60 LECIE JÓZEFA WYCIŚLOKA: Zaszczytna służba

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "60 LECIE JÓZEFA WYCIŚLOKA: Zaszczytna służba"

Transkrypt

1 innowacyjna gospodarka, programy operacyjne UE, samorządność, rozwój regionalny ISSN , rok XI/XII, nr 101/102, 10 grudnia lutego 2013 r. Cena 12 zł 60 LECIE JÓZEFA WYCIŚLOKA: Zaszczytna służba

2

3 Wiedza, kapitał intelektualny i innowacje w UE nr 101/102 Innowacje lokomotywą rozwoju Europy Stanisław Ginda Vice President Europejskiego Stowarzyszenia Agencji Rozwoju EURADA W ostatnich latach wydano wiele miliardów euro na działania mające na celu wzrost konkurencyjności całej Unii Europejskiej. Pomimo tego w dalszym ciągu widoczne są duże dysproporcje pomiędzy poszczególnymi regionami naszego kontynentu. Mapa ilustrująca ten artykuł obrazuje stan konkurencyjności poszczególnych regionów Unii Europejskiej. Już na pierwszy rzut oka widać, że regiony, głownie z E12 w dalszym ciągu są bardziej konkurencyjne niż regiony z nowych państw członkowskich UE. Dlaczego tak jest? Jest przecież faktem, że wzrost konkurencyjności regionów stanowi jeden z podstawowych celów każdego programu operacyjnego, wdrażanego tak na szczeblu centralnym, jak i regionalnym. Może brak jest odpowiednio przygotowanej strategii rozwoju regionalnego? Być może mało satysfakcjonujący efekt, to skutek jeszcze innych działań? O sile konkurencyjnej regionu decyduje przede wszystkim gospodarka. To przedsiębiorstwa i tworzący je przedsiębiorcy mają zasadniczy wpływ na konkurencyjność poprzez wykorzystanie nowych technologii i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Pamiętam, jak podczas jednej z wizyt w krajach skandynawskich zobaczyłem młodego człowieka, który przekształcił swój mały, trójkołowy pojazd w mobilną kafeterię. Parkując na ulicy, serwował kawę, herbatę i sprzedawał różne przekąski. Z perspektywy Sejmu Sprzedając swoje produkty po bardzo atrakcyjnej cenie, głównie w miejscach odwiedzanych przez turystów, nie narzekał na brak klientów. Dodatkowo, mobilność zapewniała mu szybkie przemieszczanie się na terenie miasta zgodnie z zapotrzebowaniem klientów. To przykład typowego pomysłodawcy, nie wielkiego przedsiębiorcy. W Europie mamy wielu ludzi obdarzonych życiową pomysłowością, brakuje nam jednak ludzi z cechami lidera przedsiębiorczości. Biorąc pod uwagę proces komercjalizacji, czy ilość zgłoszeń patentów Unia Europejska w dalszym ciągu pozostaje w tyle za USA. Dlaczego tak jest? Moim zdaniem, w dalszym ciągu istnieje duża dysproporcja pomiędzy pojmowaniem innowacji przez polityków, a życiowymi potrzebami przedsiębiorców. Często politycy przy podejmowaniu decyzji kierują się populizmem, powielając dawno przebrzmiałe slogany w stylu nowa Dolina Krzemowa. Kopiują modne pomysły wdrażane w innych regionach kraju i Europy, np. technoparki, czy inkubatory, do regionów, gdzie brak jest odpowiedniego zaplecza intelektualnego. A przecież analizując potencjał rozwojowy pomysłodawców, tzw. vendorów, obserwujemy, że tylko mała ich część posiada odpowiedni potencjał do tworzenia nowych rozwiązań. Głównie powiela się i kopiuje istniejące rozwiązania technologiczne wykorzystując je do nowych celów, np. bio-produkty. dokończenie na str. 4 - Kondycja finansowa polskich samorządów jest...dramatyczna. Mówi się wręcz o załamaniu procesów inwestycyjnych. Wiadomo, że w całej Europie sytuacja finansów publicznych co odbija się na finansach samorządowych jest kiepska. U nas podobnie. Mało tego, kasy gmin i powiatów pochłaniają w szybkim tempie i z ogromnym apetytem unijne fundusze. Jakoś nie widać, aby rząd miał koncepcję jak pomóc samorządom, a niebawem struga unijnych środków też może zostać zakręcona lub przykręcona. Przedstawiciele samorządów domagają się zwiększenia udziału gmin w podatku PIT Jak Pan marszałek odnosi się do tego typu oddolnych działań? - Oczywiście wiem o inicjatywie Związku Miast Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP, zmierzających do zwiększenia udziału samorządów w podatku PIT o ponad 10 procent. Sytuacja obecnie wygląda tak: Na pewno trzeba wesprzeć samorządy w porządkowaniu ich systemu finansowego oraz zakresie ich kompetencji i uprawnień, jakie otrzymały Za dużo gmin i powiatów... Z Markiem Kuchcińskim - Wicemarszałkiem Sejmu - rozmawia Jacek Broszkiewicz decyzją parlamentu i rządu w ostatnich latach. Szkoda tylko, że nie dostają na to pieniędzy. Uważam że w minionych latach podjęto w tej mierze zbyt pochopne decyzje. W rezultacie samorządy mają teraz słuszne uwagi i pretensje. Dlatego postulowałbym 2wkroczenie na dwie drogi. Jedna z nich to uporządkowanie finansowych spraw na poziomie odpowiedniej ustawy i doprowadzenie przynajmniej do zachowania jako takiej równowagi lub co również może być potrzebne zdecydowane wspieranie słabszych samorządów. Zaś druga to wręcz pewna konieczność. Chodzi o to, aby doprowadzić do sytuacji, w której rząd, planując roczny budżet, wywiąże się należycie z obowiązków spoczywających na nim. Myślę tutaj o 100% subwencji oświatowej a nie jak dotychczas - 70% czy tylko 50% w niektórych gminach. Podobnie rzecz się ma z pieniędzmi przeznaczonymi na remont dróg czy też oświetlenie ulic. Takich przykładów jest na pęczki. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na rzecz bardzo trudną,ale z punktu widzenia polityki państwa i rozwoju Polski istotną. Chodzi o miasta, stolice powiatów i gminy wiejskie. Tutaj szczególnie na obszarach trudnych, lub przyrodniczo atrakcyjnych, objętych przepisami wynikającymi z aktu NA- TURA 2000, a więc ograniczone możliwości na przykład inwestycyjne, należałoby wprowadzić jakieś nowe formy wspierania tych samorządów. Jakie? Możliwości jest wiele. Może to być chociażby zminusowanie obciążeń; zwiększenie odpisu podatków od PIT-u i CIT-u, albo sposoby wsparcia takie jak np. ułatwienia w pozyskiwaniu niskoprocentowego lub w ogóle nie oprocentowanego kredytu lub pożyczki. Uważam, że właśnie w taki sposób należy to wyważyć i zbilansować. Przecież na takich obszarach jest trudniej o utrzymanie, a tym bardziej na tworzenie nowych miejsc pracy, niż na tych, gdzie nie ma reżimu związanego z ochroną przyrody. Specjalnymi ustawami powinny być także objęte obszary górskie. Fakt, mówi się o tym od lat, aby wprowadzić takie przepisy, które ułatwiałyby gospodarkę i to nie tylko rolną na dokończenie na str. 4 3

