozalekcyjnych zajęć wyrównawczych, 30 usamodzielniających otrzymało wsparcie w formie zasiłków zgodnie z art. 88 ustawy o pomocy społecznej, 20 osób niepełnosprawnych skorzystało z zajęć rehabilitacyjnych w ramach turnusu rehabilitacyjnego, 23 osoby ukończyły warsztaty filmowe i uzyskały zaświadczenia. Uczestnictwo w warsztatach w ramach przedsięwzięcia realizowanego przez PCPR to również podniesienie pozytywnej samooceny, zwiększenie aspiracji zawodowych oraz zaradności życiowej, nabycie umiejętności korzystania z technologii informatycznych a także zwiększenie pozytywnej oceny swoich możliwości i kompetencji. Kadencja Rady trwa 4 lata a jej skład liczy 5 osób. Praca w Radzie Społecznej jest nieodpłatna. Członków powołuje starosta. Do jej głównych zadań należy opiniowanie uchwał Rady Powiatu dotyczących podziału środków z PFRON-u. jest też ciałem doradczym oraz inicjatywnym w obszarze osób niepełnosprawnych. Do obecnej Rady starosta sochaczewski Tadeusz Koryś powołał: Zbigniewa Madeja, Justynę Nowak-Sobbotę, Magdalenę Osińską, Joannę Kamińską i Reginę Sołtysiak. Są to reprezentanci zarówno samorządów lokalnych, jak i organizacji pozarządowych. Powołania wręczał w imieniu starosty jego zastępca - wicestarosta Janusz Ciura, który podkreślił ogrom odpowiedzialności, jaki spoczywać będzie w realizacji procesu integracji osób niepełnosprawnych w sferze aktywności społeczno-zawodowej. Życzył wielu sukcesów i satysfakcji w rozwiązywaniu problemów tychże osób. Na pierwszym posiedzeniu, które odbyło się tego samego dnia wybrano przewodniczącego oraz jego zastępcę. Zostali nimi Zbigniew Madej jako przewodniczący i Magdalena Osińska - zastępca. Szkolenia i warsztaty IV edycja projektu Czas na samodzielność to: 50 szkoleń zawodowych, 100 godz. warsztatów psychologicznych indywidualnych, 30 godz. warsztatów psychologicznych grupowych, 100 godz. warsztatów indywidualnych z doradztwa zawodowego, 50 godz. warsztatów grupowych z doradztwa zawodowego, turnus rehabilitacyjny, 480 zabiegów rehabilitacyjnych, 10 pakietów kompleksowych badań profilaktycznych, nowy etat utworzony w ramach EFS zatrudnienie pracownika socjalnego, 70 godz. warsztatów filmowych z elementami fotografii, 50 kontraktów socjalnych (lub umów w formie kontraktu socjalnego, zawieranych z osobami chorymi psychicznie), spotkanie kończące projekt. Podsumowanie projektu Uroczyste podsumowanie projektu z udziałem wicestarosty Janusza Ciury, wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Jolanty Popiołek, dyrektor PCPR Barbary Bogiel, radnego powiatowego Tadeusza Przywoźnego i skarbnik Powiatu Teresy Pawelak odbyło się w 6 grudnia w sali konferencyjnej Starostwa. Podczas spotkania uczestnikom wręczono certyfikaty potwierdzające uczestnictwo, wszyscy obejrzeli też film, będący kwintesencją tego, co działo się w ramach projektu. Cieszę się, że nasze jednostki podległe wykorzystują projekty unijne na pomoc społeczną. To już czwarta jego edycja, podczas której uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną, ale i praktyczną mówił podczas spotkania wicestarosta. Koszt całego projektu to tys. zł, w tym wkład własny ze środków Powiatu zł. grudzień 2011