4 nr 101/102 4 Innowacje... dokończenie ze str. 3 Wiedza, kapitał intelektualny i innowacje w UE Większość regionów Polski posiada już niezbędną infrastrukturę dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacji. Prawie w każdym województwie działają inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne, parki przemysłowe i naukowotechnologiczne oraz wyższe uczelnie. Posiadamy również dobrze rozwiniętą infrastrukturę teleinformatyczną. Kiedy jednak porównamy, z jakiego oprogramowania korzystamy, np. przy przeglądaniu internetu, to odkrywamy, że są one produktami firm amerykańskich, takich jak Google, Youtube, Linkedln itp., a nie europejskich. Dominacja firm amerykańskich na tym rynku jest miażdżąca. Decyduje o tym wiedza, która stanowi dzisiaj, szczególnie w warunkach globalnej gospodarki, główne źródło innowacji. Analizując proces komercjalizacji wiedzy od momentu jej wygenerowania do wdrożenia na rynku, wyraźnie widać niedoskonałości istniejących systemów wsparcia MSP i rozwoju regionalnego jako całości. Pomimo istnienia dużej ilości organizacji okołobiznesowych, w Polsce jedynie nieliczne z nich wspierają przedsiębiorców w obszarach zabezpieczeń własności intelektualnej (IPR), czy świadczą usługi doradztwa w zakresie start-up lub spin-off. Rodzi się dodatkowe pytanie, czy w wystarczający sposób wykorzystujemy w tym celu doświadczenia np. studentów korzystających z Erasmusa, czy programów badawczych finansowanych z Maria Skłodowska-Cure Joint Fund. Ile z tych osób implementuje zdobytą wiedzę na potrzeby swoich regionów, czy lokalnych społeczności? Ile organizacji okołobiznesowych wspiera przedsiębiorców w obszarach preinkubacji pomysłów innowacyjnych (proof of concept)? A przecież jednym z głównych działań podejmowanych obecnie przez administrację prezydenta Obamy są działania właśnie w tej dziedzinie. W USA dopiero po dokonaniu pełnej analizy przedsięwzięcia innowacyjnego, następuje jego dalsze wspieranie środkami publicznymi. Dzięki temu eliminuje się wątpliwe pomysły Za dużo... dokończenie ze str. 3 obszarach górskich i pogórzach. Ale to cały czas przysłowiowe wołanie na puszczy. Chodzi bowiem o to, zwłaszcza teraz w dobie kryzysu ekonomiczno-finansowego -, aby wreszcie dać zielone światło dla turystyki i szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Moim zdaniem kompetentni ludzie powinni się pochylić nad konkretnymi rozwiązaniami dotyczącymi wszystkich polskich terenów górskich i podgórskich. Myślę też, że warto sięgnąć w tej sferze do doświadczeń krajów typowo górzystych, jak na przykład Szwajcaria. Z perspektywy Sejmu - Czy możemy porozmawiać o konkretnych projektach? Owszem. Euroregion Karpacki ściśle współpracuje z partnerami szwajcarskimi, pozyskuje też z u Helwetów środki na rozwijanie tych gałęzi przedsiębiorczości, o których wcześniej wspomniałem. Ale nie należy zapominać, że polskie samorządy są w większości prawie zadłużone blisko granicznej, ustawowo dopuszczalnej wartości 60 procent ich budżetów, zatem mówienie o wyrywkowych projektach jest poruszaniem się w jakimś świecie iluzji. Potrzebne są rozwiązania systemowe. - Które powstają w Sejmie... - Albo i nie. Pozwoli pan, że nie odniosę się bezpośrednio do tej kwestii, bo to trudna sprawa. W parlamencie jest wiele grup nacisku, niekoniecznie pokrywających się i nie marnuje środków na nietrafione inwestycje, przez co proces komercjalizacji ulega przyspieszeniu. Innowacje same w sobie nie stanowią o przewadze konkurencyjnej regionu. Mało jest w Unii Europejskiej regionów zdolnych do tworzenia tylko wiedzy, a w konsekwencji innowacji. W większości przypadków regiony uzyskują przewagę konkurencyjną przekształcając swoje tradycyjne sektory w bardziej konkurencyjne działalności, np. Nord-Pas-de-Calais (Francja) specjalizujący się w multimedialnym transporcie, Jyvaskyla (FIN) łącząca przemysł drzewny z ICT, czy Islandia zmieniając rybołówstwo w turystykę wielorybniczą. Jednak, aby dokonać tych strategicznych wyborów, każdy region musi dysponować odpowiednim zapleczem technologicznym w postaci przedsiębiorstw wykorzystujących nowoczesne technologie. Innymi słowy, musimy wiedzieć, ile jest w regionie przedsiębiorstw wykorzystujących np. roboty przemysłowe, czy zaawansowane oprogramowanie z branży ICT. Wiedza nieodzowna do innowacji powstaje w regionach w wyniku tworzenia technologii, innowacyjnych usług lub budowania nowych powiązań międzysektorowych. W procesie tym ważną rolę mogą spełnić agencje rozwoju regionalnego, które poprzez swoją działalność międzynarodową, udział w konsorcjach wielonarodowych, są w stanie zidentyfikować najlepsze rozwiązania istniejące w innych regionach i rekomendować ich wdrożenie w swoich. Do zwiększenia konkurencyjności regionów może przyczynić się również większa mobilność pracowników. Należy również stymulować transfer technologii poprzez zakup patentów przedsiębiorstw uniwersyteckich typu spin-off oraz poprzez pomoc lokalnym firmom w dostępie do rynków międzynarodowych. W Polsce w dalszym ciągu wśród przedsiębiorców pokutuje przekonanie, iż w szybkim wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań brakuje wsparcia finansowego. Moim zdaniem, jest to błędna teza. Już w tej chwili przedsiębiorcy mają szeroki dostęp do różnego rodzaju mechanizmów finansowych wspierających przedsiębiorstwa we wczesnej fazie ich rozwoju. Dlatego, moim zdaniem, problem nie tkwi w dostępie do kapitału, z podziałami partyjnymi. Ale zasadniczo rzecz ujmując osobiście uważam - biorąc pod uwagę nasz system i ustrój samorządowy, finanse i kompetencje a tę opinię potwierdza wielu ekspertów i praktyków, że mamy zbyt dużo gmin i powiatów. Prawda jest taka, że małe, nie radzące sobie gminy, słabe powiaty, wydają pieniądze przeważnie na administrację, a nie na zadania, które mają realizować względem obywateli. To jest zasadniczy problem. Czeka nas kolejna reforma administracyjna. To według mnie pewnik. Rząd już o niej dyskutuje. Trzeba jednak do tego tematu podejść spokojnie i racjonalnie, ponieważ mamy nie najlepsze - już doświadczenia w tej mierze. - Małe, kilkutysięczne gminy są na nie tylko na Podkarpaciu, w Bieszczadach, Tatrach, Beskidach i Sudetach. Mają autut w postaci walorów turystycznych. A co z pozostałymi? - Właśnie ten problem trzeba przedyskutować. Należy zachęcić parlamentarzystów do delikatnej, ostrożnej, szeroko rozumianej konsultacji społecznej, dyskusji. Mieszkańcy powinni poznawać problemy i zdawać sobie sprawę z tego, że tam gdzie gmina jest biedna, to nie starczy pieniędzy na wiele nawet drobnych inwestycji. Poziom życia mieszkańców będzie niższy. A zatem to oni powinni podjąć odpowiednia dyskusję i zdecydować w referendum w jakie gminie chcą żyć : małej i biednej czy większej i bogatej. - Czy parlamentarzyści mają świadomość tego, że około 1000 polskich samorządów może nie uchwalić budżetu na 2013 rok? -Tak my ją mamy, ale nie wiemy, czy posiada ją także minister finansów. - Dziękuję za rozmowę