5 Powiatowe obchody Dnia Pracownika Socjalnego Mniej niż rodzina, ale więcej niż urzędnik - takim porównaniem można określić wszystkich pracowników socjalnych powiatu sochaczewskiego. Na powiatowej uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 22 listopada br. spotkało się w DPS Młodzieszyn grono ludzi dobrego serca, pracujących dla ludzi potrzebujących pomocy i wsparcia, ludzi których działania na polu pomocy społecznej są wzorem do naśladowania. Dyrekcja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie i Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie zorganizowała uroczystość obchodów Dnia Pracownika Socjalnego. Na uroczystości zagościli przedstawiciele władz powiatu. - Z okazji tego święta składam wszystkim pracownikom socjalnym serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek, trud pracy wkładanej w pomoc osobom potrzebującym. Życzę Państwu satysfakcji z pracy na rzecz rozwoju pomocy społecznej, ludzkiej wdzięczności oraz pomyślności w życiu osobistym - dziękowała wszystkim pracownikom socjalnym przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska. - Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim, którzy pracują w tym jakże potrzebnym społecznie zawodzie. Pragnę życzyć Państwu dużo sił i radości na dalsze lata pracy - mówił obecny na uroczystości wicestarosta Janusz Ciura. Na uroczystość zaproszono wiele ludzi dobrej woli. Swoją obecnością zaszczycili Parlamentarzyści w DPS-ie Jak efektywnie wykorzystywać sprzęt i miejsca w Domach Pomocy Społecznej, skąd lokalne samorządowy powinny czerpać środki finansowe na zadania wynikające z nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która z początkiem 2012 roku wchodzi w życie. Na te i wiele innych pytań próbowali wspólnie odpowiedzieć parlamentarzyści, samorządowcy z powiatu sochaczewskiego oraz pracownicy jednostek pomocy społecznej podczas spotkania, które odbyło się 5 grudnia w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie. m.in. dyrektor PCPR Barbara Bogiel, dyrektor Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Marcin Podsędek, przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Jerzy Żelichowski, pracownicy DPS-u na czele z dyrektor Justyną Nowak-Sobotta oraz pracownicy PCPR-u oraz inni zaproszeni goście. Podczas imprezy zaprezentowano przekrój działalności powiatu na rzecz ludzi niepełnosprawnych i ludzi potrzebujących pomocy, w szczególności prezentację projektu Czas na samodzielność. Na uroczystości zagościła również z wystepem artystycznym grupa młodzieży z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chodakowie. Zaproszenie na spotkanie przyjęli parlamentarzyści z naszego regionu: Mirosław Koźlakiewicz, Elżbieta Gapińska, Wojciech Jasiński i Maciej Małecki a także władze powiatu: starosta Tadeusz Koryś, wicestarosta Janusz Ciura, członek Zarządu Powiatu Ryszard Ambroziak oraz przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska, lokalni samorządowcy, pracownicy MOPS-ów, GOPSów, dyrekcja sochaczewskiego szpitala. Spotkanie poprowadziła gospodarz obiektu dyrektor DPS-u Justyna Nowak-Sobotta a wprowadzenia do tematu dokonała dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Barbara Bogiel. Parlamentarzystom wręczono petycję z 6 postulatami, przygotowaną przez pracowników placówek pomocy społecznej i samorządowców z Mazowsza. Jej stworzenie poprzedzone zostało licznymi spotkaniami, które odbywały się w ostatnim czasie z inicjatywy dyrekcji DPS-u w Młodzieszynie. Oddany w marcu br. nowy obiekt w Młodzieszynie obecnie zamieszkuje 64 podopiecznych na 90 miejsc. Niestety, jak podkreśla dyrektor J. Nowak-Sobotta chętnych, którzy chcieliby przebywać w placówce i płacić w 100% za pobyt jest wielu, lecz zabrania tego ustawa. Na domiar tego przepisy jednoznacznie mówią, że DPS-y, które zostały wybudowane ze środków unijnych przez 5 lat nie mogą być wykorzystywane przez osoby z zewnątrz. A tymczasem placówka jest bardzo dobrze wyposażona w sprzęt rehabilitacyjny, który mógłby być wykorzystywany przez chociażby mieszkańców naszego powiatu, którzy czekają po kilka miesięcy na kolejne wizyty. - Nowa ustawa, wokół której dyskutowaliśmy, pozostawia wiele niejasności, ogranicza zadania samorządów a ponadto jedno zadanie wyklucza drugie mówił wicestarosta Janusz Ciura. Nasza placówka posiada doskonale wyposażone sale do rehabilitacji, wyspecjalizowany personel, który w całości nie może być wykorzystywany dodaje. Obecni na spotkaniu posłowie zgodzili się, że nowa ustawa nie jest do końca spójna i wymaga poprawek, należy ją uelastycznić. Zadeklarowali, że temat nowej ustawy zostanie przedstawiony na posiedzeniu właściwej komisji sejmowej. Będziemy się zastanawiać, czy nie wnieść poprawek do tej ustawy komentował poseł Koźlakiewicz. Na samorządy nałożono kolejny obowiązek a nie dano pieniędzy argumentował z kolei poseł Jasiński. - Mam nadzieję, że spotkanie w Młodzieszynie nie było bezowocne, zapoznaliśmy naszych parlamentarzystów z problemami jednostek pomocy społecznej. Liczę, że podejmą odpowiednie kroki, które wpłyną na poprawę ich funkcjonowania - reasumuje starosta Tadeusz Koryś. grudzień

6 Nowe okna dla Domu Dziecka w Giżycach Od 2000 roku Dom Dziecka w Giżycach nadzorowany jest przez samorząd powiatowy jako jedyna tego rodzaju placówka w promilu kilkudziesięciu kilometrów. Obecne władze powiatu dostrzegają pilną potrzebę poprawy warunków bytowych dzieci, szczególnie na wymiany stolarki okiennej oraz drzwiowej. Na ten cel uzyskano dotację z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dom Dziecka w Giżycach to schronienie i namiastka prawdziwego domu w którym mieszka wiele dzieci i młodzieży. Nie od dziś wiadomo, iż placówka boryka się z problemami. W ubiegłym roku zrealizowano program naprawczy, którego celem było przystosowanie placówki do obowiązujących norm m.in. mówiącego o ilości dzieci które mogą przebywać jednocześnie. Normy te określają nie większą ilość niż 30 dzieci, a były lata, gdzie znajdowało się tu ich 70. W latach 80. zabytkowy XVII-wieczny pałac znajdujący się na terenie rozległego urokliwego parku przeszedł gruntowny remont, dobudowano brakującą część oraz przebudowano wnętrza na potrzeby Domu Dziecka. - Podopieczni Domu Dziecka w Giżycach mieszkają w dobrych warunkach. Wraz z kadrą pedagogiczną staramy się, Posiedzenie Zespołu Koordynującego Odbyły się już pierwsze posiedzenia Zespołu Koordynującego realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, który został powołany uchwałą Zarządu Powiatu pod koniec września. Jego skład liczy 8 osób. Do zadań Zespołu należy m.in. opracowanie i realizacja Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego uwzględniającego potrzeby mieszkańców naszego powiatu w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej, jak również dostosowanie do nich działalności różnych form wsparcia społecznego i aktywizacji zawodowej. Obecny na posiedzeniu wicestarosta Janusz Ciura wskazał na potrzebę usprawniania i ochrony pracy na rzecz zdrowia psychicznego. - Żyjemy w trudnych czasach, narażeni jesteśmy na wiele nowych czynników. Mówi się coraz częściej o depresji, stanach lękowych, nawet u ludzi młodych. Należy temu przeciwdziałać, a ten Program ma w tym pomóc - mówił m.in. wicestarosta. - Mimo iż powiat spełnia wymogi Programu, bo posiadamy przy Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie oddział psychiatryczny zależy nam na skutecznym działaniu i leczeniu przebywających tam pacjentów. A warto nadmienić, że sochaczewski oddział psychiatryczny ma 100-procentowe obłożenie, jeśli chodzi o pacjentów i to nie tylko z terenu powiatu sochaczewskiego, ale również z powiatów ościennych - podkreślał J. Ciura. aby przebywająca tu, nawet latami młodzież miała zapewnione jak najlepsze warunki do życia i nauki. Obecny Zarząd Powiatu postawił sobie za cel, by w miarę możliwości finansowych poprawiać warunki bytowe podopiecznym Domu Dziecka a potrzeb jest wiele. Udało się nam otrzymać dotację z Samorządu Województwa Mazowieckiego na tą bardzo istotną dla polepszenia warunków bytowych inwestycję. Dzieciaki będą miały nowe okna i drzwi, co zdecydowanie poprawi komfort w Domu - mówi wicestarosta Janusz Ciura. Z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego mogą być udzielane dotacje celowe na prace lub roboty budowlane przy zabytku dostępnym publicznie, posiadającym istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe. O taką dotację ubiegać się może każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku z uwzględnieniem pewnych wskazań. Obecnie na wniosek władz samorządowych oraz Rady Pedagogicznej Domu Dziecka, Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył 70 tys. złotych na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Domu Dziecka. 30 listopada Zarząd Powiatu zatwierdził rozstrzygnięcie przetargu na wymianę stolarki okiennej w Domu Dziecka. Wybrano najtańszą ofertę firmy Forest z Włocławka. Przypomnijmy. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Program ten nakłada obowiązek na siedem ministerstw, samorządy lokalne wszystkich szczebli opracowania lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego na lata Jak mówi Zbigniew Madej koordynujący działaniami powołanego Zespołu celem Programu jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnej dostępności do opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, jak np. edukacja młodzieży (aktywizacja zawodowa tych osób, zapobieganie przemocy). Na kolejnym posiedzeniu Zespołu zgodnie z zapowiedzią jego członkowie wnieśli poprawki i uwagi do ww. Programu. Gotowy Program został przyjęty w formie uchwały do realizacji na sesji Rady Powiatu. Przewodniczącym Zespołu Koordynującego jest Zbigniew Madej - główny specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej Starostwa Powiatowego. Pozostali członkowie to: Elżbieta Świderska - ordynator, lekarz psychiatra Szpitala Powiatowego; Elżbieta Bolimowska - zastępca dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; Magdalena Osińska - prezes Stowarzyszenia Sportowo Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych; Marcin Podsędek - dyrektor Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego; Krzysztof Wasilewski - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy; Bogusław Deperas - konsultant ds. osób Niepełnosprawnych w PCPR, Sylwia Kowalczyk - interwent-psycholog POIK. 6 grudzień 2011