5 Wiedza, kapitał intelektualny i innowacje w UE nr 101/102 ale w pozyskaniu pierwszego klienta zainteresowanego wykorzystaniem innowacyjnego rozwiązania. W dalszym ciągu pokutuje przekonanie, że innowacje dotyczą w dużej mierze technologii. Nic bardziej błędnego. Dzisiejsze innowacje dotyczą także usług i procesów. Pojawiają się nowe marki, nowe usługi, o których wcześniej nie było mowy. Kto jeszcze kilkanaście lat temu myślał o tanich przewoźnikach lotniczych? Dzisiaj nikt nie wyobraża sobie funkcjonowania transportu lotniczego bez tej grupy przedsiębiorstw. Skoro tyle wiemy na temat rozwoju, to dlaczego tak wiele działań nie kończy się sukcesem? Jakie są tego przyczyny? Jedną z powodów jest sam proces oceny, który bazuje głównie na wskaźnikach ilościowych, a nie jakościowych. Na potrzeby raportów tworzone są statystyki obejmujące np. ilość uczestników spotkań. I co z tego, że ze 100 uczestników jedynie 2-3 wykorzystało wiedzę ze spotkania? Kolejną przyczyną porażek jest koncentracja wysiłków władz regionalnych na ilości pozyskanych funduszy UE. Mało kto zwraca uwagę na późniejszą celowość ich wykorzystania. Samorządy regionalne i lokalne prześcigają się w statystykach obrazujących efektywność ich działań w sferze pozyskiwania funduszy zewnętrznych z np. ERDF. Kolejnym powodem braku satysfakcjonujących wyników jest fakt przyjmowania długoterminowych planów rozwojowych. Kilkanaście lat temu jeden z urzędników Komisji Europejskiej stworzył dokument pod nazwą Traktat Lizboński, pod którym podpisało się 271 regionów. Dzisiaj mamy kolejny dokument planistyczny - Horyzont Tworzymy długoterminowe strategie rozwoju, zapominając o tym, jak szybko zmienia się środowisko, w którym przyszło nam żyć. Innymi słowy, bazując na danych statystycznych z roku 2009 czy 2010 tworzymy założenia rozwojowe sięgające 2020 roku. Kto wie, może dzisiejsze założenia dotyczące produkcji za 10 lat nie będą nic warte, bo proces automatyzacji i robotyzacji osiągnie poziom przekraczający nasze dzisiejsze wyobrażenia? Kto w 1992 roku zakładał handel internetowy? W tamtym okresie nie istniało nawet takie pojęcie. Programowanie wieloletnie powoduje małą elastyczność w zakresie zmian, a tym samym nie nadąża za postępem technologicznym i społecznym. Kolejnym problemem są procedury przetargowe. Konkursy na projekty innowacyjne organizowane są w bardzo sformalizowany sposób. Ogłaszany jest termin składania wniosków (raz lub dwa razy do roku) i jeżeli pomysłodawca nie zdąży ze złożeniem w określonym terminie, to musi czekać na kolejny. W wielu przypadkach traci cenny czas i staje się mniej konkurencyjny, ponieważ w tym samym czasie podobny przedsiębiorca z Azji lub Ameryki zdąży już wdrożyć podobny produkt lub usługę. W związku z tym rodzi się pytanie, w jaki sposób poprawić ten proces? Wydaje się, że należy wykorzystać wszystkie dostępne środki, aby procedura konkursów i przetargów była bardziej przyjazna dla przedsiębiorcy. Wnioski powinny być składane w trybie ciągłym on-going. Nagradzane powinny być wnioski o największej wartości merytorycznej, a często się zdarza, że dobry merytorycznie wniosek nie zostaje nawet przekazany do oceny merytorycznej z powodu błahych powodów formalnych (np. brak podpisu na jednej ze stron wniosku, czy prosty błąd arytmetyczny). Zamiast pełnej procedury przetargowej można by zastosować skrócona procedurę tzw. call of interest, gdzie ciekawy projekt innowacyjny nagradzany byłby mniejszą kwotą, a dopiero po osiągnięciu określonych celów pomysł otrzymywałby wsparcie w pełnej wysokości. Wydaje się, że kolejnym obszarem, w którym można poprawić efektywność wydatkowania środków wspierających innowacje, jest szeroko rozumiana specjalizacja organizacji okołobiznesowych. Przecież po 8 latach wdrażania funduszy dla MSP wyraźnie widać, które organizacje wspierające MSP funkcjonują najlepiej. Dlaczego wiec na poziomie regionalnym i lokalnym organizacje okołobiznesowe nie specjalizują się w świadczeniu określonego rodzaju usług? Dlaczego nie stosuje się długoterminowego kontraktowania usług z takimi organizacjami, a zasłaniając się procedurą przetargową zmusza się je do ciągłego uczestnictwa w kolejnych procedurach przetargowych? Na zakończenie chciałbym wybiec trochę w przyszłość, pofantazjować na temat innowacji. Obecnie funkcjonujemy w świecie rządzonym głównie przez trzy rzeczy: globalizację, e-handel i robotykę. Mocno wierzę w to, że te trzy obszary już wkrótce zmienią naszą rzeczywistość. Pojawiają się tego pierwsze oznaki takie jak np. finansowanie społecznościowe (crowfunding), virtualny outsourcingu czy virtualne mikrofabryki. Nowopowstające firmy nie mogą oddychać bez stałego dopływu tlenu, jakim jest zasilanie kapitałem. Dzisiaj pomysłodawcy w świecie portali społecznościowych mają dostęp do różnego rodzaju finansowania społecznościowego, poprzez takie platformy jak KOMBINA- TOR, TECHSTARS czy VEN- CROPS. Dzięki tym narzędziom mogą również korzystać z globalnych źródeł informacji, konsultacji, czy swoistego rodzaju coachingu technologicznego. Dostrzegając olbrzymi potencjał finansowania społecznościowego, członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Agencji Rozwoju EURADA w listopadzie 2011 roku podpisali Bielsko-Bialską Deklarację Finansowania Społecznościowego, w której zaproponowano konkretne działania mające na celu pokonanie barier w rozwoju tego typu działalności w UE. Proces outsourcingu nie dotyczy obecnie już tylko dużych firm. Dzisiaj przy wykorzystaniu Elance, odesk, Brikwork.India, RentACoder, Mechanical Turk czy Guru.com, można globalnie bez problemu dotrzeć do utalentowanych ludzi i firm. Koszt takich usług jest o wiele niższy niż tworzenie nowych jednostek w swoich macierzystych organizacjach. Do tej pory tylko jedynie duże firmy posiadały zasoby tak finansowo, jak i materialnie zdolne do wytworzenia i sprzedawania swoich produktów na globalnych rynkach. Zwiększająca się dostępność tanich technologii 3D powoduje, iż już obecnie wirtualne mikro fabryki zdolne są do produkcji na masową skalę (Alibaba. com, Quircy.com). Wybrane powyżej przykłady obrazują proces gwałtownego rozwoju innowacji w świecie wirtualnym. Dlatego chcąc nadążać za zmianami, powinno się również adaptować do tych zmian założenia regionalnych strategii innowacji (RIS). Dlatego głęboko wierzę w to, że w następnym okresie finansowania, tj kwestie innowacji stanowić będą najważniejszy obszar zainteresowania tak władz krajowych i regionalnych. Stanisław Ginda Vice President Europejskiego Stowarzyszenia Agencji Rozwoju EURADA 5

6 nr 101/102 Chronić Planetę i jej zasoby! Kultura i styl życia mieszkańców Ziemi a także rozwój cywilizacji technicznej uzależnione są od energii. Populacja ludności na całym świecie zwiększa się, co pociąga za sobą wzrost zapotrzebowania na energię. Coraz powszechniejsza staje się świadomość zagrożenia wyczerpaniem się kopalnych nośników energii, potrzeba działań na rzecz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł oraz zrównoważenia bilansu energetycznego. Cywilizacja techniczna, której gwałtowny rozwój rozpoczął się w połowie XVIII wieku, przyniosła nam wiele zdobyczy. Niemniej jednak, wywołała również negatywne skutki takie jak np. efekt cieplarniany, który coraz bardziej wpływa na różne dziedziny naszego życia. Naukowcy dowodzą, iż w dającej się określić przyszłości grożą nam katastrofalne skutki wynikające ze zmian klimatycznych spowodowanych wzrostem ilości gazów cieplarnianych w górnych warstwach atmosfery ziemskiej. Stały wzrost średniej temperatury powietrza na Ziemi przynosi zmiany w środowisku naturalnym takie jak: topnienie lodowców i podnoszenie się poziomu wód (co skutkuje zalewaniem terenów zamieszkałych przez ludzi), przesuwanie się stref klimatycznych czy migrację ludności tzw. uchodźców klimatycznych. Coraz ważniejszym problemem wymagającym uwagi staje się więc racjonalne gospodarowanie energią oraz wdrażanie rozwiązań mających na celu ochronę klimatu. Kraje członkowskie Unii Europejskiej stoją przed faktem uzależnienia się od importu energii. Jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na energię, a co za tym idzie rosną obawy związane z wyczerpaniem się zasobów kopalnych i zależnością energetyczną. Paliwa kopalne są podstawą bilansu energetycznego Unii. Według danych EUROSTAT i MAE w 2007 roku największy udział w bilansie energii pierwotnej Unii Projekt City_SEC odpowiedzią na bieżące wyzwania energetyczne w Europie Europejskiej miała ropa (ok. 37%), gaz (24%) i węgiel (ok. 18%). Energia nuklearna stanowiła 13,5%, natomiast energia odnawialna 7,8%. Europa nadal marnuje ponad jedną piątą swojej energii nie stosując się do zasad efektywnego jej wykorzystania. Perspektywa wyczerpywania się naturalnych surowców na Ziemi, zwłaszcza energetycznych, została po raz pierwszy przedstawiona opinii publicznej w latach przez 3 kolejne raporty Klubu Rzymskiego (1968), wywołując tym samym szeroką dyskusję w świecie i dzieląc specjalistów. Obecnie Unia importuje około 50% zużywanej energii. Przewiduje się, że jeśli nie zostaną podjęte znaczące działania w kierunku zmiany tego stanu rzeczy w 2030 roku wielkość importu będzie stanowić już 70 % (przy założeniu że popyt wzrośnie o 25 %),. W obliczu tej sytuacji w Europie wdrożono wiele inicjatyw mających przeciwdziałać zagrożeniom związanym z nieefektywnym wykorzystywaniem nośników energii. Jedną z takich inicjatyw jest projekt City_SEC współfinansowany w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy stanowiący odpowiedź na politykę klimatyczno-energetyczną Unii Europejskiej. Jako główny cel projektu postawiono sobie wspieranie społeczności lokalnych w działaniach na rzecz zwiększania efektywności energetycznej. Projekt kładzie nacisk na zwiększenie kompetencji władz lokalnych i mieszkańców gmin w zakresie efektywnego zarządzania wykorzystaniem energii. Najważniejszym celem projektu jest pomoc gminom w przystępowaniu do inicjatywy pn. Porozumienie Burmistrzów i realizacji jej głównych założeń. Jednym z krajów partnerskich aktywnie działających na rzecz projektu City_SEC jest Polska reprezentowana przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej. Efektywność energetyczna, jeden z głównych obszarów zainteresowań ARR S.A. w Bielsku-Białej, jest kluczowym czynnikiem wpływającym na dalszy efektywny rozwój regionów oraz na kształtowanie polityki energetycznej w Polsce. Pozwala