7 Nowa ustawa a zmiany w PCPR-ach Bezpieczeństwo i poprawa warunków życia dzieci stanowią najwyższą wartość, a troska o ich przyszłość i o to, co je otacza wpisane jest głęboko w ludzką naturę, a żeby to codzienne działanie pozwalało im w rzeczywisty sposób dobrze się rozwijać i w pełni wykorzystać drzemiące w nich potencjalne możliwości konieczne są właściwe uregulowania prawne, co niesie wchodząca w życie Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. O zmianach wynikających z nowej ustawy informowała radnych dyrektor PCPR-u B. Bogiel W nowej ustawie Powiatowe Centra Pomocy Rodziny zobligowane są do reorganizacji dotychczasowych struktur nowych regulacji prawnych. Intencją ustawodawcy są zmiany, które mają służyć dobru dzieci oraz trosce o harmonijny ich rozwój i przyszłą samodzielność życiową. Chodzi również o to, by pomoc rodzinie odbywała się przez współpracę instytucji pomocowych, organizacji oraz rodziny wspierającej i asystenta. Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, promowaniu dobrych praktyk wychowawczych, terapii, usług opiekuńczych i specjalistycznych oraz pomocy prawnej a także organizowaniu spotkań zwanych grupami wsparcia lub grupami samopomocowymi. Nakierowanie działań, w zakresie wsparcia w środowisku rodziny w jej gminie, miejscowości, dzielnicy, powiecie, stanowi proces obecnych zmian systemowych. Są to zmiany rozłożone w czasie w celu doskonalenia systemu pomocowego dla osiągnięcia jak najlepszej sprawności i efektywności. Za zmianami idą również wydatki, jakimi obarczane są samorządy, które będą musiały znaleźć w budżetach pieniądze. Może to jednak stanowić pewien problem dla niektórych gmin oraz przeszkodę we wdrażaniu nowych rozwiązań. Z pewnością zamiany w ustawie mają służyć zdecydowanie lepszemu zogniskowaniu systemu pomocy społecznej, w celu efektywnej pomocy osobom sprawującym opiekę lub mogącym sprawować opiekę zastępczą. Istotną również zmianą jest przydzielenie rodzinie przez gminę GOPS asystenta, który będzie pracował z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub wskazanym przez rodzinę. Obecnie, wprowadzona w ustawie zmiana, dotyczy również podmiotów, które udzielają asystentowi rodziny odpowiedniej pomocy w wykonywaniu czynności zawodowych. Plan pracy asystenta z rodziną obejmuje przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, nabywania pewnych umiejętności i sposobów ich osiągania, realizacji i przewidywania efektów. Piecza zastępcza obecnie będzie sprawowana w formie rodzinnej oraz instytucjonalnej. W formie rodzinnej głównie przez osoby spokrewnione, które tworzą małżonkowie lub osoby będące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, a także w formie niezawodowej oraz jako zawodowa, którą tworzą małżonkowie lub osoby nie będące wstępnymi bądź rodzeństwem dziecka a także w formie instytucjonalnej jako rodzinny dom dziecka. Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka będą współpracować z ośrodkami adopcyjnymi, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, w celu stworzenia bliższej relacji opiekuna z rodziną, a także skupienia większej uwagi na problemach i pomocy w ich rozwiązywaniu. Na poziomie samorządu powiatowego zmiany czekają i PCPR-y, m.in., rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka ze stażem do 3 lat obejmuje się opieką, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z nową ustawą. Koordynator ma na celu udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka, w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej. Koordynator zobligowany jest do corocznego sprawozdania z efektów swojej pracy do organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Przedstawione tu ramowo, ustawowe zmiany mają stanowić nową jakość w systemie pomocy społecznej. Obecnie koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nie może mieć pod opieką łącznie więcej niż 15 rodzin, a nie tak jak dotychczas 20. Ulegają również zmianie wysokości świadczeń finansowych, przysługujących na pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Obecnie od 660 zł do 1000 zł miesięcznie w zależności od m.in. formy rodziny zastępczej a także dochodów dziecka. Powstała również możliwość wykorzystania środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego, pokrycia kosztów remontu itp. a także innych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka. Ulega także zmianie odpowiedzialność finansowa gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej i będzie odpowiedzialna za wydatki w określonej w ustawie wysokości. Nowe regulacje prawne i zmiany w systemie pomocy społecznej nie obędą się bez korekt, czy nawet kolejnych zmian, co wymusi z pewnością praktyka życiowa i zmieniające się pod względem społecznym i prawnym otoczenie podlegających opiece rodzin. Podejmowanie jednak zmiany, które dyktuje ustawodawca nawet gdy są trudne i wiążą się z wysiłkiem oraz wydatkami, bywają często koniecznością, a wówczas są lepsze niż brak reakcji na potrzeby rodzin. Współpraca i szkolenia Z uwagi na duże zainteresowanie rozpoczętymi w ubiegłym roku szkolnym przesiewowymi badaniami,,wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu, wzroku i mowy dzieci 5-6-letnich ta forma pomocy została wznowiona i trwać będzie przez cały rok. Badaniu poddane mogą być dzieci z powiatu sochaczewskiego za zgodą rodziców w szkole/ przedszkolu, które wyrazi chęć współpracy w tym obszarze. Poradnia Psychologiczno Pedagogicznej wprowadza również nowe formy pracy z dziećmi i młodzieżą. Od września 2011 r. rozpoczęła się terapia metodą EEG Biofeedback. Do udziału w zajęciach kwalifikowane są dzieci mające objawy nadpobudliwości psychoruchowej, trudności w koncentracji uwagi lub zaburzeń zachowania, które posiadają opinię Poradni lub innej specjalistycznej z zaleceniem takiej formy terapii. Mogą to być również dzieci, które po konsultacji u psychologa lub pedagoga z Poradni otrzymały takie zalecenie. Poradnia współpracuje też z konsultantami metodycznymi dla szkół i placówek naszego powiatu. Ustalono zasady współpracy oraz organizacji szkoleń dla zainteresowanych nauczycieli nt. Dostosowania wymagań edukacyjnych dla ucznia z dysleksją rozwojową. Szkolenia realizowane będą w 4 modułach adekwatnie do danego etapu edukacyjnego: dla nauczycieli uczniów klas I-III, IV-VI, dla nauczycieli uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Szkolenia odbędą się w lutym 2012 r. mgr Elżbieta Bolimowska grudzień