ona nie tylko na osiąganie wymiernych korzyści materialnych, ale także wpływa na poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki i stymuluje rozwój nowych rynków technologii energooszczędnych. Rok 2020, który jest kluczowym rokiem nie tylko z uwagi na założenia planu 3x20, jest znaczący również dla projektu City_SEC. Opracowane w ramach projektu Plany Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) zakładają takie działania samorządu lokalnego oraz mieszkańców, które mają na celu redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 20%, zwiększenie w lokalnym bilansie energetycznym wykorzystania odnawialnych źródeł energii do poziomu 20%, a także zwiększenie efektywności energetycznej o 20%. Zostało już niewiele czasu do osiągnięcia założeń pakietu klimatyczno-energetycznego, jednak pozostaje jeszcze w dalszym ciągu szereg obszarów, w których nadal możliwa jest oszczędność energii. Rok 2013 związany jest z realizacją celu wynikającego z dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 05 kwietnia 2006 r. dotyczącej efektywności końcowego użytkowania energii i usług energetycznych. Polskie Ministerstwo Gospodarki opracowało pierwszy Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej, w którym określono dla Polski zarówno cele indykatywne jak i cel pośredni. Cel ten wyznacza uzyskanie do 2016 roku oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 9% średniego krajowego zużycia tej energii w ciągu roku (tj GWh oszczędności energii do 2016 roku). Zatwierdzenie tego planu pociąga za sobą wymierne korzyści dla gmin, które przystąpiły do Porozumienia Burmistrzów i opracowały plany SEAP. Do tej pory w kraju nie funkcjonowały regulacje prawne ani mechanizmy rynkowe, które zapewniałyby realizację planów związanych z efektywnością energetyczną. Wprowadzenie nowej regulacji może pociągnąć za sobą rozwój mechanizmów wspierających poprawę efektywności energetycznej i jednocześnie wspierających działania przewidziane w planach SEAP. Rada Ministrów 17 kwietnia 2012 r. przyjęła Drugi Krajowy Plan Działań, co korzystnie wpłynie na realizację założeń planów SEAP w gminach. Dokument opisuje plany oraz działania mające wpływ na poprawę efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki, które w efekcie pomogą zwiększyć efektywność energetyczną, a co za tym idzie pośrednio również cele zawarte w planach SEAP. Bardzo duży wpływ na realizację założeń Planów Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii ma ustawa o charakterystyce energetycznej budynków. Ustawa ta związana jest bezpośrednio z energooszczędnym budownictwem. Przypomnijmy, że największy potencjał oszczędności energii spoczywa na sektorze budownictwa mieszkaniowego tj. w gospodarstwach domowych oraz w sektorze handlu i usług. To właśnie tutaj możliwe jest zaoszczędzenie odpowiednio 27% i 30% energii. Projekt ustawy gotowy był wiosną 2012 r. jednak proces legislacyjny potrwa jeszcze kilka miesięcy. Budowa domów energooszczędnych czy termomodernizacja istniejących budynków w gminach jest kluczowym elementem planów SEAP dla każdej z gmin biorących udział w projekcie City_SEC. Według najnowszych danych NFOŚiGW program dofinansowania budowy domów energooszczędnych rozpocznie się początkiem 2013 roku i będzie trwał przez 6 lat. Rok 2013 będzie ważnym rokiem dla nowych członków Porozumienia Burmistrzów, którzy współpracują w ramach projektu City_SEC. Będzie to więc rok pełen wyzwań i pracy nad założeniami kolejnych planów SEAP. Jan Sienkiewicz* Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 365, Bielsko-Biała, tel/fax *Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji ponosi jej autor. Treść artykułu może nie odzwierciedlać opinii Wspólnot Europejskich. Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za skutki wykorzystania informacji zawartych tamże. 6

7 samorządy wyczuły kryzys budżetowy nr 101/102 Nie 8, a ponad 10 mld zł deficytu Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w 2011 r. dochody budżetów samorządów wyniosły ,1 mln zł, a wydatki ,7 mln zł. W konsekwencji deficyt ukształtował się na poziomie ,6 mln zł. W porównaniu z rokiem 2010 oznacza to wzrost dochodów o 5,2 proc., wydatków o 2,2 proc., oraz obniżenie deficytu o 31,3 proc. Te zbiorcze dane są publikowane z pozornym jednorocznym opóźnieniem i nie mogą dotyczyć roku 2012 z prostego powodu: rok rozliczeniowy jest inny niż kalendarzowy, co oznacza 6-miesięczne opóźnienie w spływie danych, a potrzeba jeszcze czasu na ich usystematyzowanie i przetworzenie. Tak więc dane za rok 2012 poznamy dopiero w grudniu roku wiadomo jednak i nad tym problemem toczy się na naszych łamach debata -, że rok 2012 był dramatyczny jeśli chodzi o stan samorządowych budżetów. Udział zaciągniętych kredytów i pożyczek w przychodach ogółem zmalał w 2011 r., po tym jak rósł w okresie lat Z kolei udział prywatyzacji majątku samorządów w 2011 r. był najwyższy na przestrzeni ostatnich pięciu lat (dla porównania średni udział w latach wynosił 1,2%). Rozchody ogółem natomiast wyniosły ,8 mln zł. Tu również przodowały gmin (6 376,6 mln zł). W 2011 r. zaobserwowano istotny wzrost kwoty rozchodów (o 4 991,0 mln zł), wyróżniający się na przestrzeni ostatnich lat. Zadłużenie W 2011 r. zobowiązania samorządów ogółem wyniosły ,5 mln zł i w porównaniu roku wcześniejszego wzrosły o 19,4%. Na wszystkich szczeglach nastąpił wzrost zobowiązań, ale najwyższa kwota wystąpiła w miastach na prawach powiatu, tj ,9 mln zł (wzrost o 19,8%). Największy udział (92,0%) wśród zobowiązań ogółem miało zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek, które wyniosło ,3 mln zł. Średni wzrost zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w latach wynosił 33,3% i był istotnie wyższy od wzrostu występującego w okresie , kiedy to średnioroczne tempo wyniosło 11,2%. Wskaźnik zadłużenia liczony jako udział zobowiązań w wykonanych dochodach dla jednostek samorządu terytorialnego w 2011 r. wyniósł 38,4% (wzrost o 4,6 p. proc. w porównaniu do roku poprzedniego). Najwyższe zadłużeni wystąpiło w miastach na prawach powiatu (49,4%), a najniższe w powiatach (26,1%). Wydatki W 2011 r. wydatki ogółem jst wyniosły ,7 mln zł, czyli o 2,2% więcej niż w 2010 r., a ich plan został wykonany w 93,2%. Wzrost tych wydatków był niższy niż średni wzrost w latach Wydatki bieżące natomiast wyniosły ,6 mln zł i wzrosły o 4,2%. Najwyższy wzrost odnotowano w miastach na prawach powiatu, tj. o 5,7%. Wydatki samorządów na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych w 2011 r. wyniosły ,2 mln zł, co oznaczało ich wzrost o 14,6%. Największy udział w tej kategorii miały gminy (40,1%). Najwięcej zadań realizowanych z unijnych funduszy było w sektorze Transport i łączność. Wynik budżetów W 2011 r. deficyt budżetów jst zamknął się kwotą ,6 mln zł i był on niższy o 31,3% od notowanego w 2010 r. Kwota deficytu stanowiła 52,6% planowanej wielkości. Najwyższy deficyt ,7 mln zł - zanotowały budżety miast na prawach powiatu, przy czym był on niższy o 8,2% od deficytu w 2010 r. Nadwyżka budżetowa w 2011 r. wystąpiła w 857 jednostkach samorządu terytorialnego (30,5% ogółu). Dla porównania, w 2010 r. osiągnęło ją 319 samorządów czyli 11,4% ogółu. Finansowanie Samorządowe przychody ogółem w 2011 r. wyniosły ,0 mln zł. Najwyższe przychody wykazały gminy, gdzie było to ,1 mln zł. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie ,9 mln zł stanowiły 45,4%. Udział przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych i obligacji oraz związków komunalnych w jst wynosił 4 623,2 mln zł czyli 14,3%. Udział zaciągniętych kredytów i pożyczek w przychodach ogółem zmalał w 2011 r., po tym jak rósł w okresie lat Z kolei udział prywatyzacji majątku samorządów w 2011 r. był najwyższy na przestrzeni ostatnich pięciu lat (dla porównania średni udział w latach wynosił 1,2%). Rozchody ogółem natomiast wyniosły ,8 mln zł. Tu również przodowały gmin (6 376,6 mln zł). W 2011 r. zaobserwowano istotny wzrost kwoty rozchodów (o 4 991,0 mln zł), wyróżniający się na przestrzeni ostatnich lat. Ciekawe, jakie będą dane statystyczne w roku ubiegły... (AS) 7