Starostwo pomaga straży

Starostwo pomaga straży Starostwo pomaga straży 10 listopada br. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie otrzymała długo oczekiwany samochód - podnośnik SHD25. Pojazd ten został dostarczony do sochaczewskiej

Bardziej szczegółowo

Budowa tunelu rozpoczęta!

Budowa tunelu rozpoczęta! INFORMATOR POWIATU LEGIONOWSKIEGO ukazuje się w: Jabłonnie Nieporęcie Wieliszewie Serocku Legionowie www.powiat-legionowski.pl listopad nr 18/2010 Przystań w sercu Mazowsza Budowa tunelu rozpoczęta! W

Bardziej szczegółowo

Samo życie z Sochaczewa

Samo życie z Sochaczewa Szanowni Państwo, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie przystąpiło do dziewiątej edycji konkursu Stolicy Kulturalnej Mazowsza. Konkurs wygraliśmy i w tym roku to Powiat Sochaczewski będzie Stolicą Mazowsza.

Bardziej szczegółowo

Powiatowe inwestycje na miarę XXI wieku

Powiatowe inwestycje na miarę XXI wieku Powiatowe inwestycje na miarę XXI wieku Dwie kubaturowe inwestycje powiatu, z którymi musiał zmierzyć się samorząd powiatowy w obecnej kadencji to rozbudowa i adaptacja obiektów Zespołu Szkół w Erminowie

Bardziej szczegółowo

Nasz powiat wśród liderów

Nasz powiat wśród liderów Kadencja 2010-2014 I miejsce w polsce w rankingu powiatów ZPP Szanowni Państwo, pod koniec 2010 roku odbyły się wybory samorządowe w Polsce, w tym także i nasze lokalne, do Rady Powiatu Drawskiego. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

POWIAT k r a k o w s k i. Powiat Krakowski. egzemplarz bezpłatny. Biuletyn Powiatu Krakowskiego. - Rozmowa ze Starostą Krakowskim

POWIAT k r a k o w s k i. Powiat Krakowski. egzemplarz bezpłatny. Biuletyn Powiatu Krakowskiego. - Rozmowa ze Starostą Krakowskim Powiat Krakowski Nr (24) 3/14 biuletyn samorządowy Czernichów - Igołomia-Wawrzeńczyce - Iwanowice - Jerzmanowice-Przeginia - Kocmyrzów-Luborzyca - Krzeszowice - Liszki Michałowice - Mogilany - Skała -

Bardziej szczegółowo

Kronika. Mazowiecka. Fot. Michał Pasich. Pismo Samorządu Województwa Mazowieckiego NR 2 (120) 2013 ROK / ISSN 1730-749X

Kronika. Mazowiecka. Fot. Michał Pasich. Pismo Samorządu Województwa Mazowieckiego NR 2 (120) 2013 ROK / ISSN 1730-749X Kronika NR 2 (20) 203 ROK / ISSN 730-749X Pismo Samorządu Województwa Mazowieckiego Mazowiecka Fot. Michał Pasich Dobrze wydane pieniądze. Fundusz sołecki s. 0 Wykorzystajmy LEADERA, rozwijajmy obszary

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi:

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W NYSIE NR 1 30.04.2012 DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: Głód pracy Most w przebudowie Pieniądze dla sołectw procentują Foto: Ognisko Artystyczne