PROTOKÓŁ Nr XXV/04 Z OBRAD XXV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 KWIETNIA 2004 ROKU (Sesja wspólna z Radą Powiatu w Płocku)

PROTOKÓŁ Nr XXV/04 Z OBRAD XXV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 KWIETNIA 2004 ROKU (Sesja wspólna z Radą Powiatu w Płocku) PROTOKÓŁ Nr XXV/04 Z OBRAD XXV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 KWIETNIA 2004 ROKU (Sesja wspólna z Radą Powiatu w Płocku) Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00, zakończyła o godz. 13.40. Obrady

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 2/2011 ISSN 1897-1539 Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Na styku nauki z biznesem Selvita S.A. Warszawska Giełda atrakcyjna dla krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Wiesław Wabik: Państwo to samorządy Oczekujemy dialogu...

Wiesław Wabik: Państwo to samorządy Oczekujemy dialogu... innowacyjna gospodarka, programy operacyjne UE, samorządność, rozwój regionalny ISSN 2082-3673, rok XI/XII, nr 101/102, 10 grudnia 2012-10 lutego 2013 r. Cena 12 zł Wiesław Wabik: Państwo to samorządy

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 6 e-marketing nadchodzi nowe Wywiad z Ministrem Gospodarki SSE - Raport Polska - USA relacje gospodarcze EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

W numerze: POMORSKI RYNEK FINANSOWY MŁODZI O POMORZU OKNO NA ŚWIAT PRZEGLĄD GOSPODARCZY

W numerze: POMORSKI RYNEK FINANSOWY MŁODZI O POMORZU OKNO NA ŚWIAT PRZEGLĄD GOSPODARCZY W numerze: POMORSKI RYNEK FINANSOWY Adam Mikołajczyk Nadciąga unijne eldorado 4 Andrzej Liberadzki Rośnie skuteczność 7 Hanna Wiecka Nie ile a co Unia daje Pomorzu 11 Włodzimierz Szordykowski MSP solą

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Lublin 2013 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin tel. 81 46 35 300, fax 81 46 35 305 e-mail:sekretariat@wup.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Wycisło: Technologiczny lot w przestworza

Eugeniusz Wycisło: Technologiczny lot w przestworza Eugeniusz Wycisło: Technologiczny lot w przestworza nr 83/1 OD REDAKCJI Money, money, money... W roku 1976 hitem roku na rynku pop-muzycznym była piosenka słynnego zespołu ABBA pt. Money,Money,Money.

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Szanse i bariery współpracy nauki i biznesu IT w podregionie bielskim. Praca zbiorowa pod redakcją: Józef Matuszek Maria Baron-Puda

Szanse i bariery współpracy nauki i biznesu IT w podregionie bielskim. Praca zbiorowa pod redakcją: Józef Matuszek Maria Baron-Puda Szanse i bariery współpracy nauki i biznesu IT w podregionie bielskim Praca zbiorowa pod redakcją: Józef Matuszek Maria Baron-Puda Bielsko-Biała 2010 Praca zbiorowa pod redakcją: Józef Matuszek Maria Baron-Puda

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje

Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Warszawa 2010 ZESPÓŁ REDAKCYJNY Eksperci Konfederacji Pracodawców Polskich: Ewa Fedor-Destrebecq

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA I SZKOLENIA

STRATEGIA I SZKOLENIA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja! Spis treści STRATEGIA I SZKOLENIA Przedmowa... 2 Philippe Joffre, Perspektywiczne

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

NR 4/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Komercjalizacja badań w instytucie PAN. Słabe i mocne strony przedsiębiorcy

NR 4/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Komercjalizacja badań w instytucie PAN. Słabe i mocne strony przedsiębiorcy NR 4/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Komercjalizacja badań w instytucie PAN Słabe i mocne strony przedsiębiorcy NewConnect PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY

Bardziej szczegółowo

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego

Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Kapitał Województwa Śląskiego 1 Kapitał Województwa Śląskiego www.kapitalslaski.pl Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Jerzy Buzek Poseł Parlamentu Europejskiego Choć małe i średnie przedsiębiorstwa nieźle

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW Głos Przedsiebiorcy i 01/2015 1 (78) /2015 Grupa zakupowa I Z Fundusze europejskie Lubuski Lider Biznesu P H Misje gospodarcze Szkolenia DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW 1 2 Obecnie tworzymy grupy zakupowe na:

Bardziej szczegółowo

Metody inkubacji projektów biznesowych

Metody inkubacji projektów biznesowych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ LUTY 2013 NR 2 (180) Stutysięczny absolwent politechniki w Gdańsku Nowe logo naszej uczelni Z życia studentów Tunel pod Martwą Wisłą 2/2013 PISMO

Bardziej szczegółowo

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ON INTERNATIONAL MARKETS opportunities for development

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 3 (48) /2012 W POSZUKIWANIU CZYSTEJ ENERGII. marzec 2012 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 3 (48) /2012 W POSZUKIWANIU CZYSTEJ ENERGII. marzec 2012 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 3 (48) /2012 W POSZUKIWANIU CZYSTEJ ENERGII marzec 2012 1 2 marzec 2012 Szanowni Państwo Rynek odnawialnych źródeł energii w Polsce dopiero zaczyna się

Bardziej szczegółowo