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH

BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH ISSN 1507-2010 BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH CZERWIEC 2008 NR 0017/08 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA największy w historii Unii Europejskiej Program współfi nansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI W MSZCZONOWIE ponownie ROZSTRZELANO - PROBOSZCZA, BURMISTRZA I LEKARZA str. 37 Ojciec Pio chce z wami być str. 22 Złota drużyna z Mszczonowa str. 16 MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI październik 2013 / nr 9-10 (214-215)

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Powiatu Poznańskiego. MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012

Biuletyn Powiatu Poznańskiego. MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012 Biuletyn Powiatu Poznańskiego MIESIĘCZNIK NR 6 (139) ROK XIII ISsN 1640 3177 wrzesień 2012 Biuletyn Powiatu Poznańskiego Redaguje zespół w składzie: Maria Lipska (redaktor naczelna), Hanna Kolanowska-Pogrzebna

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W POWIECIE GLIWICKIM GLIWICE, 2008 Gierałtowice, Knurów, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice,

Bardziej szczegółowo

Powiat Leski z najwyższą dotacją!

Powiat Leski z najwyższą dotacją! Bezpłatny kwartalnik Powiatu Leskiego NR 6 Marzec 2013 adres e-mail: poczta@powiat-leski.pl telefon: (13) 469 7124 www.powiat-leski.pl Atrakcyjne działki na sprzedaż! Więcej na str. 6-7 W NUMERZE Powiat

Bardziej szczegółowo

27 milionów na remonty i inwestycje

27 milionów na remonty i inwestycje I Starosta Lucyna Ekkert: Cztery lata mijającej kadencji to przede wszystkim czas oszczędzania i racjonalnego gospodarowania środkami fi nansowymi. Miało na to wpływ szereg czynników, przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Instrumenty polityki społecznej

Rozdział 3. Instrumenty polityki społecznej Rozdział 3. Instrumenty polityki społecznej W rozdziale tym przedstawione są działania dotyczące polityki integracji społecznej, które będą realizowane w latach 2004-2006. Wynikają one z priorytetów określonych

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł na szkolenia bezrobotnych 28

Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł na szkolenia bezrobotnych 28 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 5 (49) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł

Bardziej szczegółowo

projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020

projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020 projekt POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2014-2020 1 SPIS TREŚCI I. Wstęp.... 3 II. Ramy prawne i zgodność Strategii z innymi dokumentami... 5 III. Charakterystyka powiatu

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA MAZOWSZU

BEZROBOCIE NA MAZOWSZU Z prac WUP w Warszawie Poszukiwani lojalni i uczciwi fachowcy Cudzoziemcy na mazowieckim rynku pracy Bezrobocie na Mazowszu Dobre praktyki Partnerstwa Lokalnego Mazowiecka Wojewódzka Rada Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

W numerze: WYDAWNICTWO SAMORZĄDU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO. Egzemplarz bezpłatny. Nr 1-4/2014 ISSN 1896-4044 Nakład 3000 szt. 15 lat Powiatu Łęczyńskiego

W numerze: WYDAWNICTWO SAMORZĄDU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO. Egzemplarz bezpłatny. Nr 1-4/2014 ISSN 1896-4044 Nakład 3000 szt. 15 lat Powiatu Łęczyńskiego ZIEMIA ŁĘCZYŃSKA WYDAWNICTWO SAMORZĄDU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO Nr 1-4/2014 ISSN 1896-4044 Nakład 3000 szt. Egzemplarz bezpłatny W numerze: 15 lat Powiatu Łęczyńskiego Najważniejsze inwestycje 15-lecia Jubileusz

Bardziej szczegółowo

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW Głos Przedsiebiorcy i 01/2015 1 (78) /2015 Grupa zakupowa I Z Fundusze europejskie Lubuski Lider Biznesu P H Misje gospodarcze Szkolenia DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW 1 2 Obecnie tworzymy grupy zakupowe na:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nasza Gazeta Nowiny ISSN 1232-4922 z Gminy Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nr 63 2013 EGZ. BEZPŁATNY Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 czerwiec 2014 Konkurs EFS gotuje! Cyfrowe kompetencje dla wszystkich Spółdzielnia Socjalna Parostatek Projekt Mam zawód mam pracę w

Bardziej szczegółowo